Murerlav 1674, 1683-1861, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Murerlav 1674, 1683-1861, Odense
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Odense Murerlav - 1674 -
Er oplysninger fra 'Taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674' hvor der på side 1 bl.a. står 'Alle de som ere oc Reignes udi noget Laug' (Se registraturen TOPOGRAFICA, PK. NR. 84)
Til registret lavsprotokol V-VII er at bemærke, ved et almindeligt navn, som f.eks. Rasmus Pedersen, har det ved ind- og udskrivning været svært at fastslå, om han er identisk med en af de personer som i forvejen stod i lavsprotokollerne I-IV. Man bør derfor søge i begge afdelingers registre. Svendene med betegnelsen 'er i lavet' samt et årstal, drejer sig antageligt om de personer som har midlertidigt arbejde i byen (protokol V-VI, tidsrummet 1764-75). I protokol V-VII optages (indskrives) svendene ofte flere måneder efter de er udlært.
'Indskrevet' anføres som reglen når det er omrejsende svende der optaget i lavet. Kan dog også være en henvisning til den dag en person bliver svend.
'Udskrevet' betyder, at en person rejser fra byen og derfor melder sig ud af lavet. Fra og med 1851 er de ind- og udskrevne svende ikke ført i dette register. Der findes dog stadigvæk bemærkninger om ind- og udskrivning, men i mange tilfælde er det svært at identificere en person.
En del af arkivet og hele kassebeholdningen blev stjålet 8-9/12 1855 (se protokol VII side 136a)

Andersen, Anders Frederik – indskreven som lærling 30.9.1839, IV 313, svend 30.9.1839, IV 495, indskrevet 17.3.1847, VII 76b, laugmester 9.1.1849, III 28 og udtrådt af lavet 25.1.1849, 19.3.1849, VII 87b (søn af murer Hans Andersen i Odense), (antagelig identisk med Frederik Andersen VII 35b?)
Andersen, Anders Peder – født ca 1829 i Anderup, indskreven som lærling 25.6.1849, IV 348, svend 25.6.1849, IV 532, indskrevet 23.4.1850, VII 94b
Andersen, Christen – født ca 1830 i Vejle, indskreven som lærling 25.1.1855, IV 362, svend 25.6.1855, IV 545
Andersen, Christen – født i Bjert, indskreven som lærling 24.6.1846, IV 339, svend 24.6.1846, IV 523, udskrevet 2.1.1847, VII 75a (søn af gaardmand Anders Christensen)
Andersen, Christian – født 1831 paa Skibhusvej, Odense, indskreven som lærling 24.2.1852, IV 353, svend 24.2.1852, IV 537 (lært i Fredericia)
Andersen, Christian – født ca 1829 i Vester Hæsinge, indskrevet som lærling 25.6.1856, IV 364. Svend 25.6.1856, IV 547 (lært i Faaborg)
Andersen, Christian – født i Astrup Sogn, Jylland, i lære 30.9.1773, I 95, svend 18.3.1776, I 113
Andersen, Christian – født i Vester Skerninge, i lære Nyborg Paaske 1792, I 174, svend 25.6.1795, I 134
Andersen, Christian – i Bogense, mester 20.3.1748, I 77
Andersen, Christian Faber – født i Stokkeby, indskreven som lærling 24.6.1846, IV 340, svend 24.6.1846, IV 524 (lært i Svendborg, søn af husmand Hans Andersen)
Andersen, Hans – af Odense, i lære 29.9.1791, I 173, svend 16.3.1795, I 133
Andersen, Hans – født 1833 i Odense, indskreven som lærling 30.9.1852, IV 355, svend 30.9.1852, IV 538
Andersen, Hans – født ca 1819 Svendstrup, Stenløse, indskreven som lærling 26.6.1843, IV 327. Svend 26.6.1843, IV 512 (søn af afd. gaardmand Anders Pedersen)
Andersen, Hans – født ca 1834 Aasum, indskreven som lærling 25.6.1855, IV 362, svend 25.6.1855, IV 545
Andersen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1813, I 192, svend 30.9.1814, I 158
Andersen, Hans Christian – født ca 1826 Brylle, indskreven som lærling 24.3.1846, IV 337, svend 24.3.1846, IV 522, laugmester 31.5.1853, II 29 (søn af spækhøker Anders Hansen i Odense)
Andersen, Hans Christian – født ca 1835 i Tved, indskreven som lærling 30.9.1854, IV 360, svend 30.9.1854, IV 543 (lært i Svendborg)
Andersen, Hans Frederik – født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling 30.9.1851, IV 352, svend 30.9.1851, IV 536
Andersen, Jens – født ca 1838 i Faaborg indskreven som lærling 30.9.1856, IV 364, svend 30.9.1856, IV 547 (lært i Faaborg)
Andersen, Jens – født i Odense, i lære 1832, IV 303, svend 30.9.1835, IV 306 (søn af brolægger Anders Jensen)
Andersen, Jens Christian – født ca 1831 i Faaborg, indskreven som lærling 1.10.1849, IV 348, svend 1.10.1849, IV 532 (lært i Faaborg)
Andersen, Jørgen – født ca 1828 i Kjøng, indskreven som lærling 25.6.1856, IV 364, svend 25.6.1856, IV 547 (lært i Faaborg)
Andersen, Jørgen – født ca 1838 i Faaborg, indskreven som lærling 25.6.1856, IV 364, svend 25.6.1856, IV 547 (lært i Faaborg)
Andersen, Jørgen – i lære 12.2.1689, I 36, svend 12.2.1692, I 41 (i lære hos faderen Anders Hansen i Odense)
Andersen, Jørgen - i lære i Odense 12.2.1689, I 36, svend 12.2.1692, I 41 (i lære hos faderen Anders Hansen i Odense)
Andersen, Jørgen Peder – født ca 1829 i Odense, indskreven som lærling 4.7.1848, iv 347, svend 4.7.1848, iv 531
Andersen, Lars – fra Svindinge, i Forbundt i Svendborg 24.6.1824, i 206, svend 25.6.1824, i 13 og vi 22a
Andersen, Lars – født ca 1822 i Brændekilde, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537 (lært i Faaborg. Rejst uden at melde sig 22.3.1852, vii 107b)
Andersen, Lars – mester 12.6.1845, i 76, borger i Middelfart 9.8.1758
Andersen, Mads – født uden for Sct. Jørgens Port i Odense, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 339 svend 24.6.1846, iv 524, udksrevet 25.6.1847, vii 77a, udskrevet 4.1.1849, vii 86b, indskrevet 1.10.1849, vii 91a, udskrevet 29.11.1849, vii 92a (søn af husmand og tømrersvend Anders Jørgensen)
Andersen, Morten – født i Ubberud, indskreven som lærling 28.3.1843, iv 325, svend 28.3.1843, iv 510 (søn af boelsmand Anders Hansen, lært i Kirkendrup)
Andersen, Nicolai – født i Odense, i lære 24.6.1764, i 87, svend 26.6.1769, i 107
Andersen, Niels – af Faaborg, i lære 29.9.1827, svend 30.9.1830, iv 301 (i lære i Faaborg)
Andersen, Niels – født ca 1815 i Aasum, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 326, svend 26.6.1843, iv 511, indskrevet 25.6.1845, vii 65a, udskrevet 8.5.1850, vii 94b (søn af husmand Anders Nielsen)
Andersen, Niels Jacob – født ca 1828 i Tolderlund, Odense Sct. Hans Sogn, indskreven som lærling 17.3.1847, iv 343, svend 17.3.1847, iv 527 (søn af daglejer Anders Bertelsen)
Andersen, Peder – født ca 1825 i Fravde, indskreven som lærling 30.9.1851, iv 352, svend 30.9.1851, iv 536
Andersen, Peder – født i ’Fyen’, i lære i Nyborg 11.3.1778, i 98, svend 29.9.1780, i 116
Andersen, Peder Steffen – født i Odense, indskreven som lærling 30.9.1843, iv 322, svend 30.9.1842, iv 507 indskrevet 3.1.1845, vii 62b (søn af murermester Hans Andersen. Identisk med Stephan Andersen vii 53a ??)
Andersen, Poul – født i Odense, i lære 1693, i 42, svend 12.7.1697, i 46, mester 30.3.1701, i 49
Andersen, Søren – født i Vester Kærby, i lære 25.6.1836, iii 9, iv 307, svend 12.3.1839, iv 493, udskrevet 21.1.1840, vii 35a, indskrevet 25.6.1840, vii 36a, udskrevet 23.3.1841, vii 41a
Andreasen, Peder Sigvart – i Kerteminde, laugmester 8.7.1752, ii 4
Bager, Carl Christian - født i Odense, i lære 24.6.1839, iii 14, iv 312, svend 28.3.1843, iv 509, udskrevet 27.3.1845, vii 64b, indskrevet 30.9.1847, vii 79a, udskrevet 22.7.1850, vii 96b (søn af gørtler Bondo Pedersen Bager)
Bager, Jens Peder -  i lære 24.6.1830, i 22, 211, svend 31.3.1835, iv 486, var ude af lavet, indskrevet igen 16.12.1842, vii 50b
Bager, Niels Peder - født ca 1827 i Odense, indskreven som lærling 4.3.1845, iv 333, svend 4.3.1845, iv 518, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, indskrevet 2.1.1847, vii 75b, udskrevet 22.7.1850, vii 96b(søn af gørtler Bondo Bager)
Bang, Johan Østrup - i lære 25.6.1830, i 212, svend 25,6,1834, iv 485 (i lære i Svendborg)
Bang, Jørgen Hansen – født i Faaborg ca 1777, laugmester i Faaborg 29.3.1813, ii 18 (lært i København)
Barth, Hans Carl Christian Pedersen - født ca 1843 i Rynkeby, indskrevet som lærling 30.9.1861, iv 370, svend 30.9.1861, iv 556
Barth, Hans Carl Christian Pedersen - født ca 1843, i Rynkeby, indskreven som lærling 30.9.1862, iv 370, svend 30.9.1861, iv 556
Bartram, Hans Hansen - født i Odense, i lære 2.1.1792, i 127, svend 2.1.1796, i 134, laugmester i Odense 4.2.1804, ii 15, gældsag 14.11.1822, ii 22
Bartz, Andreas Richter - i lære Paaske 1786, i 169, svend i Nyborg 30.9.1789, i 124
Bastrup, Hans Christian - af Middelfart, i lære i Middelfart 24.6.1830, iv 304, svend 6.4.1836, iv 487
Bech, Johan - i lære 30.9.1791, i 172, svend 25.6.1794, i 132, ii 129, atter indskrevet 15.8.1799, vi 115a, som 'fremmed svend' identisk med Johan Henrik Bech paa side 131a i prot. vi ??
Becker, Hans Frederik - født ca 1831, i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Becker, Jens Christian - født i Odense, i lære 24.6.1814, i 196, svend 30.9.1818, i 3
Bentzen, Niels - i Odense, laugmester 29.4.1755, ii 5
Berg, Henrik Johansen - i lære Bogense 2.1.1790, i 124, svend 25.6.1792, i 129, 'fraholdt sig Lauget udi' 3aar, og atter indskrevet 2.1.1796, vi 98b, laugmester i Bogense 30.3.1802, ii 14, 128
Bjerregaard, Peder – født ca 1818, Randers, indskreven som lærling 26.6.1843, IV 326, svend 26.6.1843, IV 511 (søn af afdøde forvalter Peder Bjerregaard paa Viskum Kaldes Wilhelm Bjerregaard i 1843, vii 53a og vii 56a, men maa være identisk med Peder Bjerregaard da alle svendene som indskrives 26.6.1843, vii 53a ogsaa nævnes i protokol IV)
Block, Hans Hansen – i lære i Middelfart 1801, I 185, svend 25.3.1805, I 149
Bobierg, Carl Ludvig – født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, IV 349, svend 24.6.1850, IV 533
Boe, Hans Andersen – født i Rudkøbing, i lære 24.6.1769, I 91, svend 24.6.1772, I 109
Bonfils, Andreas Frederik Ferdinand Georg Julius – født i Odense, indskreven som lærling 25.6.1841, IV 319, svend 25.6.1841, IV 502, udskrevet 28.3.1843, vii 52b (søn af skomager Philip Bonfils)
Bonfils, William Thorvald - født ca 1840 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550
Borre, Niels Johansen - i Lære Paasken 1786, i 168, svend 26.1.1789, i 122, laugmester 28.12.1796, ii 13
Brandt, Andreas Ditlevsen - født i Kolding, i lære 24.6.1773, i 95, svend 18.3.1776, i 113
Brandt, Hans Larsen - født i Fredericia, svend i Bogense 25.6.1813, i 158
Brandt, Thomas Andersen - i lære i Middelfart 24.6.1836 ,iii 14, iv 312, svend 3.1.1842, iv 503 (søn af snedker Anders Brandt i Middelfart)
Brandt, Thomas Andersen – i lære i Middelfart 24.6.1836, iv 312, svend 3.1.1842, iv 503 (søn af snedker Anders Brandt i Middelfart)
Brinchmann, Andreas - født ca 1838 i Asminderød, svend 2.11.1859, iv 553 (lært i Skodsborg)
Brinck, Peder Biørnsen – født i Lund, Skaane, i lære 30.9.1773, I 95
Brolund, Jørgen Pedersen - født ca 1831 i Særslev, indskreven som lærling 23.3.1857, iv 365, svend 23.3.1857, iv 548 (lært i Vævlinge)
Brovn, Johan - i Forbundt 29.9.1802, i 186, svend 30.9.1802, i 145
Brylle, Lars Jensen - født i Odense, i lære 30.9.1782, i 165, svend 19.3.1787, i 120, 'absenteret sig fra byen' 30.9.1794, vi 94b, er dog nævnt senere i protokol vi, bl.a. paa 133b som frimester
Brønning (eller Bryning), Johan Christian - svend 1.10.1792, i 129, 'absenteret sig fra byen' 30.9.1794, vi 94b
Braadt, Anders Larsen - i Odense, i lære 29.9.1797, i 180, svend 30.9.1801, i 144, laugmester 13.2.1817, ii 19
Buch, Niels Larsen - i lære, 24.6.1786, i 168, svend 15.3.1790, i 124, rejst i 2 aar og atter indskrevet 19.10. 1814, vi 168b
Bøgh, Hans Christian - af Stige, i lære 24.6.1796, i 179, svend 25.6.1800, i 142
Børgesen, Carl Vilhelm - født i Odense, i lære 25.6.1813 ,i 194, svend 2.4.1821, i 9
Calle, Ole Ferdinand - af Faaborg, i lære i Faaborg, Paasken 1834, iii 12, iv 309, svend 30.9.1837, iv 490
Carstensen, Niels - af Odense, i lære 24.6.1791, i 173, svend 25.6.1796, i 135, rest oh atter indskrevet 4.4.1805, vi 136a
Christensen , Hans - født i Odense, i lære Fastelavn 1686, i 33, svend 1688, i 36, mester 18.12.1894, i 43, 54 (i lære hos faderen Christen Jensen)
Christensen, Anders - født i 'Lychsted', i lære 25.6.1761, i 88, svend 25.6.1768, i 107
Christensen, Anders Jensen - født ca 1823 i Rudkøbing, indskreven som lærling  26.6.1843, iv 327, svend i Rudkøbing 26.6.1843, iv 512 (søn af murermester Christen Madsen Johansen)
Christensen, Christen - i Svendborg, mester 17.4.1741, i 74
Christensen, Hans - født ca 1819 i Aarslev, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 363, svend 25.6.1856, iv 546
Christensen, Hans - født ca 1835 i Anderup, indskreven som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543
Christensen, Hans - i Middelfart, mester 24.5.1741, i 75
Christensen, Hans - svend 12.9.1761, i 101
Christensen, Jens - født ca 1839, i Vantinge, indskrevet som lærling 1.10.1860, iv 369, svend 1.10.1860, iv 554
Christensen, Jens - i lære i Bogense, 29.9.1816, i 198
Christensen, Johan Lange - født ca 1818 i Faaborg, i lære i Faaborg Paasken 1832, iii 10, iv 308, svend 6.3.1837, iv 490 (søn af afdøde maler Hans Christian Christensen)
Christensen, Johannes - født i Rudkøbing, indskreven som lærling 30.9.1839, iv 313, svend 30.9.1839, iv 495 (søn af murer Christen Madsen Christensen)
Christensen, Jørgen - født i Odense, mesteraar 11.7.1705, i 54, mester 1.10.1705, i 55
Christensen, Knud - af Liby, Ærø, i lære i Faaborg 1.5.1824, i 208, svend 30.9.1826, i 19
Christensen, Niels - af Ørritslevgaard Gods, i lære 24.6.1789, i 171
Christensen, Niels Peder - født ca 1839, i Sct. Jørgenbjerg ved Roskilde, svend 29.12.1858, iv 551 (lært i Roskilde)
Christensen, Otto Christian - født i Odense, i lære 14.3.1831, iv 302, svend 30.9.1834, iv 485
Christensen, Peder - i Svendborg, udskrevet 31.3.1835, vii 12b, mester 13.4.1741, i 74
Christensen, Rasmus - født ca 1835, i Anderup, indskrevet som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543
Christensen, Rasmus  i Odense, laugsmester 6.9.17536, ii 4
Christensen, Vilhelm - i lære 7.3.1786, i 168, svend 23.3.1789, i 123
Christiansen, Anders - af Odense, i lære 24.6.1793, i 176, svend 25.6.1795, i 134
Christiansen, Johan - født i Svendborg, svend i Svendborg 2.1.1821, i 8, 202
Christiansen, Niels - af Ullerslev, i lære 24.6.1805, i 190
