Væverlav 1623-1970, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Væver 1623-1970, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

 1674 – . Er taget fra ’taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som ere oc Reignes udj noget Laug’ (se registraturen TOPOGRAFICA, PK. NR. 84; originalen i Rigsarkivet)

Abitz, Erik – mester 21.4.1824, IV 14
Adolf, Peder Hansen – i lære i Middelfart 1.11.1810, II 46, svend 24.6.1816, II 56, III 143
Aggre, Jochum Corneliussen – svend 10.7.1772, II 99, III 123 (søn af væver Cornelius Aggre i Odense)
Aggre, Mogens Corneliussen – svend 23.6.1769, II 114, III 122 (søn af væver Cornelius Mogensen Aggre)
Aggre, Mogens Nicolai – mester 17.8.1782, IV 6
Albertsdatter, Maren – født i Sallinge, i lære 25.3.1643, I 149
Albrechtsen, Niels – i lære 29.9.1798, I 82, svend 12.4.1803, II 85, III 131
Albrechtsen, Niels – i lære i Assens 24.6.1808, II 44, svend 24.6.1812, II 49, III 141
Ambrosiussen, Christopher – født i Odense, i lære 11.6.1660, I 170
Andersdatter, Anne – født …, i lære 1674, I 184
Andersdatter, Birthe – født i Allerup, i lære 22.2.1669, I 177
Andersdatter, Gertrud – født i Vævlinge, i lære 24.2.1650, I 157
Andersdatter, Johanne – født i Aaby, i lære 9.5.1678, I 188
Andersdatter, Karen – født i Aunslev, i lære 9.5.1669, I 177
Andersdatter, Kirsten – født i Haugsted, i lære 6.10.1669, I 178
Andersdatter, Maren – født i Odense, i lære 7.9.1662, I 172
Andersdatter, Margrethe – født i Søndersø, i lære 1674, I 184
Andersen, Anders – 1674 se titelbladet
Andersen, Anders – født i Gamborg, i lære 5.10.1832, V 127 i Middelfart, svend 5.4.1836, V 150, III 79
Andersen, Anders – i lære 3.1.1831, V 126, svend 2.11832, V 146, III 76, mester 22.11.1841, IV 19
Andersen, Hannibal – født i Husby, i lære Paaske 1718, svend 8.4.1720, I 116
Andersen, Hans – fra Roskilde, svend 16.7.1852, III 84
Andersen, Hans – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Andersen, Hans Henrik – i lære 106.1737, I 121
Andersen, Jens – i ære 11.61660, I 171
Andersen, Mathias – født i ’Alsse’ (Allesøe?), i lære 1.5.1711, 113, svend 11.4.1716, I 138
Andersen, Nicolai – i Forbundt 8.4.1828, V 123, svend 2.1.1829, v 144, III 153 (lært i Odense)
Andersen, Niels – født i Odense, i lære 13.5.1655, svend 1658, I 164
Andersen, Niels – født i Odense, i lære 29.9.1654, I 163
Andersen, Ole – født i Odense, i ære 17.2.1656, I 167, 168, svend 1660, I 169, -1674 se titelbladet
Andersen, Peder – i Forbundt 1.11.1829, V 125, svend 6.12.1830, V 146, III 75
Andersen, Søren – født i Haarslev, i Forbundt 191.1706, svend 31.5.1708, I 136
Andreasen, Hans Jacobsen – i lære 24.6.1836, V 129, svend 24.6.1840, V 150, III 80
Appeldorf, Andreas – født ca 1798, svend 19.1.1824, II 191, III 148, mesterstykke 11.9.1824, II 193, mester 11.9.1824, IV 14 (lært i Odense)
Appeldorf, Hans – i Forbundt Paasken 1827, V 122, svend 29.9.1827, V 142, III 151
Appeldorf, Jacob Hansen – svend 2.1.1850, V 133, III 84 (søn af vævermester A. Appeldorf)
Appeldorf, Jens Andreas – svend 2.1.1846, V 152, III 82 (søn af væver A. Appeldorf)
Bertelsen, Jens – i lære i Aborg 1.5.1752, II 32 (søn af skomager Bertel Antoni i Assens)
Bever, Johan Bernhardt – i lære i Middelfart 2.11816, II 55, svend 24.4.1821, II 10, III 146
Biørnsen, Niels – i Forbundt 29.9.1825, V 121, svend 28.3.1826, V 141, III 150
Biørnsen, Niels Christian August – svend 2.4.1850, III 84, V 133
Blom, Ludvig – mester 4.2.1830, IV 16, V 45
Bogesen, Thomas – svend 11.11.1666, I 73 (søn af Boge Jacobsen)
Brandrup, Jens Poulsen – svend 14.7.1836, V 129, III 79 (søn af C. Poulsen Brandrup fra Rudkøbing)
Brandrup, Poul Theodor – svend i Rudkøbing 4.9.1845, V 131, III 82 (søn af væver Christen Brandrup i Rudkøbing)
Broch, Hans Andersen – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Broch, Jacob Hansen – svend 4.12.1796, I 78, III 34, mester i Middelfart 8.4.1806, V 9 (søn af Hans Broch, Middelfart)
Broch, Jacob Hansen – svend 4.12.1796, II 78, III 134, mester i Middelfart 4.12.1796, III 134 (søn af væver Hans Broch i Middelfart)
Brorsen, Hans Christian – svend 29.9.1829, III 74, V 144
Bruun, Baltazar Nielsen – født ca 1798, mester 5.7.1823, IV 13 (lært i Middelfart)
Bullerup, Jens Rasmussen – i lære (?) 25.6.1832, V 127, svend 25.6.1832, V 147, III 77
Bøgebjerg, Søren Carstensen – i lære 3.11.1834, V 128, svend 2.1.1835, V 149
Bøgebjerg, Søren Christensen – i lære 3.11.1834, V 128, svend 2.1.1835, III 79, V 149
Bøglund, Jacob Nielsen – i Middelfart, mester 2.1.1800, IV 8
Bøglund, Niels Jacobsen – svend 1.10.1803, II 86, III 139 (søn af Jacob Nielsen Bøglund i Middelfart)
Baaring, Hans Peder Jørgensen – svend 27.6.1796, III 133 (søn af væver Jørgen Pedersen Baaring)
Baaring, Jørgen Pedersen – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Carlsen, Christian – svend 29.9.1814, II 54, III 142
Carlsen, Hans – mester 11.5.1816, ii 56, IV 13
Carstensen, Henrik – svend 16.2.1847, V 132, III 83 (søn af vævermester Hans Carstensen)
