Handskemagerlav 1684-1868, Odense

Afskrift af register til lavsprotokol
Handskemagerlav 1684-1868, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Side 1-166 er register til protokollerne I-VII, side 167-186 er register til protokolVIII (se forordet på side 167)

-1674- Er taget fra ’Taxeringen Offuer Ottense Bye Anno 1674’, hvor der paa side 1 bl.a. staar ’Alle de som er oc Reignes udi noget Laug’ (Se registraturen TOPOGRAFICA PK NR 84, originalen i Rigsarkivet.

Adamsen, Jens – i lære Paaske 1753, III 81 (søster, Anne Margrethe Adamsdatter)
Adler, Christopher – i Forbundet 23.7.1753, III 83, svend 22.10.1753, III 86 (hos stedfaderen Rasmus Andersen Frost)
Adolph, Jens – svend 6.4.1763, IV 11, udskrevet 16.5.1763 og 15.8.1764, VIII 62, indskrevet 8.4.1765, VIII 62, udskrevet 23.6.1766, VIII 69, indskrevet 26.6.1783, udskrevet 24.8.1783, VIII 93
Alternoe, Knud Jacobsen – født i Odense, i lære 24.6.1720, I 161, svend 26.6.1725, II 41, mester 2.10.1730, VI 57 (søn af Jacob Christensen Alternoe)
Alternoe, Mathias Jacobsen – født i Odense, i lære Paasken 1732, II 113, svend 24.4.1737, II 160 (søn af Jacob Christensen Alternoe, i lære hos broderen Knud Jacobsen Alternoe)
Andersen (?), Jens – svend 29.12.1799, V 19 (se Jens Hansen)
Andersen, Anders – født i Faaborg, mester 29.11.1694, VI 9
Andersen, Anders – født i Odense, i lære Paasken 1722, I 178, svend 1.10.1726, II 53 (søn af Anders Pedersen)
Andersen, Anders – i lære Paasken 1712, I 118, svend 15.4.1716, I 137, mester 26.6.1725, VI 33 (i lære hos faderen Anders Andersen død 1715)
Andersen, Carsten – født i Odense, i lære 29.9.1710, I 113, svend 3.10.1714, I 131, mester 27.6.1719, VI 22 (i lære hos stedfaderen handskemager Lars Hansen Brood)
Andersen, Casper – født i Odense, i lære 28.12.1751, III 68, svend 30.9.1758, III 108
Andersen, Christen – født i Middelfart, i lære 29.9.1729, II 85, svend 1.10.1735, II 142
Andersen, Christian – født i Odense, mester 27.6.1693, VI 7
Andersen, Christian – i lære 24.6.1776, IV 57, svend 23.6.1783, IV 97
Andersen, Christian – i lære Paaske 1799, V 17
Andersen, Claus – født i Odense, i lære 29.9.1698, I 48 (søn af Anders Mogensen uden for Nørreport)
Andersen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1702, I 66
Andersen, Hans – i lære 24.6.1776, IV 58, svend 24.6.1782, IV 91
Andersen, Hans – i lære 29.9.1767, IV 25, svend 29.9.1777, IV 64, udskrevet 26.12.1782, VIII 86
Andersen, Hans Frederik – i lære Julen 1799, V 19
Andersen, Hans Peder –i lære 1768, IV 27, i Forbundt 1775, IV 50, svend 1.4.1777, IV 60 (jfr. Peder Andersen)
Andersen, Henning – i lære Paaske 1733, II 124, svend 9.4.1738, II 167 (søn af Anders Jensen i Odense)
Andersen, Henrik – født i København, i lære Pinsen 1696, I 40, svend 15.6.1701, i 58, mester 28.12.1705, i 88, VI 15 (broder; kandestøber Kelle Andersen i Odense)
Andersen, Herman – i lære 24.6.1777, IV 65, svend 28.6.1784, IV 101, udskrevet ?, indskrevet 29.6.1789, udskrevet ?.11.1791?,VIII 106
Andersen, Jens – svend 28.12.1726, II 58
Andersen, Jochum – født i Odense, i lære 24.6.1778, IV 73 (moder (?) Mette …, enke efter Andreas Paria)
Andersen, Jochum – i lære Julen 1760, III 131, svend 28.12.1768, IV 31 (søn af afdøde Andreas Nielsen i Odense)
Andersen, Jørgen – i lære Pinsen 1721, I 170, svend 26.5.1724, II 11, mester 20.4.1729, VI 53 (i lære hos faderen Anders Mortensen)
Andersen, Knud – født i Seden, i lære Paasken 1704, I 82
Andersen, Knud – i lære Paasken 1724, II 14, svend 20.4.1729, II 75 (søn af Anders Jensen i Odense)
Andersen, Lars – i lære 12.4.1730, II 92, svend 13.4.1735, II 141
Andersen, Ludvig Christian – i lære Paaske 1834, V 70, svend 25.6.1838, V 74, mester 10.4.1850, VII 37 (jfr. Ludvig Christian Christensen), (søn af skomagermester Anders Christensen i Odense)
Andersen, Lyder – født i Odense, i lære 24.6.1776, IV 57, svend 24.6.1782, IV 91, udskrevet 27.6.1791, VIII 91 (søn af Anders Lydersen)
Andersen, Morten – i lære Pinsen 1721, I 170 (i lære hos faderen Anders Mortensen)
Andersen, Niels – født i Odense, i lære Julen 1732, II 121, svend 25.6.1738, II 170, mester 14.7.1747, VI 79 (søn af vægter Anders Nielsen)
Andersen, Niels – i lære 24.6.1762, IV 9, ny lære Paaske 1764 IV 16, svend 2.4.1771, IV 37, identisk med N.A. Saabye, mester 1.6.1780, VII 12 (stedfader skomagermester Jens Andersen)
Andersen, Peder – født i Stenløse, i lære 20.4.1740, II 179 (stedfader Lars Larsen)
Andersen, Peder – i lære 29.9.1744, III 21 (søn af Maren Pedersdatter)
Andersen, Peder – i lære 6.4.1768, IV 27, i Forbundet Paaske 1775, IV 50, svend 1.4.1777, IV 60 (jfr. Hans Peder Andersen)
Andersen, Rasmus – 1674, se titelbladet
Andersen, Simon – i lære Julen 1774, IV 50, svend 27.12.1780, IV 80, udskrevet 19.5.1783, VIII 89
Andersen, Stephan – født i Røjrup i Rønninge Sogn, i lære Julen 1732, II 118, svend 25.6.1740, II 180
Andersen, Søren – født i Fredericia, i lære 1.10.1744, III 20
Andersen, Vilhelm – i lære 24.6.1780, IV 78 (var i lære hos faderen Anders Larsen)
Arentsen, Henrik – i lære 24.6.1730, II 98, svend 28.12.1735, II 145, dømmes til at staa i Forbundet i ½ aar 2.10.1738, II 171, svend 1.4.1739, II 173 (søn af afdøde Arent Zacariasen)
Arentsen, Johan – i lære 24.6.1733, II 131 (søn af afdøde Arent Saxesen i Odense)
Arvigsen, Peder – født i Volderslev, i lære Julen 1732, II 118, svend 25.6.1742, III 8
Aufdiner, Hans Henriksen – født i Middelfart, i lære 1703, i 69, svend 3.10.1709, I 109
Bager, Frederik Christian – i lære Paaske 1830, V 63, svend 1.4.1834, V 70 (fader sømand C. F. Bager)
Bager, Hans Rasmussen – førhen i lære i Faaborg, nu lære i Odense 29.9.1731, II 110, svend 1.10.1735, II 141
Bager, Peder Christian (Christensen) – i lære 1.1.1776, IV 55, svend 27.12.1784, IV 103, udskrevet 28.3.1785, VIII 97 (morbroder Jørgen Nielsen)
Balsløv, Andreas Jeremiasen – i lære 29.9.1789, IV 117, svend 2.10.1797, V 10, kaldes i VIII 116 Andreas Olsen Balslev (søn af afdøde Jeremias Balslev)
Baltersen, Baltser – i lære 5.4.1747, III 37, ny lære 20.10.1749, III 53, svend? 10.5.1754, udskrevet? eller mester? 16.3.1760, VIII 38
Bang, Carl Adolph – i lære 24.6.1831, I 66, svend 28.12.1835, V 73 (søn af afdøde betjent P. P. J. J. Bang i Odense)
Bang, Herman Jensen Juul – i lære 5.4.1825, V 58, svend 13.4.1830, V 64, mester 6.8.1835, VII 33 (søn af afdøde vejpikør Bang i Odense)
Bang, Rasmus Pedersen – svend i Svenborg 1.4.1744, III 16
Bang, Stephen Jørgensen – født i Vigerslev, i lære 29.9.1751, III 63, svend 30.9.1756, III 100, udskrevet 10.5.1762, VIII 44, indskrevet 26.12.1764, VIII 66
Bardrum, Andreas Ditlevsen – i lære 29.9.1777, IV 64, svend 29.9.1783, IV 98, mester i Bogense 28.9.1812, VII 27 (søn af Ditlev Thomasen Bardrum)
Bardrum, Christian Andersen – svend 29.9.1812, V 33, udskrevet 27.6.1814, VIII 132 (lært hos faderen Andreas Bardrum i Bogense)
Bardrum, Ditlev Andersen – svend 29.9.1818, V 49 (lært hos faderen Andreas Bardrum i Bogense)
Bartramsen, Niels – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 9.7.1774, IV 47, svend 1.4.1777, IV 60
Beck, Jens Peder – svend 25.3.1845, V 78 (lært hos faderen J. Beck i Nyborg)
Beck, Jeppe Christian – født ca 1780 i Assens, indskrevet 3.10.1808, udskrevet 26.6.1809, VIII 128, mester i Nyborg 21.6.1815, VII 28 (lært i Assens)
Beck, Niels Hansen – i lære 24.6.1796, V 5
Beckeldorf, Hans Lorentz Nielsen – født i Assens, i lære 28.12.1756, III 101, svend 30.9.1765, IV 18, udskrevet 3.11.1765, 66, kaldes da Hans Lorentz Nielsen Bech VIII 67
Becker, Christian Henriksen – født ca 1792 i Odense, i lære 24.6.1806, V 30, svend 19.8.1811, V 31b (V 31a), mester 21.6.1815, VII 27 (fader handskemager Henrik Becker)
Becker, Daniel Jensen – i lære 24.6.1794, IV 135, svend 18.4.1797, V 8, udskrevet 10.11.1797, VIII 114, indskrevet 24.6.1799, VIII 120 (søn af afdøde handskemager Jens Becher i Odense)
Becker, Hans Iversen – svend 30.9.1844, V 76, mester 12.11.1847, VII 36 (lært hos faderen Christian Becher)
Becker, Henrik Jensen – født i Odense, svend 29.9.1783, IV 98, udskrevet 27.12.1787, VIII 94, mester 19.10.1790, VII 18 (lært hos faderen Jens Becker)
Becker, Jens Christian – født ca 1796 i Odense, i lære 24.6.1806, V 30, svend 3.10.1814, V 36, mester 26.5.1821, VII 30 (fader handskemager Johan Christopher Becher)
Becker, Jens Henriksen – i lære 24.6.1806, V 30 (fader handskemager Henrik Becher i Odense)
Becker, Jens Jensen – født i Jylland, i Forbundet Paaske 1758, III 106, svend 8.4.1760, III 123, udskrevet 21.6.1763, VIII 63 (lært i Aarhus)
Becker, Jens Jensen – i lære 1.10.1787, IV 111 (søn af afdøde Jens Becker)
Becker, Jens Johansen – i lære 29.9.1753, III 86, svend 30.9.1758, III 108, udskrevet 29.9.1762, VIII 49 og 24.6.1764?, VIII 64, mester 24.6.1778, VII 12 (søn af Johan Henrik Becker)
Becker, Johan Christopher Jensen – i lære 24.6.1774, IV 46, svend 27.12.1782, IV 95, mester 23.5.1791, VII 18 (søn af Jens Johansen Becker)
Bench, Niels Mikkelsen – i lære 29.9.1713, I 124 (stedfader Mathias Kühl (Kiil) i Odense)
Berentsen, Hans Nicolai – i lære Julen 1766, IV 20, svend 26.12.1773, IV 43 (søn af Ide Kirstine … enke efter Berent …)
Berentsen, Henrik – født i Højme, Sanderum, i lære Julen 1724, II 31, svend 3.7.1730, II 95
Berg, Carl Bartramsen – i lære Paaske 1764, IV 15, svend 4.10.1773, IV 41a (søn af glarmester Bartram Berg i Kerteminde)
Besche, Christen Christensen – født i Kerteminde, i lære 11.8.1726, II 55 (søn af skomager Christen Andersen Besche)
Beyer, Johan Carl Louis – mester i Odense 25.4.1853, VII 38 (mesterstykke i København)
Bielke, Johan Bendix Christian – svend 25.3.1845, V 78 (lært hos faderen P. H. Bielke)
Bielke, Peder Henning – i Forbundt 24.3.1818, V 47, svend 4.10.1819, V 50, udskrevet 20.4.1824, VIII 138, mester i Nyborg 28.12.1829, V 63, VII 32
Bierg, Jacob Christensen – i lære 29.9.1733, II 134 (søn af Christen Christensen Bierg i Odense)
Biergbye, Lars Hansen – i lære 24.6.1760, III 124 (søn af Hans Jensen Biergbye)
Bierregaard, Jens Hansen – indskrevet (maaske svend) 26.10.1777, udskrevet 26.12.1781, VIII 86, mester 1.12.1781, VII 13, boede i Randers i 11 aar paany mester i Odense 20.12.1797, VII 21
Bierregaard, Niels Hansen – i lære 24.6.1771, IV 38, svend 24.6.1778, IV 70, udskrevet 25.12.1780, VIII 88 (søn af Hans Bierregaard)
Biil, Peder Pedersen – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 27.12.1791, IV 129, svend 27.8.1799, V 19
Bischop, Nicolai Andersen – født i Assens, i lære Fastelavn 1712, i 120, svend 31.3.1717, I 143
Biørn, Bertel Frands(en) – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 1.1.1780, IV 80, svend 27.12.1788, IV 116, udskrevet ?, indskrevet 6.6.1791, udskrevet 29.9.1791, VIII 108, indskrevet 1.10.1792, VIII 110, udskrevet 4.3.1793, VIII 108
Bjergbye, Lars Hansen – i lære 24.6.1760, III 124 (søn af Hans Jensen Bjergbye)
Black, Søren Madsen – født i Odense, i lære 29.9.1732, II 114 (søn af Mads Hansen Black)
Blangsted, Christian Pedersen – i lære 28.12.1747, III 42, svend 28.12.1754, III 94, udskrevet 25.5.1755, VIII 40 (farmoder Marie Pedersdatter i Blangsted)
Blangsted, Peder Pedersen – i lære 8.4.1722, I 177, svend 1.10.1727, II 63, mester i Bogense 26.4.1741, VI 67
Bless, Jens Christiansen – i lære 24.6.1748, III 45, svend 25.6.1756, III 99 (søn af Christian Bless)
Blomme, Hans Jacob Jensen – i lære Julen 1732, II 122, svend 25.6.1737, II 163 (søn af Jens Blomme i Odense)
Bodi, Frederik Anton – født i København, i lære i Kerteminde 24.12.1830, V 73, svend 3.10.1836, V 74 (fra Fattigvæsenet)
Bodi, Johan Peder – fra Københavns Fattigvæsen, i lære i Kerteminde 24.6.1826, V 65, svend 3.10.1831, V 68
Boye, Peder Pedersen – i lære i Nyborg 24.6.1798, V 13, svend 24.6.1804, V 26, udskrevet 16.4.1805, VIII 126
Bredenfelt, Holger – i lære 29.9.1768, IV 30, svend 2.10.1775, IV 52, maa være bortrejst da han indskrives 3.3.1776, udskrevet 27.4.1777, VIII 82, indskrevet 20.4.1778, udskrevet 1.4.1782, VIII 87, indskrevet 21.4.1783, VIII 92, mester 10.10.1785, VII 17 (søn af Abel Catrun Bredenfelt)
Bremer, Mathias Christensen – født i Odense, i lære 24.6.1748, III 47 (stedfader Peder Nielsen Nør)
Broch, Christian – svend 2.1.1830, V 63 (lært i Nyborg)
Broodt, Anders Jensen – i lære 24.6.1793, IV 134, mester 30.3.1799, VII 22 (moder handskemager Jens Pedersen Schmidts enke)
Broodt, Henrik Andersen – i lære 26.6.1768, IV 29, svend 27.12.1776, IV 59, mester 18.3.1782, VII 14 (i lære hos stedfaderen Hans Hartvigsen Parbs)
Broodt, Lars Andersen – i lære 26.6.1768, IV 29 svend 27.6.1774, IV 45, mester 12.9.1781, VII 13 (i lære hos stedfaderen Hans Hartvigsen Parbs)
Bruun, Erik Rasmussen – mester 1.6.1780, VII 12, indskrevet eller maaske svend 29.9.1776, VIII 83
Bruun, Mathias Eriksen – i lære 1.5.1798, V 11 (i lære hos faderen Erik Bruun)
Bruun, Peder Rasmussen – i Forbundet Nyborg 27.12.1821, V 51, svend 27.12.1823, V 54a (søn af handskemager Rasmus Bruun i Assens)
Bruun, Rasmus Eriksen – i lære 1.5.1798, V 11 (i lære hos faderen Erik Bruun)
Brylle, Jørgen Jensen – i lære 24.6.1713, I 121, svend 27.6.1718, I 147, mester 1.10.1722, VI 26 (stedfader Anders Jacobsen i Odense)
Braadt, Anders Jensen – i lære 24.6.1793, IV 134, mester 30.3.1799, VII 22 (moder handskemager Jens Pedersen Schmidts enke)
Braadt, Anders Larsen – i lære 28.6.1725, II 44, svend 20.4.1729, II 75, mester 3.9.1749, VI 81 (i lære hos faderen Lars Braadt)
Braadt, Henrik Andersen – i lære 26.6.1768, IV 29, svend 27.12.1776, IV 59, mester 18.3.1782, VII 14 (i lære hos stedfaderen Hans Hartvigsen Parbs)
Braadt, Lars Andersen – i lære 26.6.1768, IV 29, svend 27.6.1774, IV 45, mester 12.9.1781, VII 13 (i lære hos stedfaderen Hans Hartvigsen Parbs)
Braadt, Lars Larsen – født i Odense, i lære Paaske 1691, I 14, svend 7.4.1697, I 42, mester 19.4.1702, VI 12
Braadt, Lars Larsen – i lære Julen 1723, II 7, svend 29.12.1727, II 64, mester 4.5.1734, V 59 (i lære hos faderen Lars Larsen Braadt i Odense)
Bulder, Niels Rasmussen – født i Bogense, i lære Paaske 1729, II 75, svend 4.4.1736, II 151 (søn af Rasmus Hansen)
Busch, Vilhelm Jacobsen – svend 28.12.1744, III 21 (lært i Aabenraa)
Børgesen, Carl Knudsen – i lære 24.6.1790, IV 120, svend 24.6.1799, V 17, udskrevet 15.4.1800, VIII 120
Børgesen, Niels Hans Henrik – født i København, i lære i Kerteminde 24.6.1826, V 65, svend 25.6.1832, V 68, udskrevet ?.?.18??, VIII 141 (fra Fattigvæsenet)
Børmer, Christian Frederik August – mester i Svenborg 4.7.1845, III 36 (lært i Flensborg)
Carstensen, Anders – født i Odense, i lære 24.6.1688, I 7, svend 27.6.1692, I 21, mester 7.10.1697, I 45, VI 10 (søn af kræmmer Carsten Hansen)
Carstensen, Niels – født i Odense, i lære Pinsen 1684, I 3, svend 2.5.1689, I 11, mester 15.7.1693, VI 8 (søn af Carsten Hansen)
Carstensen, Tønne – i lære 24.4.1737, II 160, svend 20.12.1744, III 20, mester 1.4.1750, VI 83, VII 3 (i lære hos faderen Carsten Andersen)
Caspersen, Christopher – i lære 29.9.1758, III 114, svend 30.9.1765, IV 18, udskrevet 3.10.1773, VIII 67 (søn af Casper Ernstsen)
Caspersen, Hans – i lære 24.6.1743, III 15, svend 25.6.1749, III 57 (søn af Maren Jørgensdatter)
Christensen, Bendix – i lære 29.9.1779, IV 74, svend 11.11.1785, IV 106
Christensen, Hans – født i Odense, i lære Paaske 1694, I 29, svend 14.11.1700, I 55
Christensen, Jacob – født i Havndrup i Hellerup Sogn, i lære 29.9.1727, II 64, svend 8.4.1733, II 123, mester 21.9.1744, VI 73
Christensen, Jacob – svend 27.12.1787, IV 112
Christensen, Jens – i lære Paaske 1750, III 55, svend 21.4.1756, III 97, udskrevet 13.4.1760, VIII 44 (maaske identisk med Jens Christensen Juel, mester 10.4.1765 (?), VII 7)
Christensen, Jørgen – født i Hjallese, i lære 29.9.1740, II 185 (moder Maren Nielsdatter)
Christensen, Lars – født i Odense, i lære 10.7.1684, I 2, svend 3.3.1690, I 14, mester 2.10.1694, I 33, VI 8 (søn af skrædder Christen Larsen)
Christensen, Lars – i lære 29.9.1725, II 48, svend 12.4.1730, II 91 (søn af Christen Larsen i Holmdrup)
Christensen, Lars – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, VI 63
Christensen, Ludvig Christian – i lære Paaske 1834, V 70, svend 25.6.1838, V 74, mester 10.4.1850, VII 37 (jfr. Ludvig Chr. Andersen), (søn af skomagermester Anders Christensen i Odense)
Christensen, Mads – i lære 24.6.1773, IV 41a
Christensen, Niels – født i Odense, i lære Paaske 1725, II 38, svend 12.4.1730, II 91
Christensen, Niels – født i Odense, i lære Paasken 1715, I 134, svend 1.7.1720, I 158, mester 3.7.1730, VI 56 (stedfader (?) Niels Eversen (?))
