Ravnholt Gods 1720-1785

Afskrift af register til skifteprotokol
Ravnholt Gods 1720-1785
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Herrested, 1739 27.1, I 247, ~1 Ib …, ~2 indsidder Peder Didrich Lange
…, Else – enke og indsidderske, Herrested, 8.5.1776, II 214, efter Christen …
Andersdatter, Karen – enke og indsidderske, Maare, 19.8.1780, II 245, efter Jens Larsen i Kragelund, 11.5.1766, II 124
Andersdatter, Kirsten – Maare, og ægtefælle Jesper Bendtzen 29.10.1722, 24
Andersdatter, Margrethe – Maare, 30D, 11.1.1742, I 264, ~1 Peder …, ~2 Anders Jensen 1.5.1720, I 2, ~3 Just Ibsen 12.11.1749, I 396
Andersen, Hans – Herrested, død i Odense, 19.2.1765, II 206, ~1 Mette Rasmusdatter 1.8.1764, II 107, ~2 Mette Christensdatter
Andersen, Hans Christian – ungkarl, Maare, død i Skiftemosehuset ved Langeskov Kro i Birkende Sogn, 20.8.1772, II 179, -L (fader Anders Andersen i Maare)
Andersen, Jens – ungkarl, Villumstrup, 26.2.1763, II 67, -L (moder; enke Kirsten Jensdatter efter Anders Jensen skifte I 266 [22.6.1747, I 364])
Andersen, Lars – Kragelund, 23.3.1768, II 141, ~1 Anne Jensdatter 10.8.1764, II 108, ~2 Marie Rasmusdatter
Andersen, Laurs – ungkarl, Kilde Mølle, afk. 6.2.1764, II 74, -L
Andersen, Poul – enkemand, Kragelund, 1.6.1764, II 87, efter Gjertrud Jørgensdatter 25.5.1764, II 84
Baltzersdatter, Inger – enke, Kragelund, 21.12.1761, II 54, ~ skoleholder Peder Seidelin
Bang, Poul Rasmussen – Maare, 11.11.1749, I 395, ~ Anne Rasmusdatter
Bang, Rasmus – Maare, 29.6.1747, I 378, ~ Maren Jørgensdatter
Becker, Henrich – Søllinge, 6.8.1762, II 62, ~1 …, ~2 Maren Rasmusdatter, + husafstaaelse
Bendixen, Mads – Maare, 9.2.1750, I 397, ~ Gjertrud Ibsdatter (~1 Peder Rasmussen, 30D, 25.11.1745, I 346, ~3 Niels Jensen 16.7.1764, II 99)
Bendtzdatter, Maren – Herrested, 9.9.1738, I 245, ~ Christen Jensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Bentzen, Jesper – Maare, og hustru Kirsten Andersdatter 29.10.1722, I 24
Berg, Anders – indsidder, Kragelund, 4.8.1748, I 388, 476, -L
Berner, Ludvig Mathiesen – birkedommer, Kragelund, 10.7.1733, I 130, ~ Anna Sophia Scheffer 23.1.1736, I 217, 506, -L, (~1 herredsfoged Jens Pedersen Galt till. 23.1.1694, I 137)
Blok, David – ugift taffeldækker, Kragelund, 22.11.1728, I 90, 507, -L
Borum, Maren Svendsdatter – Ruerne, 30D, 30.9.1757, II 6, ~ birkeskriver Rasmus Lauritzen Faber, 30D, 7.3.1758, II 18
Bødker, Knud – Herrested, 30D, 30.12.1758, II 35, ~ Mette Rasmusdatter
Christensdatter, Gjertrud – Maare, 30.10.1767, II 169, ~ Rasmus Knudsen 29.4.1772, II 171 (~2 Maren Hansdatter)
Christensen, Erich – Maare, 30D, 28.3.1737, I 228, ~ Ellen Rasmusdatter
Christensen, Hans – Herrested, 12.7.1766, II 126, ~ Karen Andersdatter
Christensen, Jesper – hjulmand, Maare, 27.3.1723, I 33, Mette Pedersdatter 4.7.1734, I 164 (~2 Peder Sørensen)
Christiansdatter, Anna – Kragelund, 30D, 22.12.1780, II 242, ~ skrædder Jørgen Hansen 25.5 1790, 27, (~2 Maren Pedersdatter)
Clausen, Laurs – Maare, indsidder, 16.7.1764, II 102, -L, ~ Lisabeth Hansdatter
Clausen, Niels – Herrested, 30.1.1769, II 137, ~1 Maren Peitersdatter 22.3.1754, I 467, (~1 Christen Hansen i Herrested, 30D, 20.8.1740, I 255), ~2 Elisabeth Sophie Madsdatter 21.7 1797, 69
Due, Anna Dorothea – ugift tjenestepige, Ravnholt, død i Slesvig, 9.9.1761, II 47, -L (moder: enke Maren Clausdatter efter David Legaard i Randers)
Elling, Hans Jacobsen – Kastel, 30.9.1774, II 203, ~ Mette Olufsdatter
