Eilschou 1752-1801

Afskrift af register til skifteprotokol
Eilschou Gods 1752-1801
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Dorthe – Have, død 1785 23.5, 279, ~1 Peder …, ~2 Mads Olsen
Andersdatter, Karen – enke, Lumby, 6.12.1776, 150, efter Anders Clemmensen 26.1.1771, 79, (~ Maren Stephensdatter 11.7.1767, 30)
Andersdatter, Karen – Ravnebjerg, 10.8.1773, 119, ~ Anders Mortensen
Andersdatter, Maren – enke og indsidderske, Aasum, 14.12.1769, 68, efter Jens Christensen
Andersdatter, Ursela Dorthea – Lumby, 13.5.1783, 268, ~ Mads Rasmussen 27.7.1792, 317, 321, (~2 Ellen Jeppesdatter)
Andersdatter, Zidsel – Skibhusene, 29.4.1781, 219, ~ Mathias Jacobsen 8.7.1795, 328, -L
Andersen, Anders – ungkarl, Ravnebjerg, 24.5.1782, 245, -L
Andersen, Bent – Lumby, 14.2.1781, 185, -L, ~ Maren Nielsdatter 9.5 1783, 267, (~1 Niels Stephansen 8.10.1767, 37)
Andersen, Claus – Sanderum, 26.5.1765, 6, -L, ~ Karen Nielsdatter
Andersen, Hans – hjulmand, Ravnebjerg, 8.12.1770, 76
Andersen, Hans – Sanderum, 26.11.1771, 104, ~ Kirsten Andersdatter
Andersen, Jens – bødker, Aasum, aukt. 12.7.1771, 99, ~ …
Andersen, Jens – Ubberud, 30.5.1780, 183, ~ Gjertrud Christophersdatter, -L (fader Anders Hansen)
Andersen, Jørgen – indsidder, Lumby Torp, 11.8.1786, 294, ~ Anna Hansdatter 13.2.1777, 132, ~2 Sophia Paulsdatter
Andersen, Jørgen – Torup, Lumby Sogn 1782 14.1, 243, ~ Karen Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – ungkarl, Torp, 12.9.1791, 310, 313, -L
Andersen, Knud – smed Lumby, 1776 3.12, 125, ~ Cathrine Hansdatter
Andersen, Lars – Ravnebjerg, 1782 29.10, 255, ~ Maren Rasmusdatter
Andersen, Rasmus – Lumby, dømt i Nyborg, fæstningsarbejde, skilt fra Maren Rasmusdatter, skifte efter skilsmissedommen 1.3.1782, 232, 260
Berendsen, Herman – Have og hustru Maren Tuesdatter 1769 4.5, 69
Bertelsdatter, Cathrine – enke, Skibhusene, 1784 15.1, 271, efter Hans Hansen
Bullerup, Anders Erichsen - Skovhuset ved Marienlund 1782 1.2, 238, ~1 …, ~2 Ellen Maria Mathiasdatter
Bøllemose, Hans Andersen – Sanderum, 1767 15.7, 31, ~ Maren Pedersdatter, (~1 Anders Rasmussen) 1788 3.12, 305, ~3 Jørgen Hansen 1768 18.5, 46, ~4 Mads Madsen)
Christensdatter, Anna – Torp, 1786 22.3, 290. ~1 Jacob …, ~2 Peder Hansen
Christensdatter, Kirsten – Lumby Torp, 18.6.1782, 246, ~ Mads Jensen, (~2 Kirsten Laursdatter 19.1.1792, 314, 316)
Christensen, Anders – Lumby Torp 1786 30.5, 292, ~1 Karen Olufsdatter 1780 23.6, 237, ~2 Maren Christensdatter
Christiansen, Lars – Lumby, 1784 22.1, 273, -L, ~ Anne Cathrine Jensdatter, (moder; enke Maren Jensdatter efter Christian …)
Christophersdatter, Anna – Lille Ubberud 1768 10.9, 54, ~ Anders Rasmussen
Christophersen, Hans – enkemand, Have 1778 7.9, 162, efter …
Clemmensen, Anders – Lumby, 1771 26.1, 79, ~1 Maren Stephensdatter 1767 11.7, 30, -L, ~2 Karen Andersdatter 1776 6.12, 150
