Skrædderlav 1748-1861, Svendborg

Afskrift af register til lavsprotokol
Skrædderlav 1748-1861, Svendborg
© Lotte Brændegaard Hvid

Andersen, Johan - mester 14.4.1777, I 13 (lært i Rudkøbing)
Andersen, Lars - født ca 1837 i Vejstrup, svend 14.4.1857, II 35
Andersen, R. - født ca 1839 i Oure, svend 14.4.1857, II 35
Bagge, Jørgen Balslev - født ca 1814 i Fraude, svend 3.10.1836, II 13
Bang, Andreas Colding - mester 13.6.1810, I 18 (lært i Rudkøbing)
Bang, Lars Peder - født ca 1810 i Svendborg, svend 30.6.1828, II 7, mesterstykke i Ærøskøbing, hidtil bosat i Marstal, mester 26.3.1835, III 2, i 25
Bech, Tobias - født ca 1801 i Oure, svend 27.6.1825, II 4
Bigeldt, August - født ca 1806 i Svendborg, svend 5.4.1825, II 4
Biørnlund, Casper Frederik - født ca 1801 paa Vejstrup, svend 25.6.1821, II 1
Borring, Anders Nielsen - født i Baaring ved Middelfart, svend i Kerteminde, mester 15.4.1839, I 30, III 3
Breum, Jacob Bierfreund - mester 19.11.1804, I 18 (lært i Assens)
Brixen, Erik - født i Bogense, mester 6.12.1811, I 19 (lært i Odense)
Buch, Christian - født ca 1804 i Svendborg, svend 14.4.1824, II 3
Bøje, Jens Pedersen - født i Svendborg, mester 12.8.1767, I 10
Carstensen, Adam Gotlob - af København, svend 26.6.1837, II 14
Chriansen, Jens - svend 27.12.1849, II 28 [Christiansen?]
Chriansen, Rasmus - svend 25.4.1848, II 26 [Christiansen?]
Christensen, Carl Emil - født i Tressebølle, Langeland, svend 28.6.1858, II 36
Christensen, Christen - født paa Langeland, svend 24.6.1861, II 38
Christensen, Hans - født ca 1815 i Middelfart, mester 12.9.1840, i 31, III 3
Christensen, Jacob - af Albjerg, svend 26.6.1843, II 21
Christensen, Rasmus - født ca 1828 i Svendborg, svend 29.9.1851, II 31, mester 23.3.1855, III 10
Clausen, Claus - mester 15.4.1766, I 10 (lært i Ærøskøbing)
Clausen, Morten - født ca 1814 i Kværndrup, svend 5.4.1836, II 12
Dauer (Dover), Christian Simonsen - født i Nykøbing Falster, mester 26.4.1756, I 5
Dideriksen, Christian - svend 26.6.1848, II 27
Dresler, Hans Madsen - mester 7.12.1789, I 14 (lært i Odense)
Ebbesen, Jes - født i Bredstrup, svend 31.4.1855, II 35
Eriksen, Christian Ferdinand - født ca 1828 i Svendborg, svend 6.4.1847, II 26, mester 25.4.1853, I 42, III 9
Evertsen, Niels - bøde 24.7.1755, I 4
Faugsted, Lars Evensen - født i Norge, mester 18.5.1848, i 40, III 7
Flindt, Michael - født ca 1818 i Svendborg, svend 7.4.1838, II 15 (17.4?)