Faber, Rasmus Lauritzen – enkemand og birkeskriver, Ruerne, 30D, 7.3.1758, II 18, efter Maren Svendsdatter Borum, 30D, 30.9.1757, II 6
Friderichsen, Henrich – Søllinge, 14.1.1752, I 419, ~1 Margrethe Nielsdatter 5.4.1736, I 205, -L, ~2 Maren Rasmusdatter
Galt, Anna Kirstine – ugift indsidderske, Kragelund, 28.2.1771, II 154, -L (forældre: herredsfoged Jens Pedersen Galt, till. 23.1.1694, I 137 og Anna Sophie Scheffer 23.1.1736, I 217, 506)
Galt, Jens Pedersen – herredsfoged i Vinding, Bjærge og Aasum Herreder, Ferritslev, till. 23.1.1694, I 137, enke Anna Sophie Scheffer i Kragelund 23.1.1736, I 217, 506 (~2 birkedommer Ludvig Mathiesen Berner 10.7.1733, I 130)
Gregersdatter, Helvig – Maare, 30D, 17.3.1758, II 14, ~ Peder Nielsen
Gregersen, Hans – Maare, 24.12.1776, II 224, ~ Karen Bærentzdatter, død gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Anna – Herrested, 31.10.1767, II 130, ~ Niels Sivertsen 17.4.1785, II 273 (~2 Apelone Rasmusdatter)
Hansdatter, Anna – Villumstrup, 22.1.1723, I 28 (død kort før jul 1722), ~ Anders Pedersen 23.6.1747, I 367 (~2 Maren Jespersdatter)
Hansdatter, Anne Cathrine – Kragelund, 31.3.1764, II 80, -L, ~ Jørgen Lorentzen, (moder: enke Anne Cathrine … efter Hans … i Tommerup)
Hansdatter, Dorthea – Maare, 22.2.1764, II 76, ~ Anders Andersen
Hansdatter, Gjertrud – Maare, 30D, 20.11.1736, I 211, ~ Peder Jensen
Hansdatter, Karen – Herrested, 22.3.1752, I 427, ~1 Ole …, ~2 Anders Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Kragelund, 18.8.1774, II 204, ~ smed Jens Rasmussen (~1 Lisbeth Catrine Rasmusdatter 20.7.1764, II 105)
Hansdatter, Kirsten – Maare, 22.3.1734, I 161, ~ Gregers Jensen, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Kirsten – Maare, 30D, 24.4.1781, II 251, ~ skrædder Jeppe Justesen (~1 Apelone Pedersdatter 12.7.1770, II 148)
Hansdatter, Kirsten – Ryslinge, 1774 2.4, II 197, 208, -L, ~ Laurs Rasmussen, (fader: Hans Gregersen i Maare)
Hansdatter, Maren – Kastel, reg. 1735 13.12, I 194, ~1 Hans …, ~2 Jørgen Nielsen
Hansdatter, Maren – Maare, 30.4.1732, I 111, ~ Jens Gregersen (~2 Zidsel Hansdatter 23.3.1734, I 167)
Hansdatter, Maren – Villumstrup, reg. 1773 8.2, II 186, ~1 Hans Rasmussen 1747 26.6, I 373, ~2 Peder Thorsen (~2 Sidsel Madsdatter 1777 26.4, II 231)
Hansdatter, Maria – Herrested, reg. 1771 12.7, II 161, ~ Rasmus Jensen + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Marie – Maare, 1761 28.10, II 54 ~ tjenestekarl Henning Nielsen
Hansdatter, Mette – Holme, 30D 1743 23.1, I 267, -L, ~ Anders Laursen
Hansdatter, Sidsel – Maare, begr. 1734 23.3, I 167, ~ Jens Gregersen (~1 Maren Hansdatter 1732 30.4, I 111)
Hansen, Anders – Kastel, 1760 10.12, II 40, ~ Maren Christensdatter
Hansen, Anders – Maare, 1735 17.9, I 180, indsidderske Maren Pedersdatter 1743 27.11, I 277, -L
Hansen, Christen – Herrested, 30D 1740 20.8, I 255, ~ Maren Petersdatter i Holme 1754 22.3, I 467 (~2 Niels Clausen)
Hansen, Christen – indsidder, Ruerne, død 1752 23.2, I 424, enke Maren Laursdatter reg. 1728 11.6, I 57, -L
Hansen, Christian – skrædder, Maare, 1774 4.2, II 193, ~ Gjertrud Hansdatter (~2 Rasmus Rasmussen)
Hansen, Hans – Kragelund, 30D 1757 13.4, II 4, ~1 Anna Rasmusdatter 1747 15.6, I 359, ~2 Karen Hansdatter
Hansen, Hans – ugift almisselem, Herrested Præstegaard, død 1772 11.1, II 168, -L
