Erholm 1819-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Erholm Gods 1819-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anne Cathrine – enke, Gelsted, 6.6.1834, VI 218, 231, efter gaardmand Jørgen Andersen 19.7. 1828, VI 123, 125
Andersdatter, Anne Cathrine – pige, Helleshule, 2.3.1833, V 438
Andersdatter, Anne Kirstine – Orte, 21.10.1824, V 122, 123, 187, ~ gaardmand Niels Clausen 31.5.1836, V 518, 519, 520, 538
Andersdatter, Anne Kirstine – Rørup, 28.12.1834, V 508, 512, ~ husmand Hans Gormsen 1.8 1836, V 522, 523, 526, 534 (~1 Johanne Christiansdatter 10.12.1818, III 410, -L, ~3 Kirsten Pedersdatter (~2 Clemmen Findsen))
Andersdatter, Giertrud – Ørsbjerg, 27.5.1837, V 544, ~1 gaardmand Niels Madsen 18.11.1786, III 121, ~2 gaardmand Lars Andersen 12.4.1832, V 397, 471
Andersdatter, Johanne – Kaslund, Barløse, 8.7.1821, V 39, 41, ~1 gaardmand Anders Madsen 23.2.1789, III 156 (~1 Margrethe Rasmusdatter 16.7.1776, III 20, ~1 gaardmand Peder Jeppesen 29.12.1760, II 109), ~2 gaardmand Hans Jensen
Andersdatter, Karen – Lille Frydenlund, 8.3.1825, V 135, ~ husmand Henrik Pedersen
Andersdatter, Karen – Munkegaard, Rørup, 19.8 1837, V 550, ~ gaardmand Niels Christensen, (~2 Anne Cathrine Rasmusdatter)
Andersdatter, Maren – enke, Gelsted, 29.1.1837, VI 263, efter Lars Jensen
Andersdatter, Maren – Kaslunde, 21.9.1833, V 451, 456, ~ gaardmand Rasmus Andersen
Andersdatter, Marie – Aalsbo, 7.1.1839, V 578, 579, ~1 gaardmand Jacob Jensen 10.1.1822, V 53, 62 (~1 Karen Marie Eriksdatter 13.4.1802, III 306, ~2 Anne Marie Jensdatter 26.3.1803, III 310, ~3 Marie Hansdatter 27.3.1804, III 315), ~2 gaardmand Niels Hansen 8.5.1839, V 585, 592, -L
Andersdatter, Sidsel – indsidder, Rørup, 4.7.1838, V 577, ~ eller enke efter ...
Andersdatter, Sidsel – tjenestepige, Momgaarde, 23.6.1833, V 445, 447, 470, 495, -L
Andersen, Anders (den nedre) – gaardmand, Eiby, 16.2.1827, VI 96, 100, 109, 112, ~ Anne Barbara Pedersdatter
Andersen, Gorm – husmand, Skydebjerg, 9.4.1847, V 679, 680, 691, ~1 Karen Hansdatter 30.5.1840, V 601, 612, ~2 Kirsten Nicolaisdatter
Andersen, Hans – boelsmand og aftægtsmand, Hækkebølle, 3.3.1848, V 691, ~1 Dorthe Nielsdatter 25.2.1800, III 281, ~2 Anne Hansdatter 27.3.1832, V 393, 396
Andersen, Jens – gaardmand, Aalsbo, 12.5.1832, V 401, 407, ~ Maren Pedersdatter
Andersen, Jens – husmand, Librisholm, 6.5.1803, III 331, enke Birthe Larsdatter 2.3.1820, III 430 og V 13, 19
Andersen, Jørgen – gaardmand, Gelsted, 19.7.1828, VI 123, 125, ~ Anne Cathrine Andersdatter 6.6.1834, VI 218, 231
Andersen, Jørgen – gaardmand, Kingstrup, 2.11.1811, IV 311, enke Bodil Marie Sørensdatter 22.9.1843, VI 370
Andersen, Jørgen – gaardmand, Skydebjerg, 4.10.1827, V 195, 209, ~1 Anne Marie Jeppesdatter 14.3.1782, III 80 (~1 gaardmand Niels Hansen 2.5.1776, III 16, ~1 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter, ~2 Marie Andersdatter, ~3 Mette Nielsdatter, ~4 Mette Hansdatter), ~2 Mette Pedersdatter 10.11.1822, V 73, 77, 104
Andersen, Jørgen – Kaslunde, 20.12.1840, V 616, -L
Andersen, Lars – gaardmand, Ørsbjerg, 12.4.1832, V 397, 471, ~ Giertrud Andersdatter 27.5.1837, V 544, (~1 gaardmand Niels Madsen 18.11.1786, III 121)
Andersen, Lars – gaardmand, Aalsbo, 20.12.1822, VI 21, 24, 45, 77, -L, ~ Anne Nielsdatter 22.8 1821, VI 9, 27, 45, 77, -L, (~1 gaardmand Niels Hansen 13.1.1786, IV 163, -L)
Andersen, Lars – Højgaarden, Gelsted Taarup, 21.11.1832, VI 204, -L
Andersen, Lars – Kingstrup, Gelsted, 25.12.1830, VI 166, ~ …
Andersen, Lars – ungkaarl, Mathiasholm, 28.11.1843, V 648
Andersen, Ole – tjenestekarl, Aalsbo, 9.1.1835, VI 233, 235, 244, -L
Andersen, Palle – husmand, Eiby, 8.11.1844, VI 373, ~ …
Andersen, Peder – gaardmand, Gelsted, 9.6.1836, VI 256, 259, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Søren – gaardmand, Brendholtgaarden, Orte, 8.5.1830, V 303, 308, 309, 618, ~ Karen Rasmusdatter 21.8 1843, V 645, (~1 gaardmand Hans Andersen 5.6.1806, III 333)
Andersen, Søren – røgter, Erholm, 30.1.1828, V 219, 220, 248, 262
Boye, Henrik Christian – husmand, Bremmerod, 22.3.1832, V 387, 407, ~1 Maren Christiansdatter 29.6.1813, III 373, ~2 Anne Cathrine Jørgensdatter
Bødker, Hans Pedersen – husmand, Schaldemosehus, 3.2.1829, VI 126, 127, ~ Cathrine Marcusdatter 7.12.1807, IV 303
Bødker, Kirsten Olesdatter – enke, Rørup, 1.7.1842, V 625, efter indsidder Hans Poulsen 13.11.1830, V 319, 329, 334
Baagøe, Christen Hansen – husmand, Nedermarken, Kerte, 13.4.1830, V 303, 309, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Anders Jørgensen)
Carlsen, Erik – husmand, Rørup, 22.4.1849, V 698, -L, ~ Anne Sophie Christensdatter
Carlsen, Hans Christian – soldat, København, 30.5.1842, V 625
Carlsen, Lars – Vilhelmsborg, Skydebjerg, 27.11.1847, V 684, 715, 726, enke Anne Cathrine Hansdatter 16.7.1849, V 704, 713, 715, 726
Christensdatter, Anne – pige, Hækkebølle, 31.10.1845, V 699, -L
Christensdatter, Anne Marie – Ejby, 29.7.1849, VI 439, ~ husmand Jens Madsen Nielsen