Christiansen, Otto Meyer - født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling 19.4.1851, iv 351, svend 19.4.1851, iv 535
Christophersen, Hans - født ca 1818 i Odense, indskrevet som lærling 3.1.1853, iv 355, svend 3.1.1853, iv 539 (lært i Anderup)
Christophersen, Mads  - født i Odense, i lære 25.6.1782, i 165, svend 25.6.1785, i 12,, laugmester i Odense 28.10.1795, ii 12, mester paa Brahetrolleborg 3.1.1800, ii 99
Christophersen, Rasmus - af Odense, i lære 24.6.1802, i 187, svend 25.6.1807 i 151
Christophersen, Rasmus - født ca 1821 i Skydebjerg, indskreven som lærling 17.3.1847, iv 343, svend 17.3.1847, iv 527 (søn af husmand Christopher Andersen)
Clausen, Jens - født ca 1815 i Kvistrup, indskrevet som lærling 13.8.1852, iv 354, svend 13.8.1852, iv 538 (lært i Randers)
Clausen, Jens Ditlev - født ca 1830 i Faaborg, indskreven som lærling 1.10.1849, iv 348, svend 1.10.1849, iv 532 (lært i Faaborg)
Clausen, Niels - født ca 1820, indskrevet som lærling 25.6.1847, iv 344, svend 25.6.1847, iv 528, udskrevet 3.1.1848, vii 81b, indskrevet 4.4.1848, vii 82b (søn af husmand Claus Pedersen, Sønder Aaby, Husby Sogn)
Corneliussen, Hans - født i Nyborg, mesteraar 11.7.1712, mester 11.7.1713, i 60
Crone, Johannes - svend 26.3.1827, i 19, maa have været rejst da han atter indskrives 22.3.1830, vi 45a (lært hos faderen P. C. Crone i Odense)
Crone, Niels Frandsen - af Odense, i lære 24.6.1805, i 190, svend 2.1.1809, i 152
Crone, Peder - født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling i 1850, iv 350, svend 30.6.1850, iv 534 (søn af murermester Crone)
Crone, Peder Christian - født i Odense, i lære 29.9.1785, i 166, svend 3.3.1788, i 121, atter indskrevet 23.10.1797, vi 106a, laugmester 5.2.1805, ii 16
Dahl, Christian Nielsen - født ca 1824, i Nørre Bjert, indskrevet som lærling 2.1.1857, iv 365, svend 2.1.1857, iv 548 (lært i Kolding)
Dahl, Jens - i lære i Nyborg 15.3.1789, i 124, svend 2.1.1792, i 128
Dahr, Christian Johansen - i lære 2.1.1780, i 163, svend 30.9.1782, i 118, mesteraar i Nyborg 30.9.1795, ii 12, laugmester 2.2.1796, ii 13
Dahr, Hans Jacob - laugmester 18.5.1760, ii 5 (mesteraar hos moderen Gotfred Onckes enke)
Dahr, Hans Jacob - mester 1.3.1728, i 67
Dahr, Johan Gotfred - svend 2.1.1796, i 134 (søn af murermester Hnas Jacob Dahr i Odense)
Danielsen, Gregers - født i Flødstrup, i lære 26.3.1781, i 165, svend 2.1.1784, i 119
Dinesen, Jens - af Odense, i lære 26.3.1684, i 27, se ogsaa 30, svend 4.4.1687, i 28
Drabe, Niels Hansen - født i Odense, i lære 24.6.1764, i 87, svend 26.6.1769, i 108
Dreier, Mathias Rasmussen - i Forbundt i Bogense 1.1.1794, i 177, svend 30.9.1796, i 136
Drejer, Johan Christian - af Bogense, i lære i Bogense 29.9.1799, i 185, svend 30.9.1803, i 147
Ephraim, Johan Ludvig - i Forbundt Midfaste 1802, i 186, svend 21.3.1803, i 146
Eriksen, Brix - født i Bogense, i lære 30.9.1771, i 94, svend 30.9.1776, i 113 (lært i Bogense 30.9.1776, v 9)
Eriksen, Hans - født i Odense, i lære 1.10.1764, i 87, svend 1.10.1767, i 105
Eriksen, Hans Christian - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Eriksen, Henrik - født ca 1826 i Vissenbjerg, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Eriksen, Mads - født ca 1828, i Seden, indskreven som lærling 26.6.1848, iv 347, svend 26.6.1848, iv 531
Eriksen, Peder Wilhelm - født ca 1840 i Odense, indskreven som lærling 15.3.1858, iv 366, svend 15.3.1858, iv 549
Ernberg, Mads Thomsen - født i Bogense, i lære i Bogense 30.9.1773, i 96, svend 30.9.1776, i 114, laugmester i Kerteminde 25.8.1798, ii 13, 139
Ernst, Hans Knudsen - født i Assens, i Forbundt 24.6.1816, i 197, svend 25.6.1818, i 2, udlært i Odense vi 178b
Espensen, Anders - født i Revsvindinge, i lære i Nyborg 24.6.1821, i 204, svend? 29.3.1824, vi 21a
Espensen, Hans - født i Assens, i lære 25.6.1779, i 99, svend 25.6.1782, i 118
Ferdinandsen, Morten Johan - født ca 1833 i Hesselager, indskreven som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545 (lært i Svendborg)
Francken, Martin - fra Merseburg, laugmester 17.9.1751, ii 3
Frandsen, Andreas - af Nakskov, i Forbundt i Nakskov 24.6.1801, i 185, svend 25.6.1802, i 145
Frandsen, Zier - af Nakskov, i Forbundt i Nakskov 24.6.1805, i 189, svend 25.6.1806, i 150, 22.6.1806, vi 139b
Frederiksen, Hans - af Odense, i lære 30.9.1803, i 187
Frederiksen, Jens  født i Odense, i lære 29.9.1814, i 195, svend 2.3.1818, i 2, laugmester i Odense 17.3.1829, ii 23
Frederiksen, Karald Philip Lauritz - født ca 1834 i Odense, indskreven som lærling 19.4.1851, iv 351, 358, svend 27.3.1854, iv 542 (stedsøn af arbejdsmand Christoffer Schiøt)
Frederiksen, Niels - af Rudkøbing, i Forbundt i Nyborg 2.1.1799, i 182, svend 30.9.1799, i 140
Frederiksen, Peder - i lære 24.6.1834, iv 304, svend 25.6.1836, iv 488, fraværende i 4 maaneder og igen indskrevet 28.12.1836, vii 23a, udmeldt 2.3.1837, vii 24a
Frost, Harald Theodor - indskrevet 20.1.1836, vii 18a, laugmester 23.9.1836, ii 25 (lært i København)
Faaborg, Knud Nielsen - født ca 1831 i Tyrstrup, indskreven som lærling  22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537 (lært hos faderen Niels Faaborg i Tyrstrup)
Faaborg, Knud Nielsen - født ca 1831 i Tyrstrup, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537 (lært hos faderen Niels Faaborg i Tyrstrup)
Faaborg, Søren Hansen - født ca 1824 i Tyrstrup, indskreven som lærling 25.6.1852, iv 3541, svend 25.6.1852, iv 538 (lært hos faderen Niels Faaborg i Tyrstrup)
Girick, Mads Christian - indskreven som lærling 30.9.1843, iv 328, svend 30.9.1843, iv 513 (lært i Faaborg)
Gittermann, Johan Jenrik - i Odense, mesteraar 8.7.1752, i 78, laugmester 6.3.1756, ii 5
Gittermann, Jørgen Conrad - svend 25.6.1781, i 117, atter indskrevet 8.11.1800, vi 122a, laugmester 30.3.1802, ii 14
Gladrøe, Lauritz Jensen Jacobsen - født ca 1837  Rorup Sogn, svend 30.5.1859, iv 551
Gormsen, Jørgen - født ca 1826 i Villestofte, indskreven som lærling 26.7.1854, iv 359, svend 26.7.1854, iv 543 (lært i Nyborg)
Gottschalck, Christian - af Avnslev, i lære i Nyborg Paaske 1790, i 172, svend 2.1.1793, i 130
Gromanm. Johan Gotfred - mester 26.2.1726, i 66
Gronnemann, Hans Fyrst Ludvig Julius - født ca 1837 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 363, svend 25.6.1856, iv 546
Grøn, Hans Peder Christian - født ca 1835 i Assens, indskreven som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540 (lært i Faaborg)
Gudnes, Peder - født ca 1833 i Randers, indskreven som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543 (lært i Randers)
Gulbrandt, Johan Hendrik - født ca 1831 i Faaborg, indskrevet som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543 (lært i Faaborg)
Gunnarsen, Gunner Heinrich - født ca 1835 i Slagelse, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 366, svend 25.6.1857, iv 548
Guul, Carl Joseph - født ca 1822 i Fredericia, indskreven som lærling 29.9.1846, iv 342, svend 29.9.1846, iv 526 (søn af overskærer Johan Michael Guul)
Gynther, Jens Peder - født ca 1838 i Dalbye, indskrevet som lærling 30.9.1856, iv 364, svend 30.9.1856, iv 547 (lært i kolding)
Habermann, Hartvig Andreasen – født i Erritsø Sogn, mester 27.1.1717, i 63
Hagemann, Carl Christian - i lære Midfaste 1796, i 178, svend 24.6.1799, i 140, dragon i nogle aar og atter indskrevet 2.1.1808, vi 144b
Halkier, Niels - født i Bogense, i lære 3.1.1785, i 166, svend 1.10.1787, i 121 (i lære i Bogense)
Hansen, Anders - født i Hundtofte, vi 35b, i lære 16.6.1822, i 206, svend 30.9.1826, i 19 (i lære i Svendborg)
Hansen, Anders - født i Skamby, indskreven som lærling 8.3.1842, iv 321, svend 8.3.1842, iv 505, indskrevet 30.9.1845, vii 67a, udskrevet 2.1.1846, vii 69a (søn af husmand Hans Andersen)
Hansen, Anders Christian - født ca 1839 i København, svend 29.12.1858, iv 551 (lært paa Ledreborg)
Hansen, Carl - født ca 1830 i Faaborg, indskreven som lærling 26.6.1848, iv 347, svend 26.6.1848, iv 531 (lært i Faaborg)
Hansen, Carl Christian - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 26.5.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Hansen, Carl Frederik - født ca 1842 i Odense, indskrevet som lærling 19.3.1860, iv 368, svend 19.3.1860, iv 553
Hansen, Carl Ludvig - født ca 1829 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Hansen, Christen - født ca 1832 i Kirkendrup, indskreven som lærling 30.9.1852, iv355, svend 3.9.1852, iv 538
Hansen, Christen - født i Igum, mesteraar 11.7.1712, i 60, mester 11.10.1713, i 61
Hansen, Christian - født ca 1822 i Hesbjerg, Ubberud, indskreven som lærling 30.9.1847, iv 345, svend 30.9.1847, iv 528
Hansen, Christian - født i Odense, i lære 24.6.1771, i 94
Hansen, Cornelius - fh. borger i Fredericia, mester i Odense 30.9.1762, ii 6
Hansen, Erik - af Rynkeby, i lære i Nyborg 1.1.1802, i 186, svend21.3.1803, i 146
Hansen, Frands - af Odense, i lære 24.6.1789, i 171, svend 25.6.1792, i 128
Hansen, Frederik Christian - født ca 1829 i Odense, indskrevet som lærling 26.6.1848, iv 347, svend 26.6.1848, iv 531 (indskrevet 11.3.1850, vii 92b)
Hansen, Hans - født ca 1816 i Skibhusene, indskreven som lærling 25.6.184, iv 314, svend 25.6.1840, iv 497 (søn af smed Hans Jacob)
Hansen, Hans - født ca 1826 i Tyrstrup Sogn, indskrevet som lærling 17.3.1853, iv 356, svend 17.3.1853, iv 539 (lært i Christiansfeld)
Hansen, Hans - født ca 1829 i Avlby, Vejlby Sogn, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362
Hansen, Hans - født ca 1833 i Boltinge, svend 25.6.1859, iv 552
Hansen, Hans - i lære 1.1.1805, i 188, svend 11.11.1808, i 152, laugmester i Odense 30.9.1818, ii 20
Hansen, Hans - i rudkøbing, mester 7.4.1741, i 72
Hansen, Hans Christian - født ca 1832 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1849, iv 348, svend 25.6.1849, iv 532
Hansen, Hans Christian - født ca 1840 i Odense, indskrevet som lærling 25.5.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Hansen, Hans Frederik - født ca 1815 i Odense, i lære Midfaste 1831, iv 302, svend 2.1.1835, iv 485, udmeldt af lavet 8.4.1837, vii 34b, atter indskrevet 9.1.1838, vii 27b, og gør opmærksom paa at han ingen vil rejse fra byen, igen indskrevet 16.12.1839, vii 34b, udskrevet 22.2.1840, vii 35a, indskrevet 19.1.1841, vii 40b, udskrevet 2.1.1845, vii 61b, indskrevet 25.6.1845, vii 65a, udskrevet 8.6.1850, vii 96b
Hansen, Hans Jacob - født i Stige ved Odense, i lære 24.6.1821, i 204, svend 25.6.1825, vi 27a, udskrevet 25.6.1840, vii 36b
Hansen, Hans Jørgen - født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Hansen, Hans Jørgen - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Hansen, Hans Michael - født i Faaborg, i lære Midfaste 1813, i 193 (i lære i Faaborg)
Hansen, Hans Peder - født ca 1841 i Villestofte, svend 25.6.1859, iv 552
Hansen, Hans Peder - født ca 1844 i København, indskrevet som lærling 25.6.1861, iv 370, svend 25.6.1861, iv 555
Hansen, Hans Peder - født i Odense, i lære 24.6.1842, iv 322, svend 30.9.1845, iv 335, indskrevet 23.4.1850, vii 94b (søn af tømrersvend Peder Hansen)
Hansen, Hans Peder - født i Odense, i lære 25.6.1764, i 86
Hansen, Hans Thyge - født ca 1811 i Faaborg, indskrevet som lærling 23.3.1841, iv 317, svend 23.3.1841, iv 500 (søn af afdøde skomager Thyge Hansen)
Hansen, Henrick Ferdinandt - født ca 1836 i Mering, Korning Sogn, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548 (lært i Horsens)
Hansen, Jens - født ca 1824, indskreven som lærling 30.9.1844, iv 331, svend 30.9.1844, iv 517 (søn af væver Hans Jensen i Frue Sogn, i Odense)
Hansen, Jens – født ca 1829 i Veilbye, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545 (lært i Middelfart)
Hansen, Jens - født i Bogense, i lære 15.3.1779, i 163, svend 11.3.1782, i 17
Hansen, Jens - født i Kølstrup, i lære 11.3.1782, i 165, svend 25.6.1785, i 120
Hansen, Jens Frederik – født 1834 i Odense, indskrevet som lærling 7.3.1853, iv 355, svend 7.3.1753, iv 539
Hansen, Jens Lars – født ca 1838 i Petersborg ved Sorø, indskrevet som lærling 2.1.1857, iv 365, svend 2.1.1857, iv 548 (lært i Roskilde)
Hansen, Jens Peder – født i Otterup ca 1826, i lære Midfaste 1847, iv 344, svend 24.6.1850, iv 533
Hansen, Jens Peder – født i Otterup ca 1826, indskrevet som lærling 30.9.1847, svend 24.6.1850, iv 533
Hansen, Jeppe – i lære i Bogense 2.1.1791, i 129, svend 30.9.1794, i 133
Hansen, Johan Carl – født ca 1825 i Gillestedhus, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Hansen, Johan Christopher – i lære 24.6.1804, i 188, svend 25.6.1808, i 151
Hansen, Johan Henrik – i lære 27.3.1797, i 180, svend 16.3.1801, i 143
Hansen, Julius Laurits Peder – født ca 1840 i Roskilde, svend 29.12.1859, iv 553 (lært i Roskilde)
Hansen, Jørgen – af Odense, i lære 23.3.1789, i 171, svend 19.3.1792, i 128
Hansen, Jørgen – født i Odense, mester 1.10.1723, i 65
Hansen, Jørgen – født i Ærøskøbing, i lære 11.7.1699, svend 11.7.1802, i 47, mesteraar 1.10.1706, i 56
Hansen, Jørgen Christian – født i Nordenlund, Orte Sogn ca 1814, indskreven som lærling 25.6.1841, iv 319, svend 25.6.1841, iv 502, udksrevet 3.1.1842, vii 36a
Hansen, Knud – født i Vejlby ca 1817, indskreven som lærling 4.4.1848, iv 346, svend 4.4.1848, 530, indskrevet 25.6.1849, vii 89b, udskrevet 27.8.1850, vii 96b (søn af husmand Hans Knudsen)
Hansen, Knud Knudsen – født ca 1826 i Bøgeskov, Tyrstrup Sogn, indskrevet som lærling 17.3.1853, iv 356, svend 17.3.1853, iv 539 (lært i Christiansfeldt)
Hansen, Lars – født i Anderup, i lære 24.6.1808, i 191, svend 25.6.1813, i 156
Hansen, Lars – født i Fyen, i lære 24.6.1778, i 99, svend 26.3.1781, i 117
Hansen, Lars – født i Kærby, Skovby Sogn ca 1826, indskreven som lærling 17.3.1847, iv 343, svend 17.3.1847, iv 527 (søn af afdøde møllebygger Hans Nielsen)
Hansen, Lars – født i Mesinge, indskrevet som lærling 30.9.1845, iv 520, svend 30.9.1845, iv 336, udskrevet 25.6.1847, vii 77a? (søn af husmand Hans Poulsen)
Hansen, Lars – født i Stige ved Odense, i lære 24.6.1821, i 203, svend 25.6.1825, i 16
Hansen, Lars – i lære Paaske 1690, i 39 (søn af murermester Hans Clausen i Odense)
