Erholm 1763-1820

Afskrift af register til skifteprotokol
Erholm Gods 1763-1820
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Albertsdatter, Cathrine – Ørsbjerg, og ægtefælle indsidder Claus Johansen 15.3.1773, III  3
Amundsen, Peder – kromand, Gribsvad, 26.3.1819, III 418, V 33, 73, ~ Dorthea Hedvig Evaldsen 8.8.1798, III 263, ~2 Anne Medea … (~2 Andreas Simonsen)
Andersdatter, Anne – Aalsbo, 31.5.1792, III 184, 186, ~ gaardmand Jens Ditlevsen 3.11.1787, III 127
Andersdatter, Anne Kirstine – Gelsted Torp, 22.4.1789, IV 196, ~ husmand Lars Hansen
Andersdatter, Christiane – Eiby, 1.7.1795, IV 264, ~ gaardmand Hans Larsen 12.11.1789, IV 205, ~2 gaardmand Jørgen Nielsen
Andersdatter, Dorthe – Ørsbjerg, 29.1.1774, III 2, -L, ~ husmand Lars Hansen Svarer
Andersdatter, Karen – Eiby, 27.11.1783, III 92, IV 146, ~ gaardmand Jens Pedersen
Andersdatter, Karen – Etterup, 30.1.1800, III 280, ~ Rasmus Hansen 2.10.1761, II 124 (~ Maren Andersdatter), ~2 husmand og skræder Søren Hansen 16.3.1814, III 379, -L, (~2 Else Johansdatter)
Andersdatter, Kirsten – Gelsted Torp, 22.4.1789, IV 196, ~ husmand Lars Hansen
Andersdatter, Maren – Ejby, 5.4.1773, IV 83, ~ gaardmand neder Lars Hansen
Andersdatter, Maren – Ejby, 6.1.1819, IV 330, 333, VI 6, -L, ~1 gaardmand Anders Jørgensen gaardmand 19.5.1787, IV 171, -L, ~2 gaardmand Niels Rasmussen
Andersdatter, Maren – enke, Eiby, 18.6.1818, IV 328, efter gaardmand Christian Andersen
Andersdatter, Maren – Gelsted Torp, 5.4.1766, IV 23, ~1 Peder Mathiasen 7.6.1759, II 96, ~2 Rasmus Andersen, vurdering paa grund af gæld, skifte 20.2.1767, IV 43, (~1 Maren Andersdatter 22.11.1764, IV 18, ~2 Maren Cathrine Rasmusdatter)
Andersdatter, Marie Cathrine – Gelsted, 24.3.1817, IV 323, VI 133, ~ gaardmand Lars Hansen 30.8.1839 VI 315, 321, 327, 331, 333, 336
Andersen, Anders – gaardmand, Eiby, 18.5.1772, IV 74, -L, ~ Valborg Hansdatter
Andersen, Anders – gaardmand, Kaslund, 15.6.1795, III 226, ~ Karen Andersdatter (~2 Knud Andersen), afstaaelse 30.3.1793, III 220
Andersen, Anders – indsidder og glarmester, Hækkebølle, 17.3.1777, III 35, ~ Anne Malene Hansdatter
Andersen, Christian – gaardmand, Eiby, 17.6.1814, IV 313, 318, ~1 Johanne Pedersdatter 10.7.1788, IV 186, ~2 Karen Rasmusdatter
Andersen, Christian – husmand, Frøbjerg, 13.1.1793, III 220, ~ Karen Mortensdatter
Andersen, Gorm – gaardmand, Kaslunde, 11.5.1793, III 199, ~ Kirsten Larsdatter
Andersen, Hans – boelsmand, Hækkebølle, 3.3.2959, V 691, ~ Dorthe Nielsdatter 25.2.1800, III 281, ~2 Anne Hansdatter 27.3.1832, V 393, 396
Andersen, Hans – gaardmand, Brendhaltgaard, Orte, 5.6.1806, III 333, ~ Karen Rasmusdatter 21.8.1843, V 645, (~2 Søren Andersen gaardmand 8.5.1830, V 303, 308, 309, 618)
Andersen, Jens – husmand og glarmester, Hækkebølle, 11.6.1791, III 172, ~ Anne Pernille Larsdatter 22.10.1824, V 122, (~2 husmand Jens Johansen 3.12.1803, III 315)
Andersen, Jens – husmand, Librisholmhus, Rørup, 6.5.1803, III 331, ~ Birthe Larsdatter 2.3.1820, III 430, V 13, 19
Andersen, Jørgen – gaardmand, Kingstrup, 2.11.1811, IV 311, ~ Bodil Marie Sørensdatter
Andersen, Jørgen – ungkarl, Gelsted Torp, 24.2.1789, IV 208, -L
Andersen, Knud – gaardmand, Kaslund, afstaaelse 30.3.1815, III 389, ~ Karen Andersdatter (~1 Anders Andersen 15.6.1795, III 226)
Andersen, Lars – Andreasholm ved Aalsbo, og hustru Kirsten Pedersdatter 4.5.1801, III 292
Andersen, Lars – Eiby, gaardmand, 10.11.1764, IV 12, ~ Volborg Larsdatter 27.11.1783, IV 148 (~1 …, ~3 Niels Andersen)
Andersen, Niels – gaardmand, Aalsbo, 26.4.1764, IV 5, ~ Johanne Andersdatter
Andersen, Niels – indsidder, Gelsted, 1.1.1780, IV 122, 133, ~ Karen Hansdatter 18.3.1792, IV 238, 246, -L
Andersen, Ole – enkemand og indsidder, Gelsted, 19.2.1780, IV 131, efter Kirsten Nielsdatter
Andersen, Peder – gaardmand, Eiby, 27.9.1804, IV 290, 293, -L, ~ Anne Christensdatter
Andersen, Peder – gaardmand, Gelsted Torp, 23.3.1789, IV 193, ~ Anne Cathrine Hansdatter 22.6.1827, VI 101, 102, 106, (~2 gaardmand Hans Jensen)
Andersen, Peder – gaardmand, Ørsbjerg, 11.11.1778, III 47, ~ Maren Nielsdatter 14.7.1764, IV 10, ~2 Kirsten Larsdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Gelsted Torp, vurdering paa gaard af gæld 22.11.1764, IV 18, skifte 20.2.1767, IV 43, ~ Maren Andersdatter 5.4.1766, IV 23 (~ Peder Mathiasen 7.6.1759, II 96), ~2 Maren Cathrine Rasmusdatter
Andersen, Rasmus – husmand, Ørsbjerg Nedermark, 18.1.1801, III 294, ~ Karen Olesdatter
Andersen, Søren – husmand, Skydebjerg, 6.3.1789, III 167, ~ Karen Nielsdatter død før 1754, ~2 Margrethe Jørgensdatter 9.5.1789, III 168
Asmusdatter, Anne Margrethe – Ørsbjerg, 5.5.1816, III 393, 396, 401, -L, ~ boelsmand Jesper Eriksen
Bang, Hans Rasmussen – gaardmand, Gelsted, 21.8.1777, IV 109, -L, ~ Bodil Andersdatter
Bondesdatter, Kirsten – Aalsbo, og ægtefælle husmand Niels Hansen Baagøe 22.5.1764, IV 6, 61
Bødker, Hans Larsen – Østerskovhus, Rørup, 26.2.1785, III 110, ~1 Karen Nielsdatter 14.3.1768, II 171, ~2 Magrethe Johansdatter 14.5.1785, III 114
Baagøe, Niels Hansen – Aalsbo, husmand, og hustru Kirsten Bondesdatter 22.5.1764, IV 6, 61
Christensdatter, Ellen Kirstine – Orte, 24.3.1806, III 329, ~ gaardmand Niels Clausen
Christensen, Anders – gaardmand, Gelsted, 27.2.1767, IV 30, ~ Karen Hansdatter (~2 Niels Hansen Beck)