Christensdatter, Anne Marie – Ørsbjerg, 12.1.1849, V 696, ~1 husmand Jørgen Hansen 28.7.1824, V 119, 129, ~2 husmand Niels Christensen 1.9.1836, V 533, 534
Christensdatter, Karen – ugift, Ejby, 25.6.1849, VI 414, -L
Christensen, Niels – husmand, Wissenberghus, Rørup, 17.7.1837, V 550, 562, ~ Karen Hansdatter
Christensen, Niels – husmand, Ørsbjerg, 1.9.1836, V 533, 534, enke Anne Marie Christensdatter 12.1.1849,     V 696, (~1 husmand Jørgen Hansen 28.7.1824, V 119, 129)
Christiansdatter, Anne Marie – enke, Ørsbjerg, 12.1.1849, V 696, efter husmand Niels Christensen 1.9.1836, V 533, 534
Christiansdatter, Maren – enke, Bremerod, 15.10.1842, V 626, efter husmand Hartvig Rasmussen 13.1.1832, V 378, 602
Christophersdatter, Elisabeth – enke, Skydebjerg, 10.8 1846, V 675, efter husmand Hans Sørensen 16.7.1815, III 392, 395 og V 90, (~1 Anne Cathrine Gregersdatter 6.4.1789, III 161)
Clausen, Jørgen – husmand, Hækkebølle, 18.12.1825, V 143, 145, enke Kirsten Pedersdatter 2.1.1831, V 336
Clausen, Niels – gaardmand, Orte, 31.5.1836, V 518, 519, 520, 538, ~ Anne Kirstine Andersdatter 21.10.1824, V 122, 123, 187
Ditlevsdatter, Maren – Hækkebølle, 28.12.1847, V 684, 686, ~ gaardmand Anders Pedersen
Ditlevsen, Jens – gaardmand, Aalsbo, 10.3.1847, V 679, 681, ~ Bodil Andersdatter
Eggertsen, Niels – husmand, Hønderup Mark, 27.1.1849, VI 408, ~ Karen Jørgensdatter
Emanuelsdatter, Sidsel Marie – enke, Hækkebølle, 20.6.1836, V 518, efter gaardmand Jørgen Hansen 4.3.1817, III 403 og V 155
Eriksen, Jesper – boelsmand, Ørsbjerg, 6.10.1829, V 279, ~1 Anne Margrethe Asmusdatter 5.5.1816, III 393, 396, 401, -L, ~2 Anne Kirstine Nielsdatter
Eriksen, Niels – Sophiemark, Kingstrup, 24.8 1833, VI 208, -L
Espensen, Peder – gaardmand, Gelsted, 11.3.1844, VI 372, ~ Maren Pedersen
Findsdatter, Giertrud – pige, Kaslunde, 20.12.1839, V 591
Frederiksen, Hans – husmand, Rødledhuset, 2.4.1841, V 617, -L, ~ Maren Nielsdatter, (~1 husmand Niels Hansen 26.6.1816, III 422, 427)
Gormsdatter, Karen Dorthea – pige, Skydebjerg, 26.4.1848, V 635, 664, -L
Gormsen, Berthel – ungkarl, Hækkebølle, 5.6.1827, V 180
Gormsen, Hans – husmand, Rørup, 1.8 1836, V 522, 523, 526, 534, ~1 Johanne Christiansdatter 10.12.1818, III 410, -L, ~2 Anne Kirstine Andersdatter 28.12.1834, V 508, 512, ~3 Kirsten Pedersdatter, (2 Clemmen Findsen)
Hansdatter, Agnete Cathrine – Orte, 2.4.1827, V 172, 177, 213, ~ husmand Hans Marcussen
Hansdatter, Ane Cathrine – Gelsted, 22.6.1827, VI 101, 102, 106, ~1 gaardmand Peder Andersen 23.3.1789, IV 193, ~2 gaardmand Hans Jensen
Hansdatter, Anne – Bremerod, 19.12.1829, V 286, ~ husmand Anders Jensen, (~2 Anne Cathrine Ditlevsdatter)
Hansdatter, Anne – Hækkebølle, 27.3.1833, V 393, 396, ~ boelsmand Hans Andersen 3.3.1848, V 691, (~1 Dorthe Nielsdatter 25.2.1800, III 281)
Hansdatter, Anne – Aalsbo, 20.5.1830, V 304, 328, -L, ~1 gaardmand Hans Olesen 19.4.1823, V 98, -L, ~2 gaardmand Jørgen Andersen
Hansdatter, Anne Cathrine – enke, Vilhelmsborg, Skydebjerg, 16.7.1849, V 704, 713, 715, 726, efter gaardmand Lars Carlsen 27.11.1847, V 684, 715, 726
Hansdatter, Anne Cathrine – Kaslunde, 26.4.1828, V 226, 236, ~1 husmand Rasmus Hansen Smed, Hækkebølle 12.10.1814, III 383, ~2 husmand Hans Jacob Pedersen Smed 6.3.1832, V 381, -L, (~2 Anne Jacobsdatter ~2 smed og husmand Jørgen Hansen 5.8 1840, V 604)
Hansdatter, Birthe – Ejby, 22.4.1823, VI 34, søn smed Søren Sørensen
Hansdatter, Birthe Marie – enke, Grønnemosehuse, 5.11.1829, V 285, efter husmand bødker Lars Larsen 2.6.1825, V 140, 143
Hansdatter, Ellen – Aalsbo, 16.5.1829, V 264, 275, 304, 319, -L, ~ husmand Anders Madsen 17.1.1838, V 567, 572, (~2 Karen Pedersdatter, ~2 Rasmus Jeppesen)
Hansdatter, Karen – Gelsted Taarup, 14.12.1823, VI 41, ~ gaardmand Niels Christensen Krog 5.3.1788, IV 179, -L, (~1 Anne Hansdatter 27.10.1774, IV 96, -L), ~2 gaardmand Hans Nielsen (død 19.1.1823)
Hansdatter, Karen – Rørup, 6.6.1846, V 673, 674, -L, ~ husmand Peder Larsen
Hansdatter, Karen – Skydebjerg, 30.5.1840, V 601, 612, ~ husmand Gorm Andersen 9.4.1847, V 679, 680, 681, (~2 Kirsten Nicolaisdatter)
Hansdatter, Karen – ugift sypige, Erholm, 1.8 1825, V 142, -L
Hansdatter, Kirsten – Hækkebølle, 26.5.1828, V 236, ~1 boelsmand Niels Jørgensen 6.5.1788, III 140, ~2 boelsmand Emanuel Jørgensen
Hansdatter, Maren – enke, Dybmose, 8.11.1827, V 205, efter gaardmand Søren Hansen 22.5.1814, III 385, (~1 Johanne Andersdatter (død 20.1.1783), ~2 Cathrine Hansdatter 30.7.1788, III 143)
Hansdatter, Maren – enke, Hækkebølle, 11.1.1840, V 592, efter huusmand Peder Larsen 12.5.1819, III 420, 425, (~1 Karen Nielsdatter 5.2.1784, III 92, -L)
Hansdatter, Maren – Gelsted Taarup, 7.10.1834, VI 229, ~1 gaardmand Jørgen Nielsen 30.4.1789, IV 198 (~1 Giertrud Hansdatter 23.4.1776, IV 98), ~2 gaardmand Hans Larsen 28.3.1831, VI 167
Hansdatter, Maren – Nedermarken, 1.6.1841, V 617, 623, -L
Hansdatter, Maren – Quittemosehus, Frøbjerg, 15.8 1823, VI 34, 35, ~ husmand Henrik Nielsen
Hansdatter, Maren – Uglehuset, 10.12.1820, V 11
Hansdatter, Maren – Ørsbjerg, 10.2.1825, V 134, ~ husmand Jesper Sørensen 31.3.1830, V 295
