Odense Byfoged 1890-1892

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1890-1892, Odense
© Lotte BrændegaardHvid
www.virgo-fyn.dk

Adamsen, Ane Marie – gift, brygger Chr. Hansen Holm, 3
Albrechtsen, Caroline Christiane – 1 dag, datter af skrædder Christian Albrechtsen, St. Jørgensgade 33, II 223
Almind, Johanne – jomfru, 84
Almind, Kristine – 1½, datter af sigarmagersvend Albert Almind, St. Jørgensgade 21, II 220
Alstrøm, Carl – kjøbmand, dødsbo 15, 23, 43, 48, 72, 76, 78, 91, 123, 127, 146, 148, 152, 174, 177, 181, 192, 200, 206, 215, 222, 229, 245, 258, 292, 297, 316
Alstrøm, Johannes Christian – kuratorbeskikkelse 60
Anderschou, Henrik Carl Ferdinand Valdemar – kuratorbeskikkelse 111
Andersdatter, Kirsten – enke, arbejdsmand N. Poulsen, 47
Andersdatter, Maren – enke, arbejdsmand Niels Chr. Hansen, 271
Andersen, (Kirstine) – enke, murer Anders Larsen, 36
Andersen, Anders Christian – mægler, 122, 155
Andersen, Anders Peter – kuratorbeskikkelse 243
Andersen, Anders Peter – tømrer, kuratorbeskikkelse 74
Andersen, Andersine Karoline – kuratorbeskikkelse 184
Andersen, Andreas – fhv. skibsfører, 89, 89
Andersen, Ane – gift, slagter Anders Jørg. Nielsen, 68, 83
Andersen, Ane Kirstine – gift, fhv. lærer H. Jørgensen, 89
Andersen, Ane Kirstine – hendes arv indbetales til Overformynderiet 74
Andersen, Ane Margrethe – 10 maaneder, datter af snedkermester Andreas Ferdinand Andersen, Thorsgade 26, 183
Andersen, Ane Marie Frederikke – 10½, datter af Ane Marie Frederikke Andersen (gift med skomager Hans Larsen Delauran), Heden 158, 199
Andersen, Anna Cathrine – ugift, 252
Andersen, Anna Marie – gift, klodsemager R. E. Larsen, 234
Andersen, Axel Thorvald – 8 dage, søn af glasmester Lars Chr. Andersen, Glasværkets Arbejderboliger, 55
Andersen, Carl Christian – kuratorbeskikkelse 252
Andersen, Carl Gjert – rekrut ved 2det Dragonregiment, 173
Andersen, Carl Gudmund – værgebeskikkelse 135
Andersen, Carla Christine Henriette Dina – 7 uger, datter af syjomfru Henriette Nielsine Sabine Hansen, Sct. Jørgensgade 47, 135
Andersen, Charles Emil – 8 uger, søn af snedker Carl Frederik Andersen, Grynhusene 21, II 11
Andersen, Dorthea Kirstine – enke, mursvend … Andersen, 296
Andersen, Elisabeth – kuratorbeskikkelse 138
Andersen, Elisabeth Christiane Marie – 3, datter af arbejdsmand Rasmus Andersen, Vesterbro 22, 119
Andersen, Emma Nicoline – 3, datter af smaakjører Niels Andersen, Nørrebro 2, 11
Andersen, Erin – kuratorbeskikkelse 88
Andersen, Esther – 5 uger, datter af skrædder Rasmus Andersen, Fredensgade 13, II 267
Andersen, Hans – arbejdsmand, 239
Andersen, Hans – væver, 25
Andersen, Hans Jacob – former, kuratorbeskikkelse 74
Andersen, Hans Jørgen – 9½, søn af smaakjører Niels Andersen, Nørrebro 2, 13
Andersen, Jens – arbejdsmand, 300, 312
Andersen, Jens – husejer, 295, 296
Andersen, Jens Frederik – skomagermester, ang. tilladelse til nyt ægteskab, 120
Andersen, Johanne – frøken, 55
Andersen, Johannes – detaillist, konkursbo 256, 257, 268, 281
Andersen, Jørgen – tjenestekarl, af Aasum Mark, 190
Andersen, Karen Kirstine – 14½, paa Fattiggaarden, datter af ugift Anna Dorthea Andersen, Vindegade 107, 313
Andersen, Karen Kirstine – gift, smed H. H. A. Scheuer, 118
Andersen, Karoline Mathilde – ugift, 296
Andersen, Kirstine – enke, murer Anders Larsen, 36
Andersen, Lars – mursvend, 256
Andersen, Laura Andrea – 4, datter af telefonarbejder Rasmus Andersen, Hunderupgade 6, II 207
Andersen, Laura Kathrine – tjenestepige, fra Langsted, 313
Andersen, Lauritz Peter – skomagersvend, 53
Andersen, Marie Cathrine – gift, kammager T. X. Schmidt, 102
Andersen, Marie Eleonora Frederikke – 5 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Andersen, Odinsgade 42, 261
Andersen, Marie Kathrine Frederikke Vilhelmine – 3 og 3 maaneder, datter af opvarter Frederik Andersen og Vilhelmine Ovidia f. Beck, Gartnergade 5, 3. i Kjøbenhavn, 120
Andersen, Marie Magdalene – gift, garversvend N. V. Thomsen, 156
Andersen, Marius – ungkarl, kuratorbeskikkelse 312
Andersen, Meta Kirstine – 6, datter af malermester Peter Andersen, Nørregade 34, 165
Andersen, Niels – 5, søn af Kristiane Hansen. I pleje hos morfader røgter Anders Hansen, af Ravnebjerg, Sanderum Sogn, 251
Andersen, Niels – smedesvend, 5
Andersen, Niels Marius – snedker, kuratorbeskikkelse 74
Andersen, Peter Godtfred Frederik Ludvig – ½, søn af ugift Dorthea Frederikke Henriette Møller, Kræmmergyden 10, 161
Andersen, Poul Christian Marius – 2 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Andersen, Skt. Knudsgade 35, II 207
Andersen, Rasmus – arbejdsmand, 283 287, ny post 257
Andersen, Aage Wedel – 5, søn af kjøbmand W. Andersen, Vestergade 49, 259
Anderskov, Johanne Marie Sophie – gift, vognfabrikant P. Petersen, 71
Andkjær, Ejner Johannes – ca 5 maaneder, søn af snedkersvend Thomas Sørensen Andkjær, Albanitorv 8, II 131
Andreasen, Axel Edvard – 2 dage, søn af ugift Abeline Marie Andreasen, Allegade 19, II 96
Andreasen, Jens Christian – snedker, i Ubberud, 96
Andresen, Anna – enke, stolemager … Hoppe, 280, 291, ny post 257
Arentzen, Marie Magdalene – kuratorbeskikkelse 141
Arveafgifter, fortegnelse over berigtigede afgifter 140
Aschlund, Johannes Frederik – ½, søn af mineralvandsfabrikant Andreas Einar Johannes Aschlund, Albanigade 34, 205
Askholm, Karen Emilie Angelica Nielsen – 3, datter af skomager Anders Christian Nielsen, i Højme, 102
Autzen, Christian Christensen – fhv. landmand, 5
Axelsen, Hansine Christine – 6, datter af arbejdsmand Rasmus Axelsen, Dannebrogsgade 9, 244
Baggesen Petra Vilhelmine – værgebeskikkelse 148
Baggesen, Johanne – lærerinde, 180
Baggesen, Sophie Fernandine – værgebeskikkelse 148
Bahn, Hans Heinrich Ølerang – stabssergent, 232, 236
Bahnson, Lauritz Julius Ejner – 3 maaneder, søn af møllersvend Frederik Ludvig Bahnson, Heden 166, 66
Bang, Jens Emil – kuratorbeskikkelse 125
Bang, Laura Oline – klasselotterikollektrice, 216, ny protokol 257
Bardram, Sophie – gift, kjøbmand F. C. Hvalsøe, II 193
Barfod, Frederikke – gift, fabrikant S. Hempel, 218
Bech, Christian Frederik – fhv. kjøbmand, dødsbo 88, 99, 109, 245, 251, 276, 292, 294
Becker, Erasmine – frøken, 142, 144, ny protokol 257
Bekker, Johan – skræddersvend, 34
Bekker, Vilhelmine – enke, hospitalsforstander … Søeborg, exekutor testamente i hendes bo indbetaler skiftegebyrer 146
Belschner, Hans Christian – skrædermester, 47
Benche, Johan Christian – skomager, 42
Bendixen, Christian – 3 og 9 maaneder, søn af tømmersvend Jens Peter Bendixen, Bjærggade 14, II 53
Berthelsen, Anna Margrethe Fabricius – værgebeskikkelse 46
Berthelsen, Astrid Fabricius – værgebeskikkelse 46
Berthelsen, Johannes Carl Fabricius – værgebeskikkelse 46
Berthelsen, Sophie Frederikke – kuratorbeskikkelse 300
Berthelsen, Thorvald Fabricius – værgebeskikkelse 46
Bierfreund, Lorentz Christian Petersen – bankdirektør, 195
Bjelke, Theodora Sophie – 7 og 3 maaneder, datter af børstenbinder P. Bjelke, Overgade 29, 93
Bjerre, Mads Daugaard – farver, 121
Blichfeldt, Frederik Schenkel Møller – kuratorbeskikkelse 149
Bloch, Ida Vilhelmine Elisabeth Sophie – gift, tegnelærer H. O. V. A. Jensen, 106
Block, Kathinka Emilie – gift, snedker P. Kelsen, 96
Bom, Ane Cathrine Magdalene – ugift, 74, 84
Bom, Erik – smed, 86, 87
Bonnesen, Julie – ugift, 45
Borch, Hansine Cathrine – ugift, 301
Bossemann, August Christian – væver, 303
Briand, Sophie Hedevig – frøken, dødsbo 67
Bruhn, Sophie – ugift, 307
Bruun, Ane Marie – gift, snedkermester Jørg. Christensen, 6
Bruun, Dagmar Dorthea – 15, datter af smedesvend Carl Emil Theodor Bruun, Grynhusene 7, II 150
Bruun, Johan Frederik Christian – stationsforvalter, 245, nu protokol 257
Bruun, Karoline Frederikke – konventualinde, 182
Braadt, Amalie Louise – ugift, 242
Buch, Carl Emil – 12, søn af afdøde fabrikant J. V. Buch, II 255
Buchholtz, Christiane Sophie Vilhelmine – enke, kjøbmand H. C. Møller, 112
Bugge Christian – cigarmagerlærling, 21
Busch, Mette Kirstine – enke, arbejdsmand H. Henriksen, 194
Bøhmer, Hans august – pastor emer., 189, 190
Carlsen, Jens Osvald Einer – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Jensen Carlsen,Vindegade 46, 214
Carlsen, Peter Christian – tjenestekarl af Sanderum, 155
Carlsen, Sofie Marie Helene – gift, rugbrødbager H. H. Helgesen, 26
Caspersen, Peter Vilhelm – 6 maaneder, søn af arbejdsmand … Caspersen, heden 156, 229
Christensdatter, Ane – enke, huusmand Hans Jensen, 283
Christensdatter, Else – enke, husmand Peter Larsen, 287, 291
Christensen, Andreas Valdemar – kuratorbeskikkelse 163
Christensen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Lars Henriksen, II 99
Christensen, Ane Margrethe Marie – gift, piskemager G. N. Nielsen, 135
Christensen, Ane Sophie Frederikke – enke, skrædder … Johansen, lem i Graabrødre Hospital, 162
Christensen, Anne Hansine – ugift, 306
Christensen, Arnold – født 17.11.1890, søn af patrouillebetjent Valentin Lauritz Christensen, Adamsgade 12, 64
Christensen, Axel – 3 uger, søn af mælkehandler M. P. Christensen, Thorsgade 5, 314
Christensen, Caroline Marie – enke, skipper J. Chr. Wulff Jørgensen, 75
Christensen, Caroline Petrine – enke, kontorist … Schønberg, 287
Christensen, Charles Robert – 217
Christensen, Christian Frederik – 1 og 3 maaneder, søn af maskinarbejder Søren Christensen, Nørrebro 69, 290
Christensen, Christiane – enke, væver N. Rasmussen, 200
Christensen, Christine – enke, smaakjører Lars Christian Pedersen, ang. tilladelse til at indgaa nyt ægteskab 240
Christensen, Edvard Marius – værgebeskikkelse 34
Christensen, Elna – ½, datter af Mette Christensen, Vindegade 62, 285
Christensen, Elna – 1½ time, datter af lærer Martin Christensen, Søndergade 34, 165
Christensen, Emilie Thorine – 216
Christensen, Ferdinand Carl – maler, 6
Christensen, Hans – aftægtsmand og gartner, 106
Christensen, Hans Marius – tjenestekarl, af Laaning, 207
