Skomagerlav 1739-1848, Nyborg

Afskrift af register til lavsprotokol
Skomagerlav 1739-1848, Nyborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersen, Hans – født i Bogense, i lære i Bogense 29.9.1791, 60 (søn af Andreas Andersen)
Andersen, Hans – født i Skalkendrup, Aunslev Sogn, i lære 2.6.1748, 11, svend 7.2.1752, 14 (fader Anders Johansen)
Andersen, Niels – svend 28.12.1801,.80 (lært hos faderen Anders Nielsen)
Andersen, Peder – i lære 24.6.1838, 182, svend 27.6.1843, 199 (jfr. Rasmussen), (fader Rasmus Andersen)
Andersen, Simon – svend 31.12.1807, 83 (lært hos faderen Anders Nielsen)
Andersen, Valdemar – født i København, i lære 29.9.1747, 9, svend 8.7.1754, 17 (søn af Anders Steffen)
Bachman, Peder – født i Nyborg, i lære Jul 1838, 184, svend 17.4.1843, 199 (stedfader (?) R. Rasmussen)
Bager, Jacob Jensen – svend 5.10.1840, 190 (lært hos faderen H. Bager)
Bager, Nicolai – i lære 29.9.1830, 142, svend 30.6.1834, 167
Baj, Hendrich Valentin – født i Nyborg, i lære 24.6.1820, 115, svend 27.6.1825, 133 (stedsøn (?) af Ole Knudsen)
Baltzersen, Jens – i lære 10.6.1753, 15, svend 26.9.1758, 18 (søn af Baltzer Christopher Ejlersen)
Bech, Christen Christensen – født i Svendborg, i Forbundt 29.9.1778, 55, svend 29.9.1781, 40
Berg, Anders Larsen – i lære 1.8.1780, 40, svend 27.2.1786, 45 (faderen skomagersvend Lars Pedersen Berg i Odense)
Bielke, Christian Bendixen – født i Nyborg, i lære Paaske 1809, 86, svend 24.12.1814, 98 (fader handskemager Bendix Bielke)
Bielke, Jens Theodor – i lære Jul 1843, 204 (søn af handskemager P. H. Bielke i Nyborg)
Biørn, Christopher Meister – i lære 25.12.1785, 47, svend 24.2.1780, 57 (søn af Jens Peder Biørn, Kerteminde)
Biørn, Johan Eiler – i lære 25.12.1781, 42, svend 27.12.1786, 50 (fader Jens Pedersen Biørnm i Kerteminde)
Bonde, Peder Jensen - i lære Paasken 1761, 24, svend 20.10.1763, 25 (i lære hos broderen skomager Morten Jensen Bonde)
Brandt, Christopher Nicolai -  født Nyborg, i lære Paasken 1739, 2, svend 5.4.1744, 5 (fader Brandt Nielsen)
Brogaard, Frederik Wilhelm Rasmussen – født Nyborg, i lære Paaske, 1815, 103, svend 4.4.1820, 113 (søn af Rasmus Hansen Brogaard)
Brogaard, Frederik Wilhelm Rasmussen – født Nyborg, i lære Paasken 1815, 103, svend 4.4.1820, 113 (søn af Rasmus Hansen Brogaard)
Brylle, Peder Christian - i lære 29.9.1771, 51
Bøgh, Peder Nielsen – født Nyborg, i lære 24.6.1791, 59, svend 27.12.1798, 69 (søn af Niels Bøgh)
Bøydling, Ole Christian - i lære 21.2.1762, 21
Christensen, Albert - i lære 24.6.1760, 19, svend 24.6.1764, 26 (søn af Christen Nielsen)
Christensen, Martin – i lære 7.4.1849, 206 (jfr. Madsen), (søn af Mads Christensen)
