Skomagerlav 1629-1875, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Skomager 1629-1875, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Indhold:
side 1-230 er bind I – VII 1629-1875
    nemlig:
    I 1629-50 lavsbog
    II 1650-1725 lavsbog
    III 1753-1811 kopibog for lærekontrakter
    IV 1810-1861 kopibog for lærekontrakter
    V 1683-1875 lavsbog
    VI 1775-1852 indskrivningsbog for drenge
    VII 1818-1862 indskrivsningsbog for drenge
side 231-368 er bind III, som er svendenes indskrivningsbog 1788-1861 se forordet paa side 231 i bind II

- 1674- taget fra ’Taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar 'Alle de som ere oc Regnes udi noget Laug’, se registraturen TOPOGRAFICA, PK NR 84, originalen i Rigsarkivet

…, Christian – svend 24.3.1778, VI 183
…, Christopher – lædertauger, 1674, se titelbladet
…, Jørgen – i lære 25.2.1639, I 28, løb bort
Abelskarl, Rasmus Rasmussen – født i Nyborg, i lære 16.4.1702, svend 1707, II 176
Abrahamsen, Anders – født i ’Vere’?, i lære 29.9.1696, svend 10.10.1699, II 306
Abrahamsen, Christopher – født i Odense, i lære 19.12.1678, II 210
Adam(sen), Hans – i lære Paasken 1761, III 23
Agtermann, Andreas – født i Fredericia, i lære Juni 1805, IV 11, VI 18, svend 27.12.1812, VI 18
Algren, Hans – i lære Paasken 1826, IV 95, VI 258 (søn af Stine Smidt)
Amager, Anders Jensen – svend 23.6.1794, VI 207 (søn af skomager Jens Sørensen Amager)
Amager, Carl Christian – svend 12.4.1789, VI 207 (søn af skomager Jens Sørensen Amager)
Amager, Jens Sørensen – mester 10.2.1783, V 65, VI 207
Amager, Martin Jensen – svend 25.4.1785, VI 207 (søn af skomager Jens Sørensen Amager)
Ambrosius, Jens Jensen – i lære Paasken 1798, III 157, VI 157
Anderschou, Andreas Diderik Jes Theodor – svend 1.10.1842, VII 96, mester 31.7.1848, V 170
Andersen, Anders – født i Odense, 24 aar, gl. mester 21.4.1821, V 108
Andersen, Anders – i lære 24.6.1811, IV 7, VI 186, svend 24.6.1817, VI 187 (søn af Søren Andersen)
Andersen, Anders – i lære 28.12.1696, II 258
Andersen, Anders – i lære Julen 1814, IV 29, VI 169, svend 25.6.1821, VI 169 (søn af Anders Madsen)
Andersen, Andreas Vilhelm – i lære 29.9.1813, IV 31, VI 187, svend 28.9.1819, VI 187 (søn af Anders Nielsens enke)
Andersen, Christen – i lære Pinsen 1714, II 321
Andersen, Christen – mesterstykke 13.8.1684, II 83, V 10
Andersen, Christian – svend 28.5.1853, VII 69
Andersen, Emil Frederik Ferdinand – svend 22.3.1856, VII 69
Andersen, Hans – født i Odense, i lære 24.11.1685, svend 1.10.1690, II 248
Andersen, Hans – født i Odense, i lære 29.3.1680, II 178
Andersen, Hans – født i Odense, mester 1.5.1734, V 38
Andersen, Hans – i lære 24.6.1786, iii 67, VI 166, svend 9.4.1792, VI 167 (søn af Anders Christensen)
Andersen, Hans – i lære 24.6.1794, iii 104, VI 34, svend 24.6.1798, VI 35 (faderen Anders Hansen)
Andersen, Hans – i lære 24.6.1819, svend 24.6.1824, VI 174
Andersen, Hans – i lære Paasken 1799, iii 129, VI 93, svend 24.6.1802, VI 93 (søn af skomagermester Anders Hansen, Odense)
Andersen, Hans Christian – i lære 24.6.1852, IV 181, VII 123, svend 11.4.1857, VII 124 (søn af arbejdsmand Anders Mortensen)
Andersen, Jens – i lære 10.8.1686, II 228
Andersen, Jens – i lære 19.2.1776, svend 1778, VI 130
Andersen, Jens – i lære Paasken 1687, II 178, svend 16.4.1691, II 179
Andersen, Jens – svend 18.4.1854, VI 42
Andersen, Jens Christian – i lære 29.9.1849, IV 179, VII 96, svend 30.9.1854, VII 96 (søn af arbejdsmand Anders Larsen)
Andersen, Jens Christian Bendix – svend 24.12.1849, VII 105, mester 13.7.1857, V 190
Andersen, Jens Frederik – svend 27.9.1856, VII 158
Andersen, Jørgen – i lære 29.9.1837, IV 143, svend 22.6.1845, VI 20a (søn af Anders Pedersen)
Andersen, Knud – mester 8.8.1761, V 55 (lært i Odense)
Andersen, Knud Frederik – i lære 24.12.1825, IV 106, svend 27.12.1831, VI 153
Andersen, Lars – født i Odense, i lære 24.6.1788, III 80, VI 147, svend 24.6.1795, VI 147
Andersen, Lars – i Forbundt 24.6.1819, IV 64, VI 119, svend 24.6.1822, VI 119
Andersen, Lars – i lære Julen 1815, IV 24
Andersen, Lars Peder – i lære 24.6.1831, IV 123, VII 68, svend 27.6.1837, VII 68, mester 17.10.1846, V 163 (søn af Anders Hansen)
Andersen, Lars Peder – i lære 29.9.1854, IV 186, VII 96, svend 3.10.1859, VII 96 (søn af skrædder Andersen)
Andersen, Mads – født i Odense, i lære 29.9.1808, IV 13, VI 18, svend 24.6.1813, VI 18
Andersen, Mads – i lære 1.7.1713, II 215
Andersen, Mads – i lære 16.4.1776, svend Julen 1778, VI 100
Andersen, Mads – i lære Paasken 1806, III 159, VI 167 (søn af Anders Madsen)
Andersen, Martin VIlhelm Andreas – i lære 29.9.184, IV 153, Forbundt Julen 1842, IV 158 (jfr. M. V. A. Christensen), (søn af skomagermester Anders Christensen i Odense)
Andersen, Mathias – født i Odense, i lære 25.4.1700, svend 11.1.1703 II 337
Andersen, Morten – mester 1.2.1777, V 61, VI 180
Andersen, Niels – 1674, se titelblad
Andersen, Niels – født i Sønderby, i lære 8.5.1671, II 206
Andersen, Niels – i lære 24.6.1811, IV 7, VI 46, svend 24.6.1817, VI 46, 47 (stedsøn (?) af Henrik Justesen)
Andersen, Niels – mester 9.8.1737, V 39
Andersen, Ole – mester 28.4.1824, V, III (lært i Krahsminde)
Andersen, Ole – svend 29.9.1817, VI 18
Andersen, Peder – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Andersen, Peder – i lære 1.1.1704, II 209, svend 1.1.1708, II 29
Andersen, Peder – i lære 21.11.1705, II 75, svend 4.1.1710, II 76
Andersen, Peder – i lære 24.6.1821, svend 13.4.1829, VII 21
Andersen, Peder – i lære 24.6.1825, IV 87, svend 24.6.1830, VI 21, mester 22.8.1834, V 236 (søn af Anders Pedersen)
Andersen, Peder – i lære 27.3.1695, II 9, svend 14.4.1702, II 10 (søn af skomager Anders Pedersen)
Andersen, Peder – i lære 29.4.1821, IV 60 (stedsøn (?) af skomagermester Hans Jørgensen)
Andersen, Rasmus – født ca 1814 i Stige, i lære 27.12.1830, IV 115, VI 218, svend 22.6.1834, VI 218 (søn af Elisabeth Pedersdatter i Odense)
Andersen, Rasmus – i Forbundt 12.4.1789, svend 7.6.1790, VI 124, kendt ulovlig se ogsaa VIII 3
Andersen, Rasmus – i lære Julen 1803, III 150, VI 134, svend 24.12.1807, VI 134 (søn af Anders Rasmussen)
Andersen, Svend – i lære Julen 1784, svend 17.3.1789, VI 183, 184
Andre, Casper Caspersen – svend 29.12.1780, VI 96
Andreasen, Christian – i lære 24.6.1831, IV 119, VI 2 (søn af Andreas Clausen)
Andreasen, Christian Julius – i lære 1840, svend 20.2.1842, VII 105
Andreasen, Frederik Ferdinand – i lære 6.4.1817, IV 35, i Forbundt 24.6.1821, IV 69 (søn af Andreas Pedersen)
Andreasen, Hans – mester 5.5.1764, V 57 (lært i Tønder)
Andreasen, Hans – svend 29.9.1825, VI 73 (kaldes ved indskrivningen 10.10.1825, VIIII 62 for Hans Andreasen Holm)
Andreasen, Jens – i lære 1.1.1813, IV 10, VI 220, svend 21.6.1819, VI 220
Andreasen, Jørgen – i lære 29.9.1830, IV 113, VI 129, svend 29.9.1835, VI 129 (jfr. J. Pedersen), søn af skomagermester Anders Pedersen)
Andreasen, Lars – i lære 24.6.1832, IV 127, VII 35, svend 6.6.1837, VII 35 (.. L. Pedersen), (søn af Andreas Pedersen i Odense)
Andreasen, Lars Christian – svend 25.6.1848, VI 40
Andreasen, Morten – mesteraar 7.8.1775, VI 150
Andreasen, Philliph – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 4
Anthon(sen), Niels – svend 25.3.1837, VII 24
Anthon(sen), Niels Carl – indskrevet 28.3.1837, VIII 85, mester 18.5.1844, V 157 (lært i Odense)
Anthonsen, Julius Gustav – svend 4.9.1841, VII 24, mester 30.1.1847, V 165
Anthonsen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1810, VI 187, VI 217, mester 1.8.1820, V 107
Arentsen, Christian – i lære 29.9.1714, II 32 (NB notatet er overstreget)
August(sen), Christian – svend 1780, VI 171
Axel, … - i lære 29.9.1710, II 76
Axelsen, H. Chr. – svend 24.6.1850, VII 175
Axelsen, Niels – i lære 29.9.1772, III 30 (faderen Christian Axelsen)
Bager, Anders Hansen – mesteraar Julen 1713, II 170
Bager, Morten Larsen – i lære 30.9.1690, svend 29.9.1693, II 112
Bager, Rasmus Nielsen – i lære 24.6.1781, III 62, VI 156, svend 25.12.1787, VI 157
Bagger, Morten Larsen – i lære 30.9.1690, svend 29.9.1693, II 112
Balle, Jens Peder – af København, indskrevet 4.9.1837, VIII 87, mester 9.8.1844, V 158
Baltzer, Jens Jensen – i lære 27.3.1780, svend 28.3.1785, VI 123
Bam, Hans Christensen – i lære 14.9.1710, II 30
Bang, Carl Ferdinand – i lære 24.6.1833, IV 130, VI 205 (svigerfader Søren Witzen)
Bang, Carl Pedersen – i lære 24.6.1823, IV 104, svend 23.12.1828, VI 97 (søn af felbereder Peder Bang Odense)
Bang, Jørgen Mortensen – i lære 27.2.1702, svend 18.1.1705, II 264
Bansen, Peder – i lære 29.9.1814, IV 37, VI 74, svend 24.9.1819, VI 74 (søn af corporal Bansen)
Barchholdt, Andreas Frederik – født i Odense, i lære 7.4.1801, III 137, VI 233, svend 17.4.1807, VI 233, mester 8.1.1813, V 95 (søn af Anne Maren Henrikadatter (Henriksdatter?))
Bareisen, Johan Adolf – i lære 29.9.1803, III 168, VI 226, svend 16.4.1811, VI 226, mester 9.3.1819, V 104 (søn af Johan Bareisen)
Basse, Hans Peder Sørensen – svend 26.1.1837, VI 84, mester 21.3.1840, V 145 (lært hos faderen Søren Hansen Basse i Odense)
Basse, Hans Rasmussen – født i Odense, mester 4.9.1741, V 42
Basse, Hans Rasmussen – svend 24.6.1792, mesteraar 6.7.1802, VI 157, mester 30.8.1803, V 82, VI 134 (søn af skomager Rasmus Hansen Basse)
Basse, Hans Sørensen – mester 2.12.1765, V 57
Basse, Johan Hansen – i lære 24.6.1777, svend 4.10.1790, VI 126, mester 8.12.1798, V 77, VI 109 (søn af skomager Hans Sørensen Basse)
Basse, Jørgen Andreasen – i lære 29.9.1777, VI 21
Basse, Knud – i lære 10.4.1643, I 45
Basse, Rasmus – i lære 25.2.1639, I 28
Basse, Rasmus Hansen – mester 23.2.1771, V 59
Basse, Rasmus Rasmussen – mester 10.10.1739, V 39
Basse, Rasmus Sørensen – mester 24.1.1763, V 56 (lært i Odense)
Basse, Søren Hansen – i lære 24.6.1777, svend 24.6.1785, mesteraar 24.9.1792, VI 126, mester 5.8.1799, VI 77, 83 (søn af skomager Hans Sørensen Basse)
Basse, Søren Sørensen – mester 8.6.1765, V 57 (lært i Odense)
Bay, Christen Jensen – født i Randers, mesteraar 4.5.1696, II 84, mester 14.5.1703, II 307, V 16
Bay, Peder Mortensen – født i Nyborg, mesteraar 28.6.1694, II 129, II 343, mester 20.7.1696, V 14, II 188
Bech, Niels Christian Jensen – svend 28.6.1856, VII 41, mester 10.10.1864, V 197
Beck, Joachim Gøtsche – i lære Paasken 1839, IV 144, VI 14, svend 7.4.1844, VI 14, mester 12.7.1852, V 179 (plejeforældre vejbetjent Carl August Madsen)
Beck, Niels Christian Jensen – kaldes ved indskrivningen 29.6.1856, VIII 125 J. Christian W. Bech, svend 28.6.1856, VII 41, mester 10.10.1864, V 197
Belman, Casper Hendrich – i lære 29.9.1790, III 88, VI 184, svend 24.8.1794, VI 184 (søn af skrædder Hendrick Ludvig Belman i Odense)
Bemmer, Christian Madsen – født i Odense, mester 12.7.1706, V 19, II 271
Bender, Frederik Christoffer – i Forbundt 24.6.1807, III 167, VI 172, svend 18.12.1808, VI 172 (søn af Johan Christian Bender)
Bender, Hans Andersen – i Forbundt 29.9.1812, VI 7, svend? og indskrevet 28.6.1813, VIII 41
Bender, Hans Andreas Johansen – i Forbundt 29.9.1812, IV 12, VI 7, svend? og indskrevet 23.6.1813, VIII 41 (søn af Johan Christian Bender)
Bender, Johan Christian – svend 24.6.1813, VI 7
Bendixen, Jens – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Berg, Andreas – født i Randers, 32 aar, indskrevet ?.?.1805, VII 25, mester 3.7.1813, V 96, VI 46
Berg, Hans Adolf – i lære Paasken 1817, IV 61, VI 260, svend Paasken 1822, VI 260 (jfr. H. A. Birck)
Berggreen, Adolf – i lære 26.7.1825, svend 24.6.1840, VI 191, 192 (søn af skomager Rasmus Berggreen)
Berggreen, Hans – i lære 18.4.1824, svend 24.6.1826, VI 191 (!), (søn af skomager Rasmus Berggren)
Berggreen, Hans Peder – mesteraar 24.7.1779, VI 170, mester 20.8.1781, V 64, VI 197
Berggreen, Jens Julius – i lære 26.7.1825, VI 191, svend 11.4.1846, VI 191, 192 (søn af skomager Rasmus Berggreen)
Berggreen, Johan – i lære 18.4.1824, VI 191, svend 8.10.1827, VIII 67 (søn af skomager Rasmus Berggreen)
Berggreen, Niels – i lære 26.7.1825, svend 6.6.1837, VI 191, 192, mester 3.9.1842, V 153 (søn af skomager Rasmus Berggreen)
Berggreen, Peder Christian – i lære 26.7.1825, svend 15.4.1843, VI 191, 192 (søn af skomager Rasmus Berggren)
Berggreen, Peder Silius – mester 1.3.1851, V 176 (lært i Odense)
Berggreen, Rasmus – født i Odense, svend 29.9.1802, VI 198, mester 1.6.1807, V 87, VI 191 (søn af skomager Hans Berggren)
Berggreen, Rasmus – i lære26.7.1825, svend 2.10.1836, mester 9.5.1846, V 162 (søn af skomager Rasmus Berggren i Odense)
Bertelsen, Ebbe – født ved Ribe, i lære 14.10.1644, I 54
Bertelsen, Jens – 1674, se titelbladet
Besche, Anders Jørgensen – født i Odense, laugmester 17.7.1670, II 197
Besche, Christen Andersen – i lære 5.3.1703, svend 20.2.1708, II 197 (lært hos faderen Anders Jørgensen Besche)
Besche, Rasmus Andersen – Fastelavn 1711, I 197, svend Fastelavn 1714, II 198 (faderen Anders Jørgensen Besche)
Beuberg, Lars Carlsen – i lære 1.2.1827, IV 96 (stedfaderen Jørgen Hansen Hjulmand i Korup)
Bierregaard, Jens - svend 29.9.1850, VII 123, mester 13.8.1855, V 186 (søn af skomager Nicolaj Hansen Bierregaard)
Bierregaard, Nicolai Hansen – svend 8.10.1825, VI 47, mesteraar 24.8.1829, V 229a, mester 26.8.1830, V 125, VII 123
Bierregaard, Nicolai Jensen – i lære 24.6.1818, IV 46, VI 194 (søn af handskemagermester Jens Bierregaard)
Birch, Frands Jensen – indskrevet 27.9.1824, VIII 60, mester 12.4.1836, V 138 (lært i Køge)
Birch, Hans Adolph – i lære Paasken 1817, IV 61, VI 260, svend Paasken 1822, VI 260 (jfr. gl. A. Berg)
Biøland, Carl Olsen – i lære 25.12.811, IV 27, svend 17.6.1816, VI 142
Biørn, Carl Thomsen – mester 7.4.1856, V 188 (lært i Odense)
Biørn, Morten Nielsen – født i Odense, laugmester 17.9.1670, II 192
Biørnsen, Daniel – i lære 24.6.1824, IV 86, svend 24.6.1830, VI 111 (jfr. A. Nielsen), (søn af Niels Biørnsen i Kerteminde)
Biørnsen, Ditlev – født i Høbbet i Brahetrolleborg, i lære 29.9.1825, IV 88, VI 27, svend 21.9.1830, VI 27 (ifv. D. Olsen), (søn af husmand Ole Bjørnsen)
Bjerregaard, Nicolai Hansen – svend 8.10.1825, VI 47, mesteraar 24.8.1829, V 229a, mester 26.8.1830, V 125, VII 123
Bjerregaard, Nicolai Jensen – i lære 24.6.1818, IV 46, VI 194 (søn af handskemagermester Jens Bjerregaard)
Bjørn, Carl Thomsen – mester 7.4.1856, I 188 (lært i Odense)
Blangstrup, Johan Christian – i lære 29.9.1811, IV 6, VI 46, svend 29.9.1816, VI 46, mester 25.4.1822, V 109 (søn af enken Mette Marie Blangstrup)
Blaum, Johan Rudolf – i lære 24.6.1786, III 68, VI 89, svend 24.6.1789, VI 89 (søn af Peder Diderik Blaum i Kalundborg)
Blausmidt, Christian Hansen – født i Røgen, Jylland, mester 23.3.1715, V 24, II 219
Bliedtz, Johan – mesteraar 29.9.1711, II 31, mester 8.5.1715, II 150
Blom, Johan Peder – i lære Julen 1758, III 17, mesteraar 7.4.1776, VI 166, mester 5.5.1777, V 62, VI 189 (søn af Samuel Blom i Odense)
Blom, Rasmus – i lære 24.6.1792, III 95, VI 219, svend 26.5.1795, VI 219 (søn af skomager Peder Blom i Odense)
Bode, Johan Henrich – i lære 30.4.1777, III 40, VI 123 (søn af Ernst Jørgen Bode)
Boe, Rasmus Christensen – i lære Paasken 1683, I 237, svend 25.6.1688, II 252
Boesen, Hans – i lære 16.8.1699, II 113, svend 16.8.1702, II 260
Bogense, Anders Madsen – i lære 14.10.1639 I 30 (søn af Mads Bogense)
Bogense, Christen Nielsen – født i Odense, laugsmester 10.12.1683, II 50
Bogense, Christen Rasmussen – født i Odense, i lære 1.10.1690, svend 1.10.1693, II 67, mesteraar 26.2.1694, II 179, mester 9.6.1696, II 301, V 14 (stedsøn af skomager Poul Hansen)
Bogense, Christopher Rasmussen – i lære 18.4.1688, svend 15.4.1691, II 118 (lært hos faderen Rasmus Hansen Bogense)
Bogense, Hans – mester 6.5.1777, V 62
Bogense, Jacob Christensen – i lære 24.6.1699, svend 19.4.1702, II 51, mesteraar 23.5.1706, II 92 (søn af skomager Christen Nielsen Bogense)
Bogense, Niels – 1674, se titelbladet
Bogense, Niels Christensen – mester 30.1.1730, V 35
Bogense, Peder Andersen – i lære 18.2.1703, svend 5.11.1705, II 10, mesteraar 16.12.1705, II 11 (søn af skomager Anders Pedersen Bogense)
Bom, Erik Hansen – i Kerteminde, mester 27.4.1741, II 41
Bom, Hans Christensen – i lære 13.6.1687, II 66, svend 14.10.1690, II 315
Bom, Herman – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
Bom, Ole Peder – fh. i Kerteminde, mester 14.3.1840, V 144
Bomfildt, Philliph Ulrik – født i København, indskrevet ?.?.1821, VIII 57, mester 10.6.1825, V 115
Bondo, Herluf – i lære 24.6.1816, IV 54, VI 19, svend 24.6.1820, VI 19 (søn af undergraver ved Skt. Knuds Kirke Bondr.)