Christensen, Niels – i lære Paaske 1737, II 161, svend 17.4.1743, III 12
Christensen, Ole – 1674, se titelbladet
Christensen, Ole – født i Aalborg, i lære 24.6.1706, I 92
Christensen, Peder – i lære Julen 1750, III 57, svend 28.12.1758, III 111, udskrevet 24.6.1760, VIII 50 (søn af Kirsten Christensdatter)
Christensen, Søren – født i Nyborg, i lære Paaske 1692, I 23, svend 15.4.1696, I 36 (søn af Christen Pedersen)
Christian(sen), Hans – i lære Paaske 1787, IV 109 (moder Ane Dorthe …)
Christiansen (?), Hans – i lære 24.6.1798, V 15
Christiansen (?), Hans i lære 14.4.1811, V 31a
Christiansen, Andreas – i lære 29.9.1787, IV 113, svend 30.9.1793, IV 135
Christiansen, Frands – i lære Paaske 1773, IV 42, svend 6.4.1779, IV 74, udskrevet 29.1.1787, VIII 88 (søn af Christian Frandsen?)
Christiansen, Hans – i lære 3.4.1804, V 24 (morbroder Herman Madsen)
Christiansen, Hintze Christian – i lære 29.9.1733, II 126, svend 9.6.1742, III 8, mester 11.6.1746, VI 76 (i lære hos faderen Christian Nielsen Hintze)
Christiansen, Johan Henrik – i lære 29.9.1729, II 90
Christiansen, Jørgen – født i Bogense, mester i Bogense 12.8.1799, VII 22
Christiansen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.6.1792, IV 133 (søn af Christian Madsen)
Christiansen, Valdemar – født i Odense, i lære Julen 1601, svend 28.9.1695, I 19
Christophersen, Peder – født i Nykøbing Falster, i lære 29.9.1703, I 73, svend 27.4.1707, I 96 (i lære hos mosteren Karen Pedersdatter)
Clausen, Bertel – født i Odense, i lære 29.9.1751, III 64
Clausen, Hans – født ca 1800, svend 28.6.1819, V 50, maaske mester 30.6.1827, VII 30
Clausen, Hans – født i Odense, i lære Julen 1704, I 84, svend 1.10.1710, I 113 (søn af bager Claus Johansen)
Clausen, Hans – i lære Paaske 1790, IV 119, svend 18.4.1797, V 9, udskrevet 5.3.1798, VIII 114, indskrevet 25.11.1799, VIII 121
Clausen, Niels – i lære 25.12.1782, IV 95, svend 6.4.1790, IV 118, udskrevet? 27.9.1792, VIII 107
Clausen, Peder – i lære 29.9.1724, II 21, svend 20.10.1730, II 99 (søn af handskemager Claus Pedersen i Odense)
Conradsen (?), Frederik Vilhem [Vilhelm] – født i Køningsberg, i lære 29.9.1736, II 157 (jfr. Klemsig), (søn af afdøde tømmermand Conrad … ?)
Crone, Christian Elias – i lære Julen 1777, IV 68, svend 27.12.1784, IV 103, udskrevet 10.5.1791, VIII 98
Crone, Hans Elias – i lære 24.6.1776, IV 58, svend 23.6.1783, IV 97
Crone, Johannes Christiansen – i lære 4.10.1779, IV 74 (i lære hos faderen Christian Pedersen Crone
Crone, Peder Christiansen – i lære 4.10.1779, IV 74 (i lære hos faderen Christian Pedersen Crone)
Dahlin, Niels Poulsen – i lære 20.0.1736, II 155 (søn af skoleholder Poul Larsen Dahlin i Krarup)
Dansk, Henrik Henriksen – født i Odense, i lære 24.6.1714, I 129, svend 1.7.1720, I 158, mester 11.6.1725, VI 33 (søn af glarmester Henrik Johansen)
Dichmann, Johan – i Faaborg, mester 25.4.1741, VI 66
Dideriksen, Lars – i lære 24.6.1780, IV 77 (maaske søn af Diderik Sørensen, der var forlover)
Ditlevsen, Henning – født i Odense, i lære 24.7.1689, I 12, svend 15.9.1694, I 33
Ditlevsen, Johannes – født i Odense, i lære 24.4.1726, II 50, svend 28.3.1731, II 101
Drabe, Jens Berentsen – født i Skærbæk, i lære 28.12.1739, II 178, svend 27.12.1745, III 29, er svend i 1746, VIII 15
Drammen, Jonas Sigismundsen – i lære i Kerteminde 1.1.1777, IV 66, svend 2.8.1780, IV 79, mester 1.12.1796, VII 20 (i lære hos broderen Lars Sigismundsen Drammen)
Drammen, Lars Sigismundsen – i lære 9.9.1765, IV 18, svend 10.9.1769, IV 32, udskrevet 8.1.1772, indskrevet 1.10.1775, VIII 73, mester 20.4.1776, VII 10 (søn af handskemager Sigismund Johannesen Drammen i Odense)
Drammen, Sigismundus Jonassen – mester 17.5.1745, VI 75
Drejer, Jacob Pedersen – i lære 29.9.1720, I 164, svend 1.10.1726, I 54
Dresler, Hans Johansen (Johannessen) – født i Neunkirchen, i lære 1.6.1697, I 45, mester 14.12.1705, I 88, VI 14 (søn af Johs. Dresler i ’Hechelfør’)   
Dreyer, Jacob Pedersen – i lære 29.9.1720, I 164, svend 1.10.1726, I 54
Duck, Hans Nielsen – svend 28.12.1840, V 75 (lært i Nyborg)
Due (?), Christian Christiansen – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 24.6.1782, IV 94 (søn af Christian Hermansen)
Ebeløe, Jacob Jørgensen – født i Odense, i lære 24.6.1737, II 165, svend 25.6.1744, III 71 (søn af Jørgen Rasmussen Ebeløe)
Ebeløe, Jens Jacobsen – i lære 29.9.1767, IV 23, svend 3.10.1774, IV 48, udskrevet ?/?1776, VIII 79
Eilersen, Mathias – født i Odense, i lære 30.5.1694, I 30, svend 5.9.1698, I 50
Eliasen, Frederik – i lære 29.9.1790, IV 124 (søn af afdøde Elias Eliasen)
Engelsen, Erik – født i Odense, i lære 12.4.1716, I 141, svend 8.4.172, I 175, maaske mester i Svenborg 7.4.1741, VI 63 (gift 23.6.1726 i Skaarup)
Eriksen, Hermann – svend 25.6.1770, IV 35, indskrevet 28.6.1772, udskrevet 27.9.1772, indskrevet 3.10.1773, udskrevet 24.10.1773, udskrevet 27.2.1778, VIII 76, indskrevet 2.6.1783, VIII 92, og derefter mester 23.8.1783, VII 17
Eriksen, Jacob – svend 28.9.1778, IV 72 udskrevet?, indskrevet 1.4.1782, VIII 90, udskrevet? (lært hos faderen Erik Hermansen i Bogense)
Eriksen, Jens – født i Odense, i lære 29.9.1734, 136 (søn af Erik Jørgensen)
Eriksen, Mathias – i lære 29.9.1735, II 144, svend 1.10.1740, II 183, ogsaa kalder rossenvind i 1744, VIII 8 (søn af degn Erik Stephansen, Kullerup og Revsvindinge)
Eskildsen, Peder Christen(sen) – i lære 29.9.1777, IV 66 svend 1.2.1787, IV 89
Falck, Adam Nicolaisen – svend 30.9.1833, V 70 (lært i Aabenraa)
Fentz, Hans – svend 28.9.1795, V 1, udskrevet 2.5.1796, VIII 112
Fick, Hans Hansen – født i Odense, i lære 17.4.1743, III 12, svend 14.4.1751, III 59, udskrevet 15.4.1759, VIII 27, indskrevet 21.8.1768, udskrevet 15.11.1768, VIII 72
Foget, Niels Andersen – født i Faaborg, i lære Paasken 1750, III 54, svend 21.4.1756, III 97, udskrevet 21.7.1757, VIII 43 (søn af Anders Clausen Foget (!))
Frandsen, Christian – født i Odense, i lære Julen 1741, III 7, svend 28.12.1748, III 48, udskrevet 13.7.1750, VIII 20 (identisk med Christian Frandsen Kiøcher, indskrevet 22.11.1750, VIII 26 ?),  (søn af Frands Johansen)
Frandsen, Hans – født i Rudkøbing, i lære 23.5.1692, I 21
Frandsen, Jens – i lære Paasken 1729, II 77, svend 1.10.1735, II 142 (søn af Frands Josiasen?)
Frandsen, Jens (Peder) – i lære 24.6.1759, III 118, svend 1768, IV 29, udskrevet 21.8.1768, VIII 72 (jfr. Jens Pedersen), (søn af Sergent Frands Pedersen i Fredericia)
Frederiksen, Christian Johan – født i Koelbjerg, Vissenbjerg Sogn, i lære Julen 1752, III 78
Frederiksen, hans – født i Odense, i lære 29.9.1781, IV 86, svend 27.3.1784, IV 99
Frederiksen, Hans – født i Odense, i lære Paaske 1741, III 5, svend 25.6.1747, III 37 (jfr. Hans Frederik Meyer), (stedfader (?) A. Meyer)
Frederiksen, Jørgen – i lære 29.9.1825, V 59, svend 29.9.1828, V 61, udskrevet ?, indskrevet 24.6.1829, VIII 140 (søn af Frederik Jørgensen)
Friis, Conrad Stephanus – i lære 25.12.1784, IV 103 (søn af Ole Høyers enke Ane Kirstine …)
Friis, Hans Pedersen – født i Odense, i lære 18.4.1756, III 100, svend 6.4.1763, IV 11, udskrevet 15.8.1764, VIII 62 (fader Peder Knudsen Friis)
Friis, Johan – svend 31.9.1729, II 84
Friis, Niels Knudsen – født i Odense, i lære 29.9.1724, II 23, svend 20.10.1730, II 99
Friis, Peder Knudsen – født i Odense, i lære 29.9.1724, II 25, svend 20.10.1730, II 99
Frost, Rasmus Andersen – mester 18.8.1747, VI 80, var svend i Lavet 1744, VIII 7
Gerhardt, Johan Martin – i lære Paaske 1780, IV 75 (søn af Johan Martin Gerhardt)
Getreuer, Frederik – i lære 24.6.1742, III 9
Gjørling, Henrik Hansen – født i Næstved, i lære Julen 1723, II 11, svend 28.12.1729, II 88 (87)
Gram, Mathias Frederik – i lære Paaske 1752, III 72
Gramberg, Peder – i lære 24.6.1792, IV 131
Grass, Christian Hansen – i lære 26.6.1780, IV 77 (i lære hos faderen Hans Knud Grass)
Grass, Hans Knud Christophersen – født i Odense, i lære Paaske 1743, III 13, svend 1.4.1750, III 53, udskrevet 9.5.1751, VIII 24, indskrevet 24.8.1781 og udskrevet 16.6.1753, VIII 29, mester 24.7.1760, VII 6 (søn af sadelmager Christopher Grass)
Grass, Mikkel Christophersen – i lære Paasken 1748, III 43, svend 2.4.1755, III 95, udskrevet 16.4.1759, VIII 40, indskrevet 24.11.1759, udskrevet 24.6.1760, VIII 52, indskrevet 24.8.1760, VIII 54, mester 19.3.1774, VII 10 (søn af sadelmager Christopher Grass i Odense)
Gregersen, Mathias – svend 28.12.1744, III 21, indskrevet 3.1.1746, udskrevet 27.7.1749, VIII 15, indskrevet 23.11.1749, VIII 23 (lært i Aabenraa)
Grünfelt (Grønfelt), Jacob – i lære Paaske 1768, IV 28, svend 18.4.1775, IV 48, udskrevet 20.4.1778, VIII 81
Grønbeck, Christian Simonsen – i lære 24.6.1796, V 4, svend 13.6.1798, V 12
Guldbeck, Jørgen Ditlevsen – i lære Paaske 1778, IV 69, svend 18.4.1786, IV 107, udskrevet 29.9.17??, VIII 101 (søn af Ditlev Guldbeck)
Hachel, Mathias Eliasen – født i Odense, i lære 24.6.1750, III 56, svend 26.6.1758, III 108, udskrevet 6.4.1760, VIII 48
Hadersen, Iver Christian – født i Kerteminde, mester 24.11.1749, VI 82
Hadersen, Jørgen – svend 2.8.1780, IV 79, udskrevet ?, indskrevet 5.3.1792, udskrevet 29.6.1794, VIII 110, Kerteminde skiftep. opgiver navnet Johan Hadersen, maaske mester i Bogense 5.4.1804, VII 25 lært hos faderen? handskemager Iver Christian Hadersen, i Kerteminde)
Hadersen, Niels – svend 6.4.1804, V 24, udskrevet ?, indskrevet 16.10.1809, udskrevet 24.4.1810, VIII 129 (lært hos broderen Johan Hadersen i Bogense)
Hansen, Alexander – født i Trøstrup Korup, i lære Julen 1732, II 120, svend 24.4.1737, II 160
Hansen, Anders – 1674, se titelbladet
Hansen, Anders – født i Odense, mester 15.10.1773, VII 9 (identisk med en af ovenstaaende A. H.), (lært i Odense)
Hansen, Anders – født i Ørreslev, Skeby, i lære Pinsen 1702, i 64, svend 26.6.1708, I 105
Hansen, Anders – i lære 24.6.1747, III 39, svend 25.6.1755, III 95, udskrevet 1.2.1761, VIII 41
Hansen, Anders – i lære 26.3.1780, IV 75 (søn af afdøde Hans Tages enke Mette Andersdatter)
Hansen, Anders – i lære 29.9.1752, III 77, svend 30.9.1757, III 103, udskrevet 16.4.1759, VIII 46
Hansen, Anders – i lære Julen 1760, III 129, svend 28.12.1767, IV 26, udskrevet 8.7.1768, VIII 71 (moder Anne Cedam Hansdatter)
Hansen, Anders – svend 16.12.1686, VI 4
Hansen, Christen – født i Nakskov, i lære 1730, II 29
Hansen, Christian – i lære Paaske 1708, I 102, svend Paaske 1712, I 118 (stedsøn af Mikkel Rasmussen i Kerteminde)
Hansen, Christian – mester 16.12.1686, VI 4
Hansen, Christian – svend 28.12.1758, III 111, udskrevet 8.4.1765, VIII 49
Hansen, Christopher – i lære Paasken 1749, III 51
Hansen, Diderik – født i Odense, i lære Julen 1734, II 140 (søn af Hans Bodkofsker)
Hansen, Erik – født i Stenderup i Holsten, i lære 1.8.1748, III 47, svend 8.8.1754, III 94 (søn af Hans Eriksen)
Hansen, Erik – i lære 24.6.1782, IV 92, maaske i Forbundet 22.5.1797 (?), V 9, svend 29.5.1798, V 12 (søn af afdøde Hans Madsen)
Hansen, Frands – født i Kerteminde, i lære 24.6.1727, II 61, svend 25.6.1731, II 104
Hansen, Gert – født i Odense, i lære 28.12.1701, I 63, svend 28.12.1707, I 100, mester 12.7.1723, VI 26
Hansen, Gregers – i lære Julen 1751, III 66, 67, svend 28.12.1759, III 119 eller 25.12.1759, udskrevet 26.10.1777, VIII 52, kaldes ogsaa Levendal (søn af Hans Danielsen i Odense)
Hansen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1775, IV 52, svend 29.9.1783, IV 98
Hansen, Hans – i lære 24.6.1699, I 53, svend 15.8.1704, I 75, maaske mester 9.11.1722, VI 26 (i lære hos faderen Hans Hansen)
Hansen, Hans – i lære 24.6.1733, II 130, svend 25.6.1739, II 176
Hansen, Hans – i lære 9.4.1738, II 169, svend 28.12.1747, III 41 (i lære hos faderen Hans Johansen)
Hansen, Hans – i lære Julen 1776, IV 61, svend 27.12.1784, IV 103 (søn af Hans Madsen)
Hansen, Hans Christian – i lære Paaske 1749, III 50, svend 13.4.1757, III 101, se ogsaa dette registers 1. del (søn af afdøde Hans Christian Johansen)
Hansen, Hans Henrik – født i Assens, i lære 24.6.1730, II 94, svend 25.6.1737, II 163
Hansen, Hans Peder – i lære Paaske 1791, IV 126 (søn af Hans Bendixen)
Hansen, Hans Peder – svend 29.3.1864, V 80
Hansen, Hans Peder – svend 30.9.1833, V 69 (lært i Nyborg)
Hansen, Henrik – født i Odense, i lære Fastelavn 1706, I 90, svend 30.3.1712, I 116
Hansen, Henrik – i lære 29.9.1758, III 108
Hansen, Henrik – svend 1.4.1744, III 16, udskrevet (rejst fra amtet) 4.10.1744, VIII 11 (lært hos faderen Hans Rasmussen i Middelfart)
Hansen, Henrik Christian – i lære i Nyborg Paaske 1825, V 58, svend 21.4.1827, V 62 (søn af fuldmægtig Anders Hansen i Nyborg)
