Bødkerlav 1719-1872, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Bødkerlav 1719-1872, Odense
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1674 – er taget fra ’taxeringen Offuer Ottense Bye 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som ere oc Reignes udi noget Laug’ (se registraturen topografica, pk. Nr 84, originalen i Rigsarkivet)

Adamsen, Henrik – i Forbundt i Faaborg 12.8.1811, II 74, svend 29.2.1813, III 70 (jfr. Poulsen), (fader(?) sadelmager Adam Poulsen i Faaborg)
Adriansen, Hans Jørgen – svend 23.11.1747, III 26 (lært hos faderen Adrian Hansen i Odense)
Adriansen, Jens – svend 15.11.1756, III 31 (lært hos faderen Adrian Hansen)
Adriansen, Peder – svend 5.12.1750, III 28 (lært hos faderen Adrian Hansen i Odense)
Andersen, Andreas – svend 15.4.1741, III 14 (lært i Kerteminde)
Andersen, Hans – i lære 29.9.1833, II 109 (fader Anders Ottesen)
Andersen, Jens Erik – født 1714 i Røjrup, Rønninge Sogn, i lære 1.1.1730, I 30, svend 3.1.1735, III 9 (fader afdøde Anders Larsen, stedfader daglejer Jonas Madsen i Odense)
Andersen, Jørgen – 1674, se titelbladet
Andersen, Jørgen – i Nyborg, borgerskab 1708, mester 5.1.1743, IV 13
Andersen, Jørgen – i Nyborg, var mester 1720, IV 4
Andersen, Jørgen – svend 17.5.1720, III 2, mester 30.7.1727, IV 6
Andersen, Mads Jørgen – i lære 24.6.1845, svend 7.10.1850, II 118 (fader Anders Jørgensen i Tommerup)
Andersen, Niels – var mester 1720, IV 4
Andersen, Ole – fh. i Korsør, mester i Odense 1.7.1722, IV 5
Andersen, Ole – var mester 1720, IV 4
Andersen, Reinholt – i lære 12.4.1789, II 42 (fader husmand Anders Nielsen i Kelstrup, Vissenbjerg)
Andreasen, Hans – født i Tommerup, i lære 16.10.1802, II 61, løb bort 1809 (fader Andreas Carstensen i Odense)
Andreasen, Hans Christian – i lære i Faaborg Paaske 1826??, svend 12.4.1828, II 99 (stedfader bødker Niels Jensen i Fleminge)
Andreasen, Poul Ludvig – i Forbundet Paaske 1875, II 76, svend 8.4.1817, III 74 (fader amtsforvalter Andreas Hansen)
Andreasen, Søren – i lære 24.6.1836, II 110 (jfr. Sørensen), (fader haandlanger Andreas Sørensen i Odense)
Basse, Christopher Hansen – født i Odense, i lære 21.11.1817, II 82, svend 21.10. 1822, III 81, mesterstykke 19.8.1829, IV 31 (søn af afdøde skomagermester Hans Basse, morfader bolsmand Rasmus Larsen i Astrup i Odense)
Belitz, Johan Christian Frederik – i lære 24.6.1802, II 59, løb bort 1803 (fader afdøde møller Christian Frederik Belitz i Brül i Mecklenborg)
Berentzen, Svend – i lære Julen 1766, II 9, svend 21.12.1771, III 44
BIIl, Søren Pedersen – i lære 16.2.1788, II 41, svend 1797, III 59 (fader Peder Sørensen BIIl)
Blegmand, Peder Hansen – 1674 se titelbladet
Bloch, Jens Madsen – født i Odense, i lære 12.12.1737, I 45, svend 21.10.1741, III 15 (fader vognmand Mads Hansen Bloch)
Brandt, Knud Hansen – svend 11.5.1825, III 86 (lært i Faaborg)
Bruun, Anders Andersen – født i København, i lære Paaske 1758, i 100, svend 4.11.1761, III 36 (lært hos farbroderen Jørgen Andersen i Odense)
Bruun, Anders Andersen – født i København, i lære Paasken 1758, I 100, svend 4.11.1761, III 36 (lært hos farbroderen Jørgen Andersen i Odense)
Bruun, Hans Jacob – svend 1792, III 58 (lært hos faderen (?) Knud Thomsen)
Bruun, Jørgen Andersen – i lære 13.12.1785, II 38, svend 3.12.1791, III 57 (fader værtshusholder Anders Bruun i Odense)
Buch, Jørgen Poulsen – i lære 1.5.1811, II 75, svend 29.4.1815, III 73 (fader Poul R. Buch)
Büll, Søren Pedersen – i lære 16.2.1788, II 41, svend 1797, III 59 (fader Peder Sørensen Büll)
Bødker, Niels – borgerskab i Rudkøbing 14.1.1721, mester 15.4.1741, IV 10
Bøy, Christian – i lære 29.9.1827, II 99 (stedfader (?) Rasmus Nielsen)
Christensen Jens – født i Ørsbjerg, Kerte Sogn, i lære 5.7.1737, i 44, svend 6.3.1742, III 16 (fader Christen Poulsen)
Christensen, Anders – var mester 1720, IV 4
Christensen, Christen – 1674 se titelbladet
Christensen, Jørgen – født i Glamsbjerg, Køng, i lære 10.5.1719, I 1
Christensen, Jørgen – født i Marslev, i lære Paaske 1765, II 6