Hansen, Jeppe – Ruerne, død 1751 9.3, I 410, ~1 Anna Rasmusdatter 1725 8.2, I 36 (~1 Jens …), ~2 Karen Nielsdatter 1726 19.8, I 45, -L, ~3 Maren Madsdatter (Karen Nielsdatters moder: enke Anna Pedersdatter efter Niels …)
Hansen, Johan – ladefoged, paa Ravnholt, død 1772 28.1, II 163, -L (moder: enke Elisabeth Ernstsdatter efter Hans Johansen i Maare død 1753 27.3, I 442)
Hansen, Just – Maare, 30D 1745 1.3, I 298, -L, ~ Anna Pedersdatter
Hansen, Jørgen – murermester, Dalshuse, reg. 1735 5.9, I 184, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Laurs – indsidder, Kragelund, 1750 22.5, I 398, ~ Karen Jensdatter
Hansen, Mads – Kastel, reg. 1773 5.4, II 190, ~1 Kirsten Pedersdatter 30D 1759 26.9, II 37 (~1 Thomas Nielsen reg. 1732 9.11, I 124), ~2 Birthe Clausdatter
Hansen, Niels – forrider, Kragelund, død 1782 13.12, II 262, ~ Anne Olesdatter 1764 8.10, II 112
Hansen, Niels – Herrested, 1734 14.10, I 169, -L, ~ Mette Hansdatter (~2 Rasmus Jespersen 1740 25.8, I 257, ~3 Anders Larsen)
Hansen, Oluf – Kragelund, 30D, 1756 12.8, II 1, ~ Anne Andersdatter
Hansen, Rasmus – Herrested, og hustru Maren Larsdatter 1730 17.10, I 102
Hansen, Rasmus – indsidder, Maare, død 1776 7.12, II 224, ~ Birthe Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – ugift kusk, Maare, død 1776 24.1, II 208, 214, -L, (moder: Anna Hanses)
Hendrichsdatter Anna Maria – Herrested, 1735 3.2, I 177, ~ Hans Rasmussen, (~2 Anna Nielsdatter 1762 27.7, II 60)
Hofmeister, Johan Christian – indsidder, Herrested, død 1762 23.9, II 63, ~1 Cathrina Maria Jacobsdatter 1752 15.12, I 437, ~2 Karen Iversdatter
Ibsdatter, Maren – enke og indsidderske, Herrested, 1764 29.5, II 84, efter Jørgen Rasmussen i Lindholm 1753 28.3, I 441
Ibsen, Just – Maare, 1749 12.11, I 396, ~1 Margrethe Andersdatter, 30D 1742 11.1, I 264, (~1 Peder …, ~2 Anders Jensen 1720 1.5, I 2), ~2 Anne Thorbensdatter (~2 Rasmus Nielsen)
Jacobsdatter, Anne – indsidderske, Villumstrup, død 1764 25.3, II 79, -L
Jacobsdatter, Cathrina Maria – Herrested, 1752 15.12, I 437, ~ indsidder Johan Christian Hofmeister
Jacobsen, Rasmus – Søllinge, død 1769 14.8, II 145, ~ Karen Larsdatter
Jensdatter, Anne – Kragelund, 1764 10.8, II 108, ~ Laurs Andersen 1768 23.3, II 141 (~2 Marie Rasmusdatter)
Jensdatter, Christine – Kragelund, 1764 8.10, II 113, ~ indsidder Mads Sørensen
Jensdatter, Else – Villumstrup, død 1736 13.4, I 210, ~ indsidder Rasmus Poulsen
Jensdatter, Karen – ugift tjenestepige, Ravnholt, afk. 1744 4.4, I 279, -L
Jensdatter, Kirsten – Herrested, død 1781 31.1, II 249, ~ Rasmus Christensen
Jensen, Anders – Maare, 1720 1.5, I 2, -L, enke Margrethe Andersdatter 30D 1742 11.8, I 264 (~1 Peder ......, ~3 Just Ibsen 1749 12.11, I 396)
Jensen, Anders – Villumstrup, 1747 22.6, I 364, ~ Kirsten Jensdatter
Jensen, Christen – Kragelund, 1764 13.8, II 109, ~ Christiane Olesdatter
Jensen, Frands – Herrested, 1758 16.12, II 34, enke Appolone Laursdatter 30D 1785 9.2, II 271, -L, (~2 Jacob Henrichsen)
Jensen, Laurids – møller, Kilde Mølle, reg. 1720 29.8, I 7, enke Elsebeth Ibs / Jeppesdatter 30D 1743 1.4, I 274 + mølleafstaaelse og aftægt
Jensen, Laurids – Vilhelmstrup, død 1721 11.4, I 13, ~ Anna Christensdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Niels – Maare, 1764 16.7, II 99, ~ Gjertrud Ibsdatter (~1 Peder Rasmussen 30D 1745 25.11, I 346, ~2 Mads Bendixen 1750 9.2, I 397)
Jensen, Peiter – Maare, død 1782 30.4, II 255 og hustru Maren Madsdatter (~1 Johan …) død 1782 3.5, II 255, -L
