Skovby herred 1800-1829

Afskrift af register til skifteprotokol
Skovby herred 1800-1829
© Lotte Brændegaard Hvid

Registreringtprotokol for Skovby Herred 1800-1829, se Lunde-Skam-Skovby herredsfogeds arkiv
Bestillingsmåde og forkortelser 1800-1829.
Hvis der efter år og dato kun anføres et tal f.eks. 2.6.1827, 161 henvises der til siden i
1) Lunde-Skam-Skovby Herreder, registreringsprotokol for Skovby Herred 180-1829, med forkortelsen O.S. og et tal henvises der til siden i den samme protokol.
Andre forkortelsr:
O.S.L.S. og et tal, se siden,
2) Lunde-Skam-Skovby Herreder
Skifteprotokol 1798-1823
L.S.S. I eller II, samt et tal, se siden
3) Lunde-Skam-Skovby Herreder
Skiferepartitionsprotokoller I 1812-1815, II 1815-1823

Aagaard, Laurits – Rønninge, degn, død 1804, hans enke Anna Barbara From i Vævlinge 23.9.1824, 134
Ambjørnsdatter, Anna Marie – Nørre Esterbølle, 2.6.1827, 161, gift med smed Rasmus Rasmussen
Andersdatter, Anna – Grethesminde, 6.9.1827, 166, gift med møllebygger Mads Jørgensen
Andersdatter, Karen – Sønder Esterbølle, 21.7.1823, 123, enke efter Jørgen Rasmussen 22.7.1807, 289 O.S.L.S
Andersen, Anders – Hemmerslev By, Særslev Sogn, 6.7.1807, 53, O.S.L.S. 291, 296, 303, -L, gift med Anne Hjerresdatter
Andersen, Christen – Jullerup, indsidder, 10.9.1824, 132, -L, enke efter Karen Jespersdatter død 21.2.1823
Andersen, Anders – Sønder Esterbølle By, 15.1.1829, 179, gift med Frideriekke Hansdatter
Andersen, Fridrich – Ejlby, Lunde By, 6.9.1827, 167, gift 1 …, gift 2 Barbara … død 1777, oo3 Karen Johansdatter
Andersen, Jens – Havstedgaard, Vigslev Sogn, hans hustru Maren Larsdatter 10.11.1807, 57 O.S.L.S.300
Andersen, Jens – Stige, skipper, 20.7.1826, 150, gift 1 Maren Jeppesdatter død 1804, gift 2 Kirstine Larsdatter
Andersen, Jørgen – Sasserod, 5.5.1804, 16, O.S.L.S. 161, gift 1 Karen Mathiasdatter død 1787 (Kb.), gift 2 Anna Cathrine Madsdatter
Andersen, Knud – død 26.9.1824, hans enke Anne Marie Pedersdatter, Kosterslev 27.3.1828, 170, -L (gift 2 Rasmus Jørgensen)
Andersen, Niels – Vædeledhuset, Vævlinge, hans hustru Maren Nielsdatter 24.4.1808, 64 (gift 1 Hans Rasmussen død 1778, gift 2 Lars Jensen død 1787 (Kb.))
Andersen, Peder – død 1786 (Kb.), hans enke Karen Hansdatter, Hemmerslev By, Særslev sogn 8.8.1808, 68, O.S.L.S. 320 (gift 2 Anders Nielsen)
Andersen, Peder – Uglebjærglund, hans hustru Gjertrud Marie Larsdatter 29.4.1828, 172
Antoni, Jacob – Kosterslev By, Særslev Sogn, 21.10.1805, 31, O.S.L.S. 253, 261, 263, 264, 265, 276, 277, separeret fra Anne Marie Hansdatter (i Odense Tugthus)
Assenberg, Niels – Jullerup, 12.2.1827, 156, gift 1 Karen Pedersdatter død 2.7.1819, gift 2 Karen Hansdatter
Bardenfleth, Pouli Anthon Ditlev – Harreslevgaard, 25.6.1827, 162, 163, gift med Christiane Albertine Bentzon
Bertelsdatter, Maren – Sønderse, 15.1.1829, 178, gift med Niels Jørgensen
Bertelsen, Jens – Særslev, gift 1 Karen Madsdatter skifte 18.2.1789, gift 2 Anne Marie Johansdatter 20.9.1822, 108
Birk, Jens Andersen – Stige, skipper, 20.7.1826, 150, gift 1 Maren Jeppesdatter død 1804, gift 2 Kirstine Larsdatter
Finecke, Conrad Frederich v. Blixen – Dallund, kammerherre, baron, død i Sverige, 24.10.1829, 186, enke efter Charlotte Louise Gyllenkrook død 20.5.1829
Brandt, Hans Christiansen – Møllerløkkestedet, Vævlinge Sogn, hans hustru Anne Nielsdatter 29.6.1806, 47, O.S.L.S. 256, 261, 263, 265
Buch, Niels Pedersen – Bagløkkehuset, 19.1.1828, 168, gift 1 Anne Rasmusdatter, gift 2 Anna Andersdatter (gift 1 Rasmus Hansen)