Christensen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.6.1807, II 8, svend 27.6.1812, III 69, 72 (fader værtshusholder Christen Jørgensen)
Christensen, Lars – i lære 11.11.1774, II 19, svend 15.2.1780, III 47 (fader gaardmand Christen Jørgensen i Vøistrup, Nørre Broby Sogn)
Christensen, Thomas – født i Nørre Esterbølle, Sandager, i lære 19.5.1723, I 14
Christiansen, Lars – i Svendborg, mester 17.4.1741, IV 10
Christophersen, Frederik – svend 31.5.1800, III 61
Christophersen, Hans Jørgen – født i Bogense, i lære Paaske 1813, II 76, svend 8.4.1817, III 75, begærer sig optaget i Lauget som mester 20.5.1823 IV 28 (jfr. Hans Jørgensen), (fader Jørgen Christophersen)
Christophersen, Peder – født i Korup, i lære Paaske 1735, I 39, svend 30.12.1739, III 13
Christophersen, Rasmus – i lære 2.2.1750, I 71, svend 27.3.1756, III 31 (fader Christopher Pedersen i Trøstrup Korup Sogn)
Clausen, H. C. – i lære Paaske 1837, svend 25.3.1845, II 111 (fader daglejer Claus Hansen)
Clausen, Hans – i lære 29.9.1760, II 2, svend 5.10.1765, III 39 (´fader Claus Pedersen i Korup)
Clausen, Jochum – i lære 2.1.1717, svend 2.1.1722, III 4
Clausen, Johan Frederik – født i Aabenraa, i lære 29.9.1831, II 106 (jfr. Frederiksen), (fader skibstømrer Frederik Vilhelm Clausen)
Danielsen, Jørgen – født i Sandager, i lære Pinsen 1763, II 4, svend 17.8.1767, III 41 (søn af afdøde Daniel Bødker)
Danielsen, Peder – født i Sandager, i Forbundet 14.10.1758, I 100, svend 18.10.1760, III 36 (moder Ellen Henningsdatter, farbroder Jens Pedersen i Ore)
Degn, Hans Peder Christiansen – født i Assens, i lære 31.5.1779, II 27, svend 22.7.1784, III 51 (fader Christian Degn)
Degn, Niels Hansen – svend i Assens 31.10.1818, IV 27 (fader afdøde bødker Hans Peder Degn i Assens)
Dinesen, Henrik – født i Rudkøbing, i Forbundt 29.9.1835, II 109 (fader daglejer Dines Hansen)
Dyna, Christian Pedersen – lære i Fredericia, i Forbundt i Odense 24.6.1840, svend 18.7.1842, II 115 (søn af hoboist P. Dyna i Fredericia)
Eriksen, Johannes – født ca 1753, i lære Paaske 1770, II 13 (af oberstløjtnant Grambos Gods)
Eskildsen, Peder – i lære 11.11.1748, i 69, svend 21.12.1754, III 29
Fallenkam, Peder Johansen – født i Vissenbjerg, i lære Paaske 1823, II 91 (fader afdøde Johan Fallenkam)
Finich, Anders Nielsen – i lære 29.9.1807, II 69, svend 8.10.1814, III 71 (fader afdøde tømmersvend Niels Finich i Odense)
Frederiksen, Carl Christian – født i Egeskov, i lære 11.5.1776, II 23, svend 2.5.1782, III 49 (fader murermester Frederik Poulsen)
Gabrielsen, Gregers – svend 1.9.1735, III 10 (lært hos faderen Gabriel Gregersen)
Gabrielsen, Johan Henrik – født i Sct. Hans Sogn i Odense, i lære Pinsen 1753, I 80, svend 13.4.1757, III 32
Gabrielsen, Niels – svend 23.1.1764, III 38 (lært i Faaborg)
Gabrielsen, Ole – født i Sct. Hans Sogn, Odense, i lære 24.6.1754, I 87, svend 26.7.1760, III 35
Gabrielsen, Peder – svend 3.12.1739, III 13 (lært hos faderen Gabriel Gregersen)
Gotfredsen, Hans Christiansen – i lære 14.12.1778, II 26, svend 15.12.1784, III 52 (søn af afdøde Gotfred … enke Marie Nielsdatter i Odense)
Gran, Hans Joachim Johansen -  i lære i Assens 9.4.1738, I 54, svend 13.10.1742, III 17 (søn af afdøde Johan Henrik Bødker i Assens)
Gregersen, Frands – svend 2.3.1722, III 3
Gregersen, Gabriel – var mester 1720, IV 4
Gregersen, Lars – 1674, se titelbladet
Hansen, Adrian – var mester 1720, IV 4
Hansen, Anders – født i Hunderup, i lære 24.6.1818, II 84, svend 7.4.1823, III 83 (fader husmand Hans Johansen)
Hansen, Anders – født i Sct. Knuds Sogn, Odense, i lære 22.1.1739, I 48, svend 16.3.1743, III 17 (søn af Hans Jespersen)
Hansen, Anders – i lære 1.9.1769, II 12 (fader Hans Andreas Olsen i Kerteminde)
Hansen, Anders – svend 10.9.1787, III 55, var mester i Faaborg 1821, da en plejesøn udskrevet som svend IV 28 (lært hos stedfaderen Niels Møller i Faaborg)
Hansen, Christen – i Svendborg, mester 17.4.1741, IV 10
Hansen, Dines – født i Odense, i lære Paaske 1819, II 86, svend 28.3.1826, III 87, begærer sig optaget i Lauget som mester 18.10.1826, IV 29, mesterstykke 29.9.1829, IV 31 (fader daglejer Hans Jørgensen)
