Sanderumgaard 1719-1829

Afskrift af register til skifteprotokol
Sanderumgaard Gods 1719-1829
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anna – Fravde Kærby, 13.7.1778, 245, ~1 Rasmus Hansen 1.7.1761, 173, ~2 Hans Jensen
Andersdatter, Birgitha Chatarina – Davinge, 12.5.1755, 102, -L, ~ skytte Daniel Jørgensen
Andersdatter, Gedske – Davinge, 14.6.1730, 1, ~ møller Laurs Jensen 6.12.1753, 198 (~2 Kirsten Jacobsdatter 30.11.1750, 80)
Andersdatter, Karen – Davinge, 1.9.1762, 175, gaardafstaaelse og aftægtskontrakt, ~ Rasmus Pedersen
Andersdatter, Karen – Davinge, 7.2.1771, 229, ~1 Knud Hansen 13.5.1745, 63, ~2 Laurs Andersen
 Andersdatter, Karen – Fravde Kærby, 22.1.1810, 110, ~ gaardmand Knud Hansen 17.5.1822, 128, 131 (~2 Kirsten Hansdatter)
Andersdatter, Kirsten – Hundslev, 23.6.1758, 132, ~1 Jørgen Knudsen, ~2 Hans Rasmussen 15.11.1764, 203
Andersen, Cornelius – gaardmand, Davinge, 27.3.1799, 57, 60, ~1 Dorthea Pedersdatter Brochmann 5.8.1789, 13, ~2 Karen Larsdatter
Andersen, Hans – Davinge, 24.2.1759, 144, enke Maren Hansdatter 24.2.1759, 158
Andersen, Jens – Davinge, 22.12.1730, 3, ~ Anne Hansdatter, -L
Andersen, Jens – gaardmand, Davinge, 8.3.1825, 143, ~1 Johanne Rasmusdatter 8.9.1810, 102 (~1 gaardmand Rasmus Andersen 17.6.1789, 9, ~1 Anne Larsdatter 16.3.1764, 189), ~2 Anne Hansdatter
Andersen, Knud – gaardmand, Davinge, 8.3.1802, 79, -L, ~ Marie Dorthe Olsdatter
Andersen, Laurs – Davinge, 17.7.1771, 237, -L, ~ Karen Andersdatter 7.2, 223.1771 (~1 Knud Hansen 13.5.1745, 63)
Andersen, Mikkel – husmand, Davinge, 1.9.1786, 2, -L, ~ Maren Knudsdatter
Andersen, Niels – Birkum, 22.7.1741, 19, enke Maren Hansdatter 1765 10.8, 213
Andersen, Ole – gaardmand, Davinge, 7.6.1800, 68., 73, ~ Johanne Hansdatter 16.11.1810, I 392 (Bjerge-Aasum Herreds skp.)
Andersen, Peder – Davinge, 13.6.1780, 243, enke Anna Hansdatter 3.6.1782, 255 (~1 møller Søren Jensen 15.4.1765, 208)
Andersen, Peder – Davinge, 5.12.1765, 215, ~ Maren Povelsdatter
Andersen, Poul – Birkum, 11.5.1744, 54, ~1 Anna Laursdatter 30.8.1737, 15, ~2 Anna Jacobsdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Davinge, 17.6.1789, 9, ~1 Anne Larsdatter 16.3.1764, 189, ~2 Johanne Rasmusdatter 8.9.1810, 102 (~2 gaardmand Jens Andersen 8.3.1825, 143, ~2 Anne Hansdatter)
Andersen, Rasmus – husmand, Davinge, 22.5.1815, 109, ~1 Mette Rasmusdatter 18.2.1802, 77, -L, ~2 Johanne Jørgensdatter
Andersen, Rasmus – ungkarl, Davinge, 9.5.1828, 166, -L
Astrup, Lorentz – landinspektør, Hjerting-Guldager, død i Davinge, 28.10.1809, 101, ~ Johanne Brøchner
Brochmann, Jacob – Davinge Mølle, 30.11.1803, 84, ~ Anne Andersdatter
Brochmann, Peder Jacobsen – Davinge Mølle, 14.8.1789, 16, ~1 Marie Cathrine Hansdatter 29.6.1764, 197, ~2 Karen Johansdatter død før 1787
Brochmann, Peder Jacobsen – møller, Davinde Mølle, 14.8,1789, 16, ~1 Maria Chatharina Hansdatter 29.6.1764, 197, ~2 Karen Johansdatter død før 1787
Brochmann, Susanne Dorthea Pedersdatter – Davinge, 5.8.1789, 13, ~ gaardmand Cornelius Andersen 27.3.1799, 57, 60 (~2 Karen Larsdatter)
Børresdatter, Anna Marie – Fravde Kærby, 2.11.1740, 18, -L, ~ Henning Rasmussen (moder Johanne Rasmusdatter)
