Ravnebjerg herred 1798-1805

Afskrift af register til skifteprotokol
Ravnebjerg herred 1798-1805
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anne – Sct. Jørgens Port i Odense, I 515, 593 gift med daglejer Peder Olesen
Andersdatter, Anne Catrine – Brylle, pige I 665
Andersdatter, Gertrud – Stenhuset Aasum, I 662 gift med indsidder Erik Rasmussen
Andersdatter, Karen – Paarup, I 675 gift med boelsmand Hans Hansen
Andersdatter, Marthe – Stige, I 556, 589, 598 enke efter Otte Christensen
Andersen, Anders – Hovhavehuset, indsidder I 567
Andersen, Anders – Højbjergstedet, Tommerup, boelsmand I 522, 543
Andersen, Anders – Karetmagerstedet uden Odense nr Port, indsidder I 664
Andersen, Anders – Trøstrup Korup, selvejergaardmand og hustru Maren Hansdatter I 63, 438, 553, 554
Andersen, Christen – Brændekilde, selvejergaardmand I 521, 623, 636
Andersen, Christen – Hunderuphuset, I 658
Andersen, Hans – Brændekilde, indsidder I 576
Andersen, Hans – Naarup, Verninge Sogn, indsidder hans enke Maren Pedersdatter I 413, 415, 427, 430, 449, 461, 573, 589, 594, 597
Andersen, Hans Erik – Stenhuset, Aasum, indsidder I 512
Andersen, Henrik – Bellinge, indsidder I 585
Andersen, Jens – Lille Ubberud, hans enke Gertrud Christoffersdatter I 459, 468, 475
Andersen, Jørgen – Stige, købmand I 666, 669
Andersen, Knud – Rødehus, Sanderum, husmand, hans hustru Giertrud Ibsdatter I 596
Andersen, Rasmus – Elmelund, Sanderum Sogn, selvejer hans hustru Anne Rasmusdatter I 462, 506
Andersen, Rasmus – Stige, indsidder I 582
Balle, Niels Jørgensen – Stige 22.11.1803, II 13, 22 gift 1 Karen Hansdatter død 1778 (Eilskov Gods), gift 2 Maren Mathiasdatter
Bang, Anne Sophie – Stige, I 103, 164 gift med skipper Hans Nielsen
Benzon, Christian – Odense Sct. Knud Kloster, kammerherre I 517, 518, 524, 525
Bertelsen, Niels – Aasum I 339
Bonnemann, Morten Jensen – Brylle I 573, 588, 592
Brylle, Anne Margrete Christensdatter og ægtefælle skipper Jens Dyreborg – i Stige, opbudsbo 29.11.1803, II 13, 22 (gift 1 Elisabeth Christensdatter I 58, 69)
Bødker, Lars – Kelstrup 18.1.1804, II 25
Bødker, Lars Christensen – Kelstrup, 18.1.1804, II 25 gift med Anne Catrine Larsdatter
Bødker, Mette – Aasum, indsidder I 668
Bøyesen, Jesper – Stige, indsidder I 557
Carlsdatter, Maren – Kelstrup Skov, Vissenbjerg Sogn, I 496, 503 gift med Niels Rasmussen
Christensdatter, Abelone – Karetmagerhuset paa Jordbroen i Odense, St. Hans, I 183, 563 enke efter Jens Schandorph
Christensdatter, Dorthe – Trøstrup Korup, I 412, 580 gift med Søren Larsen
Christensdatter, Elisabeth – Stige, I 58, 69 gift med skipper Jens Dyreborg (gift 2 Anne Margrete Christensdatter Bryllle), opbudsbo 29.11.1803, II 13, 22
Christensdatter, Gertrud – Tommerup, I 534 enke efter indsidder Jacob Hansen
Christensdatter, Malene Catrine – Bred, Vissenbjerg Sogn, I 261, 346, 356, 529 gift med boelsmand Frederik Svendsen
Christensdatter, Maren – Have, I 558 enke efter skipper Laurits Jørgensen
Christensen, Lars – Gadsbølle, hans hustru Anne Elisabet Jacobsdatter 29.1.1804, II 33 gift 1 Christen Jørgensen død 1795
