Ørbæk, 1814-1839, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1839, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 1001, 1601, Peder Hansen, 5, søn af indsidder, Hans Pedersen Væver, i Ørbech
1814, 2101, 2801, Rasmus Erichsen, ungkarl, 22, i Ørbech. Søn af gaardmand Erich Rasmussen
1814, 2501, 3001, Rasmus Pedersen, 8, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Ørbech
1814, 2206, 2606, Ole Nielsen, 13 uger, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Ørbech
1814, 2906, 0307, Mads Jørgensen, ungkarl, 46, tiente gaardmand Michel Sørensen, i Eble. Født i Frørup
1814, 2107, 2607, Niels Larsen, aftægtsgaardmand og almisselem, 81, i Ørbech. Født i Høibye
1814, 0911, 1511, Morten Andersen, gaardmand, 48, i Ørbech. Født i Ørbech
1814, 0912, 1712, Peder Jensen Møller, fæstemøller, 74, i Eble Mølle. Født i Egeschou
1815, 3001, 0502, Dreng (døde strax), søn af gaardmand Anders Pedersen, i Sentved
1815, 2005, 2405, Markus Jensen, gaardmand, 38½, i Ørbech
1815, 0407, 0907, Jens Jeppesen, huusmand, 61, i Ørbech. Født i Frørup Sogn
1815, 2508, 2708, Jørgen Pedersen, 12 uger, søn af huusmand Peder Christensen, i Kastel
1816, 2202, 2602, Frederik Martin Jakob Lange, 9 dage, søn af hr. leutnant Lange, paa Ørbechlunde
1817, 2412, 3012, Jørgen Nielsen, gaardmand, 74, i Ørbech
1817, 2612, 3012, Lars Nielsen, huusmand, 80, i Ørbech
1818, 3112, 03011819, Christen Nielsen, 2 uger, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Ørbech
1819, 2002, 2502, Niels Dinesen, aftægtsmand, 86, i Ørbech
1819, 1007, 1407, Niels Ferdinand Sollert, huusmand og skomager, 85, af Risene
1819, 2612, 3012, Søren Samuelsen, 3 uger, søn af gaardmand Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1820, 1501, 2101, Mikkel Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 70, hos gaardmand Hans Jørgensen, i Eble
1820, 3001, 0302, Claus Rasmussen, forhen huusfæster og nu fattiglem, 82, hos sin svigersøn Mads Pedersen, i Ørbech
1820, 0304, 0804, Knud Pedersen, ungkarl og soldat af Kronens Regim, 27, af Sentved. Søn af gaardmand Peder Nielsen
1820, 1004, 1604, Lars Nielsen, smed og aftægtsmand, 54, hos gaardmand Niels Jørgensen, i Ørbech
1820, 1305, 2205, Mads Pedersen, 4, søn af gaardmand Peder Knudsen og Birthe Madsdatter, Ørbech ved Risene
1820, 3105, 0506, Peder Nielsen, gaardmand, 58, af Sentved
1821, l0401, 0701, Hans Christiansen, 5½, søn af indsidder Christian Nielsen Jyde og Anne Hansdatter, i Ørbech
1821, 2202, 2502, Erik Christian Jensen, 1½, søn af Jens Henriksen Møller, i Eble Mølle
1821, 0406, 0806, Peder Henriksen, gaardmand, lægsmand og sognefoged, 60, i Ørbech
1821, 0606, 1106, Peder Andersen Langmose, 8½, søn af gaardmand Anders Pedersen og Juliane Pedersdatter, i Langmose ved Ørbech. Født 1812 i Windinge Sogn
1822, 2703, 0404, Hans Hansen, 3 uger, søn af huusfæster Hans Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, i Ørbech
1822, 1807, 2307, Clemmen Rasmussen, ungkarl, 63, som bestandig har tient ved bondearbeide. Døde i Sentved
1822, 0311, 0811, Henrik Hansen, aftægtsgaardmand, 94, af Ørbech
1823, 1506, 2106, Hans Rasmussen, gaardfæster, 63, i Ørbech
1823, -, 1210, Dødfødt søn, hos indsidder Lars Jørgensen, i Ørbech
1823, 3010, 0311, Niels Pedersen, huusfæster og træskoemand, 75, i Ørbech
