Ørbæk, 1814-1839, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1814-1839, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 1001, 17021814, Jens Mariussen, søn af gaardmand Marius Jensen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1814, 2901, 06031814, Rasmus Pedersen, søn af gaardmand Peder Rasmusen og Anne Clausdatter, i Ørbech
1814, 1603, 11041814, Erich Pedersen, søn af indsidder Peder Hansen og Maren Erichsdatter, i Sentved
1814, 2603, 01051814, Ole Nielsen, søn af indsidder Niels Jeppesen og Kirsten Hansdatter, i Ørbech
1814, 2010, 25051815, Lauritz Frands Salomon Joachim Rasmussen (Lange), søn af lieutenant Rasmus Lange og Laurense Lindegaard, til Ørbechlunde
1814, 1512, 05021815, Rasmus Nielsen, søn af indsidder Niels Larsen og Kirsten Jensdatter, i Ørbech
1815, 2703, 23041815, Jacob Madsen, søn af hiulmand og indsidder Mads Knudsen og Anne Hansdatter, i Ørbech
1815, 1705, 02071815, Anders Mogensen, søn af gaardfolk Mogens Andersen og Maren Larsdatter, i Eble
1815, 2705, 16071815, Rasmus Andersen, søn af gaardfolk Anders Rasmusen og Magrethe Knudsdatter, i Eble
1815, 0306, 09071815, Jørgen Pedersen, søn af huusmand Peder Christensen og Maren Jørgensdatter, i Kastel
1815, 2006, 23071815, Hans Christiansen, søn af indsidderfolk Christian Nielsen og Anne Hansdatter, i Ørbech. Jyde af fødsel
1815, 1407, 13081815, Henrich Rasmussen, søn af selveier gaardmand Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1815, 1710, 19111815, Søren Rasmussen, søn af gaardfolk gl. Rasmus Rasmussen og Anne Poulsdatter, i Ørbech
1815, 2910, 10121815, Poul Samuelsen, søn af gaardfolk Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1815, 0511, 10121815, Jens Jensen, søn af afdød huusmand Jens Jeppesen og enke Mette Hansdatter, ved Jens Jeppesen førend hans død boende her i Ørbech
1816, 1402, 14021816, Frederich Martin Jacob Lange, søn af hr. liutenant v. Lange og frue Laurense født Lindegaard, til Ørbechlunde
1816, 2202, 07041816, Knud Jørgensen, søn af huusfæster Jørgen Christensen og Anne Jespersdatter, i Ørbech
1816, 2302, 05031816, Christen Pedersen, søn af indsidder Peder Hansen og Karen Eriksdatter, i Sentved
1816, 1504, 09061816, Ole Nielsen, søn af indsidderfolk Niels Jeppesen og Kirstine Hansdatter, i Ørbech
1816, 2704, 30061816, Niels Andersen, søn af gaardfolk Anders Pedersen og Karen Nielsdatter, i Sentved
1816, 0308, 08091816, Mads Pedersen, søn af gaardfolk Peder Knudsen og Birthe Madsdatter, ved Risene i Ørbech
1816, 0608, 08091816, Hans, søn af ungkarl Peder Hansen, tiener gaardmand Jørgen Hansen i Sulkendrup og pige Marie Jensdatter, i Eble
1816, 2609, 27101816, Jacob Pedersen, søn af gaardfolk Peder Rasmussen og Anne Clausdatter, i Ørbech
1816, 0411, 15121816, Niels Rasmussen, søn af indsidderfolk Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter, i Ørbech
1817, 1101, 09021817, Christen Christensen, søn af ungkarl Christen Eriksen, i Sentved (søn af gaardmand Erik Clemmensen) og pige Aplone Christensdatter, i Eble
1817, 1804, 06071817, Lars Christian Mogensen, søn af gaardfolk Mogens Andersen og Maren Larsdatter, i Eble
1817, 1005, 01061817, Erich Pedersen, søn af ungkarl Peder Eriksen, af Sentved (søn af gaardmand Erik Clemmensen) og pige Maren Hansdatter, i Eble
1817, 1705, 03081817, Henrich Jensen, søn af møller Jens Henriksen og Karen Eriksdatter, i Eble Mølle
1817, 2705, 15061817, Niels Knudsen, søn af ungkarl Knud Nielsen, tienende gaardmand Hans Clausen i Ørbech og pige Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1817, 2710, 07121817, Niels Andersen, søn af gaardfolk Anders Pedersen og Juliane Pedersdatter, i Langemosen ved Ørbek
1817, 2511, 28121817, Marcus Rasmussen, søn af gaardfolk Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbek
1818, 1601, 23031818, Jens Hansen, søn af indsidder og væver Hans Pedersen og Maren Hansdatter, af Ørbech
1818, 0411, 25051818, Frederich Morten Jacob Lange, søn af hr. lieutenant Lange og Laurense Lindegaard, paa Ørbechlunde
1818, 1512, 16121818, Christen Nielsen, søn af indsidderfolk Niels Jeppesen og Kirstine Hansdatter, i Ørbech
1819, 1503, 12041819, Jens Larsen, søn af indsidderfolk Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1819, 2803, 23051819, Jørgen Hansen, søn af gaardfolk Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, af Eble
1819,1004, 23051819, Jørgen Pedersen, søn af huusmand Jørgen Christensen og Maren Jørgensdatter, i Kastel
1819, 0606, 18071819, Johan Pedersen, søn af gaardfolk Peder Rasmussen og Anne Clausdatter, i Ørbeck
1819, 1406, 29081819, Poul Rasmussen, søn af selveiergaardmand Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1819, 0210, 30111819, Erik Christian Jensen, søn af møller Jens Henriksen og Karen Eriksdatter, i Eble Mølle
1819, 0612, 07121819, Søren Samuelsen, søn af gaardfolk Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, af Ørbeck
