Kerteminde Byfoged 1807-1832

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1807-1832, Kerteminde
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Aagesen, Gundel Hedevig - jomfru, død i Nyborg, 21.2.1825, 302, 303, 310, -L
Abrahams, Hanne - 4.7.1828, 357, gift med handelsmand Moses Wulff
Accilia, Lovise - ugift fattiglem 28.7.1828, 358
Adler, Constantinus Caretjius - skræder, 5.12.1822, 251
Algren, Anne Marie - 29.5.1817, 144, 147, -L
Algren, Oline Christine - jomfru, 10.9.1830, 421
Allech, Niels Christian - ungkarl, 18.10.1832, 461, -L
Andersdatter, Anne - Hersnap, 21.2.1826, 322, 325, gift med husmand Ole Jensen
Andersdatter, Birthe Marie - pige, 15.4.1823, 260, 268, -L
Andersdatter, Bodil - Viby, 13.12.1810, 44, -L
Andersdatter, Christine - 22.11.1817, 146, snedker Niels Christensen Grønholdt 14.3.1817, 144
Andersdatter, Dorthea - Dalby, 1.11.1832, 462, -L, gift med husmand Anders Larsen (gift 1 Lisbeth Andersdatter 7.11.1821, 205, -L)
Andersdatter, Elisabeth - Viby, 21.6.1832, 458, gift med husmand Peder Nielsen 10.5.1829, 372
Andersdatter, Johanne - Midskov, pige, 4.11.1831, 445, -L
Andersdatter, Karen - 10.3.1824, 277, 278, 285, gift med daglejer Mathias Hansen
Andersdatter, Kirsten - Viby, 15.6.1825, 308, 322, gift med husmand Anders Hansen (gift 2 ...)
Andersdatter, Lisbeth - Dalby, 7.11.1821, 205, -L, gift med husmand Anders Larsen (gift 2 Dorthea Andersdatter 1.11.1832, 462, -L)
Andersdatter, Lovise - Salby, 12.3.1830, 407, enke efter husmand Jacob Andersen
Andersdatter, Maren - Hersnap, 14.10.1830, 422, -L, husmand Hans Christiansen
Andersdatter, Maren - Mesinge, 9.6.1829, 380, gift med husmand Niels Sørensen
Andersen, Christen - Salby, ungkarl, 25.7.1829, 385, 389, -L
Andersen, Jacob - Salby, husmand, hans enke Lovise Andersdatter 12.3.1830, 407
Andersen, Jens - Birkebjerg, ungkarl, 29.8.1829, 390, -L
Andersen, Jens - Taarup, smed, hans hustru Anne Jacobsdatter 31.12.1830, 431
Andersen, Jens - Thaarup, Mesinge, gaardmand, 5.12.1823, 272, 274, gift med Anne Hansdatter
Andersen, Johan - tømrer, 31.1.1831, 432
Andersen, Lars - ungkarl, hans forlovede Karen Larsdatter 20.12.1830, 428, -L
Andersen, Niels - daglejer, 19.12.1828, 363, gift med Sidsel Knudsdatter
Andersen, Niels - Salby, aftægtsmand, 14.11.1827, 349, gift med Maren Madsdatter 25.9.1818, 154
Andersen, Peder - Salby, gaardmand, 2.9.1819, 166, 245, gift med Mette Frandsdatter 20.10.1824, 284
Andersen, Poul - Bogensø i Stubberup, 8.8.1832, 460, enke efter ...
Andersen, Poul - Dalby, selvejerhusmand, 1.8.1814, 120, 121, gift med Anne Jørgensdatter (gift 2 ...)
Andersen, Rasmus - skipper, 17.10.1828, 360, 369, 402, -L, gift med Mette Madsdatter
Andersen, Rasmus - tjenestekarl, 8.7.1817, 145, -L
Andersen, Søren - daglejer, 8.11.1825, 313, gift med Kirstine Hansdatter
Andreasen, ... - løjtnant, 14.11.1818, 154, 172, gift med Marie (Kbg. Cathrine) Roerkier 3.9.1816, 141, 147
Andreasen, Christopher Schrøder - sognepræst, 18.5.1832, 453, 460, gift med Lovise Cathrine Hansen
Andreasen, Johan - skipper, 8.3.1827, 340
Andreasen, Johanne - pige, 30.9.1827, 345, -L
Axelsdatter, Johanne Elisabeth – 10.9.1816, 142, 148, fraskilt skræder Jean Laurvig
Back, Jørgen - dragon, hans hustru Mette Marie Elling 25.10.1821, 204
Bærentzen, Bodil - fattiglem, 23.2.1814, 114
Ballum, Herman - skibsmand, 20.9.1809, 24
Ballum, Ole Jensen - skibsmand, hans enke Dorthea Nielsdatter 5.7.1811, 59
Baltzersen, Bernt - Midskov, Mesinge, hans enke Anne Poulsdatter 16.12.1823, 273
Baltzersen, Peder - baadfører, 11.9.1809, 23, gift med Anne Larsdatter 16.5.1818, 152, 171
Barth, Anne Magdalene - 25.7.1828, 358, gift med skibsmand Peder Romsøe 4.9.1809, 22
Bartram, ... - barber, 17.6.1815, 126
Bartram, Niels - daglejer, hans hustru Apolone Jørgensdatter 4.11.1825, 313, 315
Bast, Rasmus - felbereder, 27.5.1811, 51, 55, 78, -L, gift med Mette Marie Schrøder 31.5.1811, 51, 55, 78, -L
Bech, Anne Kirstine - 10.4.1831, 434, 436, -L, gift med bager Niels Nielsen
Bellinge, Jørgen Jensen - slagter, 20.6.1820, 175, 216, gift med Margrethe Hansdatter
Bendixen, Anders - Midskov, husmand, 10.2.1832, 450, gift med ...
Bendixen, Niels - Salby Mesinge, indsidder, 27.2.1824, 276, gift med Kirsten Pedersdatter 29.11.1828, 363
Bendtz, Sophie Caroline - jomfru, 8.10.1823, 269, -L
Bendz, Lars Christian Postmester - hans enke Ingeborg Nicoline Schiønning 2.4.1808, 3, 4, 20
Bendzdatter Maren - 10.7.1815, 128, enke efter væver Frederik Nissenborg
Berendsdatter, Maren - 3.3.1827, 340, enke efter sømand Jørgen Larsen
Berendsdatter, Mette Marie - 26.1.1831, 431, gift med væver Niels Troelsen
Berrig, Søren Christian (Kbg. Jørgen) - forvalter, 28.1.1819, 159, 205, gift med Mette Cathrine ... (gift 2 ...)
Bertelsdatter, Anne Cathrine - 9.4.1815, 124, gift med snedker Christen Larsen
Bertelsdatter, Johanne Cathrine - 9.4.1815, 124, gift med snedker Christen Larsen 13.9.1828, 359
Bertelsen, Hans - daglejer, 5.7.1815, 127, 131, gift med Anne Dorthea Hansdatter 29.11.1813, 98, 123
Biil, Nomen Faber - skræder, Faaborg, hans enke Regise Frederikke ... 31.7.1822, 239
Biørn, Anna Cathrine Frandsdatter - 12.9.1817, 146, gift med skomager Arent Roed
Biørn, Jens - præst i Viby, 3.1.1818, 148, 151, gift med Ingeborg Marie Møller 13.4.1814, 116, -L
Biørn, Knud Martinus - sømand, 31.5.1829, 380, hans fraskildte hustru Anna Eleonora ... 16.1.1829, 370
Blees, Johan - hattemager, 22.5.1822, 229, 243, gift med Karen Margrethe Brockhart
Bødker, Peder - husmand, hans enke Maren Pedersdatter i Stubberup, 20.1.1826, 322
Boesen, Peder Hansen - hans hustru Anna Cathrine Joensdatter 12.1.1814, 103
Bom, Anne Kirstine Hansdatter - 23.11.1818, 154, 160, -L, gift med købmand og kæmner Rasmus Olsen Krogh 21.12.1815, 133, 135, -L
Bom, Christopher - hans enke Johanne Schou 7.5.1811, 50 (gift 1 skomager Morten Clausen)
Bom, Hans - skomager, hans enke Cathrine Marie Klinck 21.11.1817, 146
Bom, Niels - ungkarl, 10.1.1824, 276, -L
Bom, Peder Hansen - skomager, hans hustru Anne Magdalene Pedersdatter 28.1.1808, 2
Bonnesen, Johannes - skræder, hans hustru Marie Kirstine Fachou 17.7.1824, 280, 281
Borck, Johan Christian - hattemagersvend eller daglejer, 27.10.1828, 360, gift 1 Birthe Christophersdatter 23.7.1822, 239, gift 2 Mette Cathrine Nielsdatter
Bøtkier, Johan Henrik - sadelmager, gift 1 ..., gift 2 Charlotte Schalham Møller 12.8.1811, 69, 70, 75, -L, gift 3 Johanne Kirstine Pessel 6.11.1821, 204, 218, gift 4 Maren Larsdatter 10.11.1825, 314, oo5 Anne Helene Bagger
Brandt, ... - i Bogense ?, hans enke Anne Elisabeth Sallbjerg 5.6.1822, 235, 240 (gift 2 rebslager Jens Pedersen)
Brandt, Jens Peder - konsumtionsbetjent, 24.5.1814, 118, 123, -L, gift med Kirstine Nielsdatter
Brinck, Marie Elisabeth - Mesinge Præstegaard, 3.11.1807, 1, 9, 17, enke efter herredsfoged Christian Leth, Sunds Gudme Herred
Brockdorff, Charlotte Amalie von Stiglitz - baronesse, Schelenborg, 27.6.1811, 54, 61, 75, 77, 79, 80, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 103, 114, 115, 116, 118, 129, 130, 239
Brockdorff, Johan Christian - kaptejn, toldinspektør, 17.2.1832, 451
Brodersdatter, Maren - 25.2.1812, 79, gift med daglejer Anders Jespersen
Brüggemann, Casper Herman - konferensraad, hans enke Henriette Charlotte Amalie Nørkencrone 15.9.1812, 87, 117, -L (se ogsaa Odense Amt kommissionsskifte)
Bruun, Dorthea - Vium Langemark, 21.11.1821, 211, enke efter toldinspektør Naschou
Bruun, Frederik - maler, 29.11.1808, 16, gift med ...
