Odense Byfoged 1900-1901

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1900-1901, Odense
© Lotte BrændegaardHvid
www.virgo-fyn.dk

A/S Odense Sommertheater – konkursbo II 164, II 178, 188, 211, 224, II 241, 259, II 295, 279, II 314, II 338, 366, 395, 418, II 453
Abel, Jørgine Sophie – frøken, dødsfald 135, 140
Adolphsen, Peter Laurits – boghandler, II 231, 344
Adsersen, Ebbe Feddersen – drejersvend, dødsfald II 301
Albrechtsen, Emilie – 5 uger, datter af skrædder Chr. Bendix Peter Albrechtsen, Dagmarsgade 10, dødsfald II 331
Allerup, Lilly – 2 og 9 maaneder, datter af handelsrejsende … Allerup, Vesterbro 3, dødsfald II 70
Andersdatter, Ane Kirstine – enke, fhv. gaardmand Jørgen Poulsen, i Stegsted, dødsfald II 375
Andersen, Agnes - datter af gjæstgiver A. P. Andersen, Pjentedamsgade 18, dødsfald II 101
Andersen, Agnes Petra – datter af ugift Louise Caroline Andersen, Holsedore 21, dødsfald 124
Andersen, Anders – husmand af Ørridslev, dødsfald II 240
Andersen, Anders Iver – rekrut ved 2. Dragonregiment, dødsfald II 415
Andersen, Anders Nielsen – landinspektør, dødsfald 192, II 192, II 194
Andersen, Andrea Marie – 8 maaneder, datter af klodsemager Hans Christian Andersen, Sct. Jørgensgade 10, dødsfald II 171
Andersen, Ane Kathrine – dameskræderinde, dødsfald 407
Andersen, Ane Kathrine – gift, støberiarbejder Rasmus Christiansen, dødsfald 417
Andersen, Anne Cathrine Hansine Frederikke – gift, skrædder Christen Jørgensen, skifte II 454
Andersen, Anne Elisabeth Margrethe – 1, datter af malersvend S. Andersen, Jagtvej 32, dødsfald 371
Andersen, Carl Arthur – 12 dage, søn af ugift Sophie Andersen, St. Jørgensgade 15, dødsfald II 240
Andersen, Carl Helge Daa – 15 dage, søn af vatfabrikant … Andersen, Albanigade 17, dødsfald II 385
Andersen, Christian – portør, dødsfald 443, 447
Andersen, Christian – røgter af Biskorup, dødsfald II 382
Andersen, Christian Frederik Andreas – agent og kjøbmand, dødsfald 435
Andersen, Ebba Agnes – 5 maaneder, datter af snedker Jens Peter Andersen, Ryttergade 21, 169
Andersen, Edith – 4 maaneder, datter af skrædder Anders Søren Andersen, Ramsherred 11, dødsfald 247
Andersen, Elfrida – 3 uger, datter af snedker Rasmus Peter Andersen, H.C. Andersensgade 8, dødsfald II 244
Andersen, Elisabeth Johanne – gift, sadelmagersvend Johan Andersen, dødsfald II 325
Andersen, Ellen Kathrine – enke, graver Hans Chr. Jensen, dødsfald 262
Andersen, Erik Christian – 2 og 9 maaneder, søn af væversvend H. P. V. Andersen, Lahnsgade 25, dødsfald 283
Andersen, Hans – blikkenslager, konkursbo 6, 9, II 18, 98, II 170, 260, 264, 362, II 371, II 389, 406, II 430, II 434, II 441
Andersen, Hans Christian – 9 dage, søn af snedker Andreas Rejmer Andersen, Thorsgade 26, dødsfald II 79
Andersen, Hans Frederik – 1 og 3 maaneder, søn af oversergent H. F. Andersen, Heden 160, dødsfald 46
Andersen, Jens – arbejdsmand, dødsfald II 109
Andersen, Jens Frederik – skomagermester, dødsfald 28, 30, II 231
Andersen, Johan Olaf – 8 uger, søn af arbejdsmand Niels Chr. Andersen, Kirkegaardsalleen 25, dødsfald II 350
Andersen, Johanne Marie – jomfru, 305
Andersen, Johannes – snedkermester, dødsfald II 291
Andersen, Johannes Valdemar Mathias – søn af skorstensfejer Eduard Charles Andersen, Jernbanegade 18, dødsfald 217
Andersen, Juliane Karen Marie – gift, arbejdsmand Johannes Andersen, dødsfald 302
Andersen, Jørgen – enkemand, dødsfald 196
Andersen, Karen Jørgine – gift, arbejdsmand Niels Christian Andersen, dødsfald 326
Andersen, Karen Kirstine – enke, fhv. stabssergent Peter Jørgen Erlandsen, dødsfald 391
Andersen, Laura Astrid Marie Magdalene – 11 maaneder, datter af kleinsmedsvend Anders Peter Marius Ludvig Andersen, Ramsherred 11, dødsfald 325
Andersen, Mads – skrædder, konkursbo 252, 263, 296, 432
Andersen, Mads Christian – arbejdsmand, dødsfald 380
Andersen, Maren – gift, husmand Christen Andersen, af Koelbjerg, dødsfald II 451
Andersen, Maren – gift, tømrer Mads Chr. Olsen, skifte II 123, II 131
Andersen, Maren Kirstine – gift, indsidder Rasmus Andersen, dødsfald II 405
Andersen, Mariane Chathrine Elisabeth – ugift, dødsfald 178, 198
Andersen, Marie Boline – gift, skorstensfejer Eduard Charles Andersen, dødsfald II 253
Andersen, Marie Kirstine – dagleierske, dødsfald II 248
Andersen, N. M. L. – skomager, kuratorbeskikkelse II 4
Andersen, Niels – partikulier, kuratorbeskikkelse 169
Andersen, Niels – vognmand, Kjerteminde, dødsfald 306
Andersen, Otto Winther – 1½, søn af fyrbøder … Andersen, Kanalvejen, Sct. Hans Landsogn, 449
Andersen, P. E. – postbud, kuratorbeskikkelse 117
Andersen, Rasmus Henrik – 24, ugift, søn af murmester Jens Andersen, Sct. Jørgens Forstad 136, dødsfald 135
Andersen, Valdemar – 2 maaneder, søn af snedkersvend Rasmus Peder Andersen, H. C. Andersensgade 8, dødsfald 267
Andkjær, Hans Peter Christian – slagter, konkursbo 364, II 380
Andreasdatter, Margrethe – enke, husmand Christoffer Larsen, dødsfald II 379
Andreasen, Anders Carl Christian – 13, søn af arbejdsmand Hans Jørgen Martin Andreasen, Middelfart Landevej 67, dødsfald II 381
Andreasen, Jens – tømrer, dødsfald 170, 172
Andreasen, Mariane Abelone Henriette – frøken, dødsfald 329
Andreasen, Marie Abelone – enke, arbejdsmand Anders Andreasen, II 80
Antonsen, Bertha Jensine – 14, datter af savskjærer Johan Antonsen, Oluf Bagersgade, dødsfald II 186
Asmus, Johan Gottlieb – skomager, Allesøe, dødsfald 349
Asmussen, Ole Gammelgaard – 4 maaneder, søn af portør Frederik Hansen Asmussen, Engelstoftegade 12, dødsfald 13
Bagger, Jens Peter – mursvend, dødsfald II 423
Bang, Anna Johanne – enke, skomager Peter Petersen, dødsfald 426
Barsøe, P. – pastor, kuratorbeskikkelse 78
Basse, Hansine Kirstine – enke, slagter Niels Vilhelm Gotlieb Drue, dødsfald II 222
Baumgarten, Johanne Marie – gift, kjøbmand Carl Ludvig Baumgarten, dødsbo II 106
Bay, Lorents – partikulier, dødsbo 53, 102
Bech, Hans Christoffersen – arbejdsmand, dødsfald II 70
Bech, Kristine Nielsen – skrædersvend Hans Petersen Müller, dødsfald II 78, II 86
Beck, Hans Clausen Hansen – 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Hansen Beck, Grønnegade 16, II 396
Beck, Rasmus Nielsen – fhv. ostehandler, dødsfald II 324
Beckmann, Alfred – 8 dage, søn af kudsk Niels Carl Vilhelm Beckmann, Vindegade 129, dødsfald II 337
Bencke, Valdemar – grosserer, Kjøbenhavn, kuratorbeskikkelse II 107
Bendahl, Ane Marie Frederikke – gift, partikulier Carl Jentzsch, dødsfald 292, 374
Bendixen, L. P. – cyclefabrikant, konkursbo 298, II 424, II 440
Bendtsen, Andrea – 6, datter af arbejdsmand R. F. Bendtsen, dødsfald II 22
Bendtsen, Anton – 18 timer, søn af bryggeriarbejder Jørgen Bendtsen, Middelfart Landevej 14, dødsfald 150
Berg, David – kjøbmand, konkursbo II 316, II 317, 320
Bergh, … - barn af maskinarbejder Jens Andreas Frederik Bergh, dødsfald 396
Bergreen, Julius – skomagermester, enkes, dødsfald 46
Berntsen, Jens Christian – gaardmand, i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn, kuratorbeskikkelse II 227
Bhuttho, Otto – tobakspinder, kuratorbeskikkelse II 46
Bille, Harald – skatteopkræver, II 96, 103
Bille, Louise A. - enke, brygger P. V. Th. Sørensen, sagfører Staun lavværgebeskikkelse for brygger Sørensens enke, 422
Bindslev, … - buntmager, kuratorbeskikkelse 216
Blumensaadt, Karen Marie Birgitte – 10, datter af fabrikant … Blumensaadt, Nedergade 25, II 102
Brandt, Karen Kirstine Marie Nielsine – ugift, dødsfald II 382
Brandt, Sidse - enkefru, farver … Brandt, dødsfald 144, II 152, II 300, 312
Brauenstein, Mathæus Vilhelm – musikhandler, dødsfald II 57, 64
Broch, Heinrik – snedkersvend, dødsfald 135, 136
Broe, Niels Julius – arbejdsmand, dødsfald 402
Brummer, Jørgen Christian – fhv. kjøbmand, dødsbo II 203, II 209, 220
Bruun, Julius – snedkerlærling, dødsfald 405
Bruun, Niels Laurits – kobbersmed, dødsfald 452
Brændgaard, Andreas Edvard – sygepasser, dødsfald 404
Brøchner, Anders Peter Nielsen – fhv. gjæstgiver, dødsfald 364
Buch, Emilius – 5 maaneder, søn af ugift Agnes Mariane Buch, Parcelvej 11, dødsfald 47
Buch, Otte Peter Valdemar – sagfører, dødsfald 138, II 140, 336
Buch, Aage Lauritz Leonhardt – 2 og 3 maaneder, søn af ugift Augusta Buch, Nyborg landevej 70, dødsfald II 346
Buhls, C. Poulsen – handlende, konkursbo 433, II 440, 446
Bülow, Adam Erik Christian – byfoged, dødsbo 5
Bøhmer, Johanne Frederikke Charlotte – frøken, dødsfald II 295, 302
Bøllemose, Anders Jørgensen – arbejdsmand, dødsfald II 226
Carlsen, Ane Maria – gift, tømmersvend Niels Christian Carlsen, dødsfald II 326
Carlsen, Christen – arbejdsmand, dødsfald II 216
Carlsen, Johan Vilhelm – tapetserer, kuratorbeskikkelse 253
Carstensen, Charlotte Cathrine – enke, vævermester Niels Poulsen, dødsfald 366
Carstensen, J. Th. – kuratorbeskikkelse 80
Caspersen, Jørgen Peter – 3 maaneder, søn af sergent Jørgen Caspersen, Heden 96, dødsfald II 251
Caspersen, Kirsten – gift, partikulier Martin Knudsen, dødsfald II 350
Christensen, Albert Peter Johannes – bagersvend, dødsfald II 287
Christensen, Ane Kathrine – enke, arbejdsmand Anders Jensen, dødsfald 145
Christensen, Ane Kirstine – gift, typograf Carl Johan Christian Christensen, dødsfald 97, 229
Christensen, Ane Marie – daglejerske, dødsfald 75
Christensen, Astrid Bertha – 5 timer, datter af barber … Christensen, Overgade 21, dødsfald 197
Christensen, Axel Laurits Viggo Carl Emil – 17½, søn af kontorbud Niels Christian Christensen, Horsetorvet 4, dødsfald II 43
Christensen, Christiane Axeline Jacobine – frøken, dødsfald II 442
Christensen, Dyveke Marie – 12 dage, datter af ugift Elisabeth Johanne Christensen, Vestergade 28, dødsfald 186
Christensen, Ejner – 2, søn af sergent af 5. Batl. R. Christensen, Heden 132, dødsfald 76
Christensen, Hans – kultriller, dødsfald II 455
Christensen, Hans – murer, dødsfald 343
Christensen, Harald – 7 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Christensen, JensBenzonsgade 14, dødsfald 291
Christensen, Jens – arbejdsmand, dødsfald 127
Christensen, Jens – detaillist, konkursbo 65, II 88, 148
Christensen, Karen – enke, arbejdsmand Rasmus Nielsen, dødsfald II 433, 440
Christensen, Karen – enke, træskomand Peter Larsen, dødsfald 371
Christensen, Kirstine Marie – tjenestepige, dødsfald 422
Christensen, Mads – arbejdsmand, dødsfald II 135
Christensen, Marie Elisabeth – enke, ledvogter Knud Jensen, dødsfald II 379
Christensen, Marie Elisabeth – fraskilt hustru, arbejdsmand Ernst Adam Schultz, dødsfald II 407
Christensen, Martin – kjøbmand, af Marstal, kuratorbeskikkelse II 77
Christensen, Mette Kathrine – enke, arbejdsmand Rasmus Christensen, dødsfald II 319
Christensen, Niels - hotelforpagter, dødsfald 50, II 73
Christensen, Oskar – 1 og 9 maaneder, søn af vognmand P. Christensen, Jagtvej 30, dødsfald II 221
Christensen, Peter Thorvald – 5, søn af depotarbejder Morten Christensen, Thorsgade 64, dødsfald 257
Christensen, Peter Volf – maskinarbejder, dødsfald II 198
Christensen, Thora Christiane Andrea – gift, kjøbmand Charles Marius Julius Claus Kramer, skifte II 20
Christensen, Tom Molmark – 6 dage, søn af grosserer J. L. Christensen, Kronprinsensgade 23, dødsfald 140
Christensen, Valdemar – menig 26 Batl., dødsfald 82
Christiansdatter, Anna Marie – enke, vejmand Hans Jensen, dødsfald II 442
Christiansen, Ane Sophie – gift, vognmand Rasmus Nielsen, skifte II 315, 321
Christiansen, Carlo Johannes – 9 maaneder, søn af væver Jørgen Christiansen, Jens Benzonsgade 26, dødsfald II 12
Christiansen, Christian Lohmann – 1, søn af murer Jens Christiansen, Bolbro, dødsfald II 89
Christiansen, Gerda Cathnika – 2½ maaned, datter af arbejdsmand Rasmus Christiansen, Hunderup, dødsfald 332
Christiansen, Hans Valdemar – 23 dage, søn af skibstømrer Hans Christiansen, Nørrebro 85, dødsfald II 282
Christiansen, Johan – aftægtsmand, Bolbro Mark, dødsfald 303
Christiansen, Karen Johanne - gift, arbejdsmand … Christiansen, Vester Kjærby Mark, dødsfald II 45
Christiansen, Kathrine Mariane – gift, ostehandler … Christiansen, af Tommerups Femtning, dødsfald II 452
Christiansen, Lars Peter – tjenestekarl, dødsfald II 219
Christiansen, Marry Petra – 2½ maaned, datter af arbejdsmand Christen Christiansen, Frederiksgade 46, dødsfald II 325
