Guldsmedelav 1664-1861, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Guldsmedlav 1664-1861, Odense
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1674 – er taget fra ’taxeringen Offuer Ottense Bye 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som ere oc Reignes udi noget Laug’ (se registraturen topografica, pk. Nr 84, originalen i Rigsarkivet)

Achen, Henrik von – svend 17.12.1719, 9 (lært hos moderen Oluf Clausens enke)
Alsbach, … - i _Svenborg, svend 5.11.1803,100
Andersen, Anders – fra Haderslev, mesterstykke 27.5.17768, 89
Andersen, Christen – svend 25.4.1709, 7
Andersen, Jens – svend 2.4.1695, 4, mesterstykke 26.1.1703, mester 26.4.1703, 6, skudsmaal 29.6.1713, 8 (lært hos faderen Anders Jensen)
Andersen, Jens Carl – svend 1.5.1860, 130
Andersen, Jens Christian – født i Odense, i lære 6.4.1825, 116, svend 11.4.1831, 118, mesterstykke 25.4.1837, mester 27.5.1837, 42 (søn af lysestøber Niels Andersen)
Andersen, Mogens – svend 25.4.1709, 7
Andersen, Peder – svend 1667, 3
Anthon, Johan Frederik – i lære 29.9.1763, 87, svend 23.10.1769, 89
Arntsen, Johan – i lære Paaske 1824, 15, svend 23.10.1827, 116
Arntsen, Ole – i lære 20.11.1825, 115, svend 17.12.1828, 117
Bardram, Edvard Adolph – i Forbundet 21.8.1838, 122, svend 1839, 123
Beier, Johan Henrik – i lære 24.6.1759, 84
Berg, Villads – mesteraar 4.7.1746, 21, mesterstykke 10.3.1749, mester 30.4.1749, 24¨
Berth, Alfred – i lære Paaske 1841, 123 (fader justitsraad Berth i Svenborg)
Berth, August Peter Emil – i lære i Svenborg 1.11.1833, 120, svend 6.10.1838, 122 (fader justitsraad Berth i Svenborg)
Berth, Ludvig Theodor Valdemar – i lære i Svenborg 1.1.1836, 121, svend 7.4.1841, 124 (fader justitsraad Berth i Svenborg)
Bierring, Morten Knudsen – fra Vejle, mesterstykke 27.9.1819, 111, mester 22.10.1819, 36, 112
Birch, Christian Poulsen – i lære 29.9.1783, 94
Biørn, Christen Larsen – i lære 24.6.1780, 93, svend 17.7.1786, 95
Biørnsen, Vitzen Abraham – mesteraar 11.10.1748, 23, mesterstykke 5.8.1749, mester 6.10.1749, 25
Boesen, Johan Clausen – i lære 1.10.1753, 82
Bonnesen, Alexander Bernhard – svend 6.3.1818, 108, mesterstykke 24.4.1822, 113, mester 29.5.1822, 37 (lært hos faderen guldsmed Bonnesen)
Bonnesen, Bonne – fh. i København, mester i Odense 1.5.1807, 33
Bonnesen, Rasmus – født i Højme, Sanderum, i lære 1.1.1750, 80, svend 18.1.1757, 83
Boysen, Julius Georg Henrik – i lære 1.5.1837, 123, svend 26.3.1842, 124 (fader pastor Boysen i Starup)
Braes, Christian Holgersen – i lære 24.6.1782, 94, svend 12.10.1789, 96
Brasen, Søren Jacobsen – begærer sig optaget i lauget 2.4.1728, 9, begynder mesterstykke 17.12.1734, mester 26.10.1734, 13
Breidenbeck, Anton Henrik – begærer at maatte gøre mesterstykke 12.7.1758, for derefter at rejse til Bergen, kunde ikke tillades 84
Bruun, Rasmus – i lære Paaske 1828, 119, svend 27.4.1833, 120
Bruun, Søren Nielsen – mesterstykke 19.2.1738, mester 17.5.1738, 16
Buhl, H. C. – svend 11.8.1825, 115 (lært i Odense og Vejle)
Busk, Hans Pedersen – i lære 1.1.1748, 23, svend 7.1.1754, 82
