Frørup, 1849-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1849-1891; Frørup sogn, Vindinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1849, 2001, 2601, Jens Rasmussen, selveierboelsmand, 63, i Frørup
1849, 2701, 0402, Udøbt dreng, søn af gaardmand Niels Larsen og Karen Nielsdatter, paa Frørup Mark
1849, 2901, 0402, Anders Christensen Ringer, aftægtsmand og almisselem, 84, i Taarup
1849, 3001, 0602, Hans Jensen, aftægtsmand, 72, i Taarup
1849, 2502, 2702, Peder Rasmussen, tjenestekarl, 31, hos gaardmand Rasmus Sørensens enke, paa Frørup Mark. Født i Svindinge
1849, 0705, 1305, Jens Hansen, 49 uger, søn af pige Karen Hansdatter, i Frørup og ungkarl Hans Peder Rasmussen, p.t. ved Armeen
1849, 1906, 2506, Hans Larsen, selvierhuusmand og væver, 49, i Frørup
1849, 1207, 1707, Lars Hansen, gaardmand, 85, under Glorup Gods i Frørup
1849, 2208, 2508, Rasmus Mortensen Østergaard, 4, søn af gaardmand Morten Knudsen, i Frørup
1849, 0912, 1612, Rasmus Nielsen, 60, huusmand og bødker, i Taarup
1850, 1801, 2601, Christen Rasmussen, 24, paa Frørup Mark. Søn af huusmand Rasmus Christensen
1850, 2801, 0502, Nicolai Rasmussen, aftægtsmand, 70, i Kongenshøi
1850, 1102, 1702, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christian Hansen og Kirsten Jensen, i Taarup
1850, 0603, 1003, Christen Pedersen, 1½, søn af indsidder Peder Christensen, i Frørup
1850, 2003, 2803, Anders Olsen, 3, søn af gaardmand Ole Hansen, i Taarup
1850, 0704, 1504, Hans Hansen, ungkarl, 28, i Frørup. Søn af afdøde huusmand Hans Larsen
1850, 0904, 1804, Anders Larsen, enkemand og aftægtsmand, 81, paa Frørup Mark
1850, 1106, 1606, Hans Nielsen, almisselem, 83, i Frørup Hospital
1850, 1406, 2006, Hans Rasmussen, gaardmand, 53, i Frørup
1850, 0607, 1007, Niels Christian Rasmussen, 10 dage, søn af indsidder Rasmus Christiansen, i Frørup
1850, 2410, 3110, Hans Lar Hansen, gaardmand, 47½, paa Frørup Mark
1850, 2711, 0312, Hans Hansen, huusmand, 63½, i Frørup
1850, 0212, 1012, Christen Olsen (Møller), 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Ole Hansen, i Frørup
1851, 0501, 1201, Lars Knudsen, 2½, søn af pige Ane Kirstine Jensdatter, i Frørup og ungkarl Knud Nielsen, pt. tjenende paa Anhof
1851, 1601, 1901, Rasmus Hansen, 1 dag, overconstabel Hans Rasmussen, Hesselager, pt. ved Armeen
1851, 2702, 0603, Niels Larsen, almisselem, 93, i Taarup
1851, 1603, 2303, Hans Hansen, indsidder, 45, i Hospitalet i Frørup
1851, 2404, 0105, Hans Tønnesen, boelsmand, 52, paa Frørup Mark
1851, 0507, 1207, Hans Pedersen, huusmand, 60, i Taarup
1851, 1707, 2107, Christian Hansen, huusmand og før skrædder, 52, i Frørup
1851, 2507, 2907, Jørgen Madsen, 2 maaneder, søn af smed Mads Rasmussen, i Frørup
1851, 0408, 0908, Rasmus Jørgensen Teglgaard, 8 og 11 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Andersen, i Teglgaarden ved Taarup
1851, 1610, 2310, Rasmus Christensen, huusmand, 72, paa Frørup Mark
1851, 0812, 1512, Christen Larsen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Frørup Mark
1851, 0912, 1812, Jens Nielsen, aftægtsmand, 79 og 9 maaneder, paa Frørup Mark
1851, 2512, 02011852, Christian Larsen Jacobsen, 16, søn af boelsmand Jacob Larsen, ved Leersei
1851, 2912, 06011852, Hans Hansen, gaardmand, 81, i Taarup
1852, 0901, 1701, Lars Pedersen, huusmand og snedker, 64, i Frørup
1852, 1801, 2501, Hans Pedersen, indsidder og almisselem, 85, i Frørup
1852, 2201, 3001, Peder Hansen, gaardmand, 49, i Langæble
1852, 2202, 2902, Dødfødt dreng, søn af indsidder Knud Nielsen, i Slude
1852, 2603, 0304, Morten Hansen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 80, i Taarup
1852, 0804, 1604, Niels Nielsen (Bæk), boelsmand, 46, i Taarup
1852, 2604, 0305, Hans Frederiksen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardmand Frederik Jørgensen, i Blæsenborg
1852, 2604, 0205, Udøbt dreng, 6 uger, søn af gaardmand og sognefoged Claus Hansen, i Frørup
1852, 1107, 1607, Mads Rasmussen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 75, i Kongenshøi
1852, 1009, 1509, Thomas Thomsen, tømmermand, 80, opholdende sig hos sin søstersøn gaardmand H. J. Larsen, i Slude
1852, 1209, 1509, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Larsen, i Frørup
1852, 1911, 2611, Christen Hansen, 8½, søn af afdøde gaardmand Hans Lars Hansen, paa Frørup Mark
1853, 1702, 2402, Jens Nielsen, gaardmand, 68, i Taarup
1853, 0204, 0804, Peder Rasmussen, huusmand, 69, i Frørup
1853, 1006, 1706, Christen Hansen (Steensen), gaardmand, 77, i Taarup
1853, 1106, 1706, Lars Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Hans Andersen i Herrested. Pleiebarn hos gaardmand Morten Knudsen i Frørup
1853, 2206, 2606, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Karen Johansdatter, paa Frørup Mark og ungkarl Hans Pedersen paa Svindinge Mark
1853, 0607, 1107, Rasmus Madsen (Pellesen), gaardmand, 72, i Frørup
1853, 2109, 2509, Johannes Andreassen, ½, søn af smed Andreas Conradsen, i Taarup
1853, 0410, 1110, Jens Hansen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 79½, paa Frørup Mark
1853, 0111, 0911, Christen Olsen (Møller), 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Ole Hansen, i Frørup
1854, 0101, 0901, Anders Jensen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 67, paa Frørup Mark
1854, 1701, 2201, Hans Jørgensen, 2 maaneder, søn af pige Johanne Hansdatter, Skovdal i Frørup og ungkarl Jørgen Thomsen paa Svindinge Mark – se fødte
1854, 1801, 2501, Lars Nielsen, tjenestekarl, 28 og 9 maaneder, hos gaardmand Jeppe Hansen, i Taarup
1854, 1901, 2601, Anders Hansen, gaardmand, 73, i Taarup
1854, 2603, 0204, Jacob Johansen, 2½ maaned, søn af huusmand Johan Jacobsen, i Frørup
1854, 0304, 1404, Anders Nielsen, 3 maaneder, søn af huusmand Niels Carlsen, paa Frørup Mark
1854, 1205, 1805, Jørgen Rasmussen, smed og huusmand, 57, i Taarup
1854, 2705, 0306, Christen Larsen Jacobsen, 5 og 3 maaneder, søn af boelsmand Jacob Larsen, ved Leersei
1854, 0606, 1206, Frederik Poulsen, ungkarl, 25, i Taarup. Søn af gaardmand Poul Hansen
1854, 0806, 1306, Carl Emil Christiansen, 1 1/7, søn af fruentimmer Thalia Carlsdatter, i Taarup
1854, 0906, 1806, Christen Clausen, 3 uger, søn af gaardmand Claus Hansen, i Frørup
1854, 1006, 1506, Hans Jensen, 2 og 4 maaneder, søn af indsidder Jens Larsen Bonavent, i Taarup
1854, 2106, 2706, Hans Peder Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Christensen Steensen, i Taarup
1854, 2406, 2906, Christen Larsen Nielsen, 3 og 2 maaneder, søn af huusmand Niels Christensen, i Taarup
1854, 1208, 1708, Hans Hansen, 4, søn af fruentimmer og almisselem Kirsten Hansdatter, i Taarup
1854, 1509, 2109, Niels Nielsen, 8 og 10 maaneder, søn af huusmand og skomager Niels Andersen Skrep, paa Frørup Mark
1854, 0911, 1711, Anders Andersen, 4 og 10 maaneder, søn af huusmand Anders Andersen Skrep, i Frørup
1854, 2811, 0412, Christian Ivarsen, skovfoged, 58, i Taaruplund
1854, 1312, 1712, Udøbt dreng, 3 dage, søn af pige Johanne Nielsdatter, i Frørup og ungkarl Hans Hansen i Rødemølle
1854, 2312, 2912, Hans Hansen, gaardmand, 75, paa Frørup Mark
1854, 2312, 02011855, Niels Nielsen, huusmand, 62, i Harenborg
1855, 1004, 1604, Anders Hintze, indsidder, 64, i Taarup. Almisselem under Svindinge Fattigvæsen
1855, 1307, 1907, Peder Madsen, huusmand, 78, paa Frørup Mark
1855, 1707, 2307, Knud Larsen, 17, søn af huusmand Lars Knudsen, paa Møllerlund
1855, 2007, 2607, Niels Jørgensen, huusmand og snedker, 48, paa Frørup Mark
1855, 2510, 2910, Peder Mogensen (Eskelund), 22, hos sin moder paa Frørup Mark. Søn af afdøde boelsmand Mogens Christensen
1855, 2512, 3112, Niels Sørensen (Bøgeskov), huusmand, 37 og 3 maaneder, i Frørup. Født i Ikast Sogn, Ringkjøbing Amt. Søn af Søren Nielsen
1855, 3012, 06011856, Ole Rasmussen, indsidder og almisselem,79, i Frørup. Forhen gaardmand i Kogsbølle
1856, 2602, 0203, Oluf Hansen, almisselem, 68, i Frørup
1856, 0103, 0903, Jacob Hansen, 16 dage, søn af fruentimmer Mette Margrethe Jacobsen, i Frørup
1856, 2203, 3003, Udøbt dreng, 4 uger, søn af fruentimmer Kirsten Hansdatter Nykjær, i Taarup
1856, 0104, 0904, Hans Jensen, aftægtsmand og før huusmand, 80, i Taarup
1856, 2204, 2804, Hans Christian Andersen, ½, søn af forpagter Andersen, paa Frederikshøi
1856, 1605, 2305, Jørgen Frederiksen, 13½, søn af gaardmand Frederik Jørgensen, i Blæsenborg
1856, 0207, 0907, Hans Andersen, boelsmand, 64, paa Frørup Mark
1856, 2807, 0108, Gustav Adolph Langgreen, vagabond, 50, fra Odense. Født sammesteds
1856, 1008, 1508, Christen Rasmussen, gaardmand, 52, paa Frørup Mark
1856, 2008, 2508, Rasmus Hansen (Dyhr), gaardmand, 60, i Taarup
1856, 0909, 1509, Peder Hansen, gaardmand, 74, paa Frørup Mark
1856, 2909, 0610, Erik Pedersen, indsidder og væver, 39, paa Frørup Mark. Født i Eble, Ørbæk Sogn. Søn af Peder Eriksen
1856, 3110, 0511, Hans Hansen, skoflikker og indsidder, 39, i Frørup Hospital
1856, 1311, 2111, Niels Andersen, aftægtsmand og forhen huusmand, 76, i Slude
1856, 2512, 3112, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Marie Olesdatter, i Frørup
1856, 2612, 02011857, Hartung Hironymus Hansen, 3½ søn af huusmand og tømmermand Hans Jørgen Hartung, paa Frørup Mark
1857, 0401, 1301, Morten Knudsen, gaardmand, 68½, i Frørup
1857, 0603, 1403, Hans Andersen, huusmand, 72½, i Frørup
1857, 1003, 1803, Hans Hansen, gaardmand, 46, paa Frørup Mark
1857, 1005, 1705, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johan Jacobsen, i Frørup
1857, 1605, 1905, Niels Christian Andreassen Møller, røgter, 60, i Frørup Præstegaard
1857, 1206, 1706, Andreas Rasmussen Bohauge, under fattigforsørgelse, 26 og 10 maaneder, i Frørup. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen
1857, 2406, 2906, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Hansen, i Taarup
1857, 2907, 0408, Anders Pedersen, gaardmand, 45½, paa Taarup Mark
1857, 0508, 1008, Hans Christensen, gaardmand, 42, i Taarup
1857, 1808, 2408, Johan Haae, fæster, 51, af Sludegaard
1857, 1809, 2409, Rasmus Jensen, boelsmand, 78, i Taarup
1857, 0310, 0910, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 57½, paa Frørup Mark
1857, 1310, 1810, Hans Peder Henriksen, 5 maaneder, søn af huusmand Henrik Pedersen, paa Frørup Mark
1858, 2803, 0304, Knud Nielsen, 5, søn af huusmand og væver Niels Rasmussen, i Taarup
1858, 1004, 1604, Julius Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Hans Christensen (Hunsø), i Taarup
1858, 0905, 1505, Rasmus Larsen, huusmand, 39, paa Frørup Mark
1858, 2905, 0606, Christen Jensen, 1½, søn af afdøde fruentimmer Maren Christensdatter, i Frørup. I kost paa Frørup Mark
1858, 1507, 1707, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl,53, paa Frørup Mark
1858, 2607, 2907, Christian Hansen, gaardmand, 64, i Taarup
1858, 1808, 2008, Hans Christian Hansen, 25, i Taarup. Søn af afdøde gaardmand Christian Hansen
1858, 0710, 1510, Niels Andersen (Skrep), huusmand, 57, paa Frørup Mark
1858, 2711, 0512, Niels Larsen, 3 og 2 maaneder, søn af indsidder Lars Jensen, i Frørup
1858, 0812, 1212, Vilhelm Rasmussen, 16 dage, søn af indsidder og væver Rasmus Nielsen, paa Møllerlund
1858, 0612, 1212, Jens Clausen, 24 dage, søn af huusmand og skipper Claus Jensen, i Aahusene
1859, 0801, 1501, Jens Sørensen, huusmand, 83, i Taarup
1859, 1601, 2201, Hans Thomsen, 2½, søn af fruentimmer Margrethe Hansen og ungkarl Thomas Johansen, begge af Frørup Mark
1859, 1701, 2401, Niels Nielsen, huusmand, 57, i Frørup
1859, 2301, 2901, Rasmus Rasmussen (Bæk), 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Nielsen Bæk, paa Taarup Mark
1859, 2301, 3001, Rasmus Sørensen, 2, søn af indsidder Søren Peder Christiansen, i Frørup
1859, 0102, 0702, Hans Larsen (tvilling), 1 uger, søn af indsidder Lars Hansen, i Taarup
1859, 0202, 0702, Henrik Larsen (tvilling), 1 uge, søn af indsidder Lars Hansen, i Taarup
1859, 0605, 1305, Hans Andersen, indsidder og væver, 57½, i det forladte ’Teglhuus’ paa Taarup Mark
1859, 1205, 1905, Jørgen Andersen, gaardmand og fæster, 77, af den saakaldte ’Teglgaard’ i Taarup
1859, 1611, 2211, Knud Larsen, huusmand, 68, i Frørup. Under fattigforsørgelse
1859, 0512, 1012, Niels Mogensen, ungkarl, 36, hos sin broder boelsmand Christian Mogensen paa Frørup Mark
1859, 1412, 2212, Jens Rasmussen, 17 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jensen, paa Frørup Mark
1859, 1512, 1812, Anders Jensen, 2 dage, søn af gaardmand Jens Andersen, paa Frørup Mark
1859, 1512, 2312, Lars Andreassen, ungkarl, 30½, hos sin stedfader gaardmand Anders Pedersen, i Taarup. Søn af afdøde gaardmand Andreas Larsen
1859, 1612, 2312, Hans Mogensen, 3 uger, søn af boelsmand Christian Mogensen, paa Frørup Mark
1859, 1712, 2112, Christen Sørensen, husmand, forhen smed og nu almisselem, 80, i Frørup
1859, 2612, 01011860, Niels Knudsen, 10 dage, søn af fruentimmer Cathrine Andersen, i Frørup
1860, 2001, 2601, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Pedersen, i Taarup
1860, 2101, 2601, Rasmus Jensen, 11, søn af enkemand og tjenestekarl Jens Larsen (Bonavent), i Taarup
1860, 3101, 0902, Nicolai Jørgensen, 2, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen, i Blæsenborg
1860, 2802, 0703, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Nielsen Bæk, paa Taarup Mark
1860, 0303, 1203, Rasmus Jensen, gaardmand, 50½, paa Frørup Mark
