Glarmesterlav 1741-1861, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Glarmesterlav 1741-1861, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Albrecht, Jørgen Frands – i Faaborg, mester 23.10.1741, I 3
Albrecht, Lorentz – født i Svendborg, mester 23.10.1841, I 3
Arbergæst, Ludvig – mester 3.1.1828, I 12 (lært i Saarbrüchen)
Bantzen, Hans Christian – svend 23.6.1845, II 10, mesterstykke som udenbys mester 8.11.1849, I 27 (lært i Nyborg)
Bech, Arnold Nicolai Theodor – svend 1.10.1851, I 28 (lært i Svendborg)
Birch, Bertram – i lære 1.1.1736, I 4
Blom, Hans Pedersen – født i København, i lære 1.1.1743, I 6, II 2 (opdraget i Vaisenhuset, lod sig hverve til soldat i København 1749)
Borring, Hans Hansen – begærer sig optaget som mester 28.6.1766, I 9, mester 3.7.1766, I 10, død 8.5.1777, I 11 (gift med oldermand Hans Schmidts enke/datter)
Borring, Jens Peder Christian – fra Nyborg, svend 23.6.1828, I 13, II 5
Brudsig, Ole Pedersen – fra Røding Sogn, ’Hasle Amt’, i Forbundt 30.9.1833, II 5, svend 1.8.1834, I 16
Carsten, Feder Magnus Julius – svend 24.6.1839, I 19, udenbys mester 21.6.1842, I 23 (lært i Ærøskøbing)
Creutz, Asmus Diderik – af Ærøskøbing, svend 4.10.1848, I 27, II 11 (lært i Svendborg)
Egeskov, Peder Hansen – svend 25.6.1838, I 19 (lært i Svendborg)
Egeskov, Peder Lilliendahl – svend 25.6.1838, I 19, udenbys mester 10.4.1843, I 24 (lært i Svendborg)
Flindt, Ole Rhein – i lære i Svendborg 29.9.1844, II 9, svend 30.9.1849, I 27, II 12 (fader bager J. Flindt i Svendborg)
Frederiksen, Henrik – i Faaborg, mester 28.4.1855, I 30
Freudenthal, Carl Frederik Vilhelm – udskreven som svend i Neubrandenborg, mester i Svendborg 13.1.1857, I 32
Geisler, Vilhelm – fra Korsør, svend 11.1.1854, I 30 (lært i Nyborg)
Hasselriis, Jacob – mester 3.1.1828, I 12 (lært i København)
Hasselriis, Peder Johannes – svend 18.4.1828, I 13, II 4, mester 5.11.1833, I 15 (lært hos faderen Jacob Hasselriis)
Hasselriis, Vilhelm Andreas – svend 27.6.1853 I 29 (lært hos faderen … Hasselriis)
Hedegaard, Peder – mester 3.1.1828, I 12 (enken død 1858, I 33, lært i København)
Jensen, Rudolph – født i Rudkøbing, mester 25.10.1742, I 5
Jessen, Frederik Vildchiøt – svend 21.12.1851, I 28 (lært i Kerteminde)
Junge, Christian – mester 21.10.1741, I 3
Jørgensen, Hans – svend 5.1.1857, I 31 (lært i Ærøskøbing, Forbundt i Odense)
Koefoed, Christian Ditlev – udenbys mester 23.3.1840, I 20 (lært i København)
Kruse, Johan Jørgen – mester 19.8.1788, I 12 (fra København)
Kaas, Jens Peder – af Ærøskøbing, svend 30.9.1844, II 8 (lært i Svendborg)
Lange, Christen – svend 28.9.1855, I 31 (lært i Svendborg)
Lange, Jens – svend 17.10.1859, I 33
Lilliendahl, Frederik Hansen – i Rudkøbing, mester 25.10.1742, I 5
Lykkedahl, Carl Valdemar Henning – svend 25.6.1855, I 31 (lært hos faderen Hans Tobias Lykkedahl)
Lykkedahl, Hans Tobias – mester 26.3.1838, I 18 (lært i København)
Mogensen, Mathias – mester 21.10.1741, I 3
Mortensen, Ditlev Gotlieb – fra Magleby, Langeland, Forbundt 9.4.1833, II 5, svend 27.12.1833, II 6
Oldau, Lars Pedersen – svend 24.6.1834, I 16, II 6 (lært i Svendborg)
Olsen, Ole Pedersen – svend 20.8.1858, I 33 (lært i Svendborg)
Pedersen, Adolph – udenbys mester 22.2.1847, I 26 (lært i København)
Pedersen, Christian Ludvig – født 25.12.1826 i København, fra Fattigvæsenet, i lære 20.11.1841, II 7
Pedersen, Hans Peder – udenbys mester 29.7.1857, I 32 (svend i Nyborg)
Pedersen, Jacob – begærer at maatte gøre mesterstykke som udenbys mester 28.12.1846, I 25
Phlug, Henrik – mester 3.1.1828, I 12 (lært i København)
Phlug, Henrik Ferdinand – svend 25.6.1838, I 19 (lært hos faderen … Phlug)
Phlug, Mathias – begærer sig optaget som mester 8.12.1783, mester 9.12.1783, I 11 (lært i København. Gift med glarmester Hans Hansen Borrings enke)
Rasch, Johan Albert – mester i Svendborg 21.6.1841, I 21 (lært i Faaborg, i Forbundt i Flensborg)
Rasch, Lorentz A. – svend 8.4.1853, I 29 (lært hos faderen Johan Albert Rasch i Svendborg)
Rasmussen, Niels – nægtes optagelse i lauget 8.2.1742, I 4, mester 13.2.1742, I 5 (glarmester og fh. bager i Svendborg)
Rump, Henrik Poul – mesterstykke 28.4.1853, mester 22.6.1853, I 29 (lært i København)
Sabroe, Jørgen – fra Middelfart, svend 25.6.1838, I 19
Schmidt, Hans – mester 21.10.1741, I 3
Steenhoff, Niels – mester 21.10.1741, I 3
Sørensen, C. – i Svendborg, mester 14.9.1835, I 17 (en søn udskreven som svend 25.6.1852, I 28)
Thomsen, Ditlev – svend 5.7.1847, II 11
Vagner, M. – af Faaborg, svend 4.9.1841, I 22, II 6 (lært i Svendborg)
Verløs, Samuel – mesterstykke 6.9.1781, I 11 (lært i København)
Vulff, Frederik Ferdinand – af Ærøskøbing, svend i Ærøskøbing 23.6.1845, II 10