Christensdatter, Anne Kirstina - Nørre-Esterbølle, 15.7.1809, 77 O.S.L.S. 355, gift med Jens Nielsen
Christensdatter, Anne Marie - Moderupgaard, 3.12.1819, 94 L.S.S. ii 125, gift 1 Chrisotpher Schjøtz se Oregaard skiftep., gift 2 Hans Ibsen
Christensdatter, Anna Marie - Kosterslev Mark, 17.6.1823, 120, gift med Rasmus Jørgensen
Christensdatter, Karen - Hemmerslev, 17.6.1823, 121, gift med indsidder og kludesamler Rasmus Nielsen
Christensen, Hans - tjenestedreng paa Sandagergaard 7.6.1800, 2, -L
Christensen, Hjerre - Ørreslev, Sønderse Sogn, aftægtsmand, gift 2 Else Cathrine Pedersdatter 13.9.1803, 11 O.S.L.S. 145, -L
Christensen, Rasmus - Skovsgaarde, 22.10.1805, 32 O.S.L.S. 238, gift med Mette Madsdatter (gift 2 Jens Larsen)
Clausen, Rasmus - Sønder.Esterbølle, 16.3.1825, 139, gift 1 Anne Cathrine Hansdatter 26.6.1814, 82 L.S.S. i 298 (gift 1 Jørgen Jørgensen), gift 2 Mette Hansdatter
Clausen, Simon - Vævlinge Hede, 3.3.1808, 59, O.S.L.S 310, enke efter Karen Jespersdatter 7.10.1804, O.S.L.S 180 uskiftet bo (gift 1 Hans Hansen skifte 26.6.1792)
Danielsen, Jørgen - Væde By, Vævlinge Sogn, 21.12.1805, O.S. 35, 39, O.S.L.S. 240, 365, 366, 367, 371, 387, 426, 433, L.S.S. i 36, hans enke Else Sørensdatter 5.3.1809, -L, L.S.S. i 26, O.S.L.S. 329, 351, 365, 366, 367, 371, 387, 426, 433
Dyreborg, Christian Jensen - Ejlby, skomager 24.2.1806, 40 OSLS 251, gift 1 Lene Christensdatter, gift 2 Maren Hansdatter 1.3.1800, O.S.L.S. 57, oo3 Anne Dorthea Andersdatter
Erichsen, Johan - Koborgstedet, Haarslev By, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 17-18.4.1823, 117 (Kb.11.5)
Finsen, Hans - Haarslev, hans enke Anne Cathrine Nielsdatter 17.6.1825, 143 (gift 2 Johan Jørgensen)
Franck, Bodil Maria - Kolshave Præstegaard, 10.5.1827, 163, enke efter maaler og vejer i Odense Georg Christopher Schmidt død 1800
Frandsdatter, Anna - Vævlinge, 28.3.1827, 159, enke efter Anders Friderichsen død 8.11.1824
Friderichsen, Anders - Vævlinge død 8.11.1824, skifte 25.11.1824, 135, gift 1 Anne Cathrine ... død 1797, gift 2 Anna Frandsdatter 28.3.1827, 159
From, Anna Barbara - Vævlinge, 23.9.1824, 134, enke efter degn Lauritz Aagaard i Rønninge, død 1804
Fyhr, Mathias Nielsen - Nørre-Esterbølle, 22.3.1821, 100, enkemand efter ...
Gjødesen, Niels - Ny Sandagergaard, hans hustru Ellen Kirstine Rasmusdatter 18.8.1804, 21, O.S.L.S. 174
Godtfredsen, Lars - Ørreslev Mark, smed, 6.6.1815, 85, gift med Kirsten Larsdatter
Gustavsen, Christian - Kosterslev By, 22.4.1824, 130, enkemand efter Maren Rasmusdatter død 31.3.1821
Hansdatter, Anne - enke efter Dines Jørgensen i Ørreslev, 11.4.1827 for tiendeafgift 159
Hansdatter, Anne Cathrine - Sønder-Esterbølle, 26.6.1814, 82, LSS i 298, gift 1 Jørgen Jørgensen, gift 2 Rasmus Clausen
Hansdatter, Anne Cathrine - Elvedmark, 25.3.1826, 149, gift med Anders Pedersen
Hansdatter, Anne Cathrine - Svenstrup, 28.12.1826, 153, gift med Hans Pedersen
Hansdatter, Anna Magdalene - Købeskov, 21.7.1823, 124, gift med Niels Lund
Hansdatter, Anne Marie - Ørreslev, 21.7.1815, 84, gift med Knud Jensen
Hansdatter, Ellen - Særslev, 14.4.1827, 161, gift med Knud Jespersen
Hansdatter, Karen - Hemmerslev By, Særslev Sogn, 8.8.1808, 68, O.S.L.S. 320, gift 1 Peder Andersen død 1786 (Kb.), gift 2 Anders Nielsen
Hansdatter, Karen - Hemmerslev, 24.9.1825, 146, gift med Hans Hansen
Hansdatter, Kirsten - Sønderse By og Sogn, 23.1.1803, 9, O.S.L.S. 134, -L, gift med indsidder Rasmus Jørgensen (moder Karen Pedersdatter i Skamby, enke efter Hans ...)
