Skrædderlav, 1735-1870, Faaborg

Afskrift af register til lavsprotokol
Skrædderlav 1735-1870, Faaborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Adamsen, Christian – i lære 24.6.1809, I 99, II 114, frigivet af læren 3.6.1811, I 100 (fader sadelmager Adam Poulsen i Faaborg)
Akerstrøm, Joan Frederik – født i Sverrige ca 1833, mesterstykke i København, mester 1.2.1860, II 35
Andersen, Christen – født i Faaborg, mester 18.4.1744, II 8
Andersen, Cirut Anders – født i Kønigsberg, mester 25.10.1802, II 135
Bech, Anders Larsen – i lære hos farfaderen Frederik Bech Paaskedag 1803, I 87, II 113, svend 31.3.1805, I 88 (søn af Lars Frederiksen Bech af Marstal)
Bech, Anders Larsen – i lære hos farfaderen Frederik Bech, Paasken 1803, II 113, svend 31.1.1805, I 88 (søn af Lars Frederiksen Bech af Marstal)
Bech, Frederik Sørensen – født i Vigslev, i lære 10.9.1752, I 16, II 110, i Forbundt 22.5.1756, svend 14.11.1756, I 25, II 111, mester 8.10.1760, II 9 (stedsøn af Herluf Rasmussen, Lundehuset ved Nakkebølle)
Bech, Lars Frederiksen – svend 29.9.1778, I 62 (lært hos faderen Frederik Sørensen Bech)
Bech, Søren Henrik Frederiksen – født i Faaborg, svend 17.4.1781, I 64, mester 25.3.1799, II 12 (lært hos faderen Frederik Bech)
Beierholm, Christian Pedersen – i lære 15.8.1768, I 47, II 112, svend 15.8.1772, I 48 (søn af Peder Christiansen Beierholm Stenstrup)
Belzner, Carl – mester 9.6.1823, II 20 (mesterstykke i Odense)
Bentsen, Johannes – født i Brobyværk, Sønder Broby, i lære 1.5.1759, I 33, II 112 (fader afdøde Bent Anthonisen)
Biil, Frederik – var mester 19.8.1748, II 5
Biil, Norman Faber Frederiksen – svend 25.6.1759, I 34, II 112, mester 6.2.1768, II 9 (lært hos faderen Frederik Biil)
Bindesbøl, Lars Aagaard Christensen – i lære Pinsen 1778, I 61, II 113, svend 29.9.1781, I 62 (søn af afdøde degn Mads Bindesbølle i Aastrup)
Braunsted, Hans Rudolph Johansen – i lære 29.9.1792, I 76, II 113, svend 29.9.1797, I 76 (fader knapmager Johan Christopher Braunsted)
Breum, Johan Figat Christiansen – i lære Paaske 1823, I 114, svend 17.4.1827, I 120, II 25 (søn af handskemager Christian Ulrich Breum i Faaborg)
Brogger, Hans Henrich – i lære 24.6.1792, I 73, II 113, svend 27.12.1797, I 73 (farbroder afdøde skomager Christian Bramsted i Faaborg)
Byemand, Hans Jacob Hansen – i lære 24.6.1776, I 51, II 113, svend 21.6.1777, I 52 (fader skipper Hans Byemand i Faaborg)
Christensen, Hans Christian – født i Faaborg ca 1846, svend 23.6.1864, II 43
Christophersen, Christian Gramand – i lære 1.12.1736, I 4 (søn af Christopher Gramand, murermester i Odense)
Cirut, Anders Andersen – født i Konigsberg, mester 25.10.1802, II 135
Clausen, Lars – svend 3.9.1736, I 2
Cornelius, Rudolph Johan – i lære 29.9.1803, I 90, II 113 (sted af Johan Peder Bille)
