Odense Byfoged 1917-1919

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1917-1919, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Odense Byfoged, register til skifteprotokol 1917-1919
A/S Fyns Sæbefabrik – konkursbegæring 76, 86, 90, 94, 99, II 127, 134, 170, 180, 188, 189, 209, I 328, 342, 372, 387, 410
Abildgaard, Fritze Theodora Caroline – frasepareret og husbestyrerinde, … Rasmussen, dødsbo 392, II 404
Abildgaard, Niels Christian – gift og buntmager, dødsbo II 319
Absalonsen, Martha Kirstine Margrethe – ekspeditrice, dødsbo 153
Adzersen, William Jacob – trædrejer, dødsbo II 159
Andersen, … - gift, klodsemager og træskomand, dødsbo 35
Andersen, A. – skibsbygger, udmeldelse af vurderingsmand, II 224
Andersen, Anders – hestehandler, dødsbo II 241
Andersen, Andrea Christine – frøken, dødsbo II 303
Andersen, Andreas Ferdinand – snedkermester, dødsbo II 58
Andersen, Ane – ugift expedetrice, dødsbo 366
Andersen, Ane Marie – enke, … Jacobsen, dødsbo 251
Andersen, Ane Marie – gift, … Elmelund, dødsbo 235
Andersen, Ane Marie – gift, … Steffensen, dødsbo II 34
Andersen, Ane Mette Marie – gift, … Carlsen, II 168
Andersen, Anna – gift, … Lauritzen, dødsbo II 315
Andersen, Anna Kirstine Marie – gift, … Poulsen, dødsbo 12
Andersen, Anne Sofie – enke, … Rasmussen, dødsbo 107
Andersen, Axel Gustav – installatør, konkursbo 19, 69, 87, 91, 107, II 187, 269, II 444
Andersen, Caroline Amalie – enke, … Simonsen, dødsbo II 252
Andersen, Claus Peter – enkemand, dødsbo II 35
Andersen, Emil Frederik Ferdinand – skomagermester, II 183
Andersen, Emma Jensine Carline Emilie – … Hansen, I 445
Andersen, Hans – ølhandler, dødsbo 271
Andersen, Hans Christian – gift og kusk, dødsbo II 200
Andersen, Ingeborg Louise – ugift tjenestepige, dødsbo II 253
Andersen, Jens Peter Vilhelm – gift og portner, dødsbo II 456
Andersen, Jesper – skærveslager, II 239
Andersen, Johannes Christian – detaillist, II 405
Andersen, Johannes Martin Steen – bogtrykker, konkursbo, I 364, 371
Andersen, Josefine – gift, … Brooke, 203
Andersen, Jørgen – gift og væversvend, dødsbo 145
Andersen, Jørgen – gift, arbejdsmand og fhv. husmand, II 227
Andersen, Jørgen Kristian – gift og fyrbøder, dødsbo I 319
Andersen, Karen – enke, … Nielsen, dødsbo II 141
Andersen, Karen Marie - enke, … Andersen, dødsbo II 292
Andersen, Lars Peter – jordarbejder, dødsbo 65
Andersen, Louise Kirstine – gift, … Nyboe, særbo I 440
Andersen, Maren – gift, … Madsen, dødsbo 383
Andersen, Maren Kirstine – gift, … Larsen, dødsbo 227
Andersen, Marie – gift, … Hansen, dødsbo II 66
Andersen, Mette – enke, … Nielsen, dødsbo 294
Andersen, Niels Christian – møbelhandler, dødsbo II 289
Andersen, Niels Jacob – gartner, dødsbo II 195
Andersen, Niels Peter – gift og skomagermester, dødsbo 110, 233, 307
Andersen, Peter Andreas – ugift tjenestekarl, dødsbo 201
Andersen, Rasmine Marie – gift, … Andersen, dødsbo 6
Andersen, Rasmus – gift og fhv. klodsemager, dødsbo II 430
Andersen, Rasmus – gift og handelsmand, dødsbo 290
Andersen, Søren – enkemand og fhv. malermester, dødsbo 168
Andersen, Teodor – arbejdsmand, dødsbo 261, II 454
Andersen, Thorvald Martin – gift og reparatør, dødsbo 218
Andersen, Valdemar – ugift tømrersvend, dødsbo II 308
Andersson, Svend Vilhelm – dødsbo 219
Andreasen, Hans Peter – enkemand og bødker, dødsbo II 213
Andreasen, Johanne Vilhelmine Mariane – enke, … Andresen, dødsbo II 63
Andreasen, Mette Marie – gift, … Ernlund, dødsbo 204
Andreasen, Valdemar Frederik – arbejdsmand, dødsbo II 272, 281
Bahnsen, Ellen Elise – ugift, dødsbo I 317
Bahnsen, Marie Elisabeth – gift, … Petersen, dødsbo 350
Ball, Augusta – gift, … Mouritzen, dødsbo 151
Balslev, Vilhelm – malermester, tvangsakkord 31, 47
Bang, Anna Kathrine – enke, … Grønwald, dødsbo I 457
Banzon, Johan Peter Frederik – fhv. økonom, dødsbo I 454
Bech, Henriette Augusta – … Simoni, kammerherreinde, II 258
Beck, Gottfriede Julie – … Wedell, I 455
Berg, Frederikke Elise – enke, … Dahl, dødsbo II 200
Berg, Otto Hannibal Camillo – gift og forpagter, dødsbo II 196
Berthelsen, Jenny Albertine – ugift, dødsbo I 432
Biering, Holger og Co. – likvidation II 317, 325, 333, 341, 356, 368, 380, 387
Blad, Anton Laurits Otto – fhv. stationsforstander, dødsbo 351
Blicher, Niels Henrik – havneingeniør, 255
Bloch, Johann Peter – gift og direktør, dødsbo 198, 208
Bondo, Sofie Amalie – enkefru, og ægtefælle købmand Schnakenburg, 2, II 5, 7, 9, 17, 42, 53
Borch, Kirstine Magdalene – gift, … Hansen, 179
Borup, Fanny Caroline Mathilde – gift, … Hansen, dødsbo II 6
Braun, Friedrich Gottlieb – gift og tarmsliber, dødsbo 354
Bro, Anders Michael Christensen – fhv. restauratør, dødsbo 129
Brodersen, Jørgen Berner – ugift telefonarbejder, dødsbo II 280
Bruun, Karl Albrecht – gift og toldassistent, dødsbo II 284
Buch, Jørgen Larsen – trykker, dødsbo 129, 130, 147, I 453
Busch, Jørgen – gift og skomagermester, dødsbo 87
Byskov, Jensine Christine Rønn Nielsen – gift, … Askholm, dødsbo II 230
Bøjsen, Niels Peder – fhv. maskinpasser, dødsbo 360
Bøving, Franciska Antonie – gift, … Christensen, dødsbo II 146
Carl, Auguste Friederikke Henriette Elisabeth – dødsbo 90
Carlson, Ada Emilie – gift, … Ohlson, dødsbo 262, 412, fællesbo II 418
Cederstrøm, Ida Israelsen – gift, … Møller, dødsbo II 125
Christensen, Ane Dorthea – ugift husbestyrerinde, dødsbo 144
Christensen, Ane Johanne – enke, … Hansen, beskikkelse (lavværgebeskikkelse) arkitekt N. P. Jensen, Odense, II 155
Christensen, Ane Kristine Henriette – enke, Niels Christian Jørgensen, dødsbo 416, II 416
Christensen, Anna – gift, … Jørgensen, dødsbo 92
Christensen, Anna – ugift tjenestepige, dødsbo 280
Christensen, Anna Augusta – gift, … Francke, dødsbo 143
Christensen, Christian – gift og bundtmagersvend, dødsbo II 200
Christensen, Christine Elise Andrea – enke, … Petersen, dødsbo II 346
Christensen, Dorthea – ugift dameskrædderinde, dødsbo 281
Christensen, Else Marie – … Jørgensen, (dødsbo) særbo 78, 81, 125
Christensen, Hans – gift og mursvend, dødsbo 18
Christensen, Hans – snedkermester, dødsbo I II 424, 427
Christensen, Henrik – fhv. sukkerkogeriarbejder, dødsbo II 401