Hansen, Hans – i lære 26.5.1776, II 22, svend 8.4.1780, III 48
Hansen, Hans – svend 16.3.1726, III 6, maaske mester i Assens 24.4.1741, IV 11
Hansen, Hans – var mester 1720, IV 4
Hansen, Hans Mathias – svend 9.5.1780, III 49 (lært hos faderen (?) Niels Hansen Møller)
Hansen, Jacob – i lære Paaske 1824, II 97 (søn af afdøde bødker Hans Jacobsen)
Hansen, Jens – i lære 1.11.1814, II 78, svend 29.4.1818, III 76 (fader hans Jensen i Odense)
Hansen, Jens – i lære Paasken 1849, II 121 (moder Maren Catrine Hansen)
Hansen, Jesper – i ny lære Paaske 1762, II 4, svend 26.3.1763, III 37 (lært hos sin nu afdøde fader Hans Rasmussen)
Hansen, Johan Henrik – i lære 26.2.1720, I 6, kontrakten ophævet da lærlingen var svagelig
Hansen, Jørgen – 1674, se titelbladet
Hansen, Jørgen – født i Norup, Verninge, i lære 29.9.1726, I 25, svend 6.5.1730, III 7 (fader Hans Jensen)
Hansen, Jørgen – i lære Paaske 1854, II 122 (søn af Hans Jacobsens enke)
Hansen, Jørgen – var mester 1720, IV 4
Hansen, Mads – 1674, se titelbladet
Hansen, Mads – født i Melby, døbt 1709, i lære 22.8.1726, I 23, svend 22.8.1730, III 7 (fader soldat Hans Andersen)
Hansen, Mathias – i Svendborg, mester 17.4.1741, IV 10
Hansen, Mathias – i Svendborg, var mester i 1720, IV 4
Hansen, Mikkel – født paa Als, i Forbundt 26.8.1808, II 70, svend 10.9.1809, III 67
Hansen, Mouritz – i lære 29.9.1825, II 102 (fader guldsmed J. Hansen i Middelfart)
Hansen, Niels – fra Fattigkommissionen i Odense, i lære 1857, II 124
Hansen, Peder – 1674, se titelbladet
Hansen, Peder – i lære 1.6.1784, II 36, svend 4.5.1789, III 57 (stedfader gaardmand Peder Christensen i Seden)
Hansen, Peder – i lære 11.2.1806, II 63, svend 2.11.1812, III 70 (fader Hans Pedersen)
Hansen, Peder – i Odense, i lære 1.1.1762, II 3 (søn af afdøde rendemester Hans Pedersen)
Hansen, Rasmus – i lære 17.4.1741, I 52, svend 25.4.1744, III 52 (fader bødker Hans Christophersen i Gislev)
Hansen, Thomas – var mester 1720, IV 4
Henningsen, Lars – født i Vissenbjerg, i lære 1.5.1815, II 78, svend 29.4.1818, III 76
Henriksen, Erik – født i Kerteminde, i lære 19.5.1769, II 11, svend 31.7.1773, III 45
Henriksen, Frederik – født i Odense, i lære 1835, II 11 (jfr. Nielsen), (fader afdøde Henrik Nielsen)
Henriksen, Jacob – svend 24.5.1824, III 85 (lært i Faaborg)
Henriksen, Jørgen – født i Bogense, i lære 11.11.173, I 37, svend 1.9.1737, III 12, mester i Bogense 6.5.1741, IV 12
Henriksen, Jørgen – født i Kerteminde, i lære 10.8.1780, II 31, svend 2.5.1789, III 57 (søn af afdøde Henrik …)
Henriksen, Niels – født i Kerteminde, i lære 30.8.1777, II 25, svend 29.3.1784, III 51
Hjulmand, Mads Mortensen – 1674, se titelbladet
Holgersen, Hans – 1674, se titelbladet
Holm, Niels Pedersen – født ca 1741, i lære Paaske 1766, II 8, svend 30.3.1771, III 43 (af oberstløjtnant Bentzons Gods)
Hunderup, Hans – 1674, se titelbladet, var rendemester
Ibsen, Niels – født i Odense, i lære 28.4.1723, I 13, svend 2.5.1727, III 5 (morbroder Rasmus Mortensen i Killerup)
IVersen, Rasmus – af Middelfart, i lære 1.5.1819, II 87, svend 8.5.1821, III 78
Jacobsen, Anders – i Nyborg, mester 5.1.1743, IV 13
Jacobsen, Hans – i lære 27.3.1796, II 50, svend 15.11.1800, III 62 (fader Jacob Pedersen i Odense)
Jacobsen, Hans Christian – født i Ørsted?, i lære 10.11.1781, II 34, svend 4.11.1786, III 55
Jacobsen, Jens – var mester 1720, IV 4
Jensen, Chr. Vilhelm – i lære 27.12.1851, II 120
Jensen, Knud – oldermand 13.12.1719, IV 4
Jensen, Lars – i lære Paaske 1829, II 101 (fader væver Jens Larsen)
Jensen, Niels – i lære 4.1.1799, II 55, svend 26.4.1806, III 65 (stedfader Lars Olsen i Odense)
Jensen, Niels – i Svendborg, mester 15.4.1741, IV 9
Jensen, Niels – svend 5.3.1808, III 66
Jensen, Peder – født i Frøbjerg, Orte Sogn, i lære 1.4.1723, I 11, svend 17.4.1727, III 4 (fader Jens Jørgensen
Jensen, Peder – født i Kerteminde, i lære 1.1.1807, II 67, udkommanderet til Faaden (Flaaden), (fader Jens Pedersen)