Dichmann, Peder – i lære Paasken 1800, I 84, II 113 (Kaj Andersens steddatters søn i Faaborg)
Ejlersen, Claus Jochum – født i Vester Skerninge, i lære Pinse 1757, I 28 (jfr. Hansen), (søn af afdøde Hans Jochum Ejlersen)
Ejlersen, Jens Christopher – født i Faaborg, i lære 6.1.1749, svend 6.1.1754, I 18, II 110, mester 28.1.1767, II 9 (i lære hos stedfaderen Søren Rosenlund)
Eliasen, Jørgen – i lære 24.6.1748, I 12, II 110 (stedfader Christian Poulsen Møller i Kalleho Mølle)
Eriksen, Niels – født i Faaborg, i lære 8.11.1777, I 60, II 113, svend 29.9.1782, I 61, mester 21.2.1784, II 11 (søn af Erik Rasmussen i Faaborg)
Falck, Aage Gabrielsen – i Forbundt Pinsen 1784, svend 1785, I 68 (fader Gabriel Falck, degn i Ollerup)
Fibiger, Christian – i Forbundt 24.6.1825, I 124, svend 24.6.1826, I 125
Flindt, Hans Jensen – i lære 24.6.1845, I 167, svend 4.6.1850, I 168 (søn af snedker Jens Flindt i Diernæs)
Frederiksen, Jørgen Peder – svend 25.2.1846, I 171, II 28 (lært i Augustenborg)
Giøg, Jørgen Frederik – i lære 24.6.1829, I 133, svend 15.12.1834, I 134 (søn af skipper J. N. Giøg i Faaborg)
Gramand, Christian Christophersen – i lære 1.12.1736, I 4 (søn af Christopher Gramand murermester i Odense)
Grønbech, Lars Larsen – i Forbundt 2.1.1837, I 147, svend 13.12.1839, I 147 (stedsøn af Jørgen Hansen i Haagerup, Brahetrolleborg Sogn)
Grønbech, Lars Larsen – i Forbundt 2.1.1837, I 147, svend 13.12.1839, I 147, II 27 (stedsøn af Jørgen Hansen i Haagerup i Brahetrolleborg)
Guul, Johannes Rasmussen – i lære Paaske 1794, I 79, II 113, svend 25.6.1800, I 80 (søn af Rasmus Johansen Guul i Faaborg)
Hansen, Andreas Carl – født i Faaborg ca 1823, svend 29.9.1841, I 160, II 27, mester 8.3.1850, II 30 jfr. Pedersen (lært hos faderen skrædder Peder Hansen)
Hansen, Christen – i lære 1.7.1831, I 138, bortløb af læren (søn af Johanne Christensdatter af Horne)
Hansen, Christian – i lære Paaske 1757, I 29, svend 30.9.1762, I 39, II 112 jfr. Jørgensen (søn af urtegaardsmand Jørgen Hansen paa Nordskov i Gestelev)
Hansen, Claus Jochum – født i Vester Skerninge, i lære Pinsen 1757, I 28, jfr. Ejlersen (fader afdøde Hans Jochum Ejlersen)
Hansen, Diderik – i lære Paaske 1777, I 58, svend 10.4.1782, I 60, jfr. Thomasen (søn af Hans Thomsen i Faaborg)
Hansen, Hannibal Frederik – født i Emtekær i Tranderup, i Forbundt 10.6.1822, I 113, svend 24.6.1824, I 114, II 21 (søn af Hans Christian Hansen)
Hansen, Hans Henrich – født i Faaborg, i lære 24.6.1763, I 41, II 112, svend 25.6.1770, I 42, II 113, mester 5.3.1781, II 10 (moder Margrethe Adamsdatter)
Hansen, Hans Peder – født i Østerbye i Svanninge 5.8.1842, svend 5.12.1863, II 43
