Glorup Gods 1720-1789

Afskrift af register til skifteprotokol
Glorup Gods 1720-1789
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Peder – Svindinge, 23.7.1783, II 282, ~ Maria Korfitzdatter, (~2 Rasmus Bødker)
Adolphsdatter, Anna Sophie – Langaa, 5.10.1775, II 237, ~1 Niels Pedersen 31.12.1758, II 208, Rygaard, ~2 Hans Hansen Bjerg
Andersdatter, Anna – Øksendrup, 18.7.1723, I 26, 59, ~1 Anders Olsen, ~2 Christen Nielsen, (~2 Dorthe Larsdatter 27.4.1733, I 138 (~1 Niels Rasmussen)
Andersdatter, Dorthe – Øksendrup, 16.11.1774, II 230, ~ Hans Madsen
Andersdatter, Gjertrud – Svindinge, 9.2.1735, I 149, ~ Lars Hansen Kürt
Andersdatter, Karen – Øksendrup, 8.7.1785, II 282, ~ indsidder Hans Pedersen
Andersdatter, Sophie – Rødemølle, 4.9.1761, II 18, ~1 møller Mogens Sørensen 30D, 14.4.1758, I 284, ~2 møller Peder Nielsen
Andersen, Christian – Øksendrup, Fors. 8.1.1770, II 153, ~ Johanne Hansdatter
Andersen, Güdsen – møller, Rødemølle, Svindinge, 16.1.1743, 174, 178, ~ Karen Olufsdatter Lind 22.3.1740, I 161 (Søn af møller Anders Güdsen 3.10.1732, I 127 og Anna Maria Hansdatter)
Andersen, Hans – Svindinge, 13.6.1768, II 133, ~ Karen Jørgensdatter
Andersen, Hans – ungkarl, Rødemølle, 16.1.1743, I 174, 178
Andersen, Jens – enkemand, Svindinge, 4.7.1765, II 104, efter Birthe Nielsdatter 16.2.1764, II 77
Andersen, Jens – ungkarl, Lamdrup, 19.10.1789, II 302, -L
Andersen, Niels – Svindinge, 27.3.1764, II 78, -L, ~ Johanne Hansdatter
Andersen, Peder – ungkarl, Langaa, 29.8.1772, II 223, -L
Andersen, Thomas – Øksendrup, 24.12.1782, II 262, ~1 …, ~2 Elisabeth Johansdatter
Andreasen, Niels – enkemand og murermester, Langaa, 3.5.1768, II 141, efter …
Bentzdatter, Bodil – Tangaa, till. 23.12.1766, II 107, -L, ~ Jeppe Pedersen
Bentzdatter, Karen – Svindinge, og ægtefælle skomager Anders Frandsen 1743, I 189
Berg, Søren Hansen – Øksendrup, 21.6.1788, II 291, ~1 Anne Christensdatter 5.4.1759, II 212 Rygaard, ~2 Kirsten Hansdatter
Bjerre, Mads – Brænderup, 23.10.1743, I 186, enke Mette Laursdatter 28.4.1751, I 218 (~2 Knud Madsen)
Bloch, Niels Michelsen – Svindinge, 8.5.1772, II 199, -L
Buchwalder, Lucie Elisabeth – Svindinge, Kro, 31.8.1732, I 103, ~1 smed Jacob Pedersen 1.6.1723, I 27, ~2 kroholder og birkeskriver Hans Casper Jerring 19.12.1752, I 247 (~2 Anna Nielsdatter)
Bøye, Anders Pedersen – Øksendrup, 17.2.1769, II 143, ~ Anne Jørgensdatter
Bøye, Niels Hansen – Øksendrup, 3.5.1723, I 21, 56, ~ Mette Pedersdatter 16.2.1733, I 133 (~2 Peder Pedersen Bøye)
Bøye, Peder Pedersen – Øksendrup, 12.11.1761, II 25, ~1 Mette Pedersdatter 16.2.1733, I 133 (~1 Hans Nielsen Bøye), ~2 Kirsten Jensdatter 7.3.1760, II 13
Carlsen, Jens – Øksendrup, 4.2.1768, II 113, ~ Maren Erichsdatter
Christensdatter, Anne – Øksendrup, 21.4.1759, II 9, ~ Hans Hansen 8.9.1783, II 268 (~2 Maren Kjeldsdatter)
Christensdatter, Christiane – kokkepige, Glorup, 8.5.1762, II 35, +L
Christensdatter, Gjertrud – Frørup, 18.6.1724, I 60, -L, ~ bødker Mads Poulsen
Christensdatter, Karen – Frørup, 24.8.1731, I 89, ~ Rasmus Güdsen
Christensdatter, Maren – Brænderup, 14.3.1746, I 194, ~1 Christen Hansen 27.1.1742, I 169, ~2 Hans Pedersen
Christensdatter, Maren – Frørup, 24.8.1731, I 90, -L, ~ Hans Nielsen
Christensdatter, Maren – Lamdrup, 2.9.1785, II 282, ~ Søren Jacobsen
Christensdatter, Maren – Øksendrup, 2.12.1751, I 235, ~ Mads Laursen
Christensen, Christen – ved Glorup, fuldmægtig, ungkarl, 20.4.1723, I 2, -L
Christensen, Hans – Svindinge, 15.11.1763, II 67, ~ Anna Olufsdatter
Christensen, Jeppe – Taarup, 22.3.1752, I 236, ~ Dorthe Nielsdatter 12.2.1772, II 195, -L, (~2 Laurids Christensen)
Christensen, Jørgen – Øksendrup, 3.11.1758, II 1, -L, hans fæstemø Anne Jørgensdatter (hans moder; enke Maria Jørgensdatter efter Christen Rasmussen … Øksendrup, ~ 22.11.1739)
Christensen, Peder – Langaa, 8.6.1751, I 221, ~ Cathrine Jensdatter
Christensen, Rasmus – ugift ladefoged, Anhof, 6.4.1758, I 277, -L, død paa Lundsgaard
Christophersdatter, Maren – Langaa, 4.4.1772, II 196, ~1 Hans Pedersen 5.10.1768, II 139 (~1 Mette Larsdatter 12.1.1752, II 263 Rygaard)
Christophersen, John – Svindinge, 19.5.1729, I 85, -L, ~ Anna Olufsdatter
Christophersen, Niels – Langaa, 24.3.1769, II 148, ~ Marie Rasmusdatter
Christophersen, Niels – ungkarl, Svindinge, 21.11.1785, II 283, -L
Clausdatter, Elisabeth – Frørup, 24.9.1784, II 277, ~ Ole Madsen Schou
Clausdatter, Margrethe – Frørup, 3.7.1782, II 256, ~ Christen Rasmussen
Clausdatter, Mette – Frørup, 29.6.1782, II 255, -L, ~ Hans Rasmussen
Clemensdatter, Sidsel – Taarup, 27.2.1759, II 5, ~ Rasmus Jørgensen
Clemmensen, Niels – Kongshøj, 6.5.1789, II 299, ~1 Else Larsdatter 4.5.1768 ?, ~2 Anne Mortensdatter
