Ullerslev, 1854-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1854-1891, Ullerslev sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1854, 2702, 0503, Rasmus Andersen, 9 dage, søn af huusmand og væver Anders Rasmussen og hustrue, i Ullerslev. Født sammesteds
1854, 0406, 1006, Thoren Corfix Schurmann Schjellerup, 11, søn af maler Henrik Schiellerup og hustrue, Ullerslev. Født sammesteds
1854, 1806, 2606, Peder Andersen, gift og huusmand, 49, paa Ullerslev Mark
1854, 0707, 1207, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Nielsen og Johanne Jensdatter, paa Ullerslev Mark
1854, 1310, 1710, Hans Hansen, 7 dage, søn af boelsmand Hans Thor Hansen og hustru, i Langeskov
1854, 2810, 0411, Anders Andersen, enkemand, aftægtsmand, huusmand og væver, 66, paa Ullerslev Mark. Født i Mesinge Sogn. Søn af boelsmand Anders Andersen sammesteds
1854, 1611, 2411, Christen Andersen, 5½, søn af huusmand Anders Clausen og hustru, i Bondemose. Født sammesteds
1854, 1811, 2311, Hans Jørgensen, gift, huusmand og træskomand, 65, i Langeskov. Født i Ullerslev. Søn af sadelmager Jørgen …
1854, 0412, 1012, Niels Christiansen, 8½, søn af huusmand Christian Christensen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1854, 1312, 2112, Hans Pedersen, gift og aftægtsmand, 81, i Strøm. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Peder Frandsen sammesteds
1854, 2012, 2812, Martinus Adolf Brandt, 1 og 3 maaneder, søn af smed Christian Wilhelm Brandt og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1854, 2812, 3112, Anders Frederik Pedersen, 5½, søn af indsidder Peder Frederiksen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1855, 0601, 1401, Laurits Jørgensen, 5, søn af skoemager Johan Jørgensen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1855, 2102, 2502, Hans Poulsen, ½, søn af huusmand Poul Mathiasen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1855, 3105, 0806, Hans Jensen, enkemand, boelsmand og aftægtsmand, 79, paa Ullerslev Mark. Født i Ellinge. Søn af gaardmand Jens Hansen sammesteds
1855, 3004, 0605, Dødfødt dreng, søn af Barbara Kirstine Pedersen og murer Knud Andersen, begge i Ullerslev. Født sammesteds
1855, 2408, 2908, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Møllegaard paa Ullerslev Mark. Født i Rastrup. Søn af gaardmand Peder Hansen sammesteds
1855, 1009, 1509, Rasmus Jensen, ugift, 63, opholdt sig i Lillevang. Født i Næraae. Søn af gaardmand Jens Hansen sammesteds
1855, 1809, 2609, Anders Knudsen, gift og huusmand, 58, i Bøgeskov. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Knud Andersen sammesteds
1855, 2409, 3009, Niels Jensen, 5 dage, søn af boelsmand Jens Christiansen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1855, 0911, 1811, Lars Christian Andersen, 1½, søn af ugift Maren Jørgensdatter, af Hannesborg og tjenestekarl Anders Christian Larsen, sammesteds. Født sammesteds
1855, 2112, 2912, Jens Hansen, gift, huusmand og hjulmand, 59, i Ullerslev. Født i Revninge. Søn af hjuulmsnd Hans Jensen sammesteds
1856, 0701, 1404, Jens Dinesen, gift, huusmand og væver, 58, i Langeskov. Født i Skalkendrup. Søn af indsidder Dines Rasmussen sammesteds
1856, 1202, 1702, Anders Pedersen, 1½, søn af ugift Johanne Pedersdatter, i Ullerslev og ungkarl Peder Andersen sammesteds
1856, 0103, 1003, Jacob Nielsen, gift, væver og huusmand, 33, paa Ullerslev Mark. Søn af huusmand Niels Hansen sammesteds. Født sammesteds
1856, 2804, 0505, Hans Jensen, gift og huusmand, 55, i Ullerslev. Født i Refsvindinge. Søn af Jens Thomsen
1856, 0111, 1011, Hans Frederik Bech, ungkarl, 25. Født Ullerslev Mark. Søn af huusmand Thomas Frederik Bech, Ullerslev Mark
1856, 0311, 1211, Christoffer Bernhard Stephansen, landvæsenselev, 26, i Ullerslev. Født i Bovense. Søn af skolelærer Stephansen
1857, 0802, 1602, Christen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Christensen
1857, 1802, 2702, Anders Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 91, hos gaardmand Anders Andersen, i Ullerslev. Født ui Urup. Søn af Søren Hansen sammesteds
1857, 0605, 1205, Niels Peder Hansen, 8½, søn af Hans Christian Hansen og gift Karen Knudsdatter (gift med huusmand Christian Bøtcher, i Ullerslev), hos sidstnævnet. Født i Refsvindinge
1857, 2007, 2507, Rasmus Hansen, gift, huusmand og væver, 67, paa Ullerslev Mark. Født i Egeskov ved Svendborg. Søn af huusmand Hans Hans’
1857, 1610, 2110, Niels Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Jens Nielsen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1857, 3011, 0912, Anders Hansen, gift, huusmand og væver, 56, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Rasmussen sammesteds
1857, 0212, 0612, Peder Rasmussen, 1½, søn af indsidder Rasmus Jacobsen og Lisabeth Pedersdatter, i Ullerslev
1858, 0901, 1701, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og hustru, paa Ullerslev Mark
1858, 3101, 0502, Hans Larsen, huusmand og skrædder, 53, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af huusmand Lars Poulsen sammesteds
1858, 2003, 2503, Niels Carl Emil Iversen, 2 uger, søn af snedker Christen Iversen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1858, 2603, 0204, Rasmus Nielsen, gift og indsidder, 60, i Ullerslev Bye. Født i Flødstrup. Søn af Niels Rasmussen sammesteds
1858, 2903, 0504, Jens Christian Hansen, 3½, søn af ugift Stine Rasmussen. Født i Ullerslev
1858, 1405, 1905, Hans Hendriksen, 12½, søn af ugift Maren Hansdatter. I pleie hos enken Delia Christensdatter, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 1605, 2205, Christian Larsen, 1½, søn af murer Lars Andersen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1858, 1805, 2505, Søren Hansen, gift og aftægtsmand, 75, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Christensen sammesteds
1858, 0406, 0906, Niels Hansen, gift og aftægtsmand, 77, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Christensen. Sidstnævntes broder [Søren Hansen]
1858, 1006, 1606, Hans Rasmussen, gift og gaardmand, 69, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Hansen sammesteds
1858, 2807, 0208, Rasmus Eriksen, ugift, 29. Født sammesteds …
1858, 0508, 0908, Knud Olsen, 10½, søn af huusmand Ole Knudsen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1858, 2009, 2609, Jens Rasmussen (tvilling), 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 2009, 2609, Peder Rasmussen, (tvilling), 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 0111, 0511, Peder Knudsen, gift og huusmand, 56, i Ullerslev By. Født i Langtved. Søn af huusmand Knud Hansen sammesteds
1858, 2212, 2612, Niels Olsen, 2½, søn af indsidder Ole Pedersen og hustru, i Ullerslev Hospital. Født sammesteds
1859, 2101, 3001, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Christensen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 2801, 0402, Johannes Pedersen, ungkarl, 39, i Ullerslev. Født i Hundslev. Søn af huusmand Peder Madsen sammesteds. Slagter Lars Pedersen er broder, i Ullerslev
1859, 0103, 1103, Rasmus Pedersen, 24, i Ullerslevgaarden. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Sørensen og hustru
1859, 1003, 1803, Mathias Mortensen, gift og huusmand, 56, paa Ullerslev Mark. Født i Gjestelev. Søn af boelsmand Morten Mathiasen sammesteds
1859, 1903, 2703, Niels Jørgensen, 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og hustru, boende paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 1004, 1504, Knud Larsen, ½, søn af huusmand Lars Hansen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 1907, 2407, Rasmus Jørgensen, 4, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og hustru, i Møllegyden. Født i Skjellerup
1859, 2009, 2409, Claus Olsen, 20, tjente i Nyborg. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Ole Hansen og hustru
1859, 1811, 2311, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Bøtscher og hustru. Født i Ullerslev By
1859, 1212, 1812, Hans Andersen, 7 maaneder, søn af huusmand Anders Madsen og hustru, ved Hindemae paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 1512, 1712, Carl Emil Iversen, 7 maaneder, søn af snedker Iversen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1859, 1612, 2312, Hans Poulsen, 1½, søn af boelsmand Poul Andersen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 2012, 2612, Jens Christen Andersen, 3 uger, søn af huusmand Anders Clausen og hustru, i Bondemose. Født sammesteds
1859, 2512, 3112, Jacob Hansen, 1½, søn af huusmand Hans Rasmus Pedersen og hustru, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 2512, 02011860, Søren Andersen, 1, søn af gaardmand Anders Andersen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1860, 1001, 1601, Hans Jensen, gift og almisselem, 66, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af huusmand Jens Hansen sammesteds
1860, 2802, 0503, Carl Frode Conradi, 6 uger, søn af bagersvend Conradi og hustru, i Ullerslev
1860, 1103, 1203, Hans Eriksen, 22, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Erik Rasmussen og afdøde hustru
1860, 1803, 2603, Christian Hansen, gift og smed, 54, i Ullerslev By. Født i Ullerslev. Søn af Hans Eschelund Smed sammesteds
1860, 2604, 0305, Dødfødt dreng, søn af sognefoged og gaardmand Hans Larsen og hustru, i Ullerslev
1860, 1905, 2505, Christian Grægersen, 1, søn af ugift Trine Marie Ulriksen, tjenende paa Risinge og ungkarl Hans Grægersen, tjener i Hjuulby. Født i Aunslev. i Pleie hos tømmermand Christoffer Madsen, paa Ullerslev Mark
1860, 2106, 2706, Jens Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 70, i Nygaard Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af boelsmand Peder Larsen, Ullerslev Mark
1860, 0508, 1208, Jens Nielsen, gift og indsidder, 48, i Ullerslev. Født i Nordenhuse. Søn af bødker Niels Henriksen sammesteds
1860, 1208, 2008, Peder Hansen, ugift og tyende, 36, paa Ullerslev Mark. Søn af enke Kirsten Danielsdatter og tidligere afdøde mand huusmand Hans Jørgensen
1860, 2108, 2608, Rasmus Christensen, enkemand og almisselem, 78, i Ullerslev. Født i Skalkendrup. Søn af huusmand Christen Rasmussen, sammesteds
1860, 0109, 0909, Hans Christian Nielsen, ½, søn af ugift Maren Jørgensdatter, i Flødstrup og tjenestekarl Niels Hansen. Født i Flødstrup. Død i Ullerslev
1860, 1410, 2110, Peder Pedersen, 2 uger, søn af huusmand og væver Peder Andersen og ane Marie Hansdatter, paa Ullerslev Mark
1861, 0902, 1502, Jørgen Jensen, ugift, 31, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jens Larsen og hustru i Ullerslev
1861, 2202, 0103, Peder Mortensen, ugift, 19, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Morten Pedersen og hustru i Ullerslev
1861, 0204, 0904, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Nielsen og Mette Hansen, i Ullerslev. Født sammesteds
1861, 2506, 2906, Just Hansen, gift og fattiglem, 60, i Hospitalet. Født i Aunslev sogn. Søn af huusmand H. Hansen sammesteds
1861, 0407, 1007, Rasmus Knudsen, gift og aftægtsmand, 59, i et huus i Langeskov. Født i Ullerslev Sogn. Søn af boelsmand Knud Rasmussen
1861, 2708, 0109, Dødfødt dreng, søn af indsidder Ole Pedersen og hustru, i Ullerslev
1861, 1809, 2609, Hans Wilhelmsen, gift, skomager og huuseier, 76, i Ullerslev. Født i Store Viby. Søn af Wilhelm Johansen
1861, 3009, 0410, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Rasmussen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1861, 1012, 1612, Dines Andersen, gift, huusmand og møllebygger, i Ullerslev. Født i Flødstrup. Søn af boelsmand Anders Jensen sammesteds
1862, 2602, 0203, Mads Pedersen, 6 dage, søn af huusmand Peder Johansen og hustru, i Ullerslev. Født sammesteds
1862, 2402, 0203, Anders Poulsen, 4 dage, søn af boelsmand Poul Andersen og hustru, Langeskov. Født sammesteds
1862, 1905, 2505, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1862, 0508, 1108, Hans Hansen, gift og huusmand, 55, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Maren Hansdatter
1862, 0709, 1309, Morten Petersen, gift og gaardmand, 62, i Ullerslev. Født i Marslev. Søn af Peder Mortensen
1862, 0310, 0810, Rasmus Hansen, gift, huusmand og bødker, 65, i Ullerslev. Født i Langaa. Søn af Hans Larsen
1862, 1310, 1910, Dødfødt dreng, søn af indsidder Ole Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1862, 1911, 2611, Hans Hintsesen, gift og huusmand, 54 og 8 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Rønninge Sogn. Søn af Hintse Hansen
1863, 0202, 0802, Peder Hansen, 7 dage, søn af huusmand Hans Rasmus Pedersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1863, 0503, 1303, Peter Nicolaus Brandt, enkemand og aftægtsmand, 79 og 4 maaneder, hos gaardmand Hans Andersen, Ullerslev. Født i Glückstadt. Søn af Michael Brandt
1863, 0805, 1405, Anders Andersen, 2 dage, søn af ugift fruentimmer Lisbeth Rasmussen, i Ullerslev. Født sammesteds
