Skovby herred 1829-1854

Afskrift af register til skifteprotokol
Skovby herreder 1829-1854
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

På bestilingssedlen skal stå: Skovby Herred, Registreringsprotokol 1829-54, se iøvrigt selve skifteprotokollerne for Skovby Herred

Adolphsen, Hans - Moderup, Særslev, fæstehusmand 14.3.1830, 30, gift 1 Mette Mikkelsdatter, gift 2 Anne Nielsdatter
Andersdatter, Karen - 29.3.1838, 109, -L, gift med inderste Rasmus Pedersen, Vævlinge
Andersdatter, Kirsten - Sasserod, Vævlinge, barn, 13.6.1830, 31
Andersen, Dines - Morudskov, Vigslev, fæstehusmand, hans hustru Gjertrud Christensdatter 3.6.1833, 74
Andersen, Hans - Jullerup, Melby, bolsmand, hans hustru Karen Marie Jensdatter 28.6.1846, 179
Andersen, Jens - Havstedgaard, Vigslev, selvejergaardmand, 21.7.1832, 60, gift 1 Karen Mortensdatter, gift 2 Marie Christophersdatter, gift 3 Maren Larsdatter, gift 4 Grethe Jeppesdatter
Andersen, Jørgen - Farsbølle, Haarslev, bolsmand, hans hustru Maren Knudsdatter 26.5.1844, 153
Andersen, Jørgen - Ny Munkehus, Vigslev, bolsmand, hans hustru Christiane Lovise Hansdatter 16.6.1830, 34
Andersen, Niels - Vævlinge, husmand, 22.8.1833, 79, gift 1 Maren Nielsdatter, gift 2 Karen Larsdatter, gift 3 Maren Andersdatter
Andersen, Rasmus - Vejruphus, Haarslev, husmand, 9.8.1845, 172, gift 1 Anne Marie Rasmusdatter, gift 2 Kirsten Larsdatter, gift 3 Karen Nielsdatter
Andersen, Søren - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Christiane Hansdatter 23.1.1839, 113
Arensbak, Anne Johanne - 27.11.1847, 186, enke efter købmand Schou, Bogense (død hos sønnen i Holse, Haarslev)
Balslev, Rasmus - Haarslev, konsistorialraad, 25.12.1840, 123, gift med Anne Salome Lautrup død 5.7.1833
Bernstorff-Gyldensten, Andreas Erik Henrik Ernst - Gyldensten, Sandager, greve, 4.10.1837, 99, gift 1 Allette Arctander, gift 2 Carlotte Augusta Lovise Wilhelmine v. Külmannsegg
Buch, Jacob Larsen - Hindevad, Haarslev, boelsmand, 20.2.1846, 175, gift 1 Kirsten Pedersdatter død 25.4.1839, skifte 2.12.1841, 137, gift 2 Kirsten Clausdatter
Caspersen, Jens - Vævlinge, gaardmand, 14.4.1845, 163, gift med Maren Nielsdatter
Christensdatter, Abelone - Nørreløkkehus, Haarslev, 19.11.1845, 174, enke efter gaardmand Christen Christensen
Christensdatter, Abelone Marie - 14.6.1840, 121, gift med husmand Jørgen Hansen, Askeby, Særslev
Christensdatter, Abelone Marie - 16.4.1840, 120, gift med bolsmand Mathias Nielsen, Vævlinge
Christensdatter, Anne - 12.3.1838, 111, gift med aftægtsmand Lars Larsen, Vævlinge
Christensdatter, Gjertrud - 22.10.1830, 37, gift med fæstehusmand Poul Frederiksen, Ejlby
Christensdatter, Gjertrud - 3.6.1833, 74, gift med fæstehusmand Dines Andersen, Morudskov, Vigslev
Christensdatter, Karen - 12.3.1830, 21, gift med fæstehusmand Ole Clemmensen, Ejlby
Christensdatter, Kirsten - 28.3.1837, 95, gift med gaardmand Lars Rasmussen, Haarslev
Christensdatter, Maren - Elvedgaard, Vævlinge, tjenestepige, 20.6.1830, 32, -L
Christensen, Christen - Nørreløkkehus, Haarslev, gaardmand, opgørelse 19.11.1845, 174, gift med Abelone Christensdatter