Hansen, Jens Christian – i lære 24.6.1740, I 155, II 27, svend 16.12.1843, I 156 (stedsøn af træskomand Niels Nielsen Graae i Faaborg)
Hansen, Johan Peder – født ca 1829 i Faaborg, mester 1.9.1857, II 34
Hansen, Jørgen – født i Faaborg, i lære Pinse 1781, I 64, ii 113, svend 5,6,1786, I 65, mester 5.1.1793, II 12 (søn af skipper Hans Marcussen i Faaborg)
Hansen, Jørgen – i lære 24.4.1815, I 104, svend 1.2.1818, I 105 (søn af husmand Hans Jørgensen i Ulbølle)
Hansen, Ludvig Ditlev – i lære 29.9.1839, I 153, II 27, svend 1.8.1844, I 154, jfr. Sørensen (søn af daglejer Søren Hansen i Faaborg)
Hansen, Mads – i lære 24.6.1808, I 97, II 114, svend 24.6.1815, I 98 (søn af vægter Hans Madsen i Faaborg)
Hansen, Niels – i lære 1.1.1741, I 10, svend 4.8.1748, I 12 (søn af Hans Rasmussen i Dyrehuset ved Brahetrolleborg)
Hansen, Peder – i lære 24.8.1755, I 24, forlod læren (fader Hans Hansen i Faaborg)
Hansen, Peder – i lære Paaske 1808,, I 96, II 114, svend 28.3.1815, I 97, maaske mester 11.3.1822, II 19 (søn af tømmersvend Hans Jacob Hansen i Faaborg)
Hansen, Rasmus – i lære 1.1.1826, I 126, svend 13.4.1830, I 127, Ii 26 (fader husmand Hans Hansen i Mellemhaverne i Brahetrolleborg)
Hansen, Rasmus – i lære 24.6.1817, I 108, svend 25.6.1821, I 112, begærer sig optaget i Lauget 31.8.1830, mester 25.11.1830, II 25 (søn af husmand Hans Rasmussen i Nyløkke i Brahetrolleborg)
Hansen, Thomas – i lære 24.7.1771, I 50, udskreven paa grund af sygdom 7.7.1773, I 51, II 113 (søn af skipper Hans Thomassen af Faaborg)
Harder, Christian Jacobsen – i lære 29.9.1789, I 72, II 113, svend 1794, I 72 (søn af skrædder Jacob Christensen Harder i Faaborg)
Harder, Jacob Christensen – født i Svendborg, mester 11.11.1755, II 8
Henriksen, Henrik – i Forbundt 24.6.1818, I 111, svend 24.6.1819, I 111 (søn af Henrik Knudsen)
Henriksen, Henrik Johan – født i Faaborg, i lære 29.9.1762, I 39, II 112, Svend 25.6.1768, I 41, jft. Johansen (fader Johan Henrik Gerhard Snidtkier, soldat)
Henriksen, Mikkel – i lære 13.7.1803, I 88, II 113, svend 29.9.1808, I 89, II 113, 114
Hierschfeldt, Johan – mester 23.3.1803, II 135 (lært i København)
Holm, Hans Christian Larsen – i lære 24.6.1753, I 19, II 110 ny lære 22.5.1756, I 27, svend 13.4.1757, II 111 (søn af Lars Hansen Holm i Faaborg)
Houmann, Christian – født i Westphalen, mester 21.3.1814, ii 16
Hundt, Carl Martin Ludvig – født ca 1828 i Faaborg, svend 7.8.1845, I 69, mester 15.2.1856, II 34 (lært hos faderen C. Hundt)
Hundt, Lars Christian – svend 29.1.1842, I 162, II  27, død 31.8.1844 (lært hos faderen skrædder Hundt)
Huus, David – begærer sig optaget i Lauget 8.9.1827, II 22, mester 20.9.1827, II 22 (mesterstykke i Fredericia, fh. borger i Kolding)
Isack, Hans Peder – i lære 24.6.1835, I 144, svend 11.4.1840, I 145, II 27 (søn af handelsmand Daniel Isack i Faaborg)