1863, 1205, 1905, Christian Carl Kønig, gift og aftægtsmand, 79½, til huse hos sønnen huusmand og snedker Kønig Christiansen, Møllegyden ved Ullerslev. Født i Nyborg. Søn af Kønig Rasmus Christiansen
1863, 1410, 2306, Jens Christiansen, gift og boelsmand, 44, paa Ullerslev Mark. Født i Flødstrup. Søn af Christian Madsen
1864, 2202, 2802, Rasmus Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Pedersdatter, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 0403, 1304, Rasmus Christian Brandt, 4, søn af huusmand og smed Christian Wilhelm Brandt, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 1603, 2003, Anders Rasmussen, 4½ maaned, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 3003, 0504, Hans Hansen Grynhuus, enkemand, indsidder og kludesamler, 49, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 3004, 0505, Poul Larsen, 7½ maaned, søn af ugift fruentimmer Ane Kirstine Andersen. Født i Rynkeby. I pleie hos huusmand Jens Andersen, paa Ullerslev Mark
1864, 1105, 1605, Morten Andersen,6 dage, søn af huusmand Hindse Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 1607, 2207, Knud Mortensen, gift og huusmand, 67 og 3 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Morten Hansen
1864, 0908, 1408, Peder Nielsen, 6 dage, søn af huusmand Niels Thomasen, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 2608, 3108, Hans Peter Sørensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Søren Rsmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 2509, 0310, Knud Carl Larsen (tvilling), 1 dag, søn af aftægtsmand Hans Larsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 2509, 0310, Peter Sophus Larsen (tvilling), 1 dag, søn af aftægtsmand Hans Larsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1864, 0210, 1010, Jacob Jensen, gift og huusmand, 26 og 8 maaneder, i Ullerslev. Født i Flødstrup Sogn. Søn af Jens Clausen
1864, 1110, 1710, Hans Pedersen, aftægtsmand, 74, hos gaardmand Hans Larsen, i Ullerslev. Født i Reistrup, Aunslev sogn. Søn af Peder Larsen Holm
1864, 0211, 0811, Peder Christiansen, ungkarl og skrædder, 21 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af afdøde Chr. Hansen Smed i Ullerslev
1864, 0911, 1411, Peder Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 18 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af indsidder Ole Pedersen, i Ullerslev
1865, 0910, 1810, Hans Hansen, gift og boelsmand, 44, paa Ullerslev Mark ved Hindemae. Født sammesteds. Søn af Hans Hansen
1865, 2411, 0112, Jens Larsen, gift og gaardmand, 78 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Lars Jensen
1866, 1701, 2501, Hans Larsen, gift, huusmand og aftægtsmand, 85 og 4 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Lars Hansen sammesteds
1866, 1803, 2503, Hans Christian Pedersen, 4½ maaned, søn af boelsmand Hans Pedersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1866, 0604, 1504, Knud Knudsen, 5 dage, søn af boelsmand Knud Frederiksen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1866, 0604, 1204, Peder Rasmussen, ungkarl og huuseier, 77, i Ullerslev. Født i Kjølstrup Sogn. Søn af Rasmus …
1866, 1905, 2405, Christian Bøtcher, enkemand og almisselem, mellem 80 og 90, i Ullerslev. Født i Kjerteminde. Søn af Johan Henrik Bøtcher
1866, 2305, 2905, Jens Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 82, hos huusmand Hans Nielsen, i Møllegyden paa Ullerslev Mark. Født i Kjølstrup Sogn. Søn af Hans Jensen
1866, 2505, 2905, Jørgen Hansen, gift og arbeidsmand, 59 og 2 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Hans Hansen Dam
1866, 0706, 1406, Lars Larsen, gift og aftægtshuusmand, 76, paa Ullerslev Mark. Født i Dræby, Munkebo Sogn. Søn af Lars …
1866, 2007, 2507, Bernhard Hansen, 3 uger, søn af fruentimmer Ane Marie Dorthea Hansen, i Ullerslev. Født sammesteds
1866, 1209, 1609, Hans Peder Lauritz Anders Wilhelm Larsen, 11 og 8 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Pedersdatter, i Ullerslev. Født sammesteds
1866, 1609, 2309, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1866, 3011, 0812, Anders Nielsen, enkemand og gaardeier, 74, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardeier Niels Olsen sammesteds
1866, 1212, 1912, Rasmus Hansen, gift og aftægtshuusmand, 69 og 8 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Mortensen sammesteds
1867, 2402, 0303, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Maren Jensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1867, 0603, 1303, Rasmus Hansen, 7 og 4 maaneder, søn af huusmand Hans Christian Larsen, i Skiftemosen paa Ullerslev Mark. Født i Sanderum Sogn
1867, 1605, 2405, Christopher Jørgensen, 22 uger, søn af skomager Johan Jørgensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1867, 2905, 0206, Hans Larsen Hansen, 2 og 1½ maaned, søn af huusmand Jens Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1867, 2608, 3108, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsboelsmand, 70, paa Ullerslev Mark. Født i Skjellerup. Søn af Rasmus Pedersen sammesteds
1867, 2412, 3012, Lars Pedersen, gift og huusmand, 76, paa Ullerslev Mark. Født i Torup, Allerup Sogn. Søn af gaardmand Peder Hansen sammesteds
1868, 1602, 2402, Hans Hansen, gift, huusmand og skrædder, 32, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af arbeidsmand Hans Hansen sammesteds
1868, 1602, 2302, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Dorthea Madsen, i Ullerslev og tjenestekarl Lars Pedersen, i Flødstrup. Født i Ullerslev
1868, 1602, 2302, Frands Nielsen, ungkarl og fattiglem, 45, i Skiftemosen, Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af aftægtshuusmand Niels Jensen, sammesteds
1868, 2102, 2402, Lars Madsen, 14 dage, søn af fruentimmer Johanne Clausen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1868, 1803, 2303, Mads Hansen, separeret og fhv. gaardmand i Rynkebye, 50, ved Stationen paa Ullerslev Mark. Født i Rynkeby. Søn af Hans Madsen sammesteds
1868, 0204, 0904, Hans Henrik Emil Hansen, 9 og 4 maaneder, søn af tømmermester Jens Hansen, ved Ullerslev Station. Født i Odense
1868, 0305, 1105, Hans Hansen, 3 maaneder, søn af afdøde skrædder Hans Hansen, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 0107, 0507, Anders Nielsen, 3 og 8 maaneder, søn af arbeidsmand og fattiglem Niels Andreasen, i Ullerslev Fattighuus. Født sammesteds
1868, 0807, 1207, Jens Christian Hansen, 10 og 3 maaneder, søn af fruentimmer Gjertrud Hansdatter, paa Ullerslev Mark. Født i Ellinge Sogn
1868, 0108, 0708, Anders Larsen, ungkarl, 75 og 9 maaneder, paa aftægt hos sin brodersøn gaardmand Hans Rasmussen, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Hansen sammesteds
1868, 1508, 1908, Donas Jørgensen, 8, søn af huusmand Jørgen Christensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1868, 0311, 0811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark ved Hindemae. Født sammesteds
1868, 0411, 0811, Udøbt dreng (døde strax), søn af fruentimmer Kirsten Hansen, i Ullerslev Bye. Født sammesteds
1868, 2512, 01011869, Poul Jacob Fich, 6 maaneder, søn af huusmand Lars Jacobsen Fich, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 2812, 04011869, Anders Hansen, gift, huusmand og væver, 56½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Mortensen sammesteds
1868, 3012, 04011869, Jens Larsen, gift, indsidder og arbeidsmand, 47 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Ullerslev Sogn. Søn af huusmand Lars Poulsen sammesteds
1869, 0802, 1502, Niels Eriksen, gift og gaardmand, 36 og 11 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af aftægtsgaardmand Erik Rasmussen sammesteds
1869, 1102, 2002, Jens Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 87 og 5 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Niels Rasmussen i Ullerslev
1869, 0103, 0803, Erik Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73½, i Ullerslevgaarden. Født sammesteds. Søn af gaardeier Rasmus Eriksen sammesteds
1869, 1303, 2103, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Bøtcher, i Ullerslev. Født sammesteds
1869, 0904, 1704, Peder Jacobsen, gift og gaardmand, 79½, paa Ullerslev Mark. Født i Aunslev By og Sogn. Søn af boelsmand Jacob Stephensen sammesteds
1869, 2306, 0107, Peder Andersen, huusmand og væver, 54 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Anders Pedersen sammesteds
1869, 0308, 0803, Martin Hansen, 18 timer, søn af huusmand Hans Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1869, 0109, 0409, Dødfødt dreng, søn af huusmand Poul Mathiasen, i Ullerslev. Født sammesteds
1869, 0909, 1509, Rasmus Helgesen Møller, 3½, søn af gaardeier Niels Rasmussen Møller, i Ullerslevgaardem. Født sammesteds
1870, 0602, 1302, Knud Christensen, 2, søn af indsidder og reebslager Hans Christensen, i Ullerslev. Født sammesteds
18780, 1607, 2207, Lars Pedersen, gift og aftægtshuusmand, 78 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af Peder Larsen sammesteds
1870, 2807, 0208, Hans Andersen, gaardmand, 61½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Anders Sørensen sammesteds
1870, 0508, 1008, Hans Peter Hansen, 8, søn af huusmand og væver Rasmus Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 2008, 2108, Rasmus Jørgensen, gift og huusmand, 53 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Grønnerup, Trelleborg Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Mortensen sammesteds
1870, 2709, 0510, Thomas Frederik Bech, gift og aftægtshuusmand, 87, paa Ullerslev Mark. Født i Vordingborg. Søn af herreds- og byfoged Bech i Nyborg
1870, 1111, 1911, Peder Larsen,33 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født paa Kissendrup Mark. Søn af afdøde huusmand Lars Pedersen
1870, 2311, 2811, Niels Samuel Jørgensen, 17 og 3 maaneder, søn af skomager og huusmand Johan Jørgensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1871, 0501, 1301, Ole Eriksen, enkemand og huusmand, 67 og 4 maaneder, i Skiftemose paa Ullerslev Mark. Født i Rynkeby. Søn af huusmand Erik Olsen
1871, 1201, 1801, Jens Peter Jensen, 5 uger, søn af fruentimmer Karen Hansen, i Ullerslev og tjenestekarl Hans Jensen, i Kjerteminde. Født i Ullerslev
1871, 2701, 0202, Anders Rasmussen, gift, huusmand og væver, 52 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Aunslev. Søn af huusmand Rasmus Christensen i Aunslev
1871, 1402, 2102, Daniel Rasmussen, enkemand og almisselem, 79½, i Ullerslev Hospital. Født i Reistrup, Aunslev sogn. Søn af gaardmand Rasmus Danielsen i Reistrup
1871, 1303, 2003, Claus Larsen, gift og huusmand, 59 og 10 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Stubberup paa Hindsholm. Søn af huusmand Lars Hansen
1871, 2304, 2904, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 75 og 4 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af huusmand Hans Andersen sammesteds
1871, 1905, 2605, Peder Christian Frederiksen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand Christian Vilhelm Frederiksen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1871, 3005, 0406, Ole Pedersen, gift og indsidder, 56, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af aftægtshuusmand Peder Mortensen i Ullerslev
1871, 2307, 2707, Jørgen Hansen, 1 time, søn af boelsmand og slagter Lars Hansen, i Skiftemosen, Ullerslev Sogn
1871, 2408, 2908, Niels Peter Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Nielsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1871, 1712, 2312, Jens Hindsesen, enkemand og aftægtsmand, 69½, Skiftemosen i Ullerslev Sogn. Født i Rønninge. Søn af gaardeier Hindse Hansen sammesteds
1872, 2501, 3101, Martin Conrad Brandt, husmand og tømmermand, 45½, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Peter Nicolaus Brandt i Ullerslev
1872, 2503, 0204, Mads Carl Pedersen, 14½, søn af husmand Peder Hansen, paa Kissendrup Mark. Død paa Ullerslev Mark
1872, 0804, 1504, Anders Andersen, enkemand og gaardmand, 55, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Anders Sørensen i Ullerslev
1872, 0606, 1206, Hans Rasmussen, gaardeier, 42, Ullerslev. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardeier Rasmus Larsen i Ullerslev
1872, 1007, 1407, Claus Christiansen, 11 dage, søn af husmand og smed Hans Christiansen, i Ullerslev
1872, 1207, 1407, Jens Peter Christiansen, 13 dage, søn af husmand og smed Hans Christiansen, i Ullerslev
1872, 0409, 1109, Hans Madsen, gift og aftægtsmand, 84½, hos svigersønnen Hans Pedersen, Langeskov i Ullerslev Mark. Født i Birkende. Søn af husmand Mads …
1872, 1010, 1310, Dødfødt dreng, søn af husmand og jernbanearbeider Hans Peter Andersen, i Ullerslev
1872, 0311, 0811, Johan Jørgensen, enkemand, husmand og skomager, 52, paa Ullerslev Mark. Født i Rynkeby. Søn af afdøde skomager Niels Jørgensen i Rynkeby
1872, 2411, 3011, Jens Larsen, gift og husmand, 65, i Fuglehuset paa Ullerslev Mark. Født i Skalkendrup, Aunslev Sogn. Søn af gaardmand Lars Jensen i Skalkendrup
