Sallinge herred 1803-1827

Afskrift af register til skifteprotokol
Sallinge herred 1803-1827
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

…, Anders - i Aastrup, hans enke Maren Larsdatter 30.10.1805, I 47, 48, gift 2 Peder Krog (Kbg.)
…, Karen - Sandholt Lyndelse, indsidderske, 20.2.1804, I 23, enke efter Anders …
Adamsdatter, Dorthe - Strandby, 12.4.1815, I 311, gift 1 Niels Pedersen død 1785 (Løgismose skiftep.), gift 2 Peder Christophersen Mose 4.11.1809, I 117, 124, 128, 142, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 212, 228, 230, 235, 237, 242, 246, 273, -L
Agertoft, ... - Aastrup, lærer, hans hustru Marie Kirstine Borre 10.12.1822, III 214, 229, 294
Agertoft, ... - Aastrup, Petrosine Wilhelmine, barn, 15.9.1826, IV 128
Albertsen, Hans - Vester Hæsinge, barn, 14.3.1821, II 851
Ammentorph, Hans Jørgen - Vester Aaby, sognepræst, 30.2.1818, II 364, 378, 389, 401, 561, 655, 814, 884, III 73 [ved dato stod 30.2, må være en fejlskrivning]
Ammentorph, Hans Jørgen - Vester Aaby, sognepræst, 5.6.1818, II 378, 389, 401, 561, 655, 814, 884, III 73, gift med Elisabeth Marie Hvalsøe
Amonsen, Dorthea Hedvig - Vester Hæsinge, 17.3.1820, II 713, III 40, gift med skolelærer og kirkesanger Lorentz Frederik Schwartz
Andersdatter (Kbg.), Karen - Staaby, Nørre Broby, 7.1.1824, III 351, enke efter Mads Iversen
Andersdatter, Anne - Espe, 5.11.1820, II 792, 865, gift med indsidder Peder Jensen
Andersdatter, Anne - Vejle Mølle, 3.4.1804, I 24, gift med møller Rasmus Hansen
Andersdatter, Anne - Vester Skerninge, 16.6.1814, I 286, 247, gift med husmand Anders Mikkelsen
Andersdatter, Anne Catrine - Svanninge, og ægtefælle skoleholder Jacob Nissen, testamente 23.6.1804, I 329, -L
Andersdatter, Anne Dorthea - Espe, 17 aar, 16.7.1826, IV 115, -L
Andersdatter, Anne Kirstine - Nørre Broby, barn, 14.4.1822, III 127
Andersdatter, Anne Susanne - Vester Skerninge, 28.2.1798, gift med Peder Hansen Smed 28.9.1822, III 185, 187, 308 (gift 2 Mette Marie Andersdatter)
Andersdatter, Birthe Kirstine - Nybølle, 24.1.1820, I 123, 202, enke efter gaardmand Niels Jørgensen
Andersdatter, Bodil - Hunstrup, 18.9.1824, III 434, 435, 457, 464, IV 34, gift med husmand Jørgen Jensen (gift 1 Anne Catrine Jespersdatter 24.8.1823, III 310, 341, 348)
Andersdatter, Catrine - ..., pige, 28.6.1815, I 326, -L
Andersdatter, Dorthea - Vøjstrup, enke, 14.10.1825, IV 57, gift 1 Jens ..., gift 2 gaardmand Lars Hansen 27.2.1821, II 843, 847, 851, 858 og 64, -L
Andersdatter, Johanne - Nybølle, indsidderske, 23.7.1808, I 197, -L, enke efter Daniel Warder
Andersdatter, Johanne (Marie) - Svanninge, 23.2.1825, III 496, enke efter Lorentz Rasmussen
Andersdatter, Karen - Strandby, 25.2.1815, I 298, 305, -L, gift med gaardmand Niels Rasmussen
Andersdatter, Karen - Vester Skerninge, 26.7.1824, III 421, enke efter Lars Jørgensen
Andersdatter, Kirsten - Vejle, 27.10.1819, II 638, -L, gift med gaardmand Hans Hansen
Andersdatter, Maren - Haastrup Sogn, barn, 11.10.1825, IV 57
Andersdatter, Maren - Vejle, barn, 9.1.1826, IV 78
Andersdatter, Maren - Vester Hæsinge, indsidderske, 29.7.1816, II 254, enke efter Jens ...
Andersdatter, Maren - Aastrup, 13.9.1827, IV 252, gift med gaardmand Lars Andersen 8.4.1824, III 380
Andersdatter, Marie - Hunstrup, indsidderske, 22.7.1821, III 26
Andersdatter, Pernille - Findinge, barn, 23.6.1826, IV 114
Andersen, Anders - Nørre Broby, aftægtsgaardmand, 14.4.1822, III 127, 132
Andersen, Anders - Rykindhuset, Krarup Sogn, aftægtshusmand, død 1814, aftægtskontrakt 6.10.1813, III 255, gift med Birthe Madsdatter død 1822, 10.2.1823, III 243
Andersen, Anders - Vejle, barn, 4.8.1824, III 423
Andersen, Anders - Vester Skerninge, hans hustru Maren Madsdatter 16.2.1814, I 229, 232, 292 (gift 1 Frantz Hansen Gammelgaard 2.2.1811, I 138, 140)
Andersen, Christen - Søbo Gods, husmand og væver, gift 1 Jytte Kirstine Iversdatter 1.5.1818, II 374, 386, gift 2 ...
Andersen, Christen - Vester Hæsinge, husmand, gift 1 ..., gift 2 Maren Thomasdatter 21.9.1824, III 434, 443, 493 (afdøde har udenfor ægteskabet en søn Niels Hansen 12 aar)
Andersen, Hans - Espe, husmand, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 16.10.1826, IV 137
Andersen, Hans - Højlod, Espe Mark, husmand, hans hustru Karen Hansdatter 28.8.1827, IV 246
Andersen, Hans - Nørre Broby, husmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 20.8.1827, IV 243, 248, -L
Andersen, Hans - Strandby, hjulmand, 19.12.1815, I 343, 44, gift med Maren ...
Andersen, Hans - Tørringe, Sønder Broby, gaardmand, 14.3.1823, III 253, 256, gift med Anne Pedersdatter 1.6.1823, III 279
Andersen, Hans - Ulbølle, barn, 24.12.1821, III 79
Andersen, Hans - Aastrup, aftægtsmand, 10.4.1824, III 380, 390, gift med eller enkemand ... (gift 1 Niels ...)
Andersen, Jørgen - Højrupgaard, Hillerslev, gaardmand, hans hustru Anne Nielsdatter 3.10.1823, III 333
Andersen, Jørgen - Strandby, hans hustru Maren Mortensdatter 22.2.1816, I 355, II 242
Andersen, Jørgen - Vester Hæsinge, almisselem, 6.8.1824, III 424
Andersen, Lars - Gestelev, barn, 9.6.1821, II 900
Andersen, Lars - Ulbølle, gaardmand, 18.6.1803, I 4, 12, gift med Anne Nielsdatter (gift 2 Peder Rasmussen)
Andersen, Lars - Vøjstrup, hans hustru Anne Marie Madsdatter 15.4.1817, II 323, 338, -L
Andersen, Lars - Aastrup, gaardmand, 8.4.1824, III 380, gift med Maren Andersdatter 13.9.1827, IV 252
Andersen, Mads - Heden, husmand, 8.12.1819, II 652, 653, -L, gift med Dorthea Jeppesdatter
Andersen, Mads - Ulbølle, smed og husmand, hans hustru Mette Chatrine Nielsdatter 17.3.1827, IV 185, 187, 216
Andersen, Niels - Kistrup Skovhus, hans enke Marie Christensdatter 2.9.1816, II 259, død i Heden
Andersen, Niels - Ulbølle, husmand, 19.12.1824, III 474, gift med Karen Hansdatter
Andersen, Peder - Bjørne, barn, 24.10.1827, IV 260 (moderen pigen Karen Larsdatter)
Andersen, Peder - Sandholt Lyndelse, gaardmand, hans enke Maren Rasmusdatter 5.3.1815, I 301
Andersen, Peder - Søbo, barn, 21.6.1823, III 288 (moderen pigen Karen Nielsdatter)
Andersen, Rasmus - Hunstrup, gaardmand, 18.2.1827, IV 167, 173, 236, 238, gift med Marie Rasmusdatter
Andersen, Rasmus - Nybølle, Hillerslev Sogn, gaardmand, 8.2.1822, III 99, 118, IV 197, gift med Anne Jørgensdatter
Andersen, Rasmus - Ulbølle, husmand, hans hustru Mette Margrethe Mikkelsdatter 13.5.1819, II 574 (gift 1 Peder ...)
Andersen, Rasmus - Vester Skerninge, gaardmand, 1.6.1817, II 323, gift med Maren Madsdatter
Andersen, Rasmus - Aastrup, hjulmand, 3.2.1827, IV 163, 167, gift 1 Mette Knudsdatter, gift 2 Maren Hansdatter 30.4.1822, III 129, 136, -L
Andersen, Søren - Nybølle, kludesamler, f. Odense 10.4.1820, II 694, -L
Andreasdatter, Karen - Nakkebølle Mølle, Aastrup, 17.1.1820, II 664, 845, enke efter møller Rasmus Nielsen
Andreasdatter, Kirstine - Nybølle, Hillerslev, fattiglem, 9.4.1825, III 506
Andreasen, Hans - Hunstrup, husmand, 17.10.1826, IV 137, gift med Anne Catrine Pedersdatter 15.10.1827, IV 256 (gift 1 Arnt ...)
Andreasen, Mads - Aastrup, indsidder, 17.9.1827, IV 252, gift 2 Anne Kirstine Rasmusdatter 9.6.1804, I 27, -L
Ankjær, Maren - Gestelev Lunde, 25.6.1814, I 244, 292, gift 1 Mads ..., gift 2 husmand Christian Pedersen
Anthoniensen, Bendt - Huebjerghuset, Sønder Broby, 17.3.1814, I 283, 253, 258, gift med Birthe Iversdatter (gift 2 Christian Knudsen)
Axelsen, Hans - Palleshave, Gestelev Sogn, barn, 11.11.1824, III 457 (moderen pigen Pernille Rasmusdatter)
Back, Lars Andersen - Vester Skerninge og hustru Johanne Nielsdatter 23.4.1812, I 160, 220, -L
Bagge, Adolph Ludvig August - Nørre Broby, barn, 18.10.1823, III 337
Bagge, Emilie Eline Amalia - Nørre Broby, barn, 24.5.1823, III 274
Bagge, Ulrikke Kirstine - Nørre Broby, barn, 10.5.1823, III 272
Banke, Christen Hansen - Vester Hæsinge, gaardmand, hans enke Karen Jørgensdatter 13.2.1818, II 363
Barfoed, Thorvald - Jorløse, præst, hans hustru Christine Qvist 4.11.1826, IV 145
Bek, Anders Hansen – Sandholts Lyndelse, gaardmand, 8.2.1821, II 837, 839, III 4, 29, -L, enke efter Bodil Christensdatter
Bender, H. A. - Hillerslev, degn, 29.12.1814, I 271
Bender, Johan Christian - Herringe, skomager, 27.2.1823, III 250, IV 24, 30, 95, gift med Mariane Margrethe Hansdatter
Berg, Margrethe Sophie - Hvedholm, død 1810, skifte 5.2.1818, II 358, gift med lærer Hans Petersen senere præst paa Drejø
Biemann, Niels Pedersen - Søbo Mark, Søllinge sogn, husmand 10.7.1809, I 203, 122, gift med Maren Rasmusdatter (gift 2 Niels Jacobsen)
Bonde, Mette Kirstine - Sønder Broby, barn, 28.7.1823, III 300
Bondegaard, Peder Pedersen – Pejrup, 30.3.1824, III 368, 375, gift med Marie Catrine Hansdatter
Bondo, Hans Henrik - paa Avernakø, præst, hans hustru Ingeborg Graae 2.8.1825, IV 38, 41, 79, 194, 209
Borre, Marie Kirstine - Aastrup, 10.12.1822, III 214, 229, 294, gift med skolelærer Agertoft
Brahe, Bille - Hvedholm, greve, gift 1 ... 1817, II 309, gift 2 ...
Brahe, Preben Bille - Brahesminde og Egeskov, lehnsgreve, gift 1 ..., gift 2 Johanne Caroline Wilhelmine født Falbe 3.3.1823, III 253, 278, 414
Brangsted, Cecilia - Espe, 20.3.1825, III 502, enke efter Jonas Skræder
Breckling, Anne Sophie - Sønder Broby, jomfru, 30.4.1827, IV 198, -L
Bredsdorff, ... - Vester Skerninge, amtsprovst, hans hustru Ellen Catrine Hornemann 22.10.1827, IV 260
Bryde, Peder Hansen - Ulbølle Strandhuse, indsidder, hans enke Maren Hansdatter 8.4.1817, II 322
Braadt, Lauritz - Vester Hæsinge, degn, 1.12.1815, I 346, gift med Anne Magdalene Dohr
Byeskov, Frederik Breklin - Højrupgaard, 25.5.1821, II 883, III 8, 121, 140, 167, 171, 178, 236, 304, 331, 356, 367, 373, 381, 383, 385, 395, 402, 413, 446, 450, IV 78, 158, gift med Petrea ... (afdøde har et uægte barn Frederikke Christiane Byeskov)
Byeskov, Niels - Nybøllegaard, 3.6.1822, III 155, 160
Bødker, Jens - Sandholt Lyndelse, husmand, hans hustru Maren Pedersdatter 11.4.1826, IV 99
Bødker, Jørgen Andersen - Espe, og hustru Mette Pedersdatter 29.10.1814, I 288, 330, 336
Bødker, Ole Hansen - Ulbølle Strandhuse, husmand, 25.8.1823, III 310, gift 1 ... 30.3.1811, gift 2 Jutta Kirstine Knudsdatter
Bødker, Peder Hansen - Nørre Broby, indsidder, 4.4.1817, II 322
Bødker, Simon Mortensen - Vester Skerninge, husmand, 7.12.1821, III 64, 81, 170, 213, 241, 297, gift 1 ..., gift 2 Mette Marie Rasmusdatter
Bøhlcker, Anne Dorthea - Vester Skerninge, 25.8.1820, II 757, 766, 780, III 93, 234, 279, enke efter fabrikant Meynert i Holsten
Calmer, Mads - Aastrup, husmand, hans enke Johanne Pedersdatter 19.12.1820, II 799
Carlsdatter (Kbg.), Maren - Søbo Løkke, pige, 16 aar, 16.6.1821, III 8
Carlsdatter, Lene - Sandholt Lyndelse, almisselem, 21.4.1804, I 25, enke efter sadelmager Carl ...
Carlsdatter, Maren - Palleshave, 3.4.1819, II 561, 696, enke efter husmand Jeppe Knudsen
Carlsen, Christian - Aastrup, hans hustru Maren Marcusdatter 11.9.1817, II 331
Carlsen, Johan - Fjellebro, ungkarl, 3.5.1827, IV 203, -L
Carstensen, Hans - Espe, indsidder, 7.1.1811, I 210, 149, 155, -L
Christensdatter, Anne - Lundehuset, Vejle Sogn, 21.4.1820, II 694, 701, -L, gift med husmand Anders Christensen Lund
Christensdatter, Anne - Rudme, Herringe, 5.4.1824, III 376, aftægtskone hos gaardmand Peder Jensen
Christensdatter, Anne - Vester Hæsinge, barn, 11.10.1824, III 441
Christensdatter, Anne Marie - Hunstrup, 8.6.1819, II 580, 587, 594, gift med husmand Niels Jensen
Christensdatter, Anne Marie - Nybølle, barn, 1.7.1826, IV 115
Christensdatter, Dorthea - Rudme, 30.9.1824, III 438, 439, 441, gift med gaardmand Peder Jensen
Christensdatter, Ingeborg - Nørre Broby, 10.2.1816, I 352, II 295, enke efter indsidder Christen Marcussen
Christensdatter, Johanne - Vester Skerninge, 15.1.1823, III 240, 274, 390, gift med husmand Nicolaj Madsen (afdøde har en uægte søn tømmermand Henning Hansen 28 aar)
Christensdatter, Karen - Heden, barn, 19.9.1823, III 325
Christensdatter, Karen - Ulbølle, 11.11.1822, III 196
Christensdatter, Karen - Ulbølle, 21.1.1826, IV 78, 80, 177, 180, gift med husmand Knud Hansen
Christensdatter, Maren - Nørre Broby, 9.10.1825, IV 56, 62, -L, gift med husmand Knud Hansen Krag
Christensdatter, Mariane - Herringe, barn, 7.3.1825, III 500
Christensdatter, Marie - Kistrup Skovhus, død i Heden, 2.9.1816, II 259, enke efter Niels Andersen
Christensdatter, Marie - Stenderup, Vester Hæsinge Sogn, 9.11.1811, I 217, 152, gift 1 ..., gift 2 husmand Hans Hansen 24.8.1824, III 426, 430, 458 (gift 2 Kirsten Nielsdatter)
Christensdatter, Marie - Vester Hæsinge, 16.3.1827, IV 185, gift med Niels Nielsen
Christensen, Anders - Sønder Broby, barn, 28.5.1827, IV 207
Christensen, Anders - Vester Skerninge, husmand og kromand, 4.5.1804, I 31, gift med Mette Kirstine Jørgensdatter 2.12.1826, IV 79
Christensen, Christen - Espe, boelsmand, 3.6.1819, II 578, 580, 598, gift 1 Kirsten Jørgensdatter 9.8.1816, II 255, -L, gift 2 Bodil Mortensdatter
Christensen, Christen - Hunstrup, husmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 15.10.1827, IV 256, 260, -L
Christensen, Christen - Nybølle, barn, 24.8.1821, III 26
Christensen, Christen - Rudme, Herringe Sogn, gaardmand, 20.3.1824, III 367, 377, -L, gift med eller enkemand efter Kirsten Hansdatter (gift 1 Niels ...)
Christensen, Christian - Vester Aaby, 24.2.1816, II 242, gift med ...
