Kræmmer 1674, 1724-1862, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Kræmmer 1674, 1724-1862, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

1674- taget fra ’Taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som ere oc Reignes udi noget Laug’, (Se registraturen TOPOGRAFI, pk nr. 84, originalen i Rigsarkivet)

…, Else – salig Rasmus Poulsen – 1674 se titelblad
…, Margrethe – salig Michel Snedkers, 1674 se titelblad
Abildgaard, August – født ca 1824, i lære 12.12.1840, I 351 (fader lærer P. L. Abildgaard i Bogense)
Adler, Fabian Christiansen – købmand 6.3.1738, II 15
Albeck, Jesper Pedersen – købmand 26.3.1816, II 123 (lært i København)
Anderschou, Carl Christian – i lære 1.4.1850, I 456
Andersen, Anders – købmand 25.8.1815, II 170
Andersen, Anders Jensen – af Vester Hæsinge, i lære Paaske 1845, I 402, søger optagelse i Lauget 16.4.1852, III 223, købmand 7.9.1853, II 311
Andersen, Anders Peder – i lære 1.1.1838, I 321 (morbroder, mægler K. T. Hee i Odense)
Andersen, Carl Sophus – i lære Paaske 1840, I 354
Andersen, Christian – i lære 1.11.1838, I 334, begærer sig optaget i Lauget 30.3.1855, III 232, købmand 10.12.1856, II 328 (fader høker Knud Andersen i Odense)
Andersen, Christian Frederik – født 23.9.1823 i Vejle, i lære 1.1.1839, I 362, købmand 29.4.1852, II 305, III 223 (lært hos morbroderen Chr. Jørgensen)
Andersen, Daniel Christian August – født 4.9.1813 i Odense, i lære 24.6.1828, I 241, købmand 19.10.1840, II 260, III 183 (fader købmand Peder Andersen)
Andersen, Hans Frederik – født ca 1832, i lære 1.1.1847, I 425 (fader brændevinsbrænder T. Andersen i Bogense)
Andersen, Hans Jørgen – i lære 1.7.1844, I 393 (fader skipper A. Andersen)
Andersen, Henning – 1674, se titelbladet
Andersen, Jacob – 1674 se titelbladet
Andersen, Jens Christian – født ca 1826, i lære 29.9.1841, I 366 (fader købmand H. C. Andersen i Bogense)
Andersen, Jørgen – ’i Nørregade’ 1672, se titelbladet
Andersen, Mathias – født 1721, i lære Paaske 1735, I 43, kontrakten ophævet paa grund af svaghed 2.5.1735 (fader skipper Anders Hansen i Stige)
Andersen, Peder – købmand 14.9.1778, II 74 (lært i Roskilde)
Andersen, Peder – købmand 4.9.1813, II 164
Andersen, Peder Edvard Emil – i lære 10.10.1830, I 255, 283, købmand 9.2.1847, II 280, III 208 (fader købmand P. Andersen)
Andersen, Thomas – født 15.9.1800 i Haderslev, i lære Pinsen 1816, I 211
Andrup, … - firma, købmand 20.1.1811, II 156 (født Pedersen)
Angelo, Johan Gotlieb – købmand 31.3.1845, II 275, III 201
Badstrup, Hans Larsen – 1674 se titelbladet
Ballin, Frants August – født 17.12.1826, i lære 1.7.1844, I 392 (fader C. Ballin i København)
Bang, Carl Frederik – født 3.11.1819 i Odense, købmand 24.11.1840, III 184, ii 286
Bang, Jens – købmand 16.7.1814, ii 168, udmeldt af lavet 19.1.1849, III 213
Bang, Johannes Basse – købmand 16.11.1785, II 80 (lært i Odense)
Bang, Peder Krag – født 4.10.1823 i Odense, i lære 29.9.1838, I 324, købmand 15.1.1847, II 279, II 206 (fader vejbetjent P. J. Bang)
Bang, Poul – købmand 31.8.1761, II 37 (lært i Vordingborg)
Bang, Søren Johansen – købmand 16.6.1821, II 187, III 147 (fader afdøde købmand Johannes Bang i Odense)
Bardram, Frederik Ferdinand – i lære 24.6.1840, I 359 (fader af afdøde murermester og restauratør Hans Bardram i Odense)
Bardram, Jens Vilhelm – født ca 1816 i Odense, i lære 1.5.1833, I 286, mester 29.3.1841, III 186, 187 (fader murermester H. Bardram)
Becker, Jacob Gotfred – 1674 se titelbladet
Belschner, Hans Christian – i lære 1.5.1848, I 435, søger optagelse i lavet 13.9.1855, III 234 (fader skrædder Belschner i Faaborg)
Bencke, Carl Christian – købmand 3.5.1855, II 319, III 232
Bendsen, Johan Peder – i lære 1.11.1819, I 222 (fader gartner S. H. Bendtsen i København)
Berendt, Jann Koenen – født 10.8.1799 i Frederiksstad, i lære 29.9.1815, I 213, købmand 17.9.1828, II 206, II 154
Berg, Carl Frederik Ferdinand – født 1816, i lære Paaske 1832, I 265 (fader afdøde skrædder A. R. Berg i København)
Berg, P. C. – købmand 13.12.1796, II 122
Bindesbøl, Jens Christensen – var købmand 1724, II 8
Birkeroed, Anders – født i Odense, købmand 5.10.1793, II 106
Bisp, Christen Christensen – 1674 se titelbladet
Blinkenberg, Christian Carl – i lære 1.5.1825, I 232 (fader garver og felbereder K. P. Blinkenberg i Varde)
Boesen, Adolph – tobaksfabrikør, købmand 29.10.1847, II 285, III 210
Bogsen, Jens Pedersen – født 13.5.1706 i Flensborg, i lære 10.7.1722, I 27 (fader Peder Bogsen)
Boldt, Carl Henrik – født ca 1813, i lære Paasken 1828, I 244, købmand 27.4.1838, II 255, III 176 (fader møller L. Boldt i Fyllested Mølle)
Boldt, Peder Hansen – fh. i Kerteminde, købmand i Odense 25.4.1747, II 20
Bondo, Carl Christian – i lære 1.1.1849, I 445
Bondo, Frederik Vilhelm – født i 1829 Haagerup, Brahetrolleborg Sogn, i lære 24.6.1845, I 401
Bondo, Ludvig – født 1829 paa Avernakø, i lære 6.7.1844, I 396, købmand 26.7.1855, II 320, III 233
Bonnesen, Peder Rasmus August – i lære 24.6.1837, I 313 (fader kollektør Bonne Bonnesen i Odense)
Bonnevie, Honore – var købmand 1724, II 7
Borchersen, Hans Nielsen – 1674 se titelbladet
Borck, Niels Andersen – født i Kelstrup i Vissenbjerg, i lære 1.7.1739, I 91, købmand 23.9.1754, II 31 (fader Anders Andersen)
Borck, Niels Andersen – født i Kelstrup, Vissenbjerg Sogn, i lære 1.7.1739, I 91, købmand 23.9.1754, II 31 (i lære hos farbroderen Niels Borck 1.7.1739, I 91)
Borckhausen, Jørgen – 1674 se titelbladet
Brach, Knud Mathiasen – i lære 29.1.1775, I 180 (morbroder købmand Peder Rasmussen)
Brandt, Dominicus Simonsen – købmand 22.1.1763, II 44
Brandt, Ernst – født ca 1822, i lære 1.11.1838, I 328, købmand 6.9.1850, II 293, III 217 (fader forpagter G. G. Brandt, Neder Mølle ved Bogense)
Brandt, Ove Juel – i lære 1.9.1836, I 311, købmand 31.3.1845, II 275, III …
Brendstrup, Jens Pedersen – i lære 1.1.1758, I 151 (fader købmand Peder Brendstrup i Aarhus)
Brinck, Emil – i lære 1.1.1850, I 458
Broberg, Ole Jensen – født i Aarhus, i lære 29.9.1756, I 143
Broch, Knud Mathiasen – i lære 29.9.1775, I 180 (morbroder købmand Peder Rasmussen)
Brockmand, Jacob – 1674 se titelbladet
Brockmøller, Johan Gerhard – købmand 9.7.1788, II 94
Brodersen, Georg Frederik – købmand 26.8.1812, II 158
