Faaborg Byfoged 1664-1821

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1664-1821, Faaborg
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Register 1664-1821 over bevarede skifter, som ikke findes indførte i de eksisterende skifteprotokoller (se Fåborg byfogeds arkiv, gruppe E, skifter udenfor skifteprotokollen 1664-1821, ialt 3 pakker med årene 1664-98, 1699-1715 og 1716-1821

..., Anne – 1699, enke efter Rasmus Haastrup
…, Claus – 1682
…, Inger – 1711, Hans Andersens
…, Karen – 1676, enke efter Rasmus Povelsen
…, Margrethe – 1705, enke efter Jens Sørensen
…, Margrethe – 1705, Niels Andersens
…, Marie – 1704, enke efter Anders Olufsen
…, Sidsel – 1698, sal. Per Lauritzens
…, Vibeke – 1701, enke efter Niels Bager
Aggeboe, Niels Nielsen – soldat, 1814
Alsing, Hans Pedersen - 1723
Alsing, Lauritz Henriksen – 1716
Andersdatter, Anne – 1721, gift med afdanket rytter Johan Hansen
Andersdatter, Elsebeth – 1705, gift med skomager Jacob Poulsen
Andersdatter, Ingeborg – 1673, gift med Niels Jørgensen Hattemager
Andersen, Abraham – slagter, 1725
Andersen, Hans – hans hustru Inger … 1711
Andersen, Jens – murmester, 1701
Andersen, Jens – murmester, hans hustru Karen Hansdatter 1676
Andersen, Jesper – skomager, 1679
Andersen, Johan – handskemager, 1726
Andersen, Niels – hans hustru Margrethe … 1705
Andersen, Rasmus – hattemager, 1715
Andreasdatter, Anna Catharina – 1725, gift med Niels Hansen Sadelmager
Bager, Niels – hans enke Vibeke … 1701
Bagger (eller Bager), Jørgen Nielsen – 1692
Bahnsen, Henrik – farver, hans hustru Maren Hieronymusdatter 1727
Bang, Niels Mortensen – og hustru Anna Mølmark 1696
Bang, Poul Poulsen – hans hustru Anna Mortensdatter død efter 1679
Befvermand, Catharina Jacobsdatter – 1711, enke efter Henrich Ottesen
Bendixen, Rasmus – 1695, hans enke Maren Jensdatter 1716
Bertelsen, Jørgen – raadmand, 1728
Bødkers, Anne Marie – 1685
Bondesen, Anders – skipper, 1716
Brandt, Henrich – 1698
Brun, Ana Catharina Lauritsdatter – 1711, gift med Niels Lauritsen Skrædder
Carstensen, Marcus - 1682
Christensdatter, Maren – 1680, gift med Marcus Pedersen
Christensen, Hans – snedker, 1715, hans hustru Margrethe Rasmusdatter 1679
Christensen, Laurits – herredsfoged, 1675
Christensen, Otto - 1690
Clausdatter, Magdalene – 1684, enke efter Anders Melchiorsen
Clausen, Anders – 1716
Clausen, Niels – 1672
Danielsen, Christian – rebslager, 1698
Derup, Laurits Andersen – 1680
Didrichsen, Peder – tolder, 1699
Ditlevsdatter, Ellen – 1812, gift med skomager Didrik Voss
Ditlevsen, Hans – 1725
Dreyer, Jochum Clausen – organist, 1679
Dyreborg, Jens Rasmussen – 1717
Ellegaard, Karen – 1682
Eriksdatter, Maria – 1714, gift med guldsmed Niels Nielsen
Eriksen, Henning – 1679
Erreboe, Anniche – 1708
Erreboe, Christen Hansen – 1713
Evalt, Jørgen Frederiksen – guldsmed, 1727
Faber, Mette Catharina Jensdatter – 1721
Gerdes, Christian Carl – hans moder Anna Catharina Støchesen 1726
Gerdes, Johan – tolder, 1711
Gottschalch, Joan Daniel – 1723
Graae, Niels Hansen – sadelmager, gift med 1 Anne Pedersdatter 1718, gift med 2 Anna Catharina Andreasdatter 1725
Haagerup, Anna Andersdatter – 1720
Haagerup, Hans Hansen – hans hustru Maricke Nielsdatter 1693
Haagerup, Hans Jørgensen – hans hustru Anne Rasmusdatter 1675
Haagerup, Niels Hansen – 1705
Haagerup, Rasmus Hansen – 1703
Haastrup, Rasmus – hans enke Anne … 1699
Hammer, Anne Marie Rasmusdatter – 1682
Hansdatter, Ellen – 1714, enke efter Peder Hansen Hattemager
Hansdatter, Karen – 1676, gift med murmester Jens Andersen
Hansdatter, Margrethe – 1690, Mads Jørgensen
Hansen, Anders – felbereder, 1710
Hansen, Andreas – felbereder, hans hustru Anne Pedersdatter 1707
Hansen, Christian – skrædder, hans hustru Anna Margrethe Henriksdatter Wulf 1718