Degenholm, Johan – murermester, Glorup, 29.5.1802, 96, 100, ~1 Anne Dorthea Hendrichsdatter 4.12.1788, II 293, ~2 Maren Johansdatter
Dinesen, Peder – møller, Tangaa Mølle, 29.10.1730, I 89, -L (fader; Jesper Dinesen)
Dyhr, Hans Pedersen – Taarup, 22.1.1785, II 279, -L, ~ Johanne Pedersdatter
Dyhr, Peder Pedersen – Taarup, 17.1.1748, I 204, ~1 Anna Michelsdatter (~1 Knud Madsen 20.10.1728, I 88) 23.4.1746, I 196, ~2 Johanne Pedersdatter (~2 Rasmus Hansen, ~3 Hans Larsen 2.4.1759, II 6))
Eirup, Ellen Thomasdatter – Taarup, 14.10.1782, II 259, ~ Hans Jørgensen
Ejlersen, Claus – Svindinge, 23.3.1753, I 244, ~ Zidsel Hansdatter 27.11.1775, II 237 (~2 Laurs Jørgensen)
Ejlersen, Ole – Svindinge, 3.4.1783, UU 263, ~ Karen Jespersdatter
Ellerup, Hans Pedersen – ugift landsoldat, Langaa, 9.11.1768, II 158, -L
Erichsen, Hans – Øksendrup, Aukt. 30.3.1768, II 142, ~1 …, ~2 Ellen Berentsdatter (~2 Mads Pedersen i Frørup)
Erichsen, Mads – Langaa, 15.10.1768, II 140, ~ Anna Hansdatter
Espensen, Peder – Lamdrup, 16.4.1765, II 95, ~ Margrethe Mortensdatter
Faber, Peder Jacobsen – ungkarl, Svindinge, 1.7.1732, I 92, -L, (Moder; enke Lucie Elisabeth Buchwalder efter smed Jacob Pedersen 1.6.1723, I 27, ~2 Hans Casper Jerring)
Falchenberg, Nicolaj – skytte, paa Glorup, 28.8.1764, II 87, ~ Maren Sørensdatter Svindinge
Fischer, Niels Rasmussen – Urninge Maehuse ved Stranden, 15.9.1768, II 146, ~ Maren Laursdatter
Frandsen, Anders – skomager, Svindinge, og hustru Karen Bentsdatter (Kbg.) 1743, I 189
Frantzdatter, Kirsten – Svindinge, 19.3.1743, I 182, -L, ~ unge Hans Hansen, (Moder; enke Kirsten Steffensdatter efter Frantz …)
Friis, Gregers Knudsen – ugift skovrider, Svindinge, 8.10.1728, I 72, -L
From, Else Marie Johansdatter – Svindinge, 5.12.1770, II 193, ~ skrædder Søren Madsen
Greve, Dines – Lamdrup, 1.7.1743, I 183, ~ Anna Pedersdatter
Greve, Niels Pedersen – indsidder, Lamdrup, 8.9.1779, II 250, ~ Johanne Hansdatter 23.6.1813, III 199 (~2 Hans Madsen)
Greve, Peder – Lamdrup, 11.6.1782, II 255, ~ Anne Pedersdatter
Greve, Peder Rasmussen – Langaa, 5.9.1750, I 236, ~ Maren Johansdatter, -L
Greve, Rasmus – Svindinge, Lamdrup, 10.12.1733, I 142, ~ Margrethe Nielsdatter
Gudmandsen, Christian – Øksendrup, 23.3.1786 (undviger for 13 aar siden) II 285, ~ indsidderske Maria Nielsdatter
Gudsen, Peder Jørgensen – Brænderup, 14.2.1741, I 163, ~1 …, ~2 Maren Madsdatter 12.11.1773, II 228, (~2 indsidder Rasmus Christensen)
Güdsen, Anders – møller, Rødemølle, 3.10.1732, I 127, enke Anna Maria Hansdatter 26.2.1743, I 178 (~ 4.1.1706 i Vigers.)
Güdsen, Jens – Frørup, og hustru Anna Rasmusdatter 1.8.1782, II 257
Güdsensdatter, Mette Marie – indsidderske, Taarup, 1.9.1783, II 267, -L
Hansdatter, Agnete – Lamdrup, 10.11.1785, II 283, ~1 Hans Nielsen Møller 2.5.1771, II 193, ~2 Niels Laursen
Hansdatter, Anna – Svindinge, Katteballe, 28.7.1751, I 232, ~1 Hans Nielsen 19.3.1743, I 182, ~2 Pelle Nielsen
Hansdatter, Anna – Øksendrup, 17.5.1771, II 193, ~1 indsidder Marqvar Jørgensen 18.5.1768, II 128, ~2 Niels Hansen
Hansdatter, Anna Elisabeth – Øksendrup, Afk. 14.6.1759, II 11, ~ Hans Christian Jochumsen Eglev
Hansdatter, Anna Marie – enke, Rødemølle, 26.2.1743, I 178, efter møller Anders Güdsen 3.10.1732, I 127
Hansdatter, Anne – Svindinge, 14.5.1768, II 128, -L, ~ unge Peder Hansen
Hansdatter, Anne – Taarup, 18.4.1775, II 232, -L, ~ Søren Laursen, (Moder; enke og indsidderske Karen efter Hans … i Vormark)
Hansdatter, Bodil – Øksendrup, 16.11.1769, II 152, -L, ~ husmand Hans Hansen
Hansdatter, Cathrine – Øksendrup, 20.7.1769, II 148, ~ Erich Hansen
Hansdatter, Dorthea – Frørup, 18.10.1760, II 14, ~ indsidder Niels Jørgensen
Hansdatter, Elsebeth – Øksendrup, 23.3.1786, II 285, -L, ~ indsidder Peder Poulsen
Hansdatter, Gjertrud – enke og indsidderske, Svindinge, 26.8.1788, II 295, efter Sohne Rasmussen 9.6.1786, II 286
Hansdatter, Johanne – Lundsgaard, Afk. 13.5.1737, I 155, ~ Christen Jensen
Hansdatter, Johanne – Svindinge, 14.11.1776, II 242, ~1 Anders Hansen 28.3.1773, II 221, ~ unge Sohne Rasmussen
Hansdatter, Karen – Brænderup, 4.5.1785, II 280, ~ smed Jørgen Jørgensen
Hansdatter, Karen – indsidderske, Glorup, 29.10.1789, II 302, -L
Hansdatter, Karen – Lamdrup, 8.11.1782, II 262, ~ Peder Poulsen
Hansdatter, Karen – Lundsgaard, 9.6.1755, I 260, ~ Jørgen Christensen
Hansdatter, Karen – Svindinge, 14.1.1747, I 203, ~1 Mads Laursen 20.11.1727, I 77, ~2 Anders Poulsen 26.6.1764, II 84 (~2 Anna Helvig Rasmusdatter 3.3.1789, II 293)
Hansdatter, Karen – Svindinge, 8.5.1764, II 81, ~ Mads Jørgensen
Hansdatter, Kirsten – Kongshøj, 11.3.1780, II 252, ~ Hans Hansen
Hansdatter, Kirsten – Øksendrup, 2.11.1763, II 66, ~ unge Hans Rasmussen 15.8.1778, II 247 (~2 Karen Jensdatter)
Hansdatter, Magdelene – Lamdrup, 15.3.1758, I 276, ~ Michel Pedersen 11.11.1769, II 150 (~2 Kirsten Nielsdatter)
