Damsbo Gods 1720-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Damsbo Gods 1720-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - Haastrup, 31.8.1740, 62, ~ Peder Mose
…, … - Jordløse, 11.7.1730, 14, ~ gaardmand Niels Larsen
…, … - Jordløse, 27.8.1743, 85, -L, ~ Knud Hansen Smed
…, Anne Margrethe – enke, Jordløse, 12.6.1758, 131, efter Christian Henriksen
Ambrod, Frantz Henrik – tjenestekarl, Jordløse, 11.3.1837, 69, -L
Andersdatter, Else – Jordløse, 20.5.1838, 90, -L, ~ gaardmand Niels Hansen Banke 2.7.1838, 92, 103, -L
Andersdatter, Karen – enke, Jordløse, 19.3.1847, 163, 172, efter Rasmus Nielsen Palle 4.12.1830, 31, 32, -L
Andersdatter, Maren – enke, Haastrup, 19.8.1838, 94, 99, efter gaardmand Mads Madsen 8.1.1837, 67, 75
Andersdatter, Maren – Haastrup, 4.7.1776, 297, ~ husmand og snedker Lars Pedersen 23.10.1791, 429, 433, 440, (~2 Grethe Clausdatter 11.10.1783, 327, ~3 Anne Hansdatter)
Andersen (Hjulmand), Rasmus – aftægtsmand, Jordløse, 9.9.1830, 29, 31, ~ Karen Larsdatter 9.11.1827, 815, (~1 gaardmand Jens Rasmussen 12.11.1811, 646)
Andersen, Hans – 9 aar, 13.5.1823, 749
Andersen, Hans – gaardmand, Jordløse, 3.10.1844, 125, 148, ~ Johanne Hansdatter
Andersen, Henning – husmand, Haastrup, 3.5.1838, 80, 99, -L, ~ Dorthea Christensdatter 4.1.1838, 75, 76, -L
Andersen, Jeppe – Jordløse, 21.8.1754, 94, ~ Maren Larsdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Jordløse, 4.9.1849, 185, 186, ~ Kirsten Jensdatter, 2.3.1846, 139, 151
Axelsdatter, Christiane – Jordløse, 8.9.1798, 521, ~ gaardfæster Peder Rasmussen Høisgaard
Axelsdatter, Maren – Jordløse, 1.2.1787, 371, ~ gaardmand Jørgen Rasmussen Høysgaard 25.3.1791, 406, 424, (~2 Apalone Eriksdatter, 4.2.1811, 631, ~2 Peder Madsen)
Banke, Niels Hansen – gaardmand, Jordløse, 2.7.1838, 92, 103, -L, ~ Else Andersdatter 20.5.1838, 90, -L
Bech, Jens Jørgensen – gaardmand, Jordløse, afstaaelse 4.5.1809, 605, død 1811, ~ Kirsten Andersdatter, (~1 Mads Jørgensen 5.12.1769, 247)
Bech, Mads Jensen – gaardmand, Jordløse, 12.2.1847, 156, 161, ~ Maren Hansdatter
Biegaard, Christen Pedersen – Haastrup, 4.9.1754, 107, ~ Maren Nielsdatter 4.11.1762, 167, (~2 gaardmand Peder Nielsen Biegaard 13.8.1767, 203, ~2 Anne Hansdatter, ~2 Peder Larsen 6.4.1789, 378)
Biegaard, Peder Nielsen – gaardmand, Hastrup, 13.8.1767, 203, ~1 Maren Nielsdatter 4.11.1762, 167, (~1 Christen Pedersen Biegaard 4.9.1754, 107), ~2 Anne Hansdatter, (~2 Peder Larsen 6.4.1789, 378)
Brun, Anders (hedder Anders Nielsen Brun) – gaardmand, Falsled, ..6.1740, 60, -B, ~1 Karen Nielsdatter 10.1.1737, 37, (~1  Peder …), ~2 Anne Erichsdatter 13.9.1741, 69, (~1  Hans Christensen 14.2.1737, 39)
Brun, Anders (hedder Anders Rasmussen, men kaldes Anders Brun) – gaardmand, 28.6.1757, 126, ~1 Anne Erichsdatter 13.9.1741, 69, (~1 Anders Brun [Anders Nielsen Brun] ..6.1740, 60), ~2 Maren Hansdatter, (~2 Christian Jensen 1.7.1762, 156, -B)
Bærentsdatter, Johanne – pigebarn, Jordløse, 21.5.1826, 770
Christensdatter, Ane Margrethe – pigebarn, Haastrup, 29.7.1821, 728
Christensdatter, Ane Margrethe – pigebarn, Haastrup, 8.2.1790, 392, ~ Claus Pedersen Møller 13.3.1825, 753, (~2 Karen Høst 10.12.1822, 741, 746 ,749, -L)
Christensdatter, Dorthea – Haastrup, 4.1.1838, 75, 76, -L, ~ husmand Henning Andersen 3.5.1838, 80, 99, -L
Christensdatter, Maren – Haastrup, 18.5.1830, 24, 32, ~ gaardmand Hans Hansen Mose 27.1.1804, 564
Christensdatter, Maren - Jordløse, 13.12.1840, 108, 109, ~ husmand Rasmus Nielsen, (~2 Caroline Hansdatter)
Christensen, Anders – Haastrup, 30.1.1735, 55, ~ Kirsten Bertelsdatter
Christensen, Hans – 2 aars dreng, Haastrup, 18.3.1826, 260
Christensen, Hans – husmand, Haastrup, 29.5.1766, 190, ~1 Anne Rasmusdatter 11.6.1735, 34, ~2 Karen Rasmusdatter
Christensen, Hans – Haastrup, 14.2.1737, 39, ~1 …, ~2 Anne Eriksdatter
Christensen, Hans – indsidder, Haastrup, 14.5.1831, 46, ~ …
Christensen, Lars – aftægtshusmand, Jordløse, 12.5.1846, 139, 151, ~ Anne Larsdatter 24.12.1832, 51, 58, (~1 husmand Hans Pedersen 16.12.1818, 693)
Christensen, Niels – gaardmand, Haastrup, 26.1. 1831, 34, 38, 44, ~1 Karen Larsdatter 17.3.1826, 760, 6, ~2 Karen Larsdatter
Christensen, Ole – gaardmand, Haastrup, 4.9.1754, 104, ~ Kirsten Pedersdatter 8.3.1781, 316, (~2 Peder Frandsen 7.6.1806, 591, ~2 Johanne Jørgensen 26.2.1812, 649, 662, ~2 gaardmand Hans Pedersen)
Christiansen, Rasmus – indsidder, Jordløse, 23.4.1836, 66, enke Karen Pedersdatter 11.7.1844, 125
Christoffersen, Peder – gaardmand, Haastrup, 16.5.1825, 759, enke Anne Kirstine Jensdatter 18.1.1834, 61
Christophersen, Jørgen – skrædder, Jordløse, 26.1.1837, 69
Christophersen, Niels – Jordløse, og hustru Anne Jensdatter, begge døde 1750, 18.8.1754, 109
Christophersen, Peder – aftægtsgaardmand, Haastrup, 16.5.1825, 759, ~ Anne Kirstine Jensdatter 18.1.1834, 61
Clausdatter, Anne Cathrine – pige, Jordløse, 13.4.1849, 179, -L
Clausdatter, Dorothea – Haastrup, 11.10.1783, 327, ~ husmand og snedker Lars Pedersen 23.10.1791,429, 433, 440, (~1 Maren Andersdatter 4.7.1776, 297, ~3 Anne Hansdatter)
Clausdatter, Kirsten – enke, Haastrup, 13.4.1833, 50, 53, efter gaardmand Peder Hansen Greve 16.5.1825, 759
Ellegaard, Rasmus – Ellegaard, 21.6.1748, 70, ~ … Findsdatter
Erichsdatter, Karen – Haastrup, 17.2.1797, 515, ~ indsidder Jørgen Larsen
Erichsdatter, Margarethe – almisselem, Jordløse, 11.1.1792, 436
Erichsen, Niels – husmand, Haastrup, 13.2.1828, 10, ~ …
Eriksdatter, Anne – død i Falsled, 13.9.1741, 69, ~1 Anders Brun [Anders Brun Nielsen], ~2 Anders Rasmussen [kaldet Anders Brun]
Eriksdatter, Apolone – Jordløse, 4.2.1811, 631, ~1 Jørgen Rasmussen Høysgaard 25.3.1791, 406, 424, (~1 Maren Axelsdatter 1.2.1787, 331), ~2 gaardmand Peder Madsen 14.5.1839, 102, 134, (~2 Kirstine Andersdatter)
Eriksdatter, Maren – enke, Jordløse, 25.3.1840, 106, efter husmand Hans Larsen (kb.)
