Ærøskøbing Byfoged 1625-1634, 1727-1823

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1625-1634, 1727-1823 Ærøskøbing
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1625-34 findes skifterne i Ærøskøbing byfoged skøde- og panteprotokollen 1625-34 (ogsaa kaldet ting- og skifteprotokol)
1727-56 bind I, se Ærøskøbing byfogeds arkiv
1798-1823 bind II g III, se Ærø stad- og Landets arkiv
Dokumenter 1684, 1743-73 se Ærøskøbing byfogeds arkiv
Dokumenter 1774 – se Ærø stad- og landrets arkiv

…, Anne – 27.1.1802, II 56, gift med skipper Hans Jørgensen Brandt, konkurs 10.11.1822, Dok. (gift 2 Nicoline Christiane Schytt)
…, Cathrine – og ægtefælle organist Rasmus Jessen 1.8.1743, I 307, 324
…, Claus – hans enke Anne … 3.11.1753, I 766 (gift 2 skomager Peder Larsen 13.2.1763, Dok. gift 2 Sidsel Jørgensdatter 6.4.1799, II 10, gift 2 skomager Christian August Jørgensen 6.4.1799, II 10)
…, Else – 5.2.1745, I 330, enke efter Peder Christensen 2.4.1721 (se dokumenterne til skiftep.
…, Ellen … - sk. 15.1.1707, gift med Peder Danielsen (gift 1 antagelig med Hans Eriksen, skiftet findes som bilag i byfoged Hans Kehlets konkursbo 14.12.1754, D)
Ahleveldt, Christian Nicolaj – hans enke Anne Kirstine … 23.2.1769, Dok.
Ahlmann, Severin – amtsforvalter, 16.11.1798, D
Alberts, Erik Poulsen – 25.10.1796, -L, Dok. gift med Anne Philipsdatter Schou (gift 2 Peder Pedersen Veber)
Albertsdatter, Karen – 18.4.1805, II 213, -L, enke efter Mathias Larsen Bødker, konkurs 21.2.1781, Dok. (gift 1 … Rasmusdatter 25.10.1741, I 264, -L, gift 2 Anne Marie Hansdatter 28.11.1775, Dok. gift 1 Casper Jochum Schriver 15.12.1738, I 189, 201, 206, -L, gift 3 …)
Albertsdatter, Magdalene Cathrine – barn, 2.3.1748, I 454
Albertsdatter, Riborg – 16.2.1739, I 198, 201, 204, 223, gift 1 i 1698 med Peder Gummesen, gift 2 raadmand Simon Groth (gift 2 Margrethe Sophie Hjort, gift 1 pastor Ditlev Mogensen Lucoppidan)
Albertsen, Hans – hans enke Karen Thilsen 20.4.1750, I 603, -L, se ogsaa fol. 833
Albertsen, Isack – hans hustru Anne … 26.2.1750, I 628
Albertsen, Jens – 5.7.1736, I 146, gift med Karen Jensdatter (gift 2 Andreas Hansen)
Albertsen, Poul Jørgen – hans hustru Maren Hvalsøe 31.10.1809, II 292, -L
Albertsen, Rasmus – vanvittig, konkurs 18.9.1804, D. gift med …
Alsing, Christen Hansen – 17.7.1750, I 536, gift med Marie Elisabeth … 22.3.1780, D
Andersdatter, Gie – 23.4.1740, I 239, 241, -L, gift 1 Claus Eskildsen død før 1739, gift 2 Peder Pedersen Skade 30.1.1770, Dok. (gift 2 Anne Pedersdatter)
Andersdatter, Karen – 17.7.1771, -L, Dok. gift 1 Jørgen Hansen Bager, gift 2 Peder Sørensen Fabricius Bager (gift 2 Anne Olufsdatter, afstaaelse 26.9.1804, II 185)
Andersen, Christen – 14.6.1750, I 554, -L, gift med Kirsten … 17.9.1752, I 747 (gift 1 møller Jens Andreasen Bejerholm død 1741, 20, 4, 1744, I 320, gift 2 Anders Andersen Vognmand 14.11.1748, I 465)
Andersen, Hans – 20.1.1762, -L, Dok. gift med Dorthe Rasmusdatter 15.2.1771, -L, D
Andersen, Hans – 25.10.1634, s. 270
Andersen, Hans Jacob – rebslager, 25.1.1797, Dok. gift med Anne Christensdatter (gift 2 Michel Bartholomeus Flindt)
Andersen, Jørgen – hans enke Mette Rasmusdatter sk. 31.7.1704, se Ærøskøbing Magistrat i Raadstueprotokol 1663-1709
Andersen, Lauertz – 9.1.1627, s. 39
Andersen, Peder – ungkarl, 20.2.1754, I 784, -L
Bager, Anders Jensen – gift med Anne Rasmusdatter 15.6.1735, I 116
Bager, David Hansen – gift med Kirsten Jørgensdatter (gift 1 Jeppe Kehlet 5.1.1792, D)
Bager, Hans Jensen – 8.2.1744, I 314, gift med Anne Cathrine … 19.3.1740, I 228, 230, 258
Bager, Hans Pedersen – hans enke Anne Kirstine Rasmusdatter 8.3.1802, II 58 (gift 1 David Jensen Bejerholm 26.9.1756, D.)
Bager, Mads Pedersen – 27.4.1753, I 811 se ogsaa Dok. gift med Birthe Cathrine Urbansdatter 26.11.1785, D
Bager, Nicolaj Harding – gift 1 Anne Kirstine Fundebye 6.12.1802, II 79, gift 2 Johanne Marie Pedersen
Bager, Peder Jepsen – gift 1 Anne Kirstine Christensdatter 15.5.1755, I 832, -L, gift 2 Birthe Hansdatter
Bager, Peder Sørensen Fabricius – hans hustru Karen Andersdatter 17.7.1771, -L, Dok. hans enke Anne Olufsdatter afstaaelse 26.9.1804, II 185
Bager, Rasmus Hansen – ugift sømand, 2.10.1823, D
Balberer, Jacob Andersen – raadmand, siden forpagter paa Graasten, hans enke Bodil Pedersdatter (gift 2 Johan Bondesen 7.2.1731, I 40, gift 1 … død 1723)
Bang, Anne Cathrine – 23.4.1818, III 336, gift med skrædder Johan Ferdinand Frose (gift 2 Maren Mikkelsen, gift 1 bødker Erik Eriksen 14.4.1818, III 335)
Bang, Christen Johansen – hans enke … og deres søn Christen Knudsen Bang 17.4.1804, D
Bang, Christen Knudsen – og hans forældre Christen Johansen Bang og hustru … 17.4.1804, D
Bang, Johan Christian Hansen – skrædder, hans enke Ellen Cathrine … afstaaelse 7.9.1781, D
Bansen, … - toldbetjent, 16.4.1795, Dok. -L
Bansen, Anne Kirstine – 29.12.1778, Dok. gift 1 Andreas Hansen Mogensen 18.12.1764, Dok. gift 2 købmand Iver Pedersen 19.11.1802, II 78 (gift 2 Else Cathrine Steen, arveforlig 9.6.1821, III 424)
Banson, Andreas – gift med Kirsten ... (gift 1 skipper Rasmus Jensen 19.1.1810, II 287, III 222)
Banson, Mathias Peder – bager, konkurs 4.11.1799, Dok. se ogsaa dok. 10.12.1803, skifte 27.9.1816, III 199, gift med Christine Schytt 9.10.1816, III 216
Banson, Rasmus – skipper, konkurs 18.11.1793, Dok. hans enke Anne Marie Faber 26.2.1821, III 421
Banson, Urban – bager, 22.6.1796, Dok. enke efter …
Bastholm, Christian Henriksen – 23.12.1805, II 240, gift med Cathrine Margrethe Ditlevsdatter død 1803, intet skifte
Bastholm, Henning Larsen – gift med Anne Jensdatter (gift 1 Jens Pedersen 29.4.1769, -L, D)
Bastholm, Hugo Hartvig Larsen – skipper, hans enke Anne Marie … 27.2.1801, II 36
Bastholm, Lars Henriksen – skipper, 23.12.1805, Dok. gift 1 Marthe Kirstine Hansdatter 11.2.1802, II 57, gift 2 Else Margrethe Mortensdatter
Bastholm, Lars Jensen – hjulmand, 31.8.1773, Dok. enke efter …
Bau, Johan Georg – sergeant, hans enke Cathrine Elisabeth Deign 12.12.1797, -L, D
Bejerholm, Jens Andreasen – møller, død 1741, 20.4.1744, I 320, gift med Kirsten … 17.9.1752, I 747 (gift 2 Anders Andersen Vognmand 14.11.1748, I 465, gift 3 Christen Andersen 14.6.1750, I 554, -L)
Benner, Christian – parykmager, auktion 28.6.1773, D
Bertelsdatter, Gie – 12.10.1771, Dok. gift med købmand Jens Mikkelsen Schytt (gift 2 Gie Torp)
Bertelsen, Christen – og broder Hans Christian Bertelsen død i Batavia 1748, 28.10.1755, I 833, -L
Bertelsen, Erik – auction 29.1.1771, D
Bertelsen, Hans – hans enke … 14.3.1796, D
Bertelsen, Hans Christian – og broder Christen Bertelsen død i Batavia 1748, 28.10.1755, I 883, -L
Beyerholm, David Jensen – 26.9.1756, Dok. gift med Anne Kirstine Rasmusdatter 8.3.1802, II 58 (enke efter Hans Pedersen Bager)
Bierring, Ole Hannibal – ungkarl 21.1.1801, II 31, -L
Bierring, Peder – 3.12.1798, Dok. (moderen Else … 6.9.1799, Dok. gift med M. Rosum), begr. 10.7.1798 i Landet, 34 aar, gift med Accillia Baldt (gift 2 Rasmus Jessen)
Birkholm Christen Larsen – ungkarl, død 1729, 24.3.1735, I 102, 136, 144, -L
Birkholm, Anne Cathrine – se Ærøskøbing bibog 10.11.1788, II 164, gift med skipper Jens Svane
Birkholm, Christen Christensen – 2.4.1764, Dok. -L
Birkholm, Christen Josephsen – har været fraværende i 7 aar, formodes død 27.5.1812, III 71, gift med Mette Marie Pedersen (gift 2 Ludvig Herman Grubbe)
Birkholm, Christen Jørgensen – skipper, 20.2.1781, Dok. gift med Kirsten Svinding
Birkholm, Christian Rasmussen – 3.8.1756, Dok. gift med …
Birkholm, Hans Christensen – 29.4.1766, -L, Dok. gift med …
Birkholm, Hans Hansen – 22.4.1739, I 201, gift med Karen Manderupsdatter 20.4.1780, D
Birkholm, Hans Hansen – 27.2.1751, I 578, gift med Gertrud …
Birkholm, Hans Jensen – 14.2.1730, I 8, gift med Bodil … 7.9.1740, I 250
Birkholm, Hans Peder Rasmussen – hans enke Birthe … 26.5.1795, D
Birkholm, Jens Christensen – 9.5.1783, Dok. gift med Anne Marie Lorentzen skifte efter hende i
Graasten Amt, var gift 2 M. Chr. Pedersen Møller ogsaa i Graasten
Birkholm, Jens Mortensen – 27.8.1738, I 188, gift med Anne Hansdatter Lytcke 26.10.1771, Dok. (gift 2 Peter Simonsen Groth 24.6.1777, Dok. gift 2 Hedevig Susanne Lassen 26.3.1780, Dok. død prt. nr 141, gift 2 Joseph Jensen Steen, gift 2 Anne Groth)
Birkholm, Jens Pedersen – konkurs 3.2.1773, D
Birkholm, Kirsten Rasmusdatter – 15.1.1763, Dok. gift med hattemager Christen Hansen Bladt, aftægt 9.3.1784, Dok. (gift 2 Anne Larsdatter Brandt)
Birkholm, Marie Cathrine – 16.2.1796, Dok. gift med skipper Mogens Larsen Brandt (fejlskrivning, navnet er Lauritzen) (gift 2 Karen Pedersdatter Veber 16.3.1805, II 212, gift 3 Marie Lorentzen, gift 1 købmand Søren Møller i Bredsted)
Birkholm, Mathias Hansen – 20.7.1758, -L, Dok. gift med Anne Marie Hansdatter 28.8.1777, Dok. (gift 1 Poul Poulsen 22.4.1739, I 202)
Birkholm, Morten Jensen – købmand, 8.6.1781, Dok. gift 1 Johanne Jacobine Zimmer 25.2.1765, -L, Dok. gift 2 Elisabeth Charlotte Groth (gift 2 stadskasserer og købmand Peder Jensen Torp 18.9.1799, D)
Birkholm, Peder Groth – ungkarl, 4.8.1800, II 14, -L
Birkholm, Peder Jensen – 21.9.1744, I 323, gift 1 Birgitte Cathrine Nielsdatter 19.6.1742, I 282, gift 2 Anne Lucie Christensdatter (gift 2 Niels Larsen Halmøe)
Birkholm, Rasmus Hansen – 9.9.1734, I 37, gift med Agathe …
Birkholm, Rasmus Hansen – hans enke Else … 1.7.1795, -L, Dok.
Birkholm, Rasmus Mortensen – 23.2.1763, Dok. gift med Agnes Hedevig … 10.2.1751, I 573
Biørn, Thomas Larsen – 18.1.1774, Dok. gift med Birthe … (gift 2 Knud Isachsen Rise, konkurs 17.9.1801, D)
Biørring, Christen Andresen – ungkarl, 21.1.1801, II 32, -L
Bladt, Christen Hansen – hattemager, aftægt, 9.3.1784, Dok. (fader Hans Pedersen død 1780), gift 1 Kirsten Rasmusdatter Birkholm 5.1.1763, Dok. gift 2 Anne Larsdatter Brandt
Blender, Rasmus Rasmussen – 23.11.1773, Dok. gift med Birthe Hansdatter Brandt (gift 2 Niels Rasmussen)
Blumenthal, Johan Christian – kaldet den tyske bødker, bytjener, 25.3.1794, D
Boesen, Anne – 28.5.1755, I 834, gift med Johan Lendscke Skomager (bortrømt)
Boldt, Ole Hannibal – byfoged, 11.4.1769, Dok. gift med Margrethe Madsdatter Schrøder 3.9.1774, D
Bondersen, Anne Marie – 24.7.1775, Dok. gift 1 Jeppe Rasmussen Schrøder, gift 2 seglmager Iver Henriksen Kruse 26.5.1783, Dok. (gift 2 Gjertrud Sørensdatter)
Bondesen, Johan – 7.2.1731, I 40, gift 1 Agathe Philipsdatter død 1723, gift 2 Bodil Pedersdatter (gift 1 Rasmus Hansen Hjortø, gift 2 raadmand siden forpagter paa Graasten Jacob Andersen Balberer)
Bondesen, Johannes – fuldmægtig, konkurs 18.8.1817, Dok. gift med 1812 med Sophie Severine Clausen o/o 1830, hun gift 2 1835 i Tranderup med Peder Jensen, hun død i Tranderup 1861
Bonsack, Johan Philip Simon – kirurg, hans enke Mette Marie … 11.12.1804, II 192
Brandt, Albert Pedersen – 3.4.1751, I 583, gift med Karen Pedersdatter 3.2.1744 I 314
Brandt, Anne – 15.1.1813, III 77, gift 1 Claus Mortensen Hay 9.1.1778, Dok. (gift 1 Agnete Christensdatter Steen 19.7.1777, D), gift 2 købmand Johan Groth Clausen (gift 1 Anne Pedersdatter Gebert død marts 1778, gift 1 Erik Mortensen Hay 24.8.1772, Dok. -L)
Brandt, Christen Bertelsen – 19.12.1775, Dok. gift med Anne Rabe (gift 1 Hans Hansen Svenborg 15.1.1760, D)
Brandt, Christen Hansen – ungkarl og skipper, 19.3.1807, II 256, -L
Brandt, Christen Jensen – 11.7.1775, Dok. gift med Elisabeth Jensdatter (gift 1 Christen Pedersen Glasser 29.6.1747, I 438)
Brandt, Christen Larsen – skipper, hans enke Anne Sophie …, konkurs 22.7.1823, Dok.
Brandt, Christian – opbudsbo 14.4.1749, I 492, gift med Anne Marie …, skifte 5.3.1750, I 643
Brandt, Else Marie – 8.2.1796, Dok. gift med skipper Rasmus Larsen Kock (gift 2 Marie Dorthea Henriksen)
Brandt, Erik Bertelsen – købmand, død 1808, skifte 25.11.1835
Brandt, Hans – matros, ugift, 21.12.1810, III 55, -L
Brandt, Hans Albertsen – gift med Anne Christensdatter 11.11.1735, I 128
Brandt, Hans Christian Pedersen – skipper, gift 1 Sidsel Johanne … 14.9.1796, Dok. gift 2 Inger Cathrine Schmidt
Brandt, Hans Jensen – 26.4.1749, I 496, 546, gift med Anne Hansdatter (gift 1 Niels Christensen Kock 15.11.1735, I 129)
Brandt, Hans Jensen – købmand, 2.2.1779, Dok. gift med Elisabeth …
Brandt, Hans Jørgensen – skipper, konkurs 10.1.1822, Dok. gift 1 Anne … 27.1.1802, II 56, gift 2 Nicoline Christiane Schytt
Brandt, Hans Nielsen – konkurs 20.1.1777, D
Brandt, Hans Peder – 19.3.1803, II 103, gift med Elisabeth Henriksdatter agter at gifte sig med enkemanden Christian Henriksen Bastholm (ægteskabet blev vist ikke til noget)
Brandt, Jens Christensen – hans enke Anne …, 19.5.1781, D
Brandt, Jens Christensen – ungkarl, død i Ostindien, 7.2.1730, I 3, -L
Brandt, Jens Hansen – 13.4.1747, I 399, gift med Gie …
Brandt, Jens Larsen – gift med 1768 med Gie … (gift 1 Peder Eriksen Thygesen 27.2.1764, -L, D)
Brandt, Jens Larsen – skipper, 27.3.1808, II 264, gift 1 1778 med Anne Cathrine Magnussen død 1801, skifte 8.1.1803, II 80, gift 2 Caroline Jessen 12.9.1818, III 362
Brandt, Jens Rasmussen – 16.12.1738, I 185, gift med Birthe Marcusdatter 27.10.1738, I 183
Brandt, Joachim Albert – skomager, konkurs 28.2.1804, Dok. gift med Margrethe Sophie … 16.9.1801, -L, Dok.