Christensen, Niels – født i Nyborg, i lære 24.6.1831, 144, svend 28.3.1837, 173
Christensen, Peder – i lære Julen 1834, 164, svend 27.12.1839, 188 (jfr. Pedersen), (fader Peder Christensen i Nyborg)
Christiansen, Steen – i lære 6.4.1739, I, svend 6.10.1743, 4
Christophersen, Johan – i lære 11.11.1763, 25
Conradsen, Peder – i lære 24.6.1745, 8, svend 4.5.1748, 10
Dahlman, Christian Egidius Jensen – i lære 24.6.1784, 44
Dideriksen, Christian Vulf – svend 3.7.1792, 63 (lært hos faderen Vulf Diderik Larsen i Bogense)
Dideriksen, Jens Wulf – svend 27.4.1782, 43 (søn af skomager Vulf Diderik Larsen i Bogense)
Dideriksen, Lars Wulf – svend 18.5.1786, 49 (søn af Vulf Diderik Larsen i Bogense)
Dinesen, Bertel Larsen – født i Nyborg, i lære Jul 1824, 135, svend 28.12.1829, 141 (moder Sidsel Dinesen)
Dinesen, Rasmus – født i Nyborg, i lære 24.6.1816, 106, svend 9.4.1822, 121
Disse, Christian Vilhelmsen – i Forbundt 29.9.1810, 92, svend 29.9.1812, 93 (søn af sergent Andreas Disser)
Ditz, Johan Frederik – født i Rendsborg, i lære Julen 1792, 65, svend 27.12.1797, 73 (søn af soldat Redtge Ditz i Nyborg)
Ditz, Johan Lorentz Frederik – i lære 24.6.1814, 96, svend 24.2.1818,  106
Drevs, Hans Johansen – i lære Fastelavn 1780, 38 (stedsøn af fh. soldat Arent Arentsen i Nyborg)
Drevs, Hans Johansen – i lære Fastelavn 1780, 38 (stedsøn af fhv. soldat Arent Arentsen i Nyborg)
Erling, Peder – i lære 29.9.1835, 168 (fra Fattigkommissionen i Nyborg)
Evans, Christian – i lære 4.1.1760, 18 (søn af afdøde Evan Ammon)
Ficher, Jørgen – født i Rendsborg, i lære 24.6.1797, 71, svend 27.6.1802, 80
Franchenberg, Frederik Marcussen – i  lære 24.6.1817, 107, svend 24.6.1822, 121 (søn af Marcus Franchenberg)
Franchenberg, Ludvig Marcussen – født i Nyborg, i lære 29.9.1821, 117, i Forbundt 24.6.1824, 129, svend 26.6.1826, 134 (søn af Marcus Franchenberg)
Franchenberg, Marcus Frederiksen – født i Nyborg, i lære Paaske 1791, 58, svend 28.12.1791, 58,  (fader Frederik Franckenberg)
Franck, Niels Hansen – født i Nyborg, i lære 29.9.1809, 88, svend 13.7.1815, 98 (søn af Hans Franck)
From, Jørgen – i lære 29.9.1843, 202 (søn af afdøde slagter From)
Fugl, Hans Nielsen – i lære 24.6.1836, 171, svend 28.6.1841, 192 (søn af slagter Niels Fugl)
Hagenstrøm, Christen – født i Nyborg, i lære Jul 1822, 127
Halck, Julius Lindhardt – i lære 29.9.1845, 208 (søn af spækhøker Holck)
Halck, Stefanus Mathiasen – svend 2.4.1793, 66 (lært hos faderen Mathias Hansen Holck)
Hansen, Christen – født i Nyborg, i lære Paaske 1816, svend 24.4.1821, 114 (fader M. Hansen)
Hansen, Diderich – født i Vindinge, i lære 26.12.1825, 133, svend 24.4.1832, 148
Hansen, Frands – i lære Paaske 1821, 124, svend 28.3.1826, 134 (morbroder M. Hansen)