Carstensen, Peder – svend 24.6.1842, V 151, mesteraar 27.11.1849, V 162, mester 17.12.1849, IV 22 (søn af H. Carstensen)
Cart, Johan Henrik – svend 23.1.1812, ii 51, III 142 (lært i Faaborg)
Christensdatter (?), Anne – født i Skelskør (?), i lære 1668, I 175
Christensdatter, Anne – født i Skelskør, i lære 11.11.1671, 181
Christensdatter, Anne – i lære 19.5.1657, I 169
Christensdatter, Anne – i lære 21.10.1696, I 134
Christensdatter, Anne Marie – født i Broby, i lære 11.11.1668, I 176
Christensdatter, Maren – i lære 1.3.1690, I 193
Christensen, Carsten – i lære i Middelfart 29.9.1834, V 128, svend 4.10.1838, V 150, III 80
Christensen, Christen – født i Haderslev, i lære i Aborg 6.1.1752, II 30 (søn af rytter Christen Rasmussen)
Christensen, Enevold – i lære 29.9.1665, I 174, svend 24.5.1670, I 87, mester 16.7.1671, I 88, -1674- se titelbladet
Christensen, Hans Henrik – i lære 2.7.1752, I 33, svend 27.4.1755, II 101
Christensen, Hans Otto – svend i Middelfart 3.2.1781, II 64, III 125
Christensen, Henrik Wilhelm – svend 9.4.1844, v 131, III 81 (søn af væver Jørgen Christensen)
Christensen, Jens – svend 14.2.1845, iii 82, V 151
Christensen, Jørgen – født ca 1799, svend 2.1.1822, II 11, III 146, mester 24.9.1824, II 193, IV 15 (lært i Rudkøbing)
Christensen, Lars – født i Pedersted (Pjedsted?) i Jylland, i lære 3.3.1734, I 117, svend 30.5.1737, I 118, mester 13.1.1740, II 20, IV 2
Christensen, Morten – i Forbundt i Assens 30.5.1793, II 74, svend 24.6.1793, II 75, III 132
Christensen, Niels – født i Broby, i lære 8.8.1714, svend 6.7.1714, I 114
Christensen, Stephan – af Ellinge, svend 5.10.1854, III 85, V 134
Christiansen, August – i lære 24.6.1853, svend 17.10.1853, V 134, III 84
Christiansen, Carl – i lære i Middelfart 19.4.1792, II 74, svend 12.4.1797, II 79, III 135
Christiansen, Eiler – svend 2.1.1832, V 146, III 76, prøvestykke 22.8.1834, V 184
Christiansen, Hans – i lære 25.6.1827, V 122
Christiansen, Hans – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Christoffersdatter, Dorthe – født i Fangel, i lære 2.22.1666, I 175
Christoffersen, Andreas Jørgensen – fra Assens, i Forbundt 30.9.1762, II 107, 108
Christoffersen, Johannes – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Christoffersen, Jørgen – født i Odense, i lære 13.2.1643, svend 11.11.1645, I 149
Christoffersen, Mikkel – i lære 7.11.1648, svend 7.3.1653, I 155
Christoffersen, Mikkel – mester 12.1.1688, i 106, II 16
Christoffersen, Otto – i Forbundt 7.7.1781, II 65, svend 30.9.1782, II 66, III 126, 128, mester 20.9.1793, IV 7
Christoffersen, Rasmus – i lære 7.6.1682, I 190, svend 6.10.1684, I 191
Clausdatter, Anne – født i Davinde, i lære 25.7.1658, I 170
Clausen, Anders – i lære Paasken 1627, svend Paasken 1631, I 141
Dahl, Carl Christian – i Forbundt 8.4.1828, 123, svend 24.5.1828, V 143, III 153
Dahl, Lars Hansen – mesteraar 10.5.1851, V 162, mester 2.6.1851, IV 22 (lært i Fredericia)
Degen, Frands Conrad – i lære 5.4.1752, II 31
Degen, Johan – mester 20.4.1737, II 19
Degen, Johan – svend 3.1.1752, II 23 (lært hos faderen)
Degen, Peder – i Forbundt 13.8.1754, svend 15.9.1754, II 100
Dideriksdatter, Karen – født i Ejby, i lære 29.6.1688, I 190
Dyre, Hans Christian Jacobsen – i lære 1.1.1726, I 116, svend 1.1.1730, I 117 (søn af væver Jacob Hansen Dyre i Odense)
Ebberup, H. – fra Slagelse, svend 4.10.1843, III 81
Eriksdatter, Maren – født i Ølsted, i lære 11.11.1646, I 153
Eriksdatter, Sidsel – født i Jorløse, i lære 11.11.1646, I 153
Fich, Carl Ditlev – mester 21.4.1817, IV 13, II 57
Fich, Johan Carl – i Forbundt 28.3.1780, II 64, svend 26.6.1780, II 64, III 124
Foss, Jochum Henrik – mester 20.4.1737, II 19
Frandsen, Jens – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Frandsen, Niels – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Frederiksen, Niels Christian – fra Trøstrup Korup (?), svend 3.7.1858, III 86, V 135
Fritz, Gabriel Gotliebsen – svend 24.6.1771, II 114, III 122 (søn af væver Gotlieb Fritz)
Fritz, Gotlieb – mester 25.10.1751, IV 2
Gormsen, Gorm Peder – i læse i Assens 4.10.1833, V 127, svend 4.10.1833, V 148, III 78 (søn af vævermester Niels Gormsen)
Gormsen, Hans Jørgen – svend 4.10.1839, V 129, III 80 (søn af væver N. Gormsen i Assens)
Gormsen, Niels – i Forbundt i Assens 11.2.1805, II 88, svend 30.9.1806, II 88, III 140, mester i Assens 3.7.1823, II 13, IV 14
Gram, Mads Christian – svend 2.1.1829, III 154, V 144 (lært i Middelfart)
Gregersdatter, Kirsten – født paa Als, i lære 1.6.1653, I 163
Groth, Peder Bertelsen – i Forbundt 14.3.1790, II 72, svend 26.4.1791, II 73, III 131
Grønlund, Eskild Jensen – mester 20.4.1737, II 18
Grønlund, Morten Hansen – født ca 1809 i Haarslev, i lære 1.11.1832, V 127, svend 24.6.1833, V 148, III 77, mester 19.2.1836, V 184, IV 18
Hahn, Hans Hansen – i Forbundt 5.11.1789, II 71, svend 29.9.1789, II 72, III 130
Halsøe, Frederik Nielsen – i lære i Skydebjerg 29.9.1835, V 128, svend 2.1.1835, V 149, III 79