Eriksdatter, Maren - Jordløse, 15.2.1832, 50, 51, 80, ~1 Jørgen …, ~2 gaardmand Mads Jørgensen 9.1.1848, 172, 179, -L
Eriksdatter, Maren – Jordløse, 29.6.1846, 140, ~1 husmand Rasmus Larsen 8.1.1838, 76 ,79, 85, ~2 husmand Hans Pedersen  
Frandsen, Jørgen – husmand, Haastrup, 19.3.1768, 212, ~ Mette Pedersdatter
Frandsen, Jørgen – Jordløse, 17.7.1739, 46, ~ …
Frandsen, Peder – gaardmand, Haastrup, 7.6.1806, 591, ~1 Kirsten Pedersdatter 8.3.1781, 316, (~1 Ole Christensen 4.9.1754, 104), ~2 Johanne Jørgensdatter 26.2.1812, 649, 662, (~2 Hans Pedersen)
Frandsen, Rasmus – 25.4.1757, 123, -L, ~1 Dorthe Nielsdatter 15.7.1753, 81, (~1 husmand Mogens Christian Johansen 8.3.1745,87, ~1 Christiane Sophie Brobierge), ~2 Berte Nielsdatter
Greve, Anders Pedersen – gl. ungkarl, Jorløse, 11.9.1790, 401, -L
Greve, Anders Pedersen – gaardmand, Haastrup, afstaaelse 14.10.1809, 608, ~ Karen Rasmusdatter død 1817
Greve, Anders Pedersen – ungkarl, Hastrup, 14.11.1822, 136, -L
Greve, Claus Pedersen – gaardmand, Jordløse, 25.12.1828, 11, 22, ~ Maren Pedersdatter
Greve, Hans – gaardmand, Jorløse, afstaaelse, 27.10.1782, 322, ~ …
Greve, Hans Pedersen – husmand, Jordløse, 25.11.1839, 105, 158, ~ Kirsten Pedersdatter
Greve, Jørgen Pedersen – gaardfæster, Haastrup, 17.2.1810, 616, -L, ~ Maren Pedersdatter, død 1796, 3.11.1801, 537, -L
Greve, Karen Pedersdatter – Hastrup, 11.12.1771, 262, -L, ~ Anders Jensen
Greve, Peder Hansen – gaardmand, Haastrup, 16.5.1825, 759, enke Kirsten Clausdatter 13.4.1832, 50, 53
Greve, Peder Pedersen – gaardmand, Haastrup, 25.5.1848, 174, 176, ~ Margrehte Hansdatter
Greve, Rasmus – gaardfæster, Jorløse, 24.4.1813, 671, ~ Anne Jørgensdatter 20.9.1839, 105, (~2 Anders Hansen 9.12.1833, 57, 59, 61, -L)
Greve, unge Hans Pedersen – Hastrup, 18.3.1811, 637, 666, ~1 Apolone Jørgensdatter 14.2.1794, 483, 491, -L, ~2 Mette Pedersdatter 18.2.1811, 634, 666, (~1 Claus Pedersen død 1756, ~2 Hans Pedersen 20.12.1779, I 193 (Løgismose skp.)
Hansdatter, Anna – Jordløse, 26.6.1793, 470, ~ husmand Lars Nielsen
Hansdatter, Anne – 2.1.1816, 687, ~ gaardmand Peder Andersen
Hansdatter, Anne – 21.8.1754, 95, ~ Peder Pedersen Bech
Hansdatter, Anne – enke, Hastrup, 2.1.1816, 687, efter Peder Andersen
Hansdatter, Anne (Anna) – Hastrup, 23.3.1798, 520, ~ husfæster Henning Andersen Skrædder
Hansdatter, Anne – Haastrup, 13.9.1833, 54, ~ gaardmand Hans Hansen (den ældre) 23.7.1842, 112, 117, (~2 Maren Knudsdatter)
Hansdatter, Anne – Jordløse, 18.12.1829, 24, ~ skrædder og husmand Jørgen …
Hansdatter, Anne – Jordløse, 21.8.1754, 95, ~ Peder Pedersen Bech
Hansdatter, Anne – Jorløse, 26.1.1796, 509, -L, ~ Rasmus Jørgensen, (~1 Anne Cathrine Nielsdatter 19.5.1789, 383, -L)
Hansdatter, Anne – pigebarn, Hastrup, 14.9.1826, 779
Hansdatter, Dorthe – tjenestepige, Haastrup, 11.10.1846, 142, -L
Hansdatter, Johanne – Jordløse, 8.7.1836, 66
Hansdatter, Johanne – Jordløse, 9.8.1833, 53
Hansdatter, Karen – 1 aars pige, Jorløse, 30.4.1826, 769
Hansdatter, Karen – Jordløse, 11.11.1821, 728, ~ husmand Hans Madsen
Hansdatter, Karen – Jordløse, 22.2.1809, 598, ~ gaardmand Mads Nielsen
Hansdatter, Karen – Jordløse, 27.2.1850, 188, ~ husmand Mads Jensen
Hansdatter, Karen – Jorløse, 23.4.1783, 323, -L, ~ gaardmand Mads Hansen 6.2.1786, 343, -L, (~2 Karen Jørgensdatter)
Hansdatter, Kirsten – Jordløse, 31.3.1829, 16, ~ indsidder Søren Hansen
Hansdatter, Kirsten – Jordløse, 31.3.1831, 41, 48, ~ indsidder Peder Hansen 13.12.1849, 186, (~2 Mette Kirstine Pedersdatter 14.3.1847, 161)
Hansdatter, Maren – afstaaelse 27.6.1812, 659, skifte 6.3.1824, 757, ~ gaardmand Rasmus Nielsen 17.2.1785, 332 (~1 Else Pedersdatter 10.8.1763, 175), ~2 gaardmand Lars Madsen 16.6.1800, 526
Hansdatter, Maren – barn, Hastrup, 10.11.1815, 685, -L
Hansdatter, Maren – Jordløse, 2.8.1850, 190, ~ husmand og skrædder Rasmus Pedersen
Hansdatter, Maren (kb.) – Jorløse, 27.2.1832, 50
Hansdatter, Margrethe – Jordløse, 18.10.1784, 330, ~ indsidder Peder Nielsen
Hansdatter, Margrethe Kirstine – 14 dage gl., Damsboe, 4.3.1822,729
Hansdatter, Mette – enke, Jordløse, 18.5.1835, 65, 66, efter gaardmand Mads Nielsen 17.7.1829, 22
Hansen (Banke), Niels – gaardmand, Jordløse, 2.7.1838, 92, 103, -L, ~ Else Andersdatter 10.5.1838, 90, -L
Hansen (den ældre), Hans – gaardmand, Haastrup, 23.7.1842, 112, 117, ~1 Anne Hansdatter, 13.9.1833, 54, ~2 Maren Knudsdatter
Hansen (Greve), Peder – gaardmand Haastrup, 16.5.1825, 759, enke Kirsten Clausdatter 13.4.1832, 50, 53
Hansen (Mose), Hans – gaardmand, Haastrup, 27.10.1804, 564, enke Maren Christensdatter 18.5.1830, 24, 32
Hansen (Voigt), Jacob – avlsforvalter, Jordløse, 30.10.1847, 167, 169, 173, 175, 176, -L
Hansen (Wognsen), Hans – husmand og snedker, Haastrup, 7.3.1842, 112, ~ …
Hansen, Anders – gaardmand, Jorløse, 9.12.1833, 53, 59, 61, -L, ~ Anne Jørgensdatter 20.9.1839, 105, (~1 gaardmand Rasmus Hansen Greve 24.4.1813, 671)
Hansen, Anders – Jordløse, 24.1.1836, 66
Hansen, Anders – smed, Jordløse, 25.1.1735, 26, ~1 …, ~2 … Erichsdatter
Hansen, Axel – matros, Jordløse, 1.10.1842, 115, -L
Hansen, Christen – aftægtsmand, Haastrup, 26.6.1847, 164, 172, ~ …
Hansen, Christen – dreng, Hastrup, 5.5.1821, 728
Hansen, Christopher – dreng, Jorløse, 6.12.1823, 755
Hansen, gl. Christen – aftægtsmand, Hastrup, 6.2.1823 ,746, ~ …
Hansen, Hans – barn, Haastrup, 10.11.1815, 685, -L
Hansen, Hans – dreng, Haastrup, 21.6.1821, 717, (fader; Hans Olsen)