Brandt, Jørgen Larsen – skipper, 14.1.1782, Dok. gift 1 Johanne Josephsdatter ?.1.1766, -L, Dok. gift 2 Gie Hansdatter Mogensen 23.3.1816, III 194 (gift 2 Johan Arnt Svarer)
Brandt, Lars Jensen – gift 1 Anne Margrethe Hansdatter 14.10.1738, I 181, ,-L, gift 2 Mette Larsdatter
Brandt, Lars Jensen – skipper, hans enke Karen Weber 26.7.1805, II 223, 257
Brandt, Lars Jensen – ugift matros, 20.2.1812, III 70, -L
Brandt, Lars Jørgensen – ungkarl, 4.3.1790, -L, D
Brandt, Lars Madsen – 24.1.1761 Dok. gift med Anne Marie …
Brandt, Mads Jensen – skipper, 24.5.1795, Dok. gift 1 Anne Marie Jacobsdatter død før 1790, intet skifte, se dog Ærøskøbing bibog II 171, 5.9.1789, gift 2 Marie Kirstine Hansdatter (gift 2 Johan Jacob Nagel, gift 2 Anne Kehlet 23.1.1797, D)
Brandt, Magdalene Hansdatter – 9.5.1818, Dok. enke efter Jens Henriksen Drejøe (gift 1 Kirstine Madsdatter 6.4.1773, D)
Brandt, Marcus Larsen – skipper, konkurs 4.11.1788, gift med …
Brandt, Mogens Larsen (Lauritzen) – skipper, gift 1 Marie Cathrine Birkholm 16.2.1796, Dok. gift 2 Karen Pedersdatter Veber 16.3.1805, II 212, gift 3 Marie Lorentzen (gift 1 købmand Søren Møller i Bredsted)
Brandt, Peder Hansen – 31.5.1776, Dok. gift med Anne Hansdatter 24.4.1819, Dok. (gift 2 Jørgen Poulsen)
Brandt, Peder Jensen – skipper, 28.4.1810, III 42, gift med Anne Dorthea … 17.1.1805, II 193
Brandt, Regitze Sophie – og ægtefælle Gottlieb Tilemann, landfoged, Ærø, skifte 1808 se Ærø Amtstue arkiv pk 32
Brandt, Sophie Elisabeth – 26.1.1823, III 438, enke efter købmand Philip Mortensen Hay, arveforlig 27.2.1801, ii 35, og 16.9.1808, ii 263 (gift med Salome Gebert 1.9.1779, D)
Brink, Jens Rasmussen – bager, død ca 1781, hans enke Maren … 17.3.1807, ii 255
Brolund, Melchior Berndt – borgmester, 4.5.1774, Dok. enke efter …
Bruus, Christen Rasmussen – 4.12.1752, I 770, hans hustru Lisbeth Lauritzdatter sk. 27.9.1751, Dok. indlagt i dok. til skiftet efter manden
Bødker, Anne Charlotte Jacobine – 3.4.1807, ii 256, efterlod en datter, enkemanden ikke faderen, gift med 1798 Hans Rasmussen Lunde (gift 1 … intet skifte)
Bødker, Erik Eriksen – 14.4.1818, III 335, gift med Maren Mikkelsen (gift 2 skrædder Johan Ferdinand Frase, gift 1 Anne Cathrine Bang 23.4.1818, III 336)
Bødker, Erik Larsen – gift 1 Dorthe Cathrine Jacobsen 28.8.1769, Dok. gift 2 Bodil Clausdatter
Bødker, Hans Nielsen – 20.12.1729, I 4, gift 1 … død 1726, gift 2 Karen Christophersdatter 7.5.1766, Dok. (gift 1 Christen Christensen Sørensen 25.2.1727, I 3, gift 3 Christen Mikkelsen 20.1.1733, I 22, gift 4 Christen Jensen, gift 2 Kirsten Pedersdatter)
Bødker, Hans Pedersen – og hustru … 12.1.1763, D
Bødker, Hans Rasmussen – bortrømt fra kone og børn 1755, 14.3.1757, D
Bødker, Jens Hansen – 4.9.1736, I 150, gift med Gie Hansdatter 27.2.1778, Dok. (gift 2 Lars Thomsen Skomager 27.2.1778, D)
Bødker, Lars Larsen – 11.1.1738, I 166, 172, gift med Johanne Jensdatter 19.3.1737, I 158
Bødker, Lars Madsen – gift med Anne Hansdatter 4.3.1741, I 252, 255, 287 (gift 1 Jens …)
Bødker, Lars Nielsen – 29.9.1753, I 753, gift med Gie … 24.1.1756, Dok.
Bødker, Mads Nielsen – 22.11.1749, I 517, gift med Mette …
Bødker, Mathias Larsen – konkurs 21.2.1781, Dok. gift 1 … Rasmusdatter 25.10.1741, I 264, -L, gift 2 Anne Marie Hansdatter 28.11.1775, Dok. (gift 1 Casper Jochum Schriver 15.12.1738, I 189, 201, 206, -L), gift 3 Karen Albertsdatter 18.4.1805, ii 213, -L
Bødker, Niels – hans enke Cathrine … 10.5.1759, D
Bødker, Niels Larsen – skipper, hans enke Johanne Kirstine … arveforlig 14.2.1806, II 223 og skifte 17.4.1815, III 192
Bødkers, Sidsel – 11.3.1743, I 302 (det anføres hun efterlod en søn Hans Lorentzen 20 aar gl, men da S.B. ved død er 73 aar gl., kan dette vist ikke være rigtigt), (Sidsel Bødkers må være Sidsel Madsdatter! Hun var gift 1. 16.1.1718 med Lauritz Knudsen beg. 10.6.1719, gift 2 28.12.1721 med Christian Hansen Bødker, og de har en søn Hans Lorenzen Christiansen født i 1723. Moderens alders i kirkebogen må være forkert anført ved død)
Bøtker, Gie Hansdatter – 8.3.1802, ii 58, gift med bødker Christian Sielfeldt (gift 2 Marie Nagel)
Carslund, Christopher Frederik – slagter, død 1816, intet skifte, hans enke Anne Marie Jensen (gift med 1816 vægter Hans Christian Rasmussen Drejøe, gift 1 Johanne Cathrine Holm 28.9.1816, III 200)
Christensdatter, Anne – 11.11.1735, I 128, gift med Hans Albertsen Brandt
Christensdatter, Anne – 7.1.1777, Dok. gift med Søren Madsen Svinding 22.1.1749, I 468, 474, 491
Christensdatter, Anne Kirstine – 15.5.1755, I 832, -L, gift med Peder Jensen Bager (gift 2 Birthe Hansdatter)
Christensdatter, Anne Kirstine – 27.9.1802, ugift, se Ærø Stad og Landrets arkiv B II, kontraktprotokol xli fol 41a
Christensdatter, Anne Kirstine – død ca 1794, 9.1.1799, Dok. gift med matros Johan Frederik Larsen Stiil, konkurs 8.8.1810, Dok. (gift 1 Maren Christensdatter 5.7.1779, Dok. -L, gift 3 Agnete …, gift 1 Albert Hansen Kræmer intet skifte)
Christensdatter, Anne Kirstine – død før 1766, se 29.4.1766, Dok. gift 1 Hans Jensen Riising 14.3.1752, I 594, gift 2 Christen Knudsen
Christensdatter, Anne Margrethe – 19.3.1746, I 358, -L, gift med Christen Poulsen (gift 2 Ellen Hansdatter Veber)
Christensdatter, Anne Sophie – 22.8.1741, I 260, gift med Niels Hansen Glasser se 19.9.1772, Dok. (gift 2 Magdalene Jensdatter 30.4.1748, I 455, gift 3 Anne Kirstine …)
Christensdatter, Ellen – 15.7.1729, gift med Hans Steffensen Rebslager 22.11.1736, I 151, 164 (gift 2 Mette …, gift 2 Claus Christian Lassen)
Christensdatter, Gie – 5.12.1736, I 156, gift med Otte Nissen Hyvardt 16.3.1750, I 527
Christensdatter, Gie – barn, 20.1.1733, I 20
Christensdatter, Karen – 7.1.1801, ii 29, gift med Johan Philip Frederik Samuelsen Schou 7.1.1801, ii 29 (gift 1 Anne Hansdatter 12.1.1756, I 838, -L)
Christensdatter, Karen – pige fra Fyen, 23.3.1776, -L, D
Christensdatter, Kirsten – 7.8.1751, I 601, L, gift med Hans Hansen Veber (gift 2 Anne Hansdatter)
Christensdatter, Maren – 5.7.1779, -L, Dok. gift med Johan Frederik Larsen Stiil (gift 2 Anne Kirstine Christensdatter død ca 1794, skifte 9.1.1799, Dok. gift 3 Agnete …, gift med Albert Hansen Kræmer intet skifte)
Christensdatter, Marie Cathrine – barn, 27.9.1802, ii 77
Christensdatter, Marie Kirstine – 2.2.1791, Dok. gift med Christopher Eriksen Stokkeby (gift 2 Sidsel Marie Pedersdatter)
Christensen, Albert – raadmand, 3.4.1750, I 659, gift med … skifte 8.9.1738, I 180
Christensen, Albert – ugift, sk. 22.1.1727 (indlagt i skiftet efter Karen Jensen 8.9.1823)
Christensen, Anders – gift 1 Ellen Rasmusdatter 17.12.1790, Dok. gift 2 Karen Rasmusdatter
Christensen, Andreas – 3.5.1753, I 710, -L, gift med Anne Marie … 9.6.1768, Dok. (gift 1 Albert Rasmussen 14.8.1747, I 440, gift 3 Peder Hansen Stokkeby, konkurs 24.2.1777, Dok. gift 2 Heilicke Jensdatter)
Christensen, Christen – 23.8.1745, I 351, gift med Karen …
Christensen, Christopher – gift med Marie Kirstine … (gift 1 Frands Albert Christensen 15.4.1750, I 528 (sønnen Frands … 30.1.1751, I 564 se ogsaa I 764)
Christensen, Daniel – 6.8.1748, I 456, 466, gift med Birgitte … 11.3.1747, I 388
Christensen, Ditlev – 6.3.1751, I 592, gift med Johanne … 5.5.1756, Dok.
Christensen, Frands Albert – 15.4.1750, I 528 (sønnen Frands 30.1.1751, I 564 se ogsaa I 764), gift med Marie Kirstine … (gift 2 Christopher Christensen)
Christensen, Lars – raadmand, 5.9.1721, se I fol 102, gift med Marie Christensdatter (gift 2 Peder Clausen)
Christensen, Mogens – ungkarl, 23.3.1740, I 229, -L
Christensen, Rasmus – gift med Kirsten Christensdatter Riising (gift 1 Philip Poulsen Glasser 27.12.1790, Dok. gift 1 Karen Hansdatter ..6.1778, Dok. gift 1 Hans Hansen Drejøe 17.7.1769, Dok. gift 1 Anne Elisabeth Rasmusdatter 12.4.1756, D)
Christensen, Rasmus – skipper, hans enke Arngodt Sophie … og søn Christen Rasmussen, arresteret pga. tyveri distributionsakt 30.1.1817, D
Christensen, Terkel – skrædder, hans enke Anne Hansdatter aftægt 10.3.1800, II 7
Christiansdatter, Agnes Hedevig – 21.4.1749, I 493, 516, gift 1 Niels Larsen 3.2.1733 se I fol 157, gift 2 Poul Jespersen 3.6.1756, Dok. (gift 2 Anniche Hansdatter)
Christiansdatter, Marie Sophie – 30.12.1753, -L, Dok. gift med handskemager Niels Christensen Schaarup (gift 1 Marie Hansdatter 14.6.1752, I 595, -L, gift 3 Anne Cathrine Jensdatter)
Christiansen, Christen – Sidsel … (gift 1 Peder Neander 25.2.1752, I 650)
Christiansen, Rasmus – 11.4.1741, I 252, gift med Maren Hansdatter (gift 2 Peder Hansen Stage 11.4.1741, I 252)
Christophersdatter, Karen – 7.5.1766, Dok. gift 1 Christen Christensen Sørensen 25.2.1727, I 3, gift 2 Hans Nielsen Bødker 20.12.1729, I 4 (gift 1 … død 1726), gift 3 Christen Mikkelsen 20.1.1733, I 22, gift 4 Christen Jensen (gift 2 Kirsten Pedersdatter)
Christophersdatter, Karen – pige, 3.4.1744, I 318, -L
Christophersdatter, Malene Kirstine – 30.1.1754, I 769, gift med Hans Pilegaard 24.8.1741, I 263
Christophersdatter, Sidsel – 4.8.1755, Dok. gift med Søren Madsen 22.11.1746, I 364
Christophersen, Peder – 24.2.1749, I 480, 486, 544, -L, gift med Anne Cathrine … død Juli 1749, skifte 24.2.1751, I 576 (gift 1 Anders …)
Christophersen, Rasmus – 15.4.1747, I 402, gift med Anne Marie …
Clausdatter, Anne – 3.12.1784, Søbygaard og Gudsgave skiftep. III 706, gift med Mikkel Bertelsen Holmøe 8.8.1802, II 94 (gift 2 Anne Kirstine Holmøe)
Clausdatter, Anne Marie – 27.11.1815, III 195, 251, gift med Niels Hansen Drejøe 15.2.1779, Dok. (gift 1 Christiane Hansdatter 4.2.1758, D)
Clausdatter, Salome – pige, 21.5.1757, -L, D
Clausen, Claus Jensen – købmand og lotterikollektør, bortrejst, konkurs 2.8.1816, Dok. gift med Karen Kristine Bonnesen
Clausen, Hans Jacob – 23.10.1753, I 787, 804, gift med Salome Pedersdatter 25.4.1754, I 804 (gift 1 Rasmus Knudsen 8.3.1728)
Clausen, Hans Jacob – købmand, 10.10.1803, II 120, død prt. 144, enke efter Else Torp
Clausen, Jens – møller, 21.6.1626, s. 27
Clausen, Jens – opbudsbo 12.5.1749, I 658
Clausen, Johan Groth – købmand, gift 1 Anne Petersdatter Gebert død marts 1778 (gift 1 Erik Mortensen Hay 24.8.1772, -L, D), gift 2 Anne Brandt 15.1.1813, III 77 (gift 1 Claus Mortensen Hay 9.1.1778, Dok. gift 1 Agnete Christensdatter Steen 19.7.1777, D)
Clausen, Johanne Jacobine – pige fra Svenborg, 26.2.1807, II 257, -L
Clausen, Lars – 11.6.1742, I 280, 286, 290, 297, gift med Gertrud Madsdatter (gift 2 Rasmus Schou 14.8.1747, I 442, -L)
Clausen, Maren – husholderske hos postmester Kehlet 14.5.1801, II 38, -L
Clausen, Mette Marie – jomfru, 2.7.1820, III 384, -L
Clausen, Otto Ludvig – Grubbemøllen, møller, gift 1 … intet skifte, gift 2 Marie Nissen 29.2.1820
Clausen, Peder – købmand, 12.10.1763, Dok. gift med Else Marie Kullerup
Clausen, Peder – købmand, auktion 24.3.1752, D
Clausen, Peder – gift med Marie Christensdatter (gift 1 raadmand Lars Christensen 5.9.1721, se i fol 102)
Clausen, Rasmus Knudsen – købmand, 7.11.1816, III 257, -L
Corneliussen, Søren – 18.3.1778, Dok. gift 1 Gertrud Hansdatter 17.7.1744, I 321, gift 2 Johanne Ditlevsdatter
Danielsdatter, Sidsel – 4.12.1769, Dok. gift med Christen Hansen Degn, konkurs 16.11.1771, Dok. skifte 17.9.1782, Dok. (gift 2 Anne Catrine Veber)
Danielsen, Ellen Cathrine – 27.3.1819, III 373, gift 1 skipper Philip Pedersen Neander 29.12.1787, Dok. (gift 1 Kirstine … 27.2.1782, Dok. gift 1 Rasmus Knudsen 7.3.1747, I 387, -L), gift 2 købmand Otte Henriksen 19.5.1810, III 33
Danielsen, Hans – 30.4.1751, I 780, gift med Karen Rasmusdatter 18.8.1740, I 250, 251, 272
Danielsen, Hans Hansen – hans hustru Inger Margrethe Ulfeldt se Raadstueprotokol III side 716, 14.12.1768, D
Danielsen, Niels – 9.3.1742, I 275, gift med Sidsel …
Dauer, Johan Ludvig – organist i Rise, gift 1 Anne Beate Gottlobsdatter Kirstan 5.9.1761, Dok. se Graasten Amt Skiftep.
Dauer, Peder Clausen – gift med Gie Schytt (gift 1 skipper Henrik Johansen Holst 8.10.1792, D)
Degn, Bertel Erik Hansen – søfarende, 8.1.1798, Dok. gift med Ellen Pedersdatter (gift 2 Peder Larsen Veber)
Degn, Christen Hansen – 9.2.1712 og hustru Gertrud Mikkelsdatter, se skiftet efter Christen Skibbygger 19.6.1764 dokumenterne
Degn, Christen Mikkelsen – hans hustru Ellen Hansdatter 22.8.1760, D
Degn, Hans Christensen – 17.3.1758, Dok. gift med Maren … 24.1.1753, I 760
Degn, Mathias Mikkelsen – hans hus begæres stillet til auktion 12.4.1768, D
Degn, Mikkel Christensen – gift med Elisabeth … 14.11.1744, I 329
Deign, Cathrine Elisabeth – 12.12.1797, Dok. -L, enke efter sergeant Johan Georg Bau
Deign, Christen Hansen – konkurs 16.11.1771, Dok. skifte 17.9.1782, Dok. gift 1 Sidsel Danielsdatter 4.12.1769, Dok. gift 2 Anne Catrine Veber
Deign, Hans Hansen – 1.10.1773, Dok. enke efter …
Dencker, Frederik – toldforvalter, 27.4.1801, II 59, se ogsaa II 194, enke efter …
Desinie, Samuel Fr. – branddirektør og copist, 4.10.1817, III 337, -L
Ditlevsen, Christen – hans hustru Karen Hansdatter 17.2.1758, D
Drejø, Jens Hansen – død 1767-71, gift 1 Marie Dorthea Larsdatter 8.1.1760, Dok. gift 2 Johanne … (gift 1 Magnus Sørensen 4.4.1757, Dok. gift 3 Anton Jensen Stage)
Drejøe, Anne Kirstine – pige, 11.5.1775, Dok. -L
Drejøe, Anne Marie – pigebarn, 11.12.1822, III 430
Drejøe, Christian Rasmussen – 28.6.1742, I 280, 284, gift med Else Marcusdatter 2.4.1754, I 82, (gift 1 Christen Jensen)
Drejøe, Christian Rasmussen – smed, 8.6.1791, Dok. gift med Ellen Dorthea Jensdatter (gift 2 Hans Jensen Smed)
Drejøe, Claus Nielsen – skipper, død for nogle aar siden, 28.11.1807, II 262 og 16.9.1817, III 250 (datteren Anne Marie 11.12.1822, III 430), gift med Gertrud Marie Jensdatter (gift 2 Christen Johansen Holm)
Drejøe, Hans Christian Rasmussen – vægter, gift 1 Johanne Cathrine Holm 28.9.1816 III 200, gift 2 Anne Marie Jensen (gift 1 slagter Christopher Frederik Carslund død 1816, intet skifte)
Drejøe, Hans Hansen – 17.7.1769, Dok., gift 1 Anne Elisabeth Rasmusdatter 12.4.1756, Dok. gift 2 Karen Hansdatter ?.6.1778, Dok. (gift 2 Philip Poulsen Glasser 27.12.1790, Dok. gift 2 Kirsten
Christensdatter Rising, gift 2 Rasmus Christensen)
Drejøe, Hans Hansen – 30.4.1745, I 331, gift med Maren … død paa Langeland 13.2.1731, I 12
Drejøe, Henrik Rasmussen – 7.7.1751, I 601, gift med …
Drejøe, Jens Henriksen – død før 1818, gift 1 Kirstine Madsdatter 6.4.1773, Dok. gift 2 Magdalene Hansdatter Brandt 9.5.1818, D
Drejøe, Lars Jensen – og hustru Syndet … 26.9.1783, -L, Dok.
