Odense Byfoged 1902-1904

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1902-1904, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

A/S ”Odense Sommerteater” – konkursbo II 21, 111
A/S Dampvadske- og Badeanstalten Idun – konkursbo II 382
Abel, Henrik Gottlieb – modelsnedker, dødsfald 422
Abildgaard, Niels Christian – buntmager, konkursbo, II 178, II 191, II 250, II 259, 269
Almind, Jens Andreas – tømmermester, (uskiftet bo), 105
Alstrøm, Carl Emil – kapital fra Overformynderiet 345, 384
Alstrøm, Florentine Amalie - dødsfald, II 161
Ancker, …  – 2 maaneder, udøbt dreng, søn af ugift Augusta Ancker, Bolbrogade 126, 344
Andersdatter, Karen – gift, pensionist Hans Sørensen, 58
Andersdatter, Mette Kirstine – enke, væver Hans Knudsen, dødsfald 230, II 234
Andersen, … - 6 uger, udøbt dreng, søn af maskinarbejder Ludvig Viggo Andersen, Frederiksgade 57, dødsfald II 82
Andersen, Anders – restauratør, skifte, 104
Andersen, Anders Marius Christian – blikkenslager, dødsfald 175, 197
Andersen, Andreas – barberlærling, II 338
Andersen, Ane – enke, bedemand … Andersen, arveanmeldelse 168
Andersen, Ane Cathrine – dameskræderinde, arveanmeldelse, II 167
Andersen, Ane Kirstine – enke, husmand Bertel Andersen, II 73, 74
Andersen, Anna Kathrine – enke, snedker Hans Christian Nielsen, dødsfald 9, II 24
Andersen, Anna Margrethe Kristine – gift, arbejdsmand … Nielsen, II 82
Andersen, Arnold – forsikringsinspektør, konkursbo, II 124, II 171, II 192
Andersen, Asta – 3 dage, datter af gaardejer Anders Vilh. Andersen, Lindeskovgaard, Højby Sogn, dødsfald II 262
Andersen, Axel Georg Hjalmar – 13, søn af væversvend … Andersen, Lahnsgade 25, dødsfald, II 152
Andersen, Børge – 6 timer, søn af arkitekt … Andersen, Langgade 44, dødsfald 328
Andersen, Carl Leo Pindstofte – 8 dage, søn af tømrer Niels Andersen, Godthaabsgade 28, dødsfald II 308
Andersen, Chr. – buntmager, konkursbo II 155
Andersen, Christen – buntmager, konkursbo, 74, II 88, II 155, 409, 426
Andersen, Dagmar Ingeborg – 5 maaneder, datter af værkfører Rasmus Christian Andersen, Heden 176, dødsfald II 335
Andersen, Editta Kirstine – 1, datter af skomager … Andersen, Jagtvej 52, dødsfald 112
Andersen, Elisabeth Amalie – fabrikarbejderske, dødsfald II 333
Andersen, Ellen Johanne – enke, banearbejder Rasmus Hansen, II 86
Andersen, Erna Margrethe – 1, datter af arbejdsmand Hans Christian Andersen, St. Glasvej 31, dødsfald II 355
Andersen, Esther Mouritza – 1½, datter af banearbejder … Andersen, Dronningensgade 56, 2., dødsfald 194
Andersen, Frederikke Marie – 1½, datter af arbejdsmand Laurits Peter Andersen, Frederiksgade 62, dødsfald 134
Andersen, Hans – fhv. husmand, dødsfald 28
Andersen, Isak – arbejdsmand, dødsfald II 159
Andersen, Jens Peter – kreaturhandler, dødsfald II 263
Andersen, Jens Peter Anton Sophus – 1½, søn af kusk Hans Peter Andersen, Heden 86, dødsfald, II 74
Andersen, Johanne Marie Nielsen – 9 dage, datter af ugift Sophie Johanne Kristine Andersen, Nørrebro 60, dødsfald, II 153
Andersen, Johannes Mogens Sinncke – arbejdsmand, Nørrebro 19, 1., dødsfald 401
Andersen, Jørgen Peter – konditor, 112
Andersen, Karen Marie – gaardejerske, dødsfald 337
Andersen, Knud Christian Emil – malermester, konkursbo, II 25, II 129, II 171, 181
Andersen, Kristian – kurvemager, dødsfald, II 9, 21, 37
Andersen, Kristian Peter Karl Møller – 3 maaneder, søn af skomager … Andersen, Kirkegaardsalle 29, dødsfald 201
Andersen, M. – skræddermester, konkursbo II 296, II 309, 428
Andersen, Maren Cathrine – gift, arbejdsmand Rs. P. Andersen, arveanmeldelse 168
Andersen, Marie Kathrine – enke, skrædder … Hansen, dødsfald II 3
Andersen, Mary Cathinca Heliose Balsemine – gift, tobaksspinder Deleuran, II 37
Andersen, Mathias – skrædder, dødsfald, II 143, II 145
Andersen, Nicoline Sophie – dødsfald II 413
Andersen, Niels – vognmand, dødsbo, 125, 150, 157, 182
Andersen, Niels Hansen – fiskehandler, dødsfald 207, 226
Andersen, Ole – 10 maaneder, søn af materialist Anders Andersen, Odinsgade 42, dødsfald 392
Andersen, Peter – aftægtsmand, dødsfald, 128
Andersen, Peter Kristian – 2, søn af fiskehandler Andersens enke, Heden 178, dødsfald 207
Andersen, Petra – ugift syerske, dødsfald, 101
Andersen, Rasmine – ugift syerske, dødsfald, II 9
Andersen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald 118
Andersen, Vilhelm Charles – 8, søn af fyrbøder … Andersen, Sct. Jørgens Forstad 59, dødsfald, II 145
Andreasdatter, Maren – enke, arbejdsmand Jørgen Eriksen, II 63
Andreasen, Frederik – fhv. smed, Vindegade 121, dødsfald II 262
Andresen, Ane Kirstine - … Lottes, dødsfald 185, 189, II 191, 423
Andresen, Konrad – detaillist, konkursbo, 35, 76, 427, 434
Andresen, Mary Cathinca Heliose Balserine – gift, tobaksspinder Hans Deleuran, II 37
Andresen, P. – fhv. æghandler og arbejdsmand, konkursbo, 43, 45
Axelsen, Hans Jepsen – ledvogter, dødsfald, II 161
Bach, Hans Henrik Otto John – handelsagent, dødsfald 377, II 413
Bachmann, Johan Herman – slagter, dødsfald II 50
Balle, Kirstine – enke, garver … Gamst, arveanmeldelse, II 167
Balmson, Andreas Vilhelm – detaillist, dødsbo 129, 265, II 275, 428
Bang, Birgitte Cathrine – enkefrue, dødsbo II 266, 274
Bang, Bona Julie – frøken, dødsbo 229
Bayby, Mary Eliza Watermann – enke, … Ipsen, dødsfald 408
Bech, Margrethe – ugift husholderske, dødsfald II 145, 173
Becker, Johan Jeppesen – tømmermester, dødsfald II 36
Belscher, Laura Cathrine – ugift, dødsfald II 315
Bengtsdatter, Johanne – gift, væver … Mortensen, II 92
Berg, Anton Gerhard – fhv. forpagter, dødsfald 361, 372
Berggreen, Jørgine Marie Elisabeth – gift, slagter … Thrane, dødsfald II 217
Bertelsen, Engelke Doris Betty Josefine – datter af slagter Berthelsen, dødsfald 184
Berthelsen, Niels – fhv. tømrer, dødsfald 118
Binau, Svend – 1, søn af cigarmager Frederik Binau, dødsfald II 54
Bjerg, Viggo Christian Hof – 1½, søn af brygger Carl Jensen Bjerg, Nørrebro 82, dødsfald 25
Blangstrup, Marie Elisabeth – arveanmeldelse, 168
Block, Louise Caroline Frederikke – enke, overlærer … Burd, arveanmeldelse 168
Blaameier, Arnold Erik – 7 uger, søn af arbeidsmand … Blaamaier, Langgade 23, dødsfald 174
Brandenborg, Frederik Cartsen – fhv. tømmersvend, dødsfald II 222
Brandt, Juliane Rasmussen – værgemaalsregnskab 3
Brandt, Jørgen Jørgensen – vognmand, arveanmeldelse, 168
Breum, Ernst Johannes Møller – 11, søn af handelsrejsende … Breum, Lahnsgade 45, dødsfald 174
Broder, Hugo – købmand, dødsfald II 49
Brummer, Asta– tilsynsværge fuldmægtig J. C. Madsen 278 [se Else]
Brummer, Else – tilsynsværge fuldmægtig J. C. Madsen 278 [se Asta]
Brummer, Jørgen Chr. – fhv. købmand, dødsbo II 114, II 166
Bruun-Andersen, Svend Albert – barn, søn af cand. pharm. Bruun-Andersen, Enghavevej 18, dødsfald, 7
Brylle, Andersine Elise – enke, snedker … Leuer, arveanmeldelse 168
Buch, Augusta Emilie – fabrikarbejderske, dødsfald II 166
Bundegaard, Agnes – 1½, datter af maskinarbejder … Bundegaard, Sct. Knudsgade 18, dødsfald 87
Burch, David – arbejdsmand, dødsfald 185
Bønnelycke, Sofie – frøken, dødsfald II 377, 409
Bøttern, Ernst Georg – købmand, dødsfald 289, II 298, 302
Bøye, Johan Frederik – sadelmager, dødsfald II 255, 272
Camroth, Marie Louise Florentine Dorthea Emerentze – frøken, dødsfald, 333, 337
Carlsen, Aksel Henry 12 dage, søn af arbejdsmand Johannes Carlsen, Gartnergade 33, dødsfald, 12
Carlsen, Alvilda Marie - dødsfald, 202
Carlsen, Anna Marie – 3 maaneder, datter af former Robert Carlsen, Alexandragade 17, dødsfald, II 234
Carlsen, Niels Carl – rebslagersvend, dødsfald, 413
Carstensen, Ane Marie – enke, tømmersvend Jens Jacobsen, dødsfald, 63
Carstensen, Anna Mathilde Nielsine - dødsfald, II 81
Carstensen, Falgreen Schæfer – 7 maaneder, søn af hvidgarver … Carstensen, Østergade 22, dødsfald, 337
Carstensen, Mary Laura Møhring – 7 uger, datter af ugift Mary Bang Møhring. Allégade 25, dødsfald, II 325
Caspersdatter, Sidsel Marie – enke, … Christensen, dødsfald, 385
Caspersen, Kristen – enke, partikulier … Knudsen, arveanmeldelse, II 167
Christensdatter, Johanne Marie – enke, skrædder M. Christiansen, II 426
Christensdatter, Mette Kirstine – enke, mursvend Rasmus Zachariasen, dødsfald, II 201, 225, 263, II 296, II 306, II 362
Christensen, Bodil Marie – enke, husmand Peter Simonsen, 320, II 424
Christensen, Caroline – ugift, dødsfald, 237
Christensen, Christine Jensine Frederikke – gift, matros … Winther, 333, 368
Christensen, Else Augusta – 4½, datter af sømand … Christensen, Grynhusene 27, dødsfald, 210
Christensen, Hans – detaillist, konkursbo, II 24, 36, II 107, 241, II 382, 434
Christensen, Helene Sophie Vilhelmine Ness – ugift pige, dødsfald, II 402
Christensen, Jacob Peter – skrædder, dødsfald, II 149
Christensen, Jens – detailist, konkursbo, 117
Christensen, Jensine – gift, arbejdsmand Christian Madsen, uskiftet bo, II 106
Christensen, Lars – arbejdsmand, dødsfald, II 384
Christensen, Maren Kirstine – gift, værtshusholder Rs. Hansen, II 278, 279
Christensen, Marie – ugift, dødsfald, II 359
Christensen, Marie Frederikke – enke, arbejdsmand Aug. Vilh. Frederiksen, II 161
Christensen, Marie Kirstine – enke, skræddermester Christensen, 103
Christensen, Marie Vilhelmine Dorthea – frøken, dødsfald, 40