Christensen, Frederik - Ulbølle, almisselem, 3.8.1825, IV 37
Christensen, Hans - Ulbølle, barn, 22.12.1826, IV 158
Christensen, Jens - Vejle, gaardmand, 10.3.1818, II 365
Christensen, Jens - Vøjstrup, barn, 29.6.1822, III 172
Christensen, Jens - Vøjstrup, indsidder, 26.12.1821, III 79
Christensen, Jørgen - Heden, husmand, gift 1 Catrine Nielsdatter 19.2.1822, III 100, 145, gift 2 Karen Rasmusdatter 7.8.1825, IV 38, 41, 45, -L
Christensen, Jørgen - Nybølle, barn, 13.8.1826, IV 121
Christensen, Mads - Sandholt Lyndelse, gaardmand, hans enke Anne Poulsdatter 21.10.1827, IV 260
Christensen, Mads - Vejle, husmand, hans enke Gjertrud Mortensdatter 10.6.1827, IV 208
Christensen, Morten – Ulbølle, ungkarl, 1.7.1818, II 400, -L
Christensen, Morten – Ulbølle, ungkarl, 15.10.1827, IV 256
Christensen, Niels – kludesamler 8.2.1821, II 837
Christensen, Niels – Nørre Broby, gaardmand, hans hustru Maren Larsdatter 15.2.1816, I 355
Christensen, Niels – Stenderup, Vester Hæsinge, gaardmand, hans enke Maren Larsdatter 27.5.1815, I 322
Christensen, Peder – Stenderup Mark, husmand, hans hustru Maren Pedersdatter 2.5.1816, II 245, -L
Christensen, Peder – Vejle, hans enke Kirsten Hansdatter 9.6.1820, II 711
Christensen, Rasmus – Nørre Broby, ungkarl, 18.7.1825, IV 34, -L
Christensen, Rasmus – Sandholt Lyndelse, husmand, hans enke Maren Nielsdatter 12.12.1825, IV 74
Christensen, Rasmus – Vejle, gaardmand, hans hustru Maren Madsdatter 12.6.1823, III 280, 336
Christensen, Thyge – Vejle, ungkarl, fattiglem, 1.12.1823, III 347, IV 184, -L
Christiansdatter, Anne – Nørre Broby, 28.8.1813, I 263, 282, -L, gift med sadelmager Jens Møller
Christiansdatter, Anne Dorothea – Aastrup, 1.8.1826, IV 121, gift med indsidder Hans Pedersen
Christiansdatter, Gjertrud – Staalbjerghuset, Tørringe Mark, barn, 5.5.1827, IV 203
Christiansdatter, Johanne Marie – Espe, 8.6.1824, III 391, gift med almisselem Hans Væver
Christiansdatter, Karen – Espe, almisselem, 39 aar, 6.11.1826, IV 145
Christiansdatter, Kirsten – Allerup, barn, 8.9.1826, IV 124
Christiansen, Johan – Allested, husmand, hans hustru Sidsel Rasmusdatter 6.1.1805, I 40
Christiansen, Rasmus – Søbo Løkke, 25.1.1808, I 192, 95, gift med Anne Marie Jensdatter
Christophersdatter, Anne – Ulbølle, 28.11.1825, IV 73, gift med Claus Clausen Møller i Højte Mølle, 9.11.1825, IV 70
Christophersdatter, Maren – Espe, barn, 9.2.1822, III 100
Christophersdatter, Marie (Kbg.) – Vester Skerninge, barn, 29.4.1824, III 383
Christophersen, Børge – Vejle, murermester, hans hustru Marie Rasmusdatter 15.6.1808, I 196, 132
Christophersen, Hans – Nybølle, husmand, og hustru Maren Hansdatter, testamente 29.3.1809, I 331
Christophersen, Jacob – Vester Skerninge, hans hustru Karen Jensdatter 24.9.1812, I 163
Christophersen, Jacob – Vester Aaby, husmand, 6.9.1814, I 252, gift med Johanne Pedersdatter
Christophersen, Jørgen – Stenderup, indsidder, hans hustru Kirsten Knudsdatter 10.10.1825, IV 57
Christophersen, Mads – Gamle Stenderup, barn, 1.8.1826, IV 121
Christophersen, Niels – Stenderup, husmand, 1.7.1826, IV 115, 116, 129, -L, gift 1 Anne Kirstine Hansdatter 30.1.1819, II 543 (gift 1 Anders …), gift 2 Dorthe Jochumsdatter
Clausdatter, Anne Margrethe – Vester Skerninge, fruentimmer, 2.2.1811, I 139, 150 (afdøde efterlod sig 2 uægte børn Jens Mortensen 9 aar og Maren Nielsdatter 1 aar)
Clausen, Carl Ludvig – Saltofte, død i Nørre Broby, barn, 6.7.1823, III 294
Clausen, Christen – Ulbølle, barn, 20.10.1821, III 39
Clausen, Claus – Højte, Ulbølle Sogn, møller, 9.11.1825, IV 70, gift med Anne Christophersdatter 28.11.1825, IV 73
Clausen, Jørgen – Nybølle, indsidder, 10.4.1820, II 694, -L, gift med Karen Pedersdatter, testamente 4.2.1812, II 696, 700, -L
Clausen, Lars – Nørre Broby, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 28.1.1827, IV 163
Clausen, Rasmus – Svanninge, indsidder, 6.4.1805, I 38, gift med Johanne Hansdatter
Clemmensdatter, Maren – Espe, barn, 21.8.1821, III 26
Cravach, … - fuldmægtig, kontrolør, hans enke Christine Sophie Pingel 16.12.1812, I 225, 182
Danielsdatter, Karen – Nørre Broby, 3.9.1825, IV 46, 69, 110, 128, -L, gift med væver Anders Larsen 1.10.1817, II 333 (gift 1 …)
Davidsdatter, Birthe – Allerup Mark, barn, 27.12.1822, III 226
Deikmann, Peder Johansen - Krarup, indsidder og skomager, hans hustru Maren Larsdatter død i København, 15.5.1822, III 141
Deurs, Gerhard Andreas v. – Nakkebølle, proprietær, arvesag e. moderen 14.7.1827, IV 218, 230, 239, 262, gift med …
Dol, Hans Hansen – Lundegaard, røgter, 31.12.1812, I 165
Drejer, Carl – Diernæs, degn, død ca 1808, fortsættelse af skifte 18.11.1824, III 460, 473, 474
Dresen, Mathias – Gestelev, ungkarl, 30.6.1821, III 11, -L
Egge / Eichel, Johannes – Nybølle, snedker og husmand, 23.7.1808, I 197, 108, gift med Karen Christiansdatter (gift 2 Magnus Simonsen 8.12.1824, III 467, IV 1, 29, 191, 202)
Eilersdatter, Anne – Gestelev, 7.1.1825, III 480, gift med husmand Jens Rasmussen
Eilersdatter, Mette – Jorløse, 9.2.1827, IV 166, gift med Christian Espensen 18.1.1815, I 293
Eilersen, Peder Rasmussen – Vester Skerninge, gaardmand, 10.5.1822, III 140, 154, gift med Karen Olsdatter
Eliasen, Hans – Aastrup, gaardmand, hans enke Birthe Marcusdatter 9.2.1822, III 100
Ellegaard, Hans Pedersen – Aastrup, gaardmand, 29.1.1824, III 358, 362
Elsholtz, Carl Frederik – Vester Hæsinge, skomager, hans hustru Karen Hansdatter 19.6.1819, II 586, 610, 613
Engberg, … - Svanninge, præst, 1.6.1821, III 190, gift med Caroline Nyholm
Enochsdatter, Marie – Søbo Løkke, fruentimmer, 7.6.1820, II 711
Erichsdatter, Anne Margrethe – Vejle, barn, 20.5.1825, IV 18
Erichsdatter, Karen - Millinge, Svanninge, indsidderske, 1.11.1816, II 283, -L, enke efter …
Erichsdatter, Kirsten – Herringe, 10.4.1824, III 381, gift med husmand Rasmus Hansen
Erichsdatter, Margrethe – Jorløse, 7.11.1819, II 638, 641, 788, gift med indsidder Peder Rasmussen
Eriksen, Erik – Vester Aaby, indsidder, hans enke Mette Louise Schultz 26.7.1807, I 189, 112
Eriksen, Hans – Trunderup, Jorløse, indsidder, hans hustru Anne Jochumsdatter 6.4.1826, IV 99
Eriksen, Peder – Haastrup, barn, 7.3.1826, IV 89
Eriksen, Peder – Vejle, gaardmand, hans hustru Karen Hansdatter 1.9.1806, I 62, 73, 81, -L
Eriksen, Poul Simon – Vester Skerninge, fh. toldbetjent, 23.1.1823, III 240, 241, IV 166
Ernst, Frederik Nielsen – Vester Hæsinge, ungkarl, 25.4.1822, III 128, 138, 182, 210, -L
Eskildsen, Morten – Vejle, husmand, 1.8.1822, III 178, 283, 315, gift med Mette Henrichsdatter 22.6.1807, gift 2 Maren Andersdatter
Espensen, Christian – i Trunderup, Jorløse Sogn, 18.1.1815, I 293, gift med Mette Eilersdatter 9.2.1827, IV 166
Faber, Nicolai – Allested, præst, hans hustru Christiane Kaarup 27.6.1823, III 290, 337, IV 52
Falbe, Johanne Caroline Vilhelmine – 3.3.1823, III 253, 278, 414, gift med lehnsgreve Preben Bille Brahe (gift 1 …)
Falksdatter, Anne Cathrine – Svanninge, 19.9.1820, II 764, 786, 843, gift med husmand Rasmus Hansen 3.9.1822, III 183, 237 (gift 2 Kirsten Falcksdatter)
Fangel, Gumme – Ærø, provst, hans enke Elisabeth Catrine Jensen paa Lyø, 21.7.1819, II 604
Fangel, Gumme Christian – Svanninge, barn, 14.1.1825, III 484
Fichsdatter, Maria Cathrine – Vester Aaby, 26.4.1818, III 373, 795, enke efter boelsmand Peder Hansen Holm
Flyk, Niels – Ulbølle, gaardmand, hans enke Anne Susanne Pedersdatter 29.4.1827, IV 198
Frandsdatter, Anne – Stenderup, Vester Hæsinge, 6.10.1822, III 187, 196, 218, 266, gift med husmand Peder Rasmussen 10.9.1820, II 762
Frandsen, Knud – Nybølle, ungkarl, 29.8.1818, II 457, 657, IV 185, -L
Frandsen, Lars – Espe, husmand, hans hustru Else Pedersdatter 18.8.1826, IV 122, 153, -L
Frederiksdatter, Anne Chatrine – Gestelev, 28.11.1822, III 203, 220, 311, 331, gift med Hans Hansen Hvidkjær 23.3.1825, III 502, IV 16, 18, 23, 94, 96, 101, 108, 122, 162, 201, 256
Frederiksdatter, Anne Margrethe – Nørre Broby, pige, 12.2.1821, II 837
Frederiksdatter, Catrine – Herringe, 23.1.1809, I 200, 109, gift med gaardmand Rasmus Jensen
Frederiksen, Anders – Nørre Broby, barn, 23.10.1821, III 43
Frederiksen, Frederik Knud – Skovsgaard, 25.4.1822, III 128, gift med …, opholder sig i Odense
Frederiksen, Hans – Vejle, gaardmand, hans hustru Karen Hansdatter (Johansdatter) 30.7.1803, I 8, 15, 19 (gift 1 Jeppe Jespersen) (HF har et uægte barn med pigen Maren Nielsdatter)
Frederiksen, Peder – Gestelev, boelsmand, gift 1 Dorthea Knudsdatter 25.7.1808, I 198, 133, gift 2 Anne Cathrine Poulsdatter 31.7.1819, II 613, 618, 745, 752
Friis, Peder – Ollerup, hans enke Maren Jensdatter i Skjoldemose Hospital, Vester Skerninge 24.12.1822, III 226
Faaborg, Johanne Kristine – Søbo, 7.1.1823, III 240, 254, gift med proprietær Niels Henrik Haugsted
Gammelgaard, Christopher – Gammelgaard, Hunstrup Sogn, hans enke Marie Pedersdatter 1.6.1811, I 140
Gammelgaard, Frantz Hansen – Syltegaarden, Vester Skerninge, gaardmand, 2.2.1811, I 138, 140, gift 1 Mette Pedersdatter død 1799, gift 2 Maren Madsdatter 16.2.1814, I 229, 232, 292 (gift 2 Anders Andersen)
Gammelgaard, Niels Hansen – Ulbølle, 7.2.1820, II 670, 687, 798, gift med Anne Hansdatter
Gammelgaard, Rasmus – Ulbølle, husmand, hans hustru Karen Nielsdatter 15.6.1818, II 388
Garder, Christian Hansen – Nybølle, gaardmand, 2.12.1822, III 207, 214, 334, gift 1 Maren Nielsdatter 15.8.1807, I 109, 190, gift 2 Karen Nielsdatter
Gilbertsen, Jens – Vester Aaby, hans hustru Anne Catarine Pedersdatter 28.7.1810, I 136, 206 (gift 2 indsidder Ole Nielsen)
Goldbek, Hans Jacobsen – Hunstrup Sogn, ladefoged, 12.4.1826, IV 99, 131, -L, gift med Maren Pedersdatter
Greve, Knud – Nørre Broby, hans enke Kirsten Pedersdatter 4.12.1810, I 209, 148
Greve, Lars Larsen – Nørre Broby, gaardmand og sognefoged, 1.2.1815, I 293, 316, 326, II 667, 679, gift 1 Dorthe Hansdatter, gift 2 Kirsten Iversdatter (gift 2 Anders Bonde)
Grønborg, Jensine – Haastrup, barn, 10.10.1825, IV 57
Graae, Ingeborg – Avernakø, 2.8.1825, IV 38, 41, 79, 194, 209, gift med pastor Hans Henrik Bondo
Graae, Rasmus Andersen - Vester Skerninge, gaardmand, 4.6.1807, I 76, 87, 101, 103, 115, gift 1 ..., gift 2 Johanne Marie Larsdatter (gift 2 Niels Jensen af Egneborg)
Guldager, Peder Sørensen – Rødkilde, sadelmagersvend, tjener, 14.7.1816, II 252, -L
Hammerich, Knud – Vester Hæsinge (jfr. Harnevig), 2.8.1803, I 10, gift med …
Hansdatter, Abelone – Vester Hæsinge, 7.11.1822, III 193, -L, gift med husmand Hans Pedersen Mose
Hansdatter, Anne – Falsled, 20.11.1810, I 130, 189, gift med indsidder Mikkel Markussen
Hansdatter, Anne – Gestelev, tjenestepige, 20.12.1823, III 350
Hansdatter, Anne – Herringe, 17.6.1822, III 167, 176, -L, gift med smed Christian Nielsen
Hansdatter, Anne – Nybølle, pige, 15½ aar, 24.5.1823, III 274
Hansdatter, Anne – Nørre Broby, pige, 15.11.1822, III 196
Hansdatter, Anne – Nørre Broby, pige, 5.12.1810, I 165, 209 (efterlod sig en søn Peder Madsen)
Hansdatter, Anne – Staaby, Nørre Broby, indsidderske, 17.10.1817, II 338, gift med tømrer Anders Jørgensen 22.8.1825, IV 44
Hansdatter, Anne – Sønder Broby, død i Søbo Løkke, 14.1.1821, II 822, enke efter gaardmand Ploug i Tørringe
Hansdatter, Anne – Vejle, tjenestepige, 2.8.1824, III 423, -L
Hansdatter, Anne – Vester Skerninge, barn, 9.11.1821, III 59
Hansdatter, Anne – Vester Skerninge, enke, 10.8.1827, IV 241, 247, gift 1 gaardmand Ole Marcussen, gift 2 gaardmand Christen Pedersen
Hansdatter, Anne Cathrine – Espe, 30.10.1818, II 501, II gaardmand Peder Knudsen 24.5.1821, II 883, III 2, 247, 257 (gift 1 …, gift 2 …)
Hansdatter, Anne Catrine – Espe, pige, 22 aar, 11.9.1823, III 317
Hansdatter, Anne Catrine – Haastrup, barn, 2.6.1821, II 883
Hansdatter, Anne Kirstine – Stenderup, 30.1.1819, II 543, gift 1 Anders …, gift 2 husmand Niels Christophersen 1.7.1826, IV 115, 116, 129, -L (gift 2 Dorthe Jochumsdatter)
Hansdatter, Anne Kirstine – Vejle, 27.5.1822, III 148, 172, gift 1 husmand Christen Rasmussen, gift 2 husmand Niels Hansen
Hansdatter, Anne Kirstine – Vejle, barn, 14.2.1824, III 358
Hansdatter, Anne Margrethe – Espe, 21.8.1821, III 26, gift 1 gl. Rasmus Hansen
Hansdatter, Anne Marie – Herringe, 10.6.1823, III 280, 292, 503, gift med husmand Christen Hansen
Hansdatter, Anne Marie – Nybølle, 17.2.1824, III 358, 378, gift med husmand Jørgen Johansen (gift 2 Mette Hansdatter)
Hansdatter, Birte – Gestelev, 31.9.1803, I 16, gift med husmand Niels Jørgensen
Hansdatter, Birthe Marie – Espe, 6.11.1826, IV 146, 155, 182, 215, gift med indsidder Jens Madsen
Hansdatter, Bodil – Lydinge, 16.10.1815, I 332, 341, gift 1 gaardmand Jørgen Hansen, gift 2 gaardmand Christen Nielsen
Hansdatter, Dorthea – Nørre Broby, barn, 2.3.1826, IV 88
Hansdatter, Dorthea – Palleshave, barn, 24.4.1821, II 872
Hansdatter, Dorthea – Ulbølle, almisselem, 11.5.1827, IV 204, enke efter husmand Frands Pedersen
Hansdatter, Ellen – Lyøe, 5.2.1820, II 670, gift med husmand Hans Jacobsen
Hansdatter, Ellen Dorthea – Herringe, indsidderske, 4.7.1815, I 331 (hos stedsønnen Hans Hansen)
Hansdatter, Else Marie – Fuglsanggaarden, Vester Skerninge, aftægtskone, 9.10.1826, IV 135, enke efter gaardmand Lars Jørgensen
Hansdatter, Gjertrud – Gammelgaard, Vester Skerninge, ugift, indsidderske, 6.2.1806, I 51, 53, 79
Hansdatter, Gjertrud – Ulbølle, 25.5.1819, II 576, 633, enke efter Hans Hansen Smed (Kb. Hans Okkelund)
Hansdatter, Inger Kirstine – Søbo, 6.5.1827, IV 203, -L, gift med Jacob Pedersen Maar fh. besidder af Aagaarde i Haarslev Sogn
Hansdatter, Johanne – Gestelev, 12.1.1827, IV 162, 163, 164, 200, gift med husmand Peder Nielsen
Hansdatter, Johanne – Heden, 27.11.1810, I 135, gift 1 Jørgen …, gift 2 Jens Stephensen
Hansdatter, Karen – Højlod, Espe Mark, 28.8.1827, IV 246, og næste protokol, gift med husmand Hans Andersen
Hansdatter, Karen – Krarup, 31.12.1824, III 480, enke efter husmand Lars Rasmussen
Hansdatter, Karen – Nybølle, barn, 4.11.1824, III 450
Hansdatter, Karen – Nørre Broby, almisselem, 30.4.1822, III 128
Hansdatter, Karen – Palleshave, almisselem og ægtefælle Niels Jacobsen 5.6.1811, I 140, -L
Hansdatter, Karen – Stenderup Mark, Vester Hæsinge, indsidder, 20.1.1818, II 352, enke efter skrædder Søren Jørgensen
Hansdatter, Karen – Søbo Løkke, 19.2.1822, III 100, gift med husmand Hans Pedersen
Hansdatter, Karen – Tørringe, 7.10.1817, II 333, -L, gift med indsidder Niels Jensen
Hansdatter, Karen – Ulbølle, myndighedsbevilling, 12.4.1822, III 140
Hansdatter, Karen – Vejle, (jfr. Johansdatter), 30.7.1803, I 8, 15, 19, gift 1 Jeppe Jespersen, gift 2 gaardmand Hans Frederiksen (har et uægte barn med pigen Maren Nielsdatter)
Hansdatter, Karen – Vejle, 1.9.1806, I 62, 73, 81, -L, gift med gaardmand Peder Eriksen
Hansdatter, Karen – Vester Hæsinge, 17.8.1803, I 12, gift 1 …, gift 2 husmand Jacob Sørensen 10.2.1815, I 298 (gift 2 Anne Hansdatter)
Hansdatter, Karen – Vester Hæsinge, 19.6.1819, II 586, 610, 613, gift med skomager Carl Frederik Eltsholtz
Hansdatter, Karen – Vester Hæsinge, barn, 19.7.1824, III 409
Hansdatter, Karen – Vester Hæsinge, barn, 5.4.1821, II 864
Hansdatter, Karen – Vøjstrup, 29.6.1818, II 398, enke efter Hans Hansen Aagaard
Hansdatter, Karen – Aastrup, 1.7.1818, II 401, enke efter gaardmand Peder Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Heden, 28.8.1821, III 26, 37, 51, gift med smed og husmand Niels Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Herringe, hospitalslem, 25.3.1826, IV 97
Hansdatter, Kirsten – Ulbølle, barn, 29.8.1826, IV 122
Hansdatter, Kirsten – Vejle, 9.6.1820, II 711, enke efter Peder Christensen
Hansdatter, Kirsten – Vejle, barn, 10.8.1826, IV 121
Hansdatter, Kirsten – Vejle, barn, 9.11.1825, IV 69
Hansdatter, Kirsten – Vester Hæsinge, og ægtefælle gaardmand Christen Rasmussen, testamente i levende live 27.2.1813, II 628
Hansdatter, Kirsten – Vester Skerninge, 25.1.1818, II 353, -L, gift med aftægtsmand Christen Rasmussen
Hansdatter, Kirstine – Espe, indsidderske, 7.11.1814, I 290, 311 (efterlod sig en uægte søn Mads Pedersen)
Hansdatter, Malene – Allested, indsidderske, 20.2.1806, I 52, enke efter Hans …
Hansdatter, Malene – Ulbølle, 23.5.1826, IV 110, enke efter husmand Rasmus Marqversen
Hansdatter, Maren – Heden, 22.1.1826, IV 78, gift med husmand Lars Hansen
Hansdatter, Maren – Lydinge, barn, 1.9.1828, IV 247
Hansdatter, Maren – Nybølle, og ægtefælle husmand Hans Christophersen, testamente 29.3.1809, I 331
Hansdatter, Maren – Nørre Broby, 28.1.1827, IV 163, gift med husmand Lars Clausen
Hansdatter, Maren – Trunderup, 27.3.1818, II 366, 527, gift med indsidder og ladefoged Niels Pedersen paa Søbo
Hansdatter, Maren – Ulbølle, 11.10.1826, IV 136, gift med Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – Ulbølle, pige, 19.10.1822, III 190, -L
Hansdatter, Maren – Ulbølle, Strandhuse, 8.4.1817, II 322, enke efter indsidder Peder Hansen Bryde
Hansdatter, Maren – Vester Hæsinge, død i Svanninge, 29.10.1826, IV 145, gift med væver og husmand Jens Pedersen i Vester Hæsinge, 11.8.1820, II 756
Hansdatter, Maren – Vester Skerninge, 9.5.1819, II 570, gift 1 Christen Henriksen 15.7.1812, I 158, 162 (gift 1 Maren Marqversdatter), gift 2 gaardmand Christopher Johansen
Hansdatter, Maren – Vester Aaby, 16.7.1822, III 178, IV 97, gift med indsidder Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – Aastrup, 30.4.1822, III 129, 136, -L, gift med Rasmus Andersen
Hansdatter, Margrethe – Strandby, 29.6.1811, I 141, 146, 156, 157, 161, 163, 164, 255, 338, 344, gift med Jens Nielsen død for 9 aar siden, 18.1.1811, I 137, 255, 338, 344
Hansdatter, Marie – Herringe, barn, 5.9.1827, IV 247
Hansdatter, Marie – Ulbølle, barn, 22.4.1826, IV 100
Hansdatter, Marie – Ulbølle, pige, 3.7.1827, IV 213
Hansdatter, Mette – Voldborg, Gestelev, barn, 16.1.1822, III 99
Hansdatter, Sophie – Sønder Broby, jordemoder, 29.5.1811, I 214, 151 (efterlod sig en uægte søn 10 aar Hans Stephansen, faderen er Stephen Andersen)
Hansen, Anders – barn, 15.4.1826, IV 100
Hansen, Anders – Heden, husmand, 28.12.1816, II 285, gift med Maren Jespersdatter
Hansen, Anders – Nørre Broby, aftægtsmand, 15.6.1821, III 4
Hansen, Anders – Tørringe, gaardmand, 12.4.1820, II 694, 698, gift med Mette Catrine Rasmusdatter
Hansen, Anders – Vester Skerninge, gaardmand, 27.3.1823, III 259
Hansen, Christen – Herringe, husmand, hans hustru Anne Marie Hansdatter 10.6.1823, III 280, 292, 503
Hansen, Christen – Krarup, hans enke Anne Rasmusdatter 14.5.1827, IV 204 (gift 1 David Hartvigsen, gift 3 Rasmus Jørgensen)
Hansen, Christen – Ulbølle, boelsmand, 1.12.1813, I 276, 233, gift med Karen Hansdatter