Drejøe, Niels Hansen – 15.2.1779, Dok. gift 1 Christiane Hansdatter 4.2.1758, Dok. gift 2 Anne Marie Clausdatter 27.11.1815, III 195, 251
Drejøe, Niels Jørgensen (Rasmussen) – skipper, gift 1 Margrethe Hansdatter Stokkeby ?? 1797, gift 2 Anne Sofie ??  ?? 1816, gift 3 17.1.1817 Anne Marie Krogh
Drejøe, Niels Rasmussen (eller Jørgensen) – gift 1 Margrethe Hansdatter Stokkebye 12.1.1797, Dok. gift 2 Anne Sophie Schysler sk. 11.10.1816, Dok. (gift 1 glarmester Peder Christensen Torp 8.10.1796, Dok. gift 1 Kirsten Hansdatter 13.1.1796, Dok. (gift 3 Anne Marie Krag)
Drejøe, Rasmus Hansen – skipper, 21.3.1796, Dok., gift med …
Eriksen, Anders – hans enke … 20.1.1770, Dok.
Eriksen, Bertel – købmand, 5.4.1747, I 390, gift med Gie Hansdatter, afstaaelse 21.10.1760, Dok. skifte 3.6.1772, Dok. (gift 1 Christen Jensen 21.7.1731, I 17)
Eriksen, Christen – 26.4.1747, I 403, -L, gift med Anne Margrethe …
Eriksen, Claus – gift med Salome Larsdatter 23.8.1741, I 261
Eriksen, Hans – 18.1.1738, I 168, gift med Karen Hansdatter
Eriksen, Hans – og hustru Maren … død 7.6.1763, Dok.
Eriksen, Hans – gift 1 Ellen Gommesdatter 3.5.1749, I 499, gift 2 Maren Thiisdatter (gift 1 … i Ollerup, gift 2 Jens Hjortø 7.1.1750, I 549)
Eriksen, Peder – gift med Sidsel Blender (gift 1 bager Severin Pedersen Fabricius 12.12.1804, II 187)
Errebo, Jens Hansen – skipper, immisionsforretning 27.11.1792, Dok. død 1796, skifte 3.4.1800, II 8, gift med Else Bertelsdatter Brandt (gift 1 Jens Josephsen 6.6.1769, Dok. gift 1 Anne Hansdatter 3.4.1755, I 829)
Eskildsen, Claus – død før 1739, gift med Gie Andersdatter 23.4.1740, I 239, 241, -L (gift 2 Peder Pedersen Skade 30.1.1770, Dok. gift 2 Anne Pedersdatter)
Faber, … - toldkontrolør og krigsraad, konkurs 24.12.1821, Dok.
Faber, Anne Marie – 26.2.1821, III 421, enke efter skipper Rasmus Bansen, konkurs 18.11.1793, Dok.
Faber, Christian – hans enke Cathrine Høg forhen forpagterske paa Søbygaard, 17.6.1775, Dok.
Faber, Maren – 14.7.1753, I 707, efterlod et barn hvis fader var Poul Poulsen i Vester Aaby, gift med Johan Henrik Jørgensen
Fabricius, Albert Clausen - - urmager, død 1805, gift med Mette Kirstine … 15.6.1809, II 283
Fabricius, Severin Pedersen – bager, 12.12.1804, II 187, gift med Sidsel Blender (gift 2 Peder Eriksen)
Farver, Henrik Johansen – 17.8.1747, I 443, gift med Birgitte … 1.6.1757, Dok.
Felbereder, Henrik Jeppesen – 24.10.1769, Dok. gift med Maren Zachariasdatter (gift 2 Jens Thomsen Felbereder)
Felbereder, Jens Thomsen – gift med Maren Zachariasdatter (gift 1 Henrik Jeppesen Felbereder 24.10.1769, Dok.)
Fisker, Birthe Larsdatter – pige, 14.6.1774, Dok. -L
Fisker, Gie Larsdatter – 11.2.1777, Dok. gift med Joseph Sørensen død 1739 i Batavia, 24.4.1743, I 304, 306
Fisker, Lars Larsen – og hustru … 9.4.1767, Dok.
Fisker, Niels Larsen – erklæret for død 17.7.1810, III 41, -L
Fisker, Peder Larsen – hans enke Karen … 29.6.1794, Dok.
Fix, Jørgen Pedersen – gift med 10.7.1817 med Maren Kræmer (gift 1 postfører Hans H. Stage intet skifte)
Flint, Anne Kirstine – 23.9.1800, II 15, gift med Henrik Andersen Pedersen (gift 2 Karen Christensdatter)
Flint, Lars Pedersen – skrædder, gift 1 Anne Kirstine Hansdatter 27.10.1763, Dok. gift 2 Karen Hansdatter
Flint, Michael Bartolomeus – død 1823, se skifte i Ærø stad og Landret B II, kontraktprotokol xlvii 1798-99, fol 73a, 5.4.1799, gift 1 Maren Josephsdatter død 1795, gift 2 Anne Christensdatter død 1821 (gift 1 rebslager Hans Jacob Andersen 25.1.1797, Dok.)
Franck, Peder – konkurs 4.2.1773, Dok.
Frandsdatter, Maren – 15.4.1750, I 528, enke efter Christen Thomsen
Frandsen, Christopher – barn, 18.9.1753, I 764
Frandsen, Frands – barn, 30.1.1751, I 564
Frandsen, Hans – gift med Dorthea … (gift 1 Hans Jørgensen Fyenboe 22.4.1760, Dok.)
Frandsen, Thomas – hans enke … 28.12.1795, Dok.
Friis, Anne Cathrine – død 1819, gift med Erik Berthelsen Brandt død 1808, skifte 25.11.1835
Friis, Jens Hansen – skipper, postfører, 6.12.1809, III 33, gift med Magdalene … 27.5.1809, Dok.
Friis, Peder Hansen – skrædder, auktion 28.2.1792, Dok.
Frose, Johan Ferdinand – skrædder, gift 1 Anne Cathrine Bang 23.4.1818, III 336, gift 2 Maren Mikkelsen (gift 1 bødker Erik Eriksen 14.4.1818, III 335)
Frøekær, Peder Christensen – hans enke Else … 5.2.1745, I 330, mandens skifte 2.4.1721, se dokumenterne til skiftep. 5.2.1745
Fugl, Jacob – 20.11.1736, I 151, 154, gift med … død 1748
Fundebye, Anne Kirstine – 6.12.1802, II 79, gift med Nicolaj Harding Bager (gift 2 Johanne Marie Pedersen)
Fyen, Jens Henriksen – postfører, 10.9.1817, III 246, gift med Inger Magdalene Iversen (gift 2 postfører Niels Pedersen)
Fyen, Rasmus Rasmussen – hans enke Kirstine Jørgensdatter 2.11.1805, II 221
Fyen, Rasmus Rasmussen – gift 1 Anne Marie Rasmusdatter 25.7.1771, Dok. gift 2 Cathrine Jensdatter ikke næste!
Fynboe, Hans Jørgensen – 22.4.1760, Dok. gift med Dorthea … (gift 2 Hans Frandsen)
Fynboe, Jens Madsen – 8.10.1752, I 700, gift med Mette Pedersdatter 6.2.1775, Dok.
Færber, Anne Henrichsdatter – 27.12.1793, Dok. gift med farver Johan Glysing Holst (hans svigermoder Anne Kirstine …, registrering 12.3.1771, Dok.)
Gebert, Gregorius – skrædder, 20.12.1790, -L, Dok.
Gebert, Peder Rasmussen – købmand, 28.12.1789 (prot. 143), enke efter Marie Michelsdatter
Gebert, Salome – købmand og handelsmand, 1.9.1779, Dok. gift med Philip Mortensen Hay, arveforlig 27.2.1801, II 35 og 16.9.1808, II 263 (gift 2 Sophie Elisabeth Brandt 26.1.1823, III 438 død som enke)
Gehrts, Ditlev Hansen – opholdskontrakt til enken Karen … se Ærøskøbing bibog 1.4.1785, II 119
Glasser, Christen Larsen – 4.3.1738, I 170, enke efter …
Glasser, Christen Pedersen – 29.6.1747, I 438, gift med Elisabeth … (gift 2 Christen Jensen Brandt 11.7.1775, D)
Glasser, Niels Hansen – se 19.9.1772, Dok. gift 1 Anne Sophie Christensdatter 22.8.1741, I 260 (gift 1 Peder Frandsen), gift 2 Magdalene Jensdatter 30.4.1748, I 455, gift 3 Anne Kirstine Hansdatter
Glasser, Philip Poulsen – 27.12.1790, Dok. gift 1 Karen Hansdatter ?.6.1778, Dok. (gift 1 Hans Hansen Drejøe 17.7.1769, Dok. gift 1 Anne Elisabeth Rasmusdatter 12.4.1756, Dok.), gift 2 Kirsten Christensdatter Riising (gift 2 Rasmus Christensen)
Glysing, Holst Johan – farver, hans svigermoder Anne Kirstine … registrering 12.3.1771, Dok.
Gommesdatter, Ellen – 3.5.1749, I 449, gift med Hans Eriksen (gift 2 Maren Thiisdatter, gift 1 … i Ollerup, gift 2 Jens Hjortø 7.1.1750, I 549)
Gottloeb, Christopher Elias – assessor, 26.3.1802, II 81, enke efter Anne Jensdatter begr. 26.5.1782
Gottloeb, Niels – købmand, konkurs 18.7.1795, Dok.
Groth, Albert – skipper, 28.9.1819, III 376, gift med Margrethe Birkholm (gift 2 skipper Peder Philipsen Neander)
Groth, Albert Simonsen – og hustru Anne Schyt 6.12.1775, Dok. død protocollen 140
Groth, Elisabeth Charlotte – 18.9.1799, Dok. gift 1 købmand Morten Jensen birkholm 8.6.1781, Dok. (gift 1 Johanne Jacobine Zimmer 25.2.1765, -L, Dok.), gift 2 stadskasserer og købmand Peder Jensen Torp 18.9.1799, Dok.
Groth, Hans – hans enke Kirstine … 5.9.1747, I 448
Groth, Hans Christian – 30.4.1763, Dok. gift 1 Mette Jensdatter 12.7.1759, Dok. gift 2 Anne Marie Hansdatter
Groth, Jens – fh. tingskriver i Gudsgave Lehn, 13.8.1778, Dok. enke efter … findes ogsaa indført i Gudsgave Lehn i skifte under 13.8.1778, III 378
Groth, Peder Albertsen – skipper, 10.4.1809, Dok.
Groth, Peder Simonsen – død 1776, 24.6.1777, Dok. gift 1 Anne Hansdatter Lyccke 26.10.1771, Dok. (gift 1 Jens Mortensen Birkholm 27.8.1738, I 188), gift 2 Hedevig Susanne Lassen 26.3.1780, Dok. død prot. nr 141 (gift 2 Joseph Jensen Steen, gift 2 Anne Groth)
Groth, Simon Hansen – ugift matros, død i Hamborg 1765, skifte 4.8.1766, -L, Dok.
Groth, Simon Johansen – raadmand, gift 1 Riborg Albertsdatter 16.2.1739, I 198, 201, 204, 223 (gift 1 i 1698 med Peder Gommesen), gift 2 Margrethe Sophie Hjort (gift 1 pastor Ditlev Mogensen Lucoppidan)
Groth, Simon Pedersen – skipper, død i Bregninge, skifte 29.12.1820, Dok.
Groth, Sophie Amalie – pige, 16.9.1806, II 251, -L
Grube, Ludvig Hermann – gift med Mette Marie Pedersen (gift 1 Christen Josephsen Birkholm der har været fraværende i 7 aar formoder død 27.5.1812, III 71)
Grønbeck, Thomas – skipper, hans enke Anne … 28.11.1823, Dok.
Gude, Michael – studearius, 1.2.1763, Dok. død prot., -L
Gummesen, Verner – borgmester, 31.1.1753, I 299 (gift med i Kværndrup 1697 med Elisabeth Bertelsen F… enke efter Jens Madsen)
Gørtz, Hermann Frederik – toldkontrollør, 16.2.1803, II 112
Halmøe, Erik – død 1820, 30.10.1822, III 428, gift med Hedevig Susanne Steen (gift 2 Johan Georg Halmøe)
Halmøe, Erik – hans enke Anne … begr. 29.3.1758, Dok.
Halmøe, Erik – skipper, konkurs 19.5.1807, Dok.
Halmøe, Johan Georg – gift med Hedevig Susanne Steen (gift 1 Erik Halmøe død 1820, 30.10.1822, III 428)
Halmøe, Lars Nielsen – skipper, 15.7.1795, Dok. gift med Kirstine Margrethe Pasch
Halmøe, Mikkel Bertelsen - 8.8.1802, II 94, gift 1 Anne Clausdatter 3.12.1784 Søbygaard og Gudsgave skp. III 706, gift 2 Anne Kirstine Halmøe
Halmøe, Niels Larsen – Ærø bibog 1784, II 99, 63, gift med Anne Lucie Christensdatter død 1788 (gift 1 Peder Jensen Birkholm 21.9.1744, I 323, gift 1 Birgitte Cathrine Nielsdatter 19.6.1742, I 282)
Halmøe, Niels Mikkelsen – ugift matros 10.4.1811, III 57, -L
Handskemager, Jørgen – 18.8.1740, I 250, gift med Gertrud Thygesdatter
Handskemager, Niels Sørensen – og hustru … 19.11.1749, I 610 (familien var bortrømt)
Hanefeldt, Claus Christophersen – matros, 28.12.1812, III 75, Anne Marie … (gift 2 skrædder Philip Larsen)
Hansdatter, Anne – 12.1.1756, I 838, -L, gift med Johan Philip Frederik Schou 7.1.1801, II 29 (gift 2 Karen Christensdatter 7.1.1801, II 29)
Hansdatter, Anne – 24.4.1819, Dok. gift 1 Peder Hansen Brandt 31.3.1776, Dok. gift 2 matros Jørgen Poulsen
Hansdatter, Anne – 28.2.1739, I 200, gift med Hans Joensen 26.1.1742, I 269 (gift 2 Margrethe Rasmusdatter 1.4.1740, I 238, -L, gift 3 Anne Mortensdatter, gift 2 Christen Knudsen Skomager, gift 1 Marie Elisabeth Mikkelsdatter 18.12.1742, I 294, 301, gift 2 Mette Pedersdatter 10.6.1745, I 331)
Hansdatter, Anne – 3.4.1755, I 829, gift med Jens Josephsen 6.6.1769, Dok. (gift 2 Else Bertelsdatter Brandt, gift 2 Jens Hansen Erreboe, inemissionsforretning 27.11.1792, Dok. skifte 5.3.1800, II 6, 8)
Hansdatter, Anne – enke, 4.3.1742, I 252, 255, 287, gift 1 Jens …, gift 2 Lars Madsen Bødker
Hansdatter, Anne – aftægt 10.3.1800, II 7, enke efter skrædder Terkel Christensen
Hansdatter, Anne Cathrine – 19.1.1810, II 298, -L, gift med snedker Jacob Pedersen Møller (gift 2 Ulriche Augusta Lyngdahl)
Hansdatter, Anne Kirstine – 25.10.1769, Dok. -L, enke efter … Strøm
Hansdatter, Anne Kirstine – 27.10.1763, Dok. gift med skrædder Lars Pedersen Flint (gift 2 Karen Hansdatter)
Hansdatter, Anne Margrethe – 14.10.1738, I 181, -L, gift med Lars Jensen Brandt (gift 2 Mette Larsdatter)
Hansdatter, Anne Marie – 25.1.1770, Dok. gift 1 skipper Hans Peter Rasmussen Veber død 1747, 17.1.1752, I 589, gift 2 Christen Mikkelsen 25.1.1770, Dok.
Hansdatter, Anne Marie – 28.11.1775, Dok. gift 1 Casper Jochum Schriver 15.12.1738, I 189, 201, 206, -L, gift 2 Matthias Larsen Bødker, konkurs 21.2.1781, Dok. (gift 1 … Rasmusdatter 25.10.1741, I 264, -L, gift 3 Karen Albertsdatter 18.4.1805, II 213, -L)
Hansdatter, Anne Marie – 28.8.1777, Dok. gift 1 Poul Poulsen 22.4.1739, I 202, gift 2 Mathias Hansen Birkholm 20.7.1758, Dok. -L
Hansdatter, Bodil – begr. 18.4.1769 intet skifte, gift med Christian Larsen Holgersen 12.2.1782, Dok. (gift 2 Karen Rasmusdatter)
Hansdatter, Bodil – pige, fra Langeland, 21.1.1762, Dok. -L
Hansdatter, Cathrine – 30.10.1764, Dok. gift med Jens Rasmussen Stryn 20.11.1782, Dok. (gift 2 Karen Christensdatter, gift 2 Rasmus Pedersen Skomager boets opgørelse 17.12.1791, Dok. sidder i arrest i Faaborg)
Hansdatter, Cathrine – pige, 13.2.1775, Dok. -L
Hansdatter, Cathrine Elisabeth – 31.7.1800, Dok. gift 1 Knud Christensen Skomager intet skifte, gift 2 23.3.1792 Peder Samuelsen
Hansdatter, Christiane – 4.2.1758, Dok. gift med Niels Hansen Drejøe 15.2.1779, Dok. (gift 2 Anne Marie Clausdatter 27.11.1815, III 195, 251)
Hansdatter, Dorthea – 23.5.1763, Dok.
Hansdatter, Ellen – 18.6.1751, I 588, gift med Peder Henriksen død 1761 (gift 2 Anne Hansdatter)
Hansdatter, Ellen – 22.8.1760, Dok. gift med Christen Mikkelsen Degn
Hansdatter, Gertrud – 17.7.1744, I 321, gift med Søren Corneliussen 18.3.1778, Dok. (gift 2 Johanne Ditlevsdatter)
Hansdatter, Gie – 27.2.1778, Dok. gift 1 Jens Hansen Bødker 4.9.1736, I 150, gift 2 Lars Thomsen Skomager 27.2.1778, Dok.