1820, 1701, 12031820, Erick Christensen, søn af gaardfolk Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1820, 2901, 26031820, Jacob Jørgensen, søn af indsidderfolk Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbeck
1820, 2104, 04061820, Rasmus Larsen, søn af indsidderfolk Lars Gudskesen og Giertrud Eriksdatter, i Ørbeck
1820, 2005, 25061820, Rasmus Knudsen, søn af indsidderfolk Knud Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbeck
1820, 0912, 04021820, Hans Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Anne Poulsdatter, i Ørbeck
1820, 1412, 06021820, Salomon Lindegaard Lange, søn af proprietair, hr. lieutenant R. Lange og Laurinse Lange født Lindegaard, til Ørbecklunde
1821, 2112, 18021821, Knud Pedersen, søn af indsidderfolk Peder Ericksen og Maren Hansdatter, i Ørbeck
1821, 3103, 17061821, Rasmus Samuelsen, søn af gaardfolk Samuel Friderichsen og Karen Povelsdatter, af Etviet ved Ørbeck
1821, 3008, 04111821, Rasmus Pedersen, søn af indsidderfolk eller huusfolk Peder Hansen Tygesen og Karen Eriksdatter, af Sentved
1821, 2912, 10021822, Simon Knudsen, søn af indsidder Knud Larsen og Maren Jørgensdatter, af Ørbeck
1822, 0101, 17021822, Jørgen Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Jørgensen og Edel Nielsdatter, af Ørbeck
1822, 2401, 24021822, Hans Knudsen, søn af indsidder Knud Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbeck
1822, 1002, 17031822, Erich Larsen, søn af indsidder Lars Gudskesen og Giertrud Eriksdatter, i Ørbeck
1822, 2702, 31031822, Hans Pedersen, søn af gaardmand Peder Rasmussen og Anne Clausdatter, i Ørbeck
1822, 1003, 10031822, Hans Hansen, søn af huusfæster Hans Jørgensen og Karen Hansdatter, i Ørbeck
1822, 2408, 06101822, Hans Knudsen, søn af gaardfolk Knud Markusen og Anne Marie Hansdatter, i Langemosen ved Ørbeck
1822, 2808, 13101822, Hans Henriksen, søn af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbeck
1822, 2809, 03111822, Hans Hansen, søn af indsidder Hans Jensen og Anne Katrine Hansdatter, i Ørbeck
1822, 2410, 15121822, Jørgen Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbeck
1822, 1611, 05011823, Christian Hansen, søn af gaardfolk Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, i Eble
1823, 0804, 11051823, Jens Christiansen, søn af ungkarl Christian Thomasen, tienende gaardmand Rasmus Hansen i Udfløttergaarden Nyenstad i Søllinge og pige Johanne Pedersdatter, i Toftegaarden
1823, 0509, 19101823, Christian Pedersen, søn af indsidder Peder Eriksen og Maren Hansdatter, i Eble
1823, 0810, , Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbeck
1824, 0401, 29021824, Niels Christian Clemmensen, søn af huusfæster og skrædder Clemmen Eriksen og Magrethe Nielsdatter, i Sentved
1824, 1202, 04041824, Rasmus Clemmensen, søn af huusfæster Clemmen Danielsen og Maren Rasmusdatter, i Ørbeck
1824, 0404, 07051824, Jens Pedersen, søn af huusmand Peder Tÿgesen og Kirsten Eriksdatter, af Sentved
1824, 0809, 14111824, Lars Hansen, søn af gaardfæster Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, i Eble
1824, 0810, 14111824, Niels Jensen, søn af gaardfæster Jens Johansen og Karen Rasmusdatter, i Skoven ved Ørbeck
1824, 2612, 30011825, Jørgen Nielsen, søn af gaardfæster Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, af Ørbeck
1825, 0601, 13021825, Hans Larsen, søn af ungkarl Lars Hansen, af Svindinge og pige Maren Andersdatter, af Sentved
1825, 3101, 27031825, Christen Larsen, søn af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbeck
1825, 2103, 08051825, Peder Henriksen, søn af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbeck
1825, 1009, 16101825, Jørgen Pedersen, søn af gaardmand Peder Rasmussen og Anne Clausdatter, i Ørbeck
1825, 0810, 11121825, Søren Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Nielsdatter, af Ørbeck
1826, 1501, 26021826, Anders Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, ved Longs Elle i Ørbeck
1826, 2101, 23031826, Lorens Samuelsen, søn af indsidder Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbeck
1826, 1203, 15051826, Christen Hansen, søn af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1826, 2403, 16041826, Anders Frandsen, søn af ungkarl Frands Sil.. Hansen Blok, som for tiden tiener gaardmand Rasmus Nielsen af Ørbeck og pige Mette Andersdatter, i Sentved
1826, 3003, 30031826, Jens Hansen, søn af indsidder Hans Jensen og Anne Catrine Hansdatter, i Ørbeck
1826, 0504, 23041826, Frederik Christian Frederiksen, søn af skriver Frederik Hunderup, paa Amtscontoret paa Hellerup og syepige Sophie Augusta Christine Nielsen, tiener paa Ørbecklunde
1826, 1004, 07051826, Hans Christensen, søn af ungkarl Christen Larsen, af Frørup og pige Inger Hansdatter, af Ørbeck
1826, 1005, 18061826, Andreas Madsen, søn af indsidder Mads Sørensen og Anne Catrine Frederiksdatter, i Ørbeck
1826, 1105, 25061826, Niels Pedersen, søn af indsidder Peder Eriksen og Maren Hansdatter, i Eble
1826, 1308, 17091826, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbeck
