Ellested, 1874-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1874-1891, Ellested sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1874, 2603, 0104, Christian Madsen, 2½, søn af gaardmand Mads Hansen, i Lindeskov
1874, 2607, 3007, Anders Peter Ovesen, 3½, søn af tømrer Hans Christian Ovesen, i Kullerup
1874, 2009, 2409, Søren Jørgensen, 21, i Kullerup. Søn af huusmand Jørgen Andersen, i Kullerup
1875, 0404, 1004, Peder Hansen, murersvend, 25, i Kullerup. Søn af afdøde huusmand Hans Eilersen, i Kullerup
1875, 0909, 1209, Anders Jensen (tvilling), 12 timer, søn af huusmand Marcus Jensen, paa Kullerup Mark
1875, 0909, 1209, Jens Peter Jensen (tvilling), 16 timer, søn af huusmand Marcus Jensen, paa Kullerup Mark
1875, 0212, 1112, Otto Lindegaard, etatsraad og godseier, 83½, paa Lykkesholm
1876, 3101, 0502, Niels Christian Wilhelmsen, tjenestekarl, 19 og 8 maaneder, i Ny Mølle. Søn af Dorthea Christiansdatter, i Holme. Født 24.5.1856 i Frørup
1876, 2102, 2702, Udøbt dreng, ½ time, søn af tjenestepige Dorthea Laurine Andersen, paa Lykkesholm
1877, 1108, 1808, Niels Knudsen, aftægtsboelsmand, 75, paa Lindeskov Mark
1879, 1702, 2502, Peder Jørgensen, fæstegaardmand, 67, i Lindeskov
1879, 1802, 2602, Theodorus Mikkelsen, fæstehusmand, 68, i Lindeskov
1879, 1805, 1805, Udøbt dreng,søn af gaardeier Rasmus Hansen, af Kullerup
1879, 1905, 2605, Christopher Henriksen, aftægtsgaardmand, 84½, i Lindeskov
1879, 0108, 0708, Hans Hansen, fæstehusmand, 83½, i Magelund
1879, 0410, 1010, Peter Herman Sørensen, 8 maaneder, søn af pige Marie Christina Nielsen, logerende hos husmand Markus Jensen, paa Kullerup Mark
1879, 2410, 3010, Rasmus Poulsen, gaardmand, 73½, paa Kullerup Mark
1880, 1602, 2302, Niels Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Kullerup. Født sammesteds
1880, 1301, 1901, Mads Jørgensen, gift og slagter, 85, paa Lykkesholm. Hustru bor som indsidderske i Gislev
1881, 1301, 2101, Rasmus Nielsen, ugift og fhv. bestyrer, 71, af Ny Mølle
1881, 1404, 2004, Hans Carl Hansen, 10 maaneder, søn af gaardejer Rasmus Hansen, af Kullerup
1881, 1609, 2109, Hans Hansen, 9½, søn af gaardejer og sognefoged Conrad Hansen, paa Kullerup Mark
1881, 0610, 1210, Hans Henriksen, ugift og tidligere tjenestekarl, 80, hos gaardmand Søren Pedersen, i Lindeskov. Født sammesteds  
1882, 1103, 1703, Hans Christian Jensen, 1 og 1 maaned, søn af smed Hans Jensen, i Kullerup
1883, 0103, 0803, Christen Larsen, gift, husfæster og væver, 58, i Magelund. Født i Ørbæk. Søn af indsidder Lars Jørgensen
1883, 2011, 2711, Niels Mikkelsen, gift og gaardfæster, 68½, i Lindeskov. Født sammesteds. Søn af gaardmand Mikkel Nielsen, i Lindeskov
1885, 0806, 1306, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Kullerup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Niels Hansen
1885, 1807, 2407, Rasmus Jensen, ugift murersvend, 33, paa Lindeskov Mark. Født 15.1.1852 i Gislev. Søn af røgter Jens Rasmussen, paa Lykkesholm