Jacobsen, Jacob – i lære 1787 (søn Jacob Rasmussen)
Jacobsen, Jens – født i Faaborg, i lære Jul 1761, I 37, II 112, svend 25.6.1767, I 39 (søn af Jacob Hansen af Faaborg)
Jacobsen, Johan Martin – i lære 24.6.1794, I 81, II 113, kontrakten ophævet paa grund af sygdom I 83 (søn af handskemager Jacob Hansen i Faaborg)
Jacobsen, Niels Huusfeldt – i lære Pinsen 1772, I 74, udgik af læren (morbroder Anders Jeppesen i Dyreborg)
Jacobsen, Rasmus – i lære 1.1.787, I 69, II 113, svend 24.6.1792, I 70, mester 13.2.1802, II 134 (søn af Jacob Rasmussen i Faaborg)
Jensen, Joen – født i Faaborg, i lære 24.6.1739, I 8, svend 4.6.1744, I 10 (søn af Jens Joensen af Sandholdt Lyndelse)
Jensen, Johannes – født i Savmøllen i Diernæs, i Forbundt 29.9.1804, I 91, II 113, svend 29.9.1807, I 92 (faderen var død)
Jensen, Jørgen – født i Bøjden i Horne ca 1803, i lære 1.5.1820, I 112, svend 1825, I 112, II 21, mester 18.6.1829, II 24 (søn af Jens Jørgensen)
Jensen, Jørgen – svend 25.6.1759, I 34, II 112 (lært hos faderen skrædder Jens Jørgensen)
Jensen, Rasmus Nybølle – født i Faaborg, mester 9.10.1748, II 8
Jeppesen, Mads – i lære Paaske 1794, I 78, II 113, svend 15.4.1800, I 79 (morbroder Lars Sørensen i Faaborg)
Johansen, Anders – født i Faaborg, svend 25.7.1751, I 15, mester 20.8.1756, II 9
Johansen, Conradt – i lære, 11.11.1765, I 43, II 112, svend 18.11.1771, I 44 (søn af fh. soldat Johannes Jensen i Faaborg)
Johansen, Ernst Henrik – i lære Paaske 1825, I 121, svend 2.1.1829, I 122, Ii 25 (søn af Johannes Johansen i Faaborg)
Johansen, Gotfred – i lære 1.1.1831, I 136, ny lære 28.5.1833, I 137, II 26, svend 22.6.1834, I 138, II 26 (moder Valborg Catrine enke efter skrædder Johansen i Faaborg)
Johansen, Hans – født ca 1823 i Kirstrup Skovhuset i Øster Hæsinge, svend 24.6.1848, mester 17.9.1853, II 33
Johansen, Jens Christian Emil – i lære Paaske 1841, I 158, Ii 27, svend 1845, I 160, mester 12.7.1851, II 31 (søn af afdøde skræddermester Johansen i Faaborg)
Johansen, Johan Gotfred Georg – mester 14.9.1847, II 30 (fra København)
Johansen, Johan Henrik – født i Faaborg, i lære 29.9.1762, I 39, II 112, svend 25.6.1768, I 41 jfr. Henriksen (fader soldat Johan Henrik Gerhart Snidkier)
Johansen, Johannes – mester 2.6.1807, II 14, paany mester (?) 15.5.1827, II 22
Jørgensen, Christian – i lære Paaske 1757, I 29, svend 30.9.1762, I 39, II 112, jfr. Hansen (fader urtegaardsmand Jørgen Hansen paa Nordskov i Gestelev)
Jørgensen, Hans – i lære 29.9.1826, I 130, kontrakten annuleret grundet uduelighed 18.10.1827, I 131, II 25 (søn af arbejdsmand Jørgen Hansen i Faaborg)
Jørgensen, Henrik – i lære 29.9.1744, I 11, svend 9.12.1748, I 15 (søn af forpagter Jørgen Jørgensen paa Oregaard)