Hansen, Hans – husmand, Haastrup, 31.5.1850, 188, 189, ~ Sidsel Pedersdatter
Hansen, Hans – Jorløse, 27.8.1754, 100, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Hans – ungkarl og matros, Jordløse, 12.11.1847, 167, -L
Hansen, Hans – ungkarl og smedesvend, Jordløse, 15.12.1777, 303
Hansen, Jørgen – gaardmand, Jordløse, 6.4.1829, 16, 17, 24, ~1 Maren Jensdatter 10.8.1802, 540, ~2 Kirsten Pedersdatter
Hansen, Jørgen – indsidder, Haastrup, 22.1.1839, 99, ~ Ane Pedersdatter 17.5.1827, 783
Hansen, Jørgen – indsidder, Jordløse, 1.4.1836, 66, ~ …
Hansen, Jørgen – ungkarl, Damsbo, 10.7.1739, 45, -L
Hansen, Lars – gaardmand, Haastrup, afstaaelse, 12.11.1874, 285, ~ …
Hansen, Lars – tjenestedreng, Haastrup, 8.2.1827, 779
Hansen, Mads – aftægtsmand, Haastrup, 23.4.1825, 759
Hansen, Mads – dreng, Jordløse, 31.5.1826, 770
Hansen, Mads – gaardmand, Jordløse, 6.2.1786, 343, -L, ~1 Karen Hansdatter 23.4.1783, 323, -L, ~2 Karen Jørgensdatter
Hansen, Mads – ungkarl, Jordløse, 16.7.1822, 733, 736, 740
Hansen, Niels – Aherup, 19.7.1748, 74, ~ Maren Madsdatter
Hansen, Ole – indsidder, Haastrup, 18.11.1828, 10, ~ …
Hansen, Peder – drengebarn, Haastrup, 24.5.1823, 749
Hansen, Peder – husmand, Hattebækhuse, 11.12.1809, 610, ~ Maren Sørensdatter
Hansen, Peder – Haastrup, 4.3.1754, 105, ~ Birte Jørgensdatter
Hansen, Peder – indsidder, Haastrup, 13.12.1849, 186, ~1 Kirsten Hansdatter 31.3.1831, 41, 48, ~2 Mette Kirstine Pedersdatter 14.3.1847, 161
Hansen, Peder – ungkarl, Jordløse, 8.6.1843, 122, -L
Hansen, Rasmus – aftægtsmand, Skjelbækhuset, Haastrup, 29.6.1847, 165, 172, ~ …
Hansen, Rasmus – Jordløse, 11.9.1829, 22, enke Karen Nielsdatter 18.11.1836, 67
Hansen, Rasmus – Jordløse, 19.10.1842, 117
Hansen, Rasmus – Vartovhuset ved Damsbo, 26.5.1794, 498, ~ Maren Jørgensdatter
Hansen, Rasmus Johannes – dreng, Jordløse, 9.5.1824, 757
Henriksdatter, Karen – almisselem, Jordløse, 3.2.1831, 35
Henriksdatter, Karen – Jordløse, 13.12.1830, 31, 35, 47, ~ hjulmand Hans Lorentzen, (~2 Anne Nielsdatter 28.10.1832, 51, 53, -L)
Hjulmand, Anders Rasmussen – husmand, Jordløse, 11.9.1790, 401, ~ Kirsten Rasmusdatter
Hjulmand, Hans Jørgensen – ungkarl og husmand, Jordløse, 25.6.1768, 225, -L
Hjulmand, Rasmus Andersen – aftægtsgaardmand, Jordløse, 9.9.1830, 29, 31, ~ Karen Larsdatter 9.11.1827, 815, (~1 gaardmand Jens Rasmussen 12.11.1846)
Holst, Niels Madsen – indsidder, Jordløse, 18.6.1840, 406, ~ Anne Jørgensdatter 16.2.1838, 76
Høisgaard, Jens Pedersen – Jordløse, 4.9.1720, 2, ~1 …, ~2 Johane Hansdatter
Høisgaard, Jørgen Rasmussen – smed, Jordløse, 25.3.1791, 406, 424, ~1 Maren Axelsdatter 1.2.1787, 371, ~2 Apolone Erichsdatter 4.2.1811, 631, (~ Peder Madsen)
Høisgaard, Rasmus Hansen – Jordløse, 11.11.1758, 374, ~ Karen Jørgensdatter
Høst, Karen – Hattebæk Mølle, 10.12.1822, 741, 746, 749, -L, ~ Claus Pedersen Møller 13.3.1825 ,758, (~1 Johanne Christensdatter 8.2.1790, 392)
Høysgaard, Mads Jensen – ungkarl, Haastrup, 10.4.1825, 758, -L
Iversdatter, Maren – Jordløse, 27.2.1832, 50, (Kb. Maren Hansdatter)
Iversen, Hans – husmand, Vartovshuset, Damsboe Skov, 9.8.1768, 232, ~ Kirsten Jørgensdatter
Jacobsen, Hans – husmand, Haastrup, 27.1.1847, 154, (død 27.5.1829), ~ Maren Hansdatter
Jensdatter, Ane Marie – barn, Jordløse, 29.3.1822, 729
Jensdatter, Anne – Jordløse, og ægtefælle Niels Christophersen (begge døde 1750), 18.8.1754, 109
Jensdatter, Anne Kirstine – enke, Haastrup, 18.1.1834, 61, efter gaardmand Peder Christoffersen 16.5.1825, 759
Jensdatter, Dorthea – 2 aar gl. pige, Jordløse, 27.4.1824, 757
Jensdatter, Johanne – Haastrup, 23.3.1830, 24, ~ Mads Olesen
Jensdatter, Karen – enke, hospitalslem, Jordløse, 18.11.1839, 105, efter Frands …
Jensdatter, Karen – Jordløse, 25.5.1828, 10, 13, ~ indsidder Jens Pedersen, (~2 …)
Jensdatter, Karen – Jordløse, 29.8.1749, 56, ~ Niels Rasmussen død 11.1.1785, 334, 42, -L, (~2 Karen Simonsdatter 18.11.1784, 334, 42, -L)
Jensdatter, Kirsten – Jordløse, 2.3.1846, 139, 151, ~ gaardmand Rasmus Andersen 4.9.1849,185, 186
Jensdatter, Maren – Jordløse, 10.8.1802, 540, ~ gaardfæster Jørgen Hansen
Jensdatter, Maren – Jordløse, 2.3.1831, 41, ~ husmand Peder Larsen 30.1.1847, 155, 172
Jensdatter, Pedernille – Jordløse, 1.11.1748, 74, ~ huusmand Jørgen Simonsen 4.9.1754, 108, (~2 Sophie Larsdatter)
Jensdatter, Pernille – Jordløse, 12.9.1831, 46, ~1 gaardmand Peder Jørgensen 7.3.1820, 698, 702, 712, 729, 730, ~2 gaardmand Niels Pedersen 20.12.1846, 150
Jensdatter, Sophie – Haastrup, 13.3.1768, 214, ~1 gaardmand Mads Nielsen 20.1737, 42, (~1 Ellen Andersdatter død 1727), ~2 Hans Rasmussen 11.5.1750, 84, ~3 Søren Rasmussen 18.3.1768, 214, -L
Jensen (Bech), Mads – gaardmand, Jordløse, 12.2.1847, 156, 161, ~ Maren Hansdatter
Jensen (Skov), Peder – Jordløse, 22.8.1838, 95, 99, ~ Mette Nielsdatter 7.2.1820, 696, 700, 707, 729, 730
Jensen, Christian – gaardmand, Falsled, 1.7.1762, 156, -L, ~ Maren Hansdatter, (~1 gaardmand Anders Rasmussen (kaldet Anders Brun) 28.6.1757, 126, ~1 Anne Erichsdatter 13.1.1741, 69)
Jensen, Envald – gaardmand, Haarby, 21.8.1732, 18, ~ …
Jensen, Hans – dreng, Haastrup, 15.7.1822, 733
Jensen, Hans – ungkarl, Haastrup, 23.2.1850, 186
Jensen, Jørgen – Jordløse, 10.4.1750, 78, ~ Maren Rasmusdatter, (~2 gaardmand Hans Nielsen 16.1.1786, 343, -L)
Jensen, Lars – gaardmand, Jordløse, 8.10.1846, 142, 143, 156, 162, ~ Karen Olesdatter
Jensen, Mads – indsidder, Jordløse, 7.4.1825, 758