1824, 1701, 2301, Peder Rasmussen, huusfæster og bødker, 68, i Ørbech
1824, 0104, 0604, Knud Madsen, gaardfæster, 63, i Ørbech
1824, 2006, 2706, Hans Hansen, huusfæster, 87, i Ørbech
1824, 2906, 0407, Christian Nielsen, indsidder, 45, i Ørbech
1824, 0107, 0607, Knud Rasmussen, indsidder og fattiglem, 82, i Ørbech
1824, 1808, 2208, Johan Larsen, gaardfæster og udflytter, 84, af Ørbech
1825, 1602, 2202, Mads Larsen, ungkarl, 56, tient fadst gaardmand Hans Larsen, i Langeble
1825, 0103, 0803, Knud Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 86, hos gaardfæster Anders Rasmussen Jyde, i Eble
1825, 0506, 1006, Erik Rasmussen Bager, gaardfæster, 64, i Ørbech
1825, 2808, 0409, Jens Hansen, 7, søn af indsidder Hans Pedersen Væver og Maren Hansdatter, i Ørbech
1826, 3001, 0502, Hans Pedersen Væver, indsidder, væver og fattiglem, 63, i Ørbech
1826, 0605, 1505, Jens Hansen, 5 uger, søn af indsidder Hans Jensen og Anne Cathrine Hansdatter, i Ørbech
1826, 2806, 0307, Jens Henriksen, fæstemøller, 48, af Eble Mølle
1826, 0808, 1208, Thomas Olsen, tienestekarl, 29, som brugtes af hr lieutnant Lange, ved Ørbechlunde Mølle
1827, 0909, 1409, Anders Nielsen, gaardfæster, 70, i Sentved
1827, 1210, 2110, Jørgen Henriksen, 24 uger, søn af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1828, 0602, 1002, Dødfødt dreng, søn af huusmand Samuel Frederiksen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1828, 0804, 1304, Jens Petter Hansen, 7 uger, søn af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1828, 1204, 1804, Erik Clemmensen, aftægtsmand, 78, hos sin søn Christen Eriksen, af Sentved
1828, 2107, 2507, Jørgen Jensen, indsidder og musicus, 58, i Ørbech
1829, 1602, 2202, Johan Pedersen, 10, søn af gaardfolk Peder Rasmussen og Anne Clausdatter, af Ørbech
1829, 1211, 1511, Jens Rasmussen, ungkarl, 82. Født i Østerskie[r]ninge
1830, 2801, 0302, Lars Andersen, ungkarl af bondestanden og dragon, 27, i Ørbech
1830, 2409, 2909, Peder Pedersen, aftægtsgaardmand, 79, i Kiil ved Ørbech
1831, 2001, 2801, Peder Clemmensen, gaardfæster, 80, i Toftegaarden ved Ørbech
1831, 1604, 2404, Hans Andersen, 6 uger, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Sentved
1831, 1904, 2404, Niels Madsen Clausen, 44 uger, uægte søn af Mads Nielsen, i Kastel
1831, 0805, 1505, Peder Christensen, huusfæster og træskomand, 88, i Kastel
1831, 0309, 0809, Peder Rasmussen, gaardfæster, 62, i Ørbech
1832, 0801, 1401, Jørgen Sørensen, aftægtsgaardmand, 80, ved Elviet [Elvid] i Ørbech
1832, 1701, 2201, Peder Rasmussen, 60, hos gaardmand unge Rasmus Knudsen, som døde i Ørbech. Hans hiemstavn siges af være Kielstrup
1832, 2102, 2502, Christen Johansen, aftægtsmand, 80, hos sognefogeden Rasmus Andersen, i Ørbech
1832, 0406, 2008, Rasmus Rasmussen Bager, aftægtsgaardmand, 81½, i Ørbech
1832, 1508, 2008, Rasmus Knudsen, gl. gaardmand, 71, i Ørbech
1832, 2008, 2308, Hans Pedersen, 10, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Ørbech
1832, 1312, 1912, Claus Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Jørgensen, af Ørbech
1833, 2503, 3103, Daniel Clemmensen, aftægtsgaardmand, 77, i Ørbech
1833, 3004, 0505, Niels Andersen, 17, søn af aftægtsgaardmand Anders Pedersen, i Langemosen ved Ørbech
1833, 0305, 1205, Dødfødt dreng, søn af pige Magrethe Pedersdatter, af Sentved