Hansen, Christian – Aastrup, indsidder, 26.10.1816, II 282, gift med …
Hansen, Christopher – Hunstrup, 14.1.1825, III 484, 487, -L, gift med Birthe Olsdatter
Hansen, Erik – Vejle, gaardmand, hans hustru Anne Margrethe Jensdatter 29.1.1808, I 96
Hansen, Frederik Ernst – Herringe, væversvend, 22.4.1824, III 382
Hansen, Hans – Espe, husmand, 30.3.1813, I 250, 233, 187, gift 1 …, gift 2 Maren Nielsdatter (gift 2 husmand Morten Jørgensen)
Hansen, Hans – Espe, indsidder, 19.1.1818, II 348, 692, -L, gift med Anne Larsdatter
Hansen, Hans – Fjellebro, brændehugger, 1.10.1826, IV 133, -L
Hansen, Hans – Gestelev, barn, 18.5.1822, III 143
Hansen, Hans – Krarup, tjenestekarl, 30.5.1823, III 278
Hansen, Hans – Nørre Broby, barn, 25.4.1825, III 517
Hansen, Hans – Olderlundshuset, Vester Hæsinge, hans hustru Maren Nielsdatter 27.3.1827, IV 189, 190, 207, -L
Hansen, Hans – Stenderup, Øster Hæsinge, husmand, 24.8.1824, III 426, 430, 458, gift 1 Marie Christensdatter 9.11.1817, I 217, 152, gift 2 Kirsten Nielsdatter
Hansen, Hans – Svanninge, indsidder, 1.2.1817, II 309, 523, gift med Anne Larsdatter
Hansen, Hans – Tørringe, gaardmand, 8.6.1824, III 391, 404, 439, gift 1 Anne Nielsdatter, gift 2 Johanne Pedersdatter
Hansen, Hans – Ulbølle Strandhuse, gaardmand, 18.3.1817, II 318, 504, gift 1 Dorthe Rasmusdatter, gift 2 Anne Kirstine Hansdatter
Hansen, Hans – Ulbølle, barn, 27.2.1823, III 250
Hansen, Hans – Ulbølle, gaardmand, 15.2.1822, III 100
Hansen, Hans - Ulbølle, gaardmand, 3.6.1823, III 278
Hansen, Hans – Ulbølle, ungkarl, 25.7.1820, II 750, -L
Hansen, Hans – Ulbølle, ungkarl, 28.11.1816, II 283, -L
Hansen, Hans – Vejle, gaardmand, 9.7.1827, IV 217, 243, -L, gift med Maren Eriksdatter
Hansen, Hans – Vejle, gaardmand, hans hustru Kirsten Andersdatter 27.10.1819, II 638, -L
Hansen, Hans – Vester Hæsinge, boelsmand, hans enke Anne Knudsdatter 18.3.1825, III 502
Hansen, Hans – Aastrup, ungkarl, 21.4.1820, II 696, -L
Hansen, Hans Frederik – Gestelev, ungkarl, 20.8.1821, III 26, 36, 409, -L
Hansen, Henrich – Stærehuset, Hunstrup Sogn, husmand, 28.6.1819, II 590, 674, gift med Marie Rasmusdatter
Hansen, Henrik – Biledshuset, Ulbølle, 24.2.1824, III 364, 382, gift med Anne Sophie Christensdatter
Hansen, Henrik – Vejle, hans hustru Johanne Larsdatter 20.6.1812, I 180
Hansen, Jens – Espe, husmand, 9.12.1826, IV 155, gift med Marie Pedersdatter
Hansen, Jens – Findinge, barn, 8.3.1823, III 253
Hansen, Jens – Gestelev, boelsmand, 24.9.1808, I 173, gift med Margrethe Olsdatter
Hansen, Jens – i …, ungkarl, 27.5.1818, II 375, -L
Hansen, Jens – Vantinge, gaardmand, hans hustru Karen Larsdatter 23.7.1816, II 254, 267
Hansen, Jens – Vejle, smed og husmand, hans hustru Else Marie Rasmusdatter 1.2.1819, II 637, 643, III 18
Hansen, Jens – Vester Skerninge, og hustru Anne Marie Jensdatter 14.12.1812, I 225, 264
Hansen, Jørgen – gl. Stenderup, aftægtsgaardmand, hans hustru Margrete Madsdatter 23.10.1826, IV 138, 141
Hansen, Jørgen – Lydinge, gaardmand, hans enke Bodil Hansdatter 16.10.1815, I 332, 341 (gift 2 gaardmand Christen Nielsen)
Hansen, Jørgen – Snarup, indsidder, hans hustru Maren Rasmusdatter 14.8.1826, IV 121
Hansen, Jørgen – Vejle, snedker og husmand, hans hustru Anne Kirstine Sørensdatter 26.7.1824, III 421
Hansen, Jørgen – Aastrup, indsidder, 23.2.1816, I 357, II 277, gift med Maren Hansdatter
Hansen, Knud – Ulbølle, husmand, hans hustru Karen Christiansdatter 21.1.1826, IV 78, 80, 177, 180
Hansen, Lars – Heden, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 22.1.1826, IV 78
Hansen, Lars – Nybølle, ungkarl, 16 aar, 1.7.1821, III 11
Hansen, Lars – Nørre Broby, barn, 11.6.1826, IV 114
Hansen, Lars – Svanninge, indsidder, 22.8.1803, I 14, gift med Maren Rasmusdatter (afdøde efterlod sig en datter udenfor ægteskab Kirsten Larsdatter)
Hansen, Lars – Tved, hans hustru Ingeborg Jensdatter, Vester Skerninge, 27.4.1826, IV 100, 103, 123 (gift 2 sadelmager Søren Clausen Weber)
Hansen, Lars – Vøjstrup, gaardmand, 27.2.1821, II 843, 847, 851, 858, og 64, -L, gift med Dorthea Andersdatter 14.10.1825, IV 57 (gift 1 Jens …)
Hansen, Mads – Allerup, ungkarl, 11.6.1820, II 712, -L
Hansen, Mads – Gestelev, barn, 25.2.1823, III 243
Hansen, Mads – Gestelev, barn, 5.5.1822, III 136
Hansen, Mads – Gestelev, indsidder, 25.3.1822, III 120
Hansen, Mads – Nybølle, husmand, 29.12.1813, I 278, 281, gift med Birthe Jensdatter
Hansen, Mads – Vejle, aftægtsmand, 9.9.1818, II 485
Hansen, Mads – Vejle, slagter, 23.11.1810, I 132, 133, 204, gift med Karen Sørensdatter
Hansen, Mads – Vester Hæsinge, barn, 5.4.1821, II 864
Hansen, Morten – Herringe, gaardmand, 12.6.1821, III 4, 30, IV 4, gift med Pernille Hansdatter
Hansen, Morten – Nørre Broby, indsidder, 3.11.1823, III 341, -L, gift med Anne …
Hansen, Morten – Nørre Broby, indsidder, gift 1 … (iflg. Kbg.), gift 2 Maren Henriksdatter 5.10.1822, III 186, 286 (efterlod en uægte søn Hans Larsen 22 aar)
Hansen, Morten – Ulbølle, barn, 26.11.1825, IV 73 (moderen pigen Anne Catrine Mortensdatter)
Hansen, Morten – Ulbølle, barn, 26.2.1827, IV 176
Hansen, Mouritz – Langeskov Husene, Hunstrup Sogn, husmand, 5.12.1814, I 252, gift med Dorthe Rasmusdatter
Hansen, Niels – Espe, tømmermand og husmand, 1.11.1821, II 47, 53, 163, gift med Mette Henriksdatter
Hansen, Niels – Gestelev, husmand, 18.2.1826, IV 80, 82, -L, gift med Birthe Andersdatter
Hansen, Niels – Hunstrup, husmand, 10.7.1824, III 409, 433, -L, gift med Anne Catrine Nielsdatter (gift 1 …)
Hansen, Niels – Millinge, indsidder, hans enke Stine Madsdatter 5.5.1816, II 246, -L
Hansen, Niels – Rødkilde, tjenestekarl, 4.5.1822, III 136, 158, -L
Hansen, Niels – Ulbølle, barn, 4.7.1821, III 22 (moderen pigen Conraddine Conradsdatter)
Hansen, Niels – Ulbølle, ungkarl, 28.8.1826, IV 122, 184, 128, -L
Hansen, Niels – Vejle, husmand, hans hustru Anne Kirstine Hansdatter 27.5.1822, III 148, 172 (gift 1 husmand Christen Rasmussen)
Hansen, Niels – Vester Hæsinge, indsidder, 20.2.1815, I 298, gift med …
Hansen, Niels – Vester Skerninge, barn, 3.11.1821, III 51
Hansen, Ole – Ulbølle Strandhuse, bødker og husmand, 25.8.1823, III 310, gift 1 … 30.3.1811, gift 2 Jutta Kirstine Knudsdatter
Hansen, Peder – Espe, barn, 4.10.1823, III 333
Hansen, Peder – Espe, hans hustru Dorthea Pedersdatter 31.10.1825, IV 66
Hansen, Peder – Herringe, ungkarl, 10.1.1825, III 481
Hansen, Peder – Hunstrup, indsidder, fattiglem, 31.1.1826, II 79
Hansen, Peder – Haastrup, barn, 14.3.1826, IV 91
Hansen, Peder – Nørre Broby, barn, 25.10.1824, III 447
Hansen, Peder – Nørre Broby, bødker og indsidder, 4.4.1817, II 322
Hansen, Peder – Sandholt Lyndelse, indsidder, 17.12.1825, IV 74, gift med Maren Pedersdatter
Hansen, Peder – Sandholt, barn, 11.8.1821, III 25
Hansen, Peder – Trunderup, Jorløse Sogn, smed og husmand, hans hustru Karen Nielsdatter 28.8.1827, IV 246
Hansen, Peder – Ulbølle, almisselem, 7.8.1822, III 178
Hansen, Peder – Ulbølle, barn, 13.8.1821, III 25
Hansen, Peder – Ulbølle, husmand, 27.11.1821, III 60, 69, 259, IV 177, 181, -L, gift med Maren Knudsdatter
Hansen, Peder – Vejle, gaardmand, 12.12.1821, III 70, 96, 250, gift 1 Maren Jensdatter 26.5.1813, I 183, 236, 237, 246, gift 2 Maren Madsdatter (gift 2 Anders Andersen)
Hansen, Peder – Vester Hæsinge, barn, 5.4.1821, II 864
Hansen, Peder – Vester Skerninge, boelsmand, 29.6.1823, III 288, gift 1 Mette Marie Jensdatter 8.5.1812, I 221, 164, gift 2 …
Hansen, Peder – Vester Skerninge, husmand og smed, 28.9.1822, III 185, 187, 308, gift 1 Anne Susanne Andersdatter 28.2.1798, gift 2 Mette Marie Andersdatter
Hansen, Peder – Vester Aaby, væversvend, 6.12.1821, III 67
Hansen, Peder Johan – Ulbølle, barn, 2.4.1824, III 375
Hansen, Rasmus – Espe, aftægtsmand, 22.8.1826, IV 122
Hansen, Rasmus – Herringe, husmand, hans hustru Kirsten Eriksdatter 10.4.1824, III 381
Hansen, Rasmus – Svanninge, husmand, 3.9.1822, III 183, 237, gift 1 Anne Cathrine Falcksdatter 19.9.1820, II 764, 786, 843, gift 2 Kirsten Falcksdatter
Hansen, Rasmus – Ulbølle Strandhuse, skipper og husmand 6.11.1826, IV 145
Hansen, Rasmus – Ulbølle, boelsmand, 30.6.1827, IV 211, 245, 249, -L, gift med Abelone Nielsdatter
Hansen, Rasmus – Vejle Mølle, møller, hans hustru Anne Andersdatter 3.4.1804, I 24
Hansen, Rasmus – Vittinge, Nørre Broby, husmand, hans enke Maren Knudsdatter 22.1.1824, III 355
Hartvigsen, David – Krarup, hans enke Anne Rasmusdatter 14.5.1827, IV 204, gift 2 Christen Hansen, gift 3 Rasmus Jørgensen
Haugsted, Niels Henrik – Søbo, proprietær, hans hustru Johanne Kristine Faaborg 7.1.1823, III 240, 254
Havnevig, Knud – Vester Hæsinge (jfr. Hammerich), 2.8.1803, I 10, gift med …
Heckmann, Hansine Jacobine – Vester Skerninge, barn, 21.5.1819, II 576
Heise, … - Herringe Præstegaard, købmand fra København, 10.12.1821, III 65, 95
Helms, O. C. – Flintholm, forvalter, 14.11.1821, III 59, 62
Henningsen, Hans – Nybølle, husmand, hans hustru Karen Larsdatter 21.4.1827, IV 198
Henrichsen, Jørgen Ernst – Nybølle, indsidder, 18.4.1817, II 323, gift med …
Henricksen, Mads – Hunstrup, barn, 22.5.1821, II 882
Henricksen, Niels – Højelodden, Espe Sogn, husmand, 5.4.1811, I 213, 152, gift med Maren Hansdatter
Henricksen, Peder – Aastrup, aftlægtsmand, 31.8.1808, I 199, 131, gift 1 …, gift 2 Anne Marie Hansdatter
Henricksen, Rasmus – Espe, barn, 4.7.1821, III 12
Henriksdatter, Anne Kirstine – Herringe, barn, 2.10.1823, III 333 (moderen pigen Maren Christensdatter)
Henriksdatter, Johanne – Hunstrup, pige, 15.3.1822, III 120
Henriksdatter, Johanne (Kbg. Pedersdatter) – Heden, pige, 28 aar, 9.10.1821, III 39, -L
Henriksdatter, Karen – Hunstrup, pige, 7.3.1825, III 500, -L
Henriksdatter, Kirstine – Vester Hæsinge, 8.6.1819, II 580, gift med indsidder Lars Pedersen
Henriksdatter, Maren – Nørre Broby, 5.10.1822, III 186, 286 (efterlod en søn Hans Larsen 22 aar u?ægte), gift med indsidder Morten Hansen
Henriksdatter, Mette – Nordskov Løkke, Gestelev, pige, 12.10.1824, III 443, -L
Henriksdatter, Mette – Vejle, 22.6.1807, gift med husmand Morten Eskildsen 1.8.1822, III 178, 283, 315 (gift 2 Maren Andersdatter)
Henriksen, Anders – Gestelevlunde, husmand, 14.1.1822, III 99, 100, 103, gift med Karen Anne Rasmusdatter 11.5.1824, III 385, 386, 410, 422 (gift 2 Peder Pedersen)
Henriksen, Anders – Ulbølle, gaardmand, hans enke Karen Christensdatter 11.11.1822, III 196
Henriksen, Christen – Heden, gaardmand, 7.7.1812, I 159, 222, gift med Karen Rasmusdatter
Henriksen, Christen – Vester Skerninge, gaardmand, 15.7.1812, I 158, 162, gift 1 Maren Margvardsdatter, gift 2 Maren Hansdatter 9.5.1819, II 570 (gift 2 Christopher Johansen)
Henriksen, Hans – Ulbølle, tjenestekarl, 2.8.1819, II 613
Henriksen, Jacob – Vester Skerninge, hans hustru Anne Rasmusdatter 2.2.1825, III 492
Henriksen, Jens – Fjellebro, barn, 28.9.1826, IV 132
Henriksen, Jens – Krarup, tjenestedreng, 24.5.1821, II 882
Henriksen, Knud – Agerup, husmand, 10.1.1827, IV 161
Henriksen, Lars – Dahls Mølle, hans enke Anne Hedevig Steenstrup, død i Nørre Broby, 9.4.1826, IV 99
Herkner, Johan Peter – Vester Skerninge, 28.12.1811, I 149, 211, -L, gift med Kirstine Meyersdatter
Hjort, Peder – Nørre Broby, degn, hans enke Anne Christine Melchens 10.2.1816, I 353
Hjulmand, Hans Andersen – Strandby, 19.12.1815, I 343, 344, gift med Maren …
Hjulmand, Hans Marcussen – Vejle, aftægtsmand, hans hustru Else Jacobsdatter 8.3.1823, III 253, 320
Hoffmann, Frederik – Ulbølle Strandhuse, 18.12.1820, II 811, III 56, 87, gift med Charlotte Kirstine Rasmusdatter
Hoffmann, Jacob – Ulbølle Strandhuse, 18.12.1820, II 811, 828, III 116, 159 (hans forlovede Dorthea Christensdatter, med hvem han har en datter Anne Catrine Jacobsdatter 4 aar)
Holm, Jacob Nielsen – Vester Aaby, indsidder, 1.11.1820, II 791
Holm, Johannes Otto – Højrupgaard, Højrup, birkedommer, opbudsbo 19.12.1818, II 506, 533, 548, 604, 629, 637, 647, 655, 661, 664, 683, 689, 693, 697, 704, 711, 712, 714, 716, 746, 757, 764, 779, 789, 796, 814, 827, 858, III 45, 60, 72, 80, 118, 128, 178, 185, 192, 207, 229, 240, 250, 259, 267, 278, 281, 288, 300, 313, 322, 323, 332, 339, 347, 350, 356, 366, 368, 383, 389, 401, 421, 426, 438, 448, 462, 480, 489, 497, 504, IV 13
Holm, Peder Hansen – Vester Aaby, boelsmand, hans enke Maria Cathrine Fichsdatter 26.4.1818, II 373, 795
Holsten, … von – Holstenshus, baron, død i Kiel, 15.4.1825, III 508, IV 6, 20, gift med … Rantzau
Hornemann, Ellen Catrine – Vester Skerninge, 22.10.1827, IV 260, gift med amtsprovst Bredsdorff
Huusmann, Hans Nissen – Stensgaard, skolelærer, 8.11.1825, IV 69, 71, -L, gift med Kirstine Marie Mouritzen
Hvalsøe, Elisabeth Marie – Vester Aaby, 30.2.1818, II 364, 378, 389, 401, 561, 655, 814, 884, III 73, gift med sognepræst Hans Jørgen Ammentorph 5.6.1818, II 378, 389, 401, 561, 655, 814, 884, III 73
Hvidkjær, Hans Hansen – Gestelev, 23.3.1825, III 503, IV 16, 18, 23, 94, 96, 101, 108, 162, 201, 256, gift med Anne Chatrine Frederiksdatter 28.11.1822, III 203, 220, 311, 331
Hvidkjær, Hans Hansen – Gestelev, husmand, 23.3.1825, III 502, IV 16, 18, 23, 94, 96, 101, 108, 122, 162, 201, 256, gift med Anne Chatrine Frederiksdatter 28.11.1822, III 203, 220, 311, 331
Hvidkjær, Hans Pedersen – Gestelev, indsidder, 12.5.1818, II 374
Hviid, Anders Jensen – Ulbølle, husmand, 14.3.1825, III 501, 513, IV 172, -L, gift med Anne Cathrine Rasmusdatter 15.10.1822, III 190, 207, 290, IV 172 (gift 1 Peder Rasmussen)
Hytteballe, Rasmus Hansen – Holmegaard, Vester Skerninge, gaardmand, 29.8.1813, I 278, 230, 231, gift med Johanne Jensdatter 8.5.1826, IV 107
Ibsen, Nicolaj – Lyø, præst, 13.8.1826, IV 121, 122, -L, gift med …
Ibsen, Poul – Vester Aaby, slagter, 19.5.1821, II 880, III 213, IV 171, gift med Johanne Pedersdatter (gift 1 Jacob …)
Isacksen, Isack – Haagerup, skolelærer, 10.4.1824, III 380, 397, -L, gift med Maren Johansdatter
Iversdatter, Jytte Kirstine – Søbo Gods, 1.5.1818, II 374, 386, gift med husmand Christen Andersen Væver (gift 2 …)
Iversen, Mads – Staaby, Nørre Broby, hans enke Karen Andersdatter 7.1.1824, III 35
Jacobsdatter, Else – Vejle, 8.3.1823, III 253, 320, gift med Hans Marcussen Hjulmand
Jacobsdatter, Johanne Chatrine Marie – Vester Skerninge, barn, 3.7.1822, III 172
Jacobsdatter, Margrethe – Rudme, 18.4.1823, III 266, 268, 272, enke efter husmand Christen Jørgensen
Jacobsen, Erik – Haastrup, barn, 5.4.1821, II 865
Jacobsen, Hans – Lyøe, husmand, hans hustru Ellen Hansdatter 5.2.1820, II 670
Jacobsen, Hans – Skjoldemose, skytte, skifte 25.6.1816 Odense Herreds skiftep. II 169, gift med Kirsten Pedersdatter (gift 2 smaahandler Hans Knudsen i Odense)
Jacobsen, Hans – Vester Skerninge, barn, 23.1.1823, III 240
Jacobsen, Hans – Vester Skerninge, barn, 27.5.1824, III 389
Jacobsen, Jens – Hunstrup, teglbrænder, 30.9.1819, II 628, gift med Maren Jeppesdatter 16.7.1811, I 216, 153
Jacobsen, Johan – Vester Skerninge, husmand, 16.7.1821, III 16, 20, 149, gift med Karen Hansdatter
Jacobsen, Niels – Palleshave og hustru Karen Hansdatter 5.6.1811, I 140, -L
Jacobsen, Niels – Sallinge, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 28.3.1827, IV 190
Jacobsen, Peder – Hillerslev Højrup, bødker, tjenende paa Rødkilde, ugift, 31.10.1822, III 193
Jantzen, Anne Susanne – Vester Hæsinge, 20.7.1825, IV 34, enke efter gaardmand Niels Lindegaard
Jantzen, Peter – Vantinge, 27.12.1823, III 350, 362, 364, gift med jordemoder Caroline Marie Kirstine Rasmusdatter (gift 2 møllersvend Espen Pedersen 16.7.1825, IV 31, 32, 89, 99, IV 101, 107, 112, 193, 202, 217, 247, -L)
Jensdatter (Kbg.), Abelone (skiftep. Olsdatter - Vejle Mølle, 24.11.1821, III 60, enke efter Jens Mortensen i Fangel
Jensdatter, Abelone - Pensylvanien ved Fjellebro, Herringe, fattiglem, 19.5.1827, IV 205 (sønnen Peder Nielsen)
Jensdatter, Anne - Espe, 14.9.1826, IV 128, gift med gaardmand Peder Rasmussen
Jensdatter, Anne - Ringe, pige, 9.2.1827, IV 166
Jensdatter, Anne - Svanninge, 17.4.1814, I 239, 284, -L, gift med indsidder Jeppe Nielsen
Jensdatter, Anne - Ulbølle, 21.6.1824, III 395, enke efter tømrer Claus Norre
Jensdatter, Anne Cathrine - Espe, barn, 18.2.1827, IV 167
Jensdatter, Anne Margrete - Vejle, 29.1.1808, I 96, gift med gaardmand Erik Hansen
Jensdatter, Anne Marie - Espe, 27.11.1815, I 339, II 430, gift med Knud Olsen 17.11.1821, III 60 (gift 2 Karen Christiansdatter)
Jensdatter, Anne Marie - Vester Skerninge og ægtefælle Jens Hansen 14.12.1812, I 225, 264
Jensdatter, Dorte - Herringe, 16.8.1822, III 179, gift med husmand Hans Post
Jensdatter, Ellen - Sandholt Lyndelse, indsidderske, 20.2.1804, I 22, -L
Jensdatter, Ingeborg - Ny Stenderup, 11.9.1826, IV 124, 138, 216, 235, 242, gift med husmand Hans Larsen Nyemann
Jensdatter, Ingeborg - Vester Skerninge, 27.4.1826, IV 100, 103, 123, gift 1 Lars Hansen, Tved, gift 2 sadelmager Søren Clausen Weber
Jensdatter, Johanne - Vester Skerninge, 18.3.1821, II 851, III 467, 468, gift med husmand Jacob Jensen (gift 2 ...)
Jensdatter, Johanne - Vester Skerninge, 8.5.1826, IV 107, gift med Rasmus Hansen Hytteballe 29.8.1813, I 278, 230, 238
Jensdatter, Johanne Jacobine - Hillerslev, Højrup, 23.8.1820, II 757, 793, -L, gift med husmand Jens Larsen Smed
Jensdatter, Karen - Espe, almisselem, 14.2.1823, III 254
Jensdatter, Karen - Vester Skerninge, 24.9.1812, I 163, gift med Jacob Christophersen
Jensdatter, Kirsten - Espe, barn, 24.1.1822, III 99 (moderen Johanne Hansdatter)
Jensdatter, Kirsten - Lydinge, Krarup, 29.3.1822, III 123, 201, se ogsaa IV 214, gift 1 ..., gift 2 ..., gift 3 gaardmand Hans Jensen, skifte i levende live 26.10.1812, III 203, dødsanmeldelse 10.7.1824, III 409
Jensdatter, Maren - Allested, 27.4.1825, III 517, enke efter gaardmand Jens Pedersen
Jensdatter, Maren - Gestelev, 26.4.1818, II 373, 623, enke efter gaardmand Hans Pedersen
Jensdatter, Maren - Hunstrup, almisselem, 17.6.1822, III 167
Jensdatter, Maren - Skjoldemose Hospital, Vester Skerninge, 24.12.1822, III 226, enke efter Peder Friis i Ollerup
Jensdatter, Maren - Vejle, 26.5.1813, I 183, 236, 237, 246, gift med gaardmand Peder Hansen 12.12.1821, III 70, 96, 250 (gift 2 Maren Madsdatter, gift 2 Anders Andersen)
Jensdatter, Maren - Vejle, 8.2.1810, I 177, gift med gaardmand Jens Jensen
Jensdatter, Margrethe - barn ? 2.1.1821, II 824
Jensdatter, Marie - Espe, pige, 28.4.1823, III 266
Jensdatter, Marie - Vester Skerninge, barn, 3.7.1822, III 172
Jensdatter, Mette Kirstine - Nybølle, barn, 11.6.1821, II 900, III 4
Jensdatter, Mette Marie - Vester Skerninge, 8.5.1812, I 221, 164, gift med boelsmand Peder Hansen 29.6.1823, III 288 (gift 2 ...)