1860, 2902, 0703, Rasmus Rasmussen (Bæk), 1 dag, søn af Rasmus Nielsen Bæk, paa Taarup Mark
1860, 1803, 2503, Lars Christian Olsen, 4½, søn af gaardmand Ole Hansen, i Taarup
1860, 1104, 1804, Lars Hansen, gaardmand, 63, i Kongenshøi
1860, 1504, 1804, Hans Larsen, 4, søn af indsidder Lars Rasmussen Skov, i Taarup
1860, 2104, 3004, Rasmus Hansen, 2 og 2 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Frørup
1860, 2804, 0405, Anders Nielsen, 5 og 4 maaneder, søn af huusmand Niels Carlsen, paa Frørup Mark
1860, 1705, 2405, Christoffer Hansen, 1½, søn af indsidder Hans Christoffersen, i Frørup
1860, 1905, 2505, Hans Nielsen, 4, søn af huusmand og skomager Niels Hansen, i Frørup
1860, 2105, 2505, Anders Larsen, 3 og 10 maaneder, søn af huusmand Lars Larsen, paa Frørup Mark
1860, 1906, 2506, Hans Hansen, 6 og 10 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Larsen, i Slude
1860, 0507, 1307, Lars Knudsen, huusmand og væver, 61, paa Møllerlund
1860, 0507, 1207, Anders Hansen (Lunding), 4, søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Frørup Mark
1860, 1310, 2010, Lars Jensen, indsidder og røgter paa Ørbæklunde, 48, paa Frørup Hospital
1860, 0811, 1811, Hans Hansen, 2½ maaned, søn af boelsmand Erik Hansen, paa Frørup Mark. Født 27.8.1860
1860, 1211, 2311, Christian Christensen, 14½, søn af afdøde gaardmand Christen Rasmussen, paa Frørup Mark
1860, 2811, 0612, Mads Hansen, enkemand, forhen huusmand i Vemmeløv Sogn i Sælland og nu indsidder, 76, hos sin søn huusmand Rasmus Madsen, i Frørup
1860, 1212, 2012, Niels Pedersen, boelsmand, 55, paa Frørup Mark
1861, 1903, 2403, Vilhelm Rasmussen, 1 og 4 maaneder, søn af indsidder og væver Rasmus Nielsen, paa Møllerlund
1861, 2804, 0405, Rasmus Andersen, ungkarl, 39½, paa Frørup Mark. Søn af huusmand Anders Rasmussen
1861, 0405, 1005, Niels Jørgensen, huusmand, 70, i Frørup
1861, 0205, 0605, Rasmus Nielsen, ungkarl og røgter, 63, i Frørup Præstegaard. Født i Giislev Sogn
1861, 1005, 1705, Johan Hansen, gaardmand, 69, paa Frørup Mark
1861, 2105, 2905, Søren Rasmussen Lunde, 19, hos sin moder i Frørup. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Knudsen
1861, 1108, 1608, Hans Pedersen Holmgaard, ungkarl og gaardmand, 28, paa Frørup Mark
1861, 1108, 1508, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Rasmussen, i Taarup
1861, 1709, 2309, Hans Christian Andersen, 1 og 5 maaneder, søn af forpagter Jens Christian Andersen, paa Frederikshøi
1861, 1909, 2609, Hans Rasmussen, selveierhuusmand, 77, i Taarup
1861, 2411, 0112, Hans Rasmussen, huusmand, 65, i Taarup
1861, 1212, 2012, Lars Peder Rasmussen, 33 og 10½ maaned, hos sin moder i Frørup. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Knudsen
1862, 2201, 3001, Mads Christensen, selveierhuusmand, 53, paa Frørup Mark
1862, 1804, 2604, Lars Madsen, ungkarl og træskomand, 30. Søn af afdøde huusmand Mads Larsen, Frørup. Hos sin stedfader huusmand Mads Iversen sammesteds
1862, 2804, 0405, Peder Poulsen, 1½ maaned, søn af indsidder Poul Hansen, i Frørup Hospital
1862, 1307, 1907, Christen Johansen, enkemand, forhen smed og nu aftægtsmand, 77, hos sin søn huusmand og smed Johannes Christensen, i Frørup. Født i Svogerslev Sogn i Sjælland ogsaa bekjendt under navnet ’Sjællændersmeden’
1862, 2107, 2607, Lars Larsen, 12 og 9 maaneder, søn af huusmand Lars Larsen, paa Frørup Mark
1862, 1010, 1510, Carl Andersen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen, i Frørup
1862, 2310, 2610, Rasmus Sørensen, 2 og 2 maaneder, søn af indsidder Søren Peder Christiansen, i Frørup
1862, 1311, 2311, Johan Thomsen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Thomas Johansen, paa Frørup Mark
1862, 0412, 0712, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Hansen, i Taarup
1862, 0512, 1412, Hans Nielsen Mogensen, 19 uger, søn af boelsmand Christian Mogensen, paa Frørup Mark
1862, 1812, 2812, Richard Nielsen, 9 maaneder, søn af afdøde fruentimmer Anine Emilie Caroline Thomsen, i Frørup. I pleie i Gudme Sogn
1862, 2512, 02011863, Frederik Jørgensen, gaardmand, 60, i Blæsenborg
1863, 2801, 0402, Theodor Rasmussen, 2½ maaned, søn af fruentimmer Ane Jørgensen. I pleie hos huusmand Peder Nielsen, i Frørup
1863, 1402, 2102, Hans Pedersen, selveiergaardmand, 60, paa Frørup Mark. Almindelig bekjendt under navnet ’Hans Pedersen Kludelunde’
1863, 3105, 0606, Rasmus Knudsen, huusmand, 55, paa Møllerlund
1863, 2512, 3012, Hans Jacobsen, murer, 48, havde tilhold hos huusmand Jeppe Hansen, i Taarup
1864, 1903, 2603, Ole Larsen, 2 og 11 maaneder, søn af gaardmand Lars Hansen, i Langæble
1864, 2603, 0104, Christen Larsen, 5 maaneder, søn af fruentimmer Sophie Jacobsen, hos sin fader boelsmand Jacob Larsen, ved Leerside
1864, 2703, 0304, Jens Peder Rasmussen, 9 dage, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Frørup Mark
1864, 1605, 2205, Christen Nielsen, 2 maaneder, søn af gaardmand Niels Jensen, paa Frørup Mark
1864, 2106, 2606, Niels Andersen, 2 maaneder, søn af huusmand Anders Nielsen, i Taarup
1864, 2406, 0107, Niels Jensen, boelsmand, 63, paa Frørup Mark. Bekjendt under ’Niels Væver’
1864, 2609, 0210, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Johannes Christensen, i Frørup
1864, 1812, 2712, Lars Christensen, tømmermand og huusmand, 55, paa Frørup Mark
1865, 1202, 2002, Jens Andersen (Skrep), huusmand, 75, paa Frørup Mark
1865, 1865, 2102, 2802, Rasmus Rasmussen, forhen huusmand og nu under fattigforsørgelse, 75, hos sin søn huusmand Christen Rasmussen, i Frørup
1865, 0903, 1703, Hans Hansen, ungkarl, 30½, paa Frørup Mark. Søn af afdøde gaardmand Hans Lars Hansen
1865, 1003, 1903, Poul Jørgensen (Hagenborg), 2 og 10 maaneder, søn af huusmand Niels Jørgensen, i Hagenborg. Hos sin bedstefader boelsmand Poul Tønnesen paa Frørup Mark
1865, 1603, 2403, Christian Jørgensen, 7 og 2 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Andersen (Skrep), paa Frørup Mark
1865, 1803, 2603, Niels Rasmussen, 1 og 8 maaneder, søn af fruentimmer og tjenestepige Ane Sophie Jensen, hos gaardmand Niels Hansen, i Frørup
1865, 2703, 0304, Poul Andreassen, huusmand og murer, 68, i Frørup
1865, 1304, 2104, Jens Larsen, 1½, søn af afdøde huusmand og tømmermand Lars Christensen, paa Frørup Mark
1865, 2804, 0505, Carl Frederik Jørgensen, 7½, søn af fhv. indsidder Jørgen Johannessen, i Frørup. I pleie hos huusmand Niels Rasmussen paa Frørup Mark
1865, 1605, 2405, Jacob Andreas Hansen, ung karl, 26½, paa Møllerlund. Søn af huusmand Hans Steensen
1865, 2505, 0206, Jens Andersen, boelsmand, 59½, paa Frørup Mark. Bekjendt under navnet ’Jens Møllerlund’
1865, 0607, 1307, Niels Hansen Skov, ungkarl, 34, paa Taarup Mark. Søn af boelsmand Hans Pedersen
1865, 0907, 1507, Mads Jacobsen, huusmand, 69, paa Frørup Mark
1865, 2108, 2808, Martin Hansen, huusmand, 77, paa Frørup Mark
1865, 0411, 1211, Lars Christian Olsen, 2 og 8 maaneder, søn af gaardmand Ole Hansen, i Taarup
1865, 2011, 2811, Niels Hansen, huusmand, skomager, høker og pensioneret invalid, 41½, i Frørup
1866, 0601, 1301, Knud Hansen, huusmand, 58½, i Frørup
1866, 2101, 2801, Hans Jørgensen, 4 og 10 maaneder, søn af fruentimmer og pt. tjenestepige Karen Hansdatter, i Rødemølle. I pleie hos huusmand Niels Nielsens enke i Frørup
1866, 2101, 2801, Christian Christoffersen, 3 og 11 maaneder, søn af huusmand Rasmus Christoffersen, i Frørup
1866, 1102, 1902, Niels Hansen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 54, i Frørup
1866, 2003, 2703, Ole Hansen, gaardmand, 53, i Taarup
1866, 2103, 2803, Niels Jørgen Hansen, 6 og 4 maaneder, søn af huusmand og snedker Niels Hansen, paa Frørup Mark
1866, 2903, 0204, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Christensen, i Taarup
1866, 2505, 0106, Anders Rasmussen, enkemand, aftægtsmand og forhen huusmand, 79, hos sin søn huusmand Christen Andersen, paa Frørup Mark
1866, 0808, 1308, Anders Nielsen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 75, i Taarup
1866, 1309, 2009, Mads Christensen Madsen, ungkarl, 33 og 9 maaneder, i Taarup. Søn af gaardmand Christen Madsen
1866, 1609, 2209, Anders Jensen Skrep, ungkarl og væver, 36, hos sin moder paa Frørup Mark. Søn af afdøde huusmand Jens Andersen Skrep
1866, 0412, 1112, Lars Christian Rasmussen, ½, søn af fruentimmer Marie Christiansen, i Taarup
1866, 2312, 2912, Rasmus Nielsen Leerside, 23, i Leersidegaarden. Søn af gaardmand Niels Jensen
1867, 2801, 0502, Mads Rasmussen, aftægtsmand, forhen huusmand og slagter, 74, i Taarup
1867, 0802, 1602, Christoffer Hansen, før huusmand og nu almisselem, 75, hos sin søn huusmand Rasmus Christoffersen, i Frørup. Bekjendt under navnet ’Christoffer Blok’
1867, 2202, 0303, Carl Georg Grønberg, 11 dage, søn af indsidder og smedesvend Carl Vilhelm Grønberg, paa Kongenshøi Hammerværk
1867, 2602, 0503, Jens Pedersen, selveierhuusmand, 48½, i Frørup
1867, 0503, 1303, Rasmus Nielsen, indsidder, 55½, i Taarup
1867, 2804, 0505, Rasmus Larsen, huusmand, 65, i Taarup
1867, 0107, 0707, Dødfødt dreng, søn af huusmand og bødker Jens Hansen, i Taarup
1867, 1507, 2007, Rasmus Lindhardtsen, ungkarl, 20½, i Taarup. Søn af gaardmand Lindhardt Hansen
1867, 1908, 2408, Hans Pedersen, selveierboelsmand, 67, i Frørup. Bekjendt under navnet ’Hans Pedersen i Stedet’
1867, 0610, 1310, Niels Julius Justesen, 2 og 2 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen Lunde, i Frørup
1868, 0905, 1505, Rasmus Pedersen, tidligere huusmand og nu fattigforsørgelse, 78½, i Taarup
1868, 2705, 0306, Henrik Jensen, huusmand, 35, i Frørup
1868, 0408, 1008, Niels Pedersen, huusmand og væver, 65 og 4 maaneder, i Frørup
1868, 2208, 2608, Niels Larsen, gaardmand og folketingsmand, 49 og 3 maaneder, paa Frørup Mark
1868, 2411, 3011, Knud Poulsen, huusmand, 66, paa Frørup Mark (under Frederikshøi)
1868, 2711, 0412, Rasmus Christiansen, indsidder, 66½, i Frørup
1868, 1012, 1812, Rasmus Hansen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 78, i Blæsenborg
1869, 2001, 2801, Hans Hansen, ungkarl, 20½, paa Frørup Mark. Søn af huusmand Hans Olsen
1869, 1202, 2002, Anders Mortensen Østergaard, selveiergaardmand, 27½, i Frørup
1869, 1902, 2802, Johan Thomsen, 7 uger, søn af gaardmand Thomas Johansen, paa Frørup Mark
1869, 0204, 0904, Christen Madsen, gaardmand, 81, i Taarup
1869, 2903, 0404, Udøbt dreng, 3 uger, søn af fruentimmer Karen Larsen, i Taarup
1869, 0904, 1604, Anders Nielsen, 5, søn af huusmand Niels Carlsen, paa Frørup Mark
1869, 1304, 2004, Rasmus Clausen, hjulmand og huusmand, 66½, i Frørup
1869, 1404, 2204, Christen Andersen, gaardmand, 75, i Taarup
1869, 1869, 1604, 2404, Knud Hansen, ungkarl, 22½, hos sin pleiefader huusmand Lars Jensen, paa Frørup Mark
1869, 2204, 3004, Mads Larsen, huusmand, 65 og 9 maaneder, i Frørup
1869, 2304, 3004, Lars Bonavent Larsen, 2 og 7 maaneder, søn af huusmand og skomager Bonavent Larsen, i Taarup
1869, 0505, 1205, Jens Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af fruentimmer Laurine Rasmine Thomsen, i Frørup. Hos bedstemoderen gaardmand Jens Andresens enke, paa Kogsbølle Mark, Vindinge Sogn
1869, 0805, 1505, Anders Nielsen, forhen gaardmand og nu aftægtsmand, 73, hos sin svigersøn gaardmand Knud Rasmussen, i Frørup
1869, 0206, 0706, Hans Pedersen, selveierboelsmand, 68, paa Frørup Mark. Bekjendt under navnet ’Hans Pedersen Ladefoged’
1869, 0606, 1206, Hans Pellesen, aftægtsmand og forhen huusmand, 83, i Taarup
1869, 2406, 0107, Jacob Olsen, 6½ søn af huusmand Ole Hansen, i Frørup
1869, 2906, 0607, Christian Knudsen, selveierboelsmand, 63½, paa Frørup Mark
1869, 0107, 0807, Hans Peder Hansen, 1, søn af gaardmandssøn Rasmus Hansen, hos sin stedfader gaardmand Peder Pedersen, i Frørup
1869, 2407, 2907, Rasmus Hansen Vildgaard (tvilling), 3 timer, søn af gaardmand Hans Andersen Vildgaard, i Blæsenborg
1869, 1308, 1908, Bondo Knudsen, indsidder og skrædder, 35 og 3 maaneder, i Frørup
1869, 0209, 0809, Rasmus Nicolaisen, gaardmand, 60, i Kongenshøi
1869, 0911, 1711, Rasmus Pedersen, 6, søn af huusmand Knud Rasmussen Pedersen, i Taarup
1869, 1911, 2811, Lars Andersen, 3, søn af huusmand Anders Hansen, i Frørup
1869, 1212, 2012, Lars Bonavent, forhen huusmand, skomager og nu aftægtsmand, 86, hos sin søn skomager Bonavent Larsen, i Taarup
1869, 1312, 1912, Heinrich Ludvig Herman, 7½, søn af huusmand og snedker Rudolph August Herman, paa Frørup Mark
1870, 0302, 1002, Hans Steensen, enkemand og huusmand, 73, paa Møllerlund. I mange aar arbeidsmand paa Frederikshøi
1870, 2402, 0303, Rasmus Hansen, 5 maaneder, søn af fruentimmer Marie Bolette Hansen, i Frørup
1870, 0903, 1703, Rasmus Rasmussen Lunde, gaardmand, 34 og 4 maaneder, i Frørup
1870, 0406, 1106, Rasmus Madsen, gaardmand, 73, i Slude
1870, 1306, 1806, Rasmus Carl Christian Rasmussen, 4 og 2 maaneder, søn af gaardmand Søren Rasmussen, paa Frørup Mark
1870, 2907, 0508, Hans Staal v. Lytzen, landvæsenselev, 18, paa Frederikshøi. Søn af kammerjunker og ritmester J. v. Lytzen, Randers Amt
1870, 0908, 1108, Dødfødt dreng, søn af fabrikarbeider Theodor Vilhelm Frederik Dryger, paa Kongenshøi Hammerværk
1870, 0210, 0910, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Jørgensen Piilman, i Frørup
1870, 0910, 1510, Lars Bonavent Larsen, 1, søn af huusmand og skomager Bonavent Larsen, i Taarup
1871, 0802, 1602, Anders Suhnesen, enkemand, aftægtsmand og forhen gaardmand, 73, hos sin søn gaardmand Mads Andersen Frigaard, paa Taarup Mark
