Aarslev, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1868-1891, Aarslev sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt

© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 1801, 2501, Peder Andersen, skrædder.., 20, paa Aarslev Mark. Født sammesteds. Søn af husmand og skomager Anders Jensen, paa Aarslev Mark
1868, 2303, 3003, Niels Andersen, husmand, 69, paa Aarslev Mark. Født i Næsbyhovedsbroby Sogn. Søn af boelsmand Anders Hansen
1869, 1903, 2703, Jens Pedersen, sadelmager og husmand, 33½, i Aarslev. Født i Aarslev. Søn af tmd. Peder Povlsen af Aarslev
1869, 1204, 1804, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Hansen, paa Aarslev Mark
1869, 2405, 3005, Lars Rasmussen, 3 dage, søn af husmand Rasm. Rasmussen, paa Aarslev Mark
1869, 0811, 1611, Lars Jensen, husmand, 62, paa Aarslev Mark
1870, 2201, 2901, Hans Hansen, husmand, 47, paa Aarslev Mark. Født i Kværndrup
1870, 1202, 1902, Klavs Sørensen, gaardaftægtsmand, 78½, paa Aarslev Mark. Født i Gislev
1870, 1302, 2002, Lars Rasmussen, 3 timer, søn af husmand Rasm. Rasmussen, paa Aarslev Mark
1870, 1402, 2202, Niels Knudsen, snedker og aftægtsmand, 96, paa Aarslev Mark. Født i Gjestelev. Søn af Knud Nielsen
1870, 2202, 2702, Dødfødt dreng, søn af væver og husmand Peder Pedersen Andersen, paa Aarslev Mark
1870, 1205, 1705, Andreas Brun Luun, ejer, 73 og 9 maaneder, af Lammehave i Ringe Sogn. Født i Nyborg
1870, 3008, 0709, Peder Jensen, gaardmand, 79, i Aarslev. Født sammesteds
1870, 0709, 1409, Niels Pedersen, gaardaftægtsmand, 73, paa Aarslev Mark. Født i Næraa. Søn af husmand Peder Nielsen
1871, 1201, 1801, Kristen Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Kristensen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1871, 2601, 0302, Rasmus Avgust Henriksen, 11½, søn af husmand Steffen Henriksen, af Aarslev. Født sammesteds
1871, 0303, 1003, Anders Peder Hansen, 4 dage, søn af husmand Hans Johansen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1871, 0305, 0805, Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 27, i Fraugde. Født i Aarslev. Søn af pige Anne Katrine Andersen, i Aarslev
1871, 3105, 0606, Hans Hansen, gaardaftægtsmand, 84, i Aarslev. Født sammesteds. Søn af Hans Rasmussen
1871, 3012, 12011872, Dødfødt dreng, søn af husmand Steffen Henriksen, i Aarslev
1872, 1101, 1801, Hans Pedersen, skrædder og husmand, 39 og 9 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Fraugde Sogn. Søn af indsidder Peder Hansen
1872, 1601, 2301, Kristen Jørgensen, gaardmand, 65, paa Aarslev Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Kristensen
1872, 1102, 1902, Lars Hansen, gaardmand, 70, i Aarslev. Født i Allerup
1872, 0705, 1305, Henrik Rasmussen, væver og husmand, 66, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Søn af husmand Rasm. Rasmussen
1872, 2505, 0106, Erik Rasmussen, tmd. og husmand, 57, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Søn af husmand Rasmus Eriksen
1872, 0808, 1108, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Frandsen, paa Aarslev Mark
1872, 2310, 2910, Johan Rasmussen, 5 maaneder, søn af husmand Rasmus Johansen, paa Aarslev Mark
1872, 3112, 07011873, Peder Mikael Brandt, husmand, 55, paa Aarslev Mark
1873, 3003, 0704, Knud Hansen, skrædder og husmand, 38, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Søn af gaardmand Hans Andersen
1873, 0906, 1606, Hans Hansen, 16, søn af afdøde Hans Hansen, paa Aarslev Mark. Stedsøn af husmand Mogens Kristian Rasmussen, paa Aarslev Mark
1873, 1506, 2106, Rasmus Hansen, husaftægtsmand, 80, paa Aarslev Mark. Født i Herringe
1873, 2208, 2708, Rasmus Hansen, 14½, søn af husmand Mads Hansen, paa Aarslev Mark
1874, 2304, 3004, Hans Olsen, aftægtsmand, 90 og 4 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Sønder Næraa