Christensen, Johan Ludvig – gift, grosserer, etatsraad og borgmester, dødsbo II 395
Christensen, Jørgen Chr. – savværksarbejder, 118
Christensen, Karen Margrethe – beskikket værge, II 144
Christensen, Karen Marie – … Larsen, dødsbo 102
Christensen, Kirsten – gift, … Nielsen, dødsbo II 431
Christensen, Knud Albert – gift og trafikassistent, II 211
Christensen, Martha – … Andersen, 215
Christensen, Martha – gift, … Andersen, 215
Christensen, Martinus – gift og presser, dødsbo 146
Christensen, Mathilde Vilhelmine Marie Frederikke – gift, … Schiølardt, dødsbo II 65
Christensen, Otto Poul – afdelingschef, dødsbo 360
Christensen, Ove – gift og malersvend, dødsbo 218
Christensen, Simon Lauritz – fhv. træhandler, dødsbo II 142
Christiansen, Anders – enkemand og fhv. overbanemester, dødsbo 206
Christiansen, Andreas Ferdinand – arbejdsmand, dødsbo 350
Christiansen, Ane Johanne – … Andersen, dødsbo 7
Christiansen, Ane Johanne – enke, … Hansen, lavværgebeskik. II 155
Christiansen, Ane Johanne – gift, … Andersen, dødsbo 7
Christiansen, Axel Lauritz – vejmand, dødsbo 95
Christiansen, Camilla Marie Skov – gift, … Rasmussen, dødsbo 161
Christiansen, Hanne – enke, … Steenberg, dødsbo II 5, 57, 74, 81, 109, 121, 150, 199, 180, 171, 164, 276, 352
Christiansen, Hans Jørgen – malermester, dødsbo II 122, 165, 176, 188
Christiansen, Jens Sofus Henrik – støberiarbejder, II 221
Christiansen, Kristoffer Henrik – træhandler, dødsbo II 206
Christiansen, Marie Catharine – enke, … Bencke, dødsbo 119
Christiansen, Poul Henrik – ugift assuranceagent, dødsbo 309
Clausen, Claus Johansen – ugift købmand, II 205, 286, 324
Clausen, Peder Rasmussen – gift og fhv. landmand, dødsbo 217
Clemmensen, Hans Christian – enkemand og skibsmægler, dødsbo 196
Coordt, Niels Frederik Jensen – tømrersvend, dødsbo 93
Dahl, Ane Sophie – enkefru, … Riber, dødsbo 15, 18, II 449
Davidsen, Christian Johan – fhv. farver, dødsbo II 73
Dideriksen, Rasmus – gift og togfører, 221
Dinesen, Dines Peter – maskinpasser, dødsbo 92
Dreyer, Sophie Louise Elisabeth – gift, … Buhl, dødsbo 270, I 334
Dunker, Margrethe – gift, … Henningsen, dødsbo II 211
Dury, Clara Juditha – ugift og fhv. kagesælgerske, 96
Døllner, Henriette Emilie – ugift, dødsbo II 41
Eilersdatter, Ane Marie – enke, … Jensen, dødsbo 359
Elgaard, H. P. – handlende, konkursbo, II 157, 159, 173
Erichsen, Einar – ugift maskiningeniør, 238
Erichsen, Gertrud Cathrine – gift, … Vejlby, dødsbo 351
Eriksen Skov, Mathilde Kristine – frasepareret, … Hansen, 144
Eriksen, Gertrud Catharine – … Vejlby, dødsbo 351
Eriksen, Marie Kirstine Elise – gift, … Nielsen, II 288
Eriksen, Søren Bendix – malermester, dødsbo 111
Esbensen, Anton Martin – farvermester, dødsbo 119
Ewald, Bolette Marie Sophie – … Olsen, dødsbo 255
Fabricius, Camilla Christine – enke, … Hansen, dødsbo 384
Fallesen, Cecilie – enke, … Schmidt dødsbo 236
Fangel, Hans Georg Emil – ugift kontorist og købmand, dødsbo 198
Fasting, Carl Ludvig – ugift forpagter, dødsbo II 313
Faxøe, Karl Christian – fhv. smedesvend, dødsbo I 419, 452
Filter, Elna – ugift, dødsbo II 400
Foersom, Charlotte Cathrine – enke, -… Helm, dødsbo 84
Frandsen, Caroline – ugift, dødsbo 146
Frandsen, Frandsine Petrine – … Andreasen, dødsbo 210
Fratz, Jensine Oline Henriette – enke, … Haugsted, dødsbo 81
Frederiksen, Ane Marie – enke, … Jespersen, dødsbo 192, 195, 196, II 210, 226, II 242, 245, II 246
Frederiksen, Carl Christian – slagtermester, dødsbo 398
Frederiksen, Caroline (Karoline) Philiphine – gift, … Petersen, dødsbo II 34
Frederiksen, Christian – stabssergent, dødsbo 63
Frederiksen, Erik – gift og maskinarbejder, 321
Frederiksen, Frederik Valdemar – ugift tømrersvend, dødsbo II 266
Frederiksen, Frederikke – gift, … Hansen, dødsbo 413
Frederiksen, Gertrud Marie Kathrine – … Vollertsen, dødsbo 219
Frederiksen, Jens Peter – cigarmager, dødsbo II 241
Frederiksen, Mauritz – snedkersvend, 117
Frederiksen, Mourits – gift og snedkersvend, dødsbo 266
Frederiksen, Søren – murermester, dødsbo 375
Friis, Andreas Peter Jørgen – gift og toldassistent, dødsbo II 348
Friis, Anna Margrethe Hansen – dødsbo 9, 293
Friis, Mette Marie – gift, … Sørensen, dødsbo 160
Frikke, Klara Rasmine Antonie – trykkeriarbejderske, dødsbo 300
From, Peter Frederik la Motte – agent, dødsbo 361
Funch, Sofie Frederikke – enke, … Larsen, 259
Fyns Møbelmagasin – v/ C. L. Johansen, konkursbo 36, 23, 10, 93, 103, 126, 128, 130, 136, II 164, 165, 246
Førster, Carl Christian – dødsbo 347, 398
Gamst, Thomas Magnus Caspersen – malermester, beg. skifte 190
Giersing, Frode – rektor, dødsbo 102
Godichen, Emma – beskikkelse (lavværgebeskikkelse) … dir. Bloch, 208
Golst, Arthur Lauritz Barnfeldt – fotograf, II 266
Gregersen, Theodora Auora – … Willumsen, dødsbo 96
Grünberg, Augusta Martha – ugift bogholderske, II 293
Grøn, Andrea Jensine – enke, … Knudsen dødsbo II 191
Grøndal, Petra Vilhelmine – gift, snedker Niels Eiler Hansen, dødsbo 348
Hansdatter, Carline Johanne – … Larsen, II 241
Hansdatter, Marie Cathrine – enke, og ægtefælle arbejdsmand Hans Jacob Sørensen, dødsbo 84, 193, I 444
Hansdatter, Stine – enke, … Mikkelsen, dødsbo II 434, 459
Hansen, Adolf Johannes – barn, dødsbo 201
Hansen, Amalie Caroline – gift, … Rasmussen, dødsbo 302
Hansen, Amalie Christine – gift, … Christensen, dødsbo 65
Hansen, Anders – kreaturhandler, dødsbo 162
Hansen, Andreasine – enke, … Rasmussen, dødsbo II 446
Hansen, Ane – enke, … Rasmussen, dødsbo II 308
Hansen, Ane Cathrine – enke, … Bang, dødsbo 160
Hansen, Ane Cathrine – gift, … Ovesen, dødsbo II 456
Hansen, Ane Kathrine – … Damkjær, beg. skifte 4, II 8
Hansen, Ane Kathrine – gift, … Pedersen, dødsbo II 222
Hansen, Ane Kirstine – enke, … Møller, dødsbo II 145
Hansen, Ane Margrethe – ugift, dødsbo 263
Hansen, Ane Marie – dødsbo II 42, 51, 54
Hansen, Ane Marie – fraskilt hustru, … Nielsen, dødsbo 202
Hansen, Anna – gift, … Sørensen, dødsbo I 421
Hansen, Anna Cathinka – ugift lærerinde, dødsbo 285
Hansen, Anna Jørgine – gift, … Madsen, dødsbo 383
Hansen, Anna Margrete – enke, … Steffensen, 342, 364
Hansen, Anna Rasmine – gift, … Olsen, dødsbo 358