1871, 1202, 1802, Rasmus Rasmussen, enkemand, aftægtsmand og forhen huusmand, 84½, hos sin svigersøn huusmand Niels Rasmussen, i Taarup. Kaldet ’Rasmus Kildemand’
1871, 2702, 0603, Christen Christensen, huusmand, 64, i Frørup. Kaldet ’Christen Hyrde’
1871, 0703, 1403, Jens Andersen, huusmand og fisker, 70, i Aahusene
1871, 1604, 2104, Rasmus Sørensen (Brenderup), enkemand, forhen indsidder og nu under fattigvæsenet, 79, hos huusmand Rasmus Hansen, udf. paa Frørup Mark
1871, 2604, 0305, Poul Jørgensen, enkemand, forhen indsidder i Eble, Ørbæk Sogn og nu under Ørbæk Fattigvæsen, 84, hos sin søn huusmand Jørgen Poulsen, paa Frørup Mark
1871, 2305, 0206, Christian Andreas Sørensen, 16, tjenestekarl, hos gaardmand Anders Andersen, i Slude. Født paa Als
1871, 1211, 2011, Hans Andreassen Vildgaard, gaardmand, 40 og 3 maaneder, i Blæsenborg
1871, 2412, 3012, Mads Andersen Frigaard, gaardmand, 33 og 10 maaneder, paa Taarup Mark
1871, 2812, 04011872, Hans Christian Hansen, 30 uger, søn af sypige Ingeborg Dorothea Hansen, paa Svindinge Mark. I pleie hos snedker Herman paa Frørup Mark
1872, 1401, 2001, Ole Holm, skomager, 73, i Frørup. Under Fattigvæsenet
1872, 0402, 1002, Christen Thomsen Skov, tjenestekarl, 22½, paa Anhof. Søn af fisker Andreas Skov i Hostrup Skov, Ensted Sogn ved Aabenraa
1872, 0704, 1404, Vilhelm Christensen, 1 og 10 maaneder, søn af indsidder Christen Johansen, i Frørup
1872, 0804, 1604, Niels Jensen, gaardmand, 61, paa Frørup Mark
1873, 2804, 0505, Niels Laurits Nielsen, 3½ søn af huusmand og sadelmager Jacob Nielsen, i Frørup
1872, 1005, 1705, Nicolai Olsen, gartner, 25 og 4 maaneder, paa Arreskov. Søn af gaardmand Ole Rasmussen paa Frørup Mark
1872, 2505, 3005, Lars Rasmussen, 21 og 3 maaneder. Søn af afdøde huusmand Rasmus Larsen paa Frørup Mark. Hos sin stedfader huusmand Hans Christiansen Hansen sammesteds
1872, 2705, 0406, Jacob Larsen, boelsmand, 59, paa Taarup Mark ved Leerside
1872, 2905, 0506, Hans Hansen, huusmand og skomager, 74, i Frørup
1872, 2308, 3008, Christen Vilhelmsen, forhen smed, huusmand og nu aftægtsmand, 65½, paa Frørup Mark ved Frederikshøi
1872, 2009, 2709, Rasmus Nielsen, snedker, 29 og 10 maaneder. Søn af afdøde huusmand Niels Andersen Skrep. Hos sin stedfader huusmand Hans Albrechtsen paa Frørup Mark
1872, 3009, 0810, Niels Nielsen Leersei, 24 og 9 maaneder, i Leerside. Søn af gaardmand Niels Jensen sammesteds
1873, 0602, 1202, Peder Pedersen, gaardmand, 84½, i Taarup
1873, 1502, 2102, Knud Jensen, tjenestekarl, 17 og 9 maaneder, paa Sludegaard. Søn af indsidder Jens Pedersen i Gudbjerg
1873, 2502, 0403, Jens Rasmussen, forhen skolelærer og pensioneret i Taarup, 76, boede i Nyborg
1873, 1103, 1803, Anders Nielsen, forhen huusmand og nu aftægtsmand, 85, hos huusmand Rasmus Nielsen, paa Møllerlund
1873, 2403, 3103, Hans Andreassen, gaardmand, 74, i Blæsenborg
1873, 2603, 0204, Hans Nielsen, ungkarl og skrædder, 36, i Taarup. Søn af huusmand Niels Rasmussen sammesteds
1873, 2703, 0404, Morten Nielsen, selveiergaardmand, 79, paa Frørup Mark
1873, 1004, 1804, Jørgen Nielsen, ungkarl, 66, hos sin slægtning gaardmand Lars Hansen, paa Frørup Mark
1873, 2904, 0605, Frederik Nielsen, gaardmand, 52 og 10 maaneder, i Taarup
1873, 0905, 1505, Anders Hansen, forhen indsidder, væver og nu under Fattigvæsenet, 81½, i Frørup
1873, 2807, 0208, Anders Andersen, gaardmand, 77, i Slude
1873, 1208, 1908, Jørgen Clausen, 20 og 3 maaneder, paa Kommune Hospitalet i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand Claus Hansen i Frørup
1873, 2208, 2608, Lars Hansen, 4½, søn af huusmand Hans Nielsen, paa Møllerlund
1873, 0309, 0709, Lars Christensen, 3 maaneder, søn af indsidder Peder Christensen, paa Møllerlund
1873, 2511, 2911, Jacob Hansen (kaldet Jacob Degn), forhen husmand og nu under fattigforsørgelse, 72, hos sin søn huusmand Sulsta Jacobsen sammesteds
1873, 0712, 1412, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Maren Hansen, hos sin moder afdøde huusmand Hans Poulsens enke, i Frørup
1873, 2712, 02011874, Hans Rasmussen (kaldet Hans Grøfteskov), indsidder, 52 og 10 maaneder, i Frørup Hospital
1874, 0102, 0702, Andreas Nielsen, fæstehuusmand og tidligere skrædder, 66 og 3 maaneder, i Frørup
1874, 0403, 1203, Hans Christensen (Steensen), gaardmand, 63, i Taarup
1874, 1804, 2604, Hans Jacob Andersen, 1½ maaned, søn af huusmand Anders Nielsen, i Taarup
1874, 2904, 0605, Hans Jensen, selveiergaardmand, 53, paa Frørup Mark
1874, 2806, 0307, Vilhelm Christensen, enkemand, huusmand og smed, 36 og 1½ maaned, paa Frørup Mark ved Frederikshøi
1874, 2807, 0308, Niels Rasmussen, ungkarl, 69, paa aftægt hos sin svoger gaardmand Søren Rasmussen, paa Frørup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Madsen (Pellesen) i Frørup
1874, 0408, 0808, Søren Hansen, huusmand og bødker, 71 og 9 maaneder, paa Frørup Mark
1874, 0810, 1510, Ole Hansen (kaldet Ole Skrædder), huusmand, 72 og 8 maaneder, i Frørup
1874, 2612, 3012, Johan Andersen, røgter, 63 i Frørup Præstegaard
1874, 3112, 06011875, Rasmus Hansen, aftægtshuusmand, 78, hos sin søn huusmand Hans Rasmussen Lillelund, paa Frørup Mark
1875, 1001, 1701, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Rasmus Hansen, i Frørup
1875, 0902, 1702, Christian Martin Hansen, ½, søn af huusmand Niels Hansen, paa Frørup Mark
1875, 0203, 0903, Mads Knudsen, tidligere huusmand i Taarup og nu paa aftægt, 82, hos sin svigersøn hjulmand Knud Rasmussen Pedersen sammesteds
1875, 1803, 2403, Hans Olsen, huusmand, 67, paa Frørup Mark under Frederikshøi
1875, 2903, 0404, Hans Nicolai Holgersen, 11 maaneder, søn af indsidder og træskomand Ole Holgersen, i Frørup
1875, 1205, 1905, Hans Jørgen Hartung, huusmand og tømmermester, 54, paa Frørup Mark
1875, 2105, 2705, Peder Nielsen, selveierboelsmand, 53, i Taarup
1875, 2405, 2905, Anders Hansen, forhen huusmand og nu paa aftægt, 79 og 3 maaneder, hos huusmand Niels Hansen, paa Frørup Mark
1875, 0807, 1307, Niels Rasmussen, gaardmand, 46, i Taarup
1875, 1807, 2307, Lars Larsen, 14½, søn af huusmand og væver Rasmus Larsen, paa Frørup Mark
1875, 1110, 1810, Claus Hansen, gaardmand, 55 og 8 maaneder, i Frørup
1875, 1610, 2310, Niels Rasmussen, huusmand og tidligere væver, 90 og 3 maaneder, paa Frørup Mark
1875, 1911, 2711, Lars Andersen, huusmand og fisker, 41, i Aahusene
1875, 2812, 04011876, Holger Olsen, indsidder og tidligere huusmand, 74, i Frørup. Under fattigforsørgelse
1876, 1401, 2201, Poul Andersen, boelsmand, 88 og 4 maaneder, paa Taarup Mark
1876, 1703, 2603, Udøbt dreng, søn af huusmand Niels Jørgensen, 3 uger, paa Hagenborg
1876, 2104, 2804, Rasmus Nielsen, 24, paa Frørup Mark. Søn af afdøde boelsmand Niels Jensen (Væver) sammesteds
1876, 1008, 1308, Dødfødt dreng, søn af huusmand Marius Rasmussen, i Taarup
1876, 1108, 1608, Hans Rasmussen, fattiglem paa Langaa-Qverndrup Kommune, 88, opholdt sig hos boelsmand Rasmus Jensens enke, i Taarup
1876, 2009, 2609, Peter Frederik Nielsen, Frørup Menigheds troe tjener, 74 og 7 maaneder, Frørup. Født 24.2.1802 i Aarslev
1876, 0810, 1410, Bonavent Larsen, huusmand og skomager, 51, i Taarup
1876, 2210, 2910, Hans Anton Marius Riel, 1 og 3 maaneder, søn af fabrikarbeider Riel, paa Kongshøi Hammerværk
1877, 1501, 2101, Simon Nielsen, 2½ maaned, søn af indsidder Niels Rasmussen, i Taarup
1877, 0503, 1103, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Niels Søren Nielsen Saxdorf, paa Frørup Mark
1877, 2703, 0204, Erik Hansen (tvilling), 3 maaneder, søn af husmand Niels Hansen, paa Frørup Mark
1877, 0705, 1405, Mads Hansen, ungkarl, 33, i Frørup. Søn af husfæster og forpagter Hans Rasmussen sammesteds
1877, 3005, 0706, Hans Rasmussen (tvilling), ungkarl, 34 og 9 maaneder, paa Taarup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen Bæk sammesteds
1877, 0106, 0906, Rasmus Knudsen, aftægtshusmand, 80, i Taarup
1877, 0207, 0907, Jens Jensen, husmand og tækkemand, 62, paa Frørup Mark
1877, 2107, 2607, Hans Rasmussen, ungkarl, 36½, tjente paa Øxendrup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Hansen paa Taarup Mark
1877, 2507, 2907, Knud Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, paa Møllerlund
1877, 2707, 0508, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Lovise Christensen, i Frørup
1877, 3007, 0408, Hans Jensen, 16½, søn af afdøde husmand Jens Jensen, paa Frørup Mark
1877, 2108, 2708, Anders Pedersen, aftægtshusmand, 70, i Kongenshøj
1877, 1408, 1808, Herman Christian Fuglsang, ugift cand. philosophiæ, 72, i Frørup Præstegaard
1877, 1309, 1609, Jens Christian Andersen, 3 maaneder, søn af husmand og murer Johan Andersen, paa Frørup Mark
1877, 0210, 0910, Jens Andersen, gaardmand, 66, paa Frørup Mark
1877, 1110, 1610, Hans Hansen, tjenestekarl, 19, i Taarup. Søn af husmand Peder Hansen i Svindinge
1877, 2810, 3110, Hans Frederik Jørgensen, 7½ maaned, søn af fruentimmer Elline Christine Jacobsen. I pleje hos husmand Hans Pedersen paa Frørup Mark
1878, 1701, 2101, Rasmus Nicolaisen (tvilling), 15 dage, søn af ugift Ane Rasmussen, i Kongshøj. Datter af gaardmand Rasmus Madsen sammesteds
1878, 0202, 0902, Niels Jensen, gaardmand, 70 og 4 maaneder, i Leersejgaarden
1878, 0302, 0902, Hans Poulsen, boelsmand, 26 og 10 maaneder, paa Frørup Mark
1878, 0703, 1003, Carl Salomon Heine (tvilling), 4 maaneder, søn af indsidder Alfred Heine, i Taarup
1878, 1503, 2303, Rasmus Andersen, gaardmand, 59, i Taarup
1878, 1603, 2503, Anders Rasmusen, 22, paa Frørup Mark. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Jensen sammesteds. Hos sin stedfader gaardmand Jørgen Jensen paa Frørup Mark
1878, 3004, 0505, Jørgen Carl Frederik Larsen, 10 maaneder, søn af Lars Larsen ved Kongehøj Hammerværk
1878, 2405, 2905, Anders Andersen, 7 og 5 maaneder, søn af husmand Christen Andersen, paa Frørup Mark
1878, 2706, 0107, Mathias Frederik Henrik Saul, skolelærer, kirkesanger og dannebrogsmand, 61½, i Frørup
1878, 1907, 2507, Knud Knudsen, forhen boelsmand og nu paa aftægt, 76, hos sin søn boelsmand Rasmus Knudsen paa Frørup Mark
1878, 2907, 0108, Johan Frederik Haae Jensen Lund, 12, søn af boelsmand Hans Peder Jensen Lund, paa Frørup Mark
1878, 0108, 0508, Anders Andersen, husmand, 36, i Taarup
1878, 2311, 3011, Rasmus Nielsen, forhen boelsmand nu paa aftægt, 86, hos boelsmand Christian Poulsen, paa Taarup Mark
1878, 0312, 0812, Poul Andreas Poulsen, 1, søn af murer Lars Poulsen, i Frørup
1878, 1012, 1712, Hans Poulsen, husmand, 55, i Frørup. Invalid fra Krigsaaret 1848
1878, 2912, 04011879, Jørgen Rasmussen, gaardmand, 57, i Blæsenborg
1879, 2701, 0402, Peder Madsen, enkemand, forhen gaardmand og nu paa aftægt, 89, hos sin søn gaardmand Mads Pedersen, i Taarup
1879, 1602, 2202, Thomas Nielsen, husmand, 74 og 8 maaneder, i Frørup
1879, 2904, 0605, Ole Rasmussen, gift, 29½, bosat i N. Amerika
1879, 2005, 2705, Bent Lindhardt Hansen, gift gaardmand, 65, i Taarup
1879, 1506, 2106, Jørgen Povlsen, gift husmand, 45, paa Frørup Mark
1879, 0107, 0707, Hans Hansen Brink, 9, søn af gaardmand Anders Hansen Brink, Frørup Mark
1879, 0207, 0707, Rasmus Hansen, gift gaardmand, 64, i Taarup
1879, 0209, 0709, Adolf Rudolf Jørgensen, 2 og 4 maaneder, søn af husmand Jørgen Christensen, af Taarup
1879, 2809, 0410, Hans Nielsen, enkemand, forhen gaardmand og nu paa aftægt, 82, hos sin svigersøn gaardmand Lars Hansen af Frørup Mark
1879, 0411, 1211, Christen Hansen, 16, søn af gaardmand Hans Christensen, Taarup Mark
1879, 0312, 0712, Richard Christian Johannesen, 2 maaneder, søn af smedesvend Anders Johannesen, af Kongshøj Hammerværk
1880, 1301, 2001, Anders Nielsen, husmand, 65, af Taarup
1880, 2701, 0102, Rasmus Christian Rasmussen, 9 dage, søn af husmand Hans Rasmussen, af Aahusene
1880, 1302, 2002, Rasmus Christoffersen, husmand, 55, af Frørup
1880, 1303, 1703, Udøbt dreng, 3 timer, søn af murer Johan Andersen, af Frørup Mark
1880, 1505, 2005, Knud Rasmussen, enkemand og husmand, 76, af Frørup
1880, 1306, 1806, Rasmus Christian Knudsen, husmand, 41, af Slude
1880, 2006, 2506, Knud Tønnesen, husmand, 79, af Frørup
1880, 2706, 0307, Hans Jakobsen, enkemand og gaardmand, 64, af Frørup
1880, 1507, 1907, Johan Ludvig Madsen, aftægtshusmand, 79, af Frørup Mark
1880, 1608, 1908, Niels Christian Thygesen, ungkarl og tjenestekarl, 20, i Taarup. Født 15.12.1859 i Vindinge Sogn. Søn af Anine Hansen
1880, 2309, 2809, Mads Hansen (Grann), aftægtshusmand, 79, af Frørup
1880, 2409, 2909, Rasmus Rasmussen, 1, søn af husmand Niels Rasmussen, af Frørup Mark
1880, 1510, 2010, Erik Pedersen, husmand, 63, af Frørup
1880, 1111, 1511, Anders Nielsen, høker og husmand, 36, af Frørup
1881, 3001, 0502, Rasmus Rasmussen, aftægtshusmand, 73, af Frørup Mark
1881, 0102, 0802, Johan Jakobsen, husmand, 68, af Frørup
1881, 1003, 1803, Povl Ottesen, enkemand og husmand, 77, af Slude
1881, 2803, 0404, Hans Nielsen Holm, gaardmand, 42, af Frørup Mark
1881, 2704, 0405, Peder Rasmussen, husmand, 58, af Taarup
1881, 2406, 3006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Rasmussen Havlund, af Slude
1881, 1007, 1607, Jørgen Andersen, gaardfæster, 73, af Frørup Mark
1881, 0409, 0909, Lars Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 73, af Elviet
1881, 0610, 1310, Rasmus Christian Rasmussen, 8 dage, søn af skomager Hans Rasmussen, af Frørup
1881, 1910, 2710, Hans Pedersen, aftægtsmand, 86, af Taarup Mark
1882, 0801, 1401, Anders Andersen (Skræp), husmand, 65, af Frørup
