Drejerlav 1686-1880, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Drejer 1686-1880, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Protokollernes indhold:
Side 1-18, I lavsbog 1686-1824, II indskrivningbog for svende 1793-1830 – med henvisninger til III og IV
Side 18-20, III lavsprotokol 1749-1861, 1880, IV lavsbog med regnskaber 1744-1826 – også indført med navn under - samt side henvisning til dette reg.

Efter Drejerlavets ophævelse stiftedes 8.2.1880 Odense Drejerforening (III 24a)

Abrahamsen, Henrik – i Faaborg, mester 25.4.1741, I 30
Abrahamsen, Henrik – svend 6.10.1785, I 45 (lært hos faderen Abraham Henriksen i Faaborg)
Adamsen, Rasmus – i Faaborg, mester 25.4.1741, I 30
Andersen, Anders – født ca 1800, i lære Svendborg 1.1.1813, I 111, svend 27.12.1820, I 63, II 30
Andersen, Jesper – født i Harndrup, svend 3.10.1835, I 24, fh. mester i Nyborg, mester i Odense 29.12.1740, I 28 (lært hos broderen Jørgen Andersen)
Andersen, Jørgen – født i Harndrup, svend 30.12.1727, I 19, mester 11.7.1730, I 21
Assam, Henrik Mikkel – født i Aabenraa, svend 21.4.1835, mester 23.2.1843, III 20b
Bang, Mads Pedersen – i Rudkøbing, mester 24.4.1741, I 29
Bang, Peder Christian – født i København, i Forbundt 24.6.1822, I 133, svend 15.7.1822, I 69, II 33 (lært i København)
Bantzon (Banson), Hans Christopher Vilhelm – født ca 1804 i Odense i lære Paaske 18.9. I 124, svend 5.4.1825, i 78, II 38, mester 14.4.1829, III 16b (jfr. H. C. V), (moder korporal Bantzons enke)
Bech, Christian Hansen – i lære 29.9.1817, I 120, svend 6.10.1821, I 60 (fader drejer Hans Gotlieb Bech)
Bech, Hans Gotlieb Johansen – født i Odense, i lære Paaske 1785, I 160, svend 30.9.1793, II 2, bendrejermester 3.5.1803, III 7b (fader drejer Johan Christian Bech)
Bech, J. Christian Hans – i lære 29.9.1817, I 120, svend 6.10.1821, I 66, II 31 (fader drejer Hans Gotlieb Bech)
Bech, M. C. – svend 20.11.1826, II 40 (stedfader drejermester C. F. Jørgensen)
Bechmand, Rasmus Dideriksen – født ca 1802, i lære i Rudkøbing 24.6.1818, I 121, svend 26.6.1823, I 73, II 35 (søn af maler Diderik Bechmand i Korsør)
Belsmann? (må være Bergmann), Ole – født ca 1779 i Helsingborg, indskreven i Svendebogen 25.6.1804, II 14, mester 25.4.1809, III 9a
Berentzen, Christen – født i Jylland, svend 28.3.1731, I 22
Bergmann, Svend – i Forbundt Paaske 1811, I 104, svend 20.4.1813, I 56, II 24
Blangsted (Blougsted), Thomas Hansen – født i Odense, mester 5.2.1719, I 16
Brounsted, Andreas Simons – i lære 1.1.1796, I 180, 183, svend 3.4.1804, I 50 (farbroder Johan Christopher Brounsted i Faaborg)
Brunn, Julius – svend 24.7.1829, II 44, svend 25.6.1829, mester 15.4.1840, III 18a
Brunn, Niels Bang – svend 3.2.1817, I 59, II 26, bendrejermester 10.5.1821, III 14b, IV 61b (lært hos faderen Severin Brunn)
Bruun, Severin – bendrejermester 31.8.1796, III 7a
Buhl, Mathias – i Rudkøbing, mester 24.4.1741, I 29
Børkop, Anders (Andreas) Nielsen – var mester i Lavet 1750, III 2a, se ogsaa side 13
Børkop, Anders Nielsen – født i Gaverslund, svend 1.4.1739, I 27, mester 28.3.1742, I 31, var mester i lavet 1750, III 2a
