Hindemae Gods 1720-1808

Afskrift af register til skifteprotokol
Hindemae Gods 1720-1808
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Ane Elisabeth – enke, Rynkeby, reg. 1752 29/2, I 68, -L, efter skrædder Claus Bech
Andersdatter, Giertrud – Skellerup, 1765 2/10, I 98, ~ Lars Hansen (der nu ægter Kirsten Jensdatter)
Andersen, Hans – Skellerup, og hustru Karen Jørgensdatter (~1 Hans Rasmussen 1759 10/10, I 75 -L), reg. 1782 16/4, I 142 -L
Andersen, Hans – Skellerup, reg. 1799 2/1, II 14 ~ Anna Christensdatter
Andersen, Jørgen – Skellerup, reg. 1797 24/2, II 7 ~1 Kirsten Bertelsdatter, ~2 Karen Knudsdatter, ~3 Margarete Pedersdatter
Andersen, Mads – sognefoged. Skellerup 1800 17/2, II 15 ~ Maren Jensdatter
Andersen, Niels – Skellerup, 1783 1/4, I 140 -L, ~ Karen Jørgensdatter
Andersen, Peder – almisselem, Paarup og hustru, reg. 1781 23/4, I 132
Andersen, Stephen – Brødløshus, Bogense? 1744 16/2, I 56 ~ Mette Tygesdatter
Bendixen, Hans – Ullerslev, reg. 1797 18/3, II 8 ~ Ane Nielsdatter
Bertelsen, Niels – Rynkeby, reg. 1742 12/1, I 50, -L, ~1 … +L, ~ Anne Hansdatter 1742 25/3, I 53, skifte mellem hendes trolovede Lars Pedersen og hendes broder
Bremers (eller Bummers), Magdalene – almisselem, Ellinge, reg. 1782 21/5, I 134 +L ~1 Jens …, ~2 Ole …
Christensen, Rasmus – Rønninge, død 1783 10/11, I 147, ~ Maria Knudsdatter
Christensen, Rasmus – Skellerup, 1733 19/8, I 29, ~1 … skift 1715 14/7, ~2 Mette Sørensdatter 1745 29/3, I 58, (~2 Dinnes Madsen)
Clausdatter, Anna Malene – Rynkeby, 1753 14/7, I 72 skifte i anledning af skilsmissedom over hendes bortrømte mand Hans Henrich Stergardt
Diederichsdatter, Maria – Ellinge, død 1775 7/12, I 120, ~ Hans Christensen
Diniche (Dinesen), Johann – Paarup, død 1738 5/2, II 46, ~ Mette Hansdatter
Erichsen, Hendrich – Ellinge, 1726 9/10, I 18, kontrakt med hans svigerfader Claus Pedersen, hvorved denne afstaae gaarden til ham
Erichsen, Lauritz – skrædder, Rynkeby, 1737 19/3, I 38, ~ Anne Nielsdatter 1728 12/3, I 22 -L, ~2 Anne Lauritsdatter, (~2 Hans Olsen)
Ernstsen, Cordt – Bovense, og hustru Maren Madsdatter afstaar gaarden 1776 16/4, I 121 til en af mandens sønner af første ægteskab med …
Gregersdatter, Elisabeth – ugift, Skellerup, 1771 13/4, I 106, -L, datter af Gregers Rasmussen, Ellinge, 1724 28/8, I 14 og Kirsten Sørensdatter (~2 Friderich Hansen)
Gregersen, Gregers – skovfoged, Paarup, 30D 1804 1/6, II 33, ~ Karen Olufsdatter
Hansdatter, Ane – Saaderup, reg. 1737 24/9, II 12, ~ Hans Simonsen
Hansdatter, Anna Magrethe – enke, Skellerup, død 1780 28/9, I 131, efter ~1 Willum …, ~2 Christen …
Hansdatter, Anne – enke nu trolovet, Rynkeby, 1742 25/3, I 53 –L, efter Niels Bertelsen 1742 12/1, I 150, skifte mellem hendes trolovede Lars Pedersen og hendes broder
Hansdatter, Dorte – Saaderup, død 1785 18/3, I 149, -L, ~ Hans Jørgensen
Hansdatter, Else – Bovense, 1723 10/2, I 8, ~ Hans Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Bovense, 1746 10/5, I 60, ~ Christen Rasmussen
Hansdatter, Maren – Skellerup, 1737 14/6, I 41, ~1 Hans Pedersen 1726 11/4, I 16, +L, ~2 Hans Rasmussen -L