1833, 1709, 2209, Simon Jensen, 4 dage, søn af gaardmand Jens Andersen, af Ørbech
1834, 1803, 2403, Willads Knudsen Lange, sognepræst, 65, for menighederne i Ørbech
1834, 0706, 1206, Jens Mogensen, 3, søn af huusfæster Mogens Jensen, i Ørbech
1834, 0706, 1206, Johan Rasmussen, 2½, søn af ungkarl, Rasmus Andersen og Johanne Johansdatter, i Ørbech
1834, 1906, 2406, Rasmus Andersen, ungkarl, 25, i Ørbech. Søn af huusmand Anders Larsen
1834, 2006, 2406, Jørgen Pedersen, 9, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Ørbech
1834, 3008, 0409, Thor Hansen Møller, forvalter, 66, ved Ørbechlunde
1835, 0601, 1101, Henrik Christensen, 39, i Skoven ved Ørbech. Født i Ørbech 1795. Søn af aftægtsmand Christen Henriksen
1835, 1702, 2502, Hans Jørgensen, gaardfæster, 49, i Eble. Født i Röslinge
1835, 1904, 2604, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Eriksen, i Sentved
1835, 1912, 2312, Hans Poulsen Qvist, 59½, var ugivt og som fattig gik paa omgang her i sognet
1836, 1502, 2002, Knud Markusen, aftægtsgaardmand, 59, af Ørbech
1836, 1203, 1803, Niels Christian Madsen, 2, søn af indsidder Mads Nielsen, i Ørbech
1836, 2404, 3004, Rasmus Samuelsen, 15, søn af huusmand Samuel Frederiksen, i Ørbech
1836, 0708, 1208, Frederik Villiam Vester, sognepræst, 42, for Ørbech Menighed
1836, 1608, 2108, Rasmus Larsen, indsidder, 71½, i Ørbech
1836, 0412, 1112, Jørgen Christensen, huusfæster, 86½, i Ørbech
1837, 1103, 1503, Jørgen Nielsen, indsidder og forhen huusmand, 76, i Ørbech. Født i Frørup aar 1761
1837, 2003, 2503, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 75, af Ørbech
1837, 1704, 2104, Niels Clausen, indsidder og almisselem, 76, af Ørbech
1837, 1804, 2504, Christen Henriksen, aftægtsgaardmand, 78½, af Ørbech
1837, 2304, 2904, Peder Christensen Strop, 44, han gaaer paa omgang her i sognet siden 1832. Født i Svindinge
1837, 0605, 1105, Hans Jensen, indsidder, 73, i Ørbech
1837, 1105, 1705, Lars Jørgensen, 6, søn af skovfoged Jørgen Nielsen, i Risene
1837, 0807, 1207, Peder Andersen, 3, søn af inderste Anders Pedersen, ved Risene
1837, 3107, 0408, Jørgen Jørgensen, indsidder, 62, i Ørbech
1838, 0505, 1205, Jørgen Rasmussen, tienestekarl, 28. Født i Windinge Sogn. Enke Karen Hansdatter
1839, 0904, 1304, Zimmermann, omvandrende kludehandler, 60, hjemmehørende i Odense
1839, 2707, 0108, Samuel Frederiksen Storgaard, huusmand, i Ørbek. Ingen alder
1814, 2501, 0102, Dorthe Christensdatter, 85, i Ørbech. Aftægtsgaardmand Henrick Hansen
1814, 0806, 1206, Anne Pedersdatter, 12 dage, søn af gaardmand Peder Knudsen, i Ørbech
1814, 0107, 0407, Maren Jensdatter, enke, 35, i Ørbech. Gaardmand Niels Rasmussen
1814, 0509, 1109, Anne Rasmusdatter, enke og hospitalslem, 80, i Ørbech. Hans Eskelund Skytte
1814, 0512, 0912, Dødfødt pige, datter af Samuel Frederichsen og Karen Poulsdatter, i Ørbech
1814, 0612, 1112, Dorthe Rasmusdatter, 10, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Ørbech
1815, 1601, 2101, Mette Knudsdatter, enke, 80, i Ørbech. Gaardmand Peder Andersen
1815, 0802, 1302, Maren Nielsdatter, 74, i Ørbech. Født i Magelund i Ellested. Huusmand Hans Rasmussen Lunde
1815, 1204, 1604, Mette Mortensdatter, tienestepige, 27, i Ørbech Præstegaard. Født i Fiellerup i Giislef Sogn
1815, 1505, 2105, Anne Kirstine Madsdatter, 3, datter af hiulmand Mads Knudsen, i Ør..
