Ørbæk, 1840-1867, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1840-1867, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1840, 2302, 0103, Frederik Samuelsen, ungkarl, vanfør og almisselem, 28. Født i Refsvindinge 1812
1840, 2106, 2606, Hans Larsen, gaardmand, 50, i Ørbek. Født i Tved 1790
1840, 1406, 1806, Peder Madsen, 1, søn af pige Maren Pedersdatter, i Ørbek. Født i Ørbæk
1840, 1607, 2307, Mads Rasmussen, huusmand, 64, i Eble. Født i Frørup 1777
1840, 2707, 0108, Christen Sørensen, enkemand og almisselem, 72. Født i Svindinge 1768
1840, 3108, 0609, Mogens Rasmussen, 6, søn af pige Maren Jensdatter, i Eble. Født i Eble
1840, 0209, 0609, Lars Jørgensen, indsidder, 49, i Ørbek. Født i Ørbek 1791
1840, 1009, 1709, Peder Hansen Wolff, degn, 88½, i Ørbek. Født 1762 i Windinge
1840, 3009, 0610, Bødker Rasmus Pedersen, husmand, 47, i Ørbek. Født 1791 i Ørbek
1840, 2910, 0411, Lars Rasmussen, ½, søn af afdøde bødker Rasmus Pedersen, i Ørbek. Født 1840 i Ørbek
1840, 2412, 3012, Christen Mortensen, ungkarl, 36½, havde ophold hos skræderen Anders Mortensen, i Ørbek. Født 1804 i Ørbek
1841, 1702, 2402, Peder Knudsen, 7 og 3 maaneder, søn af gaardmand Knud Pedersen, i Ørbek. Født 1833 i Windinge
1841, 0103, 0703, Anders Hansen, huusmand, 64, i Ørbek. Født 1778 i Rolfsted
1841, 2505, 2905, Hans Nielsen, ungkarl og almisselem, 42, i Ørbek. Født 1799 i Ørbek
1841, 2109, 2709, Hans Clausen, gaardmand, 61, i Ørbek. Født 1780 i Ørbek
1842, 1402, 2102, Søren Rasmussen, 16½, søn af gaardmand Rasmus Sørensen, i Ørbek. Født 1825 i Ørbek
1842, 2605, 3105, Alexander Pedersen, huusmand, 83½, i Ørbek. Født 1758 i Ørbek
1842, 2805, 0406, Christen Hansen, aftægtsmand, 79, i Eble. Født i 1763 i Eble
1842, 2906, 0407, Rasmus Jensen, forhen smed, sidst aftægtsmand, 76, i Ørbek. Født 1764 i Ørbek
1842, 1311, 1811, Peder Jørgensen, huusmand, 78, i Ørbek. Født 1764 i Ørbek
1842, 0112, 1112, Rasmus Jensen, 2 dage, søn af gaardfæster Jens Johansen, i Ørbek. Født 1842 i Ørbek
1843, 0403, 0903, Niels Jeppesen, indsidder, 77, i Ørbek
1843, 0703, 1203, Jens Hansen (døvstum), 68, huusmand Hans Hansens broder. Født i Ørbek 1775
1843, 0504, 1304, Peder Knudsen, enkemand, 73, nød ophold hos sønnen Anders Pedersen, i Ørbek. Født i Rolfsted 1770
1843, 0908, 1408, Clemen Eriksen, huusmand, 64, i Sentved. Født i Sentved 1779
1843, 1608, 2108, Hans Pedersen, ungkarl, 32, nød ophold hos broderen Clemen Pedersen, i Ørbek. Født i Ørbek 1811
1843, 2111, 2811, Hans Pedersen, ungkarl, 70, nød ophold hos broderen Anders Pedersen, i Sentved. Født i Sentved 1773
1844, 0201, 0801, Hans Hansen, aftægtsmand, 66, i Ørbek. Født i Ørbek 1778
1844, 0107, 0707, Rasmus Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af pige Maren Pedersdatter, i Ørbek. Født 1841 i Ørbek
1844, 2008, 2508, Søren Hansen, huusmand, 63, i Ørbek. Født 1781
1844, 2508, 3008, Jens Peder Christiansen, 1½, søn af gaardmand Christian Christensen,