Christensen, Hans – gaardmand, Ørsbjerg, 11.2.1782, III 76, ~ Gertrud Nielsdatter 11.3.1765, II 156, ~2 Karen Pedersdatter
Christensen, Niels – husmand, Vissenberghus, Rørup, ~ Anne Nielsdatter 28.2.1795, III 222, ~2 Marie Clausdatter 11.1.1819, III 415, 416, -L
Christensen, Peder – Lille Bremmerod, 10.11.1787, III 149, ~ Margrethe Hansdatter 4.5.1782, III 83, ~2 Marie Christensdatter
Christiansdatter, Johanne – Rørup, 10.12.1818, III 410, ~ husmand Hans Gormsen 1.8.1836, V 522, 523, 526, 534, ~2 Anne Kirstine Andersdatter 28.12.1834, V 508, 512, ~3 Kirsten Pedersdatter (~2 Clemmen Findsen)
Christiansdatter, Maren – Bremmerod, 29.6.1813, III 373, ~ husmand og snedker Henrik Christian Bøje
Christiansen, Christian – ungkarl, Kingstrup, 28.4.1779, IV 119, -L
Christiansen, Niels – gaardmand, Gelsted Torp, 5.4.1793, IV 251, ~ Ellen Thomasdatter 13.4.1774, IV 88, ~2 Sidsel Jørgensdatter
Christophersdatter, Ellen – Aalsbo, 15.10.1818, III 409, 410, ~1 smed Søren Rasmussen 3.5.1802, IV 284, ~2 smed Niels Findsen
Clausdatter, Karen – enke og indsidder, Gelsted Kirkehus, 18.2.1768, IV 47, efter Jørgen Larsen i Ørsbjerg 12.7.1765
Clausdatter, Marie - Vissenberghus Rørup, 11.1.1819, III 415, 416, -L, ~ husmand Niels Christensen (~ Anne Nielsdatter 28.2.1795, III 222)
Clausen, Jørgen – ungkarl, Kingstrup, 24.3.1796, IV  272, 273, -L
Clausen, Mads – Gelsted Kirke, 22.1.1768, II 36, -L, ~ Anne Rasmusdatter 30.5.1765, IV 21 (~1 Jørgen …), ~2 Valborg Hansdatter
Clausen, Rasmus – Helledshuse, 19.4.1785, IV 156, ~ Mette Pedersdatter 31.5.1789, IV 201 (~1 Knud Lorentzen Prip 14.5.1779, III 49 (~1 Karen Rasmusdatter 2.1.1778, IV 112, -L, ~3 Anders Olsen 6.3.1790, IV 212 (~2 Sidsel Pedersdatter))
Closter, Christen Olsen – gaardmand, Ejby, 11.8.1772, IV 79, -L, ~ Anne Nielsdatter
Dinesen, Andreas – indsidder, Grønnemose, Rørup, 9.1.1797, III 246, 256, 292, 303
Ditlevsdatter, Johanne – Hækkebølle, 17.10.1792, III 190, ~ boelsmand Niels Nielsen
Ditlevsen, Ditlev – gaardmand, Dybmose, 24.5.1814, III 382, ~ Maren Hansdatter
Ditlevsen, Jens – gaardmand, Aalsbo, 3.11.1787, III 127, ~ Anne Andersdatter 31.5.1792, III 184, 186
Enevoldsdatter, Kirsten – Kaslund, 27.5.1782, III 84, ~ gaardmand Jørgen Gormsen
Engelsen, Anne Birgitte – husholderske, Erholm, 29.2.1796, III 239, 244, 246, 252, 254, 261, -L
Eriksdatter, Karen Marie – Aalsbo, 13.4.1802, III 306, ~ gaardmand Jacob Jensen (~2 Anne Marie Jensdatter 26.3.1803, III 310, ~3 Marie Hansdatter 27.3.1804, III 315)
Espensen, Rasmus – husmand, Gelsted, 1.12.1775, IV  98, ~ Anne Cathrine Nielsdatter
Evaldsen, Dorthe Hedvig – Gribsvad Kro, 8.8.1798, III 263, ~ kromand Peder Amundsen 26.3.1819, III 418, V 33, 73 (~2 Anne Medea …) ~2 Andreas Simonsen
Friis, Peder Rasmussen – gaardmand, Gelsted Torp, 6.5.1772, IV 70, ~ Anne Hansdatter 15.10.1783, IV 143, (~2 Johan Nielsen)
Gormsen, Anders – Kaslunde, 7.3.1781, III 55, ~ Kirsten Andersdatter
Gormsen, Find – gaardmand, Kaslunde, 16.11.1819, III 428, IV 334, V 3, ~ Judith Clemensdatter
Gormsen, Hans – husmand, Rørup, 1.8.1836, V 522, 523, 526, 534, ~ Johanne Christiansdatter 10.12.1818, III 410, -L, ~2 Anne Kirstine Andersdatter 28.12.1834, V 508, 512, ~3 Kirsten Pedersdatter (~2 Clemmen Findsen)
Gregersdatter, Anne Cathrine – Skydebjerg, 6.4.1789, III 161, ~ Hans Sørensen 16.7.1815, III 392, 393, IV 90, (~2 Lisbeth Christophersdatter 10.8.1846, V 675)
Gregersen, Peder – husmand, Etterup, 11.4.1774, III 8, ~ Kirsten Jensdatter 24.1.1764, II 141, ~2 Bodil Hansdatter
Gryfte, Mads    Hansen – indsidder, i Lunge, død 1767
Hansdatter, Anne – Gelsted Torp, 15.10.1783, IV 143, ~1 Peder Rasmussen Friis 6.5.1772, IV 70, ~2 gaardmand Johan Nielsen
Hansdatter, Anne – Gelsted Torp, 27.10.1774, IV 96, -L, ~ gaardmand Niels Christensen Krog 5.3.1788, IV 179, -L (~2 Karen Hansdatter)
Hansdatter, Anne – Aalsbo, 30.3.1764, IV 4, ~ husmand, smed Christopher Pedersen 6.11.1790, IV 221 (~2 Birthe Rasmusdatter 28.10.1769, IV 60, -L, ~3 Anne Jensdatter 23.3.1771, IV 61, -L, ~ 4 Margrethe Jørgensdatter)
Hansdatter, Anne Marie – barn, Aalsbo, 27.11.1816, III 401, 407
Hansdatter, Anne Marie – indsidder, Hækkebølle, 23.4.1778, III 46, -L
Hansdatter, Birhte – Aarup, 10.10.1814, III 383, 390, ~ Jochum Rasmussen 3.1.1780, III 53, ~2 Jeppe Larsen
Hansdatter, Cathrine - Dybmose i Rørup, 30.7.1788, III 143, ~ gaardmand Søren Hansen 22.5.1814, III 382, (~2 …)
Hansdatter, Christense – Rørup, 4.2.1783, III 90, ~ husmand Christian Johansen
Hansdatter, Christine – enke, Kingstrup, 20.8.1775, IV 103, -L, efter Jens Hansen Smed
Hansdatter, Gertrud – Gelsted Torp, 23.4.1776, IV 98, ~ gaardmand Jørgen Nielsen 30.4.1789, IV 198, (~2 Maren Hansdatter ~2 Hans Larsen gaardmand 28.3.1831, VI 167)
Hansdatter, Karen – Gelsted, 19.2.1818, IV 326, -L, ~ smed Anders Jensen
Hansdatter, Karen – indsidder, Gelsted, 18.3.1792, IV 238, 246, -L, ~ indsidder Niels Andersen 1.1.1780, IV 122, 133
Hansdatter, Karen – Lunge, 1.4.1815, IV 319, 320, 322, ~ gaardmand Ole Jørgensen 14.2.1820, IV 341, VI 94
Hansdatter, Karen – pige, Aalsbo, 13.4.1782, IV 149 (efterlod en søn Emil Rasmussen 9 aar)
Hansdatter, Magdalene Sophie – Gelsted, 21.2.1787, IV 167, -L, ~ husmand Jørgen Jørgensen
Hansdatter, Margrethe – Lille Bremmerod, 4.5.1782, III 83, ~ boelsmand Peder Christensen 10.11.1787, III 149 (~2 Marie Christensdatter)