Hansen, Frederik – i lære 24.6.1784, 48, svend 25.6.1792, 63 (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, H … - i lære 24.6.1842, 196, svend 24.6.1847, 211 (søn af arbejdsmand Hans Hansen)
Hansen, Hans – i lære Jul 1844, 208 (jfr. Johansen), (fader Johans Hansen)
Hansen, Hans Casper – født i Nyborg, i lære Jul 1838, 187, svend 24.6.1844, 203
Hansen, Jørgen – født i Nyborg, i lære 24.6.1824, 130, svend 28.4.1829, 141 (søn af Hans Hansen)
Hansen, Knud – i lære 24.6.1840, 189, svend 24.6.1845, 207 (jfr. Rasmussen), (fader Rasmus Hansen)
Hansen, Mads – i lære 25.12.1764, 27, svend 9.7.1765, 28
Hansen, Niels – født i Nyborg, i lære Fastelavn 1794, 68, svend 27.12.1798, 76
Hansen, Niels thomas – i lære 29.9.1832, 146, svend 2.10, 1837, 176 (jfr. Nielsen), (fader tømmersvend hans Nielsen i Nyborg)
Henriksen, Bendix – i lære 6.3.1762, 21 (søn af Henrich Bendixen)
Henriksen, Ludvig Frederik – i lære Paaske 1840, 188 (moder … Espensen)
Hermansen, Hans – født i Nyborg, i lære 13.2.1820, 111, svend 5.4.1825, 132
Hermansen, Simon – i lære 24.6.1772, 51, svend 24.6.1778, 55
Hiort, Adam Adamsen – i lære Paaske 1792, 63, svend 18.4.1797, 71
Holm, Anders Jensen – i lære 29.9.1801, 80 (fader handskemager Jens Holm)
Holm, Chrisotpher – i Forbundt Paaske 1825, 131
Holm, Hans Godtfred – født i Nyborg, i lære 29.9.1815, 100, i Forbundt 29.9.1821, 119, svend 1.4.1823, 126
Holm, Ole Casmus – i lære Jul 1812, 94, svend 2.2.1818, 105
Høyer, Jacob – født i Kerteminde, i lære 28.3.1815, 101, svend 4.4.1820, 113
Haar, Casten Andersen – mesteraar 29.9.1755, 17
Iversen, Niels – i lære 24.6.1828, 140, svend 24.6.1828, 140, svend 24.6.1833, 157 (jfr. Olsen), (søn af afdøde konstabel Iversens enke Juliane Marie i Nyborg)
Jacobsen, Jens – svend 14.2.1774, 52 (lært hos faderen Jacob Rasmussen)
Jacobsen, Lars – født i Kerteminde, i lære 12.4.1744, 5, svend 12.7.1749, 13 (jfr. Rasmussen), (søn af afdøde Rasmus Jacobsen)
Jensen, Baltzer Christopher – svend 3.2.1788, 56 (lært hos faderen skomager Jens Baltzersen)
Jensen, Frands – i lære 1.1.1810, 90, svend 24.12.1814, 97
Jensen, Jacob – i lære 24.6.1779, 37, svend 20.2.1786, 48
Jensen, Jens – i lære Jul 1838, 186, svend 2.10.1843, 199 (søn af daglejer H. Jensen i Nyborg)
Jensen, Jørgen – i lære Paaske 1763, 22, svend 21.8.1767, 30 (stedsøn af Erik Hansen)
Jensen, Peder Christian – i lære 25.12.1804, 82, svend 29.7.1810, 91
Jensen, Rasmus – født i Nyborg, i lære 24.6.1819, 107 (søn af Jens Henrichsen)
Jespersen, Jens – født i Nyborg, i lære 24.6.1820, 114, svend 27.6.1825, 133 (søn af Jesper Wilhelmsen)
Johansen, Adam Christian Catharus – i lære 29.6.1836, 172, svend 4.10.1841, 193 (fader vejpikør Johansen i Odense)