Clemmensen, Knud – Lumby, 1777 15.7, 137, ~ Anne Andersdatter
Eriksdatter, Anna – ugift indsidderske, Sct. Knuds Klostergaards Enemærker, 1768 16.1, 40, -L, (fader; afd. Erik ...... Sk. 1737 31.12)
Espensdatter, Jytte Cathrine – Sanderum, 1792 23.10, 319, 322, ~1 Niels Madsen 1777 25.9, 139, ~2 Adolph Hansen 1797 21.1, 330, (~2 Karen Nielsdatter)
Frandsdatter, Karen – Torp, afk. 1786 14.7, 291, ~1 Rasmus Knudsen 1767 24.3, 25, ~2 Jacob Hansen
Frandsen, Simon - Torp 1780 18.3, 180, ~ Karen Pedersdatter 1791 17.3, 310, (~2 Michel Hansen)
Gamborg, Rasmus Andersen – Lumby, 1778 23.1, 145, ~1 Maren Pedersdatter 1765 12.11, 11, ~2 Bodil Rasmusdatter
Guresen, Peder – Lumby, 1769 11.10, 75, -L, ~ Margrethe Hansdatter
Hansdatter, Anna – Have, 1769 18.2, 72, ~ Rasmus Hermansen, (~2 Juliane Sørensdatter Lund 1790 14.1, 308)
Hansdatter, Anna – Lumby, 1769 3.6, 74, - L, ~ gl. Rasmus Nielsen, (hendes moder Karen Pedersdatter i Skovsbo), (~2 Lisbeth Nielsdatter død 1783 15.4, 263, -L), + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Anna – Lumby, 1777 13.2, 132, ~ tjenestekarl Jørgen Andersen 1786 11.8, 294, (~2 Sophia Paulsdatter)
Hansdatter, Anna (Anne) – Trollsrødhuset, 1767 15.3, 24, ~ Anders Hansen
Hansdatter, Anne – Lumby Torp, afk. 1800 22.11, 349, -L, ~ Jens Nielsen, (moder; enke Karen Nielsdatter efter Hans Jespersen, ~2 Knud Christensen)
Hansdatter, Elisabeth – Lumby, 1782 19.2, 229, ~ Anders Jørgensen død 1785 16.12, 284, (~1 Karen Rasmusdatter 1771 26.1, 79, ~3 Anne Marie Sørensdatter)
Hansdatter, Johanne – Store Ubberud, afk. 1785 19.3, 278, 291, -L
Hansdatter, Karen – Frøbjerg Hyldekær 1769 29.3, 73, ~ Laurs Rasmussen
Hansdatter, Karen – Have, 1779 9.1, 170, ~ indsidder Niels Jørgensen Balle
Hansdatter, Kirsten – Sanderum, 1800 28.7, 340, ~Hans Hansen
Hansdatter, Kirsten – Sanderum, død 1778 8.2, 147, ~1 gamle Niels Hansen 1771 7.1, 77, ~2 unge Hans Hansen, (~2 Kirsten Hansdatter 1800 28.7, 340)
Hansdatter, Maren – Sanderum, 1792 22.1, 315, ~ smed Mads Nielsen
Hansdatter, Maren – Torp, 1773 29.7, 120, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Margrethe – Lumby, 1784 13.1, 272, -L, ~ Mads Nielsen
Hansdatter, Sophie Amalia – Nisted, Lumby Sogn, død 1765 25.9, 10, ~ Rasmus Jørgensen
Hansdatter, Stine – Lumby, død 1783 17.5, 269, ~ indsidder Rasmus Hansen, (~2 Sidsel Nielsdatter)
Hansen (Knudsen), Rasmus – Sanderum, 1776 31.12, 127, ~ Anne Jensdatter sk. 1759 25.9, ~2 Margrethe Hansdatter
Hansen, Adolph – Sanderum, 1797 21.1, 330, ~ Jytte Cathrine Espensdatter død 1792 23.10, 319, 322, (~1 Niels Madsen 1777 25.9, 139), ~2 Karen Nielsdatter
Hansen, Anders – indsidder, Lumby, 1778 12.2, død i aaret 1769 170, ~1 …, ~2 Bodil Adamsdatter
Hansen, Anders – indsidder, Sanderum, 1771 29.8, 103, -L, ~ Kirstine Hansdatter, (hans moder; Maren Hansdatter)
Hansen, Anders – Lumby, 1771 10.1, 77, ~ Maren Bendtsdatter
