Bogense Byfoged 1685-1822

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1685-1822, Bogense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Desuden en enkelt antegnelse 1849
I 1683-1695, II 1695-1727, III 1727-1744, IV 1744-1776, V 1776-1807, VI 1807-1832.
Når en skiftebehandling er opført mere end een gang paa samme folie i protokollen, er foliets tal understreget i dette register

..., Anne - VI 333, datter af avlsmand Hans Hansen
..., Anne Cathrine - VI 429, datter af Henrik Rasmussen, i Kræmmerkrog
..., Christen - VI 305, søn af daglejer Hans Johansen
..., Christen - VI 314, søn af møller Rasmus Rasmussen
..., Henriette - VI 399, datter af træskomand Hans Henriksen
..., Peder Christian - væversvend, V 58
Albrechtsen, Thomas - tjenestekarl, VI 331, 332, 334, 342, 367
Ambiørn, Niels - hans enke Cathrine VI 321
Ambus, Christian Philip Michelsen - III 31
Ambus, Jørgen Michelsen, klejnsmed, II 404, hans enke Anna Lisabeth Pedersdatter IV 133 (gift 2 klejnsmed Christen Olufsen)
Andersdatter, Anna - III 43, gift med Samuel Eriksen Ørn
Andersdatter, Anne - I 108, enke efter Lauritz Holst
Andersdatter, Anne Lucie - V 163, gift med Isach Thomsen
Andersdatter, Anne Marie - VI 344, 351, gift med Mads Lund
Andersdatter, Beate - III 143, enke efter Jørgen Christian Melhop
Andersdatter, Birthe - VI 380, gift med brændevinsbrænder Niels Tofte
Andersdatter, Birthe Catharina - V 200, 203, gift med smed Jens Hansen
Andersdatter, Dorthea - IV 485, gift med Jeppe Jespersen
Andersdatter, Johanne - ugift, VI 286
Andersdatter, Karen - IV 6, gift med Søren Hansen
Andersdatter, Karen - V 113, enke efter Morten Hansen
Andersdatter, Maren - I 79, enke efter Hans Knudsen Bager
Andersdatter, Maren - II 206, enke efter Anders Rasmussen d. æ.
Andersdatter, Maren - pige, VI 106
Andersdatter, Maren - VI 364, enke efter Andreas Osterman
Andersdatter, Margrethe - af Bro, V 336, 337, enke efter bødker Jeppe Nielsen
Andersdatter, Margrethe - III 146, enke efter Knud Madsen
Andersdatter, Margrethe - V 47, enke efter Knud Busk
Andersdatter, Mariane - V 350, enke efter Thomas Pedersen
Andersen, Anders - og hustru Dorothea Nielsdatter III 510, IV 1
Andersen, Anders - umyndig, IV 513
Andersen, Andreas - barn, VI 314
Andersen, Christen - og hustru Karen Jørgensdatter III 191
Andersen, Christen - skrædder, IV 513
Andersen, Friderich - avlsmand og brændevinsbrænder, hans søn Martinus Frederik VI 333
Andersen, Golle - II 408
Andersen, Hans - hans enke Karen Olsdatter i Tyrekrog, VI 52, 53, 69, 76
Andersen, Jens - smed, IV 178
Andersen, Jørgen - avlsmand, hans barn Anders Hansen Jørgensen VI 345
Andersen, Jørgen - tjenestekarl, VI 193
Andersen, Knud - toldbetjent, hans hustru Anne Cathrine Rasmusdatter VI 256
Andersen, Niels - barn, VI 279
Andersen, Niels - barn, VI 286
Andersen, Niels - III 392
Andersen, Niels - murmester, gift 1 Karen Lauritsdatter I 25, gift 2 Margrethe Pedersdatter II 92
Andersen, Niels - væver, II 80, hans hustru Mette Lauritzdatter I 72
Andersen, Peder - almisselem, VI 351
Andersen, Peder - felbereder, II 418, hans enke Anna Hansdatter III 370
Andreassen, Anders - sadelmager IV 464, hans enke Kirstine Nisdatter IV 564
Andreassen, Jacob - vægter, V 159, 207
Anker, Christen Hansen - almisselem VI 432
Anker, Martinus - barn, VI 312
Arensbach, Marie Pouline - jomfru, VI 270
Arentzdatter, Anne Kirstine - IV 403
Arentzdatter, Else - II 328, gift med snedker Jens Nielsen
Arreboe, Jens (Hviid) - bager, hans hustru Dorothea Maria Lund V 252, 255, 258, 267, 317
Arreboe, Jens (Hviid) - slagter, hans søsterdatter Johanne Marie Larsdatter VI 359
Bager, Jesper - II 54
Bagger, Jørgen Jacobsen - V 87, hans hustru Marie Cathrine Jensdatter IV 20
Bagger, Mads Jørgensen - hans enke Anne Cathrine Jørgensdatter V 152, 158, 168
Bagger, Rasmus Jørgensen - V 140
Balck, Christopher - juvelerer og borgerkaptajn i København, hans enke Birgitte Cathrine ... VI 313
Bang, Niels - i Odense, hans enke Anne Cathrine Sivertsdatter V 137
Bang, Niels - konsumptionsbetjent, V 158, hans enke Johanne Dorothea Høeg VI 87, 88
Bang, Niels Thygesen - byfoged, hans hustru Anne Elisabeth Weyle V 371, hans enke Kirstine Weyle VI 368
Barchhausen, Alhed Marie - IV 24, enke efter Søren Borring
Bardram, Andreas - handskemager, VI 413
Basse, Anders - IV 386
Basse, Anders Rasmussen - II 412
Basse, Niels Jacobsen - klejnsmed, almisselem VI 424, hans hustru Anne Kirstine Hansdatter VI 279, 295
Beck, Lauritz Andreas - barn, VI 296
Begstrup, Margrethe Lauritzdatter - IV 214, gift med Niels Sørensen Tange
Bendix, Henrich - V 170
Bentesen, Jep - I 19
Berg, Else Margrethe - V 313, gift med rebslager Johan Friderich Schmidt
Berg, Jacobine Amalie Henrichsdatter - VI 130, 138, 140, 141, 159, gift med købmand Niels Petersen
Berg, Johannes Henrichsen - konsumptionsbetjent, VI 137, 138, 140, 143, 147, 156, hans hustru Kirstine Jacobsdatter Mørch VI 96
Blangsted, Lars - V 175, 176, 177
Bloch, Matthias Christophersen - bager, hans hustru Louise Marie Mortensdatter VI 89, 90
Bloos, Johan Henrich - skrædder, VI 300
Bolder, Niels Christensen - I 61, hans enke Dorthea Borchersdatter II 268
Bolder, Peder Nielsen - handskemager, III 432, hans hustru Maren Olufsdatter II 313
Bolt, Maria Matthiasdatter - IV 32, gift med Gregorius Philip Holm
Bolt, Matthias - borgmester, hans enke Sibylle Meinertsdatter Melhop III 158
Bonnichsen, Anne Cathrine - VI 356, enke efter farver Johan Raffenberg
Bonnichsen, Anne Pouline - V 150a, gift med farver Johan Raffenberg
Bonnichsen, Boncke (Harcke?) - løjtnant, hans enke Dorothea Lund VI 46, 47, 60, 81
Bonnichsen, Harke - VI 357
Bonnichsen, Peter Hartvig - kancelliraad, VI 394, 396, 400, 404, hans hustru Margrethe Magdalene Aabye VI 303
Boock, Adolf - handelsbetjent, VI 423, 430, 434
Boock, Peter Christopher - distriktskirurg, VI 394, hans enke Elisabeth Gomard VI 415, 420, 421, 422, 426, 430, 433
Borchersdatter, Dorthea - II 268, enke efter Niels Bolder
Borre, Else Margrethe - VI 23, enke efter Jantzen
Borring, Søren - herredsfoged i Lunde og Skam Herred, II 331, hans enke Alhed Cathrina Barchhausen IV 24
Borring, Søren junior - købmand, hans hustru Georgine Clod VI 307, 309
Borring, Søren senior - købmand, VI 281 (muligvis gift med Dorthe Larsdatter, datter af købmand Lars Sørensen i Middelfart død 1744, se skifte efter Anders Nielsen Ørsberg V fol 177 nederst)
Boye, Carstensen - snedker, hans hustru Anne Cathrine Hansdatter Møller V 360, 362
Boye, Hans Henrichsen - bager og hustru Anna Hansdatter III 226
Boye, Henrich Pedersen - og hustru Mette Jørgensdatter Wederkinch III 165
Brandt, Birgitte - VI 56, enke efter Arensbach
Brandt, Carl Jørgen - barn, VI 353
Brandt, Jens - kjøbmand, hans hustru Maria Cathrine Tommerup IV 4, hans hustru Anne Iversdatter V 232, 234
Brandt, Lars Hansen - skomager, V 329, 330
Brandt, Otto - købmand, hans enke Birgitte Jørgensen VI 258
Bredahl, Christian - murmester, hans enke Karen Friderichsdatter Halkier V 247
Bredahl, Sidsel Frederikke - VI 426, gift med købmand Jacob Thomsen
Brixdatter, Anne Margrethe - V 323, enke efter Erik Hermansen
Brixsen (Brixen), Frands - hans enke Anna Jostdatter IV 512
Brixsen, Bodel - V 34
Brixsen, Jeppe - III 410
Brixsen, Rasmus - III 454, hans hustru Kirsten Rasmusdatter III 384
Brock, Niels Rasmussen - farver, III 94 (hans enke hed Anna Margrethe Nielsdatter Melhop)
Brock, Rasmus Nielsen - II 189, hans enke Anne Marie Henriksdatter Wederkinch III 415 (gift 2 Giert Nielsen)
Broe, Hans Jørgensen - II 326
Brunselius, Andreas - hans hustru Anne Marie Ibsdatter V 311
Bruun, Anna Cathrine - V 193, gift med Michel Jensen Lund
Bruun, Marie Elisabeth - VI 41, enke efter købmand Holger Fahnøe
Buch, Poul Rasmussen - bødker, borgerløjtnant, VI 246, hans hustru Christiane Madsdatter VI 124, 125
Bulling, Svend - røgter, VI 163, 173
Burchardt, Caroline Jensine - barn, VI 432
Burchardt, Jacob - købmand, VI 384, hans hustru Mette Marie Nissen VI 377
Burchardt, Matthæus Jacobus Michaelius - barn, VI 365
Burchardt, Niels - maler, V 201, 204
Burchardt, Niels Valentin - købmand, opbudsbo VI 400, 401, 405, 412, 414, 428, 454
Burchardt, Søren - toldbetjent, hans hustru Marie Knudsdatter VI 272, 276
Busk, Knud Madsen - II 335, hans enke Margrethe Andersdatter V 47