Bonnesen, Hans – mesteraar 10.4.1777, VI 96, mester 6.5.1777, VI 191
Borch, Hans Frederik – i lære 24.6.1808, III 177, VI 169 (søn af Hans Borch i Kerteminde)
Borch, Niels Christensen – født i Slagelse, laugmester 31.1.1678, II 251
Boxen, Frederik Ulrick – i lære 30.9.1687, svend 25.6.1691, II 162
Bradt, Lars – mesteraar 24.6.1712, II 133
Brandt, Christen Christensen – mester 29.11.1723, V 29
Brandt, Hans Peder – i lære 8.5.1763, III 29
Brandt, Jacob Christian Hansen – i lære 24.6.1817, II 36, VI 226, svend 24.6.1820, VI 226 (søn af afdøde Hans Christian Brandt)
Brandt, Mathias Madsen – født i Odense, mester 5.7.1755, V 52
Brauer, Mathias Eriksen – i lære 29.9.1806, III 165 (søn af handskemager Erik Brauer)
Breictigam, Lars (Laurs) Mortensen – i lære Paaske 1759, III 19 (søn af afdøde Morten Breictigam)
Breimberg, Poul Pedersen – i lære 24.6.1784, III 63, VI 157, svend Julen 1791, VI 157, mester 15.2.1800, V 78, VI 233 (søn af Peder Poulsen Breimberg)
Brese, Andreas Christian(sen.?) – Forbundt i Odense 1.3.1811, IV 2, indskrevet som svend 27.12.1812, VIII 39 (lært i København)
Brit (?), Johan Mortensen – født i Trondhjem, Norge, mester 8.5.1715, V 25
Brochman, Søren Engelbrechtsen – født København, i lære 24.6.1806, III 165, VI 198, svend 18.4.1813, VI 198, mester 13.6.1814, V 97, VI 209
Brodersen, Christoffer – i lære Paasken 1809, III 184, VI 240, svend 29.11.1813, VI 240 (søn af Cathrine Marie Brodersen)
Brodersen, Claus – i lære 1779, svend 16.4.1786, mesteraar 9.2.1797, VI 89, mester 10.2.1797, V 75, VI 221 (søn af skomager Nicolai Brodersen)
Brodersen, Claus – svend 1.9.1776, mesteraar 30.8.1783, VI 53, mester 12.9.1783, V 66, VI 209 (søn af skomager Peder Brodersen)
Brodersen, Hans – i lære 31.3.1807, III 167 (søn af afdøde skomagermester Cajus Brodersen)
Brodersen, Hans Christian – svend 1780, mesteraar 9.12.1786, VI 53, mester 20.4.1787, VI 58, V 69 (søn af skomager Peder Brodersen)
Brodersen, Hans Nicolai – i lære Paasken 1805, svend 24.6.1813, VI 175
Brodersen, Johan Peder – svend 30.3.1834, VI 227, mester 24.4.1841, V 147 (søn af skomager Peder Brodersen)
Brodersen, Nicolai – født i Flensborg, mester 30.5.1760, V 53
Brodersen, Nicolai – svend 24.6.1826, VI 227, mester 5.1.1835, V 130 (søn af skomager Peder Brodersen)
Brodersen, Peder – født i Flensborg, mester 30.8.1751, V 50
Brodersen, Peder – i lære 1779, VI 88, svend 24.6.1794, VI 89, mester 31.7.1799, V 77, VI 226 (søn af skomager Nicolai Brodersen)
Brodersen, Peder – i lære 2.3.1801, VI 58, svend 29.9.1806, VI 3 (søn af skomager Hans Christian Brodersen)
Brodersen, Peder – i lære 24.6.1798, III 131, VI 59, svend 24.6.1804, VI 59 (søn af Claus Brodersen)
Bruneberg, Poul Pedersen – i lære 24.6.1784, III 63, VI 157, svend Julen 1791, VI 157, mester 15.2.1800, V 78, VI 233 (søn af Peder Poulsen Bruneberg)
Bruun, Andreas – svend 13.4.1858, VII 4 (søn af skomager Hans Bruun ’Osbæk’ paa Als)
Bruun, Bentzon – født i Odense, i lære Julen 1793, III 102, VI 197, svend 18.11.1799, VI 197 (søn af Jens Christian Bruun)
Bruun, Jacob Jensen – født i Haderslev, i lære 29.9.1794, III 123, VI 219, svend 25.3.1799, VI 219, mester 3.1.1809, V 89, VI 93 (søn af afdøde Jens Bruun)
Brylle, Jørgen Rasmussen – i lære Julen 1812, IV 12, VI 224, svend 24.12.1818, VI 224 (søn af snedker Rasmus Brylle)
Brylle, Peder Larsen – født i Odense, i lære 29.7.1806, svend 20.1.1815, VI 238
Brørup, Jens Madsen – indskrevet 29.12.1834, VIII 82, mester 13.4.1840, V 145 (lært i Horsens)
Braad, Jacob Madsen – af Odense, mester 12.3.1749, V 45
Braad, Jakob Madsen – svend 31.4.1777, VI 123
Braad, Lars Christensen – født i Odense, mester 17.12.1694, V 13
Braad, Mads Christensen – født i Odense, mester 17.12.1694, V 13
Braad, Mathias Madsen – født i Odense, mester 5.7.1755, V 52
Braadt, Jacob Madsen – af Odense, mester 12.3.1749, V 45
Braadt, Jacob Madsen – svend 31.4.1777, VI 123
Buch, Hans Hansen – svend 25.6.1848, VII 84
Buch, Hans Henrik Christensen – i lære 24.6.1834, IV 132, VII 125, svend 25.3.1837, VII 125 (søn af snedkermester Chr. Buch)
Buch, Henrik Nielsen – i lære 26.12.1792, svend 26.3.1796, VI 150 (søn af skomager Niels Buch)
Buch, Johan Johansen – i lære Paasken 1775, svend 30.9.1781, VI 17
Buch, Johannes Nielsen – i lære 1780, svend Paasken 1791, VI 150 (søn af skomager Niels Buch)
Buch, Jørgen Larsen – født i Odense, i lære 29.9.1788, III 79, VI 147, svend 29.9.1793, VI 147, mester 5.12.1803, V 82, VI 74
Buch, Lars Nielsen – født i Odense, i lære 1780, svend 26.12.1792, VI 150, mesteraar 24.7.1811, VI 101, mester 29.7.1811, V 92, VI 252 (søn af skomager Niels Buch)
Buch, Niels Johansen – i lære Paasken 1759, III 19, mester 15.7.1768, V 59 (søn af Henrik Jochumsen Polmand)
Buch, Niels Rasmussen – født i Nørre Estherbølle, Sandager Sogn, i lære 16.11.1690, svend 15.4.1695, II 255, mesteraar 10.6.1704, II 91, mester 27.7.1705, II 352, V 18
Buch, Peder Olsen – født i Nykøbing, i lære 10.11.1714, II 349
Buch, Rasmus Larsen – født i Odense, i lære 29.9.1788, III 84, VI 177, svend 29.9.1794, VI 177, mester 12.12.1817, V 102 (søn af bager Lauritz Buch)
Busch, Hans Henrik Christensen (?) – i lære 24.6.1834, IV 132, VII 125, svend 25.3.1837, VII 125 (søn af snedkermester Chr. Busch)
Busch, Johan Johansen – i lære Paasken 1775, svend 30.9.1781, VI 17
Buset, Jørgen Hansen – født i Odense, i lære 18.5.1779, II 134
Bøder, Niels Rasmussen – født i Odense, laugmester 29.3.1675, II 236, 238
Bødker, Christen Nielsen – i lære 27.3.1695, svend Paasken 1698, II 123, mesteraar 1.7.1704, II 124 (lært hos faderen Niels Rasmussen Bødker)
Bødker, Hieronimus Nielsen – i lære Pinsen 1699, II 123, svend 27.4.1704, II 124, mesteraar 29.7.1710, II 357 (i lære hos faderen Niels Rasmussen Bødker)
Bødker, Niels Rasmussen – født i Odense, laugsmester 29.3.1675, II 236, 238
Bøje, Carsten – født i Bogense, i lære 29.9.1810, III 17, VI 35, svend 24.12.1814, VI 35 (kaldes VIII 44 Carsten Bøjesen)
Børre, Christian Svaneberg – i lære 2.12.1790, III 90, VI 168, svend 21.12.1792, VI 168
Børre, Christian Svaneberg – i lære 26.9.1805, III 162, VI 237, svend 12.5.1814, VI 234 (søn af Johan Børre)
Børre, Johan Christian – født i Odense, i lære Julen 1787, III 71, VI 34, svend 26.10.1789, VI 34 (søn af Christian Børre)
Børre, Johan Christoffer – i lære 29.9.1783, III 55, VI 191 (søn af garversvend Christian Børre
Cajussen, Hans – i lære 31.3.1807, III 167 (søn af afdøde skomagermester Cajus Brodersen)
Carlsen, Lars Beuborg – i lære 1.2.1827, IV 96 (stedfaderen Jørgen Hansen Hjulmand i Korup)
Carlsen, Niels – født i Odense, i lære Paasken 1798, III 125, VI 164, svend 24.6.1805, VI 164
Carlsen, Niels – i lære 24.6.1829, IV 108, VII 56, svend 23.6.1833, VII 56 (søn af Johan Frederik Carlsen)
Carlsen, Rasmus Johan – i lære 2.10.1825, IV 13, VI 19, svend 23.6.1827, VI 19 (søn af Johan Frederik Carlsen)
Carstensen, Anders – i lære 27.4.1646, I 62
Carstensen, Conradt – mesteraar 6.10.1783, IV 21, V 67, VI 217
Carstensen, Hans Jørgen Bøje – i lære Paasken 1810, III 182, VI 59, svend 12.4.1819, VI 60 (søn af snedkermester Bøje Carstensen i Bogense)
Carstensen, Peder – i lære 5.10.1646, I 65
Caspersen, Anders – i Bogense, mester 26.4.1741, V 41
Caspersen, Peder – i lære 29.9.1816, IV 41, VI 234, svend 28.9.1819, VI 234 (jfr. Peder Hansen), (søn af afdøde Casper Hansen)
Cederberg, Lars Pedersen – i lære 29.9.1713, II 270, II 120, svend 1.8.1717, II 120
Christensen(sen), Hans Andersen – fra Rudkøbing, mester 10.8.1799, V 78, VI 231
Christensen, Anders – 1674 se titelbladet
Christensen, Anders – født i Aalborg, i lære 24.6.1804, svend 24.6.1810, VI 178, mester 12.11.1814, V 98, VI 172
Christensen, Anders – i lære 24.6.1804, III 153, VI 54, svend 6.12.1807, VI 54 (stedfader sadelmager Rasmus Rasmussen Odense)
Christensen, Anders Peder – mester 23.6.1727, V 33
Christensen, Christen – født i Odense, i lære 13.6.1687, I 17, svend 15.4.1691, II 18, mesteraar 20.6.1698, II 154, mester 12.3.1703, V 16, II 215
Christensen, Christen – i Bogense, mester 26.4.1741, V 41
Christensen, Christen – i lære 29.9.1711, II 345 (søn af Christen Jensen)
Christensen, Christen – mester 22.2.1738, V 39
Christensen, Christian – født i Fremmelev, i lære 1.11.1704, svend 1.11.1707, II 127
Christensen, Christian – født i Svendborg, i lære 2.11.1715, II 69
Christensen, Christian – født i Vordingborg, i lære 14.10.1678, II 221
Christensen, Emanuel N… - født i Odense, i lære Julen 1840, IV 152, VII 114 (søn af Christen Jensen)
Christensen, Frands – i lære Paasken 1778, svend 30.9.1781, VI 29
Christensen, Frederik Thomas – i lære 24.6.1806, III 175 (søn af dragon Thomas Christensen)
Christensen, Gabriel – i lære 24.6.1710, svend Paasken 1714, II 51
Christensen, Godtfred – i lære 29.9.1776, III 39, VII 107, svend 17.9.1781, VI 107
Christensen, Hans – født i Odense, i lære 2.10.1691, II 292, svend 7.1.1695, II 293
Christensen, Hans – i lære Julen 1839, svend 24.12.1843, VI 30
Christensen, Hans Andersen – fra Rudkøbing, mester 10.8.1799, V 78, VI 231
Christensen, Hans Jacob – i lære 14.9.1715, II 32
Christensen, Jens – i lære 1.1.1706, II 209, svend 1.1.1711, II 31
Christensen, Johannes – i lære 29.9.1714, II 19
Christensen, Johannes – svend 2.10.1836, VI 99, mester 2.9.1844, V 159
Christensen, Knud – født i Odense, i lære 31.3.1709, II 356, svend 1712, II 343, mester 4.9.1717, V 26
Christensen, Lars – i lære 24.6.1791, VI 61
Christensen, Mads – født i Odense, i lære 29.11.1680, II 241, svend 14.2.1687, II 242, mesteraar 26.6.1692, II 310
Christensen, Mads – født i Sønderby, i lære 29.9.1675, II 206
Christensen, Martin – Wilhelm Andersen – i lære 29.9.1840, IV 153, VII 137, Forbundt Julen 1842, IV 158, VII 131, svend 22.6.1844, VII 131 (søn af skomagermester Anders Christensen i Odense)
Christensen, Morten – i lære 2.4.1809, III 176, VI 1, svend 14.4.1816, VI 2 (søn af Christen Sørensen)
Christensen, Morten – i lære Paasken 1780, svend 28.6.1789, VI 146, 147
Christensen, Mourits – i lære Julen 1709, svend Julen 1714, II 42
Christensen, Niels – i lære 16.37, I 15
Christensen, Niels – i lære 1821, IV 91, svend 1825, VI 129 (se Niels Christiansen)
Christensen, Niels – i lære 24.11.1712, svend 11.4.1716, II 343
Christensen, Niels – i lære 25.12.1716, II 46 (stedsøn af skomager Jens Nielsen Stom)
Christensen, Niels – i lære 7.8.1659, I 28
Christensen, Niels – i lære Julen 1815, IV 26, VI 226, svend 28.10.1820, VI 226 (søn af Christen Nielsen)
Christensen, Peder – født i Ikast, laugmester 2.3.1674, II 230
Christensen, Peder – født i Korsør, i lære 6.11.1715, II 69
Christensen, Peder – i lære 24.6.1825, IV 88, maaske identisk med den Peder Christensen fra Odense som indskrIVes 27.6.1832, VIII 77 (søn af Anne Rasmusdatter)
Christensen, Peder – i lære 26.12.1705, II 147
Christensen, Peder – i lære 5.6.1639, I 28
Christensen, Peder – mester 14.4.1722, V 29
Christensen, Peder – svend 25.6.1831, VI 144, mester 15.4.1841, V 146
Christensen, Peder Christian – svend 26.12.1856, VII 111
Christensen, Rasmus - 1674, se titelbladet
Christensen, Rasmus – i lære 24.6.1837, IV 140 (søn af Christen Rasmussens enke)
Christensen, Søren – i lære Pinsen 1636, I 23
Christensen, Thomas – i lære 10.12.1706, II 72
Christensen, Thomas – i lære 27.4.1646, I 62
Christian(sen), Anders – i lære 29.9.1788, svend 29.9.1795, VI 136
Christian(sen), Frederik – født i Odense, i lære 29.9.1817, IV 40, VI 35, svend 29.9.1821, VI 36
Christian(sen), Frederik – i lære 29.9.1817, VI 35, svend 29.9.1821, VI 36
Christian(sen), Hans – i lære 1.1.1795, svend 1.1.1801, VI 164
Christian(sen), Hans – i lære Paasken 1796, III 130, VI 18, svend 4.10.1802, VI 18
Christian(sen), Jens – i lære 24.6.1816, IV 66, VI 222, svend 24.6.1822, VI 222 (stedsøn af Ole Johansen)
Christian(sen), Johan – svend 25.12.1833, VI 15
Christian(sen), Niels – i lære Paasken 1819, II 67, VI 19, svend 2.4.1825, VI 19
Christiansen (?), Hans Peder – i lære 24.6.1791, III 97 (jfr. Hans Christian Hansen), (søn af afdøde Christian Arent Hansens enke)
Christiansen, Anders – i lære 1.1.1708, svend Paasken 1714, II 155 (søn af skomager Christian Andersen)
Christiansen, Christian – født i Odense, i lære Pinsen 1678, II 162
Christiansen, Edvard – i lære Paasken1824, IV 94, VII 38, svend 5.4.1830, VII 38 (stedsøn (?) af murermester Anders Rasmussen i Odense)
Christiansen, Hans Christian – i lære Julen 1837, IV 147 (jfr. H. C. Rasmussen), (søn af Chrian (Christian) Rasmussen)
Christiansen, Henrik – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Christiansen, Henrik – i lære 11.11.1708, svend 11.11.1712, II 319
Christiansen, Jacob – i lære Pinsen 1696, II 325
Christiansen, Jacob – svend 1704, II 154 (søn af skomager Christian Andersen)
Christiansen, Jens – i lære 10.7.1704, II 309, svend 29.9.1708, II 319
Christiansen, Jens Martin – i lære 29.9.1846, II 169 (søn af Christian Hansen)
Christiansen, Johan Frandsen – i lære 1.1.1826, IV 89, 106, svend 23.12.1832, VII 219 (søn af Christian Frederik Larsen)
Christiansen, Lorents Alexander – i lære Paasken 1841, IV 155, indskrevet (svend) 22.6.1844, VIII 98 (jfr. L. A. Lorentzen), (søn af skomagermester Christian Lorentsen i Middelfart)
Christiansen, Michael – i lære 24.6.1781, III 44, VI 107, svend 8.7.1783, II 107 (søn af Christian Johansen i Nørre Lyndelse)
Christiansen, Niels – født i Odense, i lære 29.9.1821, IV 91, svend 8.10.1825, VI 129 (søn af farverkarl Christian Nielsen)
Christiansen, Rasmus – født i Odense, i lære 29.9.1781, III 46, VI 33, svend 1.10.1786, VI 34 (søn af Christian Christensen)
Christiansen, Rasmus – i lære 29.9.1776, V .., svend 26.12.1782, VI 33
Christiansen, Rasmus – svend 19.6.1828, VI 174
Christiansen, Rasmus – svend 26.3.1815, VI 201
Christiansen, Søren Peder – i lære Paasken 1832, IV 128, VI 48, svend 14.4.1838, VI 52, mester 24.2.1845, V 160 (jfr. S. P. Mortensen), (søn af spisevært Christian Mortensen i Odense)
Christoffer(sen), Henrik Frederik – svend 16.4.1811, VI 41
Christoffer(sen), Johan – i lære Paasken 1823, svend 24.5.1826, VI 2
Christoffersen, Frederik Thomas – i lære 24.6.1806, svend 29.9.1809, VI 221, 222
Christoffersen, Hans – født i Lumby, i lære 21.1.1714, II 35
Christoffersen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.4.1672, II 202, svend 29.3.1675, II 203, mester 17.9.1677, II 245
Christoffersen, Lars – i lære 25.12.1758, III 17 (søn af Marie Christoffer i Korsør)
Christoffersen, Mathias – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Christoffersen, Niels – i lære 18.7.1642, I 43
Christoffersen, Ole – indskrevet 8.10.1827, VIII 67, mester 18.1.1834, V 133 (lært i Christiania)
Clausen, Claus – født i ’Stolbro’ paa Als, mester 11.5.1852, V 179 (lært i Nordborg)
Clausen, Claus – født i Haderslev, i lære 30.9.1687, svend 16.4.1691, II 123
Clausen, Frederik – i lære Paasken 1796, III 120, VI 177, svend 4.10.1802, VI 178 (søn af parykmager Erik Clausen i Korsør)
Clausen, Hans – født i Aalborg, mester 17.7.1809, V 90, VI 104
Clausen, Hans – i lære 25.2.1639, I 28
Clausen, Hans Christian – svend 27.6.1836, VI 30
Clausen, Jens – laugmester 16.9.1667, II 161
Clausen, Jørgen – i lære Paasken 1800, svend Paasken 1802, VI 124
Clausen, Knud Frederik – mester 13.11.1849, V 174 (lært i Odense), (maaske identisk med Knud Clausen, der indskrives som svend 27.12.1831, VIII 78?)
Clausen, Lars – i lære 24.6.1709, II 57, svend 24.6.1714, II 58
Clausen, Mikkel – født i Odense, i lære 8.6.1647, I 66
Clausen, Mikkel – i lære 24.6.1697, II 344
Clemmensen, Adolph Theodor – i lære Paasken 1849, IV 174, svend 15.4.1854, VI 112 (søn af garver M. Clemmensen)
Clemmensen, Anders – i lære Julen 1821, IV 82, VI 87, svend 24.12.1825, VI 87, mester 21.10.1837, V 141, kaldes ved indskrivningen 27.12.1825, VIII 62 Anders Tistrand eller Fistrand Clemmesen
Clemmensen, Christian – født i Odense, mester 28.12.1719, V 27
Clemmensen, Hans – svend 27.6.1836, VII 103, mester 6.2.1847, V 165
Clemmensen, Julius – svend 29.9.1849, VI 174
Clemmensen, Mathias Julius – i lære Julen 1844, IV 160, VII 114 (søn af garver M. F. Clemmensen)
Cracau, Nathan – født i København, i lære Paasken 1816, IV 27, VI 217, svend 12.4.1819, VI 217
Crone, Baltzer Henriksen – i lære 11.12.1676, svend Paaske 1681, II 110
Crone, Christian – svend 16.4.1824, mester 19.7.1832, V 127, kaldes ved indskrivningen 21.4.1824, VIII 59 Peder Christian Crone
Crone, Henrik Baltzarsen – 1674 se titelbladet
Crone, Johannes – i lære 29.9.1792, svend 30.9.1798, VI 121
Crone, LudVIg Hieronimus(sen) – i lære 1.1.1791, III 88, VI 167, svend 12.3.1797, VI 167 (søn af Hans Eliasen Crone)
Dahr, Hans Jacob – i lære 29.9.1778, svend 29.9.1782, VI 88, mester 22.1.178, V 69, VI 134
Damgaard, Christian Pedersen – i lære 29.9.1775, III 35, VI 117, svend 25.9.1782, VI 118 (søn af Peder Damgaard)
Danielsen, Falentin – i lære 6.10.1681, svend Paasken 1691, II, III …
Danielsen, Fiet (?) – i lære Paasken 1687, II 110
Danielsen, Gregers – født i Nakskov, mesteraar 29.9.1711, II 104, mester 7.11.1712, V 22, VI 201
Davidsen, Jens Christian – indskrevet 27.9.1841, VIII 92, mester 24.3.1851, V 176 (lært i Christinia)
Davidsen, Rasmus – i lære 26.8.1703, II 344
Dekou, Johannes – svend 25.12.1817, VI 190
Dessoer, Frederik – mesteraar 4.4.1777, VI 156
Dideriksen, Christen – i lære 25.12.1759, III 20 (søn af Diderik Johansen)
Dideriksen, Søren – mester 23.11.1727, V 30
Dinesen, Jørgen – i lære 7.8.1639, I 29, 1674 se titelbladet
Ditlev(sen), Johan – i lære Paasken 1796, III 113, VI 119 (søn af Gertrud Maria Ditlævsdatter)
Ditlevsen, Jacob – i lære 18.5.1711, II 35, svend 18.5.1714, II 36
Dobbel, Niels Hansen – i lære 24.6.1796, III 124, VI 219, svend 24.6.1800, VI 219, mester 7.7.1804, V 85 (søn af Hans Dobbel i Egeskov)
Dobbel, Rasmus Hansen – svend 16.4.1824, VI 7, mester 29.9.1832, V 129 (søn af skomager Niels Hansen Dobbel)
Drabe, Jens Philliph – i lære Paasken 1808, IV 6, II 178, svend 26.3.1815, VI 91 (søn af Christian Drabe)
Drissol, Johannes Andreasen – i lære Paasken 1805, III 157, VI 46, svend 29.3.1812, VI 46
Dristrup, Lars Nielsen – i lære 24.6.1826, IV 96, svend 25.6.1831, VI 230 (søn af Dristrups enke Charlotte Sofie Weis)
Duch, Christian Morten – svend 24.5.1853, VII, III, mester 20.9.1858, V 192
Due, Anders Pedersen – svend 24.6.1840, VII 39
Due, Peder Christian – født paa Bornholm, indskrevet 27.12.1814, VIII 44, mester 22.7.1824, V, III (lært i København)
Duus, Jens Jensen – i lære 24.6.1790, IIII 85, VI 113, svend 29.9.1795, VI 114, VIII 8 siger fra Frideritz (Fredericia) da han blev svend
Dyreborg, Hans Knudsen – født i Odense, i lære 24.6.1790, III 85, VI 126, svend 24.6.1795, VI 126, mesteraar 1806, VI 157, mester 2.8.1806, V 87, VI 10 (søn af Birthe Kirstine Dyreborg)
Dyreborg, Michel Jensen – i lære 3.5.1773, III 29 (søn af Jens Dyreborg)
Ebeløe, Niels Jørgensen – i lære Pinsen 1753, III 2 (søn af skomager Jørgen Jørgensen i Grindløse)
Eibye, Peder Hansen – født 26.10.1790 i Odense, i lære 24.6.1801, III 149 (døde i Aarhus 23.8.1840), (søn af tømmersvend Hans Nielsen)
Eilersen, Christen – født i Odense, i lære 13.7.1675, svend 21.7.1684, II 81
Eilersen, Ludvig – i lære 29.5.1672, II 133
Eliasen, Frederik – i lære Paasken 1795, III 110, IV 1, svend 13.4.1800, VI 1 (søn af Eliasses enke)
Eliasen, Hans – født i Nyborg, mesteraar 17.8.1713, II 314, laugmester 8.12.1714, II 118, V 24
Eliasen, Johannes – i lære 29.9.1786, III 81
Eliasen, Lars – i lære 29.9.1796, III 121, IV 49, svend 28.9.1800, IV 49
Elle, Jørgen Rasmussen – mester 17.7.1724, V 30
Ellegaard, Henrik Rasmussen – i lære i Paasken 1788, III 73, VI 143 (søn af daglejer Rasmus Rasmussen Ellegaard i Assens)
Embach, Christian Josephs – i lære 24.6.1824, IV 105, i Forbundt 28.10.1828, VI 227, svend 14.6.1829, VI 227 (søn af garver Josephs Embach)
Emilius, Hans – i lære 3.4.1809, IV 59 (død ?)
Engberg, Christian Frederik – svend 27.6.1836, VI 152, mester 22.1.1842, V 151
Engberg, Lars Larsen – svend 24.12.1843, VII 136
Engel, Johan Bernt – født i Münsterland, mesteraar 14.8.1699, II 164, mester 16.12.1704, V 17, II 147
Engelbrechtsen, Erik – født i Odense, i lære 10.7.1693, svend 10.7.1697, II 330, mesteraar 11.10.1700, II 312, mester 18.5.1705, II 195, V 17
Eriksen, Anders – i lære Paaske 1712, II 321
Eriksen, Frederik – i lære Paasken 1796, III 120 (søn af parykmager Erik Clausen i Korsør)
Eriksen, Hans Peder – i lære 23.9.1821, IV 101, VI 47, indskrevet som svend 8.10.1827, VIII 67, mester 15.3.1834, V 134 (søn af Erik Hansen i Odense)
Eriksen, Lars – født i Odense, i lære 29.9.1761, III 26 (søn af pottemager Erik Hansen)
Eriksen, Niels – af Horsens, mester 23.3.1846, V 145
Eriksen, Niels Peder – mester 22.9.1856, V 189, maaske identisk med Niels Peder Eriksen fra Kragesø som indskrives 25.6.1849, VIII 109 (lært i Randers)
Erlig, Johan Peder – i lære 29.9.1839, IV 149, svend 10.4.1841, VII 56, VIII 56
Ernst, Hans – i Kerteminde, mester 27.4.1741, IV 41
Ernst, Hans – i lære 11.11.1705, svend 30.12.1708, II 127
Evald, Thor Poulsen – født i Odense, svend 2.10.1808, VI 201, mester 22.1.1816, V 100, VII 39 (søn af skomager Poul Thorsen Evald)
Faber, Hans Christian Ovesen – i lære 24.6.1819, IV 56, II 236 (søn af skrædermester Ove Otte Faber)
Fabiansen, Hans – født i Odense, i lære 18.6.1683, II 246
Falck, … - svend 24.6.1797, VI 205 (søn af skomager Peder Falck)
Falck, Hans Rasmussen – mesteraar 4.2.1805, VII 205, mester 14.2.1805, V 86 (lært i Odense)
Falck, Jørgen Ditløv – svend 24.3.1826, VI 91 (søn af skomager Hans Falck)
Falck, Peder – mesteraar, 28.4.1781, VI 156, mester 29.6.1782, V 65
Falck, Peder Vilhelm – svend 13.4.1829, VI 91, mester 23.3.1838, V 141 (søn af skomager Hans Falck)
Felbereder, Niels Rasmussen – født i Odense, laugsmester 26.5.1675, II 238
Felding, Christian Diderik – indskrevet 29.10.1792, da fra Perleberg VIII 3b, mesteraar 9.2.1797, VI 143, V 75, mester 17.2.1797, VI 223
Ferdinand(sen), Frederik – i lære 6.4.1817, VI 180
Fich, Andreas Frederik – født i Asum, i lære 29.9.1801, III 144, VI 233, svend 24.6.1808, VI 233, mester 30.11.1814, V 98, VI 260 (søn af Juchum Carl Fich)
Fich, Christian Frederik – svend 3.4.1847, VII 103, VIII 104
Fich, Hans Jacob – svend 15.4.1843, VI 261, mester 22.4.1847, V 166 (søn af skomager Andreas Frederik Fich)
Fich, Peder Mathias Frederik – mester 14.10.1818, V 103 (lært i Lübeck)
Fidtgen, Christian Christiansen – i lære 29.9.1779, svend 29.9.1783, VI 29
Filter, Casper Fritz – svend 25.9.1841, VI 208 (søn af skomager Johan Frederik Filter)
Filter, Johan August – svend 1.4.1836, VI 208, mester 9.8.1847, V 167 (søn af skomager Johan Frederik Filter)
Filter, Johan Frederik – født i Kevits i Preussen, mester 9.2.1811, V 91, VI 207
Fisker, Hans Casper Jensen – i lære 29.9.1760, III 21 (søn af Jens Christiansen Fisker, Nyborg)
Flensborg, Niels – 1674 se titelbladet
Flint, Rasmus Pedersen – mester 17.1.1682, V 11, II 282
Foerman, Henrik Julius – svend 15.4.1843, VII 68
Foerman, Niels Hendrich – født i Odense, i lære 24.6.1809, IV 8, VI 222, svend 26.6.1815, VI 222, mester 29.8.1818, V 103 (søn af bøssemager Frederik Foerman)
Foermann, Carl Frederik – i lære 29.9.1823, IV 72, VI 244, svend 16.6.1828, VI 244 (søn af skomagermester H. Foermann)
Fortunu, Hans – laugmester 22.10.1660, II 129
Frandsen, Christian – født i Odense, indskrevet 16.4.1811, VIII 37 efter at have vist sit svendestykke, mester 28.7.1817, V 101
Frandsen, Hans – i lære 29.9.1783, iii 56, VI 31
Frandsen, Hans Henrik – svend 19.4.1862, VII 137
Frandsen, Johan Christopher – mester 17.2.1777, VI 183
Frandsen, Johan Frederik – i lære 24.6.1753, III 3 (søn af Frands Marcussen i Odense)
Frandsen, Josias – født i Tønder, mesteraar 14.7.1690, II 283, mester 9.11.1691, V 12, II 327
Frandsen, Morten - født i Odense, svend 24.6.1808, VI 185, mester 14.11.1809, V 90, VI 248 (søn af skomager Johan Frandsen)
Frandsen, Niels – født ca 1791 i Odense, svend Paasken 1809, VI 186, mester 13.7.1816, V 100, VI 153 (søn af skomager Johan Frandsen)
Frandsen, Søren Lucas – født i Odense, mester 17.9.1753, V 51
Frandsen, Thor – i lære Julen 1808, iii 178, VI 201, svend 18.6.1811, VI 201 (søn af Frants Nielsen)
Frank, Johan Christoffer – mester 17.2.1777, V 61
Frederich(sen), Johan – født ca 1772 i Agernæs, i lære Paasken 1787, III 71, VI 34, svend 31.3.1793, VI 34
Frederiksen, Christen – født i Odense, mester 23.5.1833, V 132
Frederiksen, Christian – i lære 29.9.1790, svend 29.12.1793, VI 34
Frederiksen, Christian – i lære Paasken 1803, III 155, VI 102, svend 26.3.1809, VI 101 (søn af Frederik Johansen)
Frederiksen, Christian – i lære Paasken 1820, svend 2.4.1825, VI 24
Frederiksen, Christian Ditlev – svend 7.4.1855, VII 193
Frederiksen, Hans Peder – i lære Paasken 1821, VII 18, IV 57, svend 24.3.1823, VI 154 (jfr. Hans Peder Johansen), (søn af skomagermester Johan Frederiksen)
Frederiksen, Hendrik – i lære Paasken 1806, III 164, svend 29.9.1811, VI 101 (søn af Frederik Johansen)
Frederiksen, Henrik – i lære Julen 1806, III 162, VI 54
Frederiksen, J… - svend 21.4.1824, VI 236 (stedsøn af skomager Hans Nielsen Vantinge)
Frederiksen, Johan – i lære 1.1.1797, svend 27.12.1804, VI 103
Frederiksen, Peder – født i Odense, i lære 1.10.1688, II 310, svend 2.10.1693, II 310, mesteraar 16.12.1704, II 259, mester 16.8.1706, II 305, V 19
Frederiksen, Søren – i lære 24.6.1760, III 22 (søn af soldat Frederik Wilhelmsen)
Frisach, Jacob – født i Assens, i lære 29.9.1787, III 70, VI 113, svend 26.8.1792, VI 114 (søn af corporal Christian Setter Frisach i Odense)
Frydendahl, Hans – i lære Paasken 1794, III 103, VI 62, svend 24.6.1799, VI 62, kaldes ved indskrivningen 24.6.1799, VIII 13 Hans Christian Frydendahl)
Fugl, Niels Sørensen – af Odense, mester 22.8.1750, V 50
Fugl, Søren Jacobsen – født i Assens, mesteraar 1.1.1715, II 265, mester 27.4.1716, V 26, II 198
Funch, Peder – født i Odense, i lære Paasken 1798, III 126, VI 174, svend 14.4.1805, VI 174 (søn af Jacob Funch)
Føns, Christian – svend 10.4.1852, VII 180
Føns, Johan Diderik – i lære 29.9.1819, svend 8.10.1825, VI 238, 240
Føns, Lars Peder – svend 20.4.1851, VII 173
Føns, Rasmus – svend 15.8.1828, mesteraar 16.3.1829, V 228b, mester 24.4.1830, V 124 (lært i Assens)
Faaborg, Christian Jacobsen – født i Odense, i lære 13.6.1687, II 83, svend 1.10.1690, II 84, mesteraar 8.4.1695, II 343, mester 30.8.1697, V 14, II 74
Faaborg, Claus Jacobsen – i lære Paasken 1704, II 154, svend 8.4.1708, II 155
Faaborg, Jacob Jacobsen – født i Odense, i lære 30.11.1684, svend 2.4.1688, II 83, mesteraar 16.5.1694, II 84, mester 4.5.1696, V 14, II 90 (maaske identisk med J.J. II 162), (i lære hos svogeren Christian Andersen)
Faaborg, Jens Jacobsen – født i Odense, i lære 2.5.1695, II 84, svend 2.7.1699 II 154, mesteraar 12.3.1703, II 103, mester 31.8.1705, V 18, II 268
Faaborg, Jesper – 1674 se titelbladet
Faaborg, Peder Pedersen – mesterstykke 14.2.1687, laugmester 2.5.1687, II 279, V 11
Gamrath, Lars – født i Odense, i lære 29.9.1792, III 96, VI 136, svend 29.9.1797, VI 136 (søn af Mathis Gamrath)
Gamrath, Mathias – indskrevet 29.10.1798, VIII 13, mesteraar 10.7.1802, VI 126, mester 31.7.1802, V 82, VI 194 (lært i Korsør)
Gebbert, Jacob Steffensen – mester 2.4.1729, V 33
Gebert, Jacob – 1674, se titelbladet
Gebert, Jacob – i lære 17.6.1648, I 70
Gebert, Knud Jacobsen – mester 15.6.1765, V 57
Gebert, Stephan Jacobsen – født i Odense, i lære 23.7.1692, svend 2.8.1696, II 226, mesteraar 1.7.1704, II 209, mester 21.9.1705, V 18, II 354
Gede, Carl – i lære 25.12.1838, IV 145, VII 123, svend 23.3.1845, VII 123, ved indskrivningen VIII 100 kaldet Carl August Gede (søn af Christiane Juliane Gede)
Gevert, Knud Jacobsen – mester 15.6.1765, V 57
Gierk(sen), Poul – i lære Paasken 1809, III 186 (søn af handskemagersvend Johan Giert i Odense)
Godskesen, Lorents – i lære 4.4.1706, II 350, svend Paasken 1712, II 351
Goldtmann, Carl Wilhelm Clausen – i lære Paasken 1825, IV 93, svend 8.4.1830, VI 24 (søn af skomagermester Claus Phillip Goldtmann i Ærøskøbing)
Goldtmann, Georg Phillip – født i Odense, i lære 29.9.1762, III 25
Gormsen, Jens – i lære 24.6.1823, IV 71, 90, svend 12.4.1829, VII 40, (jfr. Jens Vitzen), (søn af bødker Jens Gormsen i Odense)
Graden, Christian Ludvig van – i lære 2.1.1716, II 346
Gram (?), Lars Andersen – i lære 12.3.1708, II 355 (NB notatet overstreget)
Gramberg, Frederik – født i Colberg i Brandenborg, mesteraar 14.8.1699, II 130, mester 21.8.1701, V 15, II 184
Granau, Johan LudVIg Christian – svend 24.6.1850, VI 189, VIII 111
Granau, Niels – svend 25.9.1858, VII 41
Granau, Peder Ferdinand – i lære 24.6.1850, IV 176, VII 84, svend 23.12.1854, VII 84 (søn af afdøde værtshusholder Granau)
Granberg, Peder – i lære Julen 1796, III 121, VI 1 (søn af afdøde … Granberg)
Gredsted, Hans Hansen – i lære 29.9.1827, IV 103, svend 30.9.1833, VI 205, mester 23.4.1853, V 182 (fh. borgerskab i København), (søn af rugbrødsbager Hans Gredsted i Odense)
Grek, Jacob – født i Pommeren ifølge borgerskab, mester 19.1.1722, V 28
Greve, Carl Christian Pedersen – i lære Paasken 1826, IV 102, VI 47, svend 1.4.1832, VI 48, mester 28.3.1848, V 169 (søn af skrædermester Peder Greve i Odense)
Greve, Henrik Ludvig – i lære 1.1.1780, svend 14.5.1786, VI 150
Greve, Johan Frederik – i lære 29.9.1775, VI 171
Gudmandsen, Mogens – i lære 25.12.1714, II 265
Gudmansen, Knud – født i Freden i Norge, mesterstykke 1713, II 21, laugmester 4.6.1714, II 21, 25, V 23
Gudmansen, Mogens – født i Bergen i Norge, mesterstykke 27.4.1710, II 20, mester 3.2.1711, V 21
Guldager, Christian – i lære Paasken 1804, III 151, VI 49, svend 1.4.1807, VI 50, kaldes VIII 26 Christian Mikkel Guldager
Guldbech, Hans Peder(sen)- i lære Paasken 1786, III 66, VI 142, svend 24.6.1790, VI 163, kaldes i VIII 3 ogsaa Guldbech til efternavn
Guldbrandsen, Guldbrand – født 30.7.1824 i Norge, indskrevet 27.12.1849, VIII 110, mester 5.4.1852, V 179 (lært i Christiania)
Guldsmed, Rasmus Christensen – mesteraar 24.7.1700, II 74
Gundersøe, Niels Jørgensen – i lære Julen 1801, III 144, VI 93, svend 1806, VI 240 (søn af Jørgen Gundersøe i Odense)
Gyldenabel, Hans Mathias Johansen – i lære 29.9.1810, III 180, IV 15, 76 (søn af haarskærer Johan Gyldenabel)
Gyldener, Poul – 1674 se titelbladet
Gyntherman, Carl Hendriksen – født i Odense, i lære 24.6.1776, III 38, VI 113, svend 23.6.1782, VI 113
Haderslev, Hans – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Halvorsen, Peder – i lære 29.9.1817, IV 38, VI 67, svend 4.3.1823, VI 67 (søn af Halvor Hansen i Odense)
Hansen (Juel), Rasmus – 1674, se titelbladet
Hansen (Vibe), Hans – 1674, se titelbladet
Hansen, Anders – i Forbundt Paasken 1858, IV 187
Hansen, Anders – i lære 24.6.1826, IV 118, VI 94, svend 25.6.1831, VI 94 (søn af urtemand Hiers Hansen)
Hansen, Anders – i lære 26.12.1796, III 117 (jfr. Anders Rasmussen), (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, Anders – i lære 9.6.1672, II 48
Hansen, Anders – i lære Julen 1707, II 324
Hansen, Anders – i lære Paasken 1801, III 140, VI 167, svend Paasken 1807, VI 167 (stedsøn af værtshusholder Peder Johnsen i Odense)
Hansen, Anders Carl – mester 20.9.1852, V 180 (lært i Kolding)
Hansen, Anders Christian – født i Odense, i lære 29.9.1788 (søn af daglejer Hans Christiansen)
Hansen, Andreas – i lære Paasken 1713, svend 30.10.1715, II 44
Hansen, Andreas – indskrevet 29.3.1842, VIII 93, mester 30.8.1852, V 180 (lært i Odense)
Hansen, Andreas – svend 29.9.1777, VI 57
Hansen, Andreas Christian – i lære 24.6.1835, IV 136, VII 123 (søn af garvermester Hans Frederik Andreasen)
Hansen, Anton – i lære Paasken 1852, IV 181, VII 190, svend 11.4.1857, VII 190 (søn af … Jacobines E. Elisabbeth)
Hansen, Arent – i lære Paasken 1878, IV 76, VI 73, svend 16.4.1824, VI 73, mester 29.7.1831, V 127 (jfr. A. Rasmussen), (søn af smaahandler Hans Rasmussen)
Hansen, Casper – i Bogense, mester 26.4.1741, V 41
Hansen, Casper – i lære 29.9.1781, III 46, VI 146, svend 8.4.1787, VI 147 (søn af daglejer Hans Jørgensen)
Hansen, Christian – af Odense, i lære 29.9.1818, IV 47, VI 217, svend 29.9.1823, VI 218
Hansen, Christian – i lære 29.9.1819, VI 217 (søn af Peder Christian Hansen ?)