Brodersen, Herman Ludvig – født ca 1795, købmand 27.2.1821, III 147 (lært i Rendsborg, broder købmand G. F. Brodersen i Odense)
Brodersen, Nis – købmand 27.1.1728, II 9
Brummer, Jørgen Christian – født ca 1814 i Jylland, købmand 1.5.1839, II 258, III 179, 180
Brummer, Søren Christian – cand.pharm., i lære 1.1.1841, I 345 ( i lære hos broderen Jørgen Christian Brummer)
Bruun, Hans Nicolai – i lære 29.9.1741, I 80 (fader Ole Bruun i Køge)
Bruun, Valentin – købmand 1.2.1763, II 46
Buchhave, Christian Ludvig – i lære 1.5.1827, I 240 (fader landinspektør Buchhave i Odense)
Bunger, Frits Sigfred – født ca 1801 i Ørsted, i lære 24.12.1818, I 222, købmand 4.9.1837, II 253, III 174
Burchardt, Niels – svend 2.1.1820, I 223 (fader H. Burchardt i Bogense)
Busch, Hans Ferdinand – købmand 15.12.1851, II 304, III 222
Bülov, Carl Fritz – i lære 1.6.1838, I 340
Bægnal, Lars Peder – købmand 10.4.1856, II 327, III 235 (lært i København)
Calmann, Meyer Israel – i lære 1.7.1839, I 338 (fader afdøde købmand L. Calmann i Kerteminde)
Cappelen, Casper Maurits Benjamin – født 22.1.1811 i Kerteminde, i lære Paaske 1827, I 240, købmand 4.2.1841, II 287, III 185 (fader bager H. Cappelen)
Cappelen, Frits Emil – i lære 1.5.1846, I 405 (fader købmand O. Cappelen i Kerteminde)
Cappelen, Hans – købmand 17.2.1773, II 66 (gift med købmand Niels Borchs enke i Odense)
Christensen, Johan C. – købmand 18.8.1803, II 143
Christensen, Niels – 1674 se titelbladet
Christensen, Søren – 1674 se titelbladet
Christiansen, Christian Jacob Hohlveg – købmand 20.10.1859, II 348, III 244
Christophersen, Carl – født ca 1830 i Odense, i lære 1.1.1845, I 397, købmand 10.4.1856, II 325, III 235 (fader marskandiser J. C. Christophersen)
Christophersen, Frederik Ferdinand – født ca 1828, i lære 1.11.1843, I 385, købmand 23.10.1856, II 333, III 237 (fader marskandiser Iver Christian Christophersen i Odense)
Clausen, Christian Nicolai – fra Faaborg, i lære 29.9.1847, I 444, købmand 10.4.1856, II 325, 326, III 235
Clausen, Claus – købmand 9.10.1747, II 23
Clausen, Frederik Emil – i lære 1.10.1846, I 414
Clausen, Johan – i lære 29.9.1843, I 382, købmand 15.8.1851, II 303, III 221
Clement, Herman Asser – født ca 1818 i Gildebro Mølle, i lære 1.11.1834, I 298, udgik af Hæren 1836 (fader forpagter F. Clement paa Holstenshus)
Cohn, Carl Emil – i lære 1.6.1850, I 461
Cour, Carl August la – i lære 1.5.1843, I 384, købmand 12.1.1854, II 311, III 227 (fader prokurator la Cour i Svenborg)
Crone, David – købmand 24.9.1813, II 167
Crone, Hans Carl Ludvig – i lære 1.1.1835, I 292 (i lære hos faderen D. Crone)
Crone, Julius – i lære 29.9.1841, I 382, købmand 6.9.1850, II 293, III 217 (fader afdøde købmand Crone i Odense)
Dahl, Hector Frederik – i lære 29.9.1847, I 422 (moder præsteenken Therese Dahl født Moreau i Brenderup)
Dahl, Jesper Julius – i lære 1.1.1847, I 415 (moder præsteenken Therese Dahl født Moreau, Brenderup)
Dahl, Lars – i lære 1.2.1842, I 370 (farbroder Peder Dahl i Brenderup)
Daustrup, Hans – købmand 30.10.1793, II 108 (skippersøn af Odense)
Demant, Frederik Christian – født ca 1817 i Hjallese, købmand 21.7.1841, II 260, III 184, 188
Demant, Vilhelm Ferdinand – i lære Paaske 1849, I 449
Dorch, Carl Frederik – i lære 29.9.1846, I 409 (fader hattemager Dorch i Odense)
Dreyer, Christian Hamonn – købmand 20.8.1752, II 26 (fader kancelliraad Dreyer)
Dreyer, Frederik Christian – fh. lotterikollektør, købmand 23.6.1852, II 306, III 223
Dreyer, Hans Hansen – født 1714, i lære hos farbroderen Jens Hansen Dreyer 29.9.1722, I 37, købmand 5.8.1745, II 18 (faderen postmester Hans Hansen Dreyer i Frederiksstad, Norge)
Dreyer, Jens – var købmand 1724, II 7
Døcher, Clemen – købmand 16.5.1810, II 153 (lært hos faderen afdøde … Døcher)
Døcker, Edvard Albert – født ca 1811 i Odense, købmand 10.9.1838, II 256, III 177
Døcker, Gerhard – købmand 21.7.1773, I 69
Døcker, Johan Gerhard – købmand 6.8.1798, II 129
Døcker, Moritz – købmand 5.9.1800, II 142
Edsberg, Hans Jørgen Vilhelm – født 13.4.1803 i Allesø, i lære Paaske 1822, I 225, købmand 17.9.1828, II 207, III 155 (søn af pastor Edsberg)
Eeg, Jacob Andersen – født 1710, i lære Paaske 1725, I 12 (fader handelsmand Anders Christensen Eeg i Korsør)
Eilschou, Peder – født ca 1798, købmand 28.2.1827, II 196, III 151
Eilschou, Peter – købmand 27.4.1759, II 36
Endorph, Peder Nielsen – i lære Paaske 1756, I 137
Erhardt, Frederik – købmand 6.11.1798, II 130
Eriksen, Frederik Emil – købmand 26.4.1847, II 281, III 209
Eriksen, Hans – 1674, se titelblad
Eriksen, Nicolai – 1674 se titelblad
Erling, Henrik – i lære 2.1.1824, I 227
Espe, Anders Christensen – i lære i Odense 1.1.1750, I 100, havde lært 2 aar i Nyborg, købmand 1763, II 52, 53 (fader afdøde pastor Christen Espe i Sønder Næraa)
Espe, Jørgen Christensen – i lære Paaske 1752, I 111 (fader afdøde pastor Christen Espe i Sønder Næraa)
Faber, Hans Mathiasen – i lære 11.11.1759, I 155 (brodersøn af pastor Plesners hustru i Søllested)
Faber, Mogens Hansen – født 16.6.1707, i lære 1.1.1723, I 20, købmand 30.12.1747, II 23 (fader afdøde pastor Hans Faber i Søllested)
Faber, Moritz Trap Friis – født ca 1807 i Odense, i lære 29.9.1823, I 231, købmand 6.3.1833, II 234, III 164 (fader inspektør Faber)
Faber, Mouritz Trap Friis – født ca 1807 i Odense, i lære 29.9.1823, I 231, købmand 6.3.1833, II 234, III 164 (fader inspektør Faber)
Fabiansen, Christian – var købmand 1724, II 8
Falck, Christian Aagesen – i lære 29.9.1733, I 31 (fader organist Aage Falck i Odense)
Fallencamp, Peder – købmand 12.4.1774, II 69 (lært i København)
Fangel, Carsten Reders Thygesen – født ca 1807 i Mov, i lære 1.5.1822, I 226, købmand 23.11.1835, II 243, III 170 (fader forpagter Fangel paa Vildmosegaard)
Fangel, Thyge Thygesen – i lære 1.11.1831, I 263, udgik af Hæren (fader forpagter Fangel paa Vildmosegaard i Jylland)
Fich, Carl Johan Christopher – født ca 1818 i Odense, i lære 1.1.1833, I 277, købmand 24.11.1840, II 292, III 184 (fader skomager Fich)
Fleicher, Johan Seckmann – købmand 4.7.1812, II 157, enken ophørt med handel 1829-30, II 215
Foersom, Jeppe – i lære 1.11.1846, I 412 (moder madam Foersom født Bøtcher i Odense)
Fogtmann, Christian Carl Brorson – købmand 8.5.1851, II 298, III 219
Frandsen, Edvard – i lære Paaske 1834, I 289 (fader garver og skomager M. Frandsen i Odense)