Christensen, Hans Peter – 3 maaneder, søn af smed Christen Christensen, Hunderupgade 24, 30
Christensen, Hertha Emilie Petrea – kuratorbeskikkelse 229
Christensen, Jens Peter – 4 maaneder, søn af rugbrødbager Knud Christensen, Gravene 11, 184
Christensen, Johan Grøndahl – 3, søn af arbejdsmand Jens Sofus Ulrik Christensen, Fredensgade 10, 189
Christensen, Marie - … Hansen, andragende om at sidde i uskiftet bo 239
Christensen, Martha Amalie – 4 uger, datter af skrædder Peter Christensen, Heden 34, 60
Christensen, Metha Marie – 4 maaneder, datter af ugift Christine Carstensen, Grønnegade 26, 299
Christensen, Niels Peter – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Christensen, Frue Kirkestræde 15, 170
Christensen, Ole – gartner, 286
Christensen, Olga Johanne Margrethe – 10½ maaned, datter af skomager Ludvig Carl Christian Christensen, Thorsgade 69, 42
Christensen, Sophie – enke, kjøbmand C. F. Bech, 251
Christensen, Sophie Kirstine – 5½, datter af gjøæstgiver Christian Christensen, Kirkegaardsalleen 3, 199
Christiansen, Ane Dorthea – ugift, 207
Christiansen, Johanne – gift, snedkermester C. Jessen, 25
Christiansen, Jørgen – skrædersvend, 100
Christiansen, Karen – enke, arbejdsmand M. Nielsen, 87
Christiansen, Lars – arbejdsmand, 199
Christiansen, Otto – 3½ maaned, søn af kjøbmand R. A. Christensen, Frederiksgade 19, 289
Christiansen, P. – kjøbmand, konkursbo 58, 191, 193, 207, 213, 218, 221, 225, 236
Christiansen, Petra Rasmine – 4 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Christensen, Store Glasvej 6, 174
Christiansen, Rasmus – arbejdsmand, 66, 68
Christiansen, Valdemar – 1½, søn af stenhugger Mads Christensen, Bangs Boder 15, 184
Christoffersen, Peter Ros – kniplingshandler, 170
Christophersen, Andreas Christian Julius – hospitalsforstander, 271
Christophersen, Anna Marie – 6, datter af arbejdsmand P. Chr. Christophersen, Vindegade 23, 221
Christophersen, Carl – kjøbmand, dødsbo 236, 249, 262
Clausen, Hans Christian Frederik – fhv. kjøbmand, 42, 53
Clausen, Kristine Marie – gift, sadelmager N. H. Dichmann, 82, 82
Clausen, Mette Cathrine – gift, hørbereder J. Jensen, 142
Clausen, Niels Christian – kuratorbeskikkelse 189
Clausen, Pauline Sophie – 3, datter af høker … Jensen, Allegade 48, 269
Clemmensen, Edvard – garver, dødsbo 226, 259, 261, 309
Cohn, Louise Nicolesse – enke, pastor Harald Ussing, 279, 285
Cohr, Louise Nicoline – enke, pastor … Using, 279
Cornelius, Lauritz Emil – militærarbejder, 171, 171
Cronberg, O. – skipper, 53, 121
Dahlerup, Viggo Verner Anker – 2½ maaned, søn af premierlieutenant L. Dahlerup, Klostervej 3, 114
Dahm, Thyra Ulrikke Julie – kuratorbeskikkelse 140
dal Borgo di Primo Elise Ernestine Charlotte Sibille Lucie  – enkebaronesse, Schaffalitzsky de Muckadell, 289, 292
Davidsen, Johan Christian – farver, konkursbo 258, 259, 292
Deleuran, Niels Marius – 5½ maaned, søn af skomager … Delauran, Heden 158, 256
Demant, Georg – mursvend, 183, 200
Demant, Johan Henrik – gartner, 111, 118
Dinesen, Anders Jørgen – arbejdsmand, 21, 71
Dister, Jørgen – 252, ny prot. 257
Dister, Karen – 14, datter af faktor J. C. Dister, Vestergade 27, dødsbo 45, 134, 243
Drue, Anders Christian – slagter, 213
Drue, Jacob Christian Theodor – værgebeskikkelse 30
Drue, Niels Vilhelm Gottlieb – slagtermager, 132, 135
Duch, Carl Emanuel – 11 uger, søn af skrædersvend … Duch, Skt. Knudsgade 46, 195
Dæhnfeldt, Ludvig – kuratorbeskikkelse 35
Edlefsen, Anna Margrethe – 1½, datter af smed Niels Edlefsen, Middelfart Landevej 69, 241
Edlefsen, Marentine – 1½, datter af smed Niels Edlefsen, Middelfart Landevej 69, 244
Eggebrecht, Olga Vilhelmine – 2 maaneder, datter af kontorist P. A. Eggebrecht, Godthaabsgade 6, 267
Enevoldsen, Ferdinand Otto Harald – 3, søn af rebslagersvend … Enevoldsen, Grynhusene 25, 256
Eriksen, Agnes Elisabeth – 13 maaneder, datter af smedesvend Johan Eriksen, Ridehusgade 7, 171
Eriksen, Anders – arbejdsmand, 106
Eriksen, Anna Marie Klara – 3, datter af arbejdsmand Lars Eriksen, St. Jørgens Forstad 111, 41
Eriksen, Eri Christian Peder – kuratorbeskikkelse 154
Eriksen, Hans Christian Jensen – 4, søn af arbejdsmand Anders Jensen Eriksen, St. Knudsgade 46, 163
Eriksen, Johannes Lundgreen – 3 uger, søn af slagter Vilhelm Emil Valdemar Eriksen, Nyborg Landevej 62, 200
Espensen, Ane Clara – 3, datter af arbejdsmand … Espensen, Ridehusgade 12, 290
Espensen, Niels Jacob – uhrmager, 200
Faber, Dorthea – enke, restauratør H. Jørg. Hansen, dødsbo 25, 34, 94, 128, 180, 234, 237
Fauerholdt, Ester Ravn – 2, datter af driftsbestyrer … Fauerholdt, 92
Feltsing, Axel Peter Christian – 14 maaneder, søn af bager Niels Peter Feltsing, Dronningensgade 29, 127
Fevre, Ejnar Charles le – 13 maaneder, søn af maskinarbejder Marius Isak le Fevre, Holsedore 31, 179
Fich, Amalie – frøken, 68½, 9, 225, ny prot. 257
Filter, Casper Fritz – possementmager, 81, 121
Fischer, Anna Kirstine Caroline – 17, datter af Kirstine Fischer, Allegade 17, 311
Fischer, Carl Viggo – kuratorbeskikkelse 300
Flikkerud, Anna – enke, skolelærer Hans Breiby, 270
Flink, Alfred – 2, søn af snedker C. Flink, Vindegade 104, 80
Fossum, Hans Christian – bogbinder, 65, 65
Frandsen, Frands Christian – postbud,100, 105, 154, 195
Frandsen, Johanne Kirstine – gift, bødker … Midskov, 221
Fransen, Axel Valdemar – 1½, søn af sømand Carl Edvard Frandsen, St. Jørgens Forstad 45, 210
Frederiksen, Lauritz Johannes – 7 maaneder, søn af mursvend Lars Johan Frederiksen, St. Jørgens Forstad 23, 191
Friis, Jens Emilius – smedemester, 150
Frikke, Christoffer – snedkersvend, 277
From, Christian la Motte – autoriseret fæstemand, 34
Frost, Carl Oluf Lund – 16 timer, søn af lampefabrikant … Frost, Nørregade 11, 5
Fryd, Emilie Vilhelmine Gregorine – enke, skibskaptejn H. F. Nielsen, 173, 188, ny prot. 257
Fugl, Elna Kristine – 7, datter af smedemester … Fugl, Vester Stationsvej 46, 126
Fuglebjerg, Julie Andreasine – ugift lem, paa Graabrødre Hospital, 92
Fuhrmann, C. F. og F. C. C. – bogbinderne, konkursbo 1, 7, 17, 28, 40, 43, 48, 64, 77, 153, 262
Gandrup, Svend – 2 maaneder, søn af bryggermester … Gandrup, Vestre Stationsvej 32, 260
Gedde, Emilius Johannes – 7½, søn af smed … Gjedde, Nedergade 30, 252
Gildberg, Ane Margrethe – enke, mursvend J. Sørensen, 171
Gjerdrum, Kathrine Henriette – 10, datter af slagtermester … Gjerdrum, Nørregade 16, 290
Glysing, Nanna Ingrid Bay – 4 maaneder, datter af kjøbmand … Glysing, Kongensgade 64, 224
Godtfredsen, Ane Marie – enke, bomuldsvæver H. Hansen, 157
Godtfredsen, Holger – 3 maaneder, søn af kjøbmand … Godtfredsen, Grønnegade 29, 241
Godtfredsen, Karl Emil – 6 uger, søn af postbud Niels Karsen Vilhelm Godtfredsen, Dronningensgade 50, 55
Gottfredsen, Ane Marie – enke, bomuldsvæver H. Hansen, 157
Gress, Karen Emilie Charlotte – 14½, datter af handskemager Wilh. Chr. Gress, Heden 12, 115
Greve, Birgitte Bartholine – enke, skrædermester P. Wich, dødsbo 196, 205, 246
Grupe, Carl Adolf Christoph – slagtermester, 191, 196
Grupe, Fanny Adele – kuratorbeskikkelse 196
Grupe, Hjalmar – kuratorbeskikkelse 196
Grupe, Olga Hedevig Augusta – kuratorbeskikkelse 196
Grægersen, Johannes Vilhelm – snedkermester, 68
Grønberg, Stine Hansdatter – fraskilt, slagter L. Petersen, 41
Grønholdt, … - udøbt dreng, 7 uger, søn af bødkermester C. M. Grønholdt, Holsedore 9, 84
Guldborg, H. H. Larsen – badeentreprenør, konkursbo 4, 13, 27, 49, 76, 126, 136, 206, 230, 232, 243, 292
Guldbrandsen, Hans Martin – fhv. sømand, 174, 189
Gärtner, Johan Georg Carl Christian – konditor, 255
Gaarmann, Marie Christine – gift portner Søren Peter Jørgensen, 307, ny prot. 6
Halkjær, … - handelsrejsende, skifte 235, 237
Hansdatter, Ane – gift, arbejdsmand Anders Rasmussen, 289, 301, ny prot. 257
Hansdatter, Ane – gift, gaardejer Lars Hansen, 231
Hansdatter, Ane Elisabeth – enke, former Jørg. Simonsen, dødsbo 10, 11, 70
Hansdatter, Ane Johanne – enke, rugbrødbager Rs. Hansen, 296
Hansdatter, Ane Marie – ugift, 269
Hansdatter, Anne Cathrine – enke, daglejer Ole Madsen, 284
Hansdatter, Hansine Mette Kirstine – ugift, 42
Hansdatter, Kirsten – enke, møllersvend A. C. Johansen, 74
Hansdatter, Maren – enke, stenhugger Ole Rasmussen, 278, 284, ny prot. 257
Hansdatter, Petrine – gift, fhv. skibsfører N. J. Larsen, 208
Hansdatter, Sara – gift, væver Peter Hansen, 294
Hansen, … - udøbt dreng, 1 dag, søn af detailist Hans Hansen, Thorsgade 19, II 92
Hansen, … - udøbt dreng, 3 maaneder, søn af væver Hans Hansen, Vindegade 48, 17
Hansen, Agnes Caroline Marie Cecilie – 3 og 9 maaneder, datter af sømand Valdemar Hansen, Thorsgade 51, II 152
Hansen, Amalie Petrea – født 1.3.1873, søster til Marie Cathrine Hansen, 159
Hansen, Andreas Sophus Christian – smedemester, 229
Hansen, Ane – enke, høker Mads Jensen, 132
Hansen, Ane – enke, tømmermand P. Hansen, 147
Hansen, Ane Marie – gift, C. Carstensen, 227
Hansen, Ane Marie – gift, kjøbmand S. Homan, 218
Hansen, Ane Marie Kirstine – 2½, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, Enggade 18, 285
Hansen, Ane Sophie – og mand fyrbøder Hans Peter Larsen, separationsbo 113, 130
Hansen, Anna – 10 maaneder, datter af arbejdsmand J. Hansen, Frederiksgade 63, 218
Hansen, Anna Caroline Rasmine – 3, datter af arbejdsmand L. F. Hansen, Pogestræde 18, 66
Hansen, Anna Margrethe – tjenestepige, 113
Hansen, Anna Marie – 1, datter af ugift Stine Hansen, Grynhusene 17, II 176
Hansen, Anna Sophie – gift, mursvend Christen Jespersen, 81, 153
Hansen, Anne Elisabeth – enke, former J. Simonsen, dødsbo 10, 11, 70
Hansen, Axel – 3 uger, søn af skrædder Hans Hansen, Vindegade 104, 119
Hansen, Birthe Cathrine – ugift, 17
Hansen, Carl Ferdinand – stentrykker, ang. hans efterladenskaber 3
Hansen, Carl Skov – ½, søn af bygningssnedker og husejer Rasmus Hansen, Claregade 41, 17
Hansen, Caroline – enke, skomager H. Chr. Hansen, 84
Hansen, Christian Rickardt – 1, søn af malersvend Anders Christian Hansen, Dannebrogsgade 33, II 138