Jensen, Peder – i lære 29.9.1741, I 55
Jensen, Peder – svend 3.1.1780, III 47, maaske i lære 1.6.1773, II 7, da kaldet Peder Jørgensen, se denne
Jensen, Rasmus – i Faaborg, mester 26.4.1741, IV 11
Jensen, Søren – af Fyllested, i Forbundt 1.1.1835, II 107
Jensen, Søren – var mester 1720, IV 4
Jeppesen, Knud – i lære Julen 1835, II 108 (fader afdøde indsidder Jeppe Knudsen)
Jeppesen, Morten – i lære 1.11.1821, II 89 (fader bødker Jeppe Olsen i Brænderup)
Jeppesen, Niels – i lære 12.6.1797, II 51, svend 1.5.1802, III 62 (fader Jeppe Pedersen i Næsby)
Jeppesen, Peder – i lære Paasken 1837, II 112 (moder enken Maren Christensdatter)
Jørgensen, Anders – født i Odense, i lære 29.9.1815, II 77, svend 14.10.1822, III 81 (fader Jørgen Andersen)
Jørgensen, Anders – født i Orte, i lære 2.5.1724, I 18, svend 4.5.1728, III 6
Jørgensen, Claus – født i Hjørring?, i lære 28.9.1719, i 3, svend 2.10.1723, III 3
Jørgensen, Frederik Adolph – født i Assens, i Forbundt i Odense 30.6.1825, II 97, svend 7.11.1825, III 87 (lært i Assens)
Jørgensen, Hans – født i Bogense, i lære Paaske 1873 (fejl, må være 1813), II 76, svend 8.4.1817, III 75, begærer sig optaget i Lauget som mester 20.5.1823, IV 28 (jfr. Hans Jørgen Christophersen), (fader Jørgen Christophersen)
Jørgensen, Hans – født i Slagelse, i Forbundt 16.8.1750, I 23, svend 7.8.1752, III 28 (stedfader bødker Anders Christensen)
Jørgensen, Hans – i lære 11.11.1756, i 89, svend 27.3.1762, III 37 (føder Jørgen Andersen i Anderuphus, Lumby)
Jørgensen, Hans Mathias – født i Frue Sogn, Odense, i lære Paaske 1730, I 33, svend 3.5.1735, III 34
Jørgensen, Johan – i lære 13.12.1803, II 62, løb bort 1804 (fader dragon Jørgen Jørgensen)
Jørgensen, Jørgen – i lære i Faaborg Paaske 1806, II 65, svend 27.6.1811, III 68 (moder Marie Hansdatter i Odense)
Jørgensen, Mads – født i Fravde, i lære Julen 1826, svend 24.4.1832, II 100 (fader kusk Jørgen Ibsen paa Fravdegaard)
Jørgensen, Mads – født i Odense, i lære 24.6.1791, II 44, svend 12.10.1796, III 59 (fader Jørgen Jørgensen)
Jørgensen, Niels – i lære i Bogense 1812, II 83, svend 16.8.1819, III 77 (fader træskomand Jørgen Pedersen i Bogense)
Jørgensen, Niels – i lære i Paasken 1821, II 89, svend 5.4.1825, III 85 (jfr. Niels Jørgen Larsen), (stedfader urtemand Jeppe Hansen)
Jørgensen, Ole – i Nyborg, mester 5.1.1743, IV 13 (fader bødker Jørgen Andersen)
Jørgensen, Peder – 1674, se titelbladet
Jørgensen, Peder – i Assens, mester 24.4.1741, IV 11
Jørgensen, Peder – i lære 1.6.1773, II 17, maaske svend 3.1.1780, III 47, da kaldet Peder Jensen (morbroder gaardmand Rasmus Rasmussen Rauch i Ulbølle)
Jørgensen, Rasmus – i lære Paaske 1822, svend 17.4.1827, II 96 (fader daglejer Jørgen Rasmussen i Odense)
Jørgensen, Thor – mester 2.5.1740, IV 8
Kierumgaard, Henrik Hansen – i Assens, mester 24.4.1741, IV 11
Knoblauch, Julius Ferdinand – i lære 27.12.1851, II 120 (søn af enken Anne Jensen Knoblauch)
Knudsen, Christian Adolph – i lære 1.5.1823, II 95 (fader Knud Andersen i Ejby)
Knudsen, Frederik – i lære 12.3.1793, II 46 (fader værtshusholder Knud Jacobsen i Odense)
Knudsen, Jens – af Aarhus, i lære 1.1.1803, II 60, svend 16.4.1805, III 64
Knudsen, Jens – svend 31.3.1723, III 3, maaske mester i Faaborg 26.4.1741, IV 11
Knudsen, Niels – svend 1795, III 58 (jfr. N. Thomsen), (lært hos faderen Knud Thomsen)
Knudsen, Peder – i Svendborg, mester 4.7.1741, IV 12
Knudsen, Thomas – svend 7.4.1786, III 53 (lært hos farbroderen Hans Thomsen)
Koch, Lars Peder – i lære Paaske 1834, II 106 (søn af afdøde Hans Ulrik Koch i Odense)
Koch, Niels Samuelsen – svend 7.10.1805, III 64 (lært hos faderen Samuel Koch)
Koch, Peder Christian Henrik – svend 19.9.1795, III 58
Koch, Peder Henrik(sen) – svend 19.9.1795, III 58
Koch, Peder Pedersen – i lære 24.6.1793, II 47 (fader hollænder Peder Koch paa Aaløkkegaard)
Koch, Samuel Nielsen – i lære 29.9.1760, II 1, svend 16.5.1767, III 40 (fader felbereder Niels Koch i Odense)
Korre, Hans Nielsen – 1674, se titelbladet
