Odense Byfoged 1893-1895

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1893-1895, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – enke, mursvend Hans Chr. Petersen, dødsbo 122
Abildgaard, Thora Laurine Mathilde – 4½, datter af arbejdsmand Hans Peter Anton Mikkelsen Abildgaard, Pogestræde 15, 5
Acher, Johann Friedrich Christian – bogbinder, 20
Agerup, Jens Hermann – fhv. kjøbmand, 277
Ahrends Vilhelmine Fritsine – lærerinde, 276, 278
Anderschou, Carl Ferdinand Valdemar – kuratorbeskikkelse, 1
Andersdatter, Ane Dorthea – enke, husmand og væver Jeppe Petersen, 174
Andersdatter, Karen – gift, arbejdsmand Hans Andersen, 68, 69
Andersdatter, Marie – enke, træskomand Jens Nielsen, 299, ny prot. 22
Andersdatter, Mette Marie – gift, arbejdsmand M. P. Lund 20
Andersen, … - 1 maaned, udøbt pige, datter af former Gottfred Emil Andersen, Dronningensgade 4 A, II 274
Andersen, … - 6 timer, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Mads Chr. Andersen, Holsedore 9, II 14
Andersen, Alfred Thorvald – 1½, søn af snedker Carl. V. Andersen, Vester Stationsvej 16 A, II 16
Andersen, Anders Christian – fisker, 155
Andersen, Anders Peter – 1, søn af smaakjører Niels Andersen, Vindegade 98, 148
Andersen, Ane – gift, indsidder Christen Andersen, 1
Andersen, Ane Margrethe Christine – kuratorbeskikkelse, 204
Andersen, Ane Marie – enke, arbejdsmand … Jacobsen, dødsbo 241, 263, 288, 304
Andersen, Anna Marie – ugift, 219
Andersen, Axel Peder Martin – 14 dage, søn af detaillist … Andersen, Ryttergade 23, 147
Andersen, Carl Einar – 1½, søn af tjenestepige Ida Marie Andersen. I pleje i Langgade 13, II 174
Andersen, Elisabeth Cathrine – enke, skipper C. F. Nielsen, dødsbo 131, 133, 188
Andersen, Elna Marie – 7, datter af smaakjører Mads Andersen, Dandsestræde 2, 250
Andersen, Fanny Marie Christine – tjenestepige, 147
Andersen, Fritz Wulf – tømmermester, 48, 55
Andersen, Georg Marius – 5, søn af boremester … Andersen, Tværgade 18, II 202
Andersen, Hans – arbejdsmand, attest for at han kan indgaa nyt ægteskab 208
Andersen, Hans Edvard – 5½ maaned, søn af mælkekudsk Christian Andersen, Fredensgade 3, 295
Andersen, Hans Peter – murer og detaillist, 287
Andersen, Hedvig Vilhelmine – gift, arbejdsmand N. Christensen, 97
Andersen, Hermann Frederik Liebmann – 10 dage, søn af maskinmester … Andersen, Theaterstræde 2, II 12
Andersen, Ida Karen – 17 dage, datter af ugift Anna Christine Andersen, Skr. Jørgens Forstad 72, 131
Andersen, Jens – træskomand, 200
Andersen, Johan – ledvogter, 15
Andersen, Johanne – gift, partikulier … Petersen, 220
Andersen, Johannes Christian – arbejdsmand, skifte 94
Andersen, Julie Constance – 1 og 5 maaneder, datter af kjøbmand Henrik Andersen, Vindegade 28, II 273
Andersen, Jørgen – fhv. husmand, 77
Andersen, Karen – enke, arbejdsmand Joh. Møller, 64
Andersen, Lars – opvarter, 157
Andersen, Lars Christian – skomager, 132
Andersen, Lars Johansen arbejdsmand, 116, 157
Andersen, Mads – 5½, søn af arbejdsmand Anders Andersen, af Kjerteminde, 60
Andersen, Maren Kirstine – 3 maaneder, datter af ugift tjenestepige Gjertrud Larsen, af Over Holluf, II 16
Andersen, Margrethe – 3 uger, datter af fajancehandler J. Andersen, Søndergade 3, 290
Andersen, Marie Ferdinandine – gift, barber … Andersen, 112
Andersen, Marie Kirstine – ugift, 211
Andersen, Marie Magdalene – gift, gaardskarl Niels Viggo Thomsen, skifte 5
Andersen, Mette Cathrine – gift, savskjærer J. Hansen, 156
Andersen, Mette Marie – indsat et beløb i Sparekassen for hende 246
Andersen, Olga – 12 uger, datter af væver Søren Peter Andersen, Jens Benzonsgade 38, 139
Andersen, Oline Marie – enke, skrædder Knud Andersen, 137
Andersen, Ove Christian – 11 maaneder, søn af arbejdsmand R. Andersen, Allégade 8, II 51
Andersen, Peter – fhv. tømrer, 290
Andersen, Peter Darwin Søren Margrelius – 1 og 4 maaneder, søn af sergent … Andersen, Heden 86, II 12
Andersen, Rasmus – husmand, 165
Andersen, Rasmus Hansen – arbejdsmand, 186
Andersen, Aage – 18 dage, søn af mælkehandler … Andersen, Kongensgade 27, 46
Andkjær, Ingeborg Elisabeth – 6½, datter af snedker Thomas Sørensen Andkjær, Overgade 26, 21
Andreasen, Emil Jørgen – 10 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Andreasen, Dronningensgade 83, II 22
Andresen, Oluf – skibsfører hans enke …, dødsbo 51, 172, 221, 227, 236
Andresen, Peter – arbejdsmand, 211
Arnesen, Niels – 1 dag, søn af arbejdsmand Anton Lauritz Arnesen, Grynhusene 65, 15
Augustesen, Jørgen – arbejdsmand, 213, 215, fol 42 i ny protokol
Bang, Cathrine Marie – gift, sparekassedirektør … Helweg, 61
Bang, Christian David Kjøge – skomager, 167
Bang, Jens Jørgen Søren – bankdirektør, 214, 219
Barfoed, Ingrid – ½, datter af karethmager … Barfoed, Vesterbro 43, II 147
Barfoed, Martin Christian – cand. polyt., 25
Barsøe, Johannes – 3, søn af pastor P. Barsøe, Rødegaardsvej 20, II 107
Bech, Georg Carl Johan Lauritz – kuratorbeskikkelse 235
Becher, Anna – gift, slagter Anders Frederiksen, 9
Becker, Cathrine Dorthea – frasepareret, skrædder Chr. Jørgensen, 66
Beckmann, Jørgen Nielsen – arbejdsmand, 62
Behrends, Frederik Johan Bernhard – malermester, 202, 203
Beier, Hansine Elisabeth – enke, fhv. apotheker Jens Chr. Juelsgaard Eydenhoven, 141
Bertelsen, Carl Henrik Dahlin – værgebeskikkelse, 175, kuratorbeskikkelse 248
Betzer, Jens Hansen – maskinbygger, 247, 251
Beyer, Einar Emil – 8, plejesøn af stationsforvalter … Beyer, Vestre Stationsvej 5, 20
Bieler, Ove Axel Oscar D… Larsen – 1, søn af guldsmed Frantz Oscar Bieler, Middelfart Landevej 13, II 225
Bisserup, Hartvig Jacob – 4½, søn af gift Anna Margrethe Bisserup, Ruggaardsvej 8, 299
Black, Marie Dorthea – kuratorbeskikkelse 57
Bloch, Erik – 7 maaneder, søn af premierlieutenant … Bloch, Havegade 34, II 148
Bloch, Inger Adele – 5, datter af kaptajn Chr. Julius Bloch, Absalonsgade 44, 21
Blaameier, Henning – arbejdsmand, 148
Bom, Anna Marie Caroline Fritzine – gift, bager … Clausen, 278
Bondesen, Marie Kirstine – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Peter Bondesen, Heden 86, II 219
Bramhelft, Georg Theodor – generalmajor, 279, 280
Brammer, Louise Augusta – enke, gjæstgiver F. Larsen, 323
Brandt, Knud Hansen – konkursbo 3, 10, 18, 26, 253, 308, 309
Brandt, Petra Agnes Ingrid – 7½, datter af forpagter A. Brandt, af Troelserod, Ubberud Sogn, II 73
Braunstein, Christian Emil – organist, 141, 147
Breit, Johan Emil – maler, 210
Brodersen, Nicoline – gift, skovfoged C. Rasmussen, 316
Broe, Thora Julie – kuratorbeskikkelse ad hoc 319
Bruun, Jacob Kjellerup – proprietær, indbetaling af skifteafgiften 230
Buch, Laura Mary – 11 maaneder, datter af detaillist … Buch, Graabrødre Stræde 7, 160
Buchgreitz, Alice Ludovica Christiane Lilly – 3, datter af telefonarbejder Carl Buchgreitz, Jens Benzonsgade 21, II 279
Bugge, Julius Jesper – bager, testamenteeexecutorerne fremsende gebyrerne 166
Busch, Edvard Christian – former, 300, 304
Busch, Ferdinand Rudolph – fhv. arrestforsvarer, 295, ny prot. 41
Busch, Julie Vilhelmine Annie Cathrine – gift, karethmager J. P. Madsen, 179
Büchsted, Gjertrud Christine – enke, sømand Jens Andersen, 69
Bæk, Anders Hansen – aftægtsmand, 77
Carlsen, Anders – fhv. skindbereder, 1
Carlsen, Carl Christian – tømrer, 66
Carlsen, Niels Marius – 8 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Carlsen, af Aalsbo, Rørup Sogn, 146
Carstens, Friederich Johan Heinrich – kuratorbeskikkelse 246
Carstens, Ole Rasmussen – ritmester, 303
Carstensen, Erik Carl Christian – kuratorbeskikkelse 12
Carstensen, Ingeborg Elisabeth Margrethe Jørgine – tjenestepige, 280
Carstensen, Marie – 8, datter af vognmand C. Carstensen, Frue Kirkestræde 5, 10
Caspersen, Anna Petrine – 5, datter af gaardejer Carl Caspersen, i Stenløse, II 122
Caspersen, Julie Caroline – 2½, datter af gaardejer Carl Caspersen, i Stenløse, II 118
Christensdatter, Karen Marie – enke, tømmermester H. Chr. Jørgensen, 111, 196
Christensen, … - stolemager, dødsbo 10, 17, 172
Christensen, Ane – gift, murer … Christensen, 280
Christensen, Ane Cathrine – enke, arbejdsmand Jørgen Christensen, 295
Christensen, Ane Johanne – 1 og 9 maaneder, datter af væver Peter Chr. Christensen, Fredensgade 23, 47
Christensen, Ane Marie – gift, arbejdsmand Hans Christensen, skifte 3, 5
Christensen, Charles – 4, søn af sømand Christian Christensen, Nedergade 26, II 116
Christensen, Christian Marius – kuratorbeskikkelse 160
Christensen, Elna – 10 maaneder, datter af konduktør P. Christensen, Dronningensgade 117, II 51
Christensen, Hans Christian Gottlieb – murer, 139
Christensen, Hansine Petrine – gift, arbejdsmand Jens Peter Nielsen, skifte 126, 131
Christensen, Inger Marie Johanne – 3 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Christensen, Jens Benzonsgade 26, 116
Christensen, Jens Anton – 3, søn af arbejdsmand Niels Christensen, af Fraugde, 64
Christensen, Jens Christian – 4, søn af huusmand Hans Chr. Christensen, af Røjerup Søhus, 272
Christensen, Jens Jørgen – portør, 115, 160, 166
Christensen, Johanne – enke, retsvidne Poul Christensen, 150
Christensen, Karen – forladt hustru, husmand Jens Nielsen, 277
Christensen, Lars Peter – 13 maaneder, søn af maskinarbejder Hans Peter Christensen, Langgade 35, 112
Christensen, Mads Christian – handelslærling, 186
Christensen, Maren Cathrine – gift, røgter Jørg Johansen, 112
Christensen, Marie Andrea Martine – kuratorbeskikkelse 160
Christensen, Marie Casparina – dameskræderinde, 91
Christensen, Marie Hansine Augusta – 11½, datter af skrædder N. Christensen, Vestergade 65, 159
Christensen, Mette Johanne – fraseparered, skomager Emil Honoré, 185
Christensen, Oline Marie Christine – kuratorbeskikkelse, 160
Christensen, Peter – arbejdsmand, 97
Christensen, Poul Martin – 6½, søn af stationsforstander … Christensen, af Holmstrup, II 267
Christensen, Rasmine Marie – tjenestepige, 122
Christensen, Richardt Albert Stephanus Stolberg - 157
Christiansen, Anna Sophie – 6 dage, datter af værtshusholder R. Christiansen, Vestergade 51, 202
Christiansen, Christine – tjenestepige, 158
Christiansen, Frederik – arbejdsmand, 120, 187
Christiansen, Hans – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Christiansen, Rødegaardsvej 33, 156
Christiansen, Hans Peter – sukkerkoger, 46
Christiansen, Mads Chr. – 9, stedsøn af tømrer … Plinius, Birkum Kohave, II 47
Christiansen, Mary – 8 maaneder, datter af arbeidsmand Ole Hansen Christiansen, Glasværket, 133
Christiansen, Rasmus – arbejdsmand, 242, 260