Christensdatter, Kirsten – Kærby, 13.2.1745, 62, ~ Rasmus Hansen
Christensdatter, Maren – Davinge, 23.11.1751, 87, ~ bødker Anders Rasmussen
Christensen, Lars – husmand, Davinge, 9.2.1797, 48, ~ Karen Sørensdatter
Christophersen, Hans – Fravde Kærby, 19.3.1801, 74, 76, ~1 Maria Jeppesdatter 26.11.1785, 269, ~2 Mette Sophie Larsdatter
Clemmensdatter, Kirsten – Birkum, og ægtefælle Hans Hansen 5.3.1763, 201, -L
Clemmensen, Jens – Birkinge, 19.5.1758, 127, ~ Anna Laursdatter
Clemmensen, Jens – Fravde Kærby, ..11.1719 (begr. 3.11 Kb.) ~ Erne Christophersdatter (~2 Mads Hansen)
Corneliussen, Anders – Fravde Kærby, 19.6.1742, 44, enke Giertrud Hansdatter 22.5.1760, 164 (~2 Peder Hansen)
Corneliussen, Anders – gaardmand, Davinge, 23.5.1828, 167, ~ Valborg Rasmusdatter
Davidsen, Hans – Davinge, 3.4.1737, 12
Dinesen, Anders – Davinge, 28.10.1782, 261, ~1 Karen Knudsdatter 30D 8.1.1778, 243, -L, ~2 Karen Laursdatter 26.4.1786, 271 (~2 Niels Madsen)
Dinesen, Lars – husmand, Davinge, 16.11.1797, 50, 55, -L, ~ Gertrud Gregersdatter
Dinesen, Lars – ungkarl, Davinge, 20.4.1829, 175, -L
Hansdatter, Anna – Davinge, 3.6.1782, 255, ~1 Søren Jensen 15.4.1765, 208, ~2 Peder Andersen 13.6.1780, 243
Hansdatter, Anna – Rønninge, 29.3.1743, 28, ~ Hans Jensen
Hansdatter, Anne – Fravde Kærby, 16.5.1788, 4, -L, ~ husmand Bertel Andersen
Hansdatter, Anne Cathrine - Fravde Kærby, 3.2.1791, 30, ~ indsidder Jonas Fagerberg
Hansdatter, Else Chatharina – Davinge, 1.5.1751, 86, + aftægt, ~ gl. Rasmus Pedersen
Hansdatter, Giertrud – Kærby, 22.5.1760, 164, ~1 Anders Corneliussen (19.6.1742, 44), ~2 Peder Hansen
Hansdatter, Johanne – Davinge, 20.11.1780, 254, ~ Peder Rasmussen
Hansdatter, Johanne – Fravde Kærby, 24.2.1783, 262, ~ Peder Hansen 5.1.1784, 265
Hansdatter, Karen – Davinge, 1.2.1825, 142, ~ husmand Lars Andersen (~1 Kirstine Nielsdatter 4.10.1804, 91)
Hansdatter, Karen – Davinge, 2.2.1790, 26, ~1 gaardmand Anders Jensen 16.3.1764, 187, ~2 gaardmand Lars Rasmussen 21.1.1818, 119 (~2 Apolone Andersdatter)
Hansdatter, Karen – Davinge, 2.5.1792, 34 (maaske enke efter husmand Rasmus Andersen, ~1 Anne Jensdatter 26.2.1770, 223)
Hansdatter, Kirsten – Birkum, Fravde, 16.3.1828, 163, ~ husmand Knud Hansen
Hansdatter, Maren – Birkum, 10.8.1765, 213, ~1 Niels Andersen 22.7.1741, 19, ~2 Peder Larsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Maren – Davinge, 31.7.1850, 78, ~ Anders Olufsen
Hansdatter, Maren – enke, Davinge, 24.7.1759, 158, efter Hans Andersen 24.2.1759, 144
Hansdatter, Margrethe – Davinge, 7.5.1731, 7, + aftægt, ~1 Anders Hansen, ~2 Peder Rasmussen
Hansdatter, Maria (eller Maren) – Fravde Kærby, 3.1.1764, 185, ~1 Hans Hansen 8.5.1758, 113, ~2 Knud Jørgensen 10.10.1760, 167, ~3 Hans Rasmussen 23.5.1772, 235
Hansdatter, Maria Chatarina – Davinge Mølle, 21.6.1764, 197, ~ møller Peter Brochmann
Hansen, Anders – Davinge, 19.8.1743, 48, -L, ~ Kirsten Povelsdatter (moder; enke Anna Jensdatter, efter Hans Nielsen i Haarslev [Holev])
Hansen, Anders – gaardmand, Davinge, 3.5.1789, 6, -L, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Hans – Davinge, 16.3.1764, 131, enke Kirsten Lauritsdatter 4.2.1774, 239 (~2 Mads Madsen)