1882, 0801, 1501, Hans Martin Nielsen, 6 dage, søn af husmand Anders Nielsen, af Frørup
1882, 1002, 1702, Hans Lars Hansen, 10½, søn af gaardbestyrer Jørgen Hansen, Frørup Mark
1882, 0703, 1003, Rasmus Rasmussen, husmand, 57, af Taarup
1882, 2006, 2606, Niels Hansen Eriksen, 10, søn af husmand Erik Hansen Eriksen, af Frørup
1882, 0208, 0608, Lars Rasmussen Skov, enkemand og fattiglem, 76, af Taarup
1882, 2209, 2909, Christen Jeppesen, aftægtshusmand, 80 og 9 maaneder, af Taarup
1883, 0101.0501, Lars Jakobsen, ungkarl, 73, af Frørup
1883, 0701, 1301, Niels Hansen, husmand, 57, af Taarup
1883, 1001, 1701, Mads Iversen, aftægtshusmand, 75, af Frørup
1883, 2901, 0502, Mads Povlsen, tømrer og husmand, 43, i Taarup
1883, 0403, 1203, Peder Madsen, husmand og bødker, 76, i Frørup
1883, 2204, 3004, Rasmus Andreas Rasmussen Havlund, 9 maaneder, søn af ugift Maren Andersen Lund, af Taarup
1883, 1106, 1606, Rasmus Andersen (Stæhr), ungkarl og væversvend, 58½, af Taarup
1883, 1406, 2106, Niels Peder Nielsen Holm, 5, søn af gaardmand Hans Nielsen Holms enke, Frørup Mark
1883, 1107, 1707, Jens Hansen, husmand og bødker, 76, i Taarup
1883, 2607, 3107, Jens Christian Andersen, forpagter, 70, paa Frederikshøj
1883, 1210, 1910, Peder Rasmussen Holmegaard, indsidder, 44, paa Frørup Mark
1883, 2810, 0511, Rasmus Nielsen (Bæk), gaardmand, 79, paa Taarup Mark
1883, 0111, 0811, Jens Madsen, arbejdsmand, 55, ved Kongshøj Hammerværk
1883, 1511, 2311, Niels Rasmussen, enkemand og indsidder, 80, i Frørup
1884, 0701, 1301, Niels Jensen, enkemand og fattiglem, 82, Kongshøj Hammerværk
1884, 2606, 3006, Jørgen Jørgensen, 4½, søn af husmand Niels Jørgensen, i Taarup
1884, 1007, 1507, Anders Mortensen, boelsmand, 74½, i Taarup
1884, 2707, 0108, Povl Tønnesen Jørgensen Hagenborg, 17, søn af husmand Niels Jørgensen, i Hagenborg
1884, 1008, 1308, Anders Peder Andersen, 1 maaned, søn af ugift Ane Marie Malmquist, Teglværkshuset, Taarup Mark
1884, 1010, 1610, Jeppe Hansen, husmand, 84, i Taarup
1884, 2512, 02011885, Rasmus Hansen, husmand og væver, 56, i Frørup
1885, 0303, 1103, Andreas Konradsen, enkemand, husmand og smed, 75, i Taarup
1885, 1903, 2603, Lars Hansen, enkemand, smed og aftægtsmand, 77, i Slude
1885, 3003, 0704, Christen Madsen, enkemand og husmand, 80, i Taarup
1885, 3103, 0704, Jørgen Hartung Hansen, ungkarl og constabel ved 4. Artilleriafdelings 11 Batteri, 23, i Kjøbenhavn
1885, 1305, 2105, Hans Christensen (Sten), gaardmand, 42, i Taarup
1885, 1405, 2005, Anders Pedersen, husmand, 55, i Taarup
1885, 1705, 2205, Jakob Madsen, husmand, 62, i Vormark, Hesselager Sogn
1885, 1506, 2006, Jakob Nielsen, 1 og 2 maaneder, søn af bødker Niels Eriksen, i Frørup
1885, 1709, 2509, Hans Pedersen, enkemand og husmand, 75, i Vormark, Hesselager Sogn
1885, 2610, 3110, Hans Eriksen, enkemand og aftægtshusmand, 85 og 9 maaneder, paa Frørup Mark
1885, 1112, 1712, Niels Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 85, i Taarup
1886, 0301, 0901, Mads Rasmussen, smed og aftægtshusmand, 70, i Frørup
1886, 1001, 1601, Hjalmar Emil Rasmussen, 1½, søn af skomager hans Rasmussen, Frørup
1886, 1502 ,2202, Hans Rasmussen, skomager og indsidder, 36, i Frørup
1886, 2602, 0603, Lars Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 68, i Frørup
1886, 2103, 2603, Carl Christian Emilius Jacobsen, 2½, søn af skolelærer Frederik Johan Jacobsen, Frederikshøj skole
1886, 1704, 2404, Rasmus Clausen, aftægtshusmand, 81, i Taarup
1886, 2604, 0105, Hans Mogensen, ungkarl, 20, Frørup Mark
1886, 2205, 2705, Hans Rasmus Frederik Larsen, 7 maaneder, søn af husmand Jens Larsen, Taarup
1886, 0106, 0806, Lars Hansen, indsidder, 64, i Taarup
1886, 1906, 2306, Frederik Nielsen, 17 dage, søn af husmand Niels Nielsen, Taarup
1886, 0607, 1107, Dødfødt dreng, søn af kreaturhandler Hans Peder Hansen, i Slude
1886, 2908, 0309, Lars Sofus Rasmussen, 8, søn af afdøde skomager Hans Rasmussen, i Frørup
1887, 0102, 0802, Christen Christensen, 9½, søn af gaardmand Hans Nielsen Christensen Ringe, Frørup Mark
1887, 0302, 1002, Hans Christian Christensen, husmand, 41, paa Frørup Mark
1887, 0702, 1302, Hans Jakob Ludvig Nielsen, 1 og 4 maaneder, søn af huusmand Mads Nielsen, Taarup
1887, 0504, 1104, Christian Silius Nielsen, gift smedesvend, 40, paa Kongshøj Hammerværk
1887, 1004, 1604, Hans Pedersen, husmand, 66, i Frørup
1887, 1004, 1604, Peder Larsen, ½ time, søn af husmand Peder Larsen Hesselager, Frørup Mark
1887, 1004, 1604, Hans Nielsen, husmand, 55, Frørup Mark
1887, 2205, 2705, Frederik Povlsen, enkemand og aftægtsmand, 79½, Taarup Mark
1887, 2505, 0106, Erik Jørgensen hagenborg, ungkarl, 23, af Hagenborg
1887, 1306, 2106, Lars Jensen, enkemand og aftægtsmand, 83, Frørup Mark
1887, 1606, 2206, Rasmus Hansen (Sten), gaardmand, 74, Conradsminde
1887, 1307, 1707, Dødfødt dreng, søn af husmand og hjulmand Thomas Jensen, Frørup
1887, 0508, 1108, Christen Hansen, enkemand og skovfoged, 82, ved Taaruplunde
1887, 2508, 2808, Hans Peder Evald Christiansen, 3, søn af husmand Christian Pedersen, Frørup
1887, 1609, 2209, Johannes Christensen, smed og husmand, 69, i Frørup
1887, 2909, 0510, Hans Rasmussen, husmand og præstegaardsforpagter, 68, i Frørup
1887, 2610, 0111, Hans Povlsen, gaardmand, 73, i Frørup
1887, 2710, 0311, Hans Jensen Lang, ungkarl, 52, i Taarup
1887, 0911, 1611, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 77, paa Frørup Mark
1888, 1101, 1701, Jens Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Frørup
1888, 2901, 0602, Rasmus Nielsen, bager, 57, i Frørup
1888, 1402, 2002, Søren Hansen Schmidt, aftægtshusmand, 87, i Frørup
1888, 2802, 0403, Gröt Lars Andesson, gift smedesvend og svensker, 39, paa Kragshøj Hammerværk
1888, 2903, 0504, Hans Jensen, gaardmand, 84, i Taarup
1888, 0306, 1006, Rasmus Peter Johannessen, 12 dage, søn af smed Claus Frederik Johannessen, Frørup
1888, 0406, 1006, Hans Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift Dorthea Christensen
1888, 1507, 2007, Mads Andersen, husmand, 71, Frørup Mark
1888, 0108, 0808, Sulstad Jakobsen, husmand, 57, i Frørup
1888, 0909, 1609, Hans Peder Hansen, 7 dage, søn af ugift Karen Kirstine Hansen, Frørup
1888, 2909, 0410, Frederik Martin Hansen, 15½, søn af gaardmand Rasmus Hansen, Frørup
1888, 1910, 2510, Niels Jakob Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Mads Nielsen, i Taarup
1888, 1211, 1811, Knud Nielsen, indsidder, 64, i Frørup
1889, 2002, 2602, Hans Christoffersen (Blok), enkemand, indsidder og invalid, 66, i Frørup
1889, 2802, 0803, Rasmus Hansen, 1, søn af husmand Simon Hansen, Frørup Mark
1889, 2604, 0305, Anders Christensen, husmand, 73, i Taarup
1889, 1005, 1605, Lars Bondosen, enkemand og aftægtshusmand, 85½, i Taarup
1889, 2005, 2605, Jens Peder Nielsen, 1 maaned, søn af ugift Nielsine Petrine Nielsen, i Røde Mølle
1889, 3105, 0506, Niels Marius Nielsen, 3 uger, søn af husmand Peder Nielsen, Frørup Mark
1889, 0106, 0706, Peder Markussen, gaardmand, 77, af Taarup Mark
1889, 1806, 2406, Niels Rasmussen, gift husmand og væver, 77, i Taarup
1889, 1007, 1307, Carl Sofus Thomsen, gift husmand, 53, af Frørup Mark
1889, 0709, 1309, Anders Johansen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Frørup
1889, 0809, 1609, Simon Hansen, husmand, 45, af Frørup Mark
1889, 1609, 2009, Povl Pedersen, gaardmand, 58, i Taarup
1889, 2410, 2710, Dødfødt dreng, søn af skolelærer Johan Jacob Jacobsen, Frederikshøj Skole
1889, 0611, 1311, Ole Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, af Frørup Mark
1889, 0811, 1511, Peder Nielsen, husmand, 72½, i Frørup
1889, 0112, 1012, Lars Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, af Frørup Mark
1889, 1412, 2312, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, af Taarup
1890, 0401, 1001, Erik Pedersen, husmand og væver, 75, Frørup Mark
1890, 2801, 0202, Jørgen Larsen, 5 timer, søn af husmand Jens Larsen, i Taarup
1890, 1803, 2903, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Kirstine Nielsen. Født paa Nyborg Sygehus
1890, 1905, 2606, Julius Peder Jensen, 2 maaneder, ugift Karen Marie Jørgensen, Taarup Mark
1890, 2405, 3005, Anders Rasmussen, husmand, 76, i Taarup
1890, 2506, 2906, Jens Peder Hansen, 1 og 2 maaneder, søn af ugift Ane Marie Hansen, Taarup
1890, 2707, 0308, Peder Jørgen Jørgensen, 3 uger, søn af husmand Niels Jørgensen, Taarup
1890, 2209, 2709, Frederik Ludvig Hansen, aftægtsgaardmand, 88, Frørup Mark
1890, 0910, 1410, Christen Christensen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen Christensen Ringer, Frørup Mark
1890, 1411, 2011, Hans Hansen Kroman, 10 uger, søn af gaardmand Hans Hansen (Kromand), Frørup Mark
1890, 1112, 1412, Jens Marius Jensen, 5½, søn af hjulmand Thomas Jensen, Frørup
1891, 0201, 0801, Jens Peder Jensen, 1½, søn af mejeribestyrer Søren Jensen, Frørup Mejeri
1891, 0502, 1002, Knud Andreas Nielsen, 1½, søn af husmand Mads Nielsen, Taarup
1891, 0502, 1102, Ole Christian Andersen, enkemand og husmand, 78, Frørup
1891, 0702, 1402, Peder Jensen, ungkarl og sømand, 52, Kongshøj Aahuse
1891, 1402, 1802, Christian Thorvald Hansen, ½, søn af ugift Anne Marie Jørgensen, Frørup Mark
1891, 0103, 0903, Niels Larsen, gift husmand, 66, af Kongshøj
1891, 0403, 1003, Niels Nielsen, 4 uger, søn af husmand Peder Nielsen, Frørup Mark
1891, 2704, 0405, Rasmus Hansen, 5 uger, søn af husmand og bødker Niels Peder Sørensen Hansen, Frørup Mark
1891, 1009, 1609, Knud Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 89, Frørup Mark
1891, 0611, 1511, Dødfødt dreng, søn af ugift Caroline Sofie Frederikke Larsen, af Taarup
1891, 0612, 1212, Jens Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 85, Frørup
1891, 0612, 1212, Carl Povlsen, 4 maaneder, søn af ugift Eline Andreasen, Frørup
1891, 2012, 2812, Hans Hansen Lunding, enkemand og boelsmand, 58, Frørup Mark
1849, 1201, 1901, Ane Kirstine Pedersdatter, 75, i Taarup. Gaardmand Anders Hansen
1849, 0203, 0903, Johanne Rasmusdatter, 41½, i Frørup. Datter af selveiergaardmand Rasmus Madsen (Pellesen) og Karen Hansdatter i Frørup
1849, 2203, 2903, Dorothea Pedersen, enke og gjordemoder, 45, i Frørup
1849, 0204, 0904, Karen Jørgensdatter, 65, i Frørup. Bødker og huusmand Rasmus Hansen
1849, 0804, 1704, Johanne Jensdatter, 71, paa Frørup Mark. Aftægtsmand Anders Larsen
1849, 1304, 1904, Karen Clausdatter, 28, opholdende sig hos smed Johannes Christensen, i Frørup. Datter af huusmand Claus Frederiksen i Giislev
1849, 1304, 2004, Maren Kirstine Hansdatter, 18, stifdatter af huusmand Niels Christensen, i Taarup
1849, 0307, 0807, Maren Kathrine Larsdatter, enke, 87, i Frørup. Huusmand Niels Christensen
1849, 0608, 1208, Ane Kirstine Madsen, 4 maaneder, datter af huusmand Mads Larsen, i Bjergehuset i Frørup
1849, 0809, 1609, Mette Kirstine Pedersen, 3, datter af huusmand Peder Nielsen, i Frørup
1849, 1109, 1509, Margrethe Hansdatter, 45½, i Taarup. Huusmand Rasmus Hansen Væver
1849, 2709, 0410, Gjertrud Dinesdatter, 46, i Bjergehuset i Frørup. Huusmand Mads Larsen
1849, 0610, 1410, Birthe Marie Jensen, 11, datter af huusmand Jens Jørgensen, i Frørup
1849, 0610, 0910, Dødfødt pige, datter af skolelærer og kirkesanger Heinrich Saul, i Frørup
1849, 1311, 1811, Karen Rasmussen, 2 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen (Dyhr), i Taarup
1850, 0504, 1204, Karen Thomasdatter, 50½, paa Frørup Mark. Huusmand Martin Hansen
1850, 0604, 1404, Udøbt pige, 8 dage, datter af gaardmand Niels Jensen, paa Frørup Mark
1850, 1604, 2204, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 79, i Frørup. Huusmand Niels Andersen
1850, 3006, 0407, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Kongenshøi
1850, 1311, 2011, Ane Pedersdatter, 44 og 9 maaneder, i Frørup. Gaardmand Anders Nielsen
1850, 1212, 1812, Karen Madsen, 1 og 10 maaneder, datter af huusmand og smed Mads Rasmussen, i Frørup
1850, 2612, 04011851, Karen Hansdatter, enke, 86 og 3 maaneder, i Frørup. Huusmand og snedker Hans Nicolai Sørensen Smith
1851, 0501, 1501, Henriette Petersen f. Zinck, enke, 58, opholdt sig i Haagerup Præstegaard. Landmaaler Petersen i Gudbjerg
1851, 1801, 2601, Karen Marie Rasmussen, 21 timer, datter af huusmand og væver Rasmus Hansen, i Taarup
1851, 1801, 2601, Sophie Nielsen, 10 timer, datter af gaardfæster Niels Larsen, paa Frørup Mark
1851, 2801, 0402, Ane Ebbesdatter, enke, 80, i Frørup. Huusmand Niels Nielsen
1851, 2601, 0202, Kirsten Andreasen, 18 dage, datter af smed Andreas Conradsen, i Taarup
1851, 0202, 1202, Bodil Marie Kastrup, 70, paa Møllerlund. Huusmand og væver Anders Hansen
1851, 1102, 1902, Gjertrud Larsdatter, 54, i Taarup. Huusmand Anders Rasmussen
1851, 0103, 0903, Inger Cathrine Hansdatter, enke og aftægtskone, 87, paa Frørup Mark. Huusmand Hans Rasmussen
1851, 1103, 1803, Lisbeth Nicolaisdatter, enke, 56, i Frørup. Huusmand Hans Larsen
1851, 2703, 0204, Karen Hansen, 2 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Frørup
1851, 2704, 0305, Mette Rasmusdatter, enke, 78, i Præsteskoven. Huusmand Peder Henriksen
1851, 2305, 2805, Karen Larsdatter Hesselager, almisselem, 20, i Frørup. Datter af afdøde huusmand Lars Pedersen paa Frørup Mark
1851, 0106, 0706, Karen Jeppesdatter, enke og aftægtskone, 88, i Taarup. Gaardmand Anders Poulsen
1851, 1106, 1806, Ane Sophie Pedersen, 2 maaneder, datter af huusmand og bødker Peder Madsen, i Frørup
