Odense Amt 1706-1799

Afskrift af register til skifteprotokol
Amt 1706-1799, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

I 1706-1716, II 1741-60, III 1760-66, IV 1767-72, V 1773, 79, VI 1780-89, VII 1789-94, VIII 1794-99

Skifter mærket med et D, findes i Odense Amtsark IV pk 876-907, skifter mærket med et D og et nr. findes i Odense Amtsark IV pakkerne 914-22, et vedføjet D betegner, at der findes Documenter vedrørende det paagældende skifte. Med rødt blæk er anført de i Amtets Ark IV værende Commissionsskifte o.l. der ikke er optagende i Skifteprotokollerne

…, Dorothea Hedvig – D 1728, gift med oberstlieutenant G. H. Brüggemann til Ulriksholm
…, Eggers – trompeter, hans enke Eleonora …, i Kærby, Skovby, D 1726
Anderschou, Christian J. – Skibhusene i Sct. Hans Sogn, skipper, D 294, 18.5.1757, VIII 469, gift med Sophie Nielsdatter jfr. Andvorschou
Andersdatter, Alhed Marie – Stige, 4.12.1787, VI 464, D, enke efter Rasmus Schmidt
Andersdatter, Anna – Brendekilde, 1.7.1782, VI 96, D, gift med bødker Hans Hansen
Andersdatter, Anna – Raunebjærg, 6.8.1770, IV 334, 341, D, gift med selveier Jørgen Christensen
Andersdatter, Anna – Skalbjærg, død 16.11.1780, VI 41, 44, D, gift 1 Michel Nielsen, gift 2 Marqvor Pedersen
Andersdatter, Anna – Solevad, 26.11.1768, IV 86, D, gift med selvejer Knud Andersen
Andersdatter, Anna – Tommerup, 26.5.1777, V 440, 445, D, gift med selveier Mathias Nicolaysen
Andersdatter, Anna Margrethe – Paarup, 30D, 9.3.1796, VIII 305, gift med Niels Andersen
Andersdatter, Anne – Brylle, 24.1.1789, VII 1, 24, 31, D, gift med Peder Nielsen Greve
Andersdatter, Anne – udenfor Odense Nørre Port, 30D, 30.12.1790, VII 243, -L, gift med Søren Nielsen
Andersdatter, Anne Marie – Raunebjærg i Sanderum Sogn, D 314, 2.10.1797, VIII 517, gift med Anders Hansen
Andersdatter, Birte – Stige, 9.1.1778, V 520, D, gift med Mads Findsen
Andersdatter, Bodil – 1767 D, gift med Anders Pedersen i Kelstrup 11.6.1768, IV 56
Andersdatter, Johanne – Usselhusene i Tommerup Sogn, 30D, 9.7.1796, VIII 380, D 256, gift med Hans Rasmussen
Andersdatter, Karen – i Odense, hospitalslem, død 29.12.1796, VIII 422, enke efter murmester Rasmus …
Andersdatter, Karen – Langebjærg i Brylle Sogn, 23.12.1786, VI 400, D, gift med Rasmus Nielsen
Andersdatter, Karen – Skovshøjrup, 22.12.1775, V 253-259, D, gift med gaardeier Hans Hansen
Andersdatter, Karen – Trøstrup-Korup, 3.6.1797, VIII 473, D 297, gift med Hans Hansen
Andersdatter, Kirsten – Leipzip, Brylle, enke, 1791, D. 355
Andersdatter, Maren – D 1781, gift med Johan August i Aasum
Andersdatter, Maren – Render, 10.12.1774, V 168-174, D, gift med gaardejer Lars Andersen
Andersdatter, Sidsel – Avelkjær, Tommerup Sogn, testamentsoprettelse 5.11.1794, VIII 249, D 226, -L, gift med Christopher Pedersen
Andersdatter, Sidsel – Hunderup, 2.8.1787, VII 1, D, enke efter Hans Jørgensen D 137
Andersdatter, Sophie – Kolbjærg, 30.6.1786, VI 375, D, datter af afdøde Anders Jacobsen og stifdatter af Jens Nielsen
Andersen, Anders – Bred, 22.1.1788, VI 462, D, søn af Anders Jensen VI 443
Andersen, Anders – Brylle, hans hustru Karen Olsdatter 30D, 30.3.1795, VIII 155, D 201 (gift 1 Anders Pedersen 30.3.1789, VII 1)
Andersen, Anders – Norup, 7.5.1764, III 388, D, gift 1 Kirstine Hansdatter 2.4.1756, II 301, gift 2 Maren Knudsdatter
Andersen, Anders – Stige, 28.3.1798, VIII 591, 693, D 340, gift 1 Maren Johansdatter, gift 2 Lisbeth Friderichsdatter
Andersen, Anders – Stige, skipper, 10.2.1784, VI 306-317, D 1785 og Anna Marie Nielsdatter
Andersen, Anders – Tommerup, selveier, 27.6.1778, V 569-575, D, gift med Anna Andersdatter
Andersen, Christen - Magtenbølle, gaardeier, 13.12.1775, V 263-270, D, gift med Bodel Clausdatter
Andersen, Christen – Sadserod, hans hustru Margaretha Christensdatter 10.4.1773, V 29, 35, D
Andersen, Christen – Vejrup, 12.11.1768, IV 174-197, D, -L, gift med Maren Larsdatter
Andersen, Gregers – Raunebjærg Gydested, Ubberud Sogn, hans hustru Sidsel Jørgensdatter 28.12.1795, VIII 262
Andersen, Hans – Orte, gaardeier, 4.8.1770, IV 327-334, hans enke Agatha Jensdatter 22.5.1773, V 21
Andersen, Hans – Skovsby, gaardeier, hans hustru Karen Espensdatter 5.9.1786, VI 393, D (gift 1 Hans Andersen, gift 2 Rasmus Poulsen)
Andersen, Hans – Trøstrup-Korup Præstegaard, tjenestekarl, 27.6.1792, VII 676, 679, -L, D 115
Andersen, Iver – justitsraad og amtmand til Hollufgaard, D 1726
Andersen, Jacob – Langsted, 25.5.1793, VII 837, 846, 910, 923, 935, 943, VIII 107, iii, D 146, enke efter Anne Madsdatter død 1788
Andersen, Jens – Havstedgaard, Vigslev Sogn, 30D, 17.10.1794, VIII 70, gift 1 Karen Mortensdatter, gift 2 Maria Christophersdatter 10.9.1795, VIII 220, -L
Andersen, Jens – Særslev, 30D, 26.1.1796, VIII 289, 293, D 235, gift med Anne Jespersdatter
Andersen, Jens – Vejrup, hans hustru Anna Marie Laursdatter 21.4.1783, VI 231, D
Andersen, Jørgen – Langsted, hans hustru Karen Madsdatter 26.2.1788, VI 473, se Jørgen Madsen
Andersen, Jørgen – Sadserod, hans hustru Karen Mathiasdatter 9.6.1787, VI 418, D
Andersen, Jørgen – Skallebølle Baghavehus, D 1787
Andersen, Jørgen – Skelhus, Tommerup Sogn, 4.7.1788, VI 510, D, gift med Karen Christensdatter
Andersen, Jørgen – Stige, skipper og købmand, 11.9.1791, VII 425, 441, 455, 511, 537, 709, 821, 831, 845, 899, 901, VIII 466, 469, 558, 563, 621-51, skiftebrev 1791-1800 i bind, gift 1 Sophie Rasmusdatter Smith 12.12.1780, VI 39, D, gift 2 Maren Michelsdatter
Andersen, Jørgen – Tarup, Paarup Sogn, 11.3.1794, VII 938, 940, D 164, gift med Maren Pedersdatter
Andersen, Knud – Solevad, selveier, hans hustru Anna Andersdatter 26.11.1768, IV 86, D (gift 1 …)
Andersen, Lars – Kelstrup, gaardeier, 1.4.1775, V 200-209, D, gift med Karen Jørgensdatter
Andersen, Lars – Render, hans hustru Maren Andersdatter 10.12.1774, V 168-174, D
Andersen, Lars – Tommerup, selveier, 9.4.1770, IV 296-303, D, enke efter …
Andersen, Mads – Pølsgaard, Vævlinge, hans enke Margarethe Hansdatter 7.2.1748, II 67, D
Andersen, Mads – Raunebjærg, huseier, 6.12.1773, V 94-103, D, -L, gift med Mette Sørensdatter
Andersen, Michel – Anderup, Lumby Sogn, husmand, 12.4.1793, VII 829, D 144, -L, gift 1 Karen Michelsdatter 14.2.1772, IV 503, D, gift 2 Anne Magrethe Andersdatter
Andersen, Michel – Stige, skipper, 11.10.1773, V 39, D, gift med Zidsel Hansdatter
Andersen, Niels – Gribsvad, hans hustru Anna Chatrina Laursdatter 2.11.1770, IV 353
Andersen, Niels – Lille Nellerod, 11.8.1784, VI 290, -L, D, gift med Karen Nielsdatter
Andersen, Niels – Paarup, hans hustru Anna Magretha Andersdatter 30D, 9.3.1796, VIII 305
Andersen, Niels – Skræderhuset, Haarslev Sogn, 20.9.1782, VI 103-116, D, gift 1 Ellen Knudsdatter, gift 2 Margretha Ipsdatter død ved samme tid som ham, D
Andersen, Niels – Tommerup, selveier, 23.7.1773, V 36, D, gift med Dorthe Hansdatter
Andersen, Niels – Aasum, 6.9.1774, V 132-137, D, hans enke Kirsten Rasmusdatter 5.7.1785, VI 327 (gift 1 …)
Andersen, Ole – Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn, hans hustru Anne Nielsdatter 23.1.1797, VIII 428, D 278, -L
Andersen, Peder – Lille Ejlstrup, hans enke Karen Jensdatter 14.3.1775, V 213-32, D
Andersen, Peder – Snestrup, Paarup Sogn, 30D, 5.4.1793, VII 824, gift med Maren Ipsdatter
Andersen, Peder – Stige, hans hustru Margarete Hansdatter 6.2.1781, VI 47, D
Andersen, Rasmus – Bred, hans hustru Anna Hansdatter 1792, VII 708, D 124 [ingen dato eller måned]
Andersen, Rasmus – Brylle, 28.12.1798, VIII 686, D 353, enke efter …
Andersen, Rasmus – eier af halvgaarden nr. 1, Stenholt, Norup By, Verninge Sogn, 15.3.1783, VI 141, D, gift med Karen Jensdatter
Andersen, Rasmus – Lille Banggaard, Vævlinge Sogn, hans hustru Anne Magdalene Jensdatter 27.3.1797, VIII 448, D 288
Andersen, Rasmus – Skalbjærg, Vissenbjerg Sogn, hans hustru Karen Larsdatter 30D, 27.6.1796, VIII 361, D 253
Andersen, Rasmus – Stige, hans enke Marie Chatrine Mortensdatter 20.3.1784, VI 536, D
Andersen, Simon – Skibhusene, Odense, 30D, 23.1.1796, VIII 288, D 234, gift med Maren Andersdatter
Andesdatter, Maren – Brylle, 9.3.1793, VII 803, 812, D 139, gift med Jørgen Jacobsen
Antvorschou (jfr. Anderskov), Peder – Stige, skipper, 24.2.1786, VI 353, D, gift 1 Maren Hansdatter 12.2.1781, VI 49, D, gift 2 Sophia Amalia Andersdatter
Arenstoff, Henrich v. – til Harridslevgaard, 1712, 1722
Atke, Hans – paa Billesbølle, hans hustru … D 1730
August, Johan – Aasum, skomager, 11.10.1794, VIII 67, 91, 101, D 184, gift 1 Maren Andersdatter D 1781, gift 2 Magrethe Rasmusdatter
Axelsdatter, Anne – Stige, 24.1.1795, VIII 130, gift med Axel Hansen
Ballen, Rasmus Hansen – Trøstrup, gaardeier 27.6.1782, VI 97, D, gift 1 Johanne Madsdatter 23.5.1766, III 511, -L, gift 2 Kirsten Laursdatter
Balslef, Birte Cathrine – Fraugdegaard, D 1733, gift med capitain Christian Krabbe
Baltzlou, Birgitte – Fraugdegaard, 25.5.1744, II 41, D, enke efter justitsraad Christian Carl Birkerod
Barner … - Baagegaard, oberstinde, D 1759
Basse, Sophia Amalia – Tverskovs Mølle, 11.2.1771, IV 383-394, D, gift 1 Christian Christiansen, gift 2 Niels Lerche III 400, oo3 Morten Jørgensen
Becher, Elisabeth – Fraugdegaard, 6.11.1749, II 128, 298, gift 1 Apohhen?? P. v. Westens, gift 2 kammerraad Chr. U. Bless, D 1755
Becher, Johan Henrich – udenfor Odense Nørre Port, 6.10.1776, V 377, D, gift med Maren Hansdatter
Becher, Niels Andersen – i Nørre Esterbølle, D 1727
Bentz, Anders Nielsen – Ferritzlevgaard, ugift, 29.11.1760, III 369-384, D
Bentzon, C. – kammerherre 1801-1808
Berg, Hans – justitsraad paa Skovsbo, bevilling til uskiftet bo 4.4.1795, VIII 293, D 236, gift med Olave Marie Lange
Berg, Johan Nicolai – stiftslandinspekteur, 1802
Bergen, … v. – landsdommer, 1773, fem pakker documenter
Berggreen, Hans Johansen – Tommerup, skrædder, 16.3.1787, VI 413, D, gift 1 Anne Madsdatter 5.9.1785, VI 337, D, gift 2 Anne Cathrine Hansdatter
Bertelsen, Christen – fæster paa Kejrup, D 1705
Bertelsen, Christen – Aasum, hans hustru Anna Sabina Christensdatter 16.3.1765, III 396, D
Birch, Mads Jørgensen – Klarskov i Bjerge Herred, 30D, 4.8.1746, II 58, D, gift med Karen Jacobsdatter (en datter II 66)
Birherod, Christian Carl – Fraugdegaard, justitsraad, D 1729, hans enke Birgitte Baltzlou 25.5.1744, II 41, D
Biørn, Knud Pedersen – Munkebo, 21.4.1757, II 316, hans enke Karen Larsdatter 26.4.1765, III 445-450, Blangsted, Johan – Tommerup, sadelmager, hans hustru Anne Marie Sandersdatter 17.3.1787, VII i, 54, D
Bless, Chr. Ulrik – Fraugdegaard, kammerraad, D 1755, hans hustru Elisabeth Becher 6.11.1749, II 128, 298, yderligere to pakker 1750-55
Boe, Anne Christine – Norup, 21.2.1796, VIII 392, D 259, enke efter købmand Anders Brobye i Odense
Bondemand, Morten – Brylle, skomager, hans hustru Maren Pedersdatter 11.11.1795, VIII 234, D 221
Bondemann, Mads Jørgensen – udenfor Odense Nørre Port, 7.1.1792, VII 502, 564, D 90, enke efter …
Borre, Niels Rasmussen – Norup, selveier, hans hustru Abelone Jørgensdatter 30.5.1777, V 445-453, D
Borring, Niels – foged (.. Struenstrup), paa St…gerskolen, D 1761
Brandt, Ole Pedersen – Lille Leerbechs hus i Haarslev Sogn, 31.5.1790, VII 74, D, gift 1 Anne Christensdatter, gift 2 Apolone Rasmusdatter 30.9.1782, VI 116, D, oo3 Anna Jørgensdatter
Brandt, Simon – i Store Lumby Sogn, død i København, købmand, 9.5.1797, VIII 3, D 168, gift med Anna Margrethe Voigt
Brinchen, Conradt v. d. – Brinchenlyst, oberstløjtnant 15.5.1793, VII 835, D 145
Brobye, Anders – Odense, købmand, hans enke Anne Christine Boe i Norup, 21.2.1796, VIII 392, D 259
Brochenhuus, Caspar Christopher – Bramstrup, kammerherre og oberstløjtnant, 20.7.1771, IV 475, D, gift med Wibeche Juel (gift 2 kammerherre og oberst Hans Adolph v. Ahlefeldt)
Brochenhuus, Johan Frederik – til Bramstrup, hans frue Friderica Lovisa Gedde, D 1727
Bruin, Jacob de – til Sandholt, hans enke Karen Krabbe D 1729
Brüggemann, Caspar Herman v. – Østergaard, konferensraad, 28.9.1781, VI 147, 231, D 1783, gift 1 Ida Sophia Brochenhuus v. Løvenhielm 28.4.1768, IV 55, D, 002 Henriette Charlotta Nørchenkrone 8.3.1813, Vind D., Aasum skp. II 18
Brüggemann, Godske Hans – til Ulriksholm og Østergaard, hans frue Wilhelmine Hausmann D 1717, hans frue 2 D. H. Krag D 1728
Brüggemann, Karen v. – Ulriksholm, 30.5.1790, VII 78, 116, D 26, enke efter major Ulr. Fr. von Heinen
Brüggemann, Ulrik Frid. v.– paa Elved, D 1735
Brylle, Bernt Laursen – paa Kejrup, hans hustru Karen Thomasdatter Kiøbke D 1727
Braadt, Ernst – ejer af Ventelykkegaard, 26.1.1790, VII 34, 49, D 20
Braat, Ernst – Ventelykkegaard, hans hustru Birgitha Eilschow, D 1783
Buch, Niels – Brandholt i Skovby Sogn, hans hustru Maren Jensdatter 10.4.1756, II 302
Bülow, Edel Chatrine Sophia – Vejrup, frøken, 2.2.1778, V 523, 526, D
Bülow, Johan Diderich – Skalbølle, ritmester, 7.6.1794, VIII 10, 49, 84, 135, 181, -L, D 173
Bødken, Christian – i Stige, konsumtionsbetjent, 28.5.1794, VIII 6, 27, D 171, gift med Marie Catrine …
Bødker, Rasmus – i Trøstrup, boelsmand, 27.7.1784, VI 281, gift med Anna Jørgensdatter
Børgesen, Lars – paa Odense Slot, D 1757
Baar, … - Lille Hesbjærg, etatsraad, D 1788, commissionsskifte se 1789-1808 4. bind, 2 pakker
Cabuse, …  Højbjærg, løjtnant, 23.5.1792, VII 634, -L, D 110
Caspersen, Caspar – Villestofte Brohus i Paarup Sogn, 23.2.1797, VIII 433, -L, D 282, gift med Anne Magrethe Knudsdatter
Christensdatter, Anna – Store Ubberud, 5.9.1769, IV 229, D, gift med selveier Hans Madsen
Christensdatter, Anna Sabina – Aasum, 16.3.1765, III 395, D, gift med Christen Bærtelsen
Christensdatter, Anne – Trøstrup Korup, 3.8.1768, IV 71, D, gift med selveier Lars Ipsen
Christensdatter, Apelone – Raunebjærg, 19.3.1793, VII 814, D 140, gift med smed Anders Hansen
Christensdatter, Barbara – Hunderuphuset, Odense Møllebroport, 4.7.1797, VIII 483, 616, 654, D 301, gift med hjulmand Anders Christensen
Christensdatter, Christiana – Højrup, 31.8.1793, VII 891, gift med Lars Madsen
Christensdatter, Ellen – Rønninge, 1792, VII 688, D 119, gift med Henrik Westermann [ingen dato]
Christensdatter, Else Catrine – Bregnemose i Verninge Sogn, tjenestepige, 2.5.1796, VIII 342, D 250, datter af Christen Hansen i Bregnemose
Christensdatter, Johanne – Skallebjærg, 25.1.1791, IV 377, D, gift med Niels Olsen
Christensdatter, Maren – Fuglebjærglund i Vævlinge Sogn, 15.7.1790, VII 129, 147, D 32, gift med Jørgen Madsen
Christensdatter, Margaretha – Sasserod, 10.4.1773, V 29-35, D, gift med Christen Andersen
Christensdatter, Marie – St. Bisbjærg, Ubberud Sogn, 23.4.1795, VIII 178, D 205, gift med Peder Hincichsen
Christensdatter, Mette – gift med S. Niels Rasmussen i Tværskov, D 1727
Christensen, Anders – Hunderuphuset, Odense Møllebroport, hjulmand, hans hustru Barbara Christensdatter 4.7.1797, VIII 483, 616, 654, D 301
Christensen, Anders – Store Ubberud, hans hustru Bodel Jørgensdatter 7.12.1769, IV 254, D