Hansdatter, Marie – Aalsbo, 27.3.1804, III 315, ~ gaardmand Jacob Jensen (~1 Karen Marie Eriksdatter 13.4.1802, III 306, ~2 Anne Marie Jensdatter 26.3.1803, III 310)
Hansdatter, Marie Kirstine – Kingstrup, 8.8.1777, IV 105, ~1 Lars Isaksen Smed, Lumby død ..9.1766, ~2 Knud Larsen Smed
Hansdatter, Mette – Skydebjerg, 7.8.1775, III 14, ~ gaardmand Niels Hansen 2.5.1776, III 16 (~1 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter død ca 1758, ~2 Anne Marie Andersdatter død 1762, ~3 Mette Nielsdatter 19.4.1773, II 219, ~ 5 Anne Marie Ibsdatter)
Hansdatter, Sidsel – Hækkebølle, 5.8.1802, III 310, ~ gaardmand Peder Nielsen
Hansdatter, Valborg – Ejby, 23.5.1785, IV 157, ~1 Jens Jespersen 14.11.1769, IV 58, ~ 2 Vilhelm Hansen 27.11.1805, IV 296 (~2 Anne Marie Pedersdatter 7.10.1797, IV 278, ~3 Anne Barbara Pedersdatter)
Hansdatter, Valborg – indsidder, Gelsted, 4.6.1771, IV 66, -L
Hansen, Anders – boelsmand, Hegnetslund, Rørup, 5.8.1816, III 396, 400, -L, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Anders – dreng, Ejby, 8.10.1795, IV 270
Hansen, Anders – gaardmand, Gelsted Torp, 15.12.1791, IV 233, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Erik – gaardmand, Gelsted Torp, 3.1.1769, IV 53, -L, ~ Margrethe Larsdatter
Hansen, Erik – gaardmand, Kingstrup, 22.8.1780, IV 133, ~ Maren Hansdatter
Hansen, gl. Jørgen – gaardmand, Hækkebølle, 19.2.1778, III 41, -L, ~ Maren Andersdatter
Hansen, Hans – boelsmand, Lunge, 26.2.1789, IV 190, ~ Mette Knudsdatter
Hansen, Hans – husmand, Hækkebølle, 12.1.1782, III 75, -L, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Hans – husmand, Aalbo, 1.7.1800, III 285, ~ Maren Nielsdatter 18.7.1839, V 385, 586, 592, (~2 Peder Rasmussen husmand 27.11.1833, V 467, 508)
Hansen, Hans – ungkarl, Ørsbjerg, 7.12.1780, III 105, -L
Hansen, Jeppe – gaardmand, Bremmerod, 6.9.1779, III 62, ~ Maren Hansdatter 23.10.1751, II 41, ~2 Karen Johansdatter 22.12.1780, III 65
Hansen, Jeppe – smed, Ørsbjerg, 4.1.1819, III 414, 416, -L, ~ Anne Andersdatter
Hansen, Jørgen – fhv. gaardmand, Hækkebølle, 4.3.1817, III 403, V 155 ~ Sidsel Marie Emanuelsdatter
Hansen, Jørgen – husmand, Ørsbjerg, 29.1.1774, III 2, ~ Karen Knudsdatter
Hansen, Knud – gaardmand, Ørsbjerg, 28.6.1800, III 282, ~ Kirsten Pedersdatter 10.9.1801, III 295, 299
Hansen, Lars – gaardmand, Aalsbo, 13.7.1771, IV 62, ~ Gertrud Hansdatter
Hansen, Mads – gaardmand, Gelsted Torp, 12.9.1804, IV 288, 291, 294, ~1 Kirsten Johansdatter 19.11.1785, IV 160, ~2 Arengodt Johansdatter 13.6.1830, VI 158
Hansen, Mads – indsidder, Lunge, 20.2.1767, IV 28, ~1 Apolone Hansdatter død efter 1752, ~2 Anne Madsdatter 5.7.1775, IV 97 (~1 Christian Andresen Skræder 2.6.1762, II 128)
Hansen, Marcus – husmand, Orte, 19.1.1794, III 207, ~ Karen Thomasdatter
Hansen, Mikkel – husmand, Aalsbo, 3.5.1797, III 249, ~1 Maren Madsdatter død 1770, ~2 Kirsten Mortensdatter 30.5.1797, III 252, 257
Hansen, Niels – gaardmand, Skydebjerg, 2.5.1776, III 16, ~1 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter død ca. 1758, ~2 Anne Marie Andersdatter død 1762, ~3 Mette Nielsdatter 19.4.1773, II 219, ~4 Mette Hansdatter 7.8.1775, III 14, ~5 Anne Marie Ibsdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Aalsbo, 13.1.1786, IV 163, -L, enke Anne Nielsdatter 22.8.1821, V 9, 27, -L, (~2 gaardmand Lars Andersen)
Hansen, Niels – husmand, Kronborghus, Rørup, 11.7.1818, IV 328, ~ Anna Nielsdatter 1.1.1849, VI 408
Hansen, Niels – husmand, Rødledhus, Rørup, 26.6.1819, III 422, 427, ~ Maren Rasmusdatter, (~2 husmand Hans Frederiksen 2.4.1841, V 617, -L)
Hansen, Peder – gaardmand, Aalsbo, 8.4.1802, III 305, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Gelsted, 13.1.1779, IV 81, ~1 Karen Hansdatter død ca 1752, ~2 Anne Hansdatter 2.4.1768
Hansen, Rasmus – husmand og fhv. gaardmand i Højgaarden, Gelsted Torp, 8.5.1818, V 328, ~ Anne Jørgensdatter 27.6.1822, VI 13, 19, 20
Hansen, Rasmus – husmand, Etterup, 2.10.1761, II 124, ~ Maren Andersdatter, ~2 Karen Andersdatter 30.1.1800, III 280 (~2 skrædder og husmand Søren Hansen 16.3.1814, III 379, -L, ~2 Else Johansdatter)
Hansen, Rasmus – Ørsbjerg, husmand, slagter, 15.4.1776, III 36, ~1 Gertrud Hansdatter 16.11.1773, II 223, ~2 Kirsten Nielsdatter
Hansen, Søren – gaardmand, Dybmose, Rørup, 22.5.1814, III 382, ~1 Johanne Andersdatter død 1783, ~2 Cathrine Hansdatter 30.7.1788, III 143, ~3 Marie Hansdatter død 1827
Hansen, Søren – gaardmand, Kaslund, gaardafstaaelse, 2.3.1789, III 160, ~ Kirsten Hansdatter (~1 Hans Jørgensen 22.1.1785, III 104, ~2 Niels Stephansen 14.12.1786, III 122)
Hansen, Vilhelm – gaardmand, Ejby, 27.11.1805, IV 296, ~1 Valborg Hansdatter 23.5.1785, IV 157 (~1 Jens Jespersen 14.11.1769, IV 58), ~2 Anne Marie Pedersdatter 7.10.1797, IV 278, ~3 Anne Barbara Pedersdatter
Henriksdatter, Christiane – Andreasholm, Rørup, 10.10.1814, IV 315, ~ gaardmand Anders Larsen
Henriksen, Anders – husmand, Grønnemosehus, Rørup, 9.11.1808, III 342, ~1 Karen Marie Mikkelsdatter død 1804, ~2 Anne Marie Sørensdatter 9.11.1808, III 342
Hjeresen, Jørgen – husmand, Aalsbo, 5.5.1787, III 124, ~ Karen Magrete Pedersdatter
Høegh, Jens Rasmussen – enkemand og husmand, Lindeberghus, Rørup, 29.4.1819, IV 332, efter …
Ibsdatter, Anne Cathrine – Dyrehavehus, 30.3.1802, IV 283, ~ husmand Christen Hansen Bech
Ibsdatter, Anne Kirstine – Lunge, 4.7.1818, IV 328, ~ husmand Knud Hansen