Bruun, Hans Otto - købmand, 6.7.1820, 175, gift 1 ..., gift 2 Vibeke Larsen
Bryde, Johan Peder - ungkarl, 26.9.1809, 26, -L
Buck, Karen - 18.7.1811, 59, gift med sognepræst Johan Ernst Heilmann død 24.11.1800
Calman, Lazarus - købmand, jøde, 25.4.1832, 452, 458, gift med Eva Israel
Carlsdatter, Gertrud - 23.10.1811, 73, registrering 22.4.1805, gift med arrestforsvarer Knud Mortensen
Causlund, Knud Jensen - skræder, 11.12.1829, 400, gift med Birgitte Cathrine Bakke
Christensdatter, Karen - Dalby, 1.4.1814, 116, 120, gift med selvejerboelsmand Hans Rasmussen
Christensdatter, Kirstine - almisselem, 3.10.1827, 345
Christensen, Anders - daglejer, i Have, Lumby Sogn, hans enke Valborg Nielsdatter 11.11.1828, 362
Christensen, Anders - Salby, husmand, 4.11.1828, 362, gift med Anne Pedersdatter 10.10.1829, 395
Christensen, Christen - snedker, gift 1 Anne Cathrine Nielsdatter 30.1.1818, 149, 155, gift 2 Marie Henriksdatter
Christensen, Dorthea Marie - konkurs, 8.12.1819, 170, 173, 212, skifte 11.8.1829, 387, gift med købmand Rasmus Olsen Møhl 15.6.1814, 120, 122
Christensen, Jens - daglejer, 16.12.1830, 426, gift med Mette Kirstine Gregersdatter
Christensen, Jens Bircherod - købmand, 30.5.1812, 81, 104, gift med Anne Cathrine Borch
Christensen, Lars - købmand, 8.3.1811, 48, enke efter ...
Christensen, Mads - daglejer, 21.12.1824, 291, gift med Johanne Nielsdatter
Christensen, Niels - daglejer, hans hustru Anne Hansdatter 4.3.1828, 352
Christensen, Petronelle - husholderske hos byfogden, 13.7.1818, 153, 156,-L
Christensen, Rasmus - Hersnap, almisselem, 15.10.1831 443
Christiansdatter, Karen Sophie - 26.8.1831, 438, gift med daglejer Christen Jensen
Christiansen, Hans - Hersnap, husmand, hans hustru Maren Andersdatter 14.10.1830, 422, -L
Christiansen, Johan Peder Nicolaj - garver, 9.9.1831, 439, -L, gift med Amalie Hedevig Schrøder
Christiansen, Niels - Salby, husmand, hans enke Charlotte Amalie Jensdatter 9.7.1827, 344
Christophersdatter, Birthe - 23.7.1822, 239, gift med daglejer Johan Christian Borch 27.10.1828, 360 (gift 2 Mette Cathrine Nielsdatter)
Christophersdatter, Kirstine - Viby, 24.7.1824, 280, gift med Frederik Poulsen
Christophersen, Edvard - Salby, gaardmand, 27.2.1826, 322, 324, gift med Gertrud Nielsdatter
Christophersen, Hans - Salby, gaardmand, 15.9.1831, 439, 443, gift med Kirsten Hansdatter
Christophersen, Mads - Salby, gaardmand, 18.11.1826, 334, gift med Johanne Larsdatter 26.4.1826, 326
Christophersen, Søren - daglejer, urtemand, 28.12.1826, 336, gift med Anne Dorthea Nielsdatter
Clausdatter, Karen - Dalby, 25.3.1826, 324, enke efter husmand Hans Larsen
Clausdatter, Sidsel - Mesinge, 16.10.1823, 269, gift med murer Lars Pedersen 21.11.1826, 335
Clausen, Christopher - baadfører, hans hustru Kirsten Marie Knudsdatter 4.4.1814, 116, -L
Clausen, Jens - træskomand og daglejer, 20.12.1830, 428, gift 1 Anne Nielsdatter 1.8.1815, 128, 132, gift 2 Maren Rasmusdatter
Clausen, Johan – hans enke Anne Magdalene Rasmusdatter 28.12.1819, 171, 217
Clausen, Morten – skomager, hans enke Johanne Schou 7.5.1811, 50 (gift 2 Christopher Bom)
Clemmensen, Johannes Johansen – slagter, hans hustru Anne Nielsdatter 12.8.1831, 437, -L
Cordt, Søren Rasmussen – daglejer, 10.2.1823, 255, 257, -L, gift med Anne Marie Andreasdatter
Dam, Jens – konsumtionsbetjent, 27.8.1817, 145, 269, -L, gift med Anne Sybille Lange 14.1.1811, 47, 48, 76, -L
Damman, Andreas Christian – postmester, 17.12.1818, 154, 156, 166, 209, 223, fraskildt Christiane Faber (gift 2 grosserer Christian Gotfred Weber i Amerika)
Davidsen, Hans – Brolykke Hovmark, husmand, 31.10.1829, 397, gift med Maren Mathiasdatter 6.9.1830, 421, 430
Degn, Cecilie – 8.1.1825, 301, gift med skrædder Hans Henneberg 5.12.1811, 75
Due, Christian Christiansen – sømand, hans enke Maren Johansdatter 12.6.1830, 410
Due, Herman Christensen – søfarende, 18.4.1810, 33, gift med …
Edvardsdatter, Jacobine Dorthea – 15.3.1832, 451, 452, gift med tømrer Marck Staack (Kbg.)
Eibye, Mads Andersen – Mesinge, forpagter, hans hustru Maren Mikkelsdatter 22.9.1814, 121, -L
Elling, Mette Marie – 25.10.1821, 204, enke efter dragon Jørgen Back
Ephraimsdatter, Anne Cathrine – Salby, 30.5.1829, 380, 391, +L, forlovet med Jørgen Larsen
Eriksen, Jørgen – Revninge, skolelærer, hans enke Karen Madsdatter 29.9.1821, 202, 250
Eriksen, Morten – bødker og politibetjent, 3.5.1823, 263, 267, gift med Anne Hansdatter
Ernst, Jens – fisker, 26.4.1808, 4, 24, gift 1 …, gift 2 Sophie Frederiksdatter 14.4.1815, 124, 135
Ernst, Jørgen – skibsmand, gift 1 Maren Jørgensdatter 24.5.1819, 162, 172, gift 2 Anne Olsdatter
Erreboe, Jens Jensen – sømand, 9.5.1827, 341, 346, gift med Cathrine Elisabeth Vilhelmsdatter
Eskildsen, Søren – købmand, 12.8.1828, 359, 369, gift med …
Faber, Hans Severin – landinspektør, 7.3.1824, 276, gift med Ingeborg Gottschalk
Fachou, Christen Mathiesen – rebslager, hans hustru Gertrud Marie Møller 16.6.1826, 328
Fachou, Marie Kirstine – 17.7.1824, 280, 281, gift med skræder Johannes Bonnesen
Fischer, Niels – organist, hans enke Cathrine … 2.3.1814, 115
Flamers (Flaum), Johan Frederik Christian – skærslipper, 16.1.1816, 136, 143, -L, gift med Anne Knudsdatter
Frandsdatter, Anne Kirstine – 22.1.1819, 158, 160, gift 1 skomager Rasmus Clausen Holst død 1797, gift 2 skomager Jacob Sørensen
Frandsdatter, Mette – Salby, 20.10.1824, 284, gift med gaardmand Peder Andersen 2.9.1819, 166, 245
Frandsdatter, Ursula – Maale, 14.5.1831, 435, enke efter husmand Lars Iversen
Frederiksdatter, Ellen Kirstine – Salby, 7.11.1828, 362, 372
Frederiksdatter, Karen – 24.12.1831, 446, -L, gift med bendrejer Rasmus Poulsen
Frederiksdatter, Maren – Hersnap, 19.3.1830, 407, gift med husmand Peder Jensen 15.8.1830, 419
Frederiksdatter, Sophie – 14.4.1815, 124, 135, gift med fisker Jens Ernst 26.4.1808, 4, 24 (gift 1 …)
Frederiksen Bendt – tømrer, 11.6.1811, 52, 72, gift 1 Anne Kirstine …, gift 2 Johanne Hansdatter, gift 3 Anne Cathrine Pedersdatter 16.12.1813, 99, 103, 136
Frederiksen, Frederik – Viby, hospitalslem, 8.9.1830, 421, gift med Kirsten Pedersdatter 4.1.1832, 448
Frederiksen, Poul – Salby, smed, boelsmand, 12.4.1829, 372, 373, gift med Mette Christiansdatter
Friis, Hans – handskemagersvend, hans enke Anne Elisabeth Madsdatter 29.3.1826, 324
Friis, Sara Margrethe – jomfru, 14.6.1814, 119, 134, -L
Fugleberg, … - Odense, konsul, fallitbo 27.7.1829, 385
Gedde, … - løjtnant, hans hustru Maren Holbech 25.12.1815, 135, 136, 145
Giertz, Peder Casper Andreas – gift med Maren Johansdatter (gift 1 skrædder Jørgen Sørensen 17.12.1817, 147, 155)
Goiske, Marie Benedikte Rosenstand – 26.3.1820, 174, gift med stiftsprovst Paludan Müller i Odense
Gommesen, Jørgen – sømand, 17.10.1828, 360, 363, gift med Marie Kirstine Hansen 21.3.1831, 434
Gregersdatter, Bodil – 21.3.1831, 434, gift med daglejer Peder Marcussen
Gregersen, Jens – Broløkke Mark, husmand, 15.4.1824, 279, -L, gift med Karen Eriksdatter
Grønholdt, Anders – kst. Toldbetjent, 27.12.1829, 401, 403, gift med Elisabeth Knudsdatter
Grønholdt, Niels Christensen – snedker, 14.3.1817, 144, gift med Christine Andersdatter 22.11.1817, 146
Grün, Claus – kanalgraver, konkurs 26.4.1820, 174, 185, 220, gift med Anne Cathrine Hansdatter 6.8.1821, 198
Haagensdatter, Bodil Dorthea – 12.4.1831, 434, gift med sømand Jacob Hansen Tved, 8.12.1826, 336
Hansdatter, Anne – 4.3.1828, 352, gift med daglejer Niels Christensen
Hansdatter, Anne – Birkebjerg, pige, 25.2.1829, 371, -L
Hansdatter, Anne – Viby, 21.7.1830, 419, 423, gift med væver Henrik Nielsen
Hansdatter, Anne Cathrine – 11.9.1813, 94, 122, enke efter Mads Schou ?