Christensen, Lars – Kelstrup Skov, hans hustru Birthe Catrine Jørgensdatter I 280
Christensen, Lars – Knolden, Vissenbjerg Sogn, hans enke Gertrud Marie Nielsdatter I 134, 160, 509, 543, 553, 555
Christensen, Otte – Stige, hans enke Marthe Andersdatter I 556, 589, 598
Christiansen, Peder – Dyrup, Sanderum Sogn, I 281
Christoffersdatter, Anne Kirstine – Væde Hed, Veflinge Sogn, I 172, 234 gift med boelsmand Jørgen Larsen
Christoffersdatter, Christence – Verninge, I 327, 333, 335 gift med selvejergaardmand Peder Andersen Forpagter
Christoffersdatter, Gertrud – Lille Ubberud, I 459, 468, 475 enke efter Jens Andersen
Clausdatter, Karen – Brunebjerghus ved Hedeboerne, Veflinge Sogn, I 648 gift med selvejergaardmand Christian Gulbrandsen
Clausdatter, Karen – Gadsbølle, I 246, 248, 252 gift med Ole Henningsen
Clausdatter, Maren – uden Odense nr Port, I 45, 48, 124 gift med husmand Christen Krag
Clausen, Jens – Anderuphus, indsidder I 557
Dinesdatter, Helvig – Allese, indsidder I 265
Dyreborg, Jens – Stige, skipper gift 1 Elisabeth Christensdatter I 58, 69, gift 2 Anne Margrete Christensdatter Brylle, opbudsbo 29.11.1803, II 13, 22
Forpagter, Peder Andersen – Verninge, selvejergaardmand hans hustru Christence Christoffersdatter I 327, 333, 335
Frandsen, Hans – Hindevad, Haarslev Sogn, hans hustru Maren Hansdatter I 85
Friderichs, Anne – Have, Lumby Sogn, I 504, 526
Friis, Andreas Madsen – Have, Lumby Sogn, skipper hans hustru Sidsel Marie Leopold I 510, 514
Friis, Mads – Have, Lumby Sogn, skipper I 629, 639, 641, 674, 678, 680, 681, 685
Friis, Mads Andersen – Stige, skipper I 89
Grem, Claus – Kræmmermarkshuset, Odense St. Hans, kanalgraver hans hustru Anne Kirstine Pedersdatter I 405, 415
Greve, Rasmus Jørgensen – Humlekrogegaard, Brylle Sogn, selvejergaardmand I 42, 49, hans enke Johanne Larsdatter I
Greve, Rasmus Jørgensen – Naarup, Verninge Sogn, selvejergaardmand I 140, 141, 146,
Guldbrandsen, Christian – Brunebjerghus ved Hedeboerne, Veflinge Sogn, selvejerhusmand hans hustru Karen Clausdatter I 648,
Hansdatter, Abelone – Vejrup, I 583 selvejerhusmand Hans Larsens steddatter
Hansdatter, Anne – Galleskovhuset, I 581, gift med selvejerhusmand Hans Hansen
Hansdatter, Anne – Ladefogedhuset, Odense St. Hans, I 19, 30, 41, 87, 123, 157, 183, 370, 505, 513, 515, 524, 525, 536 enke efter selvejerhusmand Jens Knudsen
Hansdatter, Anne – Trøstrup Korup, I 660 Hans Hansens datter
Hansdatter, Anne – Villestofte, I 540 gift med indsidder Rasmus Nielsen
Hansdatter, Dorte – Lumby (reg. 27.12.1803) 25.4.1804, II 62 gift med Clemen Jørgensen
Hansdatter, Karen – Gundestrup, Brylle Sogn, I 547, 589, 591, 594, 601, 614, 627, 659 gift med indsidder Hans Rasmussen
Hansdatter, Karen – Hesselhavehuset, Odense Vor Frue Sogn, I 157, 271 gift med husmand Knud Jørgensen
Hansdatter, Karen – Sømosegaard, Odense St. Hans Sogn, indsidder I 691
Hansdatter, Karen – Trøstrup, I 565 gift med husmand Peder Rasmussen
Hansdatter, Karen – Villestofte, I 603 gift med husmand Ole Hansen
Hansdatter, Karen Villestofte, I 584 enke efter husmand Mathias Pedersen