Hansdatter, Gie – afstaaelse 21.10.1760, Dok. skifte 3.6.1772, Dok. gift 2 Bertel Eriksen 5.4.1747, I 390, gift 1 Bertel Jensen 21.7.1731, I 17
Hansdatter, Karen - ..6.1778, Dok. gift 1 Hans Hansen Drejøe 17.7.1769, Dok. (gift 1 Anne Elisabeth Rasmusdatter 12.4.1756, Dok.), gift 2 Philip Poulsen Glasser 27.12.1790, Dok. (gift 2 Kirsten Christensdatter Riising, gift 2 Rasmus Christensen)
Hansdatter, Karen – 17.2.1758, Dok. gift med Christen Ditlevsen
Hansdatter, Karen – 28.2.1775, -L, Dok. enke efter Jens Pedersen Stryn (gift 1 Maren Pedersdatter 4.3.1752, I 592)
Hansdatter, Karen – 5.5.1749, I 502, 515, -L, gift med Simon Jørgensen 5.5.1749, I 502, 515 (gift 1 …)
Hansdatter, Kirsten – 13.1.1796, Dok. gift med glarmester Peder Christensen Torp 8.10.1796, Dok. (gift 2 Anne Sophie Schysler, gift 2 Niels Rasmussen Drejøe)
Hansdatter, Kirsten – 23.1.1813, III 78, gift med Peder Pedersen af Store Rise (gift 2 Maren Johansdatter)
Hansdatter, Kirstine – 11.3.1755, I 820, -L, gift med Andreas Clausen Skomager (gift 2 Kirstine …, gift 1 Rasmus Thomsen Hattemager 22.8.1747, I 447)
Hansdatter, Maren – 19.12.1731, I 13, gift med Peter Rasmussen
Hansdatter, Maren – i Vraa, pige, 17.4.1821, III 422, -L
Hansdatter, Marie – 14.6.1752, I 595, -L, gift med handskemager Niels Christensen Schaarup (gift 2 Marie Sophie Christiansdatter 30.12.1753, -L, Dok. gift 3 Anne Catrine Jensdatter)
Hansdatter, Marie Kirstine – 1.4.1810, Dok. gift 1 skomager Johan Jørgensen Snohr 13.10.1807, Dok. gift 2 forlovet med husmand Knud Christensen Krag i Stokkeby
Hansdatter, Marthe Kirstine – 11.2.1809, II 57, gift med skipper Lars Henriksen Bastholm 23.12.1805, Dok. (gift 2 Else Margrete Mortensdatter)
Hansdatter, Mette – 8.3.1784, -L, Dok. gift med Jørgen Hansen Øboe 16.4.1784, -L, Dok.
Hansen, Andreas – (maaske Andreas Hansen Stage, se denne), gift med Karen Jensdatter (gift 1 Jens Albertsen 5.7.1736, I 146)
Hansen, Bertel – 2 sønner Hans Christian og Christen død i Batavia 1748, skifte 28.10.1755, I 833, -L
Hansen, Erik – gift med Eleonora Marie Philipsdatter (gift 1 urmager Christopher Hoffenblat 18.7.1749, I 509)
Hansen, Erik Christian – 9.4.1768, Dok. gift med …
Hansen, Gomme – raadmand, 8.12.1763, Dok. gift med Cathrine Basse (søster til pastor Niels Basse i Sønderby paa Fyen)
Hansen, Hans – hans enke Johanne Marie Poulsdatter gift med 25.5.1791 med Erik Hansen Stryn i Skovby (Kbg.)
Hansen, Jens – 8.4.1749, I 489, -L, gift med Anne Rasmusdatter 24.6.1771, -L, Dok.
Hansen, Jens – død 1742 (S.S.N.), hans enke Marie Pedersdatter 7.9.1770, Dok.
Hansen, Peder – 6.2.1736, I 132, gift med Anne Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – 25.2.1632, s. 185
Hansen, Rasmus – hans hustru … 11.3.1630, s. 131
Hansen, Rasmus – Ærøskøbing, skipper, 6.4.1820, Dok. konkursbo
Hattemager, Hans Pedersen (Blad) – 27.2.1749, I 485 gift med Margrethe … 20.8.1744, I 322 (en søn hattemager Christen Blad)
Hattemager, Morten Mortensen – 12.7.1792, -L, Dok.
Hattemager, Morten Pedersen – 26.3.1743, I 303, 305, gift med Anne Marie …
Haumann, Hans Christensen – hans enke fhv. jordemoder Anne Cathrine … 30.4.1820, Dok.
Hay, Christen Eriksen – skipper, konkurs, 3.12.1821, Dok.
Hay, Christen Mortensen – nybyggerfoged, konkurs 9.3.1781, Dok. skifte 5.1.1810, 313, 325, gift 1 Anne Pedersdatter Stage 21.3.1772, Dok. ok. (gift 1 Philip Christiansen Klestrup 8.2.1764, Dok.), gift 2 Anne Faber, gift 3 Anne Sophie Steenstrup
Hay, Claus Mortensen – 9.1.1778, Dok. gift 1 Agnete Christensdatter Steen 19.7.1777, Dok. gift 2 Anne Brandt 15.1.1813, III 77 (gift 2 købmand Johan Groth Clausen, gift 1 Anne Pedersdatter Gebert død Marts 1778, gift 1 Erik Mortensen Hay 24.8.1772, -L, Dok.)
Hay, Claus Philipsen – raadmand, død 1799 og hustru Agnete … død 1784, 25.9.1784, Dok. bilag II 140
Hay, Erik Clausen – død 12.6.1795, se konkursskifte efter sønnen Christen Eriksen Hay 3.12.1821, Dok.
Hay, Erik Mortensen – 24.8.1772, -L, Dok. gift med Anne Petersdatter Gebert død Marts 1778 (gift 2 Johan Groth Clausen, gift 2 Anne Brandt 15.1.1813, III 77, gift 1 Claus Mortensen Hay 9.1.1778, Dok. gift 1 Agnete Christensdatter Steen 19.7.1777, Dok.)
Hay, Hans Knudsen – ungkarl, 1.10.1757, -L, Dok.
Hay, Jens Philipsen – hans enke Karen Josephsdatter Steen 10.2.1795, -L, Dok.
Hay, Morten Philipsen – 17.1.1770, Dok. gift med Karen … arvefordeling 1.2.1773, se Ærøskøbing bibog i 386
Hay, Peder Gebert – gift med 1814 med Agnete Pasche (gift 1 skipper Niels Peder Madsen 13.4.1806, II 242, gift 1 Anne … 19.1.1796, Dok.)
Hay, Philip Mortensen – købmand og handelsmand, arveforlig 27.2.1801, II 35, 16.9.1808, II 263, gift 1 Salome Gebert 1.9.1779, Dok. gift 2 Sophie Elisabeth Brandt 26.1.1823, III 438
Henriksen, Mads – gift med Anne Cathrine … 28.2.1752, I 716 (gift 1 Hans Ernst Møller 25.2.1735, I 97)
Henriksen, Otte – købmand, 19.5.1810, III 33, gift 1 Maren Jensdatter død 1787, 50 aar, skifte 29.12.1787, bibog II 58, gift 2 Ellen Cathrine Danielsen 27.3.1819, III 373 (gift 1 skipper Philip Pedersen Neander 29.12.1787, Dok. gift 1 Kirstine … 27.2.1782, Dok. gift 1 Rasmus Knudsen 7.3.1747, I 387, -L)
Henriksen, Peder – død 1761, gift 1 Ellen Hansdatter 18.6.1751, I 588, gift 2 Anne Hansdatter
Henriksen, Peder – gift 1 Else Kirstine Jensdatter 27.12.1764, -L, Dok. gift 2 Karen Rasmusdatter
Henriksen, Rasmus – 16.1.1759, -L, Dok. gift med Elisabeth Lauritsdatter 22.8.1798, Dok. (gift 2 Lars Nielsen Kock, gift 2 Maren Holgersdatter)
Hjortø, Anne – 27.1.1742, I 270, gift med Rasmus Lollik 10.7.1736, I 147
Hjortø, Jens – 7.1.1750, I 549, gift med Maren Thiisdatter (gift 1 … i Ollerup, gift 3 Hans Eriksen, gift 1 Ellen Gommesdatter 3.5.1749, I 499)
Hjulmand, Søren Christensen – 30.7.1764, Dok. gift 1 Ellen Sophie Larsdatter 5.1.1761, Dok. gift 2 Bodil Carstensdatter (gift 2 Jens Clausen Schrøder)
Hoffenblat, Christopher – urmager, 18.7.1749, I 509, 514, gift med Eleonora Marie Philipsdatter (gift 2 Erik Hansen)
Holgersen, Christen – 28.6.1743, I 307, -L, gift med Karen Terkelsdatter 16.11.1757, -L, Dok.
Holgersen, Christian Larsen – 12.12.1782, Dok. gift med Bodil Hansdatter begr. 18.4.1769, intet skifte, se dog Raadstue prot. III side 684, 15.1.1770, gift 2 Karen Rasmusdatter
Holgersen, Gomme – skipper, konkurs 9.2.1789, Dok. død i Kerteminde hvor der er skifte 1828, gift 1 Sidsel Marie Rasmusdatter 5.12.1779, Dok. gift 2 Birthe Andersdatter Kielde skifte 26.11.1831 I Kerteminde
Holgersen, Lars – og hustru Sidsel … 5.11.1742, I 293, 304
Hollænder, Hans Jørgensen – 11.2.1753, I 775, gift med Anne Maria Sølle
Hollænder, Jacob Hansen – 10.9.1757, Dok. gift med …
Holm, Christen Johansen – gift med Gertrud Marie Jensdatter (gift 1 skipper Claus Nielsen Drejø død for nogle aar siden, 28.11.1807, II 262, og 16.9.1817, III 250)
Holm, Dorthea Clausdatter – pige, 18.2.1786, -L, Dok.
Holm, Johanne Cathrine – 28.9.1816, III 200, gift med vægter Hans Christian Rasmussen Drejøe (gift 2 Anne Marie Jensen, gift 1 slagter Christopher Frederik Carslund)
Holm, Johanne Jacobine – 30.1.1812, III 68, -L, gift med styrmand Hans Nielsen Mogensen (gift 2 Birthe Cathrine Rasmussen)
Holm, Peder Christensen – matros, hans enke Anne Cathrine … 4.2.1808, II 280
Holst, Henrik Johansen – skipper, 8.10.1792, Dok. gift med Gie Schyt (gift 2 Peder Clausen Dauer)
Holst, Johan Glysing – farver (hans svigermoder Anne Kirstine … registrering 1.3.1771, Dok.), gift med Anne Henriksdatter Færber 27.12.1793, Dok.
Holst, Martinus – farver, 2.2.1797, Dok. gift med Mette Marie Groth (gift 2 farver Bertel Pedersen Møller)
Hvalsøe, Maren – 31.10.1809, II 292, -L, gift med Poul Jørgen Albertsen
Hvalsøe, Salome – 21.12.1809, II 285, gift med Johan Groth Svinding (gift 2 …)
Hyvadt, Niels Ottesen – død i Norge, 15.9.1751, I 653, -L
Hyvadt, Otte Nissen – 16.3.1750, I 527, gift med Gie Christensdatter 5.12.1736, I 156
Høg, Cathrine – fhv. forpagterske paa Søbygaard, 17.6.1775, Dok. enke efter … Faber
Høstmark, … - løjtnant, hans enke Anne Kirstine Høne gift med 1810
Høvinghoff, Christiane – død ved Schytt, gift 1 Matthias Høvinghoff se dekretprotokol 13.2.1816, nr. 18, gift 2 1816 skomager Peder Larsen
Høye, Hans – 13.7.1630, s 135
Høyte, Hans – hans enke Karen … 10.7.1751, I 620
Ibsen, Niels Josephsen – raadmand, død 1736, 30.7.1739, I 212, gift med Agnes Hedevig … 19.12.1746, I 369, 378
Ingvarsen, Harcke – toldforvalter, 19.7.1805, Dok. gift med Marie Cathrine Petermann (gift 2 capellan Christian Gorm Limkilde)
Iversdatter, Gertrud – pige, 18.3.1750, I 552, -L
Iversen, Peder – 14.4.1759, Dok. gift 1 Marike Jørgensdatter, gift 2 Kirstine Albertsdatter, opholdskontrakt 20.1.1767, se Ærøskøbing bibog I 264, bestillings nr. SO 2641 iflg. Skøde- og pantereg.
Jacobsdatter, Anne Marie – død før 1790 intet skifte (se ved mandens navn), gift med skipper Mads Jensen Brandt 24.5.1795, Dok. (gift 2 Marie Kirstine Hansdatter, gift 2 Johan Jacob Nagel)
Jacobsen, Dorthe Cathrine – 28.8.1769, Dok. gift med Erik Larsen Bødker (gift 2 Bodil Clausdatter)
Jacobsen, Hans – i Ebeltoft, hans enke Anne Kirstine …, registrering 12.3.1771, Dok.
Jacobsen, Peder – 14.6.1738, I 176, 177, gift med Dorthe …
Janssen, Johan – bager og købmand, konkursbo 30.8.1823, Dok. gift med Else Charlotte Clausen
Jensdatter, Else Kirstine – 27.12.1764, -L, Dok. gift med Peder Henriksen (gift 2 Karen Rasmusdatter)
Jensdatter, Gie – 7.3.1766, -L, Dok. gift med Hans Jensen Snedker
Jensdatter, Johanne – 19.3.1737, I 158, gift med Lars Larsen Bødker 11.1.1738, I 166, 172
Jensdatter, Kirstine – 9.9.1749, I 513, -L, gift med Mads Nielsen (gift 2 Margrethe Pedersdatter)
Jensdatter, Magdalene – 30.4.1748, I 455, gift med Niels Hansen Glasser se 19.9.1772, Dok. (gift 1 Anne Sophie Christensdatter 22.8.1741, I 260, gift 3 Anne Kirstine …)
Jensdatter, Marie - ?.?.1741, I 254, -L, gift med skomager Hans Rasmussen Skovballe 29.11.1756, -L, Dok. (gift 2 Ellen Pedersdatter 29.10.1742, I 292, -L)
Jensdatter, Marie – gift med Otto Henrik Skriver, se Ærøskøbing bibog II 158, 29.12.1787
Jensdatter, Mette – 12.7.1759, Dok. gift med Hans Christian Groth 30.4.1763, Dok. (gift 2 Anne Marie Hansdatter)
Jensen, Agnete – arveforlig 5.8.1827, III 427, enke efter Matthias Pedersen Rabe (gift 1 Anne Sophie Marcusdatter 30.5.1776, Dok. gift 1 Christen Hansen Minor 10.2.1752, I 721, gift 1 Magdalene Elsebeth … 22.1.1748, I 451)
Jensen, Albert – 10.3.1734 I 34, efterlod et pigebarn, gift med Kirsten …
Jensen, Anders – død 1717, gift med Ellen Mikkelsdatter 27.7.1735, I 117, 125 (gift 2 Hans Pedersen Riising)
Jensen, Bertel – 5.3.1800, II 7, -L
Jensen, Christen – gift 1 Karen Christophersdatter 7.5.1766, Dok. (gift 1 Christen Christensen Sørensen 25.2.1727, I 3, gift 2 Hans Nielsen Bødker 20.12.1792, I 4 (gift 1 … død 1726), gift 3 Christen Mikkelsen 20.1.1733, I 22 (gift 2 Kirsten Pedersdatter)
Jensen, Christopher – 31.1.1739, I 191, 211, 224, 236, 238, 245, gift med Cathrine Nielsdatter 20.5.1739, I 208, 211, 224, 236, 238, 245
Jensen, Claus – raadmand, død 1737, 11.1.1743, I 296, enke efter …
Jensen, Claus – skrædder, gift 1 Karen Larsdatter 13.11.1733, I 23, gift 2 Maren Nielsdatter
Jensen, Hans – 31.1.1742, I 270, gift med Anne Josephsdatter
Jensen, Hans Iver – smed, 19.2.1823, III 432, gift med Ellen Margrethe …
Jensen, Hans Jacob – ungkarl, 25.3.1777, -L, Dok.
Jensen, Henrik – 4.3.1757, Dok. gift med …
Jensen, Jens – 5.3.1800, II 6, -L
Jensen, Joseph – arveforlig 3.4.1755, I 829, skifte 8.3.1770, Dok. gift med Maren Clausdatter Stage 20.9.1745, I 354
Jensen, Karen – pige, 8.9.1823, -L, Dok.
Jensen, Michael – tobakspinder, konkurs 25.2.1763, Dok. (identisk med ovennævnte M. J. Meyden)
Jensen, Mogens – skipper, 21.10.1822, Dok. gift med Ellen Marie …
Jensen, Peder – skipper, 13.10.1809, II 285, og 16.1.1813, III 79, gift 1 Anne Marie Piil 16.1.1801, II 30, gift 2 Birthe Cathrine Rasmusdatter (gift 2 Rasmus Olsen i Stoense)
Jensen, Rasmus – skipper, 19.1.1810, II 287, III 222, gift med Kirsten … (gift 2 Andreas Banson)
Jepsen, Birgitte Kirstine – 14.4.1796, Dok. gift 1 …, gift 2 Bertel Jensen Schytt (gift 1 Anne Kirstine Pedersdatter Stiege 9.10.1794, Dok.)
Jespersen, Poul – 3.6.1756, Dok. gift 1 Agnes Hedvig Nielsdatter 21.4.1749, I 493, 516 (gift 1 Niels Larsen 3.2.1733 (AHNs datter Karen 9.1.1737, I 157, -L), gift 2 Anniche Hansdatter (gift 2 Hans Danielsen)
Jessen, Caroline – 12.9.1818, III 362, gift med skipper Jens Larsen Brandt 27.3.1808, II 264 (gift 1 Anne Cathrine Mogensen død 1801, 8.1.1813, II 80)
Jessen, Hans – organist, 28.10.1818, III 353, gift med Maren …
Jessen, Jørgen – ugift og byskriver, 16.7.1750, I 664, 700, -L
Jessen, Rasmus – gift med Accilia Boldt (gift 1 Peder Bierring 3.12.1798, Dok.)
Joensen, Hans – 26.1.1742, I 269, gift 1 Anne Hansdatter 28.2.1739, I 200, gift 2 Margrethe Rasmusdatter 1.4.1740, I 238, -L, gift 3 Anne Mortensdatter (gift 2 Christen Knudsen Skomager, gift 1 Marie Elisabeth Mikkelsdatter 18.12.1742, I 294, 301, gift 2 Mette Pedersdatter 10.6.1745, I 331)
Johannesdatter, Maren – ugift, kontrakt, 21.3.1805, II 212
Johansen, Otto Ludvig – paa Grubbemøllen, møller, 25.4.1817, -L, Dok.
Johansen, Sidsel – 9.1.1819, III 352, gift med skipper Lars Jensen Thomsen, konkurs 22.1.1822, Dok. (gift 2 Gie Bjørn)
Josephsdatter, Marie – 18.10.1769, Dok. gift med skipper Marcus Nagel 12.5.1783, Dok. (gift 2 Johanne Antonette Groth)
Josephsen, Jens – købmand, 6.6.1769, Dok. gift med Anne Hansdatter 3.4.1755, I 829, gift 2 Else Bertelsdatter Brandt (gift 2 skipper Jens Hansen Erreboe, immisionsforretning 27.11.1792, Dok. skifte 5.3.1800, II 6, 8)
Josepsdatter, Johanne - ?.1.1766, -L, Dok. gift med Jørgen Larsen Brandt 14.1.1782, Dok. (gift 2 Gie Hansdatter Mogensen 23.3.1816, III 194, gift 2 Johan Arent Svarer)
Justesen, Claus – død før 1757, gift med Anne …, sønnen Jens Clausen Torp 14.11.1757, -L, Dok. datteren Salome Clausdatter 21.5.1757, -L, Dok.