Krag, Frederik – svend 2.8.1747, III 25 (lært i Nyborg, broder Knud Krag i Odense)
Krag, Hans Andersen – født i Kerteminde, i lære 11.2.1723, i 10, svend 16.3.1728, III 5
Krogshøi, Mads Andersen -  i lære 1.9.1744, i 64, svend 23.9.1748, III 27
Kronborg, Lars Rasmussen – født i Odense, i lære 1.1.1773, II 16, svend 15.10.1777, III 46 (søn af afdøde Rasmus Kronborg)
Larsen, Hans – født i Melby, i lære 9.4.1738, I 47, svend 27.4.1743, III 48 (søn af Lars Hansen)
Larsen, Hans – i lære Paaske 1829, II 102 (søn af afdøde brændevinskarl Lars Vilhelm Hansen)
Larsen, Johan – født ca 1821, i lære Paaske 1841, II 113 (jfr. Nielsen), lejer bolig i Krogsbølle i 1856, (fader smaahandler Niels Larsen i Odense)
Larsen, Johan – i lære Paaske 1794, II 49, svend 12.4.1800, III 60 (søn af afdøde Lars Nielsen)
Larsen, Johan Christian Frederik – i lære Paaske 1849, II 122 (Hans Larsens enkes dattersøn)
Larsen, Jørgen – i lære 11.1.1777, II 24, svend 16.12.1783, III 50 (fader husmand Lars Andersen i Hunderup)
Larsen, Lars – født i Svendborg, i lære i Svendborg 24.6.1747, I 65
Larsen, Morten – i lære 1.5.1811, II 73, svend 29.4.1816, III 74 (fader Lars Olsen ved Odense)
Larsen, Niels – født i Bogense, i lære i Bogense 1.5.1823, II 95 (fader Lars Nielsen)
Larsen, Niels – født i Sct. Hans Sogn, Odense, i lære 1.5.1822, II 93, svend 7.11.1825, III 86 (stedfader Rasmus Christensen i Stige)
Larsen, Niels – svend 6.9.1800, III 61
Larsen, Niels Jørgen – i lære Paaske 1821, II 89, svend 5.4.1825, III 85 (jfr. Niels Jørgensen), (stedfader urtemand Jeppe Hansen)
Larsen, Ole – født ved Odense, i lære 28.6.1810, II 72, svend 1.4.1815, III 72 (fader Lars Olsen)
Larsen, Peder – 1674, se titelbladet
Larsen, Rasmus – svend 16.4.1805, III 64 (lært hos faderen Lars Nielsen)
Lehn, Rasmus Christensen – i lære 24.6.1810, II 73, svend 24.6.1815, III 73 (stedfader sukkersvend Niels Jensen i Odense)
Lillegaard, Christian Andreasen – født i Herringe, i lære 13.12.1804, II 63, svend 9.3.1812, III 68 (fader afdøde degn Andreas Lillegaard)
Linde, Niels Rasmussen – i Assens, mester 24.4.1741, IV 11
Linde, Niels Rasmussen – i lære 1.7.1748, i 66, svend 9.6.1753, III 29 (fader bødker Rasmus Nielsen i Assens)
Linde, Rasmus Nielsen – i Assens, mester 24.4.1741, IV 11
Lorentsen, Hans – i lære 11.11.1751, i 78, svend 7.10.1757, III 33 (søn af afdøde Lorents Bødkers enke Johanne Kirstine Madsdatter i Gribsvad)
Lorentsen, Lars – i lære 23.7.1748, i 67 (søn af afdøde Lorents Bødkers enke Johanne Madsdatter i Gribsvad)
Lunde, Niels Rasmussen – i Assens, mester 24.4.1741, IV 11
Lunde, Niels Rasmussen – i lære 1.7.1748, i 66, svend 9.6.1753, III 29 (fader bødker Rasmus Nielsen i Assens)
Lunde, Rasmus Nielsen – i Assens, mester 24.6.1741, IV 11
Lyngdahl, Frederik Christian – svend i Faaborg 17.10.1821, III 79, IV 28 (lært hos plejefaderen Anders Hansen)
Madsen, Hans – 1674, se titelbladet
Madsen, Hans – født ca 1735, i lære 4.6.1753, I 81, svend 20.6.1757, III 32
Madsen, Hans – i lære 29.9.1793, II 47 (fader Mads Andersen i Kerteminde)
Madsen, Jørgen – født i Skovsby, Vissenbjerg, i lære 4.4.1728, i 27, svend 11.4.1733, III 9
Marcussen, Christian – fra Vejle, i lære 8.5.1773, i 18, svend 6.4.1776, III 45
Martinsen, Anders – i lære 9.6.1800, II 56, svend 23.6.1804, III 63 (stedfader Jørgen Henriksen i Vigslev)
Martinsen, Martin – født i Vigslev, i lære 7.10.1793, II 48, svend 13.10.1798, III 59 (stedfader Jørgen Henriksen)
Mathiasen, Hans – fra Svendborg, svend 29.5.1741, III 14, mester i Svendborg 13.11.1746, IV 14
Mathiasen, Jørgen – fra Middelfart, i lære Paaske 1837, II 112 (plejefader Hans Jørgensen Strib)
Merker, Johan Henrik Adamsen – i lære 3.1.1793, II 45 (søn af afdøde Adam Christian Merker)
Meyer, Andreas Pedersen – født i Korsør, i lære 1.1.1825, II 96 (søn af malermester Peder Meyer)
Midschou, Christian Carl Larsen – i lære 24.6.1843, II 117 (søn af spækhøker Lars Andersen Midschou i Odense)
Mikkelsen, Christian Frederik David – i lære 24.6.1844, II 118 (moder enken Anne Marie …)