Christensen, Hans - Moderup, Særslev, gaardmand, 16.3.1846, 176, gift med Kirstine Jacobsdatter
Christensen, Hans - Vævlinge, fæstehusmand, hans hustru Susanne Johansdatter 14.4.1845, 165
Christensen, Hans - Vævlinge, gaardmand, 25.1.1840, 119, gift 1 Kirsten Rasmusdatter 19.9.1833, 80, gift 2 Kirsten Hansdatter
Christensen, Jens - Haarslev, selvejerhusmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 13.9.1832, 63
Christiansen, Christen(ian) - Vævlinge, stenhugger og træskomand, hans hustru Johanne Cathrine Jensdatter 14.11.1830, 37
Christiansen, Hans - Skovsgaarden, Haarslev, fæstehusmand, 27.8.1839, 115, gift 1 Anne Larsdatter, gift 2 Gjertrud Larsdatter
Christophersdatter, Anne Kirstine - 3.5.1834, 86, gift 1 Hans Jensen, gift 2 gaardmand Thomas Hansen, Sasserod, Vævlinge
Christophersen, Niels - Eskilstrup, Skovby, gaardmand, 6.6.1846, 179, gift med Anne Sophie Madsdatter
Clausdatter, Kirsten - 23.12.1832, 52, enke efter Johan Johansen, Skovsgaard, Haarslev
Clemmensen, Ole - Ejlby, fæstehusmand, hans hustru Karen Christensdatter 12.3.1830, 21
Conradsen, Christen - Eskilstrup, Skovby, gaardmand, 8.12.1843, 144, gift 1 Anne Magdalene Nielsdatter, gift 2 Karen Nielsdatter
Dinesen, Hans - Vævlinge, skrædder og indsidder, hans hustru Birthe Kirstine Pedersdatter 25.5.1845, 170, -L
Ditlevsen, Jens Peder - Haarslev, barn, 3.4.1850, 187
Eriksen, Jens - Nørre Esterbølle, Nørre Sandager, husmand 14.1.1847, 184, gift med Else Marie Larsdatter
Eriksen, Johan - Haarslev, aftægtsmand, 26.12.1831, 51, gift med Anne Marie Rasmusdatter død 1823
Finecke, Conrad Christian Blixen - Dallund, baron, død i Sverrig, 24.10.1829. skifte 24.11.1829, 2, 19, 25, 26, 48
Frederiksen, Hans Mathias - hans enke indsidderske Anne Kirstine Jacobsdatter, Kosterslev, Særslev, 25.12.1831, 46, -L
Frederiksen, Poul - Ejlby, fæstehusmand, hans hustru Gjertrud Christensdatter 22.10.1830, 37
Gjødesen, Jesper - Melby, husmand, 4.4.1830, 21, 62, gift med Agnette Cathrine Jørgensdatter
Hansdatter (Kingo?), Lisbeth Birgitte - Amager, Vigslev, 30.11.1832, 66, enke efter husmand Gustav Pedersen død 1803
Hansdatter, Anne - 25.1.1839, 114, gift med bolsmand Niels Pedersen, Vævlinge
Hansdatter, Anne - 7.3.1841, 127, enke efter Anders Hansen, Diget, Haarslev
Hansdatter, Anne Kirstine - 2.4.1851, 187, gift med husmand Christen Mathiesen, Hemmerslev, Særslev
Hansdatter, Anne Marie - 2.2.1844, 146, gift med husmand Jørgen Rasmussen, Kongslevhuset, Vævlinge
Hansdatter, Anne Marie - Skovby, pige, 14.12.1843, 143, -L
Hansdatter, Anne Sophia - 1.4.1841, 132, gift med selvejergaardmand Hans Pedersen, Svenstrup, Særslev
Hansdatter, Christiane - 23.1.1839, 113, gift med bolsmand Søren Andersen, Vævlinge
Hansdatter, Christiane Lovise - 16.6.1830, 34, gift med Jørgen Andersen, Ny Munkehus, Vigslev
Hansdatter, Johanne - 7.4.1845, 162, gift 1 Søren Christensen, gift 2 Peder Christophersen, gift 3 bolsmand Christen Jørgensen, Haarslev
Hansdatter, Karen - 25.4.1845, 159, -L, gift med aftægtsmand Anders Rasmussen, Harreslev, Skovby