Flindt, Mikkel - mester 15.11.1802, I 18
Frandsen, Hans - født ca 1824 i Svendborg, svend 25.3.1845, II 23, mester 18.12.1851, I 41, III 8
Gleie, Peder Henrik - mester 11.7.1845, I 38, III 6
Greiberg, Rasmus Nielsen - født ca 1808 i Svendborg, svend 30.6.1828, II 7
Gudbjerg, Rasmus Nielsen - svend 1.3.1757, I 6 (søn af afdøde Niels Gudbjerg - lært i Faaborg)
Gunnarson, Burgt - født 24.2.1809 i Christianstad, Sverrige, mesterstykke i København, mester 30.5.1855, I 45, III 10
Halsteen, Erik - født ca 1802 i København, mesterstykke kasseret 17.9.1834, I 23
Hansen, Christian - født ca 1802 i Svendborg, svend 25.6.1825, II 1 (lært hos faderen Hans Madsen)
Hansen, Christopher - fra Nyborg, mester 7.4.1852, i 42, III 8
Hansen, Ditlev Ludvig Herman - svend 9.4.1844, II 22
Hansen, Erik - født ca 1825 i Gudbjerg, svend 29.6.1846, II 25
Hansen, Frederik Sørensen Graae - født ca 1807 i Svendborg, svend 5.4.1825, II 4, mester 3.1.1842, I 32, III 4 (lært hos faderen Hans Rasmussen)
Hansen, H. - født ca 1838 i Daugshøjrup, svend 29.6.1857, II 36
Hansen, Hans - født ca 1817 i Ellerup, svend 3.10.1836, II 13
Hansen, Hans - født i Brudager, svend 2.1.1860, II 37
Hansen, Hans - født i Svendborg, mester 20.8.1791, I 15
Hansen, Hans Christian - født 8.1.1809 i Nyborg, mesterstykke i København, mester 31.3.1835, I 26, III 2
Hansen, Hans Christian - svend 18.4.1843, II 20 (søn af afdøde Albertus Hansen)
Hansen, Hans Christian - svend 27.12.1834, II 10
Hansen, Hans Christian - svend 27.12.1851, II 32
Hansen, Johan - svend 2.10.1854, II 33
Hansen, Mads - født 4.8.1822 i Odense, mesterstykke i København, mester 19.4.1847, I 38, III 6
Hansen, Nicolai - født ca 1806 i Tullebølle, svend 28.3.1826, II 4
Hansen, Peder - født i Daugsghøjrup, svend 26.6.1854, II 33
Hansen, Rasmus - født i Nyborg, svend 20.1.1845, II 23 (lært i Vormark)
Heikmann, Joseph - fra Vestphalen fol 18, mester 17.2.1812, I 19
Henningsen, Peder - født i Brændeskov, svend 28.5.1858, II 37
Henriksen, Hans Peder - mester 19.9.1848, i 40, III 7
Hofmann, Johan Michael Leonhard - født i Svendborg, svend 24.6.1850, II 29, mester 5.8.1857, I 47, III 10
Hunderup, Johan Frederik - født ca 1814, mester 16.3.1842, I 32, III 4 (søn af degnen F. P. Hunderup i Korup)
Huusfeldt, Lars Jørgen - født ca 1805 i Svendborg, svend 14.4.1824, II 3
Høydahl (Høgdal), Carl Nielsen - født ca 1824 i Svendborg, svend 30.9.1844, II 22
Ishøi, Christen Hansen - mester 2.7.1792, I 16 (lært i Rudkøbing)
Jacobsen, Christen - født ca 1820 i Skaarupøre, svend 2.4.1839, II 16
Jacobsen, Jacob - født ca 1806 i Svendborg, svend 2.10.1826, II 5
Jacobsen, Johannes - født ca 1831 i Svendborg, svend 2.4.1850, II 29, mester 1.5.1858, I 47, III 11
Jacobsen, Rasmus - født paa Belvedere ved Svendborg, svend 26.4.1859, II 37
Jantzen, Johan Frederik - født ca 1804 i Svendborg, svend 4.10.1824, II 3
Jensen, Carl - født i Tved, svend 1.10.1861, II 38
Jensen, Christian - mester 28.12.1789, I 15
Jensen, Hans Jacob - født i Svendborg, mester 28.9.1812, I 19
Jensen, Jacob - født ca 1793 i Odense, mester 24.5.1821, I 20
Jensen, Johan - født ca 1824 i Egense, svend 6.4.1847, II 26, mester 3.1.1851, I 41, III 7
Jensen, Peder Christian - født ca 1807, svend 25.6.1827, II 6
Jensen, Poul Frederik - mester 13.12.1775, I 12
Jespersen, Hans - fh. i København, begærer sig optaget i Lauget 9.11.1757, I 8, mester i Svendborg 22.4.1758, i 9
Johansen, Johan Henrik - født ca 1820 i Pasop, svend 29.6.1840, II 17, mester 20.1.1845, I 36, III 5
Jäger, Henrich - født i Pretz, mester 8.1.1798, I 17
Jäger, Nicolai - født ca 1811 i Svendborg, svend 4.10.1830, II 7