Hansdatter, Anne Cathrine – 6.8.1821, 198, gift med kanalgraver Claus Grün, konkurs 26.4.1820, 174, 185, 220
Hansdatter, Anne Dorthea – 29.11.1813, 98, 123, gift med daglejer Hans Bertelsen 8.7.1815, 127, 131
Hansdatter, Anne Kirstine – 12.2.1828, 352, gift 1 Broder …, gift 2 daglejer Hans Peder Smidt (gift 1 Apolone Rasmusdatter 12.8.1822, 241)
Hansdatter, Anne Sine – 17.4.1816, 139, -L, gift med skomager Peder Hansen (gift 2 Kirstine Margrethe Trane)
Hansdatter, Ida Vilhelmine – Salby, 9.3.1827, 340, gift med Jacob Jørgensen 6.1.1830, 404
Hansdatter, Johanne – 17.11.1825, 318, -L, gift med skipper Hans Jacobsen Rask
Hansdatter, Johanne Lovise – 20.2.1823, 256, gift med skomagersvend Henrik Holm 18.2.1827, 340
Hansdatter, Karen – 18.3.1812, 80, enke efter .. (afdøde var Frands Pedersens svigermoder)
Hansdatter, Karen – 28.4.1830, 409, enke efter skipper Hans Kjærby
Hansdatter, Karen – Salby, pige, 7.6.1829, 380, -L
Hansdatter, Karen Marie – 11.4.1825, 305, gift med felbereder Philip Thomsen
Hansdatter, Kirsten – 26.10.1819, 168, 174, -L, gift med daglejer Hans Larsen 25.9.1815, 129, 147
Hansdatter, Kirsten – Stubberup, 28.1.1830, 404, gift med boelsmand Jens Jensen 31.8.1829, 390
Hansdatter, Kirstine – degneenke fra Viby, død i Kerteminde, 17.1.1825, 301, 309, enke efter degnen J. H. Pauli i Viby
Hansdatter, Maren – pige fra Munkebo, 5.8.1811, 69, -L
Hansdatter, Margrethe – 26.10.1832, 248, daglejer Peder Mortensen 13.12.1810, 44, 73
Hansdatter, Marie Kirstine – pige, 23.7.1827, 344, -L
Hansdatter, Rebekka – Salby, pige, 9.5.1815, 124, -L
Hansen, Alexander Christopher – skomager, 30.1.1832, 448, gift med Mette Andersdatter
Hansen, Anders – Viby, husmand, gift 1 Kirsten Andersdatter 15.6.1825, 308, 322, gift 2 …
Hansen, Calictus – Mesinge, degn, 26.6.1811, 53, 60, 89, -L
Hansen, Edvard – toldbetjent, hans enke Sidsel Kirstine Johnsdatter 12.10.1824, 283
Hansen, Erik – Salby, husmand, 14.1.1832, 448, gift med …
Hansen, Hans – Flødstrup, husmand, hans enke Karen Pedersdatter 27.10.1829, 397
Hansen, Hans – Salby, aftægtsmand, 5.7.1819, 163
Hansen, Hans – sømand, 29.9.1830, 422, gift 1 …, gift 2 Anne Hansdatter
Hansen, Hans Søren – Viby, husmand, hans hustru Karen Jensdatter 22.10.1828, 360, 369
Hansen, Jens – Mesinge Salby, hans enke Lisbeth Poulsdatter 17.7.1824, 280, 281
Hansen, Jens – Mesinge, husmand, 29.8.1810, 43, -L, gift med …
Hansen, Lars – Stubberup, husmand, 10.2.1830, 405, 426, gift med Maren Jensdatter
Hansen, Mathias – daglejer, hans hustru Karen Andersdatter 10.3.1824, 277, 278, 285
Hansen, Niels – daglejer, 11.6.1827, 343, -L, gift med Sophie Nielsdatter
Hansen, Niels – daglejer, 13.6.1822, 237, -L, gift med Anne Kirstine Hansdatter, hendes uægte søn Jens Nielsen 30.6.1822, 237
Hansen, Niels – Midskov, indsidder, 4.3.1829, 371, gift med …
Hansen, Niels – Salby, gaardmand, 6.9.1831, 439, 441, gift med Anne Nielsdatter
Hansen, Peder – almisselem, 2.5.1824, 279, enke efter …
Hansen, Peder – Mesinge, indsidder, hans hustru Anne Cathrine Nielsdatter 21.7.1825, 309, -L
Hansen, Peder – skomager, gift med Anne Sine Hansdatter 17.4.1816, 139, -L, gift 2 Kirstine Margrethe Trane
Hansen, Peder – skrædder, 11.10.1821, 203, 219, gift med Anne Cathrine Rasmusdatter 13.12.1825, 318
Hansen, Peder Christian – Salby, indsidder, 27.6.1829, 384
Hansen, Rasmus – fra Bovense, almisselem, 3.3.1829, 371
Hartmann, Andreas – Broløkke, røgter, 12.8.1826, 329, -L
Haugaard, Conrad – hattemager, hans enke Marie Elisabeth … 14.5.1815, 125
Haugtorn, Søren – arrestant, 22.3.1811, 50, 73, -L, gift med Kirsten Hansdatter
Haunstrup, Christian Linde – i Varde, overtoldbetjent, hans enke Cornelia Reche 21.3.1828, 354
Hegelund, Michael – major, konkurs 21.5.1821, 183, 229, gift med Susanne Nicoline Lepper 28.1.1819, 160
Heilman, Jens – møller, 20.10.1819, 167, 168, gift 1 … gift 2 Magdalene Marie Vendelboe 30.11.1818, 154, 165
Heilman, Johan Ernst – sognepræst, død 24.11.1800, gift med Karen Buch 18.7.1811, 59
Hellesen, Georg von – afsk. premierløjtnant, 26.9.1826, 331, 334, gift med Henriette Bützou
Helm, Thomas – klokker og kordegn, 22.9.1809, 25 (se B. h. skiftep.), gift med Kirstine Margrethe … 17.3.1832, 451
Henneberg, Hans – skrædder, 5.12.1811, 75, gift med Cecilie Degn 8.1.1825, 301
Henriksdatter, Andresine – 6.3.1812, 79, gift med hattemagersvend Peder Pedersen
Henriksdatter, Anne – Viby, 26.3.1828, 354, -L, gift med husmand Anders Jensen 26.10.1829, 397, 398, 401, -L (gift 2 Karen Madsdatter)
Henriksdatter, Anne Margrethe – Taarup, almisselem, 25.6.1827, 344
Henriksdatter, Birthe Marie – 8.7.1815, 126, 131, gift med blikkenslager Jes Pedersen (gift 2 Anne Cathrine Ottesdatter)
Henriksdatter, Kirsten – almisselem, 8.9.1810, 43
Henriksdatter, Maren – 18.8.1832, 460, gift med murer Johan Christian Voigtlænder 30.4.1825, 305, 307, 317 (gift 1 Anne Elisabeth Vindten 8.7.1815, 127, 132)
Henriksen, Christian – Mesinge, 28.3.1826, 324
Henriksen, Hans Christopher – Viby, husmand, hans hustru Birthe Cathrine Olsdatter 19.3.1824, 277, -L
Henriksen, Jørgen – fra Flensborg, matros, 6.10.1808, 12, 74, gift med …
Hense, Johan Vilhelm – Viby, skomager, 16.5.1808, 7, 11, gift 1 …, gift 2 Sidsel Kirstine Larsdatter
Hermansdatter, Maren – jordemoder, 30.8.1826, 330, gift med sømand Niels Nielsen 27.8.1810, 42, 47
Hermansen, Christian – fattiglem, 4.12.1815, 133
Herrig, Lars Nielsen – daglejer, hans hustru Maren Jensdatter 24.1.1828, 352 (gift 1 …)
Hieronimussen, Rasmus – Midskov, husmand, 9.9.1827, 391, gift med Karen Sørensdatter 26.1.1827, 339
Hintzpeter, Karen – 29.11.1808, 14, 26, gift 1 …, gift 2 matros Mathias Jørgensen
Hjorteberg, Hans Jacob – købmand, 17.9.1824, 283, 291, 299, gift med Sophie Tornøe
Høi, Hans Hansen – Midskov, husmand, 18.4.1831, 434
Holbeck, Maren – 25.12.1815, 134, 136, 145, gift med løjtnant Gedde
Holbeck, Rasmus – købmand, 22.1.1818, 149, 152, gift med Gertrud …
Holgersen, Gomme – skipper, 18.9.1828, 359 (se ogsaa Ærøskøbing skifter), gift 1 Sidsel Marie Rasmusdatter, skifte i Ærøskøbing, gift 2 Birthe Marie Andersdatter 26.11.1831, 445
Holgersen, Mathias – hans enke Dorthe Mathiasdatter 5.3.1824, 276
Holm, Henrik – skomagersvend, 18.2.1827, 340, gift med Johanne Lovise Hansdatter 20.2.1823, 256
Holm, Jacobine – Dalby, pige, 5.3.1829, 371, -L
Holst, Diderik Andersen – matros, død i Nyborg, 23.3.1810, 31, 46, gift med Christiane Larsdatter
Holst, Jochum – skomager, gift 1 Jacobine Jakobsdatter 21.2.1823, 256, -L, gift 2 Anne Cathrine Vilhelm
Holst, Rasmus Clausen – skomager, død 1797, gift med Anne Kirstine Frandsdatter 22.1.1819, 158, 160 (gift 2 skomager Jacob Sørensen)
Høyer, Anne Margrethe – 15.4.1828, 356, gift 1 … Witkow?, gift 2 rebslager og vægter Vilh. Steen
Hyrde, Ellen – fattiglem, 9.3.1818, 152
Hyrde, Niels Nielsen – skibsmand, 27.8.1810, 42, 47, gift med Maren Hermansdatter
Hytter, Hans – 7.6.1813, 92, gift med …
Hytter, Peder – told og konsumtionsbetjent, 15.3.1827, 341