Christiansen, Niels – værtshusholder og ølhandler, dødsfald II 302
Christiansen, Rasmus Peter Hollegaard – 4 uger, søn af snedkersvend Hans Peter Christiansen, Bolbro, dødsfald 313
Christoffersen, Christen Gravn – krigsassessor, dødsfald 105, II 110, 118
Christoffersen, Jørgen – partikulier, dødsfald 317, II 331
Christoffersen, Lars – fhv. gaardejer, II 27, II 91
Christoffersen, N. C. – fattiginspektør, værgebeskikkelse II 106
Clausen, Gomme – skomager, dødsfald 402
Clausen, Pouline – 10 maaneder, datter af overportør H. Clausen, midlertidig ophold Bommelund, Vester Hæsinge Sogn, dødsfald II 130
Clausen, Yelva Sigrid Elise Astrid – 4 maaneder, datter af skrædder Peter Clausen, Fredensgade 26, dødsfald 244
Clemmensen, Christian – mægler, kuratorbeskikkelse II 230
Cohn, Helene Mathea – enkefru, … Philipsen, dødsfald II 245, II 310, II 322
Copmann, Erik – 2 uger, søn af godsinspektør, dødsfald 325
Cortsen, Charlotte Johanne Petronelle – frøken, dødsfald 209
Dambo, Anna Marie Petersen – 11, datter af kusk Hans Petersen Dambo, Torvet 3. I pleje hos portner Jørgen Rasmussen, her i byen, dødsfald II 372
de Nully, Karen – frøken, dødsfald 426
Demant, Semonie Elise – enke, gartner Vilhelm Demant, dødsfald 74
Dencher, Henrik Vilhelm – smed, Hasmark, kuratorbeskikkelse II 64
Dittmann, Carl – tapetserer, konkursbo 405, 423
Dobler, Carl Gustav Jacob – emailliør, dødsfald 434
Donau, Peter Heinrich – steenhugger, dødsfald 161, 164
Dreyer, Alfred Frederik Ferdinand – paraplyfabrikant, dødsfald 244, II 261
Dreyer, Erik – 1½ dag, søn af boghandler … Dreyer, Graabrødre Plads 1, dødsfald 350
Duch, Robert Daniel – 2 dage, søn af ugift Metha Margrethe Nielsen, Ridehusgade 20, dødsfald 402
Dueholm, … - tømmermester, af Vejle, kuratorbeskikkelse 146
Dupont, Ingeborg Kristine – 7 maaneder, datter af ugift Anna Henriette Dupont, Dronningensgade 4 B, dødsfald II 381
Dyrehauge, Theodor Johannes – 8 uger, søn af mursvend H. C. Dyrehauge, Oluf Bagersgade 8, dødsfald 200
Dæhnfeldt, Ludvig Frederik Carl – gartner, dødsfald 85, 86
Dænker, R. H. – smed, kuratorbeskikkelse II 187
Ejlersen, Hans – fhv. slagter, dødsfald II 26
Endrup, Emilie Angelika – gift, slagteriarbejder Peter Anton Endrup, dødsfald 219
Enevoldsen, Doris Marie Petra – 4 maaneder, datter af parcellist Lars Christian Enevoldsen, Vindegade 120, dødsfald 24
Engeltoft, … - hospitalsforstander og kancelliraad, værgebeskikkelse 106
Eriksen, Carl – murerarbejdsmand, dødsfald 398, II 397
Eriksen, Lorentz – smedesvend, dødsfald II 139
Eriksen, Niels Christian – pladsformand, dødsfald 193, II 280
Eriksen, Peter – detaillist, konkursbo 266, 300, 314, 334, II 348, II 356, 389, 406, 441
Eriksen, Thora Margrethe – 5 maaneder, datter af tobaksfabriksarbejderske Christiane Petersen, Sct. Jørgens Forstad 33, dødsfald II 201
Ernlund, Oscar – billedskjærer, konkursbo 67, 83
Espersen, Alfred Ludvig – arbejdsmand, dødsfald 164
Ewerløff, … - bagermester, konkursbo 66, 193, 205, 226
Faber, M.T. F. – konkursbo 448, 477
Fagerlund, James – glasmager, dødsfald 386
Farstrup, Hans – ølhandler, dødsfald 47, II 85
Fennich, Gjertrud Marie – enke, fhv. skibsfører Jacob Jensen, dødsfald 71, II 74
Fich, Anna Mathea Jonothia - enke, skomager Ole Olsen, dødsfald II 50
Fischer, Frants – ovnsætter, konkursbo 138, 231
Fog, Else – 4 maaneder, datter af kjøbmand Thor Magnus Fog, Pantheonsgade 22, dødsfald II 64
Foss, Ole – trikotagehandler, dødsfald II 195, II 227
Frandsen, Hans – husmand, Bullerup, dødsfald II 413
Frandsen, Jens – fhv. teglværksarbejder, dødsfald II 56, 110
Frandsen, Jens Dyrholm – mejerist, dødsfald 253
Frandsen, Maren – gift, former Anders Nielsen, dødsfald 203
Frederiksen, Anna Dorthea Pedernille – 22, datter af arbejdsmand Niels Frederiksen, dødsfald II 171
Frederiksen, Axel Julius - ½, søn af skomager Christian Frederiksen, Albanigade 15, dødsfald II 169
Frederiksen, Cathrine – enke, tobakspinder Chr. Frederik Jørgensen, Assens, II 216
Frederiksen, Christian – pens. stabssergent, kuratorbeskikkelse II 199
Frederiksen, Ella Eleonora Holga – 15 maaneder, datter af smed Holger Frederiksen, Middelfart Landevej 49, dødsfald II 427
Frederiksen, Frants Hans – skomager, dødsfald II 65, II 94
Frederiksen, Frederik Georg – skipper, dødsfald II 202, 208
Frederiksen, Kathrine – enke, tobaksspinder Chr. Frederik Jørgensen, dødsfald II 216
Frederiksen, Laura Kirstine – gift, margarinefabrikant … Knudsen, dødsfald II 305
Frederiksen, Marie – 4 maaneder, datter af rugbrødbager Frederik Frederiksen, Frederiksgade 12, dødsfald 313
Frederiksen, Peter – murer, kuratorbeskikkelse 131
Frederiksen, Peter – træskomand, dødsfald 222, 241
Frederiksen, Sofus Viggo – 4½, søn af arbejdsmand Hans Frederiksen, Heden 178, dødsfald 319
Frederiksen, Aage – 1½, søn af friskolelærer … Frederiksen, Bellinge Mark, dødsfald II 176
Fridberg, Peder - ½, søn af lagerexpedient Johannes Fridberg, Sct. Jørgens Forstad 218, dødsfald II 385
Friis, Catharine – fru etatsraadinde, dødsbo II 179, II 218
Friis, Henry Zuleger – 5 maaneder, søn af bogholder N. C. Friis, Pjentedamsgade 31, dødsfald II 117
Friis, N. C. – kjøbmand, kuratorbeskikkelse 244
Friis, Søren – cyclefabrikant, II 2, 72, 112, 147, II 333, II 357, II 358, II 412
From, Sarah – enkefru, dødsbo 10, II 24, II 28, II 52
Frydenlund, … - 1 dag, udøbt dreng, søn af husmand Lars Christian Frydenlund, i Koelbjerg, dødsfald 219
Fryndt, Anna Jacobine Auguste – gift, maler Carl Vilhelm Jørgensen, dødsfald 18, II 190
Fuder, Lilly Selma Finanda – 3 maaneder, datter af slibemester Max Fuder, Krudthusgade 23, dødsfald II 350
Fugl, Jens Peter Mikkelsen – smed, dødsfald 71
Garde, Verner – 10, søn af ingeniør … Garde, Falkonergaardsvej 15, Kjøbenhavn, dødsfald 208 MIN
Gissling, A. C. – gjørtler, kuratorbeskikkelse II 257
Gotzsche, Rine – enke, landmand Hans Phillip Gøtsche, dødsfald 192
Gravesen, Jensine Christine - gift, skomagermester E. V. Hagen, dødsfald 24
Gredsted, Søren Sørensen – toldassistent, dødsfald II 240
Gregersen, Gjertrud Marie – gift, smed … Gregersen, Nørre Næraa Sogn, dødsfald 326
Greinert, Frants – glasmager, dødsfald 458
Grill, Frederikke Edvarda Nicoline – jomfru, dødsfald 427
Groth, Viggo – kunstdrejer, konkursbo 348, 358, 389
Grøn, Otto – 3½, søn af toldassistent … Grøn, Dronningensgade 29, dødsfald 385
Grønlund, … - enke, guldsmed Laurits Grønlund, dødsfald 50, II 335
Gundlach, Christine Julie Johanne – gift, musiker Frederik Vilhelm Gundlach, 349
Gundlach, Frederik Vilhelm Ferdinand – musiker, dødsfald II 137, II 140
Gøttsch, Leo – 1, søn af slagteriarbejder Henrik Gøttsch, Bolbrogade 8, dødsfald II 3
Hagen, Camilla Sophie – enke, adjunkt Theodor Hansen, dødsfald 223
Hald, Harald Viggo Emil – partikulier, konkursbo II 355, 367, 430
Halkjær, Theodor Julius – fhv. kjøbmand, dødsbo 16, II 308, 328, 334, II 356, 372, II 389
Hallesen, … - isenkræmmer, Svendborg, kuratorbeskikkelse II 201
Hammerich, Niels Jørgen Ploug – kjøbmand, konkursbo 7, 31, II 87, 120, II 130, 136, II 206, II 215, 291, 334, II 368, 390, II 406, II 424
Hannibalsen, … - 15 minutter, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Rasmus Hannibalsen, Staalstræde 14, dødsfald II 375
Hansdatter, Ane – enke, former Anders Lassen, dødsfald II 193
Hansdatter, Ane Marie – jomfru, dødsfald II 425
Hansdatter, Birtha Kathrine – gift, arbejdsmand Jens Rasmussen, dødsfald II 49
Hansdatter, Bodil Birthe – gift, mælkekudsk Johannes Theodor Jochum Clasen, skifte II 237
Hansdatter, Karen Marie – gift, smed Lars Rasmussen, dødsfald 357
Hansdatter, Maren Kathrine – lem, i Graabrødre Hospital, dødsfald II 125
Hansemann, Edith - ½, datter af bogholderske Zenoba Ranthe, Engelstoftsgade 15, dødsfald 146
Hansen, … - 1 dag, udøbt dreng, søn af ugift Karen Marie Hansen, Kongensgade 36, dødsfald II 407
Hansen, … - 5 uger, udøbt dreng, søn af Maren Kirstine Johanne Hansen, Vestre Stationsvej 26, dødsfald II 397
Hansen, … - 5 uger, udøbt dreng, søn, af vognmand Hans Peter Hansen, Pjentedamsgade 34, dødsfald 178
Hansen, … - 6 timer, udøbt dreng, søn af maskinmester … Hansen, Jens Benzonsgade 3, dødsfald 354
Hansen, Abelone Jørgine Elisabet – 7, datter af skrædder Hans Hansen, Frederiksgade 38, dødsfald II 57
Hansen, Albert Edvard Oscar – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Hansen, Heden 86, dødsfald 213
Hansen, Albert Marius – skomagerlærling, dødsfald II 2, II 6
Hansen, Anders – arbejdsmand, II 80
Hansen, Ane – enke, arbejdsmand Mads Hansen, dødsfald II 93
Hansen, Ane Kathrine Mathea – 11 maaneder, datter af ugift Johanne Kristine Hansen, Kragsbjergvej 2, dødsfald II 176
Hansen, Ane Kirstine – enke, væver Christian Peter Hansen, II 267
Hansen, Ane Kirstine – gift, bager Peter Madsen, dødsfald 94
Hansen, Ane Laurine – strygejomfru, dødsfald 196
Hansen, Ane Margrethe – enke, afsk. vaabenmester Peter Frederik Hansen, II 353
Hansen, Ane Marie – gift, montør Christian Larsen, dødsfald 329
Hansen, Ane Marie – gift, skrædermester Andreas Ludvig Hansen, dødsfald 213
Hansen, Ane Sophie – gift, brænderiarbejder Jørgen Hansen, dødsfald II 458
Hansen, Anna – gift, arbejdsmand Niels Jørgensen, dødsfald II 42
Hansen, Anna Jørgine Marie – 16, datter af skrædder Rasmus Hansen, Dronningensgade 6, dødsfald 319
Hansen, Anton Theodor – rekrut 2. Dragonregiment, dødsfald 124
Hansen, Arnold – 2, søn af arbejdsmand Jens Hansen, Thorsgade 19, dødsfald II 412
Hansen, Arnold – detaillist, konkursbo 66, 70, II 88, 148, 158, 175, 184, II 205, II 222, II 277, II 352
Hansen, Betty Marie – 6, datter af bogholder Cæsius Michael Andreas Hansen, Thorsgade 19, dødsfald 390
Hansen, Birthe – enke, rugbrødbager Chr. Hansen, dødsfald 215, II 215
Hansen, Bodil Kirstine – arbejdsmand Lars Hansen, dødsfald 92
Hansen, Boldine Cathrine – gift, skomager Peter Majbom, skifte II 161
Hansen, Camilla Christine – 30, datter af væver Hans Larsen Hansen, dødsfald II 94
Hansen, Carl Adolf August – entreprenør, dødsfald II 377
Hansen, Carl Gotfred Valdemar – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Carl Marius Hansen, Bolbrogade 17, dødsfald 134
Hansen, Carl Jørgen – 1, søn af former Christian Ferdinand Hansen, Tolderlundsvej 27, dødsfald II 440
Hansen, Carl Marius – snedkerlærling, dødsfald II 385
Hansen, Carl Osvald – 16 dage, søn af kedelsmed Jens Peter Hansen, Store Glasvej 21, dødsfald II 306
Hansen, Caroline – enke, skomager Nicolai Nielsen, dødsfald II 307
Hansen, Caroline Kathrine – 1½, datter af arbejdsmand Lars Christian Hansen, Pjentedamsgade 40, dødsfald II 281
Hansen, Christen – husmand, Lumby, Nørre Lyndelse Sogn, dødsfald II 211  
Hansen, Christen – ungkarl, dødsfald II 350
Hansen, Christoffer – skrædder, kuratorbeskikkelse II 107
Hansen, Einar Johannes – 1½, søn af støberiarbejdsmand Peter Hansen, Thorsgade 68, dødsfald 364
Hansen, Einer Schierbæk – 10 uger, søn af skomager Morten Hansen, Albanigade 1, dødsfald 415
Hansen, Ella Elfrida – 3 uger, barn af skrædder H. J. Hansen, Middelfart Landevej 2, dødsfald II 391
Hansen, Else Kristine – 11 dage, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Heden 60, dødsfald 75
Hansen, Else Marie – enke, træskomager Ludvig Constantin May, dødsfald 365
Hansen, Emil - 2, af arbejdsmand Peter Hansen, Krudthusgade 19, dødsfald 391
Hansen, Emma Marie Hansine Caspersen – 4½ maaned, datter af former Hans Hansen, Rødegaardsvej 13, dødsfald II 294
Hansen, Ernst – melhandler, kuratorbeskikkelse 80
Hansen, Georg – 11 maaneder, søn af kjøbmand Lars Hansen, Nørregade 86, dødsfald 186
Hansen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 186, II 187
Hansen, Hans – arbejdsmand, i Gadstrup, dødsfald 186, II 190
Hansen, Hans – husejer, dødsfald 249
Hansen, Hans – landarbejder, Søndersø, dødsfald 302
Hansen, Hans – mursvend, dødsfald II 199
Hansen, Hans Christian – arbejdsmand, dødsfald II 171
Hansen, Hans Christian – smedesvend, dødsfald 196
Hansen, Hans Christian – tømrer, dødsfald II 92, II 128
Hansen, Hans William Aage – 6, søn af arbejdsmand Niels Peter Hansen, Tværgade 3, dødsfald 263
Hansen, Hansine – gift, væver Niels Petersen, dødsfald II 274
Hansen, Hansine Andrea – ugift, dødsfald 263
Hansen, Hansine Marie – ugift, dødsfald II 413
Hansen, Helga Maren Gunvor – datter af regimentssaddelmager … Hansen, dødsfald 434
