Snedkerlav 1674, 1684-1860, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Snedker 1674, 1684-1860, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

-1674- Er taget fra ’Taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som er oc Reignes udi noget Laug’ (Se registraturen TOPOGRAFICA PK NR 84, originalen i Rigsarkivet.

Adami, Christian Frederik – svend 26.1.1747, VI 71
Albretsen, Albret – fra Tvedestrand i Norge, i lære 1.1.1830, IV 21
Ale, Jacob Christensen – svend i Bogense 27.6.1748, VI 72 (søn af Christensen Henriksen Ale i Bogense)
Almind, Anders Christian – i lære 1.1.1836, III 44 (søn af skolelærer og kirkesanger J. Almind i Paarup)
Andersen, Anders – i lære 1.1.1822, II 101 (søn af P. Andersen)
Andersen, Anders – i lære i Middelfart Paasken 1803, II 51 (søn af Birthe Nielsdatter i Middelfart)
Andersen, Anders – i lære Paasken 1838, III 46 (søn af fanesmed Peder Andersen i Odense)
Andersen, Andreas Ferdinand – født ca 1844 i Hunderup, i lære 29.9.1858, IV 36 (søn af tømmersvend Hans Christian Andersen)
Andersen, Christian – fra Egense, i Forbundt Paasken 1834, III 35 (indført i Lægdsrullen for Krogsbølle Sogn)
Andersen, Hans – 1674, se titelbladet
Andersen, Hans – født ca 1826, i lære 24.6.1843, IV 7 (søn af husmand Anders Hansen i Lumby Sogn)
Andersen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1734, I 96, svend 30.10.1740, VI 55
Andersen, Jens – født i Bamstorp, i lære 1.1.1728, I 51, svend 1.10.1732, VI 14
Andersen, Jeppe – i lære 29.9.1819, II 80 (søn (?) af Lars Larsen)
Andersen, Johan Frederik – i lære i Middelfart Paasken 1835, III 56 (søn af skolelærer og kirkesanger Peder Andersen i Gamborg)
Andersen, Johan VIlhelm – født i Svendborg, i lære i Svendborg 23.6.1725, I 33
Andersen, Johannes – født 1823, i lære 24.6.1838, III 52 (søn af murermester Anders Mortensen i Billehavn i Trøstrup Korup)
Andersen, Jørgen – i Forbundt i Faaborg 24.6.1799, II 26
Andersen, Lars – i lære 24.6.1823, II 105 (søn af Anders Andersen i Tokkelund i Gamtofte)
Andersen, Peder – fra Sorø, svend i Korsør? 7.11.1740, VI 55
Andersen, Peder – laugmester i Svendborg 19.1.1737, VI 45
Andersen, Poul Christian – i lære 29.9.1732, I 77, svend 24.4.1737, VI 45
Andersen, Rasmus – i lære Paaske 1852, VI 30 (søn af gaardmand Anders Christensen i Troelse)
Andersen, Søren – født i Odense, i lære 25.4.1734, I 88
Andkjær, Jacob Brykker – i lære i Bogense Paasken 1828, III 8 (søn af madam Andkjær af Birkholm, enke efter birkedommer Andkjær paa grevskabet Gyldensten)
Andreas(en)?, Jens – i lære 24.6.1852, IV 31 (søn af husmand …, i Hedehuset)
Andreasen, Christian – i lære 1.1.1844, IV 9 (søn af H. Andersen, Raagelund)
Andreasen, Frederik LudVIg – i lære 24.6.1804, II 45 (søn af Maren Frederiksdatter)
Arentzen, Johan – svend 6.5.1740, VI 54
Arentzen, Michael – svend 28.3.1742, VI 60
Axelsen, Jens Andreas – i lære 29.6.1793, II 3 (søn af Axel Christensen)
Bagger, Lorentz Bondse – i lære 24.6.1827, III 5 (søn af skolelærer Carl Christian Bagger i Fraade)
Bang, Christoffer – i Forbundt 29.9.1734, I 98, svend 25.6.1736, VI 42
Bartz, Johan Christian – i lære 24.6.1817, II 69 (søn af afdøde Bartz)
Bartz, Peder Johansen – svend i Slagelse 26.6.1741, VI 58
Basse, Hans Nielsen – i lære 24.6.1803, II 12 (søn af Niels Basse i Bogense)
Bauditz, Thomas Gotfred – i lære i Faaborg 29.9.1797, II 17 (søn af skoleholder Johan Bauditz i Tranderup)
Beck, Wilhelm – født ca 1837 i Odense, i lære Paasken 1851, IV 31 (søn af Christian Bech)
Belmann, Adam Frederik – svend 5.4.1747, VI 70
Belzer, Jens Larsen – svend 1.10.1744, VI 64
Berg, August Wilhelm – i lære 29.9.1829, III 15
Berg, Johannes Martinus – i lære Paasken 1810, II 55 (søn af degn Frederik Johan Berg i Lumby paa Taasinge)
Bertelsen, Erik – født i Skelby, i lære 24.6.1726, I 43
Bilthuger, Anders Hansen – 1674, se titelbladet
Bindelsbøl, Christian Jensen – født i Odense, svend 28.3.1742, VI 60
Birch, Peder Pedersen – snedker i Assens, optaget i Lauget 13.1.1747, VI 69, mesteraar 15.4.1747, VI 70
Birkenfeldt, Christian – i lære i Kerteminde 29.9.1812, II 59 (søn af tømrer Wilhelm Birkenfeldt i Hundslev)
Blang, Anders Pedersen – født i Ringe, svend 25.6.1750, VI 75
Blangsted, Hans Hansen – mester 20.7.1725, V 22
Bloch, Carl Eduard – i lære 29.9.1832, III 28 (stedsøn af skomager Rasmus Holst)
Bloch, Jens Jensen – mesteraar 11.5.1740, VI 54, mesterstykke 12.3.1742, VI 59, mester 9.4.1742, VI 60, v 26
Bodum,Jens Nicolai – i lære 29.9.1837, IV 2 (søn af skolelærer og kirkesanger Frederik Jørgen Bodum i Vejlby)
Bom, Christoffer – i lære i Kerteminde 1.1.1831, III 23
Bonnesen, Jens Jørgen – i lære Paasken 1823, II 104 (stedsøn af Maria Ballerup)
Bonnesen, Niels Christian Vinter – i lære Paasken 1841, III 62 (søn af madame Juliane Bonnesen født Ring)
Bonnesen, Peder Rudolf – født i Odense, i lære 24.6.1803, II 39 (søn af Hans Bonnesen)
Borch, Jens Bartholin – født i Odense, i lære i Middelfart 24.6.1821, II 104
Bosel, Hans Peder – i lære 1.1.1791, II 2 (søn af afdøde Jesper Bosel)
Brandel, Georg – i Forbundt 24.6.1822, II 95 (stedsøn af snedkermester Juhl i Odense)
Briedse, Christian – født i Bogense, i lære i Bogense 1.1.1804, II 43
Brinch, Jacob Rasmus – i lære Paasken 1804, II 50 (søn af felbereder Niels Brinch)
Brinch, Niels Ludvig – født ca 1830 i Odense, i lære 29.9.1848, IV 28 (søn af afdøde snedkermester Brinck)
Broch, Jens Peder – født i Bogense, i lære i Middelfart 24.6.1825, III 6 (søn af væver Jacob Hansen Broch)
Brodt, Johan Jacob – i lære 1.1.1823, II 101 (søn af afdøde Brodt i Vester Hæsinge)
Bromeyer, Christian – 1674, se titelbladet
Bryde, Rasmus Hansen – i Svendborg, svend 24.4.1737, VI 46
Brylle, Jens Andersen – i lære 29.9.1798, II 24 (søn af fattigbetjent Anders Brylle)
Brylle, Jørgen Rasmussen – født i Sværup Mølle, Vigerslev Sogn, i lære 25.6.1722, I 3
Bue, J… i lære 24.6.1826, III 3 (som værge malermester Støhr)
Bøchen, Hans Christian – i lære 24.6.1794, II 6 (søn af afdøde Kristian Bøchen i Stige)
Børresen, Jens Ole – født ca 1815, i lære 18.4.1829, III 13 (søn af Charlotte Christiane Louise Børresen)
Baadsgaard, Bertel Christensen – i Kerteminde, svend 27.6.1748, VI 72
Carsten, Carl Wilhelm August – født ca 1828, i lære Paasken 1843, IV 10 (søn af barber Carsten, Odense)
Christensen, Anders – svend 1695, V 8
Christensen, Bertel – i Forbund i Kerteminde 24.6.1806, II 50
Christensen, Christen – født i Thisted, i lære Paasken 1724, I 19
Christensen, Christian – født i Vigerslev, i lære Paasken 1791, II 1
Christensen, Christopher – født i Odense, mester 31.8.1698, V 12
Christensen, Erik – i lære i Kerteminde Paasken 1834, III 35
Christensen, Frederik – i lære Paasken 1837, III 55 (søn af gartner Niels Christensen i Svendstrup)
Christensen, Hans – født i Odense, svend 3.10.1738, VI 51