Hansen, Hans – Kærby, 3.11.1752, 89, ~ Anna Hansdatter + aftægt
Hansen, Hans – Kærby, 8.5.1758, 113, -L, enke Maria (eller Maren) Hansdatter død 1764 6.1, 185 (~2 Knud Jørgensen 10.10.1760, 167, ~3 Hans Rasmussen 29.5.1772, 235)
Hansen, Jacob – Birkinge, gaardfrasigelse 7.7.1754, 96, skifte 7.10.1754, 97, -L, hans hustru Kirsten Lauritsdatter 7.6.1754, 95, -L
Hansen, Jacob – snedker og hjulmand, Rolsted, 17.1.1770, 220, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Jens – Birkinge, 2.3.1768, 219, enke Mette Rasmusdatter 13.8.1782, 260 (~2 Hans Nielsen)
Hansen, Jens – ungkarl, Birkum, 20.4.1822, 128, -L
Hansen, Knud – Davinge, 13.5.1745, 63, enke Karen Andersdatter 7.2.1771, 229 (~2 Laurs Andersen)
Hansen, Knud – gaardmand, Fravde Kærby, 17.5.1822, 128, 131, ~1 Karen Andersdatter 22.1.1816, 110, ~2 Kirsten Hansdatter
Hansen, Lars – Kappendrup, 16.11.1758, 134, ~ Dorthea Jensdatter
Hansen, Mads – Birkum, 20.4.1763, 179, -L, ~ Bodil Ibsdatter
Hansen, Niels – Birkum, 18.12.1789, 23, ~1 Dorthe Nielsdatter 19.5.1758, 120, ~2 Karen Nielsdatter
Hansen, Niels – Birkum, 18.12.1789, 23, ~1 Dorthea Nielsdatter 19.5.1758, 120, ~2 Karen Nielsdatter
Hansen, Otto – enkemand og gaardmand, Birkinge, 13.9.1797, 49, efter Maren Hansdatter død efter 1787 (~1 Knud Poulsen Høeg 24.2.1759, 140)
Hansen, Peder – enkemand og kromand, Fravde Kærby, 5.1.1784, 265, efter ~1 Giertrud Hansdatter 22.5.1760, 164 (~1 Anders Corneliussen 19.6.1742, 44) ~2 Johanne Hansdatter 24.2.1783, 262
Hansen, Rasmus – Kærby, 1.7.1761, 173, ~1 Karen Muus, ~2 Anna Andersdatter 13.7.1778, 245 (~2 Hans Jensen, ~3 …)
Henningsdatter, Chatarina Hedvig – Fravde Kærby, 1.3.1763, 200, ~ Povel Pedersen
Henningsdatter, Margaretha – Davinge, 30.9.1775, 241, ~ Christen Andersen
Henningsen, Hans – Fravde Kærby, 15.6.1772, 237, ~ Maria Ibsdatter 26.11.1785, 269 (~2 gaardmand Hans Christophersen Møller 19.3.1801, 74, 76 ~2 Mette Sophie Larsdatter)
Hindesen, Hans – gaardmand, Rønninge, 2.1.1798, 51, ~ Anne Sørensdatter
Hindesen, Mathias – gaardmand, Rønninge, 27.8.1803, 82, ~ Anne Larsdatter
Høeg, Knud Povelsen – Birkinge, 24.2.1759, 140, ~ Maren Hansdatter (~2 Otto Hansen)
Høeg, Knud Povelsen – Birkinge, 29.5.1758, 131, -L, ~ Giertrud Nielsdatter (~1 Niels Sørensen 27.10.1753, ~3 Søren Nielsen)
Høeg, Povel Knudsen – Birkinge, 1.8.1750, 79, ~2 Maren Knudsdatter + aftægt
Ibsen, Rasmus – Davinge, 30 D, 17.8.1770, 225, -L, ~1 Mette Sørensdatter 1.9.1762, 178, -L, ~2 Maren Nielsdatter
Jacobsdatter, Anne – Birkum, og mand Jørgen Pedersen, gaardafstaaelse og aftægt 8.9.1759, 163
Jacobsdatter, Kirsten – Davinge, 19.1.1829, 173, ~ husmand Jørgen Rasmussen
Jacobsdatter, Kirsten – Davinge, 30.11.1750, 80, ~ møller Laurs Jensen 6.12.1753, 198 (~1 Goske Andersdatter 14.6.1730, 1)
Jacobsdatter, Sara – Hundslev, 22.9.1790, 29, ~ husmand Jørgen Hansen
Jacobsen, Hans – Davinge, 4.1.1745, 60 enke efter …
Jacobsen, Hans – Kappendrup, 19.6.1748, 63, ~ Karen Lauritzdatter
Jacobsen, Hans – ungkarl, Rolsted, 16.11.1778, 247, -L
Jensdatter, Anna – Kappendrup, 16.6.1784, 266, ~1 Jeppe Laursen 11.2.1771, 227, ~2 Knud Nielsen