Hansen, Christian – i lære 29.9.1845, VII 104
Hansen, Christian – i lære Paasken 1849, IV 172, svend 15.4.1854, VII 154 (søn (?) af skomager Anders Pedersen)
Hansen, Christian – mester 9.12.1777, V 63, VI 25
Hansen, Christopher – 1674, se titelbladet
Hansen, David (?) – i lære 18.4.1702, II 182
Hansen, Emannuel – i lære 24.6.1693, II 286
Hansen, Engelbret – født i Lunde, laugmester 29.5.1671, II 210
Hansen, Frederik – svend 18.6.1845, VI 40
Hansen, Godske – i lære 22.3.1761, III 22
Hansen, Gregorius – født i Odense, i lære 13.9.1675, II 203
Hansen, Hans – født i Odense, i lære 16.9.1685, svend 1.12.1690, II 137
Hansen, Hans – født i Odense, i lære 31.3.1687, II 137, svend 15.4.1691, II 138
Hansen, Hans – født i Odense, laugmester 14.6.1671, II 214
Hansen, Hans – født i Svendborg, mesteraar 29.9.1713, II 357, mesterstykke 5.1.1714, II 47, mester 5.11.1714, V 23
Hansen, Hans – i lære 24.6.1831, IV 125, VI 258 (søn af Hans Jacobsen)
Hansen, Hans – i lære 24.9.1792, III 97, VI 53, svend 28.9.1800, VI 54 (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, Hans – i lære Paasken 1709, svend 1714, II 257
Hansen, Hans – i lære Paasken 1783, III 56, VI 82, svend 19.4.1786, VI 82 (søn af urtemand Hans Jørgen Hansen i Odense)
Hansen, Hans – i lære Paasken 1808, III 171, VI 91, svend 24.6.1813, VI 91
Hansen, Hans – i lære Paasken 1832, IV 124, VI 144, svend 14.4.1838, VII 62 (søn af Marthe Kristine Olsdatter)
Hansen, Hans – svend 30.3.1861, III 231
Hansen, Hans Carl – svend 24.6.1843, VII 99, mester 14.5.1851, V 177
Hansen, Hans Christian – født i Odense, i lære 24.6.1794, III 105, VI 34, svend 24.6.1797, VI 35
Hansen, Hans Christian – født i Odense, i lære 24.6.1829, IV 109, VI 231, svend 20.6.1835, VI 232, mester 15.4.1845, V 161 (søn af grovsmedemester Hans Frederik Andersen)
Hansen, Hans Henrik – i lære 24.6.1845, IV 166, VII 70, svend 25.6.1848, VII 70 (søn af skomager Hans Peder Hansen ved Brahetrolleborg)
Hansen, Hans Jacob – født i Odense, mester 5.12.1808, II 89, VI 151
Hansen, Hans Jørgen – født i Odense, indskrevet som svend 4.10.1802, VIII 18, mester 29.2.1808, V 87, VI 246
Hansen, Hans Jørgen Christoffer – svend 24.6.1848, VI 153, mester 14.5.1855, V 185
Hansen, Hans Peder – i lære 24.6.1791, II 97, VI 201, svend 24.6.1797, VI 201, mesteraar 24.1.1804, VI 240, mester 18.2.1804, V 84 (søn af afdøde Christian Arent Hansen)
Hansen, Hans Peder – i lære Julen 1849, VII 103, svend 23.12.1854, 110
Hansen, Hans Peder – mester 22.9.1873, V 199
Hansen, Hans Peder – svend 15.4.1843, VI 20a
Hansen, Hans Peder Martin – svend 11.4.1857, VII 231
Hansen, Henrik – født i Odense, i lære 31.3.1674, II 331 (NB notatet overstreget)
Hansen, Henrik – i lære 1705, II 91 (NB notatet overstreget)
Hansen, Jacob – født i Odense, i lære 11.11.1711, II 57
Hansen, Jacob – i lære 22.1.1703, II 347, svend 24.6.1709, II 349
Hansen, Jacob – i lære 7.6.1675, II 178
Hansen, Jacob – svend 4.10.1802, VI 3
Hansen, Jens – i lære 24.6.1846, IV 168, VII 104, svend 24.6.1849, VII 104 (søn af skomagermester S. Hansen)
Hansen, Jens – i lære 24.6.819, IV 63, svend og indskrevet 28.6.1824, VIII 65 (søn af Hans Andersen)
Hansen, Jens – i lære 26.3.1799, III 129, VI 221, svend Paasken 1802, VI 221 (søn af Jacob Jensen)
Hansen, Jens – i lære 29.9.1757, III 16 (søn af Hans Hemmesen i Odense)
Hansen, Jens – i lære 29.9.1825, IV 85 (søn af daglejer Hans Rasmussen)
Hansen, Jens – i lære Paasken 1755, III, II
Hansen, Jens – i lære Paasken 1807, III 170, VI 66, svend Paasken 1807, VI 66, mester 13.1.1810, V 90 (søn af Hans Knudsen)
Hansen, Jens – svend 10.7.1702, II 293
Hansen, Jens Christian – i lære Paasken 1834, IV 134, VII 56, svend 30.3.1839, VII 56 (søn af vægter Hans Jensen)
Hansen, Jep – født i Rorslev, i lære 11.12.1643, I 49
Hansen, Jeppe – i lære 24.6.1761, III 24 (stedsøn af Niels Hansen i Haarby)
Hansen, Jesper – svend 1.10.1842, VII 41
Hansen, Johan Andreas – mester 6.8.1842, V 153 (lært i Aarhus)
Hansen, Johan Christian Frederik – i lære Paasken 1836, IV 138, VII, II, svend 25.3.1842, VII, II
Hansen, Johan Michael – i lære 27.12.1796, III 120 (søn af købmand Hans Olsen i Odense)
Hansen, Johannes – svend 24.6.1851, VII 48
Hansen, Jørgen – født i Verninge, i lære 29.9.1675, II 48
Hansen, Jørgen – i lære 24.6.1814, IV 16, VI 222, svend 21.6.1818, VI 222 (søn af friskomager Hans Christian Sørensen)
Hansen, Jørgen – i lære 24.6.1823, IV 97, VII 18, svend 15.6.1828, VII 18 (søn af Hans Jørgensen, Hinstrup Mark)
Hansen, Jørgen – i lære 29.9.1774, III 31, svend 1.4.1780, VI 107
Hansen, Jørgen – i lære Julen 1811, IV 2, VI 25 (søn af Hans Christian(sen))
Hansen, Jørgen – i lære Paaske 1826, IV 120, VII 40, svend 21.4.1832, VII 40, mester 10.6.1836, V 138 (søn af daglejer Hans Jørgensen)
Hansen, Jørgen – i Rudkøbing, mester 3.5.1747, V 44
Hansen, Jørgen – lært i Odense, mester 9.8.1760, V 54
Hansen, Jørgen Daniel – i lære Paaske 1824, IV 79 (jfr. J. D. Larsen), (søn af skomager Hans Jørgen Larsen)
Hansen, Lars – født i Odense, i lære 19.6.1676, II 238
Hansen, Lars – i lære 27.4.1646, I 62, 66
Hansen, Lars – i lære Julen 1815, svend 24.12.1818, VI 229
Hansen, Lars – i lære Paasken 1838, svend 7.4.1844, VI 236, 237a
Hansen, Lars – indskrevet 1.10.1849, VIII 110, mester 29.6.1857, V 190 (lært i København)
Hansen, Lars – mesteraar 16.1.1779, VI 156, mester 19.2.1780, V 64, VI 31
Hansen, Lars Christian – i lære 24.6.1849, IV 178, VII 150, svend 1.7.1834, VII 150 (søn af skomagersvend Christian Hansen)
Hansen, Lars Frandsen – i lære Paasken 1821, IV 69, VI 29, svend 29.9.1823, VI 29 (søn af Hans Hansen)
Hansen, Mads – født ca 1800 i Odense, i lære 29.9.1815, IV 55, VI 260, svend 28.9.1820, VI 260, mester 19.7.1827, v 119 (søn af Hans Madsen)
Hansen, Mads – i lære 29.9.1706, II 321
Hansen, Mads – i lære Julen 1795, III 118, VI 41, svend 4.10.1802, VI 41
Hansen, Morten – svend 24.6.1850, VI 42
Hansen, Niels – født i Lamdrup, Svindinge, i lære 25.9.1695, svend 19.3.1699, II 107
Hansen, Niels – i lære 24.6.1793, III 108, VI 143, maaske svend 24.6.1799, VIII 14 (søn af tømmersvend Hans Nielsen)
Hansen, Niels – i lære 24.6.1811, III 187, VI 83, svend 18.6.1816, VI 83
Hansen, Niels – i lære Julen 1799, III 136, VI 223, svend 24.6.1807, VI 223 (søn af skomager Hans Nielsen i Korsør)
Hansen, Niels – i lære Pinsedag 1780, svend 5.6.1786, VI 146
Hansen, Niels – i lære Paasken 1805, III 155, VI 76, svend Paasken 1809, VI 76 (stedsøn af kroman Peder Jensen)
Hansen, Niels Frederik – født ca 1823, i lære Paasken 1838, IV 153, VI 261, svend 15.4.1843, VI 261, mester 8.2.1853, V 181 (søn af smaahandler Hans Nielsen)
Hansen, Ole – i lære 9.2.1812, IV 5, VI 104, svend 24.9.1819, VI 104
Hansen, Peder – født i Fredericia, mesteraar Julen 1707, II 154, mester 8.6.1709, V 20
Hansen, Peder – født i Lamdrup, Svindinge, i lære Paasken 1696, II 107, svend 4.4.1699, II 130
Hansen, Peder – født i Odense, i lære 24.6.1808, III 170, VI 35, svend 29.9.1812, VI 95
Hansen, Peder – født i Odense, i lære 29.9.1828, IV 105, VI 84, svend 27.6.1836, VII 109 (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, Peder – i lære 24.12.1795, III 112, VI 54
Hansen, Peder – i lære 24.6.1775, IV 33, svend 1780, VI 53 (søn af Hans Jørgensen i Odense)
Hansen, Peder – i lære 24.6.1782, III 50, VI 163 (søn af skomager Hans Jørgensen i Haarby)
Hansen, Peder – i lære 24.6.1801, VI 102, svend 24.6.1808, VI 101
Hansen, Peder – i lære 24.6.1816, IV 27, VI 20, svend 24.6.1822, VI 2 (søn af Ingeborg Hansdatter)
Hansen, Peder – i lære 24.6.1816, svend 24.6.1822, VI 2, mesteraar 14.7.1829, V 229a, mester 5.8.1830, V 125
Hansen, Peder – i lære 24.6.1822, VI 132 (søn af tømmermand Hans Jensen)
Hansen, Peder – i lære 29.9.1762, III 25
Hansen, Peder – i lære 29.9.1816, IV 41, VI 234, svend 28.9.1819, VI 234 (jfr. Peder Caspersen), (søn af afdøde Casper Hansen)
Hansen, Peder – i lære Paasken 1811, III 185, VI 224, maaske svend 27.12.1816, VI 50? og kaldes saa Peder Hansen Møller
Hansen, Peder – svend 26.10.1844, VI 254
Hansen, Peder – svend 29.9.1777, VI 174
Hansen, Peder Hans – i lære Julen 1849, VI 174, maaske svend 18.4.1854, VIII 119? (søn af skomagersvend H. Jacobsen)
Hansen, Peder Holm – i lære Paasken 1802, III 147, 156, VI 185, svend 29.9.1805, VI 185 (søn af skomager Lars Hansen i Odense)
Hansen, Poul – i lære 29.9.1710, svend Paasken 1717, II 94
Hansen, Poul –laugsmester 26.2.1686, ii 67, ii 278, V, II
Hansen, Rasmus – i lære 24.6.1792, III 95, VI 177, svend 24.6.1797, VI 177, mesteraar 1802, VI 54, mester 20.3.1802, V 81, VI 23
Hansen, Rasmus – i lære 25.12.1821, IV 62, VII 26, svend 2.4.1825, VII 26 (søn af vægter Hans Rasmussen i Odense)
Hansen, Rasmus – i lære 29.9.1835, IV 139, VI 237, svend 1841, VI 237 (søn af Hans Jensen)
Hansen, Rasmus – i lære 30.4.1827, IV 95, VI 231, svend 21.4.1832, VI 232, mester 18.5.1850, V 175 (søn af bødker Hans Jacobsens enke)
Hansen, Rasmus – indskrevet 29.9.1845, VIII 101, mester 2.11.1857, V 191 (lært i Helsingør)
Hansen, Rasmus Christian – svend 8.4.1849, VII 154
Hansen, Rasmus Frederik Christian – svend 23.12.1861, VII 210
Hansen, Sander – svend 29.9.1839, VII 141
Hansen, Stephan – født i Malmø, mesteraar 13.11.1696, II 260, mester 20.6.1698, II 348, V 14
Hansen, Svend – 33 aar, mester 28.11.1864, V 197
Hansen, Svend – af Seden, i lære 1.6.1701, II 333, svend 11.2.1709, II 57, mesteraar 1717, II 128
Hansen, Søren – 1674 se titelbladet
Hansen, Søren – i lære Paasken 1687, svend 16.6.1690, II 111
Hansen, Thomas – født i Odense, i lære 13.1.1673, II 121
Hansen, Thomas – født i Skaane, i lære 29.3.1680, II 249
Hansen, Thomas – i lære 29.9.1775, svend 30.9.1780, VI 150
Hansen, Thomas – i lære Julen 1804, svend 25.12.1811, VI 223
Hansen, Thomas – i lære Julen 1809, III 181 (søn af Rasmus Hansen af Odense)
Hansen, VIlhelm Gustav – i lære 29.9.1851, IV 186, svend 27.9.1856, VII 104, kaldes Niels Wilhelm Gustav Hansen ved indskrivningen 1.9.1856, VIII 126 (jfr. V. G. Andersen), (søn af Anders Hansen)
Hansen, Zirack – født i Odense, i lære 1671, II 202, 204
Hartmann, Hans Emilius – svend 24.3.1842, VII 82
Hartmann, Hans Emilius Hansen – i lære 29.9.1817, IV 44, VI 231, svend 29.9.1821, VI 231, mesteraar 23.2.1828, se ogsaa v 228a, VI 151, mester 10.12.1829, V 122 (søn af dragon Hans Hartmann)
Hartmann, Niels Jørgensen – i lære 29.9.1755, III 9 (søn af brygger Jørgen Ludvig Hartmann, i Aunslev)
Hartmann, Rasmus – svend 15.4.1854, VII 191, mester 28.11.1864, V 198
Hasenaw, Jacob – i lære Paasken 1792, III 94, VI 92, svend 29.9.1796, VI 92 (søn af afdøde … Hasenov)
Hassert, Frederik Gotlieb – mester 9.12.1777, v 62, VI 170
Hassing, Hans Bahl – mester 5.7.1837, V 140 (lært i Vejle)
Hebbe, Hans Casper – i lære 35.12.1777, VI 33
Hedeman, Hans Peder Johansen – fra Kielstrup, mester 7.12.1775, V 60
Heiden, Peder Vilhelm – svend 24.12.1848, VII 111, mester 14.3.1853, V 181
Heiman, Jacob – i lære 1.10.1815, IV 24, VI 241, svend 28.9.1822, VI 227
Helstrøm, Johan Frederik Joseph – indskrevet 3.8.1846, VIII 102, mester 2.7.1855, V 185 (lært i Stockholm)
Henneberg, Christen Knudsen – født i Odense, mester 28.1.1754, V 51
Henneberg, Poul Nielsen – i Forbundt 24.3.1815, IV 19, VI 50, svend 20.6.1816, VI 50, mester 9.8.1822, V 110
Henningsen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1795, III 114, VI 143, svend 24.6.1802, VI 143 (af Henning Lausen)
Henrichsen, Henrik – svend 2.10.1813, VI 7
Henrichsen, Mathias – i lære Paasken 1715, II 47
Henrichsen, Niels – svend Julen 1816, VI 7
Henrichsen, Ole – i lære 29.9.1786, III 75, VI 53, svend 6.11.1791, VI 53 (søn af Anne Henriksen)
Henrichsen, Peder – født i Odense, i lære Paasken 1806, III 174, VI 236, mester 26.9.1818, V 103 (søn af skomagermester Henrik Henriksen)
Henrichsen, Peder – mester 26.2.1686, V 11, II 67, 278
Henrik(sen), Alexander – født i København, i lære 23.1.1702, II 240
Henriksen, Thomas – født paa Møen, i lære 24.6.1704, svend 8.12.1709, II 324, mester 27.5.1718, V 27
Herling, Anders Mikkelsen – i lære Paasken 1752, III 1
Herløv, Lars Emil – i lære 24.6.1826, VII 8, mester 27.6.1837, V 140 (søn af Hans Pedersen Herløv i Middelfart)
Herløv, Lars Emil Hansen – i lære 24.6.1826, VII 8, indskrevet 1.8.1836, VIII 85, mester 27.6.1837, V 140 (søn af Hans Pedersen Herløv i Middelfart)
Herting, Andreas Mikkelsen – i lære Paaske 1752, III 1
Heubert, Albert – i Forbundt Julen 1832, svend 8.4.1833, VII 92
Hieresen, Anders – i lære 24.6.1826, IV 118, VI 94, svend 25.6.1831, VI 94 (søn af urtemand Hiere Hansen)
Hieresen, Svend – i lære 24.6.1793, III 116, VI 49, svend 24.6.1798, VI 49
Hieronimus(sen), Christian – mester 15.7.1761, V 54 (lært i Odense)
Hieronimussen, Johan Christoffer – i lære Paasken 1823, IV 70, indskrevet som svend 28.3.1826, VIII 63, mester 20.1.1838, V 141
Hieronimussen, Jørgen – født paa Fyen, mester 13.4.1754, V 51 (lært i Odense)
Hieronimussen, Niels – mester 22.8.1746, V 44
Hieronimussen, Niels – svend 24.6.1853, VII 141 (søn af skomager Johan Christoffer Hieronimus)
Hieronimussen, Peder Nielsen – svend 25.3.1788, VI 166, mesteraar 17.4.1797, 167, mester 6.5.1797, V 76, VI 59 (stedsøn af skomager Hans Svendsen)
Hildebrandt, Ditlev – i lære Paasken 1792, III 92, VI 118 (søn af rytter Ditlev Hildebrandt)
Hildebrandt, Hans Ertmand – i lære Julen 1815, IV 25, 258, svend 29.9.1824, VI 3, mester 14.3.1840, V 144 (søn af Ertmand Hildebrandt)
Hind, Henrik Jensen – født i Odense, laugmester 25.8.1704, II 131
Hindberg, Albert – indskrevet som svend 9.4.1833, VIII 80, mester 4.9.1841, V 150 (lært i Odense)
Hiort, Anders Mathiasen – i lære 24.6.1780, VI 82
Hiort, Christen Mathias -  i lære 29.9.1778, VI 73
Hiort, Christian – i lære Paasken 1779, svend 18.4.1786, VI 166
Hiort, Hans Johansen – mester 5.1.1804, V 83, V 217 (lært i Flensborg)
Hiorth, Christian – i lære Paasken 1785, III 64, VI 177, svend 27.12.1788, VI 177 (søn af Mathias Hiorths enke)
Hiorth, Hans Johansen – indskrevet 8.2.1802, VIII 17, mester 5.1.1804, V 83, V 217 (lært i Flensborg)
Hiorth, Mogens Hansen – i lære 4.8.1760, III 21 (søn af Hans Jørgen Hiort)
Hjelmberg, Georg Emil – i lære 24.6.1829, IV 108, VII 18 (plejebarn fra Lahns Stiftelse)
Hjort, Anders Mathiasen – i lære 24.6.1780, VI 82
Hjorth, Mogens Hansen – i lære 4.8.1760, III 21 (søn af Hans Jørgen Hjorth)
Hoff, Hans Larsen – mester 15.8.1767, V 58
Hofmann, Jacob Rasmussen – i lære Paasken 1814, IV 39, VI 236, svend Paasken 1822, VI 236 (søn af afdøde Rasmus Hofmann)
Hofmann, Mathias Hansen – i lære Paasken 1775, III 32, svend 1778, VI 107 (søn af Hans Hofmann)
Hofmann, Rasmus Hansen – i lære Paasken 1775, III 32, svend 1778, VI 166 (søn af Hans Hofmann)
Hofmann, Rasmus Rasmussen – i lære Julen 1811, IV 14, VI 101, svend 12.4.1819, VI 101 (søn af afdøde Rasmus Hofmann)
Holbech, Hans Christian – mester 23.10.1767, V 58
Holgersen, Peder – i Faaborg, mester 5.12.1742, V 43
Holgersen, Peder – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Hollander, Johan – 1674, se titelbladet
Holm, Hans Andersen – i lære 29.9.1814, IV 23, VI 240, svend 21.4.1821, VI 241 (søn (?) af Ole Holm)
Holm, Hans Hansen – født i Odense, i lære Julen 1809, IV 10, VI 3, svend 25.12.1815, VI 3 (søn af Hans Holm i Odense)
Holm, Harald Valdemar – svend 29.9.1855, VII 137
Holm, Johan Christoffer Hansen – født i Odense, i lære 24.6.1823, IV 68, VI 27 (søn af parykmager Hans Holm)
Holm, Johan Christoffer Hansen – født i Odense, i lære 24.6.1823, IV 68, VI 27 (søn af parykmager Hans Holm)
Holst, Anders Simonsen – født i Odense, i lære 26.3.1815, IV 20, 58, VI 111, svend 29.9.1821, VI 111 (søn af Anne Cathrine Petri)
Holst, Carl Rasmus Jonas – svend 23.4.1859, VII 137, mester 5.6.1869, V 199 (søn af skomager Christian Josias Holm)
Holst, Chr. Nielsen Theodor – mester 12.3.1873, V 199
Holst, Christian Frandsen – mester 4.12.1775, V 60, VI 33
Holst, Christian Frederik – i lære 1.1.1817, IV 41, VI 234, mester 12.3.1823, V 112 (søn af afdøde gæstgiver og brandinspektør Holst i Nyborg)
Holst, Christian Josiasen – i lære 28.7.1825, VI 19, svend 2.4.1831, VI 20, mester 2.2.1838, VI 141 (søn af skomager Josias Holst)
Holst, Christoffer – i lære 29.9.1811, VI 180, svend 29.9.1818, VI 180
Holst, Frands Josiasen – i lære Paaske 1712, svend 11.11.1715, II 329, mester 24.5.1723, V 29 (i lære hos faderen Josias Frandsen)
Holst, Frants Josias Lucassen – i lære 31.3.1777, svend 12.3.1781, VI 61, mester 12.10.1789, V 71, VI 168 (søn af skomager Søren Lucas Frandsen)
Holst, Jochum – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
Holst, Johan Christoffer – i lære 29.9.1811, IV 3, svend og indskrevet 28.9.1818, VIII 52a (søn af Anna Cathrine Petri)
Holst, Josias Lucassen – mester 13.8.1796, v 75, VI 5, 18 (lært i Odense)
Holst, Lars Christian N. – i lære 24.6.1849, svend 1.7.1854, VII 150 (jfr. Lars Christian Holst)
Holst, Nicolai – født i Odense, svend 28.7.1813, VI 169, mester 1816, V 101 (søn af skomager Frants Lucas Holst)
Holst, Niels Peder – i lære 29.9.1853, IV 185, VII 3, svend 25.9.1858, VII 4, mester 17.11.1868, V 198 (søn af skomager Holst)
Holst, Peder Frandsen – laugmester 16.6.1776, V 61, VI 174
Holst, Peder Jensen – svend 29.9.1850, VII 3
Holst, Rasmus – laugmester 3.10.1789, VI 186
Holst, Rasmus – mester 3.10.1789, V 71
Holst, Søren – i lære 29.9.1849, IV 177, VII 3, svend 30.9.1854, VII 3 (søn af skomagermester Holst)
Holst, Søren Lucas – en søn udskrevet som svend 12.4.1819, VI 173
Holst, Søren Nielsen – i lære 28.7.1825, VI 19, svend 26.6.1837, VI 20, mester 5.3.1842, V 151 (søn af skomager Josias Holst)
Horne, Hans Pedersen – født i Faaborg, i lære 30.9.1692, svend 16.12.1695, II 112
Hostrup, Rasmus – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Houe, VIllum Berentzen – mesteraar 10.7.1689, VI 248, mesterstykke 9.3.1691, II 286, laugmester 27.4.1691, II 287, V 12
Huus, … - svend 28.9.1819, VI 224 (søn af skomager Jes Thygesen Huus)
Huus, Anders Jessen – mester 19.12.1729, V 35
Huus, Andreas Christiansen – i lære Paasken 1841, IV 151, mester 2.6.1856, V 188 (søn af skomagermester Christian Andreasen Huus)
Huus, Andreas Thygesen – i lære Paasken 1781, III 47, VI 118, mester 26.4.1794, V 74, VI 41
Huus, Carl Jessen – svend 29.9.1824, VI 224, mester 6.3.1834, V 134 (lært hos faderen skomager Jes Thygesen Huus i Odense)
Huus, Christian Andersen – i lære Paasken 1797, svend Paaske 1800, VI 124, mesteraar 15.12.1802, VI 219, mester 16.1.1804, V 83, VI 119
Huus, Christian Andreasen – født i Odense, svend 26.3.1815, VI 41, mester 21.4.1821, V 108 (søn af skomager Andreas Thygesen Huus)
Huus, Christian Andreasen – i lære 4.1.1841, svend 23.3.1845, VII 11
Huus, Christian Andreasen – mester 18.4.1764, V 56 (lært i Odense)
Huus, Christian Jessen – mesteraar 5.2.1829, V 228b, mester 1.4.1830, V 123, VII 81 (lært hos faderen Jes Thygesen Huus)
Huus, Diderik Jessen – svend Paasken 1822, VI 224, mesteraar 2.1.1829, V 228b, mester 26.3.1830, V 123 (søn af skomager Jes Thygesen Huus)
Huus, Hans Jacob Walther – mester 29.4.1843, V 155 (lært i Odense)
Huus, Hans Lindegaard – i lære 29.9.1710, svend 29.9.1713, II 346 (lært hos faderen Iver Andersen Huus)
Huus, IVer Andreasen – født i Haderslev, mester 14.11.1698, V 14, II 259, udtraadt af Lauget 10.10.1732, V 38
Huus, Jes Thygesen – i lære 1.1.1784, III 57, VI 166, svend 18.6.1790, VI 167, mesteraar 6.9.1799, VI 41, mester 14.7.1800, V 79, VII 224
Huus, Niels Martin – i lære Julen 1849, IV 175, VII 86, svend 24.12.1854, VII 86 (søn af skomagermester C. A. Huus)
Huus, Søren Carl Christian – svend 25.9.1858, VII 78 (søn af skomager Diderik Huus)
Huusum, Jens – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
HVId, Henrik Jensen – født i Odense, i lære 13.4.1696, svend 24.6.1698, II 163, mesteraar 10.7.1702, II 164, mester 25.8.1704, II 131, V 16 (søn af Jens Clausen)
Hviid, Niels Hansen – født i Munkebo, i lære Julen 1856, IV 188, svend 23.12.1861, VII 124 (søn af enke Christiane Hviid f. Tagesdatter)
Hviid, Rasmus Hansen – i lære 29.9.1758, III 16 (søn af afdøde Hans Hviids enke)
Hviid, Thomas Hansen – i lære 29.9.1762, III 25 (søn af afdøde Hans Hviid)
Hybel, Samuel Andreas – i lære Paaske 1777, III 40, VI 17, svend 3.10.1785, VI 17 (søn af Frederik Wilhelm Hybel)
Høltsholtz, Carl Frederik – født i Odense, i lære 24.6.1777, III 41, VI 21, svend 29.6.1783, VI 21
Høne, Berendt Villumsen – i lære 25.1.1711, II 139, svend 25.1.1714, II 140 (søn af Villum Berendt Høne)
Høne, Christoffer Villumsen – svend 18.12.1718, II 298, mester 3.6.1726, V 31 (lært hos faderen Villum Berntsen Høne)
Høne, Villum Berentzen – mesteraar 9.3.1691, II 286, laugmester 27.4.1691, II 207, V 12
Haagensen, Rasmus – i lære 13.4.1705, II 183, svend 31.3.1709, II 139
Haarup, Jens Christiansen – i lære 29.9.1813, IV 37, svend 24.9.1819, VI 74 (søn af handskemager Christian Haarup)
Ibsen, Christian – i lære 1.1.1819, IV 66, VI 39, svend 30.3.1823, VI 39 (søn af Maren Ibsen)
Ibsen, Hans – født i Odense, i lære 15.9.1641, I 39
Ibsen, Peder – mester 15.3.1747, V 44
Indslev, Andreas Nielsen – i lære 13.4.1754, III 5, mester 3.11.1767, V 58 (søn af afdøde Niels Jørgensen)
Iversen, Hans – fra Norge, i Forbundt 24.6.1831, IV 119, VI 27
Iversen, Søren – i lære 24.6.1788, III 87, VI 102, svend 28.6.1795, VI 102 (søn af rytter Iver Sørensen)
Jacobsen (Hansen?), Niels Randers – født i Odense, i lære Julen 1822, IV 67, svend 29.9.1828, VI 84, kaldes i Viii 69 Niels Randers Hansen (stedmoderen Maren Hansdatter)
Jacobsen, Andreas (Anders) – i lære 29.9.1796, III 119, VI 3, indskrevet som svend 4.10.1802, VIII 18 (søn af Jacob Hansen i Odense)
Jacobsen, Christen – i lære Paasken 1783, III 63, VI 156
Jacobsen, Esken – i lære 12.6.1633, I 14
Jacobsen, Hans – fra Odense, laugmester 25.4.1681, II 3