Hansen, Anders – ugift, Rørup, 20.12.1831, V 375, -L
Hansen, Christen – ungkarl, Gelsted Taarup, 17.12.1846, VI 389, -L
Hansen, Erik – Sophiemark, Gelsted, 22.5.1829, VI 127, 138, ~ Marie Mathie Nielsdatter
Hansen, Gorm – Hækkebølle, Rørup, 23.6.1829, V 286, 334, enke Hylleborg Pedersdatter 2.11.1829, V 286, 334
Hansen, Hans – gaardmand, Kaslunde, 7.3.1826, V 150, 156, ~1 Sidsel Larsdatter begr. 9.1.1788, (~1 gaardmand Peder Mikkelsen 26.10.1784, III 100, -L), ~2 Maren Jensdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Munkegaarde, 14.12.1821, V 53, 57, 66, ~ Kirsten Olesdatter, (~2 Hans Sørensen)
Hansen, Hans – Kaslunde, 7.3.1840, V 597
Hansen, Hans Peder – husmand, Ørsbjerg, 9.12.1828, V 254, 259, -L, enke Kirstine Marie Jørgensdatter 13.12.1832, V 426, 500, (~2 husmand Hans Jørgensen 5.2.1838, V 567, 578, ~2 …)
Hansen, Jens – gaardmand, Eiby, 12.12.1844, VI 373, 375, 376, ~ Karen Larsdatter
Hansen, Jens – gaardmand, Kingstrup, Gelsted, 24.4.1830, VI 152, 163, ~ Anne Pedersdatter 21.12.1840, VI 337, 343, 351, 358
Hansen, Jens – husmand og smed, Lunge, Gelsted, 4.6.1834, VI 218, 232, ~ Sidsel Madsdatter 18.6.1840, VI 337
Hansen, Jesper – husmand, Røruphus, 4.6.1838, V 577, 580, ~ Gjertrud Knudsdatter
Hansen, Jørgen – Gelsted Taarup, 24.5.1834, VI 21,8
Hansen, Jørgen – gaardmand, Gelsted, 2.4.1840, VI 335, ~ Karen Jørgensdatter 15.1.1837, VI 262, 263, 271
Hansen, Jørgen – gaardmand, Hækkebølle, 4.3.1817, III 403 og V 155, enke Sidsel Marie Emanuelsdatter 20.6.1836, V 518
Hansen, Jørgen – husmand og smed, Kaslunde, 5.8 1840, V 604, ~ Anne Jacobsdatter (~1 husmand, smed Hans Jacob Pedersen 6.3.1832, V 381, -L, ~1 Anne Cathrine Hansdatter 26.4.1828, V 226, 236, ~1 husmand Rasmus Hansen Smed, 12.10.1814, III 383)
Hansen, Jørgen – husmand, Ørsbjerg, 28.7.1824, V 119, 129, ~ Anne Marie Christensdatter 12.1.1849, V 696, (~2 husmand Niels Christensen 1.9.1836, V 533, 534)
Hansen, Lars – gaardmand, Gelsted, 30.8 1839, VI 315, 321, 327, 331, 333, 336  ~ Marie Cathrine Andersdatter 24.3.1817, IV 323 og VI 133
Hansen, Lars – husmand og bødker, Grønnemosehuse, 2.6.1825, V 140, 143, enke Birthe Marie Hansdatter 5.11.1829, V 285
Hansen, Mads – gaardmand, Gelsted Taarup, 12.9.1804, IV 288, 291, 294, ~1 Kirsten Johansdatter 19.11.1785, IV 160, ~2 Arengoth Ulrikke Johansdatter 13.6.1830, VI 158
Hansen, Mads – husmand og murermester, Lunge, Gelsted, 2.5.1828, VI 120, ~ Anne Marie Olesdatter
Hansen, Niels – gaardmand og umyndiggjort, Aalsbo, Rørup, 22.8 1834, VI 218, umyndiggørelse ophævet 23.2.1839, VI 304, ~ Marie Andersdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Aalsbo, 8.5.1839, V 585, 592, -L, ~ Marie Andersdatter 7.1.1839, V 578, 579, (~1 gaardmand Jacob Jensen 10.1.1822, V 53, 62, ~1 Karen Marie Eriksdatter 13.4.1802, III 306, ~2 Anne Marie Jensdatter 26.3.1803, III 310, ~3 Marie Hansdatter 27.3.1804, III 315)
Hansen, Niels – husmand, Kronborgstedet, 11.7.1818, IV 328, enke Anne Nielsdatter 1.1.1849, VI 408
Hansen, Niels – indsidder, Grønnemose, Rørup, 24.2.1849, V 697, 703, ~ Karen Marie Larsdatter 28.1.1849, V 697, 703
Hansen, Niels – tjenestekarl, Gelsted Taarup, 24.4.1836, VI 255, 261
Hansen, Niels – tjenestekarl, Kaslunde, 7.8 1820, V 6, -L
Hansen, Peder – gaardmand, Kingstrup, Gelsted, 30.3.1832, VI 198, 199, enke Barbara Jørgensdatter 20.3.1845, VI 376
Hansen, Peder – husmand og skrædder, Gelsted, 25.5.1837, VI 369, ~ Maren Jensdatter 27.6.1809, IV 305
Hansen, Poul – Hækkebølle, Rørup, 6.9.1823, VI 37, -L
Hansen, Rasmus – husmand, Højhuset, 8.5.1818, IV 328, enke Anne Jørgensdatter 27.6.1822, VI 13, 19, 20
Hansen, Søren – gaardmand, Dybmose, 22.5.1814, III 382, ~1 Johanne Andersdatter død 20.1.1783, ~2 Cathrine Hansdatter 30.7.1788, III 143, ~3 Maren Hansdatter 8.11.1827, V 205
Hansen, Søren – ungkarl, Hækkebølle, 2.4.1832, V 397
Henriksdatter, Anne Margrethe – enke, Gelsted Taarup, 3.11.1832, VI 204, efter gaardmand Jørgen Jacobsen 31.12.1815, IV 322, 323
Henriksdatter, Anne Marie – Røruphuse, 23.6.1849, VI 414, ~ husmand Hans Jespersen
Henriksen, Jens – husmand, Hækkebølle, 23.6.1824, V 414, ~1 Johanne Pedersdatter død 14.8 1805 (~1 husmand Lars Hansen Ladefoged 26.11.1792, III 192, -L), ~2 Cathrine Mathiasdatter
Henriksen, Peder – Lille Frydenlund, 30.10.1843, V 647
Jacobsdatter, Marta Charlotte – pige, Gelsted Taarup, 8.12.1822, VI 20, -L
Jacobsen, Christen – boelsmand, Gelsted, 6.8 1837, VI 270, ~ Anne Margrethe Larsdatter 2.7.1825, VI 81, 91
Jacobsen, Jørgen – gaardmand, Gelsted Taarup, 31.12.1815, IV 322, 323, enke Anne Margrethe Henriksdatter 3.11.1832, VI 204
Jensdatter, Anne – enke, Aalsbo, 29.6.1845, VI 377, efter gaardmand Jørgen Jensen 13.11.1842, VI 362
Jensdatter, Dorthe – enke, Hækkebølle, 10.10.1820, V 7, 14, efter gaardmand Peder Andersen
Jensdatter, Giertrud Marie – Bremmerod, 15.1.1849, V 696, ~ husmand Christen Boye
Jensdatter, Karen – pige, Ejby, 8.4.1833, VI 207, -L
Jensdatter, Kirstine – Munkegaard, 29.8 1805, III 324, ~ gaardmand Anders Pedersen (~2 Gjertrud Jørgensdatter 28.11.1822, V 77, 80, 105)