Hansdatter (?), Johanne – født i ’Mimen’, i lære 1688, I 175
Hansdatter, Anne – født i Kerteminde, i lære 6.12.1674, I 184
Hansdatter, Anne – født i Vejle, i lære 1.5.1680, I 188
Hansdatter, Anne – født i Viby, Udby Sogn, i lære 5.3.1677, I 186
Hansdatter, Anne – født i Vittinge, i lære 17.3.1690, I 193
Hansdatter, Anne – i lære 25.9.1706, I 136
Hansdatter, Birthe – født i Aaby, i lære 11.11.1671, I 180
Hansdatter, Karen – født i Ellemose?, i lære 11.11.1655, I 166
Hansdatter, Karen – født i Søndersø, i lære 10.10.1697, I 194
Hansdatter, Kirsten – født i Jordløse, i lære 9.5.1652, I 160
Hansdatter, Kirsten – født i Søby, i lære 10.5.1687, I 191
Hansdatter, Maren – født i Ejby, i lære 11.11.1674, I 185
Hansdatter, Maren – født i Gummerup, i lære 29.9.1639, I 145
Hansdatter, Maren – født i Jordløse, i lære 12.6.1644, I 150
Hansdatter, Maren – født i Kværndrup, i lære 4.6.1661, I 171
Hansdatter, Maren – født i Lyngby, i lære 15.5.1649, I 157
Hansdatter, Maren – født i Rolfsted, i lære 11.11.1655, I 167
Hansdatter, Maren – født i Søby, i lære 11.11.1680, I 189
Hansdatter, Maren – født i Søndersø, i lære 10.10.1697, I 194
Hansdatter, Maren – i lære 11.11.1663, I 172
Hansdatter, Maren – i lære 2.4.1673, I 182
Hansdatter, Maren – i lære 4.7.1652, I 161
Hansdatter, Mette – født i Odense, i lære 16.5.1665, I 173
Hansdatter, Mette – født i Skerninge?, i lære 25.2.1655, I 164
Hansdatter, Sidsel – i lære 25.8.1684, I 190
Hansen, Adolf Peder -  i lære i Middelfart 1.11.1810, II 46, svend 24.6.1816, III 143
Hansen, Anders – fra Slagelse, svend 25.6.1855, III 85
Hansen, Anders – i lære 1.11.1826, V 121
Hansen, Christen – født i Bølling Herred i Jylland, i lære 11.10.1635, svend 20.3.1642, I 143
Hansen, Christen – i Rudkøbing, svend 14.4.1846, v 131, III 83
Hansen, Christian – født ca 1797, mester 7.11.1823, IV 15 (lært i Svendborg)
Hansen, Christian – i Forbundt 6.7.1824, II 192, svend 2.5.1825, V 141, mester 7.11.1825, V, I, III 150
Hansen, Enevold – født ca 1779 i Middelfart, i lære 10.5.1795, II 76, svend 29.9.1798, II 81, III 137, mester 7.11.1812, II 50, IV 11
Hansen, Hans – født i Dreslette, i lære 29.9.1718, svend 1.10.1722, I 115
Hansen, Hans – født i Lyndelse, i Forbundt 27.12.1669, I 178
Hansen, Hans – i Forbundt 23.6.1735, svend 23.6.1737, I 120
Hansen, Hans – i lære 1.11.1825, V 122
Hansen, Hans – i lære 25.4.1635, svend 28.4.1641, I 143
Hansen, Hans Andreas – svend 9.4.1844, II 81, V 130 (søn af væver Christian Hansen)
Hansen, Jacob – født i ’Vielle’ (Vejle), i lære 1637, svend 12.4.1642, I 143
Hansen, Jacob – født i Skovs Højrup, i lære 1.9.1700, svend 1.9.1703, I 139, mester 25.6.1710, II 18
Hansen, Jens – svend 26.5.1801, II 84, III 138 (søn af væver Hans Peder Madsen i Middelfart)
Hansen, Jeppe – i Middelfart, mester 24.5.1741, II 22
Hansen, Jørgen – i Forbundt 2.1.1758, II 102, svend 1760, II 105
Hansen, Jørgen – i lære 24.6.1756, II 101, svend 10.4.1760, II 105 (i lære i Assens)
Hansen, Knud – født i Lyndelse, i lære 29.9.1639, svend 29.9.1641, I 144
Hansen, Mads – i lære i Assens 24.12.1763, II 109, 113 (søn af Maren Madsdatter i Lundager)
Hansen, Mads Peder – i Middelfart, svend 4.12.1796, II 78, III 134 (søn af væver Hans Pedersen)
Hansen, Mikkel – i Forbundt i Middelfart 29.3.1796, II 77, svend 4.12.1796, II 78, III 134
Hansen, Niels – fh. i Salby, Mesinge, mester i Odense 21.10.1686, II 15
Hansen, Niels – svend 17.8.1831, V 126, mester 29.9.1831, v 6, IV 17 (lært i Østrup)
Hansen, Niels – svend 21.10.1696, I 135
Hansen, Niels – svend 31.3.1644, I 150 (stedsøn af væver Jochum Villumsen)
Hansen, Peder – fra Urup, svend 25.3.1856, III 85, V 135
Hansen, Peder – født i Ladby i Kølstrup Sogn, i lære 5.11.1703, I 135
Hansen, Peder – i lære 10.2.1693, I 193 (stedsøn af væver Niels Jørgensen i Odense)
Heikam, Hans Christensen – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Heilmand, Hans Peder – mester 20.4.1737, II 19
Henriksen, Hans – i lære 24.6.1829, V 125, svend 24.6.1834, V 148, III 78
Hermansen, Abraham – født i Odense, i lære 275.1672, I 181
Hilshorst, Johan Otto – mester 20.4.1737, II 19
Hintzersen, Erik – I lære 12.4.1814, II 53, svend 28.3.1815, II 55, III 1, 4, 3  
Hjort, Lars Rasmussen – i lære i Middelfart 7.7.1781, II 65, svend 13.4.1784, II 67, III 127
Hohn, Hans Hansen – i Forbundt 5.11.1789, II 71, svend 29.9.1789, II 72, III 130
Holm, Otto Frederik – i Forbundt 21.4.1829, VI 24, svend 24.6.1829, V 144, III 154
Holm, Rasmus – svend 2.1.1819, II 7, III 144 (lært i Assens)
Holst (?), E. – svend 4.10.1858, III 86
Holst, F. – svend 3.10.1857, III 86
Hvid, Mads Erik Jensen – svend 18.2.1818, II 59, III 144 (søn af væver Jens Hvid i Faaborg)
Haarby, Hans Jensen – i Forbundt i Assens 18.4.1768, II 112, svend 25.6.1768, II 112, III 121
Jacobsen Claus – født i Odense, i lære 15.5.1649, I 157, svend 9.5.1652, I 160
Jacobsen, Christen – født i Odense, i lære Paasken 1644, I 30, 150, svend 27.3.1649, I 156