Christensen, Christen – Munkebo, 30D, 25.11.1790, VII 229, 253, D 48, gift med Karen Hansdatter
Christensen, Hans – Have i Lumby Sogn, hans hustru Mette Jørgensdatter 30D, 9.7.1793, VII 871
Christensen, Jens – Egelund i Vissenbjærg Sogn, 30D, 9.4.1795, VIII 170, 197, D 202, gift med Karen Jensdatter
Christensen, Jens – Villestofte, hans hustru Kirsten Hansdatter 6.9.1780, VI 26, 27, D
Christensen, Jørgen – i Korsebjærggaard, død 29.6.1789, D 8
Christensen, Jørgen – i Raunebjærg, selveier, hans hustru Anna Andersdatter 6.8.1770, IV 334-341, D
Christensen, Jørgen – i Skallebølle, huseier, 19.9.1775, V 209-213, D, gift med Anna Nielsdatter
Christensen, Laurs – Ny Tanggaard i Ubberud Sogn, hans enke Anne Kirstine Henningsdatter 17.7.1797, VIII 497, 516, 688, 690, 691
Christensen, Mads – Brylle, hans hustru Kirstine Hansdatter 22.3.1793, VII 817, D 141
Christensen, Mads – Skallebølle, 6.3.1769, IV 404-423, D, gift med Dorothea Nielsdatter
Christensen, Niels – Stige, skipper, 30D, 16.4.1792, VII 569, gift med Kirsten Andersdatter Smith
Christensen, Peder – i Troelse, indsidder, 2.6.1794, VIII 8, 19, 50, 85, 103, 349, -L, D 172, gift med Kirsten Jørgensdatter D 1767 (gift 1 Michel Hansen død 1741)  
Christensen, Peder – Kalørgaard, selveier, 24.4.1776, V 353-360, D, gift med Giertrud Andersdatter
Christensen, Peder – Kelstrup, gaardeier, 11.4.1775, V 232-245, D, gift med Anna Nielsdatter
Christensen, Poul – Spesbjærggaard, 20.4.1786, VI 370, D, gift med Else Mathiasdatter    
Christensen, Rasmus – ’Hannover’ i Haarslev By, 16.8.1786, VI 387, D, gift 1 …, gift 2 Anne Hansdatter
Christensen, Rasmus – Bred, 14.4.1787, VI 405, D, gift med Karen Thomasdatter
Christiansdatter, Berte – Skalbjærg, 25.6.1770, IV 310-315, -L, D, enke efter Mads Michelsen
Christiansen, Christian – hans enke Sophie Amalia Basse i Tværskovs Mølle, IV 383 (gift 2 Niels Lerche, oo3 Morgen Jørgensen)
Christiansen, Marcus – Stige, hans enke Margarethe Hansdatter 6.2.1781, VI 47, D (gift 2 skipper Peder Andersen)
Christiansen, Rasmus – Bred, 14.4.1787, VI 405, D, gift med Karen Thomasdatter
Christiansen, Tyge – Fraugde Kærby, smed, hans hustru Maren Jensdatter 19.3.1783, 11.4.1784, VI 298, D
Christophersdatter, Maria – Havstedgaard i Vigslev Sogn, 10.9.1795, VIII 220, -L, gift med Jens Andersen
Christophersen, Jens – Langsted, hans hustru Anne Jacobsdatter, 20.1.1790, VII 27, 30, D 18
Clausdatter, Anne – Stige, 19.6.1788, VI 543, -L, D, gift med baadfører Johannes Olsen
Clausdatter, Anne Marie – Skovsgaarde, 10.4.1797, VIII 453, D 290, enke efter Rasmus Pedersen
Clausdatter, Karen – Broholm i Brylle Sogn, 15.6.1787, VI 117-130, D, enke efter forpagter Jørg. Christensen Juul
Clausdatter, Maren – og ægtefælle Jacob Jacobsen i Ravnebjærg, D 1798
Clausen, Hans – Tommerup, 17.7.1787, VII 1, 527, D, gift med Maren Rasmusdatter
Clausen, Lorentz – i Diget, D 1767
Clausen, Peder – Langsted, hans hustru Karen Thomasdatter 15.10.1784, VI 289, D
Clausen, Rasmus – Havgaard, Vigerslev Sogn, i Skovby Herred, 30D, 23.6.1742, II 30, D, hans enke Cathrine Pedersdatter 17.4.1795, VIII 175, 183, 184 (gift 2 Anders Madsen i Hindevad)
Clemmesen, Anders – Aasum, 14.9.1772, IV 592-598, -L, D, gift med Mette Henrichsdatter
Conradsdatter, Anna – 1793, D 356, gift med Jens Madsen i Krybily i Brylle
Corfitzdatter, Hilleborg – Tommerup, 4.8.1792, VII 687, D 118, gift med Abraham …
Dall, Niels Nielsen – Bred, gartner, hans hustru Maren Nielsdatter Møller 19.11.1790, VII 227, 306
Daustrup, Mads – Lumby, skipper, 30.9.1786, VI 398, D, gift med Anne Sophie Bang
Davidsen, Hans – Tommerup, ungkarl, 19 aar, 15.3.1791, VII 259, D 54, søn af David Marcussen
Deding, … - København, skræddermester, hans enke Anne Maria Holm, paa Odense Slot, 25.10.1785, VI 336, D (gift 1 bøssemager Eiler Mathiesen Holm)
Dinessen, Jørgen – Rostrup i Skamby Sogn, 20.11.1797, VIII 523, gift med Anne Hansdatter
Dorch, Henrich – Skræppestrædet udenfor Odense St. Jørgens Port, hans enke Maren Pedersdatter 16.2.1797, VIII 432, 538
Drud, Anders Christiansen – Tommerup, hans hustru Anna Jørgensdatter 1.3.1794, VII 937
Due, Hans – Sanderumgaard, kaptajn, død 16.8.1717, D 1717, hans hustru Hilleborrig Kaas 16.5.1707, I 30, 49-74
Duriens, Frederich Christian – Borreby Mølle, huslærer, 1.5.1792, VII 623, D 105
Ehrenschild, Martin Conrad Bierman v. – til Enggaard, D 1715
Ehrenschild, Mathies Conrad Bierman v. – til Enggaard, D 1715
Eilersen, Anders – paa Tverskovs mølle, Rugaard, møller, 14.2.1742, II 14, gift 1 Karen Pedersdatter D 1731, gift 2 Anne Pedersdatter
Eilschow, Birgithe – gift med Ernst Braat paa Venteløkkegaard, D 1783
Eilskou, Andreas – sæbesyder, opbudsbo 1804-07
Erboe, Christen Hansen – Orte, selveier, 17.12.1774, V 174-181, gift 1 Marie Hansdatter se sk. 1749 under Ryttergodset, gift 2 Maren Jensdatter
Erichsdatter, Anna – Skræppestrædet udenfor Sct. Jørgens Port, 11.5.1795, VIII 182, 206, D 206, -L, gift med tømmermester Mathias Larsen
Erichsen, Jørgen – Store Padesø i Haarslev (Ravnebjærg commissionsskifte 1801- dette var understreget), hans hustru Mette Marie Ipsdatter 18.1.1792, VII 516, D 91
Erichsen, Niels – Skaderodgaarden, selveier, 13.7.1772, IV 550, gift med Karen Larsdatter
Erreboe, Christen – Nellerodgaard i Haarslev Sogn, studiosus, 19.12.1778, V 688-696, D
Espensdatter, Anna Chatrine – Bøllemosegaard, 25.10.1773, V 86-94, D, gift med Niels Jensen
Espensdatter, Karen – Skovsby, 5.9.1786, VI 393, D, gift 1 Hans Andersen, gift 2 Rasmus Poulsen, oo3 Hans Andersen
Faber, Erich – Verninge, 1.3.1796, VIII 310, -L, D 242
Fabricius, Birgitte Marie – Munke Mølle Port, 25.10.1791, VII 464, 478, 730, VIII 266, D, enke efter købmand G. Gürtzen
Fallenkamp, Peder – Tommerup, D 1709
Federsen, Peder – Næsby, D 1665
Findsen, Mads – Stige, hans hustru Birte Andersdatter 9.1.1778, V 520, D
Finecke, Ernst Frid. v. – Dallund, generalmajor, D 1759
Finecke, Günther Diderich – til Dallund, oberst, D 1729    
Frantsen, Josias – hans enke Maria Kirstine Rasmusdatter, Norup Præstegaard II 298, D
Freese, Dorothea Maria – Tanggaard, 21.2.1769, IV 236-247, gift 1 Jørgen Giessing, gift 2 Henrich Lülow
Friis, Jacob – ‘Nemmehuset’ i Haarslev Sogn, ugift bondekarl, 15.10.1785, VI 388, D
Friis, Sophie Hedevig – Nislevgaard, 6.6.1777, V 459-471, enke efter general Ove Juuel
Fugl, Dorothea Margaretha – Hedeboerne, 18.12.1772, V 2-7, -L, D, gift med selveier Niels Hansen
Gabrielsen, Hans – Trøstrup-Korup, væver og husmand, 30D, hans hustru Mette Lauridsdatter 29.5.1792, VII 637, D 112
Gamborg, Michel Andersen – Anderup, 14.1.1777, V 389-393, D, gift med Maren Jespersdatter
Ganderup, … - Gammellund, Vissenbjærg Sogn, hans enke Anne Sophie Hedevig Venninghausen 26.2.1795, VIII 152, D 200
Gedde, … - oberstløjtnant, 9.6.1722, D 1722
Gedde, Friderica Larsen – D 1724, gift med Joh. Fr. Brockenhuus til Brandstrup
Gersdorff, Chr. Fred. – hans frue Anne Trolle Holck D 1730
Gersdorff, Ide Sophie – gift med Hans v. Løwenhielm til Vejrup D 1726
Gertsdatter, Maren – Trøstrup, 20.5.1795, VIII 184, D 207, gift med Thomas Simonsen
Giessing, Jørgen – hans enke Dorothea Maria Freese paa Tanggaard, 21.2.1769, IV 236-247, D, gift 2 Henrik Lülow
Glyckstadt, Mathias – Hindevad, snedker og ugift, 21.11.1769, IV 394-404, D
Grambow, H. H.  – hans frue Margr. Cath. Hoppe, D 1731
Gregersdatter, Maria – Munkebo, 10.8.1786, VI 385, D, gift med Søren Rasmussen
Gregersen, Rasmus – Blæsenborghuse udenfor Odense, 3.12.1779, VI 15, 17, D, søn af Gregers Jacobsen
Greitz, Christian – forpagter i Lindved, 5.4.1776, V 291-301, D, gift med Anna Chatrine Nebell
Greve, Mads Andersen – Tommerup, 14.3.1768, IV 45, D, gift med Dorthe Rasmusdatter
Grüner, Eva Margaretha – Jerstrup, 30.1.1760, III 4-131, D, enke efter konferensraad Rosenørn
Græbe, Peder Nielsen – Gaarden nr 2 i Brylle, 24.1.1789, VII 1, 24, 31, D, gift med Anne Andersdatter
Grønvold, Anne Kathrine – Næsby, 21.8.1794, VIII 33, 42, gift med Peder Jørgensen
Gürtzen, Gürtz – Munke Mølleport, Odense, købmand, hans enke Birgitte Marie Fabricius 25.10.1791, VII 464, 478, 730, VIII 266, D 85
Hadrup, Søren Mortensen – Store Købeskovgaard i Vævlinge Sogn, 21.4.1767, V 471-506, -L, D, gift med Elisabeth Pedersdatter Nissen
Hagedorn, Philip Johan – oberstløjtnant paa Haveskovgaard, D 1740
Hamborg, Knud Rasmussen – Tommerup, 18.2.1793, VII 792, D 135, gift med Karen Hansdatter
Hansdatter, Abelone – Lille Laage, 4.1.1785, VI 297, D, gift med Hans Abrahamsen Prip
Hansdatter, Anna – Bred, 1792, VII 708, D 124, gift med Rasmus Andersen
Hansdatter, Anna – Hunderup, 28.4.1783, VI 145, D, gift med Jørgen Nielsen
Hansdatter, Anna – Tommerup, 16.9.1780, VI 31, 33, D, gift med Rasmus Mortensen
Hansdatter, Anna – Trappehuset, Vissenbjærg Sogn, 19.3.1798, VIII 582, D 335, gift med vejpiqueur Anders Kalmer
Hansdatter, Anna – Aasum, 19.6.1776, V 334-339, D, gift med huseier Niels Larsen
Hansdatter, Anna Catrine – ’Nyrnberghus’, 27.5.1784, VI 260, D, gift med Rasmus Nielsen
Hansdatter, Anna Kirstine – Lille Laage, 11.5.1782, VI 90, D, gift 1 Hans Jensen, gift 2 Hans Abrahamsen Prip
Hansdatter, Anna Maria – Brisaksted, Haarslev Sogn, 7.2.1776, V 270-275, D, gift med Lars Rasmussen
Hansdatter, Anna Maria – Norup, pige, 17.3.1779, V 646, D, steddatter af selveier Lars Hviid
Hansdatter, Anna Maria – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, 20.11.1789, VII 12, 15, 16, D 16, gift med smed Lars Nielsen
Hansdatter, Anne – Brylle, 24.10.1791, VII 460, 473, gift med Hans Pedersen
Hansdatter, Anne – Lille Ubberud, 22.5.1792, VII 633, 874, -L, D 109, og skrædder Hans Nielsen
Hansdatter, Anne Margrethe – Nævenhus, Verninge Sogn, VIII 435, D 283, gift med Anders Mathiesen [ingen år og dato]
Hansdatter, Birthe Maria – Ravnebjærg, 8.7.1773, V 35, D, gift med selveier Claus Pedersen
Hansdatter, Cathrina – Vejrup, 25.9.1780, VI 34, 36, 37, D, gift med Mads Nielsen
Hansdatter, Cathrine – Næsbyhoved Mølle, 22.12.1781, VII 1, 536, D, enke efter møller Jørgen Steensen
Hansdatter, Christiane – gift med Rasmus Taagerod paa Amagergaard, D 1732
Hansdatter, Dorthe – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, 28.6.1796, VIII 366, 401, D 254, gift med Jacob Nielsen
Hansdatter, Dorthe – Villestofte, Paarup Sogn, 4.5.1796, VIII 343, D 251, gift med Niels Pedersen
Hansdatter, Elisabeth – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 24.7.1797, VIII 499, D 308, gift med Jens Nielsen
Hansdatter, Johanne – Ravnebjærg, 17.8.1790, VII 164, D 37, gift med væversvend Hans Møller
Hansdatter, Johanne – Ravnehuset, Tommerup, 8.8.1785, VI 328, D, gift med Jacob Jørgensen
Hansdatter, Karen – Have, 18.4.1791, VII 285, 314, gift med Hans Nielsen
Hansdatter, Karen – Kelstrup, 5.11.1795, VIII 233, D 220, gift med Hans Madsen
Hansdatter, Karen – Kragshus, Ubberud, 1792, D 108
Hansdatter, Karen – Nørre Højrup, 17.7.1797, VIII 494, D 305, enke efter Lars …
Hansdatter, Karen – Skydebjærg, 1.7.1774, V 112-119, gift med gaardeier Christopher Pedersen
Hansdatter, Karen – Stige, 6.2.1790, VII 41, D 21, enke efter snedker Johan Terkelsen, Ritz
Hansdatter, Karen Margrethe – Skovsgaard By i Haarslev Sogn, 8.11.1796, VIII 414, D 269, gift med smed Jeppe Hansen
Hansdatter, Kirsten – Villestofte, 9.8.1780, VI 26, 27, D, gift med Jens Christensen
Hansdatter, Kirsten – Aasum, 18.3.1772, IV 516, D, gift med matros Marcus Jensen
Hansdatter, Kirstina – Norup, 2.4.1756, II 301, gift med Anders Andersen
Hansdatter, Kirstine – Brylle, 22.3.1793, VII 817, D 141, gift med Mads Christensen
Hansdatter, Kirstine – Vibehus, Haarslev Sogn, 29.3.1798, VIII 595, D 342, gift med Jens Pedersen
Hansdatter, Maren – Bolmerod, 16.10.1787, VI 519, enke efter Hans Knudsen død 15.10.1787, D
Hansdatter, Maren – Bred, Vissenbjærg Sogn, 30D, 14.5.1791, VII 301, 525, D 63, gift med Friderich Svendsen
Hansdatter, Maren – D 1730, gift med Peder Knudsen i Lumby
Hansdatter, Maren – død 3.6.1791, se Odense og D 77, enke efter baadfører Morten Lorentzen i Stige
Hansdatter, Maren – Kragshus, Ubberud, 11.5.1792, VII 628, datter af Hans Madsen
Hansdatter, Maren – Skovsgaard By i Haarslev Sogn, 16.11.1789, VII 6, 17, 22, 39, 501, D 14, gift 1 Hans …, gift 2 Jens Marcussen
Hansdatter, Maren – Stige, 12.2.1781, VI 49, D, gift med Peter Antvorschou
Hansdatter, Maren – Tommerup, 30D, 21.6.1792, VII 666, D 114, gift med Niels Hansen
Hansdatter, Maren – Aasum, ..10.1796, VIII 430, D 279, -L, gift med Jens Ludvigsen
Hansdatter, Margarete – Pølsgaard, Vævlinge, 7.2.1748, II 67, enke efter Mads Andersen
Hansdatter, Margarete – Stige, 6.2.1781, VI 47, D, gift 1 Marcus Christiansen, gift 2 Peder Andersen
Hansdatter, Maria – Orte, 21.2.1774, V 78-85, gift med Hans Simonsen
Hansdatter, Mariana – Tommerup, 10.4.1779, V 647, D, gift med selveier Peder Rasmussen
Hansdatter, Marie Catrine – Tommerup, 21.7.1790, VII 139, D 34, gift med væver Manasse Krøyer
Hansdatter, Marie Elisabeth – Gaard nr 28 i Tommerup, 30D, 29.5.1790, VII 67, D 24, gift med Jørgen Hansen
Hansdatter, Mette – Sadserod, Vævlinge Sogn, 17.6.1796, VIII 392, D 260, -L, gift med Hans Laursen
Hansdatter, Susanna Maria – Vejrup, 25.3.1773, V 9-13, D, gift med selveier Mads Jensen
Hansen, Alexander – Kærby, Skovby Sogn, hans hustru Anna Cathrine Larsdatter 13.7.1797, VIII 492, D 303
Hansen, Anders – Højbjærg, Ubberud Sogn, 30D, 3.3.1792, VII 547, gift med Karen Hansdatter
Hansen, Anders – Kolbjærg, selveier, 16.5.1776, V 583-611, D, -L, gift med Elisabeth Nielsdatter
Hansen, Anders – Langsted, Verninge Sogn, hans hustru Anne Marie Pedersdatter 10.7.1797, VIII 486
Hansen, Anders – Norup, 9.11.1767, IV 2, D, gift med Dorthe Larsdatter
Hansen, Anders – Raunebjærg, Sanderum Sogn, fæstehusmand, hans hustru Anne Marie Andersdatter 2.10.1797, VIII 517, D 314
Hansen, Anders – Ravnebjærg, smed, hans hustru Apelone Christensdatter 19.3.1793, VIII 814, D 140
Hansen, Anders – Vittenbjerg Sted, Brylle, selveier, 5.7.1796, VIII 377, D 255, gift 1 Johanne Rasmusdatter 14.5.1798, V 559, D, gift 2 Dorthe Elisabeth Friderichsdatter
Hansen, Axel – Stige, hans hustru Anne Axelsdatter 24.1.1795, VIII 130
Hansen, Cathrine Marie – Klarskovgaard, 4.9.1784, VII 1, 255, 658, 732, 751, 768, 804, VIII 122, D
Hansen, Christen – Blæsenborghuse, 19.2.1782, VI 85, D, gift med Kirsten Pedersdatter
Hansen, Christen – Langsted, 10.5.1787, VI 556, D, gift med Anne Marie Pedersdatter
Hansen, Christen Erboe – Orte, 17.12.1774, V 174, gift 1 Marie Hansdatter se sk. 1749 under Ryttergodset, gift 2 Maren Jensdatter
Hansen, Claus – Bregnemose, Verninge Sogn, 21.9.1796, VIII 403, D 265, gift med Kirsten Andersdatter
Hansen, Dines – Andebølle, hans hustru Karen Larsdatter 31.3.1770, IV 303-310, D
Hansen, Erich – Munkebo, huseier, hans hustru Mette Sørensdatter 16.7.1759, II 346,
