Odense Byfoged 1909-1911

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1909-1911, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

A/S Fyens Smør- og Margarineforsyning – konkursbo, II 40, 61, 101
A/S Jysk-Fynsk – en gros lager i Modevarer, konkursbo, 38, 77, II 142, II 175, II 203
Ahrensts, Anna Cathrine Beathe – børstenbinderske, dødsbo, 234
Aktieselskabet Jysk-Fyensk – en gros lager i Modevarer, konkursbo, se J., II 175
Albinus, Alvine Jensine – enke, … Thomsen, dødsbo, 144
Albrechtsen, Frederik Christian Gregers – snedkermester og tidl. afdøde hustru Ane Marie Andreasen, arveanmeldelse II 48
Andersdatter, Ane Marie – og afdøde mand ligbærer Niels Poulsen, dødsbo, 115, II 119
Andersen, A. – detaillist, konkursbo, II 61
Andersen, Abeline – enke, … Hagen, dødsbo 452
Andersen, Andreas Lauritz - dødsbo, 434
Andersen, Ane Marie - … Andersen, dødsbo, II 443
Andersen, Anna Jensine – … Nielsen, dødsbo, II 41
Andersen, Anna Jensine – og afdøde mand typograf Emanuel Emil Nielsen, arveanmeldelse, II 296
Andersen, Axel Viggo – ugift, dødsbo, 468
Andersen, Carl Gudmund – tjenestekarl, dødsbo, 255
Andersen, Christian – restauratør, konkursbo, 190, II 222, II 237, II 279, 319, II 346, 370, II 379, II 405, 419, 436, 449, II 465
Andersen, Gertrud – gift, … Poulsen, dødsbo, 193
Andersen, Gertrud Hedevig Mathilde – 399
Andersen, Hans – enkemand, fhv. husmand og pensionist, dødsbo, 368
Andersen, Hans Christian – murerformand, dødsbo, 51, arveanmeldelse, II 296
Andersen, Hans Christian – vejerassistent, dødsbo, II 182
Andersen, Henrik Eduard – dekoratør, konkursbo 10, II 34, II 58, II 148, II 197, 218, 231, 324, 348, 400
Andersen, Jens – arbejdsmand, dødsbo, 177
Andersen, Jeppe – gaardejer el. boelsmand, begært skifte, II 66, 358
Andersen, Johannes Chr. – detaillist, dødsbo, II 82
Andersen, Johannes Christian – detaillist, arveanmeldelse, II 300
Andersen, Jørgen Hansen – møllersvend, dødsbo, 232
Andersen, Karen – enke, … Petersen, dødsbo, II 303
Andersen, Karen Anna – detailhandlerske, arveanmeldelse, II 296
Andersen, Karen Anna – detailhandlerske, dødsbo, 60
Andersen, Karen Marie Rasmine - … Madsen, dødsbo, 451
Andersen, Kirsten – enke, ... Larsen, dødsbo II 97
Andersen, Lars – ugift, partikulier og fhv. møllersvend, dødsbo, II 140
Andersen, Mads Christian – murer, arveanmeldelse, 300
Andersen, Mads Christian – murer, arveanmeldelse, 50
Andersen, Marie Cathrine - … Andersen, dødsbo, 312
Andersen, Martha Georgine - … Søgaard, dødsbo, II 348
Andersen, Peder – bager, dødsbo, 398
Andersen, Peder – havemand, dødsbo, 434
Andersen, Peter Jøren – vejmand, dødsbo, II 412
Andersen, Rasmus – købmand, dødsbo, 83, arveanmeldelse, II 300
Andersen, Rasmus – partikulier og fhv. gaardmand, dødsbo, 281
Andersen, Sofie Jacobine Adelaide – ugift, dameskræderinde, dødsbo, II 142
Assam, O. - restauratør, konkursbegæring II 462, II 464  
Astrup, Viggo Carl Henrik – købmand, akkordbo, II 291, andragende om aabning af akkordforhandling i H. T. L. 14.4.1905, II 273
Aubertin, Francis Stefan Dernier – fotograf, dødsbo, 392
Bagger, Cathrine Michelle – frøken, dødsbo, II 22
Baggesen, Laura Frederikke Cathrine Petrea (Petræa)- dødsbo 398, umyndiggørelse II 320
Bang, Else Marie – og afdøde mand postexpedient Peter Christian Møller, arveanmeldelse 296
Bartel, Georgine Wilhelmine - … Abel, dødsbo, II 294
Baumgarten, Carl Oscar - dødsbo, II 236
Baumgarten, O. L. – læderhandler, konkursbo, II 40, II 60, 97, II 100
Belschmer, Jacobine Frederikke – enke, … Mogensen, dødsbo II 131, 191, II 235, 248
Bender, Severine Petrine – enke, … Petersen, dødsbo, II 120
Bender, Søren Peter – enkemand og bagermester, dødsbo, 303
Berentzen, A. – bagermester, konkursbo, II 214, 219, 223, II 231, II 249, II 288, II 312
Berg, Ingeborg Andrea - … Teisen, II 49
Berthelsen, Ane Cathrine - … Hansen, dødsbo, II 438
Birkedal, Jutta Thor - … Hansen, arveanmeldelse, 296
Birkholm, Julius Anton – købmand, dødsbo, 399
Bjerre, Hans Carl August – konsul, dødsbo, II 467
Blichfeldt, Vilhelm Ensen – fuldmægtig, dødsbo, 332, II 341, II 350
Blom, Ottoline Jensine Jensen – gift, … Nielsen, dødsbo, 76, arveanmeldelse, II 300
Boeck, Christiane Charlotte – og afdøde mand etatsraad og apotheker Ernst Gustav Lotze, arveanmeldelse 296
Borch, Johanne Marie Vilhelmine - … Jørgensen, dødsbo, II 348
Brandt, Ernst – fhv. købmand, dødsbo, 426
Brorson, Frederikke Christine - … Ipsen, dødsbo, II 182
Bruun, Ane Johanne Lovise - … Tange, arveanmeldelse, 301
Bruuns, Ane Johanne Lovise - … Tange, dødsbo, 172
Brøndum, Jens Christian – pensioneret lærer, dødsbo, 366
Buhl, Anders Christian Poulsen – fhv. tricotagehandler, dødsbo, II 240, II 343, 361
Busch, Ane Dorthea - … Jensen, dødsbo, II 181
Busch, Ferd. R. – frøken, konkursbo, II 96
Bytofte, Rasmus M. – detaillist, dødsbo, II 28, 153, II 167, 175
Bøje, Julie – husbestyrerinde, dødsbo, II 452
Bøving, Jenny Ortensa - dødsbo, 178
Bøving, Preben Theodor Emanuel – herredsfoged, dødsbo, II 78
Carlsen, Christian Valdemar – frisør, begært skifte, II 363
Carlsen, Hans Christian – cigarsorterer, dødsbo 76, arveanmeldelse, II 300
Caspersen, Knud – karethmager, dødsbo 13, arveanmeldelse 50
Christensdatter, Johanne – ugift, arveanmeldelse, 48
Christensen, C. F. – detaillist, konkursbo, 175
Christensen, Carl – overinspektør, konkursbegæring, 12, 20
Christensen, Christine Elisabeth – ugift, fotograf, dødsbo 55
Christensen, Gertrud Jensine Marie - … Mortensen, dødsbo 171, arveanmeldelse, 301
Christensen, Hans Martinus Herluf Vilhelm - dødsbo, 451
Christensen, Henrik Marius – væversvend, dødsbo, 343
Christensen, Ingeborg Christiane Kampmann – og tidl. afdøde mand lærer Johnsen, arveanmeldelse, 49
Christensen, Julie Christine Emma – syerske, dødsbo 97
Christensen, Niels Chr. maskinruller, dødsbo, II 172
Christensen, Sorine Rasmine – og tidl. afdøde mand bryggeriarbejder Lars Chr. Christensen, dødsbo, II 333, 334
Christensen, Theodor Sofus – værgebeskikkelse, II 321
Christensen, Thora Sophie – gift, … Madsen, dødsbo II 7
Christensen, Vilhelmine Karoline Petræa – værgebeskikkelse, II 321
Christiansen, Anders – postbud, dødsbo, II 194
Christiansen, Ane Kirstine - … Larsen, dødsbo, II 448
Christiansen, Ane Kirstine – fraskilt kone, maskinbygger Rasmus Madsen, dødsbo 327, 334, 372, II 373, II 381
Christiansen, Ane Kirstine – gift, droskekudsk Rasm. Knudsen, dødsbo, 159
Christiansen, C. F. – detaillist, konkursbo, 41, II 60, 72, 82, 97, II 101