Frandsen, Frands Michael – købmand 23.10.1856, II 329, III 236
Frandsen, Fritz – i lære 20.1.1845, I 395, udgik af Hæren 1848 (fader garver Chr. Frantzen i Odense)
Frantzen, Axel F. A. – I lære 1.5.1846, I 403 (fader skomager N. Frantzen i Odense)
Frederiksen, Claus – 1674 se titelblad
Frederiksen, Frederik E. C. – i lære 1.1.1822, I 224 (fader skolelærer J. Frederiksen i Tranekær)
Frederiksen, Jacob – i lære 29.9.1746, I 98 (morbroder kammerraad Otto Jacobsen Engelsted)
Friis, Christen Rotbøll – købmand 9.2.1808, II 150, paany indskrevet 1.5.1821, II 185
Friis, Hans – født ca 1823, i lære 12.2.1840, I 347, købmand 25.3.1844, II 287, II 199 (i lære hos faderen Røttbol Friis)
Friis, Hans Georg – i lære 1.1.1840, I 341 (fader pastor O. C. Friis i Kølstrup)
Friis, Malta Christian Rasmussen – i lære Paaske 1738, I 71 (fader degn Rasmus Cornelius Friis i Næsbyhovedbroby)
Friis, Valdemar – købmand 17.9.1861, II 353
Frithof, Thomas Baltsen – 1674 se titelbladet
From, Christian Lamotte – fra Faaborg, i lære 1.5.1835, I 297, købmand 31.3.1843, II 273, III 196
Frydendahl, Johannes Hviid Knudsen – købmand 17.2.1830, II 209, III 157 (lært hos faderen Knud Christian Frydendahl i Odense)
Frydendahl, Knud Christian – købmand 16.5.1786, II 84
Frydendahl, Niels Christian – født i Odense, i lære 25.4.1836, I 301, købmand 23.4.1846, II 278, III 204 (i lære hos faderen købmand Frydendahl)
Frydendahl, Rasmus Theodor – i lære 1.1.1844, I 389, købmand 15.4.1858, II 343, III 241 (fader afdøde købmand Frydendahl i Odense)
Faaborg, Christen Jacobsen – købmand 29.8.1776, II 71, enken udmeldt sig 9.3.1829, II 215
Faaborg, Jacob Christensen – købmand 5.9.1721, II 8
Gieding, Christian Christensen – i lære Paaske 1751, I 108 (søstersøn af handelsmand Peder Kaarsbergs hustru i Aarhus)
Godsche, Johan Christopher – født 4.1.1870, i lære 1.3.1725, I 2 (søn af afdøde amtsforvalter Godsche)
Gorm, Niels Larsen – 1674 se titelbladet
Gottschalck, Johan Vilhem – købmand 12.9.1787, II 90
Gregersen, Hans Christian – i lære 1.7.1846, I 410, udgik af Hæren 1849 (fader skolelærer Gregersen)
Gregersen, Lars Edvard – i lære 1.1.1837, I 307 (fader vagtmester Gregersen i Odense)
Gress, Johan Gerhard – købmand 31.3.1773, II 67
Gronemann, Rasmus Christian – i lære 1.11.1847, I 448
Grubbe, Jochum Samuel – var købmand 1724, II 9
Grundtvig, Isach – født ca 1813 i Vapnefjord paa Island, i lære Paaske 1827, I 252, købmand 19.5.1837, II 252, III 173, 174 (fader faktor Grundtvig)
Grønbech, Michael – født 1720, i lære Paaske 1735, I 58 (morbroder købmand Hans Ottesen Langemarch i Kalundborg)
Grønbeck, Henrik – fh. i Faaborg, købmand i Odense 11.8.1787, II 88
Grønvold, Frederik Christian – i lære 1.11.1849, I 452
Grønvold, Jørgen Mathias(sen) – i lære Paaske 1831, I 263 (fader møller Mathias Grønvold, Stenbjerg Mølle)
Grønvold, Søren Jacob – i lære Paaske 1848, I 431 (værge købmand Resbrich i Svendborg)
Guldsmed, Peder Jespersen – 1674 se titelblad
Gædecken, Emil Optatus – købmand 2.8.1847, II 283, III 210 (lært i København)
Gørtzen, Gørtz – født 1704, i lære Julen 1721, I 9, købmand 4.11.733, II 10 (fader slagter Thomas Gortzen i Flensborg)
Hagendahl, Hans – var købmand 1724, II 9
Hagenstrøm, Jochum – købmand 20.11.1815, II 172 (lært i København)
Hagenstrøm, Lars Johan – født ca 1818 i Odense, købmand 25.3.1844, II 272, III 199
Hammerich, Søren Peder – født 1878 (må være 1778?), i lære 1.1.1832, I 266, udgik af Hæren 1834 (fader sekretær P. B. Hammerich i København)
Hansen (Hunderup), Peder – 1674 se titelbladet
Hansen, Anders Peder – i lære 29.9.1841, I 368
Hansen, Asmus – købmand 13.5.1817, II 177 (lært i København)
Hansen, Carl Christian Nielsen – i lære 1.8.1847, I 416 (stedfader gartner Lars Frands Hansen paa Sommerlyst ved Skibhusene)
Hansen, Carl Ferdinand – købmand 28.3.1851, II 297, III 219
Hansen, Christen – 1674 se titelbladet
Hansen, Christian – i lære 1.11.1826, I 239 (fader gæstgiver S. Hansen i Skibhusene)
Hansen, Christian David – købmand 20.4.1801, II 142
Hansen, Diderik Christian Faaborg – født 4.11.1809 i Odense, købmand 20.2.1835, II 238, III 167 (fader værtshusholder Søren Hansen)
Hansen, Frederik Vilhelm – i lære 1.10.1820, I 232
Hansen, Hans – født ca 1827, i lære 1.7.1842, I 324 (jfr. Hans Larsen), (fader afdøde møller Lars Hansen i Middelfart)
Hansen, Hans – i lære 1.1.1814, I 205 (fader Poul Hansen i Nyborg)
Hansen, Hans Peder – i lære 29.9.1834, I 293, optafelse i Lauget udstedt 16.7.1847, II 209, købmand 26.8.1847, II 284, III 210 (fader brændevinsbrænder P. Hansen i Odense)
Hansen, Hans Urban – født ca 1813 i Odense, i lære 1.11.1828, I 248, købmand 26.10.1838, II 257, 259, III 177, 182 (fader gæstgiver S. Hansen i Skibhusene)
Hansen, Jacob Ingertus – født 12.8.1817, i lære 1.11.1834, I 282 (fader kanceliraad Hansen i Odense)
Hansen, Jens Christian – købmand 10.4.1856, II 326, III 235
Hansen, Just – i lære Paaske 1745, I 87 (brodersøn af købmand Jens Larsens hustru i Faaborg)
Hansen, Jørgen – ’i Nedergade’ 1674 se titelbladet
Hansen, Lars – født ca 1835, i lære 1.1.1849, I 442 (fader papirmager H. Larsen i København)
Hansen, Lorentz – født 10.3.1710 i Viedrup paa Ærø, i lære 1.12.1726, I 23 (fader Hans Andersen)
Hansen, Lorentz – i ære Paaske 1785, I 184 (fader handskemager Jørgen Hansen i Haderslev)
Hansen, Niels – født ca 1823, i lære 29.9.1838, I 322, købmand 15.11.1847, II 279, III 206 (fader rugbrødsbager Hans Nielsen i Odense)
Hansen, Peder – født 1716, i lære 29.9.1735, I 55 (fader degn Hans Jespersen, i Østrup)
Hansen, Peder – i lære Paaske 1752, I 115, maaske købmand 19.7.1771, II 63 (fader Hans Sørensen i Skovshøjrup, Brænderup Sogn)
Hansen, Rasmus – i lære 1.1.1743, I 82, købmand 27.8.1759, II 36 (fader tømmermand Hans Larsen i Rudkøbing)
Hansen, Rasmus – i lære 1.11.1845, I 400 (jfr. Jørgensen), (fader smed Hans Christian Jørgensen i Odense)
Hansen, S. (?) – i lære 1791, I 200
Hansen, Simon – i lære 1.5.1841, I 357 (plejefader stiftsfuldmægtig Hansen i Odense)
Hansen, Tønnes – 1674 se titelbladet
Hartvig, Jens Vilhelm – i lære Paaske 1839, I 335, købmand 26.6.1851, II 301, III 220 (moder Sall Hartvig i Odense)
Hasenfeldt, Jochum Nielsen – født 1720 i Middelfart, i lære Paaske 1735, i 47, ny lære 13.1.1738, i 66 (fader Niels Olsen Hasenfelt (?))