Jacobsen, Hans – født i Faaborg, i lære 14.6.1671, II 105
Jacobsen, Hans Christoffer – i lære Paasken 1817, IV 34, VI 104, svend 16.4.1824, VI 104
Jacobsen, Henrik – født i Kværndrup, i lære 24.6.1693, II 180, svend 24.6.1696, II 71
Jacobsen, Jens – i lære 29.9.1798, III 156, maaske svend 1805/06, indskrevet ?.?. 1805, VIII 25
Jacobsen, Johan Jochum – født i Odense, i lære 6.6.1677, II 217
Jacobsen, Morten – født i Odense, svend 10.4.1643, I 45
Jacobsen, Niels Randers – født i Odense, i lære Julen 1822, IV 67, svend 29.9.1828, VI 84, kaldes i VIII 69 Niels Randers Hansen (stedmoder Maren Hansdatter)
Jacobsen, Peder – født i Odense, i lære 11.10.1680, II 98
Jacobsen, Peder – født i Svendborg, laugmester 2.7.1674, II 227
Jacobsen, Peder – i lære 27.12.1818, IV 65, svend 29.9.1823, VI 97 (jfr. Peder Jensen), (søn af kleinsmedmester Jacob Jensen i Nyborg)
Jacobsen, Peder – i lære 27.3.1695, svend Paasken 1698, II 219 (i lære hos broderen (?) Rasmus Pedersen)
Jacobsen, Zacharias – i lære 29.9.1705, II 183, svend 29.9.1709, II 139
Jensen, Anders – laugmester 29.6.1667, II 157
Jensen, Bentson Bruun – født i Odense, i lære Julen 1793, III 102, VI 197, svend 18.11.1799, VI 197 (søn af Jens Christian Bruun)
Jensen, Christen – i lære 24.6.1798, III 127, VI 76, svend 24.6.1804, VI 76, mesteraar 8.1.1813, VI 77, mester 23.1.1813, V 95 (stedfader Anders Larsen)
Jensen, Christen – i lære Pinsen 1636, I 23
Jensen, Christian – født i Svendborg, i lære 24.6.1789, III 81 (søn af Jens Pedersen)
Jensen, Christian – i lære 29.9.1808, VI 50, III 172, svend 6.3.1815, VI 187
Jensen, Christopher – i lære 29.6.1710, svend Pinsen 1714, II 172
Jensen, Claus – svend Paasken 1696, II 163 (lært hos faderen Jens Clausen)
Jensen, Frantz – i lære 29.9.1761, III 23 (søn af Jens Frantzen i Odense)
Jensen, Frederik – mester 2.5.1846, V 162 (lært i Odense)
Jensen, Frederik Ferdinand – svend 24.6.1851, VII 175
Jensen, Hans – af Odense, i lære Julen 1824, IV 80, VI 67, svend 20.6.1830, VI 67, mester 25.9.1841, V 150 (søn af Jens Hansen)
Jensen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1814, VI 101, svend 29.9.1814, VI 101, mester 15.12.1817, V 102 (søn af Jens Hansen)
Jensen, Hans – født i Odense, i lære Julen 1784, III 61, VI 197, svend 26.12.1792, VI 197 (søn af Jens Hansen)
Jensen, Hans – i lære 24.6.1799, III 130, VI 168, svend 25.9.1807, VI 168 (søn af Christen Jensen)
Jensen, Hans – i lære 24.6.1801, III 140, VI 154, svend 24.6.1808, VI 54 (søn af Jens Hansen)
Jensen, Hans – i lære 29.9.1799, III 143, VI 143, svend 29.9.1805, VI 143
Jensen, Hans – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, v 40
Jensen, Hans – skomager, en søn ind og udskrevet 1.10.1842, VI 129
Jensen, Hans Salomon – i lære 24.6.1808, III 187, VI 74, svend 24.6.1813, VI 74 (søn af lædertouger Jens Hansen)
Jensen, Holger Frederik Ferdinand – i lære Paasken 1843, IV 157, VI 20, svend 24.6.1849, VII 154 (søn af enken Ane Dolrath Jensen)
Jensen, Jacob – 1674 se titelbladet
Jensen, Jacob – mester 9.12.1777, V 63, VI 102
Jensen, Jacob Leonhardt – i lære 24.6.1836, IV 146, VII 68, svend 10.4.1841, VII 68, mester 22.9.1847, V 168 (søn af skræddermester J. F. Jensen)
Jensen, Jens – i lære 28.6.1687, II 98, svend 24.6.1691, II 99
Jensen, Jens – i lære 29.7.1707, II 264
Jensen, Jens – i lære 29.9.1711, II 269, svend Paaske 1712, II 270
Jensen, Jens Christian – svend 27.9.1834, IV 43, mester 11.2.1843, V 154
Jensen, Johan – i lære 29.9.1778, VI 102
Jensen, Johan Wilhelm – i lære 24.6.1845, IV 164, VII 114, svend 23.6.1849, VII 78 (søn af bøssemager Jens Johansen)
Jensen, Johannes Veis – svend 26.12.1856, VII 178
Jensen, Jørgen – født i Odense, i lære 1.10.1688, II 205, svend 11.4.1694, II 322
Jensen, Jørgen – i lære 29.9.1826, IV 103, VI 237, svend 22.12.1831, VI 237 (jfr. J. Nielsen), (søn af Niels Jensen)
Jensen, Jørgen – i lære 8.5.1707, II 268, svend 24.6.1712, II 269
Jensen, Knud – mester 1779, VI 9
Jensen, Lars – svend 7.4.1855, VI 42
Jensen, Lars Frederik – i lære Paasken 1845, IV 172, VI 40, svend 24.12.1849, VI 40
Jensen, Mathias – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Jensen, Michael – i lære 29.9.1778, VI 57
Jensen, Michael – i lære 29.9.1783, III 60, VI 146, svend 28.5.1787, VI 147
Jensen, Morten – mester 3.8.1726, V 31
Jensen, Niels – født i Odense, mester 2.6.1760, V 54
Jensen, Niels – i lære 10.7.1695, II 112, svend 29.9.1700, II 113
Jensen, Niels – i lære 3.5.1700, II 323
Jensen, Niels – i lære Paaske 1785, svend 13.4.179, VI 49
Jensen, Niels – i lære Paasken 1844, IV 160, VII 149, svend 1.10.1848, VII 149 (søn af smaakører Jens Nielsen)
Jensen, Peder – født i Sverige, i lære 10.6.1713, svend 10.6.1716, II 128
Jensen, Peder – i lære 27.12.1818, IV 65, VI 97, svend 29.9.1823, VI 97 (jfr. Peder Jacobsen), (søn af kleinsmedmester Jacob Jensen i Nyborg)
Jensen, Peder – i lære 30.9.1684, svend 30.9.1687, II 162 (i lære hos faderen Jens Clausen)
Jensen, Peder – svend 25.6.1825, VI 8
Jensen, Peder Michael – i lære 23.6.1777, III 4, VI 78, svend 25.6.1781, VI 78 (søn af murer Jens Pedersen)
Jensen, Rasmus – født i København, mester 24.4.1741, V 41
Jensen, Rasmus – i lære 1.8.1681, II 237
Jensen, Rasmus – i Odense, mester 10.4.1756, V 53
Jensen, Rasmus – svend 3.10.1859, VII 151
Jensen, Rasmus – svend 3.4.1847, VI 40
Jensen, Rasmus West – i lære Paasken 1835, svend 24.6.1839, VI 43
Jensen, Salomon – i lære 29.9.1779, svend 28.9.1782, VI 78, mesteraar 28.7.1792, VI 79, mester 6.10.1792, VI 172, V 72
Jensen, Søren – født i Korsør, i lære 19.4.1693, II 85, svend 5.4.1697, II 86
Jensen, Søren Peder – i lære Paasken 1837, IV 140, svend 1.10.1842, VII 56 (søn af Susanne Hansdatter)
Jensen, Vilhelm Ferdinand – i lære 29.9.1850, IV 182, VII 70, svend 29.9.1855, VII 70 (søn af enke Margrethe Rasmussen)
Jensen, Villads – født i Odense, i lære 2.3.1674, II 101, svend 18.9.1676, II 102
Jeppesen, Anders – født i Odense, i lære 29.9.1825, VI 98, svend 29.9.1829, VIII 73 (søn af blegmand Jeppe Jacobsen i Odense)
Jeppesen, Andreas Frederik Gehhardt – svend 28.3.1850, VII 69 og VIII 111, mester 30.7.1855, V 186 (søn af skomager Claus Jeppesen)
Jeppesen, Claus – i lære 24.6.1814, IV 18, VI 194, svend 8.1.1822, VI 47, mester 8.9.1827, V 120
Jeppesen, Julius – svend 11.4.1846, VIII 68, ved indskrivningen 14.4.1846 kaldet …, mester 8.9.1851, V 178
Jeppesen, Lars – i lære Julen 1844, IV 172, VII 136, svend 24.6.1849, VII 136 (søn af Jeppe Rasmussen)
Jeppesen, Niels Christian – i lære Paasken 1840, IV 149, VI 14 (søn af afdøde Jeppe Conradsen)
Jeppesen, Niels Christian – svend 22.12.1828, VII 68
Jespersen, Hans – født i Korsør, mester 9.8.1754, V 51 (lært i Odense)
Jespersen, Hans – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Jespersen, Henrich – i lære 25.12.1811, IV 4, VI 194, svend 25.12.1817, VI 194 (søn af Elenore Nielsdatter)
Jespersen, Ole Peder – svend 24.6.1820, VI 3, mester 3.3.1825, V 112, (jfr. O. P. Nielsen), (lært hos faderen Jesper Nielsen i Odense)
Jespersen, Peder – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Jochumsen, Oluf – i lære Paasken 1753, III 1 (stedfader Johan Fleischman i Faaborg)
Johan(sen), Rasmus – svend 24.6.1851, VII 103
Johan, Adam Jacobsen – i lære 29.3.1779, svend 29.9.1785, VI 49
Johan, Adolf Sofus Rosbach – svend 15.4.1843, VII 70, mester 14.1.1850, V 175, kaldes Adolf Henrik Rosbach i 15.4.1843, VIII 95 (søn af skomager Jens Mathiasen Rosbach?)
Johansen, Anton Julius – svend 11.4.1857, VII 103
Johansen, Bertel – født i Odense, i lære 11.11.1857, III 7 (søn af Kirsten Rasmusdatter)
Johansen, Carl – i lære 24.9.1780, svend 28.3.1784, VI 65
Johansen, Christian – i lære 24.6.1777, svend 1780, VI 65
Johansen, Christian – i lære 29.9.1786, III 69, VI 177, svend 29.9.1792, VI 177 (søn af Johan Christiansen)
Johansen, Christian – i lære 29.9.1808, III 171, VI 224, svend 29.3.1812, VI 224 (søn af skrædder Johan Ludvig i Bogense)
Johansen, Christian Levin – i lære 29.9.1796, III 115, v 89, svend 16.2.1801, VI 221 (søn af Johan Peder Larsen)
Johansen, Claus – i Forbundt Paaske 1797, III 122, VI 89, svend 25.3.1799, VI 89 (søn af Johan Johansen)
Johansen, Hans – født i Allerup, i lære Paasken 1714, II 58
Johansen, Hans – født i Holmdrup, mester 13.9.1728, V 33
Johansen, Hans – født i Norge, i lære 24.6.1808, III 177, VI 168, svend 28.7.1813, VI 169, mester 3.6.1823, V 115 (søn af Johan Christoffersen)
Johansen, Hans Christian – mester 2.1.1727, V 32
Johansen, Hans Emilius – i lære 1.1.1809, III 116 (søn af skrædermester Johan Ludvig i Odense)
Johansen, Hans Jacob – svend 14.4.1827, VI 231 (søn af skomager Mathias Johansen)
Johansen, Jacob – i lære 17.11.1781, III 52, VI 53 (søn af afdøde Johannes …)
Johansen, Jacob – i lære 29.9.1802, III 148, VI 1, svend 27.6.1807, VI 1
Johansen, Jacob – i lære Paasken 1800, III 132, VI 136 (søn af Johan Peder Larsen)
Johansen, Johan – i lære Paasken 1775, III 33 (søn af Johan Bertelsen)
Johansen, Johan Adolph – i lære 27.9.1803, III 168 (søn af Johan Barysen)
Johansen, Johan Christoffer – født i Odense, i lære 29.9.1780, III 43
Johansen, Johan Martin – af Odense, mester 11.2.1788, V 70, VI 86
Johansen, Johan Morten – født ca 1789 i Odense, svend 24.6.1808, VI 87, mester 11.3.1815, V 99
Johansen, Jørgen – i lære Julen 1832, IV 124, VI 237 (søn af Johan Martin Johansen)
Johansen, Jørgen – svend 22.6.1803, VI 86 (søn af skomager Johan Morten Johansen)
Johansen, LudVIg Christian – født i Odense, mester 13.11.1812, v 94, VI 224
Johansen, Mads – i lære 29.9.1829, svend 29.9.1835, VI 237
Johansen, Niels – i lære 24.6.1829, IV 108 (jfr. J. F. Carlsen), (søn af Johan Frederik Carlsen)
Johansen, Niels – i lære 26.12.1826, IV 97, VI 132, svend 8.4.1833, VI 132 (søn af skomagermester Johan Martin Johansen)
Johansen, Niels – i lære 29.9.1790, III 91, VI 168, svend 29.9.1796, VI 168 (søn af Johan Dideriksen)
Johansen, Niels – i lære 29.9.1828, IV 107 (søn af skomagermester Johan Martin Johansen)
Johansen, Niels – svend 23.6.1800, VI 86, mester 30.8.1803, VI 138 (søn af skomager Johan Martin Johansen)
Johansen, Ole – i lære Paasken 1806, III 161, VI 164, svend 17.6.1807, VI 164 (søn af Johan Olesen)
Johansen, Peder – i lære 1.1.1784, III 58 (søn af soldat Johan Johansen i Slagelse)
Johansen, Peder – i lære 18.6.1708, II 29
Johansen, Peder – i lære 29.9.1779, VI 130, svend 25.6.1786, VI 142
Johansen, Poul Giert – i lære Paasken 1809, III 186 (søn af handskemagersvend Johan Giert i Odense)
Johansen, Rasmus Friis – i lære 24.6.1813, IV 13, VI 97, svend 18.6.1816, VI 97 (søn af Johan Diderik)
Johansen, Søren Vilhelm – i lære 1.1.1813, IV 11, 29 (søn af Johan Christoffer VIlhelmsen)
Johansen, Thomas – født i Korsør, i lære Julen 1804, III 154
Johansen, Thor – født i Slagelse, i lære 29.9.1781, III 52, VI 88, svend 1.10.1787, VI 89 (søn af afdøde Johan Igneitius Thor)
Johnsen, Peder – i lære 1.1.1784, svend 24.12.1791, VI 118
Jortsich, Julius- i Forbundt Paasken 1830, IV 115, VI 227, svend 8.4.1833, VI 227 (stedfader skomager Jacob Hofmann)
Josiasen, Christian Peder – mester 25.2.1743, V 43
Juel, Christopher Nielsen – 1674 se titelbladet
Juel, Rasmus Hansen – 1674 se titelbladet
Juhler, Hans – født i Bragenæs, 21½ aar, i lære 24.6.1826, IV 100, VI 260, svend 15.5.1828, VI 260
Jungbludt, Diderik Pedersen – født i Oldenborg, i lære Paasken 1690, svend Paasken 1696, mesteraar 24.6.1701, II 326, laugmester 19.4.1703, II 253, V 16
Justesen, Christian – i lære Paasken 1820, IV 70
Justesen, Mikkel – født i Odense, i lære 14.5.1695, svend 19.9.1700, II 323, mesteraar 1704, II 344, mester 12.6.1706, V 19, II 303
Justesen, Ole – i lære Pinsen 1712, I 132, svend 1717, II 128
Justesen, Peder – i lære 29.9.1708, II 186, svend 3.10.1712, II 187
Jutland, Christian Bansen – mesteraar 30.6.1711, II 180
Jyde, Peder Ryter – i lære 2.4.1646, I 63
Jønson, Ole – i lære 13.8.1853, IV 183, VII 159, svend 3.10.1859, VII 159 (søn af Karin Madsdatter Dalarne i Sverrige)
Jørgen(sen), Anders – i lære 29.9.1825, VII 18
Jørgensen, … - i lære Paasken 1779, svend Paasken 1785, VI 183
Jørgensen, Anders – født i Kerteminde, laugmester 9.5.1670, II 193
Jørgensen, Anders – i lære 1783, svend 25.3.1788, VI 123
Jørgensen, Anders – i lære 24.6.1819, IV 65, VI 222, svend 24.6.1824, VI 222 (søn af afdøde slagtermester Jørgen Hansen)
Jørgensen, Anders – i lære April 1835, IV 142 (søn af Maren Jørgensen)
Jørgensen, Anders – svend 24.6.1851, VII 77
Jørgensen, Carl – i lære 24.11.1673, II 161
Jørgensen, Christen – født i Odense, i lære 21.6.1680, svend 12.5.1684, II 194, mesteraar 7.12.1694, II 167
Jørgensen, Christian – af Svendborg, mester 25.11.1741, V 42
Jørgensen, Christian – i lære Paaske 1855, IV 184, VII 124, svend 7.4.1860, VII 124 (jfr. Chr. Pedersen), (søn af skrædermester Peder Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Christian – svend 15.4.1843, VI 40 (kaldes Hans Chr. Jørgensen i VIII 95)
Jørgensen, Christoffer – født i Assens, i lære 29.9.1713, II 58, svend Paasken 1717, II 59, mester 26.6.1725, V 31
Jørgensen, Christoffer – svend 25.9.1830, VI 29
Jørgensen, Dines – født i Odense, i lære 14.5.1676, II 165
Jørgensen, Frits – i lære 29.9.1838, IV 150, VI 94
Jørgensen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1796, III 130, VI 201, svend 24.6.1803, VI 201, mesteraar 24.11.1811, VI 18, mester 9.12.1811, V 93, V 140 (søn af Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Hans – født i Odense, i lære Paasken 1691, svend 12.3.1694, II 226, mesteraar 20.6.1698, II 258, mester 25.10.1700, II 186, V 15 (søn af skomager Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Hans – født i Vejstrup, i lære 6.6.1677, II 133
Jørgensen, Hans – i lære 24.6.1778, svend 21.4.1783, VI 113
Jørgensen, Hans – i lære 24.6.1787, svend 24.6.1791, VI 61
Jørgensen, Hans Christoffer – svend 3.4.1858, VII 69
Jørgensen, Henrik – i lære 24.6.1837, IV 147, VII 68 (søn af Mariane Rasmussen)
Jørgensen, Hieronimus – svend 1778, VI 150
Jørgensen, Jacob – laugmester 24.4.1672, II 221 (død i Harritslev, Skovby Sogn)
Jørgensen, Jens – født i Odense, i lære 24.6.1774, III 31, svend 1779, VI 130
Jørgensen, Jesper – i lære 1.1.1708, svend 24.6.1713, II 3, 13
Jørgensen, Johan – fra Assens, i lære Paasken 1829, IV 131, VI 245, indskrevet 13.4.1841, VIII 92, mester 17.3.1848, V 168 (søn af Anne Cathrine Jørgensdatter)
Jørgensen, Johan Vilhelm – i lære 2.1.1825, IV 82, indskrevet som svend 17.4.1827, VIII 65 (jfr. J. V. Pedersen), (søn af afdøde dragon Peder Jørgensen)
Jørgensen, Julius – i lære 29.9.1824, IV 89, i Forbundt 29.9.1828, IV 112, VI 87, svend 28.9.1830, VI 87, mester 19.10.1838, V 142 (søn af Jørgen Rasmussen)
Jørgensen, Jøren – i lære 27.12.1824, IV 84, VI 260, svend 24.12.1829, VI 260 (søn af urtemand Jørgen Hansen)
Jørgensen, Jørgen – født i Vejstrup, i lære 6.6.1677, II 48
Jørgensen, Jørgen – i Svendborg, mester 18.4.1741, I 40
Jørgensen, Jørgen Christian – i lære Paasken 1850, IV 179, VII 96, svend 7.4.1855, VII 96 (søn af skomagermester O. Jørgensen)
Jørgensen, Lars – i lære 11.3.1715, II 357
Jørgensen, Lars – svend 31.12.1703, II 298
Jørgensen, Lars Christian – født i Odense, i lære 24.6.1797, III 129, VI 201, svend 24.6.1804, VI 201, mester 1.9.1810, V 91 (søn af Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Mads – født i Faaborg, 8.6.1673, II 109
Jørgensen, Mads – i lære 11.11.1714, II 79
Jørgensen, Mads – i lære julen 1831, IV 126, VI 20, svend 27.12.1836, VI 20 (søn af Jørgen Madsen)
Jørgensen, Niels – 15 aar, i lære 29.9.1820, IV 8, VI 260, svend 8.10.1825, VI 260 (søn af urtemand Jørgen Hansen i Odense)
Jørgensen, Niels – født ca 1785 i Odense, i lære 24.6.1801, III 60, VI 18, svend 24.6.1806, VI 18, mester 22.6.1820, V 107
Jørgensen, Niels – i Bogense, mester 26.4.1741, V 41
Jørgensen, Niels – i lære 22.8.1701, svend 13.9.1705, II 258, mesteraar 11.3.1715, II 358 (i lære hos faderen Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Niels – i lære 24.6.1802, III 146, VI 109, svend 4.8.1805, VI 109
Jørgensen, Niels – i lære 24.6.1812, VI 175, svend 29.9.1816, VI 175
Jørgensen, Niels – svend 1.1.1698, II 316 (lært hos stedfaderen Anders Nielsen)
Jørgensen, Niels – svend 23.12.1854, VII 158
Jørgensen, Niels Christian – i lære 24.6.1849, IV 174, VII 103, svend 24.6.1853, VII 103 (stedsøn (?) af snedkermester Johan Tidemann)
Jørgensen, Otte – laugmester 29.3.1669, II 173
Jørgensen, Otte – mester 26.1.1771, V 59
Jørgensen, Ove – i lære 23.12.1708, svend 25.12.1712, II 3, 45, mester 6.10.1725, V 31
Jørgensen, Peder – født i Assens, i lære 10.1.1706, II 333, svend 10.1.1712, II 57, mester 17.8.1720, V 27
Jørgensen, Peder – født i Odense, i lære 29.3.1680, II 207
Jørgensen, Peder – i lære 16.3.1635, I 22
Jørgensen, Peder – i lære 24.6.1789, III 83, VI 184, svend 29.9.1795, VI 184 (søn af afdøde Jørgen Pedersen i Odense)
Jørgensen, Peder – i lære 4.11.1789, VI 207, svend 29.9.1796, VI 186
Jørgensen, Peder – indskrevet 29.2.1836, VIII 84, mester 26.5.1838, V 142 (lært i Randers)
Jørgensen, Rasmus – født i Odense, i lære 29.12.1685, II 205, svend 24.11.1690, II 322, mesteraar 20.6.1698, ii 311, mester 31.7.1699, V 15, II 308
Jørgensen, Rasmus – født i Odense, i lære 29.9.1797, III 126, VI 35, svend 29.9.1803, VI 35, mester 9.2.1811, V 91, VI 79
Jørgensen, Rasmus – i lære 29.9.1778, VI 153
Jørgensen, Rasmus – i lære 8.4.1708, II 91, svend Paasken 1714, II 93
Jørgensen, Rasmus – mester 18.2.1856, V 188 (lært i Svendborg), (muligvis identisk med den Rasmus Jørgensen fra Rudkøbing, som indskrives 13.4.1852, VIII 116)
Jørgensen, Rasmus Brultisen – i lære 29.9.1820, IV 60, VI 93, svend 30.9.1826, VI 93 og VIII 65 (kaldes her Balthesen til mellemnavn)
Kallundborg (Kalundborg), Peder Pedersen – mester 13.8.1727, V 33
Kallundborg, Rasmus Madsen – i lære 22.8.1712, II 42, mester 1.5.1724, V 30
Kamp, Christen Jensen – i lære 29.9.1712, II 349, svend 13.10.1715, II 358, mester 22.8.1724 V 30
Kamp, Lars Christensen – født i Odense, mester 19.7.1755, V 52
Kerstein, Johan Effrom – født i Kønigsberg, mester 23.10.1762, V 55
Kield, Anders Nielsen – laugmester 28.11.1712, II 77
Kier, Jens Andersen – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Kiergaard, Niels Rasmussen – født i Svendborg, laugmester 18.3.1677, II 243
Kierhoff, Frederik Wilhelm – i lære 24.6.1837, VII 3, svend 24.3.1842
Kierumgaard, Ole Jørgensen – født i Kierumgaard, i lære 28.12.1689, II 111, svend 28.12.1692, II 112, mesteraar 17.7.1702, II 309, mester 6.4.1705, V 17, II 170
Kindslev, Johan Michael – i lære 29.9.1778, svend 29.9.1783, VI 107
Kirchhoff, Frederik Wilhelm – i lære 24.6.1837, VI 146 (søn af skomager Kirchhoff i Stige)
Klinck, Johan – født i Nyborg, indskrevet 2.10.1815, VIII 46, mester 1816, V 101 (lært i Nyborg)
Klinck, Johan Martin – svend 25.9.1841, VI 24, mester 29.3.1849, V 173 (søn af skomager Johan Klinck)
Klug, Abraham Michael – i lære 24.6.1799, III 143, VI 185, svend 29.9.1804, VI 185
Kluver, Adam Adolf Bernhardt – mester 4.4.1859, V 193 (lært i Schverin)
Knudsen, Anders – i lære 18.12.1690, svend 18.12.1693, II 317 (i lære hos stedfaderen Jens Sørensen)
Knudsen, Andreas – i lære 18.4.1786, svend 24.6.1792, VI 123, 124
Knudsen, Andreas – i lære Paasken 1793, III 114, VI 168, svend 24.6.1799, VI 168, svend 24.6.1799, VI 168 (søn af Knud Andersen)
Knudsen, Andreas – svend 1.10.1836, VI 40
Knudsen, Bendix – i lære 8.4.1791, III 98, VI 186, svend før 11.6.10798, VIII 13
Knudsen, Bendix – svend 10.6.1778, VI 59
Knudsen, Bendt – i lære 29.9.1714, II 351
Knudsen, Carl Christian – i lære 21.4.1835, IV 136, VII 127, svend 6.10.1838, VII 127, mester 20.10.1851, V 178 (søn af snedkermester J. C. Knudsen)
Knudsen, Christen – i lære 18.4.1688, II 82, svend 15.4.1691, II 317 (stedfader skomager Jens Sørensen)
Knudsen, H. C. – i lære 24.6.1845, IV 165, VII 123, svend 21.6.1847, VII 123 (søn af madam V. C. Knudsen)
Knudsen, Hans – svend 18.9.1814, VI 10 (skomager i Odense hans stedsøn …)
Knudsen, Hans Peder Lindegaard – svend 24.6.1843, VI 152, mester 5.9.1848, V 171
Knudsen, Jens – i lære 29.9.1784, III 64, VI 217, svend Paaske 1791, VI 217 (søn af fanesmed Knud Jensen)
Knudsen, Jens – i lære Paasken 1810, III 182, VI 49, 50, svend 26.3.1815, VI 198
Knudsen, Johan Christoffer – i lære 1826, IV 117, VI 39, svend 25.6.1831, VI 39 (søn af Bodil Nielsen)
Knudsen, Jørgen – i lære Paasken 1756, III 13 (søn af kromand Knud Larsen i Odense)
Knudsen, Niels – i lære Paaske 1822, IV 74, VI 235, svend 17.4.1828, VI 235 (søn af afdøde daglejer Knud Nielsen)
Knudsen, Poul – i lære 29.9.1788, III 83, VI 184, svend 29.9.1795, VI 184, mester 27.5.1797, V 76, VI 70 (søn af afdøde urtemand Knud Poulsen i Odense)
Knudsen, Rasmus – i lære 2.10.1682, svend 13.6.1687, II 205, mesteraar 4.5.1676, II 85
Knudsen, Rasmus – i lære 24.6.1784, III 59, VI 163, svend 26.6.1791, VI 163 (søn af Knud Hansen Kleinsmed i Odense)
Knudsen, Rasmus – i lære 29.9.1817, IV 45, VI 47, svend 24.6.1821, VI 47 (søn af Anne Catrine Pedersdatter)
Knudsen, Rasmus – svend 24.4.1821, VI 3
Knudsen, Rasmus Thorvald – i Forbundt 29.9.1819, IV 50, II 10, svend 21.4.1821, VI 10, mester 8.3.1833, V 131 (jfr. Rasmus Thorvaldsen), (søn af felbereder Knud Thorvaldsen)
Knæbus, Jacob Christian – født ca 1785 i Odense, mester 22.1.1816, V 100, VI 67 (lært i Bogense)
Knæbus, Philip Christian – svend 27.9.1834, VI 67 (søn af skomager Jacob Christian Knæbus)
Koch, Peder – 1674 se titelbladet
Kold, Christen Jensen – født i Løgstør, mesteraar 9.2.1691, II 163, mester 17.12.1694, V 13, II 338
Korst, Johannes Jensen – i lære Paasken 1783, III 54, VI 189 (søn af Jens Korst)
Korst, Lars Jensen – i lære Julen 1777, svend 25.12.1785, VI 189
Kostebjerg, Lars Andersen – i Svendborg, mester 17.4.1741, V 40