Christiansen, Jesper – kunstdrejer, dødsbo, II 363
Christiansen, Karoline Henriette Christine - … Svendsen, II 321
Christiansen, Mads – skibsfører, dødsbo, 423
Christiansen, Mary Johanne – ugift fabrikarbejderske, dødsbo 143, arveanmeldelse 297
Christoffersen, H. A. – skomager, konkursbo, 201, 242, II 251, 300, 324, 348
Clausen, Johanne Kirstine - … Knudsen, II 56
Dahl, Axel Emil – købmand, grosserer Robert Jacobsen beskikkes som tillidsmand under Dahls tvangsakkord, 130
Dahl, Axel Emil – købmand, konkursbeg. II 138, II 139, II 146, 150, 157, II 157, 158, II 160, 179 akkordbo
Dannesboe, Mikka Camilla Gertha - … Rasmussen, dødsbo, 455
Degn, Henriette – enke, … Semberg, dødsbo, II 192
Demant, O. Chr. – detaillist, konkursbo, 30, II 38, 42, II 68, II 77, II 142, 175
Dichmann, Albertine Marie - … Nedergaard, dødsbo, 7, arveanmeldelse, 50, 300
Dindler, Marie Louise - … Eriksen, dødsbo, II 386
Dinesen, J. J. – skrædder, konkursbo, 97
Dissing, Rasmus – urmager, akkordforhandling, II 72, II 86
Ditlevsen, Jørgen – particulier og fhv. gaardejer, dødsbo, II 379
Dobler, Elisabeth – frøken, arveanmeldelse, II 48
Dorch, Elias – købmand, konkursbo, 1, II 30, II 52, 77, II 92, II 122, II 128, 136, 146, 155, II 166, II 188, 205, II 227, 244, 254, II 269, 290, II 314, II 324, II 346, 354, 358, 400, 408, II 434
Dydensborg, J. C. – snedkermester, konkursbo, II 52, 77, 92, II 122, 140, 176, II 239, II 251, 300, II 323, 348
Eilertsen, Joh. Fr. – uhrmager, Overgade 34, Odense, konkursbegæring, 299, II 301, 309, II 311, 320, II 345, II 347, 377, II 368, 396, II 452, konkursbo, II 368, 396, II 452
Ejlersen, Hans – fhv. købmand og tidl. afdøde hustru Anna Margrethe f. Jacobsen, 49
Ekmann, H. L. – smedemester, konkursbo, 4
Engelbrecht, Juliette Kristine Adolfine Johanne – enke, … Rasmussen, dødsbo, 247
Eriksen, Jens – arbejdsmand, dødsbo, 56, arveanmeldelse, II 300
Eriksen, Kirstine Marie - … Eriksen, dødsbo, 346
Erlandsen, Poul Andreas – løjtnant, arveanmeldelse, II 48
Erteberg, Niels Andersen – klodsemager og tidl. afdøde hustru Nielsine f. Jensen, arveanmeldelse, II 49
Faber, Christian – kontorist, umyndiggørelse, 265
Faber, M. T. F. – grosserer, konkursbo, II 96
Fahnøe, Thora – dødsbo, II 303
Feldthausen, Hansine Petrine Marie - … Jensen, dødsbo, 398
Foslund, Marie Charlotte Adolfine - … Jensen, begært skifte 456
Frederiksen, Ane Kirstine - … Jensen, arveanmeldelse, 50, 300
Frederiksen, Hans – købmand, arveanmeldelse, II 296
Frederiksen, Johanne – gift, … Petersen, dødsbo, 13
Frederiksen, Karen Kirstine - … Frandsen, dødsbo, 343
Frederiksen, Maren – gift, … Petersen, dødsbo, 114, arveanmeldelse, II 300
Frederiksen, Niels – arbejdsmand, arveanmeldelse, 297
Frederiksen, Niels – arbejdsmand, dødsbo, 125
Friis, Axel – messedreng, dødsbo, II 171, II 186, 204, 354, 356, 411
Friis, Mathilde Ulrikke – ugift, dødsbo, II 51, arveanmeldelse, II 296
Friismann, Anders Petersen – væversvend, dødsbo 154, arveanmeldelse, II 300
Frydendahl, Jørgen Frederik Lundhoff – partikulier og tidl. afdøde hustru Wilhelmine f. Westring, arveanmeldelse II 48
Gierahn, Rasmus Christian – malermester, arveanmeldelse, II 48
Grambo, Lars Kristoffer Larsen – landpostbud, dødsbo, II 315, 316, 334, 375
Grøn, Søren – toldassistent, dødsbo, II 380
Grønning, P. O. A. – gørtler og fabrikant, konkursbegæring II 265, 266, II 270, 273, II 275, II 405, konkursbo, 276, 291, 326, 329, 340, II 352, II 372, 378, 395, II 419, 436, 453, 463
Gunner, Hansine Adolfine Marie - … Schmidt, dødsbo, 446
Gusmer, Adolf Emil – afløsningspostmedhjælper, dødsbo, II 415
Gärtner, Johanne Marie - dødsbo, II 264
Gøtke, Joh. H. W. – handelsagent, konkursbo, 16
Hald, Anders Laurits Martin – skomager, arveanmeldelse II 48
Hanbro, Christiane – og tidl. afdøde mand skomagermester Hans Jørgen Hansen, arveanmeldelse, II 296
Handwerk, Julie Caroline – gift, … Jensen, dødsbo, II 35
Handwerk, Mette Jensine Josepha Viktoria – enke, … Lassen, 447
Hansdatter, Augusta Frederikke – enke, og tidl. afdøde mand arbejdsmand Hans Jørgensen, dødsbo, 162, 240, 298, II 309
Hansdatter, Gertrud Marie – og afdøde mand pladsformand N. Chr. Eriksen, dødsbo, 32, II 132, II 340
Hansdatter, Sidsel – enke, … Hansen, dødsbo, 47
Hansen- Stærmose, Jørgen Christian – snedkermester, dødsbo, II 442
Hansen, Abelone Cathrine - dødsbo, II 250
Hansen, Ane - … Knudsen, arveanmeldelse, 297
Hansen, Ane – enke, … Knudsen, dødsbo, 75
Hansen, Ane Kirstine - … Jørgensen, dødsbo 461
Hansen, Ane Kirstine – enke, … Rasmussen, dødsbo, 138
Hansen, Ane Kirstine – Næsbyhoved Broby, … Jensen, begært skifte, II 318
Hansen, Ane Marie - … Larsen, arveanmeldelse 50
Hansen, Ane Marie - … Larsen, arveanmeldelse, 300
Hansen, Ane Marie Kirstine – enke, … Ørnstrup, dødsbo II 425
Hansen, Ane Sofie – enkefru, … Bruun, arveanmeldelse, II 48
Hansen, Anna – … Andersen, 301
Hansen, Anna – gift, … Andersen, dødsbo, II 213
Hansen, Anna Marie Margrethe - … Grønning, dødsbo, II 408
Hansen, Anna Rasmine - … Petersen, arveanmeldelse, II 300
Hansen, Anna Rasmine - … Petersen, dødsbo, 56
Hansen, Axel – maskinarbejder og drejer, dødsbo, 256
Hansen, Carl Chr. – beslagsmed, dødsbo, 22
Hansen, Caroline Abelone Henriette - dødsbo, II 376
Hansen, Caroline Amalie – frasepareret, enke, dødsbo, 95, 135, 175, II 175, 177
Hansen, Charles J. H. – buntmager, dødsbo, 1, II 31, II 298, II 359, 366, 400
Hansen, Christen Esben – gæstgiver, konkursbo, 129, II 129, 189, 324
Hansen, Christian Valdemar – vinhandler, dødsbo, II 209
Hansen, Dorthea – enke, … Andersen, dødsbo, 211
Hansen, Dorthea – og tidl. afdøde mand kontorist A. Andersen, arveanmeldelse, 297
Hansen, Eduard Julius – slagter, dødsbo, 426
Hansen, Emma Marie - … Albrechtsen, dødsbo, 430
Hansen, Frederik Ludvig – skrædermester, dødsbo, II 302
Hansen, Frederikke – gift, fhv. detaillist P. C. Rasmussen, dødsbo, 367
Hansen, H. C. C.  – fyrbøder, dødsbo, II 239
Hansen, H.P. – skomagermester, andragende om aabning af akkordforhandling og akkordbo, II 242, 257
Hansen, Hans – fhv. brændevinsbrænder og tidl. afdøde hustru Johanne f. Jensen Brandt, arveanmeldelse, II 49
Hansen, Hans – gartner, arveanmeldelse II 48
Hansen, Hans Chr. – staldkarl, dødsbo, 5
Hansen, Hans Christian Carl – fyrbøder, dødsbo, II 125, II 180, 219
Hansen, Hans Frederik Julius – pens. lærer, dødsbo, II 130
Hansen, Hans Laurids – skomagermester, arveanmeldelse, 301
Hansen, Hans Lauritz – skomagermester, dødsbo, 183, 184, 235