1874, 0307, 1007, Lars Madsen, gift træskomager og husmand, 50, i Aarslev
1874, 2308, 2808, Rasmus Jørgensen, 4 maaneder, søn af husmand Jørgen Nikolajsen, paa Aarslev Mark
1875, 1302, 2002, Anders Hansen, 13½, søn af husmand Rasmus Hansen, paa Aarslev Mark
1875, 0307, 0907, Niels Kristiansen, aftægtsmand, 74, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Søn af gaardmand Kristian Hansen i Aarslev
1875, 2207, 2807, Lars Rasmus Larsen, 6½, søn af væver og husmand Rasmus Larsen, paa Aarslev Mark. Født i Ubberud Sogn
1875, 0508, 1108, Jens Magnus Hansen, ejer, 49, af Aarslevgaard i Aarslev. Født i Flødstrup Sogn. Søn af forpagter …
1875, 1608, 2108, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Aarslev Mark. Født i Sønder Højrup. Søn af husmand Rasmus Larsen, i Sønder Højrup
1875, 1212, 2012, Rasmus Nielsen, husmand og snedker, 60, paa Aarslev mark. Født i Brahe Trolleborg Sogn. Søn af snedker Niels Knudsen, i Brahe Trolleborg
1876, 3101, 0702, Lars Pedersen, aftægtsmand, 79½, paa Aarslev Mark. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn. Søn af bødker Peder …, i Lumby, Nørre Lyndelse
1876, 1102, 1702, Anders Peder Andersen, 10½, søn af væver og husmand Hans Peder Andersen, i Aarslev. Født sammesteds
1876, 1007, 1507, Kristian Nielsen, ungkarl og skomager, 32, hos faderen smed Niels Larsen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1876, 0408, 1008, Søren Pedersen, gift husmand, 72 og 9 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Nørre Broby. Søn af boelsmand Peder Hansen, i Nørre Broby
1876, 2009, 2509, Hans Peder Pedersen, 4 maaneder, søn af indsidder og tjenestekarl Rasmus Peder Pedersen, i Aarslev. Født sammesteds
1876, 2909, 0610, Martin Hansen, bødkerlærling, 20½, i Aarslev. Født i Vullerslev, Stenløse Sogn. Søn af husmand Hans Hansen, i Vullerslev, Stenløse Sogn
1876, 3010, 0611, Sofus Nielsen, ugift skomager, 34½, paa Aarslev Mark. Født paa Aarslev Mark. Søn af smed Niels Larsen, paa Aarslev Mark
1876, 0611, 1311, Jens Kristiansen, husmand, 64, paa Aarslev Mark. Født i Haagerup. Søn af gaardmand …, i Haagerup
1877, 0303, 1003, Hans Julius Rasmussen, ungkarl, 25, paa Aarslev Mark. Født sammesteds. Søn af afdøde snedker Rasmus Nielsen, paa Aarslev Mark
1877, 0903, 1503, Rasmus Nielsen, husaftægtsmand, 73 og 11 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn
1877, 2705, 0603, Hans Peder Mortensen, 7 uger, søn af husmand og slagter Rasmus Mortensen, paa Aarslev Mark. Født paa Aarslev Mark
1877, 1308, 1808, Rasmus Larsen, aftægtsmand og …mand, 77, i Aarslev. Født i Aarslev. Søn husmand Lars Rasmussen, i Aarslev
1877, 1408, 2008, Anders Kristian Refstrup, gift aftægtsmand og skomager, 81½, paa Aarslev Mark. Født i Svendborg. Søn af toldassistent …
1877, 0111, 0811, Hans Peder Marius Georg Nielsen, 17, plejesøn hos smed Niels Larsen, paa Aarslev Mark. Født i Odense
1877, 1012, 1612, Nikolaj Jørgensen, gift aftægtsmand, 74 og 3 maaneder, paa Aarslev Mark. Født paa Aarslev Mark
1878, 1301, 2101, Frederik Vilhelm Nielsen, ugift skomager, 23 og 9 maaneder, paa Aarslev Mark. Født paa Aarslev Mark. Søn af smed Niels Larsen, paa Aarslev Mark
1878, 1303, 2003, Hans Jensen, 7 uger, søn af gaardmand Jens Hansen, paa Aarslev Mark
1878, 1403, 2005, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Kristiansen, paa Aarslev Mark
1878, 2304, 2804, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Nielsen, paa Aarslev Mark
1878, 0808, 1108, Hans Peder Jakobsen, 8, stedsøn af husmand Andreas Madsen, paa Aarslev Mark
1878, 1312, 1712, Peder Kristian Emil Hansen, 24 uger, søn af formand Hans Hansen, Aarslev Mark. Født samme sted
1879, 0502, 0902, Hans Jensen (tvilling), 6 timer, søn af gaardmand Jens Hansen, paa Aarslev Mark
1879, 0502, 0902, Karl Jensen (tvilling), 6 timer, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Aarslev Mark