Hansen, Henrik Langaa(e) – i lære 29.9.1763, IV 13, svend 18.4.1770, IV 34, udskrevet 29.9.1770, indskrevet 17.5.1772, udskrevet 26.6.1774, indskrevet 19.2.1775, udskrevet 10.3.1780, VIII 84
Hansen, Herman – i lære i Julen 1773, IV 43
Hansen, Hermand Henrik – i lære 24.6.1778, IV 71, svend 26.6.1786, IV 108, udskrevet ?, indskrevet 14.10.1802, udskrevet 3.10.1803,VIII 103 (søn af sukkersvend Hans Jacobsen i Kragsbjerghuset)
Hansen, Jacob – født i Odense, i lære 29.9.1688, I 9, svend 3.10.1692, I 25, mester 27.4.1698, VI 11 (søn af væver Hans Jacobsen)
Hansen, Jacob – født i Odense, i lære 29.9.1724, II 32 (søn af skomager Hans Jørgensen)
Hansen, Jacob – født i Odense, i lære Paaske 1758, III 106, svend 10.4.1765, IV 17
Hansen, Jacob – i lære 25.12.1758, III 115, svend 28.12.1765, IV 18, udskrevet 2.3.1766 og 29.9.1771, VIII 67
Hansen, Jacob Eiler – i lære 24.6.1703, I 70, svend 26.8.1708, I 104 (stedfader Johan Berent Ergel)
Hansen, Jacob Vilhelm – fra Kerteminde, svend 22.4.1862, V 79
Hansen, Jens – i lære 24.6.1770, IV 35, svend 23.6.1777, IV 62, udskrevet 27.9.1783, VIII 85
Hansen, Jens – i lære 29.9.1773, IV 41b, svend 29.9.1777, IV 64
Hansen, Jens – svend 29.12.1799, V 19 (lært hos fadderen (?) Anders Hansen)
Hansen, Jens Christian – i lære Julen 1727, II 88, svend 1.10.1734, II 136 (søn af Hans Jensen i Grynborg)
Hansen, Jens Peder – i lære 24.6.1780, IV 78 (søn af sukkersvend Hans Jacobsen i Odense)
Hansen, Johan – født i Faaborg, mester 8.11.1694, VI 9
Hansen, Johan – i lære 24.6.1696, I 37, svend 4.10.1702, I 67
Hansen, Johannes – i lære 28.12.1747, III 41, svend 2.4.1755, III 95, ’og han døde’ staar der i protokol VIII 40 (i lære hos faderen Hans Johansen)
Hansen, Johannes – i lære 30.9.1758, III 10, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 29.1.1768, VIII 69
Hansen, Jørgen – født i Odense, i lære 29.9.1703, I 71, svend 3.10.1709, I 109, mester 22.8.1715, VI 20
Hansen, Knud – i lære Paaske 1795, IV 127, svend 12.4.180, V 23 (søn af Hans Andersen)
Hansen, Knud – svend 6.7.1685, VI 4
Hansen, Lars – født i Fravde Kærby, i lære Julen 1721, I 175, svend 29.12.1727, II 64, maaske mester 12.3.1735, VI 60
Hansen, Lars – født i Haarslev, i lære Julen 1736, II 159
Hansen, Lars – født i Odense, i lære Paaske 1691, I 16
Hansen, Lars – i lære 1.7.1720 I 163, svend 30.6.1724, II 17, maaske mester 12.3.1735, VI 60 (i lære hos faderen Hans Sørensen)
Hansen, Lars – i lære 24.6.1757, III 102, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 29.9.1770, indskrevet 28.8.1771, VIII 70 (moder Marie Larsdatter)
Hansen, Lars – i lære 29.9.1755, III 96, svend 30.9.1763, IV 12, udskrevet 30.8.1769, VIII 63, indskrevet 17.5.1772 og udskrevet 21.1.1781, VIII 76
Hansen, Lars – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, VI 63
Hansen, Lars – i Svenborg, mester 17.4.1741, VI 64
Hansen, Lars – svend 28.12.1756, III 100
Hansen, Lorents – født i Odense, i lære 24.6.1741, III 310 (søn af Hans Jensen)
Hansen, Morten – i lære 28.12.1726, II 58, ny lære 1.10.1728, II 72, svend 28.12.1730, II 100 (søn af bødker Hans Hansen i Odense)
Hansen, Niels – født i Faaborg, i lære 29.9.1740, II 184, svend 21.4.1745, III 23, maaske mester 5.4.1755, VII 4
Hansen, Niels – født i Haderslev, mester 29.12.1721, VI 25
Hansen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1744, III 17, svend 25.6.1750, III 55, udskrevet 20.8.1752, VIII 25, maaske mester 5.4.1755, VII 4
Hansen, Niels – i lære 2.4.1755, III 95, svend 14.4.1762, IV 5, udskrevet 24.6.1764, VIII 60
Hansen, Ole – født i Odense, i lære 29.9.1731, II 108, svend 1.10.1737, II 166 (søn af Hans Olsen)
Hansen, Ole – født i Odense, i lære Jul 1713, I 128, svend 29.12.1721, I 174
Hansen, Peder – født i Bregnør, i lære 24.6.1761, IV 2, svend 26.6.1769, IV 31, udskrevet 7.8.1769, VIII 73
Hansen, Peder – født i Odense, i lære 25.12.1790, IV 126, svend 27.12.1799, V 19 (søn af Hans Jørgensen)
Hansen, Peder – født i Odense, mester 8.1.1690, VI 6
Hansen, Peder – i lære 24.6.1772, IV 39
Hansen, Peder – i lære Julen 10.4.1735, II 141, svend 17.3.1743, III 11, død .. 1774, VIII 9 (i lære hos faderen Hans Johansen)
Hansen, Peder – i lære Paaske 1750, III 54, svend 21.4.1756, III 97, udskrevet 23.3.1761, VIII 44, kaldes i VIII 44 Peder Hansen Høyer
Hansen, Rasmus – født i Middelfart, i Forbundet 24.6.1732, 112, svend 25.6.1734, II 135
Hansen, Rasmus – født i Odense, i lære 9.6.1714, I 135 (søn af Hans Rasmussen)
Hansen, Steen – født i Troelse, Ubberud, i lære Pinsen 1724, II 17, svend 27.6.1729, II 79
Hansen, Søren – født i Hauge i Lumby Sogn, svend 28.12.1735, II 145, mester 26.6.1747, VI 78 (stedfader Lars Hansen)
Hansen, Søren – i lære 29.9.1771, IV 39, svend 24.6.1778, IV 70
Hansen, Thøger – i Svenborg, mester 6.2.1745, VI 75
Haugemand, Carl Christian – i lære 24.6.1786, IV 107, svend? 3.10.1791, udskrevet 5.3.1792 ?, VIII 109, indskrevet ?, 25.8.1800, VIII 122, udskrevet 29.9.1828?, VIII 139, indskrevet 24.8.1829?, VIII 140
Heide, Johan Frederik von der – født i Bramsted, i lære Julen 1732, II 117
Heil, Hans Jørgensen – født i Odense, i lære 29.9.1696, I 39, svend 18.5.1701, I 57b (i lære hos morbroderen Jacob Jørgensen)
Hein, Hans Henriksen – i lære Paaske 1751, III 61, svend 26.6.1758, III 108, maa have været rejst da han indskrives 6.4.1760, udskrives 16.2.1761, VIII 53, indskrives 20.0.1761, udskrives ?/? 1762, VIII 58
Hein, Hans Henriksen – i lære Paaske 1751, III 61, svend 26.6.1758, III 108, har været rejst og indskrives 6.4.1760, udskrives 16.2.1761, VIII 33, indskrives 29.9.1761, udskrevet ?/? 1762, VIII 58
Hein, Zacharias Johansen – født i Odense, i lære 24.6.1747, III 40, svend 25.6.1753, III 82
Heintze, Johan Andersen – født i Odense, i lære 24.6.1773, IV 42 (søn af Andreas Heintze)
Henningsen, Claus – født i Skaarup Sogn, i lære 29.9.1718, I 148, svend 1.10.1723, II 7
Henningsen, Lars – født i Nislev, i lære 24.6.1721, I 171
Henriksen, Anders – i lære 25.12.1783, IV 100 (søn af Henrik Gregersen)
Henriksen, Bernhardt Rudolph – født i ’Compement’, i lære 24.6.1731, II 111 (søn af soldat Henrik Frantz i Odense)
Henriksen, Christen -  i lære 4.4.1736, II 152
Henriksen, Ditlev Køster – født i Fremmelev, Lunde, i lære 15.8.1704, I 76 (søn af Henrik Køster)
Henriksen, Ditlev Køster – født i Fremmelev, Lunde, i lære 8.8.1698, I 47, svend 15.8.1704, I 76 (søn af Henrik Køster)
Henriksen, Hans – i lære 29.9.1770, IV 36
Henriksen, Hans – i lære 5.4.1736, II 149, svend 17.4.1743, III 12
Henriksen, Hans – i lære 7.6.1730, II 83, svend 5.11.1741, III 5 (identisk med Hans Henriksen Møller, mester 6.9.1745, VIII 7?), (i lære hos faderen Henrik Jørgensen, død før 1741)
Henriksen, Henrik – i lære 24.6.1780, IV 78
Henriksen, Henrik – i lære 24.6.1780, IV 78, svend 25.6.1787, IV 109, udskrevet 16.8.1788, VIII 103, indskrevet 29.6.1789
Henriksen, Jacob – født i Odense, i lære 24.8.1692, I 25, svend 27.2.1697, I 42 (søn af kobbersmed Henrik Larsen)
Henriksen, Jens – født i Odense, i lære Paaske 1725, II 34, ny lære 12.4.1729, II 74, svend 20.10.1730, II 99, identisk med Jens Henriksen mester 21.2.1745, VIII 6 ? (søn af Henrik Jensen)
Henriksen, Jens – i lære 24.6.1771, IV 37
Henriksen, Jens – i lære Paaske 1745, III 23 (søn af Henrik Eriksen i Odense)
Henriksen, Johan – i lære 29.9.1769, IV 33, svend 7.4.1783, IV 96
Henriksen, Johannes – født i Odense, i lære 27.12.1754, III 96, svend 12.6.1758, III 107 (i lære hos svogeren Anders Broodt)
Henriksen, Jørgen – svend 25.3.1761, III 131 (lært i Middelfart)
Henriksen, Lars – i lære 24.6.1742, III 10, svend 15.4.1743, III 12 (søn af afdøde handskemager Henrik Jørgensen, i Odense)
Henriksen, Peder – i lære 16.4.1721, I 174, svend 2.10.1724, II 20, mester 17.7.1730, VI 56 (i lære hos faderen Henrik Andersen)
Henriksen, Rasmus – i lære Paaske 1748, III 44, svend 2.4.1755, III 95, udskrevet 13.1.1763, VIII 41
Henriksen, Søren – født i Middelfart, i lære i Middelfart Paaske 1756, III 97
Hermansen, (Johan) Henrik – født i Odense, i lære 21.4.1745, III 24, svend 5.4.1752, III 70, kaldes Johan Henrik Hermansen i VIII 31 da han udskrives 8.9.1752
Hermansen, Erik – født i Odense, i lære Julen 1723, II 9, svend 29.12.1727, II 64, mester i Bogense 26.4.1741, VI 67
Hermansen, Iver Christian – svend i Kerteminde 1.4.1744, III 16 (lært hos faderen Hermann Svendsen i Kerteminde)
Hieresen, Peder – født i Bogense, i lære i Bogense 24.6.1800, V 21, svend 24.6.1805, V 29 (fader Hiere Pedersen)
Hintze, Christian Christiansen – i lære 29.6.1733 II 126, svend 9.6.1742, III 8, mester 11.6.1746, VI 76 (i lære hos faderen Christian Nielsen Hintze)
Hintze, Christian Rasmussen – i lære 29.9.1761, IV 3, svend 30.9.1769, IV 33, udskrevet 8.4.1770?, VIII 73
Hintze, Johan Andersen – født i Odense, i lære 24.6.1773, IV 42 (søn af Andreas Hintze)
Hintze, Rasmus Christiansen – i lære 29.9.1733, II 126, svend 9.6.1742, III 8, mester 11.6.1746, VI 76 (i lære hos faderen Christian Nielsen Hintze)
Hiort, Abraham Hansen – i lære 29.9.1760, III 128, svend 30.9.1769, IV 33, udskrevet 18.2.1770, indskrevet 30.8.1772, udskrevet 27.9.1772, VIII 74
Hiort, Frederik Christian Nielsen – i lære 29.12.1732, II 122, svend 28.12.1739, II 177 (søn af gyde Jørgensdatter Münster i Odense)
Hiort, Jens – i lære Paaske 1781, IV 86, svend 25.3.1788, IV 114, udskrevet 26.4.1791, VIII 105 (søn af J. Hiort)
Hiort, Rasmus Mathiasen – i lære 29.9.1790, IV 125, ny lære 27.12.1794, IV 136, svend 27.12.1798, V 16 (søn af afdøde Mathias Hiort)
Hjallese, Anders Nielsen – født i Hjallese, i lære 18.12.1724, II 35, svend 28.12.1729, II 88
Hjallese, Hans Nielsen – født i Hjallese, i lære 18.12.1724, II 35, svend 28.12.1729, II 88
Holgersen, Daniel – i lære 24.6.1723, II 4, svend 28.6.1728, II 66 (søn af Holger Hansen i Odense)
Hollendal, Jørgen Larsen – i lære Julen 1760, III 121, svend 28.12.1765, IV 18
Holm, Anders Hansen – svend 2.8.1780, IV 79, mester 1.12.1796, VII 20 (lært hos faderen Hans Andersen Holm)
Holm, Anders Jensen – i lære 1.5.1798, V 11, svend 24.6.1805, V 29, udskrevet 19.8.1808, VIII 126 (i lære hos faderen Jens Holm i Nyborg)
Holm, Carl Christian – født i Odense, i lære Julen 1781, IV 87, svend 3.10.1791, IV 128, rejst ? og indskrevet 3.9.1798,VIII 118, derefter mester 10.10.1798, VII 21
Holm, Carl Christian Andersen – født i Skaane, i lære 24.6.1753, III 84, svend 27.6.1759, III 17, udskrevet 29.9.1759, VIII 51, indskrevet 26.6.1761, udskrevet 8.4.1765, VIII 58 (søn af Andreas Jensen Holm)
Holm, Claus – mester 30.9.1765 (?), VII 7
Holm, Ernst Andersen – i lære 3.7.1764, IV 16 (i lære hos faderen Anders Larsen)
Holm, Hans Andersen – født i Landskrona, i lære i Nyborg Paaske 1743, III 14, svend 4.10.1747, III 40, mester 8.9.1755, VII 4
Holm, Hans Hansen – i lære 10.4.1786, IV 106, svend 23.6.1788, IV 115, udskrevet 3.11.1788, VIII 105, indskrevet 8.5.1792, udskrevet 4.6.1792, VIII 110, indskrevet 28.1.1793, udskrevet 29.4.1793, VIII 111 (i lære hos morbroderen Peder Madsen)
Holm, Hans Hansen – i lære 24.6.1790, IV 120, svend 29,6,1795, VI .. (i lære hos faderen Hans Andreasen Holm)
Holm, Hans Pedersen – i lære 8.8.1745, III 26
Holm, Jens Andersen – i lære Paasken 1829, V 61, svend 1.4.1834, V 70 (søn af handskemager Anders Jensen Holm i Nyborg)
Holm, Jens Andersen – indskrevet? 30.9.1781, VIII 90, mester i Odense 4.4.1792, VII 19 (lært i Haderslev)
Holm, Johan Andersen – født i Landskrona, i lære 29.9.1747, III 40, svend 1.10.1753, III 84 (søn af Andreas Jensen Holm)
Holm, Johan Conrad Andersen – i lære 3.7.1764, IV 16 (i lære hos faderen Anders Larsen)
Holm, Knud Christian – født i Odense, i lære 24.6.1818, V 49, svend 27.6.1825, V 59, udskrevet 29.9.1828, VIII 139, indskrevet 24.6.1829, VIII 140 (i lære hos faderen C. C. Holm)
Holm, Lars Andersen – i lære 3.7.1764, IV 16, svend 17.4.1781, IV 83, udskrevet 28.3.1785, VIII 98 (i lære hos faderen Anders Larsen Holm)
Holm, Lars Hansen – indskrevet (svend?) 24.1.1768, udskrevet 16.10.1775, VIII 71, mester 20.9.1780, VII 13
Holm, Lars Hansen – mester 20.9.1780, VII 13
Holm, Mikkel – i lære 24.6.1753, III 83 (plejefader Hans Kiøg)
Holm, Niels Andersen – i lære 29.9.1778, IV 73, svend 29.9.1785, IV 106, udskrevet 3.4.1804, VIII 100 (i lære hos faderen Anders Larsen Holm)
Holm, Ole Andersen – i lære Paasken 1751, III 59, svend 13.4.1757, III 101 (søn af Andreas Jensen Holm)
Holm, Ole Hansen – i lære 24.6.1790, IV 120, svend 29.6.1795, V 1 (i lære hos faderen Hans Andreasen Holm)
Holm, Ole Hansen – i lære 27.12.1776, IV 59, udskrevet 15.4.1800, VIII 84 (i lære hos faderen Hans Andersen Holm)
Holm, Philip Henrik Christensen – født i Nyborg, i lære 24.1.1701, I 57a, svend 28.12.1705, I 89 (søn af Christen Jensen Holm)