Hansen, Everhardt – Særslev, selveier, D 1766, hans hustru Anna Nielsdatter 12.12.1763, III 389, D
Hansen, Gotfred – paa Langeland, D 1731
Hansen, Hans – ’Skjoldmose’, Brylle Sogn, 30.3.1791, VII 267, 288, D 56, gift 1 Inger Simonsdatter, gift 2 Anne Jørgensdatter
Hansen, Hans – Anderup, Lumby Sogn, 26.12.1796, VIII 423, D 274, gift med Karen Pedersdatter
Hansen, Hans – Borrebygaard, tjenestekarl, 1.3.1793, VII 797, -L, D
Hansen, Hans – Brendekilde, bødker, hans hustru Anne Andersdatter 1.7.1782, VI 96, D
Hansen, Hans – Elmelund, Sanderum Sogn, 7.3.1797, VIII 446, D 287, enke efter …
Hansen, Hans – Lille Ubberud, hans enke Mette Pedersdatter 10.1.1793, VII 882, D 151
Hansen, Hans – Lumby, barn, 1793, D 131
Hansen, Hans – Magtenbølle, 8 aar, 22.1.1793, VII 784, søn af Hans Hansen
Hansen, Hans – Næsbyhoved Mølle, fh. møller i Dalum Mølle, indsidder, 21.8.1781, VII 1, 536, D
Hansen, Hans – Raunebjærg, selveier, hans hustru Inger Simonsdatter 29.5.1772, IV 543
Hansen, Hans – Ringe, Nørre Næraa, 1.1.1772, IV 496-503, D, gift med Giertrud Knudsdatter
Hansen, Hans – Skovsgaarde, Haarslev Sogn, ugift, 16.11.1789, VII 8, 18, 23, 40, 501, D 15
Hansen, Hans – Skovshøjrup, gaardeier, hans hustru Karen Andersdatter 22.12.1775, V 253-259, D
Hansen, Hans – Stige, skipper, 6.4.1784, VI 249, D, -L, gift med Anne Simonsdatter
Hansen, Hans – Trøstrup-Korup, hans hustru Karen Andersdatter 3.6.1797, VIII 473, D 297
Hansen, Hans – Væde, gift 1 Abelone Larsdatter 15.1.1787, VII 1, 508, D, gift 2 Karen Jensdatter 22.12.1790, VII 234, 509, D 49
Hansen, Jacob – Sanderum, ungkarl, 8.7.1790, VII 127, 154, 189, D 31
Hansen, Jens – ’Fredensborg’, Brylle Sogn, 19.3.1791, VII 263, D 55, gift med Karen Pedersdatter
Hansen, Jens – Blæsenborghus, Vissenbjærg Gyde, 19.12.1792, VII 749, 794, 828, D 130, gift med Apolone Pedersdatter
Hansen, Jens – Gadsbølle, 18.3.1769, IV 247-254, D, gift med Maria Magdalene Wulf
Hansen, Jens – i Brylle, hans hustru Karen Jørgensdatter 4.8.1789, D 9, -L
Hansen, Jens – Laaninge, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Catrina Laursdatter 22.8.1796, VIII 393
Hansen, Jens – Tving, Fraugde Sogn, hans hustru Karen Pedersdatter 21.11.1797, VIII 524, 535, 597, D 319
Hansen, Jens – Vejrup, 6.6.1771, IV 452, -L, D, gift med Giertrud Nielsdatter
Hansen, Jeppe – Biskorup, hans hustru Mette Madsdatter 17.11.1794, VIII 97, D 189
Hansen, Jeppe – Skovsgaarde By, Haarslev Sogn, huseier og smed, hans hustru Karen Margrethe Hansdatter 8.11.1796, VIII 414, D 269
Hansen, Jørgen – Gaard nr 28 i Tommerup, hans hustru Marie Elisabeth Hansdatter 30D, 29.5.1790, VII 67, D 24
Hansen, Jørgen – Hjelmerup, Verninge Sogn, hans hustru Anne Madsdatter 30D, 28.12.1790, VII 238, D 50
Hansen, Jørgen – i Odensegaard, ridefoged, D 1668
Hansen, Jørgen – Kelstrup Skovhus, Vissenbjærg Sogn, 12.12.1783, VI 247, D, gift med Anna Hansdatter
Hansen, Jørgen – Kosterslev, skrædder, 20.1.1798, VIII 686, D 351, gift 1 Barbara Sophia Jacobsdatter 15.2.1797, VIII 431, -L, D 280, gift 2 Mette Madsdatter
Hansen, Jørgen – Lerbeckstedet, Haarslev Sogn, ungkarl, 29.1.1792, VII 530, 545, 643, D 93
Hansen, Jørgen – Lille Skadehus, Grøftebjærg, 5.6.1790, VII 84, 113, D, gift med Jeronimine Henriette Jensdatter
Hansen, Jørgen – Troelse, D 1767
Hansen, Knud – Gadsbølle, smed, 16.11.1767, IV 3, gift med Anna Andersdatter
Hansen, Mads – Dannesbogaard, Bellinge Sogn, logerende, 17.11.1783, I 505, 522
Hansen, Mads – Pibehus, Villestofte, hans hustru Anne Madsdatter ..12.1791, VII 702, D 122
Hansen, Mads – Render, gift 1 Karen Rasmusdatter 1.2.1789, VI 590, D (gift 1 Poul Larsen), gift 2 Else Larsdatter 6.5.1791, VII 295, 308, -L, D 62
Hansen, Mads – Roemosegaard, 13.10.1788, VII 1, D, i Brylle
Hansen, Mads – Rue, Vigslev Sogn, bevilling til uskiftet bo 22.1.1796 VIII 385, D 257, gift med Anna Kirstine Andersdatter
Hansen, Niels – Bloksbjærgstedet, Ubberud Sogn, smed, hans hustru Kathrine Laursdatter 24.4.1798, VIII 609, D 346
Hansen, Niels – Hedeboerne, selveier, hans hustru Dorothea Margareta Fugl 18.12.1772, V 2-7, -L, D
Hansen, Niels – Hingelstedet, Tommerup, 6.6.1788, VI 527, D, gift med Anne Sørensdatter
Hansen, Niels – Tommerup, 7.6.1791, VII 338, 360, D 68, gift med Anne Nielsdatter
Hansen, Niels – Tommerup, hans hustru Maren Hansdatter 30D, 21.6.1792, VII 666, D 114
Hansen, Ole – Holmehavegaard, Tommerup Sogn, hans hustru Dorthe Pedersdatter 30D, 2.7.1791, VII 349, D 69
Hansen, Ole – Husmosegaard, 11.5.1784, VI 258, D, og gift med Marie Jørgensdatter
Hansen, Peder – ’Tinghuset’, Lumby Sogn, 10.8.1784, VI 282, D, gift 1 …, gift 2 Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Peder – Brylle, ..12.1783, VI 250, D, gift 1 Maren Hansdatter, gift 2 Anna Hansdatter
Hansen, Peder – Fangel, 30D, 18.1.1794, VII 925, D 158, gift med Johanne Simonsdatter
Hansen, Peder – Spesbjærg, Bækhus, 26.5.1793, VII 843, D 147, gift med Karen Larsdatter
Hansen, Poul – Biskorup, hans enke Mette Madsdatter 17.11.1794, VIII 97, D 189
Hansen, Poul – Trøstrup, hans hustru Karen Knudsdatter D 1771
Hansen, Rasmus – Kelstrup Skov, Vissenbjærg Sogn, 14.1.1788, VI 460, D, gift med Karen Carlsdatter
Hansen, Rasmus – Magtenbølle, D 1769
Hansen, Rasmus – Magtenbølle, selveier, 17.4.1779, V 668-673, D, gift 1 Anne Marie Rasmusdatter 11.6.1773, V 660-668, D 5, 1789, gift 2 Kirsten Nielsdatter
Hansen, Rasmus – Møllebjærghuset i Norup, Verninge Sogn, gift 1 Karen Nielsdatter 17.11.1792, VII 727, D 126, gift 2 Karen Pedersdatter 26.2.1796, VIII 301, D 239
Hansen, Rasmus – Ravnebjærg, 19.7.1791, VII 380, 415, D 74, gift 1 Maren Nielsdatter, gift 2 Anne Knudsdatter
Hansen, Rasmus – Skalbjærg By, Vissenbjærg Sogn, selveier, 13.2.1765, III 393, D, hans enke Mette Marie Henningsdatter 17.3.1783, VI 331, D 1785
Hansen, Rasmus – Trøstrup, boelsmand, 27.7.1784, VI 281, D, gift med Anne Jørgensdatter
Hansen, Rasmus – Trøstrup-Korup, gaardeier, hans hustru Johanne Madsdatter 23.5.1766, III 511, -L, D
Hansen, Søren – Kirkendrup, 25.1.1790, VII 32, D 191, -L, gift med Maren Rasmusdatter
Hansen, Søren – Rosenlundsted ved Marienlund, tømrer, 8.7.1792, VII 683, 694, 877, 883, D 117, gift med Anne Marie Hansdatter
Hansen, Thomas – Langsted, selveier, 12.9.1772, IV 585-591, D, og gift med Dorothea Mortensdatter
Hansen, Zacarias – Villestofte, Paarup Sogn, 11.1.1796, VIII 271, 334, 345, 354, -L, D 232, gift med Anne Larsdatter
Harboe, Christian – Stige, skipper, 16.8.1797, VIII 508, 676, D 312, gift med Kirsten Christiansdatter
Harboe, Jacob – Have, skipper, 8.12.1786, VI 399, D, enke efter …
Harderup, Erich – Store Købeskov, Vævlinge Sogn, trompeter, hans enke Magdalene Nissen 3.2.1755, II 112
Harstall, Charlotte Sophie v. – Ferritzlevgaard, 2.8.1760, III 328-369, D, enke efter ober krigssecretair von Kørbitz
Haugthorn, Søren – Skræppestrædet udenfor Sct. Jørgens Port, skomagersvend, hans hustru Johanne Lisbeth … 3.1.1796, VIII 264, 372, D 230
Hausmann, Margrethe Wilhelmine – D 1717, gift med Godske Hans Brüggemann til Uldriksholm
Haxhausen, Jørgen Frederik v. – til Dallund, D 1719
Hee, … - St. Knuds Kloster, professor, hans enke Vilhelmine Marie Kørbitz 30.10.1769, IV 430-444, D
Heinen, Albrecht Christopher v. – Hollufgaard, kammerherre, 10.3.1798, VIII 599, hans hustru Bolette Christiane de Hofmann bevilling til uskiftet bo 10.6.1791, VII 368, D 71
Heinen, Casper Herman v. – Hollufgaard, stiftamtmand, hans enke Friderica Sophie Iwer 10.6.1770, IV 610-704
Heinen, Ulrik Frederik v. – Uldriksholm, major, hans enke Karen Brüggemann 30.5.1790, VII 78, 116, D 26
Hellesdatter, Barbara – Langsted, Verninge Sogn, 2.2.1792, VII 541, D 95, enke efter Johan Snedevind
Hendrichsen, Christian – Have, huseier, 3.4.1769, IV 170, D, gift med Maren Hansdatter (gift 1 Niels Pedersen)
Hendrichsen, Niels – Højbjærg, 24.5.1786, VI 362, D, separation fra hustruen Johanne Jørgensdatter 11.9.1794, VIII 46, hun død 1794, D 182
Hendrichsen, Peder – Store Bisbjærg, Ubberud Sogn, selveier, gift 1 Margaretha Jørgensdatter 15.7.1776, V 339, 347, D, gift 2 Marie Christensdatter 23.4.1795, VIII 178, D 205
Henningsdatter, Anne Kirstine – Ny Tanggaard, Ubberud Sogn, 17.7.1797, VIII 497, 516, 688, 690, 691, enke efter Laurs Christensen
Henningsdatter, Dorothea – Solevadgaard nr 1, Verninge Sogn, 11.3.1777, V 400-407, D, gift med Jørgen Hendrichsen Møller
Henningsdatter, Maren – Bred, Vissenbjærg Sogn, 19.3.1798, VIII 580, D 334, enke efter Jens …
Henningsdatter, Maren – Hindevad, Haarslev Sogn, 8.2.1792, VII 533, gift med Niels Nielsen
Henningsdatter, Mette Marie – Skalbjærg, 17.3.1783, VI 331, D 1785, gift 1 Rasmus Hansen, gift 2 Hans Rasmussen
Henrichsdatter, Johanne – Skovenborg, 26.8.1772, IV 560, gift med Knud Rasmussen
Hertel, Kirsten – Lumby, 27.8.1784, VI 286, D, enke efter mønsterskriver Lars Munch
Himmelstrup, Cathrine – Skamby Præstegaard, D 1733
Himmelstrup, Otto Pederson – Dallund, krigs- og landcommissarie, 12.4.1709, i 160-230, D 1709, gift med Maren Bang
Hofman, Boletta Christiane de – Hollufgaard, bevilling til uskiftet bo 10.6.1791, VII 368, D, gift med kammerherre Albrecht Christopher von Heinen 10.3.1798, VIII 599
Hofman, Niels de – Bøttigersholm, konferensraad, 9.6.1785, VI 478-509, D 1788, gift med Anne Kirstine Welleya
Holck, Anne Trolle – gift med oberst Gersdorff paa Kærsgaard, D 1730
Holm, Anna Maria – Odense Slot, 25.10.1785, VI 336, D, gift 1 bøssemager Eiler Mathiesen Holm, København, gift 2 skrædermester Deding, København
Holmer, Anna Cathrine – gift med Joh. Casper Rasch, D 1739
Holmer, Henrik Christian – i Odense, hospitalsforstander, 19.6.1786, VII 1, 9, 11, 50, 87, D, + særskilt protokol
Holmer, Rasmus – herredsfoged i Odense og Skovby Herreder, D 1703
Holsten, Adam Christopher – Holstenshus og Langesø, baton og geheimeraad, hans hustru Adelheide Benedicte v. Rantzau 9.3.1794, VII 938, D 163
Holsten, Cathrine Øllegaard – 1753    
Holsten, Friderich v. – Søbysøgaard, hofmarskal og jægermester, 3.2.1752, II 86, -L, D
Holsten, Godsche Ditlef v. – Langesø, oberst, 25.11.1745, II 53, enke efter …
Hoppe, Margrethe Cathrine – D 1731, gift med H. H. Grambow
Hovenbech, Peder – til Torpegaard, D 1737
Hunæus, Hermand Adolph – Odense Slot, slotsforvalter, 24.7.1756, II 318, gift med Anna Elisabeth Jensdatter
Hviid, Hans Christensen – Norup, hans enke Margarethe Nielsdatter 10.12.1773, V 56, D (gift 2 Lars Larsen Hviid)
Hviid, Lars Larsen – Norup, Verninge Sogn, 7.6.1791, VII 331, D, gift 1 Margarethe Nielsdatter 10.12.1773, V 56, gift 2 Else Nielsdatter
Hviid, Mads – Nymark, Haarslev Sogn, birkedommer, 13.11.1795, VIII 236, 251, 252, 323, 501, 520, 528, D 227, gift med Constancia Henrichsen
Høy, Christian – Aaløkkegaard, ugift studiosus, 16.9.1781, VI 82, D
Ibsdatter, Abelone – Borrebygaard, 19.6.1777, V 453, D, gift med selveier Knud Sørensen
Ibsdatter, Anne – Kirkendrup, pige, 27.5.1797, VIII 470, -L, D 295
Ibsdatter, Kirsten – Skilbækshuse i Vævlinge Sogn, 19.4.1788, VI 473, gift med Jørgen Larsen
Ibsdatter, Margrete – og mand Niels Andersen i Skræderhus i Haarslev, D 1782
Ibsdatter, Mette Marie – Store Paddesø, Haarslev Sogn Raunebjærg 30D, 18.1.1792, VII 516, D 91, gift med Jørgen Erichsen
Ibsen, Hans – Grindløse, ugift, 19.3.1798, VIII 577, D 333
Ibsen, Hans – Linnekildehuset, Haarslev Sogn, 10.4.1797, VIII 454, D 281, gift med Anne Marie Hansdatter
Ibsen, Hans – Skydebjærg, Taarup, hans hustru Maren Nielsdatter 30.4.1776, V 301-307
Ibsen, Hans – Trøstrup-Korup, 29.5.1786, VI 365, D, gift med Dorothea Christensdatter
Ibsen, Lars – Trøstrup-Korup, selveier, hans hustru Anne Christensdatter 3.8.1768, IV 71, D
Ibsen, Laurs – Bjørnsbo, selveier, 30D, 6.3.1770, IV 276, D, gift med Giertrud Henrichsdatter
Ibsen, Michel – Havstedgaard, Vigslev Sogn, dreng, 9.12.1795, VIII 249
Ibsen, Niels – Krogshøj, avlskarl, 30.1.1774, V 71-78, -L, D
Ismann, Johann – udenfor Odense Nørre Port, bendreier, hans hustru Catharina Margarethe Meyer 20.7.1795, VIII 211
Iwer, Friederica Sophie – Hollufgaard, 10.6.1770, IV 610-704, D, enke efter stiftamtmand Casper Herman von Heinen
Jacobsdatter, Anna – Langsted, 20.1.1790, VII 27, 30, D 18, gift med Jens Christophersen
Jacobsdatter, Anne Sophie – Kosterlev, Særslev Sogn, almisselem, 29.5.1797, VIII 472, D 296, enke efter Niels Michelsen
Jacobsdatter, Barbara Sophia – Kosterlev, Særslev Sogn, 15.2.1797, VIII 431, -L, D 280, gift med skrædder Jørgen Hansen
Jacobsdatter, Kirsten – Munkebo, 13.5.1765, III 452, D, og smed Niels Johansen
Jacobsdatter, Kirsten – Raunebjærg, 30D, 22.10.1794, VIII 74, D 186, gift med Lars Rasmussen
Jacobsen, Anders – Kolbjærg, selveier, testamenteoprettelse 12.2.1778, V 556-560, D, gift med Karen Madsdatter
Jacobsen, Christian – Kappendrup By, Rolsted Sogn, smed og husmand, 17.4.1798, VIII 600, D 345, gift 1 Abel Cathrine Rasmusdatter 14.1.1797, VIII 424, D 276, gift 2 Magrethe Villumsdatter
Jacobsen, Gotfred – Norup, huseier, 23.6.1783, VI 235, D, gift 1 Dorthe Madsdatter 12.5.1781, VI 62, D, gift 2 Anna Jørgensdatter
Jacobsen, Gregers – Blæsenborghuse udenfor Odense, hans hustru Maren Rasmusdatter 3.12.1779, VI 15, 17, D
Jacobsen, Hans Christian – Birkinge, hans hustru Dorthe Jeppesdatter 26.3.1798, VIII 590, D 339
Jacobsen, Henrich – udenfor Odense Sct. Jørgens Port, tømrer hans hustru Kirsten Christensdatter Møller 18.12.1796, VIII 418, 430, D 271
Jacobsen, Jacob – Raunebjærg, selveier, testamenteoprettelse, 31.3.1778, V 566, D, gift med Maren Clausdatter
Jacobsen, Jørgen – Brylle, 28.2.1797, VIII 441, 001 Maren Andersdatter 9.3.1793, VIII 803, 812, D 139, gift 2 Maren Jeppesdatter
Jensdatter, Agatha – Orte, 22.5.1773, V 21, gift med selveier Hans Andersen
Jensdatter, Anna – Nørre Lyndelse, 19.2.1798, VIII 559, D 327, gift med Lars Larsen
Jensdatter, Anna – Render, 8.6.1774, V 103-112, D, gift med Niels Hansen Mann VII 470, 491
Jensdatter, Anna Christine – Skovsbogaard, Verninge Sogn, 20.8.1783, VI 232, D, gift med Jørgen Pedersen
Jensdatter, Anne Magdalene – Lille Banggaard, Vævlinge Sogn, 27.3.1797, VIII 448, D 288, gift med Rasmus Andersen
Jensdatter, Anne Marie – Ryggemose, Ubberud Sogn, 6.11.1790, VII 192, 194, enke efter Hans Larsen, se ham D 40
Jensdatter, Johanne – Aasum, 26.3.1782, VI 88, D, gift med smed Ludvig Knudsen
Jensdatter, Karen – Alleehuset, Lyndelse Sogn, 4.6.1797, VIII 687, D 354, enke efter Morten …
Jensdatter, Karen – Lille Eilstrupgaard, 14.3.1775, V 213-232, D, gift 1 P. Andersen, gift 2 Christen Pedersen
Jensdatter, Karen – Væde, 22.12.1790, VII 234, 509, D 49, gift med Hans Hansen
Jensdatter, Kirstine – Render, 5.8.1788, VI 516, D, gift med Niels Jørgensen
Jensdatter, Maren – Brandholt, Skovby Sogn, 10.4.1756, II 302, gift med Niels Buch
Jensdatter, Maren – Fraude Kærby, 11.4.1784, VI 298, D 1785, gift med Tyge Smed
Jensdatter, Maren – Kirkendrup, 24.6.1790, VII 109, 144, D, gift med Peder Knudsen