Moldrup, Frederik Peder Ovesen – født i Odense, i lære Paaske 1817, II 81, svend 7.4.1823, III 82 (fader Ove Moldrup)
Mortensen, Jørgen – født i Broby Mølle, i lære i Svendborg 24.6.1741, I 53, svend 5.7.1745, III 20
Mortensen, Niels – 1674, se titelbladet
Mouritsen, Christen – 1674, se titelbladet
Münnich, Christopher – i lære 19.8.1739, I 49 (fader vogtmester Christopher Münnich i Nyborg)
Møller (?), Hans Mathias Hansen – svend 9.5.1780, III 49 (lært hos faderen (?) Niels Hansen Møller)
Møller, Adam Casper – svend 21.1.1747, III 23 (lært i Nyborg)
Møller, Christen Hansen – svend 5.9.1788, III 55 (lært hos faderen Hans Møller)
Møller, Christian – født i Seden, i lære 24.6.1820, II 88, svend 21.10.1822, III 81 (fader afdøde degn Hans Nander Møller, moderen bor i Odense)
Møller, Hagen Peder – begærer sig optaget som udenbys mester 1.6.1822, IV 28
Møller, Niels Hansen – i lære 2.2.1764, II 5, svend 3.2.1770, III 42 (fader Hans Nielsen Møller i Odense)
Nicolaisen, Frederik Ludvig – født i Lunde, Sydfyn, i lære Fastelavn 1831, II 105 (søn af vejpikør C. Nicolaisen)
Nielsen, Adam Christopher – født i Vigslev, i lære 1.11.1816, II 79, svend 24.3.1818, III 75
Nielsen, Anders – svend 18.10.1760, III 35 (lært hos faderen Niels Andersen)
Nielsen, Christen – i Nyborg, var mester 1720, IV 4
Nielsen, Christian – i lære Paaske 1827, svend 24.6.1832, II 104 (fader bødker Niels Jacobsen i Odense)
Nielsen, Frands Jochum – i lære 1819, II 92, svend 6.10.1823, III 84 (plejefader etatsraad Leth, Aalykkegaard)
Nielsen, Frederik – født i Odense, i lære 1835, II 111 (jfr. Henriksen), (fader afdøde Henrik Nielsen)
Nielsen, Hans – i lære 1.5.1798, II 53, svend 27.11.1802, III 63 (fader slagter Niels Andersen)
Nielsen, Hans – i Svendborg, mester 20.4.1741, IV 10
Nielsen, Hans – svend 17.7.1823, III 83 (lært hos plejefaderen Niels Møller i Faaborg)
Nielsen, IVer – i Middelfart, mester 24.5.1741, IV 12
Nielsen, Jens – i lære 11.12.1786, II 40, svend 14.1.1792, III 58 (moder Dorthea Rasmussen i Dræby)
Nielsen, Jens – i lære 29.9.1805, II 64, svend 22.9.1809, III 66, 67 (fader Niels Andersen)
Nielsen, Jens Peder -  i lære 1.5.1816, II 79, svend 31.3.1821, III 77 (jfr. Pedersen), (fader skomager Peder Nielsen)
Nielsen, Jeppe – svarrer, 1674, se titelbladet
Nielsen, Johan – født ca 1821, i lære Paaske 1841, II 113, (jfr. Larsen), (fader smaahandler Niels Larsen i Odense)
Nielsen, Johan – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 29.9.1742, I 60, svend 14.9.1746, III 22, mester i Kerteminde 25.11.1748, IV 14 (fader drejer Niels Jensen)
Nielsen, Johan – i lære 1.5.1808, II 71, svend 3.10.1872, III 69, 71 (fader Niels Andersen)
Nielsen, Jørgen Christian – i lære Julen 1846, II 119 (fader husmand Niels Baltzer Madsen i Kerte)
Nielsen, Lars – født ca 1841, i lære 11.11.1857, II 123 (fader bødker S. Nielsen i Odense)
Nielsen, Lars – i Frue Sogn, Odense, i lære 10.7.1753, I 84, svend 13.7.1758, III 33 (søn af afdøde Niels Jørgensen)
Nielsen, Lars – svend 23.6.1769, III 42 (lært hos broderen Anders Nielsen)
Nielsen, Niels – født i Frøbjerg, Orte Sogn, i lære 16.4.1725, i 20, svend 17.10.1729, III 6, maaske mester i Kerteminde 15.4.1741, IV 9, borgerskab i Kerteminde 1737, mester 15.4.1741, IV 9 (fader Niels Gabrielsen)
Nielsen, Niels – født i Odense, i lære 1.5.1817, II 80, svend 9.4.1822, III 80 (fader sukkermand Niels Jensen)
Nielsen, Niels – i lære 1.11.1800, II 57, svend 26.4.1806, III 65 (fader Niels Andersen)
Nielsen, Niels – svarer, 1674, se titelbladet
Nielsen, Peder – født i Odense, i lære Julen 1830, II 103 (moder Maren Christensen)
Nielsen, Peder – i lære 1.11.1798, II 52 (stedfader Lars Christian Vielling)
Nielsen, Peder – i lære 29.9.1833, II 105 (moder Maren Sørensen i Orte)
Nielsen, Rasmus – svend 17.10.1821, III 79 (lært hos plejefaderen Niels Møller i Faaborg)
Nielsen, Rasmus Julius – i lære 29.9.1843, II 117 (jfr. Rasmussen), (fader urtemand Niels Rasmussen i Odense)
Nielsen, Søren – født i Odense, i lære 1.11.1830, II 103 (underkæmner Niels Larsen)