Hansen, Hans – skomager, 1713
Hansen, Jens – felbereder, 1698, hans hustru Trine Poulsdatter 1693
Hansen, Johan – afdanket rytter, hans hustru Anne Andersdatter 1721
Hansen, Johan Henrich – 1721
Hansen, Jørgen – raadmand og tolder, 1669
Hansen, Laurits – borgmester, 1666
Hansen, Laurits – smed, 1679
Hansen, Marcus – felbereder og hustru Maren Hansdatter Ploug 1727
Hansen, Peder – hattemager, 1712, hans enke Ellen Hansdatter 1714
Hansen, Poul – pottemager, 1726
Helsinge, Ole Eilersen – soldat, 1814
Hendrichsen, Henning – 1712
Henningsen, Henning – rigmand, 1718
Henriksen, Syrach – 1688
Hieronymusdatter, Maren – 1727, gift med Henrik Bahnsen Farver
Hiort, Hans Rasmussen – 1704
Horne, Søren – 1718
Hyld, Michel Madsen – 1723
Ibsen, Rasmus – 1703, hans hustru Ellen Madsdatter 1693
Iversdatter, Anne Margrethe – 1688, gift med Peder Jørgensen
Iversdatter, Margrethe – 1682, hattemagers …
Jacobsen, Laurits – 1680
Jacobsen, Peder – klokker, 1702
Jensdatter, Maren – 1716, enke efter Rasmus Bendixen
Jensen, Peder – felbereder, 1682
Jensen, Søren – 1692
Jespersdatter, Margrethe – 1687, gift med Rasmus Nielsen Skomager
Johansen (Stichmann?), Ditlev – handskemager 1708
Johansen, Anders – 1672
Johansen, Richard – soldat, 1813
Jørgensdatter, Anne – soldaterkone, 1712
Jørgensen, Anders – maler, 1705, hans hustru … 1680
Jørgensen, Hendrich – 1698
Jørgensen, Jørgen – visiterer, 1705
Jørgensen, Mads – hans hustru Margrethe Hansdatter 1690
Jørgensen, Niels – hattemager, hans hustru Ingeborg Andersdatter 1673
Jørgensen, Niels – skomager, hans hustru Ellen Nielsdatter 1691
Jørgensen, Peder – hans hustru Anne Margrethe Iversdatter 1688
Jørgensen, Søren – smed, 1719, stamfader til en familie Fabricius
Juel, Anne Andersdatter – 1710, gift med Niels Rasmussen Ploug
Juel, Hans Nielsen – hans hustru Magdalene Rasmusdatter 1704
Kallekoe, Hans Hansen – 1682
Klingenberg, Hans Ibsen – 1681
Knudsdatter, Gunder – 1678, gift med Marcus Pedersen
Knudsen, Christen – murmand, 1672
Knudsen, Jacob – 1726
Knudsen, Jørgen – snedker, 1720
Kullerup, Barbara Jacobsdatter – mdl. , 1724
Lassen, Henrich – sr., 1720
Lassen, Naaman – raadmand, 1679
Lauritsdatter, Johanne – 1673, gift med Claus Tygesen
Lauritsen, Michel – hans enke … 1716
Lauritsen, Niels – skrædder, hans hustru Anna Catharia Brun 1711
Lauritsen, Søren – 1720, byskriver Laurits Michelsens søn
Lauritzen, Per – hans enke Sidsel … 1698
Laursdatter, Ellen – 1664, gift med Anders Melchersen
Laursen, Jørgen – 1710
Lyboe, Peder Andersen – 1690
Madsdatter, Ellen – 1693, gift med Rasmus Ibsen
Madsdatter, Sophia – 1707, gift med Mads Mogensen
Madsen (Maun?), Peder – 1672
Madsen, Niels – smed, 1673
Malm, Bent - byfoged i Kerteminde, hans enke Maren Nielsdatter 1719
Mansfeldt, Otto Didrich – barberer, 1725, gift med 1 Sara Johansdatter Stuten 1708, gift med 2 Margrethe Christiansdatter Skrøder 1722
Markvartsen, Peder – skomager, hans hustru Mette Pedersdatter Mølmark 1722
Maun, Hans Pedersen – 1692
Melchersen, Anders – hans hustru Ellen Laursdatter 1664, hans enke Magdalene Clausdatter
Michelsen, Laurits – byskriver, hans søn Søren Lauritsen 1720
Mogensen, Mads – hans hustru Sophia Madsdatter 1707
Møller, Hans – 1672
Møller, Jep Jepsen – 1677
Møller, Lars – skipper, 1809
Møller, Peder Hansen – 1685
Mølmark, Anne – 1696, gift med Niels Mortensen Bang
Mølmark, Børge – 1713
Mølmark, Christian Ibsen – 1690
Mølmark, Mette Pedersdatter – 1722, gift med Peder Markvartsen
Mortensdatter, Anna – død efter 1679, gift med Poul Poulsen Bang
Nielsdatter, Anne – 1711, gift med Morten Lauritsen Smed
Nielsdatter, Catharina – 1711, gift med skomager Mogens Svendsen
Nielsdatter, Ellen – 1691, gift med Niels Jørgensen Skomager