Krag, Niels Andersen – i lære 29.9.1711, II 324
Krag, Peder Rasmussen – født i Odense, i lære 13.4.1819, IV 148, VI 2, svend 2.4.1825, VI 2 (søn af Rasmus Krag)
Krag, Rasmus Henriksen – i lære 29.9.1711, II 132
Kragerup, Andreas Mikkelsen – i lære 24.6.1757, III 15 (søn af Michel Rasmussen Ebeløe, Nørrebye, Klinte Sogn)
Kragh, Henrik – svend 26.3.1842, VII 109
Kragh, Mathias Nielsen – svend i Odense, mester 28.9.1793, V 73, VI 5, 89
Kragh, Niels – svend 24.6.1779, VI 57
Kragh, Niels Andersen – i lære 29.9.1711, II 324
Kragh, Peder Knudsen – i lære 29.9.1811, IV 8, VI 236
Kragh, Peder Rasmussen – født i Odense, i lære 13.4.1819, IV 48, VI 2, svend 2.4.1825, VI 2 (søn af Rasmus Krag)
Kragh, Rasmus Henriksen – i lære 29.9.1711, II 132
Krejby, Anders – svend 10.4.1852, VI 254
Krigsmand, Rasmus – 1674 se titelbladet
Krodorf, Jørgen Jørgensen – i lære 15.5.1704, II 339, løb bort
Krog, Peder Knudsen – i lære 29.9.1811, VI 236
Kronborg, Andreas Rasmussen – i lære Paasken 1777, svend 23.6.1782, VI 166
Kruse, Hans Johansen -  i lære 6.4.1711, II 31, svend Paasken 1715, II 33
Kruse, Johan Lorentzen – født i Aarhus, i lære 10.7.1687, svend 21.7.1690, II 205
Krutzen, Christian Just – mester 24.7.1841, V 149 (lært i Aarhus)
Kryssing, Peder – svend 14.4.1838, VI 152, mester, 9.4.1842, V 152
Kraagerup, Andreas Michelsen – i lære 24.6.1757, III 15 (søn af Michel Rasmussen, Ebeløe i Nørrebye, Klinte Sogn)
Kummer, Michael – født i Odense, i lære 1.1.1788, III 73, VI 197, svend 22.5.1792, VI 197 (søn af vagtmester Johan Michael Kummer)
Kühl, Christian – i lære Paaske 1782, svend 25.12.1787, VI 107
Kühl, Thomas Ditlevsen – i lære 29.9.1702, II 309, svend 29.9.1707, II 357
Kylling, Jens Nielsen – mester 21.11.1743, V 44
København, Niels Pedersen – født i Græse, mesteraar 2.2.1710, II 269, laugmester 6.7.1711, V 21, II 262
Køhler, Anthon – fra Eltnille, mester 30.7.1842, V 152
Kølbye, Peder Christian – i lære 24.6.1787, III 69, svend 23.7.1792, VIII 3a (faderen død)
Kaare, Søren Johansen – svend 21.6.1857, VII 4 (lært i Munkebo)
Kaare, Wolrat Hansen – mester 16.10.1767, V 58
Lachendrup, Baltzer Frederiksen – i lære 2.1.1764, III 27 (forældrene død i Nyborg, faderen skræddermester)
Lange, Christian – i lære Paasken 1814, svend 2.4.1820, VI 242
Lange, Jens Andersen -  i lære Paasken 1833, IV 137, VI 227, svend 14.4.1838, VI 228, mester 27.2.1841, V 146
Lange, Peder Diderik – i lære 27.5.1705, svend 11.7.1710, II 353
Langhans, Martin Johan Johansen – i lære 29.9.1834, IV 133, VII 103 (søn af Johan Henrik Langhans)
Langhoff, Søren Knudsen – i lære 24.6.1797, III 125, VI 185, svend 24.6.1802, VI 185 (søn af værtshusholder Knud Langhof i Odense)
Larsen, Adolf Ludvig Føns – i Forbundt Paasken 1853, IV 183, VII 159, svend 23.6.1855, VII 176 (søn af afdøde smedesvend Larsen)
Larsen, Anders – i lære 25.12.1793, III 100, VI 147, svend 25.12.1800, VI 148, mester 17.7.1827, V 118 (stedsøn af Rasmussen)
Larsen, Anders – i lære 29.9.1850, IV 177, VII 3, svend 1.10.1853, VII 3 (søn af arbejdsmand Lars Jørgensen)
Larsen, Christian – født ca 1796 i Odense, i lære Julen 1805, III 158, VI 138, svend 29.9.1812, VI 138, mester 26.3.1814, V 97, VI 25 (søn af vagtmester Larsen)
Larsen, Fritz – svend 23.4.1833, VII 64, mester 13.11.1841, V 151 (søn af skomager Anders Larsen)
Larsen, Hans -  i lære 8.12.1647, I 69
Larsen, Hans – født i Faaborg, mesteraar 30.1.1693, II 292, mester 18.8.1694, V 13
Larsen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1796, III 118, VI 197, svend 29.9.1802, VI 197 (søn af Lars Hansen)
Larsen, Hans – født i Odense, i lære 31.7.1712, II 340
Larsen, Hans – i lære 12.6.1682, svend 12.6.1686, II 228, mesteraar 14.7.1690, II 283
Larsen, Hans Jørgen – født i Odense, i lære 29.9.1796, III 128, VI 168, svend 4.10.1802, VI 168, mester 28.7.1809, V 90, VI 192 (søn af Lars Hansen)
Larsen, Hans Jørgen – svend 3.4.1847, VI 40
Larsen, Hans Peder – mester 30.5.1788, v 70, VI 136
Larsen, Henrik Hansen – i lære 23.3.1695, svend 23.3.1698, II 179 (søn af Hans Hansen Lindegaard i Odense)
Larsen, Jacob – født i Odense, i lære 8.6.1702, II 347
Larsen, Jacob – født i Odense, optaget i Lauget 1.6.1669, II 176
Larsen, Jacob – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Larsen, Jacob – svend 25.12.1776, VI 117
Larsen, Jens – svend 1780, VI 142
Larsen, Johan Ditlev – i lære 29.9.1829, IV 114, VII 35, svend 27.9.1834, VII 35 (søn af afdøde Ditlevs, enken Karen Ditlevs værende paa Sandholt)
Larsen, Jørgen – født i Odense, i lære 5.12.1671, II 192, svend 11.12.1676, II 110
Larsen, Jørgen – i lære 29.9.1708, II 333 (NB Notatet overstreget)
Larsen, Jørgen Daniel – i lære Paasken 1824, IV 79, VI 129, svend 4.4.1830, VI 129 (jfr. J. D. Hansen), (søn af skomagermester Hans Jørgen Larsen)
Larsen, Jørgen Hansen – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Larsen, Jørgen Laritz (Lauritz?) – svend 16.6.1828, VII 64 (søn af skomager Anders Larsen)
Larsen, Jørgen Pedersen – i Svendborg, mester 17.4.1741, V 40
Larsen, Knud – i lære Julen 1834, IV 135, VII 64, svend 22.12.1839, VII 64 (søn af Lars Andersen enke)
Larsen, Lars – 1674, se titelbladet
Larsen, Lars – fra Fattigvæsenet, i lære Paasken 1820, IV 54, VI 144, svend 24.6.1826, VI 144
Larsen, Lars – i lære 24.6.1801, III 145, VI 167, svend 17.6.1809, VI 167 (søn af urtegaardsmand Lars Nielsen i Odense)
Larsen, Lars – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, IV 40
Larsen, Lars Peder Sofus – svend 7.4.1855, VII 202, mester 17.10.1861, V 195
Larsen, Mads Hansen – født i Odense, laugmester 25.4.1681, II 5
Larsen, Mathias – mester 28.2.1722, V 28 (stedfader skomager Iver Huus, se 10.10.1732, V 38)
Larsen, Mathias – mesteraar 20.8.1780, VI 57, mester 14.3.1782, V 65, VI 203 (søn af skomager Hans Christian Lindegaard)
Larsen, Mathias – mesteraar, 29.9.1711, II 324
Larsen, Morten – født i Odense, i lære 29.9.1712, II 341
Larsen, Morten – svend 14.4.1717, II 120
Larsen, Niels – fra Fattigkommissionen, i lære 29.9.1822, IV 81, VI 246, svend 29.9.1828, VI 246
Larsen, Ole – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Larsen, Peder – født i Odense, i lære 29.9.1827, IV 99, VI 84, svend 23.6.18363, VI 84
Larsen, Peder – i lære 19.11.1694, II 293
Larsen, Rasmus – i lære 24.6.1801, III 142, VI 172, svend 18.6.1807, VI 172 (søn af Lars Nielsen)
Larsen, Rasmus – svend 27.3.1780, VI 123
Larsen, Rasmus Lauritz – svend 3.4.1847, VII 141, VIII 104
Larsen, Søren – født i Odense, i lære 24.4.1669, II 101, laugmester 4.1.1678, II 249
Larsen, Søren Ludvig – indskrevet som svend? 29.6.1840, VIII 91, mester 16.10.1848, V 172 (lært i Odense)
Larsen, Terkel – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Lauberg, Søren Jørgensen – født i Odense, i lære 24.6.1754, III 7 (søn af slagter Jørgen Ottesen Lauberg)
Lemmingsen, Mauritz – i lære 1780, svend 2.8.1784, VI 13
Lesing, Jørgen Pouelsen – i lære 24.6.1761, III 25 (søn af afdøde Poul Lessing)
Levin, Wilhelm Frederiksen – i lære 24.6.1822, IV 81, VI 237 (jfr. V. Frederiksen), (søn af smedemester Frederiks Levin)
Lillegaard, Knud Frederik Sigfred Christiansen – i lære 29.9.1846, IV 167, VII 150, svend 24.6.1850, VII 96 (søn af Christian Lillegaard)
Linbom, Johan Daniel – født i København, i lære 1.1.1804, III 163, VI 224, svend 16.4.1811, VI 224
Lind, Henrik Gerhardt – i lære Paasken 1817, IV 35, VI 27, svend Paasken 1822, VI 27, mesteraar 7.9.1829, V 229a, mester 9.9.1830, V 126, VII 125
Lind, Peder Nielsen – fra Fattigvæsenet, i lære 11.1.1818, IV 53, VI 111, svend 25.6.1825, VI 111
Lindegaard, Hans – i Svendborg, mester 18.4.1741, V 40
Lindegaard, Hans Christian – født i Odense, mester 15.1.1753, V 50
Lindegaard, Hans Hansen – født i Odense, laugmester 5.12.1671, II 217
Lindegaard, Henrik Hansen – i lære 23.3.1695, svend 23.3.1698, II 179 (søn af Hans Hansen Lindegaard i Odense)
Lindegaard, Jørgen Hansen – i Svendborg, mester 23.4.1741, V 41
Lindegaard, Jørgen Pedersen – i Svendborg, mester 17.4.1741, V 40
Lindegaard, Mads Hansen – født i Odense, laugmester 25.4.1681, II 5
Lindenstrøm, Jacob Peder Christian – i lære Julen 1818, IV 46, i Forbundt 29.9.1823, IV 77, VI 205, svend 14.4.1827, VI 205 (søn af kurvemager Christian Lindstrøm i Odense)
Loft, Jens Martin Rasmussen – i lære Julen 1828, IV 108 (søn af snedkermester Rasmus Loft)
Lollender, Knud Jensen – mester 1779, VI 9
Longhi, Frands Christoffer – mester 21.9.1850, V 176 (lært i Køge)
Lorentzen, Jens – i lære 10.8.1711, II 351, løb bort
Lorentzen, Lorentz Alexander – i lære Paasken 1841, IV 155, indskrevet (svend?) 22.6.1844, VIII 98 (jfr. L. A. Christiansen), (søn af skomagermester Christian Lorentzen i Middelfart)
Lorentzen, Lorentz Alexander – i lære Paasken 1841, svend 22.6.1844, VII 103
Lorentzen, Peder – svend 29.9.1698, II 67
Lucas(sen), Søren Sørensen – svend 31.3.1777, mesteraar 2.1.1788, VI 61, mester 19.1.1788, V 69, VI 121 (søn af skomager Søren Lucas Frandsen)
Lucassen, Lars Rasmussen – i lære 2.8.1687, II 205, svend 24.11.1690, II 322 (i lære hos faderen Rasmus Sørensen Lucassen)
Lucassen, Niels Rasmussen – født i Skaarup Sogn, mester 15.6.1705, V 17, II 171
Lucassen, Søren Rasmussen – født i Odense, svend 22.4.1685, II 205, mester 12.6.1697, V 14, II 183 (søn af skomager Rasmus Sørensen)
Ludvig, Christian Johansen – født i Odense, mester 13.11.1812, V 94, VI 224
Ludvigsen, Ernst – i lære 24.6.1781, VI 46, VI 171, svend 24.6.1784, VI 171
Ludvigsen, Ludvig – født i Højby, i lære 24.6.1776, III 36, VI 21
Lue, Mathias Johansen – i lære 29.9.1790, III 90, VI 89, svend 29.9.1796, VI 89, mesteraar 2.1.1800, VI 197, mester 6.12.1801, V 79, VI 231 (søn af Johan Dideriksen Lue)
Lunbeck, Herman – 1674, se titelbladet
Lund, Hans – i lære 1.1.1799, III 134, VI 219, svend 26.12.1805
Lund, Hans Sørensen – i lære Paasken 1778, svend Paasken 1784, VI 92
Lund, Johannes – svend 27.9.1834, VI 14, mester 31.7.18410, V 149 (søn af skomager Peder Lund)
Lund, Jørgen Christian Johansen – i lære Julen 1819 (i lære 1.1.1819), IV 52, VI 67, svend 2.4.1825, VI 67 (søn af Johannes Lund i Odense)
Lund, Knud Jensen – mester 23.5.1729, V 35
Lund, Lieber Hieronimus – født i Odense, i lære 29.9.1796, III 115, VI 89, svend 29.9.1803, VI 221, mesteraar 24.11.1811, VI 143, mester 9.12.1811, VI 254 (søn af Knud Lund)
Lund, Niels Christian Laurensius – i lære Paasken 1842, IV 154, VI 14, svend 22.12.1844, VI 14 (fætter snedkersvend J. Olsen)
Lund, Niels Martin – mester 12.4.1845, V 161 (maaske identisk med ovenstaaende)
Lund, Niels Martin – svend 14.4.1838, VI 254, mester 19.8.1843, v 155 (maaske identisk med nedenstaaende)
Lund, Peder – i lære 29.9.800, iii 137, VI 223, svend 2.10.1808, VI 223 (søn af handskemager Johannes Lund)
Lund, Peder Nielsen – fra Fattigvæsenet, i lære 1.1.1818, IV 53, VI 111, svend 25.6.1825, VI 111
Lunde, Jacob – 1674, se titelbladet
Lunde, Jacob Jørgensen – Laugmester 16.9.1667, II 165
Lunde, Johan Jacob Johansen – født i Munkerod i Paarup Sogn, mesteraar 1711, II 345, mester 8.2.1712, V 22, II 53
Lunde, Johan Jacobsen – i lære Paasken 1699, svend 25.2.1704, II 167
Lunde, Johan Johansen – mesterstykke 8.2.1712, II 53
Lunde, Niels Saabye – i lære 24.6.1815, IV 18, VI 60, svend 24.6.1820, VI 60 (søn af handskemagersvend Johannes Lunde)
Lunde, Peder Christensen – født ca 1790 i Odense, mester 4.3.1815, V 99
Lundegaard, Hans Hansen – født i Odense, laugmester 5.12.1671, II 217
Lybeck, Christian Frederiksen – i lære 24.6.1780, VI 118
Lycher, Mikkel – i lære 25.12.1710, II 115, svend 25.12.1713, II 116
Lykke, Christian Frederiksen – i lære 24.6.1780, VI 117
Lykke, Jochum – i lære Paaske 1754, III 4 (søn af soldat Johan Henrik Lykke)
Lykkesen, Christen Rasmussen – laugmester 1.8.1681, II 24
Lønberg, Søren Jørgensen – født i Odense, i lære 24.6.1754, II 7 (søn af slagter Jørgen Ottesen Lønberg)
Madsen, Adolf – svend 2.10.1845, VII 78, ved indskrivningen kaldet Adolf Vilhelm Frederik Madsen VIII 101
Madsen, Anders – i lære 10.12.1819, IV 62, VII 8, svend 24.12.1824, VII 8 (søn af Mads Andersen i Vissenbjerg)
Madsen, Anders – i lære 4.4.1684, svend 30.9.1687, II 162
Madsen, Anders Jørgen – svend 19.3.1842, VI 40, muligvis en fejlskrivning i lavsprotokollen, den eneste som passer ind i tiden
Madsen, Anders Jørgen – svend 24.6.1840
Madsen, Bemmer Christen – født i Odense, mester 12.7.1706, V 19, II 271
Madsen, Carl – svend 10.4.1852, VII 99
Madsen, Carl Christian Julius – svend 22.6.1844, VII 62
Madsen, Christen – i lære Paasken 1786, svend 25.3.1788, VI 183, 184
Madsen, Christin – i lære 26.6.1688, svend 8.8.1692, II 135, mesteraar 11.10.1698, II 301
Madsen, Clemen – i lære 30.6.1792, III 104, VI 103, svend 26.12.1798, mester 30.3.1811, V 92, VI 25
Madsen, Hans – i lære 1.8.1686, svend 15.9.1690, II 66
Madsen, Hans – i lære 1825, IV 108, VI 39, svend 29.9.1829, VI 39
Madsen, Hans – i lære 29.9.1754, III 8 (søn af soldat Mads Hansen i Nyborg)
Madsen, Herman – mesteraar 3.1.1707, II 75
Madsen, Johan Kastrup – i lære 24.6.1843, IV 163, VI 112, svend 24.12.1848, VI 112 (søn af rebslager A. Kastrup)
Madsen, Mathias – i lære 29.9.1704, svend 29.9.1707, II 344
Madsen, Morten – i lære Paasken 1837, IV 137, 143, svend 24.3.1842, VI 40 (søn af Mads Mortensen)
Madsen, Niels – i lære 1.11.1708, svend 1.11.1712, II 357
Madsen, Peder – født i Odense, i lære 5.12.1671, svend 14.12.1675, II 210
Madsen, Peder – i lære 24.6.1791, VI 157, svend 24.6.1796, mesteraar 18.8.1804, VI 221, mester 5.1.1805, V 85, VI 242
Madsen, Peder – i lære 24.6.1820, IV 59, VI 158, svend 24.12.1824, VI 158 (søn af Mads Frederiksens enke)
Madsen, Peder – i lære 29.9.1810, III 183, VI 54, svend 12.5.1812, VI 55
Madsen, Peder – i lære 29.9.1858, IV 188, svend 5.10.1861, VII 199 (søn af husmand Mads Hansen)
Madsen, Poul – i lære 29.9.1824, IV 86, VI 225, svend 4.4.1830, VI 225 (jfr. P. Nielsen), (søn af daglejer Niels Madsen)
Madsen, Rasmus – i lære Paasken 1828, IV 105, VII 26, svend 9.4.1833, VII 26 (søn af Mads Pedersen)
Madsen, Søren – født i Aarhus, mester 13.6.1721, V 28
Magnussen, Anders – i lære 22.9.1834, IV 133, VI 20, svend 29.9.1839, VI 20
Martin(sen), Jens – i Forbundt Julen 1828, svend 23.12.1830, VI 227
Martinsen, Johan Frederik – svend 27.12.1836, VII 42
MarVIg, Peder Carstensen – i lære 1.1.1810, III 183, VI 229, svend 29.9.1814, VI 229, kaldes VIII 3 Johan Peder Marvig (søn af Carsten Marvig)
Mathiasen, hans – født i Odense, i lære 29.9.1813, VI 1, svend 8.4.1816, VI 2, mester 27.1.1826, V 117
Mathiasen, Hans Jacob – svend og indskrevet 17.4.1827, VIII 65, mester 6.4.1833, V 132 (lært hos faderen Mathias Johansen i Odense)
Mathiasen, Johan Henrik – svend 28.3.1850, VII 57 (søn af skomager Hans Mathiasen)
Mathiasen, Mathias Andreas Valdemar – svend 11.4.1857, VII 131 (søn af skomager Hans Jacob Mathiasen)
Mathiasen, Niels Peder Herman – svend 24.6.1852, VII 57, mester 3.5.1858, V 191 (søn af skomager Hans Mathiasen)
Mathiasen, Peder – i lære 24.6.1804, III 151, VI 240, svend 24.6.1808, VI 240 (søn af Mathias Pedersen)
Mathiasen, Rasmus Wilhelm – svend 25.9.1858, VII 57 (søn af skomager Hans Mathiasen)
Mathiesen, Friderich – i lære 24.6.1763, III 26 (søn af afdøde Mathias Pedersen)
Maug, Niels Hansen – mesteraar 15.6.1705, II 327
Mausfeld, Frederik – i lære Paasken 1754, III 6 (søn af Frederik Mausfeld)
May, Carl Julius Johansen – født i Odense, i lære Paasken 1826, IV 118, VI 152, svend 2.4.1831, VI 152 (søn af Johan May)
May, Emil – svend 15.4.1854, VII 41
Mazanti, Carl – født i Odense, i lære 1.4.1814, IV 37, VI 256, svend 1.4.1820, VI 256
Mazanti, Hans Peder Carlsen – i lære Paasken 1852, IV 180, VII 57, svend 11.4.1857, VII 56, mester 26.7.1863, V 197 (søn af Carl Mazanti)
Meibom, Hans Pedersen – født i Odense, i lære 24.6.1792, III 93, VI 147, svend 23.6.1797, VI 147
Meibom, Peder Hansen – født i Odense, i lære 29.9.1816, IV 42, VI 169, svend 6.4.1822, VI 169 (søn af Hans Pedersen Meibom)
Meibom, Simon Hansen – fra Fattigkommissionen, i lære Paasken 1833, IV 135, VI 129, svend 6.10.1838, VI 129
Meibom, Simon Pedersen – født i Odense, i lære Pinsen 1792, III 92, VI 163, svend 29.3.1798, VI 164, mesteraar 10.2.1801, VI 59, mester 21.2.1801, V 80, VI 238
Meinck, Johan Henriksen – i lære 25.12.1714, II 265
Meinert, Christian Justesen – i lære Paasken 1708, svend Paasken 1712, II 257
Mejer, Hans Mikkelsen – mester 16.2.1779, v 63, VI 194
Melhorn, Michael – i lære 29.9.1800, III 135, VI 50, svend 2.10.1808, VI 50
Mellenthin, Frederik – født i Schedt i Preussen, indskrevet 27.9.1819, VIII 55, mester 21.9.1821, V 108
Mellenthin, Martin Fritz Sandhoff – indskrevet ?.?.1844, VIII 98, mester 3.3.1849, V 172 (lært i Nakskov)
Mercker, Christen Ludvig – i lære Julen 1794, III 108, VI 167, svend 28.6.1801, VI 167
Meyer, Andreas Bendixen – i lære 27.12.1797, III 124, VI 45, svend 24.6.1804, VI 45 (søn af Bendix Henriksen Meyer i Odense)
Meyer, Christian Vilhelm – født ca 1808 i Stige, svend 19.6.1828, VI 237, mester 31.7.1834, V 135 (søn af Petronette Jespersdatter, senere gift med smed Bievendt i Odense)
Meyer, Hans Mikkelsen – mester 16.2.1779, V 63, VI 194
Meyer, Jørgen Teten – født i Rendsborg, i lære 11.11.1762, III 26
Meyer, Otte Frydensic – i lære 29.9.1813, IV 15, VI 187, svend 22.3.1818, VI 187 (søn af Andreas Lindhardt Meyer)
Meyer, Peder Nielsen – indskrevet 2.9.1799, VIII 14 og kaldes da ogsaa Meyer, mesteraar 23.1.1801, VI 185, mester 1.2.1802, V 81, VI 90 (lært i Middelfart)
Meyer, Thomas Jørgensen – i lære 24.6.1828, IV 104, VI 2, svend 22.12.1832, VI 5, eller 1831 VIII 28 (søn af Ane Cathrine Meier)
Meyer, Thomas Pedersen – mester 14.7.1786, v 68, VI 7
Michaelsen, P. M. – i lære Paasken 1834, IV 129, VI 14, svend 22.12.1839, VI 14 (jfr. P. M. Pedersen), (søn af afdøde Michael Pedersen)
Michaelsen, Thor – i lære Julen 1811, IV 6, VI 186
Mikkelsen, Balzer – i lære Paaske 1683, II 110, svend 24.6.1687, II 111
Mikkelsen, Frederik – svend 19.4.1851, VII 69
Mikkelsen, Gregers – født i Tønder, i lære 2.1.1691, II 138, svend 5.1.1696, II 325, mesteraar 25.12.1701, II 90, V 19, mester 30.8.1706, II 320
Mikkelsen, Hans – født i Middelfart, i lære 23.6.1713, II 94 (NB notatet overstreget)
Mikkelsen, Hans – svend 25.9.1858, VII 231
Mikkelsen, Johan – i lære Paaske 1709, svend Paaske 1712, II 321
Mikkelsen, Johan – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Mikkelsen, Lars – i lære Paasken 1765, III 29 (stedfaderen skrædder Niels Nielsen i Odense)
Mikkelsen, Mads – født i Odense, i lære 23.6.1644, I 53
Mikkelsen, Niels – i lære 27.4.1646, I 63
Mikkelsen, Peder – fhv. mester i Nyborg, mester 14.5.1721, V 28
Mikkelsen, Peder – i lære 16.5.1701, II 316, svend 27.5.1706, II 350
Mikkelsen, Peder – mesteraar 10.8.1711, II 22
Milo (?), Frederik Ludvig – svend 27.6.1846, VII 159, maaske identisk med Frederik Wilhelm Milo, indskrevet 28.9.1846, VIII 102
Milo, Envold – i lære 24.6.1792, III 96, VI 124, svend 24.6.1795, VI 124 (søn af bogbinder Milo i Odense)
Milo, Mogens – mesteraar 1.4.1709, II 115
Mogensen, Jens – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Mogensen, Ole – i lære 29.9.1686, svend 16.10.1689, II 250
Moldrup, Carl Anthon – i lære Paasken 1858, IV 187 (søn af skomager Moldrup)
Moldrup, Hans Christian – svend 8.10.1825, VI 237, mester 25.3.1836, V 137
Molle, Christian Wilhelm – i lære Paasken 1808, III 173, VI 10, 134, svend 26.3.1815, VI 10 (søn af Anne Margrete Larsdatter i Odense)
Momme, Frantz Casper – fra Haderslev, mester 26.2.1784, V 67, VI 170
Mommesen, Peder – af Poppenbryll, mester 9.9.1843, V 156 (lært i Tønningen)
Mortensen, Andreas – i lære Julen 1834, IV 134 (jfr. Andreas Rasmussen), (søn af skomagermester Morten Rasmussen)
Mortensen, Augustus – i lære Julen 1713, II 346, svend 25.12.1717, II 347
Mortensen, Christopher – født i Odense, i lære 23.6.1644, I 53, svend 8.2.1646, I 64
Mortensen, Claus – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
Mortensen, Erik – mester 27.3.1854, V 183 (lært i Bogense)
Mortensen, Hans – i lære 24.6.1820, IV 63, VI 175, svend 21.6.1823, VI 175 (søn af Morten Hansen)
Mortensen, Jens – i lære 24.12.1778, VI 147
Mortensen, Johan Britz (?) – født i Trondhjem, mester 8.5.1715, V 25
Mortensen, Jørgen Peder – i lære 1.4.1777, III 42, V 100, svend 30.9.1781, VI 100 (søn af væver Morten Jørgensen)
Mortensen, Lars Henrik – svend 23.4.1859, VII 103
Mortensen, Morten – i lære Paaske 1828, IV 104, VI 258, svend 20.6.1830, VI 258
Mortensen, Niels – i lære Paaske 1759, III 18 (forældreløs)
Mortensen, Peder – i lære Paasken 1814, IV 33 (søn af dragon Morten Pedersen i Odense)
Mortensen, Rasmus – i lære 24.6.1826, IV 93, svend 20.6.1830, VII 24 (søn af Morten Rasmussen)
Mortensen, Søren Peder – i lære Paasken 1832, IV 128, VI 48, svend 14.4.1838, VI 52, mester 24.2.1845, V 160 (jfr. S. P. Christiansen), (søn af spisevært Christian Mortensen)
Morvig, Peder Carstensen – i lære 1.1.1810, III 183 (søn af Carsten Morvig)
Mossin, Peder Christian Rasmus – i lære 1.11.1822, IV 78, VII 35, svend 1829, VII 35 (søn af afdøde degn Jacob Ludvig Holger Mossin i Brenderup)
Munch, Niels Andersen – mester 30.3.1746, V 44
Munck, Anders Larsen – i lære 1696, svend 28.3.1701, II 92
Munck, Niels Andersen – mester 30.3.1746, V 44
Munck, Søren Nielsen – født paa Sjælland, mester 17.5.1760, V 53 (lært i Odense)
Munk, Anders Larsen – i lære 1696, svend 28.3.1701, II 92
Møller, … - svend 24.3.1842, VI 256 (søn af skomager Hans Jørgen Møller)
Møller, Andreas Olsen – født i Odense, i lære 24.6.1793, III 99, VI 126, svend 28.9.1800, VI 126 (søn af Ole Møller)
Møller, Carl Christoffer – mester 23.2.1771, V 59
Møller, Christian – fra Lahns Stiftelse i Odense, i lære 24.6.1808, III 181, VI 59, svend i ? indskrevet 30.9.1816, VIII 49 ?