1851, 2207, 2907, Karen Madsen, 2 maaneder, datter af husmand og smed Mads Rasmussen, i Frørup
1851, 2308, 2708, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Christiansen, i Frørup
1851, 2609, 0210, Christiane Christiansen, 15 og 9 maaneder, datter af afdøde huusmand Christian Hansen (Skrædder), i Frørup
1851, 0710, 1310, Susanna Lovise Laub, 2 og 8 maaneder, datter af skibscapitain G. Laub, paa Sludegaard
1851, 2811, 0612, Karen Knudsdatter, 61½, i Taarup. Huusmand Jens Hansen
1852, 1201, 1801, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Christensen, paa Frørup Mark
1852, 2402, 0103, Gjertrud Marie Mogensdatter, 41, paa Frørup Mark. Datter af afdøde boelsmand Mogens Christensen
1852, 2502, 2902, Kirsten Jørgensdatter, 22 og 9 maaneder, i Frørup. Indsidder og tømmermand Rasmus Rasmussen
1852, 1503, 2303, Johanne Jacobsdatter, tjenestepige, 34 og 2 maaneder, i Frørup. Datter af afgangne gaardmand Jacob Larsen
1852, 2904, 0605, Maren Rasmussen, 11 og 9 maaneder, datter af huusmand og bødker Rasmus Clausen, i Taarup
1852, 0105, 0905, Maren Andersen, 1½, datter af indsidder Anders Rasmussen Brænderup, i Frørup
1852, 1305, 2105, Karen Hansdatter, 19 og 9 maaneder, i Frørup. Datter af afgangne gaardmand Hans Rasmussen
1852, 2205, 2905, Maren Jensdatter, 56 og 3 maaneder, paa Frørup Mark. Huusmand og skrædder Anders Rasmussen
1852, 2707, 0208, Gjertrud Elisabeth Nielsdatter (Saadorf), 15½, datter af boelsmand Niels Pedersen, paa Frørup Mark
1852, 0308, 0708, Marie Elisabeth Jørgine Struch, tjenestetyende, 36½, tilhuse hos huusmand og væver Hans Eriksen, paa Frørup Mark
1852, 0508, 0808, Else Hansdatter, fattiglem, 50, paa Frørup Mark
1852, 2908, 0109, Kirsten Rasmussen, ½, datter af indsidder og tømmermand Rasmus Rasmussen, i Frørup
1852, 2011, 2611, Margrethe Knudsdatter, enke og almisselem, 88, i Frørup. Indsidder Hans Pedersen
1852, 0212, 0912, Mette Larsdatter, enke og aftægtskone, 73, i Taarup. Huusmand Hans Knudsen
1852, 1112, 2312, Dødfødt pige, datter af gaardmand Ole Hansen, i Taarup
1852, 1812, 2812, Johanne Hansdatter,36, i Taarup. Gaardmand Ole Hansen
1853, 0301, 1101, Mariane Pedersdatter, enke og aftægtskone, 80, paa Frørup Mark. Tømmermand Hartung forhen boende i Svindinge
1853, 1501, 2301, Karen Marie Madsen, ½, datter af huusmand og smed Mads Rasmussen, i Frørup
1853, 1203, 1803, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 77, i Taarup. Gaardmand Christen Hansen Huus
1853, 1204, 1804, Ane Kirstine Andersen, 44½, paa Frederikshøi. Forpagter J. C. Andersen
1853, 1204, 1804, Dødfødt pige, datter af forpagter J. C. Andersen, paa Frederikshøi
1853, 2004, 2904, Marie Kirstine Rasmusdatter,58, i Taarup. Huusmand Rasmus Pedersen
1853, 1406, 1906, Marie Nielsdatter, 54, i Taarup. Huusmand Hans Rasmussen
1853, 0408, 1008, Anne Margrethe Hansdatter, enke, 74, tidligere opholdt sig i Frørup, nu i det saakaldte familiehuus paa Hellerup Mark. Huusmand Lars Pedersen i Frørup
1853, 2009, 2509, Ane Marie Hansen, 7 maaneder, datter af musikant Hans Poulsen, i Frørup
1853, 1010, 1610, Ane Marie Johansen, 1 og 2 maaneder, datter af huusmand og smed Johannes Christensen, i Frørup
1853, 1710, 2710, Ane Kirstine Andersen, ½, datter af forpagter J. C. Andersen, paa Frederikshøi
1853, 3110, 0711, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 86, paa Frørup Mark. Gaardmand Rasmus Rasmussen i Frørup
1853, 3110, 0811, Maren Poulsdatter, enke og aftægtskone, 85, i Slude. Huusmand Otto Knudsen
1853, 1111, 1711, Lovise Christiansen, 2 og 9 maaneder, datter af pige Ane Conradine Christiansdatter og ungkarl Christian Jacobsen, i Frørup
1853, 2411, 0112, Karen Hansen, 1, datter af huusmand Hans Pedersen, i Frørup
1853, 2411, 2911, Christiane Jørgensen, 1 og 2 maaneder, datter af fruentimmer Karen Christiansdatter og ungkarl Jørgen Johannessen, i Frørup
1853, 1912 ,2712, Ane Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 88, paa Frørup Mark. Gaardmand Jens Nielsen
1854, 2101, 2801, Ane Hansdatter, 77, i Frørup. Huusmand Hans Andersen
1854, 2102, 2602, Ane Marie Jensen, 1 og 11 maaneder, datter af gaardmand Jens Andersen, paa Frørup Mark
1854, 1004, 1704, Maren Larsen, 1 og 10 maaneder, datter af indsidder Lars Hansen, i Taarup
1854, 0405, 0905, Ane Hansen, 18 og 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Christensen (Huus), i Taarup
1854, 2605, 3105, Johanne Larsen, 1½, datter af indsidder Lars Rasmussen Skov, i Taarup
1854, 2805, 0206, Dorothea Andersdatter, tjenestepige, 27, paa Lundsgaard. Datter af gaardmand Anders Hansen i Wormark
1854, 0709, 1409, Mette Hansdatter, 69, paa Frørup Mark. Gaardmand Hansen Hansen
1854, 1109, 1909, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 83, opholdende sig hos sin søn gaardmand Hans Nielsen, paa Frørup Mark. Gaardmand Niels Knudsen i Frørup
1854, 1010, 1610, Johanne Rasmusdatter, 39, i Taarup. Indsidder Jens Larsen Bonavent
1855, 1202, 1802, Maren Hansdatter, enke, 71, i Frørup. Indsidder Hans Nielsen
1855, 2405, 0106, Maren Nielsdatter, 50, paa Taarup Mark. Boelsmand Hans Pedersen
1855, 2206, 2906, Mette Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 89, i Frørup. Gaardmand Peder Ebbesen
1855, 3009, 0510, Maren Larsdatter, enke og aftægtskone, 75, i Frørup. Huusmand og bødker Mads Pedersen
1855, 0911, 1311, Ane Sophie Nielsdatter, enke, 68, paa Frørup Mark. Boelsmand Mogens Christensen
1855, 1712, 2312, Maren Sophie Hansen, 1 maaned, datter af indsidder Hans Christoffersen, i Frørup
1855, 3112, 04011856, Else Nielsdatter, enke og aftægtskone, 83, paa Taarup Mark. Gaardmand Marius Pedersen
1856, 1201, 1801, Marie Knudsdatter, enke, 76, i Frørup. Huusmand Peder Rasmussen
1856, 2302, 0203, Maren Jensdatter, 8, datter af indsidder Jens Hansen, i Taarup
1856, 2705, 3105, Maren Madsen, 7, datter af huusmand Mads Larssen, i Frørup
1856, 1606, 2106, Gjertrud Andersdatter, 66, paa Frørup Mark. Huusmand Knud Povelsen
1856, 2106, 2806, Karen Hansdatter, enke, 70, i Frørup. Gaardmand Rasmus Madsen (Pellesen)
1856, 0807, 1407, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 64, i Frørup. Boelsmand Jens Rasmussen. Søster til foranstaaende Karen Hansdatter
1856, 1007, 1607, Hedvig Elisabeth Olsen, 5 maaneder, datter af gaardmand Ole Rasmussen, paa Frørup Mark
1856, 1856, 1107, 1707, Kirsten Andreassen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand og smed Andreas Conradsen, i Taarup
1856, 1607, 2307, Johanne Clausdatter, 60, i Taarup. Gaardmand Peder Madsen
1856, 0511, 1411, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 94, i Kongenshøi. Gaardmand Peder Rasmussen
1856, 0312, 1112, Johanne Pedersdatter, 31, i Taarup. Huusmand Peder Pedersen
1856, 0812, 1712, Maren Knudsdatter, 63, paa Frørup Mark. Boelsmand Jens Andersen
1857, 0501, 1101, Hansine Charlotte Brat, 1, datter af fabrikarbeider Jonas Frederikson Brat, paa Kongenshøi Hammerværk
1857, 0701, 1501, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, hos sin søn gaardmand Rasmus Rasmussen jun., paa Frørup Mari. Gaardmand Lars Hansen i Frørup
1857, 2001, 2801, Lykke Kirstine Melchior f. Becker, enke, 71, hos sin svigersøn skolelærer Saul, i Frørup. Skipper Diderik Melchior i Svendborg
1857, 0603, 1103, Margrethe Pedersdatter, 62½, i Frørup. Huusmand Niels Jørgensen
1857, 0304, 1104, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 75 og 9 maaneder, paa Frørup Mark. Gaardmand Anders Jensen
1857, 1805, 2405, Ane Kirstine Andreassen, 14 dage, datter af huusmand og smed Andreas Conradsen, i Taarup
1857, 0109, 0609, Margrethe Martinsen, 1½ maaned, datter af fruentimmer Ane Rasmussen Bæk, paa Møllerlund
1857, 2309, 2909, Ane Nielsen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Hansen, i Taarup
1857, 1011, 1711, Kirsten Hansdatter, almisselem, 40, i Taarup
1857, 1511, 2011, Dorthe Rasmussen, enke, 58, i Aahusene. Huusmand Jens Clausen
1857, 1812, 2412, Maren Christensdatter, 29 og 9 maaneder, opholdt sig hos sin broder smed Johannes Christensen, i Frørup. Datter af fhv. smed og nu aftægtsmand Christen Johannessen i Frørup
1858, 0903, 1603, Gjertrud Christiansen, 6 og 3 maaneder, datter af gaardmand Christian Hansen, i Taarup
1858, 2103, 2903, Johanne Hansdatter, 53, i Taarup. Gaardmand Anders Pedersen
1858, 2203, 3103, Ane Christensdatter, enke og aftægtskone, 86, paa Frørup Mark. Gaardmand Rasmus Sørensen
1858, 3103, 0704, Ane Kirstine Larsdatter, 49 og 9 maaneder, i Frørup. Huusmand Mads Iversen
1858, 1204, 1904, Kirstine Andersen (tvilling), 5, datter af gaardmand Anders Poulsen, i Taarup
1858, 0906, 1506, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 63, paa Frørup Mark. Gaardmand Peder Hansen
1858, 2506, 0207, Dorthe Kirstine Andersdatter, enke og aftægtskone, 83, paa Frørup Mark. Gaardmand Jens Hansen
1858, 3006, 0307, Anne Dorothea Madsen, 20, paa Møllerlund. Datter af afdøde fruentimmer Gjertrud Pedersdatter og ungkarl Mads Madsen nu skovfoged ved Mullerup. Pleiedatter af huusmand Anders Nielsen paa Møllelund
1858, 0707, 1007, Karen Pedersdatter, 31, paa Frørup Mark. Datter af afdøde gaardmand Peder Hansen
1858, 0910, 1610, Ane Kirstine Jakobsdatter, 53, paa Frørup Mark. Huusmand Hans Eriksen
1858, 2710, 3110, Karen Johansen, 6 uger, datter af huusmand Johan Jacobsen, i Frørup
1858, 2012, 2812, Karen Pedersdatter, enke og aftægtskone, 89, paa Frørup Mark. Gaardmand Rasmus Pedersen
1858, 3012, 06011859, Karen Nicolaisdatter, 61, i Frørup. Huusmand og væver Niels Pedersen
1859, 0901, 1701, Cecilie Marie Harz, 63½, i Taarup. Skolelærer Jens Rasmussen
1859, 2901, 0502, Karen Nielsen, 2 og 10 maaneder, datter af gaardmand Niels Jensen, paa Frørup Mark
1859, 1502, 2202, Karen Andersen, 13, datter af huusmand Anders Johansen, i Frørup
1859, 2702, 0503, Lovise Christine Vilhelmine Conradine Gregorinde Rudolph, enke, 56, i Frørup. Huusmand Christian Hansen Skrædder
1859, 1204, 2004, Kirsten Nielsdatter, 80, paa Taarup Mark. Gaardmand Rasmus Nielsen Bæks svigermoder
1859, 1906, 2206, Ane Rasmusdatter, almisselem under Svindinge Sogns fattigvæsen, 78, tilhuse hos huusmand Christoffer Hansen, i Frørup
1859, 0407, 0907, Louise Frederikke Laub f. Zinck, enke, 79 og 10 maaneder, opholdende sig hos sin datter enke madam Haae paa Sludegaard. Sognepræst Hieronymus Laub i Frørup, død 1848
1859, 2208, 2808, Johanne Marie Pedersen, 4 uger, datter af indsidder Peder Christensen, i Taarup
1859, 0109, 0509, Karen Christiansdatter Liselund, 30, i Frørup. Indsidder Jørgen Johannessen
1859, 0809, 1509, Maren Andersen, 3, datter af huusmand Anders Andersen (Skræp), i Frørup
1859, 2111, 2811, Ane Nielsdatter, enke og aftægtskone, 76, i Taarup. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1859, 3011, 0712, Johanne Marie Clausdatter, 46, i Frørup. Huusmand og smed Johannes Christensen
1859, 2612, 03011860, Sophie Kirstine Nørregaard, 42½, paa Frørup Mark. Huusmand Jens Jensen
1860, 0203, 0903, Marie Andersdatter Pedersen, 12½, datter af huusmand Anders Pedersen, i Kongenshøi
1860, 0903, 1703, Ane Marie Lindhardtsen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Lindhart Hansen, i Taarup
1860, 2503, 0104, Birthe Marie Pedersen, 3½, datter af boelsmand Peder Nielsen, i Taarup
1860, 0404, 1204, Christiane Nielsine Pedersen, 5 og 3 maaneder, datter af boelsmand Peder Nielsen, i Taarup. Søster til foranstaaende Birthe Marie Pedersen
1860, 2504, 0205, Maren Mortensdatter, enke og aftægtskone, 74, i Taarup. Gaardmand Morten Hansen
1860, 3004, 0605, Ane Sophie Kristine Poulsen, 4 og 9 maaneder, datter af indsidder Poul Hansen, i Frørup
1860, 0405, 1205, Ane Amalie Pedersen, 4½, datter af huusmand Peder Nielsen, i Frørup
1860, 2905, 2805, Karen Hansen, 5, datter af huusmand Hans Pedersen, i Frørup
1860, 0706, 1306, Johanne Marie Hansen, 8 og 3 maaneder, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Frørup
1860, 0806, 1506, Karen Marie Nielsen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand og skomager Niels Hansen, i Frørup
1860, 0407, 0907, Maren Hansdatter, enke og under fattigforsørgelse, 83, hos sin søn huusmand Hans Olsen, paa Frørup Mark. Indsidder Hans Nielsen i Frørup
1860, 0407, 0907, Karen Thomsen, 8½, datter af huusmand Thomas Nielsen, i Frørup
1860, 0309, 1009, Maren Stephansdatter, 48, paa Frørup Mark. Boelsmand Povel Tønnesen
1860, 2511, 0312, Cathrine Lisbeth Nielsdatter, 60, i Frørup. Huusmand Anders Johansen
1860, 2511, 0112, Maren Rasmusdatter, almisselem, 73, i Frørup. Huusmand Christoffer Hansen
1860, 2712, 01011861, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Hansen, i Taarup
1861, 1701, 2401, Stine Ulriksdatter, 44, paa Taarup Mark. Gaardmand Hans Christensen
1861, 2602, 0603, Marie Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 84, i Grøfteskov ved Taarup. Huusmand Rasmus Rasmussen
1861, 0103, 0803, Margarethe Magdalene Harz, jomfru, 68, i Taarup Skole. Skolelærer Rasmussens svigerinde
1861, 1104, 1904, Maren Frederiksen, 22 og 2 maaneder, paa Frørup Mark. Datter af gaardmand Frederik Hansen paa Frørup Mark
1861, 1504, 2104, Karen Pedersen, 3 uger, datter af indsidder Peder Christensen, i Taarup
1861, 0205, 1005, Ane Margarethe Rasmusdatter, 62, paa Taarup Mark. Boelsmand Rasmus Nielsen (Piil)
1861, 1005, 1805, Kirsten Christensdatter, 58, paa Frørup Mark. Huusmand Anders Hansen
1861, 1706, 2406, Barbara Rasmusdatter, 45, paa Frørup Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1861, 2707, 0108, Lucie Ovesdatter, 45, i Frørup. Huusmand Anders Andersen (Skræp)