Christensen, Mette Marie - dødsfald, II 196
Christensen, P. – mælkehandler, konkursbo, 127
Christensen, Rasmus – arbejdsmand, arveanmeldelse, 168
Christensen, Rasmus Vilhelm Thorvald – 11 maaneder, søn af karethmager Rasmus Vilhelm Thorvald Christensen, N. Landevej 20, dødsfald, II 81
Christiansdatter, Anna Marie – enke, vejmand Hans Jensen, arveanmeldelse, II 167
Christiansdatter, Kirsten - … Andersen, dødsfald, II 131
Christiansen, …. – 7 uger, udøbt pige, datter af tobakshandler Emil Christiansen, Vestergade 1, dødsfald, 349
Christiansen, Carl Christian – 7 uger, søn af frasepareret Hanne Christiansen, Ramsherred 11, dødsfald, 272
Christiansen, Georg Aksel – 6 maaneder, søn af gummiarbejder Carl Emil Christiansen, Ny Vestergade 11, dødsfald, 29
Christiansen, Gerda Margrethe – 8 maaneder, datter af ugift tjenestepige Karen Christiansen. I pleje hos kontorist Nielsen, Dagmargade 11, dødsfald, II 338
Christiansen, Hans – handelsmand, dødsfald, II 12
Christiansen, Harald Nicolaj Frits – maler, dødsfald, 210
Christiansen, Karen – enke, … Petersen, dødsfald 167, II 168, II 264, II 362
Christiansen, Karen – enke, arbejdsmand Jørgen G. Mortensen, II 339, II 383
Christiansen, Lars – partikulier, dødsfald, 167, II 168
Christiansen, Laura – 1 og 7 maaneder, datter af arbejdsmand C. P. Christiansen, Gartnergade 3, dødsfald, II 65
Christiansen, Laura Kristiane Dorthea – gift, brolægger Rasmus Christiansen, 109
Christiansen, Ole Hansen – gæstgiver, dødsfald, 99, 103
Christiansen, Rasmus – arbejdsmand, arveanmeldelse, 168
Christoffersen, Kirsten – enke, murer Hans Jensen, dødsfald, II 189
Christophersen, Boline Marie Andreasine – arveanmeldelse, 168
Clausen, Anne – fattiglem, dødsfald, II 86
Clausen, Carsten – 2 timer, søn af pastor Joh. Clausen, Vindegade 42, dødsfald, II 119
Clausen, Emmy Eleonora Betty Rasmine – 4, datter af skrædersvend Peter Andersen Clausen, Fredensgade 19, dødsfald, II 22
Clausen, Hans – bud, arveanmeldelse, 168
Clausen, Karen – enke, daglejer … Clausen, dødsfald, II 172
Clausen, Aage Morten Kreiberg – arveanmeldelse, 168
Clemmensen, Caroline Vilhelmine – arveanmeldelse, 168
Crone, Sophie Frederikke Andrea – frøken, dødsfald, II 336
Cruusberg, Hans Christian – malermester, dødsfald, II 173, II 196
d’ Origny, Laura Sophie Hedevig Henriette – frøken, dødsfald II 317, II 323
Dal, Maren Jørgensen – enke, skrædder Hs. Jensen, 50
Danielsen, Hilda Christine – tjenestepige, dødsfald, 274
Danielsen, Pouline Marie – vadskepige, dødsfald, 257
Dantzer, Henriette Nicoline – gift, købmand … Sørensen, II 278, 285
Demant, Kirstine Birgitte – enke, farver … Badstrup, 72
Dideriksen, Rasmine Kirstine – pige, dødsfald, 237
Didriksen, Edel – tjenestepige, dødsfald, 17, 19
Duus, Nikolaj Christian Mathiasen – tandlæge, dødsfald, 103
Dændler, Christian – fhv. lærer, dødsfald, 43, 194
Ebel, Johanne Frederikke – enke, bøssemager … Freller, II 278
Edsberg, Constance Margrethe – frøken, dødsfald, 279, 295
Ejbye, Anna Mathilde Rebekka – gift, arbejdsmand … Mortensen, 403
Engberg, Kristiane Andrea – gift, dørvogter … Jørgensen, II 352, II 366
Engelsen, Johan – købmand, konkursbo, 306, 307, II 310, II 320, II 332, II 348, 355, 372, 405, II 430
Eriksen, Karen Marie Elisabeth Gerda – frøken, dødsfald, II 79, 82
Eriksen, Maren – enke, læsteskærer Peter Madsen, dødsfald 6
Eriksen, Maren Kirstine - … Jacobsen, 355
Eriksen, Thorvald Christian – 11, søn af fyrbøder af Dalum … Eriksen, dødsfald, 40
Esbensen, Ane – gift, urtemand Jacob Rasmussen, II 117
Faber, M. T. F. F. – grosserer, konkursbo, 18, 34, II 50, 83, 113, II 117, 142, II 185, II 227, II 250, 268, 295, 309, II 346, II 363, II 392, 430
Fahnøe, Henrikke Christiane – frøken, dødsfald 38
Falgren-Schäfer, Theodor Emil – premierløjtnant, uskiftet bo II 76
Feldthusen, Anders Henrik – letmatros, dødsfald II 138
Fischer-Rasmussen, Emma – gift, dugmager … Christensen, 145
Fogh, Bolette Frederikke Kirstine - … Jantzen, dødsfald og bo 242, II 281
Folehave, Lars Frederik – fhv. brændevinsbrænder, dødsfald II 253, 325
Folehave, Søren Larsen – umyndighedsdekret, sagf. Max Smith værge, 289
Franch, Martin Frederik Carl Ferdinand – II 73
Frandsdatter, Anna Marie – enke, hjulmand Lars Hansen, II 377
Frandsen, Mary Kirstine Amalie – 6, datter af maskinpudsen S. C. Frandsen, H. C. Andersensgade 16, dødsfald 149
Frandsen, Mary Kirstine Ingrid – 1, datter af maskinpudser S. C. Frandsen, H. C. Andersensgade 16, dødsfald 409
Frandsen, Olaf Børge – 5 dage, søn af murer Hans M. Frandsen, Egeltoftegade 19, dødsfald II 352
Frantzen, Hans Chr. Jungmand – dødsfald 277, 282
Frederiksen, Carl – 4 maaneder, søn af slagter Carl Christian Frederiksen, Toldelundsvej 9, 1., dødsfald 414
Frederiksen, Carl Frederik – rekrut, dødsfald 254, 262
Frederiksen, Jens Peter – tjenestekarl, dødsfald 25
Frederiksen, Laura Kirstine – gift, margarinefabrikant … Knudsen, skifte II 110
Frederiksen, Marie Louise - … Warberg, lavværge Møller Petersen, 279
Frederiksen, Marius – portner, dødsfald II 308, 320
Frederiksen, Peter – arbejdsmand, dødsfald II 112
Frederiksen, Petra – gift, slagter … Christensen, II 118
Friis, Methea Petrea – gift, fuldmægtig … Lüders, II 127, II 130
Friis, N. C. – købmand (Firma Friis & Co), konkursbo II 20, 46, II 67, 99, II 130, II 150, 177, II 198, 219, II 250, II 274, 283, 309, 351
Friis, Nis Hansen – partikulier, arveanmeldelse, 168
Fuur, Thyge Thomas – staaltraadsarbejder, dødsfald II 116
Gamst, Kirstine Balle – enke, garver … Gamst, arveanmeldelse, II 167
Gayda, Karen Marie – 1, datter af glasmager … Gayda, dødsfald 401
Gerlach, Frands August – filehugger, dødsfald II 210
Gierahn, Vilhelm – malermester, dødsbo 123, 224, 312
Gillebøl, Laura Lucie – enke, pastor … Sommer, arveanmeldelse, 168
Glahn, Adelhaid Cathrine – værgebesk. (pastor Poul Egede Glahn), II 361
Gotfredsen, Karen Kirstine Wahlkvist – 4 maaneder, datter af bogholder … Gotfredsen, Ryttergade 23, dødsfald II 201
Gravenhorst, Janette Marie – enke, brygger … Brummer, II 87, 98
Gregersen, Marie Kirstine Frederikke – enke, købmand og fabrikant … Harboe, arveanmeldelse, 168
Gronenberg, Ingrid Andrea Marie – 6 og 9 maaneder, datter af gartneribestyrer … Gronenberg, dødsfald II 355
Grønning, Rasmus Jens Olsen – apothekerdiscipel, 217, II 217
Grønvald, Anna Cathrine – ugift pige, dødsbo II 64, 225
Gummer, Jørgen Peter – dugmager, dødsfald II 12, 87
Gundestrup, Svend – kontorist, dødsfald II 413
Gundlach, Camilla Georgine Thomasine – bogholderske, dødsfald 135
Gøetz, Andreas Marius – af Nørre Højrup, II 39
Gøtche, Helga – husholderske, dødsfald II 130
Hagen, Frederik Jacob Joachim – skrædermester, dødsfald 55, 66
Hagen, H. D. E. H. – skomager, konkursbo 214, II 218
Hagen, Peter Jacob – litograf, dødsfald 160
Hald, Harald Viggo Emil – partikulier, arveanmeldelse II 167
Handwerk, Just Anton Robertus – blikkenslager, dødsfald II 215
Hansdatter, Ane – gift, arbejdsmand Anders Madsen, dødsfald 244
Hansdatter, Ane Marie – enke, … Petersen, dødsfald 405
Hansdatter, Birthe Christine (Kirstine) – enke, ostehandler Rs. Larsen, arveanmeldelse 168
Hansdatter, Karen – tjenestepige, dødsfald 260
Hansdatter, Kirstine Marie Cathrine – enke, invalid Hans Petersen, arveanmeldelse II 167
Hansdatter, Maren – enke, arbejdsmand Rs. Hansen, dødsfald 277
Hansdatter, Marie – enke, arbejdsmand Jens Madsen, dødsfald 7, 32
Hansen, … - ½ time, udøbt pige, datter af ugift Anna Amalie Kristiane Hansen, Skibhusvej 5, dødsfald 310
Hansen, … – 8½ time, udøbt dreng, søn af ugift pige Marie Helene Hansen, Buchwaldsgade 3, dødsfald II 400
Hansen, … - udøbt dreng, 2½ maaned, søn af ugift fabrikarbejderske Karen Frederikke Hansen, Thorsgade 38, 40
Hansen, Abelone Kristine – enke, brøndgraver Carl Christian Knudsen, dødsfald II 349
Hansen, Agnete Hansine – dødsfald 403
Hansen, Aksel Peter – arbejdsmand, dødsfald II 28, 37
Hansen, Albine Kristine Margrethe – gift, tømrer Jørg. Rasmussen, 403
Hansen, Alfred Rosengaard – 3 uger, søn af ugift tjenestepige Maren Nielsen, Mellemstræde 5, dødsfald II 189
Hansen, Anders – murmester, konkursbo 124, 157, II 164
Hansen, Anders – tobakshandler, dødsfald II 410
Hansen, Anders Peter – cementarbejder, dødsfald 335
Hansen, Anders William Aage – 11 uger, søn af arbejdsmand … Hansen, Engelstoftsgade 12, dødsfald II 153
Hansen, Andreas Ludvig – skrædder, dødsfald 260, II 310
Hansen, Ane – gift, arbejdsmand Anders Madsen, dødsfald 244
Hansen, Ane Cathrine – frøken, dødsfald II 355, 361
Hansen, Ane Johanne – enke, montør … Hansen, II 146, 218, II 235
Hansen, Ane Marie – dødsfald 118, II 222
Hansen, Ane Marie – enke, arbejdsmand Anders Hansen, II 319, 340, II 389
Hansen, Ane Marie – gift, husmand … Hansen, 414
Hansen, Ane Mathilde – enke, dødsfald og bo II 272, II 289
Hansen, Anna – af Sønder Næraa, handelsagent Lars Larsen, skifte 303
Hansen, Anna – enke, af Sønder Næraa, handelsagent Lars Larsen, dødsbo 303
Hansen, Anna – gift, arbejdsmand Chr. Knudsen, arveanmeldelse 168
Hansen, Anna Else Kristine – ugift pige, dødsfald II 246
Hansen, Anna Karentine Margrethe – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Carl Marius Hansen, Gerdorffsgade 17, dødsfald II 111
Hansen, Anne Marie – arveanmeldelse II 167
Hansen, Arnold – detaillist, konkursbo II 18, 56, II 164