Nielsdatter, Maren – 1719, enke efter byfoged Bent Malm
Nielsdatter, Maricke – 1693, gift med Hans Hansen Haagerup
Nielsen, Hans – handskemager, 1681
Nielsen, Niels – guldsmed, 1673
Nielsen, Niels – guldsmed, hans hustru Maria Eriksdatter 1714
Nielsen, Oluf – konsumptionsbetjent, 1721
Nielsen, Oluf – skomager, 1703
Nielsen, Rasmus – handskemager, 1705
Nielsen, Rasmus – møller (maler), 1680
Nielsen, Rasmus – skomager, 1698
Nielsen, Rasmus – skomager, hans hustru Margrethe Jespersdatter 1687
Nielsen, Søren – bødker, 1729
Olufsen, Anders – hans enke Marie … 1704
Olufsen, Christen – handelsmand, 1713
Olufsen, Niels – organist, 1682
Ottesen, Christian – borgmester, 1722
Ottesen, Henrich – hans enke Catharina Jacobsdatter Befvermand 1711
Pedersdatter, Anne – 1707, gift med felbereder Andreas Hansen
Pedersdatter, Anne – 1718, gift med sadelmager Niels Hansen Graae
Pedersdatter, Johanne – 1724, gift med skomager Hans Sørensen
Pedersdatter, Karen – 1708
Pedersdatter, Karen – 1712, gift med Peder Rasmussen Skomager
Pedersdatter, Kirsten – 1696, enke efter hr. Oluf Tønnesen Tilemann
Pedersdatter, Kirsten – 1725
Pedersen, Claus – 1722
Pedersen, Hans – felbereder, 1729
Pedersen, Hans – fra Nørre Mølle, 1709
Pedersen, Jørgen – skrædder, 1728
Pedersen, Just – skomager, 1719
Pedersen, Marcus – handskemager, gift med 1 Gunder Knudsdatter 1678, gift med 2 Maren Christensdatter 1680
Pedersen, Niels – 1681
Pedersen, Niels – væver, 1720
Pedersen, Rasmus – handskemager, 1688
Ploug, Hans Hansen – byfoged, 1672
Ploug, Maren Hansdatter – 1727, gift med Marcus Hansen Felbereder
Ploug, Niels Rasmussen – hans hustru Anne Andersdatter Juel 1710
Pockel, Hans Mortensen – 1699
Poulsdatter, Trine – 1693, gift med Jens Hansen Felbereder
Poulsen, Christian – 1700
Poulsen, Jacob – skomager, hans hustru Elsebeth Andersdatter 1705
Poulsen, Jacob Antoni – skipper, 1785
Poulsen, Jens – 1716
Povelsen, Rasmus – hans enke Karen … 1676
Rasmusdatter, Anne – 1675, gift med Hans Jørgensen Haagerup
Rasmusdatter, Magdalene – 1704, gift med Hans Nielsen Juel
Rasmusdatter, Margrethe – 1679, gift med snedker Hans Christensen
Rasmussen, Anders – kandestøber, 1703
Rasmussen, Christopher – 1680
Rasmussen, Niels – skrædder, 1697
Rasmussen, Peder – 1680
Rasmussen, Peder – skomager, hans hustru Karen Pedersdatter 1712
Rigter, Ambrosius – 1701
Rønnebæk, Poul Gregersen – soldat, 1814
Schaldemose, … - skomager, hans moder … 1821
Simonsdatter, Karen – 1705
Skrøder, Margrethe Christiansdatter – 1722, gift med Otto Didrich Mansfeldt
Smed, Morten Lauritsen – hans hustru Anne Nielsdatter 1711
Søfeld, Rasmus Pedersen - 1715
Sørensen, Hans – skomager, hans hustru Johanne Pedersdatter 1724
Sørensen, Jens – hans enke Margrethe … 1705
Stichmann Johan Johansen – 1700
Stichmann, Ditlev Johansen – 1708
Stichmann, Johan – hans enke Karen … 1670
Støchern, Anna Catharina – 1726, enke efter tolder Niels Thousing, sr. Christian Carl Gerdes’s moder
Strand, Gye Lauritsdatter – 1718
Stuten, Sara Johansdatter – 1708, gift med Otto Didrich Mansfeldt
Svendsen, Mogens – skomager, 1722, hans hustru Catharina Nielsdatter 1711
Tamdrup, Jacob Sørensen – 1726
Tausen, Peder Lave – testamente 1801
Thousing, Niels – tolder, hans enke Anna Catharina Støcheren 1726
Tilemann, Oluf Tønnesen – præst til Skelby og Gunderslev, hans enke Kirsten Pedersdatter 1696
Trap, Hans Andersen – murmester, 1722
Tygesen, Anders – 1708
Tygesen, Claus – hans hustru Johanne Lauritsdatter 1673
Tygesen, Niels – byskriver, 1665
Veghorst, Anders – 1720
Voss, Didrik – skomager og hustru Ellen Ditlevsdatter 1812
Wulf, Anne Margrethe Henriksdatter – 1718, gift med skrædder Christian Hansen
Ørbæk, Rasmus Christensen – soldat 1814