Ibsdatter, Anne Marie – Skydebjerg, 14.3.1782, III 80, ~ gaardmand Jørgen Andersen
Ibsdatter, Birthe – barn, Aarup, 25.1.1820, III 430
Ibsen, Anders – gaardmand, Aarup, 6.4.1764, II 150, ~ Dorthe Kirstine Nielsdatter 8.2.1777, III 28, -L (~2 Anders Nielsen)
Ibsen, Jørgen – gaardmand, Gelsted, 17.12.1817, IV 323, 328, ~1 Maren Sørensdatter 9.7.1788, IV 182, ~2 Anne Magrete Hansdatter
Ibsen, Peder – gaardmand, Kaslunde, 29.12.1761, II 109, ~ Margrethe Rasmusdatter 16.7.1776, III 20 (~2 Anders Madsen 23.2.1789, III 156 (~2 Johanne Andersdatter))
Indslev, Hans Larsen – boelsmand, Ørsbjerg, 20.4.1795, III 223, 234, 236, -L, ~ Anne Magrethe Asmusdatter
Indslev, Lars Andersen – indsidder, Ørsbjerg, 12.8.1790, III 170, 176, ~ Kirsten Jensdatter
Ivens, Johan – Gribsvad Kro, 2.8.1776, III 25, ~ Christiane Fahnøe
Iversen, Knud – møller, Skydebjerg Mølle, 16.3.1786, III 118, ~1 Anne Jensdatter 27.1.1783, III 87, ~2 Karen Rasmusdatter, ~3 Maren Rasmusdatter 14.4.1813, III 369
Jacobsdatter, Anne – Gelsted Torp, 24.5.1817, IV 323, ~ gaardmand Jacob Pedersen 25.12.1823, VI 42
Jacobsdatter, Karen – Hegnet, Rørup, 29.4.1818, III 407, ~ husmand Jørgen Nielsen
Jacobsen, Christen – gaardmand, Etterup, 4.4.1786, III 112, ~ Maren Hansdatter
Jacobsen, Jørgen – Gelsted Torp, 31.12.1815, IV 322, 323, ~ Anne Margrethe Henriksdatter 3.11.1832, VI 204
Jensdatter, Anne – enke, Frøbjerg, 17.12.1778, III 49, -L, efter Christen Jensen
Jensdatter, Anne - Skydebjerg Mølle, 27.1.1783, III 87, ~ møller Knud Iversen 16.3.1786, III 118 (~2 Margrethe Jensdatter 11.9.1800, III 287 (~2 møller Niels Jørgensen, ~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1803, III 313, ~3 Maren Rasmusdatter 14.4.1813, III 369)
Jensdatter, Anne – Aalsbo, 23.3.1771, IV 61, -L, ~ husmand smed Christopher Pedersen
Jensdatter, Anne Marie – Aalsbo, 26.3.1803, III 310, ~ gaardmand Jacob Jensen (~1 Karen Marie Eriksdatter 13.4.1802, III 306, ~3 Marie Hansdatter 27.3.1804, III 315)
Jensdatter, Bodil – Aalsbo, 22.5.1796, IV 276, ~ gaardmand Hans Pedersen død 1762, ~2 Lars Pedersen
Jensdatter, Kirsten – Munkegaarde, Rørup, 29.8.1805, III 324, ~ gaardmand Anders Pedersen
Jensdatter, Maren - Gelsted Torp, 8.3.1779, IV 117, ~ indsidder Erik Jespersen
Jensdatter, Maren – Gelsted, 27.6.1809, IV 305, ~ husmand Peder Hansen Skræder 25.5.1837, VI 269
Jensdatter, Margrethe – Skydebjerg Mølle, 11.9.1800, III 287, ~1 møller Knud Iversen 16.3.1786, III 118 (~1 Anne Jensdatter 27.1.1783, III 87), ~2 møller Niels Jørgensen, ~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1803, III 313, ~3 Maren Rasmusdatter 14.4.1813, III 369)
Jensdatter, Sophie – Frøbjerg, 3.8.1776, III 23, ~ gaardmand Lars Rasmussen
Jensen, Christen – Erholm, Rørup, 14.2.1795, III 221, -L
Jensen, Hans – gaardmand, Kingstrup, 29.7.1794, IV 258, ~ Bodil Marie Sørensdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Aalsbo, 14.9.1811, III 365, ~ Birthe Cathrine Jørgensdatter
Jensen, Hans – Hegnethus, Rørup, 1.8.1803, III 312, -L, ~ Birthe Olsdatter
Jensen, Hans – ungkarl, Kingstrup, 14.4.1766, IV 23, -L
Jensen, Lars – husmand, Librisholmhus, 28.2.1820, III 430, V 11, 16, -L, ~ Mette Kirstine Larsdatter
Jensen, Morten – gaardmand, Etterup, 2.2.1808, III 338, ~ Mette Andersdatter, (~2 gaardmand Claus Jeppesen 3.3.1834, V 473)
Jensen, Niels – boelsmand, Christiansfeld Rørup, 24.6.1793, III 201, ~ Maren Jørgensdatter
Jensen, Ole – husmand, Grønnemose, Rørup, 6.8.1795, III 233, ~ Anne Cathrine Hansdatter
Jensen, Peder – gaardmand, Aalsbo, 7.10.1798, III 268, ~1 Abigal Ditlevsdatter død 1780, ~2 Karen Larsdatter 10.9.1804, III 320 (~2 Hans Ditlevsen)
Jespersdatter, Anne Dorthea – Aalsbo, 26.5.1804, IV 286, ~ gaardmand Hans Nielsen
Jespersen, Jens – gaardmand, Ejby, 14.11.1769, IV 58, ~ Valborg Hansdatter 23.5.1785, IV 157 (~2 Vilhelm Hansen 27.11.1805, IV 296, ~2 Anne Marie Pedersdatter 7.10.1797, IV 278, ~3 Anne Barbara Pedersdatter)
Jochumsen, Niels – gaardmand, Etterup, 21.10.1817, III 403, 411, V 339, ~ Maren Ditlevsdatter ~2 gaardmand Anders Pedersen
Johansdatter, Karen – Bremmerod, 22.12.1780, III 65, ~ gaardmand Jeppe Hansen 6.9.1779, III 62 (~1 Maren Hansdatter 23.10.1751, II 41)
Johansdatter, Kirsten – Gelsted Torp, 19.11.1785, IV 160, ~ gaardmand Mads Hansen 12.9.1804, IV 288, 291, 294, (~2 Arengodt Johansdatter 13.6.1830, VI 158)
Johansdatter, Margrethe – Østerskovhus, Rørup, 14.5.1785, III 114, ~ bødker Hans Larsen 26.2.1785, III 110 (~1 Karen Nielsdatter 14.3.1768, II 171)
Johansen, (Hartvig) Mathias – Aalsbo, 11.3.1751, III 226 (Wedellsborg Skifte), ~1 Christiane … ~2 Anne Pedersdatter
Johansen, Claus – Ørsbjerg, indsidder, og hustru Cathrine Albertsdatter 15.3.1773, III 3
Johansen, Jens – husmand, Hækkebølle, 3.12.1803, III 315, ~ Anne Petronelle Larsdatter 22.10.1824, V 122, (~1 husmand Jens Andersen Glarmester 11.6.1791, III 172)
Jørgensdatter, Anne Sabine – Lunge, 7.6.1784, IV 148, ~ gaardmand Mads Larsen
Jørgensdatter, Dorthe – Lindebjerghus, Rørup, 3.8.1781, IV 136, ~ husmand, skovfoged Niels Mikkelsen, afstaaelse 17.4.1819, III 418, 21.11.1832, VII 204 (~2 Dorthe Mortensdatter 2.11.1820, VI 5)
Jørgensdatter, Maren – Ejby, 11.8.1772, IV 77, ~ gaardmand Mads Nielsen
Jørgensdatter, Maren – Orte Skovhuse, 30.1.1798, III 257, ~ boelsmand Bertel Jespersen