Jacobsen, Claus – 1674 se titelbladet
Jacobsen, Hans – 1674 se titelbladet
Jacobsen, Jacob – i lære 11.10.1779, II 64
Jacobsen, Jørgen – født i Odense, i lære 20.2.1653, I 162, svend 18.2.1656, I 167
Jacobsen, Lars – født i Odense, i lære 29.5.1656, I 168
Jacobsen, Niels – født i Odense, i lære 11.11.1651, I 159, 169
Jacobsen, Simon – i Forbundt 29.9.1761, II 106, svend 2.1.1762, II 107
Jacobsen, Thomas – født i Odense, i lære 17.3.1677, I 187
Jensdatter, Anne – født i Marslev, i lære 8.5.1664, I 173
Jensdatter, Ingeborg – født i Vigerslev, i lære 8.4.1656, I 168
Jensdatter, Maren – født … i Jylland, i lære 3.10.1637, I 144
Jensdatter, Maren – født i Lyndelse, i lære 17.3.1690, I 192
Jensdatter, Maren – født paa Samsø, i lære 16.5.1665, I 173
Jensen, Anders – født i Ladby i Kølstrup Sogn, i lære 21.10.1705, I 135
Jensen, Chr. – svend 25.3.1856, III 85
Jensen, Christian – svend 21.3.1807, II 87, III 140 (søn af afdøde Jens Frandsen Væver i Middelfart)
Jensen, Hans – i Middelfart, mester 24.5.1741, II 22
Jensen, Hans Peder – i lære 24.6.1840, v 130, svend 24.6.1845, iii 82
Jensen, Jens – i lære i Middelfart 30.6.1787, II 70, svend 26.4.1791, II 73, III 131
Jensen, Lars – i lære 24.6.1840, V 131
Jensen, Niels – født paa Samsø, i lære 3.2.1668, I 175, 1674 se titelbladet
Jensen, Peder – i Forbundt 9.6.1778, II 62, svend 3.11.1778, II 63, III 124
Jensen, Peder – svend 30.6.1787, II 69, III 128
Jensen, Poul – født i Svendborg, mester 22.4.1741, II 21
Jensen, Simon – i lære Middelfart 8.4.1795, II 76, svend 28.9.1799, II 37
Jespersen, Ole – af Østrupgaard Gods, i lære 26.2.1781, II 69, svend 24.6.1789, II 72, III 129
Jessen, Anne – født i Jylland, i lære 25.3.1643, I 149
Jochumsen, Samuel – i lære 29.9.1715, I 114
Johansen, Hartvig – i lære 2.4.1782, II 66
Johansen, Jochum Frederik Diderik – svend i Assens 11.7.1765, II 110
Johansen, Johan – i lære 13.5.1666, I 174, søn af blikmager Johan Clausen)
Johansen, Knud – i lære 24.6.1833, V 127, svend 28.3.1837, V 50, III 80, mester 5.9.1842, IV 20
Johansen, Peder – født ca 1811, svend 24.4.183. [antagelig 1835], III 76, V 146, mesterprøve 6.7.1835, v 184, mester 12.9.1835, IV 18 (lært i Odense)
Jonassen, Rasmus – født i Odense, i lære Paasken 1639, svend 24.8.1645, I 146
Jørgensdatter, Anne – født i Brandby, i lære 31.8.1651, I 158
Jørgensdatter, Anne – født i Odense, i lære 8.6.1647, I 153
Jørgensdatter, Anne – født i Stegsted, i lære 6.10.1684, I 190
Jørgensdatter, Anne – i lære 19.5.1657, I 169
Jørgensdatter, Dorthe – i lære 21.4.1674, I 184
Jørgensdatter, Gertrud – født i Vejle (?), i lære 24.3.1661, I 171
Jørgensdatter, Johanne – født i Aasum, i lære 11.11.1680, I 189
Jørgensdatter, Kirsten – født i Jordløse, i lære 4.6.1661, I 171
Jørgensdatter, Kirsten – født i Rønninge, i lære 11.11.1651, I 159
Jørgensdatter, Kirsten – født i Skalbjerg, i lære 10.11.1676, I 185
Jørgensdatter, Kirsten – født i Snave, i lære 16.5.1665, I 174
Jørgensdatter, Lisbeth – født i Odense, i lære 29.5.1679, I 187
Jørgensdatter, Maren – født i Bullerup, i lære Paasken 1639, I 145
Jørgensdatter, Maren – født i Koelbjerg, i lære 11.11.1676, I 186
Jørgensdatter, Maren – i lære 10.10.1707, I 135
Jørgensdatter, Maren – i lære Paasken 1641, I 147
Jørgensen, Christen – mester 2.1.1753, IV 3
Jørgensen, Christian Carl – i lære i Assens 24.6.1812, II 49
Jørgensen, Claus Henrik – i lære 13.8.1834, V 128, svend 4.10.1834, V 149, III 79 (lært i Ertebjerghuset)
Jørgensen, Hans – svend 4.10.1839, III 80, V 130 (lært i Assens)
Jørgensen, Hans Peder – svend 27.6.1796, II 77, III 133 (søn af væver Jørgen Pedersen Baaring i Middelfart)
Jørgensen, Just – i lære i Assens 24.6.1762, II 60, 107 (søn af afdøde Jørgen Justesen)
Jørgensen, Jørgen – 1674 se titelbladet
Jørgensen, Jørgen Frederik – fra Nyborg, svend 25.6.1855, III 85, V 134
Jørgensen, Jørgen Peder – svend 22.8.1790, III 130 (søn af væver Søren Jørgensen i Odense)
Jørgensen, Knud – 1674 se titelbladet
Jørgensen, Lars – fra Nyborg, svend 29.9.1818, II 7, III 144
Jørgensen, Lars – i lære i Assens 24.6.1824, II 192, svend 29.9.1826, III 151, V 142
Jørgensen, Morten – født i Odense, svend 24.4.1756, II 101, mesteraar 1759, II 103, mester 17.4.1760, II 105, IV 3
Jørgensen, Niels – født i Odense, i lære 2.2.1669, I 177, svend 28.4.1673, I 182, mester 30.6.1687, I 105, II 16
Jørgensen, Niels – i lære 24.6.1835, V 129
Jørgensen, Niels – mester 25.10.1751, IV 2
Jørgensen, Ole – i Forbundt Paasken 1833, V 127, svend 4.10.1833, V 148, III 77
Jørgensen, Peder – født i Nyborg, svend 24.6.1846, III 83, V 132, mesteraar 24.2.1852, V 162, mester 24.3.1852, IV 33 (søn af L. Jørgensen)
Jørgensen, Peder – i lære 6.3.1671, I 179
Jørgensen, Rasmus – i lære i Aasum 1821, II 193, svend 29.9.1824, III 149
Jørgensen, Rasmus – i lære Paasken 1847, V 132, svend 4.10.187, V 133, III 83
Jørgensen, Søren – i lære 5.10.1846, V 132, svend 25.4.1848, V 133, III 83