Børkop, Niels Andersen – født i Odense, svend 6.10.1781, I 173, mester 8.1.1784, III 4a, se ogsaa side 3
Christiansen, Frederik Christian – i lære 29.9.1810, I 102, svend 25.3.1815, I 27, II 24 (jfr. F. C. Jørgensen), (søn af værtshusholder Christian Jørgensen i Odense)
Christiansen, Hans – bosiddende i Aabenraa, hvor han 1808 fik borgerskab som trædrejermester, men optages som mester i Odense 27.12.1817, III 12a, se ogsaa side 5 (søn af oldemand Christian Nielsen)
Christiansen, Hans – svend 6.10.1804, I 50, mester 1817 se side 18 (lært hos faderen Christian Nielsen)
Christiansen, Niels – født ca 1783 i Fredericia, mester 27.10.1811, III 10a
Christiansen, Peder – svend 26.10.1817, I 60 (lært hos faderen Christian Nielsen)
Demont, Erik Eriksen – i lære Julen 1817, I 118, svend 20.10.1823, I 73, II 36 (fader skytte Erik Demont paa Nislevgaard)
Eis, Jacob – født ca 1797, mester 16.3.1827, III 16a, se ogsaa 22.8.1827
Eliasen, Elias – svend 21.12.1796, I 48, II 4 (lært hos stedfaderen Hans Rasch i Kerteminde)
Eriksen, Frantz Carl – i lære 3.3.1687, I 6
Eriksen, Lars – født ca 1807, i lære i Svendborg 24.6.1823, I 91, svend 17.4.1827, II 41 (søn af Erik Johansen Eriksen)
Frandsen, Niels Carl – i Forbundt 29.9.1809, I 145
Frederiksen, Christian August – svend 17.4.1743, I 32, borger i Svendborg, mester 29.4.1775, III 3b
Fugl, Hans Pedersen – født i Assens, svend 17.4.1697, I 10
Gotlieb, Mogens – svend 30.9.1793, I 45
Greutzmann, Carl – fra København, i Forbundt 1.1.1823, I 89, svend 26.6.1823, I 72
Gudbjerg, Christian Christiansen – født ca 1787, i lære i Svendborg Paaske 1805, I 107, svend 5.9.1811, I 56, borger i Svendborg siden 1813, blokkedrejermester 2.3.1820, III 13a, IV 60b (søn af Christian Christiansen Gudbjerg i Svendborg)
Gudbjærge, Christian Christensen – i lære i Svendborg Paaske 1805, I 107, svend 5.9.1811, I 56, II 21 (søn af Christian Christiansen Gudbjærg, Svendborg)
Hansen, Anders – svend 28.12.1742, I 32 (lært i Svendborg)
Hansen, Hans Christian – i lære 24.6.1809, I 100, svend 28.3.1815, I 58, II 25, bendrejermester 23.10.1820, III 13a, 18.10?.1820, 10a (jfr. Rasmussen), (søn af afdøde tømmermester Rasmus Hansen i Odense)
Hansen, Holger – født i Odense, i lære 6.12.1688, I 6, svend 6.12.1692, I 9, mester i Svendborg 18.5.1701, I 11 (fader drejer Hans Holgersen)
Hansen, Jens – i lære 24.6.1821, I 127, svend 1825, II 39a (fader træskohandler Hans Hansen)
Hansen, Johan Peder Christian – svend 26.6.1843, mester 13.6.1851, III 21b
Hansen, Lars – svend 23.7.1701, I 12 (lært hos broderen Holger Hansen i Svendborg)
Hansen, Niels – i lære 1.1.1798, I 182, svend 27.12.1803, I 50, II 13
Hansen, Peder – født i Vielster, i Forbundt 21.7.1805, I 98, svend 24.7.1805, I 179, II 15
Hansen, Peder C. – i lære i Bogense 24.6.1821, I 189 (fader arbejdsmand Hans Nielsen i Bogense)
Hansen, Rasmus – svend 23.7.1701, I 12, mester 14.12.1705, I 13 (lært hos broderen Holger Hansen i Svendborg)
Hansen, Wilhelm Julius – svend 25.6.1849, mester 9.10.1857, III 21b
Heegaard, Lorentz – i lære i Rudkøbing 29.9.1824, I 193, svend 12.7.1829, II 46 (søn af Christian Heegaard)