Hansen, Berthe Cathrine – gift, fhv. gaardejer … Christensen, II 153
Hansen, Carl Emil – 3 uger, søn af sadelmager Niels Frederik Hansen, dødsfald II 253
Hansen, Carl Emil Henry – 8 maaneder, søn af former Ferdinand Hansen, Grønnegade 10-12, dødsfald II 325
Hansen, Carl Martin – 2, søn af detaillist Anders Hansen, Grønnegade 10-12, dødsfald II 49
Hansen, Caroline Sophie – sypige, dødsfald 263
Hansen, Christian Christoffersen – slagter og hustru Karen Nielsen, dødsbo 30, 212
Hansen, Christian Peter – vognmandskusk, dødsfald II 427, 434
Hansen, Christian Theodor – enkemand og montør, uskiftet bo, 40
Hansen, Christine Rasmine – gift, vognmand … Rasmussen, skifte 23, II 31
Hansen, Ebba Meranda – 3 uger, datter af former … Hansen, Gartnergade 11, dødsfald II 74
Hansen, Edith Gudrun – 7 maaneder, datter af væver Just Peter Hansen, H. C. Andersensgade 48, 1., dødsfald II 296
Hansen, Elisabeth Antonette Louise – enke, sognepræst Mads Melbye, 55, 73, II 410
Hansen, Ellen Kirstine – gift, billedskærer … Thomsen, skifte 86
Hansen, Ellen Margrethe – 1½, datter af detaillist Anders Hansen, Grønnegade 10-12, dødsfald II 246
Hansen, Else Kirstine – gift, snedker Rs. Hansen, 403
Hansen, Emilie Kristiane – 4 uger, datter af arbejdsmand Hans Chr. Hansen, Albanigade 32, dødsfald 287
Hansen, Erna Elisabeth – født 2.8.1902, datter af kusk Hans Hansen, Rødegaardsvej 34, dødsfald II 116
Hansen, Esther Johanne – 9, datter af møbelhandler H. P. Hansen, Vesterbro 100, dødsfald 306
Hansen, Esther Vilhelmine Christine – 4 maaneder, datter af ugift Jensine Marie Hansen. I pleje hos arbejdsmand H. C. Hansen, Albanigade 32, dødsfald 135
Hansen, Gerda Camilla – 1, datter af arbejdsmand … Hansen, Østergade 20, dødsfald II 214
Hansen, Gerda Margrethe – 4 maaneder, datter af væver … Hansen, H. C. Andersensgade 28, dødsfald 426
Hansen, H. P. – firma S. N. Hvidbergs Eftfl., købmand, konkursbo 420, II 432
Hansen, H. P.– kjøbmand, konkursbo, II 73, II 75, II 88, II 154, 170, 190, 199, II 207, II 212, 228, 251, II 268, 282, 283, II 299, 313, II 317, 322, II 349, 359, 375, II 379, 393, II 412 (vide Hs. 5 S. H. P., ’firma L. N. Høibergs efterfølger H. P. Hansen’)
Hansen, Hans – daglejer, dødsfald 149, 150
Hansen, Hans – fhv. husmand, dødsfald 326
Hansen, Hans – købmand, dødsfald (uskiftet bo) II 104
Hansen, Hans – marskandiser, dødsfald 58
Hansen, Hans – væversvend, dødsfald 12
Hansen, Hans August – 9 uger, søn af ugift tjenestepige Laura Christensen. I pleje hos arbejdsmand Peter Steffensen, Bolbro, dødsfald 119
Hansen, Hans Christian – daglejer, dødsfald 195
Hansen, Hans Christian – skomager, dødsfald II 311, 340, II 409
Hansen, Hans Christian – tømrer, dødsbo II 233
Hansen, Hans Ferdinand – 4 uger, søn af lagerformand Jens Hansen, Buchwaldsgade 1, dødsfald II 112
Hansen, Hans Kristian – snedkermester, dødsfald 56, II 63
Hansen, Hansine – gift, mursvend … Hansen, dødsfald II 338
Hansen, Hansine Christine – gift, skibskaptain … Hansen af Stige, 54
Hansen, Harry Frederik Møller – 16 maaneder, søn af brænderiarbejder … Hansen, Sct. Jørgens Forstad 19, dødsfald II 383
Hansen, Helene Kirstine – gift, arbejdsmand Kristian Jensen, 54
Hansen, Henrik Christian – fhv. gartner, dødsfald 101, II 111
Hansen, J. Chr. – snedker, konkursbo 341, 356, 375, II 379, II 412, 429
Hansen, Jacob – tjenestekarl, dødsfald II 115
Hansen, Jacobine Juliane – enke, arbejdsmand H. P. R. Johansen, dødsbo 105
Hansen, Jens – gaardejer, dødsfald II 175
Hansen, Jens – ungkarl og fhv. bodsmand, dødsfald 42, II 45
Hansen, Jens Christian – arbejdsmand, dødsfald II 131, 154
Hansen, Jensine Sophie – dødsfald II 175
Hansen, Johan – arbejdsmand, dødsfald 201
Hansen, Johanne Margrethe – gift, købmand H. P. Hansen, 202
Hansen, Julius Christian – skrædder, dødsfald 98
Hansen, Julius Rud – 6 dage, søn af skomager Jul. Hansen, Engelstoftsgade 12, dødsfald II 175
Hansen, Jørgen – kreaturhandler, dødsbo II 17, II 35, 106, 142, II 162, II 164, 382
Hansen, Jørgen – tømrer, arveanmeldelse II 167
Hansen, Karen – gift, huusmand Hans Hansen, II 115
Hansen, Karen – ugift, dødsfald 5
Hansen, Karen Isabella – 6 uger, datter af bogholder … Hansen, Hans Tausensgade 17, dødsfald 207
Hansen, Kirsten – gift, renovationsarbejder … Jensen, 115
Hansen, Kirstine – gift, arbejdsmand Kristian Jensen, 54
Hansen, Knud – husmand, dødsfald II 263
Hansen, Lars – maskinmester, dødsbo II 83
Hansen, Laurits Carl Vilhelm – 15, søn af arbejdsmand Laurits Christian Hansen, Pjentedamsgade 40, 2., dødsfald II 134
Hansen, Lund – handelsagent, konkursbo 13, 41, II 59, II 83, 90, II 108, II 113, 137, 158, 258, 266, 275, II 427
Hansen, Mads – arbejdsmand, dødsfald II 141
Hansen, Mads – gaardejer, dødsfald II 11
Hansen, Maren – enke, gasværksbestyrer H. Chr. Hansen, lavværgebeskikkelse II 301
Hansen, Maren – gift, avissælger … Hansen, dødsfald II 168, II 172
Hansen, Maren Kathrine – gift, husejer Jens Johansen, II 139
Hansen, Maren Kirstine - … Hansen, lavværgemaal 44
Hansen, Maren Laurine – gift, arbejdsmand C. M. Hansen, 421, 427
Hansen, Martha Sylvia – 6 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, Engelstoftegade 3, dødsfald 333
Hansen, Marthe Emilie – gift, hotelejer A. P. V. Jørgensen, II 74
Hansen, Max Henrik Cosmus – 3½ maaned, søn af bager Kristen Hansen, Jens Benzonsgade 14, dødsfald 352
Hansen, Niels – arbejdsmand, dødsfald II 80
Hansen, Niels – gartner, dødsfald II 55
Hansen, Niels – købmand, dødsfald 116
Hansen, Niels Peter – gæstgiver, konkursbo 262, II 274, 405
Hansen, Osvald Rikard Marius – 2 maaneder, søn af ugift spinderske Louise Hansen, Gerdorffsgade 10, dødsfald II 359
Hansen, Otto – 10 uger, søn af arbejdsmand H. C. Hansen, H. C. Andersensgade 31 over gaarden, dødsfald 352
Hansen, Peter – mursvend, dødsfald 188
Hansen, Poul Johannes Damgaard – 10 maaneder, søn af ugift Agnes Cathrine Fransisca Nielsen, Thorsgade 62, dødsfald 165
Hansen, R. F. – skomager, konkursbo 62, 64, 85, II 147, II 169, II 185, II 202, 220, II 239, 245, 253, 264, 270, II 270, II 322
Hansen, Rasmus – partikulier, dødsfald II 66, 73
Hansen, Rasmus – skomager, dødsfald II 71, II 154
Hansen, Rasmus Jensen – kreaturhandler, dødsfald II 411
Hansen, Rasmus Peter Marius – 12, søn af murer … Hansen, Hjallesevej 137, dødsfald II 7
Hansen, Sara Caroline – dødsfald 162
Hansen, Severine – dødsfald II 5
Hansen, Svend Erling – 2, søn af tømrer Jens Hansen, H. C. Andersensgade 23, dødsfald 289
Hansen, Svend Aage Henry – 2, søn af lagerformand … Hansen, Buchwaldsgade 1, 3., dødsfald 110
Hansen, Thora – gift, former … Petersen, skifte II 225, II 229  
Hansen, Valborg Kathrine – 2 maaneder, datter af ugift Caroline Jørgensen, Ramsherred 4, dødsfald 266
Hansen, Viola Kathrine – 7 uger, datter af arbejdsmand … Hansen, Sct. Knudsgade 40, dødsfald 185
Hansen, Volmar August Bebel – 6 uger, søn af skomager … Hansen, Heden 174, dødsfald II 210
Hansen, Aage Christian – 6, søn af stentrykker … Hansen, Palnatokesvej 4, dødsfald 158
Hansen, Aage Peter – ½, søn af postbud Jens Frederik Sophus Hansen, H. C. Andersensgade 49, dødsfald II 103
Happel, … - barber, konkursbo 36, 114
Happel, Anna – 3 uger, datter af maskinarbejder Hermann Happel, Frederiksgade 48, dødsfald II 235
Hay, Peter Christian Frederik – handelsagent, dødsfald II 265
Heegaard, Caroline Sophie Dorthea – jomfru, dødsfald II 115
Heering, Johan Sigismund – fyrmester, dødsfald II 390, II 391
Heesch, Ida Marie Frederikke – gift, beslagsmed … Hansen, uskiftet bo II 32
Helm-Petersen, Søren Frederik – justitsraad, dødsbo 370
Henningsen, … - 3 uger, udøbt pige, datter af slagtermester H. M. Henningsen, Heden 216, 426
Henningsen, Inger Kirstine – gift, gummiarbejder Sofus Hansen, 409
Henriksen, Elisa Sofie Julie – syerske, dødsfald 288
Henriksen, Erna Johanne Kamilla – 10 maaneder, datter af arbejdsmand … Henriksen, Grønnegade 18, dødsfald II 320
Henriksen, Hans – røgter, dødsfald II 5
Henriksen, Henrik Martin – handelsfuldmægtig, konkursbo 137, II 140, 143, II 148, II 152, 157, 162, II 171, 175
Henriksen, Jens – husejer, dødsfald 49, 106, II 145
Henriksen, Jensine - … Jensen, dødsfald 128
Henriksen, Marie Kirstine – gift, skomager J. H. Henriksen, 177, 195
Hermansen, Peder – savskærer, dødsfald 328
Hertz, Adolf – praktiserende læge, dødsfald II 17, 19
Heuer, Andersine Elise – enke, snedker … Heuer, arveanmeldelse 168
Hjarup, Hanne Dorthea – justitsraadinde, … Johansen, dødsfald 365, II 366
Hoffensetz, Rasmine – enke og lem, væver … Schmidt, dødsfald 401
Holm, Caroline Augusta – afskilt hustru, smed … Pedersen, dødsfald II 17
Holm, Christine – enke, mursvend Carl Holm, uskiftet bo 10
Holm, Maren Kirstine – enke, Chr. Larsen, 276, II 368
Holstebroe, Axel – ølhandler, dødsbo II 277, 282, II 292, II 297, II 298, II 396
Hunderup, Hans Peter – født 30.12.1902, søn af cyklehandler J. A. Hunderup, dødsfald II 54
Hvalsøe, Frederik Christian – arveanmeldelse II 167
Hvalsøe, Margrethe – gift, cand. pharm. Johnsen Møller, II 31
Hyldager, Marie Andersdatter – dødsfald 12
Høeg, Chr. Jørgensen – købmand, konkursbo 317, 332, 392
Høgerman, … - isenkræmmer, konkursbo 105, II 164
Hørlück, Rasmus – pens. lærer, dødsfald og bo II 244, II 298, 399
Isen, Marie – ugift pige, dødsfald 282