Hansdatter, Kirsten Marie - Egelund, Haarslev, 22.3.1825, 141, gift 1 Peder Rasmussen død 1807, gift 2 Hans Hansen
Hansdatter, Maren - Væde, 27.8.1827, 164, gift med Thyge Hansen
Hansdatter, Mette Sophie - Øster-Egense, 30.6.1814, 84, -L, gift med Anders Henrichsen
Hansen, Anders - hus ved Nymarksgaarden, 8.1.1823, 117, gift med Kirsten Larsdatter
Hansen, Anders - Hemmerslev, hans hustru Gjertrud Marie Mortensdatter 12.2.1827, 155
Hansen, Anders - Sønderse, 12.2.1827, 157, gift med Maren Madsdatter
Hansen, Christen - Tydentvisthuset, Nørre Sandager, indsidder, 18.1.1829, 182, gift med Marie Christensdatter
Hansen, Frederik Carl - Grethes Hvile ved Rødemølle, 8.8.1822, 108, gift med Bodil Olesdatter
Hansen, Gotfred - Lundestedet, Særslev, 24.7.1829, 185, gift med Anne Kirstine Ernstdatter (gift 1 Niels Olsen)
Hansen, Hans - Ryds Mølle, Vigslev Sogn, møller 1.5.1805, O.S. 29, O.S.L.S. 226, hans enke Sophie Nielsdatter 17.12.1806, 49 O.S.L.S. 264 (gift 2 møller Christian Carl Jensen)
Hansen, Hans - Egelund, hans hustru Kirsten Marie Hansdatter 22.3.1825, 141 (gift 1 Peder Rasmussen død 1807)
Hansen, Hans - Hemmerslev, hans hustru Karen Hansdatter 24.9.1825, 146
Hansen, Hans - Vævlinge Mark, ungkarl, 9.2.1828, 176, -L
Hansen, Hans - Særslev, hans hustru Kirstine Sørensdatter 15.1.1829, 179
Hansen, Hans - Ejlby, 8.4.1829, 183, gift med Maren Jørgensdatter
Hansen, Hjerre - Gravergaarden, Vævlinge Sogn, 17.9.1823, 126, -L, gift med Kathrine Marie Christensdatter (fader Hans Hjerresen i Gamby)
Hansen, Jens - Ejlby, og hustru Marie Elisabeth Larsdatter 11.6.1823, 118
Hansen, Jeppe - Skovsgaarde, smed, 24.3.1823, 114, gift 1 Karen Margrethe Madsdatter død 1796, gift 2 Dorthe Pedersdatter
Hansen, Jesper - Nørre-Esterbølle, aftægtsmand, hans hustru Anne Pedersdatter 30.8.1827, 165
Hansen, Lars - Møllegaarden, Vigslev Sogn, 27.2.1809, 73, O.S.L.S. 328, gift med Anna Margrethe Nielsdatter (gift 2 Rasmus Jørgensen)
Hansen, Lars - Vigslev død 10.5.1824, hans enke Kirsten Rasmusdatter 11.11.1826, 151
Hansen, Mads - Elvedmark, postbud, 11.11.1826, 151, -L, gift med Marie Kirstine Holm
Hansen, Mads - Købeskov, 27.8.1827, 165, gift med Anna Cathrine Nielsdatter
Hansen, Mads - Ejlby, 15.7.1829, 183, -L, gift med Karen Jørgensdatter (moder Appelone Marie Jørgensdatter, enke efter skomager Hans Hansen)
Hansen, Ole - Møllegarden, registrering i anledning af ordning med kreditorer 9.1.1819, 93
Hansen, Peder - Haarslev, 16.4.1804, 20, O.S.L.S. 162, hans enke Mette Nielsdatter 25.7.1812, 81 O.S.L.S 463, L.S.S. i 97
Hansen, Rasmus - Vævlinge By og Sogn, 12.4.1805, 26, gift 1 Anne Cathrine Madsdatter død 1789 (Kb.), gift 2 Anne Thomasdatter (gift 2 Rasmus Nielsen)
Hansen, Rasmus - Svømmekærhuset, hans hustru Dorthe Kirstine Larsdatter 22.4.1828, 171
Hansen, Søren - Toderup, 11.6.1825, 119, gift med Johanne Marie Povelsdatter
Hansen, Thyge - Væde, hans hustru Maren Hansdatter 27.8.1827, 164
Henrichsen, Anders - Øster Egense, hans hustru Mette Sophie Hansdatter 30.6.1814, 84, -L
Holsten, Ditlev v. - Langesø, baron, død i Kiel, 4.4.1825, 142, -L, gift med Sofie Magdalene Dorthea f. v. Rantzau