Holst, Jesper Andersen – i lære 28.12.1755, III 96, svend 27.6.1759, III 117, mester 11.9.1776, VII 11 (i lære hos faderen Anders Simonsen)
Haarup, Abraham Jensen – svend 24.6.1793, IV 134, død ?/? 17??, VIII 111 (lært hos faderen Jens Nielsen Haarup)
Haarup, Anders Nielsen – svend? 26.4.1750, udskrevet 9.5.1751, VIII 24, indskrevet 19.8.1764, VIII 65, mester 16.11.1770, VII 8
Haarup, Carl Christian Jensen – i lære 8.4.1849, V 78, svend 18.4.1854, V 79, mester 18.4.1860, VII 38 (søn af skomagersvend Jens Haarup i Odense)
Haarup, Christen Jensen – svend 24.6.1790, IV 121, udskrevet 24.6.1799, VIII 108 (lært hos faderen Jens Nielsen Haarup)
Haarup, Hans Christian – i lære 29.9.1816, V 42, svend 30.9.1822, V 53, udskrevet 8.4.1828, VIII 136
Haarup, Jens Nielsen – født i Haarup i Jylland, indskrevet 10.5.1754 (9.8.1754), VIII 38, mester 20.2.1760, VII 6 (lært i Aalborg)
Haarup, Jens Nielsen – i lære 24.6.1810, V 31, svend 2.10.1815, V 40, udskrevet 13.6.1819, VIII 134 (i lære hos faderen Niels Jensen Haarup)
Haarup, Johan Andersen – svend 20.3.1797, V 8, udskrevet 27.10.1810 (27.12.1810), VIII 114 (lært hos faderen Andreas Haarup)
Haarup, Niels Jensen – i lære 24.6.1777, IV 63, svend 2.8.1780, IV 79, mester 26.10.1797, VII 21 (søn af handskemager Jens Nielsen Haarup)
Ibsen, Niels – født i Odense, i lære Paaske 1811, I 114, svend 15.4.1716, I 137
Ibsen, Peder – født i Hemmerslev i Særslev, i lære 5.2.1708, I 101, svend 28.12.1713, I 123 (moder Dorthe Hansdatter)
Iversen, Rasmus – i lære Paaske 1720, I 154, svend24.4.1726, II 50, mester 9.6.1733, VI 58 (søn af Iver Rasmussen)
Jacobsen, Frederik – i lære Paaske 1803, V 23
Jacobsen, Hans – født i Odense, i lære Pinsen 1691, I 18 (søn af Jacob Hansen, i lære hos farbroderen Hans Hansen)
Jacobsen, Hans – født i Paarup, i lære 18.6.1714, I 130, svend 27.6.1719, I 150 (søn af Jacob Sørensen)
Jacobsen, Hans – i lære 25.6.1712, I 123, svend 25.5.1716, I 140 (i lære hos faderen Jacob Hansen, død 1713)
Jacobsen, Hans – i lære 3.10.1707, I 98, svend 2.10.1711, I 116 (i lære hos faderen Jacob Jørgensen)
Jacobsen, Hans Chr. – født i Odense, i lære 25.12.1718, I 149, svend 28.5.1723, II 7, mester 16.4.1732, VI 57 (søn af Jacob Christensen)
Jacobsen, Hans Jørgen – født i Odense, i lære i Bogense 24.12.1816, V 41
Jacobsen, Jacob – født i Odense, i lære 24.6.1759, III 117, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 28.9.1767, indskrevet 19.2.1775, udskrevet 28.5.1775, VIII 70
Jacobsen, Jørgen – født i Odense, i lære 1.1.1695, I 34, svend 29.12.1700, I 56
Jacobsen, Jørgen – i lære 30.3.1712, I 117, svend 18.5.1716, I 139, mester 4.9.1724, VI 27 (i lære hos faderen Jacob Jørgensen)
Jacobsen, Lorentz – født i Odense, i lære Julen 1701, I 61, svend 28.12.1707, I 99 (broder snedker Marius Jacobsen)
Jacobsen, Niels – født i Kerteminde, i lære 1.10.1740, II 186, svend 25.6.1745, III 25
Jacobsen, Peder Andreas Martin – i lære Paaske 1760, III 121, 122, svend 30.9.1766, IV 19
Jacobsen, Peder Christian – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 28.9.1762, IV 10
Jacobsen, Rasmus – født i Holstebro, i lære i Rudkøbing 24.6.1748, III 46, maaske svend 2.4.1753, III 95
Jantzen, David Christophersen – født i Nørre Næraa, i lære 29.9.1732, II 121, svend 1.10.1737, II 166 (jfr. Christophersen), (søn af Christopher Jantzen)
Jensen, Anders – i lære 24.6.1726, II 52, svend 25.6.1731, II 104 (søn af hjulmand Jens Andersen i Odense)
Jensen, Anders – i lære 24.6.1767, IV 23, svend 28.6.1773, IV 41a, udskrevet 17.3.1776, indskrevet 24.7.1778, VIII 77
Jensen, Christen – født i Odense, i lære Paasken 1732, II 111 (søn af Jens Jensen Blegmand)
Jensen, Frands – i lære 24.6.1781, IV 85
Jensen, Hans – i lære 25.12.1715, I 136, svend 1.7.1720, I 158, mester 22.8.1726, VI 35 (søn af Jens Jensen i Ore, Sønder Næraa Sogn)
Jensen, Hans – i lære Paaske 1762, IV 6, svend før 23.4.1768, udskrevet 12.12.1772, VIII 72
Jensen, Hans Jacob – født i Odense, i lære 22.3.1761, III 132, svend 6.4.1768, IV 26, mester 27.12.1777, VII 11
Jensen, Henning – i lære 15.4.1716, I 138, svend 1.10.1722, I 179
Jensen, Jacob – 1674, se titelbladet
Jensen, Japhert – født i Hedensted, i lære Julen 1720, I 168
Jensen, Jens – født i Odense, i lære Pinsen 1701, I 57b, svend 26.5.1706, I 91
Jensen, Jens – i lære Paaske 1744, III 16
Jensen, Johan Gert – i lære 29.9.1777, IV 66, svend 1.10.1781, IV 86 (søn af Jens Jørgensen i Odense)
Jensen, Johan Henrik – i lære 29.9.1750, III 56, i Forbundet 29.3.1759, III 106, svend 1.10.1759, III 118
Jensen, Mads – i lære 24.6.1782, IV 93, svend 24.6.1790, IV 121, udskrevet 28.7.1790, VIII 108
Jensen, Morten – født i Svenborg, i lære i Svenborg 24.6.1746, III 32
Jensen, Ole – i lære 25.6.1732, II 112, svend 28.12.1738, II 171
Jensen, Rasmus – født i Faaborg eller Odense, i lære Paaske 1689, I 11
Jensen, Rasmus – født i Odense, i lære 24.6.1733, II 128, svend 25.6.1739, II 175, mester 4.1.1744, VI 73 (fader …, moder Silcke Marie Johansdatter)
Jespersen, Anders – lærebrev 2.12.1687, I 7
Jespersen, Jens Ulrik – i lære 24.6.1824, V 56, svend 3.10.1831, V 67 (jfr. Jens Ulrik Olsen), (søn af skrædder Jesper Olsen i Odense)
Jespersen, Lars Christopher – i lære 24.6.1806, V 30, Forbundter 27.12.1811, svend 14.4.1812, V 33 (moder Ide Sophie …)
Jespersen, Simon – født i Faaborg, i lære Paaske 1688, I 7 (i lære hos morbroderen Rasmus Andersen)
Jespersen, Simon – indskreven som lærling 1.10.1753, svend 1.10.1753, III 84, udskrevet 19.8.1759, VIII 36, indskrevet 30.10.1763, udskrevet 1.3.1765, VIII 63, mester 2.11.1767, VII 8 (som lærling hos farbroderen Anders Simonsen)
Johansen, Anders – i lære 30.9.1713, I 124, svend 1.10.1717, I 146 (i lære hos faderen Johan Hansen)
Johansen, Andreas – i lære Paaske 1768, IV 26 (søn af Johan … og hustru Maren Andersdatter)
Johansen, David Mathias – i lære 18.4.1729, II 78, svend 1.10.1734, II 135
Johansen, Frederik Vilhelm – i lære 25.3.1731, II 103, svend 9.4.1738, II 167
Johansen, Hans – i lære 24.6.1814, V 35 (fader vognmand Johan Clausen i Odense)
Johansen, Hans – i lære 29.9.1710, I 114, svend 3.10.1714, I 131, mester 12.9.1719, VI 23 (i lære hos faderen Johan Hansen)
Johansen, Hans Gabriel – i lære Julen 1776, IV 59, svend 27.12.1782, IV 95 (søn af Johan Henrik Gabrielsen)
Johansen, Iver – i lære 24.6.1733, II 128 (stedfader rytter Jens Pedersen)
Johansen, Jacob – i lære Julen 1780, IV 82 (søn af afdøde Johan Christiansen)
Johansen, Johan – i lære 24.6.1754, III 93 (søn af Johan Johansen)
Johansen, Johan Vilhelm – i lære 24.6.1787, IV 110, svend 29.6.1795, V 1, udskrevet 2.5.1796, VIII 112
Johansen, Jørgen – født i Højby, i lære 29.9.1713, I 125, svend 1.10.1718, I 147 (søn af urtegaardsmand Johan Hansen)
Johansen, Ludvig Frederik – svend 23.4.1867, V 80
Johansen, Niels – født i Odense, i lære 15.4.1781, IV 84, svend 28.12.1789, IV 117, udskrevet 8.3.1790, VIII 107 (søn af enken Gertrud Marie …)
Johansen, Niels – i lære 28.6.1717, I 145, svend 16.4.1721, I 169, mester 3.7.1743, VI 72 (i lære hos faderen Johan Hansen)
Johansen, Niels – svend 29.4.1741, III 2, maaske mester 22.3.1749, VIII 19? (lært hos faderen Johan Jørgen Nielsen i Nyborg)
Johansen, Niels Peder -  i lære 24.12.1787, IV 110 (i lære hos faderen Johan Christopher(sen))
Johansen, Ole – i lære 29.9.1732, II 115, svend 1.10.1738, II 170 (søn af Johan Olsen i Odense)
Johansen, Peder – født i Rødby, i Forbundet 28.12.1728, II 73, svend 27.6.1729, II 79
Johansen, Rasmus – i lære 24.6.1739, II 177 (søn af Johan Hansen)
Johansen, Rasmus – i lære Paaske 1756, III 98, svend 10.4.1765, IV 17 (søn af Johan Johansen i Odense)
Juchumsen, Peder – svend 25.6.1745, III 25, indskrevet 17.4.1746, udskrevet 16.3.1761, VIII 16, blev maaske mester 1761? (lært i Svenborg)
Juel, Jens Christensen – i lære Paaske 1750, III 50, svend 21.4.1756, III 97, mester 10.4.1765 (?), VIII 7, maaske identisk med Jens Christensen (stedfader Christopher Hansen)
Juul, Peder Jørgensen – i lære 28.12.1745, III 31, svend 22.4.1751, III 63, udskrevet ant. i 1751, VIII 26, indskrevet ant. i 1755 og udskrevet 20.8.1755, VIII 42
Jørgensen, Anders – i lære 26.12.1816, V 44
Jørgensen, Christian – født i Odense, i lære 25.12.1748, III 49, svend 28.12.1753, III 87
Jørgensen, Erik – født i Odense, i lære 18.8.1693, I 27, svend 22.4.1698, I 47
Jørgensen, Ernst, August – indskreven i Bogense 13.3.1742, III 7, svend 13.3.1742, III 8, indskrevet 7.9.1744 og udskrevet 9.10.1744, VIII 11 (indskrevet hos faderen Jørgen Nielsen i Bogense)
Jørgensen, Hans – født i Gislev, i lære 29.9.1724, II 36, svend 29.9.1731, II 108, maaske mester i Nyborg 28.4.1742, VI 71
Jørgensen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1719, I 151, svend 19.4.1724, II 11 (søn af Jørgen Jørgensen)
Jørgensen, Hans – i lære 23.9.1699, I 54, svend 4.10.1702, I 67 (jfr. Hans Pedersen), (søn af handskemager Peder Jørgensen i Haderslev, i lære hos farbroderen Jacob Jørgensen)
Jørgensen, Hans – i lære 29.9.1732, II 123, svend 4.4.1736, II 151, maaske mester i Nyborg 28.4.1742, VI 71 (i lære hos faderen Jørgen Hansen)
Jørgensen, Hans – mester 8.4.1686, VI 4
Jørgensen, Hans – svend 2.10.1742, III 10, mester 23.1.1746, VIII 6 ? (lært i Svenborg)
Jørgensen, Hans Christian – i lære 26.12.1812, V 33, svend 24.3.1818, V 47, udskrevet 24.5.1818, VIII 135
Jørgensen, Henrik – født i Rolfsted, i lære Pinsen 1701, I 59, svend 28.12.1705, I 89, maaske mester 5.10.1713, VI 19 (morbroder Jørgen Madsen i Odense), (født i Vindinge)
Jørgensen, Henrik – født i Vindinge, mester 5.10.1713, VI 19, maaske identisk med ovenstaaende?
Jørgensen, Jacob – født i Odense, i lære 28.9.1734, II 137, svend 1.10.1740, II 183 (søn af Jørgen Sørensen)
Jørgensen, Jacob – født i Odense, mester 2.10.1691, V 7
Jørgensen, Jens – i lære 10.4.1735, II 141, svend 1.4.1739, II 173 (i lære hos faderen Jørgen Hansen)
Jørgensen, Jens – i lære 29.9.1749, III 52, svend 30.9.1755, III 96 (søn af Niels Jørgensens enke Maren Hansdatter)
Jørgensen, Johan – i lære 24.6.1733, II 132 (søn af Jørgen Dideriksen)
Jørgensen, Johan – i lære Julen 1723, II 8, svend 29.12.1727, II 64 (søn af Jørgen Johansen i Odense)
Jørgensen, Johannes – i lære 24.6.1761, IV 1, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 16.8.1767, indskrevet 26.12.1776, udskrevet 31.3.1777, VIII 70
Jørgensen, Johannes – i lære 24.6.1774, IV 47
Jørgensen, Knud – født i Middelfart, i lære 29.9.1736, II 158, svend 1.10.1740, II 183
Jørgensen, Lars – født i Holmdrup, i lære 24.6.1730, II 96, ny lære 1731, II 103, svend 14.10.1737, II 166 (søn af afdøde Jørgen Larsen)
Jørgensen, Lars – født i Odense, i lære Paaske 1754, III 93, svend 25.3.1761, III 131, udskrevet 24.6.1761, VIII 56, kaldes ogsaa mølleren og er saa ant. identisk med den Lars Møller som indskrives 10.2.1762, VIII 59 (søn af graver Jørgen Larsen)
Jørgensen, Lars – mester 2.10.1684, VI 3
Jørgensen, Lars – svend i Svenborg 25.6.1744, III 17
Jørgensen, Lars H. – i forbundet 30.9.1816, V 43, svend 29.9.1817, V 46
Jørgensen, Marcus – i Faaborg, mester 19.7.1747, VI 79
Jørgensen, Niels – i lære Paaske 1752, III 70
Jørgensen, Peder – fhv. soldat, i Forbundet 28.7.1744, III 18, svend 3.1.1745, III 21 (lært handskemager profesionen)
Jørgensen, Peder – født i Fløstrup, i lære Paaske 1725, II 39, svend 28.3.1731, II 101 (søn af Jørgen Pedersen)
Jørgensen, Peder – født i Middelfart, i lære Paasken 1731, II 109, svend 5.10.1734, II 136
Jørgensen, Peder – i lære 24.6.1724, II 19, svend 28.12.1728, II 73 (søn af soldat Jørgen Pedersen udenfor Sct. Jørgens Port i Odense)
Jørgensen, Peder – i lære 28.12.1737, II 167, svend 15.5.1740, II 179 (i lære hos faderen Jørgen Hansen)
Jørgensen, Peder – i lære Julen 1725, II 47, svend 8.4.1733, II 123 (søn af Dorthe Hannibalsdatter i Tommerup)
Jørgensen, Rasmus – i Faaborg, mester 25.4.1741, VI 66
Jørgensen, Rasmus – i lære Julen 1779, IV 76, svend 27.12.1784, IV 103, udskrevet 28.12.1787, VIII 98, indskrevet ? 21.3.1791, VIII 108 (mon gift 3.8.1791 i Revninge med enke Maren Jørgensdatter)
Jørgensen, Søren – født i Odense, i lære 29.9.1725, II 45 (søn af afdøde ladefoged Jørgen Jensen)
Jørgensen, Søren – i lære 29.9.1729, II 84 (søn af Jørgen Sørensen)
Kausted, Hans Jensen – i lære 6.6.1766, IV 19, maaske i ny lære 24.6.1777, IV 63, svend 24.6.1785, IV 105 (søn af handskemager Jens Christensen Kausted)
Kausted, Johannes Jensen – i lære Julen 1785, IV 106
Kaustrup, Jens Christensen – i Bogense, mester 26.9.1744, VI 74, mester i Odense 18.8.1747, VI 80 (maaske identisk med Jens Christensen Kavsted?)