Iversen, Hans Peter – mursvend og enke Kirstine Rasmussen, dødsbo II 46
Iversen, J. – skomager, konkursbo 396, 407, II 419
Jacobsen, Christiane Frederikke – gift, trompeter … Schandorff, død II 39
Jacobsen, Dagny Gudrun Margrethe Emilie Louise – 8 maaneder, datter af skrædersvend … Jacobsen, Gartnergade 3, dødsfald II 143
Jacobsen, Gustav Adolf – 6, søn af væver Jørgen Jacobsen, Jens Benzonsgade 33, dødsfald II 188
Jacobsen, Hans – tømmermester, konkursbo II 403, II 406, II 415, II 419
Jacobsen, Maren Kirstine - … Eriksen, 355
Jacobsen, Marinus Sophus – 7, søn af papirarbejder Emanuel Sophus Jacobsen, Holsedore 21, dødsfald II 188
Jacobsen, Peter Eriksen – fhv. gaardejer, dødsfald II 230
Jantzen, Axel Hermann – urmager, konkursbo 28, 56, II 117, 367
Jeberg, Lauritz Jensen – fhv. overportør, dødsfald II 359
Jensdatter, Maren – enke, rokkedrejer David Nielsen, 196, II 261, 324
Jensen, … – 15 minutter, udøbt dreng, søn af smed Leo Tolvtevar, Sct. Jørgens Forstad 70, dødsfald 202
Jensen, … - udøbt dreng, søn af arbejdsmand Chr. Jensen, Heden 206, dødsfald 24
Jensen, Abelone Marie – gift, husmand … Jensen, dødsfald 183
Jensen, Alma Maren Andrea – 2 timer, datter af stabssergent Jens Peter Jensen, Fodfolkekassernen, dødsfald II 175
Jensen, Ane Marie – enke, husejer Rs. Nielsen, 82
Jensen, Anna Kirstine Jensine – 1, datter af arbejdsmand Anders Jensen, Heden 14, dødsfald 306
Jensen, Christen – arbejdsmand, dødsfald II 229
Jensen, Ebba Kruusberg – 5 maaneder, datter af skolebestyrer J. C. Jensen, Frue Kirkestræde 14, dødsfald II 87
Jensen, Ejnard Fritz – født 18.10.1902, søn af pakhusarbejder P. Jensen, Ørstedgade 24, 2., dødsfald 75
Jensen, Else – 10 timer, datter af musiker Anders Johs. Carl Jensen, Elmevej 3, dødsfald 255
Jensen, Frederik – arbejdsmand, dødsfald 297
Jensen, Frederik – gaardskarl, dødsfald 415
Jensen, Gertrud – ugift pige, dødsfald II 301
Jensen, Gustav Rando Fabian – 1, søn af mejeripige Otilia Ljung, af Hundslev Nymark, dødsfald II 331
Jensen, Hans Jørgen – købmand, dødsfald II 9
Jensen, Hans Marquard – kaptain, dødsfald 172
Jensen, Hansine – gift, lokomotivfører … Larsen, dødsfald 401
Jensen, Ingeborg – 3 uger, datter af fouragehandler Niels Jensen, Pjentedamsgade 38, dødsfald 216
Jensen, J. C. – snedkermester, konkursbo II 93, II 106, II 112, 130, 135, 140, 141, 144, 152, 197, 219, 227
Jensen, Jens Christian Marius – sømand, dødsfald, II 9
Jensen, Jens Emanuel – fhv. røgter, dødsfald 12
Jensen, Jensine Rasmine – enke, snedkersvend … Hansen, II 54
Jensen, Johanne – enke, former … Thomsen, 101, II 103
Jensen, Johanne Marie Camilla – ugift strikkerske, dødsfald II 139
Jensen, Jørgen – gaardejer, dødsfald 335
Jensen, Karen – 7 dage, datter af handelsmand … Jensen, Sct. Jørgens forstad 66, dødsfald II 270
Jensen, Kirsten – gift, murer Anders Knudsen, II 201
Jensen, L. – detaillist, konkursbo 102
Jensen, L. P. – slagtermester, konkursbo 259, II 303, 313, II 315, II 404
Jensen, Lars – isenkræmmer, konkursbo II 90
Jensen, Laurentine – arveanmeldelse, II 167
Jensen, Laurits – dødsfald II 167, II 172
Jensen, Mads – aftægtsmand, dødsfald II 217
Jensen, Mads – arbejdsmand, arveanmeldelse 168
Jensen, Mads – arbejdsmand, dødsfald II 22
Jensen, Maren Kirstine – dødsfald II 118, 121
Jensen, Margrethe – gift, piskemager … Larsen, dødsbo 233
Jensen, Marie – gift, arbejdsmand L. H. Christensen, II 73
Jensen, Mary Johanne Rosa – 4 maaneder, datter af vognmand Lars Johansen Jensen, Nørrebro 74, dødsfald 416
Jensen, Niels – 1 uge, søn af arbejdsmand Mads Jensen, dødsfald II 115
Jensen, Olivia Marie – 1, datter af arbejdsmand J. Chr. Jensen, dødsfald 328
Jensen, Peter – forretningsbud, Pilestræde 6, København. Ubekendt mandsperson 271, II 297
Jensen, Peter – maskinmester, dødsfald og bo II 6, 52, II 70, II 338, 382
Jensen, Simon – garver, konkursbo II 90, II 102, 165
Jensen, Søren – fhv. forvalter, dødsfald 206
Jensen, Søren – fhv. landmand, dødsfald II 421
Jepsen, Henry Warberg – 6 maaneder, søn af postbud … Jepsen, Vindegade 97, dødsfald 365
Jessen, Lorentz Heinrich – fhv. landmand, dødsfald 244, 256
Johansen, Anna Cecilie – gift, spindemester … Pedersen, dødsbo 425
Johansen, Anna Marie – ugift pige, dødsfald og bo II 152, 153, 209, 257, 277, 294, II 371
Johansen, Christian – 2 maaneder, søn af støberiarbejder Chr. Johansen, Dronningensgade 49, dødsfald 414
Johansen, Gertha – gift, møllersvend … Johansen, dødsfald II 234
Johansen, H. P. – læsteskærer, konkursbo II 126, II 160, II 164
Johansen, Hans Christian – piskemager, dødsbo II 10, II 182, 204
Johansen, Jeppe – lervarefabrikant, konkursbo 50, II 70, 136, 181
Johansen, Johanne – enke, arbejdsmand Lars Petersen, 72
Johansen, Johannes Georg – 14, søn af skrædder Andreas Johansen, Kronprinsensgade 36, 2., dødsfald 377
Johansen, Karla Bartholine Elisabeth Rikardy – 8 dage, datter af ugift arbejderske Kirstine Johansen, Jens Benzonsgade 16, dødsfald 422
Johansen, Mathilde – gift, portør … Sørensen, skifte 293
Johansen, Niels – skifte 195
Johansen, Otto Willy Marius – 3 maaneder, søn af støberiarbejder Klaus Chr. Johansen, Heden 182, dødsfald 13, 16
Johansen, Petra Jørgine – 5 maaneder, datter af ugift Kristine Johanne Jensen, Vesterbro 35, dødsfald 98
Johansen, Petra Marie Johanne – 10, datter af malermester … Johansen, Adamsgade 10, stuen, dødsfald II 184
Johansen, Sophie – enke, bryggermester … Hansen, dødsfald 210
Jonassen, Ole – piskefabrikant, dødsfald 256
Joost, Joh. B. – bundt- og hattemager, konkursbo 176, II 180, 190, II 247, II 266, II 287
Jürgensen, Marie – enke, … Knudsen, dødsfald 87
Jørgensdatter, Maren – enke, gaardmand Mads Hansen, II 195
Jørgensdatter, Mette Marie – enke, brændevinsbrænder … Larsen, dødsfald 66, II 143
Jørgensen, A. – skrædermester, konkursbo II 26, II 158
Jørgensen, Anders – smedesvend, dødsfald II 338
Jørgensen, Andreas – 5 uger, søn af væver Hans Jørgensen, Heden 182, dødsfald 187
Jørgensen, Ane Kathrine – rengøringskone, dødsfald 8
Jørgensen, Anna Marie Kirstine – 5, datter af væver Hans Jørgensen, Heden 182, dødsfald 158
Jørgensen, Anna Mathilde – tjenestepige, dødsfald 189
Jørgensen, Carla Othilia Rosengaard – 9, datter af former Jørgen Jørgensen, Fredensgade 3, dødsfald 25
Jørgensen, Christian – 4 uger, søn af maltgjører Jørgen Chr. Jørgensen, Gartnergade 23, dødsfald II 404
Jørgensen, Christian Frederik – handelsagent, dødsfald 349, II 365
Jørgensen, Einar Emil – barberlærling, dødsfald II 359
Jørgensen, Elisabeth – 3 dage, datter af arbejdsmand Niels P. Jørgensen, Kildevej 30, dødsfald 356
Jørgensen, Ella Kristine – 7, datter af børstenbinder L. C. Jørgensen, Vestergade 91, dødsfald 215
Jørgensen, Ellen Kirstine – født 21.7.1902, datter af tjenestekarl H. C. Jørgensen. I pleje hos arbejdsmand Carl Thyge Jensen, Sct. Jørgens Forstad 146, dødsfald 94
Jørgensen, Ellen Marie – enke, murmester … Bang, dødsfald 19
Jørgensen, Eva – 1 dag, datter af arbejdsmand Niels P. Jørgensen, Kildevej 30, Bolbro, dødsfald II 355
Jørgensen, Frits – 4 timer, søn af handelscommis Aage Jørgensen, dødsfald 225
Jørgensen, Fritz Carl – handelsfuldmægtig, dødsfald 44
Jørgensen, Georg Frederik Christian – 5 maaneder, søn af skomager … Jørgensen, Frue Kirkestræde 13, dødsfald 159
Jørgensen, Gertrud Petrine Maren - … Jensen, dødsfald 132, 381
Jørgensen, Gunnar Johannes Gram – 6 uger, søn af skrædder … Jørgensen, Vestergade 79, dødsfald 193
Jørgensen, Hans – husejer og træskomand, arveanmeldelse 168
Jørgensen, Hans – husmand, dødsfald og bo 12, 114, 122, 163, II 388
Jørgensen, Hans Adolf – fhv. urmager, dødsfald 81, 119
Jørgensen, Hans Peter – skrædder, dødsfald 30, 31
Jørgensen, Hans Rasmus Theodor – 5 maaneder, søn af skrædermester Anders Christian Jørgensen, St. Glasvej 32, dødsfald II 48
Jørgensen, Hans Vilhelm – skrædder, dødsfald II 53, 79
Jørgensen, Hansine Kristine – gift, fiskehandler V. J. Jørgensen, 416, 420
Jørgensen, Hildur Rosa – gift, kusk Fr. Chr. Pedersen, dødsfald II 63
Jørgensen, J. P. – murmester, arveanmeldelse 168
Jørgensen, Julius – fhv. købmand og konkursbo (arbmd.) II 126, 262, 275, II 348, 349, 427
Jørgensen, Jørgen – arbejdsmand, dødsfald 411
Jørgensen, Jørgen – købmand, konkursbo 77, II 85, II 265, 296, II 428
Jørgensen, Jørgen Chr. – dødsbo 84, 124, II 157
Jørgensen, Jørgen Christensen – 8, søn af sømand … Jørgensen, Dannebrogsgade 23, dødsfald II 74
Jørgensen, Jørgen Christian – dødsbo II 157
Jørgensen, Kirsten – gift, dekoratør Henrik Edvard Andersen, II 205
Jørgensen, Knud – gæstgiver, dødsfald 325, 333
Jørgensen, Knud – skomager, konkursbo 260, 275, 428
Jørgensen, Lars Christian – fhv. politiassistent, dødsfald 166
Jørgensen, Laurits Theodor – snedkersvend, konkursbo 126, 136, 148, 159, 178, 192, II 200, II 203
Jørgensen, Maren Agnes Petrine – 7, datter af mursvend … Jørgensen, Sct. Jørgens Forstad 44, dødsfald II 146
Jørgensen, Marie – gift, husmand Christoffer Jørgensen, dødsfald II 141
Jørgensen, Marie Dorthea – enke, arbejdsmand Rasmus Poulsen, 336
Jørgensen, Marie Jørgine – ugift, fabrikarbejderske, dødsfald II 81, II 87
Jørgensen, Marthe – gift, hotelejer A. P. V. Jørgensen, 74
Jørgensen, Peter – husmand, dødsfald II 167
Jørgensen, Rasmus – klodsemager, dødsfald II 359
Jørgensen, Rasmus Nyløkke – arbejdsmand, dødsfald 307, II 307