Helt, Hans Christian – født ca 1815 i Odense, svend 6.10.1832, mester 29.2.1840, III 17b
Helt, Philip Christian – født ca 1789 i Odense, i lære Paaske 1804, I 96, svend 24.4.1810, I 54, II 19, bendrejermester 8.6.1812, III 10b (moder Sophie Margrethe Helt)
Henriksen, Abraham – mester i Faaborg 6.10.1785, III 5b
Henriksen, Jens – født i Odense, i lære 16.7.1789, I 164, svend 24.6.1796, I 47, II 13, mester 14.12.1803, III 8a (fader Henrik Gregersen)
Hiort, Jørgen Madsen – i lære Paaske 1822, I 81, svend 17.4.1827, II 41 (fader kammager C. Hiort)
Hoff, Hans Peder – svend 5.4.1825, I 79, II 38 (lært hos faderen Lars Hoff)
Hoff, Lars – borgerskab som bendrejer i Rudkøbing 12.7.1804, mester i Lavet 20.4.1814, III 11a, se ogsaa side 8
Hoff, Lars Hansen – født i Odense, svend 27.12.1797, I 48, II 5, se ogsaa side 18 (lært hos stedfaderen Peder Pedersen)
Hoff, Niels Christiansen – født ca 1783 i Fredericia, mester 27.10.1811, III 10a
Holbech, Niels – svend 8.11.1780, I 171 (lært hos stedfaderen (?) Jens Nielsen i Kerteminde)
Holgersen, Hans – født i Svendborg, svend 28.12.1726, I 17 (lært hos faderen Holger Hansen)
Holgersen, Niels – født i Svendborg, svend 27.4.1734, I 24, mester i Svendborg 1.6.1745, I 35 (lært hos faderen Holger Hansen)
Holm, Lars Nikolaj – svend i Aarhus 7.6.1841, mester 3.7.1841, III 18b
Holm, Ole – i lære 1.1.1811, I 103, svend 8.5.1815, I 58, II 25 (stedfader (?) Johannes Clemmensen)
Holm, Søren Sørensen – svend i Odense 3.10.1802, II 12
Holst, Thomas – i Forbundt 24.6.1802, I 95, svend 27.12.1802, I 48, II 13
Humle, Frederik Christian – født ca 1741, i lære Paaske 1810, I 101 (stedfader skrædder Rasmus Jensen Bølle i Odense)
Hytter, Henrik Christian – født i Daugstrup, Fyn, i lære 29.9.1780, I 171 (søn af konsumtionsbetjent Martin Hytter)
Høy, Mathias Larsen – født i Odense, i lære 3.3.1687, i 6, svend 2.12.1691, I 9
Ibsen, Christopher – i Forbundt 1.1.1808, I 177, svend 26.11.1809, I 53, II 19
Ibsen, Martin Peder – i Forbundt 5.7.1822, I 142, svend 30.9.1822, I 70, II 33
Ismann, Johan Christopher – bendrejermester 7.4.1794, III 6b
Ismann, Johan Henrik Johansen – svend 25.6.1808, I 51, II 18 (lært hos faderen Johan Christopher Ismann)
Jacobsen, Peder Christian – svend 2.3.1852, frimester 26.4.1859, III 22a
Jacobsen, Søren – svend 7.2.1718, I 15
Jensen, Elias – svend 13.7.1768, I 42 (lært hos faderen Jens Nielsen)
Jensen, Hans – i lære 24.6.1798, I 158
Jensen, Jørgen – født i Odense, i lære 6.2.1688, I 6, svend 6.12.1692, I 8 (i lære hos faderen Jens Jørgensen)
Jensen, Knud – i lære Paaske 1789, I 162, svend 8.10.1794, i 46, II 2 (jfr. K. Knudsen), (fader handelsmand Jens Knudsen i Odense)
Jensen, Niels – i Kerteminde, mester 13.3.1741, I 28
Jensen, Peder – svend 28.12.1742, I 32, mester i Bogense 25.1.1745, I 34 (lært i Bogense)
Jensen, Rasmus – født ca 1761 i Hjulby, borgerskab 22.7.1799 i Svendborg, blokkedrejermester 5.9.1811, III 9b, 4.9.? 1811, IV 51a
Jespersen, Hans – svend 6.10.1764, I 42 (lært hos faderen Jesper Andersen)
Johansen (?), Niels Carl – svend 26.10.1809, I 53
Johansen, Elias – i lære 24.6.1809, I 113, svend 27.6.1814, I 57, II 24 (fader Johannes Madsen i Rudkøbing (?))