Hansen, Lars Peder – født ca 1841, i Udesundby, svend 29.12.1859, iv 553 (lært i Roskilde)
Hansen, Lorents – født i Tollestrup i Vrejlev, i lære 2.6.1771, i 93, svend 24.6.1774, i 112
Hansen, Ludvig Michael – født i Storup ca 1824, indskrevet som lærling 25.6.1845, iv 334, svend 25.6.1845, iv 519, udskrevet 25.6.1847, vii 77a (husmandssøn)
Hansen, Mads – født i Odense, i lære 30.9.1818, i 199, svend 25.6.1824, i 13
Hansen, Mads – født i Tarup, Paarup Sogn, indskrevet som lærling 30.9.1839, iv 313, svend 30.9.1839, iv 494, har været rejst fra byen, indskrevet 25.6.1845, vii 65a (søn af indsidder Hans Madsen)
Hansen, Morten – født i Odense, i lære 29.9.1768, i 90, svend 2.10.1772, i 110
Hansen, Niels – af Frørup, i lære i Nyborg, Midfaste 1796, i 179, svend 2.1.1799, i 139
Hansen, Niels – født ca 1830 i Brønserod, Vissenbjerg, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545 (lært i Bogense)
Hansen, Niels – født i Fangel ca 1809, indskrevet som lærling 30.9.1841, iv 319, svend 30.9.1841, iv 503 (søn af husmand Hans Andersen)
Hansen, Niels – født i Paradishuset ved Odense, i lære 24.6.1822, iv 115, i 206, svend 30.9.1825, i 17
Hansen, Niels – i lære 24.6.1795, i 176, svend 2.1.1797, i 136
Hansen, Niels – svend 6.11.1759, i 100, laugsmester i Odense 9.10.1795, ii 12
Hansen, Niels Christian – af Faaborg, i lære i Faaborg 29.9.1822, i 208, svend 1.10.1827, i 20
Hansen, Ole – i lære i Middelfart, 24.6.1836, iii 13, iv 312, svend 3.1.1842, iv 503
Hansen, Otto – født i ’Østrøebye’ i Fyen, i lære 25.6.1771, i 94, svend 24.6.1774, i 112
Hansen, Peder – født ca 1816 i Tved, indskrevet som lærling 14.6.1853, iv 356, svend 14.6.1853, iv 540 (lært i Svendborg)
Hansen, Peder – født ca 1817 i Barrit, indskrevet som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 541
Hansen, Peder – født ca 1830 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Hansen, Peder – født ca 1833, i Gillestedhus, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Hansen, Peder – født i Broby, i lære 25.6.1762, i 83, svend 25.6.1765, i 104
Hansen, Poul – født ca 1821 i Søby, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542 (lært i Faaborg)
Hansen, Poul Christian - født ca 1817 i Starup, indskreven som lærling 30.3.1841, iv 318, svend 30.3.1841, iv 50, udskrevet 3.1.1842, vii 46a og 19.7.1850, vii 96b, laugsmester 4.7.1850, ii 29 (søn af indsidder Hans Poulsen)
Hansen, Rasmus - født ca 1828 i Søbye, indskrevet som lærling 30.9.1851, iv 352, svend 30.9.1851, iv 536 (lært i Faaborg)
Hansen, Rasmus - født ca 1834, i Rynkeby, indskrevet som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544, 'bortreist stags' 19.3.1855, vii 130 a (lært i Boltinggaard Skov)
Hansen, Rasmus - født ca 1838 i Fangel, indskrevet som lærling 25.6.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550
Hansen, Rasmus - i Faaborg, lærekontrakt af 2.1.1834, iv 306, svend i Faaborg 31.3.1835, iv 486
Hansen, Rasmus Christian - født ca 1817 i Aasum, indskrevet som lærling 1850, ii 350, svend 30.6.1850, iv 534 (søn af daglejer Hans Larsen)
Hansen, Rasmus Christian - født ca 1836, i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Hansen, Søren - født ca 1826 i Anderup, indskrevet som lærling 26.6.1854 iv 359, svend 26.6.1854, iii 542
Harder, Peter Jacob - født ca 1827 i Fredericia, indskreven som lærling 2.1.1847, iv 342, svend 2.1.1847, iv 526 (søn af gørtler Peder Christian Harder)
Hartmann, Hans Peder - født ca 1829 i Odense, indskreven som lærling 4.7.1848, iv 347, svend 4.7.1848, iv 531, indskrevet 23.4.1850, vii 94b
Hassing, Frederik Sinius - født ca 1835 i Hjørring, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Frederikshavn)
Hegge (eller Hek), Børge Christopher - født i Odense, i lære 24.6.1772, i 94, svend 30.9.1775, vi 2b
Hempel, Christian - født ca 1829 i Bred, indskreven som lærling 25-6-1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Henriksen, Frederik - født ca 1820 i Odense, indskrevet som lærling 2.1.1846, iv 337, svend 2.1.1846, iv 522, indskrevet 30.9.1847, vii 79b (søn af fhv. vognmand Henrik Nielsen)
Henriksen, Hans Peder - født ca 1835 i Højby, indskreven som lærling 3.3.1856, iv 36, svend 3.3.1856, iv 546 (lært hos faderen Henrik Pedersen i Højby)
Henriksen, Hendrik Nielsen - født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 11.3.1861, iv 369, svend 11.3.1861, iv 555
Henriksen, Peder - født i Vissenbjerg, i lære 24.6.1834, iv 305, svend 27.3.1838, iv 491, udmeldt 5.6.1840, vii 35b, indmeldt 23.9.1840, vii 38a
Henriksen, Rasmus - i Svendborg, mester 17.4.1741, i 74
Hermann, Jacob - født i Fredericia, indskreven som lærling i Fredericia 7.6.1842, iv 321, svend 7.6.1842, iv 506 (søn af Jacob Jean Hermann)
Hjeresen, Mads - født i Odense, i lære 24.6.1827, i 210, svend 25.6.1831, iv 483, farende svend atter i lavet 22.4.1833, vi 55a, sag om fornærmelse 31.7.1835, vii 122-130
Hjeresen, Rasmus - født ca 1834 i Odense, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537
Hoff, Frederik Larsen - mesteraar 25.6.1765, ii 7
Hoff, Lars Frederiksen - fra Taasinge, i Forbundt i Nyborg 29.9.1792, i 174, svend 4.11.1793, i 131
Holle, Gotfred - i lære i Nyborg Paaske 1794, i 176, svend 2.1.1797, i 136
Holm, Carl - født 1840 i Odense, indskreven som lærling 25.5.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550
Holm, Knud Christian Jensen - født i Horne, indskreven som lærling 30.9.1847, iv 345, svend 30.9.1847, iv 529 (lært i Faaborg)
Holtum, Søren Rasmussen - født i Odense, i lære 30.9.1773, i 95, svend 30.9.1776, i 114, mester i Svendborg 13.1.1784, ii 10, 138
Hummel, Iver Bredal - født ca 1843, i Sorøe, indskreven som lærling 25,6,1861, iv 369, svend 25.6.1861, iv 555
Hvilsted, Peder Eriksen - født ca 1830 i Tønning, indskreven som lærling 1850, iv 350, svend 30.6.1850, iv 534 (søn af skolelærer Hvilsted, lært i Fredericia)
Høgh, Børge Christopher - svend 25.6.1775, i 113
Haagensen (?), Hans Jacob - indskreven som lærling 25.6.1834, iv 305, svend 25.6.1834, iv 485 (i lære i Svendborg, jfr. H. J. Poulsen)
Jacobsen, Daniel - født i Odense, i lære 2.4.1821, i 202, svend 30.9.1824, i 14
Jacobsen, Hans - født i Stige, svend 25.6.1825, i 15
Jacobsen, Jens - født ca 1837 i Faaborg, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Jacobsen, Jørgen Just - født ca 1781 i Nakskov, svend 28.6.1800, i 142, laugmester i Nakskov 9.2.1819, ii 21 (lært hos faderen(?) Hans Jacob Jensen)
Jacobsen, Lorents - dragon ved Fynske Regiment, i lære 24.6.1795, i 178, svend 25.6.1798, i 138
Jacobsen, Peder - født i Kjærbøl, Farup sogn, i lære Pinsen 1686, i 33, svend 29.5.1687, i 34
Jacobsen, Rasmus Lund - født i Bogense, i lære 30.9.1769, i 92, svend 2.10.1772, i 110, mester i Bogense 31.3.1783, ii 10, 137
Jensen, Anders - af Vester Hæsinge, i Forbundt 30.9.1796, i 179, svend 26.6.1797, i 137
Jensen, Anders - født ca 1824 i Vexlund, Skeby, indskrevet som lærling 25.6.1853, iv 357 (lært i Anderup)
Jensen, Anders - født ca 1838 i Horne, indskreven som lærling 30.9.1858, iv 368, svend 30.9.1858, iv 550 (lært i Faaborg)
Jensen, Andreas - født ca 1839 i St. Jørgensbjerg ved Roskilde, svend 29.12.1859, iv 553, kaldes Anders Jensen i vii 166a (lært i Roskilde)
Jensen, Andreas Peder - født ca 1824 i Svanninge, indskreven som lærling 30.9.1851, iv 352, svend 30.9.1851, iv 536 (lært i Faaborg)
Jensen, Carl - født ca 1832 i Savnte, indskreven som lærling 3.12.1860, iv 369, svend 3.12.1860, iv 555 (lært i Hørsholm)
Jensen, Christian - født i Svindinge, i lære i Nyborg 24.6.1821, i 205
Jensen, Christopher - født ca 1824 i Brøndserod, Vissenbjerg, indskreven som lærling 30.9.1852, iv 355, svend 30.9.1852, iv 538
Jensen, Claus - født paa Tranekær, i Forbundt i Nyborg 25.6.1787, i 1690 svend 3.3.1788, i 122
Jensen, Frederik Christian - Odense, i lære 29.9.1761, i 81 ( lære hos faderen Jens Pedersen i Odense), (maaske identisk med Frederik Jensen vi 2b og 166a), svend 25.6.1764, i 103
Jensen, Hans - født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 11.3.1850, iv 349, svend 11.3.1850, iv 533
Jensen, Hans - født ca 1834 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Jensen, Hans - født i Magelund, Ellested, i lære i Nyborg Paasken 1797, i 181, svend 24.3.1800, i 142
Jensen, Hans Christian - født ca 1828 i Nakskov, svend 1.5.1858, iv 550 (lært i Maribo)
Jensen, Hans Christian - født ca 1839, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 549
Jensen, Hans Jacob - svend 24.6.1774, i 112, mesteraar i Nyborg 2.1.1779, ii 9, laugmester i Nakskov 16.1.1793, ii 138
Jensen, Hans Sophus - født 1834 i Svanninge, indskrevet som lærling 25.5.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540 (lært i Faaborg)
Jensen, Jacob - i lære 24.6.1805, i 189, svend 25.6.1810, i 154
Jensen, Jens - født i Odense, i lære 11.7.1699, svend 11.7.1702, i 48, mester 1.10.1706, i 56 (søn af murermester Jens Jensen, Odense)
Jensen, Jens - født i Sulsted, mester 1.10.1696, i 45
Jensen, Jens - Odense, i lære 11.7.1685, i 32, svend 10.7.1688, i 35
Jensen, Jens Frederik - født ca 1793, i Odense, svend 25.6.1810, i 154, laugmester i Svendborg 9.2.1819, 22 20 (jfr. J. F. Pedersen), (lært hos faderen Peder Michael Jensen)
Jensen, Jesper Henrik - fra Brænderup, i lære i Middelfart Paasken 1822, iii 113, i 206, svend 30.9.1826, i 19
Jensen, Jørgen - født ca 1801 i Odense, svend 2.4.1821, i 8, laugmester i Odense 26.5.1824, ii 22 (Jfr. J. Pedersen),  (lært hos faderen Peder Michael Jensen)
Jensen, Jørgen - født ca 1829 i Wexlund, Skeby, indskreven som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540 (lært paa Ejby Mark)
Jensen, Jørgen - født i Odense, i lære i Middelfart 1827, i 209, svend 30.7.1830, i 212
Jensen, Jørgen - svend, 26.6.1769, i 107, mesteraar 11.3.1782, ii 9, laugmester 31.3.1783, ii 10 (søn af murermester Jens Pedersen i Odense)
Jensen, Mads - født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 25.6.1851, iv 535
Jensen, Mads - i lære 11.7.1741, i 72
Jensen, Marcus - født ca 1832 i Bjerslev, Vejle Amt, indskrevet som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.185, iv 540 (lært i Fredericia)
Jensen, Martin - af Odense, i lære 24.6.1793, i 176, svend 2.1.1796, i 135
Jensen, Mathies Christian - født ca 1825 i Seden, indskreven som lærling 12.4.1855, iv 362, svend 12.4.1855, iv 545 (lært i Sanderum)
Jensen, Niels - af Faaborg, i lære i Faaborg Paaske 1826, iv 301, svend 14.3.1831, iv 483
Jensen, Niels - født ca 1834 i Hylke, indskrevet som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547
Jensen, Niels - født i Odense, i lære 1.1.1799, i 183
Jensen, Niels - svend 30.9.1799, i 140 (lært i Nyborg)
Jensen, Niels Andersen - født ca 1819 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1837, iv 308, svend 2.1.1837, iv 489, indskrevet 16.10.1841, vii 45a, igen indskrevet 28.3.1843, vii 51b, laugmester 6.4.1844, ii 26
Jensen, Otto - født i Magelund, Ellested, i lære i Nyborg 16.3.1801, i 184, svend 21.3.1803, i 146
Jensen, Peder - af Magelund, Ellested, svend i Nyborg 29.3.1831, i 156
Jensen, Peder - født i Odense, i lære 25.6.1770, i 93, svend 2.10.1772, i 110 (søn af gørtler Jens Pedersen)
Jensen, Peder - indskreven som lærling 30.9.1833, iv 304, svend 30.9.1833, iv 484, laugmester 8.5.1840, ii 25 (søn af murermester Jens Pedersen i Odense)
Jensen, Peder - mesteraar i Nyborg 10.10.1754, i 78
Jensen, Peder Frederik - født ca 1821 i Odense, indskreven som svend 12.11.1839, iv 313, svend 12.11.1839, iv 495, se ogsaa 12.11.1839, vii 34a (søn af murer Jacob Jensen)
Jensen, Peder Knudsen - født ca 1839 i Horne, svend 30.9.1859, iv 552
Jensen, Peder Michael - svend 25.6.1783, i 119, laugmester i Odense 11.8.1790, ii 11 (søn af murermester Jens Pedersen i Odense)
Jensen, Rasmus - født ca 1836 i Tommerup, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 366, svend 25.6.1857, iv 549
Jensen, Rasmus - født ca 1878 (fejlskrivning), i lære Paasken 1834, iv 305, svend 25.6.1838, iv 492 (søn af smaahandler Niels Jensen i Odense)
Jensen, Svend - født i Odense, i lære 24.6.1786, i 168, svend 25.6.1789, i 123
Jensen, Søren - født ca 1827 i Jellinge, svend 1.5.1858, iv 550 (lært i Vejle)
Jeppesen, Hans - født i Bogense, i Forbundt 22.12.1821, i 205, svned i Middelfart 25.6.1822, i 11
Jeppesen, Niels - musketer ved Kronprinsens Regiment, i lære 24.6.1791, i 175, svend 19.3.1798, i 138
Jochumsen, Arent - født i Korsør, i lære i Nyborg 11.3.1778, i 98, svend 29.9.1780, i 117
Johansen, Anders - i lære 24.6.1834, iv 304, svend 30.9.1836, iv 488, udmeldt 30.9.1843 vii 55a, indskrevet 30.9.1847, vii 79a
Johansen, Carl Theodor - i lære i Middelfart 24.6.1825, i 210, svend 30.9.1829, i 22 (kaldes C. T. Ludvigsen i vi 44a)
Johansen, Christian - født ca 1833 i Herrested, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537 (lært i Herrested)
Johansen, Christian Gotfred - i lære Paaske 1790, i 171, svend 11.3.1793, i 130, atter indskrevet 20.7.1797, vi 104a, var da afskediget dragon
Johansen, Erik - af Odense, i lære Midfaste 1796, i 278, svend 2.1.1800, i 141, ude af lavet siden 1803, igen indskrevet 30.9.1819, vi 182b
Johansen, Frederik Christian - født ca 1826 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1845, iv 335, svend 25.6.1845, iv 520 (søn af murer Johannes Johansen)
Johansen, Frederik Christian - født i Anderup, i lære 25.6.1817, i 198, svend 2.1.1819, i 4
Johansen, Frederik Ludvig - født 1815 i Odense, i lære 25.6.1829, i 211, svend 12.3.1834, iv 484 (jfr. F. L. Michaelsen), udskrevet 27.6.1838, vii 29a, og igen 25.6.1840, vii 36b (identisk med Frederik Johansen vii 51a? og 70a)
Johansen, Johan August - født i Odense, indskreven som lærling 27.3.1838, iv 309, svend 27.3.1838, iv 491, afrejst og udskrevet 5.3.1839, vii 31a (søn af daglejer Michael Johansen)
Johansen, Jørgen - født ca 1815, i lære 24.6.1834, iv 310, svend 25.6.1838, iv 492, udskrevet 23.3.1841, vii 41a ? (søn af skomager Johan Morten(sen) i Odense)
Johansen, Jørgen - født ca 1822 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1840, iv 315, svend 25.6.1840, iv 497, udskrevet 23.3.1841, vii 41a ?