i Eble. Født i Eble 1843
1845, 2207, 2707, Jens Peder Christiansen, ½, søn af gaardmand Christian Christensen, i Eble. Født i Eble 1845
1845, 1710, 2310, Niels Rasmussen, smed, 47, i Ørbek. Født i Ørbek 1798
1845, 0812, 1612, Knud Pedersen, gaardmand, 34, i Ørbek. Født i Ørbek 1808
1846, 1209, 1609, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 70, i Ørbek. Født i Ørbek 1776
1846, 1709, 2009, Mogens Poulsen (døde strax), søn af Poul Rasmussen, i Eble
1846, 0611, 1211, Jørgen Findsen, gaardmand, 65, i Ørbek
1847, 2605, 2905, Hans Henriksen, almisselem, 71, i Ørbek Sogn. Født i Ørbek 1777
1847, 2905, 0306, Niels Rasmussen, almisselem, 86, i Frørup Sogn, men havde ophold i Ørbek
1847, 2007, 2607, Anders Mortensen, gaardmand, 47, i Ørbek. Født i Ørbek 1801
1847, 2408, 2708, Anders Clemensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Clemen Pedersen, i Ørbek
1848, 1702, 2402, Hans Hansen, 11, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Ørbek Mark
1848, 0403, 1003, Niels Hansen, 10 og 9 maaneder, stedsøn af gaardmand Christen Hansen, i Ørbek
1848, 0104, 0704, Hans Andersen, 38. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Orte
1848, 1205, 1805, Rasmus Christensen, gaardmand, 48, i Ørbek
1848, 1705, 2305, Rasmus Lange, justitsraad og eier, 71, af Ørbeklunde
1849, 1601, 2101, Knud Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Knudsen
1849, 2501, 0102, Rasmus Poulsen, 1½, søn af gaardmand Poul Rasmussen, i Eble
1849, 0711, 1111, Daniel Clemensen, 14 og 9 maaneder, søn af huusmand Clemen Danielsen, i Eble
1850, 1301, 2001, Hans Andersen, 3 maaneder, søn af pige Mariane Larsdatter, i Ørbek
1850, 0602, 1402, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand, 71, i Ørbek
1850, 1003, 1703, Mads Andersen, 18 dage, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Ørbek,
1850, 2604, 0305, Andreas Christiansen, huusmand, 70, i Ørbek
1850, 0212, 0812, Jørgen Andersen, 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Ørbek,
1851, 1702, 2302, Rasmus Poulsen, ½, søn af gaardmand Poul Pedersen, i Ørbek,
1851, 0307, 1307, Peder Wolff Michelsen, 3 og 9 maaneder, søn af skolelærer Michelsen, i Ørbek,
1851, 2612, 03011852, Mogens Andersen, aftægtsmand, 68, i Eble
1852, 0202, 0802, Udøbt dreng, 5 uger, søn af gaardmand Christian Christensen, i Eble
1852, 2703, 3103, Peter Hansen, røgter, paa Ørbeklunde. Af Wamdrup i Jylland
1852, 0605, 1405, Peder Hansen, huusmand, 69, i Sentved
1852, 2705, 0206, Rasmus Hansen, tjenestekarl, 59, hos gaardmand Rasmus Larsen, i Ørbek
1852, 0806, 1406, Jørgen Jørgensen, 30, i Ørbek. Søn af afdøde indsidder Jørgen Jørgensen
1852, 0407, 0807, Anders Larsen, aftægtsmand, 87, i Ørbek
1853, 2101, 3001, Søren Andersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Sørensen, i Sentved
1853, 2602, 0603, Peder Pedersen, indsidder, i Ørbek