1861, 2809, 0410, Anne Kirstine Mortensen, sypige og indsidderske, 32, hos huusmand og skrædder Andreas Nielsen, i Frørup. Født i Nørre Longelse paa Langeland
1861, 2412, 3012, Johanne Rasmusdatter, enke og indsidderske, 54, i Frørup Hospital. Gaardmand, dernæst huusmand og endelig indsidder Hans Hansen i Frørup
1861, -, 2211, Et ubekjendt fruentimmer, fundet 17.11.1861 paa Taarup Strand
1862, 0301, 1001, Kirsten Madsdatter, enke, 70, i Taarup. Gaardmand Poul Hansen
1862, 0501, 1201, Ane Kirstine Hansen, 2 maaneder, datter af huusmand Rasmus Hansen, paa Frørup Mark
1862, 2701, 0702, Dorthe Kirstine Pedersdatter, 42 og 8 maaneder, i Taarup. Datter af gaardmand Peder Madsen i Taarup
1862, 0102, 0802, Lovise Hansen, 4 og 3 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Frørup
1862, 0103, 0703, Ane Marie Nielsen, 6 og 9 maaneder, datter af fruentimmer Kirsten Hansen, tilhuse hos sin fader huusmand Hans Steensen, paa Møllerlund
1862, 1403, 2103, Abelone Rasmusdatter, enke og almisselem, 86, i Frørup Hospital. Huusmand Mads Hansen
1862, 0504, 0904, Mette Jacobsdatter, enke og almisselem, 47, i Frørup Hospital. Indsidder Lars Jensen i Frørup
1862, 1804, 2504, Ane Johansdatter, 76, i Taarup. Huusmand Christen Jeppesen
1862, 1905, 2505, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Larsen, i Frørup
1862, 0107, 0707, Dorthe Pedersen, 15 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Nielsen, i Frørup
1862, 0307, 1107, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 82½, hos sin svigersøn huusmand Hans Nielsen, i Grøfteskov. Huusmand Hans Nielsen sammesteds
1862, 0407, 1307, Else Kirstine Andersen, 14 dage, datter af huusmand Anders Rasmussen, i Taarup
1862, 1607, 2207, Ane Cathrine Hansdatter, 52, i Taarup. Huusmand Anders Nielsen
1862, 3008, 0509, Anine Emilie Caroline Thomsen, 24½, opholdende sig hos sin bedstemoder indsidder E. P. … Jørgensen, i Frørup. Tjenestekarl Jørgen Nielsen i Svindinge Præstegaard
1862, 0710, 1510, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 84, i Taarup. Gaardmand gamle Hans Jensen
1862, 1011, 1611, Jensine Marie Olsen, 2½, steddatter af smedesvend Peter Emil Jensen Lindhart, paa Kongenshøi Hammerværk
1863, 0901, 1801, Karen Kirstine Larsen, 9 maaneder, datter af fruentimmer Johanne Kirstine Rasmussen. I pleie hos huusmand og høker Andreas Nielsen, i Frørup
1863, 0302, 0902, Maren Hansdatter Sørensen, 26, i Frørup. Datter af afdøde gaardmand og tilsidst indsidder Hans Hansen sammesteds
1863, 0302, 0802, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen, paa Frørup Mark
1863, 2102, 2802, Ane Margrethe Hansen, 26 og 4 maaneder, paa Frørup Mark. Gaardbestyrer Thomas Johansen
1863, 0705, 1505, Amalie Margrethe Hansdatter, 71, paa Taarup Mark. Boelsmand Poul Andersen  
1863, 1405, 2205, Ane Marie Jensen, 3, datter af indsidder Jens Hansen, i Taarup
1863, 2108, 2808, Ane Catharine Marie Jensdatter, enke, 85, i Frørup. Huusmand Jens Clausen
1863, 0409, 1009, Maren Andersdatter, 39, i Taarup. Indsidder Rasmus Andersen (Bönkel)
1863, 1509, 2009, Ane Margrethe Rasmussen, 3 uger, datter af indsidder Rasmus Andersen (Bönkel), i Taarup
1864, 1101, 1901, Ane Andersdatter, enke og aftægtskone, 83, i Kongenshøi. Gaardmand Mads Rasmussen
1864, 1701, 2401, Karen Nielsdatter, enke,73, i Taarup. Huusmand Rasmus Nielsen
1864, 2701, 0202, Regine Christensdatter, enke og almisselem, 74, i Taarup. Skrædder og almisselem Lars Sperling
1864, 1502, 2102, Ane Lisbeth Geisler, enke og almisselem, 81, i Taarup. Snedker Poul Hansen
1864, 2302, 2902, Margrethe Christensdatter, enke, 79, i Slude. Huusmand og smed Hans Johansen
1864, 0204, 0904, Maren Andersdatter,73, i Frørup Hospital. Indsidder Rasmus Sørensen
1864, 0904, 1604, Kristine Margrethe Hansdatter, 42, i Frørup Hospital. Indsidder Poul Hansen
1864, 2810, 0511, Ane Andersdatter, enke og aftægtskone, 95, i Taarup. Gaardmand Hans Jeppesen
1864, 1811, 2511, Ane Marie Hansdatter, 80, i Taarup. Huusmand og skomager Lars Bonavent
1864, 1312, 2112, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 82, i Taarup. Huusmand Christen Jensen
1864, 1712, 2412, Amalie Knudsen, 1 og 1 maaned, datter af indsidder Knud Nielsen, i Frørup
1865, 1902, 2602, Sidsel Thomsen, 1 og 11 maaneder, datter af afdøde huusmand Jørgen Thomsen, i Frørup
1865, 2502, 0503, Ane Kirstine Rasmussen, 5 maaneder, datter af pige Karen Nielsen, tilhuse hos sin fader indsidder Niels Jensen, i Taarup
1865, 2802, 0803, Ane Kirstine Rasmussen, 4 og 5 maaneder, datter af fruentimmer Ane Rasmussen (nu afgangne huusmand Jørgen Thomsens enke), i Frørup
1865, 3003, 0604, Johanne Cathrine Andersen,5, datter af landvæsenscommissair og forpagter J. C. Andersen, paa Frederikshøi
1865, 0104, 0904, Ane Marie Jacobsen,1, datter af fruentimmer Margrethe Jacobsen og ungkarl Sulsta Jacobsen i Gudbjerg. I pleie hos snedker Søren Schmidt, i Frørup
1865, 0804, 1504, Mette Madsdatter, 63, paa Taarup Mark. Gaardmand Anders Suhnesen
1865, 1804, 2404, Ane Petersdatter, ugift fruentimmer og indsidderske, 63, i Frørup
1865, 2305, 2905, Sara Hansen, 12, datter af fruentimmer Maren Knudsen Holmby. I pleie hos sin bedstefader huusmand Lars Jensen paa Frørup Mark
1865, 0706, 1106, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jørgen Larsen, i Slude
1865, 1009, 1409, Karen Rasmusdatter, enke og indsidderske, 76, i Taarup. Tjener paa Holckenhavn Carl Christian Deist
1865, 0710, 1110, Udøbt pige, 1½ maaned, datter af fruentimmer Ane Margrethe Rasmussen, tilhuse hos sin broder gaardmand Niels Rasmussen, i Taarup
1865, 2310, 3010, Ane Margarethe Christiansen Poulsen, 2 og 10 maaneder, datter af boelsmand Christian Poulsen, paa Taarup Mark
1865, 0512, 2212, Else Kirstine Christensdatter Ringer, 35½, i Taarup. Gaardmand Frederik Nielsen
1866, 1801, 2601, Ane Andersdatter, enke, 53, i Frørup. Gaardmand Morten Knudsen
1866, 1901, 281, Karen Jensen, 3 maaneder, datter af huusmand Jens Knudsen, paa Frørup Mark
1866, 1102, 2002, Ane Larsdatter, enke, 65, hos sin søn huusmand Lars Pedersen, paa Frørup Mark. Huusmand Peder Hansen i Refsøre
1866, 1202, 1902, Ane Markusdatter, enke, 60, i Taarup. Gaardmand Rasmus Hansen (Dyhr)
1866, 0504, 1204, Kristine Frederiksdatter, enke, 66, i Frørup. Huusmand Knud Larsen
1866, 2305, 2905, Ane Johansdatter, 67, i Frørup. Huusmand Anders Hansen
1866, 3105, 0306, Ane Dorthea Johannessen, 7½ maaned, datter af smedesvend og indsidder Carl Henrik Johannessen, paa Kongenshøi Hammerværk
1866, 0106, 0806, Ane Povelsdatter, 19, paa Frørup Mark. Datter af boelsmand Povel Tønnesen sammesteds
1866, 2908, 0609, Karen Christensdatter, enke og aftægtskone, 84, i Frørup. Huusmand Jens Christensen
1866, 1109, 1709, Ane Andersdatter, 63, i Taarup. Indsidder Niels Rasmussen
1866, 2209, 2609, Laura Poulsen, 19 dage, datter af huusmand og murer Lars Poulsen, i Frørup
1866, 0510, 1110, Kirsten Pedersdatter, 63, paa Frørup Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1866, 0910, 1710, Lisbeth Christoffersdatter, 55, paa Frørup Mark. Boelsmand Christian Knudsen
1866, 2610, 0211, Maren Dorothea Hansen, 9, datter af pige Kirsten Hansen, hos sin bedstefader huusmand og skomager Hans Hansen, i Frørup
1867, 0302, 0902, Karen Jørgensen, 27, paa Kongenshøi Hammerværk. Indsidder og smedesvend Carl Henrik Johannessen
1867, 0606, 1106, Marie Andersdatter, 67½, i Frørup. Huusmand Jacob Hansen
1867, 2106, 2606, Dorthe Hansdatter Holm, fraseparered og indsidderske, 37½, i Taarup. Bekjendt under navnet ’Dorthe Bødkers’. Fra arbeidsmand Henrik Hansen i Nyborg
1867, 2210, 3010, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 81, hos sin søn huusmand Hans Sørensen, paa Frørup Mark. Huusmand Peder Madsen sammesteds
1867, 0812, 1512, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Karen Larsen, i Taarup
1867, 1512, 2112, Karen Andersdatter, 80, i Frørup. Huusmand Knud Tønnesen
1868, 1001, 1801, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 88, i Langæble. Gaardmand Hans Larsen
1868, 1503, 2303, Karen Thomasdatter, enke, 64, paa Frørup Mark. Gaardmand Johan Hansen
1868, 1903, 2503, Johanne Andersdatter,63, paa Møllerlund. Huusmand Hans Steensen
1868, 2003, 2703, Karen Kirstine Jensen, enke,77, i Frørup. Indsidder og væver Anders Hansen Nørregaard
1868, 0304, 1104, Ane Pedersdatter, 81, i Taarup. Aftægtshuusmand Mads Knudsen
1868, 1809, 2709, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Karen Rasmusdatter Høielund, i Taarup
1868, 1010, 17100, Inger Dorothea Sørensdatter, enke, 68, paa Frørup Mark. Boelsmand Niels Pedersen
1868, 2412, 3112, Ane Andersdatter Møller, 35½, paa Frørup Mark. Huusmand Jens Knudsen Holmby
1869, 3001, 0602, Johanne Marie Nielsdatter Holm,32, paa Frørup Mark
1869, 0102, 0802, Gjertrud Poulsdatter,72, i Taarup. Indsidder Niels Jensen
1869, 0702, 1502, Johanne Rasmussen, 23, paa Taarup Mark. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen Bæk sammesteds
1869, 1803, 2403, Ane Margarethe Rasmusdatter, 42, i ’Tornemaalene’ paa Frørup Mark. Huusmand Rasmus Hansen
1869, 0804, 1504, Karen Kirstine Johansen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardbestyrer Christian Johansen, paa Frørup Mark
1869, 1705, 2405, Marie Poulsen, 30, paa Frørup Mark. Datter af boelsmand Poul Tønnesen
1869, 1905, 2605, Gjertrud Andersdatter, enke, 75, paa Frørup Mark. Gaardmand Hans Tønnesen
1869, 1308, 1908, Maren Mathilde Mortensen, 5 og 8 maaneder, datter af huusmand Morten Andersen, i Frørup
1869, 1508, 1908, Johanne Hansen Vildegaard, 3 uger, datter af gaardmand Hans Andreassen Vildegaard, i Blæsenborg
1869, 1808, 2508, Ane Kirstine Andersen, 6 og 5 maaneder, datter af huusmand Anders Andersen, i Frørup
1869, 2308, 3008, Maren Hansen, 2 og 10 maaneder, datter af en gaardmandssøn indsidder Rasmus Hansen, hos sin stedfader gaardmand Peder Pedersen, i Frørup
1869, 0209, 0809, Margrethe Hansen, 5 og 2 maaneder, datter af indsidder Hans Christensen, i Frørup
1869, 2412, 03011870, Ane Marie Jensen, 15 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Andersen, paa Frørup Mark
1870, 1401, 2101, Maren Nielsdatter, ugift fruentimmer og væverske, 65½, hos sin svigerinde huusmand Niels Nielsens enke, i Frørup
1870, 0903, 1603, Ane Marie Rasmussen, 16 og 5 maaneder, datter af tjenestepige … i Eble, Ørbæk Sogn. I pleie hos huusmand Anders Hansen i Frørup
1870, 0305, 1105, Nicoline Christiane Graff, enke, 70, ophold hos sin søn huusmand Carl Sophus Thomsen, paa Frørup Mark. Væver Thomas Rasmussen i Svindinge
1870, 1306, 1806, Caroline Christoffersdatter, 55, i Slude. Huusmand Hans Mikkelsen
1870, 0507, 1107, Karen Rasmusdatter, 41, paa Frørup Mark. Gaardmand Søren Rasmussen
1870, 2307, 2807, Else Kirstine Andersen, 7, datter af huusmand Anders Rasmussen, i Taarup
1870, 2907, 0208, Hansine Andersen, 2, datter af huusmand Anders Rasmussen, i Taarup. Søster til foranstaaende
1870, 0508, 1008, Kirsten Hansdatter, enke, 92, paa Frørup Mark. Gaardmand Niels Nielsen
1870, 0109, 0809, Rasmine Rasmussen, 11, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Taarup
1870, 2709, 0210, Johanne Marie Jørgensen, 7½, datter af fruentimmer Karen Larsen, hos bedstefaderen indsidder Lars Rasmussen Skov, i Taarup
1870, 2510, 3010, Johanne Sophie Frederikke Rasmussen, 8 maaneder, datter af fabrikarbeider Christian Rasmussen, paa Kongenshøi Hammerværk
1870, 1911, 2511, Mette Poulsdatter, enke, 58, i Taarup. Gaardmand Christen Hansen Steensen
1870, 2412, 3012, Ane Sophie Marie Rudolph, almisselem, 70, i Taarup
1871, 1201, 2201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Hansen, paa Frørup Mark
1871, 2801, 0402, Frederikke Lovise Olsen, 23, i Frørup. Datter af huusmand Ole Christian Andersen sammesteds
1871, 0502, 1202, Karen Rasmusdatter, ugift fruentimmer, 78, hos huusmand og skomager Peder Rasmussen, i Taarup. Almindelig bekjendt under navnet ’Karen Skovs’
1871, 1703, 2303, Karen Andersdatter, 53, paa Frørup Mark (’Elviet’). Huusmand Lars Larsen
1871, 1803, 2403, Ane Johanne Hansine Rasmussen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Rasmussen, paa Frørup Mark
1871, 1404, 2104, Ane Jensdatter, 60, i Taaruplunde. Skovfoged Christen Hansen
1871, 2004, 2804, Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 69, paa Frørup Mark. Gaardmand Rasmus Knudsen i Frørup
1871, 0705, 1305, Hansine Rasmussen, 9 maaneder, datter af fruentimmer Pouline Hansen, p.t. i tjeneste paa Juelsberg. I pleie hos indsidder Knud Nielsen i Frørup
1871, 0607, 1107, Karen Nielsen, døvstum, 11½, datter af gaardmand Niels Jensen, paa Frørup Mark. Døde paa Kellas’ private Døve … Institut i Kjøbenhavn
1871, 1008, 1508, Dorthea Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 64½, hos sin svigersøn gaardmand Mads Andersen, paa Taarup Mark. Gaardmand Anders Nielsen i Taarup
1871, 2808, 0209, Amalie Andersen, 19 og 2 maaneder, paa Taarup Mark. Pleie- og sønnedatter af boelsmand Poul Andersen sammesteds
1871, 1011, 1511, Karen Hansen, 14, datter af afdøde gaardmand Hans Nielsen, paa Svindinge Mark. Pleiedatter af gaardmand Thomas Johansen, paa Frørup Mark
1871, 20111, 2611, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Pedersen, paa Frørup Mark
1871, 0112, 0812, Johanne Margarethe Hansdatter, enke og almisselem, 80, hos sin søn huusmand Hans Andersen, paa Svindinge Mark. Huusmand Ander Hans Fisker. Almindelig kaldet ’Johanne Fiskers’