Christoffersen, Johanne – 8 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Christoffersen, Toldelundsvej 6, 13
Christoffersen, Jørgen Peter Theodor – murer, 34
Christoffersen, Niels – 7 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Christoffersen, Toldelundsvej 6, II 11
Christophersen, Anders – arbejdsmand, 63
Christophersen, Georg – 10, søn af fyrbøder Rasmus Christophersen, Kalkværket, II 260
Christophersen, Hans – arbejdsmand, 194
Christophersen, Peter Emil – vinhandler, konkursbo 275, 276, 283, 293
Clausen, Caroline – gift, malermester Andr. E. Hansen, 198
Clausen, Christian Louis Carl Theil – 16, søn af oversergent J. Clausen, Heden 164 A, 48
Clausen, Maren Dorthea – gift, husmand Jens Hansen, 34
Clausen, Pouline Regine – enke, restauratør … Jørgensen, dødsbo 79, 83, 85, 117
Clement, Cathrine – frøken, 235
Clemmensen, Hansine – 29 timer, datter af ugift Anna Clemmensen, Skulkenborg 14, 156
Clemmensen, Jensine Antoinette – jomfru, dødsbo 43
Crone, Heinrich August Theodor – handelsmand, 14
Dahl, Marie Cathrine – enke, skovfoged J. Chr. Mogensen, 219
Demant, Ellen Othilie – ½, datter af symaskinefabrikant Hans Jørgen Frederik Demant, Vindegade 74, II 127
Demant, Hansine Birgitte – enke, restauratør … Østerbye, 277, ny prot. 42
Dichmann, Nicolaj Hartvig – sadelmager, 241
Dichmann, Rasmus Rasmussen – fhv. gjæstgiver, 174
Dindler, Oluffa Dorthea – barn, dødsbo 7, 126
Dinesen, Hans – 3, søn af arbejdsmand Dines P. Dinesen, Sct. Knudsgade 60, 147
Dittmann, Søren Jensen – 12 dage, søn af læderhandler L. Dittmann, Kongensgade 22, 11
Dittmann, Thora Mathea – 5 maaneder, datter af sadelmager Carl Dittmann, Dronningensgade 2, 271
Dorschens, Christen – fhv. møller, 272
Dreyer, Vilhelmine Juledine Cathrine – frøken, II 308
Duch, Harald Ferdinand – detailist, 261
Duch, Olivia – enke, uhrmager Carl Rasmussen, 25, 26
Düffner, Josephine Caroline – ugift, 34
Døllner, Lauritz Christian – fabricant, 250, 252
Eggersen, Emilie Charlotte – enke, raadmand A. Boesen, 302, 303
Eilskov, Mariane Mathea – enke, kappellan … Bolvig, 78, 206, 248
Engeltoft, Poul – kuratorbeskikkelse 248
Enghoff, Carl Andreas Philip – søn af lærer … Enghoff, 307
Eriksen, Anders – arbejdsmand, II 167
Eriksen, Anders – tømrer, 140
Eriksen, Ane Sine – gift, klodsemager … Johansen, 233
Eriksen, Johannes – 10½, søn af snedker … Eriksen, Dronningensgade 92, II 99
Eriksen, Jørgen – matros, 249
Eriksen, Margrethe Lundgreen – ½, datter af slagter … Eriksen, Nyborg Landevej 62, 207
Eriksen, Marie – II 167
Eriksen, Marie Henriette – ugift, 30
Erlandsen, Anna Elisabeth Christiane – gift, leiutenant … Erlandsen, 299, 304
Ernst, Jørgen Fentz – sukkervarefabrikant, dødsbo 281
Faber, Marie Kirstine – gift, cand. pharm. … Allerup, værgebeskikkelse 31
Faber, Peter Rasmussen – umyndiggjørelse 149
Fangel, Hans Christiansen – indsidder, 185
Fischer, Marie Hedvig – enke, bedemand og skrædder Jørgen Rasmussen, II 73
Fleischer, Samuel – 1, søn af præst E. Chr. Fleischer, Ny Vestergade 7, 46
Fluh, Anna Marie Hassel – 5½, datter af gartner Poul Fluh, Kjertinge, Kølstrup Sogn, II 91
Fløjstrup, Louise Erasmine – enke, høker … Bardram, 282
Fogh, Alf William Walther Just – 1, kaptajn … Fogh, Allégade 80, 211
Folehave, Frederik Larsen – kældermester, dødsbo 37, 42
Frandsen, Knud – fhv. snedker, dødsbo 23, 88, 96
Frandsen, Ludvig Gustav Martin – dødsbo 36, 57
Frederichsen, Chr. – fhv. kjøbmand, dødsbo 12, 114, 117
Frederiksen, Frands Emanuel – kuratorbeskikkelse 57
Frederiksen, Frands Hans – skomager, indbetaling af umyndiges arv 57
Frederiksen, Frederik – tjenestekarl, 136
Frederiksen, Hans – arbejdsmand, 5, 8
Frederiksen, Ingeborg Marie – 4 dage, datter af bødker Niels Peter Frederiksen, Vestre Stationsvej 48, 46
Frederiksen, Jens Arnold – 2 1/3 maaned, søn af cand. phil. A. Frederiksen, Absalonsgade 32, 282
Frederiksen, Maren – enke, rugbrødbager Niels Frederiksen, 307
Frederiksen, Rasmine Peterline Kirstine – kuratorbeskikkelse 157
Frederiksen, Valborg Oline – 3 og 5 maaneder, datter af slagter Niels Christian Frederiksen, II 180
Freicsleben, Henriette Frederikke Charlotte Constance Christine – enke, prokurator Carl Julius Møller, 22, II 22
Frikke, … - 2 dage, udøbt dreng, søn af ugift Amalie Frikke, Vesterbro 73, II 215
Frøhlich, Ebba Maria – 13 maaneder, datter af inspektør … Frølich, Skibhusvejen 63, 321
Faaborg, Louise Josephine Erica – frøken, 111
Gerlach, Vilhelm – kjøbmand, konkursbo 2, 28, 183, 214
Glüsen, Betty Clausine Vilhelmine Henriette – gift, detaillist … Sørensen, 286
Goldschmidt, Margrethe Elsabe Cathrine – enke, oversergent … Ransby, 271
Gradmann, Dagmar Johanne – gift, cand. pharm. … Hoffmeyer, dødsbo 217
Graff, Caroline Kirstine Amalie – gift, skibsfører J. M. Holm, 136
Grahm, Carl Engelbrecht – væver, 136, 194
Grahm, Marie Kirstine – enke, vægter … Grahm, 219
Gundestrup, Thorvald – musik og instrumenthandler, 322 (ny prot. 1)
Gundtofte, Ane Cathrine – enke, skolelærer … Gundtofte, 282
Gøtke, Anna Cathrine – kuratorbeskikkelse 261
Gøtke, Frederik Vilhelm Christian – sadelmager, 259, 261, 271
Gøtke, Marie Christine Wilhelmine – kuratorbeskikkelse 261
Hanisch, Edith Marie Lucia – kuratorbeskikkelse 73
Hansdatter, Anne Kirstine – enke, arbejdsmand Anders Andersen, dødsbo 19, 79, 169, 183, 244, 290, 316
Hansdatter, Anne Margrethe – gift, murmester S. Chr. Rasmussen, 116
Hansdatter, Birthe Kirstine – ugift, 115
Hansdatter, Bodil – enke, skrædder Niels Jespersen, 91
Hansdatter, Christiane – enke, høker P. Jørgensen, dødsbo 150, 172, 180, 181, 190, 195, 269
Hansdatter, Gjertrud Marie – enke, sømand R. Nielsen, 286
Hansdatter, Karen – enke, landmand Lars Jensen, 56
Hansdatter, Kirsten – gift, arbejdsmand Christian Jensen, 14
Hansdatter, Margrethe – enke, arbejdsmand Poul Matthiasen, 299
Hansdatter, Mette – enke, tømrer P. Rasmussen, 70
Hansen, … - udøbt pige, datter af savskjærer Johan Hansen, Absalonsgade 2, II 156
Hansen, Agnes – 6 uger, datter af detaillist Hans Hansen, Horsetorvet 3, 73
Hansen, Anders – arbejdsmand, 145
Hansen, Andrea Vilhelmine Jacoba – 14 maaneder, datter af sandhandler … Hansen, Kragsbjergvej 42, 22
Hansen, Ane Cathrine – 2, datter af arbejdsmand Niels Hansen, af Bolbro, II 267
Hansen, Ane Cathrine – gift, jordarbejder … Hansen, 123, 163
Hansen, Ane Dorthea – ugift, 138
Hansen, Ane Johanne – gift, skomager C. G. Wehner, 255
Hansen, Ane Kirstine – 54, 59
Hansen, Ane Kirstine – kuratorbeskikkelse 74
Hansen, Ane Sophie – gift, arbejdsmand E. Chr. Hansen, 154
Hansen, Anna – 14, datter af arbejdsmand Hans Jacob Hansen, Frederiksgade 29, 217
Hansen, Anna Camilla Mathilde – 6 uger, datter af snedker Rasmus Chr. Hansen, Provstegade 4, II 112
Hansen, Anna Marie – 11½, datter af arbejdsmand Peter Hansen, Krudthusgade 19, II 311
Hansen, Anna Marie – 14 maaneder, datter af møllersvend Jens Hansen, St. Jørg. Forstad 45, II 68
Hansen, Anna Mathilde – gift, bager Martin Poulsen, 299
Hansen, Anna Sophie – gift, rugbrødbager Peter Larsen, skifte 7, 8, 39
Hansen, Anton Thede Valdemar – snedkersvend, 173
Hansen, Bertha Kirstine – gift, piskefabrikant Peter Chr. Petersen, 130
Hansen, Betty Marie – 1, datter af arbejdsmand A. Chr. Hansen, Langgade 15, 11
Hansen, Birthe – enke, gaardmand Christoffer Hansen, 267
Hansen, Carl Christian Georg – 4, søn af arbejdsmand Hans Jørgen Hansen, Frederiksgade 50, II 33
Hansen, Carl Johan Ferdinand – kuratorbeskikkelse 270
Hansen, Carl Lavard – 8 maaneder, søn af væver Reiner Hansen, Jens Benzonsgade 54, 207
Hansen, Caroline – 19 dage, datter af marskandiser Hans Hansen, Vesterbro 51, II 277
Hansen, Christian – blikkenslager, 60
Hansen, Christian Holger – 8 dage, søn af klejnsmed H. Chr. Hansen, Frederiksgade 38, 134
Hansen, Christoffer – arbejdsmand, 276
Hansen, Dorthea Laurine – 2 døgn, datter af ugift Johanne Margrethe Hansen, Sct. Jørgensgade 54, II 294
Hansen, Dorthea Madsine Cathrine – gift, indsidder H. J. Hansen, 234
Hansen, Dorthea Marie – enke, slagter Peder Hansen, 174
Hansen, Edith – 9 maaneder, datter af typograf … Hansen, Dronningensgade 92, 278
Hansen, Eduard Wilhelm August – musiker, 224
Hansen, Einar Charles – 5 maaneder, søn af gaardskarl Hans Hansen, Vestergade 49, II  179
Hansen, Emma Kirstine – 13, datter af arbejdsmand Lauritz Hansen, Heden 34, II 155
Hansen, Fanny Marie Dorthea – 7½, datter af former Lars Hansen, Nørrebro 52, 259
Hansen, Frederik Carl Christian – fhv. sergent, 278
Hansen, Hanne Marie Sophie – enke, maskinarbejder … Oppenheim, 230
Hansen, Hans – arbejdsmand, 174
Hansen, Hans – snedker, 304
Hansen, Hans – uldspinder, 253
Hansen, Hans – værgebeskikkelse, 130
Hansen, Hans Christian – kuratorbeskikkelse 282
Hansen, Hans Christian – kuratorbeskikkelse II 246, 247
Hansen, Hans Christiansen – kuratorbeskikkelse 20
Hansen, Hans Emanuel – 7 dage, søn af tømrer Rasmus Hansen, Vindegade 100, 234
Hansen, Hans Henrik – 9, søn af fyrbøder Peter Hansen, Kirkegaardsalléen 15, 267
Hansen, Hans Jacob – 3 dage, søn af arbejdsmand Lars Hansen, Jens Benzonsgade 45, 194
Hansen, Hans Jacob – arbejdsmand, attest for at han kan indgaa nyt ægteskab 210
Hansen, Hans Jacob – snedker, kuratorbeskikkelse 276
Hansen, Hans Johannes – kuratorbeskikkelse 293
Hansen, Hans Jørgen – malersvend, 251
Hansen, Hans Jørgen – tjenestedreng, 179
Hansen, Hans Peter – 7, søn af arbejdsmand Chr. Hansen, Fredensgade 15, 250
Hansen, Hans Peter – kuratorbeskikkelse 281
Hansen, Hans Peter – tjenestekarl, 107
Hansen, Hans Peter Wilhelm – 15 uger, søn af gjæstgiver … Hansen, Torvet 12, 186
Hansen, Hansine – umyndiggørelse 150
Hansen, Hansine Johanne – 10½, datter af tømrer Rasmus Hansen, Vindegade 100, 46
Hansen, Harald Emil – 5 dage, søn af arbejdsmand Jens Christian Hansen, Heden 128, 215
Hansen, Harald Peter – 2 maaneder, søn af politibetjent … Hansen, Tvergade 8, II 308
Hansen, Harry Jørgen Rasmus – 5 maaneder, søn af ugift Frederikke Berrig, Kirkegaardsallé 15, 200
Hansen, Hedvig Nielsine – 1, datter af cigarmager N. Hansen, Sct. Jørgensgade 45, II 203
Hansen, Henry Victor – 15 maaneder, søn af snedker H. C. C. Hansen, Oluf Bagersgade 16, 137
Hansen, Ida – 2 maaneder, datter af væver Lars Hansen, Frederiksgade 52, 130
Hansen, Ingeborg Marie – 10 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Jørgen Hansen, Hunderupgade 44, 62
Hansen, Ingeborg Veronica – 5½, datter af snedkersvend H. Hansen, Dronningensgade 6 B, II 51
Hansen, Inger Christine – ½ time, datter af sergent Hans Marius Hansen, Absalonsgade 34, II 158
Hansen, Jacob – 1, søn af arbejdsmand Carl Chr. Hansen, i Vester Kjærby, II 49