1873, 0402, 1002, Jens Jeppesen, aftægtshusmand og fhv. skrædder paa Ullerslev Mark, 65 og 4 maaneder, boende i Ullerslev By. Født i Aunslev Sogn. Søn af gaardmand Jeppe Bentsen
1873, 1105, 1805, Jens Madsen, fraskilt og indsidder, 59, boende i Langeskov, Mark. Født i Hesselager. Søn af gaardmand Mads Pedersen, Vormark Sogn
1873, 0606, 0806, Simon Theodor Pedersen, 2 og 2 maaneder, søn af bager Peder Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1873, 2406, 2806, Anders Knudsen, gift og aftægtsmand, 79 og 4 maaneder, hos sønnen husmand Hintze Andersen, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Knud Hintze
1873, 0407, 0607, Christian Larsen, 1½ dag, søn af fruentimmer Ane Kirstine Brandt, paa Ullerslev Mark
1873, 1010, 1710, Anders Pedersen, gaardmand, 85, paa Ullerslev Mark. Født i Aunslev. Søn af gaardmand Peder Hansen i Aunslev
1873, 1811, 2311, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Chr. Rasmussen, i Ullerslev
1873, 2111, 2711, Knud Andersen, enkemand, indsidder og murer, 44, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af afdøde aftægtshusmand Anders Knudsen i Ullerslev
1873, 2712, 01011874, Dødfødt dreng, søn af husmand og væver Lars Olsen, i Ullerslev
1874, 0202, 0802, Hans Peter Hansen, 7 dage, søn af husmand Peder Chr. Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1874, 0803, 1603, Rasmus Knudsen, 22 og 11 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Knud Knudsen paa Ullerslev Mark
1874, 1303, 2003, Niels Larsen, 29 og 11 maaneder, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Lars Nielsen paa Ullerslev Mark
1874, 1304, 2004, Carl Sandermann, 2½, søn af husmand og teglmester H. Sandermann, ved Ullerslev Station. Født i Rynkeby Sogn
1874, 0105, 0805, Hans Eriksen, boelsmand, 70 og 8 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født paa Ullerslev Mark. Søn af boelsmand Erik Jensen sammesteds
1874, 0405, 1105, Ole Hansen, aftægtshusmand, 69 og 10 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Madsen i Ullerslev
1874, 1705, 2605, Hans Laurits (tvilling), 3 uger, søn af fruentimmer Ane Kirstine Pedersen, i Ullerslev
1874, 0806, 1406, Jens Jørgensen, almisselem, 66½, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Jørgen Rasmussen paa Ullerslev Mark
1874, 0808, 1308, Hans Nielsen, 3 uger, søn af fruentimmer Ane Hansen, i Ullerslev og tjenestekarl Hans Nielsen, paa Hindemae
1874, 1408, 2008, Poul Jensen Hjort, almisselem, 74½, i Ullerslev Fattighus. Født i Ullerslev. Søn af husmand og muurmester Jens Hjort sammesteds
1874, 0810, 1408, Christian Christensen, fæstehusmand, 79 og 2 maaneder, i Ullerslev. Født i Bovense. Søn af husmand Christen Nielsen i Bovense
1874, 2811, 0712, Axel Knudsen, enkemand, 74 ophold hos sin svigersøn huusmand Peder Pedersen, paa Ullerslev Mark. Fra Nørre Lyndelse. Født i Dømmestrup, Nørre Lyndelse. Søn af gaardmand Knud Jeppesen i Dømmestrup
1875, 1801, 2301, Andreas Nielsen, 12 og 9 maaneder, søn af indsidder Niels Andreasen, i Ullerslev Fattighus. Født sammesteds
1875, 2904, 0405, Anders Frederiksen, enkemand og almisselem, 79½, i Ullerslev. Født i Paarup, Ellinge Sogn. Søn af husmand Frederik Johansen sammesteds
1875, 1805, 2405, Anders Nielsen, aftægtshuusmand, 81½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af fruentimmer Karen Andreasdatter
1875, 1006, 1306, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Ane Kirstine Jensen, i Skiftemosen paa Ullerslev Mark
1875, 2107, 2607, Erik Waldemar Emil Rasmussen, 7 og 10 maaneder, søn af fruentimmer Christiane Rasmussen, i Ullerslev
1875, 2908, 0309, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1875, 0311, 1011, Peder Mortensen, aftægtshuusmand, 85 og 10 maaneder, hos sin søn Rasmus Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af huusmand Morten Pedersen i Ullerslev
1875, 0611, 1011, Hans Larsen, gaardmand og sognefoged, 56 og 2 maaneder, i Ullerslev. Født i Korkendrup, Aunslev Sogn. Søn af aftægtsgaardmand Lars Rasmussen i Korkendrup
1875, 2811, 0412, Niels Hansen, aftægtsboelsmand, 69, paa Ullerslev Mark. Født i Munkebo Sogn. Søn af gaardmand Hans …
1875, 1612, 2212, Hans Nelausen, gift og indsidder, 78, boende hos husmand og murer Niels Henrik Hansen, i Ullerslev By. Født i Flødstrup Sogn. Søn af Nelaus
1876, 1601, 2101, Hans Knudsen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Knudsen, Søgaarden paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1876, 0302, 0902, Hans Kristian Emil Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 24, hos kvæghandler Peder Jensen, paa Ullerslev Mark. Født i Vindinge. Søn af tømrer Niels Hansen af Vindinge
1876, 1302, 2102, Peder Sørensen, enkemand og husmand, 73 og 4 maaneder, i Ullerslev By. Født i Kissendrup. Søn af Søren Rasmussen
1876, 2302, 2902, Hans Pedersen, ungkarl og fattiglem, 69 og 11 maaneder, opholdt sig hos væver Hans Hansen i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Nielsen
1876, 1104, 1704, Niels Pedersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Langeskov. Født sammesteds
1876, 2304, 2804, Vilhelm Pedersen, 11 maaneder, søn af ugift Kirstine Pedersen, i Odense og gaardmand Knud Hansen, i Marslev. Født i Odense. I pleje hos murer Hans Kristiansen i Ullerslev
1876, 2906, -, Dødfødt dreng, søn af gjæstgiver Hans Rasmussen, ved Ullerslev Station
1876, 3108, 0609, Anders Hansen, ungkarl og arbejdskarl, 23, hos faderen snedker og husmand Hans Nielsen, i Møllegyden
1876, 1009, 1609, Niels Jensen, enkemand og aftægtsmand, 89½, opholdt sig hos svigersønnen husmand Niels Pedersen, i Skiftemose. Født i Hersnap. Dalby Sogn paa Hindsholm. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1876, 2209, 2409, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Hans Faber, ved Ullerslev Station
1876, 1710, 2410, Peder Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 77 og 11 maaneder, opholdt sig hos sønnen husmand Peder Pedersen, i Tange. Født i Flødstrup. Søn af Jørgen Kristensen
1876, 1511, 2211, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 69 og 7 maaneder, boende i Lillevanggaard. Født i Ullerslev. Søn af Niels Jakobsen
1876, 0212, 0912, Niels Hindsesen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80 og 1 maaned, boende paa Ullerslev Mark. Født i Skjellerup. Søn af Hindse Nielsen
1876, 1412, 2112, Anders Rasmussen, 11 og 1 maaned, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Ullerslev Mark. Født i Møllegaard, Ullerslev Mark
1876, 1506, 2106, Kristian Bøttger, gift og husmand, boende i Ullerslev By. Født i Kjerteminde. Søn af Johan Bøttger [mangler alder]
1877, 2801, 0402, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen, i Ullerslev By
1877, 0403, 1103, Hans Jørgensen, 5 uger, søn af smed Korfits Jørgensen, i Ullerslev By
1877, 1406, 2006, Karl Henrik Pedersen, ugift og dreierlærling, 25½. Søn af husmand Peder Frederiksen, paa Ullerslev Mark
1877, 3011, 0712, Peder Nielsen, gift og husmand, 57 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Rynkeby. Søn af Niels Hansen
1877, 3012, 07011878, Hans Jensen, gift og gaardmand, 50 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Søn af Jens Rasmussen
1878, 1501, 2001, Heinrich Kristian Otto Rasmussen, 6 uger, søn af husmand Jens Rasmussen, af Rønninge. Født i Odense. Hos sin plejemoder husmand Peder Nielsen enke, i Ullerslev
1878, 2101, 2801, Lars Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 82 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af Peder Larsen
1878, 0702, 1402, Hans Peter Hansen, gift og postexpeditør, 46 og 11 maaneder, ved Ullerslev Station. Født i Frederikshavn. Søn af afdøde stationsforvalter Kornelius Hansen
1878, 1802, 2402, Hans Karl Alfred Marius Kjær, 7 maaneder, søn af sadelmager Lars Kristensen Kjær, i Ullerslev. Født sammesteds
1878, 1703, 2503, Thomas Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 21. Fød ti Ullerslev. Søn af Hans Niels Thomsen i Ullerslev
1878, 0405, 1005, Niels Hansen, gift og gaardmand, 38 og 9 maaneder, boede i Ullerslevgaard. Født i Urup, Rynkeby Sogn. Søn af gaardmand Hans Nielsen i Rynkeby
1878, 1506, 2106, Heinrich Friederich Kristian Sandermann, gift, huusmand og teglmester, 45, boede ved Ullerslev Station. Født i Lippe-Detmold
1878, 2707, 0208, Rasmus Ovesen, ungkarl og husmand, 66, boede i Skiftemose. Født i Revsvindinge. Søn af parcellist Ove Jørgensen i Revsvindinge
1878, 2310, 2710, Dødfødt dreng, søn af husmand og landpost Lars Jakobsen Fich og hustru, i Ullerslev By. Født sammesteds
1878, 1511, 2111, Peder Hansen, enkemand og aftægtsbolsmand, 78 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark (Lervad). Født i Ullerslev. Søn af husmand Hans Pedersen i Ullerslev
1878, 1712, 2312, Rasmus Nielsen Frisk, enkemand og fhv. bolsmand, 77, boede hos husmand Hans Frederiksen, i Langeskov. Født i Saaderup. Søn af Niels Rasmussen
1879, 0401, 1001, Jens Knudsen, enkemand og husmand, 76, paa Ullerslev Mark (Ravnebjerg). Født i Ullerslev. Søn af husmand Knud Andreasen
1879, 0401, 1001, Anders Peder Martin Andersen, 4, søn af husmand Peder Andersen, i Bondemose. Født i Ullerslev
1879, 1502, 2302, Emil Magnus Petterson, 8 maaneder, søn af husmand og bager Petter Petterson, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1879, 1505, 2305, Povl Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, paa Ullerslev Mark (Langeskov). Født i Langeskov. Søn af bolsmand Anders Povlsen, sammesteds
1879, 1705, 2305, Jens Konradsen, ungkarl og fattiglem, 75½, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Ullerslev. Søn af Konrad Vogel
1879, 0106, 0706, Hans Evald Kristian Marius Nielsen, 1½, søn af ugift Vilhelmine Kjær, af Ullerslev. Født i Ullerslev
1879, 1108, 1608, Hans Karl Martin Knudsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Knudsen og Karen Pedersen, af Søgaard, Ullerslev Mark. Født i Ullerslev
1879, 0309, 0809, Niels Marius Hansen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardbestyrer Niels Hansen, i Møllegyden. Født i Møllegyden
1879, 0710, 1410, Knud Frederiksen, gift gaardmand, 55 og 3 maaneder, boende paa Ullerslev Mark. Født i Rønninge. Søn af husmand Frederik Knudsen i Rønninge
1879, 0211, 1011, Søren Nielsen, gift aftægtsmand, 81, boende paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Niels Jakobsen
1879, 1011, 1711, Rasmus Jensen, 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Hans Jensen og enke Johanne Marie Hansdatter, paa Ullerslev Mark. Født paa Ullerslev Mark
1879, 2412, 3012, Anders Knudsen, gift husmand, 74½, paa Ullerslev Mark (Bondemose). Født i Ullerslev By. Søn af husmand Knud Andreasen
1879, 3112, 08011880, Jens Kjær Stephansen (Nielsen), gift og pensioneret lærer, 82, boende paa Ullerslev Mark. Født i Sønderhøjrup. Søn af gaardmand Stephan Nielsen i Sønderhøjrup
1880, 0601, 1101, Udøbt dreng, 10 minutter, søn af husmand Jens Klavsen, paa Ullerslev Mark. Født samme sted
1880, 0203, 0803, Niels Peder Jensen, 10, søn af afdøde husmand Jens Sørensen. Plejesøn af husmand Niels Pedersen, i Skiftemose. Født paa Flødstrup Mark
1880, 1503, 2103, Johannes Hansen, 9 maaneder, søn af klodsemager og indsidder Anders Hansen. Født i Ullerslev By
1880, 2104, 2504, Povl Hartvig Fich, 4 maaneder, søn af husmand og landpost Lars Jakobsen Fich, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1880, 1804, 2904, Jørgen Hansen, enkemand og fattiglem, 79, havde ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Rønninge Sogn
1880, 1805, 2205, Morten Pedersen, gift fattiglem, 62, boende paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev By. Søn af husmand Peder Mortensen
1880, 2206, 2706, Martin Marius Nielsen, 5½, søn af husmand Niels Kristiansen og afdøde Maren Nielsdatter, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1880, 0810, 1410, Hans Andreasen, enkemand og indsidder, 65, boende i Ullerslev. Født i Flødstrup. Søn af indsidder og bødker Andreas Sørensen i Flødstrup
1880, 1510, 2210, Rasmus Jørgensen, ungkarl og skrædder, 36, til huse hos faderen husmand Jørgen Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født i Saaderup, Kullerup Sogn
1880, 2510, 3110, Rasmus Lavrids Hansen, 9 dage, søn af husmand og murer Niels Henrik Hansen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1880, 3010, 0811, Henrich Thorsen Schiellerup, 74, i Ullerslev. Født i Odense. Søn af guldsmed Schiellerup, Odense
1880, 2310, 2910, Anders Hansen, ungkarl og hørsvinger, 27, af Paarup (ophold i Ullerslev). Født 14.7.1853 i Bullerup, Agedrup Sogn. Søn af husmand Hans Sørensen, i Bullerup, Agedrup Sogn
1881, 0601, 1201, Hans Kristensen, gift indsidder og rebslager, 55, boende i Ullerslev Hospital. Født i Føns. Søn af arbejdsmand Kristen Hansen
1881, 1401, 2101, Hans Henrik Andersen, ugift husejer og væver, 39, paa Ullerslev Mark (Bondemose). Født i Bondemose. Søn af husmand og væver Anders Hansen