Hansdatter, Kirsten (Rasmusdatter) – Villestofte, I 132, 326, 330, 333, 343, 350, 355, 360, 373, 527 enke efter Rasmus Ibsen
Hansdatter, Kirstine – Kongsbjerg eller Stendalshus i Brændekilde I 79, 99, 106, 123 gift med selvejerhusmand Lars Hansen
Hansdatter, Kirstine – Næsby, I 383, 387, 392, 397, 402, 406, 410 gift med gaardmand Hans Jørgensen
Hansdatter, Maren – Ellepindshuset, indsidder I 580
Hansdatter, Maren – Hindevad, Haarslev Sogn I 85 gift med selvejergaardmand Hans Frandsen
Hansdatter, Maren – Trøstrup Korup og ægtefælle selvejergaardmand Anders Andersen I 63, 438, 553, 554
Hansdatter, Maren – Verninge I 560
Hansdatter, Marie – Edsbjerggaard, Brylle Sogn I 113 gift med selvejergaardmand Jens Larsen
Hansen, Anders – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, selvejer hans hustru Maren Nielsdatter I 89
Hansen, Anders – St. Pederstrup, Trøstrup Korup Sogn, hans hustru Maren Larsdatter I 465, 491, 497
Hansen, Christen – Solevad, selvejerhusmand hans hustru Maren Rasmusdatter I 53
Hansen, Hans – Galleskovhuset, selvejerhusmand, hans hustru Anne Hansdatter I 581
Hansen, Hans – Holestedet, Væde, husmand I 594
Hansen, Hans – Paarup, boelsmand, hans hustru Karen Andersdatter I 675
Hansen, Hans – Tallerup, Teglværks Huse, indsidder (reg. 29.12.1803) 12.4.1804, II 60
Hansen, Hans – Trøstrup Korup, hans datter Anne Hansdatter I 660
Hansen, Hans – Vejrup, boelsmand I 365, 434, 439, 451
Hansen, Jacob – Tommerup, indsidder, hans enke Gertrud Christensdatter I 534
Hansen, Jens – Tommerup, selvejerhusmand I 120, 206
Hansen, Jørgen – Dyrelevstedet, Ubberud, indsidder og hustru Maren Christensdatter I 622, 638
Hansen, Jørgen – Skovsgaarde, selvejergaardmand I 189, 201, 208
Hansen, Knud – Sanderum, hans enke Ane Jensdatter 29-30.3.1804, II 54 gift 2 1794 Rasmus Pedersen
Hansen, Lars – Kongsbjerg eller Stendalshus i Brændekilde, selvejerhusmand, hans hustru Kirstine Hansdatter I 79, 99, 106, 123
Hansen, Niels – Ravnebjerg, ungkarl I 197, 287
Hansen, Niels – Skibhusene, baadfører I 161, 199
Hansen, Niels – Aasum I 627, søn af selvejer Hans Michelsen
Hansen, Ole – Villestofte, husmand, hans hustru Karen Hansdatter I 603
Hansen, Ole – Villestofte, Paarup Sogn, boelsmand, hans hustru Karen Rasmusdatter I 223
Hansen, Rasmus – Magtenbølle, hans hustru Maren Pedersdatter I 625
Hansen, Søren – Brylle, selvejerhusmand, hans hustru Kirsten Rasmusdatter I 650
Hauschilt, Johann – Stige I 564
Henningsdatter, Johanne – Tommerup I 486 gift med selvejer Niels Jørgensen
Henningsen, Jens – Eskehavehus, Tommerup, hans hustru Gertrud Marie Rasmusdatter I 531
Henningsen, Michel – Vejrup, indsidder, hans hustru Mette Catrine Pedersdatter I 194
Henningsen, Ole – Gadsbølle, hans hustru Karen Clausdatter I 246, 248, 252
Henriksen, Anders – Naarup, Verninge Sogn, selvejergaardmand I 273, 289
Henriksen, Niels – Tanggaard, Ubberud Sogn, selvejer, hans hustru Karen Madsdatter I 89
Henriksen, Søren – Snestrup, husmand I 605 gift med Maren Jensdatter (gift 2 Hans Nielsen – se Odense Herreds skiftep.)