Haugsted, Anders Henrichsen – købmand 31.1.1794, II 112
Haugsted, Christian – købmand 7.7.1807, II 149, udmeldt 3.5.1830, II 215
Haugsted, Hans Christian – købmand, 16.7.1847, II 282, III 209
Hee, Knud Tommerup – købmand, 7.9.1813 II 163
Heering, Christian Frederik Sophus – i lære 1.11.1848, I 443
Heiden, Ole Christian – købmand 10.4.1856, II 324, III 235
Heilmann, O. C.  – i lære 1.5.1848, I 429 (fader vejmester C. E. Heilmann i Odense)
Heinet, Hans Ditlev Gotfredsen – i lære 29.9.1738, I 74 (stedfader (?) Rasmus Jørgensen)
Heinsen, Henrik – i lære Paaske 1833, I 251, udgik af lærer 1836 (fader sergent Heinsen i Fredericia)
Heinst, Hans Ditlev Gotfredsen – i lære 29.9.1738, I 74 (stedfader (?) Rasmus Johansen i Rudkøbing)
Heitmann, Hans Vilhelm – født 7.5.1831, i lære 1.6.1846, I 402 (fadere afdøde dr. Heitmann i Nyborg)
Helfack, Carl Niels Egeløkke – købmand 7.6.1851, II 300, III 220 (lært i København)
Hellevad, Simon – købmand 31.5.1724, II 8
Hemmeløf, Jens Hansen – født 1818, i lære 29.9.1833, I 279 (fader spækhøker H. J. Hemmeløf i Fredericia)
Hempel, Simon Jørgensen – født ca 1824, i lære 1.5.1839, I 337 (fader afdøde Jørgen P. Hempel i Faaborg)
Henningsen, Georg Vilhelm – købmand 14.8.1860, II 349, III 246 (eksamen i København)
Henriksen, Claus – i lære 11.11.1752, I 117 (fader afdøde farver Henrik Johansen i Ærøskøbing)
Henriksen, Villum – 1674 se titelbladet
Hermansen, Herman – 1674 se titelbladet
Hertz, Jens Michael – i lære 1.8.1843, I 378
Hetting, Anders Christensen – var købmand 1724, II 7
Hetting, Arent Jacobsen – født ca 1716, købmand 16.9.1754, II 31 (fader Jacob Christensen Hetting i Odense)
Hetting, Jacob Christensen – var købmand 1724, II 8
Hey, Frederik Vilhelm – købmand 3.2.1842, III 191, II 263
Hieronimus, Peder – købmand 1729, II 9
Hilfach, Carl Niels Egeløkke – købmand 7.6.1851, II 300, III 220 (lært i København)
Hiorth, Hans Jørgen (Gjørtler) – købmand 20.5.1796, II 125
Hiroth, Jens – købmand 25.8.1796, II 126
Holbeck, Hans Carl Georg – købmand 28.3.1851, II 296, III 219
Holm, Jens Erboe – født i Middelfart, i lære 29.9.1847, I 421, købmand 23.10.1856, II 331, III 236
Holm, Sophus Peder Anton Kingo – købmand 9.10.1860, II 351, III 248
Holmsted, C. K. – købmand31.10.1793, II 110
Holmsted, Jens Christian – født ca 1801 i Odense, købmand 5.7.1833, II 236, III 165 (lært hos faderen afdøde C. K. Holsted)
Holst, Hans – købmand 18.7.1732, II 10
Holst, Jacob Vedel Bryde – i lære 1.1.1816, I 215 (broder købmand Niels Daniel Holst i København)
Horn, Thorvald Emil August – i lære 1.11.1847, I 419 (fader prokurator Horn i Horsens)
Hunderup, Peder Hansen – 1674 se titelblad
Hvalsøe, Frederik Christian – født ca 1810 i Ejlby, købmand 8.11.1836, II 246, III 171
Hvalsøe, Jacob Christian – i lære 1.11.1841, I 367, købmand 12.1.1854, II 312, III 227
Hvalsøe, Johan Jacob – født ca. 1803, i lære 1.5.1818, I 222, købmand 31.7.1832, II 224, III 162 (fader degn Hvalsøe i Ejlby)
Hyllerup, Anders – købmand 10.8.1721, II 7
Hyschen, Christian – købmand 23.8.1719, II 6
Høgh, Mads – købmand 14.2.1786, II 82
Høne, Henrik – 1674 se titelbladet
Hørup, Søren – i lære 29.9.1840, I 355 (fader købmand M. Hørup i Maribo)
Høysted, Lars Christiansen – i lære 29.9.1811, I 217 (fader købmand Christian Thomas Høysted i Hjørring)
Iversen, Jacob – født 1743 i Haderslev, i lære 1.1.1763, I 169
Iversen, Johan Frederik – købmand 1.4.1789, II 96 (lært hos faderen)
Iversen, Niels Holm – af Middelfart, i lære 1.5.1839, I 338
Iversen, Peder Jørgen – købmand 4.12.1803, II 144
Jacobsen, Ekiba Juda – født ca 1795 i København, købmand 8.5.1835, II 242, III 169 (fh. borger København)
Jacobsen, Ferdinand – født 13.11.1834, fra Fattigvæsenet i København, i lære 1.5.1849, I 445
Jacobsen, Knud – 1674, fhv. borgmester, se titelbladet
Jantzen, Christian – købmand 13.9.1855, II 321, II 233
Jantzen, Sophus – købmand 31.3.1853, II 309, III 225
Jensen, Carl Theodor – i lære 1.1.1842, I 372, købmand 18.10.1850, II 395, III 217
Jensen, Christian Vaage – i lære 21.10.1840, I 345, købmand 29.2.1848, II 286, III 212 (fader købmand N. Jensen)
Jensen, Henning – i lære 29.9.1732, I 29, købmand 19.5.1747, II 22 (fader Jens Rasmussen i Vindballe Ærø)
Jensen, Johan Christian – i lære Paaske 1792, I 191 (stedfader skoleholder Peder Nielsen i Harreslev
Jensen, Niels – borgerskab som vinhandler 1820 og indskrevet i Købmandslauget 15.1.1834, II 237, III 166
Jensen, Niels – født i Bogense, i lære 1.5.1837, I 318
Jensen, Willum – 1674 se titelbladet
Jespersen (Guldsmed), Peder – 1674 se titelbladet
Jespersen, Hiere – 1674 se titelbladet
Jessen, Jens – i lære Paaske 1743 I 85 (søskendebarn til kappelan Søren Bagges hustru)
Juulbye, Johan Rasmussen – i lære Paaske 1768, I 177 (fader skoleholder Rasmus Sørensen Juulbye i Lumbye)
Jørgensen (Vikkelsø), Peder – 1674 se titelbladet
Jørgensen, Christian – født ca 1803, købmand 24.3.1830, II 210, III 157 (lært i København)
Jørgensen, Christian – i lære 29.9.1755, I 146 (fader afdøde forpagter Jørgen Hansen paa Vestergaard)
Jørgensen, Christian – købmand 20.12.1798, …
Jørgensen, Ditlev Vithardt – født 2.10.1809 i Bogense, købmand 18.1.1844, II 271, III 198
Jørgensen, Henrik – raadmand, h.e. …, 1674 se titelbladet
Jørgensen, Jes – i lære hos farbroderen Christian Jørgensen 29.9.1814, I 206 (fader sognefoged Jep Jørgensen i Varnitz)
Jørgensen, Laurentius Bartholomæus – købmand 3.1.1837, II 248, III 172 (lært i Tønder)
Jørgensen, Mogens – 1674 se titelbladet
Jørgensen, Niels Adolph – i lære 1.9.1845, I 399, købmand 26.7.1855, II 320, III 233
Jørgensen, Peder – fh. i Svendborg, født ca 1727 i Nyborg, købmand i Odense 16.2.1764, II 46-51
Jørgensen, Poul – født 1796, i lære 1.5.1812, I 219 (fader R. Jørgensen)
Jørgensen, Rasmus – i lære 1.11.1845, I 400 (fader smed Hans Christian Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Rasmus – i lære 29.9.1842, I 375, købmand 3.5.1855, II 318, III 232
Jørgensen, Thomas – købmand 21.9.1813, II 166
Kalisch, Isaac Hittel (jøde) – i lære 1.1.1837, I 306
Kehlet, Johan Japhert – i lære 29.9.1826, I 238 (fader … Kehlet)
Kiellerup, Christopher Jensen – i lære Pinsen 1761, I 157 (fader købmand Jens Nielsen Kiellerup i Aarhus)
Klemme, ChristianLudvig – af Assens, i lære i Odense Pinsen 1811, I 201 (fh. lært i Nyborg)
Knapmager, Søren – hans enke … 1674 se titelbladet
Knudsen, Frederik – i lære Paaske 1848, i 432, købmand 15.10. 1857, II 340, III 240 (fader smedemester S. Knudsen i Nyborg)
Knudsen, Knud – borgmester, 1674 se titelbladet
Knudsen, Knud Julius – i lære 24.6.1842, I 375, købmand 29.4.1851, II 306, III 223
Koch, Henrik August Delhaas – født 14.9.1817 i Middelfart, i lære 1.8.1832, I 271, købmand 27.4.1843, II 264, III 194 (fader fabrikant Frederik Koch i Middelfart)
Koefoed, Christian – født ca 1827, i lære 1.5.1843, I 378 (søn af enken Sophie Koefoed født Pedersen i Odense)
Kolbye, Bertel Carl – fra Ringkøbing, i lære 29.9.1822, I 227
Koppel, Levi Nathan – jøde, født i Aarhus, i lære i Odense 8.6.1835, I 278 (fh. lært i København)
Korff, Johannes – i lære Paaske 1768, I 175 (fader handelsmand Alexander Korff i Kerteminde)
Kralund, Peter – i lære 1.7.1848, I 433 (fader afdøde prokurator Kralund)
Kremmer, Hans Christensen – 1674 se titelbladet
Kremmer, Jacob Pedersen – 1674 se titelbladet