Hansen, Jacobine Caroline – enke, sømand N. Mortensen, 237
Hansen, Jens – arbejdsmand, 47
Hansen, Jens – gaardfæster, 203
Hansen, Jens – rekrut ved 16. Batt., 204
Hansen, Jens Jessen Lund – fhv. væver, 14
Hansen, Jens Martin – 1 time, søn af vognmand C. Hansen, Aalykkegade 2, 253
Hansen, Jens Peter – 11½, søn af arbejdsmand H. C. Hansen, II 13
Hansen, Jens Peter – tjenestekarl, 141
Hansen, Jensine – kuratorbeskikkelse ad hoc 112
Hansen, Jensine Sofie – gift, gasværksarbejder Jens Peter Jensen, 13
Hansen, Johan Siegfried Lauritz – børstenbinder, 123
Hansen, Johanne – 6, datter af gaardmand Niels Chr. Hansen, i Fraugde, II 14
Hansen, Johanne Marie – gift, murer Hans Peter Iversen, 77
Hansen, Johanne Marie – kuratorbeskikkelse II 293
Hansen, Johanne Marie – ugift, 54
Hansen, Johannes Einar – søn af maler Johannes Hansen, i Bellinge, 77
Hansen, Johannes Emanuel – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Lauritz Hansen, Heden 34, 242
Hansen, Johannes Hans Knudsen – 5, søn af arbejdsmand Niels Hansen, Nedergade 7, II 237
Hansen, Johannes Peter – 7, søn af sejlmager … Hansen, Rødegaardsvej 13, 203
Hansen, Julius – skrædder, 30, 124
Hansen, Jørgen – maskinarbejder, 63
Hansen, Karen – tjenestepige, 68
Hansen, Karen Margrethe – gift, premierlieutenant Hans Hansen, 192, 193
Hansen, Karen Marie – 2½, datter af banearbejder Niels Hansen, Lille Parcelvej 5, 264
Hansen, Karen Marie – 4, datter af gaardejer Henrik Hansen, i Stubberup, 94
Hansen, Karen Marie – enke, skomager Ole Christophersen, 65
Hansen, Karen Sophie – enke, fhv. sergent C. L. Jørgensen, 56, 58
Hansen, Karla Marie – 3 uger, datter af ugift Augusta Marie Hansen, Staalstræde 3, II 31
Hansen, Ketty – 3 maaneder, datter af glarmester F. V. V. Hansen, Vestergade 71, 213
Hansen, Kirsten – enke, arbejdsmand Nicolai Hansen, 269
Hansen, Kirstine – ugift, 7
Hansen, Knud – arbejdsmand, 148
Hansen, Lars – tømrer, attest for, at han kan indgaa nyt ægteskab 245
Hansen, Lars – urtemand, 133
Hansen, Lauritz Frederik – kuratorbeskikkelse 279
Hansen, Ludvig Christian – 4, søn af former J. M. Hansen, Fredensgade 21, 271
Hansen, Maren – enke, murmester … Madsen, 23, 24, 60
Hansen, Maren – gift, arbejdsmand Hans Jacob Hansen, 22
Hansen, Maren – gift, arbejdsmand Jørg. Pedersen, skifte 95
Hansen, Maren – gift, væver M. Hansen, 219
Hansen, Maren – husholderske, 248
Hansen, Maren – kuratorbeskikkelse 8
Hansen, Maren Cathrine – gift, murer … Blichfeldt, 290
Hansen, Maren Kirstine – enke, arbejdsmand Lars Hansen, 129
Hansen, Marie – 7, datter af arbejdsmand Jens Peter Hansen, Frederiksgade 63, 15
Hansen, Marie – enke, smed Jeppe Jensen, 7
Hansen, Marie Cathrine – gift, husmand Knud Jokumsen Knudsen, 127
Hansen, Marie Sophie Brodbruch – kuratorbeskikkelse 235
Hansen, Marie Thorvaldine Sophie – 14 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Christian Hansen, Godthaabsgade 5, II 241
Hansen, Marie Trolle – 3, datter af gaardejer N. Hansen, af Vester Kjærby, II 64
Hansen, Marius – 9 maaneder, søn af ugift Juliane Sophie Petersen, Frederiksgade 63, 323
Hansen, Martha Cathrine – 5 maaneder, datter af bager Hans Hansen, Sct. Knudsgade 4, 214
Hansen, Mary – ½, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Ramsherred 24, II 130
Hansen, Mette – gift, boelsmand Christen Hansen, 159
Hansen, Mette Kirstine – kuratorbeskikkelse 237
Hansen, Nicoline – gift, skrædder og kaptajn … Bruun, 302
Hansen, Niels – arbejdsmand, af Nørre Søby, 150
Hansen, Niels – arbejdsmand, 87
Hansen, Niels – arbejdsmand, dødsbo 24, 164, 167
Hansen, Niels – skrædder, 56, 59
Hansen, Niels Christian – 1 og 9 maaneder, søn af ugift Hansine Henriette Marie Henriksen. I pleje hos stenhugger Niels Henriksens hustru, Møntestræde 12, II 294
Hansen, Niels Christian – 5½, søn af arbejdsmand Hans Christian Hansen, Godshaabsgade 5, II 287
Hansen, Niels Christian – kuratorbeskikkelse 66
Hansen, Niels Peter Anton – kuratorbeskikkelse 156
Hansen, Olga – ½, datter af maskinarbejder … Hansen, Kragsbjergvej 2, 100
Hansen, Otilia – enke, skomager … Hassing, 281
Hansen, Peter – detaillist, 25
Hansen, Peter – tømrer, 259, 281
Hansen, Peter Henrik – værnepligtig, 7
Hansen, Peter Marius Anton – 1 uge, søn af arbejdsmand Hans Hansen, Kronprinsensgade 42, 66
Hansen, Peter Vaaben – kuratorbeskikkelse 278
Hansen, Poul – aftægtsmand, 213
Hansen, Rasmine – tjenestepige, 56
Hansen, Rasmus – fhv. gasmaaler, dødsbo 272, 274
Hansen, Rasmus – værgebeskikkelse 130
Hansen, Rasmus Christian – 3 uger, søn af smaakjører Niels Hansen, Nørrebro 77, II 229
Hansen, Rasmus Christian – snedker, konkursbo 305, 319, 325
Hansen, Rasmus Holger Dau – 16 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Sct. Jørgens Forstad 25, II 292
Hansen, Rigmor Gudrun Justesen – 3 maaneder, datter af arbejdsmand H. Christoffer Hansen, St. Jørgens Forstad 28 C, 63
Hansen, Sophie – ugift, 9
Hansen, Sophie Hansine – 13½, datter af smed A. Hansen, Frederiksgade 51, II 91
Hansen, Svend Laurits – 1 og 3 maaneder, søn af væver Jørgen Hansen, H. C. Andersensgade 28, II 26
Hansen, Søren Lauritz Hoffenseths – 10 maaneder, søn af sømand Lauritz Hansen, Middelfart Landevej 31, 271
Hansen, Søren Martin – kuratorbeskikkelse 146
Hansen, Trine Margrethe – enke, restauratør A. Nielsen, 249, 250
Hansen, Urban – kjøbmand og sparekassedirektør, dødsbo 295, 297, 314
Hansen, Valborg Emilie – 1, datter af ugift Anna Christiane Hansen, Nørregade 41. I pleje i Ryttergade 21, 203
Hansen, Volmer August Bebel – 8 maaneder, søn af skomagersvend Henning Hansen, Fredensgade 17, 305
Hansen, Aage – 5 maaneder, søn af kusk Anders Hansen, Pogestræde 2, 159
Hansen, Aage Carl – 3 maaneder, søn af manufakturhandler Carl. L. Hansen, Overgade 14, II 157
Harboe, Jens Ludvig – fabrikant, 159, 162
Hartvig, Andreas Hansen – fhv. bager, 271
Hartz, Hertha Marie – 198
Hauptmann, Christian Julius Leo – malermester, 266
Heiden, Dorthea Petrine – enke, snedker L. Jensen, dødsbo 55, 75, 126, 171, 263, 289, 293, 315
Heimann, Jørgine Christiane – 3, datter af væver J. Chr. Heimann, Vindegade 127, II 51
Hennesen, Rasmine – gift, kudsk Niels Jacobsen, 235
Henningsen, … - 12 dage, udøbt dreng, søn af jernbaneassistent … Henningsen, Pjentedamsgade 41, 61
Henningsen, Christian Poul Joachim – 9 maaneder, søn af slagter … Henningsen, Heden 222, II 317
Henriksdatter, Christiane Frederikke – enke, skibstømrer Rs. Madsen, 64
Henriksen, Abelone Marie Kirstine Sophie – gift, sadelmager … Henriksen, 268
Henriksen, Axel Carl Bech – billedskjærer, 202
Henriksen, Cathrine – 1, datter af humlehandler Niels Henriksen, Pogestræde 23, II 155
Henriksen, Christian Otto – 7 maaneder, søn af møllebygger … Henriksen, Albanigade 11, II 304
Henriksen, Karen Christine – kuratorbeskikkelse 38
Henriksen, Karen Kirstine – ugift, dødsbo 205, 207, 209
Henriksen, Mariane Rasmine – 1½, datter af arbejdsmand Hans Chr. Henriksen, Absalonsgade 30, 66
Henriksen, Rasmus – kjøbmand og værtshusholder, dødsbo 33, 38, 50, 208, skifte 162
Hestehave, Lauritz Pedersen – kuratorbeskikkelse 249
Hintsch, Gottlieb Traugott – værgebeskikkelse 44
Hjorth, Johan Frederik Marius – snedker, 55
Hjæresen, Hans Nielssilius Albert Sophus – 13, søn af arbejdsmand H. F. Hjæresen, Frederiksgade 31, 197
Hoffmann, Elise Marie Clemence – kuratorbeskikkelse 290
Hoffmann, Flora Josephine Thekla – 3 maaneder, datter af snedker Manze Hoffmann, Vestre Stationsvej 64, 174
Hoffmann, Ida Flora Dorthea Adolphine – ugift, 136, 231
Holck, Alfred – kjøbmand, indbetaling af arvelodder 217
Holm, Carl Sophus – maskinist, 205
Holm, Else Nicoline – enke, brændevinsbrænder R. Kop Pagh, 48
Holm, Harald Valdemar – skomager, 294
Holm, Martha Carla Henriette – 6
Holmelund, Kai Hilmar Bent Nielsen – 11 uger, søn af arbejdsmand Chr. Nielsen Holmelund, Sct. Jørgens Forstad 89, 185
Holst, Søren Nielsen – garver og læderhandler, 324
Holtmann, Adolphine Pouline – kuratorbeskikkelse 175
Huus, Emilie Louise – kuratorbeskikkelse 236
Hyldager, Søren Andersen – skrædder, 39
Høegh, Christian – kjøbmand, 201, ii 201, 205, 228, 239, 250, 254, 268, 283, 300
Høegh, Harald Christian – 3, søn af uhrmager … Høegh, St. Knudsgade 48, II 45
Haase, Ellen Marie – 6 timer, datter af glasmager … Haase, Arbejderboligen, II 323
Ingerslev, Agnes Christiane Ædelsten – kuratorbeskikkelse ad hoc 9
Iversen, Carl Christian Ingvard – 8 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Iversen, Bangsboder 13, II 181
Iversen, Holger Edvard – 8, søn af murer Hans Peter Iversen, Dronningensgade 49, 159
Iversen, Sophie – ugift, 11
Jacobsen, Ane Marie – enke, arbejdsmand Lars Jensen, 137
Jacobsen, Gjertrud Kirstine – enke, handskemager … Zilmer, 197
Jacobsen, Holger Alfred – kuratorbeskikkelse 294
Jacobsen, Johannes Theodor – tjenestedreng, 28
Jacobsen, Kirstine Albertine – enke, indsidder Hans Jacobsen, 300
Jacobsen, Marie Sophie Nathalie Leonhardine – enke, kjøbmand Christian Frederichsen, begjæring af hustruen om at boet skal til offentl. skifte 6 (se 4? linie f.a.heri registret)
Jacobsen, Martin Einar – kuratorbeskikkelse 267
Jahn, D. – gjæstgiver, rekvisition om at hans bo tages under konkurs 305
Jakobsen, Christine Henriette – værgebeskikkelse 154
Jakobsen, Søren – fhv. gartner, 119
Jensdatter, Ane Sophie – enke, vagtmester … Brødegaard, dødsbo 124
Jensdatter, Karen – enke, skomager P. Chr. Christensen, 323
Jensen, Albertine Christine Laura – gift, snedker … Larsen, 136
Jensen, Anders – fhv. gaardejer, 290
Jensen, Ane Cathrine – gift, fisker Jens Chr. Jensen, i Munkebo, 5
Jensen, Ane Marie – gift, arbejdsmand Peter Jensen, 47
Jensen, Asmus Peter – arbejdsmand, 160
Jensen, Axel Christian – 2, søn af ugift Karen Kirstine Jensen, Gormsgade 1, 177
Jensen, Carl Christian – væver, 115, 119
Jensen, Carla Ingeborg Agnete – 3½, datter af farver Jens Jensen, Jens Benzonsgade 34, II 107
Jensen, Caroline Jørgine – kuratorbeskikkelse 146
Jensen, Christian – fhv. smed, 209
Jensen, Dorthea Margrethe – 7½, datter af gaardmand Lars Jensen, i Rønninge, II 215
Jensen, Einar Valdemar – 9 maaneder, søn af guldsmed Emil Jensen, Gravene 12, II 273
Jensen, Ellen – 9½, datter af skuespiller Anton Jensen, Bangsboder 1, 120
Jensen, Elvira Eveline – 13 maaneder, datter af frask8ilte Maren Jensen, Vindegade 102, 134
Jensen, Hans – 7, søn af husmand Jørgen Jensen, af Anderup Mark, II 9
Jensen, Hedevig Helene Marie – gift, arbejdsmand … Ovesen, skifte 268
Jensen, Henning Johannes – 1 dag, søn af arbejdsmand Hans Chr. Jensen, Albanigade 29, 231