Hermansen, Rasmus – Have, hans hustru Johanne Jensdatter 14.1.1804, II 20
Hvid, Peder Hansen – Grynhusene, hans hustru Maren Nielsdatter I 568
Ibsdatter, Giertrud – Rødehus, Sanderum Sogn I 596 gift med Knud Andersen
Ibsen, Rasmus – Villestofte, hans enke Kirsten Hansdatter (Rasmusdatter?) I 132, 326, 330, 333, 343, 350, 355, 360, 373, 527
Jacobsdatter, Anne Elisabet – 29.1.1804, II 33 gift 1 Christen Jørgensen død 1795, gift 2 Lars Christensen i Gadsbølle
Jensdatter, Anne – Sanderum 29-30.3.1804, II 54 gift 1 Knud Hansen, gift 2 1794 Rasmus Pedersen
Jensdatter, Anne – Aasum I 89 gift med selvejer Hans Michelsen
Jensdatter, Dorthe – Korup I 610 gift med boelsmand Rasmus Rasmussen
Jensdatter, Johanne – Have 14.1.1804, II 20 gift med Rasmus Hermansen
Jensdatter, Karen – Brændekilde I 470, 481 gift med selvejergaardmand Peder Larsen
Jensdatter, Karen – Stenholt, Naarup, Verninge Sogn I 455, 576, 587 gift med selvejergaardmand Hans Larsen
Jensdatter, Maren – Elmelund, Sanderum Sogn I 271 gift med selvejergaardmand Anders Rasmussen
Jensdatter, Maren – Hunderup I 19, 57 gift med selvejergaardmand Niels Pedersen
Jensen, Claus – Usselhusene, ungkarl 30.4.1804, II 63 –L
Jensen, Hans – Lumby Torp, indsidder (reg 27.9.1803) 20.1.1804, II 31 gift med Gertrud Nielsdatter
Jensen, Hans – Stavshus, Brændekilde, husmand I 82, 510, 513
Jensen, Jens – Hindevad, Haarslev, ungkarl I 244, 436, 527
Jensen, Lars – Spesbjerg, betler I 571
Jensen, Søren – Günderse, selvejergaardmand, hans hustru Anne Madsdatter I 313, 320, 325, 340, 361, 473
Jensen, Søren – Sanderum, hans enke Maren Jørgensdatter I 579
Jeppesdatter, Anne Marie – Skovgaarden, Haarslev Sogn I 655, Peder Nielsens steddatter
Jessen, Jes – Stige, skipper I 614, 619, 635, 645, 671, 673, 684
Johansen, Otto – Grynhusene, Odense Vor Frue Sogn, indsidder I 274, 562
Johansen, Rasmus – St. Ubberud, smed I 196, 390
Johansen, Rasmus – Verninge 2.1.1805, II 65 ugift
Johansen, Zacharias – Verninge, kroejer I 135, 136, 174, 305, 320, 326, 372, 383, 386, 406, 412, 417, 422, 429, 430, 441, 460, 472, 484
Jørgensdatter, Birte Catrine – Kelstrup Skov I 280 gift med Lars Christensen
Jørgensdatter, Karen – Lumby I 527, 545
Jørgensdatter, Maren – Sanderum I 579 enke efter Søren Jensen
Jørgensdatter, Maren – St. Bisbjerg I 534, 570 gift med Henrik Pedersen
Jørgensdatter, Marie – Bred, Vissenbjerg, ugift pige I 624, 667
Jørgensdatter, Marie – Brylle 30.11.1803, II 18 gift med boelsmand Jørgen Mathiasen
Jørgensen, Anders – Tommerup, selvejergaardmand I 257, 272
Jørgensen, Christen – død 1795 hans enke Anne Elisabet Jacobsdatter 29.1.1804, II 33, gift 2 Lars Christensen i Gadsbølle
Jørgensen, Clemen – Lumby, hans hustru Dorte Hansdatter (reg. 27.12.1803) 25.4.1804, II 62
Jørgensen, Hans – Næsby, gaardmand, hans hustru Kirstine Hansdatter I 383, 387, 392, 397, 402, 406, 410
Jørgensen, Jørgen – Kivmosegaard, Tommerup, indsidder I 247, 331, 353, 509, 514, 520, 530
Jørgensen, Knud – Hesselhavehuset, Odense Vor Frue Sogn, hans hustru Karen Hansdatter I 157, 271
Jørgensen, Lauritz – Have, skipper, hans enke Maren Christensdatter I 558
Jørgensen, Niels – Lille Ubberud, husmand hans hustru Maren Knudsdatter I 570
Jørgensen, Niels – Skovsgaarde, Haarslev Sogn I 437, søn af afdøde selvejergaardmand Jørgen Hansen