Jensen, Peder – Jordløse, 20.8.1754, 91, ~ Mette Andersdatter
Jensen, Peder – ungkarl, Jordløse, 9.8.1843, 122, 124
Jensen, Rasmus – gaardmand, Jordløse, 18.12.1769, 291, ~ Karen Madsdatter
Jeppesdatter, Johanne – Jordløse, 11.9.1795, 506, ~ husmand Mads Rasmussen Holst
Jeppesdatter, Karen – Jordløse, afstaaelse 11.5.1814, 676, ~ gaardmand Jørgen Madsen 23.12.1796, 513
Jeppesen, Niels – husmand, Fuglehaughuset, Jordløse, 27.11.1837, 75, ~ Anne Jespersdatter
Jespersdatter, Anne – ugift indsidder, Jordløse, 30.1.1837, 69, 71, 74, 94, 97
Johansen, Bernt – husmand, Jordløse, 22.3.1827, 782, ~ …
Johansen, Christian Mogens – Jordløse, 8.3.1745, 87, ~1 Christiane Sophia Braebierge, ~2 Dorthe Nielsdatter 15.7.1753, 81, (~2 husmand Rasmus Frandsen 25.4.1757, 123, -L, ~Berte Nielsdatter)
Justdatter, Else – 30.4.1827, 782, ~ indsidder Lars Greve
Jørgensdatter, Anne – enke, Jordløse, gaardafstaaelse 12.4.1803, 543, ~ gaardmand Lars Pedersen Klov 7.1.1790, 393, 405
Jørgensdatter, Anne – Jordløse, 16.2.1838, 76, ~ indsidder Niels Madsen Holst 18.6.1840, 106
Jørgensdatter, Anne – Jordløse, 20.9.1839, 105, ~1 gaardmand Rasmus Hansen Greve 24.4.1813, 671, ~2 gaardmand Anders Hansen 9.12.1833, 57, 59, 61, -L
Jørgensdatter, Anne – Jordløse, 23.3.1734, 25, ~ gaardmand Peder Nielsen 17.7.1755, 120, (~2 Anna Rasmusdatter, ~2 Niels Madsen 3.7.1783, 326)
Jørgensdatter, Anne – spæd pige, Haastrup, 24.2.1825, 758
Jørgensdatter, Anne Marie – pigebarn, Jordløse, 29.7.1825, 759
Jørgensdatter, Apolone – Haastrup, 14.2.1794, 483 ,491, -L, ~ Hans Pedersen Greve 18.3.1811, 637, 666
Jørgensdatter, Dorte – Jordløse, 30.12.1748, 76, ~ gaardmand Peder Rasmussen, afstaaelse 28.7.1794, 280, (~2 Dorthe Andersdatter)
Jørgensdatter, Gjertrud – Jordløse, 22.1.1833, 57
Jørgensdatter, Johanne – Haastrup, 26.2.1812, 649, 662, ~1 Peder Frandsen 7.6.1806, 591, (~1 Kirsten Pedersdatter 8.3.1781, 316, ~1 Ole Christensen 4.9.1754, 104), ~2 gaardfæster Hans Pedersen
Jørgensdatter, Karen – Jordløse, 17.1.1794, 477, 487, -L, ~ smed Jens Rasmussen
Jørgensdatter, Karen – pige, Jordløse, 13.8.1845, 133, -L
Jørgensdatter, Kirsten – Jordløse, 19.7.1732, 14, ~ Rasmus Mortensen
Jørgensdatter, Kirsten – Jordløse, 23.2.1834, 61
Jørgensdatter, Maren – Jordløse, 15.4.1815, 680, ~ husmand Christen Nielsen
Jørgensdatter, Mette – Haastrup, 2.3.1821, 717, ~ husmand Peder Johansen Smed
Jørgensen, Hans – gaardmand, Jordløse, 17.3.1827, 782, 800, 8, enke Maren Nielsdatter 25.5.1848, 174, 176
Jørgensen, Hans – gaardmand, Jordløse, 21.1.1838, 76, 96, ~ Birgitte Kirstine Kastel, (~2 Peder Jørgensen)
Jørgensen, Hans – husmand, Haastrup, 18.6.1781, 331, ~1 Apalone Hansdatter død 1748, ~2 Maren Rasmusdatter 9.1.1762, 148, ~3 Maren Madsdatter
Jørgensen, Hans – husmand, Jordløse, 19.8.1833, 54, ~ …
Jørgensen, Hans – ungkarl, husmand og hjulmand, Jordløse, 25.6.1768, 225, -L
Jørgensen, Jens – husfæster, Jordløse, 8.7.1805, 571, ~1 Karen Larsdatter, 3.7.1801, 531, ~2 Anne Larsdatter
Jørgensen, Jørgen – aftægtshusmand, Jordløse, 9.3.1835, 65, 66
Jørgensen, Jørgen – gaardfæster, Jordløse, 28.7.1804, 557, ~ Maren Erichsdatter
Jørgensen, Lars – gaardmand, Jordløse, 12.3.1765, 153, ~ Mette Rasmusdatter
Jørgensen, Lars – indsidder, Jordløse, 19.3.1850, 188, ~1 Sophie Jørgensdatter, ~2 Mare Nielsdatter
Jørgensen, Mads – aftægtsmand, Jordløse, 9.1.1848, 172, 179, -L, ~ Maren Eriksdatter 15.2.1832, 50, 51, 80, (~1 Jørgen …)
Jørgensen, Mads – gaardmand, Jordløse, 5.2.1769, 247, ~ Kirsten Andersdatter, (~2 Jens Jørgensen Bech, afstaaelse 4.5.1809, 605)
Jørgensen, Mads – ungkarl, Jordløse, 13.1.1846, 138, -L
Jørgensen, Niels – ungkarl og indsidder, Haastrup, 30.12.1771, 265, 77
Jørgensen, Ole – gaardmand, Haastrup, 6.12.1770, 256, ~ Maren Madsdatter
Jørgensen, Peder – gaardmand, Jordløse, 7.3.1820, 698, 702, 712, 729, 730, ~1 Pedernille Jensdatter 12.9.1831, 46, (~2 gaardmand Niels Pedersen 20.12.1846, 150)
Jørgensen, Peder – husmand, Haastrup, 15.9.1789, 387, ~1 Anne Madsdatter 28.7.1767, 200, ~2 Karen Jensdatter
Jørgensen, Peder – husmand, Jordløse, 27.8.1832, 51, 53, maaske ~ Karen Madsdatter 27.1.1846, 138
Klov, Lars Pedersen – gaardmand, Jordløse, 7.1.1790, 393, 405, ~ Anna Jørgensdatter, afstaaelse 12.4.1803, 543
Larsdatter, Anne – Jordløse, 24.12.1832, 51, 58, ~1 husmand Hans Pedersen 16.12.1818, 696, ~2 husmand Lars Christensen 12.5.1846, 139, 151
Larsdatter, Birthe – Jordløse, 8.9.1798, 523, ~ gaardmand Rasmus Larsen 28.4.1810, 625
Larsdatter, Bodil Cathrine – Jordløse, 23.1.1843, 118, 119, ~ husmand Niels Rasmussen, (~2 Frederikke Lovise Hansdatter)
Larsdatter, Johanne – enke, Jordløse, 1.8.1793, 473, 511, efter skytte Nicolai Faber
Larsdatter, Johanne – Haastrup, 14.9.1822, 735, ~ Hans Høysgaard
Larsdatter, Johanne – Jordløse, 14.5.1728, 12, ~1 Hans …, ~2 Niels Nielsen 21.8.1754, 96, (~2 Anne Pedersdatter 21.8.1754, 96)
Larsdatter, Johanne – Jordløse, 19.8.1754, 90, ~ gaardmand Peder Hansen Klov, (~2 Anne Malene Nielsdatter 15.10.1762, 163)
Larsdatter, Karen – enke og hospitalslem, Jordløse, 2.3.1841, 109, efter indsidder Lars Larsen (kb.) 24.7.1828, 10
Larsdatter, Karen – Haastrup, 17.3.1826, 760, 3, ~ gaardmand Niels Christensen 26.1.1831, 34, 38, 44, (~2 Karen Larsdatter)
Larsdatter, Karen – Jordløse, 3.7.1801, 531, ~ Jens Jørgensen 8.7.1805, 571, (~2 Anne Larsdatter)
Larsdatter, Karen – Jordløse, 7.10.1850, 190, ~ indsidder Jørgen Jørgensen