Jensdatter, Maren – Lille Ubberud, 6.2.1795, VIII 132, D 194, gift med Niels Thomesen
Jensdatter, Maren – Stige, 22.3.1776, V 368-377, D, gift med skipper Peder Kiertinge
Jensdatter, Maren – Tobogaard, 17.1.1783, VI 130, D, gift med Niels Poulsen
Jensdatter, Maren – Aasum, 21.2.1776, V 259, D, gift med huseier Rasmus Nielsen Munch
Jensdatter, Mette – Stige, Lumby Sogn, 4.1.1796, VIII 271, D 231, gift med skipper Lars Jørgensen
Jensdatter, Riborg – Norup, død 1757, og Niels Larsen Mann 12.9.1768, IV 77, D
Jensen, Anders – Bekhuset, Lille Ubberud, 10.8.1795, VIII 213, D 215, hans hustru Maren Knudsdatter 4.12.1791, VII 490, -L, D 88
Jensen, Anders – Bred, selveier, 21.8.1787, VI 443, D, gift 1 Maren Madsdatter 18.7.1778, V 505-580, D, gift 2 Sophie Mathiasdatter
Jensen, Anders – Lindeved, forpagter, hans enke Cathrine Tilsdatter Stochmann 17.9.1764, III 460-508, D
Jensen, Anders – Stige, skipper, 22.9.1785, VI 343-350, D, -L, og Anne Mathiasdatter Øehlenschlæger (gift 1 fisker Jens Nielsen)
Jensen, Anders – Aasum, huseier, hans hustru Dorothea Hansdatter Muus 12.2.1773, V 7, -L, D
Jensen, Dorthe Cathrina Hedevig – Sct. Knuds Kloster, pige, død 1768, D 1771
Jensen, Erich – Munkebo, husleier, hans hustru Karen Laursdatter 31.3.1792, VII 567, D 102
Jensen, Erich – Stige, skipper, 28.3.1798, VIII 593, 680, gift med Maren Jeppesdatter
Jensen, Hans – Gundestrup, 24.3.1794, VII 942, D 165, gift med Ingeborg Madsdatter
Jensen, Hans – Langsted, huseier og skrædder, 23.5.1772, IV 541, D, gift med Chatrina Jørgensdatter
Jensen, Hans – Lille Laage, hans enke Anna Kirstine Hansdatter 11.5.1782, VI 90, D (gift 2 Hans Prip)
Jensen, Hans – Tommerup, hans hustru Karen Nielsdatter 27.1.1768, IV 44, D (gift 1 Hans …)
Jensen, Henrich – Brylle, 19.3.1792, VII 558, gift med Ingeborg Rasmusdatter
Jensen, Jens – Tommerup, selveier, D 1783, gift 1 Agate Pedersdatter 25.3.1780, VI 18, 20, D, gift 2 Anna Cathrine Larsdatter
Jensen, Jens – udenfor Odense Nørre Port, afskediget rytter, 4.3.1796, VIII 304, 478, gift med Marie Mortensdatter
Jensen, Jørgen – Græslund i Bred, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Dorthe Navnesdatter 30D, 23.8.1796, VIII 397, D 264
Jensen, Jørgen – Roldshuse, Vissenbjærg Sogn, 22.7.1788, VI 553, D, gift med Catrine Andersdatter
Jensen, Knud – Brendekilde, hans enke Giertrud Larsdatter 12.11.1779, V 724-733, D (gift 2 Anders Pedersen)
Jensen, Knud – Næsby, gaardeier, 9.3.1772, IV 505-514, D 1772, gift med Elisabeth Pedersdatter
Jensen, Knud – Skalbølle Skovhus, Vissenbjærg Sogn, 20.6.1797, VIII 479, D 299, gift med Kirsten Gotfredsdatter
Jensen, Knud – Skovsby, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anne Jørgensdatter 30D, 16.7.1791, VII 376, D 73
Jensen, Lars – Duedalshus, 30D, 15.6.1792, VII 660 D 113, gift med Maren Hansdatter
Jensen, Lars – Raunebjærg, 5.2.1798, VIII 550, D 325, gift med Anne Cathrine Andersdatter
Jensen, Mads – Vejrup By, selveier, gift 1 Susanne Marie Hansdatter 25.3.1773, V 9-13, D, gift 2 Maren Larsdatter 9.7.1779, V 684, D
Jensen, Marcus – Aasum, matros, 18.3.1772, IV 516, D 310, gift 1 Kirsten Hansdatter 9.8.1797, VIII 504, D, gift 2 Giertrud Jensdatter
Jensen, Morten – Elmelund, Sanderum Sogn, ungkarl, 30D, 5.5.1792, VII 624, D 106
Jensen, Morten – Gavnby, Skydebjærg, hans hustru Kirsten Larsdatter 28.9.1770, IV 347-353
Jensen, Niels – Bøllemosegaard, hans hustru Anne Chatrine Espensdatter 25.10.1773, V 86-94, D
Jensen, Niels – Gunderse, Ubberud Sogn, gaardeier, hans hustru Anne Cathrine Larsdatter 11.3.1776, V 275-284, D
Jensen, Niels – Næsby, 19.4.1765, III 421, D, gift med Anna Jørgensdatter
Jensen, Niels – Render, Brylle Sogn, 11.9.1793, VII 895, 897, D 155, gift med Maren Pedersdatter
Jensen, Peder – Kirkendrup, Næsbyhovedsbroby Sogn, 10 aar, 21.1.1795, VIII 127, søn af Jens Pedersen
Jensen, Peder – Radby, Ubberud Sogn, ….1794, VII 944, D 166, gift med Dorthea Pedersdatter
Jensen, Poul – Munkerod, hans hustru Anne Rasmusdatter 15.11.1776, V 380, D
Jensen, Poul – Stige, styrmand, 14.2.1795, VIII 137, D 195, gift med Kirsten Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – Ejlby, 30D, 15.3.1792, VII 554, D 98, gift med Birthe Eilersdatter
Jensen, Rasmus – Gunderse, 20.5.1789, D 4
Jensen, Rasmus – Lilleskov, Tommerup Sogn, gift 1 Anna Rasmusdatter 3.7.1787, VI 417, D, gift 2 Anne Cathrine Andersdatter i Annebølle 1788 (død 1812)
Jensen, Rasmus – Norup, selveier, 25.10.1773, V 48-56, D, -L, gift med Frederica Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – Tuestedet, Bellinge Sogn, 12.1.1796, VIII 274, hans enke Maren Pedersdatter
Jensen, Sara – Jerstrupgaard, 8.12.1792, VII 786, D 132, gift med Jacob Østrup
Jensen, Søren – Gunderse, Ubberud Sogn, hans hustru Johanne Pedersdatter 25.2.1795, VIII 143, 153, D 197
Jensen, Søren – Sanderum, huseier og hjulmand, 23.6.1776, V 347-353, D, gift med Maren Jørgensdatter
Jensen, Søren – St. Knuds Kloster, gaardskarl, 10.3.1788, VI 463, -L, D
Jensen, Thomas – Laaninge, hans hustru Anna Nielsdatter 13.6.1769, IV 197-204, D
Jeppesdatter, Dorthe – Birkinge, 26.3.1798, VIII 590, D 339, gift med Hans Christian Jacobsen
Jeppesdatter, Maren – Brylle, 28.2.1797, VIII 441, gift med Jørgen Jacobsen
Jeppesen, Peder – Stige, hans hustru Judithe Chatrine Marie Marcusdatter 4.1.1790, VII 20, 167, D 17
Jerhan, Johan Christian – Roselund, Ubberud Sogn, 17.2.1795, VIII 140, 465, D 196, gift med Marie Elisabeth Johansdatter
Jespersdatter, Kirsten – udenfor Odense Nørre Port 7.6.1784, VI 262, D, gift med Mads Madsen, se dér
Jespersen, Niels – Hovhavehuset, Ubberud Sogn, skovfoged, 7.12.1752, II 100, D, gift med Christence Catarine…
Jessen, Jes – Stige, skipper, hans hustru Karen Michelsdatter 28.8.1795, VIII 216, 221 (gift 1 Leopold …)
Johansen, Hans Peter – Sellebjærgstedet, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anne Jørgensdatter 26.6.1787, VI 452, D
Johansen, Morten – Skovby-Kærby, lieutenant, D 1717
Johansen, Niels – Munkebo, smed, 13.5.1765, III 452, D, gift med Kirsten Jacobsdatter
Juel, Peder – Hverringe, konferensraad, hans enke Birthe Cathrine Levetzou 13.8.1784, VI 283, D
Jul, Jens Rasmussen – paa Elved paa Købeskov, ridefoged, D 1703
Juul, Jørgen Christensen – paa Broholm, Brylle Sogn, forpagter, hans enke Karen Clausdatter 15.6.1781, VI 117, 130, D
Juul, Ove – general, hans enke Sophie Hedvig Friis, 6.6.1777, V 459-471, D, paa Nislevgaard
Jørgensdatter, Abelone – Møllegaard, Vigslev Sogn, bevilling 13.11.1795, VIII 248, D 225, gift med Hans Larsen
Jørgensdatter, Abelone – Norup, 30.5.1777, V 445-453, D, gift med Niels Rasmussen Borre
Jørgensdatter, Anna – Sellebjærgstedet, Vissenbjærg Sogn, 26.6.1787, VI 452, D, gift med Hans Peter Johansen
Jørgensdatter, Anna – Tommerup, 1.3.1794, VII 937, gift med Anders Christiansen Drud
Jørgensdatter, Anne – Skovsby, Vissenbjærg Sogn, 30D, 16.7.1791, VII 376, D 73, gift med Knud Jensen
Jørgensdatter, Anne – Trøstrup-Korup, 12.3.1798, VIII 576, gift med Hans Nielsen
Jørgensdatter, Barbara – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, 18.2.1794, VII 932, D 161, gift med Niels Olsen
Jørgensdatter, Bodel – Store Ubberud, 7.12.1769, IV 254, D, gift med Anders Christensen
Jørgensdatter, Ellen – Verninge, ….1796, VIII 437, D 284, gift med Anders Jørgensen
Jørgensdatter, Engel – ejer af gaard nr. 1 i Verninge, ugift, 25.2.1797, VIII 440, -L, D 285
Jørgensdatter, Giertrud – Brendekilde, 15.9.1779, V 721, D, gift med Niels Hansen Rasch
Jørgensdatter, Giertrud – Egense, Grindløse Sogn, indsidderske, 6.11.1797, VIII 522, D 316, gift 1 Knud …, gift 2 Jørgen …
Jørgensdatter, Johanne – Højbjærg, separeret 24.5.1786, VI 362, D, død 11.9.1794, VIII 46, D, separeret fra Niels Henrichsen
Jørgensdatter, Karen – Brylle, 4.8.1789, -L, D, gift med Jens Hansen
Jørgensdatter, Karen – Sanderum, 12.3.1796, VIII 317, D 244, gift med Anders Rasmussen
Jørgensdatter, Kirsten – Allese, og Rasmus Nielsen 1797, D 1789-98 efter 357:a
Jørgensdatter, Kirsten – i Troelse, D 1767, gift 1 Michel …, gift 2 Peder Christensen
Jørgensdatter, Kirsten – Villestofte, 17.5.1791, VII 311, 342, -L, D 64, gift med Rasmus Sørensen
Jørgensdatter, Maren - ..4.1789, D 3, gift med Svend Pedersen i Blæsenborg
Jørgensdatter, Maren – død 16.8.1726 og mand Hans Thomesen paa Amager 11.2.1725, D 1726
Jørgensdatter, Margarete – Stige, hospitalslem, 9.5.1797, VIII 465, D 293, -L
Jørgensdatter, Margarete – Store Bisbjærg, 15.7.1776, V 339-347, D, gift med selveier Peder Hendrichsen
Jørgensdatter, Margrete – Sanderum, 4.7.1769, IV 210-216, D, enke efter Jens Rasmussen
Jørgensdatter, Marie – Husmosegaard, 11.5.1784, VI 258, D, og gift med Ole Hansen
Jørgensdatter, Mette – Have, Lumby Sogn, 30D, 9.7.1793, VII 871, gift med Hans Christensen
Jørgensdatter, Mette – Hindevad, 2.12.1775, V 245-251, D, gift med huseier Niels Nielsen
Jørgensdatter, Sidsel – Ravnebjærg Gydested, Ubberud Sogn, 28.12.1795, VIII 262, gift med Gregers Andersen
Jørgensen, Anders – Grynhuset, udenfor Odense Møllebro Port, hans hustru Anna Pedersdatter 2.5.1783, VI 238, D
Jørgensen, Anders – Lille Ubberud, D 1767
Jørgensen, Anders – Raagelund By, Aasum Sogn, hans hustru Maren Knudsdatter 15.8.1794, VIII 32, 106
Jørgensen, Anders – Skovsby, Vissenbjærg Sogn, 17.8.1787, VI 441, D, gift med Karen Pedersdatter
Jørgensen, Anders – Verninge, død 1796, VIII 437, D 284 og (oo) Ellen Jørgensdatter
Jørgensen, Christen – Gadsbølle, 30D, 29.6.1795, VIII 200, D 212, gift med Anna Elisabeth Jacobsdatter
Jørgensen, Christen – Grøftebjærg Mølle, møller, 24.3.1770, IV 282, D, gift med Karen Pedersdatter
Jørgensen, Christen – Næsby, D 1662
Jørgensen, Christen – Stige, bevilling 2.9.1791, VII 439, D 80, gift med Margrete Olesdatter
Jørgensen, Find – Skovsby, hans hustru Dorthea Pedersdatter 26.7.1786, VI 376, D
Jørgensen, Friderich – Skønneshuse, Odense Sct. Jørgens Port, murersvend, 15.4.1790, VII 56, gift 1 Maria Larsdatter, gift 2 Anna Pedersdatter 15.12.1796, VIII 417
Jørgensen, Hans – Hunderup, 7.3.1793, VII 798, D 137, hans enke Zidsel Andersdatter 3.8.1787, VII 1, D
Jørgensen, Hans – Kosterlev By, Særslev Sogn, 1.10.1795, VIII 231, D 219, gift med Anna Nielsdatter
Jørgensen, Hans – Troelse, selveier, 30.10.1769, IV 357-372, D, -L, gift med Maria Nielsdatter
Jørgensen, Iom – Pølsgaard, Vævlinge Sogn, selveier, 19.1.1774, V 145-163, gift med Malene Jensdatter
Jørgensen, Jacob – Ravnehuset, Tommerup Sogn, 27.2.1798, VIII 566, D 331, gift 1 Johanne Hansdatter 8.8.1785, VI 328, D, gift 2 Mette Hansdatter
Jørgensen, Jeppe – Assenbølle, hans hustru Ingeborg Nielsdatter 6.6.1765, III 423, D
Jørgensen, Knud – Hjelmerup, selveier, 5.5.1779, V 651-661, gift med Christen Christophersdatter [Christine??]
Jørgensen, Knud – Hunderup, 2.4.1793, VII 820, 830, D, gift med Anne Poulsdatter
Jørgensen, Lars – Bred, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anne Nielsdatter 17.11.1790, VII 224, 231, D 46
Jørgensen, Lars – Stige, skipper, hans hustru Mette Jensdatter 4.1.1796, VIII 271, D 231
Jørgensen, Lars – Ubberud, hans hustru Cathrine Pedersdatter 16.7.1790, VII 133, 202, D 33
Jørgensen, Mads – paa Lundsgaard, D 1735
Jørgensen, Mathias – Kolbjærg, hans hustru Maren Mogensdatter 5.3.1771, IV 423, D
Jørgensen, Morten – Munkerod, hans hustru Kirsten Nielsdatter 31.1.1772, IV 492, D
Jørgensen, Morten – Tommerup, selveier, 1.6.1779, V 673-679, D, gift med Maren Nielsdatter
Jørgensen, Morten – Tverskovs Mølle, hans hustru Sofia Amalia Basse 11.2.1771, IV 383-394 (gift 1 Christian Christiansen, gift 2 Niels Lerche)
Jørgensen, Morten – Aasum, 23.4.1781, VI 65, D, gift med Maren Hansdatter
Jørgensen, Niels – Gundersø, 7.8.1765, III 429, D, gift med Karen Hansdatter
Jørgensen, Niels – Render, hans hustru Kirstine Jensdatter 5.8.1788, VI 516, D
Jørgensen, Niels – Snestrup, 4.2.1796, VIII 295, gift med Karen Laursdatter
Jørgensen, Niels – udenfor Odense Nørreport, hans hustru Margareta Nielsdatter 30D, 17.7.1795, VIII 209
Jørgensen, Ole – Korsebjærg, 2.4.1790, VII 171, D 38, gift med Anne Andersdatter
Jørgensen, Peder – Næsby, hans hustru Anna Kathrine Grønvold 21.8.1794, VIII 33, 42
Jørgensen, Peder – Tommerup, 12.8.1748, II 73, D, gift 1 …, gift 2 Mette Catharina Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – Lille Ubberud, 18.4.1796, VIII 336, 347, D 248, gift med Barbara Jespersdatter
Jørgensen, Rasmus – Spesbjærggaarden, Ubberud, ungkarl, 25.9.1792, VII 705, 716, D 123
Jørgensen, Thomas – Kaadekildegaard, 23.4.1765, III 429, -L, D, gift med Anna Andersdatter
Kalmer, Andreas – Trappehuset, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anna Hansdatter 19.3.1798, VIII 582, D 335
Kastrup, Jens – Skallebøllelund, D 1783
Kehlet, Hans Jeppesen – byfoged og postmester i Ærøskøbing, i Fangel, 21.3.1787, gift med Ingeborg Marie Cathrine Lassen død 1789, D 7
Kier, Sidsel Berntsdatter – Havgaard, 9.4.1764, III 385, D, gift med Niels Lerche
Kiertinge, Kirsten Pedersdatter – Stige, 19.4.1786, VI 356, D, datter af afdøde Peder Knudsen Kiertinge
Kiertinge, Knud Pedersen – Stige, skipper, 7.1.1789, VI 585, D, gift med Sidsel Rasmusdatter Møller
Kiertinge, Peder Knudsen – Stige, skipper, 14.1.1780, VI 10, 14, D, hans hustru Maren Jensdatter 22.3.1776, V 368-377, D
Kildgaard, Lars – forhen foged ved Marienlund, Næsbyhoved Møllehus, ugift, 5.4.1777, VI 69-78, D
Kildgaard, Rasmus Jørgensen – Brylle, selveier, hans hustru Maren Larsdatter 3.5.1777, V 432-440, D
Kiøbke, Karen Thomasdatter – D 1727, gift med Bernt Laursen Brylle, paa Kejrup,
Knudsdatter, Gertrud Kirstine – Brendekilde, 20.7.1793, VII 885, 888, -L, gift med Christen Madsen
Knudsdatter, Johanne – Nisted, 28.9.1784, VI 285, D, gift med Lars Mortensen
Knudsdatter, Karen – Brendekilde, 7.11.1780, VI 38, D, datter af Knud Jensen
Knudsdatter, Karen – D 1771, gift med Poul Hansen i Trøstrup  
Knudsdatter, Karen – Skallebølle Skovhus, Vissenbjærg Sogn, 12.4.1798, VIII 598, D 343, enke efter Niels …
Knudsdatter, Kirsten – 30D, 31.8.1789, D 10, gift med Hans Olesen i Tevringe
Knudsdatter, Kirsten – udenfor Odense Nørre Port, 30.6.1792, VII 678, D 36, D 116, enke efter træskomand Hans Knudsen
Knudsdatter, Magdalene – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, 30D, 18.11.1790, VII 214, D 45, gift med Lars Nielsen
Knudsdatter, Maren – Lille Ubberud, 4.12.1791, VII 490, D 88, gift 1 Jens …, gift 2 Anders Jensen
Knudsdatter, Maren – Raagelund By, Aasum Sogn, 15.8.1794, VIII 32, 106, gift med Anders Jørgensen
Knudsen, Adam – Orte – 4.8.1770, IV 324, gift med Karen Andersdatter
Knudsen, Anders – Bregnemose, 25.11.1797, VIII 532, D 321, gift 1 …, gift 2 Mette Larsdatter
Knudsen, Anders – Sanderumgaard, forpagter, 5.7.1706, I 14, 23-30, D 1724 og hustru Emerenze Pedersdatter
Knudsen, Anders – Stige, baadfører, 10.3.1773, V 13-18, -L, D, gift med Anna Clausdatter
Knudsen, Anders – Stige, D 170?