Hansen, Dines – Torp, 1786 3.2, 283, -L, ~ Anna Cathrine Jensdatter, (fader; Hans Sørensen)
Hansen, gl. Niels – Sanderum, 1771 7.1, 77, ~ Kirsten Hansdatter død 1778 8.2, 147, (~2 unge Hans Hansen)
Hansen, Jens – Rødehus, 1780 15.11, 182, ~ Karen Rasmusdatter
Hansen, Jochum – husmand, Nisted, regning 1780 5.8, 253, –L, ~ Maren Rasmusdatter (henrettet 8.5 1780 Ravnebjerg herreds tingbog 12.10 1780)
Hansen, Jørgen – møller, Eiby Mølle, død 25.5 1752, ~2 Anna Catharina Jørgensdatter
Hansen, Jørgen – Sanderum, 1768 18.5, 46, ~ Maren Pedersdatter død 1788 3.12, 305, (~1 ?? 11.10 1758 Anders Rasmussen fra Seden, ~2 Hans Andersen Ballemose 1767 15.7, 31, ~4 Mads Madsen)
Hansen, Jørgen – Sanderum, 1793 16.7, 322, 325, ~1 Anne Nielsdatter, (~1 Lars Jørgensen død 1743 afk. 1777 16.4, 135), ~2 Maren Hansdatter
Hansen, Knud – Sanderum, 1795 25.6, 327, ~ Ane Jensdatter
Hansen, Knud – Torp, Lumby Sogn, død 1781 10.4, 216, -L, ~ Karen Frandsdatter
Hansen, Michel – Aasum, 1770 9.2, 76, ~ Kirsten Nielsdatter
Hansen, Niels – Sanderum, 1800 28.7, 343, ~ Birthe Madsdatter
Hansen, Ole – Skibhusene, 1796 16.11, 330, ~ Ane Marie Laursdatter
Hansen, Peder – Sanderum, 1775 4.5, (død i 1773) 178 (sk. 1784 1.4, 281) ~ Kirsten Nielsdatter
Hellesen, Peder – Løjtnatshuset, Lumby, død 1779 22.6, 188, ~1 Anna Catharina Juul sk. 1769 15.3, ~2 Dorothea Conrodine Andersdatter Pilegaard
Ibsdatter, Cathrine – Allese, 1777 2.5, 213, ~1 Michel …, ~2 Peder Knudsen
Ibsen, Anders – Lumby, 1777 8.11, 144, ~ Karen Rasmusdatter
Ibsen, Hans – Store Ubberud, 1780 20.11, 181, ~1 Catharina Laursdatter 1767 27.9, 35, (~1 Otto …), ~2 Christine Christophersdatter
Isachsen, Laurs – smed og indsidder, Lumby 1766 19.9, 14, ~1 Abelone Hansdatter død 1761, (se Ryttergodsets skp.), ~2 Marie Kirstine Hansdatter
Jacobsen, Anders – Lumby Tarp, 1788 18.10, 302, ~1 Maren Olesdatter 1775 27.5, 123, (~1 Niels Pedersen), ~2 Mette Andersdatter
Jacobsen, Mathias – enkemand, Skibhusene, 1795 8.7, 328, efter Zidsel Andersdatter 1781 29.4, 219, -L
Jensdatter, Barbra – enke, Allese, 1765 22.5, 8, efter Rasmus Hassing
Jensen, Hans – ungkarl og indsidder, Brændekilde, 1769 28.6, 74, -L
Jensen, Rasmus – Paaskehus, 1778 13.8, 160, ~ Maren Ibsdatter
Jeppesdatter, Karen Margrethe – Torp, 1791 4.12, 312, ~ Jeppe Nielsen
Jespersen, Hans – Torp, 1772 28.10, 107, ~ Karen Nielsdatter
Jespersen, Peder – Nisted, 1784 23.7, 274, ~ Anne Elisabeth Hansdatter
Jørgensdatter, Anne – Lumby Torp, reg. 1800 23.10, 346, ~ Rasmus Madsen
Jørgensdatter, Else – Anderup, 1797 4.5, 331 (afk. 349), ~1 Erik N. Nielsen død 1776, ~2 Poul Andersen
Jørgensdatter, Karen – Allese, 1766 27.1, 12, ~1 Rasmus …, ~2 bødker Hans Jørgensen, (~2 Anne Thomasdatter 1777 2.5, 137)
Jørgensdatter, Karen – Lumby, 1768 28.9, 55, ~1 Mads …, ~2 Hans Madsen