1853, 2905, 0406, Rasmus Larsen, gaardmand, 55, i Ørbek
1853, 0306, 0906, Christian Olsen, 2, søn af boelsmand Ole Christiansen, i Kastel
1853, 2108, 2708, Niels Jørgensen, gaardmand, 70, i Ørbek
1854, 1101, 1701, Jens Markussen, huusmand, 40, i Ørbek
1854, 1002, 1902, Anders Christiansen, 4 dage, søn af pige Ane Andersen, af Ørbek
1854, 0607, 1307, Knud Sørensen, huusmand, 82, i Ørbek
1854, 0811, 1511, Mogens Jensen, huusmand, 55, i Ørbek
1855, 0201, 0801, Jens Johansen, gaardmand, 64, i Ørbek
1855, 0105, 0905, Lars Rasmussen, 21, i Ørbek. Søn af gaardmand Rasmus Larsens enke
1855, 1605, 2005, Hans Madsen, 8, pleiebarn hos gaardmand Christen Hansen, i Ørbek
1855, 0409, 0909, Hans Andersen, 4, søn af indsidder Anders Hansen, i Ørbek
1856, 0201, 0601, Niels Rasmussen, 11½, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Ørbek
1856, 0903, 1703, Anders Pedersen, aftægtsmand, 86, i Ørbek
1856, 0903, 0708, Peder Pedersen, enkemand og rygter, 69, paa Ørbeklunde
1857, 2801, 0102, Lars Knudsen, 2 dage, søn af gaardmand Knud Rasmussen, i Ørbek,
1857, 0411, 1111, Niels Larsen, gaardmand, 53, i Ørbek
1858, 2209, 2809, Henrik Rasmussen, ugift, 43, i Sentved. Søn af gaardmand Rasmus Poulsen
1858, 0711, 1211, Lars Peder Lorentzen, 6, sønnesøn af Samuel Frederiksens enke, i Ørbek
1858, 0911, 1711, Rasmus Jørgensen, 8, søn af …, moderen tjener gaardmand Anders Rasmussen i Eble hvor ogsaa barnet opholdt
1858, 1811, 2311, Christian Larsen, 3, søn af tømmermand Lars Jensen, i Lundeskov
1859, 1401, 2201, Christoffer Frederiksen, indsidder og skrædder, 82, i Ørbek
1859, 1403, 2003, Niels Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Ørbek,
1859, 3103, 1004, Rasmus Adolfsen, smed, 59, i Ørbek
1859, 1004, 1704, Johan Christian Reinvald, gartner, 70, i Ørbek Præstegaard
1859, 1604, 2204, Claus Jørgensen, 2, søn af huusmand Jørgen Pedersen, i Ørbek
1859, 2504, 0305, Hans Christensen, 16½, søn af huusmand Christen Pedersen, i Kastel
1859, 1705, 2405, Rasmus Knudsen, 20½, i Ørbek. Søn af gaardmand Knud Rasmussen
1859, 3107, 0508, Ole Nielsen, indsidder og dagleier, 43, i Ørbek
1859, 1309, 1909, Clemen Danielsen, huusmand, 70, i Ørbek
1859, 1810, 2610, Rasmus Poulsen, aftægtsmand, 79, i Sentved
1859, 1711, 2311, Rasmus Sørensen, aftægtsmand, 79, i Ørbek
1860, 1104, 1804, Jørgen Johansen, 10, søn af gaardmand Johan Jensen, i Ørbek
1860, 1107, 1507, Lars Rasmussen, 10 og 9 maaneder, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Ørbek
1861, 0803, 1403, Niels Pedersen, gaardmand, 41, i Ørbek
1861, 0803, 1303, Knud Pedersen, 2, søn af pige Ane Knudsen, i Sentved
1861, 0210, 0910, Anders Pedersen, aftægtsmand, 84, i Sentved
1863, 0604, 1104, Jens Jensen, almisselem, 48
1863, 1208, 1708, Johan Henrik Pedersen, huusmand, 64½, i Ørbek
1863, 0109, 0709, Peder Eggertsen, aftægtsmand, 84, i Ørbek
1863, 0612, 1212, Niels Nielsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Ørbek