Christensen, Hans – i Forbundt 24.6.1813, II 59 (søn af Christen Rasmussen i Lindkilde, Vigerslev)
Christensen, Jørgen – født 30.3.1820 i Rudkøbing, i lære 29.9.1834, III 38
Christensen, Jørgen – født i Kerteminde, i Forbundt i Odense 8.8.1723, I 15 (lært i Kerteminde i 4 aar)
Christensen, Jørgen – i lære 29.9.1794, II 7 (søn af afdøde Christen Nielsen)
Christensen, Lars – født i København, mester 19.6.1702, V 13
Christensen, Lars – svend 25.6.1746, VI 69
Christensen, Mathias – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 1.1.1727, I 69, i Forbundt i Odense 24.6.1730, I 69a, svend 2.10.1730, VI 3 (søn af snedker Christen Mathiasen)
Christensen, Niels – i lære 29.9.1840, IV 7 (søn af Christian Christensen i Fangel Sogn)
Christensen, Peder – født i Kerte, svend i Kerteminde 30.10.1738, II 51
Christensen, Peder Christian – i lære 24.6.1837, III 45 (søn af Christen Christensen i Fangel)
Christensen, Simon – svend i Kerteminde 2.10.1736, VI 43
Christensen, Søren – svend 1.4.1750, VI 74
Christiansen, Christen – i lære 24.6.1817, II 68 (søn af snedker Christian Christiansen i Haarslev)
Christiansen, Christian Ludvig – født i Odense, i lære Paasken 1851, IV 35 (stedsøn af skomager H. C. Hansen)
Christiansen, Hans – født i Slagelse, svend i Slagelse 28.3.1741, VI 60
Christiansen, Rasmus – i lære 1.1.1844, IV 15 (søn af Hans Christian Rasmussen i Otterup)
Christophersen, Frands – i lære Paasken 1810, II 55 (søn af Christopher Nielsen)
Christophersen, IVer Christian – i lære 29.9.1817, II … (søn af Christopher Nielsen)
Clausen, Andreas Henrik – i lære i Bogense 1.1.1798, II 28 (søn af Claus Hansen i Stavby)
Clausen, Erik – svend 17.4.1748, VI 72
Clausen, Jesper – født i Odense, svend 17.4.1743, VI 62
Clausen, Jørgen – i lære 24.6.1796, II 13 (søn af Claus Jørgensen i Bellinge)
Clausen, Niels – født paa Fyn, svend 2.10.1743, VI 63
Clausen, Peder – i Nyborg, svend i Nyborg 3.7.1737, VI 47
Clausen, Simon – i Forbundt 24.6.1727, I 48, svend 2.10.1730, IV 3
Clemmensen, Christen – svend 6.5.1740, III 54
Corfitzen, Henrik – svend i Svendborg 3.7.1742, VI 60
Crone, Rasmus – i Forbundt Paasken 1821, II 87 (søn af … Crone)
Deiger, Christen Sørensen – i lære i Assens Paasken 1729, I 66 (søn af Søren Christensen Deiger)
Demant, Johan Frederik – i lære 24.6.1817, II 70 (farbroder møller Johan Andreas Demant i Dalum)
Deniche, Niels Johansen – svend 30.9.1747, VI 72
Dickmann, Rasmus – i lære Paasken 1843, IV 7 (plejesøn af C. K. Rasmussen)
Dinesen, Andreas – i lære Paasken 1734, I 85, svend 9.4.1738, VI 48 (søn af Dines Stephansen i Odense)
Dinesen, Jørgen – i lære 1.1.1843, IV 3 (søn af smed Dines Larsen i Ørreslev Otterup)
Drejer, Hermann Andersen – svend i Kerteminde 25.6.1743, VI 62
Dreyer, Hans Mathiesen – i lære 29.9.1825, II 122 (søn af murermester Mathies Dreyer i Odense)
Drissel, Hans Andreasen – i lære Paasken 1803, II 40 (søn af Andreas Drissel)
Døl, Hermann Henriksen – mester 10.8.1714, V 18
Edsberg, Erasmi Christian – født 27.3.1799 i Allesø, i lære 24.6.1817, II 71 (søn af pastor Edsberg II 94)
Eibye, Hans Hansen – i lære 1.1.1724, I 24
Eidorf (Eidorff), Hans Hansen – mesterstykke 15.11.1735, VI 38, mester 24.1.1736, VI 40, V 25
Eidorf (Eidorff), Rasmus Hansen – mesterstykke 23.8.1734, 30, 31, 32, mester 10.11.1734, V 24
Ellertz, Hans Jørgen – svend 8.3.1833, VI 16, 35, mesteraar 3.5.1734, VI 28, mesterstykke 10.11.1734, VI 31, 32, mester 15.1.1735, VI 35, V 25
Eman, Henrik Wilhelm – i lære 24.6.1828, III 9
Embacher, Johan Frederik – i lære Paasken 1823, II 106 (søn af garvermester Josef Embacher)
Eriksen, Hans – født paa Landet, i lære Paasken 1826, II 123
Eriksen, Jacob – mester 29.3.1724, V 22
Ertmand, Hans Frederik – svend 1.6.1735, VI 37
Ertner, Fritz – i lære 29.9.1834, III 48 (søn af urmager T. E. Ertner)
Ertner, Gerhardt Henrik – i lære Paasken 1828, III 10 (søn af urmager Frederik Ertner i Odense)
Espensen, Jep – svend 13.1.1698, V 12
Faber, Nicolai – i lære Paasken 1803, II 39 (søn af prokurator)
Fabrisius, Rasmus – i lære 1.1.179, II 25 (søn af degn Jens Poulsen Fabrisius i Føns)
Fangel, Henrik Lorentz – fra grevskabet Roepstorff, i lære Paasken 1832, III 28
Fangel, Johan Peder – i lære Paasken 1831, III 27 (søn af Jeppe Lorentz Fangel fra Kørup)
Felsing, Christian Diderik – i lære 1.1.1818, II 73
Felsing, Johan – I lære 21.6.1820, II 84 (søn af afdøde skomagermester Diderik Felsing)
Fester, Christian – fra Slagelse, svend 25.6.1740, VI 55
Fibiger, Jørgen – i lære 24.6.1803, II 39 (søn af Peder Fibiger)
Fischer, Peder – i Forbundt Paasken 1852, IV 31 (søn af snedkermester Hans Thue Fischer i Horsens)
Fischer, Peder – i lære 29.9.1796, II 14
Florentzen, Hans – i Kerteminde, svend 24.6.1749, VI 73
Fløkke, Lauritz – i lære Paasken 1841, IV 19 (søn af afdøde skolelærer Fløkke)
Fogh, Christian Frederik Ludvig – i Forbundt 24.6.1794, II 7 (søn af … Fogh i Bogense)
Fogh, Hans Andersen – i lære 29.9.1822, II 100
Frandsen, Anders – født i Rønninge, i lære 5.4.1722, I 1
Frandsen, Lorentz – i lære i Korsør 10.6.1724, I 22
Frikke, Christoffer – født 15.6.1820 i Skyttehuset ved Nyborg, i lære 24.6.1837, III 54 (søn af tømrermester Chr. Frikke)
Frychtnicht, Jørgen Rudolph – født i Odense i Sct. Hans Sogn, i lære 3.5.1722, I 4
Fuglebjerg, Andreas – i lære i Kerteminde 29.9.1805, II 48
Gabriel(sen), Andreas – i lære 2.1.1799, II 25
Geisler, Jochum Johansen – svend 1.10.1744, VI 64
Godske, Hans Clausen – udlært i Kerteminde 8.4.1733, VI 18
Gotfredsen, Gotfred – svend i Nyborg 25.6.1738, VI 50
Gotfredsen, Mathias – svend i Korsør 25.6.1746, VI 69
Gotschalcksen, HartVIg – født i Troelse, i lære 3.6.1726, I 35
Gramberg, Mathias – født i Odense, i lære 29.9.1734, I 98
Gredsted, Christian – i lære 1.1.1831, III 36 (søn af Hans Gredsted i Odense)
Gregersen, Carl Gustav – i lære 29.9.1829, III 20 (søn af vagtmester Peder Gregersen i Odense)
Gregersen, Henning – i lære 29.9.1828, III 12 (søn af vagtmester Peder Gregersen i Odense)
Gregersen, Wilhelm – i lære 1.1.1840, III 53 (søn af vagtmester Peder Gregersen)
Greisen, Jørgen – født i Odense, svend 5.4.1741, VI 57
Græs, Johan – i lære 24.6.1799, II 27 (søn af Dorthe Dralen)
Grønfeldt, Nicolai – født i Odense, i lære 24.6.1797, II 15 (søn af Jacob Grønfeldt)
Halle, Johan Emil Julius – født ca 1824, i lære 24.4.1840, IV 1a (søn af Clara Cathrine Halle og skovfoged Thomas Halle død 1827, Kogtved)
Hansen (Bilthuger), Anders – 1674, se titelbladet
Hansen, Anders – født ca 1806, i lære Paasken 1821, II 90, 96 (søn af Hans Andersen i Traade)
Hansen, Anders – i lære 24.6.1825, II 118 (søn af urtemand Hiere Hansen i Odense)
Hansen, Anders – i lære 24.6.1830, III 18 (søn af Hedvig Andersen)
Hansen, Andreas – svend i Svendborg 12.3.1735, VI 35
Hansen, Christen – født i Veilby, i Forbundt i Middelfart 29.9.1794, II 8