1881, 1602, 2302, Peder Andersen, gift aftægtshusmand, 78, paa Ullerslev Mark. Født i Kjertinge. Søn af husmand Anders …
1881, 2103, 2903, Jørgen Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 71, hos sin svigersøn i Skiftemose. Født i Hundslev. Søn af husmand Jens Jørgensen
1881, 0804, 1404, Johannes Hansen, 7 uger, søn af indsidder og træskomand Anders Hansen, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1881, 1706, 2306, Hans Hansen, gift husmand og væver, 72, i Ullerslev By. Født i Ullerslev. Søn af husmand Hans Madsen i Ullerslev
1881, 0209, 0809, Karl Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 22, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Søn af smed Niels Hansen i Ullerslev
1881, 1609, 2309, Niels Hansen, gift husmand og hjulmand, 78, boende paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af hjulmand Hans Jensen
1881, 0411, 1111, Povl Mathiasen, gift husmand og arbejdsmand, 60, boende i Ullerslev. Født i Birkende. Søn af husmand Mathias Pedersen
1882, 0502, 1302, Jørgen Hansen, gift husmand og arbejdsmand, 43, boende i Ullerslev. Født i Ullerslev. Søn af aftægtshusmand og røgter Hans Hansen
1882, 0602, 1302, Søren Andersen, gift aftægtshusmand, 83, boende i Bøgeskov, Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Anders Sørensen
1882, 2903, 0604, Anders Kristian Hansen, 2, søn af husmand Peder Kristian Hansen, paa Ullerslev Mark (Gesbjærg). Født samme sted
1882, 0304, 0804, Hans Thomsen, tjenestedreng, 16½, boende i Ullerslev. Født i Ullerslev. Søn af Ane Thomsen (nu gift med indsidder Kristian Boesen Pedersen i Ullerslev)
1882, 2704, 0405, Jens Pedersen, gift aftægtshusmand, 76, boende i Skiftemose. Født i Marslev. Søn af husmand Peder Hansen
1882, 3105, 0606, Søren Pedersen, gift gaardmand, 66, i Ullerslev By. Født i Ullerslev By. Søn af gaardmand Peder Sørensen i Ullerslev By
1882, 0506, 1206, Rasmus Pedersen, gift gaardmand, 53, paa Ullerslev Mark (Banken). Født i Korkendrup. Søn af fæstegaardmand Peder Rasmussen
1882, 0607, 1007, Hans Hansen, gift indsidder og skrædder, 73, i Ullerslev By. Født i Skjellerup. Søn af husmand Hans Kristensen
1882, 1408, 1908, Hans Nielsen, ungkarl, 67, til huse hos broderen gaardmand Anders Nielsen, i Ullerslev. Født samme sted. Søn af gaardmand Niels Larsen
1882, 0410, 0810, Udøbt dreng, ¼ time, søn af indsidder Kristian Boesen Pedersen, i Ullerslev. Født samme sted
1882, 0811, 1211, Hans Peder Lavrits Larsen Edal, 9 dage, søn af teglmester Niels Larsen, ved Ullerslev Station. Født samme sted
1882, 2011, 2711, Lars Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 71, til huse hos sønnen husmand Hans Larsen, paa Ullerslev Mark (Tolholm). Født i Møllegyden. Søn af husmand Lars Povlsen i Møllegyden
1882, 1612, 2212, Rasmus Peder Hansen, 12, søn af træskomand Anders Hansen, i Ullerslev Hospital. Født i Ullerslev
1882, 2212, 2612, Lavrits Kristian Hansen, 5 maaneder, søn af bager Hans Henrik Hansen, ved Ullerslev Station. Født samme sted
1883, 0601, 1201, Karl Herman Larsen Edel, 2 og 3 maaneder, søn af teglmester Niels Larsen, ved Ullerslev Station. Født samme sted
1883, 1303, 2003, Knud Knudsen, gift aftægtsgaardmand, 72, paa Ullerslev Mark (ved Hindema). Født samme sted. Søn af gaardmand Knud Knudsen samme sted
1883, 0604, 1304, Lars Pedersen, enkemand og forhen smed i Højbjerg, Ubberud Sogn, 69, havde ophold hos sin søn dyrlæge Petersen, ved Stationen. Søn af møllebygger Peder Hansen i Odense
1883, 0210, 0910, Anders Povl Nielsen, 4, søn af gaardmand Klavs Nielsen, i Langeskov1883, 0610, 0910, Hans Marius Nielsen, 11 maaneder, søn af gaardmand Klavs Nielsen, i Langeskov. Født sammested
1883, 1410, 1910, Niels Julius Nielsen, 3, søn af gaardmand Klavs Nielsen, i Langeskov. Født samme sted
1883, 2312, 3112, Knud Jensen, gift husmand, 63, boende paa Ullerslev Mark (Bondemose). Født i Avnslev. Søn af Jens Nielsen
1884, 1301, 2101, Povl Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand og hjulmand Klavs Andersen, paa Ullerslev Mark (Hindsbogyden). Født samme sted
1884, 2301, 2701, Jens Frederik Jensen, 16 maaneder, søn af husmand Hans Peder Jensen, i Møllegyden. Født samme sted
1884, 3101, 0502, Rasmus Hansen, 1½, søn af gaardmand Anders Hansen, i Ullerslev By. Født samme sted
1884, 2202, 2902, Hans Pedersen, gift bolsmand, 50, paa Ullerslev Mark (Lervadstedet). Født i Rejstrup. Søn af gaardmand Peder Povlsen i Reistrup
1884, 1605, 2205, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af indsidder og arbejdsmand Jørgen Kristensen, ved Ullerslev Station
1884, 2105, 2705, Anders Jakobsen, ugift, 21½. Født i Gesbjerg. Søn af bolsmand Jakob Kristensen i Gesbjerg
1884, 0406, 0906, Peder Rasmussen, gift aftægtsmand, 85, paa Ullerslev Mark. Født i Korkendrup. Søn af husmand Rasmus Pedersen i Korkendrup
1884, 0806, 1206, Martin Marius Nielsen, 7 maaneder, søn af ugift Ane Kirstine Nielsen. Født i Ullerslev
1884, 1911, 2611, Anders Vilhelm Hansen, 3½, søn af banevogter Rasmus Hansen, paa Korkendrup Mark. Født sammesteds
1885, 2701, 0302, Niels Hansen, gift husmand og smed, 65, boende i Ullerslev By. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Hans Jensen i Langeskov
1885, 0102, 0602, Knud Rasmussen, gift aftægtsmand, 75, opholdt sig hos sin søn husmand og landpost Lars Knudsen, i Ullerslev. Født i Bovense Sogn. Søn af husmand Rasmus Hansen sammesteds
1885, 1605, 2205, Kønig Rasmus Kristiansen, gift aftægtsmand, 68, opholdt sig hos sin datter i Møllegyden. Født sammesteds. Søn af husmand Kristian Kønigsen, sammesteds
1885, 2909, 0410, Niels Peder Larsen, 6 dage, søn af slagter hans Larsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1885, 0412, 1112, Jens Jensen Hjort, gift og fhv. murmester, 76½, havde nu ophold i Grønne Mølle, Skjellerup Sogn. Født i Ullerslev. Søn af murmester Jens Hjort i Ullerslev
1886, 1203, 1903, Rasmus Rasmussen, enkemand og gaardmand, 64½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Rasmus Larsen sammesteds
1886, 1903, 2603, Niels Andersen, gift gaardejer, 49½, boende i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardejer Anders Nielsen i Ullerslev
1886, 2203, 2903, Jørgen Rasmussen, gift husmand, 72, paa Ullerslev Mark. Født i Ubberud ved Odense. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen sammesteds
1886, 0804, 1404, Rasmus Martin Pedersen, 3 maaneder, søn af ugift tjenestepige Maren Jensine Kristensen. Født i Ullerslev. I pleje hos husmand Peder Larsen sammesteds
1886, 1006, 1506, Rasmus Marius Hansen, 5, søn af husmand og gartner Hans Peder Hansen, i Ullerslev. Født sammesteds
1886, 1906, 2506, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 17½, hos sin fader indsidder Rasmus Jakobsen, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1886, 1906, 2706, Jakob Hansen, 9 dage, søn af indsidder og træskomand Anders Hansen, i Ullerslev Hospital. Født sammesteds
1886, 2310, 3010, Anders Vilhelm Kaspersen, gift gaardmand, 36, paa Ullerslev Mark (Bøgeskov). Født i Drigstrup. Søn af aftægtsmand Kasper Andersen, der havde ophold hos sønnen
1886, 1111, 1811, Anders Olaf Ellegaard Gotthard Sørensen, ½, søn af indsidder og væver Jørgen Frederik Sørensen, paa Ullerslev Mark. Født i Avnslev
1886, 2712, 03011887, Jørgen Kristensen, gift husmand, 74, paa Ullerslev Mark. Født i Rolfsted. Søn af gaardmand Kristen Jørgensen, Rolfsted
1887, 1502, 2002, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen og Ane Marie Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1887, 2603, 0104, Anders Larsen, gift ledvogter ved Jærnbanen, 67, boende i Møllegyden. Født i Sverig (Smaaland)
1887, 2805, 0206, Anders Madsen, gift fattiglem, 62, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Østrup Sogn. Søn af arbejdsmand Mads Andersen i Østrup
1887, 0608, 1108, Hans Madsen Hansen, gift og fhv. husmand, 69, havde ophold hos sin søn skomager Hansen, ved Ullerslev Station. Født i Lindelse Sogn. Søn af husmand og skomager Hans Madsen Pedersen
1887, 0708, 1208, Hans Larsen, gift aftægtsmand, c. 50, i Holev, Marslev Sogn
1887, 0410, 1110, Hans Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand,87, hos sin som gaardmand Anders Hansen, i Ullerslev. Født paa Urup Mark. Søn af gaardmand Anders Nielsen
1887, 2611, 0212, Kristian Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Hans Jørgensen, i Ullerslev By. Født sammesteds
1887, 1412, 2012, Mads Hansen, gift husmand, 68, paa Ullerslev Mark (Strigekrog). Født i Ullerslev. Søn af bolsmand Hans Madsen sammesteds
1888, 0701, 1301, Hans Kristian Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Jørgen Hansen, i Ullerslev By
1888, 0503, 1203, Niels Kristensen, gift, fhv. husmand og aftægtsmand, 78, hos sin søn husmand og væver Jens Nielsen, paa Ullerslev Mark (ved Nyborgvejen). Født paa Ullerslev Mark. Søn af gaardmand Kristen Hansen i Gesbjerg
1888, 0105, 0705, Karl Adolf Denis Brandt, fhv. møller i Aunslev Mølle, 73, nu boende paa Ullerslev Mark. Født paa Hindema Mølle. Søn af møller Niels Peder Brandt sammesteds
1888, 1505, 2105, Jens Rasmussen, 1, søn af husmand Hans Rasmussen, i Møllegyden. Født sammesteds
1888, 1806, 2306, Hans Peder Nielsen, gift husmand, 29, i Skiftemose. Født i Skiftemose. Sæn af husmand Niels Pedersen i Skiftemose
1888, 1808, 2308, Hans Mouritsen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Ullerslev. Født i Marslev
1888, 2609, 0110, Thorvald Petersen, 5 dage, søn af portør Petersen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1888, 0410, 0910, Henrik Martin Laurits Jensen, 7, søn af ugift Ane Kathrine Jensen, i Ullerslev. Født sammesteds. Opholdt sig hos sin morfader bager Chr. Jensen i Ullerslev
1888, 1510, 2210, Jens Charles Kreutzer, 2, søn af ugift Karen Marie Jensen, opholdt sig hos sin morfader husmand Jens Knudsen, i Bøgeskov. Født sammesteds
1888, 1510, 2010, Henrik Frederik Anton Hansen, 1, søn af jernbanearbejder Hans Edvard Hansen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1888, 0111, 0711, Hans Andersen, gift husmand og tømrer, 54, i Ullerslev. Født i Revninge. Søn af husmand Anders Andersen
1889, 2502, 0503, Erik William Carl Eriksen, 8, søn af fhv. stationsforvalter Lars Eriksen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1889, 2402, 0403, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 87, havde ophold hos sin datter gaardmand Hans Jensens enke, paa Ullerslev Mark. Født i Skjellerup. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen i Skjellerup
1889, 0803, 1503, Knud Christian Rasmussen, gift husmand og høker, 49, i Ullerslev By. Født sammesteds. Søn af husmand og bødker Rasmus Hansen i Ullerslev
1889, 2804, 0605, Jørgen Nielsen, gift aftægtshusmand, 74, paa Ullerslev Mark (ved Bondemose). Født i Nyborg Landsogn. Søn af husmand Niels Jørgensen sammesteds
1889, 2005, 2705, Anders Rasmussen, ungkarl, 38, hjemme hos faderen husmand Rasmus Andersen, Skidtema. Født i Skiftemose
1889, 2105, 2705, Frants Frederik Pedersen, gift gaardmand, 70, i Ullerslev By. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Nielsen i Ullerslev
1889, 0106, 0706, Jørgen Pedersen, gift skortensfejer, 68, havde fribolig i Ullerslev Hospital. Født i Flødstrup
1889, 1506, 2006, Carl Emil Frederiksen, 4 maaneder, søn af ugift Hansine Pouline Rasmussen, i Ullerslev. Født sammesteds. I pleje hos sin moders forældre indsidder Rasmus Hansen, i Ullerslev
1889, 0908, 1608, Niels Nielsen, gift aftægtsmand, 90, i Ullerslev
1889, 1011, 1811, Niels Laurits Nielsen, ugift, 28, i Ullerslev. Født sammesteds. Søn af gaardejer Anders Nielsen i Ullerslev
1889, 2512, 3112, Rasmus Peder Andersen, ugift træskokarl, 26, hjemme hos faderen husmand Hintse Andersen, i Ullerslev
1890, 2102, 2702, Peder Pedersen, gift klodsemager, 61, ved Ullerslev Station
1890, 1206, 1806, Niels Andreasen, enkemand og fattiglem, 76, paa Ullerslev Fattiggaard
1890, 3105, 0506, Holger Niels Peder Gotfredsen, 9 uger, søn af handelsagent Kasrl Gotfredsen, i Kjerteminde
1890, 1606, 2206, Frederik Karl Kristian Kjær, 2 maaneder, søn af sadelmager Lars Kristensen Kjær, i Ullerslev
1890, 1806, 2306, Jakob Hansen, gift aftægtshusmand, 73, i Skiftemose
1890, 2506, 0107, Johan Kristoffersen, gift bolsmand, 80, i Langeskov
1890, 0407, 0807, Niels Peder Andersen, 3 maaneder, søn af husmand og væver Lars Andersen, i Bondemose
1890, 1607, 2107, Niels Peder Hansen, 5, søn af husmand Peder Hansen, i Ullerslev
1890, 0209, 0909, Erik Peter Windeballe, gift brugsforeningsbestyrer, 56, i Ullerslev
1890, 1009, 1409, Dødfødt dreng, søn af gaardmand og sognefoged Poul Hansen, i Lillevang
1890, 1511, 2111, Lars Hansen, gift aftægtshusmand, 61, i Bøgeskov
1890, 0912, 1612, Knud Hindsesen, ugift husmand, 66, i Ullerslev
1891, 0402, 1102, Niels Madsen, ugift indsidder, 40, paa Ullerslev Mark
1891, 2002, 2702, Hans Mikkelsen, enkemand og fattiglem, 81, paa Ullerslev Fattiggaard
