Ørbæk, 1814-1839, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1839, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2901, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 31, i Ørbech og tjenestepige Maria Christiansdatter, 23, hos gaardmand Jørgen Sørensen i Ørbech hos hvem hun er opfødt
1814, 0304, Niels Hansen Marebæk, ungkarl og artiellerie kudsk, 27, ved Train Stalden som hos for tiden cantonerer, Ørbeck Sogn og meierske Maren Larsdatter, 27, paa Ørbechlunde
1814, 3010, Christian Nielsen, ungkarl og indsidder, 35, i Ørbech og Anne Hansdatter, 35
1814, 0511, Rasmus Rasmussen, ungkarl og fæstegaardmand, 35, i Ørbech ved Risene og enke Ellen Hansdatter, 51, (efter forrige gaardmand Markus Knudsen) i Ørbech
1815, 2904, Hans Andersen, ungkarl og indsidder, 30, i Ørbech og væverske Kirsten Erichsdatter, 27, i Ørbech
1815, 0710, Hans Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 33, i Ørbech og pige og væverske Karen Kirstine Hansdatter, 31, af Ørbech
1815, 2110, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardfæster, 26, i Ørbech, Maren Larsdatter, 22, af gaardfæster Markus Jensen, i Ørbech
1815, 0312, Peder Rasmussen, ungkarl, 30, af Fødstofte Sogn, i Sielland hvor hans opholdsted er og tienestepige Anne Kirstine Henrichsdatter, 28, af Maare, hos gaardmand Hans Rasmussen i Ørbech
1816, 0112, Rasmus Larsen, ungkarl og indsidder, 51, i Ørbech, i tieneste hos præsten Ørbech og indsidderske, Kirsten Knudsdatter, 37, i Ørbech
1816, 1512, Christopher Frederichsen, ungkarl og skrædermester, 39, i Ørbech og stuepige Anne Kirstine Husum, 28, sidste tieneste som stuepige her i præstegaarden i Ørbech
1817, 0911, Knud Nielsen, ungkarl og indsidder, 30, i Ørbech og tienestepige Kirsten Rasmusdatter, 28, hos gaardmand Rasmus Andersen, i Ørbech
1818, 0205, Claus Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 31, i Ørbech og Birthe Fredericksdatter, 30, af Ørbech
1818, 1710, Henrik Pedersen, ungkarl og indsidder, 24, i Ørbech og væverske Johanne Hansdatter, 26
1818, 0711, Jacob Knudsen, huusfæster, 55, af Frørup Sogn, Taarup Bye, huusfæster i Taarup og tienestepige Karen Knudsdatter, 28
1818, 0711, Clemmen Danielsen, ungkarl og huusfæster, 28, i Ørbech og tienestepige og væverske Maren Rasmusdatter, 23, i Ørbech
1818, 1511, Peder Eggertsen, ungkarl og huusfæster, 42, i Ørbech og huusmandsenke Maren Jørgensdatter, 47, i Ørbech
1819, 1303, Christen Eriksen, ungkarl og gaardfæster, 29, i Sentved og tienestepige Aplone Christensdatter, 23, af Eble, tiener for tiden som stuepige paa Ørbechlunde
1819, 0611, Søren Christiansen, huusfæster, 50, i Kastel og tienestepige Anne Rasmusdatter, 33, af Ørbech
1819, 0611, Niels Knudsen, ungkarl og selveier huusmand, 25, i Kullerup ved Vindinge og tienestepige Maren Pedersdatter, 25, af Sentved
1819, 2011, Lars Christensen, ungkarl og nu indsidder, 28, i Ørbech og pige og væverske Giertrud Eriksdatter, 26, af Ørbech
1820, 1902, Peder Eriksen, ungkarl og tiener, 26, nu indsidder i Eble og tienestepige Maren Hansdatter, 25, af Eble