Jørgensen, Niels – Tommerup, selvejer, hans hustru Johanne Henningsdatter I 486
Jørgensen, Peder – Rønholt I 348, 352, 412, 414, 417, 435, 532
Jørgensen, Rasmus – Kivsmose, Tommerup, hans enke Karen Rasmusdatter I 109, 127
Knudsdatter, Karen – Trøstrup Korup I 271 gift med selvejergaardmand Anders Andersen
Knudsdatter, Maren – Lille Markstedet, Bellinge Sogn I 695 gift med Hans Lorentsen
Knudsdatter, Maren – Lille Ubberud I 570 gift med husmand Niels Jørgensen
Knudsdatter, Maren – Villestofte, Paarup Sogn, gl. pige I 477, 576, 594, 599
Knudsen, Iver – Karetmagerstedet, uden Nørre Port i Odense, selvejerhusmand I 612
Knudsen, Jens – Ladefogedhuset, Odense A. H. Sogn, selvejerhusmand, hans enke Anne Hansdatter I 19, 30, 41, 87, 123, 157, 183, 370, 505, 573, 575, 524, 525, 536
Knudsen, Lars – Rosenborgstedet, Ubberud Sogn, hans hustru Agatha Rasmusdatter I 606
Knudsen, Ole – Grynhusene i Ejbystedet, uden Odense Møllebro Port, selvejerhusmand, hans hustru Karen Pedersdatter I 688
Krag, Christen – uden Odense Nørre Port, husmand, hans hustru Maren Clausdatter I 45, 48, 124
Krag, Rasmus Pedersen – Kræmmergyden, Odense St. Hans Sogn, stolemager, hans hustru Marie Larsdatter I 694
Krag, Rasmus Pedersen – Kræmmergyden, Odense St. Hans Sogn, stolemager, hans hustru Marie Larsdatter I 694
Krøyer, Manasse – Tommerup, husmand I 240, 272, 578
Larsdatter, Anne – Holmstrup, indsidder I 601
Larsdatter, Johanne – Humlekrogegaard, Brylle Sogn I 702 enke efter selvejergaardmand Rasmus Jørgensen Greve
Larsdatter, Maren – St. Pederstrup, Trøstrup Korup Sogn I 465, 491, 497 gift med selvejer Anders Hansen
Larsdatter, Marie – Kræmmergyden, Odense St. Hans Sogn I 694 gift med stolemager Rasmus Pedersen Krag
Larsen – Stenholt, Naarup, Verninge Sogn, selvejergaardmand, hans hustru Karen Jensdatter I 455, 576, 587
Larsen, Anders – Brændekilde, indsidder, ungkarl I 546
Larsen, Erik – Biskorup, Odense Vor Frue Sogn, indsidder I 203, 267, 438, 453
Larsen, Hans – Grynhusene, indsidder, hans hustru Karen Thomasdatter I 606
Larsen, Hans – Munke Mølle, Odense, møllersvend I 245, 250, 295, 297
Larsen, Hans – Møllegaard, Vigslev, gaardmand I 184, 192, 429, 435, 446
Larsen, Hans – Næsbyhoved Broby, indsidder, hans hustru Karen Nielsdatter I 607
Larsen, Hans – Tommerup, selvejergaardmand I 272
Larsen, Hans – Vejrup, selvejerhusmand, hans steddatter Abelone Hansdatter I 583
Larsen, Jens – Edsbjerggaard, Brylle Sogn, hans hustru Marie Hansdatter I 113
Larsen, Jørgen – Væde Hed, Veflinge Hed, boelsmand, hans hustru Anne Kirstine Christoffersdatter I 172, 234
Larsen, Lars – Trøstrup, ungkarl I 608
Larsen, Mads – Grimsbo, Vissenbjerg Sogn I 272
Larsen, Mads – Tarup, Paarup Sogn, indsidder, hans hustru Anne Catrine Philipsdatter I 241
Larsen, Mads – Tevringegaarden nr. 2 i Veflinge 29.10.1803 II 4 gift med Kirsten Nielsdatter
Larsen, Peder – Brændekilde, selvejergaardmand, hans hustru Karen Jensdatter I 470, 481
Larsen, Søren – Trøstrup Korup, hans hustru Dorthe Christensdatter I 412, 580
Leopold, Sidsel Marie – Have, Lumby Sogn I 510, 514 gift med skipper Andreas Madsen Friis
Lerche, Hans Sørensen – uden Odense St. Jørgens Port, selvejerhusmand I 515, 517
Lorentsen, Hans – Lille Markstedet, Bellinge Sogn, hans hustru Maren Knudsdatter I 695