Jensen, Jenny Marie – 10 uger, datter af hushjolderske Maren Hansen Jensen (nu gift med garveriarbejder Niels Chr. Ovesen), Dronningensgade 94, 299
Jensen, Jens – fæstemand, 14, 120
Jensen, Jens – tandlæge, 248, 252
Jensen, Jens Søren – 10, søn af gaardmand Lars Jensen, af Rønninge, 220
Jensen, Karen Kirstine – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Jensen, Kirkegaardsalleén 29, II 308
Jensen, Karen Margrethe – enke, boelsmand Ole Petersen, 63
Jensen, Kirstine – enke, garver … Klink, 204
Jensen, Knud Christian – 8, søn af arbejdsmand P. Jensen, Vejruplund i Ubberud Sogn, II 69
Jensen, Knud Petersen – musiker, 212
Jensen, Lars Christian – arbejdsmand, II 20, 123
Jensen, Lars Jørgen – arbejdsmand, skifte 161
Jensen, Laura Marie Theodora – kuratorbeskikkelse 156
Jensen, Lauritz Marinus Peter – 6 dage, søn af pudser Jens Jensen, Dronningensgade 115, 1
Jensen, Mads – 12, søn af husmand Jørgen Jensen, Anderup Mark, Lumby Sogn, II  157
Jensen, Mads Andreas – 1½, søn af arbejdsmand Jens Jensen, Jens Benzonsgade 3, 198
Jensen, Maren Cathrine – gift, smed Peter Christiansen, 21
Jensen, Maren Christine – gift, arbejdsmand Th. Andersen, 140
Jensen, Maren Kirstine – 3, datter af maltgjører Jørgen Jensen, Dronningensgade 70, II 290
Jensen, Maren Kirstine – gift, arbejdsmand Th. Andersen, 140
Jensen, Maren Sophie – gift, slagter … Woller, 246
Jensen, Mariane – kuratorbeskikkelse 322
Jensen, Marie Sophie – gift, kjøbmand … Poulsen, værge ad hos 292
Jensen, Marius – kuratorbeskikkelse 173
Jensen, Martha Jensine Scheüer – 9 maaneder, datter af tømrer Rasmus Jensen, Jens Benzonsgade 34, 83
Jensen, Mathilde – enke, fæster Poul Rasmussen, dødsbo 71, 80, II 88, 96, 117, 176, 263, 313
Jensen, Mouritz Hermann Frederik – 11 maaneder, søn af bager Frederik Jensen, Sct. Jørgens Forstad 41, 108
Jensen, Niels – aftægtsmand, 156
Jensen, Niels Christian – malersvend, 136, 137
Jensen, Niels David – vinhandler, ophævelse af umyndighedsdekret 251
Jensen, Niels David Valdemar – vinhandler, umyndiggørelse 95
Jensen, Niels Peter – 8 maaneder, søn af ugift mejerske Anna Jensen, Vindegade 48, II 72
Jensen, Olga – 6 dage, datter af arbejdsmand Lars Christian Jensen, Hunderupgade 21, 15
Jensen, Peter – fhv. gaardejer, umyndiggørelse 104, 197
Jensen, Peter – kuratorbeskikkelse 71
Jensen, Peter – skrædersvend, 220
Jensen, Petronelle Kirstine – kuratorbeskikkelse 108
Jensen, Rasmus – 5 maaneder, søn af væver Hans Chr. Jensen, Grønnegade 28, II 229
Jensen, Rasmus – smaakjører, 270
Jensen, Rigmor Johanne – ½, datter af mælkehandler Lars Jensen, Heden 144 A, 323
Jeppesen, Marie Kirstine Laurentine – kuratorbeskikkelse 282
Jeppesen, Petra Marie – 14 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand F. C. Jeppesen, Kongensgade 66, II 236
Jespersen, Constance Frederikke Thorine – gift, møbelhandler … Schmidt, 245
Jespersen, Marie Frederikke – tjenestepige, 280
Jessen, Lorentz Heinrich – forpagter, konkursbo 107, 110, 121, 149, 226, 232
Jessen, Michael Carl – kuratorbeskikkelse 119
Johannessen, Eleonora Christine – 1 og 9 maaneder, datter af tilskjærer Carl Isak Johannesen, Allégade 39, II 67
Johannison, Einar Johan Peter – skrædder, dødsbo 129, 192, 306
Johansen, Christian – drejer, 277
Johansen, Christian Wassilefsky – 2 maaneder, søn af arbejdsmand Th. Johansen, Vesterbro 58, II 50
Johansen, Christiane – 7½, datter af arbejdsmand L. P. Johansen, Kræmmergyden 12, 56
Johansen, Christoffer – 3 uger, søn af ugift Anna Marie Magdalene Johansen, Grynhusene 85, II 299
Johansen, Christoffer – 8½, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen, Nyborg Landevej 70, 32
Johansen, Hans Christian – 3 maaneder, søn af træskomand Peter Johansen, Nyborg Landevej 58, II 323
Johansen, Hans Halvor – 4 maaneder, søn af fedevarehandler Niels Johansen, Vestergade 95, 145
Johansen, Hans Simon – arbejdsmand, 320, ny prot. 18
Johansen, Ingrid Christine – gift, arbejdsmand Rasmus Jørgensen, skifte 1
Johansen, Jacob – møllebygger, 97, 117
Johansen, Jens Peter – 7 timer, søn af smed Hans Chr. Johansen, Aalykkevej 16, II 115
Johansen, Johanne Catrine – gift, arbejdsmand R. Jørgensen, skifte 37
Johansen, Johannes Holger – 7 uger, søn af murer Hans Chr. Johansen, Jens Benzonsgade 24, II 208
Johansen, Lars – former, 44
Johansen, Maren Dorthea – gift, skomager C. L. Chr. Christensen, 61, 124
Johansen, Maren Dorthea Christine – gift, skomager L. C. Chr. Christensen, 61, 124, skifte 256
Johansen, Olga Cathrine – ½, datter af ugift Jørgine Christine Johansen, Kirkegaardsalléen 3, II 282,
Johansen, Rasmine – enke, snedker Jens Peter Jacob Karstens, 165
Johansen, Sophie Marie – gift, handelsrejsende … Johansen, værgebeskikkelse ad hoc 124
Johansen, Søren – elektriker, konkursbo 181, 194, 222
Johansen, Søren Thorvald – 2, søn af tømrer Hans Chr. Johansen, af Birkum Kohave, II 129
Jonassen, … - 16 dage, udøbt dreng, søn af ugift Blenda Jonassen, Heden 204, 253
Juul, Ingeborg Johanne Marie – ½, datter af slagter Peter Andreas Juul, Bangs Boder 8, 253
Jørgensen, … - 5 uger, udøbt pige, datter af snedkermester Lars Peter Jørgensen, Overgade 61, 305
Jørgensen, Adolphine Mathilde Wittrup – ½, datter af piskemager Knud Jørgensen, Allegade 11, 134
Jørgensen, Ane Kirstine – arbejdsmand Hans Jørgensen, skifte 1
Jørgensen, Ane Kirstine Madsine – gift, betjent … Johansen, 166
Jørgensen, Anna Emilie – barn, 91
Jørgensen, Anne Kirstine – kuratorbeskikkelse ad hoc 145
Jørgensen, Carl Henrik Theodor – kuratorbeskikkelse 257
Jørgensen, Caroline Marie – 8, datter af enke Ane Jørgensen, Kragsbjergvej 7, 98
Jørgensen, Christian – tjenestekarl, 200
Jørgensen, Christian Nicolaj Emanuel – handelskommis, 67
Jørgensen, Christine Marie – gift, husmand Chr. Jørgensen, 197
Jørgensen, Dorthea Jensine – 14, datter af husmand Anders Jørgensen, Hundslev, 123
Jørgensen, Elka Camilla – kuratorbeskikkelse 134
Jørgensen, Else Marie Elisabeth – gift, arbejdsmand Jørg. Jørgensen, 154
Jørgensen, Emilie Marie Kirstine – enke, arbejdsmand H. Jørgensen, 107
Jørgensen, Erna Hansine Marie – ½, datter af typograf Ernst Ludvig Jørgensen, Vindegade 108, II 22
Jørgensen, Frederikke – ugift, 138, 139
Jørgensen, Fritz Theodor Peter – kuratorbeskikkelse 257
Jørgensen, Hans – arbejdsmand, 159
Jørgensen, Hans Christian – kuratorbeskikkelse, 21
Jørgensen, Hans Simon Ferdinand Rikard – 8, søn af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, Grønnegade 16, II 234
Jørgensen, Hansine – gift, husmand Anders Jørgensen, 211
Jørgensen, Henrik – kuratorbeskikkelse 216
Jørgensen, Jens – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Jørgensen, Grynhusene 79, 192
Jørgensen, Johanne – enke, arbejdsmand P. Christensen, 263
Jørgensen, Johannes Lauritz – 3, søn af klodsemager Niels Christian Jørgensen, Rødegaardsvej 13, 113
Jørgensen, Jørgen – fhv. tømrer, 93
Jørgensen, Jørgen – kuratorbeskikkelse 86
Jørgensen, Jørgen Christian – 3½ maaned, søn af murmester … Jørgensen, Vestre Stationsvej 58, II 115
Jørgensen, Jørgen Christian – skrædersvend, 78, 86, 87
Jørgensen, Jørgine – fhv. modehandlerinde, 22
Jørgensen, Laura Sophie – kuratorbeskikkelse 142
Jørgensen, Lauritz Theodor – kuratorbeskikkelse 235
Jørgensen, Maren Kirstine – gift, væver Peter Jørgensen, enkemand og sønnen agter selv at overtage boet 26
Jørgensen, Maren Marie – tjenestepige, 134
Jørgensen, Marentine Frederikke Louise – gift, smed … Nielsen, 260
Jørgensen, Marie – 2, datter af husmand Rasmus Jørgensen, af Brændekilde Mark, 6
Jørgensen, Marie – tjenestepige, 128
Jørgensen, Marie Rasmine – 1½, datter af ugift Johanne Larsen. I pleje hos arbejdsmand Niels Peter Andersen, Nørrebro 10, 312
Jørgensen, Marry Petrine – 11 maaneder, datter af smed R. Jørgensen, Sct. Jørgensgade 21, 94
Jørgensen, Methea – ugift, 196
Jørgensen, Mette – enke, vognmand Rasmus Steffensen, dødsbo 146, 172, 188
Jørgensen, Niels Christian – arbejdsmand, 159
Jørgensen, Niels Martin – kuratorbeskikkelse 298
Jørgensen, Niels Peter – 12, søn af arbejdsmand Mads P. Jørgensen, af Sanderum Mark, II 200
Jørgensen, Nielsine Vilhelmine – kuratorbeskikkelse 58
Jørgensen, Peter – ungkarl, 156, 158
Jørgensen, Petrine Laurine – kuratorbeskikkelse 291
Jørgensen, Severine Petrea – gift, detaillist S. Sørensen, værgebeskikkelse ad hoc 156
Jørgensen, Sophus Theodor – fotograf, 318
Kambeck, Peter Carl Ferdinand – arbejdsmand, 65
Karlsen, Martine Nicolaide – kuratorbeskikkelse 128
Karstens, Rasmine – konkursbo 139, 151, 182
Kisby, Julie – enke, vejbetjent … Recke, 73
Klink, Martin Daniel – snedker, 140
Klixbüll, Julius – fhv. kjøbmand, 20
Knudsdatter, Kirsten – ugift, 26
Knudsdatter, Marie – enke, husmand Christian Jørgensen, 181
Knudsen, Anders – fhv. bybud, 141
Knudsen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Hans Jørgensen, 4
Knudsen, Carl Alfred – 6 uger, søn af ugift Karen Sophie Louise Knudsen, Odinsgade 25, 278
Knudsen, Christina Valborg – kuratorbeskikkelse 36
Knudsen, Christine Abelone – 6, datter af husmand Lars Knudsen, af Fangel Torp, 21
Knudsen, Edvard Emil Knud Rasmus – ½, søn af arbejdsmand Erik Knudsen, Nørregade 72, 141
Knudsen, Hans Henrik – 19, søn af gaardmand Knud Petersen, af Sellebjerg, Vissenbjerg Sogn, 134
Knudsen, Jens – 4, søn af husmand Lars Knudsen, af Fangel Torp, 25
Knudsen, Jens August – 12, søn af gjæstgiver Knud Jensen Knudsen, Frue Kirkestræde 13, II 192
Knudsen, Jens Christian – 5, søn af arbejdsmand M. E. Knudsen, Krudthusgade 6, II 66
Knudsen, Lars – fhv. høker, 32
Knudsen, Mads Christian – stenhugger, dødsbo 84, 86, 170
Knudsen, Maren – gift, huusmand Mads Knudsen, 203
Knudsen, Marie Kirstine – gift, brøndgraver … Knudsen, 300
Knudsen, Marie Kirstine – ugift, 49
Knudsen, Rasmus – arbejdsmand, 27
Knudsen, Theodora Jensine – 8 dage, datter af snedker Thorvald Knudsen, Vestergade 67, II 112
Knudsen, Thomta Christine Cecilie – kuratorbeskikkelse 36
Knudsen, W. J. – klodsemager, konkursbo 110
Koefoed, Johanne Martha – 1 uge, datter af kjøbmand … Koefoed, Nedergade 52, 40
Koordt, Carl Jensen – 10 uger, søn af tømmersvend Niels Frederik Koordt, Grynhusene 65, II 304
Kryhlmann, Ellen – 4 dage, datter af gjæstgiver … Kryhlmann, Heden 140, 212
Küster, F. – kjøbmand, konkursbo 312, 317
la Cour, Carl August – fhv. kjøbmand og kommerceraad, 47, 50, 239
Lange, Malfred Louise – enke, smed … Grønning, 291
Langhoff, Marie Louise – 8 maaneder, datter af slagter … Langhoff, St. Jørgensgade 47, II 47
Langhoff, Niels Peter Lauritz – slagter, 179
Langkilde, Kirsten – ugift, 229, 236