Jørgensen, Jens – var mester 19.8.1748, II 5
Jørgensen, Johannes – født i Horne, i lære 24.6.1841, I 161, II 27, svend 13.6.1844, I 162 (søn af Jørgen Jørgensen)
Jørgensen, Rasmus – i lære 3.1.1782, I 66, II 113, udgik af lærer 24.6.1783, II 113 (søn af afdøde Jørgen Rasmussen i Faaborg)
Jørgensen, Rasmus – i lære Paaske 1815, I 103, ny lære 30.6.1817, I 104, svend 3.4.1820, I 111 (moder Karen Nielsdatter i Millinge i Svanninge)
Jørgensen, Rasmus – mester 29.1.1813, II 15
Jørgensen, Svend – født ca 1809, i lære 24.6.1826, I 128, svend 16.1.1829, I 129, II 25 (moder pigen Johanne Marie Carlsen)
Kiøbke, Frederik Bernhardt Christiansen – svend 24.6.1825, I 123, II 21, mester 9.6.1840, II 27, fh. borger i Assens (lært hos faderen Christian Pedersen Kiøbke)
Kiøbke, Niels Christian Siersted – svend 12.6.1834, I 129 (søn af skrædder Christian Pedersen Kiøbke i Faaborg)
Klepsing, Andreas Nomensen – i lære 24.6.1789, I 70, II 113, svend 28.12.1795, I 71 (søn af Nomen Klepsing i Faaborg)
Krog, Lars Hansen – i lære 24.6.1758, I 31, II 112, svend 25.6.1763, I 41, II 112 (søn af Hans Larsen Krog)
Krom, David Mikkelsen – født i Odense, i lære 29.9.1748, I 13, II 110, svend 29.9.1754, I 22 (søn af Mikkel Krom, smed i Faaborg)
Lampe, Claus Christian – født i Faaborg, i lære Pinse 1834, I 143, svend 30.3.1839, I 144 (søn af Christian Lampe)
Lange, Hans Frederik – i lære 4.12.1744, I 12 (moderen Christiane Manderupsdatter i Vejstrup)
Lange, Hans Jespersen – i lære 19.9.1760, I 36, II 112, svend 30.9.1764, I 37 (søn af maler Jesper Lange i Faaborg)
Langediel, Jørgen Andersen – født i Haarby, i Forbundt 12.3.1818, I 110, svend 29.6.1818, I 110
Larsen, Hans Ernst – af Hvidkilde Gods, i Forbundt 4.3.1776, I 55, svend 4.3.1777, I 56
Larsen, Jørgen – i lære Paaske 1816, I 107, svend 20.4.1824, I 115, II 21 (søn af Peder Larsen)
Larsen, Mads – af Brahetrolleborg Sogn, i Forbundt 24.6.1816, I 107, svend ca 1819, I 108
Larsen, Niels – mester 19.8.1748, II 5
Larsen, Peder – i lære Jul 1804, I 92, II 113, svend 27.12.1808, I 93, II 114 (søn af enken Bolette Marie Larsen i Odense)
Larsen, Poul Ludvig, i lære 1.1.1836, I 145, svend 29.9.1840, I 146, II 28 jfr. Rasmussen (fader afdøde Lars Rasmussen i Nybølle, Hillerslev)
Larsen, Rasmus – i lære 24.6.1803, I 89, 94, II 113, svend 24.6.1808, I 94, II 113, mester 29.9.1812, II 15, 114 (søn af kalkslager Lars Larsen i Faaborg)
Lucoppidan, Hans Nielsen – i lære 21.10.1753, I 18, II 110
Lychesen, Jørgen – af Brahetrolleborg Gods, i lære 24.12.1779, I 62, II 113, svend 29.9.1781, I 63
Madsen, Jørgen – af Arreskov Gods, i lære 29.9.1815, I 106
Madsen, Mads – i lære 24.6.1783, I 66, II 113, svend 1788, I 68 (søn af skoleholder Mads Rasmussen i Vester Aaby)