1891, 0403, 1203, Lars Hansen, gift bolsmand, 54, i Skiftemose
1891, 0405, 0805, Rasmus Jacobsen, gift indsidder, 67, i Ullerslev
1891, 2805, 0306, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Møllegyden
1891, 1806, 2406, Søren Johansen, gift husmand og møllebygger, 73, i Ullerslev
1891, 2006, 2506, Hans Nielsen Jørgensen, gift husmand, 29, paa Ullerslev Mark
1891, 1008, 1508, Lars Madsen, gift bødker og husmand, 79, paa Ullerslev Mark
1891, 1308, 1908, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, paa Ullerslev Mark
1891, 1010, 1510, Anders Rasmussen, gift indsidder, 38, i Møllegyden
1891, 1212, 1912, Jens Andersen, ungkarl og husejer, 63, i Odense
1891, 2512, 3012, Peder Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Møllegyden
1891, 2712, 04011892, Rasmus Andersen, gift gaardmand, 76, paa Gesbjerg
1854, 1401, 2201, Frederikke Jørgensen, 9 maaneder, datter af huusmand og skrædder Jørgen Hansen og Karen Christensdatter, i Ullerslev. Født sammesteds
1854, 2001, 2701, Ane Marie Madsdatter, 75, i Møllegyden, Ullerslev Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardmand Mads Rasmussen sammesteds. Aftægtsmand Jens Hansen
1854, 1604, 2204, Ane Chatrine Larsdatter, 54, i Ullerslev. Født paa Ullerslev Mark. Datter af huusmand Lars Poulsen sammesteds. Huusmand Christian Peter Bøtcher
1854, 2109, 2409, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Mouritzen, i Ullerslev
1854, 2709, 0410, Kirsten Jensdatter, enke, 70, i Ullerslev. Født sammesteds. Gaardmand Lars Johansen
1854, 1511, 1911, Udøbt pige, 1 dag, datter af ugift fruentimmer Christiane Frederikke Larsen, paa Ullerslev Mark og kudsk i Dalum Mølle Rasmus Andersen
1855, 1301, 2201, Karen Jensdatter, aftægtsenke, 77, hos huusmand Søren Andersen, paa Ullerslev Mark. Født i Nyborg. Aftægtshuusmand Jacob Christensen Bruun
1855, 1501, 2101, Johanne Marie Jørgensen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand og skoemager Johan Jørgensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1855, 0902, 1602, Karen Rasmussen, 3, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, i Ullerslev. Født sammesteds
1855, 0306, 1006, Caroline Margrethe Hansen, ugift, 34, af Kjerteminde Fattigvæsen, hos sin broder Thor Helgesen i Ullerslev. Født i Kjerteminde. Datter af skoemager H. Thor Helgesen sammesteds
1855, 3005, 0406, Jacobine Hansdatter, ugift, 22. Datter af væver Hans Hansen, i Ullerslev. Født samemsteds
1855, 1011, 1611, Gjertrud Nielsdatter,44, Ullerslev Mark. Født i Hundslev. Datter af huusmand Niels Rasmussen sammesteds. Boelsmand Peder Hansen
1855, 0812, 1412, Karen Andersdatter, enke, 86½, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Anders Hansen sammesteds. Gaardmand Peder Christen
1855, 2012, 2612, Magrethe Larsdatter, aftægtsenke, 76, i et huus paa Ullerslev Mark. Født i Flødstrup. Datter af huusmand Lars Ottosen. Huusmand Rasmus Frederiksen
1856, 0104, 0604, Dødfødt pige, datter af boelsmand Hans Thor Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1856, 0504, 1404, Ane Jensdatter, 50, i Ullerslev. Født i Rastrup. Datter af gaardmand Jens Hansen sammesteds. Gaardmand Anders Nielsen
1856, 0905, 1605, Lisabeth Jeppesdatter, enke, 80, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af huusmand Jeppe Olsen sammesteds. Huusmand Hans Madsen
1856, 1106, 1506, Karen Mathilde Poulsen, 3½, datter af huusmand Poul Mathiasen, i Ullerslev. Født sammesteds
1856, 0207, 0707, Ane Johanne Rasmusdatter, 66, i Ullerslev. Født i Svendborg. Datter af smed Rasmus Johansen sammesteds. Sadelmager Christian Bøtcher
1856, 0807, 1407, Kirsten Jørgensdatter, 67, paa Ullerslev Mark. Født i Nordenhuse. Datter af huusmand Jørgen Andersen sammesteds. Huusmand Erik Eriksen
1856, 2609, 0410, Mette Rasmusdatter, enke, 79, paa Ullerslev Mark. Født i Herrested. Datter af huusmand Rasmus Jensen sammesteds. Huusmand Ove Jørgensen
1856, 0111, 0711, Magrethe Pedersdatter, 45, i Ullerslev. Datter af huusmand Peder Frederiksen. Huusmand Anders Frederiksen
1856, 2111, 2811, Maren Jensen, ½, datter af meierske paa Rørbek Mette Andersen. Født i Flødstrup. Pleiebarn hos indsidder Rasmus Nielsen, i Ullerslev
1857, 2304, 3004, Ane Kirstine Pedersdatter, 23. Født paa Ullerslev Mark. Datter af boelsmand Peder Jørgensen, paa Ullerslev Mark
1857, 2011, 3011, Maren Kirstine Hansen, 13, datter af boelsmand Hans Andersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 1102, 1902, Dødfødt pige, datter af gaardmand Søren Rasmussen, paa Ullerslev Mark
1858, 1203, 1903, Ædel Magrethe Hansdatter, 48, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af huusmand Hans Jensen sammesteds. Huusmand Mads Olsen
1858, 2503, 0204, Ane Marie Jacobsen, 4, datter af afdøde huusmand Jacob Nielsen og Ane Marie Hansdatter, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 0404, 1204, Karen Jensen, 13, datter af huusmand og skrædder Jens Jeppesen, i Ullerslev Bye. Født sammesteds
1858, 1104, 1904, Karen Hansen, 40, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af afdøde boelsmand Hans Jensen paa Ullerslev Mark
1858, 3004, 0905, Ane Marie Nielsen, 2 uger, datter af huusmand Niels Pedersen, i Skiftemose. Født sammesteds
1858, 0206, 0706, Birthe Marie Hansen, 2½, datter af boelsmand Hans Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1858, 0908, 1308, Karen Marie Nielsen, 2, datter af huusmand og smed Niels Hansen, i Ullerslev. Født sammesteds
1858, 0908, 1308, Louise Gregersine Larsen, 2½, datter af huusmand og slagter Lars Pedersen, i Ullerslev. Født i Skjellerup
1858, 2608, 3008, Karen Jørgensdatter, enke, 86, i Ullerslev. Født i Skjellerup. Datter af huusmand Jørgen Andersen sammesteds. Huusmand Peder Frederiksen
1858, 2111, 3011, Sidsel Rasmusdatter, enke, 79, i Geesberg. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen sammesteds. Gaardmand Anders Christian Jensen
1858, 2311, 0312, Karen Thorsdatter, enke, 73, i Langeskov. Født i Kjerteminde. Boelsmand Hans Jensen
1858, 2611, 0512, Dødfødt pige, datter af pige Ane Marie Jacobsen, i Aunslev og tjenestekarl Rasmus Pedersen, i Nyborg
1859, 1301, 2101, Dorthe Kirstine Jensdatter, 44, i Ullerslev. Født i Vindinge Sogn. Datter af gaardmand Jens Pedersen sammesteds. Slagter Lars Pedersen
1859, 1401, 2101, Lovise Grægersine Larsen, 3 dage, datter af slagter Lars Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1859, 2301, 3101, Ane Kirstine Rasmusdatter, 59, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen. Gaardmand Niels Hindsesen
1859, 0102, 0902, Karen Rasmusdatter, 35, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af huusmand Rasmus Nielsen sammesteds. Huusmand Anders Christensen
1859, 2502, 0303, Dorthea Nielsen, 13, datter af boelsmand Niels Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 0603, 1303, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Christiansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 0604, 1504, Sidsel Madsdatter, aftægtskone, 74, ved Hindemae. Født i Torup. Datter af gaardmand Mads Hansen sammesteds. Huusmand Jørgen Christensen
1859, 0606, 1106, Maren Dinesdatter, enke og aftægtskone, 84, i Bondemose. Født i Ullerslev. Datter af huusmand Dines Mikkelsen sammesteds. Huusmand Anders Clausen
1859, 2507, 3107, Frederikke Nielsen, 4½, datter af indsidder Niels Christiansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1859, 0712, 1512, Ane Magrethe Jørgensdatter, 38, paa Ullerslev Mark. Født i Svanninge ved Faaborg. Datter af snedker Jørgen Eriksen sammesteds. Indsidder Niels Christian Pedersen
1859, 0912, 1612, Jensine Christine Iversen, 7, datter af snedker Iversen, i Ullerslev. Født i Nordby paa Samsø
1859, 2712, 02011860, Johanne Marie Pedersen, 9 maaneder, datter af pige Jensine Rasmussen og smedekarl Peder Pedersen, i Skalkendrup. Født i Ullerslev
1860, 1301, 2001, Karen Jensen, 15, tjente gaardmand Hans Pedersen, i Ullerslev. Født paa Ullerslev Mark. Datter af huusmand Jens Larsen, paa Ullerslev Mark
1860, 1701, 2201, Karen Marie Nielsen, 9 maaneder, datter af huusmand Niels Christensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1860, 2502, 0503, Johanne Caspersdatter, enke, 89, Ullerslev Mark. Født i Fraugde. Datter af gaardmand Casper Andersen sammesteds. Boelsmand Anders Poulsen
1860, 1203, 1803, Christiane Nielsen, 1, datter af huusmand Niels Thomasen, i Ullerslev. Født sammesteds
1860, 1005, 1605, Magrethe Hansdatter, enke, i Ullerslev. Født i Flødstrup. Datter af Hans … - Muurmester Jens Hjort
1860, 3107, 0508, Sidsel Marie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Hansdatter, i Geesberg. Født sammesteds
1860, 0510, 1210, Ane Kirstine Frandsdatter, enke, 69, Ullerslev. Født sammesteds. Datter af huusmand Frands … - Huusmand og skrædder Peder Jensen
1860, 0911, 1611, Maren Andreasdatter, 74, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Andreasen. Aftægtsmand Peder Mortensen
1861, 2801, 0302, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1861, 0602, 1702, Ane Ovesdatter, ugift, 50, holdt huus for sin broder Rasmus Ovesen, i Skiftemose. Født sammesteds. Datter af huusmand Ove Jørgensen sammesteds
1861, 0702, 1302, Kirsten Hansen, ugift, 25. Født i Langeskov. Datter af huusmand Hans Madsen og Margrethe Hindsesdatter
1861, 1102, 1702, Nicoline Hansen, ugift,24. Født i Ullerslev. Datter af huusmand og væver Hans Hansen
1861, 1504, 2104, Mette Kirstine Rasmussen, 1, datter af indsidder Rasmus Jacobsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1861, 2605, 0106, Karen Sørensdatter, 64, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Søren Jensen i Ullerslev. Indsidder Anders Pedersen
1861, 1606, 2306, Sophie Andersen, 4 timer, datter af huusmand Anders Clausen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1862, 0804, 1304, Johanne Marie Crone, 11 maaneder, datter af høker Hans Crone og Caroline Josepha Gommesen, i Ullerslev. Født sammesteds
1862, 2604, 0505, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Pedersen og tjenestekarl Lars Nielsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1862, 2904, 0505, Ane Pedersdatter, enke, 62, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af boelsmand Peder Carstensen. Huusmand Mathias Mortensen
1862, 1207, 2107, Maren f. Pedersdatter, enke og aftægtskone, 91½, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Peder Frandsen. Gaardmand Lars Jensen
1862, 1307, 1807, Ane Jensen, 24. Født paa Ullerslev Mark. Datter af huusmand Jens Hindsesen
1862, 2907, 0308, Udøbt pige, 10½ uge, datter af huusmand Jens Knudsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1862, 0608, 1108, Stine f. Andersdatter, 35, i Langeskov. Født i Skjellerup Sogn. Datter af Anders Møller. Boelsmand Poul Andersen
1862, 2511, 3011, Maren f. Larsdatter, 51, i Ullerslev By. Født i Sanderum Sogn. Datter af Lars Nielsen. Indsidder og kludesamler Hans Jensen Grynhus
1863, 1003, 1903, Ane Kirstine f. Rasmussen, 65, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Rasmus Hansen. Gaardmand Rasmus Larsen
1863, 0804, 1504, Karen Madsdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 74, Fattighuset i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af Mads Rasmussen
1863, 2905, 0706, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Ane Marie Pedersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1863, 0506, 1106, Marie f. Christensen, enke og aftægtskone, 84, i Ullerslev. Født i Lunde Sogn. Datter af Christen … - Huusmand Hans Hendrik Møller af Ullerslev
1863, 1108, 1608, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1863, 1408, 2108, Ane f. Hansdatter, enke og fattiglem, 64, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af Hans Mortensen. Huusmand Mads Hansen
1863, 1708, 2208, Maren Hansdatter, ugift fruentimmer og fattiglem, 77, i Ullerslev. Født i Rynkeby. Datter af Hans Bertelsen
1863, 1309, 1809, Maren f. Ovesdatter, 43, i Ullerslev. Født i Refsvindinge Sogn. Datter af Ove Jørgensen. Huusmand og murer Lars Andersen
1863, 1010, 1510, Ane f. Hansdatter, 61, paa Ullerslev Mark. Født i Causlunde Sogn. Datter af Hans … - Huusmand Peder Jensen
1863, 2510, 3110, Johanne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 86, hos sønnen skrædder Jørgen Bendixen i Ullerslev. Født i Vindinge Sogn. Datter af Jørgen Johansen. Huusmand Bendix Jeppesen
1863, 0512, 1112, Margrethe Jensdatter, tjenestepige, 60 og 3 maaneder, af Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Jens Hjort
1864, 1601, 2501, Dorthea f. Hansdatter, enke og aftægtskone, 70, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev Sogn. Datter af Hans Mortensen. Huusmand Søren Hansen
1864, 2601, 3101, Johanne Marie Jørgensen, 8½, datter af huusmand og skomager Johan Jørgensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 2602, 0603, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Elise Hansen, i Ullerslev