Bødker, Henrik Jochumsen – svend 30.6.1698, 4 (søn af glarmester Jochum Bødker og Catrine Jochumsdatter Bardrum i Odense)
Bøgh, Mathias – fra Haderslev, i lære Paaske 1802, 102, svend 7.5.1810, 103
Bøttern, Martin – i lære Paaske 1797, 99, svend 20.1.1802, 100
Christensen, Eiler – svend 14.4.1699, 5 (søn af Christen Pedersen i Odense)
Christensen, Peder – svend 1678, 3
Christensen, Thomas – svend 19.4.1686, 3
Christophersen, Halvor – svend 12.7.1734 (søn af Christopher Halvorsen og Anne Johnsdatter paa Moss i Norge)
Christophersen, Rasmus Albert – i lære 1844, 127, svend 5.11.1848, 127, mester 7.5.1857, 129 (fader snedkermester Frands Christophersen i Odense)
Clausen, Isack – svend 23.10.1693, 4 (lært hos faderen Claus Jacobsen)
Clausen, Jacob – var guldsmed 1665, 2
Clausen, Johan – svend 23.7.1740, 17
Clausen, Mogens – svend 20.7.1699, 5 (lært hos faderen Claus Jacobsen i Odense)
Clausen, Niels Christopher – født paa Sjælland, mesterstykke 15.8.1843, 42, mester 27.12.1843, 43
Clausen, Oluf – svend 23.10.1693, 4, mester 5.3.1711, 7 (Oluf Clausen Lund, se skifteprotokollen), (lært hos faderen Claus Jacobsen)
Dahl, Hans Christian – i lære i Nyborg 1766, 88
Dahl, Julius Peder – i Forbundet Paaske 1836, 121
Daustrup, Anders – født ca 1791, svend 5.9.1811, 104, mesterstykke 26.6.1821, 112, mester 3.8.1821, 113
Demory, Louis Gabriel – i lære Paaske 1770, 90, svend 24.4.1775, 91
Dinesen, Johan Frederik Veit – født paa Brahetrolleborg, mester 7.9.1846, 45
Dinov, Hans Mathiasen – svend 16.10.1704, 7 (søn af guldsmed Mathias Jørgensen Dinov og Anne Joensdatter)
Due, Jens Jensen – svend i Haderslev, fik udstedt attest 19.1.1767, 88
Ebbesen, Niels – født i Kolding, i lære 1795, 98, svend 6.9.1800, 99
Edsbjerg, Frits – født ca 1805 i Bogense, mesterstykke 11.5.1831, 39, mester 11.6.1831, 39
Edsbjerg, Hans Chr. – i lære Paaske 1843, 125
Edsbjerg, Johan Frederik – i lære Paaske 1822. 114, svend 30.6.1827, 115
Elbert, Johan Christian – i lære i Haderslev 1.8.1789, 96 (søn af sadelmager Johan Gotfred Elbert)
Eskildsen, Carl Theodor – i lære Paasken 1827, 118, svend 16.5.1831, 119
Eskildsen, Mads Hansen – af Rudkøbing, i lære 29.9.1829, 119, svend 3.4.1833, 120
Fentz, Albert Hansen – i lære 1.1.1777, 92, svend 15.2.1781, 93
Fentz, Nicolai Christian – svend 22.6.1850, 127 (fader guldsmed Fentz i Assens)
Fogh, Georg Michael – i lære 29.9.1788, 96 (fader birkedommer Hans Christian Fogh paa Østrup Skovgaard)
Fogh, Ove Juel – i lære 29.9.1794, 98 (søn af birkedommer Fogh paa Østrup Skovgaard)
Foll, Claus Vilhelm – i lære 29.9.1763, 89, svend 23.10.1769, 89
Frandsen, Christian – svend 17.4.1840, 123
Frederiksen, Jørgen – svend 25.4.1709, 7
Friis, Carl Frederik – i lære 1.1.1823, 115, svend 6.10.1827, 116
Fæster, Valdemar – født i Skiol, mester 1.12.1849, 46 (lært i Randers og Kolding)
Gertsen, Noe – svend 26.4.1717, 8
Gertsen, Simon – svend 30.5.1714, 8
Gløerfelt, Casper Frederik – i Forbundet i Assens 29.9.1823, 114, svend 16.4.1825, 115