Madsen, Rasmus – af Damsbo Gods, i lære 1.12.1737, I 7
Magnussen, Johannes – i lære 24.6.1824, I 118 (søn af Magnus Simonsen i Nybølle i Hillerslev)
Mathiasen, Christian – i lære 29.9.1829, I 134, svend 21.9.1834, I 135, II 26 (stedsøn af arbejdsmand Søren Hansen i Faaborg)
Mikkelsen, Lars – i lære 2.2.1737, I 5 (søn af Mikkel Larsen i Horne)
Mortensen, Morten – født i Ollerup, i lære 22.2.1735, I 1 (søn af murermester Morten Mortensen)
Mortensen, Steffen – i lære Paaske 1814, I 102, svend 2.10.1815, I 103 (søn af Morten Nielsen)
Møller, Elias Pedersen – svend 1.6.1749, I 15
Møller, Hans Frederik Hansen – svend 3.1.1725, I 120, II 21 (lært hos faderen Hans Pouli Knudsen Møller)
Møller, Hans Hansen – i lære 24.6.1760, I 35, II 112, svend 29.12.1766, I 35 (søn af enken Karen Møller i Faaborg)
Møller, Hans Pouli Knudsen – i lære 24.6.1797, I 83, II 113, svend 24.6.1804, I 84, mester 14.8.1809, II 14 (søn af afdøde Knud Møller i Faaborg)
Møller, Peder Pedersen – mester 24.6.1775, II 10 (lært i Odense)
Mørck, Poul – mester 9.3.1781, II 10 (lært i Odense)
Nielsen, Hans – født ca 1831 i Bjerned i Horne, svend 24.6.1848, mester 8.3.1853, II 32
Nielsen, Hans – i lære 29.6.1767, I 45, II 112, svend 30.9.1771, I 47
Nielsen, Hans Frederik – i lære 1.8.1749, I 15, Ii 110, svend 1.8.1752, I 15 (søn af Niels Tulesen i Kværndrup)
Nielsen, Jacob – i lære 24.11.1793, I 77, II 113 (søn af Niels Christiansen i Faaborg)
Nielsen, Jens – født ca 1826 i Horne, i lære Julen 1840, I 156, II 27, svend 25.11.1845, I 157, begærer sig optaget i Lauget 8.5.1853, mester 29.4.1853, II 32, flytter senere paa Landet, paany mester i Faaborg 8.10.1860, II 36, mesterstykke i København (søn af Niels Jensen)
Nielsen, Knud – mester 3.5.1810, II 14 (lært i Svendborg)
Nielsen, Lars – var mester 19.8.1748, II 5
Nielsen, Morten Jensen – i lære 29.9.1832, I 139, II 26, svend 2.1.1838, I 140 (fader Mathias Rabe Nielsen i Ærøskøbing)
Nielsen, Tules – født i Kværndrup, i lære 19.10.1739, I 9 (søn af Niels Tulesen)
Nielsen, Wilhelm – i lære 29.9.1837, I 151 (fader naalemager P. Nielsen i Odense)
Nybølle, Jens Christian Rasmussen – svend 29.9.1766, II 45, mester 23.6.1777, II 10 (lært hos faderen Rasmus Jensen Nybølle)
Nybølle, Rasmus Jensen – født i Faaborg, mester 9.10.1748, II 8
Olsen, Andreas – mester 12.1.1804, II 13 (lært i København)
Pasberg, Christian Werner – født i Svendborg, mester 4.5.1789, II 11
Patermann, Nicolai Jensen – født i Kærby under Oregaard, i lære 3.10.1739, I 8, mester 29.12.1749, II 8
Pedersen, Anders – født ca 1828 i Aastrup, i lære 2.1.1844, I 165, svend 2.1.1849, I 166, mester 30.4.1852, Ii 31, flytter senere paa Landet, paany mester i Faaborg 28.4.1858, II 35 (stedfader Mads Hansen i Aastrup)
