Vognmandslav 1674, 1742-1829, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Vognmandslav 1674, 1742-1829, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

- 1674 – henviser til, at oplysningerne er taget fra ’Taxeringen Offuer Bye Anno 1674’ hvor der paa side 1 bl.a. staar: ’Alle de somere og Reignes udi noget Laug’. (Se registratuen Topografica pk. 84, originalen i Rigsarkivet). Ellers er de fleste oplysninger fra Lavsbogen 1742-1829. Men hvis der f.ek.. staar 1802 D, henvises der til indkomne breve.

’Postrider’, Ole – 1674
…, … - indskrevet 6.7.1754, 30
…, Mads – 1674, var postridder
…, unge Lars – 1674
Adamsen, Rasmus – 1674
Andersen, Frederik – indskrevet 14.1.1795, 107, oldermand 1806, se bl.a. side 116-118
Andersen, Frederik – nævnet 1802 D, indskrevet 2.12.1803, 114
Andersen, Hans – 1674
Andersen, Hans – indskrevet, 4.1.1794, 105
Andersen, Jacob – indskrevet ?, oldermand 2.1.1762, 44
Andersen, Poul – h.e. …, nævnet 18.9.1761, 40
Andersen, Rasmus – indskrevet 21.12.1793, 104
Appelby, Hans Sørensen – indskrevet 4.1.1813, 127, se ogsaa 19.10.1815, 133, var oldermand 14.9.1821, 139
Appelby, Søren – hans enke …, nævnet 1802 D
Bager, Rasmus Rasmussen – indskrevet 26.1.1810, 121
Bager, Simon Rasmussen – indskrevet 2.10.1755, 33
Beck, Anders – nævnet 1764 D (identisk med Anders Hansen 9.3.1753, 27?)
Biewenel, Frederik – indskrevet 15.4.1815, 131
Blach, Mads [Hansen] – nævnet 5.3.1742, 2, oldemand i 2 aar 5.8.1744, 20.10.1744, 9, var ogsaa slagter 1769 D
Blach, Rasmus – nævnet 1764 D, oldermand 21.1.1766, 48
Bom, Christen Rasmussen – 1674
Bom, Peder Rasmussen – 1674
Borch, Simon [Enevoldsen] – indskrevet 9.3.1771, 56, oldermand 10.1.1782, 76 (kaldes mest Simon Enevold)
Brylle, Jens – indskrevet 13.1.1790, 96
Christensen, Erik – birkedommer, nævnet 5.3.1742, 1, var oldermand 17.4.1751, 23
Christensen, Hans – 1674
Christensen, Lars – indskrevet 11.8.1810, 123
Christensen, Lars – nævnet 5.3.1742, 2
Christensen, Peder – indskrevet 19.7.1783, 81, oldermand 24.1.1792, 102
Clausen, Jacob – indskrevet 27.5.1793, 103, se ogsaa 6.2.1806, 116, var oldermand 14.4.1796, 110, nævnes igen som oldermand 11.3.1801, 112, antagelig udnævnt i januar 1800, og 24.9.1817, 136
Dinesen, Ole – 1674
Eilschou, Simon Nielsen – antagelig optaget i lavet 1749-50, blev gift med vognmand Mads Hansen Blachs enke Abigael Johansdatter Østrup, se bl.a. 15.2.1752, 25
Ellegaard, Hans Jørgensen – indskrevet 19.10.1815, 132
Ernebjerg, Niels Jensen – indskrevet 30.4.1795, 108, var oldermand 24.1.1810, 120, nævnt som oldermand 18.12.1808 D
Felseng, Diderich – indskrevet 28.11.1811, 125
Frandsen ?, Hans – indskrevet 13.2.1802, 113, se ogsaa 12.8.1806, 119, oldermand 1806-1809, 119-120
Frandsen, Mads – 1674
Frandsen, Otto – indskrevet ? 6.2.1806, 116, se ogsaa 24.9.1814, 130
Frederiksen, Anders – indskrevet 19.10.1815, 132, se ogsaa 12.4.1817, 136 og 28.7.1820, 138
Greve, Jørgen Pedersen – indskrevet 26.7.1763, 45, se ogsaa 25.6.1773, 63 og 12.7.1776, 66, oldermand 17.1.1776, 65, 67
Greve, Mads Pedersen – indskrevet 27.6.1771, 57, se ogsaa 25.1.1791, 100, oldermand ?. 1.1786, 86 og igen 11.4.1798 (antagelig udnævnt i januar 1798)
Hansen, Anders – indskrevet 19.3.1753, 27 (identisk med Anders Beck 1764 D ?)