Lund, Peder Madsen – Ravnebjerg I 519, 537
Madsdatter, Anne – Gundersø, I 313, 320, 325, 340, 361, 473 gift med selvejergaardmand Søren Jensen
Madsdatter, Karen – Mosehus, Sanderum I 204 gift med Niels Rasmussen
Madsdatter, Karen – Tanggaard, Ubberud Sogn I 89 gift med selvejer Niels Henriksen
Madsdatter, Marie – Lille Nymarksted, Ubberud, I 344, 362, 431, 528, 548 gift med boelsmand Niels Rasmussen
Madsen, Anders – Hesbjerghus eller Nyhavehus i Vissenbjerg Sogn, boelsmand, I 670
Madsen, Hans – Blæsenborg ved Odense, selvejerhusmand I 590
Madsen, Hans – Vejrup, I 540
Madsen, Jens – Krybely, Brylle Sogn, I 243 ,426
Madsen, Jørgen – Fuglebjerglund, Veflinge, selvejerboelsmand, hans hustru Karen Pedersdatter I 685, 693
Madsen, Søren – Vædegaard, Brylle, boelsmand I 602
Markussen, Johan – Aasum, ungkarl I 210
Mathiasen, Jørgen – Brylle, boelsmand, hans hustru Marie Jørgensdatter 30.11.1803, II 18
Michelsen, Hans – Aasum, selvejer, hans hustru Anne Jensdatter I 89
Mortensen, Hans – Langsted, Verninge, selvejer I 220, 236
Mortensen, Mads – Grønlundshuset, Vissenbjerg Sogn, hans hustru Anne Nielsdatter I 131, 159
Mortensen, Rasmus – Borrebygaard, selvejergaardmand I 368, 377, 433, 449, 461, 468
Mylius, Sophia Hedevig de – Frk. Eilschaus Boder, Odense, I 298, 307, 311, 331, 353
Møller, Niels Rasmussen – Tevringe, Veflinge Sogn, selvejergaardmand I 6, 13, 17, 90
Møller, Peder Andersen – Hjelmerup, tømmermand I 694
Nielsdatter, Anne – Grønlundshuset, Vissenbjerg Sogn, I 131, 159 gift med husmand Mads Mortensen
Nielsdatter, Anne Catrine – Tommerup, I 577 enke efter Jeppe Olsen
Nielsdatter, Anne Kirstine – Snestrup Skole, I 698
Nielsdatter, Anne Marie – Kohavehuset, I 606
Nielsdatter, Catrine – Kelstrup Skov, I 334, 341, 572 gift med Anders Rasmussen
Nielsdatter, Gertrud Marie – Knolden, Vissenbjerg Sogn, I 134, 160, 509, 543, 553, 655 enke efter Lars Christensen
Nielsdatter, Karen – Næsbyhoved Broby, I 607 gift med indsidder Hans Larsen
Nielsdatter, Maren – Grynhusene, I 568 gift med Peder Hansen Hvid
Nielsdatter, Maren – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, I 89 gift med selvejer Anders Hansen
Nielsdatter, Sophie – Rødehus paa Skibhusvejen 22.11.1803, II 8, 10 gift med Johan (Hans) Svendsen
Nielsen, Anders – Hjelmerup, husmand I 561, 573, 583
Nielsen, Anders – St. Nymark, Ubberud Sogn, selvejerboelsmand I 66, 96, 100, 102, 112
Nielsen, Frans – Skibhusene, hans enke Maren Rasmusdatter I 490, 502, 508
Nielsen, Hans – Brylle, husmand, I 574 hans enke Anne (Maren) Rasmusdatter I 656, 700
Nielsen, Hans – Stige, hans hustru Anne Sophie Bang I 103, 164
Nielsen, Jens – Kalbjerg, Vissenbjerg Sogn, selvejergaardmand og lægdsmand I 317, 325, 341
Nielsen, Jørgen – Hunderup, Odense Sct. Knuds Sogn, selvejergaardmand I 272
Nielsen, Ole – L. Ruggaard, Veflinge, I 272
Nielsen, Ole – Tingjordhus, Lumby Sogn, selvejerhusmand, hans hustru Kirsten Rasmusdatter I 103
Nielsen, Peder – Skovgaarde, Haarslev Sogn, hans steddatter Anne Marie Jeppesdatter I 655
Nielsen, Peder – Tommerup, I 560
Nielsen, Peder – Trøstrup Korup og hustru Maren Rasmusdatter I 354, 422
Nielsen, Rasmus – Stielanghuset, Vissenbjerg Sogn, husmand I 347, 355, 528
Nielsen, Rasmus – Villestofte, indsidder, hans hustru Anne Hansdatter I 540