Hansen, Hans Peter – malermester, dødsbo, II 246
Hansen, Hans Peter – mælkehandler, arveanmeldelse, II 49
Hansen, Hans Peter Theodor Julius – urmager, dødsbo, II 407
Hansen, Hansine Margrethe – gift, barber Rasmus Chr. Rasmussen, dødsbo, 131, 364, 393, arveanmeldelse, II 300
Hansen, Hjalmar H. – detaillist, konkursbo, II 27, II 68, II 114, 212, II 247, II 268, 289, II 319, 400, II 434
Hansen, Ida Marie – telegrafistinde, arveanmeldelse, II 295
Hansen, Jens Jensen – murer, arveanmeldelse, 49
Hansen, Jens Marius – arbejdsmand, dødsbo, 257
Hansen, Johanne Marie - … Thomsen, arveanmeldelse, II 49
Hansen, Johanne Sidsel Marie Christine – gift, cigarmager Frederik Rasmussen, dødsbo, II 398
Hansen, Jørgen – arbejdsmand, dødsbo, II 235, arveanmeldelse, 301
Hansen, Jørgen – bogbindermester, dødsbo, II 150, arveanmeldelse, 301
Hansen, K. Esben – gæstgiver, dødsbo, 348
Hansen, Karen – enke, … Hansen, dødsbo, 211
Hansen, Karoline Amalie - … Hansen, dødsbo, II 89, 135, 174
Hansen, Kathinka Marie - … Levin, dødsbo 186, 208, II 208, 301, II 361, arveanmeldelse 301
Hansen, Kathinka Marie – gift, købmand Leon Levin, 186, 208, II 208
Hansen, Kirsten Marie – enke, … Petersen, dødsbo, 255
Hansen, Lars – murer og detaillist, dødsbo, II 75, arveanmeldelse, II 300
Hansen, Lars – partikulier og husejer, dødsbo, 198
Hansen, Lars – pens. politibetjent, dødsbo, 203, arveanmeldelse, 301
Hansen, Lars – rugbrødbager og tidl. afdøde hustru Nielsine Amalie Hansen, arveanmeldelse, 297
Hansen, Lars – rugbrødbager, dødsbo, 137
Hansen, Lauritz Valdemar – arbejdsmand, arveanmeldelse, 50, 300
Hansen, Maren Kathrine - … Rasmussen, arveanmeldelse, II 48
Hansen, Marie – syerske, dødsbo, II 343
Hansen, Marie Kirstine – enke, … Eriksen, arveanmeldelse, 49
Hansen, Marie Kirstine – enke, … Fentz, dødsbo, II 211
Hansen, Marie Kirstine – enkefru og tidl. afdøde mand partikulier Hans Christensen Ellegaard, arveanmeldelse, 49
Hansen, Niels – murermester, dødsbo, 446
Hansen, Niels – partikulier, dødsbo, 260
Hansen, Niels Peter – klodsemager, dødsbo, 100
Hansen, Niels Peter – træskomand, arveanmeldelse, II 300
Hansen, Nielsine Frederikke - … Crone, dødsbo II 55, arveanmeldelse, II 300
Hansen, Peder Christian – snedker, dødsbo, 434
Hansen, Peter – fhv. møllebygger, dødsbo, 345
Hansen, Rasmine Nielsine - … Frederiksen, arveanmeldelse, 49
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo, 443
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo, II 255
Hansen, Rasmus – fabrikant, dødsbo, II 356, II 384
Hansen, Rasmus – gaardejer, Odense, konkursbegæring, 335, II 335, 337
Hansen, Rasmus – mineralvandsfabrikant, dødsbo 448, II 460
Hansen, Rasmus – murer, dødsbo, II 198
Hansen, Rasmus –arbejdsmand, arveanmeldelse, 301
Hansen, Sara Kirstine - … Jeppesen, dødsbo, 417
Hansen, Thorvald Christian – kasserer, arveanmeldelse, 50, 300
Hassing, Lauritz Theodor – slagtermester, dødsbo, 343
Heise, Elise Petrine – frøken, arveanmeldelse, II 49
Helkiær, Valdemar Carl – agent, dødsbo, II 367
Hempel, Søren – fabrikant, arveanmeldelse, 49
Henningsen, Carl Eegholm – pens. postmester, dødsbo, II 287
Henningsen, Georg Vilh. – købmand og tidl. afdøde hustru Gustave f. Staal, arveanmeldelse II 48
Henriksen Peter – murmester og tidl. afdøde hustru Ane Margrethe f. Svendsen, arveanmeldelse, II 49
Henriksen, Ane (Anna) Marie - … Hansen, dødsbo, II 357, 371, 439, 440
Henriksen, Anna - … Frederiksen, dødsbo, II 429
Henriksen, Caroline – enke, … Abel, dødsbo, 150
Henriksen, Gertrud Marie - … Jeppesen, dødsbo, 407
Henriksen, Jens Christian – typograf, dødsbo, 120
Henriksen, Karen Marie – ugift, dødsbo 468
Herløv-Müller, Anton William – adjunkt, dødsbo, 372
Hey, Christian Bugge – agent, dødsbo, II 409
Hey, Marie Sofie – frøken og skolebestyrerinde, dødsbo, 232
Hildahls, Jens – beværter, dødsbo, 387
Hinke, S. S. – bogbinder, akkordbo, II 326, II 762
Hjordt, Theodor Carl Christian – symaskinefabrikant (Cyclehandler), konkursbo, 21, 31, 59, 92, II 121, II 128, 136, 146, 155, 166, II 188, II 204, 226, 244, II 253, II 268, 290, II 313, II 346, II 369, II 377, 384, II 390, II 405
Hjæresen, Anders - dødsbo, 389, 444
Holbeck, Hans Georg Carl – grosserer, dødsbo II 466
Holch, Elisabeth Mette Kirstine - … Rasmussen, arveanmeldelse, 49
Holm, Amanda – og tidl. afdøde mand bankdirektør Andreas Detlefsen, arveanmeldelse, II 6, II 296
Holm, Niels – tømrermester, dødsbo, II 281
Holm, Niels Jensen – murer, dødsbo, II 90, arveanmeldelse, II 300
Holst, Josina Constance Dorthea – frøken, dødsbo, II 6, arveanmeldelse II 296
Hornbæk, Nielsine – og afdøde mand gaardejer Rasmus Peter Nielsen, dødsbo 101, arveanmeldelse, 297
Hunnickes, Justine Vilhelmine – ugift sygeplejerske, dødsbo, 222
Hvalsøe, Christoffer – fabrikant, dødsbo, II 79, arveanmeldelse II 300
Hvalsøe, Jacob – farver, dødsbo, 163, II 217, 252, 264, II 269, II 297, II 359, 366
Hviding, Elisabeth Charlotte – frøken, dødsbo, II 256
Hviding, Margrethe – frk. og fhv. lærerinde, dødsbo, 137, arveanmeldelse, 297
Ibsen, Mariane – gaardejer Anders Sørensen Nedergaard, begært skifte, 338
Illum, Niels – købmand, konkursbegæring 151, konkursbo, II 159, II 189, II 201, II 216, 233, II 247, 324, 348
Iversen, Johan Frederik – drejermester, dødsbo, 100
Jacobsen, Jørgen – murarbejdsmand, dødsbo, 311
Jacobsen, Niels – nummerbytningekommissionær, dødsbo, 222, arveanmeldelse, 301
Jacobsen, Robert – grosserer, beskikkes som sagkyndig tillidsmand under købmand Axel Emil Dahls tvangsakkord, 130
Jacobsen, S. Chr. – urmager, konkursbo, 4, II 24, 41, 72, II 81, II 96
Jakobsen, Hans Jørgen – kontrollør, dødsbo, 412
Jantzen, Julie Ane Marie - … Henrichsen, dødsbo, 388
Jensen, Amalie - … Nissen, dødsbo 422
Jensen, Anders – pens. lærer, dødsbo II 429
Jensen, Ane Kirstine – dødsbo, II 164
Jensen, Ane Kirstine – enke, … Jørgensen, dødsbo, II 19
Jensen, Ane Kirstine – enkefrue, … Madsen, II 164
Jensen, Ane Kirstine – og tidl. afdøde mand murermester Rasmus Jørgensen, arveanmeldelse, II 296
Jensen, Ane Marie - … Pedersen, dødsbo, 263, 278, 298, II 299, 302
Jensen, Ane Marie – og tidl. afdøde mand gaardskarl Hans Frederiksen, arveanmeldelse, II 49
Jensen, Bine – frøken, arveanmeldelse II 48
Jensen, Caroline Larsine – arveanmeldelse, 297
Jensen, Christen – fragtmand af Freltofte, Bjerge Aasum Herreder, dødsbo, II 342
Jensen, Eiler – handelsmand, 413
Jensen, Hans – fhv. husmand, dødsbo, 196