Jørgensen, Albert - født i Sødinge, Ringe Sogn, svend 15.8.1831, II 8 (lært i Ringe)
Jørgensen, Anders - født i Oure, mester 3.7.1798, I 16
Jørgensen, Hans Hansen - født ca 1833 i Haarslev Sogn, mester 29.4.1858, I 47, III 10
Jørgensen, Hans Jørgen - svend 27.6.1842, II 19
Jørgensen, Johan - født ca 1802 i Tved, svend 25.6.1821, II 1
Jørgensen, Jørgen - fra Helsingør, mester 20.10.1845, i 38, III 6
Jørgensen, Niels - født ca 1812 i Svendborg, svend 5.4.1831, II 8
Jørgensen, Niels Peder - født ca 1827 paa Turø, svend 29.6.1846, II 25 (døvstum)
Jørgensen, Peder - svend 25.6.1849, II 27
Knudsen, Knud Clausen - af Svendborg, svend 2.1.1856, II 35
Knudsen, Morten - født 1836 i Skaarup, svend 10.4.1855, II 34
Knudsen, Peder - svend 29.9.1851, II 31
Kopp, Frederik Christian - svend 18.4.1843, II 20 (søn af afdøde skomager Kopp)
Krog, Rasmus L. - født ca 1822, af Ærøskøbing, svend 29.6.1840, II 17
Krogsgaard, Christian Gudbjerg - født ca 1808, svend 25.6.1827, II 6
Køhler, Andreas - svend 22.4.1851, II 30
Larsen, Adolph Bernhard - født i Svendborg, svend 28.6.1858, II 36
Larsen, Claus Christensen - født ca 1819 paa Ærø, svend 4.10.1847, II 26
Larsen, Hans Jørgen - født ca 1803 i Svendborg, svend 25.6.1821, II 1 (lært hos faderen Lars Pedersen)
Larsen, Niels - svend 2.4.1850, II 29
Lorentzen, Andreas - af Trunderup, svend 5.10.1840, II 18
Lund, Ferdinand - født i Vejstrup, svend 2.4.1861, II 37
Lyder, Hans - født ca 1808 i Svendborg, svend 25.6.1832, II 9
Madsen, Mads Peder - svend 30.6.1851, II 31
Madsen, Niels - født ca 1804 i Gudme, svend 24.6.1822 II 2 (søn af husmand Mads Pedersen)
Menck, Andreas - født 1823 i Vigle, mesterstykke i København, mester 8.7.1845, I 37, III 5
Mortensen, A. - født ca 1837 paa Drejø, svend 14.4.1857, II 35
Mortensen, Albrecht - mester 17.4.1781, I 13
Mortensen, Hans - født i Svendborg, mester 23.3.1762, I 9
Mortensen, Ole - mester 26.6.1787, I 14
Møller, Anders Christensen - svend 27.6.1841, II 18
Møller, Hans - født 10.4.1788 i Odense, mester 19.10.1826, I 21, frasiger sig lauget 8.7.1831, III 18
Møller, Hans Jørgen - mester 3.8.1791, I 15 (lært i Sønderborg)
Møller, Julius - svend 25.4.1848, II 26
Mørck, Jens Christian - fra København, mester 8.10.1849, I 40, III 7
Nass, Johan Christopher - mester 17.11.1767, I 11 (lært i Rudkøbing)
Nielsen, Albreth Jens - fh. i Nyborg, mester 2.1.1756, I 5
Nielsen, David - født i Nyborg, mester 2.1.1796, I 16
Nielsen, Erik - svend 26.11.1849, II 28
Nielsen, Mathias - født i Korsør, mester 3.6.1822, I 20 (lært i Nyborg)
Nielsen, Morten - født ca 1894 i Svendborg, svend 27.12.1827, II 26, mester 10.11.1834, I 25, III 2
Nielsen, Niels - svend 5.8.1850, II 30
Nielsen, Niels Hansen - født ca 1827, svend 14.4.1846, II 24
Nielsen, Rasmus - født ca 1786 i Svendborg, mester 22.5.1815, I 19
Olsen, Andreas - født 1835 i Vesterby, Langeland, svend 10.4.1855, II 34
Ordahl, Martin - født ca 1807 i København, svend 30.6.1828, II 7
Pardon, Ernst - fh. Maribo, mester i Svendborg 8.1.1830, I 22
Pasberg, Peder Vernersen - mester 9.6.1788, I 14 (lært hos faderen Verner Pasberg)
Pasberg, Verner - mester 10.4.1840, i 31, III 3
Pedersen, Christen - mester 25.6.1810, I 18
Pedersen, Christopher - født i Langøe (Langaae (?)), svend 29.9.1823, II 2
Pedersen, Hans Jacob - født i Oure, svend 26.6.1854, II 33
Pedersen, Hans Nielsen Dreier - svend 27.6.1842, III 19
Pedersen, Lars - født ca 1812 i 'Romme', svend 25.6.1832, II 9
Pedersen, Lars - født i Svendborg, mester 8.1.1798, I 16
Pedersen, Lars - født i Svendborg, svend 14.4.1846, II 24 (lært i Ringe)