1879, 2002, 2702, Peder Emil Kristensen, 11 og 3 maaneder, søn af indsidder Karl Kristian Julius Kristensen, paa Aarslev Mark. Født i Nørre Lyndelse Sogn
1879, 1305, 2005, Lars Kristian Axelsen, husmand, 38, paa Aarslev Mark. Født i Brendekilde. Søn af husmand Axel …
1879, 3105, 0606, Jens Hansen, væver og aftægtsmand, 75½, paa Aarslev Mark. Født i Ullerslev. Søn af slagter Hans Jensen
1879, 1606, 2006, Hans Hansen, gaardmand, 57½, paa Aarslev Mark. Født i Ore, Sønder Næraa Sogn. Søn af gaardmand Hans Hansen
1879, 2706, 0407, Lars Andersen, 7 dage, søn af husmand og murer Anders Nikolajsen, Aarslev Mark. Født sammesteds
1879, 0508, 0908, Anton Jespersen, husmand, 40 og 11 maaneder, paa Aarslev Mark. Født paa Sønder Næraa Mark. Søn af Jesper Kristiansen
1879, 2009, 2809, Hans Kristian Hansen, 15 og 10 maaneder, søn af landpost og husmand Mads Hansen, paa Aarslev Mark
1879, 1711, 2411, Valdemar Kristian Grønbech, 7½, søn af kolportør Niels Bjørn Grønbech, paa Sønder Næraa Mark. Født i Ryslinge
1880, 2101, 2801, Erik Pedersen, husaftægtsmand, 87½, paa Aarslev Mark. Født i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn
1880, 2403, 0104, Jens Henrik Andersen, husmand, 36, paa Aarslev Mark
1880, 2104, 2704, Hans Kristiansen, husmand, 61, i Aarslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Kristian Hansen i Aarslev
1880, 0206, 0706, Anders Kristian Nielsen, 5½, søn af gaardmand Peder Nielsen, paa Aarslev Mark
1880, 1206, 1806, Niels Larsen, husaftægtsmand, 77, paa Aarslev Mark. Født i Østrup Sogn
1880, 1406, 1806, Jens Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Johansen, paa Aarslev Mark
1880, 1406, 1806, Niels Andersen, 5, søn af husmand Anders Rasmussen, paa Aarslev Mark
1880, 1706, 2006, Johan Kristian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, paa Aarslev Mark
1880, 2606, 0207, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 70 og 9 maaneder, paa Aarslev Mark
1880, 1210, 1910, Knud Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 82, paa Aarslev Mark
1880, 0411, 1211, Povl Larsen, husmand, 67½, paa Aarslev Mark
1880, 1211, 1711, Peder Knudsen, enkemand og husmand, 63, paa Aarslev Mark
1881, 0707, 1107, Hans Lavrits Andersen, 1, søn af husmand Anders Rasmussen, paa Aarslev Mark
1881, 0308, 0808, Lars Peder Henriksen, 9, søn af husmand og skrædder Rasmus Henriksen, paa Aarslev Mark
1881, 1508, 2108, Hans Valdemar Kristensen, 15 og 9 maaneder, søn af indsidder og arbejdsmand Karl Kr. J. Kristensen, paa Aarslev Mark
1881, 2911, 0512, Hans Jørgen Hansen, 2 og 1 maaned, søn af husmand Hans Johansen, paa Aarslev Mark
1882, 0308, 0908, Lars Jensen, gift husmand, 67, paa Aarslev Mark
1882, 1811, 2811, Peder Emil Kristensen, 1½, søn af huslejer Karl Kristensen, Aarslev Mark
1883, 1201, 1901, Anders Jespersen, gift gaardmand, 65, paa Aarslev Mark
1883, 2906, 0407, Hans Hansen, gift skomager, 44, i Aarslev
1883, 2308, 2808, Niels Jepsen, gift aftægtsmand,76, paa Aarslev Mark
1883, 2908, 0509, Povl Jensen, gift husmand og væver, 65, Aarslev Mark
1883, 2609, 3009, Lorens Peter Kristensen, 5, søn af fattiglem Hans Kristensen, Arbejdsanstalten Lumby
1883, 2010, 2610, Johan Karl Ludvig Tørring, 6 uger, plejebarn af husmand Hans Kr. Jensen, Aarslev Mark
1884, 0701, 1301, Jørgen Martin Hansen, 10 maaneder, søn af husmand Rasmus Hansen, Aarslev Mark
1884, 1601, 2201, Rasmus Andersen, 17, søn af husmand Anders Hansen, Aarslev Mark
1884, 0902, 1702, Johannes Valdemar Rasmussen, 2½, søn af gaardmand Rasmus Johansen, Aarslev Mark
1884, 2809, 0210, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Andersen, Aarslev Mark
1884, 0911, 1711, Rasmus Hansen, gift husmand, 53, paa Aarslev Mark
1884, 0712, 1212, Niels Pedersen, ungkarl og stenhugger, 54, boede hos smed Henrik Rasmussen, Aarslev Mark. Søn af husmand Peder Rasmussen, Aarslev Mark
