Bjerge-Aasum herreder 1895-1904

Afskrift af register til skifteprotokol
Bjerge - Aasum herreder 1895-1904
© Lotte Brændegaard Hvid

1895, Andersdatter, Bodil – ugift tjenestepige, Rønninge Skole, 214, 258, 260
1895, Andersdatter, Johanne – aftægtsnyderske, Davinde Mark, 59
1895, Andersdatter, Karen Marie – enke, Munkebo, husmand Hans Nielsen, 63, 74
1895, Andersdatter, Kristiane – aftægtsnyderske, Skallerød, 43
1895, Andersen, Ane Marie – gift, Rynkeby, aftægtsmand Niels Jørgensen, 137
1895, Andersen, Hans – fragtmand, Dræby, 168, 174, 180
1895, Andersen, Ingeborg Andrea – datter af husmand Niels Andersen, Birkum Kohave, 62
1895, Andersen, Jørgen Thor – aftægtsmand, Hundslev Mark, 80
1895, Andersen, Karen Kirstine – gift, Hundslev Mark, husmand Anders Jørgensen, 37
1895, Andersen, Lars Peter – snedkerlærling, Bullerup, 118, 121, 152
1895, Andersen, Laura Frederikke – datter af husejer Carl Andersen, Rynkeby Mark, 69
1895, Andersen, Mads – husmand, Fraugde Kjærby Mark, 255, 264, 271
1895, Andersen, Maren – gift, Kjølstrup Fattiggaard, bestyrer Frands Christian Pedersen, 84, 166, aar 1899 pag. 299
1895, Andersen, Peter – aftægtsmand, Hundslev Mark, 75
1895, Andersen, Rasmus – fhv. gaardejer og aftægtsmand, Røirup, 235, 242, 251
1895, Andersen, Rasmus – husmand, Rueskov, 118, 151, 161, 190
1895, Bøje, Clarence Robert Hansen – søn af gaardejer Rasmus Hansen, Bobjerg i Lunde Sogn, død i Sønder Næraa, 183, 187
1895, Carlsen, Thorvald Emil – 3 maaneder, søn af husmand Niels Carlsen, Sønder Næraa Mark, 39
1895, Christensen, Hans – husejer og arbejdsmand, Allerup Mark, 186, 189
1895, Christensen, Jacob – fhv. husmand, Rynkeby Hospital, 71
1895, Christiansen, Hans Frederik Alberti – søn af husejer Jørgen Christiansen, Holev, 762
1895, Christiansen, Maren Kirstine – enke, Allerup Mark, husmand Hans Christensen, 246, 248, 569
1895, Christiansen, Niels – husejer, Høiby, 146, 146, 172, 378
1895, Dinesen, Peter – søn af Niels Dinesen, Rønninge Mark, 39
1895, Eilschou, Sophie – enke, Elved Mølle, adjunkt … d’Origny, 107, 108, 113, 197
1895, Eskildsen, Peder – husmand, Fraugde Mark, 119, 127, 185, 204, 221, 376
1895, Frederiksen, Christian Lego – søn af ugift Marie Frederiksen, Sønder Næraa Hestehave, 98
1895, Frederiksen, Karen Dorthea – gift, Dræby, husejer Edvard Hansen, 59
1895, Gregersen, Anders – aftægtsmand, Neder Holluf Mark, 213
1895, Hansdatter, Ane – enke, Lumby, husmand Peder Rasmussen, 199, 203, 323
1895, Hansdatter, Ane Marie – enke og aftægtsnyderske, Fraugde, gaardejer …, 221
1895, Hansdatter, Christiane – aftægtsnyderske, Seden, 63
1895, Hansdatter, Karen – enke, Munkebo, sømand Mads Andersen, 108
1895, Hansdatter, Karen – gift, Allerup Mark, aftægtsmand Niels Rasmussen, 131
1895, Hansdatter, Kirsten – gift, Davinde, murer Andreas Mortensen, 209
1895, Hansdatter, Marie – enke og aftægtnyderske, Røirup, aftægtsmand Jørgen Knudsen, 14, 32, 71, 72, 73, 312
1895, Hansen, Anders – fhv. gaardejer og aftægtsmand, Davinde, 79, 180, 230, 231, 234, 234
1895, Hansen, Anders Marius – søn af møllersvend Hans Søren Hansen, Urup Mark, 218
1895, Hansen, Ane Sophie – ugift pige, Høiby Mark, 112
1895, Hansen, Anna Oline – datter af husmand Christoffer Hansen, Fraugde Mark, 76
1895, Hansen, Axel Villiam – søn af husmand Jens Hansen, Munkebo, 56
1895, Hansen, Christen – søn af husejer Niels Hansen, Tarup Mark, 92
1895, Hansen, Hans – fæstehusmand, Rynkeby Mark, 42, 52, 65
1895, Hansen, Hans – husejer, Sønder Næraa Mark, 763, 3, 5, 16, 51, 57, 70, 106, 138, 154, 166, 183
1895, Hansen, Hans – husmand, Radby, 119, 131, 206, 391, 438, 478
1895, Hansen, Hans – murer, Rynkeby Mark, 82, 115
1895, Hansen, Hans Carl – søn af murer Hans Hansen, Rynkeby Mark, 82, 115
1895, Hansen, Hans Christian – husejer, Hundslev Nymark, 132, 151, 175, 311
1895, Hansen, Hans Jørgen – husmand, Seden, 153, 157, 171
1895, Hansen, Hans Jørgen Julius – søn af husejer Carl Hansen, Fraugde Kjærby, 138
1895, Hansen, Ingeborg Margrethe – gift, Tvinde, smed Vilhelm Vilhelmsen, 5, 14, 25, 41
1895, Hansen, Jenny Sørine Oline – datter af indsidder Anders Hansen, Dræby, 54
1895, Hansen, Jens – aftægtsmand, Allerup, 119
1895, Hansen, Jens – aftægtsmand, Dømmestrup, 16
1895, Hansen, Jens – fattiglem, Munkebo Fattiggaard, 197
1895, Hansen, Johannes Thorkild – murerlærling, Freltofte Mark, 214, 217
1895, Hansen, Karen – gift, Tvinde, tømrer Rasmus Jørgensen, 198, 199, 200 201, 323
1895, Hansen, Karen Nielsine – gift, Holev, indsidder Peter Chr. Rasmussen, 13
1895, Hansen, Karen Sophie – datter af tømrer Anders Christian Hansen, Lumby, 233
1895, Hansen, Lars – gaardejer, Lumby, 130, 144, 157, 377
1895, Hansen, Lars – husmand, Birkende, 209, 217
1895, Hansen, Lars – ungkarl, Lumby, 12
1895, Hansen, Maren Kirstine – datter af gaardejer Niels Hansen, Nørre Søby Mark, 39
1895, Hansen, Marie Elvira – datter af ugift tjenestepige Rasmine Pedersen, Vestergade 51, Odense. I pleje hos husmand Peder Pedersen, Birkende, 213
1895, Hansen, Marie Sofie – datter af husmand Christoffer Hansen, Fraugde, 75
1895, Hansen, Niels – aftægtsmand, Seden Mark, 104
1895, Hansen, Ole Klaudi – slagter, Davinde, konkursbo 81, 82, 101, 106, 130, 138, 139, 147, 257, 364, 610, 659, 668, 789, 13
1895, Hansen, Peder – aftægtsmand, Røile, Nørre Søby Sogn, 190
1895, Hansen, Rasmus – boelsmand, Dømmestrup, 113, 118, 213
1895, Hansen, Sofus Nikolaj – søn af husmand Hans Jørgen Hansen, Seden, 101
1895, Hansen, Søren Christian – gaardejer, Høiby Mark, 249, 313
1895, Henriksdatter, Marie Magdalene – enke, Kjertinge, gaardejer Peter Rasmussen, 764
1895, Herluf, Birthe Christine Hansen – datter af smed Hans Jørgen Hansen, Nørre Søby, 43
1895, Hindesen, Mathias – ungkarl, Rønninge, 178, 179, 205, 209
1895, Holm, Rasmus Peter – søn af skrædder Peter Petersen, Rønninge Fattighus, 760
1895, Haagerup, Jens Valentin – fhv. husejer, Sønder Næraa, 217, 246
1895, Jacobsen, Albertine Kirstine – enke og indsidder, Hollufgaards Mark, 11, 13
1895, Jacobsen, Jacob Marius – gaardfæster, Ladby, 46, 52, 58, 87, 312
1895, Jacobsen, Karen Elna – datter af gaardejer Mads Christian Jacobsen, Munkebo, 61
1895, Jacobsen, Rasmus – aftægtsmand, Agedrup, 760
1895, Jensdatter, Gjertrud – gift, gaardejer Lars Rasmussen, Høiby, 70 80, 89, 271
1895, Jensen, Joachim Vilhelm – husejer, Fraugde Mark, umyndiggørelse 141, 239, aar 1914 pag 288
1895, Jensen, Jørgen – fattiglem, Marslev Fattiggaard, 58
1895, Jensen, Knud Harald – søn af husejer Jens Jensen, Ferritslev, 104
1895, Jensen, Lisbeth – ugift, Urup, 196
1895, Jensen, Martin Glasdam – søn af væver Niels Henrik Jensen, Freltofte Mark, 30
1895, Jensen, Rasmus – aftægtsmand, Freltofte Mose, 153
1895, Jensen, Rasmus Christian – søn af ugift Kirsten Jensen, Neder Holluf, 257
1895, Jeppesdatter, Johanne – enke, aftægtsmand Jørgen Nielsen, Birkum Mark, 199
1895, Johansen, Anders – fhv. skytte, Skyttehuset ved Østergaard, 65, 69, 75, 346
1895, Johansen, Jørgen Reinhardt – husmand, Røile, 129, 153, 171, 187
1895, Justesen, Ane Marie – gift, gaardejer Niels Petersen, Davinde Mark, 141
1895, Jørgensdatter, Ane Cathrine – gift, Marslev, husejer og tømrer Niels Christian Knudsen, 135, 143
1895, Jørgensdatter, Margrethe – gift, husmand Hans Nielsen, Freltofte, 198, 223, 422
1895, Jørgensen, Jensine Louise – datter af murer Jens Ludvig Jørgensen, Dræby, 24
1895, Jørgensen, Ove – gaardejer, Ferritslev, 35, 85
1895, Jørgensen, Rasmus – aftægtsmand, Birkum Kohave, 14, 67, 85
1895, Knudsdatter, Ane – gift, Raagelund Mark, husejer Rasmus Nielsen, 87, 101
1895, Knudsdatter, Anne Dorthea – aftægtsnyderske, Fraugde Kjærby, 55
1895, Knudsdatter, Karen – aftægtsnyderske, Høiby Mark, 762, 17
1895, Knudsen, … - udøbt pige, datter af gaardejer Peder Knudsen, Fraugde Kjærby, 258
1895, Knudsen, … - udøbt pige, datter af husejer Rasmus Knudsen, Røirup, 113
1895, Knudsen, Dorthea – enke, Hudevad, husejer og skrædder Lars Poulsen, 32, 43, 187, 189
1895, Knudsen, Hans Laurits – søn af husmand Frands Knudsen, Tarup, 144
1895, Knudsen, Hans Marius – søn af gaardejer Niels Knudsen, Kappendrup, 84
1895, Knudsen, Johannes Marius – søn af husejer Rasmus Knudsen, Røirup, 5
1895, Knudsen, Jørgen – hørsvinger og fhv. husejer, Freltofte Mark, 199, 200
1895, Knudsen, Karen – gift, Vester Kjærby, husejer og sadelmager Lars Hansen, 91
1895, Knudsen, Karen – ugift, død i Texas i Nord Amerika, 21, 191, 236
1895, Knudsen, Knud Laurits – søn af husmand Sofus Knudsen, Røirup Sølyst, 21
1895, Knudsen, Knud Nellemann – søn af murer Jørgen Knudsen, Hudevad, 81, 117
1895, Knudsen, Mads – aftægtsmand, Rynkeby, 74
1895, Knudsen, Maren – ugift, Seden Mark, 172, 174, 205
1895, Knudsen, Peder – aftægtsmand, Røirup, 247, 254, 578
1895, Larsdatter, Dorthea – gift, Birkende, gaardejer Mads Hansen, 761, 65, 68, 167
1895, Larsdatter, Elise – gift, Hundslev Mark, 16, 99, 169, 171, 189, 203, 225, 258, 278
1895, Larsdatter, Mathea – enke, af Stenløse, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, arbejdsmand Rasmus Jensen, 239, 242
1895, Larsen, Anders – aftægtsmand, Seden, 247
1895, Larsen, Ane Kirstine – enke, Ferritslev Mark, husejer …, 114, 186
1895, Larsen, Ane Marie – plejedatter af bomuldsvæver Chr. Hansen, Rynkeby Mark, 114, 152
1895, Larsen, Ane Marie – ugift, Rynkeby, 198, 221, 252, 462
1895, Larsen, Christian Johannes – søn af husejer Christian Larsen, Urup, 104, 105
1895, Larsen, Elna Kirstine – datter af gartner Rasmus Larsen, Nonnebo, 63
1895, Larsen, Hans Christian – søn af husmand Hans Larsen, Sønder Næraa Mark, 157
1895, Larsen, Peder – aftægtsmand, Hundslev Mark, 25
1895, Larsen, Rasmus – aftægtsmand, Rønninge Mark, 147
1895, Larsen, Rasmus – husejer, Freltofte Mose, 249, 275, 303, 497
1895, Madsdatter, Ane – aftægtsnyderske, Nørre Søby, 98
1895, Madsdatter, Anne Margrethe – gift, Lumby Mark, gaardejer Knud Andersen Johansen, 242, 256
1895, Madsdatter, Ottine Cathrine Salomine – ugift, Rønninge, 79, 106, 119, 120, 141
1895, Madsen, Anders Christian – søn af indsidder Niels Peder Madsen, Seden, 256
1895, Madsen, Hans Peder – røgter og indsidder, Lindeskovgaard, 180, 182
1895, Madsen, Jørgen Poul – sadelmager, Nørre Søby, 160, 168
1895, Madsen, Niels Peter – skomager, Tarup, 761, 9
1895, Marcusdatter, Karen Frederikke – gift, Røirup, aftægtsmand Peder Knudsen, 245
1895, Markussen, Knud – husfæster, Over Holluf Mark, 762, 1, 85
1895, Martinsdatter, Ane Marie – gift, Munkebo Mark, husejer Hans Andersen, 79, 128
1895, Mathiasen, Anders – fhv. husejer, Vester Kjærby Mark, 248
1895, Mortensen, Anne – gift, Bullerup Mark, husejer Henning Jørgensen, 86, 98
1895, Møller, Mads Jørgen – fhv. krydsbetjent, Dræby Mark, Munkebo Sogn, 152, 165, 181, 404
1895, Nielsdatter, Abelone Marie – enke, Hudevad, gaardmand Niels Rasmussen, 765
1895, Nielsdatter, Karen – gift, Freltofte, indsidder Knud Petersen, 42, 63
1895, Nielsen, Anders – husmand, Allerup Mark, 212, 463
1895, Nielsen, Anders Nicolai – søn af indsidder Otto Nielsen, Ørnfeldt Veihus, 151
1895, Nielsen, Ane Cathrine – datter af gaardforpagter Niels Andersen Nielsen, Høiby, 143
1895, Nielsen, Ane Kirstine – gift, Ladby, husfæster Peder Christian Rasmussen, 132, 133, 271
1895, Nielsen, Ane Marie – gift, Allerup Mark, husmand Hans Jakob Sørensen, 216, 239, 764, 790, aar 1901 pag 407, 460, aar 1909 pag 559, 575
1895, Nielsen, Augusta – datter af møller Anders Nielsen, Freltofte Mølle, 247
1895, Nielsen, Christian – aftægtsmand og stenhugger, Davinde, 116, 119, 129
1895, Nielsen, Clara Marie Kingo – datter af snedker Rasmus Nielsen, Sønder Næraa, 10
1895, Nielsen, Hans – aftægtsmand, Neder Holluf, 143
1895, Nielsen, Hans – husejer, Freltofte Mark, 230, 236, 287, 303, 425, 448, 454, 455, 749, aar 1901 pag. 253
1895, Nielsen, Hans Jørgen – aftægtsmand, Dræby Fed, 166
1895, Nielsen, Ingeborg Christine Emilie – datter af tjenestepige Lise Gustafson. I pleje hos huslejer Frits Dinesen, Hundslev Mark, 17, 24
1895, Nielsen, Jakob – aftægtsmand, Tarup, 240
1895, Nielsen, Jens – fhv. gaardfæster, Ladby, 167
1895, Nielsen, Jens – hørsvinger, Dræby, 130
1895, Nielsen, Jens Christian – ungkarl, Dræby Fed, umyndiggørelse 145, 150, 166, 168, aar 1903 pag. 782
1895, Nielsen, Johannes Sigismund – søn af indsidder Christian August Nielsen, Grystrup, 30
1895, Nielsen, Maren – gift, Høiby, indsidder …, 202, 204
1895, Nielsen, Niels – gaardejer, Hundslev Nymark, 153, 160, 167
1895, Nielsen, Niels Conrad – sognefoged, gaard- og husejer, Kjertinge, 196, 204, 205, 212, 240, 420
1895, Nielsen, Theodor Knudsen – søn af portør Chr. Knudsen Nielsen, Fraugde Kjærby, 231
1895, Olsen, Hans Laurits – søn af fisker Peder Olsen, Seden, 204
1895, Olsen, Olga Marie Christine – datter af arbejdsmand Morten Olsen, Hundslev Nymark, 43
1895, Ottosen, Knud – møller, Mellem Mølle, 198, 217, 222, 249, 462
1895, Ottosen, Rasmus Marius – søn af gaardejer Morten Ottosen, Munkebo, 98
1895, Pedersdatter, Ane Marie – gift, Nørre Lyndelse Mark, lejehusmand Hans Jensen, 765, 12
1895, Pedersdatter, Elisabeth – enke, Bullerup, husejer Hans Rasmussen, 74, 103, 108, 347
1895, Pedersdatter, Kirsten – enke og fattiglem, Sønder Næraa Fattighus, 240
1895, Pedersdatter, Maren – gift, Kjølstrup, gaardejer Hans Pedersen, 52, 68, 266
1895, Pedersen, Andrea Johanne – datter af husmand Anders Pedersen, Davinde, 144
1895, Pedersen, Ane – ugift, Dømmestrup, 214, 243
1895, Pedersen, Anne Marie – enke og aftægtsnyderske, Vester Kjærby Mark, husmand Hans Jakob Sørensen, 239
1895, Pedersen, Frederik Christian – søn af husmand Peter Rasmussen, Rolfsted, 761, 5
1895, Pedersen, Hans – murer, Munkebo, 23, 30, 55, 97
1895, Pedersen, Jens – aftægtsmand, Seden, 35
1895, Pedersen, Johanne Kathrine – gift, Lille Ubberud, husmand Peder Christian Jensen i Seden, 116
1895, Pedersen, Karen Sophie – gift, Allerup Thorup, skrædder Hans Rasmussen, 132
1895, Pedersen, Laura – datter af gaardbestyrer Niels Pedersen, Birkende, 179
1895, Pedersen, Marie Hansine – gift, Østergaards Mølle, død i Brandbjerg i Kollerup Sogn, møllerkudsk Jakob Hansen, 206
1895, Pedersen, Mathilde Kirstine – datter af forpagter Jens Pedersen, Kappendrup, 241
1895, Pedersen, Niels – søn af snedker Hans Christian Pedersen, Lumby Mark, 16
1895, Pedersen, Peter Anton Jakob – søn af bestyrer Frands Christian Pedersen, Kjølstrup Fattiggaard, 75
1895, Pedersen, Rasmus – aftægtsmand, Fraugde, 219
1895, Pedersen, Sidsel Marie – datter af husejer Rasmus Pedersen, Nørre Søby Mark, 86
1895, Petersen, … - udøbt pige, datter af lærer Laurits Peter Emil Pedersen, Nørre Lyndelse, 258, 260
1895, Petersen, Ane Kirstine Jensine – plejebarn, Freltofte Mark, 222, 230
1895, Petersen, Anne Marie – gift, Munkebo, skipper Anders Larsen kaldet Lauritzen, 122, 133, 135, 376
1895, Petersen, Johannes Marius – søn af skomager Søren Simonsen Petersen, Seden, 97
1895, Pliniussen, Anne Marie – datter af husejer og tømrer Jens Pliniussen, Birkum Mark, 175
1895, Poulsen, Caroline Sophie Christine – datter af husmand Hans Poulsen, Hundslev Mark, 34
1895, Poulsen, Johannes Waldemar – søn af slagter Hans Poulsen, Kappendrup, 245
1895, Poulsen, Lars – aftægtsmand, Ladby, 87
1895, Poulsen, Poul – møllebygger, Rønninge Mark, 130, 135
1895, Poulsen, Valborg – gift, Ferritslev, husejer og vejmand Jens Jensen, 100, 575, 577
1895, Rasmusdatter, Karen – gift, Fraugde, 136, aar 1898 pag. 249
1895, Rasmusdatter, Mette Kirstine – enke og aftægtsnyderske, Davinde, husmand Rasmus Rasmussen, 247
1895, Rasmussen, … - udøbt dreng, søn af husejer og træskomand Rasmus Christian Rasmussen, Dømmestrup, 188
1895, Rasmussen, Ane Cathrine – datter af husmand Knud Rasmussen, Ferritslev, 112, 114
1895, Rasmussen, Anna Margrethe – ugift, Nørre Søby, 246, 273, 570
1895, Rasmussen, Anna Marie – datter af indsidder Erik Rasmussen, Allerup, 131
1895, Rasmussen, Dorthea – fattiglem, af Sønder Høirup kommune, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, 106, 108
1895, Rasmussen, Hans Valdemar – skræderlærling, Birkum Mark, 104, 117
1895, Rasmussen, Henrik – fhv. smed, af Aarslev, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, 155, 166
1895, Rasmussen, Johanne Marie – datter af arbejdsmand Peter Chr. Rasmussen, Klarskov, 10
1895, Rasmussen, Johannes – søn af skrædder Hans Rasmussen, Bullerup, 223
1895, Rasmussen, Karen – ugift pige, Vester Kjærby, 113, 138, 156
1895, Rasmussen, Karen Marie – datter af forpagter Peter Iver Rasmussen, Vester Kjærby, 74
1895, Rasmussen, Karen Marie – datter af husmand Hans Christian Rasmussen, Urup Mark, 239
1895, Rasmussen, Knud Olaf – søn af husforpagter Cornelius Rasmussen, Davinde, 116
1895, Rasmussen, Lars – aftægtsmand, Urup, 197, aar 1903 pag. 38, 66, 68, 113, 284
1895, Rasmussen, Laurits Theodor – søn af husmand Chr. Rasmussen, Rønninge, 200
1895, Rasmussen, Maren Jensine – datter af tjenestekarl og pt. militærarbejder i Odense. I pleje Krups hustru, i Dræby, 147
1895, Rasmussen, Mikkel – husejer og murer, Kjertinge, 215, 216, 250
1895, Rasmussen, Niels – aftægtsmand, Holev, 212
1895, Rasmussen, Peder – aftægtsmand, Allerup, 259, 263
1895, Rasmussen, Rasmine Mathilde – ugift pige, Nørre Søby, 229, 273, 570
1895, Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Allerup Thorup, 764, 15
1895, Rifbjerg, Andrea Sophie – ugift husholderske, Søbysøgaard, 6, 16, 57
1895, Salomonsdatter, Margrethe Levine – enke, Birkum, væver Peter Nielsen, 15
1895, Schmidt, Jacobine Helene – enke, Dræby Mark, fhv. krydsbetjent Mads Møller, 255, 261, 405
1895, Schmidt, Jep Jepsen – forvalter, Bramstrup, 214, 215, 218, 219
1895, Stiller, Inger Elisabeth – gift, Dømmestrup Mark, husmand Rasmus Hansen, 174
1895, Sørensdatter, Ane Dorthea – gift, Dræby, hørsvinger Jens Nielsen, 122
1895, Sørensen, Jens Peder – barn, Sosted, 25
1895, Sørensen, Marie – barn, Rønninge Mark, 116
1895, Sørensen, Søren – husmand, Sønder Næraa Mark, 98, 105, 110
1895, Tagesen, Andreas – aftægtsmand, Vester Kjærby Mark, 75, 105, 272
1895, Villumsen, Anna – plejebarn, Hundslev Nymark, 462, 470
1895, Westergaard, Constance Sofie – gift, Vester Kjærby, husmand Ulrik Larsen, 306, 327, 328, 334, 334, 335, 335, 336
1895, Wittrup, Jens Frederik – musiklærer, Nørre Søby, 151
1895, Aarenstrup, Carl Theodor – arbejdsmand, Tving Mark, 4
1896, Andersdatter, Ane Margrethe – gift, Munkebo, aftægtsmand Søren Andersen, 291
1896, Andersdatter, Maren – enke, Freltofte, husmand Peter Nielsen, 386, 393, 394, 579, 750
1896, Andersen, Anders – aftægtsmand, Thorup Mark, 389
1896, Andersen, Andrea Margrethe – datter af tømrer Mads Andersen, Fraugde Kjærby, 366
1896, Andersen, Elise Marie – datter af hjulmand Otto Andersen, Birkum, 323
1896, Andersen, Frands – husejer, Bullerup, 427, 462, 783
1896, Andersen, Hans – aftægtsmand, Ladby, 432, 435, 439, 446, 571
1896, Andersen, Hans – husmand, Munkebo Mark, 352, 354, 362
1896, Andersen, Johan – fhv. gaardejer, Ore, 313
1896, Andersen, Karen – gift, Østergaards Grund, husejer Christen Nielsen, 390, 398, 417
1896, Andersen, Mads – fhv. boelsmand, Sosted, 352
1896, Andersen, Marie Sofie – gift, Rødløve, gaardejer Ole Christiansen, 449, 470, 494
1896, Andersen, Olga Marie – datter af husmand Lars Christian Andersen, Munkebo, 364
1896, Andersen, Otto – søn af husejer Anders Ottosen, Birkum Kohave, 270, 275
1896, Andersen, Peder – husejer, Lumby Mark, 386, 391, 399, 402, 526
1896, Andersen, Rasmine Mathilde – datter af tømrer Mads Andersen, Fraugde Kjærby, 369
1896, Andersen, Søren – aftægtsmand og murer, Munkebo, 394
1896, Andreasen, Abel Cathrine – gift, Birkende, gaardejer Hans Clausen, 372, 414, 652
1896, Bendixdatter, Kirstine – enke, Rynkeby Hospital, husmand Peder Pedersen, 270
1896, Bondesen, Hans Pedersen – husejer, Munkebo, 380, 385, 437
1896, Brodersen, … - udøbt dreng, søn af skomager Hans Jacob Brodersen, Allerup, 349
1896, Christensdatter, Karen – enke, Freltofte Mark, aftægtsmand og væver Rasmus Knudsen, 264, 279, 299
1896, Christensen, Anna Petrine – datter af gaardejer Hans Christian Christensen, Nørre Lyndelse, 331
1896, Christiansen, Anton Marcus Carl – ungkarl og kusk, Tarup Vandmølle, 337, 341
1896, Christiansen, Lars – husmand, Fraugde Mark, 298, 306, 312
1896, Christiansen, Peder – ungkarl, Dræby, umyndiggjort 387, 395, 399
1896, Christoffersdatter, Ane – enke, Rønninge, husejer og væver, 468, 472, 479, 502, 506, 509, 726
1896, Clausen Knud (tvilling) - søn af gaardejer Knud Peder Carl Clausen, Ferritslev, 390
1896, Clausen, Hans (tvilling) – søn af gaardejer Knud Peder Carl Clausen, Ferritslev, 390
1896, Danielsen, Anne Kirstine – enke, Rynkeby, husmand Jens Hansen, 372, 400, 405, 457, 461, 477, 732
1896, Dideriksdatter, Marie Katrine – enke, Sortelong, husfæster Hans Christensen, 385
1896, Dorschaus, Jacob Anton Winther – apotheker, Ferritslev, 274, 310
1896, Edvardsen, Harald Peter – søn af gaardejer Lars Edvardsen, Munkebo, 319, 323
1896, Egekvist, Marie Andersen – datter af møller Hans Jac. Andersen, Tarup, 353
1896, Eskjær, Marie Hansen – datter af forpagter Knud Hansen, Ferritslev, 348
1896, Frederiksdatter, Karen – enke, Vester Kjærby, høker Jørgen Jørgensen, Dræby, 408, 434, 794
1896, Hansdatter, Ane Cathrine – enke, Nørre Lyndelse, husfæster Jens Hansen, 439
1896, Hansdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Birkende Mark, 397
1896, Hansdatter, Kirstine – ugift fattiglem, Rynkeby Fattiggaard, 405
1896, Hansen, Ane Kirstine – enke, Urup, husmand Hans Peter Petersen, 318
1896, Hansen, Carl Vilhelm – mejerist, Nørre Søby, 311, 324
1896, Hansen, Christian – husejer, Sønder Næraa, 351, 376, 409, 663
1896, Hansen, Elise Kirstine Amalie – gift, Munkebo Fattiggaard, fattiglem Chr. Poulsen, 472
1896, Hansen, Hans – søn af husejer Hans Christian Hansen, Kappendrup, 453
1896, Hansen, Hans Carl Julius – søn af ugift husholderske Rasmine Henriette Hansen, hos husejer Hans Peder Nielsen, Fraugde, 317
1896, Hansen, Hans Chr. – aftægtsmand, Neder Holluf, 487
1896, Hansen, Hans Peder – gartner, Søbysøgaard, 340, 366, 464
1896, Hansen, Hans Peder – søn af husejer Peder Hansen, Hundslev Mark, 298  
1896, Hansen, Hans Peter – tjenestekarl, Urup, 341, 348
1896, Hansen, Hans Peter Marius – søn af Gjertrud Marie Frandsen, Allerup, 366
1896, Hansen, Ingeborg Marie Cecilie – gift, Ferritslev, friskolelærer N. M. R. Stenbæk, 337, 214
1896, Hansen, Jens – husejer, Fraugde Kjærby, 360, 553
1896, Hansen, Jens – murer, Kjertinge, 361, 364
1896, Hansen, Jens Edvard – husmand, Rønninge Mark, 478, 487, 519, 540, 560, 561, 579
1896, Hansen, Kirstine Marie – datter af husejer Jens Peder Hansen, Tving, 277
1896, Hansen, Lars – aftægtsmand, Dømmestrup, 265, 313, 319, 381, 383, 387, 479, 584
1896, Hansen, Mads – aftægtsmand, Freltofte, 336
1896, Hansen, Mathilde – datter af husmand Hans Ch. Hansen, Kappendrup, 468
1896, Hansen, Mikkel – gaardejer, Høigaard, Rønninge Sogn, 370, 378, 389, 399, 550, 563, 583, aar 1903 pag 93
1896, Hansen, Nikoline – datter af gaardejer Mads Hansen, Freltofte, 302