1885, 0611, 1311, Jens Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 85 og 9 maaneder, i Magelund. Født 1799 i Kullerup. Søn af husmand Lars Pedersen
1886, 1905, 2505, Niels Jørgen Rasmussen, 1, søn af gaardejer Rasm. Rasmussen, af Kullerup Mark
1886, 0306, 0906, Peder Nielsen, gift og gaardejer, 79, i Kullerup. Født 1807 sammesteds. Søn af gaardmand Niels Clausen
1886, 1912, 2612, Christen Marius Christensen, 11 uger, søn af væver Lars Michael Christensen, af Kullerup Mark
1887, 1103, 1503, Albert Hansen, 14 dage, søn af sognefoged og gaardejer Conrad Hansen, af Kullerup Mark
1887, 2404, 2904, Johannes Nicolaj Rasmussen, skomagerlærling, 17, i Ringe. Født 1.4.1870 Magelund. Søn af husmand Rasmus Clemmensen, i Magelund
1887, 1712, 2512, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Larsen, i Lindeskov
1888, 1106, 1506, Søren Henrik Hansen, skoledreng, 11, i pleje hos indsidder Jens Rasmussen, Lindeskov Mark. Født 11.9.1876 i Hundtofte
1888, 2806, 0307, Jens Rasmussen, gift og indsidder, 77, paa Lindeskov Mark. Født i Gislev
1888, 0108, 0808, Peder Hansen, gift og gaardfæster, 78, i Kullerup. Født i Svindinge. Kjendingsnavn var Peder Ladefoged, fhv. ladefoged paa Lykkesholm
1888, 1411, 2211, Jens Thomsen, ugift, 48. Søn af afdøde gaardfæster Thomas Ovesen, i Ellested Annexgaard
1889, 2005, 2705, Rasmus Rasmussen, gift og gaardejer, 59, i Kullerup. Født sammesteds
1889, 2105, 2705, Peder Hansen, gift og smed, 80, i Kullerup
1890, 1610, 2210, Rasmus Frederik Rasmussen, 5 maaneder, søn af træskomand Lars Rasmussen, i Kullerup
1891, 2402, 0303, Just Hansen, gift og husmand, 84, af Kullerup Mark
1891, 1503, 1903, Christian Jensen, 7½, søn af smed Hans Jensen, i Kullerup
1891, 0304, 1004, Lars Jørgensen, gaardfæster, 78, i Lindeskov. Født i Oure ved Svendborg
1891, 1412, 2112, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 76, paa Lindeskov Mark
1891, 2112, 2912, Laurs Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 75, i Kullerup. Født 1.12.1816 i Øster Børsting, Smollerup Sogn
1891, 1505, 1805, Jens Peder Rasmussen, 15, tjenende hos gaardmand Lars Hansen, i Gislev. Søn af husmand og træskomand Lars Rasmussen, af Kullerup
1874, 0602, 1302, Anne Conradsdatter, enke, 75, paa Kullerup Mark. Gaardmand Rasmus Justesen
1874, 2612, 02011875, Karen Jensdatter, enke, 85, i Magelund. Muurmester Albreckt Hansen
1875, 2603, 0402, Karen Hansdatter, enke og svigerinde, 70, af gaardmand Jørgen Hansen, i Lindeskov
1876, 1012, 1412, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Christoffersen, i Kullerup
1877, 1605, 2205, Margrethe Hansdatter, 62, i Kullerup. Huusmand Jens Hansen
1879, 2708, 0309, Anna Helene Kirstine Hellesen, 3 og 5 maaneder, datter af møller Otto Hellesen, af Ny Mølle
1879, 2908, 0309, Maren Hansen, 31, paa Kullerup Mark. Datter af husmand Just Hansen, Kullerup Mark