Jensdatter, Anne – Davinge, 26.2.1770, 223, ~ husmand Rasmus Andersen, (~2 Karen Hansdatter 2.5.1792, 34)
Jensdatter, Anne – Davinge, 26.2.1770, 223, ~ Rasmus Andersen
Jensdatter, Bodil – Davinge, 8.6.1731, 8, ~1 Anders …, ~2 Søren Jensen
Jensdatter, Elisabeth – Davinge, 22.10.1789, 14, ~ husmand Hans Rasmussen
Jensdatter, Karen – Davinge, 7.1.1826, 148, -L, ~ husmand Hans Johansen (~1 …)
Jensdatter, Kirsten – pige, Davinge, 29.7.1826, 154, -L
Jensdatter, Maren – Birkum, 6.2.1750, 78, ~1 Laurs Pedersen 1722, fol 83 Kb, ~2 Christopher Friderichsen
Jensen, Anders – Davinge, 16.3.1764, 187, ~ Karen Hansdatter 2.2.1790, 26 (~2 Anders Hansen død 1789, ~3 Lars Rasmussen)
Jensen, Anders – Fravde Kærby, 24.2.1783, 263, ~1 Bodil Pedersdatter 10.9.1760, 166 (~1 Anders Pedersen 16.12.1754, 98) ~2 Sidsel Jensdatter
Jensen, Anders – gaardmand, Davinge, 16.3.1764, 187, ~ Karen Hansdatter 2.2.1790, 26 (~2 gaardmand Lars Rasmussen)
Jensen, Christen – gaardmand, Hundslev, 18.1.1798, 52, ~ Anne Kirstine Ottesdatter
Jensen, Hans – Davinge, 4.5.1741, 29, ~ Anna Larsdatter
Jensen, Hans – Fravde Kærby, 23.6.1780, 252, -L, ~1 Anna Andersdatter 13.7.1778, 245 (~2 Rasmus Hansen 1.7.1761, 173), ~2 Anna Hansdatter
Jensen, Hans – husmand, Rønninge, 6.12.1827, 160, ~1 Anne Nielsdatter 4.3.1812, 103, ~2 Sidsel Nielsdatter
Jensen, Hans – smed, Røjerup, 3.5.1773, 238, ~ Maren Rasmusdatter
Jensen, Laurs – Davinge, 16.1.1738, 16, -L, ~1 Johanne Nielsdatter, ~2 Karen Andersdatter
Jensen, Laurs – møller, Davinge, 6.12.1753, 198, ~1 Gedske Andersdatter 14.6.1730, 1, ~2 Kirsten Jacobsdatter 30.11.1750, 80
Jensen, Peder – boelsmand, Ore, Sdr. Næraa, 1.3.1817, 117, ~1 Anne Marie Rasmusdatter 22.4.1793, 36, -L, ~2 Gertrud Caspersdatter
Jensen, Søren – Davinge, 28.1.1735, 10, ~1 Bodil Jensdatter 8.6.1731, 8, (~1 Anders Pedersen) ~2 Kirsten Povelsdatter 8.9.1759, 153 (~2 Anders Hansen, ~3 Anders Nielsen)
Jensen, Søren – møller, Sanderumgaards Mølle, 15.4.1765, 208, ~1 Kirsten Nielsdatter 26.4.1743, 72, -L, ~2 Anna Hansdatter 3.6.1782, 255 (~2 Peder Andersen 13.6.1780, 243)
Jeppesdatter, Maria – Fravde Kærby, 26.11.1785, 269, ~1 møller Hans Henningsen, ~2 Hans Christophersen (~2 Mette Sophie Larsdatter)
Johansdatter, Anne – Davinge, 29.1.1770, 221, ~1 Jørgen …, ~2 Morten Jørgensen
Jyde, Anders Jensen – enkemand, Kappendrup, 30.1.1770, 222, efter …
Jørgensdatter, Ellen – Rønninge, 8.8.1801, 77, ~ gaardmand Søren Jensen
Jørgensdatter, Karen – Fravde Kærby, 3.10.1788, 4, ~ husmand Peder Pedersen Bødker
Jørgensdatter, Maren – Davinge, 21.10.1743, 53, -L, ~ Jens Nielsen (moder: Kirsten Jørgensdatter)
Jørgensdatter, Maren – Røjerup, 7.3.1828, 161, ~ husmand Jens Hansen Smed 28.5.1822, 130, 133 (~1 Dorthe Poulsdatter 8.4.1799, 58)
Jørgensen, Knud – Kærby, 10.10.1760, 167, -L, enke Maria (eller Maren) Hansdatter død 1764 6.1, 185 (~1 Hans Hansen 8.5.1758, 113, ~3 Hans Rasmussen 29.5.1772, 235)
Knudsdatter, Chatharina – Rønninge, 13.12.1749, 74, ~1 Peder Larsen 22.12.1719, ~2 Peder Pedersen
Knudsdatter, Karen – Davinge, 30 D, 8.1.1778, 243, -L, ~ Anders Dinesen
Knudsdatter, Maren – Davinge, 30.6.1799, 62, -L, ~ husmand Søren Larsen 10.7.1805, 96, -L (~2 Kirsten Nielsdatter)
