Vindinge, 1877-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1877-1891, Vindinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt

© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 0202, 1002, Conrad Frederik Erik Holck, kammerherre, hofjægermester og lehnsbaron, 75, til Holckenhavn
1877, 0602 ,1102, Mads Emil Madsen, 16 dage, søn af gaardbestyrer Morten Madsen, af Vindinge
1877, 0902, 1602, Niels Pedersen, husmand og skibstømrer, 75, i Dyrehaven
1877, 1002, 1802, Dødfødt dreng, søn af organist Erik Larsen Rasmussen, i Rosilde
1877, 2006, 2506, Peder Dideriksen, husmand, 77, i Vindinge
1877, 1707, 2107, Peder Marius Pedersen, 1½, søn af ugift Mette Marie Jørgensen, i Rosilde. Født sammesteds
1877, 0108, 0608, Jacob Rasmussen, husmand og slagter, 60, i Vindinge
1877, 1010, 1710, Anders Rasmussen, husmand, 72, i Lamdrup. Født i Bovense
1877, 2110, 2710, Niels Mortensen, gaardmand, 37, i Lamdrup. Født 18.6.1840 i Frørup
1877, 1312, 1912, Rasmus Hansen, gaardmand, 63, i Kogsbølle. Født i Rosilde
1878, 0601, 1201, Frederik Hansen, 25, paa Kogsbølle Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1878, 0304, 0904, Christian Fredrik Pedersen, 5, søn af indsidder Hans Pedersen, i Dyrehaven
1878, 0404, 1204, Hans Larsen, husmand, 68½, i Lamdrup. Født i Kogsbølle
1878, 0505, 0805, Dødfødt dreng, søn af huslejer Hans Poulsen, i Bønkel
1878, 2105, 2805, Markus Markussen Bech, møller og gaardfæster, 53, i Sulkendrup. Født sammesteds
1878, 0511, 0911, Peder Hansen, husmand og hjulmand, 65, i Rosilde. Født i Kogsbølle
1879, 2001, 2801, Rasmus Jensen, aftægtshusmand, 88, i Kogsbølle
1879, 1603, 2203, Anders Clausen, husmand, 61½, i Vindinge
1879, 1903, 2503, Hans Jensen, husmand, 74, i Kogsbølle
1879, 2703, 0704, Hans Nielsen, gaardmand, 76, paa Kogsbølle Mark
1879, 0404, 1104, Lars Hansen, husmand, 70, i Kogsbølle
1879, 2504, 0405, Rasmus Pedersen, 3½ maaned, søn af gaardbestyrer Jørgen Pedersen, i Rosilde
1879, 0706, 1306, Hans Pedersen, gaardmand, 76, i Kogsbølle
1879, 1606, 2206, Jeppe Hansen, 10 maaneder, søn af husmand Anders Hansen
1879, 1207, 1807, Mads Pedersen, aftægtsgaardmand, 78, i Vindinge
1879, 2708, 3108, Johan Andersen, 6, søn af bager Niels Andersen, i Lamdrup
1879, 3008, 0509, Poul Christian Hein, prokurator og godsforvalter samt amtsrevisor m.m., 58, i Kogsbølle
1879, 2011, 2311, Christian Hansen, 1½, søn af husmand Lars Hansen, Kogsbølle Mark
1880, 0101, 0701, Carl Hansen, 10 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Chr. Hansen, i Dyrehaven
1880, 2801, 0402, Hans Andersen, fattiglem, 87
1880, 0504, 1004, Markus Markussen Beck, møller, 31, i Sulkendrup. Født i Refsvindinge. Søn af afdøde møller M. M. Beck
1880, 1405, 2005, Lars Rasmussen, gaardmand, 71, i Vindinge. Født i Holmegaard, Hillerup Sogn
1880, 0507, 0907, Poul Justesen, husmand, 53, i Kogsbølle
1880, 1408, 1708, Niels Hansen, gaardfæster, 59½, i Kogsbølle
1880, 1608, 2008, Steffen Jensen, fisker, 70, i Dyrehaven
1880, 1809, 2309, Hans Andersen, ungkarl, 59, af Kogsbølle
1881, 0601, 1401, Rasmus Pedersen, huslejer, 54½, i Kogsbølle
1881, 1901, 2601, Frederik Hagemann Dendix, arkitekt, 28, i Vindinge. Adoptivsøn af sognepræst og provst Bendix
1881, 2401, 0102, Morten Madsen, gaardfæster, 48, i Vindinge
1881, 0703, 1403, Hans Rasmussen Ejby, gaardejer, 58, i Lamdrup
1881, 0903, 1503, Villads Hansen, huslejer, 63, i Noret
1881, 1105, 1505, Peder Hansen, 5½, søn af husmand Anders Hansen, paa Kogsbølle Mark
1881, 1106, 1506, Jens Damsgaard Jensen, 10 maaneder, søn af gaardskarl Niels Jensen, i Sulkendrup
1881, 2507, 2907, Ejler Holck, 6 timer, søn af hofjægermester og lehnsbaron Holck, Holckenhavn
1881, 2710, 0311, Jørgen Pedersen, aftægtshusmand, 67, i Vindinge
1881, 1711, 2211, Hans Martin Frederik Pedersen, 7, søn af fisker Hans Pedersen, i Dyrehaven
1882, 0401, 0801, Peder Christian Jørgensen, 5 maaneder, søn af ugift Ane Kirstine Pedersen, Holtsmose