Jørgensdatter, Maren – pige, Gelsted Torp, 8.10.1792, IV 242, -L
Jørgensdatter, Margrethe – Skydebjerg, 9.5.1789, III 168, ~ husmand Søren Andersen 6.3.1789, III 167 (~1 Karen Nielsdatter død før 1754)
Jørgensen, Anders – gaardmand, Ejby, 19.5.1787, IV 171, -L, ~ Maren Andersdatter 6.1.1819, IV 330, 332, VI 6, -L
Jørgensen, Anders – husmand, Ejby, 20.5.1767, IV 31, ~ Anne Marie Andersdatter
Jørgensen, Enevold – gaardmand, Kaslunde, 26.12.1817, III 405, -L, ~ Birthe Rasmusdatter 31.7.1846, V 675, -L
Jørgensen, Gorm – gaardmand, Kaslunde, 20.8.1827, V 190, 193, ~1 Mette Nielsdatter 17.1.1799, III 272, ~2 Ingeborg Nielsdatter
Jørgensen, Hans – enkemand og gaardmand, Brendholtgaard, Orte, 14.3.1775, III 10, efter …
Jørgensen, Hans – gaardmand, Kaslunde, 25.8.1818, III 408, ~ Kirstine Jørgensdatter 14.2.1825, V 134
Jørgensen, Hans – gaardmand, Lunge, 21.4.1771, IV 91, ~ Mette Kirstine Andersdatter (~2 Niels Larsen 2.11.1787, IV 172, ~3 Niels Larsen 12.9.1820, VI 3, 7, -L)
Jørgensen, Jørgen – husmand, Gelsted, 20.2.1815, IV 319, ~1 Magdalene Sophie Hansdatter 21.2.1787, IV 167, -L, ~2 Kirsten Rasmusdatter 4.9.1788, IV 189, ~3 Anne Kirstine Nielsdatter
Jørgensen, Lars – indsidder, Lunge, 15.4.1796, IV 273, -L, ~ Sidsel Espensdatter
Jørgensen, Niels – boelsmand, Hækkebølle, 6.5.1788, III 140, ~ Kirsten Hansdatter
Jørgensen, Ole – gaardmand, Lunge, 14.2.1820, IV 341, VI 94, ~ Karen Hansdatter 1.4.1815, IV 319, 320, 322
Jørgensen, Peder – Lunge, 31.3.1765, IV 22, ~ Karen Andersdatter
Jørgensen, unge Hans – gaardmand, Kaslunde, 22.1.1785, III 104, ~ Kirsten Hansdatter (~ 2 Niels Stephansen 14.12.1786, III 122, ~3 Søren Hansen afstaaelse 2.3.1789, III 160)
Knudsdatter, Maren – pige, Skydebjerg Mølle, 12.1.1819, III 414, 423, -L
Knudsdatter, Maren – Ørsbjerg, 4.8.1774, III 9, ~1 Lars …, ~2 husmand Hans Simonsen  
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Gelsted, 10.1.1799, IV 281, ~ Karen Rasmusdatter
Knudsen, Knud – ungkarl, Etterup, 16.7.1780, III 58, -L
Krag, Niels Christensen – gaardmand, Gelsted Torp, 5.3.1788, IV 179, -L, ~ Anne Hansdatter 27.10.1774, IV 96, -L, ~2 Karen Hansdatter
Ladefoged, Lars Hansen – husmand, Hækkebølle, 26.11.1792, III 192, -L ~ Johanne Pedersdatter død 14.8.1805, (~2 Jens Henriksen husmand 23.6.1824, V 114, ~2 Cathrine Mathiasdatter)
Larsdatter, Birthe – Librisholmhus, Rørup, 2.3.1820, III 430, V 13, 19, ~ husmand Jens Andersen 6.5.1803, III 331
Larsdatter, Dorthe – Ejby, 14.9.1769, IV 56, ~ husmand Anders Andersen Bødker
Larsdatter, Dorthe – Lunge, 15.5.1783, IV 142, ~ gaardmand Mads Larsen 26.7.1754, IV 256 (~1 Maren Olesdatter 6.2.1767, IV 26, ~3 Kirsten Larsdatter)
Larsdatter, Dorthe – Aalsbo, 30.12.1813, III 377, 385, ~ gaardmand Ditlev Jensen
Larsdatter, Dorthea – Kingstrup, 2.2.1811, IV 307, ~ gaardmand Mads Jørgensen
Larsdatter, Karen – Rørup, 20.2.1788, IV 181, -L, ~ indsidder Peder Jensen
Larsdatter, Karen – Aalsbo, 10.9.1804, III 320, ~1 gaardmand Peder Jensen 7.10.1798, III 268 (~1 Abigal Ditlevsdatter død 1780), ~2 gaardmand Hans Ditlevsen
Larsdatter, Sidsel – Kaslund, 3.1.1788, III 133, -L, ~ gaardmand Hans Hansen
Larsdatter, Valborg – Ejby, 27.11.1783, IV 148, ~1 …, ~2 gaardmand Lars Andersen 10.11.1764, IV 12, ~3 Niels Andersen
Larsen, Anders – gaardmand, Mathiasholm, Rørup, 7.9.1811, IV 309, ~ Maren Pedersdatter 29.12.1831, VI 178, 185, ~2 gaardmand Jens Andersen
Larsen, gl. Niels – Ejby, 30.1.1818, IV 326, -L, ~ Karen Pedersdatter
Larsen, Hans – gaardmand, Ejby, 12.11.1789, IV 205, ~ Christiane Andersdatter 1.7.1795, IV 264 (~2 Jørgen Nielsen)
Larsen, Hans – Nylykkehus, Aalsbo Mark, 14.7.1808, III 341, ~ Johanne Pedersdatter
Larsen, Hans – ungkarl, Aalsbo, 13.4.1782, IV 139, -L
Larsen, Jørgen – Ørsbjerg, 12.7.1765, ~ Karen Clausdatter, død i Gelsted Kirkehus 18.2.1768, IV 47
Larsen, Lars – gaardmand, Frøbjerg, 19.2.1820, V 21, 48, 52, 71, ~1 Anne Nielsdatter 12.1.1792, III 178, ~2 Maren Pedersdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Hækkebølle, 1.11.1815, III 392, ~ Maren Nielsdatter 29.7.1837, V 550, 566
Larsen, Niels – gaardmand, Lunge, 2.11.1787, IV 172, ~ Mette Kirstine Andersdatter (~1 Hans Jørgensen 21.4.1771, IV 91, ~3 Niels Larsen 12.9.1820, VI 3, 7, -L)
Larsen, Peder – gaardmand, Ejby, 24.6.1794, IV 253, 261, -L, ~1 Apalone Nielsdatter 20.5.1767, IV 32 (~1 Niels Rasmussen 22.2.1764, IV 3), ~2 Kirsten Larsdatter
Larsen, Peder – husmand, Hækkebølle, 12.5.1819, III 420, 425, ~ Karen Nielsdatter 5.2.1784, III 92, -L, ~2 Maren Hansdatter 11.1.1840, 592
Larsen, Søren – indsidder, Hækkebølle, 15.5.1792, III 183, 185, -L, ~ Maren Hansdatter
Lund, Jeremias Frederik – husmand og præstesøn fra Norge, St. Bremmerod 16.8.1784, III 93, -L, ~ Marie Cathrine Jørgensdatter død 10.8.1807 S. L. S. skr. 287, 326, -L
Lydersen, Niels – Frøbjerg, gaardmand, og hustru Anne Nielsdatter 8.6.1804, III 316
Madsdatter, Anne – Lunge, 5.7.1775, IV 97, ~1 Christian Andersen Skræder 2.6.1762, II 128, ~2 Mads Hansen 20.2.1767, IV 28 (~1 Apalone Hansdatter død efter 1752)
Madsdatter, Karen – Lunge, 6.6.1767, IV 34 ~ Hans Clausen Smed
Madsdatter, Mette – Aarup, 31.10.1817, III 403 og fol 155 i næste prot., -L, ~ husmand Peder Gregers Pedersen 15.8.1827, V 191, 200, 215, 222, -L, ~2 Anne Jørgensdatter
Madsen, Anders – gaardmand, Kaslund, 23.2.1789, III 156, ~1 Margrethe Rasmusdatter 16.7.1776, III 20 (~1 Peder Ibsen 29.12.1760, II 109), ~2 Johanne Andersdatter