Johansen, Hans Jørgen – i lære Paaske 1811, I 105 (fader værtshusholder Johan Vilhelm Johansen i Odense)
Johansen, Jens – svend 11.7.1750, I 37
Johansen, Lorentz – svend 11.7.1744, I 33
Johansen, Severin – født i Nyborg, i lære 1788, I 177, svend 25.10.1794, I 47 (moder Anna Elisabeth …)
Juul, Rasmus Frederik – svend 21.4.1829, II 44
Jørgensen, Christian Ferdinand – svend 18.4.1851, frimester 18.6.1861, III 23a
Jørgensen, Frederik Christian – i lære 29.9.1810, I 102, svend 25.3.1815, I 57, II 24, bendrejermester 10.5.1821, III 14a, IV 61b (jfr. F. C. Christiansen), (søn af værtshusholder Christian Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Jens – borgerskab i Nyborg 8.2.1739, mester 10.6.1756, III 3a
Kaibjerg, Mads Jensen – svend 25.11.1783, I 45 (lært hos faderen Jens Madsen i Korsør)
Kaibjerg, Rasmus Jensen – svend 17.1.1777, I 44 (lært hos faderen Jens Madsen i Korsør)
Knoblauch, Frederik Wilhelm – svend 18.2.1825 i København, mester 7.9.1835, III 17a
Knudsen, Andreas Christian – i lære Paaske 1813, I 109, svend 24.4.1821, I 65, II 30 (jfr. A. Thorvaldsen), (fader felbereder Knud Thorvaldsen i Odense)
Knudsen, Knud – i lære Paaske 1789, I 162, svend 8.10.1794, i 46, II 2 (jfr. K. Jensen), (fader handelsmand Jens Knudsen i Odense)
Larsen, Christen – svend 25.1.1762, I 41
Larsen, Hans – svend 12.7.1755, I 39
Larsen, Hans Peder – født ca 1815, i lære Paaske 1817, I 117, svend 6.10.1821, I 67, II 31 (stedfader husmand Hans Pedersen i Skydebjerg)
Larsen, Jørgen – i Forbundt Julen 1802, I 144, svend 24.6.1803, i 49, II 13
Lindegaard, Claus Jacobsen – i lære i Svendborg Paaske 1791, I 166, svend 22.4.1794, I 46, borger i Svendborg siden 1796, rokkedrejermester 2.3.1820, III 13a, IV 60b
Lindegaard, Claus Jacobsen – i lære Svendborg Paaske 1791, I 166, svend 22.4.1794, I 46 (søn af Jacob Lindegaard)
Lindegaard, Erik Svendsen – svend 2.3.1821, I 64, II 30 (lært hos faderen (?) Claus Lindegaard i Svendborg)
Lorentzen, Peder – født i Fredericia, svend 24.4.1730, I 21
Lund, Lave – svend 30.1.1837 i København, nægtes optagelse i Lavet som mester, da flere af hans mesterstykker kasseres 18.4. og 27.4.1842, III 19a-20a, mester 1.11.1844, III 20b
Lyng, Christian Frederik – stolemagermester 14.11.1821, III 14b, IV 62a
Madsen, Jens – borger i Korsør, mester 23.11.1776, III 3b
Madsen, Mikkel – i Bogense, mester 26.4.1741, I 30
Maibom, Julius – svend 28.9.1846, frimester 16.2.1860, III 22b
Marvig, Hans Christian – i lære 29.9.1824, I 195 (søn af skrædermester C. Marvig i Odense)
Meyer, Hans – i lære i Svendborg 1.1.1815, I 128, svend 2.1.1823, I 71, II 34 (søn af Anna Mortensen)
Mikkelsen, Jens – svend 11.7.1744, I 33 (lært i Bogense)
Milling, Jens Nielsen – mester 26.4.1820, III 12b
Milling, Niels Christian Theodor – svend 27.12.1831, mester 5.6.1840, III 18a
Mühldorff, Peder William – svend 30.4.1835 i København, mester 27.6.1840, III 18b
Møller, Johan Christopher Schøit – svend 10.5.1819, I 61, II 28
Møller, Lars Pedersen – født i Odense, i lære 24.6.1801, I 145 (søn af Peder Pedersen)