Ibsen, Hans - Moderupsgaard, hans hustru Anne Marie Christensdatter 3.12.1819, 94, L.S.S.125 (gift 1 Christopher Schiøtz)
Ibsen, Hans - Hemmerslev By, Særslev Sogn, 4.11.1822, 111, gift med Karen Christensdatter
Jacobsen, Johan - Kosterslev, smed, 5.8.1798, O.S.L.S. 24, 42, hans enke Maria Nielsdatter 10.10.1803, 13, O.S.L.S 146 (gift 2 smed Hans Rasmussen)
Jacobsen, Rasmus - Kosterslev, 8.6.1825, 143, gift 1 Bodil Marie Jacobsdatter død 1819, gift 2 Maren Nielsdatter
Jensdatter, Anne Kathrine - Gamby Mark, 23.7.1829, 184, gift med Hans Pedersen
Jensdatter, Kirsten - Vedby Mark, ugift pige, 19.3.1803, 10 O.S.L.S 144, +L (moder Gjertrud Jensdatter, enke efter Jens Knudsen i Sønderse)
Jensdatter, Maren - Nørre Esterbølle, 8.4.1828, 177, gift med Mads Olsen
Jensen, Carl - Ejlby By, 18.10.1809, 79, gift med Maren Christensdatter
Jensen, Christian Carl - Ryds Mølle, Vigslev Sogn, møller, hans hustru Sophie Nielsdatter 17.12.1806, 49, O.S.L.S 264 (gift 1 møller Hans Hansen 1.5.1805, O.S.29, O.S.L.S 226)
Jensen, Knud - Ørreslev, hans hustru Anna Maria Hansdatter 21.7.1815, 84
Jensen, Lars - hans enke Maren Nielsdatter i Vædeledhuset, Vævlinge, 24.4.1808, 64 (gift 1 Hans Rasmussen død 1778, oo3 Niels Andersen)
Jensen, Niels - Vævlinge, 29.1.1809, 72, O.S.L.S. 340, gift 1 Christine Marie Larsdatter sk. 18.5.1789, gift 2 Bodil Olesdatter død 1793 (Kb.), oo3 Maren Hansdatter
Jensen, Niels - Bjærgestedet, Nørre Sandager, Smidstrup, tømmermand, 24.9.1825, 145, gift med Johanne Larsdatter
Jespersdatter, Anne Hedvig - Elverodgaarden, aftægtskone, 31.10.1822, 110, enke efter aftægtsmand Jens Hansen død 1813
Jespersen, Knud - Særslev, hans hustru Ellen Hansdatter 14.4.1827, 161
Johansdatter, Anna Marie - Særslev, og ægtefælle Jens Bertelsen 20.9.1822, 108 (gift 1 Karen Madsdatter, skiftebrev 18.2.1789)
Johansen, Hans - Enghavehus, 17.3.1825, 140, gift med Marie Pedersdatter
Johansen, Ole - Vævlinge, hans hustru Anna Rasmusdatter 4.3.1809, 75, 86 O.S.L.S. 330
Johnsdatter, Lene - Vævlinge, 5.6.1806, 42, O.S.L.S. 248, gift med Jens Pedersen Møller 9.4.1808, O.S. 62, O.S.L.S. 306 (gift 2 Marie Pedersdatter)
Juul, Andreas Johansen - 13 aar, Dallund Mølle, 14.6.1801, 3 (søn af afdøde skolelærer Johannes Juul i Hasmark og hustru Kirstine Hansdatter, gift 2 Ole Henningsen ibid.)
Jæger, Henrich Christian - Særslev, hans hustru Maren Nielsdatter 28.12.1826, 155
Jørgensdatter, Anne - Volderslev Mark, indsidderske, 5.1.1805, 8 O.S.L.S. 134, enke efter Seneca Larsen
Jørgensdatter, Anna - Skovby, 21.1.1805, 23, O.S.L.S. 192, gift med Hans Rasmussen 15.6.1808, O.S.L.S. 316
Jørgensdatter, Anne - Sværup Mølle, Vigslev Sogn, 13.3.1806, 41, O.S.L.S. 253, gift med møller Peder Larsen Munch
Jørgensdatter, Anna - Gamby, aftægtskone, 24.6.1829, 183, enke efter Peder Rasmussen 2.9.1819
Jørgensdatter, Anne Kirstine - Kosterslev, ugift pige, 5.1.1803, 8, -L
Jørgensdatter, Anne Kirstine - Gamby, 24.3.1824, 128, gift med Anders Larsen
Jørgensdatter, Gjertrud - Sønderse, aftægtskone, 21.7.1823, 122, enke efter Jens Knudsen død 1797 (Kb.)