Hansdatter, Maren - 30.3.1844, 148, gift med bolsmand Christopher Jensen, Vævlinge
Hansdatter, Maren - 9.4.1832, 58, gift med indsidder Niels Svendsen, Kosterslev, Særslev (oo1 Maren Knudsdatter)
Hansdatter, Maren - 9.7.1833, 77, gift med husmand Hans Rasmus Jacobsen, Hindevad, Haarslev
Hansen, Hans - Diget, Haarslev, gaardmand, hans enke Anna Hansdatter 7.3.1841, 127
Hansen, Hans - Kosterslev, Særslev, smed, hans hustru Appelone Rasmusdatter 28.4.1841, 134
Hansen, Hans - Væde, Vævlinge, husmand, 30.5.1832, 53, gift 1 Kirsten Christensdatter, gift 2 Maren Olsdatter
Hansen, Jørgen - Askeby, Særslev, husmand, hans hustru Abelone Marie Christensdatter 14.6.1840, 121
Hansen, Jørgen - Væde, Vævlinge, 25.7.1833, 76, gift med Anne Margrete Hansdatter
Hansen, Jørgen - Vævlinge, indsidder 19.3.1834, 87, -L, gift med Marie Hansdatter
Hansen, Lars - Melby, bolsmand, 24.8.1831, 40, gift med Maren Jeppesdatter, gift 2 Karen Jørgensdatter
Hansen, Lars Henriksen - Gamby, Haarslev, barn, 2.4.1850, 187
Hansen, Mads - Vævlinge, gaardmand, 9.6.1836, 90, gift med Karen Marie Pedersdatter
Hansen, Niels - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Christiane Henriksdatter 14.4.1845, 166
Hansen, Otto - Haarslev, indsidder, hans hustru Anne Marie Mikkelsdatter 14.9.1832, 64
Hansen, Peder - Sasserod, Vævlinge, gaardmand, 2.10.1833, 77, gift med Anne Cathrine Jensdatter 4.6.1832, 55
Hansen, Rasmus - Søndersø, indsidder, 16.3.1833, 70, gift med Marie Jespersdatter 3.3.1833, 70
Hansen, Rasmus - Væde, Vævlinge, selvejergaardmand, hans hustru Anne Marie Nielsdatter død 14.5.1837, skifte 15.12.1841, 138
Hansen, Thomas - Sasserod, Vævlinge, gaardmand, 7.4.1845, 160, gift 1 Anne Kirstine Christophersdatter 3.5.1834, 86 (gift 1 Hans Jensen), gift 2 Karen Eriksdatter
Hansen, Thyge - Væde, Vævlinge, husmand, 18.10.1837, 105, gift 1 Maren Hansdatter, gift 2 Magdalene Cathrine Rasmusdatter
Henriksdatter, Christiane - Vævlinge, 14.4.1845, 166, gift med bolsmand Niels Hansen
Henriksdatter, Maren - Askeby, Særslev, 2.1.1837, 94, gift 1 Peder Larsen, gift 2 selvejergaardmand Rasmus Rasmussen
Henriksen, Mathias - Nørre Sandager, gaardmand, hans hustru Ellen Kirstine Nielsdatter 30.6.1841, 135
Hjerresen, Peder - Tyentved, Nørre Sandager, husmand, hans hustru Karen Jensdatter 5.8.1831, 41
Ibsen, Hans - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Maren Jensdatter 20.3.1838, 109 [Ipsen jfr. Jeppesen]
Ibsen, Michel - Skovsgaarde, Haarslev, husmand, smed, 12.1.1830, 21, gift med Anne Hansdatter
Jacobsdatter, Anne - 13.6.1841, 134, gift 1 Niels Knudsen, gift 2 selvejergaardmand Hans Iversen, Skovby
Jacobsdatter, Anne Kirstine - Kosterslev, Særslev, indsidderske, 25.12.1831, 46, -L, enke efter Hans Mathias Frederiksen
Jacobsen, Hans - Høved, Vævlinge, husmand og tømmermand, hans hustru Cathrine Jørgensdatter 2.6.1838, 110
Jacobsen, Hans - Nymark, Haarslev, husmand, 21.1.1830, 23, gift med Inger Rasmusdatter
Jacobsen, Hans Rasmus - Hindevad, Haarslev, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 9.7.1833, 77