Jensen, J. Chr. – konkursbegæring II 461, 466
Jensen, J. P. – købmand og tidligere afdøde hustru, dødsbo, II 3, 438
Jensen, J. P. – uldhandler, konkursbo, II 359, II 371, 385, 387, II 394, II 406, 420, II 426, II 441
Jensen, Jens Martin – detaillist, konkursbo, 97
Jensen, Jens Peter – dødsbo 457
Jensen, Johan – restauratør, arveanmeldelse, II 48
Jensen, Karen Kirstine - … Hansen, dødsbo, 247
Jensen, Karen Marie – og tidl. afdøde mand snedkersvend Niels Andersen, arveanmeldelse, II 296
Jensen, Karen Marie Sofie - … Hansen, dødsbo, begært skifte, II 282
Jensen, Karoline Larsine - dødsbo, II 254
Jensen, Knud – particulier og tidl. afdøde hustru Christiane Hansdatter, arveanmeldelse, II 296
Jensen, Laurentine – ugift, arveanmeldelse, II 48
Jensen, Maren Kirstine – ugift fotograf, dødsbo, 25, 54, II 145, 185
Jensen, Nielsine – enke, … Rasmussen, dødsbo, II 331
Jensen, Olga – fhv. modehandlerinde, dødsbo 438
Jensen, Peter – murersvend, dødsbo, 331
Jensen, Petrine Hansine - … Larsen, dødsbo, II 4
Jensen, R. – skrædermester, konkursbegæring, 394
Jensen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo, II 354
Jensen, Rasmus – skrædder, konkursbo, 406, 421, II 432
Jensen, Rasmus M. – børstenbinder, dødsbo, 29, II 39, II 50, II 57, 61, II 100
Jensen, Simon Andersen – fhv. herredsfuldmægtig, dødsbo, 199
Jensen, Søren Peter – skræddermester, akkorsbo, 276
Jensen, Søren Peter – skrædermester, andr. om aabning af akkordforhdl., II 261
Jensen, Thomas Lund – købmand, konkursbo, II 3, II 24, 41, 97, II 100
Jensen, Vald. Fregerslev – detaillist, konkursbo, II 14, II 81, II 97, II 100
Jensen, Viggo Peter Laurids – skomager, konkursbo, 219
Jeppesdatter, Karen Marie - … Larsen, dødsbo 318
Jeppesen, Ane Margrethe – gift, … Larsen, dødsbo II 111
Jeppesen, H. P. – købmand, konkursbo, 25, II 40, 61, 82, II 97, 101
Jeppesen, Hans Henning – arbejder, arveanmeldelse, 301
Jeppesen, Hans Henning – vand- og gasarbejder, dødsbo, 178
Jeppesen, Jørgen – fhv. retsvidne, dødsbo, 374
Jeppesen, Karoline - … Rasmussen, dødsbo, 281
Jeppesen, P. V. J. – mekaniker (cyclesmed), konkursbo, 17, 82, 97
Jespersen, Anna - … Dannesboe, arveanmeldelse, II 295
Jespersen, Niels Peter – bødker, dødsbo, 294
Johansen, Christian Carl – drejerlærling, arveanmeldelse, 297
Johansen, Christian Martin – købmand (manufakturhandler), andragende om aabning af akkordforhandling i h.t. lov af 14.4.1905, II 284, akkordbo, II 304
Johansen, Hans – arbejdsmand, dødsbo, II 194
Johansen, Jens Peter – slagtermester, dødsbo, II 144, arveanmeldelse, 301
Johansen, Kristian Karl – drejerlærling, dødsbo, II 80
Johansen, Maren – enke, husmand og smed Niels Rasmussen, II 296
Johansen, Maren – enke, … Rasmussen, dødsbo, II 20
Johansen, Maren – og afdøde mand husmand og smed Niels Hansen, arveanmeldelse, II 296
Johansen, Niels Peter – arbejdsmand, arveanmeldelse 50
Johansen, Niels Peter – arbejdsmand, arveanmeldelse, 306
Johansen, Petrine - … Saysette, dødsbo, 312
Jung, Kristine Frederikke - … Jensen, II 255
Jürgensen, Julie – og tidl. afdøde mand skovrider og forstraad Frederik Christian Andreas Bang, arveanmeldelse, II 49
Jørgensen, Albert Carl Christian – handelsrejsende, arveanmeldelse, II 296
Jørgensen, Ane - … Andersen, arveanmeldelse 50
Jørgensen, Ane Cathrine – enke, … Theede, dødsbo, 21
Jørgensen, Ane Johanne - … Rasmussen, dødsbo, II 437
Jørgensen, Anna Marie – ugift, dødsbo, II 216
Jørgensen, Anna Olivia – enke, detailhandlerske (skotøjshandlerske), konkursbo, 309
Jørgensen, Aug. C. F. – urmager, konkursbo, 4, 24, 41, 61, 72, II 81, II 96
Jørgensen, Berthel Peter – pens, oversergent, dødsbo, 287
Jørgensen, Birthe Kathrine – enke, … Brandt, arveanmeldelse, II 49
Jørgensen, Christen Kokhau (Kokhaur, Kokhauv) – gæstgiver, dødsbo, 235, arveanmeldelse, 301
Jørgensen, Christian – pens. ledvogter, dødsbo II 446
Jørgensen, Dagmar Hansine Oline – tjenestepige, dødsbo, II 408
Jørgensen, Edvard Carl Anton – buntmager, dødsbo, II 83, arveanmeldelse, II 300
Jørgensen, Gertrud – enke, … Hansen, dødsbo, II 311
Jørgensen, Hans Christian – skifte, II 411
Jørgensen, Hans Jacob – slagter (fedevarehandler), konkursbo, 275, 279, II 318
Jørgensen, Hansine Geertrine - … Petersen, dødsbo II 456
Jørgensen, J. – (handelsfirmaet Jørgen Jørgensen fælles bo), konkursbo, 15, 59, II 133, II 142, 175
Jørgensen, Jens -  mælkekusk, arveanmeldelse, II 49
Jørgensen, Julius – modelsnedker og tidl. afdøde hustru Sofie Henriksen, arveanmeldelse, II 49
Jørgensen, Jørgen – detaillist, konkursbo, 203, II 239, II 299
Jørgensen, Jørgen Christian – skrædersvend, dødsbo, 90
Jørgensen, Jørgine - … Nielsen, arveanmeldelse, II 49
Jørgensen, K. J. – fedevarehandler, konkursbegæring, 261
Jørgensen, Karen - … Jørgensen, begært skifte, II 334, 337
Jørgensen, Karen Marie - … Nielsen, 399
Jørgensen, Kirsten – gift, … Christensen, dødsbo II 84
Jørgensen, Kirstina - … Talleruphus, dødsbo, 270
Jørgensen, Kirstine - … Pedersen, dødsbo II 438
Jørgensen, Knud – konditor, dødsbo, II 327
Jørgensen, Laura Marie – frk. og husejerske, dødsbo, II 137
Jørgensen, Mads – arbejdsmand, arveanmeldelse, 296
Jørgensen, Maren - … Andersen, arveanmeldelse, 300
Jørgensen, Maren Jørgine - … N., dødsbo, 382, II 392, II 396
Jørgensen, Marie Kirstine - … Jensen, dødsbo, II 417
Jørgensen, Marie Kirstine - … Køhler, dødsbo, 367
Jørgensen, Marie Nicoline - dødsbo, 392
Jørgensen, Mette Kathrine - … Petersen, dødsbo, 417
Jørgensen, N. J. Chr. – smed, konkursbo, II 16
Jørgensen, Niels – arbejdsmand, dødsbo, II 327
Jørgensen, Niels Peter – fhv. skolebestyrer, dødsbo, 295
Jørgensen, Rasmus – fhv. købmand, dødsbo, II 155, arveanmeldelse, II 300
Jørgensen, Rasmus – gift, arbejdsmand, II 348
Jørgensen, Sara Kirstine - … Nielsen, dødsbo, II 241, arveanmeldelse, 301
Jørgensen, Susanne - … Nielsen, arveanmeldelse, 301
Jørgensen, Susanne – gift, … Nielsen, dødsbo, II 143
Jørgensen, Vilhelm Ludvig – particulier og fhv. dyrlæge, dødsbo, II 280
Kaiser, Johan August Frederik – instrumentmager, 311
Kalisch, Emilie Salome - … Rosenberg, dødsbo, II 12
Kaspersen, Knud – karethmager, arveanmeldelse, 300
Kastrup, Johan Frederik – bagermester, dødsbo, 51 , arveanmeldelse, II 300
Kierkegaard, Peter Theodor – sadelmagermester og afdøde hustru Kristiane Benedicte Nielsen, arveanmeldelse, 297
Kingo Pedersen, Mathea Charlotte – enke, … Wittrock, dødsbo 213
Kingo-Petersen, Hans Peter – fhv. købmand, dødsbo, 83
Kirkegaard, Peter Theodor – sadelmager, dødsbo, II 158