1882, 2701, 0302, Anders Larsen, gift kusk, 49, hos baron Holck, paa Holckenhavn
1882, 1402, 2002, Magnus Jensen, 9 maaneder, søn af gartner Søren Jensen, Bønkel
1882, 1502, 2202, Hans Christiansen, husmand, 78, Kogsbølle Mark
1882, 2402, 0103, Anders Rasmussen, aftægtshusmand, 82, i Pilshuse
1882, 0403, 1003, Jørgen Andersen, ungkarl, 40, i Kogsbølle. Plejesøn af gaardmand Rasm. Andersen
1882, 2903, 0504, Rasmus Henriksen, husmand, 72, i Vindinge
1882, 0506, 0906, Frederik Hansen, ungkarl og skrædder, 65, boede i Vindinge Hospital
1882, 0610, 1210, Peder Andersen (Møller), aftægtshusmand af Kogsbølle,76, nu tilhuse hos en datter i Dyrehaven
1882, 2910, 0411, Ole Nielsen, aftægtshusmand og smed, 81½, i Kogsbølle
1882, 0512, 1412, Johan Ejlersen, aftægtshusmand, 83½, af Rosilde
1883, 2802, 0603, Rasmus Rasmussen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer og sogneraadsmedlem Anders Fr. Rasmussen, i Lamdrup
1883, 0304, 0904, Anders Larsen, husmand, 76, i Dyrehaven
1883, 1404, 2204, Hans Christian Hansen, 17½, søn af afdøde husmand Lars Hansen, i Kogsbølle
1883, 2704, 0605, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Hansen, i Lamdrup
1883, 2205, 2705, Dødfødt dreng, søn af huslejer Erik Hansen, i Vindinge
1883, 1206, 1706, Anton Johan Hansen, 4, søn af huslejer Hans Poulsen, i Dyrehaven
1883, 2407, 3107, Christen Jensen, gaardmand, 65½, i Sulkendrup
1883, 1711, 2411, Anders Rasmussen, aftægtsgaardmand, 89½, i Sulkendrup
1883, 2511, 0312, Franz Lincke, enkemand og dugmagersvend, 44, opholdt sig hos uldspinder Niels Rasmussen, i Sulkendrup
1883, 2411, 0312, Lars Andersen, aftægtshusmand, 72, i Kogsbølle
1883, 3011, 0612, Rasmus Poulsen, husmand og tømrer, 66, i Vindinge
1884, 0404, 1004, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Thomas Thomsen, i Dyrehaven
1884, 0106, 0706, Ejler Conrad Holck, 11 maaneder, søn af hofjægermester og lehnsbaron Chr. Holck, til Holckenhavn
1884, 0908, 1508, Hans Christian Nielsen, gaardmand, 81, i Lamdrup
1884, 1008, 1508, Niels Jensen, enkemand og husmand, 80, i Vindinge
1884, 3108, 0509, Jens Rasmussen, gaardmand, 81, i Sulkendrup
1884, 1210, 1710, Christian Holger Mogensen, 21, i Rosilde. Gartner Hans Ludvig Mogensen
1884, 3112, 08011885, Hans Hansen, gaardmand, 81½, i Lamdrup
1885, 2503, 2903, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Peder Rasmussen, i Vindinge
1885, 3103, 0804, Lars Nielsen, husmand, 79, i Kogsbølle
1885, 2204, 2604, Dødfødt dreng (tvilling), søn af gaardbestyrer Anders Hansen, i Vindinge
1885, 2304, 2604, Hans Hansen (tvilling), 1 dag, søn af gaardbestyrer Anders Hansen, i Vindinge
1885, 1905, 2705, Peder Poulsen, aftægtshusmand, 66½, i Vindinge
1885, 2906, 0507, Karl Vilhelm Andersen, 3 uger, søn af ugift Ane Andersen af Vindinge
1885, 0807, 1407, Hans Knudsen, aftægtshusmand, 90, i Rosilde
1885, 1608, 2108, Hans Peder Magnussen, fisker, 54, af Vindinge Dyrehave
1885, 2109, 2609, Mogens Kristensen (Larsen), husmand og fhv. skovfoged i Kajberg, 82, i Kogsbølle
1885, 0311, 1011, Niels Hansen Lunding, skomagerlærling, 16½, i Nyborg. Søn af husmand Klaus Hansen Lunding i Lamdrup
1886, 0103, 0703, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Pedersen, Kogsbølle
1886, 0805, 1505, Hans Nielsen, gaardmand, 70, i Rosilde
1886, 0706, 1106, Hans Christensen, aftægtsmand paa Saaderup Mark, 82, ophold hos sønnen i Kogsbølle
1886, 2406, 2806, Markus Christian Andersen, 1½, søn af husmand Lars Andersen, af Kogsbølle
1886, 0107, 0607, Jens Kristian Jeppesen, 7, søn af gaardbestyrer Rasmus Jeppesen, Vindinge
1886, 2510, 0111, Ole Jakobsen, aftægtshusmand, 77, paa Kogsbølle Mark
1886, 0411, 0811, Adolf Theodor Helvarskov Thomsen, 4 maaneder, søn af huslejer Thomas Thomsen, i Dyrehaven
1886, 2211, 2711, Hans Christian Winkler Damsgaard Markussen, 14 maaneder, søn af pige Maren Markussen, i Sulkendrup