Jacobsen, Knud - L. Labølle, Haarslev, bolsmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 24.4.1844, 150 (oo1 Jørgen Sørensen)
Jacobsen, Knud - Moderup, Særslev, indsidder, 26.3.1840, 122, gift med Anne Kirstine Andersdatter
Jensdatter, Anne Cathrine - 4.6.1832, 55, gift med gaardmand Peder Hansen, Sasserod, Vævlinge, 2.10.1833, 77
Jensdatter, Johanne Cathrine - 14.11.1830, 37, gift med stenhugger og træskomand Christen(ian) Christiansen, Vævlinge
Jensdatter, Karen - 5.8.1831, 41, gift med husmand Peder Hjerresen, Tyentved, Nørre Sandager
Jensdatter, Karen - 9.3.1830, 19, gift 1 gaardmand Lars Eriksen, Kile, Ejlby, gift 2 gaardmand Hans Jensen samme sted
Jensdatter, Karen Marie - 28.6.1846, 179, gift med bolsmand Hans Andersen, Jullerup, Melby
Jensdatter, Maren - 20.3.1838, 109, gift med bolsmand Hans Ipsen, Vævlinge
Jensen, Anders - Jullerup, Melby, 30.3.1844, 149, gift med Anne Kirstine Hansdatter
Jensen, Christopher - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Maren Hansdatter 30.3.1844, 148
Jensen, Erik - St. Købeskov, Vævlinge, gaardmand, 17.7.1845, 173, gift 1 Anne Elisabeth Pedersdatter 8.2.1838, 106, gift 2 Anne Kirstine Jeppesdatter
Jensen, Hans - Haarslev, fæstehusmand, 18.9.1831, 43, gift med Maren Larsdatter
Jensen, Hans - Kile, Ejlby, gaardmand og sognefoged 14.8.1842, 140, gift 1 ... se L.S.S.skiftep., gift 2 Anne Poulsdatter
Jensen, Hans - Kile, Ejlby, gaardmand, hans hustru Karen Jensdatter 9.3.1830, 19 (oo1 gaardmand Lars Eriksen samme sted)
Jensen, Hans - Moderup, Særslev, gaardmand, fallitbo 17.11.1836, 92
Jensen, Hans - Sasserod, Vævlinge, gaardmand, 30.7.1831, 42, gift med Kirstine Christophersdatter
Jensen, Hans - Søndersø, aftægtsgaardmand, 19.7.1830, 32, gift med Anne Cathrine Rasmusdatter 11.9.1832, 62
Jensen, Hinse -  Tevringe, Vævlinge, fæstehusmand, hans hustru Kirstine Marie Pedersdatter 28.1.1831, 38
Jensen, Knud - Ørreslev, Søndersø, bolsmand, 15.9.1839, 115, gift med Anne Kirstine Mikkelsdatter
Jensen, Niels - Smidstrup, Nørre Sandager, tømrer, hans enke Johanne Larsdatter 26.11.1833, 88
Jensen, Peder - Frydenlund, Vigslev, indsidder, hans hustru Juliane Jespersdatter 15.7.1830, 35
Jensen, Poul - Elved Mark, Vævlinge, husmand, hans hustru Maren Pedersen 21.2.1836, 91
Jeppesen (jfr. Ibsen), Michel - Skovsgaarde, Haarslev, husmand, smed, 12.1.1830, 21, gift med Anne Hansdatter
Jespersdatter, Juliane - 15.7.1830, 35, gift med indsidder Peder Jensen, Frydenlund, Vigslev
Jespersen, Jens - Haarslev, husmand, 2.8.1846, 179, gift med Gjertrud Andersdatter
Jespersen, Rasmus - Haarslev, fæstehusmand, ungkarl, 30.11.1846, 184, -L
Johansdatter, Susanne - 14.4.1845, 165, gift med fæstehusmand Hans Christensen, Vævlinge
Johansen, Johan - hans enke Kirsten Clausdatter, Skovsgaarde, Haarslev, 23.12.1832, 52
Johansen, Jørgen - Haarslev, husmand, 12.12.1844, 157, gift 1 Birthe Hansdatter, gift 2 Anne Jørgensdatter
Jørgensdatter, Cathrine - 2.6.1838, 110, gift med husmand og tømrer Hans Jacobsen, Høved, Vævlinge
Jørgensdatter, Karen - 27.3.1841, 130, 135, -L, gift med gaardmand Peder Olsen, Melby, 22.12.1840, 130, 135, -L
