Nyborg Byfoged 1631-1643

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1631-1643, Nyborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

... Kirstine - 4.2.1636, 140-163, gift 1 skriver Anders ... 11.3.1627, gift 2 raadmand Peder Valter, hendes datter Maren Andersdatter død 20.8.1629, skifte 1636, 163, -L
..., Henrik - guldsmed, hans hustru Dorthea Madsdatter 22.6.1635, 96
..., Karen - død efter 1643, 207 skifteprot. mangler, gift med bødker Peder ... død efter 1643, 209 skifteprot. mangler
..., Morten - pottemager, 27.4.1636, 128, gift med Margrethe Enevoldsdatter (gift 2 Jacob Hansen)
..., Peder - bødker, død efter 1643, 209, skifteprot. mangler, gift med Karen ..., død efter 1643, 207 skiftep. mangler
..., Philip - snedker, død efter 1643, 205, gift med ... skifteprot. mangler
Andersdatter, Maren - død efter 1643, 235, gift med skomager Isach ... skifteprot. mangler
Andersdatter, Maren - ugift, død 20.8.1629, skifte 1636, 163, -L
Andersen, Claus - død efter 1643, 226 skifteprot. mangler
Andersen, Peder - hjulmand, død efter 1643, 228 skifteprot. mangler
Bødker, Peder - død efter 1643, 209 skifteprot. mangler, gift med Karen ... død efter 1643, 207 skifteprot. mangler
Clemensen, Jørgen - væver, død efter 1643, 237 skifteprot. mangler
Dinesen, Poul - død efter 1643, 214 skifteprot. mangler
Gregersen, Søren - 29.1.1636, 122, gift med ... (oo2 Christopher Hansen)
Hagensen, Poul - smed, død efter 1643, 217 skifteprot. mangler
Hansen, Christen - baadsmand og hustru Karen Rasmusdatter 4.1.1640, 173
Hansen, Claus - murermester, 13.9.1633, 37, gift med Bodil Thomasdatter
Hermansdatter, Sidsel - reg. 22.8.1637, skifte 7.9.1641, 183, gift med raadmand Niels Boesen
Jensdatter, Johanne - 12.9.1633, 89, gift med Knud Andersen Riber
Jensen, Rasmus - 27.2.1643, 182, gift med Maren Jespersdatter
Jørgensen, Rasmus - 9.12.1631, 33, gift med Dorthea Rasmusdatter
Knudsdatter, Maren - 11.9.1633, 23, gift 1 Jens Larsen, gift 2 Jens Rasmussen Aarsløff
Koch, Hermann - 27.7.1639, 169, -L
Løber, Knud Hansen - død efter 1643, 232 skifteprot. mangler
Madsen, Rasmus - fh. stodderfoged, død efter 1643, 216 skifteprot. mangler
Miller, Peder - skrædder, død efter 1643, 199 skifteprot. mangler
Mortensen, Anders - død efter 1643, 212 skifteprot. mangler
Mouridsdatter, Maren - 14.9.1635, 41, gift med vægter Jeppe Pedersen
Nielsdatter, Dorthea - 25.2.1634, 29, gift med Peder Madsen Gumme
Nielsdatter, Elisabeth - 19.8.1635, 111, gift med byskriver Jørgen Larsen
Nielsdatter, Kirstine - 17.8.1635, 93, gift med skrædder Ole Madsen
Nielsdatter, Maren - 15.4.1640, 178, -L, gift med remsnider Hans Nielsen
Pedersen, Anders - reg 8.6.1621, 26.1.1636, 130, gift med Karen Rasmusdatter
Pedersen, Johan - Sprogø, 13.12.1636, 164, gift med Mette ...
Pottemager, Morten - 27.4.1636, 128, gift med Margrethe Enevoldsdatter (gift 2 Jacob Hansen)
Præst, Niels Hansen - 21.9.1636, 167, gift med Margrethe Marcusdatter
Rasmusdatter, Karen - og ægtefælle baadsmand Christen Hansen 4.1.1640, 173
Rasmussen, Christen - byskriver, død efter 1643, 239 skifteprot. mangler
Skomager, Isach - h.h. Maren Andersdatter død efter 1643, 235 skifteprot. mangler
Skriver, Anders - 11.3.1627, gift med Kirstine ... 4.2.1636, 140-163 (gift 2 raadmand Peder Valter, hendes datter Maren Andersdatter 20.8.1629, skifte 1636, 163, -L)
Snedker, Philip - død efter 1643, 205, gift med ... skifteprot. mangler
Sprogøe, Peder Madsen - 25.6.1633, 86, gift med Bodil Hansdatter
Svin, Peder Madsen - 29.6.1635, 134, gift 1 Karen Pedersdatter, gift 2 Karen Christensdatter
Thomasdatter, Maren - 26.8.1634, 126, gift med hjulmand Peder ...
Valter, Peder - raadmand, hans hustru Kirstine ... 4.2.1636, 140-163 (gift 1 Anders Skriver 11.3.1627, hendes datter Maren Andersdatter 20.8.1629, skifte 1636, 163, -L)