Jensen, Rasmus – smed, Maare, død 1752 28.6, I 431, enke Elisabeth Sophie Laursdatter død 1774 27.8, II 197, (~2 smed Rasmus Rasmussen død 1781 13.10, II 253)
Jensen, Rasmus – ugift tjenestekarl, Ruerne, reg. 1736 4.4, I 198, -L (moder: enke Anne Rasmusdatter 1725 8.2, I 36, efter Jens …, ~2 Jeppe Hansen)
Jensen, Sivert – Maare, 30D 1747 13.6, I 354, enke Karen Nielsdatter død 1779 10.9, II 238, (~2 Morten Hansen)
Jeppesdatter, Elsebeth – enke, Kilde Mølle, 30D 1743 1.4, I 274, efter møller Laurids Jensen reg. 1720 29.8, I 7
Jeppesdatter, Karen – Kragelund, 30D 1743 18.2, I 272, ~ Laurs Laursen
Jespersdatter, Dorthe – Ruerne, 1725 23.3, I 37, ~ væver Jørgen Nielsen reg. 1732 8.9, I 112, 128 (~2 Anna Knudsdatter)
Jespersdatter, Sidsel – Villumstrup, død 1783 27.6, II 265, ~1 Hans …, ~2 Hans Poulsen
Jespersen, Anders – Maare. fors. 1752 17.5, I 430, -L, ~ Johanne Poulsdatter
Jespersen, Rasmus – Herrested, 1740 25.8, I 257, -L, ~ Mette Hansdatter (~1 Niels Hansen 1734 14.10, I 169, ~3 Anders Larsen)
Johansdatter, Sidsel – indsidderske, Maare, 1752 11.3, I 426, ~1 Jacob …, ~2 ladefoged Søren Hansen paa Vejrup
Johansen, Hans – husmand, Maare, død 1753 27.3, I 442, -L, ~1 Anne Jørgensdatter 1734 22.3, I 157, ~2 Sidsel Madsdatter 1737 13.2, I 233 (død 3. Pinsedag), (fader: Mads Nielsen i Ryslinge), ~3 Elisabeth Ernstsdatter (~2 Rasmus Olsen 1763 2.3, II 69)
Jørgensdatter, Anne – Maare, 1734 22.3, I 157, ~ Hans Johansen
Jørgensdatter, Dorthea – Herrested, 1764 12.4, II 80, ~ Rasmus Madsen
Jørgensdatter, Gjertrud – Kragelund, 1764 25.5, II 84, ~ Poul Andersen død 1764 11.6, II 87
Jørgensdatter, Maren – Maare, 1738 7.1, I 237, -L, ~1 Niels Sørensen 1729 1.7, I 86, ~2 Hans Jensen
Jørgensdatter, Margrethe Charlotte – ugift pige, Maare Skov, 30D 1747 10.6, I 384, -L
Jørgensdatter, Mette – Herrested, 1753 23.2, I 439, ~ Just Rasmussen død 1757 30.8, II 9 (~2 Maren Nielsdatter død 1757 21.12, II 91, ~3 Karen Andersdatter)
Jørgensdatter, Mette – Maare, død 1761 18.6, II 53, ~ indsidder Christen Jensen
Jørgensdatter, Mette Kirstine – Villumstrup, død 1769 28.12, II 143, ~ Lars Nielsen død 1772 27.5, II 175 (~2 Anna Maria Christensdatter)
Jørgensen, Anders – Søllinge, reg. 1774 21.2, II 193, ~ Karen Laursdatter
Jørgensen, Hans – murermester, Dalshuse, 1753 11.10, I 450, ~ Karen Poulsdatter
Jørgensen, Hans – Maare, 30D 1760 21.7, II 38, ~ Christine Andersdatter (~2 Peder Pedersen død 1763 19.10, II 72)
Jørgensen, Jesper – Maare Skov, anm. 1785 9.2, II 271, ~ Barbara Marie Pedersdatter
Jørgensen, Rasmus – Herrested, død 1752 12.1, I 421, ~ Maren Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – ungkarl, Maare, 1758 11.9, II 16, -L, (moder: enke Maren Ibsdatter efter Jørgen Rytter 1746 Novbr. eller Dec., I 348)
Knudsdatter, Edel – enke og tjenende, paa Ravnholt, død 1778 20.2, II 235, efter Ole …
Knudsdatter, Gjertrud – Maare, 30D 1738 26.2, I 239, ~ Rasmus Pedersen
Knudsdatter, Maren – enke, Herrested, 4.3.1751, I 410, ~ Bent Christensen
Knudsdatter, Maren – enke, Herrested, død 1751 4.3, I 410, efter Bent Christensen
Knudsdatter, Maren – Kragelund, 1728 4.12, I 83, ~1 Anders …, ~2 Laurs Poulsen
Knudsen, Jens – Villumstrup, 1730 29.4, I 98, ~ Anna Rasmusdatter
Knudsen, Mads – Herrested, død 1784 23.9, II 267, ~1 Maren Rasmusdatter reg. 1773 2.4, II 188, ~2 Birthe Clausdatter
Knudsen, Rasmus – Maare, død 1772 29.4, II 171, ~1 Gjertrud Christensdatter 1767 30.10, II 169, ~2 Maren Hansdatter