Møller, Michael Lars – i lære Paaske 1821, I 129 (fader handelsmand Peder Møller i Kerteminde)
Nagel, Jacob Christiansen – i lære 24.6.1799, I 155 (fader dragon Christian Nagel i Odense)
Nielsen, Andreas – svend 27.12.1820, I 62, II 30 (lært hos stedfaderen Ole Bergmann i Fredericia)
Nielsen, Christian – født i Odense, i lære 29.9.1778, I 168, svend 14.7.1781, I 173, mester 8.1.1784, III 4a (i lære hos morfaderen Jesper Andersen)
Nielsen, Hans – født i Odense, mester 1.9.1716, I 15
Nielsen, Hans – svend 21.2.1763, I 41 (lært i Nyborg)
Nielsen, Hans – svend 28.1.1780, I 170 (lært i Kerteminde hos broderen Jens Nielsen)
Nielsen, Jens – svend 11.7.1743, I 33, borger i Kerteminde, mester 12.7.1759, III 3a (lært hos faderen Niels Jensen i Kerteminde)
Nielsen, Jep – enken frasiger sig Lauget 4.4.1709, I 14
Nielsen, Johan Christopher Nicolai – født i København, i lære i Korsør 1.1.1779, I 169
Nielsen, Lars – født i Odense, svend 2.3.1701, I 11, mester 28.6.1704, I 12 (lært hos faderen Niels Hansen)
Nielsen, Lars Christian – født i Odense, i lære Paaske 1806, I 98
Nielsen, Mads – født i Odense, mester 16.5.1716, I 15
Nielsen, Niels – født ca 1805, i lære 1.1.1822, I 84, svend 17.4.1827, II 41 (jfr. Niels Pedersen), (søn af avlskarl Peder Nielsen i Næsbyhoved Mølle)
Nielsen, Niels – i lære 27.12.1792, I 174, svend 8.10.1796, I 47, II 4 (fader Niels Jørgensen i Odense)
Nielsen, Peder – født ca 1798, svend 27.12.1817, II 26, mester 28.4.1823, III 15b (fader oldermand Christen Nielsen)
Nyborg, Hans Pedersen – svend 2.1.1823, I 71, II 34 (lært i Kerteminde)
Ohiene, Henrik – indskreven i svendebogen 4.10.1811, II 22
Olsen, Hans Adolph – født ca 1802, i lære 29.9.1815, I 115, svend 30.9.1822, I 69, II 33 (søn af Karen … enke efter … Rasmussen i Odense)
Pedersen (?), Jørgen Christian – svend 28.12.1779, I 170 (lært hos faderen Peder Jensen i Bogense)
Pedersen, Anders – svend 4.10.1829, II 44
Pedersen, Christen – svend 28.12.1742, I 32 (lært i Svendborg)
Pedersen, Claus – født i Nyborg, svend 11.7.1731, I 22, maaske mester i Svendborg 7.4.1741, I 29
Pedersen, Hans Peder – i lære i Kerteminde 1.6.1820, I 126
Pedersen, Jens – født ca 1810, i lære 1.5.1824, I 75 (søn af Peder Andersen i Næsbyhoved Mølle)
Pedersen, Jørgen – født i Odense, i lære 22.12.1687, I 6, svend 2.12.1691, I 7, mester 9.11.1694, I 9
Pedersen, Niels – født ca 1805, i lære 1.1.1822, I 84, svend 17.4.1827, II 41 (jfr. Niels Nielsen), (søn af avlskarl Peder Nielsen i Næsbyhoved Mølle)
Pedersen, Peder – bendrejermester 21.10.1794, III 6a
Pedersen, Peder – svend 24.6.1796, II 2
Pedersen, Søren – født i Roskilde, mester 14.7.1730, I 22
Poulsen, Hans Frederik – svend 21.4.1745, I 34
Rasch, Hans – af Kerteminde, trædrejermester 7.4.1795, III 6b
Rasch, Niels Hansen – født i Kerteminde, trædrejermester der 4.4.1820, III 12b
Rasch, Niels Lars Hansen – født i Kerteminde, svend 6.10.1804, I 51, trædrejermester i Kerteminde 4.4.1820, III 12b (lært hos faderen Hans Rasch)
Rasmussen Jørgen – født i Brændekilde, i lære 29.9.1794, I 176 (fader Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Hans – svend 12.7.1727, I 18 (lært hos faderen Rasmus Hansen)