1896, Hansen, Ove – søn af mølleejer Hans Peter Hansen, Skovsbo Mølle, 424
1896, Hansen, Petra Marie – myndling (midler til Overformynderiet), Dræby Fed, 492, 533
1896, Hansen, Thorvald – søn af indsidder Mads Christian Hansen, Birketved, 277
1896, Henningsen, Anders – hjulmand og aftægtsmand, Birkum Kohave, død i Sønder Næraa Skole, 398
1896, Herluf, Birthe Kristine Hansen – datter af gaardejer og smed Hans Jørgen Hansen, Nørre Søby, 371
1896, Hjæresen, Ane – enke og aftægtsnyderske, Bullerup, 369
1896, Isaksen, Lars – aftægtsmand, Bullerup, 461
1896, Jacobsen, Thorvald Marius – søn af væver Jens Peter Jacobsen, Kappendrup, 370
1896, Jensdatter, Ane Cathrine – enke, Dømmestrup Mark, murer Niels Christensen, 357
1896, Jensdatter, Anne – gift, Allerup Skovgaard, gaardejer Lars Andersen, 372
1896, Jensdatter, Maren – enke og aftægtsnyderske, hos gaardejer Steffen Larsen, Lumbyholm, møller Niels Pedersen, Sølystsøgaards Mølle, 261
1896, Jensen, Ane Marie – gift, Urup, smed Rasmus Hansen, 469, 517
1896, Jensen, Ditlev – søn af indsidder Rasmus Jensen, Dømmestrup Mark, 494
1896, Jensen, Hans Jørgen – aftægtsmand, Birkum Skovgaard, 227, 278, 313, 332, 751
1896, Jensen, Jens – væver og fæstehusmand, Ørnfeldt Skovhus, 304, 517
1896, Jensen, Jens Adam – staldkarl, Rønningesøgaard, 475, 533
1896, Jensen, Marie – datter af gaardejer Hans Jensen, Dømmestrup, 326, 350, 411, aar 1904, pag 494
1896, Jensen, Peter Kristian – søn af ugift Anne Hedevig Jakobsen, Seden Mark, 413
1896, Jensen, Rasmus – husfæster, Fraugde Kjærby Mark, 446, 461, 580
1896, Jensen, Aage Emanuel Ingemann – søn af bager Rasmus Jensen, Nørre Lyndelse, 370
1896, Jeppesen, Rasmus – ungkarl og fattiglem, Nørre Lyndelse, 469
1896, Johansen, Christine Petrine – gift, Birkum Kohave, husejer Rasmus Rasmussen, 366, 371, 399, 403
1896, Johansen, Mads – husejer, Birkende Mark, 413, 414, 749
1896, Jørgensen, Anders Jacob – søn af arbejdsmand Niels Jørgensen, Gallehusene, Kjølstrup Sogn, 453
1896, Jørgensen, Anna Cathrine – datter af husmand Hans Jørgensen, Birkum Mose, 269, 292
1896, Jørgensen, Georg – søn af indsidder Jens Frederik Jørgensen, Davinde Mark, 318
1896, Jørgensen, Hans – huslejer, Vester Kjærby Mark, 477, 488
1896, Jørgensen, Jørgen – mejeribestyrer, Rolfsted Mejeri, 352, 379, 385
1896, Jørgensen, Karen Kirstine – ugift, Thorup, 361
1896, Jørgensen, Lars – aftægtsmand, Hundslev Nymark, 351
1896, Jørgensen, Laura Jensine – datter af husmand og væver Christian Jørgensen, Sønder Næraa Mark, 267, 270
1896, Jørgensen, Mads – gaardejer, Dræby Fed, 274, 295, 303, 329
1896, Jørgensen, Aage Vilhelm – søn af husejer Frands Knudsen, Tarup, 488
1896, Knudsdatter, Maren – gift, Lumby, fhv. gaardejer, 307, 463
1896, Knudsen Rasmus – detaillist, Ferritslev, konkursbo 294, 298, 307, 329, 342, 345, 357, 376, 386, 424, 524, 535, 537, 580
1896, Knudsen, … - 2 udøbte piger, døtre af gaardmand Niels Knudsen, Kappendrup, 263
1896, Knudsen, Gjertrud Marie – gift, Birkum Mose, indsidder Marius Jørgensen, 411
1896, Knudsen, Johanne Caroline – barn, Sønder Næraa, 265, 270
1896, Kristensen, Anna – datter af gaardmand Kristen Jørg. Kristensen, Holev, 457
1896, Langkilde, Frederikke – etatsraadinde, Bramstrup, godsejer … Langkilde, 457, 475, 2
1896, Larsdatter, Ane Kirstine – gift, Birkende, husmand Lars Petersen, 308, 340
1896, Larsdatter, Anne Marie – enke, Bullerup, skrædder Fred. Christiansen, 329
1896, Larsdatter, Dorthea – enke og aftægtsnyderske, Ferritslev, 494
1896, Larsdatter, Karen – aftægtsnyderske, Birkende Mark, 390
1896, Larsdatter, Karen – enke, Sønder Næraa, aftægtsmand Rasmus Hansen, 331
1896, Larsdatter, Maren – enke og aftægtsnyderske, Rynkeby Mark, gaardejer Peder Madsen, 304, 344
1896, Larsdatter, Maren – gift, Nørre Søby Mark, husejer Peder Jørgensen, 299, 324, 327, 336
1896, Larsen, Anders – indsidder og fattiglem, Rolfsted, 270
1896, Larsen, Ane Julie – datter af gaardejer Knud Larsen, Tarup, 487
1896, Larsen, Hans – aftægtsmand, Birkum Mose, 421
1896, Larsen, Hans – skrædder, Rynkeby, 421, 433
1896, Larsen, Hansine – gift, Hundslev Nymark, indsidder Villum Andreas Villumsen, 407
1896, Larsen, Mary Camilla – datter af arbejdsmand Hans Christian Larsen, Davinde, 355
1896, Larsen, Peder Sigfred – søn af murer Peder Larsen, Rønninge Mark, 263
1896, Madsdatter, Ane Marie – enke, Allerup, aftægtsmand Peder Rasmussen, 261, 263
1896, Madsdatter, Caroline – gift, Rønninge, husmand Lars Poulsen, 318, 325
1896, Madsen, … - udøbt dreng, søn af husmand Rasmus Madsen, Kjertinge Mark, 326
1896, Madsen, Anne Marie – enke og aftægtsnyderske, Birkende Mark, 369
1896, Madsen, Karla Emilie – datter af gaardmand Jens Madsen, Hundslev, 390
1896, Madsen, Lars – gaardejer, Nørre Søby, 349, 353, 440, 571
1896, Madsen, Ludvig Albert – søn af huslejer Rasmus Madsen, Sosted, 414
1896, Madsen, Mads – søn af huslejer Rasmus Madsen, Sosted, 436
1896, Madsen, Mette Marie – gift, Røile Skov, skovfoged Peder Pedersen, 387, 406, 449, aar 1899 pag. 417
1896, Markussen, Jensine Mathilde Marie – datter af husmand Peter Markussen, Seden, 318
1896, Markussen, Trine Margrethe – gift, Dræby Mark, husejer og træskomand Peder Christian Hansen, 326, 353, 355, 552, aar 1901 pag. 70, 71
1896, Mortensen, Ane – gift, Freltofte, gaardejer Mads Hansen, 274
1896, Mortensen, Morten – husmand, Sønder Næraa, 384, 406, 433
1896, Mortensen, Rebekka Sofie – gift, Marslev Fattiggaard, møllerkudsk Christian Petersen, 468, 476, 533
1896, Møller, Martha – datter af sognepræst N. C. Møller, Sønder Næraa, 421, 424
1896, Nielsdatter, Ane – aftægtsnyderske, Dømmestrup, 325
1896, Nielsdatter, Ane Cathrine – gift, Høiby, fhv. gaardejer Lar Christensen, 421, 488
1896, Nielsen, Anders – husejer og sadelmager, Høiby Mark, 436, 600
1896, Nielsen, Ane Kirstine – gift, Neder Holluf, gaardejer Jens Christian Nielsen, 397
1896, Nielsen, Frands Olaf – søn af forpagter Martin Nielsen, Seden Mark, 461
1896, Nielsen, Hans – boelsmand, Allerup Mark, 460, 466, 489, 490, 578
1896, Nielsen, Hans – indsidder, Hundslev, 263
1896, Nielsen, Hans Peter – søn af arbejdsmand Niels Peter Eithz, Rynkeby, 421
1896, Nielsen, Karen Dorthea – datter af skomager Anders Nielsen, Hudevad, 318
1896, Nielsen, Laura – datter af husejer Jens Nielsen, Freltofte, 374
1896, Nielsen, Niels Marius – søn af gaardejer Jacob Nielsen, Rynkeby, 492
1896, Nielsen, Niels Peder – indsidder, Dræby, død som røgter i Bullerup, 386, 407
1896, Nielsen, Peder – husejer og møllebygger, Søbysøgaards Grund, 475, 493, 534
1896, Nielsen, Peder – husejer og træskomand, Davinde, 420, 426, 427, 433
1896, Nielsen, Peter Christian – aftægtsmand og fhv. møller, Tarup Mølle, 327
1896, Nielsen, Poul – husmand, Birkum Kohave, 448, 470, 510, 559, 5, 12, 22, 23
1896, Nielsen, Rasmine Marie – datter af ugift Laura Marie Kirstine Hansen, hos indsidder Carl Hansen, Seden, 408
1896, Nielsen, Rasmus – uhrmager, Dræby, 420, 579
1896, Nordkvist, Augusta Johanne – datter af ugift tjenestepige Marie Nordkvist, hos gaardejer Niels Peersen, i Ladby, 269
1896, Nordvang, Inger Hansdatter – datter af gaardejer Hans Pedersen, Ferritslev, 389
1896, Nygaard, Emilie – datter af pastor … Nygaard, Sønder Næraa, 334
1896, Ottosdatter, Anne – aftægtsnyderske, Birkende Mark, 699
1896, Ottosdatter, Hansine – enke og aftægtsnyderske, Urup Mark, 364
1896, Pedersdatter, Ane Cathrine – husmandsenke, Røile, Nørre Søby Sogn, husmand Jørgen Reinhard Johansen, 461, 471, 544
1896, Pedersdatter, Ane Marie – enke og aftægtsenke, Vester Kjærby, gaardejer Hans Hansen, 292, 304
1896, Pedersdatter, Bodil Marie – enke og aftægtsnyderske, Ore, aftægtsmand Anders Mortensen, 445
1896, Pedersen, … - udøbt pige, datter af fragtmand Hans Peder Pedersen, Birkende Mark, 488
1896, Pedersen, Ane Christine – ugift pige, Hudevad, 494
1896, Pedersen, Frederik – husejer, Tarup, 397, 407, aar 1900 pag. 37, 41
1896, Pedersen, Josefine Annine Caroline – datter af arbejdsmand Jørgen Christian Pedersen, Dømmestrup Mark, 381
1896, Pedersen, Lars – fhv. husejer, Tarup Mark, 305, 310, 331, 375, 430
1896, Pedersen, Mary Hansine Kirstine – datter af indsidder Anders Pedersen, Rønninge, 385
1896, Pedersen, Peder – aftægtsmand, Freltofte Mark, 492
1896, Pedersen, Peder – fhv. forpagter, Munkebo, 306
1896, Pedersen, Peder – tjenestekarl, Allerup, 395
1896, Pedersen, Petrine – datter af tømrer Hans Pedersen, Fraugde Mark, 445
1896, Pedersen, Rasmus – husmand og skrædder, Hundslev Nymark, 360, 373, 378, 664
1896, Pedersen, Sigurd – søn af husejer Mathias Pedersen, Allerup Mark, 337
1896, Petersen, Elna – datter af smed Jesper Petersen, Marslev, 347
1896, Petersen, Frederik Emil – søn af ugift Emilie Petersen, Bullerup, 434
1896, Petersen, Kirstine – ugift syerske, Freltofte, 408, 450
1896, Petersen, Knud – søn af gaardmand Hans Knudsen, Kappendrup, 408
1896, Poulsen, Hans – husejer, Holev, 361, 365, 367, 368, 377
1896, Poulsen, Poul – ungkarl, Rønninge, 370
1896, Rasmusdatter, Ane – enke, Nørre Lyndelse Mark, husmand Hans Jacob Larsen, 386
1896, Rasmusdatter, Ane Margrethe – enke, Sosted, husfæster Søren Andersen, lavværgebeskikkelse 465
1896, Rasmusdatter, Ane Marie – aftægtsnyderske, Høiby, 370
1896, Rasmusdatter, Anne Marie – gift, Bullerup Mark, husejer Frands Andersen, 353, 359
1896, Rasmussen, Ane – enke og fattiglem, Freltofte Mark, arbejdsmand Peder Rasmussen, 264, 278
1896, Rasmussen, Ane Kirstine – gift, Rønninge, snedker Rasmus Rasmussen, 319 (efternavnet var rettelig Sørensen, vide litra S.)
1896, Rasmussen, Anna Kirstine – ugift, Sønder Næraa, 357, 361, 651
1896, Rasmussen, Dorthea – gift, Birkende Mark, murer Rasmus Petersen, 359
1896, Rasmussen, Gjertrud – gift, Hudevad, gaardejer Frederik Hintze, 384, 395, 412, aar 1899 pag. 429, 459
1896, Rasmussen, Hans Laurits – søn af gaardejer Knud Rasmussen, Dømmestrup, 295
1896, Rasmussen, Hans Theodor – søn af fisker Rasmus Chr. Henrik Rasmussen, Munkebo, 389
1896, Rasmussen, Hansine Gjertrudgine – gift, Rastrup Mark, husejer Hans Larsen, 307, 311
1896, Rasmussen, Johanne Nielsine – datter af arbejdsmand Hans Chr. Rasmussen, Dømmestrup Mark, 449
1896, Rasmussen, Johannes Julius – søn af høker Niels Rasmussen, Allerup, 263
1896, Rasmussen, Karen – datter af tømrer Hans Rasmussen, Nørre Søby, 269, 273
1896, Rasmussen, Kirstine – datter af skrædder Hans Rasmussen, Bullerup, 358
1896, Rasmussen, Knud – aftægtsmand, Birkum, 369, 379, 478, 639, 640, 652
1896, Rasmussen, Maren Kirstine – gift, Nørre Søby Mark, husejer Mads Jørgensen, 295, 302
1896, Rasmussen, Marius Ansholm – søn af smed Rasmus Chr. Rasmussen, Nørre Lyndelse, 436
1896, Rasmussen, Mary Ansholm – datter af smed Rasmus Chr. Rasmussen, Nørre Lyndelse, 430
1896, Rasmussen, Niels Christian – gjæstgiver, Hotel ’Postgaarden’, Odense, død under et midlertidigt ophold paa ’Stige Badeanstalt’ i Seden Sogn, 378, 381
1896, Rasmussen, Rasmus – søn af gaardejer Rasmus Rasmussen, Birkende, 352, 379
1896, Sørensen, Ane Kirstine – gift, Rønninge, snedker Rasmus Rasmussen, 319, 325
1896, Sørensen, Carl Alfred – søn af arbejdsmand Christian Sørensen, Sosted, 273
1896, Sørensen, Emma Lykke – datter af skolelærer Hans Sørensen, Høiby, 270
1896, Sørensen, Hans Jacob – søn af gaardejer Søren Peder Sørensen, Kjertinge, 380
1896, Sørensen, Lars – aftægtsmand, Ore, 359
1896, Sørensen, Maren Kirstine – gift, Davinde Mark, indsidder Jens Frederik Jørgensen, 318, 324
1896, Sørensen, Nielsine – datter af ugift Hansine Christine Henriette Hansen, Dræby, 348
1896, Ødegaard, Gjertrud Johanne – datter af ugift Karen Marie Christensen Ødegaard, Nørre Søby, 363
1897, Adolfsdatter, Vilhelmine Kirstine – aftægtsnyderske, Rynkeby, 563, 650, 14, 16
1897, Andersdatter, Karen – aftægtsenke, Rolfsted, 638, 345, 394, 257
1897, Andersdatter, Karen – enke, Margarinefabrik Gyldenlund, Røirup, gaardejer Peder Jensen, konkursbo 597, 599, 608, 639, 644, 656, 673, 719, 736, 748, 761, 777, 789, 12, 17, 36, 38, 46, 68, 72, 82, 94, 106, 120, 126, 435, 489
1897, Andersen, Anders – ledvogter, Nonnebo, 682, 692, 706, 162
1897, Andersen, Ane Kirstine – gift, gartner Anders Vilhelm Rasmussen, Urup, 502, 516
1897, Andersen, Anna Franzine – datter af gaardmand Peder Andersen, Freltofte, 757
1897, Andersen, Hans – fattiglem, Kjølstrup Fattiggaard, 534
1897, Andersen, Hans – husejer, Nørrebjerg, Over Holluf Mark, 578, 594, 602, 611, 129
1897, Andersen, Jens – husejer, Rastrup, 515, 532, 618, 639, 750
1897, Andersen, Lars – aftægtsmand, Freltofte, 645
1897, Andersen, Lars – gaardejer, Freltofte, 532, 581, 671
1897, Andersen, Peder – aftægtsmand, Tarup Mark, 613, 741, 757, 92
1897, Andersen, Søren – snedker, Rønninge, 625, 67
1897, Bunton, Kathrine – tjenestepige, Sanderumgaard 641, 671
1897, Carlsen, … - udøbt pige, datter af husejer Niels Carlsen, Sønder Næraa Mark, 539
1897, Christensdatter, Ane – gift, Ferritslev, husejer Peder Pedersen, 642
1897, Christensen, Ane Kathrine – enke, Freltofte, husmand Jørgen Petersen, 561
1897, Christensen, Christian Peter – søn af skræder Frands Christensen, Marslev, 644
1897, Christensen, Karen Kirstine – ugift pige, Rønninge, 566
1897, Christensen, Lars – husejer, Tarup, 529, 756, 112
1897, Christensen, Maren – gift, Rynkeby, murer Søren Pedersen, 590, 595
1897, Christiansen, Karen Kirstine – gift, Birkum, husmand Jørgen Chr. Rasmussen, 530
1897, Christoffersen, Anna Kirstine – datter af gaardejer Jens Christoffersen, Nørre Søby Mark, 526
1897, Clausen, Frederik – søn af gaardejer Knud Peder Carl Clausen, Ferritslev Mark, 759
1897, Corneliusdatter, Cathrine – enke og aftægtsnyderske, Dømmestrup, 25
1897, Ditlevsen, Johanne Marie – gift, Dømmestrup, indsidder Rasmus Jensen, 756
1897, Frandsen, Mette Marie – gift, Tarup, gaardeier Hans Chr. Hansen, 693, 129
1897, Frederiksdatter, Ane Marie – husmandsenke, Rønninge, 624, 688, 710, 724, 726, 738, 759, 777, 786, 15, 35, 107, 166, 171, 174, 184, aar 1902 pag 641, 665, 693
1897, Frederiksdatter, Anna Kirstine – gift, Thingkjærhus paa Fraugdegaards Mark, husejer og maler Boe Nielsen, 750, 58
1897, Frederiksen, Frederikke Cæcilie – tjenestepige, Hundslev, 598, 614
1897, Frederiksen, Rasmus – fhv. husfæster, Sortelong, 501
1897, Gandrup, Johannes Christensen – fiskehandler og husejer, Dræby Mark, 630, 668, 720, 97
1897, Gregersen, Marie Nielsine – datter af indsidder Jens Gregersen, Brabæk, 565
1897, Hannibalsen, Hansine – gift, Vøiremose, Birkende Mark, husejer Niels Hansen, 33, aar 1901 pag. 149
1897, Hansdatter, Ane – gift, Sønder Næraa, sadelmager Rasmus Hansen, 772, 1, 3, 18, 157, 165, 166
1897, Hansdatter, Dorthea – enke, Ladby, aftægtsmand Hans Andersen, 622, 628, 728
1897, Hansdatter, Karen – ugift fattiglem, Lumby Arbejdsanstalt, 554, 568
1897, Hansdatter, Kirsten – enke, Freltofte, husejer Rasmus Nielsen, 562, 568, 128
1897, Hansdatter, Maren – gift, Lumby, fhv. gaardejer Peter Petersen, 593, 644, 693, 695, 705, 25, 29, 55
1897, Hansdatter, Mette – gift, Tarup, husejer Poul Larsen, 531, 531, 533, 588, 651
1897, Hansen, Anders – husejer, Bullerup, 33, 52, 303
1897, Hansen, Anders Christian – søn af gaardejer Hans Jørgen Hansen, Dømmestrup, 27
1897, Hansen, Ane Dorthea – gift, Kjølstrup, arbejderformand Niels Jensen, 532, 574, 20, 59
1897, Hansen, Anne – frasepareret hustru, Kjølstrup Hospital, 614, 629, 635, 652
1897, Hansen, Hans – husejer, Nørre Søby Mark, 513, 515, 521, 522, 20, 24
1897, Hansen, Jens Christian – gaardejer, Urup, 734, 735, 744, 745, 757, 758, 91
1897, Hansen, Jens Herman Tornøe – søn af ugift Ane Kirstine Andersen, Tornø, 24
1897, Hansen, Jørgen – aftægtsmand, Rønninge Mark, 28
1897, Hansen, Jørgen Ejner – søn af arbejdsmand Anders Hansen, Rynkeby, 776
1897, Hansen, Karen Marie – ugift pige, Kappendrup, 526
1897, Hansen, Mads August – søn af husmand og snedker Søren Hansen, Rynkeby Mark, 662
1897, Hansen, Maren Katrine – gift, Munkebo, væver Jørgen Madsen, 643, 645
1897, Hansen, Morten – aftægtsmand, Kjertinge Mark, 552
1897, Hansen, Niels – husejer, Skallerød, 740, 747, 778, 779, 90
1897, Hansen, Niels Hjalmar – søn af husejer Peder Hansen, Hundslev Mark, 601
1897, Hansen, Nielsine – datter af husmand Niels Hansen, Vøjremose, 543
1897, Hansen, Rasmus Carl Christian – søn af gaardejer Rasmus Marius Hansen, Urup, 527
1897, Hansen, Søren – arbejdsmand og fattiglem, Gjestelev, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, 743, 746
1897, Hansen, Søren – ungkarl, Rolfsted, 8
1897, Henriksdatter, Johanne – enke, gaardejer, Nørre Søby Mark, 566, 567, 605
1897, Henriksdatter, Karen – gift, Aarslev, død under et midlertidigt ophold paa Tarup Mark, husmand Rasmus Larsen, 760, 763
1897, Henriksen, Anna Elise – datter af arbejdsmand Hans Peter Edvard Henriksen, Rønningesøgaard, 567
1897, Jacobsen, Anne Marie – gift, Hundslev Mark, husejer og stenhugger Poul Hansen, 783, 87, 305, 315
1897, Jakobsdatter, Karen – enke, Sønder Næraa Mark, husejer og skrædder Knud Rasmussen, 527
1897, Jakobsen, Abelone Cathrine – gift, Over Holluf Mark, sadelmager Anders Gotfred Rasmussen, 634, 641, aar 1908 pag 352, 352
1897, Jensdatter, Ane – gift, Hundslev Mark, bødker Peder Sørensen, 734
1897, Jensdatter, Ane Margrethe – gift, Rønninge, husmand Frits Danielsen, 569, 600
1897, Jensdatter, Karen – aftægtsnyderske, Seden, 649
1897, Jensen, Ane Cathrine – enke, Birkende Mark, træskomand Rasmus Larsen, 12, 14
1897, Jensen, Anna Vilhelmine (tvilling) – datter af gaardejer Jens Nielsen Jensen, Fraugde, 591
1897, Jensen, Christian Ludvig – søn af husmand Søren Jensen, Freltofte, 759
1897, Jensen, Christine Erikka Klindt – datter af mølleejer Jens Christian Jensen, Sønder Næraa, 565
1897, Jensen, Geert – gaardejer, Tarup, 610, 614, aar 1900 pag. 606, 744
1897, Jensen, Jensine Frederikke – datter af ugift og tjenende Emma Christine Nielsen, paa Ørnfeldt, 526
1897, Jensen, Jørgen Holger – søn af boelsmand Lars Jensen, Allerup, 543, 567
1897, Jensen, Karen Dorthea – datter af afdøde staldkarl Jens Adam Jensen, Ore Mark, 649
1897, Jensen, Karen Marie – enke, Søllinge Mark, husmand Jørgen Hansen, midlertidigt ophold i Munkebo, 741, 744
1897, Jensen, Mathilde Rasmine (tvilling) – datter af gaardejer Jens Nielsen Jensen, Fraugde, 591
1897, Jensen, Peder – husejer, Fraugde Kjærby Mark, 566, 591
1897, Jespersen, Johan Peter – gaardejer, Fraugde Kjærby, 580, 762, 774
1897, Johansen Erik – husejer og væver, Dræby Mark, 734, 746, 233
1897, Johansen, Maren Kirstine – gift, Nørre Søby, maler Niels Jørgensen, 523
1897, Jørgensdatter, Ane Dorthea – enke, Marslev, gaardejer Hans Ditlev Knudsen, 712, 718, 728, 393, 446, 220, 271
1897, Jørgensdatter, Karen – enke, Birkum, gaardejer Anders Hansen, 26, 248, 275, 280, 306, 315
1897, Jørgensen, Carl – fattiglem, Marslev Fattiggaard, 5, 50
1897, Jørgensen, Hans – gaardejer, Falsensgave i Dømmestrup, 776, 778, 2
1897, Jørgensen, Laurits Harald – søn af husmand Christian Jørgensen, Sønder Næraa, 28
1897, Jørgensen, Mads – husmand, Nørre Søby Mark, 514, 516, 548, 61, 91
1897, Jørgensen, Niels – fhv. gaardejer, Sønder Næraa, 597, 621
1897, Karstensen, Ole Laurits – huslejer, Søbysøgaards Grund, 600, 610, 625, 622, 404, 426, aar 1900 pag. 7
1897, Knudsen Christian – søn af husmand Sofus Knudsen, Røjrup Søhus, 634
1897, Knudsen, Ellen Helene – datter af maler Julius Emerentius Knudsen, Dræby Fed, 692
1897, Knudsen, Jørgen – aftægtsmand, Freltofte, 671
1897, Knudsen, Peder – fhv. boelsmand, Sønder Næraa Mark, 547, 581
1897, Knudsen, Trine Elisabeth – ugift, Urup Mark, 718
1897, Larsdatter, Ane Kirstine – aftægtsnyderske, Tvinde, 679
1897, Larsdatter, Maren – enke, aftægtsnyderske, Freltofte, 596
1897, Larsdatter, Marie – enke, Nørre Søby, husfæster Niels Jørgensen, 531
1897, Larsdatter, Mette Kirstine – gift, Ny Thingkjærhus, husejer Lars Hansen, 502
1897, Larsen Karen Kirstine Rasmine – datter af husmand Mads Larsen, Rønninge, 513
1897, Larsen, Anders Peter – ungkarl, Freltofte, umyndiggørelse 582, 731, 738, 99, 103
1897, Larsen, Ane – gift, Dræby Mark, gaardejer Mads Hansen, 25
1897, Larsen, Frands – gaardejer, Vester Kjærby, 595, 615, 631, 636, 110
1897, Larsen, Henning – fhv. husejer, Nørre Lyndelse, 27, 94, 114, 117
1897, Larsen, Johannes Marius – søn af husmand Peter Larsen, Skallerød, 591
1897, Larsen, Laura Nielsine – datter af husmand Chr. Larsen, Dræby Fed, 534
1897, Larsen, Maren Hansine Petrine – ugift sypige, Nørre Lyndelse, 631, 730
1897, Larsen, Niels – husejer, Rønninge Mark, 788, 14, 62, 749
1897, Larsen, Niels – indsidder, Hundslev Nymark, 688, 710
1897, Larsen, Nielsine – gift, Sønder Næraa, husmand Rasm. Christoffersen, 595, 597
1897, Larsen, Peder – arbejdskarl, Tarup, umyndiggørelse 621
1897, Larsen, Peder – ungkarl, Nørre Søby Mark, 27, 40, 48
1897, Larsen, Peder – ungkarl, Tarup, umyndiggørelse 621
1897, Larsen, Sophie Christine – gift, Fraugde Kjærby, gaardejer Niels Peter Jensen, 514, 444, 466, 501, 581, 582, 66, 68, 436, 438, 735, 767, 672, 689, 554, 582, 625, 336, 370
1897, Lillegaard, Ane Marie Ottilie – datter af ugift husejerske Louise Johansen Lillegaard, Nørre Søby Mark, 642
1897, Madsdatter, Kirsten – enke, Freltofte Mose, lærer Frederik Bentsen Petersen, 522, 527, 543, 561, 683, 748, 35, 75, 141, 239, 246
1897, Madsdatter, Mette Margrethe – enke og aftægtsnyderske, Seden, tømrer Lars Christiansen, 605
1897, Madsen, Christian – ungkarl, Vester Kjærby, 496
1897, Madsen, Knud – aftægtsmand, Munkebo, 501, aar 1909 pag. 11
1897, Madsen, Laurits Marius – søn af gaardejer Niels Peder Madsen, Hundslev, 527
1897, Madsen, Mette Cathrine – gift, Davinde Mark, husejer Anders Nielsen, død i Ringholm, Vindinge Herred 1.7.1895 pag 571, 611
1897, Madsen, Niels – ungkarl og røgter, Dømmestrup, 645
1897, Madsen, Rasmus – boelsmand, Sosted, begjering om konkursbehandling af hans bo 15, 19
1897, Mathiesen, Kirsten – Birkende, 596, 605
1897, Mogensen, Christian – husmand, Rynkeby, 631, 643, 16, 49
1897, Mogensen, Valdemar – tjenestedreng, Birkende, 625, 650
1897, Møller, Niels Nielsen – sømand og husejer (bortbleven), Munkebo, 606
1897, Nielsdatter (ell. Nielsen), Maren – gift, Nørre Lyndelse, smed og aftægtsmand Rasmus Rasmussen, 763, 774, 304
1897, Nielsdatter, Ane Marie – enke, Rønninge, husmand Jørgen Hansen, 611, 614
1897, Nielsdatter, Elisabeth – gift, Vester Kjærby Mark, aftægtsmand Thomas Larsen, 594
1897, Nielsdatter, Maren – enke, Seden, fisker Hans Hansen, 630
1897, Nielsen, … - udøbt dreng, søn af husejer Anders Nielsen, Davinde Mark, 746, 746
1897, Nielsen, Amalie Marie – ugift pige, Hundslev Nymark, 652, 730
1897, Nielsen, Ane Kirstine – enke, Over Holluf Mark, husejer Hans Andersen, 593, 594, 602, 611
1897, Nielsen, Ane Kirstine – ugift husholderske, Høiby, 613
1897, Nielsen, Ane Marie – datter af gaardejer Jørgen Nielsen, Vester Kjærby, 562
1897, Nielsen, Birthe Marie – enke, Freltofte, husmand Niels Christiansen, 709, 729
1897, Nielsen, Birthe Marie – enke, Freltofte, husmand Niels Christiansen, 709 (rette efternavn Mathiasdatter, se under litra M.)