Jørgensdatter, Maren - Skovby By og Sogn, 23.2.1805, 24, O.S.L.S. 196, 232, gift med Andreas Jørgensen 1.7.1806, O.S.46, O.S.L.S. 250 (gift 1 Marie Kirstine Hansdatter 22.12.1800, O.S.L.S 69, oo3 Valdborg Thomasdatter)
Jørgensdatter, Maren - Vierne, 23.7.1829, 185, enke efter Niels Jørgensen død ca 1789
Jørgensdatter, Mette - Sønderse, ugift indsidderske, 28.5.1828, 171, -L
Jørgensen, Anders - Nørre Esterbølle, hans hustru Johanne Nielsdatter 18.8.1824, 132, -L
Jørgensen, Andreas - Skovby By og Sogn, 1.7.1806, O.S. 45, O.S.L.S. 250, gift 1 Marie Kirstine Hansdatter 22.12.1800, O.S.L.S. 69, gift 2 Maren Jørgensdatter 23.2.1805, 24, O.S.L.S. 196, 232, oo3 Valdborg Thomasdatter
Jørgensen, Christen - Vævlinge Mark, hans hustru Anne Margrethe Pedersdatter 27.3.1828, 170
Jørgensen, Dines - Ørreslev, 16.1.1818, 88, hans enke Anne Hansdatter samme sted, 11.4.1827, 159 for tiendeafgift
Jørgensen, Gorritz - Holse, hans hustru Maren Simonsdatter 23.6.1829, 181
Jørgensen, Hans - Ore Skovmølle, 1.2.1822, 106, gift med Bodil Jørgensdatter
Jørgensen, Johan - Haarslev, hans hustru Anne Cathrine Nielsdatter 17.6.1825, 143 (gift 1 Hans Finsen)
Jørgensen, Jørgen - Sønder Esterbølle, hans enke Anne Cathrine Hansdatter 26.6.1814, 82, L.S.S. i ubestemmeligt (gift 2 Rasmus Clausen)
Jørgensen, Jørgen - Mørkenborg Kro, Vævlinge, kromand, 17.5.1828, 173, gift med Anne Christensdatter
Jørgensen, Mads - Rødkærhuset, Guldbjærg, 28.3.1827, 158, gift 1 Marie Knudsdatter død 20.12.1820, gift 2 Kirsten Mikkelsdatter
Jørgensen, Mads - Grethesminde, møllebygger, hans hustru Anna Andersdatter 6.9.1827, 166
Jørgensen, Niels - Vævlinge By og Sogn, hans hustru Gjertrud Marie Ottosdatter 28.7.1807, 55 O.S.L.S. 292
Jørgensen, Niels - Hindevad By, Haarslev Sogn, 10.8.1808, 70 O.S.L.S. 309, -L, gift med Karen Hansdatter
Jørgensen, Niels - Lindekildestedet, hans hustru Maren Lydersdatter 16.3.1825, 138
Jørgensen, Niels - Sønderse, hans hustru Maren Bertelsdatter 15.1.1829, 178
Jørgensen, Niels - død ca 1789, hans enke Maren Jørgensdatter i Vierne, 23.7.1829, 185
Jørgensen, Peter Bech - Raabelhus, Haarslev, 28.1.1824, 129, -L, gift 1 Kirsten Absalonsdatter (skilt), gift 2 Anne Marie Nielsdatter
Jørgensen, Rasmus - Sønderse By og Sogn, indsidder, hans hustru Kirsten Hansdatter 23.1.1803, 9 O.S.L.S. 134, -L (moder Karen Pedersdatter i Skovby, enke efter Hans ...)
Jørgensen, Rasmus - Kosterslev Mark, hans hustru Anne Marie Christensdatter 17.6.1823, 120
Jørgensen, Rasmus - Sønderse, hans enke Bodil Olsdatter 21.7.1823, 122 (gift 2 aftægtsmand Mads Rasmussen)
Jørgensen, Rasmus - Kosterslev, hans hustru Anne Marie Pedersdatter 27.3.1828, 170, -L (gift 1 Knud Andersen død 26.9.1824)
Knudsdatter, Maren - Tinghøjhuset, 12.2.1827, 157, gift med Niels Svendsen
Knudsdatter, Maren - Sønder Ørreslev, 26.8.1829, 187, gift med Peder Rasmussen
Knudsen, Claus - Serup By, indsidder, 22.7.1824, 131, -L, gift med Karen Knudsdatter
Knudsen, Jens - Sønderse død 1797 (Kb.), hans enke aftægtskone Gjertrud Jørgensdatter 21.7.1823, 122
Larsdatter, Dorthe Kirstine - Svømmekærhuset, 22.4.1828, 171, gift med Rasmus Hansen
Larsdatter, Gjertrud Marie - Uglebjærglund, Vigslev, 29.4.1828, 172, gift med Peder Andersen
Larsdatter, Karen Margrethe - Røde Mølle ved Langesø, ugift mejerske, 3.7.1822, 107, -L (forlovet med smedesvend Hans Petersen af Østergaard)