1884, 1912, 2412, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Nielsen, Aarslev Mark
1885, 0103, 0803, Rasmus Hansen, 2 dage, søn af husmand Hans Johansen, Aarslev Mark
1885, 1903, 2703, Rasmus Nielsen, gift gaard- og aftægtsmand, 65, Aarslev Mark
1885, 0910, 1410, Marius Hansen, 6 og 3 maaneder, søn af husmand Rasmus Hansens enke, boede paa Aarslev Mark, nu i Odense, Vesterbro 57, baghuset
1885, 2910, 0911, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Andersen, Aarslev Mark
1886, 2102, 0103, Kristen Jensen, enkemand og hus- og aftægtsmand, 70, paa Aarslev Mark
1886, 1803, 2603, Niels Karlsen, gift hus- og aftægtsmand, 83, paa Aarslev Mark
1886, 0205, 0805, Hans Kristian Sofus Hansen, 3½, søn af husmand og tømrer Knud Hansen, Aarslev Mark
1886, 2510, 3110, Anton Henning Emil Hansen, 4 maaneder, søn af baneformand Rasmus Hansen, Aarslev Mark
1887, 0606, 1306, Hans Knudsen, gaard- og aftægtsmand, 72, i Aarslev
1887, 1706, 2306, Karl Monrad Rasmussen, 17 dage, søn af gaardmand Niels Rasmussen, Aarslev Mark
1887, 2708, 0109, Hans Andersen, gaardaftægtsmand, 81, i Aarslev
1887, 0911, 1611, Jørgen Nielsen, gift husmand, 36, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev
1888, 1203, 1903, Mads Kristensen, gift husmand 39, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev
1888, 1903, 2503, Niela Kristian Andersen, 6 og 5 maaneder, søn af indsidder Rasmus Andersen, Aarslev Fattighus. Født 19.10.1881 i Kjøbenhavn
1888, 2305, 2905, Hans Hansen, enkemand og husaftægtsmand, 84, Aarslev Mark. Født i Sønder Højrup
1888, 0507, 1207, Frands Jørgensen, fraskilt og husmand, 74, i Aarslev. Fra St. Peders Landsogn, Slagelse
1888, 2411, 3011, Rasmus Jørgensen, enkemand, husaftægtsmand og skrædder, 77 i Aarslev
1889, 1501, 2301, Morten Jensen, gift husaftægtsmand, 77½, Aarslev Mark
1889, 1503, 2503, Anders Pedersen, enkemand og husaftægtsmand, 83 og 3 maaneder, Aarslev Mark
1889, 1405, 2005, Anders Jensen, husaftægtsmand, 78½, Aarslev Mark
1889, 3006, 0507, Hans Rasmussen, gaardaftægtsmand, 76, Aarslev Mark
1889, 2609, 0210, Georg Kristian Jørgensen, 10 dage, søn af ugift Marie Kirstine Mortensen, f. t. paa Aarslev Mark
1890, 1501, 2201, Emil Kai Mathiasen, 4 maaneder, søn af gaardmand Ivar Mathiasen, Aarslev
1890, 0403, 1203, Hans Eriksen, husaftægtsmand, 68, Aarslev Mark
1890, 2503, 0104, Hans Jensen, gaardaftægtsmand, 87, Aarslev Mark
1890, 1209, 1909, Lavrits Theodor Thrane, gift gaardmand, 46, Aarslev Mark
1890, 1711, 2411, Kristian Madsen, enkemand og husmand, 65, i Aarslev
1890, 2006, 2506, Udøbt dreng, søn af snedker Hans Peder Andersen, Aarslev Mark
1891, 2103, 2703, Peder Henningsen, husmand, 79, i Aarslev
1891, 2004, 2804, Anders Andersen, gaardaftægtsmand, 83, i i Aarslev
1891, 1407, 1807, Mads Hansen, tjenestekarl, 24, hos gaardmand Jens N. Jensen, Aarslev
1891, 0611, 1411, Knud Nielsen, husmand, 53, paa Aarslev Mark
1868, 1102, 1602, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Hansen, af Aarslev Mark
1868, 0703, 1403, Mette Kirstine Hansen, tjenestepige, 33, Aarslev Mark. Født i Sandholdts Lyndelse. Datter af gaardmand Hans Andersen dersteds
1868, 2109, 2709, Maren Kirstine Hansen, 24 dage, datter af husmand Rasmus Hansen, af Aarslev Mark. Født paa Aarslev Mark
1868, 1312, 1912, Mette Rasmusdatter, 71½, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Datter af huusmand Rasm. Hansen i Aarslev. Aftægtsmand Rasmus Nielsen
1869, 0901, 1501, Katrine Marie Nielsen, enke, 69, i Aarslev. Datter af Niels Hansen. Aftægtsmand Rasmus Kristensen
1869, 2201, 2901, Maren Dortea Trane, 3½ maaned, datter af gaardmand Lavrits Teodor Trane, paa Aarslev Mark
1869, 0802, 1502, Anne Sørensdatter, enke, 80, paa Aarslev Mark. Født paa Gislev Mark. Datter af gaardmand Søren Klavsen. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1869, 2103, 3003, Anne Dortea Jensdatter, enke, 94, opholdt sig hos sin søn skrædder Peder Hansen, Aarslev Mark. Huusmand Hans Jakobsen af Sten…