Hansen, Anders – indskrevet 24.1.1787, 89, se ogsaa 19.2.1787, 91
Hansen, Claus – indskrevet 25.6.1773, 63, oldermand 10.1.1778, 68
Hansen, Frands – indskrevet 4.1.1813, 127
Hansen, Henrik – indskrevet 4.4.1782, 78
Hansen, Jørgen – indskrevet 3.5.1804, 115
Hansen, Mads – 1674
Hansen, Morten – indskrevet 19.10.1815, 133
Hansen, Peder – 1674
Hansen, Peder – indskrevet 20.1.1794, 106
Hansen, Peder – nævnt 5.3.1742, 2, oldermand 21.9.1746, 15
Hansen, Rasmus – indskrevet 23.3.1811, 124
Holm (Holmenen), Anders – indskrevet 21.11.1809, 120
Holst, Jacob – maaske indskrevet 6.8.1754, 30, nævnt 1764 D
Jacobsen ?, Hans – indskrevet 26.11.1811, 125
Jacobsen, Søren – indskrevet ? 9.8.1779, 70, ikke oldermand 31.1.1790, 97
Jensen, Lars – 1674
Jensen, Rasmus - 1674
Jeppesen, Jens – 1674
Jeppesen, Jørgen – 1674
Jeppesen, Lars – 1674
Juul, Andreas – indskrevet 11.9.1813, 128
Juul, Hans Andersen – indskrevet 18.1.1791, 99, var oldermand 10.12.1802, 114
Juul, Peder – indskrevet ? 6.2.1806, 116 (identisk med Peder Christensen ?)
Juul, Rasmus – indskrevet 23.3.1811, 124
Jyde, Peder Jensen – nævnet 5.3.1742, 2, afgaaende oldermand 16.4.1750, 22
Jørgensen, Johan – indskrevet ? 12.8.1806, 119
Kerteminde, Peder Stephansen – 1674
Knudsen, Anders – der er 2 person er i lavet med dette navn, hvoraf den ene har tilnavnet Slagter, se bl.a. side 32 nederst
Knudsen, Anders – nævnet 5.3.1742, 2, oldermand 25.9.1755, 32
Knudsen, Hans – 1674
Knudsen, Lars – nævnt 5.3.1742, 1
Knudsen, Niels – indskrevet 8.2.1769, 53, oldermand 13.1.1780, 71
Knudsen, Niels – indskrevet 9.8.1771, 58, identisk med Niels Knudsen indskrevet i 1769?
Kyhn, Christian – indskrevet 31.3.1760, 39, enken fører forretningen videre 1777 D
Langhof, Knud Sørensen – indskrevet 30.1.1766, 49, oldermand 25.1.1772, 62
Langhof, Niels – indskrevet ?, se ogsaa 24.1.1787, 89, oldermand 14.1.1784, 82 og 24.1.1788
Langhof, Søren – indskrevet 27.6.1771, 56
Langhof, Søren – nævnt 5.3.1742, 2, oldermand 19.3.1753, 27 og 2.1.1758, 36
Larsen, … - indskrevet 30.3.1780, 72, var desuden gæstgiver
Larsen, Jens – indskrevet ? 15.6.1758, 37
Larsen, Ole – indskrevet 18.12.1743, 8
Leopold, Johannes – indskrevet 22.5.1787, 92
Lund, H[ans] Christian – indskrevet 14.2.1815, 131
Lund, Niels – indskrevet 24.9.1814, 130
Madsen, Jens – indskrevet 12.1.1813, 127
Madsen, Niels – indskrevet 16.12.1784, 83
Madsen, Ole – 1674
Mathiasen, Henrik – indskrevet 5.8.1812, 126, var oldermand 6.1.1826, 141
Møller, Hans Christian – indskrevet 13.3.1783, 80
Møllermand, Ole Poulsen – 1674
Møllermand, Peder Larsen – 1674
Nielsen, Anders – 1674
Nielsen, Hans – indskrevet 18.4.1810, 122, identisk med H.N. 2.12.1803?