1897, Nielsen, Caroline Petrine – datter af murer Lars Nielsen, Birkende Mark, 28
1897, Nielsen, Emilie Christine – datter af skrædder Hans Nielsen, Sønder Næraa, 778
1897, Nielsen, Erik Peter – ungkarl, Røile, 661, 685, 725
1897, Nielsen, Frands Olaf – søn af forpagter Martin Nielsen, Seden, 671
1897, Nielsen, Hans – aftægtsmand, Hundslev Mark, 645
1897, Nielsen, Hans – tjenestekarl, Kappendrup, 704, 751, 757
1897, Nielsen, Jens Peter – tjenestekarl, Hundslev, 678
1897, Nielsen, Kirstine – datter af gaardejer Christoffer Nielsen, Neder Holluf, 624, 628
1897, Nielsen, Maren – enke, Rynkeby Mark, husejer og slagter Søren Larsen, 613
1897, Nielsen, Mette Cathrine – enke, Seden, husejer og skrædder Anders Madsen, 617, 624, 664
1897, Nielsen, Niels Jørgen – søn af gaardmand Chr. Jac. Nielsen, Allerup Mark, 598
1897, Nielsen, Niels Jørgen – søn af smed Poul Nielsen, Fraugde Kjærby, 763
1897, Nielsen, Niels Peder – husejer, Fraugde, 27, 34, 304
1897, Nielsen, Peder Møller – søn af afdøde husejer og møllebygger Peder Nielsen, Søbysøgaards Grund, 526
1897, Nielsen, Peter – søn af husmand Niels Jørgen Nielsen, Rynkeby Mark, 496
1897, Nielsen, Rasmus – fattiglem, Svendstrup, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, 709, 717
1897, Nielsen, Rasmus – hjulmand og husejer, Rønninge, 594, 596, 601, 772
1897, Nielsen, Rasmus – husejer, Marslev Mark, 539, 592
1897, Nielsen, Stephanus Peter – smed, Kjølstrup, 2
1897, Nielsen, Viggo – søn af smed Chr. Nielsen, Raagelund, 526
1897, Nygaard, Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen – valgmenighedspræst, Sønder Næraa, 720, 728, 57
1897, Pedersdatter, Amalie – gift, Højby Fattighus, fattiglem og røgter Hans Christian Hansen, 623
1897, Pedersdatter, Ane – gift, Birkum Kohave, husmand Christian Larsen, 664, 672, 681, 718, 202
1897, Pedersdatter, Karen – enke, Sosted, husejer … Jensen, 539, 628
1897, Pedersdatter, Maren Kirstine – gift, Engberg, aftægtsmand Niels Hansen, 592
1897, Pedersen, Ane – enke, Dræby, væver Hans Jensen, 724
1897, Pedersen, Anne Marie – tjenestepige, Rolfsted, 563, 567
1897, Pedersen, Anton – detaillist, Nørre Søby, konkursbo 699, 699, 700, 703, 712, 717, 740, 741, 744, 748, 759, 769, 780, 8, 26, 38, 42, 46, 63, 70, 89, 123, 149, 163, 193, 194, 200, 219, 249, 285, 307, 326, 347, 366, 393, 418, 469, 747, 796, 512, 528, 541, 546, 580, 580, 590, 666, 162, 272
1897, Pedersen, Hans Rasmus – fhv. husmand, Davinde, 609, 615
1897, Pedersen, Henriette Marie – enke, Vester Kjærby, aftægtsmand Jakob Pedersen, 562
1897, Pedersen, Johanne Cathrine – datter af husejer Niels Pedersen, Dømmestrup Mark, 601
1897, Pedersen, Mette – gift, Høiby, gaardejer Mads Hansen, 790
1897, Pedersen, Niels – aftægtsmand, Davinde Mark, 617
1897, Pedersen, Olaf – søn af husmand Peder Pedersen, Røile, 724, 738
1897, Pedersen, Peder – fhv. gaardejer, Lumby, 746
1897, Pedersen, Rasmus – tømrer, Sønder Næraa, 29, 48, 66
1897, Petersen, Ane Marie – datter af husmand Rasmus Petersen, Tarup, 634
1897, Petersen, Christian Marius – skolelærer, Davinde, 548, 566, 592
1897, Petersen, Dagmar Hansine – datter af husmand Jørgen Jensen Petersen, Rønninge Mark, 723
1897, Petersen, Gjertrud – gift, Tarup Mark, husmand …, 543
1897, Petterson, Elna – datter af ugift Johanne Pettersson, Seden, 649
1897, Poulsen, Hans Christian – husmand, Neder Holluf Mark, 653, 662, 665, 59
1897, Poulsen, Jens – aftægtsmand, Birkum, 523
1897, Rasmusdatter, Karen – enke, Freltofte, fhv. husejer Niels Frederiksen, 629
1897, Rasmusdatter, Maren – enke, Bullerup, gaardejer Rasmus Rastrup Rasmussen, 773, 779, 302
1897, Rasmussen, Anders Peter – husejer, Fraugde, 514, 580
1897, Rasmussen, Ane Kirstine – ugift fattiglem, Rynkeby Fattiggaard, 523
1897, Rasmussen, Ane Margrethe – enke, Sosted, husmand Søren Andersen, 594, 658
1897, Rasmussen, Ane Marie – ugift husejerske, Birkum, 646, umyndiggørelse 647, 722, 731, 751, 758, 777, 777, 283, 49
1897, Rasmussen, Ane Marie Louise – enke, Allerup, aftægtsmand …, 703, 705
1897, Rasmussen, Anna Marie – datter af indsidder N. Rasmussen, Sønder Næraa, 776, 783
1897, Rasmussen, Carl Christian – smed, Dræby, 594
1897, Rasmussen, Carl Julius – søn af gartner Anders Vilh. Rasmussen, Urup Mark, 496
1897, Rasmussen, Hans – gaardejer, Høiby, 623, 630, 632, 634, 147
1897, Rasmussen, Hindse – fhv. husmand, Birkum Asyl, 513, 679, 35, 36, 103
1897, Rasmussen, Ingeborg Christine – ugift pige, Vester Kjærby Mark, 653, 656, 663
1897, Rasmussen, Jens – uddeler i Forbrugsforeningen, i Freltofte, 662, 667, 749
1897, Rasmussen, Jens Peter – søn af murer Jens Peder Rasmussen, Tving, 513, 554, 653, 656
1897, Rasmussen, Jørgen – fhv. gaardejer, Birkende, 740, 758
1897, Rasmussen, Karen Marie – enke, Kjertinge, husmand Peder Ottesen, 21
1897, Rasmussen, Knud Marius Albert Emil – søn af ugift pige Hedevig Albertine Nielsen. I pleje hos hjulmand Knud Pedersen, Sønder Næraa Mark, 527
1897, Rasmussen, Laurits Johannes – søn af husmand Chr. Rasmussen, Birkende, 496
1897, Rasmussen, Mads – aftægtsmand, Tarup, 4, 21, 24, 50
1897, Rasmussen, Marie – datter af husejer og sadelmager Anders Gotfred Rasmussen, Over Holluf Mark, 641
1897, Rasmussen, Niels – fhv. gaardejer, Sønder Næraa, 20
1897, Sandberg, Julius Emil – fhv. forpagter, Kragsminde i Rynkeby, 779
1897, Smith, … - udøbt pige, datter af gaardejer Christian Frederik Johan Smith, Seden, 514
1897, Sørensdatter, Bertha Kirstine – aftægtsnyderske, Fraugde Kjærby, 518
1897, Sørensdatter, Karen Marie – gift, Vester Kjærby, husejer Rasmus Pedersen, 773
1897, Sørensen, Hans – stenhugger, Over Holluf, 594
1897, Sørensen, Jørgen Marius – søn af husmand Anders Sørensen, Rønninge Mark, 598
1897, Sørensen, Søren Slupstrup – tjenestekarl, Seden Skovgaard, 590, 591
1897, Thomsen, Ebba Dorthea – tjenestepige, Roulund, 512, 517
1897, Thygesen, Anne – datter af fisker … Thygesen, Seden, 3, 13
1897, Thygesen, Karen – forladt hustru, Munkebo, husejer og sømand Niels Nielsen Møller, 738
1897, Voller, Christian Hansen – aftægtsmand, Holev, 563, 565
1898, Andersdatter, Johanne Kirstine – enke, Neder Holluf, indsidder Jens Andersen, 138, 151, 465
1898, Andersen, Carl Anker – søn af detaillist Peder Andersen, Kappendrup, 119
1898, Andersen, Christance Marie – datter af ugift Petrine Marie Andersen, Seden, 93
1898, Andersen, Hanne – gift, gaardejer Vilhelm Jørgensen, Rødløve, 184
1898, Andersen, Hans – husejer, Holev, 257, 269, 369
1898, Andersen, Kirstine – gift, møllejer Carl Christian Madsen, Birkum, 241, 253
1898, Andersen, Lars – husejer, Over Holluf Mark, 158, 160, 372
1898, Andersen, Maren Kirstine – datter af ugift Anne Cecilie Frederikke Mathisen, Fraugde, 136
1898, Andersen, Maren Marie – datter af skomager Hans Andersen, Rynkeby, 189
1898, Andersen, Søren – husejer og forpagter, Kjølstrup Mark, 196, 203, 206, 413
1898, Bünger, Hans Frederik Ferdinand – smedesvend og røgter, Østergaard, 136, 137
1898, Carlsen, Laurits Krag Møller – dreng, Kragsminde i Rynkeby, 68
1898, Carstensen, Vika Olivia Charlotte Caroline – gift, Birkum, smed Claus Rasmussen, 161, 521, 247, 261
1898, Christensen, Christen – gaardejer, Dømmestrup, 208, 209, 250, 251, 251, 268 aar 1908 pag. 388
1898, Christensen, Christen – søn af gaardejer Hans Christian Christensen, Nørre Lyndelse, 236
1898, Christensen, Hans Vilhelm – skrædder, Munkebo, 75, 79
1898, Christensen, Niels – fhv. sognefoged og aftægtsmand, Seden, 186
1898, Christiansen, Laurine Nielsine – gift, Birkende, husmand Hans Martin Rasmussen, 140, 145, 459
1898, Czichora, … - udøbt pige, datter af polster Peiter Czichora og Petronella … - tjenende paa Nonnebogaard, 209, 210
1898, Ebbesen, Søren, aftægtsmand, Kjertinge, 233, 1896 pag 461
1898, Eilersen, Laurits Axel – søn af indsidder Hans Eilersen, Seden, 137
1898, Enggaard, Hans Marius (tvilling) – søn af gaardejer Hans Nielsen Enggaard, Lumby, 69
1898, Enggaard, Sigrid Cathrine (tvilling) – datter af gaardejer Hans Nielsen Enggaard, Lumby, 69
1898, Eriksdatter, Kirsten – enke, Urup, gaardejer Hans Nielsen, 160
1898, Eriksen, Anne Kirstine – datter af ugift tjenestepige Johanne Marie Eriksen. Plejebarn hos husmand Jørgen Larsen, Dræby, 218
1898, Frandsen, Johanne Marie – datter af uldspinder Jørgen Carl Frederik Frandsen, Langeskov, 205
1898, Frederiksdatter, Maren – aftægtsnyderske, Nørre Lyndelse, 139
1898, Frederiksen, Ane – gift, Munkebo, indsidder Mads Frederik Rasmussen, 118, 122
1898, Gregersen, Mette Cathrine – gift, Tving, husejer Hans Peder Jensen, 135, 161, 531
1898, Hansdatter, Ane Kirstine – gift, Allerup, aftægtsmand Niels Hansen, 136
1898, Hansdatter, Gjertrud – enke, Høiby, aftægtsmand Jesper Tagesen, 122, 129, 130, 131
1898, Hansdatter, Maren – gift, Munkebo, aftægtsmand Peder Nielsen, 69
1898, Hansen Hans – husejer og murer, Hundslev Mark, 244, 245, 315
1898, Hansen, Alfred – søn af tømrer Peder Christian Hansen, Hudevad, 55
1898, Hansen, Anders – gaardejer, Tarup, 169, 189, 229
1898, Hansen, Ane Marie – fattiglem af Stenløse-Fangel Sognekommune, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Fattiganstalt 253, 255
1898, Hansen, Anna Marie – sypige, Nørre Søby Mark, 190
1898, Hansen, Anne – gift, Sønder Næraa Mark, gaardejer Jens Nielsen, 236, aar 1901 pag 136, 234
1898, Hansen, Birthe Marie – tjenestepige, Sønder Næraa, 141, 144
1898, Hansen, Carl – søn af andenlærer Jakob Hansen, Rynkeby, 36
1898, Hansen, Cæcilie Kirstine – tjenestepige, Bierne Mølle, 231, 238
1898, Hansen, Erik Westphael – søn af maler Niels Hansen, Davinde, 271
1898, Hansen, Hans – murer, Hundslev Mark ved Geels Kro, 257, 262, 264, 599
1898, Hansen, Hans Christian – myndling, Munkebo, 138
1898, Hansen, Hans Jørgen – gaardejer, Nørre Søby, 239, 244, 316
1898, Hansen, Hans Marius Munkerod – søn af gaardejer Claus Hansen, Birkum Mark, 261
1898, Hansen, Jenny – datter af gaardejer Jørgen Hansen, Nørre Søby Mark, 205
1898, Hansen, Kirstine Hansine – datter af ugift Gjertrud Kirstine Rasmussen, Rynkeby, 230
1898, Hansen, Knud – søn af kusk Lars Peter Hansen, Veirupgaard, 187
1898, Hansen, Lars – fhv. husejer, Nørre Søby Mark, 256, 330, 339, 555, 579, 585
1898, Hansen, Laurits – søn af gaardejer Hans Hansen, Bullerup, 55
1898, Hansen, Maren Cathrine – datter af væver Hans Hansen, Rynkeby, 74
1898, Hansen, Martha Vilhelmine – datter af gaardejer Lars Hansen, Kallerupgaarde, 48, 92, 171
1898, Hansen, Martin Andersen – fæstehusmand, Bramstruphus, 73, 110, 115
1898, Hansen, Morten – ungkarl, Rynkeby Hospital, 119
1898, Hansen, Niels – myndling, Munkebo, 138
1898, Hansen, Peder – aftægtsmand, Rynkeby, 139
1898, Hansen, Peder – aftægtsmand, Stenhus paa Hundslev Mark, 68
1898, Hansen, Peder – husfæster, Urup Mark, umyndiggørelse 169, 172, 184, 188
1898, Hansen, Thora Louise – ugift, Allerup, 125
1898, Henriksen, Georg Christian Emil – aftægtsmand, Birkum Kohave, 129
1898, Henriksen, Rasmus – husejer, Rønninge, 219, 234 (efternavnet er Vestermann, se bogstav V.)
1898, Jacobsen, Anders – gaardejer, Munkebo, 164, 185, 230
1898, Jacobsen, Karen Cathrine Elisabeth – datter af ugift pige Elisabeth Larsen. I pleje hos husmand Lars Larsens enke, Rynkeby, 151
1898, Jacobsen, Olavia Valborg – datter af bødker Peter Rudolf Jacobsen, Neder Holluf, 130
1898, Jakobsen, Ida Sophie – datter af husejer Niels Jakobsen, Tarup, 155
1898, Jensen, Anders – husmand, Munkebo, 136, 151, 157
1898, Jensen, Ane Kirstine Cathrine – gift, Agedrup, husejer Niels Mortensen, 182, 187, 187
1898, Jensen, Carl Einer – søn af ugift Jensine Christine Jensen, Nørre Lyndelse, 73
1898, Jensen, Hans – aftægtsmand, Rynkeby, 146
1898, Jensen, Hans – væver og aftægtsmand, Dræby, 72
1898, Jensen, Jens Ludvig Haundrup – barn, Munkebo Mark, 49
1898, Jensen, Jens Peter – dreng, Dræby, 187
1898, Jensen, Lars Jørgen – indsidder, Urup Mark, 114
1898, Jensen, Laura – barn, Rynkeby, 124, 144
1898, Jensen, Laurits Carl – søn af snedker Laurits Jensen, Rynkeby, 121
1898, Jensen, Poul – aftægtsmand, Munkebo Mark, 183
1898, Jensen, Rasmus Peter – søn af gaardmand Hans Christian Jensen, Røirup, 135
1898, Jepsen, Hans Christian – søn af indsidder og arbejdsmand Iver Jepsen, Veirupgaards Mark, 132
1898, Jespersen, Johan Peter – søn af gaardejer Johan Peter Jespersen, Fraugde Kjærby, 158, 158
1898, Johansen, Kirstine Marie – mejerske, Rønninge, 207, 208
1898, Johansen, Knud – arbejdsmand og fhv. husejer, Thorup, 162, 180
1898, Johansen, Lars – gaardejer og amtsraadsmedlem, Rynkeby, 190, 194, 244
1898, Johansen, Mette Kirstine – datter af gaardejer Frederik Hindse Lars Johansen, Hudevad, 79, 82
1898, Johansen, Otto Valdemar – søn af husforpagter Rasmus Johansen, Freltofte Mark, 145
1898, Jørgensdatter, Anne Margrethe – enke, Vester Kjærby Mark, aftægtsmand Hans Jørgen Larsen, 142
1898, Jørgensdatter, Else Marie – enke og aftægtsnyderske, Høiby, 69
1898, Jørgensdatter, Johanne – aftægtsnyderske, Birkum, 95
1898, Jørgensdatter, Johanne Marie – enke, Tarup, aftægtsmand Rasmus Andersen, 208
1898, Jørgensdatter, Maren – enke, H. C. Andersensgade 21, i Odense, død under et midlertidigt ophold i Hundslev, boelsmand Rasmus Jensen, Palleshave, Gjestelev Sogn, 186, 187, 189
1898, Jørgensen, Anders – aftægtsmand, Hundslev Nymark, 146
1898, Jørgensen, Anders – husejer og tømrer, Hundslev, 122, 160
1898, Jørgensen, Frederik – husejer og hjulmand, Over Holluf, 193, 208
1898, Jørgensen, Hans Martin – husejer, Birkum Kohave, 116, 222
1898, Jørgensen, Niels – husejer, Freltofte Mark, 218, 220, 236, 302
1898, Jørgensen, Niels – søn af ugift Jørgine Kirstine Jørgensen, Vester Kjærby, 106
1898, Knudsen, Gerta Mathilde Marie – datter af gaardejer Peder Knudsen, Fraugde Kjærby, 130
1898, Knudsen, Karen – gift, Høiby, husmand Hans Peter Petersen, 240
1898, Knudsen, Knud Jacob – søn af husmand Rasmus Knudsen, Røirup, 207
1898, Knudsen, Lars – fattiglem, Marslev Fattiggaard, 271
1898, Knudsen, Peder – fhv. husejer, Rynkeby, 250
1898, Kordt, Frits – arbejdsmand, Rynkeby, 205, 232
1898, Larsdatter, Birthe Marie – gift, Tarup, husejer Hans Rasmussen, 137
1898, Larsdatter, Maren Cathrine – enke, Kjertinge Mark, husejer og tømrer Andreas Pedersen, 195, 374
1898, Larsdatter, Mette – gift, Nørre Søby, snedker Niels Petersen, 186, 196, 198
1898, Larsen, Anders – aftægtsmand, Kjertinge, 229
1898, Larsen, Ane Cathrine – forladt hustru, Birkende, 74, 75
1898, Larsen, Karen Marie – ugift, Marslev, 86
1898, Larsen, Knud – ungkarl, Kappendrup, 244, 245, 255, 258, 268, 270, 315
1898, Larsen, Lars Hansen – aftægtsmand, Dømmestrup, 41
1898, Larsen, Marie Emilie – datter af gaardejer Lars Peter Larsen, Nørre Lyndelse Mark, 201
1898, Larsen, Mathilde Conradine – datter af tømrer Otto Larsen, Agedrup, 129
1898, Larsen, Niels Peder – ungkarl, Tarup, umyndiggørelse 111
1898, Larsen, Peder – husmand, Rønninge, 240, 252, 325
1898, Larsen, Rasmus – aftægtsmand, Rønninge, 147, aar 1905 pag 715, 720, 4, 79, 449, 548
1898, Larsen, Rasmus – husejer, Birkende Mark, 141, 142, 425
1898, Larsen, Trine – enke, Birkende, arbejdsmand …, 69
1898, Larsen, Vilhelmine Kirstine – gift, Munkebo Fattiggaard, fattiglem Peder Andresen, 248, 253
1898, Lund, Marturine Ulrikke Dorthea – datter af slagter Niels Peter Marturin Lund, Hundslev Nymark, 96
1898, Lykkegaard, Thyge – søn af maskinbygger Niels Hansen, Ferritslev, 159, 160
1898, Madsdatter, Ane Line – enke, Davinde, aftægtsmand Jens Jørgensen, 41
1898, Madsen, Dorthea Marie – gift, Bullerup, husejer Hans Frandsen, 185, 194, 203, 502
1898, Madsen, Johan Christoffer – gaardejer, Rønninge, 145, 230
1898, Madsen, Karen – enke, Seden Enggaard, husmand Jørgen Mortensen, 180, 460
1898, Madsen, Lars Christian – stenhugger, Nørre Lyndelse, 162, 199, 247
1898, Madsen, Rasmus – aftægtsmand, Hudevad, 219
1898, Markussen, Rasmus Marius Laurits – ungkarl, Kjertinge, 118, 427
1898, Mortensdatter, Ane Kirstine – gift, Dømmestrup Mark, husejer Mads Larsen, 271, 279, 583
1898, Müller, Marie Christine – gift, Marslev, pastor emeritus Gollich Frederik Peter Strøm, 205, 262, 266, 270, 593
1898, Nielsdatter, Karen – gift, Rynkeby, aftægtsmand Peder Hansen, 86
1898, Nielsen, … - udøbt dreng, søn af arbejdsmand Otto Nielsen, ved Geels Kro, 41
1898, Nielsen, Anna Emilie – datter af cyklearbejder Jens Peder Nielsen, Nonnebo, 253
1898, Nielsen, Hans Laurits – søn af husejer og tømrer Søren Nielsen, Birkende Mark, 190
1898, Nielsen, Hansine Kirstine – ugift, Vester Kjærby, 127
1898, Nielsen, Jens – aftægtsmand, Dræby, 96, 96, 100, 155, 286, 337, 363
1898, Nielsen, Johanne Marie – enke, Høiby, lærer Christian Frederiksen, 190, 197
1898, Nielsen, Kirsten – enke, Munkebo, sømand Peder Andreasen, 272
1898, Nielsen, Lars – fhv. husejer, Sønder Næraa, 45
1898, Nielsen, Mads – husejer, Fraugde Mark, 234, 241, 242
1898, Nielsen, Peder – husmand, Nørre Søby Mark, 159, 195, 223, aar 1905 pag. 748, 756
1898, Olsen, Niels Peder Alfred – søn af forkarl Hans Peder Olsen, Ørnfeldt, 72
1898, Ottosen, Anne Dorthea – enke, Marslev, gaardejer Niels Pedersen, 135, 139, 459
1898, Pedersdatter, Dorthe Marie – gift, Sønder Næraa Fattighus, fattiglem Lars Nielsen, 199, 1898, Pedersen, Lars – gaardejer, Tving, 229, 232, 235, aar 1908 pag. 85 aar 1910 pag. 181
1898, Pedersdatter, Maren – enke, Thorup, husejer Hans Andersen, 72
1898, Pedersen, Christen – aftægtsmand, Fraugde Mark, 101
1898, Pedersen, Hans – sognefoged og gaardejer, Rønninge, 261, 272, 273, aar 1907 pag. 576, 646
1898, Pedersen, Hans Laurits – ungkarl, Sønder Næraa, 148
1898, Pedersen, Jens Otto – søn af huslejer Jens Vilhelm Pedersen, Freltofte, 166
1898, Pedersen, Jesper – uhrmager, Høiby, 121
1898, Pedersen, Johanne Kirstine – ugift, Rynkeby Mark, 120
1898, Pedersen, Johannes – husejer, Munkebo, 80, 80, 379
1898, Pedersen, Jørgen – husejer, Sønder Næraa, 234, 241
1898, Pedersen, Karen – gift, Ferritslev, gaardejer Anders Rasmussen, 87, 113
1898, Pedersen, Mads – aftægtsmand, Mariasminde i Røirup, 185
1898, Pedersen, Martha Kirstine – ugift pige, Munkebo, 136
1898, Pedersen, Peder Vilhelm – indsidder, Fiskerhuset ved Ulriksholm, 140
1898, Pedersen, Poul Vilhelm – søn af murer Jørgen Pedersen, Birkende, 81
1898, Petersen, Johannes Gerhard Edmund – søn af boelsmand Peter Petersen, Fraugde, 55
1898, Poulsen, Johanne Bertine – datter af husejer Peder Poulsen, Munkebo Mark, 86
1898, Rasmussen, Caroline Vilhelmine – gift, Holev, husejer Jørgen Christiansen, 41, 191, 201, 734, 742
1898, Rasmussen, Christine – datter af husmand Rasmus Christian Rasmussen, Rynkeby, 116
1898, Rasmussen, Christine – datter af høker Niels Rasmussen, Allerup, 240
1898, Rasmussen, Erik – aftægtsmand og fhv. skrædder, Røile, 81
1898, Rasmussen, Henrik – fhv. sognefoged og husejer, Lumbyholm, 127, 132, 133, 147
1898, Rasmussen, Johanne Kirstine – enke, Lumby, gaardejer Lars Hansen, 101, 102, 113, 125, 164, 270
1898, Rasmussen, Jørgen – fhv. gaardejer, Asylet i Birkum for Alderdomsforsørgelse, 237
1898, Rasmussen, Lars – fhv. gaardejer, Høiby, 46, 54, 270
1898, Rasmussen, Louise Kirstine – datter af husejer og stenhugger Rasmus Rasmussen, Davinde Mark, 261
1898, Rasmussen, Niels – husejer og væver, Dømmestrup, 165, 181, 182, 183, 183, 188
1898, Rasmussen, Niels Aage – søn af husejer Hans Christian Rasmussen, Munkebo Mark, 137
1898, Rasmussen, Peder – aftægtsmand, Dømmestrup Mark, 158
1898, Rasmussen, Rasmus – husmand, Tarup Mark, 81, 93, 100
1898, Rasmussen, Søren – husejer og murer, Vester Kjærby, 257, 394
1898, Strøm, Gollich Frederik Peter – pastor emer., Marslev, 256, 262, 266, 270, 543
1898, Suhr, Johann – pensioneret lærer, Kjølstrup, 122, 125
1898, Sørensen, Anne Cathrine – enke og fattiglem, Rønninge, husmand Anders Rasmussen, 234
1898, Sørensen, Frederik – aftægtsmand, Vester Kjærby, 250
1898, Sørensen, Laurits Alfred – søn af gaardejer Ebbe Christian Laurits Sørensen, Kjertinge, 135
1898, Sørensen, Nielsine Kirstine – ugift, Sønder Næraa, 207
1898, Tahms, Cathrine Dorthea – gift, Dræby, smed Mads Hansen, 80, 81, 86, 294, aar 1906 pag. 403
1898, Thygesen, Carl Christian – søn af slagter Frederik Valdemar Thygesen, Dømmestrup Mark, 92
1898, Vestermann, Rasmus Henriksen – husejer, Rønninge, 219, 234, 237, 239, 263, 264, 267
1898, Vilhelmsen, Vilhelm – smed, Tvinde, 163, 180, 316
1899, Andersdatter, Cathrine – enke, Kallehavegaard, gaardejer Hans Andersen, 556
1899, Andersdatter, Maren – enke, Birkende, indsidder Hans Nielsen, 284
1899, Andersen Claus – husejer og bødker, Marslev Mark, 578, 583, 601, 83
1899, Andersen, Anna – gift, Rønninge, detaillist Anders Justesen, 548, 561
1899, Andersen, Carl Anker – søn af maler Mads Frederik Andersen, Kappendrup, 342
1899, Andersen, Erik – aftægtsmand, Birkum Mark, 429
1899, Andersen, Frederik Vilhelm Eicke – søn af arbejdsmand Jørgen Andersen, Vennersro, 403, 427
1899, Andersen, Henrik – fhv. gaardejer, Davinde, konkursbo 495, 495, 503, 505, 557, 568, 576, 574, 273, 681, 170, 339, 394, 399, aar 1908 426, aar 1910 266, 272, 280, 290, 298, 309, 321, 441, aar 1914, 270, 284
1899, Andersen, Inger Marie – datter af husejer Niels Peter Andersen, Urup, 289
1899, Andersen, Lars – ungkarl, fledføring, Munkebo Fattiggaard, 358, 402
1899, Andersen, Marie Cathrine – datter af husejer Jørgen Andersen, Nørre Søby Mark, 443
1899, Andersen, Niels – fhv. gaardfæster, Ladby, 361, 378, 380
1899, Andersen, Niels Christian – søn af husejer Hans Peter Karl Andersen, Sønder Næraa, 418
1899, Andersen, Ole – Birkum Asyl, 489
1899, Andersen, Rasmus – røgter, Allerup, 273, 284
1899, Andersen, Rasmus Christian – husejer, Rynkeby, 585, 608
1899, Andersen, Thyge Hedager – søn af slagter Anders Søren Andersen, Kjølstrup, 444
1899, Asmussen, Peter Marius – søn af husejer Asmus Asmussen, Marslev, 450
1899, Bang, Christiane Eleonora – gift, Over Holluf, karethmager og husejer Lars Frederiksen, 450, 467, aar 1907 pag. 590, 599, 720, aar 1912 pag. 674
1899, Christensdatter, Karen – enke, Kjertinge Mark, aftægtsmand …, 366
1899, Christensen, Hans – gaardejer, Frederiksminde i Hundslev, 323, 328, 334, 335, 630
1899, Christensen, Rasmus – arbejdsmand, Nonnebogaard, 325, 359, 607
1899, Christiansen, Maren Kirstine – ugift, Høiby Mark, umyndiggørelse 525, 559, 563, 683
1899, Christoffersen, Hans – fhv. rugbrødbager, Dræby Mark, 358, 399, 403, 419, 441, 515, 520, 520, 578, 579
1899, Christoffersen, Peder – smed, Dømmestrup, 384, 438
1899, Dinesen, Johanne Marie – tjenestepige, Hundslev Skovgaard, 338, 344
1899, Frandsen, Jens Frederik – søn af husejer Peder Frandsen, Freltofte, 572