Johansen, Jørgen Sørensen - født ca 1835, indskrevet som lærling 1.10.1855, iv 363, svend 1.10.1855, iv 546 eller 1.9.1855, vii 132b (lært i Middelfart)
Johansen, Knud - født i Nyborg, i lære 11.7.1761, i 80, 85, svend 1.10.1764, i 104 (jfr. Knud Knudsen)
Johansen, Lars - født i Odense, i lære 24.6.1791, i 172, svend 25.6.1794, i 132
Johansen, Michael Christian - født i Odense, i lære 25.6.1816, i 197, svend 25.6.1823, i 12
Johansen, Ole - af Odense, i lære 16.3.1801, i 184
Johansen, Peder - af Krogsbølle, i lære i Nyborg 1.1.1799, i 183
Johansen, Peder - født ca 1831 i Kværndrup, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Johansen, Peder - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Johansen, Rasmus - født i Faaborg, i Forbundt i Faaborg 25.6.1814, i 194, svend 25.6.1816, i 159
Johansen, Rudolph - i Nyborg, laugmester 11.3.1751, ii 3
Johansen, Søren - af Sandholt-Lyndelse, i lære 25.6.1822, i 206, svend i Faaborg 30.9.1825, i 17
Josiassen, Jens Julius - født ca 1834 i Boltinggaard Skov, indskrevet som lærling 25.6.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550, kaldes vii 153 Jens Ludvig Josiassen (lært i Egeskov)
Justesen, Claus - født i Fredericia, mesteraar 11.7.1713, mester 11.7.1714, i 61
Jørgensen, Anders - født ca 1784 i Odense, i lære 29.9.1796, i 179, svend 29.3.1802, i 144, laugmester 30.1.1815, ii 19
Jørgensen, Christen - i Rudkøbing, mester 4.5.1746, i 77
Jørgensen, Christian - født ca 1841 i Vester Hæsinge, svend 30.9.1859, iv 552 (lært i Faaborg)
Jørgensen, Frederik - af Sjælland, i Forbundt 24.6.1793, i 174, svend 25.6.1794, i 132
Jørgensen, Frederik - født ca 1824 i Faaborg, indskreven som lærling i Faaborg 25.6.1842, iv 322, svend 25.6.1842, iv 507 (søn af daglejer Jørgen Hansen)
Jørgensen, Frederik - født i Aarslev, i lære 14.3.1774, i 96, svend 25.6.1778, i 115
Jørgensen, Frederik - i Forbundt 4.3.1799, i 183, svend 2.1.1801, i 143
Jørgensen, Frits - født ca 1826 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1845, iv 333, svend 2.1.1845, iv 518, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, indskrevet 3.1.1848, vii 81b (søn af murermester Hans Jørgensen)
Jørgensen, Hans - af Odense, i lære i Middelfart 7.3.1796, i 178, svend 24.3.1800, i 142
Jørgensen, Hans - født ca 1836, i 'Kirktorn', indskrevet som lærling 15.7.1861, iv 370, svend 15.7.1861, iv 556 (lært i Rinkenæs)
Jørgensen, Hans - født ca 1837 i Jorløse, indskrevet som lærling 2.1.1860, iv 368, svend 2.1.1860, iv 553
Jørgensen, Hans - født i Hjallese, i lære 26.3.1684, i 29, svend 4.4.1689, i 37
Jørgensen, Hans - født i Jorløse, mester 15.2.1683, i 25
Jørgensen, Hans Christian - født ca 1826 i Stige, indskrevet som lærling 29.9.1846, iv 341, svend 29.9.1846, iv 525, udskrevet 2.1.1847, vii 75a, indskrevet 20.9.1847, vii 79a (søn af (?) boelsmand Rasmus Christensen i Holev)
Jørgensen, Henning - født ca 1820, i Faaborg, i lære Paaske 1837, iv 316, svend 30.9.1840, iv 498 (søn af daglejer Jørgen Hansen)
Jørgensen, Ib - født i Odense, i lære 24.6.1831, iv 303, svend 2.1.1836, iv 487
Jørgensen, Jens - af Lille Ubberud, i lære 24.6.1826, i 208
Jørgensen, Jens - født ca 1825 i Brylle Sogn, indskrevet som lærling 25.6.1860, iv 369, svend 25.6.1860, iv 554
Jørgensen, Jens - født i Jorløse, mester 16.3.1683, i 26
Jørgensen, Johan - født i Odense, i lære 25.3.1761, i 83, svend 2.4.1764, i 103
Jørgensen, Johan Carl - født i Odense, i lære 24.6.1827, i 210, svend 25.6.1831, iv 483, farende svend og atter indskrevet 22.4.1833, vi 55a, laugmester 8.9.1836, ii 24
Jørgensen, Johan Peter - født ca 1818 i Odense, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 327, svend 26.6.1843, iv 511, igen indskrevet 2.1.1845, vii 62b, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, indskrevet 3.1.1848, vii 81b, udskrevet 19.3.1849, vii 87b, indskrevet 1.10.1849, 91a, udskrevet 8.5.1850, vii 94b (søn af murermester Eduard Jørgensen)
Jørgensen, Jørgen - født ca 1819 i Odense, indskrevet som lærling 26.6.1837, iv 309, svend 26.6.1837, iv 490, udskrevet 11.4.1838, vii 29a, indskrevet 5.3.1839, 31a i bind vii, udskrevet 13.7.1839, vii 33a, indskrevet 23.3.1840, vii 35b (søn af murersvend Rasmus Jørgensen)
Jørgensen, Jørgen - født ca 1821 i Aarslev, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 535 (udlært paa Landet)
Jørgensen, Jørgen - født ca 1839 i Vester Hæsinge, indskrevet som lærling 25.6.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550 (lært i Faaborg)
Jørgensen, Jørgen - svend 25.6.1830, i 23 (søn af Hans Jørgensen, Odense)
Jørgensen, Jørgen Larsen - indskreven som lærling 30.9.1839, iv 313, svend 30.9.1839, iv 495, udskrevet 23.3.1841, vii 41a (søn af murer Eduard Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Lars Christian - født ca 1834 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Jørgensen, Mads - skrevet som lærling 25.6.1856, iv 363, svend 25.6.1856, iv 546
Jørgensen, Niels - født ca 1830 i Odense, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Jørgensen, Niels - født i Odense, i lære 24.6.1831, iv 302, svend 31.3.1835, iv 486
Jørgensen, Niels - i lære 24.6.1793, i 174, svend 26.6.1797, i 137
Jørgensen, Niels Peder - født ca 1824 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1842, iv 321, svend 25.6.1842, iv 506, antageligt udskrevet 19.3.1844, vii 57a?, indskrevet 3.1.1845, vii 69a (søn af murermester Hans Jørgensen)
Jørgensen, Niels Peder - født ca 1831 i Odense, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 535
Jørgensen, Ole - født ca 1827 i Øster Hæsinge, indskreven som lærling 1.10.1855, iv 363, svend 1.10.1855, iv 363, iv 546 eller 1.9.1855, vii 132b (lært i Faaborg)
Jørgensen, Peder – af Nakskov, i lære 24.6.1800, i 184, svend 25.6.1804, i 147 (i lære i Nakskov)
Jørgensen, Peder – født ca 1826 i Nørre Søby, indskreven som lærling
Jørgensen, Peder – født ca 1831 i Kosterslev, indskrevet som lærling 30.9.1856, iv 364, svend 30.9.1856, iv 547
Jørgensen, Peder – født ca 1834 i Mellemhaverne, Brahetrolleborg Sogn, indskrevet som lærling 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Jørgensen, Peder – født i Svanninge, indskreven som lærling 30.9.1842, iv 323, svend 30.9.1842, iv 323, udskrevet 27.3.1843, vii 52a (søn af murer Jørgen Pedersen, lært i Faaborg)
Jørgensen, Peder – i lære Midfaste 1796, i 178, svend 30.9.1800, i 43
Jørgensen, Peder – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, i 72
Jørgensen, Peder Christian – født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 3.1.1853, iv 355, svend 3.1.1853, iv 539
Jørgensen, Peder Christian – født i Odense, i lære 24.6.1809, i 191, svend 25.6.1813, i 157
Jørgensen, Peder Christian? – i lære 25.6.1829, i 211, svend 2.1.1833, iv 483, udslettes fordi han agter at rejse 7.3.1836, vii 18b, atter optaget 16.12.1839, vii 342, udskrevet 4.3.1845, vii 63a, da han bliver mester i Bogense
Jørgensen, Peter - kaldes vii 163a Christian Peter Jørgensen
Jørgensen, Rasmus – af Tanderup, i lære 16.3.1801, i 184, svend 21.3.1803, i 146
Jørgensen, Rasmus - født ca 1822 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1840, iv 315, svend 25.6.1840, iv 315, udskrevet 10.5.1841, vii 41b (søn af murer Hans Jørgensen)
Jørgensen, Rasmus - født i Assens, mester 2.10.1724, i 66, udtraadt af Lauget 12.3.1835, i 71 (lod sig hvervet som rytter)
Jørgensen, Rasmus – i lære 2.1.1805, i 188, svend 2.4.1810, i 153
Jørgensen, Samuel – i lære 27.9.1790, i 125, svend 25.6.1793, i 131
Jørgensen, Søren – af Nyborg, i lære i Nyborg Paasken 1794. 1 176, svend 27.3.1797, i 137
Jørgensen, Søren – i lære 11.7.1731, i 69
Jørgensen, Søren – svend 30.9.1789, i 124
Jørgensen, Vilhelm Diderik – født i Flensborg, indskreven som lærling 25.6.1841, iv 318, svend 25.6.1841, iv 502, udskrevet 3.1.1842, vii 46a (søn af murer Jørgen Jørgensen i Sønderborg)
Keller, Jens Peder – født ca 1838 i Roskilde, svend 29.12.1858, iv 551 (lært i Roskilde)
Kiergaard, Niels Nielsen – født ca 1824 i Bogense, indskreven som lærling 24.3.1846, iv 338, svend 24.3.1846, iv 523 (søn af garver Niels Kiergaard)
Kindberg, Niels Sørensen – født i Blans, Ullerup Sogn, indskreven som lærling 26.4.1844, iv 330, svend 26.4.1844, iv 330, 516 (søn af murer Christian Sørensen Kindberg)
Knudsen, Carl Christian Blicker – født ca 1836 i Odense, indskreven som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544, ’reist strags’ 19.3.1855, vii 130a
Knudsen, Hans – født i Vindinge, i lære i Nyborg 16.3.1801, I 184, 147, svend 12.3.1804, vi 133a
Knudsen, Hans Christian – født i Odense, i lære 30.3.1794, i 175, svend 25.6.1796, i 135, nævnes 25.6.1802, vi 128a, som frimester
Knudsen, Jens – født i Nybølle, Hillerslev, indskreven som lærling 8.3.1842, iv 321, svend 8.3.1842, iv 505 (søn af husmand Knud Pedersen)
Knudsen, Jens – født i Vindinge, svend i Nyborg 25.6.1817, i 1
Knudsen, Knud – af Nyborg, i lære i Nyborg Paaske 1804, i 188, svend 9.3.1807, i 150
Knudsen, Knud – født i Nyborg, i lære 11.7.1761, i 80, 85, svend 1.10.1764, i 104 (jfr. Knud Johansen)
Knudsen, Knud – født i Nyborg, i lære Paaske 1701, i 50, svend 11.4.1701, i 53
Knudsen, Mads – født ca 1815 i Trøstrup Korup, indskreven som lærling 30.3.1841, iv 318, svend 30.3.1841, iv 501 (søn af boelsmand Knud Sørensen)
Knudsen, Niels – født ca 1831 i Indslev Taarup, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Knudsen, Otto Christian – født i Odense, svend 2.1.1817, i 160
Knudsen, Peder – født ca 1818 i Vævlinge, indskreven som lærling 11.4.1844, iv 330, svend 11.4.1844, iv 515 (søn af hjulmand Knud Pedersen i Smidstrup)
Knudsen, Rasmus – født ca 1810 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1849, iv 348, svend 25.6.1849, iv 532, udskrevet 31.8.1849, vii 91a
Knudsen, Søren – født i Vejle, Fyn, i lære Paaske 1761, i 80, svend 2.4.1764, i 102, ii 6
Koefoed, Anders Nielsen - født i Odense, i lære 25.6.1776, i 97, svend 25.6.1779, i 115, atter indskrevet, havde en tid været i København 31.3.1783, vi 7b, laugmester 9.2.1784, ii 11
Koefoed, Jørgen – født ca 1824 i Kundbye, svend 29.12.1858, iv 551 (lært i Gentofte)
Kornbeck, Jens Adolph – født ca 1830, indskrevet som lærling 4.4.1848, iv 345, svend 4.4.1848, iv 529 (søn af murermester Jens Kornbeck i Odense)
Kornbeck, Johan Henrik – svend 25.6.1824, i 12 (lært hos faderen P. Kornbeck i Odense)
Kornbeck, Johan Peder Henrik – født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1849, iv 348, svend 25.6.1849, iv 532, udskrevet ? 24.10.1850, vii 92a
Kornbeck, Mathias Christian - indskreven som lærling 30.9.1834, iv 305, svend 30.9.1834, iv 485, udskrevet 31.5.1835, vii 12b, rejst til København og igen indskrevet 17.10.1837, vii 27a, atter rejst 27.3.1838, vii 28a (søn af murermester Kornbeck i Odense)
Kreutz, Julius Peder – født ca 1838 Odense, indskreven som lærling 1.10.1860, iv 369, svend 1.10.1860, iv 555
Krogh, Hannibal Vilhelm – født i Tanderup, i lære 1.10.1770, i 93, svend 30.9.1773, i 111, vi 2b (søn af skrædder Jens Krogh)
Kryger, Daniel – født i Odense, i lære 24.6.1780, i 163, svend 18.3.1783, i 118, rejst 3.9.1786, vi 76b
Kælroese, Erik Christian – svend 2.10.1772, i 109 (søn af murermester Peder Kælroese i Odense)
Kælroese, Peder – mester i Svendborg 14.3.1763, ii 6
Kaare, Niels Olsen - i lære 25.6.1785, i 167, svend 25.6.1788, i 122
Kaare, Niels Olsen – i lære 25.6.1785, i 167, svend 25.6.1788, i 122
Lang, Hans Christian Jensen - svend 25.6.1802, i 145 (lært hos faderen Jens Christensen Lang i Svendborg)
Lang, Hans Jørgen – født i Faaborg, svend i Faaborg 25.6.1813, i 157
Lang, Hans Jørgen – svend 30.9.1830, iv 301, laugmester i Faaborg 30.9.1844, ii 26 (søn af murermester Jørgen Lang i Faaborg)
Lang, Jens Christensen - i Svendborg, laugmester 30.3.1802, ii 14, 127
Lang, Jørgen Hansen – født ca 1777 i Faaborg, laugmester i Faaborg 29.3.1813, ii 18 (lært i København)
Lange, Christen Jensen - svend 25.6.1805, i 149, laugsmester i Svendborg 3.12.1811, ii 17 (lært hos faderen Jens Carstensen Lange i Svendborg)
Lange, Christen Madsen – svend 29.9.1816, i 160 (lært hos faderen murermester Lange i Svendborg)
Lange, Jens Bertelsen - svend 30.9.1829, i 22 (lært hos faderen Chr. Lange i Svendborg)
Lange, Johan Gotlieb – af Næstved, i lære i Nyborg 19.3.1798, i 181
Lange, Marcellinus – født i Svendborg, indskrevet som lærling 25.6.1838, iv 310, svend 25.6.1838, iv 493 (søn af murermester C. Lange)
Langhans, Hans Frederik – født i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 27.6.1851, iv 536, i vii 103a er datoen 22.6
Langkier, Johan Sørensen - født i ... ved Vejle, svend 29.3.1836, iv 487 (søn af Søren Johansen Langkier i Vejle)
Langkjær, Carl Christian – født i Vejle, indskreven som lærling 15.4.1844, iv 330, svend 15.4.1844, iv 515 (søn af murermester Søren Langkjær i Vejle)
Langkjær, Johan Sørensen – født i Ramss ved Vejle, svend 29.3.1836, iv 487 (søn af Søren Johansen Langkjær i Vejle)
Langscheitel, Johan Henrik – svend 25.6.1819, i 5 (? identisk med J.H.Pedersen, se denne)
Larsen, Anders – født ca 1831 i Sct. Jørgensbjerg ved Roskilde, svend 29.12.1859, iv 553 (lært i Roskilde)
Larsen, Anders – født ca 1834 i Middelfart, indskrevet som lærling 30.9.1857, iv 366, svend 30.9.1857, iv 549
Larsen, Evert – af Odense, i lære 24.6.1804, i 187, svend 12.10.1809, i 153
Larsen, Halvor – født i Norge, i lære 25.6.1781, i 164, svend 25.6.1784, i 120, efter ca 28 aars tjeneste ved Fynske Dragon Regiment atter indskrevet26.6.1809, vi 148b, død sep. 1834, vii 10a
Larsen, Hans – af Odense, i lære 24.6.1831, iv 302, svend 25.6.1834, iv 484, udskrevet 31.3.1835, vii 12b
Larsen, Hans – af Odense, i lære 29.9.1798, i 182, svend 1.10.1804, i 148, har i går arbejdet udenfor lavet, atter indskrevet 25.3.1816, vi 172b
Larsen, Hans – født ca 1831 i Brylle, indskreven som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544
