Flenstofte 1803-1843

Afskrift af register til skifteprotokol
Flenstofte Gods 1803-1843
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anne – Dreslette 10.9.1827, 158, ~ husmand Lars Nielsen Banke
Andersdatter, Karen – Helnæs 7.6.1817, 66, 72, 87 –L, ~ gaardmand gl. Lars Nielsen 19.9.1805, IV 119, 123 (Frederiksgave skp. se denne)
Andersdatter, Kirsten – Enemærket, Dreslette, 12.6. 1835, 305, 316, ~ gaardmand Erik Nielsen
Andersdatter, Maren – Snave 20.4.1825, 140 ~ husmand Niels Larsen Smed
Andersen, Diderik – husmand, Helnæs, 27.6.1813, IV 184, 188 (Frederiksgave skiftet), ~1 Anne Pedersdatter 12.2.1784, III 542 (Frederiksgave Skf.), ~2 Karen Nielsdatter 30.12.1812, 51
Andersen, Hans – gaardmand, Helnæs, 4.7.1817, 70, 80, ~1 Maren Andersdatter 19.3.1798, IV 46 (Frederiksgave Skf.), ~2 Karen Pedersdatter
Andersen, Offer – gaardmand, Ørbæk, 2.8.1810, 36, ~1 Maren Jensdatter + ca 1779, ~2 Anne Jensdatter
Bendixen, Morten – gaardmand, Skaarup, 28.2.1804, 8, 11, ~ Maren Hansdatter 3.4.1838, 331, 341 –L, (~2 Niels Jørgensen)
Boe, Hans Nielsen – gaardmand Helnæs, 14.6.1829, 185, 187, 192 ~1 Mette Madsdatter 29.11.1791, III 660, 663 (Frederiksgave Skiftep.), ~2 Maren Offersdatter
Boe, Lars Andersen – gaardmand, Helnæs, 10.7.1806, 21, ~ Anne Nielsdatter 20.2.1818, 96, (~1 Peder Rasmussen + 1779 (se Frederiksgave skifteprotokol)
Christensen Bødker, Peder – husmand, Brydegaard, 10.7.1839, 352, ~1 Karen Nielsdatter 28.4.1815, 60, ~2 Anne Andersdatter
Christensen, Juul – ladefoged, Flenstofte, 7.12.1805, 13, 19, 28, –L
Christensen, Jørgen – gaardmand, 6.8.1828, 172. ~ Kirsten Nielsdatter
Christophersen, Michael – husmand, Enemærket, Dreslette, 30.4.1812, 48 ~1 …, ~2 Birthe Larsdatter
Dideriksen, Anders – gaardmand, Helnæs, 30.5.1843, 373, ~ Mette Hansdatter 4.2.1835, 305, 317
Dreyer, Margrethe Augusta – pige, Dreslette, 18.5.1838, 344, –L
Eriksen, Jørgen – gaardmand, Helnæs, 27.3.1842, 354, 367, ~ Anne Hansdatter
Espensen, Jens – gaardmand, Helnæs, 11.7.1828, 167, 172, 180, 186, 197, 214, ~ Anne Pedersdatter 4.2.1829, 180, 186, 197, 214
Hansdatter, Anne – Dreslette 23.12.1817, 95 ~ gaardmand Jørgen Pedersen 30.12.1811, 44, (~1 … -L), ~2 …, ~3 Anne Hansdatter + ca. 1778)
Hansdatter, Anne – Helnæs 18.2.1830, 198, 202 ~ tjenestekarl Lars Larsen
Hansdatter, Anne – Helnæs 2.10.1835, 316 ~ gaardmand Jørgen Mortensen
Hansdatter, Birthe – pige, Helnæs, 25.9.1820, 120, 127. –L
Hansdatter, Karen – Dreslette 19.10.1807, 27. –L ~ gaardmand Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Karen – pige, Skaarup, 22.6.1843, 374. –L
Hansdatter, Kirsten – Dreslette, 21.3.1806, 17 (se ogsaa 141 Skifte e. Datter), ~ gaardmand Lars Rasmussen Stougaard
Hansdatter, Maren – Helnæs 25.3.1838, 331, 344, ~ gaardmand Niels Larsen Ellebæk
Hansdatter, Maren – pige, Helnæs, 3.5.1836, 326, 330, –L
Hansdatter, Maren – Skaarup, 28.7.1815, 61, ~ husmand Peder Pedersen
Hansdatter, Maren – Skaarup, 3.4.1838, 331, 341, –L, ~1 Morten Bendixen 28.2.1804, 8, 11, ~2 Niels Jørgensen