Obrock, Hans – Skibhusene, kanalgraver I 563
Olesen, Peder – St. Jørgens Port u. Odense, hans hustru Anne Andersdatter I 515, 593
Olsen, Jeppe – Tommerup, hans enke Anne Catrine Nielsdatter I 577
Olsen, Morten – Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn, selvejerhusmand, skrædder I 541
Pedersdatter, Anne Kirstine – Kræmmermarkshuset, Odense Sct. Hans Sogn, I 405, 415 gift med kanalgraver Claus Grem
Pedersdatter, Anne Marie – Munkemahuset, Anderup, Lumby Sogn, I 568
Pedersdatter, Anne Marie – Nyledhuset, Skovsgaarde, Haarslev Sogn, indsidder I 659
Pedersdatter, Johanne Marie – Kirkendrup, indsidder I 581
Pedersdatter, Karen – Fuglebjerglund, Veflinge, I 685, 693 gift med selvejerboelsmand Jørgen Madsen
Pedersdatter, Karen – Grynhusene i Ejbystrædet uden Odense Møllebro Port, I 688 gift med selvejerhusmand Ole Knudsen
Pedersdatter, Maren – Brændekilde, tjenestepige I 550
Pedersdatter, Maren – Magtenbølle, I 625 gift med husmand Rasmus Hansen
Pedersdatter, Maren – Naarup, Verninge Sogn, I 413, 415, 427, 430, 449, 461, 573, 589, 594, 597 enke efter indsidder Hans Andersen
Pedersdatter, Maren – Sigvarthuset, Vissenbjerg, indsidder I 699
Pedersdatter, Mette Catrine – Vejrup, I 194 gift med indsidder Michel Henningsen
Pedersen, Hans – Vædegaard, Tommerup, gaardmand I 2, 10, 27
Pedersen, Hans Christian – Næsby, fæstehusmand I 644, 647, 653
Pedersen, Henrik – Store Bisbjerg, hans hustru Maren Jørgensdatter I 534, 570
Pedersen, Jens – Ventelykkegaard, indsidder I 569
Pedersen, Jochum – Laaseledhuset, Veflinge, smed I 215, 229
Pedersen, Johan – Have, bortrømt matros I 564
Pedersen, Jørgen – Tvillinghuset ved Broholm, indsidder I 648
Pedersen, Mathias – Villestofte, husmand hans enke Karen Hansdatter I 584
Pedersen, Niels – Bellinge, indsidder I 586
Pedersen, Niels – Hunderup, selvejergaardmand, hans hustru Maren Jensdatter I 19, 57
Pedersen, Peder – Gundestrup, selvejergaardmand I 211, 233, 243, 426
Pedersen, Rasmus – Sanderum, hans hustru Anne Jensdatter 29-30.3.1804, II 54 gift 1 Knud Hansen
Pedersen, Thomas – Bregnemose, Verninge Sogn, indsidder I 255, 296, 559, -L
Pedersen, Thomas – uden Odense Møllebro Port, daglejer I 85
Philipsdatter, Anne Catrine – Tarup, Paarup Sogn, I 241 gift med indsidder Mads Larsen
Rasch, Niels Hansen – Brændekilde, hans hustru Birthe Rasmusdatter I 549
Rasch, Ursula – St. Ubberud, pige I 571
Ramus Christian – Eilschaus Boder, Odense, kasserer I 523
Rasmusdatter, Agatha – Rosenborgstedet, Ubberud Sogn, I 606 gift med selvejerhusmand Lars Knudsen
Rasmusdatter, Anne – Elmelund, Sanderum Sogn, I 462, 506 gift med selvejer Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Anne (Maren) – Brylle, I 656, 700 enke efter husmand Hans Nielsen I 574
Rasmusdatter, Birthe – Brændekilde, I 549 gift med Niels Hansen Rasch
Rasmusdatter, Gertrud Marie – Eskehavehus, Tommerup, I 531 gift med selvejergaardmand Jens Henningsen
Rasmusdatter, Johanne – Sanderum, indsidder I 342
Rasmusdatter, Karen – Kivsmose, Tommerup Sogn, I 109, 127 enke efter Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – Villestofte, Paarup Sogn, I 223 gift med boelsmand Ole Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Brylle, I 650 gift med selvejerhusmand Søren Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Tingjordhus, Lumby Sogn, I 103 gift med selvejerhusmand Ole Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Brylle, inderste I 83