1886, 0112, 0712, Peder Rasmussen, gaardmand, 57½, i Vindinge
1887, 1801, 2501, Jens Rasmussen, ungkarl og skrædder, 68, Vindinge Mark
1887, 0302, 1002, Niels Andersen, fisker og husmand, 76, i Vindinge Dyrehave
1887, 1503, 2103, Peter Vincents Bendix, sognepræst i Vindinge, provst for Gudme og Vinding Herreder og ridder af Danebrog, 78
1887, 2503, 3103, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 82, Rosilde Mark
1887, 1004, 1704, Marius Valdemar Hansen, 2 maaneder, søn af ugift Kathrine Dorthea Tams, tjener Ørbæklunde. Født i Frørup
1887, 1204, 2004, Mads Christian Nielsen, 2½, søn af tømrer Rasmus Nielsen, Rosilde Mark
1887, 2004, 2404, Niels Hansen, ungkarl og skrædder, 58½, i Kogsbølle
1887, 2404, 0205, Rasmus Andersen, husmand, 72, af Kogsbølle
1887, 2504, 0205, Hans Rasmussen, husmand og murer, 72, Sulkendrup
1887, 2806, 0407, Rasmus Jørgensen, gaardmand, 79½, i Rosilde
1887, 2908, 0309, Anders Hansen, gaardmand, 80½, paa Conradslund
1887, 2111, 2911, Christen Hansen, ungkarl og gaardmand, 51, i Lamdrup
1887, 0312, 0912, Rasmus Jensen, husmand, 56, i Kogsbølle
1887, 2012, 2412, Hans Martin Rasmus August Pedersen, 14 dage, søn af ugift Emilie Caroline Severine Pedersen, i Vindinge Dyrehave
1888, 1101, 1701, Rasmus Jeppesen, enkemand og gaardbestyrer, 44, Vindinge Mark
1888, 1403, 2003, Kristian Damsgaard Hansen, 10 maaneder, søn af ugift Anna Markussen, i Sulkendrup
1888, 0105, 0905, Anders Madsen, husmand, 83½, i Kogsbølle
1888, 0805, 1605, Jens Knudsen, husmand og tømrer, 61, i Vindinge
1888, 0406 ,1006, Hans Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af ugift Dorthe Kristensen, tjener paa Juelsberg. I pleje hos Johan Thomsen i Bolvænge
1888, 1609, 2209, Hans Kristiansen, enkemand, husmand og skovfoged, 73, i Kogsbølle Dyrehave
1888, 0112, 0712, Søren Sørensen, husmand, 55, paa Rosilde Mark
1888, 2812, 04011889, Poul Nielsen, gaardmand, 75, i Kogsbølle
1889, 2301, 3101, Anders Peder Andersen, 23, i Bønkel. Søn af husmand Anders Andersen sammesteds
1889, 1202, 1902, Peder Rasmussen, aftægtshusmand, 76 og 8 maaneder, opholdt sig hos svigersønnen husmand Hans Madsen, i Skjellerup
1889, 1202, 1802, Jens Kristensen, husmand, 77, i Kogsbølle
1889, 1807, 2107, Knud Vagn Gjøe Geleff, 11 maaneder, ophold hos lærer Geleff, i Kogsbølle. Søn af lærer Peder Ludvig Geleff, fra Kjøbenhavn
1889, 2707, 3107, Viktor Emanuel Løwenhardt Pedersen, 6, søn af fisker gl. Hans Pedersen, tidligere i Dyrehaven, nu boer de i Nyborg
1889, 1308, 1908, Jørgen Hansen, gaardmand, 59, i Rosilde
1889, 2411, 0112, Rasmus Jørgensen, huslejer, 65, paa Kogsbølle Mark
1889, 2511, 3011, Rasmus Andersen, gaardmand, 70, i Sulkendrup
1889, 0412, 0812, Lars Peder Pedersen, 1 maaned, søn af ugift Abelone Pedersen, i Sulkendrup
1890, 1102, 1802, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Mads Rasmussen, Vindinge Mark
1890, 1702, 2402, Hans Kristjan Hansen, boelsmand, 69, i Vindinge Dyrehave
1888, December, 22031890, levninger af et mands legeme, ca 55. Af klædnings levninger gjenkjendt af bekjendte som enkemand og gaardmand Niels Rasmussen af Urup
1890, 2303, 3003, Rasmus Marius Rasmussen, 6 uger, søn af gaardbestyrer Mads Rasmussen
1890, 0105, 0805, Søren Andersen, enkemand, 80, boende hos svigersønnen husmand Jens Hansen, i Ellinge
1890, 1105, 1605, Rasmus Rasmussen (Grøfteskov), enkemand og husmand, 73, i Kogsbølle
1890, 0507, 1307, Laurits Kristian Larsen, 1 dag, søn af bager Hans Peder Larsen, i Vindinge
1890, 1708, 2208, Jørgen Rasmussen (Vigerslev), enkemand og almisselem, 74, af Kogsbølle
1890, 2411, 3011, Arnt Poulsen, enkemand og almisselem, 78, i Bønkel
1890, 2911, 0612, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardejer, 71, i Kogsbølle
1891, 2701, 0302, Jørgen Hansen, ungkarl og gaardmand, 73, i Kogsbølle
1891, 2504, 2904, Skram Frederik Jensen, 7 dage, søn af ugift Anne Kathrine Mette Kirstine Pedersen, i Dyrehaven (hos faderen skrædder Anders Pedersen)