Hansdatter, Maren – Lamdrup, 31.5.1755, I 259, ~1 Lars …, ~2 Rasmus Andersen
Hansdatter, Maren – Svindinge, 16.9.1737, I 157, ~ Rasmus Knudsen 22.2.1741, I 166 (~2 Karen Hansdatter)
Hansdatter, Maren – Svindinge, 9.4.1763, II 73, ~1 Peder Hansen 22.7.1757, I 272, ~2 Jens Hansen
Hansdatter, Maren – Øksendrup, 7.6.1768, II 131, ~ Peder Rasmussen 4.6.1783, II 265 (~2 Apelone Madsdatter 14.3.1786, II 284)
Hansdatter, Mette – Øksendrup, 30.4.1746, I 197, -L, ~ Jørgen Larsen
Hansdatter, Sidsel – Svindinge, 27.11.1775, II 237, ~1 Claus Ejlersen 23.3.1753, I 244, ~2 Laurs Jørgensen
Hansen, Anders – Lamdrup, 19.4.1770, II 155, ~ Anna Kirstine Rasmusdatter
Hansen, Anders – Svindinge, 28.3.1773, II 221,-L, ~ Johanne Marie Hansdatter (~2 unge Sohne Rasmussen), (Moder; enke Karen Jørgensdatter efter Hans …)
Hansen, Anders – Svindinge, 30.9.1761, II 15, ~ Kirsten Pedersdatter
Hansen, Christen – Brænderup, 27.1.1742, I 169, enke Maren Christensdatter 14.3.1746, I 194 (~2 Hans Pedersen)
Hansen, Christen – indsidder, Svindinge, 8.5.1764, II 83, -L, ~ Maren Zentzdatter, (~2 Johan Loves), (Moder; enke Gjertrud Pedersdatter efter Hans …)
Hansen, Erich – enkemand og skrædder, Øksendrup, 30D, 9.6.1749, I 210, efter …
Hansen, Fridrich Jørgen – ungkarl, Tangaa Mølle, 5.12.1783, II 269, -L (Moder; enke Johanne Sørensdatter efter møller Hans Jørgensen 26.8.1762, II 39, ~2 møller Niels Hansen)
Hansen, gl. Hans – Svindinge, 7.6.1747, I 203, ~ Karen Pedersdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Hans – hjulmand, Lamdrup, 16.7.1749, I 213, ~ Kirsten Pedersdatter (~2 Niels Hansen)
Hansen, Hans – Kongshøj, 26.4.1801, 92, ~1 Kirsten Hansdatter 12.3.1780, II 262, ~2 Anne Marie Larsdatter 8.11.1822, 351, 353
Hansen, Hans – Øksendrup, 8.9.1783, II 268, ~1 Anne Christensdatter 21.4.1759, II 9, ~2 Maren Kjeldsdatter
Hansen, Jacob – hjulmand, Svindinge, 19.6.1789, II 300, ~1 Maren Jensdatter 16.7.1757, I 271, ~2 Karen Pedersdatter 13.4.1784, II 273, ~3 Gjertrud Andersdatter
Hansen, Jesper – Svindinge, 8.3.1762, II 33, -L, ~ Maren Laursdatter
Hansen, Jesper – ungkarl, Lundsgaard, 10.7.1773, II 225, -L
Hansen, Lars – Lamdrup, 24.1.1728, I 80, ~ …
Hansen, Laurs – ungkarl, Galdbjærg, 30.6.1768, II 134, -L, (moder; enke Anne Laursdatter efter Hans …)
Hansen, Mads – Øksendrup, 3.8.1761, II 15, ~ Anne Rasmusdatter
Hansen, Niels – Øksendrup, (N.H.Bøye), 3.5.1723, I 21, 56, enke Mette Pedersdatter 16.2.1733, I 133 (~2 Peder Pedersen Bøye 12.11.1761, II 25)
Hansen, Peder – Svindinge, 22.7.1757, I 272, ~1 Ane Laursdatter 21.4.1752, I 241, ~2 Maren Hansdatter 9.4.1763, II 73, (~2 Jens Hansen)
Hansen, Rasmus – Taarup, 16.3.1733, I 136, -L, ~ Anna Hansdatter
Hansen, Rasmus – Øksendrup, 12.1.1720, I 2, enke Anne Pedersdatter 25.3.1757, I 268 (~2 gl. Hans Rasmussen)
Hansen, unge Peder – Svindinge, 1.7.1790, 3, ~1 Anne Hansdatter 14.5.1768, II 128, -L, ~2 Kirsten Jensdatter 4.2.1784, II 271, ~3 Anne Madsdatter
Heeber, Jacob – ugift murersvend, Glorup, 10.3.1745, I 233, -L
Heldt, Johan Christopher – Svindinge, indsidder og gartner, 22.4.1773, II 222, ~ Sophia Elisabeth …
Hendrichsdatter, Anne Dorthea – Glorup, 4.12.1788, II 293, ~ murermester Johan Degenholm
Isachsen, Jens – Svindinge, 8.9.1783, II 268, ~ Mette Laursdatter
Jacobsdatter, Birthe – Svindinge, 19.5.1770, II 155, ~ Rasmus Andersen
Jacobsen, Elias – ugift smedelærling, Svindinge, 22.10.1732, I 116, -L (søn af smed Jacob Pedersen 1.6.1723, I 27 og Lucie Elisabeth Buchwalder 31.8.1732, I 103)
Jacobsen, Frands – Svindinge, 2.1.1784, II 270, ~ Maren Christensdatter
Jacobsen, Friedrich – Frørup, 29.3.1768, II 119, ~1 Maren Nielsdatter 14.7.1754, I 257 (~1 Gudsen Rasmussen 24.12.1746, I 202, ~2 Mette Clausdatter)
Jacobsen, Niels – urtemand, Svindinge, 10.4.1733, I 137, 141, ~ Anne Madsdatter
Jacobsen, Søren – Lamdrup, 6.2.1794, 33, ~1 Mette Rasmusdatter 28.10.1766, II 105 (~1 Peder Pedersen 10.7.1758, I 286), ~2 Maren Christensdatter 2.9.1785, II 282, ~3 Kirsten Nielsdatter
Jensdatter, Anne – enke og indsidderske, Svindinge, 27.4.1767, II 110, efter Søren …
Jensdatter, Karen – Frørup, 28.8.1779, II 250, ~ Thomas Thomasen
Jensdatter, Karen – Frørup, 6.12.1778, II 248, ~ Christen Rasmussen (C. R. Skov), (~2 Margrethe Clausdatter 3.7.1782, II 256)
Jensdatter, Karen – Svindinge, 28.2.1762, II 50, ~ Laurs Jørgensen
Jensdatter, Karen – Taarup Løkke, Svindinge, 31.8.1758, I 287, ~ skrædder Søren Madsen, (~2 indsidderske Else Marie Johansdatter From (Kbg.) 5.12.1770, II 193)
Jensdatter, Kirsten – Svindinge, 4.2.1784, II 271, ~ unge Peder Hansen
Jensdatter, Kirsten – Øksendrup, 7.3.1760, II 11, ~ bager Peder Pedersen 12.11.1761, II 25 (~1 Mette Pedersdatter 16.2.1733, I 133)