Jørgensen, Søren – mesteraar 12.3.1759, II 104, mesterstykke 13.8.1760, II 105, mester 25.6.1762, IV 3
Klein, Hartvig Johansen – i lære 18.4.1759, II 104, svend (?) 6.4.1763, II 108, udskrevet af mesteraaret 30.9.1769, II 109, mester 4.9.1770, IV 4 (søn af væver Johan Klein i Odense)
Klein, Johan – mester 25.10.1751, IV 2
Klein, Peder Henriksen – i lære 30.9.1761, II 106, svend 25.6.1765, II 109
Knudsdatter, Anne – født i Dræby, i lære 11.11.1667, I 175
Knudsen, Hans – født i Hunderup, i lære 22.8.1652, svend 1655, I 161
Knudsen, Hans – svend 14.6.1872, I 180, mester 23.9.1681, I 102 (søn af væver Knud Jørgensen)
Knudsen, Jørgen – svend 24.5.1676, I 101
Koch, Ole Christian – i Forbundt i Assens 9.2.1807, II 89, svend 19.10.1807, II 97, III 141
Kragh, Morten Hansen – født i Odense, i lære 30.5.1687, I 191, svend 10.5.1692, I 140 (søn af Hans Kragh i Mesinge)
Krog, Mads Nielsen – svend 24.6.1858, III 86, V 135
Krop, Peder Marcussen – i Forbundt 24.6.1825, V 121, svend 24.6.1826, V 141, III 151
Krumbach, Johan Henrik Carl – forhen bager i Ringsted, mester 11.10.1851, IV 22 (lært i Roskilde)
Krøll, Jørgen Christensen – svend 22.6.1771, II 114, III 122, mester 23.3.1778, IV 5 (søn af væver Christen Jørgensen Krøll)
Langhof, Jens Henning Jochumsen – svend 25.6.1792, II 74, III 132 (søn af væver Jochum Frederik Diderik Langhof i Assens)
Langhof, Jochum Frederik Diderik – mester i Assens 25.6.1792, IV 7
Larsdatter, Johanne – født i Freltofte, i lære 29.9.1641, I 149
Larsdatter, Karen – født i Hunderup, i lære Paasken 1641, I 146
Larsdatter, Karen – født i Lumby Torp, i lære 2.7.1661, I 172
Larsdatter, Malene – født i Volstrup, i lære 11.11.1674, I 185
Larsdatter, Maren – født i Vigslev, i lære 5.2.1654, I 163
Larsdatter, Maren – født i Volderslev, i lære 22.1.1674, I 183
Larsdatter, Margrethe – født i Volstrup, i lære 11.11.1674, I 185
Larsdatter, Mette – født i Jylland, i lære 23.5.1648, I 155
Larsen, Christian – i Forbundt 24.4.1832, V 126, svend 2.1.1833, V 147, III 77
Larsen, Christian Julius Bang – født i Render, i Forbundt 2.1.1832, V 126, svend 25.6.1832, V 147, III 77
Larsen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1642, I 148
Larsen, Hans – i lære 2.1.1793, II 74, svend 14.7.1795, II 76, III 133
Larsen, Hans – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Larsen, Holger – i lære 29.9.1644, I 151 (søn af Lars Væver og hustru Maren Pedersdatter i Nyborg)
Larsen, Jep – født i Gurreby, i lære 5.6.1655, I 165, svend 4.6.1659, I 73
Larsen, Jesper – i lære i Assens Paasken 1804, II 87, svend 19.10.1807, II 97, III 141
Larsen, Johan – mester 12.1.1688, I 106, II 16
Larsen, Lars – i lære i Middelfart 7.7.1781, II 65, svend 11.7.1785, II 67, V 128
Larsen, P. C. – svend 24.6.1857, III 85
Larsen, Peder – født i Odense, i lære Paaske 1641, svend 28.4.1644, I 146
Larsen, Rasmus – født i Hjallese, i lære 11.11.1655, I 166
Lauenborg, Nicolai – fra Rolund i Udby Sogn, i lære i Middelfart 1.3.1829, V 124, svend 13.4.1830, V 145, III 74
Leger (?), Anders Nielsen – svend 18.4.1759, II 104 (stedsøn af væver Gotlieb Fritz i Odense)
Leger, Frederik Christian – svend 20.4.1802, III 139, II 84, mester i Nyborg 8.8.1812, II 50, IV, II (søn af Anders Nielsen Leger i Nyborg)
Lemvig, Hans Nielsen – født i Hundtofh, i lære 1.4.1834, V 127, svend 4.10.1834, V 149, III 78, mester 8.12.1834, IV 18
Lilleballe, Hans Hansen – svend 3.1.1785, III 127, mester 27.6.1793, IV 7 (lært i Middelfart)
Lind (?), Lars Christian – i lære 10.4.1760, II 105, svend 6.4.1763, II 108
Lind (?), Peder Christian – i Forbundt 14.8.1757, II 102
Lind, Lars Nielsen – i lære i Middelfart 13.4.1784, II 67, svend 16.2.1788, II 70
Lindstrøm, Frederik Christian – i lære 20.4.1824, II 191, V 121, svend 2.1.1828, V 142, III 152
Lorent(zen), Johan – mester 20.4.1737, II 19
Lorentzen, Hans – i lære i Assens 11.2.1805, II 88
Lotze, Carl Anton – i lære 29.9.1795, II 76, svend 30.9.1797, III 136
Lunvig, Hans Nielsen – i lære 1.4.1834, V 127, svend 4.10.1834, V 149
Løg, Anders Andersen – i lære 1637, svend 15.4.1643, I 143
Løg, Anders Andersen – svend 12.5.1668, i 77 (søn af væver Anders Andersen Løg)
Løg, Jacob Andersen – svend 28.4.1673, i 183 (søn af væver Anders Andersen Løg i Odense)
Madsdatter, Anne – i lære 15.5.1649, I 156
Madsdatter, Maren – født i Lumby Torp, i lære 11.11.1663, I 172
Madsen, Christen – født i Odense, i lære 29.9.1641, I 147
Madsen, Hans – af Æreboehuset, Himmerigshuset under Aaløkkegaard, svend 24.6.1834, IV 78, prøvestykke 4.8.1834, V 128, 149, 184, mester 11.8.1834, IV 17
Madsen, Hans – mester 11.8.1834, III 17
Madsen, Hans Peder – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Madsen, Lars – i Forbundt 30.5.170, svend 30.5.1710, I 137
Madsen, Ole – i lære 29.9.1826, v 122, svend 6.11.1830, V 146, II 75
Marcusdatter, Karen – født i odense, i lære 29.5.1656, I 168
Marcusdatter, Kirsten – født i Stenstrup, i lære 96.1679, I 188
Martin, C. F. – svend 3.1.1859, III 86
Mathiasdatter, Anne Marie – født i Odense, i lære 1667, I 74, 180