Kjølbye, Wilhelm Marinus – fotograf, dødsbo, II 122, II 140, II 251, II 323, II 347
Knudsen, Anders Peter – agent, dødsbo, 156, arveanmeldelse, 301
Knudsen, Ane Margrete – og tidl. afdøde mands, fællesbo, 239, 245, 251
Knudsen, Ane Marie – og afdøde mand sognepræst Diderik Nicholaj Blicher Schmidt, arveanmeldelse, II 296
Knudsen, Anna Marie – enkefru, … Schmidt, dødsbo, 14
Knudsen, Johanne Kathrine - … Møller, dødsbo II 281
Knudsen, Knud Frederik Thomas – arbejdsmand, dødsbo, 58
Knudsen, Maren Kirstine – enke, og afdøde mand tømrer Jørgen Andersen (Thorup) arveanmeldelse, 296
Knudsen, Maren Kristine – fhv. husholderske, dødsbo, 303
Knudsen, Niels – fhv. fyrbøder, arveanmeldelse, 300
Knudsen, Niels – fhv. fyrbøder, arveanmeldelse, 50
Knudsen, Peder – skibstømrer, dødsbo, II 221
Knudsen, Rasmus Christian – smedemester, dødsbo, II 295
Knutzen, Jens Frederik – købmand, arveanmeldelse, II 300
Koefod, Rudolph – landvæsenselev, dødsbo, II 386
Kofoed, Ane Chatrine – enke, … Hektor, dødsbo, 58
Korch, Robert Villiam – handelsrejsende, 413
Krag, Karine - … Bang, dødsbo, II 185, II 288
Krag, Niels – sparekassekasserer, arveanmeldelse, 296
Kretz, Julius Peter – mursvend, arveanmeldelse, 48
Kristensen, Mette Marie - … Hansen, II 399
Krogh, Hans Ditlev Christian Valdemar – landbrugskandidat, sekretær og proprietær, arveanmeldelse, II 300
Käehne, Niels Olaf Panduro Hansen - dødsbo, II 376
Køchs, J. J. – købmand, konkursbo, II 40, II 41, II 60, 82
Lange, Christine – frøken, 199, arveanmeldelse, II 295
Langkilde, Marie Nielsine – enkefru, … Lauritsen, dødsbo, 5
Langkilde, Niels – cigarhandler, arveanmeldelse, II 300
Lantow, Johan (Johann) Friedrich Christoph – pensionist, fhv. overspillemand og Dannebrogsmand, dødsbo II 50, arveanmeldelse, II 300
Larsdatter, Maren – … Hansen, arveanmeldelse, II 295
Larsen Hans – arbejdsmand, arveanmeldelse 297
Larsen, Alhed Cathrine Marie – enke, … Petersen, dødsbo, II 338
Larsen, Ane Elisabeth – og tidl. afdøde mand fhv. værtshusholder Rasmus Jensen Hansen, arveanmeldelse, 296
Larsen, Ane Margrethe – husholderske, dødsbo II 39, II 62, 77, II 212
Larsen, Ane Marie - … From, dødsbo, II 232, arveanmeldelse, 301
Larsen, Anne - … Olesen, arveanmeldelse, II 49
Larsen, Bodil Marie - … Mathiesen, dødsbo II 280
Larsen, Frantz Vilh. Marius Honoré – tapetserer, dødsbo II 112
Larsen, Hans – arbejdsmand, dødsbo 84
Larsen, Hans Christian – sadelmager og tidl. afdøde hustru Hanne Amalie f. Petersen, arveanmeldelse II 49
Larsen, Hans Christian – staldmester, arveanmeldelse 50, 300
Larsen, Hans Christian – tømrer og detaillist, II 399
Larsen, Hans Simon – fhv. baadfører, II 433
Larsen, Hansine - … Tange, dødsbo, 5, arveanmeldelse, 50, 300
Larsen, Jeppe – møller, dødsbo II 336
Larsen, Johanne Theodora – gift, … Jensen, dødsbo II 20, begært skifte 339, arveanmeldelse 50, 300
Larsen, Jørgen – pens. banevogter, arveanmeldelse II 296
Larsen, Karen - … Rosbach, dødsbo, II 409
Larsen, Karen Marie Jensine - … Hallundbæk, dødsbo, II 425
Larsen, Kirsten – enke, … Petersen, , dødsbo, II 170, arveanmeldelse, II 295
Larsen, Kristiane Frederikke - … Maegaard, dødsbo II 231
Larsen, Lars – murmester, konkursbegjæring, II 88, 89, II 89, konkursbo, II 92, II 101, 105, 145, II 149, II 155, II 157, 160, 167, II 176, II 185, 187, II 204, 217, 233, II 244, II 263, II 269, II 290, II 297, II 308, 317, 319, 325, II 329, II 336, II 337, 347, 351
Larsen, Laura Frederikke - … Nielsen, dødsbo 431
Larsen, Laura Sofie (Sophie) Frederikke – gift, … Nielsen, dødsbo, II 135, arveanmeldelse 301
Larsen, Laurine - … Jørgensen, dødsbo, 204, arveanmeldelse 301
Larsen, Lykke Louise Wilhelmine Bramer – enkefru, … Jürgensen, arveanmeldelse, 49
Larsen, Maren Kirstine - … Jacobsen, arveanmeldelse II 49
Larsen, Niels – fhv. ekviperingshandler, umyndiggørelse II 315
Larsen, Niels Chr. Godfredsen – partikulier og afdøde hustru Kjerstine Godfredsen Storm, arveanmeldelse II 295
Larsen, Niels Knudsen – købmand, dødsbo 125, arveanmeldelse II 300
Larsen, Peter – laboratoriearbejder, dødsbo 388
Larsen, Petrine - … Nielsen, dødsbo, II 208
Larsen, Rasmine Kirstine Hansen - … Korup, dødsbo, 255
Larsen, Rasmus – havnearbejder og afdøde hustru Johanne f. Clausen, arveanmeldelse, 296
Larsen, Thora Vilhelmine – frøken, dødsbo 196
Larsen, Vilhelmine – frøken, arveanmeldelse 297
Lauritsen, Maren Kirstine - … Hansen, arveanmeldelse, 49
Laursen, Ane - … Jørgensen, dødsbo, 44, II 70
Lehn, Regine Caroline Christence – og tidl, afdøde mand malermester August Frederik Behrends, dødsbo, 53, II 76, 111, 203, II 218, II 262, 271
Levy, Martin – detaillist, Odense Parti- og Auktionsforretning, konkursbegæring fra Odense Avis, II 17konkursbo, II 17, 18, II 31, 85, II 134, 149, 165, 188, II 204, 226, II 243, II 263, II 283, 308, II 346, II 358, 400, 408, II 458
Lillelund, Ane Martine - … Larsen, dødsbo II 367
Lindahl, Anders Hansen – mælkehandler, dødsbo 165
Lohmann, Julie Therese – og tidl. afdøde mand købmand Louis Bang, dødsbo, 45, 133, II 151
Lollesgaard, Petræa (Petrea) Frederikke - … Møller, dødsbo, 431
Lund, Anna Olga Marie – husbestyrerinde, II 443
Lund, Louise Marie - … Schüssen, arveanmeldelse, II 48
Lund, Nielsine Cathrine – arveanmeldelse 296
Lützhøft, Ellen Cornelie - … Grüner, 427
Lørslev, Holger Paludan – stentrykker, dødsbo II 280
Madsdatter, Maren - … Jensen, dødsbo, II 402, 435
Madsen, Ane - … Petersen, arveanmeldelse, 297
Madsen, Ane – gift, … Pedersen, dødsbo, 80
Madsen, Ane Cathrine – gift, … Seebach, dødsbo, 75
Madsen, Ane Marie – enke, … Petersen, dødsbo, 63
Madsen, Carl Thorvald – handskemager, dødsbo II 12
Madsen, E. L. – læsteskærer, konkursbo 61
Madsen, Hans – fhv. gaardejer, dødsbo, 430
Madsen, Jens Christian – maskinarbejder, dødsbo 164, arveanmeldelse, II 300
Madsen, Jørgen – bødkermester, arveanmeldelse II 48
Madsen, Karen - … Andersen, dødsbo, 354
Madsen, Karen - … Andresen, dødsbo, II 388
Madsen, Karen – enke, … Mikkelsen, dødsbo, II 467
Madsen, Karen Marie – ugift husbestyrerinde, dødsbo 138
Madsen, Lars Peter – skomagermester, dødsbo II 183, arveanmeldelse, 301
Madsen, Laura Marie - … Petersen, dødsbo 468
Madsen, Maren Kirstine – og tidl. afdøde mand fhv. boelsmand Lars Dinesen Hansen, arveanmeldelse, II 296
Madsen, Marie – enke, … Jantzen, dødsbo, II 138
Madsen, Niels Peter – daglejer, dødsbo, II 320
Madsen, Peter Evald – kok, dødsbo, II 463, 464
Maegaard, Julius Frydendahl – bager, konkursbo II 15, II 81, II 96