1869, 2404, 3004, Anne Sørensen, 25 og 3 maaneder. Født paa Aarslev Mark. Datter af husmand Søren Pedersen, paa Aarslev Mark
1869, 0507, 0907, Johanne Madsdatter, 63 og 3 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Allerup Sogn. Datter af huusmand Mads Knudsen. Gaardmand Kristen Jørgensen
1869, 2111, 2711, Hanne Dortea Kristiansen, 12 og 9 maaneder, datter af husmand Kristian Kristiansen, Maareskov, Herrested Sogn. Født i Maareskov, Herrested Sogn. Plejedatter af huusmand Knud Rasmussen, i Aarslev
1870, 03030, 1103, Anne Marie Knudsen, 34, paa Aarslev Mark. Huusmand og væver Peder Pedersen Andersen
1870, 2303, 3003, Kirsten Pedersdatter, 81, paa Aarslev Mark. Født i Højby. Aftægtsmand Hans Olsen
1870, 1404, 2304, Johanne Marie Henriksen, 23. Datter af afdøde smed Henrik Larsen i Aarslev. Steddatter af husmand og bager Rasmus Larsen, i Aarslev
1870, 1105, 1805, Karen Rasmusdatter, 68, paa Aarslev Mark. Født Aarslev Mark. Husmand Hans Olsen
1870, 1505, 1905, Dødfødt pige, datter af avlskarl Anders Rasmussen, tjener i Aarslevgaard
1870, 2905, 0306, Karen Andersen, 46 og 3 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn. Datter af Anders Mogensen. Gaardmand Hans Hansen
1870, 0306, 0906, Kirsten Jensdatter, enke, 81, opholder sig nu hos sin datter husmand Kristian Rasmussens enke, i Aarslev. Indsidder Jens Jensen af Allerup
1870, 0207, 0907, Dortea Pedersen, 11 og 3 maaneder, datter af husmand Peder Madsen, paa Aarslev Mark
1870, 1107, 1607, Maren Rasmusdatter, 65, hos sønnen gaardmand Peder Nielsen, paa Aarslev Mark. Født i Rolfsted Sogn. Aftægtsmand Niels Pedersen
1870, 2109, 2709, Mette Marie Nielsen, 16, datter af gaardmand og sognefoged Niels Hansen, af Aarslev. Født sammesteds
1870, 0810, 1510, Kristiane Andersdatter, enke og almisselem, 76, paa Arbejdsanstalten i Lumby. Almissselem Hans Jensen af Aarslev
1871, 0601, 1301, Anne Marie Rasmussen, 35, paa Aarslev Mark. Født i Nørre Søby Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Nørre Søby. Husmand Andreas Madsen
1871, 0502, 1302, Anne Eriksdatter, 56, i Aarslev. Født i Aarslev. Datter af gaardmand Erik Larsen. Gaardmand Hans Knudsen
1871, 0303, 1203, Karen Kirstine Hansen, 5 og 3 maaneder, datter af husmand og murer Kristian Hansen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1871, 0904, 1704, Margrete Hansen, 43, paa Aarslev Mark. Født i Sandholdt Lyndelse. Datter af gaardmand Hans Andersen dersteds. Husmand Kristen Jensen
1871, 2304, 2904, Anne Marie Jørgensen, 40, paa Aarslev Mark. Født i Nørre Lyndelse. Datter af gaardmand Jørgen Andersen. Husmand Anders Hansen
1871, 1108, 2008, Anne Katrine Hansen, 3 uger, datter af pige Karen Larsen, hos husmand Mads Hansen paa Aarslev Mark
1872, 0501, 1201, Karen Pedersen, 49, i Aarslev. Født i Allested. Husmand Steffen Henriksen
1872, 2504, 0205, Andrea Kirstine Pedersen, 21 dage, datter af husmand Lars Pedersen, paa Aarslev Mark
1872, 2405, 3005, Anne Sofie Brandt, 11 og 3 maaneder, datter af husmand Peder Mikael Brandt, paa Aarslev Mark
1872, 1208, 1808, Gjertrud Marie Rasmussen, 1, datter af husmand Rasmus Johansen, paa Aarslev Mark
1872, 1411, 2211, Karen Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af smed Knud M. Larsen, af Aarslev
1872, 2212, 3012, Anne Knudsdatter, 65, af Aarslev. Fatter af gaardmand Knud Hansen af Aarslev. Gaardaftægtsmand Hans Andersen
1873, 0303, 1103, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Kristiansen, paa Aarslev Mark
1873, 1905, 2505, Knudsine Hansen, 3 uger, datter af skrædder Knud Hansens enke, paa Aarslev Mark
1873, 2005, 2505, Lavrine Andersen, 13 dage, datter af ugift Kirsten Larsen, af Aarslev Mark