Hansen, Eleonora Margrethe – 13 dage, datter af ugift Ellen Kristine Hansen, Klaragade 40, 92
Hansen, Elisabeth – enke, husmand Hans Andersen, 303
Hansen, Ella Caroline Dorothea Marie – kuratorbeskikkelse 31
Hansen, Ella Karoline Marie Dorthea – kuratorbeskikkelse 316
Hansen, Ella Marie – 7 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Arbejderboligerne i Kræmmemarken, 229
Hansen, Elna Kristine – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Christian Hansen, Allegade 5, 66
Hansen, Erik Theodor – kuratorbeskikkelse 184, II 279
Hansen, Fr. – arbejdsmand, umyndiggørelse og værgebeskikkelse 238
Hansen, Hanne – enke, gartner Ole Christensen, II 294, ny prot. 257
Hansen, Hans – 5 maaneder, søn af husmand Peter Hansen, Højme Mark, Sanderum Sogn, 110
Hansen, Hans – arbejdsmand, 92, 99
Hansen, Hans – klodsemager og retsvidne, 236, 239
Hansen, Hans – retsvidne, 308
Hansen, Hans – værgebeskikkelse 250
Hansen, Hans – værtshusholder, skifte, 227
Hansen, Hans Carl – 3, søn af ugift Sidsel Dorthea Hansen, Nørrebro 25, II 214
Hansen, Hans Carl Christian Andreas – kuratorbeskikkelse 239
Hansen, Hans Christian – 14 dage, søn af detaillist Frederik Glerup Hansen, Vindegade 46, 96
Hansen, Hans Christian Frederik – 3½ maaned, søn af overportør Thomas Hansen, Dannebrogsgade 28, 170
Hansen, Hans Jens – 10 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Julius Hansen, Kragsbjergvej 2, II 158
Hansen, Hans Karl Jacob – skibstømrer, 79
Hansen, Hans Laurits – mursvend, 217
Hansen, Hans Lauritz – 7, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Enggade 18, 308
Hansen, Hans Lauritz – kontorist, ang. tilladelse for han enke til at hensidde i udskiftet bo, 107
Hansen, Hans Martin – 1½, søn af gaardmand Morten Hansen, af Overholluf, Fraugde Sogn, II 306
Hansen, Hansine Eleonora Christine – gift, byfogedfm. H. Hansen, værgebeskikkelse ad hoc 115
Hansen, Hansine Maren Sophie – gift, klejnsmed N. P. Larsen, 75
Hansen, Hansine Marie Kirstine – kuratorbeskikkelse 224
Hansen, Hansine Rasmine Cathrine – 1, datter af arbejdsmand Cornelius Hansen, Nyenstad 14, II 245
Hansen, Henrik Christian – klejnsmedmester, 283
Hansen, Holger Christian – 11 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Chr. Hansen, Nørregade 77, II 189
Hansen, Iver – arbejdsmand, 165
Hansen, J. – restauratør, ang. begjæring om konkurs 24, 26, 32
Hansen, Jenny Ida Nicoline – 9, datter af snedker H.C. Lind Hansen, Kongensgade 54, 233
Hansen, Jens – arbejdsmand, 189, 194
Hansen, Jens – arbejdsmand, 84, 85
Hansen, Jens – høker,273, 307, ny prot. 257
Hansen, Jens Christian – snedkersvend, 199
Hansen, Jens Valdemar – 5 maaneder, søn af banearbejder Niels Hansen, Skt. Jørgens Forstad 52, II 199
Hansen, Johan – fhv. skipper, 4
Hansen, Johan Andreas – skomagermester, 172, ny prot. 257
Hansen, Johanne – enke, møller … Staal, 2
Hansen, Johanne – ugift, 69
Hansen, Johanne Marie – enke, pottemager Hans Larsen, 277
Hansen, Johannes – 18 dage, søn af detaillist … Hansen, Horsetorvet 3, II 254
Hansen, Johannes – arbejdsmand, 233
Hansen, Johannes Alfred Georg Frederik – 7 og 9 maaneder, søn af mursvend H. P. Hansen, Adamsgade 3, 307
Hansen, Johannes Christian – 2½, søn af træskomand Simon Hansen, i Lille Ubberud, II 227
Hansen, Johannes Christian Reinhard – 19 maaneder, søn af væver Hans Hansen, Ridehusgade 38, 36
Hansen, Johannes Martin – snedker, dødsbo 31, 76, 128, 137
Hansen, Jørgen – kuratorbeskikkelse 242
Hansen, Jørgen Christian – arbejdsmand, 283
Hansen, Kamilla Rasmine Kirstine – barn, 216
Hansen, Karen – ugift, 33, 35
Hansen, Karen – ugift, dødsbo 62, 63, 122, 129
Hansen, Karen Dorthea – enke, banearbejder J. P. Christensen, 17
Hansen, Karen Eleonora – 8 maaneder, datter af vejmand Rasmus Hansen, Langgade 9, 55
Hansen, Karen Kristine Mariane – kuratorbeskikkelse 300
Hansen, Karen Marie – kuratorbeskikkelse 224
Hansen, Karoline Emilie – gift, arbejdsmand Rs. Andersen, 206
Hansen, Karoline Sophie – 12 og 9 maaneder, datter af skomager Ole Hansen, i Stenstrup. I pleje hos ledvogter Johan Larsen, St. Jørgens Forstad 84, 56
Hansen, Klara Marie – 15 uger, datter af skrædersvend Mads Hansen, Albanigade 32, 85
Hansen, Knud – gaardmand, af Birkum, 126
Hansen, Knud Herholdt – 5 og 4 maaneder, søn af snedker Rasmus Hansen, Vesterbro 9, 152
Hansen, Lars Peter – klodsemager, 250
Hansen, Lauritz Christian Frederik – kuratorbeskikkelse 252
Hansen, Mads – organist, 313
Hansen, Maren – enke, feldbereder Ph. Waidtløw, 207
Hansen, Maren – enke, rugbrødbager … Rasmussen, 284
Hansen, Maren – gift, murer Rs. Petersen, 14
Hansen, Maren – ugift, 313
Hansen, Maren Kirstine – … Nielsen, begjærer tilladelse til at indgaa nyt ægteskab, 234
Hansen, Maren Kirstine – gift, arbejdsmand Jørg. Andersen, 121
Hansen, Maren Kirstine Bendine – enke, arbejdsmand Cl. Hansen, dødsbo 76, 153, 222, 265
Hansen, Maren Margrethe – 18, ugift tjenestepige, 100
Hansen, Mariane – enke, arbejdsmand P. Nielsen, 218
Hansen, Marie – gift, arbejdsmand J. Jørgensen, skifte 20, 107, 211
Hansen, Marie – kuratorbeskikkelse 29
Hansen, Marie Cathrine – født 26.10.1866, søster til Amalie Petrea Hansen, 158
Hansen, Marie Dorthea – kuratorbeskikkelse 243
Hansen, Marie Magdalene – gift, skomager … Knudsen, 311
Hansen, Marius Hans Lauritz – kuratorbeskikkelse 294
Hansen, Marius Rasmus – 14 dage, søn af arbejdsmand Niels Hansen, Dandsestræde 10, II 111
Hansen, Martine Dorthea Kristine – gift, postexpedient J. A. Andersen, 21
Hansen, Morten – arbejdsmand, 172
Hansen, Morten Vilhelm – ½, søn af ugift Martha Kirstine Johannesen, Skt. Jørgens Forstad 63, 288
Hansen, Niels Christian Julius – kuratorbeskikkelse 100
Hansen, Niels Jørgen – sømand, 284, 295
Hansen, Nikolaj Edvard Svend Carl – 10 maaneder, søn af arbejdsmand Emil Frederik Hansen, Vindegade 21, II 183
Hansen, Olivia Rudolphine Christiane – kuratorbeskikkelse 174
Hansen, Oskar – 6 uger, søn af ugift Karen Hansen, Klaragade 32, II 273
Hansen, Peter – arbejdsmand, 312, ny prot. 257
Hansen, Peter Christian – væver, 288, 307
Hansen, Poul – fiskemager, 213
Hansen, Rasmine Petrine – 2, datter af murmester J. Hansen, Nyborg Landevej 36, II 306
Hansen, Rasmus – 13½, søn af enke Jensine Petersen, Langgade 11, II 112
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, af Lumby, 178
Hansen, Rasmus – gaardmand, af Urup, 183
Hansen, Rasmus Peter – kuratorbeskikkelse 172
Hansen, Rasmus Peter – kuratorbeskikkelse 224
Hansen, Signe Kirstine – 1, datter af bødkermester H.C. Hansen, Vesterbro 61, 216
Hansen, Sophie Vilhelmine – gift, sømand M. Petersen, 307
Hansen, Sophus Emil – fhv. farvehandler, 54
Hansen, Valdemar – handelslærling, 260
Hansen, Vilhelm – 2 dage, søn af mejerist Frederik Vilhelm Hansen, Klingenberg 10, 218
Hansen, Vilhelm Emanuel – 1½, søn af postpakmester Fritz Hansen, Dronningensgade 52, 5
Hansen, Villiam Egelund – 3 uger, søn af sukkerkoger Niels Hansen, Krudthusgade 5, II 169
Hansen, William Alfred – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Jens Benzonsgade 44, 281
Harry, Carl Christian Julius – 13½, søn af arbejder … Harry, Heden 180, II 258
Hassing, Jens Frederik – slagterlærling, 223
Haugsted, Anders Christian – fhv. grosserer, 35, 36
Hay, Agnes Louise – 6 og 9 maaneder, datter af handelsagent Fr. Hay, Thorsgade 35, II 169
Heidemann, Jutta Thyra Emilie – 13, datter af Emma Heidemann (gift Hansen), Thorsgade 47, II 173
Heidemann, Lauritz Peter – snedker, 56, 93
Heiden, Niels Christian – arbejdsmand, 12
Helgesen, Helga Rasmine Anna Mathilde – gift, bestyrer E. Eriksen, 287
Hellersdatter, Abelone Marie – gift, arbejdsmand Lars Chr. Petersen, 287, 299
Henningsen, Jørgine Nielsine Frederikke – 14, datter af arbejdsmand Jens Henningsen, Østergade 6, 56
Henriksen, Ane Cathrine – gift, arbejdsmand J. Knudsen, 37
Henriksen, Ane Margrethe – ang. tilladelse til at hensidde i uskiftet bo 219
Henriksen, Axel Gerhard – 1 og 9 maaneder, søn af møllebygger … Henriksen, Albanigade 11, II 188
Henriksen, Emma Kirstine – 1 og 10 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Henriksen, Langgade 15, II 95
Henriksen, Emma Laurine – 11 uger, datter af maler Lars Jørgen Henriksen, Paaskestræde 3, 299
Henriksen, Frederik Christian – sæbesyder, 54
Henriksen, Jacob – indsidder, 39
Henriksen, Marie Elisabeth – 2, datter af arbejdsmand Hans Christian Henriksen, Langgade 3, II 199
Henriksen, Niels – arbejdsmand, 303
Henriksen, Niels – stenhugger, beskikkelsen værge 193
Henriksen, Peter – væver, 250
Hermann, Anders Rasmussen – dugmager, 259
Hey, Frederik Vilhelm – vinhandler, 217, 260, ny prot. 257
Hjorth, Marie Sabine Christine – enke, skrædder J. Jensen, 307
Hoffmann-Bang, Mathea – enke, pastor Hoffmann-Bang, 287, 288, 309
Holm, Sophie Marie – gift, glarmester H. T. Lykkedahl, 114
Holmehave, Eva Valborg Sophie – 1 og 3 maaneder, datter af gartner Rasmus Jensen Holmehave, Vindegade 19, 144
Holst, Elna Marie Kirstine – 14 maaneder, datter af væver Chr. Holst, Vindegade 48, II 270
Holst, Marie Cathrine – ugift, 30
Holten, Nicolaj Mathias – toldkontrollør, dødsbo 274, 278, 292
Holten, Valborg Marie – 9 dage, datter af bager … Holten, Nørregade 48, II 251
Holtmann, Marie Kirstine – kuratorbeskikkelse 180
Hvidberg, Eduard – cand. pharm, umyndighedsdekret over ham hævet 55
Høybye, Marie – enke, murer Ole Rasmussen, ang. hendes hensidden i uskiftet bo 7
Høygaard, Chr. – kjøbmand, konkursbo 15, 16, 28, 36, 41
Iversen, Elisabeth – 7 og 9 maaneder, datter af fhv. isenkræmmer V. Iversen, Kongensgade 24, 184
Iversen, Nielsine Knudine – 5 og 9 maaneder, datter af skomager Jakob Iversen, Albanigade 42, 89
Jacobsen, … - sukkervarefabrikant, konkursbo 153, 175, 182, 206, 215, 223
Jacobsen, Anders – arbejdsmaand, 105
Jacobsen, Anne Marie – enke, høker J. Jacobsen, dødsbo 95, 101, 107, 122, 139, 146, 155, 166, 185, 197, 205
Jacobsen, Niels – arbejdsmand, 52
Jacobsen, Niels Mathias – 7, søn af gartner Niels Jacobsen, Grynhusene 77, II 152