1826, 0110, 19111826, Erich Clemmensen, søn af huusfæster og skrædder Clemmen Eriksen og Magrethe Nielsdatter, i Sentved
1827, 2801, 25031827, Anders Pedersen, søn af indsidder Peder Andersen og Maren Rasmusdatter, i Ørbeck
1827, 2704, 20051827, Jørgen Henriksen, søn af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbeck
1827, 2804, 13051827, Peder Johansen, søn af kudsk Johan Henrik Pedersen, paa Ørbechlunde og kokkepige Kirsten Knudsdatter, paa Ørbechslunde
1827, 2505, 10061827, Jens Madsen, søn af ungkarl Mads Larsen, tiener for tiden gaardmand Simon Andersen af Ørbeck og pige Ingeborg Jørgensdatter, af Ørbeck
1827, 0807, 05081827, Jørgen Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, ved Lungselle i Ørbeck
1827, 3007, 16091827, Rasmus Hansen, søn af indsidder og væver Hans Eriksen og Anne Kirstine Jacobsdatter, i Eble
1827, 0708, 21101827, Jens Petter Pedersen, søn af møller Peder Rasmussen og Karen Eriksdatter, i Eble Mølle
1828, 0602, Dødfødt dreng, søn af huusmand Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbeck
1828, 1702, 03041828, Jens Petter Hansen, søn af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1828, 3004, 08061828, Søren Clemmensen, søn af huusmand Clemmen Danielsen og Maren Rasmusdatter, i Ørbek
1828, 0507, 07091828, Marcus Knudsen, søn af gaardmand Knud Marcusen og Anne Marie Hansdatter, i Langemosen ved Ørbeck
1828, 0807, 14091828, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, i Eble
1828, 2407, 21091828, Anders Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Anne Poulsdatter, af Ørbech
1828, 2808, 31081828, Henrich Christensen, søn af gaardmand Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1828, 3007, 14091828, Erich Andersen, søn af gaardmand Anders Eriksen og Aplone Rasmusdatter, i Ørbech
1828, 1509, 21091828, Anders Rasmusen, søn af ungkarl Rasmus Hansen, af Refsvindinge og pige Dorthe Andersdatter, af Ørbech
1828, 0310, 05101828, Anders Sørensen, søn af ungkarl Søren Andersen, af Girslev og pige Marie Pedersdatter, af Ørbech
1828, 1411, 16111828, Lars Christensen, søn af indsidder Christen Larsen og Inger Hansdatter, af Ørbech
1829, 1802, 20041829, Erich Samuelsen, søn af huusbeboer Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1829, 2804, 31051829, Jørgen Henrichsen, søn af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1829, 1509, 22101829, Wilhelm Adolph Lange, søn af proprietair og justitsraad R. Lange og Laurence Lange født Lindegaard, til Ørbechlunde
1829, 1307, 15071829, Hans Knudsen, søn af Knud Ottesen, af Ørbech og Johanne Pedersdatter, af Ørbech
1830, 1606, 04071830, Niels Madsen Clausen, søn af ungkarl Mads Nielsen, af Ørbech og pige Mette Nielsdatter, som sidst tiente gaardmand Anders Eriksen her, i Ørbech
1830, 2008, 05091830, Lars Hansen, søn af ungkarl Hans Madsen, som for tiden tiener paa Juulskou og pige Marie Caroline Andersdatter, af Ørbech
1830, 1611, 02011830, Erich Poulsen, søn af indsidder Poul Jørgensen og Sidsel Eriksdatter, i Eble
1831, 0303, 14041831, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Pedersen og Karen Nielsdatter, i Sentved
1831, 1505, 26061831, Jens Mogensen, søn af huusmand Mogens Jensen og Sidsel Hansdatter, i Ørbech
1831, 1207, 04091831, Lars Jørgensen, søn af Jørgen Nielsen og Dorthe Elisabeth Larsdatter, boende i Risene ved Ørbech
1831, 1111, 26121831, Claus Nielsen, søn af gaardmand Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, af Ørbech
1831, 2012, 01011832, Johan Rasmusen, søn af ungkarl Rasmus Andersen, af Ørbech og pige Johanne Johansdatter, sidst tient gaardmand Niels Andersen af Ørbech
1832, 2607, 23091832, Søren Knudsen, søn af huusmand og ladefoged Knud Sørensen og Willadine Elisa Sophie Andersdatter, paa Eble Mark
1833, 0301, 24021833, Jørgen Larsen, søn af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1833, 1602, 03031833, Dines Peder Dinesen, søn af ungkarl Dines Nielsen, af Hiulbye og pige Johanne Pedersdatter, af Ørbech
1833, 1004, 12051833, Peder Rasmusen, søn af huusmand og bødker Rasmus Pedersen og Anne Hansdatter, i Ørbech
1833, 0305, Dødfødt dreng, søn af Magrethe Pedersdatter, af Sentved
1833, 0405, 30061833, Christian Christensen, søn af gaardmand Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1833, 1005, 16061833, Morten Andersen, søn af gaardmand Anders Mortensen og Sophie Christensdatter, af Ørbech
1833, 1409, 14091833, Simon Jensen, søn af gaardmand Jens Andersen og Giærtrud Markusdatter, af Ørbech
1833, 2410, 01121833, Knud Hansen, søn af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1833, 0911, 15121833, Rasmus Nielsen, søn af smed Niels Rasmussen og Johanne Henrikke Rasmusdatter, i Ørbech
1833, 2211, 01011834, Knud Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1833, 1012, 12011834, Lars Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter, i Langemose ved Ørbech
1833, 2012, 09021834, Niels Nielsen, søn af gaardmand Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, ved Ørbech