Jensen, Anders – gaardmand, Eibye, 30.10.1831, VI 171, 173, 191, ~ Anne Johanne Andersdatter
Jensen, Anders – gaardmand, Aalsbo, 9.3.1843, V 627, 645, 648, -L, ~ Maren Nielsdatter
Jensen, Christian – husmand og skrædder, Uglehuset, Rørup, 19.4.1838, V 571, enke Karen Nielsdatter 18.2.1845, V 664
Jensen, Ditlev – aftægtsmand, Aalsbo, 8.5.1835, V 511  ~1 Dorthe Larsdatter 30.12.1813, III 377, 385, ~2 Karen Jensdatter
Jensen, Jacob – gaardmand, Aalsbo, 10.1.1822, V 53, 62, ~1 Karen Marie Eriksdatter 13.4.1802, III 306, ~2 Marie Jensdatter 26.3.1803, III 310, ~3 Marie Hansdatter 27.3.1804, III 315, ~4 Marie Andersdatter 7.1.1839, V 578, 579, (~2 gaardmand Niels Hansen 8.5.1839, V 585, 592, -L)
Jensen, Jesper – Ejby, 4.8 1842, VI 361
Jensen, Jørgen – gaardmand, Aalsbo, 13.11.1842, VI 362, enke Ane Jensdatter 29.6.1845, VI 377
Jensen, Lars – husmand, Librisholm, 28.2.1820, III 430 og V 11, 16, -L, enke Mette Kirstine Larsdatter 17.6.1839, V 585, -L
Jensen, Peder – gaardmand, Ejby, 12.3.1824, VI 54, 60, 68, ~ Kirsten Christiansdatter
Jensen, Peder – gaardmand, Lunge, 14.6.1847, VI 394, 396, 405, 406, 431, 435, ~1 Trine Marie Olesdatter 24.8 1829, VI 128, 129, 139, ~2 Kirsten Jørgensdatter
Jensen, Peder – husmand, Grønnemosehus, 16.4.1847, V 681, 683, ~ Anne Cathrine Hansdatter død 13.2.1839, (~1 husmand Ole Jensen død 12.6.1795)
Jensen, Peder – Lunge, gaardmand, 5.8 1848, VI 405, ~ Kirstine Jørgensdatter
Jeppesdatter, Anne – Vilhelmsborg, 30.7.1832, V 414, 428, 616, ~1 gaardmand Niels Sørensen 1.4.1799, III 276 og V 340, ~2 gaardmand Hans Jespersen 15.8 1826, V 156, 159, 164, 181
Jeppesdatter, Maren – Østerskovhus, 6.11.1821, V 32, -L, ~ husmand Lars Hansen
Jeppesen, Jørgen – gaardmand, Gelsted, 4.1.1828, VI 115, 123, 125, ~ Anne Margrethe Hansdatter
Jeppesen, Niels – husmand, Gildebrohus, 1.10.1833, V 452, 462, 469, 491, 495, ~ Birthe Cathrine Jørgensdatter død 5.12.1832, V 495
Jespersdatter, Anne Marie – pige, Ørsbjerg, 18.7.1821, V 39, 47
Jespersem, Jens – gaardmand, Ejby, 7.4.1849, VI 409, -L, ~ Ane Andersdatter
Jespersen, Claus – gaardmand, Etterup, 3.3.1834, V 473, ~ Mette Andersdatter, (~1 gaardmand Morten Jensen 2.2.1808, III 338)
Jespersen, Hans – gaardmand, Gelsted, 17.4.1823, VI 30, 37, 39, 49, 52, 53, 55, 56, 64, -L, ~ Karen     Jensdatter, (~2 Peder Rasmussen)
Jespersen, Hans – gaardmand, Vilhelmsborg, 15.8 1826, V 156, 159, 164, 181, enke Anne Jeppesdatter 30.7.1832, V 414, 428, 616, (~1 gaardmand Niels Sørensen 1.4.1799, III 276 og V 340)
Jespersen, Hans – husmand og tømmermand, Ørsbjerg, 23.5.1829, V 268, 269, ~ Karen Sørensdatter, (~2 Peder Jørgensen)
Jespersen, Lars – tjenestekarl, Ejby, 10.10.1846, VI 388, 389, 402
Johansdatter, Arengoth Ulrikke – enke, Gelsted Torp, 13.6.1830, VI 158, efter gaardmand Mads Hansen 12.9.1804, V 288, 291, 294, (~1 Kirsten Johansdatter 19.11.1785, IV 160)
Johansdatter, Else – enke, Etterup, 10.11.1827, V 205, 218, 235, 249, 257, efter husmand Søren Hansen Skrædder 16.3.1814, III 279, -L, (~1 Karen Andersdatter 30.1.1800, III 280, ~1 husmand Rasmus Hansen 2.10.1761, II 124, ~1 Maren Andersdatter)
Johansdatter, Sophie Caroline – pige, Parishus, 5.11.1823, V 103
Johansen, Jens – husmand, Hækkebølle, 3.12.1803, III 315, enke Anne Petronelle Larsdatter 22.10.1824, V 122, (~1 husmand Jens Andersen Glarmester 11.6.1791, III 172)
Jørgensdatter, Anne – enke, Højhuset, 27.6.1822, VI 13, 19, 20, efter husmand Rasmus Hansen 8.5.1818, IV 328
Jørgensdatter, Anne – Kaslunde, Barløse, 31.10.1832, V 422, 423, ~ gaardmand Anders Hansen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Ørsbjerg, 14.10.1837, V 555, ~ husmand og smed Hans Rasmussen 31.3.1845, V 664, 671, (~2 Anne Elisabeth Nielsdatter)
Jørgensdatter, Anne Marie – Gelsted, 19.5.1847, VI 394, 397, ~ gaardmand Mads Jensen
Jørgensdatter, Barbara – enke, Kingstrup, Gelsted, 20.3.1845, VI 376, efter gaardmand Peder Hansen 30.12.1832, VI 198, 199
Jørgensdatter, Giertrud – Munkegaard, 28.11.1822, V 77, 80, 105, ~ gaardmand Anders Pedersen, (~1 Kirstine Jensdatter 29.8 1805, III 324)
Jørgensdatter, Giertrud – Aarup, 24.1.1821, V 20, 26, ~ husmand Jørgen Marcussen
Jørgensdatter, Karen – Gelsted, 15.1.1837, VI 262, 263, 271, ~ gaardmand Jørgen Hansen 2.4.1840, VI 335
Jørgensdatter, Karen Marie – Gelsted, 30.12.1842, VI 362, 367, 382, ~ gaardmand Lars Jørgensen, (~2 Maren Rasmusdatter 16.4.1846, VI 385, 386)
Jørgensdatter, Kirstine – enke, Kaslunde, Barløse, 14.2.1825, V 134, efter gaardmand Hans Jørgensen 25.8 1818, III 408
Jørgensdatter, Kirstine Marie – Nedermarken, 13.12.1832, V 426, 500, ~1 husmand Hans Peder Hansen 9.12.1828, V 254, 259, -L, ~2 husmand Hans Jørgensen 5.2.1838, V 567, 578, (~2 …)
Jørgensdatter, Maren – Bremerod, 1.3.1824, V 113, 114, ~ husmand Peder Nielsen 27.6.1828, V 239, 240, 245, (~2 Maren Nielsdatter, ~2 Mads Christiansen)
Jørgensdatter, Mette – Kingstrup, Gelsted, 27.8 1834, VI 221, 224, ~1 gaardmand Mads Jørgensen 14.10.1824, VI 71, 75, 78 (~1 Dorthe Larsdatter 2.2.1811, IV 307), ~2 gaardmand Stephen Rasmussen