1863, 1112, 1812, Hans Hansen, huusmand, 53, i Ørbek
1864, 1702, 2502, Knud Hansen, tjenestekarl, 23, hos gaardmand Lars Rasmussen, i Ørbek
1864, 1605, 2105, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 84, i Eble
1864, 3011, 0612, Henrik Pedersen, huusmand, 71, i Ørbek
1864, 0312, 1012, Rasmus Knudsen, 6½, pleiesøn af huusmand Christen Pedersen, i Kastel
1864, 2612, 02011965, Niels Andersen, aftægtsmand, 82, i Ørbek
1865, 2803, 0404, Niels Jensen, gaardmand, 41, i Sentved
1865, 1804, 2504, Jens Andersen, gaardmand, 65, i Ørbek
1865, 3007, 0508, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 85, i Ørbek
1865, 2810, 0311, Jacob Christian Olsen, smed, 48, i Ørbek
1866, 0204, 1004, Poul Rasmussen, gaardmand, 47, i Eble
1866, 0907, 1407, Jacob Jørgensen, indsidder, 55, i Ørbek
1866, 2607, 3007, Jens Jørgensen, kudsk, 35, paa Ørbeklunde
1866, 1311, 1911, Hans Andersen, 1 time, søn af gaardmand Anders Hansen, i Ørbek
1867, 1106, 1806, Jens Dinesen, tømmerkarl, 33, i Ørbæk
1867, 0608, 0908, Lars Klausen, huusmand og bødker, 50, i Ørbæk
1867, 0412, 1212, Jørgen Nielsen, huusmand og skovfoged, 69, i Ørbæk
1840, 0202, 0902, Maren Hansdatter, hospitalslem og enke, 62, i Ørbek. Født i Ørbek Sogn 1778. Væver Hans Pedersen
1840, 2704, 0305, Dorthea Madsdatter, almisselem og enke, 90, i Ørbek. Født 1750 i Refsvindinge. Huusmand Knud Rasmussen
1840, 2107, 2707, Maria Christiane Hansdatter, 70, i Ørbek. Født 1770 i Gislev. Gaardmand Jørgen Findsen
1840, 2108, 3008, Maren Christensen, 4, pleiedatter af gaardmand Anders Pedersen, i Sentved. Født 1836 i Fraugde
1840, 0309, 0609, Karen Jacobsen, 4 og 9 maaneder, pleiedatter af gaardmand Mogens Andersen, i Eble. Født 1835 i Eble
1840, 2809, 0410, Ane Pedersdatter, enke, 70, i Ørbek. Født 1770 i Sentved. Forhenværende gaardmand Christen Henriksen
1840, 3010, 0411, Maren Knudsen, 3 og 10 maaneder, datter af gaardmand Knud Rasmussen, i Ørbek. Født 1836 i Ørbek
1840, 2411, 2911, Karen Henriksdatter, enke, 67. Født 1773 i Svindinge. Huusmand Hans Hansen
1841, 0903, 1403, Ane Sophie Pedersdatter, 14 og 9 maaneder, steddatter af huusmand Mogens Jensen, i Ørbek. Født 1826 i Ørbek
1841, 0712, 1212, Udøbt pige, 3 uger, datter af gaardmand Hans Clausen, i Ørbek
1842, 2803, 0204, Maren Larsdatter, enke, 77, i Ørbek. Født 1765 i Ørbek. Gaardmand Rasmus Knudsen
1842, 0905, 1605, Karen Kirstine Jørgensdatter, 16, datter af huusmand og skovfoged Jørgen Nielsen, i Ørbek. Født 1826 i Ørbek
1842, 0506, 1006, Bodel Rasmusdatter, enke, 86, i Ørbek. Født 1756 i Ellested. Huusmand Frederik Pedersen
1843, 0102, 0502, Karen Isaksdatter, 73, af Ørbek. Født i Øxendrup 1770. Huusmand Anders Larsen
1843, 0102, 0502, Johanne Knudsdatter, enke, 85, i Ørbek. Født i Frørup 1757. Indsidder Niels Clausen
1843, 0404, 0904, Mette Nielsdatter, 44, i Ørbek. Født i Svindinge 1799. Indsidder Mads Nielsen