Keller, Christian Johansen – født i Odense, i lære 8.4.1722, I 176, svend 16.4.1727, II 61, mester 28.2.1735, VI 60 (søn af Johan Jost Keller)
Keller, Johan Christiansen – i lære 12.7.1754, III 92 (i lære hos faderen Christian Keller)
Kieldsen, Bertel – i lære Paasken 1753, III 82
Kielt, Jens Pedersen – i lære Julen 1755, III 99, svend 29.9.1762, IV 11 (søn af afdøde Peder Ibsen i Odense)
Kier, Peder Frandsen – mester 25.6.1743, VI 72
Kiøcker, Johan Christiansen – i lære 24.6.1779, IV 74, svend 24.6.1785, IV 105, udskrevet 25.3.1788, VIII 100, indskrevet 29.6.1788, udskrevet 30.8.1798, VIII 107 (søn af Christian Frandsen Kiøcker)
Klein, Johan Christian – født i Odense, i lære Julen 1740, II 186, svend 25.6.1744, III 17
Kleinsig, Frederik Vilhelm – født i Køningsberg, i lære 29.9.1736, II 157 (jfr. Conradsen), (søn af tømmermand Conrad?)
Knudsen, Hans – født i Næraa, i lære 13.11.1722, I 181
Knudsen, Hans – født i Odense, i lære Paaske 1716, I 140, svend 16.4.1721, I 169
Knudsen, Iver – i lære Paaske 1754, III 89
Knudsen, Søren – i lære Julen 1745, III 31 (morbroder Martinus Johansen)
Knudsen, Søren – i lære Paaske 1778, IV 69, svend 25.6.1787, IV 109, udskrevet 25.6.1792, VIII 104
Kock, Peder – i lære i Nyborg Paasken 1818, V 48, svend 20.4.1824, V 54a
Kordtlog, Christian Pedersen – i lære Paaske 1743, III 11, svend 14.4.1751, III 59, maaske mester 10.10.1760, VII 6 (dattersøn af skomager Mikkel Justesen i Odense)
Kousted, Christian Jensen – i lære 9.4.1760, III 123, svend 5.3.1764, IV 14 (i lære hos faderen Jens Christensen Kousted)
Kousted, Hans Jensen – i lære 6.6.1766, IV 19, maaske i ny lære 24.6.1777, IV 63, svend 24.6.1785, IV 105 (søn af handskemager Jens Christensen Kousted)
Kousted, Jens Christensen – handskemager, boede 1775 i Lumby, se IV 52 (maaske identisk med Jens Christensen Koustrup?)
Kousted, Johannes Jensen – i lære Julen 1785, IV 106
Kousted, Jonas Jensen – i lære 6.6.1766, IV 19, svend 26.12.1773, IV 43 (søn af handskemager Jens Christensen Kousted)
Kovsted, Christian Jensen – i lære 9.4.1760, III 123, svend 5.3.1764, IV 14 (lært hos faderen Jens Christensen Kovsted)
Kovsted, Jonas Jensen – i lære 6.6.1766, IV 19, svend 26.12.1773, IV 43, udskrevet 1.5.1774, VIII 77 (søn af handskemager Jens Christensen Kovsted)
Krag, Henrik Lindegaard – i lære 24.6.1782, IV 92, svend 23.6.1788, IV 116, udskrevet 29.9.1788 og kaldes ogsaa Krag VIII 106 (stedsøn (?) af handskemager Niels Kragh i Odense)
Kragh, Mikkel Nielsen – født i Odense, i lære 24.6.1731, II 107 (søn af Niels Mikkelsen Krag)
Kragh, Niels Rasmussen – født i Jylland, mester 26.11.1762, VII 6, indskrevet som svend 12.3.1752, VIII 31
Krum, Carl Vilhelm – født i Falkerslev, Falster, i lære Paaske 1743, III 13, udskrevet 5.1.1762, VIII 59
Krüger, Hans Henriksen – født i Sletten, i lære 14.1.1689, I 10, svend 27.6.1692, I 21 (søn af tømmermand Henrik Krüger)
Kyhn, Johan Frederik – i lære 1.6.1804, V 26, svend 25.6.1810, V 30, udskrevet 27.12.1813, VIII 129, kaldes VIII 129 Johan Frederik Køng
Kütter, Hans Nielsen – født i Odense, i lære Paaske 1756, III 97, svend 25.4.1764, IV 14, udskrevet? 28.10.1764, VIII 64 (søn af Niels Nielsen Kütter)
Kaare, Hans Madsen – født i Odense, i lære Julen 1714, I 133, svend 28.12.1718, I 148, mester i Kerteminde 22.4.1741, VI 65 (søn af Mads Hansen Kaare)
Kaare, Jørgen Nielsen – født i Odense, i lære 29.9.1712, I 145 (søn af Niels Jensen Kaare)
Kaare, Peder Hansen – født i Odense, i lære Paasken 1706, I 93a, svend 30.3.1712, I 116, mester 29.11.1717, VI 22 (stedfader Mads Hansen Kaare)
Lakier, Christian Josvasen – i lære Paasken 1726, II 51 (søn af Josva Frederik Lakier)
Lange, Andreas Henriksen – i lære Julen 1814, V 38, svend 1.10.1821, V 51, udskrevet 4.5.1823, VIII 137, mester 4.12.1828, VII 31(søn af litzenbroder Henrik Henriksen Lange)
Lange, Johan Prodt – født i Odense, i lære 24.6.1824, V 55, svend 29.6.1829, V 63, mester 8.10.1836, VII 33 (broder litzenbroder Andreas Lange i Odense)
Langeland, Ole Hansen – i lære Julen 1750, III 60 (søn af afdøde Hans Langeland)
Larsen, Anders – født i Faaborg, i lære 29.9.1736, II 156, svend 2.10.1742, III 9, mester 20.4.1746, VI 76
Larsen, Anders – født i Ingstrup, i lære 3.4.1720, I 156 (forældreløs)
Larsen, Anders – født i Odense, i lære 25.8.1687, I 6, svend 2.10.1691, I 19 (søn af afdøde murermester Lars Larsen)
Larsen, Christen – i lære 28.6.1717, I 146, svend 30.6.1721, I 169, mester 28.12.1728, VI 51 (i lære hos faderen Lars Christensen)
Larsen, Christen – i lære Paaske 1768, IV 28, svend 18.4.1775, IV 49, udskrevet 25.1.1778, indskrevet 24.5.1778, VIII 81 (søn af afdøde Lars Mikkelsen)
Larsen, Christian – i lære Julen 1784, IV 105 (søn af Lars Hansen)
Larsen, Clemen – i lære Julen 1750, III 58, svend29.9.1760, III 129 (søn af Lars Hansen)
Larsen, Engelbrecht – i lære 24.6.1760, III 123, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 20.5.1770, VIII 70
Larsen, Frederik – i lære 29.9.1777, IV 65, svend 29.3.1785, IV 105, udskrevet ?.10.1785, VIII 99 (søn af Dorthe Malene …)
Larsen, Hans – født i Have, Lumby Sogn, i lære 8.4.1733, II 127, maaske mester i Svenborg 17.4.1741, VI 64
Larsen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1700, I 55, svend 7.4.1706, I 89, maaske mester i Svenborg 17.4.1741, VI 64
Larsen, Hans – indskrevet i lære 28.12.1753, svend 28.12.1753, III 87, udskrevet 20.7.1755, VIII 36 (indskreven i lære hos faderen Lars Hansen)
Larsen, Hans Christian – født i Odense, i lære Paaske 1831, II 102, svend 24.4.1737, II 160, maaske mester 13.8.1746, VI 77 (søn af vognmand Lars Christensen)
Larsen, Hans Christian – i lære 24.6.1729, II 80, svend 27.6.1735, II 141, maaske mester 13.8.1746, VI 77 (søn af skomager Lars Nielsen)
Larsen, Henning – født i Assens, i lære Paaske 1750, III 53, svend 29.3.1758, III 107
Larsen, Henning – i lære 24.6.1752, III 74, svend 8.4.1760, III 123 (søn af Lars Henningsen i Ullerslev)
Larsen, Jacob – 1674, se titelbladet
Larsen, Johan Peder – i lære Paaske 1762, IV 8, svend 18.4.1770, IV 33, udskrevet 3.6.1770, VIII 74 (jfr. Johan Pedersen)
Larsen, Jørgen – født i Odense, i lære 24.6.1732, II 115, svend 25.6.1736, II 153
Larsen, Jørgen – født i Odense, i lære 29.9.1778, IV 73, svend 29.9.1785, IV 106, udskrevet 22.1.1786, VIII 100
Larsen, Jørgen – født i Svenborg, i lære 24.6.1730, II 93, svend 1.10.1735, II 142
Larsen, Lars – født i Odense, i lære 24.6.1792, IV 132 (søn af tømmersvend Lars Hansen)
Larsen, Lars – født i Odense, i lære 29.9.1752, III 80
Larsen, Lars – født i Odense, i lære Paasken 1754, III 91, svend 30.9.1761, IV 2
Larsen, Lars – i lære 24.6.1774, IV 44, svend 26.6.1780, IV 77, udskrevet 26.1.1783, VIII 89
Larsen, Mikkel – i lære 22.4.1753, III 92, svend 29.9.1762, III 10 (søn af afdøde Lars Mikkelsen i Korsør)
Larsen, Niels – født i Assens, mester 1.2.1717, VI 21
Larsen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1694, I 32, ny lære 2.10.1696, I 38, svend 27.6.1699, I 52 (søn af Maren Nielsdatter)
Larsen, Niels – født i Odense, i lære 29.9.1708, I 107, svend 3.10.1714, I 131
Larsen, Niels – i lære 25.6.1750, III 57, svend 10.10.1754, III 94 (stedfader Jørgen Larsen)
Larsen, Peder – født i Haderslev, i lære 29.9.1744, III 18, svend 30.9.1751, III 63, udskrevet 9.3.1752, VIII 30
Larsen, Peder – født i Odense, i lære 10.7.1693, I 28
Larsen, Peder – født i Odense, i lære 29.9.1701, I 60
Larsen, Søren – 1674, se titelbladet
Larsen, Søren – født i Odense, mester 29.12.1700, VI 11
Larsen, Søren – i lære 3.10.1714, I 131, svend 1.10.1718, I 147, mester 31.5.1726, VI 34 (i lære hos faderen Lars Christensen)
Larsen, Tønne – svend 11.4.1708, I 100 (lært i 6 aar)
Laubert, Abraham Hansen – født i Odense, i lære Paasken 1730, II 92, svend 9.4.1738, II 167, mester 17.3.1746, VI 76 (søn af Hans Casper Laubert)
Laumand, Lars Nielsen – født i Odense, i lære 25.12.1783, IV 99, svend 27.12.1792, IV 134, udskrevet 27.6.1803, VIII 111 (søn af afdøde Niels Laumand)
Leth, Hans Kieldsen – svend 8.4.1760, III 123, udskrevet 24.6.1761, VIII 57
Liebe, Johan Daniel – født i Odense, i lære 29.9.1736, II 154, svend 28.12.1744, III 21
Liebe, Lars Danielsen – i lære 29.9.1767, IV 24, svend 29.9.1777, IV 64
Lind, Peder Nielsen – fra Fattigkommissionen i Odense, i lære 1.1.1878, V 46
Lindegaard, Abraham Olsen – i lære 29.9.1748, III 48, svend 30.9.1755, III 96 (stedfader bødker Jens Andersen, jfr. Jens Andersen Bødker)
Lindegaard, Chr. Mortensen – i lære 1.10.1735, II 141, svend 15.3.1742, III 8, mester 28.11.1753, VII 3 (i lære hos stedfaderen Søren Larsen Bech, stedfader 1742 Peder Stensberg)
Lindegaard, Chr. Nielsen – indskreven 29.9.1778, IV 72, i lære 29.9.1794, IV 136, svend 29.9.1800, V 22, udskrevet 24.6.1805, VIII 123, indskrevet 27.9. eller 27.12.1806, VIII 127, udskrevet 119.4.18??, VIII 127 (søn af handskemager Niels Lindegaard)
Lindegaard, Christian Mortensen – i lære 1.10.1735, II 141, svend 15.3.1742, III 8, udskrevet 2.8.1744 rejste fra Amtet VIII 7, indskrevet 19.4.1745, VIII 13, havde sidste arbejdet i Haderslev, mester 28.11.1753, VIII 3, (i lære hos stedfaderen Søren Larsen Bech, stedfader 1742 Peder Steenberg)
Lindegaard, Christian Nielsen – indskreven 29.9.1778, IV 72, i lære 29.9.1794, IV 136, svend 29.9.1800, V 22, udskrevet 24.6.1805, VIII 123, indskrevet 27.9. (el. 27.12.) 1806, VIII 127, udskrevet 19.4.18??, VIII 127 (søn af handskemager Niels Lindegaard)
Lindegaard, Henrik Christensen – i lære 5.4.1774, IV 43, svend 10.4.1787, IV 109, udskrevet 27.12.1787, VIII 103 (fader Christian Lindegaard)
Lindegaard, Henrik Mortensen – i lære 1.10.1735, II 141, svend 1.2.1739, II 172, udskrevet (rejst) 24.5.1746, mester 14.2.1750, VI 82, VII 3 (i lære hos stedfaderen Søren Larsen Bech)
Lindegaard, Johan Nielsen – i lære 26.6.1780, IV 78, svend 24.6.1804, V 25, mester 9.10.1816, VII 29 (i lære hos faderen Niels Lindegaard)
Lindegaard, Johannes Mortensen – i lære 26.6.1780, IV 78 (i lære hos faderen Morten Lindegaard)
Lindegaard, Morten Christiansen – i lære 27 (29).9.1757, III 103, svend 18.4.1775, IV 49, udskrevet 21.4.1777, VIII 81 (i lære hos faderen Christian Lindegaard)
Lindegaard, Morten Hansen – født i Odense, i lære 29.7.1698, I 50, svend 26.6.1703, I 69, mester 8.4.1711, VI 17 (søn af Hans Hansen Lindegaard)
Lindegaard, Morten Nielsen – i lære 24.6.1805, V 28, svend 8.10.1811, V 32, udskrevet 10.6.1812, VIII 131 (søn af Niels Lindegaard)
Lindegaard, Niels Christiansen – i lære 27.9.1757, III 103, svend 18.4.1775, IV 49, udskrevet 1.8.1775, indskrevet 26.12.1775, VIII 80, mester 8.8.1778, VII 12 (i lære hos faderen Christian Lindegaard)
Lindegaard, Otte Nielsen – svend 3.10.1814, V 36, udskrevet 16.11.18??, VIII 133 (lært hos faderen Niels Chr. Lindegaard)
Lindegaard, Søren Mortensen – i lære 5.4.1774, IV 44 (i lære hos faderen Morten Lindegaard)
Linhartsen, Johan Balder – i lære 24.6.1728, II 69 (søn af Ellen Kieldsdatter, enke efter Linhart Ging i Aasum)
Lorentsen, Frederik Jacob – født i Odense, i Forbundt 1742, III 8, svend 17.4.1743, III 12, udskrevet (rejst) 27.3.1745, VIII 11
Louman, Johan Frederik Vilhelm – Vajsenhusdreng fra København, i lære 29.9.1815, V 40
Louman, Lars Nielsen – født i Odense, i lære 25.12.1783, IV 99, svend 27.12.1792, IV 134, udskrevet 27.6.1803, VIII 111 (søn af afdøde Niels Louman)
Louman, Peder Rasmussen – i lære 24.6.1748, III 45, svend 25.6.1755, III 95, udskrevet 15.8.1755, VIII 42 (søn af Rasmus Loumand i Odense)
Louman, Rasmus Nielsen – født i Odense, i lære 30.9.1780, IV 82 (søn af afdøde Niels Rasmussen Louman)
Loumand, Peder Rasmussen – i lære 24.6.1748, III 45, svend 25.6.1755, III 95, udskrevet 15.8.1755, VIII 42 (søn af Rasmus Loumand i Odense)
Lund, Børge Knudsen – født i Odense, i lære i Bogense Paaske 1798, V 18, svend 29.9.1800, V 22
Lund, Hans Christian(sen) – i lære 29.9.1796, V 6 (stedfader Peder Christian Pedersen)
Lund, Johannes Christensen – i lære Julen 1775, IV 53, svend 29.9.1783, IV 98
Lund, Jørgen Christiansen – født i Odense, i lære 27.12.1780, IV 80, svend 27.12.1787, IV 112, udskrevet 22.6.1793, VIII 105, mester 9.6.1797, VII 20 (søn af skomagersvend Christian Jørgensen Lund)
Lund, Ole Jacobsen – i Forbundet 7.3.1757, III 100, svend 7.3.1758, III 104
Lund, Ole Jacobsen – i lære Julen 1748, III 50, svend 28.12.1753, III 88, udskrevet 11.3.1754, VIII 37 (søn af afdøde guldsmed Jacob Lund)
Lund, Peder Christiansen ( ) – i lære 29.9.1796, V 6 (stedfader Peder Christian Pedersen)
Lundager, Anders Nielsen – født i Odense, i lære 24.6.1790, IV 121, svend 1.10.1798, V 116 (V 16), udskrevet 24.6.1800, VIII 118, indskrevet 24.11.1802 (1800), udskrevet 27.6.1803, VIII 124, indskrevet 12.12.1803, VIII 125, mester 4.5.1805, VII 25
Lydersen, Andreas – i lære 29.9.1726, II 54, svend 29.9.1731, II 108 (søn af Lyder Lydersen i Holse i Haarslev)
Lydersen, Peder – født i Næsbyhovedbroby, i lære 29.9.1732, II 116
Løje, Niels Christian – født i Odense, i lære 29.9.1735, II 142, svend 17.4.1743, III 12, udskrevet 28.?.1745, VIII 9, indskrevet 11.2.1746, VIII 15
Madsen (?), Carl Vilhelm – født i Odense, i lære Paasken 1751, III 62, svend 29.3.1758, III 108 (jfr. Møller), (søn (?) af handskemagersvend Mads Christensen)
Madsen, Anders – i lære 21.4.1778, IV 70, svend 29.3.1785, IV 105 (søn af Mads Jørgensen)
Madsen, Christen – i lære 29.9.1767, IV 25, svend 1.10.1771, IV 38, udskrevet 24.11.1771, VIII 75, indskrevet 27.2.1772 og udskrevet 1.3.1774, VIII 76
Madsen, Christian – i lære Julen 1761, IV 5 (stedfader Johan Nicolai Møller)
Madsen, Hans Jesper – i lære Paasken 1844, V 26, svend 25.4.1848, V 78 (søn af brolægger Mads Jensen i Odense)
Madsen, Jens – i lære 25.12.1735, II 147, svend 28.12.1742, III 10, udskrevet 15.10.1744, VIII 9
Madsen, Jens – i lære 29.9.1733, II 133
Madsen, Jens – i lære 8.4.1817, V 45, svend 1.4.1823, V 53, udskrevet 22.5.1825, VIII 139?, mester 26.7.1827, VII 31
Madsen, Jens Christian – i lære 24.6.1833, V 69 (søn af brolægger Mads Jensen i Odense)
Madsen, Just – i lære Paaske 1724, II 16, svend 20.4.1729, II 75 (halvbroder murermester Claus Justesen)
Madsen, Jørgen – i lære 26.12.1719, I 153, (plejefader Lars Rasmussen i Odense)