Langkilde, Niels – fhv. forpagter, konkursbo 41, 52, 100
Langkilde, Rasmine Martine - … Helfach, dødsbo 30
Larsdatter, Maren – gift, arbejdsmand Anders Nielsen, 64
Larsen, Albert Sofus – 8 maaneder, søn af snedker Sofus Larsen, Aalykkegade 26, 6
Larsen, Alfred – 10 maaneder, søn af modelsnedker … Larsen, Kragsbjergvej 7, II 130
Larsen, Anders Nyholm – 4, søn af gjæstgiver Niels Larsen, Vestergade 50, 28
Larsen, Andreas Christian Dyreborg – skibskaptain, 282
Larsen, Andreas Ludvig – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Carl Vilhelm Larsen, Sct. Jørg. Gade 50, II 203
Larsen, Andreas Sophus Theodor – kemisk assistent, 92, 97
Larsen, Ane Marie – gift, bryggerkudsk J. Larsen, 236
Larsen, Anna – 10 maaneder, datter af ugift Anna Larsen, Thorsgade 62, plejedatter af arbejdsmand Jørg. Rasmussen, II 106
Larsen, Anna Kristine – tjenestepige, 78, 91
Larsen, Anna Mathea – 15, datter af arbejdsmand Lauritz P. Larsen, Dronningensgade 94, 61
Larsen, Barbara Christine – gift, handskemager … Gress, 274
Larsen, Bertha Hanna – 10 uger, datter af Karen Marie Jepsen, Frederiksgade 46, II 116
Larsen, Carl Anton – 5½, søn af fabrkarbejder Niels Larsen, Dalum, II 59
Larsen, Carl Harald Julius – fhv. kjøbmand, 264
Larsen, Carl Peter – 5 maaneder, søn af ugift Karen Edvardsen. I pleje hos arbejdsmand Hans Peter Andreasen, Sct. Jørgens Forstad 40, II 260
Larsen, Caroline Petrine – værgebeskikkelse 63
Larsen, Christine Marie – tugthusfange, dødsbo 265
Larsen, Christine Marie – ugift, 35
Larsen, Dorthea Elisabeth – enke, træarbejder Rasmus Jørgensen, till. for enken til at hensidde i uskiftet bo II 28
Larsen, Elise Cecilie – gift, fabrikarbejder … Larsen, 234
Larsen, Ellen Finsen – 7 uger, datter af fuldmægtig Jørg. Larsen, Tværgade 24, II 197
Larsen, Fritz – skomager, 313, 319, ny prot. 41
Larsen, Fritz Christian Lauritz – 3 uger, søn af arbejdsmand Niels Frederik Larsen, Dannebrogsgade 11, 266
Larsen, Hans – 11 uger, søn af vognmand Anders Larsen Sørensen, Enggade 6, 137
Larsen, Hans – isenkræmmer og hustru …, dødsbo 63
Larsen, Hans – væver, 39
Larsen, Hans Chr. – væver, dødsbo 36, 171, 325
Larsen, Hans Oluf – ½, søn af Martha Martensen, Fisketorvet 4, II 210
Larsen, Hans Simeon – vognmand, 125, 134
Larsen, Hansine Caroline – 3 uger, datter af arbejdsmand Carl Larsen, H. C. Andersensgade 48, 207
Larsen, Harald Marius – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, H. C. Andersensgade 31, 123
Larsen, Helga Camilla Andrea – 1 og 9 maaneder, datter af patrouillebetjent … Larsen, Tværgade 31, II 167
Larsen, Jacob Wilhelm – farver, 261
Larsen, Jacobine – gift, husmand Mads Larsen, 147
Larsen, Jens Christian – detaillist, 259
Larsen, Jens Christian – gaardejer, 148
Larsen, Jens Thorvald Ludvig – 7 maaneder, søn af væver Anders Larsen, Oluf Bagersgade 6, II 9
Larsen, Johanne Marie – gift, arbejdsmand … Pedersen, 306
Larsen, Jørgen Peter – 10, søn af smed … Larsen, Tommerup Kohave, 17
Larsen, Karen Birgitte Kamilla Marie – ugift, 27, 30
Larsen, Knud Christian – forvalter, 272
Larsen, Lars – arbejdsmand, 246
Larsen, Lars – arbejdsmand, 273
Larsen, Lars – arbejdsmand, dødsbo 122
Larsen, Lauritz – ½, søn af ugift Jensine Larsen. I pleje hos arbejdsmand Chr. Madsen, Sct. Jørgensgade 22, II 213
Larsen, Lauritz Alfred – kuratorbeskikkelse 60
Larsen, Louise Augusta – gift, garver Knud Larsen, 249
Larsen, Maren – 2½, datter af arbejdsmand Niels Peter Larsen, Thorsgade 27, 62
Larsen, Marie Margrethe – 5 dage, datter af snedkersvend Lauritz Christian Larsen, Odinsgade 50, II 200
Larsen, Mette Cathrine – enke, arbejdsmand Lars Nielsen, 116
Larsen, Niels – værgebeskikkelse 2
Larsen, Niels Jørgen – arbejdsmand, 78
Larsen, P. – værtshusholder, dødsbo 65
Larsen, Peter – rugbrødbager, ang. fejlagtig sikkerhedsstillelse ved et skifte 238
Larsen, Peter Marius – kuratorbeskikkelse 139
Larsen, Petra Kirstine – 2 maaneder, datter af ugift Sine Larsen, H. C. Andersensgade 11. Plejedatter af arbejdsmand Morten Knudsen, Rødegaardsvej 32, 251
Larsen, Rasmus Arentzbak – en obligation for hans børn til Overform. 100
Larsen, Rigmor – 2 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Larsen, Godthaabsgade 29, II 120
Larsen, Simeon – adjunkt, konkursbo 220, 231, 264, 272, 282, 289, 292, 309
Larsen, Sophus – træ og finerskjærer, konkursbo 107, 110, 121, 128
Larsen, Thorvald – 13, søn af sømand Jacob Larsen Lyberg, Vindegade 53, 120
Larsen, Thorvald Balduin – 5½ maaned, søn af skrædder C. Larsen, Mellemstræde 6, 159
Larsen, Thorvald Hans – 7, søn af snedker Niels Larsen, Sortebrødrestræde 10, II 27
Larsen, William Alfred Sigvard – 17, søn af væver Jørgen Larsen, Kræmmerguyden 4, II 263
Lauesen, … - 7 uger, udøbt dreng, søn af kjøbmand Th. Lauesen, Kongensgade 31, 276
Lauesen, Anders Martinus – værgebeskikkelse 142
Lauritzen, Lauritz Christian – slagter, 66, 68, 76
Laursen, Emilie – 3, datter af bager Hans Morten Laursen, Dronningensgade 32, 113
Lehmann, Cathrine Magdalene – enke, snedker P. Benjaminsen, 66
Leonhard, Doris Anna Marie Jochimsen – enke, maskinmester i Marinen Fritz Jacobsen, 11
Levin, Clara Josephine – gift, lithograf … Køhler, skifte II 195
Limkilde, Agnes Catharine Elisabeth – kuratorbeskikkelse 185
Limkilde, Clemens Christian Georg – kjøbmand, 165, 187
Limkilde, Mary Harriet Cecilie – kuratorbeskikkelse 185
Lind, Martine Sørine Nicoline Andrea Estrup – kuratorbeskikkelse 140
Lokdam, … - 2 timer, udøbt dreng, søn af detaillist Carl August Lokdam, Vindegade 2, 320
Longhi, Kirstine – ugift, 186
Lorentzen, Albert Jørgen Christian – kuratorbeskikkelse 104
Lorentzen, Laust – arbejdsmand, 40
Lose, Karen Margrethe – datter af sognepræst Emil Valdemar Lose, Skeby, kuratorbeskikkelse II 236, II 293
Lotze, Ernst Gustav – apotheker og etatsraad, 48, 49
Ludvigsen, Ove Georg Antonius – 3 maaneder, søn af handelsagent Niels Chr. Ludvigsen, Dronningensgade 21, 205
Lund, Andrea Sophie Camilla Ludovica – kuratorbeskikkelse 93
Lund, Helene Margrethe – enke, skrædder … Lund, 255
Lund, Jens Mathias – fhv. bager, 199, 238
Lund, Kristine – enke, skomager … Birkholm, 257
Lykkedahl, Hans Tobias – glarmester, 200
Mackeprang, Ellen – 4½, datter af landinspektør … Mackeprang, Vestergade 27, 49
Madsdatter, Sara Kirstine – enke, arbejdsmand J. Jacobsen, 219
Madsen, … - 15 minutter, søn af gartner Marius Lauritz Madsen, Fredensgade 37, 44
Madsen, … - 5 timer, udøbt dreng, søn af hattemager Lars Madsen, Nørregade 67, 235
Madsen, Anders Christian – kuratorbeskikkelse 15
Madsen, Ane – gift, skrædder Lars Jensen, 264
Madsen, Anna – ugift, 136
Madsen, Anne Marentine – kuratorbeskikkelse 127
Madsen, Anton – 3, søn af vognmand Niels Madsen, Adamsgade 20, 159
Madsen, Anton Johannes – 10, søn af sadelmager … Madsen, Dronningensgade 37, II 210
Madsen, Cecilie Kirsten Margrethe – 1maaned, datter af væver H. D. Madsen, Krudthusgade 1, II 272
Madsen, Christian Gustav – 11 maaneder, søn af ugift Karen Dorthea Madsen, Sortebrødre Torv 16, II, 237
Madsen, Dorthea Johanne Christine – 3, datter af røgter Hans Madsen, i Neder Holluf Fraugde Sogn, II 255
Madsen, Einar Louis – 7 maaneder, søn af straahattemager Lars Madsen, Nørregade 67, 55
Madsen, Hans – arbejdsmand, andr. fra enken om at hensidde i uskiftet bo 12
Madsen, Hans Christian – skolebestyrer, 303
Madsen, Hans Johan Martinus – sømand, 193
Madsen, Ida Christine Hansine Cathrine – kuratorbeskikkelse 291
Madsen, Ingeborg Caroline Marie – kuratorbeskikkelse 321
Madsen, Jens Peter – kuratorbeskikkelse 221
Madsen, Jensine – enke, snedkermester H. Karstensen, 93
Madsen, Johannes – 2 maaneder, søn af tjenestepige Karen Marie Madsen, Ridehusgade 40, II 59
Madsen, Johannes – kommis, 150
Madsen, Johannes Eduard – 4, søn af gaardejer Chr. Madsen, i Midskov, II 68
Madsen, Jørgen Thorvald – 1½, søn af arbejdsmand Jørgen Madsen, Skulkenborg 8, 108
Madsen, Karen – 9 maaneder, datter af arbejdsmand … Madsen, Pjentedamsgade 1, 147
Madsen, Karen – gift, teglbrænder … Hollmann, 93
Madsen, Knud – 2 maaneder, søn af væver Anders Madsen, Middelfart Landevej 13, II 278
Madsen, Lars – fhv. landmand, 34
Madsen, Lars Christian Julius – kuratorbeskikkelse 257
Madsen, Mads – fhv. væver, 163
Madsen, Mads Peter – malersvend, 179
Madsen, Marie Cathrine – gift, smaakjører H. Rasmussen, 317
Madsen, Max Gerhard – 11, søn af arbejdsmand R. Madsen, Ramsherred 15, 274
Madsen, Morten – 10 maaneder, søn af ugift Ida K. Marie Madsen, Skulkenborg 24, 73
Madsen, Niels Christian – 10 dage, søn af arbejdsmand A. J. Madsen, Vesterbro 88, II 159
Madsen, Peter – arvefæstehusmand, skifte 232, 233
Madsen, Peter – handskemager, 55, 56
Madsen, Petra Hansine Bertheline – 2½, datter af murer Rasmus Madsen, H. C. Andersensgade 43, II 33
Madsen, Petra Marie – 7, datter af sadelmager H. P. Madsen, Dronningensgade 37, 116
Madsen, Pouline Rasmine – ugift, 297
Madsen, Rasmus – detaillist, 186, 187
Madsen, Rasmus – handelsagent, 119, 127, 128
Madsen, Svend Aage – 11 maaneder, søn af vognmand Søren Madsen, Rødegaardsvej 21, II 106
Madsen, Thora Madsine – 1½, datter af ugift Maren Madsen. I pleje hos husmand Mads Rasmussens enke, Skamby, 286
Madsen, Vilhelm Martin Lorentzo – ½, søn af enke Maren Madsen, Hunderupgade 21, II 99
Maegaard, Kirstine – datter af gaardejer Mads Maegaard, af Rønninge, 252
Malling, Carl Louis Johan – kuratorbeskikkelse 286
Mathiasen, Frederikke – kuratorbeskikkelse 245
Mathiasen, Jens – fhv. gaardmand, 186, 193
May, Albert – 4 timer, søn af bogbinder Andreas May, St. Jørgensgade 40, II 256
May, Johannes – 1 time, søn af bogbinder A. May, St. Jørgensgade 40, II 23
Meier, Lars Johannes – former, 243
Melbye, Valdemar – ½, søn af ugift Christine Jensen. I pleje i Sct. Jørgensgade 50, II 150
Meyer, Svend – 6 uger, søn af ugift Maren Kirstine Meyer, Heden 166. Plejesøn af agent Niels Petersens hustru, 157
Michelsen, Christian Theodor – kuratorbeskikkelse 272
Michelsen, Oscar – kuratorbeskikkelse 272
Michelsen, Petrea Valborg – enke, murmester … Andersen, hensidde i uskiftet bo 157
Mikkelsen, Ane Kirstine – kuratorbeskikkelse ad hoc 145
Mikkelsen, Anna Jensine – 4½, datter af væver H. Mikkelsen, Dronningensgade 84, 17
Mikkelsen, August Kingo – 7 timer, søn af skrædder M. Mikkelsen, Frederiksgade 60, 48
Mikkelsen, Dorthea –gift, maler … Lind, 277
Mikkelsen, Martin Nielsen – pens. lærer, 72, 76
Mikkelsen, Mette – gift, fhv. banevogter Peter Rasmussen, 92
Minden, Thorvald Christian Eibye – kreditforeningsdirektør, 317, 318
Mogensen, Hans Peter – tjenestekarl, 266