1879, 2111, 2811, Ane Marie Rasmussen, 42, paa Kullerup Mark. Husmand Knud Hansen
1880, 1101, 1701, Ane Margrete Rasmussen, 77, af Kullerup. Sognefoged Niels Nielsen
1880, 2202, 2802, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 81, opholdt sig hos svigersøn husmand Hans Christ. Ovesen, i Kullerup. Husmand Anders Jørgensen, i Kullerup
1880, 2403, 3103, Kirsten Rasmusdatter, ugift fruentimmer, 82 paa aftægt hos slægtning gaardmand Rasm. Rasmussen, paa Kullerup Mark
1881, 0603, 1303, Dødfødt pige, datter af gaardmand Conrad Rasmussen, af Kullerup Mark
1881, 2706, 0107, Anna Margrete Pedersen, enke, 72 og 11 maaneder, hos sin datter gaardmand Hans Mogensens hustru, i Rosilde, Vindinge Sogn. Møllefæster Helle Eriksen, af Nymølle
1881, 2712, 01011882, Anne Elisabeth Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Lindeskov
1882, 1305, 1905, Marie Hansine Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Knud Hansen, af Kullerup Mark
1882, 0510, 0810, Nielsine Marie Hansen, 3 uger, datter af gaardejer Niels Hansen, i Kullerup
1883, 0304, 0904, Kirsten Hansen, enke, 75, til huse hos hendes broder husmand Christen Hansen, i Grøftehaven, Sølt. Husmand Hans Eilersen, i Kullerup
1883, 3011, 0712, Karen Mikkelsen, enke, 57, af Magelund. Født sammesteds. Væver Christen Larsen, af Magelund
1884, 0905, 1705, Anne Margrethe Nielsen, gift, 72, af Kullerup. Født i Kullerup. Aftægtsgaardmand Hans Nielsen
1884, 1812, 2312, Dorthea Marie Knudsen, enke, 69, af Lindeskov. Født sammesteds. Husmand Theodorus Mikkelsen
1886, 0404, 0704, Karen Mathilde Hellesen (tvilling), 2 dage, datter af møller Otto Hellesen, af Ny Mølle
1886, 0204, 0704, Dødfødt pige (tvilling), datter af møller Otto Hellesen, af Ny Mølle
1887, 2204, 2904, Anne Margrete Hansen, 46½, af Davidsgaard, paa Kullerup Mark. Født i Kullerup. Gaardejer Rasm. Andersen
1888, 1001, 1501, Marie Dorthea Jensen, 1 maaned, datter af smed Hans Jensen, af Kullerup
1888, 2301, 2901, Hansine Karoline Jensen, 1 og 4 maaneder, datter af smed Hans Jensen, af Kullerup
1888, 0605, 1205, Maren Rasmusdatter, enke, 85, opholdt sig hos murer Jens Albrektsen, i Magelund. Husmand Matthias Matthiasen, i Agernæs paa Sletten
1889, 1202, 2002, Ane Kirstine Hansdatter, 71, i Annexgaarden. Gaardfæster Hans Andersen
1889, 2102, 2802, Mathilde Andersen, 11 maaneder, datter af gaardejer Hans Andersen, i Kullerup
1889, 1706, 2206, Dagmar Abelone Madsen, 5 maaneder, datter af husmand Anders Madsen, i Kullerup
1889, 1711, 2211, Karen Marie Mathilde Hellesen, 1 dage, datter af møller Otto Hellesen, i Ny Mølle
1890, 3004, 0805, Ane Margrethe Jensen, 17, datter af gaardmand Søren Jensen, i Lindeskov
1891, 0704, 1004, Hansine Dorthea Jensen, 2 og 4 maaneder, datter af smed Hans Jensen, i Kullerup
1891, 0808, 1308, Mette Kirstine Andersdatter, 59, i Kullerup. Husmand Hans Chr. Ovesen
1891, 2312, 2912, Anne Marie Rasmussen, enke, 74, i Kullerup. Født 1817 i Frørup. Husmand Peder Nielsen