Hansen, Anne Margrete – enke, … Steffensen, dødsbo 342, 364
Hansen, Birgitte F. W. – enke, dødsbo II 279
Hansen, Carl Christian Andreas – arbejdsmand, dødsbo II 428
Hansen, Caroline – enkefru, … Jensen, dødsbo II 211
Hansen, Caroline – gift, … Brodersen, II 207
Hansen, Christen Hansen – gift og fhv. husmand, dødsbo II 419
Hansen, Christian Frederik – væver, dødsbo II 409
Hansen, Christian Hansen – arbejdsmand, dødsbo 397
Hansen, Christian Hermann – arbejdsmand, dødsbo 50, 87, 165, II 132, 396
Hansen, Christian Ludvig – gift og støberiarbejder, dødsbo 367
Hansen, Elise Marie – ugift syerske, dødsbo 201
Hansen, Else Marie Krarup – … Rosendal, dødsbo 414
Hansen, Erike Maren – og ægtefælle detaillist Niels Steffensen, II 28, 60
Hansen, Frederik – snedker, konkursbo 1, II 15, 27, 38, 50, 58, 68, 75, 239, 268, 387
Hansen, Gertrud – enke, … Madsen, dødsbo II 319
Hansen, H. C. – snedker, konkursbo II 5, 117
Hansen, Hans – arbejdsmand, dødsbo 213
Hansen, Hans – enkemand og arbejdsmand, dødsbo 116
Hansen, Hans – gift og arbejdsmand, dødsbo 142
Hansen, Hans – ugift tømrersvend, dødsbo 26
Hansen, Hans Alfred Fritjof – dødsbo 83
Hansen, Hans Lauritz – gift og arbejdsmand, dødsbo 163
Hansen, Hans Peter – gift og kontormedhjælper, II 203
Hansen, Hans Peter – karetmager, dødsbo II 123, 126, 128, 153, 158, 225, 249, 276, 318
Hansen, Hans Peter – ugift staldkarl, dødsbo II 30
Hansen, Hansine Amalie – … Sund, dødsbo 133
Hansen, Hansine Christine – gift, … Nielsen, dødsbo II 319
Hansen, Helene – … Meyer, II 206
Hansen, Helga Elvina Klara – gift, … Mogenstrup, dødsbo 235
Hansen, Herman – gift og maskinarbejder, dødsbo II 223
Hansen, Ida Theodora – enke, … Larsen, dødsbo II 65
Hansen, Jens – gift og jordarbejder, dødsbo 349
Hansen, Jens – gift og textilarbejder, II 235
Hansen, Jens – rentier, fhv. gaardejer og sogneraadsformand, dødsbo 110
Hansen, Jens Bøg (Bøeg) – sømand, dødsbo 326, II 224
Hansen, Jens Jørgen – gift og fhv. formand ved Odense Sukkerkogerie, dødsbo 140
Hansen, Jens Peter – gift og arbejdsmand, dødsbo 39
Hansen, Jens Peter – gift og købmand, dødsbo 222
Hansen, Johanne Kirstine – … Pedersen, beg. skifte (fortsat) 73
Hansen, Johanne Kirstine – enke, … Jørgensen, dødsbo 383
Hansen, Johanne Margrethe – gift, arbejdsmand Hans Larsen, I 443
Hansen, Johanne Marie – … Rasmussen, dødsbo II 64, 182
Hansen, Johanne Marie – gift, … Hansen, dødsbo II 457
Hansen, Johanne Marie – syerske, dødsbo 66
Hansen, Julius Frederik Emilius – tapetserer, dødsbo II 280
Hansen, Jørgen – fhv. murer, dødsbo II 390, 399
Hansen, Jørgen – gift og handelsgartner, dødsbo II 447
Hansen, Jørgen – gift og vandtapper, dødsbo II 231
Hansen, Jørgen Marius – gift og arbejdsmand, dødsbo 220
Hansen, Karen – enke, … Petersen, dødsbo 291
Hansen, Karen – enke, … Petersen, dødsbo II 453
Hansen, Karen – enke, … Skov, dødsbo II 303
Hansen, Karen Jensen – gift, … Viberg, dødsbo II 284
Hansen, Karen Kirstine – gift, … Madsen, 189
Hansen, Karen Kirstine Cecilie – ugift, dødsbo I 319
Hansen, Karen Marie – frøken, dødsbo II 409
Hansen, Karen Marie – gift, … Jørgensen, dødsbo I 221, II 329, 331
Hansen, Karen Marie – kogejomfru, dødsbo 118
Hansen, Ketty Johanne Alexandra – ugift, dødsbo 234
Hansen, Lars Peter – vikler, dødsbo II 175
Hansen, Laurits Marius – gift og skræddersvend, dødsbo 22
Hansen, Laurits Peter – gift og smed, dødsbo 219
Hansen, Lise Marie Christine – ugift tjenestepige, 238
Hansen, Louise – gift, … Andersen, dødsbo II 167
Hansen, Mads – tømrerarbejder, II 328
Hansen, Maren – enke, og afdøde mand detaillist Niels Steffensen, II 28, 60
Hansen, Maren – gift med kusk Carl Marius Nielsen, dødsbo II 432
Hansen, Maren – gift, … Nielsen, II 432
Hansen, Maren Kirstine – … Andersen, dødsbo 233
Hansen, Maren Kirstine – gift med murmester … Nielsen, begært skifte 104
Hansen, Maren Kirstine – gift, … Larsen, dødsbo 62
Hansen, Maren Kirstine – gift, … Rasmussen, 413
Hansen, Maren Kristine – enke, … Kristoffersen, dødsbo 61
Hansen, Marie Caroline – gift, … Hansen, dødsbo II 294
Hansen, Marie Christine – ugift, dødsbo 309
Hansen, Marie Kirstine – ugift fabriksarbejderske, dødsbo 280
Hansen, Martha Marie – gift, … Vædele, dødsbo II 139
Hansen, Mette Kathrine – enke, … Hansen, dødsbo II 316
Hansen, Mette Kirstine – gift med grosserer C. Chr. Ludvigsen, dødsbo anmeldt skifte 95
Hansen, Niels – gift og slagteriarbejder, dødsbo 168
Hansen, Niels Christian – købmand, dødsbo II 92
Hansen, Niels Jørgen – gift og snedker, dødsbo 35
Hansen, Niels Peter – gift og overkelner, dødsbo II 30
Hansen, Niels Vilhelm – arbejdsmand, dødsbo I 452
Hansen, Olga Laurine – ugift frisørinde, dødsbo II 367
Hansen, Peter – landmand, dødsbo 90
Hansen, Petrine Mariensen – og ægtefælle detaillist Hans Conrad Hansen, dødsbo 20,74
Hansen, Rasmine Marie – enke, … Jeppesen, dødsbo I 431
Hansen, Rasmus – fhv. vejmand, dødsbo 19
Hansen, Rasmus - handelsmand, dødsbo 100
Hansen, Rasmus Henrik – konkursbo 107, 112
Hansen, Sigrid Kirstine – … Korf, umyndig, 341
Hansen, Sine Marie – gift, dødsbo 139
Hansen, Sofie – gift, … Larsen, dødsbo 361
Hansen, Sofie Caroline – gift, … Knudsen, dødsbo 162
Hansen, Søren Alfred – gift og snedkersvend, dødsbo II 420
Hansen, Valdemar – graver, dødsbo 62
Haslund, Vilhelm Adam Baltazar – læge, dødsbo 120
Haug, Chr. – enkemand, dødsbo 326
Havemann, Thora Franziska – enkefru, … Baumgarten, dødsbo 81
Heides, Marie M. Elisabeth v. – conventualinde i Frøkenklostret, 95
Hein, Olga – expeditrice, dødsbo 77
Heltzen, Frederik Joachim August – beskikkelse som lavværge 367
Hempel, Karl Niels Peter – gift og arbejdsmand, dødsbo II 443
Hendl, Peter Henrik – gift og murersvend, dødsbo II 143
Henningsen, Anna Marie – frøken, Odense Husholdningsskole, konkursbo 98, 108, 144, 150, 154, 218
Henningsen, Henning – tømmermester, dødsbo 177, 181, 189, II 192
Henningsen, Laura Johanne – enke, … Larsen, dødsbo 132, 156, 190, 401
Henriksen, Ane – gift, … Jepsen, dødsbo II 272
Henriksen, Anna – ugift tjenestepige, dødsbo 320
Henriksen, Christian – indremissionær, dødsbo I 459
Henriksen, Hans Christian – gift og pakmester, dødsbo 349
Henriksen, Jørgen – portner, 77