Larsen, Hans – født ca 1842 i Birkum, indskrevet som lærling 25.6.1861, iv 370, svend 25.6.1861, iv 555
Larsen, Hans – født i Svanninge, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 340, svend 24.6.1846, iv 524 (lært i Faaborg, søn af væver Lars Hansen)
Larsen, Jens Frederik – født i Bogense, indskreven som lærling 12.3.1839, iv 312, svend 12.3.1839, iv 493, var bortrejst og igen indskrevet 23.3.1840, vii 35b, udskrevet 2.1.1846, vii 69a
Larsen, Johan – født ca 1835 i Trunderup, Jorløse Sogn, svend 5.12.1857, iv 549
Larsen, Johan – født i Odense, i lære 24.6.1808, i 191, svend 28.7.1811, i 155 og 28.7.1811, vi 156,a, hvor han også kaldes Møller
Larsen, Jørgen – svend 2.1.1799, i 139 (lært i Nyborg)
Larsen, Jørgen Daniel – født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Larsen, Lars Christian – født ca 1840 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Larsen, Ludvig – født ca 1840 i Odense, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 549
Larsen, Mads – født ca 1833 i Bullerup, indskrevet som lærling 19.3.1860, iv 368, svend 19.3.1860, iv 554
Larsen, Mads – født ca 1833 i Hjorslev, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Larsen, Michael – i lære 25.6.1819, i 201, svend 25.6.1821, i 10 (død 1824, vi 24b)
Larsen, Peder – født ca 1803 i Nyborg, svend i Nyborg 30.9.1822, i 11 (søn af Jørgen Larsen)
Larsen, Peder – født ca 1821 i Assens, indskreven som lærling 25.6.1841, iv 319, svend 25.6.1841, iv 319 (søn af matros Lars Hansen)
Larsen, Peder – født ca 1831 i Aunslev, indskrevet som lærling 30.9.1856, iv 364, svend 30.9.1856, iv 547 (lært i Grenaa)
Larsen, Peder – født i Bergen, i lære i Nyborg 19.3.1798, i 182
Larsen, Rasmus – født ca 1820 i Kaslund, indskreven som lærling 25.6.1841, iv 319, svend 25.6.1841, iv 502 (søn af murer Lars Jørgensen)
Larsen, Søren – i Forbundt 30.9.1820, i 201, svend 25.6.1821, i 10
Larsen, Vilhelm – født i Fredericia, i lære 25.6.1767, i 90, svend 24.6.1771k, i 109
Lemberg, Christian – født i Odense, i lære 11.7.1760, i 79, svend 2.4.1764, i 103
Leopold, Carl – i lære 29.9.1802, i 186, svend 1.10.1804, i 148
Lercke, Peder Pedersen – født i Skamby, i lære 25.6.1764, i 88, svend 25.6.1767, i 105
Liebruth (eller Liebroht), August Henrik – født ca 1831 i Millinge, indskreven som lærling  1.10.1849, iv 348, svend 1.10.1849, iv 532 (lært i Faaborg)
Lindegaard, Jens Peder – født ca 1839 paa Billesbølle, Fjelsted Sogn, indskreven som lærling  25.6.1857, iv 366, svend 25.6.1857, iv 548
Lorentzen, Jørgen Hansen – født i Vollerup, Ulkebølle Sogn, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 327, svend 26.6.1843, iv 512 (lært i Sønderborg, søn af murer Hans Peder Lorentzen)
Lorentzen, Steen Johannes – svend 12.9.1761, i 100, antagelig bortrejst og igen indskrevet 25.6.1779, vi 6a
Lund, Andreas – født ca 1828 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1846. iv 337, svend 2.1.1846, iv 521, udskrevet 3.1.1848, vii 21b, indskrevet 4.4.1848, vii 82b, udskrevet 19.3.1849, vii 87b
Lund, Carl Julius – født ca 1838 i Odense, indskreven som lærling 3.3.1856, iv 363, svend 3.3.1856, iv 546
Lund, Carl Rudolph Theodor – født ca 1824 i Faaborg, indskreven som lærling 30.9.1844, iv 332, svend 30.9.1844, iv 517
Lund, Christian Frederik – født ca 1836 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Lund, Frederik Jacob – svend 1796, i 135 (lært hos faderen Rasmus Lund i Bogense)
Lund, Hans Christian – født ca 1820 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1840, iv 315, svend 25.6.1840, iv 498, udskrevet 10.5.1841, vii 41b, udskrevet 25.6.1845, vii 65a, indskrevet 24.3.1846, vii 71b, udskrevet 8.6.1850, vii 96b (søn af murer Jacob Lund)
Lund, Harald – født i Odense, I lære 30.9.1778, I 163, svend 1.10.1781, I 117, indskrevet igen 4.2.1790, vi 83a, ‘havde været borte’
Lund, Jacob Christian – i lære 1.1.1805, i 189, svend 2.4.1810, i 154, havde været rejst i 2 år, atter indskrevet 6.3.1815, vi 169b
Lund, Jacob Rasmussen – svend i Bogense 30.9.1819, i 6 (søn af murermester Rasmus Lund i Bogense)
Lund, Jens Frederik – født ca 1831, i Odense, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 535
Lund, Peder Børgesen - svend 30.9.1776, i 113
Lund, Peder Georg – født ca 1829 i Bogense, indskreven som lærling 4.4.1848, iv 346, svend 4.4.1848, iv 530 (søn af murermester Jacob Lund)
Lund, Søren Poulsen - født i Odense, i lære 30.9.1769, i 92, svend 2.10.1772, i 109, atter indskrevet, havde været i Riga vi 8a, laugmester 16.3.1793, ii 12
Madsen, Anders – født ca 1837 i Faaborg, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Madsen, Anders – i Faaborg, mester 26.4.1741, i 74
Madsen, Carl Sophus – født i Odense, indskreven som lærling 19.3.1844, iv 329, svend 19.3.1844, iv 514, udskrevet 25.6.1845, vii 65a (søn af skovfoged Hans Madsen paa Gyldensten)
Madsen, Christian – af Rudkøbing, svend i Svendborg 30.9.1826, i 18
Madsen, Christian Peder – født ca 1836 i Villestofte, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 367 (lært i Ejby)
Madsen, Frederik – født ca 1821 i Møgeltønder, indskreven som lærling 27.3.1845, iv 334, svend 27.3.1845, iv 519 (søn af kromand Hans Henrik Madsen)
Madsen, Frederik Christian – født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 25.6.1851, iv 535
Madsen, Fritz Lorentz – født ca 1827 i Odense, indskreven som svend 25.6.1847, iv 343, svend 25.6.1847, iv 527 (søn af smed Jacob Madsen)
Madsen, Hans – født ca 1830 i Salbye, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Madsen, Hans – i lære 29.9.1788, i 170, svend 25.6.1791, i 126
Madsen, Hans Christian – født ca 1835 i Vantinge, indskrevet som lærling 2.1.1855, iv 361, svend 2.1.1855, iv 544
Madsen, Hans Peder – født ca 1840 i Eiby, indskreven som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 549 (lært hos faderen H. Madsen i Eiby)
Madsen, Lars – født i Bogense, i lære 30.9.1766, i 89, svend 30.9.1769, i 108 (måske identisk med Lars Block)
Madsen, Mads – af Odense, i lære 29.9.1793, i 175, svend 30.9.1796, i 135
Madsen, Mads – født i Hjorslev i Skeby Sogn, indskreven som lærling 6.7.1843, iv 328, svend 6.7.1843, iv 512, indskrevet 30.9.1847, vii 79b, indskrevet 23.4.1850, vii 94b (søn af husmand Mads Larsen)
Madsen, Mads Christian – født ca 1825 i Odense, indskreven som lærling 24.3.1846, iv 337, svend 24.3.1846, iv 522, udskrevet 17.3.1847, vii 76b, uddskrevet 8.5.1850, vii 94b (søn af hørhegler Christian Madsen)
Madsen, Mathias – født i Gammelmark, Vissenbjerg, indskreven som lærling 28.3.1843, iv 325, svend 28.3.1843, iv 510 (søn af Rasmus Madsen)
Madsen, Michael – født ca 1838 i Bled, Nebel Sogn, indskreven som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548 (lært i Horsens)
Madsen, Peder – født ca 1830 i Sandholtlyndelse, indskreven som lærling 1.10.1855, iv 363, svend 1.10.1855, iv 546, eller 1.9.1855, vii 133b (lært i Faaborg)
Marvig, Peder Christian – i lære 14.3.1836, iii 9, iv 307, svend 25.6.1839, iv 494, udskrevet 23.3.1840, vii 35a, udskrevet 25.6.1845, vii 65a (søn af rugbrødsbager Marvig i Odense)
Mathiasen, Christian Erasmus Jørgen – født i Bogense, i lære i Middelfart 10.4.1830, i 212, svend 25.6.1832, iv 303
Mathiasen, Claus – født i Korsør, i lære i Nyborg 10.3.1777, i 98, svend 2.1.1780, i 116
Mathiasen, Jeppe Christian – svend 25.6.1828, i 21, laugmester 14.4.1835, ii 24 (jfr. J. C. Nielsen), har været udmeldt, indskrives igen 30.9.1830, vi 47a (lært hos faderen Mathias Nielsen i Odense)
Mathiasen, Johan Peder – født ca 1820, indskreven som lærling 6.3.1837, iv 308, svend 6.3.1837, iv 490 (søn af afdøde murermester Mathias Nielsen i Odense)
Mathiasen, Lorents Theodor – født ca 1837 i Odense, indskreven som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Mathiasen, Mathias – født i Vejle, i lære 7.3.1761, i 79, svend 1.10.1764, i 104
Mathiasen, Mathias Christian – født ca 1836 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540 (lært hos faderen, J. Mathiesen i Odense)
Mathiasen, Niels – svend 25.6.1825, i 15, har været udmeldt, indskrives igen 2.1.1832, vi 51,b (lært hos faderen Mathias Nielsen)
Mathiasen, Niels Pougdal - født i Korsør, i lære 24.6.1769, i 91, svend 25.6.1773, i 111, laugmester i Korsør 4.10.1802, ii 14
Mathiasen, Peder – af Flødstrup, i Forbundt i Nyborg Midfaste 1796, i 179, svend 2.1.1798, i 137
Mazanti, Johan Frederik – født ca 1829 i Aalborg, indskreven som lærling 4.7.1848, iv 347, svend 4.7.1848, iv 531
Meibom, Johan – født i Odense, i lære 24.6.1774, i 96, svend 30.9.1776, i 114
Meinert, Morten Justesen – født i Odense, i lære 1702, i 52, mester 1.10.1715, i 62
Mende, Hans Christian – i Svenborg, mester 12.4.1741, i 73
Meyer, Lars Christian – af Højby, i lære 24.6.1798, i 182, svend 25.6.1801, i 144
Meyer, Sophus Severin – født ca 1840 i Odense, indskreven som lærling 30.9.1861, iv 370, svend 30.9.1861, iv 556
Mikkelsen, Christian – født 12.1.1822, indskreven som lærling 2.1.1841, iv 317, svend 2.1.1841, iv 500 (søn af murer Jens Christian Mikkelsen i Middelfart)
Mikkelsen, Christian – født ca 1829, i Middelfart, indskreven som lærling 4.4.1848, iv 346, svend 4.4.1848, iv 530 (søn af murermester Mikkel Mikkelsen)
Mikkelsen, Frederik – i Svenborg, mester 12.4.1741, i 73
Mikkelsen, Frederik Albert – født 1837 i Middelfart, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Middelfart)
Mikkelsen, Frederik Ludvig – født 1815 i Odense, i lære 25.6.1829, I 211, svend 12.3.1834, iv 484, udskrevet 25.6.1838, vii 29a (jfr. F. L. Johansen)
Mikkelsen, Hans - født ca 1823 i Lumby, indskreven som lærling 29.9.1846, iv 341, svend 29.9.1846, iv 525, udskrevet 4.4.1848, vii 82b (søn af husmand Mikkel Pedersen)
Mikkelsen, Jens Christian - født ca 1796 i Middelfart, svend i Bogense 2.1.1817, i 161, laugmester i Middelfart 1.10.1821, ii 21
Mikkelsen, Jeppe - født ca 1826 i Middelfart, indskreven som lærling 30.9.1844, iv 332, svend 30.9.1844, iv 517 (lært hos faderen ... Mikkelsen i Middelfart)
Mikkelsen, Michael Christian - født i Middelfart, i lære i Middelfart 22.6.1822, i 206, svend 25.6.1823, i 12
Milling, Jens Hansen - født ca 1836 i Faaborg, indskreven som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543 (lært i Faaborg)
Moese, Mads - i lære i Faaborg 24.6.1822, i 206, svend 14.3.1825, i 14
Mogensen, Hans - født ca 1819 i Svanninge, i lære i Faaborg Paasken 1837, iii 14, iv 314, svend 30.3.31840, iv 496 (søn af murer Mogens Frandsen)
Mogensen, Hans - født i Odense, i lære Midfaste 1834, iv 310, svend 27,3,1838, iv 491 (søn af daglejer Mogens Pedersen)
Mogensen, Hans Peder - født ca 1843 i Svanninge, indskrevet som lærling 30.9.1861, iv 370, svend 30.9.1861, iv 556
Mogensen, Lars - født ca 1827 i Bullerup, indskreven som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544
Mogensen, Peder - født 1813 i Ribe, indskreven som lærling 27.1.1851, iv 350, svend 27.1.1851, iv 534 (lært i Kolding)
Mogensen, Rasmus - født 1834 i Svanninge, indskreven som lærling 25.6.1837, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Mohr, Rudolph Christensen - født i Nyborg, laugmester i Nyborg 20.1.1812, ii 18 (lært i København)
Moldrup, Hans Christian - født ca 1836 i Odense, indskreven som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, vii 123b
Moritz, Johan Carl Heinrik Gotlieb - født ca 1835 i Lundforlund, svend 25.6.1859, iv 552 (lært i Slagelse)
Mortensen, Hans - født ca 1833 i Kosterslev, svend 25.6.1859, iv 552
Mortensen, Hans - født ca 1834 i Uggerslev, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 550 (lært i Hjorslev)
Mortensen, Hans - i lære 25.6.1805, i 189, svend 30.9.1809, i 153
Mortensen, Jens - født i Odense, i lære 25.6.1781, i 164, svend 25.6.1783, i 119
Mortensen, Jesper - født i Odense, i lære 24.6.1813, i 193
Mortensen, Mathias - født i Seden, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 326, svend 26.6.1843, iv 510 (søn af tømrersvend Morten Christensen)
Mortensen, Niels Christian - født i Seden, i lære 24.6.1838, iii 13, iv 311, svend 25.6.1841, iv 501, udskrevet 26.6.1843, vii 53a, indskrevet 9.10.1844, 2.5.1845, vii 62a, indskrevet 1.10.1849, vii 91a, udskrevet 29.11.1849, vii 92a, indskrevet 23.4.1850, vii 94b, udskrevet 8.5.1850, vii 94b (søn af Morten Christensen)
Mortensen, Peder - i Bogense, mester 26.4.1741, i 74
Mortensen, Søren Christian - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 29.3.1855, iv 361, svend 29.3.1855, iv 544
Mouritzen, Hans Nielsen Poulsen - født ca 1816 i Svendborg, i lære i Svendborg 24-6-1834, iv 306, optaget i 'Broderskabet' 14.5.1839, vii 31b se ogsaa vii 32b (søn af afdøde skipper Johan Mouritsen)
Møller, Adelbert Edvard - født ca 1822 i Fredericia, indskreven som lærling 3.1.1842, iv 320, svend 3.1.1842, iv 504 (søn af afdøde politibetjent Hans Frederik Møller i Ringsted)
Møller, Christian - i lære 29.9.1794, i 177, svend 19.3.1798, i 138
Møller, Christian Albrecht - i lære 24.6.1802, i 186, svend 25.6.1806, i 150, frimester 1815, laugmester 18.12.1817, ii 20
Møller, Elias Jørgensen - i lære 25.6.1785, i 167, svend 1.10.1787, i 121
Møller, Evert Jørgensen - født i Odense, i lære 24.6.1765, i 89, svend 25.6.1768, i 106, atter indskrevet 17.4.1798, vi 109a
Møller, Frederik Jensen - i Rudkøbing, mester 14.4.1741, i 73
Møller, Hans Jacob Jørgensen - født i Odense, i lære i Nyborg 14.3.1774, i 97, svend 2.1.1777, i 114
Møller, Johan Jacob Andreasen - født i Fredericia, i lære 1.10.1770, i 93, svend 30.9.1773 i 112 (søn af soldat Andreas Møller)
Møller, Johan Richard - svend 25.6.1829, i 21 (død 1831, vi 50a, søn af murermester Ole Møller)
Møller, Jørgen Larsen - i lære 29.9.1787, i 168, svend 25.6.1790, i 125, atter indskrevet efter militærtjeneste 26.1.1799, vi 113a, må være rejst og igen indskrevet 13.5.1805, vi 136a
Møller, Lars Pedersen - født ca 1838 i Vorup ved Randers, svend 25.6.1859, iv 552