Juul, Jørgen Pedersen – gift med Anne Marie Larsdatter 2.4.1742, I 276
Jørgensdatter, Cathrine – [Anna Cathrine Jørgensdatter Birkholm] begr. 21.3.1788, intet skifte, se dog Ærøskøbing bibog II 164, 10.11.1788, gift med skipper Jens Christian Svane 15.2.1794 (gift 2 Mette Cathrine Bager)
Jørgensdatter, Ellen – 13.11.1815, III 193, gift med baadfører Hans Johansen Svarer (gift 2 Marie Christine Clausen)
Jørgensdatter, Kirstine – 2.11.1805, II 221, enke efter Rasmus Rasmussen Fyen
Jørgensdatter, Sidsel – 6.4.1799, II 10, gift 1 Claus …, gift 2 skomager Peder Larsen 13.7.1763, Dok. (gift 1 Anne … 3.11.1753, I 766), gift 3 skomager Christian August Jørgensen 6.4.1799, II 10
Jørgensen, Albert – 5.10.1632, s. 217
Jørgensen, Christen – 29.6.1625, s. 1
Jørgensen, Christian August – skomager, 6.4.1799, II 10, gift med Sidsel Jørgensdatter 6.4.1799, II 10 (gift 1 Claus Pedersen Stage død 1718, gift 2 Peder Larsen Skomager 13.7.1763, Dok. gift 1 Anne Christensdatter 3.11.1753, I 766)
Jørgensen, Johan Henrik – conditioneret hos borgmester Brolund, gift 1 Maren Frederiksdatter Faber 14.7.1753, I 707 (efterlod et barn, fader Poul Poulsen væver i Vester Aaby) se forrige
Jørgensen, Johan Henrik – købmand, 1755 (gift med 1758), 7.9.1781, Dok. død prot. nr. 142, gift 1 …, gift 2 Anne Mogensdatter Veber (se næste)
Jørgensen, Marine – 3.3.1800, II 5, gift med organist Rasmus Diderik Kreutz i Rise (gift 2 Anne Marie Clausen)
Jørgensen, Palle – 17.6.1753, I 711, -L, gift med Maren Christensdatter (gift 1 Anders Hansen skrædder 10.8.1735, I 122)
Jørgensen, Peder – gift med Karen Christensdatter (gift 1 Thomas Svendsen 23.1.1732, I 13)
Jørgensen, Rasmus – 1.8.1746, I 364, 384, -L, gift 1 Anne Madsdatter 11.6.1745, I 332, -L, gift 2 Kirstine Nielsdatter (gift 2 Mathias Larsen)
Jørgensen, Simon – 5.5.1749, I 502, 515, gift 1 … død 1727, gift 2 Karen Hansdatter 5.5.1749, I 502, 515, -L
Kehlet, Anne – 23.1.1797, Dok. gift med Johan Jacob Nagel (gift 2 Marie Kirstine Hansdatter, gift 1 skipper Mads Jensen Brandt 24.5.1795, Dok. gift 1 Anne Marie … død før 1790 intet skifte)
Kehlet, Anne Margrethe – 25.10.1771, Dok. gift med skipper Christen Rasmussen Schrøder 16.3.1786, Dok. (gift 2 Maren Arctander Mogensen død før 1784, gift 3 Anne Jensdatter Josephsen Errebo, gift 2 Hans Frederik Pasck 19.12.1801, II 51, gift 3 skipper Jens Nielsen Schaarup)
Kehlet, Frederik – postmester, 2.9.1809, -L, Dok.
Kehlet, Hans – byfoged, konkursbo 14.2.1754, Dok.
Kehlet, Hans Jeppesen – død 1787 i Fangel, fhv. byfoged og postmester i Ærøskøbing, se skifte i Odense Amt
Kehlet, Henrik August – konkurs 1.11.1815, Dok.
Kehlet, Jeppe – 5.1.1792, Dok. gift med Kirsten Jørgensdatter (gift 2 David Hansen Bager)
Kehlet, Marie Cathrine – pige, 28.5.1806, II 238, -L
Kellinghuusen, Elsebeth – 17.1.1805, II 194 (mon ikke identisk med jomfru Kellinghuusen død 1800, 90 aar gl.)
Kielde, Birthe Cathrine Rasmusdatter – 3.12.1759, Dok. gift med Niels Henriksen Trarup (gift 2 Maren Nielsdatter Koch)
Kielde, Elisabeth – 3.4.1798, -L, Dok. gift med skipper Jørgen Jensen 14.2.1793, -L, Dok.
Kirstan, Anne Beate Gottlobsdatter – 5.9.1761, Dok. gift med organist Johan Ludvig Dauer, se Graasten Amts Skiftep.
Klestrup, Cathrine – 31.3.1779, Dok. -L, gift med Knud Jacobsen Svarer (gift 1 Gie Rasmusdatter Svarer 24.3.1777, Dok. -L, gift 3 Anne Cathrine Frederiksdatter)
Klestrup, Claus Christiansen – købmand, hans enke Ellen Sophia Stan…, overladelseskontrakt 1799, konfirmeret 20.1.1802, II 56
Klestrup, Margrethe Philipsdatter – barn, død 1764, 18.2.1769, Dok.
Klestrup, Niels Christiansen – udlæg i boet 3.3.1779, D
Klestrup, Philip Christiansen – 8.2.1764, Dok. gift med Anne Pedersdatter Stage 21.3.1772, Dok. (gift 2 Christen Mortensen Hay, konkurs 9.3.1781, Dok. gift 2 Anne Faber)
Knudsen, Christen – hans hustru Anne Kirstine Christensdatter er død før 1766, se 29.4.1766 Dok. (gift 1 Hans Jensen Riising 14.3.1752, I 594)
Knudsen, Christen – hans hustru Birte Christensdatter Koch 23.2.1752, I 590 (gift 1 Jacob Lauritsen)
Knudsen, Peder – 23.5.1763, -L, Dok.
Knudsen, Rasmus – 7.3.1747, I 387, -L, gift med Kirstine … 27.2.1782, Dok. (gift 2 Philip Pedersen Neander 29.12.1787, Dok. gift 2 Ellen Cathrine Danielsen 27.3.1819, III 373, gift 2 Otte Henriksen 19.5.1810, III 32)
Knudsen, Rasmus – 8.3.1728, gift med Salome Pedersdatter 25.4.1754, I 804 (gift 2 Hans Jacob Clausen 23.10.1753, I 787, 804)
Kock, Erik Nielsen – 13.9.1745, I 352, 357, enke efter …
Kock, Erik Pedersen – hans enke Karen … 8.3.1752, I 771
Kock, Hans Jensen – sejlmager, hans enke Anne Cathrine Dehnfeld 5.12.1816, III 224
Kock, Jens Marcussen – hans enke Anne Cathrine … 16.7.1788, Dok.
Kock, Lars Nielsen – gift 1 Elisabeth Lauritsdatter 22.8.1798, Dok. (gift 1 Rasmus Henriksen 16.1.1759, -L, Dok.), gift 2 Maren Holgersdatter
Kock, Mads Christensen – 14.2.1743, I 299, -L, gift med Anne Kirstine … 22.2.1749, I 475, 496, -L
Kock, Marcus Jensen – 31.10.1749, I 517, 519, gift med Marie Cathrine … 19.1.1757, Dok.
Kock, Niels Christensen – 15.11.1735, I 129, gift med Anne Hansdatter (gift 2 Hans Jensen Brandt 26.4.1749, I 496, 546)
Kock, Niels Marcussen – 3.5.1740, I 241, gift med Kirstine …
Kock, Niels Nielsen – 25.6.1745, I 334, 345, gift 1 Kirsten Rasmusdatter 18.4.1730, I 9 (gift 2 Peder Pedersen Stage), gift 2 Anne Jensdatter
Kock, Rasmus Henriksen – skipper, konkurs 18.12.1822, Dok.
Kock, Rasmus Larsen – skipper, gift 1 Else Marie Brandt 8.2.1796, Dok. gift 2 Marie Dorthea Henriksen
Krabbe, Johan Henrik – toldforvalter, 5.7.1809, III 1, 374, gift 1 Anna Marie Marienhoff skifte se Ærøskøbing bibog II 534, 11.11.187?, gift 2 pastor Monrads datter Caroline Antoinette Monrad fra Bregninge [der mangler det sidste ciffer]
Krag, Jørgen – gift med Anne Marie … (gift 1 Anders Hansen Normann 29.11.1798, Dok.)
Kreutz, Rasmus Diderik – organist i Rise, gift 1 Marine Jørgensen 3.3.1800, II 5, gift 2 Anne Marie Clausen
Kruse, Iver Henriksen – sejlmager, 26.5.1783, Dok. gift 1 Anne Marie Bondesen 24.7.1775, Dok. (gift 1 Jeppe Rasmussen Schrøder), gift 2 Gjertrud Sørensdatter
Kræmer, Albert Hansen - i Søbygaard, Gudsgave, 19.5.1798, iv 283, hans enke Agnete Andreasdatter gift med 1799 med matros Johan Frederik Larsen Stiie, konkurs 8.8.1810, Dok. gift 1 Maren Christensdatter 5.7.1779, Dok. -L, gift 2 Anne Kirstine Christensdatter død ca 1794, 9.1.1799, Dok.)
Købmand, Hans Jensen – 21.7.1731, I 17, gift med Gie Hansdatter afstaaelse 21.10.1760, Dok. skifte 3.6.1772, Dok. (gift 2 købmand Bertel Eriksen 5.4.1747, I 390)
Kaas, Jens Vilhelm – skipper, flytter til Stege 1775, gift 1 Anne Cathrine Svinding 13.3.1775, Dok. gift 2 Abelone Drevsen fraskilt pastor H. V. C. Arent i Mern
Lackendrup, Rasmus Christensen – skrædder, død paa sørejse, 11.2.1779, Dok. gift med Margrethe Jensdatter Drejøe (gift 2 Knud Nielsen Skomager 4.2.1797, -L, Dok.)
Land, Rasmus Larsen – 16.12.1684, Dok. gift med Anne Jeppesdatter
Lange, Hans – snedker, hans enke Karen (eller Anna?) … 6.8.1801, II 54
Langeland, Rasmus Johansen – kaptejn, konkurs 2.6.1812, Dok.
Larsdatter, Anne Marie – 2.4.1742, I 276, gift med Jørgen Pedersen Juul
Larsdatter, Birthe – 3.5.1741, I 253, enke efter Lars … (Kbg. siger Birthe Fiskers)
Larsdatter, Ellen – 8.10.1783, Dok. gift med Hans Christian Pedersen Smed 25.5.1796, Dok. (gift 2 Ellen Cathrine Pedersdatter død før 1796, intet skifte)
Larsdatter, Ellen Sophie – 5.1.1761, Dok. gift med Søren Christensen Hjulmand 30.7.1764, Dok. (gift 2 Bodil Carstensdatter, gift 2 Jens Clausen Schrøder)
Larsdatter, Karen – 13.11.1733, I 23, gift med Claus Jensen Skrædder (gift 2 Maren Nielsdatter)
Larsdatter, Marie Dorthea – 8.1.1760, Dok. gift 1 Magnus Sørensen 4.4.1757, Dok. gift 2 Jens Hansen Drejøe død 1767-71 (gift 2 Johanne …), gift 3 Anton Jensen Stryn
Larsdatter, Salome – 23.8.1741, I 261, gift med Claus Eriksen
Larsen, Anders – hans hustru Karen … 29.2.1752, I 591
Larsen, Claus – 28.3.1737, I 159, -L, gift med Gie …
Larsen, Hans – 26.3.1755, I 828, enke efter …
Larsen, Hans Philip – skipper, konkurs 20.1.1789, Dok. skifte 28.12.1795, Dok. gift med Kirstine Pedersdatter Stage 20.1.1775, -L, Dok.
Larsen, Holger – hans enke Karen … 3.1.1800, II 32
Larsen, Knud – daglejer, 10.1.1815, III 191, gift med Marie Amalie Johansen (gift 2 matros Lars Clausen Martino)
Larsen, Knud – skomager, konkurs 15.5.1798, Dok.
Larsen, Lars – 15.6.1741, I 256, gift 1 Kirsten Thomasdatter 29.11.1713, gift 2 Anne Pedersdatter 15.6.1741, I 256 (gift 1 Peder Hansen Svarer)
Larsen, Mathias – gift med Kirstine Nielsdatter (gift 1 Rasmus Jørgensen 1.8.1746, I 364, 384, -L, gift 1 Anne Madsdatter 11.6.1745, I 332, -L)
Larsen, Niels – 3.2.1733, gift 1 Agnes Hedvig Nielsdatter 21.4.1749, I 493, 516 (datteren Karen død paa Strynø 9.1.1737, I 157, -L), (gift 2 Poul Jespersen 3.6.1756, Dok. gift 2 Annicke Hansdatter)
Larsen, Peder – 17.2.1758, Dok. gift med Maren …
Larsen, Peder – skomager, død 1794, 13.3.1798, -L, Dok. gift med Anne Elisabeth …
Larsen, Philip – skrædder, gift med Anne Marie … (gift 1 matros Claus Christophersen Hamfeldt 28.12.1812, III 75)
Larsen, Poul – smed og hustru Anne Cathrine … 25.5.1816, III 198
Lassen, Christen – 31.7.1745, I 345, gift med Anne Margrethe Holsersdatter 23.11.1746, I 365, 368
Lassen, Christian Frederik – ugift og skoleholder, 7.1.1769, Dok. -L
Lassen, Claus Christian – gift med Mette … (gift 1 Hans Steffensen Rebslager 22.11.1736, I 151, 164, gift 1 Ellen Christensdatter 15.7.1729)
Lassen, Hedevig Susanne – 26.3.1780, Dok. død prot. no. 141, gift 1 Peder Simonsen Groth 24.6.1777, Dok. (gift 1 Anne Hansdatter Lytcke 26.10.1771, Dok. gift 1 Jens Mortensen Birkholm 27.8.1738, I 188), gift 2 Joseph Jensen Steen (gift 2 Anne Groth)
Lauertsdatter, Anne – 15.7.1625, s. 2, gift med Hans Rasmussen
Lauertzen, Christen – 23.2.1633, s. 224
Laurentius, Lars – lærer, 29.12.1810, -L, Dok.
Lauritsdatter, Elisabeth – 22.8.1798, Dok. gift 1 Rasmus Henriksen 16.1.1759, -L, Dok. gift 2 Lars Nielsen Kock (gift 2 Maren Holgersdatter)
Lauritsen, Jacob – hans enke … mon Berte Christensdatter Kock død 1751, 23.2.1752, I 590 (gift 2 Christen Knudsen)
Lausen, Hans Jensen – rebslager, gift med Johanne Holms (Kbg. Pedersdatter), sk. (udsigelse) i Ærø Stad- og Landret B II, kontrakt prot. XIIII 1798-99, fol. 110a 8.5.1799
Lendsche, Johan – skomager, bortrømt, hans hustru Anne Boesen 28.5.1755, I 834
Lercke, Conrad – soldat, død 1772, 7.1.1777, Dok. gift med Anne … (gift 2 Michael Jensen Meyden gift i Tranderup, gift 1 … død for mange aar siden, gift 3 kaadbo Jens Hansen i Kragnæs)
Limkilde, Christian Gorm – gift med Marie Cathrine Petermann (gift 1 toldforvalter Harcke Ingversen 19.7.1805, Dok.)
Lind, Lars Nielsen – gift 1 … intet skifte, gift 2 18.3.1799 med Anne Cathrine Larsdatter
Lolle, Hans Christian – 4.2.1766, Dok. gift med Anne Marie Hansdatter
Lolle, Kirstine Marie – 20.1.1779, Dok. gift med Claus Jensen Smed (gift 2 Cathrine Elisabeth Hansdatter Deign)
Lollik, Peder Clausen – 27.1.1758, Dok. gift med Heilike … 5.5.1759, Dok.
Lollik, Rasmus – 10.7.1736, I 147, gift med Anne Hjortø 27.1.1742, I 270
Lorentzen, Hans Christian – parykmager, intet skifte se dog Ærø-stad- og Landsrets forhørsprotokol 26.2.1822, hans enke Marthe Haumann (gift 2 1822 med Andreas Andreasen Mogensen, gift 1 Johanne … 7.12.1790, Dok. gift 2 Gie Cathrine Nielsdatter død ca 1804, 26.2.1822, III 426)
Lund, Gie Larsdatter – pige, død 1804, 4.3.1806, II 237, -L
Lund, Hans Rasmussen – gift 1 Sophie Hansdatter død 1796, intet skifte, se dog Ærøskøbing bibog II 29.12.1797, side 313, gift 2 Charlotte Jacobine Bødker 3.4.1807, II 256 efterlod en datter, enkemanden ikke faderen
Lund, Jens – hans enke Mette Westcken 26.7.1746, I 363
Lund, Lars Rasmussen – skipper, 25.7.1801, II 41, enke efter …
Lund, Ursula Cathrine – pige, 23.11.1746, I 367, -L
Lytcke, Anne Hansdatter – 26.10.1771, Dok. gift 1 Jens Mortensen Birkholm 27.8.1738, I 188, gift 2 Peder Simonsen Groth død 1776, 24.6.1777, Dok. (gift 2 Hedevig Susanne Lassen 26.3.1780, Dok. død prot. no 141, gift 2 Joseph Jensen Steen, gift 2 Anne Groth)
Madsdatter, Anne – 11.6.1745, I 332, -L, gift med Rasmus Jørgensen 1.8.1746, I 364, 384, -L (gift 2 Kirstine Nielsdatter, gift 2 Mathias Larsen)
Madsdatter, Kirstine – 6.4.1773, Dok. gift med Jens Henriksen Drejøe, død før 1818 (gift 2 Magdalene Hansdatter Brandt 9.5.1818, D)
Madsdatter, Sidsel – fra Birkholm, pige, 9.3.1778, -L, Dok.
Madsen, Christen – skibbygger og hustru Gertrud … 19.6.1764, Dok.
Madsen, Niels Peder – skipper, 13.4.1806, II 242, gift 1 Anne … 19.1.1796, Dok. gift 2 Agnete Pasche (gift 2 1814 med Peder Gebert Hay)
Madsen, Søren – 22.11.1746, I 364, gift med Sidsel Christophersdatter 4.8.1755, Dok.
Maler, Bohn Johansen – 11.9.1775, Dok. enke efter …
Manderupsdatter, Karen – 20.4.1780, Dok. gift med Hans Hansen Birkholm 22.4.1739, I 201
Marchusdatter, Anne Sophie – 30.5.1776, Dok. gift 1 Christen Hansen Minor 10.2.1752, I 721 (gift 1 Magdalene Elisabeth … 22.1.1748, I 451, gift 2 Mathias Pedersen Rabe død før 1822, gift 2 Agnete Jensen vistnok fra Fyn, arveforlig 5.8.1822, III 427)
Marcusdatter, Birthe – 27.10.1738, I 183, gift med Jens Rasmussen Brandt 16.12.1738, I 185
Marcusdatter, Else – 2.4.1754, I 820, gift 1 Christen Jensen, gift 2 Christian Rasmussen Drejøe 28.6.1742, I 280, 284
Martino, Lars Clausen – matros, gift med Marie Amalie Johansen (gift 1 daglejer Knud Larsen 10.1.1815, III 191)
Matros, Jørgen Pedersen – hans enke Anne Hansdatter 24.4.1819, Dok. (gift 1 Peder Hansen Brandt 31.5.1776, Dok.)