Buxen, Hans Hansen - toldvisiterer, hans hustru Anne Johansdatter II 7, 31
Bøgvad, Christian - told- og konsumptionskasserer og postmester, V 312, 314
Bøgvad, Hans - hans enke Frideriche Beate Spleth V 372, 376, 379, 385, 386, 387, 388, 396, 401, 407, 410, 413, 414, 420, 433, 437, 438, 442, 456, 472, 477
Bøgvad, Maria Georgine - jomfru, V 416, 422, 433, 438, 439, 444, 476
Bøgvad, Peter Christiansen - tolder og postmester, V 2, 59, hans enke Birgitte Jensdatter Faber V 63
Bønrode, Anders Thorsen - student, I 35
Børsvend, Nielsen - styrmand, VI 445, 455
Carlsdatter, Anne Lisbeth IV 374, gift med Hans Mørch
Carstensdatter, Karen - tjenestepige, IV 395
Carstensen, Hans - IV 439, hans hustru Maren Mogensdatter IV 515
Caspersen, Anders - hans hustru Anne Jørgensdatter IV 414
Caspersen, Hans - III 80
Christensdatter, Anna - III 220, gift med Niels Jensen Wintmølle
Christensdatter, Anne - IV 221, gift med sadelmager Eskild Nielsen IV 356
Christensdatter, Anne - V 34, enke efter Claus Feltskær
Christensdatter, Birthe - IV 86, gift med handskemager Peder Pedersen
Christensdatter, Elisabeth - III 195, gift med væver Knud Hansen
Christensdatter, Ingeborg - VI 301, 303, gift med skomager Jørgen Pedersen
Christensdatter, Johanne - II 228, gift med farver Mads Jørgensen
Christensdatter, Karen - IV 124, gift med Niels Melhop
Christensdatter, Kirsten - II 52, gift med snedker Anders Lund
Christensdatter, Kirsten - VI 158, 164, 170, 176, enke efter skipper Jørgen Fahnøe
Christensdatter, Kirstine Sørine - pige, VI 451
Christensdatter, Lisbeth - ugift, IV 450 (brødre Lauritz Meyer og Anders Kieldorph)
Christensdatter, Maren - enke, IV 489
Christensdatter, Maren - IV 467, enke efter Hans Christian Stradtzer
Christensdatter, Sidsel - I 28, gift med Rasmus Clausen
Christensen, Anders - bødker, hans hustru Maren Rasmusdatter VI 251. 252, 254, gift 2 Karen Jacobsdatter VI 387, 388
Christensen, Claus - V 112
Christensen, Hans - IV 473
Christensen, Hans - skrædder, II 31, hans hustru Else Kaisdatter I 78
Christensen, Jens - husmand i Harrendrup, hans enke Mariane Pedersdatter VI 89, 90, 95
Christensen, Jens - postrytter, hans enke Karen Larsdatter VI 10, 11
Christensen, Jens - postrytter, VI 25
Christensen, Jens - VI 333, søn af bager Johannes Thomsen
Christensen, Michel - V 140, hans hustru Anna Pedersdatter IV 298
Christensen, Søren - sømand, VI 389
Christiansdatter, Anna Kirstine - III 491, gift med færgemand Christopher Sørensen
Christiansdatter, Dorthea Kirstine - VI 303, 304, 307, gift med høker Christen Hansen Welling
Christiansdatter, Karen Margrethe - VI 271, felbereder Chr. Jensens datter
Christiansdatter, Mette - II 258
Christiansen, Jørgen - handskemager, VI 369, hans enke Anne Sybille Grønkier VI 373, 378
Christophersdatter, Margrethe - V 161, 178, 208
Christophersdatter, Marie Kirstine - VI 297, 298, gift med daglejer Jørgen Henriksen
Christophersen, Jørgen - tømmersvend, VI 432, hans hustru Karen Olesdatter VI 377
Christophersen, Jørgen Peter - barn, VI 443
Clausdatter, Agathe - V 290, 294, gift med Peder Emmiche
Clausdatter, Christiane - V 226, 229, enke efter korporal Hans Jacob
Clausdatter, Johanne - II 202, gift med klejnsmed Jørgen Michelsen
Clausdatter, Kirstine - V 196, 197, gift med Christen Thorstensen
Clausdatter, Mette Johanne - pige, IV 264
Clausen, Dines - slagter, hans hustru Karen Larsdatter VI 347, 354
Clausen, Giert - snedker, hans hustru Birgitte Mortensdatter V 120
Clausen, Hans Peter - forhen grosserer i København, VI 223, 227, 293
Clausen, Niels - III 493, hans hustru Margrethe Hansdatter III 472
Clausen, Niels - overformynder, II 77
Clausen, Rasmus - II 1, hans hustru Sidsel Christensdatter I 28
Clod, Georgine - VI 307, 309, gift med Søren Borring
Dahlin, Friderich Poul - maler, VI 22, 28, 30
Dalsgaard, Anders Ibsen - daglejer, hans hustru Christiane Bennedicte Wermuth VI 380, 381, 383, 385
Davidsen, Niels - skomager, VI 96
Dixen, Anna Marie - IV 543, enke efter forvalter Niels Hunderup
Domnidtz (?), Michel - skrædder, III 369
Dreyer, Matthias - murmester, VI 271, 276
Dreyer, Rasmus Jensen - urmager, V 289, 309 (boede ca 1767-77 i Esterbølle, Nr. Sandager), hans enke Anne Elisabeth Nielsdatter Møller VI 95, 108, 122, 123, 129, 147
Døllner, Christian - toldkasserer og postmester, VI 126
Eeg, Anne Jørgensdatter - ugift, VI 397, 424
Eeg, Christian - sportelkasserer, hans enke Johanne Margrethe Struch VI 357
Einfeld, Sophie Magdalene Eleonore - VI 323, 327, 328, 329, 333, 341, 348, 352, 353, 355, enke efter købmand Michael Lund
Ellegaard, Jørgen - hans enke Maren Hansdatter VI 219
Ellegaard, Rasmus Hansen - I 75
Emiche (Emmiche), Peder Pedersen - skomager, almisselem VI 357, gift 1 Agathe Clausdatter V 290, 294, gift 2 Bodil ... VI 435
Enevoldsdatter, Kirsten - V 6, gift med murmester Peder Mortensen
Enevoldsen, Christian - hattemager, VI 170, 175
Engelbreth, Anne Margrethe - VI 346, rebslager Christian Engelbreths vanvittige datter
Erichsen, Brix - murmester, VI 29
Erichsen, Lauritz - hans hustru Maren Pedersdatter III 494
Erichsen, Lauritz - IV 175
Eriksdatter, Anne Cathrine - VI 304, enke efter Christen Nielsen Schiøtt
Eriksdatter, Anne Johanne - IV 282, gift med Petter Holst
Eriksdatter, Anne Marie - ugift almisselem, VI 392  
Eriksdatter, Karen - ugift, IV 486
Eriksen, Niels - skipper, VI 280, 284
Eriksen, Peder - murmester, hans enke Maria ... III 413
Ernst, August Jørgensen - konsumptionsbetjent i Nyborg, IV 403, hans enke Dorthe Cathrine Hansdatter V 346
Espe, Bodil Ingeborg, jomfru, VI 256
Espensen, Christen - hans hustru Maria Nielsdatter V 23
Espensen, Hans Jensen - baadfører, hans forladte hustru, Maren Ibsdatter VI 298, 299, 300
Espensen, Jens - hans hustru Ingeborg Mortensdatter III 496
Faber, Birgitte Jensdatter - V 63, enke efter tolder Peder Bøgvad
Fahnøe, Anne Pouline Gertrudgine - barn, VI 228, 230, 259
Fahnøe, Christen Jørgensen - II 261
Fahnøe, Holger - købmand, V 269, 270, hans enke Maria Elisabeth Bruun VI 41
Fahnøe, Holger Jørgensen - skipper, III 50
Fahnøe, Iver Peter - købmand og stempelpapirsforhandler, VI 406, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 423, 427, 431, 434, 435, 440, 443, 444, 448, 449, 450, 451, 453
Fahnøe, Jørgen Christensen - færgemand, III 496
Fahnøe, Jørgen Jørgensen - skipper, V 366, hans enke Kirsten Christensdatter VI 158, 164, 170, 176
Fahnøe, Karl Rudolph - barn, VI 341
Fangel, Johan Carl - skrædder, bortrømt VI 302, 307, 308
Feltskjær, Anders Jensen - daglejer, VI 341, hans hustru Anne Marie Mortensdatter VI 127
Feltskjær, Jens Jensen - hans enke Marie Jørgensdatter Krag VI 432
Feltskjær, Lars Jensen - skipper, V 435, 446, 454, hans enke Maren Pedersdatter V 457, VI 1, 5, 6, 8
Feltskær, Claus - hans enke Anna Christensdatter V 34
Flechtner, Elisabeth Margrethe - V 302, 303, 305, 342, enke efter kontrollør Johannes Hansen
Frandsdatter, Grethe - almisselem, V 246
Frandsdatter, Marie - V 122
Frederiksen, Johan Henrik - snedker og glarmester, VI 263, 268, 269, 275, 277
Friderichsdatter, Cathrine Marie - V 249, gift med Rasmus Lund
Friis, Albrecht - byfoged og hustru Johanne Hansdatter Lund, testamente III 481
Friis, Albrecht Christensen - skomager, VI 159, hans hustru Petronelle Larsdatter V 8
Friis, Ole Christian - suspenderet byfoged, forhør i anl, af hans skifteforvaltning VI 260, skifte VI 260, 262, 263, 266, 270, 298, 313, 314, 316, 318, 338, 360, 362
Frost, Niels Lauritzen - klejnsmed, hans hustru Mette Lauritzdatter II 33
Fuchs, Johan Christian - barn, VI 333
Fyhr, Jens Jørgensen - avlsmand, hans hustru Karen Nielsdatter VI 321
Fyhr, Jeppe Jensen - barn, VI 385
Fyhr, Jørgen Hansen - bager, hans hustru Maren Ibsdatter V 328, 431
Fyhr, Jørgen Hansen - bager, VI 41
Gambye, Hans Hansen - brændevinskarl, VI 336, 337, 339, 340
Gambye, Laurentine Christiane Johanne - barn, VI 370
Georg, Rasmus - barn, VI 307
Gerdes, Vibeke - VI 452, enke efter skolelærer Hans Simonsen
Gierlach, Anniche Cecilia - III 210, 472, gift med Jørgen Wederkinch
Giertzen, Niels - II 96
Gjessing, Rasmus Jørgen - sognepræst, VI 61, 63, 64, 67, 70, 71, 82, 84, 91, 94, 107, 111, 123, hans enke Karen Borch Winding VI 345, 347, 351, 359
Gollesen, Anders Hansen - I 97