Larsdatter, Karen – Jordløse, 9.11.1827, 815, ~1 Jens Rasmussen 12.11.1811, 646, ~2 aftægtsgaardmand Rasmus Andersen Hjulmand 9.9.1830, 29, 31
Larsdatter, Karen – sypige, Jordløse, 5.4.1847, 163, 172, -L
Larsdatter, Kirsten – Haastrup, 19.5.1827, 783, 793, ~ husmand Hans Pedersen, ~2 gaardmand Claus Hansen
Larsdatter, Maren – enke, Jordløse, 7.5.182, 730, efter gaardmand …
Larsdatter, Maren – Haastrup, 7.2.1809, 596, 612, ~1 1750 Erik Schreiber, ~ husmand Hans Henrichsen
Larsdatter, Mette – Haastrup, 10.11.1835, 65, ~ gaardmand Jens Pedersen
Larsdatter, Sophie Margrethe – pigebarn, Jordløse, 15.7.1826, 779
Larsen, Hans – dreng, Haastrup, 12.2.1793, 458
Larsen, Lars – gaardmand, Jordløse, 28.3.1826, 760, 763, 805, ~ Gertrud Jørgensdatter, (~2 Mads Pedersen)
Larsen, Lars – indsidder, Jordløse, 11.2.1793, 456, ~ Johanne Hansdatter
Larsen, Lars – indsidder, Jordløse, 22.8.1835, 65, 67, 73, 87, ~ Kirsten Jørgensdatter
Larsen, Lars (kb.) – indsidder, Jordløse, 24.7.1828, 10, enke Karen Larsdatter 2.3.1841, 109
Larsen, Niels Christian – sappeur, Haastrup, 11.7.1849, 181, 183, -L
Larsen, Peder – gaardmand, Haastrup, 6.4.1789, 378, ~ Anna Hansdatter, (~1 Peder Nielsen Biegaard 13.8.1767, 203, ~1 Maren Nielsdatter 4.11.1762, 167, ~1 Christen Pedersen Biegaard 4.9.1754, 107)
Larsen, Peder – husmand, Jordløse, 26.2.1740, 54, ~ Anne Pedersdatter
Larsen, Peder – huusmand, Jordløse, 30.1.1847, 155, 172, ~ Maren Jensdatter 2.3.1831, 41
Larsen, Rasmus – gaardfæster, Jordløse, 28.4.1810, 625, ~ Birthe Larsdatter 8.9.1798, 523
Larsen, Rasmus – husmand, Jordløse, 8.1.1838, 76, 79, 85, ~ Maren Eriksdatter, 29.6.1846, 140, (~2 Hans Pedersen)
Larsen, Rasmus – Jordløse, ..3.1735, 31, ~ …
Larsen, Søren – Jordløse, 13.9.1832, 51
Leermann, Peter Rasmussen – aftægtsmand, Jordløse, 19.1.1824, 756, ~ Bodil Cathrine Nielsdatter 29.10.1814, 677
Leermann, Rasmus Pedersen – gaardmand, Jordløse, 8.6.1826, 770, 773, 857, 4, ~ Kirsten Larsdatter
Madsdatter, Anne – Haastrup, 20.7.1767, 200, ~ huusmand Pedersen Jørgensen 15.9.1789, 387, (~2 Karen Jensdatter)
Madsdatter, Karen – maaske enke og almisselem, 27.1.1846, 138, efter husmand Peder Jørgensen 27.8.1832, 51, 53
Madsdatter, Kirsten – Akkerup, 21.9.1728, 13, ~1 Hans …, ~2 Jørgen Ibsen
Madsdatter, Maren – indsidder, Jordløse, 15.1.1792, 437, -L
Madsdatter, Maren – Jordløse, 27.3.1759, 1038, ~ boelsmand Rasmus Jensen
Madsen, Anders – gaardmand, Jordløse, 14.7.1792, 444, ~ Anne Pedersdatter afstaaelse 7.2.1810, 614, (~1 Mads Rasmussen 25.4.1775, 289)
Madsen, Christen – gaardmand, Haastrup, 20.6.1765, 187, ~ Christiane Høyendsdatter
Madsen, Erich – gaardmand, Jordløse, afstaaelse 2.5.1778, 305, ~ Sophie Hnasdatter, (~1 gaardmand Morten Rasmussen 4.9.1754, 103, -L)
Madsen, gl. Peder – gaardfæster, Jordløse, 28.4.1810, 327, ~ Maren Larsdatter
Madsen, Hans – gaardfæster, Haastrup, 7.3.1810, 617, ~ Maren Andersdatter, (~2 Mads Madsen)
Madsen, Hans – gaardmand, Jordløse, 30.3.1827, 782, 788, 810, ~1 Maren Pedersdatter 9.3.1821, 718, ~2 Maren Christophersdatter
Madsen, Hans – husmand og træskomand, Jordløse, 20.8.1765, 189, -L, ~ Sophie Larsdatter
Madsen, Hans - Jordløse, 19.1.1793, 453, 462, ~1 Dorthe Pedersdatter 27.8.1754, 98, ~2 Karen Rasmussen 16.9.1769, 239, ~3 Maren Nielsdatter
Madsen, Hans Høved (Høed) – 27.1.1735, 27, ~1 … skifte 3.2.1707, ~2 Karen Christensdatter, (datter af degn Chr. Larsen Heegaard, Jordløse)
Madsen, Jens – gaardmand, Haastrup, 11.6.1780, 315, ~ Johanne Hansdatter
Madsen, Jørgen – gaardmand, Jordløse, 23.12.1796, 513, ~ Karen Jeppesdatter, afstaaelse 11.5.1814, 676
Madsen, Lars – gaardfæster, Haastrup, 16.6.1800, 526, ~ Maren Hansdatter, afstaaelse 27.6.1812, 659, skifte 6.3.1824, 757 (~1 gaardmand Rasmus Nielsen 17.2.1785, 332, ~1 Else Pedersdatter 10.8.1763, 175)
Madsen, Lars – ungkarl, Haastrup, 9.8.1768, 229, -L
Madsen, Niels – gaardmand, Jordløse, 3.7.1783, 326, ~ Anne Rasmusdatter, ~1 Peder Nielsen 17.7.1755, 120, ~1 Anne Jørgensdatter 27.3.1734, 25)
Madsen, Peder – gaardmand, Jordløse, 14.5.1839, 102, 134, ~ Apalone Eriksdatter 4.2.1811, 631, (~1 Jørgen Rasmussen Høysgaard 25.3.1791, 406, 424, ~1 Maren Axelsdatter 1.2.1787, 371), ~2 Kirstine Andersdatter
Michelsdatter, Karen – Sandholt Mølle, 24.11.1724, 11, ~1 Nicolai …, ~2 møller Mads Knudsen Møller
Mogensdatter, Sidsel – Falslev, 26.9.1767, 209, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Niels Nielsen 29.10.1789, 398, (~2 Anne Rasmusdatter)
Mogensen, Axel – Jordløse, afstaaelse 29.10.1782, 321, ~1 Maren Rasmusdatter 20.8.1754, 92, (~1 Lars Pedersen), ~2 Sidsel Hansdatter
Mortensen, Christen – gaardmand, Jordløse, 28.6.1770, 250, ~ Johanne Jørgensdatter afstaaelse 11.11.1777, 301, (~1 Lars Rasmussen 8.6.175, 53)
Mose, Hans Hansen – gaardmand, Haastrup, 27.10.1804, 564, ~ Maren Christensdatter
Mose, Hans Hansen – gaardmand, Haastrup, 5.2.1771, 259, ~ Johanne Larsdatter
Mose, Hans Hansen – ungkarl, Haastrup, 8.10.1817, 688, 755, -L
Mouritzen, Peder – gaardfæster, Jordløse, 21.4.1810, 621, ~ Margrete Larsdatter
Møller, Christen Jørgensen – Hattebæks Mølle, 9.5.1777, 299, ~1 Gertrud Nielsdatter 22.6.1748, 72, (~1 Hans Nielsen Møller 12.4.1740, 63, ~1 Margrethe Pedersdatter død 1725), ~2 Kirsten Nielsdatter 23.7.1790, 398, 404, 416
Møller, Claus Pedersen – bygmester, Hattebæk Mølle, 13.3.1825, 758, ~1 Johanne Christensdatter 8.2.1790, 392, ~2 Karen Høst 10.2.1822, 741, 746, 749, -L