Knudsen, Erich – Munkebo, 31.3.1792, VII 565, D 101, gift med Inga Christiansdatter
Knudsen, Hans – Bolmerod, 15.10.1787, VI 519, D og Maren Hansdatter død 16.10.1787 (gift 1 Hans Olsen ..9.1783, VI 243, D) (Maren Hansdatters fader, Hans … begr. 23.1.1755 i Skamby)
Knudsen, Hans – Gadstrup, D 1667
Knudsen, Hans – Raunebjærg, 4.8.1790, VII 151, 169, -L, gift med Kirsten Knudsdatter
Knudsen, Hans – Store Ubberud, hans enke Abigael Olsdatter 19.5.1794, VIII 45, D 181
Knudsen, Hans – udenfor Odense Nørre Port, træskomand, hans enke Kirsten Knudsdatter 30.6.1792, VII 678, D. 116, D 36
Knudsen, Jens – udenfor Odense Nørre Port, 23.5.1796, VIII 428, -L, D 277, gift med Anne Hansdatter
Knudsen, Knud – Bolmerod, hans enke Magdalena Juliana Laursdatter 23.6.1768, IV 95-165, -L, D 1769
Knudsen, Ludvig – Aasum, smed, hans hustru Johanne Jensdatter 26.3.1782, VI 88, D
Knudsen, Niels – Skovby, selveier, 24.3.1777, V 426-432, D, gift med Margareta Jørgensdatter
Knudsen, Ole – Ørritslev, Otterup Sogn, 14.11.1797, VIII 522, D 317, enke efter …
Knudsen, Peder – Kirkendrup, hans hustru Maren Jensdatter 24.6.1790, VII 109, 144, D 30
Knudsen, Peder – Lumby, hans hustru Maren Hansdatter D 1730
Knudsen, Rasmus – Brendekilde, hans hustru Kirsten Sørensdatter 24.1.1785, VI 302, D
Knudsen, Rasmus – Kræmmergyden udenfor Nørre Port, 22.2.1796, VIII 298, D 238, gift med Mette Nielsdatter
Knudsen, Rasmus – Lumby, D 1669
Koch, Christen Lauridsen – i Egebækshus, D 1665
Koch, Claus – Næsbyhoved Mølle, D 1671
Kolding, Peder Rasmussen – Munkebo, 14.6.1790, VII 107, 115, D 29, gift med Beathe Christiansdatter
Krabbe, Christian – capitain, hans frue Birte Cathrine Balslef paa Fraugdegaard, D 1733
Krabbe, Iver – til Søbysøgaard, capitain, D 1720
Krabbe, Karen – til Sandholt, D 1729, enke efter Jacob de Bruin
Krag, Frederica Lovise – Skovsbo, 20.7.1766, III 514-518, D. enke efter geheimeraad Rosenkrantz
Kruse, Lars Christensen – Blæsbjærghusene, Sct. Jørgens Port, hans hustru Birthe Sørensdatter 5.6.1795, VIII 186, 206
Krøyer, Manasse – i Tommerup, væver, hans hustru Marie Catrine Hansdatter 21.7.1790, VII 139, D 34
Kyhle, Nicolais Johann – paa Tarupgaard, major, D 1736
Kørbitz, Johan Christopher von – Ferritslevgaard, ober krigssecretair, hans enke Charlotte Sophie von Harstall 2.8.1760, III 328-369, D 1764
Kørbitz, Johann Friderich Vilhelm von – Rønninge, kapitajn, ugift, 7.2.1741, II 2, D
Kørbitz, Johanna Sophia von – Rønninge, D 1757
Kørbitz, Wilhelmina Maria von – Sct. knuds Kloster, 30.10.1769, IV 430-444, -L, D, enke efter professor Hee
Kaas, Hilleborrig – Sanderumgaard, 16.5.1707, I 30, 49-74, gift med kaptajn Hans Due
Lachmann, Friderich – i Gyldensteens Birk, birkedommer, D 1732
Landorph, Mette Kirstine – Trøstrup-Korup, 13.6.1777, V 506-512, -L, D, enke efter major Leegaard
Lange, Christian – Bøttingersholm, 20.1.1761, III 136-327, D, 1 bind, 1 palle 1761-66, gift med Maria Sophia Lund
Langhoff, Hans Sørensen – Tommerup, 17.3.1751, II 82, gift med Helena Pedersdatter
Langhoff, Søren – Lyndelse Præstegaard, 3.3.1795, VIII 151, 164, D 199, enke efter Karen Rødgaard
Langsted, Charlotte Amalia – ved Sct. Knuds Kloster, jomfru, 12.10.1772, IV 608, D
Langsted, Hans – skovrider, 1804
Larsdatter, Abelone – Væde, 15.1.1787, VII 1, 508, D, gift med Hans Hansen
Larsdatter, Anna – Usselhusene, 29.4.1777, V 420-426, D, gift med selveier Jens Rasmussen
Larsdatter, Anna Cathrine – Gunderse, Ubberud Sogn, 11.3.1776, V 275-284, D, gift med gaardeier Niels Jensen
Larsdatter, Anna Cathrine – Kærby, Skovby Sogn, 13.7.1797, VIII 492, D 303, gift med Alexander Hansen
Larsdatter, Anna Chatrine – Tevringegaard, 8.11.1774, V 163-168, D, gift med selveier Hans Olsen
Larsdatter, Christiana – Store Pederstrup, 7.2.1786, VI 352, D, datter af afdøde Lars Larsen
Larsdatter, Else – Render, 6.5.1791, VII 295, 308, -L, D 62, gift med Mads Hansen
Larsdatter, Giertrud – Brendekilde, 12.11.1779, V 724-733, D, gift 1 Knud Jensen, gift 2 Anders Pedersen
Larsdatter, Johanne – Skallebølle, 12.11.1788, VI 587, D, gift med Gorm Pedersen
Larsdatter, Johanne – Skallebølle, 31.5.1776, V 325, D, gift med Jørgen Rasmussen
Larsdatter, Karen – Andebølle, 31.3.1770, IV 303-310, D, gift med Dines Hansen
Larsdatter, Karen – Daugstrup, ugift indsidderske, 19.2.1798, VIII 561, D 329
Larsdatter, Karen – Kelstrup, Vissenbjærg Sogn, 17.3.1783, VI 144, D, datter af Lars Andersen
Larsdatter, Karen – Munkebo, 26.4.1765, III 445-450, D, enke efter Knud Pedersen Biørn II 316
Larsdatter, Karen – Skalbjærg By, Vissenbjærg Sogn, 30D, 27.6.1796, VIII 361, D 253, gift med Rasmus Andersen
Larsdatter, Karen – Store Pederstrup, 7.2.1786, VI 352, D, datter af afdøde Lars Larsen
Larsdatter, Kirsten – Gavnby, Skydebjærg, 28.9.1770, IV 347-353, gift med Morten Jensen
Larsdatter, Maren – Brylle, 3.5.1777, V 432-440, D, gift med selveier Rasmus Jørgensen Kildgaard
Larsdatter, Maren – Grynhuset, udenfor Odense Møllebro Port, 17.9.1770, IV 343, D, gift med Rasmus Larsen
Larsdatter, Maren – Kirkendrup, 3.12.1765, III 458, D, gift med Knud Rasmussen
Larsdatter, Maren – Vejrup By, 9.7.1779, V 684, D, gift med Mads Jensen
Larsdatter, Maria – Skønneshuse, Odense Sct. Jørgens Port, 15.4.1790, VII 56, gift med murersvend Friderich Jørgensen
Larsdatter, Marie – Store Pederstrup, 7.2.1786, VI 352, D, datter af afdøde Lars Larsen
Larsdatter, Mette – Frøbjærg, 20.3.1777, V 399, datter af selveier Laurs Marcussen
Larsen, Anders – Raunebjærg, 10.6.1795, VIII 196, D 211, enke efter …
Larsen, Børge – Odense Slot, portner, 28.2.1789, VII 1, 187, 198, DR
Larsen, Hans – Brylle, 7.5.1792, VII 627, D 107, gift med Maren Rasmusdatter skiftet sluttet 8.1.1791, VIII 247
Larsen, Hans – Møllegaard, Vigslev Sogn, hans hustru Apelone Jørgensdatter bevilling 13.11.1775, VIII 248, D 225
Larsen, Hans – Ryggemose, Ubberud Sogn, 6.11.1790, VII 192, 194, D 41, gift med Anne Marie Jensdatter D 40
Larsen, Hans – Verninge, huseier, hans hustru Kirsten Madsdatter 4.7.1765, III 428, -L, D
Larsen, Jens – Gundestrup, hans hustru Maren Nielsdatter 11.10.1786, VII 1, 505, D
Larsen, Johannes – Ølund, Skeby Sogn, 27.4.1791, VII 291, 325, 482, 524, 743, 752, D 61, gift med Anne Sophie Christiansdatter
Larsen, Jørgen – Stilbækshuse, Vævlinge Sogn, hans hustru Kirsten Ibsdatter 19.4.1788, VI 473
Larsen, Lars – Brylle, 21.6.1773, V 26, D, gift med Johanna Rasmusdatter
Larsen, Lars – Norup, selveier, 12.4.1772, IV 533, D, gift med Dorothea Rasmusdatter
Larsen, Lars – Nørre Lyndelse, hans hustru Anna Jensdatter 19.2.1798, VIII 559, D 327
Larsen, Lars – Stenalt, Norup, gaardeier, 17.6.1769, IV 204-209, D 1767 og 1769, gift med Johanne Rasmusdatter
Larsen, Lars – Store Pederstrup, Korup Sogn, 26.6.1784, VI 271, gift med Maren Larsdatter
Larsen, Lars – Vejrup, selveier, 3.4.1778, V 550-556, D, gift med Johanne Hansdatter
Larsen, Mads – Kolbjærg, død 1776, gift med Karen Christensdatter 1/1779
Larsen, Mads – Tommerup, hans hustru Anna Rasmusdatter 25.3.1786, VI 357, D
Larsen, Marcus – Munkebo, 2.4.1750, II 79, D, gift med Anna Kirstina Olufsdatter
Larsen, Mathias – Skræppestrædet udenfor Sct. Jørgens Port, selveier og tømmermester, hans hustru Anna Erichsdatter 11.5.1795, VIII 182, 206, -L, D 206
Larsen, Niels – Andebølle, 26.1.1776, V 284-291, D, gift med Anna Jørgensdatter død 1824 (gift 2 Niels Rasmussen død 1815)
Larsen, Niels – Baghavehus, Vissenbjærg Sogn, 30D, 19.12.1792, VII 746, D 129, gift med Anne Rasmusdatter
Larsen, Niels – Næsby, gaardeier, 5.6.1772, IV 547, D, gift med Karen Nielsdatter
Larsen, Niels – Skovsby, Vissenbjærg Sogn, 17.4.1790, VII 59, D 23, gift med Ingeborg Henrichsdatter
Larsen, Niels – Verninge, selveier, hans hustru Maren Pedersdatter 27.12.1775, V 251, D
Larsen, Niels – Aasum, huseier, 10.9.1781, VI 78, -L, D, gift 1 …, gift 2 Kirsten Hansdatter
Larsen, Niels – Aasum, huseier, hans hustru Anna Hansdatter 19.6.1776, V 334-339, -L, D
Larsen, Poul – Render, boelsmand, 5.4.1780, VI 22, 24, D, gift 1 Friderica Nielsdatter 2.6.1775, V 189-195, -L, D, gift 2 Karen Rasmusdatter 1.2.1789, VI 590, D
Larsen, Rasmus – Grynhuset, udenfor Odense Møllebro Port, hans hustru Maren Larsdatter 17.9.1770, IV 343, D 1770
Larsen, Rasmus – Stenaltgaarden, Norup, 24.12.1784, VI 296, D, gift med Anna Cathrine Christiansdatter
Larsen, Rasmus – Tommerup, hans hustru Anna Nielsdatter 10.3.1796, VIII 310
Larsen, Simon – Brylle, hans hustru Anna Catrine Nielsdatter 30D, 2.4.1796, VIII 320, D 245
Larson, Hans – commandeurcapitain, D 1718
Lassen, Ingeborg Marie Cathrine – død 1789 og mand byfoged Hans Kehlet i Fangel død 1787, D 7
Lauritzdatter, Anna – Stige, 7.11.1781, VI 84, D, gift med Rasmus Rostrup 5.9.1780, VI 51
Lauritzdatter, Anne Dorthea – gift med Christen Lindholm, paa Kappedrup, D 1736
Lauritzen, Jørgen – Have, skipper, 3.2.1786, VI 349, D, gift med Magdalene Hauche
Laursdatter, Anne Chatrina – Gribsvad, 2.11.1770, IV 35, D, gift med Niels Andersen
Laursdatter, Anne Maria – Vejrup, 21.4.1783, VI 231, D, gift med Jens Andersen
Laursdatter, Bodil – og ægtefælle Knud Nielsen Rødegaard, i Borreby Mølle, se ham og D 75
Laursdatter, Cathrina – Laaninge, Vissenbjærg Sogn, 30D, 22.8.1796, VIII 393, gift med Jens Hansen
Laursdatter, Cathrine – Bloksbjærgstedet, Ubberud Sogn, 24.4.1798, VIII 609, D 346, gift med smed Niels Hansen
Laursdatter, Karen – Munkebo, 31.3.1792, VII 567, D 102, gift med Erich Jensen
Laursdatter, Kiersten – Skalbjærg, tjenestepige, 9.2.1793, VII 787, -L, D 133
Laursdatter, Magdalena Juliana – Bolmerod, 23.6.1768, IV 95-165, -L, D 1769, enke efter Knud Knudsen
Laursdatter, Mette – Trøstrup-Korup, 30D, 29.5.1792, VII 637, D 112, gift med væver Hans Gabrielsen
Laursen, Hans – Brylle, 7.5.1792, VII 627, hans hustru Maren Rasmusdatter død 1789, 8.1.1791, VII 249, D 12
Laursen, Hans – Sadserod, Vævlinge Sogn, hans hustru Mette Hansdatter, 17.6.1796, VIII 392, D 260
Laursen, Jørgen – Kelstrup Skov, Vissenbjærg Sogn, 27.7.1769, IV 216, D, gift med Anna Chatrine Rasmusdatter
Laursen, Mads – Ørritslev, Søndersø Sogn, hans hustru Anne Madsdatter 6.10.1796, VIII 410
Laursen, Niels – Kosterlev, Særslev Sogn, 24.9.1796, VIII 405, gift med Dorthe Laursdatter
Leegaard, … - major, hans enke Mette Kirstine Landorph 13.6.1777, V 506-12, -L, D
Lehn, Johan – hans enke Ellen Margarethe v. Løwenhielm paa Sct. Knuds Kloster, 19.7.1767, IV 6-43, -L, D
Leibsdatter, Karen – Raunebjærg, 15.5.1784, VI 275, -L, D, gift med Jørgen Rasmussen
Leopold, Adam – Stige, skipper, 19.1.1787, VI 403, D, gift 1 Lovise Rasmusdatter Nellemann 27.2.1770, IV 287-296, D (gift 1 Mathias Nielsen), gift 2 Karen Michelsdatter 24.8.1795, VIII 216, 225
Leopold, Hans Adamsen – Stige, ungkarl, 7.1.1791, VII 246, D 52, søn af skipper Adam Leopold
Lerche, Niels – Havgaard, hans hustru Sidsel Berntsdatter 9.4.1764, III 385, D
Lerche, Niels – Tverskovs Mølle, 12.1.1765, III 400, D, gift 1 …, gift 2 Amalie Sofia Basse (gift 1 Christian Christiansen, oo3 Morten Jørgensen)
Leth, Edel Margrethe v. – Torpegaard, 23.5.1791, VII 367, gift med captain Vincentz von Steensen
Leth, Frantz Jochum v. – Aaløkkegaard, hans hustru Anne Cathrine Møller 16.4.1791, VII 283, 898, D 59, 156
Leth, Mathias v. – Sanderumgaard, general løjtnant, død 1783, hans enke Catrine Hedevig Løvenhielm 4.3.1792, VII 552, 572, 579-621, 648-657, 722, 739, 849, 856, 906, 911-922, D 97
Levetzou, Birthe Catrine – Hverringe, konferensraadinde, 13.8.1784, VI 283, D, enke efter Peder Juel
Lorentzen, Jørgen – købmand, fallitbo 1803-06
Lorentzen, Lorentz – Skovlundshus, Haarslev Sogn, 25.6.1788, VI 509, D, gift med Abelone Haslund
Lorentzen, Morten – Stige, baadfører, 3.8.1791, VII 390, 398, 408, 721, 731, 734, 757, -L, D 77, og gift med Maren Hansdatter
Lubin, Hans Henrich – Brændekilde Præstegaard, skriver og ugift, 25.1.1754, II 106, D
Lucas, Maria Kirstine Rasmusdatter – Norup Præstegaard, 22.5.1755, II 298, gift med Josias Frandsen
Lucasen, Josias – Skallebøllelund, Vissenbjærg Sogn, skomager, 5.8.1782, VI 572-582, -L, D 1/1789
Ludvigsen, Jens – Aasum, hans hustru Maren Hansdatter ..10.1796, VIII 430, -L, D 279
Lund, Lars Olsen – Norup, 5.3.1750, II 76, 78, gift med Anne Hansdatter
Lykke, Erik – til Skovsbo, D 1701
Lükow, Fridrich v. – til Lundsgaard, D 1711
Lülow, Henrich – Tanggaard, hans hustru Dorothea Maria Freese 21.2.1769, IV 236-247, D (gift 1 Jørgen Giessing)
Løwenhielm, Catrine Hedevig – Sanderumgaard, 4.3.1792, VII 552, 572, 579-621, 648-657, 722-727, 739-743, 849, 856, 906, 911-922, enke efter general løjtnant Mathias v. Leth død 1783
Løwenhielm, Ellen Margrethe – St. Knuds Kloster, 19.7.1767, IV 6-43, -L, D, enke efter Johan Lehn
Løwenhielm, Erik – paa Vejrup, major, D 1762
Løwenhielm, H. F. J. – kammerjunker og premierlieutenant 1803-06
Løwenhielm, Hans – til Vejrup, D 1734, hans frue Ide Sophie Gersdorff D 1726
Løwenhielm, Ida Sophia – Østergaard, 28.4.1768, IV 55, D, gift med konferensraad Brüggemann
Madsdatter, Anne – Hjelmerup By, Verninge Sogn, 30D, 28.12.1790, VII 238, D 50, gift med Jørgen Hansen
Madsdatter, Anne – Pibehus, Villestofte, ..12.1791, VII 702, D 122, gift med Mads Hansen
Madsdatter, Anne – Tommerup, 5.9.1785, V 337, D, gift med skrædder Hans Berggren
Madsdatter, Anne – Ørreslev, Sønderse Sogn, 6.12.1796, VIII 410, gift med Mads Laursen
Madsdatter, Dorthe – Norup, 12.5.1781, VI 62, D, gift med Gotfred Jacobsen
Madsdatter, Dorthea – Klarskov, Bjerge Herred, 1.2.1747, II 66, steddatter af herredsfoged Hans Pedersen
Madsdatter, Johanne – Trøstrup-Korup, 23.5.1766, III 511, -L, D, gift med selveierbonde Rasmus Hansen
Madsdatter, Karen – Langsted, 26.2.1788, VII 473, D, gift med Jørgen Madsen
Madsdatter, Kirsten – Verninge, 4.7.1765, III 428, -L, D, gift med huseier Hans Larsen
Madsdatter, Maren – Bred, 18.7.1778, V 575-580, D, gift med selveier Anders Jensen
Madsdatter, Maren – i Kolbjærg, D 1767, gift med Lars Madsen
Madsdatter, Maren – og mand Anders Jacobsen i Kolbjærg, D 1778
Madsdatter, Mette – Biskorup, 17.11.1794, VIII 97, D 189, gift 1 Poul Hansen, gift 2 Jeppe Hansen
Madsen, Anders – Bakkelundshuset, Verninge Sogn, hans hustru Anne Olsdatter 13.1.1797, VIII 423
Madsen, Anders – hans enke Maren Rasmusdatter, i Bøllemose, Raunebjærg Tinghus, 6.8.1772, IV 554-560
Madsen, Anders – Hindevad, Vævlinge Sogn, hans hustru Cathrine Pedersdatter 17.4.1795, VIII 175, 183, 184, D 204 (gift 1 Rasmus Clausen)
Madsen, Anders – Raunebjærg, hans hustru Mette Nielsdatter 19.7.1770, IV 318, D
Madsen, Anders – Tommerup, gaardmand, 30.6.1762, III 2, D, gift med Johanne Japhetsdatter