1871, 0612, 1212, Kirsten Andersdatter, 82, i Frørup. Skomager Ole Holm
1871, 1212, 1912, Hedevig Poulsdatter, 76 og 9 maaneder, i Taarup. Gaardmand Peder Pedersen
1871, 1612, 2312, Ane Dorothea Pedersdatter, 68½, i Taarup. Huusmand Anders Rasmussen
1872, 2401, 3001, Marie Pedersen, 5 og 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Ellerup Kohave. Hos sin bedstefader gaardmand Anders Andersen i Slude
1872, 0102, 0802, Johanne Thomasdatter, enke og aftægtskone, 67 og 9 maaneder, hos gaardmand Christen Christensen Singer, i Frørup. Gaardmand Niels Hansen
1872, 1502, 2102, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Larsen, i Taarup
1872, 1603, 2303, Johanne Dorthea Christensdatter Madsen, 37 og 5 maaneder, i Taarup. Datter af afdøde gaardmand Christen Madsen sammesteds
1872, 0404, 1004, Ane Jacobsen, 32 og 2 maaneder, i Frørup. Huusmand og væver Rasmus Hansen
1872, 0404, 1004, Maren Pedersdatter, enke, 59 og 4 maaneder, i Frørup. Huusmand Jens Pedersen
1872, 0604, 1404, Kirsten Dinesdatter, enke, 98½, i Aahusene. Huusmand Anders Jensen
1872, 2404, 0205, Johanne Marie Hansdatter, enke, 81 og 9 maaneder, i Hagenborg. Huusmand Niels Nielsen
1872, 3005, 0706, Ane Marie Nielsen, 22½, i Leersidegaarden. Datter af gaardmand Niels Jensen sammesteds
1872, 2606, 3006, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Hansen, i Frørup
1842, 1808, 2508, Karen Kirstine Jensine Knudsen, 11½, datter af indsidder Knud Nielsen, i Frørup
1872, 0109, 0809, Maren Kirstine Mortensen, 2½, datter af huusmand Morten Andersen, i Frørup
1872, 2609, 0310, Dorthea Andreassen, 2, datter af afdøde gaardmand Hans Andreassen Vildgaard, i Blæsenborg
1872, 2910, 0310, Udøbt pige, 4 uger, datter af indsidder Ole Holgersen, i Frørup
1872, 2011, 2611, Ane Hansdatter, 37 og 8 maaneder, hos sin moder i Frørup. Datter af afdøde huusmand Hans Povelsen
1872, 0912, 1612, Christiane Christoffersdatter, enke og aftægtskone, 78, i Taarup. Huusmand og slagter Mads Rasmussen
1873, 2603, 0304, Marie Bondosdatter, 73, i Frørup. Huusmand Knud Rasmussen
1873, 1104, 1904, Elsebeth Hansdatter, 61½, i Slude. Huusmand Poul Ottosen
1873, 1404, 2104, Karen Povelsen, 32, paa Frørup Mark. Huusmand og smed Vilhelm Christensen
1873, 1305, 2005, Dorthea Nielsdatter, 66, paa Frørup Mark. Huusmand Hans Olsen
1873, 2105, 2705, Maren Andersen, 35 og 3 maaneder, paa Frørup Mark. Huusmand Niels Hansen
1873, 2605, 3105, Ane Margrethe Nielsdatter, 72, i Frørup. Indsidder Hans Madsen (’Bødker’)
1873, 0306, 0906, Maren Andersen, 12, datter af huusmand Anders Andersen, i Frørup
1873, 1206, 1906, Ane Margrethe Eriksdatter, enke og aftægtskone,76, hos sin søn boelsmand Erik Hansen, paa Frørup Mark. Boelsmand Hans Andersen
1873, 1307, 1907, Mathilde Kristine Gotte, 1 og 11 maaneder, datter af fruentimmer Ane Marie Mortensen. I pleie hos huusmand Rasmus Larsens enke i Taarup
1873, 2707, 0108, Caroline Christiane Christensen, 2½, datter af indsidder Peder Christensen, paa Møllerlund
1873, 1208, 1708, Mette Kirstine Hansen, 16 uger, datter af fruentimmer Johanne Marie Hansen, i Vindinge. I pleie hos huusmand Jeppe Poulsen i Taarup
1873, 1809, 2109, Rasmine Nicolaisen, 10 dage, datter af fruentimmer Ane Marie Rasmussen, paa Taarup Mark
1873, 1311, 2111, Else Kirstine Andersen, 26 og 9 maaneder, i Taarup. Datter af gaardmand Anders Pedersen (Vilemand)
1873, 2611, 0312, Maren Jørgensen, 24, i Blæsenborg. Datter af gaardmand Jørgen Rasmussen sammesteds
1873, 0212, 0912, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 72½, i Taarup. Huusmand Jens Sørensen
1874, 0901, 1501, Marie Kirstine Larsdatter, enke, 78 og 10 maaneder, i Aahusene. Huusmand og fisker Anders Larsen
1874, 1102, 1502, Dødfødt pige, datter af indsidder og fabrikarbeider Morten Hansen, paa Kongenshøi Hammerværk
1874, 1702, 2602, Gjertrud Larsen, 14½, datter af afdøde huusmand og tømmermand Lars Christensen, paa Frørup Mark
1874, 0503, 1103, Karen Kirstine Hansen, ½, datter af fruentimmer Karen Rasmussen, tilhuse hos sin stedfader huusmand Hans Christiansen Hansen, paa Frørup Mark
1874, 0705, 1505, Maren Dorothea Poulsen, 7½ maaned, datter af boelsmand Hans Poulsen, paa Frørup Mark
1874, 2705, 0206, Kirsten Hansdatter, 81 og 3 maaneder, i Frørup. Huusmand Knud Olsen
1874, 2805, 0406, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 91, paa Frørup Mark. Gaardmand Lars Hansen i Slude
1874, 3105, 0606, Maren Nielsdatter, enke, 57, paa Frørup Mark. Gaardmand Hans Jensen
1874, 0606, 1106, Maren Jørgensdatter, 71, i Frørup. Gaardmand Peder Pedersen
1874, 0606, 1206, Ane Marie Hansen, 18 og 9 maaneder, datter af huusmand og tømmermand Hans Jørgen Hartung, paa Frørup Mark
1874, 0706, 1506, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 82½, i Frørup. Huusmand Poul Andreassen
1874, 1306, 1806, Karen Jensdatter, 60, i Grøfteskov. Huusmand og hjulmand Peder Rasmussen
1874, 2306, 2906, Karen Christensen, 29, i Taarup. Datter af afdøde boelsmand Rasmus Jensens enke Ane Kirstine Jensdatter sammesteds
1874, 0407, 1007, Ane Hansdatter, ugift almisselem, 69, i Frørup. Almindelig kaldet ’Ane Vægters’
1874, 2007, 2507, Frederikke Margrethe Andersdatter, enke og aftægtskone, 71, hos sin svigersøn tømrer Lars Vilhelm Rasmussen, paa Frørup Mark. Boelsmand Hans Pedersen i Frørup
1874, 2109, 2809, Karen Marie Larsdatter, 56, i Frørup. Gaardmand Hans Jacobsen
1874, 2210, 2810, Trine Jensen, 19 og 7 maaneder, paa Frørup Mark. Datter af huusmand Jens Jensen sammesteds
1874, 2711, 0412, Karen Andersdatter, enke og aftægtskone, 75 og 8 maaneder, hos sin svigersøn gaardmand Niels Hansen, i Taarup. Gaardmand Morten Andersen sammesteds
1875, 2502, 0303, Karen Jørgensen f. Kaarup, enke og indsidderske, 91, i Frørup. Gjæstgiver Jørgensen i Korsør
1875, 1604, 2404, Ane Margrethe Jespersdatter, enke, 72 og 8 maaneder, paa Frørup Mark. Huusmand Jens Andersen Skrep
1875, 2005, 2405, Maren Hansdatter, enke, 73, hos sin søn gaardmand Hans Hansen, paa Frørup Mark. Gaardmand hans Pedersen (Ladefoged)
1875, 2606, 0307, Ane Hansdatter, enke, 72½, i Frørup. Huusmand og skomager Hans Hansen
1875, 1107, 1607, Marie Jørgensdatter, enke, 74½, i Taarup. Gaardmand Christen Madsen
1875, 1507, 2007, Dorthea Frederikke Henriksdatter, 86, paa Frørup Mark. Huusmand Mads Andersen
1875, 1707, 2307, Ane Kirstine Caroline Lundsgaard, ugift 49 og 3 maaneder, paa Frederikshøi. Forpagter Andersens svigerinde paa Frederikshøi. Besøg hos sin broder i Søften ved Aarhuus
1876, 3001, 0502, Boline Andersen, 9 og 3 maaneder, datter af huusmand og murer Christian Andersen, paa Frørup Mark
1876, 2102, 2602, Susanne Haae f. Laub, enke, 67, af Sludegaard. Gaardfæster Johan Haae. Ene i Aaret 1857
1876, 3103, 0704, Ane Marie Jacobsen, 9 og 9 maaneder, datter af huusmand Sulsta Jacobsen, i Frørup
1876, 2104, 3004, Maren Hansen, ½, datter af huusmand Niels Hansen, paa Frørup Mark
1876, 0511, 1111, Karen Rasmusdatter, ugift, 60, hos sin broder huusmand Anders Rasmussen, i Taarup. Steddatter af huusmand Rasmus Pedersen sammesteds
1876, 1512, 2212, Karen Johanne Marie Christensen, 5½, datter af gaardmand Christen Christensen Ringer, i Frørup
1877, 0401, 1401, Ane Mathilde Nielsen, 10 dage, datter af husmand Anders Nielsen, i Frørup
1877, 2701, 0402, Maren Kirstine Hansen, 31 og 10 maaneder, i Frørup. Slægtning og plejedatter af husmand Knud Olsen sammesteds
1877, 2402, 0303, Maren Dorthea Poulsen, 1 og 1 maaned, datter af boelsmand Hans Poulsen, paa Frørup Mark
1877, 1303, 2103, Gjertrud Pedersdatter, separered og husholderske, 62, hos hjulmand Peder Rasmussen, i Grøfteskov. Separered fra husmand Peder Poulsen paa Vindinge Mark
1877, 0604, 1204, Johanne Marie Rasmussen, 2 og 11 maaneder, datter af husmand og slagter Rasmus Madsen, i Taarup
1877, 1504, 2104, Gjertrud Rasmusdatter, 72½, i Taarup. Indsidder Niels Hansen Skov
1877, 0205, 0805, Karen Rasmusdatter, enke, 67, paa Møllerlund. Husmand Rasmus Knudsen
1877, 1905, 2505, Ane Hansdatter, 61, i Lersejgaarden. Gaardmand Niels Jensen
1877, 0406, 1106, Frederikke Boiesen, 59, i Taarup. Husmand Claus Rasmussen
1877, 2307, 2807, Karen Hansdatter, enke, 74, i Taarup. Husmand Rasmus Knudsen
1877, 0608, 1308, Caroline Jørgensdatter, enke og skilt, 82 og 3 maaneder, i Frørup. 1) smed Johannes Hansen sammesteds, 2) fraskilt husmand Lars Hansen sammesteds
1877, 0309, 1009, Karen Nielsdatter, enke og aftægtskone, 78½, hos sin søn gaardmand Hans Nielsen Christensen Ringer, paa Frørup Mark. Gaardmand Christen Christensen Ringer i Frørup
1877, 1712, 2412, Maren Larsdatter, 82, hos sin søn boelsmand Rasmus Knudsen, paa Frørup Mark. Aftægtsboelsmand Knud Knudsen
1878, 1101, 2101, Cæcilie Nicolaisen, 9 dage, datter af ugift Ane Rasmussen. Gaardmand Rasmus Madsens datter i Kongshøj
1878, 2601, 0102, Marie Andersdatter, 65, i Taarup. Indsidder Lars Rasmussen Skov
1878, 0804, 1504, Karen Thomsen, 6½, datter af gaardmand Thomas Johansen, paa Frørup Mark
1878, 2004, 2604, Jensine Kirstine Olsen, 18, paa Kongshøj Hammerværk. Datter af fabrikarbejder Christian Olsen sammesteds
1878, 3004, 0705, Karen Christiane Christiansdatter, enke,71, ved Lersej. Boelsmand Jacob Larsen
1878, 0405, 1005, Johanne Rasmusdatter, enke,78, hos sin søn husmand Christen Jensen, i Aahusene. Fisker Jens Andersen
1878, 2706, 0107, Henriette Dorthea Jacobsen f. Saul, enke, 34½, hos sin fader skolelærer Saul, i Frørup. Fotograf Jens Jacobsen i Nyborg
1878, 2307, 2707, Susanne Lovise Jensen Lund, 4 og 9 maaneder, datter af boelsmand Hans Peder Jensen Lund, paa Frørup Mark
1878, 0108, 0408, Marie Kirstine Jensen Lund, 2, datter af boelsmand Hans Peder Jensen Lund, paa Frørup Mark
1878, 2709, 0410, Matthæa Margrethe Hansdatter Smith, 76, i Frørup. Aftægtsmand Mads Hansen
1878, 0511, 1111, Karen Jensen, enke, 72, i Frørup. Husmand Knud Hansen
1878, 1211, 1711, Caroline Christiane Hansen, 10 dage, datter af ugift Ane Kirstine Jensen. I pleje hos bødker Niels Eriksen i Frørup
1878, 1412, 2012, Abelone Nielsdatter, 81, i Taarup. Aftægtsmand og smed Lars Bondesen
1879, 1101, 1901, Dødfødt pige, datter af husmand Vilhelm Madsen, i Taarup
1879, 1102, 1802, Karen Kirstine Rasmine Knudsen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Knud Rasmussen Lunde, paa Frørup Mark
1879, 0503, 1203, Ane Marie Mogensdatter, enke, 67, paa aftægt hos husmand Peder Larsen Hesselager, paa Frørup Mark. Aftægtshusmand Niels Rasmussen sammesteds
1879, 0803, 1503, Lisbeth Hansdatter, ugift kvinde, 50, til huse hos husmand Anders Hansen, i Frørup
1879, 0203, 0903, Dødfødt pige, datter af skrædder og indsidder Anders Nielsen, i Taarup
1879, 1504, 2104, Karen Nielsdatter, ugift kvinde, 79½, havde ophold hos gaardmand Hans Nielsen, i Lersey
1879, 2904, 0505, Ane Sofie Jensen, ugift kvinde og læremejerske, 24, paa Mullerup, i Guldbjerg Sogn
1879, 2107, 2607, Ane Kirstine Madsdatter, 70, af Frørup. Husmand Ole Christian Andersen
1879, 0608, 1008, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Rasmussen, af Taarup
1879, 2909, 0610, Johanne Annine Nielsen, 11 og 9 maaneder, datter af ugift Thora Emilie Thomsen. Plejedatter af husmand Erik Hansen, af Frørup
1879, 2211, 2911, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 76, af Taarup. Gaardfæster Jens Nielsen
1880, 0401, 0901, Mette Pedersen, pige, 68, af Taarup
1880, 1902, 2602, Ane Marie Hansen, 43, af Frørup Mark. Boelsmand Rasmus Knudsen
1880, 2102, 2802, Karen Nielsen, 35, af Taarup. Husmand Niels Rasmussen
1880, 2602, 0403, Ane Marie Lorenzdatter, enke, 87, paa Frørup Mark. Husmand Hans Rasmussen
1880, 1103, 1903, Ane Larsdatter, 67, af Hesselager. Husmand Hans Pedersen
1880, 2905, 0306, Marie Jensen, 28, af Frørup Mark. Husmand og murer Johan Andersen
1880, 2806, 0507, Marie Nikolajsen, 69, af Frørup Mark. Gaardmand Ole Rasmussen
1880, 0308, 0908, Dorthea Nielsen, 29, af Frørup Mark. Gaardstyrer Jørgen Hansen
1880, 2308, 2708, Maren Madsdatter, 58, Taarup Mark. Gaardmand Anders Povlsen
1880, 1309, 1909, Oline Kirstine Olsen, 2 maaneder, datter af indsidder Anders Frederik Olsen, af Frørup
1881, 0701, 1301, Lavra Marie Christiansen, 1, datter af ugift Maren Christine Marie Amalie Delfs. Plejebarn i Frørup
1881 ,0202, 0802, Kirsten Pedersen, 31, af Taarup. Indsidder og væver Niels Jørgensen
1881, 0602, 1302, Anne Kirstine Hansen, 9, datter af Maren Hansen. Plejedatter af bødker Jens Hansen af Taarup
1881, 0802, 1302, Rasmine Nikolajsen, 2 maaneder, datter af Mette Kirstine Nielsen, af Kongshøj
1881, 2703, 0204, Christiane Christensen, 44, af Kongshøj Hammerværk. Smedesvend Lavrids Jakob Jensen
1881, 1004, 1604, Karen Andersen, pige, 16, af Frørup Mark
1881, 1204, 1904, Ellen Pedersdatter, enke, 83, ved Frederikshøj. Smed Christen Vilhelmsen
1881, 1604, 2204, Ane Marie Eriksdatter, tjenestepige, 64, hos gaardmand Hans Mortensen, af Frørup Mark
1881, 0105, 0905, Dorthea Nielsen Saxdorff, 11, datter af boelsmand Niels Søren Nielsen Saxdorff, af Frørup Mark
1881, 0906, 1506, Johanne Hansdatter, 65, af Frørup Mark. Husmand Hans Hansen
1881, 2406, 3006, Maren Andersen Vildgård, 38, af Slude. Gaardmand Mads Rasmussen Havlund
1881, 2808, 0209, Maren Nielsen,70, Taarup. Indsidder Frederik Povlsen
1881, 2808, 0209, Rasmine Jensen, 42, i Frørup. Husmand Jørgen Andersen Lund