Hansen, Ivergine Dahline – gift, pens. lærer Hans Jørgen Hansen, dødsfald II 287
Hansen, J. – kanalfoged, kuratorbeskikkelse, 129
Hansen, J. P. – arbejdsmand, Todesgade 9, Kjøbenhavn, kuratorbeskikkelse 213
Hansen, Jacob Peter – restauratør, dødsfald 428
Hansen, Jens – gartner og fattiglem, dødsfald II 153
Hansen, Jens – portør, dødsfald II 233
Hansen, Jens – snedker, dødsfald II 240
Hansen, Jens Christian – husmand, Killerup, II 304
Hansen, Johanne – 6½ maaned, datter af møllebygger Jørgen Diderik Hansen, Tvergade 7, dødsfald 351
Hansen, Johanne – gift, maskinarbejder … Hansen, dødsfald II 107
Hansen, Johanne Elisabeth – 17 dage, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Adamsgade 5, dødsfald 134
Hansen, Johanne Kirstine – gift, oversergent Niels Hansen, dødsfald 128, skifte 413
Hansen, Johannes – 4 maaneder, søn af partikulier Jørgen Hansen, Dronningensgade 34, dødsfald 208
Hansen, Johannes August – 13 og 9 maaneder, søn af bryggeriarbejder Niels Hansen, Ridehusgade 39, dødsfald 130
Hansen, Jørgen – husmand, Ørritslev Mark, dødsfald II 49
Hansen, Jørgen – murmester, dødsfald 80, II 116, 125, II 128
Hansen, Jørgen – ungkarl, dødsfald II 171, II 172, 274, 335
Hansen, Jørgen Hedam – husmand, Tommerup, dødsfald II 412
Hansen, Karen – enke, invalid Hans Christiansen, dødsfald II 107
Hansen, Karen Kirstine – 3 maaneder, datter af konduktør Hans Anton Hansen, Dronningensgade 97, dødsfald 186
Hansen, Karen Kirstine – gift, snedker Julius Theodor Broe, 415
Hansen, Karen Marie – gift, fabrikant Johannes Rasmussen, II 302, II 306
Hansen, Kathrine – 1½, datter af ugift Ane Margrethe Hansen, Ridehusgade 30, dødsfald 101
Hansen, Kirsten Dorthea Ellen – 20 timer, datter af fabrikarbejder Hans Hansen, Bangs Boder 4, dødsfald II 1
Hansen, Kirstine – gift, restauratør Niels Hansen, dødsfald 203
Hansen, Knud – skomager, kuratorbeskikkelse 192
Hansen, Lars Christian – arbejdsmand, dødsfald II 365
Hansen, Lars Christian – kjøbmand, konkursbo II 59, 79, II 98, II 119, II 138, 183, 188, 230
Hansen, Lars Viggo – 10 timer, søn af ugift Thora Emilie Bertha Hansen, Heden 92, dødsfald II 199
Hansen, Laurits Alfred – 5 maaneder, søn af smed Anders Peter Hansen, Nygade 7, dødsfald 25
Hansen, Laurits Theodor – gravør, 182
Hansen, Lauritz Christian – skomager, dødsfald 414, 415
Hansen, Ludvig Stefanus Peter – handelslærling, dødsfald II 129
Hansen, Mads Christian – 10 timer, søn af skibstømrer Lars Christian Hansen, Nørrebro 25, dødsfald II 101
Hansen, Mads Peter – arbejdsmand, dødsfald 110
Hansen, Maren – enke, Jens Hansen, arveanmeldelse 407
Hansen, Maren – gift, skrædder Christian Nielsen, dødsfald II 349
Hansen, Maren Kirstine – gift, kontorbud Jesper Nielsen, skifte 113
Hansen, Maren Kirstine – gift, sæbehandler Lars Hansen, dødsfald II 401, 434
Hansen, Marie Amalie – gift, sandhandler Hans Nielsen, dødsfald II 16
Hansen, Marie Kirstine – enke, møllerkusk Peter Jørgensen, dødsfald 13, II 16
Hansen, Marie Vilhelmine – enke, adjunkt Peter Frederik Hansen, dødsfald 85
Hansen, N. J. – partikulier, kuratorbeskikkelse II 249
Hansen, Niels – arbejdsmand, dødsfald II 331, 366
Hansen, Niels – gaardejer, af Højby, dødsfald 350
Hansen, Niels – tømrer, dødsfald II 277
Hansen, Niels Christian – smed, dødsfald II 145
Hansen, Niels Christian Marinus – 2 maaneder, søn af ugift Johanne Frederikke Jørgensen, Frederiksgade 35, dødsfald II 23
Hansen, Niels Peter Christian – 14, stedsøn af arbejdsmand Niels Peter Rasmussen, Jagtvej 34, dødsfald II 26
Hansen, Ole Peter – slagter, kuratorbeskikkelse II 29
Hansen, P. – Middelfart Landevej, værgebeskikkelse 202
Hansen, Peter – arbejdsmand, kuratorbeskikkelse 174
Hansen, Peter – fhv. gaardmand, II 55, 75
Hansen, Peter – fhv. teglbrænder, dødsfald 200
Hansen, Peter Eduard – snedkersvend, dødsfald II 109
Hansen, Peter Hans – partikulier, dødsfald 364, 375
Hansen, Petrine Jensine – gift, droskekusk Anders Peter Hansen, dødsfald 360
Hansen, Poul – fhv. karethmager, dødsbo 60
Hansen, Pouline Marie Kirstine – gift, vognmand Lars Hansen, dødsfald II 109
Hansen, R. – murer, kuratorbeskikkelse II 241
Hansen, Rasmine Andrine – enke, bødkermester H. J. Hansen, dødsfald 76, II 94
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, skifteattest 397
Hansen, Rasmus – fhv. tømrer, dødsbo 8, II 184, 312, II 375, II 377, 439
Hansen, Rasmus – smed, skifte II 175
Hansen, Rasmus Julius Henrik – 2½, datter af murarbejdsmand Christen Hansen, Hunderupgade 2, dødsfald 134
Hansen, Sophie – enke, skibsfører … Meltz, Nyborg, dødsfald II 174
Hansen, Sophie – gift, smed … Hansen, dødsfald 169, II 171
Hansen, Sophie Bernhardine – enke, tobaksspinder … Hansen, dødsfald II 294
Hansen, Stine – gift, arbejdsmand Carl Jørgensen, dødsfald 286
Hansen, Svend – 2 maaneder, søn af handelsgartner Rasmus Hansen, under et ophold i Faaborg, dødsfald 167
Hansen, Svend Aage Vilhelm – 8 maaneder, søn af støberiarbejder Laurits Hansen, Sct. Jørgens Forstad 64, dødsfald II 432
Hansen, Thorvald – 3 maaneder, søn af detaillist Hans Peter Hansen, Vesterbro 23 B, dødsfald 6
Hansen, Viggo Valdemar – 2, søn af arbejdsmand Hans Christian Hansen, Godthaabsgade 4, dødsfald 89
Hansen, Vilhelmine Marie – 3½, datter af arbejdsmand Lars Christian Hansen, Pjentedamsgade 40, dødsfald II 287
Hansen, Aage Grim William – fotograf, dødsfald II 153, II 311
Hartvig, Esther – 5 maaneder, datter af bogholder … Hartvig, Thorsgade 2 B, dødsfald 86
Heiberg, Carl Christian – justitsraad og fhv. apotheker, dødsfald 44
Heide, Frederikke Christine – enkefru, … Thygesen, dødsfald II 51
Heidemann, Christian Laurits - ½ og 9 maaneder, søn af former Carl Vilhelm Heidemann, Holsedore 19, dødsfald 75
Heilmann, Elise Frederikke – frøken, dødsfald 366
Hein, Anker – 2 uger, søn af stentrykker Rudolf Hein, Hunderupgade 38, dødsfald 262
Hein, Frederik – grosserer, kuratorbeskikkelse 262
Hein, Johan Henrik – snedker, dødsfald 266
Heise, O. – overretssagfører, kuratorbeskikkelse II 194
Heise, P. – overretssagfører, kuratorbeskikkelse II 43
Helweg, Anna Elisabeth – enke, justitsraad C. C. Heiberg. Lavværge, kancelliraad og sparekassedirektør i Fyens Stifts Sparekasse H. J. Møller, værgebeskikkelse II 106
Henriksen, Agnes – 8 maaneder af bogholder … Henriksen, Pjentedamsgade 10, dødsfald II 346
Henriksen, Ane Christine – gift, læsteskjærer Rasmus Rasmussen Askholm, dødsfald 99
Henriksen, Emmy Lovise – 10 uger, datter af møllebygger Christian Henriksen, Albanigade 11, dødsfald 155
Henriksen, Ester Karoline – 3 maaneder, datter af ugift Karen Kirstine Henriksen, dødsfald, Myntestræde 12, II 222
Henriksen, Hans Peter – snedker, dødsfald 164
Henriksen, Karen Kirstine – fabrikarbejderske, dødsfald II 365
Henriksen, Lars Frederik – fhv. ledvogter, dødsfald 261
Henriksen, Margrethe – enke, ostehandler Henrik Nielsen Henriksen, dødsfald 102, 109
Hensel, Hans Jacob B. – kjøbmand, kuratorbeskikkelse 245
Hermann, Ove Rasmussen – 5 maaneder, søn af boghandler Rasmus Peter Andersen Hermann, Klaragade 14, dødsfald II 274
Hess, Johanne Henriette - enke, fhv. bageriejer Jacob Ludvig Petersen, dødsfald II 12
Hillers, J. Chr. – gjæstgiver, konkursbo 37, 73, 88, 156, II 316, 359, 389, 406
Hjort, Hans Christian – slagtersvend, dødsfald 8
Holm, Ane Johanne Larsen – 2, datter af staldmester Lars Andersen Holm, Sortebrødretorv 5, II 24
Holm, Elisabeth Sofie – enke, frisør Adolf Møller, dødsfald 282
Holm, Jens Petersen – 14 dage, søn af ugift Nicoline Holm, Gartnergade 7, dødsfald II 187
Holm, Niels Peter Nielsen – kjøbmand, konkursbo 18, 46, II 51, II 71, 103, 111, II 126, 137, 146, 158, 161, 175, II 183, 189, 200, 236, II 255
Holmehave, Rosa Senia Margretha – 8 maaneder, datter af gartner … Holmehave, Vindegade 19, dødsfald 178
Holmehave, Thora Mathea Marie – 2½, datter af gartner … Holmehave, Vindegade 19, dødsfald II 319
Holmelund, Jacob Nielsen – væver, dødsfald 225, II 232
Holst, H. – malermester, konkursbo 324, II 324, II 341, 392, 410
Holst, Henrik Peter – fhv. kjøbmand, dødsfald 100
Holst, Ludvig – garvermester, kuratorbeskikkelse 77
Husberg, Henning Frederik – 1 maaned, søn af ugift Anna Helene Husberg, Horsetorvet 4, dødsfald II 159
Hvalsøe, Frederik Christian – kjøbmand, dødsfald II 89, 129
Høgermann, Hans – kjøbmand, konkursbo 353, II 354, II 367, II 415, 437
Høiberg, Valdemar Isidor – skifte 453
Haase, Ingeborg Hildegart – 4 maaneder, datter af glasmager … Haase, Glasværket, dødsfald 456
Isaksen, Emma Sophie – 11 maaneder, datter af marschandiser … Isaksen, Hans Jensensstræde 9, dødsfald 398
Iversen, Christine – enke, mursvend … Iversen, dødsfald 391
Iversen, Hans Søren – 8, søn af arbejdsmand Rasmus Iversen, Vindegade 23, dødsfald 365
Iversen, Karen – 6, datter af styrmand … Iversen, Buchwaldsgade 2, 1., dødsfald II 124
Iversen, Theodor Iver Iversen Gjemmer – 16 dage, søn af maler Theodor Iversen, Krudthusgade 13, dødsfald II 286
Jack, Augusta – gift, detaillist Rudolf Stoll, dødsfald II 276
Jacobsen, … - 19 timer, udøbt dreng, søn af uhrmager … Jacobsen, Nørregade 43, dødsfald II 190
Jacobsen, Agnes Kristine Petrine – 3 uger, datter af skomager Jacob Christian Jacobsen, Allegade 72, dødsfald II 178
Jacobsen, Ane Kirstine – gift, murarbejdsmand Frederik Jensen, dødsfald 374
Jacobsen, Ane Marie – gift, snedker Lars Diderik Jacobsen, dødsfald 102
Jacobsen, Dora – 3, datter af kellner Peter Jacobsen, Dagmarsgade 11, dødsfald 228
Jacobsen, Eleonora Mathilde - ½, datter af cigarmager Jens Christian Eberhardt Jacobsen, Kirkegaardsalle 25, dødsfald II 210
Jacobsen, Hansine – gift, gaardejer … Jacobsen, af Rold, II 233
Jacobsen, Hansine Marie – enke, brøndgraver Hans Hansen, dødsfald 452
Jacobsen, Harald – bogtrykkerlærling, dødsfald II 452
Jacobsen, Johannes – 6, søn af bagersvend … Jacobsen, Kirkegaards Alle 15, dødsfald II 124
Jacobsen, Marie Dorthea – fru, lagerforvalter Jacobsen, dødsfald II 159, II 374
Jacobsen, Mathilde Henriette – 20, datter af bager Rasmus Chr. Jacobsen, dødsfald II 70
Jacobsen, Nielsine Rasmine – gift, gartner Anders Petersen, seperationsbo 388
Jacobsen, Poul – arbejdsmand, dødsfald II 225
Jacobsen, Poul Jacobsen - ½, søn af fyrbøder Jens Jacob Jacobsen, Frederiksgade 61, dødsfald II 452
Jacobsen, Rasmus Chr. – bagersvend, dødsfald II 249, 250
Jacobsen, Søren – fhv. gaardejer, i Maderup, dødsfald II 435
Jakobsen, Agnes Kristine Petrine – 3 uger, datter af skomager Jacob Christian Jakobsen, Allegade 72, dødsfald II 178
Jantsen, … - 5 uger, udøbt dreng, søn af ugift Augusta Jantsen, Vindegade 9, dødsfald II 101
Jantzen, Axel – uhrmager, konkursbo 11, 13, II 25, II 103, 111, II 122, II 127, 163, II 207
Jantzen, Frederik Christian – rebslager, dødsfald II 258
Jensdatter, Gjertrud Marie – enke, Niels Christensen, Fangel, dødsfald 307
Jensdatter, Johanne Marie – enke, støberiarbejder Peter Christian Petersen, dødsfald II 345
Jensen, A. – tømrer, kuratorbeskikkelse 136
Jensen, Abelone Kirstine - … Nielsen, dødsfald II 258
Jensen, Abelone Vilhelmine Caroline – 7 maaneder, datter af bryggerkusk Jens Chr. Jensen, Odinsgade 24, dødsfald II 349
Jensen, Alma Petrea – 24, datter af rebslager Julius Jensens enke, Graabrødre Kloster, dødsfald 155
Jensen, Ane Marie – 18, plejedatter af tømrer Peter Johannes Rasmussen, H. C. Andersensgade 54, dødsfald II 306
Jensen, Ane Marie – gift, landarbejder Jørgen Jensen, dødsfald 189, II 191
Jensen, Ane Marie Cecilie – lem, i Hospitalet, dødsfald 351
Jensen, Ane Marie Kirstine – enke, partikulier Niels Petersen, II 363
Jensen, Ane Marie Vilhelmine – enke, karethmager … Jensen, dødsfald 233, II 366
Jensen, Anna – husholderske, Dreslette Sogn, dødsfald 47
Jensen, Anna Barbara – gift, daglejer Carl Jensen, dødsfald 424
Jensen, Anna Elisabeth – enke, drejer … Rasmussen, dødsfald 382
Jensen, Anne Kirstine – 21, datter af Hans Chr. Jensen, Skulkenborg 35, dødsfald II 447
Jensen, Axel – 6 timer, søn af landpost Poul Jensen, Grynhusene 63, dødsfald II 276
Jensen, Bertha - ½, datter af arbejdsmand Hans Peter Jensen, Jens Benzonsgade 38, dødsfald 381
Jensen, Betty Sophie Banekob – 6, datter af fyrbøder Rasmus Banekob Jensen, Skibhusvej 34, dødsfald II 124
Jensen, Børge – 3 maaneder, søn af gartner Gustav Jensen, Vestre Stationsvej 26, dødsfald II 118