1873, 0407, 1107, Kristine Hansen Rosenlund, 15 dage, datter af husmand Hans Lavritsen Rosenlund, paa Aarslev Mark
1873, 2508, 0109, Johanne Kristine Andersen, 8, datter af husmand og murer Anders Nikolajsen, Aarslev Mark
1873, 0409, 1009, Anne Hansen, 44, paa Aarslev Mark. Født i Kullerup, Ellested Sogn. Husmand Rasmus Johansen
1874, 1401, 2101, Anne Marie Jørgensen, 50½, paa Aarslev Mark. Født i Stenstrup Sogn. Husmand Peder Hansen
1874, 2303, 2903, Marie Rasmine Eriksen, 7 maaneder, datter af smed Niels Kristian Eriksen, i Aarslev
1874, 0905, 1605, Maren Kirstine Rasmussen, 33, paa Aarslev Mark. Husmand Jørgen Nikolajsen
1874, 2705, 3105, Maren Kirstine Hansen, 13 dage, datter af husmand Hans Hansen, paa Aarslev Mark
1875, 2501, 0102, Maren Jensdatter, enke, 81, paa Aarslev Mark. Født i Næraa. Datter af gaardmand i Næraa. Aftægtsmand Niels Andersen
1875, 2102, 0103, Maren Rasmusdatter, 73, paa Aarslev Mark. Født i Ryslinge. Datter af Rasm. Bødker. Husaftægtsmand Anders Pedersen
1875, 1405, 2105, Gjertrud Andersen, enke, 78, paa Aarslev Mark. Født i Aarslev. Datter af gaardmand Anders Rasmussen. Aftægtsmand Klavs Sørensen
1875, 1608, 2108, Kirstine Hansdatter, enke, 82, paa Aarslev Mark. Født i Allerup. Aftægtsmand Peder Rasmussen
1875, 0109, 0709, Johanne Marie Hansen, 3 uger, datter af husmand Mads Hansen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1875, 2009, 2509, Dortea Nielsdatter, 79, paa Aarslev Mark. Født i Tarup, Sønder Næraa Sogn. Datter af Niels Hansen. Aftægtsmand Hans Hansen
1875, 2312, 3012, Kirsten Jensdatter, enke, 92, paa Aarslev Mark. Født i Næraa. Datter af gaardmand Jens Nielsen. Husmand Povl Rasmussen
1875, 2712, 04011876, Maren Kristensdatter, 54, af Aarslev Mark. Født i Hillerslev. Datter af gaardmand Kristen Sørensen. Husmand Morten Jensen
1876, 1909, 2509, Mette Katrine Hansen, 13½, datter af husmand Hans Eriksen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1876, 0611, 1311, Dødfødt pige, datter af smed Knud Mourits Larsen, i Aarslev
1876, 2611, 0412, Johanne Kristoffersen, enke, 69 og 9 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Sønder Broby. Datter af husmand Kristoffer Madsen. Husmand Søren Pedersen
1877, 1402, 2202, Maren Larsdatter, enke, 87 og 9 maaneder, i Aarslev. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Lars Knudsen. Gaardaftægtsmand Hans Hansen
1877, 0406, 0906, Dortea Povlsdatter, enke, 86½, nød aftægt hos hendes søn husmand Peder Hansen, paa Aarslev Mark. Født i Rynkeby, Ringe Sogn. Datter af træskomand Povl Rasmussen. Husmand Hans Pedersen
1877, 0606, 1106, Mette Katrine Knudsen, 40½, paa Aarslev Mark. Født i Ferritslev. Datter af gaardmand Knud Thygesen. Husmand Rasmus Hansen
1877, 1809, 2209, Kristiane Rasmusdatter, enke, 82 og 11 maaneder, paa Aarslev Mark. Født i Taarup. Datter af gaardmand … i Taarup. Aftægtsmand Jens Jørg. Matiasen
1877, 2309, 0510, Sidsel Rasmusdatter,63, paa Aarslev Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasm. Nielsen. Aftægtsmand Kristen Hansen
1878, 1402, 2202, Kirsten Larsen, ugift, 34, opholdt sig hos husmand hans Olsen, paa Aarslev Mark
1878, 0503, 1203, Kristiane Mogensdatter, enke, 84, ophold hos sin datter paa Gjestelev Mark. Født i Vantinge. Aftægtsmand Rasmus Hansen paa Aarslev Mark
1878, 1204, 2004, Karen Hansen, 19½, i Aarslev. Født i Hjallese. Datter af husmand Hans Kristian Knudsen. Gaardejer Niels Frandsen
1878, 1504, 2304, Susanne Dorthea Rasmusdatter, 53½, paa Aarslev Mark. Født i Birkum Kohave, Fraugde Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen. Husmand Peder Knudsen
1879, 0303, 0803, Maren Kirstine Dortea Pedersen, 35, paa Aarslev Mark. Født i Nørre Lyndelse Sogn. Datter af Kristiane Jensen, Nørre Lyndelse. Skrædder Rasmus Henriksen
1879, 0905, 1605, Maren Jørgensdatter,76, paa Aarslev Mark. Født i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn. Datter af boelsmand Jørgen Jørgensen. Aftægtsmand Niels Larsen