1864, 0704, 1404, Dorthea Marie f. Møller, enke og fattiglem paa Skjellerup Sogn, 67, hos sin svigersøn … Hans Pedersen i Ullerslev. Født i Kjerteminde. Datter af Jacob Møller. Mølleforpagter Johan Brandt
1864, 0905, 1405, Maren f. Pedersdatter, enke og aftægtskone, 91, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af smed Niels Hansen paa Ullerslev Mark. Huusmand Hans Eriksen
1864, 0206, 0806, Dorthea f. Pedersdatter, enke og aftægtskone, 76 og 8 maaneder, af Møllegyden paa Ullerslev Mark. Født i Rynkeby Sogn. Datter af Peder Christiansen. Aftægtshusmand Christian Carl Kønig
1864, 2506, 0107, Karen f. Hansdatter, 31 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Aunslev Sogn. Datter af Hans Jørgensen boende i Aunslev. Huusmand Hans Pedersen
1864, 0408, 1108, Marie Charlotte Elisabeth f. Probst, 58 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Rudkjøbing paa Langeland. Datter af boghandler Johan Georg Probst i Rudkjøbing. Maler Henrik Schjellerup
1864, 0109, 0409, Kirsten f. Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 85 og 9 maaneder, Holemose. Født i Ullerslev Sogn. Jørgen Hansen. Aftægtsmand Hans Larsen
1864, 0709, 1309, Johanne f. Jensdatter, 31, ved Møllegyden, Ullerslev Mark. Født i Ullerslev Sogn. Datter af Jens Christoffersen. Huusmand Rasmus Pedersen
1864, 2509, 0310, Ane Marie f. Rasmusdatter, enke og aftægtskone,74, i Ullerslev. Født i Ullerslev Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Eriksen, Ullerslevgaard. Gaardmand Niels Larsen
1864, 1410, 2310, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Madsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 2110, 2810, Birthe f. Hansdatter, enke og aftægtskone, 88, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Hansen sammesteds. Gaardmand Hans Pedersen
1864, 1611, 2511, Ane f. Christensdatter, ugift fruentimmer, 57 og 9 maaneder, hos broderen huusmand og væver Niels Christensen, paa Ullerslev Mark. Født paa Ullerslev Mark. Datter af Christen Hansen
1864, 1212, 2112, Ane Marie f. Sørensen, 2 og 8 maaneder, datter af gaardmand Søren Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1864, 2112, 3012, Maren Kirstine f. Hansen, 5 og 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Andersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 2201, 3001, Jørgendine Marie f. Jørgensdatter, 54 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af Jørgen Rasmussen sammesteds. Huusmand Hans Hansen
1865, 2301, 3001, Ane Marie f. Hansdatter, 41, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af boelsmand Hans Hansen sammesteds. Huusmand Hans Rasmus Pedersen
1865, 1702, 2402, Marie Kirstine f. Sørensdatter, 57, paa Ullerslev Mark. Født i Paarup, Ellinge Sogn. Datter af Søren Hansen. Boelsmand Peder Rasmussen
1865, 1702, 2302, Ane Dorthea f. Rasmussen, 5 og 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 2002, 2602, Hansine Kirstine f. Christiansen, 2, datter af Karen Christiansen. Født 12.4.1863 i Rynkeby Sogn. Steddatter af huusmand Rasmus Pedersen paa Ullerslev Mark
1865, 2302, 0303, Ane f. Hansdatter, 65½, i Ullerslev. Født i Odense. Datter af Hans Pedersen. Huusmand og væver Hans Hansen
1865, 0103, 0803, Ane Kirstine f. Hansen, 10 maaneder, datter af huusmand og væver Rasmus Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 0105, 0805, Frederikke f. Clausen, 12½, datter af huusmand Claus Larsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 2405, 2705, Ane Kirstine f. Madsen, enke, 76 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Bred, Vissenberg Sogn. Datter af huusmand Mads Madsen paa Ullerslev Mark (i Tange). Skomager Christian Larsen
1865, 2306, 2806, Ane f. Frandsdatter, 80, i Skiftemose paa Ullerslev Mark. Født i Store Viby. Datter af Frants Pedersen sammesteds. Aftægtsmand Niels Jensen
1865, 3007, 0108, Ane Marie f. Pedersen, 28 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født paa Ullerslev Mark. Datter af huusmand Peder Rasmussen sammesteds. Huusmand og tømrer Hans Andersen
1865, 1808, 2508, Karen Marie f. Pedersen, 20½. Datter af huusmand Peder Andersen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 2408, 0109, Gjertrud Marie f. Knudsdatter, 66 og 8 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Marslev. Datter af gaardmand Knud Ottesen i Marslev. Gaardmand Lars Rasmussen
1865, 0811, 1511, Ane Marie f. Hansen, ugift tjenestepige, 25½, opholdende sig i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af huusmand Hans Hansen
1865, 0811, 1511, Ane Marie f. Hansen (tvilling), 5 timer, datter af ugift tjenestepige Ane Marie f. Hansen, i Ullerslev
1865, 0811, 1511, Dødfødt pige (tvilling), datter af ugift tjenestepige Ane Marie Hansen, i Ullerslev
1865, 1111, 1811, Karen f. Hansen, 26, i Ullerslev By. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Mouritzen. Huusmand og smed Corfitz Jørgensen
1865, 2111, 2911, Karen Marie Jensen, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Jens Knudsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1865, 3011, 0812, Maren f. Pedersdatter, 65 og 11 maaneder, i Ullerslev By. Født sammesteds. Datter af gaardmand Peder Christensen i Byen. Aftægtsgaardmand Jens Nielsen
1865, 0312, 1112, Magrethe f. Nielsdatter, enke og aftægtskone, 67, hos huusmand Anders Hansen, paa Ullerslev Mark. Født i Hesselager Sogn. Datter af Niels ?. Huusmand Anders Hansen
1865, 2612, 01011866, Dødfødt pige, datter af huusmand Christian Peder Bøttger, i Ullerslev By. Født sammesteds
1866, 1102, 1702, Maren Jørgensdatter, enke, 72 og 4 maaneder, i Nyborg. Født i Ullerslev. Datter af boelsmand Jørgen Hansen i Ullerslev. Gaardmand Jens Larsen i Ullerslev
1866, 0203, 0803, Karen Kirstine Jensen, 5 og 9 maaneder, datter af indsidder Niels Jensen, i Ullerslev. Født i Rynkebye
1866, 1210, 1910, Ane Marie Knudsen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Knud Jensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1866, 1211, 2011, Birthe Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 86 og 3 maaneder, af Tange paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Lars Hansen sammesteds. Gaardmand Anders Pedersen
1866, 2412, 02011867, Ane f. Madsdatter, 61, paa Ullerslev Mark. Født i Rynkeby. Datter af gaardmand Mads Jensen sammesteds. Boelsmand Jørgen Jensen
1867, 0904, 1604, Marie f. Hansdatter, ugift fruentimmer og sypige, 46 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af ugift fruentimmer Maren Hansdatter sammesteds
1867, 2405, 2905, Johanne Hansen, 4, datter af huusmand Jens Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1867, 2805, 0206, Karen Hansen, 2 1/8, datter af huusmand Jens Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1867, 1906, 2406, Maren f. Jensdatter, 68 og 10 maaneder, i Lillevanggaarden paa Ullerslev Mark. Født i Birkum, Fraugde. Datter af gaardmand Jens Hansen sammesteds. Gaardmand Anders Nielsen
1868, 0702, 1502, Maren Kirstine Jensen, 5 dage, datter af huusmand Henrik Jensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1868, 0802, 1502, Maren f. Larsdatter, 39½, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af aftægtsmand Lars Pedersen sammesteds. Huusmand Henrik Jensen
1868, 1702, 2402, Johanne Clausen, 22 og 8 maaneder. Datter af huusmand Claus Larsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1868, 0106, 0606, Karen Andersen, 8½, datter af huusmand Hindse Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 2406, 2806, Ane Marie Emilie Andersen, 2, datter af fruentimmer Ane Kirstine Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 2406, 3006, Karen Kirstine Pedersdatter, 69 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Flødstrup. Datter af huusmand Peder Nielsen sammesteds. Aftægtsboelsmand Peder Jørgensen
1868, 0107, 0507, Ane Marie Andersen, 1 og 2 maaneder, datter af fruentimmer Elise Hansen, i Ullerslev og ungkarl Hans Andersen i Ullerslev
1868, 1007, 1507, Ane Petrea Emilie Jensen, 10 og 2 maaneder, datter af huusmand og slagter Peder Jensen, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 0408, 1008, Maren Kirstine Mortensen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Hans Peder Mortensen, i Ullerslev. Født sammesteds
1868, 1909, 2509, Delia Christensdatter, enke og aftægtskone, 78 og 4 maaneder, hos huusmand Anders Christensen, paa Ullerslev Mark. Født i Skalkendrup, Aunslev Sogn. Datter af huusmand Christen Rasmussen, i Skalkendrup. Huusmand Rasmus Hansen Skrøder
1868, 1811, 2511, Elisabeth Pedersen, 4 og 9 maaneder, datter af indsidder Peder Justesen, paa Ullerslev Mark. Født i Flødstrup
1868, 2412, 3012, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke og fattiglem, 83, i Ullerslev. Født i Skjellerup. Datter af gaardmand Jørgen Cortsen i Skjellerup. Huusmand Hans Jensen
1868, 2912, 06011869, Ane Kirstine Hansen, 30 og 4 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af aftægtsmand Hans Madsen sammesteds. Boelsmand Hans Pedersen
1869, 2102, 0103, Mette Kirstine f. Jacobsdatter, 47½, i Ullerslev. Født i Odense. Datter af aftægtsboelsmand Jacob Jørgensen paa Rynkeby Mark. Gaardmand Anders Andersen
1869, 0804, 1604, Ane f. Hansdatter, enke og paa aftægt hos sin broder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af indsidder Hans Andersen sammesteds. Huusmand og væver Rasmus Hansen Egeskov
1869, 0306, 0906, Johanne Hansen, 1 og 2 maaneder, datter af huusmand Jens Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1869, 2807, 0308, Karen f. Nielsdatter, 74 og 3 maaneder, i Skiftemosen paa Ullerslev Mark. Født i Rønninge Sogn. Datter af huusmand Niels Nielsen sammesteds. Aftægtsmand Jens Hindsesen
1869, 1008, 1508, Karen f. Andersdatter, enke, 73, i Ullerslev Fattighuus. Født i Skalkendrup, Aunslev Sogn. Datter af gaardmand Anders Nielsen sammesteds. Væver og indsidder Jørgen Hansen
1870, 0402, 1302, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jacob Christensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 1303, 2003, Dødfødt pige, datter af huusmand og skrædder Hans Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 0404, 1104, Ane Marie Rasmussen, 30½, ved Ullerslev Station. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Rasmus Larsen sammesteds. Huusmand og skrædder Hans Hansen
1870, 2305, 2605, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Larsen, Holemose, Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 0406, 1006, Ane Kirstine Nielsdatter, 40½, Holemosegaard, Ullerslev Mark. Født i Skalkendrup. Datter af gaardmand Niels Andersen sammesteds. Gaardmand Peder Larsen
1870, 1006, 1206, Hanne Heinsen, 5 timer, datter af bager Christian Sigfred Heinsen, i Ullerslev Gjestgivergaard. Født sammesteds
1870, 2206, 2706, Karen f. Pedersen, 44 og 4 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af aftægtshuusmand Peder Mortensen sammesteds. Huusmand Niels Thomasen
1870, 3006, 0607, Mathilde Pedersen, 18½. Datter af afdøde huusmand Peder Knudsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1870, 2108, 2608, Christiane Cornelia Hansen, 20 uger, datter af postexpediteur H. P. Hansen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1870, 2408, 3108, Elise Christiansen, 4½, datter af snedker Kønig Rasmus Christiansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 0209, 1109, Ane Marie Hansen, 11 dage, datter af huusmand Hans Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1870, 2409, 3009, Christiane Nielsdatter, 38, i Ullerslev. Født i Munkebo. Datter af huusmand Niels Mathiasen sammesteds. Indsidder Lars Christiansen
1870, 0910, 1610, Dødfødt pige, datter af huusmand og slagter Peder Jensen, i Ullerslev
1870, 2610, 3010, Cathrine Marie Nielsen, 5 dage, datter af indsidder Hans Henrik Nielsen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1870, 0211, 0711, Ane Cathrine Poulsdatter, enke, 66, i Ullerslev. Født i Rynkeby. Huusmand Thomas Adolfsen
1871, 0902, 1902, Ane Marie Rasmussen, 6 dage, datter af indsidder Jens Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1871, 0503, 1103, Maren Hansdatter, 74½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af smed Hans Hansen Eskelund i Ullerslev. Aftægtsmand Anders Nielsen
1871, 2603, 3103, Maren Hansdatter, enke, 67½, i Ullerslev. Født i Odense. Datter af bager Hansen sammesteds. Huusmand Anders Pedersen
1871, 2605, 0106, Karen Hansdatter, 64, i Ullerslev. Født i Skalkendrup, Aunslev Sogn. Datter af huusmand Hans Henrik Koch. Murer Poul Jensen Hjort
1871, 0906 ,1406, Cathrine Marie Andersen, 25, i Ullerslev. Født paa Ullerslev Mark. Datter af huusmand Anders Clausen, sammesteds. Huusmand og træskomand Hans Peder Andersen
1871, 1710, 2310, Caroline f. Bertelsen, 46½, paa Ullerslev Mark. Født i Kjerteminde. Datter af snedker … - Skoemager Johan Jørgensen
1871, 0211, 0811, Ane Kirstine f. Hansdatter, 75½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev Sogn. Datter af gaardmand Hans Bendixen sammesteds. Aftægtsmand Jens Rasmussen