Johansen, Christen – fra Næs i Norge, i lære 24.6.1823, 163, svend 25.6.1838, 180
Johansen, Hans – i lære Julen 1844, 208, (jfr. Hansen), (fader Johan Hansen)
Johansen, Johan Frederik – i lære 29.9.1821, 118 (jfr. Larsen), (søn af Lars Johansen)
Johansen, Rasmus – i lære Paaske 1841.191, svend 29.9.1846, 210
Jørgensen, Frederik – født i Nyborg, i lære 24.6.1829, 143, i Forbundt 29.9.1833, 162, svend 1.4.1834, 163 (moder enken Anne Elisabeth Jørgensen)    
Jørgensen, Hans – i lære 24.9.1842, 196, svend 29.9.1847, 212
Jørgensen, Jens – født i Nyborg, i lære Jul 1795, 70, svend 24.6.1801, 79 (søn af Jørgen Hansen)
Jørgensen, Jørgen – i lære Paaske 1837, 174 (jfr. Nielsen), (søn af afdøde daglejer Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Peder – født i Nyborg, i lære 1834, 166, svend 27.12.1839, 188 (søn af Jørgen Pedersen)
Kalros, Jens Nielsen – født i kerteminde, i lære Paasken 1776, 52, svend 3.4.1779, 36 (fader Niels Hansen Kalros)
Klein, Martin Hansen – født i Itzehoe, i lære 19.5.1743, 3 (søn af Hans Christopher Klein)
Klinch, Rasmus Arentsen – i lære 11.11.1766, 29 (hos svogeren Stephanus Asmussen)
Klinck, Arent Johan Poulsen - i lære 1.1.1798, 75, svend 7.12.1800, 78 (søn af skomager Poul Arentsen Klinck af Ringsted)
Klinck, Poul Arentsen – i lære 24.6.1765, 27 (hos svogeren Stephanus Asmussen)
Knudsen, Ole Johan – i lære 24.6.1833, 160, svend 25.6.1838, 180 (jfr. Ole Johan Olsen), (søn af afdøde rebslager Ole Knudsen og Anna Kristine Knudsen)
Koppel, Abraham Bendix – i lære 1.11.1819, 109, svend 6.10.1823 , 128 (søn af Bendix Koppel i Nyborg)
Kreutzer, F. Conrad – svend 18.12.1833, 155 (søn af skomager F. Kreuzer)
Kreutzer, Johan Peder – født i Nyborg, svend 27.12.1820, 113
Kreutzer, Niels – svend 28.12.1829, 141 (lært hos faderen F. Kreutzer)
Kælros, Jens Nielsen – født i Kerteminde, i lære Paaske 1776, 52, svend 3.4.1779, 36 (søn af Niels Hansen Kælros)
Larsen, Andreas – i lære 29.9.1764, 26
Larsen, Carl C. – i lære Julen 1838, 183, svend 27.12.1843, 200 (jfr. Nielsen), (fader afdøde smaahandler Lars Nielsen)
Larsen, Christen – født ca 1792 i Nyborg, i lære 1.1.1804, 89, svend 27.12.1810, 91
Larsen, Elias – i lære 29.9.1776, 54 (fader Lars Eliasen i Avnslev)
Larsen, Frederik – svend 2.4.1823, 125 (jfr.Rasmussen), (søn af skomager Rasmus Larsen)
Larsen, Hans – i lære 29.9.1845, 207 (søn af daglejer Lars Larsen i Nyborg)
Larsen, Johan Frederik – i lære 29.9.1821, 118 (jfr. Johansen), (søn af Lars Johansen)
Larsen, Jørgen – svend 2.10.1815, 98 (jfr. Rasmussen), (lært hos faderen Rasmus Larsen)
Larsen, Lars B. – i lære 20.4.1824, 128, svend 15.4.1829, 141 (søn af H. B. Larsen)