Møller, Niels Ludvig - født ca 1830 i Faaborg, indskreven som lærling i Faaborg 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Møller, Niels Pedersen - født ca 1838 i Vorup ved Randers, svend 25.6.1859, iv 552
Møller, Ole - af Odense, i lære 24.6.1800, i 18, svend 1.10.1804, i 148, rejst efter ca 2½ års arbejde og atter indskrevet 28.3.1812, vi 159a, atter rejst i 1 år og indskrevet 26.6.1814, vi 167a
Naskou, Lars - født ca 1826 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1844, iv 331, svend 25.6.1844 iv 516, udskrevet 25.6.1845, vi 65a, indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 24.3.1846, vii 70a
Nielsen [Hvid], Lars - født i ca 1811 i Munkebo, indskreven som lærling 30.3.1840, iv 314, svend 30.3.1840, iv 496, udskrevet 8.1.1842, vii 46a (kaldes Lars Hansen Munkebo vii 46a, søn af murer Niels Hansen [Hvid])
Nielsen, Anders - født ca 1825 i Stige, Lumby Sogn, indskreven som lærling 19.3.1844, iv 328/, svend 19.3.1844, iv 514, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, indskrevet 2.1.1847, vii 75b, udskreven engang 1848, indskrevet Jan 1850, vii 92a (søn af tømrersvend Niels Johansen)
Nielsen, Anders - født i Kærby i Fravde, i lære 25.6.1765, i 88, svend 25.6.1768, i 106
Nielsen, Carl Frederik - født ca 1838 i Odense, indskreven som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544
Nielsen, Christen - født ca 1835 i Veilbye, indskreven som lærling  25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Nielsen, Christian - født 1835 i Vissenbjerg sogn, svend 30.5.1859, iv 551
Nielsen, Christian - født ca 1824 i Odense, indskreven som lærling 30.9.1844, iv 331, svend 30.9.1844, iv 517, udskrevet 19.3.1849, vii 87b (søn af vognmand Jens Nielsen i Odense)
Nielsen, Christian Niels - født ca 1832 i Huedvad, Haarslev Sogn, svend 30.5.1859, iv 551
Nielsen, Claus - af Nakskov, i Forbundt i Nakskov 24.6.1801, i 185
Nielsen, Claus - i Forbundt Paasken 1690, i 38, svend 12.10.1691, i 39 (søn af murermester Niels Ibsen i Nyborg)
Nielsen, Frederik August - født ca 1837 i Faaborg, indskrevet som lærling 30.9.1857, iv 366, svend 30.9.1857, iv 549
Nielsen, Fritz Bendict Helmuth - født i Odense, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 549
Nielsen, hans - fra Hjallese, svend 25.6.1830, i 23
Nielsen, Hans - født i Odense, mester 11.7.1705, i 54
Nielsen, Hans - født i Rejstrup, Avnslev Sogn, i lære i Nyborg 10.9.1814, i 195, svend 26.6.1815, i 159
Nielsen, Jacob - i lære 19.3.1798, i 181, svend 25.6.1804, i 148, ude af lavet ½ år og igen indskrevet 20.4.1812, vi 159a
Nielsen, Jens - født ca 1826 i Aabylund, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Nielsen, Jeppe Christian - svend 25.6.1828, i 21, laugmester 14.4.1835, ii 24 (jfr. J. C. Mathiasen, lært hos faderen Mathias Nielsen i Odense)
Nielsen, Jørgen - født ca 1823 i Orte, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 533
Nielsen, Jørgen - født ca 1840 Odense, svend 25.6.1859, iv 552
Nielsen, Jørgen - født i Odense, mester 2.10.1703, i 53
Nielsen, Jørgen - født i Vejlby, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 340, svend 24.6.1846, iv 524 (søn af husmand Niels Jensen)
Nielsen, Jørgen - svend 25.6.1804, i 148 (lært hos stedfaderen Niels Pedersen)
Nielsen, Lars - født ca 1837 i Odense, indskrevet som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Nielsen, Lars - født i Frørup, i lære i Nyborg 2.1.1798, i 181, svend 30.9.1799, i 140
Nielsen, Lars - født i Tjørnemark, Møen, i lære 25.6.1775, i 97, svend 30.9.1777, i 114
Nielsen, Lars - født i Aasum, i lære 29.9.1818, i 200, svend 30.9.1820, i 7, slettet af lavet 6.3.1825, vi 31a, igen optaget 2.5.1827, vi 37b
Nielsen, Lars Christian - født ca 1831 i Husby, Ringkøbing Amt, indskreven som lærling 30.9.1853, iv 357, svend 30.9.1853, iv 541
Nielsen, Lars Jørgen - født ca 1828 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1846, iv 336, svend 2.1.1846, iv 521 (søn af bødkermester Adam Nielsen)
Nielsen, Lars Wilhelm - født ca 1821 i Odense, indskreven som lærling 11.31850, iv 349, svend 11.3.1850, iv 533
Nielsen, Mads - født ca 1835 i Gerskov, indskrevet som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545
Nielsen, Mads - i lære 24.6.1788, i 170, svend 4.4.1791, i 126
Nielsen, Mads Christian - født ca 1829 i Dyrbye, Henne Sogn, indskrevet som lærling 25.6.1851,iv 352, svend 25.6.1851, iv 536 (lært i Ribe)
Nielsen, Mathias - født 1781 i Odense, svend 2.1.1799, i 139, laugsmester i Odense 10.1.1811, ii 17 (lært hos faderen Niels Pedersen i Odense)
Nielsen, Morten - i lære 24.6.1795, i 177
Nielsen, Niels - født ca 1821 i Køng, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 550
Nielsen, Niels - født ca 1821 i Seden, indskreven som lærling 25.6.1847, iv 345, svend 25.6.1847, iv 527 (søn af husmand Niels Larsen)
Nielsen, Niels - født ca 1825 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1845, iv 332, svend 2.1.1845, iv 518, udskrevet 3.1.1848, vii 81b, udskrevet 4.7.1848, vii 86a, indskrevet 1.10.1849, vii 91a, udskrevet 3.1.1850, vii 92a, indskrevet 11.3.1850, vii 92b, udskrevet 8.5.1850, vii 94b (søn af brændevinsbrænder Niels Knudsen)
Nielsen, Niels - i Kerteminde, mester 17.6.1747, i 77
Nielsen, Niels - svend 25.6.1825, i 15 (lært hos faderen Mathias Nielsen)
Nielsen, Niels Christian - født ca 1832 i Hindevad, svend 30.5.1859, iv 551
Nielsen, Niels Jacob - født ca 1840 i Fravde, 25.6.1858, iv 367, svend 25.6.1858, iv 550
Nielsen, Niels Madsen - født ca 1824 i Balslev, indskreven som lærling 4.4.1848, iv 346, svend 4.4.1848, iv 530 (lært i Faaborg, søn af husmand Niels Jørgensen)
Nielsen, Peder - af Flødstrup, i lære i Nyborg 1.1.1799, i 183
Nielsen, Peder - født ca 1833 i Nørre Broby, indskrevet som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542
Nielsen, Peder - født i Bøjden, Horne Sogn, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 340, svend 24.6.1846, iv 524 (lært i Faaborg, søn af husmand Niels Mathiasen)
Nielsen, Peder - født i Odense, i lære 24.6.1819, i 205, svend 29.3.1824, i 206, udskrevet ? 23.3.1840, vii 35a
Nielsen, Peder - i lære 1.1.1803, i 187, svend 25.6.1805, i 149
Nielsen, Peder Christian - født ca 1819 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1837, iv 308, svend 2.1.1837, iv 489 (søn af mursvend Niels Rasmussen)
Nielsen, Peder Kornbeck - født i Odense, svend 2.1.1800, i 141, laugmester 25.5.1805, ii 16 (lært hos faderen Niels Pedersen)
Nielsen, Peder Kornbeck – født i Odense, svend 2.1.1800, i 141, laugsmester 25.5.1805, ii 16 (lært hos faderen Niels Pedersen)
Nielsen, Poul - i lære 24.6.1787, i 169, svend 25.6.1790, i 125
Nielsen, Poul Christian - født ca 1838 i Odense, indskreven som lærling 3.3.1856, iv 363, svend 3.3.1856, iv 546
Nielsen, Rasmus - i lære 24.6.1687, i 34, svend 2.10.1688, i 35 (søn af murermester Niels Ibsen i Nyborg)
Nielsne, Jens - født i Nyborg, i lære i Nyborg 25.6.1815, i 196, svend 25.6.1817, i 1
Nissen, Carl Julius Ernst - født i Glüksborg, indskreven som lærling 14.6.1853, iv 356, svend 14.6.1853, iv 540 (lært i Sønderborg)
Nomensen, Hans Peder - født ca 1841 i Odense, svend 4.4.1859, iv 551
Obel, Johan - født ca 1839 i Odense, indskreven som lærling 25.6.18573, iv 366, svend 25.6.1857, iv 548
Olsen, Jørgen - født 'i Fyen', i lære 25.6.1777, i 97, svend 24.6.1780, i 116
Olsen, Niels - født ca 1830 i Ørreslev, indskreven som lærling 1.10.1855, iv 363, svend 1.10.1855, iv 546 eller 1.9.1855, vii 132b
Olsen, Niels - født ca 1832 i Kauslunde, indskreven som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548 (lært i Middelfart)
Olsen, Peder - indskreven som lærling 16.12.1842, iv 323 (søn af daglejer Peder Olsen i Fredericia)
Olsen, Steen - født ca 1828 i Ørsbjerg, Kerte Sogn, indskreven som lærling 25.6.185, iv 357, svend 25.6.185, iv 541
Ommermand, Christian - mester 3.10.1726, i 67
Paludan, Lorentz - født i Kerteminde, i lære 14.3.1763, i 84, svend 1.10.1764, i 104
Pedersen, Abraham - af Stenstrup, i lære i Svendborg 16.8.1824, i 209, svend 30.9.1829, i 22
Pedersen, Anders - født ca 1830 i Odense, indskreven som lærling 11.3.1850, iv 349, svend 11.3.1850, iv 533, udskrevet ? 8.6.1850, vii 86b
Pedersen, Andreas Christian - i lære i Nyborg Paasken 1794, i 176, svend 2.1.1794, i 176, svend 2.1.1797, i 136
Pedersen, Bendix - svend 25.6.1824, i 13
Pedersen, Bondo - født i Vævlinge, i lære 30.9.1769, i 92, svend 2.10.1772, i 110 (kaldes ogsaa Bondo Pedersen Bager vi 2)
Pedersen, Carl - født ca 1832, i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Pedersen, Carl - født i Odense, i lære 29.9.1835, iv 494, svend 30.9.1839, iv 494, udskrevet 30.9.1841, vii 43b, indskrevet 8.12.1841, vii 45b (søn af skomager Hans Christian Pedersen)
Pedersen, Christen - født ca 1821 i Hjallese, indskreven som lærling 23.3.1841, iv 17, svend 23.3.1841, iv 500, udskrevet 26.6.1843, vii 53a (søn af indsidder Peder Christensen af Svendstrup)
Pedersen, Christen - født ca 1842 i Odense, indskreven som lærling 1.10.1860, iv 369, svend 1.10.1860, iv 554
Pedersen, Christen Frandsen - født ca 1821 i Lønborg ved Ringkøbing, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537 (lært i Varde)
Pedersen, Christian - i lære 24.6.1823, iii 114 (stedsøn af skomager Christian Frederiksen i Odense)
Pedersen, Christopher - født i Odense, i lære 24.6.1780 i 164, svend 18.3.1783, i 118
Pedersen, Claus - født ca 1838 i Melbye, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Pedersen, Erik - soldat af Kerteminde, i lære 2.1.1798, i 186, svend 30.9.1799, i 140
Pedersen, Frantz - født ca 1827 i Haastrup, indskreven som lærling 10.4.1860, iv 368, svend 10.4.1860, iv 554 (lært i Faaborg)
Pedersen, Frederik - af Odense, i lære 26.6.1797, i 180, svend 25.6.1802, i 145, 'udgik' af lavet 13.3.1809, vi 148a
Pedersen, Frederik - født ca 1827 i Falsled, indskrevet som lærling i Faaborg 24.6.1850, svend 24.6.1850, iv 533
Pedersen, Hans - af Odense, i lære 24.6.1788, i 170, svend 25.6.1791, i 127
Pedersen, Hans - borger i Nyborg 13.6.1827, mester 20.11.1742, i 75
Pedersen, Hans - født ca 1821 i Nørre Broby, indskreven som lærling 29.9.1846, iv 341, svend 29.9.1846, iv 525 (søn af skræder Peder Hansen)
Pedersen, Hans - født ca 1828 i Faaborg, indskreven som lærling 29.9.1846, iv 341, svend 29.9.1846, iv 525 (lært i Faaborg, søn af væver Peder Rasmussen)
Pedersen, Hans - født i Sandholt Lyndelse, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 340, svend 24.6.1846 (lært i Faaborg, søn af tømrersvend P. Pedersen)
Pedersen, Hans - født paa Dalumgaard, i lære 25.6.1764, i 86, svend 25.6.1767, i 105
Pedersen, Hans Christian - født 1818, i lære 29.9.1834, iv 305, svend 2.1.1837, iv 489, udskrevet 11.4.1838, vii 29a (søn af brændevinsbrænder Christian Pedersen i Odense)
Pedersen, Hans Christian - født i Odense, i lære 25.6.1806, i 206, svend 17.3.1828, i 21 (døbt i Frue Kirke 11.8.1806)
Pedersen, Hans Christian - født i Odense, indskreven som lærling 30.9.1842, iv 323, svend 30.9.1842, iv 507 (søn af politibetjent Pedersen)
Pedersen, Hans Jørgen - født ca 1830 i Svendstrup, indskreven som lærling 25.6.1849, iv 348, svend 25.6.1849, iv 532
Pedersen, Hans Peder - født ca 1835 i Odense, indskrevet som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Pedersen, Henrik - født i Torøhuse, i lære 2.4.1821, i 203, svend 25.6.1822, i 11, har været udmeldt da han atter indskrives 13.4.1830, vi 45b, igen udmeldt 14.3.1836, vii 19a
Pedersen, Jens - af Odense, i lære 24.6.1796, i 179, svend 25.6.1801, i 144, laugmester 22.4.1818, ii 20
Pedersen, Jens - født ca 1824 i Odense, indskreven som lærling 19.3.1844, iv 328, svend 19.3.1844, iv 513, udskrevet 30.9.1845, vii 66b, indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 22.6.1849, vii 91a (søn af murersvend Rasmus Pedersen)
Pedersen, Jens - født ca 1831 i Kolding, indskreven som lærling 3.10.1854, iv 360, svend 3.10.1854, iv 543 (lært i Kolding)
Pedersen, Jens - født i Odense, i lære Paaske 1769, i 91, svend 22.3.1773, i 111
Pedersen, Jens - laugmester 27.3.1752, ii 3
Pedersen, Jens - mester 3.10.1702, i 52 (lært i Skanderborg)
Pedersen, Jens Frederik - født ca 1793 i Odense, svend 25.6.1810, i 154, laugmester i Svendborg 9.2.1819, ii 20 (jfr. J. F. Jensen), (lært hos faderen Peder Michael Jensen)
Pedersen, Jens Peder - født i Odense, indskreven som lærling 30.9.1842, iv 322, svend 30.9.1842, iv 507 (søn af tømrersvend Rasmus Langeskov)
Pedersen, Jeppe Christian - født ca 1833 i Hindevad, Haarslev Sogn, indskrevet som lærling  25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545 (lært i Bogense ? 24.6.1855, vii 132b)
Pedersen, Jesper - svend 26.4.1819, i 4
Pedersen, Johan - født i Nyborg, svend 30.9.1819, i 6 (lært hos faderen Christian Pedersen)
Pedersen, Johan Georg - født ca 1826 i Fredericia, indskreven som lærling 29.9.1846, iv 342, svend 29.9.1846, iv 526 (søn af daglejer Peder Madsen)
Pedersen, Johan Henrik - født i Odense, i lære 24.6.1815, i 197, svend 25.6.1819, vi 181b og 182a (kalder da ogsaa Langesider til efternavn, se ogsaa 25.6.1819, i 5)
Pedersen, Johan Peder - født ca 1809 i Vejle, indskrevet som lærling 19.5.1853, iv 356, svend 19.5.1853, iv 540 (lært i Kolding)
Pedersen, Jørgen - født ca 1801 i Odense, svend 2.4.1821, i 8, laugmester i Odense 26.5.1821, ii 22 (jfr. J. Jensen), (? har siden Sep 1833 arbejdet paa landet, indskrevet 9.8.1841, vii 43a, udskrevet 2.1.1843, vii 50b?), (lært hos faderen Peder Michael Jensen)
Pedersen, Jørgen - født ca 1817 i Brylle, indskreven som lærling 17.3.1847, iv 343, svend 17.3.1847, iv 527, udskrevet 2.1.1849, vii 86b, indskrevet 23.4.1850, vii 94b (søn af husmand Peder Pedersen)
Pedersen, Jørgen - født i Vester Kærby, Agedrup, i lære Paaske 1826, i 209, svend 30.9.1829, i 22 (? har siden Sep 1833 arbejdet paa landet, indskrevet 9.8.1841, vii 43a, udskrevet 2.1.1843, vii 50b?)