Jørgensen, Vera – 2 timer, datter af købmand Viktor Jørgensen, Sct. Jørgens Forstad 298, dødsfald II 371
Kaiser, Carl Herman Haubro – 11 maaneder, søn af glasmager Herman Kaiser, Glasværket, dødsfald 174
Kamla, Henriette Juliane Elise – jomfru, dødsfald II 337
Kauffmann, Mette Marie Karen Sophie Frederikke – enke, … Petersen, dødsfald 274
Kilde, Laurits Antonius Petersen – 3 timer, søn af kusk … Kilde, Kragsbjergvej 19, dødsfald 153
Kjerulff, … - herreekviperingshandler, konkursbo II 105
Kjær, Hans Martin – montør, dødsfald og bo 230, 247
Kjær, Mette Marie Hansine – gift, smed … Rasmussen, II 262, II 283, 284, II 287
Kleiner, Jens Frederik Marius – typograf, dødsfald II 37
Knudsen, A. Chr. – gæstgiver, konkursbo 11, 84, 298
Knudsen, Ane Kirstine – enke, dødsfald II 82
Knudsen, Christian – daglejer, dødsfald 162, 166, 179, 215, 235, II 244, II 253, 273, 281
Knudsen, Edel Marie – af Birkum Kohave, Fraugde Sogn, … Hansen, dødsfald II 37
Knudsen, Edla Oline – 6, datter af former … Knudsen, Benediktsgade 24, dødsfald II 311
Knudsen, Else Marie – gift, rebslager Anders Topp, 310, II 310
Knudsen, Hans – røgter, dødsfald 17
Knudsen, Hans – tømmermester, konkursbo II 101, II 108, 120, 169, II 213, II 216, II 228, 240, 257, II 282, II 304
Knudsen, Harry Alfred Neitke – 4 maaneder, søn af fabrikarbejderske Andrea Frederikke Neitke- Fredensgade 46, dødsfald 31
Knudsen, Henriette Christiane – gift, bageribestyrer … Knudsen, dødsfald II 306
Knudsen, Johannes – 3, søn af murer … Knudsen, af Allerup, dødsfald 17
Knudsen, Jørgen – 16, søn af gaardejer Hans Knudsen, af Naarup Mark, Verninge Sogn, dødsfald II 103
Knudsen, Kirstine Marie – værgebeskikkelse 32
Knudsen, Maren Kirstine – gift, arbejdsmand Knud Nielsen, dødsfald II 5
Knudsen, Poul – detaillist, dødsfald 266, 291
Knutzen, Johan Søren Peter – vinhandler, dødsfald II 116, 140
Korch, Karl – ½ dag, søn af købmand Morten Korch, Nedergade 52, dødsfald II 383
Kragh, Svend Aage Christian – 11 uger, søn af telefonarbejder … Kragh, Odinsgade 33, dødsfald II 17
Kristensdatter, Mette Kirstine – enke, … Zachariasen, dødsfald II 201, 225, 263, II 296, II 306, II 362
Kristiansen, Helene Cathrine – 6 uger, datter af ugift tjenestepige Karen Marie Kristiansen. I pleje hos enkemadam Kristiansen, Vestre Stationsvej 38, dødsfald II 214
Kryger, Jens Peter Laurits Emil Bernhardt Viggo – daglejer, dødsfald II 165
Lagoni, Aage – 1 uge, søn af ugift Johanne Katrine Christiansen, Vandværksvej 12, dødsfald 63
Lambjerggaard, Anders Peter Hansen – murmester, dødsfald 291, II 308, 334, II 390
Lange, Anna Cathrine – gift, møllebygger … Rasmussen, II 159
Lange, Louise Juliane – enke, handelsmand … Broe, dødsbo 14, 22, 211, II 223, 229
Langkilde, Anne Louise – frøken, dødsfald 311, 340
Larsdatter, Gjertrud Marie – enke, og afdøde ægtefælle fhv. gaardejer Madsen, dødsbo 57, II 58, II 80
Larsdatter, Kirsten - … Zachariasen, dødsfald 263
Larsen, … - 3 uger, udøbt pige, datter arbejdsmand Niels Christian Larsen, Adamsgade 7, 111
Larsen, Ane Johanne – frue, udlægsskøde paa Overgade 51, 193
Larsen, Ane Kathrine – enke, købmand Joseph Angelo Sillo, II 109, 135, II 137, 138
Larsen, Ane Marie – arbejderske, dødsfald II 294
Larsen, Ane Marie – gift, arbejdsmand Anders Markvardsen, II 311
Larsen, Ane Marie – gift, politibetjent Jørgen Jørgensen, 81
Larsen, Ane Marie Kristine – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Lauritz Larsen, Gormsgade 8, dødsfald 86
Larsen, Ane Peternille – gift, tømrer Hans Larsen, dødsfald II 232
Larsen, Anna – 10 maaneder, datter af glasmager Hans Larsen, L. Glasvej 14, dødsfald II 152
Larsen, Anna Dorthea – gift, ølhandler … Andersen, 153, II 159
Larsen, Atta Dorthea – 7 uger, datter af arbejdsmand Olaf Chr. Larsen, Jens Benzonsgade 7, 2., dødsfald 16
Larsen, C. J (kaldet Klink) – snedker, konkursbo 127, 136, II 148, II 181
Larsen, Caroline Laura – gift, stationsbestyrer … Been, 159
Larsen, Cathrine – gift, skrædder … Nielsen, arveanmeldelse 168
Larsen, Christine Marie – gift, maskinmester … Rasmussen, II 100
Larsen, Christoffer Adolph – arbejdsmand, dødsfald 5
Larsen, Dorthea Kirstine – gift, slagter … Ottesen, kuratorbesk. II 320
Larsen, Edel Juliette – arveanmeldelse 168
Larsen, Edith Marie Magdelene – 9 maaneder, datter af støberiarbejder Niels Kristian Larsen, Grønnegade 10-12, dødsfald 360
Larsen, Ejnar – 6, søn af arbejdsmand Lars Simon Larsen, Vesterbro 27, dødsfald 307
Larsen, Erikgine – frøken, dødsfald 265, II 294
Larsen, Frederik Christian Levenhordt – II 101
Larsen, H. H. – handelsagent, konkursbo II 55
Larsen, Hans – husmand, arveanmeldelse 168
Larsen, Hans – murer, dødsfald II 214, 217, II 271, II 279, II 306, 326, 330
Larsen, Hans Christian – væver, dødsbo II 122, 200
Larsen, Hans Emilius – 8 dage, søn af fabrikarbejder Valdemar Emilius Larsen, Vesterbro 96, dødsfald 73
Larsen, Hansine Jørgine – enke, gæstgiver Jens Larsen, dødsbo II 8, 319, 339
Larsen, Henrik – fhv. lærer, dødsfald 286
Larsen, Holger Johannes – 5 maaneder, søn af ugift Anna Larsen. I pleje hos smed Anders Andersen, Kjøngshøjrup, dødsfald 106
Larsen, Jens Frederik – arbejdsmand, dødsfald II 141
Larsen, Johanne Louise – gift, købmand F. Ferd. Petersen, 154
Larsen, Johanne Tobia – ugift pige, dødsfald 310, II 377
Larsen, Karen – gift, vognmand J. Chr. Nielsen, arveanmeldelse 168
Larsen, Karen Johanne – 8 maaneder, datter af støberiarbejder … Larsen, Grønnegade 10, dødsfald 287
Larsen, Kathrine – gift, husmand Jørg. Petersen, 276
Larsen, Laurits Christopher Christian – blikkenslagersvend, dødsfald 176, 185
Larsen, Maren – enke, sliber Rasmus Nielsen, arveanmeldelse 168
Larsen, Marie Christine – enkepastorinde, sognepræst … Nielsen, dødsbo 329, II 337, 361, 370
Larsen, Niels Peter – gartner, arveanmeldelse 168
Larsen, Poul – snedker, konkursbo 18, 117
Larsen, Rasmus – daglejer, dødsfald II 215, 216
Larsen, Rasmus – landmand, dødsfald 426, II 427
Larsen, Sigrid Theodora Mary Sophie – 2 maaneder, datter af ugift Else Kirstine Larsen, Overgade 67, dødsfald II 195
Larsen, Stine – enke, dødsfald II 111, 146
Larsen, Valborg Sophie Frederikke – gift, oversergent … Andersen, 119
Larsen, Vilhelmine – enke, sygehusforvalter Frederik Vilhelm Jacobsen, dødsfald 174, II 333, 334
Lassen, Alfred Thorvald – restauratør, dødsfald II 323, II 352
Laursen, Else Vera – 7 uger, datter af staldforpagter … Laursen, Bjerggade 34, dødsfald II 153
Laursen, Olga Cecilie – 1, datter af kusk … Laursen, Heden 92, dødsfald 37
Laursen, P. – grosserer, konkursbo 91, 183
le Fevre, Oleibe Gotfredine Hansine – gift, smed … Nielsen, 88
Lehmann, Ernst – sukkervarefabrikant, dødsfald II 11
Loch, Marie Hansine – enke, politibetjent Hans Jensen, dødsfald II 57
Lohse, Heinrich – skomager, dødsfald II 19, 20
Longhi, Frands Christoffer – fhv. skomagermester, II 359
Ludvigsen, Helga Kathrine – 4 uger, datter af kusk … Ludvigsen, St. Glasvej 29, dødsfald 195
Lumbye, Rasmus – slagtermester, konkursbo 45
Lund, Laura – frøken, dødsfald II 3
Lunding, Christian Hansen – detaillist, konkursbo II 125, 190, 203
Lykke, Vilhelm Marius Christian – cigarmager, dødsfald 207
Løfler, Carl August – dødsfald 87
Løngreen, Antoinette – frøken, dødsfald II 131, 134
Løyche, Carl Theodor – skomager, dødsfald 25, 31
Madsdatter, Johanne – enke, arbejdsmand Jørg. Hansen, II 403, 426
Madsdatter, Karen Sophie – enke, murer … Møller, arveanmeldelse 168
Madsen Olga Cathrine Margrethe – pige, dødsfald 63
Madsen, … - udøbt foster, barn af husmand Rasmus Madsen, II 370
Madsen, Anders – gartner, dødsfald II 224, II 335
Madsen, Anna Marie Kathrine – dødsfald 103
Madsen, Bodil Marie – gift, kusk … Hansen, 403
Madsen, Carl Valdemar – penge fra Overformynderiet, II 265, II 270
Madsen, Ellen Gerda – 5, datter af arbejdsmand Mads Peter Madsen, Sct. Jørgens Forstad 155, dødsfald II 118
Madsen, Hans – skrædder, dødsfald 28
Madsen, Ingeborg Marie – 4 maaneder, datter af arbejdsmand Jeppe Madsen, H. C. Andersensgade 49, dødsfald 28
Madsen, Johanne – gift, arbejdsmand Mads Pedersen, dødsfald 8
Madsen, Karoline Marie – 2 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Anders Madsen, Pjentedamsgade 1, dødsfald 166
Madsen, Mads – arbejdsmand, dødsfald II 141
Madsen, Marie – gift, arbejdsmand … Krets, dødsfald II 355, 362, 390
Madsen, Marius Anton – smedemester, konkursbo 200, 220, 239, 252, II 268
Madsen, Niels Helt – fhv. bagermester, dødsfald 351
Madsen, Rasmus – husmand, dødsfald II 184
Maegaard, Gjertrud Julie – 7 maaneder, datter af jernbanearbejder … Maegaard, Sct. Jørgensgade 33, dødsfald II 81
Majbom, Hans Simon – arveanmeldelse, II 167
Martensen, Doris – 15½, datter af former … Martensen, af Kerteminde, dødsfald 278
Martinsen, Carl Hans – 2 maaneder, søn af skomagersvend H. Martinsen, Allegade 7, dødsfald 39
Mathiasen, Carl Villy – 9 maaneder, søn af smed Carl Christian Mathiasen, Vestre Stationsvej 50, dødsfald 119
Mathiesen, Carl Johan – detaillist, konkursbo II 128, 161, II 186
May, Kathrine Marie – 13 dage, datter af bogbinder Andreas May, Godthaabsgade 43, dødsfald II 189
Mellentin, Sofie – frøken, dødsfald 254, 255, 311
Meyer, Vilhelm Heinrich – dødsbo 105
Michelsen, Carl Johan – bager, dødsfald II 215, 231