Larsdatter, Maren – Herrested, og ægtefælle Rasmus Hansen 1730 17.10, I 102
Larsen, gl. Lars – Maare, død 1781 12.1, II 247, ~1 …, (Sk. 1755 18.3), ~2 Karen Rasmusdatter 29.2 1812, 112, 115, … [ulæselig]
Larsen, Jens – skrædder, Kragelund, død 1766 11.5, II 124, enke indsidderske Karen Andersdatter i Maare død 1780 19.8, II 245
Larsen, Niels – Maare, død 1722 14.7, I 21, enke Anna Kirstine Rasmusdatter 1733 10.2, I 126 (~2 Stephan Bendixen)
Larsen, Povl – Maare, død 1765 9.6, II 122, enke Appolone Pedersdatter død 1770 12.7, II 148 (~1 hjulmand Peder Sørensen 30D 1738 24.1, I 241, ~3 skræder Jeppe Justesen)
Lauridsdatter, Mette – Kilde Mølle, 1726 9.9, I 53, ~ møller Jacob Jacobsen
Laursdatter, Anne – Maare, 1775 8.2, II 203, -L, ~ skræder Jørgen Hansen, reciprokt testamente
Laursdatter, Anne – Maare, 8.2.1775, II 203, -L, gensidigt testamente, ~ skrædder Jørgen Vilhelm Hansen Hahne
Laursdatter, Apollone – Herrested, 30D 1785 9.2, II 271, -L, ~1 Frands Jensen 1758 16.12, II 34, ~2 Jacob Henrichsen
Laursdatter, Apolone – Maare, 30D 1742 5.2, I 265, -L, ~ Peder Amme
Laursdatter, Elisabeth Sophie – Maare, død 1774 27.8, II 197, 208, ~1 smed Rasmus Jensen død 1752 28.6, I 431, ~2 smed Rasmus Rasmussen død 1781 13.10, II 253, (~2 Mette Kirstine Hansdatter)
Laursdatter, Karen – Herrested, 1744 17.6, I 280 (død for ca. 3 aar siden), ~ Laurs Hansen
Laursdatter, Karen – Kragelund, 1730 17.10, I 103, ~ smed Rasmus Rasmussen 30D 1744 17.4, I 282
Laursdatter, Kirsten – Herrested, 30D 1745 21.4, I 300, ~ Poul Pedersen
Laursdatter, Maren – enke og indsidderske, Maare, død 1764 14.3, II 77
Laursdatter, Maren – Maare Skov, 1773 9.11, II 192, ~ Knud Pedersen
Laursdatter, Maren – Ruerne, reg. 1728 11.6, I 57, -L, ~ Christen Hansen død 1752 23.2, I 424
Laursdatter, Maren – Villumstrup, død 1739 10.12, I 250, ~ Anders Poulsen
Laursdatter, Mette – Kilde Mølle, 1726 9.9, I 53, ~ møller Jacob Jacobsen
Laursen, Erich – Maare, 1764 30.6, II 97, ~ Sidsel Torbensdatter
Laursen, Hans – Maare,1764 19.6, II 94, ~ Anne Andersdatter
Laursen, Hans – Villumstrup, 30D 1737 9.11, I 234, enke Maren Olufsdatter 30D 1741 4.2, I 259 (~1 Hans …, ~2 Hans Rasmussen)
Laursen, Rasmus – ugift tjenestekarl, Herrested, død 1753 17.7, I 452, -L
Laursen, Stephan – ugift kusk, paa Ramholt, reg. 1764 18.6, II 113, -L
Madsdatter, Gjertrud – Rødeledshuset, 30.5.1744, I 288, -L, ~ Niels Pedersen Sonderup
Madsdatter, Maren – Maare, død 1782 3.5, II 265, ~1 Johan …, ~2 Peiter Jensen død 1782 30.4, II 255
Madsdatter, Margrethe – Maare, reg. 1773 25.2, II 183, ~ Jeppe Pedersen
Madsdatter, Sidsel – Maare, 1737 13.6, I 233, -L (død 3. Pinsedag), Hans Johansen, (Fader: Mads Nielsen i Ryslinge)
Madsdatter, Sidsel – Villumstrup, 1777 26.11, II 231, ~ Peder Thomsen (~1 Maren Hansdatter reg. 1773 8.2, II 186)
Madsen, Michel – Kragelund, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 1750 24.4, I 398
Madsen, Rasmus – Herrested, 1725 26.11, I 39, ~ Elisabeth Rasmusdatter
Madsen, Rasmus – Herrested, 1777 29.6, II 228, ~1 Dorthea Jørgensdatter 1764 12.4, II 80, ~2 Anna Rasmusdatter
Michelsen, Peder – Ryslinge, 1766 3.6, II 125, ~ Sophie Olesdatter
Mikkelsdatter, Gjertrud – Kragelund, 30D 1743 22.1, I 266, -L, ~ Rasmus Jensen, (Fader: Mikkel Madsen)
Mullerup, Hans Hansen – Kragelund, 1744 31.12, I 295, ~ Margrethe Hansdatter (~1 Jørgen Mullerup 1728 13.11, I 77)
Mullerup, Jørgen – Kragelund, 1728 13.11, I 77, ~ Margrethe Hansdatter (~2 Hans Hansen Mullerup 1744 31.12, I 295)