Jørgensdatter, Sidsel – Dyrehaugehus, Rørup Sogn, 15.4.1821, V 25, 43, ~ gartner Mikkel Rasmussen 12.4.1822, V 68
Jørgensen, Enevold – gaardmand, Kaslunde, Barløse, 26.12.1817, III 405, -L, enke Birthe Rasmusdatter 31.7.1846, V 675, -L
Jørgensen, Gorm – gaardmand, Kaslunde, 20.8 1827, V 190, 193, ~1 Mette Nielsdatter 17.1.1799, III 272, ~2 Ingeborg Nielsdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Gelsted Taarup, 27.7.1837, VI 270, ~ …
Jørgensen, Hans – gaardmand, Kaslunde, Barløse, 25.8 1818, III 408, enke Kirstine Jørgensdatter 14.2.1825, V 134
Jørgensen, Hans – Ørsbjerg, Nedermarken, 5.2.1838, V 567, 578, ~1 Kirstine Marie Jørgensdatter 13.12.1832, V 426, 500 (~1 husmand Hans Peder Hansen 9.12.1828, V 254, 259, -L), ~2 …
Jørgensen, Hans – Aalsbo, 30.10.1836, V 534, 544, 547, ~ Maren Jørgensdatter
Jørgensen, Hans Christian – husmand, Bremerod, 30.9.1824, V 132, ~ Karen Nielsdatter 16.3.1824, V 114
Jørgensen, Jens – tjenestekarl, Etterup, 20.7.1829, V 275, 335, -L
Jørgensen, Jens Christian – ungkarl, Hækkebølle, 12.11.1844, V 660, 661, 669, -L
Jørgensen, Mads – gaardmand, Kingstrup, Gelsted, 14.10.1824, VI 71, 75, 78, ~1 Dorthe Larsdatter 2.2.1811, IV 307, ~2 Mette Jørgensdatter 27.8 1834, VI 221, 224 (~2 gaardmand Stephen Rasmussen)
Jørgensen, Niels – møller, Skydebjerg Mølle, 13.3.1830, V 292, 296, 313, 331, ~1 Margrethe Jensdatter 11.9.1800, III 287 (~1 møller Knud Iversen 16.3.1786, III 118, ~1 Anne Jensdatter 27.1.1783, III 87), ~2 Karen Rasmusdatter 16.9.1803, III 313, ~3 Maren Rasmusdatter 14.4.1813, III 369, ~4 Maren Rasmusdatter
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Gelsted, 27.5.1839, VI 307, ~ Maren Nielsdatter
Jørgensen, Stephen – gaardmand, Gelsted Taarup, 31.8 1842, VI 361, 370, enke Mette Pedersdatter 14.5.1846, VI 385
Knudsdatter, Karen – enke, Ørsbjerg, 10.5.1847, V 683, efter gaardmand Peder Larsen 16.12.1846, V 678, 679
Knudsen, Hans – tjenestekarl, Søndergaarde, 31.1.1823, V 90, 94, 97, 101
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Munkegaarden, Rørup, (død 30.1.1816), enke Anne Margrethe Olesdatter 17.8 1830, V 303
Ladefoged, Knud Jensen – husmand, Rørup, 16.4.1822, V 69, 88, 96, ~ Maren Hansdatter
Larsdatter, Ane Cathrine – Ejby, 3.12.1840, VI 337, 338, ~ gaardmand Niels Stephensen, (~1 Mette Kirstine Stephensdatter 18.12.1831, VI 177, 181, 194)
Larsdatter, Anne Margrete – Gelsted, 2.7.1825, VI 81, 91, ~ boelsmand Christen Jacobsen 6.8 1837, VI 270
Larsdatter, Anne Marie – Grønnemosehus, Rørup, 20.2.1849, V 697, 699, ~ husmand Niels Madsen
Larsdatter, Anne Petronelle – Hækkebølle, 22.10.1824, V 122, ~1 husmand Jens Andersen Glarmester 11.6.1791, III 172, ~2 husmand Jens Johansen 3.12.1803, III 315
Larsdatter, Birthe – enke, Librisholm, 2.3.1820, III 430 og V 13, 19, efter husmand Jens Andersen 6.5.1803, III 331
Larsdatter, Bodil – Rørup, 24.1.1824, V 110, 131, ~ husmand Jens Jørgensen Bødker
Larsdatter, Johanne – enke, Gelsted Taarup, 24.5.1831, VI 167, efter Mads Jørgensen, Nørre Aaby
Larsdatter, Karen – Ejby, 28.7.1835, VI 247, 280, 286, 288, 299, 302, 313, 315, 326, ~ husmand Peder Nielsen
Larsdatter, Karen Marie – Grønnemose, Rørup, 28.1.1849, V 697, 703, ~ husmand Niels Hansen 24.2.1849, V 697, 703
Larsdatter, Kirsten – Lunge, Gelsted, 13.2.1824, VI 53, 54, ~1 gaardmand Mads Larsen, ~2 gaardmand Anders Hansen
Larsdatter, Margrethe – Gelsted Torp, Gelsted, 24.11.1820, VI 5, ~1 gaardmand Erik Hansen 3.1.1769, IV 53, -L, ~2 gaardmand Jesper Hansen
Larsdatter, Mette Kirstine – enke, Librisholm, 17.6.1839, V 585, -L, efter husmand Lars Hansen 28.2.1820, III 430 og V 11, 16, -L
Larsen, Anders – Andreasholm, 22.4.1841, VI 347
Larsen, Anders – Skydebjerg, 19.3.1849, V 698, 702, ~ Anne Johanne Jørgensdatter
Larsen, Christian – husmand, Nedermarken, Ørsbjerg, 23.5.1838, V 577, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 1.4.1827, V 172
Larsen, Hans – gaardmand, Gelsted Taarup, 28.3.1831, VI 167, ~ Maren Hansdatter 7.10.1834, VI 229, (~1 gaardmand Jørgen Nielsen 30.4.1789, IV 198, ~1 Giertrud Hansdatter 23.4.1776, IV 98)
Larsen, Jens – Gelsted, 27.6.1849, VI 430, -L
Larsen, Jeppe – gaardmand, Aarup, 20.12.1825, V 145, ~1 Birthe Hansdatter 10.10.1814, III 383, 390 (~1 gaardmand Jochum Rasmussen 3.1.1780, III 53) ~2 Maren Hansdatter (~2 Hans Jensen)
Larsen, Jesper – husmand og smed, Gribsvad, 18.4.1831, V 342, 343, 467, 498, 501, -L, enke Karen Nielsdatter 2.3.1832, V 392, 397, 434, 467, 498, 501, 509, -L
Larsen, Lars – gaardmand, Frøbjerg, 19.2.1820, V 21, 48, 52, 71, ~1 Anne Nielsdatter 12.1.1792, III 178, ~2 Maren Pedersdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Hækkebølle, 1.11.1815, III 392, enke Maren Nielsdatter 29.7.1837, V 550, 566
Larsen, Niels – gaardmand, Lunge, Gelsted, 12.9.1820, VI 3, 7, -L, ~ Mette Kirstine Andersdatter (~1 gaardmand Hans Jørgensen 21.4.1771, IV 91, ~2 gaardmand Niels Larsen 2.11.1787, IV 172)
Larsen, Niels – husmand, Gelsted Taarup, 31.10.1829, VI 138, ~ Maren Jørgensdatter
Larsen, Peder – gaardmand, Ørsbjerg, 16.12.1846, V 678, 679, enke Karen Knudsdatter 10.5.1847, V 683