Nielsen, Valentin Conrad – født i Kerteminde, i lære 29.9.1828, II 104 (fader skrædder Niels Pedersen)
Olsen, Anders – født i Bro, Brænderup, i lære Paaske 1730, I 31, svend 4.4.17435, III 9
Olsen, Hans – 1674, se titelbladet
Olsen, Hans – i lære 2.10.1719, i 2, svend 2.10.1723, III .., maaske mester i Faaborg 26.4.1741, IV 11 (fader Ole Gabrielsen i Orte Skovhuse)
Olsen, Jeppe – født i Odense, i lære 18.3.1791, II 43, svend 26.3.1796, III 59 (fader afdøde Ole Andersen)
Olsen, Mads – i lære 23.10.1775, II 21 (fader Ole Madsen afskediget rytter i Haarby)
Ottosen, Erik – født i Bullerup, Agedrup, i lære 28.2.1775, II 20, svend 22.12.1778, III 47
Pedersen (TIIsen), Anders – i lære 2.2.1759, i 101, svend 1.4.1764, III 39 (broder snedkersvend Niels Pedersen i Odense)
Pedersen, Daniel – født i Fjellerup, Fjelsted, i lære Paaske 1733, i 35, svend 19.4.1737, III 12
Pedersen, Emanuel Peder – født i Vejle, i lære 24.6.1843, II 116
Pedersen, Frederik – født i Aasum Skole, i lære 1.1.1751, I 74 (moder Peder Hansens enke Marie Margrethe Jørgensdatter)
Pedersen, Hans – født i Sanderum, i lære 6.3.1779, II 28, svend 19.1.1784, III 50
Pedersen, Hans – født i Ørsted, i lære 26.4.1722, I 8
Pedersen, Hans – i lære Julen 1723, i 16, svend 24.7.1728, III 6 (morbroder skomager Niels Pedersen i Odense)
Pedersen, Hans – svend 1.9.1720, III 2
Pedersen, Herman Christian – i lære 22.5.1780, II 30, svend 25.7.1786, III 54 (fader Peder Pedersen i Odense)
Pedersen, Jacob Henrik – født 1715 i Fjellerup, Fjelsted Sogn, i lære 1.5.1734, I 38
Pedersen, Jens Peder – i lære 1.5.1816, II 79, svend 31.3.1821, III 77 (jfr. Nielsen), (fader skomager Peder Nielsen)
Pedersen, Knud – i Svendborg, mester 17.4.1741, IV 10
Pedersen, Knud – i Svendborg, var mester 1720, IV 4
Pedersen, Mads – 1674, se titelblad
Pedersen, Mads – født i Ubberud, i lære 24.6.1768, II 10, svend 22.7.1773, III 44
Pedersen, Niels – i lære 18.1.1783, II 35, svend 25.4.1789, III 56 (fader Peder Hansen)
Pedersen, Peder – i lære Paaske 1855, II 123 (stedfader (?) Jens ChristianTørring)
Pedersen, Peder – svend 22.12.1721, III 2
Pedersen, Peder Ferter – født i Tønder, i lære Julen 1834, II 107, ny lære Paasken 1836, svend 19.3.1841, II 112
Pedersen, Rasmus – i lære 18.8.1770, II 14, svend 16.8.1776, III 46 (fader Peder Knudsen i Maare)
Pedersen, Rasmus – var mester 1720, IV 4
Pille, Rasmus Hansen – 1674, se titelbladet
Pohl, Henrik – fh. soldat, mester 7.6.1736, IV 7
Poulsen, Hans – i lære 2.2.1750, i 72, svend 31.1.1756, III 30 (fader Poul Hansen i Odense)
Poulsen, Henrik – i Forbundt i Faaborg 12.8.1811, II 74, svend 29.2.1813, III 70 (jfr. Adamsen), (fader sadelmager Adam Poulsen i Faaborg)
Poulsen, Jørgen – født i Bred, Vissenbjerg, i lære 13.12.1740, i 50, svend 14.12.1745, III 21 (fader Poul Jørgensen)
Poulsen, Lars – af Fravde, i lære 25.12.1818, II 85, svend 14.11.1821, III 79
Poulsen, Lars – født i Rynkeby, i lære 8.3.1781, II 32, svend 21.4.1786, III 53
Rasch, Christian Hansen – født i Kerteminde, i lære 24.6.1801, II 58, svend 27.12.1806, III 65 (fader drejer Hans Rasch)
Rasch, Jacob – i lære Paaske 1760, i 101
Rasmussen, Anders – født i Frue Sogn, Odense, i lære Paaske 1735, I 41, svend 14.4.1742, III 16
Rasmussen, Anders – i lære 24.6.1839, II 114 (fader brolægger Rasmus Nielsen ved Næsbyhoveds Mølle)
Rasmussen, Claus – født i Kolbjerg, Vissenbjerg, i lære 1.9.1725, I 22, svend 1.9.1729, III 6 (fader Rasmus Jørgensen)
Rasmussen, Erik – i Kerteminde, borgerskab 1720, mester 15.4.1741, IV 9
Rasmussen, Frands – i Forbundt 23.5.1744, i 63, svend 8.8.1746, III 22
Rasmussen, Hans – født i Frue Sogn, Odense, i lære 1.10.1735, I 43, svend 2.6.1740, III 13
Rasmussen, Hans – født i Kølstrup, i lære 24.6.1743, I 61, svend 19.1.1748, III 26
Rasmussen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1719, I 5, svend 1.10.1724, III 4, maaske mesteraar 1.9.1729, IV 7 og mester 15.9.1730, IV 7 (søn af Rasmus Jespersen)
Rasmussen, Hans – i lære Pinsen 1765, II 7, svend 30.7.1770, III 43 (fader afdøde Rasmus Andersen i Glamsbjerg)