Munch, Niels – aftægtsmand, Maare, 1762 29.11, II 66, -L, ~ Maren Nielsdatter
Møller, Laurs – Ruerne, død 1763 17.2, II 71, ~ Sidsel Nielsdatter
Mørch, Sigvardt Sørensen – ugift gartner, paa Ravnholt, reg. 1762 3.6, II 91, -L (Moder: enke og indsidderske Maren Nielsdatter i Mygind, efter Søren Mørch)
Nielsdatter, Anne – Herrested, 1762 27.7, II 60, ~ Hans Rasmussen
Nielsdatter, Dorthea – Kragelund, 14.9.1763, II 70, ~ Mads Thorsen
Nielsdatter, Johanne – Herrested, 30D 1784 21.2, II 266, ~ Hans Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Herrested, 10.8.1780, II 240, ~ Lars Thomsen
Nielsdatter, Karen – Maare, død 1779 10.9, II 238, ~1 Sivert Jensen 30D 1747 13.6, I 354, ~2 Morten Hansen
Nielsdatter, Karen – Ruerne, 1726 19.8, I 45, -L, ~ Jeppe Hansen død 1751 9.3, I 410 (~1 Anna Rasmusdatter 1725 8.2, I 36, ~3 Maren Madsdatter), (Moder: enke Anna Pedersdatter efter Niels …)
Nielsdatter, Karen – ugift indsidderske, Herrested, død 1750 22.4, I 400, 473, -L
Nielsdatter, Maren – Herrested, 30D 1756 21.12, II 1, -L, ~ Just Rasmussen død 1757 30.8, II 9 (~1 Mette Jørgensdatter 1753 23.2, I 439, ~3 Karen Andersdatter)
Nielsdatter, Margrethe – Søllinge, 1736 5.4, I 205, -L, ~ Hendrich Friderichsen 1752 14.1, I 419 (~2 Maren Rasmusdatter)
Nielsen, Christen – Herrested, 1768 7.11, II 135, ~ Maren Rasmusdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Hans – ugift tjenestekarl, Maare, 30D 1741 23.6, I 261, -L
Nielsen, Jørgen – Kastel, 1747 15.3, I 349, ~1 Maren Hansdatter reg. 1735 13.12, I 194, (~1 Hans …), ~2 Dorthe Thomasdatter
Nielsen, Jørgen – Maare, 1776 29.4, II 213, ~ Kirsten Thomasdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Jørgen – væver, Maare Skov, tidligere i Ruerne, reg. 1732 8.9, I 112, 128, ~1 Dorthe Jespersdatter 1725 23.3, I 37, ~2 Anna Knudsdatter (~2 Hans Jørgensen i Gislevholme)
Nielsen, Knud – Maare, 1767 16.5, II 127, -L, ~ Anna Torbensdatter (~1 Just Ibsen 1749 12.11, I 396), + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Lars – Villumstrup, død 1772 27.5, II 175, ~1 Mette Kirstine Jørgensdatter død 1769 28.12, II 143, ~2 Anna Maria Christensdatter
Nielsen, Niels – ugift forrider, paa Ravnholt, død 1776 30.12, II 215, -L, (Fader: indsidder Niels Hansen i Kragelund)
Nielsen, Thomas – Kastel, reg. 1732 9.11, I 124, ~1 Mette Rasmusdatter 1729 27.1, I 84 (~1 Niels …), ~2 Kirsten Pedersdatter 30D 1759 26.9, II 37 (~2 Mads Hansen reg. 1773 5.4, II 190)
Ohnsorg, Anna Kirstine – enke, i Kragelund, død 1743 16.4, II 301, 489, efter tømmerskriver Claus Hansen, paa Bremerholm
Olesdatter, Anne – Kragelund, 1764 8.10, II 112, ~ Niels Hansen død 1782 13.12, II 262
Olesdatter, Dorthea – Maare, 1764 30.6, II 97, ~ indsidder Jørgen Hansen
Olesen, Peder – Dalshuse, død 1768 12.7, II 132, ~ Maren Andersdatter
Olsen, Jens – Maare, død 1761 19.5, II 50, -L, ~ Karen Hansdatter
Olsen, Ole – Maare, død 1776 13.4, II 209, ~1 Anne Pedersdatter 30D 1758 3.4, II 16, -L, ~2 Maren Nielsdatter
Olsen, Rasmus – Maare, 1763 2.3, II 69, -L, ~ Elisabeth Ernstsdatter, (~1 Hans Johansen død 1753 27.3, I 442)
Olufsdatter, Maren – Villumstrup, 30D 1741 4.2, I 259, ~1 Hans …, ~2 Hans Laursen 30D 1737 3.11, I 234, ~3 Hans Rasmussen
Pedersdatter, Anne – Maare, 30D 1758 3.4, II 16, -L, ~ Ole Olsen
Pedersdatter, Anne Marie – ugift indsidderske, Herrested, 29.11.1784, II 270, -L, trolovet med hjulmand Niels Laursen