Kurrelbaum, Jochum Mikkelsen – købmand 21.1.1768, II 57 (lært i Ribe, agter af ægte købmand Jens Nissens enke i Odense)
Kurrelbaum, Johans Frederik – købmand 14.10.1732, II 10
Kurrelbaum, Mathias – købmand 11.10.1758, II 35
Købke, Jochum Mikkelsen – købmand 21.1.1768, II 57 (lært i Ribe, agter at ægte købmand Jens Nissens enke i Odense)
Køhler, Hans Jørgen – i lære 29.9.1760, I 170 (farbroder købmand Johan Christopher Køhler i Odense)
Køhler, Henrich Johansen – købmand 13.6.1769, II 61 (fader afdøde købmand Johan Christopher Køhler i Odense)
Køhler, Henrik Johansen – købmand 13.6.1769, II 61 (fader afdøde købmand Johan Christopher Køhler i Odense)
Køhler, Johan Christopher – købmand 10.2.1741, II 16
Kølle, Peder Martin – købmand 23.3.1858, II 344, III 242
Kaarde, Hans Christian Henrichsen – født ca 1711 i Svindinge, i lære Paaske 1727, I 17
Kaarup, Rasmus Østrup – født ca 1796, købmand 1.7.1824, II 188, III 147 (fader afdøde møller Kaarup i Næsbyhoved Mølle, lært i København)
Lacoppidan, Henrick (Hans) Christopher Iversen – født 1801 i Svendborg, købmand 21.4.1831, II 220, III 160, udmeldt 5.10.1831, II 215 (død)
Landau, Jacob Serenus – fh. i Kerteminde, købmand 25.11.1852, II 308, III 224
Langballe, Henrik Jensen – i lære Paaske 1753, I 119 (stedfader handelsmand Ole Nielsen i Aarhus)
Lange, Johan Diderik – i lære 29.9.1752, I 128 (fader Michael Lange til Krumstrup)
Lange, Peder – i lære 1.5.1848, I 435 (moder enkemadam Lange i Kerteminde)
Langaae, Jens Theodor – i lære 1.11.1842, I 381 (fader skrædder Jens Langaae i Odense)
Langaae, Peder – i lære 1.2.1847, I 416, udgik af læren 1848 (fader skrædder Langaae i Odense)
Larsen (Badstrup), Hans – 1674 se titelbladet
Larsen (Gorm), Niels – 1674 se titelbladet
Larsen Peder – 1674 se titelbladet
Larsen, Anders – var købmand 1724, II 8
Larsen, Carl Ferdinand – i lære 1.1.1834, I 285 (fader gæstgiver F. Larsen)
Larsen, Carl Harald Julius – købmand 5.5.1858, II 1858, II 345, III 242
Larsen, Carl Theodor – i lære 29.9.1841, I 364 (fader lærer H. Larsen i Odense)
Larsen, Christen – 1674 se titelbladet
Larsen, Frederik Ludvig – i lære 24.6.1830, I 254 (fader gæstgiver F. Larsen i Odense)
Larsen, Halvor – i lære 29.9.1737, I 67 (fader handelsmand Lars Halvorsen i Bragernds ved Drammen)
Larsen, Hans – født ca 1827, i lære 1.7.1842, I 374, (jfr. Hans Hansen), (fader afdøde møller Lars Hansen i Middelfart)
Larsen, Henrik Christian Ferdinand – i lære 1.10.1828, I 247 (fader boghandler Larsen i Odense)
Larsen, Jacob Edvard – i lære 1.5.1841, I 365 (fader rugbrødbager Hans Larsen i Odense)
Larsen, Johan Vilhelm – i lære 1.1.1837, I 308 (fader lærer Hans Larsen)
Larsen, Johannes Valentin – født i Harndrup, i lære 29.3.1788, I 187, købmand 29.3.1797, II 127 (fader Lars Christensen nu bonde i Lakkendrup)
Larsen, Rasmus – var købmand 1724, II 8
Lassen, Frederik Ferdinand – købmand 8.5.1851, III 219
Leegardt, Hans Mogensen – født 1720, i lære 24.6.1735, I 50 (fader afdøde Mogens Leegaardt i Viuf)
Lehn, Peder Vilhelm – i lære 1.5.1841, I 363, udgik af læren 1743 (moder enke A. C. Lehn)
Leopold, Hans Adam – købmand 24.9.1770, II 62
Lerche, Peder – var købmand 1724, II 9
Levels, Johan Leonhardt – købmand 24.10.1783, II 76 (lært i Altona og Schwerin)
Limkilde, Andreas Georg Ludvig – født ca 1815 i København, købmand 25.10.1841, II 261, III 187
Limkilde, August – i ære 24.6.1832, I 275 (fader købmand Christian Limkilde i Odense)
Limkilde, Clemens Christian Georg – ønsker sig ikke optaget i Lauget 1.2.1855, III 231, købmand 28.1.1857, II 337
Limkilde, Frederik Anton Bondo – købmand 30.3.1855, II 317, III 232
Limkilde, Jacob Rudolph Georg – købmand 9.10.1860, II 352, III 248
Limkilde, Johan Christian – født a 1782, købmand 30.8.1804, II 146, paany købmand 29.11.1826, III 151, udmeldt 21.7.1829, II 215 (lært hos faderen i Odense)
Limkilde, Jørgen Jacob – fh. i København, købmand i Odense 4.1.1817, II 176
Lindballe, Christian Frederik – i lære 1.5.1838, I 317 (fader organist S. C. Lindballe i Bogense)
Lindhardtsen, Benjamin – i lære Paaske 1755, I 134 (stedfader (?) Jens Rasmussen i Lindhartshus under Raschenberg Gods)
Lorentzen, Claus Henrik Christian – købmand 13.9.1855, II 321, III 234
Lorentzen, Jørgen – købmand, 7.12.1795, II 120
Lose, Diderik – fh. i Svendborg, købmand i Odense 1.7.1819, II 180
Lottrup, Christian – købmand 23.6.1787, II 86
Ludvigsen, Christian – født ca 1827, i lære 1.1.1843, I 377
Lumbye, Anders Andersen – købmand 8.8.1794, II 116
Lund, Ferdinand – født ca 1829, i lære 1.11.1843, I 388
Lund, Hans Abraham Bender – i lære 1.5.1839, I 330, købmand 26.6.1851, II 301, III 220, (219) (plejefader skolelærer J. C. Kastrup i Hillerslev)
Lund, Johan Peter Georg Balduin – købmand 16.7.1847, II 282, III 209 (lært i København)
Løgstrup, Jens – købmand 1.5.1815, II 169
Madsen, Jens – var borgmester, 1674 se titelblad
Madsen, Jens – var overformynder, 1674 se titelblad
Madsen, Jørgen – i lære Paaske 1845, I 401 (fader brændevinsbrænder A. Madsen i Odense)
Madsen, Jørgen – købmand 9.10.1860, II 350, III 248
Madsen, Martin Jesper – født ca 1824 i Odense, i lære 1.5.1838, I 319, købmand 18.10.1849, II 289, III 214
Maegaard, Vilhelm Rasmussen – købmand 8.2.1850, II 291, III 215
Malling, Carl Christian – i lære 1.1.1834 I 287
Malmqvist, Johan Ferdinand – købmand 31.3.183, II 315, III 229 (eksamen i København)
Malmsteen, Magnus Theodor – i lære 1.5.1847, I 413 (fader skipper E. N. Malmsteen i Østerrisø i Norge)
Martens, Carl Christian – i lære 1.7.1840, I 346 (fader vagtmester Martens i Odense)
Martens, Frederik Harald Theobald – i lære 29.9.1844, I 393, købmand 15.10.1857, II 342, III 240
Martens, Ove Valdemar – i lære 1.1.1850, I 453
Martens, Peder Ludvig Vilhelm – i lære 1.1.1843, I 407 (fader overvagtmester Martens)
Mathiasen, Knud Frederik Theodor – i lære 1.1.845, I 404 (moder Mikkelline Hvidberg)
Mathou, Frederik Vilhelm Ferdinand – fra Lübeck, købmand 4.4.1849, II 288, III 213
Melbye, Carl Traulsen – i lære 1.11.1847, I 427 (fader raadhustjener Frederik Traulsen Melbye i Odense)
Mella, Joseph Carl – købmand 22.2.1792, II 102 (lært i Hamburg)
Midschou, Julius Lars – i lære 29.9.1840, I 347 (fader L. A. Midschou)
Mikkelsen, Erik Peder Christian Abildgaard – i lære 1.11.1831, I 261 (fader dyrlæge Peder Mikkelsen i Odense)
Mikkelsen, Ludvig Abildgaard – i lære 1.11.1835, I 298, udgik af lære 1836, købmand 28.8.1846, II 278, III 205 (fader handelsmand Abraham Joseph i Odense)
Moe, Jacob – i lære 12.2.1845, I 399
Mortensen, Carl F. T. – i lære 1.11.1849, I 461
Mortensen, Hans Christian – i lære 1.1.185, I 400 (fader degn … Mortensen i Vester Aaby)
Mortensen, Martin Christian – købmand 16.10.1861, II 358
Mortensen, Ole – 1674 se titelblad
Mortensen, Rasmus – købmand 27.12.1787, II 92 (oo købmand Peder Hansens enke i Odense)
Münster, Gutzou Christian Mikkel – født ca 1814 i Jylland, i lære 1.8.1829, I 251, købmand 26.5.1841, II 261, III 186, 188 (fader pastor Münster i Rønninge)
Møller, Andreas – købmand 9.4.1804, II 145
Møller, Carl – købmand 13.2.1796, II 123
Møller, Chr. – købmand 24.9.1799, II 137
Møller, H. Julius – i lære 1.7.1846, I 409 (fader skipper And. Chr. Møller i Møllegaarde i Munkebo)
Møller, Hans – købmand 22.5.1742, II 17
Møller, Hans Carl – i lære 1.5.1838, I 325, købmand 7.9.1847, II 284, III 210 (fader vejopsigtsfører Mads Møller)