Jensen, Camilla – 5, datter af sukkerarbejder Anders Jørgen Laurits Jensen, Jagtvej 4, dødsfald 96
Jensen, Carl Albert – 4, søn af læsteskjærer Jens Daniel Jensen, Oluf Ryesgade 2, dødsfald II 188
Jensen, Carl Oluf – 1 og 8 maaneder, søn af arbejdsmand Oscar Jensen, Vindegade 104, dødsfald 75
Jensen, Charles Sophus – 7, søn af arbejdsmand P. Jensen, St. Jørgens Forstad 24, dødsfald II 458
Jensen, Chr. – detaillist, Andebølle, konkursbo II 314, 368, 372, II 436   
Jensen, Chr. – fhv. detaillist, konkursbo 390
Jensen, Christian Julius – kurvemager, II 29
Jensen, Christiane Marie – ugift, 32, datter af tømrer Knud Jensen, dødsfald 202
Jensen, Eduard Julius – 5 uger, søn af Oline Sofie Jensine Rasmussen, Nørrebro 73, dødsfald II 446
Jensen, Elna – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Jensen, Sct. Jørgens Forstad 24, dødsfald II 307
Jensen, Frederikke – ugift, dødsfald 196
Jensen, Hammerich - ½, søn af skrædder … Jensen, Drigstrup, dødsfald 164
Jensen, Hans – gaardskarl, dødsfald II 262, II 280
Jensen, Hans – pens. oversergent, erklærer umyndig 298
Jensen, Hans Chr. – skrædermester, dødsfald II 160, 374
Jensen, Hans Christian – 5, søn af arbejdsmand Niels Jensen, Kalkvej 8, dødsfald 192
Jensen, Hansine Sophie – 23, ugift, datter af værkmester … Jensen, Horsetorvet 8, dødsfald II 195
Jensen, Harald Viggo – 6 maaneder, søn af former Lars Peter Jensen, Heden 160, dødsfald 380
Jensen, Helene Kirstine – ugift, dødsfald II 286
Jensen, Henrik – skomager, konkursbo II 223, 341, II 370
Jensen, J. Chr. – skomagermester, kuratorbeskikkelse II 155
Jensen, J. P. – tobakspinder, kuratorbeskikkelse 45
Jensen, Jacob – fhv. skibsfører, dødsbo 23
Jensen, Jacob – skibsfører, dødsfald 4, 52
Jensen, Jacob Leonhard – skomager, dødsfald II 56, 68, 305
Jensen, Jens Peter – børstenbinder, konkursbo II 125, 396, 408, 424, 441, II 448
Jensen, Jens Peter – skomagermester, dødsfald II 383, II 390, II 457
Jensen, Karen – gift, arbejdsmand Jens Rasmussen, dødsfald II 422
Jensen, Kathrine Kristine – gift, toldinspektør F. E. Wichmann, 363
Jensen, Knud Christian – arbejdsmand, dødsfald II 346, 378
Jensen, Korincha Jørgine Petrine – 3 uger, datter af væver Hans Jørgen Jensen, Jens Benzonsgade 4, dødsfald II 50
Jensen, L. – detaillist, konkursbo 406, II 411, II 422
Jensen, Lars – høker, Ravnebjerg, dødsfald II 254
Jensen, Lars – skrædersvend, dødsfald II 210
Jensen, Laurentine – ugift, dødsfald II 365
Jensen, Leandra Elvira Nielsine – 8 maaneder, datter af slagtersvend Hans Jensen, Dronningensgade 89, dødsfald 212
Jensen, Mads – værtshusholder, enkes … ret til at hensidde i uskiftet bo II 108
Jensen, Maren Kirstine – gift, arbejdsmand Anders Peter Petersen, dødsfald II 129
Jensen, Marie Kathrine – 1, datter af arbejdsmand og enkemand Jens Christian Jensen, St. Glasvej 5, dødsfald II 5
Jensen, Marie Kathrine – enke, værtshusholder … Jensen, dødsfald II 299, II 301
Jensen, Mette Kirstine - enke, brolægger Niels Pedersen, dødsfald 69
Jensen, Morten – arbejdsmand, dødsfald II 405
Jensen, Nicolai – fhv. landmand, dødsfald II 70
Jensen, Nicoline Kathrine – 16, datter af fyrbøder Anders Chr. Jensen, H. C. Andersensgade 56, dødsfald 452
Jensen, Niels – røgter, paa Skovsbo, dødsfald II 440
Jensen, Niels Christian – arbejdsmand, II 29
Jensen, Oline Dorthea – gift, arbejdsmand Mads Laurits Madsen, dødsfald II 125
Jensen, Peder – landsthingsmand og proprietær af Lysholdt, dødsfald 172
Jensen, Peter – arbejdsmand, dødsfald II 43
Jensen, Peter – værtshusholder, enkes dødsbo II 21, 264, 272, 300
Jensen, Rasmus – husmand, Stige Mark, dødsfald 248
Jensen, Rasmus – kulhandler, kuratorbeskikkelse II 157
Jensen, Rasmus Kay – 2 maaneder, søn af handelsmand Hans Jensen, Sct. Jørgens Forstad 78, dødsfald 424
Jensen, Simon – garver, konkursbo 247, 248, 255, II 289
Jensen, Søren – fyrbøder, dødsfald 50
Jensen, Søren Peter – skrædermester, kuratorbeskikkelse II 204
Jensen, Søren Svend Harald - ½, søn af ugift Kirstine Jensen, Heden 218, dødsfald 154
Jensen, Theresa Kathrine – 19½, datter af lejetjener Christian Jensens enke, Middelfart Landevej 18, dødsfald 2
Jensen, Thora Sophie – 8, datter af arbejdsmand Carl Thyge Jensen, St. Jørgens Forstad 112, dødsfald II 441
Jensen, Valdemar – gjæstgiver, konkursbo 91, 207, II 211, 242, 245
Jensen, Viggo – 3 maaneder, søn af lagerarbejder Søren Martinus Jensen, Sortebrødretorv 22, dødsfald 222
Jensen, Viggo Johan Nicolai – grosserer, dødsfald 379, II 457
Jeppesdatter, Maren – enke, daglejer Erik Andersen, dødsfald 8
Jeppesen, Ane Marie – gift, detaillist … Andersen, dødsfald II 134
Jeppesen, Bendt – 4, søn af gaardejer … Jeppesen, af Badstrup, dødsfald II 295
Jeppesen, Inger Johanne Jeppesen – 8 maaneder, datter af ugift Emilie Eggebrech, Godthaabsgade 6, dødsfald 75
Jeppesen, Karen Kirstine – gift, piskefabrikant Mads Madsen, dødsfald II 282
Jeppesen, Marius Otto – 2½ maaned, søn af arbejdsmand Hans Marius Jeppesen, Ramsherred 30, dødsfald II 4
Jespersen, A. – Overgades Fedvareforretnings konkursbo II 132, II 146, 190, 195
Jespersen, Hans Chr. – arbejdsmand, dødsfald 214, 218
Jespersen, Hans Christian – af Nørre Lyndelse, dødsfald 287
Jespersen, Hans Christian – arbejdsmand, dødsfald 214, 218
Jespersen, Hedevig Augusta – 1, datter af afdøde pakhuskarl Hans Chr. Jespersen, Thorsgade 23, dødsfald 333
Jespersen, Jørgen – maltgjører, dødsfald II 402, 404
Jespersen, Ove Emanuel Peder – 17 maaneder, søn af keddelsmed Jesper Peter Jespersen, Fredensgade 28, dødsfald 365
Jespersen, Peter – daglejer, dødsfald 17
Jochumsen, Frits Valdemar – skomager, dødsfald 217
Johansdatter, Britha Sophie – ugift sælgekone, af Dalum, dødsfald 347
Johansen, Anders – husmand, Bolbro, dødsfald 383, 422
Johansen, August Peter – malermester, dødsfald 417, 456
Johansen, Helga Bregnholm – 1 og 9 maaneder, datter af tømrer Hans Johansen, Overgade 19, dødsfald II 51
Johansen, Karen Kirstine – gift, arbejdsmand Mads Madsen, dødsfald 285
Johansen, Laura Margrethe – 5, datter af malermester… Johansen, Adamsgade 1 A, dødsfald 0
Johansen, Louise Marie – 1 døgn, datter af murerarbejdsmand Martin Johansen, Fredensgade 34, dødsfald 161
Johansen, Mariane Sarine – enke, branddirektør … Madsen, dødsfald II 81, 94
Johansen, Meta – enke, malermester … Johansen, 337
Johansen, Peter – smedesvend, Lumby, dødsfald II 365
Johansen, Rasmus – ugift, Nyborg, dødsfald II 345
Johansen, Rigmor Wassilewsky – 3, datter af brolægger … Johansen, Vesterbro 58, dødsfald 103
Johansen, Theodor – daglejer, i Ejby, dødsfald 449
Johansen, Valborg – 3 maaneder, datter af arbejdsmand Christian Johansen, Vesterbro 40, dødsfald II 266
Justesen, Johanne – 14 og 9 maaneder, datter af handelsagent Jens Christian Justesen, Valdemarhus 2, dødsfald 223
Jørgensen, ... – udøbt dreng, søn af væver Hans Jørgensen, Vandværksvej 10, dødsfald 312
Jørgensen, … - 24 timer, udøbt dreng, søn af musiker Christian Jørgensen, Allegade 66, dødsfald 277
Jørgensen, Agnes Sophie – 5, datter af snedkermester … Jørgensen, Dronningensgade 20, dødsfald 179
Jørgensen, Anders – arbejdsmand og lem, i Graabrødre Hospital, dødsfald 338
Jørgensen, Ane – gift, arbejdsmand Christian Christiansen, dødsfald II 256
Jørgensen, Ane Kathrine Hansine Frederikke – gift, skrædder Christian Jørgensen, II 132
Jørgensen, Ane Marie – gift, murer Frits Jørgensen, dødsfald II 64
Jørgensen, Ane Marie Vilhelmine – enke, karethmager … Jensen, dødsfald 233
Jørgensen, Anna – 13½, datter af oversergent 16. Batl. J. O. Jørgensen, Krudthusgade 12, dødsfald 145
Jørgensen, Anna Margrethe – 21, datter af murer Mads Jørgensen, Sct. Jørgensgade 47, dødsfald 146
Jørgensen, Asta – 6, datter af snedkermester Nicolai Jørgensen, Jernbanegade 16, dødsfald 24
Jørgensen, Axel Martin Haas – 4 og 9 maaneder, søn af skomager R. Jørgensen, Hunderupvej 29, dødsfald 267
Jørgensen, Carl August – 1, søn af arbejdsmand Peter Jørgensen, Alexandragade 8, dødsfald II 172
Jørgensen, Carl Christian – tjenestekarl, dødsfald II 137
Jørgensen, Carl Peter – 6 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Jørgensen, Albanigade 13, dødsfald II 382
Jørgensen, Caroline Laurine – gift, arbeidsmand Christoffer Frandsen Bonde, dødsfald 286
Jørgensen, Christian – 9 maaneder, søn af Rosalia Adelaide Jørgensen, paa Fattiggaarden, dødsfald 287
Jørgensen, Christian Axel – 1 uge, søn af smed Johannes Jørgensen, af Gjerskov, Skeby, Otterup Sogn, dødsfald II 202
Jørgensen, Christian Michael – gjæstgiver, konkursbo 14, 19, 201, II 210, 291
Jørgensen, Ejnar Christian – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Peter Laurits Jørgensen, Overgade 52, dødsfald 446
Jørgensen, Elise Margrethe Marthea – ugift tjenestepige, dødsfald 38, 44, 373
Jørgensen, Ella Signe Marie – 4½, datter af tømrer Hans Peter Jørgensen, Hunderupvej 37, dødsfald II 202, II 207
Jørgensen, Erna – 3 maaneder, datter af typograf Ernst Jørgensen, Danmarksgade 31, dødsfald II 153
Jørgensen, F. A. – konditor, kuratorbeskikkelse II 135
Jørgensen, Gjertrud Marie – enke, slagtermester … Mathiesen, dødsbo 156, II 212, II 226
Jørgensen, H. C. – mineralvandsfabrikant, konkursbo 206
Jørgensen, H. St. – overintendant, værgebeskikkelse II 387
Jørgensen, Hans – gjæstgiver, dødsbo II 19
Jørgensen, Henny – 15 uger, datter af oversergent 5. Batl. Frederik Jørgensen, Heden 164, dødsfald 58
Jørgensen, Ingeborg – 3, datter af arbejdsmand N. P. Jørgensen, Aalykkegade 22, dødsfald II 202
Jørgensen, Inger Marie – 4 maaneder, datter af kularbejdsmand Jørgen Jørgensen, Thorsgade 62, dødsfald II 169
Jørgensen, J. N. – murmester, konkursbo, 333, 351, II 359, 387
Jørgensen, Jens Martin Bang – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Knud Christian Jørgensen, Nørrebro 72, II 73 [Jens Christian Bang Jørgensen, 3 maaneder, Nørrebro 72/ 22.3.1900] MIN Født Nørrebro 72, i Sct. Hans Sogn, død 21.3.1900, begr. 26.3.1900
Jørgensen, Johanne – enke, arbejdsmand Anders Jacobsen Mørk, dødsfald 313
Jørgensen, Johanne Marie – 17, datter af husmand Jørgen Rasmussen, af Birkum Mark, dødsfald 128
Jørgensen, Jørgen – kjøbmand, konkursbo 283, II 285, II 290, 339
Jørgensen, Jørgen Chr. – politibetjent, kuratorbeskikkelse II 108
Jørgensen, Jørgen Peter – søn af sadelmager … Jørgensen i Hjallese, dødsfald II 223
Jørgensen, Kai Emanuel – 2 maaneder, søn af bager Rasmus Jørgensen, Dronningensgade 46, dødsfald 108  
Jørgensen, Karen - … Rasmussen, dødsbo 96, 100
Jørgensen, Karen Kirstine – enke, bødker … Jørgensen, Hjallese, dødsfald II 43
Jørgensen, Kirsten Magdalene – 1 maaned, datter af kjøbmand Jørgen Jørgensen, Jagtvej 52, dødsfald II 178
Jørgensen, Kirstine – enke, bødkermester Stefani Petersen, dødsfald 178
Jørgensen, Knud – skomager, konkursbo II 256, 271, 289, II 303
Jørgensen, Knud Christian Alfred – fodermester, dødsfald 312
Jørgensen, Kristine Marie – gift, partikulier Niels Hansen, II 170
Jørgensen, Maren – enke, Jens Frederik Lund, dødsfald II 381
Jørgensen, Maren Kathrine – gift, arbejdsmand Ditlev Lassen, dødsfald II 230
Jørgensen, Mette Marie – gift, indsidder H. Jørgensen, af Klintebjerg, dødsfald II 137
Jørgensen, Michael – gjæstgiver og murer, konkursbo 230, II 348
Jørgensen, Niels – 5 maaneder, søn af restauratør … Jørgensen, Vestre Stationsvej 10, dødsfald 350
Jørgensen, Niels – arbejdsmand, dødsfald 81, II 110
Jørgensen, Niels – tjenestekarl, Stubberup, dødsfald 423
Jørgensen, Niels Christian – klodsemager, dødsfald 161
Jørgensen, Niels Jørgen – landinspektør, dødsfald II 188
Jørgensen, Niels Peter – fhv. murmester og lem, i Graabrødre Hospital, dødsfald II 371
Jørgensen, Niels Peter – piskefabrikant, enkes … hensidde i uskiftet bo II 5
Jørgensen, Oline Hansine – enke, rugbrødbager … Jørgensen, dødsfald II 9
Jørgensen, Peter – 8, søn af murmester Hans Jørgensen, Hans Tausensgade 6, dødsfald II 251
Jørgensen, Petra Kirstine Nielsine – litograflærling, 51
Jørgensen, Poul – kommis, dødsfald II 5
Jørgensen, Sofie Josephine – 3 maaneder, datter af arbejdsmand Marius Rasmus Jørgensen, Vesterbro 43, dødsfald 101
Jørgensen, Thorvald Thomas - ½, søn af skrædder og enkemand Christian Jørgensen, Frederiksgade 10, dødsfald 259
Jørgensen, Valborg Marie – 6 uger, datter af forgylder Knud Christian Jørgensen, Jens Benzonsgade 11, dødsfald 172