1871, 2611, 0412, Hedevig Sophie Nielsdatter, enke, 78 og 10 maaneder, i Ullerslev. Født i Store Viby Sogn. Datter af boelsmand Niels Pedersen sammesteds. Skomager Hans Wilhelmsen
1872, 2403, 0104, Hanne Hansine Jensen, 4 maaneder, datter af gaardeier Hans Jensen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1872, 1004, 1604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jacob Pedersen, i Holemosen, Ullerslev Mark. Født sammesteds
1872, 3006, 0507, Sidsel Kirstine Sørensdatter, 61½, paa Ullerslev Mark. Født i Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Søren Larsen i Ladby. Husmand Jens Pedersen
1872, 0508, 1208, Maren Rasmusdatter, 70 og 11 maaneder, af Ullerslevgaarden. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Eriksen. Fhv. gaardmand Peder Sørensen
1872, 1608, 2108, Karen Marie Andersen, 19 og 9 maaneder. Født i Ullerslev. Datter af indsidder Anders Frederiksen i Ullerslev
1872, 1809, 2509, Gjertrud f. Andersen, 36, i Ullerslev. Født i Store Viby. Datter af husmand Anders Poulsen sammesteds. Husmand og hjulmand Peder Jensen
1872, 2409, 0210, Mette Cathrine Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 82½, i Kirkebjerggaarden paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen sammesteds. Gaardmand Niels Hansen
1872, 3009, 0510, Hansine Jørgine Magrethe Kirstine Hansen, 19 dage, datter af husmand og skrædder Jacob Hansen, ved Ullerslev Jernbanestation
1872, 1611, 2311, Ane Dorthea f. Pedersen, 24 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af husmand og væver Peder Andersen sammesteds. ´Husmand Christian Vilhelm Frederiksen
1873, 2501, 0102, Maren f. Hansdatter, enke og aftægtskone, 85 og 3 maaneder, boende hos gaardforpagter Jørgen Rasmussen, Ullerslev By. Født i Ullerslev Sogn. Datter af husmand Hans Pedersen sammesteds. Boelsmand Hans Hansen, Ullerslev Mark
1873, 3001, 0602, Maren Hansdatter, ugift tjenestepige, 65, hos gaardmand Lars Rasmussen, Ravnebjerg. Født i Davinde. Datter af Hans Christensen
1873, 2202, 2802, Ane Kirstine Nielsen, 15½, datter af indsidder Niels Andreasen, boende i Ullerslev Fattighus. Født i Kjølstrup
1873, 2802, 0603, Karen f. Mortensdatter, 71½, paa Langeskov Mark. Født i Brenderup Sogn. Datter af husmand og skrædder Morten Hansen. Husmand Rasmus Nielsen
1873, 0603, 1403, Barbara Kirstine f. Pedersdatter, 50 og 11 maaneder, i Ullerslev. Født i Egebjerg, Kirkeby Sogn. Datter af husmand Peder Rasmussen i Egebjerg. Indsidder og murer Knud Andersen
1873, 2704, 0305, Maren Pedersdatter, ugift fattiglem, 55, hos husmand Anders Frederiksen. Født i Ullerslev. Datter af skomager Peder Frederiksen, Ullerslev
1873, 1805, 2505, Karen Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Hintze Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1873, 0207, 0707, Mette Marie f. Pedersdatter, 51, i Ullerslev By. Født paa Ullerslev Mark. Datter af indsidder Peder Hansen paa Ullerslev Mark. Husmand Niels Christiansen
1873, 2111, 2711, Hanne Secilia Hansen, 4 og 8 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1874, 2201, 3001, Kirsten Rasmussen, 1, datter af gaardmand Peder Rasmussen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1874, 0702, 1302, Karen f. Crone, enke, 76 og 8 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Nyborg. Datter af skolelærer Crone i Langtved, Flødstrup Sogn. Brændevinsbrænder Hans Jensen
1874, 1302, 2202, Ane Marie Hansen, 2 og 1 maaned, datter af husmand og tømmermand Hans Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1874, 2802, 0603, Ane Marie Andersdatter, 73 og 11 maaneder, i Ullerslev. Født i Ladby, Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Anders … i Ladby. Aftægtshusmand Sü … Boiesen
1874, 1503, 2203, Martha Cecilia Hansen, 5 maaneder, datter af husmand og banearbeider Rasmus Hansen, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1874, 3003, 0604, Petermine Maren Kirstine Larsen, 9 og 10 maaneder, datter af gaardmand Peder Larsen, i Holemosegaarden paa Ullerslev Mark. Født sammesteds
1874, 2505, 3105, Frandsiska Mathilde …  (tvilling), 4 uger, datter af fruentimmer Ane Kirstine Pedersen, i Ullerslev
1874, 0506, 1006, Trine Hansdatter, 44 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født i Flødstrup. Datter af husmand Hans Hansen i Flødstrup. Husmand og skomager Erik Peter Vindebal
1874, 0806, 1406, Kirsten Christiansdatter, enke, 80 og 3 maaneder, i Saaderup, Skjellerup Sogn. Født i Nyborg. Datter af Chr. Knudsen i Nyborg. Huusmand Niels Hansen paa Ullerslev Mark
1874, 1506, 2006, Mette Marie Hansdatter, 53 og 3 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af husmand Hans Jensen i Ullerslev. Huusmand Jens Andersen
1874, 0807, 1407, Birthe Kirstine Pedersen, 49 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født i Reistrup, Aunslev Sogn. Datter af gaardmand Peder Poulsen, i Reistrup. Gaardmand Lars Rasmussen
1874, 0907, 1307, Hansine Marie Mortensen, 2, datter af gaardmand Hans Peder Mortensen, i Ullerslev. Født sammesteds
1874, 2808, 0309, Ane Sophie Andersdatter, 49 og 2 maaneder, i Ullerslev Fattighus. Født i Kjertinge, Kjølstrup Sogn. Datter af husmand og bødker Anders … og Else Hansdatter. Indsidder Niels Andreasen
1874, 2211, 2811, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 94 og 3 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af husmand Jens Andersen i Ullerslev. Husmand Knud Andreasen
1875, 0701, 1401, Kirsten Hansdatter, 61, paa Ullerslev Mark. Født paa Flødstrup Mark. Datter af husmand Hans Larsen sammesteds. Husmand Lars Larsen
1875, 2502, 0403, Magrethe Hindsesdatter, enke, 77, Langeskov, Ullerslev Mark. Født i Rønninge. Datter af gaardmand Hindse Hansen i Rønninge. Boelsmand Hans Madsen
1875, 0205, 1005, Hanne Frederikke Henriette Sandermann, 5½, datter af huusmand og teglmester Henrik Sandermann, ved Ullerslev Station
1875, 0805, 1705, Ane Jakobine Petersen, 1, datter af ugift almisselem Caroline Pedersen, i Ullerslev Fattighuus. Født i Flødstrup Fattighuus
1875, 0306, 1006, Ane Christine Sophie Nielsen, 1 og 2 maaneder, datter af ugift fruentimmer Else Marie Nielsen, i Ullerslev Fattighuus
1875, 0707, 1107, Maren Laurine Larsen,2, datter af ugift fruentimmer Johanne Pedersen, i Kissendrup. Født i Kissendrup. I pleie hos husmand Hans Frederiksen, paa Ullerslev Mark
1875, 1308, 1908, Mette Hansdatter, 64 og 9 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Jørgensen i Ullerslev. Aftægtsgaardmand Hans Mouritzen
1875, 1209, 1609, Johanne Kirstine Nielsen, 9 dage, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Ullerslev
1875, 2010, 2910, Karen Kirstine Pedersen,8 dage, datter af fruentimmer Ane Kirstine Jensen, i Ullerslev
1875, 2210, 2910, Ane Marie Jensdatter, enke og aftægtskone, 77 og 10 maaneder, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af husmand og murer Jens Hjort i Ullerslev. Husmand Anders Knudsen
1875, 0311, 1011, Ane Marie Hansen, 20. Født i Ullerslev. Datter af sognefoged og gaardmand Hans Larsen i Ullerslev
1875, 2711, 0512, Johanne Rasmine Rasmussen, 3 maaneder, datter af fruentimmer Frederikke Rasmussen, i Ullerslev Fattighuus
1875, 0308, 0608, Ane Katrine f. Nielsen, enke, 74, boende i Vindinge. Født i Kjerteminde. Jens Jørgensen. Paa besøg hos sønnen slagter Kristian Jensen i Ullerslev By
1876, 2601, 0402, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 71 og 10 maaneder, af Ullerslev. Født i Marslev. Datter af Jørgen Adolfsen. Gaardmand Hans Rasmussen
1876, 2603, 0304, Ane Mortensdatter, enke og aftægtskone, 88½, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslev. Datter af Morten Pedersen. Husmand Lars Pedersen
1876, 0304, 0904, Marie Athalia Petersen, 11 uger, datter af bager P. Petersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1876, 0707, 1607, Dorthea Madsdatter (Thomsen), enke og fattiglem, 75, hos sin svigersøn indsidder Kristian Boesen Pedersen, i Ullerslev. Arbejdsmand Thomas Nielsen i Ullerslev
1876, 0112, 0912, Karen f. Knudsdatter, enke, 51, boende i Ullerslev. Født i … - Husmand Kristian Bøttger
1876, 2812, 05011877, Katrine Marie Rasmusdatter, ugift, 42, boende i Mensalhus paa Ullerslev Mark. Født i Saaderup. Fhv. gaardmand Rasmus Nielsen (Frisk)
1877, 1401, 1901, Ane Marie Jensen, 1 og 10 maaneder, datter af husmand Hans Jensen, i Ullerslev By. Født i Ullerslev
1877, 1604, 2004, Maria Viktorine Marie Rolfsted, 1 og 2 maaneder, datter af snedker og lem Johan Peter Rolfsted, paa Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn. Moderen opholdt sig hos banevogter Hans Hansen i Bondemose
1877, 1207, 1907, Ane Andersdatter, enke,83 og 11 maaneder, Ullerslev Mark. Født i Kjertinge, Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Anders Madsen. Husmand Hans Madsen
1877, 2812, 05011878, Johanne Jensdatter, enke, 73, af Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af Jens Nielsen. Skrædder Hans Larsen
1878, 1103, 1703, Elise Marie Kristiansen, 6 uger, datter af husmand og smed Hans Kristiansen, af Ullerslev
1878, 1804, 2604, Kirsten Andersdatter, enke, 79, i Skiftemose. Født paa Ullerslev Mark. Datter af Anders Povlsen. Husmand Rasmus Hansen
1878, 1507, 2207, Else Marie Nielsdatter, enke og aftægtskone, 79, og 9 maaneder, af Bondemose. Født i Tornbjerggaarden i Fravde Sogn. Datter af gaardmand Niels Hansen. Husmand Lars Pedersen
1878, 0808, 1308, Trine Rasmusdatter, 69 og 3 maaneder, i Ullerslev. Født i Ullerslevgaard. Datter af gaardmand Rasmus Eriksen. Gaardmand Søren Pedersen
1878, 1811, 2511, Ane Katrine Hansen, 47, paa Ullerslev Mark. Født i Korkendrup, Avnslev Sogn. Datter af husmand Hans Povlsen i Korkendrup. Husmand Hans Rasmus Pedersen
1878, 2411, 0112, Kirsten Hansdatter, 87½, i Ravnebjærg. Født i Ullerslev By. Datter af husmand Hans Pedersen. Husmand Jens Knudsen
1878, 0412, 1112, Ane Sørensdatter, enke, 59, af Ullerslev. Født sammesteds. Datter af husmand Søren Hansen. Indsidder Ole Pedersen
1879, 2401, 0202, Marie Eleonora Veronika Kjær, 2 og 3 maaneder, datter af sadelmager Lars Kristensen Kjær, i Ullerslev. Født sammesteds
1879, 2805, 0306, Ane Marie Bendixdatter, 62, i Ullerslev. Født i Odense. Datter af Bendix Hansen. Husmand og møllebygger Søren Johansen
1879, 2406, 3006, Johanne Sofie Jakobsen, tjenestepige, 16½, datter af husmand Jakob Hansen, i Skiftemose. Født paa Flødstrup Mark
1879, 3006, 0407, Anna Marie Hansen, 5½, datter af bolsmand Lars Hansen, i Skiftemose. Født sammesteds
1879, 0509, 1109, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 65 og 9 maaneder, af Bondemose. Født i Revninge. Datter af gaardmand Hans Knudsen. Husmand og væver Anders Hansen
1879, 1710, 2410, Mette Kirstine Jensdatter, 67 og 9 maaneder, paa Ullerslev Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Jens Pedersen. Husmand og væver Rasmus Hansen
1879, 2610, 0311, Maren Nielsdatter, 45, i Ullerslev By. Født i Rynkeby. Datter af husmand Niels Pedersen i Rynkeby. Husmand Niels Kristiansen
1880, 2402, 0103, Maren Andersen, ugift tjenestepige, 23 og 3 maaneder. Født paa Ullerslev Mark. Datter af husmand og tømrer Anders Madsen paa Ullerslev Mark
1880, 1404, 1804, Marie Eleonora Vilhelmine Kjær, 4 uger, datter af sadelmager Lars Kristensen Kjær, Ullerslev By. Født sammesteds
1880, 1605, 2205, Dødfødt pige, datter af gaardmand Povl Hansen, i Lillevang. Født sammesteds
1881, 2502, 0303, Johanne Kristine Sofie Frederikke Jensen, tjenestepige, 15, i Kissendrup, datter af indsidder Herman Jensen i Ullerslev. Født i Lundby Torup
1881, 1403, 1903, Karoline Frederikke Larsen, 27, i Ullerslev. Født i Kallø Taars Sogn paa Lolland. Datter af skolelærer Larsen i Skjellerup. Skolelærer Ole Hansen
1881, 0106, 0606, Dødfødt pige, datter af indsidder Kristian Boesen Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1881, 2306, 3006, Johanne Jensen, 10½, datter af husmand Jens Jensen, i Fuglehuset (Langeskov). Født i Langeskov
1881, 0805, 1305, Ane Dorthea Hansen, 1 maaned, Skovhuset i Bremerskov, Rynkeby Sogn, datter af ugift Katrine Marie Sandemann, tjenende i Ullerslev og Hans Edvard Hansen, tjenende i Ullerslev. Født paa Ullerslev Mark
1881, 2507, 3107, Maren Hansine Jensen, 10 maaneder, datter af husmand Jens Jensen, i Fuglehuset. Født sammesteds
1881, 3107, 0408, Maren Povlsen,36, i Ullerslev. Født i Eble, Ørbæk Sogn. Datter af gaardmand Povl Rasmussen. Husmand og landpost Lars Jakobsen Fich
1881, 2009, 2709, Johanne Pedersdatter, 69 og 9 maaneder, i Strømgaard, Ullerslev Mark. Født i Ullerslev By. Datter af gaardmand Peder Sørensen. Aftægtsgaardmand Hans Hansen
1882, 2201, 2801, Else Marie Pedersen, 64, i Ullerslev. Født i Vindinge. Datter af gaardmand Peder Kristensen. Sadelmager Theodor Larsen
1882, 0805, 1205, Karen Knudsdatter, enke og fattiglem, 55, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Ore Sogn. Datter af husmand Knud Pedersen. Rebslager Hans Kristensen