Jacobsen, Rasmus – arbejdsmand, 244
Jacobsen, Storma Fernantine Lucie Gusta – ½, datter af Karen Jørgine Jacobsen, Thorsgade 51, 250
Jacobsen, Thora Elisabeth – 11½ maaned, datter af skibstømrer Hans Jakobsen, Nørrebro 90, 134
Jakobsen, Hans – arbejdsmand, 198
Jensdatter, Maren – gift, snedker H. Rasmussen, 171
Jensen Amalie – 4 uger, datter af skomager … Jensen, Adelgade 17, 277
Jensen, Alfred Axel – 7, søn af maskinmester Peter Jensen, Sukkerkogeriet, 110
Jensen, Anders Carl – kuratorbeskikkelse 163
Jensen, Andreas – detaillist, 73, 113
Jensen, Ane Cathrine – gift, murer Jørgen Hansen, 289
Jensen, Anna Dorthea – 8 maaneder, datter af arbejdsmand M. Jensen, Thorsgade 51, II 63
Jensen, Anna Rasmine – 3 og 3 maaneder, datter af møllersvend Peter Jensen, St. Knuds Kirkestræde 17, 190
Jensen, Anne Cathrine – gift, partikulier Rs. Larsen, 260
Jensen, Anne Kathrine – husholderske, 9
Jensen, Charlotte Olga Vilhelmine – gift, kjøbmand E. Chr. H. Schnoer, 185
Jensen, Christian – 1, søn af skomager … Jensen, Adelgade 17, 277
Jensen, Christian Frederik – matros, 39
Jensen, Christian Julius – kuratorbeskikkelse 127
Jensen, Christian Waage – vinhandler, 145, 145
Jensen, Dorthea Augusta – 8 maaneder, datter af skrædder Lars Jensen og Marie Henriksen, St. Knuds Kirkestræde 4, II 84
Jensen, Elisabeth Marie Sophie – 1, datter af slagter Hans Peter Jensen, Nørregade 95, 188
Jensen, Emma Dorothea – barn, 144
Jensen, Hans – 6½, søn af arbejdsmand Jens Jensen, Thorsgade 67, 5
Jensen, Hans – murmester, 255, ny prot. 257
Jensen, Hans – smed, af Vesterkjærby, 150
Jensen, Hans Christian – skrædder, 42
Jensen, Hans Ernst – lærer, 148, 164
Jensen, Hans Lauritz Anton – 9 uger, søn af arbejdsmand Ole Frederik Jensen, Ramsherred 32, 165
Jensen, Hans Simon Harry – 8 maaneder, søn af oversergent H. Jensen, Rytterkasernen, 106
Jensen, Jens Christian Nicolaj – kuratorbeskikkelse 106
Jensen, Jens Frederik Ludvig – mekanicus, 316
Jensen, Jens Peter Viggo – 5, søn af tømrer Anders Martin Jensen, Sorgenfri i Fruens Bøge, II 242
Jensen, Jensine Dorthea Sophie – 1 og 10 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Christian Jensen, St. Jørgens Forstad 61, 95
Jensen, Jensine Laurentine – gift, arbejdsmand L. P. Rasmussen, 162
Jensen, Johan Jacob – bager, 78, 116
Jensen, Johanne – enke, skibstømrer P. Fich Langkilde, 114
Jensen, Johanne Dorthea – 14, datter af bolsmand Jesper Jensen, af Ferritslev, Rolfsted Sogn, 11
Jensen, Johannes – 11 uger, søn af arbejdsmand Johan Christian Jensen, Allégade 36, 229
Jensen, Jørgen – postbud, 250, ny prot. 257
Jensen, Karen – enke, væver Søren Sørensen, 290
Jensen, Karl Frederik August – 12 dage, søn af vand- og gasarbejder A. Jensen, Store Parcelvej 15, II 232
Jensen, Kristine Karoline Henriette Margrethe – gift, tømmersvend A. M. Jensen, 149
Jensen, Lars – skrædder, 204
Jensen, Laurine Margrethe – 6 uger, datter af Carl Thyge Jensen, Dronningensgade 41, 86
Jensen, Lauritz Andreas – 7½, søn af arbejdsmand Rs. Jensen, Ridehusgade 10, II 273
Jensen, Mads – kuratorbeskikkelse 194
Jensen, Mads Christian – indsidder, 115, 116
Jensen, Margrethe Elise Abeline – gift, skomagermester L. Rasmussen, 102
Jensen, Marie Jensine – kuratorbeskikkelse 163
Jensen, Marie Kirstine – gift, maskinfabrikant E. Svendsen, 26
Jensen, Martin – fodermester paa Dalum Landbrugsskole, 138
Jensen, Mary Kirstine – 12 dage, datter af farver Hans Lind Jensen, Dronningensgade 43, II 212
Jensen, Mary Nielsine Kirstine Frederikke – 5½, datter af agent C. H. Jensen, Kronprinsensgade 18, II 191
Jensen, Mette Marie Karen Kirstine – kuratorbeskikkelse 154
Jensen, Niels – arbejdsmand, 173
Jensen, Niels – fhv. møllersvend, 286
Jensen, Niels Carl – værgebeskikkelse 133
Jensen, Niels Peter – stenhugger, 260, ny prot. 257
Jensen, Ole Peter – sadelmagermester, 258
Jensen, Rasmus – fhv. maskinsmed, 119
Jensen, Rasmus – graver, 267
Jensen, Rasmus Barncob – kuratorbeskikkelse 162
Jensen, Samuel Levy – 1 maaned, søn af kjøbmand Hans Christian Jensen, Østergade 6, 147
Jensen, Søren Peter – begjærer skifterettens attest om, at intet er til hendes for at han indgaar nyt ægteskab, 268
Jensen, Thomas Emil – 3, søn af maskinmester Peter Jensen, Sukkerkogeriet, II 90
Jensen, Verna Petrine – 6, datter af væver … Jensen, Tolderlundsvej 67, 279
Jensen, Vilhelmine Andreasine – gift, pottemagersvend H. C. M. Larsen, 95
Jeppesen, Hans Frederik Christian – 5, søn af maskinarbejder Niels Jeppesen, Nørrebro 75, 66
Jeppesen, Klara Elisabeth Hjærnøe – 1½, datter af typograf H. Jeppesen, Pogestræde 4, II 84, 85
Jeppesen, Knud – 4, søn af arbejdsmand Hans Henning Jeppesen, St. Jørgensgade 6, 184
Jeppesen, Marie Cathrine – ugift, 209
Jepsen, Hans Frederik Christian – 10 uger, søn af maskinmester … Jepsen, Nørrebro 67, 233
Jepsen, Marius Christian – 9 maaneder, søn af skomager … Jepsen, Vindegade 50, 293
Jespersen, Anders – fhv. gaardmand, 73, 111
Jespersen, Hans Christian – prokurator, 293, 300, ny prot. 257
Jespersen, Holger Christian – kuratorbeskikkelse 295
Johansen, … - udøbt dreng, ½ time, søn af hattemager … Johansen, St. Knudsgade 32, II 243
Johansen, Anders – arbejdsmand, 34
Johansen, Anders Christian –9, søn af gartner Rasmus Johansen, Absalonsgade 9, 6
Johansen, Anna – 8 dage, datter af arbejdsmand Johan Johansen, St. Jørgens Forstad 69, II 117
Johansen, Anne Cecilie – gift, spindemester … Petersen, skifte 254
Johansen, Christian – lem, i Graabrødre Hospital, 241
Johansen, Christiane – gift, Søren Christiansen, 297
Johansen, Ellen Emilie Dagmar – 2, datter af skomager … Johansen, Heden 28, II 267
Johansen, Hans – kostefabrikant, konkursbo 270, 276, 281
Johansen, Hans – søn af gaardmand Johs. Andersen, af Hasmark, 127
Johansen, Hans Henrik – husmand, dødsbo 62, 168, 187
Johansen, Hansine – gift, økonom … Christensen, 260
Johansen, Jacob – 3 uger, søn af snedker Niels Peter Johansen, St. Hans Plads 11, 11
Johansen, Johanne Emilie Nielsine – 3, datter af snedker Niels Peter Johansen, St. Hans Plads 11, 134
Johansen, Johannes Alex – 3 maaneder, søn af handelsrejsende Johannes Lauritz Johansen, Kronpridsensgade 18, 173
Johansen, Mads Gerhard – 1, søn af detaillist … Johansen, Dannebrogsgade 33, II 244
Johansen, Marius – 6 og 4 maaneder, søn af Ane Kirstine Johansen, Grynhusene 23, 190
Johansen, Petrine – gift, arbejdsmand Niels Hansen, skifte 150
Johansen, Rasmus Villiam – 7 maaneder, søn af gaardskarl Hans Christian Johansen, St. Jørgens Forstad 40, 80
Johnsen, Karen – født 15.8.1888, husmand Anders Christian Christiansen, af Bred Mark, værgebeskikkelse 112
Johnsen, Oluf – født 22.8.1890, husmand Anders Christian Christiansen, af Bred Mark, værgebeskikkelse 112
Jokumsen, Elvira Frederikke Olivia – 1 og 3 maaneder, datter af menig ved 26de Battailon Johan Frederik Christian Jokumsen, Heden 166, 207
Juhlin, Tekla Vilhelmine – ugift, 257
Jønson, Birgitte Frederikke – 3, datter af snedker … Jønson, Skt. Jørgens Forstad 33, 224
Jønsson, Karoline – fabrikarbejderske, 73
Jørgensdatter, Ane Marie – enke, sømand Kn. Petersen, 105
Jørgensen, Abelone Kirstine – gift, klodsemager P. Petersen, 11
Jørgensen, Alfred – 8 maaneder, søn af skomager … Jørgensen, Frederiksgade 35, II 299
Jørgensen, Ane Jørgine Marie – gift, slagter M. Thrane, 214
Jørgensen, Ane Kathrine – gift, gaardmand Eiler Hansen, Stermose, Brændekilde Sogn, II 212
Jørgensen, Ane Kirstine – gift, smaakjører N. Andersen, 282
Jørgensen, Ane Pouline – ugift, 217, ny prot. 257
Jørgensen, Anna – enke, ølhandler Hans Larsen, 289, 295, ny pr. 257
Jørgensen, Anna Hansine – ½, datter af gjæstgiver Hans Jørgensen, Fisketorvet 2, 80
Jørgensen, Anna Marie Laurine – 10½, datter af enke Anne Marie Larsen, Nygade 7, 153
Jørgensen, Anna Semonine – 7, datter af snedkermester N. Jørgensen, Skolegade 3, 306
Jørgensen, Anna Vilhelmine – 14½, datter af afdøde møllerkusk Claus Jørgensen og Anne Marie Andersen (nu gift med malermester Søren Andersen), Vesterbro 49, II 183
Jørgensen, Axel Valdemar – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Jørgensen, Heden 214, 218
Jørgensen, Bothilde Marie – gift, uldspinder J. C. Nielsen, 296
Jørgensen, Christian – kuratorbeskikkelse 145
Jørgensen, Elke Camilla – værgebeskikkelse 142
Jørgensen, Erna Rasmine – 2½ time, datter af mursvend A. P. Jørgensen, Jens Benzonsgade 39, 138
Jørgensen, Fanny Marie – og Hans Christian Valdemar …, kuratorbeskikkelse 216
Jørgensen, Hanne – husholderske, 128
Jørgensen, Hans Christian – indsidder, af Dalum, 87
Jørgensen, Hans Jørgen Christian Marius – værgebeskikkelse 148, kuratorbeskikkelse 242
Jørgensen, Hansine Christine – ½, datter af ugift Anna Jørgensen. I pleje hos murmester Jørgen Hansen, Nyborg Landevej 36, 277
Jørgensen, Hildur Rosa Elna – kuratorbeskikkelse 142
Jørgensen, Johanne Josephine Figatine – enke, høker Lars Nielsen, dødsbo 70, 127, 129, 276
Jørgensen, Johanne Nielsine – enke, gigtkjædefabrikant Mads Nielsen, dødsbo 46, II 46, 56, 153, 160, 263, 274
Jørgensen, Jørgen Hansen – lem, i Graabrødre Hospital, 148
Jørgensen, Jørgine Christine – gift, tømrer P. Christiansen, 173
Jørgensen, Karen – gift, gaardskarl H. Chr. Johansen, 161
Jørgensen, Kristian Ditlev – 11, søn af murer Lars Christian Jørgensen, Allegade 68, 81
Jørgensen, Ludvig Johannes – 4 uger, søn af rugbrødbager R. Jørgensen, Vindegade 8, II 246
Jørgensen, Mads – karethmagersvend, 99
Jørgensen, Maren Kirstine Rosengaard – 3 og 3 maaneder, datter af smaakjører Lars Henrik Jørgensen, Langgade 41, 173
Jørgensen, Mariane - … Hjort, 227
Jørgensen, Nielsine – ugift, 69
Jørgensen, Rasmus – bryggeriejer, 308, ny prot. 257
Jørgensen, Sophus Theodor – værgebeskikkelse 148
Jørgensen, Søren – arbejdsmand, 302
Karsten, Henriette Jakobe – 9 maaneder, datter af snedkermester Simon Chr. Karsten, Vindegade 28, 84
Kaysen, Ingvardine Vilhelmine Theodora – 16, datter af slagtermester Ingv. M. Kaysen, Frederiksgade 68, 163