Henriksen, Jørgen Boliver Marinus Hjorth – dødsbo 120
Henriksen, Mary Christofine – gift, … Jensen, dødsbo II 235
Henriksen, Petrine – ugift husejerske, dødsbo 36
Henriksen, Thyra Louise Jørgine – … Hansen, 262
Herder, Anna Marie Louise – enke, … Frederiksen, II 305
Holm, Niels Peter Nielsen – købmand, konkursbo I 445, konkursbo genoptaget 132
Holmelund, Niels Nielsen – gift og maskinruller, dødsbo II 420
Holst, Henrik Martin – gift og malermester, dødsbo 348
Hornøe, Hans Peter – ugift restauratør, dødsbo 373
Hvalsøe, Georg – materialist, konkursbo 106
Hyldager, Niels Chr. Andersen – gift og skindopkøber, dødsbo II 366
Høfers, Hans Victor – gift og stentrykker, II 167
Høier, Vilhelm Pedersen – købmand, II 238
Iversen, Nikoline Andrea – … Larsen, dødsbo 250
Jacobsen, Ane Mathilde Theodora – gift, … Petersen, dødsbo II 139
Jacobsen, Henriette Jacobine Nielsine Anine – ugift, dødsbo II 300
Jacobsen, Johanne – gift, … Larsen, dødsbo II 32
Jacobsen, Karen – enke, … Andersen, dødsbo 260
Jacobsen, Kristen – gift og skomagersvend, dødsbo 162
Jacobsen, Rasmus Sønderskov – overpakmester, dødsbo 101
Jahn, Ditlev – indbetaling af umyndiges midler, 369
Jakobsen, Hans Kristian – skrædermester, dødsbo I 435
Jakobsen, Karen – enke, arbejdsmand Knud Andersen, dødsbo II 406
Jensen, … - lokomotivfører, Valdemar Petersen som værge, umyndiggørelse, II 448
Jensen, Anders – dødsbo 345
Jensen, Andreas Christian – købmand, konkursbo 10
Jensen, Anna Christine – … Johansen, dødsbo II 366
Jensen, Anna Kathrine Marie – ugift tjenestepige, dødsbo 308
Jensen, Anna Marie – ugift strygerske, dødsbo II 280
Jensen, Christen – fhv. gaardejer, dødsbo 390, II 392
Jensen, Dorthe Marie – gift med vognmand og furagehandler Marius August Ludvig Eriksen, dødsbo I 457
Jensen, Einer Harald Michael – musiker, dødsbo II 135
Jensen, Gertrud – enke, … Nielsen, dødsbo II 415
Jensen, Gudrund – og ægtefælle … Hansen, dødsbo 202
Jensen, Hans – fhv. rebslager, 91, 165, II 185, 189, 200, 387 I 453
Jensen, Hans – fhv. skomagermester, dødsbo II 140
Jensen, Hansine – gift, … Johnsen, dødsbo II 316
Jensen, Ida Nielsine – ugift tjenestepige, dødsbo II 239
Jensen, Ingeborg – ugift syerske, 224
Jensen, Jens Adolf Henrik – skomager, dødsbo II 458
Jensen, Jens Frederik Christian Johannes – gift og detaillist, dødsbo 184
Jensen, Jensine Petrine – enke, … Holm, dødsbo II 202
Jensen, Karen – enke, … Nielsen, dødsbo 267
Jensen, Karen – gift, … Hansen, dødsbo 377
Jensen, Karen Hansen – gift, … Hansen, 377
Jensen, Karen Marie – gift, … Lange, dødsbo II 169
Jensen, Karoline Jørgine – gift, … Tønners, dødsbo II 227
Jensen, Laura Jensine – gift, … Jensen, dødsbo II 283
Jensen, Laurine Kirstine Birgitte – gift, … Seifert, dødsbo 83
Jensen, Marie Elisabeth – enke, … Rasmussen, dødsbo 178
Jensen, Marius – købmand, dødsbo 41
Jensen, Niels Peter – gift og støberiarbejder, dødsbo 195
Jensen, Olaf Rifl – bankassistent, dødsbo 141
Jensen, Peder – enkemand og arbejdsmand, dødsbo 167
Jensen, Peter – fhv. grundejer, dødsbo II 428
Jensen, Petra Kirstine – gift, … Larsen, dødsbo 146, 388, 390
Jensen, Rasmine – enke, … Jørgensen, dødsbo 113
Jensen, Rasmus – fhv. boelsmand, dødsbo 345
Jensen, Rasmus – gift og fhv. kørekarl, dødsbo II 282
Jensen, Rasmus – urmager, dødsbo 41
Jensen, Valdemar – gæstgiver, konkursbo II 444
Jeppesen, Cecilie – enke, … Worsøe, dødsbo 98
Jespersen, Hans – stenhugger, 61, 84
Jespersen, Ingrid Valborg – ugift husholderske, dødsbo II 263
Joelsson, Fanny – gift, … Schroll, dødsbo I 316
Johansen, Anders Vilhelm – incassetor ph fhv. købmand, 253
Johansen, C. L. – Fyns Møbelmagasin, konkursbo II 93, 103, 126, 128, 130
Johansen, Christen Laurits – købmand og indh. af Firm. Fyns Møbelmagasin v/ C. L. Johansen, konkursbo 10, 23, 36, 50, 68, 75, II 93, 150
Johansen, Gustav Albin Theodor – gift og glassliber, dødsbo 33
Johansen, Karl Valdemar Herluf – gift og opvarter, dødsbo 373, II 407, II 421, I 422 II 437
Johansen, Kristine – ugift, dødsbo II 266
Johansen, Lars – fhv. fragtmand, dødsbo 390, II 445
Johansen, Lars – gift og arbejdsmand, dødsbo II 261
Johansen, Marie Kathrine – gift, … Jørgensen, dødsbo II 173
Johansen, Rasmus – gift og gartner, dødsbo II 302
Johansen, Trine Marie – … Olsen, dødsbo 115
Johnsen, Christian – ugift cand. polyt., dødsbo II 302
Johnsen, Christian Pedersen – skomager, dødsbo 360
Justesen, Hansine – enke, … Nielsen, dødsbo 99
Justesen, Niels Christian – gift og cand. pharm., dødsbo I 320
Jønsson, Ola – arbejdsmand og hustru Hilda J., dødsbo II 11
Jørgensen, Alfred Henrik – ugift malersvend, II 213
Jørgensen, Anders Morten – fhv. politibetjent, konkursbo 135, 149, II 404, I 445
Jørgensen, Ane Marie – enke, … Jensen, dødsbo II 315
Jørgensen, Ane Marie – enke, … Petersen, beskikkelse af værge 375
Jørgensen, Anna Cathrine – gift, … Madsen, dødsbo 8, II 17, 19, 29
Jørgensen, Anna Dorthea Karoline – ugift bogholderske, dødsbo 14
Jørgensen, Anna Marie Kathrine – … Hansen, II 261, 381
Jørgensen, Anne Marie – … Jacobsen, dødsbo II 419
Jørgensen, Anne Marie Kathrine – gift, … Hansen, dødsbo II 261, 381
Jørgensen, Astrid Rachell – … Foss, beg. skifte II 138, 224
Jørgensen, Carl Frederik – gift, rebslager og værkfører, dødsbo II 206
Jørgensen, Caroline – gift, … Nielsen, dødsbo II 211
Jørgensen, Christian Ferdinand – drejermester, dødsbo II 33
Jørgensen, Christiane Jørgine – gift, … Petersen, dødsbo II 62
Jørgensen, Fritz Carl – gift og arbejdsmand, dødsbo II 220
Jørgensen, Hans – ugift arbejdsmand, dødsbo 176
Jørgensen, Hans Christian Vilhelm – enkemand og fhv. stationsbud, dødsbo II 323
Jørgensen, Hans Jørgen Christian Marius – gift og fornikler, dødsbo II 432
Jørgensen, Hansine Christiane – … Olsen, dødsbo 370
Jørgensen, Ida Kristine Nathalie – gift, … Johansen, dødsbo I 421
Jørgensen, Jens Peter – fhv. redaktør, 245, II 285, 289, 368, 373, 384, 396, 417, I 419, I 433
Jørgensen, Jørgen Peter – arbejdsmand, dødsbo 338, 342, 380
Jørgensen, Karen Marie – … Hansen, dødsbo II 6
Jørgensen, Kirsten - … Andersen, dødsbo 63
Jørgensen, Lauritz Christian – handlende (forpagter), konkursbo 144, II 152
Jørgensen, Marie – enke, … Hansen, dødsbo II 455