Gomard, Elisabeth - VI 415, 420, 421, 422, 426, 430, 433, enke efter distriktskirurg Peter Christopher Boock
Gotlieb, Christian - V 164, 174, 175, 179
Gram, Jørgen Nielsen - IV 90
Gram, Maren Kirstine - VI 367, slagter Mads Grams barn
Grambou, Hans Hansen - daglejer, VI 399, 406
Gredsted, Hans Sørensen - VI 306
Greve (eller Wermuth), Johan Henrich - murmester, VI 41, 44, 46
Griis, Søren Nielsen - købmand, II 4
Grønbeck, Jacobine Nicoline - VI 368, 369, gift med skrædder Anders Larsen
Grønkier, Anne - ugift, V 349
Grønkier, Anne Sybille - VI 373, 378, enke efter Jørgen Christiansen
Grønvold, Schack - toldinspektør, hans enke Anne Kirstine Schmidt VI 374, 377, 378, 379, 381, 385, 386
Guldbrandsen, Dorthea - VI 343, 350, gift med felbereder Christen Jensen
Guldbrandsen, Samuel - felbereder, VI 26, 36, 38, gift 1 Bodil Margrethe Hansdatter VI 229, 246, 248 (gift 2 Isach Thomsen, gift 3 Ernst Jørgensen)
Gundersen, Christian - klejnsmed, V 306, 310, 315
Hadersen, Johan - handskemager V 389, gift med Johanne Marie Johansdatter VI 204, 213, 216, 221
Halkier, Karen Friderichsdatter, V 247, enke efter Christian Bredahl
Halkier, Niels - murmester, V 256, 265
Hansdatter, Abelone - VI 253, enke efter skipper Lars Nielsen
Hansdatter, Abelone Marie - hendes uægte barn Karen Marie VI 329
Hansdatter, Anna - III 370, enke efter Peder Andersen Felbereder
Hansdatter, Anna - og mand bager Hans Henrichsen Boye III 226
Hansdatter, Anne - barn, VI 328, datter af Maren Hieresdatter
Hansdatter, Anne Kirstine - VI 279, 295, gift med Niels Basse
Hansdatter, Bodil Margrethe - VI 229, 246, 248, enke efter 1 Isach Thomsen, enke efter 2 Samuel Guldbrandsen, enke efter 3 Ernst Jørgensen VI 229, 246, 248
Hansdatter, Caroline - barn, V 133
Hansdatter, Dorthe Cathrine - V 346, enke efter Ernst August Jørgensen
Hansdatter, Dorthea Cathrine - III 192
Hansdatter, Dorthea Marie - VI 441, 444, 447, 448, 455, enke efter grovsmed Peder Johansen
Hansdatter, Gundel - IV 363, gift med Mads Philipsen
Hansdatter, Karen - VI 23, gift med Jens Rasmussen Møller
Hansdatter, Karen - VI 4, gift med Johan Henrich Wermuth
Hansdatter, Maren - II 201, gift med bødker Jens Hansen
Hansdatter, Maren - II 203, gift med tolder Christian Pedersen
Hansdatter, Maren - II 245, gift med Jørgen Wederkinch
Hansdatter, Maren - III 449, enke efter Morten Hansen
Hansdatter, Maren - V 18, gift med skrædder Peder Mortensen
Hansdatter, Maren - V 222, 223, gift med Peder Hansen
Hansdatter, Maren - VI 126, 130, gift med Friderich Andersen
Hansdatter, Maren - VI 219, enke efter Jørgen Ellegaard
Hansdatter, Maren Johanne - VI 328, 330, gift med Hans Nielsen Hindevad
Hansdatter, Margrethe - III 472, gift med Niels Clausen
Hansdatter, Margrethe - V 126, gift med Rasmus Ombach
Hansdatter, Maria - III 378, gift med skomager Thomas Pedersen
Hansdatter, Maria Cathrina - III 223, gift med Rasmus Hansen Lerche
Hansdatter, Marie Cathrine - IV 515, gift med Niels Hansen
Hansdatter, Mette Cathrine - V 291, 293, 297, 298, 299, enke efter hestemøller Jens Nielsen
Hansdatter, Stine - pige, IV 499
Hansdatter, Trine - ugift, hendes børn Niels Christian Pedersen VI 396, og Johannes Augustus Hundel VI 443
Hansen, Anders - hans enke Kirsten Jørgensdatter VI 171, 183, 190
Hansen, Anders - VI 341, søn af daglejer Hans Andersen
Hansen, Anne Cathrine - VI 399, enke efter Poul Møller
Hansen, Carsten - klejnsmed, IV 462
Hansen, Christiane Henriette - VI 420, datter af apoteker Henrich Hansen
Hansen, Christopher - III 482, hans hustru Cathrine Jørgensdatter III 141
Hansen, Elisabeth Margrethe - jomfru, VI 314, 318
Hansen, Erik - VI 157
Hansen, Hans - domestik hos grev Knuth til Gyldensten, V 39, hans enke Marie Sophie Sørensdatter Holst V 40
Hansen, Hans Henrich - hans hustru Karen Jensdatter IV 256
Hansen, Henrich - apoteker, VI 454 (fortsættes i følg. prot.)
Hansen, Henrich - skomager, V 73
Hansen, Hiere - hans enke Johanne ... IV 463
Hansen, Jacob - klokker, II 223
Hansen, Jens - bødker, III 389, hans hustru Maren Hansdatter II 201
Hansen, Jens - daglejer, hans hustru Mette Marie Madsdatter VI 224, 238, 242, 245, 246, 296
Hansen, Jens - smed, VI 282, hans hustru Birthe Catharina Andersdatter V 200, 203
Hansen, Jens - værthusmand i Middelfart, hans enke Anne Marie Nielsdatter VI 120, 128, 135
Hansen, Jesper - tjenestekarl, V 204, 205
Hansen, Johannes - kontrollør, V 278, 282, hans enke Elisabeth Margrethe Flechtner, V 302, 303, 305, 342
Hansen, Knud - bager, III 87, hans hustru Maren Mogensdatter III 83
Hansen, Knud - styrmand, hans barn Hans Jensen Hansen VI 387
Hansen, Lars - værtshusholder, hans hustru Birthe Kirstine Wandler V 270, 276, 277
Hansen, Morten - afskediget rytter, IV 456, hans enke Karen Andersdatter V 113
Hansen, Morten - III 153, hans enke Maren Hansdatter III 449
Hansen, Morten - IV 347, hans hustru Maren Pedersdatter IV 459
Hansen, Niels - gift 1 Marie Cathrine Hansdatter IV 515, gift 2 Karen Jørgensdatter IV 532, gift 3 Sophie Jørgensdatter V 284
Hansen, Niels - post, hans enke Susanne Rasmusdatter VI 133, 143, 156, 172
Hansen, Peder - hans hustru Maren Hansdatter V 222. 223
Hansen, Peder - skrædder, II 336
Hansen, Rasmus - VI 359, søn af daglejer Hans Jørgensen
Hansen, Søren - hans hustru Karen Andersdatter IV 6
Hansen, Søren - I 101
Harboe, Jesper - hans enke fostermoder Maren Rasmusdatter II 119
Harder, Carl Georg Stackenberg - barn, VI 380
Harder, Christian - skræddermester, hans hustru Anne Dorthea Pedersdatter VI 346, 349
Hartmann, Jens Arentholt Gotfred - købmand, opbudsbo VI 392, 394, 395, 398, 399, 404
Heideman, Christian Friderich - degn i Tanderup, hans enke Karen Lauritzdatter Helt V 349
Hellesdatter, Malene - IV 481, gift med Jeppe Pedersen Vægter
Helt, Karen Lauritzdatter - V 349, enke efter Chr. Fr. Heideman
Henningsdatter, Anne - VI 292, 295, gift med Johan Weyhe
Henrichsdatter, Anna Cathrine - og mand Hans Hansen Tusen III 175
Henrichsdatter, Anne - II 206, gift med Claus Henrichsen
Henrichsdatter, Karen - IV 411
Henrichsdatter, Karen - V 282, gift med Lars Thane
Henrichsen, Claus - IV 195, hans hustru Anne Henrichsdatter II 206
Henrichsen, Hannibal - I 31
Henrichsen, Henrich - hans enke Gertrud Jensdatter I 27
Henrichsen, Jørgen - bødker, IV 528
Henriksen, Jørgen - daglejer, hans hustru Marie Kirstine Christophersdatter VI 297, 298
Henriksen, Jørgen - smed og dyrlæge, hans barn Maren Cathrine VI 399
Hermann, Hans Henriksen - skomager, VI 215, 222, 249
Hermansen, Bent - rebslager, V 242, 246, 247, 248, 296 (enken død i Odense 1801)
Hermansen, Erik - handskemager V 44, hans enke Anne Margrethe Brixdatter V 323
Hertz, Julius - barn, VI 368
Hieresdatter, Maren - ugift, III 24
Hieresdatter, Margrethe - II 63
Hieresen, Christen - toldbetjent, VI 265, 275
Hieresen, Hans - II 104
Hieresen, Peder - almisselem, VI 346, hans datter Christiane VI 420
Hieresen, Rasmus - II 63
Hieresen, Søren - II 63
Hindevad, Hans Nielsen - hans hustru Maren Johanne Hansdatter VI 328, 330
Hintzpeter, Jens - tømmermand, almisselem, VI 318, hans enke Mette Marie Nielsdatter VI 399
Hiort, Jacob - og hustru Charlotte Eufrysine Wederkinch IV 149
Hiort, Lauritz Jacob - IV 313
Hirsch, Joseph - slagter, hans enke Riche Augsburg VI 372, 373, 374
Hjersing, Karsten Jensen - røgter, VI 371, 372, 377
Holgen (?), Anne Cathrine - VI 206, enke efter skrædder Peder Rasmussen
Holm, Gregorius Philip - forvalter paa Gyldensten og hustru Maria Matthiasdatter Bolt IV 32
Holm, Johan - i Odense, hans hustru Sara Terkildsdatter V 336, 342
Holm, Maren Marcusdatter - almisselem, VI 381
Holm, Margrethe - pige, VI 124, 125, 126, 129, 145
Holm, Terkild - smaahandler og urmager, hans enke Anne Marie Nielsdatter VI 306, 307, 309
Holst, Anne Fausing - V 342, VI 85, gift med Hans Thomsen Kornmaaler
Holst, Hans Andersen - og hustru Maren Hansdatter, testamente V 224
Holst, Lauritz - hans enke Anne Andersdatter I 108
Holst, Lauritz Nielsen - III 388, hans hustru Anne Pedersdatter III 197
Holst, Marie Sophie Sørensdatter - V 40, enke efter Hans Hansen
Holst, Martinus Christian - købmand, V 142, hans enke Karen Pedersdatter V 351, 354, 356, 382
Holst, Niels Christiansen - hans hustru Inger Poulsdatter Lundager IV 330
Holst, Niels Christiansen - IV 521
Holst, Peder Hansen - købmand, VI 373, 379, hans hustru Maren Olsdatter VI 158, 159