Jensdatter, Maren – Svindinge, 16.7.1757, I 271, ~ hjulmand Jacob Hansen
Jensdatter, Maren – Øksendrup, 24.3.1768, II 116, ~1 Jens …, ~2 Rasmus Christensen
Jensen, Christen – Svindinge, 8.5.1751, I 219, ~1 Maren Olufsdatter 12.2.1744, I 188 (~1 Sonne Rasmussen 13.4.1729, I 80), ~2 Maren Nielsdatter 12.3.1784, II 274 (~2 Johan Jensen 23.8.1797, 77)
Jensen, Johan – Svindinge, 23.8.1797, 77, ~1 Maren Nielsdatter 12.3.1784, II 274 (~1 Christen Jensen 8.5.1751, I 219), ~2 Anne Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – Kongshøj, 27.6.1785, II 281, ~1 Maren Poulsdatter 12.2.1772, II 195 (~1 Jens …), ~2 Karen Jørgensdatter
Jensen, Rasmus – Svindinge, 6.3.1742, I 172, enke Maren Andersdatter Koch 5.10.1747, I 204 (~2 Mads Nielsen)
Jensen, Thomas – skomager, Frørup, 30D, 5.7.1759, II 9, ~ Øllegaard Thomasdatter død, husafstaaelse og aftægt
Jeppesen, Lars – Øksendrup Mølle, 3.9.1744, I 192, -L, ~ Maren Hansdatter, (Moder; enke Kirsten Jensdatter, efter Jeppe …, ~2 møller Rasmus Hansen i Tangaa Mølle)
Jerring, Anna Øllegaard – Svindinge Kro, 1.5.1770, II 161, ~ kromand Peder Thøgersen 24.12.1770, II 167, -L
Jerring, Hans Casper – birkeskriver og kroholder, Svindinge Kro, 19.12.1752, I 247, ~1 Lucie Elisabeth Buchvalder 31.8.1732, I 103 (~1 smed Jacob Pedersen 1.6.1723, I 27), ~2 Anna Nielsdatter
Jespersdatter, Inger – Svindinge, 21.1.1784, II 271, ~ Eggert Ottesen
Jespersen, Laurs – Frørup, 13.6.1789, II 301, -L, ~1 Ellen Nielsdatter 27.1.1787, II 287 (~1 Johan Christopher Mejer 7.11.1757, I 274), ~2 Maren Hansdatter
Jespersen, Peder – Svindinge, 29.11.1776, II 243, -L, ~ Maren Knudsdatter, (fader; Jesper Dinesen i Øksendrup)
Johansdatter, Anna – Anhof, 25.7.1761, II 23, -L, ~ Rasmus Laursen
Johansdatter, Else – Svindinge, 5.12.1770, II 193, ~ indsidder Søren Madsen
Johansen, Christian – Svindinge, 11.3.1726, I 60, ~ …
Johnsdatter, Johanne – Frørup, 17.3.1789, II 294, -L, ~1 Rasmus Rasmussen i Frørup, ~2 Anders Dinesen
Jostesdatter, Ellen – Frørup, 2.4.1768, II 120, ~ Niels Laursen Kürt
Jørgensdatter, Anna – Kongshøj, 15.1.1772, II 194, -L, ~ Peder Danielsen
Jørgensdatter, Elisabeth – Langaa, 30D, 4.6.1785, II 281, -L, ~ Laurs Gudsen
Jørgensdatter, Maren – Svindinge, 3.8.1772, II 198, ~ Laurs Nielsen 7.3.1786, II 284 (~2 Berte Laursdatter)
Jørgensdatter, Maren – Svindinge, 7.8.1784, II 275, ~ Laurs Madsen
Jørgensdatter, Maren – Taarup, 11.5.1763, II 54, ~ ægtefælle Anders Laursen (~1 Margrethe Rasmusdatter 22.11.1755, I 264),
Jørgensen, gl. Hans – Svindinge, 28.2.1758, I 276, -L, ~ Karen Nielsdatter 16.2.1745, I 193, ~2 Sidsel Pedersdatter
Jørgensen, hans – møller, Tangaa Mølle, 26.8.1762, II 39, ~ Johanne Sørensdatter (~2 møller Niels Hansen)
Jørgensen, Hans – Taarup, 6.7.1798, 84, ~1 Ellen Thomasdatter 14.10.1782, II 259, ~2 Johanne Hansdatter
Jørgensen, Hendrich – Lamdrup, 25.4.1797, 75, ~1 Birthe Pedersdatter 12.3.1777, II 244, ~2 Anne Kirstine Jensdatter 18.1.1829, 439, 440
Jørgensen, Jens – Lamdrup, 8.1.1773, II 200, -L, ~ Maren Justdatter
Jørgensen, Laurs – Svindinge, 21.6.1796, 56, 58, ~1 Sidsel Hansdatter 27.11.1775, II 237 (~1 Claus Ejlersen 23.3.1753, I 244), ~2 Marie Madsdatter 21.6.1796, 56, 58
Jørgensen, Mads – Svindinge, 13.5.1794, 38, ~1 Karen Madsdatter 14.4.1752, I 240 (~1 Jørgen Pedersen 17.5.1746, I 197), ~2 Karen Hansdatter 8.5.1764, II 81, ~3 Anne Helvig Hansdatter 18.5.1796, 54
Jørgensen, Marqver – indsidder, Øksendrup, 10.5.1768, II 128, enke Anne Hansdatter 17.5.1771, II 193 (~2 Niels Hansen)
Jørgensen, Niels – Lamdrup, 3.4.1797, 71, ~1 Maren Rasmusdatter 10.3.1788, II 289, ~2 Maren Christensdatter
Jørgensen, Niels – Taarup, 18.10.1779, II 251, -L, ~ Maren Knudsdatter
Jørgensen, Niels – Øksendrup, 10.4.1742, I 171, ~ Mette Hansdatter (~2 Jørgen Laursen, -L)
Jørgensen, Niels – Øksendrup, 20.3.1778, II 245, -L, ~ Maria Elisabeth Christiansdatter
Jørgensen, Oluf – tømmermand, Øksendrup, 3.3.1755, I 261, ~ Maren Nielsdatter
Jørgensen, Rasmus – Svindinge, 1.4.1776, II 239, ~1 Sidsel Sonnesdatter 10.4.1765, II 93, ~2 Karen Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – Svindinge, 25.2.1774, II 229, ~ Ellen Hansdatter (~2 Christen Pedersen)
Keilhack, Johan Poul – mester og tømrersvend, Svindinge, 8.5.1768, II 143, -L, ~ Elisabeth Jensdatter Falck
Kjeldsdatter, Anna Cathrine – Tangaa, 22.6.1763, II 75, ~ Rasmus Rasmussen 29.5.1765, II 100 (~2 Kirsten Sørensdatter)
Knudsdatter, Anna – Svindinge, 31.8.1745, I 194, ~1 Hans Pedersen 20.6.1744, I 191, ~2 Laurs Laursen
Knudsdatter, Anne – Frørup, 28.10.1784, II 278, -L, ~ Laurs Kürt, (fader; Knud Madsen)
Knudsdatter, Catrine – Frørup, 12.8.1768, II 136, ~ Anders Dinesen, (~2 Johanne Johnsdatter 17.3.1789, II 294, -L (~1 Rasmus Rasmussen i Frørup, 5.6.1768, IV 465 Holckenhavns skp.)