Møller, Hans Nielsen – Hattebæks Mølle, 12.4.1740, 63, ~1 Margrethe Pedersdatter død 1725, ~2 Giertrud Nielsdatter 22.6.1748, 72, (~2 Christen Jørgensen Møller 9.5.1777, 299, ~2 Kirsten Nielsdatter 23.7.1790, 398, 404, 416)
Møller, Peder Madsen – husmand, Jordløse, 18.10.1784, 331, ~ Anna Rasmusdatter
Nielsdatter, Anna – Haastrup, 11.4.1790, 398, ~1 gaardmand Rasmus Nielsen 4.9.1754, 102, ~2 gl. Hans Pedersen Greve
Nielsdatter, Anna – Jordløse, 30.4.1733, 22, ~ gaardmand Peder Jensen Høysgaard
Nielsdatter, Anne – 11.4.1790, 398, ~1 gaardmand Rasmus Nielsen 4.9.1754, 102, ~2 gl. Hans Pedersen Greve
Nielsdatter, Anne – Haarby, 7.12.1739, 49, ~1 Rasmus …, ~2 gaardmand Morten Pilegaard
Nielsdatter, Anne – Jordløse, 29.8.1842, 114, ~ skræder og indsidder Niels Rasmussen 17.1.1837, 67
Nielsdatter, Anne Cathrine – Jordløse, 19.5.1789, 383, -L, ~ gaardmand Rasmus Jørgensen, (~2 Anne Hansdatter 26.1.1796, 509, -L)
Nielsdatter, Anne Malene – Jordløse, 15.10.1762, 163, ~ Peder Hansen Klov, (~1 Johanne Larsdatter 19.8.1754, 90)
Nielsdatter, Birthe – skræderenke, Jordløse, 26.1.1794, 480, 489, -L
Nielsdatter, Bodil Cathrine – Jordløse, 29.10.1814, 677, ~ aftægtsmand Peder Rasmussen Leermann 19.1.1824, 756
Nielsdatter, Dorthe – Jordløse, 15.7.1753, 81, ~1 Jens …, ~2 husmand Mogens Christian Johansen 8.3.1745, 87, (~1 Christiane Sophie Broehauge), ~3 husmand Rasmus Frandsen 25.4.1757, 123, -L, (~2 Birthe Nielsdatter)
Nielsdatter, Gertrud – Hattebæks Mølle, 22.6.1748, 72, ~1 Hans Nielsen Møller 12.4.1740, 63, (~1 Margrethe Pedersdatter død 1725), ~2 Christen Jørgensen Møller 9.5.1777, 299, (~2 Kirsten Nielsdatter 23.7.1790, 398, 404 ,416)
Nielsdatter, Karen – enke, Jordløse, 18.11.1836, 67, efter Rasmus Hansen 11.9.1829, 22
Nielsdatter, Karen – Falsled, 10.1.1737, 37, ~1 Peder …, - ~2 Anders Nielsen Brun .,6.1740, 60, (~2 Anne Erichsdatter)
Nielsdatter, Kirsten – Hattebæks Mølle, 23.7.1790, 398, 404, 416, ~ Christen Jørgensen Møller 9.5.1777, 299, (~1 Gertrud Nielsdatter 22.6.1748, 72, (~1 Hans Nielsen Møller 12.4.1740, 63, ~1 Margrethe Pedersdatter død 1725)
Nielsdatter, Maren – enke og almisselem, Jordløse, 21.4.1789, 382, efter indsidder Hans Jensen
Nielsdatter, Maren – enke, Jordløse, 25.5.1848, 174, 176, efter gaardmand Hans Jørgensen 17.3.1827, 782, 800, 8
Nielsdatter, Maren – fattiglem, Haastrup, 23.3.1821, 727
Nielsdatter, Maren – Haastrup, 4.11.1762, 167, ~1 Christen Pedersen Biegaard 4.9.1754, 107, ~2 Peder Nielsen Biegaard 13.8.1767, 203, (~2 Anne Hansdatter, ~2 Peder Larsen 6.4.1789, 378)
Nielsdatter, Mette – Jordløse, 7.2.1820, 696, 700, 701, 712 ,729, 730, ~ Peder Jensen Schou 22.8.1838, 95, 99
Nielsen, Anders – Haastrup, 11.6.1848, 176
Nielsen, Anders – skibsdreng, Fuglehavehuset, 13.8.1838, 94
Nielsen, Christen – husmand, Jordløse, 10.8.1833, 54, enke Mette Madsdatter 2.4.1845, 126, 138
Nielsen, Hans – dreng, Haastrup, 30.6.1826, 773
Nielsen, Hans – Falsled, ..1.1759, 132, ~ Sidsel Mogensdatter
Nielsen, Hans – gaardmand, Jordløse, 16.1.1786, 343, -L, ~ Maren Rasmusdatter, (~1 Jørgen Jensen 16.1.1786, 343)
Nielsen, Hans – gaardmand, Jordløse, gaardafstaaelse 24.1.1798, 518, ~ Maren Jørgensdatter
Nielsen, Hans – møller, Hattebæks Mølle, 12.4.1740, 63, ~1 Margrethe Pedersdatter død 1725, ~2 Gertrud Nielsdatter 22.6.1748, 72, (~2 Christen Jørgensen Møller 9.5.1777, 299, ~2 Kirsten Nielsdatter 23.7.1790, 398, 404, 416)
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Haastrup, 1.9.1760, 141, ~ Maren Jensdatter
Nielsen, Mads – gaardmand, Haastrup, 29.7.1737, 42, ~ ellen Andersdatter død 1727, ~2 Sophie Jensdatter død 13.3.1768, 214, (~2 Hans Rasmussen 11.5.1750, 81, ~3 Søren Rasmussen død 18.3.1768, 214, -L)
Nielsen, Mads – gaardmand, Jordløse, 17.7.1829, 22, enke Mette Hansdatter 18.5.1835, 65, 66
Nielsen, Niels – gaardmand, Falsled, 29.10.1789, 388, ~1 Sidsel Mogensdatter 26.9.1767, 209, (~1 Hans …), ~2 Anna Rasmusdatter, (~2 Frederik Jørgensen …)
Nielsen, Niels – gaardmand, Jordløse, 21.8.1754, 96, ~ Johanne Larsdatter 14.5.1728, 12, (~1 Hans …), ~2 Anne Pedersdatter 21.8.1754, 96
Nielsen, Peder – barn, Haastrup, død 19.3.1821, 727
Nielsen, Peder – gaardmand, Jordløse, 17.7.1755, 120, ~ Anne Jørgensdatter 23.3.1734, 25, ~2 Anne Rasmusdatter, (~2 Niels Madsen 3.7.1783, 326)
Nielsen, Ramus – Jordløse, 17.4.1834, 63
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Haastrup, 17.2.1785, 332, ~1 Else Pedersdatter 10.8.1763, 175, ~2 Maren Hansdatter afstaaelse 27.6.1812, 659, skifte 6.3.1834, 757, (~2 Lars Madsen 16.6.1800, 526)
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Haastrup, 4.9.1754, 102, ~ Anne Nielsdatter 11.4.1790, 398, (~2 Hans Pedersen Greve død 1806)
Nielsen, Rasmus – husmand, Jordløse, 7.11.1848, 178, 179, ~ Birthe Nielsdatter
Nydmann, Gertrud – Haastrup, 11.1.1737, 37, -L, ~ Rasmus Nydmann
Olesdatter, Maren – enke, Haastrup, 15.12.1840, 109, efter …
Olsdatter, Ane – pigebarn, Haastrup, 28.6.1823, 755
Olsen, Christen – hospitalslem, Haastrup, 20.6.1821, 728
Olsen, Hans – gaardmand, Haastrup, 24.11.1821, 728
Olsen, Jørgen – indsidder, Haastrup, 28.11.1828, 11
Olsen, Lars – tjenestedreng, Haastrup, 28.7.1840, 107, 109, -L
Olsen, Mads – Haastrup, 3.3.1834, 61
Olsen, Peder – ungkarl, Haastrup, 4.2.1793, 450, -L
Palle, Rasmus Nielsen – husmand, Jordløse, 4.12.1830, 31, 32, -L, ~ Karen Andersdatter 19.3.1847, 162, 172
Pedersdatter, Ane – Haastrup, 17.5.1827, 783, ~ indsidder Jørgen Hansen 23.1.1839, 99