Jørgensdatter, Mette (eller Lene) - 4.1.1844, 143, gift 1 Hans Henriksen Møller, gift 2 husmand Nicolaj Rasmussen, Vævlinge Hede
Jørgensen, Christen - Haarslev, bolsmand, hans hustru Johanne Hansdatter 7.4.1845, 162 (oo1 Søren Christensen, gift 2 Peder Christophersen)
Jørgensen, Hans - Haarslev, husmand, hans hustru Mette Kirstine Lydersdatter 13.12.1831, 51 (oo1 Mads Dinesen)
Jørgensen, Hans - Kosterslev, Særslev, selvejergaardmand, 1.7.1837, 98, gift med Karen Marie Knudsdatter
Jørgensen, Hans - Kærby, Skovby, gaardmand, 11.3.1845, 167, gift 1 Karen Jochumsdatter, gift 2 Johanne Marie Jensdatter
Jørgensen, Hans - Vævlinge, indsidder, fhv. gaardmand i Sasserod, 24.12.1830, 36, gift med Maren Pedersdatter
Jørgensen, Henrik - Kærby, Skovby, 18½ aar, 12.7.1830, 30
Jørgensen, Henrik - Vævlinge, indsidder og træskomand, 5.1.1835, 89, -L, gift med Appelone Kirstine Pedersdatter
Jørgensen, Jørgen - Hindevad, Haarslev, ungkarl, husmand, 25.5.1844 153
Jørgensen, Jørgen - Tolsvad, Nørre Sandager, indsidder, hans hustru Karen Madsdatter 21.9.1831, 49, 58, 63, 64
Jørgensen, Mads - Vigslev, møllebygger, 15.1.1841, 122, gift med Anne Andersdatter, skifte 19.9.1827
Jørgensen, Mathias - Vævlinge, husmand, 30.6.1847, 185, gift med Ane Catrine Henriksdatter
Jørgensen, Mikkel - Vævlinge, husmand, hans hustru Marie Kirstine Nielsdatter 2.2.1833, 75
Jørgensen, Peder - Haarslev, gaardmand, 12.4.1834, 83, gift med Gjertrud Margrethe Jespersdatter
Jørgensen, Peder - Vigslev, hospitalsbonde, hans hustru Maren Nielsdatter 22.12.1832, 66
Jørgensen, Rasmus - Eskilstrup, Skovby, gaardmand, 10.5.1846, 177, gift med Dorthea Larsdatter
Jørgensen, Søren - Vævlinge, fæstehusmand, 7.8.1844, 156, gift med Anne Cathrine Andersdatter
Kingo, Christian - Morudskov, Vævlinge, husmand, hans hustru Marie Mortensdatter 7.3.1832, 55, -L
Kjølsing, Hans Martin - Einsidelsborg, Krogsbølle, forvalter 8.12.1833, 87, enke efter Anne Marie Turch
Knudsdatter, Karen - i Skaarup, Skovby, 29.5.1830, 29, enke efter gaardmand Peder Simonsen, Kærby,
Skovby
Knudsdatter, Lisbeth - 24.4.1833, 69, gift med indsidder Anders Rasmussen, Søndersø
Knudsdatter, Maren - 26.5.1844, 153, gift med bolsmand Jørgen Andersen, Farsbølle, Haarslev
Knudsen, Anders - Særslev, husmand, 15.1.1845, 157, 158, gift med Margrethe Nielsdatter
Knudsen, Erik - Grønløkken, Skovby, bolsmand, 6.6.1854, 187, gift 1 Anne Cathrine Knudsdatter 27.4.1847, gift 2 Kirsten Pedersdatter
Knudsen, Jacob - Hemmerslev, Særslev, husmand, 30.3.1844, 149, gift med Anne Hansdatter
Kudsk, Jens Nielsen - Nørre Esterbølle, Nørre Sandager, enke- og aftægtsmand, 10.2.1845, 160
Larsdatter, Johanne - 26.11.1833, 88, enke efter tømmermand Niels Jensen, Smidstrup, Nørre Sandager
Larsdatter, Karen - 22.3.1832, 54, gift med husmand Christen Rasmussen, Vævlinge
Larsen, Hans - Ejlby, bolsmand, 24.7.1844, 155, gift med Karen Eriksdatter
Larsen, Hjerre - Kosterslev, Særslev, bolsmand, 25.10.1833, 81, gift med Anne Marie Jeppesdatter
Larsen, Knud - Hindevad, Haarslev, aftægtsmand, 7.12.1846, 185, gift med ...