Knudsen, Hans – Brænderup, 14.6.1753, I 247, ~ Ane Jensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsen, Jens – Øksendrup, 13.10.1784, II 278, ~ Anne Pedersdatter
Knudsen, Lars – Svindinge, 29.1.1756, I 266, ~ Anne Andersdatter
Knudsen, Rasmus – Svindinge, 22.2.1741, I 166, ~1 Maren Hansdatter 16.9.1737, I 157, ~2 Karen Hansdatter (~2 Rasmus Sonnesen 22.4.1749, I 210, ~3 Mads Andersen)
Koch, Hans Andersen – Svindinge, 7.7.1757, I 270, ~ Gjertrud Larsdatter
Koch, Maren Andersdatter – Svindinge, 5.10.1747, I 204, ~1 Rasmus Jensen 6.3.1742, I 172, ~2 Mads Nielsen
Korfitzdatter, Maria – Svindinge, 23.7.1783, II 282, ~1 Peder …, ~2 Rasmus Bødker
Krag, Peder Jensen – Svindinge, 13.4.1784, II 274, ~ Karen Pedersdatter
Kragh, Laurs Andersen – enkemand, Langaa, 22.6.1780, II 253, efter Maren Nielsdatter 6.1.1779, II 250 Rygaard
Kuld, Niels – Taarup, 30.6.1786, II 286, ~1 …, ~2 Johanne Madsdatter
Kürt, Niels Nielsen – Frørup, 19.8.1777, II 244, ~ Maren Andersdatter
Kürt, Rasmus Laursen – Svindinge, 21.8.1762, II 47, ~1 Anna Rasmusdatter 13.11.1743, I 187, ~2 Kirsten Hansdatter 23.1.1792, 9 (~2 Christian Hansen)
Larsdatter, Anna Helvig – Frørup, 11.5.1746, I 197, ~ Mads Hansen
Larsdatter, Anne – Frørup, 24.11.1758, II 4, ~ Christopher Rasmussen
Larsdatter, Dorthe – Øksendrup, 27.4.1733, I 138, ~1 Niels Rasmussen, ~2 Christen Nielsen
Larsdatter, Johanne – Tangaa, 1.6.1733, I 140, ~ Jesper Dinesen
Larsdatter, Karen – Svindinge, 9.2.1735, I 151, ~ Jørgen Pedersen 17.5.1746, I 197 (~2 Karen Madsdatter 14.4.1752, I 240)
Larsen, Hans – hjulmand, Lamdrup, 29.7.1734, I 147, ~ Birthe Hansdatter
Larsen, Hans – Taarup, 2.4.1759, II 6, ~ Johanne Pedersdatter (~1 Peder Pedersen Dyhr 17.1.1748, I 204)
Larsen, Lars – Svindinge, 24.4.1738, I 159, ~1 …, ~2 Kirsten Frandsdatter
Larsen, Peder – enkemand og indsidder, Brænderup, 1.7.1760, II 13, efter …
Larsen, Peder – Svindinge, 13.4.1727, I 68, hans enke Maren Rasmusdatter 5.2.1730, I 71
Laursdatter, Ane – Svindinge, 21.4.1752, I 241, ~ Peder Hansen
Laursdatter, Anna – Svindinge, 18.11.1749, I 217, ~ Anders Kürt
Laursdatter, Dorthe – Frørup, 27.12.1775, II 239, ~1 Peder Rasmussen Zimmermand 13.6.1757, I 269, ~2 Friderich Jørgensen
Laursdatter, Else – Taarup, 4.6.1768, II 130, ~ Peder Jørgensen
Laursdatter, Karen – Svindinge, 19.12.1748, I 208, ~ unge Peder Rasmussen 29.3.1768, II 117 (~2 Karen Rasmusdatter)
Laursdatter, Mette – Brænderup, 28.4.1751, I 218, ~1 Mads Bjerre 23.10.1743, I 186, ~2 Knud Madsen
Laursen, Anders – Frørup, 11.5.1763, II 54, ~1 Margrethe Rasmusdatter 22.11.1755, I 264, ~2 Maren Jørgensdatter 11.5.1763, II 54
Laursen, Hans – Galdbjærg, 26.2.1767, II 108, ~1 Anne Jensdatter 27.12.1753, II 188 Rygaard, ~2
Laursen, Hans – Kongshøj, 2.7.1783, II 266, ~ Karen Jensdatter 27.11.1792, 21 (~2 Hans Rasmussen)
Laursen, Hans – Svindinge, 29.5.1784, II 275, -L, ~ Maren Laursdatter
Laursen, Hans – Taarup, 6.2.1748, I 205, ~ Maren Jørgensdatter (~2 Anders Poulsen 7.5.1765, II 98)
Laursen, Laurs – Svindinge, 12.5.1751, I 220, ~ Johanne Hansdatter
Laursen, Mads – Svindinge, 20.11.1727, I 77, ~ Karen Hansdatter 14.1.1747, I 203 (~2 Anders Poulsen 26.6.1764, II 84)
Laursen, Mads – Øksendrup, 31.5.1792, 11, ~1 Maren Christensdatter 2.12.1751, I 235, ~2 Birthe Hansdatter
Laursen, Søren – Taarup, 28.2.1776, II 239, -L, ~1 Anne Hansdatter 18.4.1775, II 232, (Moder; enke og indsidderske Karen … efter Hans … i Vormark), ~2 Anna Pedersdatter
Lerche, Peder – Langaa, 26.3.1768, II 122, ~ Anna Hansdatter
Madsdatter, Anne – Svindinge, 12.10.1746, I 202, ~ Jørgen Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Madsdatter, Apelone – Øksendrup, 14.3.1786, II 284, ~1 Peder Rasmussen 4.6.1783, II 65, ~2 Peder Jensen
Madsdatter, Johanne – Svindinge, 18.7.1775, II 234, ~ Peder Madsen 13.8.1782, II 257 (~2 Karen Andersdatter)
Madsdatter, Karen – Svindinge, 14.4.1752, I 240, ~1 Jørgen Pedersen 17.5.1746, I 197 (~1 Karen Larsdatter 9.2.1735, I 151), ~2 Mads Jørgensen
Madsdatter, Kirsten – Svindinge, 1.4.1747, I 203, ~ Niels Hansen
Madsdatter, Maren – Brænderup, 12.11.1773, II 228, ~1 Peder Jørgensen Gudsen 14.2.1741, I 163, ~2 indsidder Rasmus Christensen
Madsdatter, Sidsel – Øksendrup, 6.6.1783, II 266, ~ smed Rasmus Jørgensen
Madsen, Knud – Brænderup, 5.7.1775, II 233, ~1 Mette Laursdatter 28.4.1751, I 218 (~1 Mads Bjerre 23.10.1743, I 186), ~2 Maren Madsdatter
Madsen, Knud – Taarup, 20.10.1728, I 88, enke Anna Michelsdatter 23.4.1746, I 196 (~2 Peder Pedersen Dyhr 17.1.1748, I 204)
Madsen, Laurs – Svindinge, 1.11.1805, 18, ~1 Maren Jørgensdatter 7.8.1784, II 275, ~2 Maren Andersdatter
Madsen, Peder – Svindinge, 13.8.1782, II 257, ~1 Johanne Madsdatter 18.7.1775, II 234, ~2 Karen Andersdatter
Madsen, Peder – Øksendrup, 4.7.1800, 86, ~1 Karen Rasmusdatter 12.8.1783, II 267 (~1 Kjeld Nielsen 10.9.1769, II 150), ~2 Anne Rasmusdatter
Madsen, Poul – Øksendrup, 31.3.1784, II 273, ~ Karen Madsdatter
Magnussen, Christian – snedker, Frørup, 17.5.1783, II 264, ~ Barbara Johannesdatter