Gotfredsen, Martin Henrik – født i Haderslev, i lære 1.1.1835, 122, svend 24.12.1837, 122, mester 12.4.1844, 43, mesterstykke i København
Graf, Johan Martin – i lære 29.9.1748, 23, svend 13.10.1754, 82 (søn af parykmager Johan Herman Frederik Hermansen)
Gram, Jege? Ebenhartsen – i lære 24.6.1750, 80, svend 21.7.1755, 82
Grønlund, Johan – i lære 1840, 124, svend 22.3.1845, 126, mester 8.8.1853, 47 (fader degnen Grønlund i Tommerup)
Grønlund, Lars – i lære 22.2.1836, 122, svend 7.4.1841, 124, mester 24.5.1851, 46 (fader degnen Grønlund i Tommerup)
Gundorf, Frederik Vilhelm Albertus – i lære 29.9.1839, 123, svend 19.10.1844, 126, mester 17.3.1855, 49 (fader kanceliraad Gundorf i Assens)
Gyntersen, Gynter – 1674, se titelbladet
Ham, Peder von – mesteraar 5.6.1744, opkræves hævebrev 15.6.1744, 20, mesterstykke 9.8.1745, mester 13.10.1745, 21
Hansen, Chr. – født i Odense, svend 12.4.1844, 125, mester 25.11.1854, 48
Hansen, Claus – smed Paaske 1691, 4
Hansen, Hans – mester i Rudkøbing 27.4.1741, 17
Hansen, Hans – svend 12.11.1830, 118 (lært i Nyborg)
Hansen, Rasmus Christian – fra Bellinge Mark, i lære Paaske 1842, 124
Hansen, Rasmus h. Julbye – i lære Paaske 1839, 123 (fader Rasmus Christian Hansen i Odense)
Harder, Daniel – var guldsmed 1665, 2
Harder, Gievert – svend 25.5.1684, 3
Harder, Jørgen – mesteraar 7.10.1776, 92, mesterstykke 4.8.1777, 92, mester 29.9.1777, 30, agter at flytte fra byen 31.3.1796, 98
Harder, Peder – svend 6.7.1799, 99 (morbroder guldsmed Peder Jørgensen)
Harksen, Jens – mesterstykke kasseret 29.12.1827, mester 2.2.1828, 38, 117 (lært i Høyer)
Hebbe, Jens Hansen – svend 25.6.1684, 3
Heider, Lars Larsen – svend 25.6.1684, 3
Heimann, Jacob – mester 16.12.1854, 48 (svendeprøve i Assens)
Helt, Stephan – i lære 11.11.1803, 102, svend 19.5.1810, 103
Henriksen, Jørgen – svend 5.1.1756, 82
Henriksen, Jørgen Roulund – i lære 1.1.1843, 125, svend 4.5.1848, 126 (plejefader brændevinsbrænder Rhoed i Odense)
Herslev, Jacob Eriksen – svend 9.1.1760, 84 (lært i Nyborg)
Hirsch, Jørgen Nicolai – svend 16.10.1704, 7
Hoff, Andreas Jørgen – født ca 1781 i Bergen, mesterstykke 18.2.1812, 104, mester 29.4.1812, 34, 104 (lært i Bergen)
Hoffensitz, Johannes – født ca 1800, mesterstykke 23.7.1834, 40, mester 26.8.1834, 41 (lært i Randers)
Holm, Andreas – svend 15.1.1759, 84, fik udstedt lærebrev 14.5.14.5.1764, 87 (boede da i København)
Holst, Jochum – i lære Paaske 1768, 89, svend 25.10.1773, 91
Hundorph, Peder Nielsen – i Svendborg, mesteraar 8.6.1747, mesterstykke 13.7.1747, mester 4.8.1747, 22
Hurtigkarl, Niels Christiansen – i lære i Svenborg 18.8.1755, 82
Hviid, Hans Nielsen – svend 30.3.1861, 130
Høisholt, Jeppe Christian – i Forbundet 1851, svend 22.12.1851, 128, mester 26.10.1857, 52 (fader degnen Høisholt i Brylle)
Jacobsen, Claus – var guldsmed 1668, 2 og 1674, se titelbladet
Jantzen, Søren – i Forbundet 1763, 87, svend 13.10.1766, 88 (lært i Ribe)
Jensen, Anders – født i Odense, svend 30.6.1667, 3, mester 1674, 2 (søn af afdøde guldsmed Jens Sørensen)
Jensen, Niels – født i Odense, svend 1664, 2
Jensen, Rasmus – i lære 29.9.1776, 92