1881, 2409, 2909, Maren Kirstine Christensen, 56, Frørup. Indsidder Hans Christensen Blok
1881, 2509, 0210, Udøbt pige, 24 timer, datter af indsidder Jens Nielsen, Frørup
1881, 1910, 2610, Gjertrud Hansdatter, 82, af Slude. Aftægtsmand Lars Hansen
1881, 2410, 2710, Karen Nielsen, 6, datter af murer og høker Anders Nielsens enke, af Frørup
1881, 0511, 1311, Maren Kirstine Rasmussen, 7 dage, datter af ugift Hermandine Aggustine, af Frørup
1882, 1101, 1801, Mette Margrethe Hansdatter, 65, i Taarup. Smed Andreas Konradsen
1882, 1702, 2302, Marie Hansdatter, enke, 87, af Frørup. Husmand Hans Hansen
1882, 0903, 1603, Dorthea Rasmussen, 45, i Taarup. Gaardmand Hans Rasmussen Dyhr
1882, 1703, 2203, Maren Kirstine Johanne Rasmussen, 1, datter af ugift Andreasine Pederline Eriksen, af Frørup Mark
1882, 3103, 0704, Rasmine Dorthea Jensen, 1 og 2 maaneder, datter af husmand Thomas Jensen, af Frørup
1882, 2506, 0107, Hansine Sørine Christiansen, 9 og 9 maaneder, plejedatter af husmand Hans Jensen, af Taarup
1882, 1210, 1810, Anna Jensen, 27, af Kjøbenhavn. Datter af skolelærer Jensen. Cand. polyt. Karl Kristian Johannes Monrad
1882, 2410, 2910, Hansine Marie Nielsen, 8 dage, datter af ugift Kirstine Andreassen, i Frørup
1882, 2610, 3110, Christiane Larsdatter, 61, i Taarup. Husmand Niels Dinesen
1882, 0412, 1012, Mette Andrea Larsen, 14 dage, datter af husmand Jens Larsen, i Taarup
1882, 0512 ,1212, Severine Petrine Laub f. Haae, enke, 69, af Kjøbenhavn. Skibskaptejn Johannes Georg Christian Laub
1883, 0701, 1301, Frederikke Johansdatter, enke, 79, i Frørup. Husmand Niels Nielsen
1883, 1101, 1701, Dødfødt pige, datter af ugift Anne Marie Henriksen, af Frørup
1883, 0203, 0903, Maren Rasmusen, 36, i Frørup. Husmand Hans Hansen
1883, 0403, 1203, Line Christensen, 20, i Frørup. Datter af husmand Christen Johansen
1883, 0803, 1503, Anna Emilie Monrad, ½, datter af cand. polyt. Karl Kristian Johannes Monrad, i Kjøbenhavn
1883, 2703, 0204, Margrethe Salomonsdatter, enke, 68 og 9 maaneder, i Frørup. Indsidder Rasmus Christiansen
1883, 3004, 0705, Thalia Ernestine Caroline Hansen, pige, 45, af Taarup
1883, 1305, 19058, Gjertrud Markusdatter, 74, i Taarup. Husmand Christen Madsen
1883, 1506, 1906, Clara Schølling, 2, datter af smed Gustav Schølling, af Kongshøj Hammerværk
1883, 2506, 3006, Ane Margrethe Jørgensen, 66, i Frørup. Husmand Lars Jensen
1883, 0707, 1307, Maren Andersdatter, enke, 98, Frørup Mark. Indsidder Ove Sørensen
1883, 0807, 1307, Gjertrud Rasmusdatter, 84, Taarup. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1883, 1307, 1807, Ane Larsdatter, enke, 87, Frørup Mark. Aftægtshusmand Johan Ludvig Madsen
1883, 2707, 0108, Ane Jørgensdatter, enke, 73, Frørup Mark. Boelsmand Niels Jensen
1883, 2908, 0409, Gjertrud Pedersdatter, 89, Frørup Mark. Boelsmand Knud Hansen
1883, 1209, 1609, Dødfødt pige, datter af husmand og høker Jørgen Pedersen, i Frørup
1883, 1609, 2109, Ane Jørgensdatter, enke, 68, Frørup. Husmand Mads Larsen
1884, 0501, 1201, Maren Nielsen, 45, Frørup Mark. Husmand Hans Pedersen
1884, 2701, 0202, Maren Kirstine Nielsen, pige og fattiglem, 15 og 9 maaneder, i Frørup
1884, 2902, 0803, Johanne Andersen Lund, pige, 19, i Taarup
1884, 2603, 0204, Margrethe Madsdatter, enke, 75, i Slude. Gaardmand Anders Andersen
1884, 2703, 0304, Christiane Pedersen, enke og fattiglem, 69, i Frørup. Indsidder Rasmus Nielsen i Taarup
1884, 1204, 1904, Maren Pedersen, enke, 73, paa Lundsgaard. Husmand Hans Eriksen i Svindinge
1884, 2504, 0205, Birte Pedersdatter, enke, 86, Frørup Mark. Husmand Rasmus Hansen
1884, 2904, 0505, Marie Dorthea Carlsdatter, enke, 63, i Frørup. Husmand Niels Hansen
1884, 0707, 1307, Ane Methilde Andreassen, 5, datter af ugift Karen Jensen, i Taarup
1884, 1207, 1507, Hansine Lovise Nielsen, ½, datter af husmand Mads Nielsen, i Taarup
1884, 2407, 2807, Maren Rasmussen, 41, i Frørup. Indsidder Hans Christensen
1884, 0609, 0909, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Hansen, Frørup Mark
1884, 2409, 3009, Ane Kirstine Andersen, 64½, Slude Mark. Gaardmand Andreas Weishaupt
1884, 2610, 0311, Maren Andersen Lund, pige, 24, i Taarup
1884, 3110, 0311, Udøbt pige, 24 timer, datter af indsidder Vilhelm Madsen, Taarup
1884, 1911, 2711, Dorthea Andersdatter, enke, 86, Blæsenborg. Gaardfæster Rasmus Hansen
1884, 3112, 08011885, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 84, Taarup Mark. Gaardfæster Jørgen Andersen (Teglgaards)
1885, 0504, 1104, Maren Hansen, 20, Bøgegaard, Taarup Mark. Datter af gaardmand Hans Christensen
1885, 1106, 1606, Karen Kirstine Hansen, tjenestepige, 32, paa Frederikshøj
1885, 1806, 2406, Sidsel Andreassen, 43, Taarup. Husmand Niels Dinesen
1885, 0808, 1508, Ane Hansdatter, enke, 84, i Frørup. Husmand Hans Povlsen
1885, 1010, 1510, Jørgine Marie Rasmussen, enke, 61, Taarup. Gaardmand Niels Rasmussen
1885, 2011, 2811, Maren Nielsdatter, enke, 89, i Kongshøj. Gaardmand Lars Hansen
1885, 2611, 0312, Mette Rasmusdatter, enke, 63, Taarup. Bødker Jens Hansen
1885, 2711, 0512, Mette Larsdatter, enke, 78, Taarup. Gaardmand Christen Andersen
1885, 1412, 2212, Karen Pedersdatter, enke, 80½, Blæsenborg. Gaardmand Hans Andreassen
1885, 2412, 3012, Karen Frederiksdatter, enke, 63, Taarup. Husmand Peder Rasmussen
1886, 2401, 3001, Karen Jørgensen, pige, 60, paa Taarup Mark
1886, 0102, 0802, Kirsten Andersdatter, 67, Frørup Mark. Boelsmand Lars Andersen
1886, 1402, 2202, Dorthe Jørgensdatter, enke, 78, Frørup. Smed Mads Rasmussen
1886, 1802, 2502, Karen Andersdatter, enke, 79, Frørup. Husmand Holger Olsen
1886, 2702, 0703, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, Frørup
1886, 1403, 2203, Karen Nielsdatter, enke, 73, Frørup Mark. Gaardmand Niels Larsen
1886, 1305, 2005, Maren Nielsdatter, enke, 58, Frørup. Indsidder Knud Nielsen (Kullerup)
1886, 2905, 0506, Ane Marie Hansdatter, 83, Frørup Mark. Aftægtsgaardmand Frederik Hansen
1886, 2208, 2708, Karen Andersen, 17½, datter af husmand Anders Nielsens enke, i Taarup
1886, 0809, 1509, Maren Larsdatter, enke, 76, i Slude. Gaardmand Rasmus Madsen
1886, 2909, 0410, Anne Marie Andreassen, tjenestepige, 28, i Vindinge
1886, 3010, 0611, Gjertrud Hansdatter, 91, Frørup Mark. Aftægtshusmand Lars Jensen
1886, 0512, 1312, Maren Jensdatter, enke, 69, Blæsenborg. Gaardmand Frederik Jørgensen
1886, 1312, 2112, Anne Margrethe Larsdatter, 67, Frørup Mark. Gaardmand Jørgen Jensen
1886, 2912, 02011887, Sofie Hansine Christensen, 1, datter af ugift Karen Marie Hansen, Frørup
1887, 2801, 0402, Mathilde Christine Nielsen, 10 uger, datter af husmand Peder Nielsen, Frørup Mark
1887, 0703, 1103, Anne Marie Andersdatter, enke, 84, Taarup. Atægtshusmand Rasmus Clausen
1887, 2205, 3105, Kirsten Hansdatter, enke og fraskilt, 65, Slude. Husmand Jens Johansen
1887, 2606, 3006, Lavra Hansine Emilie Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Karen Marie Hansen, Øxendrup. Døde i Kogsbølle, Vindinge Sogn
1887, 2610, 3110, Maren Larsdatter,80, i Frørup. Aftægtshusmand Jens Jørgensen
1887, 0711, 1211, Cathrine Hansdatter Eriksen, enke, 53, Taarup. Gaardmand Hans Povlsen
1887, 1411, 1911, Hansine Andrea Lavrine Nielsen, 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Nielsen, Frørup
1888, 1301, 2001, Kirsten Amalie Hansen, 31, i Elviet. Datter af snedker Niels Hansen
1888, 1601, 2301, Ane Nielsdatter, enke, 70, Frørup. Husmand Ole Hansen
1888, 2301, 3001, Maren Kirstine Christensen, 27, Frørup. Træskomand Martin Hansen
1888, 2002, 2502, Karen Christiansen, 50, Frørup Mark. Boelsmand Hans Hansen Lunding
1888, 0103, 0803, Johanne Jensen, 4 maaneder, datter af husmand og slagter Niels Jensen, Frørup Mark
1888, 1403, 1803, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Kirstine Pedersen, Taarup
1888, 2103, 2803, Mette Margrethe Hansdatter, 70, i Frørup Præstegaards Skov. Husmand Henrik Pedersen
1888, 0105, 0605, Anne Nielsine Olsen, 2 maaneder, datter af ugift Karen Nielsen, i Taarup
1888, 0905, 1605, Mary Kirstine Hansen, 1, datter af ugift Johanne Hansen, Frørup
1888, 1805, 2305, Clara Cæcilie Frederikke Nielsen, 9 maaneder, datter af husmand Frederik Nielsen, Frørup
1888, 1406, 2006, Marie Nielsine f. Møller, 32, Sludegaard. Gaardfæster Frederik Vilhelm Laub
1888, 2006, 2606, Karen Rasmussen, enke, 71, Frørup Mark. Gaardfæster Rasmus Rasmussen
1888, 1707, 2107, Karen Sofie Jacobsen, 3, datter af skolelærer Johan Jacob Jacobsen, Frederikshøj Skole
1888, 1907, 2407, Ane Christiansdatter, enke, 82, Kongshøj. Aftægtshusmand Anders Pedersen
1888, 0309, 0809, Caroline Frederikke Christiansen, 62, Frørup. Husmand og murer Andreas Povlsen
1888, 1709, 2309, Maren Rasmussen, ½, datter af gaardbestyrer Nikolaj Rasmussen, Kongshøj
1888, 2209, 2709, Ane Hansdatter, enke, 82, i Taarup. Smed Jørgen Rasmussen
1888, 0210, 0610, Caroline Madsen, 72, Taarup. Husmand Mads Hansen
1888, 0310, 1010, Rasmine Hansen, 32, Frørup. Husmand Anders Hansen
1888, 2610, 0211, Karen Rasmusdatter, 73, Frørup Mark. Husmand Hans Albrechtsen
1888, 1711, 2611, Birte Sofie Christiansdatter, 84, Taarup. Husmand Jørgen Nielsen
1889, 0402, 0902, Johanne Jakobsdatter, enke, 87, Frørup. Aftægtshusmand Søren Hansen Schmidt
1889, 0702, 1502, Maren Rasmussen, 52, Frørup Mark. Gaardmand Knud Rasmussen Lunde
1889, 0503, 1303, Anne Marie Christensdatter, 73. Boelsmand Jens Jakobsen
1889, 1603, 2503, Mette Nielsdatter,75, Frørup. Husmand og tømrer Rasmus Clemensen
1889, 0405, 0905, Ane Hansen, 65, i Teglværkshuset, Turup Mark. Indsidder Jens Madsen i Øxendrup
1889, 1708, 2408, Rasmine Andrea Frederikke Hansen,11, datter af ugift Anne Rasmussen, Frørup Mark
1889, 1808, 2008, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Hansen, Frørup Mark
1889, 2908, 0409, Kirsten Nikolajsen, pige,17, af Kongshøj Aahuse
1889, 1709, 2209, Ane Marie Andersen Nørregaard, enke, 54, Frørup. Indsidder Hans Rasmussen
1889, 2510, 2910, Elmine Caroline Pedersen, ½, datter af indsidder Jørgen Pedersen, Kongshøj Hammerværk
1889, 1712, 2412, Maren Christensdatter, 66, Frørup Mark. Gaardmand Søren Rasmussen
1890, 1001, 1601, Ane Margrethe Jørgensen, enke, 73, Frørup Mark. Gaardmand Claus Hansen
1890, 2301, 3001, Karen Nielsdatter, 67, i Taarup. Husmand Knud Rasmussen Pedersen
1890, 3101, 0702, Ane Cathrine Christensdatter, 68, Frørup Mark. Aftægtshusmand Hans Larsen
1890, 0102, 0702, Johanne Jensen, enke, 79, Taarup. Husmand Rasmus Larsen
1890, 1602, 2402, Caroline Christiansen, pige, 24, af Frørup Mark
1890, 1902, 2502, Johanne Hansdatter, enke, 70, Taarup. Indsidder Lars Hansen
1890, 0703, 1403, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 79, Frørup Mark. Gaardmand Hans Lars Hansen
1890, 1603, 2203, Elisabeth Hansdatter, 72, Frørup Mark. Husmand Hans Christian Hansen
1890, 1603, 2403, Dorthea Clausen, 29, paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Datter af husmand og fisker Claus Jensen af Kongshøj Aahuse
1890, 2303, 2903, Johanne Kirstine Nielsen, 21, paa Nyborg Sygehus. Datter af fisker Niels Rasmussen, Taarup Mark
1890, 2803, 0504, Povline Mathilde Povlsen, pige, 17, i Frørup
1890, 2104, 2604, Ane Andersen, pige, 24, i Taarup
1890, 0505, 1105, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Jakobsen, Taarup Mark
1890, 1805, 2405, Christiane Hansdatter, pige, 81, i Taarup
1890, 2605, 0206, Ane Elisabeth Nielsen, 14, steddatter af husmand Rasmus Clemensen, Frørup
1890, 0406, 0906, Anne Marie Hansen, 55, Taarup. Gaardforpagter Holger Povlsen
1890, 2506, 3006, Mette Sofie Hansen, enke, 64, i Frørup. Smed Johannes Christensen
1890, 0807, 1407, Ane Marie Nielsen, 3½, datter af slagter Niels Knudsen Nielsen, Frørup Mark
1890, 1007, 1607, Abelone Andersen, 59, Frørup Mark. Gaardmand Knud Rasmussen
1890, 1908, 2208, Petra Nielsen, 5, datter af ugift Karen Marie Nielsen, Taarup
1890, 2208, 2608, Kirsten Nielsen, 13 dage, datter af husmand Mads Nielsen, Taarup
1890, 3112, 08011891, Johanne Christine Christensen, 2, datter af væver Johannes Frederik Christensen, i Frørup
1891, 1101, 1501, Johanne Jensen, 4 og 9 maaneder, datter af mejeribestyrer Søren Jensen, Frørup Mejeri
1891, 0702, 1402, Ane Jensine Knudsen, 2, datter af tømrer Rasmus Knudsen, Taarup Mark
1891, 2002, 2602, Ane Lovise Marie Pedersen, 11½ maaned, datter af gaardmand Jens Pedersen, Frørup Mark
1891, 2402, 0103, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Hansen, Frørup Mark
1891, 0303, 0903, Kirsten Gudsen, enke, 65, Taarup. Husmand Anders Pedersen
1891, 0704, 1404, Cathrine Dahl – Clausen, 73, Taarup. Ostefabrikant Christian Ludvig Avgust Landsperg
1891, 1204, 1704, Marie Frederikke Johannesdatter, enke, 81, Frørup. Husmand og bødker Peder Madsen
1891, 1609, 2209, Sidsel Nielsdatter, 76, i Taarup. Aftægtshusmand Jens Mortensen
1891, 2409, 2909, Karen Jensdatter, enke, 62, paa Taarup Mark. Husmand Jakob Madsen af Vormark
1891, 0712, 1412, Rasmine Jensine Jørgensen, enke og entlediget jordemoder, 77, Frørup. Husmand Hans Povlsen
1891, 1012, 1712, Johanne Hansdatter, 64, Frørup. Skrædder Christian Pedersen
1891, 1112, 1912, Karen Jakobsdatter, enke, 89, boende i Kongshøj. Skovfoged Hans Frederiksen i Lakkendrup
1891, 2512 ,3112, Johanne Pedersdatter, enke, 72, boende i Frørup. Væver Johan Jensen, Gislev Lamdrup
1891, 2512, 02011891, Birthe Bondosdatter, enke, 79, Frørup. Husmand Thomas Nielsen
1891, 2912, 06011892, Ane Kirstine Povlsdatter, enke, 86, Frørup Mark. Gaardmand Hans Pedersen