Pedersen, Andreas Carl – født ca 1823 i Faaborg, svend 29.9.1841, I 160, II 27, mester 8.3.1850, II 30, jfr. Hansen (lært hos faderen Peder Hansen)
Pedersen, Christian – frimester 18.9.1801, mester 8.4.1807, II 3
Pedersen, Frants – af Øster Skerninge, i Forbundt 10.8.1845, I 169, svend 10.8.1846, I 171
Pedersen, Frederik – i lære 1.10.1839, I 152, II 27, svend 1.9.1845, I 153 (fra Fattigkommissionen)
Pedersen, Jens – i lære Pinsedag 1764, I 42, II 112 (fader fhv. soldat Peder Jensen i Faaborg)
Pedersen, Jørgen – i lære 29.9.1824, I 117, ny lære 29.9.1829, I 118, svend 29.9.1830, I 118, II 26 (søn af Karen Nielsdatter af Faaborg)
Pedersen, Jørgen – i lære 29.9.1838, I 148, svend 29.9.1840, I 149, II 27 (søn af Peder Hansen i Fangel)
Pedersen, Ludvig Ditlev – i lære 3.1.1833, I 141, II 26, svend 26.6.1837, I 142 (søn af afdøde Peder Sørensen i Brahetrolleborg)
Pedersen, Mathias – i lære 22.8.1768, I 48, II 112, svend 25.6.1773, I 50 (søn af fh. soldat Peder Jensen i Faaborg)
Pedersen, Niels – født i Faaborg, i lære 24.6.1758, I 32, II 112, ny lære 1.4.1760, I 36, II 112, svend 25.6.1763, I 36, II 112
Pedersen, Vallentin – mester 6.11.1815, II 17
Piil, Mads Madsen – i lære Paaske 1811, I 100, II 114, svend 16.4.1816, I 101 (moder Kirstine Larsen)
Poulsen, Christian – i lære 24.6.1809, I 99, II 114, frigivet af læren 3.6.1811, I 100, II 114, jft. Adamsen (søn af sadelmager Adam Poulsen i Faaborg)
Poulsen, Johan Jørgen – i Forbundt 1.1.1753, I 17, II 110 (stedsøn af snedker Jochum Meier i Nybo, Brahetrolleborg)
Poulsen, Johan Jørgen – i Forbundt 1.1.1753, I 17, II 110 (stedsøn af snedker Jochum Meier i Nybo, Brahetrolleborg)
Poulsen, Peder Christian – mester 23.4.1846, II 29 (lært i Odense)
Rasmussen, Anders – i lære 9.6.1754, I 19, II 110, svend 25.6.1759, I 20, Ii 112 (sønaf Rasmus Knudsen i Diernæs)
Rasmussen, Hans – i lære 29.9.1824, I 116, svend 21.4.1829, I 117, II 25, mester 5.4.1838, II 26 (søn af kusk Rasmus Hansen paa Hvedholm)
Rasmussen, Herluf – født paa Brendegaard i Vester Aaby, i lære 29.7.1736, I 3
Rasmussen, Lars – Hvidkilde Gods, i lære 29.9.1776, I 57
Rasmussen, Niels – i lære 24.6.1829, I 131, svend 1.1.1834, I 132 (søn af Rasmus Nielsen i Ulbølle)
Rasmussen, Niels – i lære 29.12.1743, I 11 (søn af Rasmus Hansen i Faaborg)
Rasmussen, Poul – i lære 24.6.1794, I 80, II 113, svend 15.4.1800, I 81 (stedfader skomager Poul Frederik af Ærøskøbing)
Rasmussen, Poul Ludvig – i lære 1.1.1836, I 145, svend 29.9.1840, I 146, II 28, jfr. Larsen (søn af afdøde Lars Rasmussen i Nybølle i Hillerslev)
Rimmerling, Hans Christopher Frederiksen – i lære 23.7.1730, I 2 (søn af Frederik Pedersen Rimmerling i Sørup)
Rosenkilde, Jens – var mester 19.8.1748, II 5