Rasmussen, Hans Christian – i lære 24.6.1809, I 100, svend 28.3.1815, I 58, II 25 (jfr. Hansen), (søn af afdøde tømmermester Rasmus Hansen i Odense)
Rasmussen, Jens – svend 5.9.1811, I 55, II 21 (lært hos faderen Rasmus Jensen i Svendborg)
Rasmussen, Mads Daniel – svend 3.9.1759, I 40 (lært i Bogense)
Rasmussen, Rasmus – svend 11.7.1772, I 43
Reuter, Hans Andreas – af Flensborg, i Forbundt 24.7.1824, I 143, svend 16.10.1824, I 78, II 38
Riisgaard, Jørgen Christensen – svend 12.7.1727, I 19, mester 18.8.1732, I 23
Schalkam, Henrik Jochumsen – svend 2.10.1748, I 36
Schell, Hans Peder Christian – af København, mester 30.12.1834, III 17a, hans tidligere borgerskab som kunstdrejer i København var opsagt 27.10.1834
Scheuer, Henrik – mester 8.1.1784, III 4a
Schiøtt, Frands Christian – født i Odense, i lære 29.9.1822, I 87
Scholkam, Henrik Jochumsen – svend 2.10.1748, I 36
Schreitmøller, Johan Christopher(sen) – svend 10.5.1819, I 61, II 28 (jfr. J. C. S. Møller)
Segudsen, Niels – født i Svendborg, svend 28.12.1726, I 17, mester i Faaborg 25.4.1741, I 30
Skørping, Christian Hansen (eller Andersen) – svend 16.1.1819, I 60, II 27
Soelberg, Ditlev – født ca 1745, registreres nu som stolemagermester 14.11.1821, III 15a, var tidligere stolemagermester i København (lært faget i Odense hos sin far Lars Soelberg)
Soelberg, Lars – i lære 1.1.1807, i 99, svend 27.12.1810, I 55, II 20 (søn af Ditlev Soelberg)
Soelberg, Lars – var stolemagermester i Odense ca 1760, 14.11.1821, III 15a
Steinfeld, Wilhelm – svend i Hannau i Kurhessen 7.2.1842, mester 17.8.1850, III 21a
Stenbuch, Niels Michael – i Forbundt Paaske 1823, I 80
Stephansen, Christian – svend 15.5.1819, i 61, II 28
Stilou, Andreas Pedersen – født ca 1789 i Odense, svend 27.6.1808, I 52, II 18, bendrejermester (kunstdrejer) 2.2.1811, III 9a (lært hos faderen Peder Stilou)
Stilov, Peder – af Odense, mester 27.12.1790, III 5b, er bendrejer III 2a
Sudermann, Johan Frederik Hansen – i lære 24.6.1827, I 83 (søn af skomagermester Hans Sudermann)
Sørensen, Hans – mester 3.10.1735, I 25 (=stolemager III 2a)
Sørensen, Johannes – svend 9.4.1822, I 68, 132 (lært i Faaborg)
Tagge (?), Johan F. – svend 13.4.1830, II 46
Tagge, Johan Peder – i lære 24.6.1823, I 93, svend 24.7.1829, II 44 (søn af afdøde … Tagge i Kerteminde)
Thorvaldsen, Andreas Christian – født ca 1800 i Odense, i lære Paaske 1813, I 109, svend 24.4.1821, I 65, II 30 (jfr. A. Knudsen), mester 7.2.1827, III 15b (søn af felbereder Knud Thorvaldsen i Odense)
Tripler, G. – svend 6.10.1821, II 31
Tørring, Jens Martin – født i Hollerød, i lære 1.1.1813, I 107, svend 15.10.1816, I 59, II 25 (morbroder brændevinsbrænder Søren Mortensen)
Vagner, Johannes August – født ca 1809, i lære 24.6.1824, I 191, svend 12.7.1829, II 46 (søn af gartner Johan Conrad Vagner paa Tranekær)
Vilhelm(sen), Hans Christopher – i lære Paaske 1819, I 124, svend 5.4.1825, i 78, II 38 (jfr. H. C. V. Bantzon), (søn af moder, korporal Bantzons enke)
Vinther, Johan Christian – født ca 1803, fra Tranekær, i lære 10.10.1821, I 130, svend 17.7.1826, II 39b