Larsen, Lars - Hemmerslev Mark, Særslev, husmand, 22.6.1846, 177
Larsen, Lars - Vævlinge, aftægtsmand, hans hustru Anne Christensdatter 12.3.1833, 111
Larsen, Niels - Væde, Vævlinge, husmand, 2.5. 1832, 53, gift med Johanne Pedersdatter
Larsen, Niels - Vævlinge, husmand, hans hustru Johanne Marie Nielsdatter 8.7.1832, 54
Larsen, Peder - Grindløse, ugift tjenestekarl, 4.5.1838, 108, +L
Larsen, Peder - Ørreslev, Sønderse, indsidder, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 20.6.1832, 59
Larsen, Rasmus - Jullerup, Melby, 1.10.1843, 143, gift med Maren Madsdatter
Larsen, Søren - St. Labølle, Haarslev, gaardmand, 29.12.1831, 49, gift 1 Anne Cathrine Pedersdatter, gift 2 Kirsten Jensdatter
Lydersdatter, Mette Kirstine - 13.12.1831, 51, gift 1 Mads Dinesen, gift 2 husmand Hans Jørgensen, Haarslev
Madsdatter, Karen - 21.9.1831, 48, 58, 63, 64, gift med indsidder Jørgen Jørgensen, Tolsvad, Nørre Sandager (se fol. 64 no 126, 1832)
Madsen, Anders - Nørre Sandager, fæstehusmand, 30.10.1833, 82, -L, gift med Maren Mikkelsdatter
Madsen, Peder - Kosterslev, Særslev, husmand, 17.2.1830, 24, gift med Anne Marie Jørgensdatter
Madsen, Rasmus - Hindevad, Haarslev, gaardmand, 21.12.1832, 67, gift med Dorthea Pedersdatter
Mathiasen, Christen - Hemmerslev, Særslev, husmand, hans hustru Ane Kirstine Hansdatter 2.4.1851, 187
Mathiasen, Hans Henrik - Elved Mark, Vævlinge, husmand og rokkedrejer, 24.4.1844, 151, gift med Laurine Poulsdatter
Mikkelsen, Mikkel - Vævlinge, indsidder, 26.4.1833, 70, gift med Karen Marie Rasmusdatter
Mikklesdatter, Anne Marie - 14.9.1832, 64, gift med indsidder Otte Hansen, Haarslev
Monrad, Palle Saaby - Klinte, sognepræst 16.2.1836, 92
Mortensdatter, Marie - 7.3.1832, 55, -L, gift med husmand Christian Kingo, Morudskov, Vævlinge
Mortensen, Lars - Ejlby, husmand, hans hustru Anne Johanne Rasmusdatter 5.7.1845, 171
Nielsdatter, Anne Marie - død 14.5.1837, 15.12.1841, 138, gift med selvejergaardmand Rasmus Hansen, Væde, Vævlinge
Nielsdatter, Ellen Kirstine - 30.6.1841, 135, gift med gaardmand Mathias Henriksen, Nørre Sandager
Nielsdatter, Johanne Marie - 8.7.1832, 54, gift med husmand Anders Larsen, Vævlinge
Nielsdatter, Johanne Marie - Bække, Melby, aftægtsenke, 17.5.1840, 132, enke efter gaardmand Peder Nielsen
Nielsdatter, Karen - Hemmerslev, Særslev, 26.4.1830, 31, enke efter gaardmand Morten Rasmussen
Nielsdatter, Maren - 22.12.1832, 66, gift med hospitalsbonde Peder Jørgensen, Vigslev
Nielsdatter, Marie Kirstine - 2.2.1833, 75, gift med husmand Mikkel Jørgensen, Vævlinge
Nielsen, Anders - Haarslev, gaardmand, 19.10.1839, 117, 119, gift med Anne Marie Nielsdatter (oo1 gaardmand Hans Olsen død ca 1828)
Nielsen, Anders - Vævlinge, gaardmand, 14.3.1841, 142, reg. 5.4.1843, gift med Anne Willesdatter
Nielsen, Ane Marie - Skovby, barn, 1.4.1850, 187
Nielsen, Christian Frederik - Særslev, kromand, 11.9.1846, 181, gift 1 Gjertrud Hansdatter, gift 2 Maren Jensdatter