Knudsen, Peder – Birkum, ungkarl, 8.8.1826, 156, -L
Larsdatter, Anna – ugift, Davinge, 3.12.1750, 86, -L
Larsdatter, Karen – Davinge, 26.4.1786, 271, ~1 Anders Dinesen 23.10.1782, 261, ~2 Niels Madsen
Larsdatter, Marie – Davinge, 6.3.1813, 104, ~ gaardmand Niels Jespersen
Larsen, Hans – Ore, 31.7.1777, 242, -L, ~ Anna Maria Rasmusdatter
Larsen, Jens – ugift, Davinge, 5.11.1746, 65, -L
Larsen, Knud – Birkinge, 21.2.1780, 248, ~ Anna Kirstine Madsdatter 12.2.1808, 99 (~2 Ole Ottesen)
Larsen, Peder – Rønninge, 22.12.1719, 1, enke Catharina Knudsdatter 13.12.1749, 74 (~2 Peder Pedersen)
Larsen, Søren – husmand, Davinge, 10.7.1805, 96, -L, ~1 Maren Knudsdatter 30.6.1799, 62, -L, ~2 Kirsten Nielsdatter
Lauritsdatter, Kirsten – Birkinge, 7.6.1754, 95, -L, ~ Jens Hansen
Lauritsdatter, Kirsten – Davinge, 4.2.1774, 233, ~1 Hans Hansen 16.3.1764, 191, ~2 Mads Madsen
Lauritsdatter, Maren – Røjerup, 7.10.1748, 70, -L, ~ Knud Pedersen
Lauritsdatter, Margrethe – Davinge, 1.4.1767, 218, ~ Lars Dinesen
Laursdatter, Anna – Birkum, 30.8.1737, 15, ~ Povel Andersen 11.5.1744, 54 (~2 Anna Jacobsdatter)
Laursdatter, Anna – Davinge, 16.3.1764, 189, ~ Rasmus Andersen, (~2 Johanne Rasmusdatter)
Laursdatter, Maren – Davinge, og ægtefælle Jens Rasmussen 17.6.1752, 88
Laursdatter, Maren – Kappendrup, 24.4.1758, 108, ~1 Rasmus Laursen 15.11.1720, ~2 Jeppe Laursen
Laursen, Jeppe – Kappendrup, 11.2.1771, 227, ~1 Maren Laursdatter 24.4.1758, 108 (~2 Rasmus Laursen 15.11.1720), ~2 Anna Jensdatter 16.3.1784, 266 (~2 Knud Nielsen)
Laursen, Niels – Davinge, 4.11.1763, 180, ~ Anne Jensdatter
Laursen, Rasmus – Davinge, 3.12.1750, 81, ~ … Knudsdatter
Laursen, Rasmus – Kappendrup, 15.11.1720, enke Maren Laursdatter 24.4.1758, 108 (~2 Jeppe Laursen)
Lund, Anne Susanne Poulsdatter – Davinge, død 28.8.1821 og ægtefælle husmand og pensionist Rasmus Hansen 15.5.1821, 126, -L
Madsdatter, Anne – Birkinge, 4.4.1795, 47, ~ husmand Anders Larsen (~2 Maren Madsdatter 31.5.1805, 93)
Madsdatter, Anne Kirstine – Birkinge, 12.2.1808, 99, ~1 husmand Knud Larsen 21.2.1780, 248, ~2 husmand Ole Ottesen
Madsdatter, Maren – Birkinge, 31.5.1805, 93, ~ husmand Anders Larsen (~1 Anne Madsdatter 4.4.1795, 47)
Madsen, Mads – Davinge, 4.2.1791, 31, ~1 Kirsten Lauritsdatter 4.2.1774, 239 (~1 Hans Hansen 16.3.1764, 191), ~2 Else Cathrine Pedersdatter
Madsen, Mads – gaardmand, Davinge, 4.2.1791, 31, ~1 Kirsten Larsdatter 4.2.1774, 239 (~1 Hans Hansen 16.3.1764, 181), ~2 Else Cathrine Pedersdatter 4.10.1793, 38 (~2 gaardmand Peder Corneliussen)
Madsen, Morten – Birkinge, 19.5.1758, 124, ~1 Maren Sørensdatter 7.4.1736, ~2 Anna Nielsdatter 23.12.1747, 67, ~3 Anna Madsdatter
Madsen, Niels – Davinge, 1.4.1800, 65, 72, ~1 Karen Larsdatter 26.4.1786, 271 (~1 Anders Dinesen 23.10.1782, 261), ~2 Maren Larsdatter
Madsen, Niels – husmand, Davinge, 1.4.1800, 65, 72, ~1 Karen Larsdatter 26.4.1786, 271 (~1 Anders Dinesen 23.10.1782, 261), ~2 Maren Larsdatter
Madsen, Peder – ungkarl, Birkinge, 20.6.1820, 124, -L
Mathiasdatter, Anne – pige, Sanderumgaard, 17.6.1826, 152, 157, -L