Jørgensen, Valdemar – 5 uger, søn af politibetjent … Jørgensen, Engelstoftgade 15, dødsfald 209
Karstensen, Svend Leo – 4 maaneder, søn af garversvend Hans Peter Karstensen, Gartnergade 21, dødsfald 130
Kirst, Louise Kirstine - enke, Jens Nielsen Aalund, dødsfald 15
Kjerulff, Th. – herreekviperingshandler, konkursbo II 236, II 247, II 336, 352, 436, 441
Kleiner, Robert – 9 maaneder, søn er typograf Marius Kleiner, H.C. Andersensgade 92, dødsfald 140
Klinker Karen Larsine – 14 maaneder, datter af fyrbøder Peter Erntfred Klinker, Jens Benzonsgade 2, dødsfald 117
Knudsen, … - 14 dage, udøbt pige, datter af smed … Knudsen, Heden 208, dødsfald II 24
Knudsen, … - 2 timer, udøbt pige, datter af smed Ole Andreas Eduard Julius Rasmus Knudsen, Heden 208, dødsfald II 273
Knudsen, Ane Kirstine – enke, … Hansen, dødsfald 346
Knudsen, Arnold – 19 dage, søn af arbejdsmand Jørgen Vilhelm Knudsen, Dronningensgade 80, dødsfald II 134
Knudsen, Arnold Anton Thorvald – 9 maaneder, søn af fraskilte Christiane Jensine Marie Knudsen, Vandværksvej 2 A, dødsfald 406
Knudsen, Carl Frederik – glarmester, konkursbo 32, 71, II 83, 139, 183, 187
Knudsen, Caroline Frederikke Amalie – ugift, dødsfald 169
Knudsen, Chr. – snedker, Pindstrup, kuratorbeskikkelse II 22
Knudsen, Christian – smedesvend, dødsfald 391
Knudsen, Christian – tjenestekarl, af Allerup Torup, dødsfald 186
Knudsen, Christiane - enke, husmand Niels Christensen, af Allesø Mark, dødsfald 161
Knudsen, Edith Astrid – 1, datter af smedemester Rasmus Christian Knudsen, Frederiksgade 11, dødsfald II 144
Knudsen, Emilie Sophie Magdalene – enke, gartner Christian Frederik Bartholin Jantzen, dødsfald II 162
Knudsen, Johan – ungkarl, dødsfald II 188, II 191
Knudsen, M… Edith Astrid – 4 maaneder, datter af smed … Knudsen, Frederiksgade 22, dødsfald II 407
Knudsen, Oscar L. – kjøbmand, konkursbo II 58, 105, II 176, II 189, II 244, II 259
Knudsen, Sofie – enke, lejetjener R. C. H. Jensen, dødsfald 282
Knudsen, Søren – gaardejer, Freltofte, dødsfald 174
Knutzen, … - kjøbmand, kuratorbedskikkelse II 141
Kohl, Anna Cathrine – jomfru, dødsfald II 225
Kraft, Otto Vilhelm – 3, søn af glasplejer August Kraft, Lille Glasvej 7, dødsfald 386
Krag, N. – fuldmægtig og kasserer, værgebeskikkelse II 144
Kreiberg, Ingeborg – enke, rugbrødbager Morten Andersen, dødsfald 250
Krogh, Jørgen – husmand, af Heden Mark, dødsfald II 168
Krolykke, Anton Sofus Gormsen – 4 maaneder, søn af møllersvend Knud Gormsen Krolykke, Vesterbro 33, dødsfald II 22
Kromann, … - vognmand, kuratorbeskikkelse II 84
Krüger, … - fabrikant, kuratorbeskikkelse II 118
Kuhlmann, Maren Kirstine – gift, Hans Vilhelm Kuhlmann, dødsfald II 354
Kuster, A. – kjøbmand, kuratorbeskikkelse 182
Küster, Marie Louise Henriette – frøken, dødsfald 68, 74
Købke, Charlotte – fhv. tjenestepige, … Nielsen, dødsfald 58
Langbjerg, Hans Steffensen – dødsfald II 49, 51, II 95, II 108
Lange, Christine – frøken, dødsfald II 180, II 280
Lange, Margrethe Marie – 5 maaneder, datter af glasmager Gustav Adolf Lange, Fyens Glasværks Arbejderboliger, dødsfald 215
Langkilde, Antonie Bollette – umyndighedsdekret hævet 299
Langsted, Vilhelmine – gift, handskemager … Zilmer, dødsfald II 381
Larsdatter, Gjertrud Marie – enke, fhv. gaardejer Peter Madsen, dødsfald 350, 419
Larsdatter, Karen – enke, fhv. gaardejer Mads Petersen, dødsfald II 254
Larsdatter, Maren – enke, Frederiksgade 59, dødsfald II 73, 84
Larsen, A. C. – arrestforsvarer, Middelfart, kuratorbeskikkelse II 235
Larsen, Agathe Sophie – gift, væver Peter Petersen, dødsfald 318
Larsen, Anders – murer, dødsfald II 133
Larsen, Ane Johanne – enke, smed Rasmus Jørgensen, dødsfald 212
Larsen, Anna Nielsine Martine Margrethe – 18, datter af arbejdsmand Lars Larsen Dahl, dødsfald II 70
Larsen, Carl Christian – arbejdsmand, dødsfald 331
Larsen, Caroline – ugift, dødsfald II 398
Larsen, Christian – 6, søn af bryggeriarbejder … Larsen, St. Jørgens Forstad 125, dødsfald II 346
Larsen, Dagmar Gudning – 11 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Christian Larsen, Sct. Jørgens forstad 48, dødsfald II 3
Larsen, Elisabeth – 3 maaneder, datter af former Niels Larsen, Jagtvej 32, dødsfald II 182
Larsen, Ellen Ingeborg – 3 maaneder, datter af pige Ellen Larsen. I pleje hos enkemadam Christensen, Godthaabsgade 41, dødsfald 354, 355
Larsen, Ellen Margrethe – 2, datter af læderhandler Anders Larsen, Overgade 31, dødsfald 233
Larsen, H. H. – fhv. kjøbmand og handelsagent, konkursbo 433, II 449
Larsen, Hans – fhv. gjæstgiver, dødsfald II 276
Larsen, Hans Axel – 3, søn af børstenbinder Christian Larsen, Bolbrogade 8, dødsfald II 66
Larsen, Hans Christian – væver, dødsbo 373
Larsen, Hans Victor Mathias – 3 maaneder, søn af kjørekarl Niels Larsen, Hans Jensensstræde 35, dødsfald 110
Larsen, Harald Axel – 15½, søn af snedkersvend Peter Jørgen Larsen, H. C. Andersensgade 18, dødsfald II 396
Larsen, Inge Johanne Louise – 1 maaned, datter af sergent Jens Madsen Larsen, Store Glasvej 26, dødsfald 437
Larsen, Ingeborg Helene – 5 uger, datter af mursvend Peter Larsen, Frederiksgade 46, dødsfald 96
Larsen, Isaak – fhv. former, dødsfald 406
Larsen, J. – uhrmager, konkursbo II 353
Larsen, Johannes – vinhandler, konkursbo 139, II 227, 300
Larsen, Julie Sophie – 5 dage, datter af bryggerkusk H. Larsen, Thorsgade 75, dødsfald 288
Larsen, Jørgen – farveriarbejder, dødsfald II 402, II 404
Larsen, Jørgen Laurits – gasværksarbejder, dødsfald 281
Larsen, Kai Villy – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Peter Larsen, Kirkegaardsalle 25, dødsfald II 455
Larsen, Karen – gift, husmand Hans Chr. Larsen, dødsfald 425
Larsen, Karen Marie – enke, arbejdsmand … Hansen, dødsfald II 426
Larsen, Kristine – fraseparered, væver Lars Hansen, dødsfald 190
Larsen, Lars Christian – 1½, søn af husmand … Larsen, Hestehave, Sønder Næraa, dødsfald 295
Larsen, M. J. – billedhugger, kuratorbeskikkelse 299
Larsen, Mads – husmand, Veflinge, dødsfald 137
Larsen, Mads Peter – skomagermester, konkursbo 427 II 444
Larsen, Maren – enke, arbejdsmand Peter Larsen, dødsfald II 415, II 417
Larsen, Maren – gift, værtshusholder Rasmus Hansen, dødsfald II 110
Larsen, Martin Clemens – 6, søn af fabrikarbejdsmand … Larsen, Damhusvejen, dødsfald 287
Larsen, Niels Christian Godtfredsen – fhv. gjæstgiver, dødsfald 446, II 451
Larsen, Otto Georg – 3, søn af direktør L. P. Larsen, Kongensgade 13, dødsfald II 101
Larsen, Peter Johannes – agent, dødsfald 244
Larsen, Poul – husmand, Snestrup, dødsfald II 202
Larsen, Rasmus – detaillist, dødsfald II 436
Larsen, Rasmus Peter – husejer, kuratorbeskikkelse 144
Larsen, Ruth Valborg Edith – 18 dage, datter af sergent Jens Madsen Larsen, Store Glasvej 26, dødsfald 428
Larsen, Stine – enke, brændevinsbrænder Lars Hansen, dødsfald og bo II 154, 167, II 434
Larsen, Svend Emil – 10 uger, søn af slagter Sofus Olaf Larsen, Sct. Jørgens forstad 143, dødsfald II 218
Larsen, Svend Joseph – 5 uger, søn af former Niels Larsen, Jagtvej 32, dødsfald II 140
Larsen, Victor – 5, søn af smedesvend … Larsen, Nørregade 30, dødsfald 406
Lassen, Hans Iversen – fhv. gaardmand, dødsfald II 335
Lauritsen, Louise Laurentine – 15, datter af smed Hans Adolf Lauritsen, Ramsherred 28, dødsfald 119
Lauritzen, Svend August – 7 maaneder, søn af former … Lauritzen, Gartnergade 23, dødsfald 347
Laursen, Laue Peter Christian – grosserer, konkursbo II 213, 214, 217, 224, 240, II 250, 254, 256, 268, II 292, 297, 352, II 424, 436, II 441, II 448
Laursen, Peder – kjøbmand, dødsfald II 50
Liedicke, Johan Heinrich Sophus Axel – 7 uger, søn af gjørtler … Liedicke, Allegade 21, dødsfald II 141
Limaae, Anna Regina Henriette – 20, datter af kjøbmand Th. Limaae, dødsfald II 154
Lind, Kristine Jacobsen – gift, tømrer Hans Jørgen Hansen, dødsfald II 5
Lindskov, Vilhelmine Petrine – enke, skomager Niels Peter Petersen, 169
Lorentzen, Jens Christian Hannibal – redaktør, dødsfald 182, 274
Lorentzen, Nicolai – uhrmager, dødsbo II 68, 82
Lorentzen, Petrine Kristine Johanne – 3, datter af bogbinder … Lorentzen, Valdemarsgade 8, dødsfald 456
Lorentzen, Svend Aage – 6 maaneder, søn af bygningssnedker Albert Jørgen Christian Lorentzen, Sct. Jørgens forstad 126, dødsfald 386
Ludvigsen, Ellen – 5 maaneder, datter af handelsagent Carl Ludvigsen, Nedergade 52, dødsfald II 80
Lumbye, Thora Roselil Christine – gift, malermester Niels Martin Aagaard, dødsfald 55
Lund, Carl Emil – optiker, dødsfald 382
Lund, Else Marie – enke, skolelærer … Heilmann, dødsfald II 149, II 153
Lund, Frederik Martin Peter – skrædermester 363
Lund, J. Chr. – kjøbmand, kuratorbeskikkelse II 299
Lyng, Clement Albert – 3 uger, søn af uhrmager Clement Vilhelm Theodor Lyng, Østergade 22, dødsfald 317
Lyng, Kirstine Marie Vilhelmine – gift, handelsgartner … Søfeldt, dødsfald 389
Lønquist, Sophie Christine – enke, øltapper Søren Christensen, II 80
Løve, Marie Jensine – enkefru, dødsfald II 208, II 231
Løvendahl, Karen Christine – enke, fhv. uldspinder Jens Olsen, dødsfald II 364
Madsdatter, Mette Kirstine – enke, arbejdsmand Hans Larsen, dødsfald II 216
Madsen, … - ½ time, udøbt pige, datter af arbejdsmand Julius Madsen, Middelfart Landevej 14, dødsfald II 139
Madsen, Anders – husmand, Lærkehuset, Vigerslev Sogn, II 446
Madsen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Hans Henrik Hansen, dødsfald 403
Madsen, Ane Marie – enke, snedkermester Morten Daniel Klink, II 438
Madsen, Anna Emilie – 8 maaneder, datter af vognmandskudsk Jens Jørgen Madsen, Vestre Stationsvej 64, dødsfald II 154
Madsen, Anna Sofie – 5, datter af bødker … Madsen, H. C. Andersensgade 35, dødsfald II 49
Madsen, Arthur Richard – 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Henrik Madsen, Krudthusgade 9, dødsfald II 93
Madsen, Carl Ferdinand – 7 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Peter Madsen, Dannebrogsgade 9, dødsfald 281
Madsen, Carl Vilhelm – 11 maaneder, søn af væver Christian Madsen, Thorsgade 61, dødsfald 283
Madsen, Edith Johanne – 1 maaned, datter af Petra Madsen, Nørrebro 65, dødsfald II 157
Madsen, Hans Christian – 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Ole Madsen, Heden 90, dødsfald 106
Madsen, Harald – overretssagfører, kuratorbeskikkelse II 249
Madsen, Inger Kirstine – enke, murer Ib Jørgensen, 317
Madsen, Jens – husmand, Fraugde Kjærby, dødsfald II 4
Madsen, Johanne Alexandra – 17, datter af kjøbmand … Madsen, Heden 123, dødsfald 142
Madsen, Johannes Marius – 3 uger, søn af arbejdsmand Søren Madsen, Heden 194, dødsfald II 169
Madsen, Karen – tjenestepige, dødsfald II 440
Madsen, Karl Christian Gersdorff – 7 uger, søn af arbejdsmand Mads Frederik Gersdorff Madsen, Rødegaardsvej 37, dødsfald 401
Madsen, Knud – 2 maaneder, søn af vognmand Knud Madsen, Vesterbro 62, dødsfald 227
Madsen, Knud – kjøbmand, dødsfald II 294, II 298
Madsen, Ludvig Vilhelm – 1½, søn af rugbrødbager Peder Madsen, Gravene 11, dødsfald 128
Madsen, Mads – fhv. landmand, dødsfald II 228, II 321, 328, 348
Madsen, Mads Vilhelm Carlo – 11 maaneder, søn af skomagervend R. Madsen, Rødegaardsvej 50, dødsfald 22
Madsen, Madsine Caroline – gift, skomager Peter Hinge, skifte II 238
Madsen, Maren – gift, husmand Lars Madsen, Birkum Mark, dødsfald 307
Madsen, Marius Christian – 3 dage, søn af ugift Anna Marie Charlotte Madsen, Aalykkegade 12, dødsfald 11
Madsen, Mary Laurentine – 10, datter af arbejdsmand Christian Madsen, St. Jørgensgade 22, dødsfald II 310
Madsen, Nielsine Christine – forladt hustru, sømand Morten Andersen, 280
Madsen, Peter – husejer, dødsfald II 299
Madsen, Peter Johannes Marius – 1, barn af arbejdsmand Niels Julius Nielsen, Adamsgade 26, dødsfald 13
Madsen, Simon – arbejdsmand, dødsfald 455
Madsen, Sophie – gift, apotheker … Madsen, Vester Skjerninge, dødsfald 15
Madsen, Theodor – kjøbmand, Vejle, kuratorbeskikkelse II 109
Maegaard, Vilhelm R. – enkes dødsfald 1
Maibom, Simon Hans – arbejdsmand, dødsfald 188
Mair, Robert Stephensen – dødsfald II 64
Malling, Karen Marie - enkefru, af Nykjøbing paa Falsted, … Christensen, dødsfald 145
Marentius, Charles – 2 maaneder. I pleje hos Jørgen Lund paa Damhusvejen, dødsfald II 245
Mathiasdatter, Maren – lem, i Graabrødre Hospital, 81