Pedersen, Lars - født ved Odense, mester 11.9.1772, I 11
Pedersen, Niels - født ca 1821 i Gudbjerg, svend 26.6.1843, II 21, begærer sig optaget i Lauget 30.8.1847, I 37, mester 13.9.1847, I 39, III 44
Pedersen, Peder - født ca 1806 i Verninge, svend 27.6.1825, II 4
Pedersen, Peder - svend 2.10.1837, II 15
Pedersen, Peder Jensen, født ca 1819 i Svendborg, svend 17.4.1838, II 15, mester 28.10.1844, I 35, III 5
Pedersen, Rasmus - født ca 1808 paa Langeland, svend 30.6.1818, II 7
Pedersen, Rasmus - født i Fuglebølle, mester 12.2.1833, I 22, III 1
Poulsen, Hans - født ca 1812 i Egense, svend 5.4.1831, II 8, mester 15.4.1842, I 33, III 4
Poulsen, Peder - født ca 1820 i Sørup, svend 30.9.1839, II 16
Poulsen, Peder Jørgensen - svend 21.4.1835, II 11
Poulsen, Thomas - mester 20.8.1755, I 5
Qvist, Hans Christian - af Svend?, svend 14.4.1846, II 24, mesterstykke i København, mester 15.9.1825, I 46, III 58
Rasmussen, Erik - født ca 1812 i Fuglsbølle, svend 30.9.1839, II 16
Rasmussen, Frederik Sørensen Graae - født ca 1807 i Svendborg, svend 5.4.1825, II 4, mester 3.1.1842, I 32, III 4 (jfr. Hansen), (lært hos faderen Hans Rasmussen)
Rasmussen, Hans - født i Sakskøbing, mester 14.1.1799, I 17
Rasmussen, Johan Arent - født i Ærøskøbing, svend 14.4.1824, II 3 (søn af tømmer Jens Olsen Rasmussen)
Rasmussen, Jørgen - født ca 1813 i Svendborg, svend 24.4.1832, II 8
Rasmussen, Lars Landt - født ca 1815 i Svendborg, svend 1.4.1834, II 9, mester 14.3.1839, I 30, III 3
Rasmussen, Ludvig - født i Faaborg, svend 13.5.1822, II 2
Rasmussen, Niels - født i Svendborg, mester 23.10.1828, I 22
Rasmussen, Niels Holm - født 11.11.1836 i Høje Lunde, svend 29.9.1856, II 35
Rasmussen, Rasmus - født ca 1836 i Lunde, svend 10.4.1855, II 34
Reichenbach, Carl Christopher - født ca 1835 i Holbæk, svend 27.2.1854, II 32
Rød, Hans Jacobsen - født ca 1826 i Norge, mesterstykke i København, mester 11.11.1854, I 44, III 9
Schier, Poul Moritz - født ca 1807 i Ollerup, svend 2.10.1826, II 5, mester 24.9.1834, i 24, III 1
Schleimann, Christian - født ca 1814 i Svendborg, svend 7.1.1833, II 9
Schleimann, Johan Rudolph - født ca 1817 i Svendborg, svend 3.10.1836, II 13, mester 31.7.1843, I 35, III 5 (lært hos faderen)
Schleimann, Peder Christian - født ca 1792 i Rudkøbing, mester 22.6.1821, I 20
Schmidt, Hans Jacob - født ca 1803 i Stenstrup, svend 25.6.1821, II 1
Schmidt, Rasmus - mesterprøve kasseret 19.8.1842, I 33
Svendsen, Hans Frederik Møller - svend 5.10.1835, II 11
Sørensen, Christen - født ca 1827 i Aaby, svend 29.6.1846, II 25
Sørensen, Niels Henrik Sophus - født ca 1827 i Svendborg, svend 6.4.1847, II 26, mester 22.3.1854, I 44, III 9
Sørensen, Søren Julius - fh. i Odense, mester 20.7.1852, I 42, III 8
Sørensen, Theodor - af Svendborg, svend 27.12.1836, II 14
Thiele, Johan Erdmand - født ca 1807, fra Vittenberg, svend 3.10.1836, II 12
Thornfeldt, Hans Rasmussen - født ca 1812 i København, svend 27.12.1832, II 9
Thøger, Niels Jacobsen - af Faaborg, svend 26.6.1843, II 21
Trackmann, Jens Peder - født ca 1809 i Svendborg, svend 1.10.1827, II 6, mesterstykke 20.2.1837, I 27, mester 27.3.1837, I 29, III 2
Tørsløf, Jens Madsen - fh. i København, mester i Svendborg 1.8.1791, I 15
Vegner, Niels - født ca 1807 oaa Barrtiskov i Jylland, svend 27.6.1826, II 5
Veichel, Johannes Remilius Fransisius - født ca 1807 i Nyborg, mester 13.3.1833, I 22, III 1
Villumsen, ... - fh. i Nyborg, mester i Svendborg 17.4.1822, I 20
Vilstrup, Peder - født ca 1801 i Nykøbing, svend 24.6.1822, II 2 (søn af betjent Vilstrup)
Zentgraf, Johannes Baltazar - født ca 1789 i Nyborg, mester 23.1.1816, I 19