Møller, Henrik Josias – født ca 1819, i lære 1.11.1835, I 299 (fader grosserer Andreas Møller i København)
Møller, Johan Frederik Christian – i lære 1.11.1809, I 210 (fader landfysikus Christian August Møller i Ærøskøbing)
Møller, Jørgen – fh. i Kerteminde, købmand i Odense 15.6.1761, II 39
Møller, Jørgen – købmand 1729, II 9
Møller, Nicolai Sigvardt – i lære hos farbroderen Jørgen Møller 29.9.1762, I 166, købmand 25.9.1771, II 64 (fader Sigvardt Møller i Odense)
Møller, Niels – købmand 26.7.1810, II 154 (sæbefabrikant og hørsvinger)
Møller, Ole Knudsen – var købmand 1724, II 7
Møller, Philip – købmand 7.1.1749, II 25 (lært i Nakskov)
Møller, Rasmus – født ca 1821, i lære 1.11.1836, I 310 (fader birkedommer Møller paa Birkholm, Ejlby Sogn)
Møller, Søren – hans enke var købmand 1724, II 7
Møller, Søren – købmand 20.10.1859, II 346, III 244
Møller, Søren – købmand 29.5.1777, II 72
Mølmann, Peder Adam – født 14.1.1816 i Bystrup, i lære 6.6.1831, I 269, købmand 18.5.1843, II 271, III 194 (fader skolelærer J. Mølmann)
Mørck, Hans Christian – i lære 24.9.1820, I 224 (fader afdøde … Mørck paa Brahesholm)
Nees, Henning UIrich – købmand 16.10.1783, II 76
Nees, Jens Jørgen – købmand, 24.4.1797, II 128
Nellemann, Hans Nicolai Bartram – i lære 1.1.1844, I 390 (moder enken Susanne Nellemann i Nyborg)
Ness, Bartholomæus M. – købmand 21.8.1790, II 100, paany indskrevet 25.1.1821, II 185, 19.2.1828, II 204, III 153, udmeldt 16.5.1829, II 215, paany indskrevet 13.2.1839, II 259, III 179
Nettermann, Jacob – købmand 14.3.1780, II 74
Nielsen (Borchersen), Hans – 1674 se titelbladet
Nielsen, Adolph Christian – i lære 1.1.1837, I 311 (fader naalemager S. Nielsen i Odense)
Nielsen, Carl – født ca 1825, i lære 1.1.1841, I 370, købmand 26.6.1851, II 302, III 220
Nielsen, Christen – 1674 se titelbladet
Nielsen, Christen – i lære hos farbroderen Hans Riising Paaske 1772, I 179 (fader Niels Christensen i Stokkeby)
Nielsen, Erik – 1674 se titelbladet
Nielsen, Hans Christian – født 1803 i Odense, købmand 23.3.1831, II 218, III 159 (søn af købmand Jens Nielsen)
Nielsen, Henrik Ferdinand – købmand 18.10.1849, II 290, III 214
Nielsen, Jens – købmand 24.9.1799, II 140
Nielsen, Jens – var købmand 1724, II 7
Nielsen, Jens Georg – i lære 20.11.1835, I 297, købmand 18.2.1847, II 280, III 208 (i lære hos faderen N. C. Nielsen)
Nielsen, Jens Voldiderik – i lære 1.5.1846, I 403, købmand 20.10.1859, II 347, III 244 (fader skolelærer Lars Nielsen i Skovby)
Nielsen, Johan Peder Christian – i lære 27.10.1849, I 450 (fader købmand H. Chr. Nielsen)
Nielsen, Joseph Henrik – i lære 1.7.1848, I 437 (fader trompeter J. Nielsen i Odense)
Nielsen, Niels Christian – i lære 1.5.1848, I 436 (fader spisevært Mikkel Nielsen)
Nielsen, Niels Christian – i lære 1.7.1845, I 399, søger optagelse i Lauget 31.3.1853, III 226, købmand 18.4.1854, II 315 (fader skolelærer Nielsen i Skovby)
Nielsen, Niels Christian – købmand 12.1.1820, II 181 (fader købmand Jens Nielsen i Odense)
Nielsen, Rasmus – 1674 se titelbladet
Nielsen, Sigismund Vilhelm Christian – i lære 1.5.1848, I 437 (fader politibetjent N. M. Nielsen)
Nielsen, Simon – født 1716, i lære 29.9.1733, I 42 (farbroder borgmester Bondo Simonsen i Odense)
Nielsen, Søren Michael – i lære 1.10.1832, I 270 (fader skipper Hans Nielsen i Skibhusene)
Nissen, Claus – købmand 21.1.1767, II 55, 56 (lært hos faderen afdøde Jens Nissen)
Nissen, Jens – købmand 1729, II 9
Nissen, Jens – købmand 24.9.1799, II 139
Nissen, Nis – købmand 28.10.1733, II 10
Norsk (Norsh), Hans Andersen – 1674 se titelbladet
Obel, Peder Christian – i lære 1.3.1807, I 200, købmand 30.12.1816, II 174
Olsen, Hans – købmand 16.3.1792, II 104
Olsen, Jens Christian – i lære 1.1.1848, I 426, søger optagelse i Lauget 13.9.1855, III 234, købmand 18.12.1855, II 322
Olsen, Jørgen – i lære 1.7.1842, I 374 (fader købmand H. Olsen)
Olsen, Wilhelm Christian Frederik Andrup – født ca 1812 i Odense, købmand 23.2.1837, II 249, III 172
Omuth, Peder – i lære 29.9.1810, I 203
Pade, Hans Johansen – i lære 1.9.1797, I 198 (fader seminarielærer Johannes Hansen Pade i Brahetrolleborg)
Pagh, Hans Theodor – født ca 1834 i Aasum, i lære 1.5.1848, I 439, købmand 16.4.1857, II 339, III 239 (fader skolelærer M. T. F. Pagh)
Pantemann, Villiam Hartvig Theodor – født ca 1821 i København, i lære 5.4.1836, I 302, købmand 20.2.1846, II 277, III 204
Pauli, Georg Christian – født ca 1813, i lære Paaske 1831, I 259 (fader degnen Pauli Mosinge)
Pedersen (Kremmer), Jacob - 1674 se titelbladet
Pedersen, Anders – i lære 29.9.1746, I 95 (fader Peder Olsen i Middelfart)
Pedersen, Carl Henrik Graschitz – købmand, 15.10.1857, II 341, III 240
Pedersen, Carl Vilhelm – i lære 1.1.1839, I 326, købmand 31.12.1845, II 276, III 202
Pedersen, Christen - 1674 se titelbladet
Pedersen, Christian – født 1711 i Flensborg, i lære Paaske 1727, I 25 (fader afdøde Jens Pedersen)
Pedersen, Christian – i lære 1.11.1848, I 451, begærer sig optaget i Lauget 30.3.1855, III 232, købmand 10.12.1856, II 327
Pedersen, Emil – købmand 2.8.1847, II 283, III 209
Pedersen, Frederik Christian – i lære 1.1.1829, I 245, død 1831 (fader skolelærer Frederik Vilhelm Pedersen i Horne)
Pedersen, Frederik Vilhelm – købmand 5.3.1800, II 141
Pedersen, Hans – i lære 1.9.1849, i 452
Pedersen, Hans Peder Kingo – i lære 1.9.1848, I 441, købmand 27.10.1856, II 332, III 236
Pedersen, Jacob – var købmand 1724, II 8
Pedersen, Jens Fangel – i lære 1.1.1795, I 195 (moder Regitse Sophie Pedersen, søster til pastor Holger Fangel i Nordborg)
Pedersen, Johan Gotlieb – født ca 1830, i lære 1.11.1844, I 387 (moder madam Pedersen i Assens)
Pedersen, Johannes Christian – født 30.12.1814 i København, købmand 1.11.1844, II 274, III 200
Pedersen, Lorentz Christian – født ca 1812 paa Rolsegaard i Rolse, i lære 1.1.1828, I 243, købmand 22.2.1836, II 244, III 171
Pedersen, Mads Peder – i lære 29.9.1833, I 281, købmand 9.7.1841, III 188, II 263 (fader brændevinsbrænder Peder Nielsen)
Pedersen, Morten – født ca 1698 i Orte, i lære Paaske 1727, I 15
Pedersen, Nicolai Vilhelm – købmand 18.11.1844, II 274, III 200 (lært i København)
Pedersen, Niels – i lære 1.11.1848, I 419, købmand 23.10.1856, II 334, III 237 (fader smed M. Pedersen i Odense)
Pedersen, Ole – i lære Paaske 1746, I 93 (fader murmester Peder Christensen i Nyborg)
Pedersen, Peder – født 1711, i lære 15.10.1725, I 5 (søn af afdøde handelsmand Peder Larsen i Korsør)
Pedersen, Peder – født ca 1801 i Nordborg, i lære 1.5.1816, I 220, købmand 24.4.1830, II 216, III 158 (fader murermester Peder Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære Paaske 1843, I 376 (fader Søren Pedersen i Haderslev)
Pedersen, Peder – købmand 28.7.1823, II 187
Pedersen, Peder Holger – født ca 1814 i Odense, i lære 1.10.1827, I 247 (fader købmand J. F. Pedersen)
Pedersen, Peder Thomas – i lære 1.5.1841, I 367, købmand 23.10.1856, II 330, III 236 (fader afdøde trompeter Pedersen i Odense)
Pedersen, Søren – født 1717, i lære 29.9.1735, I 61 (fader skomager Peder Pedersen i Bragenæs ved Drammen)
Peitsch, Zacharias Augustus – var købmand 1724, II 6
Philipsen, Hans – købmand 18.2.1778, II 72 (lært i Odense)
Philipsen, Peder Vorm – købmand 29.11.1808, II 151
Pingel, Niels Ovesen – i lære 24.6.1806, I 200