Meier, Johan Christopher – Frørup, 7.11.1757, I 274, ~1 Maria Madsdatter, ~2 Ellen Nielsdatter 27.1.1787, II 287 (~2 Laurs Jespersen)
Michelsdatter, Anna – Frørup, 23.4.1746, I 196, ~1 Knud Madsen 20.10.1728, I 88, ~2 Peder Pedersen Dyhr 17.1.1748, I 204 (~2 Johanne Pedersdatter)
Michelsen, Hans – indsidder og tjenestekarl, Frørup, 30.10.1787, II 288, ~ Maren Rasmusdatter 10.6.1829, 444, 446 (~2 Niels Knudsen)
Mortensen, Anders – smed Svindinge, 15.9.1778, II 248, ~1 Anne Nielsdatter 4.6.1770, II 156, ~2 Karen Pedersdatter
Møller, Hans Nielsen – Lamdrup, 2.5.1771, II 193, enke Agnete Hansdatter 10.11.1785, II 283 (~2 Niels Laursen)
Nielsdatter, Anne – Svindinge, 4.6.1770, II 156, ~ smed Anders Mortensen 15.9.1778, II 248 (~2 Karen Pedersdatter)
Nielsdatter, Anne Cathrine – Lamdrup, 14.5.1783, II 264, -L, ~ smed Hans Mortensen, (fader Niels Hansen)
Nielsdatter, Birthe – Svindinge, 16.12.1764, II 77, ~ Jens Andersen 4.7.1785, II 164
Nielsdatter, Dorthe – Taarup, 12.2.1772, II 195, ~1 Jeppe Christensen 22.3.1752, I 236, -L, ~2 Laurs Christensen
Nielsdatter, Ellen – Frørup, 27.1.1787, II 287, ~1 Johan Christopher Mejer 7.11.1757, I 274 (~1 Maria Madsdatter), ~2 Laurs Jespersen
Nielsdatter, Ide Margrethe – Svindinge, 7.8.1764, II 86, ~ Niels Laursen
Nielsdatter, Karen – Svindinge, 16.2.1745, I 193, -L, ~ Hans Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Frørup, 14.7.1754, I 257, ~1 Gudsen Rasmussen 24.12.1746, I 202, ~2 Frederich Jacobsen 29.3.1768, II 119 (~2 Mette Clausdatter)
Nielsdatter, Maren – Lamdrup, 14.6.1744, I 191, ~ Hans Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Svindinge, 12.3.1784, II 274, ~1 Christen …, ~2 Johan Jensen
Nielsdatter, Maren – Svindinge, 4.2.1784, II 271, ~1 Mads Nielsen 13.6.1757, I 271, ~2 Jørgen Olesen
Nielsen, Anders – Svindinge, 21.8.1769, II 149, ~ Maren Christensdatter
Nielsen, Hans – Katteballe, Svindinge, 11.3.1743, I 182, enke Anna Hansdatter 28.7.1751, I 232 (~2 Pelle Nielsen)
Nielsen, Kjeld – Øksendrup, 10.9.1769, II 150, ~1 …, ~2 Karen Rasmusdatter 12.8.1783, II 267 (~2 Peder Madsen)
Nielsen, Knud – Øksendrup, 5.2.1770, II 154, ~ Karen Andersdatter
Nielsen, Laurs – Svindinge, 7.3.1786, II 284, ~1 Maren Jørgensdatter 3.8.1772, II 198, ~2 Birthe Larsdatter 7.3.1812, 167, 170
Nielsen, Mads – Svindinge, 13.6.1757, I 271, ~1 Maren Andersdatter Koch 5.10.1747, I 204 (~1 Rasmus Jensen 6.3.1742, I 192), ~2 Maren Nielsdatter 4.2.1784, II 271 (~2 Jørgen Olesen)
Nielsen, Ole – Taarup ved Kongshøj, 30D, 16.3.1733, I 134, ~ Karen Olesdatter
Nielsen, Peder – Galdbjærg, 2.8.1768, II 136, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Peder – møller, Lamdrup Mølle, 13.7.1803, 104, ~1 Karen Rasmusdatter 10.5.1788, II 290, ~2 Karen Hansdatter
Nielsen, Peder – ungkarl, Langaa, afk. 26.3.1768, II 119, -L, (moder; enke Sophia Adolphsdatter efter Niels Pedersen 31.12.1758, II 208 Rygaard, ~2 Hans Bjerg)
Nielsen, unge Hans – Katteballe, Svindinge, 22.4.1744, I 190, ~ Maren Christensdatter (~2 Anders Nielsen)
Olesdatter, Anne – Svindinge, 31.7.1732, I 131, -L, ~ Hans Jensen
Olsen, Michel – Øksendrup, 8.3.1768, II 114, ~ Margrethe Pedersdatter
Olufsdatter, Karen – Rødemølle, 22.2.1740, I 161, ~ møller Hans Andersen
Olufsdatter, Malene – Lamdrup, 22.5.1751, I 220, ~ Peder Rasmussen, + gaardafstaaelse og aftægt
Olufsdatter, Maren – Svindinge, 12.2.1744, I 188, ~1 Sohne Rasmussen 13.4.1729, I 80, ~2 Christen Jensen 8.5.1751, I 219 (~2 …)
Ovesdatter, Kirsten – Svindinge, 20.1.1784, II 270, ~ Hans Pettersen
Pedersdatter, Anna Sophie – Lamdrup, 24.1.1765, II 89, ~ gaardmand Niels Pedersen Greve, (hendes fader Peder Espensen i Lamdrup)
Pedersdatter, Anne – Øksendrup, 25.3.1757, I 268, ~1 Rasmus Hansen 12.1.1720, I 2, ~2 gl. Hans Rasmussen
Pedersdatter, Barbara – Taarup, 11.5.1752, I 242, ~1 Niels …, ~2 Niels Rasmussen
Pedersdatter, Birthe – Lamdrup, 12.3.1777, II 244, ~ Hendrich Jørgensen
Pedersdatter, Gjertrud – Svindinge, 30D, 24.11.1761, II 26, -L
Pedersdatter, Karen – Frørup, 1.11.1782, I 260, -L, ~ Laurs Nielsen Kürt, (moder; enke Anne Larusdatter efter Peder …), (~2 Anne Knudsdatter 28.10.1784, II 278, (fader Knud Madsen)
Pedersdatter, Karen – Svindinge, 13.4.1784, II 273, ~ Jacob Hansen 19.6.1789, II 300 (~ Gjertrud Andersdatter)
Pedersdatter, Karen – Svindinge, 21.1.1784, II 271, ~ smed Rasmus Bondesen
Pedersdatter, Maren – barn, Svindinge, 14.6.1763, II 60, -L, (fader; Peder Nielsen i Vormark)
Pedersdatter, Maren – Lamdrup, 25.1.1749, I 209, ~ Hans Mortensen 30.9.1755, I 263 (~2 Sara Michelsdatter)
Pedersdatter, Maren – Tangaa, 30.10.1783, II 269, ~ Rasmus Hermandsen
Pedersdatter, Maren – Øksendrup, 10.6.1774, II 230, ~ gaardmand Laurs Jørgensen (L. J. Væver), (~2 Anne Dorthe Rasmusdatter 10.4.1782, II 254)
Pedersdatter, Mette – Øksendrup, 16.2.1733, I 133, ~1 Hans Nielsen Boye 3.5.1723, I 21, ~2 Peder Pedersen Boye 12.11.1761, II 25 (~2 Kirsten Jensdatter 7.3.1760, II 11)
Pedersen, Anders – Frørup, 18.3.1737, I 154, ~ Anna Christensdatter
Pedersen, Christen – Svindinge, 8.12.1778, II 249, -L, ~ Ellen Hansdatter