Rasmusdatter, Maren – Hunderup, I 331 gift med Hans Johansen
Rasmusdatter, Maren – Næsbyhoved Broby, indsidder I 654
Rasmusdatter, Maren – Skibhusene, I 490, 502, 508 enke efter indsidder Frans Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Solevad, I 53 gift med selvejerhusmand Christen Hansen
Rasmusdatter, Maren – Trøstrup Korup, I 354, 422 gift med Peder Nielsen
Rasmusdatter, Maren (Anne?) – Brylle, I 656, 700 enke efter husmand Hans Nielsen I 574
Rasmussen, Anders – Elmelund, Sanderum Sogn, selvejergaardmand, hans hustru Maren Jensdatter I 271
Rasmussen, Anders – Kelstrup Skov, hans hustru Catrine Nielsdatter I 334, 341, 572
Rasmussen, Anders – Trøstrup, ungkarl I 566
Rasmussen, Christoffer – Lille Ravnebjerg Gydested, indsidder I 697
Rasmussen, Erik – Stenhuset, Aasum, indsidder, hans hustru Gertrud Andersdatter I 662
Rasmussen, Hans – Gundestrup, Brylle Sogn, indsidder, hans hustru Karen Hansdatter I 547, 589, 591, 594, 601, 614, 627, 659
Rasmussen, Henning – Vejrup Skov, boelsmand I 356 ,418, 427, 428
Rasmussen, Jens – Førstemosehuset, Brylle Mark, selvejerhusmand I 24, 38
Rasmussen, Lars – Ravnebjerg, gaardmand I 268, 276, 278, 283
Rasmussen, Mads – Tommerup, I 561
Rasmussen, Niels – Kelstrup Skov, Vissenbjerg Sogn, hans hustru Maren Carlsdatter I 496 ,503
Rasmussen, Niels – Lille Nymarksted, Ubberud, boelsmand, hans hustru Marie Madsdatter I 344, 362, 431, 528, 548
Rasmussen, Niels – Mosehus, Sanderum og hustru Karen Madsdatter I 204
Rasmussen, Peder – Trøstrup Korup, husmand, smed I 609 gift med Johanne Povelsdatter
Rasmussen, Peder – Trøstrup, husmand, hans hustru Karen Hansdatter I 565
Rasmussen, Rasmus – Tarup, Paarup Sogn, ungkarl I 544
Rasmussen, Rasmus – Trøstrup Korup, hans hustru Dorthe Jensdatter I 610
Schandorph, Jens – Karetmagerhuset paa Jordbroen St. Hans i Odense, hans enke Abelone Christensdatter I 183, 563
Simonsen, Thomas – Trøstrup Korup, I 667
Skrinshave, Rasmus Johansen – Birkholmstedet, Norup Mark, boelsmand, ungkarl 10.3.1804, II 41, 57, 63
Splæth, Herman – Grynhusene, I 562
Svarrer, Mathias Nicolaisen – Tommerup 23/1 1804, II 28 gift 1 Frederikke Justesdatter 27.8.1764 XVI 225 (Ryttergodset), gift 2 Anne Andersdatter 20.5.1777 V 440 (Odense Amt), gift 3 Anne Pedersdatter 18.8.1788, VII 1, 526 (Odense Amt), gift 4 Karen Jørgensdatter 21.5.1811, I 292 R II 31 (Odense Amt), (gift 2 Hans Nielsen)
Svartenberg, Rasmus Hansen – Ladefogedhuset uden Odense Nr. Port, forhen værtshusholder i Odense, I 644, 645
Svendsen, Frederik – Bred, Vissenbjerg, boelsmand, hans hustru Malene Catrine Christensdatter I 261, 346, 356, 529
Svendsen, Johan (Hans) – Rødehus paa Skibhusvejen, hans hustru Sofie Nielsdatter 22.11.1803, II 8, 10
Sørensen, Hans – Tommerup Skov 25.10.1803, II 1, 7 gift med Anne Jørgensdatter
Sørensen, Jens – Lille Himmelstrup, I 538
Sørensen, Peder – Brændekilde, ungkarl I 76
Thomasdatter, Anne – Næsbyhoved Broby, inderste I 130, 282
Thomasdatter, Karen – Grynhusene, I 606 gift med indsidder Hans Larsen
Thomassen, Niels – Lille Ubberud, selvejergaardmand I 293 ,303
Werner, Henrich – Ladefogedhuset, uden Odense Nr. Port, I 526