1834, 0605, 08061834, Niels Christian Madsen, søn af indsidder Mads Nielsen og Mette Nielsdatter, i Ørbech
1834, 2707, 24081834, Mogens Rasmussen, søn af ungkarl Rasmus Mogensen, i Eble og pige Maren Jensdatter, i Eble
1834, 0408, 21091834, Jørgen Poulsen, søn af indsidder Poul Jørgensen og Sisel Eriksdatter, i Eble
1834, 1808, 14091834, Peder Andersen, søn af ungkarl Anders Pedersen, af Ørbech og tjenestepige Anne Nielsdatter, hos gaardmand Peder Knudsen i Ørbech
1835, 0701, 22021835, Hans Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter, i Langemosen ved Ørbech
1835, 3101, 08031835, Peder Christensen, søn af huusfæster Christen Pedersen og Anne Kirstine Larsdatter, i Kastel
1835, 1102, 05041835, Christen Henriksen, søn af huusmand Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1835, 2802, 29031835, Johan Peder Jensen, søn af ungkarl og landdragon Jens Rasmusen, for værende tid i Odense og pige Sidsel Pedersdatter, i Ørbech
1835, 2303, 03051835, Daniel Clemmensen, søn af huusmand Clemmen Danielsen og Maren Rasmusdatter, af Ørbech
1835, 1804, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1835, 0605, 14061835, Jens Mogensen (tvilling), søn af huusmand Morgen Jensen og Sidsel Hansdatter, i Ørbech
1835, 0309, 01111835, Claus Hansen, søn af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1835, 0111, 06121835, Niels Andersen, søn af indsidder Anders Pedersen og Ane Nielsdatter, ved Risene i Ørbech
1836, 0603, 24041836, Jørgen Rasmusen, søn af gaardfolk Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1836, 1506, 07081836, Rasmus Christensen, søn af gaardfæster Christen Eriksen og Abalone Christensdatter, af Sentved
1836, 1708, 18091836, Rasmus Rasmusen, søn af huusmand og bødker Rasmus Pedersen og Ane Hansdatter, i Ørbech
1836, 2810, 04121836, Wilhelm Adolph Hansen, søn af huusmand og væver Hans Andersen og Ane Isacsdatter, i Ørbech
1836, 3010, 11121836, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Jørgensen og Ane Jensdatter, i Ørbech
1836, 2711, 11121836, Andreas Christensen, søn af ungkarl Andreas Christiansen Ambra, født i Faaborg, 27 aar og fattig omreisende fruentimmer Kirstine Hansdatter, af Flemløse ved Assens
1836, 2012, 29011837, Hans Hansen, søn af gaardmand Hans Hansen og Karen Uldrigsdatter, af Ørbech
1837, 1704, 15051837, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1837, 0105, 18061837, Christen Andersen, søn af gaardmand Anders Mortensen og Sophie Christensdatter, af Ørbech
1837, 0310, 12111837, Knud Jacobsen, søn af Jacob Jørgensen og Maren Kirstine Jørgensdatter, i Ørbech
1837, 1911, 01011838, Christen Christiansen, søn af gaardmand Christian Christensen og Barbara Nielsdatter, i Eble
1838, 0405, 17061838, Peder Andersen, søn af indsidder Anders Pedersen og Ane Nielsdatter, af Ørbech ved Risene
1838, 2205, 04061838, Peder Pedersen, søn af ungkarl Peder Pedersen, som tiente gaardmand Anders Eriksen, i Ørbech og tienestepige Maren Pedersdatter, af Ørbech
1838, 1606, 01071838, Søren Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Hansen, tiente hos gaardmand Peder Jensen i K.llerup og pige Mette Sørensdatter, af Ørbech
1838, 1806, 22071838, Lars Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Ane Kirstine Larsdatter, i Kastel
1838, 1208, 14101838, Anders Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1838, 1111, 26121838, Rasmus Knudsen, søn af gaardmand Knud Rasmussen og Maren Andersdatter, i Ørbek
1839, 2502, 21041839, Anders Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Ane Knudsdatter, Ørbek Mark
1839, 2305, 23061839, Peder Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Pedersen, tjenende paa Ravnholt og pige Elise Andersdatter, af Ørbek
1839, 0606, 30061839, Peder Madsen, søn af ungkarl Mads Larsen, tjenende i Frørup og pige Maren Pedersdatter, i Ørbek
1839, 0806, 04081839, Hans Peter Mogensen, søn af indsidder Mogens Jensen og Sidsel Hansdatter, i Ørbek
1839, 2907, 06101839, Niels Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter
1839, 2708, 15091839, Jørgen Christiansen, søn af ungkarl Christian Jørgensen, i tieneste hos forpagterenken mad. Jansen, paa Hellerup og pige Johanne Pedersdatter, af Ørbek
1839, 1408, 01091839, Rasmus Rasmussen, søn af ungkarl Rasmus Hansen, i Langaa og pige Sidsel Pedersdatter, i Ørbek
1840, 1511, 05011840, Anders Hansen, søn af huusmand og væver Hans Andersen og Ane Isaksdatter, i Ørbek
1840, 1711, 12011840, Christen Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensen, i Ørbek
1814, 1802, 07041814, Maria Rasmusdatter, datter af indsidder Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter, af Ørbech
1814, 1104, 30051814, Johanne Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Rasmusen og Maren Jensdatter, i Ørbech
1814, 2805, 28051814, Anne Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Knudsen og Kirsten Andersdatter, i Ørbech
1814, 1508, 16101814, Johanne Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Nielsen og Anne Larsdatter, af Sentved