Møller, Christian Christoffer Hansen – svend 1.4.1830, VI 256, mester 7.3.1846, V 162 (søn af skomager Hans Jørgen Møller)
Møller, Frantz – svend 28.3.1853, VII 105 (søn af skomager Jens Møller)
Møller, Hans Jacob – svend 20.6.1835, VI 256 (søn af skomager Hans Jørgen Møller)
Møller, Hans Jørgen – fra Fattigkommissionen, i lære 29.9.1817, IV 71, svend og indskrevet 27.12.1823, VIII 59
Møller, Hans Jørgen – født i Faaborg, 25, aar, mester 11.1.1812, V 93, VI 256
Møller, Herløv – svend 18.4.1840, VI 174, ???
Møller, Jens – i lære 29.9.1823, svend 8.10.1825, VI 39, mester 24.7.1834, V 135
Møller, Jens Christensen – svend 24.6.1852, VII 136
Møller, Jens Jensen – i lære 29.9.1820, IV 80 (stedsøn til Christian Jacobsen)
Møller, Johan – i lære 29.9.1696, svend 20.10.1699, II 256
Møller, Jørgen – svend 29.9.1823, VI 47
Møller, Lars Jørgensen – født i Odense, i lære Paasken 1801, III 139, VI 83, svend 2.1.1807, VI 83 (søn af Jørgen Larsen Møller)
Møller, Niels Hansen – fra Kerteminde, mester 26.9.1740, V 39
Møller, Rasmus – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Møller, Søren Rasmussen – indskrevet 26.6.1848, VIII 106, mester 23.4.1849, V 173 (lært i Kolding)
Møller, Thor Valdemar – svend 11.4.1857, VII 105 (søn af skomager Jens Møller)
Mørch, Thomas – Forbundt 25.12.1709, II 92
Maale (?), Peder Tobiasen – i lære 29.9.1709, II 132
Nachou, Lars – i lære Julen 1824, IV 75, VI 246, svend 1825, VI 246, kaldes ved indskrivningen 10.10.1825 Lars Nicolai Nakskov VIII 62, mester 12.10.1832, V 130 (søn af Charlotte Prip)
Nagel, Christian – i lære Julen 1826, IV 101, VI 20, svend 22.12.1831, VI 20 (søn af Maria Nagel)
Nagel, Jens Rasmussen (?) – 19 aar, født ca 1810, i lære 29.9.1829, IV 128, VI 261, svend 18.4.1835, VI 261 (søn af Marie Larsdatter enke efter hørhejler R. Nagel)
Nagel, Julius Rasmussen – i lære 24.6.1831, IV 126, VI 20, svend 27.6.1836, VII 88, mester 19.12.1842, V 154 (søn af Marie Larsdatter enke efter hørhegler R. Nagel)
Naschou, Albert Herbert – i Forbundt 1832, IV 125 (hos broderen L. Naschou)
Ness, Paul – i lære Paasken 1798, III 128, VI 167 (søn af Ness Paulsen)
Netler, Johan Henrich – af Odense, i lære Paasken 1801, III 138, VI 136, i Forbundt 24.6.1802, III 147, svend 29.9.1804, VI 236
Netler, Jørgen – i lære Julen 1787, svend 26.12.1792, VI 118
Nielsen, Abraham – i lære 1.8.1681, II 178
Nielsen, Anders – født i Kildeby, Vigslev, i lære 10.6.1704, svend 25.9.1707, II 75, mesteraar 29.9.1711, II 195, mester 28.11.1712, V 22, II 77
Nielsen, Anders – født i Odense, i lære 6.6.1677, II 241, mester 22.11.1695, V 13, II 316
Nielsen, Anders – i lære 24.6.1776, svend 16.4.1781, VI 170
Nielsen, Anders – i lære 24.6.1812, IV 16, VI 222, svend 18.6.1816, VI 222 (søn af Peder Nielsen)
Nielsen, Anders – i lære 29.9.1776, III 37, VI 117, svend 29.9.1782, VI 118
Nielsen, Anders – i lære 6.12.1755, III 12 (søn af afdøde Kornmaaler)
Nielsen, Anders – i lære Paasken 1785, III 67, VI 191 (søn af Maren Ibsdatter)
Nielsen, Anders – i lære Paasken 1832, IV 123, VI 39, svend 2.10.1836, VI 40 (søn af Niels Larsen)
Nielsen, Christen – født i Odense, i lære 30.3.1684, I 166, svend 14.3.1687, II 166
Nielsen, Christen – i lære 1.1.1802, III 146, ant. Svend 1807, indskrevet 28.12.1807, VIII 29 (søn af Niels Pallesen)
Nielsen, Christen – svend 19.4.1862, VII 4 (søn af skomager L. C. Nielsen fra Kettinge paa Als)
Nielsen, Christian – i lære Paasken 1783, III 48
Nielsen, Christian Diderik – svend 22.6.1844, VII 41 (søn af skomager Ole Peder Nielsen)
Nielsen, Christoffer – i lære 24.6.1804, III 175, VI 221, svend 24.6.1809, VI 221 (søn af skomager Niels Pedersen)
Nielsen, Christoffer – i lære 29.9.1832, IV 124, VI 258
Nielsen, Christoffer – i lære Paasken 1830, IV 111, VI 225 (søn af afdøde Niels Madsen)
Nielsen, Christopher – 1674, se titelbladet
Nielsen, Gotfred – i lære 30.6.1684, svend 28.6.1687, II 98
Nielsen, H. C. – svend 24.6.1853, VII 99
Nielsen, Hans – født i Odense, i lære 18.7.1642, I 43
Nielsen, Hans – i lære 21.12.1714, II 73
Nielsen, Hans – i lære 24.6.1788, svend 24.6.1794, VI 103
Nielsen, Hans – i lære 24.6.1802, III 150, VI 45, svend 25.12.1806, VI 46 (søn af Niels Hansen i Odense)
Nielsen, Hans – i lære Julen 1788, III 87, VI 102, svend 26.5.1795, VI 102 (søn af daglejer Niels Hansen)
Nielsen, Hans – i lære Paasken 1823, IV 72, VI 244, svend 15.6.1829, VI 244 (plejesøn af Magrete Hansdatter)
Nielsen, Hans – mesterstykke 14.7.1690, II 283, Laugmester 19.8.1690, II 284
Nielsen, Hans – svend 11.4.1846, VII 104
Nielsen, Hans Anthon – svend 29.9.1855, VII 3
Nielsen, Hans Jacob – svend 2.4.1831, VI 253
Nielsen, Jacob – født i Odense, i lære 21.6.1680, II 145, svend 4.2.1684, II 146
Nielsen, Jens – født i Odense, i lære 13.7.1675, II 97
Nielsen, Jens – født i Odense, i lære Paaske 1824, IV 76, VI 84, svend 14.4.1827, VI 84 (søn af Niels Jensen)
Nielsen, Jens – i lære Pinsen 1715, II 19
Nielsen, Jens – i lære Paasken 1795, III 111, VI 103
Nielsen, Jens – svend Pinsen 1718, II 23, mester 12.8.1722, V 29
Nielsen, Jesper – født i Odense, i lære Paasken 1782, III 51, VI 113, svend 25.11.1787, VI 113, mester 7.6.1794, V 74, VI 3
Nielsen, Jochum – i lære Julen 1847, IV 170 (søn (?) af vagtmester ved 6. Dragonregiment)
Nielsen, Johan Peder – fra Kjetting paa Als, svend 11.4.1857, VII 4
Nielsen, Jørgen – født i Odense, Laugmester 14.4.1673, II 224
Nielsen, Jørgen – i lære 29.9.1826, IV 103, VI 237, svend 22.12.1831, VI 237 (jfr. J. Jensen), (søn af Niels Jensen)
Nielsen, Jørgen – i lære 29.9.1852, IV 182, svend 7.4.1855, VII 149 (søn af gartner Niels Jørgensen)
Nielsen, Jørgen – i lære Paasken 1837, IV 141, svend 24.12.1843, VII 109 (stedsøn (?) af Rasmus Rasmussen)
Nielsen, Jørgen – mester 5.2.1836, V 137 (lært i Stege)
Nielsen, Jørgen – svend 19.4.1862, VII 222
Nielsen, Jørgen – svend 29.9.1852, VII 60 (søn af skomager Knud Nielsen)
Nielsen, Knud – født i Odense, i lære 24.6.1819, IV 49, VI 231, svend 24.6.1824, VI 231, mester 31.3.1827, V 118 (søn af blegmand Niels Jørgensen)
Nielsen, Knud – svend 24.6.1843, VI 99
Nielsen, Lars – født i Odense, i lære 10.7.1688, II 66, svend 2.12.1693, II 292
Nielsen, Lars – født i Odense, i lære 23.6.1684, II 135
Nielsen, Lars – født i Odense, i lære 29.3.1680, svend 30.9.1684, II 166
Nielsen, Lars – i lære Paasken 1832, VI 123, VI 139, svend 27.9.1834, VI 40, mester 13.8.1842, V 153 (søn af Niels Larsen)
Nielsen, Lars – mester 6.10.1741, V 42
Nielsen, Mads – født i Odense, i lære 29.9.1800, III 136, VI 35, svend 29.9.1804, VI 35
Nielsen, Mads – født i Slagelse, i lære 14.10.1678, II 227
Nielsen, Mads – i lære 24.6.1762, III 24 (søn af afdøde skomager Niels Andersen)
Nielsen, Mathias – i lære 29.9.1778, svend 24.6.1784, VI 130
Nielsen, Mikkel – i lære 12.12.1681, II 178
Nielsen, Mogens – født paa Paarupgaard i Ellinge Sogn, mesteraar 16.7.1695, II 163, mester 23.11.1696, V 14, II 303
Nielsen, Morten – 1674, se titelbladet
Nielsen, Nicolai – i lære 25.5.1681, II 231
Nielsen, Niels – født 1796 i Odense, i lære 24.6.1812, IV 9, mester 26.3.1825, V 113 (søn af blegmand Niels Jørgensen)
Nielsen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1711, II 342
Nielsen, Niels – født i Odense, i lære 5.12.1671, svend 14.12.1675, II 206
Nielsen, Niels – i lære 24.6.1793, III 108 (søn af tømmersvend Hans Nielsen)
Nielsen, Niels – i lære 24.6.1844, IV 161, VII 103, svend 8.4.1849, VII 103 (søn af daglejer Niels Hansen)
Nielsen, Niels – i lære 30.9.1710, II 31, svend 30.9.1713, II 32
Nielsen, Niels – i lære Julen 1820, IV 51, 66, VI 258, VII 8, svend 4.3.1826, VI 258 (stedsøn af Hans Jørgen Møller)
Nielsen, Niels – i lære Paasken 1772, III 30, i Forbundt 10.8.1775, svend 1778, VI 166
Nielsen, Niels – i lære Paasken 1785, III 60
Nielsen, Niels Christian – svend 20.6.1830, VI 158, mester 26.3.1855, V 184
Nielsen, Niels Christian – svend 29.9.1865, VII 210
Nielsen, Niels Peder – svend 29.9.1849, VII 41 (søn af skomager Ole Peder Nielsen)
Nielsen, Niels Peder – svend 29.9.1855, VI 27
Nielsen, Niels Peder – mester 20.7.1863, v 197 (identisk med ovenstaaende, men hvem vides ikke)
Nielsen, Niels Peder – svend 4.4.1851, VII 60 (søn af skomager Knud Nielsen)
Nielsen, Ole – født i Jylland, mester 4.9.1720, V 27 (lært i Horsens)
Nielsen, Ole – i lære 1.5.1712, II 357
Nielsen, Ole – i lære 12.4.1705, II 261
Nielsen, Ole Peder – svend 24.6.1820, V 3, mester 3.3.1825, V 112 (jfr. O.P. Jespersen), (lært hos faderen Jesper Nielsen i Odense)
Nielsen, Peder – fra Assens, laugmester 12.9.1681, II 15
Nielsen, Peder – født ca 1791 i Odense, svend 26.3.1809, VI 18, mester 22.1.1816, V 100, VI 43
Nielsen, Peder – født i Varbjerg i Holland, mesteraar 24.6.1691, II 99
Nielsen, Peder – i lære 29.9.1805, III 157, VI 164, i Forbundt 25.6.1807, III 167, VI 233, svend 27.9.1809, VI 233
Nielsen, Peder – i lære Julen 1791, III 91, VI 147, svend 29.9.1797, VI 148 (søn af Niels Pedersen)
Nielsen, Peder – i lære Paaske 1843, IV 159, VI 254, svend 8.4.1849, VI 254 (søn af vægter Niels Pedersen)
Nielsen, Peder – svend 24.6.1809, VI 101
Nielsen, Poul – i lære 29.9.1824, IV 86, VI 225, svend 4.4.1830, VI 225 (jfr. N. Madsen), (søn af daglejer Niels Madsen)
Nielsen, Preben – født i Fjellerup, i lære 29.9.1713, II 341
Nielsen, Rasmus Christian – i lære 24.6.1854, IV 183, VII 84, svend 23.4.1859, VII 84 (søn af arbejdsmand Lars Nielsen)
Nielsen, Rasmus Jørgen – i lære Paasken 1822, IV 64, VII 18, svend 24.3.1826, VII 18, mester 20.8.1832, V 128 (søn af gørtler Niels Rasmussen i Odense)
Nielsen, Sigismund – i lære 29.9.1850, IV 176, VII 123, indskrevet som svend? 3.10.1853, VIII 118, mester 10.8.1857, V 190
Nielsen, Simon – født i Assens, i lære 16.11.1690, II 255, svend 22.5.1693, II 67
Nielsen, Svend – indskrevet 25.6.1827, VIII 66, mester 3.8.1832, V 128 (lært i Helsingør)
Nielsen, Valdemar Frederik Ferdinand – i lære 29.9.1850, IV 178, VII 123, svend 29.9.1855, VII 124 (søn af politibetjent N. M. Nielsen)
Nielsen, Wilhelm – svend 7.4.1855, VII 69, ved indskrivningen 10.4.1855, VIII 122, kaldet Carl Wilhelm Nielsen
Nomesen, Andreas Sørensen – i lære 1.1.1809, IV 4, 11, VI 91, 207 (søn af afdøde Søren Nommesen enke)
Norbach (Norback), Jens Christensen – født i Odense, laugmester 12.7.1669, II 181
Norbach (Norback), Niels Christensen – 1674, se titelbladet
Norbach, Christen – 1674, se titelbladet
Nyraad, Peder – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Obel, Søren Lindrup – i Christiania, mester 21.6.1841, V 148
Olsen, Bertel – i lære 14.2.1706, II 268, svend 22.4.1710, II 269, mesteraar Paasken 1714, II 262
Olsen, Carl Christian – svend 10.4.1852, VII 67, mester 3.6.1861, V 194 (søn af skomager Henrik Olsen)
Olsen, Christen – i lære 7.2.1701, svend 10.2.1704, II 74
Olsen, Christian – i lære 7.6.1688, svend 19.5.1692, II 70
Olsen, Frantz – i lære 1.6.1776, svend 28.9.1779 (?), VI 146
Olsen, Hans – i lære 4.5.1672, II 48
Olsen, Hans – svend 15.6.1828, VI 48 (skomager Andreas Bergs hustrus brodersøn)
Olsen, Hans Christian – i lære 1.1.1795, III 112 (søn af korporal Ole Hansen)
Olsen, Hans Christian – i lære 24.6.1784, III 58, VI 180, svend 24.6.1787, VI 180
Olsen, Henrik – indskrevet 4.6.1832, VIII 78, mester 10.6.1844, V 157 (lært i København)
Olsen, Iver – i lære 14.4.1699, svend Paasken 1703, II 130
Olsen, Iver – i lære 24.6.1824, IV 92, svend 8.4.1833, VI 215 (søn af afdøde Ole IVersen af Nyborg)
Olsen, Jens – i lære 24.5.1709, svend 11.6.1713, II 265
Olsen, Johan – i lære 28.9.1782, VI 146, mesteraar 26.1.1804, VI 45, mester 18.2.1804, V 84
Olsen, Johan Michael – i lære 27.12.1796, III 120, VI 45, svend 23.6.1800, VI 45 (søn af købmand Hans Olsen i Odense)
Olsen, Johannes – i lære 29.9.1794, VI 184, svend 18.4.1797, VI 185
Olsen, Mathias – i lære 24.6.1777, svend 24.6.1784, VI 156
Olsen, Peder – født i Kongsted, mesteraar 1705, II 131, mester 26.9.1707, V 20, II 350
Olsen, Peder – indskrevet 5.4.1836, VIII 84, mester 13.3.1841, V 147 (lært i Kalundborg)
Olsen, Peder Anton – svend 3.4.1858, VII 189
Olsen, Rasmus – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Olsen, Rasmus – i lære 29.9.1803, svend 29.9.1806, VI 168
Olsen, Rasmus – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Olsen, Søren – født i Odense, i lære 10.6.1692, II 297
Omdal, Peder Georg – svend 22.1.1853, VII 200, 06, VIII 117
Ostersen, Peder Pedersen – født i Odense, svend 6.11.1707, mesteraar 7.2.1712, II 257, mester 30.10.1715, V 25, II 69 (lært hos faderen Peder Pedersen Ostersen)
Ottesen, Peder – svend 29.9.1783, VI 69
Ottesen, Poul Julius – svend 23.4.1859, VII 102
Ove(sen), Søren – i lære 1784, VI 29
Pallesen, Christen – i lære 1.1.1802, III 146, VI 221, svend 24.12.1807, VI 221 (søn af Niels Pallesen)
Pallesen, Niels Nielsen – født i Odense, i lære Paasken 1775, III 34, VI 88, svend 1.4.1782, VI 88 (søn af Palle Nielsen Hansen)
Peder (?), Hans – i lære 6.1.1818, svend 29.9.1824, VI 187
Pedersen (?), Hans – i lære Paasken 1802, III 152, VI 236, svend 26.3.1809, VI 236
Pedersen, Anders – fra Bogense, laugmester 25.4.1681, IV 9
Pedersen, Anders – i lære 24.6.1811, III 188, VI 138, svend 17.6.1816, VI 138 (søn af Peder Andersen)
Pedersen, Anders – i lære 24.6.1812, IV 16, svend 18.6.1816, VI 222 og indskrevet 24.6.1816, VIII 48 som Anders Pedersen (jfr. Anders Nielsen), (søn af Peder Nielsen)
Pedersen, Anders – i lære Paasken 1715, II 58
Pedersen, Anders – mester 19.4.1738, V 39
Pedersen, Andreas – i lære Paaske 1799, III 132, IV 157, svend 1804, VI 157 (søn af Peder Christensen)
Pedersen, Andreas – i lære Paasken 1759, III 18 (søn af skomager Peder Thomesen i Odense)
Pedersen, Carl Christian – svend 23.12.1857, VII 171
Pedersen, Christen – født i Odense, i lære Paasken 1817, IV 35, VI 83
Pedersen, Christen – i lære 30.7.1705, II 131, svend 6.4.1711, II 132
Pedersen, Christen – i lære Paaske 1704, II 344, svend 8.4.1708, II 345
Pedersen, Christen – svend 17.10.1760, II 288
Pedersen, Christian – i lære 24.6.1789, svend 13.3.1797, VI 197
Pedersen, Christian – i lære 29.9.1814, IV 20 (jfr. Christian Hansen), (søn af Peder Christian Hansen)
Pedersen, Christian – i lære 29.9.1817, IV 42, VI 234, svend 29.9.1821, VI 234 (søn af bryggersvend Peder Johansen)
Pedersen, Christian – i lære Paasken 1794, III 107, VI 102, svend Paasken 1800, VI 102 (søn af Johanne Maria …)
Pedersen, Christian – svend 25.6.1825, VI 15
Pedersen, Christian Gustav – i lære Paasken 1846, IV 171, VII 109, svend 8.4.1849, VII 109 (søn af husmand Peder Pedersen i Vævlinge)
Pedersen, Claus – i lære 9.3.1691, II 331 (i lære hos stedfaderen Hans Carstensen)
Pedersen, Cornelius – født i Odense, i lære 19.6.1676, II 178, mesteraar 12.7.1689, II 282
Pedersen, David – i lære 31.5.1705, svend 8.5.1710, II 195
Pedersen, David – i lære Pinsen 1634, I 22
Pedersen, Diderik – født i Krempe, i lære 22.5.1693, II 85
Pedersen, Erik – født i Odense, i lære 24.6.1814, IV 17, VI 83, svend 21.6.1818, VI 83
Pedersen, Evert – mesteraar 4.4.1714, II 21
Pedersen, Frederik Christian – svend 22.12.1844, VII 3
Pedersen, Frederik Ferdinand – i lære 6.4.1817, IV 35, i Forbundt 24.6.1821, IV 69, VI 111, svend 24.6.1823, VI 111, mester 30.7.1835, V 13
Pedersen, Hans – født i Kerteminde, i lære 28.3.1701, II 309, svend 29.9.1705, II 333, mester 16.4.1714, V 23, II 37
Pedersen, Hans – født i Skaane, i lære 11.11.1713 II 104, 116, 22
Pedersen, Hans – i lære ca. 1669-1670, II 161
Pedersen, Hans – indskrevet 27.10.1856, VIII 127, mester 25.10.1858, V 192 (lært i Drammen)
Pedersen, Hans – mesteraar 15.5.1785, VI 157
Pedersen, Hans – svend 23.6.1855, VII 78
Pedersen, Hans – svend 24.6.1852, VI 42
Pedersen, Hans – vognmand i Odense, en søn i lære 24.6.1817, IV 40
Pedersen, Hans Christian – født i Odense, i lære 24.6.1796, III 113, VI 79, mester 5.12.1808, V 88, VI 148
Pedersen, Hans Christian – i lære 17.4.1827, IV 103, VII 113 (jfr. H. C. Rasmussen), (søn af daglejer Peder Rasmussens enke Mari Rasmussen)
Pedersen, Hans Christian – i lære 27.6.1836, svend 25.3.1842, VII 152, mester 23.8.1847, V 167 (søn af skomager Hans Christian Pedersen)
Pedersen, Hans Christian – i lære Julen 1851, IV 179, VII 150, svend 26.12.1856, VII 150 (søm af Peder Christian Mikkelsen)
Pedersen, Hans Christian – i lære Paasken 1831, svend 1.4.1836, VII 40
Pedersen, Hans Christian – svend 24.6.1804, VI 76, maaske ovennævnte der bliver svend
Pedersen, Hans Peder – svend 22.12.1844, VII 60, mester 30.4.1855, V 185
Pedersen, Hans Peder Carl – svend 23.6.1855, VII 113 (søn af skomager Lars Pedersen)
Pedersen, Henrik – født i Odense, i lære 29.9.1812, IV 9, VI 143, svend 29.9.1818, VI 144 (søn af Peder Mortensen)
Pedersen, Henrik – født i Odense, i lære Paasken 1804, III 151, VI 35, svend 26.3.1809, VI 35 (søn af Ellen Marie e.e. Pedersen)
Pedersen, Hiere – i lære 29.9.1841, IV 155, VII 56, indskrevet som svend 4.10.1847, VIII 105, mester 15.6.1857, V 189 (søn af Karen Hieres)
Pedersen, Jacob – svend 24.3.1842, VI 144, kaldes VIII 93 Peder Jacob Pedersen
Pedersen, Jens – født i Odense, i lære Julen 1818, IV 47 (søn af dragon Peder Pedersen)
Pedersen, Jens – i lære 29.9.1834, VII 40, i Forbundt Julen 1839, IV 151, svend 25.9.1841, VI 94 (søn af vægter Peder Hansen)
Pedersen, Jens – i lære Julen 1797, III 125, VI 45, svend 1802, VI 45 (søn af Peder Hansen i Odense)
Pedersen, Jens – svend 1780, VI 21
Pedersen, Jesper – i lære Paasken 1837, svend 1.10.1842, VII 140
Pedersen, Johan – i lære Paasken 1781, VI 31
Pedersen, Johan Adolf – født i Odense, i lære 19.6.1807, VI 131, svend 16.6.1811, mester 21.2.1818, V 103, VI 15
Pedersen, Johan Hendrik – i lære 24.6.1781, III 45, VI 82 (søn af rebslagersvend Peder Caspersen i Odense)
Pedersen, Johan Wilhelm – i lære 2.1.1825, IV 82 (jfr. J. V. Jørgensen), (søn af afdøde dragon Peder Jørgensen)
Pedersen, Jørgen – i lære 29.9.1830, IV 113, VI 129, svend 29.9.1835, VI 129 (jfr. J. Andreasen), maaske identisk med Jørgen Pedersen, indskrevet 28.9.1835, VIII 83
Pedersen, Jørgen – i lære Paaske 1712, II 26g, svend Paaske 1717, II 270
Pedersen, Jørgen – i lære Paasken 1714, II 77
Pedersen, Jørgen Christian – mester 21.10.1724, V 30
Pedersen, Jørgen L. Kamp – svend 24.9.1846, VII 113, mester 12.5.1851, V 177 (søn af skomager Lars Pedersen)
Pedersen, Knud – i lære 24.6.1763, III 28
Pedersen, Lars – født ca 1798 i Odense, i lære 24.4.1809, svend 29.9.1817, VI 131, mester 12.4.1825, V 114
Pedersen, Lars – født i Faaborg, i lære 28.6.1695, II 256
Pedersen, Lars – født i Odense, i lære 29.9.1701, svend 11.2.1706, II 341
Pedersen, Lars – i lære 24.6.1832, IV 127, VII 35, svend 6.6.1837, VII 35 (jfr. L. Andreasen), (søn af Andreas Pedersen i Odense)
Pedersen, Lars – i lære Paaske 1796, III 123, svend 12.4.1803, VI 102 (søn af murersvend Peder Hansen)
Pedersen, LudVIg Hannib – i lære Paasken 1854, IV 185, svend 30.3.1861, VII 154 (søn af skrædder P. Pedersen i Odense)
Pedersen, Mads – født i Hæsinge, i lære 5.10.1646, I 65
Pedersen, Michael – født ca 1796 i Odense, i lære 24.6.1810, III 180, VI 131, svend 14.4.1816, VI 13, mester 11.3.1820, V 106 (søn af afdøde Peder Jensen)
Pedersen, Morten – født i Odense, i lære 2.3.1674, svend 11, 12, 1676, VI 221
Pedersen, Morten – født i Rensborg i Nyværk, mesteraar 25.6.1714, II 196, mester 18.9.1715, V 25, II 231
Pedersen, Morten – i lære 1.6.1774, svend 28.9.1776, VI 82
Pedersen, Morten – i lære 24.6.1809, III 178, VI 223 (søn af arbejdsmand Peder Mortensen i Odense)
Pedersen, Morten – i lære Paasken 1814, svend 21.6.1818, VI 226
Pedersen, Morten – mester 22.10.1763, V 56 (lært i Odense)
Pedersen, Niels – født ca 1785 i Odense, i lære 24.6.1800, III 133, VI 109, svend 24.6.1805, VI 109, mesteraar 8.1.1813, VI 59, mester 23.1.1813, V 95
Pedersen, Niels – født i Odense, i lære Paasken 1697, II 90, svend 21.12.1704, II 91, mesteraar 29.9.1710, II 92, mester 24.10.1711, V 21, II 6
Pedersen, Niels – i lære 24.6.1687, svend 15.9.1690, II 111
Pedersen, Niels – i lære 29.9.1791, III 94, VI 58, svend ? 2.10.1797, VIII 12
Pedersen, Niels – indskrevet 23.6.1855, VIII 123, mester 26.9.1859, V 193 (lært i Middelfart)
Pedersen, Niels – mester 17.5.1727, V 32
Pedersen, Niels Peder – svend 27.9.1856, VII 69
Pedersen, Ole – i lære 28.4.1714, II 36, svend 28.4.1718, II 33
Pedersen, Ole – i lære Pinsen 1686, svend 31.7.1691, II 226
Pedersen, P. M. – i lære Paasken 1834, svend 22.12.1839, VI 14 (jfr. P. M. Michaelsen), (søn af afdøde Michael Pedersen)
Pedersen, Peder – født i Bogense, i lære 29.9.1675, II 236, II 238
Pedersen, Peder – født i Faaborg, i lære 24.6.1691, svend 7.1.1695, II 99
Pedersen, Peder – født i Kolding, i lære ca. 1670/71, svend 11.12.1676, II 109
Pedersen, Peder – født i Odense, i lære 2.1.1690, svend 17.7.1693, II 250
Pedersen, Peder – i lære 11.5.1705, II 131
Pedersen, Peder – i lære 13.4.1698, svend 28.3.1701, II 18, II 240, mesteraar 18.1.1705, II 19 (søn af skomager Peder Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære 24.6.1825, VI 87, svend 24.6.1830, VI 2, mester 22.8.1834, V 236 (søn af Anders Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære 29.9.1780, III 44, VI 92, svend 1.10.1787, VI 209
Pedersen, Peder – i lære Paasken 1855, IV 184, VI 151, VII 150, svend 3.10.1859, VII 150 (søn af pigen Gertrud Pedersdatter)