Madsen, Christen – Brendekilde, hans hustru Giertrud Kirstine Knudsdatter 20.7.1793, VII 885, 888, -L
Madsen, Hans – Fløjtenborghus, Tarup Gyde, 1770, D 1789-98 efter 357, gift med Gertrud Gregersdatter
Madsen, Hans – Kelstrup, hans hustru Karen Hansdatter 5.11.1795, VIII 233, D 220
Madsen, Hans – Store Ubberud, selveier og sognefoged, 16.10.1779, VI 2, 6 ,7, D, gift 1 Anna Christensdatter 5.9.1769, IV 229, D, gift 2 Cathrine Pedersdatter 16.7.1790, VII 133, 202, D 33
Madsen, Jens – Gunderse, 20.6.1768, IV 58-65, D, gift med Karen Nielsdatter
Madsen, Jens – Krybily, Brylle, indsidder, hans hustru Anna Conradsdatter 1793, D 356
Madsen, Jørgen – Fuglebjærglund, Vævlinge Sogn, hans hustru Maren Christensdatter 15.7, 1790, VII 129, 147, D 32
Madsen, Jørgen – Langsted, 30D, 7.7.1791, VII 369, 495, D 92, gift 1 Karen Madsdatter 26.2.1788, VI 473, D, gift 2 Anne Christine Friderichsdatter
Madsen, Lars – Højrup, 1.11.1796, VIII 412, D 268, gift 1 Christiane Christensdatter 31.8.1793, VII 891, gift 2 Karen Hansdatter
Madsen, Lars – i Kolbjærg, hans hustru Maren Madsdatter D 1767
Madsen, Mads – Elmelund, Sanderum Sogn, 30D, 2.5.1797, VIII 456, gift med Anna Rasmusdatter
Madsen, Mads – fhv. foged ved Søbysøgaard, død 1783, Damsbogaard D 1783
Madsen, Mads – Sanderum, hans hustru Margrethe Pedersdatter 16.7.1768, IV 68, D
Madsen, Mads – udenfor Odense Nørreport, huseier og træskomand, 21.5.1794, VIII 5, 14, D 170, gift med Anna Rasmusdatter 22.4.1772, IV 537, -L, D, gift 2 Kirsten Jespersdatter 7.6.1784, VI 262, D, oo3 Mette Marie Johansdatter  
Madsen, Mathias – Andebølle, gaardeier, 7.11.1774, V 137-146, D, gift med Chatarina Hansdatter
Madsen, Niels – Trøstrup-Korup, selveier, hans hustru Mette Rasmudatter 5.1.1777, V 393-399, D
Mann, Niels Hansen – Render, Brylle Sogn, 30D, 10.11.1791, VII 470, 491, D 87, hans hustru Anne Jensdatter 8.6.1774, V 103-112, D
Mann, Niels Larsen – Norup, 12.9.1768, IV 77, D, og Riborg Jensdatter død 1757,
Marcusdatter, Judithe Chatrine Marie – Stige, 4.1.1790, VII 20, 167, D 171, gift med Peder Jeppesen
Marcussen, Jens – Skovsgaarde, Haarslev Sogn, hans hustru Maren Hansdatter 16.11.1789, VII 6, 17, 22, 39, 501, D 14
Marcussen, Johan – Hossebekhuset, Hjadstrup By, 13.6.1794, VIII 12, D 174, -L, gift med Anna Knudsdatter
Marcussen, Knud – Kelstrup By, gaardeier, 29.4.1776, V 360-368, D, gift med Anna Catharina Nielsdatter
Marcussen, Lars – Frøbjærg, gaardeier, 13.5.1776, V 317-324, gift med Anna Hansdatter
Marcussen, Peder – Ballebostedet, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Karen Rasmusdatter 31.5.1785, VI 408, D
Mathiasdatter, Karen – Sadserod, 9.6.1787, VI 418, D, gift med Jørgen Andersen
Mathiasen, Anders – Naverhus, Verninge Sogn, hans hustru Anne Margrete Hansdatter 25.2.1797, VIII 435, D 283
Mathiasen, Hans – Elmelund, 13.9.1797, VIII 663, -L, D 348
Mathiasen, Mathias – Aalemose, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anne Pedersdatter 4.4.1791, VII 273, 286, D 57
Meyer, Chatarina Margareta – udenfor Odense Nørreport, 20.7.1795, VIII 211, gift med bendreier Johann Ismann
Meyer, Herman – i Revninge, capitain, død 1758, D 1766
Michelsdatter, Johanne – Vejrupgaard, 6.6.1776, V 327-334, D, gift med selveier Henning Rasmussen
Michelsdatter, Karen – Anderup, 14.2.1772, IV 503, D, gift med Michel Andersen, se dér
Michelsdatter, Karen – Stige, 28.8.1795, VIII 216, 221, gift 1 Adam Leopold se denne, gift 2 skipper Jes Jessen
Michelsen, Hans – Søby, 30.4.1798, VIII 614, D 347, gift med Mette Pedersdatter
Michelsen, Jeppe – Skovsgaarde, 1.11.1788, VI 582, D, gift 1 Marie Thomasdatter, gift 2 Karen Jørgensdatter
Michelsen, Mads – Skalbjærg, hans enke Berte Christiansdatter 25.6.1770, IV 310-315, -L, D
Michelsen, Niels – Kosterlev, Særslev Sogn, hans enke Anne Sofie Jacobsdatter 29.5.1797, VIII 472, D 296
Michelsen, Peder – Skallebølle Skovhus, Vissenbjærg Sogn, 11.7.1787, VI 589, D 1789, gift med Kirsten Gotfredsdatter
Moderup, Friderich Hansen – Væde, 8.2.1782, VI 448, D, gift med Karen Madsdatter
Mogensdatter, Maren – Kolbjærg, 5.3.1771, IV 423, D, gift med Mathias Jørgensen
Mogensen, Mads – Brendekilde By, gaardeier, 21.1.1775, V 183-189, D, gift med Kirsten Sørensdatter
Mortensdatter, Dorthea – og mand Thomas Hansen, Langsted, 12.9.1772, IV 585-91, D
Mortensdatter, Karen – Havstedgaard, Vigslev, 30D, 17.10.1794, VIII 70, gift 1 Lars Rasmussen, gift 2 Jens Andersen
Mortensdatter, Maren – Store Ubberud, D 1767, gift med Jens Sørensen
Mortensdatter, Marie Chatrine – Stige, 20.3.1784, VI 536, D, enke efter Rasmus Andersen
Mortensen, Anders – Ølund, 21.9.1780, VI 29, 30, D, gift med Maren Larsdatter
Mortensen, Hans – Rønninge, hans hustru Maren Nielsdatter 23.12.1798, VIII 681, D 349
Mortensen, Lars – Nisted, hans hustru Johanne Knudsdatter 28.9.1784, VI 285, D
Mortensen, Morten – Render, selveier, 9.4.1768, IV 54, -L, D, gift med Anna Maria Andersdatter
Mortensen, Rasmus – Raunebjærg, Sanderum Sogn, 26.9.1795, VIII 226, D 218, gift med Kirsten Andersdatter
Mortensen, Rasmus – Tommerup, hans hustru Anna Hansdatter 16.9.1780, VI 31, 33, D
Munch, Anders Jensen – Odense, hans hustru Christine Nielsdatter 1.9.1766, III 518, D
Munch, Lars – mønsterskriver, hans enke Kirsten Hertel i Lumby, 27.8.1784, VI 286, D
Munch, Mette Sofie – Rønningesøgaard, 31.5.1787, VI 421-431, 455-459, enke efter justitsraad J. C. Rasch
Munch, Niels Rasmussen – Aasum, skibskarl og ugift, 30.4.1792, VIII 621, D 104
Munch, Rasmus Nielsen – Aasum, matros, 26.5.1786, VI 368, D, gift 1 Maren Jensdatter 21.2.1776, V 259, D, gift 2 Anna Jensdatter
Muus, Anders Rasmussen – Blæsenborg, udenfor Odense St. Jørgens Port, 20.11.1773, V 41-48, D, gift 1 Johanne Michelsdatter, gift 2 Maren Madsdatter
Muus, Dorthea Hansdatter – Aasum, 12.2.1773, V 7, -L, D, gift med husejer Anders Jensen
Møhlmann, Adam – Thuestedet, Bellinge Sogn, hans hustru Maren Pedersdatter 12.1.1796, VIII 274, D 233
Møller, Anne Cathrine – Aaløkkegaard, 16.4.1791, VII 283, 898, D 59 og 156, gift med proprietær Frantz Jochum Leth
Møller, Hans – Rønnebjærg, væversvend, hans hustru Johanne Hansdatter 17.8.1790, VII 164, D 37
Møller, Hans – ved St. Knuds Kloster i Odense, ungkarl, 5.6.1769, IV 266-275, -L, D
Møller, Johannes – skræddermester, skifte… 1796-1808 med documenter
Møller, Jørgen Hendrichsen – Solevadgaard nr. 1, Verninge Sogn, hans hustru Dorothea Hendrichsdatter 11.3.1777, V 400-407, D
Møller, Kirsten Christensdatter – udenfor Odense St. Jørgens Port, 18.12.1796, VIII 418, 426, 430, D 271, gift med tømrersvend Henrich Jacobsen
Møller, Maren – Tommerup, 28.12.1798, VIII 685, D 352, enke efter Snip …
Møller, Maren Nielsdatter – Bred, 19.11.1790, VII 227, 306, gift med gartner Niels Nielsen Dall
Møller, Marthe Rasmusdatter – paa Sandholt, i Assens, ugift, død 1794, 22.1.1795, VIII 129, -L, D 192
Møller, Rasmus Rasmussen – Stige, død 1789, D 11, gift med Anne Andersdatter
Mølmark, Chr. – cancelliraad, 1782, commissionsskifte
Mørch, Niels Bang – Hollufgaard, ugift, 8.3.1793, VII 801, 827, 922, D 138
Navnesdatter, Dorthe – Græslund, Bred, i Vissenbjærg Sogn, 30D, 23.8.1796, VIII 397, D 264, gift med Jørgen Jensen
Nellemann, Lovise Rasmusdatter – Stige, 27.2.1770, IV 287-296, D, gift 1 Mathias Nielsen, gift 2 Adam Leopold
Nicolaysen, Mathias – Tommerup, selveier, hans hustru Anna Andersdatter 26.5.1777, V 440-445, D, gift 2 Anna Pedersdatter 18.8.1788, VII 1, 526, D 0
Nielsdatter, Anna – Have, 20.1.1777, V 383-389, D, gift med skipper Christian Ritz
Nielsdatter, Anna – Laaninge, 13.6.1769, IV 197-204, D, gift med Thomas Jensen
Nielsdatter, Anna – Særslev, 18.12.1763, III 389, D, gift med selveier Everhardt Hansen D 1766
Nielsdatter, Anna – Tommerup, 10.3.1796, VIII 310, gift med Rasmus Larsen
Nielsdatter, Anna Kirstine – tjenende paa Kalør, D 1767
Nielsdatter, Anna Marie – og senere døde mand Anders Andersen, i Stige, skipper, 10.2.1784, V 306-19, D 1785
Nielsdatter, Anne – Bred, Vissenbjærg Sogn, 17.11.1790, VII 224, 231, D 46, gift 1 Jørgen Rasmussen, gift 2 Lars Jørgensen
Nielsdatter, Anne – Magtenbølle, Vissenbjærg Sogn, 23.1.1797, VIII 428, D 278, -L, gift med Ole Andersen
Nielsdatter, Anne Catrine – Brylle, 30D, 2.4.1796, VIII 320, D 245, gift med Simon Larsen
Nielsdatter, Christine – Odense, 1.9.1766, III 518, gift med Anders Jensen Munch
Nielsdatter, Dorothea – Skallebølle, 14.3.1769, IV 408, gift med Mads Christensen
Nielsdatter, Friderica – Render, 2.6.1775, V 189-195, -L, D, gift med huseier Poul Larsen
Nielsdatter, Ingeborg – Assenbølle, 6.6.1765, III 423, D, gift med Jeppe Jørgensen
Nielsdatter, Karen – Norup, Verninge Sogn, 17.11.1792, VII 727, D 126, gift med Rasmus Hansen
Nielsdatter, Karen – Næsby, 31.5.1786, VI 366, D, gift med Poul Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Tommerup, 27.1.1768, IV 44, D, gift 1 Hans …, gift 2 Hans Jensen
Nielsdatter, Kirsten – Kosterslev, Særslev sogn, 27.12.1796, VIII 418, D 272, gift med Otto Nielsen
Nielsdatter, Kirsten – Munkerod, 31.1.1772, IV 492, D, gift 1 Peder Rasmussen, gift 2 Morten Jørgensen
Nielsdatter, Magdalene – Sasserod, 11.7.1789, D 6, gift med Peder Sørensen
Nielsdatter, Maren – Gundestrup, 11.10.1786, VII 1, 505, D, gift med Jens Larsen
Nielsdatter, Maren – i Skrillinge, D 1667, gift med Søfren Pedersen
Nielsdatter, Maren – og mand Erik Steffensen, i Lumby, D 1672
Nielsdatter, Maren – Rønninge, 23.12.1798, VIII 681, D 349, gift med Hans Mortensen
Nielsdatter, Maren –Skydebjærg, Taarup, 30.4.1776, V 301-307, gift med gaardeier Hans Ibsen
Nielsdatter, Margarete – udenfor Odense Nørre Port, 30D, 17.7.1795, VIII 209, gift med Niels Jørgensen
Nielsdatter, Margrete – Norup, 10.12.1773, V 56, D 1773, gift 1 Hans Christensen Hviid, gift 2 Laurs Laursen Hviid
Nielsdatter, Maria – Broby, 18.10.1792, VII 708, D 125, gift med Hierre Rasmussen
Nielsdatter, Maria – Karhuse, Vissenbjærg Sogn, 17.11.1795, VIII 243, D 223, gift med Jørgen Pedersen
Nielsdatter, Maria – Munkebo, 29.3.1757, II 313, D, gift med Christen Nielsen
Nielsdatter, Marie – Brendekilde, 30D, 17.11.1790, VIII 206, 251, D 43, gift med Anders Nielsen
Nielsdatter, Mette – Raunebjærg, 19.7.1770, IV 318, D, gift med Anders Madsen
Nielsen, Anders – Brendekilde, hans hustru Marie Nielsdatter 30D, 17.11.1790, VII 206, 251, D 43
Nielsen, Anders – Hjelmerup, 28.5.1774, V 120-132, D, gift med Sidsel Kirstine Hansdatter (gift 2 Hans Nielsen 24.7.1805, Odense Herreds skiftep. I 47)
Nielsen, Anders – Kelstrup, Vissenbjærg Sogn, 28.2.1795, VIII 148, D 198, gift med Catrine Hansdatter
Nielsen, Anders – Nellerod, selveier, 3.5.1768, IV 55, D, gift med Anna Hansdatter
Nielsen, Anders – Tommerup, 12.10.1751, II 83, -L, gift med Mette Chatarina Hansdatter
Nielsen, Christen – Munkebo, hans hustru Maria Nielsdatter 29.3.1757, II 313, D
Nielsen, Christen – Verninge, 25.6.1784, VI 323, D 1785, gift med Karen Christensdatter
Nielsen, Erich – Sømosegaarden ved Odense, 10.7.1797, VIII 494, -L, D 304, gift med Anne Pedersdatter
Nielsen, Hans – Brendekilde, selveier og sognefoged, hans hustru Dorthea Sørensdatter 30D, 23.10.1794, VIII 78, D 187
Nielsen, Hans – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 9.10.1797, VIII 518, D 315, gift 1 Maren Ibsdatter, gift 2 Maren Pedersdatter, oo3 Anne Andersdatter
Nielsen, Hans – Have, hans hustru Karen Hansdatter 18.4.1791, VII 285, 314
Nielsen, Hans – Lille Ubberud, skrædder, 22.5.1792, VII 633, 874 og gift med Anne Hansdatter, -L, D 109
Nielsen, Hans – Tommerup, 17.9.1792, VII 699, D 121, gift med Marie Pedersdatter
Nielsen, Hans – Trøstrup-Korup, hans hustru Anne Jørgensdatter 12.3.1798, VIII 576
Nielsen, Hans – Aasum, ungkarl, 25.3.1784, VI 246, D
Nielsen, Henrich – Brønserød, 16.11.1784, VI 295, D, gift med Anna Cathrine Christensdatter
Nielsen, Jacob – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Dorthe Hansdatter 28.6.1796, VIII 366, 401, D 254
Nielsen, Jens – Dannesbogaard, Bellinge, død 1781, hans enke Anne Cathrine Poulsdatter, død i Brendekilde, 30D, 13.4.1796, VIII 331, 386, 346, D 246
Nielsen, Jens – Emmelev, Hjadstrup Sogn, hans hustru Elisabeth Hansdatter 24.7.1797, VIII 499, D 308
Nielsen, Jens – Mørkenborghus, Gadsbølle, 28.6.1797, VIII 482, gift med Anne Margrete Madsdatter
Nielsen, Jens – Norup, selveier, 8.7.1768, IV 65, D, gift med Anna Elisabeth Hansdatter
Nielsen, Jens – Skibhusene, skipper, hans hustru Edel Kirstine Pettersen 11.9.1793, VII 893, D 154
Nielsen, Jens – Stige, fisker, D 1767
Nielsen, Johannes – Munkebo, smed, 21.4.1757, II 317, gift med Mette Sørensdatter
Nielsen, Jørgen – Hunderup, hans hustru Anna Hansdatter 28.4.1783, VI 145, D
Nielsen, Jørgen – Skalbjærg, ungkarl, 16.3.1772, IV 514, D
Nielsen, Jørgen – Trøstrup-Korup, 25.1.1792, VIII 523, D 92, og gift med Maren Rasmusdatter
Nielsen, Knud – Skalbjærg, gaardeier, 23.3.1772, IV 521, D, gift med Anne Margrethe Jacobsdatter
Nielsen, Lars – Gaard nr 9 i Skalbjærg, Vissenbjerg Sogn, hans hustru Magdalene Knudsdatter 30D, 18.11.1790, VII 514, D 45 (gift 1 Hans Rasmussen)
Nielsen, Lars – Skalbjærg, Vissenbjærg Sogn, smed, hans hustru Anna Maria Hansdatter 20.11.1789, VII 12, 15, 16, -L, D 16
Nielsen, Lars – Aasum, gift med Kirsten Rasmusdatter 5.7.1785, VI 327 (gift 1 Hans Pedersen, gift 2 Niels Andersen)
Nielsen, Mads – Vejrup, hans hustru Chathrina Hansdatter 25.9.1780, VI 34, 36, 37, D
Nielsen, Mathias – Stige, skipper, 2.9.1768, IV 75, D, gift med Lovise Rasmusdatter Nellemann 27.2.1770, IV 287 (gift 2 Adam Leopold)
Nielsen, Michel – Skallebjærg, gaardeier, 23.3.1772, IV 527, D, hans enke Anna Andersdatter 16.11.1780, VI 41, 44, D (gift 2 Marqvor Pedersen)
Nielsen, Niels – Hindevad, Haarslev Sogn, huseier, gift 1 Mette Jørgensdatter 2.12.1775, V 245, 251, D, gift 2 Maren Henningsdatter 8.2.1792, VII 533
Nielsen, Niels – Hunderup, og Anne Nielsdatter bevilling til at hensidde i uskiftet bo 17.2.1792, VIII 5, D 169
Nielsen, Niels – Skalbjærg, 1.12.1786, VII 1, 521, D, gift med Karen Sørensdatter
Nielsen, Niels – Skovsby, smed og selveier, 11.5.1778, V 561, D, gift med Anne Kirstine Pedersdatter
Nielsen, Niels – Stige, 24.3.1786, VI 437, D, gift med Karen Knudsdatter
Nielsen, Niels – udenfor Odense Nørre Port, 30D, 27.10.1794, VIII 86, D 188, gift med Anne Marie Madsdatter
Nielsen, Niels Mads – Kelstrup Skov, 20.10.1784, VI 317, D 1785, gift med Anna Cathrine Laursdatter
Nielsen, Otte – Kosterslev, Særslev Sogn, gift 2 Kirsten Nielsdatter 27.12.1796, VIII 418, D 272, gift 1 Anne Kirstine Larsdatter død 13.11.1792, 26 aar
Nielsen, Peder – Assenbølle, Vissenbjærg Sogn, 30D, 9.8.1791, VII 396, D 79, gift med Maren Andersdatter