1814, 2908, 18091814, Inger Sørensdatter, datter af indsidder Søren Hansen og Karen Larsdatter, af Ørbech
1814, 0212, 11121814, Anne Kirstine Rasmusdatter, datter af artilleriekudsk Rasmus Christensen, under lieutenant v. Bonsacks Commanda og pige Maren Hansdatter, født i Eble, tiente gaardmand Mikkel Jørgensen, i Eble
1814, 1912, 26121814, Elise Sophie Andersdatter, datter af ungkarl Anders Rasmussen, af Leibølle paa Langeland og pige Dorthe Pedersdatter. Datter af gaardmand Peder Henriksen, i Ørbech
1815, 0701, 19021815, Anne Jørgensdatter, datter af indsidder Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbech
1815, 2503, 07051815, Johanne Andersdatter, datter af gaardmand Anders Pedersen og Juliane Pedersdatter, i Langemosen ved Ørbech
1815, 2603, 09041815, Kirsten Rasmusdatter, datter af ungkarl Rasmus Larsen, i Ørbech og pige Kirsten Knudsdatter, i Ørbech
1815, 2706, 30071815, Sara Andersdatter, datter af huusfæster Anders Hansen Møller og Maren Pedersdatter, i Ørbech
1815, 1308, 24091815, Anne Knudsdatter, datter af gaardfæster Knud Markusen og Anne Marie Hansdatter
1815, 1408, 15101815, Karen Hansdatter, datter af indsidderfolk Hans Andersen og Kirsten Eriksdatter, i Ørbech
1815, 1309, 15101815, Dorthe Hansdatter, datter af huusfæster Hans Hansen og Anne Nielsdatter, i Ørbech
1815, 1509, 22101815, Maren Hansdatter, datter af indsidder og væver Hans Pedersen og Maren Hansdatter, i Ørbech
1815, 1911, 01011816, Mette Nielsdatter, datter af gaardfæster Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, i Ørbech
1815, 2612, 04021816, Karen Johansdatter, datter af gaardfæster Johan Larsen og Anne Nielsdatter, i Ørbech
1816, 3001, 24031816, Maren Jensdatter, datter af møller Jens Henriksen og Karen Eriksdatter, i Eble Mølle
1816, 2102, 15041816, Laurense Frederikke Sophia Pedersdatter, datter af gaardfæster Peder Clemmesen og Johanne Jensdatter, i Toftegaarden ved Ørbech
1816, 1808, 15091816, Anne Rasmusdatter, datter af gaardfæster Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1816, 2108, 15091816, Karen Larsdatter, datter af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1816, 0609, 20101816, Anne Knudsdatter, datter af gaardfæster Knud Markusen og Anne Marie Hansdatter, af Ørbech
1817, 0702, 09031817, Mette Sørensdatter, datter af huusmand Søren Hansen og Karen Larsdatter, i Ørbech
1817, 1302, 30031817, Anne Magrethe Jørgensdatter, datter af indsidderfolk Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbech
1817, 3103, 04051817, Maren Pedersdatter, datter af huusmand Peder Christensen og Maren Jørgensdatter, i Kastel
1817, 0604, 26051817, Anne Rasmusdatter, datter af selveiergaardfolk Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1817, 1906, 10081817, Sophie Frederikke Hansdatter, datter af gaardfæster Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, af Eble
1817, 1908, 28091817, Anne Kirstine Hansdatter, datter af indsidderfolk Hans Andersen og Kirsten Eriksdatter, i Kastel
1817, 2310, 30111817, Maren Samuelsdatter, datter af gaardfolk Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1817, 1012, 25011818, Maren Pedersdatter, datter af indsidderfolk Peder Hansen Tygesen og Karen Eriksdatter, i Sentved
1817, 2512, 18011818, Anne Nielsdatter, datter af ungkarl Niels Knudsen og pige Maren Pedersdatter, af Sentved
1818, 1102, 01031818, Else Marie Christensdatter, datter af ungkarl Christen Andersen, af Ørbech, nu tienende i Eble og pige Frederike Lovise Andersdatter, af Sentved
1818, 1103, 23031818, Maren Pedersdatter, datter af ungkarl Peder Pedersen, af Ørbech og pige Johanne Eriksdatter, fød i Ellerup, opholdende sig hos gaardmand Peder Pedersen, i Ørbech
1818, 1504, 31051818, Maren Knudsdatter, datter af gaardfolk Knud Markusen og Anne Marie Hansdatter, udfløtter fra Ørbech
1818, 2205, 21061818, Elise Willadine Rasmusdatter, datter af indsidderfolk Rasmus Larsen og Kirsten Knudsdatter, i Ørbech
1818, 2708, 08111818, Maren Jensdatter, datter af ungkarl Jens Pedersen, som vare i tieneste som ladefoged hos forpagter Rasmussen og pige Magrethe Jensdatter, sidst tiene præsten i Sæebye ved Slagelse i Sielland
1818, 2709, 15111818, Maren Nielsdatter, datter af gaardfolk Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, af Ørbech
1819, 0911, 01011819, Dorthe Rasmusdatter, datter af gaardfolk Rasmus Rasmusen og Anne Poulsdatter, af Ørbech
1818, 0812, 08121818, Maren Knudsdatter, datter af indsidder Knud Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1818, 2812, 14021818, Anne Catrine Henriksdatter, datter af indsidderfolk Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1819, 0804, 16051819, Kirsten Pedersdatter, datter af gaardfolk Peder Knudsen og Birthe Madsdatter, ved Risene i Ørbech
1819, 1504, 27061819, Kirsten Andersdatter, datter af gaardfolk Anders Pedersen og Karen Nielsdatter, i Sentved