Jørgensdatter, Karen – Ryds Mølle 1782 22.5, 248, -L, ~1 møller Peder Nielsen 1774 26.1, 122, 236, ~2 møller Rasmus Hansen
Jørgensen, Anders – Lumby, 1785 16.12, 284, ~1 Karen Rasmusdatter 1771 26.1, 79, ~2 Elisabeth Hansdatter 1782 19.2, 229, ~3 Anne Marie Sørensdatter
Jørgensen, Anders – Stegsted, 1779 24.1, 172, (afk. 278, 1785 18.6), ~Anne Marie Nielsdatter 1800 11.1, 336, (~2 Knud Knudsen)
Jørgensen, Niels – Have, død 1759 1.12, 4, ~ Karen Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – Sanderum, 1768 30.12, 67, ~ Kirsten Nielsdatter
Klausen, Peder – Sanderum, 1787 3.1, 294, ~1 Bodil Hansdatter, ~2 Maren Hansdatter, ~3 Karen Madsdatter
Knudsdatter, Anne – Ubberud, 1782 4.3, 231, -L, ~ Christen Hansen
Knudsdatter, Dorthe – Skibhusene, reg. 1776 10.5, 124, ~ Lars Knudsen
Knudsdatter, Gjertrud – Lumby, 1786 31.1, 283, ~ Peder Pedersen
Knudsdatter, Maren – Torp, 1767 11.3, 19, ~ Christen Laursen
Knudsen, Hans – Sanderum, 1771 21.3, 86, ~ Anne Jørgensdatter
Knudsen, Hans – Sellebjærgsted, Vissenbjærg Sogn, reg. 1778 28.4, 157, ~ Maren Jeppesdatter
Knudsen, Hans – ungkarl og smed, Lumby 1786 15.11, 294, -L, (moder; enke Cathrine Hansdatter efter Knud …)
Knudsen, Jacob – Lumby, anm. 1794 20.8, 326, ~ Maren Hansdatter
Knudsen, Jørgen – Lumby, død 1783 8.1, 255, ~1 …, ~2 Karen Rasmusdatter
Knudsen, Rasmus – Torp, 1767 24.3, 25, ~ Karen Frandsdatter, afk. 1776 14.7, 291, (~2 Jacob Hansen)
Knudsen, Steffen – ungkarl, Lumby Torp, 1800 23.10, 345, 349, -L
Krag, Rasmus – Aasum, 1768 3.10, 61, ~ Maren Erichsdatter
Laursdatter, Catharina – Store Ubberud, reg. 1767 27.9, 35, ~1 Otto …, ~2 Hans Ibsen
Laursdatter, Ellen – ugift pige, Lumby Torp, anm. 1786 22.3, 290, -L
Laursdatter, Kirsten – Torp, 30D 1792 19.1, 314, 316, ~ Mads Jensen
Laursen, Anders – ungkarl, Brændekilde, 1781 4.5, 224, -L, (moder; enke Karen Nielsdatter efter Laurs …)
Laursen, Hans – hjulmand, Ravnebjerg, 1766 15.9, 13, ~1 …, (sk. 1759 25.10), ~2 Karen Rasmusdatter
Laursen, Niels – Borreby, reg. 1773 14.6, 114, og hustru …, gaardafstaaelse og aftægt 1765 23.4, 112, -L
Laursen, Rasmus – Lumby Torp, 1772 10.1, 104, ~1 …, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Lund, Juliane Sørensdatter – Have, 30D 1790 14.1, 308, ~ Rasmus Hermansen
Madsdatter, Apolone – Aasum, 1768 5.8, 53, ~1 Bertel Christensen død 1740, (se Ryttergodsets skiftep.) ~2 Oluf Rasmussen
Madsdatter, Bodil – Sanderum, reg. 1799 11.7, 334, ~ Hans Pedersen
Madsdatter, Gjertrud – Torp, 1767 16.12, 38, ~1 Niels …, ~2 Søren Pedersen
Madsen, Niels – Sanderum, reg. 1777 25.9, 139, ~ Jytte Cathrine Espensdatter død 1792 23.10, 319, 322, (~2 Adolph Hansen 1797 21.1, 330)
Mortensen, Jørgen – enkemand, Aasum, anm. 1771 10.5, 93, efter Anne Rasmussen 1768 2.11, 64, (~1 Anders …)
Mortensen, Morten – Torp, Lumby Sogn, 1781 1.10, 227, ~1 …, ~2 Gjertrud Nielsdatter
Mortensen, Rasmus – Aasum, 1771 11.6, 98, ~ Anna Madsdatter