Mathiasen, Christian – bestyrer af Adamshuset, konkursbo 268, II 278, 315, II 340
Mathiesdatter, Anne Sophie – enke, husmand Chr. Hansen, Vejrupgaard, dødsfald II 332, II 343
Mathiesen, Carl Christian – 1, søn af vognmandskusk Jens Peter Mathiesen, Hunderupgade 48, II 305
Mathiesen, Christian Marius – kjøbmand, dødsbo II 359
Mathiesen, P. H. – skomager, kuratorbeskikkelse 108
Meyer, Christian – arbejdsmand, dødsfald II 337
Meyer, Henrik Ernst – 13 timer, søn af typograf Johannes Carl Ernst Meyer, Buchwaldsgade 2, dødsfald II 204
Meyer, Vilhelm – sagfører, dødsbo II 33, II 89, 121, 163, 207, II 444
Michelsen, Rasmus – smed, af Norup Sogn, dødsfald II 349
Mikkelsen, … - 3 maaneder, barn af ugift Maren Margrethe Mikkelsen, dødsfald 187, II 187
Mikkelsen, Søren – værtshusholder, Horsens, kuratorbeskikkelse II 153
Mogensen, Hans Nielsen – gjæstgiver, dødsfald 154
Monberg, Th. Landt – detaillist, konkursbo 69, II 83, 139, 230
Moritzen, Ane Marie – gift, torvefoged … Clausen, dødsfald 160, II 172
Mortensen, … - 3 maaneder, udøbt pige, datter af fiskehandler Alfred Mortensen, Vindegade 55, dødsfald II 118
Mortensen, Agnes Frimode Laurentine – tjenestepige, dødsfald 389
Mortensen, Hedevig Olga – 7, datter af skrædder Henning Mortensen, Grønnegade 12, 3., dødsfald 314
Mortensen, Karen Marie – enke, husmand Søren Sørensen, dødsfald II 385
Mortensen, Sidenius Mejlgaard – detaillist, konkursbo 56, II 78, 230
Mortensen, Villiam Oskar – 5, søn af værtshusholder Hans Otto Mortensen, Brogade 1, dødsfald 157, 305
Muus, Andreasine Kirstine – enke, kunstmaler … Faber, dødsfald II 345
Møhlenberg, Anders – smedesvend, dødsfald 66
Møller, Antonius Optimus – krigsassessor, dødsfald 414, 421
Møller, Carla Mine – 10 maaneder, datter af fabrikarbejderske Johanne Møller, Sct. Hans Landsogn, dødsfald 337
Møller, Laura Antonie – 27, datter af krigsassessor … Møller, dødsfald 261
Mørck, Sophus Adolf – mursvend, konkursbo 54, 79, 127
Maaløe, … - sparekassedirektør, kuratorbeskikkelse 117
Maaløe, Hans Hartvig Ernst – sparekassedirektør, dødsfald II 397
Ness, Jenny – 14 maaneder, datter af handelsbetjent Vilhelm Ness, Dagmarsgade 11, dødsfald II 397
Neumann, Kaj Anton – 2½ maaned, søn af enke Christiane Andersen, Frederiksgade 66, dødsfald II 12
Nielsdatter, Karen Kirstine – enke, skrædermester … Heyden, II 382
Nielsdatter, Maren – gift, fhv. gaardmand Søren Jacobsen, dødsfald 241
Nielsen (kaldet Kongsted), Ole Christian Tander – dødsfald II 344, 346
Nielsen, … - 2 dage, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Hans Christian Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 33, dødsfald 274
Nielsen, Andrea Helene Kirstine Kathrine – 6, datter af fyrbøder … Nielsen, Dansestræde 8, dødsfald II 292
Nielsen, Ane Dorthea – gift, Simon Vilhelm Sørensen, skifte II 242
Nielsen, Ane Kathrine – enke, snedker Rasmus Henrik Nielsen, dødsfald II 313
Nielsen, Ane Kirstine – enke, murer Niels Rasmussen, Gjæstelev, 277
Nielsen, Anna Cathrine – enke, detailhandler Hans Petersen, dødsfald II 196
Nielsen, Anna Elisabeth – frøken, dødsfald 85
Nielsen, Anna Johanne – 29, tjenestepige, datter af partikulier Hans Nielsen, Sønder Højrup, dødsfald II 208
Nielsen, Anne Ida Dorthea – 6 uger, datter af murmester Carl Nielsen, Dronningensgade 52, dødsfald II 338
Nielsen, Axel – 3, søn af ugift Frederikke Elise Pedersen, Vindegade 143, dødsfald II 12
Nielsen, Carl Christian – snedkermester, dødsfald 170
Nielsen, Carlo – 1 time, søn af konditor Christian Villiam Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 40, dødsfald II 181
Nielsen, Christen – gaardmand, Søndersøe Mark, dødsfald 225
Nielsen, Christian – cand. theol., dødsfald II 198
Nielsen, Christian Bech – søn af kjøbmand Jørgen Nielsen, dødsfald 189
Nielsen, Christian Julius – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, Nørrebro 36, dødsfald II 130
Nielsen, Christiane Bendikte – gift, sadelmager Peter Theodor Kirkegaard, dødsfald 116
Nielsen, Else Elisabeth – 2 og 9 maaneder, datter af politibetjent Niels Ingvard Eskar Nielsen, Dagmargade 11, II 234
Nielsen, Else Marie – 1, datter af snedkermester Knud Carl Nielsen, Vesterbro 58, dødsfald 57
Nielsen, Else Marie – gift, former Jørgen Knudsen, Jørgen – former, tilladelse til at hensidde i uskiftet bo 108
Nielsen, Emilie Cecillie Hampen – dødsfald 124
Nielsen, Erik Christian – arbejdsmand, dødsfald II 134, II 135
Nielsen, Ester Marie – 5, datter af sergent C. A. M. Nielsen, Heden 114, dødsfald II 102
Nielsen, Hans – 3 maaneder, søn af maler Carl Nielsen, Vester Aaby, dødsfald 42
Nielsen, Hans – former, dødsfald II 42, 49
Nielsen, Hans – gaardejer, Gyrup, Hjastrup Sogn, dødsfald 338
Nielsen, Hans – karethmager og detaillist, konkursbo II 360, 376, 400
Nielsen, Hans – tjenestekarl, Nørre Næraa, dødsfald 331
Nielsen, Hans – tømrer, Gundsømagle, kuratorbeskikkelse 21
Nielsen, Hans Andreas – ungkarl, dødsfald II 204
Nielsen, Hans Christian – 2, søn af snedker Carl Henrik Nielsen, Absalonsgade 40, dødsfald 172
Nielsen, Hans Christian – 5, søn af arbejdsmand Niels Jensen, Kalkvej 8, dødsfald 192
Nielsen, Hans Einer – 3 uger, søn af ugift Mette Kathrine Nielsen, Aalykkegade 14, dødsfald 458
Nielsen, Hans Peter – murer, dødsfald 2
Nielsen, Hans Peter Oluf – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, Kirkegaardsalle 15, dødsfald 356
Nielsen, Hansine Mariane – 2½, datter af arbejdsmand Søren Nielsen, Mellemstræde 5, dødsfald 85
Nielsen, Harry Georg – 8 maaneder, søn af smed J. F. Hansen, Valdemarsgade 4, dødsfald II 345
Nielsen, Hindse – lærer, i Ejby, kuratorbeskikkelse 141
Nielsen, Inger Johanne - enke, arbejdsmand Hans Nielsen, uskiftet bo II 46
Nielsen, J. C. – skrædermester, konkursbo 396, II 396, II 409
Nielsen, Jacobine Marie – strygejomfru, dødsfald 407
Nielsen, Jens – arbejdsmand, Lundsgaard, dødsfald II 73
Nielsen, Jens – partikulier, dødsfald II 84, II 114, 310
Nielsen, Jens – ungkarl, dødsfald II 74, II 75, II 177, 228, II 448
Nielsen, Jens Frederik – bødkermester, dødsfald 183, 372
Nielsen, Jens Jacob – portør, dødsfald II 306, II 386
Nielsen, Jens Peter Hansen – pølsemager, dødsfald II 423, 426
Nielsen, Jensine – ugift, dødsfald 380, II 402
Nielsen, Johanne Dorthea Laurine – 5 maaneder, datter af murarbejdsmand Hans Christian Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 33, dødsfald 44
Nielsen, Johanne Marie – gift, kjøbmand Graham Rasmussen, dødsfald 30
Nielsen, Jørgen – billedskjærer, i Horsens, kuratorbeskikkelse II 192
Nielsen, Jørgen Fussing – sømand, dødsfald 426
Nielsen, Kai Kristian – 6 uger, søn af snedker Carl Henrik Nielsen, Absalonsgade 40, dødsfald 156
Nielsen, Karen – gift, arbejdsmand Christen Sørensen, Bolbro, dødsfald 357, 371
Nielsen, Karen – ugift, dødsfald II 162
Nielsen, Karen Dorthea – tjenestepige, dødsfald 288
Nielsen, Karen Margrethe – 10 maaneder, datter af trikotagehandler … Nielsen, Thorsgade 19, dødsfald II 64
Nielsen, Karen Marie – tjenestepige, fra Kjertinge, dødsfald II 29
Nielsen, Karen Marie Christine – 14½, datter af farver Jens Nielsen, Heden 96, dødsfald 6
Nielsen, Kathrine Vilhelmine – gift, garver … Frandsen, 449
Nielsen, Kirsten Sofie – enke, politiassistent Knud Nielsen, dødsfald 79, 99
Nielsen, Kirstine Marie – enke, guldsmed Carl Gustav Kjær, dødsfald II 213
Nielsen, Lars – detaillist, dødsfald 351, 360
Nielsen, Lars – dødsfald 233
Nielsen, Lars Christian – arbejdsmand, kuratorbeskikkelse II 104
Nielsen, Lars Christian – ungkarl, dødsfald II 178, 181, 373
Nielsen, Lars Peter – gjæstgiver, dødsfald 52
Nielsen, Lars Peter – skomagermester, dødsfald II 244
Nielsen, Lilly Hildegar - ½, datter af tømrer Niels Peter Nielsen, Vesterbro 61, dødsfald 46
Nielsen, Maren – enke, bager Lars Jørgensen, dødsfald 73
Nielsen, Maren – gift, bødker … Madsen, dødsfald 32
Nielsen, Maren Elisabeth – gift, Hans Christian Frederik Nielsen, dødsfald 78
Nielsen, Maren Kathrine – gift, arbejdsmand Rasmus Peter Andersen, 302
Nielsen, Marie – gift, snedkersvend Hans Knudsen, dødsfald II 144
Nielsen, Marie – ugift, dødsbo II 180
Nielsen, Marie Christiane – gift, gartner Christen Petersen, dødsfald 292
Nielsen, Marie Elisabeth - gift, arbejdsmand Hans Christian Frederik Nielsen, dødsfald II 45, II 81
Nielsen, Martha Kathrine – enke, husmand Johan Nielsen, dødsfald 106
Nielsen, Martin – 5, søn af husmand J. Nielsen, Vester Kjærby, dødsfald II 157
Nielsen, Medea Cathrine Cecilie - enke, lærer Johannes Enemark Lauritsen, dødsfald 31, 361, II 414
Nielsen, Morten – landmand, dødsfald 153
Nielsen, Morten – mursvend, dødsfald II 124
Nielsen, Morten – stenfisker, dødsfald II 285, 288
Nielsen, Niels – detaillist, dødsfald 109
Nielsen, Niels – fattiglem, af Kjølstrup, dødsfald 355
Nielsen, Niels Axel – 7, søn af tømrer … Nielsen, Allegade 64, dødsfald II 251
Nielsen, Niels Chr. – gjæstgiver, konkursbo 138
Nielsen, Niels Chr. – skrædder, konkursbo 266
Nielsen, Niels Knud – 3 maaneder, søn af smed Jens Christian Nielsen, Skulkenborg 27, dødsfald 117
Nielsen, Niels Peter – vinkypper, dødsfald II 17
Nielsen, Niels Peter Anton – mursvend, dødsfald 125, 194
Nielsen, Olga – 10, datter af husmand Morten Nielsen, af Freltofte, dødsfald 168
Nielsen, Peter – mursvend, dødsfald 240
Nielsen, Peter Krone – 1 og 3 maaneder, søn af væver Niels Knudsen Nielsen, Dandsestræde 8 A, dødsfald II 43
Nielsen, Peter Valdemar – 5, søn af fabrikarbejderske Louise Marie Christensen, Thorsgade 67, dødsfald 412
Nielsen, Petra Kirstine – 4, datter af arbejdsmand Rasmus Jørgensen, Sct. Jørgens Forstad 126, dødsfald 376
Nielsen, Rasmine Hansine – gift, arbejdsmand Chr. Jens Jensen, skifte 384
Nielsen, Rasmus Jørgen – skomager og bud, dødsfald 354
Nielsen, Rasmus Peter – cigarmagerlærling, dødsfald 19
Nielsen, Rigmor Elisabeth – 1, datter af tømrer … Nielsen, H. C. Andersensgade 33, dødsfald II 168
Nielsen, Thor Emanuel Daugaard – 4 maaneder, søn af typograf Chr. Nielsen, Oluf Bagersgade 44 B, dødsfald 421
Nielsen, Trine Marie – gift, detaillist Niels Christian Christensen, dødsfald II 42
Nielsen, Aage – søn af snedker Hans Valdemar Nielsen, Alexandragade 17, 2., dødsfald II 348
Nielson, Frantz Christian – 6 uger, søn af maskinmester Carl Olaf Oskar Nielson, Frederiksgade 7, dødsfald II 139
Nyborg, Ane Dorthea – gift, skomager Adolf Julius Gemyx, dødsfald 273
Nymark, Erik Poulsen – malermester, dødsfald II 67, II 82
Næsbett, Edith Johanne Marie – 7 uger, datter af ugift Petrine Petersen, Langgade 43, dødsfald 380
Nørrelund, Margrethe Thomasdatter – ugift, dødsfald 157
Oehlerich, Carl Valdemar – 5½, barn af kudsk Carl Oehlerich, Vindegade 143, dødsfald 407
Olsdatter, Dorthea – enke, blikkenslager Mads Hansen, dødsfald II 338
Olsdatter, Kirsten – enke, arbejdsmand Anders Hansen, dødsfald II 326
Olsen, Ane Margrethe – gaardejer Niels Andersen, Koppels Møllegaard i Bogense, dødsfald II 73
Olsen, Ane Nielsine – gift, maskinfabrikant Niels Peter Olsen, skifte 123, II 131
Olsen, Elna Jenny Valborg – 8 uger, datter af arbejdsmand Anders Peter Olsen, Dronningensgade 45, dødsfald 283
Olsen, Hans Chr. – arbejdsmand, dødsfald II 452, II 453
Olsen, Hans Henrik – 1½, søn af væver Hans Henrik Olsen, Paradisvej 12, Sct. Hans Landsogn, dødsfald 6
Olsen, Jens – uldspinder, dødsfald 51
Olsen, Kai – 7 maaneder, søn af toldassistent … Olsen, Middelfart Landevej 2, dødsfald 458   
Olsen, Karen – 2 maaneder, datter af kjøbmand Alfred Olsen, Karen Brahesvej 8, dødsfald 75
Olsen, Karen – ugift fabrikarbejderske, dødsfald 142
Olsen, Kirstine Marie – enke, arbejdsmand Hans Jensen, dødsfald 257
Olsen, Knud – fattiglem, dødsfald 426
Olsen, Lars – detaillist, kuratorbeskikkelse II 77
Olsen, Marie - enke, sadelmager og garver Baumgarten, af Assens, dødsfald II 29, 86
Olsen, Morten – ildtænderfabrikant, dødsfald II 101
Olsen, Ove – 4 maaneder, søn af toldassistent … Olsen, Middelfart Landevej 2, dødsfald II 380
Osterhammel, Franciska Petronelle Gjertrude Adeleide – enke, fabrikant … Osterhammel, dødsfald II 17, 45
Ovesen, Ole – partikulier, 32, 150, 191, II 197, 283, 300, II 312, 362, II 372, II 377, II 384, II 398, II 403, 423, II 451
Paul, Carl Alfred – 14 dage, søn af tarmrenser Alvin Ehregott Paul, Dronningensgade 71, dødsfald II 245