Nielsen, Hans - Melby, husmand, 19.9.1846, 181, gift med Maren Kathrine Rasmusdatter
Nielsen, Jens - Smidstrup, Nørre Sandager, ungkarl, 21.9.1831, 44, -L
Nielsen, Marie Kirstine - Skovby, barn, 4.4.1850, 187
Nielsen, Mathias - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Abelone Marie Christensdatter 16.4.1840, 120
Nielsen, Peder - Bække, Melby, gaardmand, hans enke Johanne Marie Nielsdatter 17.5.1840, 132
Nielsen, Peder - Hindevad, Haarslev, indsidder, 26.10.1836, 93, gift med Johanne Cathrine Andersdatter
Olsen, Anders - Holse, Haarslev, ugift, husmand, 2.10.1846, 182, -L
Olsen, Lars - Vævlinge, fæstehusmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 9.4.1833, 74 (oo1 Rasmus Jørgensen, Vævlinge)
Olsen, Peder - Melby, gaardmand, 22.12.1840, 130, 135, -L, gift med Karen Jørgensdatter 27.3.1841, 130, 135, -L
Pedersdatter, Anne Elisabeth - 8.2.1838, 106, gift med gaardmand Erik Jensen, Vævlinge
Pedersdatter, Birthe Kirstine – Vævlinge, 25.5.1845, 171, -L, gift med indsidder og skræder Hans Dinesen
Pedersdatter, Kirsten - død 25.4.1839, 139, reg. 2.12.1841, gift med Jacob Larsen Buch, Haarslev
Pedersdatter, Kirstine Marie - 28.1.1831, 38, gift med fæstehusmand Hinse Jensen, Tevringe, Vævlinge
Pedersdatter, Maren - 21.2.1836, 91, gift med husmand Poul Jensen, Elved Mark, Vævlinge
Pedersen, Gustav - Amager, Vigslev, husmand, død 1803, gift med Lisbeth Birgitte Hansdatter (Kingo) død 30.12.1832, 66
Pedersen, Hans - Svenstrup, Særslev, selvejergaardmand, hans hustru Anne Sophie Hansdatter 1.4.1841, 132
Pedersen, Hans - Tevringe, Vævlinge, 30.6.1847, 186, gift med Ane Larsdatter
Pedersen, Jørgen - Ejlby, barn, 2.4.1850, 187
Pedersen, Mads - Skovsgaarde, Haarslev, smed, 17.8.1839, 116, gift med Anne Hansdatter
Pedersen, Niels - Vævlinge, bolsmand, hans hustru Anne Hansdatter 25.1.1839, 114
Pedersen, Rasmus - Hovgaarden, Vigslev, 11.11.1829, 18, gift med Karen Marie Andersdatter
Pedersen, Rasmus - Vævlinge, indsidder, hans hustru Karen Andersdatter 29.3.1838, 109, -L
Philipsdatter, Mette - 1.12.1845, 174, gift med husmand Hans Pedersen, Vævlinge
Rasmusdatter, Anne - 24.4.1844, 150, gift 1 Jørgen Sørensen, gift 2 bolsmand Knud Jacobsen, L. Labølle, Haarslev
Rasmusdatter, Anne Johanne - 5.7.1845, 171, gift med husmand Lars Mortensen, Ejlby
Rasmusdatter, Anne Marie - 20.6.1832, 59, gift med indsidder Peder Larsen, Ørreslev, Sønderse
Rasmusdatter, Appelone - 28.4.1841, 134, gift med smed Hans Hansen, Kosterslev, Særslev
Rasmusdatter, Karen - 13.9.1832, 63, gift med selvejerhusmand Jens Christensen, Haarslev
Rasmusdatter, Karen - 9.4.1833, 74, gift 1 Rasmus Jørgensen, Vævlinge, gift 2 fæstehusmand Lars Olsen, samme sted
Rasmusdatter, Karen - skifte, 30.7.1832, 56, enke efter gaardmand Christen Rasmussen, Eskildstrup, Skovby
Rasmusdatter, Kirsten - 19.9.1833, 80, gift med gaardmand Hans Christensen, Vævlinge
Rasmussen, Anders - Hareslev, Skovby, aftægtsmand og hustru Karen Hansdatter 25.4.1845, 159, -L