1819, 0606, 11071819, Laurense Rasmusdatter, datter af gaardfolk Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1819, 2007, 29081819, Anne Kirstine Clemmensdatter, datter af huusfæster Clemmen Danielsen og Maren Rasmusdatter, i Ørbech
1819, 0809, 10101819, Maren Mogensdatter, datter af gaardfæster Mogens Andersen og Maren Larsdatter, i Eble
1819, 3012, 20021820, Karen Knudsdatter, datter af gaardfolk Knud Markusen og Anne Marie Hansdatter, i Langemose ved Ørbech
1820, 0301, 03011820, Maren, datter af pige Magrethe Jensdatter, sidst tient paa Glorup
1820, 1002, 16041820, Karen Pedersdatter, datter af indsidder Peder Hansen Tygesen og Karen Eriksdatter, af Sentved
1820, 1512, 28011821, Johanne Sørensdatter, datter af huusmand Søren Hansen og Karen Larsdatter, i Ørbech
1821, 0101, 11021821, Anne Hansdatter, datter af ungkarl Hans Andersen, af Sentved og tienestepige Anne Magrethe Eriksdatter, i Sentved
1821, 0401, 11031821, Catrine Clemmensdatter, datter af huusfæster og skrædder Clemmen Eriksen og Magrethe Nielsdatter, i Sentved
1821, 2801, 18031821, Anne Nielsdatter, datter af gaardfolk Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, af Ørbech ved Kastel
1821, 1904, 03061821, Maren Hansdatter, datter af gaardfolk Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, i Eble
1821, 1806, 05081821, Anne Rasmusdatter, datter af møllersvend Rasmus Jensen og Anne Kirstine Pedersdatter, indsidder hos Peder Clemmensen, i Toftegaarden ved Ørbech
1821, 0308, 26081821, Marie Larsdatter, datter af indsidderfolk Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1821, 1410, 25111821, Maren Clemmensdatter, datter af huusfolk Clemmen Davidsen og Maren Rasmusdatter, i Ørbech
1821, 1911, 13011822, Christiane Rasmusdatter, datter af selveiergaardmand Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1821, 2111, 23121821, Anne Catrine Pedersdatter, datter af gaardfæster Peder Knudsen og Birthe Madsdatter, ved Risene i Ørbech
1821, 3012, 24021822, Anne Catrine Christensdatter, datter af gaardfæster Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1822, 1701, 10031822, Anne Nielsdatter, datter af gaardfæster Niels Jørgensen og Maren Christiansdatter, af Ørbech
1822, 1002, 10031822, Anne Kirstine Pedersdatter, datter af indsidder Peder Pedersen og Johanne Eriksdatter, i Kastel
1822, 1803, 21041822, Maren Nielsdatter, datter af gaardfæster Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, af Ørbech
1822, 1903, 19031822, Karen Christensdatter, datter af indsidder Christen Andersen og Frederikke Lovise Andersdatter, i Sentved
1822, 0508, Dødfødt pige, datter af tienestekarl Hans Rasmussen, af Kogsbølle og Magrethe Ottesdatter, tiener gaardmand Rasmus Nielsen, i Ørbech
1822, 3108, 06101822, Christiane Hansdatter, datter af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1822, 2011, 29121822, Johanne Mogensdatter, datter af gaardfolk Mogens Andersen og Maren Larsdatter, i Eble
1823, 1806, 10081823, Anne Maren Rasmusdatter, datter af gaardfolk Rasmus Rasmusen og Anne Poulsdatter, i Ørbech
1823, 2112, 14021824, Maren Hansdatter, datter af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1824, 1402, 28031824, Christiane Christensdatter, datter af gaardfolk Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, ved Sentved
1824, 0703, 19041824, Karen Nielsdatter, datter af gaardfolk Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, af Ørbech
1824, 1505, 20061824, Mette Hansdatter, datter af indsidder Hans Jensen Sæ... og Johanne Pedersdatter, i Ørbech
1824, 1406, 06091824, Kristine Johanne Villadsine Lange, datter af lieutenant Rasmus Lange og Laurense Lindegaard, til Ørbechlunde
1824, 2610, 05121824, Mariane Rasmusdatter, datter af selveiergaardmand Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1824, 0412, 06021825, Else Marie Andersdatter, datter af gaardmand Anders Pedersen og Karen Nielsdatter, i Sentved
1824, 2511, 31031825, Christiane Andersdatter, datter af indsidder Anders Hansen og Kirsten Christensdatter, i Eble
1825, 1902, 27031825, Maren Knudsdatter, datter af gaardmand Knud Markusen og Marie Hansdatter, her i byen
1825, 3004, 12061825, Maren Knudsdatter, datter af indsidder Knud Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1825, 1306, 31071825, Sara Mogensdatter, datter af gaardmand Mogens Andersen og Maren Larsdatter, i Eble
1825, 2808, 09101825, Karen Rasmusdatter, datter af gaardmand og sognefoged Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1826, 1802, 27031826, Karen Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Anne Poulsdatter, af Ørbech
1826, 1603, 30041826, Maren Christensdatter, datter af gaardmand Christen Eriksen og Aplone Christensdatter, af Sentved
1826, 2404, 18061826, Anne Catrine Pedersdatter, datter af huusmand Peder Hansen Tygesen og Karen Eriksdatter, af Sentved
1826, 0505, 18061826, Anne Sophie Rasmusdatter, datter af gaardmand og sognefoged Rasmus Andersen, i Ørbech og pige Sisel Hansdatter, i Ørbech