1820, 2110, Knud Sørensen, ungkarl og ladefoged, 48, paa Ørbechlunde, huusmand paa Eble Mark og pige og kokkepige Anne Pedersdatter, 37, paa Ørbechlunde
1820, 2810, Niels Andersen, ungkarl og gaardfæster, 36, i Ørbech og pige Mette Jørgensdatter, 28, af Ørbech
1820, 2511, Anders Christensen, tømmermand, 41, huusfæster i Ørbech og bryggerpige Anne Knudsdatter, 46, sidst tiente paa Ørbechlunde
1821, 0601, Peder Pedersen, ungkarl og indsidder, 33, i Kastel og Johanne Eriksdatter, 24
1821, 0710, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tienestekarl, 41, i Ørbechlunde Mølle og tienestepige Edel Magrethe Nielsdatter, 36
1821, 1010, Knud Larsen, ungkarl, 33, af Ørbech og sypige Maren Jørgensdatter, 26, af Ørbech
1821, 1711, Clemmen Nielsen, tienestekarl, 42, af Kongenssøe og pige Dorthe Hansdatter, 25
1821, 2411, Christen Andersen, ungkarl, 24, af Ørbech og pige Frederiche Lovise Andersdatter, 20, af Sentved
1822, 0203, Hans Larsen, ungkarl og gaardmand, 29, i Ørbech og Anne Jørgensdatter, 44, i Ørbech
1822, 1407, Hans Jensen, ungkarl og indsidder, 31, i Ørbech og tienestepige Anne Katrine Hansdatter, 36, i Ørbech
1822, 0211, Hans Christensen, ungkarl og blev indsidder, 28, i Eble og pige Johanne Marie Poulsdatter, 28, i Eble
1822, 2112, Hans Andersen, ungkarl, tienestekarl og blev indsidder, 29, i Sentved og tienestepige Anne Magrethe Eriksdatter, 25, i Sentved
1823, 2202, Jørgen Grægersen, ungkarl, 28, af Brenderup og tienestepige Ellen Kirstine Hansdatter, 26, i Ørbech
1823, 2806, Morten Andersen, gaardmand, 52, af Taarup og pige Karen Andersdatter, 24, af Sentved
1823, 0811, Hans Jensen, indsidder, 59, af Ørbech og pige og væverske Johanne Pedersdatter, 31, i Ørbech
1824, 3010, Anders Hansen, ungkarl, 28, af Ørbech og pige Kirsten Christensdatter, 22, af Eble
1824, 2711, Rasmus Sørensen, ungkarl og gaardmand, 44, af Ørbech (efter afdøde Johan Larsen) af Ørbech og Anne Nielsdatter, 43, af Ørbech
1825, 1601, Hans Andersen, 40, af Frørup og Anne Hansdatter, 46, af Ørbech
1825, 2910, Christian Sørensen, ungkarl, 27, af Ørbech og pige og syerske Karen Hansdatter, 31, i Ørbech
1825, 0511, Hans Clausen, gaardmand, 45, i Ørbech og pige Kirsten Rasmusdatter, 25, af Ørbech
1825, 1211, Rasmus Pedersen, ungkarl og tienestekarl, 32, af Eble Mølle og tienestepige Dorthe Rasmusdatter, 30, af Eble Mølle
1825, 2611, Niels Sørensen, tienestekarl, 32, hos hr leiutnant Lange paa Ørbechlunde og pige Karen Madsdatter, 19, i Ørbech
1825, 1812, Mads Steensen, ungkarl, 24, af Ørbech og pige Anne Katrine Frederiksdatter, 28
1826, 1803, Rasmus Sørensen, enkegaardmand, 38, af Svindinge og pige Johanne Knudsdatter, 32, af Ørbech
1826, 2104, Bugislas Mathisen, velærværdige hr pastor og sognepræst, 54, til Gudme og Brudager Menigheder og velædle jomfrue Anne Sophie Brunn, 34, af Ørbech Præstegaard
1826, 2304, Jørgen Jostesen, ungkarl og kudsk, 56, paa Ørbechlunde og pige og meierske Johanne Pedersdatter, 42, paa Ørbechlunde
1826, 0411, Peder Andersen, ungkarl, 29, af Sentved og pige Maren Rasmusdatter, 19, af Ørbech