Paulsen, Anders – gaardejer, Bullerup, dødsfald II 249
Pedersdatter, Ane – enke, skomager Gomme Clausen, dødsfald 442
Pedersdatter, Else Marie – enke, restauratør Rasmus Larsen, dødsfald 436
Pedersen, Jens – møllebyggersvend, dødsfald 356, 434
Pedersen, Johanne Andrea Nicoline Marie Christiane – 17, steddatter af arbejdsmand Christen Jensen, Jens Benzonsgade 50, dødsfald 2
Pedersen, Mads – fhv. sømand, dødsfald II 304
Pedersen, Niels – gaardskarl, dødsfald 106
Pedersen, Peder – arbejdsmand, dødsfald II 58
Pedersen, Poul – træskomand, dødsfald II 187
Pedersen, Rasmus Nielsen – gaardmand, Høved, kuratorbeskikkelse II 182
Petersen, Agnes Henriette – 3 maaneder, datter af Anders Chr. Petersen, Kirkegaardsalle 10, dødsfald 386
Petersen, Amalie Lovise - 9½, datter af arbejdsmand Niels Peter Petersen, Grynhusene 53, dødsfald II 140
Petersen, Amalie Theodora Sophie Mathilde Kristine – 9 maaneder, datter af gjæstgiver Hans Petersen, Vestergade 100, dødsfald 135
Petersen, Amanda Johanne – 14 maaneder, datter af arbejdsmand Christian Petersen, Sct. Knudsgade 40, dødsfald 376
Petersen, Ane – enke, husmand Morten Madsen, dødsfald 246
Petersen, Ane – ugift, dødsfald 0
Petersen, Ane Dorthea – enkefru, … Bom, dødsfald 233, II 234
Petersen, Ane Kirstine - enke, Gorm Møller Petersen, af Holse, Haarslev Sogn, dødsfald 57
Petersen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Jens Jacob Christian Valdemar Mortensen, dødsfald II 16
Petersen, Ane Lucie – gift, fhv. skovfoged Frederik Schmidt, 253
Petersen, Ane Margrethe – 3 timer, datter af fraseparerede Mette Kirstine Petersen, Middelfart Landevej 24, dødsfald II 262
Petersen, Ane Marie – gift, skomager Niels Peter Hermann Mathiasen, dødsfald II 426
Petersen, Arthur – 1 maaned, søn af ugift Anna Petersen, Vesterbro 51, dødsfald 346
Petersen, Axel Henrik – 8 maaneder, søn af maskinarbejder Anders Christian Petersen, Kirkegaardsalle 11, dødsfald II 6
Petersen, Carl – 14, søn af arbejdsmand Rasmus Peter Petersen, St. Glasvej 21, dødsfald II 221
Petersen, Carl – 6 dage, søn af væver Hans Peter Petersen, Heden 170, dødsfald 318
Petersen, Carl – kjøbmand, kuratorbeskikkelse II 114
Petersen, Carl Alfred – 14 dage, søn af bryggeriarbejder Hans Petersen, Grynhusene 59, dødsfald II 234
Petersen, Carla Antonie Oline Merry – 1 og 9 maaneder, datter af bogholder Rasmus Petersen, Frue Kirkestræde 17, dødsfald 345
Petersen, Caroline Laurine – gift, skrædder Hans Petersen, dødsfald II 100
Petersen, Christense – arbejdsmand Niels Chr. Petersen, dødsfald II 92, 93
Petersen, Christine Elisabeth Henriette – enke, stabssergent Mads Petersen, dødsfald 292
Petersen, Dagny Marie – 6 uger, datter af politibetjent Jens Christian Jørgen Petersen, Allegade 54, dødsfald II 73
Petersen, Dorthea Hansine – 5 maaneder, datter af disenfektør Simon Andreas Petersen, Skibhusvej 54, dødsfald II 326
Petersen, Eli Amande Kathinka – 10 maaneder, datter af gjørtler … Petersen enke, Frederiksgade 42, dødsfald II 330
Petersen, Elisabeth Mathilde – gift, tømrer Jacob Jacobsen, dødsfald 24
Petersen, H. – gjæstgiver, konkursbo 344, II 344, II 357, 409
Petersen, Hakon Eduard Harald – 2 maaneder, søn af handelsagent Christian Petersen, Lahnsgade 43, dødsfald II 223
Petersen, Hans Anton – 4 maaneder, søn af murer Lars Jørgen Petersen, Thorsgade 57, dødsfald 209
Petersen, Hans Frederik – 17 dage, søn af væver Rasmus Petersen, Fredensgade 26, dødsfald 351
Petersen, Hans Jørgen – murer, af Holte, dødsfald II 160
Petersen, Hans Martin Christian – 1 og 9 maaneder, søn af sergent 2. Dragonregiment … Petersen, Ridehusgade 43, dødsfald 414
Petersen, Haraldine Adamine Dagmar – 15, datter af Carl Ernst Petersen, Nørrebro 40, dødsfald 182
Petersen, Harry Nicolai – 1, søn af gartner … Petersen, Nørregade 81, dødsfald II 288
Petersen, Helgaline Agnes Camma – ugift, dødsfald 372
Petersen, Henrik Marius – glasmager, dødsfald 357
Petersen, Ingeborg Karen Marie – 1 og 9 maaneder, datter af væver Petersens enke, Godthaabsgade 4, dødsfald 178
Petersen, Ivan – tømmersvend, dødsfald 232, 234
Petersen, Jensine – datter af arbejdsmand … Petersen, Bogense, dødsfald 359
Petersen, Jensine Jacobine – gift, landarbejder Knud J. Petersen, dødsfald 142
Petersen, Johan Wensel – fhv. handlende, af Bred, konkursbo II 378, II 387, II 449
Petersen, Johanne – gift, husmand Hans Chr. Jensen, af Freltofte, dødsfald II 385
Petersen, Johanne Kirstine – enke, arbejdsmand Peter Madsen, dødsfald 401
Petersen, Johanne Marie – enke, husmand … Petersen, Uggerslev, dødsfald 288
Petersen, Johanne Marie – ugift, dødsfald II 253
Petersen, Johanne Nicoline – gift, væver Hans Carlsen, 332
Petersen, Johannes Rasmus Christian – 1, søn af telefonarbejder Jacob Petersen, Sct. Jørgens Forstad 59, dødsfald II 145
Petersen, Johannes Skalt – 5 maaneder, søn af vognmand Jens Petersen, Bjerggade 2, dødsfald 138
Petersen, Josefine Camilla – gift, boelsmand Rasmus Petersen, dødsfald 425
Petersen, Jørg – savskjærer, konkursbo 318, II 325, 338, 348, II 352, II 363
Petersen, Jørgen – vognmand, dødsfald 27, II 30
Petersen, Jørgen Christian – brændehandler, dødsbo 15, 47
Petersen, Jørgen Vilhelm – dødsfald II 398
Petersen, Jørgine Marie – ugift, dødsfald II 324
Petersen, Kai Villiam – 5, søn af fyrbøder Peter Jensen Petersen, Bangs Boder 13, dødsfald II 71
Petersen, Karen Elisabeth – 7 uger, datter af stenhugger Jørgen Christian Petersen, Havnegade 1, dødsfald 2
Petersen, Karen Kirstine – enke, høker Hans Petersen, dødsfald 93
Petersen, Kristen – enke, proprietær Hans Hvenegaard, dødsfald 154
Petersen, Lars – arbejdsmand, dødsfald 170, II 173
Petersen, Lars – restauratør, Industripalæet, konkursbo II 326, 329, II 342, II 368, 393, 409, II 437, II 450
Petersen, Lars – værtshusholder, konkursbo II 360, II 376, II 428, 454
Petersen, Lars Christian – arbejdsmand, dødsfald 132, II 133
Petersen, Lars Peter – slagter, dødsfald 8, II 44
Petersen, Laura – 3, datter af arbejdsmand … Petersen, Albanigede 48 B, st., dødsfald II 407
Petersen, Laurits Johannes – 5 maaneder, søn af tømmersvend Anders Jørgen Petersen, Godthaabsgade 9 B, dødsfald II 359
Petersen, Mads – gaardejer, Emmelev, dødsfald 13
Petersen, Mads Peter – fhv. kjøbmand, dødsfald II 99
Petersen, Magna – 18 timer, datter af kommis L. Petersen, Klaragade 20, dødsfald 101
Petersen, Maren – enke, daglejer Anders Rasmussen, dødsfald II 381
Petersen, Maren – enke, portør Frederik Johansen, dødsfald 170, II 173
Petersen, Maren Caroline – handskesyerske, dødsfald 109, 113
Petersen, Maren Kirstine – enke, instrumentmager Casper Haible, dødsfald 385
Petersen, Marie Christine – enke, boelsmand … Petersen, af Heden, dødsfald II 335
Petersen, Marie Hansine – 6 uger, datter af maler Carl Marius Petersen, St. Jørgens Forstad 218, dødsfald II 283
Petersen, Marie Severine – gift, proprietær … Petersen, Skibhusene, dødsfald 135
Petersen, Marry Berry – 2, datter af detaillist Jens Petersen, Heden 154, dødsfald 116
Petersen, Niels Chr. – fhv. vejerassistent, dødsfald 353
Petersen, Niels Christian – skrædermester, dødsfald 130
Petersen, Niels Johan Carl Emil – gjørtler, dødsfald 207
Petersen, Niels Rasmus – gjæstgiver, konkursbo 160, 174, II 219, II 311, II 327, 368
Petersen, Niels Vigo Thorvald – 6 maaneder, søn af cigarmager Frits Peter Christian Petersen, St. Knudsgade 40, dødsfald 203
Petersen, Oscar Peter – 9½, søn af bud Jørgen Petersen, Jens Benzonsgade 3, dødsfald 371
Petersen, Otto – 16 maaneder, søn af kjøbmand J. P. Petersen, Overgade 26, dødsfald II 22
Petersen, P. – revisor, kuratorbeskikkelse II 298
Petersen, P. J. – fyrbøder, kuratorbeskikkelse II 139
Petersen, Peter Tomesen – 9 maaneder, søn af glasmager Peter Petersen, Heden 94, dødsfald 259
Petersen, Petrine – husejerske, dødsfald II 234, 237, 267
Petersen, Petrine Marie – enke, gasværksbestyrer Carl Petersen, dødsfald II 74
Petersen, Poul Heinrich – 5 maaneder, søn af ugift Olga Petersen, Sct. Jørgens Forstad 25, dødsfald II 109
Petersen, Rasmus Peter – 5, søn af mælkehandler Hans Jørgen Laurits Petersen, Albanigade 22, dødsfald II 50
Petersen, Rigmor Magna Johanne – 11 uger, datter af skomager Niels Petersen, Sct. Jørgensgade 6, dødsfald II 101
Petersen, S. F. Helm – dødsbo II 177, II 209, II 220
Petersen, Søren – musiker, dødsfald 347
Petersen, Thomas Lindgaard – entreprenør, dødsfald 223, 234, II 253
Petersen, Thomine Cathinka – gift, kaptain Mathias Anker Karmark, dødsfald 149
Petersen, Thora Christiane – maler Valdemar Petersen, dødsfald II 256, 277
Poulsen, Christen – arbejdsmand, dødsfald 376
Poulsen, Dagmar Louise Amanda – dødsfald 285
Poulsen, Ester Mimi Harriet Kathrine Elvira – 6 uger, datter af arbejdsmand Johan Christian Poulsen, H. C. Andersensgade 39, dødsfald II 292
Poulsen, Hans Jørgen – rebslager, Sanderum, dødsfald II 287
Poulsen, Karen Bartholine – arbejdsmand Rasmus Christian Poulsen, dødsfald II 274
Poulsen, Karen Mathilde - arbejdsmand Lars Pedersen, dødsfald 66
Poulsen, Ludvig Chr. – handelsbetjent, dødsfald II 250
Poulsen, Niels – ligbærer, dødsfald 398
Poulsen, Rasmus – gaardejer, Agedrup, dødsfald 219
Poulsen, Sigfred Marius – fhv. kjøbmand, dødsfald II 149, 159
Probst, Else – 7 uger, datter af barber … Probst, Nørregade 20, dødsfald 381
Prøvensen, Jacob Conrad Vilhelm – typograf, dødsfald II 438, 442
Rasmussen, A. Hybel – læderhandler, Svendborg, kuratorbeskikkelse 247
Rasmussen, Andreas Frederik – bager, konkursbo 26, II 193, II 200, II 201, 212, 260
Rasmussen, Ane – gift, tømmermand Hans Laurits Hansen, dødsfald II 274
Rasmussen, Ane Kirstine – enke, skrædder P. Rasmussen, af Stige, dødsfald 414
Rasmussen, Ane Marie – enke, arbejdsmand Rasmus Hansen, II 404
Rasmussen, Anna Margarethe – 14 dage, datter af vognmand Jens Rasmussen, Klingenberg 16, dødsfald II 267
Rasmussen, Anna Marie – ugift, dødsfald 421
Rasmussen, Carl Christian – cand. phil., dødsfald II 17
Rasmussen, Carl Christian – snedker, dødsfald II 137, II 138
Rasmussen, Carl Julius – pens. lærer, dødsfald 97
Rasmussen, Charles Alfred – 7 maaneder, søn af maskinarbejder … Rasmussen, Kongensgade 42, dødsfald II 247
Rasmussen, Christian – droschekusk, dødsfald 396
Rasmussen, Christian – fhv. kjøbmand, dødsfald II 309, 321
Rasmussen, Christiane Dorthea – gift, bryggeriarbejder Rasmus Peter Rasmussen, dødsfald II 313
Rasmussen, Christoffer – slagtermester, dødsfald II 283
Rasmussen, Dagmar Johanne – 10, datter af kjøbmand … Rasmussen, Middelfart Landevej 117, dødsfald II 319
Rasmussen, Ellen – 5 uger, datter af ugift Caroline Rasmussen, Vesterbro 23, dødsfald 102
Rasmussen, F. – kjøbmand, i Varde, kuratorbeskikkelse II 257
Rasmussen, Fransiska Maria Cathrine – enke, skibskaptajn Rasmus Rasmussen, dødsfald II 412
Rasmussen, Gjertrud – enke, detaillist Jens Christian Larsen, dødsfald II 401
Rasmussen, Gjertrud Marie – enke, daglejer Niels Rasmussen, dødsfald 93
Rasmussen, Hans Carl – 6 maaneder, søn af skrædersvend Fritz Vilh. Rasmussen, Fredensgade 23, dødsfald II 304
Rasmussen, Hans Christian – skomager, dødsfald II 125
Rasmussen, Hans Marius – 13 dage, søn af Maren Rasmussen, Dronningensgade 107, dødsfald 365
Rasmussen, Ingeborg Christine – 9 uger, datter af detaillist L. Rasmussen, Hans Jensensstræde 45, dødsfald II 385
Rasmussen, J. A. – kalkbrænder, kuratorbeskikkelse II 116
Rasmussen, Jens – arbejdsmand, dødsfald 119
Rasmussen, Jens Carlo – 7 dage, søn af ugift Pouline Rasmussen, Bangs boder 13, dødsfald 274
Rasmussen, Jens Jacob – havnearbejder, dødsfald 287
Rasmussen, Jensine – enke, husmand … Rasmussen, af Barløse, dødsfald II 458
Rasmussen, Jensine Oline – frøken, dødsfald 69, II 100
Rasmussen, Johanne – enke, bagermester Hans Fangel, dødsfald 199
Rasmussen, Johannes – 15, søn af husmand Rasmus Rasmussen, af Rynkeby, dødsfald 372
Rasmussen, Johannes Peter Laurits – 3 uger, søn af mursvend Rasmus Peter Rasmussen, Sct. Jørgens forstad 91, dødsfald 153
Rasmussen, Julie – 7 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Christian Rasmussen, Heden 96, dødsfald 458
Rasmussen, Julie – enke, bager Hans Frederik Rasmussen, dødsfald 77
Rasmussen, Karen Marie – enke, skolelærer H. Petersen, dødsfald II 267
Rasmussen, Kirstine Petrine – ugift, dødsfald 141
Rasmussen, Lars – fhv. møllebygger, dødsfald II 400