Holst, Petter - IV 502, hans hustru Anne Johanne Eriksdatter IV 282
Holst, Rasmus Nielsen - klejnsmed, V 214, 215, 216, 221
Holst, Søren - hans enke Elisabeth Cathrine Tender V 105
Hundel (Kbg. har Honnel), Johannes Augustus - barn, VI 443
Hunderup, Niels - forvalter, hans enke Anne Marie Dixen IV 543
Husum, Birgitte Hansdatter - I 31, gift med raadmand Hans Jensen
Husum, Else Hansdatter - I 102
Hviid, Erik Hansen - præst, hans enke Dorthea Marie Jørgensen VI 56, 68, 79
Hviid, Jens Arreboe - bager, hans hustru Dorothea Maria Lund V 252, 255, 258, 267, 317
Hviid, Jens Arreboe - slagter, VI 359, hans søsterdatter se Johanne Marie Larsdatter
Hyrde, Jens Rasmussen - daglejer, VI 121, 129, 144
Høeg, Johanne Dorothea - VI 87, 88, enke efter Niels Bang
Høeg, Margrethe Kirstine - V 346, enke efter skrædder Petersen
Høy, Anna Andersdatter - I 49, gift med Niels Meinertsen
Ibsdatter (Jeppesdatter), Anne Marie - V 311, gift 1 Andreas Wermuth, gift 2 Andreas Bruselius
Ibsdatter, Karen - I 60
Ibsdatter, Kirsten - II 402, enke efter Hans Tusen
Ibsdatter, Maren - II 325, enke efter Jost Meyer
Ibsdatter, Maren - V 328, 431, gift med Jørgen Hansen Fyhr
Ibsdatter, Maren - VI 298, 299, 300, gift med Hans Jensen Espensen
Ibsen, Christen - murmester, I 75
Ibsen, Peder - bødker, II 398
Ibsen, Peder - den ældre, II 190
Ibsen, Søren - bødker, I 110
Iversdatter, Anne - V 232, 234, gift med købmand Jens Brandt
Iversen, Andreas - købmand, VI 381, 383, 384, 385, 388, 389
Jacobsdatter, Karen - VI 387, 388, gift med bødker Anders Christensen
Jacobsdatter, Kirsten - III 196, gift med Simon Hansen Top
Jacobsdatter, Sidsel - IV 296, enke efter Samuel Ørn
Jacobsen, Andreas - mestersvend, IV 460
Jacobsen, Jørgen - bager, V 87, hans hustru Marie Cathrine Jensdatter IV 20 (gift 2 ... død 1783)
Jacobsen, Niels - skræder, hans datter Karen Dorthea Marie VI 367
Jacobsen, Thomas - daglejer, hans børn VI 292, 338
Jantzen, Else Margrethe født Borre - VI 23
Jarris, Johan Friderich - og hustru Karen IV 541
Jensdatter, Anna - IV 82, gift med Meinert Jørgensen Melhop
Jensdatter, Anna - ugift, III 428
Jensdatter, Anne - IV 431, gift med Hans Jostsen
Jensdatter, Anne - V 80, enke efter betjent Rasmus Madsen
Jensdatter, Anne Johanne - VI 393, gift med vægter Jørgen Jørgensen
Jensdatter, Dorthe - V 36, enke efter Rasmus Pedersen
Jensdatter, Gertrud - I 27, enke efter Henrich Henrichsen
Jensdatter, Ingeborg Dorothea - V 138, gift med Jørgen Christian Pedersen
Jensdatter, Karen - IV 256, gift med Hans Henrich Hansen
Jensdatter, Karen - pige, II 9
Jensdatter, Karen - V 131, enke efter Søren Peitersen
Jensdatter, Kirsten - II 26, gift med Henrich Staphensen
Jensdatter, Maren - II 260, gift med Peder Lauritzen Møller
Jensdatter, Maren - III 188, gift med Jeppe Pedersen
Jensdatter, Maren - IV 190, gift med Thomas Rasmussen
Jensdatter, Salome - II 339, gift med Lauritz Olufsen
Jensen, Anders - smed, V 447, hans hustru Maren Rasmusdatter V 236, 237
Jensen, Christen - dagleier, V 474, VI 2
Jensen, Christen - felbereder, hans hustru Dorthea Guldbrandsen VI 343, 350
Jensen, Christian - felbereder, hans datter Karen Margrethe ... VI 271
Jensen, Christian - I 60, hans hustru Magdalene Lauritzdatter I 50
Jensen, Hans - avlsmand, hans hustru Karen Møller VI 454
Jensen, Hans - III 139
Jensen, Hans - raadmand, I 45, hans hustru Birgitte Hansdatter Husum I 31
Jensen, Jens Jørgen - matros, VI 42, 58, 109
Jensen, Matthias - væver, hans hustru Maren Larsdatter VI 341
Jensen, Niels - købmand, hans hustru Sørine Christine Thomsen VI 118
Jensen, Peder - drejer, V 239, 241, hans enke Marie Nicolaisdatter V 254, 256, 266
Jensen, Peder - skrædder, II 8, hans enke Maren Pedersdatter II 54
Jensen, Peder - soldat, hans hustru Mette Jørgensdatter V 453, 469, VI 7
Jensen, Poul - V 186, 187, 188f
Jensen, Rasmus - skomager, hans hustru Hedevig Sophie Jørgensdatter VI 353, 358
Jeppesen, Hans - postbud, V 149, 150a
Jeppesen, Jesper - matros, VI 422, 425
Jerichau, Carl Christian - barn, VI 279
Jespersdatter, Anna - III 438, gift med Hans Lauritzen Smed
Jespersdatter, Anne Sophie - tjenestepige, VI 211, 213, 216, 220
Jespersen, Christen - hans enke Anna Lauritzdatter IV 450
Jespersen, Christen - IV 100, sønnerne Lauritz Meyer og Anders Kieldorph
Jespersen, Jeppe - hans hustru Dorthea Andersdatter IV 485
Jobben, Christiane Dorthea - barn, VI 330
Jobben, Marie Magdalene - barn, VI 352
Jochumsen, Jørgen - snedker, V 311, 313
Jochumsen, Otto - skrædder, V 450, 461, 464, VI 2, 3, hans hustru Bodil Mortensdatter V 340
Johansdatter, Anne - II 7, 31, gift med Hans Hansen Buxen
Johansdatter, Anne - V 171, 173, gift med Jens Rasmussen
Johansdatter, Ellen - II 57, gift med bager Bendix Mouritzen
Johansdatter, Johanne Marie - VI 204, 213, 216, 221, gift med Johan Hadersen
Johansdatter, Maren - V 141, gift 1 Andreas Ostermand, gift 2 Johan Wermuth
Johansen, Asmus - skomager, II 262
Johansen, Hans - hans enke Gertrud Hansdatter Roed I 31
Johansen, Hans Lund - fisker, VI 373
Johansen, Henrich - maler, to sønner Hans, Emilius VI 328, 454
Johansen, Henrich - skomager, III 5
Johansen, Jens - tjenestekarl, hans døtre Dorthe Marie VI 320, Severine VI 342
Johansen, Mogens - III 1
Johansen, Peder - grovsmed, hans enke Dorthea Marie Hansdatter VI 441, 444, 447, 448, 455
Johansen, Peder - grovsmed, VI 371
Jostdatter, Anna - IV 512, enke efter Frands Brixsen
Jostsen, Hans - hans hustru Anna Jensdatter IV 431
Jostsen, Hans - IV 476
Jørgensdatter (Kbg. Hansdatter), Gertrud - VI 380, enke efter Jørgen Lauritzen
Jørgensdatter, Anna Cathrine - V 152, 158, 168, enke efter Mads Jørgensen Bagger
Jørgensdatter, Anne - II 87, gift med handskemager Niels Lauritzen
Jørgensdatter, Anne - IV 414, gift med Anders Caspersen
Jørgensdatter, Anne Kirstine - VI 22, 25, gift med Hans Lindhardt
Jørgensdatter, Apollonia Marie - VI 441, enke efter snedker Mads Rasmussen
Jørgensdatter, Catrine - III 141, gift med Christopher Hansen III 482
Jørgensdatter, Dorthe Cathrine - IV 326, gift med Lorentz Meyer
Jørgensdatter, Hedevig Sophie - VI 353, 358, gift med skomager Rasmus Jensen
Jørgensdatter, Karen - fra Ørbæk, V 450, VI 18, enke efter Rasmus Knudsen
Jørgensdatter, Karen - III 191, gift med Christen Andersen
Jørgensdatter, Karen - IV 532, gift med Niels Hansen
Jørgensdatter, Kirsten - VI 171, 183, 190, enke efter Anders Hansen
Jørgensdatter, Margrethe - VI 107, enke efter vægter Hans Henrich Loub
Jørgensdatter, Mette - V 453, 469, VI 7, gift med landsoldat Peder Jensen
Jørgensdatter, Sophie - V 284, enke efter Niels Hansen
Jørgensen, Anders - III 14
Jørgensen, Birgitte - VI 258, enke efter Otto Brandt
Jørgensen, Christopher - skomager, II 55
Jørgensen, Dorthea Marie - VI 58, 68, 79, enke efter præsten Erik Arensbach
Jørgensen, Ernst - felbereder, hans enke Bodil Margrethe Hansdatter VI 229, 246, 248
Jørgensen, Hans - brændevinsbrænder, VI 395
Jørgensen, Hans - hans hustru Anne Sørensdatter Langhof IV 180
Jørgensen, Hans - møller, V 48, hans hustru Anna Cathrine Pedersdatter IV 378
Jørgensen, Hans - og hustru Maren Michelsdatter III 198
Jørgensen, Henrich - drejer, II 341
Jørgensen, Jens - købmand, opbudsbo, VI 193, 194, 196, 197, 200, 201, 205, 209, 212, 243, 245, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 296, 317, 319, 322, 333, dødsbo VI 384, 387
Jørgensen, Jens - post, IV 300
Jørgensen, Jens - V 29, (en søn Søren Borring), hans hustru Anne Dorthea Withardt III 211
Jørgensen, Jørgen - vægter, hans hustru Anne Johanne Jensdatter VI 393
Jørgensen, Jørgen Christian - tjenestekarl, VI 157, 162, 165
Jørgensen, Mads - farver og hustru Johanne Christensdatter II 228
Jørgensen, Mads - klejnsmed, hans datter Dorthea Johanne VI 372
Jørgensen, Matthias - murmester, hans hustru Anne Cathrine Lund VI 251, 252, hans søn Peter Ewald VI 447
Jørgensen, Niels - skomager, hans enke Anna Elisabeth Pedersdatter V 12
Jørgensen, Nis - hans hustru Apolone Rasmusdatter IV 176
Jørgensen, Nis - IV 189
Jørgensen, Oluf - hans hustru Anne Marie Offersdatter II 120
Jørgensen, Poul - kræmmer, II 89
Jørgensen, Rasmus - IV 273
Jørgensen, Søren - tømmermand, I 22
Jørgensen, Troels - snedker, V 304, 310, hans enke Marthe Nielsdatter VI 430
Kaisdatter, Else - I 78, gift med skrædder Hans Christensen