Madsen, Hans – Gelsted Torp, 21.7.1771, IV 62, ~ Gertrud Ibsdatter
Madsen, Niels – gaardmand, Ørsbjerg, 18.11.1786, III 121 ~ Gertrud Andersdatter
Madsen, Rasmus – indsidder, Ejby, 23.11.1791, IV 230, ~ Karen Gertsdatter
Marcusdatter, Cathrine – Skallemosehus, Rørup, 7.12.1807, IV 303, ~ husmand Hans Pedersen Bødker
Mathiasen, Peder – gaardmand, Gelsted Torp, 7.6.1759, II 96, ~ Maren Andersdatter 5.4.1766, IV 23 (~2 Rasmus Andersen vurdering paa gr. af gæld 22.11.1764, IV 18, skifte 20.2.1767, IV 43 (~2 Maren Cathrine Rasmusdatter))
Mikkelsen, Jens – gaardmand, Ørsbjerg, 18.6.1819, III 420, 428, ~ Anne Rasmusdatter 1.4.1794, III 212, ~2 Karen Marie Madsdatter 3.12.1845, V 669, 671
Mikkelsen, Niels – husmand og skovfoged, Lindebjerghus, Rørup, afstaaelse 17.4.1819, III 418 (21.11.1832, VI 204, skifte) ~1 Dorthe Jørgensdatter 3.8.1781, IV 136, ~2 Dorthe Markusdatter 2.11.1820, VI 5
Mikkelsen, Peder – gaardmand, Kaslunde, 26.10.1784, III 100, -L, ~ Sidsel Larsdatter
Mogensen, Lars – gaardmand, Gelsted Torp, 31.12.1766, IV 25 ~ Kirsten Hansdatter
Mortensdatter, Kirsten – Harndrup, 1.9.1764, IV 11, ~ husmand Rasmus Johansen
Mortensdatter, Kirsten – enke, Aalsbo, 30.5.1797, III 249, ~ Michel. Hansen, (~1 Maren Madsdatter død 1770)
Møller, Johan Jensen – husmand, Rødeledshus, 28.5.1764, IV 17, ~ Mette Jensdatter
Møller, Knud Iversen – Skydebjerg Mølle, 16.3.1786, III 118, ~ Anne Jensdatter 27.1.1783, III 87, ~2 Magrethe Jensdatter 11.9.1800, III 287 (~2 møller Niels Jørgensen (~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1803, III 313, ~3 Maren Rasmusdatter 14.4.1813, III 369))
Nicolajsen, Marcus – Kolbehavehus, Skydebjerg, 5.10.1793, III 203, ~ Karen Marie Johansdatter
Nielsdatter, Anne – Frøbjerg, 12.1.1792, III 178, ~ gaardmand Lars Larsen 19.2.1820, V 21, 48, 52, 71 ~2 Maren Pedersdatter
Nielsdatter, Anne – Frøbjerg, og ægtefælle gaardmand Niels Lydersen 8.6.1804, III 316
Nielsdatter, Anne – Kingstrup, 28.9.1778, IV 115, ~ gaardmand Anders Andersen (~1 Karen Rasmusdatter 9.1.1765, IV 15 (~1 Espen Rasmussen død ca 1746))
Nielsdatter, Anne – Orte Skovhuse, 2.6.1815, III 391, ~ boelsmand Henning Bertelsen
Nielsdatter, Anne – Vissenborghus, Rørup, 28.2.1795, III 222, ~ husmand Niels Christensen (~2 Marie Clausdatter 13.1.1819, III 415, 416, -L)
Nielsdatter, Anne Margrethe – Gelsted, 21.4.1774, IV 94, ~ gaardmand gl. Anders Pedersen afstaaelse 25.9.1781, IV 138
Nielsdatter, Anne Marie - Ørsbjerg Nedermark, 13.3.1792, III 181, -L, ~ husmand Lars Jensen Normann 21.12.1816, III 402 (~2 Karen Rasmusdatter 3.3.1794, III 210, ~3 Kirstine Marie Jørgensdatter)
Nielsdatter, Apolone – Ejby, 20.5.1767, IV 32, ~1 gaardmand Niels Rasmussen 22.2.1764, IV 3, ~2 Peder Larsen 24.6.1794, IV 253, 261, -L (~2 Kirsten Larsdatter)
Nielsdatter, Dorthe Kirstine – Aarup, 8.2.1777, III 28, -L, ~1 gaardmand Anders Ibsen 6.4.1764, II 150, ~2 gaardmand Anders Nielsen
Nielsdatter, Karen – Hækkebølle, 5.2.1784, III 92, -L, ~ husmand Peder Larsen 12.5.1819, III 420, 425 (~2 Maren Hansdatter)
Nielsdatter, Kirsten – Ørsbjerg Nedermark, 8.3.1810, III 361, ~1 Hans Andersen, ~2 husmand Christen Hansen Baagøe
Nielsdatter, Maren – Lunge, 7.3.1807, IV 302, -L, ~ gaardmand Mogens Nielsen
Nielsdatter, Maren – Ørsbjerg, 14.7.1764, IV 10, ~ gaardmand Peder Andersen 11.11.1778, III 47 (~2 Kirsten Larsdatter)
Nielsdatter, Mette – Kaslunde, 17.1.1799, III 272, ~ gaardmand Gorm Jørgensen 20.8.1827, V 190, 193, ~2 Ingeborg Nielsdatter
Nielsen, Christian – indsidder, Gelsted Torp, 13.4.1774, IV 90, ~ Sidsel Nielsdatter
Nielsen, Christopher – husmand, Frøbjerg, 14.1.1815, III 386, 398, ~1 Anne Pedersdatter, ~2 Susanne Larsdatter
Nielsen, Gorm – tjener paa Erholm, 18.8.1796, III 244
Nielsen, Jeppe – gaardmand, Aalsbo, 15.4.1789, III 165, 279, ~ Karen Hansdatter (~1 gaardmand Ole Rasmussen død 1773)
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Gelsted Torp, 30.4.1789, IV 198, ~1 Gertrud Hansdatter 23.4.1776, IV 98, ~2 Maren Hansdatter (~2 Hans Larsen gaardmand 28.3.1831, VI 167)
Nielsen, Lars – indsidder, Lunge, 16.5.1774, IV 95, ~ Mette Hansdatter
Nielsen, Niels – gaardmand, Aalsbo, 26.8.1767, IV 35, ~ Karen Nielsdatter (~2 Niels Larsen)
Nielsen, Peder – ungkarl, Gelsted Torp, 11.2.1788, IV 178, -L
Normann, Lars Jensen – husmand, Ørsbjerg Nedermark, 20.12.1816, III 402, ~1 Anne Marie Nielsdatter 13.3.1792, III 181, -L, ~2 Karen Rasmusdatter 3.3.1794, III 210, ~3 Kirstine Marie Jørgensdatter
Olesdatter, Maren – Lunge, 6.2.1767, IV 26, ~ gaardmand Mads Larsen 26.7.1794, IV 256, (~2 Dorthe Larsdatter 15.5.1783, IV 142, ~3 Kirsten Larsdatter)
Olsen, Anders – husmand, Helledshule, 6.3.1790, IV 212, ~ Mette Pedersdatter 31.5.1789, IV 201 (~1 Knud Lorentzen Prip 14.5.1779, III 49, (~1 Karen Rasmusdatter 2.1.1778, IV 112, -L), ~2 Rasmus Clausen 19.4.1785, IV 156) ~2 Sidsel Pedersdatter
Over, Lars Nielsen – gaardmand, Ejby, 11.10.1763, IV 2, -L, ~ Maren Pedersdatter 8.12.1785, IV 162 (~2 Find Pedersen 4.2.1765, IV 16, ~3 Jørgen Madsen)
Over, Mads Larsen – gaardmand, Lunge, 26.7.1794, IV 256, ~1 Maren Olesdatter 6.2.1767, IV 26, ~2 Dorthe Larsdatter 15.5.1783, IV 142, ~3 Kirsten Larsdatter
Pedersdatter, Anne – Frydendal, Rørup, 2.4.1811, III 363 ~ boelsmand Niels Pedersen 8.5.1816, III 393 (~2 Anne Margrethe Nielsdatter)