1815, 3006, 0207, Anne Rasmusdatter, 2, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Ørbech
1815, 0908, 1508, Kirsten Andersdatter, 34, ved Risene i Ørbech. Født i Ferreslef Bye. Gaardmand Peder Knudsen
1815, 0411, 0911, Anne Knudsdatter, 1/4, datter af gaardmand Knud Markussen, i Ørbech
1816, 2504, 3004, Anne Jensdatter, pige og hospitalslem, 84, i Ørbech
1816, 1806, 2206, Sara Rasmusdatter, enke og siden hospitalslem, 85, Ørbech Hospital i Ørbech. Indsidder Anders Andersen
1817, 0802, 1402, Anne Knudsdatter, 80, i Eble. Født i Refsvindinge. Aftægtsgaardmand Knud Nielsen
1817, 0902, 1602, Aplone Andersdatter, 4, datter af pige Anne Knudsdatter, i Ørbech
1817, 1103, 1403, Dødfødt pige, datter af lieutenant Rasmus Lange og Laurenie Lindegaard, til Ørbechlunde
1817, 3007, 0208, Maren Jensdatter, 23, forhen besvangret men endnu ugift pige af Ørbech. Vide 6 August 1816
1817, 2410, 2910, Johanne Nielsdatter, enke og nu hospitalslem, 80, i Ørbech. Indsidder og bødker Hans Nielsen
1818, 1001, 1701, Karen Larsdatter Wolfs, 79, i Ørbech. Degn Peder Wolfs
1818, 3105, 0706, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Jørgensen og Karen Hansdatter, i Ørbech
1818, 0208, 0608, Marie Andersdatter, kone, 85, af Langemosen ved Ørbech. Aftægtsmand Rasmus Rasmussen Bager
1818, 0309, 0909, Anne Rasmusdatter, kone, 66, i Ørbech. Født i Roldsted. Huusmand Daniel Clemmensen
1818, 2112, 2812, Johanne Nielsdatter, 81, i Eble. Aftægtsmand Mikkel Sørensen
1819, 0401, 1001, Maren Knudsdatter, 4 uger, datter af indsidder Knud Nielsen, i Ørbech
1819, 1606, 2006, Ingeborre Markusdatter, aftægtskone, 77, i Ørbech. Forhen gaardmand Jens Jørgensen
1819, 2107, 2507, Anne Eriksdatter, 49, i Ørbech. Født i Magelund i Ellested Sogn. Gaardmand og sognefoged Peder Henriksen
1819, 1712, 2212, Maren Jensdatter, 1 og 4 maaneder, ugivt Karl Jens Pedersen og ugivt Magrethe Jensdatter, i Ørbech
1820, 1001, 1601, Maren Jensdatter, 7 dage, datter af Jens Pedersen og Magrethe Jensdatter, af Ørbech
1820, 2103, 2603, Maren Nielsdatter, 1½, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Marie Christiansdatter, af Ørbech
1820, 0204, 0604, Anne Rasmusdatter, enke, som nu var hospitalslem, 80, af hospitalet i Ørbech. Indsidder Peder Mortensen
1820, 1604, 2204, Maren Pedersdatter, 23, af Ørbech. Datter af huusfæster og bødker Peder Rasmussen og Sophie Frederiksdatter
1820, 1105, 1505, Anne Olufsdatter, aftægtsenke, 61, af Ørbech ved Kastel. Gaardmand Jørgen Nielsen
1820, 1912, 2412, Kirsten Rasmusdatter, 6, datter af indsidder Rasmus Larsen og Kirsten Knudsdatter, i Ørbech
1821, 3103, 0404, Dorthe Hansdatter, 5½, datter af huusmand Hans Hansen og Anne Nielsdatter, ved Broen i Ørbech
1821, 2104, 2904, Mariane Jensdatter, pige, et svageligt barn, 20, af Eble. Datter af huusmand Jens Hansen og Maren Clausdatter
1821, 0408, 0908, Maren Knudsdatter, 3½, datter af af gaardfolk Knud Markussen og Anne Marie Hansdatter, af Ørbech i Langmosen