Ibsdatter, Anne – 19.12.1826, 336, gift med klejnsmed Mads Pedersen Skade 25.11.1831, 445
Ipsen, Søren – sømand, hans enke Anne Kirstine (kaldet Stine Simons) 29.12.1825, 322
Iversen, Frederik – Salby, husmand, hans enke Anne Jespersdatter 3.6.1826, 328
Iversen, Lars – Maale, husmand, hans enke Ursula Frandsdatter 14.5.1831, 435
Iversen, Margrethe – 10.8.1826, 328, 333, enke efter skipper Jens Rasch
Jacobsdatter, Anne – Taarup, 31.12.1830, 431, gift med smed Jens Andersen
Jacobsdatter, Jacobine – 21.2.1823, 256, -L, gift med skomager Jochum Holst (gift 2 Anne Cathrine Vilhelm)
Jacobsen, Erik – daglejer, 3.5.1813, 91, 123, -L, gift med Johanne Christine Hansdatter Høgh
Jacobsen, Hans Christian – Viby, ungkarl, 18.10.1808, 12, 17,-L (moderen er i ægteskab med daglejer Johan Vejle i Kerteminde)
Jacobsen, Niels – slagter, 4.7.1811, 58, 106, gift med Johanne Rasmusdatter 27.5.1808, 8, 10
Jacobsen, Niels – Viby, selvejerhusmand, 7.4.1818, 152, gift med Anne Kirstine Larsdatter
Jacobsen, Simon – Martofte, ugift krøbling, 11.11.1830, 425, død i Taarup
Jensdatter, Anne – Viby, 13.12.1826, 336, gift med husmand Rasmus Sørensen 2.4.1828, 354, 369
Jensdatter, Anne Cathrine – 6.3.1816, 139, 144, gift med daglejer Rasmus Pedersen
Jensdatter, Charlotte Amalie – Salby, 9.7.1827, 344, enke efter husmand Niels Christiansen
Jensdatter, Dorthea – 13.7.1831, 437, gift med daglejer Ove Madsen 26.2.1832, 451
Jensdatter, Karen – 11.9.1813, 94, 122, enke efter fattiglem Lars Justesen
Jensdatter, Karen – Salby, 8.12.1820, 181, gift med husmand Lars Madsen 17.8.1830, 420 (gift 2 Maren Pedersdatter)
Jensdatter, Karen – Viby, 22.10.1828, 360, 369, gift med husmand Hans Søren Hansen
Jensdatter, Maren – 24.1.1828, 352, gift 1 …, gift 2 daglejer Lars Nielsen Herrig
Jensdatter, Margrethe – Viby, 21.12.1830, 428, 429, gift med kusk Anders Mathiasen 26.7.1819, 165, 168 (oo Ellen Børgesdatter), gift 2 husmand Jeppe Mortensen 24.4.1821, 182, 183, 192, 215, -L
Jensen, Anders – Salby, husmand, 21.8.1829, 390, 392, gift med Kirsten Rasmusdatter
Jensen, Anders – Viby, husmand, 26.10.1829, 397, 398, 401, -L, gift 1 Anne Henriksdatter 26.3.1828, 354, -L, gift 2 Karen Madsdatter
Jensen, Christen – daglejer, hans hustru Karen Sophie Christiansdatter 26.8.1831, 438
Jensen, Christen – købmand, konkurs 17.11.1821, 207, 214, 289, 298, død 5.5.1823, 264, gift med Anne Margrethe Jørgensen
Jensen, Christian – Salby, indsidder (flytter til Viby), gift 1 Gertrud Jespersdatter 2.1.1829, 370, 406, gift 2 …
Jensen, Hans – hyrde, 27.11.1820, 180, gift 1 Ingeborg Christiansdatter 22.6.1803, gift 2 Lovise Jørgensdatter
Jensen, Hans – sømand, 17.12.1827, 350, gift med Mette Pedersdatter
Jensen, Hans – Taarup, ungkarl, 22.9.1828, 360, -L
Jensen, Hans – ungkarl, 13.1.1831, 431, 448, -L
Jensen, Jens – Hersnap, aftægtsmand, 13.3.1820, 174, gift med Karen Jørgensdatter 8.7.1825, 308
Jensen, Jens – Stubberup, boelsmand, 31.8.1829, 390, gift med Kirsten Hansdatter 28.1.1830, 404
Jensen, Jens – Taarup, ungkarl, 6.12.1829, 400, -L
Jensen, Jens (kaldet Erreboe) – sømand, 9.5.1827, 341, 346, gift med Cathrine Elisabeth Vilhelmsdatter
Jensen, Jørgen – murer, 14.11.1811, 74, gift med Sara Nielsdatter
Jensen, Lars – Stubberup, husmand, 11.2.1832, 450, gift med Anne Cathrine Nielsdatter død 1833, se skifte i Kerteminde
Jensen, Nicolaj – stempelpapirhandler, 1.3.1823, 256, 257, -L, gift med Barbara Kirstine Paarup
Jensen, Niels – Taalund i Mesinge, gaardmand, 22.4.1831, 434, se 428, gift med Anne Cathrine Nielsdatter
Jensen, Ole – Hersnap, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 21.2.1826, 322, 325
Jensen, Peder – Birkebjerg, gaardmand, 8.4.1828, 355, 369, gift med Johanne Hansdatter
Jensen, Peder – fisker, 22.3.1822, 222, enke efter …
Jensen, Peder – Hersnap, husmand, 15.8.1830, 419, gift med Maren Frederiksdatter 19.3.1830, 407
Jensen, Poul – Salby, gaardmand, 6.6.1829, 380, 388, gift med Arengodt Jensdatter
Jensen, Søren – handelsbetjent, 19.5.1832, 453, -L, gift med Cathrine Marie Bom
Jespersdatter, Anne – Salby, 3.6.1826, 328, enke efter husmand Frederik Iversen
Jespersdatter, Bodil Cathrine – 8.5.1821, 182, enke efter smedesvend Jørgen Larsen
Jespersdatter, Gertrud – Salby, 2.1.1829, 370, 406, gift med indsidder Christian Jensen (flytter til Viby Sogn, gift 2 …)
Jespersen, Anders – daglejer, 20.6.1816, 140, 142, -L, gift med Kirsten Marcusdatter
Jespersen, Anders – daglejer, hans hustru Maren Brodersdatter 25.2.1812, 79
Jespersen, Edvard – Tarup, Mesinge, gaardmand, 28.5.1822, 231, 251, gift med Anne Marie Pedersdatter
Jespersen, Hans – daglejer, hans hustru Anne Sophie Mathiasdatter 31.5.1831, 435
Jespersen, Knud – gaardmand, 14.6.1811, 53, 105, gift med Kirstine Marie Jeppesdatter
Jochumsdatter, Anna Kirstine – 23.10.1819, 168, enke efter skomager Niels Jørgensen
Jochumsdatter, Pernille – 15.9.1810, 43, enke efter almisselem Jesper Larsen
Jochumsen, Daniel – urtemand, 16.1.1832, 448, -L, gift med Kirsten Rasmusdatter bor nu i Rynkeby Sogn    
Jochumsen, Rasmus [Dichmann]– sømand, 12.5.1823, 264, -L, gift med Anne Marie Jensdatter
Johansdatter, Dorthea Kirstine – pige, 18.10.1831, 443, -L
Johansdatter, Maren – 12.6.1830, 410, enke efter sømand Christian Christiansen Due
Johansdatter, Sophie – Salby, 12.3.1832, 451, gift med skræder Hans Pedersen
Johansen, Hans – kludesmaler, 15.1.1827, 337, -L
Johansen, Jesper – daglejer, 20.7.1822, 238, 242, gift med Christine Pedersdatter
Johnsdatter, Anne Cathrine – 12.1.1814, 103, gift med Peder Hansen Boesen
Johnsdatter, Sidsel Kirstine – 12.10.1824, 283, enke efter toldbetjent Edvard Hansen
Johnsen, Arent – lods, 21.7.1820, 176, 217, gift med Charlotte Amalie Mathiasdatter 22.11.1831, 445
Johnsen, Hans – hans enke Maren Pellesdatter 29.11.1808, 16
Jørgens, Stine – mon ikke identisk med Anne Kirstine Jochumsdatter 168?
Jørgensdatter, (Anne Kbg.) Margrethe – 10.2.1822, 221, enke efter daglejer Erik Larsen
Jørgensdatter, Apolone – 4.11.1825, 313, 315
Jørgensdatter, Ingeborg – 13.1.1823, 254, gift med daglejer Hans Pedersen (oo …)
Jørgensdatter, Kirsten – Hersnap, 8.7.1825, 308, gift med Jens Jensen 13.3.1820, 174
Jørgensdatter, Maren – 2.5.1829, 372, gift med sømand Jørgen Rue 16.5.1827, 342
Jørgensdatter, Maren – 24.5.1819, 162, 172, gift med skibsmand Jørgen Ernst (gift 2 Anna Olsdatter)
Jørgensen, Alhed Marie – 3.6.1827, 343, gift med købmand Wentzel Tornøe konkurs 30.12.1809, 27, 30
Jørgensen, Hans – Salby, indsidder, 10.4.1818, 152
Jørgensen, Hans Henrik – Viby, husmand, hans hustru Johanne Nielsdatter 21.2.1827, 340
Jørgensen, Jacob – Salby, 6.1.1830, 404, gift med Ida Vilhelmine Hansdatter 9.3.1827, 340
Jørgensen, Lars – Dalby, aftægtsmand, 13.7.1823, 267, -L, gift med Kirsten Olsdatter 4.10.1831, 441, -L
Jørgensen, Mathias – matros, hans hustru Karen Hintzpeter 29.11.1808, 14, 26 (gift 1 …)
Jørgensen, Niels – Martofte, skolelærer, 18.7.1831, 437, 438, 449, 464, gift med Jacobine Sophie Frederikke Haunevig 30.6.1842, 201, 204 Schelenborg skp.