Pedersdatter, Anne – Aalsbo, 6.7.1764, IV 10, ~ Mathias Johansen Hartvig 11.3.1751, III 226 (Wedellsborg skp), (~1 Christiane Vilhelmine Neymann død …)
Pedersdatter, Anne Marie – Ejby, 7.10.1797, IV 278, ~ gaardmand Vilhelm Hansen 27.11.1805, IV 296 (~1 Valborg Hansdatter 23.5.1785, IV 157 (~1 Jens Jespersen 14.11.1769, IV 58) (~3 Anne Barbara Pedersdatter)
Pedersdatter, Anne Marie – Kingstrup, 11.10.1792, IV 244, -L, ~ husmand Peder Nielsen
Pedersdatter, Johanne – Ejby, 10.7.1788, IV 186, ~ gaardmand Christian Andersen 17.6.1814, IV 313, 318 (~2 Karen Rasmusdatter)
Pedersdatter, Johanne – Gribsvad, 21.4.1783, III 91, ~1 smed Niels Stephansen 19.3.1748, II 11, ~2 smed Niels Hansen 19.8.1795, III 235, 238, -L
Pedersdatter, Karen – Ejby, 4.2.1765, IV 17, -L, ~ Jens Pedersen
Pedersdatter, Kirsten - Andreasholm ved Aalsbo, og ægtefælle gaardmand Lars Andersen 4.5.1801, III 292
Pedersdatter, Kirsten – Ørsbjerg, 10.9.1801, III 295, 299, ~ gaardmand Knud Hansen 28.6.1800, III 282
Pedersdatter, Kirstine – Ørsbjerg, 10.7.1781, III 70, ~ gaardmand Hans Pedersen
Pedersdatter, Maren – Ejby, 8.12.1785, IV, 162, ~1 gaardmand Over Lars Nielsen 11.10.1763, IV 2, -L, ~2 Find Pedersen 4.2.1765, IV 16, ~3 gaardmand Jørgen Madsen
Pedersdatter, Maren – Lunge, 20.4.1790, IV 217, ~ gaardmand Mogens Nielsen (~2 Maren Nielsdatter 7.3.1807, IV 302)
Pedersdatter, Maren – Lunge, 25.11.1765, IV 22, ~ Niels Jørgensen
Pedersdatter, Mette – Helledshule, Kerte, 31.5.1789, IV 201, ~1 Knud Lorenzen Prip 14.5.1779, III 49 (~1 Karen Rasmusdatter 2.1.1778, IV 112, -L), ~2 husmand Rasmus Clausen 19.4.1785, IV 156, ~3 Anders Olsen 6.3.1790, IV 212 (~2 Sidsel Pedersdatter)
Pedersen, Anders – gaardmand, Gelsted, 8.10.1791, IV 226, ~1 Kirsten Andersdatter død før 1790, ~2 Karen Jørgensdatter
Pedersen, Find – gaardmand, Ejby, 4.2.1765, IV 16, ~ Maren Pedersdatter 8.12.1785, IV 162 (~ over Lars Nielsen 11.10.1763, IV 2, -L, ~3 Jørgen Madsen)    
Pedersen, gl. Anders – gaardmand, Gelsted, 9.8.1763, IV 1, ~ Anne Rasmusdatter 8.6.1762, II 127
Pedersen, gl. Anders – gaardmand, Gelsted, afstaaelse 25.9.1781, IV 138, ~ Anne Margrethe Nielsdatter 21.4.1774, IV 94
Pedersen, Hans – gaardmand, Hjerup, 13.10.1781, III 73, ~ Maren Pedersdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Aalsbo, død 1762, ~ Bodil Jensdatter 22.5.1796, IV 276 (~2 Lars Pedersen)
Pedersen, Jacob – gaardmand, Gelsted Torp, 25.12.1823, VI 42, ~ Anne Jacobsdatter 24.5.1817, IV 323
Pedersen, Johan – gaardmand, Ørsbjerg, 11.1.1805, III 322, ~ Anne Marie Pedersdatter
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Orte, død 1761, ~ Kirsten Simonsdatter 17.7.1794, III 215 (~2 Niels Pedersen 4.8.1801, III 293, 297, 304, 308, (~2 Ellen Kirstine Christensdatter))
Pedersen, Lars – gaardmand, Aalsbo, død 1800 (O.H. Amts skp.), ~1 Bodil Jensdatter 22.5.1796, IV 276 (~1 Hans Pedersen død 1762), ~2 Marie Nielsdatter
Pedersen, Niels – boelsmand, Frydendal, Rørup, 8.5.1816, III 393, ~1 Anne Pedersdatter 2.4.1811, III 363, ~2 Anne Margrethe Nielsdatter
Pedersen, Niels – enkemand, Kallemosehus, Rørup, 11.3.1784, IV 152, efter Anne Nielsdatter
Pedersen, Niels – gaardmand, Orte, 4.8.1801, III 293, 297, 304, 308, ~1 Kirsten Simonsdatter 17.7.1794, III 215, (~1 Jørgen Pedersen død 1761), ~2 Ellen Kristine Christensdatter
Pedersen, Niels – husmand, Hækkebølle, 15.11.1787, III 130, ~ Karen Mogensdatter 2.1.1767, II 161, ~2 Birthe Olesdatter
Pedersen, Peder – husmand, Bremmerod, 12.6.1812, III 372, 373, ~ Maren Christensdatter
Pedersen, Peder Gregers – husmand, Aarup, 15.9.1827, V 191, 200, 215, 222, -L, ~ Mette Madsdatter 31.10.1817, III 403 og fol 155 i næste prot., -L, ~2 Anne Jørgensdatter
Prip, Knud Lorentzen – husmand, Helledshule, Kerte, 14.5.1779, III 49, ~1 Karen Rasmusdatter 2.1.1778, IV 112, -L, ~2 Mette Pedersdatter 31.5.1789, IV 201 (~2 Rasmus Clausen 19.4.1785, IV 156, ~3 Anders Olsen 6.3.1790, IV 212 (~2 Sidsel Pedersdatter))
Rasmusdatter, Anne – ved Gelsted Kirke, 30.5.1765, IV 21, ~1 Jørgen …, ~2 husmand Mads Clausen 22.1.1768, IV 36, -L, (~2 Valborg Hansdatter)
Rasmusdatter, Anne – Ørsbjerg, 1.4.1794, III 212, ~ gaardmand Jens Mikkelsen 19.6.1819, III 420, 428, ~2 Karen Marie Madsdatter 3.12.1845, V 669, 671
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Hækkebølle, 3.5.1788, III 139, ~ husmand Hans Christian Jørgensen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Hækkebølle, 3.5.1788, III 139, ~ husmand Hans Christian Jørgensen
Rasmusdatter, Birthe – Aalsbo, 28.10.1769, IV 60, -L, ~ husmand, smed Christopher Pedersen
Rasmusdatter, Dorthe – Gelsted, pige, 21.6.1790, IV 220, -L
Rasmusdatter, Karen – Helledshule, Kerte, 2.1.1778, IV 112, -L, ~ husmand Knud Lorentzen Prip 14.5.1779, III 49, (~2 Mette Pedersdatter)
Rasmusdatter, Karen – Kingstrup, 9.1.1765, IV 15, ~1 gaardmand Espen Rasmussen død ca 1746, ~2 Anders Andersen (~2 Anne Nielsdatter 28.9.1778, IV 115)
Rasmusdatter, Karen – Skydebjerg Mølle, 16.9.1803, III  313, ~ møller Niels Jørgensen (~1 Margrethe Jensdatter 11.9.1800, III 287)
Rasmusdatter, Karen - Ørsbjerg Nedermark, 3.3.1794, III 210, ~ husmand Lars Jensen Normann 20.12.1816, III 402 (~1 Anne Marie Nielsdatter 13.3.1792, III 181, -L, ~3 Kirstine Marie Jørgensdatter)
Rasmusdatter, Kirsten – Gelsted, 4.9.1788, IV 189, -L, ~ husmand Jørgen Jørgensen