Madsen, Niels – i lære i Nyborg 24.6.1745, III 27, ny lære i Odense 1.4.1750, III 53, svend 28.12.1751, III 65
Madsen, Peder – 1674, se titelbladet
Madsen, Peder – født i Lunde, i lære 24.6.1730, II 96
Madsen, Peder – i lære 21.4.1835, V 72, svend 21.4.1840, V 75, mester 24.3.1847, VII 36 (søn af brolægger Mads Jensen i Odense)
Madsen, Peder – i lære 28.12.1736, II 159, svend 28.12.1742, III 10, mester 3.9.1749, VI 81 (søn af Mads Madsen i Odense)
Madsen, Poul – født i Odense, i lære 24.6.1725, II 42
Madsen, Poul – kom fra Svendborg, svend 2.10.1743, III 15, udskrevet 27.12.1744, VIII 11, indskrevet 7.1.1746 (lært i Svenborg)
Madsen, Rasmus – født i Trunderup, ”Ringe Sogn”?, i lære 24.6.1737, II 163, svend 2.10.1743, III 15
Madsen, Rasmus – i lære Paaske 1840, V 74, i lære Paaske 1840, V 74, svend 25.3.1845, 78, mester 11.10.1851, VII 38 (søn af afdøde Mads Jørgensen i Odense)
Malberg, Hans Daniel Johansen – i lære 24.6.1769, IV 32, svend 24.6.1776, IV 57 (56), udskrevet 26.12.1787, VIII 82 (søn af Johannes Hansen Malberg)
Malberg, Hans Jonas Johansen – i lære 30.9.1773, IV 41, svend 2.8.1780, IV 79, udskrevet 13.5.1781, VIII 89 (søn af Johannes Hansen Malberg)
Mansfelt, Bonde Johansen – født i Brobyværk, i lære Julen 1744, III 22
Marvig, Anders Christian – i lære Julen 1783, IV 102
Marvig, Anders Hansen – født ca 1785 i Odense, svend 27.6.1803, V 23, udskrevet 29.6.1807, VIII 124, indskrevet 5.11.1810, udskrevet (mester) 5.8.1811, VIII 130, mester 10.8.1811, VII 26 (lært hos faderen Hans Marvig)
Marvig, Andreas – født i Frue Sogn i Odense, i lære 28.12.1735, II 146
Marvig, Andreas – født i Svenborg, i lære i Svenborg 24.12.1745, III 30, ny lære 13.3.1747, III 37
Marvig, Andreas – i lære 3.10.1814, V 37, svend 30.9.1822, V 53, udskrevet 10.2.1823, VIII 137
Marvig, Carsten Carstensen – født i Odense, i lære 24.6.1763, IV 12, svend 26.6.1770, IV 35, udskrevet 9.6.1773, indskrevet 26.6.1774, udskrevet 22.1.1777, VIII 75
Marvig, Carsten Carstensen – i lære 24.6.1796, V 3, svend 28.9.1801, V 22, udskrevet 5.4.1819, VIII 123 (søn af Carsten Marvig)
Marvig, Christen – i lære 26.12.1713, I 126, svend 1.10.1718, I 148 (søn af Hans Christensen i Kerteminde)
Marvig, Hans Carsten – mester 4.6.1796, VII 19
Marvig, Hans Caspersen – i lære 24.6.1760, III 126, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 1.7.1769 og 28.11.1771, indskrevet 31.10.1774, VIII 70 (søn af Casper Marvig)
Marvig, Hans Lars Martin – svend 27.6.1808, V 30, udskrevet 4.4.1820, VIII 128 (lært hos faderen Hans Carsten Marvig i Odense)
Marvig, Mathias Hansen – i lære 27.6.1808, svend 4.4.1809, V 30, udskrevet 11.12.1812, VIII 128 (i lære hos faderen Hans Carsten Marvig)
Mathiasen, Ditlev – født i Kerteminde, i lære i Kerteminde 27.12.1776, III 60, svend 27.12.1781, IV 87, rejst? og indskrevet 9.5.1784, udskrevet 1.10.1785, VIII 95, mester i Kerteminde 8.8.1791, VII 19
Mathiasen, Hans Christian – i lære Julen 1758, III 112 (søn af Mathias Jacobsen), (i lære hos farbroderen Hans Christian Jacobsen)
Mathiasen, Hans Peder – født i Skrøbelev Sogn, i lære 24.6.1733, II 129, ny lære 1736, II 154, svend 25.6.1739, II 176
Mathiasen, Jacob – i lære 24.6.1761, IV 3 (søn af Mathias Jacobsen, i lære hos farbroderen Christian Jacobsen)
Mathiasen, Johan – i lære 24.6.1772, IV 40, svend 24.6.1776, IV 56, ’Anno 1777, 24 August døde han’, står der i VIII 83
Mathiasen, Nicolai – i lære Julen 1747, III 41 (søn af Mathias Madsen)
Mathiasen, Samuel – i lære 29.9.1757, III 104, svend 30.9.1765, IV 18, udskrevet 8.11.1765, VIII 67 (søn af Mathias Nielsen Chasten)
Mathiasen, Terkel – født i Svenborg, i lære 29.9.1760, III 129 (søn af Mathias Carstensen)
Meyer, Hans Frederik – født i Odense, i lære Paaske 1741, III 5, svend 25.6.1747, III 37 (jfr. Hans Frederiksen), (stedfader ? A. Meyer)
Meyer, Hans Hansen – i lære 1.10.1787, IV 111
Meyer, Hans Mikkelsen – i lære Paaske 1752, III 71, svend 8.4.1760, III 123, udskrevet ?/? 1762,, VIII 57 (søn af Mikkel Meyer i Odense)
Meyer, Hans Peder – i lære 27.12.1821, V 51, svend 27.12.1826, V 60 (stedfader (?) frimurermester Jacob Nielsen i Odense)
Meyer, Hans Peder – i lære Paaske 1784, IV 99, svend 6.4.1790, IV 118, udskrevet 27.8.1792, VIII 107, indskrevet 31.10.1796, VIII 113, udskrevet …?, indskrevet 27.11.1797, VIII 116
Meyer, Hans Peder Hansen – i lære Paaske 1762, IV 6, svend 18.4.1770, IV 34, udskrevet 7.12.1770 (eller 1776), VIII 74 (stedfader Peder Petsch)
Meyer, Hans Peder Hansen – i lære Paasken 1762, IV 6, svend 18.4.1770, IV 34 (stedfader Peder Petsch)
Mieker, Jørgen Peder – i lære 24.6.1747, III 38
Mikkelsen, Christen – født i Kerteminde, i lære 26.6.1741, III 4, svend 26.6.1748, III 44, udskrevet 30.6.1754, VIII 19, indskrevet 20.7.1755, VIII 42, maaske mester 15.7.1757, VII 4 (ja antageligt, da det passer sammen med det tidspunkt han udskrives af svendebogen 18.7.1759, VIII 42)
Mikkelsen, Hans Christian – født i Odense, i lære i Bogense 13.4.1805, V 27, svend 27.6.1812, V 33, mester i Kerteminde 4.6.1830, VII 32
Mikkelsen, Jacob – født i Kerteminde, i lære 29.9.1714, I 131, svend 1.10.1718, I 147, mester i Kerteminde 27.4.1741, VI 67
Mikkelsen, Jørgen Frederik – i lære Julen 1770, IV 37 (søn af Mikkel Harnick)
Mikkelsen, Peder – født i Ejby, i lære Paaske 1705, I 87, svend 22.4.1710, I 111
Mikkelsen, Rasmus – lover at gøre mesterstykke 10.4.1694, I 30
Mikkelsen, Christian – i lære Paasken 1841, V 75, svend 26.6.1843, V 76 (søn af handskemager C. Mikkelsen i Kerteminde)
Mogensen, Hans – i lære 24.6.1798, V 13, svend 24.6.1805, V 29, udskrevet 8.4.1806, VIII 126
Mortensen, Anders – født i Odense, i lære i Pinsen 1691, I 15, svend 3.6.1696, I 36, maaske mester 14.11.1704, I 80, VI 25
Mortensen, Anders – født i Odense, i lære Pinse 1691, I 17, svend 3.6.1696, I 37, maaske mester 14.11.1704, I 80, VI 14
Mortensen, Hans Henrik Gretzinger – født i Assens, Forbundter i Odense Paaske 1756, III 99, svend 13.4.1757, III 101 udskrevet 30.10.1757, VIII 45 (lært i Assens)
Mortensen, Henrik – født i Odense i lære April 1782, IV 91 (søn af afdøde Morten Tømmermand)
Mortensen, Johan – født i Odense, i lære Pinsen 1691, I 16
Mortensen, Lars – født i Faaborg, i lære 29.9.1729, II 86, svend 1.10.1735, II 142
Mortensen, Peder – født i Odense, i lære 16.4.1775, IV 49, svend 22.4.1783, IV 96, udskrevet 8.1.1787, VIII 92 (søn af tømmermand Morten Henriksen)
Møller, Anders Nielsen – i lære 24.6.1780, IV 79, svend 25.6.1787, IV 109 (morfader Hans Tolstrup (Toestrøm))
Møller, Carl Vilhelm – født i Odense, i lære Paaske 1751, III 62, svend 29.3.1758, III 107, udskrevet 17.5.1761, VIII 47, ant. ogsaa identisk med den Carl Møller som udskrives 19.7.1771, VIII 59 (søn (?) af handskemager Mads Christensen)
Møller, Christen Christensen – i lære 29.9.1790, IV 123, svend 2.10.1797, V 10 (søn af Christen Møller)
Møller, Daniel – i lære Julen 1775, IV 54, svend 27.12.1782, IV 95
Møller, Hans Andersen – født i Odense, i lære Paaske 1792, IV 129, svend 29.6.1795, V 1, udskrevet 30.11.1791??, VIII 112
Møller, Hans Christiansen – født i Odense, i lære 1.4.1739, II 173, svend 1.10.1746, III 34 (søn af rytter Christian Møller)
Møller, Hans Jacob Jørgensen – født i Odense, i lære 13.4.1757, III 102, svend 25.6.1764, IV 15, udskrevet 28.10.1764, indskrevet 8.4.1765, VIII 65, kaldes ogsaa Møller (søn af Jørgen Larsen)
Møller, Henrik Andersen – født i Odense, i lære 29.9.1741, III 6, svend 2.10.1749, III 52, udskrevet 5.12.1749, VIII 23, indskrevet 7.7.1750, VIII 25
Møller, Jacob Christin Henriksen – i lære 12.7.1728, II 72, svend 16.7.1731, II 105, mester 30.1.1745, VI 74 (i lære hos faderen Henrik Jørgensen)
Møller, Jens Olsen – i lære 24.6.1789, IV 116 (søn af Ole Møller)
Møller, Jeppe Jacobsen – i lære 24.6.1790, IV 124, svend 27.6.1796, V 3, udskrevet 20.11.1797, indskrevet 5.3.1798, VIII 113 (søn af kusk Jacob Møller i Odense)
Møller, Johan (Hans) Chr. – i lære 29.9.1760, III 127, svend 30.9.1765, IV 18, udskrevet 14.9.1767, indskrevet 30.8.1772, VIII 68
Møller, Jørgen Hansen – født i Odense, i lære 27.12.1780, IV 83, svend 27.12.1787, IV 112 (søn af Hans Jørgen Møller)
Møller, Jørgen Hansen – i lære 30.9.1748, III 48 (i lære hos faderen Hans Møller)
Møller, Lars Hansen – i lære Paaske 1783, IV 96 (søn af Hans Jørgen Møller)
Møller, Niels Hansen – i lære 29.9.1796, V 7, svend 12.4.1803, V 22, udskrevet 27.6.1803, VIII 124
Møller, Niels Rasmussen – i lære (Forbundet) Paaske 1830, V 64, svend 29.9.1832, V 68 (søn af møller Rasmus Knudsen i Odense)
Møller, Peder Christensen – i lære 24.6.1731, II 110, svend 28.12.1737, II 167
Møller, Philip Jacobsen (?) – i lære 24.6.1775, IV 51, svend 23.1.1783, IV 97
Møller, Rasmus Hansen – i lære 1750, III 55 (i lære hos faderen Hans Møller i Odense)
Møller, Sigvard (Sigvart) Nicolaisen – født i Odense, i lære Julen 1796, V 8 (søn af Nicolai Møller)
Møller, Søren Andersen – i lære 24.6.1784, IV 101, svend 24.6.1791, IV 127, udskrevet 22.8.1792, VIII 109
Møller, Ulrik Rasmussen – født i Faaborg, i lære 29.9.1758, III 109 (maaske søn af Rasmus Larsen Møller)
Mørck, Jacob Emanuelsen – i lære 24.6.1723, II 3, svend 28.12.1728, II 73, mester i Bogense 26.4.1741, VI 67
Nathansen, Nathan – svend 28.10.1867, V 81
Netler, Johan Henrik – i lære 29.9.1787, IV 113, svend 18.4.1797, V 9, udskrevet 25.8.1800, VIII 114
Netler, Niels Johansen – i lære 24.6.1796, V 2, ny lære 27.12.1799, V 20, svend 27.6.1803, V 23, udskrevet 3.10.1803, VIII 124
Neyman, Hans Mortensen – i lære 24.6.1766, IV 19, svend 27.6.1774, IV 45, udskrevet 8.5.1782, VIII 78
Nicolaisen, Christen – i lære 1.2.1705, I 87, svend 1.10.1710, I 112 (søn af Nicolai Pedersen i Odense)
Nicolaisen, Jørgen – svend 27.12.1745, III 29 (lært i Svenborg)
Nielsen (Kiiter), Hans – født i Odense, i lære Paaske 1756, III 97, svend 25.4.1764, IV 14, udskrevet? 28.10.1764, VIII 64 (søn af Niels Nielsen Kiitter)
Nielsen, Anders – i lære 29.9.1791, IV 128, svend 1.10.1798, V 16 (søn af Niels Hansen)
Nielsen, Anton – i lære 24.6.1778, IV 70, svend 26.6.1786, IV 105, udskrevet 18.7.1792, VIII 101
Nielsen, Christen – i lære 11.4.1754, III 88, svend 8.4.1760, III 123 (søn af Niels Christensen)
Nielsen, Christian – født i Odense, i lære Paaske 1707, I 97, svend 8.6.1711, I 114, mester 16.4.1721, VI 24 (søn af Niels Hansen)
Nielsen, Christian – i Faaborg, mester 25.4.1741, VI 66
Nielsen, Christian – i lære 29.9.1752, III 76, i Forbundet 14.9.1763, IV 13
Nielsen, Espen – født i Odense, i lære 29.9.1730, II 99 (søn af Niels Bertelsen)
Nielsen, Frands – i lære Paaske 1765, IV 17, svend 29.3.1769, IV 31
Nielsen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1720, I 159, svend 26.6.1725, II 42
Nielsen, Hans – født i Odense, i lære Julen 1732, II 119, svend 28.12.1738, II 171
Nielsen, Hans – svend 21.4.1778, IV 67, maaske mester i Kerteminde 26.2.1785, VIII 17, mester i Odense 27.6.1786, VII 18 (lært hos faderen Niels Hansen)
Nielsen, Hans Christian – født i Reveldrup, i lære 29.9.1721, I 174, svend 29.12.1727, II 64 (søn af Niels Christensen)
Nielsen, Iver Christian – født i Bogense, i lære 29.9.1823, V 54, svend 5.4.1831, V 65, mester 15.10.1842, VII 35 (stedfader (?) Rasmus Pedersen i Odense)
Nielsen, Jens – født i Bogense, i lære 29.9.1745, III 28, svend 30.9.1755, III 96
Nielsen, Jens – i lære 10.4.1735, II 141, svend 17.3.1742, III 8, maaske identisk med Jens Peder Nielsen som blev mester 16.6.1747, VI 78 (i lære hos faderen Niels Nielsen)
Nielsen, Jens Peder – i lære 10.4.1735, II 141, svend 17.3.1742, III 8, mester 16.6.1747, VI 78, maaske identisk med Jens Nielsen (i lære hos faderen Niels Nielsen)
Nielsen, Johan Jørgen – i lære 29.9.1708, I 105, svend 28.12.1713, I 123 (søn af afdøde kandestøber Niels Gertsen i Odense)
Nielsen, Johan Jørgen – mester i Nyborg 29.4.1741, III 2, VI 69
Nielsen, Jørgen – i Bogense, mester 26.4.1741, VI 67
Nielsen, Jørgen – i lære 29.9.1823, V 57(søn af Niels Jensen)
Nielsen, Jørgen – svend 29.9.1777, IV 64, udskrevet 24.2.1782, VIII 86 (lært hos broderen Lars Nielsen)
Nielsen, Lars – i lære Paaske 1780, IV 76, svend 10.4.1787, IV 109, udskrevet 3.4.1793, VIII 103
Nielsen, Lars – svend 1768, II 29, udskrevet 28.7.1776, VIII 72 (lært hos faderen Niels Andersen)
Nielsen, Lorentz – i lære 24.6.1753, III 85, svend 25.6.1761, III 132, udskrevet 21.8.1763, og 16.9.1766, VIII 58, indskrevet 18.3.1764, VIII 63 (søn af Niels Christensen)
Nielsen, Niels – født i Elmelund, Sanderum, i lære Paaske 1693, I 26
Nielsen, Niels – født i Faaborg, mester 17.10.1715, VI 21
Nielsen, Niels – født i Højme, i lære 24.6.1723, II 2, svend 28.6.1728, II 66, maaske mester i Kerteminde 27.4.1741, VI 67
Nielsen, Niels – født i Odense, i lære 23.5.1692, I 22, svend 25.5.1697, I 43 (søn af Niels Nielsen)
Nielsen, Niels – svend 28.12.1746, III 35, maaske mester 1.3.1766, VII 8 eller 15.7.1776, VII 11 (lært hos faderen Niels Nielsen)
Nielsen, Peder – 1674, se titelbladet
Nielsen, Peder – af Odense, i lære 24.6.1796, V 4 (stedfader (?) Lars Christensen Velling)
Nielsen, Peder – født i Odense, i lære 24.6.1697, I 44, svend 26.6.1703, I 69
Nielsen, Peder – indskreven 8.1.1751, svend 14.4.1751, III 59, mester 19.4.1758, VII 5 (i lære hos stedfaderen Søren Nielsen)
Nielsen, Poul Anders – i lære 6.4.1863, IV 11, svend 22.4.1767, IV 21, udskrevet 1.5.1768, indskrevet 26.6.1774, VIII 69 (maaske identisk med Poul Nielsen Selberg)
Nielsen, Rasmus – i lære Julen 1738, II 172, svend 9.9.1751, III 63
Nielsen, Rasmus – i lære Paasken 1790, IV 118, svend 18.4.1797, V 9
Nifindt, Morten Johansen – i lære 24.6.1740, II 182 (søn af afdøde Johan Nifindt)
Nybølle, Christen Jensen – i lære 24.6.1740, II 181, svend 17.4.1748, III 43 (søn af afdøde Jens Pedersen)
Nør, Peder Nielsen – født i Odense, i lære Julen 1732, II 119, svend 25.6.1742, III 8 (søn af Niels Jørgensen)
Oestgrest, Peder – født i København, i lære Julen 1713, I 127
Olsen, Diderik – i lære Julen 1804, V 27, svend 16.4.1811, V 30, udskrevet 2.8.1811, VIII 130 (søn af Ole Hansen)
Olsen, Hans – født i Seden, i lære 29.9.1702, I 68, svend 4.10.1706, I 96 (søn af Ole Hansen)
Olsen, Hans Christian – i lære 1.10.1792, IV 133 (søn af korporal Oluf Hansen)
Olsen, Jens – i lære 24.6.1754, III 94, svend 25.6.1764, IV 14, udskrevet 24.6.1781, VIII 65 (søn af Ole Jensen?)