Pedersdatter, Ane – Jordløse, 12.4.1822, 729, -L, ~ Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Anna – Haastrup, 2.8.1770, 253, ~ Anders Jensen Hjulmand, (~2 Karen Pedersdatter Greve 11.12.1771, 262, -L)
Pedersdatter, Anne – enke, Jordløse, 11.4.1845, 123, efter husmand Hans Rasmussen 1.6.1833, 53
Pedersdatter, Anne – Haastrup, 2.8.1770, 253, ~ Anders Jensen Hjulmand, (~2 Karen Pedersdatter Greve 11.12.1771, 262, -L)
Pedersdatter, Anne – Jordløse, 12.4.1822, 729, -L, ~ husmand Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Anne - Jordløse, 21.8.1754, 96, ~ gaardmand Niels Nielsen 21.8.1754, 96, (~1 Johanne Larsdatter 14.5.1728, 12, (~1 Hans …)
Pedersdatter, Anne – Jordløse, 3.12.1831, 46, 48, ~ husmand Niels Pedersen 30.11.1842, 117
Pedersdatter, Anne – Jordløse, 4.3.1849, 179
Pedersdatter, Anne – Jordløse, afstaaelse 7.2.1810, 614, ~1 gaardmand Mads Rasmussen 25.4.1775, 289, ~2 gaardmand Anders Madsen 14.7.1792, 444
Pedersdatter, Dorthe – Jordløse, 27.8.1754, 98, ~ gaardmand Hans Madsen 19.1.1793, 453, 462, (~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1769, 239, ~3 Maren Nielsdatter)
Pedersdatter, Else – Haastrup, 10.8.1763, 175, ~ gaardmand Rasmus Nielsen 17.2.1785, 332, (~2 Maren Hansdatter afstaaelse 27.6.1812, skifte 6.3.1824, 757, (~2 Lars Madsen 16.6.1800, 526)
Pedersdatter, Johanne – Haastrup, 24.6.1847, 163, 172, -L, ~ husmand Peder Christiansen  
Pedersdatter, Johanne – pigebarn, Haastrup, 27.6.1821, 728
Pedersdatter, Karen – enke, Jordløse, 11.7.1844, 125, efter indsidder Rasmus Christiansen 23.4.1836, 66
Pedersdatter, Karen – Haastrup, 10.11.1815, 682 ,725, ~ husmand Hans Michelsen
Pedersdatter, Karen – Haastrup, 11.12.1771, 262, -L, ~ Anders Jensen Hjulmand, (~1 Anne Pedersdatter 2.8.1770, 253)
Pedersdatter, Karen – Haastrup, 8.3.1846, 139, ~ aftægtsmand Christen Pedersen
Pedersdatter, Kirsten – Haastrup, 8.3.1781, 316, ~1 Ole Christensen 4.9.1754, 104, ~2 Peder Frantzen 7.6.1806, 591, (~2 Johanne Jørgensdatter 26.2.1812, 649, 662, ~2 gaardmand Hans Pedersen)
Pedersdatter, Kirsten – Jordløse, 3.5.1830, 24, ~ huusmand Hans Pedersen 2.9.1847, 167, 172
Pedersdatter, Maren – Haastrup, død 1796, 3.11.1801, 537, -L, ~ Jørgen Pedersen Greve 17.2.1810, 616, -L
Pedersdatter, Maren – Jordløse, 10.3.1759, 136, -L, ~ boelsmand Mads Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Jordløse, 9.3.1821, 718, ~ gaardmand Hans Madsen 30.3.1827, 782, 788, 810, (~2 Maren Christophersdatter)
Pedersdatter, Mette – Fuglehavehuset ved Damsbo, 21.12.1805, 581, -L, ~ husmand Niels Jeppesen
Pedersdatter, Mette – Haastrup, 18.2.1811, 634, 666, ~1 Claus Pedersen død 1756, ~2 Hans Pedersen 20.12.1779, I 193 (Løgismose skp.), ~3 gaardmand Hans Pedersen Greve 18.3.1811, 637, 666, (~1 Abelone Jørgensdatter 14.2.1794, 483, 491, -L)
Pedersdatter, Mette – Haastrup, 20.7.1842, 112, 114, 129, 136, ~ gaardmand Jens Hansen Høisgaard
Pedersdatter, Mette - Jordløse, 29.4.1791, 413, 416, 428, +L
Pedersdatter, Mette Kirstine – Jordløse, 14.3.1847, 161, ~ indsidder Peder Hansen 13.12.1849, 186, (~1 Kirsten Hansdatter 31.3.1831, 41, 48)
Pedersdatter. Margrethe – pige, Jordløse, 10.9.1823, 155, -L
Pedersen, Anders – Jordløse, 11.5.1843, 121, 122, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Hans – aftægtsmand, Haastrup, 20.7.1821, 728
Pedersen, Hans – gaardmand, Jordløse, 13.4.1834, 63, -L, enke Dorthe Sørensdatter 7.6.1849, 179, 186
Pedersen, Hans – husmand, Jordløse, 16.12.1818, 693, ~ Ane Larsdatter 24.12.1832, 51, 58, (~2 husmand Lars Christensen 12.5.1846, 139, 151
Pedersen, Hans – husmand, Jordløse, 2.9.1847, 167 ,172, ~ Kirsten Pedersdatter 3.5.1830, 24
Pedersen, Hans - Jordløse, 6.7.1738, 44, -L
Pedersen, Hans – skrædderlærling, Jordløse, 17.3.1844, 124
Pedersen, Jens Høisgaard – Jordløse, 4.9.1720, 2, ~ Johanne Hansdatter
Pedersen, Lars – husmand og snedker, Haastrup, 22.10.1791, 429, 433, 440, ~1 Maren Andersdatter 4.7.1776, 297, ~2 Dorthe Clausdatter 11.10.1783, 327, ~3 Anne Hansdatter
Pedersen, Laurs – Haastrup, 16.5.1721, 6, ~1 …, ~2 Maren Rasmusdatter, (~2 Rasmus Nielsen)
Pedersen, Mads – husmand og skrædder, Jordløse, 16.9.1769, 242, ~ Anna Marcusdatter
Pedersen, Mads – husmand, Haastrup, 25.2.1846, 139, ~ Karen Larsdatter
Pedersen, Mads – indsidder, Jordløse, 15.5.1830, 24, ~ …
Pedersen, Niels – gaardmand, Jordløse, 20.12.1846, 150, ~ Pernille Jensdatter 12.9.1831, 46, (~1 gaardmand Peder Jørgensen 7.3.1820, 698, 702, 712, 729, 730)
Pedersen, Niels – husmand, Jordløse, 30.11.1842, 117, ~ Anne Pedersdatter 3.12.1831, 46, 48
Pedersen, Peder – husmand og sadelmager, Damsbo Skov, 19.5.1783, 328, -L, ~1 Kirstine Rasmusdatter 30.3.1767, 194, (~1 Andreas …), ~2 Mette Pedersdatter
Pedersen, Peder – Haastrup, 12.3.1735, 30, ~ Karen Olsdatter
Pedersen, Peder – ungkarl, Haastrup, 29.4.1850, 188, 192, -L
Pedersen, Rasmus – husmand, Haastrup, 12.11.1821, 729, -L, ~ …
Pedersen, Søren – Hattebækhuset, Jordløse, 14.1.1847, 151, 172, ~ …
Povelsdatter, Anna – hospitalslem, Haastrup, 19.7.1791, 423, -L
Rasmusdatter, Anne – Haastrup, 11.6.1735, 34, ~ husmand Hans Christensen 29.5.1766, 190, (~2 Karen Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Anne – tjenestepige, Jordløse, 6.7.1726, 778, -L
Rasmusdatter, Apelone – Haastrup, 11.11.1788, 375, -L, ~ gaardmand Ole Rasmussen afstaaelse 31.7.1779, 310, (~1 Dorthe Rasmusdatter 20.9.1776, 298)
Rasmusdatter, Barbara – Vester Hæsinge, 18.11.1777, 302, (efterlod en uægte datter Karen Pedersdatter født i Jordløse), ~ husmand Hans Jørgen Pedersen