Hansdatter, Maren – Skellerup, 1808 15/10, II 35, -L, testamente med kgl. konfmt. af 1808 8/6, ~ Hans Pedersen
Hansdatter, Maren – Skovballe, død 1792 20/1, II 1, ~ Jørgen Nielsen
Hansdatter, Mette – Skellerup, 1720 4/1, I 2 ~ Dines Rasmussen 1729 22/6 (26), (~2 Barbra Jepesdatter)
Hansen, Friderich – Ellinge, (jvf. fol 15) 1728 24/1, I 2, fortegnelse over besætning m.v. paa den af ham til Rasmus Povelsen afstaaede gaard
Hansen, Jacob – almisselemmer, Ellinge, og hustru …, 1785 13/12, I 150
Hansen, Jens – Rynkeby, 1722 7/2, I 6, optegnelse over hvad han ved sin bortgang har efterladt
Hansen, Mads – Rønninge, reg. 1733 4/11, I 42, ~ Maren Jørgensdatter (eller Jensdatter)
Hansen, Rasmus – Rynkeby, 1746 17/2, I 54, ~ Kirsten Pedersdatter (forlovet med Christen Hansen)
Hansen, Rasmus – Skovballe, 30D 1787 21/4, I 152, ~ Mette Sørensdatter
Hellesen, Gregs (Gregers) – Skellerup, reg 1768 5/3, I 100 –L, ~ Karen Jørgensdatter
Hellesen, Hans – Ellinge, 1736 16/11, I 37 -L, søn af afd. Helle Rasmussen Skellerup og ligeledes afd. hustru Maren Nielsdatter
Hellesen, Niels – Skellerup, 1748 4/6, I 66 ~ Maren Hansdatter (der nu ægter Søren Laursen)
Hellesen, Rasmus – Skellerup, reg 1757 17/11, I 76, ~ Mette Povelsdatter
Hindsen, Niels – Avnslev, død 1765 19/5, I 94, ~ Mette Christensdatter (forlovet med Poul Larsen)
Ipsdatter, Johanne – Skalkendrup, død 1779 18/9, I 125, –L, ~ Christen Hansen
Jacobsen, Jens – Ullerslev, reg 1788 5/4, I 155, ~1 Sidsel Larsdatter død 1782 15/10, I 136, ~2 Kirsten Nielsdatter
Jensdatter, Kirsten – Skellerup, 1728 11/10, I 23, ~1 Jacob …, ~2 skomager Gabriel Christensen, (~2 Karen Povelsdatter 1737 4/5, I 40)
Jensen, Christen – Bovense, 1729 20/11, I 28, hans bo registreret i anledning af en restancedom
Jensen, Peder – Skalkendrup, 30D 1740 16/5, I 49 -L, ~ Mette Christensdatter
Jonssen, Jens – Agetvedhuse, 1744 28/10, I 57, ~ Maren Olufsdatter
Jørgensdatter, Karen – Skellerup, 1788 4/11, I 156 –L, ~ Niels Thomsen
Jørgensdatter, Karen – Skellerup, reg. 1782 16/4, I 142, ~1 Hans Rasmussen 1757 10/10, I 75, +L, ~2 Hans Andersen (skifte samtidig med hustruen)
Jørgensen, Hans – Kappendrup, 1784 12/8, I 148, ~ Maren Knudsdatter
Jørgensen, Peder – Saaderup, reg. 1764 6/8, I 82, ~1 Helvig Kirstine Sørensdatter 1758 30/9, I 80, ~2 Mette Hansdatter (nu forlovet med Cordt Jensen)
Knudsdatter, Dorthe – Tvinge, 1724 23/10, I 16, ~ Peder Nielsen
Knudsdatter, Karen – Skellerup, reg. 1808 22/11, II 35 (fortsættelse mangler), ~ Michel Madsen
Knudsen, Lars – Rønninge, 30D 1775 23/5, I 117, ~1 Johanne Lauridsdatter (~1 Poul Lauridsen 1748 10/4, I 65, +L), ~ Sidsel Madsdatter -L
Larsdatter, Johana – Ullerslev, 1780 5/6, I 130, ~ Niels Rasmussen
Larsdatter, Maren – Rynkeby, reg 1795 18/6, II 2, -L, sidste halvdel 3 mangler, ~ Jens Jensen
Larsdatter, Maren – Skellerup, 1768 18/5, I 103, ~ Niels Jensen
Larsdatter, Sidsel – Ullerslev, død 1782 15/10, I 136, ~ Jens Jacobsen reg. 1788 5/4, l 155, (~2 Kirsten Nielsdatter)
Larsen, Christen – Bovense, og hustru …, reg. 1771 31/12, I 107