Jespersen, Mads -  svend 5.3.1711, 8, mesterstykke 14.2.1731, 11, mester 21.6.1731, 12
Johansen, Peder – født i Odense, i lære 24.6.1813, 106, svend 13.4.1819, 111, mesterstykke 27.4.1826, 115, mester 6.7.1826, 38
Johansen, Rasmus – svend 14.6.1828, 117 (lært hos broderen Poul Johansen)
Jørgensen, Christen – født ca 1799, svend 7.6.1819, 111, mester 24.10.1825, 38 (lært i Odense)
Jørgensen, Christopher – svend 28.6.1802, 100 (jfr. Christian Pedersen), (lært hos faderen Peder Jørgensen)
Jørgensen, J. – mester 21.7.1855, 50, 51 (lært i Vejle)
Jørgensen, Mathias – svend 5.4.1670, 3 (lært hos morbroderen Simon Mathiasen)
Jørgensen, Niels – i lære Paaske 1849, 127, svend 23.6.1854, 129 (søn af overskærer Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Peder – i lære 29.9.1760, 86, svend 13.10.1766, 88, mesteraar 30.6.1772, 90, mesterstykke 28.4.1779, 93, mester 13.9.1779, 30
Jørgensen, Poul – i lære 1.1.1762, 86, svend 25.4.1768, 88
Kastrup, Carl – svend 21.9.1833, 120 (lært hos moderen M. C. Kastrups enke i Nyborg)
Kastrup, Claus Jørgensen – svend 2.5.1747, 22
Kastrup, Claus Jørgensen – svend 2.5.1747, 22
Kieldsen, Rasmus – mester i Rudkøbing 29.4.1741, 17
Klokker, Alfred – mester 6.4.1859, 53 (lært i Kerteminde)
Klokker, Harald – i Kerteminde, mesterstykke forevist 27.6.1853, 46
Knudsen, Jacob – mester i Kerteminde 27.4.1741, 17
Knudsen, Jørgen – svend 26.5.1703, 6 (søn af skrædder Knud Olufsen og Anne Jacobsdatter)
Knudsen, Morten Bierring – fra Vejle, mesterstykke 27.9.1819, 111, mester 22.10.1819, 36
Kraft, Peder Christensen – mester i Faaborg 27.4.1741, 17
Krey, Hans – var guldsmed 1665, 2
Kølholt, Andreas Jensen – svend 4.6.1732, 12
Lange, Christian August – i lære Paaske 1840, 124, svend 12.4.1844, 125 (fader kurvemager Lange)
Larsen, Christian Frederik – født i Nyborg, svend i Nyborg 5.1.1833, 119
Larsen, Johannes – i lære Paaske 1805, svend 11.4.1811, 102 (stedfader (?) Anders Daugstrup)
Larsen, Martin – i lære 1819, 112, svend 24.4.1822, 113
Larsen, Thomas – i Haderslev, mesterstykke 26.5.1794, 97, mesterstykke godkendt 18.7.1794, 97, mester 18.7.1794, 32
Lausen, Christian Vilhelm – i lære 1.1.1772, 91
Lindahl, Erik Eriksen – svend 7.5.1753, 81, mesterstykke 1760, 85 (lært i Nyborg)
Lindahl, Ole Rye – i Svendborg, svendestykke godkendt 17.7.1784, 94, mester i Svenborg 21.5.1803, 33, 100
Lindal, Erik Eriksen – svend 7.5.1753, 81, mesterstykke 1760, 85 (lært i Svendborg)
Lund, Claus Olsen – svend 29.5.1724, 9, mesterstykke 15.6.1729, mester 22.6.1729, 10 (lært hos moderen Oluf Clausens enke)
Lund, Hans Jacob – svend 15.1.1751, 80
Lund, Isack Olsen – svend 29.5.1724, 9, mesterstykke 28.11.1729, mester 6.11.1730, 11, agter at rejse fra byen 5.4.1736, 15 (lært hos moderen Oluf Clausens enke)
Lund, Jacob Olsen – svend 23.6.1728, 9, begynder mesterstykke 14.6.1735, 14, mester 31.8.1735, 15 (lært hos moderen Oluf Clausens enke)
Lund, Jørgen Olsen – svend 4.5.1721, 9, boede paa Mors i Norge, begynder mesterstykke 3.10.1733, mester 22.12.1733, 13 15 (lært hos moderen Oluf Clausens enke)