Jensen, Anders - Espe Mark, gaardmand, 30.7.1821, III 21, 22, 70, 80, -L, gift med Karen Poulsdatter
Jensen, Anders - Hunstrup, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 15.3.1827, IV 185
Jensen, Christen - Vejle, gaardmand, hans enke Anne Rasmusdatter 11.6.1819, II 580
Jensen, Elisabeth Cathrine - Lyø, 21.7.1819, II 604, enke efter provst Fangel paa Ærø
Jensen, Hans - Espe, indsidder, hans hustru Karen Madsdatter 22.9.1823, III 331
Jensen, Hans - Lydinge, Krarup, gaardmand, skifte i levende live 26.10.1812, III 203, dødsanmeldelse 10.7.1824, III 409, gift med Kirsten Jensdatter 29.3.1822, III 123, 201, se ogsaa IV 214 (gift 1 ..., gift 2 ...)
Jensen, Hans - Sandholt Lyndelse, almisselem, 10.12.1823, III 350
Jensen, Hans - Trunderup Mark, barn, 28.12.1822, III 229
Jensen, Hans - Trunderup, Jorløse, barn, 11.12.1823, III 350
Jensen, Henrik - Hunstrup, gaardmand, 13.2.1827, IV 166, 168, 182, 189, gift 1 Maren Frandsdatter død for 28 aar siden, gift 2 Kirsten Madsdatter
Jensen, Henrik - Jorløse, indsidder, 12.3.1812, I 220, 165, gift med Johanne Hansdatter
Jensen, Jacob - Vester Skerninge, husmand, gift 1 Johanne Jensdatter 18.3.1821, II 851, III 467, 468, gift 2 ...
Jensen, Jens - Hunstrup, ungkarl, 1.5.1818, II 374,-L
Jensen, Jens - Vejle, gaardmand, hans hustru Maren Jensdatter 8.2.1810, I 177
Jensen, Jeppe - Tange, Krarup Sogn, aftægtshusmand, 30.12.1824, III 479
Jensen, Jørgen - Hunstrup, husmand, gift 1 Anne Catrine Jespersdatter 24.8.1823, III 310, 341, 348, gift 2 Bodil Andersdatter 18.9.1824, III 434, 435, 457, 464, IV 34
Jensen, Jørgen - Jorløse, indsidder, 19.8.1816, II 257, 296, gift med Kirsten Jacobsdatter
Jensen, Jørgen - Ulbølle, husmand, hans hustru Maren Pedersdatter 27.11.1821, III 60, 67, 85
Jensen, Knud - Herringe, snedker og aftægtshusmand, 28.10.1826, IV 142, 144, gift med Karen Mikkelsdatter
Jensen, Lars - Espe, gaardmand, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter 8.9.1827, IV 250, 255
Jensen, Lars - Espe, skomager og husmand, 5.9.1823, III 315, 328, 356, gift 1 Anne Marie Poulsdatter, gift 2 Sophie Rasmusdatter
Jensen, Lars - Hunstrup, hans enke Karen Jørgensdatter 17.12.1826, IV 156
Jensen, Mads - Nybølle, ungkarl, 18 aar, 5.7.1822, III 177
Jensen, Mads - Trunderup, aftægtsmand, 4.6.1821, II 883
Jensen, Mikkel - Ellehøjegaard, Ulbølle Sogn, gaardmand, 27.5.1807, I 75, 88, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter
Jensen, Morten - Heden, gaardmand, ungkarl, 2.3.1814, I 281, 232, -L
Jensen, Niels - Hunstrup, gaardmand, 29.8.1820, II 756, 762, gift med Karen Madsdatter
Jensen, Niels - Hunstrup, husmand, hans hustru Anne Marie Christensdatter 8.6.1819, II 580, 587, 594
Jensen, Niels - Tørringe, indsidder, hans hustru Karen Hansdatter 7.10.1817, II 333, -L
Jensen, Niels - Ulbølle Strandhuse, boelsmand, 29.8.1812, I 223, 252, gift med Maren Larsdatter
Jensen, Niels - Vester Skerninge, indsidder, 5.9.1825, IV 45
Jensen, Peder - Espe, indsidder, 10.2.1827, IV 166, gift 1 Anne Andersdatter 5.11.1820, II 792, 865, gift 2 Mette Jørgensdatter (gift 1 ...)
Jensen, Peder - Krarup, fattigfoged, 1.3.1825, III 497
Jensen, Peder - Nybølle, barn, 10.9.1822, III 183
Jensen, Peder - Rudme, gaardmand, hans hustru Dorthea Christensdatter 30.9.1824, III 438, 439, 441
Jensen, Peder - Vejle, ungkarl, 23.3.1818, II 366, -L
Jensen, Peder - Ærø, død i Vester Skerninge, hestepranger, 1.7.1821, III 11
Jensen, Rasmus - Herringe, gaardmand, hans hustru Katrine Frederiksdatter 23.1.1809, I 200, 109
Jensen, Rasmus - Nybølle, gaardmand, 10.7.1827, IV 218
Jensen, Rasmus - Vittinge, indsidder, 23.1.1815, I 293, -L
Jensen, Søren - Vester Mølle, Vester Skerninge, møller, 5.7.1821, III 12, 31, 32, -L, gift med Johanne Juliane Struch
Jensenius, Anne Margrethe - Sønder Broby, 1.7.1818, II 401, gift med pastor Strøjberg
Jeppesdatter, Anne Dorthea - Palleshave, Gestelev, 12.10.1825, IV 57, 59, 67, gift med gaardmand Niels Knudsen 19.5.1821, II 880, III 34, 122
Jeppesdatter, Dorthea - Ulbølle, 18.1.1821, II 825, fraskilt indsidder Christian Pedersen Løve, Vester Hæsinge 11.10.1817, II 336, 399, 515, 592, 659, 812, III 102 (gift 2 Jytte Nielsdatter)
Jeppesdatter, Maren - Hunstrup, 16.7.1811, II 216, 153, gift med teglbrænder Jens Jacobsen 30.9.1819, II 628
Jeppesen, Hans - Vester Hæsinge, barn, 24.5.1823, III 274 (moderen pigen Maren Andersdatter)
Jespersdatter, Anne Catrine - Hunstrup, 24.8.1823, III 310, 341, 348, gift med husmand Jørgen Jensen (gift 2 Bodil Andersdatter 18.9.1824, III 434, 435, 457, 464, IV 34)
Jespersdatter, Maren - Vester Skerninge, 20.11.1826, IV 149, 163, 185, gift med husmand Niels Pedersen
Jespersdatter, Mette - Vejle, 26.6.1806, I 58, 60, 68, 86, -L, gift med husmand Jørgen Nielsen
Jespersen, Jeppe - Vejle, hans enke Karen Hansdatter (Johansdatter), 30.7.1803, I 8, 15, 19 (gift 2 gaardmand Hans Frederiksen, har et barn med pigen Maren Nielsdatter)
Jespersen, Poul - Vester Skerninge, almisselem, 13.3.1825, III 501
Jochumsdatter, Anne - Trunderup, Jorløse, 6.4.1826, IV 99, gift med indsidder Hans Eriksen
Johansdatter, Anne Marie - Syltema, Vester Skerninge, 13.6.1825, IV 23, 65, 70, 112, gift med husmand Hans Rasmussen 25.6.1825, IV 115, 119 (gift 2 Birthe Mortensdatter 7.11.1826, IV 146, 150, 179)
Johansdatter, Charlotte - Fjellebro, barn, 19.2.1826, IV 80
Johansdatter, Karen - Vejle (jfr. Hansdatter), 30.7.1803, I 8, 15, 19, gift 1 Jeppe Jespersen, gift 2 Hans Frederiksen (har et barn med pigen Maren Nielsdatter)
Johansdatter, Maren - Vester Hæsinge, 9.9.1813, I 268, 234, gift med Mads Larsen
Johansdatter, Mette - Sandholt Lyndelse, indsidderske, 19.9.1804, I 35, enke efter Henrik ...
Johansen, Christopher - Vester Skerninge, gaardmand, hans hustru Maren Hansdatter 9.5.1819, II 570, gift 1 Christen Henriksen 15.7.1812, I 158, 162 (gift 1 Maren Marqversdatter)
Johansen, Frederik - Vejle, barn, 13.4.1821, II 868
Johansen, Johan - Nørre Broby, indsidder, hans hustru Karen Larsdatter 10.2.1816, I 351, II 293
Johansen, Jørgen - Nybølle, husmand, gift 1 Anne Marie Hansdatter 17.2.1824, III 358, 378, gift 2 Mette Hansdatter
Johansen, Niels - Herringe, uægte barn, 26.3.1822, III 103
Johansen, Niels - Nybølle, ungkarl, 14.9.1823, III 323, -L
Johansen, Rasmus - Allested, barn, 11.6.1823, III 280
Johansen, Richard - Østrupgaard, 31.3.1813, I 174, 335, gift med Else Johanne Christensdatter i Herning Sogn
Jol, Hans Hansen – Lundegaard, røgter, 31.12.1812, I 165
Juul, Peder - Ulbølle, barn, 7.4.1821, II 865
Jørgensdatter, Anne - Vester Hæsinge, almisselem, 29.6.1825, IV 23, enke efter husmand Jeppe Jørgensen
Jørgensdatter, Anne Marie - Espe, 8.9.1827, IV 250, 255, gift med gaardmand Lars Jensen
Jørgensdatter, Anne Marie - Gestelev, Nordskov, 19.7.1824, III 409, gift med husmand Jørgen Pedersen
Jørgensdatter, Anne Marie - Nybølle, barn, 5.4.1825, III 504
Jørgensdatter, Anne Marie - Nybølle, barn, 7.6.1824, III 391
Jørgensdatter, Christiane - Vester Skerninge, barn, 3.4.1826, IV 97
Jørgensdatter, Gjertrud - Espe, 28.2.1824, III 366, gift med indsidder Lars Poulsen
Jørgensdatter, Gjertrud Cathrine - Haastrup, barn, 8.4.1826, IV 166
Jørgensdatter, Inger - Hunstrup, 9.12.1819, II 653, enke efter gaardmand Anders Nielsen
Jørgensdatter, Johanne - Tørringe, testamente 26.4.1804, III 129, -L, enke efter gaardmand Niels Jørgensen dødsanmeldelse 22.5.1821, II 882, III 27, 28, 129
Jørgensdatter, Johanne Marie - Syltema, Vester Skerninge, 29.4.1806, I 54, 130, gift med husmand Jens Pedersen Todsing 11.5.1827, IV 204, 262 (gift 2 ...)
Jørgensdatter, Karen - Herringe, indsidderske, 26.4.1821, II 874, indsidderske hos gaardmand Morten Hansen
Jørgensdatter, Karen - Hunstrup, 17.12.1826, IV 156, enke efter Lars Jensen
Jørgensdatter, Karen - Nørre Broby, 19.2.1805, I 36, gift med husmand Svend Jørgensen
Jørgensdatter, Karen - Skerningehuset ved Nybølle, 26.11.1806, I 69, 123 (efterlod en uægte datter Karen Jørgensdatter 5 aar, foruden 1 barn), gift med husmand Hans Pedersen Snedker (gift 2 Maren Larsdatter 29.9.1817, II 331, 434)
Jørgensdatter, Karen - Vester Hæsinge, 13.2.1818, II 363, enke efter gaardmand Christen Hansen Banke
Jørgensdatter, Karen - Vester Hæsinge, barn, 13 aar, 26.9.1826, IV 132
Jørgensdatter, Kirsten - Espe, 30.12.1812, II 255, -L, gift med gaardmand Christen Christensen
Jørgensdatter, Kirsten - Stenderup, 16.12.1811, I 146, 218, gift 1 Jens ..., gift 2 husmand Lars Olsen
Jørgensdatter, Kirsten - Svelmø, Aastrup Sogn, 11.3.1816, II 242, enke efter Jørgen Pedersen (skifte i Nakkebølle skiftep.)
Jørgensdatter, Kirstine - Vester Skerninge, ugift, indsidderske, 26.10.1816, II 282
Jørgensdatter, Maren - Espe, 31.10.1822, III 192, 224, 303, gift med husmand Hans Sørensen (gift 2 ...)
Jørgensdatter, Maren - Espe, indsidderske, 7.9.1817, II 331, enke efter gaardmand Peder Offersen
Jørgensdatter, Maren - Nybølle, 22.6.1815, I 326, 341, gift med gaardmand Bonde Rasmussen
Jørgensdatter, Maren - Aastrup, 6.10.1826, IV 133, gift med aftægtsmand smed Mathias Bertelsen
Jørgensdatter, Margrethe - Jorløse, 8.3.1812, I 219, 164, gift med indsidder Niels Madsen
Jørgensdatter, Mette - Nørre Broby, 8.4.1822, III 121, 133 se ogsaa Lundegaards skifteprot. 4.1.1820 (skifte i levende live, død 6.4.1822), gift med aftægtsgaardmand Mads Madsen (gift 1 Anne Marie Knudsdatter)
Jørgensdatter, Mette – Vester Skerninge, 8.1.1827, III 351, 391, gift med gaardmand Hans Markussen 5.12.1816, I 352
Jørgensdatter, Mette Kirstine – Skjoldemose Hospital, 9.6.1821, II 900
Jørgensdatter, Mette Kirstine – Vester Skerninge, 2.12.1826, IV 79, gift med Anders Christensen 4.5.1804, I 31
Jørgensdatter, Sophie – Haastrup Mark, 27.1.1816, I 350, II 246, gift med husmand Lars Jørgensen
Jørgensen, Anders – Lysegaarden, Nørre Broby, gaardmand, hans hustru Anne Nielsdatter 27.3.1808, I 98, 171
Jørgensen, Anders – Strandby, indsidder, hans hustru Anne Nielsdatter 12.4.1815, I 312, 321
Jørgensen, Anders – Staaby, Nørre Broby, tømrer, 22.8.1825, IV 44, gift med Anne Hansdatter 17.10.1817, II 338
Jørgensen, Anders Christian – Herringe, barn, 25.7.1826, IV 116
Jørgensen, Carsten Carstensen – Vester Skerninge, barn, 17.5.1824, III 389
Jørgensen, Christen – Rudme, husmand, hans enke Margrethe Jacobsdatter 18.4.1823, III 266, 268, 272
Jørgensen, Christen – Svanninge, barn, 26.5.1826, IV 110
Jørgensen, Christian – Herringe Sogn, husmand, 20.11.1818, II 502, gift med …
Jørgensen, Christopher – Gl. Stenderup, husmand, 27.4.1826, IV 101, 137, gift med Karen Madsdatter (gift 2 Peder Andersen)
Jørgensen, Ditlev – Hunstrup, barn, 22.11.1824, III 462
Jørgensen, Hans – Hunstrup, barn, 10.3.1827, IV 181
Jørgensen, Hans – Nybølle, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 29.12.1817, II 343, 432
Jørgensen, Hans – Nørre Broby, almisselem, 5.2.1825, III 496
Jørgensen, Hans – Strandby, husmand, hans hustru Birthe Larsdatter 8.12.1814, I 256
Jørgensen, Hans – Svanninge, indsidder, 2.4.1822, III 120
Jørgensen, Hans – Ulbølle, hans hustru Anne Catrine Larsdatter 8.2.1827, IV 166
Jørgensen, Hans – Ulbølle, husmand, heglemester, 10.6.1827, IV 208, gift med Anne Rasmusdatter 15.1.1826, IV 78
Jørgensen, Jacob – Gestelev, ungkarl og indsidder, 7.4.1808, I 194, -L
Jørgensen, Jacob – Høje Elle, Gestelev Sogn, boelsmand, 8.4.1808, I 196, 100, gift med Anne Rasmusdatter
Jørgensen, Jens – Heden, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 15.3.1827, IV 185
Jørgensen, Jens – Heden, husmand, 14.7.1817, II 329, 519, gift med … (gift 2 Peder Poulsen)
Jørgensen, Jens – Nybølle, barn, 8.12.1826, IV 155
Jørgensen, Jens – Søbo Løkke, barn, 3.4.1824, III 376
Jørgensen, Jens – Vejle, ungkarl, 2.9.1826, IV 124, 130, 180, -L
Jørgensen, Jens – Vester Aaby, snedker, 6.9.1816, II 263, gift med …
Jørgensen, Jeppe – Vester Hæsinge, hans enke Anne Jørgensdatter 29.6.1825, IV 23
Jørgensen, Jørgen – Vester Skerninge, husmand, død for 2 aar siden, 12.11.1803, I 20, gift med Anne Marie Nielsdatter (gift 2 husmand Rasmus Hansen Bul)
Jørgensen, Knud – Nørre Broby, aftægtsmand, hans enke Karen Nielsdatter 24.7.1819, II 604
Jørgensen, Lars – Fuglsanggaarden, Vester Skerninge, hans enke Else Marie Hansdatter 9.10.1826, IV 135
Jørgensen, Lars – Haastrup Mark, husmand, hans hustru Sophie Jørgensdatter 27.1.1816, I 350, II 246
Jørgensen, Lars – Vester Skerninge, hans enke Karen Andersdatter 26.7.1824, III 421
Jørgensen, Mads – Heden, barn, 4.11.1824, III 450
Jørgensen, Morten – Nybølle, hans hustru Maren Nielsdatter 31.1.1825, III 489 (gift 1 Hans …)
Jørgensen, Niels – Gestelev, husmand, hans hustru Birte Hansdatter 31.9.1803, I 16 (der er ikke 31 dage i september?)