Pedersen, Jørgen - svend 8.10.1760 (søn af murer Peder Mortensen)
Pedersen, Knud - født ca 1825 i Taarup, Mesinge, indskreven som lærling 2.1.1843, iv 324, svend 2.1.1843, iv 509, udskrevet  27.3.1845, vii 64b (søn af daglejer Peder Knudsen i Odense)
Pedersen, Knud - født ca 1831 i Odense, indskreven som lærling 24.6.1850, iv 349, svend 24.6.1850, iv 533
Pedersen, Lars - født ca 1825 i Espe, indskreven som lærling 19.3.1855, iv 361, svend 19.3.1855, iv 544
Pedersen, Lars - født i Odense, i lære 24.6.1809, i 192, svend 25.6.1813, i 157
Pedersen, Lars Wendelboe - født ca 1839 i  Sct. Jørgensbjerg ved Roskilde, svend 29.12.1858, iv 551 (lært i Roskilde)
Pedersen, Marcus - svend 25.6.1830, i 23
Pedersen, Morten - af Odense, i lære 24.6.1704, i 188, svend 25.6.1807, i 151
Pedersen, Niels - født ca 1822 i Odense, i lære 24.6.1849, iv 350
Pedersen, Niels - født i Odense, i lære Paaske 1690, i 40, svend 12.4.1694, i 40, mester 11.4.1698, i 47 (søn af Peder Nielsen i Odense)
Pedersen, Niels - født i Vester Kærby, Agedrup, indskreven som lærling 25.6.1842, iv 322, svend 25.6.1842, iv 507, udskrevet 2.1.184, vii 50b (søn af boelsmand Peder Jørgensen)
Pedersen, Niels - i lære 1761, i 81, 84, svend 2.4.1764, i 102, mester i Odense 1.5.1782, ii 10
Pedersen, Nis - svend i Bogense 22.4.1764, i 101 (søn af murermester Peder Mortensen i Bogense)
Pedersen, Peder - født 1832 i Odense, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 535
Pedersen, Peder - født ca 1825 i Svendstrup, indskreven som lærling 25.6.1845, iv 335, svend 25.6.1845, iv 520 (søn af husmand Peder Christensen)
Pedersen, Peder - født ca 1830 i Als, Aalborg Amt, indskrevet som lærling 30.9.1854, iv 360, svend 30.9.1854, iv 543 (lært i Randers)
Pedersen, Peder - født ca 1836 i Assens, indskreven som lærling 25.6.1855, iv 362, svend 25.6.1855, iv 545 (lært i Faaborg)
Pedersen, Peder - født i Odense, i lære 18.3.1792, i 173, svend 16.3.1795, i 133
Pedersen, Peder - i Faaborg, mester 26.4.1741, i 74
Pedersen, Peder - i lære 24.6.1834, iv 304, svend 27.3.1838, iv 491, udskrevet 13.2.1839, vii 31a, indskrevet 27.12.1839, vii 34b, udskrevet 8.3.1842, vii 46b (søn af murersvend Rasmus Pedersen i Odense)
Pedersen, Peder Christian - født ca 1840 i Odense, indskrevet som lærling 19.3.1860, iv 368, svend 19.3.1860, iv 554
Pedersen, Peder Jacob - i lære i Nyborg, Paaske 1787, i 169, svend 3.1.1791, i 126
Pedersen, Poul - født ca 1817 i Brylle, indskreven som lærling 24.3.1846, iv 338, svend 24.3.1846, iv 522, udskrevet ?, indskrevet 23.4.1850, vii 94b (søn af husmand Peder Pedersen i Tobo)
Pedersen, Rasmus - af Horne, i lære i Paasken 1829, iv 301, svend 25.6.1831, iv 483
Pedersen, Rasmus - af Odense, i lære 24.6.1801, i 185, svend 25.6.1804, i 148
Pedersen, Rasmus - født ca 1822 i Svanninge, indskreven som lærling 19.3.1844, iv 329, svend 19.3.1844, iv 514 (lært i Assens, søn af væver Peder Rasmussen i Faaborg)
Pedersen, Rasmus - født i Odense, indskreven som lærling 25.6.1844, iv 331, svend 25.6.1844, iv 516 (søn af afdøde daglejer Peder Rasmussen)
Pedersen, Rasmus - i lære 30.9.1825, i 208, svend 25.6.1827, i 20
Pedersen, Rasmus - mester 20.11.1742, i 76 (borgerskab i Nyborg 22.9.1723)
Pedersen, Svend - født i Giedinge i Skaane, mester 10.3.1707, i 57
Pedersen, Søren - svend 25.6.1790, i 125 (lært hos broderen Niels Pedersen)
Pedersen, Søren, født i Bellinge, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 338, svend 24.6.1846, vii 71a, udskrevet 3.1.1848, vii 81b, indskrevet 4.7.1848, vii 86a (søn af skræder Peder Sørensen)
Philipsen, Andreas Herlev - fra Reschenberg, i lære 24.6.1793, i 174, svend 30.9.1795, i 134, rejst og atter indskrevet 8.10.1804, vi 135b
Pihl, Peder Nielsen - i lære 24.6.1795, i 178, svend 25.6.1798, i 138, efter 6 aars tjeneste som dragon atter indskrevet 9.8.1804, vi 134a
Pister, Niels Jørgen Tim Martin Olinto - født ca 1829 i Faaborg, indskreven som lærling 1.10.1849, iv 348, svend 1.10.1849, iv 532
Plougmann, Anthon - født ca 1827 i Kalundborg, indskreven som lærling 2.1.1847, iv 342, svend 2.1.1847, iv 527 (søn af gørtler Michael Plougmann)
Poulsen, Casper - født 1815 i Odense, i lære 14.3.1831, iv 302, svend 12.3.1834, iv 484, udskrevet 25.6.1840, vii 36b
Poulsen, Christian - født ca 1834 i Odense, indskrevet som lærling 7.3.1853, iv 355, svend 7.3.1853, iv 539
Poulsen, Christian Curtius - født i 'Fyen', i lære 25.6.1777, i 98, svend 24.6.1780, i 116
Poulsen, Christopher - født i Odense, mester 14.1.1730, i 68
Poulsen, Frederik - i Middelfart, mester 4.3.1745, i 76
Poulsen, Hans Jacob - i lære i Svendborg, indskreven 25.6.1834, iv 305, svend 25.6.1834, iv 485 (jf. H. J. Haagensen)
Poulsen, Henrik - født i Faaborg, i lære i Faaborg, Paasken 1838, iv 321, svend 8.3.1842, iv 505 (søn (?) af daglejer Frands Johansen)
Poulsen, Niels - født ca 1832 i Odense, indskreven som lærling 30.9.1850, svend 7.3.1853, iv 539
Poulsen, Peder - født ca 1831 i Odense, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 534
Range, Johan Lorents - født i Odense, i lære 24.6.1765, i 89, svend 25.6.1768, i 106, genoptaget i lavet 18.3.1776, vi 2b, 'har været udreist i fremmede lande i een tiid af 5½ aar, mesteraar 2.1.1780, laugmester 1.3.1781, ii 9
Rasch, Frederik - født ca 1821, indskreven som lærling 30.9.1840, iv 316, svend 30.9.1840, iv 498 (lært hos faderen Niels Jacob Rasch i Fredericia)
Rasmussen, Albert - født ca 1838 i Faaborg,  indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547
Rasmussen, Anders - født i Odense, i lære 25.6.1807, i 191, svend 25.6.1811, i 155, bliver frimester i 1817, 9.3.1817, vi 175b
Rasmussen, Anders - svend 25.6.1779, i 115 (søn af murermester Rasmus Christensen)
Rasmussen, Christen - i lære 29.9.1761,  i 81, svend 25.6.1764, i 10,3 (i lære hos faderen Rasmus Christensen i Odense)
Rasmussen, Christen - mester, 10.3.1736, i 71
Rasmussen, Christian - født ca 1821 i Horne, i lære i Faaborg, Paasken 1836, iv 315, svend 30.9.1840, iv 498 (søn af indsidder Rasmus Hansen)
Rasmussen, Christian - født ca 1825 i Odense, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 326, svend 26.6.1843, iv 511, identisk med Christian Rasmussen, indskrevet 21.9,1845, vii 65? (søn af murer Anders Rasmussen)
Rasmussen, Christian - født ca 1831 i Nørre Lyndelse, indskreven som lærling 2.1.1855, iv 361, svend 2.1.1855, iv 544
Rasmussen, Christopher - født i Hillerslev, i lære 25.6.1766, i 91, svend 26.6.1769, i 108, atter indskrevet, havde en tid 'været uden amtet', 26.3.1781, vi 7a
Rasmussen, Hans - af Odense, i lære 24.6.1804, i 188, svend 25.6.1808, i 151
Rasmussen, Hans - af Odense, i lære 24.6.1805, i 189, 190, svend 25.6.1808, i 151
Rasmussen, Hans - født ca 1824 i Brændekilde, indskreven som lærling 30.9.1853, iv 357, svend 30.9.1853, iv 541 (lært i Hjallese)
Rasmussen, Hans - født ca 1839 i Høibye, svend 4.4.1859, iv 551
Rasmussen, Hans - i lære Paasken 1692, i 41, svend 2.10.1694, i 41 (søn af Rasmus Madsen i Høje, Lunde Sogn)
Rasmussen, Hans Christian - i lære 25.6.1792, i 123, svend 22.7.1793, i 131 (bære ogsaa navnet Schack 23.7.1793, vi 90a)
Rasmussen, Hans Frederik - født i Odense, i lære 24.6.1828, i 210, svend 25.6.1832, iv 303, udskrevet 22.8.1833, vii 4a, atter indskrevet 3.12.1834, vii 10b, og igen 17.6.1836, vii 20a, indskrevet 25.6.1847, vii 77a, udskrevet 8.6.1850, vii 96b
Rasmussen, Hans Jacob - født ca 1835 i Nørre Broby, indskreven som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Faaborg)
Rasmussen, Hans Peder - født ca 1820 i Bogense, indskreven som lærling 2.1.1843, iv 324, svend 2.1.1843, iv 508 (lært i Middelfart, søn af skomager Rasmus Pedersen)
Rasmussen, Jens - født i Katterød, svend i Faaborg 25.6.1813, i 157
Rasmussen, Jesper - født ca 1819 i Brylle, indskreven som lærling 30.9.1841, iv 320, svend 30.9.1841, iv 503, indskrevet 25.8.1845, vii 65a (søn af husmand Rasmus Pedersen)
Rasmussen, Johan - født ca 1823 i Asperup, svend 25.6.1859, iv 552
Rasmussen, Julius - født i Odense, i lære 24.6.1837, iii 11, iv 309, svend 25.6.1842, iv 506, udskrevet 28.3.1843, vii 52a (søn af brygger Lars Rasmussen)
Rasmussen, Lars - født ca 1827 i Anderup, Lumby Sogn, indskreven som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 25.6.1851, iv 535
Rasmussen, Lars - født i Højby, i lære 25.6.1768, i 90, svend 29.9.171, i 109
Rasmussen, Lars - født i Kaadekilde, Vissenbjerg sogn, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 339, svend 24.6.1846, iv 524, indskrevet 23.4.1850, vii 94b (søn af gaardmand Rasmus Hansen)
Rasmussen, Mads - født ca 1839 i Sønderby, indskreven som lærling 30.9.1857, iv 366, svend 30.9.1857, iv 549
Rasmussen, Mads - født i Odense, i lære 25.6.1781, i 164
Rasmussen, Marcus - af Nyborg, i Forbundt i Nyborg 1.1.1797, i 180, svend 2.1.1799, i 139
Rasmussen, Michael - født ca 1822, indskreven som lærling 25.6.1847, iv 344, svend 25.6.1847, iv 528, udskrevet 3.1.1848, vii 81b, indskrevet 4.4.1848, vii 82b (søn af Rasmus Mikkelsen i Lumby i Nørre Lyndelse Sogn)
Rasmussen, Niels - af Odense, i lære 24.6.1791, i 172, svend 25.6.2795, i 133
Rasmussen, Niels - borger i Nyborg 16.12.1739, mester 20.11.1742, i 75
Rasmussen, Niels - født ca 1837 i Kauslunde, svend 25.6.1859, iv 552 (lært i Middelfart)
Rasmussen, Niels - født 'udi Fyen', i lære 2.1.1766, i 89, svend 2.1.1769, i 107
Rasmussen, Niels Jørgen - født ca 1833 i Rørup, indskreven som lærling 15.3.1858, iv 367, svend 15.3.1858, iv 550 (lært i Haarslev)
Rasmussen, Ole - født ca 1829 i Seden, indskreven som lærling 26.6.1848, iv 347, svend 26.6.1848, iv 531
Rasmussen, Peder - født ca 1827 i Lunde, Gelsted Sogn, indskreven som lærling 25.6.1857, iv 365, svend 25.6.1857, iv 548
Rasmussen, Peder - født ca 1833 i Anderup, Lumby Sogn, indskreven som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 25.6.1851, iv 535
Rasmussen, Peder - i lære 11.7.1689, i 37, svend 10.7.1692, i 42
Rasmussen, Peder - svend 18.3.178, i 119 (søn af murermester Christen Rasmussens enke i Odense)
Rasmussen, Rasmus - borger i Nyborg 21.11.1724, mester 20.11.1742, i 75
Rasmussen, Rasmus - født 1822 i Vantinge, indskreven som lærling 25.6.1851, iv 352, svend 25.6.1851, iv 535
Rasmussen, Rasmus - født i Assens, i Forbundt, Paasken 1695, i 44, svend 1.10.1696, i 46, mester i Nyborg 11.7.1718, i 64
Rasmussen, Rasmus - i Forbundt i Faaborg, Midfaste 1819, i 201, svend 2.4.1821, i 9
Rasmussen, Rasmus Samuel - født i Odense, i lære 24.6.1836, iii 10, iv 308, svend 2.1.1840, iv 496, udskrevet 23.3.1840, vii 35b, indskrevet 22.9.1840, vii 38a, udskrevet 8.3.1842, vii 46b, udskrevet 30.9.1845, vii 66b, indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, indskrevet 24.6.1846, vii 71b
Rasmussen, Simon - født ca 1819 i Trøstrup Korup, indskreven som lærling 2.1.1854, iv 358, svend 2.1.1854, iv 541 (lært i Trøstrup Korup)
Rasmussen, Sophus Christian - født i Odense, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 339, svend 24.6.1846, iv 523, indskrevet 4.4.1848, vii 82b, indskrevet 11.3.1850, vii 92a (søn af daglejer Rasmus Knudsen)
Rasmussen, Søren - født ca 1830, i Odense, svend 4.4.1859, iv 551
Raunebjerg, Lars Andersen – i lære 29.9.1784, i 167, svend 23.3.1789, i 123