Mortensen, Mads – Birkinge, 23.12.1793, 140, 144, ~1 Else Ottosdatter 28.6.1782, 258, ~2 Kirsten Hansdatter
Mortensen, Mads – husmand, Birkinge, 23.12.1793, 40, 44, ~1 Else Ottosdatter 28.6.1782, 258, ~2 Kirstine Hansdatter
Mortensen, Rasmus – Davinge, 16.4.1755, 100, ~ Mette Marie Hansdatter
Møller, Hans Christophersen – husmand, Fravde Kærby, 19.3.1801, 74, 76, ~1 Marie Jeppesdatter 26.11.1785, 269 (~1 møller Hans Henningsen 15.6.1772, 237), ~2 Mette Sophie Larsdatter
Møller, Jacob Brochmann – Davinge Mølle, 30.11.1803, 84, ~ Anne Andersdatter
Nielsdatter, Anna – Birkinge, 23.12.1747, 67, ~ Morten Madsen 19.5.1758, 124 (~1 Maren Sørensdatter 7.4.1736, ~3 Anna Madsdatter)
Nielsdatter, Anne – Rønninge, 4.3.1812, 103, ~ husmand Hans Jensen 6.12.1827, 160 (~2 Sidsel Nielsdatter)
Nielsdatter, Apelone – Davinge, 15.7.1765, 213, -L, ~ Mikkel Andersen
Nielsdatter, Birthe – enke, Fravde Kærby, 26.6.1797, 49, efter Niels …
Nielsdatter, Birthe Cathrine – Davinge, 24.10.1816, 116, ~ væver Peder Rasmussen Ladby
Nielsdatter, Dorthe – Davinge, 18.10.1749, 71, ~ Anders Olesen 28.3.1761, 168 (~2 Mette Hansdatter)
Nielsdatter, Dorthea – Birkum, 19.5.1758, 120, ~ Niels Hansen
Nielsdatter, Johanne – Davinge, 16.3.1764, 190, -L, ~ Christen Hansen
Nielsdatter, Kirsten – Sanderumgaards Mølle, 26.4.1749, 72, -L, ~ møller Søren Jensen
Nielsdatter, Kirstine – Davinge, 4.10.1804, 91, ~ husmand Lars Andersen, (~2 Karen Hansdatter 8.3.1825, 142)
Nielsdatter, Maren – Fravde Kærby, 10.2.1742, 35, ~ smed Hans Hansen
Nielsdatter, Maria – Davinge, 26.5.1759, 153, ~ smed Hans Andersen, (~2 Elisabeth Rasmusdatter 4.9.1765, 215)
Nielsen, Anders – Davinge, 30.4.1770, 224, ~1 Kirsten Povelsdatter 8.9.1759, 159 (~1 Søren Jensen 28.1.1735, 10), ~2 Mette Madsdatter
Nielsen, Hans – gaardmand, Birkinge, 8.2.1826, 150, ~1 Johanne Poulsdatter 12.2.1794, 42, -L, ~2 Mette Poulsdatter 26.6.1804, 87, ~3 Gertrud Hansdatter
Nielsen, Hans – ungkarl, Rønninge, 23.1.1829, 174, -L
Nielsen, Hans – ugift havekarl, Sanderumgaard, 1.12.1825, 144, -L
Nielsen, Hans – Urup, 14.6.1757, 104, ~ Kirsten Jensdatter, + aftægt og gaardafstaaelse
Nielsen, Jens – Davinge, 15.12.1766, 217, ~1 Maren Jørgensdatter 21.10.1743, 53, -L (moder: Kirsten Jørgensdatter) ~2 Abelone Pedersdatter 5.11.1746, 65, ~3 Kirsten Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægtskontrakt
Nielsen, Knud – gaardmand, Kappendrup, 9.2.1824, 136, ~ Anne Hansdatter
Nielsen, Rasmus – Davinge, ~ Karen Pedersdatter 24.4.1758, 106
Olufsen, Anders – Davinge, 28.3.1761, 168, ~1 Dorthe Nielsdatter 18.10.1749, 71, ~2 Maren Hansdatter 31.7.1750, 78, ~3 Mette Hansdatter
Ottesen, Hans – gaardmand, Birkinge, 6.5.1826, 151, 156, -L, ~ Anne Marie Nielsdatter
Ottesen, Hans – ungkarl, Davinge, 24.7.1759, 156, -L (fader: Otte Hansen i Birkinge)
Ottosdatter, Else – Birkinge, 28.6.1782, 258, ~ Mads Mortensen
Pederdatter, Karen – Davinge, 8.12.1780, 253, ~ smed Niels Hansen
Pedersdatter, Abelone – Davinge, 5.11.1746, 65, ~ Jens Nielsen 15.12.1766, 217 (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Pedersdatter, Anna – enke, Davinge, 13.6.1745, 64, efter Niels Hansen
Pedersdatter, Bodil – Kærby, 10.9.1760, 166, ~1 Anders Pedersen 16.12.1754, 98, ~2 Anders Jensen