1882, 0806, 1306, Elisabeth Nielsdatter, enke og fattiglem, 76, af Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af husmand Niels Pedersen. Arbejdsmand Just Hansen
1882, 2707, 0108, Kirstine Olsdatter, enke og fattiglem, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Avnslev Sogn. Datter af husmand Ole Hansen. Skrædder Peder Pedersen af Kissendrup
1882, 2108, 2508, Birgitte Sofie Nielsen, 4, datter af husmand Hans Nielsen, i Langeskov. Født sammesteds
1882, 2908, 0509, Ane Margrete Stephansen f. Crone, enke, 79, boede i sit hus paa Ullerslev Mark. Født i Langtved. Datter af skolelærer Crone i Langsted. Skolelærer Jens Stephansen af Ullerslev
1882, 2709, 0310, Jørgensine Rasmussen, ugift tjenestepige, 29, ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Flødstrup. Datter af ugift Nikoline Jensdatter
1882, 2510, 3110, Maren Petra Knudsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Knudsen, i Ullerslev. Født sammesteds
1882, 0611, 1211, Ane Dorthea Pedersen,10 maaneder, datter af indsidder Ole Jørgen Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1882, 1511, 2311, Jensine Jørgensen, 9, datter af indsidder og kludesamler Rasmus Jørgensen, paa Ullerslev Mark (ved Solholm). Født i Eiby (Frue Landsogn)
1882, 1812, 2212, Else Knudsdatter, enke og fattiglem, 88, Ullerslev Fattiggaard. Født i Ellinge Sogn. Husmand Knud Mortensen af Ullerslev
1882, 2812, 03011883, Maren Nielsdatter, 87, havde ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Allested Sogn. Datter af indsidder Niels Pedersen i Allested. Fattiglem Hans Mikkelsen
1883, 2401, 3101, Karen Marie Nielsdatter, 64, i Skiftemose. Født i Store Viby paa Hindsholm. Datter af husmand Niels Jensen. Husmand Niels Pedersen
1883, 0905, 1505, Mathilde Sofie Jørgensen, 2, datter af indsidder og kludesamler Rasmus Jørgensen, paa Ullerslev Mark (ved Solholm). Født i Skjellerup
1883, 1105, 1805, Kristiane Eriksdatter,58, paa Ullerslev Mark. Født i Ullerslevgaard. Datter af gaardmand Erik Rasmussen. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1883, 2805, 0106, Kristine Andersen, 3, datter af husmand Hintze Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1883, 0106, 0606, Ane Marie Dorthea Andersen, 1½, datter af husmand og bødker Hans Peder Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1883, 0309, 0809, Ane Kirstine Mortensdatter, 48, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Morten Pedersen. Husmand Hintze Andersen
1883, 2509, 0110, Ane Kirstine Hansen, enke og ejer, 46, af Ullerslevgaard. Født paa Urup Mark. Datter af aftægtsgaardmand Hans Andersen i Ullerslev
1883, 1011, 1811, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Johansen, i Ullerslev By
1884, 0603, 1203, Ane Marie Andersen, 7 dage, datter af husmand og bødker Hans Peder Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1884, 1803, 2503, Karen Sofie Hansen, ugift, 28. Født i Møllegyden. Datter af husmand og snedker Hans Nielsen i Møllegyden
1884, 1605, 2305, Kristiane Jørgensen, ugift, 38, havde opholdt sig hos moderen husmand Jørgen Hansens enke, i Ullerslev. Født sammesteds
1884, 2106, 2706, Karen Marie Andersen, ugift, 23½, opholdt sig hos sin broder gaardmand Hans Jakob Andersen, i Ullerslev. Født i Herslev. Datter af gaardmand Anders Andersen
1884, 2706, 0307, Ane Larsdatter, enke, 69, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af husmand Lars Povlsen i Ullerslev (Møllegyden). Husmand Peder Knudsen
1884, 1307, 1707, Povline Andersen, 6 dage, datter af hjulmand Klavs Andersen, paa Ullerslev Mark (ved Urupvejen). Født i Ullerslev
1884, 1507, 2107, Kirsten Jensdatter, enke og fattiglem, 79, havde ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Salby, Mesinge Sogn. Indsidder Lars Nielsen
1884, 2910, 0511, Dødfødt pige, datter af bolsmand Vilhelm Kaspersen, i Bøgeskov. Født sammesteds
1884, 2312, 2912, Sofie Pedersdatter, enke, 85½, i Aaskovgaard, Avnslev Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardmand Peder Rasmussen. Gaardmand Anders Pedersen af Ullerslev Søgaard
1885, 0102, 0602, Astrid Thora Andersen, 3 maaneder, datter af snedker hans Andersen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1885, 1904, 2504, Ane Pedersdatter, 75, i Ullerslev By. Født sammesteds. Datter af gaardmand Peder Sørensen i Ullerslev. Aftægtsgaardmand Hans Andersen
1885, 0305, 1005, Marie Eleonora Kristine Kjær, 1 og 3 maaneder, datter af sadelmager Lars Kristensen Kjær og Katrine Jørgensen, i Ullerslev. Født sammesteds
1885, 1603, 2303, Ane Marie Jensdatter, enke og aftægtskone, 73, hos sønnen husmand Jens Klausen ved Gesbjærg. Født i Ullerslev. Datter af husmand Jens Pedersen i Ullerslev. Husmand Klaus Larsen
1885, 1007, 1507, Ane Dorthea Andersen, ugift tjenestepige, 24½, opholdt sig nu hos sin fader husmand Hintze Andersen i Ullerslev. Født sammesteds
1885, 1812, 2312, Mette Kirstine Pedersdatter, enke, 84, ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Kissendrup Maglemose. Datter af husmand Peder Knudsen sammesteds. Indsidder Kristian Nielsen af Ullerslev Mark
1886, 2801, 0302, Ane Marie Eriksdatter, enke, 70, af Skiftemose. Født paa Urup Mark. Datter af husmand Erik … - Aftægtshusmand Jens Pedersen
1886, 1303, 2003, Maren Klausdatter, enke og paa aftægt, 81½, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af husmand Klaus Larsen paa Ullerslev Mark. Husmand og væver Ole Hansen
1886, 2404, 0105, Anna Malene Jakobsdatter, enke, 87, af Ullerslev. Født sammesteds. Datter af indsidder Jakob Kristensen i Ullerslev. Husmand Hans Jensen
1886, 2005, 2605, Frederikke Frederiksen, enke 83, havde ophold hos sin svigersøn murmester Johansen, i Nyborg. Født i Holckenhavn Dyrehave. Murmester Jens Jensen Hjort af Ullerslev
1886, 0306, 1006, Kirsten Konradsdatter, enke og aftægtskone, 86, boede hos sin svigersøn husmand Jens Nielsen i Langeskov. Født i Ullerslev. Datter af Konrad Hansen. Husmand Thomas Frederik Beck
1886, 0806, 1506, Albina Peterson, 16, datter af bager P. Peterson, i Ullerslev. Født i Ullerslev
1886, 2406, 2706, Johanne Hansen, 14 dage, datter af indsidder og klodsemager Anders Hansen, i Ullerslev Hospital. Født sammesteds
1883, 1208, 1708, Kirsten Kristine Pedersen, 19, i Langeskov. Født i Langeskov. Datter af gaardmand Hans Pedersen i Langeskov
1886, 1110, 1510, Anna Valthine Rasmussen, 14 maaneder, datter af husmand Lars Rasmussen, ved Ullerslevgaard. Født paa Ullerslev Mark
1886, 0612, 1312, Maren Knudsdatter, enke, 80, paa aftægt hos sin søn husmand og høker Knud Kristian Rasmussen, i Ullerslev. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Knud Andersen. Husmand og bødker Rasmus Hansen
1887, 1303, 2003, Anna Kirstine Oline Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Ole Jørgen Pedersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1887, 0704, 1604, Ida Kathrine Hansen, 11 maaneder, datter af jærnbanearbejder Peder Hansen ved Ullerslev Station. Født i Møllegyden
1887, 1104, 1604, Ane Margrethe Hansen, 29, ved Ullerslev Station. Født i Vissenbjerg. Datter af husmand Peder Hansen i Vissenbjerg. Jærnbanearbejder Peder Hansen
1887, 0405, 0805, Anna Dorthea Hansine Hansen, 1½, datter af jærnbanearbejder Hans Edvard Hansen, ved Ullerslev Station. Født sammesteds
1887, 0605, 1305, Maren Andersen, tjenestepige, 18, datter af husmand Hintse Andersen i Ullerslev. Født sammesteds
1887, 0408, 0908, Else Nielsdatter, enke, 76, i Ullerslev. Født i Mullerup. Datter af gaardmand Niels Andersen i Mullerup. Husmand og smed Kristian Hansen Eskeklund
1887, 0509, 1109, Dødfødt pige, datter af maler Peter Theodor Marius Kilian, i Ullerslev
1887, 0212, 0812, Karen Kristensen, i Ullerslev. Født sammesteds. Datter af indsidder Kristen Knudsen i Ullerslev. Husmand og træskomand Anders Pedersen
1887, 2012, 2412, Johanne Jensen, enke, 66, havde ophold hos sin søn skomager Hansen, ved Ullerslev Station. Født i Fodslette Sogn paa Langeland. Datter af husmand Jens Kristensen sammesteds. Fhv. husmand Hans Madsen Hansen
1888, 0501, 1301, Gjertrud Andersdatter, enke og aftægtskone, 84, i Langeskov. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Poulsen. Gaardmand Hans Eriksen
1888, 1204, 1904, Ane Kirstine Hansdatter, enke og fattiglem, 85, havde ophold paa Ullerslev Fattiggaard. Indsidder Hans Nelausen af Ullerslev
1888, 2006, 2506, Agnete Sofie Corneliussen, 6, datter af gjæstgiver Ole Corneliussen, ved Ullerslev Station. Født i Allerup Sogn
1888, 2007, 2507, Ane Marie Andersen, 61, boende paa Ullerslev Mark (ved Strøm). Født i Snedstrup, Paarup Sogn ved Odense. Indsidder og arbejdsmand Karl Theodor Aarenstrup
1888, 2207, 2707, Anna Andersen, 12 dage, datter af gaardmand Hans Jakob Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1888, 0308, 0708, Kristine Sofie Kristiane Eriksen, 7, datter af murer Hans Kristian Eriksen, i Ellinge. Plejedatter af husmand Niels Thomsen, i Ullerslev
1888, 1608, 2208, Kristine Larsen, gift og lem, 40, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Stenløse ved Odense. Datter af arbejdsmand og væver Frederik Christian Larsen, i Odense. Arbejdsmand Anders Rasmussen
1888, 1509, 2109, Anne Larsdatter, enke og aftægtskone, 78, boende hos sin søn husmand Hans Peder Jensen, i Møllegyden. Født i Refsvindinge. Datter af husmand Lars Mogensen sammesteds.
1888, 1412, 2112, Karen Marie Andersen, 4, datter af gaardmand Hans Jakob Andersen, i Ullerslev. Født sammesteds
1889, 0503, 1203, Karen Dorthea Mortensdatter, enke og fattiglem, 88, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Gjestelev. Datter af snedker Morten Mathiasen Bruun i Gjestelev. Væver Jens Dinesen, Langeskov
1889, 2903, 0504, Karen Hansen,54, paa Ullerslev Mark. Født i Vindinge. Datter af husmand Hans Rasmussen sammesteds. Husmand og kvæghandler Peder Jensen
1889, 0404, 1004, Ane Nielsdatter, enke og lem, 83, paa Ullerslev Fattiggaard. Født i Hesselager. Datter af snedker og indsidder Niels Christensen. Husmand Christian Christensen i Ullerslev
1889, 0405, 1105, Sidsel Hansdatter, 70, i Ullerslev By. Født paa Ullerslev Mark. Datter af gaardmand Hans Pedersen i Strømgaard. Gaardmand Hans Pedersen
1889, 1205, 1805, Maren Hansdatter, 74, i Møllegyden. Født i Langtved. Datter af gaardmand Hans Hansen sammesteds. Aftægtsmans Hans Nielsen
1889, 0106, 0606, Karen Kristensdatter, enke og fattiglem, 71, havde ophold paa Ullerslev Fattigaard. Født i Revsvindinge. Datter af husmand Kristen Pedersen sammesteds. Husmand og skrædder Jørgen Hansen
1889, 1806, 2406, Christiane Sørensdatter,67, paa Ullerslev Mark (ved Stationen). Født sammesteds. Datter af husmand Søren Hansen sammesteds. Husmand og tømrer Anders Madsen
1889, 1507, 1907, Karen Kristiansen, 52, ved Møllegyden. Husmand Rasmus Pedersen
1889, 1108, 1608, Katrine Hansen, 9 dage, datter af jernbanearbejder Hans Edvard Hansen, ved Ullerslev Station
1889, 1509, 2109, Gjertrud Jakobsdatter, enke, 83, i Ullerslev. Husmand Knud Rasmussen
1889, 1811, 2411, Marie Rasmine Larsen, 20 dage, datter af ugift Maren Georgine Rasmussen, til huse hos husmand Hans Nielsen, i Langeskov
1890, 0601, 1101, Ane hansdatter, enke, 83, paa Ullerslev Mark. Husmand Peder Rasmussen
1890, 0801, 1301, Karen Kristensdatter, fraskilt kone, 76. Fraskilt husmand Rasmus Rasmussen i Møllegyden
1890, 1003, 1703, Karen Jensdatter, enke, 70, i Vangemosegaarden. Gaardmand Knud Knudsen
1890, 0405, 0905, Ane Jensdatter, enke, 75, boende hos slagter Hans Larsen, i Ullerslev. Husmand Peder Rasmussen af Rynkeby
1890, 0705 ,1405, Maren Hansen, 56, paa Ullerslev Mark. Husmand og væver Anders Kristensen
1890, 1205, 1705, Mette Marie Pedersen, 19. Datter af bolsmand Hans Pedersens enke, paa Ullerslev Mark (Lervad)
1890, 0206, 0606, Gjertrud Pedersdatter, enke, 78, i Ullerslev. Husmand og væver Hans Hansen
1890, 1307, 1907, Ane Margrethe Nielsen, ugift syerske, 30, i Odense. Datter af husmand Rasmus Hansen i Saaderup
1890, 1312, 1712, Kirsten Sørine Hansen, 3, datter af gaardmand Peder Hansen, i Strøm
1891, 0601, 1101, Marie Kirstine Klavsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Klavsen, paa Ullerslev Mark
1891, 2507, 2807, Mathilde Elisabeth Pliniussen, 10 maaneder, datter af fattiglem Hans Pliniussen. Plejedatter af møllekusk Jens Nielsen Madsen ved Ullerslev Station
1891, 2010, 2710, Maren Hansdatter, enke, 90, opholdt sig hos sin brodersøn husmand Hans Peder Hansen, i Ullerslev. Væver Johan Madsen i Bovense
1891, 2911, 0412, Elise Olsen, 46, paa Korkendrup Hede. Ledvogter Rasmus Hansen
1891, 3011, 0512, Else Marie Nielsen, 40, ved Ullerslev Station. Gæstgiver Ole Korneliussen
1891, 0512, 0912, Johanne Rasmusdatter, enke, 69, i Møllegyden. Aftægtshusmand Peder Pedersen
1891, 1512, 2112, Johanne Rasmusdatter, enke, 90, boende ved Ullerslev Station. Arbejdsmand Niels Konradsen i Skellerup