Kaysen, Albrecht Christiansen - skipper, VI 73, 74, 76, 78, 387, 93, 97, 106, hans hustru Johanne Margaretha Lüxdorph VI 43, 44, 46, 50
Kjerulff, Christian Rudolph - kateket, hans hustru Jacobine Henriette Knorr VI 356, 357
Kjærgaard, Hans Jørgen - barn, VI 440
Kjærgaard, Niels Jørgen Nielsen - barn, VI 296
Knorr, Jacobine Henriette - VI 356, 357, gift med kateket Kjerulf
Knudsdatter, Karen - V 301, enke efter Thomas Philipsen
Knudsdatter, Marie - VI 272, 276, gift med Søren Burchardt
Knudsen, Hans - bager, I 25, hans enke Maren Andersdatter I 79
Knudsen, Jens - II 210
Knudsen, Jens - vægter, hans barn Knud Jensen VI 445
Knudsen, Jørgen - almisselem, VI 381
Knudsen, Rasmus - hans enke Karen Jørgensdatter fra Ørbæk, V 450
Knudsen, Rasmus - vejrmøller, VI 384, 387, hans hustru Johanne Amalia Rasmusdatter VI 272
Krag, Apollone Jørgensdatter - VI 440, enke efter Nicolai Mørch
Krag, Christen - skrædder, V 21
Krag, Hans - skipper fra Rudkøbing, V 357
Krag, Hiere - almisselem, VI 396
Krag, Johan Jensen - klejnsmed, V 180
Krag, Marie Jørgensdatter, VI 432, enke efter Jens Jensen Feltskjær
Krej, Marie Magdalene Hansdatter - IV 108, gift med Jens Rasmussen
Kræmmer, Marie Friderichsdatter - ugift, VI 40
Krøll, Christen - købmand og skipper, hans hustru Anne Margrethe Møller VI 232, 233, 238, 245, 247, 248
Krøll, Rasmus - færgemand, hans enke Anne Steffensdatter V 281
Krøll, Rasmus - skipper, VI 390, 393, 395
Lambert, Cathrine - V 258, 261, 286, 287, 291, 294, gift med maler Poul Strasborg
Langhoff, Anne Sørensdatter, IV 180, gift med Hans Jørgensen
Larsdatter, Anna - IV 572, V 1, enke efter Johan Christian Stratzer
Larsdatter, Johanne - ugift, VI 316, 320
Larsdatter, Johanne Marie - VI 219, 222, 246, 283, Jens Arreboe Hviids søsterdatter
Larsdatter, Karen - VI 10, 11. gift med Jens Christensen Postrytter
Larsdatter, Karen - VI 347, 354, gift med slagter Dines Clausen
Larsdatter, Marie - barn, VI 433, datter af Jens Nielsen
Larsdatter, Marie - V 38, gift med hattemager Niels Madsen
Larsdatter, Marie - VI 341, gift med væver Matthias Jensen
Larsdatter, Petronille - V 8, gift med Albrecht Christensen Friis
Larsen, Anders - skrædder, hans hustru Jacobine Nicoline Grønbeck VI 368, 369
Larsen, Lars - hjulmand, hans hustru Anne Pedersdatter VI 283, 290, hans hustru Bodil Mortensen (Kb. har Pedersdatter), VI 361, 362, 365, 369
Larsen, Niels - hattemager, VI 443, gift 1 Karen Nielsdatter VI 36, 40, 42, gift 2 Maren Pedersdatter VI 347, 348, 351, 352, 356
Larsen, Rasmus - postbefordrer, hans fraskilte hustru Karen Nielsdatter VI 244, 247, 254, 255
Lassen, Peter Christopher - købmand og farver, opbudsbo VI 418, 419, 421, 425, 426, 427, 429, 430, 432, 435, 442, 448, 450, 452, 455
Lauritsdatter, Maria - IV 94, gift med felbereder Mads Philipsen
Lauritzdatter, Anne - IV 278, enke efter Michel Pedersen Tømmermand
Lauritzdatter, Anne - IV 450, enke efter Christen Jespersen
Lauritzdatter, Dorthe - enke, IV 266
Lauritzdatter, Dorthea - II 312, gift med Jens Pedersen
Lauritzdatter, Elien - II 260, sal. Lauritz Nielsens barn
Lauritzdatter, Johanne - IV 311, enke efter Mogens Rasmussen
Lauritzdatter, Karen - I 25, gift med Niels Andersen Murmester
Lauritzdatter, Karen - II 93 (hendes søn bødker Simon Hansen)
Lauritzdatter, Karen - II 93, bødker Simon Hansens moder
Lauritzdatter, Magdalene - I 50, gift med Christian Jensen
Lauritzdatter, Maren - I 48, gift med Hans Nielsen Tusen
Lauritzdatter, Mette - I 72, gift med væver Niels Andersen
Lauritzdatter, Mette - II 33, gift med klejnsmed Niels Lauritzen Frost
Lauritzen (Larsen), Jens - købmand VI 121, hans hustru Birgitte Elisabeth Andreasdatter Østermann V 283
Lauritzen Jesper - V 230, 235, 295
Lauritzen, Hans - felbereder, III 372
Lauritzen, Hans - smed, IV 134, hans hustru Anna Jespersdatter III 438
Lauritzen, Jørgen - post, IV 327, hans enke Berte Philipsdatter IV 566
Lauritzen, Jørgen - snedker, V 448, hans enke Gertrud Hansdatter (Kb) VI 380 (skiftep. Jørgensdatter)
Lauritzen, Niels - handskemager, hans hustru Anne Jørgensdatter II 87
Lauritzen, Niels - klejnsmed, IV 323, gift med Dorothea Olufsdatter III 503
Laursdatter, Anna - fattig, V 185
Leegardt, Constantin - bedemand og vejermester, hans hustru Else Thomasdatter (Kb. har Sørensdatter. Else Sørensdatter Møller, datter af kornmaaler Søren Thomsen) VI 128
Leerman, Kirsten Michelsdatter - II 123, gift med tolder Christian Pedersen
Lerche, Anne Margrethe Jørgensdatter - tjenestepige, V 198, 216
Lerche, Rasmus Hansen - skrædder, III 486, hans hustru Marie Cathrine Hansdatter III 223
Lindballe, ... - organist, hans hustru Else Rye VI 127
Lindballe, Elisabeth Kirstine - barn, VI 313
Lindhardt, Anne Christine - barn, VI 413
Lindhardt, Hans Henrik - snedker, VI 361, hans hustru Anne Kirstine Jørgensdatter VI 22, 25
Littou, Frantz - bødker, VI 126, 133, 153
Lorentzen, Niels - færgemand, VI 41, 44, 45, hans hustru Ane Madsdatter V 449, 451, VI 44-45
Lorentzen, Niels - matros, VI 269, 272, 275
Loub, Hans Henrich - snedker og natvægter, hans enke Margrethe Jørgensdatter VI 107
Ludvig, Johan - skrædder, VI 266, 270, 276
Lund, Anders Christian - barn, VI 445
Lund, Andreas - snedker, III 216, hans hustru Kirsten Christensdatter II 52
Lund, Andreas Michelsen - snedker, V 219, 221, 225, hans hustru Marie Kirstine Pedersdatter V 142
Lund, Anne Cathrine - VI 251, 252, gift med Matthias Jørgensen
Lund, Anne Sørine - pige, VI 316, 320
Lund, Christian - forhenværende konsumptionsbetjent, VI 184
Lund, Christian Bolvin - skomagersvend, VI 342
Lund, Dorthea - VI 46, 47, 60, 81, enke efter løjtnant Boncke Bonnichsen
Lund, Dorthea Maria - V 252, 255, 258, 267, 317, gift med Jens Arreboe
Lund, Hans Engelbreth - hans barn Mette Cathrine VI 342
Lund, Hartvig Pettersen - hans hustru Magtele Maria IV 570
Lund, Henrikke Margrethe - hendes barn Rasmine Hansdatter VI 385
Lund, Johanne Hansdatter - testamente III 481, gift med byfoged Albret Friis
Lund, Mads - sadelmager, hans hustru Anne Marie Andersdatter VI 344, 351
Lund, Michel Jensen - købmand, VI 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 30, 31, gift 1 Anne Cathrine Brun V 193, gift 2 Sophie Magdalene Eleonore Einfeld VI 323, 327, 328, 329, 333, 341, 348, 352, 353, 355
Lund, Peder Pedersen - sadelmager og eligeret borger, VI 431, 442, 445, 449, hans hustru Anne Margrethe Rasmusdatter VI 253, 258, 267
Lund, Rasmus - murmester, VI 300, 301, se Jacob Mørch, hans hustru Cathrine Marie Friderichsdatter V 249
Lundager, Inger Poulsdatter - IV 330, gift med Niels Holst
Lyne, Anders Christensen - II 45
Lyne, Christen - II 170
Lystrup, Cathrine - IV 235, enke efter Niels Meinertsen Melhop
Lüxdorph, Johanne Margarethe - VI 43, 44, 46, 50, gift med skipper Albrecht Kausen
Madsdatter, Anna - I 51, enke efter Henrik Olufsen
Madsdatter, Anne - V 152, gift med skomager Jørgen Nielsen
Madsdatter, Anne - V 449, 451, VI 44-45, gift med færgemand Niels Lorentzen
Madsdatter, Anne Johanne - V 421, 432, 434
Madsdatter, Christiane - VI 124, 125, gift med Poul Buch
Madsdatter, Kirsten - VI 417, 425, gift med bødker Søren Pedersen
Madsdatter, Maren - I 16, enke efter borgmester Niels Thomesen
Madsdatter, Mette Marie - VI 224, 238, 242, 245, 246, 296, gift med Jens Hansen
Madsen, Hans - sømand, hans børn Anne Kirstine VI 365, 387
Madsen, Karen - V 206, enke efter Anders Mogensen
Madsen, Knud - hans enke Margrethe Andersdatter III 46
Madsen, Lauritz - IV 291
Madsen, Michel - drejer IV 14, hans hustru Karen Nielsdatter III 431
Madsen, Niels - hattemager, hans hustru Marie Larsdatter V 38
Madsen, Rasmus - betjent, IV 540, hans enke Anne Jensdatter V 80
Madsen, Rasmus - II 253, søn af farver Mads Jørgensen
Mansfeldt, Margrethe - hendes barn Henrik Jørgensen VI 307
Mathiasdatter, Anne - ugift, hendes udøbte søn VI 378, hendes barn Johan Rasmussen VI 435
Matthiasdatter, Kirsten - værgemaal, I 73
Matthiassen, Peder - købmand, II 352 (en søn kaldes Holst)
Matzen, Niels Gotholt Michaelius - barn, VI 429
Melhop, Henrich Jørgensen - IV 201, hans enke Karen Villumsdatter IV 368
Melhop, Jørgen Christian - overformynder, II 388, hans enke Beate Andersdatter III 143
Melhop, Meinert Jørgensen - snedker, IV 83, hans hustru Anne Jensdatter IV 82