Hansdatter, Mette – Helnæs, 4.2.1835, 305, 317, ~ gaardmand Anders Dideriksen 30.5.1843, 373
Hansdatter, Mette – Snave, 30.12.1811, 42, ~ gaardmand Peder Nielsen
Hansen, Enevold – Helnæs 22.1.1831, 229, 235, –L, ~ Gertrud Mortensdatter 17.6.1831, 234, (~1 Rasmus Jørgensen 24.8.1804, IV 114, 117 Frederiksgave Skp, ~1 Johanne Hansdatter 24.4.1784, III 554 Frederiksgave Skp)
Hansen, Hans – husmand, Brydegaard, 28.4.1842, 354, ~ Anne Rasmusdatter
Hansen, Niels – ungkarl, Helnæs, 17.6.1822, 130, –L
Hansen, Rasmus – ungkarl, Skaarup, 29.12.1820, 129, –L
Hansen, Simon – gaardmand, Helnæs, 9.3.1836, 318, 326, ~ Maren Madsdatter 2.6.1830, 202, 209, 222
Henriksdatter, Anne – pige, Skaarup, 27.6.1821, 130, –L
Henriksdatter, Anne Margrethe – Ebberup 24.9.1803, 3, ~ husmand Christian Nielsen Bredahl
Henriksdatter, Kirsten – Helnæs, 12.3.1812, 47, ~1 Lars Jørgensen 27.11.1783, III 548 (Frederiksgade Skp. se denne), ~2 gaardmand Hans Larsen
Jacobsen Hvalsøe, Peder – ungkarl, 20.12.1819, 106, 115, 122, –L
Jacobsen, Peder – gaardmand, Helnæs, (antagelig identisk med den P. J. der nævnes i Frederiksgave Skiftet), 29.8.1834, 287, ~1 Maren Jørgensdatter 2.5.1810, 33, ~2 Anne Thorsdatter
Jensdatter, Else Marie – pige, Helnæs, 23.12.1833, 275, 280, -L
Jensen, Espen – gaardmand, Helnæs, 20.10.1806, 24, ~1 Anne Nielsdatter 7.12.1795, III 753 (Frederiksgave Skiftet), ~2 Maren Andersdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Skaarup, 18.2.1830, 198, 226, ~ Kirsten Jeppesdatter
Jørgensdatter, Anne – Enemærket, Dreslette, 29.12.1827, 162, 177, ~ gaardmand Niels Nielsen
Jørgensdatter, Kirsten – Enemærket, Dreslette 29.11.1834, 294 ~1 Lars Mikkelsen 14.7.1825, 145, ~2 husmand Lars Espensen
Jørgensdatter, Kirsten – Flemløse 22.7.1806, IV 23, –L, ~ husmand Jens Rasmussen
Jørgensdatter, Maren – Helnæs, 2.5.1810, 33 ~ gaardmand Peder Jacobsen 29.8.1834, 287, (~2 Anne Thorsdatter)
Kragh, Mathias Pedersen – ugift materialskriver, Flenstofte, 10.12.1819, 104, 107, 113, 123, –L
Larsdatter, Anne – Helnæs, 1.10.1839, 352, ~1 Søren Andersen Høg 5.12.1816, IV 205 (Frederiksgave Skp. se denne), ~2 husmand Niels Larsen Høgh
Larsdatter, Anne – Helnæs, 17.5.1833, 259, 271, ~ gaardmand Peder Simonsen
Larsdatter, Else – Helnæs, 8.11.1831, 239, 245, ~1 Hans Madsen 30.5.1827, 155, 160, ~2 Niels Larsen Storm
Larsdatter, Maren – Snave, 13.6.1825, 141, ~ gaardmand Jens Larsen 31.7.1820, 116
Larsen, Hans – ungkarl, Dreslette, 18.1.1824, 136, 140, –L
Larsen, Hans – ungkarl, Helnæs, 19.8.1833, 270, 274, –L
Larsen, Jens – gaardmand, Snave, 31.7.1820, 116 ~ Maren Larsdatter 13.6.1825, 141
Madsdatter, Anne – pige, Helnæs, 22.10.1833, 274, –L
Madsdatter, Maren – Helnæs, 2.6.1830, 202, 209, 222, ~ gaardmand Simon Hansen 9.3.1836, 318, 326
Madsen, Hans – gaardmand, Helnæs, 30.5.1827, 155, 160, ~ Else Larsdatter 8.11.1831, 239, 245, (~2 Niels Larsen Storm)
Madsen, Hans – gaardmand, Snave, 17.6.1804, 6, 10, ~ Karen Jensdatter, (~2 gaardmand Jens Offersen)
Mikkelsen, Lars – husmand, Enemærket, Dreslette, 14.7.1825, 145, ~ Kirsten Jørgensdatter 29.11. 1834, 294, (~2 Lars Espensen)