Meyden, Michael Jensen – 3.3.1784, Dok. gift 1 Margrethe Jeppesdatter 7.1.1777, Dok. død for mange aar siden, gift 2 Anne … p.t. i Tranderup (gift 1 soldat Conrad Lerche død 1772, 7.1.1777, Dok. gift 3 kaadbo Jens Hansen i Kragnæs)
Mikkelsdatter, Ellen – 27.7.1735, I 117, 125, gift 1 Anders Jensen død 1717, gift 2 Hans Pedersen Riising
Mikkelsdatter, Marie Elisabeth – 18.12.1742, I 294, 301, gift med Christen Knudsen Skomager (gift 2 Mette Pedersdatter 10.6.1745, 1 331, gift 3 Anne Mortensdatter, gift 1 Hans Joensen 26.1.1742, I 269, gift 1 Anne Hansdatter 28.2.1739, I 200, gift 2 Margrethe Rasmusdatter 1.4.1740, I 238, -L)
Mikkelsen, Christen – 20.1.1733, I 22, gift med Karen Christophersdatter 7.5.1766, Dok. (gift 1 Christen Christensen Sørensen 25.2.1727, I 3, gift 2 Hans Nielsen Bødker 20.12.1729, I 4 (gift 1 … død 1726), gift 4 Christen Jensen (gift 2 Kirsten Pedersdatter)
Mikkelsen, Christen – 25.1.1770, Dok. gift med Ane Marie Hansdatter 25.1.1770, Dok. (gift 1 skipper Hans Peter Rasmussen Veber død 1747, 17.1.1752, I 589)
Mikkelsen, Hans – ungkarl, 28.3.1735, I 104, -L
Minor, Christen Hansen – 10.2.1752, I 721, gift 1 Magdalene Elisabeth … 22.1.1748, I 451, gift 2 Anne Sophie Marcusdatter 30.5.1776, Dok. (gift 2 Mathias Pedersen Rabe død før 1822, gift 2 Agnete Jensen vistnok fra Fyen, arveforlig 5.8.1822, III 427)
Mogensdatter, Bodil – 3.10.1744, I 328, -L, gift med Christen Christensen Snedker 19.2.1735, I 89, 131 (gift 1 … Christensdatter 9.4.1712, gift 2 Kirsten Nielsdatter 18.2.1717)
Mogensen, Andreas Andreasen – gift 1 Johanne … 7.12.1790, Dok. gift 2 Gie Cathrine Nielsdatter død ca 1804, 20.2.1822, III 426, gift 3 Marthe Haumann (gift 1 parykmager Hans Christian Lorentzen, intet skifte, se dog forhørsprotokol 26.2.1822, 160)
Mogensen, Andreas Hansen – 18.12.1764, Dok. gift med Anne Kirstine Bansen 29.12.1778, Dok. (gift 2 købmand Iver Pedersen 19.11.1802, II 78, gift 2 Else Cathrine Steen, arveforlig 9.6.1821, III 424)
Mogensen, Anne Cathrine – død 1801, 8.1.1803, II 80, gift med skipper Jens Larsen Brandt 27.3.1808, II 264 (gift 2 Caroline Jessen 12.9.1818, III 362)
Mogensen, Christen Hansen – 9.1.1747, I 370, gift 1 Magdalene … 22.6.1746, I 361, gift 2 Bodil Rasmusdatter (gift 2 Jacob Johansen Nagel)
Mogensen, Gie Hansdatter – 23.3.1816, III 194, gift 1 skipper Jørgen Larsen Brandt 14.1.1782, Dok. (gift 1 Johanne Josephsdatter ?.1.1766, -L, Dok.), gift 2 Johan Arent Svarer
Mogensen, Hans Christensen – 2.4.1757, Dok. gift med Anne Nielsdatter 22.1.1754, I 767
Mogensen, Hans Hansen – købmand og hustru … 25.3.1778, Dok.
Mogensen, Hans Nielsen – 2.4.1756, -L, Dok. gift 1 Maren … 23.1.1753, I 701, gift 2 Maren … 19.4.1759, Dok. (gift 1 Hans Christian …)
Mogensen, Hans Nielsen – styrmand, gift 1 Johanne Jacobine Sophie Holm 30.1.1812, III 68, gift 2 Birthe Cathrine Rasmussen
Mogensen, Jens Jørgen Hansen – 28.5.1763, -L, Dok. se ogsaa Søbyg. Gudsgave Lehn dokum. til skiftepr. 22.1.1767, gift med Kirsten Lauritsdatter identisk med den Kirsten der 14.1.1767 blev gift med med Johan Holm, kontrollør i Marstal
Mogensen, Jeppe Hansen – hans enke … 10.6.1769, Dok.
Mogensen, Maren Arctander – død før 1784, intet skifte, se dog Ærøskøbing bibog II 114, 12.3.1785, gift med skipper Christen Rasmussen Schrøder ogsaa kaldet Christen Madsen Schrøder 16.3.1786, Dok. (gift 1 Anne Margrethe Kehlet 25.10.1771, Dok. gift 3 Anne Jensdatter Josephsen Erreboe, gift 2 Hans Frederiksen Pasch 19.12.1801, II 51, gift 3 skipper Jens Nielsen Schaarup)
Mogensen, Niels Hansen – skipper, 3.8.1782, Dok. enke efter …
Mogensen, Peder Hansen – konkurs 17.12.1761, Dok.
Monor, Syndet – 29.4.1803, II 195, -L, gift 1 Mikkel Stage intet skifte, gift 2 Mads Rasmussen (gift 1 Else … 6.9.1799, Dok. gift 3 Karen Johansdatter)
Møller, Andreas – opholdskontrakt til enken Maria …, se Ærøskøbing bibog 21.3.1785, II 117
Møller, Bertel Pedersen – farver, gift med Mette Marie Groth (gift 1 farver Martinus Holst 2.2.1797, Dok.)
Møller, Christian Christensen – hans skifte se Nyborg – Tranekær Amt, gift med Margrethe Thomasdatter 20.6.1747, I 435
Møller, Christopher Rasmussen – gift med Anne Margrethe … 9.12.1788, Dok. (gift 1 Christian Paasch 6.7.1750, I 533)
Møller, Frelle Frellsen – auktion over korn 10.8.1791, Dok.
Møller, Hans Ernst – 25.2.1735, I 97, gift med Anne Cathrine … 28.2.1752, I 716 (gift 2 Mads Henriksen)
Møller, Jacob Pedersen – snedker, gift 1 Anne Cathrine Hansdatter 19.1.1810, II 298, -L, gift 2 Ulriche Augusta Lyngdahl
Møller, Jens Rasmussen – skomager, konkurs 31.3.1820, Dok. gift med Mette … (gift 1 matros Jens Nielsen 6.7.1809, II 284)
Møller, Knud Hansen – hans hustru Maren … 18.4.1631, s. 161
Møller, Morten Clausen – 3.1.803, Dok. enke efter Margrethe Thomsen død 1802
Nagel, Johan – hans enke Sara … 16.6.1753, I 704
Nagel, Johan Jacob – gift 1 Anne Kehlet 23.1.1797, Dok. gift 2 Marie Kirstine Hansdatter (gift 1 skipper Mads Jensen Brandt 24.5.1795, Dok. gift 1 Anne Marie … død før 1790 intet skifte)
Nagel, Marcus – skipper, 12.5.1783, Dok. gift 1 Marie Josephsdatter 18.10.1769, Dok. gift 2 Johanne Antonette Groth
Nagel, Mette Cathrine – 14.3.1769, -L, Dok. enke efter Hagen …
Neander, Peder – 25.2.1752, I 650, gift med Sidsel … (gift 2 Christen Christiansen)
Neander, Peder Philipsen – skipper, gift med Margrethe Birkholm (gift 1 skipper Albert Groth 28.9.1819, III 376)
Neander, Philip Pedersen – skipper, 29.12.1787, Dok. gift 1 Kirstine … 27.2.1782, Dok. (gift 1 Rasmus Knudsen 7.3.1747, I 387, -L), gift 2 Ellen Cathrine Danielsen 27.3.1819, III 373 (gift 2 Otte Henriksen 19.5.1810, III 32)
Nielsdatter, Anne – 22.1.1754, I 767, gift med Hans Christensen Mogensen 2.4.1757, Dok.
Nielsdatter, Anne Margrethe – pige fra Helsned Langeland, 27.4.1771, Dok. -L
Nielsdatter, Birgitte Cathrine – 19.6.1742, I 282, gift med Peder Jensen Birkholm 21.9.1744, I 323 (gift 2 Anne Lucie Christensdatter, gift 2 Niels Larsen Holmøe)
Nielsdatter, Cathrine – 2.5.1739, I 208, 211, 224, 236, 238, 245, gift med Christopher Jensen 31.1.1739, I 191, 211, 224, 236, 238, 245
Nielsdatter, Gie Cathrine – død 1804, 20.2.1822, III 426, gift med Andreas Andreasen Mogensen (gift 1 Johanne … 7.12.1790, Dok. gift 3 Marthe Houmann, gift 1 parykmager Hans Christian Lorentzen, intet skifte, se dog forhørsprotokol 26.2.1822, 160)
Nielsdatter, Karen – 17.3.1752, I 579, -L, gift med Hans Thomsen 1.5.1739, I 207, -L
Nielsdatter, Karen – pige, død paa Strynø (hos præsten) 9.1.1737 I 157, -L, datter af Niels Larsen 3.2.1733 og hustru Agnes Hedevig Ibsdatter
Nielsdatter, Kirsten – 18.2.1717, gift med Christen Christensen Snedker 19.2.1735, I 89, 131 (gift 1 … Christensdatter 9.4.1712, gift 3 Bodil Mogensdatter 3.10.1744, I 328, -L)
Nielsen, Hans Albert – bortrømt matros, auktion 27.7.1819
Nielsen, Hans Christian – skipper, konkurs 30.1.1790, Dok.
Nielsen, Henrik – ugift, 20.5.1780, -L, Dok.
Nielsen, Jens – matros, 6.7.1809, II 284, gift med Mette … (gift 2 skomager Jens Rasmussen Møller, konkurs 31.3.1820, Dok.)
Nielsen, Jeppe – baadfører i Vraa, 1.5.1811, III 58, -L, gift med Sørine … forkert anført i protokol, hedder Carine (Karen) Hansdatter af bl.a. i dokumenterne til skifteprotokollen (gift 2 Peder Hansen i Stokkebye)
Nielsen, Kield – guldsmed, auktion 2.5.1815, Dok.
Nielsen, Mads – gift 1 Kirstine Jensdatter 9.9.1749, I 513, -L, gift 2 Margrethe Pedersdatter
Nielsen, Niels – matros fra Bornholm, 31.1.1820, Dok.
Nielsen, Thomas – sk. 7.8.1751, -L, Dok. gift 1 Kirstine … 14.2.1747, I 386, gift 2 Kirsten Hansdatter
Nissen, Bastian – 10.9.1745, I 352, enke efter …
Norback, Anne – 11.8.1780, I 538, gift med Niels Christensen Piil 26.3.1763, Dok. (gift 2 Lisbeth Christensdatter, gift 2 Jørgen Simonsen, gift 1 Kirsten Christensdatter død 1767, intet skifte)
Norman, Philip Hansen – konkurs 8.11.1797, Dok. gift med …
Normand, Anders Pedersen – 19.2.1731, I 19, gift med Karen …
Normand, Hans Rasmussen – skomager, 2.2.1795, Dok. gift med Anne Marie …
Normann, Anders Hansen – 29.11.1798, Dok. gift med Anne Marie … (gift 2 Jørgen Krag)
Olde, Hans Nielsen – gift 1 Marie Philipsdatter 9.8.1735, I 121, gift 2 Maren … (gift 1 …)
Olde, Jens Nielsen – skipper, konkurs 26.2.1787, Dok.
Olesdatter, Anne – afstaaelse 26.9.1804, II 185, enke efter bager Peder Sørensen Fabricius (gift 1 Karen Andersdatter 17.7.1771, Dok. -L)
Olsen, Anders – gift 1 Anna Marie Rasmusdatter 9.2.1783, Dok. gift 2 Maren Larsdatter
Olsen, Hans – husmand, Vraa, død 1816, 3.1.1818, III 254 (datteren Marie 17.4.1821, III 427), gift med Mette Albertsen (gift 2 Christen Christensen Lassen)
Olufsdatter, Karen – 24.1.1749, I 470, -L gift med Jacob Rasmussen Svarer 26.2.1796, Dok. (gift 2 Sophie Kirstine Gottlob død vistnok før 1796)
Pasch, Christen Christiansen – 12.2.1798, Dok.
Pasch, Christian – 6.7.1750, I 533, gift med Anne Margrethe … 9.12.1788, Dok. (gift 2 Christopher Rasmussen Møller)
Pasck, Hans Frederiksen – skrædder, 19.12.1801, II 51, gift med Anne Jensdatter Josephsen  Erreboe (gift 1 skipper Christen Rasmussen Schrøder 16.3.1786, Dok. gift 1 Anne Margrethe Kehlet 25.10.1771, Dok. gift 2 Maren Arctander Mogensen død før 1784, intet skifte), gift 3 skipper Jens Nielsen Schaarup
Pedersdatter, Anne – 15.6.1741, I 256, gift 1 Peder Hansen Svarer, gift 2 Lars Larsen 15.6.1741, I 256, 29.11.1713
Pedersdatter, Bodil – pige, 20.4.1798, II 1, -L
Pedersdatter, Ellen – 29.10.1742, I 292, -L, gift med skomager Hans Rasmussen Skovballe 29.11.1756, -L, Dok. (gift 1 Maren Jensdatter ?.?.1741, I 254, -L)
Pedersdatter, Johanne – skifte se Ærøstad- og Landrets arkiv B II: kontrakt prot. xlvii fol 1109 8.3.1799 udsigelse, gift med Hans Jensen Lausen
Pedersdatter, Karen – 3.2.1744 I 314, gift med Albert Pedersen Brandt 3.4.1751, I 583
Pedersdatter, Maren – 28.5.1743, I 305, gift med Hans Rasmussen Stage
Pedersdatter, Maren – 4.3.1752, I 592, gift med Jens Pedersen Stryn (gift 2 Karen Hansdatter 28.2.1775, -L, Dok. død som enke)
Pedersdatter, Marie – 7.9.1770, Dok. enke efter Jens Hansen død 1742
Pedersdatter, Mette – 10.6.1745, I 331, gift med Christen Knudsen Skomager (gift 1 Marie Elisabeth Mikkelsdatter 18.12.1742, I 294, 301, gift 3 Anne Mortensdatter, gift 1 Hans Joensen 26.1.1742, I 269, gift 1 Anne Hansdatter 28.2.1739, I 200, gift 2 Margrethe Rasmusdatter 1.4.1740, I 238, –L)
Pedersdatter, Mette – 6.2.1775, Dok. gift med Jens Madsen Fyenboe 8.10.1752, I 700
Pedersdatter, Salome – 25.4.1754, I 804, gift 1 Rasmus Knudsen 8.3.1728, gift 2 Hans Jacob Clausen 23.10.1753, I 787, 804
Pedersen, Andreas August van der Lühe – skipper, gift 1 Gie … 30.6.1816, III 199, gift 2 Anne Marie Kruse
Pedersen, Christen Josephsen – købmand, gift 1 Riborg Marie Steen 9.12.1813, III 80, gift 2 Anne Josephsen Steen
Pedersen, Christian – 11.3.1741, I 252, gift med … (gift 1 Erik …)
Pedersen, Christian Albert – skipper, 25.2.1786, Dok.
Pedersen, Claus – skomager, 26.2.1718, gift med Anne Christensdatter (se skifte efter Christian August Jørgensen 6.4.1799 se dokumenterne)
Pedersen, Gomme – ungkarl, død 1729, 20.5.1735, I 113, -L
Pedersen, Hans – raadmand, 14.2.1631, s.159
Pedersen, Hans Peder – slagter, konkurs 19.12.1794, Dok.
Pedersen, Henrik Andersen – gift 1 Anne Kirstine Flint 23.9.1800, II 15, gift 2 Karen Christensdatter
Pedersen, Iver – 24.7.1724, gift med Anne Hermandsdatter 3.5.1738, I 175, 177
Pedersen, Iver – købmand, 19.11.1802, II 78, gift 1 Anne Kirstine Bansen 29.12.1778, Dok. (gift 1 Andreas Hansen Mogensen 18.12.1764, D), gift 2 Else Cathrine Steen, arveforlig 9.6.1821, III 424
Pedersen, Jens – 29.4.1769, -L, Dok. gift med Anne Jensdatter (gift 2 Henning Larsen Børsholm)
Pedersen, Jeppe – skipper, hans enke Agnete … 13.11.1813, III 173
Pedersen, Johan Andreas – hans enke Maren … 23.7.1795, Dok.
Pedersen, Jørgen – seglmager, nu boende i Troense, gift 1 Anne Cathrine Jensdatter 12.2.1805, II 195, gift 2 Anne Marie Christensdatter
Pedersen, Knud – hans enke Birthe Hansdatter Brandt 23.5.1763, Dok.
Pedersen, Niels – postfører, gift med Inger Magdalene Iversen (gift 1 postfører Jens Henriksen Fyen 10.9.1817, III 246)
Pedersen, Niels – skipper, konkurs 23.5.1820, Dok.
Pedersen, Peder – af Store Rise, gift 1 Kirsten Hansdatter 23.1.1813, III 78, gift 2 Maren Johansdatter
Pedersen, Peder Iver – købmand, konkurs 21.5.1821, Dok.
Pedersen, Rasmus – hans enke Mette … 27.8.1779, Dok.
Pedersen, Rasmus – hans hustru … 16.2.1626, s. 13
Philipsdatter, Margrethe – 31.1.1751, I 565, gift med Christen Nielsen Tobakspinder 12.1.1750, I 522
Philipsdatter, Marie – 9.8.1735, I 121, gift med Hans Nielsen Olde (gift 2 Maren …, gift 1 …)
Philipsen, Else Cathrine – pige, 6.10.1808, II 264, -L
Piil, Anne Marie – 16.1.1801, II 30, gift med skipper Peder Jensen 13.10.1809, II 285 og 16.1.1813, III 79 (gift 2 Birthe Cathrine Rasmusdatter, gift 2 Rasmus Olsen i Stoense)
Piil, Christen Nielsen – gift 1 Johanne Margrethe … 29.6.1803, II 111, gift 2 Elisabeth Lorentzdatter
Piil, Niels Christensen – 26.3.1763, Dok. gift 1 Anne Norboch 11.8.1750, I 538, gift 2 Lisbeth Christensdatter se 28.4.1766, Dok. (gift 2 Jørgen Simonsen, gift 1 Kirsten Christensdatter død 1767, intet skifte)
Pilegaard, Hans – 24.8.1741, I 263, gift med Malene Kirstine Christophersdatter 30.1.1754, I 769
Pilegaard, Jens – hans enke Cathrine … 16.6.1750, I 623
Poulsen, Christen – gift 1 Anne Margrethe Christensdatter 19.3.1746, I 358, -L, gift 2 Ellen Hansdatter Veber
Poulsen, Hans – 2.3.1735, I 98, gift med Maren Rasmusdatter
Poulsen, Mathias – gift med Marie Christiansdatter 17.3.1740, I 227 (gift 1 Hans Hansen Kock død 1702)
Poulsen, Poul – 22.4.1739, I 202, gift med Anne Marie Hansdatter 28.8.1777, Dok. (gift 2 Mathias Hansen Birkholm 20.7.1758, -L, D)
Rabe, Mathias Pedersen – død før 1822, gift 1 Anne Sophie Marcusdatter 30.5.1776, Dok. (gift 1 Christen Hansen Minor 10.2.1752, I 721, gift 1 Magdalene Elisabeth … 22.1.1748, I 451) gift 2 Agnete Rasmusdatter Jensen vistnok fra Fyn gift med Vester Aaby, arveforlig 5.8.1822, III 427
Rabe, Peder Johansen – tobakspinder, 26.3.1759, Dok. gift med …
Rabe, Peder Thomsen – daglejer, hans enke Kirstine Hansdatter 5.6.1816, III 201 (gift 1 Christen Knudsen fra Strynø)
Rabe, Thomas Pedersen – tobakspinder og hustru … 19.7.1777, Dok.