Kjær, H. C. – kjøbmand, ang. rekvisition om hans konkurs 177
Klixbüll, Jørgen Brandt – 7 dage, søn af kjøbmand Julius Klixbüll, Kalkvejen 4, 122
Knudsdatter, Christiane – gift, melhandler P. Christensen, 138
Knudsen, Annette Abelone Elise – 5 uger, datter af lejetjener Lars Knudsen, Frederiksgade 46, 42
Knudsen, Christiane Louise – gift, arbejdsmand Anders Larsen, af Ringe, 256
Knudsen, Edvard Knud Rasmus – 14 dage, søn af rugbrødbager Edvard Knudsen, Nørregade 73, 38
Knudsen, Gerhardt – ½, søn af isenkræmmer K. C. Knudsen, Vestergade 19, 24
Knudsen, Hans Peter Cornelius – og Maren Kirstine Petersen, skifte 219
Knudsen, Johanne Kristine – gift, arbejdsmand L. Lorentzen, 245, 246
Knudsen, Johanne Marie Hansine – datter af vandmester Rs. Knudsen, 121
Knudsen, K. Chr. – isenkræmmer, konkursbo 155, 157, 166, 175, 185, 200
Knudsen, Knud Emil – sømand, 112
Knudsen, Maren Kirstine – enke, gaardejer Niels Jensen, dødsbo 15, 19, 21, 40, 60
Knudsen, Peter Johannes – 3 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Knudsen, St. Jørgens Forstad 59, 184
Knudsen, Poul – arbejdsmand, 105
Koch, Emilio Christian – kuratorbeskikkelse 154
Koefoed, Julius – kjøbmand, konkursbo 8, 13, 18, 32
Kreutzmann, Emma Caroline – 2½, datter af garver … Kreutzmann, Nyborg Landevej 16, 156
Kristensen, Jens – tjenestekarl, paa Ølundgaard, 184
Krogh, Marie Caroline Kristine Nielsen – 11 maaneder, datter af vognmand Rasmus Nielsen Krogh, Thorsgade 71, II 293
Krüger, Karen Dorthea Laurine Dagmar – 16, datter af malermester Joachim Hansen Krüger, Vesterbro 59, II 84
Krüger, Ole Madsen – rebslagersvend, 246
Kuhlborg, Jørgen Alfred – 7 uger, søn af Rasmine Buldehn. I pleje hos bødker Christian Mikkelsen, Nyborg Landevej 7, 296
Kuhlmeier, Marie – gift, vognmand N. Andersen, 138
Kunkel, Julie Margrethe Augusta – kuratorbeskikkelse 164
Kaalund, Ane Marie Margrethe – ugift, 184
Langberg, Mads Rasmussen – enkemand og arbejdsmand, 93
Lange, Elna Eleonora – 7 uger, datter af ugift Caroline Petrea Lange, Thorsgade 75, II 223
Lange, Johannes – kuratorbeskikkelse 51
Langhoff, Emilie – kuratorbeskikkelse 221
Langhoff, Helene Cathrine – ugift, 305
Langhoff, Karen Helene – 9 og 9 maaneder, datter af tømrer Hans Emil Longhoff, Adamsgade 17, 81
Langkilde, Emil Frost – 6 uger, søn af detaillist … Langkilde, Vestergade 58, 208
Larsdatter, Ane – gift, arbejdsmand C. Eriksen, 280
Larsdatter, Karen – gift, arbejdsmand Hans Petersen, 214
Larsdatter, Maren – enke, arbejdsmand H. Jensen, 267
Larsdatter, Maren – gift, arbejdsmand P. Hansen, 20, ny prot. 257
Larsen, … - ½ aar, udøbt pige, datter af arbejdsmand Hans Larsen, Godthaabsgade 29, II 192
Larsen, … - 2 timer, udøbt dreng, søn af Kristine Marie Larsen, 13
Larsen, Albert – 4 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54, 185
Larsen, Anders Thorvald – handelslærling, 281
Larsen, Ane Lovise – enke, stenhugger N. Petersen, 96
Larsen, Anna Elisabeth – 8 maaneder, datter af murer Lars Larsen, Heden 164, 302
Larsen, Anna Margrethe Christine – gift, kjøbmand C. M. Hansen, 92
Larsen, Anna Marie – gift, klodsemager R. E. Larsen, 234
Larsen, Betty (Bruun) – 2, datter af væver Kristian Larsen, Heden 84, 88
Larsen, Carl Martin – 7 og 4 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, Kræmmergyden 2, 240
Larsen, Charles Leopold – 3½, søn af arbejdsmand Hans Larsen, Heden 34, II 134
Larsen, Christian Carl – ca 2 aar, søn af enke Ane Marie f. Larsen, Nygade 7, 207
Larsen, Christine Francisca – 5½, datter af skomagermester … Stolberg, Asylgade 7, 73
Larsen, Eleonora Marie Sophie – 1 og 3 maaneder, datter af smedesvend … Larsen, Grønnegade 9, 199
Larsen, Elise Camilla Nielsine Martine – 14 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Larsen, Aalykkegade 2, II 224
Larsen, Frederikke Dorthea – enke, arbejdsmand Chr. Christensen, 66
Larsen, H. Chr. – væver, dødsbo 15, 48 ,103, 175, 229, 292
Larsen, Hans – isenkræmmer, 78
Larsen, Hans Peter – fyrbøder og hustru Ane Sophie Hansen, separationsbo 113, 130
Larsen, Hans Peter – patient paa Middelfart Sindssygeanstalt, 25
Larsen, Ingeborg Sigrid – 1 og 3 maaneder, datter af adjunkt Simon Larsen, Østre Stationsvej 21, II 162
Larsen, Inger Marie – enke, sergent … Larsen, andragende om at sidde i uskiftet bo 257
Larsen, Jens – kuratorbeskikkelse 66
Larsen, Jens Karl – 6 timer, søn af skrædder L. K. Larsen, Tværgade 13, 149
Larsen, Jeppe – aftægtsmand, 84
Larsen, Johan Peter – slagter, dødsbo 244, 258, 265
Larsen, Johannes Lauritz – cigarmagersvend, 102
Larsen, Jørgen – former, ang. en arvesag 240
Larsen, Jørgen – tømmersvend, 268
Larsen, Karen Kirstine – enke, restauratør P. Madsen, 241
Larsen, Karen Marie – 6 timer, datter af arbejdsmand Hans Chr. Larsen, Theaterstræde 7, 255
Larsen, Knud Vilhelm – tjenestekarl, 276
Larsen, Lars – arbejdsmand, 198, 213
Larsen, Lars – arbejdsmand, dødsbo 230
Larsen, Lars Carl William – kuratorbeskikkelse 152
Larsen, Lars Christian – sergent, 179
Larsen, Lars Frederik – malersvend, 5
Larsen, Lauritz Marius – 2 uger, søn af slagter N. Larsen, af Dreiby, 235
Larsen, Lauritz Marius – 6½, søn af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54, II 199
Larsen, Lauritz Martin – kuratorbeskikkelse 31
Larsen, Louise – enke, spisevært Peter Wils, 125, 131
Larsen, Maren – enke, arbejdsmand Claus Mortensen, andragende om at sidde i uskiftet bo II 256
Larsen, Marie – sproglærerinde, 295, 298, ny pr. 257
Larsen, Marius Christian – kuratorbeskikkelse 251
Larsen, Martinus – 1½, søn af arbejdsmand Vilhelm Larsen, Jens Benzonsgade 21, 144
Larsen, Niels – kasserer ved Banken i West Point, 208
Larsen, Nielsine Kirstine – 8½, datter af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54, 194
Larsen, Ove Andreas Finsen – 3 maaneder, søn af fuldmægtig paa Fattiginspektørens kontor J. Larsen, II 144
Larsen, Peter – fhv. værtshusholder, dødsbo 252, 292, 316, se 227
Larsen, Peter – kvæghandler og værtshusholder, 227
Larsen, Rasmus Lauritz – 15 dage, søn af ugift Martha Rasmine Larsen, St. Jørgensgade 27, II 88
Larsen, Sofie – enke, skrædder Jens Larsen, 26
Larsen, Søren – arbejdsmand, 65
Larsen, Viggo Torkild – 10 maaneder, søn af arbejdsmand Chr. Larsen, Odinsgade 19, 313
Lauritzen, Carl Frederik Christian – skomager, 279
Laursen, Jensine Marie Kirstine – kuratorbeskikkelse 199
Laursen, Lauritz Jensen – kuratorbeskikkelse 199
Liebetrau, Einer Hugo – 7 maaneder, søn af musikdirektør … Liebbetrau, Vindegade 95, 225
Lind, Hans Lave Sørensen – 2½, søn af drejer Hans Sørensen Lind, Klaragade 41, II 59
Lind, Kirstine Margrethe – kuratorbeskikkelse 251
Lind, Olga Elisabeth Sørensen – 8 maaneder, datter af drejer Hans Sørensen Lind, Klaragade 41, II 118
Lokdam, Emanuel – 6 dage, søn af detaillist Carl August Jørgensen Lokdam, Vindegade 93, II 179
Longhi, Johannes – værgebeskikkelse 74
Lorentzen, Johanne Kristine – gift, arbejdsmand Lauritz Lorenzen, 245, 246
Lund, Edvardine Hansine Mathilde – kuratorbeskikkelse 1
Lund, Hans Peter – malersvend, 171
Lund, Lauritz Johnsen – menig ved 26’ Bat., 169
Lund, Nielsine – lem i Graabrødre Hospital, … Nicolajsen, 283
Lund, Peter Chr. – skomagersvend, 71
Lundgreen, Axel Thomas Emanuel – 4, søn af tilskjærer Olaf Lundgreen, Dronningensgade 62, 75
Lundsgaard, Anna Marie Christiane – 8 dage, datter af møllersvend Peter Dahl Lundsgaard, H. C. Andersensgade 6, 281
Løngreen, Anton Lavritz – 12 dage, søn af ugift Cecilie Løngreen, Thorsgade 28, II 11
Madsen, Ane Cathrine – enke, arbejdsmand C. Petersen, 188
Madsen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Hans Hansen, 90
Madsen, Anne Hansine Laurine Inger – ugift, 52
Madsen, Axel – 13½ maaned, søn af sergent N. Madsen, Allegade 41, 242
Madsen, Bertha Cathrine – 2½ maaned, datter af smed Jørgen Madsen, Thorsgade 72, 102
Madsen, Eline Marie – gift, skomagermester M. Petersen, 87
Madsen, Franzine Christine Adelaide – ugift, 297
Madsen, Frederikke – gift, kjøbmand Alf. C. Chr. Holck, 20
Madsen, Georg Marius – kommis, dødsbo 12, 29, 33
Madsen, Hans – modelsnedker, 314
Madsen, Jens Jørgen – 9 maaneder, søn af smaakjører Knud Madsen, Vindegade 131, II 214
Madsen, Johan Frederik – kuratorbeskikkelse 162
Madsen, Johanne – 9 maaneder, datter af smaakjører Knud Madsen, Vindegade 131, II 209
Madsen, Karen – gift, detaillist Henrik Theodor Andersen, skifte II 197
Madsen, Karen Hedevig – husbestyrerinde, 308, 311
Madsen, Maren Kirstine – gift, arbejdsmand … Rasmussen, 299
Madsen, Marie – gift, arbejdsmand Knud Olsen, 303, 306
Madsen, Mette Elisabet – ugift, 227
Madsen, Niels Peter – tjenestekarl paa Næsbyhovedgaard, 114
Madsen, Niels Peter – tjenestekarl, 306
Madsen, Peter – arbejdsmand, 38, 38
Madsen, Rasmus Andreas – 3 uger, søn af arbejdsmand Mads Madsen, Jens Benzonsgade 19, II 121
Madsen, Thrine Mathie – gift, straahattefabrikant … Sichelkoh, værgebeskikkelse ad hos 195
Madsen, Victor – kuratorbeskikkelse 236
Maegaard, Frederik Frydendahl – kuratorbeskikkelse 79
Maegaard, Johannes Hviid Frydendahl – kjøbmand, 52, 79
Maegaard, Knud Frydendahl – kuratorbeskikkelse 79
Marcussen, Anne Johanne – kuratorbeskikkelse 75
Markussen, Niels Christian – 236
Martens, Christian Henrik Hans Jens – modelsnedker, 10
Mathiesen, Niels Peter – 3, søn af kjøbmand Chr. Mathiesen, Albanigade 7, 171
Mayland, Anna Margrethe – ugift, 111
Mehlby, Olga Hansine – kuratorbeskikkelse 290
Meisner, Christian Franzius – kobbersmed, 302, 307
Mench, Zenia – ½, datter af fiskehandler H. Menck, Munkemøllestræde 12, 268
Methmann, Olga Laura Marie – 10 og 3 maaneder, datter af handskemager O. J. Methmann, Vindegade 48, 273
Meyling, Carl – vinhandler, 213
Meyling, Hans – kuratorbeskikkelse 219
Michelsen, Carl – ½, søn af bagermester … Michelsen, Kongensgade 24, II 216
Michelsen, Jørgen Niels Theodor – premierlieutenant, 252
Midskov, Johanne Mathilde – enke, guldsmedsvend F. Fr. An. Pommer, ang. hendes hensidden i uskiftet bo, 6