Pode, Hans Johansen – i lære 1.9.1797, I 198 (fader semenarielærer Johannes Hansen Pode i Brahetrolleborg)
Pontoppidan, Erik Johan Ludvigsen – i lære Paaske 1793, I 188 (fader afdøde pastor Ludvig Pontoppidan i Hvidbjerg)
Poulsen, Carl Christian Frydendahl Holm – født ca 1826, i lære 1.8.1840, I 344 (fader gæstgiver Poulsen i Middelfart)
Poulsen, Emil – i lære Paaske 1837, I 324 (plejemoder kammerherreinde M. v. Schilden)
Poulsen, Johan Frederik – købmand 6.9.1850, II 294, III 217
Poulsen, Knud Christian – født ca 1814 i Odense, i lære 1.5.1828, I 248, købmand 4.9.1837, II 254, III 174
Poulsen, Rasmus – hans enke Else … 1674 se titelbladet
Preisler, Peder Carl Henrik – fra Raagegaard, i lære 1.5.1843, I 381, ønsker ikke at indtræde i Lauget 31.3.1853, III 226
Preitz, Gotfred – købmand 6.3.1813, II 159
Priess, Johan Christian Sophus Emil – fra Assens, i lære 1.11.1847, I 424
Prøvensen, Martin Christian – fh. i Kerteminde, købmand i Odense 16.4.1857, II 338, III 239
Raben, Erik Carl – i lære Paasken 1844, I 392 (fader lærer N. C. Raben)
Rammeschou, Niels – købmand 25.4.1835, II 241, III 168
Rasch, Lars – købmand 16.8.1739, II 16
Rasmussen, Andreas – født ca 1786, købmand 9.11.1825, II 189, III 148 (lært i København)
Rasmussen, Christian – i lære 3.6.1843, i 380, købmand 24.2.1853, II 308, III 225
Rasmussen, Christian Frits Julius – født ca 1813 i Viby, i lære 1.1.1829, I 249, købmand 9.6.1837, II 251, 259, III 173, 181 (fader skolelærer N. Rasmussen)
Rasmussen, Frederik Vilhelm – i lære 1.11.1847, I 424 (fader J. O. Rasmussen i Odense), købmand 3.5.1855, II 318, III 232
Rasmussen, Frits Adolf Ferdinand – i lære 30.11.1846, I 406 (fader spisevært Anders Rasmussen i Odense)
Rasmussen, Hans Diderik – i lære 29.9.1875, I 208 (fader forpagter Jens Rasmussen paa Petersdal ved København)
Rasmussen, Hans Jørgen – købmand 18.10.1850, II 295, III 217
Rasmussen, Hans Jørgen Hartvig – købmand 15.10.1861, II 357, III 249
Rasmussen, Jens – i lære 31.12.1826, I 238 (udgik af hæren for at lære skomagerhaandværket)
Rasmussen, Jens Ole – fh. i København, købmand 23.4.1818, II 178 (lært i Holbæk)
Rasmussen, Johan Frederik – svend 22.1.1850, III 215, søger optagelse i Lauget 29.9.1852, II 307, III 224, købmand 7.10.1852, II 307 (lært hos faderen P. Rasmussen i Odense)
Rasmussen, Lars – købmand 1803, II 143
Rasmussen, Peder – i lære 1.1.1850, I 460
Rasmussen, Peder – i lære 29.9.1752, I 131, købmand 5.3.1776, II 71 (fader købmand Rasmus Clausen i Aarhus)
Rasmussen, Peder – købmand 1825, II 188, III 148 (lært i Odense)
Rasmussen, Simon – i lære 1.8.1841, I 361 (fader smed Rasmus Simonsen paa Arreskov)
Rathsach, Diderik Christiansen – i lære Pinsen 1779, I 182 (fader kirurg Christian Ratsack i Nyborg)
Raun, Jørgen Thuesen – i lære Paaske 1792, I 194 (fader købmand Thue Raun i Ebeltoft)
Raun, Syrack Henrik – i lære 1.11.1843, I 385 (fader brændevinsbrænder P. N. Raun i Faaborg)
Rebslager, Jens Andersen – 1674 se titelbladet
Reinert, Henrik Andreas – i lære 1.8.1846, I 410 (moder enken Mathilde Reinert)
Reutz, Hieronimus – købmand 4.11.1733, II 10
Richter, Frederik – i lære 1.1.1850, I 459 (moder madam Richter i Odense)
Richter, Gerhard Christian Anton – født ca 1803 i Horsens, i lære 26.12.1818, I 222, købmand 9.7.1828, II 205, III 153
Richter, Hans Christian – købmand 14.7.1785, II 78 (lært hos faderen i Horsens)
Riising, Hans Christensen – i lære 1.1.1745, II 123, købmand 30.6.1764, II 54 (fader Christen Hansen Riising i Vindballe, Ærø)
Rothsach, Diderik Christiansen – i lære Pinsen 1779, I 182 (fader kirug Christian Rothsach i Nyborg)
Roulund, Christian Andreas – født ca 1834, i lære 10.10.1848, I 453 (fader rebslager R. Roulund i Odense)
Rye, Simon Lars Olsen – født ca 1816 paa Christiansdahl, i lære 1.1.1830, I 253, købmand 25.1.1844, II 271, III 198 (fader forpagter Ole Rye)
Rützon, Theodor – født i Viby, i lære 24.6.1836, I 314 (fader pastor Rützon)
Rørup, Adolph Emil – født i Svendborg, i lære 1.11.1843, I 383 (fader sekretær Rørup i Odense)
Rørup, Frederik (eller Frits) Julius – født i Svendborg, købmand 30.3.1854, II 313, III 229 (fader sekretær Rørup i Odense)
Sabroe, Thomas Rasmussen – i lære 29.9.1757, I 153 (fader Rasmus Thomassen Sabroe i Aarhus)
Sackmand, Diderich – 1674 se titelbladet
Salomon, Juda – nægtes optagelse i Lauget 24.6.1819, III 145
Sandberg, Andreas Andersen – i Forbundt i Odense 1.1.1812, I 203 (fader købmand Christian Andersen Sandberg i Odense, lært i København)
Sandberg, Vilhelm – født ca 1821 i Munkebo, i lære 1.7.1837, I 319
Sander, Theodor – i lære 1.11.1848, I 459
Scharff, Hans Henrik Nicolai – født ca 1834 i Horsens, i lære 1.11.1848, I 440 (fader toldbetjent Scharff)
Schierbek, Carl Frederik Nicolai – født i København, døbt 27.10.1811, i lære 24.6.1826, I 236 (opfostringsbarn)
Schierbek, Frederik Vilhelm – født ca 1788, købmand 20.7.1825, II 189, III 148 (lært i København)
Schior, Rasmus – i lære 1.12.1847, I 418, søger optagelse i Lauget 13.9.1855, III 234 (fader degnen David Schior)
Schiødstrup, Christen Olsen – i lære Paaske 1761, I 161 (stedfader købmand Giøde Giødesen i Aarhus)
Schiødt, Christopher Anton – født ca 1826, i lære 1.5.1850, I 348 (moder fru Schiødt)
Schiødt, Frederik Christian – født ca 1807, i lære 1.11.1821, I 235, købmand 31.7.1832, II 225, III 162 (fader branddirektør Schiødt paa Stutterigaarden)
Schiødt, Georg Frederik – købmand 18.4.1844, II 273, III 199
Schiødt, Hans Joseph Mossin – i lære 1.8.1835, I 296, 309, udgik af lærer 1838 (morfader pastor S. Schiødt i Verninge)
Schiødt, Philip – i lære Paaske 1838, I 321 (moder fru Vilhelmine Schiødt)
Schlüter, Ernst August Philip – købmand 20.8.1813, II 161
Schmidt, Boas Urbanus – i lære 1.5.1826, I 230 (fader pastor Christ. August Schmidt i Lundforlund)
Schmidt, Carl Christian – født i Mesinge, i lære 1.1.1826, I 229 (fader pastor Jacob Schmidt)
Schmidt, Christen – fh. i Slesvig, købmand i Odense 26.10.1821, II 186
Schmidt, Christian – i lære 29.9.1834, I 295 (fader slagtermester J. P. Schmidt i Varde)
Schmidt, Frederik Høgh – født ca 1808 i Tvedestrand (?) i Norge, i lære 1.11.1822, I 236, købmand 10.4.1835, II 240, III 168 (forældre Herman Schmidt og Vilhelmine Christiane Høgh)
Schmidt, Frederik Høgh – født i Tvedestrand (?), Norge, i lære 1.1.1822, I 236, købmand 10.4.1835, II 240, III 168 (forældre Hermon Schmidt og Vilhelmine Christiane Høgh)
Schmidt, Johan Gabriel – købmand 5.11.1805, II 147
Schmidt, Nicolai – fh. i København, købmand 3.6.1794, II 114
Schmidt, Niels Henrik – født 1805 i Odense, købmand 2.3.1831, II 217, III 159
Schnackenburg, Edvard Emil – i lære 1.12.1838, i 332, købmand 27.5.1845, II 276, III 201 (fader propritær Schnackenburg til Brandberg og Munkholm i Jylland)
Schnackenburg, Ferdinand August – i lære 1.5.1836, I 304, købmand 18.10.1861, II 355, III 249 (fader propritær Schnackenburg til Brandberg og Munkholm i Jylland)
Schou, Christian Emil – i lære 1.7.1847, I 431 (fader skolelærer Schou i Korup)
Schou, Erik Christian – købmand 7.8.1790, II 98 (gift med købmand Türks enke)
Schwartz, A. – købmand 24.9.1799, II 138
Schwartz, Mathias – svend 23.6.1811, I 201 (lært hos farbroderen købmand Adam Schwartz)
Sillo, Joseph Angela – købmand 8.1.1857, II 336, III 237
Sneder, Mikkel – hans enke Margrethe … 1674 se titelbladet