Larsdatter, Maren - Havstedgaard, Vigslev Sogn, 10.11.1801, 57, O.S.L.S. 300, gift med Jens Andersen
Larsdatter, Marie Elisabeth - Ejlby, og ægtefælle Jens Hansen 11.6.1823, 118
Larsen, Anders - Gamby, hans hustru Anne Kirstine Jørgensdatter 24.3.1824, 128
Larsen, Anders - Slevstrup, og hustru Anne Nielsdatter 10.10.1825, 147
Larsen, Hans - Sasserod, 11.6.1807, 51, O.S.L.S. 281, gift 1 Mette Hansdatter død 1796 (Kb.), gift 2 Johanne Christensdatter
Larsen, Seneca - Volderslev Mark, hans enke indsidderske Anna Jørgensdatter 5.1.1803, 8 O.S.L.S. 134
Lund, Niels - Købeskov, hans hustru Anne Magdalene Hansdatter 21.7.1823, 124
Lydersdatter, Maren - Lindekildestedet, 16.3.1825, 138, gift med Niels Jørgensen
Maar, Jacob - Marienro, Vævlinge, 5.11.1824, 134, gift med Lovise Cathrine Aagaard
Madsdatter, Maren - Diget, Haarslev Sogn, 24.5.1808, 66, O.S.L.S. 321, 325, 336, 353, 362,-L, enke efter aftægtsmand Jørgen Madsen 1.4.1804, O.S.L.S. 154
Madsen, Erich - Vævlinge, 23.3.1804, 14, O.S.L.S. 158, -L, gift med Karen Larsdatter
Madsen, Jørgen - Diget, Haarslev Sogn, aftægtsmand 1.4.1804, O.S.L.S. 154, hans enke Maren Madsdatter 24.5.1808, 66, O.S.L.S. 321, 325, 336, 353, 362, -L
Madsen, Mads - Ørreslev By, Sønderse Sogn, 23.3.1812, 80, O.S.L.S. 438, L.S.S. i 31, gift med Karen Jespersdatter
Madsen, Niels - Kile, Ejlby Sogn, 8.8.1809, 78, O.S.L.S. 346, gift med Karen Jensdatter
Madsen, Ole - Kosterslev, 25.3.1826, 148, gift med Maren Knudsdatter
Mathiasdatter, Grethe - Særslev, 11.11.1826, 152, gift med Knud Nielsen
Mathiesen, Peder - Fjerløkke, Skovby, 6.3.1823, 116, gift med Karen Hansdatter
Mortensdatter, Gjertrud Marie - Hemmerslev, 12.2.1827, 155, gift med Anders Hansen
Munck, Peder Larsen - Sværup Mølle, Vigslev Sogn, møller, hans hustru Anne Jørgensdatter 13.3.1806, 41, O.S.L.S. 253
Møller, Jens Pedersen - Vævlinge, 9.4.1808, 62, O.S.L.S. 306, gift 1 Lene Johnsdatter 5.6.1806, 42, O.S.L.S. 48, gift 2 Marie Pedersdatter
Nielsdatter, Anna - Moderup, Særslev Sogn, 22.8.1802, 6, O.S.L.S.129, gift med Jørgen Rasmussen 30.4.1812, O.S.L.S. 450, L.S.S. i 59 (gift 1 ..., gift 2 Anne Nielsdatter død 1792)
Nielsdatter, Anne - Mølleløkkestedet, Vævlinge Sogn, 29.6.1806, 47, O.S.L.S. 256, 261, 263, 265, gift med Hans Christiansen Brandt
Nielsdatter, Anne - Slevstrup, og ægtefælle Anders Larsen 10.10.1825, 147
Nielsdatter, Anna Catrine - Grevelshøjhuset ved Haarslev, 17.6.1825, 143, gift 1 Hans Finsen, gift 2 Johan Jørgensen (gift 2 Karen Andreasdatter)
Nielsdatter, Johanne - Nørre Esterbølle, 18.8.1824, 132, -L, gift med Anders Jørgensen
Nielsdatter, Maren - Vædeledhuset, Vævlinge, 24.4.1808, 64, gift 1 Hans Rasmussen død 1778?, gift 2 Lars Jensen, oo3 Niels Andersen
Nielsdatter. Maren - Særslev, 28.12.1826, 155, gift med Henrich Christian Jæger
Nielsdatter, Maria - Kosterslev, 10.10.1803, 13, O.S.L.S. 146, gift 1 smed Johan Jacobsen 5.8.1798, O.S.L.S. 24, 42, gift 2 smed Hans Rasmussen
Nielsdatter, Mette - Haarslev, 25.7.1812, O.S.L.S. 463, L.S.S. i, enke efter Peder Hansen [der stod intet efter i ??]
Nielsdatter, Sophie - Ryds Mølle, Vigslev Sogn, 17.12.1806, 49, O.S.L.S. 264, gift 1 møller Hans Hansen 1.5.1805, O.S. 29, O.S.L.S. 226, gift 2 møller Christian Carl Jensen
Nielsen, Anders - Hemmerslev By, Særslev Sogn, hans hustru Karen Hansdatter 8.8.1808, 68, O.S.L.S. 320 (gift 1 Peder Andersen død 1786 (Kbg.))