Nielsen, Peder – Gunderse, selveier, 26.3.1768, IV 47, D, gift med Karen Henningsdatter
Nielsen, Peder – Kærby, selveier, 7.5.1777, V 455-459, D, gift med Anna Margaretha Jørgensdatter
Nielsen, Peder – Tommerup, husmand, 26.2.1798, VIII 564, D 330, gift 1 Else Rasmusdatter 16.9.1790, VII 178, 181, -L, D 39, gift 2 Kirsten Larsdatter
Nielsen, Poul – Teilgaard, Ubberud Sogn, 5.7.1788, VI 512, D, gift med Anne Marie Mortensdatter
Nielsen, Rasmus – ’Nørreberghus’, hans hustru Anna Catrine Hansdatter 27.5.1784, VI 260, D
Nielsen, Rasmus – Langeberg, Brylle Sogn, hans hustru Karen Andersdatter 23.12.1786, VI 400, D
Nielsen, Rasmus – Lille Ubberud, smed, hans enke Kirstine Olsdatter 30.3.1797, VIII 451, D 289
Nielsen, Rasmus – og Kirsten Jørgensdatter, i Allese, D 1789-98 efter 357a
Nielsen, Rasmus – Væde, hans enke Anna Pedersdatter 8.5.1771, IV 444-452, D
Nielsen, Søren – udenfor Odense Nørre Port, indsidder, hans hustru Anne Andersdatter 30D, 30.12.1790, VII 243
Nissen, Magdalene – Store Købeskov, Vævlinge Sogn, 3.2.1755, II 112, enke efter trompeter Erich Harderup
Nue, Niels – ’Hollænderhus’ udenfor Odense Nørre Port, karetmager, 21.11.1785, VI 558-572, D 1788, Anne Madeo Andersdatter Smidt
Nyegaard, Seneca – Stige, skipper, 9.7.1794, VIII 31, D 176, gift med Anne Cathrine Rastrup
Nørckenkrone, … - generalieutenant, C 1790
Oehlenschlæger, Anna Mathiasdatter og mand skipper Anders Jensen, i Stige, 22.9.1785, VI 343-50, D
Oldeland, Envold – Tarupgaard, kaptain, 29.10.1708, I 123-129, D 1709, gift med …
Olsdatter, Abigal – Store Ubberud, 19.5.1794, VIII 45, D 181, enke efter Hans Knudsen
Olsdatter, Anna Catharine – Have, 15.12.1794, VIII 108, gift med Andreas Pedersen
Olsdatter, Anne – Bakkelundshuset, Verninge Sogn, 13.1.1797, VIII 423, gift med Anders Madsen
Olsdatter, Karen – Brylle, 30D, 30.3.1795, VIII 155, D 201, gift 1 Anders Pedersen 30.3.1789, VII 1, gift 2 Anders Andersen
Olsdatter, Kirstine – Lille Ubberud, 30.3.1797, VIII 451, D 289, enke efter smed Rasmus Nielsen
Olsen, Anders – Ullerslev, barn, D 1767
Olsen, Hans – Bolmerod, ..9.1783, VI 243, D, gift med Maren Hansdatter (gift 2 Hans Knudsen 15.10.1787, VI 519, D) (Maren Hansdatters fader Hans … begr. 23.1.1785 i Skamby)
Olsen, Hans – Tevringegaard, Vævlinge Sogn, 12.12.1792, VII 736, 771, 780, D 128, gift 1 Anna Catrine Larsdatter 7.11.1774, V 163-168, -L, D, gift 2 Kirsten Knudsdatter død 1789, D 10, oo3 Kirsten Nielsdatter
Olsen, Iwer – Norup, ugift, 1.5.1769, IV 258-266, D
Olsen, Jeppe – Tommerup, 15.9.1792, VII 696, D 120, gift med Anne Chatrine Nielsdatter
Olsen, Johannes – Stige, baadfører, hans hustru Anna Clausdatter 19.6.1788, VI 543, -L, D
Olsen, Lars – Hundslev, bondekarl, 29.11.1778, V 679-684, -L, D
Olsen, Lars – Norup, 5.3.1750, II 76, 78, D, gift 1 Dorthea Margrethe Jørgensdatter begr. 1.10.1711 I Norup, gift 2 Anna Hansdatter
Olsen, Niels – Skallebjærg, Vissenbjærg Sogn, gift 1 Johanne Christensdatter 25.1.1771, IV 377, D, gift 2 Barbara Jørgensdatter 18.2.1794, VII 932, D 161
Olsen, Peder – Hjorteholmgaard, selveier, 20.12.1773, V 64-71, gift 1 …, gift 2 Karen Madsdatter
Olsen, Peder – Langsted, 13.1.1766, III 508, D, gift med Karen Hansdatter
Olsen, Peder – Roldshuse, 1793, D 1789-98 efter 357
Olsen, Poul – Højrup, 30D, 23.6.1796, VIII 358, D 252, gift med Kirsten Rasmusdatter
Olufsen, Hans – skovrider, hans enke Bodil Pedersdatter i Holmdrup, D 1705
Opitz, Johan – Raunebjærg, afskediget vagtmester, 27.10.1784, VI 317, -L, D 1785
Pedersdatter, Agate – Tommerup, 25.3.1780, VI 18, 20, D, gift med selvejer Jens Jensen
Pedersdatter, Ane – Tommerup, 18.8.1788, VII 1, 526, D, gift med Mathias Nicolaisen
Pedersdatter, Anna – Grynhuset, udenfor Odense Møllebro Port, 2.5.1783, VI 238, D, gift 1 Hans Poulsen, gift 2 Anders Jørgensen
Pedersdatter, Anna – udenfor Odense Sct. Jørgens Port, 15.12.1796, VIII 417, gift med Friderich Jørgensen
Pedersdatter, Anna – Væde, 8.5.1771, IV 444-452, D, enke efter Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Anne – ‘Aalemose’, Vissenbjærg Sogn, 4.4.1791, VII 273, 286, D 57, gift med Mathias Mathiasen
Pedersdatter, Anne Margrethe – Stige, ugift, 4.8.1791, VII 388, -L, D 76
Pedersdatter, Anne Marie – Langsted, Verninge Sogn, 10.7.1797, VIII 486, D 30??gift med Anders Hansen
Pedersdatter, Bodil – i Holmdrup, D. 1705, enke efter skovrider Hans Olufsen
Pedersdatter, Cathrine – Hindevad, Vævlinge Sogn, 17.4.1795, VIII 175, 183, 184, D 204, gift 1 Rasmus Clausen, gift 2 Anders Madsen
Pedersdatter, Cathrine – Ubberud, 16.7.1790, VII 133, 202, D 33, gift 1 Hans Madsen, gift 2 Lars Jørgensen
Pedersdatter, Christiana – Lille Eilstrup, 22.1.1768, IV 49-52, D, datter af enke Karen Jensdatter og Peder Andersen
Pedersdatter, Dorthe – Holmehavegaard, Tommerup Sogn, 30D, 2.7.1791, VII 349, D 69, gift med Ole Hansen
Pedersdatter, Dorthea – Skovby, 26.7.1786, VI 376, D, gift med Find Jørgensen
Pedersdatter, Emmeranze – Sanderumgaard, 8.5.1706, I 2, 14, 23-30, gift med forpagter Anders Knudsen
Pedersdatter, Johanne – Gunderse, Ubberud Sogn, 25.2.1795, VIII 143, 153, D 197, gift med Søren Jensen
Pedersdatter, Karen – ’Hollænderhus’ udenfor Odense Nørre Port, 30D, 15.2.1793, VII 791, 831, D 134, gift med skomagersvend Peder Sørensen
Pedersdatter, Karen – D 1731, gift med Anders Eilersen, Tverskov Mølle
Pedersdatter, Karen – Møllebjærghuset, Norup, Verninge Sogn, 26.2.1796, VIII 301, D 239, gift med Rasmus Hansen
Pedersdatter, Karen – Tving, Fraugde Sogn, 21.11.1797, VIII 524, 535, 597, D 319, gift med Jens Hansen
Pedersdatter, Kirsten – Tommerup, ugift, 31.1.1755, II 107
Pedersdatter, Maren – Brylle, 11.11.1795, VIII 234, D 221, gift med skomager Morten Bonnemann
Pedersdatter, Maren – Skræppestrædet, udenfor Odense Sct. Jørgens Port, 16.2.1797, VIII 432, 538, -L, D 281, enke efter Henrich Dorch
Pedersdatter, Maren – Thuestedet, Bellinge Sogn, 12.1.1796, VIII 274, D 233, gift 1 Rasmus Jensen, gift 2 Adam Møhlmann
Pedersdatter, Maren – Verninge, 27.12.1775, V 251, D, gift med selvejer Niels Larsen
Pedersdatter, Margrethe – Sanderum, 16.7.1768, IV 68, D, gift med Mads Madsen
Pedersdatter, Mette – Lille Ubberud, 10.1.1793, VII 882, D 151, enke efter Hans Hansen
Pedersen, Anders – Brendekilde, hans hustru Giertrud Larsdatter 12.11.1779, V 724-733, D
Pedersen, Anders – Grynhusene, udenfor Odense Møllebro Port, ungkarl, 13.4.1795, VIII 174, D 203
Pedersen, Anders – Gaard nr. 6 i Brylle, 30.3.1789, VII 1, D, hans enke Karen Olsdatter 30.3.1795, VIII 155, D 201 (gift 2 Anders Andersen)
Pedersen, Anders – Hjorteholmgaard, Kiøng Sogn, ungkarl, 8.11.1777, V 512-516, søn af Peder Olsen
Pedersen, Anders – Kelstrup, 11.6.1768, IV 56, D, enke efter Bodil Andersdatter D 1767
Pedersen, Anders – Kelstrup, ungkarl, 19.11.1768, IV 94, D
Pedersen, Anders – Munkerod, ungkarl, 8.8.1770, IV 341, D
Pedersen, Anders – Verninge, 30D, 11.4.1791, VII 279, D 58, gift med Maren Henningsdatter
Pedersen, Andreas – Have, hans hustru Anna Catharina Ohlsdatter 15.12.1794, VIII 108
Pedersen, Christen – Grynhuset, udenfor Odense Møllebroport død 17.6.1789, D 5
Pedersen, Christen – Lille Eilstrupgaard, hans enke Karen Jensdatter 14.3.1775, V 213-232, D
Pedersen, Christopher – Avelkær, Tommerup Sogn, hans hustru Sidsel Andersdatter, testamantsdato 5.11.1794, VIII 249, -L, D 226
Pedersen, Christopher – Skydebjærg, gaardeier, hans hustru Karen Hansdatter 1.7.1774, V 112-119
Pedersen, Claus – Raunebjærg, selveier, hans hustru Birthe Maria Hansdatter 8.7.1773, V 35, D
Pedersen, Gorm – Skallebølle, hans hustru Johanne Larsdatter 12.11.1788, VI 587, D
Pedersen, Hans – Brylle, hans hustru Anne Hansdatter 24.10.1791, VII 460, 473
Pedersen, Hans – Gadsbølle By, selveier, 28.8.1779, V 712, D, gift med Maria Larsdatter
Pedersen, Hans – Nørre Næraa, indsidder, 1797, D 357
Pedersen, Hans – Aalemose, selvier, 24.3.1772, IV 530, D, gift med Anna Chatarina Jeppesdatter
Pedersen, Hans – Aasum, hans enke Kirsten Rasmusdatter 5.7.1785, VI 327
Pedersen, Jacob – Kelstrup, Vissenbjærg Sogn, væver, 18.11.1790, VII 212, D 44, gift med Kirsten Nielsdatter
Pedersen, Jens – Fangel, 24.5.1791, VII 319, 341, gift med Giertrud Andersdatter
Pedersen, Jens – Kirkendrup, 15.6.1787, VI 431, D, gift med Maren Hansdatter (gift 2 Knud Rasmussen)
Pedersen, Jens – Virbehus, Haarslev Sogn, hans hustru Kirstine Hansdatter 29.3.1798, VIII 595, D 342
Pedersen, Jørgen – Karhuse, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Maria Nielsdatter 17.11.1795, VIII 243, D 223
Pedersen, Jørgen – Raunebjærg, 28.4.1794, VIII 1, D 167, gift med Maren Nielsdatter
Pedersen, Jørgen – Skovsbogaard, Verninge Sogn, hans hustru Anna Christine Jensdatter 20.8.1783, VI 232, D
Pedersen, Jørgen – Tommerup, ungkarl, 16.3.1798, VIII 586, D 337
Pedersen, Knud – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 6.1.1798, VIII 546, gift med Maren Jensdatter
Pedersen, Mads – Nørre Esterbølle, Sandager Sogn, 13.8.1796, VIII 390, D 258, gift med Anne Andersdatter
Pedersen, Marcus – Marqvesholm, Vissenbjærg Sogn, 5.6.1795, VIII 193, D 210, gift med Maren Hansdatter
Pedersen, Marqvor – Skalbjærg, hans hustru Anna Andersdatter 16.11.1780, VI 41, 44, D
Pedersen, Niels – Norup, Verninge Sogn, 30D, 4.7.1791, VII 353, D 70, gift med Johanne Hansdatter
Pedersen, Niels – Trøstrup-Korup, selveier, 16.7.1770, IV 315, D, gift med Anna Povlsdatter
Pedersen, Niels – Villestofte, hans hustru Dorthe Hansdatter 4.5.1796, VIII 343, D 251
Pedersen, Peder – Hasmark, Norup Sogn, hans enke … 12.8.1797, VIII 507, 534, -L, D 311
Pedersen, Peder – Næsby, 1.7.1765, III 425, D, gift med Margareta Knudsdatter
Pedersen, Rasmus – Hasmark, Norup Sogn, hans enke … 17.1.1798, VIII 547, D 324
Pedersen, Rasmus – Skovsgaarde, hans enke Anne Marie Clausdatter 10.4.1797, VIII 453, D 290
Pedersen, Rasmus – Store Pederstrup, Trøstrup-Korup Sogn, 30D, 24.9.1791, VII 432, 640, D 82, gift med Maren Larsdatter
Pedersen, Segud – Skallebølle, hans hustru Else Rasmusdatter D 1720, skifte i Ryttergodsets skiftep. VII 121, 434
Pedersen, Svend – Blæsenborg, hans hustru Maren Jørgensdatter død ..4.1789, D 3
Pedersen, Søfren – Skrillinge, hans hustru Maren Nielsdatter D 1667
Pedersen, Thomas – Brønserød, 8.6.1795, VIII 189, 200, -L, D 209
Petersen, Edel Kirstine – Skibhusene, 11.9.1793, VII 893, D 154, gift med skipper Jens Nielsen
Petersen, Eiler – Tallerup, major, hans hustru Anna Augusta Sophia Aabye 7.4.1776, V 525-550, D
Petersen, Hans Casper – paa Klarskov, D 1730, enke se Østergaard
Petersen, Jacob – i Odense, brand- og vandinspecteur, D 1765
Pflueg, Mette Sophie – Rønninge By, frøken, 24.8.1794, VIII 37, 55, 84, -L, D 179
Poulsdatter, Anne Cathrine – Brendekilde, 30D, 13.4.1796, VIII 331, 346, 386, enke efter Jens Nielsen
Poulsdatter, Bodil – Teglgaarden, Ubberud, 6½ aar, 13.11.1790, VIII 200, datter af Poul Nielsen
Poulsdatter, Dorthe – Spesbjærggaard, 12.3.1791, VII 257, datter af Poul Christensen
Poulsdatter, Maren – Biskorup, pige, 20.1.1775, V 181, D, steddatter af Jep Hansen
Poulsdatter, Maren – Stige, 17.1.1794, VII 924, D 157, og mand Jens Rasmussen
Poulsdatter, Maren – Teglgaarden, Ubberud, 10 aar, 29.3.1792, VII 563, datter af Poul Nielsen
Poulsen, Christen – Skalbjærg, 9.4.1781, VI 57, 61, D, gift med Dorthe Andersdatter
Poulsen, Christen – Spesbjærggaard, barn, 29.10.1787, VI 455, D, søn af Poul Christensen og stifsøn af Christian Jørgensen
Poulsen, Christopher – Teglgaarden, Ubberud, ugift, 3.2.1794, VII 932, 942, D 160
Poulsen, Hans – Grynhuset, udenfor Odense Møllebro Port, hans enke Anna Pedersdatter 2.5.1783, VI 238, D (gift 2 Anders Jørgensen)
Poulsen, Hans – Trøstrup, selvejer, 16.1.1771, IV 372, -L, D, gift med Anna Gertsdatter
Poulsen, Jørgen – Stenløse, selvejer, 30.1.1772, IV 562, 585, D, enke efter …
Poulsen, Niels – Tobogaard, hans hustru Maren Jensdatter 17.1.1783, VI 130, D
Poulsen, Rasmus – Skovsby, hans enke Karen Espersdatter 5.9.1786, VI 393, -L
Poulsen, Simon – Store Pederstrup, Trøstrup-Korup Sogn, 20.12.1782, VI 134, D, gift med Cathrine Lorentzdatter
Prip, Hans Abrahamsen – Lille Laage, gift 1 Anna Kirstine Hansdatter 11.5.1782, VI 90, D, gift 2 Abelone Hansdatter 4.1.1785, VI 297, D
Prodt, Cort – Ubberud, 6.8.1791, VII 393, -L, D 78
Pultz, Ellen Maria von – Torpegaard, frøken, 24.3.1762, III 132-136, D, datter af ritmester Henrich Christopher Pultz til Møllegaard og Skovsgaard  
Pultz, Hans Frederik – til Ryggaard, D 1723
Pultz, Sophia Christine – Torpegaard, 27.4.1772, IV 538, D, gift med kaptajn Vincentz Steensen
Putbus, Anna Sidenia – friherreinde til Lundsgaard, D 1722, død 1725
Qvitzow, Inger? – D 1726
Ramshart, … - Hollufgaard, justitsraad, hans enke Dorothea Rosenvinge 15.8.1766, IV 454-586, -L, D 1771
Rantzou, Adolhayda Benedicte v. – Holstenshus, Langesø, 9.3.1794, VII 938, gift med baron af Holsten Adam Christopher
Rasch, Hans – Rønningesøgaard, løjtnant, 10.8.1796, VIII 392, -L, D 262
Rasch, Johan Caspar – Rønningesøgaard, 22.12.1770, IV 478, 598-608, D 1771, 1772, gift 1 Anna Catharina Hansdatter Holmer D 1739, gift 2 Mette Sophia Munch 31.5.1787, VI 421-431, 455-459, D 7..5/1787
Rasch, Niels Hansen – Brendekilde, hans hustru Giertrud Jørgensdatter 15.9.1779, V 721, D
Rasmusdatter, Abel Cathrine – Kappendrup By, Rolsted Sogn, 14.1.1797, VIII 424, D 276, gift med smed Christian Jacobsen
Rasmusdatter, Abelone – Lille Lerbækhus, 30.9.1782, VI 116, D, gift med Ole Brandt
Rasmusdatter, Anna – Hesbjærghus, Vissenbjærg Sogn, 28.1.1786, VI 342, D, gift med Rasmus Sørensen
Rasmusdatter, Anna – Lilleskov, Tommerup Sogn, 3.7.1787, VI 417, D, gift med Rasmus Jensen
Rasmusdatter, Anna – Munkerod, 15.11.1776, V 380, D, gift med smed og selvejer Povel Jensen
Rasmusdatter, Anna – Tommerup, 25.3.1786, VI 357, D, gift med Mads Larsen
Rasmusdatter, Anna – udenfor Odense Nørre Port, 22.4.1772, IV 537, -L, D, gift med Mads Madsen
Rasmusdatter, Anna Maria – Magtenbølle, 11.6.1773, V 660-668, 669-673, D 5/1779, gift med selveier Rasmus Hansen se ham
Rasmusdatter, Anne – Havgaard, 18.7.1778, V 580-583, D, steddatter af Anders Madsen
Rasmusdatter, Anne – Killerup, Frue Sogn i Odense, 6.6.1797, VIII 478, D 298, enke efter Jørgen Rasmussen
Rasmusdatter, Dorothea – Norup, 12.4.1772, IV 533, gift med Lars Larsen
Rasmusdatter, Else – Skallebølle, D 1720, gift med Segud Pedersen
Rasmusdatter, Else – Tommerup, 16.9.1790, VII 178, 181, -L, D 39, gift med Peder Nielsen
Rasmusdatter, Johanne – Wittenberg, Brylle Sogn, 14.5.1778, V 559, -L, D, gift med Anders Hansen
Rasmusdatter, Karen – Ballebostedet, Vissenbjærg Sogn, 31.5.1785, VI 408, D, gift med Peder Marcussen