Rasmusdatter, Anne – 15.6.1735, I 116, gift med Anders Jensen Bager
Rasmusdatter, Anne – 24.6.1771, Dok. -L, gift med Jens Hansen 8.4.1749, I 489, -L
Rasmusdatter, Anne Elisabeth – 12.4.1756, Dok. gift med Hans Hansen Drejø 17.7.1769, Dok. (gift 2 Karen Hansdatter ?.6.1778, Dok. gift 2 Philip Poulsen Glasser 27.12.1790, Dok. gift 2 Kirsten Christensdatter Riising, gift 2 Rasmus Christensen)
Rasmusdatter, Anne Kirstine – 8.3.1802, II 58, gift 1 David Jensen Bejerholm 26.9.1756, Dok. gift 2 Hans Pedersen Bager død før 1802
Rasmusdatter, Anne Marie – 25.7.1771, Dok. gift 2 Rasmus Rasmussen Fyen (gift 2 Cathrine Jensdatter)
Rasmusdatter, Dorthe – 15.2.1771, -L, Dok. gift med Hans Andersen 20.1.1762, -L, Dok.
Rasmusdatter, Ellen – 17.12.1790, Dok. gift med Anders Christensen (gift 2 Karen Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Ellen Sophie – barn, død 1729, 13.3.1734, I 30, steddatter af Hans Jacob Clausen
Rasmusdatter, Karen – 11.3.1776, Dok. gift med Jens Christensen Torp (junior) 29.12.1809, II 307 (gift 2 Sidsel Christensdatter død før 1809)
Rasmusdatter, Karen – 18.8.1740, I 250, 251, 272, gift med Hans Danielsen 30.4.1751, I 780
Rasmusdatter, Kirsten – 18.4.1730, I 9, gift 1 Peder Pedersen Stage, gift 2 Niels Nielsen Kock 25.6.1745, I 334, 345 (gift 2 Anne Jensdatter)
Rasmusdatter, Margrethe – 1.4.1740, I 238, -L, gift med Hans Joensen 26.1.1742, I 269 (gift 1 Anne Hansdatter 28.2.1739, I 200, gift 3 Anne Mortensdatter)
Rasmusdatter, Marie – 9.2.1783, Dok. gift med Anders Olsen (gift 2 Maren Larsdatter)
Rasmusdatter, Mette – sk. 31.7.1704 i Ærøskøbing magistrats raadstueprotokol 1663-1709, enke efter Jørgen Andersen
Rasmusdatter, Sidsel Marie – 15.12.1779, Dok. gift med skipper Gomme Holgersen, konkurs 9.2.1789, Dok. (gift 2 Birthe Andersdatter Kielde)
Rasmussen, Albert – 14.8.1747, I 440, (datteren Magdalene Cathrine 2.3.1748, I 454), gift med Anne Marie … 9.6.1768, Dok. (gift 2 Andreas Christensen 3.5.1753, I 710, -L, gift 3 Peder Hansen Stokkeby, konkurs 24.2.1777, Dok. gift 2 Heiliche Jensdatter)
Rasmussen, Christen – og hans moder Arngodt Sophie … enke efter skipper Rasmus Christensen arresteret paa grund af tyveri, distributionsakt. 30.1.1817, Dok.
Rasmussen, Erik – arvedeling, 18.3.1781, Dok. gift med Cathrine Nielsdatter død 1776, 18.3.1777, D
Rasmussen, Hans – 26.3.1746, I 359, gift med Karen …
Rasmussen, Hans – hans hustru Anne Lauertsdatter 15.7.1625, s. 2
Rasmussen, Jens – 13.4.1757, Dok. gift 1 Mette … 4.11.1747, I 450, gift 2 Marie Eriksdatter
Rasmussen, Johan – skipper, konkurs 4.11.1788, Dok.
Rasmussen, Mads – 30.12.1750, I 561, gift med Karen …
Rasmussen, Mads – gift 1 Else … 6.9.1799, Dok. (sønnen Peder Bierring 3.12.1798, Dok. gift 1 …), gift 2 Syndet Minor 29.4.1803, II 195, -L (gift 1 Mikkel Stage intet skifte) gift 3 Karen Johansdatter
Rasmussen, Niels – gift med Birthe Hansdatter Brandt (gift 1 Rasmus Rasmussen Blender 23.11.1773, D
Rasmussen, Peder – hans hustru … 23.4.1628, s. 84
Rasmussen, Peder – hans hustru Maren Hansdatter 19.12.1731, I 13
Rasmussen, Thomas – 14.9.1733, I 25, gift med Anne Marie Pedersdatter (gift 1 Mathias … død før 1727)
Rasmussen, Thomas – skipper, konkurs 10.1.1787, Dok.
Rebslager, Christen Hansen – 14.12.1774, Dok. gift med Anne Margrethe Stage (gift 2 Engelbrecht Andreasen konkurs 21.3.1782, Dok.)
Rebslager, Engelbrecht Andreasen – konkurs 21.3.1782, Dok. gift med Anne Margrethe Stage (gift 1 Christen Hansen Rebslager 14.12.1774, Dok.)
Rebslager, Hans Steffensen – 22.11.1736, I 151, 164, gift 1 Ellen Christensdatter 15.7.1729, gift 2 Mette … (gift 2 Claus Christian Lassen)
Riise, Albert Isaksen – skipper, hans enke Bodil Marie Steen 25.1.1823, III 435
Riise, Hans Isacksen – hans enke … konkurs 30.3.1795, Dok.
Riise, Jens Christian – konkurs 16.3.1812, Dok.
Riise, Knud Isachsen – konkurs 17.9.1801, Dok. gift med Birthe … (gift 1 Thomas Larsen Biørn 18.1.1774, Dok.)
Riising, Christen Christensen – hans enke Marie … 1.2.1798, Dok.
Riising, Hans Jensen – 14.3.1752, I 594, gift med Anne Kirstine Christensdatter (gift 2 Christen Knudsen)
Riising, Hans Pedersen – gift med Ellen Mikkelsdatter 27.7.1735, I 117, 125 (gift 1 Anders Jensen død 1717)
Riising, Jacob Christensen – skipper, hans enke Gie … 17.12.1802, II 107
Riising, Kirsten Christensdatter – 27.12.1790, Dok. enke efter Philip Poulsen Glasser (gift 1 Karen Hansdatter ..6.1778, Dok. gift 1 Hans Hansen Drejøe 17.7.1769, Dok. gift 1 Anne Elisabeth Rasmusdatter 12.4.1756, Dok.)
Riisinge, Christen – 25.10.1735, I 123, gift 1 … 24.1.1728, gift 2 Anne Larsdatter
Roland, Rudolph – skipper, fra Kolding, 9.1.1812, III 76, -L
Samsøe, Bertel Jacobsen – auktion, 27.2.1771, Dok. hans hustru … begr. 25.2.1768
Samuelsen, Peder – gift med Cathrine Elisabeth Hansdatter gift med 23.3.1792, skifte 31.7.1800, Dok. (gift 1 Knud Christensen Skomager, intet skifte)
Schmidt, Christen Poulsen – auktion 19.4.1791, Dok.
Schmit, … - 10.6.1769, Dok. enke efter Jørgen Silck
Schmit, Hans Jacob – gift 1 Maren … 6.7.1781, Dok. gift 2 Johanne Marie Nielsdatter
Schou, Carsten Philipsen – skipper og hustru Dorthea Kirstine Stage 21.1.1801, II 30, -L
Schou, Johan Philip Frederik Samuelsen – 7.1.1801, II 29, gift 1 Anne Hansdatter 12.1.1756, I 838, -L, gift 2 Karen Christensdatter 7.1.1801, II 29
Schou, Rasmus – 14.8.1747, I 442, -L, gift med Gertrud Madsdatter (gift 1 Lars Clausen 11.6.1742, I 280, 286, 290, 297)
Schou, Samuel – 8.11.1745, I 355, 368, gift med Dorthea Marentzes
Schriver, Casper Jochum – 15.12.1738, I 189, 201, 206, -L, gift med Anne Marie Hansdatter 28.11.1775, Dok. (gift 2 Mathias Larsen Bødker, konkurs 21.2.1781, Dok. gift 1 … Rasmusdatter 25.10.1741, I 264, -L, gift 3 Karen Albertsdatter 18.4.1805, II 214, -L)
Schrøder, Cathrine Margrethe Hedevig – jomfru, 11.8.1787, Dok. -L
Schrøder, Christen Rasmussen – skipper, 16.3.1786, Dok. gift 1 Anne Margrethe Kehlet 25.10.1771, Dok. gift 2 Maren Arctander Mogensen se skifte 12.3.1785, i bibog II 114, gift 3 Anne Jensdatter Josephsen Erreboe (gift 2 Hans Frederiksen Rasch 19.12.1801, II 51, gift 3 skipper Jens Nielsen Schaarup)
Schrøder, Hans – skipper, konkurs 9.9.1820, Dok.
Schrøder, Henrik – løjtnant, 16.7.1749, I 504, 511, 540, enke efter …
Schrøder, Jens Clausen – gift med Bodil Carstensdatter (gift 1 Søren Christensen Hjulmand 30.7.1764, Dok. gift 1 Ellen Sophie Larsdatter 5.1.1761, Dok.)
Schrøder, Jeppe Rasmussen – hans enke Anne Marie Bondesen 24.7.1775, Dok. (gift 2 sejlmager Iver Henriksen Kruse 26.5.1783, Dok. gift 2 Gertrud Sørensdatter)
Schrøder, Knud Rasmussen – skipper, konkurs 31.8.1790, Dok.
Schrøder, Margrethe Madsdatter – 3.9.1774, Dok. gift med byfoged Ole Hannibal Boldt 11.4.1769, D
Schrøder, Rasmus Pedersen – hans enke … 6.1.1770, Dok.
Schultze, Heinrich – amtsforvalter i Ærøskøbing, konkurs 19.11.1816, Dok.
Schysler, Anne Sophie – 11.10.1816, Dok. jfr. Niels Rasmussen, Drejø
Schytt, Anne – og ægtefælle Albert Simonsen Groth 6.12.1775, Dok. død prot. 140
Schytt, Bertel Jensen – gift 1 Anne Kirstine Pedersdatter Stiege 9.10.1794, Dok. gift 2 Birgitte Kirstine Pedersdatter Torp 14.4.1796, Dok. (gift 1 Ole Lauritsen Jepsen)
Schytt, Jens Mikkelsen – købmand, død 1789, gift 1 Gie Bertelsdatter 12.10.1771, Dok. gift 2 Gie Torp død 1780
Schytt, Kirstine – 9.10.1816, III 216, gift med bager Mathias Peder Bansen konkurs 4.11.1799, Dok. se ogsaa D. 10.12.1803, skifte 27.9.1816, III 199
Schytt, Mikkel Nielsen – købmand, konkurs 24.5.1821, Dok.
Schytt, Niels Jensen – købmand, gift 1 … død 13.11.1841, testamente af 4.8.1817, se skiftepr. V side 381, gift 2 1812 Kirstine Pedersen død 29.1.1870
Schytt, Niels Mikkelsen – købmand, disposition 6.4.1804, II 118
Schaarup, Jens Nielsen – skipper, gift med Anne Jensdatter Josephsen Erreboe (gift 1 skipper Christen Rasmussen Schrøder 16.3.1786, Dok. gift 1 Anne Margrethe Kehlet 25.10.1771, Dok. gift 2 Maren Arctander Mogensen død før 1784 intet skifte), gift 2 Hans Frederiksen Pasck 19.12.1801, II 51))
Schaarup, Niels Christensen – handskemager, gift 1 Marie Hansdatter 14.6.1752, I 595, -L, gift 2 Marie Sophie Christiansdatter 30.12.1753, -L, Dok. gift 3 Anne Cathrine Jensdatter
Seebrandt, Erik Christophersen – skrædder, 13.9.1820, Dok. (druknede)
Seger, Hans Jacob – bager, gift 1 Anne Margrethe Tronin 19.10.1770, Dok. gift 2 Johanne Pernille Madsdatter
Shuman, Mikkel Mikkelsen – 6.4.1742, I 278, gift med Maren … 21.2.1744, I 316
Sielfeldt, Christian – bødker, gift 1 Gie Hansdatter Bøtker 8.3.1802, II 58, gift 2 Marie Nagel
Silck, Jørgen – hans enke … Schmit 10.6.1769, Dok.
Simonsen, Jørgen – fhv. markvægter, 20.4.1779, -L, Dok. (70 aar), gift med Kirsten … se næste der findes 2 Jørgen Simonsen
Simonsen, Jørgen – gift 1 Kirsten Christensdatter død 1767 ? intet skifte (kan være den forrige kone), gift 2 1768 Lisbeth Christensdatter (gift 1 Niels Christensen Piil 26.3.1763, Dok. gift 1 Anne Norback 11.8.1750, I 538) se forrige, der findes 2 Jørgen Simonsen
Skade, Peder Pedersen – 30.1.1770, Dok. gift 1 Gie Andersdatter 23.4.1740, I 239, 241, -L (gift 1 Claus Eskildsen død før 1739), gift 2 Anne Pedersdatter
Skipper, Hans Poulsen Thomsen – konkurs 6.9.1820, Dok.
Skipper, Jens Larsen – konkurs 2.2.1789, Dok.
Skipper, Jørgen Jensen – 14.2.1793, -L, Dok. gift med Elisabeth Kielde 3.4.1798, -L, Dok.
Skipper, Rasmus Thomsen – konkurs 6.4.1820, Dok.
Skomager, Andreas Clausen – gift 1 Kirstine Hansdatter 11.3.1755, I 820, -L, gift 2 Kirstine … (gift 1 Rasmus Thomsen Hattemager 22.8.1747, I 447)
Skomager, Christen Knudsen – gift 1 Marie Elisabeth Mikkelsdatter 18.12.1742, I 294, 301, gift 2 Mette Pedersdatter 10.6.1745, I 331, gift 3 Ane Mortensdatter (gift 1 Hans Jensen 26.1.1742, I 269, gift 1 Anne Hansdatter 28.2.1739, I 200, gift 2 Margrethe Rasmusdatter 1.4.1740, I 238, -L)
Skomager, Knud Christensen – intet skifte, hans enke Cathrine Elisabeth Hansdatter skifte 31.7.1800 Dok. (gift med 23.3.1792 med Peder Samuelsen (Kbg.))
Skomager, Knud Nielsen – 4.2.1797, -L, Dok. gift med Margrethe Jensdatter Drejøe (gift 1 skrædder Rasmus Christensen Lackendrup 11.2.1779, Dok.)
Skomager, Lars Knudsen – gift 1 Ellen Pedersdatter 12.11.1750, I 559, gift 2 Anne Pedersdatter
Skomager, Lars Thomsen – 27.2.1778, Dok. gift med Gie Hansdatter 27.2.1778, Dok. (gift 1 Jens Hansen Bødker 4.9.1736, I 150)
Skomager, Peder Larsen – 13.7.1763, Dok. gift 1 Anne Christensdatter 3.11.1753, I 766 (gift 1 Claus Pedersen Stage død 1718), gift 2 Sidsel Jørgensdatter 6.4.1799, II 10 (gift 2 Christian August Jørgensen 6.4.1799, II 10)
Skomager, Rasmus Pedersen – sidder i arrest i Faaborg, boets opgørelse 17.12.1791, Dok. gift med Karen Christensdatter (gift 1 Jens Rasmussen Stryn 20.11.1782, Dok. gift 1 Cathrine Hansdatter 30.10.1764, Dok.)
Skovballe, Hans Rasmussen – skomager, 29.11.1756, -L, Dok. gift 1 Maren Jensdatter ?.?.1741, I 154, -L, gift 2 Ellen Pedersdatter 29.10.1742, I 292, -L
Skriver, Otto Henrik – hans hustru Maren Jensdatter se Ærøskøbing bibog II 158, 29.12.1787
Skrædder, Anders Hansen – 10.8.1735, I 122, gift med Maren Christensdatter (gift 2 Palle Jørgensen 17.6.1753, I 711, -L)
Skrædder, Hans Nielsen – 8.7.1750, I 534, gift med Karen …
Skrædder, Niels Hansen – 2.5.1730, I 10, gift med …
Smed, Anders Hansen – 10.7. og 21.7.1708, se raadstueprotokollen
Smed, Claus Jensen – gift 1 Marie Kirstine Lolle 20.1.1779, Dok. gift 2 Cathrine Elisabeth Hansdatter Deign
Smed, Hans Christian Pedersen – 25.5.1796, Dok. gift 1 Ellen Larsdatter 8.10.1783, Dok. gift 2 Ellen Cathrine Pedersdatter begr. 24.12.1795, intet skifte
Smed, Hans Jensen – matros, hans enke Birthe Cathrine … konkurs 1.11.1805, Dok.
Smed, Hans Jensen – gift med Ellen Dorthea Jensdatter (gift 1 smed Christian Rasmussen Drejøe 8.6.1791, D)
Smed, Hans Poulsen – 24.1.1766, Dok. gift med Karen Christensdatter
Smed, Jens Clausen – 13.2.1766, Dok. gift med Anne Cathrine Hansdatter
Smed, Jens Hansen – 30.1.1764, Dok.
Smed, Lars – hans enke Anne Marie … 26.11.1738, I 185, 190
Snedker, Anders Pedersen – 26.5.1769, Dok. -L, gift med Anne Marie Jensdatter (gift 2 Mathias Clausen Veber)
Snedker, Christen Christensen – 19.2.1735, I 89, 131, gift 1 Mette Christensdatter 9.4.1712, gift 2 Kirsten Nielsdatter 18.2.1717, gift 3 Bodil Mogensdatter 3.10.1744, I 328, -L
Snedker, Hans Jensen – hans hustru Gie Jensdatter 7.3.1766, -L, Dok.
Snedker, Lars Larsen – 10.10.1742, I 288
Snedker, Peder Andersen – 20.12.1775, Dok. gift med …
Snedker, Søren Madsen – 22.1.1749, I 468, 474, 491, gift med Anne Christensdatter 7.1.1777, Dok.
Snohr, Johan Jørgensen – skomager 13.10.1807, Dok. gift 1 Johanne Magrethe Pedersdatter død før 1790, gift 2 Anne Marie Kirstine Hansdatter 1.4.1810, Dok. (forlovet med husmand Knud Christensen Krog i Stokkebye)
Stage, Andreas Hansen – 30.11.1755, I 839, -L, identisk med Andreas Hansen se denne gift med Karen Jensdatter
Stage, Anne Pedersdatter – 21.3.1772, Dok. gift 1 Philip Christiansen Klestrup 8.2.1764, Dok. gift 2 Christen Mortensen Hay konkurs 9.3.1781, Dok. (gift 2 Anne Faber)
Stage, Christen Clausen – 29.1.1755, I 830, gift med Bodil Jensdatter (vanvittig)
Stage, Dorthea Kirstine – og ægtefælle skipper Carsten Philipsen Schou 21.1.1801, II 30, -L
Stage, Hans Christensen – konkurs 24.4.1779, Dok.