Mathiasen, Hans – mester i Middelfart, 6.11.1780, IV 6
Mathiasen, Jens – i lære 29.9.1775, II 62, svend 29.9.1777, II 62, III 123
Meier, Carl Adolf – svend 3.4.1843, V 151, III 81
Mikkelsen, Rasmus – i lære 27.2.1682, I 189
Mogensen, Cornelius – mester 25.10.1751, IV 2
Mortendatter, Sophie – i lære 21.3.1654, I 164
Mortensdatter, Johanne – født i Køng, i lære 30.5.1687, I 192
Mortensdatter, Maren – født i Øster Hæsinge, i lære 16.5.1665, I 173
Mortensen, Hans Christian – fra Aasum, svend 2.1.1855, III 85, V 134
Mortensen, Jacob – født i Odense, i lære 11.11.165, I 157, svend 18.9.1653, I 163
Mortensen, Jens Vandel – svend 26.4.1788, II 71, III 129 (søn af væver Morten Jørgensen i Odense)
Møller, Frederik Ludvig – mesteraar 2.4.1829, V 161
Møller, Jens Peder – svend 17.2.1851, V 134, III 84 (søn af afdøde væver P. J. Møller)
Møller, Johan Frederik – født i Mecklenborg, mesteraar 26.6.1757, II 103, mester 31.7.1758, II 103, IV 3
Møller, Johan Nicolai – mester 13.1.1740, II 20
Møller, Peder Jensen – født i Holbæk, mester 31.7.1813, IV 12, II 52
Møring, Henrik Jochum – i Svendborg, mester 22.4.1741, II 21
Nathansen, Phillip Moses – i Forbundt 1.1.1827, V 122
Nicolaisen, Anders – i lære i Assens 7.11.1802, II 85, svend 22.10.1804, II 87, III 140
Nielsdatter, Anne – født i Kosterslev i Særslev, i lære 29.10.1679, I 188
Nielsdatter, Anne – født i Ringe, i lære 10.5.1687, I 191, 192
Nielsdatter, Anne – født i Turup, i lære 12.6.1637, I 144
Nielsdatter, Birthe – i lære 29.9.1641, I 147
Nielsdatter, Dorthe – født i Rorslev, i lære Paasken 1644, I 150
Nielsdatter, Johanne – født i Naarup i Verninge Sogn, i lære 4.7.1652, I 161
Nielsdatter, Karen – født i Bogense, i lære 5.7.1674, I 185
Nielsdatter, Karen – i lære 21.10.1696, I 134
Nielsdatter, Kirsten – født i ’Huolh’ (Holluf?), i lære 1636, i …
Nielsdatter, Kirsten – i lære 21.10.1696, I 134
Nielsdatter, Lisbeth – født i Dømmestrup, i lære 11.6.1660, I 170
Nielsdatter, Malene – født i Højrup, i lære 27.4.1673, I 182, 184
Nielsdatter, Maren – født i Stegsted, i lære 12.6.1644, I 150
Nielsdatter, Margrethe – født i Vejle, i lære 1671, I 180
Nielsdatter, Margrethe – født i Aalsbo, i lære 11.6.1660, I 170
Nielsdatter, Margrethe – i lære 28.4.1698, I 194
Nielsdatter, Margrethe – i lære 4.2.1649, I 156
Nielsdatter, Sidsel – i lære 27.3.1638, I 144
Nielsen, Anders – født i Nyborg, mester 2.1.1802, II 91, IV 9
Nielsen, Anders – født i Odense, i lære 13.5.1655, I 165, svend 12.1.1659, I 170
Nielsen, Christian – i lære 2.1.1835, V 128, svend 24.6.1835, V 149, III 79
Nielsen, Dines – svend 2.1.1824, III, II 191, 147 (lært i Nyborg)
Nielsen, Frands – i Middelfart, mester 24.5.1741, II 22
Nielsen, Frederik – født i Odense, F., i lære 24.6.1825, V 121, svend 2.1.18630, V 145, III 74, mesteraar 4.8.1842, V 161, mester 24.10.1842, IV 20
Nielsen, Hans – 1674 se titelbladet
Nielsen, Hans – født i Odense, i lære 1.5.1637, I 144, svend 31.5.1640, I 146
Nielsen, Hans – svend 20.2.1653, I 162 (søn af væver Niels Jensen)
Nielsen, Jens – i Forbundt 24.6.1828, V 124, svend 2.1.1829, V 143, III 154
Nielsen, Jens – svend 29.9.1787, II 70, III 129 (søn af Niels Frandsen i Middelfart)
Nielsen, Johan – i lære 11.7.1734, I 142, svend 14.7.1639, I 145
Nielsen, Jørgen – født i Odense, i lære 22.10.1639, svend 1642, I 145
Nielsen, Jørgen – i Forbundt 25.6.1766, II 110, svend 23.7.1766, II, III, se ogsaa II 129
Nielsen, Jørgen – i ny lære 24.6.1817, II 57, svend 12.6.1819, II 8, III 145
Nielsen, L… – svend 30.1.1845, V 131, 162, III 82
Nielsen, Lars – i lære 24.6.1794, II 75, svend 9.11.1796, II 77, III 134
Nielsen, Lars – mester 30.1.1845, IV 21
Nielsen, Mads – i ny lære 24.6.1817, II 57
Nielsen, Peder – født i Odense, i lære 14.4.1642, I 148, svend 1.4.1646, I 152
Nielsen, Peder – født i Odense, i lære 1641 svend 1644, I 147
Nostitz, Johan Gotlieb – født i 1786 i Preussen, mester 18.5.1813, IV 12, II 52
Nørret, Christen Jensen – mester i Middelfart 6.11.1780, IV 6
Obel, Peder Christian – i Forbundt 6.11.1817, II 58, svend 2.7.1818, II 112, III 144
Olsdatter, Apalone – i lære 4.2.1649, I 156
Olsen, Anders – født i Odense, i lære 22.8.1652, svend 22.8.1652, I 161
Olsen, Hans – født i Odense, svend 1.5.1680, I 99, mester 3.5.1689, II 17 (søn af væver Ole Andersen)
Olsen, Lars – født i Odense, i lære 11.11.1674, I 185
Olsen, Niels – mester 20.12.1737, IV 2
Olsen, Peder – født i Nyborg, i lære 3.5.1648, I 155, svend 12.4.1651, I 158
Olsen, Peder – i lære Paasken 1807, II 43 (lært i Middelfart)
Ormhøj, Jens Jensen – i lære 17.4.1827, v 122, svend 29.9.1827, v 142 iii 151
Ostermand, Anders – i lære 2.1.1754, II 100, svend 6.11.1758, II 103, mesteraar 6.4.1763, II 108, mester 1763, II 108
Ostermand, Andreas Andersen – født i Bogense, mester 26.4.1741, II 21
Ostermand, Johan Otto – i lære 1.10.1764, II 109, svend 1768, II 111, III 121
Ovner, Alexander Ferdinand – svend 26.4.1859, III 86
Peder(sen), Jørgen – mester 25.10.1751, IV 2