Mahler, Hans Petersen – skrædder, dødsbo 259, arveanmeldelse, 297
Marcussen, Gudrun Kirstine – enke, … Bøving, 113
Marqverdtsen, Sophie Camilla Josephine Rasmine - … Olsen, begært skifte 344
Mathiesen, N. P. H. – skomagermester og afdøde hustru Ane Marie Petersen, dødsbo II 71, II 169, 187
Maxwell, Stewart – sproglærer, konkursbo, II 133
Mehling, Otto Ludvig – fhv. klædevæver, dødsbo, 455
Melberg (Mellberg), Anders Frederik – musiklærer, pianist, dødsbo II 133, arveanmeldelse, II 300
Meyer, Peter Bechmann – handlende, konkursbegæring, II 328, 330
Mikkelsen, Christen – skomager, konkursbo, 189, 205, II 239, II 323
Momme, Petra Juliette Nathalie – 397
Mortensen, Marie Magdalene - … Rasmussen, dødsbo, II 123, arveanmeldelse, II 300
Mortensen, Morten – skoleinspektør, dødsbo, II 446
Mortensen, Morten Peter – fabriksarbejder, dødsbo, II 386
Mortensen, Peter – fhv. gaardejer, arveanmeldelse II 296
Mortensen, Sophie Camilla - … Steen, dødsbo, II 302
Mouritsen, Kirsten – gift … Andersen, dødsbo, 41
Mouritzen, Kirsten - … Andersen, arveanmeldelse, 300
Müller, Anton William Herløv – adjunkt, dødsbo, 372
Møller, Andrea Margrethe – enkefru, og tidligere mand justitsraad og sagfører Eli Harald Frederik Krarup, arveanmeldelse 49
Møller, Ane Jensine - … Olsen, 132, arveanmeldelse, 297
Møller, Anne Kirstine – dødsbo, 318
Møller, Hans Jacob – detaillist, dødsbo, II 412
Møller, Jacob Peter Nicolajsen – detaillist, konkursbo, II 8, II 23, II 67, 81, 99, II 114, II 184, 445
Møller, Ursaline Larsen – gift, … Rasmussen, dødsbo, II 153
Maaløe, Inger Marie Olana - … Meibom, dødsbo, II 443
Nielsen, Abeline Kirstine - … Eriksen, dødsbo, II 428
Nielsen, Anders – bagermester, dødsbo II 413
Nielsen, Anders Erik – dødsbo, 374
Nielsen, Ane (Anna) Kathrine – frøken, dødsbo, II 224, II 322, II 332
Nielsen, Ane Margrethe – enke, afdøde mand smaakører Knudsen, dødsbo, 67, 98, II 190, II 195, 230, 239, 245, 251
Nielsen, Ane Marie - … Hammer, skiftebegæring, II 223
Nielsen, Anna (Ane) Johanne – og tidl. afdøde mand arbejdsmand Hans Jørgensen, arveanmeldelse, 297
Nielsen, Anna Dorthea Hansine Lovise – fraskilt Lindschou-Petersen, dødsbo 232
Nielsen, Anna Johanne - ,.. Jørgensen, dødsbo, 192
Nielsen, Anna Kirstine – enke, … Tanggaard, dødsbo 388
Nielsen, Antoinette Kirstine - … Hansen, dødsbo, II 225
Nielsen, Bine Hansine - … Petersen, dødsbo, 322
Nielsen, Bodil Marie - … Hindsgaul (Hindsgavl), arveanmeldelse, 50, 300
Nielsen, C. – konkursbegæring, II 229, II 231
Nielsen, Chr. – agent og enkes, dødsbo, II 217
Nielsen, Christian – enkemand og skrædder, dødsbo 418
Nielsen, Dorthea - … Scherling, dødsbo, 344
Nielsen, Eduard Ferdinand – og afdøde hustru fællesbo, dødsbo, 241, 332, 362, 379, 435
Nielsen, Gertrud - … Jacobsen, arveanmeldelse, 296
Nielsen, Hans – kurvemager og afdøde hustru Mariane Rasmusdatter, arveanmeldelse, 50
Nielsen, Hans – skrædder, konkursbo, 15, II 61, II 96
Nielsen, Hans – vognmand, arveanmeldelse, 49
Nielsen, Hans Olsen – værtshusholder, dødsbo, 181
Nielsen, Hans Peter – smedemester, dødsbo, 26, II 141, 173
Nielsen, Jens – assuranceagent, dødsbo, 247
Nielsen, Jens Christian – arbejdsmand, dødsbo II 458
Nielsen, Jens Christian – detaillist, konkursbo, 238, 288
Nielsen, Julius Vilhelm Henrik – cancelliraad, dødsbo, 365
Nielsen, Karen - … Illum, dødsbo, II 249, arveanmeldelse, 301
Nielsen, Karen Dorthea - … Hansen, dødsbo, 69
Nielsen, Lars Chr. – partikulier, dødsbo, 25, 36
Nielsen, Lars Christian – fhv. gaardmand, dødsbo, II 124
Nielsen, Laurits Anton – murmester, dødsbo 250, arveanmeldelse 301
Nielsen, Mads – dødsbo, 374
Nielsen, Mariane - … Hansen, dødsbo, II 342
Nielsen, Marie Kirstine - … Larsen, dødsbo 367
Nielsen, Mette Kirstine – fhv. husbestyrerinde, dødsbo, II 215
Nielsen, N. C. W. – uldspinder, dødsbo, II 366
Nielsen, Niels – portner, dødsbo, 82
Nielsen, Niels Carl – handelsreisende, dødsbo, II 367
Nielsen, Niels Christian – agent og afdøde hustru Karen Marie Hansen Stærmose, fællesbo, II 238, dødbo 123
Nielsen, Niels Christian Frederik – skrædersvend, 19, arveanmeldelse, II 296
Nielsen, Niels Peter – skomager, konkursbo, 3, II 60, II 71, 72, 82, 97, II 133
Nielsen, Peder – skomager, dødsbo, II 59, II 69, 116
Nielsen, Peter – pens. banevogter, dødsbo, II 9
Nielsen, Peter – ølkusk, arveanmeldelse 50, 300
Nielsen, Rasmine - dødsbo, 255
Nielsen, Rasmus – husejer, arveanmeldelse, II 48
Nielsen, Rasmus – partikulier og proprietær og afdøde hustru Anna Dannesboe, arveanmeldelse, II 295
Nielsen, Rasmus – telegrafbud, arveanmeldelse, II 49
Nielsen, Steffen Emil – købmand, konkursbegæring, 215, II 217, 218, konkursbo 221, 228, II 253, II 267, 289, II 313, 346, II 349, 369, 381
Nissen, Ane Margrethe – enke, … Larsen, dødsbo 80
Noer, Anna Jensine Henriette - … Tveskov, dødsbo, II 345
Nørregaard, Caroline – enkefru og afdøde mand jernstøber Hans Rasmussen, arveanmeldelse, 49
Ohlrich, Johanne Catharina - … Nielsen, dødsbo 409
Olsen, Ane Jensine – gift, dødsbo, 132
Olsen, Dorthea Marie – husholderske, dødsbo, 452
Olsen, Hans – tømmermester, dødsbo, II 259
Olsen, Hans – tømrermester, arveanmeldelse, 301
Olsen, Karen Kirstine Magdalene Jonassen - … Offenhäuser, dødsbo, II 42, II 54
Olsen, Kirsten – enke, … Rasmussen, dødsbo, 349
Olsen, Marie Kirstine – død i Tranderup i Ærø Herred, … Thonboe, begært skifte, 383
Olsen, Niels – fhv. gartner, dødsbo, II 156, 196, 217, 251, 267
Olsen, Olga Anna Marie - … Eriksen, dødsbo, II 417
Olsen, Peter – murer, dødsbo, II 331
Pagh, Anna Eleonora Theodora – ugift, dødsbo, 121
Paludan, Petrine Frederikke Hansine - … Krag, dødsbo, II 317
Pedersen, Chr. – detaillist, konkursbegæring, 414, konkursbo (Kronen), 418, II 423, II 462
Pedersen, Chr. – husejer, af Bolbro, dødsbo, II 71, 116, II 119, II 129, II 133, 139
Pedersen, Christine Oline – gift, … Rasmussen, dødsbo, II 90
Pedersen, Elise - … Sørensen, dødsbo, II 456
Pedersen, Hans – arbejdsmand og fiskehandler, dødsbo, 234
Pedersen, Hans – matros, dødsbo, II 113
Pedersen, Hans Peter Kingo – fhv. købmand, dødsbo, 83
Pedersen, Jørgen Albert Baumann – tjenestekarl, dødsbo, II 152, 154
Pedersen, Ludvine Avgusta – … Willumsen, II 301
Pedersen, Maren - … Rasmussen, dødsbo, 418
Pedersen, Marie Christine - … Jeppesen, dødsbo II 429
Pedersen, Mathea Charlotte Kingo – enke, … Wittrock, 213
Pedersen, Niels Jørgen Julius – umyndiggørelse, II 430, II 433
Pedersen, Peder – umyndiggørelse, II 416