Rasmussen, Hans – svend 1.9.1720, III 2, maaske mesteraar 1.9.1729, IV 7 og mester 15.9.1730, IV 7
Rasmussen, Hans – svend 28.1.1761, III 38 (lært hos faderen Rasmus Jensen i Faaborg)
Rasmussen, Hans Henrik – født ca 1822, i lære 18.7.1836, II 110 (fader brolægger Rasmus Nielsen i Odense)
Rasmussen, Henrik (Henning) – i lære 1.9.1779, II 29, svend 9.9.1785, III 52 (søn af soldat Rasmus Hansen Nordenberg)
Rasmussen, Jens – i lære Julen 1816, II 88, svend 31.3.1821, III 77 (fader Rasmus Jensen i Anderup)
Rasmussen, Jørgen – født ca 1738, i Forbundt Paaske 1757, I 90, svend 9.4.1759, III 34
Rasmussen, Jørgen – født i Odense, i lære 29.9.1727, I 26, svend 26.4.1732, III 8
Rasmussen, Jørgen – i Svendborg, var mester 1720, IV 4
Rasmussen, Jørgen Thomas – i lære 29.9.1836, svend 29.3.1842, II 113 (moder Marie Larsdatter)
Rasmussen, Niels – født i Assens, i lære 10.7.1735, I 42, svend 16.7.1739, III 12
Rasmussen, Niels – født i Kølstrup, i lære Paaske 1751, I 76, svend 15.10.1755, III 30
Rasmussen, Niels – var mester 1720, IV 4
Rasmussen, Poul – i lære 1.9.1780, II 33, svend 5.9.1786, III 54 (moder Sophie Amalie Kluus)
Rasmussen, Rasmus – i lære 29.9.1846, II 119 (fader brolægger Rasmus Nielsen i Odense)
Rasmussen, Rasmus Julius – i lære 29.9.1843, II 117 (jfr. Nielsen), (fader urtemand Niels Rasmussen i Odense)
Rasmussen, Simon – fra Svendborg, svend 4.7.1741, III 15
Rasmussen, Søren – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, IV 9
Rasmussen, Thomas – i lære Paaske 1822, II 90 (stedfader Nicolai Basse)
Rode, Lars Nielsen – 1674, se titelbladet
Roe, Johannes Nielsen – født i Odense, i lære 24.6.1826, II 98 (søn af N. C. Roe)
Rose, Frederik Eriksen – født i Odense, i lære 24.6.1825, svend 24.6.1832, II 100 (fader afdøde bødker Erik Rose)
Rytter, Rasmus Nielsen – 1674, se titelbladet
Samuelsen, Hans Ulrik – svend 22.12.1798, III 60 (lært hos faderen Samuel Nielsen)
Simonsen, Jeppe – født 1708 i Brandsby, Hjordstrup Sogn, i lære 29.9.1728, I 28, svend 4.10.1732, III 8 (søn af Simon Jeppesen)
Snedker, Søren – 1674, se titelbladet
Stephansen, Peder – 1674, se titelbladet
Sørensen, Hans – i Faaborg, mester 26.4.1741, IV 11
Sørensen, Hans – i lære 24.6.1786, II 39, svend 1791, III 57
Sørensen, Hans – svend 17.5.1720, III 2, mester 29.3.1727, IV 6
Sørensen, Hans – var mester 1720, IV 4
Sørensen, Peder – født i Bogense, i lære Paaske 1835, II 108 (fader bødker Søren Pedersen)
Sørensen, Poul – født i Kerteminde, i lære 24.6.1823, svend 29.6.1829, II 94 (fader daglejer Søren Poulsen)
Sørensen, Rasmus – i lære 29.9.1841, svend 14.4.1846, II 116 (fader afdøde husmand Søren Rasmussen, moder Dorthea Pedersdatter)
Sørensen, Rasmus – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, IV 9
Sørensen, Stephen – svend 4.3.1720, III 2
Sørensen, Søren – i lære 24.6.1836, II 110, (jfr. Andreasen), (fader haandlanger Anders Sørensen i Odense)
Sørensen, Thomas – i lære Pinsen 1754, I 85, svend 23.5.1760, III 34 (fader Søren Snedker i Vejle)
Thomassen, Mads – 1674, se titelbladet
Thomsen, Christen – svendestykke godkendt 2.9.1876, IV 24
Thomsen, Hans – svend 19.3.1738, III 12, mester 30.12.1748, IV 14 (lært hos faderen Thomas Hansen)
Thomsen, Knud – svend 18.3.1744, III 19 (moder Thomas Bødkers enke)
Thomsen, Niels – svend 1795, III 58 (jfr. N. Knudsen), (lært hos faderen Knud Thomsen)
Thorsen, Søren – svend 15.2.1766, III 40 (lært hos faderen Thor Jørgensen)
Tømmermand, Hans Andersen – 1674, se titelbladet
Veber, Hans Rasmussen – født i Faaborg, i lære i Faaborg Paasken 1737, I 56, svend 9.10.1743, III 18 (søn af Rasmus Hansen Veber)
Verner, Rasmus Sørensen – født i Odense, i lære 6.4.1742, I 58, svend 25.4.1746, III 21, mester 2.1.1749, IV 15 (fader Søren Verner)
VIIs, Christopher Nissen – i lære Paaske 1819, II 92, svend 18.5.1824, III 84 (søn af afdøde Nis VIIs i Middelfart)
Vilhelmsen, Niels Carsten – i lære 29.9.1841, svend 30.12.1843, II 115
Vranget, Hans Hansen – i lære 2.2.1750, I999977 73 (fader Hans Vranget i ’Kragerup’ (Krarup?))