1826, 0912, Peder Rasmussen, ungkarl, 36, af Allerup og Karen Eriksdatter, 38, i Eble Mølle
1827, 2511, Dines Pedersen, ungkarl, 26, af Ørbech og pige Magrethe Andersdatter, 41, af Sentved
1827, 0112, Lars Andersen, ungkarl, 32, af Ørbech og pige Anne Knudsdatter, 30, af Ørbech
1827, 0112, Lars Hansen, ungkarl, 32, af Svindinge og pige Maren Andersdatter, 24, af Sentved
1828, 0305, Jens Andersen, ungkarl, 29, af Slude [Frørup Sogn] og pige Giærtrud Markusdatter, 18, af Ørbech
1828, 2106, Anders Eriksen, ungkarl, 32, af Ørbech og pige Aplone Rasmusdatter, 25, af Ørbech
1828, 1207, Bendix Nielsen, 36, af Refsvindinge og pige Maren Christensdatter, 28, af Eble
1828, 2510, Christen Larsen, ungkarl, 23, af Frørup og pige Inger Hansdatter, 21, af Ørbech
1828, 2211, Poul Jørgensen, ungkarl, 41, af Eble, født i Røslinge og pige Sisel Eriksdatter, 39, af Sentved
1828, 2911, Mogens Holger Frederik Jensen, ungkarl, 29, af Sentved, født i Rodsilde [Rosilde, Vindinge Sogn] og pige Sisel Hansdatter, 21, af Ørbech
1829, 1212, Niels Larsen, ungkarl, 26, af Ørbech og pige Maren Pedersdatter, 27, af Ørbech
1830, 3010, Anders Larsen, ungkarl og væver, 25, af Ørbech og pige Elisabeth Christensdatter, 23, paa Ørbechlunde
1830, 3110, Knud Hansen, ungkarl og snedker, 30, af Frørup og pige Karen Hansdatter, 24, paa Ørbechlunde
1830, 1812, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 28, af Frørup og pige Anne Kirstine Christensdatter, 25, af Eble
1831, 1510, Jacob Nielsen, ungkarl, 25, af Frørup og pige Maren Hansdatter, 32, af Ørbech
1831, 1510, Rasmus Larsen, ungkarl, 35, Ørbech, fæstegaard her i Ørbech og pige Johanne Hansdatter, 24, af Ørbech
1831, 2910, Mads Jacobsen, ungkarl, 35, af Ørbech og pige Anne Rasmusdatter, 33, af Ørbech
1831, 0511, Knud Sørensen, ladefoged, 59, ved Ørbechlunde og pige Willadine Elise Sophie Andersdatter, 25, af Ørbech
1832, 0701, Jørgen Hansen, huusmand, 41, i Roldsted og pige Maren Pedersdatter, 25, af Ørbech
1832, 2006, Bertel Mossin, premier liutnant, 33, af den kongelige artilleriekorps i Kiøbenhavn og frøken Frederikke Sophie Lange, 21, datter af justitsraad Lange til Ørbechlunde
1832, 0610, Lars Andersen, huusmand, 49, af Kogsbølle og pige Maren Rasmusdatter, 21, af Sentved
1832, 0311, Niels Rasmussen, ungkarl og smedesvend, 34, af Ørbech og pige og kokkepige Johanne Henrikke Rasmusdatter, i Ørbech Præstegaard
1832, 1011, Hans Jørgensen, ungkarl, 33, tiener gaardmand Anders Pedersen i Sentved og pige Mette Andersdatter, 27, af Sentved
1832, 1811, Hans Pedersen, huusmand, af Wormark og pige og meierske Mette Marie Eilersdatter, paa Ørbechlunde
1833, 2007, Hans Johansen, huusmand, 36, af Skiellerup og pige Johanne Rasmusdatter, 32, af Ørbech
1833, 2909, Christen Mikkelsen, ungkarl og avlskarl, 41, i Præstegaarden, i Ørbech og pige og stuepige Kirsten Jespersdatter, 25, i Ørbech Præstegaard
1833, 0911, Knud Pedersen, ungkarl, 22, af Refsvindinge og pige Maren Pedersdatter, 23, af Ørbech
1833, 1611, Hans Jørgensen, huusfæster, 52, af Ørbech og pige og bryggerpige Anne Jensdatter, 32, paa Ørbechlunde