1891, 2306, 3006, Anders Mortensen, 19½, i Lamdrup. Stedsøn af gaardmand Ludvig Kristoffersen
1891, 0307, 0607, Hans Kristian Andersen, 9 dage, søn af ugift Kirstine Marie Hansen, i Bønkel
1891, 0907, 1507, Jens Nielsen, fhv. husmand og smed i Refsvindinge, 79, opholdt sig hos svigersønnen husmand Kristian Jensen, Rosilde Mark
1891, 2710, 0111, Niels Karl Rasmussen, 2 maaneder, søn af husmand Johan Peder Rasmussen, i Gudbjerg
1891, 1612, 2212, Hans Pedersen, enkemand, 74, boede hos svigersønnen husmand Anders Hansen, paa Lamdrup Mark
1891, 2612, 02011892, Mogens Kristian Madsen, husmand og tømrer, 68, i Vindinge Dyrehave
1891, 2912, 03011892, Hans Peder Kristensen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand Kristen Kristensen, i Kogsbølle
1877, 2801, 0302, Maren Andersdatter, enke, 82, i Lamdrup. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen Ejby
1877, 2202, 2702, Johanne Marie Madsen, 5 uger, datter af gaardbestyrer Morten Madsen, Vindinge
1877, 0403, 1203, Karen Larsdatter, enke, 86, Vindinge. Gaardmand Hans Madsen
1877, 1503, 2303, Karen Pedersdatter, enke, 81, i Sulkendrup. Husmand Christen Hansen
1877, 2003, 2703, Karen Nielsdatter, enke, 72, i Vindinge. Husmand Jørgen Pedersen
1877, 2704, 0605, Lise Christensen, 9½, plejedatter af husmand Lars Hansen, i Kogsbølle
1877, 1105, 1805, Johanne Nielsdatter, 76, i Vindinge. Husmand Peder Dideriksen
1877, 1405, 1805, Hansine Rasmussen, 41, i Dyrehaven. Baadfører Hans Peder Magnussen
1877, 0206, 0906, Barbara Amalie Hansen, 12½, datter af husmand Claus Hansen Lunding, Lamdrup
1877, 0806, 1306, Ane Elisabeth Larsen, 65½, i Noret. Husmand Peder Hansen
1877, 1206, 1706, Ane Hansdatter, enke, 86, i Vindinge. Husmand Niels Rasmussen
1877, 2006, 2506, Anne Kirstine Hansen, 47, i Rosilde. Husmand Jørgen Hansen
1877, 0907, 1507, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Mortensen, i Lamdrup
1877, 2507, 2907, Hansine Madsen, 4½, datter af ugift Karen Olsen, i Kogsbølle
1877, 2508, 2808, Christiane Kirstine Knudsen, 5, datter af slagter Frederik Peder Knudsen, i Vindinge
1877, 1010, 1710, Johanne Hansdatter, enke, 83, hos sin søn smed Hans Sørensen, i Øxendrup. Smed Søren Albrektsen i Vindinge
1877, 0611, 1311, Karen Hansdatter, 78, i Noret. Husmand Villads Hansen
1878, 0301, 0901, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Hansen, Kogsbølle Mark
1878, 1602, 2502, Karen Nielsdatter, 67. Murer Hans Rasmussen
1878, 1802, 2302, Christian Ovesen, 64, i Kogsbølle. Huslejer Anders Eilersen
1878, 2602, 0303, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Christian Andersen, i Kogsbølle
1878, 2702, 0603, Ane Hansdatter, enke, 90, paa Vindinge Mark. Gaardmand Jørgen Thomsen
1878, 0103, 0603, Ane Cathrine Madsen, 47, i Kogsbølle. Indsidder Niels Johansen
1878, 2404, 2804, Karen Knudsen, 1, datter af ugift Anna Cathrine Mathilde Jensen, af Kogsbølle. I pleje hos husmand Lars Pedersens enke i Sulkendrup
1878, 2606, 0107, Rasmine Pedersen, fraskilt, 53, opholdt sig i Vindinge Hospital. Husmand Mads Christensen i Sulkendrup
1878, 1208, 1808, Ane Margrethe Hansen, 8, datter af huslejer Claus Poulsen, i Bønkel
1878, 1608, 2308, Sara Andersdatter, 60, i Kogsbølle. Husmand Lars Hansen
1878, 1709, 2309, Ane Pedersdatter, enke, 87, i Kogsbølle. Gaardmand Jørgen Hansen
1878, 3110, 0711, Augusta Frederikke Torup, 16 dage, datter af skolelærer Torup, i Vindinge
1878, 0111, 0711, Caroline Dorthea f. Larsen, 34, i Vindinge. Skolelærer Torup
1878, 0911, 1511, Maren Rasmussen, enke, 79, Vindinge Mark. Gaardmand Hans Jensen
1878, 1011, 1711, Martine Magdalene Christensen, ½, datter af ugift Ane Sophie Mogensen. Hos plejefader husmand Hans Mogensen, Rosilde Mark
1879, 1001, 1601, Ane Margrethe Madsdatter, enke, 88, i Sulkendrup. Husmand Christian Olsen
1879, 2603, 0204, Ane Elisabeth Jensen, 43, i Kogsbølle. Husmand Hans Larsen