Melhop, Minert Nielsen - og hustru Annechen Mette Winther IV 303
Melhop, Niels - købmand, IV 140, hans hustru Karen Christensdatter IV 124
Melhop, Niels Meinertsen - købmand, II 269, gift 1 Anna Andersdatter Høy I 49, gift 2 Anna Nielsdatter II 145, gift 3 Cathrine Lystrup IV 235
Melhop, Sibille Marie - VI 204, 206, 213, 216, 220, enke efter Hans Mørch
Melhop, Sibylle Meinertsdatter - III 158, enke efter borgmester Matthias Bolt
Meyer, Hans Jørgensen, III 367
Meyer, Jost - I 108, hans enke Maren Ibsdatter II 325
Meyer, Jørgen - I 26
Meyer, Jørgen Peitter Hansen - skipper IV 228, hans hustru Karen Rasmusdatter IV 187
Meyer, Lauritz - III 82 (se Lisbeth Christensdatter og Christen Jespersen)
Meyer, Lorentz - færgemand, IV 514, hans hustru Dorthe Cathrine Jørgensdatter IV 326
Michelsdatter, Maren - og mand Hans Jørgensen III 198
Michelsen, Jørgen - klejnsmed, hans hustru Johanne Clausdatter II 202
Mogensdatter, Maren - III 83, gift med Knud Hansen
Mogensdatter, Maren - IV 515, enke efter Hans Carstensen
Mogensen, Anders - V 118, hans enke Karen Madsdatter V 206
Monradt, ... - jomfruerne, VI 334, 337
Monrath, Jens Christian - fuldmægtig, VI 258, 262, 265, 266, 272, 284, 286, 290, 296, 299, 300, 302, 304, 305, 320, 331, 334, 353, 354
Mortensdatter, Anne Marie - VI 127, gift med Anders Jensen Feltskær
Mortensdatter, Birgitte - V 120, gift med Giert Clausen
Mortensdatter, Bodil - V 346, gift med skrædder Otto Jochumsen
Mortensdatter, Ingeborg - III 496, gift med Jens Espensen
Mortensdatter, Louise Marie - VI 89, 90, gift med Matthias Bloch
Mortensen, Bodil - (Kbg. har Pedersdatter], VI 361, 362, 365, 369, gift med hjulmand Lars Larsen
Mortensen, Christopher - tømmermand, III 169
Mortensen, Otto - skipper, VI 179, 180, 183, 191
Mortensen, Peder - murmester, V 135, gift 1 Johanne Nisdatter IV 386, gift 2 Kirsten Envoldsdatter V 6
Mortensen, Peder - skrædder, V 338, 345, 348, gift 1 Maren Hansdatter V 18, gift 2 Karen Nielsdatter VI 252
Mouritzen, Bendix - bager, II 318, gift 1 Anna ... I 57, gift 2 Ellen Johansdatter II 57
Muulhauge, Ingeborg Dorothea Jensdatter - V 138, gift med Jørgen Christian Pedersen
Møller, Anders - gartner, VI 281, 289
Møller, Anne Cathrine Hansdatter, V 360, 362, enke efter snedker Bøje Carstensen
Møller, Anne Elisabeth Nielsdatter - VI 95, 108, 122, 123, 129, 147, enke efter urmager Rasmus Dreyer
Møller, Anne Margrethe - barn, VI 426
Møller, Anne Margrethe - VI 232, 233, 238, 245, 247, 248, gift med Christen Krøll
Møller, Carl - snedker, VI 383, 384
Møller, Christian - V 183, 185, hans enke Birthe Rasmusdatter V 209, 210, 217
Møller, Christian Hansen - almisselem, VI 428
Møller, Hans Jørgensen - V 48, hans hustru Anna Catrine Pedersdatter IV 378
Møller, Henrich Hansen - matros, tyvsarrestant, VI 94, 95, 107
Møller, Jacob - V 20 (en søn Rasmus Lund, en anden Niels Basse)
Møller, Jens Rasmussen - hans hustru Karen Hansdatter VI 23
Møller, Karen - VI 454, gift 1 købmand Jacob Fahnøe, gift 2 avlsmand Hans Jensen
Møller, Kirstine Jacobsdatter - VI 96, gift med Johannes Henrichsen Berg
Møller, Nicolai - fattiglem, VI 372, hans enke Apollone Jørgensdatter Krag VI 440
Møller, Niels Peder Andersen - avlsmand, V 356, 359, 368
Møller, Niels Rasmussen - styrmand, II 414
Møller, Ole - skrædder, VI 365, hans enke Karen ... VI 396
Møller, Peder Lauritzen - hans hustru Maren Jensdatter II 260
Møller, Poul Nielsen - skipper, hans enke Anne Cathrine Hansen VI 399
Mørch, Anne Sophie Cecilie Jacobsdatter - pige, VI 388
Mørch, Hans - rebslager, købmand, V 327, gift 1 Anne Lisbeth Carlsdatter IV 374, gift 2 Sibille Marie Melhop VI 204, 206, 213, 216, 220
Mørner, Joen - svensk, IV 290
Maare, Hans Rasmussen - hørsvinger, hans datter Dorthea Rasmine VI 372
Nicolaisdatter, Marie - V 254, 256, 266, enke efter drejer Peder Jensen
Nicolaysen, Hans - tjenestekarl, VI 55, 68, hans enke Anne Dorthea Nielsdatter VI 367
Nielsdatter, Anna - II 145, gift med Niels Minertsen Melhop
Nielsdatter, Anne - I 77, gift med Jep Pedersen
Nielsdatter, Anne Dorthea - VI 367, enke efter Hans Nicolaisen
Nielsdatter, Anne Kirstine - VI 128, gift med Ernst Friderich Wilms
Nielsdatter, Anne Marie - fra Middelfart, VI 120, 128, 135, enke efter Jens Hansen
Nielsdatter, Anne Marie - VI 306, 307, 309, enke efter Terkild Holm
Nielsdatter, Cathrine - ugift, IV 294
Nielsdatter, Dorothea - III 510, IV 1, gift med Anders Andersen
Nielsdatter, Ellen - IV 437, enke efter Jørgen Timmerman
Nielsdatter, Johanne - af Middelfart, V 446, enke efter skipper Hans Ottosen
Nielsdatter, Johanne - VI 21, 26, gift med Hiere Pedersen
Nielsdatter, Karen - II 311, gift med Peder Olsen
Nielsdatter, Karen - III 431, gift med Michel Madsen Drejer
Nielsdatter, Karen - VI 244, 247, 254, 255, fraskilt fra Rasmus Larsen
Nielsdatter, Karen - VI 252, enke efter skrædder Peder Mortensen
Nielsdatter, Karen - VI 321, gift med Jens Jørgensen Fyhr
Nielsdatter, Karen - VI 36, 40, 42, gift med Niels Larsen
Nielsdatter, Maren - III 191, enke efter skomager Christen Pedersen
Nielsdatter, Maria - V 23, gift med Christen Espensen
Nielsdatter, Marthe - VI 430, enke efter Troels Jørgensen
Nielsdatter, Mette Marie - VI 399,enke efter Jens Hintzpeter
Nielsen, Anders - IV 377, hans hustru Marie Lisbeth Rasmusdatter IV 263
Nielsen, Anders - raadmand, II 121
Nielsen, Christen - skrædder, IV 488
Nielsen, Emmanuel - sømand fra København, V 163
Nielsen, Eskild - sadelmager IV 356, hans hustru Anne Christensdatter IV 221
Nielsen, Giert - IV 419, hans hustru Anna Maria Henrichsdatter Wederkinch III 415
Nielsen, Hans - matros, VI 6, 10, 24
Nielsen, Hans - skrædder, hans hustru Karen Hansdatter Aabye VI 126, 131
Nielsen, Hans - snedker, I 65
Nielsen, Jens - hestemøller, V 150a, hans hustru Mette Cathrine Hansdatter V 291, 293, 297, 298, 299
Nielsen, Jens - snedker, hans hustru Else Arntsdatter II 328
Nielsen, Jeppe - bødker i Bro, hans enke Margrethe Andersdatter V 336, 337
Nielsen, Jørgen - handskemager IV 444, hans enke Johanne Olufsdatter V 34
Nielsen, Jørgen - IV 90 (en søn kaldes Gram)
Nielsen, Jørgen - skipper, IV 525
Nielsen, Jørgen - skomager, V 225, 228, hans hustru Anne Madsdatter V 152
Nielsen, Lars - skipper, hans enke Abelone Hansdatter VI 253
Nielsen, Lauritz - II 217
Nielsen, Lauritz - post, II 52
Nielsen, Mads - hattemager, III 500
Nielsen, Niels - funden død, III 427
Nielsen, Niels - kornmaaler, I 24
Nielsen, Niels Christian - hattemager, VI 262, 265
Nielsen, Peder - II 334
Nielsen, Stephan - færgemand, V 127
Nisdatter, Johanne - IV 386, gift med Peder Mortensen Murmester
Nisdatter, Kirstine - IV 564, enke efter Anders Andresen Sadelmager
Nisdatter, Maria - IV 345, gift med Simon Pedersen
Nissen, Mette Marie - VI 377, gift med købmand Jacob Burchardt
Nissen, Valentin - hattemager i Faaborg, hans enke Anne Margrethe Ploug VI 126
Nobel, Joachim Frederik - farver, fallitbo VI 362, 363, 366
Nutzhorn, Friderich Ernst v. - oberstløjtnant, V 224, hans enke Elisabeth Cathrine Pogwisch VI 225, 226
Nørrebye, Hans Jørgen - daglejer, hans hustru Else Poulsdatter VI 65, 97, 101
Offersdatter, Anne Marie - II 120, gift med Oluf Jørgensen
Olesdatter, Anne Marie - VI 403, gift med hjulmand Jørgen Pedersen
Olsdatter, Karen - i Tyrekrog, VI 52, 53, 69, 76, enke efter Hans Andersen
Olsdatter, Karen - VI 377, gift med Jørgen Christophersen
Olsdatter, Maren - VI 158, 159, gift med købmand Peder Holst
Olsen, Jørgen - kromand, VI 4
Olsen, Peder - hans hustru Karen Nielsdatter II 311
Olstad, Ole - garver, fallitbo V 364
Olufsdatter, Dorothea - III 503, gift med Niels Lauritzen Klejnsmed
Olufsdatter, Johanne - V 34, enke efter handskemager Jørgen Nielsen
Olufsdatter, Maren - II 313, gift med Peder Nielsen Bolder
Olufsen, Christen - klejnsmed, III 202, hans enke Anna Lisabeth Pedersdatter IV 133 (gift 1 Jørgen Ambus)
Olufsen, Henrich - I 2, hans enke Anna Madsdatter I 51
Olufsen, Jep - tømmermand, I 67
Olufsen, Lauritz - hans hustru Salome Jensdatter II 339
Ombach, Rasmus Hansen - handskemager V 190, 192, 194, 195, hans hustru Margrethe Hansdatter V 126
Ostermann, Andreas - væver, hans enke Maren Andersdatter VI 364
Ostermann, Andreas - væver, IV 140, hans enke Maren Johansdatter (gift 2 Johan Wermuth V 141)
Ostermann, Birgitte Elisabeth Andreasdatter - V 383, gift med Jens Lauritzen