Hansen, Christen – mester 25.6.1721, V 19
Hansen, Claus – født i Middelfart, i lære i Bogense 24.6.1798, II 23
Hansen, Claus – mester 4.7.1730, VI 2
Hansen, Dines – født i Hesselager, i lære 4.6.1734, VI 29
Hansen, Hans – i Forbundt 24.6.1838, III 49 (søn af Hans Hansen Stensby)
Hansen, Hans – i Rudkøbing, mester 1.6.1687, V 4
Hansen, Hans – svend i Svendborg 21.4.1726, I 44
Hansen, Hans Adolf – i lære 29.9.1841, III 63 (søn af afdøde pedel Hans Rasmussen)
Hansen, Hans Christian – i lære 29.9.1848, IV 25 (søn af fuldmægtig Jørgen Hansen)
Hansen, Hans Jacob – svend 1.10.1737, VI 48
Hansen, Hans Jørgen – i lære 24.6.1819, II 75 (søn af klubvært Niels Hansen i Odense)
Hansen, Hans Peder – svend 13.4.1746, VI 68
Hansen, Henrik – i lære 1.1.1846, IV 18 (søn af skomager Anders Hansen i Brændekilde)
Hansen, Henrik Lou – født i Bogense, i lære i Bogense 31.3.179?, II 9
Hansen, Imanuel – i Paasken 1824, II 122
Hansen, Jacob – født i Sandholt-Lyndelse, svend i Kerteminde 3.10.1738, VI 51
Hansen, Jacob – svend 1697, V 12
Hansen, Jacob – svend 2.10.1741, VI 58
Hansen, Jens – svend i Korsør 18.10.1738, VI 43
Hansen, Jeppe – i lære 3.4.1825, III 1 (søn af husmand Hans Jeppesen, Tommerup Mark)
Hansen, Jochum – i Nyborg, svend 4.5.1733, IV 18
Hansen, Johannes – i Forbundt Paasken 1805, II 49
Hansen, Julius August – i lære 24.6.1837, III 46 (søn af Sophie Frederikke Nielsen i Tommerup)
Hansen, Jørgen – af Overmølle, i lære Paasken 1825, II 113
Hansen, Jørgen – fra Bogense, i lære Paasken 1821, II 86
Hansen, Jørgen Frederik – i lære 24.6.1827, III 4 (søn af urtemand Hans Christiansen)
Hansen, Lars – mester 24.7.1720, V 19
Hansen, Lars – svend i Nyborg 1.10.1733, VI 24
Hansen, Lars – svend i Svendborg 2.10.1730, VI 3
Hansen, Mads – i lære 29.9.1723, I 14
Hansen, Martinus – født i Grindløse, i lære 24.6.1733, I 83, svend 3.7.1737, VI 47
Hansen, Martinus – født i Harndrup Mølle, i lære 24.6.1794, II 6
Hansen, Mathias Øhlenslæger – i lære 24.6.1804, II 43 (søn? af Hans Rasmussen)
Hansen, Mogens – mester 31.10.1725, V 22
Hansen, Morten – født i Middelfart, i lære i Middelfart 24.6.1825, III 7 (søn af toldbetjent Hans Pedersen)
Hansen, Mouritz Antonius – i lære 30.9.1799, II 30 (søn af sognedegn Henrik Hansen i Aasum)
Hansen, Niels – i lære Paasken 1840, III 58 (søn af toldbetjent Henrik Hansen)
Hansen, Niels – svend 5.4.1747, VI 70
Hansen, Ole – fra Flødstrup, i lære i Kerteminde 29.9.1816, II 66
Hansen, Ole – i lære 24.6.1836, III 52 (søn af fæstemand Hans Olsen)
Hansen, Peder – født i Odense, i lære 20.4.1729, I 59, svend 28.4.1734, VI 27 (søn? af væver Jacob Hansen)
Hansen, Peder – i lære 1.1.1843, IV 14 (søn af tømrersvend Rasmus Hansen i Odense)
Hansen, Peder – i lære i Middelfart Paaske 1806, II 52 (søn af snedkermester Hans Marcussen i Assens)
Hansen, Peder – i lære Paasken 1832, III 27 (søn af Anne Cathrine Pedersen i Odense)
Hansen, Peder – i lære Paasken 1841, IV 4 (søn af Hans Iversen? i Stige, Lumby Sogn)
Hansen, Peder – svend 28.3.1742, VI 60
Hansen, Poul – født i Karbjerg?, i lære i Bogense 1.1.1798, II 18
Hansen, Poul – svend 1.4.1744, VI 63
Hansen, Rasmus – født i Bogense, i lære i Middelfart 24.6.1831, III 41 (søn af politibetjent Hans Christian Hansen i Bogense)
Hansen, Rasmus – i Forbundt Paasken 1844, IV 14 (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, Rasmus – i lære 29.9.1846, VI 23 (søn af boelsmand Hans Rasmussen i Elmelund)
Hansen, Søren – født ca 1824, i lære 1.1.1842, IV 8 (søn af husmand Hans Sørensen i Ringe Sogn)
Hansen, Søren – født i Nyborg, i lære 24.6.1731, I 69g, svend 24.4.1737, VI 45
Hansen, Thomas – i lære Paasken 1818, II 74 (søn af Hans Frandsen i Flemløse)
Harboe, Herman Nielsen – født i Odense, mester 26.5.1706, V 14
Harboe, Nicolai Clausen – i lære 2.1.1723, I 18 (søn af Claus Harboe paa Langelands Hof)
Hardich, Berent Thomasen – født paa Fyn, svend 2.10.1743, VI 63
Hartvig, Christian Tobias – i lære 29.9.1819, II 78 (søn af bager S. F. Hartvig)
Haugsted, Jørgen – døbt 11.5.1804 i Odense, i lære Paasken 1816, II 65 (søn af købmand Anders Haugsted, stedsøn af Ole B. Starup)
Hauskov, Terkel – i lære 29.9.1815, II 64, i Forbundt 1819, II 77 (søn af toldbetjent J. P. Hauskov i Odense)
Heiden, Andreas Wilhelm – i lære 24.6.1833, III 34 (søn af vejopsigtsfører P. W. Heiden)
Heiden, Hans Ernst – af Rostrup, Skamby Sogn, i lære 24.6.1835, III 42 (søn af C. Heiden)
Heilmann, Claus Ernst – i Forbundt 29.9.1829, III 19
Helholm, Anders Hansen – af København, svend 4.7.1685, V 3
Hellesen, Carl – født i Brunsvig, Brylle, i lære 23.6.1728, I 57, svend 1.10.1733, VI 24
Helt, Simon Sørensen – mester 3.5.1741, V 26
Helt, Søren Simonsen – i lære 24.6.1726, I 47, svend 26.6.1730, VI 1, mesteraar 11.1.1740, VI 53, 56, mesterstykke 15.2.1741, VI 56, mester 1.4.1741, VI 57
Hendrich, Johan Zilmer – i lære 24.6.1797, II 16 (søn af parykmager Frederik Zilmer i Odense)
Hendrik(sen), Johan – født i Søndersø Sogn, i lære 1.1.1801, II 33
Henriksen, Elias Kleinhammer – i lære 24.6.1831, III 23 (søn af Henrik Kleinhammer i Strøby, Østrup Sogn)
Henriksen, Hans Christian – i lære 1.1.1849, IV 24 (søn af daglejer Hans Henriksen i Odense)
Hermann, Jens Carl Gothard – i lære 29.9.1836, III 44 (søn af snedkermester C. F. Hermann)
Hiernøe, Carl – født ca 1840 i Assens, i lære 29.9.1854, IV 32 (søn af snedkermester H. Hiernøe)
Hind, Jens Henriksen – født i Odense, i lære 1.1.1724, I 15
Hofmann, Johan Jacobsen – svend i Rudkøbing 24.6.1694, V 11
Holgersen, Knud – født i Odense, i lære 16.4.1732, I 71, svend 24.4.1737, VI 46, begyndt mesterstykke i Faaborg 28.5.1750, VI 75
Holm, Lars Andersen – svend 30.10.1740, VI 55
Holst, Jacob Andersen – i lære 29.9.1797, II 17 (søn af skrædder Andreas Holst i Odense)
Holte, Ferdinand Frederik – i lære 29.9.1838, III 50, 59 (søn af skomager O. Holte)
Hunderup, Adolf – i lære Paasken 1827, III 4 (søn af sognedegn Peder Hunderup i Korup, Ubberud)
Hunderup, Carl August – i lære Paasken 1835, III 55 (søn af skolelærer Hunderup i Odense)
Hunderup, Niels Jensen – svend 17.4.1748, VI 72
Husum, Rasmus – i lære 1.1.1821, II 85 (morbroder Anders Frederiksen fra Hundslev)
Hvalsøe, Christen Olsen – i Korsør, svend 25.6.1734, VI 29
Høisholdt, Hans Wilhelm – i lære Paasken 1844, IV 26 (søn af afdøde skolelærer Højsholdts enke i Brylle)
Høne, Mathias – mester 6.5.1710, V 15
Haanberg, Jochum – mester 9.11.1725, V 23
Ibsen, Hans Christian Julius – i lære 24.6.1833, III 32 (søn af madam Maren Ipsen)
Ibsen, Niels – fra Korsør, svend 25.6.1745, VI 66
Ibsen, Søren – født i Ferritslev, i lære 29.9.1723, I 12
Isachsen, Isach – i lære 24.6.1830, VI 19 (søn af handelsmand Liebman Isachsen)
Iversen?, Iver – svend i Korsør 27.5.1733, VI 18
Jacobsen, Christen – født i Mellerup Præstegaard, i lære 24.6.1731, I 69
Jacobsen, Christian Caruinius – i lære Paaske 1847, IV 20