Larsen, Peder – husmand, Hækkebølle, 12.5.1819, III 420, 425, ~1 Karen Nielsdatter 5.2.1784, III 92, -L, ~2 Maren Hansdatter V 592
Madsdatter, Karen Marie – Ørsbjerg, 3.12.1845, V 669, 671, ~ gaardmand Jens Mikkelsen 19.6.1819, III 420, 428 (~1 Anne Rasmusdatter 1.4.1794, III 212)
Madsdatter, Sidsel – enke, Lunge, Gelsted, 18.6.1840, VI 337, efter smed Jens Hansen 4.6.1834, VI 218, 232
Madsen, Anders – husmand, Aalsbo, 17.1.1838, V 567, 572, ~1 Ellen Hansdatter 16.5.1829, V 264, 275, 304, 319, -L, ~2 Karen Pedersdatter (~2 Rasmus Jeppesen)
Madsen, Hans – husmand, Gelsted Taarup, 25.8 1838, VI 296, ~ …
Madsen, Hans - Kindstrup, Gelsted, 27.8 1834, VI 221, 224, 227, 230
Madsen, Knud – Gelsted Taarup, 29.3.1836, VI 255
Madsen, Mads – Grønnemosehus, 5.12.1813, V 374, 377, 427, ~ Mette Andreasdatter
Madsen, Ole – huusmand, Liselund, 9.8 1841, V 618, ~ Agathe Christiansdatter
Mikkelsen, Christian – husmand, Rørup, 9.8 1824, V 118, ~ …
Mikkelsen, Jens – gaardmand, Ørsbjerg, 19.6.1819, III 420, 428, ~1 Anne Rasmusdatter 1.4.1794, III 212, ~2 Karen Marie Madsdatter 3.12.1845, V 669, 671
Mikkelsen, Niels – husmand, Lundebjerghuset, Rørup, 21.11.1832, VI 204, ~1 Dorthe Jørgensdatter 3.8 1781, IV 136, ~2 Dorthe Mortensdatter 2.11.1820, VI 5
Mikkelsen, Rasmus – husmand og smed, Ørsbjerg, 12.4.1821, V 25, 42, -L, ~ Anne Andersdatter
Mogensdatter, Karen – Lunge, 30.11.1845, VI 381, ~ gaardmand Niels Jørgensen
Mogensdatter, Kirsten – Grønnemosehus, 14.3.1849, V 698, ~ husmand og bødker Niels Larsen
Mortensdatter, Dorthe – Lindebjerghuset, Rørup, 2.11.1820, VI 5, ~ husmand Niels Mikkelsen 21.11.1832, VI 204 (~1 Dorthe Jørgensdatter 3.8 1781, IV 136)
Mortensdatter, Karen – Hækkebølle, 15.8 1845, V 668, ~ husmand Christian Jensen
Mortensen, Thomas – husmand, Aarup, 7.7.1828, V 240, 243, enke Karen Larsdatter 7.8 1838, V 577, 578
Muthe, Niels Hansen – tjenestekarl, Erholm, 3.4.1833, V 440, 441, -L
Nielsdatter, Anne – Gelsted, 9.2.1844, VI 371, 372, 374, -L, ~ husmand Niels Pedersen
Nielsdatter, Anne – Kronborgstedet, Rørup, 1.1.1849, VI 408, ~ husmand Niels Hansen 11.7.1818, IV 328
Nielsdatter, Anne – Aalsbo, 22.8 1821, VI 9, 27, 45, 77, -L, ~1 gaardmand Niels Hansen 13.1.1786, IV 163, -L, ~2 gaardmand Lars Andersen 20.12.1822, VI 21, 24, 45, 77, -L
Nielsdatter, Anne Kirstine – Ejby, 8.7.1847, VI 396, 399, ~ boelsmand Anders Jørgen Pallesen (~2 Anne Marie Nielsdatter 20.7.1848, VI 403, -L)
Nielsdatter, Anne Kirstine - Tjenerhuset, Erholm, 3.7.1842, V 625, ~ husmand Iver Thomassen
Nielsdatter, Anne Margrethe – Frydenlund, 11.1.1844, V 652, 661, ~ boelsmand Jens Pedersen
Nielsdatter, Anne Marie – Ejby, 20.7.1848, VI 403, -L, ~ boelsmand Anders Jørgen Pallesen (~1 Anne Kirstine Nielsdatter 8.7.1847, VI 396, 399)
Nielsdatter, Anne Marie – enke, Uglehuset, Hækkerup, 7.1.1848, V 685, 687, 691, 694, efter kudsk Rasmus Sørensen (død 30.6.1843)
Nielsdatter, Diderikke – Gelsted Taarup, 7.6.1824, VI 66, ~ gaardmand Peder Nielsen 31.8 1831, VI 168
Nielsdatter, Ellen Kirstine – Orte, 7.8 1846, V 675, 676, ~ gaardmand Mads Nielsen (~2 Inger Nielsdatter)
Nielsdatter, Karen – Bremerod, 16.3.1824, V 114, ~ husmand Hans Christian Jørgensen 30.9.1824, V 132
Nielsdatter, Karen – enke, Etterup, 14.3.1822, V 61, efter gaardmand Jeppe Zachariassen 8.3.1813, III 367
Nielsdatter, Karen – enke, Gribsvad, 2.3.1832, V 392, 397, 434, 467, 498, 501, 509, -L, efter husmand og smed Jesper Larsen 18.4.1831, V 342, 343, 467, 498, 501, -L
Nielsdatter, Karen – enke, Uglehuset, Rørup, 18.2.1845, V 664, efter husmand, skrædder Christian Jensen 19.4.1838, V 571
Nielsdatter, Maren – Ejby, 9.10.1837, VI 274, 275, ~ gaardmand Lars Larsen
Nielsdatter, Maren – enke, Hækkebølle, 29.7.1837, V 550, 566, efter gaardmand Niels Larsen 1.11.1815, III 392
Nielsdatter, Maren – Aalsbo, 18.7.1839, V 585, 586, 592, ~1 husmand Hans Hansen 1.7.1800, III 285, ~2 husmand Peder Rasmussen 27.11.1833, V 467, 508
Nielsen, Hans – gaardmand, Aalsbo, 25.1.1840, VI 333, 354, ~ Anne Katrine Nielsdatter
Nielsen, Hans – husmand, Gelsted Taarup, 2.5.1839, VI 306, 370, ~ Ingeborg Jespersdatter
Nielsen, Hans Wilhelm – boelsmand, Hækkebølle, 11.7.1843, V 640, 641, 656, ~ Karen Hansdatter
Nielsen, Hansine Marie – pige, Grønnemose, Rørup, 21.5.1849, VI 411
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Aalsbo, Rørup, 8.11.1835, VI 247, 249, ~1 Anne Olesdatter 19.2.1822, VI 15, 22, ~2 Birthe Johansdatter
Nielsen, Jørgen – husmand, Hegnetshus, 1.8 1831, V 363, 371, 450, ~1 Karen Jacobsdatter død 28.4.1818, ~2 Mette Rasmusdatter 24.11.1837, V 560, 562 (~2 husmand Hans Hansen (Stærmose Brændekilde), ~1 Karen Kirstine Olesdatter død 3.5.1833)
Nielsen, Knud – møller, Skydebjerg Mølle, 15.6.1844, V 657, 658, 659, ~ Sophie Larsdatter
Nielsen, Lars – gaardmand, Lunge, Gelsted, 21.7.1834, VI 219, 229, 378, 382, ~ Maren Andersdatter
Nielsen, Mads – husmand, Hegnetshus, 26.12.1823, V 108, 129, ~ …
Nielsen, Mogens – gaardmand, Lunge Gelsted, 21.7.1837, VI 270, ~1 Maren Pedersdatter 20.4.1790, IV 217, ~2 Maren Nielsdatter 7.3.1807, IV 302