1833, 2311, Christian Hansen, ungkarl, 27, af Erlund ved Ryslinge og pige Anne Marie Christensdatter, 20, af Eble
1833, 2411, Mads Nielsen, ungkarl, 35, af Ørbech og pige Mette Nielsdatter, 34, tiener gaardmand Anders Eriksen, i Ørbech
1834, 0811, Christen Pedersen, ungkarl, 29, af Kastel og pige og bryggerpige Anne Kirstine Larsdatter, 27, i Ørbech Præstegaard
1834, 0612, Hans Hansen, ungkarl og gaardfæster, 30, af Ørbech og pige Karen Ulriksdatter, 21, tjener i Ørbech, født i Brænderup
1835, 3005, Peder Poulsen, ungkarl, 35, i Ørbech og pige Maria Thomasdatter, 28, i Ørbech
1835, 1306, Peder Christiansen, ungkarl, 34, af Gierslev Sogn og pige Inger Jensdatter, 26, af Ørbech
1835, 1010, Anders Pedersen, ungkarl, 32, af Ørbech og pige Ane Nielsdatter, 24, i Ørbech
1835, 1710, Hans Andersen, ungkarl, 26, af Ørbech og pige Ane Knudsdatter, 19, af Ørbech
1835, 2510, Hans Andersen, ungkarl, væver og huusfæster, 34, i Ørbech og pige Ane Isaksdatter, 34, i Ørbech
1835, 1411, Knud Nielsen, ungkarl, 32, af Kullerup og pige Margrethe Pedersdatter, 26, af Sentved
1835, 2111, Niels Hansen, ungkarl, 31, gaardfæster i Eble og Ane Christiansdatter, 48, i Eble
1835, 0512, Christian Christensen, ungkarl og gaardfæster, 28, i Eble og pige Barbara Nielsdatter, 29, af Tvede, tiener i Eble
1836, 2210, Peder Jensen, gaardmand, 30, af Kullerup og pige Maren Jensdatter, 20, af Eble Mølle
1836, 0511, Mads Ottesen, ungkarl, 28, i Ørbech og pige Kirsten Findsdatter, 43, i Ørbech
1836, 2611, Alexander Pedersen, huusmand, 78, i Ørbek og Maren Jørgensdatter, 53, i Kastel
1837, 2705, Rasmus Larsen, skolelærer, 40, i Refsvindinge og pige Ane Rasmusdatter, 21, datter af sognefoged Rasmus Andersen, i Ørbek
1837, 0107, Jacob Jørgensen, ungkarl, 26, af Ørbech og pige Maren Kirstine Jørgensdatter, 29, af Ørbech
1837, 1911, Rasmus Larsen, ungkarl og husfæster, 36, af Hunderup og pige Maren Jensdatter, 26, af Ørbech
1838, 1002, Jacob Ottesen, ungkarl, 27, af Slude og pige Elisabeth Mogensdatter, 26, af Eble
1838, 0605, Peder Larsen, ungkarl, 31, tiener paa Sludegaard, Frørup Sogn, født i Ellested Sogn og pige Ane Elisabeth Hansdatter, 40, tiener her i Ørbech
1838, 0707, Rasmus Nielsen, ungkarl, 35, af Høierup og pige Ane Marie Rasmusdatter, 25, af Sentved
1838, 0411, Hans Hansen, ungkarl, 36, af Ørbeck og pige Mette Kirstine Andersdatter, 27, af Ørbæk
1839, 1506, Anders Nielsen, ungkarl og ladefoged, 42, paa Lykkesholm og pige Ane Pedersdatter, 38, i Ørbek Præstegaard
1839, 2610, Lars Nielsen, ungkarl, 38, af Giislev og pige Maria Rasmusdatter, 25, af Ørbek
1839, 1910, Hans Knudsen, ungkarl og gaardfæster, 31, af Ørbek og pige Johanne Andersdatter, 24, af Ørbek
1839, 1910, Rasmus Larsen, skolelærer, 43, af Refsvindinge og pige Ingeborg Marcusdatter, 27, af Ørbek
1839, 1910, Ove Andersen, ungkarl, 35, paa Raunholt og pige Maren Mogensdatter, 20, af Eble
1839, 1611, Claus Pedersen, ungkarl, 28, af Ørbek og pige Dorthea Andersdatter, 36, af Ørbek
1839, 1011, Rasmus Christiansen, ungkarl, 36, af Frørup og pige Grethe Salomonsdatter, 25, tiener i Ørbek Præstegaard