Rasmusdatter, Dorothea – Haastrup, 20.9.1776, 298, ~ gaardmand Ole Rasmussen afstaaelse 31.7.1779, 310, (~2  Apolone Rasmusdatter 11.11.1788, 375, -L)
Rasmusdatter, Johanne – Jordløse, 14.10.1846, 143, 147, ~1 indsidder Anders Rasmussen, ~2 …
Rasmusdatter, Karen – Jordløse, 16.9.1769, 239, ~ gaardmand Hans Madsen 19.1.1793, 453, 462, (~1 Dorthe Pedersdatter 23.8.1754, 98, ~3 Maren Nielsdatter)
Rasmusdatter, Karen – Jordløse, 5.6.1826, 770, ~ gaardmand Niels Hansen
Rasmusdatter, Karen eller Maren – Jordløse, 5.3.1762, 152, ~ Jens Frandsen Smed
Rasmusdatter, Kirsten – aftægtskone, Jordløse, 20.6.1821, 728
Rasmusdatter, Kirsten – pigebarn, Jordløse, 22.1.1827, 779
Rasmusdatter, Kirstine – Damsbo Skov, Jordløse, 30.3.1767, 194, ~1 Andreas Fischer død efter 1743, ~2 husmand og sadelmager Peder Pedersen 19.5.1783, 328, -L, (~2 Mette Pedersdatter)
Rasmusdatter, Maren – Haastrup, 9.1.1762, 148, ~ husmand Hans Jørgensen 18.6.1781, 321, (~2 Maren Madsdatter)
Rasmusdatter, Maren – Jordløse, 20.8.1754, 92, ~1 Lars Pedersen død 1752, ~2 gaardmand Axel Mogensen afstaaelse 29.10.1782, 321, (~2 Sidsel Hansdatter)
Rasmusdatter, Maren eller Karen – Jordløse, 5.3.1762, 152, ~ smed Jens Frandsen Smed
Rasmusdatter, Mette – Jordløse, 19.11.1830, 31, 41, ~ indsidder Anders Henriksen
Rasmussen, Anders – gaardmand, …, 20.5.1740, 57, ~ …
Rasmussen, Erik – ungkarl, Jordløse, 17.4.1847, 163
Rasmussen, Hans – aftægtsmand, Haastrup, 4.3.1828, 10, ~ …
Rasmussen, Hans – gaardmand, Haastrup, 11.5.1750, 81, ~ Sofie Jensdatter 13.3.1768, 214, (~1 gaardmand Mads Nielsen 20.7.1737, 42, (~1 Ellen Andersdatter død 1727), ~3 gaardmand Søren Rasmussen 18.3.1768, 214, -L)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Jordløse, gaardafstaaelse 3.7.1783, 324, ~ Karen Pedersdatter
Rasmussen, Hans – Haastrup, 26.4.1829, 17, 20, 26, 27, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Hans – indsidder, Jordløse, 26.4.1843, 119, ~ …
Rasmussen, Hans – Wartouhuset, Jordløse, 1.6.1833, 53, enke Anne Pedersdatter 11.4.1845, 127
Rasmussen, Jens – dreng, 23.7.1824, 757
Rasmussen, Jens – gaardfæster, Jordløse, 12.10.1811, 646, ~ Karen Larsdatter 9.11.1827, 815, (~2 gaardmand Rasmus Andersen Hjulmand 9.9.1830, 79, 31)
Rasmussen, Jørgen – dreng, Jordløse, 13.11.1821, 728
Rasmussen, Lars – gaardmand, Jordløse, 17.2.1827, 779, 783, 5, -L, ~ Dorthea Sørensdatter
Rasmussen, Lars – gaardmand, Jordløse, 8.6.1753, 53, ~ Johanne Jørgensdatter afstaaelse 11.11.1777, 301, (~2 Christen Mortensen 28.6.1770, 250)
Rasmussen, Lars – tjenestekarl, Jordløse, 26.3.1818, 690, -L
Rasmussen, Laurs – enkemand og indsidder, Haastrup, 25.2.1782, 347, 71, -L, efter Anne Marie Holm
Rasmussen, Mads – gaardmand, Jordløse, 25.4.1775, 289, ~ Anne Pedersdatter afstaaelse 7.2.1810, 614, (~2 gaardmand Anders Madsen 14.7.1792, 444)
Rasmussen, Morten – Jordløse, 4.9.1754, 103, -L, ~ Sophie Hansdatter, (~2 Erik Madsen afstaaelse 2.5.1778, 305)
Rasmussen, Niels – indsidder og skrædder, Jordløse, 17.1.1837, 67, ~ Anne Nielsdatter 29.8.1842, 114
Rasmussen, Niels – indsidder, Jordløse, 11.1.1785, 334 ,342, -L, ~ Karen Jensdatter 29.8.1749, 56, -L, ~2 Karen Simonsdatter 18.11.1784, 334, 42, -L
Rasmussen, Ole – gaardmand, Haastrup, afstaaelse 31.7.1779, 310, ~1 Dorothea Rasmusdatter 20.9.1776, 298, ~ Apolone Rasmusdatter 11.11.1788, 375, -L
Rasmussen, Peder – drengebarn, Jordløse, 18.6.1823, 749
Rasmussen, Peder – gaardmand, Jordløse, afstaaelse 28.7.1774, 280, ~1 Dorthe Jørgensdatter 30.12.1748, 76, ~2 Dorthe Andersdatter
Rasmussen, Søren – gaardmand, Haastrup, 18.3.1768, 214, -L, ~ Sophie Jensdatter 13.3.1768, 214, (~1 Mads Nielsen 20.7.1737, 42, (~1 Ellen Andersdatter død 1727), ~2 Hans Rasmussen 11.5.1750, 81)
Schou, Jens Hendrichsen – gaardmand, Jordløse, 2.9.1795, 502, ~ Maren Pedersdatter
Schöffer, Wilhelm Letuch – ungkarl og sergent, Jordløse, 13.11.1762, 177
Simonsdatter, Karen – Jordløse, 18.11.1784, 334, 42, -L, ~ indsidder Niels Rasmussen 11.1.1785, 334, 342, -L, (~1 Karen Jensdatter 29.8.1749, 56, -L)
Simonsen, Jørgen – husmand, Jordløse, 4.9.1754, 108, ~1 Pedernille Jensdatter 1.11.1748, 74, ~2 Sophie Larsdatter
Skiøtte, Niels – Hattebækhuset, Jordløse, 14.11.1754, 113, ~1 …, ~2 Ursla Pedersdatter
Skov (Skow, Schou), Peder Jensen – gaardmand, Jordløse, 22.8.1838, 95, 99, ~ Mette Nielsdatter 7.2.1820, 696, 700, 707, 729, 730
Skrædder, Hans Jørgensen – husmand, Jordløse, 23.9.1773, 278, -L, ~ Birthe Nielsdatter
Smed, Anne – enke, …, 27.1.1741, 68, efter Laus …
Smed, Jørgen Madsen – husmand og smed, Haastrup, 29.7.1803, 545, ~ Maren Pedersdatter død 1802
Sørensdatter, Christiane – Jordløse, 29.8.1830, 29, 107, ~1 indsidder Jens Jørgensen, ~2 …
Sørensdatter, Dorthe – enke, Jordløse, 7.6.1849, 179, 186, efter gaardmand Hans Pedersen 13.4.1834, 63, -L
Sørensen, Peder – Haastrup, 21.7.1788, 373, -L
Tambour, Christian Henrichsen – indsidder, Haastrup, 28.9.1792, 448, ~ Maren Nielsdatter
Thomsen, Peder Rasmussen – Jordløse, 5.4.1850, 188
Thomsen, Søren – husmand, Jordløse, 8.2.1836, 66, 160, ~ Karen Henriksdatter
Valentinsen, Christian – tjenestekarl, Haastrup, 8.7.1844, 124, 126
Voigt, Jacob Hansen – avlsforvalter, Jordløse, 30.10.1847, 167, 169, 173, 175, 176, -L
Wogsen, Hans Hansen – husmand og snedker, Haastrup, 7.3.1842, 112, ~ …
Zacariasen, Anders – husmand og smed, Jordløse, 4.7.1828, 10, ~ Christiane Iversdatter (Jordløse kb. 1810 s. 67)