Jørgensen, Niels – skomager, hans enke Anne Kirstine Jochumsdatter 23.10.1819, 168
Jørgensen, Peder – tømrer, hans enke Mette Pedersdatter 19.8.1828, 359
Justesen, Lars – fattiglem, hans enke Karen Jensdatter 11.9.1813, 94, 122
Jyde, Anders Hansen – baadfører, 22.11.1808, 13, gift 1 Karen Andersdatter se side 54, gift 2 Dorthe Andersdatter
Jyde, Christen – pjaltekræmmer, 9.8.1811, 69, gift med …
Jyde, Hans Nielsen – hans hustru Ellen Olesdatter 12.2.1814, 114
Kaare, Marie – 31.3.1832, 451, 464, gift med høker og træskomand Frands Pedersen 15.12.1828, 363, 370, 371
Karf, Jørgen Henrik – organist, 28.1.1812, 79, -L
Kieldsen, Magdalene Elisabeth – pige paa Kragelund i Jylland, 28.5.1821, 185, -L (dr. Harders svigerinde)
Kilian, Johan Valentin – klubopvarter i København, hans enke Marie Kirstine Krag 2.3.1825, 303
Kjærby, Christen Hansen – skipper (druknede ved Faxe), 5.11.1832, 462, fortsat i næste prot., gift med Anne Marie …
Kjærbye, Hans – skipper, hans enke Karen Hansdatter 28.4.1830, 409
Kjerulff, Asmus Emil Theodor – 3 ¼ aar, død 22.1.1828, 352
Klestrup, Christiane Emanuelline – jomfru, 19.6.1826, 328, -L
Klinck, Cathrine Marie – 21.11.1817, 146, enke efter skomager Hans Bom
Klinck, Erik Pedersen – skomager, 24.9.1832, 461, gift 1 Birthe Cathrine Paludan 3.4.1816, 138, gift 2 Johanne Clausine Clausen
Klinck, Hans – ungkarl, 22.12.1831, 446, -L
Klinck, Peder – ugift snedkersvend, 31.5.1828, 357, -L
Klog, Jørgen Christian – Rynkeby, præst, hans enke Charlotte Amalie Lytken 22.6.1819, 162, 163, 165, -L
Knudsdatter, Anne – 25.11.1825, 318, enke efter skrædder Søren Nielsen
Knudsdatter, Kirsten Marie – 4.4.1814, 116, -L, gift med baadfører Christopher Clausen
Knudsdatter, Maren – Dalby, pige, 28.6.1829, 384, 402, -L
Knudsdatter, Maren – Salby, 8.7.1826, 328, enke efter bødker Jens Pedersen
Knudsen, Erik – møllerkarl, 29.6.1832, 458, gift med …
Knudsen, Hans – Midskov, lods, 23.4.1827, 341, 357, gift 1 Karen Pedersdatter 8.12.1826, 335, gift 2 Dorthe Pedersdatter
Knudsen, Jesper – smed, 24.2.1830, 405, 407, gift med Anne Margrethe Jørgensdatter
Knudsen, Jørgen – toldbetjent, 12.6.1821, 187, 218, gift med Elisabeth Jeppesdatter
Knudsen, Morten – Mesinge, selvejer, 10.1.1816, 136, 138, gift med Anne Hansdatter
Knuth, Frederikke Lovise – baronesse, 5.1.1814, 100, 105, 106, 227, 233, 319, 337, 364, 366, -L, gift med generalkrigskommissær Maxmillian v. Oldeland 15.11.1813, 97, 98, 227, 233, 319, 337, 364, 366 (gift 1 Charlotte Amalie)
Krag, Andreas Martin – Mesinge, sadelmager, husmand, hans hustru Dorthe Marie Nielsdatter 23.9.1822, 244
Krag, Christian – 15 aarig sømand, 23.11.1826, 335
Krag, Johanne Kirstine – 23.10.1811, 73, registrering 29.12.1804, gift med Veppihøi Valentin Sippet, A sted i Fyn
Krag, Jørgen – skipper, 1.11.1815, 130, -L, gift med Anne Marie Pedersdatter
Kragh, Jørgen – skipper, 1.11.1815, 130, -L, gift med Anne Marie Pedersdatter
Kragh, Marie Kirstine – død 1.3.1825, 303, enke efter klubopvarter Johan Valentin Kilian i København
Krogh, Michael – ugift, købmand, 23.8.1825, 309, -L
Krogh, Rasmus Olsen – købmand og kæmner, 21.12.1815, 133, 135, -L, gift med Anne Kirstine Hansdatter Bom 23.11.1818, 154, 168, -L
Krüger, Martin – musicus, 15.3.1824, 277, 300, -L
Lang, Anne Sybille – 14.1.1811, 47, 48, 76, -L, gift med toldbetjent Jens Dam 27.8.1817, 145, 269, -L
Lange, Hans Christopher – bager, 20.10.1813, 96, 133, gift med Karen Helt
Langelænder, Rasmus Rasmussen – daglejer, 3.12.1831, 445, -L, gift med Johanne Larsdatter
Larsdatter, Anne – 16.5.1818, 152, 171, gift med baadfører Peder Baltzersen 11.9.1809, 23
Larsdatter, Anne – 9.5.1827, 341, gift med drejer Hans Rasch 23.3.1810, 31, 46
Larsdatter, Anne Kirstine – Viby, 15.9.1827, 345, 348, gift med husmand Jens Pedersen
Larsdatter, Johanne – Salby, 26.4.1826, 326, gift med gaardmand Mads Christophersen 18.11.1826, 334
Larsdatter, Karen – Stubberup, pige, 20.12.1830, 428, +L, forlovet med Lars Andersen
Larsdatter, Maren – 10.11.1828, 314, gift med sadelmager Johan Henrik Bødtger (gift 1 …, gift 2 Charlotte Scharham Møller 12.8.1811, 69, 70, 75, -L, gift 3 Johanne Kirstine Pessel 6.11.1821, 204, 218, oo5 Anna Helene Bagger)
Larsdatter, Maren - 16.1.1827, 338, gift med fhv. værtshusholder Christen Madsen 18.9.1828, 359
Larsdatter, Maren - Brolykke, kokkepige, 24.9.1826, 331, -L
Larsdatter, Marie - Taarup, pige, 1.11.1831, 444, -L
Larsen, Anders - daglejer, 2.10.1828, 360, gift med Anne Cathrine Jørgensdatter
Larsen, Anders - Dalby, husmand, gift 1 Lisbeth Andersdatter 7.11.1821, 205, -L, gift 2 Dorthea Andersdatter 1.11.1832, 462, -L
Larsen, Anne Marie - 11.10.1823, 269, gift med garver Edvard Margines Neth (gift 2 Dorthea Larsen)
Larsen, Christen - hans enke Kirstine Jensdatter 28.1.1829, 370
Larsen, Christen - snedker, 13.9.1828, 359, gift med Johanne Cathrine Bertelsdatter 9.4.1815, 124
Larsen, Erik - daglejer, hans enke Anne Margrethe Jørgensdatter 10.2.1822, 221
Larsen, Gomme - husejer, 21.12.1822, 153, -L, gift med ...
Larsen, Hans - daglejer, 25.9.1815, 129, 147, gift med Kirsten Hansdatter 26.10.1819, 168, 174, -L
Larsen, Hans - Dalby, husmand, hans enke Karen Clausdatter 25.3.1826, 324
Larsen, Hans - købmand, 24.10.1828, 360, gift med Cecilia Larsen
Larsen, Hans - Mesinge, husmand, hans hustru Anne Cathrine Nielsdatter 14.8.1832, 460, 463
Larsen, Jesper - almisselem, hans enke Pernille Jochumsdatter 15.9.1810, 43
Larsen, Jørgen - Salby, ungkarl, hans forlovede Anna Cathrine Ephraimsdatter 30.5.1829, 380, 381, -L
Larsen, Jørgen - smed, hans enke Bodil Cathrine Jespersdatter 8.5.1821, 182
Larsen, Jørgen - sømand, hans enke Maren Berendsdatter 3.3.1827, 340
Larsen, Mads - Salby, husmand, gift 1 Ellen Kirstine Frederiksdatter 7.11.1828, 362, 372, gift 2 ...
Larsen, Niels - købmand, konkursbo 23.5.1829, 374, 381, 384, 385, 392, 393, 395, 397, 399, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 419, 420, 422, 424, 425, 431, 432, 434, 436, 437, 439, 441, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 456, 458, 459, 460, 461, 463
Larsen, Niels - Mesinge, husmand, hans hustru Abelone Rasmusdatter 4.6.1822, 234, 236, -L
Larsen, Sigvardt - daglejer, hans hustru Karen Lindens 20.5.1811, 51, 73
Lauenborg, Hans - tømrer, 26.9.1811, 71, 83, gift med Maren Hansdatter
Lauenborg, Niels - snedker, 21.9.1831, 439, 447, -L, gift 1 Mette Rasmusdatter 10.1.1828, 352, -L, gift 2 Anne Marie Nielsdatter
Laurvig, Jean - skræder, hans fraskilte hustru Johanne Elisabeth Axelsdatter 10.9.1816, 142, 148
Lepper, Susanne Nicoline - 28.1.1819, 160, gift med major Michael Hegelund, konkurs 21.5.1821, 183, 229
Leth, Christian - herredsfoged Sunds-Gudme Herred, hans enke Marie Elisabeth Brinch i Mesinge Præstegaard 3.11.1807, 1, 9, 17
Levy, Ester - jødinde, enke, 26.3.1818, 152
Lindens, Karen - 20.5.1811, 51, 73, gift med daglejer Sigvardt Larsen
Lucas, ... - soldat, hans enke Anne ... hospitalslem 19.5.1830, 410
Lund, Anne Marie - pige, 2.12.1813, 99, -L
Lund, Thyge - købmand, 8.5.1832, 453, 456, gift med Anne Cathrine ...
Lung, Peder Christian - skibsmand, 17.4.1810, 33, 47, gift 1 Judith Nielsdatter, gift 2 Kirsten Larsdatter
Lytken, Charlotte Amalie - 22.6.1819, 162, 163, 165, -L, enke efter pastor Klog i Rynkeby
Madsdatter, Anne - Dalby, pige, 14.5.1827, 342, 344, -L
Madsdatter, Anne - fattiglem, 8.1.1822, 221
Madsdatter, Anne Elisabeth - 29.3.1826, 324, enke efter handskemagersvend Hans Friis
Madsdatter, Anne Kirstine - vanvittig pige, 10.4.1832, 452, -L
Madsdatter, Birthe - almisselem, 4.4.1821, 182
Madsdatter, Karen - 28.11.1810, 44, enke efter Mads Rue
Madsdatter, Karen - 29.9.1821, 202, 250, enke efter skolelærer Jørgen Eriksen i Revninge
Madsdatter, Maren - Salby, 25.9.1818, 154, gift med Niels Andersen 14.11.1827, 349
Madsdatter, Mette - og ægtefælle felbereder Christian Philipsen 14.5.1822, 222, 253
Madsen, Christen - fhv. værtshusholder 18.9.1828, 359, gift med Maren Larsdatter 16.1.1827, 338
Madsen, Gregers - daglejer, 14.6.1811, 53, 74, gift med Kirsten Marcusdatter 10.4.1821, 182
Madsen, Gregers - daglejer, 21.12.1811, 77, gift med Anne Marie ...