Mortensdatter, Gertrud – Helnæs 17.6.1831, 234, ~ Rasmus Jørgensen 24.8.1804, IV 114, 117 (Frederiksgave Skp.), (~1 Johanne Hansdatter)
Mortensdatter, Gertrud – Helnæs 24.4.1784, III 454 (Frederiksgave Skp), ~2 Enevold Hansen 22.1.1831, 229, 235, -L
Nielsdatter, Anne – 20.2.1818, 96, ~1 Peder Rasmussen død i 1779 (se Frederiksgave Skiftep., ~2 Lars Andersen Boe, Helnæs, 10.7.1806, 21)
Nielsdatter, Anne – Helnæs, 20.2.1818, 96 ~1 Peder Rasmussen + født 1795, ~2 Lars Andersen Bo 10.7.1806, 21
Nielsdatter, Karen – Brydegaard, 28.4.1815, 60, ~ husmand Peder Christensen Bødker 10.7.1839, 352. (~2 Anne Andersdatter)
Nielsdatter, Karen – Helnæs, 30.12.1812, 51 (ogsaa indf. I Frederiksgave Skiftep.), ~ Diderik Andersen 27.6. 1813, IV 184, 188 (Frederiksgave Skiftep.). (~1 Anne Pedersdatter 12.2.1784, III 542 (Frederiksgave Skifteprotokol)
Nielsdatter, Karen – Skaarup, 3.2.1843, 371, ~ husmand Peder Larsen
Nielsen, gl. Lars – gaardmand, Helnæs, 19.9.1805, IV 119, 123 (Frederiksgave Skiftep. se denne),  enke Karen Andersdatter 7.6.1816, 66, 72, 87, –L
Nielsen, Lars – gaardmand, Dreslette, 8.5.1827, 151, 159, –L, ~ Maren Larsdatter
Nielsen, unge Lars – gaardmand, Helnæs, 21.12.1812, 50, ~1 Else Jensdatter 13.3.1776, III 435 (Frederiksgave Skiftep.), ~2 Anne Larsdatter
Pedersdatter, Anne – Helnæs, 4.2.1829, 180, 186, 197, 214, ~ gaardmand Jens Espensen 11.7.1828, 167, 172, 180, 186, 197, 214
Pedersdatter, Anne – pige, Skaarup, 15.7.1829, 185, –L
Pedersdatter, Karen – Dreslette, 5.1.1832, 249, 250, ~ gaardmand Rasmus Larsen
Pedersen, Hans – husmand, Skaarup, 8.12. 1826, 148, 284, ~ Kirsten Andersdatter
Pedersen, Jacob – ungkarl, Helnæs, 4.10.1826, 147, 149, –L
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Dreslette, 30.12.1811, 44. ~1 … -L, ~2 …, ~3 Anne Hansdatter + ca 1778, ~4 Anne Hansdatter 23.12.1817, 95
Pedersen, Jørgen – ungkarl, Helnæs, 31.8.1831, 238, 244, –L
Rasmusdatter, Maren – Vuttermosehus, 19.12.1819, 104, 111, –L, ~ husmand Jens Thygesen 6.2.1824, 140, –L, (~2 Maren Andersdatter)
Rasmussen Syermose, Hans – enkemand og gaardmand, Skaarup, 3.3.1823, 131, 136, efter Karen Hansdatter død 1815 ?
Rasmussen, Erik – gaardmand, Helnæs, 1.10.1829, 191, 198, ~ Karen Larsdatter
Rue, Petrine Marie – jomfru, Flenstofte, 26.2.1817, 63, –L
Schmauth, Ulrich Frederik – gartner, Flenstofte, 15.5.1813, 53 ~1 Anne Witta Wittusen død ca 1788, ~2 Anne Kirstine Østerbye
Storm, Anders Hansen – Helnæs, 13.1.1820, 110, ~1 Anne Larsdatter 3.9.1786, III 584 (Frederiksgave Skp.), ~2 Karen Larsdatter 24.10.1788, III 623 –L, ~3 Anne Larsdatter
Storm, Lars Hansen – Helnæs, 8.3.1819, 98, ~ Karen Nielsdatter
Stougaard, Karen Larsdatter – Dreslette, død 15.5.1808, 141
Sørensdatter, Birthe – Helnæs, 10.4.1833, 259, 266, 275, ~ husmand Lars Larsen
Thorsen, Hans Andersen – gaardmand, Helnæs, 16.6.1814, 57, ~1 Birthe Christensdatter 1.2.1781, III 491 (Frederiksgave Skf.), ~2 Mette Jensdatter
Thygesen, Jens – Vuttermosehus, 6.2.1824, 140 –L, ~1 Maren Rasmusdatter 19.12.1819, 104, 111. –L, ~2 Maren Andersdatter