Jørgensen, Niels – Jorløse Trunderup, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 7.6.1827, IV 208, 209, 235 (har udenfor ægteskabet med Jens Christiansen en datter Maren Jensdatter)
Jørgensen, Niels – Nybølle, gaardmand, hans enke Birthe Kirstine Andersdatter 24.1.1810, I 123, 202
Jørgensen, Niels – Nørre Broby, indsidder, hans hustru Constance Sophie … 29.4.1818, II 373
Jørgensen, Niels – Trunderup, 3.3.1825, III 499, 517, -L, gift med Margrethe Rasmusdatter
Jørgensen, Niels – Tørringe, gaardmand, hans enke Johanne Jørgensdatter 22.5.1821, II 882, III 27, 28, 129, -L
Jørgensen, Niels – Ulbølle, aftægtsmand, 29.9.1821, III 33
Jørgensen, Peder – Vejle, barn, 2.4.1824, III 375
Jørgensen, Peder – Vester Skerninge, hans enke Anne Mortensdatter 18.7.1818, II 427, 460 (gift 2 Lars Rasmussen)
Jørgensen, Rasmus – Jorløse, barn, 1.10.1824, III 439
Jørgensen, Rasmus – Krarup, husmand, hans enke Anne Rasmusdatter 14.5.1827, IV 204 (gift 1 David Hartvigsen, gift 2 Christen Hansen)
Jørgensen, Rasmus – Nybølle, aftægtsmand, 22.1.1824, III 355
Jørgensen, Rasmus – Vittinge, aftægtshusmand, 23.4.1821, II 864
Jørgensen, Svend – Nørre Broby, husmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 19.2.1805, I 36
Jørgensen, Søren – Stenderup, Vester Hæsinge, hans enke Karen Hansdatter 20.1.1818, II 352
Jørgensen, Søren Anders – Vester Hæsinge Mark, barn, 15.7.1825, IV 30
Jørgensen, Villum – Nørre Broby, indsidder, hans hustru Karen Pedersdatter 23.3.1817, II 322
Kapp, Hans Peter – Hvedholm, mergelgraver 29.4.1819, II 567, -L
Klein, Lars Jacob Peder – Ulbølle, barn, 5.12.1825, IV 73 (moderen pigen Marie Pedersdatter)
Klingenberg, Niels Hansen – Ulbølle Strandhuse, 23.3.1811, I 213, 151, gift med Anne Margrethe Hansdatter
Knop, Henrik Frederik Christian Prætorius – Haagerup, barn, 20.10.1826, IV 138
Knudsdatter, Anne – Vester Hæsinge, 18.3.1825, III 502, enke efter boelsmand Hans Hansen
Knudsdatter, Dorthea – Gestelev, 25.7.1808, I 198, 133, gift med boelsmand Peder Frederiksen (gift 2 Anne Catrine Poulsdatter 31.7.1819, II 613, 618, 745, 752)
Knudsdatter, Johanne (Kbg.) – Vøjstrup, indsidderske, 11.5.1815, I 316, enke efter Lars Larsen
Knudsdatter, Johanne Catrine – Vester Skerninge Kro, tjenestepige, 9.9.1821, III 27, 49, 148, 185 (forlovet med Jørgen Rasmussen med hvem hun har en søn Hans Jørgensen)
Knudsdatter, Karen – i …, 29.6.1805, I 41, -L, gift med Peder Nielsen Snedker
Knudsdatter, Karen – Nybølle, barn, 24.3.1826, IV 96
Knudsdatter, Kirsten – Stenderup, 10.10.1825, IV 57, gift med indsidder Jørgen Christophersen
Knudsdatter, Maren – Nørre Broby, 26.4.1826, IV 100, 115, 178, gift med husmand Rasmus Pedersen
Knudsdatter, Maren – Vittinge, Nørre Broby, 22.1.1824, III 355, enke efter husmand Rasmus Hansen
Knudsdatter, Mette – Nørre Broby, 18.4.1807, I 188, 126, gift med indsidder Peder Nielsen
Knudsdatter, Sara – Heden, pige, 12.12.1820, II 799, -L
Knudsdatter, Sidsel – Heden, aftægtskone, 21.1.1824, III 355, enke efter gaardmand Rasmus Rasmussen
Knudsen, Anders – Næraa, Gestelev Sogn, ungkarl, 22.6.1811, I 151, 215, -L
Knudsen, Christen – Rudme, aftægtsgaardmand, 23.7.1802, III 410, 439
Knudsen, Hans – Espe, boelsmand paa Lakkendrup Mark og hustru Maren Pedersdatter 25.5.1815, I 320, 336, 339, 346, 350, -L
Knudsen, Hans – Heden, 23.6.1821, III 8, 12, 16, gift 1 Johanne Rasmusdatter 28.11.1810, I 135, gift 2 Karen Iversdatter
Knudsen, Jeppe – Palleshave, Gestelev, husmand, hans enke Maren Rasmusdatter 3.4.1819, II 561, 566, 696
Knudsen, Jørgen – Heden, ungkarl, 6.12.1806, I 71, 86, -L
Knudsen, Jørgen – Ulbølle, husmand, 9.4.1822, III 121
Knudsen, Mads – Wittinge, aftægtsmand, 4.3.1826, IV 89
Knudsen, Morten – Nybølle, gaardmand, 5.2.1820, II 670, 677, 684, 686, gift med Kirsten Christensdatter
Knudsen, Niels – Krarup, indsidder, 3.1.1827, IV 661
Knudsen, Niels – Palleshave, Gestelev, gaardmand, 19.5.1821, II 890, III 34, 122, gift med Anne Dorthea Jeppesdatter 12.10.1825, IV 57, 59, 67
Knudsen, Niels – Ulbølle Strandhuse, boelsmand, hans hustru Bodil Larsdatter 6.7.1821, III 12, 21, 35
Knudsen, Peder – Espe Mark, aftægtsmand, 24.5.1821, II 883, III 2, 247, 257, gift 1 Anne Poulsdatter død 1784, gift 2 Karen Poulsdatter død 1789, gift 3 Anne Katrine Hansdatter 30.10.1818, II 501
Knudsen, Rasmus – Gestelev, barn, 2.4.1821, II 864
Knudsen, Rasmus – Gestelev, barn, 24.8.1821, III 26
Knudsen, Rasmus – Lydinge, gaardmand, 5.4.1815, I 308, 319, gift med Anne Marie Nielsdatter
Korch, Niels Henrik Rudolph – Ulbølle, barn, 2.6.1827, IV 208
Krag, Knud Hansen – Nørre Broby, husmand, hans hustru Maren Christensdatter 9.10.1825, IV 56, 62, -L
Kragh, Knud Hansen – Nørre Broby, husmand, hans hustru Maren Christensdatter 9.10.1825, IV 56, 62, -L
Kragh, Lars – Aastrup, gaardmand og hustru aftægtscontrakt med plejesønnen Anders Rasmussen 2.9.1809, III 420
Krogh, Anders – Ulbølle, husmand, 27.1.1823, III 240, 464, 483, gift med Maren Nielsdatter (som før ægteskabet har en datter Marie Henriksdatter 20 aar)
Krogh, Peder (Kbg.) – Aastrup, hans enke Maren Larsdatter 30.10.1805, I 47, 48 (gift 1 Anders …)
Kühl, Elisabeth – Allested, 31.8.1816, II 259, 266, gift med sognepræst Jacob Severin Pingel
Kaalberg, Jens Hansen – Ulbølle, husmand, 10.9.1821, III 27, 47, 63, -L, gift med jordemoder Catrine Marie Johansdatter
Kaare, Dorthea – død paa Flintholm, 17.8.1826, IV 122, 124, enke efter forvalter Larsen paa Nygaard
Kaarup, Christiane – Allested, 27.6.1823, III 290, 337, IV 52, gift med pastor Nicolai Faber
Ladefoged, Anders Rasmussen – Ulbølle, 5.7.1804, I 28
Lange, Jens – proprietær til Rødkilde og Flintholm, hans hustru Anne Margrethe Nære 10.8.1820, II 752, 754
Larsdatter, Anne – Espe, Agerupgaard, 25.10.1826, IV 138, enke efter Rasmus Rasmussen
Larsdatter, Anne – Espe, barn, død 1814, 20.9.1827, IV 252
Larsdatter, Anne – Jorløse, barn, 11.2.1824, III 358
Larsdatter, Anne – Ulbølle, 4.9.1819, II 621, enke efter Jørgen Madsen
Larsdatter, Anne Catrine – Ulbølle, 8.2.1827, IV 166, gift med husmand Hans Jørgensen
Larsdatter, Anne Margrete – Svanninge, pige, 1.2.1817, II 310, 661, -L
Larsdatter, Anne Marie – Espe, barn, 17.6.1821, III 8
Larsdatter, Anne Marie – Stenderup, Vester Hæsinge, barn, 11.6.1823, III 280
Larsdatter, Birthe – Strandby, 8.12.1814, I 256, enke efter husmand Hans Jørgensen
Larsdatter, Bodil – Ulbølle Strandhuse, 6.7.1821, III 12, 21, 35, gift med boelsmand Niels Knudsen
Larsdatter, Gjertrud – Sandholt Lyndelse, 20.4.1817, II 323, gift med gaardmand Jochum Larsen
Larsdatter, Johanne – Vejle, 20.6.1812, I 180, gift med gaardmand Henrik Hansen
Larsdatter, Johanne Kirstine – Gestelev, pige, 25.1.1821, II 823
Larsdatter, Karen – Nørre Broby, 10.2.1816, I 351, II 293, gift med indsidder Johan Johansen
Larsdatter, Maren – Espe, barn, 21.4.1827, IV 198
Larsdatter, Margrethe Sophie – Jorløse, barn, 16.7.1826, IV 115
Larsen, … - Nygaard, forvalter, hans enke Dorthea Kaare død paa Flintholm, 17.8.1826, IV 122, 124
Larsen, … - Vester Skerninge, barn, 8.5.1826, IV 107
Larsen, Anders – Nørre Broby, væver, 1.10.1817, II 333, gift 1 …, gift 2 Karen Danielsdatter 3.9.1825, IV 46, 69, 110, 128, -L
Larsen, Christen – Høje Lodden ved Espe, 27.10.1810, I 208, 148, gift med Anne Dorthea Hansdatter
Larsen, Christen – Nørre Broby, indsidder, 14.6.1815, I 325
Larsen, Christen – Aastrup, aftægtsmand, 10.9.1810, I 207, 147, -L
Larsen, Christopher – Langeshave, Hunstrup Sogn, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 14.6.1811, I 141, 215
Larsen, Hans – Herringe, barn, 16.7.1826, IV 115
Larsen, Hans – Krarup Hospital, 2.1.1821, II 822, 876, gift 1 …, gift 2 Anne Pedersdatter
Larsen, Hans – Nybølle Mark, husmand, 24.5.1827, IV 207, gift med …
Larsen, Hans – Staaby, aftægtsmand, 10.4.1827, IV 194, gift med …
Larsen, Henrik – Vester Hæsinge, indsidder, 30.7.1815, I 331
Larsen, Iver – Espe, barn, 16.11.1825, IV 71
Larsen, Jacob – Lundehuset ved Nakkebølle, indsidder, 10.5.1826, IV 107
Larsen, Jacob – Sandholt, barn, 6.5.1825, IV 6
Larsen, Jacob – Vester Aaby, husmand, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 5.10.1826, IV 133, 149, 181
Larsen, Jens – Espe, gaardmand, 3.7.1820, II 715, 738, 748, 768, 784, gift 1 …, gift 2 Anne Hansdatter 1778, gift 3 Karen Pedersdatter 1794 (gift 1 …)
Larsen, Jesper – Sandholt Lyndelse, gaardmand, hans enke Dorthea Madsdatter 10.1.1825, III 481
Larsen, Jochum – Sandholt Lyndelse, gaardmand hans hustru Gjertrud Larsdatter 20.4.1817, II 323
Larsen, Johan Frederik – Espe, barn, død 1814, 20.9.1827, IV 252
Larsen, Jørgen – Vejle, gaardmand, 10.2.1809, I 175, gift med Maren Jensdatter (gift 2 Thomas Pedersen)
Larsen, Jørgen – Vester Hæsinge, husmand, 18.1.1825, III 496, IV 3, 16, gift med Gjertrud Pedersdatter (som har før ægteskabet en datter Karen)
Larsen, Knud – Nybølle, husmand, 26.6.1812, I 222
Larsen, Lars – Espe, gaardmand, 9.9.1820, II 762, 770, 804, III 179, gift 1 Johanne Andersdatter gift 2 Johanne Cathrine Rasmusdatter
Larsen, Lars – Haastrup, husmand, skrædder, 17.5.1822, III 142, 260, gift med Mette Kirstine Hansdatter
Larsen, Lars – Vøjstrup, hans enke Johanne (Kbg.) Knudsdatter 11.5.1815, I 316
Larsen, Mads – Oldelundshuset, Vester Hæsinge Sogn, 12.10.1814, I 248, 249, gift med Maren Mortensdatter (gift 2 Hans Nielsen)
Larsen, Mads – Svanninge, død som soldat, udbetaling af afregningspenge, 15.3.1827, IV 185
Larsen, Mads – Vester Hæsinge, hans hustru Maren Johansdatter død 1810, skifte 9.9.1813, I 234, 268
Larsen, Nicolaj – Vester Skerninge, smedesvend 26.11.1820, II 796, 800, -L, gift med Karen Marcusdatter
Larsen, Niels – Høje Elle, Gestelev Sogn, husmand, hans hustru Anne Madsdatter 13.2.1817, II 312, 438
Larsen, Niels – Jorløse, ungkarl, 19.3.1813, I 261, 264, -L
Larsen, Niels – Nybølle, aftægtsgaardmand, 18.12.1824, III 474, 477, enke efter …
Larsen, Peder – Christianslund, Espe Mark, gaardmand, hans hustru Dorthe Sophie Rasmusdatter 14.3.1815, I 301, 307 (gift 1 Poul …)
Larsen, Peder – Strandby Mark, aftægtsmand, 8.6.1814, I 240, gift med Anne Hansdatter
Larsen, Peder – Tingshaven, Espe Sogn, husmand, 29.2.1809, I 201, 124, gift med Johanne Larsdatter (gift 2 Marcus Pedersen)
Larsen, Peder – Vester Aaby, husmand, 8.2.1825, III 496
Larsen, Rasmus – Fjellebro, ungkarl, 27.3.1819, II 557, 560, 791, -L
Larsen, Rasmus - Herringe, barn, 2.8.1826, IV 121
Larsen, Rasmus – Herringe, boelsmand, 26.10.1816, II 278, 289, gift med Johanne Hansdatter
Larsen, Rasmus – Holmegaard, Strandby, ungkarl, 12.4.1813, I 182, 184, -L
Larsen, Rasmus – Pejrup, indsidder, hans hustru Anne Pedersdatter 26.10.1808, I 200, 133
Larsen, Rasmus – Søbolykke, barn, 19.2.1821, II 837
Larsen, Rasmus – Ulbølle, murermester, hans enke Maren Rasmusdatter 9.10.1820, II 770, 778, III 158
Larsen, Rasmus – Vejle, husmand, 29.8.1825, IV 45, 48, 154, gift med Anne Cathrine Simonsdatter
Larsen, unge Lars – Espe, gaardmand, 19.7.1813, I 185 (2 børn død 1814, skifte 20.9.1827 IV 252), gift med Maren Rasmusdatter (gift 2 Peder Rasmussen)
Lausen, Niels – Grønderup, skolelærer 7.6.1827, IV 208, -L, gift med Maren Nielsdatter
Lefrendsen, Casper – Nybølle, skomager, 16.9.1826, IV 128, gift med …
Lilletved, Hans Nielsen – Ulbølle, gaardmand, 25.3.1825, III 502, IV 20, 28, 36, 44 se ogsaa 128, gift med Anne Marie Nielsdatter (gift 2 Niels Rasmussen Norge)
Limkilde, Jens – Rødkilde, klejnsmedmester, 3.6.1822, III 155, 159
Lindam, Marthe – Sandholt, jomfru, 18.2.1820, II 679, 830, 845, -L
Lindegaard, Niels – Vester Hæsinge, gaardmand, hans enke Anne Susanne Jantzen 20.7.1825, IV 34
Lorentzen, Caspar – Nybølle, skomager, 16.9.1826, IV 128, gift med …
Lund, Anders Christensen - Lundehuset, Vejle Sogn, husmand, hans hustru Anne Christensdatter 21.4.1820, II 694, 701, -L
Lundberg, Hans Hansen – Jorløse, Trunderup, aftægtshusmand, 1.9.1825, IV 46, gift med …
Lykkesen, Jørgen – Ulbølle, husmand og skrædder, hans hustru Maren Nielsdatter 28.2.1826, IV 88
Løve, Christian Pedersen – Vester Hæsinge, indsidder, 11.10.1817, II 336, 399, 515, 592, 659, 812, III 102, gift 1 Dorthea Jeppesdatter (fraskilt) i Ulbølle, 18.1.1821, II 825, gift 2 Jytte Nielsdatter
Madsdatter, Abelone – Espe, barn, 15.7.1822, III 178
Madsdatter, Anne – Høje Elle, Gestelev Sogn, 13.2.1817, II 312, 438, gift med husmand Niels Larsen
Madsdatter, Anne Marie – Højrup, fattiglem, 9.4.1824, III 380, 497, IV 31, 186, gift med Hans Rasmussen af Boltinggaard
Madsdatter, Anne Marie – Vøjstrup, 15.4.1817, II 323, 338, -L, gift med Lars Andersen
Madsdatter, Birthe – Rykindhuset, Krarup Sogn, død 28.5.1822, skifte 10.2.1823, III 243, gift med husmand Anders Andersen død 1814, aftægtscontrakt 6.10.1813, III 255
Madsdatter, Christiane - Gestelev, barn, 6.3.1821, II 850
Madsdatter, Dorthea – Sandholt Lyndelse, 10.1.1825, III 481, enke efter gaardmand Jesper Larsen
Madsdatter, Else – Hunstrup, 23.6.1815, I 326, gift med husmand Niels Sørensen
Madsdatter, Johanne – Hunstrup, 28.4.1818, II 369, 390, 522, -L, gift med gaardmand Hans Mogensen
Madsdatter, Karen – Espe, 22.9.1823, III 331, gift med indsidder Hans Jensen
Madsdatter, Karen – Ulbølle, barn, 15.5.1827, IV 204
Madsdatter, Kirsten – Ulbølle, indsidderske, 13.2.1827, II 315, 837, -L, enke efter gaardmand Hans Madsen
Madsdatter, Maren – Espe, barn, 19.8.1821, III 25
Madsdatter, Maren – Espe, barn, 26.4.1821, II 874
Madsdatter, Maren – Ringe, død i Herringe, 18.3.1825, III 502, hos svigersønnen Hans Slæboe
Madsdatter, Maren – Trunderup, Jorløse Sogn, indsidder 28.6.1823, III 288, 325, -L, enke efter gaardmand Christen Mogensen
Madsdatter, Maren – Vejle, 12.6.1823, III 280, 336, gift med gaardmand Rasmus Christensen
Madsdatter, Maren – Vester Skerninge, 16.2.1814, I 229, 232, 292, gift 1 Frantz Hansen Gammelgaard 2.2.1811, I 138, 140, gift 2 Anders Andersen
Madsdatter, Margrete – Vejle, 5.6.1804, I 26, gift med gaardmand Lars Rasmussen
Madsdatter, Margrethe – gl. Stenderup, 23.10.1826, IV 138, 141, gift med aftægtsmand Jørgen Hansen
Madsdatter, Margrethe – Sandholt Lyndelse, indsidderske 2.6.1817, II 325, enke efter husmand Peder Madsen
Madsdatter, Marie – Nybølle, barn, 7.7.1824, III 408
Madsdatter, Stine – Millinge, indsidderske, 5.5.1816, II 246, -L, enke efter Niels Hansen
Madsen, Christen – Trunderup, barn, 11.6.1826, IV 114
Madsen, Frands – Vester Skerninge, gaardmand, 14.11.1826, IV 148, 184, 188, gift med Karen Thomasdatter 13.2.1826, IV 80, 95, 184, 188
Madsen, gl. Hans – Gestelev Løkke, hans enke Anne Pedersdatter 3.5.1827, IV 203
Madsen, Hans – Nybølle, husmand, 24.10.1823, III 337, 344, IV 15, 40, 64, 200, gift 1 Karen Philipsdatter, gift 2 Marie Pedersdatter
Madsen, Hans – Søbo Løkke, gartner og husmand 3.5.1822, III 136, 143, gift med Kirsten Andersdatter
Madsen, Hans – Ulbølle, barn, 26.5.1826, IV 110
Madsen, Hans – Ulbølle, gaardmand, hans enke Kirsten Madsdatter 13.2.1817, II 315, 837, -L
Madsen, Hans – Vester Aaby, husmand, 15.6.1815, I 324, gift med Anne Nielsdatter
Madsen, Iver – Staaby, aftægtsgaardmand, 15.1.1824, III 353, 359, gift med Kirsten Andersdatter (gift 1 Hans …)
Madsen, Jens – Espe, indsidder, hans hustru Birthe Marie Hansdatter 6.11.1826, IV 146, 155, 182, 215
Madsen, Jørgen – Nybølle, gaardmand, 10.3.1822, III 113, 126, gift med Margrethe Jørgensdatter
Madsen, Jørgen – Nørre Broby, aftægtsmand, 3.3.1825, III 499
Madsen, Jørgen – Ulbølle, hans enke Anne Larsdatter 4.9.1819, II 621
Madsen, Knud – Gestelev, barn, 23.4.1823, III 266
Madsen, Mads – Nørre Broby, aftægtsgaardmand, gift 1 Anne Marie Knudsdatter 26.7.1794, Lundegaards skp. 25.7.1794, 68, gift 2 Mette Jørgensdatter død 6.4.1822, skifte 8.4.1822, III 121, 133 se ogsaa Lundegaards skp. Skifte i levende live 4.1.1820, 366
Madsen, Nicolaj – Vester Skerninge, husmand, hans hustru Johanne Christensdatter 15.1.1823, III 240, 274, 380 (har før ægteskabet en uægte søn Henning Hansen Tømmermand 28 aar)
Madsen, Niels – Gestelevlunde, indsidder, 27.1.1813, I 227, 270, gift med Marie Stephensdatter
Madsen, Niels – Jorløse, hans hustru Margrethe Jørgensdatter 8.3.1812, I 219, 164
Madsen, Niels – Nørre Broby, husmand, 20.7.1827, IV 233, gift med …
Madsen, Peder – Margaarden, Gestelev Sogn, boelsmand, 31.5.1815, I 322, 335, II 263, gift med Maren Christensdatter (gift 2 Knud Madsen)
Madsen, Peder – Sandholt Lyndelse, husmand, hans enke Margrethe Madsdatter 2.6.1817, II 325
Madsen, Peder – Vejle, barn, 24.2.1821, II 843
Madsen, Peder – Vester Hæsinge Mark, barn, 16.2.1811, I 139
Madsen, Peder – Vester Skerninge, barn, 11.11.1821, III 59
Madsen, Peder – Vester Skerninge, barn, 6.11.1822, III 193
Madsen, Rasmus – Bondetoftehuset, Ulbølle Mark, husmand, 8.9.1804, I 32, gift med Dorthe Hansdatter
Madsen, Rasmus – Espe, indsidder, 9.4.1821, II 867, gift med Mette Jørgensdatter
Madsen, Rasmus – Strandby, ungkarl, 26.6.1816, II 251, 300, -L
Madsen, Thomas – Ulbølle, indsidder, 30.8.1821, III 26
Magnusdatter, Cathrine – Nybølle, barn, 13.9.1824, III 434
Magnussen, Johannes – Nybølle, 18 aar, 10.3.1827, IV 181, -L
Marcusdatter (Kbg.), Birthe – Aastrup, aftægtskone, 9.2.1822, III 100, enke efter husmand Hans Eliasen
Marcusdatter, Abelone – Strandby, 21.12.1815, I 343, II 298, gift med husmand Mads Nielsen
Marcusdatter, Maren – Aastrup, indsidderske, 11.9.1817, II 331, gift med Christian Carlsen
Marcussen, Christen – Nørre Broby, indsidder, hans hustru Ingeborg Christensdatter 10.2.1816, I 352, II 295
Marcussen, Hans – Vester Skerninge, gaardmand, 5.2.1816, I 352, gift med Mette Jørgensdatter 8.1.1827, III 351, 391
Marcussen, Mikkel – Falsled, indsidder, hans hustru Anne Hansdatter 20.11.1810, I 130, 189
Marcussen, Morten – Vester Aaby, ungkarl, 1.2.1821, II 830, -L
Marcussen, Ole – Vester Skerninge, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 10.8.1827, IV 241, 247 (gift 2 Christen Pedersen)
Marcussen, Rasmus – Ulbølle, husmand, hans enke Malene Hansdatter 23.5.1826, IV 110
Mathiesen, Philip – Sandholt Lyndelse, indsidder, død paa Østrupgaard, 30.9.1819, II 629, 632, 707
Melchens, Anne Christine – Nørre Broby, 10.2.1816, I 353, enke efter degnen Peder Hjorth
Meynert, … - Holsten, fabrikant, hans enke Anne Dorthea Bøhlcken i Vester Skerninge 25.8.1820, II 757, 766, 780, II 93, 234, 279
Michaelis, Georg Wilhelm – Fjellebro, gartner 11.4.1825, III 506
Mikkelsdatter, Dorthea – Krarup, almisselem, 23.3.1827, IV 189
Mikkelsdatter, Kirsten – Gestelev, almisselem, 9.10.1822, III 187, enke efter skytte Anders Larsen død 1801
Mikkelsdatter, Mette Margrethe – Ulbølle, 13.5.1819, II 574, gift 1 Peder …, gift 2 husmand Rasmus Andersen
Mikkelsen, Anders – Vester Skerninge, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 16.6.1814, I 247, 286
Mogensen, Christen – Trunderup, Jorløse, gaardmand, hans enke Maren Madsdatter 28.6.1823, III 288, 325, -L
Mogensen, Hans – Hunstrup, gaardmand, hans hustru Johanne Madsdatter 18.4.1818, II 369, 390, 522, -L
Mogensen, Søren – Diernæs, indsidder, 18.3.1827, IV 185, gift med …
Mortensdatter, Anne – Vester Skerninge, 18.7.1818, II 427, 460, gift 1 Peder Jørgensen, gift 2 Lars Rasmussen
Mortensdatter, Anne Catrine – Ulbølle, barn, 25.6.1826, IV 114
Mortensdatter, Birthe – Syltemae, Vester Skerninge Sogn, 7.11.1826, IV 146, 150, 179, gift med husmand Hans Rasmussen 25.6.1826, IV 115, 119 (gift 1 Anne Marie Johansdatter 13.6.1825, IV 23, 65, 70, 112)
Mortensdatter, Gjertrud – Vejle, 10.6.1827, IV 208, enke efter husmand Mads Christensen
Mortensdatter, Kirsten – Trunderup, barn, 23.5.1826, IV 109
Mortensdatter, Maren – Strandby, 22.2.1816, I 355, II 242, gift med gaardmand Jørgen Andersen
Mortensdatter, Marie – Krarup, pige, 12.7.1817, II 328, -L
Mortensen, Anders – Søfælde, aftægtsmand, 10.5.1826, IV 107
Mortensen, Christopher – Heden, gaardmand, 28.5.1814, I 236 gift med Ane Cathrine Jacobsdatter død Heden 24.9.1809
Mortensen, Ditlev- Vester Aaby, barn, 29.6.1825, IV 23
Mortensen, Jens – Fangel, hans enke Abelone Olsdatter (Kbg. Jensdatter) død i Vejle Mølle, 24.11.1821, III 60
Mortensen, Jens – Nybølle, tjenestekarl, 24.1.1818, II 353, -L
Mortensen, Peder – Haastrup, gaardmand, gift 1 Anne Rasmusdatter 10.4.1815, I 311, 313, II 300, 486, 568, gift 2 …
Mortensen, Rasmus – Ulbølle, 20.4.1811, I 213, 152, gift med Johanne Catrine Rasmusdatter
Mortensen, Simon – Vester Skerninge, bødker, husmand, 7.12.1821, III 64, 81, 170, 213, 241, 297, gift 1 …, gift 2 Mette Marie Rasmusdatter
Mose, Hans Pedersen – Vester Hæsinge, husmand, hans hustru Appellone Hansdatter 7.11.1822, III 193, -L
Mose, Peder Christophersen – Strandby, gaardmand, 4.11.1809, I 117, 124, 128, 142, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 212, 228, 230, 235, 237, 242, 246, 273, -L, gift med Dorthe Adamsdatter 12.4.1815, I 311 (gift 1 Niels Pedersen død 1785, Løgismose skp.)