Larsen, Mathias – i lære 24.6.1835, 170 (søn af snedker Kr. Larsen af Nyborg)
Larsen, Niels – i lære 29.9.1842, 198, svend 29.9.1847, 212 (søn af daglejer Lars Larsen i Nyborg)
Larsen, Rasmus – født i Avnslev, i Forbundt 29.9.1792, 64, svend 24.6.1794, 67
Larsen, Rasmus – i lære 26.12.1776, 55, svend 26.12.1784, 45 (søn af Lars Albretsen)
Larsen, Rudolph – i lære 24.6.1833, 159, svend 25.6.1838, 180 (stedfader Christian Frederik Voigt)
Leger, Niels Andersen – født i Nyborg, i lære i Bogense 24.6.1783, 43, svend 24.6.1788, 57 (fader Anders Nielsen Leger)
Leger, Peder – i lære 29.9.1837, 181 (søn af politibetjent F. C. Leger i Nyborg)
Lorentzen, Andreas - i lære i Bogense 29.12.1790, 57, svend 22.8.1791, 60
Lorentzen, Christian – svend 1825, 134 (søn af skomager Lorentz Christensen fra Slude)
Lund, Anders Larsen – svend 29.9.1830, 144 (lært hos faderen skomager Niels Lund)
Lund, Andreas Mikkelsen – født i Nyborg, i lære 24.6.1811, 91, svend 24.6.1817, 98 (fader Michael Lund)
Lund, C. F. - i Forbundt hos broderen J. P. Lund, Julen 1832, 152, svend 21.4.1835, 168 (fader skomager H. P. Lund i Nyborg)
Lund, Jens – født Nyborg, i lære 24.6.1826, 135, svend 27.6.1831, 144 (moder enke Jensine Lund)
Lund, Julius August - i lære 24.6.1834, 167, svend 5.2.1837, 173 (søn af skomager H. P. Lund)
Lund, Niels Nielsen – svend 31.3.1807, 83 (lært hos stedfaderen Frederik Krøyser)
Lund, Peder – svend 28.3.1826, 134 (lært hos faderen H. P. Lund)
Lund, Thomas Hansen – svend 29.9.1830, 144 (lært hos faderen Hans Peder Lund)
Madsen, … - i lære 29.9.1766, 30 (fader felbereder Madsn Philipsen i Bogense)
Madsen, Erik - i lære 1.5.1744, 5
Madsen, Jacob - i lære 24.6.1807, 84, svend 24.6.1810, 90 (søn af Mads Jørgensen)
Madsen, Martin - i lære 7.4.1849, 206, jfr. Christensen (fader Mads Christensen)
Meier, Henrich  født i Nyborg, i lære Paaske 1768, 32 (moder Maren Meier)
Meier, Thomas Pedersen – født i Nyborg, i lære 1.1.1770, 34, svend 29.9.1774, 53 (søn af Peder Meier)
Meynert, Johannes – født i København, i lære 24.6.1793, 66, svend 27.6.1796, 71
Mortensen, Hans – i lære 24.6.1848, 213 (stedsøn af daglejer R. Pedersen)
Muur, Niels Christensen – født i Nyborg, i lære 29.9.1801, 79, svend 27.6.1808, 85 (fader Christen Muur)
Møller, Hans Søren – svend 26.12.1762, 22
Maale, Peder Hansen - i lære 1.1.1794, 67, svend 7.4.1801, 78
Neeve, Georg Peder – født i Nyborg, i lære 22.6.1800, 77
Nielsen, Carl C… - i lære Jul 1838, 183, svend 27.12.1843, 200 (jfr. Larsen), (søn af smaahandler afdøde Lars Nielsen)
Nielsen, Dines – født i Nyborg, i lære 29.9.1842, 195
Nielsen, Hans – i lære 25.12.1784, 46, svend 19.2.1792, 63
Nielsen, Hans Christian – født i Nyborg, i lære 24.6.1825, 131, svend 28.6.1830, 142 (søn af Niels Hansen)