Jørgensen, Marie – gift, … Jensen, dødsbo 169
Jørgensen, Marie Jørgine - … Jørgensen, dødsbo 98
Jørgensen, Marius Christian – gift og bladforhandler, dødsbo II 212
Jørgensen, Mathilde Johanne – gift, grosserer Hans Henrik Bremer, Skovgyden 27, dødsbo 213
Jørgensen, Niels – arbejdsmand, dødsbo II 135
Jørgensen, Niels – bagersvend, dødsbo II 73
Jørgensen, Niels Peter – restauratør, dødsbo II 5, 24, 37, 46, 64, 267, 403
Jørgensen, Peter – enkemand og kontorbud, dødsbo II 210
Jørgensen, Peter – gift og arbejdsmand, dødsbo II 219
Jørgensen, Peter – skræddersvend, genoptaget II 41
Jørgensen, Petra Marie Dorthea – gift, forstander ved Tvangs- og Arbejdsanstalten i Odense Johan Clemens Pedersen, dødsbo 430
Jørgensen, Rasmus – gift og købmand, dødsbo 312
Jørgensen, Rudolf August Zacharias Rugvedel – gift og skomager, dødsbo 201
Kaltschmidt, Anna Marie Emilie – … Jørgensen, dødsbo 212
Kamstrup, Jensine Othilde – gift, … Werner, dødsbo 226
Kanstrup, Jensine Othilde – … Werner, 226
Kaspersen, Karen Sofie – gift med skrædersvend Knud Larsen, begært skifte 109, II 450
Kjeldsen, Christian Bloch – gift og lagerformand, dødsbo 211
Klausen, Karl Kristian – gift og lokomotivfører, dødsbo 215
Klit, Henning Valdemar Larsen – kusk, dødsbo II 281
Knudsen, Annine Kathrine – gift, … Hansen, dødsbo 312, 353
Knudsen, Charles Knud Emanuel – gift og oversergent, II 281
Knudsen, Dantes Emmerløg – gift og restauratør, dødsbo 284
Knudsen, Ella Marie – gift, … Rasmussen, 221
Knudsen, Emma Jensine Caroline Emilie – fraskilt, … Hansen, dødsbo I 445
Knudsen, Josephine Charlotte – gift, … Rasmussen, dødsbo 203
Knudsen, Karen Marie – … Knudsen, dødsbo 114
Knudsen, Knud – fhv. murer, dødsbo 27, 49, 56, 71, 238, 334, 344, II 444
Knudsen, Knud Chr. – gift og malermester, 350
Knudsen, Knud Vilhelm – gift og teglværksarbejder, dødsbo 302
Knudsen, Poul – arbejdsmand, dødsbo 359
Knudsen, Rasmus – enkemand og fhv. droskekusk, dødsbo 217
Kofoed, Laurits Jensen – justitsraad og fhv. amtraadsekretær, dødsbo 364
Kraft, Selma Anna – … Greiner, dødsbo 250
Krogh, Jens Geert Bolvig – ugift sekondløjtnant, dødsbo 361
Kronvang, Laura Charlotte – politibetjent Valdemar Stjernvig, Jagtvej 14, dødsbo II 250
Krüger, Anna Sofie Hansine – gift, … Andersen, dødsbo II 175
Lange, Peter Vilhelm – fraskilt og kurvemager, 169
Langhoff, Karen Johanne – enke, … Petersen, dødsbo II 299
Larsdatter, Karen Georgine – … Ibsen, dødsbo 34
Larsen, Ane Cathrine – og ægtefælle drejer Chr. Johansen, dødsbo II 4
Larsen, Ane Kathrine – gift, Larsen, dødsbo 88
Larsen, Anna Kathrine – og ægtefælle drejer Chr. Johansen, dødsbo II 4
Larsen, Anna Kirstine Andrea – gift, … Korup, dødsbo 118
Larsen, Arthur Rasmus – kobbersmedelærling, dødsbo 22
Larsen, Carl Christian – cyklehandler, dødsbo 116
Larsen, Emmy Petra – gift, … Hansen, beg. skifte 87
Larsen, Erike Christine Marie – enke, … Schmidt, dødsbo 40
Larsen, Frederikke Charlotte Caroline – umyndiggørelse, 231
Larsen, Hans Larsen – fhv. husejer, dødsbo 30
Larsen, Hans Vilh. – gift og snedkersvend, dødsbo II 140
Larsen, Hedevig Mine Marie – gift, … Løndahl, dødsbo II 284
Larsen, Ida Nielsine – fhv. tjenestepige, II 239
Larsen, Jens Jacob – gift og arbejdsmand, dødsbo II 140
Larsen, Jens Laurits – gift og farvermester, dødsbo 250
Larsen, Jens Peter – ekviperingshandler (skomager), dødsbo 359
Larsen, Jens Peter – trævarefabrikant, dødsbo 66
Larsen, Jeppe Peter – bagermester, dødsbo 263
Larsen, Johanne Marie – gift, … Hansen, dødsbo 212
Larsen, Karen Georgine – … Ibsen, dødsbo 34
Larsen, Karoline – gift, arbejdsmand Anders Jørgen Hansen, II 330
Larsen, Kirsten – enke, … Pedersen, 258
Larsen, Ludvig Peter – gift og former, 221
Larsen, Maren Marie – gift, … Knudsen, dødsbo 305
Larsen, Marie Frederikke – enke, … Kjems, dødsbo II 283
Larsen, Marie Jensine – enke, … Andersen, dødsbo I 416
Larsen, Marie Kirstine – detailhandlerske, dødsbo II 18, 76, 117, 234, 267, 275
Larsen, Mette Kirstine – … Larsen, dødsbo 97, II 103, 155, 165, 393
Larsen, Niels Henrik – husejer, dødsbo 73
Larsen, Petrine Hansine – gift, … Hansen, dødsbo II 351
Larsen, Søren – textilarbejder, 184
Larsen, Valdemar – bogholder, dødsbo 108, 123, 126, 133, 169, II 277, 287
Lassen, Emmy Petra – gift, … Hansen, dødsbo beg. skifte 87
Lauritsen, Karen Marie – ugift, dødsbo 347
Laursen, Frederik – gift og købmand, dødsbo 205
le Fevre, Carla Johanne – ugift, dødsbo I 443
Limkilde, Henriette Nathalie – gift, … Wendelboe, dødsbo I 141
Lindhardt, Hans Oluf – tilskærer, dødsbo 242
Lindstrøm, Anna Thora – gift, … Madsen, II 225
Lollesgaard, Rasmine Henriette Dorthea – ugift, dødsbo 285
Ludvigsen, Einer Andreas Markvard – gift og bryggeriarbejder, dødsbo II 220
Ludvigsen, Peder Ditlev – ugift cand. jur. og løjtnant, dødsbo 251
Ludvigsen, Peter Gregers – fraskilt, prokurist, dødsbo 312
Lund, Carl Frederik Vilhelm – enkemand og urmager, dødsbo II 215
Lund, Johan Christian – købmand, dødsbo II 198
Lund, Rasmus Clausen – enkemand og fhv. formand, dødsbo I 457
Lyng, Peter Chr. Vilhelm – fhv. skrædermester, dødsbo II 432
Lytjen, Peter Marinus Christian Svend – gift og vinhandler, 196
Madsen, Ane – enke, … Jensen, dødsbo 166
Madsen, Ane Kirstine – ugift, dødsbo 173
Madsen, Ane Marie – enke, … Larsen, dødsbo 82
Madsen, Christen – heste og kreaturhandler, dødsbo 252, 387, 444, II 18
Madsen, Christiane – enke, … Hein, dødsbo 351
Madsen, Else Marie – gift, … Hansen, dødsbo 272
Madsen, Jacobine Louise – … Løngreen, dødsbo 118
Madsen, Jenny Mathilde – gift, … Buchholst, dødsbo II 120
Madsen, Jens Peter – fhv. karetmager, dødsbo 229, II 399
Madsen, Johanne Marie – gift, … Ernst, dødsbo 141
Madsen, Julie Christine Sophie Marie – gift, … Frederiksen, II 169
Madsen, Jørgen – skrædder, dødsbo 115
Madsen, Karoline Jensen – gift, arbejdsmand Jens Christian Augustenborg, Sdr. Boulevard 86, Odense, dødsbo 167
Madsen, Kirstine – ugift husassistent, dødsbo II 253
Madsen, Mads Jacob – gift og fhv. forpagter, dødsbo II 318
Madsen, Maren Johanne Marie – ugift, dødsbo I 222
Madsen, Margrethe Dorthea – tjenestepige, dødsbo II 161
Madsen, Marie Magdalene – gift, … Madsen, dødsbo 178