Larsen, Hans – Skellerup, reg. 1763 14/2, I 86, ~ Maren Jensdatter, (trolovet med Niels Andersen)
Larsen, Hans – Skellerup, reg. 1797 3/4, II 10, ~ Ane Larsdatter
Larsen, Jacob – Skellerup, 1777 29/3, I 124, ~1 …. +L, ~2 Ana Jacobsdatter -L
Larsen, Jørgen – bødker, Skellerup, 1773 februar, I 111, ~ Sidsel Hansdatter
Larsen, Søren – Skellerup, 1785 8/6, I 149 –L, ~ Ane Sørens, testamente
Lauridsdatter, Johanne – Rønninge, 1748 10/4, I 65, ~1 Poul Lauritsen, ~2 Laurs Knudsen 30D 1775 29/5, I 117, (~2 Sidsel Madsdatter)
Laursen, Mads – Rynkeby, 1753 15/2, I 70 myndige arvinger frafalder skifte, ~ Karen Rasmusdatter
Madsdatter, Giertrud – Skellerup, 1782 19/1, I 133. ~ Lars Andersen
Madsdatter, Johanne – enke, Saaderup, død 1761 4/10, I 84, efter Anders Pedersen reg. 1761 7/7, I 81, trolovet med Peder Rasmussen, Ellinge
Madsdatter, Maren – Bovense, og Cordt Ernstsen afstaar gaarden 1776 16/4, I 121
Madsen, Anders – Røjerup, og hustru Lisbeth Thomasdatter 1779 17/11, I 128, skifteforretning i anledning af frivillig frasigelse af gaarden [Ft-1787 for Skellerup boede hos sønnen Mads Andersen]
Madsen, Lars – Skellerup, 1777 30/5, I 124 ~1 …, ~2 …, ~3 Maren Larsdatter
Madsen, Niels – Ullerslev, 1788 22/11, I 156, ~ Kiersten Christensdatter
Madsen, Peder – Skellerup, 1767 8/12, I 99, ~ Kirsten Bertelsdatter (forlovet med Claus Larsen, Skellerup)
Madsen, Søren – Skellerup, 1757 18/11, I 75, ~ Kirsten Sørensdatter
Madses, Karen – hospitalslem, Skellerup Hospital, 1783 14/4, I 42, efter Mads …
Marchusen, Mads – Bovense, 1728 13/3, I 22, -L, ~ Kirsten Heinrichsdatter
Nielsdatter, Ane – enke, Kappendrup, 1772 16/12, I 109, -L efter Mathias Olsen reg. 1770 3/7, I 104
Nielsdatter, Ane – Skelraadhuset, 30D 1802 2/2, II 28, ~ Morten Danielsen
Nielsdatter, Anne – Rynkeby, 1728 12/3, I 22, -L, ~ Lars Erichsen
Nielsdatter, Maren – Agedrup, 1723 28/5, I 9, ~1 Ib Christensen, ~2 Jesper Nielsen (Odensegaards Amts Matrikel 1688)
Nielsdatter, Sophie – enke, Skellerup, reg. 1787 26/7, I 154 –L, efter Lars Rasmussen reg. 1785 19/12, I 151 -L
Nielsen, Anders – Paarup, 1755 5/3, I 74, ~ Anna Christensdatter
Nielsen, Christen – Rønninge, 1774 5/12, I 114, ~ Maren Christensdatter
Nielsen, Jesper – Agedrup, 1724 27/7, I 13, ~1 Maren Nielsdatter, (~1 Ib … 1723 28/5, I 9), ~2 Anna Laursdatter (Christensen Odense ?? Amts Matrkol. 1688)
Nielsen, Jørgen – enkemand, Skovballe, skifteforening 1803 18/1, II 30 i anledning af afstaaelse af gaarden, efter Maren Hansdatter som dør 1792 20/1, II 1
Olesen, Christen – Saaderup, 1724 8/7, II 3, hans bo registreret, vurderet og udlagt til creditorerne, ~ Hedvig Sophie Ollufsdatter, (~1 Just Søfrensen dør 1722 14/2)
Olsen, Mathias – Kappendrup, reg 1770 3/7, I 104 –L, enke Ane Nielsdatter 1772 16/12, I 109
Pedersdatter, Ellen – Paarup, 1753 23/2, I 71 –L, ~ Johan Hendrichsen
Pedersdatter, Maren – enke, Skellerup, afstaar gaarden 1773 22/6, I 113, efter Dines Madsen
Pedersen, Anders – Skellerup, 1782 28/5, I 135, ~1 Karen Sørensdatter Langhof, ~2 Anne Nielsdatter [se skiftet efter Anne Sørensdatter Langhof i Bogense skifte?? 1744 ??]