1821, 0309, 0709, Marie Hansdatter, pige, 17 og 4 maaneder, datter af gaardfolk Hans Rasmussen og Maren Christensdatter, af Langmosen ved Ørbech
1822, 1904, 2104, Karen Christensdatter, 4 dage, datter af indsidder Christen Andersen og Frederiche Lowise Andersdatter, af Sentved
1822, 0408, 0908, Dødfødt pige, datter af tienestekarl Hans Rasmussen og Magrethe Ottesdatter, af Kogsbølle
1822, 2011, 2611, Mette Sørensdatter, 49½, i Ørbech, Indsidder Hans Jensen
1823, 0201, 0501, Anne Kirstine Pedersdatter, en liden datter, 1, datter af indsidder Peder Pedersen, i Ørbech
1823, 2804, 0502, Anne Sollerts født Brach, indsidderske og skomagerenke, 82, i Risene
1823, 2804, 0405, Dorthe Pedersdatter, enke og hospitalslem, 74, Hospitalet i Ørbech. Indsidder Niels Larsen
1824, 0303, 0703, Christiane Hansdatter, liden datter, 1½, datter af indsidder Hans Christensen og Johanne Poulsdatter, i Eble
1824, 1312, 1912, Maren Jensdatter, aftægtsenke, 71, af Ørbech. Gaardfæster Lars Nielsen
1825, 0606, 0906, Anne Clausdatter, enke, 54, i Ørbech. Huusmand Mads Pedersen
1825, 2706, 0207, Maren Jørgensdatter, 78, i Ørbech. Født i Strandbye. Gaardfæster Hans Clausen
1825, 2907, 0408, Maren Hansdatter, enke, 84, Eble. 1) Møller Henrich Hansen og 2) møller Peder Jensen
1825, 2608, 3008, Anne Catrine Henriksdatter, 7, datter af indsidder Henrik Pedersen og Johanne Hansdatter, i Ørbech
1826, 2805, 0106, Anne Marie Nielsdatter Sollert, 43, i Kastel. Indsidder Hans Jostesen
1827, 1609, 2109, Anne Jørgensdatter, lem af hospitalet i Ørbech
1827, 1112, -, Anne Hedevig, enke, 84, i Vester Aaby Sogn. Møller Frederik Graf
1827, 2612, 02011828, Giertrud Madsdatter, 75, i Ørbech. Gaardmand Simon Andersen
1828, 0401, 1001, Mette Hansdatter, 90, af Ørbech. Aftægtsmand Jørgen Sørensen. forhen gaardfolk
1828, 2405, 3005, Karen Johansdatter, 12½, stifdatter af gaardmand Rasmus Sørensen, i Ørbech
1828, 1906, 2506, Laurense Rasmusdatter, 9, datter af gaardfæster og sognefoged Rasmus Andersen og Maren Larsdatter, i Ørbech
1828, 1407, 1807, Dødfødt pige, datter af  Anne Kirstine Christensdatter, i Eble
1829, 1204, 1704, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Pedersen og Karen Nielsdatter,  i Sentved
1829, 1404, 2004, Anne Catrine Pedersdatter, 7, datter af gaardmand Peder Knudsen og Birthe Madsdatter, ved Risene
1829, 0405, 1005, Sisel Jensdatter, 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Andersen, af Ørbech
1829, 1006, 1406, Maren Mogensdatter, 14 dage, datter af huusmand Mogens Jensen, i Ørbech
1829, 2112, 2712, Giærtrud Hansen, 5 uger, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Eble
1830, 0503, 1103, Maren Pedersdatter, pige, 24, ved Risene i Ørbech. Datter af gaardmand Peder Knudsens kone Birthe Madsdatter
1830, 3003, 0904, Kirsten Jørgensen, 3 dage, datter af skovfoged Jørgen Nielsen, i Risene
1830, 0104, 0904, Kirsten Nielsdatter, 40, i Risene. Jørgen Nielsen Skovfoged
1830, 1304, 1804, Karen Rasmussen, 1 uge, datter af selveier Rasmus Poulsen, i Sentved