Nielsen, Jacob – i lære Julen 1831, 150, svend 27.12.1836, 172 (jfr. Rasmussen), (søn af daglejer Rasmus Nielsen)
Nielsen, Johan – i lære Paaske 1837, 174 (jfr. Jørgensen), (søn af afdøde daglejer Jørgen Nielsen)
Nielsen, Johan – i lære Paasken 1813, 95, svend 13.4.1819, 106, (jfr. Rasmussen), (søn af Niels Rasmussen)
Nielsen, Jørgen – født i Vindinge, i lære Julen 1832, 151, ny lære 24.6.1833, 157, svend 27.12.1838, 183 (stedfader daglejer Johannes Thomasen)
Nielsen, Knud – født i Nyborg, i lære 24.6.1809, 87, svend 24.6.1814, 197 (søn af Niels Kuffer)
Nielsen, Lars – født i Hjulby, i lære Paaske 1832, 148, svend 2.10.1837, 176
Obel, Søren Lindrup Johansen – født ca 1804, i lære 21.2.1814, 96, svend 4.4.1820, 113 (søn af Johan Obel)
Olbech, Hans Jensen – født i Fladstrand, i lære 1.1.1770, 34, svend 26.6.1775, 53
Philipsen, Thomas - i lære 29.9.1799, 76, svend 1.10.1804, 82
Piil, Niels Larsen – svend 26.12.1762, 22
Poulsen, Johan Georg Frederik, i lære Julen 1843, 201 (søn af P. Poulsen)
Poulsen, Johannes Gerhardt – i lære Paasken 1841, 194, svend 22.4.1845, 207
Rasmussen, Anders – født Nyborg, i lære Julen 1797, 74, svend 27.12.1802, 81
Rasmussen, Frederik – svend 1.4.1823, 125, jfr, Larsen (fader skomager Rasmus Larsen)
Rasmussen, Fritz - i lære 8.4.1828, 138, svend 18.2.1833, 156 (fader Rasmus Hansen paa Holmen ved Nyborg)
Rasmussen, Hendrich – født Nyborg, i lære 29.9.1791, 61, svend 29.9.177, 73 (forældre Rasmus Hansen og hustru Abelone andersdatter)
Rasmussen, Jacob - i lære Julen 1831, 150, svend 27.12.1836, 172, jfr. Nielsen (fader daglejer Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Jacob – svend 12.2.1747, 8, mesteraar 3.4.1752, 15 (lært hos faderen skomager Rasmus Jacobsen)
Rasmussen, Johan - i lære Pasken 1813, 95, svend 13.4.1819, 106, jfr. Nielsen (fader Niels Rasmussen)
Rasmussen, Jørgen – svend 2.10.1815, 98, jfr. Larsen (lært hos faderen Ramsus Larsen)
Rasmussen, Knud - i lære 24.6.1840, 189, svend 24.6.1845, 207, jfr. Hansen (søn af Rasmus Hansen)
Rasmussen, Lars – født Kerteminde, i lære 12.4.1744, 5, svend 12.7.1749, 13, jfr. Jacobsen (fader afdøde Rasmus Jacobsen)
Rasmussen, Peder - i lære 24.6.1838, 162, jfr. Andersen (fader Rasmus Andersen)
Rasmussen, Poul - i lære 28.6.1827, 137, svend 18.2.1833, 155 (i lære hos broderen Johan Rasmussen)
Remin, Nicolai Christian – født Fredericia, i lære 18.2.1776, 53, svend 27.12.1780, 40 [i tvivl om Remier eller Remin)
Roy, Poul Hansen – i lære 2.4.1809, 86, svend 19.10.1812, 93 (søn af Hans Roy i Assens)
Schmidt, Christian Frederik - i lære 24.6.1837, 175, svend 27.6.1842, 195