Møller, Anders Rasmussen – Nisted, 30D 1795 15.5, 327, ~ Maren Pedersdatter
Møller, Peder Erichsen – indsidder, Sellebjærgsted reg. 1770 13.2, 82, ~ Maren Ibsdatter
Nielsdatter, Anne – Sanderum, afk. 1777 16.4, 135, ~1 Lars …, ~2 Jørgen Hansen
Nielsdatter, Anne Marie – Stegsted, anm. 1800 11.1, 336, ~1 Anders Jørgensen reg. 1779 24.1, 172, ~2 Knud Knudsen
Nielsdatter, Gjertrud – Brændekilde, 1775 25.3, 122, ~ Rasmus Nielsen Mand
Nielsdatter, Karen – Orte Skovhus, anm. 1777 21.2, 133, ~1 Simon …, ~2 slagter Lars Rasmussen
Nielsdatter, Kirsten – enke, Sanderum, gaardafstaaelse og aftægt 1768 29.12, 66, efter 1. Rasmus …, 2. Knud …,
Nielsdatter, Kirsten – Torp, Lumby Sogn, død 1780 12.9, 184, ~1 Jens …, ~2 Knud Stephensen 1784 5.2, 272
Nielsdatter, Lisbeth – Lumby, 1783 15.4, 26, -L, ~ Rasmus Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsdatter, Maren – Lumby, 1783 9.5, 267, ~1 Niels Steffensen 1767 8.10, 37, ~2 Bent Andersen 14.2 1781,185, -L
Nielsen, Anders – indsidder, Marienlund, 1800 13.10, 345, ~ Karen Andersdatter, (~1 Rasmus     Madsen)
Nielsen, Christen – Fandens Krog, død 1799 18.5, 331, -L, ~ Anne Marie Hansdatter
Nielsen, Hans – Lille Bisbjærg, Ubberud Sogn, 1777 15.8, 138, ~1 Anne Hansdatter, ~2 Karen Hansdatter, (~1 Hans Hansen død 1727)
Nielsen, Ole – Torp, 1771 17.8, 100, ~ Karen Larsdatter
Nielsen, Paul – Have, Lumby Sogn, død 1778 28.10, 167, -L, ~ Maren Jacobsdatter
Nielsen, Peder – indsidder, Kræmmermark, 1781 16.10, 228, ~ Maren Andersdatter
Nielsen, Peder – møller, Pryds Mølle, 1774 26.1, afk. 1774 ?.12, 122, 136  afk. 1785 5.9, 280, ~1 Anna Pedersdatter, Ryttergods XlV, 6, ~2 Karen Jørgensdatter død 1782 22.5, 248, -L, (~2 møller Rasmus Hansen)
Nielsen, Rasmus – enkemand og indsidder, Lumby, død 1783 27.2, 259, -L, efter …
Olesdatter, Maren – Lumby Torp, 1775 27.5, 123, ~1 Niels …, ~2 Anders Jacobsen
Olsen (Olesen), Knud – indsidder, Sanderum, død 1786 27.1, 287, ~1 …, ~2 Johanne Rasmusdatter
Olufsdatter, Karen – Torp, 1780 23.6, 237, ~ Anders Christensen 1786 30.5, 292, (~2 Maren Christensdatter)
Olufsdatter, Karen – Aasum, 1768 5.8, 52, ~1 Hans Andersen Muus, sk. 1747 7.6, ~2 Morten Mortensen
Olufsen, Rasmus – Stegsted, 1778 17.9, 163, -L, ~ Kirsten Rasmusdatter
Pedersdatter, Anne – Lumby Torp, 1793 5.8, 324, ~1 Hans …, ~2 Hans Nielsen
Pedersdatter, Anne – Torp, 12.11.1779, 179, ~ Hans Andersen
Pedersdatter, Birthe Maria – Lumby, 1765 23.10, 10, ~ indsidder Hans Pedersen
Pedersdatter, Else – Sanderum, 1779 27.2, 176, ~ Lars Jensen 11.10 1766, 7 (Hollufgaard Skf.), ~2 indsidder Jacob Lydersen
Pedersdatter, Karen – Torp, 14.3.1774, 121, ~ Christen Andersen
Pedersdatter, Karen – Torp, Lumby Sogn, 1791 17.3, 310, ~1 Simon Frandsen 1780 18.3, 180, ~2 Michel Hansen
Pedersdatter, Kirsten – Stegsted, 1778 25.4, 156, ~ Simon Hansen