Pedersen, Peder – indskrevet som svend 20.3.1845, VIII 100, svend 1845, mester 19.4.1858, V 191 (lært i Odense)
Pedersen, Peder – laugmester 22.6.1681, II 17
Pedersen, Peder – mester 19.1.1742, V 43
Pedersen, Peder Lars – mester 21.3.1860, V 194 (lært i Slagelse)
Pedersen, Peder Nicolai – i lære Paasken 1842, IV 159, VI 237a, svend 3.4.1847, VI 237a, mester 21.2.1853, V 181 (søn af Peder Andersen)
Pedersen, Poul – født i Odense, svend 26.12.1806, VI 131, mester 1.9.1810, V 91
Pedersen, Preben – født i Nybølle, i lære 30.3.1687, II 242, svend 1.10.1690, II 310
Pedersen, Rasmus – 1674, se titelbladet
Pedersen, Rasmus – i lære 27.8.1701, II 233, svend 3.5.1706, II 234 (i lære hos faderen Peder Sørensen)
Pedersen, Rasmus – i lære ca. 1669/70, II 161
Pedersen, Rasmus – i lære Paasken 1800, III 132 (søn af Peder Hansen)
Pedersen, Rasmus – mesterstykke 8.10.1688, laugmester 12.3.1689, II 281, V 12, død 1704, II 219
Pedersen, Rasmus – svend 8.4.1830, VI 235
Pedersen, Svend – svend Paasken 1715, II 258 (søn af afdøde skomager Peder Pedersen Ostesen)
Pedersen, søren – 15 aar, i lære Paasken 1803, III 163, VI 224 (søn af Peder Sørensen)
Pedersen, Søren – i lære 22.2.1691, svend 19.2.1694, II 234 (i lære hos faderen Peder Sørensen)
Pedersen, Søren – i lære 29.9.1775, svend 1.4.1782, VI 156
Pedersen, Thomas – født i Bogense, i lære 9.12.1678, II 247
Pedersen, Thomas – født i Odense, i lære 30.9.1693, svend 29.9.1697, II 328
Pedersen, Thomas – i lære 24.6.1756, III 14 (søn af Peder Thomasen i Bogense)
Philipsen, Christopher – mesteraar 29.9.1775, VI 17
Picardi, Georg Ludvig – fra Fattigkommissionen, i lære Paaske 1842, IV 158, VII 84, svend 3.4.1847, VII 84
Picardi, Gerorg Ludvig – i lære Paasken 1819, IV 59, VI 220, svend 26.3.1826, VI 220
Pilegaard, Peder Jensen – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Ploug, C. Sørensen – svend 3.4.1847, VII 136
Pommer, Daniel – svend 26.3.1815, VI 46, mester 2.4.1824, V 110, kaldes VIII 45 Johan Daniel Pommer (søn af afdøde skomager Frantz Josiasen Pommer)
Pommer, Frantz Josias – mester 7.3.1793, v 73, VI 34, 45 (svend hos morbroderen Christian Holst i Odense)
Pommer, Frantz Josiasen – i lære 24.6.1777, svend 16.4.1786, VI 33, mester 7.3.1793, V 73, VI 34, 45 (morbroderen skomager Christian Holst i Odense)
Pommer, Hans Olsen – svend 18.4.1827, VI 47, mester 3.9.1836, V 139 (stedsøn af skomager Anders Berg)
Pommer, Johan Peder – i lære 1800, VI 93 (søn af skomager Jørgen Pommer)
Pommer, Jørgen Daniel – i lære 24.6.1776, svend 24.6.1779, VI 33, mester 24.8.1789, v 71, VI 92
Pommer, Ole – født ca 1795 i Odense, svend 26.3.1815, VI 46, mester 29.3.1820, V 106 (søn af skomager Frantz Josiasen Pommer)
Pommer, Rasmus Johansen – svend 29.9.1794, mesteraar 24.6.1800, VI 174, mester 7.12.1801, V 81, VI 240
Pommer, Rasmus Jørgensen – i lære 1800, VI 93 (søn af skomager Jørgen Pommer)
Pors, Anders Pedersen – født i Baardesø, i lære 29.3.1680, svend 4.6.1683, II 178, mesteraar 1.10.1690, II 179
Porst, Wilhelm – i Forbundt Paasken 1838, IV 144, svend 27.12.1838, VII 78
Pouelsen, Hieres – født i København, i lære Paasken 1801, III 139, VI 76, svend 24.6.1804, VI 76
Pouelsen, Jakob Mikkelsen Neily – født i Kongens Lyngby, i lære 6.8.1755, III 10
Pouelsen, Lars – af Aabenraa, i lære 3.3.1647, I 66
Pouelsen, Lars Christian – i lære 1843, svend 20.3.1845, VII 105, mester 3.7.1848, V 170
Pouelsen, Lorentz – i lære 24.6.1794, III 110, VI 201, svend 24.6.1797, VI 201
Pouelsen, Michael – født i Odense, i lære 24.6.1775, III 36, VI 88, svend 1782, VI 88 (søn af afdøde Poul Pedersen)
Pouelsen, Niels – svend 2.4.1825, VI 73
Poulsen, Anders – mester 6.10.1847, V 168 (lært i Nykøbing Falster)
Poulsen, Frederik – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Poulsen, Hans Peder – mesteraar 10.11.1786, VI 73, mester 2.2.1788, V 7, VI 131
Poulsen, Peder – i lære Julen 1775, III 35, VI 153, svend 23.12.1780, VI 153
Poulsen, Sophus – i lære 29.9.1849, IV 173, VII 124, indskrevet som svend 2.10.1854, VIII 120 (Afdøde Lars Poulsens enkes dattersøn)
Poulsen, Vitus – født i Vejle Købstad, mesteraar 26.8.1703, II 344, mester 16.11.1705, V 18, II 356
Povelsen, Jacob Mikkelsen Neilig – født i Kongens Lyngby, i lære 6.8.1755, III 10
Predov, Johan – i lære 1.1.1797, III 122
Presser, Andreas Christian – svend 25.12.1811, VI 223
Pølmann, Hans Lorentzen – i lære 29.9.1713, II 320
Qvist, Niels – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
Qvist, Niels Pedersen – mesteraar 31.5.1706, II 324
Qvist, Peder – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
Rabe, Søren – i lære Paasken 1818, IV 57, VI 234, svend 24.6.1822, VI 234
Randers, Lars Christian – indskrevet 30.1.1837, VIII 85, mester 28.2.1840, v 144 (lært i Trondhjem)
Rasmus(sen), Joh. Hendrik – svend 3.10.1847, VII 142
Rasmussen, Ambrosius – svend 15.10.1861, VII 57
Rasmussen, Anders – i lære 26.12.1796, III 117, VI 54 (søn af Hans Rasmussen)
Rasmussen, Andreas – i lære Julen 1834, IV 134, VI 94, svend 25.6.1838, VI 94 (jfr. Andreas Morten), (søn af skomagermester Morten Rasmussen)
Rasmussen, Arent – i lære Paaske 1818, IV 16, VI 73, svend 16.4.1824, VI 73, mesteraar 20.6.1830, V 229a, mester 29.7.1831, V 127 (søn af smaahandler Hans Rasmussen)
Rasmussen, Bernt – i Svendborg, mester 17.4.1741, V 40
Rasmussen, Carl August – svend 12.4.1819, VI 23 (søn af skomager Rasmus Hansen)
Rasmussen, Christen – født i Odense, i lære 21.6.1680, II 245
Rasmussen, Christen – født i Ravn Ørup i Gislev Sogn, mesteraar 29.9.1707, II 333, mester 21.1.1710, V 20, II 272
Rasmussen, Christen – født i Rynkeby, i lære 28.3.1695, svend 24.4.1698, II 311
Rasmussen, Christen – i lære Paasken 1684, svend 13.6.1687, II 246
Rasmussen, Christian – i lære 24.6.1840, IV 162, VI 112, svend 11.4.1846, VI 112
Rasmussen, Christian – i lære Julen 1819, IV 51, VI 144, svend 24.12.1824, VI 144 (søn af Rasmus Andersen)
Rasmussen, Christian – svend 24.6.1843, VII 3, mester 12.4.1853, V 182
Rasmussen, Frederik – svend 23.6.1855, VII 189, mester 6.3.1860, V 193
Rasmussen, Frederik – svend 29.4.1851, VII 100, 143
Rasmussen, Hans – i Kerteminde, mester 22.4.1741, V 41
Rasmussen, Hans – i lære 24.8.1713, II 262
Rasmussen, Hans – i lære 27.4.1646, I 63
Rasmussen, Hans – i lære Julen 1809, svend 29.9.1812, VI 220
Rasmussen, Hans – i lære Paasken 1805, III 172, VI 144, svend 18.4.1813, VI 144 (søn af Rasmus Rasmussen)
Rasmussen, Hans – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Rasmussen, Hans Christian – 38 aar, indskrevet sm svend? 14.4.1846, VIII 102, mester 9.1.1865, V 198
Rasmussen, Hans Christian – i lære 17.4.1827, IV 103, VII 113 (jfr. H. C. Pedersen), (søn af daglejer Peder Rasmussens enke Maria Rasmussen)
Rasmussen, Hans Christian – i lære Julen 1837, IV 148 (jfr. H. C. Christian.), (søn af Christian Rasmussen)
Rasmussen, Hans Hendrich – i lære 24.6.1776, III 38, VI 82, svend 30.9.1781, VI 82 (søn af Rasmus Hendriksen i Odense)
Rasmussen, Iver – i lære 21.4.1710, II 30 (NB Notatet overstreget)
Rasmussen, Jacob – født i Odense, i lære 30.9.1691, II 167, svend 29.9.1696, II 167
Rasmussen, Jacob – i lære Pinsen 1714, II 22
Rasmussen, Jens – svend 11.6.1683, II 69
Rasmussen, Jens – svend 2.6.1845, VII 64
Rasmussen, Jens Lauritz – svend 5.10.1838, VI 60
Rasmussen, Jens Peder – i lære Paasken 1830, IV 110, VI 261, svend 8.4.1833, VI 261
Rasmussen, Jesper – i lære 24.6.1777, svend 25.12.1782, VI 183, mesteraar 21.6.1789, VI 78, mester 13.7.1790, V 72, VI 219
Rasmussen, Jesper – i Svendborg, mester 17.4.1741, V 40
Rasmussen, Johan – født ca 1793 i Odense, i lære Julen 1808, svend 1.6.1811, VI 220, mester 11.3.1815, V 99
Rasmussen, Johan – i lære 29.9.1803, III 158 (søn af Rasmus Olesen)
Rasmussen, Johan Casper – i lære 19.8.1715, svend 25.8.1720, II 32
Rasmussen, Johannes – svend 24.5.1801, VI 219
Rasmussen, Jørgen – i lære 10.7.1695, II 290
Rasmussen, Jørgen – i lære Mortensdag 1710, II 91
Rasmussen, Knud – 1674, se titelbladet
Rasmussen, Lars – svend 24.12.1843, VII 48, mester 5.12.1846, V 164
Rasmussen, Lars Peder – født i København, svend 21.4.1832, VI 8
Rasmussen, Lorentz – mesteraar 11.10.1698, II 335
Rasmussen, Mads – født i Odense, i lære Paasken 1755, III 11
Rasmussen, Mads – i lære 29.9.1783, III 58, VI 183, svend 29.9.1783, VI 184 (stedsøn (?) af Jørgen Jensen Murermester i Odense)
Rasmussen, Mathias – i lære 10.6.1708, svend 26.12.1712, II 35
Rasmussen, Morten – født i Slagelse, indskrevet 25.11.1799, mester 11.4.1808, V 88, VI 180
Rasmussen, Niels – født i Skaarup, i lære 30.9.1693, II 322, svend 29.9.1698, II 323, mesteraar 1704, II 283, mester 15.6.1705, V 17, II 171
Rasmussen, Niels – i lære 24.6.1780, III 48 (søn af Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Niels – i lære 24.6.1782, svend 24.6.1785, VI 183
Rasmussen, Niels – i lære 25.12.1808, III 174, VI 226, svend 24.12.1814, VI 226, mester 31.12.1819, V 105 (søn af Anne Cathrine Rasmusdatter)
Rasmussen, Niels – i lære April 1813, IV 47, svend og indskrevet (12.4) 1819, VIII 53
Rasmussen, Niels – svend 1.10.1853, VI 42
Rasmussen, Peder – i lære 27.4.1646, I 62
Rasmussen, Peder – i lære 29.9.1712, svend 11.11.1715, II 331 (i lære hos faderen Rasmus Rasmussen)
Rasmussen, Peder – i lære 30.9.1684, II 110, svend 6.10.1687, II 111
Rasmussen, Peder – mester 16.10.1732, V 38
Rasmussen, Peder – svend 19.8.1689, II 282
Rasmussen, Peder Berendt – svend 16.4.1824, VI 23, mester 24.8.1844, V 158 (søn af skomager Rasmus Hansen)
Rasmussen, Peder Christian – i lære 29.9.1817, IV 45, VI 47, svend 28.9.1822, VI 47 (søn af kornmaaler Rasmus Nielsen i Odense)
Rasmussen, Poul – i lære 25.5.1681, svend 24.6.1685, II 225
Rasmussen, Rasmus – 1674, se titelbladet
Rasmussen, Rasmus – født i Odense, i lære 24.6.1682, II 204, mesteraar 17.8.1691, II 322, mester 6.3.1693, V 12, II 329 (søn af skomager Rasmus Sørensen Lucassen i Odense)
Rasmussen, Rasmus – født i Odense, svend 15.9.1643, I 50
Rasmussen, Rasmus – i lære 24.6.1813, svend 21.6.1818, VI 18, IV 44
Rasmussen, Rasmus – i lære 25.12.1714, II 325, svend 10.7.1721, II 140
Rasmussen, Rasmus – i lære 29.9.1781, III 66, VI 102, svend 29.9.1788, VI 102 (søn af rytter Rasmus Andersen)
Rasmussen, Rasmus – i lære 29.9.1811, IV 5, VI 240, svend 9.10.1818, VI 241 (søn af Rasmus Andersen)
Rasmussen, Rasmus – svend 17.10.1840, VII 84, mester 12.10.1844, V 160
Rasmussen, Rasmus Christian – i lære Paasken 1861, IV 189 (søn af gartner Rasmus Jensen)
Rasmussen, Søren – i lære 29.9.1715, svend Paasken 1721, II 140, mester 4.5.1726, V 31
Rasmussen, Søren – i lære Julen 1782, III 54, VI 78, svend 30.9.1787, VI 78 (søn af afdøde Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Søren – indskrevet som svend 2.6.1828, VIII 68, mester 7.2.1834, V 133 (lært i Roskilde)
Rasmussen, Thomas – født ved Aars, i lære 24.4.1672, II 193
Rasmussen, Thomas – i lære Julen 1809, III 181, VI 250, svend 29.9.1815, VI 250 (søn af Rasmus Hansen af Odense)
Rasmussen, Ulrich – i Faaborg, mester 5.11.1742, V 43
Rau, Jakob – i lære 25.12.1788, III 77, VI 86, svend 8.4.1793, VI 86
Rau, Johan – i lære 3.2.1788, III 72, VI 78, svend Paaske 1791, VI 78
Rauch, Jacob Christian – i lære 1.1.1794, III 109
Ravnebjerg, Lars Andersen – i lære Julen 1780, III 43, VI 86 (søn af Anders Ravnebjerg)
Reensborg, Jørgen Mortensen – født i Odense, mester 29.4.1757, V 53
Regdorus, Andreas Johansen – i lære 29.9.1796, III 119, VI 185, svend 10.4.1803, VI 185 (søn af vægter Johan Regdorus i Odense)
Reinsborg, Jørgen Mortensen – født i Odense, mester 29.4.1757, V 53
Rensborg, Claus Mortensen – født i Odense, mester 10.4.1756, V 53
Rigdorus, Anders Johansen – i lære 29.9.1796, III 119, VI 185, svend 10.4.1803, VI 185 (søn af vægter Johan Rigdorus i Odense)
Rigel, Christian Frederiksen – i lære Paasken 1829, IV 117, svend 18.4.1835, VI 52 (søn af afdøde murersvend Frederik Rigel)
Rigel, Johan Frederik – i lære 24.6.1819, IV 70, VI 24, svend 24.6.1824, VI 24
Riis, Christen – fh. i Skanderborg, indskrevet 29.5.1837, VIII 86, mester 17.7.1854, V 184
Riisberg, Andreas Peder – født i København, mester 12.11.1825, V 116
Ringkøbing, Lars Peder – i Forbundt Oktober 1853, IV 183, VII 159, svend 27.9.1855, VII 159, kaldes Andreas Peter Ringkøbing ved indskrivningen 2.10.1855, VIII 124
Ringkøbing, Niels Peder – svend 26.6.1858, VII 210
Rix, Andreas Martin – svend 1842, VI 111, mester 19.12.1846, V 164 (søn af skomager Jochum Rix)
Rix, Christian – i Odense, mester 18.10.1783, V 66, VI 96, 215
Rix, Christian Vilhelm – svend 25.3.1842, VII 72, mester 9.1.1847, v 164 (søn af skomager Mathias Lindegaard Rix)
Rix, Jacob – svend 26.3.1809, mesteraar 20.11.1812, VI 215 (søn af skomager Christian Rix)
Rix, Jacob Christian – svend 24.12.1795, VI 219
Rix, Jochum – født i Odense, 21 aar, indskrevet svend 4.4.1809, VIII 33, mester 13.11.1812, V 94
Rix, Mathias Christian – svend 1.4.1836, VI 111, mester 10.5.1844, V 156 (søn af skomager Jochum Rix)
Rix, Mathias Lindegaard – født ca 1797 i Odense, svend 26.3.1815, VI 215, mesteraar 25.11.1827, V 228a, mester 29.11.1828, V 121, se ogsaa 12.11.1828, V 228b (søn af skomager Christian Rix)
Rix, Niels – i Svendborg, mester 22.4.1741, V 41
Robertsen, Nicolai – i lære Paasken 1713, II 319
Roed, Niels Johansen – svend 15.4.1854, VII 111
Roll, Maurids – mester 12.2.1725, V 31
Rosbach, Carl Frederik Christian Johansen – i lære Paasken 1833, IV 129, VII 82, svend 1.4.1838, VII 82, mester 14.11.1846, V 163 (søn af hospitalsportner Johannes Gotfred)
Rosbach, Christian Frederik – svend 23.6.1860, VII 70 (søn af skomager Jens Mathiasen Rosbach)
Rosbach (Rosback), Jens Mathiesen – i lære 24.6.1820, IV 55, VI 131, svend 24.6.1826, VI 132, mester 12.5.1838, V 142 (søn af underofficer Rosbach)
Rosbach, Jørgen Frederik – i lære 20.4.1794, svend 23.3.1799, VI 124
Rose, August Henrik – født i København, i lære Julen 1817, IV 39, VI 27, svend 20.12.1822, VI 27 (søn af figurant S. H. Rose)
Rosenberg, Christian Pedersen – mester 20.9.1741, V 42
Rosengaard, Jens Larsen – født i Odense, i lære Paasken 1835, IV 134, VI 84, svend 26.9.1840, VI 85, mester 26.5.1851, V 177
Rosenlund, Christian Martin Pedersen – født ca 1797 i Odense, i lære Paasken 1806, III 164, VI 76, svend 2.10.1813, VI 77, mester 9.9.1825, V 116 (søn af Peder Larsen Rosenlund)
Rosenlund, Christoffer (Pedersen) – i lære 29.9.1807, III 169, VI 233, svend 29.9.1814, VI 234, kaldes VIII 43 Christoffer Laurits Rosenlund (søn af Peder Rosenlund)
Rosenlund, Jacob – i lære 29.9.1816, svend 28.9.1822, VI 97, 06, kaldes VIII 58 Lars Jacob Rosenlund
Rosenlund, Johannes – i lære 29.9.1823, IV 73, VI 235, svend 30.9.1826, VI 235 (søn af P. L. Rosenlund)
Rosenvinge, Anton Nielsen – i lære 29.9.1844, IV 165, VII 60, svend 25.9.1850, VII 60, mester 27.8.1855, v 186 (søn af Jørgen Larsen Rosenvinge)
Roth, Hans Hansen – i lære Julen 1756, III 14 (ryttersøn)
Rothenberg, Nicolai – født i Tønder, mester 16.3.1717, V 26
Runge, Niels Pedersen – i lære 24.6.1808, svend 23.10.1810, VI 233, 234
Røding, Ole Ibsen – født i Bergen, Norge, mesteraar 24.6.1713, II 93, mester 22.11.1714, V 24, II 86
Røjerup, Villads Hansen – i lære 1.1.1789, III 77, VI 163, svend 29.9.1794, VI 163 (søn af Hans Pedersen Røjerup)
Salomon, Hans Hansen – født i Odense, indskrevet 28.6.1812, VIII 41, mester 15.12.1817, V 102
Samsing, Jacob Hansen – født i Odense, i lære 2.3.1674, II 97, mesteraar 2.4.1688, II 280
Sandberg, Peder – mesteraar 31.3.1706, II 348
Schade, Anders Sørensen – i lære 29.9.1788, III 76 (søn af værtshusholder Søren Andresen Schade)
Schade, Johan Pedersen – i lære 24.6.1772, III 41, VI 156, svend 1780, VI 156 (søn af afdøde Peder Schade)
Schade, Niels Pedersen – i lære 24.6.1778, svend 1783, VI 174
Schaschet, Samuel – i lære 1.1.1754, III 4 (søn af Martin Schaschet)
Schinck, Marcus – i lære Paasken 1827, IV 116, VII 35, svend 2.4.1831, VII 35 (søn af hattemagersvend Schincks enke Christiane)
Schiødt, Henrik Frederik – født i København, i lære 1.1.1804, III 164, VI 42
Schiødt, Jens Peder – i lære Paasken 1843, IV 161, VI 254 (søn af Ulrikke Bertha Bertelsen)
Schiødt, Niels Christensen – født i Odense, i lære Paasken 1801, III 140, VI 197, svend 16.4.1808, VI 198, mester 14.11.1809, V 90, VI 250 (stedsøn (?) af Rasmus Jacobsen)
Schiødt, Niels Christensen – født i Odense, i lære Paasken 1801, III 140, VI 197, svend 16.4.1808, VI 198, mester 14.11.1809, V 90, VI 250 (stedsøn af Rasmus Jacobsen)
Schiøth, Gotlieb Frederik Benjamin – i lære 24.6.1807, III 166, VI 131, svend 27.12.1812, VI 131 (søn af matros Frederik Schiøth i Nyborg)
Schiøth, Hans Carstensen – svend 24.6.1683, II 125, mesteraar 2.1.1690, II 126, mester 9.3.1691, II 286, V 12 (lært hos faderen Carsten Schiødt)
Schiøth, Rasmus Peder – i lære Paasken 1852, IV 180, VII 188 (søn af tømrersvend Schiødts enke)
Schmalling, Johan Frederik – mester 25.8.1761, V 55 (lært i Gribsvald, Pommern)
Schmidt, Carl Christoffer – i lære 1.1.1778, svend 29.9.1783, VI 96
Schmidt, Carl Christoffer – mester 3.2.1761, V 54 (lært i Odense)
Schmidt, Carl Frederik – fra København, mester 9.9.1836, V 139
Schmidt, Christian Julius – svend 20.4.1851, VII 88 (søn af skomager Jens Johansen Schmidt)
Schmidt, Hans – fh. i København, mester 1.9.1817, V 102
Schmidt, Hans Christian – mester 14.1.1856, II 187 (lært i Rudkøbing)
Schmidt, Hans Peder – svend 23.6.1855, VII 88, mester 2.4.1860, V 194 (søn af skomager Jens Johansen Schmidt)
Schmidt, Jacob – svend 26.11.1780, VI 96, mesteraar 30.8.1783, VI 96, mester 7.10.1783, V 66, VI 212 (søn af skomager Carl Schmidt)
Schmidt, Jacob Lorentzen – født i Holsten, mesteraar Pinsen 1714, II 22, mester 19.7.1715, V 25, II 60
Schmidt, Jens Johansen – svend 30.9.1826, VI 151, mester 11.9.1832, V 129
Schmidt, Johan Christian Pedersen – født i Odense, i lære Paasken 1827, IV 121, VI 152, svend 21.4.1832, VI 152 (søn af Peder Christian Schmidt)
Schmidt, Johan Nielsen – i lære Julen 1847, VII 84, svend 24.6.1852, VII 178
Schmidt, Lorenz Christian – i lære Paasken 1780, III 49, VI 163, svend 1787, VI 163 (søn af felberedersvend Andreas Pedersen Tøjberg, i Varde)
Schmidt, Mads Hansen – svend 1.10.1853, VII 41 (plejefader skomager Ole Peder Nielsen)
Schmidt, Peder Christian – i lære 29.9.1792, III 103, VI 62, svend 29.9.1795, VI 62 (søn af bogbinder Schmidt)
Schmidt, Rasmus Nielsen – i lære 29.9.1804, III 153, VI 76 (søn af fæstemand Niels Schmidt)
Schou, Christian – svend 24.6.1851, VII 191
Schou, Hans – 17½ aar, i lære 29.9.1847, IV 170, VII 180, indskrevet (udlært) 1.10.1849, VIII 109
Schov, Jørgen Johan Gotfred – i lære 24.6.1838, IV 150, VII 18, svend 24.6.1843, VII 68 (søn af skomagermester Jørgen Schov i Flensborg)
Schreiber, Johan Frederik – i lære 1.1.1771, III 31, svend 1.1.1777, VI 96 (søn af Erik Schreiber)
Schrep, Jens Nielsen – i lære 1778, svend 1780, VI 163
Schrep, Peder Nielsen – i lære 1.2.1823, IV 73, VI 218, svend 8.10.1825, VI 218 (søn af depotvagtmester Jens Nielsen Schrep)
Schridt, Augustus Jørgensen – i lære 17.4.1702, II 323, svend 4.4.1706, II 324
Schrøder, Fritz – i lære Julen 1827, IV 99, VII 6, svend 23.12.1832, VII 6, mester 14.1.1837, v 140 (søn af Kirstine Iversdatter)
Schrøder, Johan Christian – mester 19.10.1844, V 160 (lært i Odense)
Schrøder, Johan Nielsen – i lære Paasken 1796, III 117, VI 147, 164, svend 1806, VI 164 (søn af Niels Schrøder)
Schrøder, Johan Wilhelm – svend 15.4.1854, VIi 62, i VIII 119 er navnet Johan Wilhelm Schrøder (søn af skomager Fritz Schrøder)
Schrøder, Johannes Andreas – indskrevet 22.6.? 1844, VIII 98, mester 7.5.1849, V 174 (lært i København)
Schult, Claus – 1674, se titelbladet
Schultz, Johan Jørgen – mester 7.9.1778, V 63, VI 86
Schvanberg, Christian – i lære 24.6.1785, VI 31
Schytt, Carsten – 1674, se titelbladet
Sedell, Mikkel – i lære 25.2.1639, I 28
Senden, Johan van – født i Odense, i lære 14.10.1678, II 236
Simonsen, Christian – i lære 31.12.1794, III 109, VI 131 (stedsøn (?) af Jens Jacobsen)
Simonsen, Knud Frederik Christian – svend 22.12.1855, VII 171
Sivertsen, Peder – i lære 28.9.1706, ii 171, svend 29.9.1710, II 172
Skott, Rasmus Poulsen – født i Ribe, laugmester 16.12.1695, V 13, II 260
Skræp, Jens Nielsen – i lære 1778, svend 1780, VI 163
Skult, Claus Boesen – født i Odense, i lære 10.7.1693, svend 1696, II 112, mesteraar 3.2.1703, II 260, mester 3.2.1711, V 20, II 104
Skult, Claus Clausen – laugmester 27.5.1656, II 109
Skaarup, Christen Hansen – født i Odense, mester 25.10.1754, V 51
Skaarup, Johan Christen(sen) – i lære Pinsen 1713, II 31, løb bort
Snaerkel (eller Smergel), Hans Peder – svend 9.6.1829, VI 132, mester 10.7.1844, V 157
Soelberg, Niels – i lære 29.9.1820, svend 29.9.1824, VI 3
Stab, Hans Jørgensen – lært i Odense, mester 19.2.1765, V 56
Stadz, Simon – mester 18.9.1684, V 10
Starup, Hans Jacob Nielsen – i lære 5.12.1814, IV 17, 22, VI 207, 238, svend 1822, VI 238 (søn af Niels Starup)
Starup, Jacob Nielsen – i lære 29.9.1815, svend Paasken 1822, VI 238
Starup, Niels Christensen – født i Odense, i lære 24.6.1793, III 100, VI 34, svend 24.6.1796, VI 34, kaldes 27.6.1796, VIII 10 Niels Christian Hansen Starup
Stegmand, Nicolai Hartvig – i lære 21.4.1783, III 55, VI 108, 180 (søn af pauker … Stegmand)