Mogensen, Marie Kirstine – gift, portør … Nielsen, 260
Mogensen, Marius Peter – rekrut, 262
Mogensen, Niels – kuratorbeskikkelse 270
Mogensen, Pouline – gift, arbejdsmand N. Andersen, 294
Mortensen, … - fhv. boelsmand, 274
Mortensen, Agnes Jensine Christine – 1, datter af skomager Anders Madsen, St. Gjertrudsstræde 10, 159
Mortensen, Carl Camillus – 6 uger, søn af fabriksarbejder Peter Chr. Mortensen, Heden 52, 153
Mortensen, Christian – handelskommis, dødsbo 34
Mortensen, Christian – kammerraad, 157
Mortensen, Karen Marie – enke, husejer A. Jensen, dødsbo 47, 74, 113, 151, 168, 222
Mortensen, Laura Jørgine – 16 dage, datter af arbejdsmand Morten Peter Mortensen, Middelfart Landevej 5, II 298
Münster, Olga Martine Emilie – gift, glasmester … Fagerlund, 21
Møller, Carl Vilhelm – kurvemager, 15, 120
Møller, Dorthea Elisabeth – 1 og 3 maaneder, datter af børstenbinder J. K. Møller, Dronningensgade 58, II 40
Møller, H. H. – partikulier, dødsbo 44
Møller, Lauritz Langhoff – farver, 307, 316, 318
Møller, Sofie Frederikke Pedersdatter – gift, røgter L. Chr. Johansen, 14
Maaløe, Julie Christine – kuratorbeskikkelse 2
Neckelmann, … - 4 timer, udøbt pige, datter af fabrikant … Neckelmann, Kongensgade 59, II 197
Nellemann, Ingeborg – 7 maaneder, datter af anlægsgartner Conrad Nellemann, Allegade 17, 1., 150
Nicolaisen, Poul – bogholder, 280, 292
Nicolajsen, Agnes Eleonora – 3 uger, datter af sukkerkoger … Nicolajsen, Allegade 9, II 9
Nicolajsen, Sara Birgitte – enke, lærer P. Andersen, 71
Nielsen, Alma Caroline Henriette Louise – 1½, datter af rebslager … Nielsen, Nørregade 91, 132
Nielsen, Anders – 7 maaneder, søn af sergent … Nielsen, Heden 142, 197
Nielsen, Anders – husmand, 260
Nielsen, Ane – 5 uger, datter af væver H. Chr. Nielsen, Ramsherred 10, II 31
Nielsen, Ane Cathrine Marie – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Lauritz Nielsen, Lille Parcelvej 9, II 204
Nielsen, Ane Kirstine – gift, invalid Hans Nielsen, 72
Nielsen, Anna – kuratorbeskikkelse 221
Nielsen, Anna Jacobine Caroline – ugift, 250
Nielsen, Anna Johanne – gift, arbejdsmand Jens Martin Nielsen, 33, II 120
Nielsen, Anna Simonie – kuratorbeskikkelse 198
Nielsen, Anne – ugift, 175
Nielsen, Anne Kirstine – enke, smaakjører Knud Hansen, 208
Nielsen, Astrid Marie Kirstine – 1 og 7 maaneder, datter af mursvend … Nielsen, Thorsgade 57, 123
Nielsen, Bodil Marie – gift, husmand Lars Nielsen, 31
Nielsen, Carl – 8½, søn af smed … Nielsen, af Rønninge, 264
Nielsen, Carl Christian Andreas Grønholdt – 16 maaneder, søn af skrædder O. Nielsen, Nørrebro 14, II 14
Nielsen, Caroline Johanne – kuratorbeskikkelse 1
Nielsen, Christen – landbrugselev, 147
Nielsen, Christian – aftægtsmand, 164
Nielsen, Christian – arbejdsmand, 38
Nielsen, Christian Edelhardt – ½ time, søn af maler Niels Chr. Nielsen, Ryttergade 21, II 201
Nielsen, Eduard Jørgen Drejer – 14, søn af skrædder … Nielsen, Staalstræde 7, II 141
Nielsen, Ellen Marie Amanda – 10 maaneder, datter af arbejdsmand P. Chr. Olsens enke Petrine Olsen, Heden 98, II 68
Nielsen, Elna Helene Dagmar – 5 uger, datter af handelsrejsende Hans Peter Nielsen, Jens Benzonsgade 23, 76
Nielsen, Elna Marie Rasmine Magdalene – 15 dage, datter af væver Hans Nielsen, Ridehusgade 65, 148
Nielsen, Emmy Louise – 8 maaneder, datter af klodsemager Niels Nielsen, St. Annagade 4, 34
Nielsen, Ferdinand – 14 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Christian Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 103, II 116
Nielsen, Hans – 3, søn af boelsmand Lars Chr. Nielsen, paa Sanderum Mark, 83
Nielsen, Hans – 5 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, Thorsgade 36, 138
Nielsen, Hans – arbejdsmand, 253
Nielsen, Hans Peter – 5½, søn af møller Niels Christian Nielsen, i Brændekilde, 62
Nielsen, Hans Peter – tjenestekarl, 197
Nielsen, Hans Thorvald Nygaard – 3, stedsøn af væver Hans Jørgensen, Nørrebro 30, 153
Nielsen, Helene – ugift, 185
Nielsen, Hermann Lauritz – 3 uger, søn af skibsfører Hermann Nielsen, Nørrebro 79, 217
Nielsen, Ingeborg – 12½, datter af arbejdsmand Jørgen Nielsen, H. C. Andersensgde 52, II 230
Nielsen, Inger Dorthea – 1, datter af bagermester … Nielsen, Vesterbro 53, II 153
Nielsen, Jens – arbejdsmand, 204, 212, 213
Nielsen, Jens – gartner, 97, 113
Nielsen, Jens Chr. – stud polyt., kuratorbeskikkelse 40
Nielsen, Jens Christian – maler, kuratorbeskikkelse 128
Nielsen, Jens Peder – 15 aar, søn af arbejdsmand J. P. Nielsen, Dronningensgade 71, II 153
Nielsen, Johanne – gift, skomager J. A. H. Jensen, skifte 135
Nielsen, Johanne Margrethe Henriette – 16 dage, datter af sergent Niels Thomas Nielsen, Heden 96 239
Nielsen, Johannes – 1 og 9 maaneder, søn af gjørtler … Nielsen, Fredensgade 33, 149
Nielsen, Jørgen – klodsemager, 280
Nielsen, Karen Marie – enke, fhv. skibsfører Hans Peter Nielsen, andragende fra enken om at hensidde i uskiftet bo 176
Nielsen, Karen Marie – ugift, 194
Nielsen, Kirsten – enke, arbejdsmand Hans Christian Nielsen, dødsbo 16, 25, 29, 85, 177, 228, 287
Nielsen, Kirstine – enke, murer Hjere Svend Rose, 58
Nielsen, Kirstine – gift, skrædder … Mortensen, 111
Nielsen, Lars – tømrer, 176, 180, 193
Nielsen, Lars – vævermester, 197
Nielsen, Lars – ølhhandler, konkursbo 48, 109, 121, 128, 149, 226, 232
Nielsen, Lars Christian – kuratorbeskikkelse 180
Nielsen, Lauritz Christian – arbejdsmand, paa Odense Bryggeri, 33
Nielsen, Lusine Jørgine Bothilde – 8, datter af arbejdsmand Jørg. Chr. Nielsen, Albanigade 67, II 128
Nielsen, Marie Cathrine Elisabeth – enke, arbejdsmand A. Hansen, 323
Nielsen, Marie Elisabeth – kuratorbeskikkelse 198
Nielsen, Marie Emilie – kuratorbeskikkelse 267
Nielsen, Marie Kirstine – gift, fyrbøder Lars Nielsen Dyrhøj, 44
Nielsen, Marie Nielsine – 2, datter af arbejdsmand Jens Chr. Nielsen, Ramsherreds 12, 214
Nielsen, Martha Marie – kuratorbeskikkelse 198
Nielsen, Monica Augusta – kuratorbeskikkelse 198
Nielsen, Niels – arbejdsmand, attest for at han kan indgaa i nyt ægteskab 199
Nielsen, Niels – kuratorbeskikkelse 149
Nielsen, Niels – kuratorbeskikkelse 212
Nielsen, Niels Alberg – fuldmægtig, 72
Nielsen, Niels Axel – 3 døgn, søn af arbejdsmand J. P. Nielsen, Jens Benzonsgade 26, II 322
Nielsen, Niels Lauritz – kuratorbeskikkelse 184
Nielsen, Niels Peter – arbejdsmand, 201
Nielsen, Niels Peter – klodsemager, 123
Nielsen, Niels Peter – skomager, 132
Nielsen, Niels Peter Andreas Ole – 2, søn af arbejdsmand Martin Nielsen, …gensgade 40, 266
Nielsen, Otto Frederik – 10½, søn af snedker N. A. Nielsen, Vindegade 53, 194
Nielsen, Otto Sophus – kuratorbeskikkelse 184
Nielsen, Peter – mursvend, attest for at han kan gifte sig paany 13
Nielsen, Peter Christian – skomager, 292
Nielsen, Peter Jørgen – arbejdsmand, 153
Nielsen, Peter Lauritz Marius – husmand, 257
Nielsen, Peter Thorvald – 6 maaneder, søn af jordarbejder … Nielsen, Heden 122, II 279
Nielsen, Petra Theodora – ugift, 234
Nielsen, Rasmus – indsidder, 234
Nielsen, Rasmus – kjøbmand, 196, 199, 203
Nielsen, Rasmus – kuratorbeskikkelse 185
Nielsen, Rasmus Marius – 17 dage, søn af arbejdsmand Jørgen Nielsen, H. C. Andersensgade 52, II 120
Nielsen, Sophie Frederikke – lærerinde, 163, 165
Nielsen, Svend – skomagermester, dødsbo 65, 67
Nissen, Ole Hansen – pens. lærer, 27
Nyberg, Lauritz Carl Niels Marius Petersen – 7 dage, søn af arbejdsmand Peter Nyberg, Nyborg landevej 58, II 263
Nymark, Knud Jensen – husmand, 211
Odstrøm, … - 4 uger, udøbt pige, datter af ugift Johanne Marie Odstrøm. I pleje hos sømand … Andersen, Heden 190, II 266
Olsdatter, Inger Kirstine – enke, brøndgraver L. L. Madsen, 155
Olsdatter, Maren – enke, arbejdsmand Peter Frederiksen, 247
Olsen, … - 3 maaneder, udøbt dreng, søn af toldassistent … Olsen, Nørrebro 99, II 153
Olsen, Abelone – jomfru, dødsbo 310
Olsen, Ane Dorthea – gift, bagermester … Nielsen, 229
Olsen, Ane Marie – gift, møllebygger … Johansen, 237
Olsen, Carl Albert – 10 maaneder, søn af skrædder J. Olsen, Middelfart Landevej 13, II 6
Olsen, Dorthea Caroline – gift, bager R. J. Petersen, værge ad hoc 305
Olsen, Ellen Josepha – 11 ¾ maaned, datter af arbejdsmand Claus Olsen, Skt. Jørgensgade 21, 108
Olsen, Ellen Marie – 14, datter af arbejdsmand Hans Chr. Olsen, Frederiksgade 56, II 96
Olsen, Emil Theodor Frands Alexander – bager, konkursbo 2
Olsen, Erik Johannes Thomsen – 1 og 9 maaneder, søn af sognepræst Christian Erik Thomsen Olsen, af Højbjerg pr. Rødkjærbro ved Viborg, II 307
Olsen, Esther Athalie Emilie – ½, datter af ugift Sophie Olsen, Jens Benzonsgade 34, II 124
Olsen, Hans Christian – 5, søn af Anne Kirstine Olsen f. Rasmussen, Brogade 1, 154
Olsen, Holger Axel Sivert – ½, søn af glasarbejder Chr. Olsen, Dronningensgade 82, 10
Olsen, Jenny Johanne – 11, datter af skomager … Olsen, H. C. Andersensgade 52, 292
Olsen, Karen Hansine – 14 dage, datter af formand Rasmus Olsen, Middelfart Landevej 67, 38
Olsen, Maren Johanne – gift, arbejdsmand Hans Christiansen, 213, II 293, 295
Olsen, Martha Marie – 10 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Christen Olsen, Dronningensgade 49, 108
Olsen, Niels – smedesvend, 182
Olsen, Rasmus – husejer, 323, ny prot. 22
Ottosen, Karen – 6 maaneder, datter af gaardmand Morten Ottosen, af Munkebo, II 273
Overgaard, Henry Thorvald Christian – kuratorbeskikkelse 259
Overgaard, Johannes – artist, 237, 252, 253, 259, 270
Ovesen, Hans Christian – 3 uger, søn af arbejdsmand Lars Chr. Ovesen, Albanigade 18, 241
Pagh, Eleonora – kuratorbeskikkelse 50
Pagh, Johanne – kuratorbeskikkelse 50
Pagh, Marie – kuratorbeskikkelse 50
Palm, Christine Marie – kuratorbeskikkelse 193
Pasbjerg, Harry Emil – 5 maaneder, søn af farver P. J. Pasbjerg, Heden 190, 44
Pedersdatter, Ane – enke, husmand Niels Hansen, 61
Pedersen, Anne Cathrine – lem, i Graabrødre Hospital, 104
Pedersen, Axel Lauritz – 4 uger, søn af arbejdsmand Hans Pedersen, Toldelundsvej 4, 260
Pedersen, Hans Peter Frederik Alfred – 2½, søn af sergent Hans Pedersen, H. C. Andersensgade 25, 175
Pedersen, Harry – 8 maaneder, søn af maskinmester … Pedersen, Nørrebro 45, II 148
Pedersen, Johannes – kuratorbeskikkelse 40
Pedersen, Josephine Marie Sophie – enke, skomager … Holst, dødsbo 274, 278, 285
Pedersen, Marie – enke, mursvend Jens Pedersen, 5
Pedersen, Niels Peter Hviid – fhv. forpagter, dødsbo 287, 301, 309, 324
Pedersen, Peder Mogens – 2 og 9 maaneder, søn af tømrer Niels Pedersen, Allégade 56, II 299
Pedersen, Sidsel Christine – gift, brændehandler … Petersen, 76
Pedersen, Svend – 16½ maaned, søn af handelsagent Theodor Pedersen, Vindegade 34, II 123