Pedersen, Christen – Øksendrup, 28.12.1752, I 242, ~ Dorthe Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – Langaa, 15.10.1768, II 139, ~1 Mette Larsdatter 13.1.1752, II 163 Rygaard (~1 Rasmus …), ~2 Maren Christophersdatter 4.4.1772, II 196 (~2 Peder Jørgensen)
Pedersen, Hans – Langaa, 8.6.1775, II 233, -L, ~ Sidsel Jørgensdatter, (moder; enke Christentze Jensdatter efter Peder Hansen 18.7.1737, II 65 Rygaard)
Pedersen, Hans – Svindinge, 20.6.1744, I 191, enke Anna Knudsdatter 31.8.1745, I 194, (~2 Laurs Laursen)
Pedersen, Jacob – smed, Svindinge, 1.6.1723, I 27, ~ Lucie Elisabeth Buchwalder 31.8.1732, I 103 (~2 kroholder og birkeskriver Hans Casper Jerring 19.12.1752, I 247)
Pedersen, Jens – Svindinge, 7.7.1778, II 246, ~ Anna Helvig Rasmusdatter 3.3.1789, II 293 (~1 Anders Poulsen 26.6.1764, II 84, ~3 Laurs Andersen)
Pedersen, Johan – Taarup, 18.9.1776, II 241, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Jørgen – smed, Øksendrup, 4.6.1776, II 240, ~ Anna Rasmusdatter
Pedersen, Jørgen – Svindinge, 17.5.1746, I 197, ~1 Karen Larsdatter 9.2.1735, I 151, ~2 Karen Madsdatter 14.4.1752, I 240 (~2 Mads Jørgensen)
Pedersen, Lars – Taarup, 10.10.1757, I 273, ~ Birte Rasmusdatter
Pedersen, Laurs – Koledshuset, 25.3.1788, II 290, ~ Berte Andersdatter
Pedersen, Mads – væver, Øksendrup, 15.4.1783, II 263, -L
Pedersen, Michel – Lamdrup, 11.11.1769, II 150, ~1 Magdalene Hansdatter 15.3.1758, I 276, ~2 Anna Maria Poulsdatter 7.6.1760, II 12, ~3 Kirsten Nielsdatter 22.5.1793, 25 (~2 Peder Larsen)
Pedersen, Niels – Brænderup, 6.3.1784, II 272, ~ Inger Ulrichsdatter
Pedersen, Niels – Langaa, 31.12.1758, II 208 Rygaard, ~ Anna Sophie Adolphsdatter 5.10.1775, II 237 (~2 Hans Bjerg)
Pedersen, Peder – enkemand, Øksendrup, (P. P. Boye) 9, 12.11.1761, II 25, ~1 Mette Pedersdatter 16.2.1733, I 133 (~1 Niels Hansen Boye 3.5.1823, I 21), ~2 Kirsten Jensdatter 7.3.1760, II 11
Pedersen, Peder – Lamdrup, 10.7.1758, I 286, ~1 Johanne Rasmusdatter 8.3.1744, I 189, ~2 Mette Rasmusdatter 28.10.1766, II 105 (~2 Søren Jacobsen)
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Svindinge, 17.4.1781, II 253, -L, (moder; enke Maren Rasmusdatter efter Peder Rasmussen, 29.3.1768, II 117, ~2 Peder Ditlevsen)
Pedersen, unge Anders – Langaa, 20.3.1768, II 123, ~1 Gjertrud Laursdatter 16.8.1760, II 220 Rygaard, ~2 Anna Sophie Hansdatter
Pettersen, Casper – Kongshøj, 1.8.1768, II 135, ~ Anne Jespersdatter
Pettersen, Hans – Svindinge, 13.8.1796, 62, ~1 Kirsten Ovesdatter 20.1.1784, II 270, ~2 Anne Kirstine Hansdatter
Piil, Hans Rasmussen – Galdbjærg, 21.12.1774, II 231, ~ Maren Rasmusdatter
Poulsdatter, Anna Helvig – enke, Svindinge, 10.4.1765, II 94, ~ Rasmus Knudsen
Poulsdatter, Anna Maria – Lamdrup, 7.6.1760, II 12, ~ Michel Pedersen
Poulsdatter, Inger – Øksendrup, 6.6.1783, II 266, ~ Peder Poulsen Wülle
Poulsdatter, Johanne – Svindinge, 11.3.1744, I 190, ~1 Hans …, ~2 Jacob Urtemand
Poulsdatter, Maren – Kongshøj, 12.2.1772, II 195, ~1 Jens …, ~2 Rasmus Jensen
Poulsen, Anders – Svindinge, 26.6.1764, II 84, ~1 Karen Hansdatter 14.1.1747, I 203, (~1 Mads Laursen 20.11.1727, I 77), ~2 Anne Helvig Rasmusdatter 3.3.1789, II 293, (~2 Jens Pedersen 7.7.1778, II 246, ~3 Laurs Andersen)
Poulsen, Anders – Taarup, 7.5.1765, II 98, ~ Maren Jørgensdatter, (~1 Hans Laursen 6.2.1748, I 205), + gaardafstaaelse og aftægt
Poulsen, Casper – Brænderup, 2.3.1791, 5, ~1 Karen Rasmusdatter 17.2.1774, II 228, ~2 Anne Nielsdatter
Poulsen, Claus – skolemester, Taarup, 30.7.1733, I 141, ~ Anna Pedersdatter
Poulsen, Hans – Kongshøj, 19.8.1782, II 258, ~1 Maren Rasmusdatter 12.5.1779, II 250, ~2 Ellen Rasmusdatter
Poulsen, Peder – skrædder, Øksendrup, 10.5.1768, II 127, ~ Karen Pedersdatter
Poulsen, Peder – urtemand, Øksendrup, 24.3.1768, II 125, ~ Karen Madsdatter
Poulsen, Thomas – Frørup, 7.11.1732, I 132, ~ Maren Madsdatter
Rasmusdatter 8.3.1744, I 189), ~2 Søren Jacobsen
Rasmusdatter, Anna – Svindinge, 13.11.1743, I 187, ~ Rasmus Laursen Kürt 21.8.1762, II 47 (~2 Kirsten Hansdatter)
Rasmusdatter, Anne – Frørup, og ægtefælle Jens Gudsen 1.8.1782, II 257
Rasmusdatter, Anne – Svindinge, 21.8.1775, II 235, -L, ~ Jeppe Andersen
Rasmusdatter, Anne Dorthe – Øksendrup, 10.4.1782, II 254, ~ væver Laurs Jørgensen
Rasmusdatter, Anne Helvig – Svindinge, 3.3.1789, II 293, ~1 Anders Poulsen 26.6.1764, II 84 (~1 Karen Hansdatter 14.1.1747, I 203), ~2 Jens Pedersen 7.7.1778, II 246, ~3 Laurs Andersen
Rasmusdatter, Dorthe – Langaa, 23.4.1773, II 201, -L, ~ Hans Christophersen
Rasmusdatter, Johanne – Lamdrup, 8.3.1744, I 189, ~ Peder Pedersen 10.7.1758, I 286 (~2 Mette Rasmusdatter 28.10.1766, II 105)
Rasmusdatter, Karen – Brænderup, 17.2.1774, II 228, ~ Casper Poulsen
Rasmusdatter, Karen – Lamdrup Mølle, 10.5.1788, I 290, ~ møller Peder Nielsen
Rasmusdatter, Karen – Øksendrup, 12.8.1783, II 267, ~1 Kjeld Nielsen 10.9.1769, II 150 (~1 …), ~2 Peder Madsen
Rasmusdatter, Maren – Kongshøj, 12.5.1779, II 250, ~1 Anders …, ~2 Hans Poulsen