1843, 2004, 2604, Maren Pedersdatter, 41, i Ørbek. Født i Ørbek 1802. Gaardmand Niels Larsen
1843, 2205, 2805, Johanne Pedersdatter, indsidderske og ugift, 36½, født i Ørbek 1806
1843, 0709, 1309, Mette Rasmusdatter, 32, i Ørbek. Født i Ørbek 1811. Gaardmand Rasmus Nielsen
1843, 0809, 1509, Ane Nielsdatter, 69, i Ørbek. Født i Frørup 1774. Huusmand Hans Hansen
1844, 0304, 1004, Maren Knudsdatter, ugift (vanfør), 19, nød ophold hos gaardmand Hans Andersen, i Ørbek. Født i Ørbek 1825
1844, 0805, 1505, Juliane Pedersdatter, 72, i Ørbek. Født i Windinge Sogn. Aftægtsmand Anders Pedersen
1844, 1404, 2404, Maria Jørgensdatter, ugift og hospitalslem, 77, i Ørbek. Født i Ørbek 1767
1844, 1406, 2106, Sare Andersdatter, ugift, 29, i Ørbek. Født i Ørbek 1815. Datter af afdøde huusmand Anders Hansen
1844, 2006, 2706, Ane Larsdatter, enke, 68, i Sentved. Født i Kastel 1776. Gaardmand Peder Nielsen
1844, 0512, 1312, Ane Sophia Juliane Magrethe Rasmusdatter, 16 og 9 maaneder, datter af gaardmand og sognefoged Rasmus Andersen, i Ørbek. Født i Ørbek 1828
1845, 0103, 0903, Ane Maria Christiansen, 3½, datter af gaardmand Christian Christensen, i Eble. Født i Eble 1841
1845, 1106, 1506, Karen Rasmussen, 4, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Ørbek. Født i Ørbek 1841
1845, 0209, 0709, Ane Kathrine Hansdatter, 60, i Ørbek. Født i Svindinge. Indsidder Hans Jensen
1845, 0712, 1512, Ane Knudsdatter, 29, i Ørbek. Født i Ørbek 1816. Gaardmand Hans Andersen
1846, 2101, 2801, Johanne Jensdatter, aftægtskone og enke, 73, i Ørbek. Født i Ørbek. Gaardmand Peder Clemensen
1846, 0504, 1404, Karen Eriksdatter, 59, i Eble. Møller Peder Rasmussen
1846, 1204, 1804, Maren Hansdatter, 52, i Eble. Født i Eble 1794. Indsidder Peder Eriksen
1847, 1502, 2302, Kathrine Christensdatter, enke, 91, i Sentved. Født i Eble 1756. Gaardmand Erik Clemensen
1847, 1802, 2602, Sara Nielsdatter, enke, 74, i Ørbek. Smed Rasmus Nielsen
1847, 1808, 2208, Ane Maria Hansen, 1½, datter af hjulmand Hans Hansen. Født i Ørbek 1846
1847, 2108, 2708, Ellen Hansdatter, 89½, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1848, 0206, 0806, Mette Hansdatter, aftægtsenke, 77, i Ørbek. Født i Ørbek 1771
1848, 0407, 1007, Ane Nielsdatter, 67, i Ørbek. Født i Herrested. Gaardmand Rasmus Sørensen
1849, 1303, 1803, Ane Jespersdatter, enke, 67, i Ørbek. Født i Herrested. Huusmand Jørgen Christensen
1849, 2203, 2903, Kirsten Rasmusdatter, 49, i Ørbek. Født i Ørbek 1801. Gaardmand Christen Hansen
1849, 0305, 0905, Kirsten Andersen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Pedersen, af Ørbek. Født i Ørbek 1848
1849, 0309, 0909, Mariane Clemensen, ½, datter af gaardmand Clemen Pedersen, af Ørbek. Født i Ørbek 1849
1850, 1601, 2301, Birthe Andersdatter, 76, af Ørbek. Født i Ørbek 1774. Huusmand Lars Johansen
1850, 0909, 1509, Sophia Christensen, 3, datter af huusmand Christen Pedersen, i Kastel