1899, Frandsen, Sidsel Marie – gift, Davinde, husejer Hans Jakobsen, 482, 510
1899, Hansdatter, Ane – enke, Dræby Fred, boelsmand Jens Hansen, 530
1899, Hansdatter, Ane Margrethe – gift, Ferritslev Mark, indsidder Rasmus Pedersen, 367, 370
1899, Hansdatter, Karen – enke, Munkebo, husejer Bendix Davidsen, 530, 549, 571, 605, 675, 771, 60, 62, 123, 165, 231
1899, Hansdatter, Maren – ugift, Sønder Næraa Hospital, 409
1899, Hansen, Abelone – ugift pige, Davinde, 429
1899, Hansen, Anders – husejer og træskomand, Thorup, 408, 478, 545
1899, Hansen, Carl – ungkarl, Hundslev Mark, 359
1899, Hansen, Carl Georg – søn af ugift tjenestepige Caroline Cecilie Hansen, Vester Kjærby, 346
1899, Hansen, Caroline – gift, Marslev Mark, husejer og slagter Poul Andersen, 316, 333
1899, Hansen, Christine Andrea – datter af gaardejer Hans Jørgen Hansen, Dømmestrup, 385
1899, Hansen, Daniel – fattiglem, Kjølstrup Fattiggaard, 585
1899, Hansen, Else – enke, Lumby, husmand Jørgen Hansen, 437
1899, Hansen, Jakob – fisker, Vierø, 373
1899, Hansen, Johanne Cathrine – gift, Davinde Mark, husejer Peder Jensen, 309, 326, 342, 363, 666
1899, Hansen, Johanne Marie – gift, Freltofte, husejer Jens Kraft Dinesen Hansen, 585, 624
1899, Hansen, Jørgen – aftægtsmand, Dræby, 488, 495
1899, Hansen, Jørgen – snedker, Sønder Næraa Mark, 346, 362, 381, 385, 394
1899, Hansen, Karen Dorthea – gift, Birkende Mark, husejer og murer Lars Andersen, 369
1899, Hansen, Karen Kirstine – gift, Høiby Mark, husejer Hans Christian Pedersen, 552
1899, Hansen, Karen Marie – gift, Nørre Søby Mark, gaardejer Hans Hansen, 273
1899, Hansen, Karen Rigmor – datter af gaardejer Hans Peder Hansen, Kjølstrup, 563
1899, Hansen, Kirsten – gift, Rønninge, gaardejer Christoffer Andersen, 390, 404, 733, 22
1899, Hansen, Kirsten – gift, Seden Mark, gaardejer Niels Hansen, 426, 457
1899, Hansen, Knud – fattiglem, Rønninge Mark, 512
1899, Hansen, Lars – skrædder, Urup, 307, aar 1906 pag 331
1899, Hansen, Mads – gaardejer, Birkende, 405, 455, 511
1899, Hansen, Mads – husmand, Tarup Hed, 474
1899, Hansen, Magda – datter af mejeribestyrer Erik Hansen, Marslev Mejeri, 584
1899, Hansen, Maren – gift, Freltofte Mose, husejer Jens Jørgensen, 503, 509, 633
1899, Hansen, Maren – gift, Nørre Lyndelse, snedker Niels Schroll, 358
1899, Hansen, Maren Dorthea – datter af husejer Lars Hansen, Davinde Mark, 333
1899, Hansen, Marie Sophie – gift, bortbleven, Vester Kjærby, P. Beck, 576
1899, Hansen, Marie Sophie – gift, bortebleven, Vester Kjærby, P. Beck, 576
1899, Hansen, Mathilde Marie – datter af smed Mads Hansen, Dræby, 545
1899, Hansen, Niels – gaardejer, Bremerskovgaard i Urup, 299, 317, 388, 607
1899, Hansen, Niels – indsidder, Hundslev Mark, 338
1899, Hansen, Niels – søn af gaardejer Lars Hansen, Sønder Næraa, 435
1899, Hansen, Niels Christian – ungkarl, Agedrup, 430
1899, Hansen, Peder – indsidder, Fattighuset, Rynkeby Mark, 502, 535
1899, Hansen, Rasmus – fhv. gaardejer, Lumby Arbejdsanstalt, 584, 587, 672, 724
1899, Hansen, Rasmus – husejer, Vester Kjærby Mark, umyndiggørelse 390, 577, 580
1899, Henningsdatter, Mette Marie – enke, Munkebo, husmand Hans Andersen, 472
1899, Henriksdatter, Kirstine – enke, Rolighedskroen, gjæstgiver Søren Hansen, 389, 415, 476, 540
1899, Henriksen, Ole Jørgen – søn af husmand Hans Peter Henriksen, Rønninge, 556
1899, Henriksen, Oluf Johannes – søn af detaillist Claus Peder Henriksen, Tarup, 502, 537
1899, Jacobsen, Ane Marie – enke, Seden Mark, husmand Søren Nielsen, 285
1899, Jacobsen, Rasmus – skrædder, Rynkeby Mark, 333, 346
1899, Jakobsen, Olavia Valborg – datter af bødker Peter Rudolf Jakobsen, Neder Holluf, 308
1899, Jakobsen, Peter Valdemar – søn af indsidder Hans Peder Jakobsen, Munkebo Mark, 291
1899, Jensdatter, Johanne – gift, Fraugde Kjærby, hjulmand Lars Christian Nielsen, 369, 459
1899, Jensdatter, Kirsten – aftægtsenke, Birkende, 359, 366, 376, 409, 412, 434, 452, 461
1899, Jensen, Anna Sophie Christine Katrine – myndling, Fraugde Kjærby, 581, 582, 66, 68, 436, 438, 735, 767, 672, 689, 554, 582, 625
1899, Jensen, Anne Cathrine – gift, Røirup, gaardejer Knud Christian Jensen, 290
1899, Jensen, Anne Margrethe – gift, Vester Kjærby Mark, husejer Christen Sørensen, 357, aar 1907 pag 766, 770
1899, Jensen, Christen – aftægtsmand, Nørre Søby Mark, 274
1899, Jensen, Gjertrud Marie – gift, Høiby Mark, gaardejer Jens Larsen, 293, 308, 309, 618
1899, Jensen, Henry Emil – søn af …, Hollufgaards Mark, 488
1899, Jensen, Holger Drachmann Rødløve – søn af husejer Poul Jensen, Tving, 428
1899, Jensen, Hulda Jensine Mathilde – ugift, Fraugde, 435, 458
1899, Jensen, Jens Frederik – ungkarl og træskomand, Freltofte Mose, 404, 418
1899, Jensen, Jørgen – husejer, Høiby, 274, 329, 375, 354, 367, 372, aar 1905 pag. … ulæselig
1899, Jensen, Knud – forvalter, Holts Mølle, 294, 367, 371, 628
1899, Jensen, Lars – aftægtsmand, Allerup Mark, 488, 491, 494, 612
1899, Jensen, Maren – gift, Bøgeskov, Urup Mark, partikulier Carl Jacobsen, 320, 329, 351, 351
1899, Jensen, Niels – tømrer, Skallerød, 358, 395, 564
1899, Jensen, Sofus Vind Rødløve (tvilling)– søn af husejer Poul Christian Jensen, Tving, 424
1899, Jensen, Thekla Alfrida – datter af politiassistent Jens Peter Jensen, Birkende Mark, 488
1899, Jensen, Viggo Hørup Rødløve (tvilling) – søn af husejer Poul Christian Jensen, Rødløve, 423
1899, Johansen, Adolf Verner – søn af gartner Rasmus Hansen Johansen, Høiby Mark, 408, 427
1899, Johansen, Søren – husejer og røgter, Hundslev, 417, 423, 424, 468, 540
1899, Jørgensdatter, Maren – enke, Nørre Søby, fæstehusmand Hans Christiansen, 568
1899, Jørgensdatter, Maren – gift, Munkebo, fisker Niels Jørgensen, 293
1899, Jørgensen, … - udøbt dreng, søn af ugift Jørgine Kirstine Jørgensen, Vester Kjærby, 510
1899, Jørgensen, Anders – aftægtsmand, Freltofte, 556
1899, Jørgensen, Ane – ugift, Nørre Lyndelse, 384, 434, 450, 484, 581, 583, 619, 623
1899, Jørgensen, Carl – ungkarl, Vester Kjærby, 443, 472, 543
1899, Jørgensen, Hanne Marie – datter af gaardejer Jørgen Vilhelm Jørgensen, Lille Tornbjerge, 525
1899, Jørgensen, Hans Jørgen – søn af gaardejer Niels Jørgensen, Nørre Lyndelse, 433
1899, Jørgensen, Mette Marie – enke og fattiglem, Rolfsted Fattighus, fattiglem Hans Salomon Rasmussen, 275
1899, Knudsdatter, Mette – enke, Rynkeby, gaardejer Henrik Christiansen, 403
1899, Knudsen, Lars – gaardejer, Dømmestrup, 323, 387, 406, 674
1899, Knudsen, Martha – datter afhusmand Sofus Knudsen, Røirup, 438
1899, Knudsen, Olaf Emerentius – søn af maler Julius Knudsen, Dræby, 580
1899, Knudsen, Rasmus – husejer, Høiby Mark, 529, 549, 554
1899, Kristensen, Ane Lucie – enke, Thorup, husmand og væver Mads Nielsen, 419, 422, 535, 547
1899, Larsdatter, Karen – gift, Ferritslev, husejer Lars Nielsen, 475
1899, Larsen, Anna Marie Ingeborg – datter af husejer Hans Henrik Larsen, Dømmestrup, 512
1899, Larsen, Anne Cathrine – enke, Hundslev Nymark, boelsmand Niels Nielsen, 289, 318, 582
1899, Larsen, Anne Kirstine – datter af ugift tjenestepige Abelone Marie Kirstine Larsen, Dømmestrup Mark, 553
1899, Larsen, Anne Kirstine – gift, Fraugde, partikulier Niels Petersen, 586, 616
1899, Larsen, Hans Christian – søn af husejer Hans Larsen, Sønder Næraa Mark, 373
1899, Larsen, Maren Dorthea – datter af gaardejer Anders Jørgen Larsen, Freltofte, 279
1899, Larsen, Marie Kirstine – gift, Allerup Thorup, fhv. snedker Jørgen Jørgensen, 489, 500
1899, Larsen, Marie Nielsine – sypige, Hundslev, 362
1899, Larsen, Peter Olaf – søn af smed Hans Peter Larsen, Vester Kjærby, 359
1899, Larsen, Poul – husejer, Tarup Mark, 545, 553, 4
1899, Larsen, Rasmus Valdemar Alexander – søn af husejer Jens Larsen, Lumbyholm, 425
1899, Madsen, Anna – ugift pige, Rynkeby, 288
1899, Madsen, Jenny Marie – datter af husejer Rasmus Frederik Madsen, Kjertinge Mark, 449
1899, Madsen, Martin Emil – søn af gaardejer Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, 403
1899, Madsen, Rasmus – ungkarl, Birkende, umyndiggørelse 432
1899, Mathiasen, Anne – gift, Holev Mark, huslejer Lars Mortensen, 584, 589
1899, Mohr, Herman Christian Janus – aftægtsmand, Birkende, 562
1899, Mylius, Albert Sigismund Casper de – afdød stormhusbesidder, Rønningesøgaard (arveanmeld. efter ham for stormhusets …) 544
1899, Nielsdatter, Ane – enke, Birkum Kohave, husmand Rasmus Hansen, 416
1899, Nielsdatter, Ane Kirstine – gift, Frederiksminde i Hundslev, gaardejer Hans Christensen, 288, 315, 320, 630
1899, Nielsdatter, Anne Johanne – gift, Høiby Mark, husejer Hans Larsen, 553, 733
1899, Nielsdatter, Barthe Kristine – enke, Dræby, væver Peder Rasmussen, 520
1899, Nielsdatter, Dorthea Marie – enke, Hundslev, tømrer Anders Jørgensen, 476
1899, Nielsdatter, Karen Margrethe – enke, Rynkeby, husejer Niels Christiansen, 443, 448, 703
1899, Nielsen, Anders Christian – gaardejer, Neder Holluf, 429, 537, aar 1909 pag. 50
1899, Nielsen, Axel – søn af indsidder og skrædder Niels Lars Nielsen, Dræby, 359
1899, Nielsen, Carl Emil – søn af murer Hans Frederik Nielsen, Grydstrup, 505
1899, Nielsen, Christian – husejer, Roulund, 373, 385, 424
1899, Nielsen, Christian Jacob – gaardejer, Allerup Mark, 347, 360, 375, 134, 239, 608, 617, 637, 646, 766
1899, Nielsen, Gunnert – søn af snedker Peder Nielsen, Høiby, 428
1899, Nielsen, Hans – aftægtsmand, Agedrup, 448
1899, Nielsen, Hans – fattiglem, Birkum Fattig- og Arbejdsanstalt, 342
1899, Nielsen, Hans – husejer, Seden, 426, 428, 475, aar 1909 pag. 37
1899, Nielsen, Hans Marius – ungkarl, Vierø, 325
1899, Nielsen, Hans Theodor – søn af gaardejer Hindse Nielsen, Rønninge, 505
1899, Nielsen, Jens – fhv. gaardejer, Urup, 573
1899, Nielsen, Johanne Dorthea – ugift pige, Høiby, 320, 460
1899, Nielsen, Johannes – gaardejer, Bullerup, 494, 497, 4
1899, Nielsen, Karen – enke, Birkum, gaardejer Poul Hansen, 573, 616
1899, Nielsen, Karen Kirstine – ugift, Birkum Kohave, 370
1899, Nielsen, Karla Sofie – datter af møller Anders Nielsen, Freltofte, 431
1899, Nielsen, Kathrine Emilie – datter af husejer Anders Nielsen, Davinde Nyhave, 422
1899, Nielsen, Lars – landarbejder, Birkende Mark, 437, 458
1899, Nielsen, Laura Dorthea – datter af fisker Vilhelm Christian Nielsen, Munkebo, 573
1899, Nielsen, Mary – datter af forkarl Carl Emil Nielsen, Veirupgaard, 370
1899, Nielsen, Niels – ungkarl og fattiglem, Lumby Fattig- og Forsørgelsesanstalt, 545
1899, Nielsen, Niels Christian Marius – ungkarl, Kjerteminde, 467
1899, Nielsen, Peder – fhv. gaardejer, Sønder Næraa, 502, 502
1899, Nielsen, Peder Marius – murer, Tvinde Mark, 346, 361, 376
1899, Olsen, Cæcilie Elise – gift, Freltofte, husmand Hans Christian Nielsen, 491, 625, 640, aar 1908 pag. 86, 142
1899, Olsen, Henrik – husejer, Hudevad 378, 402, 405, 426
1899, Olsen, Peder – aftægtsmand, Sønder Næraa Mark, 428
1899, Pedersdatter, Ane – enke, Rolfstedgaard, gaardejer Hans Larsen, 495, 536, 547, pag. 9, 9
1899, Pedersdatter, Ane – enke, Tarup, skovfoged Lars Christensen, 448, 485, 1
1899, Pedersdatter, Anne – gift, Rynkeby, fhv. husejer Jens Nielsen, 388, 442, 449, 498, 539
1899, Pedersdatter, Anne Marie – enke, Rønninge Mark, gaardejer Poul Sørensen, 503
1899, Pedersdatter, Gjertrud Marie – enke, Sønder Næraa, aftægtsmand og væver Poul Rasmussen, 417
1899, Pedersdatter, Johanne Marie – enke og aftægtsnyderske, Birkum Kohave, fhv. gaardejer Rasmus Jørgensen, 289
1899, Pedersen, Ane Christine – datter af husejer Lars Pedersen, Rønninge, 416, 431, 459
1899, Pedersen, Ane Dorthea – gift, Rynkeby Mark, murer Christian Larsen, 438, 443
1899, Pedersen, Ane Elisabeth – frasepareret, Nørre Lyndelse Mark, 417, 436, 439, 566, 579
1899, Pedersen, Ane Marie – ugift, Nørre Lyndelse, 562
1899, Pedersen, Christian – søn af ugift Martha Pedersen, Rynkeby, 556
1899, Pedersen, Clara Margrethe – datter af bestyrer Peder Hansen Pedersen, Lumby Arbejdsanstalt, 379
1899, Pedersen, Gerda Marie – datter af gaardejer Lars Petersen, Freltofte, 465
1899, Pedersen, Hans Christian – ungkarl, Dømmestrup, 494
1899, Pedersen, Johanne Marie – gift, Tving, husmand Peder Jensen, 417, 427, 482, 578
1899, Pedersen, Kaja Maria – datter af ugift Ingeborg Marie Jørgensen, Provstegade 6, Odense. Døde i Munkebo, 535
1899, Pedersen, Karen Marie – gift, Sønder Næraa, husejer Jens Christian Clausen, 357
1899, Pedersen, Lars – husejer og murer, Fraugde, 509, 696, 86, 93
1899, Pedersen, Marie Christine – datter af ugift pige Marie Christine Nielsen, Seden, 562
1899, Pedersen, Martha Charlotte – gift, Neder Holluf, gaardejer og sognefoged Lars Kæstel, 467, 591, 683
1899, Pedersen, Niels – gaardejer, Fraugde, 401, 416, 477
1899, Pedersen, Niels – ungkarl, Thorup, 356, 360, 364, 387
1899, Pedersen, Sophie Frederikke – datter af murer Peder Christian Pedersen, Urup, 317
1899, Petersen, Frederik August Harding – røgter, Gyldenlund, 389
1899, Petersen, Hans Peter – kudsk, Søbysøgaard, 338, 374
1899, Petersen, Karen Georgine – datter af husejer Hans Petersen, Fraugde Mark, 366
1899, Petersen, Karen Marie – datter af indsidder Hans Pedersen, Ferritslev, 488, 535
1899, Petersen, Lars Peter – ungkarl og fattiglem, Rynkeby Fattiggaard, 438
1899, Petersen, Laura Marie – datter af husejer Hans Petersen, Fraugde Mark, 373
1899, Petersen, Marius – søn af murer Rasmus Vilhelm Petersen, Munkebo, 416
1899, Petersen, Thorvald – søn af maler Lars Peter Petersen, Sønder Næraa, 428
1899, Poulsdatter, Marie Kirstine – gift, Lumby, fhv. gaardejer Lars Hansen, 384
1899, Poulsen, Ane Kirstine – myndling, Dræby Mark, 520, 520
1899, Poulsen, Christian – fattiglem, Munkebo Fattiggaard, 359
1899, Poulsen, Rasmus – smed, Vester Kjærby Mark, 441, 537
1899, Poulsen, Severine Rasmine – myndling, Dræby Mark, 520, 520
1899, Prebensdatter, Karen – enke, Ladby, gaardejer Peder Jensen, 437
1899, Rasmusdatter, Kirstine – aftægtsnyderske, Kjertinge Mark, 478
1899, Rasmusdatter, Maren – enke, Kjølstrup, indsidder Jørgen Nielsen, 437
1899, Rasmussen, … - udøbt dreng, søn af husejer Anders Peder Rasmussen, Tarup Mark, 326
1899, Rasmussen, Ane Cathrine – enke, Sønder Næraa, husejer Lars Hansen, 422, 538, 4
1899, Rasmussen, Ane Marie – ugift, Bullerup, 294, 304, 312, 318, 319, 618
1899, Rasmussen, Christine – datter af ugift tjenestepige Jensine Christine Rasmussen, Munkebo, 424
1899, Rasmussen, Johannes – jernbanearbejder, Birkende Mark, 472, 476
1899, Rasmussen, Karen – gift, Munkebo, fisker Rasmus Jensen, 556, 562
1899, Rasmussen, Karen Edel – datter af forpagter Peter Iver Marius Rasmussen, Vester Kjærby, 392
1899, Rasmussen, Karen Gerda – datter af gaardejer Niels Rasmussen, Ferritslev, 344
1899, Rasmussen, Marius Vilhelm – søn af husejer og tømrer Christen Rasmussen, Vester Kjærby, 330
1899, Rasmussen, Rasmus – aftægtsmand, Freltofte, 418
1899, Rasmussen, Rasmus – fhv. husejer, Tving, 284, 288, 303
1899, Rasmussen, Regnar Ansholm – søn af smed Rasmus Christian Rasmussen, Nørre Lyndelse, 491
1899, Rundquistdatter, Christine – enke og aftægtsnyderske, Kjertinge Mark, husejer Morten Nielsen, 572, 573
1899, Schmidt, Marie Elisabeth Hansen – enke, Ore Mark, husejer Rasmus Petersen Storm, 428
1899, Schultz, Christian Emanuel – søn af ugift Frederikke Caroline Schultz, af Odense. I pleje hos husejer Christen Jensen, Nørre Søby, 372, 373
1899, Sørensen, Christian – aftægtsmand og smed, Rynkeby, 474
1899, Sørensen, Dagmar – datter af gaardejer Johannes Sørensen, Birkende, 525
1899, Sørensen, Elna – datter af indsidder Niels Hansen Sørensen, Kjølstrup Mark, 431
1899, Sørensen, Olga Marie – datter af sogneraadsformand Ebbe Sørensen, Kjertinge, 443
1899, Trolle, Anne Marie – gift, Vester Kjærby, pens. skolelærer Hans Jørgen Nielsen, 290
1899, Viben, Christian Hartvig – stedsøn af husejer Hans Pedersen, Dømmestrup Mark, 414, 468, 744
1899, Wiiboe, Theodor Wederchink – skolelærer og sogneraadsmand, Munkebo, 430, 471, 494, 673, 743
1899, Wortmann, Astrid – datter af gaardejer Johannes Johansen Wortmann, Nørre Lyndelse, 44
1900, …, Herdis Atensia – datter af tjenestepige Amanda Othelea Leon, paa Ulriksholm. I pleje hos Hans Chr. Nielsen, Kjertinge Mark, 624
1900, 0802, Pedersen, Jens – ungkarl og fattiglem, Lumby Arbejdsanstalt, 611
1900, Abildgaard, Jens Frode Christensen – søn af hjulmand Hans Peder Christensen, Ferritslev, 641
1900, Andersdatter, Maren – gift, Freltofte, træskomand Jens Christensen, 603
1900, Andersdatter, Maren – gift, Marslev Mark, aftægtsmand Henrik Jensen, 604
1900, Andersen, Anders Gerhardt – søn af indsidder Hans Peder Andersen, Dræby, 692
1900, Andersen, Andreas – indsidder, Bullerup, 681
1900, Andersen, Anne – enke, Allerup, fhv. gaardejer Hans Hansen, 642, (1903 pag. 83)
1900, Andersen, Camilla Hansine – ugift, Fraugde Mark, 760
1900, Andersen, Emmy Jensine Christine – datter af Christine Kathrine Andersen, af Odense. Hos husmand Christen Hansen, Radby, 597
1900, Andersen, Hansine Pouline – datter af gaardmand Anders Peter Andersen, Dræby Fed, 684
1900, Andersen, Jørgen – murer, Odense, død under et midlertidigt ophold i Rønninge, 761, 763
1900, Andersen, Mads – fattiglem, Kjølstrup Arbejdsanstalt, 679
1900, Andersen, Mads – fhv. husfæster og murer, Vantinge Mark, døde under et midlertidigt ophold i Lumby, 604, 608
1900, Andersen, Marie Dagmar – ugift, Dømmestrup Mark, kuratorbeskikkelse 23
1900, Andersen, Rasmus – fattiglem, Aarslev, død under en midlertidig indlæggelse paa Lumby Arbejdsanstalt, 698, 702
1900, Bendt, Mary Johanne – datter af slagter Mads Christian Bendt, Røirup Søhus, 741
1900, Berntsen, Else Lundgaard – datter af gaardejer Jens Christian Berntsen, Lumby, 630
1900, Borch, Jens Christian – husejer, Høiby Mark, 771, 27, 40, 138
1900, Brabæk, Frederikke (kaldet Frederikke Christiansen) – gift, Rynkeby Mark, fhv. husejer Rasmus Nielsen, 737
1900, Brodersen, Herman – søn af skomager Hans Jakob Brodersen, Allerup, 753
1900, Bytofte, Aage Johannes – søn af gaardejer Rasmus Martinus Bytofte, Davinde, 63
1900, Bøjesen, Synke – husmand, Urup, 623, 645, 695
1900, Carlsen, Ellen Johanne Kristine Møller – ugift, Kragsminde, Rynkeby Mark, 730
1900, Christensdatter Ane – enke, Kappendrup, aftægtsmand Hans Hansen, 693
1900, Christensdatter, Ane Sophie Cathrine – enke, Asylet paa Lumby Arbejdsanstalt, husmand Casper Peter Thomsen, 611
1900, Christensen, Abelone – enke, Alderdomsforsørgelsesasylet i Birkum, husejer og skomager Jens Johansen Kaare, 738
1900, Christensen, Agnes Petrine – 7 uger, datter af husmand Peter Christensen, Fraugde Mark, 674
1900, Christensen, Hans – ungkarl, Dømmestrup, 688
1900, Christensen, Knud – søn af Marie Kirstine Rasmussen. I pleje hos husejer Knud Nielsens enke Maren Andersdatter, Høiby Mark, 731
1900, Christensen, Peder Christian – aftægtsmand, Seden, 693, 58, 105
1900, Christensen, Rasmus – aftægtsmand, Lumby, 698, 39, 41, 49, 262, 293
1900, Christensen, Rasmus – husejer, Sosted, 677, 701, 725, 34
1900, Christensen, Rasmus Peder – jungmand, Munkebo, bortebleven 601, 655, 664, 744
1900, Christiansen, Hansine – enke, Bregnør Mark, død nu der af midlertidigt ophold i Ladby, tømrer Rasmus Hansen, 682, 683
1900, Christiansen, Niels – skomager, Lumby, beskikkelse af kurator 44
1900, Christiansen, Peder – husejer og væver, Rønninge Mark, 688, 700, 705, 707, 710, 719, 724, 726, 754 ,7, 64, 107, 109, 120
1900, Christoffersen, Johanne Cecilia – gift, Seden, skolelærer Ole Frederik Petersen, 632
1900, Clemmensen, Jørgen Axel – søn af ugift tjenestepige Ane Clemmensen, Bøgeskov, 695
1900, Eilersen, Kirstine – ugift, Lumby, 57, 63, 258
1900, Eriksen, Johanne Marie – ugift, Davinde, 38
1900, Eriksen, Maren – ugift, Fraugde, 673, 742
1900, Essebjerg, Karen Marie Nielsen – ugift pige, Sønder Næraa Mark, 10, 12, 24, 31, 31, 37, 42, 140, 153, 1905 pag 123
1900, Essebjerg, Karl Marius Nielsen – søn af ugift pige Karen Marie Nielsen, Sønder Næraa Mark, værgebeskikkelse 24
1900, Finderup, Peder Christian – proprietair, Torpegaard, 587, 592, 592, 608, 613, 675, 79
1900, Frandsen, Clara Marie Marstrand – datter af gaardejer Jens Marstrand Frandsen, Vester Kjærby, 37
1900, Frederiksen, Maren Kirstine – ugift, Rynkeby, 698
1900, Fridal, Abelone Marie Hansen – gift, Rønninge, smed Lars Andersen Scheby, 649, 689, 743
1900, Hansdatter, Ane Marie – enke, Hundslev Mark, murer Hans Hansen, 683
1900, Hansdatter, Dorthea – enke, Munkbo Mark, husejer Anders Jensen, 763, 764, 777
1900, Hansdatter, Johanne Marie – enke, Neder Holluf Mark, husmand Anders Gregersen, 57
1900, Hansdatter, Karen – enke, Nørre Lyndelse Mark, fhv. gaardejer Peder Jensen, 682, 703, 205
1900, Hansdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Lumbyholm, 682
1900, Hansdatter, Mette Cathrine – enke, Lumby, væver og husmand Jens Hansen, 688
1900, Hansdatter, Mette Marie – gift, Kjølstrup Mark, aftægtsmand Peder Knudsen, 190, 175, 639, 735, 778, 174
1900, Hansen Niels – aftægtsmand, Nørre Søby Mark, 711, 712
1900, Hansen, … - nogle timer, datter af ugift fattiglem Ane Marie Hansen, Kjertinge Mark, 723
1900, Hansen, Anders – fhv. husejer, Seden, 642
1900, Hansen, Ane Kirstine – enke, Fraugde, høker Jørgen Peter Christensen, 731, 741, 745, 252, 262
1900, Hansen, Ane Marie – gift, Nørre Søby, gaardejer Rasmus Hansen, 761
1900, Hansen, Ane Marie – ugift fattiglem, Kjertinge Mark, 723
1900, Hansen, Carl Julius – røgter, Allerup Mark, 745, 762
1900, Hansen, Christian – husejer, Lumby, 767, 768, 66, 72, 293
1900, Hansen, Christian – søn af afdøde arbejdsmand Jens Hansen, Ladby, 694, 199, 513
1900, Hansen, Christopher Schrøder – landpost, Kjerteminde, død ved Ladby, 624, 624
1900, Hansen, Elise – gift fattiglem, Lumby Arbejdsanstalt, røgter Søren Frederik Jakobsen, 662
1900, Hansen, Frederik Christian – fhv. gaardejer, Fraugde, 678, 609, aar 1902 pag 623
1900, Hansen, Gjertrud – enke, Davinde Nyhave, aftægtsmand Christian Nielsen, 641
1900, Hansen, Hans – husejer og skovfoged, Rastrup Mark, 679, 698
1900, Hansen, Hans Arnold Christian – søn af gaardmand Niels Hansen, Munkebo Bakke, 68, 89, 404
1900, Hansen, Hans Christian – røgter, Allerup, 68, 89, 404, 69, 72, 78, 84, 114, 255, 491, 536, 606, 636, 663
1900, Hansen, Hans Olaf – søn af skomager og husejer Christen Hansen, Marslev, 709
1900, Hansen, Hansine Dorthea Kirstine – gift, Rønninge, murer Peder Larsen, 680
1900, Hansen, Hansine Kirstine – datter af ugift Karen Margrethe Hansen, Vester Kjærby, 662
1900, Hansen, Hansine Laurine – datter af ugift Maren Kirstine Andersen. I pleje hos husejer Hans Christian Hansen, Høiby Mark, 606