Pedersdatter, Anne – født paa Nørre Sletten i Vigslev?, i lære 20.4.1652, I 160
Pedersdatter, Apalone – i lære 21.10.1696, I 134
Pedersdatter, Johanne – i lære 24.9.1706, I 136
Pedersdatter, Karen – i lære 9.10.1670, I 179
Pedersdatter, Kirsten – født i Bogensø, i lære 10.10.1711, I 112
Pedersdatter, Kirsten – født i Vejle, i lære 5.4.1670, I 178
Pedersdatter, Maren – født i Søndersø, i lære 17.3.1690, I 192
Pedersdatter, Maren – født i Væde, i lære 29.9.1641, I 147
Pedersen, Anders – i lære 11.11.1651, i 159, svend 30.9.1655, I 166
Pedersen, Frederik Møller – svend 24.6.1824, ii 13, 192, III 148 (lært i Assens)
Pedersen, Hans – i lære 2.3.1635, svend 2.3.1638, I 142
Pedersen, Hans – i lære 24.6.1824, III 192, svend 8.4.1828, V 143, III 152, mester 10.9.1831, V 5, IV 16
Pedersen, Hans Christian – i lære Paasken 1829, V 25, svend 24.6.1833, V 147, III 77
Pedersen, Hans Christian – svend 12.4.1814, III 142
Pedersen, Jacob – født ca 1799 i Nyborg, svend 29.9.1818, II 7, III 144, mester 16.9.1826, IV 15, V 2
Pedersen, Jans – født i Nakskov, i lære 11.11.1655, I 166
Pedersen, Jens – i lære 29.9.1828, V 124
Pedersen, Johan Martin Peder – svend 24.6.1850, V 133, III 84
Pedersen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.6.1654, I 164
Pedersen, Knud – født i Odense, i lære 19.5.1646, I 152
Pedersen, Lars – født i Odense, i lære 11.11.672, I 181, svend 11.11.12675, I 83, mester 29.10.1679, I 97
Pedersen, Morten Peder – i lære 24.6.1837, V 129, svend 23.10.1841, V 151, III 81
Pedersen, Niels – i Forbundt 29.9.1830, V 126, svend 29.9.1831, V 146, III 76
Pedersen, Peder – født i Odense, i lære 27.5.1666, I 174, svend 24.6.1670, I 79
Pedersen, Rasmus – svend 29.9.1828, V 143
Pedersen, S. F. – fra Horsens, svend 24.5.1852, III 84
Pedersen, Søren – født i Odense, i lære 8.6.1647, I 153
Pedersen, Zacharias – svend 2.1.1781, III 125
Phunt, Jacob Johansen – i lære i Odense 24.6.1775, II 61, svend 22.3.1779, II 63 (stedsøn af Philip Sørensen i Særslev)
Picardi, Christian Vilhelm – i Forbundt 8.4.1828, V 123 (død)
Poulsdatter, Karen – født i Dømmestrup, i lære 17.4.1668, I 176
Poulsdatter, Karen – i lære 1647, I 154
Poulsdatter, Kirsten – født i Dømmestrup, i lære 11.11.1674 I 180
Poulsdatter, Maren – født i Fangel, i lære 23.8.1657, I 170
Poulsdatter, Maren – født i Søgaard, i lære 11.11.1646, I 152
Poulsen, Mathias – svend 4.10.1849, V 133, III 83
Poulsen, Niels – født ca 1809 i Stegsted, mesteraar 8.11.1843, V 161, mester 4.12.1843, IV 21
Pradt, Peder Pedersen – i lære 25.6.1760, ii 105, svend ? 3.1.1763, ii 108, mesteraar 25.6.1766, ii 110, udskrevet af mesteraaret 20.6.1767, ii 111, mester 19.8.1767, iv 4
Prip, Hans Rasmussen – i lære i Middelfart 3.1.1831, V 126, svend 10.4.1834, V 148, III 78 (søn af væver Jacob Bøgelunds enke)
Paarup, Niels Poulsen – fra Paarup, i Forbundt 8.4.1828, V 123, svend 29.9.1830, V 145, III 75
Rasmusdatter, Anne – født i Jersøre?, i lære 17.4.1668, I 176
Rasmusdatter, Gertrud – født i Solevad, i lære 11.11.1646, I 153
Rasmusdatter, Karen – født i Pederstrup, i lære 5.4.1670, I 178
Rasmusdatter, Karen – født i Volderslev, i lære 8.4.1656, I 168
Rasmusdatter, Kirsten – født i Odense, i lære 15.4.1643, I 149
Rasmusdatter, Kirsten – født i Odense, i lære Paasken 1639, I 145
Rasmusdatter, Kirsten – født i Vejle, i lære 25.3.1671, I 179
Rasmusdatter, Maren – født i Birkum, i lære 11.11.1668, I 176
Rasmusdatter, Maren – født i Slagelse, i lære 1.5.1670, I 179
Rasmussen, Isach – født i Allested, i lære 1.4.1646, svend 30.6.1650, I 152
Rasmussen, J. – svend 2.1.1858, III 86
Rasmussen, Jens – svend 18.4.1770, II 113, II 122
Rasmussen, Jens – svend 29.9.1782, III 126
Rasmussen, Johan – svend 23.6.1823, II 43, III 14 (lært i Rudkøbing)
Rasmussen, Jørgen – i lære 15.6.1696, I 134, svend 15.9.1700, I 138
Rasmussen, Kirsten – født i Nørreby, Klinte Sogn, i lære 5.3.1691, I 193
Rasmussen, Lars – i lære i Middelfart 7.7.1781, II 65, svend 30.9.1782, II 66, III 126
Rasmussen, Lars Hjort – i lære i Middelfart 7.7.1781, II 65, svend 13.4.1784, II 67, III 127
Rasmussen, Mathias – i lære 27.4.1673, I 182
Rasmussen, Morten Peder – i lære 9.4.1833, V 127, svend 24.6.1835, V 149, III 79
Rasmussen, Niels – af Odense, mesteraar 4.8.1842, V 161, mester 27.8.1842, IV 20 (lært i København)
Rasmussen, Peder – født i Svendborg, i lære 29.9.1670, I 179, svend 1.6.1673, I 183
Rasmussen, Rasmus – i lære i Middelfart 2.1.1800, II 83, svend 26.5.1801, II 84, III 138
Rasmussen, Rasmus – i lære Paasken 1841, V 130, svend 24.6.1845, V 152, III 82
Rasmussen, Søren – født i Bedeskov, i lære 1.11.1649, I 157, svend 22.8.1652, I 162
Rasmussen, Søren – i lære 1757, II 103, svend 25.6.1759, II 104, mester 8.6.1774, IV 5
Rasmussen, Søren – i lære 2.1.1818, II 58, svend 24.4.1821, II 10, III 145
Rolf, Henrik Hack – svend 25.6.1781, III 125
Roskamm, August Henrik – mesteraar 23.11.1852, V 162, mester 20.12.1852, IV 23 (lært i Preltz (?))