Springer, Johan – købmand 23.8.1756, II 34
Stabel, Christian Frederik – i lære 1.11.1837, I 310, købmand 8.5.1851, II 297, III 219 (fader slotsgartner Stapel i Odense)
Stapel, Johan – i lære 1.5.1840, I 343 (fader proprietær J. J. G. Stapel til Skovsgaard, Fyn)
Starup, Frederik Christian – født ca 1789, købmand 23.1.1821, II 187, III 146 (lært i København)
Steenfelt, Domianus Dahl – af Korup Præstegaard, i lære 1.5.1809, I 202, købmand 25.4.1818, II 179, var falleret og bortrejst 1830, II 215
Stegmann, Lorents Conrad Carl – født i Ulvborg, i lære 1.5.1834, I 290 (fader afdøde pastor Stegmann i Hesselager)
Stein, Henrik Preben – født ca 1801, købmand 30.11.1826, II 193, III 150, udmeldt 13.1.1832, II 215 (lært i København)
Stephansen, Hans – født i Baaring i Asperup, i lære 1.1.1832, I 277, udgik af læren 1833
Stephansen, Hans Peter Vilhelm – i lære 1.6.1849, I 457
Stichler, Johannes – købmand, 22.4.1813, II 160
Stiesen, Frederik Ferdinand – født ca 1815 paa Island, i lære 1.1.1832, I 267, købmand 15.2.1842, III 192
Stokkebye, Joseph Jensen – født i Faaborg, i lære 24.6.1832, I 273, købmand 27.7.1841, II 262, III 189 (fader skipper Erik Stokkebye)
Striegler, Johannes – i lære 1.4.1805, I 200, anses uberettiget som laugskøbmand 1830, II 215
Strøm, Rudolph Christian – i lære Paaske 1849, I 448, købmand 23.10.1856, II 335, III 236
Sønderborg, Johan Leonhart N. – købmand 9.10.1808, II 150
Sønderbye, Emil Theodor – i lære 1.5.1844, I 391 (fader arrestforsvarer Sønderbye i Nyborg)
Sønderbye, Lars Christian – i lære 1.7.1843, I 329, købmand 30.5.1851, II 299, III 219 (fader politibetjent Sønderbye i Nyborg)
Sørensen, Christian – i lære 29.9.1751, I 106 (fader Søren Sørensen i Aarhus)
Sørensen, Iver – i lære 1.8.176´51, I 103 (fader købmand Søren Iversen i Kalundborg)
Sørensen, Jens – ’i Nørregade’, 1674 se titelbladet
Sørensen, Peder – i lære Paaske 1757, I 139 (farbroder købmand Rasmus Iversen i Kalundborg)
Tack, Rasmus – købmand, 4.7.1729, II 10
Tange, Anton – i lære 1.5.1839, I 336 (fader slagter Fred. Tange i Odense)
Tange, Søren Peder – i lære 1.5.1832, I 306
Tehrmann, Hans Nicolai – i lære Paaske 1756, I 149 (fader Philip Ernst Tehrmann i Assens)
Teisen, Engelbrecht – købmand 31.10.1815, II 171
Teisen, Hans – i lære 1.1.1848, I 427, købmand 30.3.1854, II 313, III 229 (fader købmand H. Teisen)
Teisen, Hans – købmand 20.12.1798, II 131
Teisen, Johan Henrik – født ca 1803 i Odense, købmand 10.5.1831, II 222, III 160 (søn af købmand Hans Teisen)
Terkildsen, Jens Christian – i lære 24.6.1846, I 404, købmand 10.4.1856, II 323, III 235 (stedfader lods Lars H. Rasmussen i Stige)
Thomsen, Christen – købmand 1729, II 10
Thorup, Johannes – i lære 1.11.1846, I 411 (fader skolelærer Thorup i Hasmark)
Thrane, Jørgen Christian Frederik Georg – købmand 15.8.1851, II 303, III 221
Thrane, Thomas – født ca 1796 paa Eskjær i Viborg Amt, købmand 9.5.1827, II 198, III 152 (lært hos faderen i Kolding)
Tiedeman, Johan Diderik – købmand 26.5.1773, II 68
Tietgen, Carl Frederik – i lære Paaske 1843, I 394 (fader snedkermester F. Tietgen)
Trybschench, Adam Vilhelm – i lære 24.6.1841, I 356 (moder madam B. C. Trybschench i Sakskøbing)
Tyksen, Valentin – født i Aabenraa, købmand 16.11.1832, II 232, III 163
Türck, Johan Philip – købmand 25.3.1771, II 63
Ullum, Hans Jørgen – født ca 1810 i Odense, købmand 19.12.1838, II 257, III 178
Unna, Moritz – jøde, født ca 1771 [der stod 1871, må være fejlskrivning], købmand 21.6.1836, II 245, III 170
Unna, Vulff Isaac – født 14.10.1808 i København, købmand 14.3.1833, II 235, III 164
Ursin, Frederik Legert – købmand 19.11.1805, II 148
Vagner, Adolph Michael Conrad – i lære 1.1.1849, I 450 (fader købmand E. Vagner)
Vagner, Edvard Moritz – født 22.5.1805 paa Tranekær, i lære 1.3.1824, I 227, købmand 20.2.1835, II 239, III 168 (fader gartner Johan Conrad Vagner)
Vahl, Andreas Christian – i lære 1.1.1831, I 255 (fader værtshusholder Andreas Vahl i Faaborg)
Varberg, Johan Peder – i lære 1.1.1838, I 315 (fader skrædder Peder Varberg i Odense)
Varburg, Johan Bernhard – købmand 20.1.1808, II 149
Varburg, Johan Peder – købmand 7.9.1847, II 285, III 210
Varndrean, Casper Christiansen – født 1715, i lære Pinse 1729, I 33 (fader raadmand Christian Varndrean i Kalundborg)
Veber, Christian Henrik Theodor – købmand 2.6.1853, II 310, III 226
Veber, Mathias – født ca 1795, købmand 28.2.1827, II 195, III 151 (lært i Kalundborg)
Veber, Rasmus Ludvig Anamerius – købmand 15.10.1861, II 356, III 249
Vecke, Henrik Herman Christian – født ca 1820, i lære 29.9.1834, I 291 ( i lære hos farbroderen J. H. C. Vecke)
Vecke, Johan Henrik Christian – fh. Faaborg, købmand i Odense 9.5.1827, II 197, III 152
Veimann, Johan – i lære 1.12.1842, I 418, købmand 2.11.1854, II 316, III 230
Veisz, Marcus – købmand 10.12.1810, II 155
Vellev, Carl Ferdinand – født ca 1824, i lære 1.1.1839, I 334
Vendelboe, Johan Christopher Hansen – i lære 25.3.1786, I 186 (fader købmand Hans Vendelboe i Kerteminde)
Verckmester, Henrik – 1674 se titelbladet
Vest, Allart Christopher Rasmussen – i lære 10.2.1845, I 398 (fader smedemester Niels Ludvig Vest i Svendborg)
Vest, Mikkel Jensen – i lære Paaske 1833, I 308, købmand 31.10.1843, II 281, III 196 (fader A. Vest i Svendborg)
Vibroe, Iver Johan Ryberg – født ca 1833, i lære 1.3.1848, I 420, udgik af hæren 1849
Vichmand, Hans Andersen – født 1721 i København, i lære 1.1.1734, I 40 (morbroder birkedommer Hedegaard i Odense)
Vichmand, Jørgen – 1674 se titelbladet
Viis, Hans – 1674 se titelbladet
Vikkelsø, Peder Jørgensen – 1674 se titelbladet
Villerup, Christopher (el. Christian) Foss – i lære 29.9.1842, I 383 (fader krigsraad Villerup)
Virring, Søren Jensen – i lære 29.9.1741, I 77 (fader skipper Jens Sørensen Vissing i Kalundborg)
Vissing, Jens – i lære 11.11.1766, I 173 (stedfader købmand Giøde Giødesen i Aarhus)
Vissing, Søren Jensen – i lære 11.11.1766, I 173 (fader skipper Jens Sørensen Vissing, skipper i Kalundborg)
Vissing, Søren Jensen – i lære 29.9.1741, I 77 (fader Jens Sørensen Vissing, skipper i Kalundborg)
Vohnsen, Lars – i lære 1.11.1834, I 295 (fader pastor Vohnsen i Killerup)
Vorck, Christian Husted – født 1832, i lære 1.7.1846, I 410 (fader fhv. trompeter Vorck)
Vorm, Peder Diderik – købmand 9.4.1772, II 65
Vorndran, Caspar Christiansen – født 1715, i lære Pinse 1729, I 33 (fader raadmand Chr. Vorndran i Kalundborg)
Vulff, Bendix – i lære Pinse 1831, I 257
Vulff, Carl Adolph – i lære 1.5.1845, I 400 (fader købmand Vulff i Nyborg)
Vulff, Christen Sundahl – i lære 1.1.1830, I 253
Vulff, Christian Sundahl – i lære 1.1.1830, I 253
Vulff, Peder Henrik – i lære 1.11.1841, I 371, købmand 10.4.1856, II 323, III 235 (fader H. H. Vulff i Nyborg)
Waidtløv, Johan Peder – i lære 1.5.1841, i 353, købmand 30.3.1854, II 314, III 229
Zolezzist, Joseph A. – købmand 1.5.1810, II 152
Ørnstrup, Andreas – købmand 15.9.1813, II 165
Ørnstrup, Lars – købmand 3.12.1795, II 118
Ørnstrup, Niels Lars – købmand 15.9.1813, II 164
Østergaard, Fritz – født ca 1814 i Øster Hæsinge, købmand 20.3.1846, II 277, III 204
Østrup, Hans Rasmussen – købmand 4.2.1722, II 6
Østrup, Johan Rasmussen – var købmand 1724, II 7
Østrup, Rasmus Johansen – købmand 26.3.1747, II 19
Østrup, Vilhelm – i lære 1.5.1823, I 233
Aarslev, Sophus Ludvig – født ca 1822, i lære 1.1.1838, I 316