1900, Hansen, Johan Christian Ernst – fhv. husejer, Høiby Skov, 710
1900, Hansen, Johanne Marie – gift, Hundslev Nymark, indsidder Rasmus Larsen, 612
1900, Hansen, Juliane Kirstine Marie – enke, Høiby Mark, gaardejer Søren Christian Hansen, 612, 675, 159
1900, Hansen, Jørgen Ejner – søn af husmand Anders Hansen, Rynkeby Mark, 14
1900, Hansen, Karen Elisabeth – datter af husmand Jens Hansen, Rynkeby, 642
1900, Hansen, Knud Peter – møllersvend, Hundslev Mølle, beskikkelse af kurator under en pos…vitets… 44
1900, Hansen, Lars Jørgen – maler, Davinde, 632
1900, Hansen, Lars Peder – brøndgraver og husejer, Freltofte, 674, 688, 56, 88, 556
1900, Hansen, Maren – gift, Ferritslev, skrædder Frederik Andersen, 679, 688
1900, Hansen, Maren – gift, Hundslev Mark, indsidder Hans Andersen, 677
1900, Hansen, Maren Kirstine – ugift, Fraugde, kuratorbeskikkelse 23
1900, Hansen, Mary Nathalia – datter af ugift tjenestepige Marie Hansen, Allerup. I pleje hos husejer Peder Larsen, Kjertinge Mark, 603
1900, Hansen, Mette – gift, Rynkeby, gaardejer Søren Madsen, 761, 765
1900, Hansen, Peder – arbejdsmand, Seden, 587, 597, 613, 617, 650, 736, 755
1900, Hansen, Søren – aftægtsmand, Fraugde, 751
1900, Hansen, Søren – stenhugger, Over Holluf, 649, 681
1900, Harmsen, Cathrine Hanne Ida Kunnigunde – frøken, Rønningesøgaard 679, 211
1900, Henriksen Hans – fhv. gaardejer, Hudevad, 615
1900, Henriksen, Karen Johanne – gift, Vester Kjærby Mark, husejer Knud Christiansen, 629, 639, 644, 122
1900, Hindesen, Hans – husejer, Rønninge, 663, 693, aar 1903, pag 783, 66, 692
1900, Hvenegaard, Caroline Antonie – gift, Selleberg, proprietair Peter Vilhelm Ludvig Lassen, 39, 62
1900, Jakobsen, Anna Kirstine – datter af gaardejer Hans Christian Jakobsen, Dømmestrup, beskikkelse af tilsynsværge 45
1900, Jakobsen, Laura Nielsine – datter af gaardejer Hans Christian Jakobsen, Dømmestrup, beskikkelse af tilsynsværge 45
1900, Jakobsen, Sidsel – gift, Allerup Mark, husejer Peder Rasmussen, 711
1900, Jakobsen, Søren – søn af gaardejer Hans Christian Jakobsen, Dømmestrup, beskikkelse af tilsynsværge 45
1900, Jensdatter, Ane Cathrine – enke, Nørre Lyndelse, gaardejer Christoffer Sørensen, 631, 647, 664, 665, 743
1900, Jensdatter, Johanne – gift, Dømmestrup, arbejdsmand Hans Jørgen Jensen, 678
1900, Jensen, Anders – fhv. gaardejer, Fraugde, 641, 648, 673, 708
1900, Jensen, Anders Peter – søn af husejer Hans Jensen, Over Holluf, 616
1900, Jensen, Anne Kirstine – ugift pige, Freltofte Mark, beskikkelse af kurator ad hoc 38
1900, Jensen, Anne Kirstine – ugift, Dømmestrup Mark, 37
1900, Jensen, Hans – aftægtsmand, Over Holluf, 647
1900, Jensen, Hans – gaardejer, Lumby, 680, 698, aar 1905 pag 615
1900, Jensen, Hans Marius – søn af ugift Marie Kirstine Nielsen, Munkebo Fattiggaard, 663
1900, Jensen, Hansine – datter af indsidder Rasmus Jensen, Dømmestrup Mark, 23
1900, Jensen, Marie Frederikke Rasmine – barn, Røirup, 56
1900, Jeppesen, Anders – indsidder, Birkende Mark, 723, 762, 90
1900, Jespersen, Hans Christian – barn, Dømmestrup Mark, 68, 68
1900, Johansen, Anne Marie – gift, Nørre Lyndelse Mark, husejer Jørgen Jensen, 752, 753, 753
1900, Johansen, Carl Sofus – søn af ugift Maren Nielsine Johansen, Fraugde, 682
1900, Johansen, Hans – fhv. gaardejer, Hudevad, 642, 676, 692
1900, Johansen, Johan Nicolai – Kjertinge, kuratorbeskikkelse 12
1900, Johansen, Johannes Christian – Høiby, kuratorbeskikkelse 46
1900, Johansen, Thorvald – Kjertinge, anerkjend af født værge 13
1900, Jørgensdatter, Kirstine – enke og aftægtsnyderske, Roulund, gaardejer Peder Jensen, 719
1900, Jørgensdatter, Maren – enke og aftægtskone, Over Holluf, gaardejer Hans Mortensen, 676
1900, Jørgensen, Anders – murer og husmand, Sønder Næraa Mark, 675, 704
1900, Jørgensen, Andreas – husejer, Fraugde Kjærby Mark, 655, 658, 685, 691, 243, 249, 262
1900, Jørgensen, Ane Marie – datter af ugift Hansine Jørgensen. I pleje hos husejer Peder Larsen, Kjertinge Mark, 658
1900, Jørgensen, Hans – aftægtsmand, Bullerup, 734, 57, 59
1900, Jørgensen, Ida Jørgine – datter af indsidder Niels Jørgensen, Gallehusene, 589, 616
1900, Jørgensen, Johanne Marie – ugift, Birkum Mark, 694, 128, 141
1900, Jørgensen, Karen – gift, Rolfsted, snedker og husejer Niels Christian Larsen, 50, 10
1900, Jørgensen, Ole – kreaturhandler, Tarup, 640, 692
1900, Jørgensen, Rasmus – fhv. gaardejer, Tarup Mark, 739
1900, Jørgensen, Rasmus – fhv. husejer, Freltofte Mark, 693
1900, Knudsen, Anne Marie Kirstine – gift, Munkebo, sømand og husejer Andreas Pedersen, 6, 7
1900, Knudsen, Hans – aftægtsmand, Urup Mark, 33
1900, Knudsen, Johanne Marie – gift, Hundslev, bødker og husejer Andreas Carl Pedersen, 30, 55, 105
1900, Knudsen, Jørgen Ove Alfred – søn af arbejdsmand Knud Peter Knudsen, Marslev, 678
1900, Knudsen, Louise Nicoline Sofie – ugift, Nørre Lyndelse Præstegaard, 621, 673
1900, Knudsen, Marius – Høiby Mark, kuratorbeskikkelse 23, 196
1900, Knudsen, Niels Peder Christian – ungkarl, Thorup, 751, 752
1900, Knudsen, Peder – aftægtsmand, Dømmestrup, 737
1900, Knudsen, Peder – aftægtsmand, Kjølstrup Mark, 639, 735, 778, 174, 175, 190
1900, Knudsen, Søren – aftægtsmand, Freltofte, 739, 739
1900, Kristensen, Kristen Lavrids – Høiby, anerkjendelse af født værge 19
1900, Larsen, Anna Mathea (tvilling) – Fraugde Mark, 36
1900, Larsen, Anne Kirstine – gift, Vester Kjærby, sognefoged og gaardejer Peder Christian Pedersen, 600
1900, Larsen, Anne Kirstine Rasmine – datter af arbejdsmand Karl Frederik Vilhelm Larsen, Birkende Mark, 638
1900, Larsen, Doris Vilhelmine Laurine (tvilling) – Fraugde Mark, 36
1900, Larsen, Hans – husejer, Munkebo, 754, 764, 765, 34
1900, Larsen, Johanne – gift, Dræby, husmand Hans Olsen, 598, 614, 643, 663, 742
1900, Larsen, Laura Julie – datter af husmand Peder Larsen, Nørre Søby Mark, 68
1900, Larsen, Laurits Christian – søn af gaardejer Anders Jørgen Larsen, Freltofte, 695
1900, Larsen, Maren – gift, Marslev Samlemejeri, mejeribestyrer Erik Hansen, 680, aar 1903 pag. 770, 40
1900, Larsen, Mary Kirstine – datter af gaardejer Hans Frederik Larsen, Thorup, 599
1900, Larsen, Rasmus – aftægtsmand, Kjertinge Mark, 683
1900, Laursen, Ejnar Villiam – søn af gartner Christen Laursen, Østergaard, 737
1900, Lorentsen, Sara Marie – frøken, Nørre Lyndelse, kuratorbeskikkelse 63
1900, Madsdatter, Anne Kirstine – enke, Tarup, husejer Anders Sørensen, 741
1900, Madsen, Gjertrud Margrethe – ugift, Nørre Søby, 598
1900, Madsen, Hans – husejer, Davinde, 707, 731
1900, Madsen, Hans Peter – mursvend, ved Marslev Station, 6
1900, Madsen, Henrik – husejer, Marslev Mark, 20, 32, 44
1900, Madsen, Jens – fhv. husejer og høker, Fraugde Kjærby, 599, 600, 604, 624, 736, 98, 103, 161
1900, Madsen, Jens Carl Christian – husejer, Røile Skov, 662, 709
1900, Madsen, Mads Christian – Birkum Mark, kuratorbeskikkelse 36
1900, Madsen, Mads Christian – søn af husejer Niels Christian Madsen, Tarup Mark, 768
1900, Maibom, Niels Christian – husejer og skomager, Davinde, 638, 676, 1, 3
1900, Mikkelsdatter, Ryborg – enke, Sønder Høirup, død paa Lumby Arbejdsanstalt, 623, 624
1900, Mogensen, Peder – aftægtsmand, Dømmestrup, 682
1900, Mogensen, Pederine – gift, Holev, husejer Mads Nielsen, 603
1900, Mortensen, Hans Jørgen – husejer, Fraugde Kjærby, kuratorbeskikkelse 62
1900, Nielsdatter, Johanne Dorthea – enke, Tarup, gaardejer Hans Andersen, 628
1900, Nielsdatter, Maren – aftægtsnyderske, Seden Mark, 741
1900, Nielsdatter, Maren – enke, Birkum Kohave, husmand Erik Andersen, 57, 90
1900, Nielsen, Andrea Marie Nielsine – barn, Freltofte, 769
1900, Nielsen, Axel Marius – søn af ostehandler Hans Martin Nielsen, Davinde, 684
1900, Nielsen, Carl Johan – plejesøn af fyrbøder Frederik Ferdinand Hansen, Ulriksholm, 755
1900, Nielsen, Edvard Demant – søn af gaardejer Niels Christian Nielsen, Høiby, 643
1900, Nielsen, Hans Christian Hardt – søn af bødker Peder Nielsen, Nørre Lyndelse, 45
1900, Nielsen, Hans Jørgen Peter – søn af jernbanekonduktør Jørgen Madsen Nielsen, Sjællandsgade 56, Fredericia, død under et midlertidigt ophold i Bullerup, 687, 693
1900, Nielsen, Jens – fhv. husejer, Asylet for alderdomsforsørgelse, Lumby, 610, 652, 736, 281, 286, 494
1900, Nielsen, Jens – husejer, Freltofte Mark, 67, 83, 94
1900, Nielsen, Jens – høker, Kjølstrup, 726
1900, Nielsen, Jørgen – skrædder, Hundslev Nymark, 694, 695, 704, 708
1900, Nielsen, Jørgen – ungkarl, Dræby, umyndiggørelse 715
1900, Nielsen, Karen – enke, af Fangel, husmand husmand Hans Rasmussen, død under et midlertidigt ophold paa asylet for Alderdomsforsørgede i Lumby, 722, 723, 730, 742
1900, Nielsen, Karen Kirstine – gift, Nørre Søby Mark, aftægtsmand Niels Hansen, 61
1900, Nielsen, Karen Marie – tjenestepige, Kjertinge Mark, 624
1900, Nielsen, Karen Marie – ugift pige, Sønder Næraa Mark, 10, 12 (hendes efternavn var Essebjerg, se under litra E)
1900, Nielsen, Knud – ungkarl, Marslev, 678, 716, 738, 738, 739
1900, Nielsen, Lars – fattiglem, Sønder Næraa, 664
1900, Nielsen, Martin – søn af husmand J. Nielsen, Vester Kjærby, 724, 762
1900, Nielsen, Morten – stenfisker, Odense, 64, 67
1900, Nielsen, Niels – husmand, Ferritslev, 623, 629, 659, 163
1900, Nielsen, Niels Peder – søn af ugift Rasmine Nielsen, Nørre Søby, 711
1900, Nielsen, Olga Jørgine – datter af husmand Morten Nielsen, Freltofte, 736, 762
1900, Nielsen, Svend Otto – søn af skrædder Niels Laurits Nielsen, Dræby, 745
1900, Nielsen, Svend Aage – søn af afdøde husejer Christian Jens Peter Nielsen, Roulund Mark, 640
1900, Olsen, Hans – husmand, Dræby, 694, 727, 743
1900, Olsen, Maja Emarence Velejus – datter af smed Ole Olsen, Bullerup, 678
1900, Ottosen, Søren Laurits – ungkarl, Mellem Mølle, 641, 708, 727, 179, 412
1900, Pedersdatter, Anne – enke, Davinde, fhv. gaardejer Anders Hansen, 598
1900, Pedersdatter, Maren – enke, Birkum Alderdomsasyl, husmand Ole Andersen, 698
1900, Pedersen, Alfred – søn af smed Mads Pedersen, Ferritslev, 666
1900, Pedersen, Anders – husfæster, Sosted, 639, 685
1900, Pedersen, Anne Marie Møller – enke, Munkebo, væver Rasmus Madsen, i Faaborg, død i Veile, 13, 14, 19
1900, Pedersen, Astrid Marie – datter af ugift pige Christine Jensen. I pleje hos husejer Jens Jensen, Tarup Mark, 597
1900, Pedersen, Hans Peder – bortbleven matros, Salby, hans hustru … af Vierø, 47, 56
1900, Pedersen, Hans Rasmus – søn af …, Gallehusene, 633, 648
1900, Pedersen, Hansine – ugift pige, Nørre Søby, 765
1900, Pedersen, Jens – tjenestekarl, Holev, bortbleven 702, aar 1915 pag. 438, 440
1900, Pedersen, Jeppe – ungkarl og murer, Rønninge, 34, 35, 41, 60
1900, Pedersen, Johanne Mathilde – datter af gaardejer Lars Peter Petersen, Kappendrup, 46
1900, Pedersen, Karen – enke, Hundslev Mark, tømrer Rasmus Jensen, 694, 712, 160
1900, Pedersen, Maren Kirstine – ugift fattiglem, Lumby Arbejdsanstalt, 680
1900, Pedersen, Martha Rasmine – datter af indsidder Jørgen Christian Pedersen, Allerup, 712
1900, Pedersen, Mary Christine – ugift sypige, Birkende Mark, 707
1900, Pedersen, Niels – aftægtsmand, Freltofte Mark, 708
1900, Pedersen, Rasmus Christian – aftægtsmand, Nørre Søby, 708
1900, Pedersen, Sidsel Kirstine – ugift, Dømmestrup, 701
1900, Petersen, Peter – ledvogter, Marslev Mark, 684, 710, 148
1900, Poulsen, Anders – gaardejer, Bullerup, 14 19, 22, 36
1900, Poulsen, Jørgen – fhv. husejer, Hundslev Mark, 642
1900, Poulsen, Rasmus – aftægtsgaardmand, Agedrup, 777, 781, 13
1900, Poulsen, Sørine Rasmine – ugift, Dræby Mark, kuratorbeskikkelse 23
1900, Rasmusdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Lumby Mark, 719, 404
1900, Rasmusdatter, Kirsten – gift, Marslev, indsidder Hans Andersen, 642
1900, Rasmussen, Anders – aftægtsmand, Birkum Kohave, 123
1900, Rasmussen, Ane Kirstine – enke, Tarup Mark, fæsteboelsmand Mads Andersen, i Sosted, 709
1900, Rasmussen, Ane Kirstine – gift, Langeskov, aftægtsmand Niels Sørensen, 676
1900, Rasmussen, Anna Mathilde – datter af husmand Niels Rasmussen, Sønder Næraa, 33
1900, Rasmussen, Caroline – gift, Fraugde, høker Mads Madsen, 694, 699, 724, 120, 263
1900, Rasmussen, Christoffer – aftægtsmand, Nørre Søby, 629
1900, Rasmussen, Dagmar Jenny Kirstine – datter af gaardejer Rasmus Rasmussen, Dræby Fed, 59
1900, Rasmussen, Erika – gift, Birkum, skrædder Niels Hansen, 614, 769, 5, 15, aar 1905 pag. 96, 109
1900, Rasmussen, Gjertrud – enke, Vester Kjærby, husejer Rasmus Nielsen, 35
1900, Rasmussen, Hans – fhv. husejer, Dømmestrup, 649
1900, Rasmussen, Hans Christian – søn af husejer Lars Rasmussen, Birkende Mark, 607
1900, Rasmussen, Henrik – ungkarl, Nørre Søby, kuratorbeskikkelse 60
1900, Rasmussen, Johanne – enke, Høiby Mark, husmand Rasmus Knudsen, 10, 13, 40, 50, 386, 386
1900, Rasmussen, Johanne Marie – gift, Allerup, gaardejer Lars Larsen, 723
1900, Rasmussen, Jørgen Christian – husmand, Birkum Mark, 629, 656, 133, 141
1900, Rasmussen, Karl Marius – søn af tømrer Christen Rasmussen, Vester Kjærby, 767
1900, Rasmussen, Kirstine – datter af skrædder Hans Rasmussen, Bullerup, 641
1900, Rasmussen, Lars – aftægtsmand, Ore Mark, 679
1900, Rasmussen, Marie Kirstine – ugift, Sønder Næraa, umyndiggørelse, 52, 58, 68, 71, aar 1903 pag. 191, aar 1911 pag. 452, aar 1917 pag. 59, 65
1900, Rasmussen, Niels – aftægtsmand, Allerup, 767, 772, 775, 775, 203
1900, Rasmussen, Niels – husejer, Over Holluf, 11, 128
1900, Rasmussen, Niels Peter – søn af smed Jørgen Marius Rasmussen, Seden, 684
1900, Rasmussen, Nielsine Marie – datter af husejer Niels Rasmussen, Tarup Mark, 738
1900, Rasmussen, Peder – gaardejer, Rastrup Mark, 63, 67, 141, 658, 666, 4, 15, 121
1900, Rasmussen, Rasmus – smed, Nørre Lyndelse, 46, 58, 120
1900, Rasmussen, Svend Vilhelm – søn af tømrer Christen Rasmussen, Vester Kjærby, 765
1900, Rikard, Hans Christian Hansen – røgter, Allerup, 69, 72, 78, 84, 114
1900, Rodt, Thorvald Martin Vilhelm – søn af røgter Vilhelm Rodt, Neder Holluf, 589
1900, Storm, Claus Pedersen – husmand, Tarup Hed, 723, 740, 753, aar 1909 pag. 577
1900, Sørensdatter, Maren – gift, Birketved, murer Hans Sørensen, 638, 646, 661, 178
1900, Sørensen, Alfred Johannes – søn af gaardejer Ebbe Christian Laurits Sørensen, Kjertinge, 699
1900, Sørensen, Hans Peter – søn af ugift Ane Johanne Sørensen, Røile, 630, 638
1900, Sørensen, Hans Valdemar – søn af ugift Ane Marie Jørgensen. I pleje hos enke Maren Kirstine Andersen, Tving, 684
1900, Sørensen, Karen – enke, Rynkeby Mark, skrædder Rasmus Jacobsen, 760
1900, Tygesen, Niels – murer, Kjøbenhavn, død under et midlertidigt ophold paa Rønninge Mark, 34, 45
1901, Adolfsen, Karen – ugift fattiglem, Kølstrup Fattiggaard, 220
1901, Andersdatter, Ane Johanne – gift, Nørre Søby Mark, aftægtsmand …, 295
1901, Andersdatter, Johanne Cathrine – enke, aftægtsnyderske, Dræby Mark, husejer …, 178, 187, 216, 221, 243
1901, Andersdatter, Kirsten – enke, Dømmestrup Mark, husejer …, 416
1901, Andersen Christoffer – fhv. gaardejer, Rønninge, 416
1901, Andersen Karen Kirstine – gift, Urup Mark, aftægtsmand …, 76
1901, Andersen Mathias Christian – tjenestekarl, Ladby, kuratorbeskikkelse 119
1901, Andersen, Anders Peder – ungkarl, Nørre Søby Mark, kuratorbeskikkelse 5
1901, Andersen, Ane – enke, Over Holluf, gaardejer …, 142, 167, aar 1904 pag 262, 317, 364
1901, Andersen, Boline – gift, Nonnebo, aftægtsmand …, 408
1901, Andersen, Carl – skrædder, Fraugde Kjærby, 351, 377, 377
1901, Andersen, Hans Christian – aftægtsmand, Holev, 121
1901, Andersen, Johanne Marie – gift, Over Holluf, fhv. gaardejer …, 229, 236, 266, 414
1901, Andersen, Johanne Vilhelmine – barn, Allerup Mark, 382
1901, Andersen, Jørgen – gaardejer, Hudevad, 201, 206, 348
1901, Andersen, Kathrine – ugift pige, Birkum Kohave, 382, 406
1901, Andersen, Maren Kirstine – gift, Tornbjerghus, indsidder …, 212, 264
1901, Andersen, Marie Kirstine – ugift, Thorup, kuratorbeskikkelse 196
1901, Andersen, Rasmus – aftægtsmand, Rynkeby, 351, 518
1901, Andersen, Valdemar – barn, Tornbjerglund, 200
1901, Andreasen, Carl Andreas – fhv. skovfoged, Skovsby, Bøgeskov i Urup, 200, 202, 212, 233
1901, Brøndum, Nielsine Laurine – frøken, Høiby Mark, konkursbo 238, 244, 258, 260, 288, 289, 299, 332, 333, 350, 359, 393, 400, 481, 520, 532
1901, Bytofte, Astrid Hildeborg – barn, Davinde, 342
1901, Carlsen, Carl Emil – barn, Neder Holluf Mark, 173
1901, Christensdatter, Ane – enke, Rønninge, gaardmand …, 74, 93, 96, 111, 295, 387, 394, 399, aar 1905, pag. 30
1901, Christensdatter, Ane Kirstine – enke, Seden, husejer …, 289
1901, Christensdatter, Ane Marie – enke, Rynkeby Mark, huslejer …, 210, 273
1901, Christensdatter, Kirsten – enke, Rynkeby Fattiggaard, 120
1901, Christensen, Christen – fattiglem, Marslev, 168
1901, Christensen, Christen Anton – barn, Birkende Skov, 121
1901, Christensen, Elisa Vilhelmine Marie – barn, Røirup Søhus, 209
1901, Christensen, Ella Jensine – barn, Radby, 96
1901, Christensen, Frands – husejer og skrædder, Marslev, 89, 94, 156, 471, 480
1901, Christensen, Jens Carl Johan – barn, Røirup Søhus, 114
1901, Christensen, Judith Cathrine – barn, Munkebo, 368
1901, Christensen, Laurits – barn, Fraugde Mark, 377
1901, Christensen, Niels – fæstemand, Ladby, 417
1901, Christensen, Poul – gaardejer, Ore, 409, 516, 526, 529, 530, 530, 777
1901, Christiansen, Peder Christian – ungkarl og fattiglem, Nørre Lyndelse, 384
1901, Corneliussen, Peder – landmand, Davinde, 384, 529
1901, Danielsen, Karen Sophie – ugift pige, Rønninge, 236
1901, Eriksen, Johanne Marie – barn, Nørre Søby Mark, 198
1901, Frandsen, Hans – husejer, Bullerup, 221, 236, 308, 309, 462
1901, Frederiksen, Carl Christian – ungkarl, Rynkeby, 216
1901, Frederiksen, Gertrud Marie Katrine – ugift, pige, Sanderumgaard, værgebeskikkelse 903
1901, Hansdatter, Anne Sophie – enke, Birkum Arbejdsanstalt, sadelmager …, 263, 264, 334, 460
1901, Hansdatter, Johanne – enke, Urup, gaardejer …, 235, 256, 266, 588
1901, Hansdatter, Karen – enke og aftægtsnyderske, Nørre Lyndelse, gaardejer …, 412, 427,
1901, Hansdatter, Karen – enke, Nørre Lyndelse, arbejdsmand …, 164
1901, Hansdatter, Karen – enke, Ore Mark, aftægtsmand, 170
1901, Hansdatter, Maren – enke og fattiglem, Rolfsted, 396
1901, Hansdatter, Maren – gift, Holev, husejer …, 355, 361
1901, Hansdatter, Maren Kirstine – fraseparered, Lumby, husmand …, 168, 172, 174
1901, Hansen, Anders – gaardejer, Marslev, 269, 279, 342
1901, Hansen, Anders – husejer og snedker, Sønder Næraa, 69, 70, 76, 417
1901, Hansen, Anna Dorthea – barn, Davinde, 113
1901, Hansen, Anna Kathrine – enke, Rynkeby, mejerist …, 316
1901, Hansen, Axel – barn, Seden, 369
1901, Hansen, Carl Martin – ungkarl, Fraugde, kuratorbeskikkelse 235
1901, Hansen, Christen – aftægtsmand, Radby paa Fraugde Mark, 173, aar 1905 pag 611
1901, Hansen, Christen – husejer, Rynkeby, 122, 206
1901, Hansen, Christian Alfred – tjenestekarl, Søbysøgaard, 113, 11
1901, Hansen, Hans Christensen – umyndig, Tving, beskikkelse af værge 143
1901, Hansen, Hans Jacob – tømrerlærling, Hundslev Nymark, kuratorbeskikkelse 383
1901, Hansen, Hans Jørgen – husmand, Lumbyholm, 366, 366, 390, 11
1901, Hansen, Hansine Christine – ugift, Nørre Søby, kuratorbeskikkelse 238
1901, Hansen, Ingeborg – gift, Tarup, husejer …, 368, 369
1901, Hansen, Jenny Sørine – barn, Odense, død under et midlertidigt ophold i Rastrup, 395, 398
1901, Hansen, Jensine Kirstine – umyndig, Tving, beskikkelse af værge 143
1901, Hansen, Johanne – gift, Lavindsgaard, gaardejer …, 270, 343, 631
1901, Hansen, Jørgen – husejer, Kappendrup, 82, 90, 180, 272, 279, 332, 339, 353, 396, 411, 503, 538, 539, 634, 665
1901, Hansen, Knud – tjenestekarl, Tving, 158, 169, 523
1901, Hansen, Lars – husejer, Birkum, 192, 196, 214, 273, 385
1901, Hansen, Lars – sadelmager og fhv. husejer, Vester Kjærby, 195
1901, Hansen, Lars Christian – landmand, Allerup, kuratorbeskikkelse 158
1901, Hansen, Laurits Peter John – Vester Kjærby, værgebeskikkelse 228
1901, Hansen, Maren – enke, Birkende Mark, aftægtsmand …, 382, aar 1913 188
1901, Hansen, Maren Christine – barn, Sønder Næraa, 178
1901, Hansen, Maren Kirstine – ugift, Kjertinge, kuratorbeskikkelse 197
1901, Hansen, Marie Kirstine – barn, Sosted, 170
1901, Hansen, Marie Kirstine – gift, Davinde, husejer …, 337, 482, 520
1901, Hansen, Marie Vilhelmine – ugift, Seden, 416
1901, Hansen, Marius Christian – Holev Mark, kuratorbeskikkelse 378
1901, Hansen, Martine Kirstine – gift, Munkebo, husejer …, kuratorbeskikkelse 312
1901, Hansen, Niels – fhv. gaardejer, Høiby, 147, 158, 163, 187
1901, Hansen, Niels – husejer, Birkende, 195, 199, 294
1901, Hansen, Niels Martin – barn, Vester Kjærby, 264
1901, Hansen, Nikoline Christine – gift, Seden, tømrer Christian Henriksen, kuratorbeskikkelse 317
1901, Hansen, Peder Christian – gaardejer, Dræby Fed, 333, 352
1901, Hansen, Petra Marie – ugift pige, Dræby Fed, kuratorbeskikkelse 339
1901, Hansen, Petrine – hidtil af Dræby, anerkjendelse af født værge 268
1901, Hansen, Poul – barn, Bullerup, 127
1901, Hansen, Rasmus – husmand, Rynkeby, 170, 172, 176, 362, 515
1901, Hansen, Søren – Munkebo, 171, 207, 311, 323, 364, 366, aar 1905 pag. 46, 55
1901, Hansen, Søren – smed, Munkebo, kuratorbeskikkelse 312
1901, Hansen, Søren – stenhugger, Bullerup, 159
1901, Hansen, Theodor – husejer, Rønninge, kuratorbeskikkelse 152
1901, Hansen, Valdemar Daniel – barn, Dræby, 270, 271, aar 1906 pag 406
1901, Henriksen, Christian – tømrer, Seden, kuratorbeskikkelse 317
1901, Iversen, Mette Marie – gift, Nørre Søby, sognefoged …, 342, 350, 362
1901, Jakobsdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Sønder Næraa, 127
1901, Jakobsen, Karl Andreas – fhv. skovfoged, Skovsbo, 200 (hed rettelig Carl Andreas Andreasen, se under litra A 202, 212, 233, 481)
1901, Jakobsen, Kirsten – barn, Hudevad, 347
1901, Jakobsen, Rasmus Valdemar Frederik – smedesvend, Over Holluf, kuratorbeskikkelse 202
1901, Jensdatter, Karen Kirstine – enke, Munkebo, stenkløver … Andersen, 280, 281, 336, 361
1901, Jensdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Vierø, 127, 127
1901, Jensen, … - udøbt pige, datter af indsidder Poul Klement Jensen, Nørre Lyndelse Mark, 95
1901, Jensen, Ane – fraskilt, Rønninge, 356
1901, Jensen, Bodil Marie – gift, Klarskov Mark, husfæster …, 270, 298, 301, 325, 391, 391, 392, 394, 395, 395, 408, 506
1901, Jensen, Jens – aftægtsmand, Munkebo Mark, 158, 172
1901, Jensen, Johan Vilhelm – husejer og skomager, Allerup, 95, 164, 475
1901, Jensen, Morten – ungkarl, Dømmestrup Mark, kuratorbeskikkelse 197
1901, Jensen, Niels – røgter, Skovsbo, 256, 347