1879, 0112, 0812, Marie Sofie Vilhelmine Jespersen, 10, datter af afdøde husmand Anton Jespersen, paa Aarslev Mark. Født i Tarup Mølle, Sønder Næraa Sogn
1879, 0112, 0812, Magdalene Larsen, enke, 75, paa Aarslev Mark. Født i Vindinge Sogn. Møller Niels Johan Mortensen, Tarup Mølle, Sønder Næraa Sogn
1880, 1402, 2302, Karen Marie Larsen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Larsen, paa Aarslev Mark. Født sammesteds
1880, 0303, 1003, Mette Hansdatter, enke, 68½, paa Aarslev Mark. Født i Dreslette Sogn. Husmand og tmd (tømmermand) Erik Rasmussen
1880, 0106, 0606, Karen Hansen, 3½, datter af ledvogter Hans Kristensen, paa Aarslev Mark
1880, 2806, 0307, Johanne Jørgensen, 14½, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen. Født i Højby. Plejedatter af gaardmand Frederik Rasmussen i Aarslev
1880, 2607, 3107, Elisabet Knudsdatter, enke, 78. Gaardmand Peder Jensen
1880, 1809, 2409, Maren Jørgensdatter, enke, 74, paa Aarslev Mark. Husmand Lars Jensen
1880, 0312, 0812, Anne Larsen Skov, 42½, Aarslev Mark. Husmand Rasmus Johansen
1881, 0702, 1802, Anne Marie Larsen, 1 dag, datter af gaardmand Jens Larsen, paa Aarslev Mark
1881, 1102, 1802, Kirsten Pedersen, 37, paa Aarslev Mark. Gaardmand Jens Larsen
1881, 1703, 2203, Agnes Dortea Nielsen, 4, datter af gaardmand Peder Nielsen, paa Aarslev Mark
1881, 2304, 2804, Anne Hansen, 18½, datter af gaardmand Hans Hansen, i Aarslev
1881, 1406, 2006, Karen Sofie Dortea Pedersen, 59½, af Aarslev. Husmand Steffen Henriksen
1881, 0912, 1612, Ane Johanne Rasmussen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Johansen, paa Aarslev Mark
1881, 0308, 0808, Kirsten Madsdatter, enke, i Odense. Husmand Henrik Frederiksen, Aarslev
1882, 1903, 2603, Dødfødt pige, datter af skrædder Rasmus Henriksen, Aarslev Mark
1882, 2803, 0304, Hansine Frederikke Jørgensen f. Trolle, 54½, i Odense. Datter af lærer Trolle Sandager. Fhv. lærer i Aarslev Peder Jørgensen (nu i Odense)
1882, 3003, 0304, Dødfødt pige, datter af væver Hans Jensen, Aarslev Mark
1882, 2105, 2805, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Kirstine Larsen, Aarslev Mark
1882, 1107, 1707, Juliane Hansen, 15½, datter af afdøde skrædder Hans Pedersen, Aarslev Mark
1882, 0608, 1108, Anna Kristine Marie Larsen, 2, datter af uldspinder Kristian Larsen, Aarslev Station
1882, 0810, 1310, Karen Hansdatter, ugift, 76, Fattighuset i Aarslev. Datter af husmand Hans Andersen og Ane Henningsdatter af Sønder Højrup
1882, 1811, 2311, Ane Katrine Hansen, 35½, Aarslev. Gaardmand Knud Hansen
1883, 1801, 2401, Ane Kirstine Nielsen f. Kristensen, 48, Aarslev Mark. Klodsemager Jakob Nielsen
1883, 1004, 1504, Gjertrud Kirstine Rasmussen, 3, datter af gaardmand Rasmus Johansen, Aarslev Mark
1883, 1604, 2304, Ane Kirstine Povlsen, 16½, datter af væver Povl Jensen, Aarslev Mark
1883, 1805, 2305, Ane Kirstine Hansen, 2 maaneder, datter af husmand Hans Hansen, Aarslev Mark
1883, 2706, 0207, Sidsel Kirstine Kristensen, 33, Aarslev Mark. Husmand Steffen Niels Kristensen
1883, 2707, 0108, Karen Hansdatter, enke, 60, Aarslev Mark. Husmand Henrik Rasmussen
1883, 1308, 2008, Frederikke Rasmussen, 59, Aarslev Mark. Husmand Knud Olsen
1884, 2502, 2902, Ane Dorthea Hansdatter, enke, 79, Fattighuset i Aarslev. Murer Hans Kristian Nielsen
1884, 2304, 3004, Emilie Kristine Rasmussen, 1, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Aarslev Mark
1884, 0905, 1605, Ane Nielsen, 42, Aarslev Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1884, 0407, 1007, Anna Kristine Mortensen, 1, datter af skrædder Martinus Mortensen, Odense
1884, 0508, 1408, Kirsten Jensen, 1 dag, datter af gartner Hans Jensen, Aarslev Mark
1885, 2801, 0302, Johanne Sofie Rasmussen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Aarslev Mark