Pedersen, Aage Konrad Duzinius – 5 uger, søn af smed Lars Anton Pedersen, Skulkenborg 12, 271
Petersdatter, Mette Kirstine – enke, arbejdsmand Mads Mortensen, 179, 222
Petersen, … - 1 maaned, udøbt pige, datter af ugift Amanda Bacilie Petersen, Nørrebro 7, 267
Petersen, … - 7 uger, udøbt pige datter af smedesvend Mads Peter Carl Petersen, Dandsestræde 8 A, 202
Petersen, A. N. – stolemager, konkursbo 275, 284
Petersen, Adriane – 7 maaneder, datter af slagter J. Petersen, Nyborg Landevej 66, 194
Petersen, Alfred – 4 maaneder, søn af tømmermester … Petersen, af Bogense, II 253
Petersen, Ane – enke, kjøbmand R. Nielsen, lavværgebeskikkelse 221
Petersen, Ane – ugift, 237, 242
Petersen, Ane Kirstine – ugift, 263
Petersen, Ane Sophie – gift, gaardejer Christoffer Petersen, 159
Petersen, Anne Sophie – kuratorbeskikkelse 238
Petersen, Anny Elfrida – værgebeskikkelse 279
Petersen, Axel Dona – 1 og 9 maaneder, søn af tømmermester P. Petersen, Pjentedamsgade 10, II 299
Petersen, Birtha Christina – enke, vægter H. J. Rasmussen, 305
Petersen, Birtha Kirstine – 3 uger, datter af piskemager P. Chr. Petersen, St. Knudsgade 14, 140
Petersen, Carl – 1, søn af gaardejer Rasmus Petersen, af Midskov, 261
Petersen, Carla Hviid – værgebeskikkelse 160
Petersen, Caroline – enke, garver … Langsted, 237
Petersen, Caroline Christine – gift, styrmand P. Chr. Iversen, 123, 124
Petersen, Caroline Frederikke – kuratorbeskikkelse 12
Petersen, Charlotte – enke, rugbrødbager Jørg.  Petersen, dødsbo 312, 320
Petersen, Chr. – mekaniker og smedemester, konkursbo 17
Petersen, Christian – gaardejer, 266
Petersen, Christian – stenhugger, 225
Petersen, Christian Helm – kuratorbeskikkelse 154
Petersen, Christian Henrik – 4 uger, søn af detailist Rasmus Petersen, Odinsgade 30, II 299
Petersen, Christiane Marie – gift, klodsemager Poul Andreas Poulsen, 1
Petersen, Christiane Petrine – enke, arbejdsmand P. Rasmussen, 312, 321
Petersen, Christoffer – gaardejer, 201
Petersen, Dagmar Alberta – gift, fuldmægtig … Larsen, 241
Petersen, Ellen – værgebeskikkelse 160
Petersen, Ellen Lund – 2 maaneder, datter af vognfabrikant … Petersen, Nørrebro 4, II 185
Petersen, Ellen Marie – 1, datter af konditorsvend Carl Oskar Petersen og Karen Kirstine Petersen, Ramsherred 18, II 59
Petersen, Emil – barber, 235
Petersen, Ester – værgebeskikkelse 160
Petersen, Frederik August – 8 maaneder, søn af snedker L. Petersen, Sortebrødre Torv 2, 167
Petersen, Frederik Christian – bagerlærling, 290
Petersen, Frederik Christian Marius – 15, Rolfsted, søn af husmand Peter Rasmussen, II 279
Petersen, Frederik Hviid – fabrikant, 140
Petersen, Hans – arbejdsmand, 138
Petersen, Hans – gaardejer, 216
Petersen, Hans – murer, 304
Petersen, Hans Boltzen – dragon, 229
Petersen, Hans Marius – 8, søn af arbejdsmand Christian Petersen, Heden 125, II 255
Petersen, Hans Peter – gartner, 148
Petersen, Hans Peter – kuratorbeskikkelse 291
Petersen, Hansine Augusta – 10½, datter af farver Carl August Petersen og Anna Cathrine Abelone Hedvig f. Storm, Vindegade 135, II 31
Petersen, Henrik Ludvig – 7 uger, søn af arbejdsmand Lauritz Petersen, Nørrebro 77, II 84
Petersen, Hermann – 6 maaneder, søn af bødker … Petersen, Jens Benzonsgade 18, II 153
Petersen, Holger – 10 dage, søn afskrædermester … Petersen, Ramsherred 26, 207
Petersen, Ingeborg Cathrine – 11½, datter af arbejdsmand Poul Petersen, Dannebrogsgade 3, II 184
Petersen, Ingeborg Margrethe – ½, datter af skomager J. J. Petersen, Heden 42, 261
Petersen, Inger Hansine – 1½, datter af tilskjærer O. Petersen, H. C. Andersensgade 24, II 208
Petersen, Johanne Kirstine Marie – 2 maaneder, datter af ugift og tjener Anna Petersen, i Nørre Aaby. I pleje hos kudsk M. D. Hansen, Odinsgade 44, II 311
Petersen, Johanne Margrethe – gift, arbejdsmand … Petersen, 321
Petersen, Johanne Marie – ugift, 77
Petersen, Johannes – 4 uger, søn af maltgjører … Petersen, Pogestræde 24, 107
Petersen, Josephine Marie Sophie – enke, skomager Carl Holst, dødsbo 274, 278, 285
Petersen, Jørgen – smaakjører, 201
Petersen, Jørgine Emilie – gift, skibsfører … Petersen, 280
Petersen, Karen – enke, kontorist Hans Hansen, dødsbo 111, 170
Petersen, Karen – gift, arbejdsmand Niels Chr. Hansen, 165
Petersen, Karen Margrethe Florentine Rasmine – ½, datter af arbejdsmand Hans Petersen, Grynhusene 21, 180
Petersen, Karen Marie – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Petersen, Thorsgade 41, 148
Petersen, Karen Sophie – enke, snedker … Petersen, 246, 247
Petersen, Kirstine Martine – kuratorbeskikkelse 270
Petersen, Lars – lem, paa Nørre Lyndelse, Lumby Arbejdsanstalt, 155
Petersen, Lars Peter – tjenestekarl, 147
Petersen, Louis – 7 maaneder, søn af typograf Jens Vilhelm Petersen, St. Knudsgade 33, 315
Petersen, Louise Urbania Kingo – ugift, 292, 296
Petersen, Maren – enke, arbejdsmand Johan H. Hansen, 127
Petersen, Maren – gift, husmand Jørg. Petersen, 112
Petersen, Mariane – gift, snedker H. J. Rasmussen, 251
Petersen, Marie – enke, væver M. Petersen, 230
Petersen, Marie Kirstine – enke, gasværksbestyrer A. Larsen, dødsbo 21
Petersen, Mary Louise – 4 uger, datter af arbejdsmand H. Chr. L. Petersen, Fredensgade 34, 209
Petersen, Mathilde – 5, datter af gaardmand Lars Petersen, af Freltofte Mark, II 130
Petersen, Minda Victoria – 4, datter af læsteskjærer Peter Adolph Julius Petersen, Vesterbro 69, 219
Petersen, Niels – 14, søn af skrædder Peter Petersen, i Rønninge, 266
Petersen, Niels Rasmus – kjøbmand, 230, 234
Petersen, Nielsine – gift, farver … Lund, 304
Petersen, Peter – klejnsmed, 106
Petersen, Peter – vognfabrikant, dødsbo 300, 301
Petersen, Peter Andreas – skomagermester, 168
Petersen, Peter Gustav – 1½, søn af arbejdsmand Gustav Petersen, Dronningensgade 113, 235
Petersen, Peter Niels Nicolai – skomager, dødsbo 225, 307
Petersen, Petra – værgebeskikkelse 175
Petersen, Petra Caroline – 3 uger, datter af arbejdsmand Niels Peter Petersen, St. Jørg. Forstad 28 C, 134
Petersen, Petrine – ugift, 181
Petersen, Poul – arbejdsmand, 280
Petersen, Rasmus – brandmajor og tømmermester, 130
Petersen, Rasmus – cigarmager, 260
Petersen, Rasmus – fhv. gaardejer, 159, 270
Petersen, Theodor – handelsagent, 131
Petersen, Valdemar –11 maaneder, søn af smedesvend Lars Anton Petersen, Skulkenborg 12, 50
Petersen, Aage Hviid – værgebeskikkelse 160
Picker, Charlotte Juliane Marie – gift, musikdirektør … Büchler, dødsbo 62, 152, 160, 168, 177
Plantener, C. – skiferdækker og blikkenslager, konkursbo 85, 90, 103, 131, 144, 151, 244
Potter, Adolphine Thomasine Susanne – gift, lærer … Møller, 266
Poulsen, Ane – gift, arbejdsmand Niels Hansen, 133
Poulsen, Carl Martin – 4, søn af bager … Poulsen, Dronningensgade 66, II 280
Poulsen, Georg Hans – 3½, søn af bager … Poulsen, Dronningensgade 66, II 282
Poulsen, Gerda Marie – 3 maaneder, datter af klodsemager Poul Andreas Poulsen, Nyborg Landevej 75, 10
Poulsen, Hansine Kirstine – enke, arbejdsmand R. Poulsen, 78
Poulsen, Harald Viggo – 5 dage, søn af gartner Hans Poulsen, Nyborg Landevej 71, 235
Poulsen, Karen Kirstine – ugift, 205
Poulsen, Maren – gift, fiskerifoged … Poulsen, 79
Poulsen, Niels – husmand, 257
Poulsen, Poul Marius – 9, søn af arbejdsmand Hans Poulsen, Langgade 13, 132
Poulsen, Rasmus – væver, dødsbo 217, II 223
Poulsen, Valdemar Theodor – 10, søn af husmand Christen Poulsen, af Tving Mark, 40
Prøvensen, Eleonora Amalie – ugift, 299
Radestoch, Julie Marie – gift, toldassistent … Nielsen, 213
Rasmusdatter, Karen – enke, murer Knud Petersen, 313
Rasmussen, … - 5 maaneder, udøbt pige, datter af byfogedfuldmægtig cand. jur. Chr. Rasmussen, Vestergade 93, 123
Rasmussen, Anders – fhv. murer, 99
Rasmussen, Anders Chr. – skrædersvend, 22
Rasmussen, Andreas – 10 dage, søn af smed Hans Rasmussen, Thorsgade 42, II 179
Rasmussen, Ane Kirstine – jordemoder, 266
Rasmussen, Ane Marie – 5, datter af sadelmager … Rasmussen, Søndergade 44, II 229
Rasmussen, Ane Marie – gift, arbejdsmand Hans Christensen, skifte 3, 5
Rasmussen, Anna – gift, arbejdsmand Jørg. Mikkelsen Abildgaard, 59
Rasmussen, Anna Cathrine – gift, gartner H. Chr. Hansen, 311
Rasmussen, Anna Marie – ½, datter af murerarbejdsmand … Rasmussen, H. C. Andersensgade 15, 84
Rasmussen, Carl Christian – slagter, 238
Rasmussen, Carla Marie Erica Rasmine – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Peter Rasmussen, Jens Benzonsgade 34, II 213
Rasmussen, Doris – 8 maaneder, datter af maler Sigfried Rasmussen, Nørregade 34, II 286
Rasmussen, Ebba Gudrun – 7 maaneder, datter af drochekudsk Chr. Rasmussen, Thorsgade 59, II 249
Rasmussen, Emil Sophus Christian – kontorist, 83
Rasmussen, Ferdinand – slagter, 48
Rasmussen, Hans – 5 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Rasmussen, Dronningensgade 15, 159
Rasmussen, Hans – husmand, 130
Rasmussen, Hans – røgter, 11
Rasmussen, Hans – tømrer, 306
Rasmussen, Hans Christian – 3 uger, søn af telefonarbejder Niels Chr. Rasmussen, Holsedore 14, II 292
Rasmussen, Hans Christian – arbejdsmand, 259
Rasmussen, Hans Peter – kuratorbeskikkelse 226
Rasmussen, Hansine – gift, malermester … Vejle, værgebeskikkelse ad hoc 28
Rasmussen, Henning – 3, søn af arbejdsmand N. J. Rasmussen, Adamsgade 17, II 40
Rasmussen, Henrik – ungkarl, dødsbo 164, 189, 203, 250, 268, 295
Rasmussen, Hilmar Edsberg – kuratorbeskikkelse 50
Rasmussen, Hjalmar Olaf Eli Marvig – 3½, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, Jens Benzonsgade 8, II 127
Rasmussen, Holger Frode Axel Asbjørn – 12, søn af tømrer P. Rasmussen, Dannebrogsgade 28, 230
Rasmussen, Inger Hansine – kuratorbeskikkelse 79
Rasmussen, Jens – ungkarl, 243, 247, 268
Rasmussen, Jeppe – ungkarl, 60
Rasmussen, Johanne – enke, cigararbejder … Bhutto, 31
Rasmussen, Johanne Kirstine – 1½, datter af portør Peter Rasmussen, Jens Benzonsgade 36, II 87
Rasmussen, Johanne Marie – enke, cigararbejder Thomas Antonius Bhutto, II 31
Rasmussen, Johanne Marie – ugift, 276
Rasmussen, Johannes – kjøbmand, dødsbo 20, 25, 29, 178
Rasmussen, Jørgen Marius – kuratorbeskikkelse 287
Rasmussen, Karen – enke, gartner Peter Jørgensen, 213
Rasmussen, Karen Marie Nielsine – kuratorbeskikkelse 261
Rasmussen, L. – bypostholder, dødsbo 35, 52
Rasmussen, Lauritz Chr. – former, tilladelse for hans enke … til at hensidde i uskiftet bo 21
Rasmussen, Maren Sophie Magdalene Jensine Georgine – ugift, 150
Rasmussen, Marie Cathrine – 12, datter af kjøbmand A. Rasmussen, i Langsted, II 122
Rasmussen, Marie Kirstine – enke, indsidder Jeppe Nielsen, dødsbo 130, 139, 173