1901, Jensen, Peder – aftægtsmand, Nonnebo, 70
1901, Jensen, Rasmus Marius – dreng, Røirup Mark, 333
1901, Jensen, Reinholdt Peter – landmand, Bullerup, kuratorbeskikkelse 259
1901, Jeppesen, … - udøbt dreng, søn af fodermester Iver Jeppesen, Veirupgaard, 127
1901, Jeppesen, Carl Geert – ungkarl, Rønninge, 342, 365
1901, Jessen, Helene Marie – enke, Freltofte Mose, indsidder …, 263
1901, Johansen, Einar Valdemar – barn, Freltofte Mark, 177
1901, Johansen, Ernstine – barn, Freltofte Mark, 170
1901, Johansen, Hanne Dorthea Valborg – gift, Davinde, gaardejer …, 413, 423, 525, 680
1901, Johansen, Knud Andersen – gaardejer, Lumby, 69, 89, 461
1901, Johansen, Peter – smedesvend, Nørre Lyndelse, 171, 174, 273
1901, Jørgensdatter, Kirsten – aftægtsnyderske, Ferritslev, 264, 264
1901, Jørgensen, Hans – fhv. husejer, Kjertinge, 219, 335
1901, Jørgensen, Hans – tømrer og fhv. husfæster, Tageholme, Birkum Mark, 416
1901, Jørgensen, Kirstine Marie – gift, Rynkeby, husejer …, 126, 164, 192
1901, Jørgensen, Lars – husejer, Vester Kjærby Mark, 399, 460, 573, 590
1901, Jørgensen, Maren Sophie – gift, Birkum Mark, kuratorbeskikkelse 129
1901, Jørgensen, Virona Agnete – barn, Hudevad, 205
1901, Knudsen, Knud – skomager og fattiglem, af Fangel, død under et midlertidigt ophold paa Arbejds- og Forsørgelsesanstalten i Lumby, 265, 273
1901, Knudsen, Lars Frederik – husmand, Birkende Mark, 300, 315, 365
1901, Knudsen, Sophie Amalie – gift, Tarup Mark, husejer …, 170, 195, 557 aar 1911 pag. 474
1901, Larsen, Anne Marie – ugift sypige, Hundslev Nymark, 147
1901, Larsen, Anne Sophie – ugift, Over Holluf Mark, 275
1901, Larsen, Christian – husejer, Birkum, 354, 363, 389, 515
1901, Larsen, Christian Vindekilde – barn, Seden, 174
1901, Larsen, Edvard Vilhelm – barn, Vester Kjærby, 152
1901, Larsen, Jensine Marie – gift, Birkum, tømrer …, 265, 269
1901, Larsen, Jeppe – gaardejer, Urup, 246, 315, 373, 630
1901, Larsen, Karen – gift, Allerup, røgter …, 96
1901, Larsen, Lars – aftægtsmand, Dømmestrup Mark, 97
1901, Larsen, Lars Christian – barn, Sønder Næraa Hestehave, 74, 74
1901, Larsen, Lars Henrik – barn, Dømmestrup Mark, 152
1901, Larsen, Maren – gift, Tarup, husejer …, 120
1901, Larsen, Marie Kirstine Frederikke – barn, Sønder Næraa Hestehave, 175
1901, Larsen, Peder – skomager, Røirup, 169
1901, Larsen, Rasmus – fattiglem, Kjølstrup Fattiggaard, 256
1901, Madsen, Ellen Elisabeth – barn, Veirupgaards Mølle, 215
1901, Madsen, Karen Marie – gift, Fraugde Mark, gaardejer …, 393, 397, 429, 588
1901, Madsen, Kristen Kjeld – husejer, Hundslev, kuratorbeskikkelse 268
1901, Madsen, Mads – husejer, Høiby, 180, 211
1901, Madsen, Maren Eline Henriette Ulrikke – ugift, Fraugde, kuratorbeskikkelse 84
1901, Madsen, Peder – fhv. handelsmand, Allerup Hospital, 175, 197
1901, Madsen, Poul – aftægtsmand, Neder Holluf, 122
1901, Margussen, Poul Peter – smed, Ladby, kuratorbeskikkelse 387
1901, Mogensen, Viggo – Rønninge, værgebeskikkelse 218
1901, Mortensen, Marie Dorthea – ugift, Seden, kuratorbeskikkelse
1901, Mortensen, Rasmus Peder – tjenestekarl, Aarslev, 198, 201
1901, Munck, Niels – barn, Rønninge, 175
1901, Nielsdatter, Ane – enke og aftægtsnyderske, Kjertinge Mark, 275, 332, 341, 371, 385, 385, 391
1901, Nielsdatter, Maren – enke, Freltofte, husmand …, 200, 477
1901, Nielsen, Ane Marie – gift, Birkende Mark, aftægtsmand …, 384
1901, Nielsen, Anna Christine – barn, Rynkeby Mark, 157
1901, Nielsen, Anne Kathrine – fhv. gaardejerske, Over Holluf, 92
1901, Nielsen, Asta – umyndig, Sønder Næraa Mark, beskikkelse af tilsynsværge 137, 379
1901, Nielsen, Carl Thorvald – barn, Agedrup, 211
1901, Nielsen, Christen – husmand, Østergaards Grund, 277, 288
1901, Nielsen, Christian Alfred – barn, Dræby Mark, 347
1901, Nielsen, Else – umyndig, Sønder Næraa Mark, beskikkelse af tilsynsværge 137, 379
1901, Nielsen, Frederik – umyndig, Sønder Næraa Mark, beskikkelse af tilsynsværge 137, 379
1901, Nielsen, Gjertrud Bodil Kirstine – ugift, Holev, kuratorbeskikkelse 414
1901, Nielsen, Hans Walther – umyndig, Sønder Næraa Mark, beskikkelse af tilsynsværge 137, 379
1901, Nielsen, Ingeborg Julie Kingo – barn, Sønder Næraa, 147
1901, Nielsen, Jens Peter Hansen – pølsemager, Nørrebro 25 i Odense, 231, 243
1901, Nielsen, Johanne Sophie – gift, Søstedmarken, husejer …, 97, 126
1901, Nielsen, Karen Marie – tjenestepige, Munkebo, 141
1901, Nielsen, Knud – barn, Sønder Næraa Mark, 212, 379
1901, Nielsen, Knud – gartner og ungkarl, Ladby, 398
1901, Nielsen, Knud – umyndig, Sønder Næraa Mark, beskikkelse af tilsynsværge 137, 379
1901, Nielsen, Knud – ungkarl og gartner, Ladby, 398
1901, Nielsen, Lars Christian – husejer og hjulmand, Fraugde Kjærby, 413, 415, 419, 461, 462, 488, 489, 490, 516, 680
1901, Nielsen, Lars Christian – tømrer, Birkum Mark, kuratorbeskikkelse 382
1901, Nielsen, Mads Frederik – tjenestekarl, Neder Holluf, kuratorbeskikkelse 383
1901, Nielsen, Niels – fattiglem, Kjølstrup Fattiggaard, 159, 167
1901, Nielsen, Niels – gaardejer, Tvinde, 194, 198, 202
1901, Nielsen, Niels Christian – husejer, Munkebo, 369, 392, 394
1901, Nielsen, Niels Nicolaj – ungkarl, Birkum Mark, kuratorbeskikkelse 84
1901, Nielsen, Niels Peter – dreng, Rynkeby Skov, 242
1901, Nielsen, Rasmus – indsidder, Dræby, 367, 370
1901, Nielsen, Sidsel Marie – ugift, Tvinde, kuratorbeskikkelse 202
1901, Olsen, Mads Peder – murer, Seden, kuratorbeskikkelse 128
1901, Ottosen, Anna Gjertrud Antonette – erklæring angaaende for hende indført testamentarisk værge 412
1901, Ottosen, Gerda Jørna Knudsine – erklæring angaaende for hende indført testamentarisk værge 412
1901, Ottosen, Konstantia Valborg – erklæring angaaende for hende indført testamentarisk værge 412
1901, Ottosen, Marie – erklæring angaaende for hende indført testamentarisk værge 412
1901, Pedersdatter, Anne Marie – aftægtsnyderske, Neder Holluf Mark, 246
1901, Pedersdatter, Maren – aftægtsnyderske, Nørre Lyndelse, 205, 255
1901, Pedersen, Anders – gaardejer, Hundslev Mark, 156, 290
1901, Pedersen, Carl – barn, Lumbyholm, 377
1901, Pedersen, Christian – gaardejer, Nørre Søby Mark, 378, 387, 390, 398, 409, 440, 458, 466, 579, 629
1901, Pedersen, Dorthea Kirstine – ugift, Nørre Lyndelse, 354
1901, Pedersen, Harald Albert – barn, Munkebo, 122
1901, Pedersen, Johanne – gift, Freltofte, husejer …, 194, 209, 213, 385
1901, Pedersen, Karen Marie – enke, Bullerup, væver …, 370
1901, Pedersen, Knud Peder – barn, Hundslev Mark, værgebesikkelse 271
1901, Pedersen, Lars – aftægtsmand, Sønder Næraa, 340
1901, Pedersen, Maren Kirstine – barn, Hundslev Mark, værgebesikkelse 271
1901, Pedersen, Marie Marentine – ugift pige, Nørre Søby, 85
1901, Pedersen, Martha Rasmine – barn, Birkum, 308
1901, Pedersen, Niels Christian – Munkebo, kuratorbeskikkelse 219
1901, Pedersen, Oline Petrine – barn, Hundslev Mark, værgebesikkelse 271
1901, Pedersen, Sexta Lindekilde – barn, Brangstrup Mølle, 349
1901, Pedersen, Søren Christian – aftægtsmand, Seden, 289
1901, Petersen, Alfred Emil – barn, Roulund Børnehjem, 169
1901, Petersen, Harald Peter – barn, Seden, 268
1901, Petersen, Xenia Paula Fernande – barn, Rynkeby Mark, 209
1901, Poulsdatter, Maren – aftægtsnyderske, Kjertinge, 255
1901, Poulsen, Anne Marie – ugift pige, Marslev, kuratorbeskikkelse 340
1901, Poulsen, Olga Petra – Munkebo Mark, værgebeskikkelse 340
1901, Poulsen, Peder – husmand, Munkebo Mark, 272, 336, 349
1901, Poulsen, Rasmine Pouline – Dræby, kuratorbeskikkelse 340
1901, Rasmusdatter, Ane – enke, Ferritslev, gjørtler …, 82, 91, 274
1901, Rasmusdatter, Karen – enke, Sosted, husmand …, 85
1901, Rasmusdatter, Maren – enke, Høiby, husejer …, 206, 209, 229, 241, 355, 129, 159, 197, 199, 212, 326, 426
1901, Rasmussen, … - udøbt pige, datter af ugift Maren Kirstine Nielsine Rasmussen, Vester Kjærby, 361
1901, Rasmussen, Anders Peter – hidtil tjenestekarl, Over Holluf, 403, 406, 427, 519
1901, Rasmussen, Anna Hansine Jørgine – myndling, Birkum, 255, 262
1901, Rasmussen, Anna Marie Kirstine Eleonora – barn, Dømmestrup Mark, 168
1901, Rasmussen, Emma Claudine – myndling, Birkum, 255, 262
1901, Rasmussen, Hans – husejer, Birkum Mark, umyndiggørelse 400, 410, 422, 434, 438
1901, Rasmussen, Jakob – umyndig, Over Holluf, værgebeskikkelse 106
1901, Rasmussen, Jens Christian – fodermester, Skovsbo, 268, 278, 291, 306, 366
1901, Rasmussen, Johanne – gift, Nørre Søby Mark, gaardmand …, 399, 447
1901, Rasmussen, Johannes – barn, Rynkeby, 173, 173
1901, Rasmussen, Knud – arbejdsmand, Seden, 414
1901, Rasmussen, Kristen Alfred – barn, Birkum Kohave, 308
1901, Rasmussen, Maren – gift, Birkum Mark, husejer …, 92, 95
1901, Rasmussen, Maren – gift, Skyttehuset ved Hollufgaard, indsidder …, 81
1901, Rasmussen, Maren Kirstine – ugift, Hudevad, kuratorbeskikkelse 75
1901, Rasmussen, Marie Jensine – gift, Høiby, husejer …, 407, 410, 415, 776
1901, Rasmussen, Marinus Søren Morten – fodermester, paa Brolykke, 228, 243
1901, Rasmussen, Marius – snedker, Fraugde, 369, kuratorbeskikkelse 591
1901, Rasmussen, Niels – fhv. gaardfæster, Ferritslev, 158, 173
1901, Rasmussen, Niels Christian – barn, Rynkeby, 286
1901, Rasmussen, Niels Johannes – Urup Mark, kuratorbeskikkelse 201
1901, Rasmussen, Peder – husejer, Rynkeby, kuratorbeskikkelse 308
1901, Rasmussen, Pouline Marie – umyndig, Over Holluf, værgebeskikkelse 106
1901, Rasmussen, Rasmus – gaardejer, Dømmestrup, 403, 411, 448
1901, Rasmussen, Rasmus Albert – barn, Birkum Kohave, 221
1901, Rasmussen, Rasmus Peter – umyndig, Over Holluf, værgebeskikkelse 106
1901, Rasmussen, Søren Christian – ungkarl og murer, Dræby Fed, 219, 220
1901, Richardy, Johan Christian – bødker, Marslev Mark, 232
1901, Rieverts, Hans Christian Thorvald Kierstein – barn, Birkende Mark, 215
1901, Rind, Caroline Frederikke – barn, Klarskov, 198
1901, Stenbeck, Helga – ugift, Ferritslev, 295, 370
1901, Sørensdatter, Caroline – gift, Over Holluf, husejer …, 233, 276, 345, 345, 335
1901, Sørensen, Caroline Christine – enke, Seden, husejer …, 195, 317
1901, Sørensen, Hans – arbejdsmand, Asylet for alderdomsforsørgede paa Lumby Arbejds- og Forsørgelsesanstalt, 238
1901, Sørensen, Laurits Valdemar – mejerist, Marslev, kuratorbeskikkelse 138
1901, Teisen, Hans – proprietair, Keirup, 157, 171, 178
1901, Teisen, Julie Sophie Annette Augusta – frøken, Keirup, kuratorbeskikkelse 177
1901, Thomsen, Hans Christian – gaardejer, Dræby Mark, 406, 459
1901, Thomsen, Kirstine Cathrine – ugift, Dræby, kuratorbeskikkelse 412
1901, Thomsen, Niels Christian – ungkarl, Dræby, kuratorbeskikkelse 412
1901, Thomsen, Thomas Peder – ungkarl, Dræby, kuratorbeskikkelse 412
1901, Tønnesen, Johanne Hansen – enke, Høiby, børstenbinder …, 168
1902, Andersdatter, Anne Kirstine – enke, Marslev, sadelmager og husejer …, 701
1902, Andersdatter, Anne Margrethe – gift, Ore, husejer …, 451, 469
1902, Andersdatter, Marie – enke, Freltofte, aftægtsmand …, 436, 439, 449, 496, 507, 531, 556, 153, 657, 123, 309
1902, Andersdatter, Marie – enke, Freltofte, aftægtsmand …, umyndiggørelse 432
1902, Andersen Kirstine – enke, Davinde Mark, hørsvinger …, 542
1902, Andersen, Anders Christian – barn, Rønninge, 431
1902, Andersen, Anders Salomon – Munkebo, kuratorbeskikkelse 694, 689
1902, Andersen, Andrea Caroline – Ladby, kuratorbeskikkelse 699
1902, Andersen, Ane Marie – gift, Selleberg, indsidder …, 710
1902, Andersen, Dorthea Marie – gift, Urup Mark, gaardejer …, 712
1902, Andersen, Hans – aftægtsmand, Radby, Fraugde Sogn, 548
1902, Andersen, Hans Frederik Carl Christian Peder – sømand, Munkebo, hans borteblivelse 508, 568, 579, skifte 490, 545, 200
1902, Andersen, Johannes – tjenestekarl, Kjølstrup, beskikkelse af kurator ad hoc 425
1902, Andersen, Johannes Frederik – landmand, Hundslev Mark, kuratorbeskikkelse 424
1902, Andersen, Johannes Jacob Borring – farver, Nyborg, konkursbo, subsidiær registrering 476, 513, 524
1902, Andersen, Karen Kirstine – gift, Fraugde Mark, husejer …, 478 ,514, aar 1904 pag 259, 290
1902, Andersen, Karen Nielsine – ugift, Dræby Mark, 646
1902, Andersen, Karen Sophie – ugift, Ladby, kuratorbeskikkelse 682
1902, Andersen, Kirsten – barn, Rønninge, 689
1902, Andersen, Knud – sognefoged og partikulier, Fraugde Kjærby, 626, 632, 674, 675
1902, Andersen, Lars – hidtil gaardejer, Allerup Skovgaard, 645, 655, 656, 273
1902, Andersen, Maren – enke, Høiby Mark, husmand …, 631, 633, 676, 268, 13
1902, Andersen, Margrethe Andrea – ugift, Thorup, kuratorbeskikkelse 618
1902, Andersen, Marie Sofie – barn, Davinde, 437
1902, Andersen, Petra Nikoline Rasmine Marie – gift, Holev, boelsmand …, 477, 164, 172, aar 1913 17, 294, 296
1902, Andersen, Rasmus – fhv. røgter, Rønninge, Rolfsted kommune, 668, 766
1902, Andersen, Valborg Else Ebba – barn, Veirupgaard, 555
1902, Andersen, Valdemar Christian – sadelmager, Nørre Lyndelse, kuratorbeskikkelse 424
1902, Budtz, Vilhelmine Laurine – enke og pens. jordemoder, Rønninge Mark, 638, 651, 678, 156
1902, Carlsen, Georg Christian – barn, Freltofte, 426
1902, Carstensen, Laurits – ungkarl, Allerup, 564, 575, 579
1902, Christensen, Anders Peter – barn, Tving, 529
1902, Christensen, Gjertrud Marie – gift, Urup Mark, tømrer …, 438
1902, Christensen, Mette Marie – ugift aftægtsnyderske, Bullerup, 622
1902, Christensen, Niels – aftægtsmand, Hundslev Nymark, 695
1902, Christensen, Niels Peder Christian – husejer, Hundslev Mark, 573, 584, 638
1902, Christensen, Peder Fridolf – barn, Ulriksholm, 455, 456
1902, Christiansdatter, Karen – enke, Alderdomsasylet i Lumby, 621
1902, Christiansdatter, Kirsten – enke, Engberg, Holev Mark, husfæster …, 544, 548, 597
1902, Christiansdatter, Kirsten – gift, Fraugde Mark, tømrer …, 699
1902, Christiansen, Christian – barn, Nørre Lyndelse, 711
1902, Christiansen, Christian Carl – ungkarl og landmand, Hudevad, 620, 628
1902, Christoffersen, Bodil Marie – gift, Nørre Søby, husejer, 635, 639
1902, Corneliussen, Karen Sofie – enke, Davinde, boelsmand …, 603
1902, Danielsen, Frits – aftægtsmand, i Rønninge, 681
1902, Danielsen, Jakob – husejer, Hundslev Mark, 711, 714, 775
1902, Eriksen, Anna Petrine – ugift, Allerup Mark, kuratorbeskikkelse 531
1902, Eriksen, Cathrine – enke, Marslev, Birkende Kommune, husmand …, 684, 690
1902, Eriksen, Mette – enke, Rynkeby Mark, væver …, 650
1902, Frandsen, Ernst Emil – barn, Freltofte, 489
1902, Frederiksen, Emma Kristine – ugift, Rynkeby, kuratorbeskikkelse 458
1902, Frederiksen, Hans Lykke – barn, Over Holluf, 523
1902, Frederiksen, Johanne – aftægtsenke, Munkebo, 550
1902, Frederiksen, Thora Kirstine – ugift, Over Holluf, 425
1902, Hansborg, Christian Peder – landmand, Rønninge, kuratorbeskikkelse 660
1902, Hansdatter, Ane – enke, Bullerup, blind …, 689
1902, Hansdatter, Ane Kirstine – gift, Høiby Mark, aftægtsmand …, 449
1902, Hansdatter, Ane Marie – enke, Overskovstedet, Nørre Lyndelse Mark, gaardejer …, 542, 542, 546, 669
1902, Hansdatter, Caroline – enke, Fraugde, aftægtsmand …, 550, aar 1905 pag 110
1902, Hansdatter, Johanne – enke, Tarup, gaardejer …, 565
1902, Hansdatter, Karen Sophie – aftægtsnyderske, Høiby, 476
1902, Hansdatter, Marie – gift, Nørre Søby, bødker …, 604, 768
1902, Hansen, … - udøbt pige, datter af husmand Hans Marius Hansen, Rynkeby Mark, 442
1902, Hansen, Abelone Marie – gift, Hundslev, forbrugsforeningsuddeler …, 709, 717, 786, 219
1902, Hansen, Andersine Kristine – gift, Sønder Næraa Mark, gaardejer …, 691, 775
1902, Hansen, Ane – ugift, Rønninge Mark, 688, 694, 763, 210
1902, Hansen, Anna Marie – barn, Tarup Mark, 621, 622
1902, Hansen, Anne – gift, Sønder Næraa, gaardejer …, 589
1902, Hansen, Anne Cathrine – barn, Vierø, 663
1902, Hansen, Anne Margrethe Dorthea – gift, Hundslev, handelsmand …, 543 aar 1907 pag 621, 654
1902, Hansen, Carl Laurits – barn, Fraugde, 550, 551
1902, Hansen, Christen – husejer og tømrer, Sønder Næraa Mark, 636, 768
1902, Hansen, Christian – husejer, Rynkeby Mark, 433, 449, aar 1906 pag 501, 655
1902, Hansen, Claus Carl Christian – barn, Høiby, 662
1902, Hansen, Frederik – fæstehusmand, Dømmestrup Mark, 134
1902, Hansen, Hans – huslejer, Freltofte Mark, 436, 448
1902, Hansen, Hans Andreas Reipurt – maler, Munkebo, kuratorbeskikkelse 547
1902, Hansen, Hans Christian – handelslærling, Rynkeby, 708, 712, 766
1902, Hansen, Hansine Marie Rasmine Frederikke – gift, Ferritslev, gaardejer …, 626
1902, Hansen, Henriette Marie – enke, Munkebo, skrædder Jens Petersen, 679, 698, 715, 728, 728, 769
1902, Hansen, Johanne Camilla Cecilie – Nørre Lyndelse Mark, kuratorbeskikkelse 562
1902, Hansen, Johannes Marius – drejer, Freltofte, kuratorbeskikkelse 614
1902, Hansen, Jørgen – barn, Seden, 680
1902, Hansen, Jørgen Peter Marius – barn, Ladby, 687
1902, Hansen, Laura Petra – barn, Freltofte, 556
1902, Hansen, Laurits Johan – indsidder og træskomand, Skalkendrup, hans i uskiftet bo hensiddende enke nu af Seden, 510
1902, Hansen, Maren – enke og fattiglem, Sortelong, 666
1902, Hansen, Marie Frederikke – plejebarn, Dømmestrup, 626
1902, Hansen, Mathilde – frøken, Rolfsted, kuratorbeskikkelse 555
1902, Hansen, Niels – gaardejer, Thorup Mark, 627, 269
1902, Hansen, Peder – fattiglem og husfæster, Rynkeby Fattiggaard, 627, 645
1902, Hansen, Peder – huslejer, Høiby Mark, 572
1902, Hansen, Peder Marius – landmand, Agedrup, kuratorbeskikkelse 556
1902, Hansen, Peter Carl – barn, Rynkeby, 685
1902, Hansen, Petra Dorthea – ugift tjenestepige, Davinde Nyhave, 614, 628
1902, Hansen, Rasmus – husmand, Over Holluf, 620, 622, 13
1902, Hansen, Rasmus – skomager, Allerup, kuratorbeskikkelse 707
1902, Hansen, Svend Martin – barn, Rynkeby Mark, 442
1902, Hansen, Valborg – gift, Davinde, gaardejer …, 522, 533, 585, 679
1902, Hindsesen, Maren Oline – gift, Munkebo, væver og husejer …, 557, 563
1902, Jacobsen, Marie Nielsine – barn, Freltofte Mark, 688, 688
1902, Jakobsen, Rasmus Laurits Thorkild – barn, Høiby Mark, 483
1902, Jensdatter, Ane Marie – enke, Freltofte Mark, husmand …, 573
1902, Jensdatter, Marie – enke, Tving, boelsmand …, 533
1902, Jensen, … - udøbt dreng, søn af tjenestepige Christiane Dorthea Jensen, af Bregninge Sogn paa Taasinge, død under et midlertidigt ophold i Raagelund, 648, 682
1902, Jensen, Annine Marie – gift, Seden, bødker …, 488
1902, Jensen, Anton Viggo – tjenestekarl, Høiby, kuratorbeskikkelse 705
1902, Jensen, Christen – dagvognskusk og vognmand, Freltofte, 621, 629, 681
1902, Jensen, Jens Christian – landvæsenselev, Søbysøgaard, 441, 514
1902, Jensen, Karen Marie – enke, Hundslev, arbejdsmand …, 452
1902, Jensen, Kirstine – enke, Vester Kjærby, fhv. husejer …, 428
1902, Jensen, Niels Frederik – tjenestekarl, Fraugde, kuratorbeskikkelse 637
1902, Jensen, Oluf Valdemar Herman – barn, Raagelund Børnehjem, værgebeskikkelse 469
1902, Jensen, Peder – aftægtsmand, Vester Kjærby, 476
1902, Jensen, Peder – fattiglem, Marslev Fattiggaard, 437
1902, Jensen, Rasmine – født 17.4.1888, Dømmestrup, værgebeskikkelse 692, 153
1902, Jeppesen, Anna – ugift lærerinde, Nørre Søby, 535
1902, Jeppesen, Johanne – ugift væverske, Hundslev, 571, 578
1902, Jørgensdatter, Anne Kirstine – gift, Agedrup, aftægtsmand …, 480
1902, Jørgensdatter, Karen – aftægtskone, Nørre Søby, 507
1902, Jørgensdatter, Karen – gift, Kjølstrup, fhv. gaardejer …, 605
1902, Jørgensdatter, Kirsten – enke, Holev, arbejdsmand …, 605
1902, Jørgensen, Adelhard Johan – murer, Munkebo, kuratorbeskikkelse 548
1902, Jørgensen, Anna Marie – ugift, Ladby, kuratorbeskikkelse 561
1902, Jørgensen, Else Marie – barn, Davinde, 709, 715, 723, 730, 752
1902, Jørgensen, Gustav – barn, Rolfsted, værgebeskikkelse 620
1902, Jørgensen, Hans – gaardejer, Dømmestrup, 427, 460, 534, 12
1902, Jørgensen, Jens – barn, Rolfsted, værgebeskikkelse 620
1902, Jørgensen, Karla Anna – barn, Østergaards Mølle, 607
1902, Jørgensen, Laura – gift, Hundslev Mark, gaardejer …, 532, 220, 236, aar 1913 166, 170
1902, Jørgensen, Peter – aftægtsmand, Bullerup, 673
1902, Jørgensen, Rasmus Peder – ungkarl, Thorup, 591, umyndiggørelse 604, 607
1902, Knudsdatter, Ane – gift, Vester Kjærby, husejer …, 441, 449
1902, Knudsdatter, Ane Marie – enke, Kjertinge, snedker …, 418, aar 1907 pag. 566
1902, Knudsdatter, Dorthea – gift, Kappendrup, smed …, 688
1902, Knudsen, Anne Marie – gift, Dømmestrup Mark, husejer og tømrer …, 660
1902, Knudsen, Anne Sørine – ugift, Munkebo, kuratorbeskikkelse 691
1902, Knudsen, Einer Sigurd – barn, Freltofte Mark, 614
1902, Knudsen, Hans – staldkarl, Lavindsgaard, 707, 767
1902, Knudsen, Kirsten Kathrine – gift, Kjertinge, snedker …, 437, 444, 462, 732, 767
1902, Knudsen, Laurits Marius – tjenestedreng, Bullerup, 674, 676, 701, 718, 737
1902, Knudsen, Mads – fhv. husejer, Rynkeby, 438, 445, 452, 522, 583
1902, Knudsen, Peder Laurids – ungkarl, Raagelund Børnehjem, umyndiggørelse 703
1902, Knudsen, Thora Vilhelmine – barn, Dræby, 532
1902, Knudsen, Verner Morten – barn, Freltofte Mark, 618
1902, Korch, Johanne Kirstine Emilie – barn, Birkende, 685
1902, Kristiansen, Karen Dorthea Marie – ugift, Høiby, kuratorbeskikkelse 687
1902, Kristiansen, Karl Dines – af Højby, kuratorbeskikkelse 686
1902, Larsdatter, Anne – enke, Sønder Næraa, husejer …, 712, aar 1910 pag. 102
1902, Larsen (kaldet Lauritsen), Anders – fhv. skipper og husejer, Munkebo, 662, 673, 740, 13
1902, Larsen, Ane Kirstine – gift, Ore, husejer …, 648, 656, 685, 273
1902, Larsen, Anna – barn, Urup, 679
1902, Larsen, Christian – arbejdsmand, Nørre Lyndelse, 673
1902, Larsen, Christian – husejer, Urup Mark, 646, 769
1902, Larsen, Christian Rikard – barn, Munkebo, 514
1902, Larsen, Hans – aftægtsmand og væver, Hundslev Mark, 625, 680, 745, 13
1902, Larsen, Hans Peder – barn, Nørre Lyndelse, 690
1902, Larsen, Hansine Rasmine – ugift, Hollufgaard, kuratorbeskikkelse 657
1902, Larsen, Karl Laurits – ungkarl, Dræby, kuratorbeskikkelse 632
1902, Larsen, Knud – husmandssøn, Urup Mark, 588
1902, Larsen, Lars Christian – skrædder, Munkebo, 507, 523, 581, 12
1902, Larsen, Lars Peder – maler, Seden, kuratorbeskikkelse 709
1902, Larsen, Peder – aftægtsmand, Sosted, 456
1902, Larsen, Rasmus – husejer, Fraugde Mark, 651
1902, Larsen, Trine – gift, Rynkeby Mark, husejer …, 531, 552, 589, 594, 597, 611, 615, 630
1902, Ludvigsen, … - udøbt pige, datter af pølsemager Lars Peder Ludvigsen, Høiby Mark, 635
1902, Madsen, Carl Georg – barn, Mariasminde, 585
1902, Madsen, Hans Marius – husejer, Rønninge, kuratorbeskikkelse 605
1902, Madsen, Kirsten Kathrine – gift, Kjertinge, snedker …, 437 (efternavnet var Knudsen se litr. K.)