Madsen, Hans - Salby, ungkarl, 11.6.1827, 343, -L
Madsen, Hans - tømrer og møllersvend, 25.5.1814, 118, 123, gift med Anne Margrethe Frederiksdatter
Madsen, Jens Christian - almisselem, 27.4.1825, 305
Madsen, Lars - Salby, husmand, 17.8.1830, 420 gift 1 Karen Jensdatter 8.12.1820, 181, gift 2 Maren Pedersdatter
Møhl, Christen - exam. juris, 28.9.1825, 312, -L
Møhl, Rasmus Olsen - købmand, 15.6.1814, 120, 122, gift med Dorthea Marie Christensen, konkurs 8.12.1819, 170, 173, 212, skifte 11.8.1829, 387
Møller, Anne Marie - 2.6.1810, 33, 74, gift med købmand Hans Christian Schou 17.12.1810, 28, 74
Møller, Caroline Margrethe - 16.6.1827, 344, gift 1 Thomas ..., gift 2 murer Hans Næve 26.5.1829, 380 (gift 2 Gertrud Rasmusdatter)
Møller, Charlotte Schalharn - 12.8.1811, 69, 740, 75, -L, gift med sadelmager Johan Henrik Bøtkier (gift 1 ..., gift 3 Johanne Kirstine Pessil 6.11.1821, 204, 218, gift 4 Maren Larsdatter 10.11.1825, 314, oo5 Anne Helene Bagger)
Møller, Christen Nielsen - 2.12.1814, 122, 124, gift med Christiane Kramer
Møller, Gertrud Marie - 16.6.1826, 328, enke efter rebslager Christen Mathisen Fachou
Møller, Ingeborg, Marie - Viby, 13.4.1814, 116, -L, gift med pastor Jens Bjørn 3.1.1818, 148, 151
Møller, Jens - hospitalslem, 4.3.1811, 48
Møller, Kirstine Cathrine - pige, degnedatter af Kerteminde, 18.12.1823, 273 ,277, 284, 294, -L
Møller, Peder Nielsen - hans enke Hanne Cathrine ... 18.6.1824, 280, 301
Mortensen, Knud - arrestforsvarer, hans hustru Gertrud Carlsdatter 23.10.1811, 73
Mortensen, Peder - daglejer, 13.12.1810, 44, 73, gift med Margrethe Hansdatter 26.10.1822, 248
Mortensen, Rasmus - urmager, 12.7.1820, 176, gift med ...
Müller, Paludan - stiftspræst i Odense, hans hustru Marie Benedikte Rosenstand Goiske 26.3.1820, 174
Müller, Paludan - stiftsprovst i Odense, hans hustru Marie Benedicte Rosenstand Goiske 26.3.1820, 114
Muus, Christen - konsumtionsbetjent, 24.1.1816, 138, 143, gift med Anne Marie Vendelboe
Naschou, ... - toldinspektør, hans enke Dorthea Vium Langemarck Bruun 21.11.1821, 211
Neth, Edvard Margines - garver, gift 1 Anne Marie Larsen 11.10.1823, 269, gift 2 Dorthea Larsen
Nielsdatter, Anne - 1.8.1815, 128, 132, gift med træskomand og daglejer Jens Clausen 20.12.1830, 428 (gift 2 Maren Rasmusdatter)
Nielsdatter, Anne - 12.8.1831, 437, -L, gift med slagter Johannes Johansen Clemensen
Nielsdatter, Anne Cathrine - Mesinge, 21.7.1825, 309, -L, gift med indsidder Peder Hansen
Nielsdatter, Anne Cathrine - Mesinge, 4.8.1832, 460, 463, gift med husmand Hans Larsen
Nielsdatter, Anne Kirstine - 3.2.1829, 371, e,e, Niels Snedker
Nielsdatter, Birthe Cathrine - pige, 9.7.1810, 42, 44, -L
Nielsdatter, Cathrine - 30.1.1818, 149, 155, gift med snedker Christen Christensen (gift 2 Marie Henriksdatter)
Nielsdatter, Dorthe Marie - Mesinge, 23.9.1822, 244, gift med sadelmager og husmand Andreas Martin Krogh
Nielsdatter, Dorthea - 5.7.1811, 59, enke efter skibsmand Ole Jensen Ballum
Nielsdatter, Dorthea - Viby, 23.10.1811, 73, registrering 23.3.1805
Nielsdatter, Johanne - Viby, 21.2.1827, 340, gift med husmand Hans Henrik Jørgensen
Nielsdatter, Karen - pige, 1.3.1826, 322, -L
Nielsdatter, Karen - Salby, 18.3.1817, 144
Nielsdatter, Maren - Mesinge, ugift, 26.8.1826, 329, -L
Nielsdatter, Marie Kirstine - Viby, pige, 2.9.1832, 460, -L
Nielsdatter, Thrine - Mesinge, almisselem, 9.4.1823, 260
Nielsdatter, Valborg - 11.11.1828, 362, enke efter daglejer Anders Christensen i Lumby Sogn (Hove)
Nielsen, Anders - daglejer, 8.8.1822, 240, gift 1 ..., gift 2 Dorthe Nielsdatter
Nielsen, Casper - skibstømrer, hans hustru Maren Rasmusdatter 2.1.1810, 28, 30, -L
Nielsen, Christen Møller - 2.12.1814, 122, 124, gift med Christiane Kramer
Nielsen, Christopher - felbereder, 1.4.1823, 259, gift med Dorthe Sophie ...
Nielsen, Christopher - Salby, gaardmand, hans hustru Karen Pedersdatter 4.6.1821, 186, 188
Nielsen, Hans - daglejer, 21.2.1814, 114, gift med Stine Jørgens
Nielsen, Hans - matros af Bogense, 23.7.1808, ii 73, gift med ...
Nielsen, Hans - Mesinge, husmand, 7.3.1829, 371
Nielsen, Hans - Midskov, husmand, 4.1.1831, 431
Nielsen, Henrik - Viby, væver, hans hustru Anne Hansdatter 21.7.1830, 419, 423
Nielsen, Jens - Salby, boelsmand, 2.4.1819, 161, gift 1 Maren Andersdatter, gift 2 Karen Mortensdatter 20.11.1820, 179, 181
Nielsen, Knud - Salby, smed, 7.2.1825, 302, 303, -L
Nielsen, Knud (Kbg. Wejleborg) - daglejer, 23.5.1812, 81, gift med Anne Marie Hansdatter
Nielsen, Mads - Mesinge, husmand, 25.2.1830, 406
Nielsen, Niels - bager, hans hustru Anne Kirstine Beck 10.4.1831, 434, 436, -L
Nielsen, Niels - skibsmand, 27.8.1810, 42, 47, gift med Maren Hermansdatter, jordemoder, 30.8.1826, 330
Nielsen, Peder - Salby, gaardmand, 26.7.1829, 385, 388, gift 1 Anne Edvartsdatter død 1815 (Broløkke skiftep.), gift 2 Lovise Andersdatter
Nielsen, Peder - Viby, husmand, 10.5.1829, 372, gift med Elisabeth Andersdatter 21.6.1832, 458
Nielsen, Søren - skræder, hans enke Anne Knudsdatter 25.11.1825, 318
Nissen, Knud - fhv. købmand, konsumtionsbetjent, 31.5.1816, 140, 143, -L, gift med Elisabeth Christine Claudi 24.4.1826, 324, 332, -L
Nissenborg, Frederik - væver, hans enke Maren Bendzensdatter 10.7.1815, 128
Næve, Hans - murer, 26.5.1829, 380, gift 1 Caroline Margrethe Møller 16.6.1827, 344 (mon gift 1 Thomas ...), gift 2 Gertrud Rasmusdatter
Nørkencrone, Henriette Charlotte Amalie - 15.9.1812, 87, 117, -L, enke efter konferensraad Bryggemann (se ogsaa Odense amts Kommissionsskifter)
Oldeland, Maximillian von - generalkrigskommissær, 15.11.1813, 97, 98, 227, 233, 319, 337, 364, 366, gift 1 Charlotte Amalie v. d. Osten, gift 2 Frederikke Lovise Knuth 5.1.1814, 100, 105, 106, 227, 233, 319, 337, 364, 366, -L
Olesdatter, Birthe Cathrine - Viby, 19.3.1824, 277, -L, gift med husmand Hans Christopher Henriksen
Olesdatter, Ellen - 12.2.1814, 114, gift med Hans Nielsen Jyde
Olesdatter, Marie - 22.9.1827, 345, enke efter felbereder Ole Trane
Olsdatter, Kirsten - Dalby, 4.10.1831, 441, -L, enke efter gaardmand Lars Jørgensen 13.7.1823, 267, -L
Olsen, Anders - røgter i Mesinge præstegaard, 7.8.1816, 141
Olsen, Jens - Salby, husmand, 18.5.1819, 161, gift med ...
Olsen, Johannes - 2.8.1821, 198
Olsen, Knud - Dalby, selvejerhusmand, 19.2.1812, 79
Olsen, Peder - Salby, gaardmand, hans hustru Johanne Rasmusdatter 18.5.1829, 374, 380
Olsen, Rasmus - 14 aar, 27.8.1832, 460
Olsen, Sigvardt - almisselem fra Skellerup, 7.6.1816, 140
Paludan, Birthe Cathrine - 3.4.1816, 138, gift med skomager Erik Pedersen Klinck 24.9.1832, 461 (gift 2 Johanne Clausine Clausen)
Pauli, Johan Gotfred - degn i Mesinge, 6.10.1830, 422, 424, gift med Claudine ...