Rasmussen, Anders - Sønderse, indsidder, hans hustru Lisbeth Knudsdatter 24.4.1833, 69
Rasmussen, Christen - Eskilstrup, Skovby, gaardmand, hans enke Karen Rasmusdatter 30.7.1832, 56
Rasmussen, Christen - Vævlinge, husmand, hans hustru Karen Larsdatter 22.3.1832, 54
Rasmussen, Eiler - Skaarup, Skovby, gaardmand, 19.9.1865, 64, gift med Maren Rasmusdatter se no 126, 1832, fol 63
Rasmussen, Hans - Ørreslev, Sønderse, selvejerhusmand, 17.8.1832, 60, gift med Christiane Dinesdatter
Rasmussen, Jørgen - Kongslevhuset, Vævlinge, husmand, hans hustru Ane Marie Hansdatter 2.2.1844, 146
Rasmussen, Lars - Haarslev, gaardmand, hans hustru Kirsten Christensdatter 28.3.1837, 95
Rasmussen, Morten - gaardmand, hans hustru Karen Nielsdatter, Hemmerslev, Særslev, 26.4.1830, 31
Rasmussen, Nicolaj - Vævlinge, husmand, hans hustru Mette (Lene) Jørgensdatter 4.1.1844, 143 (oo1 Hans Henrik Møller)
Rasmussen, Peder - Skovby, husmand, 12.11.1846, 183, gift med ...
Rasmussen, Peder - Væde Hedehus, Vævlinge, bolsmand, 4.2.1831, 35, 38, -L, gift med Maren Jacobsdatter
Rasmussen, Rasmus - Askeby, Særslev, selvejergaardmand, hans hustru Maren Henrichsdatter 2.1.1837, 94 (oo1 Peder Larsen)
Simonsen, Peder - Kærby, Skovby, gaardmand, hans enke Karen Knudsdatter, død i Skaarup, Skovby, 29.5.1830, 29
Steffensen, Peder - Kosterslev, Særslev, husmand, 17.5.1833, 71, gift 1 Barbara Kirstine Hansdatter, gift 2 Euphrosine Hansdatter
Stougaard, Søren Jensen - Vævlinge, væver, 19.5.1845, 169, gift 1 Bodil Marie Nielsdatter, gift 2 Marie Cathrine Larsen Schmidt, gift 3 Kirsten Jespersdatter
Strøbech, Jørgen - Vigslev, forvalter, 2.9.1838, 111, 112, 113, gift med Christiane Christensdatter
Svendsen, Niels - Kosterslev, Særslev, indsidder, gift 1 Maren Knudsdatter, gift 2 Maren Hansdatter 9.4.1832, 58
Sørensdatter, Mette Marie - fra Kragsbølle, enke, død 21.7.1832, 58, i Kosterslev, Særslev
Sørensen, Anders - Skovby, gaardmand, 2.7.1837, 96, gift med Anne Marie Madsdatter
Sørensen, Nicolaj - Kosterslev Skov, Vævlinge, fæstehusmand, 3.6.1833, 72, gift 1 Maren Hansdatter, gift 2 Jensine Marie Jørgensdatter
Sørensen, Rasmus - Vævlinge, gaardmand, 9.4.1830, 72, gift med Anne Marie Mikkelsdatter
Thiese, Johanne - Dallund, Sønderse, norsk ugift, druknet, 4.11.1831, 43, 45, -L
Thaarup, Hans Nielsen - Kosterslev, Særslev, husmand, 17.5.1830, 25, gift med Bodil Henriksdatter
Tofte, Niels Andersen - Harreslev, Skovby, fh. brændevinsbrænder i Bogense, 26.4.1831, 43
Truelsdatter, Else Kirstine - Strasborg, Haarslev, aftægtsenke, 9.2.1834, 89
Winqvist, ... - Nymark, Haarslev, født i Sverrig, jomfru, død 11.11.1829, skifte 15.4.1830, 23
Winther, Hans - Hindevad, Haarslev, skolelærer og kirkesanger, 14.3.1844, 146, gift 1 Caroline Lautrup, gift 2 Franciska Tranberg
Østrup, Frederikke - død paa Elvedgaard, Vævlinge, enke, 15.12.1829, 16, 33, -L, gift 1 Alexanders Schebye, Ørreslevgaard, gift 2 landmaaler R. Rasmussen, Bubelgaard