Rasmussen, Mary Dorthea – 8 maaneder, datter af væver A. Rasmussen, Sct. Knudsgade 60, II 305
Rasmussen, Niels – smaakjører, 286
Rasmussen, Niels Alfred – kuratorbeskikkelse 134
Rasmussen, Niels Lauritz – tjenestekarl, 299
Rasmussen, Niels Peter – gaardejer, 136
Rasmussen, Ole – tømrer, dødsbo 41, 135
Rasmussen, Peder Harald – 2, søn af manufakturhandler Jul. Rasmussen, i Langeskov, 271
Rasmussen, Peter – 3 timer, søn af smed Hans Rasmussen, Thorsgade 42, II 167
Rasmussen, Peter Alfred – 9, søn af former Chr. Rasmussen, St. Parcelvej 1, 31
Rasmussen, Peter Broby – 10½, søn af tømrer Claus Rasmussen, Fredensgade 23, 247
Rasmussen, Peter Jacob – arbejdsmand, 238
Rasmussen, Peter Jacob Beck – 11 maaneder, søn af postbud … Rasmussen, Krudthusgade 4, II 9
Rasmussen, Peter Johannes – 9 maaneder, søn af mælkehandler Anders Rasmussen, Frederiksgade 56, II 299
Rasmussen, Peter Julius – tjenestekarl, 216
Rasmussen, Peter Lauritz – kuratorbeskikkelse 198
Rasmussen, Pouline Henrikke Sophie – kuratorbeskikkelse 315
Rasmussen, Rasmine – 4, datter af husmand Hans Rasmussen, af Sanderum, 31
Rasmussen, Rasmine – ugift, 158
Rasmussen, Rasmine Marie – ugift, 204
Rasmussen, Rasmus – arbejdsmand, 62, 91
Rasmussen, Rasmus Broby – 5 og 9 maaneder, søn af tømrer Claus Rasmussen, Fredensgade 23, 242
Rasmussen, Rasmus Jacob – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Rasmussen, Bjerggade 3, 136
Rasmussen, Thyra Hansine – kuratorbeskikkelse 138
Ringe, Birtha Mathilde Kristine – kuratorbeskikkelse 139
Risgaard, … - 5 dage, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Jørgen Risgaard, Vestergade 93, 123
Risgaard, Jørgen Christian – 14 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Christian Risgaard, Middelfart Landevej 69, 125
Rose, Bolette – gift, smedesvend … Rasmussen, 262
Rose, Emil – 4 maaneder, søn af handelsmand … Rose, Heden 106, 47
Roulund, Henrik Christoffer – uhrmager, 113, 115
Rude, Anna Margrethe – 3, datter af skibsbygger Marius Rude, Dannebrogsgade 3, II 290
Rude, Antonie Marie Elisabeth – datter af fuldmægtig Carl Rude, Ridehusgade 43, II 264
Rønn, Lars – kuratorbeskikkelse 2
Raaen, Jens Nielsen – fhv. stabssergent, 132
Raaschou, Hans Vedel – kuratorbeskikkelse 250
Sachs, Elise – ugift, 155
Sander, Marie Caroline – 2 maaneder, datter af husejer … Sander, Heden 166, II 304
Saxtorph, Anna Dorthea – enke, tømmermester … Brandt, 299
Schaldemose, Anna Medea – pensionær, 78
Scherbech, Marius Sophus – lærer, 1, 5, 23
Scheuer, Clara Hansine – 1½, datter af Anna Mathea Magdalene Olsen, Holsedore 39, II 146
Scheuer, Edel Marie – enke, skomager N. Eriksen, 279
Schmidt, Christian – murmester, 155
Schmidt, Ferdinand – maskinarbejder, 242
Schmidt, Henriette Martine Jensine – gift, skovfoged N. Hansen, 231
Schmidt, Ida Christine Johanne – kuratorbeskikkelse 175
Schmidt, Martine Jensine – gift, skovfoged N. Hansen, 231
Schmidt, Urban Arvild – grosserer, umyndiggørelse 149
Schmitto, Oskar Louis Theodor – cand. pharm., dødsbo 13, 15, 184
Schou, Axel – 2½ maaned, søn af typograf … Schou, Allégade 13, II 44
Schou, Johannes – 3 maaneder, søn af typograf … Schou, Alleegade 13, II 59
Schreiber, Johannes Chr. Friederick – graver, 39
Schroll, Valdemar – søværnepligtig, 6
Schrøder, Christian Sophus – kuratorbeskikkelse 50
Schrøder, Johann – skomager, konkursbo 42, 46, 58, 67, 70, 100, 297, 300, 310, 323
Schrøder, Johanne – 12, datter af slagtermester … Schrøder, Tolderlundsvej 11, 78
Schrøder, Martha Helene Moritz – 10 maaneder, datter af farver … Schrøder, Nørregade 56, 129
Schrøder, Sophie Emilie – gift, kjøbmand U. J. Schau, 200
Schultz, Thora Olga Melbye – 6½, datter af arbejdsmand V. Schultz, Skulkenborg 38, 174
Schønemann, Maren – enke, arbejdsmand N. Chr. Hansen, 60
Segubsen eller Segaardsen, Mads – indsidder, kontinuationsanmeldelse 280
Serve, Cathrine Dorthea – gift, tømmermester Otto Jensen, II 22
Seydewitz, … - kancelliraad og herredsfoged, dødsbo 209
Simonsen, Carl Vilhelm – ungkarl, 32
Simonsen, Lars – arbejdsmand, 137
Sjøstrand, Bernhard William – tjenestekarl, 119
Skov, Hanne Jacobine Nørballe – kuratorbeskikkelse 138
Skov, Niels Christian Hansen – snedker, 264
Skov, Peter Johannes – 3, søn af arbejdsmand Mads Sørensen Skov, Jens Benzonsgade 22, II 165
Skovsted, Hans Peter Andersen – ungkarl, 16
Skovsted, Rasmus Andersen – kuratorbeskikkelse 17
Smidt, Amalie Marie – 6 uger, datter af papirhandler … Schmidt, Olaf Ryesgade 8, II 64
Spiegelberg, Anna Oline – 2 maaneder, datter af Ane Cathrine Spiegelberg, Kongensgade 32, II 279
Spøhr, Jens Jacob – slagter, 264
Spøhr, Julie Vilhelmine – 1, datter af slagter Chr. Spøhr, Heden 190, 44
Steen, Alexander – skorstensfejer, 286, ny prot. 24
Steenberg, Karen Johanne Emilie – 1 maaned, datter af slagter Theodor Steenberg, Vesterbro 19, 275
Steensen, Carl Thomas – kuratorbeskikkelse 312
Steffensen, Jens Christian – gaardejer, 214
Steffensen, Vilhelmine Victoria – 3 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Steffensen Langebjerg, Heden 188, 158
Stegmann, … - stentrykker, konkursbo 107, 108, 122, 125
Stegmann, Anders Jørgen Yding – bankbud, 55, 67, 79
Stegmann, Christine Sophie Henriette – kuratorbeskikkelse 63
Stegmann, Nicolaj Henrik – kuratorbeskikkelse 63
Stein, Peter Andreas – 10 uger, søn af æsketilskjærer C. O. Stein, Fredensgade 49, 48
Stephansen, Eborine Caroline Johanne – enke, kjøbmand … Noer, i Svendborg. II 314
Stig, Peter Jepsen – 9, søn af farver Nis Jepsen, Vestre Stationsvej 52, 207
Stokkebye, Bodil – 10 maaneder, fabrikant Erik Stokkebye, Vestergade 95, 112
Stokkebye, Gjertrud – 2 og 3 maaneder, datter af fabrikant Erik Stokkebye, Vestergade 95, 71
Storm, Christiane Severine – enke, possementmager Edvard Friederich Riemann, 65, 92
Strenka, Frida Oline – i pleje hos huusmand Lars Jespersen, i Fraugde, II 38
Svendsen, Sigrid – 11, datter af kjøbmand Carl Emil Svendsen, Overgade 19, II 200
Svendsen, Svend Jørgen – fhv. møller, 119
Sylow, Jørgen Christian – bybud, 162
Sørensen, … - 15 timer, udøbt dreng, søn af væver Peter Petersen Sørensen, Dronningensgade 83, 15
Sørensen, Andreas Peter – læderhandler, konkursbo 67, 69, 80, 125, 262
Sørensen, Ane Cathrine – tjenestepige, 322
Sørensen, Ane Sophie – enke, drejer … Thorvaldsen, 303
Sørensen, Anna Cathrine – kuratorbeskikkelse 100
Sørensen, Axel – 3 maaneder, søn af maskininstruktør … Sørensen, Hunderupvej 56, II 179
Sørensen, Fanny Evandine – kuratorbeskikkelse 12
Sørensen, Jens – tjenestekarl, 286
Sørensen, Julie Marie – 1 maaned, datter af skrædersvend R. Chr. Sørensen, H. C. Andersensgade 28, 64
Sørensen, Mads – væver, 234
Sørensen, Maren – enke, mursvend Jens Pedersen, 5
Sørensen, Marie – fraskilt, sergent … Birch, 28
Sørensen, Mette Kirstine – kuratorbeskikkelse 100
Sørensen, Sofie Nicoline – 1 og 11 maaneder, datter af arbejdsmand Jørgen Sørensen, St. Jørgensgade 4, 11
Sørensen, Søren – detaillist, konkursbo 84, 89, 102, 122, 129, 142
Sørensen, Søren – kuratorbeskikkelse 100
Sørensen, Thor – stationsbud, 86, 87, 123
Tamm, Elise – enke, proprietær Ferdinand Gunder Kruse, 220, 238
Tange, Emma Antoinette – gift, typograf … Schou, 14
Tange, Frederik Vilhelm – 2½ dag, søn af slagter C. A. Tange, Nørrebro 94, 28
Tarp, Ingeborg Christine – gift, pakmester … Jespersen, 97
Thomsen, Erik – 15 minutter, søn af bankkasserer … Thomsen, Dronningensgade 2 D, II 250
Thomsen, Hans – 15 minutter, søn af bankkasserer … Thomsen, Dronningensgade 2 D, II 250
Thomsen, Marie Magdalene – gift, gaardskarl Niels Viggo Thomsen, skifte 5
Thomsen, Niels – arbejdsmand, 323  
Thomsen, Ove Baumgarten – kuratorbeskikkelse 166
Thomsen, Sophie Helene – gift, gjørtler … Høffner, 313
Thorbrøgger, Ida Alvilda Cathrine – enke, provst … Pontoppidan, 291
Thrane, Amalie Hansine – ugift, 153, 166
Thrane, Augusta Christine Frederikke Louice Emilie – 1, datter af ugift Thora Alma Vilhelmine Thrane, Kragsbjergvej 4, II 5
Timmermann, Anna Monika – kuratorbeskikkelse 12
Tornøe, Rasmine Cathrine – ugift, 49
Tornøe, Rasmus Andresen – fhv. matros, 78
Torp, Ingeborg Christine – gift, pakmester … Jespersen, 97
Torp, Niels Eriksen – fhv. bager, 201, 212
Trabolt, Christian – maler, konkursbo 233, 243, 267, 296
Trolle, Severine Louise Dorthea – enke, pensionist J. W. Bøving, 146
Trondhjem, Anton – skibstømrer, 96
Truelsen, Adrian Jacob – 1 og 9 maaneder, søn af bagersvend … Truelsen, Danmarksgade 9, II 252
Tønder, Henry Otto Larsinius – 8 maaneder, søn af ugift Maren Sophie Cathrine Tønder. I pleje hos arbejdsmand Chr. Hansen, Aalykkegade 20, II 303
Tøxen, Johanne Sørine – gift, kjøbmand … Tøxen, værgebeskikkelse ad hoc 176
Vartmann, Maren – gift, aftægtsmand … Vartmann, 243
Vejle, Vilhelm Christian – malermester, kuratorbeskikkelse 32
Waideck, … - ½ dag, udøbt dreng, søn af ugift Harrie Waideck, Grønnegade 12, II 255
Waideck, Julius – 12 dage, søn af ugift Harrie Waideck, Grønnegade 12, 262
Waltersdorph, Antoinette Cathrine Marie – gift, vinhandler Niels Carl Rasmussen, skifte 53
Wecke, Helga Ingeborg Marie – kuratorbeskikkelse 322
Weckmüller, Karen Pouline – 4½ maaned, datter af glasmager Frantz Poul Weckmüller, Ramsherred 32, 216
Werner, Valdemar – 8 maaneder, søn af gartner … Werner, Krudthusgade 15, II 55
West, Emma Johanne Sophie – kuratorbeskikkelse 16
West, Henrik – fhv. kjøbmand, 13, 17
West, Søren Chr. Heinrich – kuratorbeskikkelse 16
West, Theodor August Sophus – kuratorbeskikkelse 16
West, Thora – kuratorbeskikkelse 16
Westergaard, Cathrine – ½, datter af murer Frederik Westergaard, Grønnegade 12, II 322
Westergaard, Hansine – 4, datter af murer Frederik Westergaard, Grønnegade 12, II 322
Westring, Mads Erik Christian – snedker, 77
Wichmand, Ingeborg Elisa – kuratorbeskikkelse 322
Wills, Henrik Vilhelm – bogholder, 209, 210
Wilms, Einar Martin William – 3 maaneder, søn af blikkenslager … Wilms, Staalstræde 5, 163
Wils, Karen Henriette – 3½ maaned, datter af væver Carl Christian Wils, Staalstræde 3, II 318
Windelboe, Andresine Vilhelmine – ugift, 84
Windinge, … - toldfuldmægtig, dødsbo 18, 32
Windinge, Otto Christian Ferdinand – læge, 194
Woller, Frederikke Vilhelmine Charlotte Louise – ugift, 248
Worm, Mogens Nielsen – pastor emeritus, 132, 154
Zilmer, Frederikke Marie Christiane – gift, restauratør J. Jensen, 274
Ørnstrup, Antonis – dødsbo 17, 51, 98
Østerbye, Petra Marie Theodora – ugift, 141
Østergaard, Birgitte – enke, skolelærer … Østergaard, 6
Aabling, Andreas Karstensen – konkursbo 216, 218, 226, 239, 257, 262