Jacobsen, Erik – mester 8.10.1684, V 3
Jacobsen, Jacob – født i Svindinge, svend 28.3.1742, VI 60
Jacobsen, Lars – født i Uggerslev, i lære 1.1.1794, II 9
Jacobsen, Lykke – svend i Svendborg 2.10.1741, VI 58
Jacobsen, Marius – født i Odense, mester 25.6.1691, V 9
Jacobsen, Niels – svend 28.10.1735, VI 38
Jacobsen, Peder – i lære Paasken 1795, II 10 (søn af Anders Pedersen i Aa-Højerup i Brenderup)
Jacobsen, Peder Hansen – født i Odense, i lære 20.4.1729, I 59 (søn af væver Jacob Hansen)
Jens(sen), Andreas – i lære 24.6.1852, IV 31 (søn af husmand i Kertehuset …)
Jensen, Absalon – i lære 1.1.1838, III 49
Jensen, Bertel – født i Kalby, Samsø, i lære Paasken 1725, I 30, svend 2.1.1733, VI 15, mesteraar 3.1.1735, VI 34, mester 4.1.1736, VI 40, 41, 6, V 25
Jensen, Carl Christian – i lære 29.9.1845, IV 17 (plejesøn af smedesvend Christian Larsen)
Jensen, Christen – født i Tævling, i lære 7.1.1732, I 69h
Jensen, Christen – i lære 4.6.1730, VI 1
Jensen, Hans – af Holstenshus Gods, i lære 30.4.1796, II 11
Jensen, Hans – født i Assens, svend i Assens 21.4.1738, VI 49
Jensen, Hans Peder – i lære 24.6.1836, VII 53 (søn af drejer Lars Jensen i Odense)
Jensen, Jørgen – i lære 1.1.1842, IV 6 (søn af Jens Rasmussen i Odense)
Jensen, Lars – i lære i Kerteminde 1.1.1798, II 18 (stedsøn af Hans Nielsen)
Jensen, Lars – svend 23.5.1736, VI 41
Jensen, Mads – i Forbundt 1.1.1847, IV 19 (søn af snedkermester Gustav Jensen i Assens)
Jensen, Michael Ferdinand – i lære i Kerteminde 27.6.1815, II 61
Jensen, Ole Andreas – i lære 29.9.1832, III 37 (søn af Jens Nielsen af Arendahl)
Jensen, Peder – født i Ovby, i lære 2.1.1726, I 37 (søn af Jens Pedersen)
Jensen, Poul – svend i Svendborg 21.4.1726, I 44
Jensen, Rasmus – født i Hunderup, i lære Paasken 1854, IV 33 (søn af husmand Jens Larsen)
Jensen, Rasmus – født i Odense, svend 6.5.1740, VI 54
Jensen, Søren – født i Harreslev, i lære 3.1.1726, I 36
Jensen, Søren – i lære Paasken 1833, III 33 (søn af brolægger Anders Jensen)
Jeppesen, Jacob – 1674, se titelbladet
Jespersen, Hans – i lære i Middelfart 1814, II 62 (søn af tømrer Jesper Pedersen i Fønsskov)
Jespersen, Jacob – i lære Paasken 1735, I 103 (søn af Jesper Sørensen Tommerup)
Jobben, Anders – i lære i Bogense 29.9.1808, II 54
Jochumsen, Niels Nicolai – svend 21.4.1745, VI 65
Johansen, Anders – født i Mørkenborg, svend 4.1.1740, VI 53
Johansen, Anders – i Forbundt Paasken 1845, IV 16 (søn af smed Johan Rasmussen i Elmelund)
Johansen, Carl Abraham – født ca 1804, fra Herringe, i lære 24.6.1823, II 107
Johansen, Frederik – i lære 24.6.1828, III 11
Johansen, Jens – i lære Paaske 1819, II 82 (søn af skovridder Emilius Johansen ved Frederikslund)
Johansen, Johannes – i lære 1722, I 2, 10 (søn af Johan Jacob)
Johansen, Peder Christian – født i Assens, i lære i Middelfart 9.4.1798, II 21
Juhl, Thomas Nielsen – i lære 24.6.1805, ii 49 (søn af afdøde Juhl i Lumby)
Justesen, Niels – i lære i Korsør 27.6.1731, VI 10
Jørgen(sen), Johan – født i Danzig, i lære 29.9.1723, I 13
Jørgensen, Anders – født i Nyborg, i lære 24.6.1797, II 15
Jørgensen, Anders – født i Rolfsted, svend i Faaborg 1.10.1745, VI 67
Jørgensen, Casper – i lære 24.6.1820, II 81 (søn af træskohandler Jørgen Caspersen)
Jørgensen, Christoffer – i lære 24.6.1802, II 41 (søn af Jørgen Christoffersen)
Jørgensen, Hans – født i Bogense, i lære i Bogense 24.6.1801, II 34
Jørgensen, Hans – svend 1.10.1744, VI 64
Jørgensen, Hans Jørgen – født ca 1833 i Odense, i lære Paasken 1850, IV 31 (søn af urtemand Jørgen Jørgensen)
Jørgensen, Jacob – 1674, se titelbladet
Jørgensen, Jacob – født ca 1806, i lære Paasken 1823, II 107 (søn af Johanne Jacobsdatter i Nyborg)
Jørgensen, Jens Peder Julius – i lære 1.1.1853, IV 31 (søn af tømmermand Peder Jørgensen)
Jørgensen, Julius – i lære 24.6.1840, IV 8 (søn af snedkermester A. Jørgensen)
Jørgensen, Jørgen – 29.9.1844, IV 27 (søn af avlsmand Jørgen Jensen i Bogense)
Jørgensen, Jørgen – i lære 29.9.1815, II 64 (søn af Maren Andersdatter)
Jørgensen, Jørgen – svend i Nyborg 1.4.1744, VI 64
Jørgensen, Knud – født i Rolfsted, i lære i Faaborg 20.4.1724, I 52
Jørgensen, Lars – født i Assens, i lære 29.9.1731, I 69e
Jørgensen, Morten – i Forbundt 29.9.1722, I 5
Jørgensen, Niels – født i Bogense, i Forbundt 24.6.1728, I 56, svend 26.6.1730, VI 1
Jørgensen, Niels – født i Odense, svend 4.1.1740, VI 53
Jørgensen, Niels – født i Svanninge 1822, i lære 24.6.1837, III 54 (plejesøn af propritær Trolle i Næsbyhoveds Mølle)
Jørgensen, Niels Gudmund – i lære Paasken 1838, III 47 (søn af Jørgen Hansen, Roerslev)
Jørgensen, Ole – i lære Paasken 1840, III 61 (søn af gaardmand Jørgen Olsen, Bøstrup)
Jørgensen, Peder – i lære 29.9.1797, II 20 (søn af Jørgen Andersen i Bolbro)
Jørgensen, Peder – i lære Paasken 1801, II 35 (søn af Jørgen Nielsen)
Jørgensen, Peder – svend 11.1.1687, V 8
Jørgensen, Peder Christian – født i Middelfart, i lære Middelfart 24.6.1828, III 25 (søn af smaahandler Jørgen Pedersen)
Jørgensen, Rasmus – født i Torpe, Hesselager, i lære i Korsør 29.9.1726, I 61
Jørgensen, Steen – i lære 29.9.1801, II 37 (søn af Jørgen Andersen i Bolbro)
Jørgensen, Svend – svend 1.4.1744, VI 63
Kalkerup, Carsten Hansen – født i Kalkerup?, svend 1.4.1750, VI 74
Kamp, Jacob Jensen – svend i Korsør 13.4.1735, VI 36
Kastrup, Niels Jacobsen – født i Brødebæk Mølle, svend 30.10.1740, VI 55
Kellerup, Peder – i lære 29.9.1801, II 36 (i lære hos farbroderen Jørgen Kellerup)
Kellerup, Simon – i lære 29.9.1804, II 47 (søn af snedkermester Jørgen Kellerup i Odense)
Kierulf, Christen – i lære i Kerteminde Paasken 1799, II 28 (søn af S. M. Kierulf, Kerteminde)
Kihn, Arent Zachariassen – født i Odense, mester 22.5.1704, V 14
Kihn, Zacharias Arentzen – mesterstykke 3.5.1734, VI 28, 29, 30, mester 26.7.1734, V 24
Kleinhammer, Elias Hendriksen – i lære 24.6.1831, III 23 (søn af Henrik Kleinhammer i Strøby, Østrup Sogn)
Klemmer, Peder – i lære 24.6.1840, III 58 (søn af C. Ferdinand Klemmer i Allerup)
Klich, Hans Pedersen – i lære i Kerteminde 24.6.1799, II 26
Kling, Rasmus – i Forbundt i Kerteminde 24.6.1801, II 35
Knudsen, Christen – svend i Korsør 25.6.1736, VI 42
Knudsen, Frederik Christian – i lære 1.1.1815, II 60 (søn af Mads Knudsen)
Knudsen, Hans – i lære 24.6.1833, III 31 (plejesøn af kanalmester Rasmussens enke)
Knudsen, Iver Lindegaard – i lære 24.6.1804, II 44 (søn af Knud Christensen)
Knudsen, Jacob – i lære 24.6.1815, II 60
Knudsen, Jens – født ca 1821, i lære 1.5.1841, IV 5 (søn af husmand Knud Pedersen, Smidstrup)
Knudsen, Marcus – svend 13.3.1732, VI 13
Kragh, Peder – i lære 24.6.1822, II 95 (søn af afdøde sognepræst Krag i Gelsted)
Kretzner, Johan Ernst – i lære 1.1.1800, II 30 (stedsøn af Gerhard Christopher Leonhard)
Krog, Rasmus Madsen – svend i Korsør 25.6.1736, VI 42
Kruse, Peder Mortensen – svend 5.4.1741, VI 57