Rosenlund, Knud Sørensen – født i Faaborg, svend 29.9.1761, I 37, II 112, mester 23.11.1774, II 9 (lært hos faderen Søren Rosenlund)
Rosenlund, Søren – var mester 19.8.1748, II 5
Rydstrøm, Elias Arentsen – fra Halmstad, mester 9.7.1846, II 29
Sander, Carl Henriksen – af Nakkebølle Gods, i Forbundt 11.4.1774, I 54, svend 29.9.1774, I 55, mester 9.4.1782, II 11
Schmidt, Anders Rasmussen – født i Skydebjerg, mester 16.9.1755, II 8
Schmidt, Hans Peder Hansen – født 9.3.1826 i Ulkebølle paa Als, mester 1.10.1860, II 35 (mesterstykke i Sønderborg)
Schou, Erik Hansen – født 18.3.1846 i Oksbøl, Als, svend 24.3.1864, II 43
Sommer, Johan Peder – i lære 24.6.1807, I 94, II 113, svend 29.9.1813, I 95 (moderen Petronelle Kirstine Møller)
Storm, Johan Nielsen – født i Faaborg, i lære 24.6.1757, I 30, II 112, svend 17.6.1760, I 30 (morfader tinstøber Johan Andersen i Faaborg)
Storm, Niels Nielsen – i lære 24.6.1754, I 20, II 110, ny lære 22.5.1756, I 26, svend Paaske 1757, II 111 (morfader tinstøber Johan Andersen)
Stub, Hans Henrich Hansen – i lære 1.1.1752, I 16, II 110 (søn af Hans Henriksen Stub i Ulbølle)
Sørensen, Carl – i lære 29.9.1845, I 172, svend 1850, I 73 (søn af stenhugger Søren Jensen i Faaborg)
Sørensen, Jens Peder – født i Faaborg, i lære 24.6.1839, I 149, svend 10.6.1844, I 150 (søn af brolægger Søren Jensen)
Sørensen, Ludvig Ditlev – i lære 29.9.1839, I 153, svend 1.8.1844, I 154, jfr. Hansen (fader daglejer Søren Hansen i Faaborg)
Sørensen, Mathias Joseph – i Forbundt, 19.7.1773, I 52, svend 24.7.1775, I 54 (lært hos faderen Søren Josephsen i Haagerup, i Brahetrolleborg)
Tanderup, Christian Conradt – svend 1.2.1833, I 127, II 26 (lært hos faderen U. Tanderup)
Tanderup, Ulrich Jacobsen – i lære 24.6.1800, I 85, II 113, ny lære 24.6.1801, I 86, II 113, svend 24.6.1805, I 87, mester 3.1.1812, II 15 (søn af afdøde Tanderup)
Thomasen, Diderik – i lære Paaske 1777, i 58, svend 10.4.1782, I 60, jfr. Hansen (søn af Hans Thomasen i Faaborg)
Thomasen, Frederik – i lære 24.6.1737, I 6, svend 24.6.1744, I 12 (i lære hos stedfaderen Jens Rosenkilde)
Turck, Frederik Johan Henrik – født ca 1825 paa Als, svend 20.4.1844, I 163, II 28 (lært hos faderen Adolph Holm Turck)
Turck, Johan Gotlieb Heinrich – født ca 1832, svend 17.4.1852, Ii 31, mester 17.4.1852, II 31 (lært hos faderen Christian Adolph Holm Turk i Augustenborg)
Tøyer, Mads Henrich – i lære 22.2.1843, I 163, II 27, svend 24.6.1846, I 164 (fra Fattigkommissionen i Faaborg)
Welsche, Christian Jacobsen – i lære 24.6.1792, I 75, II 113, svend 26.12.1798, I 75 (søn af afdøde Jacob Welche)
Zeuthen – Lars Michael Hansen – i lære 24.8.1754, I 21, II 110, kontrakten annulleret 8.7.1755, I 22, II 110, ny lære 11.8.1755, I 22, II 111, svend 13.4.1757, II 111 (søn af afdøde Hans Christian Zeuthen)