Rasmusdatter, Maren – Skydebjerg Mølle, 14.4.1813, III 369, ~ møller Niels Jørgensen (~ 1 Margrethe Jensdatter 11.9.1800, III 287 (~1 møller Knud Iversen 16.3.1786, III 118 (~ Anne Jensdatter 27.1.1783, III 87)), ~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1803, III 313
Rasmusdatter, Margrethe – Kaslund, 16.7.1776, III 20, ~1 Peder Ibsen 29.12.1760, II 109, ~2 Anders Madsen 23.2.1789, III 56, (~2 Johanne Andersdatter)
Rasmusdatter, Mette – Hækkebølle, 2.4.1788, III 138, ~ indsidder Rasmus Hansen
Rasmussen, Claus – dreng, Helledshule, Rørup, dreng (død 1785), 4.4.1787, IV 166
Rasmussen, Jacob – gaardmand, Gelsted Torp, 17.10.1776, IV 100, ~1 Anne Nielsdatter 21.4.1760, II 104, ~2 Kirsten Jacobsdatter
Rasmussen, Jochum – gaardmand, Aarup, 3.1.1780, III 53, ~ Birthe Hansdatter 10.10.1814, III 383, 390 (~2 Jeppe Larsen)
Rasmussen, Niels – gaardmand, Ejby, 22.2.1764, IV 3, ~ Apalone Nielsdatter 20.5.1767, IV  32, (~2 Peder Larsen 24.6.1794, IV 253, 261, -L, (~2 Kirsten Larsdatter))
Rasmussen, Peder – gaardmand, Ejby, 20.5.1767, IV 33, ~1 Kirsten Findsdatter, ~2 Apolone Pedersdatter, (~2 Christen Andersen)
Rasmussen, Thomas – indsidder, Kingstrup, 4.8.1795, IV 269, 271, ~1 Anne Marie Hansdatter død 1779, ~2 Anne Jørgensdatter
Schallemose, Christiane Nielsdatter – indsidderske, Vissenborghus, Rørup, 9.2.1794, III 209, 211, -L
Schallemose, Karen Nielsdatter – enke og indsidderske, Vissenberghus, Rørup, 9.9.1789, III 162, efter Christen …
Schallemose, Peder Nielsen – Kingstrup, 20.1.1791, IV 224 ~ Kirsten Rasmusdatter
Simonsdatter, Kirsten – Orte, 17.7.1794, III 215, ~1 Jørgen Pedersen død 1761, ~2 Niels Pedersen 4.8.1801, III 293, 297, 304, 308 (~2 Ellen Kirstine Christensdatter)
Skiøtte, Jørgen Hansen – skytte, Erholm, død paa Søndergaarde, 30.10.1773, IV  86, ~ enke efter …,
Skov, Peder Rasmussen – gaardmand, Lunge, afstaaelse 23.3.1782, IV 140, ~ …
Skrædder, Christian Andersen – Lunge, 2.6.1762, II 128, ~ Anne Madsdatter 5.7.1775, IV 97 (~2 Mads Hansen (Skyttes) 20.2.1767, IV 28 (~ Apelone Hansdatter død efter 1750))
Skrædder, Peder Hansen – husmand, Gelsted, 25.5.1837, VI 264 ~ Maren Jensdatter 27.6.1809, IV 305
Skrædder, Søren Hansen – Etterup, 16.3.1814, III 379, -L, ~1 Karen Andersdatter 30.1.1800, III 280 (~1 Rasmus Hansen 2.10.1761, II 124, ~1 Maren Andersdatter)), ~2 Else Johansdatter
Smed, Christian Nielsen – Ejby, 9.5.1767, IV 39, ~ Kirsten Christophersdatter
Smed, Christopher Pedersen – husmand og smed, Aalsbo, 6.11.1790, IV 221, ~1 Anne Hansdatter 30.3.1764, IV 4, ~2 Birthe Rasmusdatter 28.10.1769, IV 60, -L, ~3 Anne Jensdatter 23.3.1771, IV 61, -L, ~ 4 Margrethe Jørgensdatter
Smed, Hans Christian Jørgensen – husmand og smed, Gelsted, 23.6.1814, IV 315, ~ Gertrud Jacobsdatter
Smed, Lars Hansen – Gelsted Torp, 13.11.1769, IV 55 ~1 Karen Nielsdatter (Thomasdatter - Wedelsborg Skifter) død ca 1745, ~2 Karen Knudsdatter
Smed, Niels Hansen – Gribsvad, 19.8.1795, III 235, 238, -L, ~ Johanne Pedersdatter 21.4.1783, III 90 (~1 Niels Stephansen Smed 19.3.1748, II 11)
Smed, Niels Stephansen – Gribsvad, 19.3.1748, II 11, ~ Johanne Pedersdatter 21.4.1783, III  1 (~2 Niels Hansen Smed 19.8.1795, III  235, 238, -L)
Smed, Rasmus Hansen – husmand, Hækkebølle, 12.10.1814, III 383, ~ Anne Cathrine Hansdatter, ~2 (se næste register)
Smed, Søren Rasmussen – Aalsbo, 3.5.1802, IV 284, ~ Ellen Christophersdatter 15.10.1818, III 409, 410, (~2 smed Niels Findsen)
Snedker, Niels Hansen – husmand, Hækkebølle, 15.6.1770, II 188, ~ Maren Andersdatter død ca 1749, ~2 Maren Sørensdatter 19.10.1784, III 98
Snedker, Niels Larsen – husmand, Aalsbo, (død 1811) 12.5.1813, III 371, 376, ~ Karen Margrethe Pedersdatter
Stephansen, Niels – gaardmand, Kaslund, 14.12.1786, III 122, ~ Kirsten Hansdatter (~1 Hans Jørgensen 22.1.1785, III 104, ~3 Søren Hansen afstaaelse 2.3.1789, III 160)
Svarer, Lars Hansen – husmand, Ørsbjerg, 2.9.1788, III 148, ~1 Birthe Hansdatter 31.7.1772, II 208, ~1 Jep Hansen, ~2 Dorthe Andersdatter 29.1.1774, III 2, -L, ~3 Mette Jørgensdatter
Sørensdatter, Anne Marie – og ægtefælle husmand Anders Henriksen 9.11.1808, III 342 (~1 Karen Marie Mikkelsdatter død ?.6.1804)
Sørensdatter, Maren – Gelsted, 9.7.1788, IV 182, ~ gaardmand Jørgen Ibsen 17.12.1817, IV 23, 328 (~2 Anne Margrethe Hansdatter)
Sørensdatter, Maren – Hækkebølle, 19.10.1784, III 98, ~ husmand og snedker Niels Hansen 5.6.1770, II 188 (~1 Maren Andersdatter død ca. 1749)
Sørensen, Hans – husmand, Skydebjerg, 16.7.1815, III 392, 393, V 90, ~1 Anne Cathrine Gregersdatter 6.4.1789, III 161, ~2 Lisbeth Christophersdatter 10.8.1846, V 75
Sørensen, Niels – gaardmand, Vilhelmsborg, Skydebjerg, 1.4.1799, III 276, V 340, ~ Anne Ibsdatter
Thomasdatter, Ellen - Gelsted Torp, 13.4.1774, IV 88, ~ gaardmand Niels Christiansen 5.4.1793, IV 251 (~2 Sidsel Jørgensdatter)
Villumsen, Lars – gaardmand, Favrslev, 26.2.1774, III 6, ~ Anne Jørgensdatter
Windholt, Gertrud – Erholm, 3.5.1809, III 346, ~1 forpagter Christian Mühle død 1796 (se Assens-Hindsgavl Amter skifteprotokol VI  209, 400), ~2 forvalter Christian August Kamp
Windholt, Gertrud – Erholm, 3.5.1809, III 346, ~1 forpagter Christian Muhle død 1796, ~ 2 forvalter Christian August Kamp
Zachariasen, Jeppe – gaardmand, Etterup, 2.3.1813, III 367, ~ Karen Nielsdatter 14.3.1822, V 1