Kryger, Daniel Tam – i lære 29.9.1846, IV 25 (søn af hattemagermester Kryger)
Lange, Thomas – i lære 24.6.1817, II 86 (farbroder snedker Jacob Lange i Odense)
Langhoff, Lars – i lære Paasken 1799, II 27 (søn af afdøde Knud Langhoffs enke Ellen Jørgensdatter)
Langsted, Hans Prebensen – svend 2.10.1742, VI 61
Larsen, Anders – født i Marslev, i lære 19.4.1724, I 20
Larsen, Anders – født i Odense, i lære Paasken 1733, I 78, svend 3.7.1737, VI 47
Larsen, Anders – i lære 29.9.1815, II 63
Larsen, Andreas Martin – født 11.7.1801 i Odense, Frue Sogn, i lære i Kerteminde 24.6.1819, II 88 (søn af tømmersvend Lars Andersen II 94)
Larsen, Christen – fra Middelfart, i lære i Bogense 24.6.1796, II 12
Larsen, Christian – i lære Paasken 1845, IV 16 (søn af skolelærer Larsen i Højby)
Larsen, Claus – svend 1.7.1696, V 8
Larsen, Claus Christian – i lære 24.6.1822, II 98 (søn af gartner Lars Andersen paa Hofmansgave)
Larsen, Erik – i lære 29.9.1818, II 76 (stedsøn af urmager C. F. Schau i Bogense)
Larsen, Erik – svend i Sorø 1.10.1745, VI 67
Larsen, Fritz Ludvig – i lære Paasken 1832, III 26 (søn af enken Karen Larsen)
Larsen, Hans – født i Middelfart, i lære 29.9.1833, III 48 (søn af vævermester Lars Hansen)
Larsen, Hans – født i Odense, svend 2.10.1743, VI 63
Larsen, Hans – svend i Svendborg 10.10.1733, VI 24
Larsen, Hans Christian – i lære Paaske 1845, IV 15 (søn af smedesvend Christian Larsen)
Larsen, Jacob – i lære 24.6.1816, II 69
Larsen, Jens – født i Odense, mester 14.3.1702, V 13
Larsen, Jens Christian – i lære 24.6.1810, II 55 (søn af afdøde Lars Jensen)
Larsen, Jesper – født i Voldtofte, i lære 16.4.1724, II 16
Larsen, Jørgen – i Bogense, svend 21.4.1745, VI 65
Larsen, Mauritz – født i Birkende, i lære i Kerteminde 12.1.1798, II 18
Larsen, Niels Martin – i lære Paasken 1839, III 51 (søn af snedker L. Nielsen)
Larsen, Ole – i lære i Middelfart 24.6.1811, II 57 (søn af afdøde værtshusholder Lars Laursen i Middelfart)
Larsen, Peder – født 28.1.1801 i Odense, Sct. Hans, i lære 1.1.1817, II 67 (søn af Lars Andersen II 94)
Larsen, Peder – født i Assens, i lære 24.6.1734, I 93, svend 3.10.1738, VI 51
Larsen, Peder Christian – i lære 24.6.1840, IV 1,9 (søn af Anne Pedersdatter)
Larsen, Thomas – født i Skelskør, i lære i Korsør 24.6.1724, I 23
Lenderum, Hans Jensen – svend 30.9.1747, VI 72
Lerche (Lercke), Peder Larsen – borger i Næstved, laugmester 23.5.1736, VI 41 (søn af Lars Pedersen Lerche (Lercke) i Korsør)
Lercke, Hans Jørgen – svend 30.9.1748, VI 73
Limkilde, Johan Christian – i lære 24.6.1801, II 36 (søn af Christian Limkilde i Odense)
Linbach (Lindbach), Johan Henrik Madsen – født i Odense, svend 1.10.1739, II 53
Lindegaard, Andreas Otto – i lære i Middelfart Paasken 1818, II 83 (søn af løjtnant M. Lindegaard i Middelfart)
Lindhardt, Johan Mathias – i lære i Skelskør 27.6.1731, VI 10
Lindner, Carl – i lære 1.1.1805, II 47 (søn af madam Lindner paa Taasinge)
Link, Christian Jørgen – svend 9.4.1749, VI 73
Lock, Hans Hansen – født i Middelfart, i lære i Middelfart Paasken 1801, II 34 (søn af Hans Hansen Lock)
Lorentzen, Jacob – i lære 1.1.1795, II 8
Ludvig(sen), Niels – i lære 24.6.1820, II 62
Lund, Christopher Jensen – i lære 1.1.1798, II 20 (søn af Jens Lund i Øster Hæsinge)
Lund, Falck Rasmussen – svend 17.4.1748, VI 72
Lund, Jens Jensen – svend i Korsør 21.4.1745, VI 65
Lund, Lars Christensen – født i Vissenbjerg, svend 1.10.1739, VI 53
Lund, Rasmus Jensen – født i Øster Hæsinge, i lære 24.6.1798, II 24 (søn af Jens Lund)
Lund, Rasmus Mikkelsen – i Middelfart, svend 17.4.1748, VI 72
Lund, Søren Pedersen – i lære 24.6.1725, I 31
Lundager, Jacob Axelsen – født i Bogense, i lære i Bogense 4.8.1733, I 81, svend 3.10.1738, VI 51 (søn af klokker Axel Lundager)
Lychstopf, Lars Christensen – født i Odense, i lære Paasken 1730, I 69b, svend 28.4.1734, VI 27
Lønborg, Christen Jørgensen – i lære Paasken 1730, I 68, svend 28.4.1734, VI 27
Mader, Fritz Carl – født ca 1815, i lære 1.1.1830, III 16 (søn af vejopsigtsfører Carl August Mader)
Madsen, Anders – i lære 1.1.1821, II 88 (søn af brændevinsbrænder M. Madsen i Odense)
Madsen, Anders – i lære 24.6.1843, IV 5 (søn af husmand Mads Knudsen i Vejle Sogn)
Madsen, Christen – i lære i Kerteminde 24.6.1804, II 45 (søn af Mads Christensen)
Madsen, Hans – i lære i Faaborg Paasken 1793, II 4 (søn af skoleholder Mads Rasmussen i Vestre Aaby)
Madsen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.6.1735, I 101, svend 15.6.1739, VI 52
Madsen, Martin – af Grønnemosehus, født ca 1802, i lære 1.1.1827, III 2
Madsen, Niels – født i Svendborg, i lære 24.6.1723, II 11
Madsen, Niels – i lære 24.6.1819, II 76 (stedsøn af prokurator Ullum)
Madsen, Niels – i lære 29.9.1833, III 37 (søn af Birthe Marie Kirstine Røy)
Marcussen, Jacob – svend 1.4.1744, VI 64
Marcussen, Søren – svend 11.1.1687, V 8
Mathiesen, Christian – svend 9.4.1749, VI 73
Mathiesen, Hans – født i Tværskov?, i lære 29.9.1725, I 40
Mathiesen, Knud – i lære 24.6.1812, II 58 (søn af tømrermester Mathias Larsen i Odense)
Mathiesen, Lars – født i Bogense, i lære Paasken 1732, I 74, svend 20.10.1736, VI 42
Mathiesen, Lars – i lære 29.9.1811, II 58 (søn af Mathies Mathiesen i Odense)
Mathiesen, Ole Christian – født ca 1806, i lære Paaske 1821, II 91 (søn af skovfoged Rasmus Mathiesen paa Ravnholt)
Meier, Jens Justesen – fra Bogense, svend 25.6.1744, VI 64
Meier, Peder Andersen – i lære 24.6.1731, I 69f, svend 25.6.1736, VI 42
Michaelsen, Samuel – fra Ager i Norge, i Forbundt 1.5.1815, II 61
Miede, Johannes Christian – i lære Paasken 1804, II 43 (søn af sadelmagermester Johan Peder Miede)
Mikkelsen, Hans – 1674
Milo, Hendrik – i lære Paasken 1820, II 81 (søn af toldbetjent Carl Leopold Milo i Odense)
Milo, Martinus – i lære Paasken 1805, II 48 (søn af bogbindermester F. Milo)
Milo, Søren – i lære Paasken 1816, II 63 (søn af F. Milo i Odense, broderen Martinus Milo i Odense)
Mogensen, Andreas – født i Bogense, svend 2.1.1741, VI 56
Mogensen, Knud – i lære Paasken 1734, I 91, svend 1.4.1739, VI s. 2 (søn af guldsmed Mogens Andersen i Odense)
Mogensen, Lars – født i Bogense, i lære 24.6.1732, I 75, svend 24.4.1732, VI 46 (søn af Mogens Rasmussen)
Mogensen, Rasmus – født i Bogense, i lære i Bogense 6.5.1726, I 53, svend i Bogense 26.6.1730
Mortensen, Andreas – født i Øland i Jylland, mester 13.8.1698, V 12
Mortensen, Nicolai Christian – i lære 1.1.1841, III 61 (søn af spisevært Christian Mortensen i Odense)
Mortensen, Niels – født i Slagelse, svend i Slagelse 2.1.1739, VI 51
Mouberg, Hans Frederik Jensen – i lære 1.1.1828, III 6 (søn af Christian Mouberg)
Muncherod, Peder Jacobsen – svend 2.10.1741, VI 58
Møllenberg, Stephen Rasmussen – født i Middelfart, i lære i Bogense Paasken 1796, II 14
Møller, Christian – i lære 24.6.1797, II 15 (søn af enken Sofie H. Møller af Odense)