Pedersen, Peder (Peter) – fhv. slagtermester, II 431, II 434, II 437
Pedersen, Poul Frederik – fhv. boelsmand, dødsbo, 348
Pedersen, Pouline – dødsbo, 322
Pedersen, Søren – gartner, dødsbo, 387
Petersen, R. C. – købmand, og afdøde hustru Marie Sofie Andersen, arveanmeldelse, II 48
Petersen, Abelone – enke, … Jørgensen, dødsbo, II 193
Petersen, Ane Kirstine - … Andresen, dødsbo, 234
Petersen, Ane Kirstine – dameskræderinde, dødsbo, II 330, II 383, 400
Petersen, Ane Marie – enke, … Madsen, dødsbo 216
Petersen, Ane Marie – enke, … Rasmussen, dødsbo, 207, II 315
Petersen, Ane Marie – og afdøde mand arbejdsmand Chr. Madsen, arveanmeldelse 297
Petersen, Anna Kirstine - … Larsen, arveanmeldelse II 300
Petersen, Anton Marius – partikulier, II 49
Petersen, Betty Mathea – ugift, dødsbo II 467
Petersen, Carl Fremelev – sadelmagersvend, dødsbo, II 120
Petersen, Carl Marius – handelsrejsende, dødsbo, 148, II 168, II 234
Petersen, Caroline – gift, … Clasen, begært skifte, II 375
Petersen, Caroline Elisabeth – gift, … Clasen, dødsbo II 13, arveanmeldelse, 50, 300
Petersen, Caroline Hansine Vilhelmine - … Møller, 286
Petersen, Christen – garvermester, arveanmeldelse, 301
Petersen, Christen – hvidgarvermester, dødsbo, II 158
Petersen, Christine Dorthea – enke, … Henriksen, arveanmeldelse II 48
Petersen, Dorthea Kirstine - … Petersen, arveanmeldelse, 301
Petersen, Dorthea Kirstine - … Petersen, dødsbo, 172
Petersen, Frederikke - … Jensen, dødsbo 426
Petersen, Georg Sophus James – kasserer, dødsbo, 134
Petersen, Hans – partikulier, arveanmeldelse, II 48
Petersen, Hans Johannes Marius – havnearbejder, dødsbo, II 146
Petersen, Hans Peter Kingo – fhv. købmand, arveanmeldelse, II 300
Petersen, Hilma Amanda - … Thørner, konkursbo, 23, 34, 42, 374, II 385
Petersen, Ida Nielsine Marie - … Rosenvinge, arveanmeldelse, II 49
Petersen, Jens – guldsmed, dødsbo, 391
Petersen, Jens – pens. ledvogter, dødsbo, 41
Petersen, Johanne Laurette Frederikke - … Mortensen, dødsbo, 409
Petersen, Johanne Sofie - … Olsen, dødsbo, 311
Petersen, Jørgen – bryggeriarbejder, dødsbo, II 321
Petersen, Jørgen – karetmager, dødsbo, II 41
Petersen, Jørgen Christian – murermester, dødsbo, 380
Petersen, Karen - … Andersen, arveanmeldelse, 301
Petersen, Karen – gift, … Andersen, dødsbo, II 221
Petersen, Karen Marie - … Andersen, arveanmeldelse, II 49
Petersen, Kirsten - … Hansen, dødsbo, II 413
Petersen, Kirsten – enke, … Knudsen, arveanmeldelse, II 49
Petersen, Kirsten – fraskilt, … Jespersen, dødsbo, 331
Petersen, Kirstine – frøken, dødsbo, 128
Petersen, Knudsine Kirstine – dødsbo 447
Petersen, Lars – fhv. smed, dødsbo, II 80, II 84
Petersen, Ludvig Hannibal – fhv. stabssergent, II 458
Petersen, Ludvine Augusta - … Willumsen, dødsbo II 256
Petersen, Mads – arbejdsmand, ugift, dødsbo, 96
Petersen, Mads – gaardejer, dødsbo, II 236
Petersen, Maren - … Petersen, arveanmeldelse, 297
Petersen, Maren - … Petersen, dødsbo, 159
Petersen, Marie Kathrine – enke, … Becker, dødsbo, II 331
Petersen, Marie Nielsine - … Møller, dødsbo, 426
Petersen, Mathilde Marie – frøken, dødsbo, II 310
Petersen, Mette Kampmann - … Hansen, dødsbo, 438
Petersen, Niels – fhv. gaardmand, dødsbo, II 233
Petersen, Niels – gaardejer, arveanmeldelse, 301
Petersen, Niels – skomagermester – dødsbo 443
Petersen, Peter – detaillist, dødsbo, 330
Petersen, Peter – fuldmægtig, konkursbo, 91
Petersen, Peter – slagtermester og afdøde hustru Vilhelmine Nielsen, arveanmeldelse, 296
Petersen, Peter Christian – malermester, arveanmeldelse, 296
Petersen, Peter Laurits – gartner, dødsbo II 447
Petersen, Peter Lorentzen – arbejdsmand, dødsbo, II 9
Petersen, Peter Lorentzen – og afdøde hustru Ane Marie Olsen, arveanmeldelse, II 296
Petersen, Petrine - … Eriksen, dødsbo, II 259
Petersen, Pouline – frøken, dødsbo, II 205, II 352
Petersen, Rasmine - … Westning, dødsbo II 407
Petersen, Rasmus – væver, dødsbo, II 210
Petersen, Valdemar August – skrædder, dødsbo, II 286
Pjendegaard, Niels Petersen – arbejdsmand, dødsbo, 203
Ploug, Anna Marie - … Andersen, dødsbo, II 366
Ploug, Hans Peter Hansen – billedhugger, arveanmeldelse, II 49
Potter, Robert – partikulier, dødsbo, 55
Poulsen, Anders Chr. – fisker af Kerteminde, begært skifte, 416
Poulsen, Ane Chathrine - … Jørgensen, dødsbo, II 202
Poulsen, Anna Margrethe – barn, dødsbo, 9
Poulsen, J. C. – fouragehandler, konkursbegæring, II 260, 264, 324, 415, konkursbo, 280, 286, 324, 350, II 355, 373, II 374, 390, II 394, 415
Poulsen, Mathilde Laurentine - … Jensen, dødsbo, 284
Poulsen, Rasmus – murmester, konkursbegæring II 33, II 35, II 52, II 91, II 154, konkursbo, II 52, II 91, 124, II 154, II 165, 188, II 204, 441, 442
Pryds, Johanne Kathrine - … Hansen, dødsbo, II 249, arveanmeldelse, 301
Raecker, Sophie Charlotte Vilhelmine Dorthea - … Lantow, dødsbo 263
Ramsøe, Alfred Emil – particulier og fhv. garver, dødsbo, II 270
Rasmusdatter, Ane (Anna) Margrethe – … Rasmussen, arveanmeldelse 296
Rasmussen, Anders Frederik Vilhelm – bud, dødsbo, II 456
Rasmussen, Ane Dorthea Cecilie - … Madsen, dødsbo 214, II 401, 405, arveanmeldelse, 301
Rasmussen, Ane Elisabeth - … Jeppesen, dødsbo, 407
Rasmussen, Ane Kirstine - … Hansen, 322
Rasmussen, Ane Marie - … Jensen, dødsbo, II 348
Rasmussen, Anna Kathrine - dødsbo, II 425
Rasmussen, Bertha Jane Henriette Julie Grove – og afdøde mand sognepræst Andreas Christian Ludvig Grove, arveanmeldelse, 297
Rasmussen, Carl Christian Frederik – jern- og maskinfabrikant, dødsbo, 130, arveanmeldelse, II 300
Rasmussen, Christen – togfører, dødsbo, 349
Rasmussen, Else Marie – enke, arveanmeldelse, II 48
Rasmussen, Emil – snedkermester, arveanmeldelse, II 48
Rasmussen, Gudrun Kirstine - … Busch, II 96
Rasmussen, Hans Chr. – staldmester, dødsbo, 8
Rasmussen, Hans Christian – particulier, dødsbo, 311
Rasmussen, Hertha Rigmor - dødsbo, 259
Rasmussen, Jens – fhv. rugbrødbager og afdøde hustru Mette Kirstine Andersen, arveanmeldelse, 49
Rasmussen, Jensine – gift, … Rasmussen, dødsbo, 153, arveanmeldelse 297
Rasmussen, Johanne – enke, og afdøde mand landarbejder Hans Nielsen, arveanmeldelse, 49
Rasmussen, Johanne – og tidligere afdøde mand brændevinsbrænder Lars Hansen, arveanmeldelse, 296
Rasmussen, Karen Kirstine - dødsbo, 447
Rasmussen, Knud – detaillist og afdøde hustru Maren Hansen, arveanmeldelse, II 49
Rasmussen, Laur. Christian – former, indbetaling efter skifteextrakt, 321