1826, 1505, 02071826, Karen Kirstine Jørgensdatter, datter af huusmand Jørgen Nielsen og Kirsten Nielsdatter, i Risene
1826, 2905, 09071826, Maria Jørgensdatter, datter af indsidder Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbech
1826, 1911, 17121826, Thomassine Kirstine Thomasdatter, datter af Thomas Olsen, af Lunde Mølle og pige Kirsten Findsdatter, af Saaderup, tiener sin broder Jørgen Findsen, i Elviet ved Ørbech
1827, 0702, 18031827, Anne Jensdatter, datter af gaardmand Jens Johansen og Karen Rasmusdatter, i Skoven
1827, 2009, 14101827, Karen Pedersdatter, datter af Peder Christensen Skræp, tiener her i Præstegaarden og pige Anne Jensdatter, af Frørup, nu opholder sig i Eble
1827, 1012, 13011828, Mariane Larsdatter, datter af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1828, 2402, 03041828, Maren Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Maren Christiansdatter, af Ørbech
1828, 0703, 27041828, Anne Maria Larsdatter, datter af indsidder Lars Andersen og Anne Knudsdatter, i Ørbech
1828, 2703, 04051828, Anne Sophia Juliana Magrethe Rasmusdatter, datter af gaardmand og sognefoged Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1828, 2903, 11051828, Maren Hansdatter, datter af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1828, 2110, 02111828, Dorette Madsdatter, datter af indsidder Mads Steensen og Anne Cathrine Frederiksdatter, i Ørbech
1829, 1401, 18011829, Aplone Pedersdatter, datter af indsidder Peder Eriksen og Maren Hansdatter, i Eble
1829, 2201, 08021829, Karen Nielsdatter, datter af ungkarl Niels Larsen, hos sin broder gaardmand Hans Larsen, i Ørbech og pige Maren Pedersdatter, af Ørbech
1829, 1002, 16041829, Sissel Jensdatter, datter af gaardmand Jens Andersen og Giertrud Markusdatter, af Ørbech
1829, 1602, 22021829, Johanne Poulsdatter, datter af indsidder Poul Jørgensen og Sissel Eriksdatter, af Sentved
1829, 1902, 01031829, Karen Jørgensdatter, datter af indsidder Jørgen Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, i Ørbech
1829, 1205, 21061829, Maria Rasmusdatter, datter af unge gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1829, 2805, 28051829, Maren Mogensdatter, datter af huusmand Mogens Jensen og Sidsel Hansdatter, i Ørbech
1829, 1706, 02061829, Anne Maria Hansdatter, datter af indsidder og væver Hans Eriksen og Anne Kirstine Jacobsdatter, i Eble
1829, 2908, 13091829, Kirsten Hansdatter, datter af ungkarl Hans Nielsen, af Frørup Sogn, tienende sin broder selveier Morten Nielsen, ved Sentved og pige Anne Kirstine Christensdatter, i Eble
1829, 1009, 25101829, Anne Hansdatter, datter af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1829, 1410, 13121829, Nicoline Rasmusen, datter af møller Peder Rasmusen og Karen Eriksdatter, i Eble Mølle
1829, 1411, 14111829, Giærtrud Hansen, datter af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Christiansdatter, i Eble
1829, 0112, 10011830, Sara Hansen, datter af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1830, 2803, 28031830, Kirsten Jørgensen, datter af Jørgen Nielsen og Kirsten Nielsdatter, boende i Risene ved Ørbech
1830, 0704, 12041830, Karen Rasmusen, datter af gaardmand og selvejer Rasmus Poulsen og Karen Henriksdatter, i Sentved
1830, 3007, 19091830, Karen Rasmusen, datter af unge gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1830, 0409, 10101830, Karen Jensen, datter af gaardmand Jens Johansen og Karen Rasmusdatter, i Skoven ved Ørbech
1830, 0111, 05121830, Anne Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Maren Pedersdatter, i Kiil ved Ørbech
1830, 0111, 05121830, Anne Larsen, datter af indsidder Lars Jørgensen og Kirstine Jensdatter, i Ørbech
1831, 1002, 20031831, Sophia Rasmusen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Hansdatter, i Ørbech
1831, 1002, 20031831, Kirsten Rasmusen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Hansdatter, i Ørbech
1831, 0103, 24041831, Anne Jensen, datter af gaardmand Jens Andersen og Giærtrud Markusdatter, af Ørbech ved Kiællenhulen
1831, 1304, 29051831, Giærtrud Clemmensen, datter af huusfæster Clemmen Danielsen og Maren Rasmusdatter, i Ørbech
1831, 1110, 13111831, Anne Hansen, datter af gaardmand Hans Clausen og Kirsten Rasmusdatter, i Ørbech
1831, 2910, 18121831, Anne Catrine Henrichsen, datter af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1831, 0212, 11121831, Maren Pedersen, datter af ungkarl Peder Hansen, som for tiden tiener paa Juelsberg og pige Kirstine Pedersdatter, af Ørbech
1831, 2412, 05021832, Ane Andersen, datter af gaardmand Anders Eriksen og Aplone Rasmusdatter, i Ørbech
1832, 2702, 13051832, Anne Kirstine Rasmusen, datter af unge gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1832, 1303, 19041832, Maren Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter, af Langemosen ved Ørbech
1832, 2803, 20051832, Anne Magrethe Pedersen, datter af indsidder Peder Eriksen og Maren Hansdatter, i Eble
1832, 1005, 01071832, Giærtrud Jensen, datter af gaardmand Jens Andersen og Giærtrud Markusdatter, af Ørbech