Møller, Christian Christensen – i lære 24.6.1809, II 52 (søn af hattemager Lars Christensen Møller i Middelfart)
Møller, Henrik Clausen – født i Middelfart, i lære 1.1.1732, I 69j, 82, svend 25.6.1736, VI 42 (søn af afdøde Claus Rasmussen)
Møller, Jacob Christian – i lære 8.4.1817, II 69 (søn af parykmager Andreas Christian Møller)
Møller, Jørgen Nielsen – født i Neder Mølle i Skovby, i lære 20.2.1725, I 27
Møller, Lars Nielsen – i lære i Kerteminde 24.6.1796, II 12
Møller, Niels Larsen – svend 13.4.1746, VI 68
Møller, Niels Nielsen – født i Assens, i lære Paasken 1734, I 89, svend 25.6.1738, VI 50
Møller, Peder Hansen – i lære Paasken 1825, II 116 (søn af Hans Hansen Møller)
Mørch, Ditlev – født i Odense, i lære 24.6.1803, II 38 (søn af vagtmester Mørch i Odense)
N …, Søren – svend 2.10.1730, VI 2
Nederhusen, Hans – svend i Korsør 21.4.1745, VI 65
Nielsen Peder – født i Lille Næstved, svend 8.6.1740, VI 54
Nielsen, Andreas – født i Ladby, i lære 29.9.1725, I 32
Nielsen, Christen – i lære 29.9.1722, I 6
Nielsen, Christian Benjamin – i lære Paasken 1855, IV 33 (søn af gartner Niels Jørgensen paa Emilieshøj i Vigerslev)
Nielsen, Claus – i lære Paasken 1815, II 62
Nielsen, Elias – født i Odense, svend 23.6.1687, V 5
Nielsen, Elling – i lære 29.9.1828, III 15 (søn af skipper Niels Nielsen fra Tvedestrand i Norge)
Nielsen, Erik – i lære Paasken 1803, II 31 (søn af Niels Thygesen Middelfart)
Nielsen, Gregers – svend i Svendborg 21.4.1726, i 44, VI 40
Nielsen, Hans – født i Korsør, svend i Skelskør 3.10.1738, VI 51
Nielsen, Hans – født i Odense Frue Sogn, i lære 21.4.1726, I 45, svend 28.3.1731, VI 6
Nielsen, Hans – i lære 1.10.1821, II 93
Nielsen, Jacob – svend i Korsør 2.1.1745, VI 65
Nielsen, Jens – født i Odense, i lære 1.1.1848, VI 28 (søn af Niels Jespersen)
Nielsen, Johan Peder – i lære 24.6.1816, II 65 (søn af købmand Niels Pedersen fra Bogense)
Nielsen, John – i lære 24.6.1800, II 31 (søn af haarskærer Ole Nielsen)
Nielsen, Jørgen – i lære Paasken 1852, IV 30 (søn af husmand Niels Sørensen i Stige)
Nielsen, Martin – i lære 29.9.1844, IV 12 (søn af husmand Niels Jørgensen, Hjorslev i Otterup Sogn)
Nielsen, Niels – født paa Landet, i lære Paasken 1840, III 57
Nielsen, Niels – svend 11.1.1687, V 8
Nielsen, Niels – svend i Korsør 25.6.1746, VI 69
Nielsen, Peder – født ca 1838 i Odense, i lære 29.9.1854, IV 35 (søn af afdøde daglejer Niels Jespersen)
Nielsen, Peder – født i Aaby, i lære 2.1.1725, I 25
Nielsen, Rasmus – i lære 1.1.1735, I 100, svend 4.1.1740, VI 53
Nielsen, Rasmus – i lære Paaske 1825, II 116 (søn af afdøde Nielsens enke Maren …)
Nielsen, Rasmus – i lære Paasken 1828, III 12, død (søn af skolelærer Nielsen Ubberud)
Nielsen, Ulrik Marius – i lære Paasken 1852, IV 31 (søn af skomager Ole Nielsen i Kerteminde)
Nyboe, Nicolai Gotlib – i lære 24.6.1827, III 3 (søn af snedkermester Chr. Albert Nyboe i Allerup)
Nyboe, Niels Albert – i lære 29.9.1838, III 50 (søn af snedker Christian Nyboe)
Nymand, Johan Christian – svend 30.9.1749, VI 74
Obel, Johan – født i Nyborg, i lære Paasken 1825, II 117
Oderup, Lauge Pedersen – mesteraar 26.11.1731, III 10 (VI 10), mesterstykke 1.12.1731, VI 11, mester 19.1.1732, V 23
Olsen, Adam Frederik – i lære 1.1.1822, II 94 (søn af afdøde Ole Løvers enke Christine Marie Holm)
Olsen, Carl Christian – i lære 1.1.1845, IV 13 (søn af smaahandler H. A. Olsen i Olsen)
Olsen, Christen – født i Heldager i Tved, i lære i Svendborg 1.1.1726, I 41
Olsen, Christen – svend 18.8.1736, VI 42
Olsen, Christian – i lære 29.9.1855, IV 34 (søn af smaahandler J. Olsen)
Olsen, Erik – svend 28.4.1734, VI 27
Olsen, Fritz – i lære Paasken 1829, III 13 (søn af J. Olsen)
Olsen, Hans – født i Holmdrup, i lære 25.4.1725, I 29
Olsen, Jacob – i lære i Kerteminde 24.6.1704, II 45 (søn af skipper Ole Johnsen i Kerteminde)
Olsen, Jens – født i Middelfart, i lære i Middelfart 24.6.1829, III 25 (søn af vognmand Ole Jeppesen)
Olsen, Jens – svend 24.4.1737, VI 46 (lært i Kolding)
Olsen, Jens Peder – i lære Paaske 1847, IV 21 (søn af spækhøker Olsens enke)
Olsen, Johan Frederik – i Forbundt 24.6.1800, II 33
Olsen, Johannes Frederik – i lære Paasken 1839, III 57 (søn af Jørgen Olsen)
Olsen, Jørgen – svend i Korsør 17.10.1737, VI 48
Olsen, Niels – født i Næstved, i lære 29.9.1726, I 46
Olsen, Niels – i Forbundt 14.1.1847, IV 20 (søn af Ole Poulsen)
Olsen, Niels – i lære 24.6.1798, II 21 (søn af haarskærer Ole Nielsen i Odense)
Olsen, Niels Christian – i lære 4.4.1820, II 80 (søn af Kirstine Andersdatter)
Olsen, Peder – 1674, se titelbladet
Olsen, Peder – svend 4.7.1685, V 3
Osvald, Christian Henrich – i lære Paasken 1826, II 123 (stedsøn af løjtnant Frederik Wilhelm Leisner)
Pedersen, Anders – fra Slagelse, svend 25.6.1740, VI 55
Pedersen, Anders – i Sorø, svend 1.4.1750, VI 75
Pedersen, Carl Ludvig – i lære 29.9.1847, IV 23 (søn af skolelærer H. H. Pedersen Herringe)
Pedersen, Christen – født i Vester Hæsinge, svend i Assens 1.4.1739, II 52
Pedersen, Christoffer – svend 13.4.1746, VI 68
Pedersen, Dines – født i Bindesbølgaard i Aadum, i lære i Svendborg 1723, svend 11.8.1727, I 50
Pedersen, Erik – i lære 24.6.1824, II 109 (søn af afdøde gaardmand Peder Eriksen i Kluset)
Pedersen, Erik – i lære 24.6.1840, III 60 (søn af afdøde gaardmand Peder Pedersen i Strøby, Østrup Sogn)
Pedersen, Hans – født ca 1816, i lære Paasken 1833, III 30 (søn af snedker Peder Henrik Pedersen ved Ulriksholm)
Pedersen, Hans – i lære 1.1.1842, IV 1 (søn af skrædder Peder Hansen i Fangel)
Pedersen, Hans – i lære Paasken 1802, II 38 (søn af Peder Jensen i Hasmark)
Pedersen, Hans – svend i Svendborg 1.4.1744, VI 64
Pedersen, Hans Nicolai – i lære 29.9.1818, II 74
Pedersen, Jens – i Forbundt 29.9.1807, II 51 (søn af Peder Rasmussen Møller i Langsted Mølle i Verninge)
Pedersen, Johan Frederik – svend 25.11.1733, VI 25
Pedersen, Jørgen – født i Nyborg, i lære Paaske 1824, II 109 (morbroder Anders Jørgensen)
Pedersen, Jørgen – i lære Paasken 1791, II 2 (stedsøn af skovfoged Johan Pedersen paa Einsiedelsborg)
Pedersen, Jørgen – svend 20.4.1693, V 8
Pedersen, Lars – født i Odense, i lære 24.4.1734, I 86, svend 30.4.1738, VI 50 (søn af slagter Peder Larsen)
Pedersen, Lars – født i Odense, i lære 24.6.1726, I 42, svend 2.1.1733, VI 15, 16
Pedersen, Lars – født i Odense, i lære 24.6.1804, II 46 (søn af smaahandler Peder Jørgensen)
Pedersen, Lars – i lære Paasken 1800, II 32 (søn af enken Anne Maria Jacobsen)
Pedersen, mads – i lære 1.1.1833, III 29 (glarmester Jacob Hansens søstersøn i Odense)
Pedersen, Mikkel – født i Jylland, svend i Svendborg 14.5.1739, VI 52
Pedersen, Niels – i lære 24.6.1842, IV 3 (søn af husmand Peder Poulsen i Fangel)
Pedersen, Niels Dragsted – i Forbundt 1.1.1819, II 74, i lære 1.1.1819, II 74 (søn af Anne Kirstine Pedersen i Kerteminde(?))