Olsen, Jens Ulrik – i lære 24.6.1824, V 56, svend 3.10.1831, V 67, udskrevet ?.?.18??, VIII 140 (jfr. Jens Ulrik Jespersen), (søn af skrædder Jesper Olsen i Odense)
Olsen, Lars – svend 31.3.1728, II 66
Olsen, Peder – i lære 29.9.1759, III 120, svend 30.9.1767, IV 23, udskrevet 21.8.1768?, VIII 71 (fader Ole Jensen?)
Olsen, Rasmus – født i Orte Skovhuse, i lære Julen 1720, I 163, svend 26.6.1725, II 42, mester 4.6.1732, VI 57 (svoger tømmermand Henning Eriksen i Odense)
Omback, Lars Rasmussen – svend 23.6.1783, IV 97 (lært hos faderen Rasmus Hansen Omback)
Omback, Rasmus Hansen – født i Odense, i lære 25.12.1746, III 35, svend 28.12.1752, III 78, mester i Bogense 23 (27).6.1783, VII 14 (søn af Hans Omback)
Ottesen, Iver – født i Kirkeby i Holsten, i lære 16.4.1702, I 66, svend 27.4.1707, I 97 (søn af Otto Iversen)
Ottesen, Johan Christian – i lære 2.4.1782, IV 91, svend 29.6.1789, IV 116 (søn af Otte Johansen i Odense)
Ottesen, Juchum Andreas – i lære Paaske 1752, III 72 (moder Gertrud Jensdatter)
Ottesen, Lars – født i Fangel, i lære Paaske 1748, III 43, svend 1.10.1753, III 84
Ovesen, Hans Christian – i lære 29.9.1787, IV 115, svend 3.10.1791, IV 128, udskrevet 5.3.1792, VIII 109
Ovesen, Thomas Broderus – i lære Paaske 1777, IV 61, svend 30.9.1782, IV 94
Parbs, Anders Hansen – i lære 26.6.1768, IV 29, svend 1.10.1781, IV 86, mester 10.2.1800, VII 23 (i lære hos faderen Hans Hartvigsen Parbs)
Parbs, Hans Hartvigsen – født i Odense, i lære 17.4.1740, II 180, svend 5.4.1747, III 36, mester 19.4.1758, VII 5
Parbs, Hartvig Hansen – i lære 26.6.1768, IV 29, svend 3.10.1791, IV 128, udskrevet 4.3.1793, VIII 109 (fader handskemager Hans Hartvigsen Parbs)
Pedersen, Anders – født i Jylland, i lære 29.9.1762, IV 10, svend 30.9.1769, IV 32 udskrevet 14.6.1772, indskrevet 1.10.1773, udskrevet 19.3.1775, VIII 73
Pedersen, Anders – i Middelfart, mester 24.5.1741, VI 70
Pedersen, Christen – i lære Julen 1752, III 79, svend 28.12.1761, IV 4, udskrevet 13.2.1763, VIII 62, indskrevet 31.5.1763, VIII 63 (moder Mette Pedersdatter)
Pedersen, Christen – i lære Paaske 1738, II 168, svend 25.6.1745, III 25 (søn af afdøde Peder Christensen)
Pedersen, Christen – svend 28.12.1759, III 119, eller 25.12.1759, udskrevet 3.10.1770, VIII 52
Pedersen, Christian – født i Odense, mester 10.10.1760, VII 6 (antagelig identisk med en af de ovenstaaende, Kordtlog, Christian Pedersen)
Pedersen, Eiler – født i Norge, i lære 10.7.1706, I 94, svend 10.8.1711, I 116
Pedersen, Hans – 1674, se titelbladet
Pedersen, Hans – født i Røjrup, Rønninge Sogn, i lære 2.2.1733, II 125, svend 9.4.1738, II 167, mester 7.10.1743, VI 72 (søn af Peder Larsen)
Pedersen, Hans – født i Svenborg, i lære i Svenborg 24.6.1745, III 26
Pedersen, Hans – i lære 10.7.1688, I 9, svend 5.8.1691, I 18, mester 14.7.1704, I 74, VI 13 (i lære hos faderen Peder Rasmussen i Odense)
Pedersen, Hans – i lære 23.9.1699, I 54, svend 4.10.1702, I 67, svend 4.10.1702, I 67 (jfr. Hans Jørgensen), (søn af handskemager Peder Jørgensen i Haderslev, i lære hos farbroderen Jacob Jørgensen)
Pedersen, Hans – i lære i Nyborg 24.6.1816, V 41, svend 25.6.1821, V 50, mester i Nyborg 25.9.1833, VII 32
Pedersen, Hans – i lære Julen 1769, IV 33, svend 27.12.1776, IV 59, udskrevet ?.?.1777, VIII 84
Pedersen, Hans – i lære Paaske 1768, IV 26
Pedersen, Hans Jørgen – i lære 29.9.1766, IV 20 (søn af afdøde Peder Nielsen)
Pedersen, Jacob – født i Bjerre Sogn ve Kolding, i lære 18.4.1745, III 26, svend 5.4.1752, III 69, udskrevet 20.8.1752 og indskrevet 24.9.1758, VIII 31, eller indskrevet 22.7.1753 og udskrevet 15.4.1754, VIII 34
Pedersen, Jacob – født i Nykøbing, i lære 24.6.1736, II 153
Pedersen, Jacob – i lære Paaske 1774, IV 45, svend 17.4.1781, IV 84, udskrevet 15.5.1781, VIII 90 (stedfader snedker Johan Jesper Jørgensen)
Pedersen, Jens – 1674, se titelbladet
Pedersen, Jens – født i Odense, i lære Paaske 1720, I 157 (søn af Peder Pedersen)
Pedersen, Jens – i lære 24.6.1759, III 118, svend 1768, IV 29 (jfr. Jens Peder Frandsen), (søn af sergent Frands Pedersen i Fredericia)
Pedersen, Jens – i lære 24.6.1783, IV 98 (søn af Peder Hansen)
Pedersen, Jens – i lære 24.6.1790, IV 122, svend 26.7.1797, V 9 (søn af Peder Hansen)
Pedersen, Jens – i lære Julen 1751, III 69, muligvis i Forbundet Julen 1757, III 105, svend 28.12.1759, III 120, udskrevet 24.6.1760, VIII 53
Pedersen, Johan – i lære Paaske 1762, IV 8, svend 18.4.1770, IV 33, udskrevet 30.6.1770, VIII 74 (jfr. Johan Peder Larsen)
Pedersen, Johan Christopher – født i Odense, svend 13.4.1773, IV 40, mester 1.8.1777, VII 11 (lært hos faderen Peder Madsen)
Pedersen, Jørgen – født i Nyborg, i lære Pinsen 1686, I 4
Pedersen, Jørgen – født i Odense, i lære 4.2.1695, I 35, svend 6.2.1701, I 57a
Pedersen, Knud – født i Odense, i lære 24.6.1728, II 67, svend 25.6.1734, II 135 (søn af Peder Knudsen)
Pedersen, Knud – født paa Ærø, i lære 1.5.1727, II 62
Pedersen, Knud – mester 7.1.1767, VII 8
Pedersen, Mads – født i Frue Sogn, Odense, i lære 1.1.1692, I 19, svend 28.6.1697, I 44
Pedersen, Niels – født i Kølstrup, i lære 24.6.1728, II 71, svend 1.10.1735, II 142, indskrevet 3.1.1746, VIII 15, havde arbejdet i Aabenraa
Pedersen, Niels – født i Odense, i lære 10.4.1798, V 14, ny lære 25.12.1805, V 29 (søn af handskemager Peder Nielsen)
Pedersen, Niels – i lære 17.4.1748, III 46, svend 5.4.1752, III 69 (i lære hos stedfaderen Gert Hansen)
Pedersen, Niels – i lære 24.7.1689, I 13, svend 15.7.1693, I 27 (i lære hos faderen Peder Nielsen i Odense)
Pedersen, Niels – i lære Julen 1796, V 6, svend 3.4.1804, V 24, udskrevet 29.9.1806, VIII 125
Pedersen, Niels – i lære Paaske 1762, IV 7, svend 18.4.1770, IV 34
Pedersen, Peder – født i Odense, i lære 24.6.1703, I 72, svend 26.6.1708, I 104
Pedersen, Peder – født i Volderslev, i lære 12.11.1730, II 100, svend ?.12.1736, II 158, maaske mester i Svenborg 29.4.1749, VI 69
Pedersen, Peder – i lære 1.1.1741, III 1, svend 28.12.1747, III 41 (søn af træskomand Peder Andersen i Odense)
Pedersen, Peder – i lære 24.6.1782, IV 94, svend 24.6.1791, IV 127, udskrevet 22.8.1792, VIII 109 (søn af Peder Pedersen)
Pedersen, Peder – i lære 3.4.1804, V 25, svend 1.10.1810, V 30, udskrevet 16.4.1811, VIII 130 (søn af daglejer Peder Nielsen)
Pedersen, Peder – i Svenborg, mester 29.4.1749, VII 69, maaske identisk med ovenstaaende
Pedersen, Poul – født i Odense, mester 13.11.1689, VI 6, opsagt af enken 12.4.1729, II 74
Pedersen, Rasmus – født i Esterbølle, Særslev Sogn, i lære Julen 1735, II 145, svend 28.12.1742, III 10, udskrevet 4.10.1744 og rejste fra Amtet VIII 10, maaske igen indskrevet 15.11.1744 og udskrevet 14.6.1745, VIII 12?
Pedersen, Rasmus – født i Harndrup, i lære Paaske 1737, II 262, svend 21.4.1745, III 23
Pedersen, Thomas – i lære Paaske 1736, II 151
Philipsen, Christopher Zacharias – født i Kerteminde, i Forbundet Paaske 1828, V 60, svend 13.4.1830, V 65
Philipsen, Jens – i lære Julen 1735, II 148
Phlug, Bernt Svendsen – født i Odense, i lære 8.4.1733, II 126, svend 9.4.1738, II 167 (stedfader Mogens Mogensen Bornemann)
Piccardi, Christian Vilhelm – i lære i Bogense 29.9.1822, V 52
Piil, Peder Nielsen – indskreven 21.10.1782, IV 94, i lære Paasken 1792, IV 132 (fader Niels Hansen)
Ploug, Lars Olsen – født i Assens, i lære Paaske 1717, I 144, svend 8.4.1722, I 175 (søn af Ole Caspersen)
Pontoppidan, Christian Frederik Knudsen – født i Odense, i lære Julen 1758, III 111
Poulsen, Andreas – i lære 24.6.1782, IV 93, svend 23.6.1788, IV 115, udskrevet 2.9.1788, VIII 106
Poulsen, Christian – i lære 24.6.1778, IV 72, svend 28.6.1784, IV 101
Poulsen, Frederik Ferdinand – indskrevet 27.12.1838, VIII 144, mester 23.10.1844, VII 35 (lært i Kolding)
Poulsen, Jens – født i …, i lære Julen 1726, II 59 (stedsøn af Hans Andersen)
Poulsen, Lorentz – i lære 29.9.1784, IV 104, svend 3.10.1791, IV 128, udskrevet ? 28.1.1793, VIII 109
Poulsen, Niels – svend 2.10.1742, III 9
Poulsen, Poul – i lære 24.6.1777, IV 63 (søn af afdøde Poul Poulsen)
Poulsen, Svend – født i Odense, i lære 24.6.1746, III 33, svend 25.6.1753, III 83, udskrevet ? eller mester ? 22.7.1759, VIII 34, identisk med Svend Poulsen Thiil ?
Rafn, Herman Hansen – født i Æble i Ørbæk Sogn, i lære Paaske 1716, I 137, svend 1.10.1720, I 163 (søn af Hans Rafn)
Randers, Hans Jacob Hansen – i lære Paaske 1788, IV 114 (søn af handskemager Hans Randers i Odense)
Randers, Hans Nielsen – indskreven i lære 8.1.1751, svend 14.4.1751, III 59, mester 5.11.1765, VII 7 (i lære hos stedfaderen Søren Nielsen)
Randers, Jens Peder – svend 3.10.1859, V 79 (lært i Nyborg)
Randers, Søren Nielsen – mester 11.7.1739, VI 62
Range, Johan Frederik Johansen – i lære 24.5.1721, I 170, svend 1.10.1727, II 63 (søn af Johan Lorentz Range i Odense)
Rask, Hans Rasmussen – født i Fredericia, mester 9.12.1732, VI 57
Rasmussen, Adam – født i Odense, i lære 29.9.1693, I 31, svend 7.20.1697, I 45 (søn af Rasmus Adamsen)
Rasmussen, Anders – født i Odense, i lære 24.6.1784, IV 102 (søn af Rasmus Johansen)
Rasmussen, Anders – i lære Julen 1781, IV 87 (søn af Rasmus Iversen)
Rasmussen, Anders – i lære Paaske 1692, I 20, svend 27.4.1698, I 47, frimester 28.12.1705, I 89, mester 7.4.1706, I 91, VI 15 (i lære hos faderen Rasmus Andersen i Odense)
Rasmussen, Christian – i lære 25.6.1744, III 17, svend 25.6.1755, III 95, udskrevet 1.8.1773, VIII 41 (i lære hos faderen Rasmus Olsen)
Rasmussen, Gulbrand – i lære Paaske 1759, III 16, svend 30.9.1766, IV 19, udskrevet 22.11.1767, VIII 69
Rasmussen, Hans – født i Odense, i lære 29.9.1726, II 56, svend 1.10.1732, II 114
Rasmussen, Hans – i lære Pinsen 1699, I 51, svend 26.6.1703, I 69 (værge felbereder Jens Rasmussen i Nyborg)
Rasmussen, Hans – i Middelfart, mester 29.4.1741, VI 69
Rasmussen, Henning – født i Odense, i lære Paaske 1753, III 85, 90, svend 14.4.1762, IV 5, udskrevet 31.5.1763, VIII 62 (søn af Rasmus Henningsen?)