Rasmussen, Marie Jensine - … Jørgensen, arveanmeldelse, II 296
Rasmussen, Marie Kirstine - … Hansen, arveanmeldelse, 301
Rasmussen, Marie Kirstine - … Hansen, dødsbo, 194
Rasmussen, Peter – skrædder, dødsbo, II 90
Rasmussen, Poul – havemand, og afdøde hustru Juliane Nielsen, arveanmeldelse, 49
Rasmussen, Rasmine Anine Kirstine – og afdøde mand Jacob Jacobsen Thrane, arveanmeldelse, 296
Rasmussen, Rasmine Martine Marie – ugift, arveanmeldelse, 49
Rasmussen, Rasmine Mauritzine - dødsbo, 425
Rasmussen, Rasmus – murer, arveanmeldelse, 301
Rasmussen, Rasmus – murersvend, dødsbo, II 196
Rasmussen, Rasmus – stokkemager, dødsbo, II 150
Rasmussen, Thora Diane – barn, dødsbo, 29, II 43, II 81
Ravens, Carl Ludvig Nikolaus – handelsgartner, dødsbo, II 338
Reimers, Bertha Jane Henriette Julie Grove – enkefru, … Rasmussen, dødsbo, 210
Riemann (Rymann), Catharina Margaretha – enke, uldspinder Johann Heinrich Theede, umyndiggørelse, 74, dødsbo II 430
Rosbach, Adolfine - … Schrøder, dødsbo, II 195
Rosengaard, Maren Christiane Marie - … Rasmussen, dødsbo, 281
Sander, Carl Casper – købmand, arveanmeldelse, 296
Sander, Theodor Henrik Christoffer - dødsbo, 427
Saxtorph, Hansine Christence – enke og afdøde mand skrædermester Jens Christian Mortensen, dødsbo II 95, arveanmeldelse II 296
Sceel, Jørgen – greve, konkursbo, 346, 359, 400, 408
Schmidt, Bolette Jensine - … Brøndum, II 438
Schmidt, Christian Julius Vilhelm - dødsbo, 452
Schmidt, Elisabeth Lorentzia Jacobine Georgine – husholderske, dødsbo, 19, arveanmeldelse, II 296
Schmidt, Jens Johansen – møbelhandler og afdøde hustru C. Fr. Therese Jespersen, arveanmeldelse, II 48
Scholtze, Juliane Anna - … Breitkreuz, dødsbo, II 172
Schou, Henrik Arnold Thaulow – assistent, dødsbo, 195, arveanmeldelse, 301
Schønemann, Hans Frederik – bybud, dødsbo, II 19, arveanmeldelse 50, 300
Seedorff, Margrethe Johanne Sofie – og afdøde mand købmand Frederik Christian Weimann, arveanmeldelse 296
Selig, Emilie Johanne – enke, dødsbo, II 47 og afdøde mand fotograf Andreas Karl Poulsen, arveanmeldelse, II 296
Sillasen, Anthon Marius – hestehandler, dødsbo, II 215
Simonsen, Hans – fhv. tømrer, dødsbo, 90
Skov, Peter – fhv. husmand og afdøde hustru Marie Cathrine Rasmussen, arveanmeldelse II 296
Skov, Poul Nielsen – lærer, dødsbo, II 51, arveanmeldelse, II 300
Smith, Frederik Vilh. – partikulier og fhv. forvalter, dødsbo, II 74, II 94, II 98, 127
Smith, Walther Max Emanuel Søren – sagfører, dødsbo, II 192
Spøhr, Carl Viggo – handelsagent (købmand), dødsbo, 57, 88, 191, II 252, II 323
Stapel, Henriette Jacobine – frøken og fhv. husjomfru, II 232, arveanmeldelse, 297
Staun, Johannes Peter – sagfører, dødsbo, 246, arveanmeldelse, 301
Steffensen, Johanne Marie - … Bjørn, arveanmeldelse, 50, 300, dødsbo, II 7
Steffensen, Nicoline Kirstine – ugift, dødsbo, II 246
Steffensen, Niels – fhv. detaillist, dødsbo, II 451
Steffensen, Vilh. Tommerup – malermester, dødsbo, II 211
Sterregaard, H. – konkursbegæring, II 428, 433, 435, 439, II 442, 453
Stolberg, Jørgen Hansen – arbejdsmand, dødsbo, 304, II 421
Stougaard, Bodil Marie – fraskilt, … Johansen, arveanmeldelse, II 48
Stærholm, Christian Hansen – røgter, dødsbo, II 452
Stærmose, Jørgen Chr. Hansen – snedkermester, dødsbo, II 442
Svendsen, Ane Margrethe – murermester Peter Henriksen, arveanmeldelse, II 49
Svendsen, Elias Svend – fabrikant, dødsbo, 409
Svendsen, Ida Charlotte - … Thomsen, dødsbo, II 303
Svendsen, Inger Marie - … Mortensen, dødsbo, 457
Svendsen, Poul Adolf – bryggeriarbejder, dødsbo, II 21, arveanmeldelse, II 296
Særslund, N. Chr. Knudsen – tømrermester, dødsbo, II 24, II 63
Sørensen (Justesen), Hanne Marie Sofie - … Rasmussen, arveanmeldelse, 49
Sørensen, A. C. – melhandler, dødsbo, II 27, 94, 217, II 298, II 359, 366, 400
Sørensen, Birthe Marie - … Hansen, dødsbo, II 380
Sørensen, Fritz Conrad - dødsbo, 318
Sørensen, Karen – gift, … Pedersen, dødsbo, 37, arveanmeldelse, II 296
Sørensen, Kathrine – enke, partikulier Jørgensen, dødsbo, 352
Sørensen, Lars – renovationskusk, II 376
Sørensen, Peter Christian – arbejdsmand, arveanmeldelse, 296
Sørensen, Rasmus – husejer, dødsbo, II 64
Sørensen, Søren – død i Holstebro, begært skifte, II 435
Sørensen, Søren Madsen – portner, dødsbo, II 398
Talleruphus, Anders Christian Andersen - dødsbo, 386
Thaning, Christian Frederik – fhv. apotheker, dødsbo, II 113, og afdøde hustru Kathinka Thorbrøgger, arveanmeldelse, 297
Theede, J. Chr. – cigar- og tobaksfabrikant, konkursbo, 82
Theilgaard, Marie Frederikke Charlotte – fraseparet, … Thychsen, dødsbo, 316, 355, 365
Thind, Jens Martin Sørensen – skrædermester, konkursbegæring, II 316, II 317, 319, II 325, 328, II 360, konkursbo, II 332, 374, 390, II 397, II 423, 465
Thomsen, Emma Angelique – frøken, dødsbo, II 349
Thomsen, Jens Harby – afløsningspostmedhjælper, 422
Thomsen, Karen Marie - … Christiansen, dødsbo, II 446
Thomsen, Niels Peter – købmand, arveanmeldelse, 48
Thomsen, Simon Christian – købmand, arveanmeldelse, 49
Thorenfeldt, Dagmar Louise - … Nielsen, dødsbo, II 295
Thorkildsen, Anna Margrethe - … Jensen, dødsbo, II 338
Thorsen, Jacobine - … Hansen, arveanmeldelse, 50, 300
Thrane, August – pottemager og afdøde hustru Marie Hansine Analine Hansen, arveanmeldelse, II 295
Thrane, Rasmus Christian – pottemager, dødsbo, II 209, arveanmeldelse, 301
Thuesen, Emilie Ferdinandine - dødsbo, II 327
Tommerup, Marie - dødsbo, 202
Torp, B. C. – enkefru, arveanmeldelse, II 48
Tychsen, Marie Wilhelmine Sophie – enke, … Allerup, dødsbo, 212
v. Scholten, Jens Benzon – administrator og kaptajn, dødsbo, 249
Wassilefsky, Mathias Faccou – partikulier og fhv. kobbersmedmester, dødsbo 209, arveanmeldelse 301
Weeke, Caroline – ugift, dødsbo 46, II 79, II 98, 101, II 111, II 139, 164, 169, 174
Westphalen, Hans Peter Adolf – konduktør, dødsbo 425
Wich, Thora Haraldine Dorthea – frøken, II 193
Wiese, Carl Søren Julius – konkursbegæring 410, konkursbo II 420, II 424, 459
Wilhelmsdatter, Kirstine - … Führmann, dødsbo, II 338
Willadsen, Ane Cathrine – arveanmeldelse 296
Willumsen, Johanne Marie – dødsbo, II 5, og afdøde mand værtshusholder Jens Chr. Sørensen, arveanmeldelse 296
Wisborg, Anna Kristine - … Nissen, dødsbo, II 58
Wrong, J. Mortensen – rørvæver, dødsbo 193, arveanmeldelse, 301
Østergaard, Johanne Mortensdatter - … Sørensen, arveanmeldelse, II 49
Aagaard, Niels Martin – malermester, dødsbo, II 413
Aakvist, Emilie Andrea – … Krause, begært skifte, 4, 28