Nielsen, Hans – indskrevet 2.12.1803, 114
Nielsen, Henrik – nævnt 1802 D
Nielsen, Knud – indskrevet ? 30.3.1782, 77
Nielsen, Knud – nævnt 5.3.1742, 2
Nielsen, Knud Christian – nævnt 1802 D
Nielsen, Peder – 1674
Nielsen, Rasmus – indskrevet ? 4.4.1781, 76
Nissen, Jens – nævnt 5.3.1742, 1
Olesen, Ejler – 1674
Olesen, Ejler – indskrevet 26.1?.1816, 135
Olesen, Lars – 1674
Pedersen ?, Lars – indskrevet 14.7.1814, 131
Pedersen, … ? – indskrevet 1.4.1785, 85
Pedersen, Christian – indskrevet 21.1.1810, 120, var oldermand 19.10.1815, 132
Pedersen, Claus – 1674
Pedersen, Ditlev – 1674
Pedersen, gl. hans – 1674
Pedersen, Hans – indskrevet ?, oldermand 2.1.1764, 45
Pedersen, Hans – indskrevet 14.7.1815, 132
Pedersen, Lars – indskrevet 29.8.1814, 130
Pedersen, Mads – indskrevet 21.6.1810, 122, se ogsaa 28.7.1820, 138, var oldermand 28.7.1820, 138, identisk med M.P. Greve??
Petter (Peitter?), Christian – udtraadt 6.7.1763, 39
Poulsen, Jens – indskrevet 22.12.1812, 126, fratræder som oldermand 1.7.1829, 146
Poulsen, Mikkel – 1674
Rasmussen, Jørgen – 1674
Rasmussen, Jørgen – nævnt 5.3.1742, 2 og var da oldermand
Rasmussen, Lars – indskrevet 2.6.1753, 28, se ogsaa 15.6.1758, 37, oldermand ?.?.1767, 50 og 3.1.1770, 54
Rasmussen, Niels – nævnt 5.3.1742, 2, oldermand i 2 aar fra 11.7.1742, 4, død 1755. Enken fører forretningen videre, se bl.a. 4.4.1781, 75
Rasmussen, Rasmus – indskrevet 14.9.1813, 128
Roese (Rose), Hans Pedersen – 1674
Rødegaard, Hans – indskrevet 14.8.1725, 66
Rødegaard, Niels – nævnt 5.3.1742, 2, fratræder som oldermand 25.9.1755, 32
Schauenborg, Hans Jensen – indskrevet 7.9.1786, 87
Slagter, Anders Knudsen – nævnt 24.9.1743, 7, oldermand 3.1.1760, 38
Stephansen, Peder – nævnt 1802 D, var oldermand 31.10.1810, 123
Sørensen, Christen – 1674
Sørensen, Peder – indskrevet 30.7.1816, 135
Tallerup, Lars – 1674
Tønnesen, Peder – 1674
Tørch, Johan Philip – indskrevet 25.3.1772, 63
Vagtmester, Anders – 1674
Vinter, Ole Pedersen – 1674
Vinter, Rasmus – 1674
Vognmand, unge Lars – 1674
Zolezzi, Rochcho – indskrevet 14.4.1796, 110, var oldermand 11.9.1813, 128
Ølslæger, Casper Mathiasen – indskrevet 28.11.1786, 88, se ogsaa 18.11.1789, 95
Aagaard, … - indskrevet 21.2.1814, 129, var løjtnant