Pedersdatter, Else Cathrine – Davinge, 4.10.1793, 38, ~1 gaardmand Mads Madsen 4.2.1791, 31, (~1 Kirsten Larsdatter 4.2.1774, 239, ~1 Hans Hansen 16.3.1764, 191), ~2 gaardmand Peder Corneliussen
Pedersdatter, Karen – Davinge, 24.4.1758, 106, ~ Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Karen – Davinge, 8.12.1780, 253, ~ smed Niels Hansen
Pedersen, Anders – gaardmand og sognefoged, Davinge, 19.8.1816, 112, ~ Cathrine Poulsdatter 6.6.1828, 170
Pedersen, Anders – Kærby, 16.12.1754, 98, hans enke Bodil Pedersdatter 10.9.1760, 166 (~2 Anders Jensen)
Pedersen, Christen – Davinge, 15.11.1740, 17, ~ Maren Andersdatter
Pedersen, gl. Anders – gaardmand, Davinge, 10.11.1808, 101, ~ Maren Jensdatter
Pedersen, Hans – Davinge, 16.4.1755, 101, 6 aar gammel (Moder: Karen Laurdatter enke efter Peder Jensen, Grønnemose, nu gift med Anders Knudsen)
Pedersen, Jørgen – Birkum, og hustru Anne Jacobsdatter, gaardafstaaelse og aftægtskontrakt 8.9.1759, 163
Pedersen, Knud – Røjerup, 23.1.1753, 90, ~1 Maren Lauritdsdatter 7.10.1748, 70, -L, ~2 Anna Rasmusdatter
Pedersen, Lars – Fravde Kærby, 19 aar gammel, 29.1.1785, 267, -L (Forældre: afdøde Peder Hansen 5.1.1784, 265 og ligeledes afdøde Johanne Hansdatter 24.2.1783, 262)
Pedersen, Mathias – gaardmand, Davinge, 5.4.1828, 164, 171, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Niels – husmand, Rønninge, 29.7.1819, 122, ~ Karen Clausdatter
Pedersen, Povel – Ullerslev, 24.2.1747, 67, ~1…, ~2 Maren Hansdatter
Pedersen, Rasmus – husmand, Davinge, 9.1.1826, 146, ~ Anne Nielsdatter
Pedersen, Simon – Fravde Kærby, 19.6.1742, 31, -L, ~ Karen Nielsdatter
Poulsdatter, Anne – Rønninge, 4.5.1790, 27, ~ gaardmand Jens Sørensen
Poulsdatter, Cathrine – Davinde, 6.6.1828, 170, ~ gaardmand og sognefoged Anders Pedersen 19.8.1816, 112
Poulsdatter, Dorthe – Røjerup, 8.4.1799, 58, ~ husmand Jens Hansen Smed 28.5.1822, 130, 133 (~2 Maren Jørgensdatter 7.3.1828, 161)
Poulsdatter, Johanne – Birkinge, 12.2.1794, 42, -L, ~ gaardmand Hans Nielsen 8.2.1826, 150 (~2 Mette Poulsdatter 26.6.1804, 87, ~3 Gertrud Hansdatter)
Poulsdatter, Mette – Birkinge, 26.6.1804, 87, ~ gaardmand Hans Nielsen 8.2.1826, 150 (~1 Johanne Poulsdatter 12.2.1794, 42, -L, ~3 Gertrud Hansdatter)
Povelsdatter, Anna – Davinge, 27.4.1759, 149, ~ Jens Andersen
Povelsdatter, Kirsten – Davinge, 8.9.1759, 159, ~1 Søren Jensen 28.1.1735, 10, ~2 Anders Hansen død 1743, -L (fol 48), ~3 Anders Nielsen
Povelsen, Anders – Davinge, 9.11.1770, 226, ~ Maren Jensdatter
Povelsen, Niels – Davinge, 7.9.1733, 9, ~ Karen Jensdatter + aftægt
Rasmusdatter, Anna – Birkinge, 12.6.1756, 103, -L, ~ Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Davinge, 3.6.1824, 139, ~ husmand Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Anne Marie – Ore, Sdr. Næraa, 22.4.1793, 36, -L, ~ boelsmand Peder Jensen 1.3.1817, 117 (~2 Gertrud Caspersdatter)
Rasmusdatter, Edel – Davinge, 16.7.1763, 202, ~ Christen Andersen, (~2 Margaretha Henningsdatter 30.9.1775, 241)
Rasmusdatter, Elisabeth – Davinge, 4.9.1765, 215, ~ smed Hans Andersen