Mouritzen, Jens – Hunstrup, fattiglem, 4.6.1826, IV 112
Mouritzen, Jens – Stenderup, Vester Hæsinge, husmand, gift 1 Margrete Pedersdatter 21.11.1807, I 131, 192, gift 2 Karen Pedersdatter 13.12.1821, III 70, 108, 115
Munck, Johannes – skomagermester, hans svigermoder … 20.3.1827, IV 185 (henhører under Faaborg Stiftejurisdiktion)
Murmester, Børge Christophersen – Vejle, hans hustru Maren Rasmusdatter 15.6.1808, I 132, 196
Murmester, Rasmus Larsen – Ulbølle, hans enke Maren Rasmusdatter 9.10.1820, II 770, 778, III 158
Møller, Claus Clausen – Højte Mølle, Ulbølle Sogn, 9.11.1825, IV 70, gift med Anne Christophersdatter 28.11.1825, IV 73
Møller, Jens – Nørre Broby, sadelmager, hans hustru Anne Christiansdatter 28.8.1813, I 263, 282, -L
Møller, Jens Christian Holgersen – Nørre Broby, sadelmager, 11.1.1821, II 822, 823, III 155, gift med Anne Nielsdatter
Møller, Jens Jørgensen – Vejle Mølle, 28.3.1808, I 98, 106, 112, 114, 127, 193, gift 1 Karen Olsdatter, gift 2 Karen Mogensdatter
Møller, Lars Henriksen – Dahls Mølle, hans enke Anne Hedevig Steenstrup, død i Nørre Broby, 9.4.1826, IV 99
Møller, Niels Rasmussen – Trunderup, Kværndrup gaardmand, 17.4.1821, II 869, skifte afholdt i Lydinge Mølle
Møller, Peder Larsen – Elleskov Mølle, Hunstrup Sogn, barn, 24.5.1823, III 274, 348, 350, 353
Møller, Rasmus Hansen – Vejle Mølle, hans hustru Anne Andersdatter 3.4.1804, I 24
Møller, Rasmus Nielsen – Nakkebølle Mølle, Aastrup, hans enke Karen Andreasdatter 17.1.1820, II 664, 845
Møller, Søren Jensen – Vester Mølle, Vester Skerninge, 5.7.1821, III 12, 31, 32, -L, gift med Johanne Juliane Struck
Mølmark, Christiane Margrethe – Vester Aaby, jomfru, 20.1.1816, I 349, II 502, 526, 660, 811, III 197, 207, -L
Mølmark, Hans Christian - Brahetrolleborg og Krarup, degn, 26.10.1816, II 282
Maar, Jacob Pedersen – fh. Besidder af Aagaarde i Haarslev Sogn, hans hustru Inger Kirstine Hansdatter død paa Søby, 6.5.1827, IV 203, -L
Nicolajsen, Hans – Vester Skerninge, barn, 1.10.1826, IV 132
Nielsdatter, Anne – Højrupgaard, Hillerslev, 3.10.1823, III 333, gift med gaardmand Jørgen Andersen
Nielsdatter, Anne – Lysegaarden, Nørre Broby, 27.3.1808, I 98, 171, gift med gaardmand Anders Jørgensen
Nielsdatter, Anne – Nybølle, 27.9.1826, IV 132, 133, 142, gift med boelsmand Christen Nielsen
Nielsdatter, Anne – Nørre Broby, barn, 18.7.1826, IV 115
Nielsdatter, Anne – Strandby, 12.4.1815, I 312, 321, gift med indsidder Anders Jørgensen
Nielsdatter, Anne Catrine – Espe, barn, 1.8.1821, III 21
Nielsdatter, Anne Kirstine – Fjellebro, barn, 16.4.1823, III 266
Nielsdatter, Bodil – Ulbølle, 31.5.1825, IV 20, 259, gift med indsidder Niels Nielsen
Nielsdatter, Catrine – Heden, 19.2.1822, III 100, 145, gift med husmand Jørgen Christensen (gift 2 Karen Rasmusdatter 7.8.1825, IV 38, 41, 45, -L)
Nielsdatter, Dorthea – Nybølle, 26.4.1826, IV 100, 101, gift med gaardmand Rasmus Stephensen 21.3.1807, I 187, 108, -L
Nielsdatter, Elisabeth – Søbo Løkke, 23.3.1823, III 259, 262, 304, gift med husmand Jørgen Pedersen
Nielsdatter, Else – Nørre Broby, barn, 11.5.1821, II 878
Nielsdatter, Frederikke – Nybølle, barn, 15.7.1824, III 409
Nielsdatter, Johanne – Nørre Broby, 30.11.1819, II 647, 650, -L, gift med husmand Hans Pedersen
Nielsdatter, Johanne – Vester Skerninge, 14.5.1827, IV 204, enke efter gaardmand Ditlev Nielsen
Nielsdatter, Karen – Espe, barn, 10.11.1824, III 457
Nielsdatter, Karen – Gestelev, fattiglem, 18.2.1825, III 501
Nielsdatter, Karen – Nørre Broby, 24.7.1819, II 604, enke efter aftægtsmand Knud Jørgensen
Nielsdatter, Karen – Strandby, 15.10.1813, I 195, 228, gift med gaardmand Jørgen Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Staaby, Nørre Broby, 31.3.1821, II 864, enke efter Mads …, død hos sønnen gaardmand Jørgen Madsen
Nielsdatter, Karen – Ulbølle, 15.6.1818, II 388, gift med husmand Rasmus Gammelgaard
Nielsdatter, Karen _ Trunderup, Jorløse, 28.8.1827, IV 246, gift med smed og husmand Peder Hansen
Nielsdatter, Kirsten – Ulbølle, 9.11.1821, III 59
Nielsdatter, Kirstine – Espe, barn, 9.5.1821, III 878
Nielsdatter, Kirstine – Gestelevlunde, 15 aar, 16.1.1827, IV 162
Nielsdatter, Maren – Espe, indsidderske, fattiglem, 18.2.1826, IV 80
Nielsdatter, Maren – Jorløse Trunderup, 7.6.1827, IV 208, 209, 235, gift med husmand Niels Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Langeskov, Hunstrup Sogn, 14.6.1811, I 141, 215, gift med husmand Christopher Larsen
Nielsdatter, Maren – Nybølle, 15.8.1807, I 190, 109, gift med gaardmand Christen Hansen Garder 2.12.1822, III 207, 214, 334 (gift 2 Karen Nielsdatter)
Nielsdatter, Maren – Nybølle, 29.12.1817, II 343, 432, gift med husmand Hans Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Nybølle, 31.1.1825, III 489, gift 1 Hans …, gift 2 Morten Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Nørre Broby, barn, 14.9.1822, III 185
Nielsdatter, Maren – Olderlundshuset, Vester Hæsinge, 27.3.1827, IV 189, 190, 207, -L, gift med husmand Hans Hansen
Nielsdatter, Maren – Sandholts Lyndelse, fattiglem, 12.12.1825, IV 74, enke efter husmand Rasmus Christensen
Nielsdatter, Maren – Trunderup, barn, 31.5.1826, IV 110
Nielsdatter, Maren – Ulbølle, 28.2.1826, IV 88, gift med husmand og skrædder Jørgen Lykkesen
Nielsdatter, Maren – Vester Hæsinge, 22.1.1815, I 293, enke efter aftægtsmand Niels Nielsen
Nielsdatter, Maren – Vester Hæsinge, barn, 27.6.1821, III 11
Nielsdatter, Maren – Vester Skerninge, barn, 8.11.1827, IV 263
Nielsdatter, Margrethe – Søbo, 6.10.1820, II 813, IV 56, 213, -L
Nielsdatter, Marie – Espe, barn, 14.8.1821, III 25
Nielsdatter, Marie – Søbo, mejerske, pige, 17.9.1825, IV 51, 61, -L
Nielsdatter, Mette Catrine – Ulbølle, 17.3.1827, IV 185, 187, 216, gift med smed og husmand Mads Andersen
Nielsdatter, Nicoline – Lydinge, arvebortfald 5.7.1827, IV 214
Nielsen, Anders – Hunstrup, gaardmand, hans enke Inger Jørgensdatter 9.12.1819, II 653
Nielsen, Anders – Sandholt Lyndelse, hans enke Helvig Marie Pedersdatter 29.5.1816, II 249
Nielsen, Anders – Staaby, aftægtsmand, gift 1 …, gift 2 Kirsten Rasmusdatter 4.5.1823, III 268, 280, 318, 324, -L
Nielsen, Anders – Vester Hæsinge, gaardmand, 10.6.1826, IV 114
Nielsen, Anders – Vester Aaby, ungkarl, 2.11.1820, II 791
Nielsen, Christen – Herringe, smed, hans hustru Anne Hansdatter 17.6.1822, III 167, 176, -L
Nielsen, Christen – Lydinge, gaardmand, hans hustru Bodil Hansdatter 16.10.1815, I 332, 341 (gift 1 gaardmand Jørgen Hansen)
Nielsen, Christen – Nybølle, boelsmand, hans hustru Anne Nielsdatter 27.9.1826, IV 132, 133, 142
Nielsen, Christian – Vester Hæsinge, indsidder, 16.5.1826, IV 109, gift med Mette Andersdatter
Nielsen, Ditlev – Vester Skerninge, gaardmand, hans enke Johanne Nielsdatter 14.5.1827, IV 204
Nielsen, Erik – Hunstrup, barn, 22.3.1825, III 503
Nielsen, Frands – Vester Hæsinge Præstegaard, forpagter, 20.4.1811, I 178, gift med Bodil Marie Klausdatter 1.3.1824, v 52, 53 Holstenshus skp. (gift 2 Anders Nielsen)
Nielsen, Hans – Espe, tjenestekarl, 13.4.1824, III 381, -L
Nielsen, Hans – Findinge, boelsmand, 28.9.1827, IV 253, 261, gift 1 Karen Pedersdatter 17.1.1815, I 300 (gift 1 Niels Jensen død 1793), gift 2 Dorthea Larsdatter
Nielsen, Hans – Heden, ungkarl, 16 aar, 8.10.1821, III 35, -L
Nielsen, Hans – Haastrup, husmand, hans hustru Karen Pedersdatter 13.8.1822, III 179, 244, 270 (gift 1 Niels Rasmussen)
Nielsen, Hans – Krarup, barn, 4.3.1826, IV 88
Nielsen, Hans – Nørre Broby, skrædder og husmand, hans hustru Johanne Pedersdatter 27.9.1827, IV 253
Nielsen, Jacob – Søbo, tjenestedreng, 7.5.1822, III 136
Nielsen, Jens – Nybølle, gaardmand, 22.12.1825, IV 74, 157, 204, 218, 229, -L, gift med Maren Jørgensdatter (som har en uægte søn Jørgen Andersen)
Nielsen, Jens – Strandby, husmand, død for 9 aar siden, 18.1.1811, I 137, 255, 338, 344, gift med Margrethe Hansdatter 29.6.1811, I 141, 146, 156, 157, 161, 163, 164, 255, 338, 344
Nielsen, Jens – Vester Hæsinge, aftægtsmand, 6.7.1821, III 12
Nielsen, Jeppe – Svanninge, indsidder, hans hustru Anne Jensdatter 17.4.1814, I 284, 239, -L
Nielsen, Johan – Svaninge, barn, 2.6.1821, II 883
Nielsen, Jørgen – Espe, barn, 23.4.1825, III 517
Nielsen, Jørgen – Gestelev, barn, 20.3.1827, IV 185
Nielsen, Jørgen – Søhuset ved Søbo, barn, 10.6.1825, IV 23
Nielsen, Jørgen – Vejle, husmand, 29.3.1810, I 205, 136, gift 1 Mette Jespersdatter 26.6.1806, I 58, 60, 68, 86, -L, gift 2 Anne Jørgensdatter
Nielsen, Jørgen – Vester Hæsinge, indsidder, 3.7.1819, II 594, 597, 84, gift med Anne Kirstine Pedersdatter
Nielsen, Lars – Snarup, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 15.3.1827, IV 185
Nielsen, Lars – Stenderup, boelsmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 4.2.1822, III 99, 110, 113
Nielsen, Lars – Vester Hæsinge, husmand, 10.10.1825, IV 59
Nielsen, Mads – Haastrup, 21.6.1814, I 282, 287, gift med Anne Kirstine Hansdatter (gift 2 Jeppe Nielsen)
Nielsen, Mads – Strandby, husmand, hans hustru Abelone Marcusdatter 21.12.1815, I 343, II 298
Nielsen, Morten – Gestelevlunde, 15.8.1814, I 288, 291, -L, gift med … (gift 2 …)
Nielsen, Morten – Vester Skerninge, husmand, 7.9.1824, III 430, gift med …
Nielsen, Niels – Heden, smed og husmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 28.8.1821, III 26, 37, 51
Nielsen, Niels – Krarup, aftægtsmand, 8.1.1826, IV 161
Nielsen, Niels – Nybølle, Hillerslev, barn, 1.3.1824, III 367
Nielsen, Niels – Svanninge, barn, 4.10.1826, IV 132
Nielsen, Niels – Ulbølle, indsidder, hans hustru Bodil Nielsdatter 31.5.1825, IV 20, 259
Nielsen, Niels – Vester Hæsinge, aftægtsmand, hans enke Maren Nielsdatter 22.1.1815, I 293
Nielsen, Niels - Vester Hæsinge, aftægtsmand, hans hustru Marie Christensdatter 16.3.1827, IV 185
Nielsen, Niels – Vester Hæsinge, barn, 26.2.1822, III 103
Nielsen, Niels – Vester Aaby, 27.5.1827, IV 207
Nielsen, Niels (Kbg. Rasmus) – Vester Hæsinge, barn, 24.6.1821, III 10
Nielsen, Ole – Vester Aaby, indsidder, hans hustru Anne Catarine Pedersdatter 28.7.1810, I 206, 136 (gift 1 Jens Gilbertsen)
Nielsen, Peder – Espe, almisselem, 23.1.1815, I 293
Nielsen, Peder – Gestelev, husmand, hans hustru Johanne Hansdatter 12.1.1827, IV 162, 163, 164, 200
Nielsen, Peder – havde ophold paa Vejlegaard, 2.11.1818, II 502
Nielsen, Peder – Herringe, barn, 15.5.1827, IV 204
Nielsen, Peder – Hunstrup, træskomand, indsidder, 6.7.1806, I 59, 72, 88, 90, -L
Nielsen, Peder – Nørre Broby, indsidder, hans hustru Mette Knudsdatter 18.4.1807, I 188, 126
Nielsen, Peder – Palleshave, Gestelev Sogn, boelsmand 18.12.1826, IV 157, 162, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter 30.12.1826, IV 161
Nielsen, Peder – Pensylvanien, Herringe, hans moder Abelone Jensdatter 19.5.1827, IV 205
Nielsen, Peder – Søboløkke, dreng, 16.1.1821, II 823, IV 215
Nielsen, Peder – Aastrup, aftægtsmand, 1.2.1817, II 312
Nielsen, Peder – Aastrup, gaardmand, hans enke Karen Hansdatter 1.7.1818, II 401
Nielsen, Peder – Aastrup, gaardmand, hans moder Anne Olsdatter 7.1.1825, III 480
Nielsen, Poul – Vester Skerninge, barn, 6.4.1823, III 260
Nielsen, Rasmus – Gestelevlunde, boelsmand, 1.12.1817, II 338, 441, gift med Maren Pedersdatter
Nielsen, Rasmus – Herringe, aftægtshusmand, 10.6.1825, IV 23
Nielsen, Rasmus – Nakkebølle Mølle, Aastrup, møller, hans enke Karen Andreasdatter 17.1.1820, II 664, 845
Nielsen, Rasmus – Nybølle, gaardmand, 8.12.1815, I 340, gift med Kirsten Jensdatter
Nielsen, Rasmus – Nørre Broby, husmand, 2.7.1823, III 290, gift med …
Nielsen, Rasmus – Ulbølle, hans hustru Maren Hansdatter 11.10.1826, IV 136
Nielsen, Rasmus – Vester Aaby, indsidder, hans hustru Maren Hansdatter 16.7.1822, III 178, IV 97
Nielsen, Stephen – Søbo, indsidder, hans hustru Kirsten Pedersdatter 25.3.1826, IV 96
Nielsen, Søren – Aastrup, indsidder, 26.11.1805, I 48, 49, 79
Nielsen, Thomas – Nordskov, røgter, 25.12.1817, II 341, 838, -L
Nissen, Jacob – Svanninge, skoleholder og hustru Anne Catrine Andersdatter, testamente 23.6.1804, I 329, -L
Normann, Johanne – født i Vittinge, betlerske, 23.10.1824, III 446
Norre, Claus – Ulbølle, tømrer, hans enke Anne Jensdatter 21.6.1824, III 395
Nyemann, Hans Larsen – Ny Stenderup, husmand, hans hustru Ingeborg Jensdatter 11.9.1826, IV 124, 138, 216, 235, 242
Nære, Anne Margrete – Rødkilde og Flintholm, 10.8.1820, II 752, 754, gift med proprietær Jens Lange
Næraa, Anders Hansen – Gestelev, 15.6.1814, I 243, 286, gift med Karen Knudsdatter
Nørager, … - Sandholt, justitsraad, død 1790, skifte 30.8.1806, I 61, 79
Nørager, Christopher Nicolaj Nobel von – Sandholt, oberstløjtnant, 30.5.1808, I 166, gift med Christine Caroline Wilhelmine … 30.5.1818, II 377
Obenhausen, Catrine Hedvig – Allested, 3.5.1805, I 38, 42, 67, 74, 82, 113, -L, enke efter løjtnant Johan Henrik Puschel
Offersen, Peder – Espe, gaardmand, hans enke Maren Jørgensdatter 7.9.1817, II 331
Okkerlund, Hans (Kbg.) – Ulbølle. hans enke Gertrud Hansdatter 25.5.1819, II 576, 633
Olsdatter, Abellone (Kbg. Jensdatter) – Vejle Mølle, 24.11.1821, III 60, enke efter Jens Mortensen i Fangel
Olsdatter, Anne – Aastrup, 7.1.1825, III 480 (hos sønnen gaardmand Peder Nielsen), enke efter Niels …
Olsen, Anders – Vejle, aftægtsmand, 23.1.1822, III 99, 131
Olsen, Anders – Vester Skerninge, barn, 16.11.1821, III 59
Olsen, Hans – Strandby, aftægtsmand 14.2.1816, I 355, -L
Olsen, Knud – Espe, husmand, 17.11.1821, III 60, gift 1 Anne Marie Jensdatter 27.11.1815, I 339, II 430, gift 2 Karen Christiansdatter
Olsen, Lars – Espe, aftægtsmand, 8.8.1826, IV 121
Olsen, Lars – Stenderup, husmand, hans hustru Kirsten Jørgensdatter 16.12.1811, I 146, 218 (gift 1 Jens …)
Olsen, Morten – Højehavehuset, Vester Aaby, væver, hans enke Karen Rasmusdatter 1.8.1825, IV 37, 38, 54, -L
Olsen, Niels – Ulbølle, fh. husmand (i) Strandhuse, 17.2.1827, IV 167
Olsen, Niels – Ulbølle, husmand, 29.11.1819, II 647, gift med Anne Catrine Pedersdatter 17.5.1827, IV 204
Olsen, Rasmus – Vester Skerninge, gaardmand, 30.11.1826, IV 154, 156, gift med Anne Marie Hansdatter
Ottesen, Anders – Espe, barn, 19.1.1824, III 355
Ottesen, Ole – Findinge, skomager, fattiglem, 6.12.1823, III 348
Pedersdatter, Abelone – Ulbølle, barn, 6.9.1823, III 315 (moderen pigen Johanne Pedersdatter Mønderup)
Pedersdatter, Anne – Gestelev Løkke, 3.5.1827, IV 203, enke efter gamle Hans Madsen
Pedersdatter, Anne – Nybølle, Hillerslev, indsidderske, kokkepige, 3.6.1824, III 390
Pedersdatter, Anne – Pejrup, 26.10.1808, I 200, 133, gift med indsidder Rasmus Larsen
Pedersdatter, Anne – Tørringe, Sønder Broby, 1.6.1823, III 279, gift med gaardmand Hans Andersen 14.3.1823, III 253, 256
Pedersdatter, Anne – Vester Skerninge, barn, 1.8.1827, IV 239
Pedersdatter, Anne – Vester Skerninge, barn, 4.8.1825, IV 38
Pedersdatter, Anne – Vøjstrup, 30.6.1805, I 41, gift med indsidder Anders Rasmussen (afdøde havde før ægteskabet en søn Søren Sørensen 24 aar, født i Nørre Broby)
Pedersdatter, Anne Birgitte – Aastrup, barn, 4.3.1826, IV 88
Pedersdatter, Anne Catarine – Vester Aaby, 28.7.1810, I 206, 136, gift 1 Jens Gilbertsen, gift 2 indsidder Ole Nielsen
Pedersdatter, Anne Catrine – Hunstrup, 15.10.1827, IV 256, gift 1 Arent …, gift 2 husmand Hans Andreasen 17.10.1826, IV 137
Pedersdatter, Anne Catrine – Pensylvanien, Herringe, pige, 5.5.1821, II 874, 878, III 183 (efterlod sig en uægte søn Jens Larsen 2 aar)
Pedersdatter, Anne Catrine – Ulbølle, 17.5.1827, IV 204, gift med husmand Niels Olsen 29.11.1819, II 647
Pedersdatter, Anne Margrete – Gestelev, barn, 9.6.1821, II 899
Pedersdatter, Anne Marie – Ulbølle, indsidderske, 8.3.1822, III 113, gift med Mads Aabylund 24.1.1819, II 543
Pedersdatter, Anne Susanne – Ulbølle, 29.4.1827, IV 198, enke efter gaardmand Niels Flyk
Pedersdatter, Dorthea – Espe, 31.10.1825, IV 66, gift med Peder Hansen
Pedersdatter, Ellen – Gestelev, 23.6.1814, I 243, 245, 261, gift med husmand Jørgen Sørensen
Pedersdatter, Else – Espe, 18.8.1826, IV 122, 153, -L, gift med husmand Lars Frandsen
Pedersdatter, Frederikke – Vester Aaby, pige, 5.2.1822, III 99
Pedersdatter, Gertrud – Trunderup, Jorløse Sogn, barn, 18.6.1821, III 8
Pedersdatter, Helvig Marie – Sandholt Lyndelse, 29.5.1816, II 249, enke efter gaardmand Anders Nielsen
Pedersdatter, Johanne – Espe Mark, indsidderske, 24.11.1813, I 272, 345, -L
Pedersdatter, Johanne – Heden, pige, 28 aar (skifteprt. Johanne Henriksdatter) 9.10.1821, III 39, -L
Pedersdatter, Johanne – Hunstrup, død i Ulbølle, pige, 27.4.1826, IV 101, 102, 176 (efterlod sig 2 uægte døtre Maren Kirstine Rasmusdatter og Karen Hansdatter)
Pedersdatter, Johanne – Nørre Broby, 27.9.1827, IV 253, gift med skrædder Hans Nielsen
Pedersdatter, Johanne – Aastrup, indsidderske, 19.12.1820, II 799, enke efter husmand Mads Calmer
Pedersdatter, Karen – Espe, hos sønnen gaardmand Lars Jensen, 19.10.1826, IV 138, enke efter Jens …