Pedersen, Niels Peder – i lære 29.6.1819, II 75
Pedersen, Ole – 1674, se titelbladet
Pedersen, Ole – i lære i Middelfart 24.6.1809, II 53 (søn af slagter Peder Christensen i Middelfart)
Pedersen, Peder – født ca 1817, i lære Paasken 1835, III 39-40 (søn af skomager Hans Christian Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære 29.9.1819, II 78 (søn af spisevært Niels Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære Paasken 1823, II 102 (søn af afdøde snedkermester Offer Pedersen i Odense)
Pedersen, Peder – i lære Paasken 1833, III 32 (søn af politibetjent N. Pedersen)
Pedersen, Peder Anthon – i lære 29.9.1834, III 38 (søn af enken Cicilia Pedersen)
Pedersen, Poul – svend i Rudkøbing 1.7.1697, V 11
Pedersen, Rasmus – i lære 24.6.1852, IV 30 (søn af væver Peder Jørgensen)
Pedersen, Rasmus Christian – født i Kølstrup Sogn, i lære 24.6.1830, III 18 (søn af husmand og snedker Peder Henrik Pedersen)
Pedersen, Wilhelm – født i Frolund i Taarnborg, i lære i Korsør 1.4.1724, I 39
Pekenter, Carl Christian – i lære 24.6.1824, II 113 (stedsøn af Peder Larsen Holbæk i Bogense)
Philipsen, Carl Sophus – i lære Paasken 1838, IV 4 (søn af Thomas Phillipsen af Kerteminde)
Piepgræs, Claus Ditlev Rudolph – i Forbundt 1.1.1849, IV 27
Pind, Vilhelm Sørensen – svend i Ringsted 3.5.1734, VI 28
Poulsen, Anders – født i Allesø, i lære 21.4.1726, I 44, svend 16.4.1732, VI 13
Poulsen, Christian Ulrik – i Forbundt 1.1.1731, I 69c
Poulsen, hans – i lære 29.9.1830, III 20
Pryds, August – i lære i Kerteminde 29.9.1822, II 99
Rabe, Johan Poulsen – i lære Paasken 1728, I 55
Radoor, Carl Frederik Christian – i Forbundt 1.1.1849, IV 26 (søn af kirkesanger og skolelærer O. Radoor)
Radoor, Peder Marius Theodor – i lære 1.1.1844, IV 6 (søn af kirkesanger og skolelærer Christian Radoor i Hjorslev, Otterup Sogn)
Raffenberg, Peder – i lære 24.6.1822, II 97 (søn af afdøde H. Raffenberg i Bogense)
Rasmussen, … - i lære 29.9.1802, II 38 (søn af Rasmus Clausen)
Rasmussen, Christen – mester 9.1.1690, V 9
Rasmussen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1805, II 48 (søn af værtshusholder Rasmus Hendriksen)
Rasmussen, Hans – i lære 1.1.1818, II 73 (søn af Rasmus Hansen i Odense)
Rasmussen, Hans – i lære 24.6.1851, IV 29 (søn af skovfoged Rasmus Rasmussen i Serup)
Rasmussen, Hans – i lære Paasken 1843, IV 11 (søn af Rasmus Knudsen)
Rasmussen, Hans Peder – i lære i Bogense 29.9.1824, II 111 (søn af skipper J. Rasmussen i Bogense)
Rasmussen, Jens – af Kerteminde, i lære i Kerteminde 1.1.1831, III 22
Rasmussen, Johan – i lære 24.6.1825, II 114 (søn af Hans Rasmussen i Nørre Lyndelse)
Rasmussen, Julius – i lære 29.9.1855, IV 34 (søn af daglejer Christoffer Rasmussen)
Rasmussen, Jørgen – i lære 1.5.1837, III 45 (søn af gaardmand Rasmus Jørgensen i Lyndelse)
Rasmussen, Lars – fra Svendborg, i lære 8.4.1733, IV 17
Rasmussen, Lars – i lære Paasken 1815, II 67
Rasmussen, Martin – i lære 24.6.1817, II 70 (søn af brændevinsbrænder Rasmus Rasmussen i Odense)
Rasmussen, Mathias Øhlenslæger – i lære 24.6.1804, II 43 (søn af Hans Rasmussen)
Rasmussen, Niels – født i Svendborg, svend 10.1.1745, VI 67
Rasmussen, Niels – i lære Paasken 1811, ii 56 (søn af brændevinsbrænder Rasmus Hendriksen)
Rasmussen, Ove Christen – født ca 1806, i lære Paaske 1821, II 91 (søn af skovfoged Rasmus Mathiasen paa Ravnholt)
Rasmussen, Peder – født i Vigerslev Sogn, i lære 28.3.1723, I 9
Rasmussen, Rasmus – født i Holmdrup, i lære i Svendborg 30.8.1732, I 72 (stedsøn (?) af mads Nielsen i Vejstrup Mølle)
Rasmussen, Rasmus – født i Kølstrup, i lære i Kerteminde Paasken 1802, II 37, i Forbundt 29.9.1804, II 46
Rasmussen, Rasmus – i lære 29.9.1825, II 115
Rasmussen, Rasmus – svend i Svendborg 16.4.1732, VI 14
Rasmussen, Rasmus Jørgen – i lære 1.1.1830, III 17 (søn af afdøde skipper J. Rasmussens enke)
Reiflin, Andreas – i lære 24.6.1831, III 24 (søn af afdøde Johan Christoffer Reiflin)
Reinicke, Hans Jørgensen – født i Odense, i lære Paasken 1729, I 63, svend 1.10.1732, VI 15
Reistrup, Christian Søren – født i Uggerslev, i lære Paasken 1728, I 58
Reutz, Christian – i lære Paasken 1734, I 95, svend 9.4.1738, VI 48 (broder købmand Hieronimus Reutz)
Rex, Hans Peder – i lære Paasken 1849, IV 27 (søn af skomager J. Rex)
Richardt, Jens Schiødt – svend 1.10.1732, VI 14
Robe, Johan Poulsen – i lære Paasken 1728, I 55
Roe, Jørgen Nielsen – i lære Paasken 1820, II 83 (søn af Niels Christensen Roe)
Roulund, Søren Michael – i lære Paasken 1826, III 1 (søn af snedkermester Knud Roulund)
Rude, Hans Rasmussen – svend 25.6.1743, VI 62 (søn af snedker Rasmus Rude i Skelskør)
Rude, Rasmus Hansen – mester 29.5.1731, VI 7
Rudolph(sen), Christen – i lære 1.1.1806, II 50 (morbroder skytte Jørgen Nielsen paa Søbysøgaard, boede i Dømmestrup)
Rugruber, Peder – i Forbundt 11.11.1843, IV 11
Rune, Rasmus Hansen – mester 29.5.1731, VI 7
Ryslinge, Rasmus Jensen – svend 25.6.1750, VI 76
Raahauge, Fritz Vilhelm – i lære 10.4.1820, II 79
Sabroe, Lauritz – i lære 1.1.1825, II 112 (søn af afdøde købmand Sabroe i Middelfart)
Sandberg, Michael Segelche – født i København, i lære 29.9.1833, III 40 (søn af krydstoldbetjent J. G. Sandberg i Munkebo)
Schielschiør, Peder Andersen – svend 3.1.1735, VI 34
Schiær, Mouritz – i lære 24.6.1825, II 119 (søn af kirkesanger D. Schiær i Ollerup)
Schiødt, Lars Jørgensen – svend 28.6.1735, VI 37
Schiødt, Nicolai Biernest – i lære 24.6.1798, II 22, 35 (søn af skrædermester Peder Frederik Schiødt, Odense)
Schiødt, Søren Andersen – født i Næraa, i lære 1.1.1730, I 67, svend 3.1.1735, VI 34
Schiønsted, Poul Christian – i lære Paasken 1836, III 43 (søn af boelsmand Niels Schiønsted i Asperup)
Schiøth, Lars Jørgensen – svend 28.6.1735, VI 37
Schiøth, Richardt Jens – svend 1.10.1732, VI 15
Schiøth, Søren Andersen – født i Næraa, i lære 1.1.1730, I 67, svend 3.1.1735, VI 34
Schmidt, Martin – begyndt mesterstykke 26.2.1752, VI 76
Schmidt, Søren Wissing – i lære 29.9.1832, III 29 (søn af Ane Marie Schmidt)
Schultz, Christian – i lære 1.1.1845, IV 13 (søn af snedker Georg Schultz i Væde i Væflinge)
Schultz, Hans Jørgen – i lære 29.9.1816, II 68
Schøier, Hans Henrik – i lære 24.6.1838, III 51 (søn af Andreas Schøier i Vissenbjerg)
Schønberg, Poul Jensen – svend 8.8.1732, VI 14 (søn af Jens Olsen Schønberg)
Schønberg, Rasmus Pedersen – fra Svendborg, svend 1.10.1744, VI 64
Schaarup, Hans Rasmussen – svend 1.10.1732, VI 15
Seideler, Christian – i lære 24.6.1827, III 22 (søn af avlsmand Jørgen Andersen)
Siering (?), Salomon Mathias – svend i Assens 25.6.1745, VI 66
Silmer, Andreas – i lære 1.1.1796, II 11 (søn af parykmager Frederik Silmer i Odense)
Simonsen, Rasmus – i lære Paasken 1811, II 56 (søn af møller Simon Larsen i Veirup Mølle)