Pedersdatter, Apelone – Maare, død 1770 12.7, II 148, ~1 hjulmand Peder Sørensen 30D 1738 24.1, I 241, ~2 Poul Larsen død 1765 9.6, II 122, ~3 skrædder Jeppe Justesen, (~2 Kirsten Hansdatter 30D 1781 24.4, II 251)
Pedersdatter, Gunder – enke og indsidderske, Maare, 1751 4.2, II 409, efter indsidder Jørgen Rasmussen 30D 1745 6.7, I 340, -L
Pedersdatter, Kirsten – Kastel, 30D 1759 26.9, II 37, ~1 Thomas Nielsen reg. 1732 9.11, I 124, (~2 Mads Hansen reg. 1773 5.4, II 190)
Pedersdatter, Maren – enke og indsidderske, Maare, 1743 27.11, I 277, efter Anders Hansen 1735 17.9, I 180, -L
Pedersdatter, Maren – Maare Skov, død 1781 4.7, II 252, ~1 Morten …, ~2 skovfoged Jesper Hansen Heilskou
Pedersdatter, Mette – Maare, 1764 23.11, II 115, ~ Jacob Jensen
Pedersdatter, Mette – Maare, begr. 1734 4.7, I 164, ~1 hjulmand Jesper Christensen 1723 27.3, I 33, ~2 Peder Sørensen
Pedersen, Anders – Villumstrup, 1747 23.6, I 367, ~1 Anna Hansdatter 1723 22.1, I 28 (død kort før Jul 1722), ~ Maren Jespersdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Christian – Villumstrup, død 1784 30.10, II 269, ~ Thoda Frederichsdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – Kragelund, reg. 1728 28.8, I 72, -L, ~ Karen Jensdatter
Pedersen, Laurs – Maare, 1764 22.2, II 76, ~ Birgitta Rasmusdatter
Pedersen, Niels – fisker, Herrested, 1761 19.5, II 49, ~ Johanne Pedersdatter
Pedersen, Peder – Maare, død 1763 19.10, II 72, ~ Christiane Andersdatter (~1 Hans Jørgensen 30D 1760 21.7, II 38)
Petersen, Maren – Holme, 1754 23.3, I 467, ~1 Christen Hansen i Herrested 30D 1740 20.8, I 255, ~2 Niels Clausen
Rasmusdatter, Anna – Kragelund, 1747 15.6, I 359, ~ Hans Hansen 30D 1757 13.4, II 4, (~2 Karen Hansdatter)
Rasmusdatter, Anna – Ruerne, 1725 8.2, I 36, ~1 Jens …, ~2 Jeppe Hansen død 1751 9.3, I 410 (~2 Karen Nielsdatter 1726 19.8, I 45, ~3 Maren Madsdatter)
Rasmusdatter, Anna Kirstine – Maare, 10.2.1733, I 126 (~1 Niels Larsen 14.7.1722, I 21, ~2 Stephan Bendixen
Rasmusdatter, Anna Kirstine – Maare, 1733 10.2, I 126, ~1 Niels Larsen død 1722 14.7, I 21, ~2 Stephen Bendixen
Rasmusdatter, Anne – Maare, 27.12.1777, II 232, ~ Lars Andersen
Rasmusdatter, Anne – Maare, død 1777 27.12, II 232, ~ Lars Andersen
Rasmusdatter, Gyde – Villumstrup, død 1764 3.7, II 103, ~ Anders Poulsen
Rasmusdatter, Johanne – Maare, 10.11.1778, II 236, -L, ~ Erich Christophersen
Rasmusdatter, Johanne – Maare, død 1778 10.11, II 236, -L, ~ Erich Christophersen
Rasmusdatter, Kirsten – Maare, reg. 1735 11.10, I 188, ~ Jens Jacobsen + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Lisabet Cathrine – Kragelund, 1764 20.7, II  105, ~ smed Jens Rasmussen, (~2 Kirsten Hansdatter død 1774 18.8, II 204, ~3 Anne Andersdatter)
Rasmusdatter, Maren – Herrested, 2.4.1773, II 188, ~ Mads Knudsen 23.9.1784, II 267 (~2 Birthe Clausdatter)
Rasmusdatter, Mette – enke og indsidderske, Maare, død 1759 5.3, II 36, efter Hans Larsen
Rasmusdatter, Mette – Herrested, 1764 1.8, II 107, ~ Hans Andersen død i Odense 1765 19.2, II 117, (~2 Mette Christensdatter)
Rasmusdatter, Mette – Kastel, 1729 27.1, I 84, ~1 Niels …, ~2 Thomas Nielsen reg. 1732 9.11, I 124, (~2 Kirsten Pedersdatter 30D 1759 26.9, II 37)
Rasmussen, Anders – Villumstrup, 1764 15.3, II 78, ~ Christine Hendrichsdatter
Rasmussen, Ejlert – bødker, Teglgaardshuset ved Ravnholt, 1764 28.5, II 82, ~ Mette Rasmusdatter