1879, 0904, 1504, Maren Nielsdatter, 60½. Smed Jens Pedersen
1879, 1404, 2004, Ane Kirstine Andersen, 1, datter af pige Abelone Mortensen, i Slude. I pleje hos skovfoged Hans Pedersens enke i Kogsbølle
1879, 1504, 2304, Karen Marie Jørgensen, 18, i Vindinge. Datter af husmand Jens Hansen sammesteds
1879, 2404, 2904, Stine …, enke, 84, i Vindinge Hospital. Fattiglem Niels Frederiksen
1879, 2704, 0305, Maren Pedersdatter, 71, i Dyrehaven. Indsidder Søren Andersen
1879, 0208, 0609, Anne Christine Nielsen, 5, datter af boelsmand Hans Nielsen, paa Vindinge Mark
1879, 2609, 0210, Dorthea Frederikke Justesen, 9, datter af hjulmand Povl Justesen, af Kogsbølle. I pleje hos gaardmand Jørg. Hansen i Rosilde
1879, 0311, 1011, Karen Rasmusdatter, 64½, i Lamdrup. Aftægtsgaardmand Hans Rasmussen
1879, 3011, 0612, Ane Hansen, 28, tjente gaardmand P. Mikkelsen, i Vindinge Dyrehave
1879, 1112, 1612, Ane Margrethe Larsen, 30, i pleje hos husmand Niels Thomsen, paa Vindinge Mark. Datter af afdøde husmand Lars Hansen i Kogsbølle
1880, 2001, 2401, Karen Marie Larsen, 2½, datter af ugift Ane Pedersen, i Kogsbølle. Datter af kusk Anders Larsen paa Holckenhavn
1880, 2801, 0402, Karen Pedersdatter, 47, i Kogsbølle. Husmand Rasmus Olsen
1880, 0602, 1502, Marie Pedersen, 3 uger, datter af tømrer Peder Pedersen, i Rosilde
1880, 2502, 0103, Maren Larsdatter, fattiglem, 89, i Vindinge Hospital. Husmand Peder Væver af Lamdrup Mark
1880, 1405, 2005, Karen Christine Andreasen, 2, datter af smed Henrik Andreasen, i Rosilde
1880, 1505, 2105, Ane Olesdatter, enke og aftægtskone, i Lamdrup. Erik Hansen
1880, 0910, 1510, Johanne Marie Andersen, 18½, datter af husmand Niels Andersen, i Vindinge
1880, 2210, 2810, Maren Eriksen, 71, i Rosilde. Gaardmand gl. Rasmus Jørgensen
1880, 2610, 3110, Sophie Pedersen, 6 dage, datter af møllebygger Niels Pedersen, i Rosilde
1880, 0711, 1211, Christiane Hansen, 74, i Vindinge. Husmand Jørg Pedersen (Vejmand)
1880, 0712, 1112, Kirsten Kristensen, enke, 78, af Kogsbølle. Husmand Mads Hansen
1881, 0501, 1201, Kirsten Rasmussen, enke, 78, af Kogsbølle. Husmand Peder Madsen
1881, 2103, 2803, Christine Larsen, enke, 73, af Kogsbølle Mark. Gaardmand Rasmus Hansen
1881, 2103, 2703, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Andersen, i Sulkendrup
1881, 2304, 2904, Dorthea Sørensen, 34½, i Dyrehaven. Huslejer Peder Larsen
1881, 2706, 0107, Ane (Anne) Margrethe Pedersen, enke, 72½, hos sin svigersøn gaardmand Hans Mogensen, i Rosilde. Møller Helle Eriksen i Ny Mølle, Ellested Sogn
1881, 1208, 1608, Marie Madsen, 40, i Sulkendrup. Husmand Lars Christensen
1881, 1909, 2609, Mette Rasmusdatter, enke, 90, Rosilde Mark. Gaardmand Henrik Hansen
1881, 0210, 0910, Christiane Jeppesen, 11 maaneder, datter af ugift Else Marie Larsen, Dyrehaven
1881, 0310, 1010, Dorthea Andersen, enke, 69, i Vindinge. Slagter Jacob Rasmussen
1881, 0410, 1110, Ane Kirstine Rasmussen, enke, 68, Vindinge. Husmand Rasmus Hansen
1881, 2711, 0512, Ane Dorthea Andersdatter, enke, 70½, i Lamdrup. Boelsmand Niels Pedersen
1882, 0402, 1002, Marie Christiansen, 70, i Vindinge. Slagter Hans Hansen
1882, 2304, 2804, Karen Kirstine Hansen, 50, i Bolvænge. Huslejer Johan Thomsen
1882, 1705, 2205, Maren Larsen, 36, i Kogsbølle. Smed Hans Olsen
1882, 3105, 0406, Anna Marie Pedersen, ½ time, datter af tømrer Peder Pedersen, i Rosilde
1882, 0206, 0806, Sidsel Marie Hansdatter, 75 og 9 maaneder, i Kogsbølle. Gaardmand Niels Frederiksen Storgaard
1882, 0108, 0708, Abelone Marie Mogensen, enke, 69, i Rosilde. Gaardmand Jørgen Jensen
1882, 0508, 1008, Maren Rasmussen, 85, af Kogsbølle. Husmand Peder Andersen
1882, 0109, 0809, Emilie Hansen, ugift, 26, i Kogsbølle. Datter af gaardmand Hans Pedersens enke
1882, 1511, 2211, Karen Nielsen, 76, Kogsbølle Mølle. Møller Anders Nielsen
1883, 0101, 0901, Ane Kirstine Sophie Henningsen, enke, 90, Rosilde. Skovfoged Mogens Holger Frederik Olsen