1902, Madsen, Martin Christian – Birkende, værgebeskikkelse 657
1902, Madsen, Peter – skrædder, Birkende, 620, 628, 768
1902, Madsen, Poul – husejer, Holev Mark, 563, 572
1902, Madsen, Rasmus – aftægtsmand, Birkum Kohave, 651
1902, Madsen, Thomas – Funder, 419
1902, Michaelsen, Peder – fhv. husejer, Munkebo, 421
1902, Mikkelsen, Ane Elisabeth – enke, Vester Kjærby, garderobeforvalter …, 544
1902, Nielsdatter, Karen – gift, Rønninge Mark, gaardejer …, 422, 423, 479, 777
1902, Nielsdatter, Maren – gift, Hundslev, fhv. husejer …, 583
1902, Nielsen, Dorthea – ugift tjenestepige, Nørre Lyndelse, 632, 633
1902, Nielsen, Ellen Agathe – barn, Langeskov Brugsforening, 587
1902, Nielsen, Hans Emanuel – barn, Kappendrup, 650, 650
1902, Nielsen, Hans Peder – husejer, Agedrup, konkursbo 639, 640, 646, 649, 661, 668, 670, 672, 681, 683, 687, 695, 727, 331, 465, 528, 757, 3, aar 1916 pag. 658
1902, Nielsen, Inger Marie – ugift, Urup Mark, 419
1902, Nielsen, Jørgen – indsidder, Fraugde Kjærby Mark, 474
1902, Nielsen, Karla Emilie – barn, Sanderumgaard, 427
1902, Nielsen, Knud – aftægtsmand, Ladby, 551
1902, Nielsen, Maren – Hundslev Mark, gaardejer …, 618, 619
1902, Nielsen, Maren Frederikke – gift, Dømmestrup Mark, hjulmand …, 564
1902, Nielsen, Mette Sophie – gift, Neder Holluf, murer …, 647, 692
1902, Nielsen, Niels – fhv. gaardejer, Sønder Næraa, 713, 236
1902, Nielsen, Niels Peder – malersvend, Tvinde, kuratorbeskikkelse 619
1902, Nielsen, Nielsine Jakobine – gift, Rolfsted, gaardejer …, 424, 428, 549, 12
1902, Nielsen, Peder – aftægtsmand, Munkebo, 546, 616
1902, Nielsen, Rasmus – husejer, Tvinde, 611, 617, 681
1902, Nielsen, Svend Otto – barn, Dræby, 661
1902, Nielsen, Tekla – barn, Dræby, 610
1902, Olesen, Søren – indsidder, Birkende, 687, 693, 707, 711, 731, 759, 762, 22, 68, 71, 85, 86, 148, 227, 280, 359
1902, Olsen, Hans – murer, Seden, 469
1902, Olsen, Peter Christian – fisker, Seden, 422, 443, 456, 483, 518
1902, Pedersdatter, Ane Dorthea – gift, Radby, aftægtsmand …, 597, aar 1905 pag. 611
1902, Pedersdatter, Ane Kirstine – enke, Kjertinge, fhv. husejer …, 572
1902, Pedersdatter, Barthe Kirstine – enke, Bullerup, aftægtsmand …, 439
1902, Pedersdatter, Dorthea – aftægtsnyderske, Ferritslev, 712
1902, Pedersdatter, Karen – enke, Nørre Lyndelse Mark, husmand …, 439
1902, Pedersdatter, Karen Marie – gift, Lumby, husejer …, 532, 544, 563
1902, Pedersdatter, Maren Kirstine – ugift, Neder Holluf Mark, 713
1902, Pedersen, … - udøbt pige, datter af ugift Laurine Pedersen, i Familiehuset ved Østergaard, 470
1902, Pedersen, Dagmar Marie – ugift pige, Dræby, 522
1902, Pedersen, Ellen Mathilde – barn, Marslev Mark, 555
1902, Pedersen, Jens Christian – aftægtsmand, Ferritslev Mark, 563
1902, Pedersen, Jens Marius Kruse – murer, Munkebo, kuratorbeskikkelse 455
1902, Pedersen, Jørgen – husejer og murer, Birkende, 457, 476, 484, 488, 514, 566, 579
1902, Pedersen, Karen Kirstine – gift, Tarup Mark, husejer …, 604
1902, Pedersen, Karen Marie – gift, Holev Mark, husejer …, 708
1902, Pedersen, Marie – gift, Kallundborg, død under et midlertidigt ophold paa Rønninge Mark, konduktør …, 662, 682
1902, Pedersen, Mathilde Frederikke – ugift, Kjølstrup, kuratorbeskikkelse 549
1902, Pedersen, Poul – fhv. husejer, Dømmestrup Mark, 431
1902, Pedersen, Rasmus – aftægtsmand, Hudevad, 543, 657
1902, Pedersen, Rasmus – husejer og tømrer, Nørre Søby, 583, 767, 776
1902, Pedersen, Søren – murer, Rynkeby, 442, 455, 457
1902, Petersen, Ane – enke, Munkebo, skrædder Jens Petersen, 679
1902, Petersen, Anna Petra – ugift, Fraugde, 702, 706, 730, 748, 2, 561, 625
1902, Petersen, Jacob Theodor – stenhuggerlærling, Dræby, 685
1902, Petersen, Jakob Antonius – tjenestekarl, Høiby, 477, 521
1902, Petersen, Vilhelmine Adelgrunde – ugift, Davinde, 703, 718
1902, Petterson, Peter Anton – barn, Rynkeby, 609
1902, Rasmusdatter, Anne Marie – aftægtsnyderske, Thorup Mark, 617
1902, Rasmussen, Agnes Kristine – frøken, Rynkeby, 428
1902, Rasmussen, Anne Kirstine – gift, Sønder Næraa Hestehave, husejer …, 421, 424, 479, 776
1902, Rasmussen, Dagmar – ugift, Nørre Søby Mark, 551
1902, Rasmussen, Ellen Marie Vestermann – barn, Rønninge, 589
1902, Rasmussen, Gudrun Ansholm – barn, Nørre Lyndelse, 674
1902, Rasmussen, Kirsten – ugift, Thorup, 513, 524, 529
1902, Rasmussen, Maren Kirstine – gift, Nørre Lyndelse, fhv. husejer …, 477, 484
1902, Rasmussen, Maren Marie – gift, Rastrup, gaardejer …, 661
1902, Rasmussen, Marie – barn, Sønder Næraa Mark, 632, 635
1902, Rasmussen, Petrine Jensine Rasmine – gift, Odense, arbejdsmand J. A. Lytjohan, død paa Rastrup Mark, 605, 609, 617
1902, Rasmussen, Rasmus – fhv. husejer, Rønninge 610
1902, Rasmussen, Rasmus Christian – barn, Vester Kjærby, Agedrup Sogn, 689, 694
1902, Salomonsdatter, Bjarnfridur – ugift pige, elev paa ’Det kongl. døvstummeinstitut’ paa Østerbro i Kjøbenhavn, død under et midlertidigt ophold paa Dræby Mark, 631, 638
1902, Støvring, Marie Rasmine Christensen – barn, Freltofte Mark, 421
1902, Sørensdatter, Anne – enke, Munkebo, fhv. husejer …, 456
1902, Sørensen, Hansine – barn, Birkende, 685
1902, Sørensen, Jens Christian – fattiglem og ungkarl, Sønder Højrup, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt, 706, 766
1902, Sørensen, Marie – barn, Kjertinge, 423
1902, Wikkelsøe, Ane Rasmine – enke, Kjølstrup, lærer … Suhr, 687
1903, Andersdatter, Anne Kirstine – gift, Vester Kjærby, aftægtsmand …, 735
1903, Andersen, Agnes Petrine Rasmine – barn, Dræby, 750
1903, Andersen, Anders – ungkarl, Tarup, 755
1903, Andersen, Ane – gift, Skallerød, slagter Poul Hansen, 110, 744, 768, 776, 190, 345
1903, Andersen, Anne Kirstine – gift, Bullerup, husejer Hans Andersen, 166
1903, Andersen, Asta – datter af gaardejer A. V. Andersen, Lindeskovgaard, 171, 191
1903, Andersen, Carl Anton – søn af røgter Hans Peder Andersen, Bankehuset ved Selleborg, 118
1903, Andersen, Erik – søn af husejer Anders Andersen, Nørre Søby, 188
1903, Andersen, Hans – ungkarl, Fraugde Sogn, 186, 318
1903, Andersen, Hans Christian – Hundslev, kuratorbeskikkelse 107
1903, Andersen, Hans Martin – ungkarl, Birkum, kuratorbeskikkelse 63
1903, Andersen, Jens – aftægtsmand, Hundslev Mark, 183
1903, Andersen, Jørgen Valdemar – Rynkeby, kuratorbeskikkelse 107
1903, Andersen, Karen Marie – datter af husmand Niels Andersen, Birkum Kohave, 86
1903, Andersen, Karla Kirstine – datter af røgter Hans Peder Andersen, Bankehuset ved Selleberg, 174
1903, Andersen, Mavra Kirstine – datter af ugift Pauline Kirstine Andersen. I pleje hos Andreas Rasmussen, Birkum Mose, 153
1903, Andersen, Mette Marie – gift, Birkende, aftægtsmand Hans Andersen, 6
1903, Andersen, Niels – Dræby Fed, gaardejer, 120, 122, aar 1905 60, 76, 119, 147, aar 1910, 300, 445
1903, Andersen, Niels Christian – ungkarl og fattiglem, Munkebo Fattiggaard, 740
1903, Andersen, Poul – fhv. husejer og slagter, Marslev, 138, 143, 270, 436
1903, Andersen, Poul – murmester, Allerup, 151, 301, 308, 317, 325
1903, Andreasen, Niels Peter Arnberg – søn af ugift Alma Christine Nielsen, Rynkeby i Ringe Sogn, død i Ferritslev, 177, 268
1903, Borchsenius, Eva Severine Alette Hedvig – datter af sognepræst … Borchsenius, Munkebo, 229, 246, 307
1903, Christensdatter, Erne Marie – enke, Rynkeby, skrædder Hans Larsen, 118
1903, Christensen, Ane Cathrine – ugift fattiglem, Lumby Arbejdsanstalt, 72
1903, Christensen, Ane Marie – gift, Freltofte Mark, husejer Rasmus Carlsen, 73, 429, 445
1903, Christensen, Carl Marius – søn af enke Marie Frederikke Christensen, Tarup Mark, 187
1903, Christensen, Hans Christian – aftægtsmand, Nørre Søby Mark, 158, 162
1903, Christensen, Hansine Petrine – plejebarn af enke Johanne Marie Hansen, Lumbyholm, 126
1903, Christensen, Inger Nygaard – barn, Bullerup Mark, 752
1903, Christensen, Karen – enke, Dømmestrup, aftægtsmand, 730
1903, Christensen, Karl Østergaard – barn, Hudevad, 734
1903, Christensen, Niels – fattiglem, Rynkeby Fattiggaard, 108
1903, Christensen, Peter – tømrer og husejer, Allerup Thorup, 33, 34, 37, 39, 39
1903, Christiansen, Hans – gaardejer, Freltofte, 182, 186, 224, 436
1903, Christiansen, Laurits Peter – smedesvend, Bullerup, kuratorbeskikkelse 113
1903, Christoffersen, Rasmus – aftægtsmand, Sønder Næraa, 173, 201, 210, 243, 268
1903, Clausen, Søren – aftægtsmand, Fredtofte, 207
1903, Dalberg, Johannes – husejer, Tarup, 80, 85, 188, 190
1903, Eriksen, Anders Johannes – søn af afdøde husejer Hans Jørgen Eriksen, Røile paa Nørre Søby Mark, beskikkelse af værge 28
1903, Eriksen, Hans Christian – søn af afdøde husejer Hans Jørgen Eriksen, Røile paa Nørre Søby Mark, beskikkelse af værge 28
1903, Eriksen, Hans Jørgen – husmand, Røile, 758, 56
1903, Eriksen, Inger Lavra – datter af husejer Hans Christian Jensen, Nørre Søby Mark, 211
1903, Eriksen, Karen Johanne – datter af afdøde husejer Hans Jørgen Eriksen, Røile paa Nørre Søby Mark, beskikkelse af værge 28
1903, Eriksen, Marie Christine – datter af afdøde husejer Hans Jørgen Eriksen, Røile paa Nørre Søby Mark, beskikkelse af værge 28
1903, Eriksen, Niels Peter – søn af afdøde husejer Hans Jørgen Eriksen, Røile paa Nørre Søby Mark, beskikkelse af værge 28
1903, Frederiksen, Anne Marie – ugift, Kjertinge Mark, 37
1903, Frederiksen, Niels – aftægtsmand, Rynkeby Mark, 760
1903, Gervig, … - udøbt pige, datter af slagter August Ferdinand Gervig, Hundslev, 155
1903, Hansdatter, Ane Cathrine – enke, Allerup Thorup, husmand Knud Johansen, 181
1903, Hansdatter, Anne Cathrine – enke, Kjertinge Mark, aftægtsmand Rasmus Larsen, 70
1903, Hansdatter, Johanne – gift, Tvinde Mark, aftægtsmand Jens Olsen, 15, 50
1903, Hansdatter, Marie – gift, Allerup, aftægtsmand Hans Hansen, 178
1903, Hansdatter, Marie Kirstine – enke, Hudevad, væver Rasmus Andersen, 715, 720, 773, 18, 274
1903, Hansdatter, Mette Kirstine – enke, Agedrup, arbejdsmand …, 736
1903, Hansen, Anders – aftægtsmand, Kjølstrup, 774
1903, Hansen, Anne Marie – enke og aftægtsnyderske, Tving, boelsmand Jens Rasmussen, 164
1903, Hansen, Anton Dines – kjørekarl, Landkildegaard, kuratorbeskikkelse 96
1903, Hansen, Axel Valdemar Ivanok – barn, Dræby Mark, 754
1903, Hansen, Christine Margrethe Frederikke – myndling, Vejrupgaards Grund, beskikkelse af værge 721
1903, Hansen, Hans – aftægtsmand og træskomand, Sønder Næraa Hestehave, 46
1903, Hansen, Hans Christian – ungkarl, Kappendrup, 32
1903, Hansen, Hans Frederik – røgter, Biskorup, død i Seden, 178, 181, 268
1903, Hansen, Hans Frederik – ungkarl, Kjærslund, Birkende Sogn, kuratorbeskikkelse 752
1903, Hansen, Hans Peder – husejer, Freltofte, 7, 30, 124
1903, Hansen, Hans Peder – landmand, Nørre Søby Mark, 760
1903, Hansen, Hans Peter – husejer, Nørre Søby Mark, kuratorbeskikkelse 25
1903, Hansen, Karen Marie – gift, Seden, husejer Søren Frandsen, 183
1903, Hansen, Kirsten – enke, Høiby Mark, Mads Christensen, 178
1903, Hansen, Lars – ungkarl og fattiglem, Birkum Arbejds- og Forsørgelsesanstalt, 50
1903, Hansen, Lovise Theodora – gift, Kappendrup, gaardejer Mads Peter Larsen, 759, 761, 765, 7, 48
1903, Hansen, Margrethe – barn, Sønder Næraa Mark, 781
1903, Hansen, Niels – sømand, Dræby, 722
1903, Hansen, Niels Christian – hjulmand, Rønninge, konkursbo 76, 81, 87, 94, 122, 145, 161, 169, 179, 187, 192, 200, 207, 218, 246, 253, 623, 771, 26, 121, 122, 130, 156
1903, Hansen, Niels Olaus – fhv. husejer, Birkum Kohave, 47, 119, 127, 310
1903, Hansen, Olga – barn, ved Langeskov Station, 754, 773
1903, Hansen, Peder – aftægtsmand, Ferritslev, 738, aar 1906 pag 550
1903, Hansen, Poul – ungkarl, Birkum Mark, 222, 228, 329, aar 1916 pag. 675
1903, Hansen, Trine Hansine – gift, Marslev, hidtilværende gaardejer …, 751
1903, Henriksdatter, Johanne Marie – enke, Ryslinge, murer Anders Johansen, subsidiær registrering 198, 199, 206, 210
1903, Henriksdatter, Maren – gift, Allerup, aftægtsmand og fhv. husmand Rasmus Rasmussen, 109
1903, Henriksen Claus Peder – kjøbmand, Tarup, forhandl. om konkursbehandling 217, 219, 223, 226
1903, Holm, Johan Christian – gartner, Fraugde, 155
1903, Holm, Mads – fattiglem af Allested, Vejle Sognekommune, død under et midlertidigt ophold paa Lumby Arbejdsanstalt 229, 239
1903, Jacobsen, Thorkil Viggo – søn af beskikkelsesmand i Kulturministeriet Lars Jacobsen, Kjøbenhavn, død i Vester Kjærby, 141
1903, Jakobsen, Rasmus – fhv. gaardfæster, Ladby, 1
1903, Jensen, Anne Marie – gift, Ladby, gaardfæster Hans Hansen, 206
1903, Jensen, Gustav Rando Fabian – søn af mejeripige Otilia Lji..rup. I pleje hos husmand Jakob Danielsens enke, Hundslev Nymark, 227, 239
1903, Jensen, Hans Jørgen – husfæster, Dømmestrup Mark, 738
1903, Jensen, Jens – aftægtsmand, Vester Kjærby Mark, 48
1903, Jensen, Jens Christian – fhv. husejer, Dræby, 37, 61, 127
1903, Jensen, Karen Sophie – enke og aftægtsnyderske, Vester Kjærby, gaardejer Jeppe Frandsen, 70, 83, 275, 377
1903, Jensen, Lars – husejer, Tving, 3, 30, 99, 177, 274
1903, Jensen, Laurits Carl – søn af gaardmand Lars Jensen, Rønninge, 68
1903, Jensen, Niels – fattiglem, Veile, død i Lumby, 20, 26
1903, Jensen, Sidsel Marie – enke, Munkebo Hospital, indsidder Rasmus Jørgensen, 47, 63
1903, Jensen, Aage Carlo Christian – søn af slagter Hans Christian Jensen, Birkum, 178
1903, Jespersen, Else Marie – ugift, Over Holluf, 147, 148, 185, 276
1903, Jespersen, Johanne Dorthea – aftægtsnyderske, Birkum Mark, 229, 270, 277
1903, Johansdatter, Karen – enke og aftægtskone, Nørre Lyndelse, 785
1903, Johansen, Nanny Viktoria – datter af ugift Amanda Caroline Johansen. I pleje hos husejer Anders Hansen, Rynkeby, 38
1903, Johansen, Thorvald – landmand, Kjertinge, kuratorbeskikkelse 206
1903, Jørgensdatter, Mette – enke, Urup, aftægtsmand Lars Rasmussen, 38, 66, 68, 113, 284, 361
1903, Jørgensen, Anders Jørgen – uhrmager, Røirup, 763, 779, 780, 10
1903, Jørgensen, Birthe Kirstine – gift, Røile, skovfoged Peder Pedersen, 96, 128, 385, 437
1903, Jørgensen, Carl – myndling, Fraugde Kjærby Mark, værgebeskikkelse 107
1903, Jørgensen, Ejner Otto – barn, Lumby Mark, 763
1903, Jørgensen, Frederik Christian – husejer, Fraugde Mark, 23, 46
1903, Jørgensen, Hans Christian Hannibal – tjenestekarl, Tving, kuratorbeskikkelse 209
1903, Jørgensen, Jens – myndling, Fraugde Kjærby Mark, værgebeskikkelse 107
1903, Jørgensen, Jørgen Christian – Dømmestrup, kuratorbeskikkelse 736
1903, Jørgensen, Kristen Peder – husmand, Davinde Nyhave, kuratorbeskikkelse 62
1903, Jørgensen, Lars Peder – tjenestekarl, Over Holluf, kuratorbeskikkelse 190
1903, Jørgensen, Laurids Marius – tjenestekarl, Nørre Søby, kuratorbeskikkelse 85
1903, Jørgensen, Maren Kristine – ugift, Nørre Lyndelse, kuratorbeskikkelse 190
1903, Jørgensen, Mette Kirstine – gift, Røirup, fhv. gaardejer Rasmus Hansen, Skallerød, 31, 113
1903, Knudsen, Anders Jakob – husfæster, Klarskov, 716, 717, 729, 741, 781
1903, Knudsen, Ane Marie – gift, Birkum, gaardmand Niels Nielsen, 143, 151, 676, 122, aar 1909 pag. 10
1903, Knudsen, Anne Kirstine – gift, Sosted, boelsmand Christen Frederiksen, 32, 45, 139, 272
1903, Knudsen, Edel Marie – gift, …, huslejer …, 728, 729, 751
1903, Knudsen, Hans Christian – Rolighedskro, anerkjendelse af født værge 210
1903, Knudsen, Johanne – barn, Allerup, 718, 739
1903, Knudsen, Karen Anna – Rolighedskro, anerkjendelse af født værge 210
1903, Knudsen, Laura Marie – Rolighedskro, anerkjendelse af født værge 210
1903, Knudsen, Søren – gjæstgiver, Rolighedskroen, 168, 210
1903, Larsdatter, Anne – aftægtsnyderske, Hundslev Nymark, 781
1903, Larsen, Alma Hedevig – datter af sadelmager Knud Larsen, Nørre Søby, 148
1903, Larsen, Ane Marie – gift, Fraugde Kjærby, fhv. gaardejer …, 780
1903, Larsen, Ane Marie – gift, Fraugde, husejer …, 757, 762
1903, Larsen, Caroline Laura – gift, Dræby, stationsbestyrer P. A. C. Been, 76, 128, aar 1908 pag. 453  
1903, Larsen, Hans – aftægtsmand, Freltofte, 755
1903, Larsen, Hans – væver, Over Holluf, 168
1903, Larsen, Johanne Marie – gift, Tarup, gaardejer …, 719, 372, 569, 689, 690, aar 1904 pag. 736, 744
1903, Larsen, Klara Antonette – barn, Rønninge Mark, 780
1903, Larsen, Laura Nielsine – datter af husejer Niels Peter Christian Larsen, Rønninge Mark, 23
1903, Larsen, Laurits Peder – bagerlærling, Sønder Næraa, kuratorbeskikkelse 190
1903, Larsen, Meta Marie – barn, Rønninge Mark, 763
1903, Larsen, Niels Christian – Ore, kuratorbeskikkelse 213
1903, Larsen, Theodora – gift, Kappendrup, gaardejer …, 759 (hed rettelig Lovise Theodora Hansen, vide litra H.)