Pedersdatter, Karen – Espe, tjenestepige, 26.9.1820, II 789
Pedersdatter, Karen – Findinge, 17.1.1815, I 300, gift 1 Niels Jensen død 1793, gift 2 boelsmand Hans Nielsen 28.9.1827, IV 253, 261 (gift 2 Dorthe Larsdatter)
Pedersdatter, Karen – Haastrup, 13.8.1822, III 179, 244, 270, gift 1 Niels Rasmussen, gift 2 husmand Hans Nielsen
Pedersdatter, Karen – Lydinge, 24.11.1815, I 338, -L, enke efter …
Pedersdatter, Karen – Nybølle, testamente 4.2.1812, II 695, 700, -L, gift med indsidder Jørgen Clausen
Pedersdatter, Karen – Nørre Broby, 23.3.1817, II 322, gift med indsidder Villum Jørgensen
Pedersdatter, Karen – Stenderup, 13.12.1821, III 70, 108, 115, gift med husmand Jens Mouritzen (gift 1 Margrethe Pedersdatter 21.11.1807, I 192, 131)
Pedersdatter, Karen – Vantinge, indsidderske, 20.5.1818, II 375, -L
Pedersdatter, Karen – Vester Hæsinge, 24.3.1809, I 202, 134, enke efter husmand Hans Pedersen
Pedersdatter, Karen Kirstine – Vester Hæsinge, barn, 3.4.1821, II 864
Pedersdatter, Kirsten – Nørre Broby, barn, 3.3.1825, III 499 (moderen pigen Abellone Andersdatter)
Pedersdatter, Kirsten – Nørre Broby, indsidderske, 4.12.1810, I 148, 209, enke efter Knud Greve
Pedersdatter, Kirsten – Søbo, 25.3.1826, IV 96, gift med indsidder Stephen Nielsen
Pedersdatter, Maren – Espe, og ægtefælle boelsmand Hans Knudsen, Lakkendrup Mark, 25.5.1815, I 320, 336, 339, 346, 350, -L
Pedersdatter, Maren – Heden, 27.11.1810, I 134, gift med Knud Sørensen
Pedersdatter, Maren – Sandholt Lyndelse, 11.4.1826, IV 99, enke efter husmand Jens Bødker
Pedersdatter, Maren – Stenderup Mark, 2.5.1816, II 245, -L, gift med husmand Peder Christensen
Pedersdatter, Maren – Ulbølle, 27.11.1821, III 60, 67, 85, gift med husmand Jørgen Jensen
Pedersdatter, Maren Kirstine – Nørre Broby, barn, 21.2.1822, III 102
Pedersdatter, Margrete – Stenderup, 21.11.1807, I 192, 131, gift med indsidder Jens Mouritzen (gift 2 Karen Pedersdatter 13.12.1821, III 70, 108, 115)
Pedersdatter, Margrethe – Vester Hæsinge, pige, 11.9.1823, III 318
Pedersdatter, Marie – Gammelgaard, Hunstrup Sogn, 1.6.1811, I 140, enke efter Christopher Gammelgaard
Pedersdatter, Mette – Espe, og ægtefælle Jørgen Andersen Bødker 29.10.1814, I 288, 330, 336
Pedersen, Anders – Nørre Broby, ungkarl, 28.12.1816, II 284, -L
Pedersen, Anders – Ulbølle Strandhuse, husmand, 12.2.1820, II 671, gift med …
Pedersen, Anders – Vester Skerninge, husmand, 16.11.1813, I 269, 292, enke efter Anne Catrine Nielsdatter
Pedersen, Anders – Vester Aaby, husmand, 22.7.1826, IV 115, 120, -L, gift med Margrethe Hansdatter
Pedersen, Andreas – Vantinge Mark, husmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 2.11.1825, IV 67, 91, 177
Pedersen, Christen – Espe, ungkarl, 10.6.1827, IV 208
Pedersen, Christen – Ulbølle, husmand, 11.7.1818, II 427, gift med Marie Rasmusdatter 4.3.1825, III 500
Pedersen, Christen – Vester Hæsinge, barn, 16.4.1821, III 869
Pedersen, Christen – Vester Skerninge, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 10.8.1827, IV 241, 247 (gift 1 Ole Marcussen)
Pedersen, Christian - Gestelev, husmand, hans enke Maren Ankjær 25.6.1814, I 244, 292 (gift 1 Mads …)
Pedersen, Espen – Vantinge, møllersvend, 16.7.1825, IV 31, 32, 89, 99, 101, 107, 112, 193, 202, 217, 247, -L, gift med jordemoder Caroline Marie Kirstine Rasmusdatter (gift 1 Peter Jantzen 27.12.1823, III 350, 362, 364)
Pedersen, Frands – Ulbølle, husmand, hans enke almisselem Dorthea Hansdatter 11.5.1827, IV 204
Pedersen, Frederik – Ulbølle, barn, 29.9.1821, III 33
Pedersen, Hans – Espe, barn, 16.8.1821, III 25
Pedersen, Hans – Gestelev, gaardmand, hans enke Maren Jensdatter 26.4.1818, II 373, 623
Pedersen, Hans – Herringe, almisselem, 27.12.1824, III 479
Pedersen, Hans – Herringe, husmand, 30.6.1824, III 401
Pedersen, Hans – Mynderup, Hunstrup Sogn, 18.7.1826, IV 115, 118, -L, gift med Karen Pedersdatter
Pedersen, Hans – Nørre Broby, husmand, hans hustru Johanne Nielsdatter 30.11.1819, II 647, 650, -L
Pedersen, Hans – Nørre Broby, ungkarl, 24.6.1821, III 10, -L
Pedersen, Hans – Skerningehuset i Nybølle, snedker og husmand, gift 1 Karen Jørgensdatter 26.11.1806, I 69, 123 (efterlod sig en uægte datter Karen Jørgensdatter 5 aar, foruden et barn), gift 2 Maren Larsdatter 29.9.1817, II 331, 434
Pedersen, Hans – Stenderup, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 8.9.1827, IV 250, gift med Dorthea Catharine … (gift 2 skomager Hans Gust i Faaborg)
Pedersen, Hans – Svanninge, 14.9.1813, I 268, 285, gift med Anne Kirstine Mortensdatter (der har 2 børn før ægteskabet en søn Jørgen Pedersen og en datter Anne Cathrine Pedersdatter)
Pedersen, Hans – Søbo Løkke, husmand, hans hustru Karen Hansdatter 19.2.1822, III 100
Pedersen, Hans – Ulbølle, barn, 8.11.1826, IV 146
Pedersen, Hans – Vester Hæsinge, hans enke Karen Pedersdatter 24.3.1809, I 134, 202
Pedersen, Hans – Vøjstrup, indsidder, 7.11.1820, II 793
Pedersen, Hans – Aastrup, indsidder, hans hustru Anne Dorthea Christiansdatter 1.8.1826, IV 121
Pedersen, Hans Henrik – Fjellebro, 14.5.1822, III 140
Pedersen, Hans Jørgen – Vester Hæsinge, skrædder 22.10.1826, IV 138
Pedersen, Jacob – Stenderup, barn, 25.8.1827, IV 246
Pedersen, Jens – Allested, gaardmand, hans enke Maren Jensdatter 27.4.1825, III 517
Pedersen, Jens – Espe, indsidder, død paa Taasinge, 14.12.1814, III 467, gift med Anne Jørgensdatter
Pedersen, Jens – Stenderup, indsidder, hans hustru Katrine Rasmusdatter 11.7.1803, I 6
Pedersen, Jens – Vejle Mølle, landsoldat, 24.3.1809, I 111, -L
Pedersen, Jens – Vester Hæsinge, væver og husmand, 11.8.1820, II 756, gift med Maren Hansdatter, død i Svanninge 29.12.1826, IV 145
Pedersen, Johan - …, barn, 19.2.1827, IV 167 (moderen pigen og fattiglem Kirsten Johansdatter)
Pedersen, Johan – Hunstrup, 28.5.1818, II 375, 392, 396, -L, gift med Anne Mikkelsdatter
Pedersen, Jørgen – Nordskov, Gestelev, husmand, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter 19.7.1824, III 409
Pedersen, Jørgen – Svelmø, hans enke Kirsten Jørgensdatter 11.3.1816, II 242
Pedersen, Jørgen – Søbo Løkke, hans hustru Elisabeth Nielsdatter 23.3.1823, III 259, 262, 304
Pedersen, Jørgen – Vester Hæsinge, gaardmand og hustru Maren Rasmusdatter 7.5.1806, I 55, -L
Pedersen, Jørgen – Vester Hæsinge, gaardmand, hans enke Karen Sørensdatter 7.9.1826, IV 124
Pedersen, Knud – Jorløse, barn, 27.4.1826, IV 101 (moderen pigen Kirsten Eriksdatter)
Pedersen, Knud – Vøjstrup, barn, 12.3.1821, II 850
Pedersen, Lars – Ulbølle, husmand, 28.6.1823, III 288, gift med Maren Pedersdatter 30.12.1839, v 363 (Holstenshus skp.)
Pedersen, Lars – Vester Hæsinge, indsidder, 3.3.1824, III 367, 370, gift med Gjertrud Marie Pedersdatter (gift 2 Peder Thomsen)
Pedersen, Lars – Vester Hæsinge, indsidder, hans hustru Kirstine Henrichsdatter 8.6.1819, II 580
Pedersen, Lars – Vester Hæsinge, ungkarl, 30.7.1827, IV 239
Pedersen, Ludvig – Søbo, barn, 20.1.1826, IV 78
Pedersen, Mads – Vester Hæsinge Mark, boelsmand, 22.1.1808, I 94, 96, 97, gift med Marie Pedersdatter
Pedersen, Mads Jørgen – Espe, gaardmand, 5.2.1818, II 356, gift med Christiane Hansdatter
Pedersen, Morten – Krarup, aftægtsgaardmand, 18.10.1826, IV 138, 146, 183, gift med Karen Poulsdatter
Pedersen, Niels – Allested, indsidder, 16.5.1814, I 285, 345
Pedersen, Niels – Heden, gaardmand, 29.3.1824, III 368, gift med Anne Hansdatter
Pedersen, Niels – ladefoged paa Søbo, hans hustru Maren Hansdatter i Trunderup, 27.3.1818, II 366, 527
Pedersen, Niels – Vejle, gaardmand, 30.6.1814, I 244, gift med Anne Pedersdatter
Pedersen, Niels – Vester Skerninge, husmand, hans hustru Maren Jespersdatter 20.11.1826, IV 149, 163
Pedersen, Ole – Gestelev, gaardmand, hans hustru Mette Rasmusdatter 17.1.1820, II 664, 835, III 166 (gift 1 Henrik …)
Pedersen, Peder – Allested, gaardmand, hans hustru Maren Jensdatter 27.4.1825, III 517
Pedersen, Peder – Gestelev, husmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 11.5.1824, III 385, 386, 410, 422 (gift 1 husmand Anders Henriksen 14.1.1822, III 99, 100, 103)
Pedersen, Peder – Haastrup, indsidder, 8.6.1814, I 285, gift med Ingeborg Hansdatter
Pedersen, Peder – Syltema, Vester Skerninge Sogn, ungkarl, død i Ulbølle Strandhuse, 28.12.1810, I 142, 209, -L
Pedersen, Peder – Ulbølle, gaardmand, 22.10.1826, IV 138
Pedersen, Peder – Aastrup, indsidder, 2.6.1819, II 578, 579, 673, enke efter …
Pedersen, Rasmus – Espe Mark, gift 1 Mette Nielsdatter 1.5.1820, II 697, 734, 742, gift 2 Karen Rasmusdatter 25.10.1824, III 447, 451, 490
Pedersen, Rasmus – Espe, barn, 16.2.1825, III 496
Pedersen, Rasmus – Findinge, gaardmand, 30.10.1824, III 448, gift med Sophie Rasmusdatter
Pedersen, Rasmus – Krarup, almisselem, 16.8.1824, III 426
Pedersen, Rasmus – Nørre Broby, husmand, hans hustru Maren Knudsdatter 26.4.1826, IV 100, 115, 178
Pedersen, Rasmus – Trunderup, barn, 10.10.1827, IV 256
Pedersen, Rasmus – Ulbølle, husmand, hans hustru Johanne Rasmusdatter 29.5.1826, IV 110
Pedersen, Rasmus – Ulbølle, ungkarl, 9.1.1827, IV 161
Pedersen, Rasmus – Ulbølle, væver, 13.12.1821, III 70
Pedersen, Rasmus – Aastrup, gaardmand, 7.8.1816, II 255, gift med Margrete Rasmusdatter 18.5.1825, IV 15, 18, 71, -L
Pedersen, Søren – Haastrup, barn, 11.3.1826, IV 91
Petersen, Amalia Frederikke Johanne – Bernstofsminde, Brahetrolleborg, 31.5.1827, IV 208
Petersen, Frederik Vilhelm – Horne, organist og skolelærer, hans hustru Kirstine Petersen 31.8.1826, IV 123, 152
Petersen, Hans – Espe, ungkarl, 4.5.1823, III 268, -L
Petersen, Hans – lærer paa Hvedholm, senere præst paa Drejø, hans hustru Margrete Sophie Berg død 1810, skifte 5.2.1818, II 358
Petersen, Kirstine – Horne, 31.8.1826, IV 123, 152, gift med organist og skolelærer Frederik Vilhelm Petersen
Pillegaard, Jens – Heden, gaardmand, 1.2.1818, I 293, 305, gift med Appellone Jensdatter
Pingel, Christine Sophie – Allested, 16.12.1812, I 225, 182, enke efter kontrolør og fuldmægtig Cravach
Pingel, Jacob Severin – Allested, sognepræst, hans hustru Elisabeth Kühl 31.8.1816, II 259, 266
Pingel, Jacobine Marie – Allested, jomfru, 31.1.1819, II 543, -L
Ploug, Anders Andersen - Espe, husmand, 14.2.1816, I 353, II 249, 252, 259, gift 1 Mette Pedersdatter, gift 2 Elisabeth Hansdatter
Ploug, Hans Christian Andersen - Nybølle, husmand, 13.1.1820, II 664, 845
Ploug, Mads – Tørringe, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter død i Søby Løkke, 14.1.1821, II 822
Post, Hans – Herringe, husmand, hans hustru Dorthe Jensdatter 16.6.1822, III 179
Poulsdatter, Anne – Sandholt Lyndelse, 21.10.1827, IV 260, enke efter gaardmand Mads Christensen
Poulsdatter, Anne Catrine – Gestelev, 31.7.1819, II 613, 618, 745, 752, gift med boelsmand Peder Frederiksen (gift 1 Dorthe Knudsdatter 25.7.1808, I 198, 133)
Poulsen, Jacob – Espe, gaardmand, 23.1.1815, I 293, 297, gift med Anne Rasmusdatter
Poulsen, Lars – Espe, indsidder, hans hustru Gjertrud Jørgensdatter 28.2.1824, III 366
Poulsen, Søren – Søbo Løkke, boelsmand, 5.5.1813, I 314, 322, gift med Maren Madsdatter
Püschel, Johan Henrik – Allested, løjtnant, hans enke Cathrine Hedvig Obenhausen 3.6.1805, I 38, 42, 67, 74, 82, 113, -L
Qvist, Christine – Jorløse, 4.11.1826, IV 145, gift med pastor Thorvald Barfoed
Rasch, Helene – Svanninge, 26.1.1814, I 249, 265, 280, -L
Rasmusdatter, Anne – Haastrup, 10.4.1815, I 311, 313, II 300, 486, 568, gift med gaardmand Peder Mortensen
Rasmusdatter, Anne – Stenderup, 4.2.1822, III 99, 110, 113, gift med boelsmand Lars Nielsen
Rasmusdatter, Anne – Tangaa, Krarup Sogn, enke, 14.5.1827, IV 204, gift 1 David Hartvigsen, gift 2 Christen Hansen, gift 3 Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Anne – Ulbølle, 15.1.1826, IV 78, gift med husmand og heglmester Hans Jørgensen 10.6.1827, IV 208
Rasmusdatter, Anne – Ulbølle, 16 aar, 24.2.1826, IV 87
Rasmusdatter, Anne – Ulbølle, 7.4.1820, II 694, enke efter Mads Pedersen Vangeled
Rasmusdatter, Anne – Vantinge Mark, 2.11.1825, IV 67, 91, 177, gift med husmand Andreas Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Vejle, 11.6.1819, II 580, enke efter gaardmand Christen Jensen
Rasmusdatter, Anne – Vejle, 27.2.1824, III 366, gift med aftægtsmand Niels Hansen Teglgaard 1.3.1824, III 366, 424
Rasmusdatter, Anne – Vester Skerninge, 2.2.1825, III 492, gift med Jacob Henriksen
Rasmusdatter, Anne – Vester Skerninge, barn, 19.11.1826, IV 148
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Ulbølle, 15.10.1822, III 190, 207, 290, IV 172, gift 1 Peder Rasmussen, gift 2 husmand Anders Jensen Hviid 14.3.1825, III 501, 513, IV 172, -L
Rasmusdatter, Anne Hedevig – Herringe, almisselem, 23.1.1827, IV 163
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Palleshave, Gestelev Sogn, 30.12.1826, IV 161, gift med boelsmand Peder Nielsen 18.12.1826, IV 157, 162
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Aastrup, 9.6.1804, I 27, -L, gift med indsidder Mads Andersen
Rasmusdatter, Anne Marie – Espe, 16.10.1826, IV 137, gift med husmand Hans Andersen
Rasmusdatter, Anne Marie – Ulbølle, 4.3.1825, III 500, gift med husmand Christen Pedersen 11.7.1818, II 427
Rasmusdatter, Anne Marie – Vester Skerninge, barn, 5.7.1827, IV 216
Rasmusdatter, Anne Marie – Vester Aaby, 5.10.1826, IV 133, 149, 181, gift med husmand Jacob Larsen
Rasmusdatter, Catrine – Stenderup, 11.7.1803, I 6, gift med indsidder Jens Pedersen
Rasmusdatter, Dorthe Sophie – Christianslund, Espe Mark, 14.3.1815, I 301, 307, gift 1 Poul …, gift 2 gaardmand Peder Larsen
Rasmusdatter, Dorthea – Espe, indsidderske, 5.7.1825, IV 28
Rasmusdatter, Ellen – Heden, barn, 9.4.1822, III 121
Rasmusdatter, Else Marie – Vejle, 1.11.1819, II 637, 643, III 18, gift med smed og husmand Jens Hansen
Rasmusdatter, Johanne – Heden, 28.11.1810, I 135, gift med Hans Knudsen 23.6.1821, III 8, 12, 16 (gift 2 Karen Iversdatter)
Rasmusdatter, Johanne – Ulbølle, 29.5.1826, IV 110, gift med husmand Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Johanne – Vejle, barn, 10.2.1823, III 243
Rasmusdatter, Johanne Margrete – Ulbølle, barn, 11.6.1822, III 166
Rasmusdatter, Johanne Marie Kirstine – Ulbølle, barn, 3.3.1823, III 253, -L
Rasmusdatter, Karen – Espe, 25.10.1824, III 447, 451, 490, gift med husmand Rasmus Pedersen (gift 1 Mette Nielsdatter 1.5.1820, II 697, 734, 742)
Rasmusdatter, Karen – Gestelev, 11.5.1824, III 385, 386, 410, 422, gift 1 husmand Anders Henriksen 14.1.1822, III 99, 100, 103, gift 2 husmand Peder Pedersen
Rasmusdatter, Karen – Heden, 7.8.1825, IV 38, 41, 45, -L, gift med husmand Jørgen Christensen
Rasmusdatter, Karen – Højhavehuset, Vester Aaby Mark, 1.8.1825, IV 37, 38, 54, -L, enke efter væver Morten Olsen
Rasmusdatter, Karen – Strandby, 2.1.1812, I 154, 156, gift med gaardmand Niels Rasmussen (gift 2 Karen Andersdatter 25.2.1815, I 298, 305, -L)
Rasmusdatter, Karen – Ulbølle, barn, 14.9.1821, III 27
Rasmusdatter, Karen – Vøjstrup, Nørre Broby, 11.9.1817, II 331, enke efter Jørgen Andersen Aagaard
Rasmusdatter, Kirsten – Staaby, 4.5.1823, III 268, 280, 318, 324, -L, gift 2 aftægtsmand Anders Nielsen (gift 1 …)
Rasmusdatter, Maren – Hunstrup, 15.10.1827, IV 256, 260, -L, enke efter husmand Christen Christensen
Rasmusdatter, Maren – Nørre Broby, 20.8.1827, IV 243, 248, -L, gift med husmand Hans Andersen
Rasmusdatter, Maren – Nørre Broby, barn, 7.11.1823, III 341
Rasmusdatter, Maren – Palleshave, Gestelev, 13.4.1819, II 566, enke efter Jeppe Knudsen
Rasmusdatter, Maren – Sandholts Lyndelse, indsidderske, 5.3.1815, I 301, enke efter gaardmand Peder Andersen
Rasmusdatter, Maren – Snarup, 14.7.1826, IV 121, gift med indsidder Jørgen Hansen
Rasmusdatter, Maren – Ulbølle, 9.10.1820, II 770, 778, III 158, enke efter Rasmus Larsen Murmester
Rasmusdatter, Maren – Vester Hæsinge, og ægtefælle gaardmand Jørgen Pedersen 7.5.1806, I 55, -L
Rasmusdatter, Maren – Vester Skerninge, 14.1.1825, III 484, gift med husmand Claus Rasmussen
Rasmusdatter, Margrethe – Nybølle, Hillerslev, pige, 25.10.1821, III 45
Rasmusdatter, Margrethe – Aastrup, 18.5.1825, IV 15, 18, 71, -L, gift med gaardmand Rasmus Pedersen 7.8.1816, II 255
Rasmusdatter, Marie – Sundsgaarden, Herringe Sogn, tjenestepige, 8.6.1824, III 391
Rasmusdatter, Marie – Sønder Broby, barn, 8.9.1826, IV 124
Rasmusdatter, Marie – Ulbølle, indsidderske, 27.6.1820, II 714, enke efter gaardmand Rasmus Ravn
Rasmusdatter, Marie – Vejle, 15.6.1808, I 132, 196, gift med Børge Christophersen Murmester
Rasmusdatter, Mette – Gestelev, 17.1.1820, II 664, 835, III 166, gift 1 Henrik …, gift 2 gaardmand Ole Pedersen
Rasmusdatter, Sidsel – Allested, 6.1.1805, I 40, gift med husmand Johan Christiansen
Rasmusen, Lars – Vejle, gaardmand, hans hustru Margrete Madsdatter 5.6.1804, I 26
Rasmusen, Rasmus – Vøjstrup, husmand, 24.7.1823, III 300
Rasmussen (Kbg.), Rasmus – Gestelevlunde, husmand (skiteprotocollen anføre Rasmus Skovfoged) 11.2.1817, II 312