Lytken, Ole Hansen – i lære 1.1.1762, 86
Madsen, Lorentz – var guldsmed 1665, 2
Mandix, Jørgen Henrik – svend 1674, 3
Mathiasen, Christian – i Forbundt Paaske 1835, 121, svend 15.10.1836, 122
Mathiasen, Simon – var guldsmed 1665, 2 og 1674, se titelbladet
Menche, Claus – i lære Pinsen 1781, 94
Mikkelsen, Anton – i lære 1.1.1825, 115, svend 30.12.1828, 118
Milo, Jacob – i lære Paaske 1784, 94, svend 2.5.1791, 96
Moe, Halvor Georg Theodor – i lære Paaske 1842, 125, svend 3.10.1846, 126
Mortensen, Lars – svend 14.5.1861, 130
Mortensen, Mads Christian – født i Odense, mesterstykke 16.6.1845, mesterstykke forevist 9.7.1845, 44 (agter at bosætte sig i Vejle)
Much, Hans Johansen – i lære i Svendborg 29.9.1755, 82
Much, Hans Johansen – i lære i Svendborg 29.9.1755, 82
Møller, Bernt Gosmann – i lære 11.11.1757, 84, svend 18.10.1763, 87
Møller, Carl – i lære 24.6.1819, 112, svend 16.4.1825, 115
Møller, Jochum Christian – svend i Svendborg 21.7.1755, 82, mesteraar 5.1.1756, 82
Møller, Johan Adolph – i Haderslev, mesterstykke 17.3.1789, 95, mesterstykke godkendt 27.4.1789, 96, mester 27.4.1789, 31
Møller, Johan Henrik – i lære 29.9.1756, 83, svend 27.4.1763, 86
Møller, Peder Christian – i Fredericia, forevist mesterstykke 29.7.1844, 44
Møller, Peder Sebastiansen – i lære 28.9.1774, 91
Møller, Rasmus – svend 18.1.1757, 83, mesterstykke 11.8.1760, 85, mester 8.10.1760, 29, 86
Møller, Rasmus Rasmussen – svend 20.7.1750, 80
Mønster, Peder Christian – svendestykke 8.2.1819, 110, svend 13.2.1819, 110 (lært i Randers)
Neumann, Johan Frederik – født ca 1785 i København, mesterstykke 30.1.1813, 104, mester 30.3.1813, 34, 105 (lært i København)
Neumann, Johan Jochum Frederik – i lære 1.1.1802, 100, svend 30.4.1806, 101
Nicolaisen, Poul – svend 12.8.1677, 3
Nielsen, Christen – i lære Paaske 1758, 84
Nielsen, Hans Frederik – i lære Paaske 1827, 118, svend 3.4.1833, 120
Nielsen, Johan C. – i lære 29.9.1827, 116, svend 5.10.1832, 119 (søn af portner R. Nielsen ved Borgerskolen)
Nielsen, Johannes – svend 26.6.1828, 117 (lært hos faderen K. Nielsen)
Nielsen, Julius Adolph – i lære Paaske 1852, 129, svend 20.4.1857, 129
Nielsen, Knud – født i Odense, i lære 29.9.1787, 95, svend 23.4.1795, 98, mesterstykke 22.10.1804, 101, mester 9.11.1804, 33, 101
Normann, Philip – født i Sønderborg, svend 1664, 2
Nyborg, Georg – født i København, i lære 1848, 127, 128, svend 20.2.1852, 128 (søn af købmand Ernst Christian Nyborg)
Olsen, Frederik Vilhelm – mester 26.1.1857, 51 (lært i Slagelse)
Olsen, Poul – født før 1798 i Nyborg, svend 9.7.1817, 108, mesterstykke 6.12.1823, 114, udenbys mester 2.2.1824, 38
Otzen, Claus – fra Tønder, i forbundet 1.5.1751, 81, svend 7.5.1753, 81
Pedersen, Christopher – svend 28.6.1802, 100 (jfr. Christopher Jørgensen), (lært hos faderen Peder Jørgensen)
Pedersen, Clemen – i lære 29.9.1750, 80, svend 18.1.1757, 83, mesteraar 3.6.1766, 88, mester 16.7.1766, 29
Pedersen, Hans – ansøgning om at være frimester 21.8.1809, 102
Pedersen, Martin Henrik – mester i Haderslev 3.4.1789, 31, 95