Nielsen, Morten – husmand, Lindebjerghuset, 18.7.1845, V 667, 668, 673, ~ Anne Pedersdatter
Nielsen, Niels – gaardmand, Dybmose, 6.6.1843, V 636, 649, ~ Cathrine Sørensdatter
Nielsen, Niels – gaardmand, Lunge, 6.8 1842, VI 361, ~ Giertrud Pedersdatter 5.1.1837, VI 262
Nielsen, Niels – gaardmand, Aalsbo, 16.9.1841, VI 353, ~ …
Nielsen, Niels – ungkarl, Ejby, 28.3.1847, VI 390, 398, 401, -L
Nielsen, Peder – gaardmand, Gelsted Taarup, 2.4.1837, VI 268, enke Anne Cathrine Pedersdatter 5.4.1837, VI 268
Nielsen, Peder – gaardmand, Gelsted Taarup, 31.8 1831, VI 168, ~ Diderikke Nielsdatter 7.6.1824, VI 66
Nielsen, Peder – husmand, Bremerod, 27.6.1828, V 239, 240, 245, ~1 Maren Jørgensdatter 1.3.1824, V 113, 114, ~2 Maren Nielsdatter (~2 Mads Christiansen)
Olesdatter, Anne – Aalsbo, Rørup, 19.7.1822, VI 15, 22, ~ gaardmand Jørgen Nielsen 8.11.1835, VI 247, 249 (~2 Birthe Johansdatter)
Olesdatter, Anne Margrethe – enke, Munkegaarden, Rørup, 17.8 1830, V 303, efter gaardmand Jørgen Knudsen død 30.1.1816
Olesdatter, Karen – Ørsbjerg, 30.8 1844, V 497, 507, ~1 husmand Rasmus Andersen 18.1.1801, III 294, ~2 husmand Hans Rasmussen 30.6.1848, V 692
Olesdatter, Trine Marie – Lunge, 24.8 1829, VI 128, 129, 139, ~ gaardmand Peder Jensen 14.6.1847, VI 394, 396, 405, 406, 431, 435, (~2 Kirsten Jørgensdatter)
Olesen, Hans – gaardmand, Aalsbo, 19.4.1823, V 98, -L, ~ Anne Hansdatter 20.5.1830, V 304, 328, -L (~2 gaardmand Jørgen Andersen)
Olesen, Marie – husholderske, Erholm, 23.7.1839, V 586, 587, 592, 594, -L
Olsen, Hans – gaardmand, Aalsbo, Rørup, 21.12.1822, VI 22, -L, ~2 Mette Pedersdatter
Pedersdatter, Ane Laurine – pige, Dyrehavhuset, Nedermarken, 20.5.1849, VI 411
Pedersdatter, Anne – enke, Kingstrup, 21.12.1840, VI 337, 343, 351, 358, efter gaardmand Jens Hansen 24.4.1830, VI 152, 163
Pedersdatter, Anne Cathrine – enke, Gelsted Taarup, 5.4.1837, VI 268, efter gaardmand Peder Nielsen 2.4.1837, VI 268
Pedersdatter, Anne Dorthe – enke, Kallehaugehuset, 2.4.1828, V 224, 230, 250, efter husmand Johan Marcussen Snedker 25.7.1827, V 190
Pedersdatter, Anne Margrethe – Ørsbjerg, 1.4.1827, V 172, ~ husmand Christian Larsen 23.5.1838, V 577
Pedersdatter, Anne Marie – Kingstrup, 30.5.1842, VI 361
Pedersdatter, Anne Marie – Aalsbo, 26.4.1821, V 26, 29, 339 og VI 10, ~ gaardmand Hans Pedersen 18.5.1837, VI 269
Pedersdatter, Giertrud – Lunge, 5.1.1837, VI 262, ~ gaardmand Niels Nielsen 6.8 1842, VI 361
Pedersdatter, Hylleborg – enke, Hækkebølle, Rørup, 2.11.1829, V 286, 334, efter gaardmand Gorm Hansen 23.6.1829, V 268, 334
Pedersdatter, Karen – Hegnetshus, 19.3.1841, V 617, -L, ~ boelsmand Anders Hansen 5.8 1816, III 396, 400, -L, ~2 boelsmand Jørgen Gormsen
Pedersdatter, Kirsten – enke, Hækkebølle, 2.1.1831, V 336, efter husmand Jørgen Clausen 18.12.1825, V 143, 145
Pedersdatter, Maren – Helsted Taarup, 16.12.1834, VI 231, 234, 239, ~ gaardmand Niels Rasmussen 3.6.1838, VI 284, 290, 297 (~2 Anne Cathrine Hansdatter)
Pedersdatter, Maren – Mathiasholm, Rørup, 29.12.1831, VI 178, 185, ~1 gaardmand Anders Larsen 7.9.1811, IV 309, ~2 gaardmand Jens Andersen
Pedersdatter, Mette – enke, Gelsted Taarup, 14.5.1846, VI 385, efter gaardmand Stephen Jørgensen 31.8 1842, VI 361, 370
Pedersdatter, Mette – Skydebjerg, 10.11.1822, V 73, 77, 104, ~ gaardmand Jørgen Andersen 4.10.1827, V 195, 209 (~1 Anne Marie Jeppesdatter 14.3.1782, III 80, ~1 gaardmand Niels Hansen 2.5.1776, III 16, ~1 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter, ~2 Anne Marie Andersdatter, ~3 Mette Nielsdatter, ~4 Mette Hansdatter))
Pedersdatter, Sidsel – enke, Helleshuse, 20.10.1834, VI 229, efter husmand Niels Pedersen 11.11.1830, VI 158, 198
Pedersen, Anders – gaardmand, Kaslunde, 15.2.1831, V 337, ~ Judith Clemensdatter (~1 gaardmand Find Gormsen 16.11.1819, III 428 og IV 334 og V 3)
Pedersen, Anders – gaardmand, Skydebjerg, 27.1.1827, V 165, ~ …
Pedersen, Christen – Lunge Skov, Gelsted, 2.9.1831, VI 168, 171, 205, -L, ~1 Anne Rasmusdatter 8.10.1825, VI 86, 88, 90, -L, ~2 Anne Cathrine Hansdatter
Pedersen, Ditlev – ungkarl, Dybmose, 4.7.1837, V 549
Pedersen, Hans – boelsmand, Christiansfeld, Rørup, 25.4.1832, V 404, 567, ~ Anne Kirstine Nielsdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Aalsbo, 18.5.1837, VI 269, ~ Anne Marie Pedersdatter 26.4.1821, V 26, 29, 339 og VI 10
Pedersen, Jacob – gaardmand, Gelsted Taarup, 25.12.1823, VI 42, ~ Anne Jacobsdatter 24.5.1817, IV 323
Pedersen, Jens – husmand, Aalsbo, 1.6.1828, V 236, 343, ~ …
Pedersen, Jens – Lunge, 12.3.1842, VI 360
Pedersen, Mads – boelsmand, Blankenborg, 12.4.1831, V 342, 473, ~ Anne Pedersdatter
Pedersen, Mads – Gelsted, 20.2.1848, VI 402, ~ …
Pedersen, Mads – soldat, Librishauge, Rørup, 2.9.1848, V 692, -L
Pedersen, Niels – aftægtsmand, Ejby, 20.1.1847, VI 390, ~ …
Pedersen, Niels – husmand, Helleshuse, 11.11.1830, VI 158, 198, enke Sidsel Pedersdatter 20.10.1834, VI 229
Pedersen, Niels – Højgaarden, Gelsted, 16.2.1830, VI 143, 148, 159, ~1 Mette Pedersdatter, ~2 Anne Marie Rasmusdatter 26.2.1830, VI 146, 148, 159