Ostermann, Johan - væver, VI 27, 35, 36
Ottesen, Hans - skipper af Middelfart, hans enke Johanne Nielsdatter V 446
Ottesen, Jens - III 189, hans enke Maren Steffensdatter IV 267
Pedersdatter, Abelone - VI 134, 139, 151, gift med Christen Pedersen
Pedersdatter, Anna - III 197, gift med Lauritz Nielsen Holst
Pedersdatter, Anna - IV 298, gift med Michel Christensen
Pedersdatter, Anna Elisabeth - V 12, enke efter skomager Niels Jørgensen
Pedersdatter, Anna Lisabeth - IV 133, enke efter klejnsmed Christen Olufsen
Pedersdatter, Anne - II 24, enke efter skrædder Jens Pedersen
Pedersdatter, Anne - VI 283, 290, gift med hjulmand Lars Larsen
Pedersdatter, Anne - VI 331, enke efter Jørgen Vægter
Pedersdatter, Anne - VI 388, 391, gift med Hans Jacob Wedel
Pedersdatter, Anne Cathrine - IV 378, gift med møller Hans Jørgensen
Pedersdatter, Anne Dorthea - VI 346, 349, gift med skrædder Christian Harder
Pedersdatter, Dorthe - V 79, enke efter skomager Peder Thomsen
Pedersdatter, Elien - II 200
Pedersdatter, Ellen - I 49, formynder-reb med Jochum Johansen Rodenberg
Pedersdatter, Karen - almisselem, V 275
Pedersdatter, Karen - V 351, 354, 356, 382, enke efter Martinus Holst
Pedersdatter, Maren - II 397, enke efter Frands Rasmussen
Pedersdatter, Maren - II 54, gift med skrædder Peder Jensen
Pedersdatter, Maren - III 494, gift med Lauritz Erichsen
Pedersdatter, Maren - IV 459, enke efter Morten Hansen
Pedersdatter, Maren - pige, IV 535
Pedersdatter, Maren - V 457, VI 1, 5, 6, 8, gift med skipper Lars Jensen Feltskjær
Pedersdatter, Maren - VI 347, 348, 351, 352, 356, gift med hattemager Niels Larsen
Pedersdatter, Marenske - IV 441, enke efter Stephan Pedersen
Pedersdatter, Margrethe - II 92, gift med murmester Niels Andersen
Pedersdatter, Mariane - tjenestekvinde, VI 89, 90, 95, enke efter husmand Jens Christensen i Harrendrup
Pedersdatter, Marie Kirstine - V 142, gift med Andreas Michelsen Lund
Pedersen, Christen - daglejer, hans hustru Abelone Pedersdatter VI 134, 139, 151
Pedersen, Christen - skomager, I 110, hans enke Maren Nielsdatter III 191
Pedersen, Christian - tolder (sønnen hed Bøgvad), udlægsforretn. hos ham II 310, skifte IV 116, gift 1 Kirsten Sonesdatter I 81, gift 2 Kirsten Michelsdatter Leerman II 123, gift 3 Maren Hansdatter II 203
Pedersen, Emmiche - V 5
Pedersen, Eskild - klejnsmed, V 283, 308, hans enke Ursula Kerstine ... V 339, 347, 357, 358
Pedersen, Frands - værgemand, I 66
Pedersen, Hiere - toldbetjent, VI 278, hans hustru Johanne Nielsdatter VI 21, 26
Pedersen, Iver - betjent ved Sønder Port, V 231
Pedersen, Jens - hans hustru Dorthea Lauritzdatter II 312
Pedersen, Jens - III 27
Pedersen, Jens - skrædder II 10, hans enke Anne Pedersdatter II 24
Pedersen, Jens - træskomand V 206, 207, hans hustru Mette Marie V 189
Pedersen, Jep - II 50, hans hustru Anne Nielsdatter I 77
Pedersen, Jeppe - vægter, V 48, 58, gift 1 Maren Jensdatter III 188, gift 2 Malene Hellesdatter IV 481
Pedersen, Johannes - daglejer, VI 39
Pedersen, Jørgen - daglejer, VI 365, 367
Pedersen, Jørgen - hjulmand, hans hustru Anne Marie Olesdatter VI 403
Pedersen, Jørgen - skomager, hans hustru Ingeborg Christensdatter VI 301, 303
Pedersen, Jørgen Christian - drejer, hans hustru Ingeborg Dorothea Jensdatter Muulhauge V 138
Pedersen, Knud - brændevinsbrænder VI 251, hans enke Charlotte Magdalene Hedevig Ørn VI 372
Pedersen, Michel - tømmermand, III 408, hans enke Anna Lauritzdatter IV 278
Pedersen, Nicolai - færgemand, V 130
Pedersen, Niels - daglejer, V 301, hans hustru Karen Rasmusdatter V 298
Pedersen, Oluf - klejnsmed, III 207
Pedersen, Peder - handskemager og hustru Birthe Christensdatter IV 86
Pedersen, Peder - II 91
Pedersen, Peder - væver, VI 192, 193, 198, 199
Pedersen, Rasmus - hans enke Dorthe Jensdatter V 36
Pedersen, Simon - post, IV 518, hans hustru Maria Nisdatter IV 345
Pedersen, Stephan - maler, IV 361, hans enke Marenske Pedersdatter IV 441
Pedersen, Søren - bødker, hans hustru Kirsten Madsdatter VI 417, 425
Pedersen, Thomas - færgemand, V 45, hans enke Maria Anna (Mariane) Andersdatter V 350
Pedersen, Thomas - skomager, hans hustru Maria Hansdatter III 378
Peitersen, Søren - IV 469, hans enke Karen Jensdatter V 131
Petersen, ... - skræddermester i København, hans enke Margrethe Kirstine Høeg V 346
Petersen, Hans - træskomand, VI 141, 142, 157, 167
Petersen, Jens - tjenestekarl, VI 267
Petersen, Niels - købmand, hans hustru Jacobine Amalie Henrichsdatter Berg VI 130, 138, 140, 141, 159
Pflug, Johan Adolph - skomager, VI 158
Philipsdatter, Berthe - IV 566, enke efter Jørgen Lauritzen Post
Philipsen, Mads - felbereder, IV 479, gift 1 Maria Lauritsdatter IV 94, gift 2 Gundel Hansdatter IV 363
Philipsen, Thomas - felbereder, V 227, hans enke Karen Knudsdatter V 301
Piccardi, Christian Vilhelm - væverlærling, VI 369
Piccardi, Johan Vilhelm - gørtler, VI 134, 139, 149
Ploug, Anne Margrethe - VI 126, enke efter Valentin Nissen af Faaborg
Pogwisch, Elisabeth Cathrine - VI 225, 226, enke efter F. E. v. Nutzhorn
Poulsdatter (eller Stephansdatter), Cathrine - V 108, enke efter Niels Sørensen
Poulsdatter, Else - VI 65, 97, 101, gift med Hans Jørgen Nørreby
Poulsen, Hans - IV 217
Poulsen, Mads - II 396, hans hustru Mette Christiansdatter II 258
Poulsen, Rasmus - III 11
Prip, Hans Sørensen - II 71
Prip, Poul Sørensen - I 67
Quidtzow, Anna Sophia - V 17, enke efter løjtnant Wentzel Friderich v. Röder
Quirin, Christina Wedel - jomfru, V 315, 316, 317
Raffenberg, Johanne - jomfru, V 243, 245
Raffenberg, Johannes - farver, gift 1 Anne Pouline Bonnichsen V 150 a og b, gift 2 Anne Cathrine Bonnichsen VI 356
Raffenberg, Johannes - farver, VI 207, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 218
Rasmusdatter, Anne - tjenestepige, IV 289
Rasmusdatter, Anne Cathrine - ugift, V 280
Rasmusdatter, Anne Cathrine - VI 256, gift med toldbetjent Knud Andersen
Rasmusdatter, Anne Margrethe - VI 253, 258, 267, gift med Peder Lund
Rasmusdatter, Apolone - IV 176, gift med Nis Jørgensen
Rasmusdatter, Birthe - V 209, 210, 217, enke efter Christian Møller
Rasmusdatter, Dorthe - IV 320, enke efter Hans Timmermand [der stod Timmermand]
Rasmusdatter, Johanne Amalie - VI 272, gift med vejrmøller Rasmus Knudsen
Rasmusdatter, Karen - IV 187, gift med Jørgen Peiter Meyer
Rasmusdatter, Karen - V 298, gift med daglejer Niels Pedersen
Rasmusdatter, Karen - VI 162, 164, gift med Christian Wermuth
Rasmusdatter, Karen - VI 336, enke efter skipper Erik Wulf
Rasmusdatter, Kirsten - III 384, gift med Rasmus Brixsen
Rasmusdatter, Maren - II 119, enke efter Jesper Harboe
Rasmusdatter, Maren - ugift, II 224
Rasmusdatter, Maren - V 236, 237, gift med smed Anders Jensen
Rasmusdatter, Maren - VI 251, 252, 254, gift med bødker Anders Christensen
Rasmusdatter, Maria Lisbeth - IV 263, gift med Anders Nielsen
Rasmusdatter, Susanne - VI 133, 143, 156, 172, gift med Niels Hansen Post
Rasmussen, Anders - byskriver, II 194
Rasmussen, Anders den ældre - I 39, hans enke Maren Andersdatter II 205
Rasmussen, Christen - III 230
Rasmussen, Frands - II 343, hans enke Maren Pedersdatter I 397
Rasmussen, Hans - II 265
Rasmussen, Hiere - overformynder med hustru Karen Sørensdatter og 3 børn, II 63
Rasmussen, Jens - hans hustru Anne Johansdatter V 171, 173
Rasmussen, Jens - hans hustru Maria Magdalene Hansdatter Krej IV 108
Rasmussen, Mads - snedker, hans enke Appolonia Marie Jørgensdatter VI 441
Rasmussen, Mogens - hans enke Johanne Lauritsdatter IV 311
Rasmussen, Niels - hans hustru Anne Stephensdatter IV 224
Rasmussen, Niels - tjenestekarl, VI 223, 231, 233, 234
Rasmussen, Peder - skrædder, hans enke Anne Cathrine Holgen VI 126
Rasmussen, Qvirin - farver, III 212, hans enke Johanne Margrethe Spend IV 431 (betalte capulationspenge til Odense, V. Frue ...tes I 1720)
Rasmussen, Thomas - IV 260, hans hustru Maren Jensdatter IV 190
Reinecke, Else Marie - almisselem, VI 427
Riche, Augsburg - VI 372, 373, 374, enke efter slagter Hirsch Joseph
Ringkiøbing, Peter - raadstuebetjent, VI 127
Risom, Ove Høegh - toldbetjent, VI 395, 404
Rodenberg, Jochum Jochumsen - købmand, formynder - reb med Ellen Pedersdatter I 49
Roe, Morten - byskriver, hans hustru Ingeborg Christiane Tange IV 530 (sønner Søren Tange og Johan Begstrup)