Stage, Hans Clausen – 19.6.1751, I 614, gift med …
Stage, Hans H. – intet skifte, hans enke Maren Kræmer gift med 10.7.1817 med Jørgen Pedersen Fix
Stage, Hans Hansen – skipper, konkurs 29.8.1791, Dok. gift med …
Stage, Hans Rasmussen – 13.2.1731, I 11, gift med Maren Pedersdatter
Stage, Hans Rasmussen – gift med Maren Pedersdatter 28.5.1743, I 305
Stage, Kirstine Pedersdatter – 20.1.1775, -L, Dok. gift med skipper Hans Philip Larsen konkurs 20.1.1789, Dok. skifte 28.12.1795, Dok.
Stage, Maren Clausdatter – 20.9.1745, I 354, gift med Joseph Jensen, arveforlig 3.4.1755, I 829, skifte 8.3.1770, Dok.
Stage, Maren Poulsdatter – 15.4.1793, Dok. enke efter Frederik Johansen Vægter, se ogsaa Ærø Stad- og Landrets forhørsprot. 6.5.1793, side 125a, ang. arvingerne
Stage, Maren Poulsdatter – 15.4.1793, Dok. enke efter Frederik Johansen Vægter, se ogsaa Ærø Stad- og Landretsarkivs forhørsprotokol 6.5.1793, side 125a, ang. arvingerne
Stage, Mikkel – intet skifte, gift med Syndet Minor 29.4.1803, II 195, -L, gift 2 Mads Rasmussen (gift 1 Else … 6.9.1799, Dok. gift 3 Karen Johansdatter)
Stage, Peder Clausen – hans enke Ane Danielsdatter Brandt afholder auktion 23.2.1768, Dok.
Stage, Peder Hansen – 13.2.1747, I 383, gift med Maren Hansdatter (gift 1 Rasmus Christiansen 11.4.1741, I 252)
Stage, Peder Hansen – ungkarl, 30.8.1736, I 148, -L
Stage, Poul Hansen – 19.2.1755, I 814, gift med Kirstine Hansdatter (gift 2 Jochum Hansen)
Steen, Agnete Christensdatter – 19.7.1777, Dok. gift med købmand Claus Mortensen Hay 9.1.1778, Dok. (gift 2 Anne Brandt 15.1.1813, III 77, gift 2 købmand Johan Groth Clausen, gift 1 Anne Petersdatter Gebert død marts 1778, gift 1 Erik Mortensen Hay 24.8.1772, Dok. -L)
Steen, Bodil Marie – 25.1.1823, III 435, enke efter skipper Albert Isaksen Riise
Steen, Christen Josephsen – 26.7.1813 III 81, 204, hans hustru Else … se Ærøskøbing bibog II 202, 22.11.1791
Steen, Else Cathrine – arveforlig 9.6.1821, III 424, gift med købmand Iver Pedersen 19.11.1802, II 78 (gift 1 Anne Kirstine Bansen 29.12.1778, Dok. gift 1 Andreas Hansen Mogensen 18.12.1764, Dok.)
Steen, Joseph Christensen – købmand, 8.2.1820, III 378, gift med Riborg …
Steen, Joseph Jensen – købmand, gift 1 Hedevig Susanne Lassen 26.3.1780, Dok. død prot. no. 141 (gift 1 Peder Simonsen Groth 24.6.1777, gift 1 Anne Hansdatter Lykke 26.10.1771, Dok. gift 1 Jens Mortensen Birkholm 27.8.1738, I 188), gift 2 Anne Groth
Steen, Karen Josephsdatter – 10.12.1795, -L, Dok. enke efter Jens Philipsen Steen
Steen, Riborg Marie – 9.12.1813, III 80, gift med købmand Christensen Josephsen Pedersen (gift 2 Anne Josephsen Steen)
Stiege, Anne Kirstine Pedersdatter – 9.10.1794, Dok. gift med Bertel Jensen Schytt (gift 2 Birgitte Kirstine Pedersdatter Torp, gift 1 Ole Lauritsen Jeppesen)
Stiege, Christen Christensen – skomager, konkurs 5.11.1821, Dok.
Stiege, Christen Pedersen – skipper, konkurs 21.2.1793, Dok.
Stiege, Peder Christensen – snedker, 11.4.1799, II 15, enke efter …
Stiil, Johan Frederik Larsen – matros, konkurs 8.8.1810, Dok. gift 1 Maren Christensdatter 5.3.1779, L, Dok. gift 2 Anne Kirstine Christensdatter død ca 1794, 9.1.1799, Dok. gift 3 Agnete Andreasdatter (gift 1 Albert Hansen Kræmer skifte i Søbyg. Gudsgave 19.5.1798, iv 283)
Stokkeby, Anders Hansen – konkurs 14.6.1773, Dok.
Stokkeby, Erik Hansen – skipper, auktion over korn fra hans strandede galease 25.1.1772, Dok. konkurs 3.8.1772, Dok.
Stokkeby, Hans Eriksen – 18.12.1759, Dok. gift 1 Gjertrud … 9.11.1748, I 464, gift 2 Margrethe …
Stokkeby, Jens Hansen – konkursbo 4.8.1767, Dok.
Stokkeby, Peder Hansen – konkurs 24.2.1777, Dok. gift 1 Anne Marie … 9.6.1768, Dok. (gift 1 Albert Rasmussen 14.8.1747, I 440, gift 2 Andreas Christensen 3.5.1753, I 710, -L), gift 2 Helicke Jensdatter
Stokkebye, Christopher Eriksen – gift 1 Marie Kirstine Christensdatter 2.2.1791, Dok. gift 2 Sidsel Marie Pedersdatter
Stokkebye, Hans Hansen – auktion over hus og jord pga. bortrejse 27.4.1773, Dok.
Stokkebye, Hans Hansen – hans enke Margrethe … 14.1.1796, Dok.
Stokkebye, Margrethe Hansdatter – 12.1.1797, Dok. gift med Niels Rasmussen Drejøe (gift 2 Anne Sophie Schysler, gift 1 glarmester Peder Christensen Torp 8.10.1796, Dok. gift 1 Kirsten Hansdatter 13.1.1796, Dok.)
Storp, Niels Nielsen – 11.3.1749, I 488, gift med Anne Strandesdatter 7.6.1770, -L, Dok.
Strandesdatter, Anne – 7.6.1770, Dok. -L, gift med Niels Torp Storph 14.3.1749, I 488
Strandesen, Hans – 7.6.1746, I 361, gift med Karen …
Strandesen, Jens – hans enke Maren … 29.6.1767, -L, Dok.
Stryn, Anton Jensen – gift med Johanne … (gift 1 Magnus Sørensen 4.4.1757, Dok. gift 2 Jens Hansen Drejøe død 1767-71, gift 1 Marie Dorthe Larsdatter 8.1.1760, Dok.)
Stryn, Jens Pedersen – hans hustru Maren Pedersdatter 4.3.1752, I 592, hans enke Karen Hansdatter (hedder Mathiasdatter) 28.2.1775, -L, Dok.
Stryn, Jens Rasmussen – 20.11.1782, Dok. gift 1 Catrine Hansdatter 30.10.1764, Dok. gift 2 Karen Christendatter (gift 2 Rasmus Pedersen Skomager, boets opgørelse 17.12.1791, Dok. sidder i arrest i Faaborg)
Styrmand, Hans Rasmussen – 28.6.1806, II 251, -L, gift med Marie …
Sundt, Anders Rasmussen – ugift, kontrakt, 30.6.1812, III 74, -L
Svane, Jens Christian – skipper, 15.2.1794, Dok. gift 1 Anna Cathrine Jørgensdatter Birkholm begr. 21.3.1788 intet skifte, se dog Ærøskøbing bibog II 164, 10.11.1788, gift 2 Mette Cathrine Bager
Svarer, Christian Poulsen – 24.10.1766, Dok. -L, gift med Ellen … 21.8.1782, Dok. -L
Svarer, Gie Rasmusdatter – 24.3.1777, -L, Dok. gift med Knud Jacobsen Svarer (gift 2 Catrine Klestrup 31.3.1779, -L, Dok. gift 3 Anne Cathrine Frederiksdatter)
Svarer, Hans Johansen – baadfører, gift 1 Ellen Jørgensdatter 13.11.1815, III 193, gift 2 Marie Christine Clausen
Svarer, Hans Pedersen – 9.1.1760, Dok. gift 1 …, gift 2 Kirstine …
Svarer, Jacob Rasmussen – 26.2.1796, Dok. gift 1 Karen Olufsdatter 24.1.1749, I 470, -L, gift 2 Svarer, Rasmus Rasmussen – hans enke Kirsten … 19.2.1784, -L, Dok.
Sophie Kirstine Gottlob død vistnok før 1796
Svarer, Johan Arnt – død i Norge 1822 se Kbg., gift med Gie Hansdatter Mogensen 23.3.1816, III 194 (gift 1 skipper Jørgen Larsen Brandt 14.1.1782, Dok. gift 1 Johanne Josephsdatter ?.1.1766, -L, Dok.)
Svarer, Johannes Hansen – 15.2.1796, Dok.
Svarer, Knud Jacobsen – gift 1 Gie Rasmusdatter Svarer 24.3.1777, -L, Dok. gift 2 Cathrine Klestrup 31.3.1779, -L, Dok. gift 3 Anne Cathrine Frederiksdatter
Svarer, Peder Hansen – hans enke Anne Pedersdatter 15.6.1741, I 256 (gift 2 Lars Larsen 15.6.1741, I 256, gift 1 Kirsten Thomasdatter 29.11.1713)
Svarer, Rasmus – 13.10.1742, I 288, gift med Anne …
Svenborg, Hans Hansen – 15.1.1760, Dok. gift med Anne Rabe (gift 2 Christen Bertelsen Brandt 19.12.1775, Dok.)
Svenborg, Hans Hansen – 17.8.1740, I 248, gift med Gjertrud Andersdatter
Svendsen, Thomas – 23.1.1732, I 13, gift 1 Kirsten Lauritsdatter Brandt, gift 2 Inger Andersdatter, gift 3 Karen Christiansdatter (gift 2 Peder Jørgensen)
Svinding, Anne Cathrine – 13.3.1775, Dok. gift med skipper Jens Vilhelm Kaas, flytter til Stege 1775 (gift 2 Abelone Drevsen fraskilt pastor Hans Vilhelm Clausen Arent i Mern)
Svinding, Christen Riisinge – matros, konkurs 3.4.1810, Dok.
Svinding, Johan Groth – gift 1 Salome Hvalsøe 21.12.1809 II 285, gift 2 Anne Marie Minor
Sørensen, Christen Christensen – 25.2.1727, I 3, gift med Karen Christophersdatter 7.5.1766, Dok. (gift 2 Hans Nielsen Bødker 20.12.1729, I 4 (gift 1 … død 1726), gift 3 Christen Mikkelsen 20.1.1733, I 22, gift 4 Christen …)
Sørensen, Christopher – skipper, konkurs 14.8.1775, Dok.
Sørensen, Hans – skipper, konkurs 7.6.1773, Dok.
Sørensen, Joseph – død 1739 i Batavia, 24.4.1743, I 304, 306, gift med Gie Larsdatter Fisker 11.2.1777, Dok.
Sørensen, Magnus – 4.4.1757, Dok. gift med Johanne … (gift 2 Jens Hansen Drejøe død 1767-71, gift 1 Marie Dorthea Larsdatter 8.1.1760, Dok. gift 3 Anton Jensen Stryn)
Terkelsdatter, Karen – 16.11.1757, -L, Dok. gift med Christen Holgersen 28.6.1743, I 307, -L
Terkelsen, Lars – og hustru … samt datter Mette Marie 27.6.1763, Dok.
Thilsen, Karen – 20.4.1750, I 603, -L se ogsaa fol. 833, enke efter Hans Albertsen
Thomasdatter, Kirsten – 29.11.1713, gift med Lars Larsen 15.6.1741, I 256 (gift 2 Anne Pedersdatter 15.6.1741, I 256, gift 1 Peder Hansen Svarer)
Thomasdatter, Margrethe – 20.6.1747, I 435, gift med Christen Christensen Møller
Thomsen, Christen – hans enke Maren Frandsdatter 15.4.1750, I 528
Thomsen, Hans – 1.5.1739, I 207, -L, gift med Karen Nielsdatter 17.3.1752, I 579, -L
Thomsen, Henrik – skibskaptejn, død 5.3.1820, III 405, enke efter Petrine Christiane Dorthea Monrad (præstens datter i Bregninge)
Thomsen, Lars Jensen – skipper, konkurs 22.1.1822, Dok. gift 1 Sidsel Johansen 9.1.1819, III 352, gift 2 Gie Bjørn
Thomsen, Rasmus – hattemager, 22.8.1747, I 447, gift med Kirstine ... (gift 2 Andreas Clausen Skomager, gift 1 Kirstine Hansdatter 11.3.1755, I 820, -L)
Thygesen, Anders – murer, konkurs 21.5.1821, Dok.
Thygesen, Erik Hansen – skipper, 8.11.1783, Dok. enke efter …
Thygesen, Hans – 26.4.1735, I 107, gift med Anne Jespersdatter
Thygesen, Peder Eriksen – 27.2.1764, -L, Dok. gift med Gie … (gift 2 Jens Larsen Brandt)
Tilemann, Johan Gotlieb – landfoged, Ærø og hustru Regitze Sophie Brandt, skifte 1808 se Ærø Amtstue arkiv pk 32
Tobakspinder, Christian Nielsen – 12.1.1750, I 522, gift med Margrethe Philipsdatter 31.1.1751, I 565
Tobakspinder, Hans Peter – hans enke Margrethe Cathrine … 13.4.1759, Dok.
Torp, Christen Larsen – død 1754, 29.1.1760, -L, Dok.
Torp, Jens Christensen jun. – 29.12.1809, II 307, gift 1 Karen Rasmusdatter 11.3.1776, Dok. gift 2 Sidsel Christensdatter død før 1809
Torp, Jens Clausen – ungkarl, 14.11.1757, -L, Dok.
Torp, Peder Christensen – glarmester, 8.10.1796, Dok. gift 1 Kirsten Hansdatter 13.1.1796, Dok. gift 2 Anne Sophie Schiysler (gift 2 Niels Rasmussen Drejøe)
Torp, Peder Jensen – stadskasserer, købmand, død 1796, 18.9.1799, Dok. gift med Elisabeth Charlotte Groth 18.9.1799, Dok. (gift 1 købmand Morten Jensen Birkholm 8.6.1781, Dok. gift 1 Johanne Jacobine Zimmer 25.2.1765, -L, Dok.)
Trarup, Niels Henriksen – gift 1 Birthe Cathrine Rasmusdatter Kielde (Kirstine i Kb. og bibog) 3.12.1759, Dok. gift 2 Maren Nielsdatter Kock
Tronin, Anne Margrethe – 19.10.1770, Dok. gift med bager Hans Jacob Seger (gift 2 Johanne Pernille Madsdatter)
Træskomand, Hans Pedersen Stevns – gift 1 Marie Hansdatter Wichmann 26.10.1759, Dok. (gift 1 …), gift 2 Margrethe Christensdatter
Urbansdatter, Birthe Cathrine – 26.11.1785, Dok. gift med Mads Pedersen Bager 27.4.1753, I 811 (se ogsaa dok.)
Uriel, … – advokat, auktion i anledning af han bortrejse 20.4.1805, Dok. død i Süderstapel mellem 20.4 og 1.6.1805
Veber, Christen Josephsen – skipper, konkurs 22.6.1819, Dok.
Veber, Claus Hansen – 4.5.1754, I 816, gift med Margrethe Madsdatter
Veber, Hans Hansen – gift 1 Kirsten Christensdatter 7.8.1751, I 601, -L, gift 2 Anne Hansdatter
Veber, Hans Peder Rasmussen – skipper, død 1747, 17.1.1752, I 589, gift med Anne Marie Hansdatter 25.1.1770, Dok. (gift 2 Christen Mikkelsen 25.1.1770, Dok.)
Veber, Karen Pedersdatter – 16.3.1805, II 212, gift med skipper Mogens Larsen Brandt (gift 1 Marie Cathrine Birkholm 16.2.1796, Dok. gift 3 Marie Lorentzen, gift 1 købmand Søren Møller Bredsted)
Veber, Lars Clausen – smed, gift med Marie … 22.12.1801, II 49, gift 2 Kirstine Jensdatter Groth
Veber, Mathias Clausen – gift med Anne Marie Jensdatter (gift 1 Anders Pedersen Snedker 26.5.1769, -L, Dok.)
Veber, Peder Larsen – gift 1 Gie Clausdatter se Ærøskøbing bibog II 315, 4.1.1798, gift 2 Ellen Pedersdatter (gift 1 søfarende Bertel Eriksen 8.1.1798, Dok.)
Veber, Peder Pedersen – gift med Anne … (gift 1 Erik Poulsen Alberts 25.10.1796, -L, Dok.)
Vichmann, Marie Hansdatter – 26.10.1759, Dok. gift 1 …, gift 2 Hans Pedersen Stevns Træskomand (gift 2 Margrethe Christensdatter)
Vognmand, Anders Andersen – 14.11.1748, I 465, gift med Kirsten … 17.9.1752, I 747 (gift med møller Jens Andreasen Bejerholm død 1741, 20.4.1744, I 320, gift 3 Christen Andersen 14.6.1750, I 554, -L)
Vægter, Frederik Johansen – hans enke Maren Poulsdatter Stage 15.4.1793, Dok. se ogsaa Ærø Stad- og Landrets forhørsprotokol 6.5.1793, side 125b ang, arvingerne
Vægter, Joen – 7.8.1741, I 259, gift med Anne Catrine …
Vægter, Niels Rasmussen – 25.6.1767, Dok. (hans stedsøn Henrik Nielsen se 20.5.1780, D), gift 1 …, gift 2 …
Weh.., Karen – 26.7.1805, II 223, 257
Westken, Mette – 26.7.1746, I 363, enke efter Jens Lund
Zimmer, Johanne Jacobine – 25.2.1765, -L, Dok. gift med købmand Morten Jensen Birkholm 8.6.1781, Dok. (gift 2 Elisabeth Charlotte Groth 18.9.1799, Dok. gift 2 stadskasserer og købmand Peder Jensen Torp 18.9.1799, Dok.)
Øboe, Anne Cathrine – pige, 2.3.1799, Dok. -L
Øboe, Jørgen Hansen – 16.4.1784, -L, Dok. gift med Mette Hansdatter 8.3.1784, -L, Dok.

Intet skifte
23 - Linstow, Eggert Christopher v. – løjtnant, gift med 1810 med Anne Kirstine Hvin (gift 1 Høstmark)
50 - Skipper, Lars Koch – gift 1 Bolette Sophie Kelstrup intet skifte, gift 2 20.12.1816 Anne Groth
56 - Hansdatter, Marthe Cathrine (Nielsdatter?) – gift 1 … død ?, gift 2 1809 Niels Simonsen
61 - Simonsen, Niels – gift med 1809 med Marthe Cathrine Hansdatter (gift 1 Niels Rasmussen (Lollik) i Marstal) [Intet skifte]
64 - Larsen, Peder – skomager, gift med 1816 med enken Christiane Høvingsdatter
65 - Rasmussen, Peder – enkemand, gift med 4.1.1786 (Kbg.) med Bodil Marie Hennikesdatter (NB der findes intet skifte efter PRs første hustru)