1885, 2303, 2903, Sara Lavrine Mortensen, 10 maaneder, datter af skrædder Martinus Mortensen, i Odense. I pleje hos husmand Hans Hansen, Aarslev Mark
1885, 0211, 0911, Sofie Nielsen, 27, Aarslev Mark. Husmand Rasmus Andersen
1886, 0301, 1001, Pige, faa minutter, datter af gaardmand Rasmus Johansen, Aarslev Mark
1886, 2603, 0204, Henriette Nielsdatter, enke, 76, Aarslev. Træskomand Lars Madsen
1886, 1904, 2704, Hansine Marie Hansen, 39½, Aarslev Mark. Husmand Hans Henrik Johansen
1886, 0705, 1205, Ane Dortea Rasmine Hansen, 11 og 9 maaneder, datter af skomager Hans Hansens enke, Aarslev
1886, 1806, 2406, Kirsten Pedersdatter, 61, Aarslev Mark. Husmand Peder Madsen
1886, 1806, 2306, Maren Kathrine Hansen, 3½ datter af husmand Lars Peder Hansen, Aarslev Mark
1886, 0407, 1007, Ane Kirstine Knudsdatter, enke, 81½, Aarslev Mark. Husmand Niels Karlsen
1886, 2007, 2607, Karen Marie Jørgensen, 30, Aarslev Mark. Husmand Mads Kristensen
1886, 2512, 03011887, Maren Dorthea Thrane, 16 og 9 maaneder, datter af gaardmand Lavrits Theodor Thrane, Aarslev Mark
1887, 2304, 2904, Dorthea Henriksen, 67, Aarslev. Født i Ringe Sogn. Husmand Knud Rasmussen
1887, 2105, 2505, Gjertrud Hansen, 5, datter af husmand Rasmus Kristian Hansen, Aarslev Mark
1887, 0210, 0910, Marie Andersen, 1½ maaned, datter af ugift Kirsten Pedersen, Aarslev Mark og Rasmus Marius Andersen, Sønder Højrup
1887, 1610, 2310, Pige, faa minutter, datter af indsidder Anders Kingo Henriksen, Aarslev Mark
1887, 1111, 1811, Karen Knudsdatter, 78½, Aarslev Mark. Gaard- og aftægtsmand Hans Jensen
1888, 0605, 1405, Ane Marie Pedersdatter, enke, 83½, Aarslev Mark. Født i Lumby, Lyndelse Sogn. Husmand og tømrer Niels Kristiansen
1888, 0306, 1106, Ane Andersdatter, enke, 79, Nørre Højrup. Gaard- og aftægtsmand Rasmus Nielsen, Aarslev Mark
1888, 1010, 1610, Else Dahlberg, 56½, Aarslev Mark. Født i Tarup, Sønder Næraa Sogn. Husmand Niels Jørgensen
1888, 3110, 0411, Pige, faa minutter, datter af landpost Hans Jensen, Aarslev Mark
1888, 2712, 02011889, Ane Marie Kristensdatter, enke, 83, opholdt sig paa Aarslev Mark. Født i Vesterhæsinge. Skrædder Jens Pedersen Ringe
1889, 1701, 2401, Marie Jensine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af snedker Niels Rasmussen, Aarslev Mark
1889, 0909, 1709, Karen Steffensdatter, enke, 88, Aarslev Mark. Husaftægtsmand Lars Pedersen
1889, 2709, 0210, Larsine Larsdatter, 76, Aarslev Mark. Smed Henrik Rasmussen
1889, 1811, 2511, Ane Larsen (Højgaard), 61, Aarslev. Husmand Kristian Madsen
1889, 0910, 1710, Bodil Nielsen, enke, 75, Aarslev Mark. Husmand Peder Hansen
1890, 0601, 1301, Mette Nielsine Andersen, 16 og 7 maaneder, datter af husmand Hans Andersen, Aarslev Mark
1890, 1602, 2402, Johanne Nielsdatter, enke, 78, i Aarslev. Gaardmand Niels Jørgensen
1890, 1802, 2502, Karen Johansen, 71, Aarslev Mark. Husmand Mads Rasmussen
1890, 1403, 2103, Ane Kathrine Andersdatter, gammel pige, 74, i Aarslev
1890, 0305, 0905, Maren Nielsdatter, gammel pige, 67, opholdt sig paa Fattiggaarden i Nørre Lyndelse Sogn. Datter af fhv. gaardmand Rasmus Nielsen, Aarslev Mark
1890, 2006, 2506, Ane Mortensen, 34, Aarslev Mark. Snedker Hans Peder Andersen
1891, 2801, 0402, Henriette Kristine Kristiansen, 16½, datter af gaardmand Hans Kristiansen, Aarslev Mark
1891, 2303, 2703, Dødfødt pige, datter af husmand Kristian Knudsen, Aarslev
1891, 2004, 2704, Maren Hansdatter, enke, 71½, Aarslev Mark. Husmand Morten Jensen
1891, 2005, 2505, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 85, Boltinge. Gaardmand Esben Hansen
1891, 1206, 1906, Johanne Nielsen, 49, Aarslev. Murer Anders Nikolajsen
1891, 0607, 1107, Eleonora Adolfine Jensen, enke, 83, Aarslev Mark. Smed Niels Larsen
1891, 2212, 2912, Dortea Pedersdatter, 67, Aarslev. Vejmand Hans Hansen