1883, 1501, 2101, Ane Marie Hansen, 56½, ved Lille Mølle. Husmand Rasmus Jørgensen
1883, 2702, 0403, Maren Eriksen, 49½, i Dyrehaven. Fisker Hans Pedersen
1883, 2103, 2603, Sophie Marie Pedersen, enke, 79, Dyrehaven. Tømrer Niels Pedersen
1883, 1204, 2004, Ane Hendriksdatter, enke, 87, i Vindinge. Aftægtshusmand Jens Pedersen
1883, 1404, 2104, Ane Marie Hansen, 59, i Vindinge. Husmand Anders Nielsen
1883, 0805, 1405, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 66, i Kogsbølle. Husmand Hans Madsen
1883, 0407, 0807, Anne Kirstine Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af ugift Ane Elisabeth Pedersen
1883, 2708, 0209, Karen Dorthea Rasmussen, 11 dage, datter af huslejer Rasmus Rasmussen, Vindinge Mark
1883, 0909, 1609, Maren Lovise Hansen, 6, datter af husmand Hans Poulsen, i Dyrehaven
1883, 0610, 1210, Kirsten Hansen, ugift, 43, hos sin broder husmand Jens Hansen, i Kogsbølle
1883, 1211, 1811, Karen Kirstine Pedersen, 1 dag, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Kogsbølle
1883, 1411, 2111, Ane Marie Christensdatter, enke, 78, boede i Vindinge Hospital. Husmand Mads Madsen
1884, 0601, 1401, Mette Marie Hansdatter, enke, 76, hos sønnen gartner Søren Jensen i Bønkel. Boelsmand Jens Sørensen i Maale- Hindsholm
1884, 1601, 2301, Dorthea Rasmussen, 57, i Kogsbølle. Gaardmand Niels Andersen
1884, 3101, 0802, Ellen Jensdatter, enke, 99, hos svigersønnen tømrer Niels Hansen, i Vindinge Dyrehave. Tjener paa Boltinggaard Frederik Aggeblomme
1884, 2302, 2902, Ane Kathrine Pedersen, ugift, 43½, opholdt sig hos husmand Rasmus Knudsen, i Vindinge. Datter af afdøde skrædder Peder Didriksen i Vindinge
1884, 1003, 1503, Inger Rasmussen, 35, i Rosilde. Gaardbestyrer Jørgen Pedersen
1884, 0904, 1604, Johanne Mathilde Hellesen, 45½, i Rosilde. Gaardmand Hans Mogensen
1884, 2505, 0206, Dødfødt pige, datter af huslejer Erik Hansen, i Vindinge
1884, 1107, 1507, Karen Hansen, 38, i Lamdrup. Gaardmand Anders Hansen
1884, 2109, 2609, Kirsten Jørgensdatter, enke, 90, i Sulkendrup. Aftægtsgaardmand Anders Rasmussen
1884, 2209, 2609, Anne Kirstine Larsen, 22, i Kogsbølle. Gaardmand Thomas Larsen
1884, 1711, 2211, Karen Christiansdatter, ugift almisselem, 80, i Vindinge Hospital
1884, 2411, 2911, Ane Pedersdatter, 63, i Kogsbølle. Husmand og væver Hans Pedersen
1884, 0312, 0812, Martha Hansine Christoffersen, ½, datter af gaardmand Ludvig Johan Enevold Christoffersen, i Lamdrup
1885, 2202, 2702, Karen Jørgensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Jørgensen, i Rosilde
1885, 2602, 0303, Mette Christiansdatter, 64, i Vindinge. Tømrer Niels Hansen
1885, 0303, 1003, Maren Kirstine Nielsen, 5 maaneder, datter af husmand Anders Nielsen, paa Lamdrup Mark
1885, 2503, 0104, Anne Marie Henriksen, 52½, i Dyrehaven. Huslejer Hans Hansen
1885, 0204, 0604, Karen Kirstine Jensine Amalie Pedersen, 17 dage, datter af ugift Kirsten Hansen Lunding, i Lamdrup
1885, 0707, 1307, Ane Marie Madsdatter, 78, i Lamdrup. Husmand og murer Hans Pedersen
1885, 1807, 2307, Gjertrud Nielsdatter, 68, i Kogsbølle. Husmand Anders Christian Larsen
1885, 1009, 1609, Birthe Danielsdatter, enke, 87, Vindinge Mark. Husmand Niels Olsen
1885, 1009, 1609, Ane Marie Andersen, ugift, 56, opholdt sig hos sin svoger vejmand Jens Nielsen, i Nyborg Dyrehave
1885, 1809, 2509, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 87½, opholdt sig hos sin svigersøn husmand Søren Rasmussen, i Refsvindinge. Husmand Peder Hansen af Vindinge
1885, 1310, 1910, Ane Hansen, 31, af Rosilde. Gaardmand Hans Mogensen
1885, 27100, 0211, Ane Kirstine Thomsen, enke, 70, i Vindinge. Gaardmand Peder Hansen (Brogaard)
1885, 1212, 1812, Marie Andersdatter, enke, 92½, opholdt sig hos sin søn boelsmand Niels Hansen, paa Lamdrup Mark. Husmand Hans Jørgen paa Refsvindinge Mark