Reifling, Jacob - født i Odense, i lære 24.6.1825, i 207, svend 25.6.1830, i 23
Rosback, Frederik Christian - af Odense, i lære 24.6.1800, i 183, svend 1.10.1804, i 149 (død 1804, vi 135b)
Rose, Andreas Mathiasen – i lære 25.6.1829, i 211, svend 31.3.1835, iv 486
Rose, Hjere Svendsen - født i Odense, i lære Midfaste 1833, iv 304, svend 25.6.1836, iv 488
Rosendahl, Lars Christian - født i Odense, indskreven som lærling 30.9.139, iv 312, svend 30.9.1839, iv 494, udskrevet 23.3.1840, vii 35a, indskrevet 8.12.1841, vii 45b, udskrevet 8.3.1842, vii 46b (søn af slagter Peder Rosendahl)
Rosendahl, Niels - født ca 1826 i Odense, indskreven som lærling 4.3.1845, iv 333, svend 4.3.1845, iv 519, udskrevet 245.6.1845, vii 65a, indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 24.3.1846, vii 70a (søn af slagtermester Peder Rosendahl)
Rosendahl, Svend - i lære 24.6.1796, i 127, svend 26.6.1797, i 137
Rudolphsen, Hans - født i Nyborg, i lære 25.6.1767, i 92
Schiøts, Niels Philipsen - i lære 24.6.1795, i 177, svend 2.1.1799, i 139, borte fra lavet i 4 aar og atter indskrevet 26.6.1804, vi 137 (bærer ogsaa navnet Schiøts, se vi 112a)
Schiøtz, Søren Peder - i lære 24.6.1821, i 201, svend 25.6.1825, i 16 (født i Odense vi 27b)
Schmidt, Andreas Peder Nielsen - født ca 1840 i Vejle, indskreven som lærling 2.4.1860, iv 368, svend 2.4.1860, iv 554 (lært i Vejle)
Schmidt, Christian - født i Odense, i lære 24.6.1838, iii 12, iv 311, svend 8.3.1842, iv 504 /søn af handskemager Anders Braadt Schmidt)
Schmidt, Jens Peder - i lære 24.6.1834, iv 305, svend 25.6.1838, iv 492, indskrevet 31.3.1840, vii 35b, (søn af handskemager Schmidt i Odense), (identisk med Peder Schmidt? udskrevet 13.7.1839, se vii 33a)
Sechmann, Cort Frederik (sen) - født i Kullerup, i lære 6.3.1780, i 164, svend 18.3.1783, i 118
Simonsen, Jørgen - i Faaborg, mester 26.4.1741, i 74
Simonsen, Rasmus - i Faaborg, mester 26.4.1741, i 74
Skræp, Anders Pedersen - svend 25.6.1819, i 5
Steen, Johannes Lorentzen - svend 12.9.1761, i 100, ant. bortrejst og igen indskrevet 25.6.1779, vi 6a
Steensen, Carl Christian Holger - født ca 1833 i Middelfart, indskreven som lærling 30.9.1851, iv 352, svend 30.9.1851, iv 536
Stendzer, Ferdinand Emanuel - født ca 1841 i Christiania, svend 4.4.1859, iv 551 (lært i København)
Stephansen, Anders - født i Odense, i lære 11.7.1699, svend 11.7.1702, i 48 (søn af murermester Stephan Andersen)
Stephansen, Jørgen - født ca 1824 i Svendstrup, Stenløse Sogn, indskreven som lærling 19.3.1844, iv 329, svend 19.3.1844, iv 514, udskrevet 25.6.1845, vii 65a,indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 24.3.1846, vii 70a, udskrevet 3.1.1848, vii 81b
Stephansen, Mads - i Forbundt  Paaske 1695, i 44, svend 1.10.1696, i 45
Stoltzenbach, Hans Peder - født 1833 i Odense, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 354, svend 22.3.1852, iv 537
Stoltzenbach, Julius Ferdinand - født ca 1836 i Odense, indskreven som lærling 27.3.1854, iv 358, svend 27.3.1854, iv 542
Storm, Carl - født i Assens, indskreven som lærling 24.6.1846, iv 339, svend 24.6.1846, iv 524 (lært i Faaborg, søn af skomager Peder Storm)
Svendsen, Hans Christian - født ca 1841 i Odense, svend 25.6.1859, iv 552
Svendsen, Jens - født i Odense, i lære 1.1.1765, i 88, svend 2.1.1768, i 105
Svendsen, Jørgen - af Odense, i lære 24.6.1828, i 211, svend 25.6.1832, iv 303
Svendsen, Jørgen - født ca 1824 i Gerskov, indskreven som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540
Svendsen, Peder Christian - født i Odense, indskreven som lærling 28.3.1843, iv 325, svend 28.3.1843, iv 509 (søn af murermester Thomas Svendsen)
Svendsen, Thomas - i lære Midfaste 1802, i 186, svend 9.3.1807, i 150
Sørensen, Anders - født 26.2.1818, indskreven som lærling 30.9.1840, iv 317, svend 30.9.1840, iv 499 (søn af husmand Søren Christensen i Eilstrup, Asminderup)
Sørensen, Andreas - født ca 1835 i Faaborg, indskreven som lærling 26.6.1854, iv 359, svend 26.6.1854, iv 542 (lært i Faaborg)
Sørensen, Andreas - født i Stenderup, indskreven som lærling 30.9.1842, iv 323, svend 30.9.1842, iv 508 (søn af husmand Søren Andreas Sørensen)
Sørensen, Christen (eller Christian) - født 16.11.1810, indskreven som lærling 30.9.1840, iv 316, svend 30.9.1840, iv 499 (søn af husmand Søren Christensen i Eilstrup, Asminderup)
Sørensen, Frederik Christian - født i Næstved, i Forbundt 1.5.1834, iii 9, iv 307, svend 25.6.1836, iv 488
Sørensen, Hans - født ca 1833 i Faaborg, indskreven som lærling 30.9.1852, iv 355, svend 30.9.1852, iv 538 (lært i Faaborg)
Sørensen, Hans Christian - i lære 24.6.1785, i 167, svend 30.9.1789, vi 83a (stedsøn af murermester Jørgen Jensen i Odense)
Sørensen, Jens - af Odense, i lære 24.6.1789, i 171, svend 25.6.1793, i 130
Sørensen, Jeppe - født ca 1810 i Dannesbohus i Bellinge,  30.3.1840, iv 314, svend 30.3.1840, iv 497 (søn af arbejdsmand Søren Nielsen)
Sørensen, Johannes - af Odense, i lære 2.1.1797, i 180, svend 2.1.1799, i 139
Sørensen, Johannes - født ca 1838 i Faaborg, indskrevet som lærling 30.9.1857, iv 366, svend 30.9.1857, iv 549 (lært i Kalundborg)
Sørensen, Jørgen - født i Søby, i lære 2.1.1771, i 93, II 131, svend 30.9.1773, i 111
Sørensen, Jørgen Christian - født ca 1827 i Odense, indskreven som lærling 2.1.1846, iv 336, svend 2.1.1846, iv 521 (søn af pottemager Jørgen Christian Sørensen)
Sørensen, Lars - af Kerteminde, i lære 19.3.1798, i 138
Sørensen, Lars Julius - født ca 1826 i Svendborg, indskreven som lærling 17.3.1847, iv 343, svend 17.3.1847, iv 527, udskrevet 30.9.1847, vii 79a (søn af hattemager Morten Sørensen)
Sørensen, Mads - i lære 24.6.1788, i 170, svend 25.6.1791, i 127
Sørensen, Niels - født i Svendborg, i lære 1.10.1764, i 86, svend 1.10.1767, i 106
Sørensen, Niels Peder - født ca 1840 i Faaborg, indskreven som lærling 30.9.1858, iv 368, svend 30.9.1858, iv 550 (lært i Faaborg)
Sørensen, Peder Christian - født ca 1821 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1838, iv 310, svend 25.6.1838, iv 492, udskrevet 13.2.1839, vii 31a, indskrevet 20.4.1839, vii 31b, udskrevet 19.7.1839, vii 33a, indskrevet 12.11.1839, vii 34a, udskrevet 27.3.1845, vii 64b
Sørensen, Peder Christian - i lære i Middelfart 21.4.1839, iii 15, indskrevet (blev svend?) 2.1.1844, vii 56b (søn af kæmner Ole Sørensen i Middelfart)
Sørensen, Peder Christian - i lære i Middelfart 6.1.1841, iv 320, svend 2.1.1844, iv 513 (søn af kæmner Ole Sørensen i Middelfart)
Sørensen, Peder Rosenvinge - født ca 1826 i Stenderup, indskreven som lærling 25.6.1845, iv 335, svend 25.6.1845, iv 52, (lært i Middelfart, søn af skræder Søren Andreas Sørensen)
Sørensen, Søren Peder - født ca 1832 i Bregnemose, Verninge, indskreven som lærling 31.3.1851, iv 351, svend 31.3.1851, iv 535
Thomsen, Jacob - født ca 1830 i Nørre Bjert, indskreven som lærling 30.9.1851, iv 352, svend 30.9.1851, iv 536 (lært i Kolding)
Thomsen, Jacob - født i Bogense, i lære 25.6.1783, i 166, svend 25.6.1786, i 120
Thomsen, Poul - født i Fjelsted, indskreven som lærling 28.3.1843, iv 325, svend 28.3.1843, iv 510 (lært i Kauslunde, søn af husmand Thomas Knudsen)
Thrane, hans Peder - født ca 1833 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1853, iv 357, svend 25.6.1853, iv 540
Thrane, Niels Peder Jørgen Mathias - født ca 1843 i Odense, indskreven som lærling 11.3.1861, iv 369, svend 11.3.1861, iv 555
Thyberg, Jens Hermann - i Nyborg, laugmester 11.7.1753, ii 4
Tonnesen, Niels - født ca 1839 i Haderslev, indskreven som lærling 30.9.1857, iv 366, svend 30.9.1857, iv 549
Torpesen, Michael - født paa Krumstrup Gods, i lære 3.1.1785, i 166, svend 19.3.1787, i 121
Tørring, Jacob Christian - født ca 1825 i Odense, indskreven som lærling 3.1.1848, iv 345, svend 3.1.1848, iv 529 (søn af Jens Martin Tørrring)
Uggerslev, Johannes Johansen - i lære 2.1.1821, i 203, svend 25.6.1822, i 11, udelukkes af lavet grundet sag og fornærmelse mod Mads Hjeresen 31.3.1835, vii side 12b-13a
Valtersdorff, Hans Andreas -  i lære 24.6.1846, iv 340
Vassmann, Frands Ludvig Christian - født i Hannover, i lære i Nyborg 4.4.1791, i 127, svend 4.11.1793, i 132
Vassmann, Johan Diderik - født i Nyborg, i lære i Nyborg Midfaste 1811, i 192, svend 29.3.1813, i 155
Vehlendorf, Johan Joachim Daniel - født i Mecklenborg, i lære 25.3.1761, i 82, svend 2.4.1764, i 102
Vendelboe, Hans Adolph - født ca 1827 i Odense, indskreven som lærling 4.3.1845, iv 333, svend 4.3.1845, iv 518, udskrevet 30.9.1845, vii 66b, indskrevet 2.1.1846, vii 69a, udskrevet 21.3.1846, vii 70a (søn af handskemager Vendelboe)
Vendelboe, Johan Christopher - født i Odense, i lære 29.9.1838, iii 12, iv 311, svend 8.3.1842, iv 504, udskrevet 28.3.1843, vii 52a, indskrevet 27.3.1845, vii 64b, (død 1845, vii 66a-b, søn af handskemager Vendelboe)
Vest, Carl Ludvig Søren - født ca 1815 i Pasop ved Svendborg, i lære i Svendborg 24.6.1834, iv 306, svend 25.6.1838, iv 493 (søn af væver Jens Vest)
Vest, Hans - født i Rudkøbing, i lære i Svendborg 24.6.1818, i 199, svend 25.6.1822, i 11
Vest, Hans - i lære Paaske 1786, i 168, svend 23.3.1789, i 123 (maaske identisk mad Hans Johansen Vest, se 3.2.1800, vi 118b)
Vilhelmsen, Christian - født i Fredericia, i lære 26.3.1764, i 86
Vilhelmsen, Jens - af Fyen, i lære 24.6.1798, i 182, svend 25.6.1801, i 144
Vilhelmsen, Just - født i Avnslev, i lære i Nyborg 29.9.1797, i 181, svend 2.1.1800, i 141
Villemberg, Lars Christensen - af Odense, indskreven som lærling 2.1.1843, iv 324, svend 2.1.1843, iv 509
Vinterlig, Thor Ludvig - begærer at aflægge prøvestykke 24.1.1839, iv 311, svend 24.1.1839, iv 493, udskrevet 25.6.1840, vii 37a (lært i Fredericia, søn af skomager Hans Thorsen Vinterlig i Odense)
Visbye, Hans Andersen – i lære 24.6.1819, I 201, svend 30.9.1820, I 7, frimester 25.6.1834, VII 7b
Vittrock, Adolph Emil - født i Odense, indskreven som lærling 26.6.1843, iv 326, svend 26.6.1843, iv 511, rejst efter 25.6.1844, betaler denne dato sine tidepenge men nævnet ikke 30.9.1844, atter indskrevet 25.6.1845, vii 65a (plejesøn af smedemester C. Vittrock)
Vitzen, Hans Nielsen - født i Odense, i lære i Nyborg 29.9.1812, i 193, svend 30.9.1818, i 3
Westring, Catl Theodor - født ca 1840 i Odense, indskrevet som lærling 15.3.1858, iv 366, svend 15.3.1858, iv 549
Zachariasen, Rasmus - født ca 1814 i Hjallese, indskrevet som lærling 30.9.18553, iv 357, svend 30.9.1853, iv 541 (lært i Hjallese)
Zingraff, Niels Ludvig - født 1834 i Odense, indskreven som lærling 22.3.1852, iv 353, svend 22.3.1852, iv 537
Zuer, Rasmus Christophersen (Christensen) - født i Odense, i lære 30.3.1767, i 90, svend 26.3.1770, i 108, atter indskrevet og kom da fra 'Grabo i Mecklenborg' 6.3.1780, vi 6b
Ølholm, Christian Larsen – født ca 1834 i Over Højrup, indskrevet som lærling 25.6.1856, iv 364, svend 25.6.1856, iv 547 (lært i Asperup)
Øncke, Johan Gotfred - fh. borger i Gera, mester i Odense 8.9.1742, i 75
Øncke, Johan Jacob - født i Odense, i lære 1759, i 82, svend 14.3.1763, i 101, laugmester 2.4.1772, ii 8 (borgerskab i Nyborg 26.8.1772)
Ørnstrup, Frederik - født ca 1831 i Odense, indskreven som lærling 25.6.1849, iv 348, svend 25.6.1849, iv 532