Michelsen, Emilie Georgine Frederikke – gift, direktør Albert Henry Terkelsen, tilsynsværgebeskikkelse 261
Mikkelsen, J. J. – fhv, gaardejer, konkursbo II 286, II 299, II 304, II 307, II 376
Mikkelsen, Maren – enke, arbejdsmand Hans Rasmussen, II 62
Molir, Jenny – 21, af Trovense, Taasinge, datter af godsforvalter Moli, dødsfald 201
Momberg, Frederik Christian Landt – sadelmager, dødsfald 411
Momsen, Alvilda Katharina – enkefru, … Nagel, dødsfald 226
Mortensen, Charles Anton Christian – 4 maaneder, søn af væver … Mortensen, Sct. Jørgens Gade 33, dødsfald II 325
Mortensen, Jens Kristian – tømrer, dødsfald II 296
Mortensen, Kristiane – forladt hustru, … Hansen, dødsfald 265, 273
Mortensen, Mads – maskinfabrikant, uskiftet bo II 15
Mortensen, Niels – aftægtsmand, dødsfald 225
Mouritzen, Niels Peter – kammerraad, dødsfald II 61, II 62, II 66
Munch, Christine Margrethe – enke, skomagermester … Jeppesen, dødsfald II 27
Møller, … - 1 maaned, udøbt dreng, søn af cand. pharm. Aage Møller, Hans Tausensgade 2, II 49
Møller, Ernestine Elisabeth – enkefrue, … Kuhn, dødsfald II 238
Møller, Helga Annine – dødsfald II 175
Møller, Jenny Emilie Marie – pige, dødsfald 196
Møller, Mary Margrethe – datter af væver Mads Sørensen Møller, Benediktsgade 6, dødsfald II 352
Neckelmann, Anna – gift, fabrikant … Neckelmann, II 302, 345
Nielsdatter, Anne Marie – dødsfald 38
Nielsen, … - 5 uger, udøbt pige, datter af snedker Karl Nielsen, Absalonsgade 40, dødsfald II 333
Nielsen, Abelone – gift, ledvogter … Petersen, dødsfald II 288
Nielsen, Albertine – gift, husmand Jens Nielsen, II 180
Nielsen, Alfred – 1, søn af husmand Hans Nielsen, af Bred, Vissenbjerg Sogn, dødsfald 287
Nielsen, Alfred – 3 maaneder, søn af ugift daglejerske Laurentine Nielsen, Fattiggaarden, dødsfald II 180
Nielsen, Anders – skrædermester, konkursbo II 26, II 40
Nielsen, Anders Christian – arbejdsmand, dødsfald II 135
Nielsen, Ane Cathrine – gift, rebslager … Larsen, II 162
Nielsen, Ane Kirstine – enke, købmand Niels Hansen, 134, 169
Nielsen, Ane Kirstine – gift, modelsnedker … Eriksen, II 210
Nielsen, Ane Margrethe Frederikke – enke, tømrer Hans Jacob Lindegaard, dødsbo 208
Nielsen, Anna Marie – 7, datter af arbejdsmand Carl Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 159, dødsfald 12
Nielsen, Anna Marie Vilhelmine – 1 og 9 maaneder, datter af fyrbøder Rasmus Nielsen, Vesterbro 81, dødsfald 415
Nielsen, Astrid Emmely Højfeldt – 1, datter af ugift fabrikarbejderske Dorthea Martine Nielsen, Vesterbro 55, stuen, dødsfald 118
Nielsen, Bergitte Cathrine – dødsfald II 36
Nielsen, Betty Helene – 3 maaneder, datter af væver Jacob Nielsen, Vindegade 99, dødsfald II 11
Nielsen, Carl – smed, dødsfald 150
Nielsen, Christian – gartner, dødsfald 278, 287
Nielsen, Dagmar Annine Rasmine Kirstine – tjenestepige, dødsfald 378
Nielsen, Dorthea – enke, lærer … Møller, dødsfald II 186, 193
Nielsen, Dorthea – enkefru, konkursbo 138, 143, II 144, 156, 198, 219, II 231, II 277
Nielsen, Dorthea Margrethe – enke, husmand Mads Rasmussen, II 71
Nielsen, Ebba Regine – 3 maaneder, datter af væver Jacob Nielsen, Vindegade 99, dødsfald 9
Nielsen, Elna – 3 dage, datter af vognmand Hans Peter Nielsen, Nyborg Landevej 64, dødsfald II 415
Nielsen, Elna – 7 uger, datter af portør Lars Peter Nielsen, Dronningensgade 78, stuen, dødsfald 141
Nielsen, Else Sophie – 11 maaneder, datter af Peter Chr. Nielsen, Adamsgade 3, dødsfald 207
Nielsen, Gersine Mathilde - ugift, dødsfald II 378
Nielsen, Gustav Evald Graae – 5 maaneder, søn af bryggeriarbejder H. P. Nielsen, Heden 86, dødsfald 344
Nielsen, H. P. – bager, konkursbo 129, 161, 165
Nielsen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 116, 144
Nielsen, Hans – købmand, konkursbo 351, II 363, II 434
Nielsen, Hans – tømrer, dødsfald II 184
Nielsen, Hans Christian – arbejdsmand, dødsfald II 298, II 302
Nielsen, Hans Peter – fhv. præst, dødsfald II 192, 196
Nielsen, Ingeborg Kristine – dødsfald 414
Nielsen, J. C. – skrædder, konkursbo 178, 199, II 219, II 250, II 263, II 275, II 299
Nielsen, Jens – købmand, konkursbo II 123, II 157, II 164
Nielsen, Jens Christian – cigarhandler, dødsfald II 323
Nielsen, Johanne Kathrine Marie – gift, slagter … Jensen, 403, 407
Nielsen, Johanne Marie – ugift, dødsfald II 368
Nielsen, Johannes – sømand, dødsfald II 301, II 339
Nielsen, Julie Severine – husjomfru, dødsfald II 135
Nielsen, Jørgen – arbejdsmand, dødsfald 287
Nielsen, Karen – gift, pastor … Barsøe, dødsfald 110
Nielsen, Karen Marie – gift, væver Hans Christian Nielsen, II 39
Nielsen, Ketty Olga Caroline – 9 uger, datter af saddelmager … Nielsen, Thorsgade 66, dødsfald 218
Nielsen, Knud Ferdinand – fhv. proprietær, dødsfald 187
Nielsen, Kristian – 10 dage, søn af ugift Stine Jørgensen, Gartnergade 23, dødsfald 201
Nielsen, Lars Christian – husmand, dødsfald 141
Nielsen, Lars Kristian – arbejdsmand, dødsfald 247
Nielsen, Laura Kristine Sophie - … Andersen, skifte II 397, 403, II 411
Nielsen, Laurits Andreas Marius – 6 uger, søn af ugift Caroline Nielsen, Albanigade 57, dødsfald 183
Nielsen, Mads Henrik Andersen – 14, søn af jordarbejder Anders Nielsen, Nørrebro 40, dødsfald II 315
Nielsen, Maren – enke, … Reippurt, dødsfald og bo II 388, 422, II 428
Nielsen, Maren – gift, arbejdsmand Mads Hansen, dødsfald 49, II 370
Nielsen, Maren Cathrine – gift, arbejdsmand Rs. P. Andersen, arveanmeldelse 168
Nielsen, Maren Kristine – ugift, dødsfald 368
Nielsen, Marie – enke, … Nielsen, dødsfald 230
Nielsen, Marie Kathrine – 16, datter af husmand … Nielsen, Tommerup, dødsfald II 238
Nielsen, Marinus – tjenestekarl, dødsfald II 410
Nielsen, Morten – bager, konkursbo II 116
Nielsen, N. F. – skotøjshandler, konkursbo II 230, II 232, 240, 242, II 243, 245, 258, 312, 347, 364
Nielsen, Nelly Rikka Harriet – 7, datter af cigarmagersvend … Nielsen, Kronprinsensgade 30, dødsfald 311
Nielsen, Niels – arrestforsvarer (uskiftet bo) II 149
Nielsen, Niels – husejer, dødsfald II 382, 384
Nielsen, Niels Albert – snedker, dødsfald 173
Nielsen, Niels Chr. – tjenestekarl, dødsfald II 384
Nielsen, Niels Christian – skrædder, konkursbo 117
Nielsen, Niels Marius – 16, søn af husmand Niels Knudsen, af Hindevad, Haarslev Sogn, dødsfald II 184
Nielsen, Niels Marius Christian – 2 maaneder, søn af droskekusk Knud Nielsen, Dagmarsgade 10, dødsfald 98
Nielsen, Nielsine Marie Kirstine – vadskeriejerinde, dødsfald 194
Nielsen, Norma Elitha – 10 maaneder, datter af textilarbejder Niels Peter Nielsen, Gersdorffsgade 10, dødsfald 71
Nielsen, Olga Elisabeth – 3 uger, datter af gartner Jens Laurits Nielsen, Rødegaardsvej 55, dødsfald II 141
Nielsen, P. Chr. – detaillist, konkursbo 20, 46, II 60, 83, II 113, II 136, II 150, II 434
Nielsen, Peter – baadfører, dødsfald II 326, 378
Nielsen, Peter – skomager, konkursbo 33
Nielsen, Rasmine – tjenestepige, dødsfald II 411
Nielsen, Rasmus – bødker, dødsfald II 201
Nielsen, Valdemar Hans Christian – 6 dage, søn af arbejdsmand Peter Nielsen, Rødegaardsvej 106, dødsfald II 118
Nielsen, Vilhelmine Sofie Juliane – enke, … Frederiksen, dødsfald 278, II 278
Nimb, Emil Severin – 14, søn af bødkermester … Nimb, Roskilde, dødsfald II 201
Nissen, Enoch Andreas – fhv. tobaksfabrikant, dødsfald 6
Nissen, Marie Nicoline – gift, typograf Johan Evald Eppler, 202, II 206
Nørregaard, Johannes Peter – 15 uger, søn af væversvend Hans Jensen Nørregaard, Thorsgade 23, dødsfald 104
Olivarius, Johannes Benjamin de Fine – fhv. vejer og maaler, 109
Olsdatter, Karen Marie – enke, væver Niels Henriksen, dødsfald 165
Olsen, … - 1 time, udøbt pige, datter af arbejdsmand Anders Peter Olsen, Rødegaardsvej 44, II 355
Olsen, Ane Elise Marie – enke, skomagermester Hans K. Hansen, 140
Olsen, Anne Marie Elise – 140
Olsen, Elisabeth – 10 maaneder, datter af arbejdsmand Oluf Olsen, Skulkenborg 32, stuen, dødsfald II 49
Olsen, Georgine Vilhelmine – arveanmeldelse 168
Olsen, Niels – aftægtsmand, dødsfald 163
Olsen, Niels Peter – 4 dage, søn af arbejdsmand Hans Peter Olsen, Bolbrogade 15, dødsfald II 153
Olsen, Ole – 5 uger, søn af skræddermester Jens Olsen, Hunderupvej 1, dødsfald II 410
Overformynderiet – modtaget kapital derfra II 319
Ovesen, Ole – partikulier, dødsbo 29, II 42, II 94
Panduro, Gregorsine Olair – enke, bager … Hansen, dødsfald II 6
Paulsen, Hans – partikulier, dødsfald 118, 128
Pedersdatter, Ane Marie – gift, arbejdsmand Lars Andersen, 138
Pedersdatter, Ane Marie – gift, husejer Rasmus Petersen, arveanmeldelse II 167
Pedersen, Alfred – gartnerlærling, dødsfald 23
Pedersen, Ane Cathrine – gift, fhv. landmand Niels Frederiksen, II 165
Pedersen, Ane Kirstine – tjenestepige, dødsfald II 54
Pedersen, Betty Mathilde – 1 dag, datter af ugift Dagmar Mathilde Pedersen, Bjerggade 4, dødsfald II 138
Pedersen, Carl Viggo – 1 uge, søn af arbejdsmand Fred. Chr. Pedersen, Kirkegaardsalle 29, dødsfald II 86
Pedersen, Christen – fhv. husmand, dødsfald II 48
Pedersen, Hans Christian – daglejer, dødsfald II 36, II 39
Pedersen, Hjere – skomager, dødsfald 149
Pedersen, Jacob Peter Kreiberg – møllersvend, arveanmeldelse 168
Pedersen, Johanne – gift, husmand N. Petersen, dødsfald II 39
Pedersen, Johanne Kirstine – gift, detaillist … Johansen, II 332
Pedersen, Julius – fyrbøder, dødsfald II 94