Madsen, Niels Valdemar – skotøjshandler, begært skifte 55, 60
Madsen, Oveline Gertrudsine – … Mortensen, dødsbo 114
Madsen, Peter Christian – gift og arbejdsmand, II 236
Madsen, Poul Marinus – ugift kusk, dødsbo II 201
Madsen, Rasmus – havemand, dødsbo 114
Madsen, Søren – gift, fhv. lagerarbejder og husejer, dødsbo 140
Madsen, Thora Rasmine Severine – ekspedetrice, dødsbo II 242
Maibom, Christiane Dorthea – gift, … Nehm, dødsbo II 225
Malling, Jens Frederik – fabriksarbejder, dødsbo 88
Markussen, Anna Marie Frederikke Thornøe – og ægtefælle entreprenør og brolægger Niels Christoffer Johansen 147, II 149
Martinussen, Jens – gift og chauffør, dødsbo II 223
Mazanti, Sofie Petrine – enke, … Nielsen, dødsbo II 430
Methmann, Herman Heinrich Christian – gift og slagtermester, dødsbo II 66
Meyling, Hans Christian – arkitekt, dødsbo II 254
Michelsen, Anne Petrine – gift, … Hansen, dødsbo I 323
Mikkelsen, Stine – enke, dødsbo II 165, 234
Mogensen, Thomas – gift og redaktør, II 215
Mortensen, Ane Johanne – gift, … Andersen, dødsbo 83
Mortensen, Christian Viggo – gift og lagerist, dødsbo II 421
Mortensen, Hans – ugift og fhv. billettør, dødsbo I 317
Mortensen, Hans Frederik – arbejdsmand, dødsbo II 348
Mortensen, Karen Ingeborg Dorthea – ugift, dødsbo I 453
Mortensen, Maren Sofie – gift, … Jensen, dødsbo II 141
Mortensen, Mary Kathrine – gift, … Larsen, dødsbo 88
Mouritzen, Augusta – gift, … Balle, 151
Munck, Niels Ovesen – arbejdsmand, dødsbo 63
Møbelmagasin, Fyns - v/ C. L. Johansen, II 93, 103, 126, 128, 130
Møller, Birgitte Frederikke Vilhelmine – enkefru, … Hansen, dødsbo II 44, 87, 106, 112, 174, 181, 190, 264, 279, 295
Møller, Doris Eleonora – dødsbo 87, 106, 112, II 174, 181, 190, 264, 279, 295
Møller, Ida Mathilde – enke, … Küster, dødsbo I 322
Møller, Johan Phillip – tømrermester, dødsbo 405
Møller, Peder Rasmussen – landmaaler, dødsbo 234, II 236
Møller, Sofie Frederikke Johanne Vilhelmine – … Rasmussen, dødsbo II 425
Mølmark, Herluf – læge, dødsbo I 133
Nansen, Nanny – gift, … Agerskov, dødsbo 285
Nathansen, Frederikke – enke, grosserer Harry Dessau, besk. lavværge, I 418
Nathansen, Moritza Betty Margrethe – … Jørgensen, dødsbo I 317
Nechelmann, Emil – maskinfabrikant, dødsbo 179
Nedergaard, Anders Sørensen – fhv. gaardmand og efterlevende hustru Franciska Høgsted, II 1, 13, 16, 42, 57, 76, 117, 150, 170, 178, 184, 191, 339
Nielsen, Abelone Ottomine – gift, … Carlsen, dødsbo II 61
Nielsen, Ane – … Rasmussen, dødsbo II 160
Nielsen, Ane Kirstine – gift, … Sørensen, dødsbo 172
Nielsen, Ane Marie – … Andersen, dødsbo 385, 389
Nielsen, Ane Marie Jensen – … Møirup, fællesbo II 424, 426
Nielsen, Anna Marie – gift, … Nielsen, dødsbo I 315
Nielsen, Anne – ugift og fhv. væverske, dødsbo genoptaget 71
Nielsen, Anne Kirstine – enke, … Sørensen, dødsbo 314
Nielsen, Astrid Marie – ugift sygeplejerske, II 250
Nielsen, Aurelia Marie Claudia – ugift stuepige, dødsbo 200
Nielsen, Carl Christian – gift og fhv. vævermester, dødsbo I 323
Nielsen, Carl Valdemar – toldassistent, dødsbo 67
Nielsen, Carla Anna Margrethe – fabriksarbejderske, dødsbo 214
Nielsen, Caroline – … Nielsen, dødsbo II 370
Nielsen, Clara Hansine – gift, … Hansen, dødsbo II 212
Nielsen, Eleonora – gift, … Sørensen, II 298, 300
Nielsen, Ella Sophie Rasmine – barn, dødsbo 292
Nielsen, Frederikke – enke, … Mikkelsen, dødsbo 376
Nielsen, Hans – gift og arbejdsmand, dødsbo I 431
Nielsen, Hans Anton – lærer og kordegn, dødsbo 114
Nielsen, Hans Peter – gift og pens. depotarbejder, dødsbo 166
Nielsen, Hans Peter – ølhandler, dødsbo 34
Nielsen, Harald Marius Carl – seminarieelev, dødsbo 242
Nielsen, Ingeborg Marie – ugift lærerinde, dødsbo 269
Nielsen, Inger Kirstine – gift, … Olsen, dødsbo II 178
Nielsen, Jens Christian – muremester, dødsbo 176
Nielsen, Johanne – gift, … Nielsen, dødsbo II 162
Nielsen, Johanne Kirstine – gift, … Rasmussen, 350
Nielsen, Julie Marie Kathrine – gift, … Storm, dødsbo I 415, II 415
Nielsen, Jørgen – ugift og fhv. taffeldækker, dødsbo 167
Nielsen, Jørgen – væver, dødsbo 82
Nielsen, Jørgen Christian – fhv. uhrmager, dødsbo 95
Nielsen, Kaj – handlende, konkursbo II 278, 289, 305, I og II 311, II 325, 328, I 332, 342
Nielsen, Karen – og ægtefælle … Hansen, fællesskab II 194
Nielsen, Karen Marie – enke, Dronningensgade 59, … Rasmussen, dødsbo 279, 284
Nielsen, Kirstine – gift, … Bjerre, dødsbo 88
Nielsen, Kirstine Marie – enke, … Nielsen dødsbo II 304
Nielsen, Lars – fhv. sadelmager og rentier, dødsbo 383
Nielsen, Laurits – gift og maskinsnedker, dødsbo II 317
Nielsen, Maren – enke, … Nielsen dødsbo II 162
Nielsen, Maren Kristine – syerske, dødsbo II 26
Nielsen, Maria Christina Amalia – enke, … Friis, dødsbo II 417
Nielsen, Marie Frederikke – ugift syerske, dødsbo 249
Nielsen, Marie Kirstine – … Larsen, dødsbo 226
Nielsen, N. Chr. – pens. kommunebogholder og kancelliraad, dødsbo II 67
Nielsen, Nicoline – ugift husbestyrerinde, dødsbo 280
Nielsen, Niels Chr. – arbejdsmand, dødsbo 349
Nielsen, Niels Christian – gift og bryggeriarbejder, dødsbo 214
Nielsen, Niels Christian – murermester, dødsbo II 431
Nielsen, Niels Frederik (Bondes) – gift og fhv. skibsfører, dødsbo II 301
Nielsen, Niels Peter – ugift stationsarbejder, dødsbo 281
Nielsen, Rasmine Rudolfine - … Andersen, dødsbo 92
Nielsen, Rasmus – sandhandler og fhv. skibsfører, dødsbo II 262
Nielsen, Sofus Lauritz – gift og montør, dødsbo II 183
Nielsen, Severine Andrea – enke, … Nielsen, dødsbo 78
Nielsen, Viby Niels – pens. stabssergent, dødsbo 12
Nielsen, Villy Georg – ugift tjenestekarl, 222
Nielsen, Yngva – … Mortensen, dødsbo 115
Nielsen, Aage Poul – kontorist, dødsbo 414
Nissen, Lars Ploug – fhv. bogholder, dødsbo 185
Nissen, Niss Aahmann – gift og grosserer, dødsbo 214
Nyborg, Cecilie Marie – enke, … Schultz, dødsbo 10, II 57, 72 106, 137, 149, 150, 158, 170, 178, II 185, 186, 188, 218, 250, 340, 404
Nytofte, Rasmus Rasmussen – gift og fhv. formand, dødsbo II 323
Odense Husholdningsskole – konkursbo 98, 108
Offenhäuser, Harry Laurits – arv 304
Oldenburg, Aage Christian – købmand, konkursbegæring, II 14, 15, 93, konkursbo II 18, 24, 38, 68, 75, 93, 103, 125