Pauli, Johanne Georg - degn i Viby, hans enke Kirstine Hansdatter, død i Kerteminde, 17.1.1825, 301, 309
Pedersdatter, Anne - almisselem, 8.1.1811, 47
Pedersdatter, Anne - Salby, 10.10.1829, 395, gift med husmand Anders Christensen 4.11.1828, 362
Pedersdatter, Anne Cathrine - 16.12.1813, 99, 103, 136, gift med tømrer Bendt Frederiksen 11.6.1811, 52, 72 (gift 1 Anne Kirstine ..., gift 2 Johanne Hansdatter)
Pedersdatter, Anne Kirstine - jordemoder, 21.7.1830, 419, enke efter toldbetjent Hans Pedersen
Pedersdatter, Anne Magdalene - 28.1.1808, 2, gift med skomager Peder Hansen Bom
Pedersdatter, Ellen Sophie - ugift pige, 31.10.1828, 362, 369, +L (datter af skomager Peder Baltzersen)
Pedersdatter, Else - 9.8.1827, 345, gift med skrædersvend Jørgen Hansen Smidt
Pedersdatter, Karen - 27.10.1829, 397, enke efter husmand i Flødstrup Hans Hansen
Pedersdatter, Karen - Midskov, 8.12.1826, 335, gift med lods Hans Knudsen 23.4.1827, 341, 351 (gift 2 Dorthea Pedersdatter)
Pedersdatter, Karen - Salby, 4.6.1821, 186, 188, gift med gaardmand Christopher Nielsen
Pedersdatter, Kirsten - Salby, 29.11.1828, 363, gift med indsidder Niels Bendixen 27.2.1824, 276
Pedersdatter, Kirsten - ugift, 11.9.1821, 200, 216, +L
Pedersdatter, Kirsten - Viby, 4.1.1832, 448, gift med Frederik Frederiksen 8.9.1830, 421
Pedersdatter, Maren - pige, 3.4.1826, 324, +L
Pedersdatter, Maren - Stubberup, 20.1.1826, 322, enke efter husmand Peder Bødker
Pedersdatter, Marie - 10.2.1815, 123, gift med daglejer Jacob Pedersen
Pedersdatter, Marie - pige, 30.9.1827, 345, -L
Pedersdatter, Mette - 19.8.1828, 359, enke efter tømrer Peder Jørgensen
Pedersen, Christen - tjenestekarl, 7.7.1812, 82, 88, -L, gift med Dorthe Nielsdatter
Pedersen, Christian - almisselem, 8.5.1832, 453
Pedersen, Frands - høker, træskomand, 15.12.1828, 363, 370, 371, gift med Marie Kaare 31.3.1832, 451, 464
Pedersen, Hans - almisselem, 13.12.1810, 44
Pedersen, Hans - brændevinskarl, 11.3.1812, 80
Pedersen, Hans - daglejer, gift 1 ..., gift 2 Ingeborg Jørgensdatter 13.1.1822, 254
Pedersen, Hans - Salby, skræder, hans hustru Sophie Hansdatter 12.3.1832, 451
Pedersen, Hans - toldbetjent, hans enke jordemoder Anne Kirstine Pedersen 1.7.1830, 419
Pedersen, Hans (kaldet Mads) - Mesinge, selvejer, 16.1.1812, 78, gift med Maren Andersdatter
Pedersen, Jacob - daglejer, hans hustru Marie Pedersdatter 10.2.1815, 123
Pedersen, Jens - rebslager, 14.5.1829, 373, 391, 427, 447, gift 1 Anne Elisabeth Sallberg 5.6.1822, 235, 240 (gift 1 ... Brandt), gift 2 Marie Kirstine Buch
Pedersen, Jens - Salby, bødker, hans enke Maren Knudsdatter 8.7.1826, 328
Pedersen, Jens - Viby, husmand, hans hustru Anne Kirstine Larsdatter 15.9.1827, 345, 348
Pedersen, Jes - blikkenslager, gift 1 Birthe Marie Henriksdatter 8.7.1815, 126, 131, gift 2 Anne Cathrine Ottesdatter
Pedersen, Lars - Mesinge, husmand og murer, 21.11.826, 335, gift med Sidsel Clausdatter 16.10.1823, 269
Pedersen, Mads - Mesinge, rettelig Hans Pedersen 16.1.1812, 78, gift med Maren Andersdatter
Pedersen, Morten - snedker, 14.5.1808, 7, 22, gift 1 ..., gift 2 Karen Sivertsdatter
Pedersen, Niels - vægter, 20.1.1829, 370, 371, gift med Anne Frederikke Gotfredsdatter
Pedersen, Peder - hattemagersvend, hans hustru Andresine Henriksdatter 6.3.1812, 79
Pedersen, Peder - Mesinge, indsidder, 20.8.1830, 420
Pedersen, Rasmus - daglejer, hans hustru Anne Cathrine Jensdatter 6.3.1816, 139, 144
Pedersen, Rasmus - Salby, hans hustru Anne Sophie Mathiasdatter 1.12.1831, 445
Pellesdatter, Maren - 29.11.1808, 16, enke efter Hans Johnsen
Pessel, Johanne Kirstine - 6.11.1821, 204, 218, gift med sadelmager Johan Henrik Bødtker (gift 1 ..., gift 2 Charlotte Schaeharn Møller 12.8.1811, 69, 70, 75, -L, gift 4 Maren Larsdatter 10.11.1825, 314, oo5 Anne Helene Bagger)
Petersen (Høg), Jørgen Peter - 12.3.1831, 434
Philipsen, Christian - felbereder og hustru Mette Madsdatter 14.5.1822, 222, 253
Poulsdatter, Anne - Midskov, Mesinge, 16.12.1823, 273, enke efter Bernt Baltzersen
Poulsdatter, Kirsten - Salby, pige, 20.9.1826, 330, -L
Poulsdatter, Lisbeth - Salby, Mesinge, 17.7.1824, 280, 281, enke efter Jens Hansen
Poulsen, Frederik - Viby, hans hustru Christine Christophersdatter 24.7.1824, 280
Poulsen, Hans - almisselem, 20.8.1811, 70
Poulsen, Hans - Salby, aftægtsmand, 3.9.1831, 439, enke efter ...
Poulsen, Hans - Salby, ungkarl, 29.7.1831, 437, -L
Poulsen, Jørgen - Dalby, 14 aar, 13. 10. 1827, 346
Poulsen, Morten - Salby, gaardmand, 3.10.1831, 440, gift med Johanne Rasmusdatter 3.1.1819, 156, gift 2 Gertrud Rasmusdatter
Poulsen, Peder - 11.12.1816, 142, hans svigersøn Jens Mortensen Alberg
Poulsen, Rasmus - bendrejer, hans hustru Karen Frederiksdatter 24.12.1831, 446, -L
Poulsen, Rasmus - Salby, ungkarl, 28.6.1829, 384, -L
Raae - portner, hans enke Ingeborg ... 8.4.1824, 278, 301, -L
Rasch, Hans - drejer, 23.3.1810, 31, 46, gift med Anne Larsdatter 9.5.1827, 341
Rasch, Hans Jacobsen - skipper, hans hustru Johanne Hansdatter 27.11.1825, 318, -L
Rasch, Jacob - værtshusholder eller rugbrødsbager 12.5.1810, 33, 41, 46, gift 1 Anne Cecilie ..., gift 2 Maren Larsdatter
Rasch, Jens - skipper, hans enke Margrethe Iversen 10.8.1826, 328, 333
Rasch, Niels - ugift drejer og pumpemester 29.5.1829, 380, -L
Rasck, Christian Jensen - bagersvend, 17.5.1822, 226, gift med Karen Ditlevsdatter
Rasmusdatter, Abelone - Mesinge, 4.6.1822, 234, 236, -L, gift med husmand Niels Larsen
Rasmusdatter, Anne Cathrine - 13.12.1825, 318, gift med skræder Peder Hansen 11.10.1821, 203, 219
Rasmusdatter, Anne Magdalene - 28.12.1819, 171, 217, enke efter Johan Clausen
Rasmusdatter, Apelone - 12.8.1822, 241, gift med daglejer Hans Peder Smidt (gift 2 Anne Kirstine Hansdatter 12.2.1828, 352 (gift 1 ...)
Rasmusdatter, Johanne - 27.5.1808, 8, 10, gift med slagter Niels Jacobsen 4.7.1811, 58, 106
Rasmusdatter, Johanne - Salby, 13.1.1819, 156, gift med gaardmand Morten Poulsen 3.10.1831, 440 (gift 2 Gertrud Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Johanne - Salby, 18.5.1829, 374, 380, gift med gaardmand Peder Olsen
Rasmusdatter, Johanne - ugift, 19.8.1832, 460, 465, -L
Rasmusdatter, Julie Cathrine - Viby, ugift, almisselem, 29.11.1808, 16
Rasmusdatter, Maren - 2.1.1810, 28, 30, -L, gift med skibstømrer Casper Nielsen
Rasmusdatter, Mette - 10.1.1828, 352, -L, gift med snedker Niels Lauenberg 21.9.1831, 439, 447, -L (gift 2 Anne Marie ...)
Rasmussen, Anders - Viby, kirkesanger, hans hustru Anne Kirstine Pedersen Skade 26.1.1830, 404, 405
Rasmussen, Christen - Stubberup, ungkarl, 1.9.1828, 359, +L
Rasmussen, Hans - brændevinskarl, daglejer, 6.11.1827, 348, gift med Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Hans - Dalby, selvejerboelsmand, hans hustru Karen Christensdatter 1.4.1814, 116, 120
Rasmussen, Mads - glarmester, 29.10.1828, 361, gift 1 ..., gift 2 Johanne Cathrine ...
Rasmussen, Niels - daglejer, 5.6.1832, 456, gift med ...
Rasmussen, Peder - Dalby, gaardmand, 28.12.1824, 294, gift med Maren Andersdatter
Rasmussen, Peder - Hersnap, husmand, 29.5.1831, 435, 442, gift med Marie Larsdatter
Rasmussen, Søren - daglejer, 10.2.1823, 255, 257, -L, gift med Anne Marie Andreasdatter
Reche, Cornelia - 21.3.1828, 354, enke efter overtoldbetjent Christian Linde Haunstrup i Varde
Reersøe, Christopher Sørensen - sømand, 27.4.1832, 452
Reichstein, Jacob Johan Peder - Dalby, degn, 18.10.1829, 396, gift med Barbara Margrethe Steenberg (gift 1 degn Jørgen Hendrich Munch død 1808)
Reinfranch, ... - toldbetjent, 20.2.1811, 48
Ritzen, Jørgen - skræder fra Kværndrup, 25.3.1819, 161
Roed, Arent - skomager, hans hustru Anne Cathrine Frandsdatter Bjørn 12.9.1817, 146 (oo i Flødstrup 25.6.1785)
Roed, Søren - skomager, 18.8.1829, 390, 391, 393, gift med Frederikke Caroline Olsen
Roerbach, Martin - maler, 1.9.1812, 84, 92, gift med ...
Roerkier, Chatrine (Kbg.) Marie (Skifte) - 3.9.1816, 141, 147, gift med løjtnant Andreasen 3.9.1816, 141, 147
Rohmann, Christian - ugift, rebslagersvend, 29.11.1808, 17, -L (fra forrige prot.)