1832, 0808, 14101832, Laurence Samuelsen, datter af huusmand Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1832, 0310, 11111832, Karen Hansen, datter af indsidder Hans Jørgensen og Mette Andersdatter, i Sentved
1833, 0209, 06101833, Mette Sophie Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Maren Pedersdatter, i Kiil ved Ørbech
1833, 1410, 17111833, Kirsten Jørgensen, datter af Jørgen Nielsen og Dorthe Elisabeth Larsdatter, boende i Risene ved Ørbech
1834, 2602, 13041834, Johanne Marie Hansen, datter af indsidder Hans Christensen og Johanne Marie Poulsdatter, i Eble
1834, 0105, 08061834, Anne Knudsen, datter af huusmand og ladefoged Knud Sørensen og Willadine Elise Sophie Andersdatter, af Sentved Mark
1834, 1505, 22061834, Karen Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Jørgensen og Anne Jensdatter, i Ørbech
1834, 3006, 13071834, Kirstine Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen, som for tiden tienende paa Broholm og pige Ane Marie Pedersdatter, af Ørbech
1834, 0109, 14091834, Sophie Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen, af Ørbech og tienestepige Karen Ulriksdatter, hos gaardmand Hans Andersen, af Ørbech
1834, 2709, 16111834, Anne Andersen, datter af gaardmand Anders Mortensen og Sophie Christensdatter, af Ørbech
1834, 2811, 01011835, Birthe Marie Nielsen, datter af gaardmand Niels Andersen og Mette Jørgensdatter, af Ørbech
1834, 2912, 15021835, Sidsel Rasmusen, datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1835, 0901, 01021835, Anne Pedersdatter, datter af ungkarl Peder Poulsen, i Skoven ved Ørbech og tienestepige Maria Thomasdatter, hos gaardmand Jens Johansen, i Skoven ved Ørbech
1835, 1304, 24051835, Laurence Christine Rasmusen, datter af gaardmand og sognefoged Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1835, 0605, 14061835, Maren Mogensen, datter af husmand Mogens Jensen og Sidsel Hansdatter, i Ørbech
1835, 0406, 26071835, Johanne Knudsen, datter af gaardmand Knud Rasmusen og Maren Andersdatter, i Ørbech
1835, 1408, 27091835, Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Maren Pedersdatter, af Ørbech
1835, 2311, 26121835, Karen Jacobsen, datter af ungkarl Jacob Ottosen, af Slude og pige Elisabeth Mogensdatter, i Eble
1836, 3101, 27031836, Ane Knudsen, datter af gaardfolk Knud Pedersen og Ane Jørgensdatter
1836, 1504, 12061836, Ane Christensen, datter af huusmand Christen Pedersen og Ane Kirstine Larsdatter, i Kastel
1836, 2905, 31071836, Karen Sophie Christiansen, datter af gaardfæster Christian Christensen og Barbara Nielsdatter, i Eble
1836, 0710, 03111836, Kirsten Larsen, datter af indsidder Lars Jørgensen og Kirsten Jensdatter, i Ørbech
1836, 0212, 15011837, Ane Marie Hansen, datter af gaardfæster Hans Andersen og Ane Knudsdatter, af Ørbech
1836, 1612, 29011837, Dorthe Madsen, datter af indsidder Mads Nielsen og Mette Nielsdatter, i Ørbech
1836, 2112, 19021837, Maren Knudsen, datter af gaardmand Knud Rasmusen og Maren Andersdatter, i Ørbech
1837, 2201, 19021837, Maren Pedersen, datter af soldat og ungkarl Peder Sørensen, af Tønder Amt Lægbye i Holsten og pige Ane Marie Hansdatter, af Ørbech
1837, 2102, 27031837, Karen Marie Rasmusen, datter af gaardmand Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter, i Langemosen ved Ørbech
1837, 2704, 11061837, Maren Rasmusen, datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Jørgensdatter, i Ørbech
1837, 0908, 01101837, Mette Marie Nielsen, datter af smed Niels Rasmusen og Johanne Henriette Rasmusdatter, i Ørbech
1838, 2303, 06051838, Mette Marie Rasmusen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Maren Jensdatter, i Ørbech
1838, 0704, 10051838, Henriette Magrethe Christensen, datter af forpagter Christen Mikkelsen og Kirsten Jespersdatter, i Ørbech Præstegaard
1838, 2504, 04061838, Johanne Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Maren Pedersdatter, af Ørbech
1838, 0405, 22061838, Maren Jacobsen, datter af indsidder Jacob Ottesen og Elisabeth Mogensdatter, i Eble
1838, 0807, 19081838, Maria Knudsen, datter af gaardmand Knud Pedersen og Ane Jørgensdatter, af Ørbech
1838, 0611, 02121838, Ane Sophia Knudsen, datter af Knud Jacobsen, fra Refsvindinge og pige Maren Hansdatter, af Ørbek
1838, 3012,10021839, Maren Hansen, datter af indsidder Hans Hansen og Mette Kirstine Andersdatter, af Ørbek
1839, 0302, 03031839, Maria Larsen, datter af ungkarl Lars Nielsen, i Giislev og pige Gjertrud Mogensdatter, i Ørbek
1839, 1604, 09061839, Maria Kirstine Andersen, datter af gaardmand Anders Mortensen og Sophia Christensdatter, af Ørbek
1839, 0909, 27101839, Christiane Christiansen, datter af gaardfæster Christian Christensen og Barbara Nielsdatter, i Eble
1839, 2109, 03111839, Maren Hansen, datter af gaardfæster Hans Hansen og Karen Ulriksdatter, af Ørbek
1839, 1711, 19061839, Ane Margrethe Jacobsen, datter af indsidder Jacob Jørgensen og Maren Kirstine Jørgensdatter, i Ørbek