1850, 2109, 2609, Sophia Frederiksdatter, aftægtsenke og almisselem, 87, i Ørbek
1851, 0808, 1308, Kirstine Jensdatter, enke, 60, i Ørbek. Indsidder Lars Jørgensen
1851, 2908, 0209, Hanssine Rasmine Pedersen, 4 maaneder, pleiebarn hos indsidder Mads Nielsen, i Ørbek
1852, 0704, 1404, Bodil Sophia Davidsen, enke, 86, i Svendborg. Dagleier Rasmus Davidsen
1852, 1104, 1604, Inger Rasmusdatter, 22, tjenende hos huusmand Peder Eggertsen, i Ørbek
1852, 2809, 0610, Karen Nielsdatter, 24, i Ørbek. Datter af gaardmand Niels Larsen
1852, 0912, 1412, Ane Maria Hansdatter, almisselem, 42, i Ørbek
1852, 2612, 02011853, Dødfødt pige (tvilling), datter af huusmand Anders Knudsen, i Ørbek
1853, 2812, 0201, Dødfødt pige (tvilling), datter af huusmand Anders Knudsen, i Ørbek
1853, 0305, 0905, Gjertrud Mariusdatter, 42, i Ørbek. Gaardmand Jens Andersen
1853, 2910, 0311, Johanne Poulsdatter, 59, i Ørbek. Indsidder Hans Christensen
1853, 2711, 0312, Sophia Andersen, 9 og 9 maaneder, datter af huusmand Anders Knudsen, i Ørbek
1853, 1212, 2012, Christiane Henriksdatter, 80, i Eble. Gaardmand Christian Christiansens moder
1854, 0907, 1507, Sophia Christensdatter, enke, 50, i Ørbek. Gaardmand Anders Mortensen
1854, 2407, 2907, Caroline Nielsdatter, 47, i Ørbek. Huusmand Anders Knudsen
1854, 1209, 1909, Karen Nielsdatter, enke, 77, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Nielsen
1854, 1111, 1811, Karen Ulriksdatter, 40, i Ørbek. Gaardmand Hans Hansen
1854, 2112, 2712, Ane Knudsdatter, enke, 80, i Ørbek. Huusmand Andreas Christiansen
1855, 1802, 2702, Kirsten Rasmusdatter, 68, i Ørbek. Indsidder Knud Nielsen
1855, 0607, 1107, Maren Jørgensdatter, almisselem, 42, i Ørbek
1855, 0509, 1109, Abelone Rasmusdatter, 51, i Ørbek. Gaardmand Anders Eriksen
1855, 0612, 1212, Ane Magrethe Rasmusdatter, 8½, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Ørbek
1855, 2512, 3012, Gjertrud Eriksdatter, 39, i Ørbek. Huusmand Rasmus Larsen
1856, -, 1201, Christiane Hansdatter, 31, tjenende paa Ørbeklunde
1856, 2301, 3001, Maren Jørgensdatter, 85, i Ørbek. Aftægtsmand Peder Eggertsen
1856, 0103, 0703, Maren Jørgensdatter, enke, 73, i Ørbek. Huusmand Alexander Pedersen
1856, 3103, 0804, Kirsten Sørensdatter, enke, 72, i Ørbek. Indsidder Jørgen Jørgensen
1856, 1308, 1808, Birthe Frederiksdatter, 68, i Ørbek. Aftægtsmand Claus Jørgensen
1856, 1312, 2012, Sophia Hedevig Nielsen, 90, i Ørbek. Gaardmand Hans Hansens moder
1857, 2802, 1003, Karen Nielsdatter, 66, i Sentved. Gaardmand Anders Pedersen
1857, 1908, 2408, Ane Sophia Jørgensdatter, enke, 80, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Christensen
1857, 1810, 2610, Antoinette Dorthea Leth født Tofte, enke, 69, paa Christianshavn. Overlæge Leth
1858, 1603, 2103, Ane Maria Nielsen, 2 dage, datter af pige Hedevig Maria Nielsen, i Ørbek
1858, 1704, 2504, Mette Sophie Andersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Ørbek