1886, 0801, 1301, Elna Moreau, ½, datter af ugift Mathilde Moreau, tjener i Refsvindinge. I pleje hos husmand og væver Jørgen Jørgensen Greve, i Vindinge
1886, 2101, 2901, Ane Kirstine Eriksen, 46, Vindinge Mark. Husmand og tømrer Hans Madsen
1886, 2601, 0202, Maren Rasmusdatter, 78, Vindinge Mark. Husmand Peder Rasmussen
1886, 2402, 2802, Eveline Josefine Vilhelmine Alexandra Anna Louise Jørgensen, 10 maaneder, datter af ugift Johanne Marie Vedin, af Taarup. I pleje hos husmand Peder Jørgensen i Vindinge
1886, 0905, 1605, Karen Anna Margrethe Andersen, 12½, datter af husmand Jørgen Christian Andersen, i Dyrehaven
1886, 0206, 0706, Ane Marie Hansdatter, enke, 78, i Kogsbølle. Husmand Hans Andersen
1886, 3006, 0607, Kirsten Pedersen, 38½, Vindinge. Gaardbestyrer Rasmus Jeppesen
1886, 0707, 1307, Thalia Carlsdatter, fraskilt, 64, Kogsbølle. Indsidder Hans Peter Hansen
1886, 1807, 2407, Johanne Jørgensdatter, husholderske, 51, hos væver Erik Klemmensen, i Kogsbølle
1886, 3007, 0408, Johanne Olsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Olsen, i Sulkendrup
1886, 0109, 0709, Karen Hansdatter, enke, 88. Jeppe Hansen
1886, 2909, 0410, Ane Marie Andreasen, ugift tjenestepige, 28, paa Vindinge Søgaard
1886, 0110, 0810, Ane Kirstine Christensdatter, enke, 81½, i Lamdrup. Gaardmand Hans Nielsen
1886, 3011, 0611, Ane Larsen, enke, 61, i Vindinge. Husmand Anders Clausen
1886, 2612, 301, Kirsten Hansdatter, enke, 78, Vindinge Mark. Husmand og tømrer Christen Rasmussen
1886, 2912, 06011887, Karen Christiane Sørensen, enke, 69, i Lamdrup. Gaardmand Rasmus Larsen
1887, 1301, 2101, Ane Sophie Hansen, ugift husholderske, 66, hos sin broder gaardmand Jørg. Hansen, i Kogsbølle
1887, 3001, 0402, Regine Hansdatter, enke, 88, boede hos en søn i Nyborg. Husmand Anders Rasmussen i Pilshuse
1887, 0703, 1403, Sophie Madsen, 46½, i Kogsbølle. Husmand Rasmus Jensen
1887, 1703, 2403, Mette Margrethe Andersen, 48, i Pilshuse. Husmand Frederik Konradsen
1887, 2003, 2703, Marie Jensen, 1½, i Sulkendrup. Husmand Jakob Jensen
1887, 1104, 1704, Elna Marie Jeppesen, 2, datter af gaardbestyrer Rasmus Jeppesen, i Vindinge
1887, 1204, 2004, Else Pedersdatter, enke, 87, af Kajberg, nu boende hos svigersønnen stenhugger Niels Hansen paa Kogsbølle Mark. Fhv. skovfoged Mogens Christensen (Larsen)
1887, 2606, 3006, Laura Emilie Hansine Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Karen Marie Hansen, paa Øxendrup Mark. I pleje hos Johan Thomsen i Bolvænge
1887, 1407, 1807, Marie Rasmussen, ugift, 69, til huse hos svogeren husmand Hans Madsen, i Kogsbølle
1887, 1708, 2408, Anna Jensen, 41, i Vindinge. Hjulmand Anders Christian Andersen
1887, 1212, 1912, Kirsten Hansen Lunding, 46½, i Lamdrup. Gaardmand Ludv. Joh. Enevold Christoffersen
1888, 0702, 1402, Johanne Marie Andersen, 1½, datter af ugift Maren Kirstine Andersen. I pleje hos husmand Anders Andersen, Bønkel
1888, 2803, 0504, Ane Hansen, 36, i Lamdrup. Gaardmand Niels Hansen
1888, 1504, 2004, Karen Hansdatter, enke, 80, i Vindinge. Husmand Rasmus Pedersen
1888, 1704, 2204, Johanne Mathilde Hansen, 9½, datter af husmand Anders Kristian Sørensen, i Kogsbølle
1888, 1904, 2604, Maren Kirstine Rasmussen, 11 maaneder, datter af gaardbestyrer Mads Rasmussen, paa Vindinge Mark
1888, 1804, 2504, Cecilie Jensen, 1 og 1 maaned, datter af gaardmand Peder Jensen, i Sulkendrup
1888, 0706, 1306, Karen Dinesen, 1½, datter af gaardmand Rasm. Dinesen, Kogsbølle Mark
1888, 1506, 2106, Pouline Marie Pedersen, 19½, i Rosilde. Datter af husmand og tømrer Peder Pedersen
1888, 1706, 2206, Karen Jørgensdatter, 69, Vindinge Mark. Gaardmand Daniel Pedersen
1888, 2306, 2806, Maren Hansen, enke, 46, boede nu i Kommunehuset. Husmand Villads Hansen i Noret
1888, 2407, 2907, Rasmine Hansen, 19, Kogsbølle. Datter af afdøde husmand Lars Hansen (Loff)
1888, 2407, 2907, Maren Kristensdatter, almisselem, 76, i Vindinge Hospital
1888, 1908, 2408, Sophie Frederikke Poulsdatter, enke, 76, i Dyrehaven. Husmand og væver Anders Larsen