Schou, Anders Hansen – født i Kerteminde, i lære 29.9.1780, 39, svend 29.9.1786, 49 (søn af Hans Jensen Schou)
Schvugert, Andreas Frederik - i lære 29.9.1792, 65, kontrakten ophævet, Forbundt Fastelavn 1798, 77, svend 16.2.1801, 78 (fader fh. soldat Benjamin Schvugert)
Steffensen, Arent – svend 25.3.1788, 56 (lært hos stedfaderen Mathias Hansen)
Svalcher, Johan Wilhelm – svend 5.7.1743, 3
Svendsen, Carl – i lære Jul 1835, 170, svend 28.12.1840, 190 (søn af afdøde Svend Adamsen)
Sørensen, Albert – født i Nyborg, i lære 24.6.1816, 104, svend 30.9.1822, 122
Sørensen, Alexander – i lære i Bogense, Paaske 1792, 62 (brodersøn af skomager Larsens hustru i Bogense)
Sørensen, Hans Jens – i lære 9.10.1848, 205 (døbt i København 12.4.1827)
Sørensen, Jørgen – født i Dyrehaven i Nyborg, i lære 29.9.1822, 124 (søn af Søren Jørgensen)
Sørensen, Peder – i lære Paaske 1776, 54, svend 17.4.1781, 40 (stedfader (?) Anders Christensen)
Tack, Augustinus – født i København, i lære 29.9.1803, 81, svend 16.4.1811, 91 (moder Anna Maria Tack)
Thomsen, Knud – i lære 29.9.1767, 51 (søn af Thomas Philipsen)
Thomsen, Ludvig P. L. – født i Nyborg, i lære Jul 1836, 177, svend 27.12.1841, 194 (søn af J. Thomsen)
Ulfeldt, Hans Kingo Lund – i lære Paaske 1847, 211 (søn af hattemagersvend M. Ulfeldt i Nyborg)
Urup, Jens Andersen – født i Nyborg, i lære 25.12.1797, 73, svend 27.12.1803, 81
Urup, Jens Hansen – født i Nyborg, i lære 28.12.1797, 73, svend 27.12.1803, 81
Veigel, Carl Tobias – født i Nyborg, i lære Paaske 1820, 109, svend 5.4.1825, 132 (moderen Johanne Cathrine Veigel)
Viht, Christian L. – i lære Julen 1832, 153, svend 27.12.1838, 184 (moder Marie Lyngbye)
Vith – Hans Nielsen – svend 24.6.1810, 90 (lært hos faderen skomager Nielsen Hansen Vith)
Vith – Niels Hansen – i lære 11.11.1768, 32, svend 26.6.1775, 53
Vith, Hans Nielsen – svend 24.6.1870, 90 (lært hos faderen Niels Hansen Vith)
Vith, Niels Hansen – i lære 11.11.1768, 32, svend 26.6.1775, 53
Votkier, Carl – i lære 29.9.1827, 139, svend 25.6.1832, 149 (søn af C. K. Votkier)
Votkier, Salomon – i lære 23.12.1822, 125 (fader C. C. Votkier i Nyborg)
Vulff, Christian Dideriksen – svend 3.7.1792, 63 (lært hos faderen Vulff Diderik Larsen i Bogense)
Vulff, Jens Dideriksen – svend 27.4.1782, 43 (søn af skoamger Vulff Diderik Larsen i Bogense)
Vulff, Lars Dideriksen – svend 18.5.1786, 49 (søn af Vulff Diderik Larsen i Bogense)
Zentgraff, Baltasar Killianus – i lære 24.6.1828, 138, svend 24.6.1832, 157 (søn af bødker P. Zengraff i Nyborg)
Æbelø, Mikkel Mikkelsen – i lære i Bogense 21.6.1764, 29, svend 29.9.1767, 31 (søn af skomager Michel Æbeløe i Nyborg)
Aarslev, Lars Bertholm – i lære Jul 1822, 126 (stedfader toldbetjent Johan Christian Carl Ustvald)