Simonsen, Søren Friis – i lære Paasken 1829, III 14 (søn af Marie Justesen)
Skiemmer, Adam Henrik Vilhelm – svend 2.1.1743, VI 61
Skræp, Hans Andersen – svend 2.1.1749, VI 73
Sleimann, Christian Johansen – svend 1.10.1737, VI 47
Sleimann, Hans Henrik Johansen – født i Elved, i lære i Kerteminde 29.9.1728, I 76, svend 13.10.1732, VI 15 (søn af Johan Henrik Sleimann)
Smed, Hans Olsen – født i Søndersø, i lære 1.1.1727, I 49, svend 2.10.1730, VI 2
Snabel, Peder Marcussen – svend i Nyborg 24.4.1737, VI 46
Sommer, Johan Madsen – i lære Paaske 1724, I 17 (søn af murermester Mads Steffensen)
Sparre, Peder Nielsen – i Forbundt Paasken 1730, I 69, svend 16.4.1732, VI 13 (søn af afdøde Niels Sparre)
Sparre, Wentzel Nielsen – født i Assens, i lære Paasken 1728, I 55, svend 8.4.1733, IV 17
Springer, Nicolai – i lære Paasken 1826, III 1a (søn af afdøde kirkesanger og skolelærer Springer i Torup, Allerup Sogn)
Stadtzen, Stadtz – født i København, mester 9.1.1690, V 9
Stauergaard, Peder Jensen – født i Sønder Stenderup), i lære 29.9.1798, II 23
Stegman, Peder – født ca 1837 i Odense, i lære Paasken 1852, IV 31 (søn af skrædermester Christoffer Stegmann)
Steimann, Christian Johansen – svend 1.10.1737, VI 47
Stengel, Peder Christian – i lære 24.6.1820, II 82
Storm, Julius – i lære 24.6.1843, IV 12 (søn af Mathias Storm Kerteminde)
Storm, Lars – i lære 24.6.1839, IV 9 (søn af bagermester Storm i Kerteminde)
Storm, Peder – i lære 24.6.1849, IV 29 (søn af bager M. Storm Kerteminde)
Stougaard, Peder Jensen – født i Sønder Stenderup, i lære 29.9.1798, II 23
Suderman, Johan – i lære 24.6.1826, III 1a (søn af Hans Suderman)
Svendsen, Jens – født i Vemmelev, svend 15.6.1739, VI 52
Svendsen, Johannes Peder – i lære 1.11.1815, II 64 (søn af Svend Jensen i Svindinge)
Svitzer, Jochum Bernhardt – i lære 29.9.1803, II 41 (søn af Kirstine Sofie Svitzer)
Søeberg, Peder – i lære i Kerteminde 29.9.1821, II 92 (søn af Christian Søeberg)
Sørensen, Anderas – født ca 1835 i Odense, i lære 1.1.1850, IV 29 (søn af værtshusholder Hans Sørensen)
Sørensen, Christen – i Forbundt 1.10.1724, I 21
Sørensen, Christian – svend 8.4.1733, VI 17
Sørensen, Jacob – i lære i Middelfart Paasken 1815, II 71 (søn af husmand Søren Christiansen Skærbæk)
Sørensen, Jens – mesterstykke 26.2.1731, VI 5-7, mester 9.5.1731, V 23
Sørensen, Jes – i lære i Middelfart Paasken 1816, II 72, overstreget (søn af afdøde skipper Søren Pedersen i Middelfart)
Sørensen, Jørgen – født i Odense, mester 7.1.1710, V 15
Sørensen, Niels – født i Odense, mester 10.11.1707, V 14
Sørensen, Ole – født i Roerslev, i lære 19.9.1724, I 28
Sørensen, Peder – i lære 24.6.1733, I 79, svend 24.6.1737, VI 45 (søn af guldsmed Søren Pedersen i Odense)
Terkelsen, hans Lauritz – i lære 1.1.1846, IV 18 (søn af overlods H. Rasmussen Stige)
Termandsen, Hans – svend i Kerteminde, 24.6.1749, VI 73
Theilgaard, Lars Christoffer – i lære 1.1.1821, II 87 (søn af Hans Theilgaard i Middelfart)
Thomasen, Christen – svend i Slagelse 26.6.1741, VI 58
Thomasen, Gustav – i lære 29.9.1827, III 5 (søn af madam Thomsen)
Thomasen, Niels – født i Allested, i lære Paasken 1731, I 69d, svend 25.6.1736, VI 42
Thomasen, Peder – svend 1.12.1696, V 11
Thomasen, Peder – svend i Skelskør 3.1.1737, VI 44
Thormann, Hans Nicolai Christiansen – født ca 1803, i Forbundt 1.8.1821, II 89 (søn af Christian Thormann af Bremerholm i Kerte)
Thaarup, Hans Peder Christian – født i København, i lære 29.9.1830, III 21 (søn af A. C. Thaarup)
Toboe, Niels Mogensen – i lære 29.9.1722, I 7, mester i Bogense 13.4.1736, VI 41
Tolderlund, Jacob Antoni – i lære 24.6.1800, II 32 (søn (?) af Simon Nielsen)
Top, Jacob Jørgensen – i lære i Assens Paasken 1727, I 64 (søn af Jørgen Andersen Top i Voldtofte)
Torenschu, Niels Bergmann – i lære 24.6.1816, II 66 (Andreas Bergmanns søstersøn)
Tscherning, Erik – i lære Paasken 1823, II 111 (søn af afdøde apoteker Tscherning)
Turø, Christen Henriksen – svend i Svendborg 4.5.1735, VI 34, mesteraar 7.8.1747, VI 71
Tvede, Jens – af Eiby i Wends herred, i lære 1.1.1839, III 59
Tyde, Jeppe Jørgensen – i lære Paasken 1803, II 42 (søn af Jørgen Hansen Tyde i Bogense)
Tønners, Georg Frederik – i lære 29.9.1825, II 117 (søn af afdøde H. Tønners enke Johanne Marie …)
Taagerod, Hans Rasmussen – svend 25.6.1750, VI 75
Ulmitz, Jørgen – i lære 29.9.1816, II 68 (søn af Gertrud Jørgensdatter)
Undserod, Niels Peder – i lære Paasken 1836, III 60 (søn af toldbetjent Undserod)
Undserud, Hans Carl – i lære Paasken 1833, III 30, 47 (søn af toldbetjent Undserod i Odense)
Valentin, Christian Frederik – født i Odense, i lære Paasken 1853, VI 32 (søn af klodsmager Hans Jochum Valentin)
Vallentin, Lars – svend i Svendborg 20.10.1736, VI 43 (søn af snedker Daniel Vallentin i Svendborg)
Valsøe, Christen Olsen – svend i Korsør 25.6.1734, VI 29
Vikkelsøe, Jens Andersen – i lære 24.6.1811, II 56 (søn af Anders Jensen Vikkelsøe)
Vilhjelm, August - i lære 1.1.1828, III 10 (søn af pastor Wilhjelm af Snøde paa Langeland)
Vind, Jens Hansen – svend i Korsør 4.5.1733, VI 18
Vinther, Niels Pedersen – svend 5.4.1741, VI 57
Vith, Peder Christoffer – svend 26.6.1741, VI 58
Vittenkamp, Hans Ottesen – født i Svendborg, i Forbundt i Faaborg Paasken 1729, I 60 (søn af snedker Otte Pedersen Vittenkamp)
Vulf, Ditlev – mester 10.3.1714, V 18
Wandall, Christen Erik – i lære 29.9.1825, II 121
Wederkinck, Peder – svend 25.6.1750, VI 25
Weiskoeff, Frantz Henrik Conrad – født i København, i lære i Middelfart 1.1.1821, II 103
Wermuth, Christoffer – i lære i Bogense 24.6.1796, II 13 (stedfader Andreas Bruunceleus)
Wesselhof, Christian – af Skelby paa Sjælland, i lære 1.1.1829, III 11
Westermann, Hans – i lære 24.6.1847, IV 22 (søn af toldbetjent Westermann)
Winterlig, Carl Christian – i lære 24.6.1835, III 41 (søn af skomager enken M. Cathrine Vinterlig)
Wirth, Nicolai Christian - i lære 29.9.1828, III 9 (søn af Andreas Lambert Virth)
Wittenkamp, Hans Ottesen – født i Svendborg, i Forbundt i Faaborg Paasken 1729, I 60 (søn af snedker Otte Pedersen Vittenkamp)
Wrede, Jacob – svend i Skelskør 13.12.1738, VI 51
Zabel, Peder Andreasen – i lære 24.6.1795, II 10 (søn af Andreas Peder Zabel i Hjadstrup)
Zilmer, Gustav Adolf – i lære 29.9.1809, II 54 (søn af parykmager Frederik Gustav Zilmer)
Zilmer, Johan – i lære 29.9.1799, II 29 (søn af parykmager Zilmer i Odense)
Øhlenslager, Mathias Hansen – i lære 24.6.1804, II 43 (søn? af Hans Rasmussen i Odense)
Østrup, Rasmus – i lære 29.9.1823, II 109 (søn af Frederik Østrup)
Aarsløv, Hans Peder Jensen – født ca 1809, i lære 24.6.1825, II 120, 121 (opdraget hos Martin Madsen Møller i Hylke Mølle ved Assens)