Søllinge, 1887-1891, døde

Afskrift afkirkebog
Døde 1887-1891, Søllinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1887, 2401, 3101, Clemmen Jørgensen, enkemand og indsidder, 79, Eskildstrup Mark
1887, 2801, 0302, Knud Hansen, 1 dag, søn af husmand Frans Hansen, Vaadager
1887, 2903, 0304, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Johannes Pedersen, Ellebæksgaard, Søllinge
1887, 3003, 0304, Udøbt dreng, søn af skrædder Hans Peter Jørgensen Sebitz, Eskildstrup
1887, 2704, 0405, Hans Peter Hansen, gift og gaardmand, 61, paa Vesterskov
1887, 2406, 2906, Johannes Mortensen, 2, søn af boelsmand Rasmus Mortensen, Eskildstrup Mark
1887, 2907, 0308, Peder Nielsen, gift, husmand og fhv. skrædder, 74, Eskildstrup Mark
1887, 0511, 1011, Jørgen Christian Nielsen, 4 dage, søn af gaardmand Peder Nielsen, Søllinge
1887, 2312, 2912, Jens Pedersen, gift og husmand, 63, Eskildstrup
1887, 2712, 02011888, Anders Jensen, 4 uger, søn af gaardbestyrer Lars Jensen, Eskildstrup
1888, 1905, 2505, Lars Peder Jørgensen Holmgaard, 1, søn af gaardmand Frans Jørgensen, i Søllinge
1888, 2408, 3008, Kristen Hansen, gift, husmand og tækkemand, 56, Søllinge
1888, 2609, 3009, Valdemar Nielsen, 2 dage, søn af opsynsmand Christian Nielsen, Tolshave
1888, 2311, 2911, Niels Carl Andersen, 2½, søn af husmand og skrædder Anders Andersen, Søllinge Mark
1889, 2501, 0102, Geert Hansen, gift og husmand, 61, Søllinge
1889, 2004, 2804, Mads Steffensen, 2 dage, søn af gaardmand Lars Steffensen, Vesterskov
1889, 2505, 2905, Carl Avgust Pedersen, 4, søn af husmand Erik Pedersen, Eskildstrup
1889, 0106, 0706, Lars Knudsen, enkemand, husmand og væver, 79, Eskildstrup
1889, 0506, 1106, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, Eskildstrup
1889, 1006, 1506, Niels Christian Nielsen, 17, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Søllinge
1889, 1106, 1706, Niels Madsen, enkemand og aftægtsmand, 80
1890, 0904, 1504, Hans Christensen, gift og gaardmand, 69, Søllinge
1890, 1405, 1905, Niels Christian Steffensen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Lars Steffensen, Vesterskov
1890, 1906, 2506, Peder Hansen, gift, husmand og fhv. væver, 71, Eskildstrup Mark
1890, 1007, 1607, Knud Larsen Harrekilde, gift og gaardmand, 38, Eskildstrup
1890, 2907, 0308, Niels Hansen, 2 og 11 maaneder, søn af afdøde husmand Jens Hansen, Eskildstrup Mark
1890, 0512, 1012, Avgust Frederik Hansen, 11, søn af afdøde husmand Jens Hansen, Eskildstrup Mark (bror til foregaaende)
1890, 2512, 3112, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 67, Eskildstrup
1891, 0301, 1201, Rasmus Ovesen Hessellund, gift og husmand, 55, Vaadager
1891, 2203, 2803, Rasmus Nielsen, ugift, 62, boende hos broderen gaardmand Hans Nielsen, Søllinge
1891, 0207, 0607, Niels Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 82, Søllinge
1887, 2308, 3008, Georgine Sørensen f. Jørgensen, enke, 79, Søllinge Mølle. Smed
1888, 1901, 2401, Anna Marie Sørensen, 14, dage, datter af gaardmand Jørgen Sørensen, Nyenstad, Eskildstrup Mark
1888, 0103, 0803, Ane Johanne Rasmussen, 14, datter af husmand Peder Rasmussen, Vaadager
1888, 1705, 2305, Ane Sophie Larsen f. Henriksen, gift, 35, Eskildstrup. Husmand og snedker Niels Larsen
1888, 1006, 1606, Abelone Madsdatter, enke, 74, Bøgeskoven. Skovfoged Christoffer Hansen
1888, 1706, 2206, Marie Pedersdatter, enke, 56, Eskildstrup. Gaardmand Hans Jakob Knudsen
1888, 2706, 0407, Christine Elisabeth Hansdatter, enke, 92, Søllinge. Gaardmand Niels Rasmussen
1888, 3011, 0712, Gjertrud Marie Larsen f. Jørgensdatter, enke, 71, Søllinge. Gaardmand Niels Larsen
1889, 0104, 1004, Maren Knudsdatter, aftægtsenke, 82, Eskildstrup Mark. Husmand
1889, 1211, 1711, Maren Hansen, 8 uger, datter af husmand Hans Hansen og Oline Andersen, Eskildstrup Mark
1889, 3012, 03011890, Kathrine Marie Charlotte Jacobsen, ugift skolebestyrerinde, 62, Kongensgade 50 i Odense
1890, 1901, 2701, Kristiane Kirstine Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen, Søllinge
1890, 0602, 1202, Rasmine Hansine f. Krabek, enke og detailhandlerske, 57, Eskildstrup. Skomager Hansen
1890, 1002, 1702, Kirsten Ovesen, ugift, 22, Søllinge Mark. Datter af husmand Morten Ovesen
1890, 0305, 0705, Ane Kathrine Ovesen, ugift tjenestepige, 25, Søllinge Mark. Datter af husmand Morten Ovesen (søster til foregaaende)
1890, 0605, 1205, Kirsten Rasmussen f. Rasmusdatter, gift, 69, Søllinge. Smed A. Rasmussen
1890, 2508, 3008, Charlotte Frederikke Haar f. Fuglslev, enke, 76, Søllinge Præstegaard. Overlæge M. A. Haar
1891, 1501, 2201, Kirstine Clausen f. Jensdatter, enke, 77, i Eskildstrup. Husmand Rasmus Clausen
1891, 2101, 2801, Maren Larsen f. Jørgensdatter, enke, 84, Vaadager. Skovfoged Peder Larsen i Kallehauge
1891, 1402, 2002, Karen Nielsen f. Povlsdatter, enke, 80, Søllinge. Husmand Hans Nielsen i Sønder Højrup
1891, 0108, 0508, Martine Espensen, 8, datter af husmand og snedker Søren Espersen, Søllinge
1891, 1012, 1612, Anna Marie Nielsen, 6 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen og Karen Kirstine Jeppesen, Søllinge