Rasmusdatter, Johanne – Davinge, 8.9.1810, 102, ~1 gaardmand Rasmus Andersen 17.6.1789, 9 (~1 Anne Larsdatter 16.3.1764, 189), ~2 gaardmand Jens Andersen 8.3.1825, 143 (~2 Anne Hansdatter)
Rasmusdatter, Mette – Birkinge, 13.8.1782, 260, ~1 Jens Hansen 2.3.1768, 219, ~2 Hans Nielsen
Rasmusdatter, Mette – Davinge, 18.2.1802, 77, -L, ~ husmand Rasmus Andersen 22.5.1815, 109 (~1 Johanne Jørgensdatter)
Rasmussen, Christen – enkemand, Ullerslev, 22.8.1783, 263, efter Malene Olesdatter begr. 27.8.1780 (Kb)
Rasmussen, Hans – Birkum, og hustru Kirsten Clemmensdatter 5.3.1763, 201, -L
Rasmussen, Hans – enkemand, Hundslev, 15.11.1764, 23, efter Kirsten Andersdatter 23.6.1758, 132 (~1 Jørgen Knudsen)
Rasmussen, Hans – Fravde Kærby, 29.5.1772, 235, ~1 Maria (el. Maren) Hansdatter 6.1.1764, 185 (~2 Knud Jørgensen 10.10.1760, 167), ~2 Maren Knudsdatter (~2 gaardmand Lars Rasmussen 6.5 1800, 66, 70)
Rasmussen, Hans – husmand, Rønninge, 21.6.1820, 124, 135, ~ Mariane Jørgensdatter
Rasmussen, Jacob – Birkinge, 9.11.1744, 57, -L, ~ Kirsten Laursdatter
Rasmussen, Jens – Davinge, og hustru Maren Laursdatter 17.6.1752, 88
Rasmussen, Jens – husmand, Birkum, 20.6.1798, 56, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, Lars – Birkinge, 23.11.1742, 46, ~1 Maren Nielsdatter, ~2 Anna Rasmusdatter
Rasmussen, Lars – Davinge, 13.11.1764, 207, -L, ~ Maren Andersdatter
Rasmussen, Lars – Davinge, 29.3.1743, 24, ~ Johanne Jensdatter + aftægt
Rasmussen, Lars – gaardmand, Davinge, 21.1.1818, 119, ~1 Karen Hansdatter 2.2.1790, 26 (~1 gaardmand Anders Jensen 16.3.1764, 187), ~2 Apolone Andersdatter
Rasmussen, Lars – gaardmand, Fravde Kærby, 6.5.1800, 66, 70, ~ Maren Knudsdatter (~1 Hans Rasmussen 29.5.1772, 235, ~1 Marie (Maren) Hansdatter 6.1.1784, 185, ~1 Hans Hansen 8.5.1758, 113, ~2 Knud Jørgensen 10.10.1760, 167)
Rasmussen, Laurs – Birkinge, 1.8.1753, 34, ~ Dorthea Hansdatter
Rasmussen, Niels – dreng, Birkum, 3.4.1827, 160
Rasmussen, Peder – Davinge, 18.7.1769, 219, -L, ~1 Anna Rasmusdatter 12.6.1756, 103, -L, ~2 Ingeborg Hansdatter
Rasmussen, Peder – Davinge, 28.1.1807, 96, ~1 Johanne Hansdatter 20.11.1780, 254, ~2 Maren Sørensdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Davinge, 28.1.1807, 96, ~1 Johanne Hansdatter 20.11.1780, 254, ~2 Maren Sørensdatter
Rasmussen, Peder – ugift, Røjerup, 24.7.1775, 240, -L
Rasmussen, Søren – Birkum, 27.4.1759, 146, ~ Kirsten Hansdatter
Rasmussen, Søren – Røjerup, 25.2.1737, 13, ~ Maren Hansdatter
Smed, Jens Hansen – husmand, Røgerup, 28.5.1822, 130, 133, ~1 Dorthe Poulsdatter 8.4.1799, 58, ~2 Maren Jørgensdatter 7.3.1828, 161
Sørensdatter, Mette – Davinge, 1.9.1762, 178, -L, ~ Rasmus Ibsen
Sørensen, Anders – husmand, Davinge, 12.5.1824, 138, ~ Maren Pedersdatter
Sørensen, Jens – gaardmand, Davinge, 10.3.1815, 107, ~ Cathrine Hansdatter
Sørensen, Niels – Birkinge, 27.10.1753, 197, ~ Giertrud Nielsdatter (~2 Knud Poulsen Høeg 29.3.1758, 131, -L, ~3 Søren Nielsen)
Sørensen, Rasmus – Røjerup, 27.4.1771, 230, ~ Maren Lauritsdatter
Sørensen, Rasmus – ungkarl, Rønninge, 14.3.1828, 166, -L
Tommesdatter, Kirsten – Birkinge, 7.11.1763, 183, ~ Niels Pedersen
Væver, Anders Pedersen – husmand, Davinge, 26.8.1786, 1, ~ Mette Ottesdatter