Mikkelsen, Carl Christian – brøndgraver, 42, 121
Mikkelsen, Else Marie – gift, snedker Chr. Martin Eriksen, 85
Mikkelsen, Emil Adolf – 4 uger, søn af arbejdsmand Niels Mikkelsen, Nyborg Landevej 36, 191
Moldrup, Frederik Peter – bødker, 303
Mortensdatter, Maren Cathrine – enke, gaardmand H. Nielsen, dødsbo 139
Mortensen, Anna Johanne – fraskilt, Skalbjerg, landmand N. P. Lund, 81
Mortensen, Anne Cathrine – enke, toldassistent J. Chr. H. Bartholdy, 173, 177
Mortensen, Carl Sophus – kuratorbeskikkelse 279
Mortensen, Claus – arbejdsmand, 204
Mortensen, Ida Caroline Amalie – kuratorbeskikkelse 279
Mortensen, Jens Niels Gerhard – 5 maaneder, søn af former Lauritz Mortensen, Olaf Ryesgade 8, 185
Mortensen, Johanne Cathrine – gift, sadelmager … Carlsen, 281
Mortensen, Lars – arbejdsmand, 38
Mortensen, Marie – kuratorbeskikkelse 172
Mortensen, Niels – fhv. gaardejer, 131
Mortensen, Petra Rasmine – 2½, datter af slagtersvend Vilh. Mortensen, Frederiksgade 35, 188
Mortensen, Rasmus – corporal ved 5’ Bataillon, 138
Mortensen, Rasmus Christian – kuratorbeskikkelse 279
Mölback, Niels Christian – garderobebetjent, 66, 86
Møller, Andresine Metheline – gift, vejerassistent … Petersen, 290
Møller, Carl – sejlmagerlærling, 69
Møller, Harald – 3 og 3 maaneder, søn af fabrikant M.P. Møller, Kongensgade 28, 84
Møller, Jens Peder – skrædder, 120
Møller, Lauritz Nicolaj – kjøbmand, 36, 146
Møller, Maren Kirstine – 13, datter af husmand og husflidsarbejder Niels Chr. Møller, af Kjølstrup, II 233
Møller, Marinus – 5 dage, søn af portør Lauritz Hans Møller, Dronningensgade 52, 62
Møller, Peter – frugthandler, dødsbo 177, 187
Maaløe, Johannes Christian Urban – kuratorbeskikkelse 291
Nagel, Adolf Theodor Lauritz – toldinspektør, 178
Nauman, Anna Cathrine Henriette – 9, datter af karetmager Frederik Vilhelm Naumann, Skulkenborg 32, II 212
Navnesen, Niels – arbejdsmand, 96
Nickel, Augusta Amalie Henriette – enke, restauratør N. Rosenberg, 280
Nicolajsen, Marius Ludvig – kuratorbeskikkelse 148
Nielsdatter, Ane – af Brændekilde, 246
Nielsdatter, Ane Kirstine – enke, gaardmand Niels Andersen, 270
Nielsdatter, Cathrine Diderikke – enke, hjulmand Rs. Petersen, 95
Nielsdatter, Jacobine – enke, stenhugger P. Hansen, 37
Nielsdatter, Mette Cathrine – gift, skomager Rs. Petersen, 106
Nielsen, … - udøbt pige, datter af væversvend P. R. O. Nielsen, Heden 146, II 169
Nielsen, Agnes Andrea – 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Christian Nielsen, Skulkenborg 4, 48
Nielsen, Amalie Nicoline Kristine – 3½, datter af spindemester Jørg. Chr. Nielsen, Heden 194, II 158
Nielsen, Andreas Christian – 3 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, St. Jørgens Forstad 90, 48
Nielsen, Ane – enke, arbejdsmand J. Nielsen, 110
Nielsen, Ane – gift, arbejdsmand Rs. Chr. Andersen, 165
Nielsen, Ane Cathrine – gift, tømmersvend Niels P. Nielsen, skifte 61
Nielsen, Ane Margrethe – tjenestepige, ang. hendes bo 16
Nielsen, Ane Margrethe – ugift, 245
Nielsen, Ane Marie Hansine – 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand M. Nielsen, Vindegade 104, II 208
Nielsen, Anna Carla Cicilie – 7 maaneder, datter af pidskemagersvend Charles Nielsen, Heden 96, II 235
Nielsen, Anna Karoline – 8 dage, datter af kjøbmand Søren Christian Jørgen Knud Nielsen, Nørregade 40, II 9
Nielsen, Anna Marie – gift, væver … Sørensen, 306
Nielsen, Anthon – kuratorbeskikkelse 242
Nielsen, Bertha Marie – 3 maaneder, datter af klodsemager Jørg. Nielsen, Nørrebro 13, II 66
Nielsen, Broer Viggo – 1½ maaned, søn af stuepige Caroline Nielsen, St. Jørgens Forstad 91, 189
Nielsen, Cathrine – kuratorbeskikkelse 69
Nielsen, Charles Christian Peter – 1 og 3 maaneder, søn af bager Lauritz Ole Peter Nielsen, Søndergade 2, 39
Nielsen, Christian – 1 og ½ maaned, søn af karethmager Hans Nielsen, Skt. Jørgens Forstad 87, 229
Nielsen, Engel Kristine – 3 uger, datter af murer Peder Nielsen, af Hjallese. I pleje hos arbejdsmand Lars Chr. Larsen, Grynhusene 77, 260
Nielsen, Frederik Valdemar – 2, søn af snedker Albert Nielsen, Vindegade 59, 196
Nielsen, Frederik Vilhelm Carl – 1 maaned, søn af ugift Hansine Marie Nielsen. I pleje i Aalykkegade 10, 221
Nielsen, Fritz Christopher – 1, søn af gartner Jørgen Nielsen, Vesterbro 47, II 198
Nielsen, Hans Christian – 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, Paaskestræde 9, II 29
Nielsen, Hans Christian – 4 timer, søn af møllersvend Rasmus Jørgen Nielsen, Klaragade 32, 133
Nielsen, Hans Christian – snedkermester 2, 3
Nielsen, Hansine Margrethe – kuratorbeskikkelse 285
Nielsen, Hansine Marie – ugift, 205
Nielsen, Henrik Gerhardt Carl – skrædderlærling, 267
Nielsen, Herman Christian – 2, søn af smedesvend Hans Nielsen, Skt. Jørgens Forstad 27, II 207
Nielsen, Iver Christian – arbejdsmand, 221
Nielsen, Jenny – 9 dage, datter af arbejdsmand Marcus Sørensen Nielsen, Vestergade 34, II 78
Nielsen, Jenny Inger Nielsine – 5 maaneder, datter af rugbrødbager Hans Christian Nielsen, Nørrebro 71, 2
Nielsen, Jens – arbejdsmand, 301, 311
Nielsen, Jens – lem paa Stige Fattighus, 313
Nielsen, Jens – skibstømrer, begjærer skifterettens attest paa at intet er til hinder for, at han indgaar i nyt ægteskab 236
Nielsen, Jens – smedesvend, 308
Nielsen, Jens – træskomand – ang. hans enkes hensidden i uskiftet bo 15, 31
Nielsen, Jens Carl Henrik – kuratorbeskikkelse 78
Nielsen, Jens Christian – kjøbmand, 60, 75
Nielsen, Johan Grøndahl – klasselotterikollektør, 2, 2
Nielsen, Johanne – 4 uger, datter af bestyrer Carl Nielsen, St. Jørgensgade 45, 139
Nielsen, Johanne Pouline Ane – tjenestepige, af Brylle, 92
Nielsen, Johannes Frederik – 13 dage, søn af mælkekusk Hans Chr. Nielse, Gl. Møllegaard, II 150
Nielsen, Julie Kirstine – arbejderske, 221
Nielsen, Julius Martinus – 17 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Nielsen, Hunderupgade 44, II 20
Nielsen, Jørgen – menig ved 2. Dragonregiment, 169
Nielsen, Jørgine – gift, skrædder H. Chr. Jacobsen, værgebeskikkelse 17
Nielsen, Kaj Rasmus – 6½, søn af hattemager Rasmus Nielsen, Vestergade 26, 48
Nielsen, Karen – enke, fyrbøder Hans Peter Nielsen, 270
Nielsen, Karen Kirstine – ugift, 155, 162
Nielsen, Karla Kristine – ½, datter af ugift Anna Marie Nielsen, Vesterbro 74, 42
Nielsen, Kasper – gaardmand, 29
Nielsen, Kirsten – enke, kjøbmand … Hansen, 158
Nielsen, Kirstine Andrea Sophie – 4 uger, datter af tjenestepige Anna Laurine Larsen, Albanigade 19, 165
Nielsen, Knud – betjent, 277
Nielsen, Knud Carl – garverlærling, 214
Nielsen, Lars – ølhandler, konkursbo 6, 8, 13, 48, 56, 64, 70, 77, 91, 97, 113, 136, 143, 150, 159, 167, 175, 185, 197, 205, 210, 219, 226, 230, 237, 258, 263
Nielsen, Ludvig Marius Peter – 4 uger, søn af ugift Hansine Marie Nielsen. I pleje i Aalykkegade 10, II 214
Nielsen, Maren Kristine Frederikke – gift, modelsnedker J. Rasmussen, 43, 67
Nielsen, Mariane Elisabeth – enke, tømmersvend J. Petersen, 144
Nielsen, Marianne – gift, arbejdsmand Carl Estrup Lind, 286
Nielsen, Marie – 6 maaneder, datter af smedesvend Søren Nielsen, Adamsgade 32, II 182
Nielsen, Marie – kuratorbeskikkelse 87
Nielsen, Marie Magdalene – 5 maaneder, datter af tømmersvend Poul Nielsen, Allegade 8, 105
Nielsen, Martin Niels Rasmus – 7 og 4 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Theaterstræde 1, II 255
Nielsen, Mathilde – 8, datter af høker Mads Nielsen, Tværgade 14, II 156
Nielsen, Meta – gift, landpost Johs. Hansen, 38
Nielsen, Minna Marie – 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Christen Nielsen, H.C. Andersensgade 22, 173
Nielsen, N. P. – smedesvend, kuratorbeskikkelse 208
Nielsen, Niels – arbejdsmand, 301
Nielsen, Niels – arbejdsmand, 68, 68
Nielsen, Niels – partikulier, 233
Nielsen, Niels Carl – arbejdsmand, 204
Nielsen, Niels Ejner Thorvald – 2 og 9 maaneder, søn af sergent Niels Thomas Nielsen, Heden 96, 121
Nielsen, Niels Peter – skomagersvend, 20
Nielsen, Niels Peter Andreas – ½, søn af arbejdsmand Martin Nielsen, Vindegade 104, 212
Nielsen, Ole Peter – skrædersvend, 92
Nielsen, Olga Victoria Amanda – 2, datter af arbejdsmand M. Nielsen, Vindegade 104, 1., 214
Nielsen, Ove Christian – 3 maaneder, søn af uldspinder Jørgen Christian Nielsen, Heden 94, 20
Nielsen, Ove Viggo – 4 maaneder, søn af sergent C. Nielsen, Heden 78, II 238
Nielsen, Peter Albert – 5, søn af snedker N. A. Nielsen, Vindegade 59, 244
Nielsen, Peter Christian – bagersvend, 233
Nielsen, Peter Thorvald – 8, søn af handelsmand Jens Nielsen, Tværgade 17, II 51
Nielsen, Petra Elvira Rasmine Kathrine – 5 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Martin Nielsen, Vindegade 104, 221
Nielsen, Petra Kathrine Margrethe – 286
Nielsen, Povline Margrethe – 10 maaneder, datter af uldspinder Jørgen Christian Nielsen, Heden 54, 127
Nielsen, Rasmus – arbejdsmand, 280, 291
Nielsen, Rasmus – fhv. skipper og lem i Graabrødre Hospital, 1582
Nielsen, Rasmus Peter Christian – landmand, 147
Nielsen, Søren – 3 uger, søn af gaardskarl Knud Nielsen, Grønnegade 32, 221
Nielsen, Thora Elise Cathrine – 8 og 9 maaneder, datter af snedker Niels Albert Nielsen, Vindegade 59, II 137
Nielsen, Thrine – gift, tømmersvend N. Rasmussen, 21, 24
Nielson, Sophie Moritza – 10 maaneder, datter af smedemester Carl Olaf Oskar Nielson, Frederiksgae 7, II 140
Nissen, Adelaide Cathrine Nicoline – enke, pastor emer. A. E. M. Thomsen, 37
Ohtesen, Maren – enke, slagtermester … Halsøe, 10
Olsen, Alfred Emil – kuratorbeskikkelse, 3
Olsen, Anders – pens. lærer, 194, 212
Olsen, Ane Marie – 5, datter af arbejdsmand Hans Olsen, af Eiby, 206
Olsen, Anne Marie – enke, høker J. Jacobsen, dødsbo 95, 101, 107, 122, 139, 146, 155, 166, 185, 197, 205, 226
Olsen, Dagmar Sophie – 5 uger, datter af skomager Morten Olsen, Bjerggade 2, 153
Olsen, Jacob Edward Carl – kuratorbeskikkelse 244
Olsen, Jens – fhv. overskræder og høker, 295
Olsen, Johanne Margrethe – kuratorbeskikkelse 212