Romsøe, Peder - skibsmand, 4.9.1809, 22, gift med Anne Magdalene Barht 25.7.1828, 358
Rønning, ... - skolelærer i Amnitzbøle i Jylland, hans enke Anne Marie ... 20.4.1828, 356 (farver N. Rønnings moder)
Rønning, Anne Margrethe - jomfru, 8.5.1824, 279, -L
Rønning, Niels - brandinspektør, farver, hans hustru Anne Kirstine Thomsen 29.3.1823, 257, 284
Rønning, Poul Rebeccus - ungkarl, 25.10.1825, 312, -L
Goiske, Marie Benedicte Rosenstand - 26.3.1820, 174, stiftsprovst Paludan Møller, Odense
Rue, Christen Madsen - baadfører, 31.10.1827, 346, gift med Mette Clausdatter
Rue, Jens Olsen - lods, 24.5.1825, 306, gift med Marthe Jochumsdatter
Rue, Jørgen - sømand, 16.5.1827, 342, gift med Maren Jørgensdatter 2.5.1829, 372
Rue, Mads - hans enke Karen Madsdatter 28.11.1810, 44
Rue, Mads Christensen - baadfører, 31.10.1827, 347, gift med Marie Jensdatter
Rue, Mads Christensen - havnefoged, 28.5.1823, 266, enke efter ...
Rue, Mads Olsen - søfarende, 18.4.1810, 32, 45, gift med Anne Margrethe ... 28.7.1832, 459
Samuelsdatter, Ingeborg - 29.7.1818 ,153, 172, -L, enke efter daglejer Hans Schou
Schiønning, Ingeborg Nicoline - postmester, 2.4.1808, 3, 4, 20, enke efter postmester Lars Christian Bendtzen
Schmidt, Hans Peder - daglejer, gift 1 Apolone Rasmusdatter 12.8.1822, 241, gift 2 Anne Kirstine Hansdatter 12.2.1828, 352 (gift 1 ...)
Schmidt, Jørgen Hansen - skrædersvend, hans hustru Else Pedersdatter 9.8.1827, 345
Schou, Christian - almisselem, 29.4.1822, 222
Schou, Hans - daglejer, hans enke Ingeborg Samuelsdatter 29.7.1818, 153, 172, -L
Schou, Hans - toldbetjent, 6.6.1808, 11, 26
Schou, Hans Christian - købmand, 17.2.1810, 28, 74, gift med Anne Marie Møller 2.6.1810, 33, 74
Schou, Hans Frederik - byfoged, 13.9.1820, 176, 278, 280, 303, 319, 338, 402 slutte i næste prot., gift 1 ... død ca 1794, gift 2 ... død ca 1800
Schou, Johanne - 7.5.1811, 50, enke efter 1. skmager Morten Clausen, 2. Christopher Bom
Schou, Mads - hans enke Anne Cathrine Hansdatter 11.9.1813, 94, 122
Schrøder, Mette Marie - 31.5.1811, 51, 55, 78, -L, gift med felberder Rasmus Bast 27.5.1811, 51, 55, 78, -L
Seltzer, ... - musketer, hans enke Kirsten ... 23.10.1811, 73, reigstrering 27.9.1805
Simons, Stine - (jfr. Anne Kirstine), 29.12.1825, 322, enke efter sømand Søren Ipsen
Simonsen, Rasmus - daglejer, 11.12.1824, 286, -L, gift med Sophie Rasmusdatter
Sippel, Christian - daglejer, 24.6.1832, 458
Sippel, Valentin - vejpikør, Asted i Fyen, hans hustru Johanne Kirstine Kragh 23.10.1811, 73, registrering 29.12.1804
Skade, Anne Kirstine Pedersen - Viby, 26.1.1830, 404, 405, gift med kirkesanger Anders Rasmussen
Skade, Mads Pedersen - kleinsmed, 25.11.1831, 445, gift med Anne Ibsdatter 19.12.1826, 336
Smed, Jørgen Larsen - hans enke Bodil Cathrine Jespersdatter 8.5.1821, 182
Snedker, Niels - hans enke Anne Kirstine Nielsdatter 3.2.1829, 371
Sollberg, Anne elisabeth - 5.6.1822, 235, 240, gift 1 ... Brandt, gift 2 rebslager Jens Pedersen 14.5.1829, 373, 391, 427, 447 (gift 2 Marie Kirstine Buch)
Sørensdatter, Anne - 1.5.1829, 372, gift med daglejer og almisselem Søren Sørensen 4.5.1825, 306
Sørensdatter, Anne - 23.11.1812, 88, 125, gift med baadfører og fisker Hans Thygesen 1.10.1819, 167
Sørensdatter, Johanne Marie - pige, 6.7.1824, 280, -L
Sørensdatter, Karen - Midskov, 26.1.1827, 339, gift med husmand Rasmus Hieronimussen 9.9.1829, 391
Sørensdatter, Kirsten - pige, 26.2.1816, 138, 144, +L
Sørensen, Hans Christian - murer, 14.8.1832, 460
Sørensen, Jacob - skomager, hans hustru Anne Kirstine Frandsdatter 22.1.1819, 158 (gift 1 Rasmus Clausen Holst død 1797)
Sørensen, Jørgen - skræder, 17.12.1817, 147, 155, gift med Maren Johansdatter (gift 2 Peder Casper Andreas Giertz)
Sørensen, Niels - Hersnap, husmand, 19.6.1830, 413, gift med ...
Sørensen, Niels - Mesinge, husmand, hans hustru Maren Andreasdatter 9.6.1829, 380
Sørensen, Rasmus - Viby, husmand, 2.4.1828, 354, 369, gift med Anne Jensdatter 13.12.1826, 336
Sørensen, Søren - almisselem, 4.5.1825, 306, gift med Anne Sørensdatter 1.5.1829, 372
Staach, Marx (Kbg. Mads - tømrer, hans hustru Jacobine Dorthea Edvardsdatter (Popsen) 15.3.1832, 451, 452
Steen, Conradt - underofficer, 29.5.1817, 145
Steen, Johan Andreas - guldsmed, hans hustru Mette Christine Winther 3.5.1826, 326, 330
Steen, Vilhelm - rebslager og vægter, hans hustru Anne Margrethe Høyer 15.4.1828, 356, (mon gift 1 ... Witharæ)
Stephensen, Mads - daglejer, 8.5.1812, 80, 115, gift med Mette Marie ...
Stokkebye, Anne Marie - 1.3.1828, 352, 353, -L, gift med klokker Johan Monrad
Strand, Niels - skræder, 24.3.1831, 434
Stridtz, Henrik - toldbetjent, hans enke Kirstine ... 19.7.1816, 141
Stub, Ferdinand Christopher - Broløkke, ugift, informator, 19.5.1827, 343, 344, 350, -L
Suhm, Elisabeth Cathrine - 28.10.1831, 444, 459, gift med krigsraad Frederik August Zvergius 18.11.1819, 169, 292
Svam, Ole Henrik - ugift, skomagersvend, 3.7.1825, 308, -L
Tagge, Abelone - Midskov, almisselem, 4.3.1827, 340
Tagge, Jacob - Hverringe, forvalter, 20.6.1821, 189, 192, 198, 201, 252, 260, 287, 296, gift med Andrea Christiane Lorentzen
Thaarup, Niels - fhv. brændevinsbrænder i Kerteminde, sidst gaardmand under Antverskov Birk, 23.12.1831, 446
Thomsen, Anne Kirstine - 29.3.1823, 257, 284, gift med brandinspektør og farver Niels Rønning
Thomsen, Jens - ungkarl, 5.10.1819, 167, -L
Thomsen, Mads - murermester, hans fraskildte hustru Marie Cathrine ... 5.7.1811, 59, 91
Thomsen, Philip - felbereder, 1.11.1825, 312, 320, gift med Karen Marie Hansdatter 11.4.1825, 305
Thygesen, Hans - baadfører og fisker, 1.10.1819, 167, gift med Anne Sørensdatter 23.11.1812, 88, 125
Thygesen, Jens - sømand, 13.3.1830, 407, 408, gift med Marie Christiansdatter
Tornøe, Hans - købmand, konkurs 2.3.1820, 173, 246, 248
Tornøe, Ventzel - købmand, konkursbo 30.12.1809, 27, 30, gift med Alhed Marie Jørgensen 3.6.1827, 343
Trane, Lars Nicolaj - ugift, bagersvend, 19.7.1811, 60, -L
Trane, Ole - felbereder, hans enke Marie Olsdatter 22.9.1827, 345
Troelsen, Niels - væver, hans hustru Mette Marie Berentsdatter 26.1.1831, 431
Tved, Jacob Hansen - sømand, 8.12.1826, 336, gift med Bodil Dorthea Haagensdatter 12.4.1831, 434
Utke, Johan Frederik - Broløkke, proprietær, 25.9.1824, 283, 300, gift med Sophie Hedevig Heilmann (gift 1 ...)
Væver,Morten - i Rynkeby, hans enke Gertrud ... 12.6.1821, 187
Vendelboe, Anders - købmand, fallitbo 29.11.1808, 15
Vendelboe, Magdalene Marie - 30.11.1818, 154, 165, gift med møller Jens Heilmann 20.10.1819, 167, 168
Vilhelm, Johan - skomager, konkurs 26.6.1818, 153, skifte 28.8.1824, 282, 293, -L, gift med Anne Marie Nielsdatter
Vilhelmsdatter, Johanne - Dalby, pige, 22.11.1825, 315, 321, -L
Vinding, Anne Dorthea Cathrine - almisselem, 7.7.1827, 344
Vindten, Anne Elisabeth - 8.7.1815, 127, 132, gift med murer Johan Christian Voigtlænder 30.4.1825, 305, 3074, 317 (gift 2 Maren Henriksdatter 18.8.1832, 460)
Voigtlænder, Johan Christian - murer, 30.4.1825, 305, 307, 317, gift 1 Anne Elisabeth Vindten 8.7.1815 ,127, 132, gift 2 Maren Henriksdatter 18.8.1832, 460
Weile, Johan - almisselem, 27.7.1823, 268
Winther, Mette Christine - 3.5.1826, 326, 330, gift med guldsmed Johan Andreas Sten
Wittrock, Seneca - underofficer, hans enke Anne Kirstine ... 11.8.1828, 358
Wulff, Moses - handelsmand, hans hustru Hanne Abrahams 4.7.1828, 357
Zverguis, Frederik August - krigsraad, 18.11.1819, 169, 292, gift med Elisabeth Cathrine Suhm 28.10.1831, 444, 459