1903, Laursen, Hans Skovgaard – søn af mejeribestyrer Søren Hansen Laursen, Tarup Andelsmejeri, 168
1903, Madsdatter, Anne Kirstine – gift, Rynkeby Mark, aftægtsmand Hans Christian Jensen, 72
1903, Madsen, Ane Marie – gift, Nordfeldthuset ved Sanderumgaard, arbejdsmand Peder Jakobsen, 208
1903, Madsen, Anne Kirstine – gift, Munkebo, gaardejer Mads Kristian Jakobsen, 105, aar 1905 pag. 159, 173, aar 1914/17?? (ulæselig), 271, 282, 408
1903, Madsen, Christian – søn af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Ellen Ingefred – datter af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Erik Carsten – husejer og smed, Bullerup, 138, 184, 231, 233, 380
1903, Madsen, Hans – aftægtsmand, Allerup, 187
1903, Madsen, Hans – søn af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Jens – lejehusmand, Søbysøgaards Grund, 734, 738, 14
1903, Madsen, Jens – søn af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Karen Johanne – datter af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Knud – aftægtsmand, Høiby, 754, 760, 762
1903, Madsen, Lars – husejer, Kjølstrup, 2, 32
1903, Madsen, Laura Petrine Christine – datter af ugift Anna Camilla Madsen. I pleje hos portør Niels Hansen, Høiby, 61
1903, Madsen, Laurits – søn af Mads Peder Ernst Madsen, Hundslev Mark, værgebeskikkelse 220
1903, Madsen, Rasmus – husejer, Fraugde Kjærby, 98, 105, 142
1903, Martinsdatter, Margrethe – enke, Nørre Søby, husmand Jens Karl Christian Madsen, 205, 287, 296, 488, 502, 514, 539, 689
1903, Mogensen, Viggo – Rønninge, kuratorbeskikkelse 3
1903, Mortensen, Karen Marie – gift, Truelsholmshuset paa Birkende Mark, husejer Niels Pedersen, 208, 211
1903, Mortensen, Morten Knudsen – barn, Munkebo, 780
1903, Mortensen, Niels – aftægtsmand, Rynkeby, 147, 151
1903, Mortensen, Valdemar Laurits – smedesvend, Fraugde, kuratorbeskikkelse 73
1903, Mosegaard, Rasmus Nielsen – kontorassistent, Rynkeby Mark, kuratorbeskikkelse 38
1903, Nielsen, … - udøbt pige, datter af gaardejer Søren Nielsen, Tving, 199
1903, Nielsen, Anne Marie – gift, Marslev Mark, husmand Hans Mortensen, 142, 152, 265, 266
1903, Nielsen, Carl – smed, Rynkeby, 69, 73, 82
1903, Nielsen, Christiane Margrethe – enke, Birkum Mark, gaardejer Johan Diderik Hansen, 77
1903, Nielsen, Frands – aftægtsmand, Vester Kjærby Mark, 94
1903, Nielsen, Hans – aftægtsmand, Munkebo, 224
1903, Nielsen, Hans – arbejdsmand og fattiglem, Vennersro, 209
1903, Nielsen, Hans Jørgen – pensioneret skolelærer, Vester Kjærby, 783, 64, 280
1903, Nielsen, Hans Villar Peder – søn af gaardmand Laurits Nielsen, Dræby Mark, 142
1903, Nielsen, Jens – fhv. husejer, Rynkeby Mark, 8, 21, 26, 28, 106, 133, 140, 147, 205, 224, 286, 383, 384, 392, 650
1903, Nielsen, Lars Christian – husejer, Vester Kjærby, 62, 125, 149, 376
1903, Nielsen, Laurine Dorthea – barn, Davinde Nyhave, 729
1903, Nielsen, Mads – husejer, Tarup, 758, 765
1903, Nielsen, Marie Rasmine – ugift, Nonnebo, kuratorbeskikkelse 33
1903, Nielsen, Marie Sofie – ugift pige, Allerup, kuratorbeskikkelse 98
1903, Nielsen, Niels – husejer og smed, Birkende, 780, 4, 26, 159
1903, Nielsen, Niels – vejmand, Nonnebo, 774, 29, 34, 35
1903, Nielsen, Niels Marius – bagersvend, Ladby, 753, 274
1903, Nielsen, Nielsine Kirstine – gift, Kappendrup, gaardejer Anders Peder Andersen, kuratorbeskikkelse 33
1903, Nielsen, Nielsine Maren Kirstine – vaskeriejerinde, Allerup, 118, 133
1903, Nielsen, Rasmus – fhv. indsidder, Asylet for Alderdomsforsørgede paa Birkum Arbejdsanstalt, 153
1903, Olsen, Else Mary – barn, Rønninge Mark, 766
1903, Olsen, Karen Kirstine – enke, Tvinde, husejer og murer Peder Marius Nielsen, 1, 7, 9, 27, 51, 104, 167, 194, 210, 240, 268
1903, Olsen, Niels – aftægtsmand, Dræby, 82, 126
1903, Pedersdatter, Anne – enke, Hundslev Mark, indsidder Rasmus Clausen, 32
1903, Pedersdatter, Anne Sophie – enke, Asylet i Birkum for alderdomsforsørgede, husmand Lars Jørgensen, 184
1903, Pedersdatter, Sophie – gift, Nørre Lyndelse, gaardejer Peder Christian Mortensen Krögmann, 10, 26, 97, 274
1903, Pedersen, Carl Albert – søn af husejer Jens Christian Henning Pedersen, Munkebo, 151
1903, Pedersen, Carl Christian – søn af ugift tjenestepige Karen Pedersen. I pleje hos indsidder Jørgen Villiam Otto Ipsen, Dræby, 154
1903, Pedersen, Christen – husejer og møllekusk, Birkende Mark, 189, 214, 251, 288, 327, 433, 495, 617, 620
1903, Pedersen, Jørgen – aftægtsmand, Høiby, 778, 29, 108
1903, Pedersen, Martha – gift, Stenbæk ved Ferritslev, friskolelærer Niels Madsen Rasmussen, 729, 739, 755, 756, 14
1903, Pedersen, Niels – aftægtsmand og snedker, Nørre Søby, 70
1903, Pedersen, Peder Johannes Hunderup – søn af møllerforpagter Peder Pedersen, Kroghuset, Høiby Mark, 220
1903, Pedersen, Sidsel – enke, Søbysøgaard, kusk Hans Peder Pedersen, 163
1903, Petersen, Ane Kirstine – tjenestepige, Tarup, 754, 776
1903, Petersen, Karla Marie – datter af dagvognskusk Peter Petersen, Freltofte, 209
1903, Petersen, Lars Viggo – barn, Blangstedsgaards Mølle, 734
1903, Poulsdatter, Abelone Marie – enke, Seden, husejer og fisker Hans Hansen, 153, 154
1903, Poulsen, Agnes Kristine – barn, Neder Holluf Mark, 738
1903, Poulsen, Metha Marie – ugift, Kappendrup, 715
1903, Raben, Mette Kirstine Birgitte Sophie – gift, Over Holluf, lærer …, 753 1903, Rasmusdatter, Karen – aftægtsnyderske, Birkende Mark, 785
1903, Rasmussen, … - udøbt pige, datter af indsidder Anders Rasmussen, Gallehusene, 164
1903, Rasmussen, Agnes Emilie – Freltofte, værgebeskikkelse 227
1903, Rasmussen, Ane – ugift, Fraugde, 722
1903, Rasmussen, Ane Cathrine – enke, Birkum Arbejds- og Forsørgelsesanstalt, Hans Rasmussen, 781, 46
1903, Rasmussen, Ane Cathrine – gift, Urup, husejer Mads Jensen, 197
1903, Rasmussen, Ane Kirstine – enke, Kjertinge, murer Mikkel Rasmussen, 46, 49, 56, 275
1903, Rasmussen, Anne Kathrine – Lumby Arbejdsanstalt, 172
1903, Rasmussen, Carl Verner Albert – søn af tømrer Christen Rasmussen, Vester Kjærby, 77
1903, Rasmussen, Christian – barn, Marslev, 738
1903, Rasmussen, Emma Johanne – Freltofte, værgebeskikkelse 227
1903, Rasmussen, Hans Peder – snedker, Freltofte, kuratorbeskikkelse 227
1903, Rasmussen, Jens – myndling, Hundslev, 61, 65, værgebeskikkelse 83, 188, 268, 355, 366, 512, 576, 755, 33, 172, 189, 330, 340, 512, 515, 692, 702, 86, 92, 319, 370, 489, 497
1903, Rasmussen, Jensine Kirstine – Freltofte, værgebeskikkelse 227
1903, Rasmussen, Johanne – gift, Freltofte Mark, gaardforpagter Marius Larsen, 212, 214, 223, 311, 435
1903, Rasmussen, Johanne Dorthea – enke, Birkum Asyl, husmand Søren Pedersen, 172, 330
1903, Rasmussen, Jutta Marie – ugift, Freltofte, kuratorbeskikkelse 62
1903, Rasmussen, Karen – enke, Ferritslev, 106
1903, Rasmussen, Karen – enke, Rønninge, gaardejer Jørgen Nielsen, 218, 228
1903, Rasmussen, Karen Kristine – Freltofte, værgebeskikkelse 227
1903, Rasmussen, Marius – skrædder, Birkende, kuratorbeskikkelse 213
1903, Rasmussen, Martin – landmand, Tarup, beskikkelse af kurator 722
1903, Rasmussen, Niels – fattiglem, Lumby Fattiggaard, 86
1903, Rasmussen, Niels – hjulmand, Høiby Mark, 181, 193, 517
1903, Rasmussen, Niels – husejer og snedker, Freltofte, 121, 126, 240
1903, Rasmussen, Rasmus – ugift, Freltofte, kuratorbeskikkelse 163
1903, Rasmussen, Rasmus Henrik – ungkarl, Tarup, 750, 776
1903, Rasmussen, Rasmus Julius – vareuddeler, Bullerup, 760, 773, 778, 9, 145, 23, 77, 110, 174, 182, 234, 482, 552, 669, 688
1903, Sander, Christian Aage – smed, Høiby, kuratorbeskikkelse 125
1903, Simonsdatter, Karen Kirstine – enke og aftægtsnyderske, Hundslev Mark, gaardejer Niels Jensen, 64
1903, Simonsen, Antonette Frederikke Christiane – gift, paa Hollufgaard, indsidder Christian Christensen, 192
1903, Simonsen, Thomas – Kjølstrup, kuratorbeskikkelse 730
1903, Skov, Maren Cathrine – gift, Rønninge Mark, husmand Niels Andersen, 84
1903, Smith, Johannes – søn af gaardeier Jens Hansen Smith, Sønder Næraa, 208
1903, Sørensdatter, Anne Kirstine – gift, Ladby, fhv. gaardfæster …, 740
1903, Sørensen, Anders – husejer, Høiby, 191, 210
1903, Sørensen, Karen – barn, Sønder Næraa, 783
1903, Sørensen, Niels – fhv. husejer og hørsvinger, Rønninge Mark, 95, 96, 106, 276
1903, Thuesen, Ane Kirstine – ugift, Rolfsted, umyndiggørelse 100, 314, 325
1903, Thuesen, Daniel – fhv. skipper, Rolfsted, 69, 74, 86, 87, 94, 101, 141, 314, 325
1903, Thygesen, Nanny Helene – datter af husejer og slagter Frederik Valdemar Thygesen, Dømmestrup Mark, 23
1904, Andersdatter, Marie Kirstine – Vester Kjærby, 533
1904, Andersen, Axel Frandsen – Birkum, kuratorbeskikkelse 521
1904, Andersen, Dorthea – gift, Hvileholms Mølle, mølleejer Christen Mortensen, 586
1904, Andersen, Gunnar Johannes – søn af gartner Mads Peter Julius Andersen, Veirupgaard, 532
1904, Andersen, Hans Christian – barn, Munkebo, 511
1904, Andersen, Johanne – gift, Fraugde, husejer og bødker Hans Rasmussen, 459, 538
1904, Andersen, Karen Marie – gift, Birkende Mark, husejer Lars Nielsen, 421, 228, 233, 393
1904, Andersen, Karl Andreas Marius – Skovbo, 402
1904, Andersen, Mads – arbejdsmand Fraugde Kjærby, 394, 549, 691
1904, Andersen, Mette – Seden Præstegaard, kuratorbeskikkelse 449
1904, Andersen, Niels – høker og husejer, Urup, 356, 440
1904, Andersen, Niels – ungkarl, Asylet for Alderdomsforsørgede i Birkum, 401, 444, 471, 473, 487, 488
1904, Andersen, Rasmus – husejer, Høiby Mark, 448, 448  
1904, Andersen, Søren – husmand, Birkum Kohave, 519, 532, 547
1904, Andreasen, Peder – fattiglem, Munkebo Fattiggaard, 262
1904, Boe, Søren – gaardejer, Sønder Næraa, 236, 248, 267
1904, Caspersen, Johanne – enke, Vester Kjærby, husejer Niels Jørgensen, 252, 254, 256, 299
1904, Christensdatter, Mette Kirstine – enke, Nørre Søby, gaardejer Lars Madsen, 388
1904, Christensen, Axel Rasmus – søn af afdøde ugift Emma Hansine Christensen, Birkum Fattiggaard, 348
1904, Christensen, Emma Hansine – tjenestepige, Neder Holluf, 322, 329
1904, Christensen, Jesper – husmand, Allerup, kuratorbeskikkelse 405
1904, Christensen, Karen – gift, Røile, aftægtsmand og snedker Niels Hansen, 488, 547
1904, Christensen, Maren – gift, Dømmestrup Mark, gaardejer Hans Christian Pedersen, 313, 322
1904, Christiansdatter, Frederikke Kirstine – aftægtsnyderske, Kjærslund, Birkende Mark, husejer Hans Nielsen, 248
1904, Christiansen, Christine – datter af smed Laurits Christiansen, Nørre Lyndelse, 304
1904, Christiansen, Niels – sognefoged, Lumbyholm, 412, 423, 425, 695
1904, Christiansen, Rasmus Lauritz – smed, Nørre Lyndelse, 348, 1
1904, Clausen, Jørgen Ellebæk – søn af forpagter Anders Laurits Clausen, Marslev, 464
1904, Eriksen, Dorthea – datter af gaardfæster Peder Christian Eriksen, Nymarksgaarden i Ladby, værgebeskikkelse aar 1908 pag 272, 469, 497, 515
1904, Eriksen, Else Marie – datter af gaardfæster Peder Christian Eriksen, Nymarksgaarden i Ladby, værgebeskikkelse aar 1908 pag 272, 469, 497, 515
1904, Eriksen, Erik Theodor – søn af gaardfæster Peder Christian Eriksen, Nymarksgaarden i Ladby, værgebeskikkelse aar 1908 pag 272, 469, 497, 515
1904, Eriksen, Peder Christian – gaardfæster, Ladby, 250, 252, 279, aar 1908 pag 161, 239, 469, 497, 515, aar 1913, pag 16, 22
1904, Frandsen, Karoline – pige, Kjertinge By, 409
1904, Frederiksdatter, Kirsten – gift, Rynkeby, husejer Hans Christian Nielsen, 234
1904, Hammerichsen, Dorthea – gift, Marslev, skrædder Peter Mogens Bertel Gregersen, 230
1904, Hansdatter, Ane Marie – ugift, Forsørgelsesanstalten i Birkum, 463
1904, Hansdatter, Maren – enke, Seden, husejer Jørgen Hansen, 396
1904, Hansdatter, Maren – frasepareret, Kjølstrup Fattiggaard, 433
1904, Hansen, Anders – fiskehandler, Munkebo, 504, 537, 545, 590, 590, 503, 628, aar 1907 pag 777
1904, Hansen, Anders Martin – ungkarl, Marslev Mark, kuratorbeskikkelse 324
1904, Hansen, Anders Thorvald – søn af arbejdsmand Lars Peder Hansen, Nørre Søby, 370, 435
1904, Hansen, Ane Kirstine – gift, Davinde Nyhave, husejer Mads Sørensen, 509, 525, 545, 555, 216, 260
1904, Hansen, Anne Cathrine Marie – ugift tjenestepige, Dømmestrup, 378
1904, Hansen, Anne Kirstine Madssine – ugift husholderske, Ferritslev, 245, 250, 334, 366, 506, 510, 575
1904, Hansen, Anne Marie – datter af ugift Mathilde Johansen Lillegaard, Nørre Søby Mark, 533, 544
1904, Hansen, Claus – fhv. husejer, Hudevad, 367, 370
1904, Hansen, Ellen Rigborg Kjærholm – datter af smed Jørgen Peter Hansen, Sønder Næraa, 550
1904, Hansen, Erna Karitha Marie – datter af tømrer Karl Marius Hansen, Urup, 464
1904, Hansen, Ernst Hoffmann – søn af gaardejer Hans Peter Hansen, Davindegaard, 395
1904, Hansen, Ester – datter af bestyrer og vareuddeler Niels Peder Hansen, Munkebo, 475
1904, Hansen, Hans – aftægtsmand, Dræby Mark, 251
1904, Hansen, Hans Vissing – husejer, Seden, umyndiggjørelse 344
1904, Hansen, Jacob – arbejdsmand, Rolfsted Mølle, 424
1904, Hansen, Jens Peder – tjenestekarl, Birkende, 370, 382
1904, Hansen, Julie Kirstine – ugift, Ladby, kuratorbeskikkelse 324
1904, Hansen, Jørgen – aftægtsmand, Ferritslev, 502, 502
1904, Hansen, Karen – enke, Over Holluf, arbejdsmand Mogens Hansen, 296, 329
1904, Hansen, Karen – gift, Nørre Lyndelse Mark, indsidder Christen Nielsen, 551
1904, Hansen, Karen – gift, Tarup Mark, husejer Jens Nielsen, 581, 589, 641, 689
1904, Hansen, Kirsten – gift, Hudevad, smed Hans Rasmussen, 411, 418
1904, Hansen, Kirsten – gift, Rynkeby, gaardmand Hans Jørgensen, 450, 459
1904, Hansen, Marie Dorthea – enke, Nørre Søby Mark, landmand Hans Peder Hansen, 230
1904, Hansen, Marius Valdemar – landmand, Vester Kjærby, kuratorbeskikkelse 257
1904, Hansen, Mette Kirstine – enke, Birkende Mark, boelsmand Peder Pedersen, 252, 254, 438
1904, Hansen, Niels Christian – husejer, Nørre Søby Mark, kuratorbeskikkelse 247
1904, Hansen, Niels Rasmus – fhv. gaardfæster, Ladby, 514
1904, Hansen, Peder – husmand, Davinde, 425, 426, 457, 462
1904, Hansen, Peder – skrædder, Hundslev Nymark, 510, 536, 540, 600
1904, Hansen, Rasmus – husejer, Ore, 377, 383, 409, 416, 451, 457, 476, 477, 486, 534, 92, 99, 175
1904, Hansen, Rasmus Marius – ungkarl, Freltofte, kuratorbeskikkelse 412
1904, Hansen, Søren – arbejdsmand, Ulriksholm, 277
1904, Hansen, Theodor William – søn af skrædder Niels Hansen, Birkum, 356
1904, Hansen, Valborg Kirstine Emilie – datter af høker Chr. Hansen, Marslev, 500, 516
1904, Hansen, Aage – søn af gaardejer Knud Hansen, Dræby Mark, 312
1904, Henningsen, Karen Marie – enke, Holev, aftægtsmand Hans Christian Andersen, 248
1904, Henriksen, Karen – gift, Nørre Søby, husejer Hans Hansen, 388, 393, 398, 405, 418, 438
1904, Isaksen, Niels – aftægtsmand, Birkende Mark, 325, 449
1904, Jacobsen, Anna Elisabeth – Selleberg, kuratorbeskikkelse 450
1904, Jacobsen, Ingeborg Jenny Marie – datter af bødker Peder Rudolf Jacobsen, Neder Holluf, 422
1904, Jakobsen, Anders – musikus og husejer, Freltofte Mose, 356, 363, 389
1904, Jakobsen, Jakobine Lovise – ugift, Birkum, kuratorbeskikkelse 306
1904, Jensdatter, Ane Marie – enke, Rynkeby Fattiggaard, aftægtsmand Jørgen Poulsen, Hundslev Nymark, 423
1904, Jensen, Anders Christian – Fraugde Mark, værgebeskikkelse 291
1904, Jensen, Ane – enke, Heden 82, Odense, død under et midlertidigt ophold paa Dømmestrup Mark, gaardejer Anders Pedersen, 325, 329
1904, Jensen, Ane Cathrine – enke, Freltofte Mose, husejer Lars Rasmussen, 389, 394
1904, Jensen, Ane Margrethe – gift, Davinde, husmand Mads Rasmussen, 423
1904, Jensen, Anna Petrine – Fraugde Mark, værgebeskikkelse 291
1904, Jensen, Geert – myndling, Tarup, værgebeskikkelse
1904, Jensen, Gerda Dorthea – myndling, Tarup, værgebeskikkelse
1904, Jensen, Hans – tømrer, Neder Holluf, 381, 394, 440
1904, Jensen, Johannes Andreas – Fraugde Mark, værgebeskikkelse 291
1904, Jensen, Karen Kirstine – myndling, Tarup, værgebeskikkelse
1904, Jensen, Karen Marie – gift, Fraugde, skrædder Niels Henriksen, 450
1904, Jensen, Lars Christian – murer og aftægtsmand, Rynkeby, 344
1904, Jensen, Laura Johanne – myndling, Tarup, værgebeskikkelse
1904, Jensen, Mads – fhv. husejer, Urup Mark, 355
1904, Jensen, Mads – husejer, Nørre Søby Mark, 318, 326, 330
1904, Jensen, Maren Kirstine – husholdningselev, Søbysøgaard, kuratorbeskikkelse 262
1904, Jensen, Niels Peder Andreas – Fraugde Mark, værgebeskikkelse 291
1904, Jensen, Ole – Kjølstrup, kuratorbeskikkelse 290
1904, Jensen, Rasmus – arbejdsmand og fattiglem, Nørre Lyndelse, 388
1904, Johansen, Emma Mathilde – gift, Nørre Lyndelse, indsidder Niels Peder Christian Madsen, 400, 41
1904, Johansen, Hans – aftægtsmand, Lille Lavindsgaard, Røjrup, 246
1904, Johansen, Hans Cilius – Dømmestrup, kuratorbeskikkelse 524
1904, Johansen, Kristiane – enke, Dræby, fhv. vejmand Niels P. Nielsen, 482
1904, Jørgensen, Axel Peder – søn af gaardejer Peder Jørgensen, Over Holluf Mark, 257
1904, Jørgensen, Carl Kristian – søn af ugift Marie Larsen, Selleberg, 406
1904, Jørgensen, Dorthe Kirstine – ugift pige, Falsensgave, kuratorbeskikkelse 385
1904, Jørgensen, Hans – aftægtsmand og tækkemand, Vester Kjærby, 266
1904, Jørgensen, Hans Christian – Thorup Mark, kuratorbeskikkelse 524
1904, Jørgensen, Hans Christian – ungkarl, Freltofte, kuratorbeskikkelse 532
1904, Jørgensen, Hans Frederik – mejeribestyrer, Høiby, 343, 371, 378, 380
1904, Jørgensen, Hansine – gift, Davinde, husmand og hjulmand Ulrik Hansen, 384, 451, 32
1904, Jørgensen, Johannes Frederik – tjenestekarl, Freltofte, kuratorbeskikkelse 261
1904, Jørgensen, Lars – aftægtsmand, Hundslev, 316
1904, Jørgensen, Maren Christine – ugift pige, Falsensgave, kuratorbeskikkelse 385
1904, Jørgensen, Niels – fhv. gaardejer, Lundsgaard, Rønninge Mark, 243, 655
1904, Jørgensen, Niels – ungkarl og møllebygger, Birkum, 356, 367, 396, 337
1904, Jørgensen, Rasmus – husejer, Sønder Næraa Hestehave, 454, 511, 114
1904, Jørgensen, Rasmus Peder – Sønder Næraa Mark, kuratorbeskikkelse 524
1904, Jørgensen, Vilhelm – gaardejer, Rødløve, 328, 548, 610, aar 1910 103
1904, Knudsen, Anders – fhv. husejer, Holev, 230, 238, 266, 277, 342, 381
1904, Knudsen, Hans Christian – hjulmand, Fraugde Kjærby, 369, 386, 533, 552, 677
1904, Knudsen, Maren – gift, Skallerød paa Birkende Mark, husejer Søren Nielsen, 403
1904, Knudsen, Margrethe Vilhelmine – datter af husmand H. J. Knudsen, Lumby, 417, 440
1904, Knudsen, Mette Kirstine – aftægtsnyderske, Radby, 366, 442
1904, Knudsen, Rasmus – husmand, Freltofte, 406, 441, 481, 540
1904, Kofoed, Dina Margrete Katrine – gift, Hundslev, gaardejer Niels Vilhelm Aalkjær, 517, 560
1904, Kristiansen, Kristian Gregers – menig ved 2’ Dragonregiment, Harekjær i Over Holluf, 516, 536
1904, Kristjansen, Peder Johannes – Seden Præstegaard, kuratorbeskikkelse 546
1904, Larsdatter, Anne – enke, Dræby Mark, aftægtsmand Hans Hansen, 265
1904, Larsdatter, Inger – enke, Tving, fhv. husejer Rasmus Rasmussen, 257, 300
1904, Larsdatter, Kirsten – enke, Kjertinge, husmand Peter Larsen, 397, 441
1904, Larsdatter, Maren – enke, Davinde, arbejdsmand og soldat Anders Pedersen, 459, 505, 520, 541, 551
1904, Larsen, Ane Kirstine – enke, Dømmestrup Mark, indsidder Carl Jørgen Larsen, 378
1904, Larsen, Anna Kathrine – Munkebo, 279
1904, Larsen, Anna Marensine Gjertrud Kirstine – ugift pige, Lumbyholm, kuratorbeskikkelse 576
1904, Larsen, Hans Laurits – dreng, Vierø, 433, 443
1904, Larsen, Hans Peter – landmand, Fraugde, kuratorbeskikkelse 306
1904, Larsen, Hilda Augusta – datter af arbejdsmand Johan Steffen Larsen, Skyttehuset ved Hollufgaard, 323
1904, Larsen, Ingrid Alberta – datter af husejer Niels Larsen, Sønder Næraa, 271
1904, Larsen, Johanne Marie – datter af husmand Jørgen Peder Larsen, Davinde, 321, 327, 343
1904, Larsen, Johannes – søn af husmand Hans Larsren, Urup Mark, 243
1904, Larsen, Jørgen – husejer, Fraugde, 380, 391, 440
1904, Larsen, Karen – fraskilt hustru, Agedrup, arbejdsmand Rasmus Sørensen, 499
1904, Larsen, Knud Hansen – fhv. husejer, Birkum Kohave, 303, 317
1904, Larsen, Laura Hansine – ugift pige, Birkende Mark, 404
1904, Larsen, Maren Kirstine Sarafine – ugift, Fraugde, kuratorbeskikkelse 306 (for hende end… pag 146)
1904, Larsen, Niels – fhv. gaardejer, Dræby Fed, 476, 550
1904, Larsen, Peder – husmand, Skallerød, 533, 546, 618
1904, Larsen, Peder Christian – søn af husejer Christian Larsen, Dræby Fed, 320
1904, Larsen, Robert Emil – søn af indsidder Peder Larsen, Rastrup Mark, 548
1904, Larsen, Ulrik – fhv. husejer, Vester Kjærby Mark, 551
1904, Larsen, Vilhelmine – datter af husejer Rasmus Larsen, Kjertinge, 384
1904, Madsdatter, Johanne – enke, Freltofte, aftægtsmand …, 313
1904, Madsdatter, Maren – enke, Rønninge, gaardmand Lars Knudsen Maegaard, 407, 408
1904, Madsen, Ane Marie – enke, Falsensgave, Dømmestrup, gaardejer Hans Jørgensen, 375, 386, 107
1904, Madsen, Anne Marie – enke, Dræby, sømand Rasmus Jørgensen, 420
1904, Madsen, Axel Einar – søn af skovfoged Lars Madsen, Veirup Skov, 307
1904, Madsen, Jens Peter Valdemar – søn af slagter Mads Peder Madsen, Munkebo, 265
1904, Madsen, Johanne Frederikke – ugift, Birkum, kuratorbeskikkelse 422
1904, Madsen, Maren – enke, Dræby Fed, aftægtsmand Peder Andersen, 564
1904, Madsen, Peder – husejer, Freltofte Mark, 588, 604, 623, 265
1904, Madsen, Rasmus – aftægtsmand, Kappendrup, 391
1904, Madsen, Rasmus – aftægtsmand, Vester Kjærby, 287, 294, 304
1904, Markussen, Henrik – smed og aftægtsmand, Kappendrup, 451, 475
1904, Mathiasen, Carl Martin – billedskjærer, Fraugde, 527, 534, 540, 564, 668, 692, 419, 420, 423, 433, 485
1904, Mathiasen, Peder – aftægtsmand, Nørre Søby Mark, 247
1904, Mortensen, Christian Ragnvald – søn af murer Anders Mortensen, Birkende, 307
1904, Mortensen, Niels – fhv. husejer, Munkebo Mark, 510
1904, Møller, Viggo Immanuel Bartholdy – fotograf, Rønninge, kuratorbeskikkelse 476
1904, Nielsdatter, Cathrine Marie – enke, Tving, aftægtsmand Anders Andersen, 588
1904, Nielsdatter, Dorthea – aftægtsnyderske, Davinde Nyhave, 245, 34
1904, Nielsen, Anders – aftægtsmand, Munkebo Mark, 522
1904, Nielsen, Anne – gift, Marslev, husejer Christian Rasmussen, 500, 513
1904, Nielsen, Anne Marie – enke, Munkebo, død i Marslev, fisker Jens Nielsen (Lillesø), 331
1904, Nielsen, Astrid – ugift, Sønder Næraa Mark, kuratorbeskikkelse 366
1904, Nielsen, Gerda Petrine – datter af husmand Niels Ester Nielsen, Freltofte Mark, 461
1904, Nielsen, Gunner Dam – søn af prak. læge … Dam Nielsen, Birkum, 338
1904, Nielsen, Hans Christian – aftægtsmand, Munkebo, 247
1904, Nielsen, Hans Christian – husejer og fhv. høker, Holev, 407, 418, 445
1904, Nielsen, Hans Gotfred – smed og aftægtsmand, Holev, 304
1904, Nielsen, Hans Olav – tjenestekarl, Sønder Næraa, 450, 537, 581, 689, aar 1911 pag. 538, 261, 282
1904, Nielsen, Hansine Margrethe – enke, Over Holluf, indsidder Hans Christiansen, 388
1904, Nielsen, Karen Kirstine – ugift pige, Nørre Søby, 256
1904, Nielsen, Maren Kirstine Sofie – Høiby, kuratorbeskikkelse 524
1904, Nielsen, Mary Margrethe Kathrine – datter af tømrer Rasmus Nielsen, Seden, 279, 338
1904, Nielsen, Niels – væver og aftægtsmand, Agedrup, 359
1904, Nielsen, Niels Christian – tjenestekarl, Allerup, 279, 312
1904, Nielsen, Niels Peder – arbejdsmand, Asylet for Alderdomsforsørgede i Birkum, 322
1904, Nielsen, Rasmus – fragtmand og aftægtsmand, Brabæk, 509
1904, Nielsen, Rasmus – ungkarl, Dræby, 464, 469, 478, 478, 480, 487
1904, Olsen, Carl Frederik – Birkende, borteværende, værgebeskikkelse 280, 608
1904, Olsen, Dorthea Eline Johansine – enke, Rynkeby, vævermester Heinrich Jørgen Frederik Kyhl, 654, 687
1904, Pedersdatter, Anne Kirstine – gift, Bierne Mølle, uldspinder Jørgen Andersen, 322, 329
1904, Pedersdatter, Maren – enke, Freltofte, husejer Hans Peder Hansen, 409
1904, Pedersen, Alma Sophie – ugift pige, Dræby, 225, 258, 267
1904, Pedersen, Amanda Kristine Nielsine – ugift, Dræby, kuratorbeskikkelse 478
1904, Pedersen, Anna Mathilde Kirstine – ugift, Dræby, kuratorbeskikkelse 478
1904, Pedersen, Hans – fhv. husmand, Fraugde Kjærby, 451, 462
1904, Pedersen, Hans Christian – gaardejer, Seden, 448, 461, 31
1904, Pedersen, Hans Christian – husejer, Høiby Mark, 421, 425, 109
1904, Pedersen, Jørgen – røgter, Rønninge, 256
1904, Pedersen, Lavra Viktoria – datter af forpagter Anders Kornelius Pedersen, Blangsted Mølle, 369
1904, Pedersen, Niels – aftægtsmand, Nørre Søby, 269
1904, Pedersen, Niels Christian Kjeld Casper – søn af smed Rasmus Christian Pedersen, Birkum, 449
1904, Pedersen, Peder Marius – søn af skovfoged Peder Pedersen, Røile Skov, 349, 385, 437
1904, Pedersen, Rasmus – fhv. husejer, Munkebo, 288
1904, Pedersen, Severine – gift, Nørre Lyndelse, husmand Niels Pedersen Krarup, 499, 518, 523
1904, Pedersen, Vilhelmine – aftægtsnyderske, Kjølstrup, 549
1904, Petersdatter, Maren – enke, Ferritslev, husmand Hans Christensen, 358, 366
1904, Petersen, Gjertrud – gift, Birkende, gaardejer Peder Christian Hansen, 307, 323
1904, Petersen, Hans Martin – søn af husmand Kristian Julius Petersen, Sønder Næraa Hestehave, 498
1904, Petersen, Holger Laurits – ungkarl, Urup Mark, 313
1904, Petersen, Jens Peter Julius – maskinspinder og maskinvæver, Bierne Mølle, konkursbehandling af hans bo 269, 271, 278
1904, Petersen, Richard Hartvig – søn af arbejdsmand Valdemar Petersen, Bierne Mølle, 398
1904, Petersen, Valborg – gift, Allerup Mark, gaardmand Anders Hansen, 420
1904, Poulsen, Elise Kristine – gift, Høiby, stationsforstander Johan Lage, 575, 693
1904, Rasmusdatter, Karen – enke, Rynkeby, skomager Niels Jørgensen, 552
1904, Rasmussen, Anders – aftægtsmand, Fraugde Mark, 398, 443
1904, Rasmussen, Anders – husejer, Lumbyholm, 347, 382, 392, 453
1904, Rasmussen, Anders – indsidder, Nørre Lyndelse, 370, 381, aar 1908 pag. 555
1904, Rasmussen, Ane Cathrine – aftægtsnyderske, Birkum Kohave, 418
1904, Rasmussen, Ane Cathrine – enke, Davindegaard, skibsfører Peter Emil Ferdinand Thomsen, 462, 479, 501
1904, Rasmussen, Anne – gift, Marslev, husejer …, 500 (efternavn Nielsen se bogstav N.)
1904, Rasmussen, Dusine Josefine – Ferritslev, kuratorbeskikkelse 334
1904, Rasmussen, Else Marie – gift, Nørre Søby Mark, fhv. husejer Hans Rasmussen, 307, 312
1904, Rasmussen, Frederikke – datter af husmand Lars Rasmussen, Birkende, 464, 472
1904, Rasmussen, Karen – enke, Sønder Næraa, tømrer Rasmus Pedersen, 249, 509
1904, Rasmussen, Karen Dorthea – gift, Skjoldemose paa Hundslev Mark, gaardejer Sigfred Andreas Hansen, 586, 630, 708, 32
1904, Rasmussen, Lars Peder – landmand, Dømmestrup Mark, kuratorbeskikkelse 402
1904, Rasmussen, Maren Kirstine – enke, Allerup, smed Frederik Christian Rasmussen, 348, 357, 368, 463
1904, Rasmussen, Maren Kirstine – gift, Thorup, husejer Mads Jensen, 370, 374, 592, 597, 697, 36, 215, 264
1904, Rasmussen, Marius – snedker, Fraugde, konkursbehandling af hans bo 557, 567, 578, 588, 600, 603, 609, 610, 610, 613, 633, 633, 643, 657, 677, 706, 731, 766, 11, 12, 13, 14, 118, 145, 206, 320, 341
1904, Rasmussen, Petrine – gift, Freltofte, husejer Jørgen Jørgensen, 406
1904, Rasmussen, Poul Christian – Lumby, kuratorbeskikkelse 333
1904, Rasmussen, Rasmine Marie – datter af husejer Hans Christian Rasmussen, Davinde, 277
1904, Rasmussen, Rasmus – aftægtsmand, Allerup Mark, 513, 521, 523
1904, Rasmussen, Rasmus – husejer, Dømmestrup Mark (Kohaven), 398, 403, 419
1904, Rasmussen, Severine – gift, Mejeriet ’Engholm’, Sønder Næraa, mejeribestyrer Ole Sørensen Nørlund, 316, 319, 749, 21
1904, Rasmussen, Sofie Kathrine – gift, Høiby Mark, husejer …, 393, 395, aar 1908 pag. 520, 528
1904, Skov, Peder Petersen – søn af husmand Lars Petersen, Dømmestrup, 403
1904, Sørensdatter, Johanne Sophie – enke, Freltofte Mark, gaardfæster Hans Larsen, Vantinge Mark, 539
1904, Sørensen, Gjertrud – gift, Tarup Mark, husejer Hans Peder Hansen, 321, 349, 427, 444
1904, Sørensen, Karen Gudrun Emilie – datter af indsidder og forkarl Søren Sørensen, Ferritslevgaard, 422
1904, Sørensen, Laurits Kristian – søn af sogneraadsformand og gaardejer Ebbe Christian Laurits Sørensen, Kjertinge, 577
1904, Sørensen, Maren – ugift og fhv. husejerske, Rønninge, 576, 577, 595, 690
1904, Tagesen, Maren Alvilda – ugift tjenestepige, Kjølstrup, 453 – datter af husmand Hans Tagesen og Maren Kristine Hansen. MAT er født i Stige 15.7.1888
1904, Thomsen, Rasmus Jensen – fhv. husejer, Nørre Søby Mark, 318, 319, 541, 668, 317
1904, Thygesen, Marius Johannes – søn af slagter Frederik Valdemar Thygesen, Dømmestrup, 429
1904, Thygesen, Mary Johanne – datter af slagter Frederik Valdemar Thygesen, Dømmestrup, 408
1904, Thygesen, Svend – søn af gaardejer Jens Frederik Thygesen, Ferritslev, 406
1904, Winkelmann, Heinrich Vilhelm – former, Tving, 522, 575, 612