Rasmussen, Hans – Villumstrup, 1747 26.6, I 373, ~1 Maren Olufsdatter (~1 Hans …, ~2 Hans Laursen 30D 1737 9.11, I 234) 30D 1741 4.2, I 259, ~2 Maren Hansdatter (~2 Peder Thomsen reg. 1773 8.2, II 186))
Rasmussen, Jens – Kragelund, 30D 1737 11.3, I 213, ~ Anna Rasmusdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Just – Herrested, død 1757 30.8, II 9, ~1 Mette Jørgensdatter 1753 23.2, I 439, ~2 Maren Nielsdatter 30D 1756 21.12, II 1, -L, ~3 Karen Andersdatter
Rasmussen, Just – ugift tjenestekarl, Villumstrup, reg. 1777 24.12, II 220, -L (fader; Rasmus Madsen i Herrested)
Rasmussen, Jørgen – indsidder, Maare, 30D 1745 6.7, I 340, enke Gunde Pedersdatter 1751 4.2, I 409, -L
Rasmussen, Jørgen – Kragelund, 1752 14.10, I 435, ~ Ellen Pedersdatter
Rasmussen, Jørgen – Lindholm, 1753 28.3, I 441, enke og indsidderske Maren Ibsdatter 1764 29.5, II 84
Rasmussen, Jørgen – soldat, Maare, 30D 1744 2.5, I 279, ~ Dorthe Laursdatter
Rasmussen, Oluf – Ryslinge, 1731 14.6, I 107, ~ Anna Pedersdatter
Rasmussen, Peder – Maare, 30D 1745 25.11, I 346, ~ Gjertrud Ibsdatter (~2 Mads Bendixen 1750 9.2, I 397, ~3 Niels Jensen 1764 16.7, II 99)
Rasmussen, Peder – ungkarl, Maare, død 1776 31.12, II 221, -L
Rasmussen, Rasmus – smed, Kragelund, 30D 1744 17.4, I 282, ~1 Karen Laursdatter 1730 17.10, I 103, ~2 Mette Ibsdatter
Rasmussen, Rasmus – smed, Maare, død 1781 13.10, II 253, ~1 Elisabeth Sophie Laursdatter død 1774 27.2, II 197, 208, ~2 Mette Kirstine Hansdatter 22.1, 1820, 181 (~2 Lars Jensen Smed)
Rasmussen, Rasmus – Villumstrup, 30D 1777 1.2, II 227, ~ Anna Larsdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Sivert – ungkarl, Maare, død 1783 30.1, II 264, -L
Rasmussen, Søren – Maare, reg. 1770 30.10, II 152, ~ Anna Maria Jørgensdatter
Rytter, Jørgen – Maare, 1746 .11 eller .12, I 348, ~ Maren Ibsdatter
Scheffer, Anna Sophie – Kragelund, 23.1.1736, I 217, 506, ~1 herredsfoged Jens Pedersen Galt i Ferritslev till. 23.1.1694, I 137, ~2 birkedommer Ludvig Mathiesen Berner 10.7.1733. I 130
Simonsdatter, Dorthea – Maare, 19.3.1721, I 17, ~1 Peder …, ~2 Niels Pedersen
Sivertsen, Niels – Herrested, 17.4.1785, II 273, ~1 Anna Hansdatter 31.10.1767, II 130, ~2 Appelone Rasmusdatter 7.3 1817, III 163 (~2 Anders Andersen)
Smed, Claus – Kragelund, 7.7.1728, I 55, ~ Mette Laursdatter
Sørensdatter, Johanne – Villumstrup, 1730 29.4, I 99, ~ Hans Hansen
Sørensen, Jørgen Lorenz – Kragelund, 27.1.1769, II 139, ~1 Anna Magrethe Simonsdatter, ~2 Sidsel Kirstine Hansdatter
Sørensen, Niels – Maare, 1.7.1729, I 86, -L, enke Maren Jørgensdatter 7.1.1738, I 237 (~2 Hans Jensen)
Sørensen, Peder – hjulmand, Maare, 30D, 24.1.1738, I 241, ~1 Mette Pedersdatter 4.7.1734, I 164 (~1 hjulmand Jesper Christensen 27.3.1723, I 33), ~2 Apelone Pedersdatter 12.7.1770, II 148 (~2 Poul Larsen 9.6.1765, II 122, ~3 skrædder Jeppe Justesen)
Terkelsen, Hans – enkemand og indsidder, Herrested, 5.11.1734, I 171, efter …
Thomsen, Anders – indsidder, Kragelund, 20.5.1771, II 161, -L, ~ Kirsten Hansdatter
Thomsen, Peder – Maare, 13.8.1764, II 110, ~ Anne Andersdatter
Thomsen, Peder – Villumstrup, 17.3 1800, 74, ~1 Maren Hansdatter 8.2.1773, II 186 (~1 Hans Rasmussen 26.6.1747, I 373), ~2 Sidsel Madsdatter 26.11.1777, II 231, ~3 Gertrud Nielsen
Thorsen, Knud Jensen – Kragelund, 25.5.1753, I 445, ~ Karen Nielsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Westphalen, David Christopher – ungkarl, Ravnholt, 30D, 13.2.1760, II 42, 53, -L (moder; enke Anne Margrethe Westphalen i Roskilde, efter … Westphalen)