Rasmussen, Henrik – i lære 27.12.1792, IV 134, svend 28.9.1795, V 1, udskrevet 28.12.1801, VIII 113 (i lære hos morbroderen Jesper Andersen)
Rasmussen, Henrik – svend 2.10.1742, III 9, maaske mester i Svendborg 19.3.1748, eller i Odense 8.10.1759, VII 5, VI 80, antageligt mester allerede 1.3.1746, VIII 10 (lært i Nyborg)
Rasmussen, Iver – født i Søndersø, i lære 11.11.1708, I 108, ny lære 29.9.1712, I 122, svend 31.3.1717, I 143, mester 16.5.1721, VI 24 (død ca 1730), (stedsøn af slagter Jacob Pedersen)
Rasmussen, Jacob – født i Odense, i lære Paasken 1721, II 13, svend 31.3.1728, II 66 (søn af drejer Rasmus Hansen)
Rasmussen, Jens – i Rudkøbing, mester 7.4.1741, VI 63
Rasmussen, Johan – i lære 24.6.1704, I 76, svend 3.4.1709, I 109 (søn af afdøde vognmand Rasmus Adamsen i Odense)
Rasmussen, Johan – i lære Paaske 1798, V 12
Rasmussen, Johan Gert – i lære 16.11.1722, I 179, svend 28.12.1729, II 87 (søn af afdøde Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Jørgen – i lære 27.12.1775, IV 53 (søn af rytter Rasmus Iversen)
Rasmussen, Jørgen Sivert – i lære 25.12.1777, IV 67, svend 27.12.1784, IV 103, udskrevet ?.?.17??, og kaldes her Jørgen Rasmussen Sivertsen VIII 97
Rasmussen, Lars Jacob – i lære 24.6.1824, V 56, svend 29.6.1829, V 63 (søn af træskohandler Rasmus Caspersen i Odense)
Rasmussen, Mads – født i Assens, i lære 29.9.1720, I 162, svend 2.10.1725, II 45 (søn af Rasmus Madsen)
Rasmussen, Mikkel – i Kerteminde, mester 27.4.1741, VI 67
Rasmussen, Mikkel – svend 25.6.1743, III 14
Rasmussen, Mogens – i lære 24.6.1760, III 125, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 22.1.1774, VIII 71
Rasmussen, Niels – 1674, se titelbladet
Rasmussen, Niels – født i Odense, i lære Paasken 1712, I 119, svend 20.4.1718, I 147, mester 1.7.1722, VI 25
Rasmussen, Peder – 1674, se Titelbladet
Rasmussen, Peder – i lære Paaske 1767, IV 21
Rasmussen, Peder – svend 25.6.1738, II 170
Rasmussen, Rasmus – i lære 25.12.1816, V 43 (søn af Rasmus Nielsen)
Rendsborg, Carl Johansen – i lære i Svenborg 27.12.1745, III 29 (søn af Johan Terkel Rendsborg paa Taasinge)
Reusborg, Johannes Jørgensen – i lære Paaske 1776, IV 56, svend 23.6.1783, IV 97, udskrevet 19.3.1786, VIII 93 og VIII 100, indskrevet 23.6.1788, udskrevet 20.11.1791, VIII 105 (søn af Jørgen Mortensen Reusborg)
Riiel, Lars – svend 25.6.1767, IV 22
Roede, Niels Christensen – i lære 29.9.1763, IV 13, svend 1.10.1771, IV 38
Roschou, Just Rasmussen – i lære 25.12.1797, V 11, svend 24.6.1799, V 17, udskrevet 19.5.1800, VIII 120 (søn af Rasmus Jacobsen Roschou)
Roschou, Rasmus Jacobsen – i lære 24.6.1764, IV 16, svend 25.6.1767, IV 22, mester 3.10.1774, VII 10
Rudolp, Peder – født i Odense, i lære Paaske 1752, III 73, svend 29.3.1758, III 107
Rudolph, Rasmus Johansen – født paa Sjælland, i lære 24.6.1732, II 113
Runge, Johan Frederik Johansen – i lære 24.5.1721, I 170 (søn af Johan Lorentz Runge i Odense)
Røjerup, Hans Hansen – svend 2.4.1782, IV 89 (90), udskrevet 23.6.1788, VIII 91 (lært hos faderen Hans Pedersen Røjerup)
Røjerup, Herman Hansen – i lære 27.6.1759, III 117, svend 25.6.1767, IV 22, udskrevet 5.1.1768, indskrevet 30.9.1768, udskrevet 3.6.1770, VIII 70 (i lære hos faderen Hans Røjerup)
Røjerup, Niels Hansen – svend 2.8.1780, IV 79 (lært hos faderen Hans Røjerup)
Røjerup, Peder Hansen – i lære 27.6.1759, III 117, svend 18.2.1765, IV 17 (i lære hos faderen Hans Røjerup)
Røjerup, Poul Hansen – i lære 8.4.1784, IV 101, svend 24.6.1791, IV 127, udskrevet 28.1.1793, VIII 109, indskrevet 26.10.1795, udskrevet 28.6.1802, VIII 113, indskrevet 24.11.1802,VIII 124 (i lære hos faderen Hans Røjerup)
Rønne, Niels Nielsen – født i Odense, i lære Paaske 1762, IV 9, ny lære 6.3.1766, IV 19
Salomon, Hans Hansen – i lære Paaske 1777, IV 61, svend 2.4.1782, IV 89, udskrevet 23.5.1791, VIII 91
Schalkam, Johan Henriksen – i lære Pinsen 1704, I 77, svend 3.4.1709, I 109
Schalkamp, Juchum Henriksen – i lære 1704, I 80, svend 1.10.1710, I 112, mester 17.5.1725, VI 33 (søn af sergent Gregorius Schalkamp)
Schalkom, Johan – i Svenborg, mester 7.4.1741, VI 63
Schalkom, Johan Henriksen – i lære Pinsen 1704, I 77, svend 3.4.1709, I 109
Schalkom, Juchum – født i Odense, i lære 24.6.1790, IV 122, svend 26.7.1797, V 9 (søn af … Schalkom og hustru Lene …)
Schalkom, Juchum Henriksen – i lære 1704, I 80, svend 1.10.1710, I 112, mester 17.5.1725, VI 33 (søn af sergent Gregorius Schalkom)
Schervenius, Carl Leopold – født i Odense, i lære 2.4.1793, IV 134
Schiøth, Hans Alexander Martinussen – født i Daugstrup i Østrup Sogn, i lære i Kerteminde Paaske 1781, IV 84 (søn af Martinus Schiøth)
Schiøtt, Christopher – i lære 25.12.1811, V 32 (fader Søren Schiøtt i Odense?)
Schiøtt, Hans Alexander Martinusen – født i Dagstrup, Østrup Sogn, i lære i Kerteminde Paaske 1781, IV 84 (søn af Martinus Schiøtt)
Schmidt, Christian – i lære 28.5.1828, V 61 (i lære hos faderen A. B. Schmidt)
Schmidt, Jens Peder – i lære 24.6.1820, V 50 (i lære hos faderen Anders Broodt Schmidt)
Schmidt, Jens Pedersen – mester 6.4.1773, VII 9
Schmidt, Lars Christensen – i lære 24.6.1783, IV 97
Schmidt, Peder Jensen – født ca 1777 i Odense, i lære 29,3,1796, V 2, svend 1.10.1798, V 16, mester 10.8.1811, VII 26 (i lære hos moderen Jens Schmidts enke Ane Marie …)
Schmidt, Peder Jensen – født ca 1777 i Odense, i lære 29.3.1796, V 2, svend 1.10.1798, V 16, mester 10.8.1811, VII 26 (lært hos moderen Jens Schmidts enke Ane Marie …)
Schorup, Niels Christensen – i lære Paaske 1729, II 81, svend 24.4.1737, II 160, udskrevet, rejst fra Amtet 22.1.1745, VIII 10
Schotte, Jacob Jensen – født i Gamby, Vissenbjerg Sogn, i lære 29.9.1713, I 124
Schrøder, Johan Christian – født i Odense, i lære 24.6.1737, II 164, er svend da han indskrives 7.9.1744, VIII 11
Schuberg, Hans Henrik Hansen – født i Sandager Mølle, i lære i Bogense Paaske 1741, III 2, svend 5.4.1747, III 37 (morbroder Niels Madsen)
Schultz, Jens Valter Frederiksen – i lære 24.12.1781, IV 89, svend 29.10.1788, IV 116 (søn af Frederik Valter Schultz)
Schultz, Jens Valter Sørensen – født ca 1769 i Odense, svend 29.6.1789, udskrevet 7.2.1806, og kaldes da Jens Valter Schultz VIII 107, indskrevet 2.12.1811, udskrevet 27.12.1813, VIII 131, indskrevet 12.4.1814, VIII 133 og derefter mester 22.9.1815, VII 29
Selberg, Poul Nielsen – svend 22.4.1767, IV 21 (maaske identisk med Poul Anders Nielsen i lære 6.4.1763, IV 11)
Siil, Henrik Henriksen – født i Odense, i lære 24.6.1746, III 34, svend 28.12.1753, III 87
Simonsen, Anders – i lære 28.12.1720, i 167, svend 28.12.1728, II 73, mester 21.3.1735, VI 60
Simonsen, Christen – i lære 23.6.1792, IV 130
Simonsen, Jacob – i lære 24.6.1815, V 39, svend 23.6.1823, V 54, udskrevet 24.6.1826, VIII 138
Simonsen, Jesper – født i Odense, i lære 29.9.1720, I 166, svend 1.10.1727, II 63
Simonsen, Jesper – født i Rendsborg, mester 4.5.1733, VI 58
Skeel, Christian Andersen – i lære Julen 1760, III 130
Skellerup, Hans Pedersen – i lære Paaske 1739, II 176 (moder Anne Hansdatter)
Soel, Christian Peder Jensen – i lære Julen 1786, IV 108, svend 27.12.1792, IV 134, udskrevet 27.12.1792, VIII 111, kaldes i VIII 111 Christian Peder Soel (søn af Jens Christiansen Soel)
Sohnsen, Andreas – i lære 24.6.1725, II 44, svend 3.7.1730, II 95
Spiiller, Christen Jørgensen – født i Odense, i lære 24.6.1741, III 3, svend 25.6.1749, III 51, udskrevet 7.9.1749, VIII 22
Stegmann, Jørgen – fra Horsens, svend 29.4.1868, V 81
Stenberg, Peder – mester 20.7.1741, VI 70
Stennhoff, Niels – i lære 29.9.1767, IV 30, indskrevet 24.8.1777, udskrevet 24.5.1778, VIII 85, kaldes i VIII 85 Niels Steenhof Berg (stedfader(?) glarmester Bertram Berg i Kerteminde)
Storm, Hans Pedersen – i lære 31.12.1781, IV 88 (søn af Peder Jørgensen Storm)
Stæhr, Peder Frandsen – i lære 1.10.1704, I 78, svend 1.10.1710, I 112 (søn af Frands Pedersen Stæhr i Odense)
Svendsen, Hermann – i Kerteminde, mester 22.4.1741, VI 65
Svendsen, Jacob – født i Odense, i lære 24.6.1731, II 105, svend 25.6.1737, II 163 (søn af Svend Jacobsen)
Sødring, Christian Andersen – svend 22.4.1685, VI 3
Sørensen, Anders – i lære Paaske 1770, IV 35, svend 9.4.1776, IV 55
Sørensen, Frits – født ca 1825, i lære i Nyborg 1.4.1841, V 77, svend 25.3.1845, V 78 (søn af forvalter Sørensen paa Holckenhavn)
Sørensen, Hans – i lære 1.8.1688, i 8, svend 27.6.1692, I 21, mester 7.6.1697, VI 10 (i lære hos faderen Søren Larsen i Odense)
Sørensen, Hans Andreas – i lære 24.6.1782, IV 92, svend 24.6.1792, IV 132, mester 19.12.1808, VII 26 (i lære hos faderen Søren Hansen)
Sørensen, Jens Larsen – i lære 19.6.1740, II 180 (i lære hos faderen Søren Larsen)
Sørensen, Jens Peder – født i Odense, i lære 29.9.1734, II 138, svend 2.10.1740, II 184 (søn af Lars Christensen)
Sørensen, Jørgen – født i Odense, i lære 10.7.1696, I 36, svend 18.4.1702, I 63, mester 2.8.1706, I 93b, VI 16
Sørensen, Jørgen – født i Odense, i lære 29.9.1724, II 28, ny lære 12.4.1729, II 74, svend 31.9.1729, II 84
Sørensen, Jørgen Frederik – født i Odense, i lære 29.9.1813, V 34 (handskemagersvend Søren Nielsen)
Sørensen, Jørgen Julius – svend 23.4.1867, V 80
Sørensen, Lars – i lære Paaske 1782, IV 89
Sørensen, Lars – mester 11.5.1687, V 5
Sørensen, Mads – i Svenborg, mester 21.4.1741, VI 64
Sørensen, Morten – svend 22.7.1752, III 76, mester 20.2.1760, VII 5, kaldes ogsaa Morten Lindegaard VIII 33 (lært hos stedfaderen Anders Larsen)
Sørensen, Niels – født i Freltofte, Nørre Lyndelse, i lære 24.6.1719, I 150, svend 26.6.1725, II 41 (moder Johanne Christensdatter, enke efter Søren …)
Sørensen, Niels – født i Odense, i lære 24.6.1731, II 104, svend 25.6.1737, II 163
Sørensen, Niels – i lære Paaske 1782, IV 90, svend 6.4.1790, IV 118, udskrevet 28.6.1790, VIII 107 (morbroder Hans Pedersen)
Saabye, Mikkel Nielsen -  i lære 29.3.1796, V 20, svend 8.5.1797, V 9, udskrevet 1.11.1805, VIII 115, mester 16.5.1811, VII 26 (i lære hos faderen Niels Andersen Saabye)
Saabye, Niels Andersen – i lære 24.6.1762, IV 9, mester 1.6.1780, VII 12
Saabye, Niels Andersen – mester 1.6.1780, VII 12, identisk med Niels Andersen i Lære 24.6.1762, IV 9, se denne
Saabye, Niels Mikkelsen – indskreven 27.6.1825, V 59, i lære 24.6.1830, V 65, svend 24.6.1833, V 68, mester 1.8.1837, VII 34 (fader Michael N. Saabye)
Terkelsen, Ulrik – i lære Paaske 1708, I 103 (søn af Terkel Larsen i Odense)
Thomasen, Niels – født i Odense, i lære 6.4.1697, I 42, svend 18.4.1702, I 63, mester 20.8.1706, I 94, VI 16
Thomasen, Thomas – i lære 29.9.1752, III 80, ny lære Paaske 1754, III 91, svend 30.9.1760, III 127, udskrevet 24.1.1762 og kaldes her ogsaa Vaade VIII 55
Thorsen, Anders – i lære 24.6.1797, V 9, svend 3.4.1804, V 24, udskrevet 24.6.1804, VIII 125
Thorsen, Johan Vihe(l)m – i lære Julen 1795, V 2, ny lære Paaske 1800, V 21, svend 24.6.1804, V 26, udskrevet 24.6.1805, VIII 125, indskrevet 27.12.1805, udskrevet 7.10.1811, VIII 127
Thorsen, Svend – i lære 27.12.1803, V 23, svend 27.12.1810, V 30, udskrevet 2.8.1811, VIII 130
Thygesen, Hans – født i Odense, i lære 24.6.1745, III 34, svend 21.8.1754, III 63 (søn af Thyge Nielsen)
Tommerup, Peder Jørgensen – i lære 24.6.1748, III 48
Trundhiem, Frederik Johansen – i lære 24.6.1729, II 82 (morbroder knapmager Jens Frederiksen i Odense)
Try, August Davidsen – i Forbundet Paaske 1743, III 14, svend 25.6.1743, IV 14, mester 14.6.1745?, VIII 9
Tønnesen, Tønnes – i lære 6.6.1766, IV 19, ny lære 24.6.1775, IV 52, svend 2.4.1782, IV 89 (stedfader handskemager Jens Christensen Kovsted i Lumby)
Valentin, Anders Larsen – mester 2.1.1828, VII 31 (lært i København)
Valter, Johan Frederik Jensen – svend 21.4.1778, IV 67, udskrevet 24.6.1783, VIII 87, indskrevet 27.12.1792, udskrevet 22.5.1797, VIII 111 (lært hos stedfaderen Hans Nielsen Randers)
Valtersdorph, Jens Elias – fra Fattigkommissionen, i lære 19.4.1829, V 62, svend 21.4.1835, V 72
Varnick, Anton Johansen – i lære 24.6.1777, IV 62, svend 25.6.1781, IV 84 (søn af Johan Varnick)
Varnick, Frederik Johansen – i lære Paaske 1768, IV 29, svend 21.4.1772, IV 39 (søn af Johan Varnick)
Varnick, Johan Frederik – i lære 28.12.1761, IV 4
Varnick, Johan Jørgen Johansen – i lære 25.6.1752, III 75, svend 25.6.1761, III 132, udskrevet 8.4.1765, VIII 58 (søn af afdøde Johan Varnick)
Vasmann, Frands Christian Ludvig – i lære i Nyborg Paaske 1810, V 31
Veilersen, Diderik – i lære 24.6.1778, IV 71, svend 25.6.1787, IV 109 (dattersøn af Gertrud Faaborg i Odense)
Veisenstrat, Peder Johansen – født i Assens, i lære Paaske 1721, I 172, svend 31.3.1728, II 66
Veishaupt, Johannes Johansen – født i Svenborg, i lære i Svenborg 29.9.1745, III 27 (søn af Johan Christian Veishaupt)
Venbelboe, Mikkel Mikkelsen – i lære 24.6.1723, II 6, svend 3.7.1730, II 95, mester 1.5.1748, VI 81 (søn af afdøde Mikkel Hansen (Vendelboe))
Vendelboe, Hans Emil – i lære 25.6.1832, V 68 (i lære hos faderen Johan Vendelboe)
Vendelboe, Hans Mikkelsen – svend 28.6.1773, IV 41a, mester 11.9.1776, VII 11 (lært hos faderen Mikkel Mikkelsen Vendelboe)
Vendelboe, Johan Michael Hansen – født ca 1787 i Odense, i lære 29.3.1796, V 2, svend 16.4.1805, V 27, udskrevet 27.12.1808, VIII 126, indskrevet 21.11.1814, VIII 133, mester 21.6.1815, VII 28 (i lære hos faderen Hans Mikkelsen Vendelboe)
Vendelboe, Mikkel Hansen – født i Odense, i lære 24.6.1694, I 31, svend 28.6.1699, I 51, mester 13.7.1706, I 91, VI 16 (forældrene boede i Killerup)
Vendelboe, Mikkel Mikkelsen – i lære 24.6.1723, II 6, svend 3.7.1730, II 95, mester 1.5.1748, VI 81 (søn af afdøde Mikkel Hansen (Vendelboe))
Vermuth, Johan Christopher Johansen – i lære Paaske 1739, II 174, svend 5.4.1747, III 36, udskrevet?, indskrevet 25.10.1750, VIII 25 (søn af Johan Henrik Vermuth)
Vest, Christen – født i Odense, Frue Sogn, i lære 24.6.1720, I 160
Vest, Joachim Frederik – svend 25.4.1848, V 78 (lært i Nyborg)
Vest, Jørgen Henrik Pedersen – i lære 29.9.1814, V 36, svend 23.6.1823, V 54, udskrevet 3.8.1823, VIII 138
Vest, Rasmus Hansen – i lære i Nyborg 29.9.1818, V 49, svend 29.9.1823, V 54
Vestrup, Peder Christensen – i lære Julen 1751, III 65, svend 28.12.1759, III 119, udskrevet 25.7.1760, VIII 52
Viborg, Claus Larsen – i lære Julen 1782, IV 95 (søn af afdøde Lars Viborg)
Villumsen, Gabriel – i lære 24.6.1741, III 4, svend 4.10.1747, III 40 (søn af Kirsten Henningsdatter)
Villumsen, Hans – svend i Svenborg 25.6.1744, III 17
Villumsen, Johan Christopher – i lære 29.9.1724, II 26
Visch, Mathias Martinussen – i lære Paaske 1745, III 24, svend 14.4.1751, III 59 (stedfader Marius Lohman)
Vith, Peder Hansen – i lære Paaske 1738, II 169, svend 21.4.1745, III 23 (søn af Hans Pedersen Vith i Odense)
Vosmoese, Mads Hansen – svend 22.4.1685, VI 3
Aagaard, Hans Peder Martinsen – i lære 1.1.1774, II 46 (søn af Martin Ludvig Aagaard)
Aamand, Henrik Henriksen – født i Odense, i lære 8.4.1733, II 124, svend 1.10.1739, II 177, mester 24.2.1747, II 77
Aamand, Peder – født i Odense, i lære 24.6.1731, II 106
Aamand, Peder Henriksen – født i Odense, i lære 24.6.1731, II 106
Aarslev, Christen Larsen Nielsen – mester 31.3.1849, VII 37