Rasmussen, Lars – snedker, dødsfald II 300
Rasmussen, Lars Peter – væver, dødsfald II 81
Rasmussen, Laurits – 17, søn af drejer Lars Rasmussen, Heden 36, dødsfald II 349
Rasmussen, Laurits Chr. – former, skifte II 334
Rasmussen, Laurits Christian – former, skifte II 340
Rasmussen, Lauritz Valdemar – 2, søn af tømmersvend … Rasmussen, Lumby, dødsfald II 365
Rasmussen, Ludvig – arbejdsmand, dødsfald 49, II 65
Rasmussen, Marie Elise – frøken, dødsfald II 313
Rasmussen, Marie Kirstine Theodora – 5 uger, datter af fyrbøder Rasmus Rasmussen, Østre Stationsvej 13, dødsfald 417
Rasmussen, Mette Marie – gift, gartner Niels Jørgen Rasmussen, dødsfald 76
Rasmussen, Oluf Holger – 6 uger, søn af ugift Ingeborg Rasmussen, Gartnergade 3, dødsfald II 160
Rasmussen, Peter – væver, kuratorbeskikkelse II 245
Rasmussen, Poul Valdemar – 3, søn af politiassistent … Rasmussen, i Hjallese, II 415
Rasmussen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald 261
Rasmussen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald II 86, 97, II 128, 156
Rasmussen, Rasmus Chr. – patient paa Ebberødgaard, dødsfald 107
Rasmussen, Rasmus Chr. – telegrafbud, dødsbo II 177, 201, 227, 278
Rasmussen, Rasmus Christian – gaardbestyrer af Jørgensø, dødsfald 138
Rasmussen, Rasmus Peter – 14, søn af postbud Rasmussen, Rødegaardsvej 40, dødsfald 43
Rasmussen, Rasmus Peter – tjenestekarl, af Taagerod, dødsfald 378
Rasmussen, Signe Margrethe – 8 dage, datter af arbejdsmand Anders Jørgen Rasmussen, Odinsgade 25, dødsfald II 197
Rasmussen, Søren Christian – murer, Dræby Fed, dødsfald II 413
Rasmussen, Valdemar – 4½, søn af typograf Rasmussen, Grønnegade 210 dødsfald II 55
Rasmussen, Vilhelm Peter Philippe – 1, søn af ugift Juliane Marie Rasmussen, Grynhusene 19, dødsfald 167
Raun, Maren - gift, tømmersvend … Raun, dødsfald II 159
Reimer, Marie – gift, barber Vilhelm Brandt, dødsfald II 286
Rex, Elise – 3 og 3 maaneder, datter af dugmager Christian Rex, Sct. Jørgensgade 19, dødsfald II 412, II 425
Riber, Holger Vilhelm – kjøbmand, dødsfald II 338, 402
Richter, Gustav Adolf Ludvig – slagter, skifteattest II 208
Rohde, Elise Marie – enke, toldassistent … Gravenhorst, dødsfald 81
Rose, Ane Kirstine Marie – gift, arbejdsmand Hans Jensen, dødsfald II 244
Rützou, Hans Rudolff – partikulier, dødsfald 404
Salomonsen, Hanne – frøken, dødsfald II 281, 286
Sandberg, Peter Thorning – dødsfald 156
Sander, … - gift, Simon Henrik Sander, dødsfald II 56
Schefmann, Emilie Henriette – jomfru, dødsfald II 135
Schelofsky, Kathinka Alexandrine – gift, postpakmester Rasmus Jacobsen, dødsfald II 337
Scheuer, Bertha Marie – gift, støbemester Anton Mathies Scheuer, II 247
Schiær, Kathrine Elisabeth – gift, fhv. bager Niels Helt Madsen, dødsfald II 417
Schiøtz, O. – inspektør, kuratorbeskikkelse 226
Schiøtz, Theodor Ludvig – brygger, dødsfald II 213, II 223
Schmidt, Emma Gusine Kristine – gift, vognmand C. Hansen, 304, II 309
Schmidt, Ingeborg Georgine Charlotte - enke, godsforvalter Jens Barbred Wildt, dødsfald 69
Schmidt, Kristine – 5, datter af arbejdsmand Hans Sørensen Schmidt, Dansestræde 8, dødsfald II 124
Schmidt, Niels Peter – garversvend, dødsfald II 57
Schneider, Ane Johanne – gift, klinker Carl Ferdinand Heinrich Schneider, dødsfald 443
Schrøder, Axel – 11 uger, søn af skomager Christian Rudolf Schrøder, Sct. Jørgensgade 14, dødsfald 218
Schrøder, Christian Peter – 18 dage, søn af slagter Peter Schrøder, Engelstoftgade 15, dødsfald 124
Schultz, Emma Juliane – gift, straahattefabrikant … Schultz, skifte 197, 309
Schuster, Svend Gustav – 9 uger, søn af glassliber … Schuster, Bolbro, dødsfald 354
Schütten, A. – kjøbmand, kuratorbeskikkelse II 155
Segaardsen, Dorthea Kirstine – gift, tømrer Lars Nielsen, dødsfald 199
Seidenfaden, Edith Valborg Dorthea Seidenfaden – 11 maaneder, i pleie hos skrædder Rasmus Andersen, Hjallesevej 13, dødsfald II 346
Simon, Berendt – maler, konkursbo 258, II 271, 303, II 307, 311, 327
Simon, Esther Maud Probst – 9 maaneder, datter af maler … Simon, Nørregade 91, dødsfald 149
Simonsen, Rasmus – fhv. gaardejer, dødsfald 44
Skougaard, Niels Sørensen – detaillist, dødsfald 365
Skovsted, Karla Johanne – 18 dage, datter af skomagermester … Skovsted, Albanigade 9, dødsfald II 311
Slengerick, Hans Vilhelm – partikulier, dødsfald 412, 456
Slot, Albert Rasmussen – 1, søn af sergent … Slot, Ny Vestergade 16, dødsfald 135
Steffensen, Jens Peter – gummiarbejder, kuratorbeskikkelse, 95
Steffensen, Peter – smedesvend, dødsfald 127
Stockfleth, Hannibal Hugo – dødsfald 134
Stolzenbach, Julius Ferdinand – murer, dødsfald 447
Stougaard, Maren Dorthea – gift, tømmermester … Andersen, 179
Strøm, Hans Samuel Christian – dr. med., dødsfald II 403
Strøm, Seline Arlinde Constance – enkefru, dødsfald 317, II 318
Stærmose, Else Marie Hansine – 4 dage, datter af kjøbmand F. V. Stærmose, Vestergade 96, dødsfald II 1
Staal, Mechaline Johanne Lorentze - … Friborg, dødsbo II 21, 235, 294
Svane, Emil Ludvig Christian – umyndighedserklæring og dødsfald II 231, 262, 263, 308, II 448
Svane, Marie Christine – gift, fhv. beslagsmed Carl Svane, dødsfald 101
Svarre, Cathrine Marie - gift, faktor Anthon Petersen, dødsfald II 117
Svendsen, Casperine – gift, skomager Hans Carl Petersen, dødsfald 159
Svendsen, Maren - enke, husmand Lars Nielsen, dødsfald II 75
Syberg, F. Hempel – forpagter, kuratorbeskikkelse II 77  
Søderberg, … - 24 timer, udøbt dreng, søn af væver Olaf Søderberg, Dronningensgade 88, dødsfald II 407
Søderlund, Ella Karen Sophie - ½, datter af kjøbmand Frederik Søderlund, Kongensgade 18, dødsfald 347
Søfeldt, Cilius Nicolai – skomager, dødsfald 274
Sørensdatter, Johanne – enke, smaakjører Hans Jacobsen, dødsfald II 105
Sørensdatter, Sofie Marie – enke, fhv. kjøbmand Bonde Jørgensen, dødsfald II 262
Sørensen, … - gift, gaardmand Jens Sørensen, Vollerslev, dødsfald 96
Sørensen, … - gift, væver Laurits Sørensen, dødsfald II 12
Sørensen, A. C. – melhandler, dødsbo 443
Sørensen, Ane Kathrine – enke, arbejdsmand Hans Jensen, dødsfald 378
Sørensen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Jens Petersen, dødsfald II 378, II 441
Sørensen, Ane Margrethe – enke, arbejdsmand … Johansen, dødsfald II 183
Sørensen, Anne – frøken, 35, 38, II 42, 226
Sørensen, Betty Sofie – 3 uger, datter af arbejdsmand Jens Sørensen, Skibhusvejen 74, dødsfald 23
Sørensen, Carl – 14 maaneder, søn af slagteriarbejder Jens Sørensen Kjærgaard, Jens Benzonsgade 17, dødsfald II 57
Sørensen, Chr. – partikulier, dødsbo II 90, 177, 187
Sørensen, Christiane – gift, væver Hans Peter Madsen, dødsfald 326
Sørensen, Edith Alisi Marie Alexandrine – 5 maaneder, datter, af buntmager V. Sørensen, Torvet 14, dødsfald II 252
Sørensen, Else Kjærby – 7 uger, datter af diakon Jørgen Sørensen, Absalonsgade 42, dødsfald 134
Sørensen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 281
Sørensen, Hans Christian – væver, kuratorbeskikkelse 128
Sørensen, Harald Viggo Emil – 2, søn af gjæstgiver Rasmus Sørensen, Sortebrødretorv 5, dødsfald 319
Sørensen, Henriette Nora – gift, bankkasserer … Sørensen, i Svendborg, dødsfald II 455
Sørensen, Jens Peter – tjenestekarl, af Gasbølle, i Vissenbjerg, dødsfald II 432
Sørensen, Laurits Adolf – dødsfald II 97
Sørensen, Marinus – cigarmager, dødsfald 192
Sørensen, Mary Emilie – 5, datter af fyrbøder Carl Henrik Vilhelm Sørensen, Grynhusene 14, dødsfald 295
Sørensen, Niels Chr. – partikulier, dødsbo II 374, 387, II 456
Sørensen, Poul – 2½ døgn, søn af detaillist H. Sørensen, Nedergade 1, dødsfald II 282
Sørensen, Poul Carl - ½, søn af skrædder … Sørensens enke, Absalonsgade 40, dødsfald 45
Sørensen, Rasmus – fhv. kjøbmand, dødsfald II 145
Sørensen, Sophus – 10½, søn af vognmand Anders Larsen Sørensen, Overgade 72, dødsfald 277
Sørensen, Søren Julius – uhrmager, dødsfald II 134
Sørensen, Søren Peter – arbejdsmand, dødsfald 219
Sørensen, Søren Troels – 4, søn af arbejdsmand … Sørensen, Nyborg Landevej, dødsfald II 48
Tange, Poul Adam Vilhelm – slagtermester, 332
Thane, Laurits Christian – trafikassistent, dødsfald 132
Thierlein, A. - Odense Skotøjsfabrik, konkursbo 320, 331
Thobrogger, Agnes Kathinka - gift, apotheker … Thaning, dødsfald 57
Thomasdatter, Hanne – enke, detaillist Niels Chr. Jensen, dødsfald II 453
Thomasdatter, Mette Kirstine - enke, vægter Jens Nielsen, dødsfald II 56
Thomasen, Thomas Vestergaard – af Kratholm, 130
Thomsen, … - enke, bager Thomsen, dødsfald og dødsbo II 24, II 86, 132, 142, II 155, 246, II 281, 425
Thomsen, Edith Gunhilde – 3 maaneder, datter af billedskjærer … Thomsen, Grønnegade 25, dødsfald 383
Thomsen, Ellen Marie – enkefru, fotograf … Hansen, 232
Thomsen, Hans August – 3, søn af maskinist P. C. Thomsen, St. Jørgensgade 33, II 397
Thomsen, Marie Laurentine – gift, væver Jens Chr. Laurits Heymann, dødsfald 306
Thorsen, Johanne Cathrine – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Peter Marius Thorsen, Nyborg Landevej 38, dødsfald 295
Thorsen, Karen Kirstine – gift, arbejdsmand Jens Peter Marius Thorsen, dødsfald 453
Thorsen, Preben Albert – kurvemager, dødsfald II 345
Thorsen, Sidsel Kirstine – enke, restauratør Jens Christian Madsen, dødsfald II 76
Thrane, Carl Emil – slagter, dødsfald II 288, II 291
Thrane, Hans Mathias Fabricius – slagter, dødsfald II 372
Thrane, Inger Frederikke Cecillie – 11 maaneder, datter af slagter Hans Mathias Thrane, Overstræde 4, dødsfald 149
Thrane, Sophus Martin Christian – slagtersvend, dødsfald 94
Thuge, Johanne Marie Tobine Joechime – enke, overlærer … Aagesen Müller, II 301
Thyboe, … - kjøbmand, konkursbo II 13, 27, II 294, II 308, 334, II 356, 368, 390
Thygesen, Gudrun – 4 maaneder, datter af forretningsfører Chr. Thygesen, Ny Vestergade 15, dødsfald II 28
Tiedje, Harriet – 3 maaneder, datter af bogtrykker … Tiedje, Vestergade 102, dødsfald 153
Toft, Karla Elisabeth Kristine – 2 maaneder, datter af bødker … Toft, Sct. Jørgens forstad 78, dødsfald II 186
Tomhøj, Niels Christiansen – opsynsmand, kuratorbeskikkelse 119
Torp, Alphonse Hannibal – barber, Frederikssund, kuratorbeskikkelse 249
Trostmann, Anne Margrethe Julie – 9 maaneder, datter af kellner Franclen Georg Trostmann, Dagmarsgade 11, dødsfald II 199
Tvilling, Peter Jensen Sørensen – konkursbo II 330, 347, II 369, 399, 431
Tychsen, Georg Peter Christian – kjøbmand, dødsfald 345, 351
Tørring, Niels Frandsen – tobaksfabrikant, dødsfald 28
Ulriksen, Anders Laurits – dødsbo II 280
Unserud, Arnold Marius – uhrmager, dødsfald 174, II 366
Unserud, Mathias Christian – uhrmager, dødsfald II 386
Valter, Hans – bundtmagervend, kuratorbeskikkelse II 168
Vildt, Henrik Vilhelm – 1, søn af væver Carl Christian Vildt, H. C. Andersensgade 88, dødsfald II 102
Ville, Laurits Jens Johansen – slagtermester, Fredericia, kuratorbeskikkelse, II 116
Waidtløw, Carl Ejner – 12 uger, søn af bager … Waidtløw, Kongensgade 6, dødsfald 80
Waidtløw, Carl Emil – blomsterfarver, dødsfald II 281
Waidtløw, Dorthea Marie – ugift, dødsfald II 1
Walther, Carl Villy – 8 maaneder, adoptivsøn af buntmager Hans Walther, Adamsgade 35, dødsfald II 345
Warberg, … - borgmesterfuldmægtig og kancelliraad, kuratorbeskikkelse II 114
Weber, Axel – 9 maaneder, søn af bogbinder Carl Weber, Vestergade 72, dødsfald 17
Weihrauch, Niels Christian Johannes – 7 maaneder, søn af maskinarbejder Søren Frederik Weihrauch, Skibhusvej 81, dødsfald II 226
Westermann, Hans Marinus - høker, konkursbo II 418, II 425, 428, 439
Wiingaard, Valdemar Emil Fabricius – handelskommis, dødsfald II 402
Wikstedt, Marie Sophie – gift, glasmager Jacob Søderlund, dødsfald 125
Wilkens, Johan Heinrich Friederich – smed, dødsfald II 97, 99
Wilms, Immanuel Laurits Christian – 8, søn af blikkenslagermester … Wilms, Læssøegade 1, dødsfald II 181
Winther, … - kjøbmand, værge- og kuratorbeskikkelse II 63, 64
Wølker, Anton Adler – skrædersvend, dødsbo 58
Østerbye, Christian Carl – farver, dødsfald 153
Østerbye, Peter Theodor – fhv. bager, dødsfald 306, II 318
Østergaard, Hans Martinus – mejerielev, Skamby, dødsfald II 305
Aabye, … - etatsraad, kuratorbeskikkelse II 119
Aagaard, Marie Regine – ugift, datter af malermester Aagaard, dødsfald II 446
Aalborg, Johannes Nicolai – rebslager, dødsfald 118