Olesen, August Lauritz – menig soldat i australsk tjeneste, I 232
Olesen, Hans Peter Olaf – gift og maskinarbejder, dødsbo 236
Olsen, Ane Marie – enke, … Jensen, dødsbo II 94
Olsen, Bertha Marie – gift, … Bødker, dødsbo II 324
Olsen, Christian Lind – fhv. baadfører, dødsbo 163, II 422
Olsen, Jens Peter – fhv. brændevinsbrænder, dødsbo II 142
Olsen, Karen – ugift, umyndiggørelse, 138
Olsen, Karoline Bolette Marie – syerske, dødsbo II 151
Olsen, Maria Christina Amalia – enke, … Friis, dødsbo II 417
Olsen, Niels Frederik – fhv. gasarbejder, dødsbo 133, 344, II 453
Olsen, Sofie Frederikke – enke, … Rasmussen, dødsbo 152
Palsberg, Marie Frederikke – ugift tjenestepige, dødsbo II 459
Pardal, Karen Johanne – ugift klasselotterikollektrice, dødsbo 166
Pedersdatter, Ane Marie – enke, … Nielsen, dødsbo II 67
Pedersen, Ane Marie Jacobine Sørine – gift, … Nielsen, dødsbo II 320, særbo II 459
Pedersen, Christian – fhv. sømand, dødsbo 320
Pedersen, Dan Charles Marinus – slagter, dødsbo 242
Pedersen, Hans – fhv. kusk, umyndiggørelse, 191
Pedersen, Ida Kirstine – enke, … Pedersen, dødsbo 69, 106, 174, II 284, 357
Pedersen, Marie Cathrine – fhv. arbejderske, dødsbo 216, I 454
Pedersen, Olav – fhv. automobilhandler, konkursbo I 439, 440, I 451
Pedersen, Petra Cecilie – gift, … Christiansen, dødsbo II 361
Pedersen, Petrine – fhv. gaardejerske, 210, II 268, 297, 329
Pedersen, Valborg – frisørinde, … Nyborg, dødsbo II 33
Petersen, A. – marskandiser, Nedergade 12, konkursbegæring, 55, II 58, 69
Petersen, Alfred Lund - fabrikant, Nørrebros Vognfabrik, konkursbo 194, 197, II 198, 204, 209, 210, 244, 285, 297
Petersen, Anders Nielsen – stenhugger, dødsbo 202
Petersen, Ane Cathrine – ugift, dødsbo II 304
Petersen, Ane Johanne – enke, … Larsen, dødsbo 142
Petersen, Ane Kirstine Marie – gift, Larsen, dødsbo 260
Petersen, Ane Marie Jacobine Sørine – gift, … Nielsen, dødsbo II 320
Petersen, Anna Marie – gift, … Jørgensen, dødsbo I 321
Petersen, Anton Marius – ugift arbejdsmand, dødsbo 223
Petersen, Augusta – … Hvilsted, dødsbo II 225
Petersen, Carl Christian Andreas – arbejdsmand, dødsbo 262
Petersen, Carl Johan Arendt – bagermester, dødsbo 78
Petersen, Carl Wilhelm – manufakturist, dødsbo I 12
Petersen, Christian – ugift landarbejder, dødsbo II 301
Petersen, Christian Victor – fhv. forretningsfører, 21, 44
Petersen, Emmy Augusta – … Hvilsted, II 225
Petersen, Eva Louise – gift, … Momsen, dødsbo 219
Petersen, Frantz Victor Hugo Immanuel – typograf, dødsbo 83
Petersen, Hans – fhv. vognmand og gadefejer, dødsbo 101
Petersen, Hans Georg Rode Petersen – gift og repræsentant, dødsbo 301
Petersen, Hans Marius – gift og kommis, dødsbo 232
Petersen, Hansine – gift, … Madsen, dødsbo 377
Petersen, Herman Viggo – gift og tobakspinder, dødsbo 350
Petersen, Ida Kirstine – enke, … Petersen, dødsbo II 288
Petersen, Jenny Henrikka – gift, Larsen, dødsbo II 214
Petersen, Jens – enkemand og fhv. karetmager, dødsbo I 444
Petersen, Jensine Susette – ugift og fhv. syerske, dødsbo II 314
Petersen, Johan Rasmus Axel – slagtermester, dødsbo 261, II 267, 305, 345, II 409, 453
Petersen, Johanne – gift, … Hansen, 377
Petersen, Karen Margrethe – ugift tjenestepige, dødsbo 284
Petersen, Karen Marie – … Nielsen, dødsbo II 207
Petersen, Karen Marie – gift, … Nielsen, dødsbo 271
Petersen, Knud Henrik – købmand, dødsbo II 56, 59, 60, 64
Petersen, Laura Sofie – … Rasmussen, dødsbo II 251
Petersen, Lauremine Caroline – gift, … Jørgensen, dødsbo 261
Petersen, Louise Petra Martha – gift, … Rasmussen, dødsbo II 211
Petersen, Marie Cathrine – fhv. arbejderske, dødsbo 57, 151, II 291
Petersen, Marie Sofie – … Nielsen, dødsbo 97
Petersen, Niels – fhv. husmand, dødsbo 13
Petersen, Niels Christian – typograf, dødsbo II 189
Petersen, Nis – købmand, dødsbo 88
Petersen, Ove August – ugift skuespiller, dødsbo II 223
Petersen, Peter Cornelius – revisor, dødsbo 96
Petersen, Peter Martin Petersen – gift og købmand, dødsbo II 361
Petersen, Petra Ane Margrethe – gift, … Jacobsen, dødsbo 321
Petersen, Petra Cecilie – … Christiansen, II 361
Petersen, Rasmine – enke og ægtefælle dyrlæge Hans Sørensen, Odense, dødsbo 156, II 181, 220, 237, 246, 247
Petersen, Rasmus – teglbrænder, 291
Petersen, Rasmus Vilh. Petersen – entreprenør, konkursbo 30, 44, 147, II 149, 154, 164, 187, 210, 404
Petersen, Sofus Severinus – ugift arbejdsmand, II 168
Petersen, Thora Laura Ellen – gift, … Andreasen, I 162
Petersen, Valborg – frisørinde, … Nyborg, dødsbo II 33
Pheiffer, Ole Jacob Valdemar – gift og vejassistent, dødsbo II 26
Placing, Frederik Theodor – bagermester, dødsbo II 370
Ploug, Lars Nissen – fhv. bogholder, dødsbo 185
Poulsen, Hans – overpostpakmester, dødsbo II 33, 378
Poulsen, Julie Sophie – gift, dødsbo 415
Poulsen, Mona Becher – barn, dødsbo 358
Poulsen, Poul Christian – overinspektør, dødsbo 76, 91, genoptaget dødsbo II 22
Poulsen, Poul Gerhard Christian – arkitekt, dødsbo II 199, 362, begært skifte II 442
Poulsen, Pouline Madsine – ugift køkkenchef, dødsbo 34
Poulsen, Sandry Markvard – maskinlærling, dødsbo II 143
Povlsen, Holger Egelund – matros, dødsbo 234, II 268, 314
Rahbek, Dagmar – beskikk. (lavværgebeskikkelse) Kreditforeningsdirektør Poulsen, II 226
Rambøll, Nicolaj Henrik Jørgensen – gift og snedkermester, dødsbo I 308
Rasmussen, Agnete Marie – ugift severingsjomfru, dødsbo 234
Rasmussen, Ane Johanne – enke, … Jeppesen, dødsbo 301
Rasmussen, Ane Marie – ugift, dødsbo 346
Rasmussen, Anna Marie – gift, … Andersen, dødsbo 7
Rasmussen, Anne Kathrine – gift, … Madsen, dødsbo 102
Rasmussen, Barbara Margrethe Ritsing – 134
Rasmussen, Carl Christian – mælkekusk, konkursbo 204, 218, II 318, 404
Rasmussen, Christiane Marie – gift, … Larsen, dødsbo 83
Rasmussen, Ellen Mathilde Johanne – gift, … Hjelmer, dødsbo II 21
Rasmussen, Emilie – gift, … Nielsen, dødsbo 115, 292
Rasmussen, Frederik – skomagermester, dødsbo 414
Rasmussen, Frederik Sandsted – ugift købmand, 199
Rasmussen, Georg Christian Ejner – ugift snedkermester, dødsbo 203
Rasmussen, Gjertrud Cathrine – enke, … Fjeldrad, dødsbo II 383
Rasmussen, Hans Christian – fhv. landmand, dødsbo 119