1858, 1606, 2006, Kirsten Rasmusdatter, 20. Datter af huusmand Rasmus Larsen
1858, 2207, 2707, Maren Clausdatter, enke, 96, i Eble. Huusmand Mads Rasmussen
1858, 2208, 2808, Mariane Larsdatter, 31, i Ørbek. Indsidder Anders Hansen
1858, 2811, 0312, Maren Rasmussen, 6½, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Ørbek
1858, 0912, 1712, Kirstine Husum, 69, i Ørbek. Skrædder Christoffer Frederiksen
1858, 1812, 2312, Maren Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Ørbek
1859, 0503, 1303, Birthe Emilie Jørgensen, 4½, datter af huusmand Jørgen Pedersen, i Ørbek
1859, 0905, 1605, Maren Larsdatter, 66, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Andersen
1859, 2806, 0207, Ane Magrethe Knudsdatter, 82, i Eble. Gaardmand Anders Rasmussen
1859, 0812, 1412, Kathrine Jørgensdatter, almisselem, 70, i Ørbek Hospital
1860, 2601, 0202, Karen Hansdatter, 66, i Ørbek. Huusmand Christian Sørensen
1860, 0804, 1404, Ane Jørgensen, tjenestepige, 17 og 9 maaneder, hos gaardmand Niels Hansen, i Eble
1860, 2704, 0405, Maren Johansen, 5½, datter af gaardmand Johan Jensen, i Ørbek
1860, 1006, 1806, Karen Eriksdatter, enke, 79, i Sentved. Huusmand Peder Hansen
1860, 1406, 2106, Johanne Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Madsen, i Ørbek
1860, 2107, 2807, Maren Jørgensdatter, 42, i Ørbek. Gaardmand Johan Jensen
1860, 2509, 3009, Karen Christiansdatter, almisselem, 93, i Ørbek. Huusmand Anders Nielsens svigermoder
1861, 2002, 2602, Maria Caroline Andersdatter, 57, i Ørbek. Huusmand Lars Hansen
1861, 3006, 0507, Mariane Kirstine Clemensen, 10½, datter af gaardmand Clemen Pedersen, i Ørbek
1862, 1407, 1907, Mette Jørgensdatter, 70, i Ørbek. Gaardmand Niels Andersen
1863, 0103, 0903, Magrethe Andersdatter, 77, i Sentved. Gaardmand Dines Pedersen
1863, 2705, 0206, Mette Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Jensen, i Sentved
1863, 2007, 2707, Ane Magrethe Nielsdatter, enke, 78, i Sentved. Huusmand Clemen Eriksen
1863, 0311, 1111, Maria Jensdatter, enke, 49, i Ørbek. Gaardmand Niels Larsen
1864, 2401, 3101, Ane Maria Johansen, ½, datter af gaardmand Johan Jensen, i Ørbek
1864, 0604, 1004, Ane Magrethe Hansen, 1, datter af huusmand Hans Knudsen, i Ørbek
1864, 2205, 2805, Maren Pedersen, aftægtsenke, 93, i Ørbek
1864, 2610, 0211, Sidsel Eriksdatter, 76, i Eble. Indsidder Poul Jørgensen
1865, 1804, 2104, Laurenze Christine Rasmussen, 30. Sognefoged Anders Hansen
1865, 2704, 2904, Ane Kirstine Rasmussen, 33. Datter Af gaardmand Rasmus Knudsen
1866, 0101, 0901, Ane Nielsen, 44, i Ørbæk. Gaardmand Christen Hansen
1866, 0407, 0807, Johanne Jacobsen Fick, 4 maaneder, datter af pige Maren Poulsen, i Eble
1867, 0401, 1301, Kirsten Knudsdatter, enke og almisselem, 88, i Ørbæk. Indsidder Rasmus Larsen
1867, 1003, 1703, Johanne Kirstine Hansdatter, enke og almisselem, 91, i Ørbek