Pedersdatter, Magdalene – Sanderum, 1767 29.6, 27, ~1 Hendrich …, ~2 Christen Sørensen
Pedersdatter, Maren – Lumby, død 1765 12.11, 11, ~ Rasmus Andersen Gamborg 1778 23.1, 145, (~2 Bodil Rasmusdatter)
Pedersdatter, Maren – Sanderum, død 1788 3.12, 305, ~1 Anders Rasmussen, ~2 Hans Andersen Bøllemose 1767 15.7, 31, ~3 Jørgen Hansen reg. 1768 18.5, 46, ~4 Mads Madsen
Petersen, Hans – Kaadekilde, sk. 1757 5.12, 281, (akf. 1785 6.7), ~ …, (~2 Thomas Jørgensen sk. 1765 14.10)
Petersen, Hans – Sanderum, 1766 23.9, 17, -L, ~ Karen Madsdatter
Petersen, Hans – ungkarl, Aasum, 1768 30.1, 43, -L, (fader: Hans Pedersen (?) )
Petersen, Laurs – soltat, Nisted, sehvedtrations forretning i anledning af undvigelse 1768 4.2, 45
Petersen, Paul – Lumby, 1786 7.1, 283, ~ Maren Laursdatter, (~1 Bendt Rasmussen, ~2 Hans     Andersen begge Ryttergods)
Petersen, Peder – Have, skifte 5.11 1764, 6, ~ …
Petersen, Peter – Lumby, 1771 16.3, 81, enke Gjertrud Knudsdatter 1786 31.1, 283
Petersen, Rasmus – Biskorup, 1785 28.7, 279, ~ Anne Marie Pedersdatter
Poulsdatter, Maren – Lumby Torp, 1800 23.10, 346, ~ Peder Villadsen
Rasmusdatter, Anne – Aasum, 1768 2.11, 64, ~1 1733 Anders Sørensen død ca. 1743, ~2 Jørgen Mortensen 1771 10.5, 93
Rasmusdatter, Gjertrud – Allese, 1777 2.6, 136, ~ Claus Petersen
Rasmusdatter, Karen – Lumby, 1771 26.1, 79, ~ Anders Jørgensen død 1785 16.12, 284, (~1 Elisabeth Hansdatter 1782 19.2, 229, ~3 Anne Marie Sørensdatter)
Rasmusdatter, Karen – Torp, 1767 11.1. 18, ~ Jørgen …, ~2 Christen Christensen
Rasmussen, Anders – bødker, Ubberud, 1792 28.12, 322, ~ Maren Christensdatter
Rasmussen, Mads – Lumby, 1792 27.7, 317, 321, ~1 Ursela Dorthea Andersdatter 1787 13.5, 268, ~2 Ellen Jeppesdatter
Rasmussen, Mauritz – Sanderum, 1791 15.1, 309, ~ Maren Olesdatter
Rasmussen, Peder – Sanderum, 1800 1.4, 338, ~ Ane Nielsdatter
Rasmussen, Rasmus – enkemand og indsidder, Lumby, 1781 29.9, 225, efter …
Stephansen, Hans Christian – enkemand, Lumby, 1783 8.9, 269, efter …
Stephensdatter, Maren – Lumby, 1767 11.7, 30, ~ Anders Clemmensen 1771 26.1, 79, (~2 Karen Andersdatter 1771 26.1, 79, -L)
Stephensen, Jørgen – Lumby, 1801 18.7, 354, arvekvittering fra Jørgen Steffensen for arv falden i Verlinde 1783 17.11, 282, ~ Maren Pedersdatter
Stephensen, Knud – enkemand, Torp, Lumby Sogn, 1784 5.2, 272, efter Kirsten Nielsdatter 1780 12.9, 184, (~1 Jens Madsen død 1741 (Ryttergods))
Stephensen, Niels – Lumby, 1767 8.10, 37, ~ Maren Nielsdatter 1783 9.5,  267, (~2 Bent Andersen 14.2 1781, 185, -L)
Stephensen, Peder – enkemand, Lumby, 1785 23.10, 282, efter …
Thomasdatter, Anne – Allese, 1777 2.5, 137, ~ bødker Hans Jørgensen
Top, Hans Hansen – Brændekilde, 1767 18.4, 27, ~ Anna Andersdatter
Tuesdatter, Maren – Have, og ægtefælle Herman Berendsen 1769 4.2, 69
Aagesen, Mogens – ungkarl og indsidder, Stegsted, 1777 18.2, 133, -L