Schmidt, Jens Bertelsen Antoni – mester 5.5.1756, II 24
Schrøder, Johan – svend 24.6.1857, III 85
Schultz, Daniel Jacob – i lære 2.4.1755, II 101 (søn af væver Peder Schultz i Odense)
Scultz, Peder – fh. i Pretz, mester i Aborg 5.4.1752, II 25
Simonsen, Niels – født i Odense, i lære 9.6.1647, svend 1650, I 154
Simonsen, Reimer – af Bogense, mester 12.6.1741, II 23
Simonsen, Simon – i lære 14.12.1632, I 142
Slesvig, Christen Jørgensen – svend 13.4.1642, I 148 (søn af væver Jørgen Hansen Slesvig i Odense)
Slesvig, Jørgen Jørgensen – svend 13.4.1642 I 148 (søn af væver Jørgen Hansen Slesvig i Odense)
Slesvig, Knud Jørgensen – svend 24.6.1645, i 157 (søn af væver Jørgen Slesvig i Odense)
Steen, Henrik – født ca 1800 i Svendborg, svend 9.9.1822, II 13, III 146, mester 2.1.1828, iv 15, V 3
Stephansdatter, Karen – født i F… Søby, i lære 2.7.1661, I 172
Stephansdatter, Karen – født i Sønder Søbye, i lære 13.5.1655, I 165
Stephansdatter, Kirsten – født i Ravnelund, i lære 23.5.1648, I 154
Stephansdatter, Maren – i lære 19.5.1657, I 169
Stork, Georg – svend 14.4.1857, III 85
Suur, Aarendt – 1674 se titelbladet
Svalbe, Christian Frederik – fra Nyborg, i lære 13.4.1830, V 125, svend 29.9.1830, III 75, V 145
Sørensdatter, Anne – i lære 29.2.1652, I 160
Sørensdatter, Kirsten – født i Odense, i lære 13.5.1655, I 165
Sørensen Bendix – i lære i Middefart 7.7.1781, II 65, svend 15.1.1787, II 68, III 128
Sørensen, Frands – født i Aal Sogn i Jylland, i lære 1.6.1644, svend 1647, I 150
Sørensen, Hans – i Svendborg, mester 24.5.1741, II 22
Sørensen, Jacob – svend 2.1.1781, III 125
Sørensen, Jens – født i Bagsværd, i lære 29.9.1734, I 117, svend 30.5.1736, I 118
Sørensen, Jørgen Peder – svend 22.8.1790, II 73 (søn af væver Søren Jørgensen)
Sørensen, Knud – født i Vævlinge, i lære 17.3.1690, I 192
Sørensen, Lars – svend 3.2.1781, II 64, III 125 (lært i Middelfart)
Sørensen, Niels – svend 22.4.1794, II 75, III 133 (søn af væver Søren Jørgensen i Odense)
Sørensen, Ole – i lære i Middelfart 2.1.1795, II 75, svend 10.4.1798, II 81, III 137
Tange, Morten Roed – i ny lære 24.6.1817, II 57, svend 13.4.1819, II 7, III 145
Thomsen, Erik – svend 23.8.1797, II 80, III 136 (søn af Vilhelm Thomsen Væver i Faaborg)
Thomsen, Jacob – født i Odense, i lære 10.4.1672, I 181, svend 25.5.1675, I 148
Thomsen, Jens – født i Odense, i lære 1678, I 158, svend 3.4.1681, I 100, 189
Thomsen, Jens – i lære 24.6.1834, V 128
Thomsen, Nicolai – svend 24.4.1821, III 145 (lært i Maribo)
Thomsen, Vilhelm – i Faaborg, mester 23.8.1797, IV 8
Tolderlund, Anders Pedersen – i lære 2.1.1801, II 83, svend 3.4.1804, II 86, III 139, love gøre mesterstykke 22.8.1807, II 97, mester 20.10.1807, II 98, IV 9
Tolderlund, Hans Pedersen – i lære 25.6.1792, II 73, svend 18.4.1797, I 79, III 135, mester 9.2.1808, IV 10, udtraadt af Lauget 26.6.1820, II 8
Tolderlund, Peder – svend 8.4.1828, III 152, V 142 (søn af væver Anders Pedersen Tolderlund i Odense)
Tolderlund, Peder Andersen – mester 13.4.1842, IV 19
Tostensdatter, Gertrud – i lære 16.5.1692, I 194
Tønnesdatter(?), Mette – født i Odense, i lære 11.6.1660, I 171
Vagner, Johan Peder – svend 24.6.1779, II 64, III 124, se ogsaa II 63
Vagner, Johan Sebastian – borger i Assens, meste 3.7.1765, IV 4
Vallentinsdatter, Mette – i lære 10.10.1710, I 137
Varbjerg, Niels Rasmussen – født paa Landet, i Forbundt 1.11.1840, V 130, svend 23.10.1841, V 151, III 81, mesteraar 22.9.1843, V 161, mester 26.10.1843, IV 21
Vermuth, Andreas Johansen – i Forbundt 7.7.1777, II 62, svend 21.9.1778, II 63, III 123, mester 5.10.1799, IV 8, II 162
Vilhelm(sen), Claus Prebiørn – mester i Svendborg 29.4.1775, IV 5
Vilhelmsen, Erik – svend 23.8.197, III 136 (søn af væver Vilhelm Thomsen i Faaborg)
Vinning, Hans Jørgen – i lære i Faaborg 24.6.1834, V 128, svend 24.6.1834, V 148, III 78
Vith (With), Christian Jochumsen – mesteraar 24.8.1769, II 112, mester 27.8.1770, II 110, IV 4
Vith, Jochum Christoffer – født ca 1779, svend 11.10.1796, II 77, III 135, mestersvend 6.10.1806, I 96, mester 8.2.1812, II 48, IV 10 (søn af væver Christian Vith)
Vith, Johan Peder – i lære 4.10.1834, V 128
Vith, Jørgen Christian Gotfred – i lære 21.4.1829, V 124, svend 25.6.1832, V 147, III 77
Vorbjerg, Niels Rasmussen – født paa Landet, i Forbundt 1.11.1840, V 130, svend 23.10.1841, V 151, III 81, mesteraar 22.9.1843, V 161, mester 26.10.1843, IV 21
Wobbe, Hendrik – i lære 24.6.1826, V 121
Woigt, W. – svend 25.3.1856, III 95
Wolder, Erik Nicolai – fra Assens, mester 2.1.1819, II 7, IV 13
Wolder, Hans – i Forbundt 29.9.1761, II 106, svend 2.1.1762, II 107
Wollersen, Jacob – i Forbundt 21.4.1840, V 130, svend 24.6.1840, V 151, III 80
Zyrack, Morten – mester 12.11.1674, I 91
Østrup, Niels Hansen – svend 22.8.1839, III 76