Rasmussen, Anders – Herringe, indsidder, 9.6.1818, II 388, 390, IV 229, -L, gift med Margrethe Frandsdatter
Rasmussen, Anders – Hunstrup, gaardmand, 16.6.1821, III 8
Rasmussen, Anders – Sandholts Lyndelse, indsidder, 10.4.1822, III 127
Rasmussen, Anders – Ulbølle, gaardmand, 5.7.1804, I 28, gift med Anne Jensdatter
Rasmussen, Anders – Ulbølle, indsidder, 28.12.1821, III 80
Rasmussen, Anders – Vøjstrup, indsidder, hans hustru Anne Pedersdatter 30.6.1805, I 41 (havde før ægteskabet en søn Søren Sørensen 24 aar, født i Nørre Broby)
Rasmussen, Bonde – Nybølle, gaardmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 22.6.1815, I 326, 341
Rasmussen, Christen – Vejle, husmand, hans enke Anne Kirstine Hansdatter 27.5.1822, III 148, 172 (gift 2 husmand Niels Hansen)
Rasmussen, Christen – Vester Hæsinge, aftægtsgaardmand, 24.7.1819, II 604, 628, -L, gift med Kirsten Hansdatter
Rasmussen, Christen – Vester Skerninge, aftægtsgaardmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 25.1.1818, II 353, -L
Rasmussen, Christian – Allested, barn, 17.2.1821, II 837
Rasmussen, Claus – Vester Skerninge, husmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 14.1.1825, III 484
Rasmussen, Hans – Boltinggaard, hans hustru Anne Marie Madsdatter i Højrup, fattiglem, 9.4.1824, III 380, 497, IV 31, 186
Rasmussen, Hans – Gestelev, ungkarl, 24.10.1823, III 337
Rasmussen, Hans – Nybølle Mark, indsidder, 15.12.1813, I 277, 281, -L, gift med …
Rasmussen, Hans – Nørre Broby, husmand, 25.6.1818, II 394, 458, 459, gift med Johanne Nielsdatter
Rasmussen, Hans – Palleshave, barn, 13.4.1821, II 869
Rasmussen, Hans – Strandby, gaardmand, 13.5.1815, I 317, 328, gift med Kirsten Madsdatter
Rasmussen, Hans – Syltema, Vester Skerninge, husmand, 25.6.1826, IV 115, 119, gift 1 Anne Marie Johansdatter 13.6.1825, IV 23, 65, 70, 112, gift 2 Birthe Mortensdatter 7.11.1826, IV 146, 150, 179
Rasmussen, Hans – Sønder Broby, død som soldat, udbetaling af afregningspenge 18.7.1827, IV 229
Rasmussen, Hans – Ulbølle Strandhuse, skipper, 1.11.1827, IV 262, gift med Karen Mortensdatter
Rasmussen, Hans – Ulbølle, gaardmand, 8.6.1803, I 2, 13, gift med Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Hans Jacob - …, ungkarl ?, 2.1.1821, II 822
Rasmussen, Henrik – Espe, ungkarl, 22.12.1816, II 283, 437, -L
Rasmussen, Henrik – Findinge, ungkarl, 23.7.1826, IV 115
Rasmussen, Jacob – Vester Hæsinge, barn, 12.5.1827, IV 204
Rasmussen, Jens – Gestelev, husmand, hans hustru Anne Eilersdatter 7.1.1825, III 480
Rasmussen, Jens – Herringe, 16 aar, 2.5.1826, IV 102
Rasmussen, Jens – Hunstrup, husmand, 4.10.1823, III 333, gift med …
Rasmussen, Johan Frederik Kurrelbaum – Jorløse, præst, 22.8.1818, II 446, 457, 463, 489, 492, 500, 502, 557, 560, 709, 715, 721, gift med Sophie Bentz
Rasmussen, Jørgen – Espe, barn, 18.3.1824, III 367
Rasmussen, Jørgen – Heden, gaardmand, 13.1.1821, II 822, 833, -L, gift med Johanne Pedersdatter
Rasmussen, Jørgen – Strandby, gaardmand, hans hustru Kirsten Nielsdatter 15.10.1813, I 195, 228
Rasmussen, Lars – Hunstrup, almisselem, 14.5.1825, IV 15
Rasmussen, Lars – Jorløse, ungkarl, 21.1.1818, II 353, -L
Rasmussen, Lars – Krarup, husmand, hans enke Karen Hansdatter 31.12.1824, III 480
Rasmussen, Lars – Nybølle, husmand, 10.10.1821, III 39, 43, 45, -L, gift med Marie Nielsdatter
Rasmussen, Lars – Ulbølle, barn, 1.2.1821, II 830
Rasmussen, Lars – Vester Skerninge, hans hustru Anne Mortensdatter 18.7.1818, II 427, 460 (oo Peder Jørgensen)
Rasmussen, Lars – Vester Skerninge, ungkarl, 30.6.1817, II 326, 663, -L
Rasmussen, Lars – Vøjstrup, indsidder og tjenestekarl, 2.3.1819, II 547, 555, 671, gift med Rikke Susanne Hansdatter
Rasmussen, Lars – Aastrup, død som soldat, udbetaling af afregningspenge, 15.3.1827, IV 184
Rasmussen, Lorentz – Svanninge, hans enke Johanne (Marie) Andersdatter 23.2.1825, III 496
Rasmussen, Mads – Nybølle, aftægtsmand, 3.4.1825, III 504, IV 41, -L, gift 1 Gertrud Marie Thygesdatter 23.10.1816, II 278, -L, gift 2 Karen Thygesdatter
Rasmussen, Mads – Nørre Broby, barn, 8.5.1826, IV 107
Rasmussen, Mads – Vejle, aftægtsmand, 7.10.1825, IV 54
Rasmussen, Mogens – Espe, degn og skoleholder 7.5.1824, III 384, 399, -L, gift med Anne Pedersdatter
Rasmussen, Niels – Findinge, almisselem, 2.11.1824, III 450
Rasmussen, Niels – hans enke Karen Pedersdatter i Haastrup, 13.8.1822, III 179, 244, 270 (gift 2 Hans Nielsen)
Rasmussen, Niels – Sandholts Lyndelse, fattiglem, 31.1.1824, III 358
Rasmussen, Niels – Strandby, gaardmand, gift 1 Karen Rasmusdatter 2.1.1812, I 154, 156, gift 2 Karen Andersdatter 25.2.1815, I 298, 305, -L
Rasmussen, Niels – Ulbølle, gaardmand, 17.12.1818, II 504, gift med …
Rasmussen, Niels – Vejle, husmand, 8.10.1821, III 35, IV 62, 70, 110, gift med Anne Marie Nielsdatter
Rasmussen, Niels – Aastrup, sognefoged og aftægtsmand, 24.2.1819, II 547 (henhører under Nakkebølle Gods)
Rasmussen, Offer – Tørringe, barn, 21.12.1825, IV 74
Rasmussen, Ole – Ulbølle, boelsmand, 18.1.1825, III 484, -L, gift med Karen Hansdatter
Rasmussen, Peder – Espe, gaardmand, hans hustru Anne Jensdatter 14.9.1826, IV 128
Rasmussen, Peder – Galgehuset, Espe, barn, 9.12.1825, IV 74
Rasmussen, Peder – Jorløse, indsidder, hans hustru Margrethe Eriksdatter 7.11.1819, II 638, 641, 788
Rasmussen, Peder – Nørre Broby, husmand, 29.6.1814, I 257, 254, gift med Johanne Hansdatter (gift 2 Mads Pedersen)
Rasmussen, Peder – Stenderup, Vester Hæsinge, husmand, 10.9.1820, II 762, gift med Anne Frandsdatter 6.10.1822, III 187, 196, 218, 266
Rasmussen, Peder – Ulbølle, hans enke Anne Cathrine Rasmusdatter 15.10.1822, III 190, 207, 290, IV 172 (gift 2 husmand Anders Jensen Hviid 14.3.1825, III 501, 513, IV 172, -L)
Rasmussen, Peder – Vejle, ungkarl, 2.6.1825, IV 20, -L
Rasmussen, Peder – Vester Skerninge, ungkarl, 5.12.1823, III 348
Rasmussen, Peder – Aastrup, indsidder og hans enke Maren Pedersdatter, deres søn … ungkarl og soldat død i Kiel 22.10.1806, I 67
Rasmussen, Rasmus – Agerupgaard, Espe, gaardmand, 25.8.1821, III 26, gift med Anne Larsdatter 25.10.1826, IV 138
Rasmussen, Rasmus – Damsbo, indsidder, 5.6.1821, II 883
Rasmussen, Rasmus – Espe, barn, 27.10.1824, III 447
Rasmussen, Rasmus – Heden, gaardmand, hans enke Sidsel Knudsdatter 21.1.1824, III 355
Rasmussen, Rasmus – Nybølle, barn, 14.11.1823, III 341 (moderen pigen Marie Rasmusdatter)
Rasmussen, Rasmus – Søbolykke, barn, 13.3.1821, II 850
Rasmussen, Rasmus – Vester Aaby, indsidder, 20.6.1824, III 395
Rasmussen, Rasmus – Aastrup, indsidder, 14.7.1817, II 330
Rasmussen, Søren – Nørre Broby, husmand, 2.2.1822, III 99, 106, -L, gift med Margrethe Jeppesdatter
Ravn, Jørgen Pedersen – Horne, indsidder, 7.12.1811, I 165, 219, gift med Maren Hansdatter
Ravn, Rasmus – Ulbølle, gaardmand, hans enke Marie Rasmusdatter 27.6.1820, II 714
Rohden, … von – død paa Hvidkilde, ritmester, 7.10.1807, I 91, 259, 269, IV 94
Rosenberg, Lars Christian (Kbg. Lars Christiansen) – Svanninge, barn, 4.7.1821, III 12 (moderen pigen Frederikke Larsdatter)
Schou (Skov, Skou), Hans Jørgen – Jorløse, degn, 6.8.1824, III 424, 426, 455, 462, IV 191, 237, 238, gift med Catrine Marie Jantzen
Schultz, Mette Lucie – Vester Aaby, indsidderske, 26.7.1807, I 112, 189, enke efter Erik Eriksen
Schwartz, Lorentz Frederik – Vester Hæsinge, skolelærer og kirkesanger, hans hustru Dorthea Hedevig Amonsen 17.3.1820, II 713, III 40
Simonsen, Magnus – Nybølle, almisselem, 8.12.1824, III 467, IV 1, 29, 191, 202, gift med Karen Christiansdatter (gift 1 snedker Johannes Eichel)
Skomager, Hans Meyer – Vester Aaby, 27.12.1811, I 148, 230, 266, gift med Anne Margrethe Larsdatter (gift 2 Christen Jensen Skomager)
Skov, Niels – Ulbølle Strandhuse, boelsmand, hans enke Maren Larsdatter 10.6.1826, IV 114
Skov, Søren Hansen – Heden, boelsmand, 17.3.1826, IV 93, gift med Bodil Andersdatter
Skrædder, Hans Jørgen Pedersen – Vester Hæsinge, 22.10.1826, IV 138
Skrædder, Hans Nielsen – Nørre Broby, husmand, hans hustru Johanne Pedersdatter 27.9.1827, IV 253
Skrædder, Jonas – Espe, hans enke Cicilia Brangsted 20.3.1825, III 502
Skrædder, Jørgen Lykkesen – Ulbølle, hans hustru Maren Nielsdatter 28.2.1826, IV 88
Skrædder, Lars Larsen – Haastrup, husmand, 17.5.1822, III 142, 260, gift med Mette Kirstine Hansdatter
Slæboe, Hans – Herringe, hans svigermoder Maren Madsdatter 18.3.1825, III 502
Smed, Christian Nielsen – Herringe, hans hustru Anne Hansdatter 17.6.1822, III 167, 176, -L
Smed, Erich Hansen – Espe, husmand, 5.6.1818, II 386, gift med …
Smed, Hans Hansen – Ulbølle, hans enke Gjertrud Hansdatter 25.5.1819, II 576, 633
Smed, Hans Larsen – Espe, 3.2.1814, I 234, 283, gift med Margrete Nielsdatter (som før ægteskabet har en datter Anne Kirstine Hansdatter)
Smed, Jens Hansen – Vejle, husmand, hans hustru Else Marie Rasmusdatter 1.2.1819, II 637, 643, III 18
Smed, Jens Larsen – Hillerslev, Højrup, husmand, hans hustru Johanne Jacobine Jensdatter 23.8.1820, II 757, 793, -L
Smed, Jørgen Jacobsen – Nybølle, indsidder, 30.9.1810, I 149, 207, gift med Anne Marie Poulsdatter
Smed, Mads Andersen – Ulbølle, husmand, hans hustru Mette Chatrine Nielsdatter 17.3.1827, IV 185, 187, 216
Smed, Mads Rasmussen – Sønder Broby, indsidder, 20.11.1804, I 36, gift med Ellen Andersdatter
Smed, Mathias Bertelsen - Aastrup, aftægtsmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 6.10.1826, IV 133
Smed, Niels Larsen – Trunderup, 13.3.1820, II 689, 845
Smed, Niels Nielsen – Heden, husmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 28.8.1821, III 26, 37, 51
Smed, Peder Hansen – Trunderup, Jorløse Sogn, husmand, hans hustru Karen Nielsdatter 28.8.1827, IV 246
Smed, Peder Hansen – Vester Skerninge, husmand, 28.9.1822, III 185, 187, 308, gift 1 Anne Susanne Andersdatter 28.2.1798, gift 2 Mette Marie Andersdatter
Smed, Søren Sørensen – Nørre Broby, 24.12.1809, I 127, 204, gift 1 …, gift 2 Maren Madsdatter
Snedker, Jens Jørgensen – Vester Aaby, 6.9.1816, II 263, gift med …
Snedker, Johannes Eichel – Nybølle, hans enke Karen Christiansdatter (gift 2 snedker og almisselem Magnus Simonsen 8.12.1824, III 467, IV 1, 29, 191, 202)
Snedker, Jørgen Hansen – Vejle, husmand, hans hustru Anne Kirstine Sørensdatter 26.7.1824, III 421
Snedker, Knud Jensen – Herringe, aftægshusmand, 28.10.1826, IV 142, 144, gift med Karen Mikkelsdatter
Snedker, Magnus Simonsen – Nybølle, almisselem, 8.12.1824, III 467, IV 1, 29, 191, 202, gift med Karen Christiansdatter (gift 1 snedker Johannes Eichel)
Snedker, Peder Nielsen – i …, hans hustru Karen Knudsdatter 29.6.1805, I 41, -L
Snedker, Peder Rasmussen – Vester Hæsinge, husmand, 18.7.1820, II 750, gift med …
Sparrevohn, Christen – Pilegaard, kammerraad, 8.7.1821, III 16, 29, gift med Jacobine Actonia Ploug
Steenstrup, Anne Hedevig – Nørre Broby, 9.4.1826, IV 99
Stephansen, Rasmus – Nybølle, aftægtsmand, 21.3.1807, I 187, 108, -L, gift med Dorthe Nielsdatter 26.4.1826, IV 100, 101
Stephensen, Jens – Heden, hans hustru Johanne Hansdatter 27.11.1810, I 135 (gift 1 Jørgen …)
Strange, Birgitte Nicoline – Nybøllegaard, barn, 9.4.1823, III 260
Struch, … - Søbo, forvalter, 9.6.1820, II 712, 717, III 88, 95, 226, 243 (forlovet med Sophie Gerstendorff, med hvem han har et barn født 1816)
Strøjberg, … - Sønder Broby, præst, hans hustru Anne Margrethe Jensenius 1.7.1818, II 401
Svendsen, Rasmus – Søbo, 16.6.1820, II 720, 874, afdøde har et uægte barn
Sørensdatter, Anne Catrine – Haastrup, barn, 16.7.1821, III 16
Sørensdatter, Anne Kirstine – Vejle, 26.7.1824, III 421, gift med snedker og husmand Jørgen Hansen
Sørensdatter, Karen – Vester Hæsinge, 7.9.1826, IV 124, enke efter gaardmand Jørgen Pedersen
Sørensdatter, Pernille Kirstine – Vester Aaby Sogn, barn, 20.11.1825, IV 73
Sørensen, Anders – Vejle, indsidder, 14.5.1821, II 880
Sørensen, Anders – Vester Hæsinge, aftægtsmand, 23.2.1816, I 357
Sørensen, Hans – Espe, barn, 2.7.1821, III 12
Sørensen, Hans – Espe, husmand, gift 1 Maren Jørgensdatter 31.10.1822, III 192, 224, 303, gift 2 …
Sørensen, Hans – Nørre Broby, ungkarl, 1.5.1824, III 383
Sørensen, Hans – Snarup, indsidder, 9.4.1825, III 506
Sørensen, Hans – Stenderup, 21.11.1810, I 131, -L, gift med Maren Christensdatter
Sørensen, Jacob – Vester Hæsinge, husmand, 10.2.1815, I 298, gift 1 Karen Hansdatter 17.8.1803, I 12 (gift 1 Pelle Hansen død 1788 (Kb.)), gift 2 Anne Hansdatter
Sørensen, Jørgen – Gestelev, husmand, hans hustru Ellen Pedersdatter 23.6.1814, I 243, 245, 261
Sørensen, Jørgen – Jorløse, barn, 15.5.1823, III 272
Sørensen, Knud – Heden, hans hustru Maren Pedersdatter 27.11.1810, I 134
Sørensen, Lars – Haastrup, husmand, 15.2.1818, II 364, 621, gift med Maren Nielsdatter
Sørensen, Mads – Ulbølle, barn, 9.3.1826, IV 89
Sørensen, Morten – Heden, gaardmand, 6.12.1824, III 464, 470, 481, 494, 506, gift med Maren Knudsdatter
Sørensen, Niels – Hunstrup, husmand, hans hustru Else Madsdatter 23.6.1815, I 326
Sørensen, Rasmus – Nybølle, husmand, 18.12.1820, II 800, 802, 861, gift med Anne Madsdatter (gift 1 Anders …)
Sørensen, Søren – Helbrat, Nørre Broby Sogn, smed, 24.12.1809, I 204, 127, gift 1 …, gift 2 Maren Madsdatter
Teglbrænder, Jens Jacobsen – Hunstrup, hans hustru Maren Jeppesdatter 16.7.1811, I 216, 153
Teglgaard, Niels Hansen – Vejle, aftægtsgaardmand, 1.3.1824, III 366, 424, gift med Anne Rasmusdatter 27.2.1824, III 366
Teglgaard, Peder Hansen – Vejle, 7.8.1820, II 752, gift med Johanne Jørgensdatter
Thomasdatter, Anne – Vejle, 17 aar, 15.3.1827, IV 185, -L
Thomasdatter, Karen – Vester Skerninge, 13.2.1826, IV 80, 95, 184, 188 og ægtefælle gaardmand Frantz Madsen 14.11.1826, IV 148, 184, 188
Thomasdatter, Maren – Vester Hæsinge, 21.9.1824, III 434, 443, 493 (efterlod en uægte søn Niels Hansen 12 aar), gift med husmand Christen Andersen (gift 1 …)
Thornskou, … - toldbetjent i Odense, enke efter Anne Marie … død i Herringe 13.3.1826, IV 181
Thorsager, Christian – Søbo, forvalter, 31.1.1817, II 306, 376, 525, 600, -L
Thygesdatter, Gjertrud Marie – Nybølle, 23.10.1816, II 278, gift med husmand Mads Rasmussen 3.4.1825, III 504, IV 41 (gift 2 Karen Thygesdatter)
Todsing, Jens Pedersen – Syltema, Vester Skerninge, husmand, 11.5.1827, IV 204, 262, gift 1 Johanne Marie Jørgensdatter 29.4.1806, I 54, 130, gift 2 …
Troelsen, Niels – Findinge, gaardmand, 17.5.1827, IV 205, 236, gift 1 Dorthea Andersdatter, gift 2 Marie Andersdatter, gift 3 Elisabeth Andersdatter
Ullerlund, Joseph – Vester Hæsinge, fattiglem, 8.9.1820, II 762
Vangeled, Mads Pedersen – Ulbølle, hans enke Anne Rasmusdatter 7.4.1820, II 694
Vangeled, Peder Hansen – Vester Skerninge, husmand, 31.10.1812, I 164, 224, gift med Anne Katarine Mortensdatter
Volstrup, Peder – Hunstrup Sogn, husmand, 3.4.1810, I 137, 206, gift 1 …, gift 2 Maren Hansdatter (gift 2 Jørgen Hansen)
Væver, Christen Andersen – Søbo Gods, husmand, gift 1 Jytte Kirstine Iversdatter 1.5.1818, II 374, 386, gift 2 …
Væver, Hans – Espe, almisselem, hans hustru Johanne Marie Christiansdatter 8.6.1824, III 391
Væver, Jens Pedersen – Vester Hæsinge, husmand, 11.8.1820, II 756, gift med Maren Hansdatter død i Svanninge, skifte 29.10.1826, IV 145
Væver, Morten Olsen – Højehavehuset, Vester Aaby Mark, hans enke (hans hustru) Karen Rasmusdatter 1.8.1825, IV 37, 38, 54, -L
Væver, Rasmus Pedersen – Ulbølle, 13.12.1821, III 370
Waidtløw, Philip – Højrupgaard, fh. forvalter paa Hellerup, 16.4.1819, II 565, gift 1 Frederikke Georgine Bruun 9.1.1808, I 170, gift med Dorthe Margrete Vestergaard
Warder, Daniel – Nybølle, hans enke Johanne Andersdatter 23.7.1808, I 197, -L
Weber, Søren Clausen – Vester Skerninge, sadelmager, hans hustru Ingeborg Jensdatter 27.4.1826, IV 100, 103, 123 (gift 1 Lars Hansen, Tved)
Westergaard, Peder Kryssing – Vester Hæsinge, præst, 20.3.1821, III 33, gift med Martha Margrethe Nørager
Winterfeldt, Flemming Frederik Cai Holck – Fjellebro, greve, 13.2.1826, IV 81, 88, gift med Judith … 20.12.1814, I 264, 267
Winterfeldt, Frederik Christian Holck – Fjellebro, greve, 3.11.1825, IV 68, 83, -L, enke efter Christiane Risa Margrethe Wind
Wliesen, Jørgen Ditlev – Vester Skerninge Mark, huusmand, 28.3.1807, I 188, 103, 107, gift med Anne Jacobsdatter (gift 2 Jens Peder Jacobsen)
Zacariasen, Niels – Dorthealund, Jorløse Sogn, gaardmand, fallitbo 29.12.1817, II 345, 349, 368, 444, 528, 547, 557, 658, 734, 805
Zederkop, Martin Henriksen – Heden, 5.5.1827, IV 203
Østergaard, Rasmus Andersen - Søbo, kusk, 24.2.1824, III 364, 372, 502, 512
Aabye, D. C. -Lyø, sognepræst, 11.7.1817, II 327, gift med Anne Catrine Jensen
Aabyelund, Mads – Ulbølle, 24.1.1818, II 543, gift med Anne Marie Pedersdatter 8.3.1822, III 113
Aagaard, Hans Hansen - Vejstrup, hans enke Karen Hansdatter 29.6.1818, II 398
Aagaard, Jørgen Andersen - Vøjstrup, Nørre Broby, hans enke Karen Rasmusdatter 11.9.1817, II 331