Pedersen, Peder – født ca 1805 i Haderslev, mesterstykke 21.10.1834, 41, mester 9.12.1834, 42 (lært i Sønderborg)
Pedersen, Peder – i lære i Haderslev 1.5.1792, 97
Pedersen, Peder – mester i Haderslev 3.4.1789, 30
Pedersen, Peder – svend 20.4.1718, 9
Pedersen, Rasmus – svend 15.1.1751, 80
Pedersen, Rasmus – var guldsmed 1665, 2. og 1674, se titelbladet
Pedersen, Søren – født i Odense, svend 28.12.1689, 4, mesterstykke 13.6.1702, mester 11.10.1702, 6 (søn af kleinsmed Peder Nielsen og Johanne Sørensdatter)
Rasmussen, Hans – svend 26.3.1668, 3 (lært hos faderen Rasmus Pedersen)
Rasmussen, Mads – svend 26.3.1668, 3 (søn af Rasmus Guldsmed i Nyborg)
Rasmussen, Niels – født i Odense, i lære Paaske 1818, 109
Rejersen, Jens – i lære 21.7.1755, 82, svend 9.6.1760, 85
Richter, Fritz – i lære 1.1.1823, 114, svend 30.6.1827, 116
Ringsted, Peder Pedersen – svend 17.7.1692, 4 (søn af skrædder Peder Ringsted i Odense)
Rose, Erik Anders Christian – svend 1.5.1860, 130
Roy, Thomas – født ca 1791 i Assens, svend 3.9.1818, 109, mester i Assens 12.9.1818, 110 (faderen gørtler Hans Roy)
Rust, Hans – var guldsmed 1665, 2
Rust, Jesper – svend 25.6.1675, 3, mester 1679, 2
Rye, Ole Olsen – mester i Svendborg 27.4.1741, 17
Sattrup, Jacob – søger optagelse i Lauget 11.5.1744, 18
Schefral, Peder Hansen – svend 1677, 3
Schefrat, Peder Hansen – svend 1677, 3
Schiellerup, Hans Andreasen – født ca 1802 i Odense, svend 27.3.1820, 112, mesterstykke 19.5.1831, 39, mester 27.7.1831, 40
Schiellerup, Henrik – svend 23.1.1792, 96 (lært hos faderen Thoren Schiellerup)
Schiellerup, Thorn – mesteraar 29.9.1769, mesterstykke 3.8.1770, 90, mester 20.11.1770, 29 (lært i Horsens)
Schiellerup, Thorn – svend 17.10.1795, 98 (lært hos faderen Thorn Schiellerup)
Schiøtte, Carl Frederik – i lære Paaske 1819, 112, svend 31.12.1822, 114
Schiøtte, Johan – i lære 25.3.1780, 93, svend 23.4.1787, 95, mesterstykke 14.2.1795, 97, mester 23.4.1795, 98, 32
Schmidt, Hans – i lære 24.6.1768, 89
Schrayh, Fritz – i lære Paasken 1826, 115, svend 10.4.1830, 118
Schubart, Gotlieb – i lære 1.1.1776, 91, svend 15.2.1781, 93
Sigvardsen, Johan – mester 2.1.1670, 2
Silcke, Ulrik Frederik – mester 22.6.1695, 4 (lært i Odense)
Simonsen, Mathias – svend 1678, 3, mester 7.10.1689, 2 (lært hos faderen Simon Marthiasen)
Sommer, Nicolai – var guldsmed 1665, 2
Spøhr, Jacob Gotlieb – født i Odense, mester 22.8.1845, 45
Steen, Jacob – svend 15.9.1813, 106
Steen, Johan Andreas – i lære 1.5.1804, 101, svend 10.9.1810, 103 (fader gartner Steen paa Hollufgaard, i 1810 nævnes faderen baade som forvalter og forpagter paa Hollufgaard)
Steensgaard, Andreas – i Forbundt Paaske 1835, 121
Struntze, Christian Ernst – i lære 1.1.1799, 99, svend 29.6.1804, 101 (søn af Christopher Struntze i Fredericia)
Strøm, Samuel Henrik – svend 15.9.1813, 106 (fader gæstgiver Strøm)
Svartz, Johan – 1674, se titelbladet
Svartz, Simon Johansen – svend 2.4.1695, 4, mesterstykke 30.3.1701, mester 7.7.1701, 5 (lært hos morfaderen Simon Mathiasen)
Svendsen, Andreas – i lære 29.9.1796, 98, svend 20.1.1802, 100 (fader pastor Svendsen i Fjelsted)