Pedersen, Kaj – 5 maaneder, søn af arbejdsmand Robert Johannes Emmanuel Pedersen, Hans Jensensstræde 31, dødsfald II 53
Pedersen, Kaj Anton Milling – 10 maaneder, søn af murer Jesper Pedersen, Staalstræde 5, dødsfald II 19
Pedersen, Kamp – gæstgiver, konkursbo II 56, II 61, 64, II 84, 147, II 158, II 177, 191, 203, 221, 232, 241, 258, II 282, 299
Pedersen, Lars – foreningsvært, konkursbo II 76, II 91, 183
Pedersen, Lars – husejer, dødsbo II 79, 383
Pedersen, Lars – værtshusholder, konkursbo 91, 102
Pedersen, Ludvig Adolph Johan – detaillist, konkursbo II 176, 184, 191, 228, 249, II 267, 283, 296, II 296, 301, II 301, 385
Pedersen, Maren – gift, tømrer Hans Nielsen, dødsfald 174
Pedersen, Maren Cathrine – gift, tømmermester … Knudsen, arveanmeldelse 168
Pedersen, Marie – enke, daglejer og landarbejder … Petersen, II 145
Pedersen, Marie Elisabeth – enke, tømrer Hans Gustav Andersen, arveanmeldelse II 167
Pedersen, Niels Emil Marius – smedesvend, dødsfald II 98
Pedersen, Niels Rasmus Leo – 9½ maaned, søn af skrædder Jens Pedersen, Tværgade 30, dødsfald 149
Pedersen, Peter Jacob – billetkasserer, dødsfald 28
Pedersen, Rasmus – klodsemager, dødsfald 19, 24
Pedersen, Rigmor Marie – 7 maaneder, datter af købmand … Petersen, Sct. Hans Plads 1, dødsfald 7
Petersdatter, Ane Marie – enke, arbejdsmand Lars Andersen, 138
Petersen, … - ½ time, udøbt dreng, søn af mursvend L. J. Petersen, Thorsgade 57, dødsfald II 421
Petersen, Alfred Jørgensen – 1, søn af ugift tjenestepige Jensine Pedersen. I pleje hos arbejdsmand Lars Petersen, Skulkenborg 22, dødsfald 101
Petersen, Alma – lærerinde, dødsfald 363
Petersen, Anders – 10 maaneder, søn af ugift arbejderske Kristine Petersen, Vindegade 104, dødsfald 119
Petersen, Ane – enke, skomager Søren Peter Mortensen, dødsbo 84, 204, II 209
Petersen, Ane Cathrine – gift, fhv. landmand … Frederiksen, II 165
Petersen, Ane Kirstine – enke, avlsbruger Jørgen Hansen, 110, II 242, II 278, 307, II 387
Petersen, Anna – gift, høvler Peter Petersen, dødsfald 285
Petersen, Anna Laurentze – frøken, umyndighedsdekret, retsformand J. N. A. Madvig, værge II 428
Petersen, Axel Henry – 5, søn af fyrbøder Julius Petersen, Ryttergade 11, dødsfald II 388
Petersen, Carl Ernst – smedesvend, dødsfald II 207
Petersen, Carl Heinrich Kamp – skomagersvend, dødsfald II 119
Petersen, Caroline – gift, overbetjent … Petersen, dødsfald 237
Petersen, Caroline Petrine – detailhandlerske, konkursbo 206, 208, 216, 222
Petersen, Christian – 8 dage, søn af høvler … Petersen, Danmarksgade 31, dødsfald II 272
Petersen, Darly Julie – 2 ¾ maaned, datter af væver Rasmus Pedersen, Fredensgade 26, dødsfald 242
Petersen, Else Jørgensen (Jørsine) – ugift, 356, 362
Petersen, Frederik Emil Ferdinand – 1½, søn af opvarter … Petersen, Heden 234, dødsfald II 370
Petersen, Hans – fhv. melhandler og partikulier, arveanmeldelse II 167
Petersen, Hans – slagter, arveanmeldelse, 168
Petersen, Hans Peter – bødker, dødsbo 328
Petersen, Hans Valdemar – 30 minutter, søn af ugift tjenestepige Marie Christine Petersen, N. Landevej 70, dødsfald 135
Petersen, Hansine – enke, snedker … Heidemann, II 214
Petersen, J. – tømmermester, konkursbo 410, 412, 414, II 414, 427, II 431
Petersen, J. P. – købmand, konkursbo II 316, II 334, 353, II 354, II 375, 380, II 385, 393, II 401, II 406, 416, II 433
Petersen, Jens Peter – fhv. gæstgiver, dødsfald II 255
Petersen, Johan Wenzell – handlende, konkursbo II 224, 428
Petersen, Johanne Kirstine – gift, detaillist … Jørgensen, II 332
Petersen, Johannes – 18 timer, søn af former … Petersen, Sct. Jørgens Forstad 63, dødsfald 336
Petersen, Jørgen – arbejdsmand, dødsfald 237
Petersen, Karen – enke, arbejdsmand Johannes Hansen, dødsfald II 215
Petersen, Karen Helga – gift, gæstgiver … Sell, dødsfald II 409
Petersen, Karoline – 9 timer, datter af ugift Anna Kirstine Frederikke Hansen, Jens Benzonsgade 6, dødsfald II 215
Petersen, Kirstine Marie Cathrine – gift, invalid H. Petersen, arveanmeldelse II 167
Petersen, Kristiane - … Andersen, dødsfald 256, II 260
Petersen, Kristiane Andersen – dødsfald 256, II 260
Petersen, Laura Kirstine – 2½, datter af hjulmand Peter Petersen, af Naarup Mark, Verninge Sogn, dødsfald 61
Petersen, Lauritz Thorvald – værgebeskikkelse 316
Petersen, Mads – fhv. landmand, dødsfald II 413, 421
Petersen, Maren Johanne – dødsfald 5
Petersen, Marie – ½ time, datter af ugift Anna Kirstine Frederikke Hansen, Jens Benzonsgade 6, dødsfald II 215
Petersen, Marie Caroline – enke, gartner Jeppe Petersen, arveanmeldelse II 167
Petersen, Marie Elisabeth – enke, tømrer H. G. Andersen, arveanmeldelse II 167
Petersen, Marie Johanne Frederikke Rudolfine – gift, spindemester A. Petersen, 162, II 176
Petersen, Marie Kirstine – 6 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Petersen, Thorsgade 15, dødsfald II 36
Petersen, N. P. – malermester, konkursbo 361
Petersen, Nella Dyveke – ½, datter af bryggeriarbejder Niels Christian Pedersen, Lahnsgade 27, dødsfald 312
Petersen, Niels – arbejdsmand, dødsfald II 214
Petersen, Peter – fhv. rektor, dødsfald II 410, II 411
Petersen, Peter Christian – møllersvend, dødsfald 128
Petersen, Peter Christian – smed, dødsfald II 196
Petersen, Rasmus Peter – arbejdsmand, skifte II 314, 316
Petersen, Ricard William – 8 maaneder, søn af skrædersvend … Petersen, Albanigade 31, dødsfald 104
Petersen, Sophus Marius Arnold Christian – 3, søn af smedesvend L. P. Petersen, Sct. Knudsgade 45, dødsfald II 287
Petersen, Aage Rasmussen – 5 maaneder, søn af kreturhandler Peter Christian Petersen, Østre Stationsvej 25, dødsfald II 37
Petri, Andreas – justitsraad og amtsvejinspektør, dødsfald II 337, 421
Poulsen, Ajna Doris Magda – 4 maaneder, datter af arbejdsmand … Poulsen, Oluf Bagersgade 64, dødsfald II 188
Poulsen, Ane Kirstine – enke, tømrer H. C. Larsen, arveanmeldelse 168
Poulsen, Anna – 1, datter af viktualiehandler L. Poulsen, dødsfald II 98
Poulsen, Anna Kirstine – gift, smed … Nielsen, 202, II 253
Poulsen, Caroline Amalie Anthonette – enke, … Stegmann, dødsfald 173
Poulsen, Hans Peter – restauratør, dødsfald II 202, 207, 297
Poulsen, Maren – gift, husejer Peter Christian Knudsen, dødsfald II 134
Poulsen, Mathilde Laurentine – gift, smaakører L. J. Jensen, II 383
Poulsen, Viggo Aksel – født 31.5.1903, søn af malermester Viggo Thomas Poulsen, Vestergade 100, dødsfald 210
Povlsdatter, Abelone Marie – enke, fisker Hans Hansen, dødsfald II 230
Prøvensen, Anne Gunild Christine – frøken, dødsfald II 109
Rask, Anna Margrethe – enke, skomager … Bang, dødsfald II 15
Rasmusdatter, Ane Margrethe - … Anthonsen, dødsfald, 150
Rasmusdatter, Sidsel Kirstine – enke, gaardmand Niels Hansen, II 415, 424
Rasmussen, Anders – hestehandler, dødsfald II 265
Rasmussen, Anders Frederik – bryggerkusk, og hustru Karen Marie, dødsbo II 80
Rasmussen, Anders Klit – detaillist, konkursbo II 34, II 382
Rasmussen, Ane – enke, … Rasmussen, dødsfald II 205, II 215
Rasmussen, Ane Kirstine – enke, murer Mikkel Rasmussen, 128
Rasmussen, Anna - … Hansen, skifte 360
Rasmussen, Anna – gift, tømrer Hans Lauritz Hansen, skifte 360
Rasmussen, Anna Caroline – dødsfald 86
Rasmussen, Anna Marie – gift, arbejdsmand P. Rasmussen, II 115
Rasmussen, Betty – 1½, datter af lagerexpedient … Rasmussen, Bangs Boder 1, dødsfald 230
Rasmussen, Carl Emil Charles Anton – 15 maaneder, søn af ugift fabrikarbejderske Emilie Krüger, Heden 50, dødsfald II 62
Rasmussen, Carl Kristian – fyrbøder, dødsfald II 62
Rasmussen, Caroline Marie – skolebestyrerinde, dødsfald 48
Rasmussen, Charles Brandt – bagerlærling, dødsfald II 285
Rasmussen, Ejnar Thorvald – 3, søn af garver Hans Poul Rasmussen, Dannebrogsgade 23, 1., dødsfald 326
Rasmussen, Else Kirstine – gift, skomager Jørg. Nielsen, 413
Rasmussen, Emma Fischer – gift, dugmager … Christensen, 145
Rasmussen, Frants Georg – elektriker, dødsfald 141, 145
Rasmussen, Frederikke Rasmine – frøken, dødsfald 81, 102
Rasmussen, Hans – bager, dødsfald 48, II 54, 77
Rasmussen, Hans – partikulier, dødsbo II 331, 336
Rasmussen, Hans Christian – fhv. restauratør, dødsfald II 297, 334
Rasmussen, Hans Ejnar – 4, søn af arbejdsmand … Rasmussen, Vindegade 138, 1., dødsfald II 265
Rasmussen, Hans Peter – væver, dødsfald II 333
Rasmussen, Hans Peter Vilhelm – smed, dødsfald II 319, 349
Rasmussen, Hans Simon – smed, dødsfald 363, 408, II 409
Rasmussen, Helene Vilhelmine Christine Nielsine – gift, sergent … Jacobsen, 55, II 103, 168
Rasmussen, Henrik – gaardskarl, dødsfald og bo 50, II 65, II 241, 254, II 270
Rasmussen, Herman Adolf William – typograf, (232/1902-03) II 101
Rasmussen, Jensine – enke, skovarbejder Rasmus Larsen, II 339
Rasmussen, Johanne Cathrine – gift, arbejdsmand Lauritz Larsen, 352
Rasmussen, Johanne Marie – gift, røgter Chr. Christian Snedsted, Gammelmøllegaard, dødsfald II 369
Rasmussen, Jørgen – snedker og glarmester, dødsfald II 255
Rasmussen, Karen – enke, gaardmand Niels Knudsen, dødsfald 110, II 222, 327
Rasmussen, Karen – gift, boelsmand Niels Rasmussen, 194
Rasmussen, Karen Marie – af Baardesø, dødsfald (Lunde-Skam Herreders skifteprot.) II 349
Rasmussen, Karen Marie – enke, bryggerkarl … Rasmussen, arveanmeldelse 168
Rasmussen, Kirstine – enke, mursvend Hans Peter Iversen, dødsbo II 46