Pedersen, Anders – Saaderup, reg. 1761 7/7, I 81, enke Johanne Madsdatter død 1761 4/10, I 84 (trolovet og nu ægter Peder Rasmussen fra Ellinge)
Pedersen, Claus – Ellinge, 1726 9/10, I 18, ~ …, afstaaelse af gaarden til hans svigersøn Hendrich Erichsen
Pedersen, Hans – Skellerup, 1726 11/4, I 16, ~2 enke Maren Hansdatter 1737 14/6, l 41, (~2 Hans Rasmussen)
Pedersen, Lars – Rønninge, 1727 7/5, I 20, registrering af hans bo i anledning af restancedom
Pedersen, Peder – Rynkeby, 1765 16/9, I 97, -L, ~ Kirsten Jensdatter
Poulsen, Lars – Røjerup, død 1782 16/11, I 137, ~ Maren Rasmusdatter
Poulsen, Peder – Skellerup, 1782 18/8, I 135, (myndige arvinger), ~ Bodil Olesdatter
Poulsen, Rasmus – Ellinge, 1728 24/1, I 22 fortegnelse over besætning m.v. paa den af Friderich Hansen til ham afstaaede gaard
Poulsen, Rasmus – Ellinge, 1729 19/3, I 25 fortegnelse over besætning m.v. paa den af ham afstaaede gaard, der tiltrædet af Peder Rasmussen
Poulsen, Søren – Paarup, død 1801 7/3, II 17, -L, ~ Giertrud Madsdatter
Povelsdatter, Karen – Skellerup, 1737 4/5, I 40, ~ skomager Gabriel Christensen, (~1 Kirsten Jensdatter 1728 11/10, I 23, (~1 Jacob …))
Rasmusdatter, Hedevig – Saaderup, 1726 9/10, I 19, ~ Laurs Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Enemarkerne, 1748 18/3, I 65, ~ Mads Rasmussen Bolgeskou (han underskriver sig Mads Rasmussen)
Rasmusdatter, Mette – Saaderup, 1783 12/4, I 141, ~ Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Mette Marie – Skellerup, 1746 23/9, I 60, ~ snedker Poul Pedersen
Rasmussen, Anders – Kissendrup, 1746 26/4, I 59, ~ Karen Nielsdatter
Rasmussen, Christen – Paarup, 1788 4/9, I 155, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Dines – Skellerup, reg. 1729 27/6, I 26, ~1 Mette Hansdatter skft. 1720 4/1, I 2, ~2 Barbra Jepesdatter
Rasmussen, Gregers – Ellinge, reg. 1724 28/8, I 14, ~ Kirsten Sørensdatter, (trolovet med Friderich Hansen)
Rasmussen, Hans – Paarup, og hustru …, afstaar gaarden til deres svigersøn Christen Rasmussen 1781 24/9, I 132
Rasmussen, Hans – røgter, Hindemade, reg. 1806 30/9, II 34
Rasmussen, Hans – Skellerup, 1757 10/10, I 75, ~1 Maren Hansdatter 1737 14/6, I 41, (~1 Hans Pedersen 1726 11/4, I 16), ~2 Karen Jørgensdatter reg. 1782 16/4, I 142, (~2 Hans Andersen)
Rasmussen, Helle – Skellerup, død 1733 11/9, I 33, ~1 Maren Nielsdatter, ~2 Karen Gregersdatter
Rasmussen, Jacob – Paarup, 1784 18/2, I 148, ~ Sophia Christensdatter (forlovet med Hans Jacobsen)
Rasmussen, Lars – Skellerup, reg. 1785 19/12, I 151 –L, enke Sophie Nielsdatter reg. 1787 26/7, I 154, -L
Rasmussen, Mads – ungkarl og tjenende, Ullerslev, død 1780 28/4, I 129
Rasmussen, Peder – Ellinge, 1729 19/3, I 25, fortegnelse over besætning m.v. paa den af ham tiltrædende fæstegaard, der er afstaaet af Rasmus Poulsen
Scheur, Johan – skytte, Hindemade, død 1747 28/9, I 61 -L
Søfrensen, Just – Saaderup, død 1722 14/2, I 3, ~ Hedvig Sophia Ollufsdatter (~2 Christen Olsen fol 11)
Sørensdatter, Hedvig Kirstine – Saaderup, 1758 30/9, I 80, ~ Peder Jørgensen reg. 1764 6/8, I 87, (~2 Mette Hansdatter)
Sørensdatter, Kirsten – Ellinge, arveafkald 1771 18/4, I 106, ~1 Gregers Rasmussen reg. 1724 28/8, I 14, ~2 Friderich Hansen
Sørensdatter, Mette – Skellerup, 1745 29/3, I 58 ~1 Rasmus Christensen 1733 19/8, I 29, ~2 Dines Madsen, (~2 Maren Pedersdatter afstar gaarden 1773 22/6, I 113)
Sørensen, Mads – Skellerup, 1747 11/3, I 55, ~ Kirsten Dinnesdatter
Sørensen, Peder – Rønninge, 1753 19/11, I 73, ~ Aplone Frandsdatter