Olsen, Lars Christian – tjenestekarl, 90
Olsen, Maren Sidse Vincentine – kuratorbeskikkelse 152
Ottesen, Hansine – gift, sømand … Madsen, 176
Overformynderiet – ang. indbetaling af et beløb for Ane Madsine Hansen, 188
Ovesen, Christine – gift, arbejdsmand C. Christensen, 302
Palludan Laura – lærerinde, 169
Paulli, Sophie Frederikke – gift, skomager J. C. H. Kirschner, 146, 148
Pedersdatter, Ane – enke, bestyrer Peder Hansen, 267
Pedersdatter, Ane – enke, husmand Rs. Jensen, 311
Pedersdatter, Anne – enke, bestyrer Peder Hansen, 267
Pedersdatter, Elisabeth Kathrine – enke, murmester J. Jørgensen, dødsbo 91, 97
Pedersdatter, Gjertrud Marie – enke, fhv. bolsmand H. Rasmussen, 112, 116, 126, 133, ny prot. 257
Pedersdatter, Karen – ugift, 298
Pedersdatter, Kirsten – enke, gaardmand Knud Nielsen, 269
Pedersen, Christoffer – arbejdsmand, 132
Pedersen, Hans – 5 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Petersen, Nyborg Landevej 2, 30
Pedersen, Jørgen – mursvend, 39
Pedersen, Kirsten – gift, arbejdsmand Chr. Hansen, 283, 301
Pedersen, Marius Knud – kuratorbeskikkelse 172
Pedersen, Peder – kuratorbeskikkelse 24
Pedersen, Rasmus – kuratorbeskikkelse 30
Petersen, Alfred Bertel – broder til Laurits Jacob, kuratorbeskikkelse 224
Petersen, Alfred Thorvald – 2 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Petersen, Nørrebro 23, II 54
Petersen, Anders – arbejdsmand, 260, 313
Petersen, Ane Cathrine – gift, tømrer Rs. Jørgensen, 90, 204
Petersen, Ane Marie – gift, garver Kr. P. Petersen, 80
Petersen, Astrid Elisa Petrea – 4 maaneder, datter af ugift Marie Jensen Møllgaard, Enggade 5, II 311
Petersen, Axel – 6 maaneder, søn af handelsagent … Petersen, Heden 96, 59
Petersen, Barbara Magdalene – ugift, 212
Petersen, Birgitte Mathea – 4½, datter af skrædersvend M. A. Petersen, Godthaabsgade 25, 256
Petersen, Carl – skomagermester, skifte 248
Petersen, Carl Frederik Peter Emil – 10, søn af murer Niels Petersen, Odinsgade 33, 174
Petersen, Carl Johan – postfuldmægtig, 127
Petersen, Carl Vilhelm – tømrer, af Hellerup, 125
Petersen, Charles Johannes – 3, søn af arbejdsmand Ludvig Petersen, Kirkegaardsalleen 29, II 73
Petersen, Charles Martin – 8 dage, søn af tjenestepige Anna Charlotte Amalie Petersen, Nyborg Landevej 58, 156
Petersen, Christian – kjøbmand, konkursbo 241, 241, 247, 257, 291, 304
Petersen, Christian Holger – 19 dage, søn af gartner Søren Petersen, St. Jørgens forstad 50, 89
Petersen, Dagmar Kirstine – 1 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Petersen, af Birkende Mark, 111
Petersen, Einer Aage Christian – 2 maaneder, søn af postbud … Petersen, Dronningensgade 32, II 246
Petersen, Frederik Emil –1, søn af snedker … Petersen, Albanigade 42, 246
Petersen, Frederikke Sophie – fiskehandlerske, 127
Petersen, Georg Frederik – skrædder, 303
Petersen, Gjertrud Marie – 11, datter af garver Knud Peter Petersen, Hunderupgade 50, 121, ny prot. 257
Petersen, Hans – fhv. tømrer, af Skibhusene, 194
Petersen, Hans – gartner, 266
Petersen, Hans Christian – høker, 82, 82, 107
Petersen, Hans Peter – 1 maaned, søn af væver Niels Petersen, Nygade 8, II 11
Petersen, Harald Edvard Emil – 1 maaned, søn af smed … Petersen, Dannebrogsgade 13, II 290
Petersen, Haakon Christian Ulrik – 9 uger, søn af skomagersvend Søren Jørgen Petersen, Klaragade 32, II 29
Petersen, Ida – ugift, 233
Petersen, Ida Eleonora Margrethe – kuratorbeskikkelse 274
Petersen, Ingeborg Marie Katharine – 10 maaneder, datter af stenhugger H. Petersen, Albanigade 53, 152
Petersen, Jacob – arbejdsmand, 293
Petersen, Johanne Frederikke – gift, farvehandler Th. M. Thomsen, 81
Petersen, Johanne Marie – gift, murer … Stolzenbach, 10
Petersen, Johanne Marie Laurine – fraskilt, restauratør… Ohrt, dødsbo 30, 31
Petersen, Juliane Emilie Marie – 3½ maaned, datter af murer Theodor Petersen, Thorsgade 51, 75
Petersen, Jørgen – 5, søn af sergent ved 4de Bataillon P. Chr. Petersen, Bjørnegade 21, Kjøbenhavn K. Ophold hos væver Petersen, Grynhusene 23, 273
Petersen, Jørgen – menig no 26, 3. Bat. 1. Komp., 241, 244
Petersen, Jørgen Christian – 6, søn af stenhugger Christen Petersen, Nedergade 26, 48
Petersen, Karen Marie – tjenestepige, 86, 87
Petersen, Kirsten – gift, arbejdsmand Chr. Hansen, 283, 301
Petersen, Kristine – 3 dage, datter af ugift Marie Petersen, Thorsgade 28, II 10
Petersen, Kristine Margrethe – gift, arbejdsmand N. Mikkelsen, 183
Petersen, Laurits Jacob – broder til Alfred Bertel, kuratorbeskikkelse 224
Petersen, Ludvig – fotografmedhjælper, 246
Petersen, Maren – 3, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad 7, II 195
Petersen, Maren Christine – gift, tømrer H. P. C. Knudsen, 82
Petersen, Maren Harriet Bodil – 8 og 9 maaneder, datter af postbud … Petersen, Aalykkegade 16, II 310
Petersen, Margrethe Karoline – gift, detaillist Lars Jørg. Nielsen, 54
Petersen, Marie Kirstine – enke, skrædermester J. P. H. Salomonsen, 172, ny prot. 257
Petersen, Marie Kirstine – gift, murer E. Madsen, 127
Petersen, Mary Jensine – 24 timer, datter af smed Jens E. Chr. Petersen, Dannebrogsgade 13, 46
Petersen, Mette Kirstine – enke, arbejdsmand Rs. Christiansen, 149, 212
Petersen, Morten – ungkarl, 142
Petersen, Nicoline Mathea – enke, smed N. P. Jensen, dødsbo 32, 62, 109, 118
Petersen, Niels – smedesvend, 199
Petersen, Niels – ungkarl, 228, 232
Petersen, Niels Christian – tjenende, 17
Petersen, Niels Svend – 2 maaneder, søn af tømrer Niels Petersen, Nyborg Landevej 68, II 147
Petersen, Nielsine – 4½, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad 7, 199
Petersen, Nielsine – gift, arbejdsmand H. P.  Lund, 62, 103
Petersen, Nielsine Kirstine – gift, oversergent N.N. Hansen, skifte 159
Petersen, Nis Iver – slagter, 269, 279
Petersen, P. Chr. – sadelmager, konkursbo 298, 314
Petersen, Peter – aftægtsmand, i Baardesø, 105
Petersen, Peter – arbejdsmand, 235
Petersen, Peter – fuldmægtig, konkursbo 9, 154, 213, 262, 314
Petersen, Peter – vognfabrikant, dødsbo 115, 210, 225, 309
Petersen, Peter Christian – kjøbmand, 208, ny prot. 257
Petersen, Peter Skjold – 8 maaneder, søn af slagtersvend Peter Petersen, Toldelundsvej 4, 116
Petersen, Poul – smedemester, dødsbo 143, 151, 168, 176
Petersen, Rasmus – arbejdsmand, 95, 154
Petersen, Rasmus – snedkersvend, 147
Petersen, Robert Adolph – 4½, søn af kjøbmand Lauritz Petersen, Vestergade 17, II 308
Petersen, Sarah Kathrine Vilhelmine – 3 uger, datter af fabrikarbejderske Dorthea Kirstine Petersen, Holsedore 10, 11
Petersen, Aage – 3 uger, søn af skrædder P. Petersen, Ramsherred 26, II 235
Pitz, Johanne Vilhelmine – enke, farveriejer E. E. Schurig, 170, 179, 183
Poulsdatter, Mette – enke, jernstøberiarbejder Hans Madsen, 308
Poulsen, Ane Magdalene – 6 og 9 maaneder, datter af skrædermester P. A. Poulsen, Vestergade 17, 127
Poulsen, Ane Margrethe – enke, urtemand L. Petersen, 59
Poulsen, Bernhard Adolf Leonhard – snedkermester, 165, 170
Poulsen, Caroline – 12, datter af husmand Hans Poulsen, af Hundslev Mark, Kjølstrup Sogn, 84
Poulsen, Christian Lars – 2½, søn af skibstømrer Lars Poulsen, Tolderlundsvej 21, II 190
Poulsen, Christine Julie – gift, rebslager N. P. Jørgensen, skifte 80, 83
Poulsen, Edvard Seidlin – 6, søn af fiskehandler Chr. Poulsen, Staalstræde 3, 268
Poulsen, Henrik Vilhelm Lorens – 14, søn af væversvend L. Poulsen, Kirkegaardsalleen 25, 184
Poulsen, Henry Johan Carl – værgebeskikkelse 243
Poulsen, Johanne Kirstine – gift, fhv. vognmand Rs. Hansen, 300
Poulsen, Karoline Kirstine – 13, datter af graverkarl Anders Chr. Petersen, Heden 180, II 305
Poulsen, Lars – rekrut ved 26. Bat., 150
Poulsen, Lars Christian – skomagermester, 162
Poulsen, Morten – ølkusk, attest om tilladelse til nyt ægteskab 164
Poulsen, Oluf Carl – 11½, søn af skibstømrer Lars Christian Poulsen, Tolderlundsvej 21, 43
Poulsen, Poul Jacob – 4, søn af skibstømrer Lars Poulsen, Tolderlundsvej 21, 183
Prange, Sophie Christine – gift, vinhandler … Knutzen, 267
Preisler, Axel – kuratorbeskikkelse 139
Preisler, Ebba – kuratorbeskikkelse 139
Preisler, Folmer – værgebeskikkelse 139
Preisler, Peter Carl Henrik – kjøbmand, 127, 142
Rasmusdatter, Anna Cathrine – ugift, 295
Rasmusdatter, Gjertrud Kirstine – gift, tømrer Rs. Christoffersen, 163
Rasmusdatter, Karen – fraskilt, arbejdsmand Per Mogensen, 141, 143, ny prot. 257
Rasmusdatter, Karen Sophie – gift, arbejdsmand H. Pedersen, 163
Rasmussen Peder – arbejdsmand, 46, 47
Rasmussen, … - udøbt dreng, 8 uger, søn af mursvend Jens Rasmussen, Vesterbro 51, II 21
Rasmussen, Anders – arbejdsmand, 235
Rasmussen, Andrea Caroline – 2, datter af tilskjærer Anders Rasmussen, Vindegade 11, 122
Rasmussen, Ane Cathrine Marie – ugift, 195
Rasmussen, Ane Kirstine – gift, tømmersvend P. Rasmussen, 18
Rasmussen, Ane Marie – husholdningselev, 126
Rasmussen, Anna Kristine Cecilie – gift, snedker N. A. Nielsen, 85
Rasmussen, Anne – gift, overportør C. Christensen, skifte 54, 68, 136
Rasmussen, Bodil – 6 uger, datter af sadelmager Chr. Rasmussen Helerup, Vindegade 131, II 311
Rasmussen, Carl – uhrmager, 180, ny prot. 257
Rasmussen, Carl Ludvig – 10 uger, søn af tjenestepige Karoline Rasmussen. I pleje hos arbejdsmand Rasmus Poulsen, Vestergade 79, II 198
Rasmussen, E. H. – dødsbo 213, 215
Rasmussen, E. H. – lærer, dødsbo 40, 122, 193
Rasmussen, Erik – arbejdsmand, 115
Rasmussen, Georg Valdemar – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Rasmussen, Langgade 17, II 253
Rasmussen, Gjertrud – enke, husmand M. Jensen, 105
Rasmussen, Hans – partikulier, 296
Rasmussen, Hans Jacob – handelskommis, 36
Rasmussen, Hansine – gift, arbejdsmand H. Hansen, 110
Rasmussen, Hedevig Mine – enke, lærer Hans Peter Petersen, 282, 290, ny prot. 257
Rasmussen, Inger Kristine Mathilde – 3½, datter af tømmermand C. A. J. Rasmussen, Vindegade 107, II 33
Rasmussen, Jens – partikulier, 205, 208, ny prot. 257
Rasmussen, Jens Christian – 9 og 2 maaneder, søn af arbejdsmand Søren Rasmussen, St. Knudsgade 5, 250