Stenberg, Henrik Pedersen – i lære Paasken 1709, II 327, svend Paasken 1713, II 338 (i lære hos faderen Peder Henriksen)
Stentoft, Christian Olsen – mester 13.3.1854, V 183 (lært i Odense)
Stibins, Abraham Philip – født i Odense, i lære 29.9.1782, III 53, VI 113, svend 29.9.1789, VI 113
Stob, Hans Jørgensen – mester 19.2.1763, V 56 (lært i Odense)
Stoltenberg, Gotlieb – i lære 24.6.1816, IV 29, VI 208, svend 24.6.1822, VI 208 (søn af afdøde Philip Stoltenberg)
Storm, Jens Nielsen – født i Assens, mester 5.11.1714, V 23, II 45
Storm, Lars Nielsen – i lære 4.5.1697, II 71
Strand, Peder Pedersen – mester 25.2.1743, V 44
Stærk, Claus – i lære 16.3.1635, I 22
Sudermann, Christian Frederiksen – født i Odense, i lære Paasken 1782, III, VI 78, svend Paasken 1791, VI 78, mester 14.4.1804, V 84
Sudermann, Hans Frederik – i lære 26.3.1826, IV 91, svend 9.4.1833, VI 205 (jfr. H. F. Hansen), (søn af skomagermester Hans Sudermann i Odense)
Sudermann, Hans Frederik – i lære 6.10.1787, III 74, VI 53, svend 29.9.1795, VI 54, mesteraar 10.8.1804, VI 174, mester 5.1.1805, v 86, VI 244
Sudermann, Hans Frederik Hansen – i lære 26.3.1826, IV 91 (søn af skomager Hans Sudermann i Odense)
Sudermann, Johan Frederik – i lære 24.6.1792, III 93, VI 113, svend 24.6.1799, VI 114
Sundahl, Claus Peder – i lære Julen 1841, IV 156, VII 103, svend 24.9.1846, VII 103 (søn af snedkermester N … L (?) Sundahl)
Sundt, Niels Christensen – i lære 29.9.1791, III 89, VI 78, svend 29.9.1796, VI 79 (søn af Christen Sundt)
Svabe, Christen Andersen – mester 2.4.1768, V 59
Svaneberg, Christian – i lære 24.6.1785, III 65
Svanning, Hans Nielsen – mesteraar 25.6.1687, II 179, mester 14.10.1689, V 12
Svartz, Christian Andersen – mester 2.4.1768, V 59
Svendsen, Andreas – født i Gøteborg, i lære Pinsen 1714, II 170
Svendsen, Hans – født i Odense, i lære 24.4.1672, svend 14.12.1675, II 217
Svendsen, Hans – mester 17.10.1772, V 60
Svendsen, Jens Adolf – mester 3.11.1855, V 187, kan være identisk med Jens Adolf Hasløv Svendsen, som fra Kolding indskrives 13.4.1852, VIII 116 (lært i Køge)
Svendsen, Svend Holm – i lære 29.12.1792, svend 24.6.1796, VI 167
Südermann, Christian Frederiksen – født i Odense, i lære Paasken 1782, III 54, VI 78, svend Paasken 1791, VI 78, mester 14.4.1804, V 84
Søfeldt, Rasmus Erendred – i lære Julen 1831, IV 130, VII 78, svend 27.12.1836, VII 78, mester 15.5.1841, V 147 (søn af Søfeldts enke Frederikke …)
Sølberg, Johan Jacob – i lære Paaske 1801, III 149, VI 41, svend 3.4.1804, VI 41 (i lære hos morbroderen Andreas Thygesen Huus)
Søller, Frederik Ferdinandsen – i lære Paasken 1760, III 21 (søn af Ferdinand Søller i Nyborg)
Søller, Niels Ferdinandsen – i lære Paasken 1755, III 9 (søn af Ferdinand Sølle i Nyborg)
Sønderborg, Mads Bertelsen – i lære 24.6.1800, III 135, svend 24.6.1808, VI 59 (søn af Bertel Sønderborg)
Søren(sen), Severin – svend 29.9.1822, VI 128 (stedsøn af skomager Hans Hansen Salomon)
Sørensen, … - i lære 5.10.1646, I 65
Sørensen, Anders – i lære 24.6.1796, III 116, svend 26.12.1800, VI 93 (søn af Søren Christoffersen)
Sørensen, Christian – i lære Paaske 1819, IV 48, VI 41, svend 2.4.1825, VI 41 (søn af Søren Christian(sen))
Sørensen, Christian – i lære Paasken 1792, svend 29.3.1798, VI 157
Sørensen, Christian Ploug – svend 3.4.1847, VII 136, VIII 104
Sørensen, Christoffer – i lære 24.6.1793, III 99, VI 92, svend 24.6.1797, VI 92
Sørensen, Claus – født i Jylland, i lære 29.9.1715, II 80, mester 22.11.1726, V 32
Sørensen, Hans – i Faaborg, mester 5.11.1741, V 42
Sørensen, Hans – i lære 29.9.1707, II 264
Sørensen, Jens – født i Horsens, mester 8.4.1711, V 21, II 222b
Sørensen, Jens – i lære 29.9.1777, svend 17.4.1781, VI 61, mester 9.1.1795, V 74, VI 1
Sørensen, Jens – i lære Julen 1779, VI 57, i lære 11.8.1783, III 59, VI 113
Sørensen, Jens – i lære Paasken 1713, II 127, svend Paasken 1718, II 129
Sørensen, Jens – mester 15.12.1684, V 11, II 82, 277
Sørensen, Jes Hendrich – indskrevet 30.9.1799, VIII 14, mester 15.12.1800, V 79 (lært i Haderslev)
Sørensen, Johannes – i lære 24.6.1793, III 101, VI 114, svend 24.6.1799, VI 114, mesteraar 17.11.1802, VI 224, mester 5.1.1804, V 83, VI 212
Sørensen, Jørgen – født i Odense, i lære Juli 1819, IV 64, svend 24.6.1822, mesteraar 8.2.1828, VI 151, se ogsaa V 228a, mester 12.1.1829, V 122
Sørensen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1824, IV 79, VI 231, svend 10.6.1829, VI 231 (søn af kleinsmedmester Søren Mogensen)
Sørensen, Niels – født i Odense, i lære 29.9.1761, III 23 (søn af Søren Jensen)
Sørensen, Peder – født i Odense, laugmester 14.12.1674, II 233
Sørensen, Poul – født i Odense, i Forbundt Paasken 1815, IV 19, VI 151, svend 14.4.1816, VI 151, mesteraar 23.11.1827, v 228a, mester 8.1.1829, V 121 (søn af Søren Nielsen)
Sørensen, Rasmus – født i Odense, laugmester 1671, II 202
Sørensen, Rasmus – i lære 1.1.1778, svend 29.9.1782, VI 191
Sørensen, Rasmus – svend 15.4.1843, VII 74, mester 14.6.1847, V 166 (søn af skomager Poul Sørensen)
Sørensen, Søren Peder – svend 8.4.1840, VII 58 (søn af skomager Jørgen Sørensen)
Tarp, Hans Christian Christiansen – i lære 25.12.189, III 186 (søn af afdøde skomager Christian Tarp)
Thiel, Johan Gothardt – i lære 29.9.1760, III 20 (søn af dragon Hendrick Thiel)
Thierlin, Frederik Vilhelm Johansen – i lære 24.6.1834, IV 132, VI 48, svend 25.6.1838, VI 52, mester 12.8.1848, V 171 (søn af afdøde skomagermester Johan Christian Tierlin)
Thierlin, Johan Christian – født i Berlin, 37 aar, mester 22.7.1819, V 104
Thomasen, Anders – fra Fattigkommissionen, i lære 29.9.1822, IV 74, svend 8.10.1827, VIII 67
Thomasen, Anders – I lære 29.9.1822, VI 235
Thomasen, Bernt – i lære 29.9.1758, III 17 (søn af afdøde Thomas Hattemager i Slagelse)
Thomasen, Frederik – i lære Paasken 1760, III 22 (søn af rytter Thomas Pedersen)
Thomasen, Frederik Thomas – i lære 24.6.1806, III 175, svend 23.9.1809, VIII 34 (søn af dragon Thomas Christensen)
Thomasen, Jens Martin – i lære 29.9.1814, IV 26, VI 101, svend 1822, VI 101 (søn af Thomas Andersen)
Thomasen, Jeppe – i lære Marts 1755, III 13 (søn af Thomas Hattemagers enke i Slagelse)
Thomasen, Johan Peder – i lære Paaske 1832, IV 123, VI 48, svend 18.4.1835, VI 52, mester 7.8.1841, V 149 (søn af skomagermester Niels Thomsen)
Thomasen, Knud – i lære 29.9.1826, IV 121, svend 21.4.1832, VI 48, mester 9.8.1839, V 143 (søn af bødkermester Hans Jacob Thomsen i Odense)
Thomasen, Lorentz Christian – født i Nyborg, i lære 29.9.1753, III 3 (søn af Thomas Pedersen)
Thomasen, Niels – født i Odense, i lære 29.9.1794, svend 24.6.1799, VI 174, mester 1.6.1807, V 87, VI 37
Thomasen, Peder – i Bogense, mester 26.4.1741, V 41
Thomasen, Peder – i Rudkøbing, mester 14.4.1741, V 40
Thomasen, Peder Frederik – svend 22.6.1834, VII 39, mester 16.1.1840, V 143
Thomasen, Søren – i Bogense, mester 23.4.1741, V 41
Thomasen, Thomas – svend 17.3.1842, VI 37, mester 25.8.1851, V 178 (søn af skomager Niels Thomasen)
Thorsen, Evald Poul – i lære Paasken 1762, III 24, mester 20.9.1781, V 64, VI 201
Thorsen, Johan Wilhelm – døvstum, i lære 16.4.1822, IV 94, svend 18.4.1827, VI 208
Thorup, Fritz – mester 14.4.1845, V 169, indskrevet som svend 17.4.1838, VIII 87, og anføres da som A. Fritz T. (lært i Odense)
Thorvaldsen, Morten – svend 10.4.1852, VII 94, kaldes Frands Martin Thorvaldsen i VIII 116, da han indskrives 13.4.1852 (søn af afdøde skomager Thorvaldsen)
Thorvaldsen, Rasmus – i Forbundt 29.9.1819, IV 50, VI 10, svend 21.4.1821, VI 10, mester 8.3.1833, V 131 (søn af felbereder Knud Thorvaldsen)
Thrane, Anders Christensen – født i Odense, i lære 29.9.1814, IV 21, VI 238, svend 28.9.1819, VI 238 (plejefader handskemagersvend Hermann Hansen)
Thrane, Jacob Hansen – i lære Paasken 1826, IV 90, svend 8.4.1833, VI 144 (søn af Hans Jacob Thrane)
Thrane, Lars Henrik Jørgensen – født i Odense, i lære Paasken 1838, IV 142, VI 84 (søn af Jørgen Mathias Thrane)
Thrane, Nicolai – i lære 24.6.1795, III 111, VI 114, svend 23.6.1800, VI 109
Thrane, Ole Hansen – i lære 24.6.1831, IV 120, 138, VI 253, VII 96, i Forbundt 5.10.1836, indskrevet som svend 25.6.1837, VIII 86, mester 9.9.1844, V 159 (søn af felbereder Hans Jacob Thrane)
Thrane, Poul Christian – indskrevet 21.4.1835, VIII 83, mester 5.7.1841, V 148 (lært i Odense)
Thrane, Poul Hansen – i lære 29.9.1828, IV 112, v 235, svend 18.4.1835, VI 253 (søn af felbereder Hans Jacob Thrane)
Thrane, Thomas Thomsen – i lære 1.1.1813, IV 31, svend 26.12.1816, VI 47, mester 19.1.1821, V 117, mesterstykke i Næstved (søn (?) af Niels Thrane)
Thygesen, Andreas – i lære Paasken 1781, svend 16.4.1786, VI 189
Thygesen, Diderik – af Odense, mester 8.8.1748, V 45
Thygesen, Knud – af Skeby Sogn, i lære Paasken 1848, IV 171, VII 64, svend 20.4.1851, VII 64
Thaarup, Andreas Frits – i lære Paasken 1833, IV 141, VI 261, svend 14.4.1838, VI 261 (søn af slotsgartner A. C. Thaarup)
Tiedten (Tiedt), Peder Johnsen – i lære Paasken 1712, svend Paaske 1718, II 313
Tiedtin, Frederik Johansen – i lære 29.7.1709, ii 139, svend 29.7.1715, II 140
Tobiasen, Henrik Peder – født i Odense, 24 aar, indskrevet 4.4.1809, VIII 83, svend i Flensborg, mester 3.7.1813, V 96, VI 127
Tommerup, Jens Hansen – i lære 29.9.1790, III 86, VI 7 (søn af afdøde Hans Jensen Tommerup)
Top, Jørgen – i lære Paasken 1832, IV 121, indskrevet som svend 28.3.1837, VIII 85 (søn af friskrædermester O. Top)
Torm, Christoffer – født i Odense, i lære 24.6.1837, IV 139, VI 84 (søn af Anne Christine Larsdatter)
Torp, Hans Christian – i lære 25.12.1809, III 186, VI 186, svend 24.6.1813, VI 187 (søn af afdøde skomager Christian Torp)
Torp, Jørgen – i lære Paasken 1832, svend 25.3.1837, VII 64
Trane, Jacob Hansen – i lære Paasken 1826, IV 90, svend 8.4.1833, VI 144 (søn af Jacob Trane)
Trapmands, Lars – 1674, se titelbladet
Trolle, Niels Jensen – laugmester 10.12.1683, II 78
Tue, Knud – i lære 11.12.1676, svend 11.12.1780, II 222a
Tømmermand, Niels Hansen – i lære 5.7.1755, III 10 (søn af tømmermand Hans Rasmussen i Assens)
Tønder, Christian Hansen – i lære 1780, svend 26.10.1782, VI 142
Tønners, Johannes Carl – svend 25.6.1848, VII 48, mester 19.9.1853, V 182
Vahre, Peder Pedersen – i lære 10.7.1713, II 314
Valentin, Johan – født i Odense, i lære 29.9.1784, III 61, VI 88, svend 29.9.1792, VI 89
Valentin, Peder – mesteraar 6.3.1710, II 349
Valentinsen, Hans – 1674, se titelbladet
Valler, Julius Hansen – i lære Paasken 1845, IV 163 (søn af felbereder Hans Marchsen Valler)
Vantinge, Hans Nielsen – svend 24.6.1799, mesteraar 16.1.1800, VI 143, mester 13.2.1801, V 80, VI 236
Vantinge, Jacob Frederik Nielsen – mesteraar 23.4.1830, V 228b, mester? 29.7.1830, V 124 (lært hos faderen Hans Nielsen Vantinge)
Varde, Jens – 1674, se titelbladet
Veisback, Jens Beck – i lære Julen 1820, IV 56, VI 169, svend 24.3.1826, VI 169, mester 9.7.1834, V 134 (søn af snedker Jens Veisback)
Velck, Daniel – i lære 24.5.1713, svend 4.11.1725, II 6
Velsløv, Søren – i lære 24.6.1813, IV 32, VI 93, svend 24.6.1822, VI 93 (søn af Sofie Jensdatter)
Vest, Lars Jørgensen – i lære 24.6.1793, III 106, VI 184, svend 24.61799, VI 185 (søn af Jørgen Vest i Odense)
Vever, … - svend 24.6.1840, VII 18
Vibe, Anders Hansen – født i Odense, svend 18.7.1674, II 177, mester 16.10.1677, 247
Vibe, Hans Andersen – i lære 29.9.1707, II 154, svend Paasken 1712, II 155
Vibe, Hans Hansen – 1674, se titelbladet
Vibe, Hans Hansen – i lære 12.2.1704, II 71, svend 29.3.1707, II 115
Vibe, Jeppe Hansen – 1674, se titelbladet
Vibe, Lars Hansen – mester 12.3.1703, V 16
Vibe, Lars Jensen – laugmester 13.12.1680, II 185
Vibe, Peder Andersen – født i Odense, mester 19.8.1709, II 59, V 20
Vibe, unge Hans – 1674, se titelbladet
Viibe, Peder Andersen – født i Odense, mester 19.8.1709, II 59, V 20
Vikkelsøe, Peder Pedersen – født i Odense, laugmester 19.6.1676, II 241
Vilhelm(sen), Hans – i lære 29.9.1707, II 154, svend Paasken 1712, II 155
Vilhelm, Erik Jørgensen – i lære 29.9.1804, svend 25.9.1807, VI 59
Vilhelmsen, Johan – i lære Julen 1825, svend 14.4.1827, VI 19
Vilhelmsen, Søren – i lære 1.1.1813, II 29, VI 138 (søn af Johan Christoffer Wilhelmsen)
Villumsen, Thomas – i lære 29.9.1708, II 29 (NB Notatet overstreget)
Vilmand, Conrad – i lære 10.6.1704, II 312
Vilmann, Ditlev – i lære 24.11.1704, svend 14.1.1709, II 313, mesteraar 26.11.1713, II 314, mester 11.1.1715, V 24, II 168
Vilmann, Ditlev – i lære Paasken 1790, III 86, VI 78, svend 21.4.1794, VI 79
Vinberg, Peder Jensen – i Forbundt 29.9.1825, IV 92
Vinchler, Peder Joseph – i lære 29.9.1822, IV 77, svend 29.9.1824, VI 153
Vind, Julius – i lære Paasken 1846, IV 167, VII 123, svend 29.9.1849, VII 123 (søn af sadelmager N. J. Vind)
Vind, Niels Hansen – svend 23.12.1861, VII 124
Vindinge, Adolf Theodor – svend 11.9.1840, VII 82, rejst?, indskrevet 14.4.1846, VIII 102
Vinther, Dines Olsen – i lære 4.4.1684, II 110, svend 29.4.1688, II, mester 8.4.1695, V 13
Vinther, Hans Olsen – født i Odense, svend 10.11.1691, II 166, mesteraar 20.6.1698, II 323, mester 14.8.1699, V 15, II 309
Vinther, Peder Christiansen – i lære 30.6.1711, II 334, svend 29.9.1714, II 335 (søn af skomager Christian Rasmus Vinther i Odense)
Vith, Niels Johansen – svend 26.2.1809, VI 103 (søn af afdøde skomager Johan Vith)
Vitkjær, Carl – i lære 29.9.1815, IV 50 (sønaf konsumtionsbetjent Vitkær i Slagelse)
Voller, Christen Larsen -  i lære 1.11.1713, II 349
Voller, Julius Hansen – i lære Paasken 1845, IV 163, VII 64, svend 29.9.1850, VII 64 (søn af felbereder Hans Margsen Voller)
Vorberg, Christian Andreasen – i lære Julen 1784, III 60
Wagner, Conrath – mesteraar 15.6.1785, VI 138, mester 24.11.1785, v 67, VI 219
Wahl, Andreas Andersen – i lære 29.9.1764, III 27 (søn af dragon Andreas Wahl)
Wahl, Jørgen Frederik – i lære 25.3.1788, svend 9.4.1792, VI 123, 124
Waidtløw, Carl Christian – svend 24.3.1842, VI 174, mester 20.4.1850, v 175 (søn af skomager Philip Waidtløw)
Waidtløw, Christoffer – mester 1.2.1777, V 61, VI 177
Waidtløw, Johannes – svend 24.9.1846, VI 74
Waidtløw, Jørgen Ulrich – svend 24.6.1851, VI 176, mester 11.8.1856, V 189 (søn af skomager Philip Waidtløw)
Waidtløw, Philip – født i Odense, svend 24.6.1809, VI 178, mester 25.7.1817, V 101 (søn af skomager Christopher Waidtløw)
Wallentin, Johan Christophersen – i lære 24.6.1782, III 49, VI 174, svend 22.6.1788, VI 174 (stedsøn (?) af urtemand Hans Andersen)
Waltersdorff, Andreas Hansen – af Odense, i lære 28.12.1793, svend 24.12.1796, VI 54, mester 8.8.1799, V 78, VI 228
Waltersdorff, Andreas Jørgen – i lære 1826, svend 21.9.1830, VII 40
Waltersdorff, Peder Hansen – mesteraar 4.10.1786, VI 53, mester 7.10.1786, V 68, VI 53
Wantinge, Anders Nielsen – mester 23.5.1788, V 70, VI 143
Wantinge, Hans Nielsen – svend 24.6.1799, mesteraar 16.1.1800, VI 143, mester 13.2.1801, V 80
Wantinge, Jacob Frederik Nielsen – mesteraar 23.4.1830, V 228b, mester (?) 29.7.1830, V 124 (lært hos faderen Hans Nielsen Vantinge)
Warberg, Svend Andersen – i lære Julen 1784, III 60
Warnick, Christoffer Nellebuch – født i Rudkøbing, i lære Julen 1782, VI 118, III 52, VI 118
Warnick, Otto – i lære 1.1.1762, III 24
Weilbye, Lars Jørgensen – i lære Julen 1827, IV 107, VI 48, 129, svend 23.12.1832, VI 129
Welk, Jacob – mester 16.8.1760, V 54 (lært i Odense)
Wermuth, Hans – i lære 29.9.1822, IV 58, VI 220, svend 8.10.1825, VI 220
West, … Hansen – i Kerteminde, mester 20.9.1748, V 45 (søn af skomager Hans West)
West, Hans – i Kerteminde, mester 27.4.1741, V 41
West, Jørgen Jørgensen – i lære 24.6.1781, III 47, VI 118, svend 24.6.1787, VI 118
West, Knud – svend 9.4.1806, VI 238
West, Lars Jørgensen – i lære 24.6.1793, III 106, VI 184, svend 24.6.1799, VI 185 (faderen Jørgen West af Odense)
Westphalen, Martin – mester 16.11.1771, V 60, VI 102
Westring, Andreas Jørgen – svend 24.9.1855, VI 153, VII 127, mester 27.2.1867, V 198
Westring, Erik – svend 29.9.1814, VI 238, mester 4.6.1831, V 126 (stedfader skomager Simon Pedersen Meibom)
Westring, Magnus – født i Assens, i lære 29.12.1811, IV 3, VI 54, svend 17.6.1816, VI 55, mester 17.11.1827, V 120
Westring, Marcus Christian – født ca 1789 i Odense, svend 26.3.1809, VI 186, mester 14.6.1822, V 109
Westrøm, Poul Andreasen – i Forbundet Paasken 1821, VI 68, svend 30.3.1823, VI 151
Wiemand, Friderich – mester 21.6.1728, V 33
Wiise, Frederik Jensen – i lære 29.9.1822, IV 102, VI 48, svend 29.9.1828, VI 48, (søn af slagtermester Johan Christian Rasmussen)
Wilbroch, Hans Jørgensen – i lære 24.6.1800, III 141, VI 45, svend 24.6.1805, VI 46 (stedsøn (?) af Frederik Wilbroch i Odense)
Wilck, Tyge Dideriksen – født i Kolding, mester 22.8.1718, V 27
Wilzen, Søren Pedersen – svend 23.12.1779, mesteraar 11.2.1793, VI 49, mester 23.2.1793, V 72
Windel, Erik Jørgensen – i lære 29.9.1804, III 155
Wintapper, Niels – mester 1779, VI 5
Winterlig, Hans Thorsen – født i Odense, i lære 24.6.1802, III 147, VI 198, svend 23.2.1807, VI 198, mester 13.1.1810, V 90 (søn af Peder Christian Winterlig)
Winther, Christian Larsen – svend 4.2.1684, II 134, mester 14.10.1689, V 12, II 84 (lært hos faderen Lars Pedersen Winther)
Winther, Dines Olsen – født i Odense, i lære 4.4.1688, II 111, mester 8.4.1695, V 13
Winther, Hans Olsen – født i Odense, i lære 16.3.1687, svend 10.11.1691, II 166, mesteraar 20.6.1698, II 323, mester 14.8.1699, V 15, II 309
Winther, Lars – 1674, se titelbladet
Winther, Lars Christiansen – mester 1.12.1730, V 35
Winther, Peder Christiansen – I lære 30.6.1711, II 334, svend 29.7.1714, II 335 (søn af skomager Christian Larsen Vinther i Odense)
Winther, Peder Larsen – i lære 30.9.1690, svend 29.9.1693, II 135 (i lære hos faderen Lars Pedersen Winther)
With, Johan Carlsen – mesteraar 16.4.1786, VI 166, mester 1.5.1786, V 68, VI 103
With, Jørgen Carl – mester 11.12.1797, v 76, VI 76 (lært i Holbæk)
With, Niels Johansen – svend 26.2.1809, VI 103 (søn af afdøde skomager Johan Vith)
Wittroch, Fritz Wilhelm – svend 24.6.1849, VII 99
Wittroch, Hans Jørgensen – i lære 24.6.1800, III 141, VI 45, svend 24.6.1805, VI 46 (stedsøn (?) af Frederich Wittroch i Odense)
Wittroch, Peder – i lære 29.9.1805, III 161, svend 29.9.1810, VI 217, mester 4.3.1814, V 96, VI 51 (søn af kleinsmed V. F. Wittroch)
Witzen, Carl – svend 25.9.1819, VI 175
Witzen, Jens – i lære 24.6.1823, IV 71, 90, svend 12.4.1829, VII 40 (jfr. Jens Gormsen), (stedsøn (?) af bødker Jens Gormsen i Assens)
Witzen, Peder – af Odense, mester 30.8.1751, V 50
Witzen, Søren Pedersen – svend 23.12.1779, mesteraar 11.2.1793, mester 23.2.1793, V 72
Zachariasen, Johan – mesteraar 4.1.1687, ii 98, mester 7.5.1688, V 11, II 70, II 280
Zachariassen, Jørgen – i lære 11.6.1683, svend 23.11.1686, II 17 (stedfader (?) Christian Barber)
Zimmermann, Christian – fra Fattigkommissionen, i lære 1.1.1817, IV 43, VI 50, svend 30.3.1823, VI 5
Ærø, Hans – 1674, se titelbladet
Øhlenschlager, Mathias Johansen – i lære 24.6.1718, II 314 (i lære hos faderen Johans Mathiasen Ø.)
Øhlenslæger, Hans – født i Odense, svend 27.1.1707, II 115
Øhlenslæger, Herman Mathiasen – i lære 24.6.1691, svend 24.6.1694, II 99 (søn af skomager Mathias Øhlenslæger)
Øhlenslæger, Johan Mathiasen – født i Odense, mester 11.3.1700, V 15, II 312
Øhlenslæger, Mathias – 1674, se titelbladet
Øhlenslæger, Mathias Hermansen – laugmester 1.4.1655, II 97
Øhlenslæger, Mathias Johansen – i lære 24.6.1718, II 314 (i lære hos faderen Johan Mathiasen Øhlenslæger)
Øhlenslæger, Mathias Mathiasen – svend 4.2.1684, II 98, mesteraar 7.5.1689, II 282 (søn af skomager Mathias Hermansen Øhlenslæger)
Øhlenslæger, Simon – i lære 29.9.1806, III 162, IV 101, VI 66, i Forbundt 1.6.1810, VI 221, svend 29.9.1811, VI 222 (søn af enken Kirstine Klug)
Ørberg, Rasmus Madsen – mester 18.3.1777, v 62, VI 186
Østersen, Peder Pedersen – født i Odense, svend 6.11.1707, mesteraar 7.2.1712, II 257, mester 30.10.1715, II 69, V 25 (lært hos faderen Peder Pedersen Østersen)
Aagesen, Søren – i lære 29.9.1787, III 75, VI 7, svend 29.10.1792, VI 7
Aagaard, Conrad Mortensen – svend Julen 1778, VI 13
Aagaard, Hans Christian – svend 18.4.1840, VI 153, mester 23.1.1847, V 165
Aagaard, Hans Ludvig – i lære Julen 1802, III 148, IV 3, svend 26.12.1806, VI 3 (søn af Conrad Aagaard i Odense)
Aagaard, Hans Peter – i lære 1.1.1778, svend 10.10.1782, VI 57
Aagaard, Jens – i lære Paasken 1794, III 106, VI 177, svend 24.6.1799, VI 178 (kaldes ved indskrivningen 24.6.1799, VIII 13 Jens Aagaard Pedersen), (stedsøn (?) af Peder Larsen af Odense)
Aagaard, Johan Peder – svend 14.4.1838, VI 153 (søn af skomager Ole Aagaard)
Aagaard, Martin – svend 24.6.1813, VI 97 (søn af skomager Rasmus Aagaard)
Aagaard, Martin Ludvig – i lære 24.6.1801, III 141, VI 185, svend 24.6.1804, VI 185 (søn af Conrad Aagaard)
Aagaard, Mathias Hansen – i lære Paasken 1798, III 127, VI 1, svend 12.4.1805, VI 1 (søn af Hans Peter Aagaard)
Aagaard, Ole Hansen – født i Odense, i lære Paasken 1806, III 161, VI 1, svend 29.9.1812, VI 1, mester 1816, v 101 (søn af Hans Peder Aagaard)
Aagaard, Rasmus – født i Odense, i lære Paasken 1803, svend 28.12.1808, VI 41, mester 17.7.1809, V 89 (søn af Conrad Aagaard)
Aagaard, Rasmus – i lære 24.6.1778, svend 26.12.1782, VI 13, mester 17.7.1800, VI 97