1831, 2506, 2906, Karen Jørgensdatter, 76, ophold hos sognefogden og gaardmand Rasmus Andersen, i Ørbech. Aftægtsmand Christen Johansen
1831, 2606, 3006, Maren Christensdatter, enke, 66, i Langemosen ved Ørbech. Gaardmand Hans Rasmussen
1831, 0709, 1209, Anne Pedersdatter, 48, paa Sentved Mark. Huusfæster Knud Sørensen Ladefoged
1831, 1010, 1610, Maren Rasmusdatter, 71, i Ørbech. Indsidder Jørgen Nielsen
1832, 0505, 1105, Magrethe Johansdatter, 20. Steddatter af gaardmand Rasmus Sørensen, i Ørbech
1832, 1605, 2305, Marie Andersdatter, enke, 72, i Ørbech. Gaardmand Knud Madsen
1832, 2006, 2506, Birthe Madsdatter, 51, af Ørbech ved Risum. Født i Tarup i Næraa Sogn. Gaardmand Peder Knudsen
1832, 2607, 2907, Giærtrud Jensen, 11 uger, datter af gaardmand Jens Andersen, af Ørbech
1832, 0910, 1510, Marie Jensdatter, 26, i Ørbech. Huusmand Jens Jeppesen
1833, 0502, 1002, Kirstine Pedersdatter, 24, i Ørbech. Datter af huusmand Peder Rasmussen Bødker
1833, 1602, 2202, Anne Marie Hansdatter, 45, af Ørbech. Født i Frørup. Gaardmand  Knud Markussen
1833, 2305, 2805, Anne Nielsdatter, enke, 68, af Sentved. Gaardmand Anders Nielsen
1833, 2506, 2906, Mette Nielsdatter, 18, af Ørbech. Datter af gaardmand Niels Jørgensen
1833, 1107, 1507, Karen Kirstine Hansdatter, 50, i Ørbech. Huusmand Hans Jørgensen
1833, 0308, 1108, Laurence Samuelsen, 1, datter af huusmand Samuel Frederiksen, i Ørbech
1834, 2702, 0203, Johanne Nielsdatter, 9 maaneder, datter af Jacobine Andersdatter, i Ørbech. Født i Refsvindinge
1834, 0709, 1209, Johanne Eriksdatter, 40, i Ørbech. Indsidder Peder Pedersen
1835, 1302, 2002, Maren Hansdatter, 19½, i Ørbech. Datter af hospitalslem Maren Hansdatter Væver
1835, 1505, 2005, Maria Sørensdatter, enke, nu fattiglem, 85, i Ørbech. Niels Rasmussen Skræder
1835, 1805, 2605, Anne Johansdatter, aftægtsenke, 72, i Ørbech. Gaardmand Erik Rasmussen Bager
1835, 1011, 1811, Ane Clausdatter, enke, 54, af Ørbech. Gaardmand Peder Rasmussen
1836, 2405, 3005, Maren Jensdatter, 64, i Ørbech. Huusmand Alexander Pedersen
1836, 0812, 1512, Johanne Pedersdatter, 44, i Ørbech. Indsidder Hans Jensen
1837, 2210, 2710, Maren Henriksdatter, 83, i Ørbech. Peder Sørensen Gartner
1837, 1511, 2011, Dorthe Pedersdatter, 65, i Ørbech. Indsidder Christen Sørensen
1838, 1004, 1504, Maren Rasmusdatter, 1, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Ørbech
1838, 0305, 1005, Kirsten Jespersdatter, 29½, i Ørbech Præstegaard. Forpagter Christen Michelsen
1838, 1606, 2206, Maren Larsdatter, 53, i Eble. Gaardmand Mogens Andersen
1838, 1111, 1511, Ane Jensdatter, enke, 79, af Ørbech. Gaardmand Peder Pedersen
1838, 2611, 3011, Maren Christensdatter, enke, 85, i Ørbek. Gaardmand Claus Mortensen
1838, 2612, -, Mariane Nielsdatter, 35, i Ørbek. Født i Espe 1803. Gaardmand Herman Pedersen
1839, 3101, 0602, Else Hartvigsdatter, hospitalslem og enke, 83, i Ørbek. Født 1756 i Ørbek. Peder Christensen
1839, 1512, 2212, Ane Christensdatter, enke, 76, paa Ørbek Mark. Gaardmand Morten Andersen