Sørensen, Jens – mesterstykke 4.6.1751, 80, mester i Nyborg 3.7.1751, 29 (lært i Aalborg, mesteraar i København)
Sørensen, Johan – svend 10.4.1731, 11, mesteraar 21.12.1737, 16 (lært hos faderen Søren Pedersen)
Sørensen, Otto – ny lære i Odense Paaske 1801, svend 11.4.1807, 102 (fh. lært i Vejle)
Tandrup, Jens – i lære 26.4.1802, 100
Theilgaard, Hans Buhl – født i Fredericia, mesterstykke 1.2.1800, 99, mester 15.3.1800, 32 (lært i Randers)
Theilgaard, Jens – i lære 24.6.1819, 112, svend 16.4.1824, 115
Theilgaard, Jens Buhl – født ca 1801, svend 13.4.1819, 111, mesterstykke 5.4.1820, 112, mester 19.5.1820, 36 (lært hos faderen Hans Buhl Theilgaard og efter dennes død hos farbroderen Poul Theilgaard)
Theilgaard, Poul Jensen – svend 10.10.1785, 95, mesterstykke 21.7.1792, 96, mester 14.8.1792, 31
Theilgaard, Rasmus – født ca 1792 i Odense, svend 7.5.1810, 103, mesterstykke 24.8.1813, 105, mester 4.9.1813, 35, 106
Theisen, Carl – svend 5.9.1811, 104
Thiel, Johan Ernst – mesterstykke 8.1.1816, 107, mesterstykket kasseret 11.5.1816, 107, mesterstykke 3.2.1818, 108, mesterstykket paany kasseret 11.3.1818, 109, mester 28.3.1818, 109 (lært i Haderslev)
Thomasen, Niels – mesterstykke 5.3.1711, 7, mester 11.5.1711, 8
Thomasen, Niels Bartholin – ansøger om fritagelse for mesteraar 24.4.1773, 91
Thorup, Hans Adolph Pedersen – født ca 1784 i Volderslev, i lære Paaske 1796, 98, svend 29.6.1804, 101, mesteraar (mesterstykke) 6.3.1813, 105, mester 17.5.1813, 35, 105 (søn af kromand Peder Hansen Thorup)
Thrane, Jørgen Christensen – mesteraar 1731, 11
Trolle, Julius – i lære 1.1.1784, 94, svend 1.1.1790, 96
Tved, Søren Jensen – i lære 19.10.1778, 92, svend 10.10.1785, 95
Uch, Johan Peder – i lære 29.9.1784, 95, svend 12.10.1789, 96
Varberg, Niels – i lære Paaske 1777, 92
Vedsted, Jens Peder – i lære 2.1.1793, 97, svend 6.9.1800, 99
Veis, Henrik Johansen – i lære Pinsen 1763, 87, svend 20.11.1770, 90, mesteraar 2.10.1775, 91, agter at nedsætte sig i Nyborg 16.10.1780, 93
Vest, Frederik – svend 18.2.1811, 103 (lært i Svendborg)
Vestphalen, Henrik – i lære Paaske 1826, 115, svend 16.5.1831, 119
Vilhelm(sen), Søren – i lære 1.1.1771, 90
Villadsen, Jens – født i Odense, svend 1666, 3
Vilmerding, Christian – svend 1674, 3
Vinteler, Frederik Georg Jacob – svend 3.6.1859, 129
Vinther, Mauritz – i lære 29.9.1755,82, svend 27.4.1763, 86
Visbom, August Dominius Frode – mester 20.8.1856, 50 (lært i Holbæk)
Vissing, Frederik – begærer mesteraar 29.7.1744, 18, mesteraar 3.2.1745, 20, mesterstykke 15.6.1745, 20, mester 16.7.1745, 21
Vittrock, Johan Ditlev – mester i Svendborg 29.4.1741
Vitzen, Abraham Biørnsen – mesteraar 11.10.1748, 23, mesterstykke 5.8.1749, mester 6.10.1749, 25
Voigt, Cassemeir Ulrik – svend 25.2.1743, 18, mesterstykke 30.7.1744, 18
Volff (Vulff), Johan – var guldsmed 1665, 2, og 1674, se titelbladet
Volff, Georg Christian Adler – i lære 1835, 122, svend 17.4.1840, 123 (fader pastor Volff)
Zeboth, Johan Christian – i lære Paaske 1768, 90, svend 18.4.1776, 91