Roed, Gertrud Hansdatter - I 31, enke efter Hans Johansen
Roed, Hans Jespersen - I 33
Roed, Kirsten Hansdatter - II 86
Rudebeck, Iver Johannes Jørgen - gæstgiver, fallitbo VI 437, 447, 452
Rudebeck, Martin Jørgen Jacob - barn, VI 372
Rye, Else - VI 127, gift med organist Lindballe
Rytter, Andreas - hans enke Margrethe ... III 191
Röder, Wentzel Friderich v. - løjtnant, hans hustru Anna Sophia Quidtzow I 17
Schiøtte, Christen Nielsen - heglemager, V 212, 213, hans enke Anna Cathrine Eriksdatter VI 304
Schiøtz, Otto Brandt - barn, VI 365
Schmidt, Anders Larsen - sømand, VI 329, 330, 332
Schmidt, Anne Kirstine - VI 374, 377, 378, 379, 381, 385, 386, enke efter toldinspektør Schack Grønvald
Schmidt, Jacob - baadfører, V 312, 317, 320, 324
Schmidt, Johan Friderich - rebslager, hans hustru Else Margrethe Berg V 313
Schmidt, Marquor - II 23
Schrøder, Jens Ambrosius Nielsen - skomagersvend, VI 163, 169
Simonsdatter, Cathrine - pige, IV 520
Simonsen, Hans - skolelærer, VI 301, 304, hans enke Vibeke Gerdes VI 452
Sivertsdatter, Anne Cathrine - V 137, enke efter Niels Bang
Skæg, Maren Jørgensdatter - almisselem, VI 250
Slebstrup, Christen - V 182
Sonesdatter, Kirsten - I 81, gift med tolder Christian Pedersen
Spend, Johanne Margrethe - IV 431, enke efter Qvirin Rasmussen
Spleth, Frideriche Beate - V 372, 376, 379, 385, 386, 387, 388, 396, 401, 407, 410, 413, 414, 420, 433, 437, 438, 442, 456, 472, 477, enke efter tolder Christian Bøgvad
Staphensen, Henrich - II 94, hans hustru Kirsten Jensdatter II 26
Steenberg, Hedvig Kirstine - ugift fattiglem, VI 348
Steenbierg, Jacob Nicolai - kgl. Majts bogholder, II 39
Steenholm, Johanne Frederikke - VI 311, 312, 314, 315, enke efter Christian Struch
Steffensdatter, Maren - IV 267, enke efter Jens Ottesen
Steffensen, Henrich - maler, IV 457 (broderen hedder Poul Strasborg)
Steffensen, Mads - skipper, V 115, hans enke Maren Ibsdatter VI 298, 299, 300 (gift 2 Hans Jensen Espensen)
Stephensdatter, Anne - IV 224, gift med Niels Rasmussen
Stephensdatter, Anne - V 281, enke efter Rasmus Krøll
Strangesen, Oluf - I 24
Strasborg, Poul - maler, eligeret borger, V 150a, hans enke Cathrine Lambert V 258, 261, 286, 287, 291, 294
Strasborg, Poul Knudsen - matros, II 256, 312
Stratzer, Hans Christian - murmester, III 193, hans enke Maren Christensdatter IV 467
Stratzer, Johan Christian - hans enke Anne Larsdatter IV 572, V 1
Stratzer, Johan Christian - IV 482
Struch, Christian - ejer af Christianslund, hans enke Johanne Frederikke Steenholm VI 311, 312, 314, 315
Struch, Johanne Margrethe - VI 357, enke efter Christian Eeg
Strøiberg ... - kontrollør, auktion V 113, skifte V 184, 187
Syllested (Søllested), Hans Andersen - skomager, VI 72, 75, 102, 107
Sørensdatter, Karen - II 63, gift med Hiere Rasmussen
Sørensen, Andreas - møller, IV 146
Sørensen, Christopher - færgemand (søn Jerndorph) IV 389, hans hustru Anna Kirstine Christiansdatter III 491
Sørensen, Jep - bødker, I 27, 110
Sørensen, Niels - IV 392, hans enke Cathrine Poulsdatter V 108
Sørensen, Peder - bødker, hans hustru ... V 286
Sørensen, Søren - raadmand, I 52
Tange, Ingeborg Christiane - IV 530, gift med Morten Roe
Tangen, Niels Sørensen - byskriver, hans hustru Margrethe Lauritzdatter Begtrup IV 213
Tender, Elisabeth Cathrine - V 105, enke efter Søren Holst
Terkildsdatter, Sara - V 336, 342, gift med Johan Holm af Odense
Thane, Christen Bruun - brændevinsbrænder og avlsmand, VI 385
Thane, Lars - sadelmager, hans hustru Karen Henrichsdatter V 282
Thomasdatter, Else (Kbg. har Sørensdatter) - VI 128, gift med Constantin Leegardt
Thomsen, Hans - kornmaaler, VI 178, 180, 182, 187, 189, hans hustru Anne Fausing Holst V 342, VI 85
Thomsen, Isach - felbereder, V 258, 268, gift 1 Anne Lucie Andersdatter V 163, gift 2 Bodil Margrethe Hansdatter VI 229, 246, 248 (gift 2 Samuel Guldbrandsen, gift 3 Ernst Jørgensen)
Thomsen, Jacob - murmester, købmand og brændevinsbrænder, hans hustru Sidsel Frederikke
Bredal VI 426
Thomsen, Karen - pige, VI 308, 309
Thomsen, Niels - borgmester, hans enke Maren Madsdatter I 16
Thomsen, Peder - skomager, IV 351, hans enke Dorthe Pedersdatter V 79
Thomsen, Søren - skomager, VI 430
Thomsen, Sørine Christine - VI 118, gift med Niels Jensen Købmand
Thorsen, Hans - IV 490
Thorstensen, Christen - hans hustru Kirstine Clausdatter V 196, 197
Thorstensen, Christen - skomagermester, VI 372
Thurup, Johan Andreassen - barn, VI 381
Timmerman, Hans - hans enke Dorthe Rasmusdatter IV 320
Timmerman, Jørgen - hans enke Ellen Nielsdatter IV 437
Tofte, Anders Lauritsen - III 192
Tofte, Niels Andersen - brændevinsbrænder, registrering VI 381, 382, dødsbo VI 403, hans hustru Birthe Andersdatter VI 380
Toftegaard, Andreas - konsumptionsbetjent, VI 250, 253, 259
Tommerup, Maria Cathrine - IV 4, gift med Jens Brandt
Top, Simon Hansen - bødker, hans hustru Kirsten Jacobsdatter III 196
Trane, Jacob Jørgensen - V 171, 172, 181
Trane, Johannes Andreas - barn, VI 435
Trane, Jørgen Jacobsen - felberedersvend, V 240
Trane, Ole - vægter, VI 370
Trane, Ole Sørensen - forhen felbereder i Kerteminde, V 288, 294
Transe, Barbara Larsdatter - V 110, gift med Wulf Diderik Larsen
Transe, Matthias Larsen - forhen hører i Kolding, V 234, 245
Tusen, Anders Christensen - I 47
Tusen, Hans Hansen - og hustru Anne Cathrine Henrichsdatter III 175
Tusen, Hans Nielsen - II 208, gift 1 Maren Lauritzdatter I 48, gift 2 Kirsten Ibsdatter II 402
Tusen, Jeppe Hansen - IV 90
Varbierg, Hans Johansen - II 84
Villumsdatter, Karen - IV 368, enke efter Henrich Jørgensen Melhop
Volf, Diderich Larsen - skomager, hans hustru Barbara Larsdatter Transe V 110
Vægter, Jørgen - hans enke Anne Pedersdatter VI 331
Vægters, Bodil Marie - V 227, 229
Væver, Knud Hansen - hans hustru Elisabeth Christensdatter III 195
Wandler, Birthe Kirstine - V 270, 276, 277, gift med Lars Hansen
Wedel, Erich Ludvig - toldbetjent, VI 452
Wedel, Hans Jacob - toldbetjent, hans hustru Anne Pedersdatter VI 388, 391
Wederkinch, Anna Maria Henriksdatter - III 415, gift 1 Rasmus Nielsen Broch, gift 2 Gert Nielsen
Wederkinch, Charlotte Eyfrysine - IV 149, gift med Jacob Hiort
Wederkinch, Christopher - birkeskriver ved Gyldensten Birk, III 441
Wederkinch, Jørgen - postmester og konsumptionsforvalter, gift 1 Maren Hansdatter II 245, gift 2 Anniche Cecilia Gierlach III 210, 472
Wederkinch, Mette Jørgensdatter III 165, gift med Hendrich Pedersen Boye
Welling, Christen Hansen - spækhøker, VI 422, hans hustru Dorthea Kirstine Christiansdatter VI 303, 304, 307
Wermuth (eller Greve), Johan Henrich - murmester VI 41, 44, 46, 66, (forlovelsesophævelse i Særslev 1808), hans hustru Karen Hansdatter VI 4
Wermuth, Andreas - parykmager, V 151, hans enke Anne Marie Ibsdatter V 311 (o2 Andreas Brunselius)
Wermuth, Christian Johansen - sadelmager, VI 177, 178, 181, 183, 185, hans hustru Karen Rasmusdatter VI 162, 164
Wermuth, Christiane Benedicte - VI 380, 381, 383, 385, gift med Anders Dalsgaard
Wermuth, Johan - hans hustru Maren Johansdatter V 141
Weyhe, Johan - politibetjent, VI 304, hans hustru Anne Henningsdatter VI 292, 295
Weyle, Anne Elisabeth - V 371, gift med Niels Bang Byfoged
Weyle, Kirstine - VI 368, enke efter byfoged Niels Bang
Wilms, Ernst Friderich - urmager, hans hustru Anne Kirstine Nielsdatter VI 128
Winding, Karen Borch - VI 345, 347, 351, 359, enke efter pastor Gjessing
Winther, Annechen Mette - IV 303, enke efter Meinert Nielsen Melhop
Winther, Lars Bendt - rebslager, VI 263
Wintmølle, Niels Jensen - konsumptionsbetjent, hans hustru Anna Christensdatter III 220
Withardt, Anna Dorthea - III 211, gift med Jens Jørgensen
Withardt, Detlev - III 233
Worm, Rasmus - kobbersmed, V 330 332, 335, hans enke Malene Pedersdatter V 330
Wulf, Erik Nielsen - skipper, VI 61, hans enke Karen Rasmusdatter VI 336
Wulf, Niels Clausen - snedker, IV 406
Wøller, Johan Jacob - V 302, 309
Ørn, Charlotte Magdalene Hedvig - VI 372, enke efter Knud Pedersen
Ørn, Samuel Eriksen - IV 216, gift 1 Anna Andersdatter III 43, gift 2 Sidsel Jacobsdatter IV 296
Aabye, Karen Hansdatter - VI 126, 131, gift med skræder Hans Nielsen
Aabye, Margrethe Magdalene - VI 303, gift med kancelliraad Bonnichsen
Aalborg, Andrea Elisabeth - barn, VI 440
Aalborg, Andreas - skomager, hans barn Elise Kirstine VI 330