Nielsen, Anders – Ejlskov Mark 20.1.1825, 136, -L, enke efter Anna Hansdatter død 18.1.1820
Nielsen, Christopher - Maderupgaard, 2.3.1828, 177, gift med Anne Marie Christensdatter
Nielsen, Hans - Sasserod, 17.6.1825, 144, gift med Anne Marie Hendrichsdatter
Nielsen, Jens - Nørre Esterbølle, hans hustru Anna Kirstina Christiansdatter 15.7.1809, 77, O.S.L.S. 355
Nielsen, Knud - Særslev, hans hustru Grethe Mathiasdatter 11.11.1826, 152
Nielsen, Lars - Skovby, skolelærer hans hustru Gertrud Marie Pedersdatter 30D, 6.3.1829, 180
Nielsen, Niels (Isaach) - Hindevad, 24.12.1805, O.S.L.S. 240, gift 1 Mette Jørgensdatter sk. 19.12.1775, gift 2 Maren Henningsdatter sk. 27.5.1792, oo3 Karen Hansdatter
Nielsen, Poul - Ullemarkshuset ved Nørre Esterbølle, 5.1.1828, 178, gift med Maren Jensdatter
Nielsen, Rasmus - Hemmerslev, indsidder og kludesamler, hans hustru Karen Christensdatter 17.6.1823, 121
Nielsen, Rasmus - Vævlinge, 27.8.1823, 125, gift 1 Anna Thomasdatter død 23.12.1813, gift 2 Karen Marie ...
Olsdatter, Bodil - Sønderse, 21.7.1823, 122, gift 1 Rasmus Jørgensen, gift 2 aftægtsmand Mads Rasmussen
Olsen, Hans - Haarslev By, 2.5.1828, 175, gift med Anne Marie Nielsdatter
Olsen, Mads - Nørre Esterbølle, hans hustru Maren Jensdatter 8.11.1828, 177
Ottosdatter, Gjertrud Marie - Vævlinge By og Sogn, 28.7.1807, 55, O.S.L.S. 292, gift med Niels Jørgensen
Pedersdatter, Anne - Nørre Esterbølle, 30.8.1827, 165, gift med aftægtsmand Jesper Hansen
Pedersdatter, Anna Marie - Kosterslev, 27.3.1828, 170, -L, gift 1 Knud Andersen død 26.9.1824, gift 2 Rasmus Jørgensen
Pedersdatter, Anne Margrethe - Vævlinge Mark, 27.3.1828, 170, gift med Christen Jørgensen
Pedersdatter, Else Cathrine - Ørreslev, Sønderse Sogn, 13.9.1803, 11, O.S.L.S., -L, gift med aftægtsmand Hjerre Christensen (gift 1 ...)
Pedersdatter, Gertrud Marie - Skovby, 30D, 6.3.1829, 180, gift med skolelærer Lars Nielsen
Pedersen, Anders - Elvedmark, hans hustru Anne Cathrine Hansdatter 25.3.1826, 149
Pedersen, Conrad - Eskilstrup, 7.8.1802, 4, O.S.L.S. 130, gift 1 Anna Marie Jørgensdatter død 1760, gift 2 Anna Madsdatter død 1772, oo3 Dorthe Jørgensdatter 23.3.1812, O.S.L.S. 445, L.S.S. 45, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans - smedesvend af Østergaard, hans forlovede mejerske Karen Margrete Larsdatter, Røde Mølle ved Langesø, 3.7.1822, 107, -L
Pedersen, Hans - Svenstrup, hans hustru Anne Catrine Hansdatter 28.12.1826, 153
Pedersen, Hans - Gamby Mark, hans hustru Anne Kathrine Jensdatter 23.7.1829, 184
Pedersen, Iver - tidl. Dymosehuset i Fjelsted, nu Limkildehuset, Skovsgaarde Grund, Haarslev Sogn, 10.5.1804, 19, O.S.L.S. 188, 194, gift 1 Maria Hansdatter død 1790, gift 2 Sidsel Cathrine Abrahamsdatter (gift 2 Knud Thomasen)
Pedersen, Jørgen - Lille Travn, Vigslev Sogn, 26.6.1806, 44, O.S.L.S. 255, enke efter Maren Larsdatter død 1794, O. Gr. Hosp. ii 279
Praëm, Edvard Røring - præst, sognepræst til Odense Sct. Hans, hans gaard i Allese By, 30.7.1818, 89, gift med Anna Kirstine Møller
Rasmusdatter, Anna - Vævlinge, 4.3.1809, 75, 86, O.S.L.S. 330, gift med Ole Johansen
Rasmusdatter, Anne Marie - Koborgstedet, Haarslev By, 17-18.4.1823 (Kb. 11.5), 117, gift med Johan Erichsen
Rasmusdatter, Ellen Kirstine - Ny Sandagergaard, 18.8.1804, 21, O.S.L.S. 174, gift med Niels Gjødesen