Pedersen, Peder Gregers – husmand, Aarup, 15.3.1827, V 191, 200, 215, 222, -L,  ~1 Mette Madsdatter 31.10.1817, III 403 og V 155, ~2 Anne Jørgensdatter
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Ejby, 14.1.1834, VI 209, 210, ~ Maren Nielsdatter
Poulsen, Hans – indsidder, Rørup, 13.11.1830, V 319, 329, 334, ~ Kirsten Olesdatter Bødker 1.7.1842, V 625
Rasmusdatter, Anne – Lunge Skov, Gelsted, 8.10.1825, VI 86, 88, 90, -L, ~ husmand Christen Pedersen 2.9.1831, VI 168, 171, 205, -L, (~2 Anne Cathrine Hansdatter)
Rasmusdatter, Anne Marie – enke, Højgaarden, Gelsted, 26.2.1830, VI 146, 148, 159, efter gaardmand Niels Pedersen 16.2.1830, VI 143, 148, 159 (~1 Mette Pedersdatter)
Rasmusdatter, Birthe – enke, Kaslunde, Barløse, 31.7.1846, V 675, -L, efter gaardmand Enevold Jørgensen 26.12.1817, III 405, -L
Rasmusdatter, Karen – Brendholtgaarden, Orte, 21.8 1843, V 645, ~1 gaardmand Hans Andersen 5.6.1806, III 333, ~2 gaardmand Søren Andersen 8.5.1830, V 303, 308, 309, 618
Rasmusdatter, Karen – Hestehaugegaarden, Skydebjerg, 1.1.1827, V 165, 166, 169, ~ gaardmand Peder Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Gelsted, 16.4.1846, VI 385, 386, ~ gaardmand Lars Jørgensen (~1 Karen Marie Jørgensdatter 30.12.1842, VI 362, 367, 382)
Rasmussen, Hans – husmand og smed, Ørsbjerg, 31.3.1845, V 664, 670, ~1 Anne Kirstine Jørgensdatter 14.10.1837, V 555, ~2 Anne Elisabeth Nielsdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Ørsbjerg, 30.6.1848, V 692, ~ Karen Olesdatter 30.8 1844, V 497, 507 (~1 husmand Rasmus Andersen 18.1.1801, III 294)
Rasmussen, Hartvig – husmand, Bremerod, 13.1.1832, V 378, 602, enke Maren Christensdatter 15.10.1842, V 626
Rasmussen, Jacob – Orte, 14.12.1823, VI 41, 42, 66, -L
Rasmussen, Mette – Hegnetshus, 24.11.1837, V 560, 562, ~1 husmand Jørgen Nielsen 1.8 1831, V 363, 371, 450 (~1 Karen Jacobsdatter død 28.4.1818), ~2 husmand Hans Hansen (Stærmose Brændekilde, ~1 Karen Kirstine Olesdatter død 3.5.1833)
Rasmussen, Mikkel – gartner, Dyrehaugehus, 12.4.1822, V 68, ~ Sidsel Jørgensdatter 15.4.1821, V 25, 43
Rasmussen, Niels – gaardmand, Gelsted Taarup, 3.6.1838, VI 284, 290, 297, ~1 Maren Pedersdatter 16.12.1834, VI 231, 234, 239, ~2 Anne Catrine Hansdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Aalsbo, 27.11.1833, V 467, 508, ~ Maren Nielsdatter 18.7.1839, V 585, 586, 592 (~1 husmand Hans Hansen 1.7.1800, III 285)
Schaldemose, Anne Medea – Gribsvad, 21.7.1842, V 626, ~1 gæstgiver Peder Ammundsen 26.3.1819, III 418 og V 33, 73 (~1 Dorthe Hedvig Evaldsen 8.8 1798, III 263), ~2 gæstgiver Andreas Simonsen 19.11.1830, V 327, 331, 336, 343, 360, 375, 401, 436, 454, 485, 505, -L
Selmer, Carl – kontorist, Søndergaard, 9.7.1849, VI 411, -L
Selmer, Hans Philip – forvalter, Søndergaard, 27.4.1849, VI 410, 415, 441, 453, 459, ~1 Ane Elisabeth Mühle, ~2 Eleonore Hedevig Mühle
Simonsen, Andreas – gæstgiver, Gribsvad, 19.11.1830, V 327, 331, 336, 343, 360, 375, 401, 436, 454, 485, 505, -L, enke Anne Medea Schaldemose 21.7.1842, V 626 (~1 gæstgiver Peder Ammundsen 26.3.1819, III 418 og V 33, 73, ~1 Dorthe Hedvig Evaldsen 8.8 1798, III 263)
Skrædder, Søren Hansen – husmand, Etterup, 16.3.1814, III 379, -L, ~1 Karen Andersdatter 30.1.1800, III 280 (~1 husmand Rasmus Hansen 2.10.1761, II 124, ~1 Maren Andersdatter), ~2 Else Johansdatter 10.11.1827, V 205, 218, 235, 249, 257
Smed, Hans Jacob Pedersen – husmand, Kaslunde, 6.3.1832, V 381, -L, ~1 Anne Cathrine Hansdatter 26.4.1828, V 226, 236 (~1 husmand Rasmus Hansen Smed 12.10.1814, III 383), ~2 Anne Jacobsdatter (~2 husmand og smed Jørgen Hansen 5.8 1840, V 604)
Snedker, Johan Madsen – husmand, Kallehaugehuset, 25.7.1827, V 190, enke Anne Dorthe Pedersdatter 2.4.1828, V 224, 230, 250
Stephensdatter, Mette Kirstine – Ejby, 18.12.1831, VI 177, 181, 194, ~ gaardmand Niels Stephensen (~2 Anne Cathrine Larsdatter 3.12.1840, VI 337, 338)
Sørensdatter, Anne Marie – Kalvehaugehus, 5.11.1836, V 534, 539, ~ husmand, snedker Peder Johansen (~2 Marianne Hansdatter)
Sørensdatter, Bodil Marie – enke, Kingstrup, 22.9.1843, VI 370, efter gaardmand Jørgen Andersen 2.11.1811, IV 311
Sørensdatter, Karen – enke, Aarup, 7.8 1838, V 577, 578, efter husmand Thomas Mortensen 7.7.1828, V 240, 243
Sørensdatter, Karen – Nedermarken, Ørsbjerg, 29.4.1834, V 474, 477, ~1 husmand Hans Jespersen, ~2 husmand Peder Jørgensen
Sørensen, Hanne Cathrine Christiane Dorthea – pige, Skydebjerg, 22.6.1841, V 657, 659, -L
Sørensen, Hans – husmand, Skydebjerg, 16.7.1815, III 392, 393 og V 90, ~1 Anne Cathrine Gregersdatter 6.4.1789, III 161, ~2 Elisabeth Christophersdatter 10.8 1846, V 675
Sørensen, Jesper – husmand, Ørsbjerg, 31.3.1830, V 275, ~ Maren Hansdatter 10.2.1825, V 134
Sørensen, Rasmus – kudsk, Erholm, død 30.6.1843, enke Anne Marie Nielsdatter, Uglehuset Hækkebølle 7.1.1848, V 685, 687, 691, 694
Thaarup, Lars – Erholm, gartner, 3.3.1840, V 597, 598, 601, 609, -L
Zachariassen, Jeppe – Etterup, gaardmand, 8.3.1813, III 367, hans enke Karen Nielsdatter 17.3.1822, V 61