Rasmussen, Kirstine Iversen – og tidl. afdøde ægtefælle, dødsbo II 46
Rasmussen, Laura – enke, dødsfald 165
Rasmussen, Lauritz Holm – skomager, dødsfald 335, 337
Rasmussen, Maren – enke, dødsfald II 174
Rasmussen, Maren – gift, arbejdsmand Jens Nielsen, dødsfald II 7
Rasmussen, Maren – gift, gaardejer Knud Rasmussen, 175
Rasmussen, Maren – gift, husejer … Nielsen, skifte 318
Rasmussen, Maren – gift, husejer P. Nielsen, skifte 318
Rasmussen, Marie Cathrine – ugift, dødsbo II 414
Rasmussen, Marie Hedevig Amalie – enke, skomagermester … Hansen, 67
Rasmussen, Niels Aksel Ingo – 3 maaneder, søn af fyrbøder Rasmus Rasmussen, Sortebrødrestræde 6, dødsfald 176
Rasmussen, Niels Christian – 1 dag, søn af portør P. C. Rasmussen, Dronningensgade 50, dødsfald 57
Rasmussen, Peter – toldpakhusmand, dødsfald 92
Rasmussen, Rasmine – syerske, Hunderup Tværgyde, dødsfald II 9
Rasmussen, Rasmus – fhv. skibsfører og brændehandler, dødsfald 50, 61
Rasmussen, Rasmus – sagfører, dødsfald II 242
Rasmussen, Rasmus Jeppesen – ugift tjenestekarl, dødsfald 194
Rasmussen, Rasmus Peter – landskabsmaler, dødsfald II 349, II 361
Rasmussen, Søren – arbejdsmand, 355
Ravnebjerg, Ove Valdemar – røgter, dødsfald II 262
Ravnkilde, Ludvig – fhv. stationsforstander, dødsfald II 141, II 165
Roding, Svend Erik – 1 dag, søn af inspektionsbetjent … Roding, Engelstoftsgade 20, dødsfald II 54
Rodoar, Ane Kathrine – gift, daglejer … Rodoar, dødsfald 12
Roe, Johanne – 1 og 9 maaneder, datter af skomager … Roe, Kongensgade 19, dødsfald II 214
Rosenberg, Anna Margrethe Fransisca – gift, sergent … Petersen, 244
Rosengaard, Niels Chr. – konditor, dødsfald II 149
Rosengaard, Rasmine Marie Hansine – fattiglem, dødsfald 23
Rosenlund, Anders Nielsen – vævermester, dødsfald II 140, II 144
Salomon, Karen S. – værgebeskikkelse (værge redaktør Rasmussen, Ebeltoft), 363
Sass, Georg Claus Martin – musiker, dødsfald 54
Scheuer, Jørgen Johansen – arbejdsmand, dødsfald II 411, 421
Schjerbæk, Hans Georg Augustinus – metalstøber, dødsfald 10
Schmidt, Edvard – købmand, dødsfald II 193, 196
Schmidt, Emma Gosmine – gift, vognmand C. Hansen, skifte 342, II 365
Schmidt, Fanny – enkefru, … Unserud, dødsfald II 49, 104
Schmidt, Hans Christian – skomagermester, dødsfald II 184
Schmidt, Marie – diakonisse, dødsfald II 152
Schmidt, Mathilde – enke, væver … Schmidt, dødsfald 38, II 42
Schmidt, Urban Alvild – fhv. grosserer, dødsfald 186, 214
Schou, Vilhelmine Conradine - … Schmidt, dødsfald II 348
Schroll, Kirsten Nielsdatter, arveanmeldelse 168
Schult, Karl Vilhelm Mehlby – 3 maaneder, søn af arbejdsmand … Schultz, Skulkenborg 14, dødsfald 149
Schønberg, Johanne Kristine Adolfine Helm Petersen – købmand Julius Holm, dødsfald 361
Seemann, Hans Christopher Ditlev – bødker, dødsfald 278
Simon, Johan August – krigsassessor og fhv. stabssergent, dødsfald II 195, II 256
Simonsen, Olga – 5 maaneder, datter af sergent … Simonsen, Kongensgade 34, dødsfald 390
Skeel, Kirsten Else Berthe – arveanmeldelse II 167
Skou, … - udøbt pige, datter af gaardejer Lars Skou, af Allested, 342
Spies, Henrik – skomagermester, dødsfald 75, II 81, II 404
Splithof, Emil – fhv. portør, dødsfald II 112
Sprogø, Hans Albrecht – seglmager, konkursbo II 8, 240, II 257, II 269, II 295, 309, II 346, 379, II 382, II 385
Spøhr, Carl Frederik Edvard – garver, dødsfald II 196, 206
Stage, Ellen Marie Kirstine – 1 og 3 maaneder, datter af ølhandler … Stage, Paaskestræde 4, dødsfald 115
Stanius, Julie – frøken, dødsfald 363, 377
Stapel- Ludvig Niels Christoffer – slotsgartner, dødsfald II 400 II 408
Starup, Frederik Christian – cand. pharm., arveanmeldelse 168
Steenberg, Theodor Vilhelm – slagtermester, dødsfald II 99
Steffensen, Jørgen – 4, søn af købmand Axel Steffensen, Nørregade 59, dødsfald 424
Stentoft, Christian Olsen – skomager, dødsfald II 255
Stokholm, Veda Astrid Abildgaard – 9 maaneder, datter af tandlæge … Stokholm, Roarsvej 5, dødsfald 416
Storm, Christiane Severine – enke, murmester Fritz Lorentz Madsen, lavværgemaal og uskiftet bo 32
Stougaard, Maren Dorthea – gift, tømmermester N. Andersen, skifte 186
Strecher, Balduin – glasarbejder, II 101
Stylsvig, Abel Johanne – enke, kancelliraad … Wilken, 57, 290
Svendsen, S. A. – murmester, konkursbo II 38, II 51, II 91, II 119, II 164, II 203, II 209
Søbye, Jens Rasmussen – fhv. stabssergent, dødsfald II 22, II 43
Søndahl, … - 4 uger, udøbt dreng, søn af ugift Severine Søndahl, Frederiksgade 11, dødsfald II 48
Sørensdatter, Ane – enke, … Mikkelsen, dødsfald II 19
Sørensen, … - 1 time, udøbt dreng, søn af maskinarbejder Niels Sørensen, Middelfart Landevej 1, dødsfald 92
Sørensen, … – 1 time, udøbt pige, datter af gaardejer Johs. Sørensen, af Birkende, dødsfald II 261
Sørensen, … - 4 maaneder, udøbt pige, datter af hattemager Sørensen, Albanitorv 14, dødsfald 122
Sørensen, A. Chr. J. – melhandler, dødsbo 4, II 7, II 12, 16, 23, II 33, II 41, II 60, II 72, II 92, 132, 139, 151, II 156, 171, II 174, 183, II 186, 187, II 285, II 294, 300, 344
Sørensen, Anders – tømmersvend, dødsfald 274
Sørensen, Andreas Peter – agent, dødsfald 173, II 175
Sørensen, Betty Ørnstrup – 1 maaned, datter af gørtler … Sørensen, Nedergade 7, dødsfald II 145
Sørensen, Chr. – partikulier, dødsbo II 203
Sørensen, Christian Frederik – børstenbinder, dødsfald II 377, II 380
Sørensen, Gudrund Malmstrøm – 6 maaneder, datter af isenkræmmer K. Sørensen, Hans Tausensgade 8, dødsfald II 234
Sørensen, Hans Jørgen – avlsbruger, dødsfald 302
Sørensen, Jacob – daglejer, dødsfald 378
Sørensen, Jens Holst – krigsraad, dødsfald 49
Sørensen, Julie Ørnstrup – dødsfald 6
Sørensen, Karen Sophie – enke, arbejdsmand Rasmus Petersen, dødsfald og bo II 15, II 28
Sørensen, Kristine – enke, fhv. daglejer … Sørensen, 92
Sørensen, Laurine – tjenestepige, dødsfald II 261, 271, 286, 400
Sørensen, Maren – enke, forpagter … Andersen, 328, 334
Sørensen, Peter Jensen (kaldet Tvilling) – konkursbo 21, II 25, 35, 51, 75, 90, 108, II 121, II 131, II 143, 156, II 198, II 231
Sørensen, Poul Schwartz – 6 dage, søn af tapetserer Poul Kristian Sørensen, Vestergade 91, dødsfald II 352
Sørensen, Rasmus – vognmand, konkursbo II 18, 117
Sørensen, Svend Aage Ejnar Løvendahl – født 19.11.1901, søn af overportør Jens Christian Sørensen, Vestre Stationsvej 50, 94
Sørensen, Søren Peter Lauritz – 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Lauritz Sørensen, Sct. Jørgens forstad 87, dødsfald 42
Sørensen, Søren Valdemar – født 23.8.1901, søn af klodsemager Ove Christian Sørensen, Sct. Jørgens Forstad 68, dødsfald 63
Sørensen, Vilh. – buntmager, konkursbo 230, II 251, 304, 313, II 347, 359, II 364, 393, 406
Tanggaard, Gustav- malermester, konkursbo 272, 273, 288, II 345, 358
Teisen, Edel Vilhelmine Elisabeth – arveanmeldelse, 168
Thomsen, … - bødker, konkursbegæring II 237, 242
Thomsen, Henry Christian – 5 maaneder, søn af købmand … Thomsen, Ørstedsgade 26, dødsfald 38
Thomsen, Lauritz Christian – 4 dage, søn af ugift Laura Marie Sophie Hansen, Vesterbro 28, dødsfald 256
Thomsen, Niels Peter – købmand, dødsfald II 141
Thomsen, Oscar Alfred – handelsrejsende, dødsfald II 43, 48
Thomsen, Theodor Alfred – kaptain, dødsbo 352, 367, II 404, 408
Thormann, Ulrikke Charlotte Sophie – enkefru, … Nielsen, dødsfald 263
Thornye, … - 1 maaned, udøbt pige, datter af købmand Søren Thornye, Dronningensgade 69, dødsfald 272
Thorsen, Hans – hjulmand, dødsfald II 319
Thorslund, Lars Nielsen – fhv. landmand, dødsfald II 261
Tingleff, Kirstine Ane Marie – enke, dødsfald og bo II 415, II 435
Tobiesen, Margrethe Gabrielle – arveanmeldelse II 167
Tommerup, Charlotte – frøken, dødsfald 299, 305, II 305
Topgaard, Hans Søren Christian – handlende, dødsfald II 378
Topp, Svend Aage – 5 dage, søn af maskinmester Hans Jørgen Topp, H. C. Andersensgade 31, dødsfald 48
Trautner, Theodor Martinus – stiftsfysicus, dødsfald 88
Truelsen, Ragnhild Marie – 1 maaned, datter af ugift syerske Maren Marie Kirstine Jørgensen, Grønnegade 26, dødsfald II 335
Tychsen, Alfred – contorist, dødsfald 197, II 221, 223, 229, 232, 250, II 259, II 269, II 295, 301, II 309, 322, II 326, 332, II 354, 359, 365, II 376, 392, umyndiggørelsesdekret II 44
Tychsen, Georg Peter Christian – købmand, dødsbo 261
Unna, Adele Helene Wulffine – og afdøde ægtefælle … Jensen, 1
Vinsten, Niels Svendsen – stenhugger, dødsfald II 118
Visborg, Gastav Peter Nicolaj – 6 uger, søn af bogbindersvend William Visborg, Tværgade 8, dødsfald 17
Voss, Hedevig – gift, fabrikant … Baumgarten, 379
Waldbjørn, Ole Hansen – handelsagent, dødsfald 130
Warberg, Sophus Johan – kancelliraad og borgmesterfuldmægtig, II 137, II 148
Welsch, Marie Larsine Jacobine – frøken, dødsbo II 182, II 192
Wich, Viggo – urmager, dødsfald II 87, II 97
Wiese, C. – købmand, konkursbegæring, II 291
Willumsen, Hans Martin – 11 maaneder, søn af former … Willumsen, Frederiksgade 56, dødsfald II 172
Winther, Mette Kirstine – enke, købmand … Norup, dødsfald II 189
Wom, Carl Tøxen – fhv. landmand, dødsfald II 93, II 100
Würtz, Victor Emanuel Vilhelm – sliber, dødsfald II 261
Zeller, Johanne Frederikke – enke, bøssemager … Zeller, II 278
Aabye, Rasmus – fhv. farver, dødsfald 125, II 226
Aagaard, Christiane – enke, skrædder … Christensen, arveanmeldelse, II 167