Rasmusdatter, Maren – Lamdrup, 10.3.1788, II 289, ~ Niels Jørgensen
Rasmusdatter, Maren – enke, Svindinge, 5.2.1730, I 71, efter Peder Larsen 19.4.1727, I 68
Rasmusdatter, Maren – Svindinge, 6.11.1782, II 261, ~ Laurs Rasmussen
Rasmusdatter, Margrethe – Taarup, 22.11.1755, I 264, ~ Anders Larsen (og dennes 2. hustru Maren Jørgensdatter 11.5.1763, II 54)
Rasmusdatter, Mette – Lamdrup, 28.10.1766, II 105, ~3 Peder Pedersen 10.7.1758, I 286 (~1 Johanne
Rasmusdatter, Mette Magdalene – Svindinge, 24.12.1782, II 262, ~ indsidder Rasmus Jensen
Rasmusen, Knud – Galdbjærg, 24.7.1770, II 156, ~1 …, ~2 Karen Jacobsdatter
Rasmussen, Christen – Langaa, 31.7.1767, II 111, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, gl. Hans – Øksendrup, (1763 unge), 15.8.1778, II 247, ~1 Kirsten Hansdatter 2.11.1763, II 66, ~2 Karen Jensdatter 2.8.1812, 177, 183 (~2 Peder Pedersen)
Rasmussen, gl. Hans – Øksendrup, 1.10.1763, II 68, -L, ~1 Anne Pedersdatter 25.3.1757, I 268 (~1 Rasmus Hansen 12.1.1720, I 2), ~2 Mette Madsdatter
Rasmussen, gl. Peder – Svindinge, 31.3.1757, I 267, ~ Maren Knudsdatter (~2 Peder Jespersen)
Rasmussen, gl. Sohne – Svindinge, 9.6.1786, II 286, enke og indsidderske Gjertrud Hansdatter 26.8.1788, II 295
Rasmussen, Gudsen – Frørup, 24.12.1746, I 202, ~ Maren Nielsdatter 14.7.1754, I 257 (~2 Frederich Jacobsen 29.3.1768, II 119)
Rasmussen, Jens – enkemand, Frørup (af Rashenbjærg Gods), død i Svindinge, 22.4.1763, II 51, ~ …
Rasmussen, Jørgen – ungkarl, Langaa, 1.8.1778, II 197, -L, (moder; enke Anne Rasmusdatter enke Rasmus …, Galdbjærg)
Rasmussen, Knud – indsidder, Svindinge, afk. 10.2.1755, I 259, ~ Anne Marie Knudsdatter
Rasmussen, Niels – Langaa, 17.4.1764, II 235 Rygaard, ~  Mette Stephansdatter 7.6.1768, II 132 (~2 Hans Hansen)
Rasmussen, Niels – Svindinge, 4.11.1788, II 291, ~ Abel Sohnesdatter
Rasmussen, Niels – Taarup, 30D, 14.2.1764, II 76, ~ Barbara Pedersdatter 11.5.1752, I 242 (~1 Niels …), ~2 Maren Knudsdatter
Rasmussen, Niels – ved Stranden, Frørup, 15.9.1768, II 146, ~ Maren Laursdatter
Rasmussen, Peder – Svindinge, 29.3.1768, II 117, ~1 Karen Laursdatter 19.12.1748, I 208, ~2 Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – Øksendrup, 4.6.1783, II 265, ~ Maren Hansdatter 7.6.1768, II 131, ~ Apelone Madsdatter 14.3.1786, II 284 (~2 Peder Jensen)
Rasmussen, Poul – Øksendrup, 1.2.1765, II 92, ~ Bodil Jørgensdatter
Rasmussen, Rasmus – Tangaa, 25.4.1753, I 246, ~ Birte Rasmusdatter
Rasmussen, Rasmus – Tangaa, 29.5.1765, II 100, ~1 Anna Cathrine Kjeldsdatter 22.6.1763, II 75, ~2 Kirsten Sørensdatter
Rasmussen, Sohne – Svindinge, 13.4.1729, I 80, ~ Maren Olufsdatter 12.2.1744, I 188 (~2 Christen Jensen 8.5.1751, I 219
Rasmussen, unge Peder – Øksendrup, 8.3.1774, II 229, ~ Anne Poulsdatter
Reinholdtsen, Anders – Galdbjærg, 10.9.1768, II 137, ~ Mette Nielsdatter (~1 Anders Mortensen 20.6.1758, II 204 Rygaard, -L)
Schiedknægts, Johan Henrich – ugift og fhv. gartner, paa Glorup, 20.3.1770, II 202, -L
Skov, Rasmus – 13.7.1748, I 206, ~ Dorthe Jørgensdatter
Sohnesen (Sonnesen), Hans – Svindinge, 10.2.1787, II 287, -L, ~ Kirstine Madsdatter, (moder; Gjertrud Hansdatter)
Sohnesen, Rasmus – Svindinge, 22.4.1749, I 210, ~ Karen Hansdatter (~1 Rasmus Knudsen 22.2.1741, I 166, ~3 Mads Andersen)
Sonnesdatter, Zidsel – Svindinge, 10.4.1765, II 93, ~ Rasmus Jørgensen 1.4.1776, II 239 (~2 Karen Hansdatter)
Stephansdatter, Mette – Langaa, 7.6.1768, II 132, ~1 Niels Rasmussen 17.4.1764, II 235 Rygaard, ~2 Hans Hansen
Svarrer, Anders Hansen – Svindinge, 18.3.1737, I 152, ~ Karen Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Sørensdatter, Anne – Øksendrup, 3.11.1779, II 252, ~ indsidder Mads Nielsen Kürt
Sørensdatter, Maren – Frørup, 8.6.1740, I 161, ~ Jacob Madsen
Sørensen, Christopher – Langaa, 21.11.1770, II 192, ~1 Maren Pedersdatter 13.2.1762, II 225 Rygaard, ~2 Sidsel Jensdatter
Sørensen, Jens – Taarup, 31.1.1779, II 249, ~ Marie Rasmusdatter
Sørensen, Mogens – møller, Rødemølle, 30D, 14.4.1758, I 284, ~ Sophie Andersdatter 4.9.1761, II 18 (~2 møller Peder Nielsen)
Sørensen, Peder – skoleholder, Svindinge, 24.4.1724, I 37, ~1 …, ~2 Johanna Christensdatter
Tambour, Laurs Jørgensen – gaardmand, Svindinge, 15.10.1782, II 260, ~1 Karen Jensdatter 28.2.1763, II 50, ~2 Karen Andersdatter
Thomasdatter, Ellen – Taarup, (E. T. Eirup), 14.10.1782, II 259, ~ Hans Jørgensen
Thomasdatter, Karen – Fiskerhuset, Frørup, 10.2.1735, I 152, ~1 Johan …, ~2 Rasmus Michelsen
Thomasen, Michel – ved Stranden, Frørup, 28.5.1770, II 155, ~ Karen Pedersdatter
Thomasen, Rasmus – Kongshøj, 11.11.1775, II 237, -L, ~ Anna Kirstine Pettersdatter
Thøgersen, Peder – enkemand og kromand, Svindinge Kro, 24.12.1770, II 167, efter Anna Øllegaard Jerring 1.5.1770, II 161, -L
Voigt, Johan Gotfried – Svindinge, ugift snedkersvend, 21.1.1766, II 105, -L
Zimmermand, Hans Nielsen – Frørup, 6.12.1733, I 144, -L, ~ Anna Christensdatter
Zimmermand, Peder Rasmussen – Frørup, 13.6.1757, I 269, ~ Dorthe Larsdatter 27.12.1775, II 239 (~2 Friderich Jørgensen)