1888, 2512, 3112, Kirsten Rasmussen, 56, Vindinge Mark. Gaardmand Niels Larsen Kjær
1889, 2501, 0102, Maren Rasmusdatter, enke, 70, i Bønkel. Husmand Lars Pedersen
1889, 2901, 0402, Sidsel Jørgensdatter, 74½, i Vindinge. Gaardmand Hans Andersen
1889, 2302, 0103, Ane Marie Mikkelsen, ugift, 58, opholdt sig hos broderen gaardmand Jens Mikkelsen, i Vindinge
1889, 0303, 0803, Ingeborg Andersen, enke, 82, opholdt sig hos gaardmand Hans Mogensen, i Rosilde. Huslejer Kristen Hansen af Kullerup
1889, 0703, 1403, Vilhelmine Konstance Lorentsdatter, 64, i Kogsbølle. Husmand Rasmus Rasmussen
1889, 1003, 1503, Maren Hansdatter, enke, 85, i Kogsbølle. Husmand Peder Bech
1889, 1104, 1804, Maren Nielsdatter, ugift, 78, opholdt sig hos sønnen huslejer Hans Poulsen, i Dyrehaven
1889, 2606, 0207, Johanne Jensen, 28, i Lamdrup. Datter af husmand Jens Larsens enke
1889, 0909, 1409, Kirsten Hansen, 46, i Sulkendrup. Husmand Niels Andersen
1889, 1010, 1710, Karen Kirstine Frantsdatter, enke, 74, i Rosilde. Husmand Poul Pedersen
1889, 1610, 2210, Karen Kristiane Rasmussen, enke, 67, paa Kogsbølle Mark. Gaardmand Dines Kristiansen
1889, 2812, 06011890, Karen Kirstine Olsen, 50, i Kogsbølle. Smed Rasmus Nielsen
1890, 1202, 1902, Gjertrud Henriksdatter, enke, 81, paa Kogsbølle Mark. Aftægtshusmand Ole Jakobsen
1890, 1202, 1802, Mette Marie Rasmussen, 34, Vindinge. Gaardbestyrer Mads Rasmussen
1890, 0906, 1606, Maren Pedersdatter, 70, Vindinge. Gaardmand Hans Sørensen
1890, 2706, 0307, Dorthea Hansen, ugift, 29, i Kogsbølle. Datter af afdøde husmand Hans Madsen
1890, 1807, 2307, Kristiane Birgitte Andreasen, 74, Kogsbølle. Indsidder Jørgen Rasmussen Vigerslev
1890, 1108, 1808, Anne Hansdatter, enke, 89, af Kogsbølle. Husmand Hans Andersen Pihl
1890, 1910, 2410, Andrea Marie Larsen, 8, datter af kusk Anders Larsen og efterlevende enke Anne Pedersen, Nyborg
1890, 3011, 0812, Juliane Kristensen Køhlertsdatter, enke, 82, i Kogsbølle. Gaardmand Markus Ejler Johansen
1890, 0812, 1312, Karen Henriksen, 67, Rosilde Mark. Gaardmand Jens Henriksen
1891, 1402, 2102, Karen Kirstine Kristensdatter, enke, 78, boende hos svigersønnen husmand Hans Madsen, i Kogsbølle. Husmand Rasmus Knudsen af Kogsbølle
1891, 2202, 2702, Maren Kirstine Andreasdatter, enke, 79, i Vindinge Hospital. Husmand Hans Markussen i Kogsbølle
1891, 2702, 0503, Kristiane Bendixen, 48, i Sulkendrup. Husmand Niels Poulsen
1891, 0603, 1203, Hansine Dorthea Emilie Nielsen, enke, 30, boede hos faderen tømrer Niels Hansen, i Vindinge. Købmand Olsen i Slagelse
1891, 0603, 1303, Anna Kirstine Rasmussen, enke, 74½, boede hos sønnen Rasmus Nielsen, paa Rosilde Mark. Bødker Niels Larsen i Rosilde
1891, 1103, 1803, Marie Dorthea Nielsen, enke, 71, hos sønnen gaardmand Niels Jensen, i Sulkendrup. Gaardmand Jens Andersen
1891, 2003, 2803, Marie Kathrine Rasmusdatter, ugift, 84, boede hos sin søstersøn husmand Rasmus Knudsen, i Vindinge
1891, 0204, 0704, Anna Marie Pedersen, 4½, datter af afdøde møller Ole Pedersen, i Bierne Mølle, Rønninge Sogn. I pleje hos gaardmand Anders Hansens enke i Konradslund
1891, 1904, 2504, Anna Rasmussen, ugift, 50, boende hos sin svoger gaardmand Jørgen Pedersen, i Rosilde
1891, 1705, 2205, Kirsten Larsdatter, 78, i Vindinge. Husmand Lars Dinesen
1891, 0609, 0909, Pige, døde straks, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Kogsbølle
1891, 1009, 1509, Vilhelmine Markussen, 67, i Sulkendrup. Husmand Peder Hansen
1891, 1909, 2409, Maren Pedersdatter, enke og almisselem, 85, i Vindinge Hospital. Husmand Johan Ejlersen af Lamdrup
1891, 2111, 2711, Anne Nielsen, ugift, 67½, boende hos svigersønnen husmand Ole Jensen, i Vindinge
1891, 0612, 1112, Maren Rasmussen, 57, i Vindinge. Husmand og fabrikant Anders Olsen Pedersen
1891, 2912 ,05011892, Karen Kristiansdatter, enke, 75, i Kogsbølle. Husmand Hans Rasmussen i Refsvindinge