Rasmusdatter, Karen – Hasmark, 12.2.1798, VIII 682, D 350, enke efter Laurs …
Rasmusdatter, Karen – Render, 1.2.1789, VI 590, D, gift 1 Poul Larsen, gift 2 Mads Hansen
Rasmusdatter, Karen Marie – St. Pederstrup, 5 aar, 3.9.1794, VIII 40, datter af Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Kirsten – Aasum, 5.7.1785, VI 327, D, gift 1 Hans Pedersen, gift 2 Niels Andersen, oo3 Lars Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Blæsenborghuse udenfor Odense, 3.12.1779, VI 15, 17, D, gift med Gregers Jacobsen
Rasmusdatter, Maren – Brylle, 8.1.1791, VII 249, D 12, gift med Hans Laursen
Rasmusdatter, Maren – Kelstrup Skov, Vissenbjærg Sogn, pige, 30D, 7.11.1791, VII 468, datter af Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Maren – og mand Jørgen Nielsen, Trøstrup-Korup, 12.1.1792, VII 523, D 92
Rasmusdatter, Maren – Raunebjærg Tinghus, 6.8.1772, IV 554-560, D, enke efter Anders Madsen i Bøllemose
Rasmusdatter, Maria Kirstine – Norup Præstegaard, 22.5.1755, II 298, D, gift med Josias Frantsen
Rasmusdatter, Mette – Trøstrup-Korup, 5.1.1777, V 393-399, D, gift med selveier Niels Madsen
Rasmussen, Anders – Fuglesangshuset ved Norup, Tommerup Sogn, skrædder, 30D, 21.6.1793, VII 851, gift med Karen Hansdatter
Rasmussen, Anders – Norup, 22.12.1766, IV 88-93, D, gift med Anne Margrete Jacobsdatter
Rasmussen, Anders – Sanderum, hans hustru Karen Jørgensdatter 12.3.1796, VIII 317, D 244
Rasmussen, Christen – Lunde By og Sogn, 19.2.1798, VIII 560, D 328, enke efter …
Rasmussen, gl. Mads – Render, 6.6.1783, VI 264, D, gift med Anne Pedersdatter
Rasmussen, Hans – Skalbjærg, 6.5.1788, VI 530, D, gift 1 Mette Marie Henningdatter 17.3.1783, VI 331, D 1785, gift 2 Magdalene Knudsdatter se hende D 45
Rasmussen, Hans – Usselhusene, Tommerup, gift med Johanne Andersdatter 30D, 9.7.1796, VIII 380, D 256
Rasmussen, Hans Jørgen – Verninge, 1796, VIII 392, D 261, gift med Maren Pedersdatter
Rasmussen, Hendrich – Store Appe, Tommerup Sogn, 23.3.1798, VIII 588, 589, 602, 604, 611, 618, 652, 659, 661, 662, 666, 670, D 338, enke efter Anne Kirstine Christensdatter død 1783
Rasmussen, Henning – Vejrupgaard, hans hustru Johanne Michelsdatter 6.6.1776, V 327-334, D
Rasmussen, Hiere – Lunde, D 1672
Rasmussen, Hierre – Broby, hans hustru Marie Nielsdatter 18.10.1792, VII 708, D 125
Rasmussen, Jens – Sanderum, hans enke Margarete Jørgensdatter 4.7.1769, IV 210-216, D
Rasmussen, Jens – Stige, 17.1.1794, VII 924, D 157 og Maren Poulsdatter
Rasmussen, Jens – Usselhusene, selveier, hans hustru Anna Larsdatter 29.4.1777, V 420-426, D
Rasmussen, Jørgen – Bred, Vissenbjærg Sogn, 17.7.1797, VIII 495, D 306, gift med Birthe Kirstine Erichsdatter
Rasmussen, Jørgen – Bred, Vissenbjærg Sogn, hans enke Anne Nielsdatter 17.11.1790, VII 224, 231, D 46
Rasmussen, Jørgen – Killerup, Frue Sogn i Odense, hans enke Anne Rasmusdatter 6.6.1797, VIII 478, D 298
Rasmussen, Jørgen – Raunebjærg, hans hustru Karen Leibsdatter 15.5.1784, VI 275, -L, D
Rasmussen, Jørgen – Skallebølle, gift med Johanne Larsdatter 31.5.1776, V 325, D
Rasmussen, Knud – Kirkendrup, hans hustru Maren Larsdatter 3.12.1765, III 458, D
Rasmussen, Knud – Skovenborg, hans hustru Johanne Henrichsdatter 26.8.1772, IV 560
Rasmussen, Knud – Ubberud, hans hustru Anne Thomasdatter 1.7.1794, VIII 22, 29, 52
Rasmussen, Knud – Voldsgaard, Verninge Sogn, 30D, 2.7.1793, VII 863, D 149, gift med Karen Laursdatter
Rasmussen, Lars – Brisachsted, Haarslev Sogn, hans hustru Anna Maria Hansdatter 7.2.1776, V 270-275, D
Rasmussen, Lars – Havstedgaard, Vigerslev Sogn, 30D, 22.7.1790, VII 141, 185, D 35, hans enke Karen Mortensdatter 30D, 17.10.1794, VIII 70 (gift 2 Jens Andersen)
Rasmussen, Lars – Raunebjærg, hans hustru Kirsten Jacobsdatter 30D, 22.10.1794, VIII 74, D 186
Rasmussen, Mathias – udenfor Odense Nørre Port, ladefoged, 12.3.1768, IV 52, 54, D, gift 1 Karen Nielsdatter, gift 2 Kirsten Andersdatter
Rasmussen, Morten – Brylle, 1788, D 2 1789
Rasmussen, Morten – Aasum, 31.8.1797, VIII 513, gift med Anne Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Niels – Højbjærg, Ubberud Sogn, hans hustru Kirsten Sørensdatter 15.7.1786, VI 378, D
Rasmussen, Niels – Magtenbølle, 10.6.1790, VII 102, 158, D ??, gift med Dorthe Hansdatter
Rasmussen, Niels – Troelse, 28.11.1787, VII 1, 507, 524, 535, D
Rasmussen, Niels – Tværskov, hans hustru Mette Christensdatter D 1727
Rasmussen, Peder – Brønse, 13.12.1766, III 521, gift med Anna Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – Lille Rugaard, 19.10.1789, VII 1, 52, D 13, gift med Anna Sophia Jørgensdatter
Rasmussen, Peder – Munkerod, selveierbonde, 3.8.1769, IV 220-229, D, gift 1 Anna Jørgensdatter, gift 2 Kirsten Nielsdatter 31.1.1772, IV 492 (gift 2 Morten Jørgensen)
Rasmussen, Peder – Tommerup, selveier, hans hustru Mariana Hansdatter 10.4.1779, V 647, D
Rasmussen, Poul – Næsby, hans hustru Karen Nielsdatter 31.5.1786, VI 366, D
Rasmussen, Rasmus – Brylle, 8.8.1786, VI 383, D, gift med Anna Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – Magtenbølle, selveier, 15.3.1769, IV 165, D, gift med Maren Henrichsdatter
Rasmussen, Rasmus – Paarup By, selveier, 15.2.1779, V 696-706, D, gift med Maren Olufsdatter
Rasmussen, Rasmus – Volderslev, ungkarl, 26.9.1797, VIII 583, D 336
Rasmussen, Severin – hospitals-ridefoged,i Odense, 14.5.1705, I 74-123, D 1708, gift med Anna Gorm
Rasmussen, Søren – Munkebo, hans hustru Maria Gregersdatter 10.8.1786, VI 385, D
Rasmussen, Søren – Aasum, 13.10.1794, VIII 60, 103, D 183, gift med Anne Andersdatter
Rastrup, Hans – Stige, D 10b, 1784, gift med Alhed Maria Jørgensdatter (gift 2 Wentzel Tornøe)
Rastrup, Lars – Stige, skipper, 17.9.1779, VI 8, 9, D, gift med Maren Mikkelsdatter
Rastrup, Rasmus – Stige, selveier, 5.9.1780, VI 51, 52, 84, D, gift med Anna Lauritzdatter 7.11.1781, VI 84, D
Raunebjærg, Anders Larsen – Raunebjærg, 10.6.1795, VIII 196, enke efter …
Ritz, Christian – Have, skipper, hans hustru Anna Nielsdatter 20.1.1777, V 383-388, D
Ritz, Johan Terkelsen – Stige, hans enke Karen Hansdatter 6.2.1790, VII 41, D 21
Roede, Morten – Have, Lumby Sogn, skipper, 7.6.1768, IV 56, D, gift med Karen Hansdatter
Rosenkrantz, Christian – Skovsbo, geheimeraad, D 1725, gift 1 Øllegaard Sehested, D 1717, gift 2 Friderica Louise Krag 20.7.1766, III 514-518, -L, D
Rosenkrantz, Ide – paa Søbysøgaard, frøken, 30.11.1797, VIII 529, 538, 548, 561, 651, 672, -L, D 320
Rosenvinge, Dorothea – Hollufgaard, 15.8.1766, IV 454-475, -L, D 1771, enke efter justitsraad Ramshart
Rosenørn, … - Jerstrup, konferensraad, hans enke Eva Margaretha Grüner 30D, 1.2.1760, III 4-131, D
Rødegaard, Knud Nielsen – Borreby Mølle, 25.7.1791, VII 385, 411, 424, 484, D 75 og Bodil Laursdatter
Rødegaard, Niels – Børreby Mølle, 27.2.1789, VII 1, 45, Dq
Sallinge, Rasmus Hansen – Rønnebjærg, Sanderum Sogn, 19.11.1792, VII 728, D 127, gift med Giertrud Pedersdatter
Sandersdatter, Anne Marie – Tommerup, 17.3.1787, VII 1, 54, D, gift med sadelmager Johan Blangsted
Schebye, Jens Dreyer – Østrupgaard, krigsraad, 8.4.1796, VIII 336, D 247, gift med Anne Elisabeth Ramus
Schebye, Lauritz – Østrupgaard, krigsraad, 14.12.1787, VI 459, D, enke efter Valborg Dreyer
Schinkel, Dorthe – til Lindved, D 1673
Schiøtz, Jeppe – Vissenbjærg Vejrmøllehus, 17.11.1795, VIII 246, 303, D 224, gift med Charlotte Amalia Christiansdatter
Schmidt, Rasmus – Stige, hans enke Alhed Marie Andersdatter 4.12.1787, VI 464, D
Schmidt, Rasmus Rastrup – St. Klusse Gaarden, Lumby Sogn, 16.12.1795, VIII 257, 277, 327, 338, 340, 373, 385, 388, -L, D 228, gift med Karen Michelsdatter
Schmidt, Wilhelm – Standerstrup i Stige, 11.4.1789, D 1
Schubarth, Conrath Ditlefsen – Ringstedgaarden, Næraa Sogn, gartner, 26.7.1797, VIII 500, D 309, gift med Dorthe Hansdatter
Seeblad, Birgith Knudsdatter – D 1703, enke efter Anders Pedersen Topp paa Tarupgaard  
Seefeld, Jørgen Topp – til Margaard, D 1725
Seerup, Søren – paa Maderup, D 1720
Sehested, Niels – Sellebjærg, major, 29.12.1787, VII 1, 4, 52, 66, 121, D
Sehested, Øllegaard – D 1717, gift med Chr. Rosenkrantz til Skovsbo
Simonsdatter, Inger – Raunebjærg, 29.5.1772, IV 543, D, gift med selvejer Hans Hansen
Simonsen, Bonde – Elvedgaard, landsdommer og justitsraad, 6.9.1765, III 450, V 195-200, D 1765 og 1775, gift 1 Margrete Sophie Haman, gift 2 Anna Elisabeth Amalia Berg
Simonsen, Hans – amtmand, hans husholderske paa Slottet i Odense, D 1750
Simonsen, Hans – Orte, gaardeier, 13.5.1776, V 307-317, hans hustru Maria Hansdatter 21.2.1774, V 78-85
Simonsen, Jørgen – Stige, 29.1.1794, VII 930, D 759, gift med Bodel Christensdatter
Simonsen, Lorentz Peder – Store Pederstrup, 8.10.1783, VI 238, D, søn af Simon Poulsen
Simonsen, Peder – Store Købeskov, selveier, 30D, 5.8.1779, V 706-12, D, gift med Anna Malena Rosengaard
Simonsen, Thomas – Trøstrup, hans hustru Maren Gertsdatter 20.5.1795, VIII 184, D 207
Skeet, Erik – til Arreskov, hans frue Beate Valckendorff D 1723
Smith, Sophie Rasmusdatter – Stige, 12.12.1780, VI 39, D, gift med købmand Jørgen Andersen
Snedevind, Johan – Langsted, Verninge Sogn, hans enke Barbara Hellesdatter 2.2.1792, VII 541, D 95
Snip, … - Tommerup, hans enke Maren Møller 28.12.1798, VIII 685, 9.12.1797, D 352
Soldaters, Maren – uden Odense Nørre Port, 9.12.1791, VII 494, 768
Sparrevogn, Christian - …stersted 1794-95, 23.5.1791, vii367, D 66
Staffensen, Erik – og hustru Maren Nielsdatter, Lumby, D 1672
Staffensen, Peder – Lumby, D 1672
Steensen, Jørgen – Næsbyhoved Mølle, hans enke Cathrine Hansdatter 22.12.1781, VII 1, 536, D
Steensen, Vincentz – Torpegaard, kaptajn, gift 1 Sophia Christine V. Pultz 27.4.1772, IV 538, D, gift 2 Edel Margrethe Leth
Stephansdatter, Maren – Have, 2.11.1782, VI 131, D, enke efter Hans Hansen Tangaard
Stochman, Cathrine Tilsdatter – Lindved, 17.9.1764, III 460-508, D, enke efter forpagter Anders Jensen
Storm, Caspar Herman – Kejrupgaard, 13.3.1777, V 611, D, gift med Margaretha von Heinen
Svendsen, Friderich – Bred, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Maren Hansdatter 30D, 14.5.1791, VII 301, 525, D 63
Svitzer, Susana – ved St. Knuds Kloster, jomfru, 13.9.1768, IV 82, D
Sørensdatter, Berthe – Blæsbjærghusene, Sct. Jørgens Port, 5.6.1795, VIII 186, 206, gift med Lars Christensen Kruse
Sørensdatter, Dorthea – Brendekilde, 30D, 23.10.1794, VIII 78, D 187, gift med sognefoged Hans Nielsen
Sørensdatter, Kirsten – Brendekilde, 24.1.1785, VI 302 D, gift med Rasmus Knudsen
Sørensdatter, Kirsten – Højbjærg, Ubberud Sogn, 15.7.1786, VI 378, D, gift med Niels Rasmussen
Sørensdatter, Mette – Munkebo, 16.7.1759, II 346, gift med huseier Erich Hansen
Sørensen, Erik – Bolmerod, D 1767
Sørensen, Jens – Store Ubberud By, selvejer, 11.8.1779, V 715-722, D, gift 1 Maren Mortensdatter D 1767, gift 2 Anna Thomasdatter
Sørensen, Knud – Borrebygaard, hans hustru Abelone Ibsdatter 19.6.1777, V 453, D
Sørensen, Peder – ’Hollænderhus’ udenfor Odense Nørre Port, hans hustru Karen Pedersdatter 30D, 15.2.1793, VII 791, 831, D 134
Sørensen, Peder – Sasserod, hans hustru Magdalene Nielsdatter død 1.7.1789, D 6
Sørensen, Philip – Særslev By, selveierboelsmand, 29.5.1776, V 407-420, D, gift med Anna Maria Lobeer
Sørensen, Rasmus – Bred, selveier, 11.6.1773, V 18, D, gift med Anna Andersdatter
Sørensen, Rasmus – Hesbjørghus, Vissenbjærg Sogn, hans hustru Anna Rasmusdatter 28.1.1786, VI 342, D
Sørensen, Rasmus – Villestofte, hans hustru Kirsten Jørgensdatter 17.5.1791, VII 311, 342, -L, D 64
Sørensen, Thomas – vinhandler, 1800-02
Tanggaard, Hans Hansen – Have, 12.12.1777, V 515-520, D, gift med Maren Stephansdatter 2.11.1782, VI 131, D
Terkelsen, Johan – Ritz, snedker i Stige, hans enke Karen Hansdatter 6.2.1790, VII 41
Thomasdatter, Anne – Ubberud, 1.7.1794, VIII 22, 29, 52, gift med Knud Rasmussen
Thomasdatter, Karen – Langsted, 15.10.1784, VI 289, D, gift med Peder Clausen
Thomesen, Niels – Lille Ubberud, hans hustru Maren Jensdatter 6.2.1795, VIII 132, D 194
Thomesen, Peder – paa Baagegaard, tjenestekarl, 22.11.1785, VI 340, D
Thomsen, Hans – paa Amagergaard, D 1725, hans enke Maren Jørgensdatter D 1726
Thomsen, Niels – Laaninge, 2.2.1784, VI 268, D, gift med Cathrine Knudsdatter
Tochiersche, Georg Diederich – bygmester og sandmaaler, ved Munkemølleport, død 1782, D 1784
Topp, Anders Pedersen – hans enke Birgith Knudsdatter Seeblad, paa Taarupgaard, D 1703
Trolle, Herluf – oberst, commissionsforretning 1770-72
Trolle, Niels – til Brahe Trolleborg, baron, D 1722
Trøstrup, Jens – til Hollufgaard, 1711
Taagerod, Rasmus – paa Amagergaard, hans hustru Christiane Hansdatter D 1732
Urne, Dorthea Sophia – Rønninge, frøken, 15.5.1756, II 303, D
Urne, Knud – etatsraad, død 1705, D 1708
Utrecht, Wendel Luchisdatter – Rønninge, D 1708
Valckendorff, Anna Beate – gift med Erik Skeel til Arreskov, D 1723
Venninghausen, Anne Sophie Hedevig – Gammellund, Vissenbjærg Sogn, 26.2.1795, VIII 152, D 200, enke efter … Gandrup
Verdich, Johan Hendrich – Elvedgaard, Vævlinge Sogn, 3.2.1798, VIII 554, 570, D 326, gift 1 …, gift 2 Frideriche Karine …
Vogt, Ulrik Adolph – paa Odense Slot, slotsforvalter, 21.10.1780, VII 1, 657, 732, 766, D
Walsøe, Friderica Anne Kirstine – Nørre Lyndelse Præstegaard, ugift, 24.5.1792, VII 635, 672, 832, D 111
Warnstedt, Hans Joachim v. – til Jerstrup, oberstl., D 1719
Wedell, Wilhelm Friderich – greve, D 1705
Wejrup, Christen – Tarupgaard, selveier, 31.12.1777, V 633-646, D, gift med Kirsten Christensdatter
Wendsherred, Peder Hansen – Gaard nr 2. i Brønserød, indsidder, 24.3.1784, VI 256, D, gift med Marie Poulsdatter
Westermann, Henrich – Rønninge, hans hustru Ellen Christensdatter 1793, VII 688, D 119
Westin, Peter v. – apoteker, hans enke Elisabeth Becher paa Fraudegaard, 6.11.1749, II 128, 298
Wichelsøe, Jens – Sct. Hans Sogn i Odense, 26.8.1791, VII 44, D 83, gift med Anne Margrete Andersdatter
Wilhelm, Henrich – Fraude, 21.12.1797, VIII 536 enke efter …
Windtz, Nicolay – Sandagergaard, kanceliraad, 5.5.1704, I 129-160, D 1713, gift med Margrethe Chatrine Hoppe
Wingaard, Peder – Einsidelsborg, D 1721
Winterfeld, Helmuth Otto – til Jerstrup, D 1706
Wygandt, Frederica Charlotte – Rynkeby Præstegaard, ugift, 9.10.1759, II 346
Wygandt, Gotholf Christian – i Rynkeby, capitain, D 1754
Øhlenschlæger, Anna Mathiasen – 22.9.1785, VI 343-50, D 1786, gift 1 fisker Jens Nielsen, og gift 2 skipper Anders Jensen i Stige
Østrup, Charlotte Amalia – Østrup Præstegaard, 27.4.1796, VIII 342, -L, D 249
Østrup, Jacob – Jerstrupgaard, hans hustru Sara Jensen 8.12.1792, VII 786, D 132
Aabye, Anna Augusta Sophie – Tallerup, død 7.4.1776, V 525, 550, D, gift med major E. Petersen