Rasmussen, Johan Carl Christian – sømand, 59
Rasmussen, Johanne Ingeborg – 7 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Rasmussen, Heden 90, II 143
Rasmussen, Johannes August Charles – 2½, søn af mursvend Carl Peter Rasmussen, Nygade 7, 30
Rasmussen, Jørgen Christian – værgebeskikkelse 147
Rasmussen, Karen – 8 maaneder, datter af læderhandler … Rasmussen, St. Annasgade 4, II 313
Rasmussen, Lars – urtemand, 146, 151
Rasmussen, Lauritz – 2, søn af skomager Georg Rasmussen, Vindegade 116, II 53
Rasmussen, Mads – fhv. skolelærer, 169, 170
Rasmussen, Maren – enke, rugbrødbager … Jørgensen, 83 ny prot. 257
Rasmussen, Maren Kirstine – enke, arbejdsmand J. V. Larsen, 306
Rasmussen, Marie – 8, datter af gaardejer Hans Chr. Rasmussen, Aasum, II 313
Rasmussen, Mathea – gift, murer H. P. Hansen, 134
Rasmussen, Mette Kirstine – enke, indsidder … Jensen, 31
Rasmussen, Niels – arbejdsmand, 306
Rasmussen, Niels – mursvend, indbetaler sin datters arv til Overformynderiet 51
Rasmussen, Nielsine Cathrine – kuratorbeskikkelse 224
Rasmussen, Peter – fhv. tømmersvend, 1
Rasmussen, Rasmine – lem, i Graabrødre Hospital, … Friis, 289
Rasmussen, Rasmine Caroline Amalie – gift, karethmager Chr. Nielsen, 63
Rasmussen, Rasmus – fhv. farver, 294
Rasmussen, Rasmus – maskinassistent, kuratorbeskikkelse 53
Rasmussen, Rasmus – tømrer, konkursbo 50, 88, 278, 297
Rasmussen, Rasmus Marcilius – kuratorbeskikkelse 224
Rasmussen, Sidsel – enke, brændevinsbrænder Jens Larsen, 125, 132, 133
Rasmussen, Vilhelm Theodor Marius Albert Christoffer – 7 uger, søn af arbejdsmand Niels Peter Rasmussen, Heden 144h, II 36
Raufling, Kristine – gift, metaldrejer Chr. Fr. Wilh. Kippke, 21
Ravn, Carl Christian – rekrut ved 16de Bat., 156
Reaufling, Kristine – gift, metaldrejer Chr. Fr. Vilh. Kreipke, 21
Reimers, Anne Marie – gift, mursvend H. Chr. Rasmussen, 42
Rex, Mathias Christian – skomager, 276
Ringe, Adam Christoffer – gartner, dødsbo 189, 190, 222, 242
Rode, Kirstine Marie – ugift, 312
Rohr, Elias Christian – 4½, søn af arbejdsmand Jeppe Thomsen Rohr, Staalstræde 16, 56
Rosengaard, Edvard Henrik Julius – 11 maaneder, søn af bager Jens Marius Rosengaard, Allegade 60, II 171
Rude, Frederikke Marie Antonie – 3 maaneder, datter af ugift Amalie Kristine Hansen, Asylgade 7, II 110
Rudolfsen, Anne Marie – enke, fhv. lærer M. Sørensen, 35
Ryberg, Alhede Christian – smed, 35
Sachs, Sara – jomfru, dødsbo 67
Sand, Florentine – ang. tilladelse til at hensidde i uskiftet bo 219
Sand, Ingvard Emil – kjøbmand, 285
Sandberg, Carl Ferdinand – arbejdsmand, 256
Sandberg, Ingeborg Anette – enke, bagermester … Wilken, 43
Schandorff, Andreas – fhv. filehugger, 95
Schjørring, Johan – sagfører, konkursbo 4, 15, 16, 28, 36, 42, 76, 132, 225
Schmidt, Ivan Thorkild – kuratorbeskikkelse 299
Schmidt, Kristine Vilhelmine – enke, korporal O. Jensen, 9
Schmidt, Zaver – kammager, 284
Schneider, Frida Emilie – 9 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Chr. Schneider, Adamsgade 12, 268
Schorn, Christoffer Michael – fhv. cigarmager, 119
Schram, Cathrine – enke, herredsfoged … Dahlerup, dødsbo 92, 104, ny prot. 257
Schrayh, Johan Frederik – fhv. fisker, 161
Schultz, Barbara – gift, garver … Sørensen, 302
Schultz, Marie Elisabeth Eleonora Mehlbye – 10 maaneder, datter af arbejdsmand Vilhelm Schultz, Skulkenborg 38, 184
Schwartz, Harald Sophus – kaptejn, 234
Schytte, Carl Frederik – fhv. guldsmed, 163, 164, ny prot. 257
Seebach, Emilie Johanne Margrethe – ½, datter af sergent … Seebach, Søndergade 9, II 76
Semberg, Peter – skrædder, 138
Simonsen, Anna Sophie – enke, handskemager … Lange, 289
Simonsen, Otto Videbæk Carl – musiker, 171
Simonsen, Svend – 8 maaneder, søn af fiskehandler … Simonsen, Albanigade 38, 311
Skalbjerg, Anna Johanne Mortensen – fraskilt, landmand J. P. Lund, 81
Skougaard, Anthon Nicolaj – fuldmægtig, 93, 96
Skytte, Svend Ejner – 8 og 10 maaneder, søn af tømmermester … Skytte, Adamsgade 25, II 131
Skyum, Jens – prokurist, kuratorbeskikkelse 115
Snede, Peter Hansen – farver, 125, 135
Sprogøe, Anna Petronella – kuratorbeskikkelse 29
Stamer, Oda Carla Amalie Mathilde – 11 dage, datter af bogholder V. Stamer, Heden 146, II 34
Staugsø, Marie – enke, værkfører … Nissen, 115, 117, 120
Steen, Anna Louise - … Preisler, værgebeskikkelse ad hoc 38
Steenbach, Christine Sophie – ugift, 306
Steenbuch, Augustinus Herman – kuratorbeskikkelse 226
Steffensen, Else Cathrine – enke, fhv. landmand … Jørgensen, 235
Steffensen, Karen – enke, rugbrødbager C. Poulsen, 150
Steffensen, Petrine – deres arv indbetales til Overformynderiet 76 [søster til Steffen Steffensen]
Steffensen, Steffen – deres arv indbetales til Overformynderiet 76 [bror til Petrine Steffensen]
Steffensen, Svend Gudmund – 7 dage, søn af arbejdsmand August Steffensen, Nyborg Landevej 71, II 244
Stenbuch, Theodor – sognepræst, 225, 233
Stolberg, Ingrid Christine Hansine Kathrine –5½, datter af skomagermester … Stolberg, Asylgade 7, 73
Stolzenback, Johanne Marie – 6 uger, datter af mursvend … Stolzenback, II 34
Storr, Christian Johan Heinrich – glaspuster, 298, 313
Strøm, Poul Henrik – sagførerfm. og cand. jur., 173
Studt, Christian – væver, 302, ny prot. 257
Stüben, Heinrich Peter Gottlieb – blikkenslager, 5
Sundahl, Klavs Peter – invalid, 260
Sørensdatter, Ane Sophie – enke, arbejdsmand H. Hansen, 220
Sørensen, … - nyfødt og udøbt dreng, søn af arbejdsmand Ludvig Ferdinand Sørensen, Kragsbjergvej 11, II 131
Sørensen, Ane Cathrine – lem, i Doktors Boder, 56
Sørensen, Ane Margrethe – enke, former P. Petersen Klein, 11
Sørensen, Christian – tømmermand, 90
Sørensen, Georg Ejner Rikardt – 7 uger, søn af sergent H.P. Sørensen, Heden 90, 185
Sørensen, Hans – gaardejer, af Gadstrup Mark, 79
Sørensen, Hans Christian – arbejdsmand, 20, 38
Sørensen, Harald Alfred Vilhelm – 2 maaneder, søn af sergent H. P. Sørensen, Heden 90, II 196
Sørensen, Karen Marie – gift, murmester N. Petersen, 311
Sørensen, Margrethe – 10 dage, datter af arbejdsmand … Sørensen, Thorsgade 63, 311
Sørensen, Marie – enke, smaakjører … Sørensen, 286
Sørensen, Niels – 3 dage, søn af landmand Rasmus Sørensen, Vestre Stationsvej 46, II 289
Sørensen, Oline Marie – ugift, 311
Sørensen, Peder – arbejdsmand, 144
Sørensen, Søren Frederik – 9, søn af arbejdsmand L. Sørensen, Allegade 54, 89
Sørensen, Søren Johannes Friis – 3, søn af skrædder Niels Sørensen, Hunderupvej 1, 200
Sørensen, Søren Thorvald William – kuratorbeskikkelse 147
Sørensen, Thyra Ørnstrup – 5 maaneder, datter af gjørtler … Sørensen, Nedergade 7, II 119
Tange, Marie Frederikke – enke, mursvend H. C. Petersen, 279, 280
Taugsø, Marie – enke, værkfører … Nissen, 115, 117, 120
Terkelsen, Ammon Christian – boghandler, 2, 64
Thomsen, Hedvig Henriette Elisabeth Augusta – 4, datter af restauratør N. P. Thomsen, Vestre Stationsvej 10, II 142
Thomsen, Niels – arbejdsmand, 169
Thornøe, Wenzelline – ugift, 247
Thorsen, Henriette Marie – 1 og 2 maaneder, datter af skrædder P. H. Thorsen, Middelfart Landevej 23, II 185
Thorvaldsen, Fritz Andreas Jens – 5 og 9 maaneder, søn af kjøbmand … Thorvaldsen, Nørregade 95, II 102
Thorvaldsen, Vilhelm Peter – 3, søn af skomager Vilhelm Theodor Thorvaldsen, Kalkvejen 2, 134
Thorvalsen, Henry – 24 timer, søn af kjøbmand … Thorvaldsen, Nørregade 95, II 257
Thrane, Anna Frederikke Natalie – 15, datter af slagter Thomas Wiingaard Thrane, ’Familiens Haab’, paa Ejby Mark, Vor Frue Landsogn, 90
Thrane, Hans Peter – murmester, 293, ny prot. 257
Thygesen, Christine – enke, barber … Ahrent, 79
Tornøe, Louise Augusta – enke, lærer … Hørlück, 280
Tornøe, Wenzeline Jensine – værgebeskikkelse 40
Truelsen, Elisabeth Lovise Charlotte – barn, 38
Tverskov, Pouline Dorthea – enke, sadelmager … Christensen, 278
Tørring, Lorenz Christian – kolportør, 285
Ullerup, P. C. – detaillist, konkursbo 31, 135, 160, 167, 192, 207, 216
Ulriksen, Anders Lauritz – tjenestekarl, 121, 133
Valentin, Adamine – værgebeskikkelse 297
Valentin, Carl – værgebeskikkelse 297
Valentin, Carla – værgebeskikkelse 297
Valentin, Helene – værgebeskikkelse 297
Valentin, Ivar Gunnar – værgebeskikkelse 297
Valentin, Thor – værgebeskikkelse 297
Valeur, Jens Oktavius – stud. juris., 223
Velblund, Peter Hansen – magasinbestyrer 298
Verclas, Heinrich Martin Luther – fhv. kommis, 85
Vermuth, Anna Dorthea – 1½ dag, datter af skomager Hans Henrik Laue Vermuth, St. Jørgensgade 6, II 66
Vietheer, Peter – sømand, 216
Vilhelmsen, Caroline – ugift, 73
Vills, Carla Marie Kristine – 3 maaneder, datter af ugift Fredsine Andersen. I pleje hos baneformand Mads Christensen, Dannebrogsgade 11, II 290
Walsøe, Sara Juliane – enke, kjøbmand D.A. Andersen, 226
Walther, Christine Marie – enke, konditor … Boldt, 255, ny protokol 257
Wamberg, Hans Jørgen – rekrut ved 2det Dragonregiment, 139
Westerblaae, Vilhelm – 9 dage, søn af former Frederik Vilhelm Westerblaa, Overgade 49, 183
Westrin, Oline Andrine – gift, smedemester Fr. Rasmussen, 69
Wikkelsø, Cathrine Jensdatter – enke, arbejdsmand Js. Hansen, 65
Wilchen, Alona Sophie Kirstine Larsine – kuratorbeskikkelse 172
Wilchen, Ernst Thorvald Emanuel – kuratorbeskikkelse 172
Wilchen, Hans Heinrich Carl – kuratorbeskikkelse 172
Wilchen, Heinrich Jesaias Martin – fhv. oversergent, 149, 174
Winge, Adolf Andersen – 9 maaneder, søn af kaptejn M.E. Winge, 36
Wittroch, Anna Louise – kuratorbeskikkelse 174
Wittroch, Hans Peder – smedemester, 156, 174
Wittroch, Johanne Victoria – kuratorbeskikkelse 174
Wohlleben, Albert Theodor – kuratorbeskikkelse 68
Wolder, Andreas Hansen – slagter, dødsbo 14, 92, 93, 98
Zachariassen, Marie – ugift, 236
Ørbæk, Christian Martin Theodor – blikkenslagersvend, 204
Østlund, Carl Henrik Larsen – 11 maaneder, søn af stenhugger Jørgen Larsen Østlund, Lille Parcelvej 9, II 148
Øwre, Helga – musiklærerinde, 229, 232
Aagaard, Abelone – enke, skomager N. M. Lund, 51