Rasmusdatter, Kirsten - Vigslev, 11.11.1826, 151, enke efter Lars Hansen død 10.5.1824
Rasmussen, Hans - Kosterslev, smed, hans hustru Maria Nielsdatter 10.10.1803, 13, O.S.L.S. 146 (gift 1 smed Johan Jacobsen 5.8.1798, O.S.L.S. 24, 42)
Rasmussen, Hans - Skovby, 15.6.1808, O.S.L.S. 316, hans hustru Anna Jørgensdatter 21.1.1805, 23, O.S.L.S. 192
Rasmussen, Hans - død 1778, hans enke Maren Nielsdatter i Vædeledhus, 24.4.1808, 64 (gift 2 (1780) Lars Jensen, oo3 Niels Andersen)
Rasmussen, Jørgen - Moderup, Særslev Sogn, 30.4.1812, O.S.L.S. 450, L.S.S. i 59, gift 1 ..., gift 2 Anna Nielsdatter død 1792, oo3 Anna Nielsdatter 22.8.1802, O.S.L.S. 129
Rasmussen, Jørgen - Sønder Esterbølle, 22..7.1807, O.S.L.S. 289, hans enke Karen Andersdatter 21.7.1823, 123
Rasmussen, Mads - Sønderse, aftægtsmand, hans hustru Bodil Olesdatter 21.7.1823, 122
Rasmussen, Mads - Sønder Esterbølle Mark, 20.10.1823, 127, gift 1 Kirsten Hansdatter død 30.8.1821, gift 2 Ane Kirstine Olesdatter død 10.11.1822, oo3 Kathrine Marie ...
Rasmussen, Peder - død 1807, hans enke Kirsten Marie Hansdatter, Egelund 22.3.1825, 141 (gift 2 Hans Hansen)
Rasmussen, Peder - Sønder Ørreslev, hans hustru Maren Knudsdatter 26.8.1829, 187
Rasmussen, Rasmus - Nørre Esterbølle, hans hustru Anne Marie Ambjørnsdatter 2.6.1827, 161
Scheebye, Anne Marie - Elvedgaard, 11.5.1827, 167, gift med cancelliraad Claus Wedel Simonsen
Schiøtz, Christoffer - Maderupgaard, gift 2 Anne Marie Christensdatter (se Oregaard skifrep.) 3.12.1819, 94, L.S.S. ii 125 (gift 2 Hans Ibsen)
Schmidt, Georg Christopher - vejer og maaler i Odense død 1800, hans enke Bodil Maria Franck, Kolshave Præstegaard, 10.5.1827, 163
Schmidt, Marie - Præstegaarden i Vævlinge, ugift, 27.11.1828, 181, -L
Schøller, Gustav Grüner - generalmajor, hans enke Vibeke Charlotte Trolle, Margaard, 24.8.1821, 105, -L
Skouboe, Jens Hansen - Elverodgaarden, aftægtsmand, død 1813, hans enke Anne Hedvig Jespersdatter 31.10.1822, 110
Simonsdatter, Maren - Holse, 23.6.1829, 181, gift med Gørritz Jørgensen
Simonsen, Claus Wedel - Elvedgaarden, cancelliraad, hans hustru Anne Marie Scheebye, 11.5.1827, 167
Svendsen, Niels - Ny Tinghøjhus, hans hustru Maren Knudsdatter 12.1.1827, 157
Sørensdatter, Else - Væde, 5.3.1809, 74, O.S.L.S. 329, 351, 365, 366, 367, 371, 387, 426, 433, L.S.S. i 36, -L, enke efter Jørgen Danielsen 21.12.1805, O.S. 35, 39, O.S.L.S. 240, 365, 366, 367, 371, 387, 426, 433, L.S.S. i 36
Sørensdatter, Kirstine - Særslev, 15.1.1829, 179, gift med Hans Hansen
Sørensen, Hans - Væde By, død 20.7.1815, skifte 28.9.1818, 92, gift med Maren Knudsdatter
Sørensen, Jørgen - Labølle Stedet (Lille Labøl), 9.2.1825, 137, gift med Karen Madsdatter, gift 2 Anne Rasmusdatter
Sørensdatter, Kirstine - Rugaards Mølle, 23.11.1820, 98, -L, enke efter Henrich Wædele 27.9.1809, O.S.L.S. 347, 371, 462, L.S.S. i 78
Trolle, Vibeke Charlotte - Margaard, 24.8.1821, 105, -L, enke efter generalmajor Gustav Grüner von Schöller
Tønnesen, Poul - Vævlinge, ungkarl, 17.6.1823, 121, -L (moder Anne Marie Iversdatter enke efter Tønnes ...)
Willestofte, Søren Rasmussen - Skovsgaarde 14.10.1822, 113, gift 1 Dorthe Hansdatter død 1799, sk. Od. Graabrødre Hospital, gift 2 Elsebeth Marie Christiansdatter
Wædele, Henrich - O.S.L.S. 347, 371, 462, L.S.S. i 78, hans enke Kirstine f. Sørensen, Rugaards Mølle 23.11.1820, 98, -L