Rasmussen, Hans Christian – maskinarbejder, dødsbo 63
Rasmussen, Hansine – … Frandsen, dødsbo 96
Rasmussen, Hansine – gift, … Christoffersen, dødsbo II 443
Rasmussen, Hansine Carline (Karoline) Jensen – gift, … Jensen, dødsbo 378
Rasmussen, Hansine Marie – … Frandsen, dødsbo 96
Rasmussen, Helga Nielsine Nathalie – … Jensen, dødsbo II 249
Rasmussen, Ivar Valentin – gift og urmager, dødsbo II 322
Rasmussen, Jens – arbejdsmand (gartner), dødsbo 12
Rasmussen, Jens – gift og portør, dødsbo I 421
Rasmussen, Johanne – enke, … Henriksen, dødsbo 302
Rasmussen, Jørna Carline Anna – gift, … Christensen, dødsbo II 309
Rasmussen, Karen – enkefru, og ægtefælle væver Christian Jørgensen, dødsbo II 13
Rasmussen, Karen Dorthea – enke, … Andersen, dødsbo 139
Rasmussen, Laura Vilhelmine Marie Anna – gift, … Knudsen dødsbo 89
Rasmussen, Laurine – … Nielsen, dødsbo 252
Rasmussen, Maren Georgine – gift, … Andersen, dødsbo I 447
Rasmussen, Marie Kathrine – … Rasmussen, dødsbo 10
Rasmussen, Niels – hestehandler, dødsbo 116
Rasmussen, P. – styrmand, bortebleven, II 288
Rasmussen, Peter – landmand, dødsbo 111
Rasmussen, Rasmine Mettine – enke, Ramhøj, dødsbo 31, 74, 85, 91, 133, 241, 252, 264
Rasmussen, Rasmus (Nytofte) – gift og fhv. formand, dødsbo II 323
Rasmussen, Valdemar – ugift vognmand, dødsbo 294
Reiflin, Laura Lucia Christiane Johansen – … Hansen, dødsbo 140, 355
Reimann, Alfons Vilhelm Herman – gift og ekspedient, II 249
Reimann, Carl Wilhelm Arthur – glasmager, konkursbo 53, II 70, 72, 91, 146, 133, 129, 150, 187
Reippurt, Ane Kathrine – gift, Rasmus Rasmussen (Nytofte), dødsbo II 323
Riber, Ane Sophie Hansine – genoptaget II 449
Ritsing, Barbara Margrethe Rasmussen – frøken, 134
Rosen, Thyra Catharina Laura v. – conventnalinde, 111
Rosenberg, Karl Emil – gift og postekspedient, dødsbo 253
Rosengaard, Anders – gaardmand, Dømmestrup, beskikk. som værge I 144
Rosenlund, Anders Christian – malersvend, 185
Rosenvinge, Johan Carl Arendt Haenel – snedkersvend, dødsbo 77
Roulund, Kristine Marie – gift, … Møller, dødsbo II 377
Rye, Olaf Jensen – bankassistent, dødsbo 141
Røpke, Johannes Frederik Wilhelm – sukkervarefabrikant, konkurs 297, 300, 387, 404
Sams, Søren Pedersen – konditor, dødsbo 118
Sandberg, Carl Johan Sofus – gift og fabriksarbejder, dødsbo 213
Schaldemose, Astrid Emilie – rentrice, II 269
Schaldemose, Niels – fhv. dyrlæge, dødsbo 214
Schellerup, Hansine Emilie Constance Olivia – gift, … Lund, dødsbo 166
Schmidt, Jæge Lauritsen – handelsrejsende, dødsbo II 457
Schmidt, Rasmus Max – tjenestekarl, dødsbo 247, 310, 337
Schrøder, Christian Sophus – dir. og slagtermester, dødsbo II 159
Schultz, Ellen Marie – faar købmand Fr. Scheffmann til værge, I 449
Sieverts, Marie Magdalene – enke, … Andersen, dødsbo 161
Simonsen, Ellen Marie – gift, … Jørgensen, dødsbo II 161
Skadrenborg, Peter Hansen – tømrer, dødsbo 260
Skjærsøe, Anders Peter Marinus – lagermester, II 251
Smith, Henrik Chr. Dyrlund – købmand og efterlevende ægtefælle Marie Smith Larsen, fællesbo 1, 16, 36, 46, 54
Stapel, Louise Lucie Elisabeth – enke, … Stabel, dødsbo 216
Steen, Christen – gift og arbejdsmand, dødsbo II 302
Steenberg, Hanne – enkefru, dødsbo II 5, 57, 74, 81, 109, 121, 150, 171, 180, I 199, II 258, 276, 352
Steenberg, Julie Anna Jutta Mathilde – ugift ekspeditrice, 178
Steffensen, Anna Cathrine – enke, … Mortensen, dødsbo II 259
Steffensen, Caroline Frederikke – ugift arbejderske, dødsbo 63
Stokkeby, Søren – grosserer, dødsbo 348
Stolborg, Ricard Marcus Adolf Heinrich – blikkenslagersvend, dødsbo 110
Staal, Maren Christine – dødsbo 129
Sunds, Augusta Vilhelmine Mathia – enke, … Dreyer, dødsbo 143
Svendsdatter, Ingrid – frasepareret, … Jensen, 223
Svendsen, Birthe Cathrine – … Steen, II 307
Svensdatter, Ingrid – … Jensen, 223
Søholm, Ella – enke, Lykke, dødsbo II 145
Sølling, Aage Emil Winther – tandlæge, dødsbo 82
Sønderskov, Rasmus Jacobsen – overpakmester, dødsbo 101
Sørensen, Anna Margrethe – gift, … Petersen, dødsbo II 40
Sørensen, Grethe Kirstine – enke, … Jensen, dødsbo II 291
Sørensen, Ida Sofie – enke, dødsbo 324, 341
Sørensen, Jensine Caroline – enke og værtshusholderske, … Lassen, dødsbo 80
Sørensen, Johanne Marie – gift, … Larsen, II 183
Sørensen, Kathrine Marie – enke, … Weigel, dødsbo II 185
Sørensen, Knud Malmstrøm – købmand, dødsbo 389
Sørensen, Marie Cathrine – enke, dødsbo 87, 237, 133, 238
Sørensen, Steffen – fhv. uhrmager, umyndiggørelse, 303
Sørensen, Søren Kristensen – gift og installatør, dødsbo II 21
Thomsen, Hans Chr. Winther – umyndiggørelse, 336
Thomsen, Knud Bertel – slagtermester, dødsbo 256, II 293, 318, 372, 375, 376, II 440
Thomsen, Mette Nielsine Mary – gift med kammerjg. Harry, dødsbo I 433, II 432
Thomsen, Niels – tømrersvend, dødsbo 378
Thygesen, Karen Marie – … Rasmussen, dødsbo 98
Thaarup, Christian Johan Martin – gift og pastor, dødsbo II 197
Tilemann, Johanne Nicoline – ugift, dødsbo II 12
Tingrupp, Jens Peter Hansen – læderhandler, dødsbo II 283
Torp, Else Kirstine – enke, … Støyer, II 160
Viby, Niels Nielsen – pens. stabssergent, dødsbo 12
Vurderingsmand – udmeldelse af do., II 224
Walther, Marie Henriette – lærerinde, dødsbo 111
Walther, Niels Heinrich Gotlieb – kæmner, dødsbo II 129
Wedbach, Hanna Marie – enke, … Mourier, dødsbo 87
Wedell, Gottfriede Julie f. Beck – gift med fhv. købmand Peter Jantzen, dødsbo I 455
Weilbachs, Hanna Marie – enke, … Mourier, dødsbo 87
Wendelboe, Agnes Marie – gift, … Bøgelund, dødsbo II 262
Wennewold, Ole – gift og mejerikonsulent, dødsbo 232
Wieses, Carl Søren Julius – direktør, konkursbo 91
Wills, Marie Digna – gift, og skibskapt. Hans Nielsen Mogensen, dødsbo II 276
Winther, Johanne Georgine Karoline – enke, … Andersen, dødsbo 384
Winther, Vilhelm Christian – gift og blikkenslager, II 222
Wissing, Magnus Kjær – overretssagfører, dødsbo I 334, 380  
Wohlleben, Julie Carla Sofie – frøken, dødsbo 409
Zahrens, Johan Christian Martin – sømand, dødsbo 325, 349
Zimsen, Anna – gift, … Larsen, dødsbo 62
Ørnvang, Knud Christian – gift og banearbejder, 212
Østlund, Jørgen Larsen – gift og entreprenør, dødsbo II 427